Chương trình thi đấu Giải Vô địch KVTT Quốc tế Hà Nội lần thứ 5 năm 2019

Gi:PhSKTEventSKSMã NDVòngNội dungĐiệuSố đôi
08:30 05/101282Chung kếtHạng FD Nhi đồng Latin Sonic Dance CenterC,R3
08:32:00 05/102283Chung kếtHạng FD Nhi đồng Latin Sonic Dance CenterC,R3
08:34:00 05/103326Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Latin Hoàng Sương DancesportC,R3
08:36:00 05/104348Chung kếtHạng FD Thiếu nhi Latin Vietsdance CenterC,R4
08:38:00 05/105349Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin Clb Sao MaiC,R3
08:40:00 05/106350Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi2 Latin Clb Sao MaiC,R3
08:42:00 05/107359Chung kếtHạng FD Thiếu nhi Latin Vietsdance CenterC,R4
08:44:00 05/108396Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 7 Latin ProG academyC,R3
08:46:00 05/109400Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 8 Latin ProG academyC,R3
08:48:00 05/1010314Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin ProG AcademyC3
08:49:00 05/1011315Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin ProG AcademyC3
08:50:00 05/1012316Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin ProG AcademyC3
08:51:00 05/1013323Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin ProG AcademyC3
08:52:00 05/1014330Chung kếtHạng F1 Nhi đồng 1 Latin ProG AcademyC3
08:53:00 05/1015343Chung kếtHạng F1 Nhóm 4 Latin CLB Hoàng LiệtC2
08:54:00 05/1016335Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 3 Latin ProG AcademyC3
08:55:00 05/1017336Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 4 Latin PrpG AcademyC3
08:56:00 05/1018338Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 5 Latin ProG AcademyC3
08:58:00 05/1019340Chung kếtHạng F1 Nhóm 1 Latin CLB Hoàng LiệtC3
08:59:00 05/1020341Chung kếtHạng F1 Nhóm 2 Latin CLB Hoàng LiệtC3
09:00:00 05/1021342Chung kếtHạng F1 Nhóm 3 Latin CLB Hoàng LiệtC3
09:01:00 05/1022311Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Clb năng khiếu AlibabaC3
09:03:00 05/1023312Chung kếtHạng F1 Thiếu niên 1 Latin Clb năng khiếu AlibabaC3
09:04:00 05/1024313Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin Clb năng khiếu AlibabaC3
09:05:00 05/1025351Chung kếtHạng F1 Thiếu niên 2 Latin Clb năng khiếu AlibabaC2
09:06:00 05/1026352Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin CLB Cường Anh - ĐT - QNC3
09:07:00 05/1027354Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin CLB Cường Anh - ĐT - QNC3
09:08:00 05/1028367Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin TT Modern KidsC4
09:09:00 05/1029368Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1A Latin TT Modern KidsC3
09:10:00 05/1030369Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1B Latin TT Modern KidsC4
09:11:00 05/1031370Chung kếtHạng F1 Nhi đồng 2 Latin ProG AcademyC3
09:12:00 05/1032392Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 6 Latin ProG academyC3
09:13:00 05/1033394Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 7 Latin ProG academyC3
09:14:00 05/1034398Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 8 Latin ProG academyC3
09:15:00 05/1035363Chung kếtHạng F1 Nhóm 5 Latin CLB Hoàng LiệtC2
09:16:00 05/1036318Chung kếtHạng F3 Nhi đồng Latin ProG AcademyJ3
09:17:00 05/1037321Chung kếtHạng F3 Thiếu nhi 1 Latin ProG AcademyJ3
09:18:00 05/1038322Chung kếtHạng F3 Thiếu nhi Latin ProG AcademyJ3
09:19:00 05/1039325Chung kếtHạng F3 Thiếu nhi 2 Latin ProG AcademyJ3
09:20:00 05/1040327Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin T.O.P DANCEJ3
09:21:00 05/1041339Chung kếtHạng F3 Thiếu nhi 4 Lain ProG AcademyJ3
09:22:00 05/1042356Chung kếtHạng F3 Thiếu nhi Latin CLB Cường Anh - ĐT - QNJ4
09:23:00 05/1043365Chung kếtHạng F3 Thiếu nhi 2 Latin TT Modern KidsJ3
09:24:00 05/1044358Chung kếtHạng FC Thiếu nhi Latin Vietsdance CenterC,R,J3
09:27:00 05/1045344Chung kếtHạng F2 Nhóm 1 Latin CLB NT Thanh Huyền - Đông AnhR3
09:28:00 05/1046345Chung kếtHạng F2 Nhóm 2 Latin CLB NT Thanh Huyền - Đông AnhR3
09:29:00 05/1047284Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 2 Latin Sonic Dance CenterR3
09:30:00 05/1048285Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 2 Latin Sonic Dance CenterR3
09:31:00 05/1049286Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 2 Latin Sonic Dance CenterR3
09:32:00 05/1050317Chung kếtHạng F2 Nhi đồng Latin ProG AcademyR3
09:33:00 05/1051319Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin ProG AcademyR3
09:34:00 05/1052320Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi Latin ProG AcademyR3
09:35:00 05/1053324Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 2 Latin ProG AcademyR3
09:36:00 05/1054328Chung kếtHạng F2 THIẾU NIÊN 1 Latin T.O.P DANCER3
09:37:00 05/1055331Chung kếtHạng F2 Nhi đồng 1 Latin ProG AcademyR2
09:38:00 05/1056334Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 3 Latin ProG AcademyR3
09:39:00 05/1057337Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 4 Latin ProG AcademyR3
09:40:00 05/1058353Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi Latin CLB Cường Anh - ĐT - QNR3
09:41:00 05/1059355Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi Latin CLB Cường Anh - ĐT - QNR3
09:42:00 05/1060357Chung kếtHạng F2 Nhi đồng Latin VietsdanceR3
09:43:00 05/1061371Chung kếtHạng F2 Nhi đồng 2 Latin ProG AcademyR3
09:44:00 05/1062389Chung kếtHạng F2 Thiếu niên Latin NBKR3
09:45:00 05/1063393Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 6 latin ProG academyR3
09:46:00 05/1064395Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 7 Latin ProG academyR3
09:47:00 05/1065399Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 8 Latin ProG academyR3
09:48:00 05/1066384Chung kếtHạng E2 Trung Niên Standard các CLBT3
09:49:00 05/10677012Tứ kếtHạng FD Nhi đồng LatinC,R22
09:52:36 05/1068379Chung kếtHạng E1 Trung niên 1 Standard Slow WalseW4
09:53:36 05/1069361Chung kếtHạng E1 Thanh niên Standard Hội khiếm thị Hà nộiW4
09:54:36 05/1067707412Bán kếtHạng FD Nhi đồng LatinC,R22
09:58:12 05/1071380Chung kếtHạng E1 Trung niên 2 Standard Slow WalseW3
09:59:12 05/1072383Chung kếtHạng E1 Trung niên Standard các CLBW3
10:00:12 05/1073366Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Standard TT Modern KidsW3
10:01:12 05/10707412Chung kếtHạng FD Nhi đồng LatinC,R22
10:04:48 05/1075385Chung kếtHạng D Trung niên Standard các CLBW,T3
10:06:48 05/10767913Vòng 1/8Hạng F1 Nhi đồng LatinC35
10:10:24 05/10779Chung kếtHạng E1 Nhi đồng LatinC6
10:12:12 05/1078228Chung kếtHạng E1 Tổng tuổi >= 85 LatinC5
10:14:00 05/1076798213Tứ kếtHạng F1 Nhi đồng LatinC35
10:17:36 05/108021Chung kếtHạng E1 Thiếu nhi 1 LatinC6
10:19:24 05/10818Chung kếtHạng D Nhi đồng LatinC,R3
10:23:00 05/1079828413Bán kếtHạng F1 Nhi đồng LatinC35
10:24:48 05/1083227Chung kếtHạng D Tổng tuổi >= 85 LatinC,R4
10:28:24 05/10828413Chung kếtHạng F1 Nhi đồng LatinC35
10:30:12 05/108525Chung kếtHạng FA Thiếu nhi 1 LatinS,C,R,P,J4
10:39:12 05/108617Chung kếtHạng A Thiếu nhi 1 LatinS,C,R,P,J4
10:48:12 05/10879014Vòng 1/8Hạng F2 Nhi đồng LatinR35
10:51:48 05/108810Chung kếtHạng E2 Nhi đồng LatinR4
10:53:36 05/1089229Chung kếtHạng E2 Tổng tuổi >= 85 LatinR5
10:55:24 05/1087909614Tứ kếtHạng F2 Nhi đồng LatinR35
10:59:00 05/109118Chung kếtHạng B Thiếu nhi 1 LatinS,C,R,J4
11:06:12 05/109210927Bán kếtHạng FC Thiếu nhi 1 LatinC,R,J14
11:11:36 05/109310811Bán kếtHạng FC Nhi đồng LatinC,R,J11
11:17:00 05/109422Chung kếtHạng E2 Thiếu nhi 1 LatinR5
11:18:48 05/1095142Chung kếtHạng F4 Thiếu nhi 1 StandardSF3
11:20:36 05/1090969914Bán kếtHạng F2 Nhi đồng LatinR35
11:22:24 05/109726Chung kếtHạng FB Thiếu nhi 1 LatinS,C,R,J6
11:29:36 05/1098360Chung kếtHạng FB Nhi đồng LatinS,C,R,J3
11:36:48 05/10969914Chung kếtHạng F2 Nhi đồng LatinR35
13:00:00 05/101001112Tứ kếtWDSF Open StandardW,T,VW,SF,Q21
13:30:00 05/10101213Chung kếtHạng B Trung niên 1 StandardW,T,SF,Q3
13:37:12 05/10102136Chung kếtHạng FB Thiếu nhi 1 StandardW,T,SF,Q3
13:44:24 05/101031154Bán kếtWDSF Youth Open StandardW,T,VW,SF,Q11
14:04:24 05/10104214Chung kếtHạng C Trung niên 1 StandardW,T,Q3
14:09:48 05/10105137Chung kếtHạng FC Thiếu nhi 1 StandardW,T,Q6
14:15:12 05/10106125Chung kếtHạng F3 Nhi đồng StandardQ0
14:17:00 05/10107141Chung kếtHạng F3 Thiếu nhi 1 StandardQ6
14:18:48 05/109310811Chung kếtHạng FC Nhi đồng LatinC,R,J11
14:24:12 05/109210927Chung kếtHạng FC Thiếu nhi 1 LatinC,R,J14
14:29:36 05/101101236Tứ kếtWDSF Rising Star Open StandardW,T,VW,SF,Q15
15:45:00 05/101001111652Bán kếtWDSF Open StandardW,T,VW,SF,Q21
16:05:00 05/10112144Chung kếtGrade A Juvenile II Open StandardW,T,VW,SF,Q3
16:14:00 05/10113180Chung kếtGrade A Junior II Open StandardW,T,VW,SF,Q5
16:23:00 05/10114162Chung kếtHạng A Thiếu niên 1 StandardW,T,VW,SF,Q4
16:32:00 05/101031154Chung kếtWDSF Youth Open StandardW,T,VW,SF,Q11
16:47:00 05/1011611916Bán kếtHạng F4 Nhi đồng LatinS15
16:48:48 05/10117140Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 StandardT7
118407Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin Sở VHTTDL Tỉnh Thái NguyênR3
16:52:24 05/1011611916Chung kếtHạng F4 Nhi đồng LatinS15
16:54:12 05/10120124Chung kếtHạng F2 Nhi đồng StandardT5
16:56:00 05/10121232Chung kếtHạng E2 Tổng tuổi >= 85 StandardT3
16:57:48 05/10122143Chung kếtHạng F5 Thiếu nhi 1 StandardVW3
16:59:36 05/101101231406Bán kếtWDSF Rising Star Open StandardW,T,VW,SF,Q15
17:19:36 05/1012413315Tứ kếtHạng F3 Nhi đồng LatinJ28
17:23:12 05/1012523Chung kếtHạng E3 Thiếu nhi 1 LatinJ5
17:25:00 05/10126212Chung kếtGrade A Senior Open StandardW,T,VW,SF,Q4
17:34:00 05/10127164Chung kếtHạng C Thiếu niên 1 StandardW,T,Q4
17:39:24 05/10128155Chung kếtHạng FC Thiếu nhi 2 StandardW,T,Q8
17:44:48 05/10129122Chung kếtHạng FD Nhi đồng StandardW,T6
17:48:24 05/10130191Chung kếtHạng FC Thiếu niên 2 StandardW,T,Q3
17:53:48 05/10131146Chung kếtHạng C Thiếu nhi 2 StandardW,T,Q3
17:59:12 05/10132173Chung kếtHạng FC Thiếu niên 1 StandardW,T,Q3
18:01:12 05/1012413313515Bán kếtHạng F3 Nhi đồng LatinJ28
18:03:00 05/10134230Chung kếtHạng D Tổng tuổi >= 85 StandardW,T3
18:06:36 05/1013313515Chung kếtHạng F3 Nhi đồng LatinJ28
18:08:24 05/10136139Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 StandardW8
18:10:12 05/10137216Chung kếtHạng E1 Trung niên 1 StandardW2
18:12:00 05/10138123Chung kếtHạng F1 Nhi đồng StandardW7
18:13:48 05/10139231Chung kếtHạng E1 Tổng tuổi >= 85 StandardW4
19:00:00 05/101231406Chung kếtWDSF Rising Star Open StandardW,T,VW,SF,Q15
19:15:00 05/10141280Chung kếtHạng F4 Nhi đồng 1 Latin Clb Linh AnhS3
19:16:00 05/10142247Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin Clb Linh AnhC,R3
19:18:00 05/10143279Chung kếtHạng FD Nhi đồng 1 Latin Clb Linh AnhC,R3
19:20:00 05/10144374Chung kếtHạng FD Nhi đồng 3 Latin CLB Ngôi Sao Xanh LSC,R3
19:22:00 05/10145306Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Latin Clb Linh AnhC,R3
19:24:00 05/10146332Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Latin Clb Linh AnhC,R4
19:26:00 05/10147163Chung kếtHạng B Thiếu niên 1 StandardW,T,SF,Q4
19:33:12 05/10148246Chung kếtHạng F1 Nhi đồng 1 Latin Clb Linh AnhC3
19:34:12 05/10149375Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 4 Latin CLB Ngôi Sao Xanh LSC3
19:35:12 05/10150248Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Clb Linh AnhC4
19:36:12 05/10151250Chung kếtHạng E1 Nhi đồng 1 Latin Clb Linh AnhC3
19:37:12 05/10152260Chung kếtHạng F1 Nhi đồng 3 Latin Clb Linh AnhC3
19:38:12 05/10153281Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin Clb Linh AnhC3
19:39:12 05/10154307Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Clb Linh AnhC4
19:40:12 05/10155309Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin Clb Linh AnhC4
19:41:12 05/10156372Chung kếtHạng F1 Nhi đồng 1 Latin CLB Ngôi Sao Xanh LSC3
19:42:12 05/10157376Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 5 Latin CLB Ngôi Sao Xanh LSC3
19:43:12 05/10158378Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 7 Latin CLB Ngôi Sao Xanh LSC3
19:44:12 05/10159154Chung kếtHạng FB Thiếu nhi 2 StandardW,T,SF,Q8
19:51:24 05/10160190Chung kếtHạng FB Thiếu niên 2 StandardW,T,SF,Q3
19:58:36 05/10161145Chung kếtGrade B Juvenile II Open StandardW,T,SF,Q3
20:05:48 05/10162235Chung kếtĐồng diễn trung niênDD4
20:25:48 05/10163181Chung kếtGrade B Junior II Open StandardW,T,SF,Q4
20:33:00 05/10164172Chung kếtHạng FB Thiếu niên 1 StandardW,T,SF,Q3
20:40:12 05/101111652Chung kếtWDSF Open StandardW,T,VW,SF,Q21
21:10:12 05/10166138Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 1 StandardW,T6
167406Chung kếtHạng F5 Nhi đồng Latin CLB Thể thao Sông tích thị xã Sơn tâyP3
21:17:24 05/10168377Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 2 6 Latin CLB Ngôi Sao Xanh LSR3
21:18:24 05/10169373Chung kếtHạng F2 Nhi đồng 2 Latin CLB Ngôi Sao Xanh LSR3
21:19:24 05/10170308Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin Clb Linh AnhR3
21:20:24 05/10171171Chung kếtHạng FA Thiếu niên 1 StandardW,T,VW,SF,Q4
21:29:24 05/10172153Chung kếtHạng FA Thiếu nhi 2 StandardW,T,VW,SF,Q8
21:38:24 05/10173189Chung kếtHạng FA Thiếu niên 2 StandardW,T,VW,SF,Q3
08:00:00 06/10174262Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin CLB Dancesport T&VC3
08:01:00 06/10175264Chung kếtHạng E1 Thiếu nhi Latin CLB Dancesport T&VC2
08:02:00 06/10176270Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Q.Cầu GiấyC3
08:03:00 06/10177271Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin Q.Cầu GiấyC3
08:04:00 06/10178300Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin Q.Cầu GiấyC4
08:05:00 06/10179301Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin Q.Cầu GiấyC5
08:06:00 06/10180302Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin Q.Cầu GiấyC4
08:07:00 06/10181303Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin Q.Cầu GiấyC3
08:08:00 06/10182304Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin Q.Cầu GiấyC3
08:09:00 06/10183387Chung kếtHạng F1 Thiếu Nhi Latin CLB Tân Lạc DancesportC4
08:10:00 06/10184391Chung kếtHạng F1 thiếu nhi Latin Q.Cầu GiấyC3
08:11:00 06/10185386Chung kếtHạng F1 Thiếu Nhi Latin Trung Tâm VHTT và TT Q.Cầu GiấyC3
08:12:00 06/10186405Chung kếtHạng FC Thiếu nhi Latin Các CLBC,R,J2
08:15:00 06/10187381Chung kếtHạng FC Thiếu nhi Latin Các CLBC,R,J3
08:18:00 06/10188266Chung kếtHạng FD Thiếu nhi Latin Q.Cầu GiấyC,R3
08:20:00 06/10189267Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Latin Q.Cầu GiấyC,R3
08:22:00 06/10190259Chung kếtHạng FD Thiếu niên 1 Latin Các CLB - 0C,R2
08:24:00 06/10191268Chung kếtHạng FD Thiếu nhi Latin Q.Cầu GiấyC,R3
08:26:00 06/10192269Chung kếtHạng FD Thiếu nhi Latin Q.Cầu GiấyC,R3
08:28:00 06/10193272Chung kếtHạng F3 Thiếu nhi Latin Q.Cầu GiấyJ3
08:29:00 06/10194263Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi Latin CLB Dancesport T&VR3
08:30:00 06/10195265Chung kếtHạng E2 Thiêu nhi Latin CLB Dancesport T&VR3
08:31:00 06/10196274Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi Latin Q.Cầu GiấyR4
08:32:00 06/10197287Chung kếtHạng E2 Nhi đồng 1 Latin Q.Cầu GiấyR2
08:33:00 06/10198288Chung kếtHạng E2 Nhi đồng Latin Q.Cầu GiấyR3
08:34:00 06/10199289Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi Latin Q.Cầu GiấyR3
08:35:00 06/10200290Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi Latin Q.Cầu GiấyR3
08:36:00 06/10201291Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi Latin Q.Cầu GiấyR4
08:37:00 06/10202292Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi Latin Q.Cầu GiấyR4
08:38:00 06/10203293Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi Latin Q.Cầu GiấyR4
08:39:00 06/10204294Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi Latin Q.Cầu GiấyR3
08:40:00 06/10205295Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi Latin Q.Cầu GiấyR4
08:41:00 06/10206296Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi Latin Q.Cầu GiấyR4
08:42:00 06/10207297Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi Latin Q.Cầu GiấyR3
08:43:00 06/10208298Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi Latin Q.Cầu GiấyR4
08:44:00 06/10209299Chung kếtHạng F2 Tiếu Nhi Latin Q.Cầu GiấyR3
08:45:00 06/10210382Chung kếtHạng F1 Thiếu Nhi Latin Trung Tâm VHTTvà TT Q.Cầu GiấyR4
08:46:00 06/10211273Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi Latin Huy trần DancesportR3
08:47:00 06/10212275Chung kếtHạng F1 Thiếu niên 1 Standard Các CLB - CN - 01W3
08:48:00 06/10213362Chung kếtHạng F1 Trung niên Standard Clb Dancing 16 A Hà đôngW3
08:49:00 06/10214401Chung kếtHạng F1 Thiếu Nhi Latin Q. Cầu GiấyC3
08:50:00 06/10215388Chung kếtHạng FD Thiếu niên 1 Standard các CLB - CNW,T2
08:52:00 06/1021621929Vòng 1/8Hạng F1 Thiếu nhi 1 LatinC39
08:55:36 06/1021722047Vòng 1/8Grade F1 Juvenile II LatinC49
09:01:00 06/1021883Chung kếtGrade F1 Junior II Open LatinC7
09:02:48 06/1021621922229Tứ kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 LatinC39
09:06:24 06/1021722022347Tứ kếtGrade F1 Juvenile II LatinC49
09:10:00 06/1022184Chung kếtGrade F2 Junior II Open LatinR8
09:11:48 06/1021922222529Bán kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 LatinC39
09:13:36 06/1022022322647Bán kếtGrade F1 Juvenile II LatinC49
09:15:24 06/1022485Chung kếtGrade F3 Junior II Open LatinJ6
09:17:12 06/1022222529Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 LatinC39
09:19:00 06/1022322647Chung kếtGrade F1 Juvenile II LatinC49
09:20:48 06/1022723065Bán kếtHạng F1 Thiếu niên 1 LatinC16
09:22:36 06/1022823130Vòng 1/8Hạng F2 Thiếu nhi 1 LatinR38
09:26:12 06/1022923248Vòng 1/8Grade F2 Juvenile II LatinR46
09:31:36 06/1022723065Chung kếtHạng F1 Thiếu niên 1 LatinC16
09:33:24 06/1022823123430Tứ kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 LatinR38
09:37:00 06/1022923223548Tứ kếtGrade F2 Juvenile II LatinR46
09:40:36 06/1023323666Bán kếtHạng F2 Thiếu niên 1 LatinR15
09:42:24 06/1023123423730Bán kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 LatinR38
09:44:12 06/1023223523848Bán kếtGrade F2 Juvenile II LatinR46
09:46:00 06/1023323666Chung kếtHạng F2 Thiếu niên 1 LatinR15
09:47:48 06/1023423730Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 LatinR38
09:49:36 06/1023523848Chung kếtGrade F2 Juvenile II LatinR46
09:51:24 06/1023924244Bán kếtHạng FB Thiếu nhi 2 LatinS,C,R,J11
09:58:36 06/1024086Chung kếtGrade F4 Junior II Open LatinS6
10:00:24 06/1024138071Bán kếtGrade B Junior II Open LatinS,C,R,J9
10:07:36 06/1023924244Chung kếtHạng FB Thiếu nhi 2 LatinS,C,R,J11
10:14:48 06/1024324631Tứ kếtHạng F3 Thiếu nhi 1 LatinJ27
10:18:24 06/1024424749Vòng 1/8Grade F3 Juvenile II LatinJ33
10:22:00 06/1024587Chung kếtGrade F5 Junior II Open LatinP5
10:23:48 06/1024324624931Bán kếtHạng F3 Thiếu nhi 1 LatinJ27
10:25:36 06/1024424725049Tứ kếtGrade F3 Juvenile II LatinJ33
10:29:12 06/1024825167Bán kếtHạng F3 Thiếu niên 1 LatinJ12
10:31:00 06/1024624931Chung kếtHạng F3 Thiếu nhi 1 LatinJ27
10:32:48 06/1024725025349Bán kếtGrade F3 Juvenile II LatinJ33
10:34:36 06/1024825167Chung kếtHạng F3 Thiếu niên 1 LatinJ12
10:36:24 06/1025225528Tứ kếtHạng FD Thiếu nhi 1 LatinC,R26
10:43:36 06/1025025349Chung kếtGrade F3 Juvenile II LatinJ33
10:45:24 06/1025482Chung kếtHạng FD Thiếu niên 2 LatinC,R4
10:49:00 06/1025225525828Bán kếtHạng FD Thiếu nhi 1 LatinC,R26
10:56:12 06/1025625946Vòng 1/8Hạng FD Thiếu nhi 2 LatinC,R39
11:03:24 06/1025764Chung kếtHạng FD Thiếu niên 1 LatinC,R9
11:07:00 06/1025525828Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 1 LatinC,R26
11:10:36 06/1025625926246Tứ kếtHạng FD Thiếu nhi 2 LatinC,R39
11:17:48 06/1026068Chung kếtHạng F4 Thiếu niên 1 LatinS8
11:23:12 06/1025926226546Bán kếtHạng FD Thiếu nhi 2 LatinC,R39
11:26:48 06/1026326632Tứ kếtHạng F4 Thiếu nhi 1 LatinS21
11:28:36 06/1026469Chung kếtHạng F5 Thiếu niên 1 LatinP4
11:30:24 06/1026226546Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 2 LatinC,R39
11:34:00 06/1026326626832Bán kếtHạng F4 Thiếu nhi 1 LatinS21
11:35:48 06/1026727545Bán kếtHạng FC Thiếu nhi 2 LatinC,R,J17
11:41:12 06/1026626832Chung kếtHạng F4 Thiếu nhi 1 LatinS21
11:43:00 06/1026988Chung kếtHạng B Dưới 21 tuổi LatinS,C,R,J4
11:50:12 06/1027053Chung kếtHạng B Thiếu niên 1 LatinS,C,R,J4
11:57:24 06/10271103Chung kếtGrade B Senior Open LatinS,C,R,J5
12:04:36 06/1027262Chung kếtHạng FB Thiếu niên 1 LatinS,C,R,J6
12:11:48 06/1027335Chung kếtHạng B Thiếu nhi 2 LatinS,C,R,J4
12:19:00 06/1027472Chung kếtGrade C Junior II Open LatinC,R,J6
12:24:24 06/1026727545Chung kếtHạng FC Thiếu nhi 2 LatinC,R,J17
13:00:00 06/102763095Tứ kếtWDSF Rising Star Open LatinS,C,R,P,J16
13:20:00 06/1027774Chung kếtHạng E1 Thiếu niên 2 LatinC3
13:21:48 06/1027828150Tứ kếtGrade F4 Juvenile II LatinS22
13:23:36 06/1027975Chung kếtHạng E2 Thiếu niên 2 LatinR4
13:25:24 06/1028033Chung kếtHạng F5 Thiếu nhi 1 LatinP8
13:27:12 06/1027828128550Bán kếtGrade F4 Juvenile II LatinS22
13:29:00 06/1028276Chung kếtHạng E3 Thiếu niên 2 LatinJ3
13:30:48 06/102833353Bán kếtWDSF Youth Open LatinS,C,R,P,J12
13:39:48 06/10284243Chung kếtHạng D Tổng tuổi >= 100 StandardW,T2
13:43:24 06/1028128550Chung kếtGrade F4 Juvenile II LatinS22
13:45:12 06/1028677Chung kếtHạng E4 Thiếu niên 2 LatinS3
13:47:00 06/10287244Chung kếtHạng E1 Tổng tuổi >= 100 StandardW3
13:48:48 06/1028829151Bán kếtGrade F5 Juvenile II LatinP16
13:50:36 06/1028973Chung kếtHạng D Thiếu niên 2 LatinC,R4
13:54:12 06/10290245Chung kếtHạng E2 Tổng tuổi >= 100 StandardT2
13:56:00 06/1028829151Chung kếtGrade F5 Juvenile II LatinP16
13:57:48 06/1029229643Bán kếtHạng FA Thiếu nhi 2 LatinS,C,R,P,J11
14:06:48 06/102933171Tứ kếtWDSF Open LatinS,C,R,P,J21
14:36:48 06/1029491Chung kếtHạng E1 Dưới 21 tuổi LatinC3
14:38:36 06/1029556Chung kếtHạng E1 Thiếu niên 1 LatinC5
14:40:24 06/1029229643Chung kếtHạng FA Thiếu nhi 2 LatinS,C,R,P,J11
14:49:24 06/1029770Chung kếtGrade A Junior II Open LatinS,C,R,P,J7
14:58:24 06/1029897Chung kếtHạng E1 Thanh niên LatinC3
15:00:12 06/1029938Chung kếtHạng E1 Thiếu nhi 2 LatinC3
15:02:00 06/10300106Chung kếtHạng E1 Trung niên 1 LatinC5
15:03:48 06/1030190Chung kếtHạng D Dưới 21 tuổi LatinC,R3
15:07:24 06/1030255Chung kếtHạng D Thiếu niên 1 LatinC,R3
15:11:00 06/1030337Chung kếtHạng D Thiếu nhi 2 LatinC,R4
15:14:36 06/1030496Chung kếtHạng D Thanh niên LatinC,R3
15:18:12 06/10305105Chung kếtHạng D Trung niên 1 LatinC,R3
15:21:48 06/10306390Chung kếtĐồng diễn Thanh niên Latin SC1
15:23:36 06/1030794Chung kếtHạng B Thanh niên LatinS,C,R,J4
15:30:48 06/1030880Chung kếtHạng FB Thiếu niên 2 LatinS,C,R,J4
15:30:00 06/102763093365Bán kếtWDSF Rising Star Open LatinS,C,R,P,J16
15:50:00 06/10310108Chung kếtHạng E3 Trung niên 1 LatinJ3
15:51:48 06/1031193Chung kếtHạng E3 Dưới 21 tuổi LatinJ3
15:53:36 06/1031258Chung kếtHạng E3 Thiếu niên 1 LatinJ3
15:55:24 06/1031399Chung kếtHạng E3 Thanh niên LatinJ3
15:57:12 06/1031440Chung kếtHạng E3 Thiếu nhi 2 LatinJ5
15:59:00 06/1031554Chung kếtHạng C Thiếu niên 1 LatinC,R,J3
16:04:24 06/10316104Chung kếtGrade C Senior Open LatinC,R,J6
16:09:48 06/102933173501Bán kếtWDSF Open LatinS,C,R,P,J21
16:29:48 06/1031863Chung kếtHạng FC Thiếu niên 1 LatinC,R,J6
16:35:12 06/1031995Chung kếtHạng C Thanh niên LatinC,R,J5
16:40:36 06/1032081Chung kếtHạng FC Thiếu niên 2 LatinC,R,J6
16:46:00 06/1032136Chung kếtHạng C Thiếu nhi 2 LatinC,R,J3
16:51:24 06/1032242Chung kếtHạng E5 Thiếu nhi 2 LatinP3
16:53:12 06/10323107Chung kếtHạng E2 Trung niên 1 LatinR5
16:55:00 06/1032492Chung kếtHạng E2 Dưới 21 tuổi LatinR3
16:56:48 06/1032539Chung kếtHạng E2 Thiếu nhi 2 LatinR5
16:58:36 06/1032657Chung kếtHạng E2 Thiếu niên 1 LatinR4
17:00:24 06/1032798Chung kếtHạng E2 Thanh niên LatinR3
17:02:12 06/1032859Chung kếtHạng E4 Thiếu niên 1 LatinS4
17:04:00 06/1032941Chung kếtHạng E4 Thiếu nhi 2 LatinS3
17:05:48 06/1033052Chung kếtHạng A Thiếu niên 1 LatinS,C,R,P,J4
17:14:48 06/1033161Chung kếtHạng FA Thiếu niên 1 LatinS,C,R,P,J6
17:23:48 06/10332102Chung kếtGrade A Senior Open LatinS,C,R,P,J5
17:32:48 06/1033334Chung kếtHạng A Thiếu nhi 2 LatinS,C,R,P,J4
17:41:48 06/1033479Chung kếtHạng FA Thiếu niên 2 LatinS,C,R,P,J3
17:50:48 06/102833353Chung kếtWDSF Youth Open LatinS,C,R,P,J12
19:00:00 06/103093365Chung kếtWDSF Rising Star Open LatinS,C,R,P,J16
19:15:00 06/10337160Chung kếtHạng F4 Thiếu nhi 2 StandardSF7
19:16:48 06/10338159Chung kếtGrade F3 Juvenile II StandardQ7
19:18:36 06/10339195Chung kếtGrade F3 Junior II Open StandardQ3
19:20:24 06/10340177Chung kếtHạng F3 Thiếu niên 1 StandardQ0
19:22:12 06/10341178Chung kếtHạng F4 Thiếu niên 1 StandardSF3
19:24:00 06/10342158Chung kếtGrade F2 Juvenile II StandardT8
19:25:48 06/10343194Chung kếtGrade F2 Junior II Open StandardT5
19:27:36 06/10344149Chung kếtHạng E2 Thiếu nhi 2 StandardT3
19:29:24 06/10345185Chung kếtHạng E2 Thiếu niên 2 StandardT4
19:31:12 06/10346176Chung kếtHạng F2 Thiếu niên 1 StandardT3
19:33:00 06/10347161Chung kếtHạng F5 Thiếu nhi 2 StandardVW6
19:34:48 06/10348197Chung kếtHạng F5 Thiếu niên 2 StandardVW3
19:36:36 06/10349179Chung kếtHạng F5 Thiếu niên 1 StandardVW4
19:38:24 06/103173501Chung kếtWDSF Open LatinS,C,R,P,J21
20:03:24 06/10351354157Bán kếtGrade F1 Juvenile II StandardW10
20:05:12 06/10352225Chung kếtHạng E1 Trung niên 3 StandardW1
20:07:00 06/10353201Chung kếtHạng E1 Dưới 21 tuổi StandardW4
20:08:48 06/10351354157Chung kếtGrade F1 Juvenile II StandardW10
20:10:36 06/10355193Chung kếtGrade F1 Junior II Open StandardW6
20:12:24 06/10356207Chung kếtHạng E1 Thanh niên StandardW3
20:14:12 06/10357221Chung kếtHạng E1 Trung niên 2 StandardW2
20:16:00 06/10358148Chung kếtHạng E1 Thiếu nhi 2 StandardW3
20:17:48 06/10359184Chung kếtHạng E1 Thiếu niên 2 StandardW4
20:19:36 06/10360166Chung kếtHạng E1 Thiếu niên 1 StandardW3
20:21:24 06/10361175Chung kếtHạng F1 Thiếu niên 1 StandardW5
20:25:24 06/10362365156Bán kếtHạng FD Thiếu nhi 2 StandardW,T11
20:29:00 06/10363200Chung kếtHạng D Dưới 21 tuổi StandardW,T3
20:32:36 06/10364192Chung kếtHạng FD Thiếu niên 2 StandardW,T4
20:36:12 06/10362365156Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 2 StandardW,T11
20:39:48 06/10366206Chung kếtHạng D Thanh niên StandardW,T3
20:43:24 06/10367147Chung kếtHạng D Thiếu nhi 2 StandardW,T3
20:47:00 06/10368183Chung kếtHạng D Thiếu niên 2 StandardW,T3
20:50:36 06/10369165Chung kếtHạng D Thiếu niên 1 StandardW,T4
20:54:12 06/10370174Chung kếtHạng FD Thiếu niên 1 StandardW,T5
08:30 06/10371402Chung kếtHạng F1 Thiếu Nhi Latin Q. Cầu GiấyC3
08:30 06/10372403Chung kếtHạng F1 Thiếu Nhi Latin Q. Cầu GiấyC3
08:30 06/10373404Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin Q. Cầu GiấyC3
19:30 05/10374333Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin Clb Linh AnhC3
19:30 05/10375305Chung kếtHạng F3 Thiếu nhi 1 Latin Clb Linh AnhJ4
376408Chung kếtHạng F3 Thiếu nhi 2 Latin TT Modern KidsJ3
377409Chung kếtHạng E1 Trung niên Standard Các CLBW3
378411Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin CLB Tân LạcC3
379412Chung kếtHạng F4 Thiếu nhi Latin CLB Tân LạcS3
00:0124138071Chung kếtGrade B Junior II Open LatinS,C,R,J9

Khiêu vũ thể thao, thông tin giải đấu, đăng ký thi đấu online, khieu vu the thao, giai khieu vu, giải khiêu vũ, dance sport, nhảy nghệ thuật

Khiêu vũ thể thao, thông tin giải đấu, đăng ký thi đấu online, khieu vu the thao, giai khieu vu, giải khiêu vũ, dance sport, nhảy nghệ thuật