Chương trình thi đấu Giải Vô địch KVTT Thành Phố Uông Bí mở rộng lần thứ IV, năm 2019

Gi:PhSKTEventSKSMã NDVòngNội dungĐiệuSố đôi
08:00 21/71639Chung kếtHạng Đồng diễn người lớn latin Clb Thủy Lợitập thể1
08:10:00 21/72636Chung kếtHạng Đồng diễn thiếu nhi bachata Clb Khiêu Vũ Thể thao Phương ĐôngB1
08:11:00 21/73640Chung kếtHạng Đồng Diễn người lớn điệu tập thể Clb Văn Minh DancesportT1
08:21:00 21/74632Chung kếtHạng Đồng diễn thiếu nhi latin Zumba DanceZumba Dance3
08:31:00 21/75638Chung kếtHạng Đồng diễn người lớn zumba Z&D DANCESPORT CẨM PHẢZ1
08:32:00 21/76631Chung kếtHạng Đồng diễn thiếu nhi latin Zumba DanceZumba Dance3
08:33:00 21/77633Chung kếtHạng Đồng diễn thiếu nhi nhảy hiện đạiDance2
08:43:00 21/78641Chung kếtHạng Đồng Diễn thiếu nhi latin STAR KIDS THÁI BÌNH" Khát Vọng Hòa Bình1
08:44:00 21/79637Chung kếtHạng Đồng diễn thiếu nhi latin Dancesport Phương AnhC1
08:45:00 21/710596Chung kếtHạng F2 thiếu nhi latin STAR KIDS THÁI BÌNHR3
08:46:00 21/711597Chung kếtHạng F2 thiếu nhi latin STAR KIDS THÁI BÌNHR3
08:47:00 21/712598Chung kếtHạng F2 thiếu nhi latin STAR KIDS THÁI BÌNHR3
08:48:00 21/713590Chung kếtHạng F2 nhi 2 latin Chi Lam CenterR3
08:49:00 21/714592Chung kếtHạng F2 nhi đồng latin Chi Lam CenterR3
08:50:00 21/715593Chung kếtHạng F2 nhi 1 latin Chi Lam CenterR3
08:51:00 21/716599Chung kếtHạng F2 thiếu nhi latin STAR KIDS THÁI BÌNHR3
08:52:00 21/717600Chung kếtHạng F2 thiếu nhi latin STAR KIDS THÁI BÌNHR3
08:53:00 21/718601Chung kếtHạng F2 thiếu nhi latin STAR KIDS THÁI BÌNHR3
08:54:00 21/719602Chung kếtHạng F2 thiếu nhi latin STAR KIDS THÁI BÌNHR3
08:55:00 21/720603Chung kếtHạng F2 thiếu nhi latin STAR KIDS THÁI BÌNHR3
08:56:00 21/721619Chung kếtHạng F2 nhi đồng latin Clb Sao Tài Năng Thường Tín Hà NộiR3
08:57:00 21/722621Chung kếtHạng F2 nhi 1 latin Clb Sao Tài Năng Thường Tín Hà NộiR3
08:58:00 21/723587Chung kếtHạng F1 nhi 2 latin Chi Lam CenterC3
08:59:00 21/724588Chung kếtHạng F1 nhi đồng latin Chi Lam CenterC3
09:00:00 21/725589Chung kếtHạng F1 nhi 1 latin Chi Lam CenterC4
09:01:00 21/726594Chung kếtHạng F1 nhi 1 latin Chi Lam CenterC4
09:02:00 21/727595Chung kếtHạng F1 nhi đồng latin Chi Lam CenterC3
09:03:00 21/728604Chung kếtHạng F1 thiếu nhi latin STAR KIDS THÁI BÌNHC3
09:05:00 21/729605Chung kếtHạng F1 thiếu nhi latin STAR KIDS THÁI BÌNHC3
09:06:00 21/730606Chung kếtHạng F1 thiếu nhi latin STAR KIDS THÁI BÌNHC3
09:07:00 21/731607Chung kếtHạng F1 thiếu nhi latin STAR KIDS THÁI BÌNHC3
09:08:00 21/732608Chung kếtHạng F1 thiếu nhi latin STAR KIDS THÁI BÌNHC3
09:09:00 21/733609Chung kếtHạng F1 thiếu nhi latin STAR KIDS THÁI BÌNHC3
09:10:00 21/734620Chung kếtHạng F1 nhi 1 latin Clb Sao Tài Năng Thường Tín Hà NộiC3
09:11:00 21/735610Chung kếtHạng F1 thiếu nhi latin STAR KIDS THÁI BÌNHC3
09:12:00 21/736611Chung kếtHạng F1 thiếu nhi latin STAR KIDS THÁI BÌNHC3
09:13:00 21/737612Chung kếtHạng F1 thiếu nhi latin STAR KIDS THÁI BÌNHC4
09:14:00 21/738613Chung kếtHạng F1 thiếu nhi latin STAR KIDS THÁI BÌNHC4
09:15:00 21/739371Chung kếtHạng FC nhi đồng Latin các CLB LatinC,R,J3
09:18:00 21/740372Chung kếtHạng FC nhi 1 Latin các CLB LatinC,R,J3
09:21:00 21/741389Chung kếtHạng FC nhi đồng Latin các CLBC,R,J3
09:24:00 21/742390Chung kếtHạng FC nhi 1 Latin các CLBC,R,J4
09:27:00 21/743391Chung kếtHạng FC nhi 2 Latin CB các CLBC,R,J3
09:30:00 21/744434Chung kếtHạng FC nhi đồng Latin NC các CLBC,R,J3
09:33:00 21/745435Chung kếtHạng FC nhi 1 Latin NC các CLBC,R,J3
09:36:00 21/746436Chung kếtHạng FC nhi 2 Latin NC các CLBC,R,J3
09:39:00 21/747437Chung kếtHạng FC nhi 2 Latin các CLBC,R,J3
09:42:00 21/748438Chung kếtHạng FC nhi 1 Latin các CLBC,R,J3
09:45:00 21/749439Chung kếtHạng FC nhi 2 Latin các CLBC,R,J4
09:48:00 21/750440Chung kếtHạng FC nhi đồng Latin các CLBC,R,J3
09:51:00 21/751441Chung kếtHạng FC nhi 1 Latin các CLBC,R,J3
09:54:00 21/752479Chung kếtHạng FC nhi 2 Latin các CLBC,R,J5
09:57:00 21/753355Chung kếtHạng F1 nhi đồng Latin CB các CLBC6
09:58:00 21/754356Chung kếtHạng F1 nhi 1 Latin CB các CLBC5
09:59:00 21/755357Chung kếtHạng F1 nhi 2 Latin CB các CLBC5
10:00:00 21/756358Chung kếtHạng F1 thiếu niên Latin syllabus CB các CLBC3
10:01:00 21/757374Chung kếtHạng F1 nhi đồng Latin CB các CLBC6
10:02:00 21/758375Chung kếtHạng F1 nhi 1 Latin CB các CLBC4
10:03:00 21/759376Chung kếtHạng F1 nhi 2 Latin CB các CLBC4
10:05:00 21/760377Chung kếtHạng F1 thiếu niên Latin syllabus CB các CLBC3
10:14:00 21/761399Chung kếtHạng F1 nhi 1 Latin CB các CLBC6
10:06:00 21/762392Chung kếtHạng F1 nhi đồng Latin CB các CLBC6
10:07:00 21/763393Chung kếtHạng F1 nhi 1 Latin CB các CLBC4
10:09:00 21/764394Chung kếtHạng F1 nhi 2 Latin CB các CLBC4
10:10:00 21/765395Chung kếtHạng F1 nhi đồng Latin CB các CLBC5
10:11:00 21/766396Chung kếtHạng F1 nhi 1 Latin Vô địch UB - BGC3
10:12:00 21/767397Chung kếtHạng F1 nhi 2 Latin CB các CLBC3
10:13:00 21/768398Chung kếtHạng F1 nhi đồng Latin CB các CLBC5
10:15:00 21/769400Chung kếtHạng F1 nhi 2 Latin CB các CLBC4
10:16:00 21/770401Chung kếtHạng F1 nhi đồng Latin CB các CLBC5
11:00:00 21/771331Chung kếtHạng A Thanh niên StandardSF(s),W,T,VW,Q(s)4
11:09:00 21/772153Chung kếtHạng A Thanh niên LatinC(s),S,R,P,J(s)5
11:18:00 21/773634Chung kếtHạng Đồng Diễn người lớn tập thể các Câu lạc bộ Điệu chachachaC2
11:19:00 21/774635Chung kếtHạng Đồng Diễn người lớn latin các Câu lạc bộ điệu RumbaR2
11:20:00 21/775203Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 StandardW4
11:21:48 21/776295Chung kếtHạng E1 Thiếu niên 2 StandardW2
11:23:36 21/777271Chung kếtHạng FD Thiếu niên 1 StandardW,T3
11:29:00 21/778328Chung kếtHạng E1 U21 StandardW3
11:27:12 21/779266Chung kếtHạng F1 Thiếu niên 1 StandardW3
11:30:48 21/780332Chung kếtHạng B Thanh niên StandardW,T,VW,SF3
11:38:00 21/781402Chung kếtHạng F1 nhi 1 Latin CB các CLBC5
11:40:00 21/782407Chung kếtHạng F1 nhi đồng Latin NC các CLBC4
11:41:00 21/783408Chung kếtHạng F1 nhi 1 Latin NC các CLBC5
11:42:00 21/784409Chung kếtHạng F1 nhi 2 Latin NC các CLBC3
11:43:00 21/785416Chung kếtHạng E1 nhi đồng Latin các CLBC4
11:45:00 21/786418Chung kếtHạng E1 nhi 1 Latin các CLBC3
11:46:00 21/787425Chung kếtHạng F1 nhi đồng Latin NC các CLBC4
11:47:00 21/788426Chung kếtHạng F1 nhi 1 Latin NC các CLBC4
11:48:00 21/789427Chung kếtHạng F1 nhi 2 Latin NC các CLBC4
11:49:00 21/790431Chung kếtHạng F1 nhi đồng Latin NC các CLBC4
11:39:00 21/791403Chung kếtHạng F1 nhi 2 Latin CB các CLBC3
11:50:00 21/792432Chung kếtHạng F1 nhi 1 Latin NC các CLBC3
11:51:00 21/793433Chung kếtHạng F1 nhi 2 Latin NC các CLBC4
11:52:00 21/794443Chung kếtHạng F1 nhi đồng Latin NC các CLBC3
11:44:00 21/795417Chung kếtHạng E1 nhi 1 Latin các CLBC4
11:53:00 21/796444Chung kếtHạng F1 nhi 1 Latin NC các CLBC3
11:54:00 21/797445Chung kếtHạng F1 nhi 2 Latin NC các CLBC4
11:55:00 21/798458Chung kếtHạng F1 nhi 1 Latin NC các CLBC4
11:56:00 21/799460Chung kếtHạng F1 nhi 1 Latin NC các CLBC3
11:57:00 21/7100467Chung kếtHạng F1 nhi 1 Latin NC các CLBC3
11:58:00 21/7101469Chung kếtHạng F1 nhi 1 Latin NC các CLBC3
11:59:00 21/7102471Chung kếtHạng F1 nhi 2 Latin NC các CLB LatinC4
12:00:00 21/7103472Chung kếtHạng F1 nhi 1 Latin các CLBC4
12:01:00 21/7104476Chung kếtHạng F1 nhi 2 Latin các CLBC4
12:02:00 21/7105480Chung kếtHạng F1 nhi 2 Latin các CLBC3
12:03:00 21/7106484Chung kếtHạng F1 nhi 2 Latin các CLBC3
12:04:00 21/7107491Chung kếtHạng F1 nhi đồng Latin các CLB CBC4
12:05:00 21/7108492Chung kếtHạng F1 nhi 1 Latin các CLB CBC4
12:06:00 21/7109493Chung kếtHạng F1 nhi đồng Latin các CLBC4
12:07:00 21/7110495Chung kếtHạng F1 nhi 1 Latin các CLB CBC3
12:08:00 21/7111503Chung kếtHạng F1 nhi đồng Latin các CLBC3
12:09:00 21/7112506Chung kếtHạng F1 nhi đồng Latin CB các CLBC3
12:10:00 21/7113507Chung kếtHạng F1 nhi 1 Latin CB các CLBC4
12:11:00 21/7114537Chung kếtHạng F1 nhi 1 Latin CB các CLBC3
12:12:00 21/7115539Chung kếtHạng F1 nhi đồng Latin CB các CLBC3
12:13:00 21/7116542Chung kếtHạng F1 nhi đồng Latin CB các CLBC3
12:15:00 21/7117554Chung kếtHạng F1 nhi đồng Latin các CLBC3
12:16:00 21/7118555Chung kếtHạng F1 nhi 1 Latin NC các CLBC4
12:17:00 21/7119560Chung kếtHạng F1 nhi đồng Latin CB các CLBC3
12:18:00 21/7120561Chung kếtHạng F1 nhi 1 Latin CB các CLBC4
12:19:00 21/7121563Chung kếtHạng F1 nhi đồng Latin CB các CLBC4
12:14:00 21/7122551Chung kếtHạng F1 nhi đồng Latin NC các CLBC3
12:20:00 21/7123564Chung kếtHạng F1 nhi 1 Latin CB các CLBC3
12:21:00 21/7124567Chung kếtHạng F1 nhi 1 Latin CB các CLBC4
12:22:00 21/7125568Chung kếtHạng F1 nhi 1 Latin CB các CLBC2
12:23:00 21/7126569Chung kếtHạng F1 nhi 1 Latin CB các CLBC3
12:24:00 21/7127570Chung kếtHạng F1 nhi 1 Latin CB các CLBC3
12:25:00 21/7128571Chung kếtHạng F1 nhi 1 Latin CB các CLBC3
12:26:00 21/7129572Chung kếtHạng F1 nhi 1 Latin CB các CLBC3
12:27:00 21/7130573Chung kếtHạng F1 nhi 1 Latin CB các CLBC3
12:28:00 21/7131574Chung kếtHạng F1 nhi 1 Latin CB các CLBC4
12:29:00 21/7132575Chung kếtHạng F1 nhi 1 Latin CB các CLBC4
12:30:00 21/7133576Chung kếtHạng F1 nhi 1 Latin CB các CLBC3
12:31:00 21/7134577Chung kếtHạng F1 nhi 1 Latin CB các CLBC4
12:32:00 21/7135578Chung kếtHạng F1 nhi 1 Latin CB các CLBC3
12:33:00 21/7136579Chung kếtHạng F1 nhi 1 Latin CB các CLBC3
12:34:00 21/7137580Chung kếtHạng F1 nhi 1 Latin CB các CLBC3
12:35:00 21/7138581Chung kếtHạng F1 nhi 1 Latin CB các CLBC3
12:36:00 21/7139582Chung kếtHạng F1 nhi 1 Latin CB các CLBC3
12:37:00 21/7140586Chung kếtHạng F1 nhi đồng Latin Uông bí 2019C3
12:38:00 21/7141615Chung kếtHạng F1 thiếu nhi latin CLUB DANCE KID CẨM PHẢC4
12:39:00 21/7142616Chung kếtHạng F1 Thiếu Nhi Latin starkids QNC3
12:40:00 21/7143617Chung kếtHạng F1 Nhi Đồng Latin Starkids QNC3
12:41:00 21/7144618Chung kếtHạng F1 Thiếu Niên Latin Starkids QNC3
12:42:00 21/7145623Chung kếtHạng F1 nhi đồng latin Z&D DANCESPORT CẨM PHẢC4
12:43:00 21/7146624Chung kếtHạng F1 thiếu nhi latin Z&D DANCESPORT CẨM PHẢC3
12:44:00 21/7147625Chung kếtHạng F1 thiếu nhi latin Z&D DANCESPORT CẨM PHẢC3
12:45:00 21/7148626Chung kếtHạng F1 thiếu nhi latin CLB DANCESPORT CẨM PHÚC3
12:46:00 21/7149627Chung kếtHạng F1 thiếu nhi latin CLB DANCESPORT CẨM PHÚC3
12:47:00 21/7150628Chung kếtHạng F1 thiếu nhi latin CLB DANCESPORT CẨM PHÚC3
12:48:00 21/7151629Chung kếtHạng F1 thiếu nhi latin CLB DANCESPORT CẨM PHÚC3
12:49:00 21/7152630Chung kếtHạng F1 thiếu nhi latin CLB DANCESPORT CẨM PHÚC3
12:50:00 21/7153622Chung kếtHạng FD nhi 1 latin Clb Sao Tài Năng Thường Tín Hà NộiC,R3
12:52:00 21/7154363Chung kếtHạng FD nhi đồng Latin CB các CLBC,R3
12:54:00 21/7155364Chung kếtHạng FD nhi 1 Latin CB các CLBC,R3
12:56:00 21/7156365Chung kếtHạng FD nhi 2 Latin CB các CLBC,R3
12:58:00 21/7157366Chung kếtHạng FD thiếu niên Latin syllabus CB các CLBC,R3
13:00:00 21/7158382Chung kếtHạng FD nhi đồng Latin CB các CLBC,R3
13:02:00 21/7159383Chung kếtHạng FD nhi 1 Latin CB các CLBC,R3
13:04:00 21/7160385Chung kếtHạng FD thiếu niên Latin syllabus CB các CLBC,R3
13:06:00 21/7161413Chung kếtHạng FD nhi đồng Latin NC các CLBC,R3
13:08:00 21/7162414Chung kếtHạng FD nhi 1 Latin NC các CLBC,R4
13:10:00 21/7163415Chung kếtHạng FD nhi 2 Latin NC các CLBC,R4
13:12:00 21/7164422Chung kếtHạng D nhi đồng Latin các CLBC,R3
13:14:00 21/7165423Chung kếtHạng D nhi 1 Latin các CLBC,R4
13:16:00 21/7166449Chung kếtHạng FD nhi đồng Latin NC các CLBC,R3
13:18:00 21/7167450Chung kếtHạng FD nhi 1 Latin NC các CLBC,R4
13:20:00 21/7168451Chung kếtHạng FD nhi 2 Latin NC các CLBC,R4
13:22:00 21/7169453Chung kếtHạng FD nhi 1 Latin NC các CLBC,R3
13:24:00 21/7170462Chung kếtHạng FD nhi 1 Latin NC các CLBC,R4
13:26:00 21/7171463Chung kếtHạng FC nhi 1 Latin NC các CLBC,R5
13:28:00 21/7172464Chung kếtHạng FD nhi 1 Latin NC các CLBC,R3
13:30:00 21/7173474Chung kếtHạng FD nhi 1 Latin các CLBC,R3
13:32:00 21/7174498Chung kếtHạng FD thiếu nhi Latin các CLB CBC,R5
13:34:00 21/7175527Chung kếtHạng FD nhi đồng Latin các CLBC,R3
13:36:00 21/7176386Chung kếtHạng F3 nhi đồng Latin các CLBJ4
13:37:00 21/7177388Chung kếtHạng F3 nhi 2 Latin các CLBJ4
13:38:00 21/7178359Chung kếtHạng F2 nhi đồng Latin CB các CLBR4
13:39:00 21/7179360Chung kếtHạng F2 nhi 1 Latin Vô Địch Rumba UB - BGR3
13:40:00 21/7180361Chung kếtHạng F2 nhi 2 Latin CB các CLBR4
13:41:00 21/7181362Chung kếtHạng F2 nhi đồng Latin CB Các CLBR3
13:42:00 21/7182378Chung kếtHạng F2 nhi đồng Latin Uông bíR4
13:43:00 21/7183379Chung kếtHạng F2 nhi 1 Latin CB các CLBR4
13:44:00 21/7184380Chung kếtHạng F2 nhi 2 Latin CB các CLBR5
13:45:00 21/7185404Chung kếtHạng F2 nhi đồng Latin CB các CLBR3
13:46:00 21/7186405Chung kếtHạng F2 nhi 1 Latin CB các CLBR4
13:47:00 21/7187406Chung kếtHạng F2 nhi 2 Latin CB các CLBR4
13:48:00 21/7188410Chung kếtHạng F2 nhi đồng Latin NC các CLBR3
13:49:00 21/7189411Chung kếtHạng F2 nhi 1 Latin NC các CLBR3
13:50:00 21/7190412Chung kếtHạng F2 nhi 2 Latin NC các CLBR3
13:51:00 21/7191419Chung kếtHạng E2 nhi đồng Latin các CLBR3
13:52:00 21/7192420Chung kếtHạng E2 nhi 1 Latin các CLBR3
13:53:00 21/7193421Chung kếtHạng E2 nhi 1 Latin các CLBR2
13:54:00 21/7194428Chung kếtHạng F2 nhi đồng Latin NC các CLBR5
13:55:00 21/7195429Chung kếtHạng F2 nhi 1 Latin NC các CLBR3
13:56:00 21/7196430Chung kếtHạng F2 nhi 2 Latin NC các CLBR4
13:57:00 21/7197446Chung kếtHạng F2 nhi đồng Latin NC các CLBR3
13:58:00 21/7198447Chung kếtHạng F2 nhi 1 Latin NC các CLBR4
13:59:00 21/7199455Chung kếtHạng F2 nhi đồng Latin NC các CLBR3
14:00:00 21/7200459Chung kếtHạng F2 nhi 1 Latin NC các CLBR4
14:01:00 21/7201461Chung kếtHạng F2 nhi 1 Latin NC các CLBR4
14:02:00 21/7202468Chung kếtHạng F2 nhi 1 Latin NC các CLBR3
14:03:00 21/7203470Chung kếtHạng F2 nhi 1 Latin NC các CLBR4
14:04:00 21/7204489Chung kếtHạng F2 nhi 2 Latin các CLBR5
14:05:00 21/7205494Chung kếtHạng F2 nhi đồng Latin các CLB CBR3
14:06:00 21/7206549Chung kếtHạng F2 nhi 1 Latin các CLBR2
14:07:00 21/7207614Chung kếtHạng F2 thiếu nhi latin CLUB DANCE KID CẨM PHẢR3
14:08:00 21/7208566Chung kếtHạng F4 nhi 1 Latin CB các CLBS4
14:09:00 21/72092125Tứ kếtHạng F1 Nhi đồng LatinC28
14:12:36 21/721021356Vòng 1/8Hạng F1 Thiếu nhi 2 LatinC33
14:16:12 21/721121497Bán kếtHạng F1 Thiếu niên 1 Syllabus LatinC10
14:18:00 21/72092122155Bán kếtHạng F1 Nhi đồng LatinC28
14:19:48 21/721021321656Tứ kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 LatinC33
14:23:24 21/721121497Chung kếtHạng F1 Thiếu niên 1 Syllabus LatinC10
14:25:12 21/72122155Chung kếtHạng F1 Nhi đồng LatinC28
14:27:00 21/721321621956Bán kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 LatinC33
14:28:48 21/721712Chung kếtHạng VĐ F1 Nhi đồng LatinC3
14:30:36 21/72189Chung kếtHạng FD1 Nhi đồng LatinC,J6
14:34:12 21/721621956Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 LatinC33
14:36:00 21/722062Chung kếtHạng FD1 Thiếu nhi 2 LatinC,J3
14:39:36 21/72212248Bán kếtHạng FD Nhi đồng LatinC,R11
14:43:12 21/722222561Tứ kếtHạng FD Thiếu nhi 2 LatinC,R20
14:46:48 21/7223102Chung kếtHạng FD Thiếu niên 1 Syllabus LatinC,R6
14:50:24 21/72212248Chung kếtHạng FD Nhi đồng LatinC,R11
14:54:00 21/722222522861Bán kếtHạng FD Thiếu nhi 2 LatinC,R20
14:57:36 21/722615Chung kếtHạng VĐ FD Nhi đồng LatinC,R2
15:01:12 21/722723067Bán kếtHạng FC Thiếu nhi 2 LatinC,R,J13
15:06:36 21/722522861Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 2 LatinC,R20
15:10:12 21/722911Chung kếtHạng FC Nhi đồng LatinC,R,J7
15:15:36 21/722723067Chung kếtHạng FC Thiếu nhi 2 LatinC,R,J13
15:21:00 21/7231103Chung kếtHạng FC Thiếu niên 1 Syllabus LatinC,R,J4
15:26:24 21/72321Chung kếtHạng C Nhi đồng LatinC,R,J2
15:31:48 21/723316Chung kếtHạng VĐ FC Nhi đồng LatinC,R,J0
15:37:12 21/723464Chung kếtHạng FD3 Thiếu nhi 2 LatinC,S3
15:40:48 21/72357Chung kếtHạng F3 Nhi đồng LatinJ5
15:44:24 21/723699Chung kếtHạng F3 Thiếu niên 1 Syllabus LatinJ4
15:42:36 21/723758Chung kếtHạng F3 Thiếu nhi 2 LatinJ3
15:46:12 21/7238101Chung kếtHạng F5 Thiếu niên 1 Syllabus LatinP2
15:55:12 21/723968Chung kếtHạng FB Thiếu nhi 2 LatinS,C,R,J4
15:48:00 21/7240104Chung kếtHạng FB Thiếu niên 1 Syllabus LatinS,C,R,J3
16:02:24 21/724124457Tứ kếtHạng F2 Thiếu nhi 2 LatinR28
16:06:00 21/72422456Bán kếtHạng F2 Nhi đồng LatinR15
16:07:48 21/724324698Bán kếtHạng F2 Thiếu niên 1 Syllabus LatinR9
16:09:36 21/724124424757Bán kếtHạng F2 Thiếu nhi 2 LatinR28
16:11:24 21/72422456Chung kếtHạng F2 Nhi đồng LatinR15
16:13:12 21/724324698Chung kếtHạng F2 Thiếu niên 1 Syllabus LatinR9
16:15:00 21/724424757Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 2 LatinR28
16:16:48 21/724813Chung kếtHạng VĐ F2 Nhi đồng LatinR2
16:18:36 21/724966Chung kếtHạng FD5 Thiếu nhi 2 LatinS,J3
16:25:48 21/725063Chung kếtHạng FD2 Thiếu nhi 2 LatinR,J5
16:22:12 21/725110Chung kếtHạng FD2 Nhi đồng LatinR,J5
16:29:24 21/725259Chung kếtHạng F4 Thiếu nhi 2 LatinS3
16:31:12 21/7253100Chung kếtHạng F4 Thiếu niên 1 Syllabus LatinS3
16:36:36 21/7254105Chung kếtHạng FA Thiếu niên 1 Syllabus LatinS,C,R,P,J2
16:45:36 21/725517Chung kếtHạng A Thiếu nhi 1 LatinS,C,R,P,J2
16:54:36 21/725669Chung kếtHạng FA Thiếu nhi 2 LatinS,C,R,P,J3
17:05:24 21/725722Chung kếtHạng E2 Thiếu nhi 1 LatinR0
17:10:48 21/725826425Vòng 1/8Hạng F1 Thiếu nhi 1 LatinC30
16:33:00 21/725965Chung kếtHạng FD4 Thiếu nhi 2 LatinR,S3
17:09:00 21/726024Chung kếtHạng E4 Thiếu nhi 1 LatinS3
17:52:12 21/726130Chung kếtHạng FD1 Thiếu nhi 1 LatinC,J7
17:14:24 21/726283Chung kếtHạng E1 Thiếu niên 1 LatinC8
17:16:12 21/72633Chung kếtHạng E1 Nhi đồng LatinC5
17:18:00 21/725826426825Tứ kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 LatinC30
17:21:36 21/726588Chung kếtHạng F1 Thiếu niên 1 LatinC4
17:03:36 21/726621Chung kếtHạng E1 Thiếu nhi 1 LatinC4
17:23:24 21/726770Chung kếtHạng F1 VĐ Đơn Nam Thiếu nhi 2 LatinC6
17:25:12 21/726426827325Bán kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 LatinC30
17:27:00 21/726972Chung kếtHạng F1 VĐ Thiếu nhi 2 LatinC5
17:45:00 21/727077Chung kếtHạng FB VĐ Thiếu nhi 2 LatinS,C,R,J3
17:28:48 21/727136Chung kếtHạng FB Thiếu nhi 1 LatinS,C,R,J3
17:37:48 21/727295Chung kếtHạng FB Thiếu niên 1 LatinS,C,R,J3
17:36:00 21/726827325Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 LatinC30
17:55:48 21/727427729Tứ kếtHạng FD Thiếu nhi 1 LatinC,R18
17:59:24 21/727582Chung kếtHạng D Thiếu niên 1 LatinC,R5
18:03:00 21/72762Chung kếtHạng D Nhi đồng LatinC,R4
18:06:36 21/727427728029Bán kếtHạng FD Thiếu nhi 1 LatinC,R18
18:10:12 21/727893Chung kếtHạng FD Thiếu niên 1 LatinC,R3
18:13:48 21/727975Chung kếtHạng FD VĐ Thiếu nhi 2 LatinC,R6
18:17:24 21/727728029Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 1 LatinC,R18
18:21:00 21/728132Chung kếtHạng FD3 Thiếu nhi 1 LatinC,S5
17:07:12 21/728223Chung kếtHạng E3 Thiếu nhi 1 LatinJ0
18:26:24 21/728385Chung kếtHạng E3 Thiếu niên 1 LatinJ2
18:24:36 21/728427Chung kếtHạng F3 Thiếu nhi 1 LatinJ5
18:28:12 21/728581Chung kếtHạng C Thiếu niên 1 LatinC,R,J2
18:33:36 21/728635Chung kếtHạng FC Thiếu nhi 1 LatinC,R,J8
18:39:00 21/728794Chung kếtHạng FC Thiếu niên 1 LatinC,R,J3
18:44:24 21/728876Chung kếtHạng FC VĐ Thiếu nhi 2 LatinC,R,J6
19:04:12 21/728931Chung kếtHạng FD2 Thiếu nhi 1 LatinR,J6
18:49:48 21/729029326Tứ kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 LatinR23
18:51:36 21/729184Chung kếtHạng E2 Thiếu niên 1 LatinR7
18:53:24 21/72924Chung kếtHạng E2 Nhi đồng LatinR5
18:55:12 21/729029329626Bán kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 LatinR23
18:57:00 21/729489Chung kếtHạng F2 Thiếu niên 1 LatinR4
18:58:48 21/729571Chung kếtHạng F2 VĐ Đơn Nam Thiếu nhi 2 LatinR6
19:00:36 21/729329626Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 LatinR23
19:02:24 21/729773Chung kếtHạng F2 VĐ Thiếu nhi 2 LatinR5
19:11:24 21/729828Chung kếtHạng F4 Thiếu nhi 1 LatinS3
19:13:12 21/729986Chung kếtHạng E4 Thiếu niên 1 LatinS2
19:07:48 21/730033Chung kếtHạng FD4 Thiếu nhi 1 LatinR,S4
19:15:00 21/730196Chung kếtHạng FA Thiếu niên 1 LatinS,C,R,P,J3
19:24:00 21/730278Chung kếtHạng FA VĐ Thiếu nhi 2 LatinS,C,R,P,J1
19:33:00 21/730343Chung kếtHạng FD VĐ Thiếu nhi 1 LatinC,R4
19:36:36 21/730450Chung kếtHạng D Thiếu nhi 2 LatinC,R5
19:40:12 21/7305109Chung kếtHạng FD VĐ Thiếu niên 1 LatinC,R3
19:43:48 21/7306116Chung kếtHạng D Thiếu niên 2 LatinC,R4
19:47:24 21/7307142Chung kếtHạng FD VĐ Thiếu niên 2 LatinC,R4
20:05:24 21/7308111Chung kếtHạng FB VĐ Thiếu niên 1 LatinS,C,R,J5
19:51:00 21/730945Chung kếtHạng FB VĐ Thiếu nhi 1 LatinS,C,R,J3
19:58:12 21/731048Chung kếtHạng B Thiếu nhi 2 LatinS,C,R,J3
20:12:36 21/7311144Chung kếtHạng FB VĐ Thiếu niên 2 LatinS,C,R,J3
20:19:48 21/7312154Chung kếtHạng B Thanh niên LatinS,C,R,J2
20:27:00 21/7313334Chung kếtHạng D Thanh niên StandardW,T2
20:32:24 21/731440Chung kếtHạng F1 VĐ Thiếu nhi 1 LatinC5
20:34:12 21/731551Chung kếtHạng E1 Thiếu nhi 2 LatinC4
20:36:00 21/7316117Chung kếtHạng E1 Thiếu niên 2 LatinC5
20:30:36 21/731738Chung kếtHạng F1 VĐ Đơn Nam Thiếu nhi 1 LatinC5
20:39:36 21/7318165Chung kếtHạng E1 Trung niên 1 LatinC1
20:37:48 21/7319150Chung kếtHạng E1 U21 LatinC3
20:41:24 21/7320168Chung kếtHạng F1 Trung niên 1 LatinC3
20:43:12 21/7321110Chung kếtHạng FC VĐ Thiếu niên 1 LatinC,R,J6
20:48:36 21/732244Chung kếtHạng FC VĐ Thiếu nhi 1 LatinC,R,J3
20:54:00 21/732349Chung kếtHạng C Thiếu nhi 2 LatinC,R,J4
20:59:24 21/7324143Chung kếtHạng FC VĐ Thiếu niên 2 LatinC,R,J3
21:04:48 21/7325335Chung kếtHạng E1 Thanh niên StandardT4
21:06:36 21/732642Chung kếtHạng F3 VĐ Thiếu nhi 1 LatinJ4
21:08:24 21/732739Chung kếtHạng F2 VĐ Đơn Nam Thiếu nhi 1 LatinR4
21:13:48 21/7328118Chung kếtHạng E2 Thiếu niên 2 LatinR4
21:10:12 21/732941Chung kếtHạng F2 VĐ Thiếu nhi 1 LatinR4
21:12:00 21/733052Chung kếtHạng E2 Thiếu nhi 2 LatinR6
21:15:36 21/7331151Chung kếtHạng E2 U21 LatinR2
21:17:24 21/7332169Chung kếtHạng F2 Trung niên 1 LatinR3
21:19:12 21/7333336Chung kếtHạng E2 Thanh niên StandardW2
21:21:00 21/7334170Chung kếtHạng FD Trung niên 1 LatinR,C3
21:24:36 21/733554Chung kếtHạng E4 Thiếu nhi 2 LatinS2
21:26:24 21/733646Chung kếtHạng FA VĐ Thiếu nhi 1 LatinS,C,R,P,J4
21:35:24 21/733747Chung kếtHạng A Thiếu nhi 2 LatinS,C,R,P,J2
21:44:24 21/7338146Chung kếtHạng A U21 LatinS,C,R,P,J3

Khiêu vũ thể thao, thông tin giải đấu, đăng ký thi đấu online, khieu vu the thao, giai khieu vu, giải khiêu vũ, dance sport, nhảy nghệ thuật

Khiêu vũ thể thao, thông tin giải đấu, đăng ký thi đấu online, khieu vu the thao, giai khieu vu, giải khiêu vũ, dance sport, nhảy nghệ thuật