Chương trình thi đấu Liên hoan Các Ngôi sao KVTT Việt Nam tại Cần Thơ, 2019

Gi:PhSKTEventSKSMã NDVòngNội dungĐiệuSố đôi
17:00 8/61401Chung kếtHạng F 10 Thiếu nhi Latin /Standard Khánh Thi Đồng NaiS,C,R,P,J,W,T,VW,SF,12
17:08:00 8/62439Chung kếtHạng FB Thiếu Nhi 2 Latin CLB Dancesport Bình Liên - Đà LạtS,C,R,J4
17:11:12 8/63471Chung kếtHạng B Thiếu nhi Latin Dancesport NVHLDTP Cần ThơS,C,R,J3
17:14:24 8/64472Chung kếtHạng B Thiếu nhi Latin Dancesport NVHLDTP Cần ThơS,C,R,J3
17:17:36 8/65473Chung kếtHạng B Thiếu nhi Latin Dancesport NVHLDTP Cần ThơS,C,R,J3
17:20:48 8/66484Chung kếtHạng B Thiếu Niên Latin Dancesport NVHLDTP Cần ThơS,C,R,J3
17:24:00 8/67437Chung kếtHạng FA Thiếu Nhi 2 Latin CLB Dancesport Bình Liên - Đà LạtS,C,R,P,J3
17:28:00 8/68409Chung kếtHạng F1 Thiếu Nhi 1 Latin Khánh Thi Đồng NaiC3
17:28:48 8/69410Chung kếtHạng F1 Thiếu Nhi 2 Latin Khánh Thi Đồng NaiC3
17:29:36 8/610420Chung kếtHạng E1 Thanh Niên Latin Khánh Thi Đồng NaiC3
17:30:24 8/611422Chung kếtHạng F1 Thiếu Nhi 1 Latin Khánh Thi AcademyC3
17:31:12 8/612423Chung kếtHạng F1 Thiếu Nhi 2 Latin Khánh Thi AcademyC3
17:32:00 8/613424Chung kếtHạng F1 Thiếu Nhi 3 Latin Khánh Thi AcademyC3
17:32:48 8/614433Chung kếtHạng E1 Thiếu Nhi 1 Latin Khánh Thi AcademyC2
17:33:36 8/615442Chung kếtHạng F1 Thiếu Nhi 2 Latin CLB Dancesport Bình Liên - Đà LạtC4
17:34:24 8/616445Chung kếtHạng F1 Thiếu Nhi 2 Latin CLB Dancesport Bình Liên - Đà LạtC3
17:35:12 8/617487Chung kếtHạng F1 Nhi Đồng Latin Thế Long DancesportC3
17:36:00 8/618496Chung kếtHạng F1 thiếu nhi Latin Nhà văn hóa thiếu nhi tp.Cần thơC3
17:36:48 8/619499Chung kếtHạng f1 thiếu nhi nhóm 1 Latin Nhà văn hóa thiếu nhi tp.Cần thơC3
17:37:36 8/620502Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi nhóm 2 Latin Nhà văn hóa thiếu nhi tp.Cần thơC3
17:38:24 8/621509Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Nhóm 3 Latin Nhà văn hóa thiếu nhi tp.Cần thơC3
17:39:12 8/622512Chung kếtHạng F1 Thiếu Nhi Latin CLB Hùng Tuyết Dancesport Phan RangC3
17:40:00 8/623514Chung kếtHạng F1 Thiếu Nhi Latin Nhà Thiếu Nhi Sa Đéc - Đồng ThápC3
17:40:48 8/624517Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi nhóm 4 Latin Nhà Văn Hóa Thiếu Nhi tp .Cần thơC3
17:41:36 8/625524Chung kếtHạng F1 Nhi Đồng 2 Latin CLB Cánh Diều VàngC3
17:42:24 8/626536Chung kếtHạng F1 Thiếu Nhi 2 Latin Dancesport Buôn Ma ThuộtC3
17:43:12 8/627539Chung kếtHạng F1 Thiếu Nhi 4 Latin Dancesport Buôn Ma ThuộtC3
17:44:00 8/628546Chung kếtHạng F1 Thiếu Nhi Latin Bách Việt DancesportC4
17:45:36 8/629452Chung kếtHạng FD2 Thanh Thiếu Niên Latin NaNa Dance StudioC,J3
17:47:12 8/630402Chung kếtHạng FD Thiếu Nhi 1 Latin Khánh Thi Đồng NaiC,R3
17:48:48 8/631403Chung kếtHạng FD Thiếu Nhi 2 Latin Khánh Thi Đồng NaiC,R3
17:50:24 8/632404Chung kếtHạng FD Thiếu Nhi 3 Latin Khánh Thi Đồng NaiC,R3
17:52:00 8/633405Chung kếtHạng FD Thiếu Nhi 4 Latin Khánh Thi Đồng NaiC,R3
17:53:36 8/634421Chung kếtHạng D Thanh Niên Latin Khánh Thi Đồng NaiC,R3
17:55:12 8/635441Chung kếtHạng FD Thiếu Nhi 2 Latin CLB Dancesport Bình Liên - Đà LạtC,R4
17:56:48 8/636454Chung kếtHạng D Thiếu nhi Latin Dancesport NVHLDTP Cần ThơC,R3
17:58:24 8/637455Chung kếtHạng D Thiếu nhi Latin Dancesport NVHLDTP Cần ThơC,R3
18:00:00 8/638456Chung kếtHạng D Thiếu nhi Latin Dancesport NVHLDTP Cần ThơC,R3
18:01:36 8/639457Chung kếtHạng D Thiếu nhi Latin Dancesport NVHLDTP Cần ThơC,R3
18:03:12 8/640458Chung kếtHạng D Thiếu nhi Latin Dancesport NVHLDTP Cần ThơC,R3
18:04:48 8/641459Chung kếtHạng D Thiếu nhi Latin Dancesport NVHLDTP Cần ThơC,R3
18:06:24 8/642460Chung kếtHạng D Thiếu nhi Latin Dancesport NVHLDTP Cần ThơC,R3
18:08:00 8/643464Chung kếtHạng D1 Thiếu nhi Latin Dancesport NVHLDTP Cần ThơC,R3
18:09:36 8/644465Chung kếtHạng D1 Thiếu nhi Latin Dancesport NVHLDTP Cần ThơC,R3
18:11:12 8/645466Chung kếtHạng D Thiếu nhi Latin Dancesport NVHLDTP Cần ThơC,R3
18:12:48 8/646468Chung kếtHạng D Thiếu nhi Latin Dancesport NVHLDTP Cần ThơC,R3
18:14:24 8/647474Chung kếtHạng D Thiếu nhi Latin Dancesport NVHLDTP Cần ThơC,R3
18:16:00 8/648482Chung kếtHạng D Người lớn Latin Dancesport NVHLDTP Cần ThơC,R3
18:17:36 8/649483Chung kếtHạng D Thiếu Nhi Latin Dancesport NVHLDTP Cần ThơC,R3
18:19:12 8/650486Chung kếtHạng FD Thiếu nhi Latin Thế Long DancesportC,R3
18:20:48 8/651498Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi Latin Nhà văn hóa thiếu nhi tp.Cần thơC,R3
18:22:24 8/652501Chung kếtHạng F2 thiếu nhì nhóm 1 Latin Nhà văn hóa thiếu nhi tp.Cần thơC,R3
18:24:00 8/653504Chung kếtHạng F2 thiếu nhi nhóm 2 Latin Nhà văn hóa thiếu nhi tp.Cần thơC,R3
18:25:36 8/654511Chung kếtHạng F2 Thiếu Nhi Nhóm 3 Latin Nhà văn hóa thiếu nhi tp.Cần thơC,R3
18:27:12 8/655519Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi nhóm 4 Latin Nhà Văn Hóa Thiếu Nhi tp .Cần thơC,R3
18:28:48 8/656540Chung kếtHạng FD Thiếu Nhi 5 Latin Dancesport Buôn Ma ThuộtC,R3
18:30:24 8/657548Chung kếtHạng FD Thiếu Nhi Latin Bách Việt DancesportC,R4
18:32:00 8/658411Chung kếtHạng F3 Thiếu Nhi 1 Latin Khánh Thi Đồng NaiJ3
18:32:48 8/659412Chung kếtHạng F3 Thiếu Nhi 2 Latin Khánh Thi Đồng NaiJ3
18:33:36 8/660515Chung kếtHạng F3 Thiếu Nhi Latin Nhà Thiếu Nhi Sa Đéc - Đồng ThápJ3
18:34:24 8/661525Chung kếtHạng F3 Nhi Đồng 2 Latin CLB Cánh Diều VàngJ3
18:35:12 8/662533Chung kếtHạng F3 Nhi Đồng 4 Latin CLB Cánh Diều VàngJ3
18:36:00 8/663543Chung kếtHạng F3 Thiếu Nhi 8 Latin Dancesport Buôn Ma ThuộtJ3
18:36:48 8/664544Chung kếtHạng F3 Nhi đồng Latin Vô địch Nice DanceJ3
18:37:36 8/665550Chung kếtHạng F3 Thiếu Nhi Latin CLB Cánh Diều VàngJ2
18:38:24 8/666413Chung kếtHạng FC Thiếu Nhi 1 Latin Khánh Thi Đồng NaiC,R,J3
18:40:48 8/667414Chung kếtHạng FC Thiếu Nhi 2 Latin Khánh Thi Đồng NaiC,R,J3
18:43:12 8/668436Chung kếtHạng FC Thiếu Nhi 2 Latin CLB Dancesport Bình Liên - Đà LạtC,R,J3
18:45:36 8/669440Chung kếtHạng FC Thiếu Nhi 2 Latin CLB Dancesport Bình Liên - Đà LạtC,R,J4
18:48:00 8/670448Chung kếtHạng FC Trung Niên 1 Latin CLB Dancesport Bình Liên - Đà LạtC,R,J3
18:50:24 8/671505Chung kếtHạng FC Thiếu Nhi 2 Latin CLB Dancesport Bình Liên Đà LạtC,R,J4
18:52:48 8/672461Chung kếtHạng D1 Thiếu niên Latin Dancesport NVHLDTP Cần ThơC,S3
18:54:24 8/673462Chung kếtHạng D1 Thiếu nhi Latin Dancesport NVHLDTP Cần ThơC,S3
18:56:00 8/674463Chung kếtHạng D1 Thiếu nhi Latin Dancesport NVHLDTP Cần ThơC,S3
18:57:36 8/675431Chung kếtHạng F5 Thiếu Nhi 1 Latin Khánh Thi AcademyP3
18:58:24 8/676432Chung kếtHạng F5 Thiếu Nhi 2 Latin Khánh Thi AcademyP2
18:59:12 8/677406Chung kếtHạng F2 Thiếu Nhi 1 Latin Khánh Thi Đồng NaiR3
19:00:00 8/678407Chung kếtHạng F2 Thiếu Nhi 2 Latin Khánh Thi Đồng NaiR3
19:00:48 8/679408Chung kếtHạng F2 Thiếu Nhi3 Latin Khánh Thi Đồng NaiR3
19:01:36 8/680419Chung kếtHạng E2 Thanh Niên Latin Khánh Thi Đồng NaiR3
19:02:24 8/681428Chung kếtHạng F2 Thiếu Nhi 1 Latin Khánh Thi AcademyR4
19:03:12 8/682429Chung kếtHạng F2 Thiếu Nhi 2 Latin Khánh Thi AcademyR3
19:04:00 8/683430Chung kếtHạng F2 Thiếu Nhi 3 Latin Khánh Thi AcademyR3
19:04:48 8/684443Chung kếtHạng F2 Thiếu Nhi 2 Latin CLB Dancesport Bình Liên - Đà LạtR3
19:05:36 8/685446Chung kếtHạng F2 Thiếu Nhi 2 Latin CLB Dancesport Bình Liên - Đà LạtR3
19:06:24 8/686447Chung kếtHạng F2 Trung Niên 1 Latin CLB Dancesport Bình Liên - Đà LạtR3
19:07:12 8/687485Chung kếtHạng E2 Người Lớn Latin Dancesport NVHLDTP Cần ThơR3
19:08:00 8/688489Chung kếtHạng F2 Nhi Đồng Latin Thế Long DancesportR3
19:08:48 8/689497Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi Latin Nhà văn hóa thiếu nhi tp.Cần thơR3
19:09:36 8/690500Chung kếtHạng F2 thiếu nhi nhóm 1 Latin Nhà văn hóa thiếu nhi tp.Cần thơR3
19:10:24 8/691503Chung kếtHạng F2 thiếu nhi nhóm 2 Latin Nhà văn hóa thiếu nhi tp.Cần thơR3
19:11:12 8/692510Chung kếtHạng F2 thiếu nhi Nhóm 3 Latin Nhà văn hóa thiếu nhi tp.Cần thơR3
19:12:00 8/693513Chung kếtHạng F2 Thiếu Nhi Latin Nhà Thiếu Nhi Sa Đéc - Đồng ThápR4
19:12:48 8/694518Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi nhóm 4 Latin Nhà Văn Hóa Thiếu Nhi tp .Cần thơR3
19:13:36 8/695535Chung kếtHạng F2 Thiếu Nhi 1 Latin Dancesport Buôn Ma ThuộtR3
19:14:24 8/696547Chung kếtHạng F2 Thiếu Nhi Latin Bách Việt DancesportR4
19:15:12 8/697425Chung kếtHạng F4 Thiếu Nhi 1 Latin Khánh Thi AcademyS3
19:16:00 8/698426Chung kếtHạng F4 Thiếu Nhi 2 Latin Khánh Thi AcademyS2
19:16:48 8/699427Chung kếtHạng F4 Thiếu Nhi 3 Latin Khánh Thi AcademyS3
19:17:36 8/6100434Chung kếtHạng E4 Thiếu Nhi 1 Latin Khánh Thi AcademyS2
19:18:24 8/6101488Chung kếtHạng F4 Thiếu nhi Latin Thế Long DancesportS2
19:19:12 8/6102516Chung kếtHạng F4 Thiếu Nhi Latin Nhà Thiếu Nhi Sa Đéc - Đồng ThápS3
19:20:00 8/6103526Chung kếtHạng F4 Nhi Đồng 2 Latin CLB Cánh Diều VàngS3
19:20:48 8/6104531Chung kếtHạng F4 Nhi Đồng 3 Latin CLB Cánh Diều VàngS2
19:21:36 8/6105538Chung kếtHạng F4 Thiếu Nhi 3 Latin Dancesport Buôn Ma ThuộtS3
19:22:24 8/6106542Chung kếtHạng F4 Thiếu Nhi 7 Latin Dancesport Buôn Ma ThuộtS2
19:23:12 8/6107469Chung kếtHạng C1 Thiếu nhi Latin Dancesport NVHLDTP Cần ThơS,C,R3
19:25:36 8/6108470Chung kếtHạng C1 Thiếu Nhi Latin Dancesport NVHLDTP Cần ThơS,C,R3
19:28:00 8/6109451Chung kếtHạng F2,F4 Thanh thiếu niên Latin NaNa Dance StudioS,R3
19:29:36 8/6110522Chung kếtHạng F3 Nhi Đồng 1 Standard CLB Cánh Diều VàngQ3
19:30:24 8/6111530Chung kếtHạng F3 Nhi đồng 3 Standard CLB Cánh Diều VàngQ2
19:31:12 8/6112534Chung kếtHạng F3 Nhi Đồng 5 Standard CLB Cánh Diều VàngQ2
19:32:00 8/6113415Chung kếtHạng F1 Thiếu Nhi 1 Standard Khánh Thi Đồng NaiW3
19:32:48 8/6114416Chung kếtHạng F1 Thiếu Nhi 2 Standard Khánh Thi Đồng NaiW3
19:33:36 8/6115438Chung kếtHạng F1 Thiếu Nhi 2 Standard CLB Dancesport Bình Liên - Đà LạtW3
19:34:24 8/6116449Chung kếtHạng F1 Trung Niên 1 Standard CLB Dancesport Bình Liên - Đà LạtW4
19:35:12 8/6117520Chung kếtHạng F1 Nhi đồng 1 Standard CLB Cánh Diều VàngW3
19:36:00 8/6118528Chung kếtHạng F1 Nhi Đồng 3 Standard CLB Cánh Diều VàngW2
19:36:48 8/6119541Chung kếtHạng F2 Thiếu Nhi 6 Latin Dancesport Buôn Ma ThuộtR3
19:37:36 8/6120521Chung kếtHạng F2 Nhi Đồng 1 Standard CLB Cánh Diều VàngT3
19:38:24 8/6121529Chung kếtHạng F2 Nhi đồng 3 Standard CLB Cánh Diều VàngT2
19:39:12 8/6122532Chung kếtHạng W,Q Nhi Đồng 4 Standard CLB Cánh Diều VàngW,Q3
19:40:48 8/6123417Chung kếtHạng FD Thiếu Nhi 1 Standard Khánh Thi Đồng NaiW,T3
19:42:24 8/6124418Chung kếtHạng FD Thiếu Nhi 2 Standard Khánh Thi Đồng NaiW,T3
19:44:00 8/6125476Chung kếtHạng D Người lớn Standard Dancesport NVHLDTP Cần ThơW,T3
19:45:36 8/6126477Chung kếtHạng D Người lớn Standard Dancesport NVHLDTP Cần ThơW,T3
19:47:12 8/6127479Chung kếtHạng D Người lớn Standard Dancesport NVHLDTP Cần ThơW,T3
19:48:48 8/6128480Chung kếtHạng D Người lớn Standard Dancesport NVHLDTP Cần ThơW,T3
19:50:24 8/6129481Chung kếtHạng D Người lớn Standard Dancesport NVHLDTP Cần ThơW,T3
19:52:00 8/6130523Chung kếtHạng FD Nhi Đồng Standard CLB Cánh Diều VàngW,T3
19:53:36 8/6131527Chung kếtHạng FD Nhi Đồng 2 Standard CLB Cánh Diều VàngW,T3
19:55:12 8/6132394Chung kếtHạng E1 Khiêu vũ Nghệ thuật SocialC3
19:57:12 8/6133490Chung kếtHạng Bebop Thầy Trò KVNTBebop2
19:59:12 8/6134395Chung kếtHạng E2 Khiêu vũ Nghệ thuật SocialR3
20:01:12 8/6135492Chung kếtHạng Boston Thầy Trò KVNTBoston3
20:03:12 8/6136396Chung kếtHạng E3 Khiêu vũ Nghệ thuật SocialP3
20:05:12 8/6137507Chung kếtHạng C Thầy Trò KVNTC2
20:12:12 8/6138397Chung kếtHạng E4 Khiêu vũ Nghệ thuật SocialBoston4
20:14:12 8/6139506Chung kếtHạng J Thầy Trò KVNTJ1
20:16:12 8/6140398Chung kếtHạng E5 Khiêu vũ Nghệ thuật SocialTango4
20:18:12 8/6141493Chung kếtHạng E2 Thầy Trò KVNTR4
20:25:12 8/6142549Chung kếtHạng Rumba Người Lớn KVNT CLB Khiêu Vũ Xương Rồng - Long XuyênRumba3
20:26:00 8/6143399Chung kếtHạng E6 Khiêu vũ Nghệ thuật SocialBebop6
20:28:00 8/6144491Chung kếtHạng Tango Thầy Trò KVNTT3
20:38:00 8/6145400Chung kếtHạng E7 Khiêu vũ Nghệ thuật SocialVW3
20:40:00 8/6146380Chung kếtHạng E1 Thầy & Trò StandardW4
20:50:00 8/6147382Chung kếtHạng E2 Thầy & Trò StandardT2
20:57:00 8/6148378Chung kếtHạng D Thầy & Trò StandardW,T1
21:02:00 8/6149381Chung kếtHạng E2 Thầy & Trò LatinR10
21:17:00 8/6150379Chung kếtHạng E1 Thầy & Trò LatinC10
21:32:00 8/6151383Chung kếtHạng E3 Thầy & Trò LatinJ1
21:37:00 8/6152435Chung kếtHạng E4 Thầy Trò LatinS4
21:39:00 8/6153453Chung kếtHạng E5 Thầy Trò LatinP2
21:41:00 8/6154377Chung kếtHạng D Thầy & Trò LatinC,R1
08:00 9/615560Chung kếtHạng F1 Nhi đồng 2 StandardW3
08:02:00 9/6156159146Bán kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 StandardW10
08:04:00 9/6157357Chung kếtHạng E1 Trung niên 4 LatinC4
08:06:00 9/615862Chung kếtHạng F2 Nhi đồng 2 StandardT3
08:09:36 9/6156159146Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 StandardW10
08:11:36 9/6160359Chung kếtHạng E2 Trung niên 4 LatinR4
08:15:12 9/616158Chung kếtHạng FD Nhi đồng 2 StandardW,T5
08:17:00 9/6162148Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 2 StandardT7
08:19:00 9/6163367Chung kếtHạng D Trung niên 5 LatinC,R3
08:26:12 9/616464Chung kếtHạng F3 Nhi đồng 2 StandardQ3
08:33:24 9/6165150Chung kếtHạng F3 Thiếu nhi 2 StandardQ1
08:35:24 9/6166140Chung kếtHạng FB Thiếu nhi 2 StandardW,T,SF,Q4
08:40:48 9/6167551Chung kếtHạng FB Syllabus Nhi Đồng 2 StandardW,T,F,Q1
08:42:36 9/616856Chung kếtHạng FC Nhi đồng 2 StandardW,T,Q5
08:44:24 9/6169152Chung kếtHạng F4 Thiếu nhi 2 StandardSF2
08:46:24 9/617042Chung kếtHạng E1 Nhi đồng 2 StandardW1
08:51:48 9/6171142Chung kếtHạng FC Thiếu nhi 2 StandardW,T,Q3
08:55:24 9/6172355Chung kếtHạng D Trung niên 4 LatinC,R3
08:57:12 9/617384Chung kếtHạng E1 Thiếu nhi 1 StandardW2
08:59:12 9/6174154Chung kếtHạng F5 Thiếu nhi 2 StandardVW3
09:02:48 9/617586Chung kếtHạng E2 Thiếu nhi 1 StandardT2
09:04:48 9/6176144Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 2 StandardW,T6
09:08:48 9/6177386Chung kếtHạng D Syllabus Người lớn StandardW,T6
09:12:48 9/617894Chung kếtHạng FA Thiếu nhi 1 StandardW,T,VW,SF,Q3
09:22:48 9/6179138Chung kếtHạng FA Thiếu nhi 2 StandardW,T,VW,SF,Q4
09:32:48 9/6180388Chung kếtHạng E1 Syllabus Người lớn StandardW7
09:34:48 9/6181184102Bán kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 StandardW10
09:36:48 9/6182218Chung kếtHạng F1 Thiếu niên 2 StandardW1
09:38:48 9/6183330Chung kếtHạng D Trung niên 2 StandardW,T3
09:42:48 9/6181184102Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 StandardW10
09:44:48 9/6185190Chung kếtHạng F1 Thiếu niên 1 StandardW3
09:46:48 9/6186344Chung kếtHạng E1 Trung niên 3 StandardW2
09:48:48 9/6187104Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 StandardT9
09:50:48 9/6188228Chung kếtHạng F2 Thiếu niên 2 StandardT2
09:52:48 9/6189346Chung kếtHạng E2 Trung niên 3 StandardT2
09:54:48 9/6190100Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 1 StandardW,T9
09:58:48 9/6191226Chung kếtHạng FD Thiếu niên 2 StandardW,T3
10:02:48 9/6192312Chung kếtHạng E3 Trung niên 1 StandardQ0
10:04:48 9/6193106Chung kếtHạng F3 Thiếu nhi 1 StandardQ7
10:06:48 9/6194210Chung kếtHạng E2 Thiếu niên 2 StandardT2
10:08:48 9/6195304Chung kếtHạng C Trung niên 1 StandardW,T,Q0
10:14:48 9/619698Chung kếtHạng FC Thiếu nhi 1 StandardW,T,Q6
10:20:48 9/6197208Chung kếtHạng E1 Thiếu niên 2 StandardW2
10:22:48 9/6198345Chung kếtHạng E2 Trung niên 3 LatinR2
10:24:48 9/6199108Chung kếtHạng F4 Thiếu nhi 1 StandardSF2
10:26:48 9/6200290Chung kếtHạng S1 Solo Người lớn StandardW3
10:28:48 9/6201369Chung kếtHạng E1 Trung niên 5 LatinC3
10:30:48 9/6202110Chung kếtHạng F5 Thiếu nhi 1 StandardVW3
10:32:48 9/6203292Chung kếtHạng S2 Solo Người lớn StandardT2
10:34:48 9/6204324Chung kếtHạng F5 Trung niên 1 StandardVW0
10:36:48 9/620596Chung kếtHạng FB Thiếu nhi 1 StandardW,T,SF,Q3
10:44:48 9/6206294Chung kếtHạng S3 Solo Người lớn StandardQ1
10:46:48 9/620721Chung kếtHạng F1 Nhi đồng 1 LatinC4
10:48:48 9/6208211145Tứ kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 LatinC22
10:50:48 9/6209316Chung kếtHạng F1 Trung niên 1 StandardW3
10:52:48 9/621023Chung kếtHạng F2 Nhi đồng 1 LatinR4
10:54:48 9/6208211214145Bán kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 LatinC22
10:56:48 9/6212371Chung kếtHạng E2 Trung niên 5 LatinR3
10:58:48 9/621319Chung kếtHạng FD Nhi đồng 1 LatinC,R2
11:02:48 9/6211214145Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 LatinC22
11:04:48 9/6215390Chung kếtHạng E2 Syllabus Người lớn StandardT7
11:06:48 9/621659Chung kếtHạng F1 Nhi đồng 2 LatinC11
11:08:48 9/6217220147Tứ kếtHạng F2 Thiếu nhi 2 LatinR26
11:12:48 9/6218314Chung kếtHạng E4 Trung niên 1 StandardSF2
11:16:48 9/621961Chung kếtHạng F2 Nhi đồng 2 LatinR9
11:18:48 9/6217220223147Bán kếtHạng F2 Thiếu nhi 2 LatinR26
11:20:48 9/6221308Chung kếtHạng E1 Trung niên 1 StandardW3
11:22:48 9/622255Chung kếtHạng FC Nhi đồng 2 LatinC,R,J4
11:28:48 9/6220223147Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 2 LatinR26
11:30:48 9/6224286Chung kếtHạng SC Solo Người lớn StandardW,T,Q1
11:36:48 9/622563Chung kếtHạng F3 Nhi đồng 2 LatinJ6
11:38:48 9/6226229141Tứ kếtHạng FC Thiếu nhi 2 LatinC,R,J21
11:44:48 9/6227310Chung kếtHạng E2 Trung niên 1 StandardT3
11:46:48 9/622857Chung kếtHạng FD Nhi đồng 2 LatinC,R8
11:50:48 9/6226229232141Bán kếtHạng FC Thiếu nhi 2 LatinC,R,J21
11:56:48 9/6230306Chung kếtHạng D Trung niên 1 StandardW,T3
12:00:48 9/623165Chung kếtHạng F4 Nhi đồng 2 LatinS5
12:02:48 9/6229232141Chung kếtHạng FC Thiếu nhi 2 LatinC,R,J21
12:08:48 9/6233116Chung kếtHạng FA Thiếu nhi 1 Vô địch Syllabus StandardW,T,VW,SF,Q4
12:18:48 9/6234300Chung kếtHạng A Trung niên 1 StandardW,T,VW,SF,Q4
12:28:48 9/6235160Chung kếtHạng FA Thiếu nhi 2 Vô địch Syllabus StandardW,T,VW,SF,Q3
12:38:48 9/623667Chung kếtHạng F5 Nhi đồng 2 LatinP3
12:40:48 9/6237239149Bán kếtHạng F3 Thiếu nhi 2 LatinJ12
12:42:48 9/6238288Chung kếtHạng SD Solo Người lớn StandardW,T2
12:46:48 9/6237239149Chung kếtHạng F3 Thiếu nhi 2 LatinJ12
12:48:48 9/6240118Chung kếtHạng FB Thiếu nhi 1 Vô địch Syllabus StandardW,T,SF,Q4
12:56:48 9/6241162Chung kếtHạng FB Thiếu nhi 2 Vô địch Syllabus StandardW,T,SF,Q2
13:04:48 9/624253Chung kếtHạng FB Nhi đồng 2 LatinS,C,R,J4
13:12:48 9/6243289Chung kếtHạng S1 Solo Người lớn LatinC3
13:14:48 9/6244227Chung kếtHạng F2 Thiếu niên 2 LatinR4
13:16:48 9/6245248101Tứ kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 LatinC19
13:18:48 9/6246249143Tứ kếtHạng FD Thiếu nhi 2 LatinC,R26
13:26:48 9/6247291Chung kếtHạng S2 Solo Người lớn LatinR4
13:30:48 9/6245248251101Bán kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 LatinC19
13:32:48 9/6246249252143Bán kếtHạng FD Thiếu nhi 2 LatinC,R26
13:36:48 9/6250225Chung kếtHạng FD Thiếu niên 2 LatinC,R5
13:40:48 9/6248251101Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 LatinC19
13:42:48 9/6249252143Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 2 LatinC,R26
13:46:48 9/6253287Chung kếtHạng SD Solo Người lớn LatinC,R4
13:50:48 9/6254229Chung kếtHạng F3 Thiếu niên 2 LatinJ3
13:52:48 9/6255293Chung kếtHạng S3 Solo Người lớn LatinJ4
13:54:48 9/6256223Chung kếtHạng FC Thiếu niên 2 LatinC,R,J5
14:00:48 9/6257285Chung kếtHạng SC Solo Người lớn LatinC,R,J4
14:06:48 9/6258261103Bán kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 LatinR15
14:08:48 9/6259262151Bán kếtHạng F4 Thiếu nhi 2 LatinS11
14:10:48 9/6260295Chung kếtHạng S4 Solo Người lớn LatinS2
14:12:48 9/6258261103Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 LatinR15
14:14:48 9/6259262151Chung kếtHạng F4 Thiếu nhi 2 LatinS11
14:16:48 9/6263231Chung kếtHạng F4 Thiếu niên 2 LatinS5
14:18:48 9/6264233Chung kếtHạng F5 Thiếu niên 2 LatinP4
14:20:48 9/626526899Bán kếtHạng FD Thiếu nhi 1 LatinC,R16
14:24:48 9/6266153Chung kếtHạng F5 Thiếu nhi 2 LatinP7
14:26:48 9/6267221Chung kếtHạng FB Thiếu niên 2 LatinS,C,R,J4
14:34:48 9/626526899Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 1 LatinC,R16
14:30 9/6269264Chung kếtHạng A Thanh niên The Star StandardSF(s),W,T,VW,Q(s)7
14:40:00 9/6270111Chung kếtHạng A Thiếu nhi 1 Vô địch Syllabus LatinS,C,R,P,J3
14:50:00 9/6271159Chung kếtHạng FA Thiếu nhi 2 Vô địch Syllabus LatinS,C,R,P,J6
15:00:00 9/6272266Chung kếtHạng E1 Thanh niên The Star StandardW5
15:10:00 9/6273117Chung kếtHạng FB Thiếu nhi 1 Vô địch Syllabus LatinS,C,R,J4
15:18:00 9/6274161Chung kếtHạng FB Thiếu nhi 2 Vô địch Syllabus LatinS,C,R,J4
15:26:00 9/6275268Chung kếtHạng E2 Thanh niên The Star StandardT5
15:36:00 9/6276247Chung kếtHạng B Trước Thanh niên LatinS,C,R,J2
15:44:00 9/6277113Chung kếtHạng B Thiếu nhi 1 Vô địch Syllabus LatinS,C,R,J2
15:52:00 9/6278270Chung kếtHạng E3 Thanh niên The Star StandardQ3
15:57:00 9/6279309Chung kếtHạng E2 Trung niên 1 LatinR3
15:59:00 9/6280272Chung kếtHạng E4 Thanh niên The Star StandardSF3
16:04:00 9/6281279Chung kếtHạng C Thanh niên LatinC,R,J4
16:10:00 9/6282274Chung kếtHạng E5 Thanh niên The Star StandardVW3
16:15:00 9/6283263Chung kếtHạng A Thanh niên The Star LatinC(s),S,R,P,J(s)8
16:25:00 9/6284333Chung kếtHạng E2 Trung niên 2 LatinR2
16:27:00 9/6285269Chung kếtHạng E3 Thanh niên The Star LatinJ7
16:37:00 9/6286372Chung kếtHạng E2 Trung niên 5 StandardT5
16:39:00 9/6287290267Bán kếtHạng E2 Thanh niên The Star LatinR11
16:41:00 9/6288368Chung kếtHạng D Trung niên 5 StandardW,T5
16:45:00 9/6289271Chung kếtHạng E4 Thanh niên The Star LatinS4
16:55:00 9/6287290267Chung kếtHạng E2 Thanh niên The Star LatinR11
17:05:00 9/6291370Chung kếtHạng E1 Trung niên 5 StandardW5
17:07:00 9/6292305Chung kếtHạng D Trung niên 1 LatinC,R4
17:11:00 9/6293362Chung kếtHạng E3 Trung niên 4 StandardQ2
17:13:00 9/6294277Chung kếtHạng B Thanh niên LatinS,C,R,J4
17:21:00 9/6295301265Bán kếtHạng E1 Thanh niên The Star LatinC10
17:23:00 9/6296280Chung kếtHạng C Thanh niên StandardW,T,Q2
17:29:00 9/6297273Chung kếtHạng E5 Thanh niên The Star LatinP5
17:39:00 9/6298302137Bán kếtHạng FA Thiếu nhi 2 LatinS,C,R,P,J11
17:49:00 9/6299245Chung kếtHạng A Trước Thanh niên LatinS,C,R,P,J3
17:59:00 9/630093Chung kếtHạng FA Thiếu nhi 1 LatinS,C,R,P,J8
18:09:00 9/6295301265Chung kếtHạng E1 Thanh niên The Star LatinC10
18:19:00 9/6298302137Chung kếtHạng FA Thiếu nhi 2 LatinS,C,R,P,J11
18:29:00 9/6303115Chung kếtHạng FA Thiếu nhi 1 Vô địch Syllabus LatinS,C,R,P,J4
18:39:00 9/6304391Chung kếtHạng DD Đồng diễn Trẻ em FormationDD2
18:48:00 9/630515Chung kếtHạng FB Nhi đồng 1 LatinS,C,R,J1
18:49:48 9/6306309139Bán kếtHạng FB Thiếu nhi 2 LatinS,C,R,J14
18:57:48 9/6307235Chung kếtHạng E1 Đôi nữ LatinC2
19:05:00 9/6308193Chung kếtHạng F3 Thiếu niên 1 LatinJ5
19:07:00 9/6306309139Chung kếtHạng FB Thiếu nhi 2 LatinS,C,R,J14
19:08:48 9/6310313105Bán kếtHạng F3 Thiếu nhi 1 LatinJ13
19:16:00 9/631125Chung kếtHạng F3 Nhi đồng 1 LatinJ1
19:18:00 9/6312315189Bán kếtHạng F1 Thiếu niên 1 LatinC10
19:20:00 9/6310313105Chung kếtHạng F3 Thiếu nhi 1 LatinJ13
19:22:00 9/6314207Chung kếtHạng E1 Thiếu niên 2 LatinC3
19:24:00 9/6312315189Chung kếtHạng F1 Thiếu niên 1 LatinC10
19:26:00 9/6316319195Bán kếtHạng F4 Thiếu niên 1 LatinS10
19:28:00 9/6317209Chung kếtHạng E2 Thiếu niên 2 LatinR2
19:30:00 9/631832197Bán kếtHạng FC Thiếu nhi 1 LatinC,R,J13
19:35:24 9/6316319195Chung kếtHạng F4 Thiếu niên 1 LatinS10
19:37:12 9/6320185Chung kếtHạng FC Thiếu niên 1 LatinC,R,J6
19:42:36 9/631832197Chung kếtHạng FC Thiếu nhi 1 LatinC,R,J13
19:48:36 9/6322217Chung kếtHạng F1 Thiếu niên 2 LatinC4
19:50:24 9/6323205Chung kếtHạng D Thiếu niên 2 LatinC,R3
19:54:00 9/6324327107Bán kếtHạng F4 Thiếu nhi 1 LatinS15
19:56:00 9/6325191Chung kếtHạng F2 Thiếu niên 1 LatinR8
19:57:48 9/6326213Chung kếtHạng E4 Thiếu niên 2 LatinS2
19:59:48 9/6324327107Chung kếtHạng F4 Thiếu nhi 1 LatinS15
20:01:48 9/632827Chung kếtHạng F4 Nhi đồng 1 LatinS1
20:03:48 9/6329215Chung kếtHạng E5 Thiếu niên 2 LatinP2
20:05:48 9/6330109Chung kếtHạng F5 Thiếu nhi 1 LatinP6
20:07:48 9/6331197Chung kếtHạng F5 Thiếu niên 1 LatinP4
20:09:48 9/6332219Chung kếtHạng FA Thiếu niên 2 LatinS,C,R,P,J5
20:18:48 9/633333695Bán kếtHạng FB Thiếu nhi 1 LatinS,C,R,J11
20:26:00 9/6334187Chung kếtHạng FD Thiếu niên 1 LatinC,R7
20:29:36 9/6335201Chung kếtHạng B Thiếu niên 2 LatinS,C,R,J3
20:37:36 9/633333695Chung kếtHạng FB Thiếu nhi 1 LatinS,C,R,J11
20:44:48 9/633741Chung kếtHạng E1 Nhi đồng 2 LatinC3
20:46:36 9/6338127Chung kếtHạng E1 Thiếu nhi 2 LatinC1
20:48:24 9/6339358Chung kếtHạng E1 Trung niên 4 StandardW4
20:50:24 9/634043Chung kếtHạng E2 Nhi đồng 2 LatinR2
20:52:24 9/6341129Chung kếtHạng E2 Thiếu nhi 2 LatinR1
20:54:24 9/6342360Chung kếtHạng E2 Trung niên 4 StandardT4
20:56:24 9/634345Chung kếtHạng E3 Nhi đồng 2 LatinJ2
20:58:24 9/6344356Chung kếtHạng D Trung niên 4 StandardW,T3
21:02:00 9/6345169Chung kếtHạng D Thiếu niên 1 LatinC,R2
21:05:36 9/634639Chung kếtHạng D Nhi đồng 2 LatinC,R2
21:09:36 9/6347181Chung kếtHạng FA Thiếu niên 1 LatinS,C,R,P,J7
21:18:36 9/634851Chung kếtHạng FA Nhi đồng 2 LatinS,C,R,P,J3
21:27:36 9/634975Chung kếtHạng A Thiếu nhi 1 LatinS,C,R,P,J2
21:37:36 9/6350199Chung kếtHạng A Thiếu niên 2 LatinS,C,R,P,J3
21:47:36 9/635183Chung kếtHạng E1 Thiếu nhi 1 LatinC2
21:49:24 9/6352171Chung kếtHạng E1 Thiếu niên 1 LatinC2
21:51:12 9/635385Chung kếtHạng E2 Thiếu nhi 1 LatinR2
21:53:12 9/6354173Chung kếtHạng E2 Thiếu niên 1 LatinR2
21:55:12 9/635579Chung kếtHạng C Thiếu nhi 1 LatinC,R,J2
22:00:36 9/6356167Chung kếtHạng C Thiếu niên 1 LatinC,R,J1
22:06:00 9/6357387Chung kếtHạng E1 Syllabus Người lớn LatinC6
22:07:48 9/635887Chung kếtHạng E3 Thiếu nhi 1 LatinJ2
22:09:36 9/6359175Chung kếtHạng E3 Thiếu niên 1 LatinJ1
22:11:36 9/6360276Chung kếtHạng A Thanh niên StandardSF(s),W,T,VW,Q(s)4
22:20:36 9/636189Chung kếtHạng E4 Thiếu nhi 1 LatinS3
22:22:36 9/6362321Chung kếtHạng F4 Trung niên 1 LatinS3
22:24:36 9/6363315Chung kếtHạng F1 Trung niên 1 LatinC4
22:26:36 9/6364389Chung kếtHạng E2 Syllabus Người lớn LatinR6
22:28:36 9/6365317Chung kếtHạng F2 Trung niên 1 LatinR4
22:30:36 9/6366385Chung kếtHạng D Syllabus Người lớn LatinC,R5
22:34:12 9/636791Chung kếtHạng E5 Thiếu nhi 1 LatinP2
22:36:00 9/636877Chung kếtHạng B Thiếu nhi 1 LatinS,C,R,J3
22:43:12 9/6369183Chung kếtHạng FB Thiếu niên 1 LatinS,C,R,J6
22:51:12 9/6370275Chung kếtHạng A Thanh niên LatinC(s),S,R,P,J(s)5
17:44:48 8/6371552Chung kếtHạng F1 Thiếu Nhi 2 Latin CLB Dancesport Hùng Tuyết Phan rangC3
23:00:12 9/6372553Chung kếtHạng D Thanh Niên Latin Dancesport NVH LD TP Cần ThơC, R3
23:01:48 9/6373554Chung kếtHạng D Thanh Niên Standard Dancesport NVH LD TP Cần ThơW, T3

Khiêu vũ thể thao, thông tin giải đấu, đăng ký thi đấu online, khieu vu the thao, giai khieu vu, giải khiêu vũ, dance sport, nhảy nghệ thuật

Khiêu vũ thể thao, thông tin giải đấu, đăng ký thi đấu online, khieu vu the thao, giai khieu vu, giải khiêu vũ, dance sport, nhảy nghệ thuật