Chương trình thi đấu Linh Anh Open DanceSport Champioship 2019

Gi:PhSKTEventSKSMã NDVòngNội dungĐiệuSố đôi
08:00 6/11237Chung kếtHạng D Thiếu nhi 1 Latịn Indiva dance clubC,R0
08:02:00 6/12230Chung kếtHạng FD Thiếu nhi Latin Clb shaphia club1C,R0
08:04:00 6/13231Chung kếtHạng FD Thiếu nhi Latin Clb shaphia club2C,R0
08:06:00 6/14232Chung kếtHạng FD Thiếu nhi Latin Clb shaphia club 3C,R0
08:08:00 6/15240Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Latin Clb Linh Anh 1C,R0
08:10:00 6/16241Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Latin Clb Linh Anh 2C,R0
08:12:00 6/17242Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Latin Clb Linh Anh 3C,R0
08:14:00 6/18263Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Latin clb Linh Anh 24C,R0
08:16:00 6/19267Chung kếtHạng FD Nhi đồng Latin CLB Chi Lan-Dance Phả LạiC,R0
08:18:00 6/110268Chung kếtHạng FD Thiếu Niên 1 Latin các CLB hà nội mở rộngC,R0
08:20:00 6/111280Chung kếtHạng FD Trước thanh niên Latin Quỳnh Anh Dance SportC,R0
08:22:00 6/112298Chung kếtHạng Vô địch FD Thiếu Nhi Latin StartUp DanceSport Thái NguyênC,R0
08:24:00 6/113309Chung kếtHạng FD Nhi đồng Latin Thái SơnC,R0
08:26:00 6/114310Chung kếtHạng FD Thiếu nhi Latin Thái SơnC,R0
08:28:00 6/115311Chung kếtHạng FD Thiếu nhi Latin Thái Sơn 2C,R0
08:30:00 6/116223Chung kếtHạng D Trung niên Latin CK TeamC,R0
08:32:00 6/117239Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 2( Vô địch) Latin Clb Linh AnhC0
08:33:00 6/118236Chung kếtHạng E1 Nhi đồng Latin Indiva dance clubC0
08:34:00 6/119238Chung kếtHạng E1 Thiếu nhi 2 Latin Indiva dance clubC0
08:35:00 6/120271Chung kếtHạng E1 Thiếu nhi 1 Latin Clb Linh AnhC0
08:36:00 6/12124272Bán kếtHạng E1 Vô địch clb la tinh CLB Sao MaiC0
08:37:00 6/122273Chung kếtHạng E1 thiếu nhi 1 Latin Sao MaiC0
08:38:00 6/123274Chung kếtHạng E1 thiếu nhi2 Latin Sao MaiC0
08:39:00 6/12124272Chung kếtHạng E1 Vô địch clb la tinh CLB Sao MaiC0
08:40:00 6/125275Chung kếtHạng E1 Thiêu nhi 2 la tinh Sao Mai 2C0
08:41:00 6/126276Chung kếtHạng E1 thieu nhi2 Latin Sao Mai 3C0
08:42:00 6/127277Chung kếtHạng E1 thiêu nhi2 Latin Sao Mai 4C0
08:43:00 6/128281Chung kếtHạng E1 thiếu nhi2 Latin CLB Goden PalaceC0
08:44:00 6/12932201Tứ kếtHạng F1 Nhi đồng Latin CLB Linh AnhC0
08:46:00 6/130202Chung kếtHạng F1 2014 Latin CLB Linh AnhC0
08:47:00 6/131203Chung kếtHạng F1 Nhi đồng 2013 Latin Linh AnhC0
08:48:00 6/1293235201Bán kếtHạng F1 Nhi đồng Latin CLB Linh AnhC0
08:49:00 6/133204Chung kếtHạng F1 Nhi đồng 2 Latin CLB Linh AnhC0
08:50:00 6/134205Chung kếtHạng F1 Nhi đồng 3 Latin CLB Linh AnhC0
08:51:00 6/13235201Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin CLB Linh AnhC0
08:52:00 6/136206Chung kếtHạng F1 Nhi đồng 4 Latin CLB Linh AnhC0
08:53:00 6/13740207Vòng 1/8Hạng F1 Vô địch thiếu nhi 1 Latin CLB Linh AnhC0
08:55:00 6/138208Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin CLB Linh AnhC0
08:56:00 6/139209Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Linh AnhC0
08:57:00 6/1374043207Tứ kếtHạng F1 Vô địch thiếu nhi 1 Latin CLB Linh AnhC0
08:59:00 6/141210Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin CLB Linh AnhC0
09:00:00 6/142215Chung kếtHạng F1 Thiếu niên 1 Latin CLB trường Thể Thao 10/10C0
09:01:00 6/1404346207Bán kếtHạng F1 Vô địch thiếu nhi 1 Latin CLB Linh AnhC0
09:02:00 6/144216Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin CLB trường Thể Thao 10/10C0
09:03:00 6/145225Chung kếtHạng F1 Thiêu nhi Latin1 ĐAN HUY CLUBC0
09:04:00 6/14346207Chung kếtHạng F1 Vô địch thiếu nhi 1 Latin CLB Linh AnhC0
09:05:00 6/147226Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin2 ĐAN HUY CLUBC0
09:06:00 6/148227Chung kếtHạng F1 Nhi Đồng Latin1 ĐAN HUY CLUBC0
09:07:00 6/149228Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin2 ĐAN HUY CLUBC0
09:08:00 6/150229Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin3 ĐAN HUY CLUBC0
09:09:00 6/151243Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin Clb Linh Anh 4C0
09:10:00 6/152245Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin Clb Linh Anh 5C0
09:11:00 6/153250Chung kếtHạng F1 Thiếu Nhi 1 Latin Clb Linh Anh 10C0
09:12:00 6/154251Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Clb Linh Anh 11C0
09:13:00 6/155256Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin Clb Linh Anh 16C0
09:14:00 6/156257Chung kếtHạng F1 Thiếu niên 1 Latin Clb Linh Anh 18C0
09:15:00 6/157262Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin Clb Linh Anh 23C0
09:16:00 6/158265Chung kếtHạng F1 nhi đồng Latin Clb linh Anh 26C0
09:17:00 6/159266Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Clb Linh Anh 27C0
09:18:00 6/160269Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Clb Linh Anh 28C0
09:19:00 6/161270Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin Clb Linh AnhC0
09:20:00 6/162278Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin Quỳnh Anh Dance SportC0
09:21:00 6/163279Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Quỳnh Anh Dance SportC0
09:22:00 6/164295Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin StartUp DanceSport Thái NguyênC0
09:23:00 6/165304Chung kếtHạng E1 Thiếu nhi 2 Latinh Dreamhouse 1C0
09:24:00 6/166305Chung kếtHạng E1 Thiêu nhi 1 Latinh Dreamhouse 2C0
09:25:00 6/167217Chung kếtHạng F3 Thiếu nhi 2 Latin Kids Art StudioJ0
09:26:00 6/168218Chung kếtHạng F3 Thiếu nhi 1 Latin Kids Art StudioJ0
09:27:00 6/169254Chung kếtHạng F3 Thiếu nhi 1 Latin Clb Linh Anh 14J0
09:28:00 6/170212Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin CLB Linh AnhR0
09:29:00 6/171219Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin Kids Art StudioR0
09:30:00 6/172244Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 2 Latin Clb Linh AnhR0
09:31:00 6/173247Chung kếtHạng F2 Thiếu niên 1 Latin Clb Linh Anh 7R0
09:32:00 6/174248Chung kếtHạng F2 Nhi đồng Latin Clb Linh Anh 8R0
09:33:00 6/175249Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin CLb Linh Anh 9R0
09:34:00 6/176252Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin Clb Linh Anh 12R0
09:35:00 6/177306Chung kếtHạng F2 Nhi đồng Latin Thái Sơn - Thái NguyênR0
09:36:00 6/178308Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi Latin Thái Sơn 2R0
09:37:00 6/179313Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi Latin Thái Sơn 3R0
09:38:00 6/180253Chung kếtHạng F2 Thiếu Nhi 1 Latin Clb Linh Anh 13R0
09:39:00 6/181258Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin Clb Linh Anh 19R0
09:40:00 6/182261Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin Clb Linh Anh 22R0
09:41:00 6/183264Chung kếtHạng F2 Nhi đồng Latin Clb Linh Anh 25R0
09:42:00 6/184296Chung kếtHạng F2 Nhi đồng Latin Trung tâm VH-TT và Thể thao Cầu GiấyR0
09:43:00 6/185297Chung kếtHạng F2 Thiếu Nhi Latin StartUp DanceSport Thái NguyênR0
09:44:00 6/186246Chung kếtHạng F4 Thiếu nhi 1 Latin Clb Linh Anh 6S0
09:45:00 6/187255Chung kếtHạng F4 Thiếu nhi 1 Latin Clb Linh Anh 15S0
09:46:00 6/188259Chung kếtHạng F4 Thiếu nhi 2 Latin Clb linh Anh 20S0
09:47:00 6/189260Chung kếtHạng F4 Thiếu nhi 1 Latin Clb Linh Anh 21S0
09:48:00 6/190312Chung kếtHạng FB Thiếu nhi Latin Thái SơnS,C,R,J0
09:52:00 6/191294Chung kếtHạng FC thiếu nhi 1 Latin Trường tiểu học Kim LiênC,R,J0
09:55:00 6/192224Chung kếtHạng D Trung niên Standard CK TeamW,T0
09:57:00 6/193233Chung kếtHạng FD thiếu nhi 1 Standard CLB HH Dance Hà NộiW,T0
09:59:00 6/194221Chung kếtHạng A Thanh niên Latin CK TeamS,C,R,P,J0
10:04:00 6/195222Chung kếtHạng A Trung niên Latin CK TeamS,C,R,P,J0
10:09:00 6/196995Tứ kếtHạng F1 Nhi đồng LatinC0
10:10:48 6/19710032Tứ kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 LatinC0
10:12:36 6/19862Chung kếtHạng E1 Thiếu niên 2 LatinC0
10:14:24 6/196991025Bán kếtHạng F1 Nhi đồng LatinC0
10:16:12 6/19710010332Bán kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 LatinC0
10:18:00 6/110163Chung kếtHạng E2 Thiếu niên 2 LatinR0
10:19:48 6/1991025Chung kếtHạng F1 Nhi đồng LatinC0
10:21:36 6/110010332Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 LatinC0
10:23:24 6/110459Chung kếtHạng B Thiếu niên 2 LatinS,C,R,J0
10:30:36 6/11051086Bán kếtHạng F2 Nhi đồng LatinR0
10:32:24 6/110610933Tứ kếtHạng F2 Thiếu nhi 2 LatinR0
10:34:12 6/110761Chung kếtHạng D Thiếu niên 2 LatinC,R0
10:37:48 6/11051086Chung kếtHạng F2 Nhi đồng LatinR0
10:39:36 6/110610911233Bán kếtHạng F2 Thiếu nhi 2 LatinR0
10:41:24 6/111064Chung kếtHạng E3 Thiếu niên 2 LatinJ0
10:43:12 6/111110Chung kếtHạng FD Nhi đồng LatinC,R0
10:46:48 6/110911233Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 2 LatinR0
10:48:36 6/111311637Tứ kếtHạng FD Thiếu nhi 2 LatinC,R0
10:55:48 6/111465Chung kếtHạng E4 Thiếu niên 2 LatinS0
10:57:36 6/11157Chung kếtHạng F3 Nhi đồng LatinJ0
10:59:24 6/111311611937Bán kếtHạng FD Thiếu nhi 2 LatinC,R0
11:03:00 6/111760Chung kếtHạng C Thiếu niên 2 LatinC,R,J0
11:08:24 6/111811Chung kếtHạng FC Nhi đồng LatinC,R,J0
11:13:48 6/111611937Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 2 LatinC,R0
11:17:24 6/112066Chung kếtHạng E5 Thiếu niên 2 LatinP0
11:19:12 6/112116Chung kếtHạng E1 Thiếu nhi 1 LatinC0
11:21:00 6/112234Chung kếtHạng F3 Thiếu nhi 2 LatinJ0
11:22:48 6/112358Chung kếtHạng A Thiếu niên 2 LatinS,C,R,P,J0
11:31:48 6/112414Chung kếtHạng C Thiếu nhi 1 LatinC,R,J0
11:37:12 6/112538Chung kếtHạng FC Thiếu nhi 2 LatinC,R,J0
11:42:36 6/112671Chung kếtHạng E1 Trước Thanh niên LatinC0
11:44:24 6/112717Chung kếtHạng E2 Thiếu nhi 1 LatinR0
11:46:12 6/112839Chung kếtHạng FB Thiếu nhi 2 LatinS,C,R,J0
11:53:24 6/112972Chung kếtHạng E2 Trước Thanh niên LatinR0
11:55:12 6/113015Chung kếtHạng D Thiếu nhi 1 LatinC,R0
11:58:48 6/113135Chung kếtHạng F4 Thiếu nhi 2 LatinS0
12:00:36 6/113276Chung kếtHạng F1 Trước Thanh niên LatinC0
12:02:24 6/113313Chung kếtHạng B Thiếu nhi 1 LatinS,C,R,J0
12:09:36 6/1134293Chung kếtHạng F5 Thiếu nhi 2 LatinP0
12:11:24 6/113577Chung kếtHạng F2 Trước Thanh niên LatinR0
12:13:12 6/1136292Chung kếtHạng FA Thiếu nhi 2 LatinS,C,R,P,J0
13:00 6/113714018Vòng 1/8Hạng F1 Thiếu nhi 1 LatinC0
13:03:36 6/113814149Bán kếtHạng F1 Thiếu niên 1 LatinC0
13:05:24 6/113982Chung kếtHạng E1 Thanh niên LatinC0
13:07:12 6/113714014318Tứ kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 LatinC0
13:10:48 6/113814149Chung kếtHạng F1 Thiếu niên 1 LatinC0
13:12:36 6/114283Chung kếtHạng E2 Thanh niên LatinR0
13:14:24 6/114014314618Bán kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 LatinC0
13:16:12 6/114450Chung kếtHạng F2 Thiếu niên 1 LatinR0
13:18:00 6/114514719Tứ kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 LatinR0
13:19:48 6/114314618Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 LatinC0
13:21:36 6/114514715019Bán kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 LatinR0
13:23:24 6/114896Chung kếtHạng E Trung niên 2 LatinR0
13:25:12 6/114915254Bán kếtHạng FD Thiếu niên 1 LatinC,R0
13:28:48 6/114715019Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 LatinR0
13:30:36 6/115181Chung kếtHạng D Thanh niên LatinC,R0
13:34:12 6/114915254Chung kếtHạng FD Thiếu niên 1 LatinC,R0
13:37:48 6/115356Chung kếtHạng FB Thiếu niên 1 LatinS,C,R,J0
13:45:00 6/115484Chung kếtHạng E3 Thanh niên LatinJ0
13:46:48 6/1155180Chung kếtHạng E1 Thanh niên StandardW0
13:48:36 6/115615923Tứ kếtHạng FD Thiếu nhi 1 LatinC,R0
13:52:12 6/115795Chung kếtHạng D Trung niên 2 LatinC,R0
13:55:48 6/115851Chung kếtHạng F3 Thiếu niên 1 LatinJ0
13:57:36 6/115615916223Bán kếtHạng FD Thiếu nhi 1 LatinC,R0
14:01:12 6/1160193Chung kếtHạng D Trung niên 2 StandardW,T0
14:04:48 6/116152Chung kếtHạng F4 Thiếu niên 1 LatinS0
14:06:36 6/115916223Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 1 LatinC,R0
14:10:12 6/1163166Chung kếtHạng B Trước Thanh niên StandardW,T,SF,Q0
14:17:24 6/116455Chung kếtHạng FC Thiếu niên 1 LatinC,R,J0
14:22:48 6/1165194Chung kếtHạng E Trung niên 2 StandardW0
14:24:36 6/116616920Tứ kếtHạng F3 Thiếu nhi 1 LatinJ0
14:26:24 6/116753Chung kếtHạng F5 Thiếu niên 1 LatinP0
14:28:12 6/1168167Chung kếtHạng C Trước Thanh niên StandardW,T,Q0
14:33:36 6/116616917220Bán kếtHạng F3 Thiếu nhi 1 LatinJ0
14:35:24 6/117057Chung kếtHạng FA Thiếu niên 1 LatinS,C,R,P,J0
14:44:24 6/1171196Chung kếtHạng D Trung niên 3 StandardW,T0
14:48:00 6/116917220Chung kếtHạng F3 Thiếu nhi 1 LatinJ0
14:49:48 6/1173135Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 2 StandardW,T0
14:53:24 6/117424Chung kếtHạng FC Thiếu nhi 1 LatinC,R,J0
14:58:48 6/117568Chung kếtHạng B Trước Thanh niên LatinS,C,R,J0
15:06:00 6/1176301Chung kếtHạng F3 Thiếu nhi Latin Victoy DanceJ0
15:07:00 6/1177302Chung kếtHạng F3 Thiếu Nhi Latin Victory Dance 1J0
15:08:00 6/1178299Chung kếtHạng F2 Thiếu Nhi Latin Victory DanceR0
15:09:00 6/1179300Chung kếtHạng F2 Thiếu Nhi Latin Victory Dance 1R0
15:10:00 6/1180165Chung kếtHạng A Trước Thanh niên StandardW,T,VW,SF,Q0
15:19:00 6/118118421Bán kếtHạng F4 Thiếu nhi 1 LatinS0
15:20:48 6/118270Chung kếtHạng D Trước Thanh niên LatinC,R0
15:24:24 6/1183197Chung kếtHạng E Trung niên 3 StandardW0
15:26:12 6/118118421Chung kếtHạng F4 Thiếu nhi 1 LatinS0
15:28:00 6/1185130Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 StandardW0
15:29:48 6/118673Chung kếtHạng E3 Trước Thanh niên LatinJ0
15:31:36 6/1187157Chung kếtHạng B Thiếu niên 2 StandardW,T,SF,Q0
15:38:48 6/1188177Chung kếtHạng B Thanh niên StandardW,T,SF,Q0
15:46:00 6/118922Chung kếtHạng F5 Thiếu nhi 1 LatinP0
15:47:48 6/1190131Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 2 StandardT0
15:49:36 6/119167Chung kếtHạng A Trước Thanh niên LatinS,C,R,P,J0
15:58:36 6/1192136Chung kếtHạng FC Thiếu nhi 2 StandardW,T,Q0
16:04:00 6/1193158Chung kếtHạng C Thiếu niên 2 StandardW,T,Q0
16:09:24 6/119425Chung kếtHạng FB Thiếu nhi 1 LatinS,C,R,J0
16:16:36 6/11953Chung kếtHạng E1 Nhi đồng LatinC0
16:18:24 6/119630Chung kếtHạng E1 Thiếu nhi 2 LatinC0
16:20:12 6/11974Chung kếtHạng E2 Nhi đồng LatinR0
16:22:00 6/119845Chung kếtHạng E2 Thiếu niên 1 LatinR0
16:23:48 6/1199285Chung kếtHạng E3 Thiếu nhi 1 LatinJ0
16:25:36 6/1200147Chung kếtHạng F1 Thiếu niên 1 StandardW0
16:27:24 6/1201118Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 StandardW0
16:29:12 6/1202188Chung kếtHạng E1 Trung niên 1 StandardW0
16:31:00 6/12032Chung kếtHạng D Nhi đồng LatinC,R0
16:34:36 6/120429Chung kếtHạng D Thiếu nhi 2 LatinC,R0
16:38:12 6/1205148Chung kếtHạng F2 Thiếu niên 1 StandardT0
16:40:00 6/1206119Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 StandardT0
16:41:48 6/120728Chung kếtHạng C Thiếu nhi 2 LatinC,R,J0
16:47:12 6/120880Chung kếtHạng C Thanh niên LatinC,R,J0
16:52:36 6/1209153Chung kếtHạng FC Thiếu niên 1 StandardW,T,Q0
16:58:00 6/1210178Chung kếtHạng C Thanh niên StandardW,T,Q0
17:03:24 6/121189Chung kếtHạng D Trung niên 1 LatinC,R0
17:07:00 6/1212286Chung kếtHạng E4 Thiếu nhi 1 LatinS0
17:08:48 6/1213151Chung kếtHạng F5 Thiếu niên 1 StandardVW0
18:00 6/121478Chung kếtHạng A Thanh niên LatinS(s),C,R,P,J(s)0
18:09:00 6/1215307Chung kếtĐồng DiễnSD0
18:10:48 6/1216176Chung kếtHạng A Thanh niên StandardW(s),T,VW,SF,Q(s)0
18:19:48 6/121741Chung kếtHạng B Thiếu niên 1 LatinS,C,R,J0
18:27:00 6/121827Chung kếtHạng B Thiếu nhi 2 LatinS,C,R,J0
18:34:12 6/1219154Chung kếtHạng FB Thiếu niên 1 StandardW,T,SF,Q0
18:41:24 6/1220125Chung kếtHạng B Thiếu nhi 2 StandardW,T,SF,Q0
18:48:36 6/122126Chung kếtHạng A Thiếu nhi 2 LatinS,C,R,P,J0
18:57:36 6/122240Chung kếtHạng A Thiếu niên 1 LatinS,C,R,P,J0
19:06:36 6/122343Chung kếtHạng D Thiếu niên 1 LatinC,R0
19:10:12 6/122444Chung kếtHạng E1 Thiếu niên 1 LatinC0
19:12:00 6/122546Chung kếtHạng E3 Thiếu niên 1 LatinJ0
19:13:48 6/122679Chung kếtHạng B Thanh niên LatinS,C,R,J0
19:21:00 6/1227124Chung kếtHạng A Thiếu nhi 2 StandardW,T,VW,SF,Q0
19:30:00 6/1228156Chung kếtHạng A Thiếu niên 2 StandardW,T,VW,SF,Q0
19:39:00 6/1229316Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi Latin CLB 2M DanceSportR0
19:40:00 6/1230317Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin CLB 2M DanceSportC0
19:41:00 6/1231318Chung kếtHạng FD Thiếu nhi Latin CLB 2M DanceSportC,R0

Khiêu vũ thể thao, thông tin giải đấu, đăng ký thi đấu online, khieu vu the thao, giai khieu vu, giải khiêu vũ, dance sport, nhảy nghệ thuật

Khiêu vũ thể thao, thông tin giải đấu, đăng ký thi đấu online, khieu vu the thao, giai khieu vu, giải khiêu vũ, dance sport, nhảy nghệ thuật