Chương trình thi đấu Giải KVTT Quốc tế Cúp Thăng Long mở rộng lần thứ 8 năm 2022

Gi:PhSKTEventSKSMã NDVòngNội dungĐiệuSố đôi
07:45 22/101208Chung kếtĐồng diễn - FormationFormation40
10:25:00 22/102533Chung kếtHạng E1 Trung niên Standard Các CLBW3
10:25:42 22/103551Chung kếtHạng C Thanh niên Standard Các CLBW,T,VW3
10:27:48 22/104573Chung kếtHạng D Thanh Niên Standard Vô địch Thăng LongW,T2
10:29:12 22/105574Chung kếtHạng D Cao Niên Standard Vô địch TLOCW,T3
10:30:36 22/106356Chung kếtHạng F2 Solo Trung niên StandardT2
10:31:54 22/107550Chung kếtHạng A Thanh niên Standard Các CLBW,T,VW,SF,Q3
10:35:24 22/108200Chung kếtHạng D Cộng tuổi 110 LatinC,R3
10:38:00 22/109163Chung kếtHạng D Trung niên 2 LatinC,R3
10:40:36 22/1010101Chung kếtHạng FD Trẻ LatinC,R3
10:43:12 22/1011188Chung kếtHạng D Trung niên 4 LatinC,R2
10:45:48 22/1012146Chung kếtHạng FD Solo Trung niên LatinC,R7
10:48:24 22/1013204Chung kếtHạng D Thầy trò LatinC,R3
10:51:00 22/1014164Chung kếtHạng E1 Trung niên 2 LatinC3
10:52:18 22/1015189Chung kếtHạng E1 Trung niên 4 LatinC2
10:53:36 22/1016147Chung kếtHạng F1 Solo Trung niên LatinC5
10:54:54 22/1017201Chung kếtHạng E1 Cộng tuổi 110 LatinC3
10:56:12 22/1018187Chung kếtHạng C Trung niên 4 LatinC,R,J2
11:00:06 22/1019104Chung kếtHạng F3 Trẻ LatinJ4
11:01:24 22/1020165Chung kếtHạng E2 Trung niên 2 LatinR3
11:02:42 22/1021190Chung kếtHạng E2 Trung niên 4 LatinR2
11:04:00 22/1022148Chung kếtHạng F2 Solo Trung niên LatinR5
11:05:18 22/1023202Chung kếtHạng E2 Cộng tuổi 110 LatinR3
11:06:36 22/1024167Chung kếtHạng E4 Trung niên 2 LatinS2
11:07:54 22/1025161Chung kếtHạng B Trung niên 2 LatinS,C,R,J3
11:15:54 22/102699Chung kếtHạng FB Trẻ LatinS,C,R,J3
11:21:06 22/1027153Chung kếtHạng B Trung niên 1 LatinS,C,R,J2
11:26:18 22/1028194Chung kếtHạng E1 Trung niên 5 LatinC2
11:27:36 22/1029156Chung kếtHạng E1 Trung niên 1 LatinC2
11:28:54 22/1030205Chung kếtHạng E1 Thầy trò LatinC2
11:30:12 22/1031171Chung kếtHạng E1 Trung niên 3 LatinC3
11:31:30 22/1032102Chung kếtHạng F1 Trẻ LatinC4
11:32:48 22/1033193Chung kếtHạng D Trung niên 5 LatinC,R2
11:35:24 22/1034155Chung kếtHạng D Trung niên 1 LatinC,R2
11:38:00 22/1035106Chung kếtHạng F5 Trẻ LatinP3
11:39:18 22/1036170Chung kếtHạng D Trung niên 3 LatinC,R3
11:41:54 22/1037158Chung kếtHạng E3 Trung niên 1 LatinJ2
11:43:12 22/1038203Chung kếtHạng C Thầy trò LatinC,R,J2
11:47:06 22/1039195Chung kếtHạng E2 Trung niên 5 LatinR2
11:48:24 22/1040103Chung kếtHạng F2 Trẻ LatinR4
11:49:42 22/1041157Chung kếtHạng E2 Trung niên 1 LatinR2
11:51:00 22/1042206Chung kếtHạng E2 Thầy trò LatinR2
11:52:18 22/1043105Chung kếtHạng F4 Trẻ LatinS3
11:53:36 22/1044154Chung kếtHạng C Trung niên 1 LatinC,R,J2
11:57:30 22/1045100Chung kếtHạng FC Trẻ LatinC,R,J4
12:01:24 22/1046192Chung kếtHạng C Trung niên 5 LatinC,R,J2
12:05:18 22/1047169Chung kếtHạng C Trung niên 3 LatinC,R,J2
12:09:12 22/104889Chung kếtHạng A Trẻ LatinS,C,R,P,J4
12:15:42 22/104998Chung kếtHạng FA Trẻ LatinS,C,R,P,J3
14:00 22/10Khai mạc tại sàn thi đấu số 1
14:30:00 22/1050125Chung kếtHạng A Người lớn LatinC(s),S,R,P(s),J6
14:50:00 22/1051333Chung kếtHạng A Người lớn StandardV(s),W,T,SF(s),Q7
15:10:00 22/1052108Chung kếtHạng B Trước Thanh niên LatinS,C,R,J2
15:15:12 22/1053135Chung kếtHạng FB Người lớn LatinS,C,R,J3
15:20:24 22/1054122Chung kếtHạng F3 Trước Thanh niên LatinJ3
15:21:42 22/105590Chung kếtHạng B Trẻ LatinS,C,R,J4
15:26:54 22/1056117Chung kếtHạng FB Trước Thanh niên LatinS,C,R,J3
15:32:06 22/1057111Chung kếtHạng E1 Trước Thanh niên LatinC2
15:33:24 22/1058138Chung kếtHạng F1 Người lớn LatinC3
15:34:42 22/105993Chung kếtHạng E1 Trẻ LatinC3
15:36:00 22/1060126Chung kếtHạng B Người lớn LatinS,C,R,J4
15:41:12 22/1061120Chung kếtHạng F1 Trước Thanh niên LatinC3
15:42:30 22/1062129Chung kếtHạng E1 Người lớn LatinC3
15:43:48 22/1063109Chung kếtHạng C Trước Thanh niên LatinC,R,J3
15:47:42 22/1064136Chung kếtHạng FC Người lớn LatinC,R,J3
15:51:36 22/106591Chung kếtHạng C Trẻ LatinC,R,J3
15:55:30 22/1066118Chung kếtHạng FC Trước Thanh niên LatinC,R,J3
16:01:30 22/1067127Chung kếtHạng C Người lớn LatinC,R,J4
16:07:30 22/1068112Chung kếtHạng E2 Trước Thanh niên LatinR2
16:08:48 22/1069139Chung kếtHạng F2 Người lớn LatinR3
16:10:06 22/107094Chung kếtHạng E2 Trẻ LatinR3
16:11:24 22/1071121Chung kếtHạng F2 Trước Thanh niên LatinR3
16:12:42 22/1072130Chung kếtHạng E2 Người lớn LatinR3
16:14:00 22/1073110Chung kếtHạng D Trước Thanh niên LatinC,R3
16:16:36 22/1074137Chung kếtHạng FD Người lớn LatinC,R3
16:19:12 22/107592Chung kếtHạng D Trẻ LatinC,R3
16:21:48 22/1076119Chung kếtHạng FD Trước Thanh niên LatinC,R3
16:24:24 22/1077128Chung kếtHạng D Người lớn LatinC,R5
16:28:24 22/1078123Chung kếtHạng F4 Trước Thanh niên LatinS3
16:29:42 22/1079107Chung kếtHạng A Trước Thanh niên LatinS,C,R,P,J4
16:39:42 22/1080134Chung kếtHạng FA Người lớn LatinS,C,R,P,J3
16:49:42 22/1081116Chung kếtHạng FA Trước Thanh niên LatinS,C,R,P,J2
16:59:42 22/108289335Bán kếtHạng C Người lớn StandardW,T,Q9
17:05:42 22/1083374Chung kếtHạng E3 Trung niên 2 StandardQ2
17:07:00 22/1084399Chung kếtHạng E3 Trung niên 4 StandardQ3
17:08:18 22/1085339Chung kếtHạng E3 Người lớn StandardQ4
17:09:36 22/1086396Chung kếtHạng D Trung niên 4 StandardW,T3
17:12:12 22/1087309Chung kếtHạng FD Trẻ StandardW,T3
17:14:48 22/108890371Bán kếtHạng D Trung niên 2 StandardW,T9
17:17:24 22/108289335Chung kếtHạng C Người lớn StandardW,T,Q9
17:25:24 22/108890371Chung kếtHạng D Trung niên 2 StandardW,T9
17:29:24 22/1091395Chung kếtHạng C Trung niên 4 StandardW,T,Q3
17:33:18 22/109296408Bán kếtHạng D Cộng tuổi 110 StandardW,T10
17:38:54 22/1093354Chung kếtHạng FD Solo Trung niên StandardW,T2
17:41:30 22/1094300Chung kếtHạng D Trẻ StandardW,T2
17:44:06 22/1095336Chung kếtHạng D Người lớn StandardW,T4
17:46:42 22/109296408Chung kếtHạng D Cộng tuổi 110 StandardW,T10
17:50:42 22/1097313Chung kếtHạng F4 Trẻ StandardSF3
17:52:00 22/1098375Chung kếtHạng E4 Trung niên 2 StandardSF3
17:53:18 22/1099358Chung kếtHạng F4 Solo Trung niên StandardSF2
17:54:36 22/10100340Chung kếtHạng E4 Người lớn StandardSF4
17:55:54 22/10101105373Bán kếtHạng E2 Trung niên 2 StandardT9
17:57:54 22/10102311Chung kếtHạng F2 Trẻ StandardT2
17:59:12 22/10103398Chung kếtHạng E2 Trung niên 4 StandardT3
18:00:30 22/10104338Chung kếtHạng E2 Người lớn StandardT5
18:02:30 22/10101105373Chung kếtHạng E2 Trung niên 2 StandardT9
18:03:48 22/10106370Chung kếtHạng C Trung niên 2 StandardW,T,Q4
18:11:48 22/10107411Chung kếtHạng C Thầy trò StandardW,T,Q3
18:19:48 22/10108112410Bán kếtHạng E2 Cộng tuổi 110 StandardT9
18:21:06 22/10109314Chung kếtHạng F5 Trẻ StandardVW2
18:22:24 22/10110376Chung kếtHạng E5 Trung niên 2 StandardVW3
18:23:42 22/10111341Chung kếtHạng E5 Người lớn StandardVW5
18:25:00 22/10108112410Chung kếtHạng E2 Cộng tuổi 110 StandardT9
18:26:18 22/10113310Chung kếtHạng F1 Trẻ StandardW4
18:27:36 22/10114116372Bán kếtHạng E1 Trung niên 2 StandardW9
18:28:54 22/10115120409Bán kếtHạng E1 Cộng tuổi 110 StandardW10
18:33:12 22/10114116372Chung kếtHạng E1 Trung niên 2 StandardW9
18:34:30 22/10117355Chung kếtHạng F1 Solo Trung niên StandardW2
18:35:48 22/10118397Chung kếtHạng E1 Trung niên 4 StandardW4
18:37:06 22/10119337Chung kếtHạng E1 Người lớn StandardW8
18:38:24 22/10115120409Chung kếtHạng E1 Cộng tuổi 110 StandardW10
18:39:42 22/10121301Chung kếtHạng E1 Trẻ StandardW2
18:41:00 22/10122369Chung kếtHạng B Trung niên 2 StandardW,T,SF,Q4
18:49:00 22/10123334Chung kếtHạng B Người lớn StandardW,T,SF,Q6
18:57:00 22/10124377Chung kếtHạng C Trung niên 3 StandardW,T,Q7
19:05:00 22/10125317Chung kếtHạng C Trước Thanh niên StandardW,T,Q2
19:08:54 22/10126362Chung kếtHạng C Trung niên 1 StandardW,T,Q4
19:14:54 22/10127381Chung kếtHạng E3 Trung niên 3 StandardQ5
19:16:12 22/10128312Chung kếtHạng F3 Trẻ StandardQ3
19:17:30 22/10129366Chung kếtHạng E3 Trung niên 1 StandardQ3
19:18:48 22/10130135380Bán kếtHạng E2 Trung niên 3 StandardT9
19:20:48 22/10131367Chung kếtHạng E4 Trung niên 1 StandardSF3
19:22:06 22/10132389Chung kếtHạng F4 Solo Cao niên StandardSF2
19:23:24 22/10133404Chung kếtHạng E3 Trung niên 5 StandardQ2
19:24:42 22/10134415Chung kếtHạng E3 Thầy trò StandardQ2
19:26:00 22/10130135380Chung kếtHạng E2 Trung niên 3 StandardT9
19:27:18 22/10136407Chung kếtHạng E2 Cộng tuổi 100 StandardT3
19:28:36 22/10137403Chung kếtHạng E2 Trung niên 5 StandardT3
19:29:54 22/10138139379Bán kếtHạng E1 Trung niên 3 StandardW10
19:35:54 22/10138139379Chung kếtHạng E1 Trung niên 3 StandardW10
19:37:54 22/10140365Chung kếtHạng E2 Trung niên 1 StandardT3
19:39:12 22/10141414Chung kếtHạng E2 Thầy trò StandardT3
19:40:30 22/10142323Chung kếtHạng E5 Trước Thanh niên StandardVW2
19:41:48 22/10143368Chung kếtHạng E5 Trung niên 1 StandardVW2
19:43:06 22/10144316Chung kếtHạng B Trước Thanh niên StandardW,T,SF,Q2
19:48:18 22/10145361Chung kếtHạng B Trung niên 1 StandardW,T,VW,Q4
19:53:30 22/10146406Chung kếtHạng E1 Cộng tuổi 100 StandardW4
19:54:48 22/10147319Chung kếtHạng E1 Trước Thanh niên StandardW3
19:56:06 22/10148402Chung kếtHạng E1 Trung niên 5 StandardW3
19:57:24 22/10149364Chung kếtHạng E1 Trung niên 1 StandardW4
19:58:42 22/10150392Chung kếtHạng E1 Cao niên StandardW4
20:00:00 22/10151413Chung kếtHạng E1 Thầy trò StandardW5
20:01:18 22/10152156378Bán kếtHạng D Trung niên 3 StandardW,T10
20:06:54 22/10153405Chung kếtHạng D Cộng tuổi 100 StandardW,T6
20:10:54 22/10154363Chung kếtHạng D Trung niên 1 StandardW,T3
20:13:30 22/10155385Chung kếtHạng FD Solo Cao niên StandardW,T2
20:16:06 22/10152156378Chung kếtHạng D Trung niên 3 StandardW,T10
20:20:06 22/10157401Chung kếtHạng D Trung niên 5 StandardW,T3
20:22:42 22/10158412Chung kếtHạng D Thầy trò StandardW,T5
20:26:42 22/10159161360Bán kếtHạng A Trung niên 1 StandardW,T,VW,SF,Q7
20:36:42 22/10160315Chung kếtHạng A Trước Thanh niên StandardW,T,VW,SF,Q2
20:46:42 22/10159161360Chung kếtHạng A Trung niên 1 StandardW,T,VW,SF,Q7
07:45 22/10Sàn thi đấu thứ 2
08:00:00 22/10162487Chung kếtHạng FA Thiếu nhi Latin Luân Oanh DancesportS,C,R,P,J3
08:03:30 22/10163507Chung kếtHạng FB Thiếu nhi Latin Các CLB N1S,C,R,J3
08:06:18 22/10164489Chung kếtHạng FC Thiếu niên Latin Các CLBC,R,J4
08:08:24 22/10165509Chung kếtHạng FC Thiếu nhi Latin Các CLB N1C,R,J4
08:10:30 22/10166510Chung kếtHạng FC Thiếu nhi Latin Các CLB N2C,R,J3
08:12:36 22/10167558Chung kếtHạng C Thiếu nhi Latin vô địch các CLBC,R,J2
08:14:42 22/10168588Chung kếtHạng FC Thiếu niên 1 Latin New Life CenterC,R,J3
08:16:48 22/10169427Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin Các CLB 01C3
08:17:30 22/10170436Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Trung Tâm VH&TT Q.Cầu GiấyC3
08:18:12 22/10171454Chung kếtHạng E1 Thiếu nhi 2 Latin Linh Anh AcademyC2
08:18:54 22/10172419Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin SC DanceC4
08:19:36 22/10173428Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Các CLB 01C3
08:20:18 22/10174437Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Trung Tâm VH&TT Q.Cầu GiấyC3
08:21:00 22/10175429Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin Các CLB 01C3
08:21:42 22/10176430Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Các CLB 02C3
08:22:24 22/10177421Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin SC DanceC4
08:23:06 22/10178431Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin Các CLB 02C3
08:23:48 22/10179457Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Linh Anh Academy 1C3
08:24:30 22/10180438Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Trung Tâm VH&TT Q.Cầu GiấyC4
08:25:12 22/10181432Chung kếtHạng F1 Thiếu niên 1 Latin Các CLB 01C3
08:25:54 22/10182433Chung kếtHạng F1 Thiếu niên 1 Latin Các CLB 02C3
08:26:36 22/10183458Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin Linh Anh Academy 2C3
08:27:18 22/10184434Chung kếtHạng F1 Thiếu niên 1 Latin C - Các CLB 03C3
08:28:00 22/10185435Chung kếtHạng F1 Thiếu niên 1 Latin C- Các CLB 04C4
08:28:42 22/10186450Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Trung Tâm VH&TT Q.Cầu GiấyC3
08:29:24 22/10187451Chung kếtHạng E1 Nhi đồng Latin S-High DanceC3
08:30:06 22/10188452Chung kếtHạng E1 Thiếu nhi 2 Latin S-High DanceC3
08:30:48 22/10189459Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin Linh Anh Academy 3C4
08:31:30 22/10190460Chung kếtHạng F1 Thiếu niên 1 Latin New Life CenterC3
08:32:12 22/10191462Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin New Life CenterC3
08:32:54 22/10192463Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin Linh Anh AcademyC3
08:33:36 22/10193468Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLBC3
08:34:18 22/10194469Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin Vô Địch các CLBC3
08:35:00 22/10195472Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Vô Địch Các CLBC3
08:35:42 22/10196477Chung kếtHạng F1 Thiếu niên Latin CLB TJC3
08:36:24 22/10197479Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin M - DANCEC3
08:37:06 22/10198480Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin M - DANCEC3
08:37:48 22/10199482Chung kếtHạng F1 Thiếu niên 1 Latin Up DanceC3
08:38:30 22/10200485Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin Việt Tiệp 1C3
08:39:12 22/10201486Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin Việt Tiệp 2C2
08:39:54 22/10202491Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latinn HP Dance 1C3
08:40:36 22/10203492Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Cung VHTT Thanh niên Hải PhòngC2
08:41:18 22/10204493Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Cung VHTT Thanh niên Hải PhòngC3
08:42:00 22/10205494Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin HP Dance 2C3
08:42:42 22/10206496Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin HP Dance 3C3
08:43:24 22/10207497Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin Luân Oanh DancesportC3
08:44:06 22/10208516Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin Các CLB N1C4
08:44:48 22/10209542Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin CLB Mydance (Nhóm 1)C3
08:45:30 22/10210517Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin Các CLB N2C3
08:46:12 22/10211518Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin Vô địch Ninh BìnhC3
08:46:54 22/10212519Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin Các CLB N2C3
08:47:36 22/10213521Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin Các CLB N3C3
08:48:18 22/10214543Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin CLB Mydance (Nhóm 2)C4
08:49:00 22/10215575Chung kếtHạng F1 - Nhi đồng Latin - CLB Mydance ( Nhóm 4)C3
08:49:42 22/10216529Chung kếtHạng F1 Trung niên Latin Các CLBC3
08:50:24 22/10217569Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin Vô Địch Các Câu Lạc BộC3
08:51:06 22/10218531Chung kếtHạng E1 Thiếu nhi Latin Các CLBC3
08:51:48 22/10219544Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin CLB Mydance (Nhóm 3)C4
08:52:30 22/10220552Chung kếtHạng E1 Thiếu nhi Latin vô địch các CLBC4
08:53:12 22/10221594Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi latin CLB KV Hoàng Liệt nhóm 2C3
08:53:54 22/10222559Chung kếtHạng E1 Thiếu nhi Latin Vô địch các CLB 1C3
08:54:36 22/10223576Chung kếtHạng F1 - Thiếu nhi 1 - Latin CLB Mydance (Nhóm 4)C3
08:55:18 22/10224560Chung kếtHạng E1 Thiếu nhi Latin vô địch các CLB 2C3
08:56:00 22/10225589Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi latin CLB KV Đức Thắng nhóm 4C3
08:56:42 22/10226570Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin Vô Địch Các Câu Lạc BộC3
08:57:24 22/10227590Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi latin CLB KV Đức Thắng nhóm 2C3
08:58:06 22/10228578Chung kếtHạng F1 - Thiếu nhi 1 - Latin - CLB Mydance (Nhóm 5)C3
08:58:48 22/10229571Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin Vô Địch Các Câu Lạc BộC3
08:59:30 22/10230591Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi latin CLB KV Đức Thắng nhóm 1C3
09:00:12 22/10231580Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin Vô Địch Các Câu Lạc BộC3
09:00:54 22/10232592Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi latin CLB KV Đức Thắng nhóm 3C3
09:01:36 22/10233581Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin Các CLB S-D1C3
09:02:18 22/10234593Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi latin CLB KV Hoàng Liệt nhóm 1C3
09:03:00 22/10235522Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin Các CLB N4C2
09:03:42 22/10236595Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi latin CLB KV Hoàng Liệt nhóm 3C3
09:04:24 22/10237474Chung kếtHạng FD1 Thiếu nhi 1 Latin Vô Địch Các CLBC,J3
09:05:48 22/10238470Chung kếtHạng FD3 Thiếu nhi 1 Latin Vô Địch các CLBC,J3
09:07:12 22/10239471Chung kếtHạng FD3 Thiếu nhi 2 Latin Vô Địch các CLBC,J3
09:08:36 22/10240476Chung kếtHạng FD1 Thiếu nhi 2 Latin Vô Địch Các CLBC,J3
09:10:00 22/10241475Chung kếtHạng FD1 Thiếu nhi 2 Latin Vô Địch Các CLBC,J3
09:11:24 22/10242245539Bán kếtHạng FD Vô địch Nhi đồng Latin CLB MydanceC,R12
09:16:24 22/10243246540Bán kếtHạng FD Vô địch Thiếu nhi 1 - CLB MydanceC,R10
09:20:48 22/10244247541Bán kếtHạng FD Vô địch Thiếu nhi 2 - CLB MydanceC,R10
09:25:12 22/10242245539Chung kếtHạng FD Vô địch Nhi đồng Latin CLB MydanceC,R12
09:26:36 22/10243246540Chung kếtHạng FD Vô địch Thiếu nhi 1 - CLB MydanceC,R10
09:28:00 22/10244247541Chung kếtHạng FD Vô địch Thiếu nhi 2 - CLB MydanceC,R10
09:29:24 22/10248498Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Latin Cung VHTT Thanh niên Hải PhòngC,R3
09:30:48 22/10249453Chung kếtHạng D Thiếu nhi 2 Latin Linh Anh AcademyC,R3
09:32:12 22/10250461Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Latin Linh Anh AcademyC,R3
09:33:36 22/10251481Chung kếtHạng FD Thiếu nhi Latin M - DANCEC,R3
09:35:00 22/10252511Chung kếtHạng FD Thiếu nhi Latin Các CLB N1C,R3
09:36:24 22/10253483Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Latin Up DanceC,R3
09:37:48 22/10254501Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Latin Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng 2C,R2
09:39:12 22/10255455Chung kếtHạng D Thiếu nhi 1 Latin Linh Anh Academy 1C,R3
09:40:36 22/10256512Chung kếtHạng FD Thiếu nhi Latin Các CLB N2C,R4
09:42:00 22/10257545Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Latin CLB Mydance (Nhóm 1)C,R3
09:43:24 22/10258555Chung kếtHạng D Thiếu nhi Latin vô địch các CLB 2C,R2
09:44:48 22/10259513Chung kếtHạng FD Thiếu nhi Latin Các CLB N3C,R4
09:46:12 22/10260503Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin Cung VHTT Thanh niên Hải PhòngC,R3
09:47:36 22/10261553Chung kếtHạng D Thiếu nhi Latin vô địch các CLBC,R2
09:49:00 22/10262456Chung kếtHạng D Thiếu nhi 1 Latin Linh Anh Academy 2C,R3
09:50:24 22/10263546Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Latin CLB Mydance (Nhóm 2)C,R3
09:51:48 22/10264532Chung kếtHạng D Thiếu nhi Latin Các CLBC,R2
09:53:12 22/10265554Chung kếtHạng D Thiếu nhi Latin vô địch các CLB 1C,R2
09:54:36 22/10266536Chung kếtHạng FD Nhi đồng Latin - CLB MydanceC,R3
09:56:00 22/10267537Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Latin - CLB MydanceC,R3
09:57:24 22/10268547Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Latin CLB Mydance (Nhóm 3)C,R3
09:58:48 22/10269548Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Latin CLB Mydance (Nhóm 1)C,R3
10:00:12 22/10270556Chung kếtHạng D Thiếu nhi Latin vô địch các ClLB 3C,R2
10:01:36 22/10271557Chung kếtHạng D Thiếu nhi Latin vô địch các CLB 4C,R2
10:03:00 22/10272549Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Latin CLB Mydance (Nhóm 2)C,R3
10:04:24 22/10273579Chung kếtHạng FD - Thiếu nhi 1 Latin - CLB Mydance (Nhóm 4)C,R3
10:05:48 22/10274587Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Latin Linh Anh AcademyC,R3
10:07:12 22/10275585Chung kếtHạng FD Thiếu niên Latin Sonata AcademyC,R3
10:08:36 22/10276423Chung kếtHạng F3 Thiếu nhi Latin TLD CLUB Hà TĩnhJ2
10:09:18 22/10277424Chung kếtHạng F3 Thiếu nhi Latin Vô địch các CLBJ3
10:10:00 22/10278500Chung kếtHạng F3 Thiếu nhi Latin Luân Oanh DancesportJ3
10:10:42 22/10279586Chung kếtHạng F3 Thiếu nhi Latin Các CLB S-D JJive3
10:11:24 22/10280420Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin SC DanceR4
10:12:06 22/10281422Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 2 Latin SC DanceR4
10:12:48 22/10282441Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 2 Latin Rumba - Newton 02R3
10:13:30 22/10283465Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 2 Latin Linh Anh AcademyR3
10:14:12 22/10284444Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 2 Latin Vô địch các CLBR3
10:14:54 22/10285445Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLBR4
10:15:36 22/10286490Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin Cung VHTT Thanh niên Hải PhòngR3
10:16:18 22/10287446Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLBR3
10:17:00 22/10288447Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLBR3
10:17:42 22/10289448Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLBR3
10:18:24 22/10290449Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLBR4
10:19:06 22/10291467Chung kếtHạng F2 Thiếu niên 1 Latin Linh Anh AcademyR3
10:19:48 22/10292478Chung kếtHạng E2 Thiếu niên Latin CLB TJR3
10:20:30 22/10293484Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 2 Latin Up DanceR3
10:21:12 22/10294505Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 2 Latin Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng 2R3
10:21:54 22/10295520Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi Latin Vô địch Ninh BìnhR2
10:22:36 22/10296524Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi Latin Các CLB N1R4
10:23:18 22/10297530Chung kếtHạng F2 Trung niên Latin Các CLBR3
10:24:00 22/10298535Chung kếtHạng E2 Thiếu nhi Latin Các CLBR3
10:24:42 22/10299572Chung kếtHạng D Trung Niên Standard vô địch Thăng LongW,T3
10:26:06 22/10300565Chung kếtHạng F4 Thiếu nhi Latin Trường TT 10/10S4
10:26:48 22/10301464Chung kếtHạng F4 Thiếu nhi 2 Latin Linh Anh AcademyS3
10:27:30 22/10302425Chung kếtHạng F4 Thiếu nhi Latin Vô địch các CLB 1S2
10:28:12 22/10303563Chung kếtHạng F4 Thiếu nhi Latin ST1S3
10:28:54 22/10304426Chung kếtHạng F4 Thiếu nhi Latin Vô địch các CLB 2S3
10:29:36 22/10305466Chung kếtHạng F4 Thiếu nhi 1 Latin Linh Anh AcademyS3
10:30:18 22/10306504Chung kếtHạng F4 Thiếu nhi Latin Luân Oanh DancesportS3
10:31:00 22/10307564Chung kếtHạng F4 Thiếu nhi Latin ST2S3
10:31:42 22/10308567Chung kếtHạng E4 Thiếu niên Latin ST3S3
10:32:24 22/10309506Chung kếtHạng F1 Thiếu niên Standard Thăng LongW5
10:30 22/10Phần thi đấu mở rộng
10:30:00 22/10310274Chung kếtHạng F1 Thiếu niên 1 StandardW8
10:31:18 22/10311232Chung kếtHạng FD1 Thiếu nhi 1 StandardW,Q4
10:33:54 22/10312253Chung kếtHạng FD1 Thiếu nhi 2 StandardW,Q5
10:36:30 22/10313235Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 StandardW3
10:37:48 22/10314265Chung kếtHạng E1 Thiếu niên 1 StandardW2
10:39:06 22/10315292Chung kếtHạng F1 Thiếu niên 2 StandardW7
10:40:24 22/10316244Chung kếtHạng E1 Thiếu nhi 2 StandardW3
10:41:42 22/10317318256Bán kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 StandardW10
10:46:18 22/10317318256Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 StandardW10
10:47:36 22/10319233Chung kếtHạng FD2 Thiếu nhi 1 StandardW,SF4
10:50:12 22/10320254Chung kếtHạng FD2 Thiếu nhi 2 StandardW,SF5
10:52:48 22/10321223Chung kếtHạng E1 Thiếu nhi 1 StandardW2
10:54:06 22/10322252Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 2 StandardW,T7
10:56:42 22/10323291Chung kếtHạng FD Thiếu niên 2 StandardW,T5
10:59:18 22/10324222Chung kếtHạng D Thiếu nhi 1 StandardW,T2
11:01:54 22/10325231Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 1 StandardW,T3
11:04:30 22/10326273Chung kếtHạng FD Thiếu niên 1 StandardW,T5
11:07:06 22/10327243Chung kếtHạng D Thiếu nhi 2 StandardW,T4
11:09:42 22/10328282Chung kếtHạng D Thiếu niên 2 StandardW,T2
11:12:18 22/10329230Chung kếtHạng FC Thiếu nhi 1 StandardW,T,Q3
11:16:12 22/10330272Chung kếtHạng FC Thiếu niên 1 StandardW,T,Q2
11:20:06 22/10331251Chung kếtHạng FC Thiếu nhi 2 StandardW,T,Q3
11:24:00 22/10332290Chung kếtHạng FC Thiếu niên 2 StandardW,T,Q5
11:27:54 22/10333276Chung kếtHạng F3 Thiếu niên 1 StandardQ3
11:29:12 22/10334258Chung kếtHạng F3 Thiếu nhi 2 StandardQ3
11:30:30 22/10335294Chung kếtHạng F3 Thiếu niên 2 StandardQ3
11:31:48 22/10336229Chung kếtHạng FB Thiếu nhi 1 StandardW,T,SF,Q3
11:37:00 22/10337250Chung kếtHạng FB Thiếu nhi 2 StandardW,T,SF,Q3
11:42:12 22/10338224Chung kếtHạng E2 Thiếu nhi 1 StandardT2
11:43:30 22/10339236Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 StandardT3
11:44:48 22/10340275Chung kếtHạng F2 Thiếu niên 1 StandardT4
11:46:06 22/10341245Chung kếtHạng E2 Thiếu nhi 2 StandardT3
11:47:24 22/10342257Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 2 StandardT6
11:48:42 22/10343293Chung kếtHạng F2 Thiếu niên 2 StandardT4
11:50:00 22/10344261Chung kếtHạng A Thiếu niên 1 StandardW,T,VW,SF,Q3
11:56:30 22/10345277Chung kếtHạng F4 Thiếu niên 1 StandardSF3
11:57:48 22/10346259Chung kếtHạng F4 Thiếu nhi 2 StandardSF3
11:59:06 22/10347295Chung kếtHạng F4 Thiếu niên 2 StandardSF3
12:00:24 22/10348240Chung kếtHạng A Thiếu nhi 2 StandardW,T,VW,SF,Q2
12:06:54 22/10349249Chung kếtHạng FA Thiếu nhi 2 StandardW,T,VW,SF,Q5
12:13:24 22/10350239Chung kếtHạng F5 Thiếu nhi 1 StandardVW2
12:14:42 22/10351278Chung kếtHạng F5 Thiếu niên 1 StandardVW6
12:16:00 22/10352260Chung kếtHạng F5 Thiếu nhi 2 StandardVW4
12:17:18 22/10353296Chung kếtHạng F5 Thiếu niên 2 StandardVW4
12:18:36 22/10354279Chung kếtHạng A Thiếu niên 2 StandardW,T,VW,SF,Q4
12:25:06 22/10355288Chung kếtHạng FA Thiếu niên 2 StandardW,T,VW,SF,Q3
12:31:36 22/10356234Chung kếtHạng FD3 Thiếu nhi 1 StandardW,VW3
12:34:12 22/10357255Chung kếtHạng FD3 Thiếu nhi 2 StandardW,VW3
14:00 22/10Lịch thi đấu buổi chiều
14:45:00 22/1035835927Vòng 1/8Hạng F1 Thiếu nhi 1 LatinC29
14:55:00 22/1035835936027Tứ kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 LatinC29
14:57:36 22/1035936036127Bán kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 LatinC29
14:58:54 22/1036036127Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 LatinC29
15:00:12 22/1036236366Tứ kếtHạng F1 Thiếu niên 1 LatinC22
15:08:06 22/1036236336466Bán kếtHạng F1 Thiếu niên 1 LatinC22
15:09:24 22/1036336466Chung kếtHạng F1 Thiếu niên 1 LatinC22
15:10:42 22/1036536645Tứ kếtHạng FD1 Thiếu nhi 2 LatinC,J20
15:19:18 22/1036536636845Bán kếtHạng FD1 Thiếu nhi 2 LatinC,J20
15:21:54 22/1036737063Bán kếtHạng FB Thiếu niên 1 LatinS,C,R,J11
15:30:24 22/1036636845Chung kếtHạng FD1 Thiếu nhi 2 LatinC,J20
15:33:00 22/1036924Chung kếtHạng FD1 Thiếu nhi 1 LatinC,J7
15:35:36 22/1036737063Chung kếtHạng FB Thiếu niên 1 LatinS,C,R,J11
15:40:48 22/1037121Chung kếtHạng FB Thiếu nhi 1 LatinS,C,R,J6
15:46:00 22/1037237347Bán kếtHạng FD3 Thiếu nhi 2 LatinC,P14
15:52:48 22/1037237347Chung kếtHạng FD3 Thiếu nhi 2 LatinC,P14
15:55:24 22/1037426Chung kếtHạng FD3 Thiếu nhi 1 LatinC,P3
15:58:00 22/1037537628Tứ kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 LatinR26
16:08:00 22/1037537637728Bán kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 LatinR26
16:09:18 22/1037637728Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 LatinR26
16:10:36 22/1037837967Tứ kếtHạng F2 Thiếu niên 1 LatinR21
16:17:54 22/1037837938067Bán kếtHạng F2 Thiếu niên 1 LatinR21
16:19:12 22/1037938067Chung kếtHạng F2 Thiếu niên 1 LatinR21
16:20:30 22/1038138246Tứ kếtHạng FD2 Thiếu nhi 2 LatinC,S22
16:29:42 22/1038138238346Bán kếtHạng FD2 Thiếu nhi 2 LatinC,S22
16:32:18 22/1038238346Chung kếtHạng FD2 Thiếu nhi 2 LatinC,S22
16:34:54 22/1038425Chung kếtHạng FD2 Thiếu nhi 1 LatinC,S8
16:37:30 22/1038538623Bán kếtHạng FD Thiếu nhi 1 LatinC,R12
16:43:42 22/1038538623Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 1 LatinC,R12
16:46:18 22/1038738865Bán kếtHạng FD Thiếu niên 1 LatinC,R16
16:54:00 22/1038738865Chung kếtHạng FD Thiếu niên 1 LatinC,R16
16:56:36 22/1038939048Vòng 1/8Hạng F1 Thiếu nhi 2 LatinC40
17:13:24 22/1038939039148Tứ kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 LatinC40
17:16:00 22/1039039139248Bán kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 LatinC40
17:17:18 22/1039139248Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 LatinC40
17:18:36 22/103933948Tứ kếtHạng F1 Nhi đồng LatinC23
17:28:06 22/103933943958Bán kếtHạng F1 Nhi đồng LatinC23
17:29:24 22/103943958Chung kếtHạng F1 Nhi đồng LatinC23
17:30:42 22/1039639768Bán kếtHạng F3 Thiếu niên 1 LatinJ12
17:35:36 22/1039639768Chung kếtHạng F3 Thiếu niên 1 LatinJ12
17:36:54 22/1039829Chung kếtHạng F3 Thiếu nhi 1 LatinJ5
17:38:12 22/103993Chung kếtHạng E1 Nhi đồng LatinC3
17:39:30 22/1040075Chung kếtHạng E1 Thiếu niên 2 LatinC5
17:40:48 22/1040140244Vòng 1/8Hạng FD Thiếu nhi 2 LatinC,R43
17:55:48 22/1040140240344Tứ kếtHạng FD Thiếu nhi 2 LatinC,R43
18:01:00 22/1040240340444Bán kếtHạng FD Thiếu nhi 2 LatinC,R43
18:03:36 22/1040340444Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 2 LatinC,R43
18:06:12 22/1040574Chung kếtHạng D Thiếu niên 2 LatinC,R5
18:08:48 22/104064077Bán kếtHạng FD Nhi đồng LatinC,R11
18:12:48 22/104064077Chung kếtHạng FD Nhi đồng LatinC,R11
18:15:24 22/104082Chung kếtHạng D Nhi đồng LatinC,R2
18:18:00 22/1040931Chung kếtHạng F5 Thiếu nhi 1 LatinP4
18:19:18 22/1041070Chung kếtHạng F5 Thiếu niên 1 LatinP6
18:20:36 22/1041152Chung kếtHạng F5 Thiếu nhi 2 LatinP8
18:21:54 22/1041279Chung kếtHạng E5 Thiếu niên 2 LatinP3
18:23:12 22/1041322Chung kếtHạng FC Thiếu nhi 1 LatinC,R,J5
18:27:06 22/1041464Chung kếtHạng FC Thiếu niên 1 LatinC,R,J8
18:31:00 22/1041541651Bán kếtHạng F4 Thiếu nhi 2 LatinS15
18:35:00 22/1041541651Chung kếtHạng F4 Thiếu nhi 2 LatinS15
18:36:18 22/1041778Chung kếtHạng E4 Thiếu niên 2 LatinS2
18:37:36 22/1041888Chung kếtHạng F5 Thiếu niên 2 LatinP3
18:38:54 22/1041942242Bán kếtHạng FB Thiếu nhi 2 LatinS,C,R,J11
18:47:24 22/1042020Chung kếtHạng FA Thiếu nhi 1 LatinS,C,R,P,J7
18:53:54 22/1042162Chung kếtHạng FA Thiếu niên 1 LatinS,C,R,P,J5
19:00:24 22/1041942242Chung kếtHạng FB Thiếu nhi 2 LatinS,C,R,J11
19:05:36 22/1042372Chung kếtHạng B Thiếu niên 2 LatinS,C,R,J5
19:10:48 22/1042442569Bán kếtHạng F4 Thiếu niên 1 LatinS14
19:13:48 22/1042442569Chung kếtHạng F4 Thiếu niên 1 LatinS14
19:15:06 22/1042642750Bán kếtHạng F3 Thiếu nhi 2 LatinJ14
19:20:36 22/1042642750Chung kếtHạng F3 Thiếu nhi 2 LatinJ14
19:21:54 22/1042842910Bán kếtHạng F3 Nhi đồng LatinJ11
19:26:30 22/1042842910Chung kếtHạng F3 Nhi đồng LatinJ11
19:27:48 22/1043077Chung kếtHạng E3 Thiếu niên 2 LatinJ5
19:29:06 22/1043143243Tứ kếtHạng FC Thiếu nhi 2 LatinC,R,J24
19:44:06 22/1043143243443Bán kếtHạng FC Thiếu nhi 2 LatinC,R,J24
19:48:00 22/1043373Chung kếtHạng C Thiếu niên 2 LatinC,R,J3
19:51:54 22/1043243443Chung kếtHạng FC Thiếu nhi 2 LatinC,R,J24
19:55:48 22/104356Chung kếtHạng FC Nhi đồng LatinC,R,J6
19:59:42 22/1043630Chung kếtHạng F4 Thiếu nhi 1 LatinS4
20:01:00 22/1043743849Vòng 1/8Hạng F2 Thiếu nhi 2 LatinR34
20:11:00 22/1043743843949Tứ kếtHạng F2 Thiếu nhi 2 LatinR34
20:13:36 22/1043843944049Bán kếtHạng F2 Thiếu nhi 2 LatinR34
20:14:54 22/1043944049Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 2 LatinR34
20:16:12 22/104419Chung kếtHạng F2 Nhi đồng LatinR7
20:17:30 22/104424Chung kếtHạng E2 Nhi đồng LatinR2
20:18:48 22/1044376Chung kếtHạng E2 Thiếu niên 2 LatinR4
20:20:06 22/1044454Chung kếtHạng B Thiếu niên 1 LatinS,C,R,J4
20:25:18 22/1044544841Bán kếtHạng FA Thiếu nhi 2 LatinS,C,R,P,J14
20:36:00 22/1044615Chung kếtHạng E1 Thiếu nhi 1 LatinC6
20:37:18 22/1044757Chung kếtHạng E1 Thiếu niên 1 LatinC7
20:38:36 22/1044544841Chung kếtHạng FA Thiếu nhi 2 LatinS,C,R,P,J14
20:45:06 22/1044971Chung kếtHạng A Thiếu niên 2 LatinS,C,R,P,J3
20:51:36 22/1045036Chung kếtHạng E1 Thiếu nhi 2 LatinC9
20:52:54 22/1045184Chung kếtHạng F1 Thiếu niên 2 LatinC7
20:54:12 22/1045233Chung kếtHạng B Thiếu nhi 2 LatinS,C,R,J4
20:59:24 22/1045381Chung kếtHạng FB Thiếu niên 2 LatinS,C,R,J3
21:04:36 22/1045417Chung kếtHạng E3 Thiếu nhi 1 LatinJ4
21:05:54 22/1045559Chung kếtHạng E3 Thiếu niên 1 LatinJ5
21:07:12 22/1045614Chung kếtHạng D Thiếu nhi 1 LatinC,R4
21:09:48 22/1045756Chung kếtHạng D Thiếu niên 1 LatinC,R7
21:12:24 22/1045838Chung kếtHạng E3 Thiếu nhi 2 LatinJ5
21:13:42 22/1045986Chung kếtHạng F3 Thiếu niên 2 LatinJ9
21:15:00 22/1046035Chung kếtHạng D Thiếu nhi 2 LatinC,R7
21:17:36 22/1046183Chung kếtHạng FD Thiếu niên 2 LatinC,R9
21:20:12 22/1046261Chung kếtHạng E5 Thiếu niên 1 LatinP2
21:21:30 22/1046340Chung kếtHạng E5 Thiếu nhi 2 LatinP3
21:22:48 22/1046413Chung kếtHạng C Thiếu nhi 1 LatinC,R,J4
21:26:42 22/1046555Chung kếtHạng C Thiếu niên 1 LatinC,R,J3
21:30:36 22/1046634Chung kếtHạng C Thiếu nhi 2 LatinC,R,J5
21:34:30 22/1046782Chung kếtHạng FC Thiếu niên 2 LatinC,R,J7
21:38:24 22/1046816Chung kếtHạng E2 Thiếu nhi 1 LatinR5
21:39:42 22/1046958Chung kếtHạng E2 Thiếu niên 1 LatinR6
21:41:00 22/1047053Chung kếtHạng A Thiếu niên 1 LatinS,C,R,P,J3
21:47:30 22/1047137Chung kếtHạng E2 Thiếu nhi 2 LatinR7
21:48:48 22/1047285Chung kếtHạng F2 Thiếu niên 2 LatinR8
21:50:06 22/1047318Chung kếtHạng E4 Thiếu nhi 1 LatinS3
21:51:24 22/1047460Chung kếtHạng E4 Thiếu niên 1 LatinS2
21:52:42 22/1047539Chung kếtHạng E4 Thiếu nhi 2 LatinS3
21:54:00 22/1047687Chung kếtHạng F4 Thiếu niên 2 LatinS6
21:55:18 22/1047732Chung kếtHạng A Thiếu nhi 2 LatinS,C,R,P,J4
22:01:48 22/1047880Chung kếtHạng FA Thiếu niên 2 LatinS,C,R,P,J3
479596Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin HPC3
Trao giải và bế mạc

Khiêu vũ thể thao, thông tin giải đấu, đăng ký thi đấu online, khieu vu the thao, giai khieu vu, giải khiêu vũ, dance sport, nhảy nghệ thuật

Khiêu vũ thể thao, thông tin giải đấu, đăng ký thi đấu online, khieu vu the thao, giai khieu vu, giải khiêu vũ, dance sport, nhảy nghệ thuật