Giải KVTT Đà Nẵng mở rộng lần V - 2020

Danh sách VĐV theo nội dung

Số đeoHọ tên namNS namHọ tên nữNS nữĐơn vị
ND 1: Hạng E1 Nhi đồng Latin - C
270Dương Lê Duy Phúc2014Đinh Võ Linh Đan2014Q-Dance Center
271Trần Vũ Đình Thắng2013Trần Thuý Hiền2013Q-Dance Center
356Võ Song Vũ2013Ngô Phạm Thùy Dương2014TRIỀU TẤN DANCESPORT
290Nguyễn Hoàng Huy2013Hoàng Nguyễn Phương Thảo2013Q-Dance Center
268Nguyễn Trần An Phú2013Trần Thiên Thuỳ Anh2013PH Dancesport Tam Kỳ
224Phan Nguyên Minh2013Hồ Lê Uyên Kha2013LUÂN OANH DANCESPORT
ND 2: Hạng E2 Nhi đồng Latin - R
268Nguyễn Trần An Phú2013Trần Thiên Thuỳ Anh2013PH Dancesport Tam Kỳ
224Phan Nguyên Minh2013Hồ Lê Uyên Kha2013LUÂN OANH DANCESPORT
ND 13: Hạng F1 Nhi đồng Latin - C
111Đinh Lê Trúc Nhã2015LUÂN OANH DANCESPORT
125Nguyễn Thiên Long2014LUÂN OANH DANCESPORT
126Nguyễn Văn Sơn Tùng2014LUÂN OANH DANCESPORT
129Trình Nguyễn Tú Anh2013LUÂN OANH DANCESPORT
15Nguyễn Ha Na2013Bảo Dance Sport Nghệ An
16Nguyên Khánh Ngân2014Bảo Dance Sport Nghệ An
56Hoàng Lê Tuệ Lâm2014CLB Quảng Trị dancesport
134Lê Bảo Gia Hân2013LUÂN OANH DANCESPORT
379Phan Thị Khánh Ly2014Trung tâm âm nhạc Bảo Yến
380Phan Nguyễn Thục Nhi2014Trung tâm âm nhạc Bảo Yến
51Trịnh Hoàng Ánh Ngọc2015CLB Năng Khiếu Mầm Xanh Quảng Trị
52Phạm An Nhiên2014CLB Năng Khiếu Mầm Xanh Quảng Trị
148Huỳnh Nguyễn Bảo Trân2015LUÂN OANH DANCESPORT
337Võ Song Vũ2013TRIỀU TẤN DANCESPORT
342Nguyễn Hoàng Xuân Hiếu2013TRIỀU TẤN DANCESPORT
346Trịnh Hiền Nhi2014TRIỀU TẤN DANCESPORT
347Nguyễn Khoa Khánh Nguyên2013TRIỀU TẤN DANCESPORT
89Nguyễn Thảo Dương2014DreamDance Gia Lai
76Phạm Bảo An2014DreamDance Chư Sê
81Nguyễn Vũ Quỳnh Trâm2013DreamDance Chư Sê
95Nguyễn Thị Thanh Trúc2013DreamDance KBang
96Vũ Ngọc Như Quỳnh2013DreamDance KBang
278Đinh Phương Nhi2013Q-Dance Center
285Lê Ngọc Bảo Anh2015Q-Dance Center
286Nguyễn Hoàng Anh2015Q-Dance Center
173Lê Mai Kha2014LUÂN OANH DANCESPORT
174Nguyễn Phương Chi2015LUÂN OANH DANCESPORT
175Nguyễn Thanh Trúc2015LUÂN OANH DANCESPORT
176Đinh Ngọc Gia Hân2013LUÂN OANH DANCESPORT
177Giang Bảo An2015LUÂN OANH DANCESPORT
178Hà Hoàng Anh2014LUÂN OANH DANCESPORT
185Đỗ Tuấn Kiệt2013LUÂN OANH DANCESPORT
18Phạm Anh Vân2013Bảo Dance Sport Nghệ An
19Võ Nguyễn Thảo Vân2013Bảo Dance Sport Nghệ An
20Nguyễn Trần Khánh Huyền2013Bảo Dance Sport Nghệ An
21Nguyễn Trần Khánh Hà2014Bảo Dance Sport Nghệ An
354Phùng Gia Hân2015TRIỀU TẤN DANCESPORT
25Trần Thị Bảo Quyên2013Bảo Dance Sport Nghệ An
26Lê Song Thư2014Bảo Dance Sport Nghệ An
71Tạ Uyên Nhi2014DHC Dance Đà Nẵng
260Lê Đỗ Nguyên Thy2013PH Dancesport Tam Kỳ
391Phan Nguyên Minh2013Trường Tiểu học Trần Văn Ơn
243Huỳnh Lê Minh Tuệ2013LUÂN OANH DANCESPORT
ND 14: Hạng F2 Nhi đồng Latin - R
111Đinh Lê Trúc Nhã2015LUÂN OANH DANCESPORT
113Bùi Ngọc Như Quỳnh2014LUÂN OANH DANCESPORT
125Nguyễn Thiên Long2014LUÂN OANH DANCESPORT
126Nguyễn Văn Sơn Tùng2014LUÂN OANH DANCESPORT
129Trình Nguyễn Tú Anh2013LUÂN OANH DANCESPORT
15Nguyễn Ha Na2013Bảo Dance Sport Nghệ An
16Nguyên Khánh Ngân2014Bảo Dance Sport Nghệ An
56Hoàng Lê Tuệ Lâm2014CLB Quảng Trị dancesport
134Lê Bảo Gia Hân2013LUÂN OANH DANCESPORT
148Huỳnh Nguyễn Bảo Trân2015LUÂN OANH DANCESPORT
163Võ Hồng Hân2014LUÂN OANH DANCESPORT
164Trần Lê Hoàng Ny2015LUÂN OANH DANCESPORT
89Nguyễn Thảo Dương2014DreamDance Gia Lai
76Phạm Bảo An2014DreamDance Chư Sê
81Nguyễn Vũ Quỳnh Trâm2013DreamDance Chư Sê
95Nguyễn Thị Thanh Trúc2013DreamDance KBang
96Vũ Ngọc Như Quỳnh2013DreamDance KBang
278Đinh Phương Nhi2013Q-Dance Center
185Đỗ Tuấn Kiệt2013LUÂN OANH DANCESPORT
19Võ Nguyễn Thảo Vân2013Bảo Dance Sport Nghệ An
354Phùng Gia Hân2015TRIỀU TẤN DANCESPORT
71Tạ Uyên Nhi2014DHC Dance Đà Nẵng
260Lê Đỗ Nguyên Thy2013PH Dancesport Tam Kỳ
391Phan Nguyên Minh2013Trường Tiểu học Trần Văn Ơn
243Huỳnh Lê Minh Tuệ2013LUÂN OANH DANCESPORT
30Nguyễn Thị Ngọc An2014CLB BÌNH LIÊN DANCESPORT
ND 15: Hạng F3 Nhi đồng Latin - J
125Nguyễn Thiên Long2014LUÂN OANH DANCESPORT
129Trình Nguyễn Tú Anh2013LUÂN OANH DANCESPORT
15Nguyễn Ha Na2013Bảo Dance Sport Nghệ An
16Nguyên Khánh Ngân2014Bảo Dance Sport Nghệ An
18Phạm Anh Vân2013Bảo Dance Sport Nghệ An
20Nguyễn Trần Khánh Huyền2013Bảo Dance Sport Nghệ An
21Nguyễn Trần Khánh Hà2014Bảo Dance Sport Nghệ An
26Lê Song Thư2014Bảo Dance Sport Nghệ An
ND 16: Hạng F4 Nhi đồng Latin - S
113Bùi Ngọc Như Quỳnh2014LUÂN OANH DANCESPORT
129Trình Nguyễn Tú Anh2013LUÂN OANH DANCESPORT
86Phan Nguyễn Tú Uyên2013DreamDance Gia Lai
89Nguyễn Thảo Dương2014DreamDance Gia Lai
26Lê Song Thư2014Bảo Dance Sport Nghệ An
ND 17: Hạng F5 Nhi đồng Latin - P
87Nguyễn Minh Hạnh2013DreamDance Gia Lai
88Nguyễn Phạm Kha Ly2013DreamDance Gia Lai
281Hoàng Ngọc Bảo Châu2013Q-Dance Center
ND 18: Hạng FD Nhi đồng Latin - C,R
59Phạm Phương Anh2013Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
125Nguyễn Thiên Long2014LUÂN OANH DANCESPORT
126Nguyễn Văn Sơn Tùng2014LUÂN OANH DANCESPORT
15Nguyễn Ha Na2013Bảo Dance Sport Nghệ An
16Nguyên Khánh Ngân2014Bảo Dance Sport Nghệ An
56Hoàng Lê Tuệ Lâm2014CLB Quảng Trị dancesport
136Võ Ngọc Khánh Huyền2014LUÂN OANH DANCESPORT
140Võ Hạ An2013LUÂN OANH DANCESPORT
141Lê Phương Bảo Trang2014LUÂN OANH DANCESPORT
142Nguyễn Quỳnh Như2014LUÂN OANH DANCESPORT
143Hoàng Cao Kim Nhi2013LUÂN OANH DANCESPORT
148Huỳnh Nguyễn Bảo Trân2015LUÂN OANH DANCESPORT
150Thái Lê Hoàng Anh2013LUÂN OANH DANCESPORT
163Võ Hồng Hân2014LUÂN OANH DANCESPORT
89Nguyễn Thảo Dương2014DreamDance Gia Lai
76Phạm Bảo An2014DreamDance Chư Sê
81Nguyễn Vũ Quỳnh Trâm2013DreamDance Chư Sê
95Nguyễn Thị Thanh Trúc2013DreamDance KBang
96Vũ Ngọc Như Quỳnh2013DreamDance KBang
173Lê Mai Kha2014LUÂN OANH DANCESPORT
174Nguyễn Phương Chi2015LUÂN OANH DANCESPORT
175Nguyễn Thanh Trúc2015LUÂN OANH DANCESPORT
176Đinh Ngọc Gia Hân2013LUÂN OANH DANCESPORT
177Giang Bảo An2015LUÂN OANH DANCESPORT
178Hà Hoàng Anh2014LUÂN OANH DANCESPORT
185Đỗ Tuấn Kiệt2013LUÂN OANH DANCESPORT
71Tạ Uyên Nhi2014DHC Dance Đà Nẵng
260Lê Đỗ Nguyên Thy2013PH Dancesport Tam Kỳ
30Nguyễn Thị Ngọc An2014CLB BÌNH LIÊN DANCESPORT
ND 19: Hạng FD1 Nhi đồng Latin - C,J
59Phạm Phương Anh2013Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
129Trình Nguyễn Tú Anh2013LUÂN OANH DANCESPORT
15Nguyễn Ha Na2013Bảo Dance Sport Nghệ An
16Nguyên Khánh Ngân2014Bảo Dance Sport Nghệ An
342Nguyễn Hoàng Xuân Hiếu2013TRIỀU TẤN DANCESPORT
343Trương Yến Ngọc2013TRIỀU TẤN DANCESPORT
345Ngô Phạm Thùy Dương2014TRIỀU TẤN DANCESPORT
347Nguyễn Khoa Khánh Nguyên2013TRIỀU TẤN DANCESPORT
281Hoàng Ngọc Bảo Châu2013Q-Dance Center
26Lê Song Thư2014Bảo Dance Sport Nghệ An
ND 20: Hạng FD2 Nhi đồng Latin - C,S
59Phạm Phương Anh2013Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
129Trình Nguyễn Tú Anh2013LUÂN OANH DANCESPORT
86Phan Nguyễn Tú Uyên2013DreamDance Gia Lai
89Nguyễn Thảo Dương2014DreamDance Gia Lai
95Nguyễn Thị Thanh Trúc2013DreamDance KBang
26Lê Song Thư2014Bảo Dance Sport Nghệ An
ND 21: Hạng FD3 Nhi đồng Latin - C,P
88Nguyễn Phạm Kha Ly2013DreamDance Gia Lai
278Đinh Phương Nhi2013Q-Dance Center
ND 22: Hạng FC Nhi đồng Latin - C,R,J
59Phạm Phương Anh2013Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
125Nguyễn Thiên Long2014LUÂN OANH DANCESPORT
30Nguyễn Thị Ngọc An2014CLB BÌNH LIÊN DANCESPORT
ND 23: Hạng FB Nhi đồng Latin - S,C,R,J
59Phạm Phương Anh2013Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
88Nguyễn Phạm Kha Ly2013DreamDance Gia Lai
278Đinh Phương Nhi2013Q-Dance Center
ND 24: Hạng FA Nhi đồng Latin - S,C,R,P,J
86Phan Nguyễn Tú Uyên2013DreamDance Gia Lai
87Nguyễn Minh Hạnh2013DreamDance Gia Lai
281Hoàng Ngọc Bảo Châu2013Q-Dance Center
ND 25: Hạng E1 Thiếu nhi 1 Latin - C
117Vương Đức Minh2012Phạm Băng Băng2012LUÂN OANH DANCESPORT
118Phạm Văn Duy Phú2011Nguyễn Ngọc Đan Khanh2012LUÂN OANH DANCESPORT
331Hà Thọ Bảo Châu2012Phạm Nguyễn Bích Trâm2012TRIỀU TẤN DANCESPORT
296Phan Trịnh Khánh Trình2012Trần Nguyễn Phương Uyên2012Sao Mai - Kon Tum
270Dương Lê Duy Phúc2014Đinh Võ Linh Đan2014Q-Dance Center
271Trần Vũ Đình Thắng2013Trần Thuý Hiền2013Q-Dance Center
272Phan Trung Nguyên2013Võ Quỳnh Anh2012Q-Dance Center
273Lê Trần Bảo Thiên2012Phạm Nữ Hoàng Linh2013Q-Dance Center
290Nguyễn Hoàng Huy2013Hoàng Nguyễn Phương Thảo2013Q-Dance Center
359Nguyễn Hoàng Xuân Hiếu2013Nguyễn Khoa Khánh Nguyên2013TRIỀU TẤN DANCESPORT
268Nguyễn Trần An Phú2013Trần Thiên Thuỳ Anh2013PH Dancesport Tam Kỳ
ND 30: Hạng D Thiếu nhi 1 Latin - C,R
117Vương Đức Minh2012Phạm Băng Băng2012LUÂN OANH DANCESPORT
303Đỗ Duy2012Lê Ngọc Như Quỳnh2012Sao Mai - Kon Tum
268Nguyễn Trần An Phú2013Trần Thiên Thuỳ Anh2013PH Dancesport Tam Kỳ
224Phan Nguyên Minh2013Hồ Lê Uyên Kha2013LUÂN OANH DANCESPORT
ND 31: Hạng D1 Thiếu nhi 1 Latin - C,J
117Vương Đức Minh2012Phạm Băng Băng2012LUÂN OANH DANCESPORT
118Phạm Văn Duy Phú2011Nguyễn Ngọc Đan Khanh2012LUÂN OANH DANCESPORT
359Nguyễn Hoàng Xuân Hiếu2013Nguyễn Khoa Khánh Nguyên2013TRIỀU TẤN DANCESPORT
ND 37: Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin - C
102Hồ Lê Uyên Kha2012LUÂN OANH DANCESPORT
121Vương Đức Minh2012LUÂN OANH DANCESPORT
127Lê Trương Hồng Đăng2012LUÂN OANH DANCESPORT
128Phạm Văn Duy Phú2011LUÂN OANH DANCESPORT
130Trần Ngô Hiền Nhi2011LUÂN OANH DANCESPORT
17Lê Nguyễn Hoài An2012Bảo Dance Sport Nghệ An
56Hoàng Lê Tuệ Lâm2014CLB Quảng Trị dancesport
373Nguyễn Trần Trúc Ly2011Trung tâm âm nhạc Bảo Yến
131Bùi Trần Anh Thư2012LUÂN OANH DANCESPORT
132Nguyễn Ngọc Quỳnh Như2011LUÂN OANH DANCESPORT
133Đặng Dương Minh Hà2011LUÂN OANH DANCESPORT
379Phan Thị Khánh Ly2014Trung tâm âm nhạc Bảo Yến
380Phan Nguyễn Thục Nhi2014Trung tâm âm nhạc Bảo Yến
139Nguyễn Hà Bảo Châu2011LUÂN OANH DANCESPORT
145Ngô Thiên Hoàng Yến2012LUÂN OANH DANCESPORT
146Nguyễn Trần Thảo My2012LUÂN OANH DANCESPORT
147Nguyễn Ngọc Phương Nhi2011LUÂN OANH DANCESPORT
54Phạm Trần Hải Ngân2012CLB Năng Khiếu Mầm Xanh Quảng Trị
55Trương Nguyễn Nguyên Đan2011CLB Năng Khiếu Mầm Xanh Quảng Trị
155Huỳnh Ngọc Thảo Nhi2011LUÂN OANH DANCESPORT
156Nguyễn Bảo Linh Châu2012LUÂN OANH DANCESPORT
157Trần Ngọc Gia Nghi2012LUÂN OANH DANCESPORT
158Trần Ngọc Yến Vy2012LUÂN OANH DANCESPORT
338Hà Thọ Bảo Châu2012TRIỀU TẤN DANCESPORT
339Phạm Nguyễn Bích Trâm2012TRIỀU TẤN DANCESPORT
348Lê Thủy Tiên2012TRIỀU TẤN DANCESPORT
167Đoàn Lê Hồng Ân2012LUÂN OANH DANCESPORT
318Lê Thị Minh Hằng2012Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai
319Lê Thị Hà Trang2011Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai
85Thái Bảo Trân2012DreamDance Gia Lai
80Nguyễn Thị Diệu My2012DreamDance Chư Sê
82Trương Nguyễn Thanh Ngân2012DreamDance Chư Sê
292Lê Ngọc Như Quỳnh2012Sao Mai - Kon Tum
297Chu Thị Khánh Thi2012Sao Mai - Kon Tum
304Vũ Bay Phương Linh2011Sao Mai - Kon Tum
276Nguyễn Khánh Ngân2011Q-Dance Center
277Hoàng Nguyễn Phương Nhi2011Q-Dance Center
279Nguyễn Trần Bảo Trinh2011Q-Dance Center
280Lê Gia Nhi2011Q-Dance Center
283Dương Lê Ngân Hà2011Q-Dance Center
288Đoàn Nguyễn Hà Anh2011Q-Dance Center
183Nguyễn Ngọc Bảo Ngân2012LUÂN OANH DANCESPORT
186Vũ Nhật Long2012LUÂN OANH DANCESPORT
189Trần Gia Hân2012LUÂN OANH DANCESPORT
289Trần Lam Khánh2012Q-Dance Center
18Phạm Anh Vân2013Bảo Dance Sport Nghệ An
19Võ Nguyễn Thảo Vân2013Bảo Dance Sport Nghệ An
353Trần Cửu Phương Linh2012TRIỀU TẤN DANCESPORT
355Trần Thị Phương Nhi2011TRIỀU TẤN DANCESPORT
193Phạm Băng Băng2012LUÂN OANH DANCESPORT
196Diệp Thanh Trúc2011LUÂN OANH DANCESPORT
198Trần Nhật Như Khuê2011LUÂN OANH DANCESPORT
25Trần Thị Bảo Quyên2013Bảo Dance Sport Nghệ An
90Lê Nguyễn Hương Giang2011DreamDance Gia Lai
210Trần Thanh Thảo2011LUÂN OANH DANCESPORT
214Ngô Nguyễn Như Ý2011LUÂN OANH DANCESPORT
265Võ Thục Khuê2011PH Dancesport Tam Kỳ
84Hồ Nguyễn Thiên Duyên2012DreamDance Chư Sê
219Lý Hoàng An2012LUÂN OANH DANCESPORT
27Trần Thị Khôi Linh2012Bảo Dance Sport Nghệ An
221Huỳnh Mẫn Nghi2011LUÂN OANH DANCESPORT
28Mai Phương Anh2012Bảo Dance Sport Nghệ An
ND 38: Hạng F2 Thiếu nhi 1 Latin - R
31Nguyễn Ngọc Nguyên My2011CLB BÌNH LIÊN DANCESPORT
32Lê Nguyễn Bảo Châu2011CLB BÌNH LIÊN DANCESPORT
102Hồ Lê Uyên Kha2012LUÂN OANH DANCESPORT
127Lê Trương Hồng Đăng2012LUÂN OANH DANCESPORT
128Phạm Văn Duy Phú2011LUÂN OANH DANCESPORT
130Trần Ngô Hiền Nhi2011LUÂN OANH DANCESPORT
17Lê Nguyễn Hoài An2012Bảo Dance Sport Nghệ An
56Hoàng Lê Tuệ Lâm2014CLB Quảng Trị dancesport
373Nguyễn Trần Trúc Ly2011Trung tâm âm nhạc Bảo Yến
374Cổ Ngọc Như Thảo2011Trung tâm âm nhạc Bảo Yến
131Bùi Trần Anh Thư2012LUÂN OANH DANCESPORT
375Lưu Nguyễn Bình Lam2011Trung tâm âm nhạc Bảo Yến
132Nguyễn Ngọc Quỳnh Như2011LUÂN OANH DANCESPORT
133Đặng Dương Minh Hà2011LUÂN OANH DANCESPORT
377Mai Nguyễn Hà My2011Trung tâm âm nhạc Bảo Yến
378Nguyễn Ngọc Bảo Hân2011Trung tâm âm nhạc Bảo Yến
139Nguyễn Hà Bảo Châu2011LUÂN OANH DANCESPORT
145Ngô Thiên Hoàng Yến2012LUÂN OANH DANCESPORT
146Nguyễn Trần Thảo My2012LUÂN OANH DANCESPORT
147Nguyễn Ngọc Phương Nhi2011LUÂN OANH DANCESPORT
54Phạm Trần Hải Ngân2012CLB Năng Khiếu Mầm Xanh Quảng Trị
55Trương Nguyễn Nguyên Đan2011CLB Năng Khiếu Mầm Xanh Quảng Trị
155Huỳnh Ngọc Thảo Nhi2011LUÂN OANH DANCESPORT
156Nguyễn Bảo Linh Châu2012LUÂN OANH DANCESPORT
158Trần Ngọc Yến Vy2012LUÂN OANH DANCESPORT
161Nguyễn Hoàng Ánh Dương2012LUÂN OANH DANCESPORT
162Hoàng Nguyễn Khánh An2012LUÂN OANH DANCESPORT
164Trần Lê Hoàng Ny2015LUÂN OANH DANCESPORT
167Đoàn Lê Hồng Ân2012LUÂN OANH DANCESPORT
169Nguyễn Anh Thư2012LUÂN OANH DANCESPORT
319Lê Thị Hà Trang2011Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai
80Nguyễn Thị Diệu My2012DreamDance Chư Sê
82Trương Nguyễn Thanh Ngân2012DreamDance Chư Sê
292Lê Ngọc Như Quỳnh2012Sao Mai - Kon Tum
277Hoàng Nguyễn Phương Nhi2011Q-Dance Center
280Lê Gia Nhi2011Q-Dance Center
288Đoàn Nguyễn Hà Anh2011Q-Dance Center
186Vũ Nhật Long2012LUÂN OANH DANCESPORT
189Trần Gia Hân2012LUÂN OANH DANCESPORT
196Diệp Thanh Trúc2011LUÂN OANH DANCESPORT
198Trần Nhật Như Khuê2011LUÂN OANH DANCESPORT
90Lê Nguyễn Hương Giang2011DreamDance Gia Lai
210Trần Thanh Thảo2011LUÂN OANH DANCESPORT
265Võ Thục Khuê2011PH Dancesport Tam Kỳ
27Trần Thị Khôi Linh2012Bảo Dance Sport Nghệ An
221Huỳnh Mẫn Nghi2011LUÂN OANH DANCESPORT
28Mai Phương Anh2012Bảo Dance Sport Nghệ An
ND 39: Hạng F3 Thiếu nhi 1 Latin - J
127Lê Trương Hồng Đăng2012LUÂN OANH DANCESPORT
128Phạm Văn Duy Phú2011LUÂN OANH DANCESPORT
130Trần Ngô Hiền Nhi2011LUÂN OANH DANCESPORT
17Lê Nguyễn Hoài An2012Bảo Dance Sport Nghệ An
131Bùi Trần Anh Thư2012LUÂN OANH DANCESPORT
132Nguyễn Ngọc Quỳnh Như2011LUÂN OANH DANCESPORT
139Nguyễn Hà Bảo Châu2011LUÂN OANH DANCESPORT
280Lê Gia Nhi2011Q-Dance Center
20Nguyễn Trần Khánh Huyền2013Bảo Dance Sport Nghệ An
21Nguyễn Trần Khánh Hà2014Bảo Dance Sport Nghệ An
12Nguyễn Bảo Ngọc2011BAN ME DANCE
27Trần Thị Khôi Linh2012Bảo Dance Sport Nghệ An
28Mai Phương Anh2012Bảo Dance Sport Nghệ An
49Đoàn Khánh An2012CLB Lực Thư Dancesport
ND 40: Hạng F4 Thiếu nhi 1 Latin - S
101Hồ Huỳnh Bảo San2012LUÂN OANH DANCESPORT
17Lê Nguyễn Hoài An2012Bảo Dance Sport Nghệ An
132Nguyễn Ngọc Quỳnh Như2011LUÂN OANH DANCESPORT
139Nguyễn Hà Bảo Châu2011LUÂN OANH DANCESPORT
54Phạm Trần Hải Ngân2012CLB Năng Khiếu Mầm Xanh Quảng Trị
55Trương Nguyễn Nguyên Đan2011CLB Năng Khiếu Mầm Xanh Quảng Trị
193Phạm Băng Băng2012LUÂN OANH DANCESPORT
27Trần Thị Khôi Linh2012Bảo Dance Sport Nghệ An
ND 41: Hạng F5 Thiếu nhi 1 Latin - P
102Hồ Lê Uyên Kha2012LUÂN OANH DANCESPORT
121Vương Đức Minh2012LUÂN OANH DANCESPORT
17Lê Nguyễn Hoài An2012Bảo Dance Sport Nghệ An
319Lê Thị Hà Trang2011Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai
12Nguyễn Bảo Ngọc2011BAN ME DANCE
27Trần Thị Khôi Linh2012Bảo Dance Sport Nghệ An
ND 42: Hạng FD Thiếu nhi 1 Latin - C,R
60Trần Lan Phương2011Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
31Nguyễn Ngọc Nguyên My2011CLB BÌNH LIÊN DANCESPORT
32Lê Nguyễn Bảo Châu2011CLB BÌNH LIÊN DANCESPORT
106Nguyễn Thị Ngân Phi2011LUÂN OANH DANCESPORT
127Lê Trương Hồng Đăng2012LUÂN OANH DANCESPORT
130Trần Ngô Hiền Nhi2011LUÂN OANH DANCESPORT
17Lê Nguyễn Hoài An2012Bảo Dance Sport Nghệ An
373Nguyễn Trần Trúc Ly2011Trung tâm âm nhạc Bảo Yến
131Bùi Trần Anh Thư2012LUÂN OANH DANCESPORT
133Đặng Dương Minh Hà2011LUÂN OANH DANCESPORT
145Ngô Thiên Hoàng Yến2012LUÂN OANH DANCESPORT
146Nguyễn Trần Thảo My2012LUÂN OANH DANCESPORT
147Nguyễn Ngọc Phương Nhi2011LUÂN OANH DANCESPORT
149Huỳnh Ngân Phương2011LUÂN OANH DANCESPORT
151Phan Đăng Bảo Trâm2011LUÂN OANH DANCESPORT
54Phạm Trần Hải Ngân2012CLB Năng Khiếu Mầm Xanh Quảng Trị
152Nguyễn Trần Ngọc Diệp2011LUÂN OANH DANCESPORT
55Trương Nguyễn Nguyên Đan2011CLB Năng Khiếu Mầm Xanh Quảng Trị
153Nguyễn Ngọc Bảo Anh2012LUÂN OANH DANCESPORT
154Lê Nguyễn Đông Nghi2011LUÂN OANH DANCESPORT
335Trần Yến Nhi2011TRIỀU TẤN DANCESPORT
155Huỳnh Ngọc Thảo Nhi2011LUÂN OANH DANCESPORT
156Nguyễn Bảo Linh Châu2012LUÂN OANH DANCESPORT
157Trần Ngọc Gia Nghi2012LUÂN OANH DANCESPORT
158Trần Ngọc Yến Vy2012LUÂN OANH DANCESPORT
160Trương Ánh Hồng2011LUÂN OANH DANCESPORT
167Đoàn Lê Hồng Ân2012LUÂN OANH DANCESPORT
170Lê Hoàng Khánh Vy2011LUÂN OANH DANCESPORT
82Trương Nguyễn Thanh Ngân2012DreamDance Chư Sê
292Lê Ngọc Như Quỳnh2012Sao Mai - Kon Tum
293Trần Nguyễn Phương Uyên2012Sao Mai - Kon Tum
274Trần Đặng Thuý Ngân2012Q-Dance Center
275Trần Chính Phúc Uyên2012Q-Dance Center
276Nguyễn Khánh Ngân2011Q-Dance Center
277Hoàng Nguyễn Phương Nhi2011Q-Dance Center
288Đoàn Nguyễn Hà Anh2011Q-Dance Center
179Nguyễn Ngọc Diệp2011LUÂN OANH DANCESPORT
180Nguyễn Lê Bảo Linh2012LUÂN OANH DANCESPORT
181Trần Đặng Thiên Hương2012LUÂN OANH DANCESPORT
182Trần Thị Thu Nguyệt2011LUÂN OANH DANCESPORT
183Nguyễn Ngọc Bảo Ngân2012LUÂN OANH DANCESPORT
186Vũ Nhật Long2012LUÂN OANH DANCESPORT
188Hoàng Khánh Giang2012LUÂN OANH DANCESPORT
189Trần Gia Hân2012LUÂN OANH DANCESPORT
353Trần Cửu Phương Linh2012TRIỀU TẤN DANCESPORT
193Phạm Băng Băng2012LUÂN OANH DANCESPORT
195Nguyễn Ngọc Trúc Quỳnh2012LUÂN OANH DANCESPORT
196Diệp Thanh Trúc2011LUÂN OANH DANCESPORT
198Trần Nhật Như Khuê2011LUÂN OANH DANCESPORT
200Nguyễn Bình Khánh Thy2012LUÂN OANH DANCESPORT
90Lê Nguyễn Hương Giang2011DreamDance Gia Lai
12Nguyễn Bảo Ngọc2011BAN ME DANCE
265Võ Thục Khuê2011PH Dancesport Tam Kỳ
219Lý Hoàng An2012LUÂN OANH DANCESPORT
27Trần Thị Khôi Linh2012Bảo Dance Sport Nghệ An
221Huỳnh Mẫn Nghi2011LUÂN OANH DANCESPORT
28Mai Phương Anh2012Bảo Dance Sport Nghệ An
309Phan Thị Thanh Hoa2011Sao Mai - Kon Tum
ND 43: Hạng FD1 Thiếu nhi 1 Latin - C,J
60Trần Lan Phương2011Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
102Hồ Lê Uyên Kha2012LUÂN OANH DANCESPORT
106Nguyễn Thị Ngân Phi2011LUÂN OANH DANCESPORT
139Nguyễn Hà Bảo Châu2011LUÂN OANH DANCESPORT
147Nguyễn Ngọc Phương Nhi2011LUÂN OANH DANCESPORT
154Lê Nguyễn Đông Nghi2011LUÂN OANH DANCESPORT
335Trần Yến Nhi2011TRIỀU TẤN DANCESPORT
155Huỳnh Ngọc Thảo Nhi2011LUÂN OANH DANCESPORT
156Nguyễn Bảo Linh Châu2012LUÂN OANH DANCESPORT
336Nguyễn Hoàng Ánh Dương2011TRIỀU TẤN DANCESPORT
157Trần Ngọc Gia Nghi2012LUÂN OANH DANCESPORT
341Trương Thân Thảo Nguyên2012TRIỀU TẤN DANCESPORT
160Trương Ánh Hồng2011LUÂN OANH DANCESPORT
348Lê Thủy Tiên2012TRIỀU TẤN DANCESPORT
195Nguyễn Ngọc Trúc Quỳnh2012LUÂN OANH DANCESPORT
201Vũ Ngọc An Nhiên2012LUÂN OANH DANCESPORT
67Nguyễn Uyên Vy2012DHC Dance Đà Nẵng
70Hồ Lê Minh Uyên2012DHC Dance Đà Nẵng
12Nguyễn Bảo Ngọc2011BAN ME DANCE
219Lý Hoàng An2012LUÂN OANH DANCESPORT
27Trần Thị Khôi Linh2012Bảo Dance Sport Nghệ An
28Mai Phương Anh2012Bảo Dance Sport Nghệ An
ND 44: Hạng FD2 Thiếu nhi 1 Latin - C,S
60Trần Lan Phương2011Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
102Hồ Lê Uyên Kha2012LUÂN OANH DANCESPORT
103Lê Hoàng Mai2012LUÂN OANH DANCESPORT
106Nguyễn Thị Ngân Phi2011LUÂN OANH DANCESPORT
132Nguyễn Ngọc Quỳnh Như2011LUÂN OANH DANCESPORT
133Đặng Dương Minh Hà2011LUÂN OANH DANCESPORT
139Nguyễn Hà Bảo Châu2011LUÂN OANH DANCESPORT
147Nguyễn Ngọc Phương Nhi2011LUÂN OANH DANCESPORT
54Phạm Trần Hải Ngân2012CLB Năng Khiếu Mầm Xanh Quảng Trị
55Trương Nguyễn Nguyên Đan2011CLB Năng Khiếu Mầm Xanh Quảng Trị
154Lê Nguyễn Đông Nghi2011LUÂN OANH DANCESPORT
335Trần Yến Nhi2011TRIỀU TẤN DANCESPORT
157Trần Ngọc Gia Nghi2012LUÂN OANH DANCESPORT
160Trương Ánh Hồng2011LUÂN OANH DANCESPORT
319Lê Thị Hà Trang2011Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai
38Nguyễn Kim Ngân2012CLB Lực Thư Dancesport
194Nguyễn Ngọc Đan Khanh2012LUÂN OANH DANCESPORT
195Nguyễn Ngọc Trúc Quỳnh2012LUÂN OANH DANCESPORT
27Trần Thị Khôi Linh2012Bảo Dance Sport Nghệ An
ND 45: Hạng FD3 Thiếu nhi 1 Latin - C,P
103Lê Hoàng Mai2012LUÂN OANH DANCESPORT
106Nguyễn Thị Ngân Phi2011LUÂN OANH DANCESPORT
17Lê Nguyễn Hoài An2012Bảo Dance Sport Nghệ An
85Thái Bảo Trân2012DreamDance Gia Lai
200Nguyễn Bình Khánh Thy2012LUÂN OANH DANCESPORT
201Vũ Ngọc An Nhiên2012LUÂN OANH DANCESPORT
12Nguyễn Bảo Ngọc2011BAN ME DANCE
27Trần Thị Khôi Linh2012Bảo Dance Sport Nghệ An
ND 46: Hạng FC Thiếu nhi 1 Latin - C,R,J
60Trần Lan Phương2011Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
31Nguyễn Ngọc Nguyên My2011CLB BÌNH LIÊN DANCESPORT
32Lê Nguyễn Bảo Châu2011CLB BÌNH LIÊN DANCESPORT
103Lê Hoàng Mai2012LUÂN OANH DANCESPORT
104Võ Trần Phương Linh2011LUÂN OANH DANCESPORT
105Phạm Tuyết San2011LUÂN OANH DANCESPORT
106Nguyễn Thị Ngân Phi2011LUÂN OANH DANCESPORT
127Lê Trương Hồng Đăng2012LUÂN OANH DANCESPORT
130Trần Ngô Hiền Nhi2011LUÂN OANH DANCESPORT
132Nguyễn Ngọc Quỳnh Như2011LUÂN OANH DANCESPORT
335Trần Yến Nhi2011TRIỀU TẤN DANCESPORT
155Huỳnh Ngọc Thảo Nhi2011LUÂN OANH DANCESPORT
336Nguyễn Hoàng Ánh Dương2011TRIỀU TẤN DANCESPORT
157Trần Ngọc Gia Nghi2012LUÂN OANH DANCESPORT
160Trương Ánh Hồng2011LUÂN OANH DANCESPORT
274Trần Đặng Thuý Ngân2012Q-Dance Center
275Trần Chính Phúc Uyên2012Q-Dance Center
277Hoàng Nguyễn Phương Nhi2011Q-Dance Center
279Nguyễn Trần Bảo Trinh2011Q-Dance Center
289Trần Lam Khánh2012Q-Dance Center
197Bùi Ngọc Như Ý2011LUÂN OANH DANCESPORT
199Lê Hà My2012LUÂN OANH DANCESPORT
200Nguyễn Bình Khánh Thy2012LUÂN OANH DANCESPORT
210Trần Thanh Thảo2011LUÂN OANH DANCESPORT
73Dương Bảo Ngọc2011DN DANCESPORT
67Nguyễn Uyên Vy2012DHC Dance Đà Nẵng
70Hồ Lê Minh Uyên2012DHC Dance Đà Nẵng
11Nguyễn Diệp Ngân Bình2011BAN ME DANCE
12Nguyễn Bảo Ngọc2011BAN ME DANCE
219Lý Hoàng An2012LUÂN OANH DANCESPORT
ND 47: Hạng FB Thiếu nhi 1 Latin - S,C,R,J
60Trần Lan Phương2011Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
104Võ Trần Phương Linh2011LUÂN OANH DANCESPORT
105Phạm Tuyết San2011LUÂN OANH DANCESPORT
128Phạm Văn Duy Phú2011LUÂN OANH DANCESPORT
335Trần Yến Nhi2011TRIỀU TẤN DANCESPORT
157Trần Ngọc Gia Nghi2012LUÂN OANH DANCESPORT
194Nguyễn Ngọc Đan Khanh2012LUÂN OANH DANCESPORT
197Bùi Ngọc Như Ý2011LUÂN OANH DANCESPORT
199Lê Hà My2012LUÂN OANH DANCESPORT
201Vũ Ngọc An Nhiên2012LUÂN OANH DANCESPORT
210Trần Thanh Thảo2011LUÂN OANH DANCESPORT
73Dương Bảo Ngọc2011DN DANCESPORT
11Nguyễn Diệp Ngân Bình2011BAN ME DANCE
ND 48: Hạng FA Thiếu nhi 1 Latin - S,C,R,P,J
104Võ Trần Phương Linh2011LUÂN OANH DANCESPORT
121Vương Đức Minh2012LUÂN OANH DANCESPORT
128Phạm Văn Duy Phú2011LUÂN OANH DANCESPORT
318Lê Thị Minh Hằng2012Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai
319Lê Thị Hà Trang2011Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai
85Thái Bảo Trân2012DreamDance Gia Lai
323Trần Nguyễn Tâm Nguyên2011Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai
280Lê Gia Nhi2011Q-Dance Center
193Phạm Băng Băng2012LUÂN OANH DANCESPORT
194Nguyễn Ngọc Đan Khanh2012LUÂN OANH DANCESPORT
196Diệp Thanh Trúc2011LUÂN OANH DANCESPORT
197Bùi Ngọc Như Ý2011LUÂN OANH DANCESPORT
67Nguyễn Uyên Vy2012DHC Dance Đà Nẵng
70Hồ Lê Minh Uyên2012DHC Dance Đà Nẵng
11Nguyễn Diệp Ngân Bình2011BAN ME DANCE
12Nguyễn Bảo Ngọc2011BAN ME DANCE
ND 49: Hạng E1 Thiếu nhi 2 Latin - C
119Lê Khắc Gia Bảo2010Diệp Thanh Trúc2011LUÂN OANH DANCESPORT
330Võ Hoàng Hà2009Nguyễn Hoàng Ánh Dương2011TRIỀU TẤN DANCESPORT
272Phan Trung Nguyên2013Võ Quỳnh Anh2012Q-Dance Center
273Lê Trần Bảo Thiên2012Phạm Nữ Hoàng Linh2013Q-Dance Center
393Đặng Nhật Minh2009Vũ Thị Thanh Thảo2010TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
ND 50: Hạng E2 Thiếu nhi 2 Latin - R
118Phạm Văn Duy Phú2011Nguyễn Ngọc Đan Khanh2012LUÂN OANH DANCESPORT
119Lê Khắc Gia Bảo2010Diệp Thanh Trúc2011LUÂN OANH DANCESPORT
330Võ Hoàng Hà2009Nguyễn Hoàng Ánh Dương2011TRIỀU TẤN DANCESPORT
393Đặng Nhật Minh2009Vũ Thị Thanh Thảo2010TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
ND 51: Hạng E3 Thiếu nhi 2 Latin - J
117Vương Đức Minh2012Phạm Băng Băng2012LUÂN OANH DANCESPORT
118Phạm Văn Duy Phú2011Nguyễn Ngọc Đan Khanh2012LUÂN OANH DANCESPORT
393Đặng Nhật Minh2009Vũ Thị Thanh Thảo2010TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
ND 54: Hạng D Thiếu nhi 2 Latin - C,R
117Vương Đức Minh2012Phạm Băng Băng2012LUÂN OANH DANCESPORT
330Võ Hoàng Hà2009Nguyễn Hoàng Ánh Dương2011TRIỀU TẤN DANCESPORT
393Đặng Nhật Minh2009Vũ Thị Thanh Thảo2010TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
ND 55: Hạng D1 Thiếu nhi 2 Latin - C,J
117Vương Đức Minh2012Phạm Băng Băng2012LUÂN OANH DANCESPORT
119Lê Khắc Gia Bảo2010Diệp Thanh Trúc2011LUÂN OANH DANCESPORT
393Đặng Nhật Minh2009Vũ Thị Thanh Thảo2010TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
ND 58: Hạng C Thiếu nhi 2 Latin - C,R,J
119Lê Khắc Gia Bảo2010Diệp Thanh Trúc2011LUÂN OANH DANCESPORT
393Đặng Nhật Minh2009Vũ Thị Thanh Thảo2010TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
268Nguyễn Trần An Phú2013Trần Thiên Thuỳ Anh2013PH Dancesport Tam Kỳ
ND 60: Hạng A Thiếu nhi 2 Latin - S,C,R,P,J
117Vương Đức Minh2012Phạm Băng Băng2012LUÂN OANH DANCESPORT
118Phạm Văn Duy Phú2011Nguyễn Ngọc Đan Khanh2012LUÂN OANH DANCESPORT
119Lê Khắc Gia Bảo2010Diệp Thanh Trúc2011LUÂN OANH DANCESPORT
ND 61: Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin - C
104Võ Trần Phương Linh2011LUÂN OANH DANCESPORT
123Lê Khắc Gia Bảo2010LUÂN OANH DANCESPORT
133Đặng Dương Minh Hà2011LUÂN OANH DANCESPORT
135Lê Võ Quỳnh Như2010LUÂN OANH DANCESPORT
334Ngô Thị Thủy Tiên2010TRIỀU TẤN DANCESPORT
158Trần Ngọc Yến Vy2012LUÂN OANH DANCESPORT
166Phan Trần Khánh Ngân2010LUÂN OANH DANCESPORT
77Nguyễn Vũ Ngọc Hân2010DreamDance Chư Sê
78Dương Thị Đoan Trang2010DreamDance Chư Sê
91Trần Phan Bảo Ngọc2009DreamDance KBang
92Hồ Ngọc Thủy Tiên2010DreamDance KBang
93Tô Tuệ Dĩnh2009DreamDance KBang
94Lưu Lê Thùy Vy2009DreamDance KBang
305Phạm Trà My2010Sao Mai - Kon Tum
282Lê Trần Hạ Nhi2010Q-Dance Center
283Dương Lê Ngân Hà2011Q-Dance Center
284Nguyễn Bảo Ngọc2009Q-Dance Center
350Phạm Thị Diệu Thúy2010TRIỀU TẤN DANCESPORT
351Từ Lưu Khánh Huyền2010TRIỀU TẤN DANCESPORT
352Phạm Ngọc Hương Giang2010TRIỀU TẤN DANCESPORT
196Diệp Thanh Trúc2011LUÂN OANH DANCESPORT
204Nguyễn Ngọc Hương Giang2010LUÂN OANH DANCESPORT
206Đinh Lê Tâm Khánh2009LUÂN OANH DANCESPORT
394Vũ Thị Thanh Thảo2010TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
261Lê Ngọc An Kỳ2009PH Dancesport Tam Kỳ
263Trịnh Thuý Hiền2009PH Dancesport Tam Kỳ
264Lê Phương Anh2010PH Dancesport Tam Kỳ
220Lê Nguyễn Thục Linh2010LUÂN OANH DANCESPORT
221Huỳnh Mẫn Nghi2011LUÂN OANH DANCESPORT
28Mai Phương Anh2012Bảo Dance Sport Nghệ An
ND 62: Hạng F2 Thiếu nhi 2 Latin - R
104Võ Trần Phương Linh2011LUÂN OANH DANCESPORT
374Cổ Ngọc Như Thảo2011Trung tâm âm nhạc Bảo Yến
375Lưu Nguyễn Bình Lam2011Trung tâm âm nhạc Bảo Yến
377Mai Nguyễn Hà My2011Trung tâm âm nhạc Bảo Yến
378Nguyễn Ngọc Bảo Hân2011Trung tâm âm nhạc Bảo Yến
135Lê Võ Quỳnh Như2010LUÂN OANH DANCESPORT
158Trần Ngọc Yến Vy2012LUÂN OANH DANCESPORT
159Trần Phương Nghi2009LUÂN OANH DANCESPORT
161Nguyễn Hoàng Ánh Dương2012LUÂN OANH DANCESPORT
162Hoàng Nguyễn Khánh An2012LUÂN OANH DANCESPORT
166Phan Trần Khánh Ngân2010LUÂN OANH DANCESPORT
172Nguyễn Hiền Anh2009LUÂN OANH DANCESPORT
77Nguyễn Vũ Ngọc Hân2010DreamDance Chư Sê
78Dương Thị Đoan Trang2010DreamDance Chư Sê
282Lê Trần Hạ Nhi2010Q-Dance Center
284Nguyễn Bảo Ngọc2009Q-Dance Center
350Phạm Thị Diệu Thúy2010TRIỀU TẤN DANCESPORT
351Từ Lưu Khánh Huyền2010TRIỀU TẤN DANCESPORT
352Phạm Ngọc Hương Giang2010TRIỀU TẤN DANCESPORT
390Phan Minh Nguyên2010Trường Tiểu học Trần Văn Ơn
202Lê Nguyễn Tường Vy2010LUÂN OANH DANCESPORT
203Hà Phan Bách Hợp2010LUÂN OANH DANCESPORT
204Nguyễn Ngọc Hương Giang2010LUÂN OANH DANCESPORT
207Lê Nguyễn Hương Mai2010LUÂN OANH DANCESPORT
394Vũ Thị Thanh Thảo2010TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
261Lê Ngọc An Kỳ2009PH Dancesport Tam Kỳ
264Lê Phương Anh2010PH Dancesport Tam Kỳ
220Lê Nguyễn Thục Linh2010LUÂN OANH DANCESPORT
221Huỳnh Mẫn Nghi2011LUÂN OANH DANCESPORT
28Mai Phương Anh2012Bảo Dance Sport Nghệ An
ND 63: Hạng F3 Thiếu nhi 2 Latin - J
104Võ Trần Phương Linh2011LUÂN OANH DANCESPORT
165Nguyễn Phạm Minh Ngọc2010LUÂN OANH DANCESPORT
261Lê Ngọc An Kỳ2009PH Dancesport Tam Kỳ
262Võ Thục Nghi2009PH Dancesport Tam Kỳ
264Lê Phương Anh2010PH Dancesport Tam Kỳ
ND 64: Hạng F4 Thiếu nhi 2 Latin - S
104Võ Trần Phương Linh2011LUÂN OANH DANCESPORT
165Nguyễn Phạm Minh Ngọc2010LUÂN OANH DANCESPORT
320Đỗ Ngọc Hân2010Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai
77Nguyễn Vũ Ngọc Hân2010DreamDance Chư Sê
ND 65: Hạng F5 Thiếu nhi 2 Latin - P
104Võ Trần Phương Linh2011LUÂN OANH DANCESPORT
281Hoàng Ngọc Bảo Châu2013Q-Dance Center
206Đinh Lê Tâm Khánh2009LUÂN OANH DANCESPORT
264Lê Phương Anh2010PH Dancesport Tam Kỳ
27Trần Thị Khôi Linh2012Bảo Dance Sport Nghệ An
ND 66: Hạng FD Thiếu nhi 2 Latin - C,R
105Phạm Tuyết San2011LUÂN OANH DANCESPORT
373Nguyễn Trần Trúc Ly2011Trung tâm âm nhạc Bảo Yến
133Đặng Dương Minh Hà2011LUÂN OANH DANCESPORT
135Lê Võ Quỳnh Như2010LUÂN OANH DANCESPORT
334Ngô Thị Thủy Tiên2010TRIỀU TẤN DANCESPORT
156Nguyễn Bảo Linh Châu2012LUÂN OANH DANCESPORT
165Nguyễn Phạm Minh Ngọc2010LUÂN OANH DANCESPORT
166Phan Trần Khánh Ngân2010LUÂN OANH DANCESPORT
171Lê Phạm Hoàng Ngân2010LUÂN OANH DANCESPORT
172Nguyễn Hiền Anh2009LUÂN OANH DANCESPORT
78Dương Thị Đoan Trang2010DreamDance Chư Sê
91Trần Phan Bảo Ngọc2009DreamDance KBang
92Hồ Ngọc Thủy Tiên2010DreamDance KBang
93Tô Tuệ Dĩnh2009DreamDance KBang
94Lưu Lê Thùy Vy2009DreamDance KBang
295Phan Hoàng Kim Ngọc2010Sao Mai - Kon Tum
184Lê Gia Linh2010LUÂN OANH DANCESPORT
350Phạm Thị Diệu Thúy2010TRIỀU TẤN DANCESPORT
351Từ Lưu Khánh Huyền2010TRIỀU TẤN DANCESPORT
390Phan Minh Nguyên2010Trường Tiểu học Trần Văn Ơn
202Lê Nguyễn Tường Vy2010LUÂN OANH DANCESPORT
203Hà Phan Bách Hợp2010LUÂN OANH DANCESPORT
204Nguyễn Ngọc Hương Giang2010LUÂN OANH DANCESPORT
308Đỗ Hoàng Hải Yến2009Sao Mai - Kon Tum
261Lê Ngọc An Kỳ2009PH Dancesport Tam Kỳ
263Trịnh Thuý Hiền2009PH Dancesport Tam Kỳ
220Lê Nguyễn Thục Linh2010LUÂN OANH DANCESPORT
360Võ Hoàng Hà2009TRIỀU TẤN DANCESPORT
221Huỳnh Mẫn Nghi2011LUÂN OANH DANCESPORT
ND 67: Hạng FD1 Thiếu nhi 2 Latin - C,J
105Phạm Tuyết San2011LUÂN OANH DANCESPORT
165Nguyễn Phạm Minh Ngọc2010LUÂN OANH DANCESPORT
314Nguyễn Bảo Ngọc2009Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai
207Lê Nguyễn Hương Mai2010LUÂN OANH DANCESPORT
68Cao Thanh Ngọc2011DHC Dance Đà Nẵng
69Hồ Lê Minh Châu2009DHC Dance Đà Nẵng
261Lê Ngọc An Kỳ2009PH Dancesport Tam Kỳ
264Lê Phương Anh2010PH Dancesport Tam Kỳ
ND 68: Hạng FD2 Thiếu nhi 2 Latin - C,S
105Phạm Tuyết San2011LUÂN OANH DANCESPORT
109Đoàn Vũ Tú Anh2010LUÂN OANH DANCESPORT
314Nguyễn Bảo Ngọc2009Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai
91Trần Phan Bảo Ngọc2009DreamDance KBang
92Hồ Ngọc Thủy Tiên2010DreamDance KBang
93Tô Tuệ Dĩnh2009DreamDance KBang
94Lưu Lê Thùy Vy2009DreamDance KBang
207Lê Nguyễn Hương Mai2010LUÂN OANH DANCESPORT
ND 69: Hạng FD3 Thiếu nhi 2 Latin - C,P
105Phạm Tuyết San2011LUÂN OANH DANCESPORT
109Đoàn Vũ Tú Anh2010LUÂN OANH DANCESPORT
210Trần Thanh Thảo2011LUÂN OANH DANCESPORT
264Lê Phương Anh2010PH Dancesport Tam Kỳ
33Nguyễn Thanh Ngọc Hân2010CLB BÌNH LIÊN DANCESPORT
ND 70: Hạng FC Thiếu nhi 2 Latin - C,R,J
29Đinh Hà Trà My2010CLB BÌNH LIÊN DANCESPORT
105Phạm Tuyết San2011LUÂN OANH DANCESPORT
106Nguyễn Thị Ngân Phi2011LUÂN OANH DANCESPORT
109Đoàn Vũ Tú Anh2010LUÂN OANH DANCESPORT
165Nguyễn Phạm Minh Ngọc2010LUÂN OANH DANCESPORT
92Hồ Ngọc Thủy Tiên2010DreamDance KBang
93Tô Tuệ Dĩnh2009DreamDance KBang
94Lưu Lê Thùy Vy2009DreamDance KBang
206Đinh Lê Tâm Khánh2009LUÂN OANH DANCESPORT
207Lê Nguyễn Hương Mai2010LUÂN OANH DANCESPORT
68Cao Thanh Ngọc2011DHC Dance Đà Nẵng
69Hồ Lê Minh Châu2009DHC Dance Đà Nẵng
264Lê Phương Anh2010PH Dancesport Tam Kỳ
ND 71: Hạng FB Thiếu nhi 2 Latin - S,C,R,J
29Đinh Hà Trà My2010CLB BÌNH LIÊN DANCESPORT
106Nguyễn Thị Ngân Phi2011LUÂN OANH DANCESPORT
314Nguyễn Bảo Ngọc2009Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai
91Trần Phan Bảo Ngọc2009DreamDance KBang
92Hồ Ngọc Thủy Tiên2010DreamDance KBang
93Tô Tuệ Dĩnh2009DreamDance KBang
94Lưu Lê Thùy Vy2009DreamDance KBang
206Đinh Lê Tâm Khánh2009LUÂN OANH DANCESPORT
ND 72: Hạng FA Thiếu nhi 2 Latin - S,C,R,P,J
123Lê Khắc Gia Bảo2010LUÂN OANH DANCESPORT
314Nguyễn Bảo Ngọc2009Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai
320Đỗ Ngọc Hân2010Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai
322Nguyễn Ngọc Trâm Anh2009Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai
206Đinh Lê Tâm Khánh2009LUÂN OANH DANCESPORT
208Phạm Tường Ngân2009LUÂN OANH DANCESPORT
209Lê Quỳnh Như2009LUÂN OANH DANCESPORT
68Cao Thanh Ngọc2011DHC Dance Đà Nẵng
69Hồ Lê Minh Châu2009DHC Dance Đà Nẵng
ND 73: Hạng E1 Thiếu niên 1 Latin - C
115Hoàng Cao Kim Trường2008Hồ Ngọc Phương Thảo2008LUÂN OANH DANCESPORT
116Nguyễn Văn Song Toàn2008Dương Vân Lan2008LUÂN OANH DANCESPORT
328Võ Hoàng Hà2009Lê Huy Khánh Vy2008TRIỀU TẤN DANCESPORT
ND 74: Hạng E2 Thiếu niên 1 Latin - R
115Hoàng Cao Kim Trường2008Hồ Ngọc Phương Thảo2008LUÂN OANH DANCESPORT
116Nguyễn Văn Song Toàn2008Dương Vân Lan2008LUÂN OANH DANCESPORT
ND 78: Hạng D Thiếu niên 1 Latin - C,R
115Hoàng Cao Kim Trường2008Hồ Ngọc Phương Thảo2008LUÂN OANH DANCESPORT
116Nguyễn Văn Song Toàn2008Dương Vân Lan2008LUÂN OANH DANCESPORT
120Vương Đức Thành2008Trần Ngọc Phương Trinh2008LUÂN OANH DANCESPORT
ND 82: Hạng C Thiếu niên 1 Latin - C,R,J
310Nguyễn Thế Huy2007Tạ Liên Giang2008Sở VH&TT Tp Đà Nẵng
116Nguyễn Văn Song Toàn2008Dương Vân Lan2008LUÂN OANH DANCESPORT
120Vương Đức Thành2008Trần Ngọc Phương Trinh2008LUÂN OANH DANCESPORT
ND 85: Hạng F1 Thiếu niên 1 Latin - C
98Phạm Minh Thư2007Hoàng Sỹ Dancesport
34Bùi Dương Cát Tiên2007CLB Lan Trần Đà Nẵng
35Nguyễn Kim Anh Thư2008CLB Lan Trần Đà Nẵng
14Nguyễn Đỗ Nguyệt Anh2008Bảo Dance Sport Nghệ An
144Ngô Thiên Hoàng Anh2007LUÂN OANH DANCESPORT
332Phạm Phương Bảo Thy2007TRIỀU TẤN DANCESPORT
298Lê Nguyễn Bảo Quyên2008Sao Mai - Kon Tum
299Nguyễn Thị Thùy Dung2007Sao Mai - Kon Tum
300Nguyễn Thị Khánh Ly2007Sao Mai - Kon Tum
301Nguyễn Ngọc Yến Nhi2008Sao Mai - Kon Tum
350Phạm Thị Diệu Thúy2010TRIỀU TẤN DANCESPORT
351Từ Lưu Khánh Huyền2010TRIỀU TẤN DANCESPORT
ND 86: Hạng F2 Thiếu niên 1 Latin - R
98Phạm Minh Thư2007Hoàng Sỹ Dancesport
34Bùi Dương Cát Tiên2007CLB Lan Trần Đà Nẵng
35Nguyễn Kim Anh Thư2008CLB Lan Trần Đà Nẵng
14Nguyễn Đỗ Nguyệt Anh2008Bảo Dance Sport Nghệ An
144Ngô Thiên Hoàng Anh2007LUÂN OANH DANCESPORT
159Trần Phương Nghi2009LUÂN OANH DANCESPORT
352Phạm Ngọc Hương Giang2010TRIỀU TẤN DANCESPORT
ND 87: Hạng F3 Thiếu niên 1 Latin - J
14Nguyễn Đỗ Nguyệt Anh2008Bảo Dance Sport Nghệ An
332Phạm Phương Bảo Thy2007TRIỀU TẤN DANCESPORT
314Nguyễn Bảo Ngọc2009Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai
ND 88: Hạng F4 Thiếu niên 1 Latin - S
14Nguyễn Đỗ Nguyệt Anh2008Bảo Dance Sport Nghệ An
322Nguyễn Ngọc Trâm Anh2009Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai
ND 89: Hạng F5 Thiếu niên 1 Latin - P
14Nguyễn Đỗ Nguyệt Anh2008Bảo Dance Sport Nghệ An
314Nguyễn Bảo Ngọc2009Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai
322Nguyễn Ngọc Trâm Anh2009Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai
ND 90: Hạng FD Thiếu niên 1 Latin - C,R
98Phạm Minh Thư2007Hoàng Sỹ Dancesport
34Bùi Dương Cát Tiên2007CLB Lan Trần Đà Nẵng
35Nguyễn Kim Anh Thư2008CLB Lan Trần Đà Nẵng
306Trần Hoàng Nhi2008Sao Mai - Kon Tum
307Nguyễn Thị Huệ Thương2007Sao Mai - Kon Tum
ND 91: Hạng FD1 Thiếu niên 1 Latin - C,J
122Vương Đức Thành2008LUÂN OANH DANCESPORT
144Ngô Thiên Hoàng Anh2007LUÂN OANH DANCESPORT
332Phạm Phương Bảo Thy2007TRIỀU TẤN DANCESPORT
ND 92: Hạng FD2 Thiếu niên 1 Latin - C,S
122Vương Đức Thành2008LUÂN OANH DANCESPORT
14Nguyễn Đỗ Nguyệt Anh2008Bảo Dance Sport Nghệ An
333Lê Huy Khánh Vy2008TRIỀU TẤN DANCESPORT
317Lê Phương Thảo2008Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai
ND 93: Hạng FD3 Thiếu niên 1 Latin - C,P
14Nguyễn Đỗ Nguyệt Anh2008Bảo Dance Sport Nghệ An
43Nguyễn Phúc Ân2009CLB Lực Thư Dancesport
ND 94: Hạng FC Thiếu niên 1 Latin - C,R,J
122Vương Đức Thành2008LUÂN OANH DANCESPORT
332Phạm Phương Bảo Thy2007TRIỀU TẤN DANCESPORT
333Lê Huy Khánh Vy2008TRIỀU TẤN DANCESPORT
387Trần Xuân Nghi2008Trường THCS Trưng Vương
46Trần Lê Quỳnh Anh2009CLB Lực Thư Dancesport
205Nguyễn Phạm Như Ngọc2008LUÂN OANH DANCESPORT
22Lê Xuân Mai2008Bảo Dance Sport Nghệ An
208Phạm Tường Ngân2009LUÂN OANH DANCESPORT
211Dương Vân Lan2008LUÂN OANH DANCESPORT
ND 95: Hạng FB Thiếu niên 1 Latin - S,C,R,J
122Vương Đức Thành2008LUÂN OANH DANCESPORT
333Lê Huy Khánh Vy2008TRIỀU TẤN DANCESPORT
317Lê Phương Thảo2008Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai
205Nguyễn Phạm Như Ngọc2008LUÂN OANH DANCESPORT
22Lê Xuân Mai2008Bảo Dance Sport Nghệ An
208Phạm Tường Ngân2009LUÂN OANH DANCESPORT
209Lê Quỳnh Như2009LUÂN OANH DANCESPORT
211Dương Vân Lan2008LUÂN OANH DANCESPORT
324La Gia Hân2009Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai
ND 96: Hạng FA Thiếu niên 1 Latin - S,C,R,P,J
316Trần Nguyễn Hoàng Diệu2007Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai
317Lê Phương Thảo2008Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai
322Nguyễn Ngọc Trâm Anh2009Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai
22Lê Xuân Mai2008Bảo Dance Sport Nghệ An
206Đinh Lê Tâm Khánh2009LUÂN OANH DANCESPORT
209Lê Quỳnh Như2009LUÂN OANH DANCESPORT
211Dương Vân Lan2008LUÂN OANH DANCESPORT
212Tạ Liên Giang2008LUÂN OANH DANCESPORT
324La Gia Hân2009Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai
ND 108: Hạng A Thiếu niên 2 Latin - S,C,R,P,J
310Nguyễn Thế Huy2007Tạ Liên Giang2008Sở VH&TT Tp Đà Nẵng
269Hoàng Nguyễn Thái Sơn2006Lê Thị Lệ Hằng2005Q-Dance Center
ND 109: Hạng F1 Thiếu niên 2 Latin - C
97Đoàn Hồ Hoàng Mai2005Hoàng Sỹ Dancesport
34Bùi Dương Cát Tiên2007CLB Lan Trần Đà Nẵng
35Nguyễn Kim Anh Thư2008CLB Lan Trần Đà Nẵng
302Lê Thị Minh Ngọc2006Sao Mai - Kon Tum
22Lê Xuân Mai2008Bảo Dance Sport Nghệ An
ND 110: Hạng F2 Thiếu niên 2 Latin - R
97Đoàn Hồ Hoàng Mai2005Hoàng Sỹ Dancesport
34Bùi Dương Cát Tiên2007CLB Lan Trần Đà Nẵng
35Nguyễn Kim Anh Thư2008CLB Lan Trần Đà Nẵng
22Lê Xuân Mai2008Bảo Dance Sport Nghệ An
ND 111: Hạng F3 Thiếu niên 2 Latin - J
91Trần Phan Bảo Ngọc2009DreamDance KBang
205Nguyễn Phạm Như Ngọc2008LUÂN OANH DANCESPORT
22Lê Xuân Mai2008Bảo Dance Sport Nghệ An
ND 112: Hạng F4 Thiếu niên 2 Latin - S
316Trần Nguyễn Hoàng Diệu2007Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai
22Lê Xuân Mai2008Bảo Dance Sport Nghệ An
206Đinh Lê Tâm Khánh2009LUÂN OANH DANCESPORT
207Lê Nguyễn Hương Mai2010LUÂN OANH DANCESPORT
ND 113: Hạng F5 Thiếu niên 2 Latin - P
314Nguyễn Bảo Ngọc2009Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai
22Lê Xuân Mai2008Bảo Dance Sport Nghệ An
ND 114: Hạng FD Thiếu niên 2 Latin - C,R
97Đoàn Hồ Hoàng Mai2005Hoàng Sỹ Dancesport
384Nguyễn Trần Uyên Nhi2007Trường THCS Trưng Vương
34Bùi Dương Cát Tiên2007CLB Lan Trần Đà Nẵng
35Nguyễn Kim Anh Thư2008CLB Lan Trần Đà Nẵng
ND 115: Hạng FD1 Thiếu niên 2 Latin - C,J
124Nguyễn Văn Song Toàn2008LUÂN OANH DANCESPORT
329Châu Hồ Thùy Dương2005TRIỀU TẤN DANCESPORT
144Ngô Thiên Hoàng Anh2007LUÂN OANH DANCESPORT
ND 116: Hạng FD2 Thiếu niên 2 Latin - C,S
329Châu Hồ Thùy Dương2005TRIỀU TẤN DANCESPORT
144Ngô Thiên Hoàng Anh2007LUÂN OANH DANCESPORT
316Trần Nguyễn Hoàng Diệu2007Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai
209Lê Quỳnh Như2009LUÂN OANH DANCESPORT
ND 117: Hạng FD3 Thiếu niên 2 Latin - C,P
317Lê Phương Thảo2008Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai
209Lê Quỳnh Như2009LUÂN OANH DANCESPORT
264Lê Phương Anh2010PH Dancesport Tam Kỳ
ND 118: Hạng FC Thiếu niên 2 Latin - C,R,J
124Nguyễn Văn Song Toàn2008LUÂN OANH DANCESPORT
14Nguyễn Đỗ Nguyệt Anh2008Bảo Dance Sport Nghệ An
329Châu Hồ Thùy Dương2005TRIỀU TẤN DANCESPORT
316Trần Nguyễn Hoàng Diệu2007Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai
209Lê Quỳnh Như2009LUÂN OANH DANCESPORT
ND 119: Hạng FB Thiếu niên 2 Latin - S,C,R,J
14Nguyễn Đỗ Nguyệt Anh2008Bảo Dance Sport Nghệ An
385Nguyễn Ngọc Minh Châu2008Trường THCS Trưng Vương
208Phạm Tường Ngân2009LUÂN OANH DANCESPORT
324La Gia Hân2009Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai
ND 120: Hạng FA Thiếu niên 2 Latin - S,C,R,P,J
14Nguyễn Đỗ Nguyệt Anh2008Bảo Dance Sport Nghệ An
316Trần Nguyễn Hoàng Diệu2007Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai
208Phạm Tường Ngân2009LUÂN OANH DANCESPORT
324La Gia Hân2009Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai
ND 121: Hạng E1 U21 Latin - C
310Nguyễn Thế Huy2007Tạ Liên Giang2008Sở VH&TT Tp Đà Nẵng
63Nguyễn Văn Thời2003Phạm Thị Thiên Trang2006Cung VHTT Thanh niên HP
ND 122: Hạng E2 U21 Latin - R
310Nguyễn Thế Huy2007Tạ Liên Giang2008Sở VH&TT Tp Đà Nẵng
63Nguyễn Văn Thời2003Phạm Thị Thiên Trang2006Cung VHTT Thanh niên HP
ND 124: Hạng E4 U21 Latin - S
116Nguyễn Văn Song Toàn2008Dương Vân Lan2008LUÂN OANH DANCESPORT
63Nguyễn Văn Thời2003Phạm Thị Thiên Trang2006Cung VHTT Thanh niên HP
ND 126: Hạng D U21 Latin - C,R
116Nguyễn Văn Song Toàn2008Dương Vân Lan2008LUÂN OANH DANCESPORT
120Vương Đức Thành2008Trần Ngọc Phương Trinh2008LUÂN OANH DANCESPORT
63Nguyễn Văn Thời2003Phạm Thị Thiên Trang2006Cung VHTT Thanh niên HP
ND 130: Hạng C U21 Latin - C,R,J
310Nguyễn Thế Huy2007Tạ Liên Giang2008Sở VH&TT Tp Đà Nẵng
120Vương Đức Thành2008Trần Ngọc Phương Trinh2008LUÂN OANH DANCESPORT
269Hoàng Nguyễn Thái Sơn2006Lê Thị Lệ Hằng2005Q-Dance Center
ND 132: Hạng A U21 Latin - S,C,R,P,J
310Nguyễn Thế Huy2007Tạ Liên Giang2008Sở VH&TT Tp Đà Nẵng
269Hoàng Nguyễn Thái Sơn2006Lê Thị Lệ Hằng2005Q-Dance Center
ND 133: Hạng F1 U21 Latin - C
97Đoàn Hồ Hoàng Mai2005Hoàng Sỹ Dancesport
108Phạm Trâm Anh2007LUÂN OANH DANCESPORT
329Châu Hồ Thùy Dương2005TRIỀU TẤN DANCESPORT
ND 134: Hạng F2 U21 Latin - R
97Đoàn Hồ Hoàng Mai2005Hoàng Sỹ Dancesport
108Phạm Trâm Anh2007LUÂN OANH DANCESPORT
48Nguyễn Thị Loan Phương2008CLB Lực Thư Dancesport
ND 138: Hạng FD U21 Latin - C,R
97Đoàn Hồ Hoàng Mai2005Hoàng Sỹ Dancesport
383Lê Hiền Mai2007Trường THCS Trưng Vương
ND 143: Hạng FB U21 Latin - S,C,R,J
47Phạm Phương Ly2008CLB Lực Thư Dancesport
211Dương Vân Lan2008LUÂN OANH DANCESPORT
212Tạ Liên Giang2008LUÂN OANH DANCESPORT
ND 144: Hạng FA U21 Latin - S,C,R,P,J
317Lê Phương Thảo2008Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai
211Dương Vân Lan2008LUÂN OANH DANCESPORT
212Tạ Liên Giang2008LUÂN OANH DANCESPORT
ND 145: Hạng E1 Người lớn Latin - C
326Phan Hoàng Nam1998Nguyễn Ngô Thị Ngọc Châu1992TRIỀU TẤN DANCESPORT
327Trần Tấn Quang1997Châu Hồ Thùy Dương2005TRIỀU TẤN DANCESPORT
75Lê Quý Ân Đức1970Nguyễn Thị Kim Thoa1985DN DANCESPORT
ND 146: Hạng E2 Người lớn Latin - R
326Phan Hoàng Nam1998Nguyễn Ngô Thị Ngọc Châu1992TRIỀU TẤN DANCESPORT
63Nguyễn Văn Thời2003Phạm Thị Thiên Trang2006Cung VHTT Thanh niên HP
75Lê Quý Ân Đức1970Nguyễn Thị Kim Thoa1985DN DANCESPORT
ND 150: Hạng S1 Người lớn Latin - C
326Phan Hoàng Nam1998Nguyễn Ngô Thị Ngọc Châu1992TRIỀU TẤN DANCESPORT
327Trần Tấn Quang1997Châu Hồ Thùy Dương2005TRIỀU TẤN DANCESPORT
63Nguyễn Văn Thời2003Phạm Thị Thiên Trang2006Cung VHTT Thanh niên HP
74Lê Quý Ân Đức1970Nguyễn Thị Quỳnh Như1983DN DANCESPORT
ND 151: Hạng S2 Người lớn Latin - R
326Phan Hoàng Nam1998Nguyễn Ngô Thị Ngọc Châu1992TRIỀU TẤN DANCESPORT
63Nguyễn Văn Thời2003Phạm Thị Thiên Trang2006Cung VHTT Thanh niên HP
74Lê Quý Ân Đức1970Nguyễn Thị Quỳnh Như1983DN DANCESPORT
ND 153: Hạng S4 Người lớn Latin - S
63Nguyễn Văn Thời2003Phạm Thị Thiên Trang2006Cung VHTT Thanh niên HP
312Lê Hoàng Tây1993Nguyễn Ngọc Băng Trâm1991Sở VH&TT Tp Đà Nẵng
ND 155: Hạng D Người lớn Latin - C,R
326Phan Hoàng Nam1998Nguyễn Ngô Thị Ngọc Châu1992TRIỀU TẤN DANCESPORT
327Trần Tấn Quang1997Châu Hồ Thùy Dương2005TRIỀU TẤN DANCESPORT
269Hoàng Nguyễn Thái Sơn2006Lê Thị Lệ Hằng2005Q-Dance Center
75Lê Quý Ân Đức1970Nguyễn Thị Kim Thoa1985DN DANCESPORT
ND 157: Hạng B Người lớn Latin - S,C,R,J
74Lê Quý Ân Đức1970Nguyễn Thị Quỳnh Như1983DN DANCESPORT
312Lê Hoàng Tây1993Nguyễn Ngọc Băng Trâm1991Sở VH&TT Tp Đà Nẵng
313Nguyễn Thanh Liêm2000Võ Thị Thanh Ngân2003Sở VH&TT Tp Đà Nẵng
ND 158: Hạng A Người lớn Latin - (S),C,R,P,(J)
310Nguyễn Thế Huy2007Tạ Liên Giang2008Sở VH&TT Tp Đà Nẵng
269Hoàng Nguyễn Thái Sơn2006Lê Thị Lệ Hằng2005Q-Dance Center
63Nguyễn Văn Thời2003Phạm Thị Thiên Trang2006Cung VHTT Thanh niên HP
325Nguyễn Tuấn Đạt1995Hoàng Minh Ánh2003Sở Văn Hóa Thể Thao Hà nội
313Nguyễn Thanh Liêm2000Võ Thị Thanh Ngân2003Sở VH&TT Tp Đà Nẵng
ND 159: Hạng F1 Người lớn Latin - C
112Nguyễn Dương Phương Thuý2007LUÂN OANH DANCESPORT
383Lê Hiền Mai2007Trường THCS Trưng Vương
384Nguyễn Trần Uyên Nhi2007Trường THCS Trưng Vương
ND 160: Hạng F2 Người lớn Latin - R
112Nguyễn Dương Phương Thuý2007LUÂN OANH DANCESPORT
383Lê Hiền Mai2007Trường THCS Trưng Vương
384Nguyễn Trần Uyên Nhi2007Trường THCS Trưng Vương
ND 161: Hạng FD Người lớn Latin - C,R
112Nguyễn Dương Phương Thuý2007LUÂN OANH DANCESPORT
385Nguyễn Ngọc Minh Châu2008Trường THCS Trưng Vương
316Trần Nguyễn Hoàng Diệu2007Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai
ND 162: Hạng E1 Trung niên 1 Latin - C
192Trần Lâm1969Nguyễn Thị Ngọc Lành1968LUÂN OANH DANCESPORT
75Lê Quý Ân Đức1970Nguyễn Thị Kim Thoa1985DN DANCESPORT
ND 163: Hạng E2 Trung niên 1 Latin - R
192Trần Lâm1969Nguyễn Thị Ngọc Lành1968LUÂN OANH DANCESPORT
75Lê Quý Ân Đức1970Nguyễn Thị Kim Thoa1985DN DANCESPORT
367Lê Văn Minh1948Trương Thị Thanh Phước1961Trung tâm VHTT và Thể Thao Liên Chiểu
368Trà Quốc Khanh1959Nguyễn Thị Xuân1956Trung tâm VHTT và Thể Thao Liên Chiểu
ND 167: Hạng D Trung niên 1 Latin - C,R
192Trần Lâm1969Nguyễn Thị Ngọc Lành1968LUÂN OANH DANCESPORT
75Lê Quý Ân Đức1970Nguyễn Thị Kim Thoa1985DN DANCESPORT
ND 172: Hạng E2 Trung niên 2 Latin - R
192Trần Lâm1969Nguyễn Thị Ngọc Lành1968LUÂN OANH DANCESPORT
367Lê Văn Minh1948Trương Thị Thanh Phước1961Trung tâm VHTT và Thể Thao Liên Chiểu
368Trà Quốc Khanh1959Nguyễn Thị Xuân1956Trung tâm VHTT và Thể Thao Liên Chiểu
ND 223: Hạng F1 Nhi đồng Standard - W
86Phan Nguyễn Tú Uyên2013DreamDance Gia Lai
87Nguyễn Minh Hạnh2013DreamDance Gia Lai
88Nguyễn Phạm Kha Ly2013DreamDance Gia Lai
ND 224: Hạng F2 Nhi đồng Standard - T
86Phan Nguyễn Tú Uyên2013DreamDance Gia Lai
87Nguyễn Minh Hạnh2013DreamDance Gia Lai
ND 228: Hạng FD Nhi đồng Standard - W,T
87Nguyễn Minh Hạnh2013DreamDance Gia Lai
88Nguyễn Phạm Kha Ly2013DreamDance Gia Lai
ND 247: Hạng F1 Thiếu nhi 1 Standard - W
100Nguyễn Lê Ngọc Hà2012LUÂN OANH DANCESPORT
102Hồ Lê Uyên Kha2012LUÂN OANH DANCESPORT
121Vương Đức Minh2012LUÂN OANH DANCESPORT
44Trần Đặng Hương Giang2011CLB Lực Thư Dancesport
11Nguyễn Diệp Ngân Bình2011BAN ME DANCE
12Nguyễn Bảo Ngọc2011BAN ME DANCE
ND 248: Hạng F2 Thiếu nhi 1 Standard - T
100Nguyễn Lê Ngọc Hà2012LUÂN OANH DANCESPORT
102Hồ Lê Uyên Kha2012LUÂN OANH DANCESPORT
210Trần Thanh Thảo2011LUÂN OANH DANCESPORT
11Nguyễn Diệp Ngân Bình2011BAN ME DANCE
12Nguyễn Bảo Ngọc2011BAN ME DANCE
ND 249: Hạng F3 Thiếu nhi 1 Standard - Q
85Thái Bảo Trân2012DreamDance Gia Lai
199Lê Hà My2012LUÂN OANH DANCESPORT
210Trần Thanh Thảo2011LUÂN OANH DANCESPORT
ND 250: Hạng F4 Thiếu nhi 1 Standard - F
85Thái Bảo Trân2012DreamDance Gia Lai
199Lê Hà My2012LUÂN OANH DANCESPORT
210Trần Thanh Thảo2011LUÂN OANH DANCESPORT
ND 251: Hạng F5 Thiếu nhi 1 Standard - VW
318Lê Thị Minh Hằng2012Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai
11Nguyễn Diệp Ngân Bình2011BAN ME DANCE
ND 252: Hạng FD Thiếu nhi 1 Standard - W,T
101Hồ Huỳnh Bảo San2012LUÂN OANH DANCESPORT
103Lê Hoàng Mai2012LUÂN OANH DANCESPORT
121Vương Đức Minh2012LUÂN OANH DANCESPORT
37Vũ Đặng Hải Nhi2012CLB Lực Thư Dancesport
11Nguyễn Diệp Ngân Bình2011BAN ME DANCE
12Nguyễn Bảo Ngọc2011BAN ME DANCE
ND 253: Hạng FD1 Thiếu nhi 1 Standard - W,Q
318Lê Thị Minh Hằng2012Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai
85Thái Bảo Trân2012DreamDance Gia Lai
210Trần Thanh Thảo2011LUÂN OANH DANCESPORT
ND 254: Hạng FD2 Thiếu nhi 1 Standard - W,SF
318Lê Thị Minh Hằng2012Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai
199Lê Hà My2012LUÂN OANH DANCESPORT
210Trần Thanh Thảo2011LUÂN OANH DANCESPORT
ND 255: Hạng FD3 Thiếu nhi 1 Standard - W,VW
318Lê Thị Minh Hằng2012Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai
85Thái Bảo Trân2012DreamDance Gia Lai
323Trần Nguyễn Tâm Nguyên2011Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai
ND 256: Hạng FC Thiếu nhi 1 Standard - W,T,Q
318Lê Thị Minh Hằng2012Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai
319Lê Thị Hà Trang2011Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai
323Trần Nguyễn Tâm Nguyên2011Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai
ND 257: Hạng FB Thiếu nhi 1 Standard - W,T,SF,Q
319Lê Thị Hà Trang2011Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai
323Trần Nguyễn Tâm Nguyên2011Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai
194Nguyễn Ngọc Đan Khanh2012LUÂN OANH DANCESPORT
ND 258: Hạng FA Thiếu nhi 1 Standard - W,T,VW,SF,Q
318Lê Thị Minh Hằng2012Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai
319Lê Thị Hà Trang2011Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai
85Thái Bảo Trân2012DreamDance Gia Lai
323Trần Nguyễn Tâm Nguyên2011Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai
193Phạm Băng Băng2012LUÂN OANH DANCESPORT
194Nguyễn Ngọc Đan Khanh2012LUÂN OANH DANCESPORT
196Diệp Thanh Trúc2011LUÂN OANH DANCESPORT
11Nguyễn Diệp Ngân Bình2011BAN ME DANCE
ND 271: Hạng F1 Thiếu nhi 2 Standard - W
320Đỗ Ngọc Hân2010Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai
390Phan Minh Nguyên2010Trường Tiểu học Trần Văn Ơn
210Trần Thanh Thảo2011LUÂN OANH DANCESPORT
ND 272: Hạng F2 Thiếu nhi 2 Standard - T
109Đoàn Vũ Tú Anh2010LUÂN OANH DANCESPORT
390Phan Minh Nguyên2010Trường Tiểu học Trần Văn Ơn
207Lê Nguyễn Hương Mai2010LUÂN OANH DANCESPORT
ND 274: Hạng F4 Thiếu nhi 2 Standard - F
320Đỗ Ngọc Hân2010Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai
323Trần Nguyễn Tâm Nguyên2011Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai
ND 276: Hạng FD Thiếu nhi 2 Standard - W,T
123Lê Khắc Gia Bảo2010LUÂN OANH DANCESPORT
41Mai Nguyễn Hiền Nhi2009CLB Lực Thư Dancesport
210Trần Thanh Thảo2011LUÂN OANH DANCESPORT
ND 277: Hạng FD1 Thiếu nhi 2 Standard - W,Q
29Đinh Hà Trà My2010CLB BÌNH LIÊN DANCESPORT
109Đoàn Vũ Tú Anh2010LUÂN OANH DANCESPORT
207Lê Nguyễn Hương Mai2010LUÂN OANH DANCESPORT
ND 278: Hạng FD2 Thiếu nhi 2 Standard - W,SF
320Đỗ Ngọc Hân2010Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai
323Trần Nguyễn Tâm Nguyên2011Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai
ND 279: Hạng FD3 Thiếu nhi 2 Standard - W,VW
29Đinh Hà Trà My2010CLB BÌNH LIÊN DANCESPORT
390Phan Minh Nguyên2010Trường Tiểu học Trần Văn Ơn
ND 281: Hạng FB Thiếu nhi 2 Standard - W,T,SF,Q
29Đinh Hà Trà My2010CLB BÌNH LIÊN DANCESPORT
320Đỗ Ngọc Hân2010Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai
33Nguyễn Thanh Ngọc Hân2010CLB BÌNH LIÊN DANCESPORT
ND 282: Hạng FA Thiếu nhi 2 Standard - W,T,VW,SF,Q
320Đỗ Ngọc Hân2010Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai
196Diệp Thanh Trúc2011LUÂN OANH DANCESPORT
206Đinh Lê Tâm Khánh2009LUÂN OANH DANCESPORT
ND 295: Hạng F1 Thiếu niên 1 Standard - W
122Vương Đức Thành2008LUÂN OANH DANCESPORT
317Lê Phương Thảo2008Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai
47Phạm Phương Ly2008CLB Lực Thư Dancesport
257Hoàng Cao Kim Trường2008LUÂN OANH DANCESPORT
ND 296: Hạng F2 Thiếu niên 1 Standard - T
107Hồ Ngọc Phương Thảo2008LUÂN OANH DANCESPORT
122Vương Đức Thành2008LUÂN OANH DANCESPORT
322Nguyễn Ngọc Trâm Anh2009Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai
ND 298: Hạng F4 Thiếu niên 1 Standard - F
322Nguyễn Ngọc Trâm Anh2009Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai
33Nguyễn Thanh Ngọc Hân2010CLB BÌNH LIÊN DANCESPORT
ND 299: Hạng F5 Thiếu niên 1 Standard - VW
41Mai Nguyễn Hiền Nhi2009CLB Lực Thư Dancesport
44Trần Đặng Hương Giang2011CLB Lực Thư Dancesport
47Phạm Phương Ly2008CLB Lực Thư Dancesport
324La Gia Hân2009Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai
ND 300: Hạng FD Thiếu niên 1 Standard - W,T
107Hồ Ngọc Phương Thảo2008LUÂN OANH DANCESPORT
108Phạm Trâm Anh2007LUÂN OANH DANCESPORT
122Vương Đức Thành2008LUÂN OANH DANCESPORT
257Hoàng Cao Kim Trường2008LUÂN OANH DANCESPORT
ND 301: Hạng FD1 Thiếu niên 1 Standard - W,Q
205Nguyễn Phạm Như Ngọc2008LUÂN OANH DANCESPORT
206Đinh Lê Tâm Khánh2009LUÂN OANH DANCESPORT
ND 302: Hạng FD2 Thiếu niên 1 Standard - W,SF
390Phan Minh Nguyên2010Trường Tiểu học Trần Văn Ơn
206Đinh Lê Tâm Khánh2009LUÂN OANH DANCESPORT
ND 303: Hạng FD3 Thiếu niên 1 Standard - W,VW
107Hồ Ngọc Phương Thảo2008LUÂN OANH DANCESPORT
43Nguyễn Phúc Ân2009CLB Lực Thư Dancesport
48Nguyễn Thị Loan Phương2008CLB Lực Thư Dancesport
ND 304: Hạng FC Thiếu niên 1 Standard - W,T,Q
322Nguyễn Ngọc Trâm Anh2009Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai
205Nguyễn Phạm Như Ngọc2008LUÂN OANH DANCESPORT
33Nguyễn Thanh Ngọc Hân2010CLB BÌNH LIÊN DANCESPORT
ND 305: Hạng FB Thiếu niên 1 Standard - W,T,SF,Q
317Lê Phương Thảo2008Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai
390Phan Minh Nguyên2010Trường Tiểu học Trần Văn Ơn
208Phạm Tường Ngân2009LUÂN OANH DANCESPORT
ND 306: Hạng FA Thiếu niên 1 Standard - W,T,VW,SF,Q
317Lê Phương Thảo2008Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai
322Nguyễn Ngọc Trâm Anh2009Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai
208Phạm Tường Ngân2009LUÂN OANH DANCESPORT
212Tạ Liên Giang2008LUÂN OANH DANCESPORT
324La Gia Hân2009Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai
ND 325: Hạng FD1 Thiếu niên 2 Standard - W,Q
40Đào Thị Ngọc Mơ2008CLB Lực Thư Dancesport
45Huỳnh Vũ Thiệu Miên2008CLB Lực Thư Dancesport
46Trần Lê Quỳnh Anh2009CLB Lực Thư Dancesport
324La Gia Hân2009Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai
ND 328: Hạng FC Thiếu niên 2 Standard - W,T,Q
41Mai Nguyễn Hiền Nhi2009CLB Lực Thư Dancesport
43Nguyễn Phúc Ân2009CLB Lực Thư Dancesport
46Trần Lê Quỳnh Anh2009CLB Lực Thư Dancesport
390Phan Minh Nguyên2010Trường Tiểu học Trần Văn Ơn
ND 348: Hạng FD U21 Standard - W,T
107Hồ Ngọc Phương Thảo2008LUÂN OANH DANCESPORT
47Phạm Phương Ly2008CLB Lực Thư Dancesport
48Nguyễn Thị Loan Phương2008CLB Lực Thư Dancesport
ND 351: Hạng FD3 U21 Standard - W,VW
40Đào Thị Ngọc Mơ2008CLB Lực Thư Dancesport
45Huỳnh Vũ Thiệu Miên2008CLB Lực Thư Dancesport
47Phạm Phương Ly2008CLB Lực Thư Dancesport
ND 352: Hạng FC U21 Standard - W,T,Q
40Đào Thị Ngọc Mơ2008CLB Lực Thư Dancesport
45Huỳnh Vũ Thiệu Miên2008CLB Lực Thư Dancesport
212Tạ Liên Giang2008LUÂN OANH DANCESPORT
ND 355: Hạng E1 Người lớn Standard - W
57Nguyễn Hoàng Tuấn1987Phạm Thị Ánh1962CLB khiêu vũ Tân Bình
216Lê Hoàng Tây1993Nguyễn Thị Thanh Hương1998LUÂN OANH DANCESPORT
217Nguyễn Thanh Liêm2000Võ Thiên Ngân2005LUÂN OANH DANCESPORT
364Trần Đình Quý1978Trần Thị Phương Thanh1979Thăng Long
ND 356: Hạng E2 Người lớn Standard - T
99Lê Trần Tiệp1991Phạm Phương Uyên2002Hòa Yến Dancing Center
216Lê Hoàng Tây1993Nguyễn Thị Thanh Hương1998LUÂN OANH DANCESPORT
217Nguyễn Thanh Liêm2000Võ Thiên Ngân2005LUÂN OANH DANCESPORT
ND 357: Hạng E3 Người lớn Standard - Q
99Lê Trần Tiệp1991Phạm Phương Uyên2002Hòa Yến Dancing Center
365Nguyễn Chí Công1990Kiều Thúy Hằng1967Thăng Long
ND 360: Hạng S1 Người lớn Standard - W
57Nguyễn Hoàng Tuấn1987Phạm Thị Ánh1962CLB khiêu vũ Tân Bình
64Phạm Đình Phúc1980Vũ Thị Thùy Linh1982Cung VHTT Thanh niên HP
61Nguyễn Ngọc Hiếu1982Hoàng Quỳnh Trang1989Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
311Lê Nguyễn Thanh Hùng1992Phạm Phương Thảo1993Sở VH&TT Tp Đà Nẵng
404Nguyễn Đức Hòa1986Nguyễn Thị Hải Yến1985Thăng Long
405Bùi Quang Nam1993Nguyễn Thị Hồng Anh1999Cung LĐHN Việt Tiệp HP
ND 361: Hạng S2 Người lớn Standard - T
64Phạm Đình Phúc1980Vũ Thị Thùy Linh1982Cung VHTT Thanh niên HP
61Nguyễn Ngọc Hiếu1982Hoàng Quỳnh Trang1989Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
311Lê Nguyễn Thanh Hùng1992Phạm Phương Thảo1993Sở VH&TT Tp Đà Nẵng
325Nguyễn Tuấn Đạt1995Hoàng Minh Ánh2003Sở Văn Hóa Thể Thao Hà nội
405Bùi Quang Nam1993Nguyễn Thị Hồng Anh1999Cung LĐHN Việt Tiệp HP
406Lê Thọ Sơn1986Chu Thị Thanh Huyền1985Thăng Long
ND 362: Hạng S3 Người lớn Standard - Q
61Nguyễn Ngọc Hiếu1982Hoàng Quỳnh Trang1989Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
325Nguyễn Tuấn Đạt1995Hoàng Minh Ánh2003Sở Văn Hóa Thể Thao Hà nội
405Bùi Quang Nam1993Nguyễn Thị Hồng Anh1999Cung LĐHN Việt Tiệp HP
406Lê Thọ Sơn1986Chu Thị Thanh Huyền1985Thăng Long
ND 363: Hạng S4 Người lớn Standard - F
57Nguyễn Hoàng Tuấn1987Phạm Thị Ánh1962CLB khiêu vũ Tân Bình
64Phạm Đình Phúc1980Vũ Thị Thùy Linh1982Cung VHTT Thanh niên HP
99Lê Trần Tiệp1991Phạm Phương Uyên2002Hòa Yến Dancing Center
406Lê Thọ Sơn1986Chu Thị Thanh Huyền1985Thăng Long
ND 364: Hạng S5 Người lớn Standard - VW
57Nguyễn Hoàng Tuấn1987Phạm Thị Ánh1962CLB khiêu vũ Tân Bình
64Phạm Đình Phúc1980Vũ Thị Thùy Linh1982Cung VHTT Thanh niên HP
61Nguyễn Ngọc Hiếu1982Hoàng Quỳnh Trang1989Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
404Nguyễn Đức Hòa1986Nguyễn Thị Hải Yến1985Thăng Long
406Lê Thọ Sơn1986Chu Thị Thanh Huyền1985Thăng Long
ND 365: Hạng D Người lớn Standard - W,T
311Lê Nguyễn Thanh Hùng1992Phạm Phương Thảo1993Sở VH&TT Tp Đà Nẵng
216Lê Hoàng Tây1993Nguyễn Thị Thanh Hương1998LUÂN OANH DANCESPORT
217Nguyễn Thanh Liêm2000Võ Thiên Ngân2005LUÂN OANH DANCESPORT
365Nguyễn Chí Công1990Kiều Thúy Hằng1967Thăng Long
ND 366: Hạng C Người lớn Standard - W,T,Q
99Lê Trần Tiệp1991Phạm Phương Uyên2002Hòa Yến Dancing Center
364Trần Đình Quý1978Trần Thị Phương Thanh1979Thăng Long
365Nguyễn Chí Công1990Kiều Thúy Hằng1967Thăng Long
ND 367: Hạng B Người lớn Standard - W,T,SF,Q
99Lê Trần Tiệp1991Phạm Phương Uyên2002Hòa Yến Dancing Center
311Lê Nguyễn Thanh Hùng1992Phạm Phương Thảo1993Sở VH&TT Tp Đà Nẵng
364Trần Đình Quý1978Trần Thị Phương Thanh1979Thăng Long
ND 368: Hạng A Người lớn Standard - (W),T,VW,SF,(Q)
64Phạm Đình Phúc1980Vũ Thị Thùy Linh1982Cung VHTT Thanh niên HP
61Nguyễn Ngọc Hiếu1982Hoàng Quỳnh Trang1989Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
99Lê Trần Tiệp1991Phạm Phương Uyên2002Hòa Yến Dancing Center
311Lê Nguyễn Thanh Hùng1992Phạm Phương Thảo1993Sở VH&TT Tp Đà Nẵng
364Trần Đình Quý1978Trần Thị Phương Thanh1979Thăng Long
325Nguyễn Tuấn Đạt1995Hoàng Minh Ánh2003Sở Văn Hóa Thể Thao Hà nội
404Nguyễn Đức Hòa1986Nguyễn Thị Hải Yến1985Thăng Long
405Bùi Quang Nam1993Nguyễn Thị Hồng Anh1999Cung LĐHN Việt Tiệp HP
406Lê Thọ Sơn1986Chu Thị Thanh Huyền1985Thăng Long
ND 372: Hạng E1 Trung niên 1 Standard - W
57Nguyễn Hoàng Tuấn1987Phạm Thị Ánh1962CLB khiêu vũ Tân Bình
65Trần Quý1969Đặng Thị Bích Phượng1968DHC Dance Đà Nẵng
66Trần Đức Thắng1969Nguyễn Thị Hiền1968DHC Dance Đà Nẵng
364Trần Đình Quý1978Trần Thị Phương Thanh1979Thăng Long
222Phạm Hồng Phúc1982Nguyễn Thị Kim Nguyệt1987LUÂN OANH DANCESPORT
ND 373: Hạng E2 Trung niên 1 Standard - T
65Trần Quý1969Đặng Thị Bích Phượng1968DHC Dance Đà Nẵng
66Trần Đức Thắng1969Nguyễn Thị Hiền1968DHC Dance Đà Nẵng
365Nguyễn Chí Công1990Kiều Thúy Hằng1967Thăng Long
ND 377: Hạng D Trung niên 1 Standard - W,T
62Nguyễn Mạnh Cường1964Nguyễn Thị Bảo1967Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
366Phạm Sỹ Tuân1974Trần Thị Yến Nơ1974Trung tâm VHTT và Thể Thao Liên Chiểu
365Nguyễn Chí Công1990Kiều Thúy Hằng1967Thăng Long
ND 378: Hạng C Trung niên 1 Standard - W,T,Q
364Trần Đình Quý1978Trần Thị Phương Thanh1979Thăng Long
366Phạm Sỹ Tuân1974Trần Thị Yến Nơ1974Trung tâm VHTT và Thể Thao Liên Chiểu
365Nguyễn Chí Công1990Kiều Thúy Hằng1967Thăng Long
ND 381: Hạng E1 Trung niên 2 Standard - W
58Hoàng Văn Hiển1959Nguyễn Thị Nga1961CLB khiêu vũ Tân Bình
65Trần Quý1969Đặng Thị Bích Phượng1968DHC Dance Đà Nẵng
66Trần Đức Thắng1969Nguyễn Thị Hiền1968DHC Dance Đà Nẵng
ND 382: Hạng E2 Trung niên 2 Standard - T
58Hoàng Văn Hiển1959Nguyễn Thị Nga1961CLB khiêu vũ Tân Bình
65Trần Quý1969Đặng Thị Bích Phượng1968DHC Dance Đà Nẵng
66Trần Đức Thắng1969Nguyễn Thị Hiền1968DHC Dance Đà Nẵng
362Vương Đức Long1957Vũ Bích Oanh1956Thăng Long
ND 384: Hạng E4 Trung niên 2 Standard - F
58Hoàng Văn Hiển1959Nguyễn Thị Nga1961CLB khiêu vũ Tân Bình
62Nguyễn Mạnh Cường1964Nguyễn Thị Bảo1967Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
ND 386: Hạng D Trung niên 2 Standard - W,T
58Hoàng Văn Hiển1959Nguyễn Thị Nga1961CLB khiêu vũ Tân Bình
361Nguyễn Quốc Quân1979Nguyễn Thị Thu Thủy1960Thăng Long
62Nguyễn Mạnh Cường1964Nguyễn Thị Bảo1967Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
366Phạm Sỹ Tuân1974Trần Thị Yến Nơ1974Trung tâm VHTT và Thể Thao Liên Chiểu
ND 387: Hạng C Trung niên 2 Standard - W,T,Q
361Nguyễn Quốc Quân1979Nguyễn Thị Thu Thủy1960Thăng Long
62Nguyễn Mạnh Cường1964Nguyễn Thị Bảo1967Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
366Phạm Sỹ Tuân1974Trần Thị Yến Nơ1974Trung tâm VHTT và Thể Thao Liên Chiểu
ND 389: Hạng E1 Trung niên 3 Standard - W
58Hoàng Văn Hiển1959Nguyễn Thị Nga1961CLB khiêu vũ Tân Bình
362Vương Đức Long1957Vũ Bích Oanh1956Thăng Long
ND 390: Hạng E2 Trung niên 3 Standard - T
58Hoàng Văn Hiển1959Nguyễn Thị Nga1961CLB khiêu vũ Tân Bình
362Vương Đức Long1957Vũ Bích Oanh1956Thăng Long
ND 394: Hạng D Trung niên 3 Standard - W,T
58Hoàng Văn Hiển1959Nguyễn Thị Nga1961CLB khiêu vũ Tân Bình
362Vương Đức Long1957Vũ Bích Oanh1956Thăng Long
62Nguyễn Mạnh Cường1964Nguyễn Thị Bảo1967Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
ND 396: Hạng E1 Trung niên 4 Standard - W
57Nguyễn Hoàng Tuấn1987Phạm Thị Ánh1962CLB khiêu vũ Tân Bình
361Nguyễn Quốc Quân1979Nguyễn Thị Thu Thủy1960Thăng Long
62Nguyễn Mạnh Cường1964Nguyễn Thị Bảo1967Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
222Phạm Hồng Phúc1982Nguyễn Thị Kim Nguyệt1987LUÂN OANH DANCESPORT
ND 401: Hạng D Trung niên 4 Standard - W,T
65Trần Quý1969Đặng Thị Bích Phượng1968DHC Dance Đà Nẵng
66Trần Đức Thắng1969Nguyễn Thị Hiền1968DHC Dance Đà Nẵng
361Nguyễn Quốc Quân1979Nguyễn Thị Thu Thủy1960Thăng Long
ND 405: Hạng E1 Trung niên 5 Standard - W
57Nguyễn Hoàng Tuấn1987Phạm Thị Ánh1962CLB khiêu vũ Tân Bình
65Trần Quý1969Đặng Thị Bích Phượng1968DHC Dance Đà Nẵng
66Trần Đức Thắng1969Nguyễn Thị Hiền1968DHC Dance Đà Nẵng
361Nguyễn Quốc Quân1979Nguyễn Thị Thu Thủy1960Thăng Long
222Phạm Hồng Phúc1982Nguyễn Thị Kim Nguyệt1987LUÂN OANH DANCESPORT
ND 406: Hạng E2 Trung niên 5 Standard - T
65Trần Quý1969Đặng Thị Bích Phượng1968DHC Dance Đà Nẵng
66Trần Đức Thắng1969Nguyễn Thị Hiền1968DHC Dance Đà Nẵng
362Vương Đức Long1957Vũ Bích Oanh1956Thăng Long
ND 421: U12 Formation - SD
369Đồng diễn Nhảy hiện đại - ChaChaCha18Trung tâm VHTT&TT Quận Sơn Trà
291Cha cha cha10Q-Dance Center
381Chachacha7Trung tâm âm nhạc Bảo Yến
245Paso14LUÂN OANH DANCESPORT
258Chachacha13LUÂN OANH DANCESPORT HK
259Nhảy Hiện Đại11LUÂN OANH DANCESPORT HK
248LK Jive - Samba - Chacha11LUÂN OANH DANCESPORT
251Flashmob - Chacha17LUÂN OANH DANCESPORT
ND 423: Người lớn Formation - SD
36Đồng diễn Standard8CLB Lực Thư Dancesport
247Chchacha8LUÂN OANH DANCESPORT
249Múa - Standard10LUÂN OANH DANCESPORT
382Chachacha1Trường Cao Đẳng Du Lịch Đà Nẵng
401Rumba16CLB PH DANCESPORT TAM KỲ
402Chachacha11CLB Vân Anh Tam Kỳ Quảng Nam
403Rumba6CLB Sống Khoẻ Tam Kỳ Quảng Nam
ND 425: Hạng F1 U12 Latin - C
42Lê Nguyễn Ngọc Vân2012CLB Lực Thư Dancesport
195Nguyễn Ngọc Trúc Quỳnh2012LUÂN OANH DANCESPORT
197Bùi Ngọc Như Ý2011LUÂN OANH DANCESPORT
262Võ Thục Nghi2009PH Dancesport Tam Kỳ
263Trịnh Thuý Hiền2009PH Dancesport Tam Kỳ
ND 426: Hạng F2 U12 Latin - R
110Phan Nhật Minh Anh2010LUÂN OANH DANCESPORT
385Nguyễn Ngọc Minh Châu2008Trường THCS Trưng Vương
195Nguyễn Ngọc Trúc Quỳnh2012LUÂN OANH DANCESPORT
199Lê Hà My2012LUÂN OANH DANCESPORT
200Nguyễn Bình Khánh Thy2012LUÂN OANH DANCESPORT
262Võ Thục Nghi2009PH Dancesport Tam Kỳ
ND 427: Hạng F3 U12 Latin - J
110Phan Nhật Minh Anh2010LUÂN OANH DANCESPORT
386Thái Thanh Thảo2008Trường THCS Trưng Vương
37Vũ Đặng Hải Nhi2012CLB Lực Thư Dancesport
42Lê Nguyễn Ngọc Vân2012CLB Lực Thư Dancesport
262Võ Thục Nghi2009PH Dancesport Tam Kỳ
50Đỗ Đặng Minh Hà2011CLB Lực Thư Dancesport
ND 428: Hạng F4 U12 Latin - S
110Phan Nhật Minh Anh2010LUÂN OANH DANCESPORT
387Trần Xuân Nghi2008Trường THCS Trưng Vương
195Nguyễn Ngọc Trúc Quỳnh2012LUÂN OANH DANCESPORT
201Vũ Ngọc An Nhiên2012LUÂN OANH DANCESPORT
22Lê Xuân Mai2008Bảo Dance Sport Nghệ An
235Nguyễn Phương Vy2012LUÂN OANH DANCESPORT
ND 429: Hạng F5 U12 Latin - P
110Phan Nhật Minh Anh2010LUÂN OANH DANCESPORT
14Nguyễn Đỗ Nguyệt Anh2008Bảo Dance Sport Nghệ An
264Lê Phương Anh2010PH Dancesport Tam Kỳ
ND 430: Hạng FD U12 Latin - C,R
114Huỳnh Linh Nhi2009LUÂN OANH DANCESPORT
41Mai Nguyễn Hiền Nhi2009CLB Lực Thư Dancesport
197Bùi Ngọc Như Ý2011LUÂN OANH DANCESPORT
390Phan Minh Nguyên2010Trường Tiểu học Trần Văn Ơn
263Trịnh Thuý Hiền2009PH Dancesport Tam Kỳ
235Nguyễn Phương Vy2012LUÂN OANH DANCESPORT
ND 431: Hạng FC U12 Latin - C,R,J
114Huỳnh Linh Nhi2009LUÂN OANH DANCESPORT
386Thái Thanh Thảo2008Trường THCS Trưng Vương
38Nguyễn Kim Ngân2012CLB Lực Thư Dancesport
194Nguyễn Ngọc Đan Khanh2012LUÂN OANH DANCESPORT
201Vũ Ngọc An Nhiên2012LUÂN OANH DANCESPORT
390Phan Minh Nguyên2010Trường Tiểu học Trần Văn Ơn
262Võ Thục Nghi2009PH Dancesport Tam Kỳ
263Trịnh Thuý Hiền2009PH Dancesport Tam Kỳ
ND 432: Hạng FB U12 Latin - S,C,R,J
107Hồ Ngọc Phương Thảo2008LUÂN OANH DANCESPORT
386Thái Thanh Thảo2008Trường THCS Trưng Vương
387Trần Xuân Nghi2008Trường THCS Trưng Vương
194Nguyễn Ngọc Đan Khanh2012LUÂN OANH DANCESPORT
200Nguyễn Bình Khánh Thy2012LUÂN OANH DANCESPORT
209Lê Quỳnh Như2009LUÂN OANH DANCESPORT
ND 433: Hạng FA U12 Latin - S,C,R,P,J
107Hồ Ngọc Phương Thảo2008LUÂN OANH DANCESPORT
44Trần Đặng Hương Giang2011CLB Lực Thư Dancesport
193Phạm Băng Băng2012LUÂN OANH DANCESPORT
199Lê Hà My2012LUÂN OANH DANCESPORT
208Phạm Tường Ngân2009LUÂN OANH DANCESPORT
235Nguyễn Phương Vy2012LUÂN OANH DANCESPORT
ND 434: Hạng F1 U12 Standard - W
37Vũ Đặng Hải Nhi2012CLB Lực Thư Dancesport
38Nguyễn Kim Ngân2012CLB Lực Thư Dancesport
42Lê Nguyễn Ngọc Vân2012CLB Lực Thư Dancesport
ND 439: Hạng FD U12 Standard - W,T
110Phan Nhật Minh Anh2010LUÂN OANH DANCESPORT
124Nguyễn Văn Song Toàn2008LUÂN OANH DANCESPORT
37Vũ Đặng Hải Nhi2012CLB Lực Thư Dancesport
42Lê Nguyễn Ngọc Vân2012CLB Lực Thư Dancesport
ND 441: Hạng FB U12 Standard - W,T,SF,Q
193Phạm Băng Băng2012LUÂN OANH DANCESPORT
194Nguyễn Ngọc Đan Khanh2012LUÂN OANH DANCESPORT
208Phạm Tường Ngân2009LUÂN OANH DANCESPORT
212Tạ Liên Giang2008LUÂN OANH DANCESPORT
ND 442: Hạng FA U12 Standard - W,T,VW,SF,Q
193Phạm Băng Băng2012LUÂN OANH DANCESPORT
194Nguyễn Ngọc Đan Khanh2012LUÂN OANH DANCESPORT
206Đinh Lê Tâm Khánh2009LUÂN OANH DANCESPORT
209Lê Quỳnh Như2009LUÂN OANH DANCESPORT
211Dương Vân Lan2008LUÂN OANH DANCESPORT
ND 443: Hạng E1 U12 Latin - C
328Võ Hoàng Hà2009Lê Huy Khánh Vy2008TRIỀU TẤN DANCESPORT
ND 452: Hạng FA Thiếu nhi Latin Clb Bình Liên Dancesport - S,C,R,P,J
29Đinh Hà Trà My2010CLB BÌNH LIÊN DANCESPORT
31Nguyễn Ngọc Nguyên My2011CLB BÌNH LIÊN DANCESPORT
32Lê Nguyễn Bảo Châu2011CLB BÌNH LIÊN DANCESPORT
30Nguyễn Thị Ngọc An2014CLB BÌNH LIÊN DANCESPORT
ND 453: Hạng FC Thiếu nhi Latin Clb Dancesport Bình Liên - C,R,J
31Nguyễn Ngọc Nguyên My2011CLB BÌNH LIÊN DANCESPORT
32Lê Nguyễn Bảo Châu2011CLB BÌNH LIÊN DANCESPORT
33Nguyễn Thanh Ngọc Hân2010CLB BÌNH LIÊN DANCESPORT
30Nguyễn Thị Ngọc An2014CLB BÌNH LIÊN DANCESPORT
ND 454: Hạng FD Thiếu nhi Latin Clb Bình Liên Dancesport - C,R
31Nguyễn Ngọc Nguyên My2011CLB BÌNH LIÊN DANCESPORT
32Lê Nguyễn Bảo Châu2011CLB BÌNH LIÊN DANCESPORT
33Nguyễn Thanh Ngọc Hân2010CLB BÌNH LIÊN DANCESPORT
30Nguyễn Thị Ngọc An2014CLB BÌNH LIÊN DANCESPORT
ND 455: Hạng FD Thiếu nhi 2 Latin Vô địch các CLB - C,R
29Đinh Hà Trà My2010CLB BÌNH LIÊN DANCESPORT
73Dương Bảo Ngọc2011DN DANCESPORT
213Đỗ Hà Uyên2010LUÂN OANH DANCESPORT
ND 458: Hạng E1 Nhi đồng Latin Vô địch DOC - C
271Trần Vũ Đình Thắng2013Trần Thuý Hiền2013Q-Dance Center
356Võ Song Vũ2013Ngô Phạm Thùy Dương2014TRIỀU TẤN DANCESPORT
ND 460: Hạng D Nhi đồng Latin Vô địch DOC - C,R
268Nguyễn Trần An Phú2013Trần Thiên Thuỳ Anh2013PH Dancesport Tam Kỳ
224Phan Nguyên Minh2013Hồ Lê Uyên Kha2013LUÂN OANH DANCESPORT
ND 464: Hạng FD Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB - C,R
129Trình Nguyễn Tú Anh2013LUÂN OANH DANCESPORT
56Hoàng Lê Tuệ Lâm2014CLB Quảng Trị dancesport
ND 465: Hạng F1 nhi đồng latin CLB Năng Khiếu Mầm Xanh Quảng Trị - C
51Trịnh Hoàng Ánh Ngọc2015CLB Năng Khiếu Mầm Xanh Quảng Trị
52Phạm An Nhiên2014CLB Năng Khiếu Mầm Xanh Quảng Trị
ND 466: Hạng F1 Trung Niên Latin - C
138Phan Ngọc Hậu1958LUÂN OANH DANCESPORT
191Nguyễn Thị Ngọc Lành1968LUÂN OANH DANCESPORT
72Huỳnh Thị Lâm Sang1963DHC Dance Đà Nẵng
ND 467: Hạng F2 Trung Niên Latin - R
138Phan Ngọc Hậu1958LUÂN OANH DANCESPORT
191Nguyễn Thị Ngọc Lành1968LUÂN OANH DANCESPORT
218Nguyễn Thị Anh1985LUÂN OANH DANCESPORT
ND 468: Hạng FD Trung Niên Latin - C,R
138Phan Ngọc Hậu1958LUÂN OANH DANCESPORT
191Nguyễn Thị Ngọc Lành1968LUÂN OANH DANCESPORT
218Nguyễn Thị Anh1985LUÂN OANH DANCESPORT
ND 469: Hạng FC Người Lớn Latin - C,R,J
385Nguyễn Ngọc Minh Châu2008Trường THCS Trưng Vương
386Thái Thanh Thảo2008Trường THCS Trưng Vương
387Trần Xuân Nghi2008Trường THCS Trưng Vương
ND 471: Hạng F3 Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB - J
388Trần Ngọc Minh Khuê2011Trường Tiểu học Lê Lai
37Vũ Đặng Hải Nhi2012CLB Lực Thư Dancesport
38Nguyễn Kim Ngân2012CLB Lực Thư Dancesport
ND 472: Hạng F3 Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB - J
396Đặng Hoàng Gia Nguyên2013Vườn Ươm Trí Tuệ
370Nguyễn Thiên Thanh2009Trung tâm VHTT&TT Quận Sơn Trà
371Đỗ Hoàng Bảo Phương2011Trung tâm VHTT&TT Quận Sơn Trà
ND 473: Hạng E1 Nhi Đồng Latin Vô địch miền trung tây nguyên - C
272Phan Trung Nguyên2013Võ Quỳnh Anh2012Q-Dance Center
273Lê Trần Bảo Thiên2012Phạm Nữ Hoàng Linh2013Q-Dance Center
290Nguyễn Hoàng Huy2013Hoàng Nguyễn Phương Thảo2013Q-Dance Center
ND 474: Hạng F3 Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB - J
389Đinh Thụy An Nhiên2013Trường Tiểu học Lê Lai
392Phạm Nguyễn Thái Hà2011Trường tiểu học Lê Lai
399Nguyễn Thanh Mai2011CLB Lực Thư Dancesport
ND 475: Hạng E1 Nhi đồng Latin Vô địch miền trung tây nguyên 2 - C
270Dương Lê Duy Phúc2014Đinh Võ Linh Đan2014Q-Dance Center
271Trần Vũ Đình Thắng2013Trần Thuý Hiền2013Q-Dance Center
290Nguyễn Hoàng Huy2013Hoàng Nguyễn Phương Thảo2013Q-Dance Center
ND 476: Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB - C
372Phạm Duy Anh2013Trung tâm VHTT&TT Quận Sơn Trà
397Võ Trang Minh2011Vườn Ươm Trí Tuệ
398Võ Hoàn My2011Vườn Ươm Trí Tuệ
ND 477: Hạng E1 Nhi đồng Latin Vô địch miền trung tây nguyên 3 - C
270Dương Lê Duy Phúc2014Đinh Võ Linh Đan2014Q-Dance Center
272Phan Trung Nguyên2013Võ Quỳnh Anh2012Q-Dance Center
273Lê Trần Bảo Thiên2012Phạm Nữ Hoàng Linh2013Q-Dance Center
ND 478: Hạng FD Thiếu nhi Latin Vô địch miền trung tây nguyên - C,R
274Trần Đặng Thuý Ngân2012Q-Dance Center
275Trần Chính Phúc Uyên2012Q-Dance Center
276Nguyễn Khánh Ngân2011Q-Dance Center
309Phan Thị Thanh Hoa2011Sao Mai - Kon Tum
ND 479: Hạng E1 Thiếu nhi Latin Vô địch Thiếu nhi - C
277Hoàng Nguyễn Phương Nhi2011Q-Dance Center
278Đinh Phương Nhi2013Q-Dance Center
279Nguyễn Trần Bảo Trinh2011Q-Dance Center
ND 480: Hạng F2 Thiếu Latin Vô địch Thiếu nhi - R
54Phạm Trần Hải Ngân2012CLB Năng Khiếu Mầm Xanh Quảng Trị
274Trần Đặng Thuý Ngân2012Q-Dance Center
278Đinh Phương Nhi2013Q-Dance Center
ND 481: Hạng F1 Nhi đồng Latin N1 Luân Oanh DS - C
111Đinh Lê Trúc Nhã2015LUÂN OANH DANCESPORT
113Bùi Ngọc Như Quỳnh2014LUÂN OANH DANCESPORT
ND 482: Hạng F1 Nhi đồng Latin N2 Luân Oanh DS - C
126Nguyễn Văn Sơn Tùng2014LUÂN OANH DANCESPORT
129Trình Nguyễn Tú Anh2013LUÂN OANH DANCESPORT
134Lê Bảo Gia Hân2013LUÂN OANH DANCESPORT
ND 483: Hạng F1 Nhi đồng Latin N3 Luân Oanh DS - C
136Võ Ngọc Khánh Huyền2014LUÂN OANH DANCESPORT
137Nguyễn Ngọc Thảo My2015LUÂN OANH DANCESPORT
140Võ Hạ An2013LUÂN OANH DANCESPORT
ND 484: Hạng F2 Nhi đồng Latin N1 Luân Oanh DS - R
111Đinh Lê Trúc Nhã2015LUÂN OANH DANCESPORT
125Nguyễn Thiên Long2014LUÂN OANH DANCESPORT
126Nguyễn Văn Sơn Tùng2014LUÂN OANH DANCESPORT
ND 485: Hạng F2 Nhi đồng Latin N2 Luân Oanh DS - R
185Đỗ Tuấn Kiệt2013LUÂN OANH DANCESPORT
289Trần Lam Khánh2012Q-Dance Center
ND 486: Hạng F4 Thiếu nhi Latin Vô địch Thiếu nhi - S
55Trương Nguyễn Nguyên Đan2011CLB Năng Khiếu Mầm Xanh Quảng Trị
280Lê Gia Nhi2011Q-Dance Center
281Hoàng Ngọc Bảo Châu2013Q-Dance Center
ND 487: Hạng F2 Nhi đồng Latin N3 Luân Oanh DS - R
164Trần Lê Hoàng Ny2015LUÂN OANH DANCESPORT
260Lê Đỗ Nguyên Thy2013PH Dancesport Tam Kỳ
ND 488: Hạng FD Nhi đồng Latin N1 Luân Oanh DS - C,R
134Lê Bảo Gia Hân2013LUÂN OANH DANCESPORT
136Võ Ngọc Khánh Huyền2014LUÂN OANH DANCESPORT
215Phạm Khánh Ngọc2014LUÂN OANH DANCESPORT
ND 489: Hạng FD Nhi đồng Latin N2 Luân Oanh DS - C,R
137Nguyễn Ngọc Thảo My2015LUÂN OANH DANCESPORT
140Võ Hạ An2013LUÂN OANH DANCESPORT
141Lê Phương Bảo Trang2014LUÂN OANH DANCESPORT
ND 490: Hạng FD Nhi đồng Latin N3 Luân Oanh DS - C,R
142Nguyễn Quỳnh Như2014LUÂN OANH DANCESPORT
143Hoàng Cao Kim Nhi2013LUÂN OANH DANCESPORT
148Huỳnh Nguyễn Bảo Trân2015LUÂN OANH DANCESPORT
ND 491: Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin N1 Luân Oanh DS - C
130Trần Ngô Hiền Nhi2011LUÂN OANH DANCESPORT
131Bùi Trần Anh Thư2012LUÂN OANH DANCESPORT
139Nguyễn Hà Bảo Châu2011LUÂN OANH DANCESPORT
ND 492: Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin N2 Luân Oanh DS - C
179Nguyễn Ngọc Diệp2011LUÂN OANH DANCESPORT
180Nguyễn Lê Bảo Linh2012LUÂN OANH DANCESPORT
181Trần Đặng Thiên Hương2012LUÂN OANH DANCESPORT
ND 493: Hạng F1 Thiếu nhi Latin Vô địch Thiếu nhi 1 - C
275Trần Chính Phúc Uyên2012Q-Dance Center
276Nguyễn Khánh Ngân2011Q-Dance Center
280Lê Gia Nhi2011Q-Dance Center
ND 494: Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin N3 Luân Oanh DS - C
183Nguyễn Ngọc Bảo Ngân2012LUÂN OANH DANCESPORT
186Vũ Nhật Long2012LUÂN OANH DANCESPORT
221Huỳnh Mẫn Nghi2011LUÂN OANH DANCESPORT
ND 495: Hạng F2 Thiếu nhi 1 Latin N1 Luân Oanh DS - R
100Nguyễn Lê Ngọc Hà2012LUÂN OANH DANCESPORT
127Lê Trương Hồng Đăng2012LUÂN OANH DANCESPORT
186Vũ Nhật Long2012LUÂN OANH DANCESPORT
ND 496: Hạng F2 Nhi đồng Latin N9 Luân Oanh DS - R
225Phan Hoàng Anh Thư2015LUÂN OANH DANCESPORT
226Nguyễn Phạm Bảo Khuê2015LUÂN OANH DANCESPORT
227Nguyễn Trần Phương Thảo2014LUÂN OANH DANCESPORT
ND 497: Hạng FD Nhi đồng Latin N9 Luân Oanh DS - C,R
225Phan Hoàng Anh Thư2015LUÂN OANH DANCESPORT
226Nguyễn Phạm Bảo Khuê2015LUÂN OANH DANCESPORT
227Nguyễn Trần Phương Thảo2014LUÂN OANH DANCESPORT
ND 498: Hạng FD Thiếu nhi 1 Latin N1 Luân Oanh DS - C,R
101Hồ Huỳnh Bảo San2012LUÂN OANH DANCESPORT
102Hồ Lê Uyên Kha2012LUÂN OANH DANCESPORT
127Lê Trương Hồng Đăng2012LUÂN OANH DANCESPORT
ND 499: Hạng F2 Thiếu nhi Latin Vô địch Q-Dance - R
277Hoàng Nguyễn Phương Nhi2011Q-Dance Center
279Nguyễn Trần Bảo Trinh2011Q-Dance Center
281Hoàng Ngọc Bảo Châu2013Q-Dance Center
ND 500: Hạng FD Thiếu nhi 1 Latin N2 Luân Oanh DS - C,R
130Trần Ngô Hiền Nhi2011LUÂN OANH DANCESPORT
131Bùi Trần Anh Thư2012LUÂN OANH DANCESPORT
132Nguyễn Ngọc Quỳnh Như2011LUÂN OANH DANCESPORT
ND 501: Hạng FD Thiếu nhi 1 Latin N3 Luân Oanh DS - C,R
133Đặng Dương Minh Hà2011LUÂN OANH DANCESPORT
139Nguyễn Hà Bảo Châu2011LUÂN OANH DANCESPORT
145Ngô Thiên Hoàng Yến2012LUÂN OANH DANCESPORT
ND 502: Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin N1 Luân Oanh DS - C
109Đoàn Vũ Tú Anh2010LUÂN OANH DANCESPORT
135Lê Võ Quỳnh Như2010LUÂN OANH DANCESPORT
184Lê Gia Linh2010LUÂN OANH DANCESPORT
ND 505: Hạng F2 Thiếu nhi 2 Latin N1 Luân Oanh DS - R
110Phan Nhật Minh Anh2010LUÂN OANH DANCESPORT
189Trần Gia Hân2012LUÂN OANH DANCESPORT
73Dương Bảo Ngọc2011DN DANCESPORT
ND 508: Hạng FD Thiếu nhi 2 Latin N1 Luân Oanh DS - C,R
109Đoàn Vũ Tú Anh2010LUÂN OANH DANCESPORT
135Lê Võ Quỳnh Như2010LUÂN OANH DANCESPORT
179Nguyễn Ngọc Diệp2011LUÂN OANH DANCESPORT
ND 509: Hạng FD Thiếu nhi 2 Latin N2 Luân Oanh DS - C,R
55Trương Nguyễn Nguyên Đan2011CLB Năng Khiếu Mầm Xanh Quảng Trị
180Nguyễn Lê Bảo Linh2012LUÂN OANH DANCESPORT
182Trần Thị Thu Nguyệt2011LUÂN OANH DANCESPORT
ND 511: Hạng F1 Thiếu nhi Latin Vô địch Thiếu nhi N2 - C
280Lê Gia Nhi2011Q-Dance Center
282Lê Trần Hạ Nhi2010Q-Dance Center
283Dương Lê Ngân Hà2011Q-Dance Center
ND 512: Hạng F3 Thiếu nhi 2 Latin Luân Oanh DS - J
29Đinh Hà Trà My2010CLB BÌNH LIÊN DANCESPORT
109Đoàn Vũ Tú Anh2010LUÂN OANH DANCESPORT
110Phan Nhật Minh Anh2010LUÂN OANH DANCESPORT
ND 513: Hạng F1 Thiếu nhi Latin Vô địch Q-Dance - C
281Hoàng Ngọc Bảo Châu2013Q-Dance Center
283Dương Lê Ngân Hà2011Q-Dance Center
284Nguyễn Bảo Ngọc2009Q-Dance Center
ND 514: Hạng F2 Thiếu nhi Latin Vô địch Q-Dance - R
282Lê Trần Hạ Nhi2010Q-Dance Center
284Nguyễn Bảo Ngọc2009Q-Dance Center
288Đoàn Nguyễn Hà Anh2011Q-Dance Center
ND 515: Hạng F1 Thiếu nhi Latin Vô địch Q-Dance N3 - C
285Lê Ngọc Bảo Anh2015Q-Dance Center
286Nguyễn Hoàng Anh2015Q-Dance Center
288Đoàn Nguyễn Hà Anh2011Q-Dance Center
ND 516: Hạng F1 Nhi đồng Latin N4 Luân Oanh DS - C
141Lê Phương Bảo Trang2014LUÂN OANH DANCESPORT
142Nguyễn Quỳnh Như2014LUÂN OANH DANCESPORT
143Hoàng Cao Kim Nhi2013LUÂN OANH DANCESPORT
ND 517: Hạng F1 Nhi đồng Latin Vô địch các CLB - C
285Lê Ngọc Bảo Anh2015Q-Dance Center
286Nguyễn Hoàng Anh2015Q-Dance Center
ND 518: Hạng FD Thiếu nhi 1 Latin N4 Luân Oanh DS - C,R
146Nguyễn Trần Thảo My2012LUÂN OANH DANCESPORT
149Huỳnh Ngân Phương2011LUÂN OANH DANCESPORT
151Phan Đăng Bảo Trâm2011LUÂN OANH DANCESPORT
ND 519: Hạng FD Thiếu nhi 1 Latin N5 Luân Oanh DS - C,R
152Nguyễn Trần Ngọc Diệp2011LUÂN OANH DANCESPORT
153Nguyễn Ngọc Bảo Anh2012LUÂN OANH DANCESPORT
154Lê Nguyễn Đông Nghi2011LUÂN OANH DANCESPORT
ND 520: Hạng FD Nhi đồng Latin N4 Luân Oanh DS - C,R
150Thái Lê Hoàng Anh2013LUÂN OANH DANCESPORT
175Nguyễn Thanh Trúc2015LUÂN OANH DANCESPORT
289Trần Lam Khánh2012Q-Dance Center
ND 521: Hạng F1 Nhi đồng Latin N5 Luân Oanh DS - C
173Lê Mai Kha2014LUÂN OANH DANCESPORT
174Nguyễn Phương Chi2015LUÂN OANH DANCESPORT
175Nguyễn Thanh Trúc2015LUÂN OANH DANCESPORT
ND 522: Hạng F1 Nhi đồng Latin N6 Luân Oanh DS - C
176Đinh Ngọc Gia Hân2013LUÂN OANH DANCESPORT
177Giang Bảo An2015LUÂN OANH DANCESPORT
178Hà Hoàng Anh2014LUÂN OANH DANCESPORT
ND 523: Hạng FD Nhi đồng Latin N6 Luân Oanh DS - C,R
173Lê Mai Kha2014LUÂN OANH DANCESPORT
176Đinh Ngọc Gia Hân2013LUÂN OANH DANCESPORT
177Giang Bảo An2015LUÂN OANH DANCESPORT
ND 524: Hạng FD Nhi đồng Latin N5 Luân Oanh DS - C,R
178Hà Hoàng Anh2014LUÂN OANH DANCESPORT
183Nguyễn Ngọc Bảo Ngân2012LUÂN OANH DANCESPORT
185Đỗ Tuấn Kiệt2013LUÂN OANH DANCESPORT
ND 525: Hạng FD Thiếu nhi 1 Latin N6 Luân Oanh DS - C,R
186Vũ Nhật Long2012LUÂN OANH DANCESPORT
188Hoàng Khánh Giang2012LUÂN OANH DANCESPORT
190Nguyễn Đặng Minh Thư2011LUÂN OANH DANCESPORT
ND 526: Hạng F1 Nhi đồng Latin Vô địch các CLB - C
379Phan Thị Khánh Ly2014Trung tâm âm nhạc Bảo Yến
96Vũ Ngọc Như Quỳnh2013DreamDance KBang
ND 527: Hạng F1 Nhi đồng Latin Vô đich các CLB - C
380Phan Nguyễn Thục Nhi2014Trung tâm âm nhạc Bảo Yến
343Trương Yến Ngọc2013TRIỀU TẤN DANCESPORT
354Phùng Gia Hân2015TRIỀU TẤN DANCESPORT
ND 528: Hạng F1 Thiếu nhi Latin Vô Đich Các CLB - C
373Nguyễn Trần Trúc Ly2011Trung tâm âm nhạc Bảo Yến
339Phạm Nguyễn Bích Trâm2012TRIỀU TẤN DANCESPORT
349Phạm Phương Nhã Kỳ2011TRIỀU TẤN DANCESPORT
ND 530: Hạng F1 Nhi đồng Latin Vô địch các CLB - C
86Phan Nguyễn Tú Uyên2013DreamDance Gia Lai
87Nguyễn Minh Hạnh2013DreamDance Gia Lai
88Nguyễn Phạm Kha Ly2013DreamDance Gia Lai
ND 531: Hạng F1 Thiếu nhi Latin Vô địch các CLB - C
374Cổ Ngọc Như Thảo2011Trung tâm âm nhạc Bảo Yến
338Hà Thọ Bảo Châu2012TRIỀU TẤN DANCESPORT
355Trần Thị Phương Nhi2011TRIỀU TẤN DANCESPORT
ND 532: Hạng F1 Thiếu nhi Latin Vô địch các CLB - C
375Lưu Nguyễn Bình Lam2011Trung tâm âm nhạc Bảo Yến
341Trương Thân Thảo Nguyên2012TRIỀU TẤN DANCESPORT
347Nguyễn Khoa Khánh Nguyên2013TRIỀU TẤN DANCESPORT
ND 533: Hạng F1 Thiếu nhi Latin Vô địch các CLB - C
376Nguyễn Khánh Đan2011Trung tâm âm nhạc Bảo Yến
336Nguyễn Hoàng Ánh Dương2011TRIỀU TẤN DANCESPORT
350Phạm Thị Diệu Thúy2010TRIỀU TẤN DANCESPORT
ND 534: Hạng F1 Thiếu nhi Latin Vô địch các CLB - C
377Mai Nguyễn Hà My2011Trung tâm âm nhạc Bảo Yến
335Trần Yến Nhi2011TRIỀU TẤN DANCESPORT
348Lê Thủy Tiên2012TRIỀU TẤN DANCESPORT
ND 535: Hạng F1 Thiếu nhi Latin Vô địch các CLB - C
378Nguyễn Ngọc Bảo Hân2011Trung tâm âm nhạc Bảo Yến
55Trương Nguyễn Nguyên Đan2011CLB Năng Khiếu Mầm Xanh Quảng Trị
334Ngô Thị Thủy Tiên2010TRIỀU TẤN DANCESPORT
ND 536: Hạng F1 Thiếu nhi Latin Vô địch các CLB - C
380Phan Nguyễn Thục Nhi2014Trung tâm âm nhạc Bảo Yến
54Phạm Trần Hải Ngân2012CLB Năng Khiếu Mầm Xanh Quảng Trị
342Nguyễn Hoàng Xuân Hiếu2013TRIỀU TẤN DANCESPORT
ND 537: Hạng F1 Thiếu nhi Latin Vô địch các CLB - C
345Ngô Phạm Thùy Dương2014TRIỀU TẤN DANCESPORT
353Trần Cửu Phương Linh2012TRIỀU TẤN DANCESPORT
354Phùng Gia Hân2015TRIỀU TẤN DANCESPORT
ND 538: Hạng F1 Thiếu Niên Latin Vô địch các CLB - C
332Phạm Phương Bảo Thy2007TRIỀU TẤN DANCESPORT
352Phạm Ngọc Hương Giang2010TRIỀU TẤN DANCESPORT
214Ngô Nguyễn Như Ý2011LUÂN OANH DANCESPORT
ND 539: Hạng F1 Thiếu Niên Latin Vô địch các CLB - C
333Lê Huy Khánh Vy2008TRIỀU TẤN DANCESPORT
350Phạm Thị Diệu Thúy2010TRIỀU TẤN DANCESPORT
351Từ Lưu Khánh Huyền2010TRIỀU TẤN DANCESPORT
ND 540: Hạng FD Thiếu nhi Latin Vô địch các CLB - C,R
373Nguyễn Trần Trúc Ly2011Trung tâm âm nhạc Bảo Yến
336Nguyễn Hoàng Ánh Dương2011TRIỀU TẤN DANCESPORT
353Trần Cửu Phương Linh2012TRIỀU TẤN DANCESPORT
ND 541: Hạng F1 Nhi Đồng Latin Vô địch các CLB - C
89Nguyễn Thảo Dương2014DreamDance Gia Lai
76Phạm Bảo An2014DreamDance Chư Sê
83Hồ Nguyễn Thiên An2014DreamDance Chư Sê
ND 542: Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB - C
80Nguyễn Thị Diệu My2012DreamDance Chư Sê
81Nguyễn Vũ Quỳnh Trâm2013DreamDance Chư Sê
82Trương Nguyễn Thanh Ngân2012DreamDance Chư Sê
84Hồ Nguyễn Thiên Duyên2012DreamDance Chư Sê
ND 543: Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin Vô địch các CLB - C
77Nguyễn Vũ Ngọc Hân2010DreamDance Chư Sê
78Dương Thị Đoan Trang2010DreamDance Chư Sê
93Tô Tuệ Dĩnh2009DreamDance KBang
308Đỗ Hoàng Hải Yến2009Sao Mai - Kon Tum
ND 544: Hạng F1 Thiếu niên 1 Latin Vô địch các CLB - C
298Lê Nguyễn Bảo Quyên2008Sao Mai - Kon Tum
299Nguyễn Thị Thùy Dung2007Sao Mai - Kon Tum
300Nguyễn Thị Khánh Ly2007Sao Mai - Kon Tum
307Nguyễn Thị Huệ Thương2007Sao Mai - Kon Tum
ND 545: Hạng F1 Thiếu niên 2 Latin Vô địch các CLB - C
301Nguyễn Ngọc Yến Nhi2008Sao Mai - Kon Tum
302Lê Thị Minh Ngọc2006Sao Mai - Kon Tum
306Trần Hoàng Nhi2008Sao Mai - Kon Tum
ND 546: Hạng F2 Nhi đồng Latin Vô địch các CLB - R
89Nguyễn Thảo Dương2014DreamDance Gia Lai
76Phạm Bảo An2014DreamDance Chư Sê
395Phạm Vũ Trúc Linh2014TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
ND 547: Hạng F2 Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB - R
82Trương Nguyễn Thanh Ngân2012DreamDance Chư Sê
96Vũ Ngọc Như Quỳnh2013DreamDance KBang
292Lê Ngọc Như Quỳnh2012Sao Mai - Kon Tum
ND 548: Hạng F2 Thiếu nhi 2 Latin Vô địch các CLB - R
77Nguyễn Vũ Ngọc Hân2010DreamDance Chư Sê
78Dương Thị Đoan Trang2010DreamDance Chư Sê
92Hồ Ngọc Thủy Tiên2010DreamDance KBang
ND 551: Hạng FD Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB - C,R
80Nguyễn Thị Diệu My2012DreamDance Chư Sê
81Nguyễn Vũ Quỳnh Trâm2013DreamDance Chư Sê
82Trương Nguyễn Thanh Ngân2012DreamDance Chư Sê
95Nguyễn Thị Thanh Trúc2013DreamDance KBang
84Hồ Nguyễn Thiên Duyên2012DreamDance Chư Sê
ND 552: Hạng FD Thiếu nhi 2 Latin Vô địch các CLB - C,R
77Nguyễn Vũ Ngọc Hân2010DreamDance Chư Sê
78Dương Thị Đoan Trang2010DreamDance Chư Sê
91Trần Phan Bảo Ngọc2009DreamDance KBang
ND 554: Hạng FD Nhi đồng Latin Vô địch các CLB - C,R
163Võ Hồng Hân2014LUÂN OANH DANCESPORT
76Phạm Bảo An2014DreamDance Chư Sê
71Tạ Uyên Nhi2014DHC Dance Đà Nẵng
83Hồ Nguyễn Thiên An2014DreamDance Chư Sê
ND 555: Hạng F4 Nhi đồng Latin Vô địch các CLB - S
89Nguyễn Thảo Dương2014DreamDance Gia Lai
76Phạm Bảo An2014DreamDance Chư Sê
ND 556: Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB 1 - C
293Trần Nguyễn Phương Uyên2012Sao Mai - Kon Tum
297Chu Thị Khánh Thi2012Sao Mai - Kon Tum
ND 557: Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin Vô địch các CLB 1 - C
170Lê Hoàng Khánh Vy2011LUÂN OANH DANCESPORT
295Phan Hoàng Kim Ngọc2010Sao Mai - Kon Tum
305Phạm Trà My2010Sao Mai - Kon Tum
ND 558: Hạng F2 Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB 1 - R
221Huỳnh Mẫn Nghi2011LUÂN OANH DANCESPORT
231Văn Tiểu Lâm2014LUÂN OANH DANCESPORT
391Phan Nguyên Minh2013Trường Tiểu học Trần Văn Ơn
ND 560: Hạng FD Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB 1 - C,R
70Hồ Lê Minh Uyên2012DHC Dance Đà Nẵng
71Tạ Uyên Nhi2014DHC Dance Đà Nẵng
395Phạm Vũ Trúc Linh2014TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
ND 561: Hạng FD Thiếu nhi 2 Latin Vô địch các CLB 1 - C,R
94Lưu Lê Thùy Vy2009DreamDance KBang
304Vũ Bay Phương Linh2011Sao Mai - Kon Tum
90Lê Nguyễn Hương Giang2011DreamDance Gia Lai
ND 563: Hạng E1 Thiếu nhi Latin Vô địch các CLB - C
296Phan Trịnh Khánh Trình2012Trần Nguyễn Phương Uyên2012Sao Mai - Kon Tum
303Đỗ Duy2012Lê Ngọc Như Quỳnh2012Sao Mai - Kon Tum
ND 565: Hạng F1 Nhi đồng Latin Vô địch các CLB - C
346Trịnh Hiền Nhi2014TRIỀU TẤN DANCESPORT
395Phạm Vũ Trúc Linh2014TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
215Phạm Khánh Ngọc2014LUÂN OANH DANCESPORT
ND 568: Hạng FC Thiếu nhi 2 Latin Vô địch Tam kỳ - C,R,J
261Lê Ngọc An Kỳ2009PH Dancesport Tam Kỳ
262Võ Thục Nghi2009PH Dancesport Tam Kỳ
264Lê Phương Anh2010PH Dancesport Tam Kỳ
ND 569: Hạng FD Thiếu nhi Latin Vô địch Tam kỳ - C,R
262Võ Thục Nghi2009PH Dancesport Tam Kỳ
263Trịnh Thuý Hiền2009PH Dancesport Tam Kỳ
265Võ Thục Khuê2011PH Dancesport Tam Kỳ
ND 570: Hạng F1 Thiếu nhi Latin Vô địch Tam Kỳ - C
265Võ Thục Khuê2011PH Dancesport Tam Kỳ
266Trần Thiên Thuỳ Anh2011PH Dancesport Tam Kỳ
267Nguyễn Trần An Phú2011PH Dancesport Tam Kỳ
ND 571: Hạng FB Thiếu nhi 1 Latin Luân Oanh DS - S,C,R,J
157Trần Ngọc Gia Nghi2012LUÂN OANH DANCESPORT
160Trương Ánh Hồng2011LUÂN OANH DANCESPORT
195Nguyễn Ngọc Trúc Quỳnh2012LUÂN OANH DANCESPORT
ND 572: Hạng FB Thiếu niên Latin Luân Oanh DS - S,C,R,J
385Nguyễn Ngọc Minh Châu2008Trường THCS Trưng Vương
386Thái Thanh Thảo2008Trường THCS Trưng Vương
387Trần Xuân Nghi2008Trường THCS Trưng Vương
ND 573: Hạng FD Nhi 1 Latin N8 Luân Oanh DS - C,R
158Trần Ngọc Yến Vy2012LUÂN OANH DANCESPORT
167Đoàn Lê Hồng Ân2012LUÂN OANH DANCESPORT
220Lê Nguyễn Thục Linh2010LUÂN OANH DANCESPORT
ND 574: Hạng FD Nhi 2 Latin N8 Luân Oanh DS - C,R
171Lê Phạm Hoàng Ngân2010LUÂN OANH DANCESPORT
172Nguyễn Hiền Anh2009LUÂN OANH DANCESPORT
263Trịnh Thuý Hiền2009PH Dancesport Tam Kỳ
ND 575: Hạng F2 Nhi 1 Latin N8 Luân Oanh DS - R
161Nguyễn Hoàng Ánh Dương2012LUÂN OANH DANCESPORT
162Hoàng Nguyễn Khánh An2012LUÂN OANH DANCESPORT
169Nguyễn Anh Thư2012LUÂN OANH DANCESPORT
ND 576: Hạng F2 Nhi 2 Latin N8 Luân Oanh DS - R
159Trần Phương Nghi2009LUÂN OANH DANCESPORT
165Nguyễn Phạm Minh Ngọc2010LUÂN OANH DANCESPORT
166Phan Trần Khánh Ngân2010LUÂN OANH DANCESPORT
ND 577: Hạng FC Nhi 1 Latin N2 Luân Oanh DS - C,R,J
155Huỳnh Ngọc Thảo Nhi2011LUÂN OANH DANCESPORT
156Nguyễn Bảo Linh Châu2012LUÂN OANH DANCESPORT
219Lý Hoàng An2012LUÂN OANH DANCESPORT
ND 579: Hạng FA Thiếu nhi Latin Clb DHC Dance Đà Nẵng - S,C,R,P,J
67Nguyễn Uyên Vy2012DHC Dance Đà Nẵng
68Cao Thanh Ngọc2011DHC Dance Đà Nẵng
70Hồ Lê Minh Uyên2012DHC Dance Đà Nẵng
ND 580: Hạng F1 Nhi đồng Latin 1 Các CLB - C
17Lê Nguyễn Hoài An2012Bảo Dance Sport Nghệ An
18Phạm Anh Vân2013Bảo Dance Sport Nghệ An
ND 581: Hạng F1 Nhi đồng Latin 2 Các CLB - C
174Nguyễn Phương Chi2015LUÂN OANH DANCESPORT
19Võ Nguyễn Thảo Vân2013Bảo Dance Sport Nghệ An
20Nguyễn Trần Khánh Huyền2013Bảo Dance Sport Nghệ An
ND 582: Hạng F1 Nhi đồng Latin 3 Các CLBB - C
125Nguyễn Thiên Long2014LUÂN OANH DANCESPORT
21Nguyễn Trần Khánh Hà2014Bảo Dance Sport Nghệ An
ND 583: Hạng F1 Nhi đồng Latin 4 Các CLB - C
25Trần Thị Bảo Quyên2013Bảo Dance Sport Nghệ An
26Lê Song Thư2014Bảo Dance Sport Nghệ An
231Văn Tiểu Lâm2014LUÂN OANH DANCESPORT
ND 584: Hạng F3 Nhi đồng Latin 1 Các CLB - J
15Nguyễn Ha Na2013Bảo Dance Sport Nghệ An
16Nguyên Khánh Ngân2014Bảo Dance Sport Nghệ An
ND 585: Hạng F1 Nhi đồng Latin N10 Luân Oanh DS - C
228Phan Bảo Ngân2014LUÂN OANH DANCESPORT
229Nguyễn Trần Bảo An2015LUÂN OANH DANCESPORT
230Trương Bảo Hân2014LUÂN OANH DANCESPORT
ND 586: Hạng FD Nhi đồng Latin N10 Luân Oanh DS - C,R
229Nguyễn Trần Bảo An2015LUÂN OANH DANCESPORT
231Văn Tiểu Lâm2014LUÂN OANH DANCESPORT
232Đinh Phước Linh Đan2015LUÂN OANH DANCESPORT
ND 587: Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin N10 Luân Oanh DS - C
185Đỗ Tuấn Kiệt2013LUÂN OANH DANCESPORT
232Đinh Phước Linh Đan2015LUÂN OANH DANCESPORT
243Huỳnh Lê Minh Tuệ2013LUÂN OANH DANCESPORT
ND 588: Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin N11 Luân Oanh DS - C
221Huỳnh Mẫn Nghi2011LUÂN OANH DANCESPORT
233Đinh Thuỳ Song Anh2010LUÂN OANH DANCESPORT
234Trần Nguyễn Bảo Châu2012LUÂN OANH DANCESPORT
ND 589: Hạng FD Nhi đồng Latin N11 Luân Oanh DS - C,R
236Liu Thư Kỳ2013LUÂN OANH DANCESPORT
237Nguyễn Thái Lâm2012LUÂN OANH DANCESPORT
238Bùi Nguyễn Bảo Quyên2013LUÂN OANH DANCESPORT
ND 590: Hạng FD Nhi đồng Latin N12 Luân Oanh DS - C,R
239Huỳnh Nguyễn Khánh Ngân2012LUÂN OANH DANCESPORT
240Đào Thuỳ Lâm2013LUÂN OANH DANCESPORT
241Đỗ Ngọc Nhi2012LUÂN OANH DANCESPORT
ND 591: Hạng FD Nhi đồng Latin N13 Luân Oanh DS - C,R
242Cù Hoàng Linh Trúc2012LUÂN OANH DANCESPORT
243Huỳnh Lê Minh Tuệ2013LUÂN OANH DANCESPORT
244Đặng Khả Di2013LUÂN OANH DANCESPORT
ND 592: Hạng FD Nhi đồng Latin N14 Luân Oanh DS - C,R
243Huỳnh Lê Minh Tuệ2013LUÂN OANH DANCESPORT
246Võ Thuỳ Trâm Phương2013LUÂN OANH DANCESPORT
ND 593: Hạng F4 Trung Niên Latin - S
252Tăng Trừng Xuyên1961LUÂN OANH DANCESPORT
72Huỳnh Thị Lâm Sang1963DHC Dance Đà Nẵng
253Đỗ Thị Hoàng Oanh1963LUÂN OANH DANCESPORT
254Hoa Thị Liên1967LUÂN OANH DANCESPORT
ND 1369: Hạng A người lớn standard DOC - W,T,V,F,Q
64Phạm Đình Phúc1980Vũ Thị Thùy Linh1982Cung VHTT Thanh niên HP
61Nguyễn Ngọc Hiếu1982Hoàng Quỳnh Trang1989Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
404Nguyễn Đức Hòa1986Nguyễn Thị Hải Yến1985Thăng Long
405Bùi Quang Nam1993Nguyễn Thị Hồng Anh1999Cung LĐHN Việt Tiệp HP
406Lê Thọ Sơn1986Chu Thị Thanh Huyền1985Thăng Long

Khiêu vũ thể thao, thông tin giải đấu, đăng ký thi đấu online, khieu vu the thao, giai khieu vu, giải khiêu vũ, dance sport, nhảy nghệ thuật

Khiêu vũ thể thao, thông tin giải đấu, đăng ký thi đấu online, khieu vu the thao, giai khieu vu, giải khiêu vũ, dance sport, nhảy nghệ thuật