Chương trình thi đấu Giải KVTT TTTT tỉnh Thừa Thiên Huế mở rộng lần thứ I năm 2019

Gi:PhSKTEventSKSMã NDVòngNội dungĐiệuSố đôi
08:00 2/3/20191406Chung kếtHạng FC Nhi 2 Latin Vĩnh Huy Dancesport Bình ĐịnhC,R,J3
08:03:00 2/3/20192447Chung kếtHạng FC thiếu nhi 1 Latin Hoàng Sương DancesportC,R,J3
08:06:00 2/3/20193448Chung kếtHạng FC Thiếu nhi 1 Latin Vô địch Mìên TrungC,R,J3
08:09:00 2/3/20194472Chung kếtHạng FC Thiếu Nhi 2 Latin Vô địch Các CLB Miền TrungC,R,J3
08:12:00 2/3/20195497Chung kếtHạng FC Thiếu niên Latin Luân Oanh DancesportC,R,J3
08:15:00 2/3/20196498Chung kếtHạng FC Thiếu niên Latin Huế OpenC,R,J3
08:18:00 2/3/20197407Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin Vô địch miền trung 1C3
08:19:00 2/3/20198408Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin Vô địch Miền trung 2C3
08:20:00 2/3/20199409Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin Vô địch Miền TrungC3
08:21:00 2/3/201910410Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin Vô địch Miền Trung 3C4
08:22:00 2/3/201911412Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Vô địch Miền Trung 2C3
08:23:00 2/3/201912413Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Vô địch Miền Trung 3C3
08:24:00 2/3/201913414Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Vô địch Miền Trung 3C3
08:25:00 2/3/201914415Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Vô địch Miền Trung 4C3
08:26:00 2/3/201915443Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin CLB Quảng Trị dancesportC3
08:27:00 2/3/201916466Chung kếtHạng F1 Thiếu Nhi Latin Vô Địch Miền TrungC3
08:28:00 2/3/201917445Chung kếtHạng F1 Thiếu niên 1 Latin CLB Quảng Trị dancesport 2C3
08:29:00 2/3/201918461Chung kếtHạng F1 Thanh Niên 1 Latin Bảo Dance SportC3
08:30:00 2/3/201919462Chung kếtHạng F1 Thanh Niên 2 Latin Bảo Dance Sport 2C3
08:31:00 2/3/201920464Chung kếtHạng F1 Thiếu Nhi Latin Vô Địch Miền TrungC3
08:32:00 2/3/201921465Chung kếtHạng F1 Thiếu Nhi Latin Vô Địch Miền TrungC3
08:33:00 2/3/201922484Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin Huế Open N4C3
08:34:00 2/3/201923467Chung kếtHạng F1 Thiếu Nhi Latin Vô Địch Miền TrungC3
08:35:00 2/3/201924468Chung kếtHạng F1 Thiếu Niên Latin Vô Địch Miền TrungC3
08:36:00 2/3/201925469Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin Vô địchC3
08:37:00 2/3/201926474Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin Vô địch Các CLB Miền Trung N1C3
08:38:00 2/3/201927481Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin Huế Open N1C3
08:39:00 2/3/201928482Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin Huế Open N2C3
08:40:00 2/3/201929483Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin Huế Open N3C3
08:41:00 2/3/201930491Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi N1 Latin Luân Oanh DancesportC3
08:42:00 2/3/201931492Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi N2 Latin Luân Oanh DancesportC3
08:43:00 2/3/201932493Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin Nhà thiếu nhi Quảng TrịC3
08:44:00 2/3/201933503Chung kếtHạng F1 Thiếu Nhi Latin Vô Địch Miền TrungC3
08:45:00 2/3/201934476Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin Vô địch Các CLB Miền Trung N2C3
08:46:00 2/3/201935405Chung kếtHạng FD Nhi đồng Latin Vĩnh Huy Dancesport Bình ĐịnhC,R3
08:48:00 2/3/201936450Chung kếtHạng FD Thiếu nhi Latin Vô địch Miền TrungC,R3
08:50:00 2/3/201937451Chung kếtHạng FD Nhi đồng Latin Vô địch Miền TrungC,R3
08:52:00 2/3/201938452Chung kếtHạng FD Thiếu Nhi Latin Vô địch Miền Trung 1C,R3
08:54:00 2/3/201939453Chung kếtHạng FD Thiếu Nhi Latin Vô địch Miền Trung 2C,R3
08:56:00 2/3/201940454Chung kếtHạng FD Thiếu Nhi Latin Vô địch Miền TrungC,R3
08:58:00 2/3/201941456Chung kếtHạng FD Thiếu Niên Latin Vô địch miền trung 2C,R3
09:00:00 2/3/201942457Chung kếtHạng FD Thiếu Nhi Latin Vô địch Miền Trung 3C,R3
09:02:00 2/3/201943458Chung kếtHạng FD Thiếu Nhi Latin Vô địch miền trung 4C,R3
09:04:00 2/3/201944459Chung kếtHạng FD Thiếu Nhi Latin Vô địch Miền Trung 5C,R3
09:06:00 2/3/201945470Chung kếtHạng FD Thiếu Nhi 2 Latin Vô địch Các CLB Miền Trung N1C,R3
09:08:00 2/3/201946471Chung kếtHạng FD Thiếu Nhi 2 Latin Vô địch Các CLB Miền Trung N2C,R3
09:10:00 2/3/201947473Chung kếtHạng FD Thiếu Nhi 1 Latin Vô địch Các CLB Miền TrungC,R3
09:12:00 2/3/201948455Chung kếtHạng FD Thiếu Niên Latin Vô địch Miền TrungC,R3
09:14:00 2/3/201949475Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Latin Vô địch Các CLB Miền Trung N3C,R3
09:16:00 2/3/201950504Chung kếtHạng FD Thiếu Nhi Latin Q-Dance CenterC,R3
09:18:00 2/3/201951494Chung kếtHạng FD Thiếu nhi N1 Latin Luân Oanh DancesportC,R3
09:20:00 2/3/201952495Chung kếtHạng FD Thiếu nhi N2 Latin Luân Oanh DancesportC,R3
09:22:00 2/3/201953496Chung kếtHạng FD Thiếu nhi N3 Latin Luân Oanh DancesportC,R3
09:24:00 2/3/201954477Chung kếtHạng F2 Nhi đồng N1 Latin Vô địch HuếR3
09:25:00 2/3/201955478Chung kếtHạng F2 Nhi đồng N2 Latin Vô địch HuếR3
09:26:00 2/3/201956479Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 2 Latin Vô địch HuếR3
09:27:00 2/3/201957480Chung kếtHạng F2 Nhi đồng Latin Luân Oanh DancesportR3
09:28:00 2/3/201958485Chung kếtHạng F2 Thiếu niên Latin Huế OpenR3
09:29:00 2/3/201959486Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi Latin Luân Oanh DancesportR3
09:30:00 2/3/201960487Chung kếtHạng FD1 Thiếu nhi Latin Huế Open N1C,J3
09:32:00 2/3/201961488Chung kếtHạng FD1 Thiếu nhi Latin Huế Open N2C,J3
09:34:00 2/3/201962489Chung kếtHạng FD1 Thiếu nhi Latin Huế Open N3C,J3
09:36:00 2/3/201963490Chung kếtHạng FD1 Thiếu nhi Latin Huế Open N4C,J3
09:38:00 2/3/201964499Chung kếtHạng FD2 Thiếu nhi N1 Latin Huế OpenC,S3
09:40:00 2/3/201965500Chung kếtHạng FD2 Thiếu nhi N2 Latin Huế OpenC,S3
09:42:00 2/3/201966422Chung kếtHạng F3 Nhi đồng Latin Vô địch Miền Trung 2J4
09:43:00 2/3/201967433Chung kếtHạng F3 Thiếu nhi Latin Vô địch Miền Trung 2J3
09:44:00 2/3/201968436Chung kếtHạng F3 Thiếu nhi Latin Vô địch Miền Trung 5J3
09:45:00 2/3/201969444Chung kếtHạng F3 Thiếu nhi 2 Latin CLB Quảng Trị dancesportJ3
09:46:00 2/3/201970434Chung kếtHạng F3 Thiếu nhi Latin Vô địch Miền Trung 3J3
09:47:00 2/3/201971446Chung kếtHạng F3 Thiếu niên 1 Latin CLB Quảng Trị danesport 2J3
09:48:00 2/3/201972501Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi Standard Luân Oanh DancesportT3
09:49:00 2/3/201973437Chung kếtHạng F4 Thiếu nhi Latin Vô địch Miền TrungS3
09:50:00 2/3/201974438Chung kếtHạng F4 Thiếu nhi Latin Vô địch Miền Trung 1S3
09:51:00 2/3/201975439Chung kếtHạng F4 Thiếu nhi Latin Vô địch Miền Trung 2S3
09:52:00 2/3/201976260Chung kếtHạng FD3 Thiếu nhi 2 StandardW,VW3
09:56:00 2/3/201977157Chung kếtHạng C Trung niên 1 LatinC,R,J2
10:02:00 2/3/201978300Chung kếtHạng F1 Thiếu niên 2 StandardW3
10:04:00 2/3/201979252Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 StandardW6
10:06:00 2/3/201980158Chung kếtHạng B Trung niên 1 LatinS,C,R,J2
10:14:00 2/3/201981301Chung kếtHạng F2 Thiếu niên 2 StandardT4
10:16:00 2/3/201982253Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 2 StandardT4
10:18:00 2/3/201983159Chung kếtHạng E1 Trung niên 2 LatinC3
10:20:00 2/3/201984305Chung kếtHạng FD Thiếu niên 2 StandardW,T4
10:24:00 2/3/201985160Chung kếtHạng E2 Trung niên 2 LatinR3
10:26:00 2/3/201986257Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 2 StandardW,T4
10:30:00 2/3/201987151Chung kếtHạng E1 Trung niên 1 LatinC3
10:32:00 2/3/201988276Chung kếtHạng F1 Thiếu niên 1 StandardW5
10:34:00 2/3/201989164Chung kếtHạng D Trung niên 2 LatinC,R3
10:38:00 2/3/201990277Chung kếtHạng F2 Thiếu niên 1 StandardT4
10:40:00 2/3/201991152Chung kếtHạng E2 Trung niên 1 LatinR3
10:42:00 2/3/201992176Chung kếtHạng E2 Trung niên 4 LatinR3
10:44:00 2/3/201993207Chung kếtHạng F1 Nhi đồng StandardW3
10:46:00 2/3/201994280Chung kếtHạng F5 Thiếu niên 1 StandardVW3
10:48:00 2/3/201995156Chung kếtHạng D Trung niên 1 LatinC,R3
10:52:00 2/3/201996228Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 StandardW5
10:54:00 2/3/201997281Chung kếtHạng FD Thiếu niên 1 StandardW,T5
10:58:00 2/3/201998269Chung kếtHạng D Thiếu niên 1 StandardW,T2
11:02:00 2/3/201999505Chung kếtĐồng Diễn Thiếu nhiDD5
11:20 2/3/2019100506Chung kếtĐồng Diễn Người lớnDD4
11:22:00 2/3/201910110410Tứ kếtHạng F1 Nhi đồng LatinC28
11:26:00 2/3/201910210555Vòng 1/8Hạng F1 Thiếu nhi 2 LatinC42
11:32:00 2/3/2019103106103Bán kếtHạng F1 Thiếu niên 2 LatinC11
11:34:00 2/3/201910110410710Bán kếtHạng F1 Nhi đồng LatinC28
11:36:00 2/3/201910210510855Tứ kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 LatinC42
11:40:00 2/3/2019103106103Chung kếtHạng F1 Thiếu niên 2 LatinC11
11:42:00 2/3/201910410710Chung kếtHạng F1 Nhi đồng LatinC28
11:44:00 2/3/201910510811155Bán kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 LatinC42
11:46:00 2/3/2019109112104Bán kếtHạng F2 Thiếu niên 2 LatinR10
11:48:00 2/3/201911011311Bán kếtHạng F2 Nhi đồng LatinR17
11:50:00 2/3/201910811155Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 LatinC42
11:52:00 2/3/2019109112104Chung kếtHạng F2 Thiếu niên 2 LatinR10
11:54:00 2/3/201911011311Chung kếtHạng F2 Nhi đồng LatinR17
12:45 2/3/201911411756Tứ kếtHạng F2 Thiếu nhi 2 LatinR24
12:49:00 2/3/2019115118108Bán kếtHạng FD Thiếu niên 2 LatinC,R12
12:53:00 2/3/201911611914Tứ kếtHạng FD Nhi đồng LatinC,R18
12:57:00 2/3/201911411712056Bán kếtHạng F2 Thiếu nhi 2 LatinR24
12:59:00 2/3/2019115118108Chung kếtHạng FD Thiếu niên 2 LatinC,R12
13:03:00 2/3/201911611912214Bán kếtHạng FD Nhi đồng LatinC,R18
13:07:00 2/3/201911712056Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 2 LatinR24
13:09:00 2/3/2019121124109Bán kếtHạng FD1 Thiếu niên 2 LatinC,J10
13:13:00 2/3/201911912214Chung kếtHạng FD Nhi đồng LatinC,R18
13:17:00 2/3/201912312660Vòng 1/8Hạng FD Thiếu nhi 2 LatinC,R32
13:25:00 2/3/2019121124109Chung kếtHạng FD1 Thiếu niên 2 LatinC,J10
13:29:00 2/3/201912512831Vòng 1/8Hạng F1 Thiếu nhi 1 LatinC38
13:33:00 2/3/201912312612960Tứ kếtHạng FD Thiếu nhi 2 LatinC,R32
13:41:00 2/3/2019127105Chung kếtHạng F3 Thiếu niên 2 LatinJ6
13:43:00 2/3/201912512813131Tứ kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 LatinC38
13:47:00 2/3/201912612913260Bán kếtHạng FD Thiếu nhi 2 LatinC,R32
13:51:00 2/3/2019130113Chung kếtHạng FB Thiếu niên 2 LatinS,C,R,J6
13:59:00 2/3/201912813113431Bán kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 LatinC38
14:01:00 2/3/201912913260Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 2 LatinC,R32
14:05:00 2/3/2019133110Chung kếtHạng FD2 Thiếu niên 2 LatinC,S7
14:09:00 2/3/201913113431Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 LatinC38
14:11:00 2/3/201913513861Tứ kếtHạng FD1 Thiếu nhi 2 LatinC,J18
14:15:00 2/3/2019136106Chung kếtHạng F4 Thiếu niên 2 LatinS5
14:17:00 2/3/201913714032Tứ kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 LatinR23
14:19:00 2/3/201913513814161Bán kếtHạng FD1 Thiếu nhi 2 LatinC,J18
14:23:00 2/3/2019139112Chung kếtHạng FC Thiếu niên 2 LatinC,R,J7
14:29:00 2/3/201913714014332Bán kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 LatinR23
14:31:00 2/3/201913814161Chung kếtHạng FD1 Thiếu nhi 2 LatinC,J18
14:35:00 2/3/2019142107Chung kếtHạng F5 Thiếu niên 2 LatinP3
14:37:00 2/3/201914014332Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 LatinR23
14:39:00 2/3/201914414757Bán kếtHạng F3 Thiếu nhi 2 LatinJ15
14:41:00 2/3/201914514836Tứ kếtHạng FD Thiếu nhi 1 LatinC,R26
14:49:00 2/3/2019146369Chung kếtHạng D Trung niên 3 StandardW,T3
14:53:00 2/3/201914414757Chung kếtHạng F3 Thiếu nhi 2 LatinJ15
14:55:00 2/3/201914514815136Bán kếtHạng FD Thiếu nhi 1 LatinC,R26
14:59:00 2/3/201914915262Bán kếtHạng FD2 Thiếu nhi 2 LatinC,S12
15:03:00 2/3/2019150374Chung kếtHạng E3 Trung niên 4 StandardQ3
15:05:00 2/3/201914815136Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 1 LatinC,R26
15:09:00 2/3/201914915262Chung kếtHạng FD2 Thiếu nhi 2 LatinC,S12
15:13:00 2/3/201915373Chung kếtHạng D1 Thiếu niên 1 LatinC,J3
15:17:00 2/3/201915458Chung kếtHạng F4 Thiếu nhi 2 LatinS7
15:19:00 2/3/2019155377Chung kếtHạng D Trung niên 4 StandardW,T3
15:23:00 2/3/201915617Chung kếtHạng FC Nhi đồng LatinC,R,J6
15:29:00 2/3/201915715964Bán kếtHạng FC Thiếu nhi 2 LatinC,R,J12
15:35:00 2/3/2019158380Chung kếtHạng E1 Trung niên 5 StandardW4
15:37:00 2/3/201915715964Chung kếtHạng FC Thiếu nhi 2 LatinC,R,J12
15:43:00 2/3/201916012Chung kếtHạng F3 Nhi đồng LatinJ9
15:45:00 2/3/201916172Chung kếtHạng D Thiếu niên 1 LatinC,R3
15:49:00 2/3/2019162356Chung kếtHạng E1 Trung niên 2 StandardW4
15:51:00 2/3/201916315Chung kếtHạng FD1 Nhi đồng LatinC,J7
15:55:00 2/3/2019164372Chung kếtHạng E1 Trung niên 4 StandardW3
15:57:00 2/3/201916574Chung kếtHạng D2 Thiếu niên 1 LatinC,S3
16:01:00 2/3/201916616Chung kếtHạng FD2 Nhi đồng LatinC,S7
16:05:00 2/3/201916767Chung kếtHạng E1 Thiếu niên 1 LatinC5
16:07:00 2/3/201916859Chung kếtHạng F5 Thiếu nhi 2 LatinP3
16:09:00 2/3/2019169361Chung kếtHạng D Trung niên 2 StandardW,T3
16:13:00 2/3/201917068Chung kếtHạng E2 Thiếu niên 1 LatinR3
16:15:00 2/3/201917113Chung kếtHạng F4 Nhi đồng LatinS6
16:17:00 2/3/201917265Chung kếtHạng FB Thiếu nhi 2 LatinS,C,R,J9
16:25:00 2/3/201917318Chung kếtHạng FB Nhi đồng LatinS,C,R,J6
16:33:00 2/3/201917469Chung kếtHạng E3 Thiếu niên 1 LatinJ3
16:35:00 2/3/2019175385Chung kếtHạng D Trung niên 5 StandardW,T3
16:39:00 2/3/201917639Chung kếtHạng FD3 Thiếu nhi 1 LatinC,P5
16:43:00 2/3/201917770Chung kếtHạng E4 Thiếu niên 1 LatinS3
16:45:00 2/3/201917863Chung kếtHạng FD3 Thiếu nhi 2 LatinC,P4
16:49:00 2/3/201917918237Bán kếtHạng FD1 Thiếu nhi 1 LatinC,J16
16:53:00 2/3/201918018379Bán kếtHạng F1 Thiếu niên 1 LatinC15
16:55:00 2/3/2019181373Chung kếtHạng E2 Trung niên 4 StandardT3
16:57:00 2/3/201917918237Chung kếtHạng FD1 Thiếu nhi 1 LatinC,J16
17:01:00 2/3/201918018379Chung kếtHạng F1 Thiếu niên 1 LatinC15
17:03:00 2/3/201918418741Bán kếtHạng FB Thiếu nhi 1 LatinS,C,R,J10
17:11:00 2/3/201918571Chung kếtHạng E5 Thiếu niên 1 LatinP2
17:13:00 2/3/2019186127Chung kếtHạng F1 U21 LatinC6
17:15:00 2/3/201918418741Chung kếtHạng FB Thiếu nhi 1 LatinS,C,R,J10
17:23:00 2/3/2019188128Chung kếtHạng F2 U21 LatinR3
17:25:00 2/3/2019189348Chung kếtHạng E1 Trung niên 1 StandardW6
17:27:00 2/3/201919019380Bán kếtHạng F2 Thiếu niên 1 LatinR10
17:29:00 2/3/2019191137Chung kếtHạng F1 Thanh Niên LatinC8
17:31:00 2/3/201919219533Bán kếtHạng F3 Thiếu nhi 1 LatinJ18
17:33:00 2/3/201919019380Chung kếtHạng F2 Thiếu niên 1 LatinR10
17:35:00 2/3/2019194353Chung kếtHạng D Trung niên 1 StandardW,T4
17:39:00 2/3/201919219533Chung kếtHạng F3 Thiếu nhi 1 LatinJ18
17:41:00 2/3/2019196114Chung kếtHạng FA Thiếu niên 2 LatinS,C,R,P,J3
17:51:00 2/3/201919766Chung kếtHạng FA Thiếu nhi 2 LatinS,C,R,P,J5
18:30 2/3/2019198347Chung kếtHạng A Người lớn Standard(W),T,VW,SF,(Q)5
18:40:00 2/3/201919920740Bán kếtHạng FC Thiếu nhi 1 LatinC,R,J11
18:46:00 2/3/201920020584Bán kếtHạng FD Thiếu niên 1 LatinC,R13
18:50:00 2/3/2019201150Chung kếtHạng A Người lớn Latin(S),C,R,P,(J)5
19:00:00 2/3/2019202364Chung kếtHạng E1 Trung niên 3 StandardW6
19:02:00 2/3/2019203138Chung kếtHạng F2 Thanh Niên LatinR5
19:04:00 2/3/2019204139Chung kếtHạng E1 Người lớn LatinC6
19:06:00 2/3/201920020584Chung kếtHạng FD Thiếu niên 1 LatinC,R13
19:10:00 2/3/201920620988Bán kếtHạng FC Thiếu niên 1 LatinC,R,J14
19:16:00 2/3/201919920740Chung kếtHạng FC Thiếu nhi 1 LatinC,R,J11
19:22:00 2/3/2019208140Chung kếtHạng E2 Người lớn LatinR6
19:24:00 2/3/201920620988Chung kếtHạng FC Thiếu niên 1 LatinC,R,J14
19:30:00 2/3/2019210340Chung kếtHạng E5 Người lớn StandardVW3
19:32:00 2/3/201921185Chung kếtHạng FD1 Thiếu niên 1 LatinC,J8
19:36:00 2/3/2019212144Chung kếtHạng D Người lớn LatinC,R6
19:40:00 2/3/201921321634Bán kếtHạng F4 Thiếu nhi 1 LatinS16
19:42:00 2/3/201921486Chung kếtHạng FD2 Thiếu niên 1 LatinC,S7
19:46:00 2/3/2019215115Chung kếtHạng E1 U21 LatinC3
19:48:00 2/3/201921321634Chung kếtHạng F4 Thiếu nhi 1 LatinS16
19:50:00 2/3/201921781Chung kếtHạng F3 Thiếu niên 1 LatinJ7
19:52:00 2/3/2019218116Chung kếtHạng E2 U21 LatinR2
19:54:00 2/3/201921922138Bán kếtHạng FD2 Thiếu nhi 1 LatinC,S15
19:58:00 2/3/201922022289Bán kếtHạng FB Thiếu niên 1 LatinS,C,R,J11
20:06:00 2/3/201921922138Chung kếtHạng FD2 Thiếu nhi 1 LatinC,S15
20:10:00 2/3/201922022289Chung kếtHạng FB Thiếu niên 1 LatinS,C,R,J11
20:18:00 2/3/201922335Chung kếtHạng F5 Thiếu nhi 1 LatinP4
20:20:00 2/3/201922487Chung kếtHạng FD3 Thiếu niên 1 LatinC,P3
20:24:00 2/3/2019225338Chung kếtHạng E3 Người lớn StandardQ3
20:26:00 2/3/20192261Chung kếtHạng E1 Nhi đồng LatinC2
20:28:00 2/3/201922782Chung kếtHạng F4 Thiếu niên 1 LatinS8
20:30:00 2/3/2019228337Chung kếtHạng E2 Người lớn StandardT3
20:32:00 2/3/201922949Chung kếtHạng D1 Thiếu nhi 2 LatinC,J3
20:36:00 2/3/20192302Chung kếtHạng E2 Nhi đồng LatinR2
20:38:00 2/3/201923183Chung kếtHạng F5 Thiếu niên 1 LatinP3
20:40:00 2/3/20192325Chung kếtHạng D Nhi đồng LatinC,R2
20:44:00 2/3/201923342Chung kếtHạng FA Thiếu nhi 1 LatinS,C,R,P,J4
20:54:00 2/3/201923490Chung kếtHạng FA Thiếu niên 1 LatinS,C,R,P,J3
21:04:00 2/3/201923519Chung kếtHạng E1 Thiếu nhi 1 LatinC4
21:06:00 2/3/2019236124Chung kếtHạng C U21 LatinC,R,J2
21:12:00 2/3/2019237148Chung kếtHạng C Người lớn LatinC,R,J3
21:18:00 2/3/201923852Chung kếtHạng C Thiếu nhi 2 LatinC,R,J4
21:24:00 2/3/201923926Chung kếtHạng D2 Thiếu nhi 1 LatinC,S2
21:28:00 2/3/201924044Chung kếtHạng E2 Thiếu nhi 2 LatinR3
21:30:00 2/3/201924128Chung kếtHạng C Thiếu nhi 1 LatinC,R,J3
21:36:00 2/3/201924276Chung kếtHạng C Thiếu niên 1 LatinC,R,J4
21:42:00 2/3/2019243336Chung kếtHạng E1 Người lớn StandardW3
21:44:00 2/3/2019244149Chung kếtHạng B Người lớn LatinS,C,R,J3
21:52:00 2/3/201924577Chung kếtHạng B Thiếu niên 1 LatinS,C,R,J3
22:00:00 2/3/2019246120Chung kếtHạng D U21 LatinC,R2
22:04:00 2/3/201924748Chung kếtHạng D Thiếu nhi 2 LatinC,R5
22:08:00 2/3/201924829Chung kếtHạng B Thiếu nhi 1 LatinS,C,R,J2
22:16:00 2/3/2019249125Chung kếtHạng B U21 LatinS,C,R,J2
22:24:00 2/3/201925053Chung kếtHạng B Thiếu nhi 2 LatinS,C,R,J3
22:32:00 2/3/201925143Chung kếtHạng E1 Thiếu nhi 2 LatinC6
22:34:00 2/3/2019252502Chung kếtHạng A Thanh niên Standard đóngW,T,VW,F,Q3
22:39:00 2/3/201925345Chung kếtHạng E3 Thiếu nhi 2 LatinJ3
22:41:00 2/3/201925454Chung kếtHạng A Thiếu nhi 2 LatinS,C,R,P,J2
22:51:00 2/3/2019255126Chung kếtHạng A U21 LatinS,C,R,P,J3
23:01:00 2/3/201925678Chung kếtHạng A Thiếu niên 1 LatinS,C,R,P,J3
23:11:00 2/3/2019257346Chung kếtHạng B Người lớn StandardW,T,SF,Q3

Khiêu vũ thể thao, thông tin giải đấu, đăng ký thi đấu online, khieu vu the thao, giai khieu vu, giải khiêu vũ, dance sport, nhảy nghệ thuật

Khiêu vũ thể thao, thông tin giải đấu, đăng ký thi đấu online, khieu vu the thao, giai khieu vu, giải khiêu vũ, dance sport, nhảy nghệ thuật