Chương trình thi đấu Giải Vô địch KVTT Hải Phòng mở rộng Lần thứ XVI năm 2020

Gi:PhSKTEventSKSMã NDVòngNội dungĐiệuSố đôi
08:00 10/11425Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi Latin Việt Tiệp 8R3
08:01:00 10/12426Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi Latin Việt Tiệp 9R3
08:02:00 10/13427Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi Latin Việt Tiệp 10R3
08:03:00 10/14428Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi Latin Việt Tiệp 11R4
08:04:00 10/15429Chung kếtHạng F2 Thiếu niên Latin Việt Tiệp 12R3
08:05:00 10/16433Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi Latin Việt Tiệp 16R3
08:06:00 10/17441Chung kếtHạng F2 Nhi đồng Latin CLB DS Quận Kiến An HPR3
08:07:00 10/18418Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin Việt Tiệp 1C3
08:08:00 10/19419Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin Việt Tiệp 2C3
08:09:00 10/110420Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin Việt Tiệp 4C3
08:10:00 10/111421Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin Việt Tiệp 3C3
08:11:00 10/112422Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin Việt Tiệp 5C3
08:12:00 10/113423Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin Việt Tiệp 6C3
08:13:00 10/114431Chung kếtHạng E1 Thiếu nhi Latin Việt Tiệp 14C3
08:14:00 10/115432Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin Việt Tiệp 15C3
08:15:00 10/116313Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin Các CLB C3
08:16:00 10/117315Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Các CLB C3
08:17:00 10/118319Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin Các CLB C3
08:18:00 10/119323Chung kếtHạng F1 Thiếu niên Latin Các CLB C3
08:19:00 10/120326Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin Các CLB C3
08:20:00 10/121328Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Các CLB C3
08:21:00 10/122343Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Các CLB C3
08:22:00 10/123344Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Các CLB C3
08:23:00 10/124354Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin NC4C3
08:24:00 10/125355Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin NC5C3
08:25:00 10/126358Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin CB các CLB 02C3
08:26:00 10/127361Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin CB các CLB 01C3
08:27:00 10/128364Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin Các CLB NC7C3
08:28:00 10/129365Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin Cac CLB NC8C3
08:29:00 10/130368Chung kếtHạng F1 Thiếu niên 1 Latin Các CLB NC11C3
08:30:00 10/131369Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin CLB Tú Trần Vô địch Hải PhòngC2
08:31:00 10/132370Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin CLB Tú Trần Vô địch Hải PhòngC3
08:32:00 10/133371Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin CLB Tú Trần Vô địch Hải PhòngC3
08:33:00 10/134372Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin CLB Tú Trần Vô địch Hải PhòngC2
08:34:00 10/135384Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin các CLBC3
08:35:00 10/136385Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin Các CLBC3
08:36:00 10/137386Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Các CLBC3
08:37:00 10/138387Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin Các CLBC3
08:38:00 10/139396Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin Các CLBC2
08:39:00 10/140434Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin Các Câu Lạc Bộ 1C3
08:40:00 10/141440Chung kếtHạng F1 Nhi đồng 1 Latin CLB DS Quận Kiến An HPC3
08:41:00 10/142442Chung kếtHạng E1 Thiếu nhi 1 Latin CLB DS Quận Kiến An HPC3
08:42:00 10/143435Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin Các Câu Lạc Bộ 2C3
08:43:00 10/144439Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin Các CLBC3
08:44:00 10/145444Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin - CLB MydanceC3
08:45:00 10/146450Chung kếtHạng F1 Thiếu Nhi 1 Latin DanceSport HDC3
08:46:00 10/147436Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin Các Câu Lạc BộC3
08:47:00 10/148451Chung kếtHạng F1 Thiếu Nhi 2 Latin DanceSport HDC3
08:48:00 10/149454Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin CHƯƠNG DANCESPORT CLUB 1C4
08:49:00 10/150455Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin CHƯƠNG DANCESPORT CLUB 2C4
08:50:00 10/151459Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin Các CLB 1C3
08:51:00 10/152446Chung kếtHạng F1 Thanh niên Latin CLB TJC3
08:52:00 10/153447Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin CLB TJC3
08:53:00 10/15459392Bán kếtHạng FA Vô địch Latin Bắc NinhS,C,R,P,J10
09:01:36 10/155318Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Latin Các CLB C,R4
09:03:36 10/156322Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Latin Các CLB C,R3
09:05:36 10/157381Chung kếtHạng FD Nhi đồng Latin Các CLBC,R3
09:07:36 10/158331Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Latin Các CLB C,R3
09:09:36 10/15459392Chung kếtHạng FA Vô địch Latin Bắc NinhS,C,R,P,J10
09:14:36 10/160335Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Latin Các CLB C,R3
09:16:36 10/161342Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Latin Các CLB C,R3
09:18:36 10/162346Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Latin CLB Phong Lưu - Hà NamC,R2
09:20:36 10/163347Chung kếtHạng Fd Thiếu nhi 1 Latin CLB Phong Lưu - Hà NamC,R3
09:22:36 10/164382Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Latin Các CLBC,R3
09:24:36 10/165383Chung kếtHạng FD Nhi đồng Latin Các CLBC,R3
09:26:36 10/166394Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Latin Các CLBC,R4
09:28:36 10/167395Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Latin Các CLBC,R3
09:30:36 10/168397Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Latin Các CLBC,R3
09:32:36 10/169403Chung kếtHạng FD Thiếu nhi Latin Các CLBC,R3
09:34:36 10/170443Chung kếtHạng D Thiếu nhi 1 Latin CLB DS Quận Kiến An HPC,R2
09:36:36 10/171452Chung kếtHạng Fd Thiếu Nhi 2 Latin DanceSport HDC,R3
09:38:36 10/172351Chung kếtHạng F3 Thiếu nhi 2 Latin NC1J3
09:39:36 10/173352Chung kếtHạng F3 Thiếu nhi 2 Latin NC2J3
09:40:36 10/174353Chung kếtHạng F3 Thiếu nhi 2 Latin NC3J3
09:41:36 10/175400Chung kếtHạng F3 Thiếu nhi 2 Latin Các CLB J2
09:42:36 10/176380Chung kếtHạng Fc Thiếu nhi 2 Latin vô địch CLB Phong Lưu - Hà NamC,R,J3
09:45:36 10/177430Chung kếtHạng FC Thiếu nhi Latin Việt Tiệp 13C,R,J3
09:48:36 10/178438Chung kếtHạng FC Thiếu nhi Latin - CLB MydanceC,R,J3
09:51:36 10/179458Chung kếtHạng C Thiếu Nhi Latin - Mydance Rising StarC,R,J2
09:54:36 10/18081100Bán kếtHạng A Thanh niên LatinS,C,R,P,J9
10:00 10/1Khai mạc giải
10:30:00 10/18081100Chung kếtHạng A Thanh niên LatinS,C,R,P,J9
10:38:30 10/182250Chung kếtHạng A Thanh niên StandardW,T,VW,SF,Q5
10:47:00 10/183389Chung kếtHạng F2 Thanh niên Latin Ninh Bình DancesportR2
10:48:00 10/184445Chung kếtHạng F2 Latin Rising Star - CLB MydanceR3
10:49:00 10/185453Chung kếtHạng F2 Nhi đồng Latin DanceSport HDR3
10:50:00 10/186390Chung kếtHạng FB Thiếu nhi 1 Latin Bắc Ninh Dancesport 1S,C,R,J3
10:54:00 10/187391Chung kếtHạng FB Thiếu nhi 1 Latin Bắc Ninh Dancesport 2S,C,R,J3
10:58:00 10/188456Chung kếtHạng D Rising Stars standard mở rộngW,T3
11:00:00 10/189408Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi Latin VĐ Ninh Bình 5R2
11:01:00 10/190414Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi Latin VĐ Ninh Bình 11R3
11:02:00 10/191415Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi Latin VĐ Ninh Bình 12R3
11:03:00 10/192416Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi Latin VĐ Ninh Bình 13R3
11:04:00 10/193417Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi Latin VĐ Ninh Bình 14R3
11:05:00 10/194388Chung kếtHạng F1 Thanh niên Latin Ninh Bình DancesportC2
11:06:00 10/195407Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin VĐ Ninh Bình 4C2
11:07:00 10/196409Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin VĐ Ninh Bình 6C2
11:08:00 10/197410Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin VĐ Ninh Bình 7C3
11:09:00 10/198411Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin VĐ Ninh Bình 8C3
11:10:00 10/199412Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin VĐ Ninh Bình 9C3
11:11:00 10/1100413Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin VĐ Ninh Bình 10C2
11:12:00 10/110110444Bán kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 LatinC17
11:18:48 10/11021056Bán kếtHạng F1 Nhi đồng LatinC11
11:23:48 10/110380Chung kếtHạng E1 Thiếu niên 2 LatinC2
11:25:30 10/110110444Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 LatinC17
11:27:12 10/11021056Chung kếtHạng F1 Nhi đồng LatinC11
11:28:54 10/110685Chung kếtHạng F1 Thiếu niên 2 LatinC5
11:30:36 10/110750Chung kếtHạng FD1 Thiếu nhi 2 LatinC,J3
11:34:00 10/110810Chung kếtHạng FD1 Nhi đồng LatinC,J5
11:37:24 10/110911249Bán kếtHạng FD Thiếu nhi 2 LatinC,R16
11:45:54 10/11101139Bán kếtHạng FD Nhi đồng LatinC,R11
11:52:36 10/111154Chung kếtHạng FD5 Thiếu nhi 2 LatinS,J3
11:56:00 10/110911249Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 2 LatinC,R16
11:59:24 10/11101139Chung kếtHạng FD Nhi đồng LatinC,R11
12:02:48 10/111453Chung kếtHạng FD4 Thiếu nhi 2 LatinR,S3
12:06:12 10/111579Chung kếtHạng D Thiếu niên 2 LatinC,R3
12:09:36 10/11162Chung kếtHạng D Nhi đồng LatinC,R1
12:13:00 10/111790Chung kếtHạng FD Thiếu niên 2 LatinC,R4
Đồng diễn
12:16:24 10/1118149Chung kếtĐồng diễn trẻ em SD7
12:41:24 10/1119150Chung kếtĐồng diễn người lớnSD10
13:11:24 10/112055Chung kếtHạng FC Thiếu nhi 2 LatinC,R,J7
13:16:30 10/112112Chung kếtHạng FC Nhi đồng LatinC,R,J6
13:21:36 10/112291Chung kếtHạng FC Thiếu niên 2 LatinC,R,J4
13:26:42 10/11231Chung kếtHạng C Nhi đồng LatinC,R,J2
13:31:48 10/112452Chung kếtHạng FD3 Thiếu nhi 2 LatinC,S3
13:35:12 10/112546Chung kếtHạng F3 Thiếu nhi 2 LatinJ3
13:36:54 10/11268Chung kếtHạng F3 Nhi đồng LatinJ3
13:38:36 10/112748Chung kếtHạng F5 Thiếu nhi 2 LatinP2
13:40:18 10/11283Chung kếtHạng E1 Nhi đồng LatinC2
13:42:00 10/112913256Bán kếtHạng FB Thiếu nhi 2 LatinS,C,R,J8
13:51:48 10/113077Chung kếtHạng B Thiếu niên 2 LatinS,C,R,J3
13:58:36 10/113192Chung kếtHạng FB Thiếu niên 2 LatinS,C,R,J4
14:05:24 10/112913256Chung kếtHạng FB Thiếu nhi 2 LatinS,C,R,J8
14:12:12 10/11335Chung kếtHạng E3 Nhi đồng LatinJ2
14:13:54 10/113413745Bán kếtHạng F2 Thiếu nhi 2 LatinR13
14:19:30 10/11357Chung kếtHạng F2 Nhi đồng LatinR9
14:21:12 10/113686Chung kếtHạng F2 Thiếu niên 2 LatinR4
14:22:54 10/113413745Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 2 LatinR13
14:24:36 10/11384Chung kếtHạng E2 Nhi đồng LatinR2
14:26:18 10/1139379Chung kếtHạng Ten dances Ngôi sao mới Latin & Standard CK TeamS,C,R,P,J,W,T,VW,SF,6
14:36:18 10/114051Chung kếtHạng FD2 Thiếu nhi 2 LatinR,J6
14:39:42 10/114111Chung kếtHạng FD2 Nhi đồng LatinR,J4
14:43:06 10/114247Chung kếtHạng F4 Thiếu nhi 2 LatinS4
14:44:48 10/114383Chung kếtHạng E4 Thiếu niên 2 LatinS2
14:46:30 10/114488Chung kếtHạng F4 Thiếu niên 2 LatinS4
14:48:12 10/114557Chung kếtHạng FA Thiếu nhi 2 LatinS,C,R,P,J7
14:56:42 10/114676Chung kếtHạng A Thiếu niên 2 LatinS,C,R,P,J6
15:05:12 10/114793Chung kếtHạng FA Thiếu niên 2 LatinS,C,R,P,J4
15:13:42 10/114815122Tứ kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 LatinC25
15:25:12 10/1149138Chung kếtHạng E1 Trung niên 4 LatinC3
15:26:54 10/115015367Bán kếtHạng F1 Thiếu niên 1 LatinC15
15:33:24 10/114815115422Bán kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 LatinC25
15:35:06 10/1152117Chung kếtHạng E1 Trung niên 1 LatinC0
15:36:48 10/115015367Chung kếtHạng F1 Thiếu niên 1 LatinC15
15:38:30 10/115115422Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 LatinC25
15:40:12 10/115539Chung kếtHạng E1 Thiếu nhi 2 LatinC7
15:41:54 10/115627Chung kếtHạng FD1 Thiếu nhi 1 LatinC,J6
15:45:18 10/115716026Bán kếtHạng FD Thiếu nhi 1 LatinC,R15
15:53:48 10/115816172Bán kếtHạng FD Thiếu niên 1 LatinC,R11
16:00:30 10/1159137Chung kếtHạng D Trung niên 4 LatinC,R4
16:03:54 10/115716026Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 1 LatinC,R15
16:07:18 10/115816172Chung kếtHạng FD Thiếu niên 1 LatinC,R11
16:10:42 10/1162116Chung kếtHạng D Trung niên 1 LatinC,R2
16:14:06 10/116338Chung kếtHạng D Thiếu nhi 2 LatinC,R6
16:17:30 10/1164457Chung kếtHạng A vô địch standard Super StarsW,T,V,F,Q3
16:22:30 10/116532Chung kếtHạng FC Thiếu nhi 1 LatinC,R,J7
16:27:36 10/116673Chung kếtHạng FC Thiếu niên 1 LatinC,R,J4
16:32:42 10/116737Chung kếtHạng C Thiếu nhi 2 LatinC,R,J4
16:37:48 10/116829Chung kếtHạng FD3 Thiếu nhi 1 LatinC,S4
16:41:12 10/116924Chung kếtHạng F3 Thiếu nhi 1 LatinJ4
16:42:54 10/117069Chung kếtHạng F3 Thiếu niên 1 LatinJ3
16:44:36 10/117141Chung kếtHạng E3 Thiếu nhi 2 LatinJ3
16:46:18 10/117233Chung kếtHạng FB Thiếu nhi 1 LatinS,C,R,J5
16:53:06 10/117374Chung kếtHạng FB Thiếu niên 1 LatinS,C,R,J5
16:59:54 10/117436Chung kếtHạng B Thiếu nhi 2 LatinS,C,R,J3
17:06:42 10/117514Chung kếtHạng B Thiếu nhi 1 LatinS,C,R,J2
17:13:30 10/117671Chung kếtHạng F5 Thiếu niên 1 LatinP1
17:15:12 10/117743Chung kếtHạng E5 Thiếu nhi 2 LatinP2
17:16:54 10/117818123Tứ kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 LatinR19
17:24:54 10/117918268Bán kếtHạng F2 Thiếu niên 1 LatinR9
17:29:36 10/118028Chung kếtHạng FD2 Thiếu nhi 1 LatinR,J4
17:33:00 10/117818118423Bán kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 LatinR19
17:34:42 10/117918268Chung kếtHạng F2 Thiếu niên 1 LatinR9
17:36:24 10/1183139Chung kếtHạng E2 Trung niên 4 LatinR3
17:38:06 10/118118423Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 LatinR19
17:39:48 10/1185118Chung kếtHạng E2 Trung niên 1 LatinR2
17:41:30 10/1186120Chung kếtHạng F2 Trung niên 1 LatinR4
17:43:12 10/118740Chung kếtHạng E2 Thiếu nhi 2 LatinR4
17:44:54 10/1188101Chung kếtHạng B Thanh niên LatinS,C,R,J5
17:51:42 10/118925Chung kếtHạng F4 Thiếu nhi 1 LatinS4
17:53:24 10/119070Chung kếtHạng F4 Thiếu niên 1 LatinS3
17:55:06 10/119142Chung kếtHạng E4 Thiếu nhi 2 LatinS3
17:56:48 10/119234Chung kếtHạng FA Thiếu nhi 1 LatinS,C,R,P,J3
18:05:18 10/119375Chung kếtHạng FA Thiếu niên 1 LatinS,C,R,P,J4
18:13:48 10/1194102Chung kếtHạng C Thanh niên LatinC,R,J4
18:18:54 10/119530Chung kếtHạng FD4 Thiếu nhi 1 LatinR,S4
18:22:18 10/119635Chung kếtHạng A Thiếu nhi 2 LatinS,C,R,P,J2
18:30:48 10/119794Chung kếtHạng A Dưới 21 tuổi LatinS,C,R,P,J4
18:39:18 10/119831Chung kếtHạng FD5 Thiếu nhi 1 LatinS,J4
18:42:42 10/1199103Chung kếtHạng D Thanh niên LatinC,R4
18:46:06 10/120016Chung kếtHạng D Thiếu nhi 1 LatinC,R2
18:49:30 10/1201123Chung kếtHạng D Trung niên 2 LatinC,R2
18:52:54 10/1202257Chung kếtHạng E4 Thanh niên StandardF3
18:54:36 10/1203124Chung kếtHạng E1 Trung niên 2 LatinC2
18:56:18 10/120417Chung kếtHạng E1 Thiếu nhi 1 LatinC3
18:58:00 10/1205256Chung kếtHạng E3 Thanh niên StandardQ5
18:59:42 10/120615Chung kếtHạng C Thiếu nhi 1 LatinC,R,J2
19:04:48 10/1207207Chung kếtHạng FA Thiếu nhi 2 StandardW,T,VW,SF,Q2
19:13:18 10/1208226Chung kếtHạng A Thiếu niên 2 StandardW,T,VW,SF,Q4
19:21:48 10/120918Chung kếtHạng E2 Thiếu nhi 1 LatinR3
19:23:30 10/1210275Chung kếtHạng E2 Trung niên 2 StandardT2
19:25:12 10/1211218Chung kếtHạng F2 Thiếu niên 1 StandardT2
19:26:54 10/1212220255Bán kếtHạng E2 Thanh niên StandardT10
19:31:54 10/121319Chung kếtHạng E3 Thiếu nhi 1 LatinJ2
19:33:36 10/1214268Chung kếtHạng E2 Trung niên 1 StandardT3
19:35:18 10/1215236Chung kếtHạng F2 Thiếu niên 2 StandardT2
19:37:00 10/1216258Chung kếtHạng E5 Thanh niên StandardVW2
19:38:42 10/1217289Chung kếtHạng E2 Trung niên 4 StandardT2
19:40:24 10/1218246Chung kếtHạng C Dưới 21 tuổi StandardW,T,Q3
19:45:30 10/1219265Chung kếtHạng C Trung niên 1 StandardW,T,Q2
19:50:36 10/1212220255Chung kếtHạng E2 Thanh niên StandardT10
19:52:18 10/1221205Chung kếtHạng FC Thiếu nhi 2 StandardW,T,Q2
19:57:24 10/1222252Chung kếtHạng C Thanh niên StandardW,T,Q8
20:02:30 10/1223172Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 StandardW3
20:04:12 10/1224274Chung kếtHạng E1 Trung niên 2 StandardW4
20:05:54 10/1225217Chung kếtHạng F1 Thiếu niên 1 StandardW3
20:07:36 10/1226267Chung kếtHạng E1 Trung niên 1 StandardW3
20:09:18 10/1227183Chung kếtHạng FB Thiếu nhi 1 StandardW,T,SF,Q1
20:16:06 10/1228242Chung kếtHạng FB Thiếu niên 2 StandardW,T,SF,Q1
20:22:54 10/1229251Chung kếtHạng B Thanh niên StandardW,T,SF,Q4
20:29:42 10/1230269Chung kếtHạng F1 Trung niên 1 StandardW2
20:31:24 10/1231156Chung kếtHạng F1 Nhi đồng StandardW4
20:33:06 10/1232294Chung kếtHạng E1 Trung niên 5 StandardW2
20:34:48 10/1233194Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 StandardW3
20:36:30 10/1234237288Bán kếtHạng E1 Trung niên 4 StandardW10
20:41:30 10/1235235Chung kếtHạng F1 Thiếu niên 2 StandardW3
20:43:12 10/1236283Chung kếtHạng F1 Trung niên 3 StandardW3
20:44:54 10/1234237288Chung kếtHạng E1 Trung niên 4 StandardW10
20:46:36 10/1238254Chung kếtHạng E1 Thanh niên StandardW8
20:48:18 10/1239297Chung kếtHạng E1 Trung niên 6 StandardW2
20:50:00 10/1240184Chung kếtHạng FA Thiếu nhi 1 StandardW,T,VW,SF,Q1
20:58:30 10/1241243Chung kếtHạng FA Thiếu niên 2 StandardW,T,VW,SF,Q2
21:07:00 10/1242177Chung kếtHạng FD1 Thiếu nhi 1 StandardW,Q3
21:10:24 10/1243449Chung kếtHạng FD1 Nhi đồng StandardW,Q3
21:13:48 10/1244253253Bán kếtHạng D Thanh niên StandardW,T11
21:20:30 10/1245273Chung kếtHạng D Trung niên 2 StandardW,T3
21:23:54 10/1246247Chung kếtHạng D Dưới 21 tuổi StandardW,T3
21:27:18 10/1247266Chung kếtHạng D Trung niên 1 StandardW,T7
21:30:42 10/1248176Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 1 StandardW,T3
21:34:06 10/1249293Chung kếtHạng D Trung niên 5 StandardW,T2
21:37:30 10/1250199Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 2 StandardW,T2
21:40:54 10/1251287Chung kếtHạng D Trung niên 4 StandardW,T2
21:44:18 10/1252240Chung kếtHạng FD Thiếu niên 2 StandardW,T3
21:47:42 10/1244253253Chung kếtHạng D Thanh niên StandardW,T11
21:51:06 10/1254296Chung kếtHạng D Trung niên 6 StandardW,T2
21:54:30 10/1255225Chung kếtHạng FA Thiếu niên 1 StandardW,T,VW,SF,Q3
22:03:00 10/1256208Chung kếtHạng A Thiếu niên 1 StandardW,T,VW,SF,Q0
Trao giải và bế mạc

Khiêu vũ thể thao, thông tin giải đấu, đăng ký thi đấu online, khieu vu the thao, giai khieu vu, giải khiêu vũ, dance sport, nhảy nghệ thuật

Khiêu vũ thể thao, thông tin giải đấu, đăng ký thi đấu online, khieu vu the thao, giai khieu vu, giải khiêu vũ, dance sport, nhảy nghệ thuật