Chương trình thi đấu Giải KVTT Tỉnh Hải Dương mở rộng năm 2019

Gi:PhSKTEventSKSMã NDVòngNội dungĐiệuSố đôi
07:45 17/31402Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Latin các CLB - 001C,R3
07:47:00 17/32404Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Latin các CLB - 003C,R3
07:49:00 17/33406Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Latin các CLB - 005C,R2
07:51:00 17/34526Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Latin các CLB - 001C,R2
07:53:00 17/35528Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Latin các CLB - 003C,R3
07:55:00 17/36551Chung kếtHạng FD Thiếu niên 1 Latin CB các CLB - 01C,R3
07:57:00 17/37552Chung kếtHạng FD Thiếu niên 1 Latin CB các CLB - 02C,R4
07:59:00 17/38559Chung kếtHạng FD Nhi đồng Latin CB- Latin các CLB C,R3
08:01:00 17/39569Chung kếtHạng FD Nhi đồng Latin CB các CLB - 01C,R2
08:03:00 17/310595Chung kếtHạng D Trung niên 2 Latin CLB Ánh Hồng - Nam SáchC,R4
08:05:00 17/311614Chung kếtHạng FD Thiếu Nhi 1 Latin Dancesport HDC,R3
08:07:00 17/312615Chung kếtHạng FD Thiếu Nhi 2 Latin Dancesport HDC,R3
08:09:00 17/313616Chung kếtHạng FD Thiếu Nhi 2 Latin Dancesport HDC,R3
08:11:00 17/314627Chung kếtHạng FD Nhi Đồng Latin Tiểu họcC,R3
08:13:00 17/315633Chung kếtHạng E1 Thiếu nhi 2 Latin ĐH CN Quảng NinhC2
08:14:00 17/316289Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin CB các CLB - 001C4
08:15:00 17/317290Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin CB các CLB - 002C4
08:16:00 17/318291Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin CB các CLB - 003C4
08:17:00 17/319292Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin CB các CLB - 004C4
08:18:00 17/320294Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin CB các CLB - 006C3
08:19:00 17/321299Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin NC các CLB - 01C4
08:20:00 17/322306Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin NC các CLB - 08C4
08:21:00 17/323307Chung kếtHạng F1 NHI ĐỒNG LATIN CB các CLB CN - 001C4
08:22:00 17/324320Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin CB các CLB - 001C3
08:23:00 17/325321Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin CB các CLB - 002C3
08:24:00 17/326322Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin CB các CLB - 003C3
08:25:00 17/327323Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin CB các CLB - 004C4
08:26:00 17/328324Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin CB các CLB - 005C3
08:27:00 17/329325Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin CB các CLB - 006C4
08:28:00 17/330326Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin CB các CLB - 007C3
08:29:00 17/331327Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin CB các CLB - 008C3
08:30:00 17/332328Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin CB các CLB - 009C3
08:31:00 17/333329Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin CB các CLB - 010C3
08:32:00 17/334330Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin NC các CLB - 01C4
08:33:00 17/335428Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin CB các CLB -001C3
08:34:00 17/336429Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin CB các CLB -002C3
08:35:00 17/337430Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin CB các CLB -003C3
08:36:00 17/338431Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin CB các CLB -004C2
08:37:00 17/339432Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin CB các CLB -005C3
08:38:00 17/340438Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin NC các CLB - 01C3
08:39:00 17/341439Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin NC các CLB - 02C3
08:40:00 17/342548Chung kếtHạng F1 Thiếu niên 1 Latin CB các CLB - 03C4
08:41:00 17/343564Chung kếtHạng F1 Thiếu niên 2 Latin CB- CÁC CLB C3
08:42:00 17/344572Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin CLB Hương Hạnh Dance Tứ Kỳ - 001C3
08:43:00 17/345573Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin CLB Hương Hạnh Dance Tứ Kỳ - 002C3
08:44:00 17/346574Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin CLB Hương Hạnh Dance Tứ Kỳ - 003C3
08:45:00 17/347575Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin CLB Hương Hạnh Dance Tứ Kỳ - 004C4
08:46:00 17/348576Chung kếtHạng E1 Thiếu nhi 1 Latin CLB Hương Hạnh Dance Tứ Kỳ - 005C3
08:47:00 17/349582Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin CLB Họa Mi BG - 01C4
08:48:00 17/350583Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin CLB Họa Mi BG - 02C4
08:49:00 17/351597Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin ProG AcademyC3
08:50:00 17/352598Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin ProG AcademyC3
08:51:00 17/353602Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin TP Chí Linh 1C3
08:52:00 17/354603Chung kếtHạng F1 Thiếu Nhi Latin TP Chí Linh 2C3
08:53:00 17/355604Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin CLB Tú TrầnC4
08:54:00 17/356607Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin CLB Tú TrầnC3
08:55:00 17/357612Chung kếtHạng F1 Nhi Đồng Latin Dancesport HDC3
08:56:00 17/358613Chung kếtHạng F1 Thiếu Nhi 1 Latin Dancesport HDC3
08:57:00 17/359628Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Tiểu họcC2
08:58:00 17/360617Chung kếtHạng F1 Thiếu Nhi 2 Latin Dancesport HDC3
08:59:00 17/361621Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin Vô địch Miền Bắc 1 CNC3
09:00:00 17/362622Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin Vô địch Miền Bắc 2 CNC3
09:01:00 17/363389Chung kếtHạng F3 Thiếu nhi 1 Latin CB các CLB - 001J5
09:02:00 17/364588Chung kếtHạng F3 Nhi đồng Latin J- Các CLB J2
09:03:00 17/365606Chung kếtHạng F3 Thiếu nhi 1 Latin CLB Tú TrầnJ4
09:04:00 17/366609Chung kếtHạng F3 Nhi đồng Latin CLB Tú TrầnJ3
09:05:00 17/367351Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin CB các CLB - 001R3
09:06:00 17/368361Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin NC các CLB - 01R3
09:07:00 17/369362Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin NC các CLB - 02R2
09:08:00 17/370366Chung kếtHạng F2 THIẾU NHI 1 LATIN CB các CLB CN - 01R2
09:09:00 17/371456Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 2 Latin CB các CLB - 001R4
09:10:00 17/372558Chung kếtHạng F2 Nhi đồng Latin CB- Các CLB R3
09:11:00 17/373567Chung kếtHạng F2 Thiếu niên 2 Latin CB- Các CLB R3
09:12:00 17/374580Chung kếtHạng F2 Thiếu niên 1 Latin CB các CLB - 01R3
09:13:00 17/375596Chung kếtHạng E2 Trung niên 2 Latin CLB Ánh Hồng - Nam SáchR4
09:14:00 17/376605Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin CLB Tú TrầnR4
09:15:00 17/377608Chung kếtHạng F2 Nhi đồng Latin CLB Tú TrầnR3
09:16:00 17/378623Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi Latin Vô địch Miền Bắc 3 CNR3
09:17:00 17/379624Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi Latin Vô địch Miền Bắc 4 CNR3
09:18:00 17/380376Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Standard CB các CLB - 01W3
09:19:00 17/381379Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Standard CB các CLB - 04W2
09:20:00 17/382499Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Standard các CLB - 01W4
09:21:00 17/383500Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Standard các CLB - 02W3
09:22:00 17/384555Chung kếtHạng F1 Thiếu niên 1 Standard CB các CLB - 02W3
09:23:00 17/385541Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Standard CB các CLB - 01W3
09:24:00 17/386542Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Standard CB các CLB - 02W4
09:25:00 17/387554Chung kếtHạng F1 Thiếu niên 1 Standard CB các CLB - 01W3
09:26:00 17/388631Chung kếtHạng E2 Trung niên 1 LatinR3
09:27:48 17/389592Chung kếtHạng F1 Thanh niên StandardW4
09:29:36 17/3909324Tứ kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 LatinC22
09:31:24 17/391148Chung kếtHạng F1 Nhi đồng StandardW6
09:33:12 17/39295192Tứ kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 StandardW18
09:35:00 17/390939624Bán kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 LatinC22
09:36:48 17/394238Chung kếtHạng F1 Thiếu niên 2 StandardW6
09:38:36 17/3929598192Bán kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 StandardW18
09:40:24 17/3939624Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 LatinC22
09:42:12 17/397149Chung kếtHạng F2 Nhi đồng StandardT2
09:44:00 17/39598192Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 StandardW18
09:45:48 17/399240Chung kếtHạng F3 Thiếu niên 2 StandardQ3
09:47:36 17/3100151Chung kếtHạng FD Nhi đồng StandardW,T2
09:51:12 17/3101197Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 2 StandardW,T4
09:54:48 17/3102242Chung kếtHạng F5 Thiếu niên 2 StandardVW3
09:56:36 17/310310625Bán kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 LatinR14
09:58:24 17/3104163Chung kếtHạng F1 Vô địch HD Thiếu nhi 1 StandardW3
10:00:12 17/3105108193Bán kếtHạng F2 Thiếu nhi 2 StandardT10
10:02:00 17/310310625Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 LatinR14
10:03:48 17/3107180Chung kếtHạng A Thiếu nhi 2 StandardW,T,VW,SF,Q3
10:12:48 17/3105108193Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 2 StandardT10
10:14:36 17/3109251Chung kếtHạng FA Thiếu niên 2 StandardW,T,VW,SF,Q2
10:23:36 17/3110113166Bán kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 StandardW12
10:25:24 17/3111114215Bán kếtHạng F1 Thiếu niên 1 StandardW10
10:27:12 17/311229Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 1 LatinC,R9
10:30:48 17/3110113166Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 StandardW12
10:32:36 17/3111114215Chung kếtHạng F1 Thiếu niên 1 StandardW10
10:34:24 17/3115167Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 StandardT6
10:36:12 17/3116198Chung kếtHạng FD1 Thiếu nhi 2 StandardW,Q4
10:39:48 17/3117216Chung kếtHạng F2 Thiếu niên 1 StandardT5
10:41:36 17/3118171Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 1 StandardW,T7
10:45:12 17/3119204Chung kếtHạng FB Thiếu nhi 2 StandardW,T,SF,Q4
10:52:24 17/3120181Chung kếtHạng B Thiếu nhi 2 StandardW,T,SF,Q3
10:59:36 17/3121227Chung kếtHạng FB Thiếu niên 1 StandardW,T,SF,Q3
11:06:48 17/3122168Chung kếtHạng F3 Thiếu nhi 1 StandardQ4
11:08:36 17/3123199Chung kếtHạng FD2 Thiếu nhi 2 StandardW,F3
11:12:12 17/3124217Chung kếtHạng F3 Thiếu niên 1 StandardQ3
11:14:00 17/3125169Chung kếtHạng F4 Thiếu nhi 1 StandardF3
11:15:48 17/3126194Chung kếtHạng F3 Thiếu nhi 2 StandardQ3
11:17:36 17/3127220Chung kếtHạng FD Thiếu niên 1 StandardW,T3
11:21:12 17/3128170Chung kếtHạng F5 Thiếu nhi 1 StandardVW5
11:23:00 17/3129200Chung kếtHạng FD3 Thiếu nhi 2 StandardT,Q3
11:26:36 17/3130218Chung kếtHạng F4 Thiếu niên 1 StandardF4
11:28:24 17/3131177Chung kếtHạng FC Thiếu nhi 1 StandardW,T,Q2
11:33:48 17/3132195Chung kếtHạng F4 Thiếu nhi 2 StandardF3
11:35:36 17/3133219Chung kếtHạng F5 Thiếu niên 1 StandardVW6
11:37:24 17/3134184Chung kếtHạng E1 Thiếu nhi 2 StandardW1
11:39:12 17/3135233Chung kếtHạng E1 Thiếu niên 2 StandardW2
11:41:00 17/3136203Chung kếtHạng FC Thiếu nhi 2 StandardW,T,Q2
11:46:24 17/3137228Chung kếtHạng FA Thiếu niên 1 StandardW,T,VW,SF,Q3
11:55:24 17/3138252Chung kếtHạng A Trước Thanh niên StandardW,T,VW,SF,Q2
12:30 17/3139629Chung kếtĐồng diễn người lớn LatinDD2
12:40:00 17/3140630Chung kếtĐồng diễn người lớn LatinDD5
13:00 17/3141189Chung kếtHạng F1 Vô địch HD Thiếu nhi 2 StandardW3
13:01:48 17/3142196Chung kếtHạng F5 Thiếu nhi 2 StandardVW5
13:03:36 17/3143256Chung kếtHạng E1 Trước Thanh niên StandardW2
13:05:24 17/3144277Chung kếtHạng D Trung niên 2 StandardW,T3
13:09:00 17/3145201Chung kếtHạng FD4 Thiếu nhi 2 StandardT,F2
13:12:36 17/3146257Chung kếtHạng E2 Trước Thanh niên StandardT2
13:14:24 17/3147278Chung kếtHạng E Trung niên 2 StandardW3
13:16:12 17/3148205Chung kếtHạng FA Thiếu nhi 2 StandardW,T,VW,SF,Q4
13:25:12 17/3149229Chung kếtHạng A Thiếu niên 2 StandardW,T,VW,SF,Q2
13:34:12 17/31501536Tứ kếtHạng F1 Nhi đồng LatinC19
13:36:00 17/315115450Vòng 1/8Hạng F1 Thiếu nhi 2 LatinC33
13:39:36 17/315296Chung kếtHạng F1 Thiếu niên 2 LatinC3
13:41:24 17/31501531566Bán kếtHạng F1 Nhi đồng LatinC19
13:43:12 17/315115415750Tứ kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 LatinC33
13:46:48 17/315597Chung kếtHạng F2 Thiếu niên 2 LatinR3
13:48:36 17/31531566Chung kếtHạng F1 Nhi đồng LatinC19
13:50:24 17/315415716050Bán kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 LatinC33
13:52:12 17/3158276Chung kếtHạng C Trung niên 2 StandardW,T,Q3
13:57:36 17/31591627Bán kếtHạng F2 Nhi đồng LatinR10
13:59:24 17/315716050Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 LatinC33
14:01:12 17/3161101Chung kếtHạng FD Thiếu niên 2 LatinC,R3
14:04:48 17/31591627Chung kếtHạng F2 Nhi đồng LatinR10
14:06:36 17/3163625Chung kếtĐồng DiễnDD4
15:00 17/3164119Chung kếtHạng A Thanh niên LatinR(s),S,C,J,P(s)5
15:09:00 17/316516851Bán kếtHạng F2 Thiếu nhi 2 LatinR17
15:10:48 17/3166102Chung kếtHạng FD1 Thiếu niên 2 LatinC,J4
15:14:24 17/31679Chung kếtHạng FD Nhi đồng LatinC,R4
15:18:00 17/316516851Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 2 LatinR17
15:19:48 17/3169261Chung kếtHạng A Thanh niên StandardW(s),T,VW,SF,Q(s)3
15:28:48 17/3170108Chung kếtHạng FB Thiếu niên 2 LatinS,C,R,J2
15:36:00 17/317162Chung kếtHạng FB Thiếu nhi 2 LatinS,C,R,J4
15:43:12 17/317210Chung kếtHạng FD1 Nhi đồng LatinC,J5
15:46:48 17/317398Chung kếtHạng F3 Thiếu niên 2 LatinJ3
15:48:36 17/31748Chung kếtHạng F3 Nhi đồng LatinJ4
15:50:24 17/3175103Chung kếtHạng FD2 Thiếu niên 2 LatinR,J4
15:54:00 17/317611Chung kếtHạng FD2 Nhi đồng LatinR,J2
15:57:36 17/317718055Bán kếtHạng FD Thiếu nhi 2 LatinC,R17
16:01:12 17/3178104Chung kếtHạng FD3 Thiếu niên 2 LatinC,S3
16:04:48 17/317912Chung kếtHạng FC Nhi đồng LatinC,R,J4
16:10:12 17/317718055Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 2 LatinC,R17
16:13:48 17/318156Chung kếtHạng FD1 Thiếu nhi 2 LatinC,J5
16:17:24 17/318299Chung kếtHạng F4 Thiếu niên 2 LatinS2
16:19:12 17/318317Chung kếtHạng E1 Thiếu nhi 1 LatinC4
16:21:00 17/318452Chung kếtHạng F3 Thiếu nhi 2 LatinJ4
16:22:48 17/3185107Chung kếtHạng FC Thiếu niên 2 LatinC,R,J4
16:28:12 17/318661Chung kếtHạng FC Thiếu nhi 2 LatinC,R,J5
16:33:36 17/318714Chung kếtHạng B Thiếu nhi 1 LatinS,C,R,J4
16:40:48 17/318867Chung kếtHạng D Thiếu niên 1 LatinC,R6
16:44:24 17/3189105Chung kếtHạng FD4 Thiếu niên 2 LatinR,S3
16:48:00 17/319059Chung kếtHạng FD4 Thiếu nhi 2 LatinR,S3
16:51:36 17/31914Chung kếtHạng E2 Nhi đồng LatinR5
16:53:24 17/319218Chung kếtHạng E2 Thiếu nhi 1 LatinR5
16:55:12 17/319357Chung kếtHạng FD2 Thiếu nhi 2 LatinR,J7
16:58:48 17/31943Chung kếtHạng E1 Nhi đồng LatinC5
17:00:36 17/3195106Chung kếtHạng FD5 Thiếu niên 2 LatinS,J2
17:04:12 17/319615Chung kếtHạng C Thiếu nhi 1 LatinC,R,J4
17:09:36 17/319770Chung kếtHạng E3 Thiếu niên 1 LatinJ3
17:11:24 17/319819Chung kếtHạng E3 Thiếu nhi 1 LatinJ3
17:13:12 17/319954Chung kếtHạng F5 Thiếu nhi 2 LatinP2
17:15:00 17/3200100Chung kếtHạng F5 Thiếu niên 2 LatinP2
17:16:48 17/320158Chung kếtHạng FD3 Thiếu nhi 2 LatinC,S4
17:20:24 17/3202109Chung kếtHạng FA Thiếu niên 2 LatinS,C,R,P,J2
17:29:24 17/320338Chung kếtHạng A Thiếu nhi 2 LatinS,C,R,P,J2
17:38:24 17/320420Chung kếtHạng E4 Thiếu nhi 1 LatinS2
17:40:12 17/320571Chung kếtHạng E4 Thiếu niên 1 LatinS3
17:42:00 17/32062Chung kếtHạng D Nhi đồng LatinC,R3
17:45:36 17/320716Chung kếtHạng D Thiếu nhi 1 LatinC,R5
17:49:12 17/3208110Chung kếtHạng A Trước Thanh niên LatinS,C,R,P,J3
17:58:12 17/320963Chung kếtHạng FA Thiếu nhi 2 LatinS,C,R,P,J3
18:07:12 17/321031Chung kếtHạng FD2 Thiếu nhi 1 LatinR,J2
18:10:48 17/321180Chung kếtHạng FD2 Thiếu niên 1 LatinR,J7
18:14:24 17/321286Chung kếtHạng FA Thiếu niên 1 LatinS,C,R,P,J2
18:23:24 17/321313Chung kếtHạng A Thiếu nhi 1 LatinS,C,R,P,J3
18:32:24 17/321448Chung kếtHạng F2 Vô địch HD Thiếu nhi 2 LatinR3
18:34:12 17/3215262Chung kếtHạng B Thanh niên StandardW,T,SF,Q3
18:41:24 17/321668Chung kếtHạng E1 Thiếu niên 1 LatinC5
18:43:12 17/321722073Bán kếtHạng F1 Thiếu niên 1 LatinC13
18:45:00 17/3218273Chung kếtHạng E1 Trung niên 1 StandardW3
18:46:48 17/321933Chung kếtHạng FD4 Thiếu nhi 1 LatinR,S2
18:50:24 17/321722073Chung kếtHạng F1 Thiếu niên 1 LatinC13
18:52:12 17/322147Chung kếtHạng F1 Vô địch HD Thiếu nhi 2 LatinC9
18:54:00 17/3222265Chung kếtHạng E1 Thanh niên StandardW3
18:55:48 17/322326Chung kếtHạng F3 Thiếu nhi 1 LatinJ5
18:57:36 17/322422674Bán kếtHạng F2 Thiếu niên 1 LatinR13
18:59:24 17/3225272Chung kếtHạng D Trung niên 1 StandardW,T3
19:03:00 17/322422674Chung kếtHạng F2 Thiếu niên 1 LatinR13
19:04:48 17/322735Chung kếtHạng FC Thiếu nhi 1 LatinC,R,J2
19:10:12 17/3228264Chung kếtHạng D Thanh niên StandardW,T3
19:13:48 17/322927Chung kếtHạng F4 Thiếu nhi 1 LatinS5
19:15:36 17/323078Chung kếtHạng FD Thiếu niên 1 LatinC,R9
19:19:12 17/3231266Chung kếtHạng F5 Thanh niên StandardVW3
19:21:00 17/323289Chung kếtHạng C Thiếu niên 2 LatinC,R,J2
19:26:24 17/323340Chung kếtHạng C Thiếu nhi 2 LatinC,R,J2
19:31:48 17/323434Chung kếtHạng FD5 Thiếu nhi 1 LatinS,J2
19:35:24 17/323579Chung kếtHạng FD1 Thiếu niên 1 LatinC,J7
19:39:00 17/3236123Chung kếtHạng E1 Thanh niên LatinC4
19:40:48 17/323728Chung kếtHạng F5 Thiếu nhi 1 LatinP3
19:42:36 17/323885Chung kếtHạng FB Thiếu niên 1 LatinS,C,R,J2
19:49:48 17/323936Chung kếtHạng FB Thiếu nhi 1 LatinS,C,R,J3
19:57:00 17/3240124Chung kếtHạng E2 Thanh niên LatinR4
19:58:48 17/324175Chung kếtHạng F3 Thiếu niên 1 LatinJ6
20:00:36 17/3242125Chung kếtHạng E3 Thanh niên LatinJ3
20:02:24 17/324388Chung kếtHạng B Thiếu niên 2 LatinS,C,R,J2
20:09:36 17/324439Chung kếtHạng B Thiếu nhi 2 LatinS,C,R,J2
20:16:48 17/3245121Chung kếtHạng C Thanh niên LatinC,R,J3
20:22:12 17/324681Chung kếtHạng FD3 Thiếu niên 1 LatinC,S2
20:25:48 17/3247126Chung kếtHạng E4 Thanh niên LatinS3
20:27:36 17/324876Chung kếtHạng F4 Thiếu niên 1 LatinS3
20:29:24 17/324969Chung kếtHạng E2 Thiếu niên 1 LatinR3
20:31:12 17/3250122Chung kếtHạng D Thanh niên LatinC,R3
20:34:48 17/325165Chung kếtHạng B Thiếu niên 1 LatinS,C,R,J2
20:42:00 17/325225521Bán kếtHạng F1 Vô địch HD Thiếu nhi 1 LatinC12
20:43:48 17/325384Chung kếtHạng FC Thiếu niên 1 LatinC,R,J3
20:49:12 17/325466Chung kếtHạng C Thiếu niên 1 LatinC,R,J3
20:54:36 17/325225521Chung kếtHạng F1 Vô địch HD Thiếu nhi 1 LatinC12
20:56:24 17/325691Chung kếtHạng E1 Thiếu niên 2 LatinC3
20:58:12 17/325722Chung kếtHạng F2 Vô địch HD Thiếu nhi 1 LatinR3
21:00:00 17/325882Chung kếtHạng FD4 Thiếu niên 1 LatinR,S3
21:03:36 17/325992Chung kếtHạng E2 Thiếu niên 2 LatinR3
21:05:24 17/326042Chung kếtHạng E1 Thiếu nhi 2 LatinC5
21:07:12 17/326177Chung kếtHạng F5 Thiếu niên 1 LatinP3
21:09:00 17/326293Chung kếtHạng E3 Thiếu niên 2 LatinJ3
21:10:48 17/326343Chung kếtHạng E2 Thiếu nhi 2 LatinR3
21:12:36 17/326483Chung kếtHạng FD5 Thiếu niên 1 LatinS,J2
21:16:12 17/326594Chung kếtHạng E4 Thiếu niên 2 LatinS2
21:18:00 17/326641Chung kếtHạng D Thiếu nhi 2 LatinC,R4
21:21:36 17/326790Chung kếtHạng D Thiếu niên 2 LatinC,R4
21:25:12 17/3268120Chung kếtHạng B Thanh niên LatinS,C,R,J4
21:32:24 17/3269632Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Khánh Linh DanceC3

Khiêu vũ thể thao, thông tin giải đấu, đăng ký thi đấu online, khieu vu the thao, giai khieu vu, giải khiêu vũ, dance sport, nhảy nghệ thuật

Khiêu vũ thể thao, thông tin giải đấu, đăng ký thi đấu online, khieu vu the thao, giai khieu vu, giải khiêu vũ, dance sport, nhảy nghệ thuật