Giải Vô địch KVTT Quốc tế Hà Nội lần thứ 5 năm 2019

Danh sách VĐV theo nội dung

Số đeoHọ tên namNS namHọ tên nữNS nữĐơn vị
ND 1: WDSF Open Latin - S,C,R,P,J
337Hoàng Quang Anh2001Phan Tuệ Minh2004Sở Văn Hóa Thể Thao Hà nội
513Nguyễn Minh Tài1983Đặng Ngọc Phượng1982clb Tấn Tài Dancesport
244Che Tin Long1992Jiang Zixuan1992Macau
11Maurice Vallaro1970Lorraine Joan Vallaro1970Australia
245Tam Pa Kan1990Vong Weng Lam1990Macau
246Low Hak Meng1990Tan Nok Cheng1991Macau
310Alexandr Razorenov1995Anastasia Nasulenko1996Russia
131Zhu Zhi1990Yuan Chen1995China
218Liu Kai Sum Sam1996Liu Wan Hin1998Hongkong
219Cheung Cheuk Him1997Ho Hei Man1998Hongkong
248Yang On San2003Lei Cheok I2004Macau
250Lam Hong Woh1990Lim Dao Er1993Malaysia
242Raffaello Brancato1995Alesandra Koldan1997Italy
306Wilbert Aunzo1987Pearl Marie Caneda1990Philippines
308Lloyd Simon Asuque2001Jasmine Kate Labra2002Philippines
339Nguyễn Trung Kiên1997Phạm Hồng Anh1998Sở Văn Hóa Thể Thao Hà nội
340Nguyễn Quang Huy1996Lê Thục Hiền2001Sở Văn Hóa Thể Thao Hà nội
343Nguyễn Hữu Duy Anh2002Nguyễn Thùy Linh2002Sở Văn Hóa Thể Thao Hà nội
344Trần Tuấn Kiệt2003Trần Lương Diễm Quỳnh2006Sở Văn Hóa Thể Thao Hà nội
9Nguyễn Việt Tín1985Út Giang1965T&T DanceSport
530Đặng Gia Anh Tú2002Nguyễn Thu Trang2002Clb Starkid Quảng Ninh
ND 2: WDSF Open Standard - W,T,VW,SF,Q
513Nguyễn Minh Tài1983Đặng Ngọc Phượng1982clb Tấn Tài Dancesport
237Trương Hữu Thành1987Vũ Hồng Trang1986Hà nội
244Che Tin Long1992Jiang Zixuan1992Macau
11Maurice Vallaro1970Lorraine Joan Vallaro1970Australia
12Sheldon Gilbert1980Gemma Maillard1984Australia
243Kyohei Yamada1989Saori Akiyama1989Japan
245Tam Pa Kan1990Vong Weng Lam1990Macau
310Alexandr Razorenov1995Anastasia Nasulenko1996Russia
311Egor Starchenko1992Daria Rodina1995Russia
132Wu Hongbo1997Lu Wanying1997China
212Olle Viltok1998Karolina Smitins1998Estonia
218Liu Kai Sum Sam1996Liu Wan Hin1998Hongkong
248Yang On San2003Lei Cheok I2004Macau
379Kittihat KongKhunthod2001Saikaeon Rodon2002Thailand
307Gylle Nino Diluvio2001Yeddah Marie Castanares2001Philippines
338Vũ Hoàng Anh Minh1998Nguyễn Trường Xuân1998Sở Văn Hóa Thể Thao Hà nội
341Nguyễn Trung Thực1990Thạch Ngọc Anh1990Sở Văn Hóa Thể Thao Hà nội
342Nguyễn Tuấn Đạt1995Phạm Phương Ly2002Sở Văn Hóa Thể Thao Hà nội
344Trần Tuấn Kiệt2003Trần Lương Diễm Quỳnh2006Sở Văn Hóa Thể Thao Hà nội
345Lê Hoàng Việt Khoa2001Nguyễn Phạm Linh Đan2002Sở Văn Hóa Thể Thao Hà nội
189Lê phi Điệp1978Phạm thanh thủy1978Clb Victory Dance
ND 3: WDSF Youth Open Latin - S,C,R,P,J
20Nguyễn Phạm Đức2004Lê minh nguyệt2007CLB 2M dance sport
248Yang On San2003Lei Cheok I2004Macau
307Gylle Nino Diluvio2001Yeddah Marie Castanares2001Philippines
308Lloyd Simon Asuque2001Jasmine Kate Labra2002Philippines
343Nguyễn Hữu Duy Anh2002Nguyễn Thùy Linh2002Sở Văn Hóa Thể Thao Hà nội
344Trần Tuấn Kiệt2003Trần Lương Diễm Quỳnh2006Sở Văn Hóa Thể Thao Hà nội
347Nguyễn Tuấn An2005Hoàng Phương Anh2006Sở Văn Hóa Thể Thao Hà nội
348Nguyễn Quốc Bảo2005Trần Hoàng Minh Châu2007Sở Văn Hóa Thể Thao Hà nội
527Nguyễn Trường Duy2001Trịnh Lâm Tâm Như2005Grace Dance Studio
529Phạm Minh Đức2003Nguyễn Linh Chi2004Clb Starkid Quảng Ninh
530Đặng Gia Anh Tú2002Nguyễn Thu Trang2002Clb Starkid Quảng Ninh
531Nguyễn Nam Anh2003Nguyễn Thùy Dương2004Sở TDTT Hà nội
ND 4: WDSF Youth Open Standard - W,T,VW,SF,Q
45Hoàng Văn Tú2003Phạm Trà My2003CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
46Phạm Hữu Đạt2006Nguyễn Thuỳ Dương2005CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
52Nguyễn Trường Sơn2003Hà Lan Hương2004CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
248Yang On San2003Lei Cheok I2004Macau
379Kittihat KongKhunthod2001Saikaeon Rodon2002Thailand
307Gylle Nino Diluvio2001Yeddah Marie Castanares2001Philippines
344Trần Tuấn Kiệt2003Trần Lương Diễm Quỳnh2006Sở Văn Hóa Thể Thao Hà nội
345Lê Hoàng Việt Khoa2001Nguyễn Phạm Linh Đan2002Sở Văn Hóa Thể Thao Hà nội
347Nguyễn Tuấn An2005Hoàng Phương Anh2006Sở Văn Hóa Thể Thao Hà nội
348Nguyễn Quốc Bảo2005Trần Hoàng Minh Châu2007Sở Văn Hóa Thể Thao Hà nội
349Lê Hoàng Sơn2004Nguyễn Ngô Xuân Nhi2005Sở Văn Hóa Thể Thao Hà nội
ND 5: WDSF Rising Star Open Latin - S,C,R,P,J
513Nguyễn Minh Tài1983Đặng Ngọc Phượng1982clb Tấn Tài Dancesport
244Che Tin Long1992Jiang Zixuan1992Macau
245Tam Pa Kan1990Vong Weng Lam1990Macau
246Low Hak Meng1990Tan Nok Cheng1991Macau
310Alexandr Razorenov1995Anastasia Nasulenko1996Russia
218Liu Kai Sum Sam1996Liu Wan Hin1998Hongkong
219Cheung Cheuk Him1997Ho Hei Man1998Hongkong
250Lam Hong Woh1990Lim Dao Er1993Malaysia
306Wilbert Aunzo1987Pearl Marie Caneda1990Philippines
339Nguyễn Trung Kiên1997Phạm Hồng Anh1998Sở Văn Hóa Thể Thao Hà nội
343Nguyễn Hữu Duy Anh2002Nguyễn Thùy Linh2002Sở Văn Hóa Thể Thao Hà nội
344Trần Tuấn Kiệt2003Trần Lương Diễm Quỳnh2006Sở Văn Hóa Thể Thao Hà nội
350Nguyễn Thanh Tùng2003Nguyễn Hồng Anh2006Sở Văn Hóa Thể Thao Hà nội
527Nguyễn Trường Duy2001Trịnh Lâm Tâm Như2005Grace Dance Studio
530Đặng Gia Anh Tú2002Nguyễn Thu Trang2002Clb Starkid Quảng Ninh
531Nguyễn Nam Anh2003Nguyễn Thùy Dương2004Sở TDTT Hà nội
ND 6: WDSF Rising Star Open Standard - W,T,VW,SF,Q
513Nguyễn Minh Tài1983Đặng Ngọc Phượng1982clb Tấn Tài Dancesport
237Trương Hữu Thành1987Vũ Hồng Trang1986Hà nội
244Che Tin Long1992Jiang Zixuan1992Macau
11Maurice Vallaro1970Lorraine Joan Vallaro1970Australia
12Sheldon Gilbert1980Gemma Maillard1984Australia
243Kyohei Yamada1989Saori Akiyama1989Japan
245Tam Pa Kan1990Vong Weng Lam1990Macau
310Alexandr Razorenov1995Anastasia Nasulenko1996Russia
218Liu Kai Sum Sam1996Liu Wan Hin1998Hongkong
379Kittihat KongKhunthod2001Saikaeon Rodon2002Thailand
338Vũ Hoàng Anh Minh1998Nguyễn Trường Xuân1998Sở Văn Hóa Thể Thao Hà nội
341Nguyễn Trung Thực1990Thạch Ngọc Anh1990Sở Văn Hóa Thể Thao Hà nội
342Nguyễn Tuấn Đạt1995Phạm Phương Ly2002Sở Văn Hóa Thể Thao Hà nội
344Trần Tuấn Kiệt2003Trần Lương Diễm Quỳnh2006Sở Văn Hóa Thể Thao Hà nội
189Lê phi Điệp1978Phạm thanh thủy1978Clb Victory Dance
ND 8: Hạng D Nhi đồng Latin - C,R
432Hồ Đức Minh2012Vũ Hoàng Diệp Chi2012Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
155Dương Minh Quân2012Nguyễn Phương Ngân2012Clb Linh Anh
32Trần Nguyễn Anh Minh2012Trần Nguyễn Ngọc Minh2012CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
ND 9: Hạng E1 Nhi đồng Latin - C
143Nguyễn Duy Long2013Trần Xuân Nhi2013Clb Linh Anh
144Nguyễn Anh Cường2013Nguyễn Trần Trâm Anh2014Clb Linh Anh
432Hồ Đức Minh2012Vũ Hoàng Diệp Chi2012Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
155Dương Minh Quân2012Nguyễn Phương Ngân2012Clb Linh Anh
225Võ Minh Trí2012Võ Kỳ Thanh Trúc2012Hoàng Sương Dancesport Center
32Trần Nguyễn Anh Minh2012Trần Nguyễn Ngọc Minh2012CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
ND 10: Hạng E2 Nhi đồng Latin - R
432Hồ Đức Minh2012Vũ Hoàng Diệp Chi2012Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
155Dương Minh Quân2012Nguyễn Phương Ngân2012Clb Linh Anh
225Võ Minh Trí2012Võ Kỳ Thanh Trúc2012Hoàng Sương Dancesport Center
32Trần Nguyễn Anh Minh2012Trần Nguyễn Ngọc Minh2012CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
ND 11: Hạng FC Nhi đồng Latin - C,R,J
107Nguyễn trần trâm anh2013CLB Thể thao sông Tích - Thị xã Sơn Tây,
206Quách Khánh Chi2012Colorful Art Quảng Ninh
156Nguyễn Phương Ngân2012Clb Linh Anh
13Trần Thị Khôi Linh2012Bảo Dance Sport Nghệ An
360Nguyễn Phương Thảo2012T.O.P Dance
500Chu Bảo Trân2012VIETSDANCE
501Lê Hà Anh2013VIETSDANCE
505Đinh Minh Hằng2012VIETSDANCE
481Lê Hà Ngân2012Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
482Nguyễn Minh Ngọc2012Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
526Nguyễn Khánh Linh2012Bảo Dance Sport Nghệ An
ND 12: Hạng FD Nhi đồng Latin - C,R
441Nguyễn Lâm Linh Đan2012Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
206Quách Khánh Chi2012Colorful Art Quảng Ninh
156Nguyễn Phương Ngân2012Clb Linh Anh
221Võ Kỳ Thanh Trúc2012Hoàng Sương Dancesport Center
224Võ Minh Trí2012Hoàng Sương Dancesport Center
13Trần Thị Khôi Linh2012Bảo Dance Sport Nghệ An
498Lý Phương Mỹ Uyên2012VIETSDANCE
500Chu Bảo Trân2012VIETSDANCE
501Lê Hà Anh2013VIETSDANCE
505Đinh Minh Hằng2012VIETSDANCE
184Nguyễn Hoàng Bảo Nhi2013Clb Starkid Quảng Ninh
92Bùi Gia Linh2013CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
93Nguyễn Lương Bảo Trân2012CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
481Lê Hà Ngân2012Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
482Nguyễn Minh Ngọc2012Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
329Nguyễn Thu Hà2012Sở VHTT&DL Tỉnh Thái Nguyên
330Chu Trần Thủy Tiên2014Sở VHTT&DL Tỉnh Thái Nguyên
332Trần Thủy Quyên2012Sở VHTT&DL Tỉnh Thái Nguyên
333Bùi Bích Phương2013Sở VHTT&DL Tỉnh Thái Nguyên
334Nguyễn Quỳnh Hoa2013Sở VHTT&DL Tỉnh Thái Nguyên
526Nguyễn Khánh Linh2012Bảo Dance Sport Nghệ An
528Nguyễn Hoàng Tú Nhi2012Sở VHTT&DL Tỉnh Thái Nguyên
ND 13: Hạng F1 Nhi đồng Latin - C
397Đặng Vũ Bảo Hà2012Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
441Nguyễn Lâm Linh Đan2012Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
107Nguyễn trần trâm anh2013CLB Thể thao sông Tích - Thị xã Sơn Tây,
206Quách Khánh Chi2012Colorful Art Quảng Ninh
109Lê thanh giang2012CLB Thể thao sông Tích - Thị xã Sơn Tây,
152Dương Minh Quân2012Clb Linh Anh
111Quách Bảo Trâm2012CLB Thể thao sông Tích - Thị xã Sơn Tây,
321Hoàng Minh Khanh2012Sonic Dance Center
323Nguyễn Hà Vân2012Sonic Dance Center
325Nguyễn Phương Anh2012Sonic Dance Center
326Nguyễn Lê Khánh An2012Sonic Dance Center
161Nguyễn Lê Thùy Dương2013Clb Linh Anh
162Trần Châu Anh2013Clb Linh Anh
163Phạm Gia Hân2012Clb Linh Anh
271Trần Lê Phương Giang2012PRO-G ACADEMY
275Hoàng Thanh Huyền2012PRO-G ACADEMY
276Dương Ngọc Diệp2013PRO-G ACADEMY
221Võ Kỳ Thanh Trúc2012Hoàng Sương Dancesport Center
224Võ Minh Trí2012Hoàng Sương Dancesport Center
13Trần Thị Khôi Linh2012Bảo Dance Sport Nghệ An
286Phan Anh Thư2013PRO-G ACADEMY
498Lý Phương Mỹ Uyên2012VIETSDANCE
505Đinh Minh Hằng2012VIETSDANCE
184Nguyễn Hoàng Bảo Nhi2013Clb Starkid Quảng Ninh
294Nguyễn Hạnh Nguyên2012PRO-G ACADEMY
295Phạm Hoàng Yến2013PRO-G ACADEMY
92Bùi Gia Linh2013CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
93Nguyễn Lương Bảo Trân2012CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
329Nguyễn Thu Hà2012Sở VHTT&DL Tỉnh Thái Nguyên
330Chu Trần Thủy Tiên2014Sở VHTT&DL Tỉnh Thái Nguyên
332Trần Thủy Quyên2012Sở VHTT&DL Tỉnh Thái Nguyên
333Bùi Bích Phương2013Sở VHTT&DL Tỉnh Thái Nguyên
334Nguyễn Quỳnh Hoa2013Sở VHTT&DL Tỉnh Thái Nguyên
526Nguyễn Khánh Linh2012Bảo Dance Sport Nghệ An
528Nguyễn Hoàng Tú Nhi2012Sở VHTT&DL Tỉnh Thái Nguyên
ND 14: Hạng F2 Nhi đồng Latin - R
420Phan Như Ý2012Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
441Nguyễn Lâm Linh Đan2012Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
107Nguyễn trần trâm anh2013CLB Thể thao sông Tích - Thị xã Sơn Tây,
206Quách Khánh Chi2012Colorful Art Quảng Ninh
152Dương Minh Quân2012Clb Linh Anh
321Hoàng Minh Khanh2012Sonic Dance Center
322Đỗ Vân An2012Sonic Dance Center
323Nguyễn Hà Vân2012Sonic Dance Center
325Nguyễn Phương Anh2012Sonic Dance Center
326Nguyễn Lê Khánh An2012Sonic Dance Center
447Lương Ngọc Linh2012Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
271Trần Lê Phương Giang2012PRO-G ACADEMY
275Hoàng Thanh Huyền2012PRO-G ACADEMY
276Dương Ngọc Diệp2013PRO-G ACADEMY
221Võ Kỳ Thanh Trúc2012Hoàng Sương Dancesport Center
224Võ Minh Trí2012Hoàng Sương Dancesport Center
13Trần Thị Khôi Linh2012Bảo Dance Sport Nghệ An
360Nguyễn Phương Thảo2012T.O.P Dance
361Phạm Linh Đan2012T.O.P Dance
495Lê Việt Khánh Hà2012VIETSDANCE
498Lý Phương Mỹ Uyên2012VIETSDANCE
505Đinh Minh Hằng2012VIETSDANCE
509Mansell Mỹ An2013VIETSDANCE
184Nguyễn Hoàng Bảo Nhi2013Clb Starkid Quảng Ninh
294Nguyễn Hạnh Nguyên2012PRO-G ACADEMY
295Phạm Hoàng Yến2013PRO-G ACADEMY
92Bùi Gia Linh2013CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
93Nguyễn Lương Bảo Trân2012CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
329Nguyễn Thu Hà2012Sở VHTT&DL Tỉnh Thái Nguyên
330Chu Trần Thủy Tiên2014Sở VHTT&DL Tỉnh Thái Nguyên
332Trần Thủy Quyên2012Sở VHTT&DL Tỉnh Thái Nguyên
333Bùi Bích Phương2013Sở VHTT&DL Tỉnh Thái Nguyên
334Nguyễn Quỳnh Hoa2013Sở VHTT&DL Tỉnh Thái Nguyên
526Nguyễn Khánh Linh2012Bảo Dance Sport Nghệ An
528Nguyễn Hoàng Tú Nhi2012Sở VHTT&DL Tỉnh Thái Nguyên
ND 15: Hạng F3 Nhi đồng Latin - J
397Đặng Vũ Bảo Hà2012Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
420Phan Như Ý2012Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
107Nguyễn trần trâm anh2013CLB Thể thao sông Tích - Thị xã Sơn Tây,
206Quách Khánh Chi2012Colorful Art Quảng Ninh
109Lê thanh giang2012CLB Thể thao sông Tích - Thị xã Sơn Tây,
111Quách Bảo Trâm2012CLB Thể thao sông Tích - Thị xã Sơn Tây,
112Phạm Mai Anh2012CLB Thể thao sông Tích - Thị xã Sơn Tây,
113Lê Quế Chi2012CLB Thể thao sông Tích - Thị xã Sơn Tây,
447Lương Ngọc Linh2012Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
271Trần Lê Phương Giang2012PRO-G ACADEMY
275Hoàng Thanh Huyền2012PRO-G ACADEMY
221Võ Kỳ Thanh Trúc2012Hoàng Sương Dancesport Center
224Võ Minh Trí2012Hoàng Sương Dancesport Center
13Trần Thị Khôi Linh2012Bảo Dance Sport Nghệ An
360Nguyễn Phương Thảo2012T.O.P Dance
361Phạm Linh Đan2012T.O.P Dance
501Lê Hà Anh2013VIETSDANCE
505Đinh Minh Hằng2012VIETSDANCE
184Nguyễn Hoàng Bảo Nhi2013Clb Starkid Quảng Ninh
92Bùi Gia Linh2013CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
93Nguyễn Lương Bảo Trân2012CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
329Nguyễn Thu Hà2012Sở VHTT&DL Tỉnh Thái Nguyên
330Chu Trần Thủy Tiên2014Sở VHTT&DL Tỉnh Thái Nguyên
332Trần Thủy Quyên2012Sở VHTT&DL Tỉnh Thái Nguyên
333Bùi Bích Phương2013Sở VHTT&DL Tỉnh Thái Nguyên
334Nguyễn Quỳnh Hoa2013Sở VHTT&DL Tỉnh Thái Nguyên
526Nguyễn Khánh Linh2012Bảo Dance Sport Nghệ An
528Nguyễn Hoàng Tú Nhi2012Sở VHTT&DL Tỉnh Thái Nguyên
ND 16: Hạng F4 Nhi đồng Latin - S
107Nguyễn trần trâm anh2013CLB Thể thao sông Tích - Thị xã Sơn Tây,
206Quách Khánh Chi2012Colorful Art Quảng Ninh
109Lê thanh giang2012CLB Thể thao sông Tích - Thị xã Sơn Tây,
111Quách Bảo Trâm2012CLB Thể thao sông Tích - Thị xã Sơn Tây,
112Phạm Mai Anh2012CLB Thể thao sông Tích - Thị xã Sơn Tây,
113Lê Quế Chi2012CLB Thể thao sông Tích - Thị xã Sơn Tây,
156Nguyễn Phương Ngân2012Clb Linh Anh
221Võ Kỳ Thanh Trúc2012Hoàng Sương Dancesport Center
498Lý Phương Mỹ Uyên2012VIETSDANCE
500Chu Bảo Trân2012VIETSDANCE
501Lê Hà Anh2013VIETSDANCE
184Nguyễn Hoàng Bảo Nhi2013Clb Starkid Quảng Ninh
92Bùi Gia Linh2013CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
93Nguyễn Lương Bảo Trân2012CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
526Nguyễn Khánh Linh2012Bảo Dance Sport Nghệ An
ND 17: Hạng A Thiếu nhi 1 Latin - S,C,R,P,J
255Phạm Minh Thanh2010Nguyễn Linh Anh2010PRO-G ACADEMY
187Trần Văn Đức2010Hoàng Thị Phương2010Clb Starkid Quảng Ninh
555Nguyễn Cảnh Thắng2010Nguyễn Tú Phương2010Sở VHTT&DL Tỉnh Thái Nguyên
336Nguyễn Cảnh Toàn2010Nguyễn Thu Hà2010Sở VHTT&DL Tỉnh Thái Nguyên
ND 18: Hạng B Thiếu nhi 1 Latin - S,C,R,J
255Phạm Minh Thanh2010Nguyễn Linh Anh2010PRO-G ACADEMY
187Trần Văn Đức2010Hoàng Thị Phương2010Clb Starkid Quảng Ninh
555Nguyễn Cảnh Thắng2010Nguyễn Tú Phương2010Sở VHTT&DL Tỉnh Thái Nguyên
336Nguyễn Cảnh Toàn2010Nguyễn Thu Hà2010Sở VHTT&DL Tỉnh Thái Nguyên
ND 21: Hạng E1 Thiếu nhi 1 Latin - C
145Nguyễn Đăng Quang2011Phạm Bảo Ngọc2011Clb Linh Anh
203Lê Tuấn Kiệt2011Nguyễn Bảo Chi2010Colorful Art Quảng Ninh
204Phạm Gia Bảo2010Nguyễn Bảo Ngọc2011Colorful Art Quảng Ninh
491Phạm Đức Bình2011Trương Ngọc Diệp2011VIETSDANCE
555Nguyễn Cảnh Thắng2010Nguyễn Tú Phương2010Sở VHTT&DL Tỉnh Thái Nguyên
336Nguyễn Cảnh Toàn2010Nguyễn Thu Hà2010Sở VHTT&DL Tỉnh Thái Nguyên
ND 22: Hạng E2 Thiếu nhi 1 Latin - R
203Lê Tuấn Kiệt2011Nguyễn Bảo Chi2010Colorful Art Quảng Ninh
204Phạm Gia Bảo2010Nguyễn Bảo Ngọc2011Colorful Art Quảng Ninh
491Phạm Đức Bình2011Trương Ngọc Diệp2011VIETSDANCE
555Nguyễn Cảnh Thắng2010Nguyễn Tú Phương2010Sở VHTT&DL Tỉnh Thái Nguyên
336Nguyễn Cảnh Toàn2010Nguyễn Thu Hà2010Sở VHTT&DL Tỉnh Thái Nguyên
ND 23: Hạng E3 Thiếu nhi 1 Latin - J
432Hồ Đức Minh2012Vũ Hoàng Diệp Chi2012Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
203Lê Tuấn Kiệt2011Nguyễn Bảo Chi2010Colorful Art Quảng Ninh
204Phạm Gia Bảo2010Nguyễn Bảo Ngọc2011Colorful Art Quảng Ninh
555Nguyễn Cảnh Thắng2010Nguyễn Tú Phương2010Sở VHTT&DL Tỉnh Thái Nguyên
336Nguyễn Cảnh Toàn2010Nguyễn Thu Hà2010Sở VHTT&DL Tỉnh Thái Nguyên
ND 25: Hạng FA Thiếu nhi 1 Latin - S,C,R,P,J
205Nguyễn Thị Thùy Dương2010Colorful Art Quảng Ninh
258Vũ Yến Nhi2010PRO-G ACADEMY
518Lê Phương Linh2011Điệp Vũ Trường
28Phạm Phương Linh2010CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
ND 26: Hạng FB Thiếu nhi 1 Latin - S,C,R,J
205Nguyễn Thị Thùy Dương2010Colorful Art Quảng Ninh
258Vũ Yến Nhi2010PRO-G ACADEMY
518Lê Phương Linh2011Điệp Vũ Trường
503Nguyễn Lâm Thùy Dương2011VIETSDANCE
28Phạm Phương Linh2010CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
480Nông Hoàng Bảo Châu2010Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
ND 27: Hạng FC Thiếu nhi 1 Latin - C,R,J
427Đặng Hồ Sâm2011Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
205Nguyễn Thị Thùy Dương2010Colorful Art Quảng Ninh
157Nguyễn Quang Minh2010Clb Linh Anh
258Vũ Yến Nhi2010PRO-G ACADEMY
359Bùi Tuệ Minh2010T.O.P Dance
362Lê Ngọc Linh2010T.O.P Dance
518Lê Phương Linh2011Điệp Vũ Trường
496Tăng Nguyễn Hải An2010VIETSDANCE
502Phạm Nguyễn Minh An2010VIETSDANCE
503Nguyễn Lâm Thùy Dương2011VIETSDANCE
28Phạm Phương Linh2010CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
29Nguyễn Huyền Phương2011CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
31Vũ Phương Thảo2010CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
480Nông Hoàng Bảo Châu2010Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
ND 28: Hạng FD Thiếu nhi 1 Latin - C,R
427Đặng Hồ Sâm2011Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
205Nguyễn Thị Thùy Dương2010Colorful Art Quảng Ninh
150Đoàn Ngọc Anh2011Clb Linh Anh
324Nguyễn Khánh Ngọc2011Sonic Dance Center
157Nguyễn Quang Minh2010Clb Linh Anh
164Phạm Bảo Ngọc2011Clb Linh Anh
222Nguyễn Bình Phương An2011Hoàng Sương Dancesport Center
358Trần Khánh Linh2010T.O.P Dance
359Bùi Tuệ Minh2010T.O.P Dance
362Lê Ngọc Linh2010T.O.P Dance
18Ngô Bảo Hân2010Bảo Dance Sport Nghệ An
288Phạm Minh Anh2010PRO-G ACADEMY
517Nguyễn Thiên Hương2012Điệp Vũ Trường
496Tăng Nguyễn Hải An2010VIETSDANCE
497Phạm Nguyễn Hà Anh2010VIETSDANCE
499Nguyễn Vũ Bảo Trân2010VIETSDANCE
502Phạm Nguyễn Minh An2010VIETSDANCE
507Nguyễn Phương Linh2010VIETSDANCE
508Vũ Khánh Phương2011VIETSDANCE
29Nguyễn Huyền Phương2011CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
30Nguyễn Ngọc Phương2011CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
188Bùi Gia Linh2011Clb Starkid Quảng Ninh
486Nguyễn Diệu Anh2011Unison Dance Studio Hà Nội
95Đinh Phương Linh2010CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
327Lương Thảo Linh2011Sở VHTT&DL Tỉnh Thái Nguyên
328Bùi Nguyễn Nguyệt Anh2010Sở VHTT&DL Tỉnh Thái Nguyên
ND 29: Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin - C
105Doãn Thị Minh Châu2010CLB Thể thao sông Tích - Thị xã Sơn Tây,
108Phùng hải yến2011CLB Thể thao sông Tích - Thị xã Sơn Tây,
110Đặng trà my2010CLB Thể thao sông Tích - Thị xã Sơn Tây,
320Đỗ Bảo Diệp2010Sonic Dance Center
324Nguyễn Khánh Ngọc2011Sonic Dance Center
157Nguyễn Quang Minh2010Clb Linh Anh
159Trần Ngọc Hà My2011Clb Linh Anh
164Phạm Bảo Ngọc2011Clb Linh Anh
267Lê Phương Anh2011PRO-G ACADEMY
268Nguyễn Khánh Vy2011PRO-G ACADEMY
269Cao Kiều Ngọc Ly2010PRO-G ACADEMY
273Hoàng My An2011PRO-G ACADEMY
274Vũ Hoàng Như Thanh2011PRO-G ACADEMY
222Nguyễn Bình Phương An2011Hoàng Sương Dancesport Center
224Võ Minh Trí2012Hoàng Sương Dancesport Center
358Trần Khánh Linh2010T.O.P Dance
18Ngô Bảo Hân2010Bảo Dance Sport Nghệ An
286Phan Anh Thư2013PRO-G ACADEMY
287Đào Ngọc Tuệ Như2011PRO-G ACADEMY
288Phạm Minh Anh2010PRO-G ACADEMY
290Bành Hiền Trang2010PRO-G ACADEMY
517Nguyễn Thiên Hương2012Điệp Vũ Trường
496Tăng Nguyễn Hải An2010VIETSDANCE
497Phạm Nguyễn Hà Anh2010VIETSDANCE
499Nguyễn Vũ Bảo Trân2010VIETSDANCE
503Nguyễn Lâm Thùy Dương2011VIETSDANCE
507Nguyễn Phương Linh2010VIETSDANCE
508Vũ Khánh Phương2011VIETSDANCE
388Bùi Yến Nhi2011Trung tâm HL&TĐ TDTT Tỉnh Thanh Hóa
29Nguyễn Huyền Phương2011CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
30Nguyễn Ngọc Phương2011CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
31Vũ Phương Thảo2010CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
188Bùi Gia Linh2011Clb Starkid Quảng Ninh
207Nguyễn Bảo Ngọc2011Colorful Art Quảng Ninh
486Nguyễn Diệu Anh2011Unison Dance Studio Hà Nội
327Lương Thảo Linh2011Sở VHTT&DL Tỉnh Thái Nguyên
328Bùi Nguyễn Nguyệt Anh2010Sở VHTT&DL Tỉnh Thái Nguyên
557Nguyễn Thị Ten Chin2011NICE DANCE TP VINH
558Lê Tường Vy2010NICE DANCE TP VINH
ND 30: Hạng F2 Thiếu nhi 1 Latin - R
398Phạm Ngọc Minh Châu2011Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
438Vũ Trần Đan Linh2011Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
232Nguyễn Minh Hằng2011Huy Trần dancesport
105Doãn Thị Minh Châu2010CLB Thể thao sông Tích - Thị xã Sơn Tây,
108Phùng hải yến2011CLB Thể thao sông Tích - Thị xã Sơn Tây,
110Đặng trà my2010CLB Thể thao sông Tích - Thị xã Sơn Tây,
319Đỗ Bảo Anh2010Sonic Dance Center
320Đỗ Bảo Diệp2010Sonic Dance Center
324Nguyễn Khánh Ngọc2011Sonic Dance Center
233Hà Thảo Nguyên2011Huy Trần dancesport
165Hoàng Nguyễn Bảo Hân2011Clb Linh Anh
267Lê Phương Anh2011PRO-G ACADEMY
268Nguyễn Khánh Vy2011PRO-G ACADEMY
269Cao Kiều Ngọc Ly2010PRO-G ACADEMY
273Hoàng My An2011PRO-G ACADEMY
274Vũ Hoàng Như Thanh2011PRO-G ACADEMY
222Nguyễn Bình Phương An2011Hoàng Sương Dancesport Center
224Võ Minh Trí2012Hoàng Sương Dancesport Center
359Bùi Tuệ Minh2010T.O.P Dance
18Ngô Bảo Hân2010Bảo Dance Sport Nghệ An
290Bành Hiền Trang2010PRO-G ACADEMY
517Nguyễn Thiên Hương2012Điệp Vũ Trường
496Tăng Nguyễn Hải An2010VIETSDANCE
497Phạm Nguyễn Hà Anh2010VIETSDANCE
499Nguyễn Vũ Bảo Trân2010VIETSDANCE
507Nguyễn Phương Linh2010VIETSDANCE
508Vũ Khánh Phương2011VIETSDANCE
176Đặng Bảo Châu2011Clb Sao Mai
388Bùi Yến Nhi2011Trung tâm HL&TĐ TDTT Tỉnh Thanh Hóa
29Nguyễn Huyền Phương2011CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
30Nguyễn Ngọc Phương2011CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
31Vũ Phương Thảo2010CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
188Bùi Gia Linh2011Clb Starkid Quảng Ninh
207Nguyễn Bảo Ngọc2011Colorful Art Quảng Ninh
486Nguyễn Diệu Anh2011Unison Dance Studio Hà Nội
95Đinh Phương Linh2010CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
327Lương Thảo Linh2011Sở VHTT&DL Tỉnh Thái Nguyên
328Bùi Nguyễn Nguyệt Anh2010Sở VHTT&DL Tỉnh Thái Nguyên
ND 31: Hạng F3 Thiếu nhi 1 Latin - J
399Hoàng Bảo Chi2010Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
400Trần Tuệ Minh2010Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
402Nguyễn Phương Nhi2010Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
438Vũ Trần Đan Linh2011Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
105Doãn Thị Minh Châu2010CLB Thể thao sông Tích - Thị xã Sơn Tây,
108Phùng hải yến2011CLB Thể thao sông Tích - Thị xã Sơn Tây,
150Đoàn Ngọc Anh2011Clb Linh Anh
110Đặng trà my2010CLB Thể thao sông Tích - Thị xã Sơn Tây,
267Lê Phương Anh2011PRO-G ACADEMY
268Nguyễn Khánh Vy2011PRO-G ACADEMY
269Cao Kiều Ngọc Ly2010PRO-G ACADEMY
273Hoàng My An2011PRO-G ACADEMY
274Vũ Hoàng Như Thanh2011PRO-G ACADEMY
222Nguyễn Bình Phương An2011Hoàng Sương Dancesport Center
18Ngô Bảo Hân2010Bảo Dance Sport Nghệ An
287Đào Ngọc Tuệ Như2011PRO-G ACADEMY
503Nguyễn Lâm Thùy Dương2011VIETSDANCE
29Nguyễn Huyền Phương2011CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
30Nguyễn Ngọc Phương2011CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
31Vũ Phương Thảo2010CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
188Bùi Gia Linh2011Clb Starkid Quảng Ninh
207Nguyễn Bảo Ngọc2011Colorful Art Quảng Ninh
95Đinh Phương Linh2010CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
327Lương Thảo Linh2011Sở VHTT&DL Tỉnh Thái Nguyên
328Bùi Nguyễn Nguyệt Anh2010Sở VHTT&DL Tỉnh Thái Nguyên
557Nguyễn Thị Ten Chin2011NICE DANCE TP VINH
558Lê Tường Vy2010NICE DANCE TP VINH
ND 32: Hạng F4 Thiếu nhi 1 Latin - S
398Phạm Ngọc Minh Châu2011Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
399Hoàng Bảo Chi2010Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
401Phạm Ngọc Minh Anh2010Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
105Doãn Thị Minh Châu2010CLB Thể thao sông Tích - Thị xã Sơn Tây,
108Phùng hải yến2011CLB Thể thao sông Tích - Thị xã Sơn Tây,
150Đoàn Ngọc Anh2011Clb Linh Anh
110Đặng trà my2010CLB Thể thao sông Tích - Thị xã Sơn Tây,
320Đỗ Bảo Diệp2010Sonic Dance Center
165Hoàng Nguyễn Bảo Hân2011Clb Linh Anh
222Nguyễn Bình Phương An2011Hoàng Sương Dancesport Center
517Nguyễn Thiên Hương2012Điệp Vũ Trường
499Nguyễn Vũ Bảo Trân2010VIETSDANCE
502Phạm Nguyễn Minh An2010VIETSDANCE
503Nguyễn Lâm Thùy Dương2011VIETSDANCE
388Bùi Yến Nhi2011Trung tâm HL&TĐ TDTT Tỉnh Thanh Hóa
29Nguyễn Huyền Phương2011CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
30Nguyễn Ngọc Phương2011CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
31Vũ Phương Thảo2010CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
207Nguyễn Bảo Ngọc2011Colorful Art Quảng Ninh
557Nguyễn Thị Ten Chin2011NICE DANCE TP VINH
558Lê Tường Vy2010NICE DANCE TP VINH
ND 33: Hạng F5 Thiếu nhi 1 Latin - P
105Doãn Thị Minh Châu2010CLB Thể thao sông Tích - Thị xã Sơn Tây,
108Phùng hải yến2011CLB Thể thao sông Tích - Thị xã Sơn Tây,
110Đặng trà my2010CLB Thể thao sông Tích - Thị xã Sơn Tây,
221Võ Kỳ Thanh Trúc2012Hoàng Sương Dancesport Center
222Nguyễn Bình Phương An2011Hoàng Sương Dancesport Center
517Nguyễn Thiên Hương2012Điệp Vũ Trường
29Nguyễn Huyền Phương2011CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
30Nguyễn Ngọc Phương2011CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
ND 34: Hạng A Thiếu nhi 2 Latin - S,C,R,P,J
106Lê vũ hoàng huy2008Doãn thị minh châu2010CLB Thể thao sông Tích - Thị xã Sơn Tây,
253Nguyễn Anh Đức2008Nguyễn Gia Như2009PRO-G ACADEMY
254Trần Bảo Minh2008Nguyễn Hà Vy2009PRO-G ACADEMY
97Lê Việt Anh2008Ngô Phương Thảo2008CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
ND 35: Hạng B Thiếu nhi 2 Latin - S,C,R,J
106Lê vũ hoàng huy2008Doãn thị minh châu2010CLB Thể thao sông Tích - Thị xã Sơn Tây,
253Nguyễn Anh Đức2008Nguyễn Gia Như2009PRO-G ACADEMY
254Trần Bảo Minh2008Nguyễn Hà Vy2009PRO-G ACADEMY
97Lê Việt Anh2008Ngô Phương Thảo2008CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
ND 36: Hạng C Thiếu nhi 2 Latin - C,R,J
253Nguyễn Anh Đức2008Nguyễn Gia Như2009PRO-G ACADEMY
254Trần Bảo Minh2008Nguyễn Hà Vy2009PRO-G ACADEMY
382Đào Thế Anh2010Hà Thu Thủy2010Thái Bình Dancesport
ND 37: Hạng D Thiếu nhi 2 Latin - C,R
106Lê vũ hoàng huy2008Doãn thị minh châu2010CLB Thể thao sông Tích - Thị xã Sơn Tây,
255Phạm Minh Thanh2010Nguyễn Linh Anh2010PRO-G ACADEMY
382Đào Thế Anh2010Hà Thu Thủy2010Thái Bình Dancesport
97Lê Việt Anh2008Ngô Phương Thảo2008CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
ND 38: Hạng E1 Thiếu nhi 2 Latin - C
106Lê vũ hoàng huy2008Doãn thị minh châu2010CLB Thể thao sông Tích - Thị xã Sơn Tây,
255Phạm Minh Thanh2010Nguyễn Linh Anh2010PRO-G ACADEMY
382Đào Thế Anh2010Hà Thu Thủy2010Thái Bình Dancesport
ND 39: Hạng E2 Thiếu nhi 2 Latin - R
435Nguyễn Trịnh Bảo Anh2009Trương Tuệ Lâm2009Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
106Lê vũ hoàng huy2008Doãn thị minh châu2010CLB Thể thao sông Tích - Thị xã Sơn Tây,
255Phạm Minh Thanh2010Nguyễn Linh Anh2010PRO-G ACADEMY
382Đào Thế Anh2010Hà Thu Thủy2010Thái Bình Dancesport
97Lê Việt Anh2008Ngô Phương Thảo2008CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
ND 40: Hạng E3 Thiếu nhi 2 Latin - J
435Nguyễn Trịnh Bảo Anh2009Trương Tuệ Lâm2009Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
106Lê vũ hoàng huy2008Doãn thị minh châu2010CLB Thể thao sông Tích - Thị xã Sơn Tây,
255Phạm Minh Thanh2010Nguyễn Linh Anh2010PRO-G ACADEMY
382Đào Thế Anh2010Hà Thu Thủy2010Thái Bình Dancesport
97Lê Việt Anh2008Ngô Phương Thảo2008CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
ND 41: Hạng E4 Thiếu nhi 2 Latin - S
106Lê vũ hoàng huy2008Doãn thị minh châu2010CLB Thể thao sông Tích - Thị xã Sơn Tây,
255Phạm Minh Thanh2010Nguyễn Linh Anh2010PRO-G ACADEMY
97Lê Việt Anh2008Ngô Phương Thảo2008CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
ND 42: Hạng E5 Thiếu nhi 2 Latin - P
106Lê vũ hoàng huy2008Doãn thị minh châu2010CLB Thể thao sông Tích - Thị xã Sơn Tây,
255Phạm Minh Thanh2010Nguyễn Linh Anh2010PRO-G ACADEMY
97Lê Việt Anh2008Ngô Phương Thảo2008CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
ND 43: Hạng FA Thiếu nhi 2 Latin - S,C,R,P,J
421Phan Châu Anh2009Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
425Phùng Ngọc Bảo Vy2009Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
490Đinh Nguyễn Phương Uyên2009VIETSDANCE
259Đỗ Nguyễn Minh Hạnh2009PRO-G ACADEMY
16Nguyễn Đỗ Nguyệt Anh2008Bảo Dance Sport Nghệ An
351Nguyễn Yến My2009T&T DanceSport
352Phạm Hà Trang2009T&T DanceSport
17Vũ Tư Dĩnh2009Bảo Dance Sport Nghệ An
28Phạm Phương Linh2010CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
19Nguyễn Hoàng Minh Anh2009CK TEAM
519Nguyễn Minh Khuê2009Ninh bình
ND 44: Hạng FB Thiếu nhi 2 Latin - S,C,R,J
421Phan Châu Anh2009Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
425Phùng Ngọc Bảo Vy2009Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
490Đinh Nguyễn Phương Uyên2009VIETSDANCE
259Đỗ Nguyễn Minh Hạnh2009PRO-G ACADEMY
16Nguyễn Đỗ Nguyệt Anh2008Bảo Dance Sport Nghệ An
351Nguyễn Yến My2009T&T DanceSport
352Phạm Hà Trang2009T&T DanceSport
17Vũ Tư Dĩnh2009Bảo Dance Sport Nghệ An
28Phạm Phương Linh2010CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
19Nguyễn Hoàng Minh Anh2009CK TEAM
519Nguyễn Minh Khuê2009Ninh bình
ND 45: Hạng FC Thiếu nhi 2 Latin - C,R,J
405Tô Hoàng Vi Anh2008Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
421Phan Châu Anh2009Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
424Lê Hà Anh2009Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
425Phùng Ngọc Bảo Vy2009Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
259Đỗ Nguyễn Minh Hạnh2009PRO-G ACADEMY
14Lê Xuân Mai2009Bảo Dance Sport Nghệ An
16Nguyễn Đỗ Nguyệt Anh2008Bảo Dance Sport Nghệ An
351Nguyễn Yến My2009T&T DanceSport
352Phạm Hà Trang2009T&T DanceSport
17Vũ Tư Dĩnh2009Bảo Dance Sport Nghệ An
504Nguyễn Thu Huyền2009VIETSDANCE
28Phạm Phương Linh2010CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
363Ngọc Anh2008TT Năng khiếu nghệ thuật Modern Kids
364Như Thảo2008TT Năng khiếu nghệ thuật Modern Kids
365Gia Hân2008TT Năng khiếu nghệ thuật Modern Kids
366Hà Chi2008TT Năng khiếu nghệ thuật Modern Kids
510Vũ Ngọc Diệp2009VIETSDANCE
ND 46: Hạng FD Thiếu nhi 2 Latin - C,R
405Tô Hoàng Vi Anh2008Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
424Lê Hà Anh2009Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
511Trần Giáp Phương Linh2008Vĩnh Huy Bình Định
512Trần Nguyễn Thục Anh2009Vĩnh Huy Bình Định
154Phạm Hương Giang2008Clb Linh Anh
51Nguyễn Phạm Tuệ Minh2009CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
53Vũ Thị Mai Anh2008CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
463Nguyễn Phương Linh2009Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
261Bùi Thiên An2009PRO-G ACADEMY
262Lê Quỳnh Trang2008PRO-G ACADEMY
57Vũ Phương Thi2008CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
277Đào Ngọc Linh2009PRO-G ACADEMY
223Trần Phạm Quế Trâm2008Hoàng Sương Dancesport Center
14Lê Xuân Mai2009Bảo Dance Sport Nghệ An
15Nguyễn Hữu Hiếu Thuận2009Bảo Dance Sport Nghệ An
16Nguyễn Đỗ Nguyệt Anh2008Bảo Dance Sport Nghệ An
351Nguyễn Yến My2009T&T DanceSport
352Phạm Hà Trang2009T&T DanceSport
17Vũ Tư Dĩnh2009Bảo Dance Sport Nghệ An
284Nguyễn Châu Anh2008PRO-G ACADEMY
288Phạm Minh Anh2010PRO-G ACADEMY
289Nguyễn Hoàng Trà My2009PRO-G ACADEMY
515Phạm Nguyễn Gia Linh2009Điệp Vũ Trường
504Nguyễn Thu Huyền2009VIETSDANCE
506Phạm Minh Thanh2009VIETSDANCE
292Hoàng Tường Vy2009PRO-G ACADEMY
380Vũ Đặng Tú Anh2009Thái Bình Dancesport
387Đỗ Trần Linh Anh2009Trung tâm HL&TĐ TDTT Tỉnh Thanh Hóa
182Nguyễn Hoàng Yến2009Clb Starkid Quảng Ninh
183Nguyễn Thị Ánh Ngọc2009Clb Starkid Quảng Ninh
293Hoàng Tài Hân2009PRO-G ACADEMY
88Lê Việt Anh2008CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
89Ngô Phương Thảo2008CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
90Nguyễn Gia Bảo Ngọc2008CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
91Mạc Tường Nhi2008CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
94Lương Quỳnh Anh2008CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
510Vũ Ngọc Diệp2009VIETSDANCE
384Lê Thị Thanh Thủy2008Trung tâm HL&TĐ TDTT Tỉnh Thanh Hóa
385Nguyễn Thủy Tiên2008Trung tâm HL&TĐ TDTT Tỉnh Thanh Hóa
ND 47: Grade F1 Juvenile II Latin - C
404Trần Vân Anh2009Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
407Phạm Khánh Hà Vy2008Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
511Trần Giáp Phương Linh2008Vĩnh Huy Bình Định
512Trần Nguyễn Thục Anh2009Vĩnh Huy Bình Định
205Nguyễn Thị Thùy Dương2010Colorful Art Quảng Ninh
154Phạm Hương Giang2008Clb Linh Anh
316Lê Minh Uyên2008Sonic Dance Center
318Nguyễn Phương Bảo Châu2009Sonic Dance Center
133Wang Zi Yi2008China
260Ngô Hương Nhi2009PRO-G ACADEMY
261Bùi Thiên An2009PRO-G ACADEMY
262Lê Quỳnh Trang2008PRO-G ACADEMY
277Đào Ngọc Linh2009PRO-G ACADEMY
279Trần Linh Chi2008PRO-G ACADEMY
280Nguyễn Minh Ánh2008PRO-G ACADEMY
223Trần Phạm Quế Trâm2008Hoàng Sương Dancesport Center
14Lê Xuân Mai2009Bảo Dance Sport Nghệ An
15Nguyễn Hữu Hiếu Thuận2009Bảo Dance Sport Nghệ An
16Nguyễn Đỗ Nguyệt Anh2008Bảo Dance Sport Nghệ An
352Phạm Hà Trang2009T&T DanceSport
17Vũ Tư Dĩnh2009Bảo Dance Sport Nghệ An
166Nguyễn Phương Nhi2009Clb Linh Anh
167Bùi Lê Yến Nhi2009Clb Linh Anh
282Nguyễn Thanh Thảo2009PRO-G ACADEMY
284Nguyễn Châu Anh2008PRO-G ACADEMY
285Nguyễn Ngọc Linh2008PRO-G ACADEMY
287Đào Ngọc Tuệ Như2011PRO-G ACADEMY
288Phạm Minh Anh2010PRO-G ACADEMY
289Nguyễn Hoàng Trà My2009PRO-G ACADEMY
290Bành Hiền Trang2010PRO-G ACADEMY
515Phạm Nguyễn Gia Linh2009Điệp Vũ Trường
516Phạm Trần Diệu Linh2009Điệp Vũ Trường
504Nguyễn Thu Huyền2009VIETSDANCE
506Phạm Minh Thanh2009VIETSDANCE
292Hoàng Tường Vy2009PRO-G ACADEMY
380Vũ Đặng Tú Anh2009Thái Bình Dancesport
387Đỗ Trần Linh Anh2009Trung tâm HL&TĐ TDTT Tỉnh Thanh Hóa
182Nguyễn Hoàng Yến2009Clb Starkid Quảng Ninh
183Nguyễn Thị Ánh Ngọc2009Clb Starkid Quảng Ninh
484Lại Minh Hằng2009Trường Tiểu Học Lê Văn Tám
293Hoàng Tài Hân2009PRO-G ACADEMY
88Lê Việt Anh2008CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
89Ngô Phương Thảo2008CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
90Nguyễn Gia Bảo Ngọc2008CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
91Mạc Tường Nhi2008CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
94Lương Quỳnh Anh2008CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
384Lê Thị Thanh Thủy2008Trung tâm HL&TĐ TDTT Tỉnh Thanh Hóa
385Nguyễn Thủy Tiên2008Trung tâm HL&TĐ TDTT Tỉnh Thanh Hóa
533Jiang Jin Can2009China
ND 48: Grade F2 Juvenile II Latin - R
403Phạm Phương Thảo2009Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
406Nguyễn Trịnh Hà My2008Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
407Phạm Khánh Hà Vy2008Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
511Trần Giáp Phương Linh2008Vĩnh Huy Bình Định
512Trần Nguyễn Thục Anh2009Vĩnh Huy Bình Định
205Nguyễn Thị Thùy Dương2010Colorful Art Quảng Ninh
315Đỗ Vũ Đan Linh2008Sonic Dance Center
316Lê Minh Uyên2008Sonic Dance Center
318Nguyễn Phương Bảo Châu2009Sonic Dance Center
454Nguyễn Hà Chi2009Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
458Vũ Trà My2009Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
463Nguyễn Phương Linh2009Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
133Wang Zi Yi2008China
260Ngô Hương Nhi2009PRO-G ACADEMY
261Bùi Thiên An2009PRO-G ACADEMY
262Lê Quỳnh Trang2008PRO-G ACADEMY
277Đào Ngọc Linh2009PRO-G ACADEMY
279Trần Linh Chi2008PRO-G ACADEMY
280Nguyễn Minh Ánh2008PRO-G ACADEMY
223Trần Phạm Quế Trâm2008Hoàng Sương Dancesport Center
14Lê Xuân Mai2009Bảo Dance Sport Nghệ An
15Nguyễn Hữu Hiếu Thuận2009Bảo Dance Sport Nghệ An
16Nguyễn Đỗ Nguyệt Anh2008Bảo Dance Sport Nghệ An
351Nguyễn Yến My2009T&T DanceSport
17Vũ Tư Dĩnh2009Bảo Dance Sport Nghệ An
282Nguyễn Thanh Thảo2009PRO-G ACADEMY
284Nguyễn Châu Anh2008PRO-G ACADEMY
289Nguyễn Hoàng Trà My2009PRO-G ACADEMY
290Bành Hiền Trang2010PRO-G ACADEMY
515Phạm Nguyễn Gia Linh2009Điệp Vũ Trường
516Phạm Trần Diệu Linh2009Điệp Vũ Trường
502Phạm Nguyễn Minh An2010VIETSDANCE
504Nguyễn Thu Huyền2009VIETSDANCE
506Phạm Minh Thanh2009VIETSDANCE
292Hoàng Tường Vy2009PRO-G ACADEMY
380Vũ Đặng Tú Anh2009Thái Bình Dancesport
387Đỗ Trần Linh Anh2009Trung tâm HL&TĐ TDTT Tỉnh Thanh Hóa
182Nguyễn Hoàng Yến2009Clb Starkid Quảng Ninh
183Nguyễn Thị Ánh Ngọc2009Clb Starkid Quảng Ninh
293Hoàng Tài Hân2009PRO-G ACADEMY
88Lê Việt Anh2008CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
89Ngô Phương Thảo2008CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
90Nguyễn Gia Bảo Ngọc2008CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
91Mạc Tường Nhi2008CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
94Lương Quỳnh Anh2008CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
533Jiang Jin Can2009China
ND 49: Grade F3 Juvenile II Latin - J
404Trần Vân Anh2009Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
406Nguyễn Trịnh Hà My2008Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
407Phạm Khánh Hà Vy2008Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
408Nguyễn Hương Trà2008Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
511Trần Giáp Phương Linh2008Vĩnh Huy Bình Định
512Trần Nguyễn Thục Anh2009Vĩnh Huy Bình Định
205Nguyễn Thị Thùy Dương2010Colorful Art Quảng Ninh
463Nguyễn Phương Linh2009Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
133Wang Zi Yi2008China
260Ngô Hương Nhi2009PRO-G ACADEMY
262Lê Quỳnh Trang2008PRO-G ACADEMY
277Đào Ngọc Linh2009PRO-G ACADEMY
279Trần Linh Chi2008PRO-G ACADEMY
280Nguyễn Minh Ánh2008PRO-G ACADEMY
223Trần Phạm Quế Trâm2008Hoàng Sương Dancesport Center
14Lê Xuân Mai2009Bảo Dance Sport Nghệ An
15Nguyễn Hữu Hiếu Thuận2009Bảo Dance Sport Nghệ An
16Nguyễn Đỗ Nguyệt Anh2008Bảo Dance Sport Nghệ An
351Nguyễn Yến My2009T&T DanceSport
17Vũ Tư Dĩnh2009Bảo Dance Sport Nghệ An
516Phạm Trần Diệu Linh2009Điệp Vũ Trường
292Hoàng Tường Vy2009PRO-G ACADEMY
380Vũ Đặng Tú Anh2009Thái Bình Dancesport
484Lại Minh Hằng2009Trường Tiểu Học Lê Văn Tám
293Hoàng Tài Hân2009PRO-G ACADEMY
88Lê Việt Anh2008CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
89Ngô Phương Thảo2008CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
90Nguyễn Gia Bảo Ngọc2008CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
91Mạc Tường Nhi2008CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
94Lương Quỳnh Anh2008CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
384Lê Thị Thanh Thủy2008Trung tâm HL&TĐ TDTT Tỉnh Thanh Hóa
385Nguyễn Thủy Tiên2008Trung tâm HL&TĐ TDTT Tỉnh Thanh Hóa
533Jiang Jin Can2009China
ND 50: Grade F4 Juvenile II Latin - S
406Nguyễn Trịnh Hà My2008Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
407Phạm Khánh Hà Vy2008Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
408Nguyễn Hương Trà2008Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
511Trần Giáp Phương Linh2008Vĩnh Huy Bình Định
512Trần Nguyễn Thục Anh2009Vĩnh Huy Bình Định
318Nguyễn Phương Bảo Châu2009Sonic Dance Center
133Wang Zi Yi2008China
260Ngô Hương Nhi2009PRO-G ACADEMY
261Bùi Thiên An2009PRO-G ACADEMY
262Lê Quỳnh Trang2008PRO-G ACADEMY
223Trần Phạm Quế Trâm2008Hoàng Sương Dancesport Center
16Nguyễn Đỗ Nguyệt Anh2008Bảo Dance Sport Nghệ An
352Phạm Hà Trang2009T&T DanceSport
17Vũ Tư Dĩnh2009Bảo Dance Sport Nghệ An
516Phạm Trần Diệu Linh2009Điệp Vũ Trường
506Phạm Minh Thanh2009VIETSDANCE
380Vũ Đặng Tú Anh2009Thái Bình Dancesport
182Nguyễn Hoàng Yến2009Clb Starkid Quảng Ninh
89Ngô Phương Thảo2008CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
90Nguyễn Gia Bảo Ngọc2008CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
91Mạc Tường Nhi2008CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
384Lê Thị Thanh Thủy2008Trung tâm HL&TĐ TDTT Tỉnh Thanh Hóa
ND 51: Grade F5 Juvenile II Latin - P
511Trần Giáp Phương Linh2008Vĩnh Huy Bình Định
512Trần Nguyễn Thục Anh2009Vĩnh Huy Bình Định
133Wang Zi Yi2008China
260Ngô Hương Nhi2009PRO-G ACADEMY
262Lê Quỳnh Trang2008PRO-G ACADEMY
222Nguyễn Bình Phương An2011Hoàng Sương Dancesport Center
223Trần Phạm Quế Trâm2008Hoàng Sương Dancesport Center
16Nguyễn Đỗ Nguyệt Anh2008Bảo Dance Sport Nghệ An
351Nguyễn Yến My2009T&T DanceSport
352Phạm Hà Trang2009T&T DanceSport
17Vũ Tư Dĩnh2009Bảo Dance Sport Nghệ An
515Phạm Nguyễn Gia Linh2009Điệp Vũ Trường
516Phạm Trần Diệu Linh2009Điệp Vũ Trường
89Ngô Phương Thảo2008CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
90Nguyễn Gia Bảo Ngọc2008CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
385Nguyễn Thủy Tiên2008Trung tâm HL&TĐ TDTT Tỉnh Thanh Hóa
ND 52: Hạng A Thiếu niên 1 Latin - S,C,R,P,J
346Hoàng Gia Bảo2006Hoàng Gia Linh2006Sở Văn Hóa Thể Thao Hà nội
253Nguyễn Anh Đức2008Nguyễn Gia Như2009PRO-G ACADEMY
256Phạm Hoàng Việt2006Nguyễn Đặng Yến Nhi2007PRO-G ACADEMY
390Hoàng Tiến Phát2006Nguyễn Phương Anh2007Trung tâm HL&TĐ TDTT Tỉnh Thanh Hóa
ND 53: Hạng B Thiếu niên 1 Latin - S,C,R,J
346Hoàng Gia Bảo2006Hoàng Gia Linh2006Sở Văn Hóa Thể Thao Hà nội
253Nguyễn Anh Đức2008Nguyễn Gia Như2009PRO-G ACADEMY
256Phạm Hoàng Việt2006Nguyễn Đặng Yến Nhi2007PRO-G ACADEMY
492Hoàng Nguyên2007Nguyễn Ngọc Bảo Lam2007VIETSDANCE
ND 54: Hạng C Thiếu niên 1 Latin - C,R,J
253Nguyễn Anh Đức2008Nguyễn Gia Như2009PRO-G ACADEMY
256Phạm Hoàng Việt2006Nguyễn Đặng Yến Nhi2007PRO-G ACADEMY
492Hoàng Nguyên2007Nguyễn Ngọc Bảo Lam2007VIETSDANCE
ND 55: Hạng D Thiếu niên 1 Latin - C,R
44Lê Minh Trí2007Vũ Ngọc Uyên Phương2007CLB Duy Dance
257Lê Văn Đức Anh2007Lê Hồng Anh2008PRO-G ACADEMY
186Đào Kim Gia Bảo2006Phạm Thị Huyền Trang2006Clb Starkid Quảng Ninh
ND 56: Hạng E1 Thiếu niên 1 Latin - C
44Lê Minh Trí2007Vũ Ngọc Uyên Phương2007CLB Duy Dance
257Lê Văn Đức Anh2007Lê Hồng Anh2008PRO-G ACADEMY
185Đào Kim Gia Bảo2006Nguyễn Như Quỳnh2007Clb Starkid Quảng Ninh
390Hoàng Tiến Phát2006Nguyễn Phương Anh2007Trung tâm HL&TĐ TDTT Tỉnh Thanh Hóa
98Lê Việt Anh2008Lê Minh Anh2006CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
ND 57: Hạng E2 Thiếu niên 1 Latin - R
44Lê Minh Trí2007Vũ Ngọc Uyên Phương2007CLB Duy Dance
257Lê Văn Đức Anh2007Lê Hồng Anh2008PRO-G ACADEMY
185Đào Kim Gia Bảo2006Nguyễn Như Quỳnh2007Clb Starkid Quảng Ninh
98Lê Việt Anh2008Lê Minh Anh2006CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
ND 58: Hạng E3 Thiếu niên 1 Latin - J
44Lê Minh Trí2007Vũ Ngọc Uyên Phương2007CLB Duy Dance
257Lê Văn Đức Anh2007Lê Hồng Anh2008PRO-G ACADEMY
390Hoàng Tiến Phát2006Nguyễn Phương Anh2007Trung tâm HL&TĐ TDTT Tỉnh Thanh Hóa
ND 59: Hạng E4 Thiếu niên 1 Latin - S
44Lê Minh Trí2007Vũ Ngọc Uyên Phương2007CLB Duy Dance
257Lê Văn Đức Anh2007Lê Hồng Anh2008PRO-G ACADEMY
186Đào Kim Gia Bảo2006Phạm Thị Huyền Trang2006Clb Starkid Quảng Ninh
390Hoàng Tiến Phát2006Nguyễn Phương Anh2007Trung tâm HL&TĐ TDTT Tỉnh Thanh Hóa
ND 61: Hạng FA Thiếu niên 1 Latin - S,C,R,P,J
490Đinh Nguyễn Phương Uyên2009VIETSDANCE
264Nguyễn Minh Phương2006PRO-G ACADEMY
266Quản Thị Thuỳ Linh2007PRO-G ACADEMY
223Trần Phạm Quế Trâm2008Hoàng Sương Dancesport Center
514Nguyễn Đức Thanh Hằng2007Điệp Vũ Trường
331Đàm Thùy Linh2007Sở VHTT&DL Tỉnh Thái Nguyên
ND 62: Hạng FB Thiếu niên 1 Latin - S,C,R,J
264Nguyễn Minh Phương2006PRO-G ACADEMY
266Quản Thị Thuỳ Linh2007PRO-G ACADEMY
223Trần Phạm Quế Trâm2008Hoàng Sương Dancesport Center
514Nguyễn Đức Thanh Hằng2007Điệp Vũ Trường
493Nguyễn Khánh Huyền2006VIETSDANCE
331Đàm Thùy Linh2007Sở VHTT&DL Tỉnh Thái Nguyên
ND 63: Hạng FC Thiếu niên 1 Latin - C,R,J
490Đinh Nguyễn Phương Uyên2009VIETSDANCE
264Nguyễn Minh Phương2006PRO-G ACADEMY
356Nguyễn Hoàng Mai Phương2007T.O.P Dance
514Nguyễn Đức Thanh Hằng2007Điệp Vũ Trường
65Phan Thủy Tiên2006CLB HH Dance Hà Nội
331Đàm Thùy Linh2007Sở VHTT&DL Tỉnh Thái Nguyên
ND 64: Hạng FD Thiếu niên 1 Latin - C,R
55Lương Thị Hồng Anh2007CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
409Đào Minh Nguyệt2007Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
512Trần Nguyễn Thục Anh2009Vĩnh Huy Bình Định
263Nguyễn Lâm Huyền Anh2007PRO-G ACADEMY
265Nguyễn Thu An2006PRO-G ACADEMY
383Phạm Thị Phương Anh2007Thái Bình Dancesport
181Đỗ Bảo Hân2007Clb Starkid Quảng Ninh
389Nguyễn Phạm Phương Nhi2006Trung tâm HL&TĐ TDTT Tỉnh Thanh Hóa
87Lê Minh Anh2006CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
ND 65: Hạng F1 Thiếu niên 1 Latin - C
55Lương Thị Hồng Anh2007CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
409Đào Minh Nguyệt2007Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
512Trần Nguyễn Thục Anh2009Vĩnh Huy Bình Định
263Nguyễn Lâm Huyền Anh2007PRO-G ACADEMY
265Nguyễn Thu An2006PRO-G ACADEMY
356Nguyễn Hoàng Mai Phương2007T.O.P Dance
351Nguyễn Yến My2009T&T DanceSport
383Phạm Thị Phương Anh2007Thái Bình Dancesport
181Đỗ Bảo Hân2007Clb Starkid Quảng Ninh
389Nguyễn Phạm Phương Nhi2006Trung tâm HL&TĐ TDTT Tỉnh Thanh Hóa
87Lê Minh Anh2006CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
88Lê Việt Anh2008CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
89Ngô Phương Thảo2008CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
90Nguyễn Gia Bảo Ngọc2008CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
91Mạc Tường Nhi2008CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
100Ma Ngọc Khuê2007CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
ND 66: Hạng F2 Thiếu niên 1 Latin - R
55Lương Thị Hồng Anh2007CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
409Đào Minh Nguyệt2007Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
511Trần Giáp Phương Linh2008Vĩnh Huy Bình Định
263Nguyễn Lâm Huyền Anh2007PRO-G ACADEMY
265Nguyễn Thu An2006PRO-G ACADEMY
357Trần Khánh Ly2007T.O.P Dance
175Nguyễn Minh Châu2006Clb Sao Mai
180Nguyễn Ngọc Phương Linh2007Clb Sao Mai
383Phạm Thị Phương Anh2007Thái Bình Dancesport
181Đỗ Bảo Hân2007Clb Starkid Quảng Ninh
89Ngô Phương Thảo2008CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
90Nguyễn Gia Bảo Ngọc2008CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
91Mạc Tường Nhi2008CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
100Ma Ngọc Khuê2007CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
519Nguyễn Minh Khuê2009Ninh bình
ND 67: Hạng F3 Thiếu niên 1 Latin - J
405Tô Hoàng Vi Anh2008Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
409Đào Minh Nguyệt2007Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
511Trần Giáp Phương Linh2008Vĩnh Huy Bình Định
263Nguyễn Lâm Huyền Anh2007PRO-G ACADEMY
265Nguyễn Thu An2006PRO-G ACADEMY
383Phạm Thị Phương Anh2007Thái Bình Dancesport
389Nguyễn Phạm Phương Nhi2006Trung tâm HL&TĐ TDTT Tỉnh Thanh Hóa
88Lê Việt Anh2008CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
89Ngô Phương Thảo2008CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
90Nguyễn Gia Bảo Ngọc2008CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
91Mạc Tường Nhi2008CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
100Ma Ngọc Khuê2007CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
ND 68: Hạng F4 Thiếu niên 1 Latin - S
405Tô Hoàng Vi Anh2008Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
409Đào Minh Nguyệt2007Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
512Trần Nguyễn Thục Anh2009Vĩnh Huy Bình Định
263Nguyễn Lâm Huyền Anh2007PRO-G ACADEMY
265Nguyễn Thu An2006PRO-G ACADEMY
383Phạm Thị Phương Anh2007Thái Bình Dancesport
181Đỗ Bảo Hân2007Clb Starkid Quảng Ninh
389Nguyễn Phạm Phương Nhi2006Trung tâm HL&TĐ TDTT Tỉnh Thanh Hóa
ND 69: Hạng F5 Thiếu niên 1 Latin - P
511Trần Giáp Phương Linh2008Vĩnh Huy Bình Định
490Đinh Nguyễn Phương Uyên2009VIETSDANCE
263Nguyễn Lâm Huyền Anh2007PRO-G ACADEMY
87Lê Minh Anh2006CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
ND 70: Grade A Junior II Open Latin - S,C,R,P,J
247Choi Man Hou2004Cheang Si Pui2004Macau
249CHE Tin Lao Luis2005CHONG Fei Fei2005Macau
346Hoàng Gia Bảo2006Hoàng Gia Linh2006Sở Văn Hóa Thể Thao Hà nội
347Nguyễn Tuấn An2005Hoàng Phương Anh2006Sở Văn Hóa Thể Thao Hà nội
348Nguyễn Quốc Bảo2005Trần Hoàng Minh Châu2007Sở Văn Hóa Thể Thao Hà nội
381Nguyễn Duy Anh2004Vũ Hà Linh Anh2006Thái Bình Dancesport
520Ho Pak Lan2005Lam Nga Man2005Macau
ND 71: Grade B Junior II Open Latin - S,C,R,J
43Lê Đức Trí2005Nguyễn Ngọc Quỳnh Như2006CLB Duy Dance
44Lê Minh Trí2007Vũ Ngọc Uyên Phương2007CLB Duy Dance
247Choi Man Hou2004Cheang Si Pui2004Macau
249CHE Tin Lao Luis2005CHONG Fei Fei2005Macau
346Hoàng Gia Bảo2006Hoàng Gia Linh2006Sở Văn Hóa Thể Thao Hà nội
347Nguyễn Tuấn An2005Hoàng Phương Anh2006Sở Văn Hóa Thể Thao Hà nội
348Nguyễn Quốc Bảo2005Trần Hoàng Minh Châu2007Sở Văn Hóa Thể Thao Hà nội
381Nguyễn Duy Anh2004Vũ Hà Linh Anh2006Thái Bình Dancesport
520Ho Pak Lan2005Lam Nga Man2005Macau
ND 72: Grade C Junior II Open Latin - C,R,J
44Lê Minh Trí2007Vũ Ngọc Uyên Phương2007CLB Duy Dance
249CHE Tin Lao Luis2005CHONG Fei Fei2005Macau
347Nguyễn Tuấn An2005Hoàng Phương Anh2006Sở Văn Hóa Thể Thao Hà nội
348Nguyễn Quốc Bảo2005Trần Hoàng Minh Châu2007Sở Văn Hóa Thể Thao Hà nội
381Nguyễn Duy Anh2004Vũ Hà Linh Anh2006Thái Bình Dancesport
520Ho Pak Lan2005Lam Nga Man2005Macau
ND 73: Hạng D Thiếu niên 2 Latin - C,R
20Nguyễn Phạm Đức2004Lê minh nguyệt2007CLB 2M dance sport
492Hoàng Nguyên2007Nguyễn Ngọc Bảo Lam2007VIETSDANCE
185Đào Kim Gia Bảo2006Nguyễn Như Quỳnh2007Clb Starkid Quảng Ninh
98Lê Việt Anh2008Lê Minh Anh2006CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
ND 74: Hạng E1 Thiếu niên 2 Latin - C
20Nguyễn Phạm Đức2004Lê minh nguyệt2007CLB 2M dance sport
43Lê Đức Trí2005Nguyễn Ngọc Quỳnh Như2006CLB Duy Dance
186Đào Kim Gia Bảo2006Phạm Thị Huyền Trang2006Clb Starkid Quảng Ninh
ND 75: Hạng E2 Thiếu niên 2 Latin - R
20Nguyễn Phạm Đức2004Lê minh nguyệt2007CLB 2M dance sport
436Phùng Thanh Tùng2004Phạm Ngọc Mai2006Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
43Lê Đức Trí2005Nguyễn Ngọc Quỳnh Như2006CLB Duy Dance
186Đào Kim Gia Bảo2006Phạm Thị Huyền Trang2006Clb Starkid Quảng Ninh
ND 76: Hạng E3 Thiếu niên 2 Latin - J
20Nguyễn Phạm Đức2004Lê minh nguyệt2007CLB 2M dance sport
43Lê Đức Trí2005Nguyễn Ngọc Quỳnh Như2006CLB Duy Dance
44Lê Minh Trí2007Vũ Ngọc Uyên Phương2007CLB Duy Dance
ND 77: Hạng E4 Thiếu niên 2 Latin - S
43Lê Đức Trí2005Nguyễn Ngọc Quỳnh Như2006CLB Duy Dance
492Hoàng Nguyên2007Nguyễn Ngọc Bảo Lam2007VIETSDANCE
185Đào Kim Gia Bảo2006Nguyễn Như Quỳnh2007Clb Starkid Quảng Ninh
ND 79: Hạng FA Thiếu niên 2 Latin - S,C,R,P,J
263Nguyễn Lâm Huyền Anh2007PRO-G ACADEMY
266Quản Thị Thuỳ Linh2007PRO-G ACADEMY
331Đàm Thùy Linh2007Sở VHTT&DL Tỉnh Thái Nguyên
ND 80: Hạng FB Thiếu niên 2 Latin - S,C,R,J
263Nguyễn Lâm Huyền Anh2007PRO-G ACADEMY
266Quản Thị Thuỳ Linh2007PRO-G ACADEMY
493Nguyễn Khánh Huyền2006VIETSDANCE
331Đàm Thùy Linh2007Sở VHTT&DL Tỉnh Thái Nguyên
ND 81: Hạng FC Thiếu niên 2 Latin - C,R,J
263Nguyễn Lâm Huyền Anh2007PRO-G ACADEMY
266Quản Thị Thuỳ Linh2007PRO-G ACADEMY
355Nguyễn Ngọc Anh2006T.O.P Dance
493Nguyễn Khánh Huyền2006VIETSDANCE
494Phạm Châu Anh2005VIETSDANCE
331Đàm Thùy Linh2007Sở VHTT&DL Tỉnh Thái Nguyên
ND 82: Hạng FD Thiếu niên 2 Latin - C,R
264Nguyễn Minh Phương2006PRO-G ACADEMY
493Nguyễn Khánh Huyền2006VIETSDANCE
494Phạm Châu Anh2005VIETSDANCE
87Lê Minh Anh2006CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
ND 83: Grade F1 Junior II Open Latin - C
410Đoàn Mai Linh2004Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
251Chloe Iu Weng Jie2005Malaysia
252Teoh Qiao Yi2005Malaysia
264Nguyễn Minh Phương2006PRO-G ACADEMY
355Nguyễn Ngọc Anh2006T.O.P Dance
514Nguyễn Đức Thanh Hằng2007Điệp Vũ Trường
87Lê Minh Anh2006CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
ND 84: Grade F2 Junior II Open Latin - R
410Đoàn Mai Linh2004Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
251Chloe Iu Weng Jie2005Malaysia
252Teoh Qiao Yi2005Malaysia
264Nguyễn Minh Phương2006PRO-G ACADEMY
355Nguyễn Ngọc Anh2006T.O.P Dance
514Nguyễn Đức Thanh Hằng2007Điệp Vũ Trường
494Phạm Châu Anh2005VIETSDANCE
87Lê Minh Anh2006CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
ND 85: Grade F3 Junior II Open Latin - J
410Đoàn Mai Linh2004Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
251Chloe Iu Weng Jie2005Malaysia
252Teoh Qiao Yi2005Malaysia
264Nguyễn Minh Phương2006PRO-G ACADEMY
514Nguyễn Đức Thanh Hằng2007Điệp Vũ Trường
87Lê Minh Anh2006CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
ND 86: Grade F4 Junior II Open Latin - S
410Đoàn Mai Linh2004Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
251Chloe Iu Weng Jie2005Malaysia
264Nguyễn Minh Phương2006PRO-G ACADEMY
514Nguyễn Đức Thanh Hằng2007Điệp Vũ Trường
494Phạm Châu Anh2005VIETSDANCE
87Lê Minh Anh2006CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
ND 87: Grade F5 Junior II Open Latin - P
251Chloe Iu Weng Jie2005Malaysia
252Teoh Qiao Yi2005Malaysia
264Nguyễn Minh Phương2006PRO-G ACADEMY
514Nguyễn Đức Thanh Hằng2007Điệp Vũ Trường
87Lê Minh Anh2006CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
ND 88: Hạng B Dưới 21 tuổi Latin - S,C,R,J
492Hoàng Nguyên2007Nguyễn Ngọc Bảo Lam2007VIETSDANCE
381Nguyễn Duy Anh2004Vũ Hà Linh Anh2006Thái Bình Dancesport
386Lê Quang Huy2004Nguyễn Ngọc Anh2003Trung tâm HL&TĐ TDTT Tỉnh Thanh Hóa
527Nguyễn Trường Duy2001Trịnh Lâm Tâm Như2005Grace Dance Studio
ND 90: Hạng D Dưới 21 tuổi Latin - C,R
20Nguyễn Phạm Đức2004Lê minh nguyệt2007CLB 2M dance sport
489Nguyễn Duy Anh2000Nguyễn Vũ Ngọc Mai Phương2003VIETSDANCE
386Lê Quang Huy2004Nguyễn Ngọc Anh2003Trung tâm HL&TĐ TDTT Tỉnh Thanh Hóa
ND 91: Hạng E1 Dưới 21 tuổi Latin - C
20Nguyễn Phạm Đức2004Lê minh nguyệt2007CLB 2M dance sport
43Lê Đức Trí2005Nguyễn Ngọc Quỳnh Như2006CLB Duy Dance
386Lê Quang Huy2004Nguyễn Ngọc Anh2003Trung tâm HL&TĐ TDTT Tỉnh Thanh Hóa
ND 92: Hạng E2 Dưới 21 tuổi Latin - R
20Nguyễn Phạm Đức2004Lê minh nguyệt2007CLB 2M dance sport
43Lê Đức Trí2005Nguyễn Ngọc Quỳnh Như2006CLB Duy Dance
386Lê Quang Huy2004Nguyễn Ngọc Anh2003Trung tâm HL&TĐ TDTT Tỉnh Thanh Hóa
ND 93: Hạng E3 Dưới 21 tuổi Latin - J
20Nguyễn Phạm Đức2004Lê minh nguyệt2007CLB 2M dance sport
43Lê Đức Trí2005Nguyễn Ngọc Quỳnh Như2006CLB Duy Dance
386Lê Quang Huy2004Nguyễn Ngọc Anh2003Trung tâm HL&TĐ TDTT Tỉnh Thanh Hóa
ND 94: Hạng B Thanh niên Latin - S,C,R,J
487Phạm Trung Hòa1981Phạm Phượng Khanh2000VIETSDANCE
211Trần Quốc Tú1984Nguyễn Bích Trâm1988Elite Dance Studio
381Nguyễn Duy Anh2004Vũ Hà Linh Anh2006Thái Bình Dancesport
527Nguyễn Trường Duy2001Trịnh Lâm Tâm Như2005Grace Dance Studio
ND 95: Hạng C Thanh niên Latin - C,R,J
20Nguyễn Phạm Đức2004Lê minh nguyệt2007CLB 2M dance sport
487Phạm Trung Hòa1981Phạm Phượng Khanh2000VIETSDANCE
488Nguyễn Đình Tiến1990Lê Thu Hà1983VIETSDANCE
211Trần Quốc Tú1984Nguyễn Bích Trâm1988Elite Dance Studio
381Nguyễn Duy Anh2004Vũ Hà Linh Anh2006Thái Bình Dancesport
ND 96: Hạng D Thanh niên Latin - C,R
235Nguyễn Tú Linh1982Nguyễn Thị Hằng1960Hà Nội
488Nguyễn Đình Tiến1990Lê Thu Hà1983VIETSDANCE
489Nguyễn Duy Anh2000Nguyễn Vũ Ngọc Mai Phương2003VIETSDANCE
ND 97: Hạng E1 Thanh niên Latin - C
436Phùng Thanh Tùng2004Phạm Ngọc Mai2006Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
489Nguyễn Duy Anh2000Nguyễn Vũ Ngọc Mai Phương2003VIETSDANCE
9Nguyễn Việt Tín1985Út Giang1965T&T DanceSport
ND 98: Hạng E2 Thanh niên Latin - R
436Phùng Thanh Tùng2004Phạm Ngọc Mai2006Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
211Trần Quốc Tú1984Nguyễn Bích Trâm1988Elite Dance Studio
96Đỗ Kỳ Lân1981Trần Diệu Hương1973CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
ND 99: Hạng E3 Thanh niên Latin - J
20Nguyễn Phạm Đức2004Lê minh nguyệt2007CLB 2M dance sport
9Nguyễn Việt Tín1985Út Giang1965T&T DanceSport
211Trần Quốc Tú1984Nguyễn Bích Trâm1988Elite Dance Studio
ND 102: Grade A Senior Open Latin - S,C,R,P,J
513Nguyễn Minh Tài1983Đặng Ngọc Phượng1982clb Tấn Tài Dancesport
11Maurice Vallaro1970Lorraine Joan Vallaro1970Australia
220Yuen-Kwan Roger FUNG1980Nga-chi Catherine TSE1985Hongkong
9Nguyễn Việt Tín1985Út Giang1965T&T DanceSport
521Lưu Phi Long1976Nguyễn Thị Hà1974CLB Hà Long - Lâm Đồng
ND 103: Grade B Senior Open Latin - S,C,R,J
42Đậu Văn Hùng1989Võ Trúc Phương1980CLB Duy Dance
220Yuen-Kwan Roger FUNG1980Nga-chi Catherine TSE1985Hongkong
9Nguyễn Việt Tín1985Út Giang1965T&T DanceSport
211Trần Quốc Tú1984Nguyễn Bích Trâm1988Elite Dance Studio
521Lưu Phi Long1976Nguyễn Thị Hà1974CLB Hà Long - Lâm Đồng
ND 104: Grade C Senior Open Latin - C,R,J
42Đậu Văn Hùng1989Võ Trúc Phương1980CLB Duy Dance
220Yuen-Kwan Roger FUNG1980Nga-chi Catherine TSE1985Hongkong
309Anselmo Estillore1980Eleanor Hayco1978Philippines
9Nguyễn Việt Tín1985Út Giang1965T&T DanceSport
211Trần Quốc Tú1984Nguyễn Bích Trâm1988Elite Dance Studio
521Lưu Phi Long1976Nguyễn Thị Hà1974CLB Hà Long - Lâm Đồng
ND 105: Hạng D Trung niên 1 Latin - C,R
42Đậu Văn Hùng1989Võ Trúc Phương1980CLB Duy Dance
9Nguyễn Việt Tín1985Út Giang1965T&T DanceSport
96Đỗ Kỳ Lân1981Trần Diệu Hương1973CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
ND 106: Hạng E1 Trung niên 1 Latin - C
42Đậu Văn Hùng1989Võ Trúc Phương1980CLB Duy Dance
235Nguyễn Tú Linh1982Nguyễn Thị Hằng1960Hà Nội
522Chenemont Renaud1969Phạm Thị Bích Hiên1985CLB Hà Long - Lâm Đồng
9Nguyễn Việt Tín1985Út Giang1965T&T DanceSport
96Đỗ Kỳ Lân1981Trần Diệu Hương1973CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
ND 107: Hạng E2 Trung niên 1 Latin - R
42Đậu Văn Hùng1989Võ Trúc Phương1980CLB Duy Dance
235Nguyễn Tú Linh1982Nguyễn Thị Hằng1960Hà Nội
522Chenemont Renaud1969Phạm Thị Bích Hiên1985CLB Hà Long - Lâm Đồng
9Nguyễn Việt Tín1985Út Giang1965T&T DanceSport
96Đỗ Kỳ Lân1981Trần Diệu Hương1973CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
ND 108: Hạng E3 Trung niên 1 Latin - J
42Đậu Văn Hùng1989Võ Trúc Phương1980CLB Duy Dance
9Nguyễn Việt Tín1985Út Giang1965T&T DanceSport
211Trần Quốc Tú1984Nguyễn Bích Trâm1988Elite Dance Studio
ND 122: Hạng FD Nhi đồng Standard - W,T
420Phan Như Ý2012Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
441Nguyễn Lâm Linh Đan2012Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
156Nguyễn Phương Ngân2012Clb Linh Anh
447Lương Ngọc Linh2012Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
448Vũ Hoàng Diệp Chi2013Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
449Hồ Đức Minh2013Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
ND 123: Hạng F1 Nhi đồng Standard - W
420Phan Như Ý2012Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
441Nguyễn Lâm Linh Đan2012Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
152Dương Minh Quân2012Clb Linh Anh
156Nguyễn Phương Ngân2012Clb Linh Anh
447Lương Ngọc Linh2012Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
448Vũ Hoàng Diệp Chi2013Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
449Hồ Đức Minh2013Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
ND 124: Hạng F2 Nhi đồng Standard - T
420Phan Như Ý2012Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
441Nguyễn Lâm Linh Đan2012Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
156Nguyễn Phương Ngân2012Clb Linh Anh
447Lương Ngọc Linh2012Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
448Vũ Hoàng Diệp Chi2013Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
ND 136: Hạng FB Thiếu nhi 1 Standard - W,T,SF,Q
47Trần Nhã Kỳ2010CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
58Vũ Diệu Hương2010CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
447Lương Ngọc Linh2012Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
ND 137: Hạng FC Thiếu nhi 1 Standard - W,T,Q
47Trần Nhã Kỳ2010CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
427Đặng Hồ Sâm2011Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
58Vũ Diệu Hương2010CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
216Nguyễn Thị Ngọc Hà2010HL DANCE
447Lương Ngọc Linh2012Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
157Nguyễn Quang Minh2010Clb Linh Anh
ND 138: Hạng FD Thiếu nhi 1 Standard - W,T
427Đặng Hồ Sâm2011Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
430Hồ Bảo Khánh2010Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
431Hoàng Tuệ Vy2010Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
437Nguyễn Ngọc Hải Anh2010Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
438Vũ Trần Đan Linh2011Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
258Vũ Yến Nhi2010PRO-G ACADEMY
ND 139: Hạng F1 Thiếu nhi 1 Standard - W
430Hồ Bảo Khánh2010Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
431Hoàng Tuệ Vy2010Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
437Nguyễn Ngọc Hải Anh2010Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
438Vũ Trần Đan Linh2011Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
105Doãn Thị Minh Châu2010CLB Thể thao sông Tích - Thị xã Sơn Tây,
216Nguyễn Thị Ngọc Hà2010HL DANCE
157Nguyễn Quang Minh2010Clb Linh Anh
258Vũ Yến Nhi2010PRO-G ACADEMY
ND 140: Hạng F2 Thiếu nhi 1 Standard - T
430Hồ Bảo Khánh2010Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
431Hoàng Tuệ Vy2010Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
437Nguyễn Ngọc Hải Anh2010Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
438Vũ Trần Đan Linh2011Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
105Doãn Thị Minh Châu2010CLB Thể thao sông Tích - Thị xã Sơn Tây,
157Nguyễn Quang Minh2010Clb Linh Anh
258Vũ Yến Nhi2010PRO-G ACADEMY
ND 141: Hạng F3 Thiếu nhi 1 Standard - Q
430Hồ Bảo Khánh2010Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
431Hoàng Tuệ Vy2010Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
437Nguyễn Ngọc Hải Anh2010Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
438Vũ Trần Đan Linh2011Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
216Nguyễn Thị Ngọc Hà2010HL DANCE
258Vũ Yến Nhi2010PRO-G ACADEMY
ND 142: Hạng F4 Thiếu nhi 1 Standard - SF
430Hồ Bảo Khánh2010Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
437Nguyễn Ngọc Hải Anh2010Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
216Nguyễn Thị Ngọc Hà2010HL DANCE
ND 143: Hạng F5 Thiếu nhi 1 Standard - VW
431Hoàng Tuệ Vy2010Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
105Doãn Thị Minh Châu2010CLB Thể thao sông Tích - Thị xã Sơn Tây,
258Vũ Yến Nhi2010PRO-G ACADEMY
ND 144: Grade A Juvenile II Open Standard - W,T,VW,SF,Q
433Phùng Gia Bảo2008Phạm Bảo Anh2008Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
434Lê Đức Anh2008Phạm Bảo Trâm2009Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
253Nguyễn Anh Đức2008Nguyễn Gia Như2009PRO-G ACADEMY
ND 145: Grade B Juvenile II Open Standard - W,T,SF,Q
433Phùng Gia Bảo2008Phạm Bảo Anh2008Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
434Lê Đức Anh2008Phạm Bảo Trâm2009Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
253Nguyễn Anh Đức2008Nguyễn Gia Như2009PRO-G ACADEMY
ND 146: Hạng C Thiếu nhi 2 Standard - W,T,Q
433Phùng Gia Bảo2008Phạm Bảo Anh2008Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
434Lê Đức Anh2008Phạm Bảo Trâm2009Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
253Nguyễn Anh Đức2008Nguyễn Gia Như2009PRO-G ACADEMY
ND 147: Hạng D Thiếu nhi 2 Standard - W,T
435Nguyễn Trịnh Bảo Anh2009Trương Tuệ Lâm2009Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
254Trần Bảo Minh2008Nguyễn Hà Vy2009PRO-G ACADEMY
255Phạm Minh Thanh2010Nguyễn Linh Anh2010PRO-G ACADEMY
ND 148: Hạng E1 Thiếu nhi 2 Standard - W
435Nguyễn Trịnh Bảo Anh2009Trương Tuệ Lâm2009Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
254Trần Bảo Minh2008Nguyễn Hà Vy2009PRO-G ACADEMY
255Phạm Minh Thanh2010Nguyễn Linh Anh2010PRO-G ACADEMY
ND 149: Hạng E2 Thiếu nhi 2 Standard - T
435Nguyễn Trịnh Bảo Anh2009Trương Tuệ Lâm2009Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
254Trần Bảo Minh2008Nguyễn Hà Vy2009PRO-G ACADEMY
255Phạm Minh Thanh2010Nguyễn Linh Anh2010PRO-G ACADEMY
ND 153: Hạng FA Thiếu nhi 2 Standard - W,T,VW,SF,Q
56Hoàng Ngọc Bảo Thy2008CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
421Phan Châu Anh2009Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
425Phùng Ngọc Bảo Vy2009Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
426Phạm Thu Quỳnh2008Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
217Vũ Quế Anh2008HL DANCE
261Bùi Thiên An2009PRO-G ACADEMY
209Đinh Quỳnh Chi2009Dancesport HD
519Nguyễn Minh Khuê2009Ninh bình
ND 154: Hạng FB Thiếu nhi 2 Standard - W,T,SF,Q
56Hoàng Ngọc Bảo Thy2008CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
421Phan Châu Anh2009Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
425Phùng Ngọc Bảo Vy2009Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
426Phạm Thu Quỳnh2008Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
217Vũ Quế Anh2008HL DANCE
261Bùi Thiên An2009PRO-G ACADEMY
209Đinh Quỳnh Chi2009Dancesport HD
519Nguyễn Minh Khuê2009Ninh bình
ND 155: Hạng FC Thiếu nhi 2 Standard - W,T,Q
56Hoàng Ngọc Bảo Thy2008CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
421Phan Châu Anh2009Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
423Nguyễn Minh Ngọc2009Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
425Phùng Ngọc Bảo Vy2009Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
426Phạm Thu Quỳnh2008Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
217Vũ Quế Anh2008HL DANCE
261Bùi Thiên An2009PRO-G ACADEMY
209Đinh Quỳnh Chi2009Dancesport HD
ND 156: Hạng FD Thiếu nhi 2 Standard - W,T
54Phùng Thuý Quỳnh2009CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
422Nguyễn Quỳnh Mai2009Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
423Nguyễn Minh Ngọc2009Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
424Lê Hà Anh2009Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
51Nguyễn Phạm Tuệ Minh2009CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
260Ngô Hương Nhi2009PRO-G ACADEMY
262Lê Quỳnh Trang2008PRO-G ACADEMY
57Vũ Phương Thi2008CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
351Nguyễn Yến My2009T&T DanceSport
352Phạm Hà Trang2009T&T DanceSport
209Đinh Quỳnh Chi2009Dancesport HD
ND 157: Grade F1 Juvenile II Standard - W
54Phùng Thuý Quỳnh2009CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
422Nguyễn Quỳnh Mai2009Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
424Lê Hà Anh2009Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
217Vũ Quế Anh2008HL DANCE
53Vũ Thị Mai Anh2008CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
133Wang Zi Yi2008China
260Ngô Hương Nhi2009PRO-G ACADEMY
262Lê Quỳnh Trang2008PRO-G ACADEMY
351Nguyễn Yến My2009T&T DanceSport
352Phạm Hà Trang2009T&T DanceSport
ND 158: Grade F2 Juvenile II Standard - T
422Nguyễn Quỳnh Mai2009Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
424Lê Hà Anh2009Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
217Vũ Quế Anh2008HL DANCE
133Wang Zi Yi2008China
260Ngô Hương Nhi2009PRO-G ACADEMY
262Lê Quỳnh Trang2008PRO-G ACADEMY
351Nguyễn Yến My2009T&T DanceSport
352Phạm Hà Trang2009T&T DanceSport
ND 159: Grade F3 Juvenile II Standard - Q
54Phùng Thuý Quỳnh2009CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
422Nguyễn Quỳnh Mai2009Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
424Lê Hà Anh2009Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
217Vũ Quế Anh2008HL DANCE
133Wang Zi Yi2008China
260Ngô Hương Nhi2009PRO-G ACADEMY
262Lê Quỳnh Trang2008PRO-G ACADEMY
ND 160: Hạng F4 Thiếu nhi 2 Standard - SF
54Phùng Thuý Quỳnh2009CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
422Nguyễn Quỳnh Mai2009Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
424Lê Hà Anh2009Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
217Vũ Quế Anh2008HL DANCE
260Ngô Hương Nhi2009PRO-G ACADEMY
262Lê Quỳnh Trang2008PRO-G ACADEMY
351Nguyễn Yến My2009T&T DanceSport
ND 161: Hạng F5 Thiếu nhi 2 Standard - VW
54Phùng Thuý Quỳnh2009CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
422Nguyễn Quỳnh Mai2009Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
260Ngô Hương Nhi2009PRO-G ACADEMY
262Lê Quỳnh Trang2008PRO-G ACADEMY
351Nguyễn Yến My2009T&T DanceSport
352Phạm Hà Trang2009T&T DanceSport
ND 162: Hạng A Thiếu niên 1 Standard - W,T,VW,SF,Q
346Hoàng Gia Bảo2006Hoàng Gia Linh2006Sở Văn Hóa Thể Thao Hà nội
253Nguyễn Anh Đức2008Nguyễn Gia Như2009PRO-G ACADEMY
256Phạm Hoàng Việt2006Nguyễn Đặng Yến Nhi2007PRO-G ACADEMY
296Chu Nguyên Khôi2007Đào Lan Phương2007PRO-G ACADEMY
ND 163: Hạng B Thiếu niên 1 Standard - W,T,SF,Q
346Hoàng Gia Bảo2006Hoàng Gia Linh2006Sở Văn Hóa Thể Thao Hà nội
253Nguyễn Anh Đức2008Nguyễn Gia Như2009PRO-G ACADEMY
256Phạm Hoàng Việt2006Nguyễn Đặng Yến Nhi2007PRO-G ACADEMY
296Chu Nguyên Khôi2007Đào Lan Phương2007PRO-G ACADEMY
ND 164: Hạng C Thiếu niên 1 Standard - W,T,Q
442Nguyên Tiến Đạt2006Lê Nhật Linh2006Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
253Nguyễn Anh Đức2008Nguyễn Gia Như2009PRO-G ACADEMY
256Phạm Hoàng Việt2006Nguyễn Đặng Yến Nhi2007PRO-G ACADEMY
296Chu Nguyên Khôi2007Đào Lan Phương2007PRO-G ACADEMY
ND 165: Hạng D Thiếu niên 1 Standard - W,T
433Phùng Gia Bảo2008Phạm Bảo Anh2008Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
434Lê Đức Anh2008Phạm Bảo Trâm2009Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
442Nguyên Tiến Đạt2006Lê Nhật Linh2006Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
257Lê Văn Đức Anh2007Lê Hồng Anh2008PRO-G ACADEMY
ND 166: Hạng E1 Thiếu niên 1 Standard - W
433Phùng Gia Bảo2008Phạm Bảo Anh2008Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
434Lê Đức Anh2008Phạm Bảo Trâm2009Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
257Lê Văn Đức Anh2007Lê Hồng Anh2008PRO-G ACADEMY
ND 171: Hạng FA Thiếu niên 1 Standard - W,T,VW,SF,Q
426Phạm Thu Quỳnh2008Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
439Trương Hoàng Hà2006Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
49Bùi Trâm Anh2006CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
291Lê Nguyên Anh2006PRO-G ACADEMY
ND 172: Hạng FB Thiếu niên 1 Standard - W,T,SF,Q
426Phạm Thu Quỳnh2008Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
439Trương Hoàng Hà2006Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
291Lê Nguyên Anh2006PRO-G ACADEMY
ND 173: Hạng FC Thiếu niên 1 Standard - W,T,Q
426Phạm Thu Quỳnh2008Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
440Phạm Ngọc Mai2006Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
291Lê Nguyên Anh2006PRO-G ACADEMY
ND 174: Hạng FD Thiếu niên 1 Standard - W,T
428Hoàng Khánh Linh2007Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
429Nguyễn Hà Linh2006Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
440Phạm Ngọc Mai2006Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
87Lê Minh Anh2006CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
89Ngô Phương Thảo2008CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
ND 175: Hạng F1 Thiếu niên 1 Standard - W
48Nguyễn Thị Diệp Anh2007CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
428Hoàng Khánh Linh2007Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
429Nguyễn Hà Linh2006Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
87Lê Minh Anh2006CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
89Ngô Phương Thảo2008CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
ND 176: Hạng F2 Thiếu niên 1 Standard - T
428Hoàng Khánh Linh2007Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
87Lê Minh Anh2006CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
89Ngô Phương Thảo2008CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
ND 178: Hạng F4 Thiếu niên 1 Standard - SF
48Nguyễn Thị Diệp Anh2007CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
54Phùng Thuý Quỳnh2009CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
429Nguyễn Hà Linh2006Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
ND 179: Hạng F5 Thiếu niên 1 Standard - VW
48Nguyễn Thị Diệp Anh2007CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
429Nguyễn Hà Linh2006Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
87Lê Minh Anh2006CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
89Ngô Phương Thảo2008CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
ND 180: Grade A Junior II Open Standard - W,T,VW,SF,Q
247Choi Man Hou2004Cheang Si Pui2004Macau
346Hoàng Gia Bảo2006Hoàng Gia Linh2006Sở Văn Hóa Thể Thao Hà nội
347Nguyễn Tuấn An2005Hoàng Phương Anh2006Sở Văn Hóa Thể Thao Hà nội
348Nguyễn Quốc Bảo2005Trần Hoàng Minh Châu2007Sở Văn Hóa Thể Thao Hà nội
349Lê Hoàng Sơn2004Nguyễn Ngô Xuân Nhi2005Sở Văn Hóa Thể Thao Hà nội
ND 181: Grade B Junior II Open Standard - W,T,SF,Q
247Choi Man Hou2004Cheang Si Pui2004Macau
346Hoàng Gia Bảo2006Hoàng Gia Linh2006Sở Văn Hóa Thể Thao Hà nội
347Nguyễn Tuấn An2005Hoàng Phương Anh2006Sở Văn Hóa Thể Thao Hà nội
348Nguyễn Quốc Bảo2005Trần Hoàng Minh Châu2007Sở Văn Hóa Thể Thao Hà nội
ND 183: Hạng D Thiếu niên 2 Standard - W,T
50Lương Trịnh Thái Sang2006Hoàng Ngọc Bảo Thy2008CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
436Phùng Thanh Tùng2004Phạm Ngọc Mai2006Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
296Chu Nguyên Khôi2007Đào Lan Phương2007PRO-G ACADEMY
ND 184: Hạng E1 Thiếu niên 2 Standard - W
46Phạm Hữu Đạt2006Nguyễn Thuỳ Dương2005CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
436Phùng Thanh Tùng2004Phạm Ngọc Mai2006Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
442Nguyên Tiến Đạt2006Lê Nhật Linh2006Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
296Chu Nguyên Khôi2007Đào Lan Phương2007PRO-G ACADEMY
ND 185: Hạng E2 Thiếu niên 2 Standard - T
46Phạm Hữu Đạt2006Nguyễn Thuỳ Dương2005CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
50Lương Trịnh Thái Sang2006Hoàng Ngọc Bảo Thy2008CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
442Nguyên Tiến Đạt2006Lê Nhật Linh2006Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
296Chu Nguyên Khôi2007Đào Lan Phương2007PRO-G ACADEMY
ND 189: Hạng FA Thiếu niên 2 Standard - W,T,VW,SF,Q
440Phạm Ngọc Mai2006Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
49Bùi Trâm Anh2006CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
291Lê Nguyên Anh2006PRO-G ACADEMY
ND 190: Hạng FB Thiếu niên 2 Standard - W,T,SF,Q
429Nguyễn Hà Linh2006Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
440Phạm Ngọc Mai2006Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
291Lê Nguyên Anh2006PRO-G ACADEMY
ND 191: Hạng FC Thiếu niên 2 Standard - W,T,Q
429Nguyễn Hà Linh2006Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
439Trương Hoàng Hà2006Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
291Lê Nguyên Anh2006PRO-G ACADEMY
ND 192: Hạng FD Thiếu niên 2 Standard - W,T
428Hoàng Khánh Linh2007Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
439Trương Hoàng Hà2006Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
208Vũ Hương Giang2005Dancesport HD
87Lê Minh Anh2006CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
ND 193: Grade F1 Junior II Open Standard - W
48Nguyễn Thị Diệp Anh2007CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
426Phạm Thu Quỳnh2008Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
428Hoàng Khánh Linh2007Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
252Teoh Qiao Yi2005Malaysia
208Vũ Hương Giang2005Dancesport HD
87Lê Minh Anh2006CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
ND 194: Grade F2 Junior II Open Standard - T
426Phạm Thu Quỳnh2008Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
428Hoàng Khánh Linh2007Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
252Teoh Qiao Yi2005Malaysia
208Vũ Hương Giang2005Dancesport HD
87Lê Minh Anh2006CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
ND 195: Grade F3 Junior II Open Standard - Q
48Nguyễn Thị Diệp Anh2007CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
426Phạm Thu Quỳnh2008Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
252Teoh Qiao Yi2005Malaysia
ND 197: Hạng F5 Thiếu niên 2 Standard - VW
426Phạm Thu Quỳnh2008Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
428Hoàng Khánh Linh2007Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
87Lê Minh Anh2006CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
ND 200: Hạng D Dưới 21 tuổi Standard - W,T
45Hoàng Văn Tú2003Phạm Trà My2003CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
46Phạm Hữu Đạt2006Nguyễn Thuỳ Dương2005CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
52Nguyễn Trường Sơn2003Hà Lan Hương2004CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
ND 201: Hạng E1 Dưới 21 tuổi Standard - W
45Hoàng Văn Tú2003Phạm Trà My2003CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
46Phạm Hữu Đạt2006Nguyễn Thuỳ Dương2005CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
436Phùng Thanh Tùng2004Phạm Ngọc Mai2006Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
442Nguyên Tiến Đạt2006Lê Nhật Linh2006Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
ND 206: Hạng D Thanh niên Standard - W,T
52Nguyễn Trường Sơn2003Hà Lan Hương2004CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
235Nguyễn Tú Linh1982Nguyễn Thị Hằng1960Hà Nội
479Nguyễn Tiến Đạt2006Trương Hoàng Hà2006Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
ND 207: Hạng E1 Thanh niên Standard - W
52Nguyễn Trường Sơn2003Hà Lan Hương2004CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
235Nguyễn Tú Linh1982Nguyễn Thị Hằng1960Hà Nội
479Nguyễn Tiến Đạt2006Trương Hoàng Hà2006Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
ND 212: Grade A Senior Open Standard - W,T,VW,SF,Q
513Nguyễn Minh Tài1983Đặng Ngọc Phượng1982clb Tấn Tài Dancesport
11Maurice Vallaro1970Lorraine Joan Vallaro1970Australia
189Lê phi Điệp1978Phạm thanh thủy1978Clb Victory Dance
236Đỗ Trung Anh1983Nguyễn Thị Bạch Tuyết1952Hà Nội
ND 213: Hạng B Trung niên 1 Standard - W,T,SF,Q
210Phan Đình Chiến1985Dương Thị Bích Hằng1957Elite Dance Studio
189Lê phi Điệp1978Phạm thanh thủy1978Clb Victory Dance
236Đỗ Trung Anh1983Nguyễn Thị Bạch Tuyết1952Hà Nội
ND 214: Hạng C Trung niên 1 Standard - W,T,Q
210Phan Đình Chiến1985Dương Thị Bích Hằng1957Elite Dance Studio
189Lê phi Điệp1978Phạm thanh thủy1978Clb Victory Dance
236Đỗ Trung Anh1983Nguyễn Thị Bạch Tuyết1952Hà Nội
ND 216: Hạng E1 Trung niên 1 Standard - W
235Nguyễn Tú Linh1982Nguyễn Thị Hằng1960Hà Nội
189Lê phi Điệp1978Phạm thanh thủy1978Clb Victory Dance
ND 221: Hạng E1 Trung niên 2 Standard - W
190Nguyễn quốc Bình1973Lưu thị Xuân1958Clb Victory Dance
525Trịnh Đăng Đồng1967Nguyễn Thị Nga1960Sonata Academy
ND 225: Hạng E1 Trung niên 3 Standard - W
525Trịnh Đăng Đồng1967Nguyễn Thị Nga1960Sonata Academy
ND 227: Hạng D Tổng tuổi >= 85 Latin - C,R
235Nguyễn Tú Linh1982Nguyễn Thị Hằng1960Hà Nội
191Lê quốc Đạt1960Nguyễn thị thanh Mai1965Clb kvTT Sơn Tây
96Đỗ Kỳ Lân1981Trần Diệu Hương1973CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
521Lưu Phi Long1976Nguyễn Thị Hà1974CLB Hà Long - Lâm Đồng
ND 228: Hạng E1 Tổng tuổi >= 85 Latin - C
235Nguyễn Tú Linh1982Nguyễn Thị Hằng1960Hà Nội
522Chenemont Renaud1969Phạm Thị Bích Hiên1985CLB Hà Long - Lâm Đồng
191Lê quốc Đạt1960Nguyễn thị thanh Mai1965Clb kvTT Sơn Tây
96Đỗ Kỳ Lân1981Trần Diệu Hương1973CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
521Lưu Phi Long1976Nguyễn Thị Hà1974CLB Hà Long - Lâm Đồng
ND 229: Hạng E2 Tổng tuổi >= 85 Latin - R
235Nguyễn Tú Linh1982Nguyễn Thị Hằng1960Hà Nội
522Chenemont Renaud1969Phạm Thị Bích Hiên1985CLB Hà Long - Lâm Đồng
191Lê quốc Đạt1960Nguyễn thị thanh Mai1965Clb kvTT Sơn Tây
96Đỗ Kỳ Lân1981Trần Diệu Hương1973CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
521Lưu Phi Long1976Nguyễn Thị Hà1974CLB Hà Long - Lâm Đồng
ND 230: Hạng D Tổng tuổi >= 85 Standard - W,T
235Nguyễn Tú Linh1982Nguyễn Thị Hằng1960Hà Nội
210Phan Đình Chiến1985Dương Thị Bích Hằng1957Elite Dance Studio
236Đỗ Trung Anh1983Nguyễn Thị Bạch Tuyết1952Hà Nội
ND 231: Hạng E1 Tổng tuổi >= 85 Standard - W
235Nguyễn Tú Linh1982Nguyễn Thị Hằng1960Hà Nội
210Phan Đình Chiến1985Dương Thị Bích Hằng1957Elite Dance Studio
190Nguyễn quốc Bình1973Lưu thị Xuân1958Clb Victory Dance
236Đỗ Trung Anh1983Nguyễn Thị Bạch Tuyết1952Hà Nội
ND 232: Hạng E2 Tổng tuổi >= 85 Standard - T
235Nguyễn Tú Linh1982Nguyễn Thị Hằng1960Hà Nội
210Phan Đình Chiến1985Dương Thị Bích Hằng1957Elite Dance Studio
236Đỗ Trung Anh1983Nguyễn Thị Bạch Tuyết1952Hà Nội
ND 235: Đồng diễn trung niên - DD
64Samba , syllabus11CLB HH Dance Hà Nội
84Rumba12CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
85Cha Cha11CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
86Samba9CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
ND 243: Hạng D Tổng tuổi >= 100 Standard - W,T
236Đỗ Trung Anh1983Nguyễn Thị Bạch Tuyết1952Hà Nội
525Trịnh Đăng Đồng1967Nguyễn Thị Nga1960Sonata Academy
ND 244: Hạng E1 Tổng tuổi >= 100 Standard - W
190Nguyễn quốc Bình1973Lưu thị Xuân1958Clb Victory Dance
236Đỗ Trung Anh1983Nguyễn Thị Bạch Tuyết1952Hà Nội
525Trịnh Đăng Đồng1967Nguyễn Thị Nga1960Sonata Academy
ND 245: Hạng E2 Tổng tuổi >= 100 Standard - T
236Đỗ Trung Anh1983Nguyễn Thị Bạch Tuyết1952Hà Nội
525Trịnh Đăng Đồng1967Nguyễn Thị Nga1960Sonata Academy
ND 246: Hạng F1 Nhi đồng 1 Latin Clb Linh Anh - C
137Nguyễn Lê Tố Uyên2013Clb Linh Anh
138Nguyễn Khánh Ngọc2013Clb Linh Anh
139Nguyễn Mai Linh2013Clb Linh Anh
ND 247: Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin Clb Linh Anh - C,R
134Phạm Ngọc Châu Anh2008Clb Linh Anh
135Mai Thùy Linh2008Clb Linh Anh
136Nguyễn Ngọc Quỳnh Trang2008Clb Linh Anh
ND 248: Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Clb Linh Anh - C
140Mạc Vân Khánh2010Clb Linh Anh
141Bùi Huyền Trang2010Clb Linh Anh
142Nguyễn Hoàng Tú Anh2010Clb Linh Anh
164Phạm Bảo Ngọc2011Clb Linh Anh
ND 250: Hạng E1 Nhi đồng 1 Latin Clb Linh Anh - C
143Nguyễn Duy Long2013Trần Xuân Nhi2013Clb Linh Anh
144Nguyễn Anh Cường2013Nguyễn Trần Trâm Anh2014Clb Linh Anh
145Nguyễn Đăng Quang2011Phạm Bảo Ngọc2011Clb Linh Anh
ND 259: Hạng FD Thiếu niên 1 Latin Các CLB - 0 - C,R
65Phan Thủy Tiên2006CLB HH Dance Hà Nội
389Nguyễn Phạm Phương Nhi2006Trung tâm HL&TĐ TDTT Tỉnh Thanh Hóa
ND 260: Hạng F1 Nhi đồng 3 Latin Clb Linh Anh - C
147Nguyễn Minh Ngọc2014Clb Linh Anh
148Nguyễn Bích Ngọc2013Clb Linh Anh
149Đặng Chí Bảo2013Clb Linh Anh
ND 262: Hạng F1 Thiếu nhi Latin CLB Dancesport T&V - C
33Trần Anh Thư2008CLB Dancesport T&V
34Nguyễn Mai Chi2008CLB Dancesport T&V
35Nguyễn Phương Châu Anh2010CLB Dancesport T&V
ND 263: Hạng F2 Thiếu nhi Latin CLB Dancesport T&V - R
33Trần Anh Thư2008CLB Dancesport T&V
34Nguyễn Mai Chi2008CLB Dancesport T&V
35Nguyễn Phương Châu Anh2010CLB Dancesport T&V
ND 264: Hạng E1 Thiếu nhi Latin CLB Dancesport T&V - C
36Hoàng Gia Bảo2010Trần Ngọc Bảo An2010CLB Dancesport T&V
37Tưởng Chí Kiên2010Ngô Ánh Minh2010CLB Dancesport T&V
ND 265: Hạng E2 Thiêu nhi Latin CLB Dancesport T&V - R
36Hoàng Gia Bảo2010Trần Ngọc Bảo An2010CLB Dancesport T&V
37Tưởng Chí Kiên2010Ngô Ánh Minh2010CLB Dancesport T&V
435Nguyễn Trịnh Bảo Anh2009Trương Tuệ Lâm2009Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
ND 266: Hạng FD Thiếu nhi Latin Q.Cầu Giấy - C,R
391Phùng Ngọc Mai2014Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
392Nguyễn Ngọc Tuệ Anh2013Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
393Phú Minh Khuê2013Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
ND 267: Hạng FD Thiếu nhi 2 Latin Q.Cầu Giấy - C,R
394Nguyễn Thị Thu Minh2013Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
395Ngô Mai Phương2012Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
396Hoàng Linh Giang2010Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
ND 268: Hạng FD Thiếu nhi Latin Q.Cầu Giấy - C,R
411Phú Minh Châu2009Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
412Nguyễn Quỳnh Anh2010Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
413Đặng Mai Anh2011Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
ND 269: Hạng FD Thiếu nhi Latin Q.Cầu Giấy - C,R
414Đinh Phương Thùy2012Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
415Phạm Bảo Châu Anh2011Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
416Trần Vũ Linh2012Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
ND 270: Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Q.Cầu Giấy - C
400Trần Tuệ Minh2010Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
401Phạm Ngọc Minh Anh2010Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
402Nguyễn Phương Nhi2010Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
ND 271: Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin Q.Cầu Giấy - C
417Đặng An Thy2009Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
418Nguyễn Hà Trang2009Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
419Lê Phương Vy2008Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
ND 272: Hạng F3 Thiếu nhi Latin Q.Cầu Giấy - J
403Phạm Phương Thảo2009Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
417Đặng An Thy2009Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
418Nguyễn Hà Trang2009Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
ND 273: Hạng F2 Thiếu nhi Latin Huy trần Dancesport - R
234Thái Hà Trang2012Huy trần dancesport
230Thái Vân Trang2012Huy Trần dancesport
231Trần Bảo An2011Huy Trần dancesport
ND 274: Hạng F2 Thiếu nhi Latin Q.Cầu Giấy - R
232Nguyễn Minh Hằng2011Huy Trần dancesport
450Thạch Chi Lan2010Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
451Trần Thùy Anh2010Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
122Phan Thị Thu Hiền2010CLB Tân Lạc Dancesport
ND 275: Hạng F1 Thiếu niên 1 Standard Các CLB - CN - 01 - W
55Lương Thị Hồng Anh2007CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
423Nguyễn Minh Ngọc2009Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
53Vũ Thị Mai Anh2008CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
ND 279: Hạng FD Nhi đồng 1 Latin Clb Linh Anh - C,R
146Mai Ngọc Anh Thư2011Clb Linh Anh
151Ngô Khánh Linh2010Clb Linh Anh
152Dương Minh Quân2012Clb Linh Anh
ND 280: Hạng F4 Nhi đồng 1 Latin Clb Linh Anh - S
146Mai Ngọc Anh Thư2011Clb Linh Anh
150Đoàn Ngọc Anh2011Clb Linh Anh
151Ngô Khánh Linh2010Clb Linh Anh
ND 281: Hạng F1 Nhi đồng Latin Clb Linh Anh - C
146Mai Ngọc Anh Thư2011Clb Linh Anh
152Dương Minh Quân2012Clb Linh Anh
153Lâm Hà Linh2012Clb Linh Anh
ND 282: Hạng FD Nhi đồng Latin Sonic Dance Center - C,R
321Hoàng Minh Khanh2012Sonic Dance Center
322Đỗ Vân An2012Sonic Dance Center
323Nguyễn Hà Vân2012Sonic Dance Center
ND 283: Hạng FD Nhi đồng Latin Sonic Dance Center - C,R
324Nguyễn Khánh Ngọc2011Sonic Dance Center
325Nguyễn Phương Anh2012Sonic Dance Center
326Nguyễn Lê Khánh An2012Sonic Dance Center
ND 284: Hạng F2 Thiếu nhi 2 Latin Sonic Dance Center - R
312Triệu Hồng Minh2007Sonic Dance Center
316Lê Minh Uyên2008Sonic Dance Center
317Trần Tường San2008Sonic Dance Center
ND 285: Hạng F2 Thiếu nhi 2 Latin Sonic Dance Center - R
313Nguyễn Hà Trang2009Sonic Dance Center
314Phan Minh Anh2008Sonic Dance Center
315Đỗ Vũ Đan Linh2008Sonic Dance Center
ND 286: Hạng F2 Thiếu nhi 2 Latin Sonic Dance Center - R
318Nguyễn Phương Bảo Châu2009Sonic Dance Center
319Đỗ Bảo Anh2010Sonic Dance Center
320Đỗ Bảo Diệp2010Sonic Dance Center
ND 287: Hạng E2 Nhi đồng 1 Latin Q.Cầu Giấy - R
443Nguyễn Đức Trung2013Trần Tân Anh2013Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
444Phạm Bảo Nam2014Vũ Hà Vy2014Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
ND 288: Hạng E2 Nhi đồng Latin Q.Cầu Giấy - R
445Phạm Nguyễn Nguyên Vũ2013Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
446Phan Bảo Ngọc2013Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
478Phạm Tuyết Dương2011Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
ND 289: Hạng F2 Thiếu nhi Latin Q.Cầu Giấy - R
233Hà Thảo Nguyên2011Huy Trần dancesport
452Đỗ Ngọc Minh Hòa2011Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
121Vũ Tuệ Nhi2012CLB Tân Lạc Dancesport
ND 290: Hạng F2 Thiếu nhi Latin Q.Cầu Giấy - R
226Lai Hạnh Chi2007Huy Trần Dancesport
453Phùng Đỗ Sơn Bách2008Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
126Phạm Hoài Anh2008CLB Tân Lạc Dancesport
ND 291: Hạng F2 Thiếu nhi Latin Q.Cầu Giấy - R
227Trần Bảo Ngân2009Huy Trần Dancesport
455Lê Phan Nhật Thi2009Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
456Nông Phương Chi2009Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
118Phan Vi Dương2010CLB Tân Lạc Dancesport
ND 292: Hạng F2 Thiếu nhi Latin Q.Cầu Giấy - R
228Nguyễn Linh Chi2009Huy Trần Dancesport
457Lưu Đan Quỳnh2009Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
458Vũ Trà My2009Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
124Phạm Huyền Trang2008CLB Tân Lạc Dancesport
ND 293: Hạng F2 Thiếu nhi Latin Q.Cầu Giấy - R
229Nghiêm Ngọc Quỳnh Chi2008Huy Trần Dancesport
459Nguyễn Diệu Thiên Ý2009Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
119Chu Phương Anh2007CLB Tân Lạc Dancesport
120Bùi Tường Băng2009CLB Tân Lạc Dancesport
ND 294: Hạng F2 Thiếu nhi Latin Q.Cầu Giấy - R
460Nguyễn Thùy Chi2010Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
461Nguyễn Thị An Khanh2010Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
462Đinh Ngọc Anh2009Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
ND 295: Hạng F2 Thiếu nhi Latin Q.Cầu Giấy - R
463Nguyễn Phương Linh2009Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
464Nguyễn Linh Chi2009Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
465Vũ Hà Linh2010Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
125Lê Thu Hà2010CLB Tân Lạc Dancesport
ND 296: Hạng F2 Thiếu nhi Latin Q.Cầu Giấy - R
466Lê Phương An2011Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
467Nguyễn Khánh Ngân2011Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
468Phạm An Như2011Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
123Nguyễn Hương Thảo2012CLB Tân Lạc Dancesport
ND 297: Hạng F2 Thiếu nhi Latin Q.Cầu Giấy - R
469Trần Mai Phương2010Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
470Phạm Trâm Anh2006Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
471Trần Ngọc Bảo Chi2008Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
ND 298: Hạng F2 Thiếu nhi Latin Q.Cầu Giấy - R
422Nguyễn Quỳnh Mai2009Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
472Nguyễn Khánh Ngọc2011Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
473Nguyễn Thùy Dương2010Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
477Dương Phương Thúy2011Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
ND 299: Hạng F2 Tiếu Nhi Latin Q.Cầu Giấy - R
441Nguyễn Lâm Linh Đan2012Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
474Nguyễn Trần Minh Hương2012Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
475Trần Nhật My2012Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
ND 300: Hạng F1 Thiếu nhi Latin Q.Cầu Giấy - C
422Nguyễn Quỳnh Mai2009Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
451Trần Thùy Anh2010Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
454Nguyễn Hà Chi2009Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
125Lê Thu Hà2010CLB Tân Lạc Dancesport
ND 301: Hạng F1 Thiếu nhi Latin Q.Cầu Giấy - C
450Thạch Chi Lan2010Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
459Nguyễn Diệu Thiên Ý2009Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
464Nguyễn Linh Chi2009Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
465Vũ Hà Linh2010Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
118Phan Vi Dương2010CLB Tân Lạc Dancesport
ND 302: Hạng F1 Thiếu nhi Latin Q.Cầu Giấy - C
455Lê Phan Nhật Thi2009Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
456Nông Phương Chi2009Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
457Lưu Đan Quỳnh2009Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
126Phạm Hoài Anh2008CLB Tân Lạc Dancesport
ND 303: Hạng F1 Thiếu nhi Latin Q.Cầu Giấy - C
458Vũ Trà My2009Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
476Lê Hà Linh2006Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
115Nguyễn Thu Trang2006CLB Tân Lạc Dancesport
ND 304: Hạng F1 Thiếu nhi Latin Q.Cầu Giấy - C
460Nguyễn Thùy Chi2010Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
461Nguyễn Thị An Khanh2010Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
473Nguyễn Thùy Dương2010Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
ND 305: Hạng F3 Thiếu nhi 1 Latin Clb Linh Anh - J
150Đoàn Ngọc Anh2011Clb Linh Anh
156Nguyễn Phương Ngân2012Clb Linh Anh
159Trần Ngọc Hà My2011Clb Linh Anh
165Hoàng Nguyễn Bảo Hân2011Clb Linh Anh
ND 306: Hạng FD Thiếu nhi 1 Latin Clb Linh Anh - C,R
157Nguyễn Quang Minh2010Clb Linh Anh
158Lâm Hà Anh2010Clb Linh Anh
166Nguyễn Phương Nhi2009Clb Linh Anh
ND 307: Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Clb Linh Anh - C
156Nguyễn Phương Ngân2012Clb Linh Anh
157Nguyễn Quang Minh2010Clb Linh Anh
158Lâm Hà Anh2010Clb Linh Anh
159Trần Ngọc Hà My2011Clb Linh Anh
ND 308: Hạng F2 Thiếu nhi 1 Latin Clb Linh Anh - R
151Ngô Khánh Linh2010Clb Linh Anh
156Nguyễn Phương Ngân2012Clb Linh Anh
157Nguyễn Quang Minh2010Clb Linh Anh
ND 309: Hạng F1 Nhi đồng Latin Clb Linh Anh - C
160Nguyễn Trần Trâm Anh2014Clb Linh Anh
161Nguyễn Lê Thùy Dương2013Clb Linh Anh
162Trần Châu Anh2013Clb Linh Anh
163Phạm Gia Hân2012Clb Linh Anh
ND 311: Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Clb năng khiếu Alibaba - C
192Nguyễn mai phương2011Clb năng khiếu Aibaba
193Nguyễn trần uyên nhi2012Clb năng khiếu Aibaba
200Đặng Tú Linh2010Clb năng khiếu Aibaba
ND 312: Hạng F1 Thiếu niên 1 Latin Clb năng khiếu Alibaba - C
194Nguyễn thị Ánh Tuyết2007Clb năng khiếu Aibaba
198Nguyễn quỳnh ngân2009Clb năng khiếu Aibaba
199Phạm Minh Tâm2009Clb năng khiếu Aibaba
ND 313: Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin Clb năng khiếu Alibaba - C
195Đào ngọc châm2009Clb năng khiếu Aibaba
197Ngô phương thảo2009Clb năng khiếu Aibaba
201Đặng Quỳnh Anh2009Clb năng khiếu Aibaba
ND 314: Hạng F1 Nhi đồng Latin ProG Academy - C
270Hoàng Linh Giang2012PRO-G ACADEMY
271Trần Lê Phương Giang2012PRO-G ACADEMY
276Dương Ngọc Diệp2013PRO-G ACADEMY
ND 315: Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin ProG Academy - C
268Nguyễn Khánh Vy2011PRO-G ACADEMY
269Cao Kiều Ngọc Ly2010PRO-G ACADEMY
277Đào Ngọc Linh2009PRO-G ACADEMY
ND 316: Hạng F1 Thiếu nhi Latin ProG Academy - C
273Hoàng My An2011PRO-G ACADEMY
274Vũ Hoàng Như Thanh2011PRO-G ACADEMY
282Nguyễn Thanh Thảo2009PRO-G ACADEMY
ND 317: Hạng F2 Nhi đồng Latin ProG Academy - R
270Hoàng Linh Giang2012PRO-G ACADEMY
271Trần Lê Phương Giang2012PRO-G ACADEMY
276Dương Ngọc Diệp2013PRO-G ACADEMY
ND 318: Hạng F3 Nhi đồng Latin ProG Academy - J
271Trần Lê Phương Giang2012PRO-G ACADEMY
272Nguyễn Quỳnh Trang Anh2014PRO-G ACADEMY
275Hoàng Thanh Huyền2012PRO-G ACADEMY
ND 319: Hạng F2 Thiếu nhi 1 Latin ProG Academy - R
267Lê Phương Anh2011PRO-G ACADEMY
268Nguyễn Khánh Vy2011PRO-G ACADEMY
269Cao Kiều Ngọc Ly2010PRO-G ACADEMY
ND 320: Hạng F2 Thiếu nhi Latin ProG Academy - R
273Hoàng My An2011PRO-G ACADEMY
274Vũ Hoàng Như Thanh2011PRO-G ACADEMY
282Nguyễn Thanh Thảo2009PRO-G ACADEMY
ND 321: Hạng F3 Thiếu nhi 1 Latin ProG Academy - J
267Lê Phương Anh2011PRO-G ACADEMY
268Nguyễn Khánh Vy2011PRO-G ACADEMY
269Cao Kiều Ngọc Ly2010PRO-G ACADEMY
ND 322: Hạng F3 Thiếu nhi Latin ProG Academy - J
273Hoàng My An2011PRO-G ACADEMY
274Vũ Hoàng Như Thanh2011PRO-G ACADEMY
277Đào Ngọc Linh2009PRO-G ACADEMY
ND 323: Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin ProG Academy - C
278Lê Quốc Hưng2008PRO-G ACADEMY
279Trần Linh Chi2008PRO-G ACADEMY
280Nguyễn Minh Ánh2008PRO-G ACADEMY
ND 324: Hạng F2 Thiếu nhi 2 Latin ProG Academy - R
278Lê Quốc Hưng2008PRO-G ACADEMY
279Trần Linh Chi2008PRO-G ACADEMY
280Nguyễn Minh Ánh2008PRO-G ACADEMY
ND 325: Hạng F3 Thiếu nhi 2 Latin ProG Academy - J
278Lê Quốc Hưng2008PRO-G ACADEMY
279Trần Linh Chi2008PRO-G ACADEMY
280Nguyễn Minh Ánh2008PRO-G ACADEMY
ND 326: Hạng FD Thiếu nhi 1 Latin Hoàng Sương Dancesport - C,R
221Võ Kỳ Thanh Trúc2012Hoàng Sương Dancesport Center
222Nguyễn Bình Phương An2011Hoàng Sương Dancesport Center
224Võ Minh Trí2012Hoàng Sương Dancesport Center
ND 327: Hạng F1 Nhi đồng Latin T.O.P DANCE - J
359Bùi Tuệ Minh2010T.O.P Dance
360Nguyễn Phương Thảo2012T.O.P Dance
361Phạm Linh Đan2012T.O.P Dance
ND 328: Hạng F2 THIẾU NIÊN 1 Latin T.O.P DANCE - R
357Trần Khánh Ly2007T.O.P Dance
358Trần Khánh Linh2010T.O.P Dance
362Lê Ngọc Linh2010T.O.P Dance
ND 330: Hạng F1 Nhi đồng 1 Latin ProG Academy - C
511Trần Giáp Phương Linh2008Vĩnh Huy Bình Định
272Nguyễn Quỳnh Trang Anh2014PRO-G ACADEMY
275Hoàng Thanh Huyền2012PRO-G ACADEMY
ND 331: Hạng F2 Nhi đồng 1 Latin ProG Academy - R
272Nguyễn Quỳnh Trang Anh2014PRO-G ACADEMY
275Hoàng Thanh Huyền2012PRO-G ACADEMY
ND 332: Hạng FD Thiếu nhi 1 Latin Clb Linh Anh - C,R
150Đoàn Ngọc Anh2011Clb Linh Anh
156Nguyễn Phương Ngân2012Clb Linh Anh
165Hoàng Nguyễn Bảo Hân2011Clb Linh Anh
167Bùi Lê Yến Nhi2009Clb Linh Anh
ND 333: Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin Clb Linh Anh - C
134Phạm Ngọc Châu Anh2008Clb Linh Anh
135Mai Thùy Linh2008Clb Linh Anh
168Nguyễn Bảo Hiền2009Clb Linh Anh
ND 334: Hạng F2 Thiếu nhi 3 Latin ProG Academy - R
277Đào Ngọc Linh2009PRO-G ACADEMY
283Nguyễn Hồng Việt2009PRO-G ACADEMY
284Nguyễn Châu Anh2008PRO-G ACADEMY
ND 335: Hạng F1 Thiếu nhi 3 Latin ProG Academy - C
283Nguyễn Hồng Việt2009PRO-G ACADEMY
284Nguyễn Châu Anh2008PRO-G ACADEMY
285Nguyễn Ngọc Linh2008PRO-G ACADEMY
ND 336: Hạng F1 Thiếu nhi 4 Latin PrpG Academy - C
267Lê Phương Anh2011PRO-G ACADEMY
287Đào Ngọc Tuệ Như2011PRO-G ACADEMY
293Hoàng Tài Hân2009PRO-G ACADEMY
ND 337: Hạng F2 Thiếu nhi 4 Latin ProG Academy - R
288Phạm Minh Anh2010PRO-G ACADEMY
289Nguyễn Hoàng Trà My2009PRO-G ACADEMY
293Hoàng Tài Hân2009PRO-G ACADEMY
ND 338: Hạng F1 Thiếu nhi 5 Latin ProG Academy - C
288Phạm Minh Anh2010PRO-G ACADEMY
289Nguyễn Hoàng Trà My2009PRO-G ACADEMY
290Bành Hiền Trang2010PRO-G ACADEMY
ND 339: Hạng F3 Thiếu nhi 4 Lain ProG Academy - J
512Trần Nguyễn Thục Anh2009Vĩnh Huy Bình Định
282Nguyễn Thanh Thảo2009PRO-G ACADEMY
283Nguyễn Hồng Việt2009PRO-G ACADEMY
ND 340: Hạng F1 Nhóm 1 Latin CLB Hoàng Liệt - C
66Nguyễn Khánh Chi2009CLB Hoàng Liệt
67Dương Bích Ngọc2012CLB Hoàng Liệt
68Nguyễn Mai Anh2012CLB Hoàng Liệt
ND 341: Hạng F1 Nhóm 2 Latin CLB Hoàng Liệt - C
69Nguyễn Thùy Dương2011CLB Hoàng Liệt
70Mai Bảo Châu2012CLB Hoàng Liệt
71Trịnh Khánh Linh2012CLB Hoàng Liệt
ND 342: Hạng F1 Nhóm 3 Latin CLB Hoàng Liệt - C
72Vũ Kiều Hương Ly2012CLB Hoàng Liệt
73Nguyễn Thanh Ngọc2012CLB Hoàng Liệt
74Nguyễn Hà Mai Chi2012CLB Hoàng Liệt
ND 343: Hạng F1 Nhóm 4 Latin CLB Hoàng Liệt - C
75Trương Thúy Lâm2009CLB Hoàng Liệt
76Vũ Minh Anh2012CLB Hoàng Liệt
ND 344: Hạng F2 Nhóm 1 Latin CLB NT Thanh Huyền - Đông Anh - R
172Tạ Thảo Chi2012Clb Nghệ thuật Thanh Huyền - Đông anh
173Trịnh Thị Mai Anh2012Clb Nghệ thuật Thanh Huyền - Đông anh
174Đỗ Phúc An2008Clb Nghệ thuật Thanh Huyền - Đông anh
ND 345: Hạng F2 Nhóm 2 Latin CLB NT Thanh Huyền - Đông Anh - R
169Hoàng Khánh Vân2012Clb Nghệ thuật Thanh Huyền - Đông anh
170Chử Huyền Trang2010Clb Nghệ thuật Thanh Huyền - Đông anh
171Nguyễn Ngọc Bảo Trâm2014Clb Nghệ thuật Thanh Huyền - Đông anh
ND 348: Hạng FD Thiếu nhi Latin Vietsdance Center - C,R
14Lê Xuân Mai2009Bảo Dance Sport Nghệ An
15Nguyễn Hữu Hiếu Thuận2009Bảo Dance Sport Nghệ An
499Nguyễn Vũ Bảo Trân2010VIETSDANCE
503Nguyễn Lâm Thùy Dương2011VIETSDANCE
ND 349: Hạng F2 Thiếu nhi 1 Latin Clb Sao Mai - C,R
176Đặng Bảo Châu2011Clb Sao Mai
177Chử Hoàng Phương Ly2010Clb Sao Mai
178Đào Ngọc Bích2009Clb Sao Mai
ND 350: Hạng F2 Thiếu nhi2 Latin Clb Sao Mai - C,R
179Nguyễn Ngọc Anh Thư2009Clb Sao Mai
175Nguyễn Minh Châu2006Clb Sao Mai
180Nguyễn Ngọc Phương Linh2007Clb Sao Mai
ND 351: Hạng F1 Thiếu niên 2 Latin Clb năng khiếu Alibaba - C
196Nguyễn Quỳnh Mai2005Clb năng khiếu Aibaba
202Nguyễn Bảo Ngọc2006Clb năng khiếu Aibaba
ND 352: Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin CLB Cường Anh - ĐT - QN - C
22Nguyễn Duy Anh2009CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
23Hoàng Thị Huệ2008CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
558Lê Tường Vy2010NICE DANCE TP VINH
ND 353: Hạng F2 Thiếu nhi Latin CLB Cường Anh - ĐT - QN - R
22Nguyễn Duy Anh2009CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
23Hoàng Thị Huệ2008CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
27Trần Nguyễn Anh Minh2012CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
ND 354: Hạng F1 Thiếu nhi Latin CLB Cường Anh - ĐT - QN - C
24Nguyễn Tùng Lâm2009CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
25Hoàng Minh Thư2010CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
26Ngô Minh Thư2012CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
ND 355: Hạng F2 Thiếu nhi Latin CLB Cường Anh - ĐT - QN - R
24Nguyễn Tùng Lâm2009CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
25Hoàng Minh Thư2010CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
26Ngô Minh Thư2012CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
ND 356: Hạng F3 Thiếu nhi Latin CLB Cường Anh - ĐT - QN - J
22Nguyễn Duy Anh2009CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
23Hoàng Thị Huệ2008CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
24Nguyễn Tùng Lâm2009CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
25Hoàng Minh Thư2010CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
ND 357: Hạng F2 Nhi đồng Latin Vietsdance - R
495Lê Việt Khánh Hà2012VIETSDANCE
505Đinh Minh Hằng2012VIETSDANCE
509Mansell Mỹ An2013VIETSDANCE
ND 358: Hạng FC Thiếu nhi Latin Vietsdance Center - C,R,J
496Tăng Nguyễn Hải An2010VIETSDANCE
502Phạm Nguyễn Minh An2010VIETSDANCE
510Vũ Ngọc Diệp2009VIETSDANCE
ND 359: Hạng FD Thiếu nhi Latin Vietsdance Center - C,R
497Phạm Nguyễn Hà Anh2010VIETSDANCE
504Nguyễn Thu Huyền2009VIETSDANCE
507Nguyễn Phương Linh2010VIETSDANCE
508Vũ Khánh Phương2011VIETSDANCE
ND 360: Hạng FB Nhi đồng Latin - S,C,R,J
498Lý Phương Mỹ Uyên2012VIETSDANCE
500Chu Bảo Trân2012VIETSDANCE
501Lê Hà Anh2013VIETSDANCE
ND 361: Hạng E1 Thanh niên Standard Hội khiếm thị Hà nội - W
238Vũ Thủy1979Đỗ Thúy Hà1981Hội Khiếm thị Hà nội
239Đỗ Xuân Quang1980Dương Kim Vinh1975Hội Khiếm thị Hà nội
240Trần Thế Đạt1989Nguyễn Thị Hoa1978Hội Khiếm thị Hà nội
241Phạm Văn Quảng1972Phú Thị Hạnh1990Hội Khiếm thị Hà nội
ND 362: Hạng F1 Trung niên Standard Clb Dancing 16 A Hà đông - W
39Triệu Hoàng Liên1981CLB Dancing 16A Hà đông
40Nguyễn Thị Nhật Ánh1986CLB Dancing 16A Hà đông
41Tôn Thị Hiền1981CLB Dancing 16A Hà đông
ND 363: Hạng F1 Nhóm 5 Latin CLB Hoàng Liệt - C
77Trần Linh Đan2012CLB Hoàng Liệt
78Quá Gia Như2012CLB Hoàng Liệt
ND 365: Hạng F3 Thiếu nhi 2 Latin TT Modern Kids - J
363Ngọc Anh2008TT Năng khiếu nghệ thuật Modern Kids
364Như Thảo2008TT Năng khiếu nghệ thuật Modern Kids
369Minh Thư2008TT Năng khiếu nghệ thuật Modern Kids
ND 366: Hạng F1 Thiếu nhi 2 Standard TT Modern Kids - W
365Gia Hân2008TT Năng khiếu nghệ thuật Modern Kids
366Hà Chi2008TT Năng khiếu nghệ thuật Modern Kids
368Minh Hiếu2008TT Năng khiếu nghệ thuật Modern Kids
ND 367: Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin TT Modern Kids - C
368Minh Hiếu2008TT Năng khiếu nghệ thuật Modern Kids
369Minh Thư2008TT Năng khiếu nghệ thuật Modern Kids
370Thủy Tiên2008TT Năng khiếu nghệ thuật Modern Kids
371Trúc Quỳnh2008TT Năng khiếu nghệ thuật Modern Kids
ND 368: Hạng F1 Thiếu nhi 1A Latin TT Modern Kids - C
372Bảo Vy2010TT Năng khiếu nghệ thuật Modern Kids
373Đặng Phương Thảo2010TT Năng khiếu nghệ thuật Modern Kids
374Khánh Chi2010TT Năng khiếu nghệ thuật Modern Kids
ND 369: Hạng F1 Thiếu nhi 1B Latin TT Modern Kids - C
375Minh Huyền2010TT Năng khiếu nghệ thuật Modern Kids
376Trúc An2010TT Năng khiếu nghệ thuật Modern Kids
377Khánh Linh A2010TT Năng khiếu nghệ thuật Modern Kids
378Khánh Linh B2010TT Năng khiếu nghệ thuật Modern Kids
ND 370: Hạng F1 Nhi đồng 2 Latin ProG Academy - C
286Phan Anh Thư2013PRO-G ACADEMY
294Nguyễn Hạnh Nguyên2012PRO-G ACADEMY
295Phạm Hoàng Yến2013PRO-G ACADEMY
ND 371: Hạng F2 Nhi đồng 2 Latin ProG Academy - R
286Phan Anh Thư2013PRO-G ACADEMY
294Nguyễn Hạnh Nguyên2012PRO-G ACADEMY
295Phạm Hoàng Yến2013PRO-G ACADEMY
ND 372: Hạng F1 Nhi đồng 1 Latin CLB Ngôi Sao Xanh LS - C
92Bùi Gia Linh2013CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
93Nguyễn Lương Bảo Trân2012CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
99Hoàng Bảo Hân2012CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
ND 373: Hạng F2 Nhi đồng 2 Latin CLB Ngôi Sao Xanh LS - R
92Bùi Gia Linh2013CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
93Nguyễn Lương Bảo Trân2012CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
99Hoàng Bảo Hân2012CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
ND 374: Hạng FD Nhi đồng 3 Latin CLB Ngôi Sao Xanh LS - C,R
92Bùi Gia Linh2013CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
93Nguyễn Lương Bảo Trân2012CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
99Hoàng Bảo Hân2012CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
ND 375: Hạng F1 Thiếu nhi 2 4 Latin CLB Ngôi Sao Xanh LS - C
91Mạc Tường Nhi2008CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
94Lương Quỳnh Anh2008CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
95Đinh Phương Linh2010CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
ND 376: Hạng F1 Thiếu nhi 1 5 Latin CLB Ngôi Sao Xanh LS - C
92Bùi Gia Linh2013CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
93Nguyễn Lương Bảo Trân2012CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
95Đinh Phương Linh2010CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
ND 377: Hạng F2 Thiếu nhi 2 6 Latin CLB Ngôi Sao Xanh LS - R
90Nguyễn Gia Bảo Ngọc2008CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
91Mạc Tường Nhi2008CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
94Lương Quỳnh Anh2008CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
ND 378: Hạng F1 Thiếu nhi 2 7 Latin CLB Ngôi Sao Xanh LS - C
88Lê Việt Anh2008CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
90Nguyễn Gia Bảo Ngọc2008CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
91Mạc Tường Nhi2008CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
ND 379: Hạng E1 Trung niên 1 Standard Slow Walse - W
104Nguyễn Minh Tín1953Nguyễn Quốc Bình1973CLB Quý Bà Doanh nhân
127Đỗ Văn Thao1960Nguyễn Liên Hương1959CLB Victory Dance
82Phạm Cao Độ1960Nguyễn Mai Kim1961CLB MaiK Nguyễn
83Nguyễn Mạnh Hà1960Trần Thị Minh1960CLB MaiK Nguyễn
ND 380: Hạng E1 Trung niên 2 Standard Slow Walse - W
127Đỗ Văn Thao1960Nguyễn Liên Hương1959CLB Victory Dance
82Phạm Cao Độ1960Nguyễn Mai Kim1961CLB MaiK Nguyễn
130Nguyễn Văn Vẽ1927Lê Thị Trường1927CLB Xuân Hòa, Vĩnh Phúc
ND 381: Hạng FC Thiếu nhi Latin Các CLB - C,R,J
387Đỗ Trần Linh Anh2009Trung tâm HL&TĐ TDTT Tỉnh Thanh Hóa
388Bùi Yến Nhi2011Trung tâm HL&TĐ TDTT Tỉnh Thanh Hóa
116Lê Hà My2008CLB Tân Lạc Dancesport
ND 382: Hạng F1 Thiếu Nhi Latin Trung Tâm VHTTvà TT Q.Cầu Giấy - R
476Lê Hà Linh2006Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
115Nguyễn Thu Trang2006CLB Tân Lạc Dancesport
116Lê Hà My2008CLB Tân Lạc Dancesport
117Nguyễn Trang Nhung2008CLB Tân Lạc Dancesport
ND 383: Hạng E1 Trung niên Standard các CLB - W
101Nguyễn Ngọc Anh1960Nguyễn Ngọc Ánh1961CLB Ngũ Chỉ Sơn Lào Cai
102Lương Đức Hòa1954Trương Thị Hoa1979CLB Ngũ Chỉ Sơn Lào Cai
103Bùi Ngọc Sơn1959Nguyễn Thị Thủy1987CLB Ngũ Chỉ Sơn Lào Cai
ND 384: Hạng E2 Trung Niên Standard các CLB - T
101Nguyễn Ngọc Anh1960Nguyễn Ngọc Ánh1961CLB Ngũ Chỉ Sơn Lào Cai
102Lương Đức Hòa1954Trương Thị Hoa1979CLB Ngũ Chỉ Sơn Lào Cai
103Bùi Ngọc Sơn1959Nguyễn Thị Thủy1987CLB Ngũ Chỉ Sơn Lào Cai
ND 385: Hạng D Trung niên Standard các CLB - W,T
101Nguyễn Ngọc Anh1960Nguyễn Ngọc Ánh1961CLB Ngũ Chỉ Sơn Lào Cai
102Lương Đức Hòa1954Trương Thị Hoa1979CLB Ngũ Chỉ Sơn Lào Cai
103Bùi Ngọc Sơn1959Nguyễn Thị Thủy1987CLB Ngũ Chỉ Sơn Lào Cai
ND 386: Hạng F1 Thiếu Nhi Latin Trung Tâm VHTT và TT Q.Cầu Giấy - C
453Phùng Đỗ Sơn Bách2008Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
119Chu Phương Anh2007CLB Tân Lạc Dancesport
124Phạm Huyền Trang2008CLB Tân Lạc Dancesport
ND 387: Hạng F1 Thiếu Nhi Latin CLB Tân Lạc Dancesport - C
223Trần Phạm Quế Trâm2008Hoàng Sương Dancesport Center
121Vũ Tuệ Nhi2012CLB Tân Lạc Dancesport
122Phan Thị Thu Hiền2010CLB Tân Lạc Dancesport
123Nguyễn Hương Thảo2012CLB Tân Lạc Dancesport
ND 388: Hạng FD Thiếu niên 1 Standard các CLB - CN - W,T
51Nguyễn Phạm Tuệ Minh2009CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
57Vũ Phương Thi2008CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
ND 389: Hạng F2 Thiếu niên Latin NBK - R
485Đoàn Châu Ánh Vân2007Trường THCS và THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm
128Nguyễn Tú Quyên2011CLB Vầng Trăng Nhỏ
129Nguyễn Hoàng Nhật Linh2009CLB Vầng Trăng Nhỏ
ND 390: Đồng diễn Thanh niên Latin - SC
354Đồng diễn Samba - Cha cha33T-Dance Hòa bình
ND 391: Hạng F1 thiếu nhi Latin Q.Cầu Giấy - C
480Nông Hoàng Bảo Châu2010Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
481Lê Hà Ngân2012Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
482Nguyễn Minh Ngọc2012Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
ND 392: Hạng F1 Thiếu nhi 6 Latin ProG academy - C
297Nguyễn Vũ Bảo Phương2012PRO-G ACADEMY
298Trần Linh Đan2013PRO-G ACADEMY
299Nguyễn Hà Phương2012PRO-G ACADEMY
ND 393: Hạng F2 Thiếu nhi 6 latin ProG academy - R
297Nguyễn Vũ Bảo Phương2012PRO-G ACADEMY
298Trần Linh Đan2013PRO-G ACADEMY
299Nguyễn Hà Phương2012PRO-G ACADEMY
ND 394: Hạng F1 Thiếu nhi 7 Latin ProG academy - C
300Đặng Quỳnh Trang2008PRO-G ACADEMY
301Lê Thái An2008PRO-G ACADEMY
302Trần Phương Thảo2009PRO-G ACADEMY
ND 395: Hạng F2 Thiếu nhi 7 Latin ProG academy - R
300Đặng Quỳnh Trang2008PRO-G ACADEMY
301Lê Thái An2008PRO-G ACADEMY
302Trần Phương Thảo2009PRO-G ACADEMY
ND 396: Hạng FD Thiếu nhi 7 Latin ProG academy - C,R
300Đặng Quỳnh Trang2008PRO-G ACADEMY
301Lê Thái An2008PRO-G ACADEMY
302Trần Phương Thảo2009PRO-G ACADEMY
ND 398: Hạng F1 Thiếu nhi 8 Latin ProG academy - C
303Lê Ngọc Bảo Trâm2008PRO-G ACADEMY
304Bạch Ý Nhi2008PRO-G ACADEMY
305Nguyễn Vũ Lam Anh2010PRO-G ACADEMY
ND 399: Hạng F2 Thiếu nhi 8 Latin ProG academy - R
303Lê Ngọc Bảo Trâm2008PRO-G ACADEMY
304Bạch Ý Nhi2008PRO-G ACADEMY
305Nguyễn Vũ Lam Anh2010PRO-G ACADEMY
ND 400: Hạng FD Thiếu nhi 8 Latin ProG academy - C,R
303Lê Ngọc Bảo Trâm2008PRO-G ACADEMY
304Bạch Ý Nhi2008PRO-G ACADEMY
305Nguyễn Vũ Lam Anh2010PRO-G ACADEMY
ND 401: Hạng F1 Thiếu Nhi Latin Q. Cầu Giấy - C
391Phùng Ngọc Mai2014Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
392Nguyễn Ngọc Tuệ Anh2013Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
393Phú Minh Khuê2013Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
ND 402: Hạng F1 Thiếu Nhi Latin Q. Cầu Giấy - C
394Nguyễn Thị Thu Minh2013Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
395Ngô Mai Phương2012Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
396Hoàng Linh Giang2010Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
ND 403: Hạng F1 Thiếu Nhi Latin Q. Cầu Giấy - C
411Phú Minh Châu2009Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
412Nguyễn Quỳnh Anh2010Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
413Đặng Mai Anh2011Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
ND 404: Hạng F1 Thiếu nhi Latin Q. Cầu Giấy - C
414Đinh Phương Thùy2012Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
415Phạm Bảo Châu Anh2011Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
416Trần Vũ Linh2012Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
ND 405: Hạng FC Thiếu nhi Latin Các CLB - C,R,J
384Lê Thị Thanh Thủy2008Trung tâm HL&TĐ TDTT Tỉnh Thanh Hóa
385Nguyễn Thủy Tiên2008Trung tâm HL&TĐ TDTT Tỉnh Thanh Hóa
ND 406: Hạng F5 Nhi đồng Latin CLB Thể thao Sông tích thị xã Sơn tây - P
111Quách Bảo Trâm2012CLB Thể thao sông Tích - Thị xã Sơn Tây,
112Phạm Mai Anh2012CLB Thể thao sông Tích - Thị xã Sơn Tây,
113Lê Quế Chi2012CLB Thể thao sông Tích - Thị xã Sơn Tây,
ND 407: Hạng F2 Thiếu nhi 1 Latin Sở VHTTDL Tỉnh Thái Nguyên - R
329Nguyễn Thu Hà2012Sở VHTT&DL Tỉnh Thái Nguyên
330Chu Trần Thủy Tiên2014Sở VHTT&DL Tỉnh Thái Nguyên
528Nguyễn Hoàng Tú Nhi2012Sở VHTT&DL Tỉnh Thái Nguyên
ND 408: Hạng F3 Thiếu nhi 2 Latin TT Modern Kids - J
365Gia Hân2008TT Năng khiếu nghệ thuật Modern Kids
366Hà Chi2008TT Năng khiếu nghệ thuật Modern Kids
368Minh Hiếu2008TT Năng khiếu nghệ thuật Modern Kids
ND 409: Hạng E1 Trung niên Standard Các CLB - W
190Nguyễn quốc Bình1973Lưu thị Xuân1958Clb Victory Dance
127Đỗ Văn Thao1960Nguyễn Liên Hương1959CLB Victory Dance
82Phạm Cao Độ1960Nguyễn Mai Kim1961CLB MaiK Nguyễn
ND 411: Hạng F1 Thiếu nhi Latin CLB Tân Lạc - C
117Nguyễn Trang Nhung2008CLB Tân Lạc Dancesport
120Bùi Tường Băng2009CLB Tân Lạc Dancesport
556Đinh Sang Vy2009T-Dance Hòa Bình
ND 412: Hạng F4 Thiếu nhi Latin CLB Tân Lạc - S
116Lê Hà My2008CLB Tân Lạc Dancesport
117Nguyễn Trang Nhung2008CLB Tân Lạc Dancesport
557Nguyễn Thị Ten Chin2011NICE DANCE TP VINH

Khiêu vũ thể thao, thông tin giải đấu, đăng ký thi đấu online, khieu vu the thao, giai khieu vu, giải khiêu vũ, dance sport, nhảy nghệ thuật

Khiêu vũ thể thao, thông tin giải đấu, đăng ký thi đấu online, khieu vu the thao, giai khieu vu, giải khiêu vũ, dance sport, nhảy nghệ thuật