Chương trình thi đấu Giải KVTT Đà Nẵng mở rộng lần V - 2020

Gi:PhSKTEventSKSMã NDVòngNội dungĐiệuSố đôi
08:00 14/111571Chung kếtHạng FB Thiếu nhi 1 Latin Luân Oanh DSS,C,R,J3
08:03:36 14/112572Chung kếtHạng FB Thiếu niên Latin Luân Oanh DSS,C,R,J3
08:07:12 14/113452Chung kếtHạng FA Thiếu nhi Latin Clb Bình Liên DancesportS,C,R,P,J4
08:11:42 14/114579Chung kếtHạng FA Thiếu nhi Latin Clb DHC Dance Đà NẵngS,C,R,P,J3
08:16:12 14/115458Chung kếtHạng E1 Nhi đồng Latin Vô địch DOCC2
08:17:06 14/116465Chung kếtHạng F1 nhi đồng latin CLB Năng Khiếu Mầm Xanh Quảng TrịC2
08:18:00 14/117473Chung kếtHạng E1 Nhi Đồng Latin Vô địch miền trung tây nguyênC3
08:18:54 14/118475Chung kếtHạng E1 Nhi đồng Latin Vô địch miền trung tây nguyên 2C3
08:19:48 14/119476Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLBC3
08:20:42 14/1110477Chung kếtHạng E1 Nhi đồng Latin Vô địch miền trung tây nguyên 3C3
08:21:36 14/1111479Chung kếtHạng E1 Thiếu nhi Latin Vô địch Thiếu nhiC3
08:22:30 14/1112481Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin N1 Luân Oanh DSC2
08:23:24 14/1113482Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin N2 Luân Oanh DSC3
08:24:18 14/1114483Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin N3 Luân Oanh DSC3
08:25:12 14/1115491Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin N1 Luân Oanh DSC3
08:26:06 14/1116492Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin N2 Luân Oanh DSC3
08:27:00 14/1117493Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin Vô địch Thiếu nhi 1C3
08:27:54 14/1118494Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin N3 Luân Oanh DSC3
08:28:48 14/1119502Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin N1 Luân Oanh DSC3
08:29:42 14/1120511Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin Vô địch Thiếu nhi N2C3
08:30:36 14/1121513Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin Vô địch Q-DanceC3
08:31:30 14/1122515Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin Vô địch Q-Dance N3C3
08:32:24 14/1123516Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin N4 Luân Oanh DSC3
08:33:18 14/1124517Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin Vô địch các CLBC2
08:34:12 14/1125521Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin N5 Luân Oanh DSC3
08:35:06 14/1126522Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin N6 Luân Oanh DSC3
08:36:00 14/1127526Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin Vô địch các CLBC2
08:36:54 14/1128527Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin Vô đich các CLBC3
08:37:48 14/1129528Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin Vô Đich Các CLBC3
08:38:42 14/1130531Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin Vô địch các CLBC3
08:39:36 14/1131532Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin Vô địch các CLBC3
08:40:30 14/1132533Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin Vô địch các CLBC3
08:41:24 14/1133534Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin Vô địch các CLBC3
08:42:18 14/1134535Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin Vô địch các CLBC3
08:43:12 14/1135536Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin Vô địch các CLBC3
08:44:06 14/1136537Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin Vô địch các CLBC3
08:45:00 14/1137538Chung kếtHạng F1 Thiếu Niên Latin Vô địch các CLBC3
08:45:54 14/1138539Chung kếtHạng F1 Thiếu Niên Latin Vô địch các CLBC3
08:46:48 14/1139544Chung kếtHạng F1 Thiếu niên 1 Latin Vô địch các CLBC4
08:47:42 14/1140545Chung kếtHạng F1 Thiếu niên 2 Latin Vô địch các CLBC3
08:48:36 14/1141556Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB 1C2
08:49:30 14/1142557Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin Vô địch các CLB 1C3
08:50:24 14/1143563Chung kếtHạng E1 Thiếu nhi Latin Vô địch các CLBC2
08:51:18 14/1144565Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin Vô địch các CLBC3
08:52:12 14/1145570Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin Vô địch Tam KỳC3
08:53:06 14/1146580Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin 1 Các CLBC2
08:54:00 14/1147581Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin 2 Các CLBC3
08:54:54 14/1148582Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin 3 Các CLBBC2
08:55:48 14/1149583Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin 4 Các CLBC3
08:56:42 14/1150585Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin N10 Luân Oanh DSC3
08:57:36 14/1151587Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin N10 Luân Oanh DSC3
08:58:30 14/1152588Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin N11 Luân Oanh DSC3
08:59:24 14/1153454Chung kếtHạng FD Thiếu nhi Latin Clb Bình Liên DancesportC,R4
09:01:12 14/1154455Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Latin Vô địch các CLBC,R3
09:03:00 14/1155460Chung kếtHạng D Nhi đồng Latin Vô địch DOCC,R2
09:04:48 14/1156464Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLBC,R2
09:06:36 14/1157478Chung kếtHạng FD Thiếu nhi Latin Vô địch miền trung tây nguyênC,R4
09:08:24 14/1158488Chung kếtHạng FD Nhi đồng Latin N1 Luân Oanh DSC,R3
09:10:12 14/1159489Chung kếtHạng FD Nhi đồng Latin N2 Luân Oanh DSC,R3
09:12:00 14/1160490Chung kếtHạng FD Nhi đồng Latin N3 Luân Oanh DSC,R3
09:13:48 14/1161497Chung kếtHạng FD Nhi đồng Latin N9 Luân Oanh DSC,R3
09:15:36 14/1162498Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Latin N1 Luân Oanh DSC,R3
09:17:24 14/1163500Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Latin N2 Luân Oanh DSC,R3
09:19:12 14/1164501Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Latin N3 Luân Oanh DSC,R3
09:21:00 14/1165508Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Latin N1 Luân Oanh DSC,R3
09:22:48 14/1166509Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Latin N2 Luân Oanh DSC,R3
09:24:36 14/1167518Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Latin N4 Luân Oanh DSC,R3
09:26:24 14/1168519Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Latin N5 Luân Oanh DSC,R3
09:28:12 14/1169520Chung kếtHạng FD Nhi đồng Latin N4 Luân Oanh DSC,R3
09:30:00 14/1170523Chung kếtHạng FD Nhi đồng Latin N6 Luân Oanh DSC,R3
09:31:48 14/1171524Chung kếtHạng FD Nhi đồng Latin N5 Luân Oanh DSC,R3
09:33:36 14/1172525Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Latin N6 Luân Oanh DSC,R3
09:35:24 14/1173540Chung kếtHạng FD Thiếu nhi Latin Vô địch các CLBC,R3
09:37:12 14/1174560Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB 1C,R3
09:39:00 14/1175569Chung kếtHạng FD Thiếu nhi Latin Vô địch Tam kỳC,R3
09:40:48 14/1176573Chung kếtHạng FD Nhi 1 Latin N8 Luân Oanh DSC,R3
09:42:36 14/1177574Chung kếtHạng FD Nhi 2 Latin N8 Luân Oanh DSC,R3
09:44:24 14/1178586Chung kếtHạng FD Nhi đồng Latin N10 Luân Oanh DSC,R3
09:46:12 14/1179589Chung kếtHạng FD Nhi đồng Latin N11 Luân Oanh DSC,R3
09:48:00 14/1180590Chung kếtHạng FD Nhi đồng Latin N12 Luân Oanh DSC,R3
09:49:48 14/1181591Chung kếtHạng FD Nhi đồng Latin N13 Luân Oanh DSC,R3
09:51:36 14/1182592Chung kếtHạng FD Nhi đồng Latin N14 Luân Oanh DSC,R2
09:53:24 14/1183453Chung kếtHạng FC Thiếu nhi Latin Clb Dancesport Bình LiênC,R,J4
09:56:06 14/1184568Chung kếtHạng FC Thiếu nhi 2 Latin Vô địch Tam kỳC,R,J3
09:58:48 14/1185577Chung kếtHạng FC Nhi 1 Latin N2 Luân Oanh DSC,R,J3
10:01:30 14/1186471Chung kếtHạng F3 Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLBJ3
10:02:24 14/1187472Chung kếtHạng F3 Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLBJ3
10:03:18 14/1188474Chung kếtHạng F3 Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLBJ3
10:04:12 14/1189512Chung kếtHạng F3 Thiếu nhi 2 Latin Luân Oanh DSJ3
10:05:06 14/1190584Chung kếtHạng F3 Nhi đồng Latin 1 Các CLBJ2
10:06:00 14/1191480Chung kếtHạng F2 Thiếu Latin Vô địch Thiếu nhiR3
10:06:54 14/1192484Chung kếtHạng F2 Nhi đồng Latin N1 Luân Oanh DSR3
10:07:48 14/1193485Chung kếtHạng F2 Nhi đồng Latin N2 Luân Oanh DSR2
10:08:42 14/1194487Chung kếtHạng F2 Nhi đồng Latin N3 Luân Oanh DSR2
10:09:36 14/1195495Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin N1 Luân Oanh DSR3
10:10:30 14/1196496Chung kếtHạng F2 Nhi đồng Latin N9 Luân Oanh DSR3
10:11:24 14/1197499Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi Latin Vô địch Q-DanceR3
10:12:18 14/1198505Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 2 Latin N1 Luân Oanh DSR3
10:13:12 14/1199514Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi Latin Vô địch Q-DanceR3
10:14:06 14/11100558Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB 1R3
10:15:00 14/11101575Chung kếtHạng F2 Nhi 1 Latin N8 Luân Oanh DSR3
10:15:54 14/11102576Chung kếtHạng F2 Nhi 2 Latin N8 Luân Oanh DSR3
10:16:48 14/11103486Chung kếtHạng F4 Thiếu nhi Latin Vô địch Thiếu nhiS3
10:17:42 14/1110458Chung kếtHạng C Thiếu nhi 2 LatinC,R,J3
10:22:12 14/11105130Chung kếtHạng C U21 LatinC,R,J3
10:26:42 14/111061Chung kếtHạng E1 Nhi đồng LatinC6
10:28:12 14/1110749Chung kếtHạng E1 Thiếu nhi 2 LatinC5
10:29:42 14/1110831Chung kếtHạng D1 Thiếu nhi 1 LatinC,J3
10:32:42 14/11109126Chung kếtHạng D U21 LatinC,R3
10:35:42 14/1111054Chung kếtHạng D Thiếu nhi 2 LatinC,R3
10:38:42 14/11111121Chung kếtHạng E1 U21 LatinC2
10:40:12 14/1111260Chung kếtHạng A Thiếu nhi 2 LatinS,C,R,P,J3
10:47:42 14/11113132Chung kếtHạng A U21 LatinS,C,R,P,J2
10:48:42 14/11114122Chung kếtHạng E2 U21 LatinR2
10:50:12 14/1111555Chung kếtHạng D1 Thiếu nhi 2 LatinC,J3
10:53:12 14/1111674Chung kếtHạng E2 Thiếu niên 1 LatinR2
10:54:42 14/111172Chung kếtHạng E2 Nhi đồng LatinR2
10:56:12 14/1111850Chung kếtHạng E2 Thiếu nhi 2 LatinR4
10:57:42 14/11119160Chung kếtHạng F2 Người lớn LatinR3
10:59:12 14/1112078Chung kếtHạng D Thiếu niên 1 LatinC,R3
11:02:12 14/11121468Chung kếtHạng FD Trung Niên LatinC,R3
11:05:12 14/1112251Chung kếtHạng E3 Thiếu nhi 2 LatinJ3
11:06:42 14/11123124Chung kếtHạng E4 U21 LatinS2
11:08:12 14/11124593Chung kếtHạng F4 Trung Niên LatinS4
11:09:42 14/11125247Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 StandardW6
11:11:12 14/11126434Chung kếtHạng F1 U12 StandardW3
11:12:42 14/11127159Chung kếtHạng F1 Người lớn LatinC3
11:14:12 14/11128277Chung kếtHạng FD1 Thiếu nhi 2 StandardW,Q3
11:17:12 14/1112982Chung kếtHạng C Thiếu niên 1 LatinC,R,J3
11:21:42 14/11130469Chung kếtHạng FC Người Lớn LatinC,R,J3
11:26:12 14/11131248Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 StandardT5
11:27:42 14/11132272Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 2 StandardT3
11:29:12 14/11133466Chung kếtHạng F1 Trung Niên LatinC3
11:30:42 14/11134252Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 1 StandardW,T6
11:33:42 14/11135300Chung kếtHạng FD Thiếu niên 1 StandardW,T4
11:36:42 14/11136108Chung kếtHạng A Thiếu niên 2 LatinS,C,R,P,J2
11:44:12 14/11137439Chung kếtHạng FD U12 StandardW,T4
11:47:12 14/11138276Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 2 StandardW,T3
11:50:12 14/11139348Chung kếtHạng FD U21 StandardW,T3
11:53:12 14/11140441Chung kếtHạng FB U12 StandardW,T,SF,Q4
11:59:12 14/11141328Chung kếtHạng FC Thiếu niên 2 StandardW,T,Q4
12:03:42 14/11142352Chung kếtHạng FC U21 StandardW,T,Q3
12:08:12 14/11143467Chung kếtHạng F2 Trung Niên LatinR3
12:09:42 14/11144303Chung kếtHạng FD3 Thiếu niên 1 StandardW,VW3
12:12:42 14/11145351Chung kếtHạng FD3 U21 StandardW,VW3
12:15:42 14/11146442Chung kếtHạng FA U12 StandardW,T,VW,SF,Q5
08:00 15/11Ngày thi đấu thứ hai, 15/11/2020
08:00 15/11147530Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin Vô địch các CLBC3
08:00:54 15/11148541Chung kếtHạng F1 Nhi Đồng Latin Vô địch các CLBC3
08:01:48 15/11149542Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLBC4
08:02:42 15/11150543Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin Vô địch các CLBC4
08:03:36 15/11151546Chung kếtHạng F2 Nhi đồng Latin Vô địch các CLBR3
08:04:30 15/11152547Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLBR3
08:05:24 15/11153548Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 2 Latin Vô địch các CLBR3
08:06:18 15/11154555Chung kếtHạng F4 Nhi đồng Latin Vô địch các CLBS2
08:07:12 15/11155551Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLBC,R5
08:09:00 15/11156552Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Latin Vô địch các CLBC,R3
08:10:48 15/11157554Chung kếtHạng FD Nhi đồng Latin Vô địch các CLBC,R4
08:12:36 15/11158561Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Latin Vô địch các CLB 1C,R3
08:14:24 15/11159161Chung kếtHạng FD Người lớn LatinC,R3
08:17:24 15/1116016313Vòng 1/8Hạng F1 Nhi đồng LatinC43
08:39:18 15/1116116461Tứ kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 LatinC30
08:50:42 15/11162109Chung kếtHạng F1 Thiếu niên 2 LatinC5
08:52:12 15/1116016316513Tứ kếtHạng F1 Nhi đồng LatinC43
08:55:12 15/1116116416661Bán kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 LatinC30
08:58:12 15/1116316516813Bán kếtHạng F1 Nhi đồng LatinC43
08:59:42 15/1116416661Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 LatinC30
09:01:12 15/11167119Chung kếtHạng FB Thiếu niên 2 LatinS,C,R,J4
09:07:12 15/1116516813Chung kếtHạng F1 Nhi đồng LatinC43
09:08:42 15/11Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin
09:10:12 15/1117017319Bán kếtHạng FD1 Nhi đồng LatinC,J10
09:16:48 15/1117167Chung kếtHạng FD1 Thiếu nhi 2 LatinC,J8
09:19:48 15/11172115Chung kếtHạng FD1 Thiếu niên 2 LatinC,J3
09:22:48 15/1117017319Chung kếtHạng FD1 Nhi đồng LatinC,J10
09:25:48 15/1117417714Tứ kếtHạng F2 Nhi đồng LatinR26
09:37:48 15/1117517862Vòng 1/8Hạng F2 Thiếu nhi 2 LatinR30
09:49:30 15/11176110Chung kếtHạng F2 Thiếu niên 2 LatinR4
09:51:00 15/1117417718114Bán kếtHạng F2 Nhi đồng LatinR26
09:54:00 15/1117517818262Tứ kếtHạng F2 Thiếu nhi 2 LatinR30
09:57:00 15/1117971Chung kếtHạng FB Thiếu nhi 2 LatinS,C,R,J8
10:03:00 15/1118023Chung kếtHạng FB Nhi đồng LatinS,C,R,J3
10:09:00 15/1117718118314Chung kếtHạng F2 Nhi đồng LatinR26
10:10:30 15/1117818218462Bán kếtHạng F2 Thiếu nhi 2 LatinR30
10:12:00 15/1118118314Chung kếtHạng F2 Nhi đồng LatinR26
10:13:30 15/1118218462Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 2 LatinR30
10:15:00 15/1118521Chung kếtHạng FD3 Nhi đồng LatinC,P2
10:18:00 15/1118669Chung kếtHạng FD3 Thiếu nhi 2 LatinC,P5
10:21:00 15/11187117Chung kếtHạng FD3 Thiếu niên 2 LatinC,P3
10:24:00 15/1118817Chung kếtHạng F5 Nhi đồng LatinP3
10:25:30 15/1118965Chung kếtHạng F5 Thiếu nhi 2 LatinP5
10:27:00 15/11190113Chung kếtHạng F5 Thiếu niên 2 LatinP2
10:28:30 15/1119119418Tứ kếtHạng FD Nhi đồng LatinC,R29
10:43:48 15/1119219566Tứ kếtHạng FD Thiếu nhi 2 LatinC,R29
10:58:12 15/11193114Chung kếtHạng FD Thiếu niên 2 LatinC,R4
11:01:12 15/1119119419718Bán kếtHạng FD Nhi đồng LatinC,R29
11:07:12 15/1119219519866Bán kếtHạng FD Thiếu nhi 2 LatinC,R29
11:13:12 15/1119615Chung kếtHạng F3 Nhi đồng LatinJ8
11:18:18 15/1119419718Chung kếtHạng FD Nhi đồng LatinC,R29
11:21:18 15/1119519866Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 2 LatinC,R29
11:24:18 15/11Hạng F3 Nhi đồng Latin
11:25:48 15/1120063Chung kếtHạng F3 Thiếu nhi 2 LatinJ5
11:27:18 15/11201111Chung kếtHạng F3 Thiếu niên 2 LatinJ3
11:28:48 15/11Hạng FD Nhi đồng Latin
11:31:48 15/11Hạng FD Thiếu nhi 2 Latin
11:34:48 15/1120420770Bán kếtHạng FC Thiếu nhi 2 LatinC,R,J13
11:42:54 15/1120522Chung kếtHạng FC Nhi đồng LatinC,R,J3
11:47:24 15/11206118Chung kếtHạng FC Thiếu niên 2 LatinC,R,J5
11:51:54 15/1120420770Chung kếtHạng FC Thiếu nhi 2 LatinC,R,J13
11:56:24 15/1120820Chung kếtHạng FD2 Nhi đồng LatinC,S6
11:59:24 15/1120968Chung kếtHạng FD2 Thiếu nhi 2 LatinC,S8
12:02:24 15/11210116Chung kếtHạng FD2 Thiếu niên 2 LatinC,S4
12:00 15/11Trao giải và Giải lao
12:01:00 15/11211421Chung kếtU12 FormationSD8
12:21:00 15/11212423Chung kếtNgười lớn FormationSD7
12:31:00 15/1121316Chung kếtHạng F4 Nhi đồng LatinS5
12:32:30 15/1121464Chung kếtHạng F4 Thiếu nhi 2 LatinS4
12:34:00 15/11215112Chung kếtHạng F4 Thiếu niên 2 LatinS4
12:35:30 15/1121621972Bán kếtHạng FA Thiếu nhi 2 LatinS,C,R,P,J9
12:46:00 15/1121724Chung kếtHạng FA Nhi đồng LatinS,C,R,P,J3
12:53:30 15/11218120Chung kếtHạng FA Thiếu niên 2 LatinS,C,R,P,J4
13:01:00 15/1121621972Chung kếtHạng FA Thiếu nhi 2 LatinS,C,R,P,J9
13:08:30 15/1122022337Vòng loạiHạng F1 Thiếu nhi 1 LatinC62
13:33:24 15/1122122485Bán kếtHạng F1 Thiếu niên 1 LatinC12
13:38:30 15/11222133Chung kếtHạng F1 U21 LatinC3
13:40:00 15/1122022322537Vòng 1/8Hạng F1 Thiếu nhi 1 LatinC62
13:46:00 15/1122122485Chung kếtHạng F1 Thiếu niên 1 LatinC12
13:47:30 15/1122322522737Tứ kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 LatinC62
13:50:30 15/1122622825Bán kếtHạng E1 Thiếu nhi 1 LatinC11
13:55:18 15/1122522722937Bán kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 LatinC62
13:56:48 15/1122622825Chung kếtHạng E1 Thiếu nhi 1 LatinC11
13:58:18 15/1122722937Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 LatinC62
13:59:48 15/1123045Chung kếtHạng FD3 Thiếu nhi 1 LatinC,P8
14:02:48 15/1123193Chung kếtHạng FD3 Thiếu niên 1 LatinC,P2
14:05:48 15/1123223642Vòng loạiHạng FD Thiếu nhi 1 LatinC,R58
14:34:54 15/1123390Chung kếtHạng FD Thiếu niên 1 LatinC,R5
14:37:54 15/1123430Chung kếtHạng D Thiếu nhi 1 LatinC,R4
14:40:54 15/11235138Chung kếtHạng FD U21 LatinC,R2
14:43:54 15/1123223624842Vòng 1/8Hạng FD Thiếu nhi 1 LatinC,R58
14:55:54 15/1123725046Vòng 1/8Hạng FC Thiếu nhi 1 LatinC,R,J30
15:00 15/11Khai mạc giải
15:30:00 15/11238355368Bán kếtHạng A Người lớn Standard(W),T,VW,SF,(Q)9
15:37:30 15/11239158Chung kếtHạng A Người lớn Latin(S),C,R,P,(J)5
15:45:00 15/11240360Chung kếtHạng S1 Người lớn StandardW6
15:46:30 15/11241150Chung kếtHạng S1 Người lớn LatinC4
15:48:00 15/11242361Chung kếtHạng S2 Người lớn StandardT6
15:49:30 15/11243151Chung kếtHạng S2 Người lớn LatinR3
15:51:00 15/11244362Chung kếtHạng S3 Người lớn StandardQ4
15:52:30 15/11245153Chung kếtHạng S4 Người lớn LatinS2
15:54:00 15/11246363Chung kếtHạng S4 Người lớn StandardF4
15:55:30 15/11247364Chung kếtHạng S5 Người lớn StandardVW5
15:57:00 15/1123624825142Tứ kếtHạng FD Thiếu nhi 1 LatinC,R58
16:03:00 15/1124994Chung kếtHạng FC Thiếu niên 1 LatinC,R,J9
16:07:30 15/1123725025246Tứ kếtHạng FC Thiếu nhi 1 LatinC,R,J30
16:16:30 15/1124825125342Bán kếtHạng FD Thiếu nhi 1 LatinC,R58
16:19:30 15/1125025225546Bán kếtHạng FC Thiếu nhi 1 LatinC,R,J30
16:24:00 15/1125125342Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 1 LatinC,R58
16:27:00 15/1125425744Tứ kếtHạng FD2 Thiếu nhi 1 LatinC,S19
16:35:42 15/1125225546Chung kếtHạng FC Thiếu nhi 1 LatinC,R,J30
16:40:12 15/1125692Chung kếtHạng FD2 Thiếu niên 1 LatinC,S4
16:43:12 15/1125425726044Bán kếtHạng FD2 Thiếu nhi 1 LatinC,S19
16:46:12 15/1125826139Bán kếtHạng F3 Thiếu nhi 1 LatinJ14
16:51:54 15/1125987Chung kếtHạng F3 Thiếu niên 1 LatinJ3
16:53:24 15/1125726044Chung kếtHạng FD2 Thiếu nhi 1 LatinC,S19
16:56:24 15/1125826139Chung kếtHạng F3 Thiếu nhi 1 LatinJ14
16:57:54 15/1126226847Bán kếtHạng FB Thiếu nhi 1 LatinS,C,R,J13
17:07:48 15/1126395Chung kếtHạng FB Thiếu niên 1 LatinS,C,R,J9
17:13:48 15/1126426643Tứ kếtHạng FD1 Thiếu nhi 1 LatinC,J22
17:23:24 15/1126591Chung kếtHạng FD1 Thiếu niên 1 LatinC,J3
17:26:24 15/1126426627143Bán kếtHạng FD1 Thiếu nhi 1 LatinC,J22
17:29:24 15/11267143Chung kếtHạng FB U21 LatinS,C,R,J3
17:35:24 15/1126226847Chung kếtHạng FB Thiếu nhi 1 LatinS,C,R,J13
17:41:24 15/1126941Chung kếtHạng F5 Thiếu nhi 1 LatinP6
17:42:54 15/1127089Chung kếtHạng F5 Thiếu niên 1 LatinP3
17:44:24 15/1126627143Chung kếtHạng FD1 Thiếu nhi 1 LatinC,J22
17:47:24 15/11272387Chung kếtHạng C Trung niên 2 StandardW,T,Q3
17:51:54 15/11273378Chung kếtHạng C Trung niên 1 StandardW,T,Q3
17:56:24 15/1127427738Vòng 1/8Hạng F2 Thiếu nhi 1 LatinR47
18:06:24 15/1127586Chung kếtHạng F2 Thiếu niên 1 LatinR7
18:07:54 15/11276134Chung kếtHạng F2 U21 LatinR3
18:09:24 15/1127427728038Tứ kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 LatinR47
18:12:24 15/1127828748Bán kếtHạng FA Thiếu nhi 1 LatinS,C,R,P,J16
18:22:24 15/1127928896Bán kếtHạng FA Thiếu niên 1 LatinS,C,R,P,J9
18:30:24 15/1127728028938Bán kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 LatinR47
18:31:54 15/11281366Chung kếtHạng C Người lớn StandardW,T,Q3
18:36:24 15/1128240Chung kếtHạng F4 Thiếu nhi 1 LatinS8
18:37:54 15/1128388Chung kếtHạng F4 Thiếu niên 1 LatinS2
18:39:24 15/11284325Chung kếtHạng FD1 Thiếu niên 2 StandardW,Q4
18:42:24 15/11285253Chung kếtHạng FD1 Thiếu nhi 1 StandardW,Q3
18:45:24 15/11286301Chung kếtHạng FD1 Thiếu niên 1 StandardW,Q2
18:48:24 15/1127828748Chung kếtHạng FA Thiếu nhi 1 LatinS,C,R,P,J16
18:55:54 15/1127928896Chung kếtHạng FA Thiếu niên 1 LatinS,C,R,P,J9
19:03:24 15/1128028938Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 LatinR47
19:04:54 15/11290258Chung kếtHạng FA Thiếu nhi 1 StandardW,T,VW,SF,Q8
19:12:24 15/11291306Chung kếtHạng FA Thiếu niên 1 StandardW,T,VW,SF,Q5
19:19:54 15/11292144Chung kếtHạng FA U21 LatinS,C,R,P,J3
19:27:24 15/11293278Chung kếtHạng FD2 Thiếu nhi 2 StandardW,SF2
19:30:24 15/11294302Chung kếtHạng FD2 Thiếu niên 1 StandardW,SF2
19:33:24 15/11295254Chung kếtHạng FD2 Thiếu nhi 1 StandardW,SF3
19:36:24 15/11296305Chung kếtHạng FB Thiếu niên 1 StandardW,T,SF,Q3
19:42:24 15/11297257Chung kếtHạng FB Thiếu nhi 1 StandardW,T,SF,Q3
19:48:24 15/11298406Chung kếtHạng E2 Trung niên 5 StandardT3
19:49:54 15/11299296Chung kếtHạng F2 Thiếu niên 1 StandardT3
19:51:24 15/11300281Chung kếtHạng FB Thiếu nhi 2 StandardW,T,SF,Q3
19:57:24 15/11301367Chung kếtHạng B Người lớn StandardW,T,SF,Q3
20:03:24 15/11302255Chung kếtHạng FD3 Thiếu nhi 1 StandardW,VW3
20:06:24 15/11303279Chung kếtHạng FD3 Thiếu nhi 2 StandardW,VW2
20:09:24 15/11304373Chung kếtHạng E2 Trung niên 1 StandardT3
20:10:54 15/11305224Chung kếtHạng F2 Nhi đồng StandardT2
20:12:24 15/11306251Chung kếtHạng F5 Thiếu nhi 1 StandardVW2
20:13:54 15/11307299Chung kếtHạng F5 Thiếu niên 1 StandardVW4
20:15:24 15/11308390Chung kếtHạng E2 Trung niên 3 StandardT2
20:16:54 15/11309372Chung kếtHạng E1 Trung niên 1 StandardW5
20:18:24 15/11310249Chung kếtHạng F3 Thiếu nhi 1 StandardQ3
20:19:54 15/11311357Chung kếtHạng E3 Người lớn StandardQ2
20:21:24 15/11312274Chung kếtHạng F4 Thiếu nhi 2 StandardF2
20:22:54 15/11313384Chung kếtHạng E4 Trung niên 2 StandardF2
20:24:24 15/11314250Chung kếtHạng F4 Thiếu nhi 1 StandardF3
20:25:54 15/11315298Chung kếtHạng F4 Thiếu niên 1 StandardF2
20:27:24 15/11316382Chung kếtHạng E2 Trung niên 2 StandardT4
20:28:54 15/11317356Chung kếtHạng E2 Người lớn StandardT3
20:30:24 15/11318271Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 StandardW3
20:31:54 15/11319389Chung kếtHạng E1 Trung niên 3 StandardW2
20:33:24 15/11320355Chung kếtHạng E1 Người lớn StandardW4
20:34:54 15/11321396Chung kếtHạng E1 Trung niên 4 StandardW4
20:36:24 15/11322223Chung kếtHạng F1 Nhi đồng StandardW3
20:37:54 15/11323381Chung kếtHạng E1 Trung niên 2 StandardW3
20:39:24 15/11324295Chung kếtHạng F1 Thiếu niên 1 StandardW4
20:40:54 15/11325405Chung kếtHạng E1 Trung niên 5 StandardW5
20:42:24 15/11326377Chung kếtHạng D Trung niên 1 StandardW,T3
20:45:24 15/11327228Chung kếtHạng FD Nhi đồng StandardW,T2
20:48:24 15/11328304Chung kếtHạng FC Thiếu niên 1 StandardW,T,Q3
20:52:54 15/11329256Chung kếtHạng FC Thiếu nhi 1 StandardW,T,Q3
20:57:24 15/11330394Chung kếtHạng D Trung niên 3 StandardW,T3
21:00:24 15/11331365Chung kếtHạng D Người lớn StandardW,T4
21:03:24 15/11332427Chung kếtHạng F3 U12 LatinJ6
21:04:54 15/11333401Chung kếtHạng D Trung niên 4 StandardW,T3
21:07:54 15/11334386Chung kếtHạng D Trung niên 2 StandardW,T4
21:10:54 15/11335282Chung kếtHạng FA Thiếu nhi 2 StandardW,T,VW,SF,Q3
21:18:24 15/11336162Chung kếtHạng E1 Trung niên 1 LatinC2
21:19:54 15/1133773Chung kếtHạng E1 Thiếu niên 1 LatinC3
21:21:24 15/11338425Chung kếtHạng F1 U12 LatinC5
21:22:54 15/11339443Chung kếtHạng E1 U12 LatinC1
21:24:24 15/11340145Chung kếtHạng E1 Người lớn LatinC3
21:25:54 15/11341429Chung kếtHạng F5 U12 LatinP3
21:27:24 15/11342432Chung kếtHạng FB U12 LatinS,C,R,J6
21:33:24 15/11343157Chung kếtHạng B Người lớn LatinS,C,R,J3
21:39:24 15/11344167Chung kếtHạng D Trung niên 1 LatinC,R2
21:42:24 15/11345430Chung kếtHạng FD U12 LatinC,R6
21:45:24 15/11346176Chung kếtHạng D Trung niên 2 LatinC,R0
21:48:24 15/11347155Chung kếtHạng D Người lớn LatinC,R4
21:51:24 15/11348431Chung kếtHạng FC U12 LatinC,R,J8
21:55:54 15/11349163Chung kếtHạng E2 Trung niên 1 LatinR4
21:57:24 15/11350172Chung kếtHạng E2 Trung niên 2 LatinR3
21:58:54 15/11351426Chung kếtHạng F2 U12 LatinR6
22:00:24 15/11352146Chung kếtHạng E2 Người lớn LatinR3
22:01:54 15/11353428Chung kếtHạng F4 U12 LatinS6
22:03:24 15/11354433Chung kếtHạng FA U12 LatinS,C,R,P,J6
22:10 15/11238355368Chung kếtHạng A Người lớn Standard(W),T,VW,SF,(Q)9
Trao giải và bế mạc

Khiêu vũ thể thao, thông tin giải đấu, đăng ký thi đấu online, khieu vu the thao, giai khieu vu, giải khiêu vũ, dance sport, nhảy nghệ thuật

Khiêu vũ thể thao, thông tin giải đấu, đăng ký thi đấu online, khieu vu the thao, giai khieu vu, giải khiêu vũ, dance sport, nhảy nghệ thuật