Giải KVTT Tỉnh Hải Dương mở rộng năm 2019

Danh sách VĐV theo nội dung

Số đeoHọ tên namNS namHọ tên nữNS nữĐơn vị
ND 2: Hạng D Nhi đồng Latin - C,R
12Trần Tuấn Bảo2012Mẫn Khánh Vi20122M Dancesport
35Trần Nguyễn Anh Minh2012Trần Nguyễn Ngọc Minh2012CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
391Phạm Bảo Long2012Lê Nhã Kỳ2012Bắc Ninh DanceSport
ND 3: Hạng E1 Nhi đồng Latin - C
12Trần Tuấn Bảo2012Mẫn Khánh Vi20122M Dancesport
361Bùi Tâm Long2012Hoàng Khánh Linh2012Điệp Vũ Trường
362Hoàng Mạnh Quân2012Nguyễn Phương Anh2012Điệp Vũ Trường
35Trần Nguyễn Anh Minh2012Trần Nguyễn Ngọc Minh2012CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
391Phạm Bảo Long2012Lê Nhã Kỳ2012Bắc Ninh DanceSport
ND 4: Hạng E2 Nhi đồng Latin - R
12Trần Tuấn Bảo2012Mẫn Khánh Vi20122M Dancesport
361Bùi Tâm Long2012Hoàng Khánh Linh2012Điệp Vũ Trường
362Hoàng Mạnh Quân2012Nguyễn Phương Anh2012Điệp Vũ Trường
35Trần Nguyễn Anh Minh2012Trần Nguyễn Ngọc Minh2012CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
391Phạm Bảo Long2012Lê Nhã Kỳ2012Bắc Ninh DanceSport
ND 6: Hạng F1 Nhi đồng Latin - C
320Nguyễn Đình Chi Giao2012Trường Tiểu học Tái Sơn - Tứ Kỳ - HD
317Nguyễn Thảo Nguyên2012Trường Tiểu học Sao Đỏ 1, Chí Linh, Hải
132Nguyễn Huy Hiệu2012Colorful Art Quảng Ninh
221NGUYỄN BẢO CHI LAM2012TIỂU HỌC PHẢ LẠI 2
227PHẠM THU THẢO NGUYÊN2012TIỂU HỌC PHẢ LẠI 2
236PHẠM AN AN2013TRƯỜNG MẦM NON NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI
360Đinh Minh Hằng2012VIETSDANCE
172Nguyễn Thanh Trúc2012My Dance - sao Đỏ
174Vũ Hương Giang2013My Dance - sao Đỏ
175Nguyễn Thuỳ Dương2012My Dance - sao Đỏ
104Võ Thành Đạt2012CLB Mặt trời đỏ Sơn Tây
107Nguyễn Trần trâm Anh2013CLB Mặt trời đỏ Sơn Tây
109Phạm mai Anh2012CLB Mặt trời đỏ Sơn Tây
363Bùi Tâm Long2012Điệp Vũ Trường
313Nguyễn Bảo Trâm2012Trường Tiểu học Nguyễn Lương Bằng
365Hoàng Mạnh Quân2012Điệp Vũ Trường
366Nguyễn Phương Anh2014Điệp Vũ Trường
156Đặng Lê Kim Oanh2013Huyện Đoàn Huyện Kinh Môn
157Nguyễn Lê Thanh Trúc2013Huyện Đoàn Huyện Kinh Môn
ND 7: Hạng F2 Nhi đồng Latin - R
132Nguyễn Huy Hiệu2012Colorful Art Quảng Ninh
221NGUYỄN BẢO CHI LAM2012TIỂU HỌC PHẢ LẠI 2
142Nguyễn Tiến Đạt2012Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
236PHẠM AN AN2013TRƯỜNG MẦM NON NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI
172Nguyễn Thanh Trúc2012My Dance - sao Đỏ
175Nguyễn Thuỳ Dương2012My Dance - sao Đỏ
313Nguyễn Bảo Trâm2012Trường Tiểu học Nguyễn Lương Bằng
364Hoàng Khánh Linh2012Điệp Vũ Trường
365Hoàng Mạnh Quân2012Điệp Vũ Trường
366Nguyễn Phương Anh2014Điệp Vũ Trường
ND 8: Hạng F3 Nhi đồng Latin - J
221NGUYỄN BẢO CHI LAM2012TIỂU HỌC PHẢ LẠI 2
312Nguyễn Phương Vy2012Trường Tiểu học Lý Tự Trọng
360Đinh Minh Hằng2012VIETSDANCE
172Nguyễn Thanh Trúc2012My Dance - sao Đỏ
ND 9: Hạng FD Nhi đồng Latin - C,R
131Quách Khánh Chi2012Colorful Art Quảng Ninh
132Nguyễn Huy Hiệu2012Colorful Art Quảng Ninh
221NGUYỄN BẢO CHI LAM2012TIỂU HỌC PHẢ LẠI 2
312Nguyễn Phương Vy2012Trường Tiểu học Lý Tự Trọng
ND 10: Hạng FD1 Nhi đồng Latin - C,J
287Lương Ngọc Linh2012Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
131Quách Khánh Chi2012Colorful Art Quảng Ninh
312Nguyễn Phương Vy2012Trường Tiểu học Lý Tự Trọng
360Đinh Minh Hằng2012VIETSDANCE
313Nguyễn Bảo Trâm2012Trường Tiểu học Nguyễn Lương Bằng
ND 11: Hạng FD2 Nhi đồng Latin - R,J
287Lương Ngọc Linh2012Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
131Quách Khánh Chi2012Colorful Art Quảng Ninh
ND 12: Hạng FC Nhi đồng Latin - C,R,J
287Lương Ngọc Linh2012Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
131Quách Khánh Chi2012Colorful Art Quảng Ninh
221NGUYỄN BẢO CHI LAM2012TIỂU HỌC PHẢ LẠI 2
312Nguyễn Phương Vy2012Trường Tiểu học Lý Tự Trọng
ND 13: Hạng A Thiếu nhi 1 Latin - S,C,R,P,J
183Phạm Minh Thanh2010Nguyễn Linh Anh2010PRO-G ACADEMY
16Lê Hoàng Dương2010Lê Hương Giang2012CK TEAM
367Trần Văn Đức2010Hoàng Thị Phương2010Clb Starkid Quảng Ninh
ND 14: Hạng B Thiếu nhi 1 Latin - S,C,R,J
285Đặng Hồ Sâm2011Vũ Trần Đan Linh2011Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
183Phạm Minh Thanh2010Nguyễn Linh Anh2010PRO-G ACADEMY
16Lê Hoàng Dương2010Lê Hương Giang2012CK TEAM
367Trần Văn Đức2010Hoàng Thị Phương2010Clb Starkid Quảng Ninh
ND 15: Hạng C Thiếu nhi 1 Latin - C,R,J
281Trần Bảo Anh2010Lê Nguyễn Ngọc Anh2011Tj
285Đặng Hồ Sâm2011Vũ Trần Đan Linh2011Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
137Hoàng Kỳ2010Phạm Như Ngọc2011Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
183Phạm Minh Thanh2010Nguyễn Linh Anh2010PRO-G ACADEMY
ND 16: Hạng D Thiếu nhi 1 Latin - C,R
281Trần Bảo Anh2010Lê Nguyễn Ngọc Anh2011Tj
285Đặng Hồ Sâm2011Vũ Trần Đan Linh2011Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
248Nguyễn Quang Minh2010Phạm Bảo Khánh Linh2010Tiểu học Phả Lại 2
137Hoàng Kỳ2010Phạm Như Ngọc2011Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
138Phạm Nguyễn Phúc Lâm2012Vương Mai Khanh2010Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
ND 17: Hạng E1 Thiếu nhi 1 Latin - C
281Trần Bảo Anh2010Lê Nguyễn Ngọc Anh2011Tj
130Mai Đàm Thành Đạt2011Nguyễn Thị Thùy Dương2010Colorful Art Quảng Ninh
248Nguyễn Quang Minh2010Phạm Bảo Khánh Linh2010Tiểu học Phả Lại 2
138Phạm Nguyễn Phúc Lâm2012Vương Mai Khanh2010Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
ND 18: Hạng E2 Thiếu nhi 1 Latin - R
281Trần Bảo Anh2010Lê Nguyễn Ngọc Anh2011Tj
130Mai Đàm Thành Đạt2011Nguyễn Thị Thùy Dương2010Colorful Art Quảng Ninh
248Nguyễn Quang Minh2010Phạm Bảo Khánh Linh2010Tiểu học Phả Lại 2
139Phạm Nguyễn Phúc Lâm2012Phạm Như Ngọc2011Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
140Hoàng Kỳ2010Vương Mai Khanh2010Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
ND 19: Hạng E3 Thiếu nhi 1 Latin - J
281Trần Bảo Anh2010Lê Nguyễn Ngọc Anh2011Tj
130Mai Đàm Thành Đạt2011Nguyễn Thị Thùy Dương2010Colorful Art Quảng Ninh
248Nguyễn Quang Minh2010Phạm Bảo Khánh Linh2010Tiểu học Phả Lại 2
ND 20: Hạng E4 Thiếu nhi 1 Latin - S
130Mai Đàm Thành Đạt2011Nguyễn Thị Thùy Dương2010Colorful Art Quảng Ninh
138Phạm Nguyễn Phúc Lâm2012Vương Mai Khanh2010Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
ND 21: Hạng F1 Vô địch HD Thiếu nhi 1 Latin - C
322Nguyễn Ngọc Trúc Linh2010Trường Tiểu học Tái Sơn - Tứ Kỳ - HD
315Tăng Hương Giang2011Trường Tiểu học Sao Đỏ 1, Chí Linh, Hải
316Nguyễn Thị Quỳnh Chi2011Trường Tiểu học Sao Đỏ 1, Chí Linh, Hải
262Nguyễn Trần An Nhi2011Tiểu học Thanh Bình
266Hoàng Mai Lâm2011Tiểu học Thanh Bình
249Phạm bảo Khánh Linh2010Tiểu học Phả Lại 2
104Võ Thành Đạt2012CLB Mặt trời đỏ Sơn Tây
105Phùng Hải Yến2011CLB Mặt trời đỏ Sơn Tây
107Nguyễn Trần trâm Anh2013CLB Mặt trời đỏ Sơn Tây
108Lê Quỳnh chi2011CLB Mặt trời đỏ Sơn Tây
109Phạm mai Anh2012CLB Mặt trời đỏ Sơn Tây
110Lê Thị Thanh nga2011CLB Mặt trời đỏ Sơn Tây
ND 22: Hạng F2 Vô địch HD Thiếu nhi 1 Latin - R
315Tăng Hương Giang2011Trường Tiểu học Sao Đỏ 1, Chí Linh, Hải
316Nguyễn Thị Quỳnh Chi2011Trường Tiểu học Sao Đỏ 1, Chí Linh, Hải
249Phạm bảo Khánh Linh2010Tiểu học Phả Lại 2
ND 24: Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin - C
315Tăng Hương Giang2011Trường Tiểu học Sao Đỏ 1, Chí Linh, Hải
316Nguyễn Thị Quỳnh Chi2011Trường Tiểu học Sao Đỏ 1, Chí Linh, Hải
221NGUYỄN BẢO CHI LAM2012TIỂU HỌC PHẢ LẠI 2
246NGUYỄN VŨ NGỌC THƯ2010Tiểu học Phả Lại 1
211VŨ NGỌC NHƯ HOA2010TIỂU HỌC PHẢ LẠI 1
236PHẠM AN AN2013TRƯỜNG MẦM NON NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI
185Đỗ Hương Thảo2011PRO-G ACADEMY
190Phạm Ngọc Quỳnh Anh2010PRO-G ACADEMY
173Trần Nguyễn Bảo Châu2010My Dance - sao Đỏ
104Võ Thành Đạt2012CLB Mặt trời đỏ Sơn Tây
105Phùng Hải Yến2011CLB Mặt trời đỏ Sơn Tây
107Nguyễn Trần trâm Anh2013CLB Mặt trời đỏ Sơn Tây
108Lê Quỳnh chi2011CLB Mặt trời đỏ Sơn Tây
109Phạm mai Anh2012CLB Mặt trời đỏ Sơn Tây
110Lê Thị Thanh nga2011CLB Mặt trời đỏ Sơn Tây
245Nguyễn Tú Anh2010Tiểu Học Phả Lại 2
159Nguyễn Lê Thanh Mỹ2010Huyện Đoàn Huyện Kinh Môn
160Nguyễn Minh Châu2010Huyện Đoàn Huyện Kinh Môn
146Mai Gia Nhi2010Dancesport HD
147Nguyễn Thảo Linh2010Dancesport HD
392Bùi Bảo Chi2010Bắc Ninh DanceSport
393Tạ Thảo My2011Bắc Ninh DanceSport
ND 25: Hạng F2 Thiếu nhi 1 Latin - R
315Tăng Hương Giang2011Trường Tiểu học Sao Đỏ 1, Chí Linh, Hải
316Nguyễn Thị Quỳnh Chi2011Trường Tiểu học Sao Đỏ 1, Chí Linh, Hải
221NGUYỄN BẢO CHI LAM2012TIỂU HỌC PHẢ LẠI 2
211VŨ NGỌC NHƯ HOA2010TIỂU HỌC PHẢ LẠI 1
236PHẠM AN AN2013TRƯỜNG MẦM NON NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI
185Đỗ Hương Thảo2011PRO-G ACADEMY
173Trần Nguyễn Bảo Châu2010My Dance - sao Đỏ
245Nguyễn Tú Anh2010Tiểu Học Phả Lại 2
158Phùng Như Lê2010Huyện Đoàn Huyện Kinh Môn
159Nguyễn Lê Thanh Mỹ2010Huyện Đoàn Huyện Kinh Môn
160Nguyễn Minh Châu2010Huyện Đoàn Huyện Kinh Môn
146Mai Gia Nhi2010Dancesport HD
392Bùi Bảo Chi2010Bắc Ninh DanceSport
393Tạ Thảo My2011Bắc Ninh DanceSport
ND 26: Hạng F3 Thiếu nhi 1 Latin - J
253Trịnh Phương Trinh2012Tiểu học Thanh Bình
185Đỗ Hương Thảo2011PRO-G ACADEMY
245Nguyễn Tú Anh2010Tiểu Học Phả Lại 2
392Bùi Bảo Chi2010Bắc Ninh DanceSport
393Tạ Thảo My2011Bắc Ninh DanceSport
ND 27: Hạng F4 Thiếu nhi 1 Latin - S
358Nguyễn Hồng Anh2011VIETSDANCE
359Dương Hà My2011VIETSDANCE
185Đỗ Hương Thảo2011PRO-G ACADEMY
392Bùi Bảo Chi2010Bắc Ninh DanceSport
393Tạ Thảo My2011Bắc Ninh DanceSport
ND 28: Hạng F5 Thiếu nhi 1 Latin - P
86Vũ Viết Thiện2011CLB HH Dreamhouse
358Nguyễn Hồng Anh2011VIETSDANCE
359Dương Hà My2011VIETSDANCE
ND 29: Hạng FD Thiếu nhi 1 Latin - C,R
61Đào Bình Phương2011CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
250Trần Hồng Anh2010Tiểu học Phả Lại 2
251Trần Minh Châu2011Tiểu học Phả Lại 2
185Đỗ Hương Thảo2011PRO-G ACADEMY
245Nguyễn Tú Anh2010Tiểu Học Phả Lại 2
160Nguyễn Minh Châu2010Huyện Đoàn Huyện Kinh Môn
146Mai Gia Nhi2010Dancesport HD
392Bùi Bảo Chi2010Bắc Ninh DanceSport
393Tạ Thảo My2011Bắc Ninh DanceSport
ND 31: Hạng FD2 Thiếu nhi 1 Latin - R,J
359Dương Hà My2011VIETSDANCE
185Đỗ Hương Thảo2011PRO-G ACADEMY
ND 33: Hạng FD4 Thiếu nhi 1 Latin - R,S
359Dương Hà My2011VIETSDANCE
185Đỗ Hương Thảo2011PRO-G ACADEMY
ND 34: Hạng FD5 Thiếu nhi 1 Latin - S,J
358Nguyễn Hồng Anh2011VIETSDANCE
185Đỗ Hương Thảo2011PRO-G ACADEMY
ND 35: Hạng FC Thiếu nhi 1 Latin - C,R,J
359Dương Hà My2011VIETSDANCE
245Nguyễn Tú Anh2010Tiểu Học Phả Lại 2
ND 36: Hạng FB Thiếu nhi 1 Latin - S,C,R,J
249Phạm bảo Khánh Linh2010Tiểu học Phả Lại 2
358Nguyễn Hồng Anh2011VIETSDANCE
359Dương Hà My2011VIETSDANCE
ND 38: Hạng A Thiếu nhi 2 Latin - S,C,R,P,J
284Lê Đức Anh2008Phạm Bảo Trâm2009Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
181Nguyễn Anh Đức2008Nguyễn Gia Như2009PRO-G ACADEMY
ND 39: Hạng B Thiếu nhi 2 Latin - S,C,R,J
181Nguyễn Anh Đức2008Nguyễn Gia Như2009PRO-G ACADEMY
367Trần Văn Đức2010Hoàng Thị Phương2010Clb Starkid Quảng Ninh
ND 40: Hạng C Thiếu nhi 2 Latin - C,R,J
181Nguyễn Anh Đức2008Nguyễn Gia Như2009PRO-G ACADEMY
367Trần Văn Đức2010Hoàng Thị Phương2010Clb Starkid Quảng Ninh
ND 41: Hạng D Thiếu nhi 2 Latin - C,R
248Nguyễn Quang Minh2010Phạm Bảo Khánh Linh2010Tiểu học Phả Lại 2
133Đào Trọng Phú2008Phạm Quỳnh Anh2008Colorful Art Quảng Ninh
348Nguyễn Duy Mạnh2008Đinh Nguyễn Phương Uyên2009VIETSDANCE
183Phạm Minh Thanh2010Nguyễn Linh Anh2010PRO-G ACADEMY
ND 42: Hạng E1 Thiếu nhi 2 Latin - C
281Trần Bảo Anh2010Lê Nguyễn Ngọc Anh2011Tj
248Nguyễn Quang Minh2010Phạm Bảo Khánh Linh2010Tiểu học Phả Lại 2
133Đào Trọng Phú2008Phạm Quỳnh Anh2008Colorful Art Quảng Ninh
183Phạm Minh Thanh2010Nguyễn Linh Anh2010PRO-G ACADEMY
112Đặng Nhật Minh2008Đoàn Thị Thu Trang2008CLB Trường Tiểu học Ái Quốc
ND 43: Hạng E2 Thiếu nhi 2 Latin - R
248Nguyễn Quang Minh2010Phạm Bảo Khánh Linh2010Tiểu học Phả Lại 2
133Đào Trọng Phú2008Phạm Quỳnh Anh2008Colorful Art Quảng Ninh
183Phạm Minh Thanh2010Nguyễn Linh Anh2010PRO-G ACADEMY
ND 47: Hạng F1 Vô địch HD Thiếu nhi 2 Latin - C
314Trần Bảo Nhi2009Trường Tiểu học Sao Đỏ 1, Chí Linh, Hải
273Trịnh Phương Thảo2009Tiểu học Thanh Bình
280Nguyễn Minh Phương2008Tiểu học Thanh Bình
323Hoàng Ngọc Bảo Thy2008Trường Tiểu học Tô Hiệu - HD
114Vũ Thu Trang2008CLB Trường Tiểu học Ái Quốc
115Đặng Nhật Minh2008CLB Trường Tiểu học Ái Quốc
106Hoàng triệu vy2008CLB Mặt trời đỏ Sơn Tây
111Kiều như nguyệt2009CLB Mặt trời đỏ Sơn Tây
384Vũ Thị Mai Anh2008Trường Tiểu học Tô Hiệu - HD
ND 48: Hạng F2 Vô địch HD Thiếu nhi 2 Latin - R
323Hoàng Ngọc Bảo Thy2008Trường Tiểu học Tô Hiệu - HD
106Hoàng triệu vy2008CLB Mặt trời đỏ Sơn Tây
384Vũ Thị Mai Anh2008Trường Tiểu học Tô Hiệu - HD
ND 50: Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin - C
338Trịnh Quốc Bảo2008Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh
60Chu Khánh Ngọc2008CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
314Trần Bảo Nhi2009Trường Tiểu học Sao Đỏ 1, Chí Linh, Hải
78Vũ Thị Mai Anh2008CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
223PHƯƠNG THẢO NGUYÊN2009TIỂU HỌC PHẢ LẠI 2
247Nguyễn Khánh Ly2009Tiểu học Phả Lại 1
323Hoàng Ngọc Bảo Thy2008Trường Tiểu học Tô Hiệu - HD
26Trần Thị Mai Phương2009CLB Bảo Hân - Kim Thành - HD
27Đoàn Bảo Hân2009CLB Bảo Hân - Kim Thành - HD
186Hoàng Tài Hân2008PRO-G ACADEMY
191Nguyễn Hoàng Trà My2009PRO-G ACADEMY
192Phạm Phương Trang2009PRO-G ACADEMY
193Trịnh Quỳnh Mai2009PRO-G ACADEMY
194Nguyễn Ngọc Linh2008PRO-G ACADEMY
115Đặng Nhật Minh2008CLB Trường Tiểu học Ái Quốc
169Đào Phương Thảo2008My Dance - sao Đỏ
171Đỗ Thị Ngọc Anh2008My Dance - sao Đỏ
176Vũ Quỳnh Mai2008My Dance - sao Đỏ
104Võ Thành Đạt2012CLB Mặt trời đỏ Sơn Tây
105Phùng Hải Yến2011CLB Mặt trời đỏ Sơn Tây
106Hoàng triệu vy2008CLB Mặt trời đỏ Sơn Tây
108Lê Quỳnh chi2011CLB Mặt trời đỏ Sơn Tây
110Lê Thị Thanh nga2011CLB Mặt trời đỏ Sơn Tây
111Kiều như nguyệt2009CLB Mặt trời đỏ Sơn Tây
245Nguyễn Tú Anh2010Tiểu Học Phả Lại 2
161Đỗ Bảo Trâm2009Huyện Đoàn Huyện Kinh Môn
162Nguyễn Mai Trang2009Huyện Đoàn Huyện Kinh Môn
163Lương Bích Phương2008Huyện Đoàn Huyện Kinh Môn
164Đoàn Thị Yến Nhi2008Huyện Đoàn Huyện Kinh Môn
145Cao Đỗ Thảo My2009Dancesport HD
148Đinh Quỳnh Chi2009Dancesport HD
149Nguyễn Phương Anh2008Dancesport HD
369Nguyễn Ánh Ngọc2009Clb Starkid Quảng Ninh
ND 51: Hạng F2 Thiếu nhi 2 Latin - R
78Vũ Thị Mai Anh2008CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
323Hoàng Ngọc Bảo Thy2008Trường Tiểu học Tô Hiệu - HD
186Hoàng Tài Hân2008PRO-G ACADEMY
194Nguyễn Ngọc Linh2008PRO-G ACADEMY
167Đàm Thị Thanh Hoa2008My Dance - sao Đỏ
169Đào Phương Thảo2008My Dance - sao Đỏ
171Đỗ Thị Ngọc Anh2008My Dance - sao Đỏ
106Hoàng triệu vy2008CLB Mặt trời đỏ Sơn Tây
245Nguyễn Tú Anh2010Tiểu Học Phả Lại 2
161Đỗ Bảo Trâm2009Huyện Đoàn Huyện Kinh Môn
162Nguyễn Mai Trang2009Huyện Đoàn Huyện Kinh Môn
163Lương Bích Phương2008Huyện Đoàn Huyện Kinh Môn
164Đoàn Thị Yến Nhi2008Huyện Đoàn Huyện Kinh Môn
145Cao Đỗ Thảo My2009Dancesport HD
148Đinh Quỳnh Chi2009Dancesport HD
149Nguyễn Phương Anh2008Dancesport HD
369Nguyễn Ánh Ngọc2009Clb Starkid Quảng Ninh
ND 52: Hạng F3 Thiếu nhi 2 Latin - J
223PHƯƠNG THẢO NGUYÊN2009TIỂU HỌC PHẢ LẠI 2
352Đinh Nguyễn Phương Uyên2009VIETSDANCE
186Hoàng Tài Hân2008PRO-G ACADEMY
245Nguyễn Tú Anh2010Tiểu Học Phả Lại 2
ND 54: Hạng F5 Thiếu nhi 2 Latin - P
85Nguyễn Nhữ Minh Anh2009CLB HH Dreamhouse
83Vũ Khánh Ly2009CLB HH Dreamhouse
ND 55: Hạng FD Thiếu nhi 2 Latin - C,R
65Vũ Nguyễn Hà Anh2009CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
66Trần Thị Mai Anh2009CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
67Trần Thị Minh Anh2009CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
78Vũ Thị Mai Anh2008CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
197Lê Khánh Hà2008SMART DANCE CENTER
323Hoàng Ngọc Bảo Thy2008Trường Tiểu học Tô Hiệu - HD
186Hoàng Tài Hân2008PRO-G ACADEMY
167Đàm Thị Thanh Hoa2008My Dance - sao Đỏ
106Hoàng triệu vy2008CLB Mặt trời đỏ Sơn Tây
245Nguyễn Tú Anh2010Tiểu Học Phả Lại 2
162Nguyễn Mai Trang2009Huyện Đoàn Huyện Kinh Môn
164Đoàn Thị Yến Nhi2008Huyện Đoàn Huyện Kinh Môn
145Cao Đỗ Thảo My2009Dancesport HD
148Đinh Quỳnh Chi2009Dancesport HD
149Nguyễn Phương Anh2008Dancesport HD
368Nguyễn Hoàng Yến2009Clb Starkid Quảng Ninh
369Nguyễn Ánh Ngọc2009Clb Starkid Quảng Ninh
ND 56: Hạng FD1 Thiếu nhi 2 Latin - C,J
288Phan Châu Anh2009Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
352Đinh Nguyễn Phương Uyên2009VIETSDANCE
356Phan Cao Minh Anh2009VIETSDANCE
186Hoàng Tài Hân2008PRO-G ACADEMY
369Nguyễn Ánh Ngọc2009Clb Starkid Quảng Ninh
ND 57: Hạng FD2 Thiếu nhi 2 Latin - R,J
288Phan Châu Anh2009Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
197Lê Khánh Hà2008SMART DANCE CENTER
352Đinh Nguyễn Phương Uyên2009VIETSDANCE
356Phan Cao Minh Anh2009VIETSDANCE
186Hoàng Tài Hân2008PRO-G ACADEMY
167Đàm Thị Thanh Hoa2008My Dance - sao Đỏ
368Nguyễn Hoàng Yến2009Clb Starkid Quảng Ninh
ND 58: Hạng FD3 Thiếu nhi 2 Latin - C,S
288Phan Châu Anh2009Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
197Lê Khánh Hà2008SMART DANCE CENTER
352Đinh Nguyễn Phương Uyên2009VIETSDANCE
368Nguyễn Hoàng Yến2009Clb Starkid Quảng Ninh
ND 59: Hạng FD4 Thiếu nhi 2 Latin - R,S
288Phan Châu Anh2009Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
197Lê Khánh Hà2008SMART DANCE CENTER
352Đinh Nguyễn Phương Uyên2009VIETSDANCE
ND 61: Hạng FC Thiếu nhi 2 Latin - C,R,J
197Lê Khánh Hà2008SMART DANCE CENTER
356Phan Cao Minh Anh2009VIETSDANCE
167Đàm Thị Thanh Hoa2008My Dance - sao Đỏ
245Nguyễn Tú Anh2010Tiểu Học Phả Lại 2
368Nguyễn Hoàng Yến2009Clb Starkid Quảng Ninh
ND 62: Hạng FB Thiếu nhi 2 Latin - S,C,R,J
177Nguyễn Minh Khuê2009Ninh Bình Dancesport
352Đinh Nguyễn Phương Uyên2009VIETSDANCE
237Đàm Nguyễn Xuân Duyên2009TRƯỜNG PHỔ THÔNG SONG NGỮ LIÊN CẤP WELLS
368Nguyễn Hoàng Yến2009Clb Starkid Quảng Ninh
ND 63: Hạng FA Thiếu nhi 2 Latin - S,C,R,P,J
177Nguyễn Minh Khuê2009Ninh Bình Dancesport
352Đinh Nguyễn Phương Uyên2009VIETSDANCE
237Đàm Nguyễn Xuân Duyên2009TRƯỜNG PHỔ THÔNG SONG NGỮ LIÊN CẤP WELLS
ND 65: Hạng B Thiếu niên 1 Latin - S,C,R,J
282Trần Bảo Duy2006Lê Ngọc Tường Vy2006Tj
346Hoàng Nguyên2007Nguyễn Ngọc Bảo Lam2007VIETSDANCE
ND 66: Hạng C Thiếu niên 1 Latin - C,R,J
282Trần Bảo Duy2006Lê Ngọc Tường Vy2006Tj
346Hoàng Nguyên2007Nguyễn Ngọc Bảo Lam2007VIETSDANCE
238Cao Hàn Minh Thái2006Nguyễn Ngọc Khánh Linh2007TTVHTT-THỂ THAO TP.HẢI DƯƠNG
ND 67: Hạng D Thiếu niên 1 Latin - C,R
282Trần Bảo Duy2006Lê Ngọc Tường Vy2006Tj
135Nguyễn Tùng Lâm2006Đặng Quỳnh Hương2006Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
347Nguyễn Duy Hưng2007Nguyễn Hồng Ngọc2007VIETSDANCE
184Phạm Đức Huy2007Vũ Lê Anh Vi2008PRO-G ACADEMY
168Nguyễn Duy Anh2008Đàm Thi Thanh Hoa2008My Dance - sao Đỏ
238Cao Hàn Minh Thái2006Nguyễn Ngọc Khánh Linh2007TTVHTT-THỂ THAO TP.HẢI DƯƠNG
ND 68: Hạng E1 Thiếu niên 1 Latin - C
282Trần Bảo Duy2006Lê Ngọc Tường Vy2006Tj
135Nguyễn Tùng Lâm2006Đặng Quỳnh Hương2006Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
347Nguyễn Duy Hưng2007Nguyễn Hồng Ngọc2007VIETSDANCE
184Phạm Đức Huy2007Vũ Lê Anh Vi2008PRO-G ACADEMY
168Nguyễn Duy Anh2008Đàm Thi Thanh Hoa2008My Dance - sao Đỏ
ND 69: Hạng E2 Thiếu niên 1 Latin - R
347Nguyễn Duy Hưng2007Nguyễn Hồng Ngọc2007VIETSDANCE
184Phạm Đức Huy2007Vũ Lê Anh Vi2008PRO-G ACADEMY
168Nguyễn Duy Anh2008Đàm Thi Thanh Hoa2008My Dance - sao Đỏ
ND 70: Hạng E3 Thiếu niên 1 Latin - J
282Trần Bảo Duy2006Lê Ngọc Tường Vy2006Tj
346Hoàng Nguyên2007Nguyễn Ngọc Bảo Lam2007VIETSDANCE
184Phạm Đức Huy2007Vũ Lê Anh Vi2008PRO-G ACADEMY
ND 71: Hạng E4 Thiếu niên 1 Latin - S
135Nguyễn Tùng Lâm2006Đặng Quỳnh Hương2006Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
346Hoàng Nguyên2007Nguyễn Ngọc Bảo Lam2007VIETSDANCE
184Phạm Đức Huy2007Vũ Lê Anh Vi2008PRO-G ACADEMY
ND 73: Hạng F1 Thiếu niên 1 Latin - C
56Ngô Ánh Ngọc2007CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
286Hoàng Khánh Linh2007Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
197Lê Khánh Hà2008SMART DANCE CENTER
199Dương Ngọc Linh2006SMART DANCE CENTER
209Phương Quỳnh Anh2007THCS Phả Lại
303Lương Thị Hồng Anh2007Trường THCS Cẩm Hoàng - Cẩm Giàng - HD
187Quản Thị Thuỳ Linh2007PRO-G ACADEMY
195Lê Phạm Hà Phương2006PRO-G ACADEMY
196Trần Minh Huyền2006PRO-G ACADEMY
170Nguyễn Hà Phương2006My Dance - sao Đỏ
106Hoàng triệu vy2008CLB Mặt trời đỏ Sơn Tây
239Nguyễn Ngọc Khánh Linh2006TTVHTT-THỂ THAO TP.HẢI DƯƠNG
240Phạm Minh Anh2006TTVHTT-THỂ THAO TP.HẢI DƯƠNG
ND 74: Hạng F2 Thiếu niên 1 Latin - R
56Ngô Ánh Ngọc2007CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
286Hoàng Khánh Linh2007Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
197Lê Khánh Hà2008SMART DANCE CENTER
199Dương Ngọc Linh2006SMART DANCE CENTER
209Phương Quỳnh Anh2007THCS Phả Lại
303Lương Thị Hồng Anh2007Trường THCS Cẩm Hoàng - Cẩm Giàng - HD
187Quản Thị Thuỳ Linh2007PRO-G ACADEMY
195Lê Phạm Hà Phương2006PRO-G ACADEMY
196Trần Minh Huyền2006PRO-G ACADEMY
170Nguyễn Hà Phương2006My Dance - sao Đỏ
106Hoàng triệu vy2008CLB Mặt trời đỏ Sơn Tây
239Nguyễn Ngọc Khánh Linh2006TTVHTT-THỂ THAO TP.HẢI DƯƠNG
240Phạm Minh Anh2006TTVHTT-THỂ THAO TP.HẢI DƯƠNG
ND 75: Hạng F3 Thiếu niên 1 Latin - J
199Dương Ngọc Linh2006SMART DANCE CENTER
303Lương Thị Hồng Anh2007Trường THCS Cẩm Hoàng - Cẩm Giàng - HD
187Quản Thị Thuỳ Linh2007PRO-G ACADEMY
195Lê Phạm Hà Phương2006PRO-G ACADEMY
196Trần Minh Huyền2006PRO-G ACADEMY
170Nguyễn Hà Phương2006My Dance - sao Đỏ
ND 76: Hạng F4 Thiếu niên 1 Latin - S
199Dương Ngọc Linh2006SMART DANCE CENTER
303Lương Thị Hồng Anh2007Trường THCS Cẩm Hoàng - Cẩm Giàng - HD
187Quản Thị Thuỳ Linh2007PRO-G ACADEMY
ND 77: Hạng F5 Thiếu niên 1 Latin - P
199Dương Ngọc Linh2006SMART DANCE CENTER
187Quản Thị Thuỳ Linh2007PRO-G ACADEMY
239Nguyễn Ngọc Khánh Linh2006TTVHTT-THỂ THAO TP.HẢI DƯƠNG
ND 78: Hạng FD Thiếu niên 1 Latin - C,R
56Ngô Ánh Ngọc2007CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
199Dương Ngọc Linh2006SMART DANCE CENTER
209Phương Quỳnh Anh2007THCS Phả Lại
303Lương Thị Hồng Anh2007Trường THCS Cẩm Hoàng - Cẩm Giàng - HD
195Lê Phạm Hà Phương2006PRO-G ACADEMY
196Trần Minh Huyền2006PRO-G ACADEMY
170Nguyễn Hà Phương2006My Dance - sao Đỏ
106Hoàng triệu vy2008CLB Mặt trời đỏ Sơn Tây
240Phạm Minh Anh2006TTVHTT-THỂ THAO TP.HẢI DƯƠNG
ND 79: Hạng FD1 Thiếu niên 1 Latin - C,J
198Trịnh Hiền Mai2007SMART DANCE CENTER
353Nguyễn Khánh Huyền2006VIETSDANCE
187Quản Thị Thuỳ Linh2007PRO-G ACADEMY
188Lê Phương Anh2006PRO-G ACADEMY
195Lê Phạm Hà Phương2006PRO-G ACADEMY
196Trần Minh Huyền2006PRO-G ACADEMY
241Cao Hàn Minh Thái2007TTVHTT-THỂ THAO TP.HẢI DƯƠNG
ND 80: Hạng FD2 Thiếu niên 1 Latin - R,J
198Trịnh Hiền Mai2007SMART DANCE CENTER
353Nguyễn Khánh Huyền2006VIETSDANCE
355Nguyễn Hồng Ngọc2007VIETSDANCE
187Quản Thị Thuỳ Linh2007PRO-G ACADEMY
188Lê Phương Anh2006PRO-G ACADEMY
195Lê Phạm Hà Phương2006PRO-G ACADEMY
196Trần Minh Huyền2006PRO-G ACADEMY
ND 81: Hạng FD3 Thiếu niên 1 Latin - C,S
198Trịnh Hiền Mai2007SMART DANCE CENTER
188Lê Phương Anh2006PRO-G ACADEMY
ND 82: Hạng FD4 Thiếu niên 1 Latin - R,S
198Trịnh Hiền Mai2007SMART DANCE CENTER
353Nguyễn Khánh Huyền2006VIETSDANCE
188Lê Phương Anh2006PRO-G ACADEMY
ND 83: Hạng FD5 Thiếu niên 1 Latin - S,J
198Trịnh Hiền Mai2007SMART DANCE CENTER
188Lê Phương Anh2006PRO-G ACADEMY
ND 84: Hạng FC Thiếu niên 1 Latin - C,R,J
198Trịnh Hiền Mai2007SMART DANCE CENTER
353Nguyễn Khánh Huyền2006VIETSDANCE
189Nguyễn Minh Phương2006PRO-G ACADEMY
ND 85: Hạng FB Thiếu niên 1 Latin - S,C,R,J
353Nguyễn Khánh Huyền2006VIETSDANCE
189Nguyễn Minh Phương2006PRO-G ACADEMY
ND 86: Hạng FA Thiếu niên 1 Latin - S,C,R,P,J
189Nguyễn Minh Phương2006PRO-G ACADEMY
239Nguyễn Ngọc Khánh Linh2006TTVHTT-THỂ THAO TP.HẢI DƯƠNG
ND 88: Hạng B Thiếu niên 2 Latin - S,C,R,J
11Nguyễn Phạm Đức2004Lê Minh Nguyệt20082M Dancesport
202Nguyễn Quốc Bảo2005Trần Hoàng Minh Châu2007Sở Văn Hóa Thể Thao Hà Nội
ND 89: Hạng C Thiếu niên 2 Latin - C,R,J
135Nguyễn Tùng Lâm2006Đặng Quỳnh Hương2006Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
346Hoàng Nguyên2007Nguyễn Ngọc Bảo Lam2007VIETSDANCE
ND 90: Hạng D Thiếu niên 2 Latin - C,R
346Hoàng Nguyên2007Nguyễn Ngọc Bảo Lam2007VIETSDANCE
184Phạm Đức Huy2007Vũ Lê Anh Vi2008PRO-G ACADEMY
238Cao Hàn Minh Thái2006Nguyễn Ngọc Khánh Linh2007TTVHTT-THỂ THAO TP.HẢI DƯƠNG
370Nguyễn Hoàng Gia Minh2006Hoàng Thị Ngọc2006Clb Starkid Quảng Ninh
ND 91: Hạng E1 Thiếu niên 2 Latin - C
282Trần Bảo Duy2006Lê Ngọc Tường Vy2006Tj
184Phạm Đức Huy2007Vũ Lê Anh Vi2008PRO-G ACADEMY
370Nguyễn Hoàng Gia Minh2006Hoàng Thị Ngọc2006Clb Starkid Quảng Ninh
ND 92: Hạng E2 Thiếu niên 2 Latin - R
184Phạm Đức Huy2007Vũ Lê Anh Vi2008PRO-G ACADEMY
238Cao Hàn Minh Thái2006Nguyễn Ngọc Khánh Linh2007TTVHTT-THỂ THAO TP.HẢI DƯƠNG
370Nguyễn Hoàng Gia Minh2006Hoàng Thị Ngọc2006Clb Starkid Quảng Ninh
ND 93: Hạng E3 Thiếu niên 2 Latin - J
282Trần Bảo Duy2006Lê Ngọc Tường Vy2006Tj
346Hoàng Nguyên2007Nguyễn Ngọc Bảo Lam2007VIETSDANCE
184Phạm Đức Huy2007Vũ Lê Anh Vi2008PRO-G ACADEMY
ND 94: Hạng E4 Thiếu niên 2 Latin - S
346Hoàng Nguyên2007Nguyễn Ngọc Bảo Lam2007VIETSDANCE
184Phạm Đức Huy2007Vũ Lê Anh Vi2008PRO-G ACADEMY
ND 96: Hạng F1 Thiếu niên 2 Latin - C
303Lương Thị Hồng Anh2007Trường THCS Cẩm Hoàng - Cẩm Giàng - HD
240Phạm Minh Anh2006TTVHTT-THỂ THAO TP.HẢI DƯƠNG
241Cao Hàn Minh Thái2007TTVHTT-THỂ THAO TP.HẢI DƯƠNG
ND 97: Hạng F2 Thiếu niên 2 Latin - R
324Bùi Thúy Hường2004Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh
240Phạm Minh Anh2006TTVHTT-THỂ THAO TP.HẢI DƯƠNG
241Cao Hàn Minh Thái2007TTVHTT-THỂ THAO TP.HẢI DƯƠNG
ND 98: Hạng F3 Thiếu niên 2 Latin - J
303Lương Thị Hồng Anh2007Trường THCS Cẩm Hoàng - Cẩm Giàng - HD
188Lê Phương Anh2006PRO-G ACADEMY
241Cao Hàn Minh Thái2007TTVHTT-THỂ THAO TP.HẢI DƯƠNG
ND 99: Hạng F4 Thiếu niên 2 Latin - S
303Lương Thị Hồng Anh2007Trường THCS Cẩm Hoàng - Cẩm Giàng - HD
188Lê Phương Anh2006PRO-G ACADEMY
ND 100: Hạng F5 Thiếu niên 2 Latin - P
187Quản Thị Thuỳ Linh2007PRO-G ACADEMY
188Lê Phương Anh2006PRO-G ACADEMY
ND 101: Hạng FD Thiếu niên 2 Latin - C,R
195Lê Phạm Hà Phương2006PRO-G ACADEMY
196Trần Minh Huyền2006PRO-G ACADEMY
240Phạm Minh Anh2006TTVHTT-THỂ THAO TP.HẢI DƯƠNG
ND 102: Hạng FD1 Thiếu niên 2 Latin - C,J
353Nguyễn Khánh Huyền2006VIETSDANCE
354Phạm Châu Anh2005VIETSDANCE
188Lê Phương Anh2006PRO-G ACADEMY
196Trần Minh Huyền2006PRO-G ACADEMY
ND 103: Hạng FD2 Thiếu niên 2 Latin - R,J
353Nguyễn Khánh Huyền2006VIETSDANCE
354Phạm Châu Anh2005VIETSDANCE
188Lê Phương Anh2006PRO-G ACADEMY
196Trần Minh Huyền2006PRO-G ACADEMY
ND 104: Hạng FD3 Thiếu niên 2 Latin - C,S
354Phạm Châu Anh2005VIETSDANCE
187Quản Thị Thuỳ Linh2007PRO-G ACADEMY
188Lê Phương Anh2006PRO-G ACADEMY
ND 105: Hạng FD4 Thiếu niên 2 Latin - R,S
354Phạm Châu Anh2005VIETSDANCE
187Quản Thị Thuỳ Linh2007PRO-G ACADEMY
188Lê Phương Anh2006PRO-G ACADEMY
ND 106: Hạng FD5 Thiếu niên 2 Latin - S,J
187Quản Thị Thuỳ Linh2007PRO-G ACADEMY
188Lê Phương Anh2006PRO-G ACADEMY
ND 107: Hạng FC Thiếu niên 2 Latin - C,R,J
198Trịnh Hiền Mai2007SMART DANCE CENTER
199Dương Ngọc Linh2006SMART DANCE CENTER
354Phạm Châu Anh2005VIETSDANCE
189Nguyễn Minh Phương2006PRO-G ACADEMY
ND 108: Hạng FB Thiếu niên 2 Latin - S,C,R,J
199Dương Ngọc Linh2006SMART DANCE CENTER
189Nguyễn Minh Phương2006PRO-G ACADEMY
ND 109: Hạng FA Thiếu niên 2 Latin - S,C,R,P,J
198Trịnh Hiền Mai2007SMART DANCE CENTER
189Nguyễn Minh Phương2006PRO-G ACADEMY
ND 110: Hạng A Trước Thanh niên Latin - S,C,R,P,J
15Nguyễn Tuấn Phong2001Ngô Trần Hoài Thu2003CK TEAM
11Nguyễn Phạm Đức2004Lê Minh Nguyệt20082M Dancesport
201Trần Tuấn Kiệt2003Trần Lương Diễm Quỳnh2006Sở Văn Hóa Thể Thao Hà Nội
ND 119: Hạng A Thanh niên Latin - R(s),S,C,J,P(s)
13Nguyễn Trung Kiên1997Phạm Hồng Anh1998CK TEAM
165Nguyễn Hoàng Minh1995Hà Nhật Vy2004 Khánh Thi Academy
14Nguyễn Quang Huy1996Lê Thục Hiền2001CK TEAM
15Nguyễn Tuấn Phong2001Ngô Trần Hoài Thu2003CK TEAM
201Trần Tuấn Kiệt2003Trần Lương Diễm Quỳnh2006Sở Văn Hóa Thể Thao Hà Nội
ND 120: Hạng B Thanh niên Latin - S,C,R,J
165Nguyễn Hoàng Minh1995Hà Nhật Vy2004 Khánh Thi Academy
349Nguyễn Đình Tiến1990Phạm Tú Anh1992VIETSDANCE
350Phạm Trung Hòa1981Nguyễn Thị Tâm Đan1998VIETSDANCE
201Trần Tuấn Kiệt2003Trần Lương Diễm Quỳnh2006Sở Văn Hóa Thể Thao Hà Nội
ND 121: Hạng C Thanh niên Latin - C,R,J
166Phạm Quốc Tuấn1965Lê Xuân Hoa1971 Khánh Thi Academy
349Nguyễn Đình Tiến1990Phạm Tú Anh1992VIETSDANCE
351Phạm Trung Hòa1981Phạm Phượng Khanh2000VIETSDANCE
ND 122: Hạng D Thanh niên Latin - C,R
11Nguyễn Phạm Đức2004Lê Minh Nguyệt20082M Dancesport
344Nguyễn Anh Minh1993Nguyễn Thị Vân Anh2000VIETSDANCE
345Trần Thiện Phước1987Phạm Nhật Anh1997VIETSDANCE
ND 123: Hạng E1 Thanh niên Latin - C
166Phạm Quốc Tuấn1965Lê Xuân Hoa1971 Khánh Thi Academy
11Nguyễn Phạm Đức2004Lê Minh Nguyệt20082M Dancesport
344Nguyễn Anh Minh1993Nguyễn Thị Vân Anh2000VIETSDANCE
345Trần Thiện Phước1987Phạm Nhật Anh1997VIETSDANCE
ND 124: Hạng E2 Thanh niên Latin - R
166Phạm Quốc Tuấn1965Lê Xuân Hoa1971 Khánh Thi Academy
11Nguyễn Phạm Đức2004Lê Minh Nguyệt20082M Dancesport
344Nguyễn Anh Minh1993Nguyễn Thị Vân Anh2000VIETSDANCE
345Trần Thiện Phước1987Phạm Nhật Anh1997VIETSDANCE
ND 125: Hạng E3 Thanh niên Latin - J
165Nguyễn Hoàng Minh1995Hà Nhật Vy2004 Khánh Thi Academy
350Phạm Trung Hòa1981Nguyễn Thị Tâm Đan1998VIETSDANCE
357Nguyễn Anh Minh1993Phạm Tú Anh1997VIETSDANCE
ND 126: Hạng E4 Thanh niên Latin - S
165Nguyễn Hoàng Minh1995Hà Nhật Vy2004 Khánh Thi Academy
349Nguyễn Đình Tiến1990Phạm Tú Anh1992VIETSDANCE
351Phạm Trung Hòa1981Phạm Phượng Khanh2000VIETSDANCE
ND 148: Hạng F1 Nhi đồng Standard - W
39Nguyễn Lưu Gia Hân2012CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
41Phạm Thùy Trang2012CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
319Phùng Thế Quốc2012Trường Tiểu học Thượng Đạt, TP Hải Dương
287Lương Ngọc Linh2012Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
142Nguyễn Tiến Đạt2012Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
155Trần Ngọc Trang2012FDC Nhà văn hóa Lao động
ND 149: Hạng F2 Nhi đồng Standard - T
319Phùng Thế Quốc2012Trường Tiểu học Thượng Đạt, TP Hải Dương
287Lương Ngọc Linh2012Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
ND 151: Hạng FD Nhi đồng Standard - W,T
319Phùng Thế Quốc2012Trường Tiểu học Thượng Đạt, TP Hải Dương
287Lương Ngọc Linh2012Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
ND 163: Hạng F1 Vô địch HD Thiếu nhi 1 Standard - W
50Bùi Tường Linh2010CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
53Nguyễn Phạm Tuệ Minh2010CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
61Đào Bình Phương2011CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
ND 166: Hạng F1 Thiếu nhi 1 Standard - W
42Đoàn Nguyễn Ái Minh2011CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
46Đào Thuy Thủy2011CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
48Trần Nhã Kỳ2010CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
49Vũ Diệu Hương2010CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
50Bùi Tường Linh2010CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
53Nguyễn Phạm Tuệ Minh2010CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
61Đào Bình Phương2011CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
73Nguyễn Thị Ngọc Hà2010CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
87Đàm Ngọc Diệp2010CLB HH Dreamhouse
185Đỗ Hương Thảo2011PRO-G ACADEMY
146Mai Gia Nhi2010Dancesport HD
290Trần Vũ Đan Linh2011Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
ND 167: Hạng F2 Thiếu nhi 1 Standard - T
48Trần Nhã Kỳ2010CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
49Vũ Diệu Hương2010CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
50Bùi Tường Linh2010CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
53Nguyễn Phạm Tuệ Minh2010CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
61Đào Bình Phương2011CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
87Đàm Ngọc Diệp2010CLB HH Dreamhouse
ND 168: Hạng F3 Thiếu nhi 1 Standard - Q
48Trần Nhã Kỳ2010CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
49Vũ Diệu Hương2010CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
50Bùi Tường Linh2010CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
61Đào Bình Phương2011CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
ND 169: Hạng F4 Thiếu nhi 1 Standard - F
48Trần Nhã Kỳ2010CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
49Vũ Diệu Hương2010CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
87Đàm Ngọc Diệp2010CLB HH Dreamhouse
ND 170: Hạng F5 Thiếu nhi 1 Standard - VW
48Trần Nhã Kỳ2010CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
49Vũ Diệu Hương2010CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
50Bùi Tường Linh2010CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
53Nguyễn Phạm Tuệ Minh2010CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
61Đào Bình Phương2011CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
ND 171: Hạng FD Thiếu nhi 1 Standard - W,T
48Trần Nhã Kỳ2010CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
49Vũ Diệu Hương2010CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
50Bùi Tường Linh2010CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
61Đào Bình Phương2011CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
86Vũ Viết Thiện2011CLB HH Dreamhouse
87Đàm Ngọc Diệp2010CLB HH Dreamhouse
289Đặng Hồ Sâm2011Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
ND 177: Hạng FC Thiếu nhi 1 Standard - W,T,Q
86Vũ Viết Thiện2011CLB HH Dreamhouse
289Đặng Hồ Sâm2011Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
ND 180: Hạng A Thiếu nhi 2 Standard - W,T,VW,SF,Q
283Phùng Gia bảo2008Phạm Bảo Anh2008Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
284Lê Đức Anh2008Phạm Bảo Trâm2009Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
181Nguyễn Anh Đức2008Nguyễn Gia Như2009PRO-G ACADEMY
ND 181: Hạng B Thiếu nhi 2 Standard - W,T,SF,Q
283Phùng Gia bảo2008Phạm Bảo Anh2008Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
284Lê Đức Anh2008Phạm Bảo Trâm2009Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
181Nguyễn Anh Đức2008Nguyễn Gia Như2009PRO-G ACADEMY
ND 184: Hạng E1 Thiếu nhi 2 Standard - W
183Phạm Minh Thanh2010Nguyễn Linh Anh2010PRO-G ACADEMY
ND 189: Hạng F1 Vô địch HD Thiếu nhi 2 Standard - W
58Phùng Thúy Quỳnh2009CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
86Vũ Viết Thiện2011CLB HH Dreamhouse
149Nguyễn Phương Anh2008Dancesport HD
ND 192: Hạng F1 Thiếu nhi 2 Standard - W
51Đỗ Hà Trang2008CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
57Nguyễn Thị Ánh Dương2009CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
58Phùng Thúy Quỳnh2009CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
59Vũ Phương Thi2008CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
60Chu Khánh Ngọc2008CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
62Trần Phương Linh2009CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
63Nguyễn Trâm Anh2009CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
64Trần Hương Giang2009CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
65Vũ Nguyễn Hà Anh2009CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
66Trần Thị Mai Anh2009CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
67Trần Thị Minh Anh2009CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
68Phạm Hoàng Linh2008CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
72Vũ Quế Anh2008CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
288Phan Châu Anh2009Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
177Nguyễn Minh Khuê2009Ninh Bình Dancesport
178Vũ Thị Hồng Ngọc2009Ninh Bình Dancesport
179Tô Khánh Linh2009Ninh Bình Dancesport
163Lương Bích Phương2008Huyện Đoàn Huyện Kinh Môn
ND 193: Hạng F2 Thiếu nhi 2 Standard - T
57Nguyễn Thị Ánh Dương2009CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
58Phùng Thúy Quỳnh2009CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
65Vũ Nguyễn Hà Anh2009CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
66Trần Thị Mai Anh2009CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
67Trần Thị Minh Anh2009CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
288Phan Châu Anh2009Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
177Nguyễn Minh Khuê2009Ninh Bình Dancesport
85Nguyễn Nhữ Minh Anh2009CLB HH Dreamhouse
83Vũ Khánh Ly2009CLB HH Dreamhouse
178Vũ Thị Hồng Ngọc2009Ninh Bình Dancesport
ND 194: Hạng F3 Thiếu nhi 2 Standard - Q
65Vũ Nguyễn Hà Anh2009CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
66Trần Thị Mai Anh2009CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
67Trần Thị Minh Anh2009CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
ND 195: Hạng F4 Thiếu nhi 2 Standard - F
58Phùng Thúy Quỳnh2009CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
288Phan Châu Anh2009Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
83Vũ Khánh Ly2009CLB HH Dreamhouse
ND 196: Hạng F5 Thiếu nhi 2 Standard - VW
57Nguyễn Thị Ánh Dương2009CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
59Vũ Phương Thi2008CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
65Vũ Nguyễn Hà Anh2009CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
66Trần Thị Mai Anh2009CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
67Trần Thị Minh Anh2009CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
ND 197: Hạng FD Thiếu nhi 2 Standard - W,T
57Nguyễn Thị Ánh Dương2009CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
58Phùng Thúy Quỳnh2009CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
65Vũ Nguyễn Hà Anh2009CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
288Phan Châu Anh2009Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
ND 198: Hạng FD1 Thiếu nhi 2 Standard - W,Q
318Phùng Thuý Quỳnh2009Trường Tiểu học Thượng Đạt, TP Hải Dương
66Trần Thị Mai Anh2009CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
67Trần Thị Minh Anh2009CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
85Nguyễn Nhữ Minh Anh2009CLB HH Dreamhouse
ND 199: Hạng FD2 Thiếu nhi 2 Standard - W,F
83Vũ Khánh Ly2009CLB HH Dreamhouse
178Vũ Thị Hồng Ngọc2009Ninh Bình Dancesport
179Tô Khánh Linh2009Ninh Bình Dancesport
ND 200: Hạng FD3 Thiếu nhi 2 Standard - T,Q
318Phùng Thuý Quỳnh2009Trường Tiểu học Thượng Đạt, TP Hải Dương
66Trần Thị Mai Anh2009CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
67Trần Thị Minh Anh2009CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
ND 201: Hạng FD4 Thiếu nhi 2 Standard - T,F
318Phùng Thuý Quỳnh2009Trường Tiểu học Thượng Đạt, TP Hải Dương
179Tô Khánh Linh2009Ninh Bình Dancesport
ND 203: Hạng FC Thiếu nhi 2 Standard - W,T,Q
79Hoàng Ngọc Bảo Thy2008CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
177Nguyễn Minh Khuê2009Ninh Bình Dancesport
ND 204: Hạng FB Thiếu nhi 2 Standard - W,T,SF,Q
79Hoàng Ngọc Bảo Thy2008CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
85Nguyễn Nhữ Minh Anh2009CLB HH Dreamhouse
178Vũ Thị Hồng Ngọc2009Ninh Bình Dancesport
179Tô Khánh Linh2009Ninh Bình Dancesport
ND 205: Hạng FA Thiếu nhi 2 Standard - W,T,VW,SF,Q
79Hoàng Ngọc Bảo Thy2008CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
83Vũ Khánh Ly2009CLB HH Dreamhouse
178Vũ Thị Hồng Ngọc2009Ninh Bình Dancesport
179Tô Khánh Linh2009Ninh Bình Dancesport
ND 215: Hạng F1 Thiếu niên 1 Standard - W
55Bùi Trâm Anh2006CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
70Phạm Phương Linh2007CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
71Nguyễn Minh Thư2007CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
76Vũ Phương Thảo2007CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
306Lương Trịnh Thái Sang2006Trường THCS Ngô Gia Tự - TP HD
286Hoàng Khánh Linh2007Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
150Đào minh Anh2006Dancesport HD
151Nguyễn Tâm Anh2006Dancesport HD
152Lương Đình Tùng Dương2006Dancesport HD
81Nguyễn Thị Diệp Anh2007CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
ND 216: Hạng F2 Thiếu niên 1 Standard - T
69Bùi Lương Đinh Hương2006CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
70Phạm Phương Linh2007CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
76Vũ Phương Thảo2007CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
286Hoàng Khánh Linh2007Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
81Nguyễn Thị Diệp Anh2007CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
ND 217: Hạng F3 Thiếu niên 1 Standard - Q
76Vũ Phương Thảo2007CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
143Đỗ Ngọc Trâm2006Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
302Nguyễn Thị Diệp Anh2007Trường THCS Cẩm Hoàng - Cẩm Giàng - HD
ND 218: Hạng F4 Thiếu niên 1 Standard - F
76Vũ Phương Thảo2007CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
286Hoàng Khánh Linh2007Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
143Đỗ Ngọc Trâm2006Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
81Nguyễn Thị Diệp Anh2007CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
ND 219: Hạng F5 Thiếu niên 1 Standard - VW
54Vũ Hà Kiều Linh2006CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
69Bùi Lương Đinh Hương2006CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
70Phạm Phương Linh2007CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
76Vũ Phương Thảo2007CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
306Lương Trịnh Thái Sang2006Trường THCS Ngô Gia Tự - TP HD
81Nguyễn Thị Diệp Anh2007CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
ND 220: Hạng FD Thiếu niên 1 Standard - W,T
70Phạm Phương Linh2007CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
76Vũ Phương Thảo2007CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
286Hoàng Khánh Linh2007Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
ND 227: Hạng FB Thiếu niên 1 Standard - W,T,SF,Q
74Phạm Hồng Minh2006CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
197Lê Khánh Hà2008SMART DANCE CENTER
304Phạm Hữu Đạt2006Trường THCS Lê Quý Đôn - TP HD
ND 228: Hạng FA Thiếu niên 1 Standard - W,T,VW,SF,Q
74Phạm Hồng Minh2006CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
197Lê Khánh Hà2008SMART DANCE CENTER
304Phạm Hữu Đạt2006Trường THCS Lê Quý Đôn - TP HD
ND 229: Hạng A Thiếu niên 2 Standard - W,T,VW,SF,Q
75Phạm Hữu Đạt2006Nguyễn Thùy Dương2005CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
202Nguyễn Quốc Bảo2005Trần Hoàng Minh Châu2007Sở Văn Hóa Thể Thao Hà Nội
ND 233: Hạng E1 Thiếu niên 2 Standard - W
75Phạm Hữu Đạt2006Nguyễn Thùy Dương2005CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
136Nguyễn Tùng Lâm2006Đỗ Ngọc Trâm2006Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
ND 238: Hạng F1 Thiếu niên 2 Standard - W
305Hà Lan Hương2004Trường THCS Ngô Gia Tự - TP HD
150Đào minh Anh2006Dancesport HD
151Nguyễn Tâm Anh2006Dancesport HD
152Lương Đình Tùng Dương2006Dancesport HD
153Vũ Hương Giang2004Dancesport HD
307Nguyễn Thùy Dương2005Trường THCS Võ Thị Sáu - TP HD
ND 240: Hạng F3 Thiếu niên 2 Standard - Q
305Hà Lan Hương2004Trường THCS Ngô Gia Tự - TP HD
197Lê Khánh Hà2008SMART DANCE CENTER
307Nguyễn Thùy Dương2005Trường THCS Võ Thị Sáu - TP HD
ND 242: Hạng F5 Thiếu niên 2 Standard - VW
305Hà Lan Hương2004Trường THCS Ngô Gia Tự - TP HD
306Lương Trịnh Thái Sang2006Trường THCS Ngô Gia Tự - TP HD
197Lê Khánh Hà2008SMART DANCE CENTER
ND 251: Hạng FA Thiếu niên 2 Standard - W,T,VW,SF,Q
74Phạm Hồng Minh2006CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
302Nguyễn Thị Diệp Anh2007Trường THCS Cẩm Hoàng - Cẩm Giàng - HD
ND 252: Hạng A Trước Thanh niên Standard - W,T,VW,SF,Q
201Trần Tuấn Kiệt2003Trần Lương Diễm Quỳnh2006Sở Văn Hóa Thể Thao Hà Nội
204Lê Hoàng Việt Khoa2001Nguyến Phạm Linh Đan2002Sở Văn Hóa Thể Thao Hà Nội
ND 256: Hạng E1 Trước Thanh niên Standard - W
75Phạm Hữu Đạt2006Nguyễn Thùy Dương2005CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
308Hoàng Văn Tú2003Phạm Trà My2003Trường THPT Hồng Quang
ND 257: Hạng E2 Trước Thanh niên Standard - T
75Phạm Hữu Đạt2006Nguyễn Thùy Dương2005CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
308Hoàng Văn Tú2003Phạm Trà My2003Trường THPT Hồng Quang
ND 261: Hạng A Thanh niên Standard - W(s),T,VW,SF,Q(s)
200Nguyễn Tuấn Đạt1995Phạm Phương Ly2001Sở Văn Hóa Thể Thao Hà Nội
201Trần Tuấn Kiệt2003Trần Lương Diễm Quỳnh2006Sở Văn Hóa Thể Thao Hà Nội
204Lê Hoàng Việt Khoa2001Nguyến Phạm Linh Đan2002Sở Văn Hóa Thể Thao Hà Nội
ND 262: Hạng B Thanh niên Standard - W,T,SF,Q
200Nguyễn Tuấn Đạt1995Phạm Phương Ly2001Sở Văn Hóa Thể Thao Hà Nội
204Lê Hoàng Việt Khoa2001Nguyến Phạm Linh Đan2002Sở Văn Hóa Thể Thao Hà Nội
244Đặng Việt1986Bùi Thị Ngọc Lan1958Thăng Long
ND 264: Hạng D Thanh niên Standard - W,T
342Nguyễn Quốc Bình1973Tạ Thiên Thanh1972Uni Dance
343Vũ Ngọc Minh1983Kim Ngọc Huyền1981Uni Dance
242Tuấn Xuân Tiến1963Nguyễn Thu Hường1971Thăng Long
ND 265: Hạng E1 Thanh niên Standard - W
342Nguyễn Quốc Bình1973Tạ Thiên Thanh1972Uni Dance
343Vũ Ngọc Minh1983Kim Ngọc Huyền1981Uni Dance
242Tuấn Xuân Tiến1963Nguyễn Thu Hường1971Thăng Long
ND 266: Hạng F5 Thanh niên Standard - VW
305Hà Lan Hương2004Trường THCS Ngô Gia Tự - TP HD
309Phạm Trà My2003Trường THPT Hồng Quang
310Nguyễn Trường Sơn2003Trường THPT Hồng Quang
ND 272: Hạng D Trung niên 1 Standard - W,T
342Nguyễn Quốc Bình1973Tạ Thiên Thanh1972Uni Dance
343Vũ Ngọc Minh1983Kim Ngọc Huyền1981Uni Dance
243Đoàn Hồng Hải1972Vũ Hồng Ngọc1969Thăng Long
ND 273: Hạng E1 Trung niên 1 Standard - W
342Nguyễn Quốc Bình1973Tạ Thiên Thanh1972Uni Dance
343Vũ Ngọc Minh1983Kim Ngọc Huyền1981Uni Dance
243Đoàn Hồng Hải1972Vũ Hồng Ngọc1969Thăng Long
ND 276: Hạng C Trung niên 2 Standard - W,T,Q
166Phạm Quốc Tuấn1965Lê Xuân Hoa1971 Khánh Thi Academy
242Tuấn Xuân Tiến1963Nguyễn Thu Hường1971Thăng Long
243Đoàn Hồng Hải1972Vũ Hồng Ngọc1969Thăng Long
ND 277: Hạng D Trung niên 2 Standard - W,T
166Phạm Quốc Tuấn1965Lê Xuân Hoa1971 Khánh Thi Academy
342Nguyễn Quốc Bình1973Tạ Thiên Thanh1972Uni Dance
242Tuấn Xuân Tiến1963Nguyễn Thu Hường1971Thăng Long
ND 278: Hạng E Trung niên 2 Standard - W
166Phạm Quốc Tuấn1965Lê Xuân Hoa1971 Khánh Thi Academy
342Nguyễn Quốc Bình1973Tạ Thiên Thanh1972Uni Dance
242Tuấn Xuân Tiến1963Nguyễn Thu Hường1971Thăng Long
ND 289: Hạng F1 Nhi đồng Latin CB các CLB - 001 - C
38Nguyễn Bảo Trang2013CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
228ĐÀO VĨNH KHANG2012TIỂU HỌC PHẢ LẠI 2
17Nguyễn Gia Nhi2013CLB Bảo Hân - Kim Thành - HD
107Nguyễn Trần trâm Anh2013CLB Mặt trời đỏ Sơn Tây
ND 290: Hạng F1 Nhi đồng Latin CB các CLB - 002 - C
43Lê Thị Thanh Mai2012CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
230PHƯƠNG THẢO ANH2012TIỂU HỌC PHẢ LẠI 2
218ĐÀO LỆ BÌNH2012TIỂU HỌC PHẢ LẠI 1
373Vũ Hoàng An2013FDC Nhà văn hóa Lao động
ND 291: Hạng F1 Nhi đồng Latin CB các CLB - 003 - C
39Nguyễn Lưu Gia Hân2012CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
18Vũ Bảo Ngọc2012CLB Bảo Hân - Kim Thành - HD
311Nguyễn Hương Giang2012Trường Tiểu học Cổ Thành - Chí Linh - HD
109Phạm mai Anh2012CLB Mặt trời đỏ Sơn Tây
ND 292: Hạng F1 Nhi đồng Latin CB các CLB - 004 - C
40Trần Ngọc Trang2012CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
319Phùng Thế Quốc2012Trường Tiểu học Thượng Đạt, TP Hải Dương
142Nguyễn Tiến Đạt2012Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
234NGUYỄN MAI HƯƠNG2013TRƯỜNG MẦM NON NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI
ND 294: Hạng F1 Nhi đồng Latin CB các CLB - 006 - C
41Phạm Thùy Trang2012CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
233NGUYỄN HOÀNG BẢO HÀ2013TRƯỜNG MẦM NON NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI
373Vũ Hoàng An2013FDC Nhà văn hóa Lao động
ND 299: Hạng F1 Nhi đồng Latin NC các CLB - 01 - C
52Nguyễn Phương Thảo2013CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
227PHẠM THU THẢO NGUYÊN2012TIỂU HỌC PHẢ LẠI 2
212PHẠM KIỀU MY2012TIỂU HỌC PHẢ LẠI 1
372Trần Hoài Anh2012Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh
ND 306: Hạng F1 Nhi đồng Latin NC các CLB - 08 - C
213PHẠM GIÁNG MY2012TIỂU HỌC PHẢ LẠI 1
154Lê Thị Thanh Mai2012FDC Nhà văn hóa Lao động
104Võ Thành Đạt2012CLB Mặt trời đỏ Sơn Tây
341Phan Thanh Thủy2012Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh
ND 307: Hạng F1 NHI ĐỒNG LATIN CB các CLB CN - 001 - C
364Hoàng Khánh Linh2012Điệp Vũ Trường
365Hoàng Mạnh Quân2012Điệp Vũ Trường
366Nguyễn Phương Anh2014Điệp Vũ Trường
373Vũ Hoàng An2013FDC Nhà văn hóa Lao động
ND 320: Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin CB các CLB - 001 - C
328Trần Thị Kiều Nga2010Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh
217ĐẬU VŨ HÀ MY2010TIỂU HỌC PHẢ LẠI 1
19Nguyễn Diệu Linh2011CLB Bảo Hân - Kim Thành - HD
ND 321: Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin CB các CLB - 002 - C
42Đoàn Nguyễn Ái Minh2011CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
251Trần Minh Châu2011Tiểu học Phả Lại 2
20Trần Nguyễn Tường Vi2011CLB Bảo Hân - Kim Thành - HD
ND 322: Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin CB các CLB - 003 - C
44Hoàng Bảo Châu2011CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
250Trần Hồng Anh2010Tiểu học Phả Lại 2
21Nguyễn Như Ngọc2011CLB Bảo Hân - Kim Thành - HD
ND 323: Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin CB các CLB - 004 - C
335Phạm Vũ Trúc Linh2011Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh
45Vũ Bảo An2011CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
22Đoàn Nguyễn Bảo Trâm2011CLB Bảo Hân - Kim Thành - HD
387Tô Khánh Uyên2009Trung tâm nghệ thuật Khánh Linh Dance KM
ND 324: Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin CB các CLB - 005 - C
46Đào Thuy Thủy2011CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
23Nguyễn Thị Diệu Anh2011CLB Bảo Hân - Kim Thành - HD
245Nguyễn Tú Anh2010Tiểu Học Phả Lại 2
ND 325: Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin CB các CLB - 006 - C
47Trần Khánh Linh2010CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
24Hứa Thùy Chi2011CLB Bảo Hân - Kim Thành - HD
185Đỗ Hương Thảo2011PRO-G ACADEMY
105Phùng Hải Yến2011CLB Mặt trời đỏ Sơn Tây
ND 326: Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin CB các CLB - 007 - C
333Nguyễn Hương Giang2008Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh
336Đoàn Tố Như2011Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh
25Nguyễn Thảo Nguyên2010CLB Bảo Hân - Kim Thành - HD
ND 327: Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin CB các CLB - 008 - C
50Bùi Tường Linh2010CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
340Phạm Thị Kiều Oanh2010Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh
110Lê Thị Thanh nga2011CLB Mặt trời đỏ Sơn Tây
ND 328: Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin CB các CLB - 009 - C
334Thân Hương Giang2011Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh
77Lê Đăng An2010CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
339Trần Anh Thư2011Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh
ND 329: Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin CB các CLB - 010 - C
224LÊ HOÀNG KIỀU ANH2011TIỂU HỌC PHẢ LẠI 2
246NGUYỄN VŨ NGỌC THƯ2010Tiểu học Phả Lại 1
108Lê Quỳnh chi2011CLB Mặt trời đỏ Sơn Tây
ND 330: Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin NC các CLB - 01 - C
320Nguyễn Đình Chi Giao2012Trường Tiểu học Tái Sơn - Tứ Kỳ - HD
322Nguyễn Ngọc Trúc Linh2010Trường Tiểu học Tái Sơn - Tứ Kỳ - HD
222VŨ NGUYỄN KHÁNH LINH2011TIỂU HỌC PHẢ LẠI 2
247Nguyễn Khánh Ly2009Tiểu học Phả Lại 1
ND 351: Hạng F2 Thiếu nhi 1 Latin CB các CLB - 001 - R
251Trần Minh Châu2011Tiểu học Phả Lại 2
19Nguyễn Diệu Linh2011CLB Bảo Hân - Kim Thành - HD
245Nguyễn Tú Anh2010Tiểu Học Phả Lại 2
ND 361: Hạng F2 Thiếu nhi 1 Latin NC các CLB - 01 - R
222VŨ NGUYỄN KHÁNH LINH2011TIỂU HỌC PHẢ LẠI 2
247Nguyễn Khánh Ly2009Tiểu học Phả Lại 1
250Trần Hồng Anh2010Tiểu học Phả Lại 2
ND 362: Hạng F2 Thiếu nhi 1 Latin NC các CLB - 02 - R
224LÊ HOÀNG KIỀU ANH2011TIỂU HỌC PHẢ LẠI 2
246NGUYỄN VŨ NGỌC THƯ2010Tiểu học Phả Lại 1
ND 366: Hạng F2 THIẾU NHI 1 LATIN CB các CLB CN - 01 - R
363Bùi Tâm Long2012Điệp Vũ Trường
364Hoàng Khánh Linh2012Điệp Vũ Trường
ND 376: Hạng F1 Thiếu nhi 1 Standard CB các CLB - 01 - W
42Đoàn Nguyễn Ái Minh2011CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
45Vũ Bảo An2011CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
73Nguyễn Thị Ngọc Hà2010CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
ND 379: Hạng F1 Thiếu nhi 1 Standard CB các CLB - 04 - W
46Đào Thuy Thủy2011CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
47Trần Khánh Linh2010CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
ND 389: Hạng F3 Thiếu nhi 1 Latin CB các CLB - 001 - J
222VŨ NGUYỄN KHÁNH LINH2011TIỂU HỌC PHẢ LẠI 2
223PHƯƠNG THẢO NGUYÊN2009TIỂU HỌC PHẢ LẠI 2
246NGUYỄN VŨ NGỌC THƯ2010Tiểu học Phả Lại 1
211VŨ NGỌC NHƯ HOA2010TIỂU HỌC PHẢ LẠI 1
245Nguyễn Tú Anh2010Tiểu Học Phả Lại 2
ND 402: Hạng FD Thiếu nhi 1 Latin các CLB - 001 - C,R
53Nguyễn Phạm Tuệ Minh2010CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
211VŨ NGỌC NHƯ HOA2010TIỂU HỌC PHẢ LẠI 1
219NGUYỄN THẢO CHI2010TIỂU HỌC PHẢ LẠI 1
ND 404: Hạng FD Thiếu nhi 1 Latin các CLB - 003 - C,R
229NGUYỄN TRẦN HUYỀN TRANG2010TIỂU HỌC PHẢ LẠI 2
216ĐẶNG THỊ TRÀ MY2010TIỂU HỌC PHẢ LẠI 1
250Trần Hồng Anh2010Tiểu học Phả Lại 2
ND 406: Hạng FD Thiếu nhi 1 Latin các CLB - 005 - C,R
247Nguyễn Khánh Ly2009Tiểu học Phả Lại 1
251Trần Minh Châu2011Tiểu học Phả Lại 2
ND 428: Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin CB các CLB -001 - C
51Đỗ Hà Trang2008CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
226VŨ LINH CHI2009TIỂU HỌC PHẢ LẠI 2
26Trần Thị Mai Phương2009CLB Bảo Hân - Kim Thành - HD
ND 429: Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin CB các CLB -002 - C
331Phạm Văn Cảnh2008Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh
60Chu Khánh Ngọc2008CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
27Đoàn Bảo Hân2009CLB Bảo Hân - Kim Thành - HD
ND 430: Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin CB các CLB -003 - C
338Trịnh Quốc Bảo2008Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh
62Trần Phương Linh2009CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
28Nguyễn Thị Hằng2008CLB Bảo Hân - Kim Thành - HD
ND 431: Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin CB các CLB -004 - C
63Nguyễn Trâm Anh2009CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
111Kiều như nguyệt2009CLB Mặt trời đỏ Sơn Tây
ND 432: Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin CB các CLB -005 - C
64Trần Hương Giang2009CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
68Phạm Hoàng Linh2008CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
220NGUYỄN ÁNH DƯƠNG2008TIỂU HỌC PHẢ LẠI 1
ND 438: Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin NC các CLB - 01 - C
332Mai Thùy Chi2008Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh
223PHƯƠNG THẢO NGUYÊN2009TIỂU HỌC PHẢ LẠI 2
113Đoàn Thị Thu Trang2008CLB Trường Tiểu học Ái Quốc
ND 439: Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin NC các CLB - 02 - C
225VŨ NGỌC MINH2009TIỂU HỌC PHẢ LẠI 2
114Vũ Thu Trang2008CLB Trường Tiểu học Ái Quốc
115Đặng Nhật Minh2008CLB Trường Tiểu học Ái Quốc
ND 456: Hạng F2 Thiếu nhi 2 Latin CB các CLB - 001 - R
223PHƯƠNG THẢO NGUYÊN2009TIỂU HỌC PHẢ LẠI 2
225VŨ NGỌC MINH2009TIỂU HỌC PHẢ LẠI 2
26Trần Thị Mai Phương2009CLB Bảo Hân - Kim Thành - HD
27Đoàn Bảo Hân2009CLB Bảo Hân - Kim Thành - HD
ND 499: Hạng F1 Thiếu nhi 2 Standard các CLB - 01 - W
51Đỗ Hà Trang2008CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
64Trần Hương Giang2009CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
68Phạm Hoàng Linh2008CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
72Vũ Quế Anh2008CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
ND 500: Hạng F1 Thiếu nhi 2 Standard các CLB - 02 - W
60Chu Khánh Ngọc2008CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
62Trần Phương Linh2009CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
63Nguyễn Trâm Anh2009CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
ND 526: Hạng FD Thiếu nhi 2 Latin các CLB - 001 - C,R
329Nguyễn Mai Lan2007Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh
57Nguyễn Thị Ánh Dương2009CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
ND 528: Hạng FD Thiếu nhi 2 Latin các CLB - 003 - C,R
330Nguyễn Bảo Nhi2010Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh
59Vũ Phương Thi2008CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
231NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LINH2008TIỂU HỌC PHẢ LẠI 2
ND 541: Hạng F1 Nhi đồng Standard CB các CLB - 01 - W
44Hoàng Bảo Châu2011CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
36Lê Đăng An2010CLB Dream Dance Gia Lai
37Nguyễn Phương Thảo2013CLB Dream Dance Gia Lai
ND 542: Hạng F1 Nhi đồng Standard CB các CLB - 02 - W
38Nguyễn Bảo Trang2013CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
39Nguyễn Lưu Gia Hân2012CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
40Trần Ngọc Trang2012CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
41Phạm Thùy Trang2012CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
ND 548: Hạng F1 Thiếu niên 1 Latin CB các CLB - 03 - C
327Lương Thị Mỹ Hoa2007Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh
207Vũ Hoài Linh2007THCS Phả Lại
208Đào Thị Phương Nga2007THCS Phả Lại
210Vũ Thị Thương2007THCS Phả Lại
ND 551: Hạng FD Thiếu niên 1 Latin CB các CLB - 01 - C,R
54Vũ Hà Kiều Linh2006CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
71Nguyễn Minh Thư2007CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
209Phương Quỳnh Anh2007THCS Phả Lại
ND 552: Hạng FD Thiếu niên 1 Latin CB các CLB - 02 - C,R
326Ngô Thị Hải Yến2007Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh
55Bùi Trâm Anh2006CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
70Phạm Phương Linh2007CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
206Hoàng Khánh Băng2007THCS Phả Lại
ND 554: Hạng F1 Thiếu niên 1 Standard CB các CLB - 01 - W
56Ngô Ánh Ngọc2007CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
71Nguyễn Minh Thư2007CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
80Vũ Phương Anh2005CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
ND 555: Hạng F1 Thiếu niên 1 Standard CB các CLB - 02 - W
54Vũ Hà Kiều Linh2006CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
55Bùi Trâm Anh2006CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
69Bùi Lương Đinh Hương2006CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
ND 558: Hạng F2 Nhi đồng Latin CB- Các CLB - R
227PHẠM THU THẢO NGUYÊN2012TIỂU HỌC PHẢ LẠI 2
212PHẠM KIỀU MY2012TIỂU HỌC PHẢ LẠI 1
213PHẠM GIÁNG MY2012TIỂU HỌC PHẢ LẠI 1
ND 559: Hạng FD Nhi đồng Latin CB- Latin các CLB - C,R
214NGUYỄN MINH PHƯƠNG2012TIỂU HỌC PHẢ LẠI 1
215NGUYỄN NGỌC BẢO AN2012TIỂU HỌC PHẢ LẠI 1
311Nguyễn Hương Giang2012Trường Tiểu học Cổ Thành - Chí Linh - HD
ND 564: Hạng F1 Thiếu niên 2 Latin CB- CÁC CLB - C
205Nguyễn Ngân Hà2005THCS Phả Lại
141Đào Yến Nhi2005Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
388Phạm Thị Thu Hà2007Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh
ND 567: Hạng F2 Thiếu niên 2 Latin CB- Các CLB - R
324Bùi Thúy Hường2004Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh
205Nguyễn Ngân Hà2005THCS Phả Lại
141Đào Yến Nhi2005Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
ND 569: Hạng FD Nhi đồng Latin CB các CLB - 01 - C,R
312Nguyễn Phương Vy2012Trường Tiểu học Lý Tự Trọng
235VŨ KIM THƯ2013TRƯỜNG MẦM NON NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI
ND 572: Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin CLB Hương Hạnh Dance Tứ Kỳ - 001 - C
88Bùi Bảo Ngọc2012CLB Hương Hạnh Dance Tứ Kỳ
89Chu Bảo Hân2011CLB Hương Hạnh Dance Tứ Kỳ
90Nguyễn Gia Như2011CLB Hương Hạnh Dance Tứ Kỳ
ND 573: Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin CLB Hương Hạnh Dance Tứ Kỳ - 002 - C
91Nguyễn Mai Ngọc2008CLB Hương Hạnh Dance Tứ Kỳ
92Phạm Thị Hồng Mai2010CLB Hương Hạnh Dance Tứ Kỳ
93Phạm Gia Hân2011CLB Hương Hạnh Dance Tứ Kỳ
ND 574: Hạng F1 Nhi đồng Latin CLB Hương Hạnh Dance Tứ Kỳ - 003 - C
94Vũ Minh Thu2013CLB Hương Hạnh Dance Tứ Kỳ
95Phạm Thị Thúy Hiền2013CLB Hương Hạnh Dance Tứ Kỳ
96Nguyễn Hồng Hạnh2013CLB Hương Hạnh Dance Tứ Kỳ
ND 575: Hạng F1 Nhi đồng Latin CLB Hương Hạnh Dance Tứ Kỳ - 004 - C
97Khương Gia Linh2013CLB Hương Hạnh Dance Tứ Kỳ
98Đỗ Phương Thảo2012CLB Hương Hạnh Dance Tứ Kỳ
99Nguyễn Phúc Cường2012CLB Hương Hạnh Dance Tứ Kỳ
103Ngô Anh Thư2009CLB Hương Hạnh Dance Tứ Kỳ
ND 576: Hạng E1 Thiếu nhi 1 Latin CLB Hương Hạnh Dance Tứ Kỳ - 005 - C
100Nguyễn Hữu Hải Nam2013Đào Hải Hà2013CLB Hương Hạnh Dance Tứ Kỳ
101Phạm Bình Minh2011Phạm Gia Hân2011CLB Hương Hạnh Dance Tứ Kỳ
102Nguyễn Phúc Cường2012Khương Gia Linh2013CLB Hương Hạnh Dance Tứ Kỳ
ND 580: Hạng F2 Thiếu niên 1 Latin CB các CLB - 01 - R
69Bùi Lương Đinh Hương2006CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
80Vũ Phương Anh2005CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
388Phạm Thị Thu Hà2007Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh
ND 582: Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin CLB Họa Mi BG - 01 - C
291Nguyễn Nhật Trang2011Trung tâm nghệ thuật Họa Mi - Bắc Giang
292Trần Bảo Hà2011Trung tâm nghệ thuật Họa Mi - Bắc Giang
293Nguyễn Thùy Linh2012Trung tâm nghệ thuật Họa Mi - Bắc Giang
294Đoàn Lê Bảo Trang2012Trung tâm nghệ thuật Họa Mi - Bắc Giang
ND 583: Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin CLB Họa Mi BG - 02 - C
295Nguyễn Thị Hà Anh2009Trung tâm nghệ thuật Họa Mi - Bắc Giang
296Trần Hải Ngọc2008Trung tâm nghệ thuật Họa Mi - Bắc Giang
297Đặng Ngân Hà2011Trung tâm nghệ thuật Họa Mi - Bắc Giang
298Nguyễn Trần Khánh Ngọc2013Trung tâm nghệ thuật Họa Mi - Bắc Giang
ND 588: Hạng F3 Nhi đồng Latin J- Các CLB - J
221NGUYỄN BẢO CHI LAM2012TIỂU HỌC PHẢ LẠI 2
236PHẠM AN AN2013TRƯỜNG MẦM NON NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI
ND 592: Hạng F1 Thanh niên Standard - W
309Phạm Trà My2003Trường THPT Hồng Quang
310Nguyễn Trường Sơn2003Trường THPT Hồng Quang
153Vũ Hương Giang2004Dancesport HD
390Hoàng Văn Tú2003Trường THPT Hồng Quang
ND 595: Hạng D Trung niên 2 Latin CLB Ánh Hồng - Nam Sách - C,R
123Vũ Đình Trí1962Trần Thị Thiệu1966CLB Ánh Hồng Nam Sách
125Hà Khắc Thắng1974Vương Thị Minh1977CLB Ánh Hồng Nam Sách
128Nguyễn Quang Liêm1958Nguyễn Thị Xuân1960CLB Ánh Hồng Nam Sách
129Phan Thanh Dự1953Đỗ Thị Hoan1968CLB Ánh Hồng Nam Sách
ND 596: Hạng E2 Trung niên 2 Latin CLB Ánh Hồng - Nam Sách - R
124Trần Thị Mai1967Nguyễn Thị Hòe1972CLB Ánh Hồng Nam Sách
125Hà Khắc Thắng1974Vương Thị Minh1977CLB Ánh Hồng Nam Sách
126Nguyễn Văn Tình1956Nguyễn Thị Lan1960CLB Ánh Hồng Nam Sách
127Nguyễn Tiến Thu1970Nguyễn Thị Ngọc1972CLB Ánh Hồng Nam Sách
ND 597: Hạng F1 Thiếu nhi Latin ProG Academy - C
190Phạm Ngọc Quỳnh Anh2010PRO-G ACADEMY
191Nguyễn Hoàng Trà My2009PRO-G ACADEMY
192Phạm Phương Trang2009PRO-G ACADEMY
ND 598: Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin ProG Academy - C
186Hoàng Tài Hân2008PRO-G ACADEMY
193Trịnh Quỳnh Mai2009PRO-G ACADEMY
194Nguyễn Ngọc Linh2008PRO-G ACADEMY
ND 602: Hạng F1 Thiếu nhi Latin TP Chí Linh 1 - C
172Nguyễn Thanh Trúc2012My Dance - sao Đỏ
173Trần Nguyễn Bảo Châu2010My Dance - sao Đỏ
175Nguyễn Thuỳ Dương2012My Dance - sao Đỏ
ND 603: Hạng F1 Thiếu Nhi Latin TP Chí Linh 2 - C
169Đào Phương Thảo2008My Dance - sao Đỏ
171Đỗ Thị Ngọc Anh2008My Dance - sao Đỏ
176Vũ Quỳnh Mai2008My Dance - sao Đỏ
ND 604: Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin CLB Tú Trần - C
116Trương Quỳnh Anh2010CLB Tú Trần Dancesport Hải Dương
117Nguyễn Quỳnh Chi2009CLB Tú Trần Dancesport Hải Dương
118Bùi Yến Nhi2010CLB Tú Trần Dancesport Hải Dương
119Trần Ngọc Phương Anh2009CLB Tú Trần Dancesport Hải Dương
ND 605: Hạng F2 Thiếu nhi 1 Latin CLB Tú Trần - R
116Trương Quỳnh Anh2010CLB Tú Trần Dancesport Hải Dương
117Nguyễn Quỳnh Chi2009CLB Tú Trần Dancesport Hải Dương
118Bùi Yến Nhi2010CLB Tú Trần Dancesport Hải Dương
119Trần Ngọc Phương Anh2009CLB Tú Trần Dancesport Hải Dương
ND 606: Hạng F3 Thiếu nhi 1 Latin CLB Tú Trần - J
116Trương Quỳnh Anh2010CLB Tú Trần Dancesport Hải Dương
117Nguyễn Quỳnh Chi2009CLB Tú Trần Dancesport Hải Dương
118Bùi Yến Nhi2010CLB Tú Trần Dancesport Hải Dương
119Trần Ngọc Phương Anh2009CLB Tú Trần Dancesport Hải Dương
ND 607: Hạng F1 Nhi đồng Latin CLB Tú Trần - C
120Lê Tâm Đoan2013CLB Tú Trần Dancesport Hải Dương
121Nguyễn Minh Thư2011CLB Tú Trần Dancesport Hải Dương
122Trần Lương Trà My2013CLB Tú Trần Dancesport Hải Dương
ND 608: Hạng F2 Nhi đồng Latin CLB Tú Trần - R
120Lê Tâm Đoan2013CLB Tú Trần Dancesport Hải Dương
121Nguyễn Minh Thư2011CLB Tú Trần Dancesport Hải Dương
122Trần Lương Trà My2013CLB Tú Trần Dancesport Hải Dương
ND 609: Hạng F3 Nhi đồng Latin CLB Tú Trần - J
120Lê Tâm Đoan2013CLB Tú Trần Dancesport Hải Dương
121Nguyễn Minh Thư2011CLB Tú Trần Dancesport Hải Dương
122Trần Lương Trà My2013CLB Tú Trần Dancesport Hải Dương
ND 612: Hạng F1 Nhi Đồng Latin Dancesport HD - C
174Vũ Hương Giang2013My Dance - sao Đỏ
156Đặng Lê Kim Oanh2013Huyện Đoàn Huyện Kinh Môn
157Nguyễn Lê Thanh Trúc2013Huyện Đoàn Huyện Kinh Môn
ND 613: Hạng F1 Thiếu Nhi 1 Latin Dancesport HD - C
158Phùng Như Lê2010Huyện Đoàn Huyện Kinh Môn
146Mai Gia Nhi2010Dancesport HD
147Nguyễn Thảo Linh2010Dancesport HD
ND 614: Hạng FD Thiếu Nhi 1 Latin Dancesport HD - C,R
159Nguyễn Lê Thanh Mỹ2010Huyện Đoàn Huyện Kinh Môn
160Nguyễn Minh Châu2010Huyện Đoàn Huyện Kinh Môn
148Đinh Quỳnh Chi2009Dancesport HD
ND 615: Hạng FD Thiếu Nhi 2 Latin Dancesport HD - C,R
158Phùng Như Lê2010Huyện Đoàn Huyện Kinh Môn
161Đỗ Bảo Trâm2009Huyện Đoàn Huyện Kinh Môn
163Lương Bích Phương2008Huyện Đoàn Huyện Kinh Môn
ND 616: Hạng FD Thiếu Nhi 2 Latin Dancesport HD - C,R
164Đoàn Thị Yến Nhi2008Huyện Đoàn Huyện Kinh Môn
145Cao Đỗ Thảo My2009Dancesport HD
149Nguyễn Phương Anh2008Dancesport HD
ND 617: Hạng F1 Thiếu Nhi 2 Latin Dancesport HD - C
162Nguyễn Mai Trang2009Huyện Đoàn Huyện Kinh Môn
163Lương Bích Phương2008Huyện Đoàn Huyện Kinh Môn
145Cao Đỗ Thảo My2009Dancesport HD
ND 621: Hạng F1 Thiếu nhi Latin Vô địch Miền Bắc 1 CN - C
29Nguyễn Diệu Linh2011CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
30Nguyễn Minh Thư2011CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
31Nguyễn Tùng Lâm2010CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
ND 622: Hạng F1 Thiếu nhi Latin Vô địch Miền Bắc 2 CN - C
32Đào Thị Hà Vi2010CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
33Hoàng Anh Thư2010CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
34Nguyễn Phạm Thùy An2010CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
ND 623: Hạng F2 Thiếu nhi Latin Vô địch Miền Bắc 3 CN - R
29Nguyễn Diệu Linh2011CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
30Nguyễn Minh Thư2011CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
31Nguyễn Tùng Lâm2010CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
ND 624: Hạng F2 Thiếu nhi Latin Vô địch Miền Bắc 4 CN - R
32Đào Thị Hà Vi2010CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
33Hoàng Anh Thư2010CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
34Nguyễn Phạm Thùy An2010CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
ND 625: Đồng Diễn - DD
371Nhóm FDC2009FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
374Nhóm Chi Lam Dance Phả Lại2009CLB Chi Lam Dance Phả Lại
375Trung tâm NT Khánh Linh2009Trung tâm Nghệ thuật Khánh Linh
376Hương Hạnh Dance Tứ Kỳ2009Hương Hạnh Dance Tứ Kỳ
ND 627: Hạng FD Nhi Đồng Latin Tiểu học - C,R
253Trịnh Phương Trinh2012Tiểu học Thanh Bình
262Nguyễn Trần An Nhi2011Tiểu học Thanh Bình
266Hoàng Mai Lâm2011Tiểu học Thanh Bình
ND 628: Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Tiểu học - C
273Trịnh Phương Thảo2009Tiểu học Thanh Bình
280Nguyễn Minh Phương2008Tiểu học Thanh Bình
ND 629: Đồng diễn người lớn Latin - DD
382Trung tâm Nghệ thuật Họa Mi - Bắc Giang2010Trung tâm Nghệ thuật Họa Mi - Bắc Giang
383Trường Đại học Công nghiệp Quảng 12010Trường Đại học Công nghiệp Quảng 1
ND 630: Đồng diễn người lớn Latin - DD
377Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh2009Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh
378CLB Tú Trần2009CLB Tú Trần
379Nguyễn Thúy Dancesport2009Nguyễn Thúy Dancesport
380CLB Quỳnh Nga1980CLB Quỳnh Nga
381CLB Ánh Hồng Nam Sách1980CLB Ánh Hồng Nam Sách
ND 631: Hạng E2 Trung niên 1 Latin - R
166Phạm Quốc Tuấn1965Lê Xuân Hoa1971 Khánh Thi Academy
385Âu Tuấn Hòa1973Vũ Thị Nga1989CLB Quỳnh Nga
386Nguyễn Thằng Quỳnh1958Đào Thị Nga1987CLB Quỳnh Nga
ND 632: Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Khánh Linh Dance - C
300Phạm Tâm Như2010Trung tâm nghệ thuật Khánh Linh Dance KM
301Nguyễn Thị Phương Thảo2010Trung tâm nghệ thuật Khánh Linh Dance KM
387Tô Khánh Uyên2009Trung tâm nghệ thuật Khánh Linh Dance KM
ND 633: Hạng E1 Thiếu nhi 2 Latin ĐH CN Quảng Ninh - C
337Phạm Văn Cảnh2008Mai Thùy Chi2008Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh
325Trịnh Quốc Bảo2008Nguyễn Mai Lan2007Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh
ND 634: Hạng FD Thiếu niên 1 Latin Vô địch các CLB - C,R
303Lương Thị Hồng Anh2007Trường THCS Cẩm Hoàng - Cẩm Giàng - HD
170Nguyễn Hà Phương2006My Dance - sao Đỏ
240Phạm Minh Anh2006TTVHTT-THỂ THAO TP.HẢI DƯƠNG

Khiêu vũ thể thao, thông tin giải đấu, đăng ký thi đấu online, khieu vu the thao, giai khieu vu, giải khiêu vũ, dance sport, nhảy nghệ thuật

Khiêu vũ thể thao, thông tin giải đấu, đăng ký thi đấu online, khieu vu the thao, giai khieu vu, giải khiêu vũ, dance sport, nhảy nghệ thuật