Giải Vô địch KVTT Thành Phố Uông Bí mở rộng lần thứ IV, năm 2019

Danh sách VĐV theo nội dung

Số đeoHọ tên namNS namHọ tên nữNS nữĐơn vị
ND 1: Hạng C Nhi đồng Latin - C,R,J
168Mai Đàm Thành Đạt2012Quách Khánh Chi2012Colorful Art Quảng Ninh
27Trần Nguyễn Anh Minh2012Trần Nguyễn Ngọc Minh2012CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
ND 2: Hạng D Nhi đồng Latin - C,R
399Hoàng Mạnh Quân2012Nguyễn Phương Anh2014Điệp Vũ Trường
19Trần Gia Huy2013Lê Anh Minh2014CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
27Trần Nguyễn Anh Minh2012Trần Nguyễn Ngọc Minh2012CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
285Nguyễn Trường Giang2013Cao Đoàn Đông Nhi2012Song Nhi Dancesport
ND 3: Hạng E1 Nhi đồng Latin - C
399Hoàng Mạnh Quân2012Nguyễn Phương Anh2014Điệp Vũ Trường
168Mai Đàm Thành Đạt2012Quách Khánh Chi2012Colorful Art Quảng Ninh
19Trần Gia Huy2013Lê Anh Minh2014CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
27Trần Nguyễn Anh Minh2012Trần Nguyễn Ngọc Minh2012CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
285Nguyễn Trường Giang2013Cao Đoàn Đông Nhi2012Song Nhi Dancesport
ND 4: Hạng E2 Nhi đồng Latin - R
399Hoàng Mạnh Quân2012Nguyễn Phương Anh2014Điệp Vũ Trường
168Mai Đàm Thành Đạt2012Quách Khánh Chi2012Colorful Art Quảng Ninh
19Trần Gia Huy2013Lê Anh Minh2014CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
27Trần Nguyễn Anh Minh2012Trần Nguyễn Ngọc Minh2012CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
285Nguyễn Trường Giang2013Cao Đoàn Đông Nhi2012Song Nhi Dancesport
ND 5: Hạng F1 Nhi đồng Latin - C
468Nguyễn Hoàng Thư2012Đức Tây Dancesport Móng Cái
469Nguyễn Hoàng Yến2012Đức Tây Dancesport Móng Cái
470Hà Phương Anh2012Đức Tây Dancesport Móng Cái
471Bùi Quỳnh Anh2012Đức Tây Dancesport Móng Cái
398Hoàng Mạnh Quân2012Điệp Vũ Trường
349Đinh Minh Hằng2012VIETSDANCE
458Bùi Ngọc Phương Vy2012Điệp Vũ Trường
459Phan Hoàng Yến2012Điệp Vũ Trường
227Hà Trần Thảo My2013MY DANCE HD
228Bùi Phạm Kim Anh2013MY DANCE HD
314Tô Thảo Nhi2013Thái Bình dancesport
23Đỗ Bảo Linh2012CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
236Phạm bảo Ngọc2012MY DANCE HD
30Hoàng Minh Thư2012CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
156Bùi Gia Linh2012Clb Starkid Quảng Ninh
157Nguyễn Hoàng Bảo Nhi2013Clb Starkid Quảng Ninh
158Nguyễn Minh Thư2012Clb Starkid Quảng Ninh
159Trần Như Ý2012Clb Starkid Quảng Ninh
42Trần Nguyễn Ngọc Minh2012CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
283Nguyễn Hà Anh2013Song Nhi Dancesport
138Nguyễn Hương Thảo2012Clb Khiêu Vũ Hòa Bình
81Võ thành đạt2012CLB Mặt trời đỏ Sơn Tây
82Nguyễn hoàng Thùy dương2013CLB Mặt trời đỏ Sơn Tây
83Vũ hoàng my2013CLB Mặt trời đỏ Sơn Tây
84Bùi bảo ngân2013CLB Mặt trời đỏ Sơn Tây
241Vũ Hương Giang2012MY DANCE HD
329Nguyễn Bảo Ngọc2012Thái Bình dancesport
330Phạm Mai Phương2012Thái Bình dancesport
ND 6: Hạng F2 Nhi đồng Latin - R
468Nguyễn Hoàng Thư2012Đức Tây Dancesport Móng Cái
469Nguyễn Hoàng Yến2012Đức Tây Dancesport Móng Cái
470Hà Phương Anh2012Đức Tây Dancesport Móng Cái
471Bùi Quỳnh Anh2012Đức Tây Dancesport Móng Cái
398Hoàng Mạnh Quân2012Điệp Vũ Trường
349Đinh Minh Hằng2012VIETSDANCE
458Bùi Ngọc Phương Vy2012Điệp Vũ Trường
459Phan Hoàng Yến2012Điệp Vũ Trường
22Mạc Gia Hân2012CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
157Nguyễn Hoàng Bảo Nhi2013Clb Starkid Quảng Ninh
42Trần Nguyễn Ngọc Minh2012CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
283Nguyễn Hà Anh2013Song Nhi Dancesport
138Nguyễn Hương Thảo2012Clb Khiêu Vũ Hòa Bình
466Đỗ Ngân Hà2012Điệp Vũ Trường
330Phạm Mai Phương2012Thái Bình dancesport
ND 7: Hạng F3 Nhi đồng Latin - J
349Đinh Minh Hằng2012VIETSDANCE
459Phan Hoàng Yến2012Điệp Vũ Trường
23Đỗ Bảo Linh2012CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
156Bùi Gia Linh2012Clb Starkid Quảng Ninh
42Trần Nguyễn Ngọc Minh2012CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
ND 8: Hạng FD Nhi đồng Latin - C,R
468Nguyễn Hoàng Thư2012Đức Tây Dancesport Móng Cái
469Nguyễn Hoàng Yến2012Đức Tây Dancesport Móng Cái
470Hà Phương Anh2012Đức Tây Dancesport Móng Cái
471Bùi Quỳnh Anh2012Đức Tây Dancesport Móng Cái
398Hoàng Mạnh Quân2012Điệp Vũ Trường
458Bùi Ngọc Phương Vy2012Điệp Vũ Trường
22Mạc Gia Hân2012CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
156Bùi Gia Linh2012Clb Starkid Quảng Ninh
157Nguyễn Hoàng Bảo Nhi2013Clb Starkid Quảng Ninh
138Nguyễn Hương Thảo2012Clb Khiêu Vũ Hòa Bình
466Đỗ Ngân Hà2012Điệp Vũ Trường
ND 9: Hạng FD1 Nhi đồng Latin - C,J
349Đinh Minh Hằng2012VIETSDANCE
377Phạm Hoàng Bảo Yến2012Vân đồn Dancesport
458Bùi Ngọc Phương Vy2012Điệp Vũ Trường
459Phan Hoàng Yến2012Điệp Vũ Trường
325Đặng Hoàng Gia Hân2013Thái Bình dancesport
156Bùi Gia Linh2012Clb Starkid Quảng Ninh
ND 10: Hạng FD2 Nhi đồng Latin - R,J
349Đinh Minh Hằng2012VIETSDANCE
377Phạm Hoàng Bảo Yến2012Vân đồn Dancesport
458Bùi Ngọc Phương Vy2012Điệp Vũ Trường
459Phan Hoàng Yến2012Điệp Vũ Trường
325Đặng Hoàng Gia Hân2013Thái Bình dancesport
ND 11: Hạng FC Nhi đồng Latin - C,R,J
468Nguyễn Hoàng Thư2012Đức Tây Dancesport Móng Cái
469Nguyễn Hoàng Yến2012Đức Tây Dancesport Móng Cái
470Hà Phương Anh2012Đức Tây Dancesport Móng Cái
471Bùi Quỳnh Anh2012Đức Tây Dancesport Móng Cái
349Đinh Minh Hằng2012VIETSDANCE
325Đặng Hoàng Gia Hân2013Thái Bình dancesport
30Hoàng Minh Thư2012CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
ND 12: Hạng VĐ F1 Nhi đồng Latin - C
187Quách Khánh Chi2012Colorful Art Quảng Ninh
295Cao Đoàn Đông Nhi2012Song Nhi Dancesport
81Võ thành đạt2012CLB Mặt trời đỏ Sơn Tây
ND 13: Hạng VĐ F2 Nhi đồng Latin - R
187Quách Khánh Chi2012Colorful Art Quảng Ninh
295Cao Đoàn Đông Nhi2012Song Nhi Dancesport
ND 15: Hạng VĐ FD Nhi đồng Latin - C,R
183Nguyễn Bảo Ngọc2012Colorful Art Quảng Ninh
295Cao Đoàn Đông Nhi2012Song Nhi Dancesport
ND 17: Hạng A Thiếu nhi 1 Latin - S,C,R,P,J
243Nguyễn Quang Minh2010Phạm Bảo Khánh Linh2010Pine Ds Team
172Mai Đàm Thành Đạt2012Nguyễn Thị Thùy Dương2010Colorful Art Quảng Ninh
ND 21: Hạng E1 Thiếu nhi 1 Latin - C
243Nguyễn Quang Minh2010Phạm Bảo Khánh Linh2010Pine Ds Team
167Phạm Gia Bảo2010Nguyễn Bảo Ngọc2012Colorful Art Quảng Ninh
169Lê Tuấn Kiệt2011Nguyễn Bảo Chi2010Colorful Art Quảng Ninh
287Vũ Trung Hiếu2011Pham Minh Thư2011Song Nhi Dancesport
ND 24: Hạng E4 Thiếu nhi 1 Latin - S
243Nguyễn Quang Minh2010Phạm Bảo Khánh Linh2010Pine Ds Team
167Phạm Gia Bảo2010Nguyễn Bảo Ngọc2012Colorful Art Quảng Ninh
169Lê Tuấn Kiệt2011Nguyễn Bảo Chi2010Colorful Art Quảng Ninh
ND 25: Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin - C
468Nguyễn Hoàng Thư2012Đức Tây Dancesport Móng Cái
469Nguyễn Hoàng Yến2012Đức Tây Dancesport Móng Cái
471Bùi Quỳnh Anh2012Đức Tây Dancesport Móng Cái
472Hoàng Khánh Ly2010Đức Tây Dancesport Móng Cái
473Phạm Quỳnh Anh2010Đức Tây Dancesport Móng Cái
474Vũ Lê Vân Khánh2011Đức Tây Dancesport Móng Cái
475Hoàng Bảo Linh2011Đức Tây Dancesport Móng Cái
476Phan Thanh Bình2011Đức Tây Dancesport Móng Cái
477Đinh Thành Đạt2010Đức Tây Dancesport Móng Cái
478Hoàng Việt Anh2010Đức Tây Dancesport Móng Cái
72Lê Thanh Nga2011CLB Mặt trời đỏ Sơn Tây
14Nguyễn Nhật Linh Anh2011CK TEAM
439Nguyễn Hà Anh2010Điệp Vũ Trường
443Lưu Gia Linh2010Điệp Vũ Trường
455Nguyễn Hà Phương2010Điệp Vũ Trường
226Trần Nguyễn Bảo Châu2010MY DANCE HD
313Nguyễn Ngọc Linh2011Thái Bình dancesport
317Trần Hà Linh2011Thái Bình dancesport
234Nguyễn Thiên vân2010MY DANCE HD
235Nguyễn Hải Yến2010MY DANCE HD
29Nguyễn Huyền Phương2011CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
293Nguyễn Quỳnh Anh2011Song Nhi Dancesport
145Nguyễn Mai Phương2010Clb Sao Tài Năng Thường Tín Hà Nội
147Phạm Ánh Ngọc2010Clb Sao Tài Năng Thường Tín Hà Nội
132Trần Yến Vy2010Clb Khiêu Vũ Hòa Bình
134Nguyễn Ngọc Diệp2011Clb Khiêu Vũ Hòa Bình
136Hoàng Thảo Vân2010Clb Khiêu Vũ Hòa Bình
137Nguyễn Ngọc Tường Lam2011Clb Khiêu Vũ Hòa Bình
81Võ thành đạt2012CLB Mặt trời đỏ Sơn Tây
329Nguyễn Bảo Ngọc2012Thái Bình dancesport
ND 26: Hạng F2 Thiếu nhi 1 Latin - R
468Nguyễn Hoàng Thư2012Đức Tây Dancesport Móng Cái
469Nguyễn Hoàng Yến2012Đức Tây Dancesport Móng Cái
471Bùi Quỳnh Anh2012Đức Tây Dancesport Móng Cái
472Hoàng Khánh Ly2010Đức Tây Dancesport Móng Cái
473Phạm Quỳnh Anh2010Đức Tây Dancesport Móng Cái
474Vũ Lê Vân Khánh2011Đức Tây Dancesport Móng Cái
475Hoàng Bảo Linh2011Đức Tây Dancesport Móng Cái
476Phan Thanh Bình2011Đức Tây Dancesport Móng Cái
477Đinh Thành Đạt2010Đức Tây Dancesport Móng Cái
478Hoàng Việt Anh2010Đức Tây Dancesport Móng Cái
14Nguyễn Nhật Linh Anh2011CK TEAM
439Nguyễn Hà Anh2010Điệp Vũ Trường
443Lưu Gia Linh2010Điệp Vũ Trường
455Nguyễn Hà Phương2010Điệp Vũ Trường
317Trần Hà Linh2011Thái Bình dancesport
146Nguyễn Hoàng Ngân2010Clb Sao Tài Năng Thường Tín Hà Nội
147Phạm Ánh Ngọc2010Clb Sao Tài Năng Thường Tín Hà Nội
132Trần Yến Vy2010Clb Khiêu Vũ Hòa Bình
134Nguyễn Ngọc Diệp2011Clb Khiêu Vũ Hòa Bình
135Trần Thị Quỳnh Anh2010Clb Khiêu Vũ Hòa Bình
136Hoàng Thảo Vân2010Clb Khiêu Vũ Hòa Bình
137Nguyễn Ngọc Tường Lam2011Clb Khiêu Vũ Hòa Bình
244Phạm Bảo Khánh Linh2010Pine Ds Team
ND 27: Hạng F3 Thiếu nhi 1 Latin - J
14Nguyễn Nhật Linh Anh2011CK TEAM
439Nguyễn Hà Anh2010Điệp Vũ Trường
442Hoàng Khánh Linh2011Điệp Vũ Trường
443Lưu Gia Linh2010Điệp Vũ Trường
40Nguyễn Ngọc Phương2011CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
ND 28: Hạng F4 Thiếu nhi 1 Latin - S
183Nguyễn Bảo Ngọc2012Colorful Art Quảng Ninh
317Trần Hà Linh2011Thái Bình dancesport
242Thái Đình Vũ2011NICE DANCE TP VINH
ND 29: Hạng FD Thiếu nhi 1 Latin - C,R
468Nguyễn Hoàng Thư2012Đức Tây Dancesport Móng Cái
469Nguyễn Hoàng Yến2012Đức Tây Dancesport Móng Cái
471Bùi Quỳnh Anh2012Đức Tây Dancesport Móng Cái
472Hoàng Khánh Ly2010Đức Tây Dancesport Móng Cái
473Phạm Quỳnh Anh2010Đức Tây Dancesport Móng Cái
474Vũ Lê Vân Khánh2011Đức Tây Dancesport Móng Cái
475Hoàng Bảo Linh2011Đức Tây Dancesport Móng Cái
476Phan Thanh Bình2011Đức Tây Dancesport Móng Cái
477Đinh Thành Đạt2010Đức Tây Dancesport Móng Cái
478Hoàng Việt Anh2010Đức Tây Dancesport Móng Cái
72Lê Thanh Nga2011CLB Mặt trời đỏ Sơn Tây
14Nguyễn Nhật Linh Anh2011CK TEAM
455Nguyễn Hà Phương2010Điệp Vũ Trường
183Nguyễn Bảo Ngọc2012Colorful Art Quảng Ninh
317Trần Hà Linh2011Thái Bình dancesport
35Nguyễn Thị Bích Thoa2011CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
147Phạm Ánh Ngọc2010Clb Sao Tài Năng Thường Tín Hà Nội
148Lương Diệu Anh2010Clb Sao Tài Năng Thường Tín Hà Nội
ND 30: Hạng FD1 Thiếu nhi 1 Latin - C,J
14Nguyễn Nhật Linh Anh2011CK TEAM
442Hoàng Khánh Linh2011Điệp Vũ Trường
173Nguyễn Bảo Chi2010Colorful Art Quảng Ninh
182Bùi Hoàng Yến2010Colorful Art Quảng Ninh
184Nguyễn Hà Anh2010Colorful Art Quảng Ninh
29Nguyễn Huyền Phương2011CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
35Nguyễn Thị Bích Thoa2011CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
ND 31: Hạng FD2 Thiếu nhi 1 Latin - R,J
14Nguyễn Nhật Linh Anh2011CK TEAM
442Hoàng Khánh Linh2011Điệp Vũ Trường
173Nguyễn Bảo Chi2010Colorful Art Quảng Ninh
182Bùi Hoàng Yến2010Colorful Art Quảng Ninh
184Nguyễn Hà Anh2010Colorful Art Quảng Ninh
29Nguyễn Huyền Phương2011CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
ND 32: Hạng FD3 Thiếu nhi 1 Latin - C,S
173Nguyễn Bảo Chi2010Colorful Art Quảng Ninh
182Bùi Hoàng Yến2010Colorful Art Quảng Ninh
183Nguyễn Bảo Ngọc2012Colorful Art Quảng Ninh
184Nguyễn Hà Anh2010Colorful Art Quảng Ninh
40Nguyễn Ngọc Phương2011CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
ND 33: Hạng FD4 Thiếu nhi 1 Latin - R,S
173Nguyễn Bảo Chi2010Colorful Art Quảng Ninh
182Bùi Hoàng Yến2010Colorful Art Quảng Ninh
183Nguyễn Bảo Ngọc2012Colorful Art Quảng Ninh
184Nguyễn Hà Anh2010Colorful Art Quảng Ninh
ND 35: Hạng FC Thiếu nhi 1 Latin - C,R,J
468Nguyễn Hoàng Thư2012Đức Tây Dancesport Móng Cái
469Nguyễn Hoàng Yến2012Đức Tây Dancesport Móng Cái
471Bùi Quỳnh Anh2012Đức Tây Dancesport Móng Cái
472Hoàng Khánh Ly2010Đức Tây Dancesport Móng Cái
473Phạm Quỳnh Anh2010Đức Tây Dancesport Móng Cái
474Vũ Lê Vân Khánh2011Đức Tây Dancesport Móng Cái
475Hoàng Bảo Linh2011Đức Tây Dancesport Móng Cái
14Nguyễn Nhật Linh Anh2011CK TEAM
ND 36: Hạng FB Thiếu nhi 1 Latin - S,C,R,J
325Đặng Hoàng Gia Hân2013Thái Bình dancesport
244Phạm Bảo Khánh Linh2010Pine Ds Team
242Thái Đình Vũ2011NICE DANCE TP VINH
ND 38: Hạng F1 VĐ Đơn Nam Thiếu nhi 1 Latin - C
398Hoàng Mạnh Quân2012Điệp Vũ Trường
176Lê Tuấn Kiệt2011Colorful Art Quảng Ninh
177Phạm Gia Bảo2010Colorful Art Quảng Ninh
284Nguyễn Trường Giang2013Song Nhi Dancesport
81Võ thành đạt2012CLB Mặt trời đỏ Sơn Tây
ND 39: Hạng F2 VĐ Đơn Nam Thiếu nhi 1 Latin - R
398Hoàng Mạnh Quân2012Điệp Vũ Trường
176Lê Tuấn Kiệt2011Colorful Art Quảng Ninh
177Phạm Gia Bảo2010Colorful Art Quảng Ninh
284Nguyễn Trường Giang2013Song Nhi Dancesport
ND 40: Hạng F1 VĐ Thiếu nhi 1 Latin - C
72Lê Thanh Nga2011CLB Mặt trời đỏ Sơn Tây
405Lê Phương Linh2010Điệp Vũ Trường
406Nguyễn Thiện Hương2012Điệp Vũ Trường
181Nguyễn Thị Thùy Dương2011Colorful Art Quảng Ninh
81Võ thành đạt2012CLB Mặt trời đỏ Sơn Tây
ND 41: Hạng F2 VĐ Thiếu nhi 1 Latin - R
405Lê Phương Linh2010Điệp Vũ Trường
406Nguyễn Thiện Hương2012Điệp Vũ Trường
181Nguyễn Thị Thùy Dương2011Colorful Art Quảng Ninh
29Nguyễn Huyền Phương2011CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
ND 42: Hạng F3 VĐ Thiếu nhi 1 Latin - J
405Lê Phương Linh2010Điệp Vũ Trường
406Nguyễn Thiện Hương2012Điệp Vũ Trường
181Nguyễn Thị Thùy Dương2011Colorful Art Quảng Ninh
29Nguyễn Huyền Phương2011CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
ND 43: Hạng FD VĐ Thiếu nhi 1 Latin - C,R
58Bùi Tường Linh2010CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
405Lê Phương Linh2010Điệp Vũ Trường
406Nguyễn Thiện Hương2012Điệp Vũ Trường
242Thái Đình Vũ2011NICE DANCE TP VINH
ND 44: Hạng FC VĐ Thiếu nhi 1 Latin - C,R,J
405Lê Phương Linh2010Điệp Vũ Trường
406Nguyễn Thiện Hương2012Điệp Vũ Trường
181Nguyễn Thị Thùy Dương2011Colorful Art Quảng Ninh
ND 45: Hạng FB VĐ Thiếu nhi 1 Latin - S,C,R,J
405Lê Phương Linh2010Điệp Vũ Trường
406Nguyễn Thiện Hương2012Điệp Vũ Trường
181Nguyễn Thị Thùy Dương2011Colorful Art Quảng Ninh
ND 46: Hạng FA VĐ Thiếu nhi 1 Latin - S,C,R,P,J
405Lê Phương Linh2010Điệp Vũ Trường
406Nguyễn Thiện Hương2012Điệp Vũ Trường
181Nguyễn Thị Thùy Dương2011Colorful Art Quảng Ninh
41Phạm Phương Linh2010CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
ND 47: Hạng A Thiếu nhi 2 Latin - S,C,R,P,J
11Thái Vũ Hưng2008Nguyễn Khánh Vy2008CK TEAM
92Nguyễn Hoàng Quân2008Thân Bảo Ngọc2009CLB Âu Cơ
ND 48: Hạng B Thiếu nhi 2 Latin - S,C,R,J
11Thái Vũ Hưng2008Nguyễn Khánh Vy2008CK TEAM
92Nguyễn Hoàng Quân2008Thân Bảo Ngọc2009CLB Âu Cơ
25Hoàng Kiến Văn2009Nguyễn Ngọc Phương2011CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
ND 49: Hạng C Thiếu nhi 2 Latin - C,R,J
11Thái Vũ Hưng2008Nguyễn Khánh Vy2008CK TEAM
93Nguyễn Trung Hiếu2009Lại Minh Hằng2009CLB Âu Cơ
24Nguyễn Minh Tuấn2008Phạm Phương Linh2010CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
25Hoàng Kiến Văn2009Nguyễn Ngọc Phương2011CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
ND 50: Hạng D Thiếu nhi 2 Latin - C,R
93Nguyễn Trung Hiếu2009Lại Minh Hằng2009CLB Âu Cơ
369Nguyễn Thịnh Hưng2008Lê Ngọc Châu2008Vân đồn Dancesport
170Đào Trọng Phú2008Hoàng Bảo Ngọc2008Colorful Art Quảng Ninh
171Lê Hoàng2008Nguyễn Lê Hương Giang2008Colorful Art Quảng Ninh
24Nguyễn Minh Tuấn2008Phạm Phương Linh2010CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
ND 51: Hạng E1 Thiếu nhi 2 Latin - C
395Nguyễn Trường Phúc2008Phạm Nguyễn Gia Linh2009Điệp Vũ Trường
369Nguyễn Thịnh Hưng2008Lê Ngọc Châu2008Vân đồn Dancesport
170Đào Trọng Phú2008Hoàng Bảo Ngọc2008Colorful Art Quảng Ninh
171Lê Hoàng2008Nguyễn Lê Hương Giang2008Colorful Art Quảng Ninh
ND 52: Hạng E2 Thiếu nhi 2 Latin - R
396Nguyễn Trường Phúc2008Phạm Trần Diệu Linh2008Điệp Vũ Trường
368Nguyễn Thịnh Hưng2008Trần Nguyễn Khánh Ngân2008Vân đồn Dancesport
170Đào Trọng Phú2008Hoàng Bảo Ngọc2008Colorful Art Quảng Ninh
171Lê Hoàng2008Nguyễn Lê Hương Giang2008Colorful Art Quảng Ninh
24Nguyễn Minh Tuấn2008Phạm Phương Linh2010CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
25Hoàng Kiến Văn2009Nguyễn Ngọc Phương2011CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
ND 54: Hạng E4 Thiếu nhi 2 Latin - S
11Thái Vũ Hưng2008Nguyễn Khánh Vy2008CK TEAM
93Nguyễn Trung Hiếu2009Lại Minh Hằng2009CLB Âu Cơ
ND 56: Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin - C
479Nguyễn Thảo Hiền2008Đức Tây Dancesport Móng Cái
480Tống Mỹ Huyền2008Đức Tây Dancesport Móng Cái
481Vũ Phương Uyên2009Đức Tây Dancesport Móng Cái
482Đỗ Như Yến2009Đức Tây Dancesport Móng Cái
483Lương Lê Bảo Hòa2008Đức Tây Dancesport Móng Cái
484Nguyễn Nhật Anh2008Đức Tây Dancesport Móng Cái
485Vũ Lê Ái Lan2009Đức Tây Dancesport Móng Cái
486Nguyễn Thị Nô2008Đức Tây Dancesport Móng Cái
72Lê Thanh Nga2011CLB Mặt trời đỏ Sơn Tây
73Nguyễn Thị Minh Nhàn2009CLB Mặt trời đỏ Sơn Tây
74Nguyễn Mai Phương2008CLB Mặt trời đỏ Sơn Tây
75Trương Giang Thảo Nhi2009CLB Mặt trời đỏ Sơn Tây
394Nguyễn Trường Phúc2008Điệp Vũ Trường
402Nguyễn Thị Thảo Phương2008Điệp Vũ Trường
408Phạm Trần Diệu Linh2008Điệp Vũ Trường
348Phạm Minh Thanh2009VIETSDANCE
364Lê Ngọc Châu2008Vân đồn Dancesport
367Trần Nguyễn Khánh Ngân2008Vân đồn Dancesport
446Vũ Bảo Trâm2008Điệp Vũ Trường
447Vũ Thanh Nhàn2009Điệp Vũ Trường
448Nguyễn Hồng Ngọc2009Điệp Vũ Trường
190Cao Đỗ Thảo My2009Dancesport HD
223Đàm Thị Thanh Hoa2008MY DANCE HD
311Vũ Đặng Tú Anh2009Thái Bình dancesport
316Hồ Hà Khánh Linh2009Thái Bình dancesport
154Đỗ Trần Nhung2009Clb Starkid Quảng Ninh
155Nguyễn Phương Anh2009Clb Starkid Quảng Ninh
160Nguyễn Dương Kim Minh2008Clb Starkid Quảng Ninh
161Phạm Hà Linh2009Clb Starkid Quảng Ninh
162Nguyễn Trần Quỳnh Anh2009Clb Starkid Quảng Ninh
294Nguyễn Thị Bích Ngọc2008Song Nhi Dancesport
133Phùng Lê Anh Thư2008Clb Khiêu Vũ Hòa Bình
326Nguyễn Minh Phương2009Thái Bình dancesport
ND 57: Hạng F2 Thiếu nhi 2 Latin - R
479Nguyễn Thảo Hiền2008Đức Tây Dancesport Móng Cái
480Tống Mỹ Huyền2008Đức Tây Dancesport Móng Cái
481Vũ Phương Uyên2009Đức Tây Dancesport Móng Cái
482Đỗ Như Yến2009Đức Tây Dancesport Móng Cái
483Lương Lê Bảo Hòa2008Đức Tây Dancesport Móng Cái
484Nguyễn Nhật Anh2008Đức Tây Dancesport Móng Cái
485Vũ Lê Ái Lan2009Đức Tây Dancesport Móng Cái
486Nguyễn Thị Nô2008Đức Tây Dancesport Móng Cái
394Nguyễn Trường Phúc2008Điệp Vũ Trường
402Nguyễn Thị Thảo Phương2008Điệp Vũ Trường
404Phạm Nguyễn Gia Linh2009Điệp Vũ Trường
348Phạm Minh Thanh2009VIETSDANCE
364Lê Ngọc Châu2008Vân đồn Dancesport
367Trần Nguyễn Khánh Ngân2008Vân đồn Dancesport
446Vũ Bảo Trâm2008Điệp Vũ Trường
447Vũ Thanh Nhàn2009Điệp Vũ Trường
448Nguyễn Hồng Ngọc2009Điệp Vũ Trường
190Cao Đỗ Thảo My2009Dancesport HD
193Đỗ Bảo Trâm2009Dancesport HD
223Đàm Thị Thanh Hoa2008MY DANCE HD
311Vũ Đặng Tú Anh2009Thái Bình dancesport
312Hoàng Mai Linh2009Thái Bình dancesport
316Hồ Hà Khánh Linh2009Thái Bình dancesport
39Đào Thị Hồng Nhung2008CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
294Nguyễn Thị Bích Ngọc2008Song Nhi Dancesport
133Phùng Lê Anh Thư2008Clb Khiêu Vũ Hòa Bình
331Trần Quỳnh Anh2009Thái Bình dancesport
332Ngô Hà Phương2009Thái Bình dancesport
ND 58: Hạng F3 Thiếu nhi 2 Latin - J
72Lê Thanh Nga2011CLB Mặt trời đỏ Sơn Tây
446Vũ Bảo Trâm2008Điệp Vũ Trường
447Vũ Thanh Nhàn2009Điệp Vũ Trường
ND 59: Hạng F4 Thiếu nhi 2 Latin - S
408Phạm Trần Diệu Linh2008Điệp Vũ Trường
348Phạm Minh Thanh2009VIETSDANCE
242Thái Đình Vũ2011NICE DANCE TP VINH
ND 61: Hạng FD Thiếu nhi 2 Latin - C,R
479Nguyễn Thảo Hiền2008Đức Tây Dancesport Móng Cái
480Tống Mỹ Huyền2008Đức Tây Dancesport Móng Cái
481Vũ Phương Uyên2009Đức Tây Dancesport Móng Cái
482Đỗ Như Yến2009Đức Tây Dancesport Móng Cái
483Lương Lê Bảo Hòa2008Đức Tây Dancesport Móng Cái
484Nguyễn Nhật Anh2008Đức Tây Dancesport Móng Cái
485Vũ Lê Ái Lan2009Đức Tây Dancesport Móng Cái
486Nguyễn Thị Nô2008Đức Tây Dancesport Móng Cái
394Nguyễn Trường Phúc2008Điệp Vũ Trường
402Nguyễn Thị Thảo Phương2008Điệp Vũ Trường
348Phạm Minh Thanh2009VIETSDANCE
351Vũ Ngọc Diệp2009VIETSDANCE
364Lê Ngọc Châu2008Vân đồn Dancesport
365Nguyễn Thịnh Hưng2008Vân đồn Dancesport
367Trần Nguyễn Khánh Ngân2008Vân đồn Dancesport
448Nguyễn Hồng Ngọc2009Điệp Vũ Trường
190Cao Đỗ Thảo My2009Dancesport HD
223Đàm Thị Thanh Hoa2008MY DANCE HD
162Nguyễn Trần Quỳnh Anh2009Clb Starkid Quảng Ninh
331Trần Quỳnh Anh2009Thái Bình dancesport
ND 62: Hạng FD1 Thiếu nhi 2 Latin - C,J
346Đinh Nguyễn Phương Uyên2009VIETSDANCE
350Phan Cao Minh Anh2009VIETSDANCE
351Vũ Ngọc Diệp2009VIETSDANCE
ND 63: Hạng FD2 Thiếu nhi 2 Latin - R,J
408Phạm Trần Diệu Linh2008Điệp Vũ Trường
350Phan Cao Minh Anh2009VIETSDANCE
351Vũ Ngọc Diệp2009VIETSDANCE
312Hoàng Mai Linh2009Thái Bình dancesport
332Ngô Hà Phương2009Thái Bình dancesport
ND 64: Hạng FD3 Thiếu nhi 2 Latin - C,S
346Đinh Nguyễn Phương Uyên2009VIETSDANCE
404Phạm Nguyễn Gia Linh2009Điệp Vũ Trường
348Phạm Minh Thanh2009VIETSDANCE
ND 65: Hạng FD4 Thiếu nhi 2 Latin - R,S
346Đinh Nguyễn Phương Uyên2009VIETSDANCE
404Phạm Nguyễn Gia Linh2009Điệp Vũ Trường
348Phạm Minh Thanh2009VIETSDANCE
ND 66: Hạng FD5 Thiếu nhi 2 Latin - S,J
346Đinh Nguyễn Phương Uyên2009VIETSDANCE
352Nguyễn Lê Kiều Linh2008VIETSDANCE
242Thái Đình Vũ2011NICE DANCE TP VINH
ND 67: Hạng FC Thiếu nhi 2 Latin - C,R,J
479Nguyễn Thảo Hiền2008Đức Tây Dancesport Móng Cái
480Tống Mỹ Huyền2008Đức Tây Dancesport Móng Cái
481Vũ Phương Uyên2009Đức Tây Dancesport Móng Cái
482Đỗ Như Yến2009Đức Tây Dancesport Móng Cái
483Lương Lê Bảo Hòa2008Đức Tây Dancesport Móng Cái
484Nguyễn Nhật Anh2008Đức Tây Dancesport Móng Cái
485Vũ Lê Ái Lan2009Đức Tây Dancesport Móng Cái
486Nguyễn Thị Nô2008Đức Tây Dancesport Móng Cái
72Lê Thanh Nga2011CLB Mặt trời đỏ Sơn Tây
350Phan Cao Minh Anh2009VIETSDANCE
351Vũ Ngọc Diệp2009VIETSDANCE
312Hoàng Mai Linh2009Thái Bình dancesport
332Ngô Hà Phương2009Thái Bình dancesport
ND 68: Hạng FB Thiếu nhi 2 Latin - S,C,R,J
346Đinh Nguyễn Phương Uyên2009VIETSDANCE
404Phạm Nguyễn Gia Linh2009Điệp Vũ Trường
408Phạm Trần Diệu Linh2008Điệp Vũ Trường
331Trần Quỳnh Anh2009Thái Bình dancesport
ND 69: Hạng FA Thiếu nhi 2 Latin - S,C,R,P,J
346Đinh Nguyễn Phương Uyên2009VIETSDANCE
408Phạm Trần Diệu Linh2008Điệp Vũ Trường
41Phạm Phương Linh2010CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
ND 70: Hạng F1 VĐ Đơn Nam Thiếu nhi 2 Latin - C
394Nguyễn Trường Phúc2008Điệp Vũ Trường
365Nguyễn Thịnh Hưng2008Vân đồn Dancesport
174Đào Trọng Phú2008Colorful Art Quảng Ninh
175Lê Hoàng2008Colorful Art Quảng Ninh
224Nguyễn Duy Anh2008MY DANCE HD
288Vũ Trung Hiếu2011Song Nhi Dancesport
ND 71: Hạng F2 VĐ Đơn Nam Thiếu nhi 2 Latin - R
394Nguyễn Trường Phúc2008Điệp Vũ Trường
365Nguyễn Thịnh Hưng2008Vân đồn Dancesport
174Đào Trọng Phú2008Colorful Art Quảng Ninh
175Lê Hoàng2008Colorful Art Quảng Ninh
224Nguyễn Duy Anh2008MY DANCE HD
288Vũ Trung Hiếu2011Song Nhi Dancesport
ND 72: Hạng F1 VĐ Thiếu nhi 2 Latin - C
404Phạm Nguyễn Gia Linh2009Điệp Vũ Trường
350Phan Cao Minh Anh2009VIETSDANCE
223Đàm Thị Thanh Hoa2008MY DANCE HD
311Vũ Đặng Tú Anh2009Thái Bình dancesport
318Lê Huyền Trang2008Thái Bình dancesport
ND 73: Hạng F2 VĐ Thiếu nhi 2 Latin - R
404Phạm Nguyễn Gia Linh2009Điệp Vũ Trường
350Phan Cao Minh Anh2009VIETSDANCE
351Vũ Ngọc Diệp2009VIETSDANCE
223Đàm Thị Thanh Hoa2008MY DANCE HD
332Ngô Hà Phương2009Thái Bình dancesport
ND 75: Hạng FD VĐ Thiếu nhi 2 Latin - C,R
404Phạm Nguyễn Gia Linh2009Điệp Vũ Trường
351Vũ Ngọc Diệp2009VIETSDANCE
352Nguyễn Lê Kiều Linh2008VIETSDANCE
190Cao Đỗ Thảo My2009Dancesport HD
223Đàm Thị Thanh Hoa2008MY DANCE HD
318Lê Huyền Trang2008Thái Bình dancesport
ND 76: Hạng FC VĐ Thiếu nhi 2 Latin - C,R,J
408Phạm Trần Diệu Linh2008Điệp Vũ Trường
351Vũ Ngọc Diệp2009VIETSDANCE
352Nguyễn Lê Kiều Linh2008VIETSDANCE
223Đàm Thị Thanh Hoa2008MY DANCE HD
311Vũ Đặng Tú Anh2009Thái Bình dancesport
318Lê Huyền Trang2008Thái Bình dancesport
ND 77: Hạng FB VĐ Thiếu nhi 2 Latin - S,C,R,J
408Phạm Trần Diệu Linh2008Điệp Vũ Trường
318Lê Huyền Trang2008Thái Bình dancesport
331Trần Quỳnh Anh2009Thái Bình dancesport
ND 78: Hạng FA VĐ Thiếu nhi 2 Latin - S,C,R,P,J
408Phạm Trần Diệu Linh2008Điệp Vũ Trường
ND 81: Hạng C Thiếu niên 1 Latin - C,R,J
225Nguyễn Duy Anh2008Đàm Thị Thanh Hoa2008MY DANCE HD
16Nguyễn Đức Minh2007Trần Châu Anh2007CK TEAM
ND 82: Hạng D Thiếu niên 1 Latin - C,R
451Trịnh Quốc Huy2007Lương Hồng Phúc2007Điệp Vũ Trường
452Vi Hải Dũng2007Trịnh Minh Thư2007Điệp Vũ Trường
225Nguyễn Duy Anh2008Đàm Thị Thanh Hoa2008MY DANCE HD
152Đào Kim Gia Bảo2006Nguyễn Như Quỳnh2007Clb Starkid Quảng Ninh
153Nguyễn Hoàng Gia Minh2006Nguyễn Hoàng Thảo Nguyên2007Clb Starkid Quảng Ninh
ND 83: Hạng E1 Thiếu niên 1 Latin - C
397Nguyễn Trường Phúc2008Nguyễn Đức Thanh Hằng2007Điệp Vũ Trường
92Nguyễn Hoàng Quân2008Thân Bảo Ngọc2009CLB Âu Cơ
451Trịnh Quốc Huy2007Lương Hồng Phúc2007Điệp Vũ Trường
452Vi Hải Dũng2007Trịnh Minh Thư2007Điệp Vũ Trường
225Nguyễn Duy Anh2008Đàm Thị Thanh Hoa2008MY DANCE HD
151Đào Kim Gia Bảo2006Phạm Thị Huyền Trang2006Clb Starkid Quảng Ninh
153Nguyễn Hoàng Gia Minh2006Nguyễn Hoàng Thảo Nguyên2007Clb Starkid Quảng Ninh
290Lê Phương Chiến2007Nguyễn Thị Bích Ngọc2007Song Nhi Dancesport
ND 84: Hạng E2 Thiếu niên 1 Latin - R
397Nguyễn Trường Phúc2008Nguyễn Đức Thanh Hằng2007Điệp Vũ Trường
451Trịnh Quốc Huy2007Lương Hồng Phúc2007Điệp Vũ Trường
452Vi Hải Dũng2007Trịnh Minh Thư2007Điệp Vũ Trường
225Nguyễn Duy Anh2008Đàm Thị Thanh Hoa2008MY DANCE HD
151Đào Kim Gia Bảo2006Phạm Thị Huyền Trang2006Clb Starkid Quảng Ninh
153Nguyễn Hoàng Gia Minh2006Nguyễn Hoàng Thảo Nguyên2007Clb Starkid Quảng Ninh
290Lê Phương Chiến2007Nguyễn Thị Bích Ngọc2007Song Nhi Dancesport
ND 85: Hạng E3 Thiếu niên 1 Latin - J
92Nguyễn Hoàng Quân2008Thân Bảo Ngọc2009CLB Âu Cơ
225Nguyễn Duy Anh2008Đàm Thị Thanh Hoa2008MY DANCE HD
ND 86: Hạng E4 Thiếu niên 1 Latin - S
11Thái Vũ Hưng2008Nguyễn Khánh Vy2008CK TEAM
92Nguyễn Hoàng Quân2008Thân Bảo Ngọc2009CLB Âu Cơ
ND 88: Hạng F1 Thiếu niên 1 Latin - C
390Nguyễn Thị Quỳnh Nga2007Điệp Vũ Trường
18Đặng Hà Linh2007CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
324Lê Hải Yến2006Thái Bình dancesport
31Đinh Đào Cẩm Vân2007CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
ND 89: Hạng F2 Thiếu niên 1 Latin - R
390Nguyễn Thị Quỳnh Nga2007Điệp Vũ Trường
18Đặng Hà Linh2007CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
324Lê Hải Yến2006Thái Bình dancesport
31Đinh Đào Cẩm Vân2007CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
ND 93: Hạng FD Thiếu niên 1 Latin - C,R
347Nguyễn Khánh Huyền2006VIETSDANCE
390Nguyễn Thị Quỳnh Nga2007Điệp Vũ Trường
63Lương Thị Hồng Anh2007CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
ND 94: Hạng FC Thiếu niên 1 Latin - C,R,J
347Nguyễn Khánh Huyền2006VIETSDANCE
390Nguyễn Thị Quỳnh Nga2007Điệp Vũ Trường
324Lê Hải Yến2006Thái Bình dancesport
ND 95: Hạng FB Thiếu niên 1 Latin - S,C,R,J
346Đinh Nguyễn Phương Uyên2009VIETSDANCE
347Nguyễn Khánh Huyền2006VIETSDANCE
324Lê Hải Yến2006Thái Bình dancesport
ND 96: Hạng FA Thiếu niên 1 Latin - S,C,R,P,J
346Đinh Nguyễn Phương Uyên2009VIETSDANCE
407Nguyễn Đức Thanh Hằng2007Điệp Vũ Trường
321Phan Trà My2006Thái Bình dancesport
ND 97: Hạng F1 Thiếu niên 1 Syllabus Latin - C
441Nguyễn Thị Minh Thư2007Điệp Vũ Trường
449Trịnh Quốc Huy2007Điệp Vũ Trường
450Vi Hải Dũng2006Điệp Vũ Trường
456Vũ Lương Trang2007Điệp Vũ Trường
460Nguyễn Hạ My2007Điệp Vũ Trường
179Hoàng Tuyết Mai2008Colorful Art Quảng Ninh
192Đoàn Yến Nhi2007Dancesport HD
79Quách thị chúc linh2007CLB Mặt trời đỏ Sơn Tây
80Quách thị chúc lam2007CLB Mặt trời đỏ Sơn Tây
289Lê Phương Chiến2007Song Nhi Dancesport
ND 98: Hạng F2 Thiếu niên 1 Syllabus Latin - R
352Nguyễn Lê Kiều Linh2008VIETSDANCE
441Nguyễn Thị Minh Thư2007Điệp Vũ Trường
449Trịnh Quốc Huy2007Điệp Vũ Trường
450Vi Hải Dũng2006Điệp Vũ Trường
456Vũ Lương Trang2007Điệp Vũ Trường
460Nguyễn Hạ My2007Điệp Vũ Trường
179Hoàng Tuyết Mai2008Colorful Art Quảng Ninh
192Đoàn Yến Nhi2007Dancesport HD
289Lê Phương Chiến2007Song Nhi Dancesport
ND 99: Hạng F3 Thiếu niên 1 Syllabus Latin - J
352Nguyễn Lê Kiều Linh2008VIETSDANCE
453Lương Hồng Phúc2007Điệp Vũ Trường
460Nguyễn Hạ My2007Điệp Vũ Trường
179Hoàng Tuyết Mai2008Colorful Art Quảng Ninh
ND 100: Hạng F4 Thiếu niên 1 Syllabus Latin - S
441Nguyễn Thị Minh Thư2007Điệp Vũ Trường
453Lương Hồng Phúc2007Điệp Vũ Trường
460Nguyễn Hạ My2007Điệp Vũ Trường
ND 101: Hạng F5 Thiếu niên 1 Syllabus Latin - P
346Đinh Nguyễn Phương Uyên2009VIETSDANCE
453Lương Hồng Phúc2007Điệp Vũ Trường
ND 102: Hạng FD Thiếu niên 1 Syllabus Latin - C,R
347Nguyễn Khánh Huyền2006VIETSDANCE
352Nguyễn Lê Kiều Linh2008VIETSDANCE
456Vũ Lương Trang2007Điệp Vũ Trường
192Đoàn Yến Nhi2007Dancesport HD
80Quách thị chúc lam2007CLB Mặt trời đỏ Sơn Tây
289Lê Phương Chiến2007Song Nhi Dancesport
ND 103: Hạng FC Thiếu niên 1 Syllabus Latin - C,R,J
347Nguyễn Khánh Huyền2006VIETSDANCE
441Nguyễn Thị Minh Thư2007Điệp Vũ Trường
79Quách thị chúc linh2007CLB Mặt trời đỏ Sơn Tây
80Quách thị chúc lam2007CLB Mặt trời đỏ Sơn Tây
ND 104: Hạng FB Thiếu niên 1 Syllabus Latin - S,C,R,J
346Đinh Nguyễn Phương Uyên2009VIETSDANCE
441Nguyễn Thị Minh Thư2007Điệp Vũ Trường
453Lương Hồng Phúc2007Điệp Vũ Trường
ND 105: Hạng FA Thiếu niên 1 Syllabus Latin - S,C,R,P,J
346Đinh Nguyễn Phương Uyên2009VIETSDANCE
453Lương Hồng Phúc2007Điệp Vũ Trường
ND 109: Hạng FD VĐ Thiếu niên 1 Latin - C,R
407Nguyễn Đức Thanh Hằng2007Điệp Vũ Trường
63Lương Thị Hồng Anh2007CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
324Lê Hải Yến2006Thái Bình dancesport
ND 110: Hạng FC VĐ Thiếu niên 1 Latin - C,R,J
390Nguyễn Thị Quỳnh Nga2007Điệp Vũ Trường
407Nguyễn Đức Thanh Hằng2007Điệp Vũ Trường
63Lương Thị Hồng Anh2007CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
321Phan Trà My2006Thái Bình dancesport
323Vũ Yến Nhi2006Thái Bình dancesport
324Lê Hải Yến2006Thái Bình dancesport
ND 111: Hạng FB VĐ Thiếu niên 1 Latin - S,C,R,J
407Nguyễn Đức Thanh Hằng2007Điệp Vũ Trường
321Phan Trà My2006Thái Bình dancesport
322Vũ Hà Linh Anh2006Thái Bình dancesport
323Vũ Yến Nhi2006Thái Bình dancesport
324Lê Hải Yến2006Thái Bình dancesport
ND 116: Hạng D Thiếu niên 2 Latin - C,R
300Nguyễn Quốc Bảo2005Trân Hoàng Minh Châu2007Sở Văn Hóa Thể Thao Hà nội
151Đào Kim Gia Bảo2006Phạm Thị Huyền Trang2006Clb Starkid Quảng Ninh
153Nguyễn Hoàng Gia Minh2006Nguyễn Hoàng Thảo Nguyên2007Clb Starkid Quảng Ninh
290Lê Phương Chiến2007Nguyễn Thị Bích Ngọc2007Song Nhi Dancesport
ND 117: Hạng E1 Thiếu niên 2 Latin - C
300Nguyễn Quốc Bảo2005Trân Hoàng Minh Châu2007Sở Văn Hóa Thể Thao Hà nội
16Nguyễn Đức Minh2007Trần Châu Anh2007CK TEAM
320Nguyễn Duy Anh2004Vũ Hà Linh Anh2006Thái Bình dancesport
152Đào Kim Gia Bảo2006Nguyễn Như Quỳnh2007Clb Starkid Quảng Ninh
153Nguyễn Hoàng Gia Minh2006Nguyễn Hoàng Thảo Nguyên2007Clb Starkid Quảng Ninh
ND 118: Hạng E2 Thiếu niên 2 Latin - R
300Nguyễn Quốc Bảo2005Trân Hoàng Minh Châu2007Sở Văn Hóa Thể Thao Hà nội
16Nguyễn Đức Minh2007Trần Châu Anh2007CK TEAM
152Đào Kim Gia Bảo2006Nguyễn Như Quỳnh2007Clb Starkid Quảng Ninh
153Nguyễn Hoàng Gia Minh2006Nguyễn Hoàng Thảo Nguyên2007Clb Starkid Quảng Ninh
ND 142: Hạng FD VĐ Thiếu niên 2 Latin - C,R
59Nguyễn Minh Thư2007CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
60Vũ Hà Kiều Linh2006CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
61Bùi Lương Đinh Hương2006CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
323Vũ Yến Nhi2006Thái Bình dancesport
ND 143: Hạng FC VĐ Thiếu niên 2 Latin - C,R,J
407Nguyễn Đức Thanh Hằng2007Điệp Vũ Trường
322Vũ Hà Linh Anh2006Thái Bình dancesport
323Vũ Yến Nhi2006Thái Bình dancesport
ND 144: Hạng FB VĐ Thiếu niên 2 Latin - S,C,R,J
407Nguyễn Đức Thanh Hằng2007Điệp Vũ Trường
322Vũ Hà Linh Anh2006Thái Bình dancesport
323Vũ Yến Nhi2006Thái Bình dancesport
ND 146: Hạng A U21 Latin - S,C,R,P,J
13Hoàng Quang Anh2001Phan Tuệ Minh2004CK TEAM
15Nguyễn Thanh Tùng2003Nguyễn Hồng Anh2006CK TEAM
319Nguyễn Duy Anh2004Phan Trà My2006Thái Bình dancesport
ND 150: Hạng E1 U21 Latin - C
300Nguyễn Quốc Bảo2005Trân Hoàng Minh Châu2007Sở Văn Hóa Thể Thao Hà nội
16Nguyễn Đức Minh2007Trần Châu Anh2007CK TEAM
320Nguyễn Duy Anh2004Vũ Hà Linh Anh2006Thái Bình dancesport
ND 151: Hạng E2 U21 Latin - R
300Nguyễn Quốc Bảo2005Trân Hoàng Minh Châu2007Sở Văn Hóa Thể Thao Hà nội
16Nguyễn Đức Minh2007Trần Châu Anh2007CK TEAM
ND 153: Hạng A Thanh niên Latin - C(s),S,R,P,J(s)
12Nguyễn Tuấn Phong2001Ngô Trần Hoài Thu2003CK TEAM
13Hoàng Quang Anh2001Phan Tuệ Minh2004CK TEAM
15Nguyễn Thanh Tùng2003Nguyễn Hồng Anh2006CK TEAM
319Nguyễn Duy Anh2004Phan Trà My2006Thái Bình dancesport
150Đặng Gia Anh Tú2002Nguyễn Thu Trang2001Clb Starkid Quảng Ninh
ND 154: Hạng B Thanh niên Latin - S,C,R,J
13Hoàng Quang Anh2001Phan Tuệ Minh2004CK TEAM
150Đặng Gia Anh Tú2002Nguyễn Thu Trang2001Clb Starkid Quảng Ninh
ND 165: Hạng E1 Trung niên 1 Latin - C
165Phạm Văn Minh1979Nguyễn Thị Huyền1976Clb Văn Minh Dancesport
ND 168: Hạng F1 Trung niên 1 Latin - C
91Lê Thu Hương1980CLB Trường Vi
69Nguyễn Thu Quyên1982CLB KV Sức Sống Mới HP
164Nguyễn Thị Huyền1976Clb Văn Minh Dancesport
ND 169: Hạng F2 Trung niên 1 Latin - R
91Lê Thu Hương1980CLB Trường Vi
69Nguyễn Thu Quyên1982CLB KV Sức Sống Mới HP
164Nguyễn Thị Huyền1976Clb Văn Minh Dancesport
ND 170: Hạng FD Trung niên 1 Latin - R,C
91Lê Thu Hương1980CLB Trường Vi
69Nguyễn Thu Quyên1982CLB KV Sức Sống Mới HP
164Nguyễn Thị Huyền1976Clb Văn Minh Dancesport
ND 203: Hạng F1 Thiếu nhi 1 Standard - W
58Bùi Tường Linh2010CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
29Nguyễn Huyền Phương2011CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
40Nguyễn Ngọc Phương2011CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
41Phạm Phương Linh2010CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
ND 266: Hạng F1 Thiếu niên 1 Standard - W
59Nguyễn Minh Thư2007CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
60Vũ Hà Kiều Linh2006CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
61Bùi Lương Đinh Hương2006CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
ND 271: Hạng FD Thiếu niên 1 Standard - W,T
59Nguyễn Minh Thư2007CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
60Vũ Hà Kiều Linh2006CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
61Bùi Lương Đinh Hương2006CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
ND 295: Hạng E1 Thiếu niên 2 Standard - W
188Lương Đình Tùng Dương2006Đào Minh Anh2006Dancesport HD
197Nguyễn Viết Hùng2004Nguyễn Thị Huyền Trang2007Dancesport HD
ND 328: Hạng E1 U21 Standard - W
188Lương Đình Tùng Dương2006Đào Minh Anh2006Dancesport HD
464Đỗ Hải Thành2003Nguyễn Thị Quỳnh Nga2005Điệp Vũ Trường
197Nguyễn Viết Hùng2004Nguyễn Thị Huyền Trang2007Dancesport HD
ND 331: Hạng A Thanh niên Standard - SF(s),W,T,VW,Q(s)
298Trần Đăng Giáo1991Trịnh Thị Ngọc Hà1990Sở Văn Hóa Thể Thao Hà nội
299Nguyễn Tuấn Đạt1995Phạm Phương Ly2002Sở Văn Hóa Thể Thao Hà nội
300Nguyễn Quốc Bảo2005Trân Hoàng Minh Châu2007Sở Văn Hóa Thể Thao Hà nội
345Trương Hữu Thành1987Vũ Hồng Trang1986Uni Dance
ND 332: Hạng B Thanh niên Standard - W,T,VW,SF
299Nguyễn Tuấn Đạt1995Phạm Phương Ly2002Sở Văn Hóa Thể Thao Hà nội
300Nguyễn Quốc Bảo2005Trân Hoàng Minh Châu2007Sở Văn Hóa Thể Thao Hà nội
345Trương Hữu Thành1987Vũ Hồng Trang1986Uni Dance
ND 334: Hạng D Thanh niên Standard - W,T
464Đỗ Hải Thành2003Nguyễn Thị Quỳnh Nga2005Điệp Vũ Trường
17Đỗ Trọng Khôi Nguyên2000Nguyễn Minh Hương2003CK TEAM
ND 335: Hạng E1 Thanh niên Standard - T
188Lương Đình Tùng Dương2006Đào Minh Anh2006Dancesport HD
464Đỗ Hải Thành2003Nguyễn Thị Quỳnh Nga2005Điệp Vũ Trường
17Đỗ Trọng Khôi Nguyên2000Nguyễn Minh Hương2003CK TEAM
197Nguyễn Viết Hùng2004Nguyễn Thị Huyền Trang2007Dancesport HD
ND 336: Hạng E2 Thanh niên Standard - W
464Đỗ Hải Thành2003Nguyễn Thị Quỳnh Nga2005Điệp Vũ Trường
17Đỗ Trọng Khôi Nguyên2000Nguyễn Minh Hương2003CK TEAM
ND 355: Hạng F1 nhi đồng Latin CB các CLB - C
391Trịnh Tâm Như2011Điệp Vũ Trường
392Bùi Nguyễn Như Quỳnh2011Điệp Vũ Trường
393Đỗ Hoàng Yến2011Điệp Vũ Trường
209Hoàng Thị Linh2011Dancesport Phương Anh
461Đỗ Khánh Hà2013Điệp Vũ Trường
493Trần Gia Huy2012CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
ND 356: Hạng F1 nhi 1 Latin CB các CLB - C
199Vũ Hồng Ngọc2010Dancesport Phương Anh
409Phạm Minh Châu2011Điệp Vũ Trường
124Bùi Bảo Ngọc2010Clb Hồng Xiêm Xu
226Trần Nguyễn Bảo Châu2010MY DANCE HD
302Hà Hoàng Phương Anh2009Thái Bình dancesport
ND 357: Hạng F1 nhi 2 Latin CB các CLB - C
73Nguyễn Thị Minh Nhàn2009CLB Mặt trời đỏ Sơn Tây
125Lại Tường Vy2008Clb Hồng Xiêm Xu
437Lê Vân Anh2010Điệp Vũ Trường
230Nguyễn Hương Giang2008MY DANCE HD
237Vũ Linh Chi2009MY DANCE HD
ND 358: Hạng F1 thiếu niên Latin syllabus CB các CLB - C
422Nguyễn Vũ Hương Giang2007Điệp Vũ Trường
423Dương Gia Hân2006Điệp Vũ Trường
424Đỗ Ngọc Bảo Trâm2008Điệp Vũ Trường
ND 359: Hạng F2 nhi đồng Latin CB các CLB - R
401Hoàng Ngọc Anh2012Điệp Vũ Trường
413Phạm Phương Mai2012Điệp Vũ Trường
417Vũ Hoài Anh2014Điệp Vũ Trường
137Nguyễn Ngọc Tường Lam2011Clb Khiêu Vũ Hòa Bình
ND 360: Hạng F2 nhi 1 Latin Vô Địch Rumba UB - BG - R
203Nguyễn Thu Ngân2010Dancesport Phương Anh
409Phạm Minh Châu2011Điệp Vũ Trường
410Đỗ Thảo Anh2009Điệp Vũ Trường
ND 361: Hạng F2 nhi 2 Latin CB các CLB - R
403Nguyễn Linh Chi2009Điệp Vũ Trường
421Phan Trúc Linh2009Điệp Vũ Trường
125Lại Tường Vy2008Clb Hồng Xiêm Xu
217Nguyễn Nhật Quỳnh2007Lucky Star Quế Võ
ND 362: Hạng F2 nhi đồng Latin CB Các CLB - R
356Bàng Vũ Hương Thảo2013Vân đồn Dancesport
357Nguyễn Phương Thảo2012Vân đồn Dancesport
493Trần Gia Huy2012CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
ND 363: Hạng FD nhi đồng Latin CB các CLB - C,R
469Nguyễn Hoàng Yến2012Đức Tây Dancesport Móng Cái
401Hoàng Ngọc Anh2012Điệp Vũ Trường
417Vũ Hoài Anh2014Điệp Vũ Trường
ND 364: Hạng FD nhi 1 Latin CB các CLB - C,R
473Phạm Quỳnh Anh2010Đức Tây Dancesport Móng Cái
124Bùi Bảo Ngọc2010Clb Hồng Xiêm Xu
434Lê Thùy Mai Trang2013Điệp Vũ Trường
ND 365: Hạng FD nhi 2 Latin CB các CLB - C,R
479Nguyễn Thảo Hiền2008Đức Tây Dancesport Móng Cái
437Lê Vân Anh2010Điệp Vũ Trường
355Phạm Ngọc Minh2009Vân đồn Dancesport
ND 366: Hạng FD thiếu niên Latin syllabus CB các CLB - C,R
422Nguyễn Vũ Hương Giang2007Điệp Vũ Trường
424Đỗ Ngọc Bảo Trâm2008Điệp Vũ Trường
79Quách thị chúc linh2007CLB Mặt trời đỏ Sơn Tây
ND 371: Hạng FC nhi đồng Latin các CLB Latin - C,R,J
468Nguyễn Hoàng Thư2012Đức Tây Dancesport Móng Cái
366Trần Vũ Hoài Anh2011Vân đồn Dancesport
34Lại Phương Uyên2011CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
ND 372: Hạng FC nhi 1 Latin các CLB Latin - C,R,J
469Nguyễn Hoàng Yến2012Đức Tây Dancesport Móng Cái
442Hoàng Khánh Linh2011Điệp Vũ Trường
185Nguyễn Diễm Kiều2009Colorful Art Quảng Ninh
ND 374: Hạng F1 nhi đồng Latin CB các CLB - C
391Trịnh Tâm Như2011Điệp Vũ Trường
392Bùi Nguyễn Như Quỳnh2011Điệp Vũ Trường
393Đỗ Hoàng Yến2011Điệp Vũ Trường
461Đỗ Khánh Hà2013Điệp Vũ Trường
77Cấn Hoàng Bảo Anh2014CLB Mặt trời đỏ Sơn Tây
330Phạm Mai Phương2012Thái Bình dancesport
ND 375: Hạng F1 nhi 1 Latin CB các CLB - C
199Vũ Hồng Ngọc2010Dancesport Phương Anh
427Nguyễn Ngọc Bảo Như2010Điệp Vũ Trường
435Nguyễn Ngọc Bảo Trâm2012Điệp Vũ Trường
230Nguyễn Hương Giang2008MY DANCE HD
ND 376: Hạng F1 nhi 2 Latin CB các CLB - C
410Đỗ Thảo Anh2009Điệp Vũ Trường
355Phạm Ngọc Minh2009Vân đồn Dancesport
180Nguyễn Lê Hương Giang2008Colorful Art Quảng Ninh
237Vũ Linh Chi2009MY DANCE HD
ND 377: Hạng F1 thiếu niên Latin syllabus CB các CLB - C
423Dương Gia Hân2006Điệp Vũ Trường
449Trịnh Quốc Huy2007Điệp Vũ Trường
450Vi Hải Dũng2006Điệp Vũ Trường
ND 378: Hạng F2 nhi đồng Latin Uông bí - R
414Nguyễn Khôi Nguyên2011Điệp Vũ Trường
415Nguyễn Vũ Lâm2013Điệp Vũ Trường
416Trương Quốc Anh2010Điệp Vũ Trường
467Phạm Minh Vũ2012Điệp Vũ Trường
ND 379: Hạng F2 nhi 1 Latin CB các CLB - R
411Nguyễn Duyên Hiền2010Điệp Vũ Trường
420Nguyễn Yến Nhi2010Điệp Vũ Trường
425Ngô Phương Thùy2012Điệp Vũ Trường
220Mạnh Quỳnh2009Lucky Star Quế Võ
ND 380: Hạng F2 nhi 2 Latin CB các CLB - R
484Nguyễn Nhật Anh2008Đức Tây Dancesport Móng Cái
412Phạm Uyển Nhi2009Điệp Vũ Trường
355Phạm Ngọc Minh2009Vân đồn Dancesport
185Nguyễn Diễm Kiều2009Colorful Art Quảng Ninh
218Ngô Vân Anh2007Lucky Star Quế Võ
ND 382: Hạng FD nhi đồng Latin CB các CLB - C,R
470Hà Phương Anh2012Đức Tây Dancesport Móng Cái
122Vy Gia Hân2013Clb Hồng Xiêm Xu
428Lê Hoàng Diệu Linh2012Điệp Vũ Trường
ND 383: Hạng FD nhi 1 Latin CB các CLB - C,R
468Nguyễn Hoàng Thư2012Đức Tây Dancesport Móng Cái
435Nguyễn Ngọc Bảo Trâm2012Điệp Vũ Trường
372Nguyễn Bùi Hà Anh2011Vân đồn Dancesport
ND 385: Hạng FD thiếu niên Latin syllabus CB các CLB - C,R
449Trịnh Quốc Huy2007Điệp Vũ Trường
450Vi Hải Dũng2006Điệp Vũ Trường
80Quách thị chúc lam2007CLB Mặt trời đỏ Sơn Tây
ND 386: Hạng F3 nhi đồng Latin các CLB - J
186Nguyễn Huy Hiệu2013Colorful Art Quảng Ninh
314Tô Thảo Nhi2013Thái Bình dancesport
295Cao Đoàn Đông Nhi2012Song Nhi Dancesport
466Đỗ Ngân Hà2012Điệp Vũ Trường
ND 388: Hạng F3 nhi 2 Latin các CLB - J
174Đào Trọng Phú2008Colorful Art Quảng Ninh
175Lê Hoàng2008Colorful Art Quảng Ninh
185Nguyễn Diễm Kiều2009Colorful Art Quảng Ninh
18Đặng Hà Linh2007CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
ND 389: Hạng FC nhi đồng Latin các CLB - C,R,J
470Hà Phương Anh2012Đức Tây Dancesport Móng Cái
377Phạm Hoàng Bảo Yến2012Vân đồn Dancesport
315Nguyễn Duy Khánh Vy2011Thái Bình dancesport
ND 390: Hạng FC nhi 1 Latin các CLB - C,R,J
468Nguyễn Hoàng Thư2012Đức Tây Dancesport Móng Cái
442Hoàng Khánh Linh2011Điệp Vũ Trường
180Nguyễn Lê Hương Giang2008Colorful Art Quảng Ninh
312Hoàng Mai Linh2009Thái Bình dancesport
ND 391: Hạng FC nhi 2 Latin CB các CLB - C,R,J
479Nguyễn Thảo Hiền2008Đức Tây Dancesport Móng Cái
439Nguyễn Hà Anh2010Điệp Vũ Trường
178Hoàng Bảo Ngọc2008Colorful Art Quảng Ninh
ND 392: Hạng F1 nhi đồng Latin CB các CLB - C
200Khúc Vân Khánh2012Dancesport Phương Anh
122Vy Gia Hân2013Clb Hồng Xiêm Xu
426Đỗ Hải Yến2012Điệp Vũ Trường
306Nguyễn Phương Mai2012Thái Bình dancesport
241Vũ Hương Giang2012MY DANCE HD
495Phạm thị Cẩm Tú2011Trường Tiểu học Thanh Bình
ND 393: Hạng F1 nhi 1 Latin CB các CLB - C
203Nguyễn Thu Ngân2010Dancesport Phương Anh
358Đinh Ngọc Huyền2009Vân đồn Dancesport
363Lê Trúc Thủy2011Vân đồn Dancesport
498Nguyễn Bá Dũng2010Thái Bình dancesport
ND 394: Hạng F1 nhi 2 Latin CB các CLB - C
90Hàn Phương Linh2007CLB Queen Dance & Yoga - Tp Hòa Bình
231Nguyễn Thị Minh Anh2008MY DANCE HD
291Trần Đức Thắng2010Song Nhi Dancesport
133Phùng Lê Anh Thư2008Clb Khiêu Vũ Hòa Bình
ND 395: Hạng F1 nhi đồng Latin CB các CLB - C
201Dương Khánh Linh2013Dancesport Phương Anh
434Lê Thùy Mai Trang2013Điệp Vũ Trường
436Phạm Quỳnh Mai2012Điệp Vũ Trường
228Bùi Phạm Kim Anh2013MY DANCE HD
308Bùi khánh Đan2012Thái Bình dancesport
ND 396: Hạng F1 nhi 1 Latin Vô địch UB - BG - C
204Nguyễn Thanh Bình2010Dancesport Phương Anh
411Nguyễn Duyên Hiền2010Điệp Vũ Trường
420Nguyễn Yến Nhi2010Điệp Vũ Trường
ND 397: Hạng F1 nhi 2 Latin CB các CLB - C
74Nguyễn Mai Phương2008CLB Mặt trời đỏ Sơn Tây
359Nguyễn Anh Khoa2008Vân đồn Dancesport
360Nguyễn Trúc Thành Lâm2012Vân đồn Dancesport
ND 398: Hạng F1 nhi đồng Latin CB các CLB - C
200Khúc Vân Khánh2012Dancesport Phương Anh
363Lê Trúc Thủy2011Vân đồn Dancesport
336Trần Bảo Châu2011Trung tâm nghệ thuật STAR KIDS Quảng Yên
306Nguyễn Phương Mai2012Thái Bình dancesport
329Nguyễn Bảo Ngọc2012Thái Bình dancesport
ND 399: Hạng F1 nhi 1 Latin CB các CLB - C
206Nguyễn Thùy Linh2011Dancesport Phương Anh
412Phạm Uyển Nhi2009Điệp Vũ Trường
374Ngô Gia Hân2011Vân đồn Dancesport
304Phùng Thành Nam2011Thái Bình dancesport
315Nguyễn Duy Khánh Vy2011Thái Bình dancesport
232Nguyễn Hoang Nhật Anh2008MY DANCE HD
ND 400: Hạng F1 nhi 2 Latin CB các CLB - C
75Trương Giang Thảo Nhi2009CLB Mặt trời đỏ Sơn Tây
443Lưu Gia Linh2010Điệp Vũ Trường
185Nguyễn Diễm Kiều2009Colorful Art Quảng Ninh
232Nguyễn Hoang Nhật Anh2008MY DANCE HD
ND 401: Hạng F1 nhi đồng Latin CB các CLB - C
201Dương Khánh Linh2013Dancesport Phương Anh
122Vy Gia Hân2013Clb Hồng Xiêm Xu
372Nguyễn Bùi Hà Anh2011Vân đồn Dancesport
227Hà Trần Thảo My2013MY DANCE HD
309Đặng Thị Ngọc Hân2012Thái Bình dancesport
ND 402: Hạng F1 nhi 1 Latin CB các CLB - C
476Phan Thanh Bình2011Đức Tây Dancesport Móng Cái
358Đinh Ngọc Huyền2009Vân đồn Dancesport
375Trần Nguyễn Khánh Ly2011Vân đồn Dancesport
307Nguyễn Thị Hà Giang2009Thái Bình dancesport
233Nguyễn Quỳnh Trang2011MY DANCE HD
ND 403: Hạng F1 nhi 2 Latin CB các CLB - C
233Nguyễn Quỳnh Trang2011MY DANCE HD
292Mai Thu Huyền2010Song Nhi Dancesport
344Vũ Đào Hồng Ngọc2007Trung tâm nghệ thuật STAR KIDS Quảng Yên
ND 404: Hạng F2 nhi đồng Latin CB các CLB - R
122Vy Gia Hân2013Clb Hồng Xiêm Xu
123Nguyễn Thị Thanh Phương2012Clb Hồng Xiêm Xu
426Đỗ Hải Yến2012Điệp Vũ Trường
ND 405: Hạng F2 nhi 1 Latin CB các CLB - R
476Phan Thanh Bình2011Đức Tây Dancesport Móng Cái
427Nguyễn Ngọc Bảo Như2010Điệp Vũ Trường
435Nguyễn Ngọc Bảo Trâm2012Điệp Vũ Trường
494Lê Ngọc Mai2010Lucky Star Quế Võ
ND 406: Hạng F2 nhi 2 Latin CB các CLB - R
482Đỗ Như Yến2009Đức Tây Dancesport Móng Cái
359Nguyễn Anh Khoa2008Vân đồn Dancesport
360Nguyễn Trúc Thành Lâm2012Vân đồn Dancesport
219Thương Thảo2008Lucky Star Quế Võ
ND 407: Hạng F1 nhi đồng Latin NC các CLB - C
468Nguyễn Hoàng Thư2012Đức Tây Dancesport Móng Cái
366Trần Vũ Hoài Anh2011Vân đồn Dancesport
308Bùi khánh Đan2012Thái Bình dancesport
81Võ thành đạt2012CLB Mặt trời đỏ Sơn Tây
ND 408: Hạng F1 nhi 1 Latin NC các CLB - C
469Nguyễn Hoàng Yến2012Đức Tây Dancesport Móng Cái
72Lê Thanh Nga2011CLB Mặt trời đỏ Sơn Tây
377Phạm Hoàng Bảo Yến2012Vân đồn Dancesport
307Nguyễn Thị Hà Giang2009Thái Bình dancesport
310Bùi Hương Giang2012Thái Bình dancesport
ND 409: Hạng F1 nhi 2 Latin NC các CLB - C
472Hoàng Khánh Ly2010Đức Tây Dancesport Móng Cái
403Nguyễn Linh Chi2009Điệp Vũ Trường
67Phạm Quỳnh Chi2008CLB KV Sức Sống Mới HP
ND 410: Hạng F2 nhi đồng Latin NC các CLB - R
468Nguyễn Hoàng Thư2012Đức Tây Dancesport Móng Cái
428Lê Hoàng Diệu Linh2012Điệp Vũ Trường
434Lê Thùy Mai Trang2013Điệp Vũ Trường
ND 411: Hạng F2 nhi 1 Latin NC các CLB - R
469Nguyễn Hoàng Yến2012Đức Tây Dancesport Móng Cái
436Phạm Quỳnh Mai2012Điệp Vũ Trường
372Nguyễn Bùi Hà Anh2011Vân đồn Dancesport
ND 412: Hạng F2 nhi 2 Latin NC các CLB - R
472Hoàng Khánh Ly2010Đức Tây Dancesport Móng Cái
294Nguyễn Thị Bích Ngọc2008Song Nhi Dancesport
133Phùng Lê Anh Thư2008Clb Khiêu Vũ Hòa Bình
ND 413: Hạng FD nhi đồng Latin NC các CLB - C,R
468Nguyễn Hoàng Thư2012Đức Tây Dancesport Móng Cái
436Phạm Quỳnh Mai2012Điệp Vũ Trường
462Nguyễn Hà Thu2010Điệp Vũ Trường
ND 414: Hạng FD nhi 1 Latin NC các CLB - C,R
469Nguyễn Hoàng Yến2012Đức Tây Dancesport Móng Cái
403Nguyễn Linh Chi2009Điệp Vũ Trường
20Đỗ Nguyễn Khánh Chi2010CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
66Phạm Khánh linh2009CLB KV Sức Sống Mới HP
ND 415: Hạng FD nhi 2 Latin NC các CLB - C,R
472Hoàng Khánh Ly2010Đức Tây Dancesport Móng Cái
374Ngô Gia Hân2011Vân đồn Dancesport
316Hồ Hà Khánh Linh2009Thái Bình dancesport
67Phạm Quỳnh Chi2008CLB KV Sức Sống Mới HP
ND 416: Hạng E1 nhi đồng Latin các CLB - C
488Phan Thành Bình2011Nguyễn Hoàng Thư2012Đức Tây Dancesport Móng Cái
282Nguyễn Trường Giang2013Nguyễn Hà Anh2013Song Nhi Dancesport
287Vũ Trung Hiếu2011Pham Minh Thư2011Song Nhi Dancesport
327Hà Khải Phong2013Đặng Hoang Gia Hân2013Thái Bình dancesport
ND 417: Hạng E1 nhi 1 Latin các CLB - C
487Hoàng Việt Anh2010Nguyễn Hoàng Yến2012Đức Tây Dancesport Móng Cái
205Nguyễn Thanh Bình2010Nguyễn Thu Ngân2010Dancesport Phương Anh
26Hoàng Minh Chiến2008Đào Thị Hồng Nhung2008CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
327Hà Khải Phong2013Đặng Hoang Gia Hân2013Thái Bình dancesport
ND 418: Hạng E1 nhi 1 Latin các CLB - C
489Đinh Thành Đạt2010Phạm Quỳnh Anh2010Đức Tây Dancesport Móng Cái
305Phùng Thành Nam2011Vũ Phương Nhung2010Thái Bình dancesport
28Nguyễn Duy Anh2009Nguyễn Hà Phương2010CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
ND 419: Hạng E2 nhi đồng Latin các CLB - R
487Hoàng Việt Anh2010Nguyễn Hoàng Yến2012Đức Tây Dancesport Móng Cái
282Nguyễn Trường Giang2013Nguyễn Hà Anh2013Song Nhi Dancesport
287Vũ Trung Hiếu2011Pham Minh Thư2011Song Nhi Dancesport
ND 420: Hạng E2 nhi 1 Latin các CLB - R
488Phan Thành Bình2011Nguyễn Hoàng Thư2012Đức Tây Dancesport Móng Cái
205Nguyễn Thanh Bình2010Nguyễn Thu Ngân2010Dancesport Phương Anh
28Nguyễn Duy Anh2009Nguyễn Hà Phương2010CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
ND 421: Hạng E2 nhi 1 Latin các CLB - R
489Đinh Thành Đạt2010Phạm Quỳnh Anh2010Đức Tây Dancesport Móng Cái
285Nguyễn Trường Giang2013Cao Đoàn Đông Nhi2012Song Nhi Dancesport
ND 422: Hạng D nhi đồng Latin các CLB - C,R
488Phan Thành Bình2011Nguyễn Hoàng Thư2012Đức Tây Dancesport Móng Cái
282Nguyễn Trường Giang2013Nguyễn Hà Anh2013Song Nhi Dancesport
287Vũ Trung Hiếu2011Pham Minh Thư2011Song Nhi Dancesport
ND 423: Hạng D nhi 1 Latin các CLB - C,R
487Hoàng Việt Anh2010Nguyễn Hoàng Yến2012Đức Tây Dancesport Móng Cái
489Đinh Thành Đạt2010Phạm Quỳnh Anh2010Đức Tây Dancesport Móng Cái
28Nguyễn Duy Anh2009Nguyễn Hà Phương2010CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
285Nguyễn Trường Giang2013Cao Đoàn Đông Nhi2012Song Nhi Dancesport
ND 425: Hạng F1 nhi đồng Latin NC các CLB - C
469Nguyễn Hoàng Yến2012Đức Tây Dancesport Móng Cái
401Hoàng Ngọc Anh2012Điệp Vũ Trường
462Nguyễn Hà Thu2010Điệp Vũ Trường
309Đặng Thị Ngọc Hân2012Thái Bình dancesport
ND 426: Hạng F1 nhi 1 Latin NC các CLB - C
471Bùi Quỳnh Anh2012Đức Tây Dancesport Móng Cái
430Vũ Hà Chi2010Điệp Vũ Trường
102Phạm Bảo Vi2010CLUB DANCE KID CẨM PHẢ
314Tô Thảo Nhi2013Thái Bình dancesport
ND 427: Hạng F1 nhi 2 Latin NC các CLB - C
479Nguyễn Thảo Hiền2008Đức Tây Dancesport Móng Cái
175Lê Hoàng2008Colorful Art Quảng Ninh
193Đỗ Bảo Trâm2009Dancesport HD
317Trần Hà Linh2011Thái Bình dancesport
ND 428: Hạng F2 nhi đồng Latin NC các CLB - R
469Nguyễn Hoàng Yến2012Đức Tây Dancesport Móng Cái
480Tống Mỹ Huyền2008Đức Tây Dancesport Móng Cái
366Trần Vũ Hoài Anh2011Vân đồn Dancesport
186Nguyễn Huy Hiệu2013Colorful Art Quảng Ninh
286Phạm Minh Thư2011Song Nhi Dancesport
ND 429: Hạng F2 nhi 1 Latin NC các CLB - R
468Nguyễn Hoàng Thư2012Đức Tây Dancesport Móng Cái
375Trần Nguyễn Khánh Ly2011Vân đồn Dancesport
462Nguyễn Hà Thu2010Điệp Vũ Trường
ND 430: Hạng F2 nhi 2 Latin NC các CLB - R
479Nguyễn Thảo Hiền2008Đức Tây Dancesport Móng Cái
481Vũ Phương Uyên2009Đức Tây Dancesport Móng Cái
443Lưu Gia Linh2010Điệp Vũ Trường
33Trần Nguyễn Khánh Huyền2008CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
ND 431: Hạng F1 nhi đồng Latin NC các CLB - C
470Hà Phương Anh2012Đức Tây Dancesport Móng Cái
438Nguyễn Ngọc Khánh An2012Điệp Vũ Trường
334Trịnh Khánh Linh2012Trung tâm nghệ thuật STAR KIDS Quảng Yên
310Bùi Hương Giang2012Thái Bình dancesport
ND 432: Hạng F1 nhi 1 Latin NC các CLB - C
468Nguyễn Hoàng Thư2012Đức Tây Dancesport Móng Cái
430Vũ Hà Chi2010Điệp Vũ Trường
338Nguyễn Ngọc Tùng Chi2010Trung tâm nghệ thuật STAR KIDS Quảng Yên
ND 433: Hạng F1 nhi 2 Latin NC các CLB - C
480Tống Mỹ Huyền2008Đức Tây Dancesport Móng Cái
448Nguyễn Hồng Ngọc2009Điệp Vũ Trường
33Trần Nguyễn Khánh Huyền2008CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
326Nguyễn Minh Phương2009Thái Bình dancesport
ND 434: Hạng FC nhi đồng Latin NC các CLB - C,R,J
469Nguyễn Hoàng Yến2012Đức Tây Dancesport Móng Cái
455Nguyễn Hà Phương2010Điệp Vũ Trường
186Nguyễn Huy Hiệu2013Colorful Art Quảng Ninh
ND 435: Hạng FC nhi 1 Latin NC các CLB - C,R,J
471Bùi Quỳnh Anh2012Đức Tây Dancesport Móng Cái
459Phan Hoàng Yến2012Điệp Vũ Trường
20Đỗ Nguyễn Khánh Chi2010CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
ND 436: Hạng FC nhi 2 Latin NC các CLB - C,R,J
480Tống Mỹ Huyền2008Đức Tây Dancesport Móng Cái
446Vũ Bảo Trâm2008Điệp Vũ Trường
223Đàm Thị Thanh Hoa2008MY DANCE HD
ND 437: Hạng FC nhi 2 Latin các CLB - C,R,J
483Lương Lê Bảo Hòa2008Đức Tây Dancesport Móng Cái
447Vũ Thanh Nhàn2009Điệp Vũ Trường
179Hoàng Tuyết Mai2008Colorful Art Quảng Ninh
ND 438: Hạng FC nhi 1 Latin các CLB - C,R,J
472Hoàng Khánh Ly2010Đức Tây Dancesport Móng Cái
458Bùi Ngọc Phương Vy2012Điệp Vũ Trường
21Nguyễn Tùng Lâm2010CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
ND 439: Hạng FC nhi 2 Latin các CLB - C,R,J
481Vũ Phương Uyên2009Đức Tây Dancesport Móng Cái
486Nguyễn Thị Nô2008Đức Tây Dancesport Móng Cái
456Vũ Lương Trang2007Điệp Vũ Trường
32Giang Thị Phương Thảo2008CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
ND 440: Hạng FC nhi đồng Latin các CLB - C,R,J
471Bùi Quỳnh Anh2012Đức Tây Dancesport Móng Cái
353Đinh Minh Hằng2012VIETSDANCE
22Mạc Gia Hân2012CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
ND 441: Hạng FC nhi 1 Latin các CLB - C,R,J
473Phạm Quỳnh Anh2010Đức Tây Dancesport Móng Cái
102Phạm Bảo Vi2010CLUB DANCE KID CẨM PHẢ
37Nguyễn Duy Anh2009CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
ND 443: Hạng F1 nhi đồng Latin NC các CLB - C
471Bùi Quỳnh Anh2012Đức Tây Dancesport Móng Cái
429Đặng An An2010Điệp Vũ Trường
459Phan Hoàng Yến2012Điệp Vũ Trường
ND 444: Hạng F1 nhi 1 Latin NC các CLB - C
472Hoàng Khánh Ly2010Đức Tây Dancesport Móng Cái
444Nguyễn Khánh Linh2010Điệp Vũ Trường
21Nguyễn Tùng Lâm2010CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
ND 445: Hạng F1 nhi 2 Latin NC các CLB - C
481Vũ Phương Uyên2009Đức Tây Dancesport Móng Cái
486Nguyễn Thị Nô2008Đức Tây Dancesport Móng Cái
101Phạm Gia Bảo2007CLUB DANCE KID CẨM PHẢ
32Giang Thị Phương Thảo2008CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
ND 446: Hạng F2 nhi đồng Latin NC các CLB - R
470Hà Phương Anh2012Đức Tây Dancesport Móng Cái
438Nguyễn Ngọc Khánh An2012Điệp Vũ Trường
34Lại Phương Uyên2011CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
ND 447: Hạng F2 nhi 1 Latin NC các CLB - R
471Bùi Quỳnh Anh2012Đức Tây Dancesport Móng Cái
374Ngô Gia Hân2011Vân đồn Dancesport
20Đỗ Nguyễn Khánh Chi2010CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
66Phạm Khánh linh2009CLB KV Sức Sống Mới HP
ND 449: Hạng FD nhi đồng Latin NC các CLB - C,R
471Bùi Quỳnh Anh2012Đức Tây Dancesport Móng Cái
375Trần Nguyễn Khánh Ly2011Vân đồn Dancesport
186Nguyễn Huy Hiệu2013Colorful Art Quảng Ninh
ND 450: Hạng FD nhi 1 Latin NC các CLB - C,R
472Hoàng Khánh Ly2010Đức Tây Dancesport Móng Cái
486Nguyễn Thị Nô2008Đức Tây Dancesport Móng Cái
440Đào Khánh Chi2011Điệp Vũ Trường
21Nguyễn Tùng Lâm2010CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
ND 451: Hạng FD nhi 2 Latin NC các CLB - C,R
480Tống Mỹ Huyền2008Đức Tây Dancesport Móng Cái
481Vũ Phương Uyên2009Đức Tây Dancesport Móng Cái
482Đỗ Như Yến2009Đức Tây Dancesport Móng Cái
294Nguyễn Thị Bích Ngọc2008Song Nhi Dancesport
ND 453: Hạng FD nhi 1 Latin NC các CLB - C,R
471Bùi Quỳnh Anh2012Đức Tây Dancesport Móng Cái
444Nguyễn Khánh Linh2010Điệp Vũ Trường
34Lại Phương Uyên2011CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
ND 455: Hạng F2 nhi đồng Latin NC các CLB - R
471Bùi Quỳnh Anh2012Đức Tây Dancesport Móng Cái
445Nguyễn Phương Linh2010Điệp Vũ Trường
36Lê Minh Anh2013CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
ND 458: Hạng F1 nhi 1 Latin NC các CLB - C
473Phạm Quỳnh Anh2010Đức Tây Dancesport Móng Cái
429Đặng An An2010Điệp Vũ Trường
66Phạm Khánh linh2009CLB KV Sức Sống Mới HP
326Nguyễn Minh Phương2009Thái Bình dancesport
ND 459: Hạng F2 nhi 1 Latin NC các CLB - R
473Phạm Quỳnh Anh2010Đức Tây Dancesport Móng Cái
478Hoàng Việt Anh2010Đức Tây Dancesport Móng Cái
354Hoàng Đức Toàn2011Vân Đồn Dancesport
134Nguyễn Ngọc Diệp2011Clb Khiêu Vũ Hòa Bình
ND 460: Hạng F1 nhi 1 Latin NC các CLB - C
474Vũ Lê Vân Khánh2011Đức Tây Dancesport Móng Cái
445Nguyễn Phương Linh2010Điệp Vũ Trường
68Phùng Bảo ngọc2012CLB KV Sức Sống Mới HP
ND 461: Hạng F2 nhi 1 Latin NC các CLB - R
472Hoàng Khánh Ly2010Đức Tây Dancesport Móng Cái
474Vũ Lê Vân Khánh2011Đức Tây Dancesport Móng Cái
454Lâm Khánh An2011Điệp Vũ Trường
455Nguyễn Hà Phương2010Điệp Vũ Trường
ND 462: Hạng FD nhi 1 Latin NC các CLB - C,R
474Vũ Lê Vân Khánh2011Đức Tây Dancesport Móng Cái
476Phan Thanh Bình2011Đức Tây Dancesport Móng Cái
454Lâm Khánh An2011Điệp Vũ Trường
466Đỗ Ngân Hà2012Điệp Vũ Trường
ND 463: Hạng FC nhi 1 Latin NC các CLB - C,R
474Vũ Lê Vân Khánh2011Đức Tây Dancesport Móng Cái
482Đỗ Như Yến2009Đức Tây Dancesport Móng Cái
485Vũ Lê Ái Lan2009Đức Tây Dancesport Móng Cái
446Vũ Bảo Trâm2008Điệp Vũ Trường
458Bùi Ngọc Phương Vy2012Điệp Vũ Trường
ND 464: Hạng FD nhi 1 Latin NC các CLB - C,R
475Hoàng Bảo Linh2011Đức Tây Dancesport Móng Cái
478Hoàng Việt Anh2010Đức Tây Dancesport Móng Cái
295Cao Đoàn Đông Nhi2012Song Nhi Dancesport
ND 467: Hạng F1 nhi 1 Latin NC các CLB - C
475Hoàng Bảo Linh2011Đức Tây Dancesport Móng Cái
454Lâm Khánh An2011Điệp Vũ Trường
313Nguyễn Ngọc Linh2011Thái Bình dancesport
ND 468: Hạng F2 nhi 1 Latin NC các CLB - R
475Hoàng Bảo Linh2011Đức Tây Dancesport Móng Cái
457Nguyễn Thị Khánh Vi2011Điệp Vũ Trường
492Lê Hà Như2010CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
ND 469: Hạng F1 nhi 1 Latin NC các CLB - C
477Đinh Thành Đạt2010Đức Tây Dancesport Móng Cái
457Nguyễn Thị Khánh Vi2011Điệp Vũ Trường
343Lê Thị Phương Nga2010Trung tâm nghệ thuật STAR KIDS Quảng Yên
ND 470: Hạng F2 nhi 1 Latin NC các CLB - R
477Đinh Thành Đạt2010Đức Tây Dancesport Móng Cái
463Vũ Thúy Hà2011Điệp Vũ Trường
295Cao Đoàn Đông Nhi2012Song Nhi Dancesport
466Đỗ Ngân Hà2012Điệp Vũ Trường
ND 471: Hạng F1 nhi 2 Latin NC các CLB Latin - C
482Đỗ Như Yến2009Đức Tây Dancesport Móng Cái
483Lương Lê Bảo Hòa2008Đức Tây Dancesport Móng Cái
234Nguyễn Thiên vân2010MY DANCE HD
294Nguyễn Thị Bích Ngọc2008Song Nhi Dancesport
ND 472: Hạng F1 nhi 1 Latin các CLB - C
478Hoàng Việt Anh2010Đức Tây Dancesport Móng Cái
455Nguyễn Hà Phương2010Điệp Vũ Trường
337Nguyễn Linh Chi2009Trung tâm nghệ thuật STAR KIDS Quảng Yên
65Vũ Hà Thanh2010CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
ND 474: Hạng FD nhi 1 Latin các CLB - C,R
477Đinh Thành Đạt2010Đức Tây Dancesport Móng Cái
483Lương Lê Bảo Hòa2008Đức Tây Dancesport Móng Cái
457Nguyễn Thị Khánh Vi2011Điệp Vũ Trường
ND 476: Hạng F1 nhi 2 Latin các CLB - C
483Lương Lê Bảo Hòa2008Đức Tây Dancesport Móng Cái
293Nguyễn Quỳnh Anh2011Song Nhi Dancesport
136Hoàng Thảo Vân2010Clb Khiêu Vũ Hòa Bình
328Hà Bich Phương2009Thái Bình dancesport
ND 479: Hạng FC nhi 2 Latin các CLB - C,R,J
475Hoàng Bảo Linh2011Đức Tây Dancesport Móng Cái
484Nguyễn Nhật Anh2008Đức Tây Dancesport Móng Cái
447Vũ Thanh Nhàn2009Điệp Vũ Trường
313Nguyễn Ngọc Linh2011Thái Bình dancesport
295Cao Đoàn Đông Nhi2012Song Nhi Dancesport
ND 480: Hạng F1 nhi 2 Latin các CLB - C
484Nguyễn Nhật Anh2008Đức Tây Dancesport Móng Cái
296Nguyễn Phương Anh2011Song Nhi Dancesport
378Lê Vũ Hà Vy2009Vân đồn Dancesport
ND 484: Hạng F1 nhi 2 Latin các CLB - C
485Vũ Lê Ái Lan2009Đức Tây Dancesport Móng Cái
129Vũ Tường Vy2011Clb Khiêu Vũ Hòa Bình
328Hà Bich Phương2009Thái Bình dancesport
ND 489: Hạng F2 nhi 2 Latin các CLB - R
485Vũ Lê Ái Lan2009Đức Tây Dancesport Móng Cái
486Nguyễn Thị Nô2008Đức Tây Dancesport Móng Cái
362Bùi Chí Vinh2008Vân đồn Dancesport
378Lê Vũ Hà Vy2009Vân đồn Dancesport
221Lại Phương Anh2006Lucky Star Quế Võ
ND 491: Hạng F1 nhi đồng Latin các CLB CB - C
465Trần Thị Kim Ngân2012Điệp Vũ Trường
76Lê Gia Ngân2013CLB Mặt trời đỏ Sơn Tây
238Vũ Hải Linh2012MY DANCE HD
139Nguyễn Đào Khánh Linh2012Clb Khiêu Vũ Hòa Bình
ND 492: Hạng F1 nhi 1 Latin các CLB CB - C
64Phạm Nguyễn Thanh Trúc2011CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
36Lê Minh Anh2013CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
83Vũ hoàng my2013CLB Mặt trời đỏ Sơn Tây
498Nguyễn Bá Dũng2010Thái Bình dancesport
ND 493: Hạng F1 nhi đồng Latin các CLB - C
186Nguyễn Huy Hiệu2013Colorful Art Quảng Ninh
239Phương Thị Hà Linh2012MY DANCE HD
134Nguyễn Ngọc Diệp2011Clb Khiêu Vũ Hòa Bình
497Vũ Thị Kim Anh2013Trường Tiểu hoc Thanh Bình
ND 494: Hạng F2 nhi đồng Latin các CLB CB - R
400Nguyễn Phương Anh2014Điệp Vũ Trường
465Trần Thị Kim Ngân2012Điệp Vũ Trường
68Phùng Bảo ngọc2012CLB KV Sức Sống Mới HP
ND 495: Hạng F1 nhi 1 Latin các CLB CB - C
303Vũ Phương Nhung2010Thái Bình dancesport
231Nguyễn Thị Minh Anh2008MY DANCE HD
135Trần Thị Quỳnh Anh2010Clb Khiêu Vũ Hòa Bình
ND 498: Hạng FD thiếu nhi Latin các CLB CB - C,R
58Bùi Tường Linh2010CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
484Nguyễn Nhật Anh2008Đức Tây Dancesport Móng Cái
485Vũ Lê Ái Lan2009Đức Tây Dancesport Móng Cái
353Đinh Minh Hằng2012VIETSDANCE
138Nguyễn Hương Thảo2012Clb Khiêu Vũ Hòa Bình
ND 503: Hạng F1 nhi đồng Latin các CLB - C
235Nguyễn Hải Yến2010MY DANCE HD
238Vũ Hải Linh2012MY DANCE HD
239Phương Thị Hà Linh2012MY DANCE HD
ND 506: Hạng F1 nhi đồng Latin CB các CLB - C
340Nguyễn Thiếu Bảo2010Trung tâm nghệ thuật STAR KIDS Quảng Yên
68Phùng Bảo ngọc2012CLB KV Sức Sống Mới HP
82Nguyễn hoàng Thùy dương2013CLB Mặt trời đỏ Sơn Tây
ND 507: Hạng F1 nhi 1 Latin CB các CLB - C
64Phạm Nguyễn Thanh Trúc2011CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
78Khuất Thị Anh Thư2011CLB Mặt trời đỏ Sơn Tây
335Nguyễn Huyền Phương2010Trung tâm nghệ thuật STAR KIDS Quảng Yên
500Đinh Thị Thanh Mai2010Thái Bình dancesport
ND 527: Hạng FD nhi đồng Latin các CLB - C,R
400Nguyễn Phương Anh2014Điệp Vũ Trường
463Vũ Thúy Hà2011Điệp Vũ Trường
23Đỗ Bảo Linh2012CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
ND 537: Hạng F1 nhi 1 Latin CB các CLB - C
87Phan Thủy Tiên2007CLB Queen Dance & Yoga - Tp Hòa Bình
88Hoàng Khánh Giang2011CLB Queen Dance & Yoga - Tp Hòa Bình
89Nguyễn Ngọc Minh2012CLB Queen Dance & Yoga - Tp Hòa Bình
ND 539: Hạng F1 nhi đồng Latin CB các CLB - C
301Nguyễn Hà Anh2012Thái Bình dancesport
229Nguyễn Ngọc Linh Chi2012MY DANCE HD
126Tạ Nguyễn Ngọc Hân2014Clb Khiêu Vũ Hòa Bình
ND 542: Hạng F1 nhi đồng Latin CB các CLB - C
62Bùi Bảo Ngọc2012CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
341Nguyễn Ngọc Khuê2012Trung tâm nghệ thuật STAR KIDS Quảng Yên
84Bùi bảo ngân2013CLB Mặt trời đỏ Sơn Tây
ND 549: Hạng F2 nhi 1 Latin các CLB - R
85Bùi Lê Thùy Anh2011CLB Queen Dance & Yoga - Tp Hòa Bình
90Hàn Phương Linh2007CLB Queen Dance & Yoga - Tp Hòa Bình
ND 551: Hạng F1 nhi đồng Latin NC các CLB - C
62Bùi Bảo Ngọc2012CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
194Hoàng Ngọc Anh2011Dancesport HD
236Phạm bảo Ngọc2012MY DANCE HD
ND 554: Hạng F1 nhi đồng Latin các CLB - C
301Nguyễn Hà Anh2012Thái Bình dancesport
229Nguyễn Ngọc Linh Chi2012MY DANCE HD
127Nguyễn Quế Dương2010Clb Khiêu Vũ Hòa Bình
ND 555: Hạng F1 nhi 1 Latin NC các CLB - C
85Bùi Lê Thùy Anh2011CLB Queen Dance & Yoga - Tp Hòa Bình
86Phạm Tú Uyên2010CLB Queen Dance & Yoga - Tp Hòa Bình
87Phan Thủy Tiên2007CLB Queen Dance & Yoga - Tp Hòa Bình
492Lê Hà Như2010CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
ND 560: Hạng F1 nhi đồng Latin CB các CLB - C
202Nguyễn Châu Anh2012Dancesport Phương Anh
425Ngô Phương Thùy2012Điệp Vũ Trường
123Nguyễn Thị Thanh Phương2012Clb Hồng Xiêm Xu
ND 561: Hạng F1 nhi 1 Latin CB các CLB - C
204Nguyễn Thanh Bình2010Dancesport Phương Anh
431Nguyễn Phạm Tường Vy2013Điệp Vũ Trường
195Nguyễn Nguyệt Hoa2011Dancesport HD
499Phạm Thị Phương Thảo2010Thái Bình dancesport
ND 563: Hạng F1 nhi đồng Latin CB các CLB - C
202Nguyễn Châu Anh2012Dancesport Phương Anh
123Nguyễn Thị Thanh Phương2012Clb Hồng Xiêm Xu
356Bàng Vũ Hương Thảo2013Vân đồn Dancesport
500Đinh Thị Thanh Mai2010Thái Bình dancesport
ND 564: Hạng F1 nhi 1 Latin CB các CLB - C
210Nguyễn Thị Huyền Trang2010Dancesport Phương Anh
432Vũ Nhật Minh2010Điệp Vũ Trường
196Nguyễn Thị Ngân Hà2011Dancesport HD
ND 566: Hạng F4 nhi 1 Latin CB các CLB - S
203Nguyễn Thu Ngân2010Dancesport Phương Anh
356Bàng Vũ Hương Thảo2013Vân đồn Dancesport
357Nguyễn Phương Thảo2012Vân đồn Dancesport
373Phạm Huyền Thư2010Vân đồn Dancesport
ND 567: Hạng F1 nhi 1 Latin CB các CLB - C
206Nguyễn Thùy Linh2011Dancesport Phương Anh
413Phạm Phương Mai2012Điệp Vũ Trường
194Hoàng Ngọc Anh2011Dancesport HD
490Lê Nguyễn Trâm Anh2010Clb Khiêu Vũ Hòa Bình
ND 568: Hạng F1 nhi 1 Latin CB các CLB - C
416Trương Quốc Anh2010Điệp Vũ Trường
195Nguyễn Nguyệt Hoa2011Dancesport HD
ND 569: Hạng F1 nhi 1 Latin CB các CLB - C
208Hoàng Lê Quỳnh Anh2010Dancesport Phương Anh
421Phan Trúc Linh2009Điệp Vũ Trường
196Nguyễn Thị Ngân Hà2011Dancesport HD
ND 570: Hạng F1 nhi 1 Latin CB các CLB - C
210Nguyễn Thị Huyền Trang2010Dancesport Phương Anh
431Nguyễn Phạm Tường Vy2013Điệp Vũ Trường
339Nguyễn Minh Nguyệt2010Trung tâm nghệ thuật STAR KIDS Quảng Yên
ND 571: Hạng F1 nhi 1 Latin CB các CLB - C
211Lê Thu Hương2010Dancesport Phương Anh
432Vũ Nhật Minh2010Điệp Vũ Trường
342Tô Anh Thư2012Trung tâm nghệ thuật STAR KIDS Quảng Yên
ND 572: Hạng F1 nhi 1 Latin CB các CLB - C
433Trần Minh Đức2009Điệp Vũ Trường
296Nguyễn Phương Anh2011Song Nhi Dancesport
496Nguyễn Linh Trang2011Trường Tiểu hoc Thanh Bình
ND 573: Hạng F1 nhi 1 Latin CB các CLB - C
212Lê Bảo Trâm2011Dancesport Phương Anh
362Bùi Chí Vinh2008Vân đồn Dancesport
128Nguyễn Bảo Chi2011Clb Khiêu Vũ Hòa Bình
ND 574: Hạng F1 nhi 1 Latin CB các CLB - C
213Nguyễn Thị Yến Chi2010Dancesport Phương Anh
370Dương Bảo Huy2011Vân đồn Dancesport
371Dương Thành Đạt2010Vân đồn Dancesport
499Phạm Thị Phương Thảo2010Thái Bình dancesport
ND 575: Hạng F1 nhi 1 Latin CB các CLB - C
214Nguyễn Đào Minh Tâm2011Dancesport Phương Anh
373Phạm Huyền Thư2010Vân đồn Dancesport
354Hoàng Đức Toàn2011Vân Đồn Dancesport
65Vũ Hà Thanh2010CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
ND 576: Hạng F1 nhi 1 Latin CB các CLB - C
215Đồng Ngọc Huyền2011Dancesport Phương Anh
376Đinh Khánh Huyền2009Vân đồn Dancesport
129Vũ Tường Vy2011Clb Khiêu Vũ Hòa Bình
ND 577: Hạng F1 nhi 1 Latin CB các CLB - C
208Hoàng Lê Quỳnh Anh2010Dancesport Phương Anh
414Nguyễn Khôi Nguyên2011Điệp Vũ Trường
415Nguyễn Vũ Lâm2013Điệp Vũ Trường
467Phạm Minh Vũ2012Điệp Vũ Trường
ND 578: Hạng F1 nhi 1 Latin CB các CLB - C
209Hoàng Thị Linh2011Dancesport Phương Anh
433Trần Minh Đức2009Điệp Vũ Trường
130Nguyễn Minh Ngọc2011Clb Khiêu Vũ Hòa Bình
ND 579: Hạng F1 nhi 1 Latin CB các CLB - C
211Lê Thu Hương2010Dancesport Phương Anh
440Đào Khánh Chi2011Điệp Vũ Trường
131Nguyễn Phương Linh2011Clb Khiêu Vũ Hòa Bình
ND 580: Hạng F1 nhi 1 Latin CB các CLB - C
212Lê Bảo Trâm2011Dancesport Phương Anh
463Vũ Thúy Hà2011Điệp Vũ Trường
132Trần Yến Vy2010Clb Khiêu Vũ Hòa Bình
ND 581: Hạng F1 nhi 1 Latin CB các CLB - C
213Nguyễn Thị Yến Chi2010Dancesport Phương Anh
376Đinh Khánh Huyền2009Vân đồn Dancesport
38Nguyễn Hà Phương2010CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
ND 582: Hạng F1 nhi 1 Latin CB các CLB - C
214Nguyễn Đào Minh Tâm2011Dancesport Phương Anh
370Dương Bảo Huy2011Vân đồn Dancesport
371Dương Thành Đạt2010Vân đồn Dancesport
ND 586: Hạng F1 nhi đồng Latin Uông bí 2019 - C
417Vũ Hoài Anh2014Điệp Vũ Trường
418Trương Uyển Nhi2012Điệp Vũ Trường
419Phạm Kim Thư2013Điệp Vũ Trường
ND 587: Hạng F1 nhi 2 latin Chi Lam Center - C
104Vũ Thị Thương2007Chi Lam Dance Center
105Nguyễn Bảo Khánh2007Chi Lam Dance Center
106Vũ Hoài Linh2007Chi Lam Dance Center
ND 588: Hạng F1 nhi đồng latin Chi Lam Center - C
107Vũ Kim Thư2013Chi Lam Dance Center
108Đào Lệ Bình2012Chi Lam Dance Center
109Đặng Thị Trà My2010Chi Lam Dance Center
ND 589: Hạng F1 nhi 1 latin Chi Lam Center - C
110Vũ Ngọc Minh2010Chi Lam Dance Center
111Nguyễn Trần Huyền Trang2010Chi Lam Dance Center
112Nguyễn Thảo Chi2010Chi Lam Dance Center
113Vũ Ngọc Như Hoa2011Chi Lam Dance Center
ND 590: Hạng F2 nhi 2 latin Chi Lam Center - R
104Vũ Thị Thương2007Chi Lam Dance Center
105Nguyễn Bảo Khánh2007Chi Lam Dance Center
113Vũ Ngọc Như Hoa2011Chi Lam Dance Center
ND 592: Hạng F2 nhi đồng latin Chi Lam Center - R
107Vũ Kim Thư2013Chi Lam Dance Center
108Đào Lệ Bình2012Chi Lam Dance Center
109Đặng Thị Trà My2010Chi Lam Dance Center
ND 593: Hạng F2 nhi 1 latin Chi Lam Center - R
110Vũ Ngọc Minh2010Chi Lam Dance Center
111Nguyễn Trần Huyền Trang2010Chi Lam Dance Center
112Nguyễn Thảo Chi2010Chi Lam Dance Center
ND 594: Hạng F1 nhi 1 latin Chi Lam Center - C
114Phạm Trà Giang2011Chi Lam Dance Center
115Đặng Bảo Ngọc2011Chi Lam Dance Center
116Bùi Thị Minh Thư2011Chi Lam Dance Center
117Lưu Hà Anh2010Chi Lam Dance Center
ND 595: Hạng F1 nhi đồng latin Chi Lam Center - C
118Trương Ngọc Lan2012Chi Lam Dance Center
119Phạm Ngọc Nhi2012Chi Lam Dance Center
120Trần Thị Tú Thanh2013Chi Lam Dance Center
ND 596: Hạng F2 thiếu nhi latin STAR KIDS THÁI BÌNH - R
245Nguyễn Diệu Hải Châu2010STAR KIDS THÁI BÌNH
246Nguyễn Bảo An2010STAR KIDS THÁI BÌNH
247Nguyễn Quỳnh Chi2010STAR KIDS THÁI BÌNH
ND 597: Hạng F2 thiếu nhi latin STAR KIDS THÁI BÌNH - R
248Tạ Ngọc Hà2010STAR KIDS THÁI BÌNH
249Tống Thị Mai Vy2010STAR KIDS THÁI BÌNH
259Nguyễn Minh Chi2010STAR KIDS THÁI BÌNH
ND 598: Hạng F2 thiếu nhi latin STAR KIDS THÁI BÌNH - R
250Nguyễn Hà Giang2010STAR KIDS THÁI BÌNH
251Nguyễn Thị Thu Trang2010STAR KIDS THÁI BÌNH
252Phạm Vân Anh2010STAR KIDS THÁI BÌNH
ND 599: Hạng F2 thiếu nhi latin STAR KIDS THÁI BÌNH - R
253Đặng Thị Huyền2010STAR KIDS THÁI BÌNH
254Nguyễn Thị Hồng Ngọc2010STAR KIDS THÁI BÌNH
255Vũ Thị Hoàng Yến2010STAR KIDS THÁI BÌNH
ND 600: Hạng F2 thiếu nhi latin STAR KIDS THÁI BÌNH - R
256Tống Anh Kiệt2010STAR KIDS THÁI BÌNH
257Trương Bình Nhi2010STAR KIDS THÁI BÌNH
258Vũ Nguyễn Trúc Linh2010STAR KIDS THÁI BÌNH
ND 601: Hạng F2 thiếu nhi latin STAR KIDS THÁI BÌNH - R
260Nguyễn Thu Hà2010STAR KIDS THÁI BÌNH
261Nguyễn Khánh Linh2010STAR KIDS THÁI BÌNH
262Nguyễn Ngọc Thảo Nhi2010STAR KIDS THÁI BÌNH
ND 602: Hạng F2 thiếu nhi latin STAR KIDS THÁI BÌNH - R
263Nguyễn Thị Thu Phương2010STAR KIDS THÁI BÌNH
264Vũ Ngọc Minh2010STAR KIDS THÁI BÌNH
265Nguyễn Thu Hiền2010STAR KIDS THÁI BÌNH
ND 603: Hạng F2 thiếu nhi latin STAR KIDS THÁI BÌNH - R
266Hà Thị Trà Linh2010STAR KIDS THÁI BÌNH
267Nguyễn Diệu Linh2010STAR KIDS THÁI BÌNH
268Vũ Ngọc Khánh2010STAR KIDS THÁI BÌNH
ND 604: Hạng F1 thiếu nhi latin STAR KIDS THÁI BÌNH - C
245Nguyễn Diệu Hải Châu2010STAR KIDS THÁI BÌNH
249Tống Thị Mai Vy2010STAR KIDS THÁI BÌNH
269Lại Phương Anh2010STAR KIDS THÁI BÌNH
ND 605: Hạng F1 thiếu nhi latin STAR KIDS THÁI BÌNH - C
247Nguyễn Quỳnh Chi2010STAR KIDS THÁI BÌNH
248Tạ Ngọc Hà2010STAR KIDS THÁI BÌNH
270Lại Quỳnh Anh2010STAR KIDS THÁI BÌNH
ND 606: Hạng F1 thiếu nhi latin STAR KIDS THÁI BÌNH - C
246Nguyễn Bảo An2010STAR KIDS THÁI BÌNH
250Nguyễn Hà Giang2010STAR KIDS THÁI BÌNH
273Mai Anh Thư2010STAR KIDS THÁI BÌNH
ND 607: Hạng F1 thiếu nhi latin STAR KIDS THÁI BÌNH - C
257Trương Bình Nhi2010STAR KIDS THÁI BÌNH
271Vũ Gia Như2010STAR KIDS THÁI BÌNH
272Nguyễn Minh Thiên2010STAR KIDS THÁI BÌNH
ND 608: Hạng F1 thiếu nhi latin STAR KIDS THÁI BÌNH - C
252Phạm Vân Anh2010STAR KIDS THÁI BÌNH
253Đặng Thị Huyền2010STAR KIDS THÁI BÌNH
261Nguyễn Khánh Linh2010STAR KIDS THÁI BÌNH
ND 609: Hạng F1 thiếu nhi latin STAR KIDS THÁI BÌNH - C
256Tống Anh Kiệt2010STAR KIDS THÁI BÌNH
265Nguyễn Thu Hiền2010STAR KIDS THÁI BÌNH
274Tô Quỳnh Anh2010STAR KIDS THÁI BÌNH
ND 610: Hạng F1 thiếu nhi latin STAR KIDS THÁI BÌNH - C
254Nguyễn Thị Hồng Ngọc2010STAR KIDS THÁI BÌNH
264Vũ Ngọc Minh2010STAR KIDS THÁI BÌNH
275Vũ Kim Dương2010STAR KIDS THÁI BÌNH
ND 611: Hạng F1 thiếu nhi latin STAR KIDS THÁI BÌNH - C
251Nguyễn Thị Thu Trang2010STAR KIDS THÁI BÌNH
255Vũ Thị Hoàng Yến2010STAR KIDS THÁI BÌNH
276Nguyễn Bùi Ngân Khánh2010STAR KIDS THÁI BÌNH
ND 612: Hạng F1 thiếu nhi latin STAR KIDS THÁI BÌNH - C
260Nguyễn Thu Hà2010STAR KIDS THÁI BÌNH
263Nguyễn Thị Thu Phương2010STAR KIDS THÁI BÌNH
266Hà Thị Trà Linh2010STAR KIDS THÁI BÌNH
268Vũ Ngọc Khánh2010STAR KIDS THÁI BÌNH
ND 613: Hạng F1 thiếu nhi latin STAR KIDS THÁI BÌNH - C
277Bùi Thu Phương2010STAR KIDS THÁI BÌNH
278Nguyễn Ngọc Huỳnh Lam2010STAR KIDS THÁI BÌNH
279Vũ Yến Nhi2010STAR KIDS THÁI BÌNH
280Phạm Thị Ngọc Lan2010STAR KIDS THÁI BÌNH
ND 614: Hạng F2 thiếu nhi latin CLUB DANCE KID CẨM PHẢ - R
94Phạm Khánh Linh2010CLUB DANCE KID CẨM PHẢ
95Đào Ngọc Bảo Trâm2010CLUB DANCE KID CẨM PHẢ
96Nguyễn Thị Bảo Ngọc2010CLUB DANCE KID CẨM PHẢ
ND 615: Hạng F1 thiếu nhi latin CLUB DANCE KID CẨM PHẢ - C
97Vũ Gia Bảo2010CLUB DANCE KID CẨM PHẢ
98Hoàng Quỳnh Anh2010CLUB DANCE KID CẨM PHẢ
99Nguyễn Thị Yến Nhi2010CLUB DANCE KID CẨM PHẢ
100Hoàng Việt Anh2010CLUB DANCE KID CẨM PHẢ
ND 616: Hạng F1 Thiếu Nhi Latin starkids QN - C
154Đỗ Trần Nhung2009Clb Starkid Quảng Ninh
161Phạm Hà Linh2009Clb Starkid Quảng Ninh
162Nguyễn Trần Quỳnh Anh2009Clb Starkid Quảng Ninh
ND 617: Hạng F1 Nhi Đồng Latin Starkids QN - C
157Nguyễn Hoàng Bảo Nhi2013Clb Starkid Quảng Ninh
158Nguyễn Minh Thư2012Clb Starkid Quảng Ninh
159Trần Như Ý2012Clb Starkid Quảng Ninh
ND 618: Hạng F1 Thiếu Niên Latin Starkids QN - C
155Nguyễn Phương Anh2009Clb Starkid Quảng Ninh
160Nguyễn Dương Kim Minh2008Clb Starkid Quảng Ninh
162Nguyễn Trần Quỳnh Anh2009Clb Starkid Quảng Ninh
ND 619: Hạng F2 nhi đồng latin Clb Sao Tài Năng Thường Tín Hà Nội - R
142Đặng Ngọc Thảo Quyên2013Clb Sao Tài Năng Thường Tín Hà Nội
143Nguyễn Diệu Linh2014Clb Sao Tài Năng Thường Tín Hà Nội
144Nguyễn Ngọc Bảo Nhi2012Clb Sao Tài Năng Thường Tín Hà Nội
ND 620: Hạng F1 nhi 1 latin Clb Sao Tài Năng Thường Tín Hà Nội - C
145Nguyễn Mai Phương2010Clb Sao Tài Năng Thường Tín Hà Nội
146Nguyễn Hoàng Ngân2010Clb Sao Tài Năng Thường Tín Hà Nội
147Phạm Ánh Ngọc2010Clb Sao Tài Năng Thường Tín Hà Nội
ND 621: Hạng F2 nhi 1 latin Clb Sao Tài Năng Thường Tín Hà Nội - R
146Nguyễn Hoàng Ngân2010Clb Sao Tài Năng Thường Tín Hà Nội
147Phạm Ánh Ngọc2010Clb Sao Tài Năng Thường Tín Hà Nội
148Lương Diệu Anh2010Clb Sao Tài Năng Thường Tín Hà Nội
ND 622: Hạng FD nhi 1 latin Clb Sao Tài Năng Thường Tín Hà Nội - C,R
145Nguyễn Mai Phương2010Clb Sao Tài Năng Thường Tín Hà Nội
147Phạm Ánh Ngọc2010Clb Sao Tài Năng Thường Tín Hà Nội
148Lương Diệu Anh2010Clb Sao Tài Năng Thường Tín Hà Nội
ND 623: Hạng F1 nhi đồng latin Z&D DANCESPORT CẨM PHẢ - C
379Lê Hải Băng2013Z&D DANCESPORT CẨM PHẢ
380Nguyễn Hoàng Thùy Anh2013Z&D DANCESPORT CẨM PHẢ
381Trần Bảo Trâm2013Z&D DANCESPORT CẨM PHẢ
382Hoàng Tuyết Hà2012Z&D DANCESPORT CẨM PHẢ
ND 624: Hạng F1 thiếu nhi latin Z&D DANCESPORT CẨM PHẢ - C
383Trần Thu Hương2011Z&D DANCESPORT CẨM PHẢ
384Vũ Uyên Nhi2009Z&D DANCESPORT CẨM PHẢ
385Vũ Hiền Vy2009Z&D DANCESPORT CẨM PHẢ
ND 625: Hạng F1 thiếu nhi latin Z&D DANCESPORT CẨM PHẢ - C
386Nguyễn Phương Anh2012Z&D DANCESPORT CẨM PHẢ
387Nguyễn Bảo An2009Z&D DANCESPORT CẨM PHẢ
388Phạm Thùy Linh2008Z&D DANCESPORT CẨM PHẢ
ND 626: Hạng F1 thiếu nhi latin CLB DANCESPORT CẨM PHÚ - C
43Nguyễn Thanh Trúc2009CLB DANCESPORT CẨM PHÚ
44Phạm Quốc Huy2011CLB DANCESPORT CẨM PHÚ
45Trần Bảo Linh2009CLB DANCESPORT CẨM PHÚ
ND 627: Hạng F1 thiếu nhi latin CLB DANCESPORT CẨM PHÚ - C
52Lê Ngọc Thủy2012CLB DANCESPORT CẨM PHÚ
53Vũ Minh Tú2007CLB DANCESPORT CẨM PHÚ
54Nguyễn Thảo Dương2010CLB DANCESPORT CẨM PHÚ
ND 628: Hạng F1 thiếu nhi latin CLB DANCESPORT CẨM PHÚ - C
46Tô Hà Ân2011CLB DANCESPORT CẨM PHÚ
47Phạm Ngọc Diệp2011CLB DANCESPORT CẨM PHÚ
48Vũ Ngọc Duyên2010CLB DANCESPORT CẨM PHÚ
ND 629: Hạng F1 thiếu nhi latin CLB DANCESPORT CẨM PHÚ - C
49Đỗ Bảo Ngọc2011CLB DANCESPORT CẨM PHÚ
50Trần Ngọc Hân2011CLB DANCESPORT CẨM PHÚ
51Nguyễn Thu Dương2010CLB DANCESPORT CẨM PHÚ
ND 630: Hạng F1 thiếu nhi latin CLB DANCESPORT CẨM PHÚ - C
55Liêu Hoài Anh2010CLB DANCESPORT CẨM PHÚ
56Nguyễn Mai Phương2011CLB DANCESPORT CẨM PHÚ
57Hà Khánh Linh2011CLB DANCESPORT CẨM PHÚ
ND 631: Hạng Đồng diễn thiếu nhi latin Zumba Dance - Zumba Dance
121Chi Lam Center1986Chi Lam Dance Center
240My Dance HD1985MY DANCE HD
222Lucky Star Quế Võ1990Lucky Star Quế Võ
ND 632: Hạng Đồng diễn thiếu nhi latin Zumba Dance - Zumba Dance
240My Dance HD1985MY DANCE HD
103CLUB DANCE KID CẨM PHẢ1990CLUB DANCE KID CẨM PHẢ
149Clb Sao Tài Năng Thường Tín Hà Nội1990Clb Sao Tài Năng Thường Tín Hà Nội
ND 633: Hạng Đồng diễn thiếu nhi nhảy hiện đại - Dance
149Clb Sao Tài Năng Thường Tín Hà Nội1990Clb Sao Tài Năng Thường Tín Hà Nội
297Song Nhi Dancesport2000Song Nhi Dancesport
ND 634: Hạng Đồng Diễn người lớn tập thể các Câu lạc bộ Điệu chachacha - C
71CLB KV Sức Sống Mới HP1977CLB KV Sức Sống Mới HP
141Clb Quốc tế vũ Ngân Hà1982Clb Quốc tế vũ Ngân Hà
ND 635: Hạng Đồng Diễn người lớn latin các Câu lạc bộ điệu Rumba - R
71CLB KV Sức Sống Mới HP1977CLB KV Sức Sống Mới HP
141Clb Quốc tế vũ Ngân Hà1982Clb Quốc tế vũ Ngân Hà
ND 636: Hạng Đồng diễn thiếu nhi bachata Clb Khiêu Vũ Thể thao Phương Đông - B
140Clb Khiêu vũ thể thao Phương Đông1970Clb Khiêu vũ thể thao Phương Đông
ND 637: Hạng Đồng diễn thiếu nhi latin Dancesport Phương Anh - C
216Dancesport Phương Anh1990Dancesport Phương Anh
ND 638: Hạng Đồng diễn người lớn zumba Z&D DANCESPORT CẨM PHẢ - Z
389Z&D DANCESPORT CẨM PHẢ1981Z&D DANCESPORT CẨM PHẢ
ND 639: Hạng Đồng diễn người lớn latin Clb Thủy Lợi - tập thể
163Clb Thủy Lợi1976Clb Thủy Lợi
ND 640: Hạng Đồng Diễn người lớn điệu tập thể Clb Văn Minh Dancesport - T
166Clb Văn Minh Dancesport1979Clb Văn Minh Dancesport
ND 641: Hạng Đồng Diễn thiếu nhi latin STAR KIDS THÁI BÌNH - " Khát Vọng Hòa Bình"
281STAR KIDS THÁI BÌNH1970STAR KIDS THÁI BÌNH
ND 642: Hạng F1 thiếu niên 2 Standard Dancesport - W
189Vũ Hương Giang2004Dancesport HD
198Lương Đinh Tùng Dương2006Dancesport HD
491Đào Minh Anh2006Dancesport HD
ND 643: Hạng F1 nhi đồng latin Tiểu học Thành Bình - C
495Phạm thị Cẩm Tú2011Trường Tiểu học Thanh Bình
496Nguyễn Linh Trang2011Trường Tiểu hoc Thanh Bình
497Vũ Thị Kim Anh2013Trường Tiểu hoc Thanh Bình

Khiêu vũ thể thao, thông tin giải đấu, đăng ký thi đấu online, khieu vu the thao, giai khieu vu, giải khiêu vũ, dance sport, nhảy nghệ thuật

Khiêu vũ thể thao, thông tin giải đấu, đăng ký thi đấu online, khieu vu the thao, giai khieu vu, giải khiêu vũ, dance sport, nhảy nghệ thuật