Chương trình thi đấu Giải KVTT Khánh Thi mở rộng lần thứ XV, năm 2019

Gi:PhSKTEventSKSMã NDVòngNội dungĐiệuSố đôi
12:00 13/71621Chung kếtHạng F1 Thiếu Niên 2 Latin CLB Vũ Bình DancesportC3
12:01:00 13/72624Chung kếtHạng F1 Nhi Đồng 2 Latin CLB Vũ Bình DancesportC3
12:02:00 13/73622Chung kếtHạng F2 Thiếu Niên 3 Latin CLB Vũ Bình DancesportR3
12:03:00 13/74625Chung kếtHạng F2 Nhi Đồng 3 Latin CLB Vũ Bình DancesportR3
12:04:00 13/75657Chung kếtHạng F4 Thiếu Nhi Latin Khánh Thi Mầm Non Mầm Xanh Bình DươngS5
12:05:00 13/769243Bán kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 LatinC13
12:06:48 13/77620Chung kếtHạng FD Thiếu Niên 1 Latin CLB Vũ Bình DancesportC,R3
12:08:48 13/78623Chung kếtHạng FD Nhi đồng 1 Latin CLB Vũ Bình DancesportC,R3
12:10:48 13/769243Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 LatinC13
12:12:36 13/71027Chung kếtHạng F1 Nhi đồng 1 LatinC2
12:14:24 13/711351Chung kếtHạng F1 Thiếu niên 2 LatinC6
12:16:12 13/71299Chung kếtHạng F1 Nhi đồng 2 LatinC6
12:18:00 13/71395Chung kếtHạng FC Nhi đồng 2 LatinC,R,J3
12:23:24 13/71417239Tứ kếtHạng FC Thiếu nhi 2 LatinC,R,J20
12:28:48 13/715347Chung kếtHạng FC Thiếu niên 2 LatinC,R,J4
12:34:12 13/71629Chung kếtHạng F2 Nhi đồng 1 LatinR2
12:36:00 13/7141720239Bán kếtHạng FC Thiếu nhi 2 LatinC,R,J20
12:41:24 13/71821245Bán kếtHạng F2 Thiếu nhi 2 LatinR12
12:43:12 13/719353Chung kếtHạng F2 Thiếu niên 2 LatinR5
12:45:00 13/71720239Chung kếtHạng FC Thiếu nhi 2 LatinC,R,J20
12:50:24 13/71821245Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 2 LatinR12
12:52:12 13/722101Chung kếtHạng F2 Nhi đồng 2 LatinR9
12:54:00 13/723331Chung kếtHạng D Thiếu niên 2 LatinC,R3
12:57:36 13/724103Chung kếtHạng F3 Nhi đồng 2 LatinJ4
12:59:24 13/725247Chung kếtHạng F3 Thiếu nhi 2 LatinJ8
13:01:12 13/726355Chung kếtHạng F3 Thiếu niên 2 LatinJ6
13:03:00 13/727327Chung kếtHạng B Thiếu niên 2 LatinS,C,R,J3
13:10:12 13/72821Chung kếtHạng FB Nhi đồng 1 LatinS,C,R,J1
13:17:24 13/72932237Bán kếtHạng FB Thiếu nhi 2 LatinS,C,R,J15
13:24:36 13/730345Chung kếtHạng FB Thiếu niên 2 LatinS,C,R,J3
13:31:48 13/73193Chung kếtHạng FB Nhi đồng 2 LatinS,C,R,J6
13:39:00 13/72932237Chung kếtHạng FB Thiếu nhi 2 LatinS,C,R,J15
13:46:12 13/73336171Tứ kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 LatinC23
13:49:48 13/734333Chung kếtHạng E1 Thiếu niên 2 LatinC3
13:51:36 13/73533Chung kếtHạng F4 Nhi đồng 1 LatinS2
13:53:24 13/7333639171Bán kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 LatinC23
13:55:12 13/737249Chung kếtHạng F4 Thiếu nhi 2 LatinS8
13:57:00 13/738357Chung kếtHạng F4 Thiếu niên 2 LatinS6
13:58:48 13/73639171Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 LatinC23
14:00:36 13/740105Chung kếtHạng F4 Nhi đồng 2 LatinS6
14:02:24 13/74144173Tứ kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 LatinR24
14:04:12 13/742335Chung kếtHạng E2 Thiếu niên 2 LatinR3
14:06:00 13/74325Chung kếtHạng FD Nhi đồng 1 LatinC,R3
14:09:36 13/7414447173Bán kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 LatinR24
14:11:24 13/74548241Bán kếtHạng FD Thiếu nhi 2 LatinC,R19
14:15:00 13/746349Chung kếtHạng FD Thiếu niên 2 LatinC,R3
14:18:36 13/74447173Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 LatinR24
14:20:24 13/74548241Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 2 LatinC,R19
14:24:00 13/74997Chung kếtHạng FD Nhi đồng 2 LatinC,R8
14:27:36 13/750337Chung kếtHạng E3 Thiếu niên 2 LatinJ3
14:29:24 13/751341Chung kếtHạng E5 Thiếu niên 2 LatinP3
14:31:12 13/752107Chung kếtHạng F5 Nhi đồng 2 LatinP3
14:33:00 13/753251Chung kếtHạng F5 Thiếu nhi 2 LatinP6
14:34:48 13/754359Chung kếtHạng F5 Thiếu niên 2 LatinP3
14:36:36 13/75581Chung kếtHạng E1 Nhi đồng 2 LatinC3
14:38:24 13/756225Chung kếtHạng E1 Thiếu nhi 2 LatinC3
14:40:12 13/75760235Bán kếtHạng FA Thiếu nhi 2 LatinS,C,R,P,J14
14:49:12 13/758325Chung kếtHạng A Thiếu niên 2 LatinS,C,R,P,J4
14:58:12 13/75991Chung kếtHạng FA Nhi đồng 2 LatinS,C,R,P,J8
15:07:12 13/75760235Chung kếtHạng FA Thiếu nhi 2 LatinS,C,R,P,J14
15:16:12 13/761343Chung kếtHạng FA Thiếu niên 2 LatinS,C,R,P,J4
16:30:00 13/762444Chung kếtHạng A Thanh niên Super Star StandardSF(s),W,T,VW,Q(s)5
17:00:00 13/763443Chung kếtHạng A Thanh niên Super Star LatinC(s),S,R,P,J(s)8
17:30:00 13/76466315Bán kếtHạng F1 Thiếu niên 1 LatinC10
17:31:48 13/765153Chung kếtHạng E1 Thiếu nhi 1 LatinC4
17:33:36 13/76466315Chung kếtHạng F1 Thiếu niên 1 LatinC10
17:35:24 13/767297Chung kếtHạng E1 Thiếu niên 1 LatinC3
17:37:12 13/76871169Tứ kếtHạng FD Thiếu nhi 1 LatinC,R22
17:40:48 13/76972313Bán kếtHạng FD Thiếu niên 1 LatinC,R10
17:44:24 13/770151Chung kếtHạng D Thiếu nhi 1 LatinC,R3
17:48:00 13/7687173169Bán kếtHạng FD Thiếu nhi 1 LatinC,R22
17:51:36 13/76972313Chung kếtHạng FD Thiếu niên 1 LatinC,R10
17:55:12 13/77173169Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 1 LatinC,R22
17:58:48 13/774295Chung kếtHạng D Thiếu niên 1 LatinC,R4
18:02:24 13/775446Chung kếtHạng E1 Thanh niên Super Star StandardW4
18:04:12 13/776445Chung kếtHạng E1 Thanh niên Super Star LatinC6
18:06:00 13/777448Chung kếtHạng E2 Thanh niên Super Star StandardT3
18:07:48 13/778447Chung kếtHạng E2 Thanh niên Super Star LatinR6
18:09:36 13/779450Chung kếtHạng E3 Thanh niên Super Star StandardQ3
18:11:24 13/780449Chung kếtHạng E3 Thanh niên Super Star LatinJ5
18:13:12 13/781452Chung kếtHạng E4 Thanh niên Super Star StandardSF3
18:15:00 13/782451Chung kếtHạng E4 Thanh niên Super Star LatinS5
18:16:48 13/783454Chung kếtHạng E5 Thanh niên Super Star StandardVW3
18:18:36 13/784453Chung kếtHạng E5 Thanh niên Super Star LatinP3
18:20:24 13/78587165Tứ kếtHạng FB Thiếu nhi 1 LatinS,C,R,J19
18:27:36 13/786309Chung kếtHạng FB Thiếu niên 1 LatinS,C,R,J9
18:34:48 13/7858789165Bán kếtHạng FB Thiếu nhi 1 LatinS,C,R,J19
18:42:00 13/788291Chung kếtHạng B Thiếu niên 1 LatinS,C,R,J0
18:49:12 13/78789165Chung kếtHạng FB Thiếu nhi 1 LatinS,C,R,J19
18:56:24 13/790155Chung kếtHạng E2 Thiếu nhi 1 LatinR3
18:58:12 13/791317Chung kếtHạng F2 Thiếu niên 1 LatinR8
19:00:00 13/792299Chung kếtHạng E2 Thiếu niên 1 LatinR3
19:01:48 13/793311Chung kếtHạng FC Thiếu niên 1 LatinC,R,J8
19:07:12 13/79496167Bán kếtHạng FC Thiếu nhi 1 LatinC,R,J17
19:12:36 13/795293Chung kếtHạng C Thiếu niên 1 LatinC,R,J2
19:18:00 13/79496167Chung kếtHạng FC Thiếu nhi 1 LatinC,R,J17
19:23:24 13/797319Chung kếtHạng F3 Thiếu niên 1 LatinJ8
19:25:12 13/798100175Bán kếtHạng F3 Thiếu nhi 1 LatinJ16
19:27:00 13/799157Chung kếtHạng E3 Thiếu nhi 1 LatinJ2
19:28:48 13/798100175Chung kếtHạng F3 Thiếu nhi 1 LatinJ16
19:30:36 13/7101103177Tứ kếtHạng F4 Thiếu nhi 1 LatinS19
19:32:24 13/7102104321Bán kếtHạng F4 Thiếu niên 1 LatinS11
19:34:12 13/7101103106177Bán kếtHạng F4 Thiếu nhi 1 LatinS19
19:36:00 13/7102104321Chung kếtHạng F4 Thiếu niên 1 LatinS11
19:37:48 13/7105159Chung kếtHạng E4 Thiếu nhi 1 LatinS3
19:39:36 13/7103106177Chung kếtHạng F4 Thiếu nhi 1 LatinS19
19:41:24 13/7107110179Bán kếtHạng F5 Thiếu nhi 1 LatinP12
19:43:12 13/7108323Chung kếtHạng F5 Thiếu niên 1 LatinP5
19:45:00 13/7109161Chung kếtHạng E5 Thiếu nhi 1 LatinP2
19:46:48 13/7107110179Chung kếtHạng F5 Thiếu nhi 1 LatinP12
19:48:36 13/7111114163Bán kếtHạng FA Thiếu nhi 1 LatinS,C,R,P,J15
19:57:36 13/7112307Chung kếtHạng FA Thiếu niên 1 LatinS,C,R,P,J4
20:06:36 13/7113289Chung kếtHạng A Thiếu niên 1 LatinS,C,R,P,J1
20:15:36 13/7111114163Chung kếtHạng FA Thiếu nhi 1 LatinS,C,R,P,J15
20:24:36 13/7115135Chung kếtHạng F1 Nhi đồng 2 Syllabus LatinC6
20:26:24 13/7116119207Bán kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Syllabus LatinC11
20:28:12 13/7117433Chung kếtHạng E1 Đôi nữ LatinC5
20:30:00 13/7118279Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Syllabus LatinC6
20:31:48 13/7116119207Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Syllabus LatinC11
20:33:36 13/7120405Chung kếtHạng E1 Người lớn Syllabus LatinC3
20:35:24 13/7121137Chung kếtHạng F2 Nhi đồng 2 Syllabus LatinR3
20:37:12 13/7122209Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Syllabus LatinR7
20:39:00 13/7123435Chung kếtHạng E2 Đôi nữ LatinR4
20:40:48 13/7124281Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 2 Syllabus LatinR5
20:42:36 13/7125283Chung kếtHạng F3 Thiếu nhi 2 Syllabus LatinJ2
20:44:24 13/7126139Chung kếtHạng F3 Nhi đồng 2 Syllabus LatinJ3
20:46:12 13/7127211Chung kếtHạng F3 Thiếu nhi 1 Syllabus LatinJ4
20:48:00 13/7128277Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Syllabus LatinC,R5
20:51:36 13/7129133Chung kếtHạng FD Nhi đồng 2 Syllabus LatinC,R4
20:55:12 13/7130205Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Syllabus LatinC,R7
20:58:48 13/7131129Chung kếtHạng FB Nhi đồng 2 Toàn năng Syllabus LatinS,C,R,J4
21:06:00 13/7132201Chung kếtHạng FB Thiếu nhi 1 Toàn năng Syllabus LatinS,C,R,J7
21:13:12 13/7133273Chung kếtHạng FB Thiếu nhi 2 Toàn năng Syllabus LatinS,C,R,J8
21:20:24 13/7134141Chung kếtHạng F4 Nhi đồng 2 Syllabus LatinS2
21:22:12 13/7135439Chung kếtHạng E4 Đôi nữ LatinS3
21:24:00 13/7136213Chung kếtHạng F4 Thiếu nhi 1 Syllabus LatinS6
21:25:48 13/7137143Chung kếtHạng F5 Nhi đồng 2 Syllabus LatinP4
21:27:36 13/7138215Chung kếtHạng F5 Thiếu nhi 1 Syllabus LatinP5
21:29:24 13/7139275Chung kếtHạng FC Thiếu nhi 2 Syllabus LatinC,R,J5
21:34:48 13/7140131Chung kếtHạng FC Nhi đồng 2 Syllabus LatinC,R,J3
21:40:12 13/7141203Chung kếtHạng FC Thiếu nhi 1 Syllabus LatinC,R,J5
21:45:36 13/7142181Chung kếtHạng A Thiếu nhi 1 Vô địch Syllabus LatinS,C,R,P,J3
21:54:36 13/7143146271Bán kếtHạng FA Thiếu nhi 2 Toàn năng Syllabus LatinS,C,R,P,J9
22:03:36 13/7144127Chung kếtHạng FA Nhi đồng 2 Toàn năng Syllabus LatinS,C,R,P,J4
22:12:36 13/7145199Chung kếtHạng FA Thiếu nhi 1 Toàn năng Syllabus LatinS,C,R,P,J9
22:21:36 13/7143146271Chung kếtHạng FA Thiếu nhi 2 Toàn năng Syllabus LatinS,C,R,P,J9
22:30:36 13/7147166Chung kếtHạng FB Thiếu nhi 1 StandardW,T,SF,Q4
22:37:48 13/7148238Chung kếtHạng FB Thiếu nhi 2 StandardW,T,SF,Q3
22:45:00 13/7149130Chung kếtHạng FB Nhi đồng 2 Toàn năng Syllabus StandardW,T,SF,Q3
22:52:12 13/7150202Chung kếtHạng FB Thiếu nhi 1 Toàn năng Syllabus StandardW,T,SF,Q4
22:59:24 13/7151274Chung kếtHạng FB Thiếu nhi 2 Toàn năng Syllabus StandardW,T,SF,Q4
23:06:36 13/7152722Chung kếtHạng A Rising Stars Standard KTOCW,T,VW,SF,Q4
08:00:00 14/7153244Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 StandardW6
08:01:48 14/7154100Chung kếtHạng F1 Nhi đồng 2 StandardW3
08:03:36 14/7155172Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 StandardW8
08:05:24 14/7156316Chung kếtHạng F1 Thiếu niên 1 StandardW5
08:07:12 14/7157424Chung kếtHạng F1 Người lớn Solo StandardW3
08:09:00 14/7158352Chung kếtHạng F1 Thiếu niên 2 StandardW4
08:10:48 14/7159154Chung kếtHạng E1 Thiếu nhi 1 StandardW2
08:12:36 14/7160208Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Syllabus StandardW3
08:14:24 14/7161318Chung kếtHạng F2 Thiếu niên 1 StandardT3
08:16:12 14/7162102Chung kếtHạng F2 Nhi đồng 2 StandardT3
08:18:00 14/7163246Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 2 StandardT6
08:19:48 14/7164354Chung kếtHạng F2 Thiếu niên 2 StandardT3
08:21:36 14/7165156Chung kếtHạng E2 Thiếu nhi 1 StandardT2
08:23:24 14/7166174Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 StandardT7
08:25:12 14/7167210Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Syllabus StandardT3
08:27:00 14/7168168Chung kếtHạng FC Thiếu nhi 1 StandardW,T,Q4
08:32:24 14/7169240Chung kếtHạng FC Thiếu nhi 2 StandardW,T,Q3
08:37:48 14/7170104Chung kếtHạng F3 Nhi đồng 2 StandardQ3
08:39:36 14/7171176Chung kếtHạng F3 Thiếu nhi 1 StandardQ7
08:41:24 14/7172158Chung kếtHạng E3 Thiếu nhi 1 StandardQ2
08:43:12 14/7173248Chung kếtHạng F3 Thiếu nhi 2 StandardQ3
08:45:00 14/7174178Chung kếtHạng F4 Thiếu nhi 1 StandardSF6
08:46:48 14/7175250Chung kếtHạng F4 Thiếu nhi 2 StandardSF3
08:48:36 14/7176242Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 2 StandardW,T5
08:52:12 14/717798Chung kếtHạng FD Nhi đồng 2 StandardW,T3
08:55:48 14/7178152Chung kếtHạng D Thiếu nhi 1 StandardW,T2
08:59:24 14/7179170Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 1 StandardW,T5
09:03:00 14/7180314Chung kếtHạng FD Thiếu niên 1 StandardW,T4
09:06:36 14/7181206Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Syllabus StandardW,T3
09:10:12 14/7182278Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Syllabus StandardW,T2
09:13:48 14/7183324Chung kếtHạng F5 Thiếu niên 1 StandardVW3
09:15:36 14/7184180Chung kếtHạng F5 Thiếu nhi 1 StandardVW7
09:17:24 14/7185252Chung kếtHạng F5 Thiếu nhi 2 StandardVW4
09:19:12 14/7186162Chung kếtHạng E5 Thiếu nhi 1 StandardVW2
09:21:00 14/7187360Chung kếtHạng F5 Thiếu niên 2 StandardVW3
09:22:48 14/7188164Chung kếtHạng FA Thiếu nhi 1 StandardW,T,VW,SF,Q3
09:31:48 14/7189236Chung kếtHạng FA Thiếu nhi 2 StandardW,T,VW,SF,Q4
09:40:48 14/7190200Chung kếtHạng FA Thiếu nhi 1 Toàn năng Syllabus StandardW,T,VW,SF,Q5
09:49:48 14/7191272Chung kếtHạng FA Thiếu nhi 2 Toàn năng Syllabus StandardW,T,VW,SF,Q4
09:58:48 14/7192482Chung kếtHạng E1 Trung niên 1 StandardW2
10:00:36 14/7193546Chung kếtHạng B Trung niên 5 StandardW,T,SF,Q3
10:07:48 14/7194498Chung kếtHạng F1 Trung niên 1 StandardW4
10:09:36 14/7195552Chung kếtHạng E1 Trung niên 5 StandardW3
10:11:24 14/7196423Chung kếtHạng F1 Người lớn Solo LatinC6
10:13:12 14/7197479Chung kếtHạng D Trung niên 1 LatinC,R3
10:16:48 14/7198429Chung kếtHạng F4 Người lớn Solo LatinS5
10:18:36 14/7199465Chung kếtHạng E2 Thanh niên LatinR2
10:20:24 14/7200483Chung kếtHạng E2 Trung niên 1 LatinR3
10:22:12 14/7201385Chung kếtHạng FD Trước Thanh niên LatinC,R2
10:25:48 14/7202499Chung kếtHạng F2 Trung niên 1 LatinR1
10:27:36 14/7203541Chung kếtHạng E2 Trung niên 4 LatinR2
10:29:24 14/7204387Chung kếtHạng F1 Trước Thanh niên LatinC4
10:31:12 14/7205381Chung kếtHạng FB Trước Thanh niên LatinS,C,R,J4
10:38:24 14/7206363Chung kếtHạng B Trước Thanh niên LatinS,C,R,J4
10:45:36 14/7207393Chung kếtHạng F4 Trước Thanh niên LatinS3
10:47:24 14/7208421Chung kếtHạng FD Người lớn Solo LatinC,R3
10:51:00 14/7209403Chung kếtHạng D Người lớn Syllabus LatinC,R2
10:54:36 14/7210419Chung kếtHạng FC Người lớn Solo LatinC,R,J5
11:00:00 14/7211389Chung kếtHạng F2 Trước Thanh niên LatinR3
11:01:48 14/7212365Chung kếtHạng C Trước Thanh niên LatinC,R,J3
11:07:12 14/7213427Chung kếtHạng F3 Người lớn Solo LatinJ4
11:09:00 14/7214425Chung kếtHạng F2 Người lớn Solo LatinR4
11:10:48 14/7215407Chung kếtHạng E2 Người lớn Syllabus LatinR4
11:12:36 14/7216391Chung kếtHạng F3 Trước Thanh niên LatinJ4
11:14:24 14/7217456Chung kếtHạng A Thanh niên StandardSF(s),W,T,VW,Q(s)3
11:23:24 14/7218604Chung kếtHạng E2 Trung niên KVNTR1
11:25:12 14/7219575Chung kếtHạng E2 Trung niên Syllabus LatinR2
11:27:00 14/7220514Chung kếtHạng E1 Trung niên 2 StandardW3
11:28:48 14/7221383Chung kếtHạng FC Trước Thanh niên LatinC,R,J3
11:34:12 14/7222459Chung kếtHạng C Thanh niên LatinC,R,J2
11:39:36 14/7223554Chung kếtHạng E2 Trung niên 5 StandardT3
11:41:24 14/7224484Chung kếtHạng E2 Trung niên 1 StandardT2
11:43:12 14/7225516Chung kếtHạng E2 Trung niên 2 StandardT3
11:45:00 14/7226361Chung kếtHạng A Trước Thanh niên LatinS,C,R,P,J7
11:54:00 14/7227495Chung kếtHạng FD Trung niên 1 LatinC,R3
11:57:36 14/7228461Chung kếtHạng D Thanh niên LatinC,R2
12:01:12 14/7229480Chung kếtHạng D Trung niên 1 StandardW,T2
12:04:48 14/7230512Chung kếtHạng D Trung niên 2 StandardW,T3
12:08:24 14/7231462Chung kếtHạng D Thanh niên StandardW,T3
12:12:00 14/7232362Chung kếtChung kếtW,T,VW,SF,Q
12:21:00 14/7233463Chung kếtHạng E1 Thanh niên LatinC2
12:22:48 14/7234481Chung kếtHạng E1 Trung niên 1 LatinC3
12:24:36 14/7235455Chung kếtHạng A Thanh niên LatinC(s),S,R,P,J(s)3
12:33:36 14/7236593Chung kếtHạng DD Nhi đồng FormationĐồngdiễn4
12:35:24 14/7237594Chung kếtHạng DD Thanh niên FormationĐồngdiễn1
12:37:12 14/7238606Chung kếtHạng E4 Trung niên KVNTBoston2
12:39:00 14/7239607Chung kếtHạng E5 Trung niên KVNTTango2
12:40:48 14/7240608Chung kếtHạng E6 Trung niên KVNTBebop2
12:42:36 14/7241609Chung kếtHạng E7 Trung niên KVNTValse2
12:44:24 14/7242698Chung kếtHạng FA Thiếu Nhi 1 Standard Cúp CLB Toàn QuốcW,T,VW,SF,Q3
12:49:24 14/7243699Chung kếtHạng FA Thiếu Nhi 2 Standard Cúp CLB Toàn QuốcW,T,VW,SF,Q3
12:54:24 14/7244629Chung kếtHạng F1 Trung Niên Standard CLB DanceSport Bình Liên Đà LạtW3
12:55:24 14/7245688Chung kếtHạng F1 Thiếu Nhi 1 Standard Khánh Thi Đồng NaiW3
12:56:24 14/7246689Chung kếtHạng F1 Nhi Đồng Standard Khánh Thi Đồng NaiW3
12:57:24 14/7247691Chung kếtHạng E1 Thanh Niên standard Cúp CLB Toàn QuốcW3
12:58:24 14/7248633Chung kếtHạng F1 Thiếu Nhi Nhóm 2 Latin Cúp CLB Toàn Quốc Thiếu NhiC3
12:59:24 14/7249618Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi1 Latin Thế Long DancesportC3
13:00:24 14/7250630Chung kếtHạng F1 Trung Niên Latin CLB DanceSport Bình Liên Đà LạtC3
13:01:24 14/7251632Chung kếtHạng F1 Thiếu Nhi nhóm 1 Latin Cúp CLB Toàn Quốc Thiếu NhiC3
13:02:24 14/7252659Chung kếtHạng F1 Thiếu Nhi 2 Latin CLB Hùng Tuyết Dancesport Phan RangC3
13:03:24 14/7253635Chung kếtHạng F1 Thiếu Nhi Nhóm 4 Latin Cúp CLB Toàn Quốc Thiếu NhiC3
13:04:24 14/7254643Chung kếtHạng F1 Thiếu Nhi Latin CLB Dancesport Bình Liên Đà LạtC3
13:05:24 14/7255658Chung kếtHạng E1 Thiếu Nhi 1 Latin CLB Hùng Tuyết Dancesport Phan RangC2
13:06:24 14/7256679Chung kếtHạng F1 Nhóm 1 Latin CLB Bước Nhảy -Krông Ana -Dăk LăkC3
13:07:24 14/7257660Chung kếtHạng F1 Thiếu Niên 1 Latin CLB Hùng Tuyết Dancesport Phan RangC2
13:08:24 14/7258661Chung kếtHạng F1 Thiếu Nhi Nhóm 5 Latin Cúp CLB Toàn Quốc Thiếu NhiC2
13:09:24 14/7259662Chung kếtHạng F1 Thiếu Nhi Nhóm 6 Latin Cúp CLB Toàn Quốc Thiếu NhiC2
13:10:24 14/7260634Chung kếtHạng F1 Thiếu Nhi Nhóm 3 Latin Cúp CLB Toàn Quốc Thiếu NhiC3
13:11:24 14/7261663Chung kếtHạng E1 Nhóm 1 Latin Cúp CLB Toàn Quốc Thanh Thiếu NhiC1
13:12:24 14/7262665Chung kếtHạng E1 Nhóm 3 Latin Cúp CLB Toàn Quốc Thanh Thiếu NhiC2
13:13:24 14/7263666Chung kếtHạng F1 Nhóm 1 Latin Khánh Thi AcademyC6
13:14:24 14/7264667Chung kếtHạng F1 Nhóm 2 Latin Khánh Thi AcademyC3
13:15:24 14/7265680Chung kếtHạng F1 Nhóm 2 Latin CLB Bước Nhảy -Krông Ana -Dăk LăkC3
13:16:24 14/7266692Chung kếtHạng F1 Nhi Đồng 1 Latin Khánh Thi Đồng NaiC3
13:17:24 14/7267693Chung kếtHạng F1 Nhi Đồng 2 Latin Khánh Thi Đồng NaiC3
13:18:24 14/7268694Chung kếtHạng F1 Nhi Đồng 3 Latin Khánh Thi Đồng NaiC3
13:19:24 14/7269702Chung kếtHạng F1 Nhi Đồng Latin Khánh Thi Academy -GV Lucie NgọcC4
13:20:24 14/7270703Chung kếtHạng F1 Thiếu Nhi 2 Latin Khánh Thi Academy -GV Lucie NgọcC4
13:21:24 14/7271704Chung kếtHạng F1 Thiếu Nhi 1 Latin Khánh Thi Academy -GV Lucie NgọcC3
13:22:24 14/7272707Chung kếtHạng F1 Nhi Đồng 1 Latin Khánh Thi Academy - GV Nhã KhanhC4
13:23:24 14/7273708Chung kếtHạng F1 Nhi Đồng 2 Latin Khánh Thi Academy - GV Nhã KhanhC4
13:24:24 14/7274712Chung kếtHạng F1 Nhóm 1 Latin Khánh Thi Academy - GV Vũ ToànC3
13:25:24 14/7275715Chung kếtHạng F1 nhóm 7 Latin Cúp CLB Toàn QuốcC2
13:26:24 14/7276717Chung kếtHạng F1 Nhóm 8 Latin Cúp CLB Toàn QuốcC3
13:27:24 14/7277718Chung kếtHạng F1 Nhóm 9 Latin Cúp CLB Toàn QuốcC3
13:28:24 14/7278719Chung kếtHạng F1 Nhóm 10 Latin Cúp CLB Toàn QuốcC4
13:29:24 14/7279723Chung kếtHạng F1 Thiếu Nhi Latin CLB Quỳnh Lan ClubC3
13:30:24 14/7280729Chung kếtHạng F1 Thiếu Niên 1 C Cúp CLB Toàn QuốcC3
13:31:24 14/7281734Chung kếtHạng F1 Nhóm 11 Latin Cúp CLB Toàn QuốcC3
13:32:24 14/7282706Chung kếtHạng FD Thiếu Nhi Latin Cúp CLB Toàn QuốcC,R3
13:34:24 14/7283617Chung kếtHạng FD Nhi đồng 2 Latin Thế Long DancesportC,R3
13:36:24 14/7284628Chung kếtHạng FD Thiếu Nhi Latin CLB DanceSport Bình Liên Đà LạtC,R3
13:38:24 14/7285695Chung kếtHạng FD Nhi Đồng 1 Latin Khánh Thi Đồng NaiC,R3
13:40:24 14/7286696Chung kếtHạng FD Nhi Đồng 2 Latin Khánh Thi Đồng NaiC,R3
13:42:24 14/7287697Chung kếtHạng FD Nhi Đồng 3 Latin Khánh Thi Đồng NaiC,R3
13:44:24 14/7288724Chung kếtHạng F10 Vô địch Thanh thiếu nhi 10 điệu Latin StandardS,C,R,P,J,W,T,VW,F,Q4
14:02:24 14/7289656Chung kếtHạng FC Thiếu Nhi Latin NaNa Dance StudioC,R,J3
14:05:24 14/7290682Chung kếtHạng FC Nhóm 1 Latin CLB Bước Nhảy -Krông Nô-Đăk NôngC,R,J3
14:08:24 14/7291683Chung kếtHạng FC Nhóm 2 Latin CLB Bước Nhảy -Krông Nô-Đăk NôngC,R,J3
14:11:24 14/7292700Chung kếtHạng FC Nhi Đồng Latin Cúp CLB Toàn quốcC,R,J3
14:14:24 14/7293627Chung kếtHạng FC Thiếu Nhi Latin CLB DanceSport Bình Liên Đà LạtC,R,J4
14:17:24 14/7294701Chung kếtHạng FC Thiếu Nhi Latin Cúp CLB Toàn QuốcC,R,J3
14:20:24 14/7295300728Chung kếtHạng F10 Vô Địch Latin Standard Sở VH TT DL Đồng NaiS,C,R,P,J,W,T,VW,F,Q17
14:30:24 14/7296640Chung kếtHạng F3 Thiếu Nhi Nhóm 1 Latin Cúp CLB Toàn Quốc Thiếu NhiJ3
14:31:24 14/7297641Chung kếtHạng F3 Thiếu Nhi Nhóm 2 Latin Cúp CLB Toàn Quốc Thiếu NhiJ3
14:32:24 14/7298672Chung kếtHạng F3 Nhóm 1 Latin Khánh Thi AcademyJ3
14:33:24 14/7299673Chung kếtHạng F3 Nhóm 2 Latin Khánh Thi AcademyJ3
14:34:24 14/7295300728Chung kếtHạng F10 Vô Địch Latin Standard Sở VH TT DL Đồng NaiS,C,R,P,J,W,T,VW,F,Q17
14:44:24 14/7301649Chung kếtHạng F5 THiếu Nhi NHóm 1 Latin Cúp CLB Toàn Quốc Thiếu NhiP2
14:45:24 14/7302652Chung kếtHạng F5 Thiếu Nhi Nhóm 4 Latin Cúp CLB Toàn Quốc Thiếu NhiP3
14:46:24 14/7303677Chung kếtHạng F5 Nhóm 1 Latin Khánh Thi AcademyP2
14:47:24 14/7304678Chung kếtHạng F5 Nhóm 2 Latin Khánh Thi AcademyP2
14:48:24 14/7305684Chung kếtHạng FB Nhóm 1 Latin CLB Bước Nhảy -Krông Nô-Đăk NôngS,C,R,J3
14:52:24 14/7306626Chung kếtHạng FB Thiếu Nhi Latin CLB DanceSport Bình Liên Đà LạtS,C,R,J3
14:56:24 14/7307681Chung kếtHạng FB Thiếu Nhi Latin CLB Bước Nhảy -Krông Ana -Dăk LăkS,C,R,J3
15:00:24 14/7308685Chung kếtHạng FB Nhóm 2 Latin CLB Bước Nhảy -Krông Nô-Đăk NôngS,C,R,J3
15:04:24 14/7309631Chung kếtHạng F2 Trung Niên Latin CLB DanceSport Bình Liên Đà LạtR3
15:05:24 14/7310636Chung kếtHạng F2 Thiếu Nhi Nhóm 1 Latin Cúp CLB Toàn Quốc Thiếu NhiR3
15:06:24 14/7311637Chung kếtHạng F2 Thiếu Nhi Nhóm 2 Latin Cúp CLB Toàn Quốc Thiếu NhiR3
15:07:24 14/7312638Chung kếtHạng F2 Thiếu Nhi Nhóm 3 Latin Cúp CLB Toàn Quốc Thiếu NhiR3
15:08:24 14/7313639Chung kếtHạng F2 Thiếu Nhi Nhóm 4 Latin Cúp CLB Toàn Quốc Thiếu NhiR3
15:09:24 14/7314669Chung kếtHạng F2 Nhóm 1 Latin Khánh Thi AcademyR3
15:10:24 14/7315670Chung kếtHạng F2 Nhóm 2 Latin Khánh Thi AcademyR4
15:11:24 14/7316671Chung kếtHạng F2 Nhóm 3 Latin Khánh Thi AcademyR3
15:12:24 14/7317686Chung kếtHạng F2 Nhi Đồng 1 Latin Khánh Thi Đồng NaiR3
15:13:24 14/7318687Chung kếtHạng F2 Nhi Đồng 2 Latin Khánh Thi Đồng NaiR3
15:14:24 14/7319690Chung kếtHạng E2 Thanh Niên Latin Cúp CLB Toàn QuốcR3
15:15:24 14/7320714Chung kếtHạng F2 Nhóm 1 Latin Khánh Thi Academy - GV Vũ ToànR2
15:16:24 14/7321721Chung kếtHạng F2 Nhóm 7 Latin Cúp CLB Toàn QuốcR3
15:17:24 14/7322730Chung kếtHạng F2 Thiếu Niên 1 Latin Cúp CLB Toàn QuốcR3
15:18:24 14/7323733Chung kếtHạng F2 Nhóm 8 Latin Cúp CLB Toàn QuốcR3
15:19:24 14/7324619Chung kếtHạng F4 Thiếu nhi1 Latin Thế Long DancesportS3
15:20:24 14/7325645Chung kếtHạng F4 Thiếu Nhi Nhóm 1 Latin Cúp CLB Toàn Quốc Thiếu NhiS3
15:21:24 14/7326646Chung kếtHạng F4 Thiếu Nhi Nhóm 2 Latin Cúp CLB Toàn Quốc Thiếu NhiS3
15:22:24 14/7327647Chung kếtHạng F4 Thiếu Nhi Nhóm 3 Latin Cúp CLB Toàn Quốc Thiếu NhiS3
15:23:24 14/7328648Chung kếtHạng F4 Thiếu Nhi Nhóm 4 Latin Cúp CLB Toàn Quốc Thiếu NhiS3
15:24:24 14/7329653Chung kếtHạng F4 Thiếu Nhi Nhóm 1 Latin CLB Future StarS3
15:25:24 14/7330654Chung kếtHạng F4 Thiếu Nhi Nhóm 2 Latin CLB Future StarS3
15:26:24 14/7331655Chung kếtHạng F4 Thiếu Nhi Nhóm 3 Latin CLB Future StarS3
15:27:24 14/7332675Chung kếtHạng F4 Nhóm 1 Latin Khánh Thi AcademyS3
15:28:24 14/7333676Chung kếtHạng F4 Nhóm 2 Latin Khánh Thi AcademyS3
15:29:24 14/7334709Chung kếtHạng F4 Nhi Đồng 1 Latin Khánh Thi Academy - GV Nhã KhanhS3
15:30:24 14/7335710Chung kếtHạng F4 Nhi Đồng 2 Latin Khánh Thi Academy - GV Nhã KhanhS3
15:31:24 14/7336711Chung kếtHạng F4 Nhi Đồng 3 Latin Khánh Thi Academy - GV Nhã KhanhS3
15:32:24 14/7337713Chung kếtHạng F4 Nhóm 1 Latin Khánh Thi Academy - GV Vũ ToànS3
15:33:24 14/7338716Chung kếtHạng F4 Nhóm 7 Latin Cúp CLB Toàn QuốcS2
15:34:24 14/7339720Chung kếtHạng F4 Nhóm 8 Latin Cúp CLB Toàn QuốcS3
15:35:24 14/7340727Chung kếtHạng F4 Nhóm 4 Latin CLB Future StarS3
15:36:24 14/7341731Chung kếtHạng F4 Thiếu Niên 1 Latin Cúp CLB Toàn QuốcS3
15:37:24 14/7342732Chung kếtHạng F4 Nhóm 9 Latin Cúp CLB Toàn QuốcS3
15:38:24 14/7343725Chung kếtHạng FA Thiếu Nhi Nhóm 1 Latin CLB Quỳnh Lan ClubS,C,R,P,J3
15:43:24 14/7344726Chung kếtHạng FA Thiếu Nhi Nhóm 2 Latin CLB Quỳnh Lan ClubS,C,R,P,J3
15:48:24 14/7345585Chung kếtHạng E2 Thầy & Trò LatinR7
15:50:12 14/7346583Chung kếtHạng E1 Thầy & Trò LatinC6
15:52:00 14/7347587Chung kếtHạng E3 Thầy & Trò LatinJ2
15:53:48 14/7348589Chung kếtHạng E4 Thầy & Trò LatinS1
15:55:36 14/7349586Chung kếtHạng E2 Thầy & Trò StandardT2
15:57:24 14/7350584Chung kếtHạng E1 Thầy & Trò StandardW3
15:59:12 14/7351611Chung kếtHạng E2 Thầy & Trò KVNTR2
16:01:00 14/7352613Chung kếtHạng E4 Thầy & Trò KVNTBoston1
16:02:48 14/7353614Chung kếtHạng E5 Thầy & Trò KVNTTango1
16:04:36 14/7354615Chung kếtHạng E6 Thầy & Trò KVNTBebop1

Khiêu vũ thể thao, thông tin giải đấu, đăng ký thi đấu online, khieu vu the thao, giai khieu vu, giải khiêu vũ, dance sport, nhảy nghệ thuật

Khiêu vũ thể thao, thông tin giải đấu, đăng ký thi đấu online, khieu vu the thao, giai khieu vu, giải khiêu vũ, dance sport, nhảy nghệ thuật