Giải Vô địch KVTT Hải Phòng mở rộng Lần thứ XVI năm 2020

Danh sách VĐV theo nội dung

Số đeoHọ tên namNS namHọ tên nữNS nữĐơn vị
ND 1: Hạng C Nhi đồng Latin - C,R,J
267Lã Phúc Đạt2013Lưu Bảo Khánh2013Ninh Bình Dancesport
213Nguyễn Tiến Đạt2013Bùi Phương Anh2013Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
ND 2: Hạng D Nhi đồng Latin - C,R
267Lã Phúc Đạt2013Lưu Bảo Khánh2013Ninh Bình Dancesport
ND 3: Hạng E1 Nhi đồng Latin - C
267Lã Phúc Đạt2013Lưu Bảo Khánh2013Ninh Bình Dancesport
213Nguyễn Tiến Đạt2013Bùi Phương Anh2013Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
ND 4: Hạng E2 Nhi đồng Latin - R
267Lã Phúc Đạt2013Lưu Bảo Khánh2013Ninh Bình Dancesport
213Nguyễn Tiến Đạt2013Bùi Phương Anh2013Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
ND 5: Hạng E3 Nhi đồng Latin - J
267Lã Phúc Đạt2013Lưu Bảo Khánh2013Ninh Bình Dancesport
213Nguyễn Tiến Đạt2013Bùi Phương Anh2013Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
ND 6: Hạng F1 Nhi đồng Latin - C
80Nguyễn Bảo Trang2013CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
252Bùi Phạm Kim Anh2013MY DANCE HD
314Phan Bảo Ngọc2013Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
135Nguyễn Hoàng Bảo Nhi2014Clb Starkid Quảng Ninh
62Quỳnh Anh2015CLB Dancesport Quận Kiến An HP
63Nguyễn Bảo Linh2015CLB Dancesport Quận Kiến An HP
68Phạm Thụy Uyên2013CLB Dancesport Quận Kiến An HP
70Nguyễn Phúc Minh Châu2015CLB Dancesport Quận Kiến An HP
31Hà Kim Anh2013CHƯƠNG DANCESPORT CLUB
32Nguyễn Lệ Quyên2013CHƯƠNG DANCESPORT CLUB
26Nguyễn Linh Chi2013Bắc Ninh Dancesport
ND 7: Hạng F2 Nhi đồng Latin - R
80Nguyễn Bảo Trang2013CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
252Bùi Phạm Kim Anh2013MY DANCE HD
314Phan Bảo Ngọc2013Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
135Nguyễn Hoàng Bảo Nhi2014Clb Starkid Quảng Ninh
205Bùi Phương Anh2014Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
152Cao Nguyễn Đức Tâm2013Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
62Quỳnh Anh2015CLB Dancesport Quận Kiến An HP
63Nguyễn Bảo Linh2015CLB Dancesport Quận Kiến An HP
26Nguyễn Linh Chi2013Bắc Ninh Dancesport
ND 8: Hạng F3 Nhi đồng Latin - J
91Nguyễn Thị Bích Ngân2013CLB PHONG LƯU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM
252Bùi Phạm Kim Anh2013MY DANCE HD
135Nguyễn Hoàng Bảo Nhi2014Clb Starkid Quảng Ninh
ND 9: Hạng FD Nhi đồng Latin - C,R
91Nguyễn Thị Bích Ngân2013CLB PHONG LƯU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM
80Nguyễn Bảo Trang2013CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
252Bùi Phạm Kim Anh2013MY DANCE HD
314Phan Bảo Ngọc2013Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
135Nguyễn Hoàng Bảo Nhi2014Clb Starkid Quảng Ninh
205Bùi Phương Anh2014Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
153Phạm Thị Kim Ngân2013Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
62Quỳnh Anh2015CLB Dancesport Quận Kiến An HP
68Phạm Thụy Uyên2013CLB Dancesport Quận Kiến An HP
25Hoàng Misaki2013Bắc Ninh Dancesport
26Nguyễn Linh Chi2013Bắc Ninh Dancesport
ND 10: Hạng FD1 Nhi đồng Latin - C,J
252Bùi Phạm Kim Anh2013MY DANCE HD
146Phạm Phương Anh2013Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
343Lê Hà Anh2013VIETSDANCE
135Nguyễn Hoàng Bảo Nhi2014Clb Starkid Quảng Ninh
25Hoàng Misaki2013Bắc Ninh Dancesport
ND 11: Hạng FD2 Nhi đồng Latin - R,J
252Bùi Phạm Kim Anh2013MY DANCE HD
146Phạm Phương Anh2013Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
135Nguyễn Hoàng Bảo Nhi2014Clb Starkid Quảng Ninh
25Hoàng Misaki2013Bắc Ninh Dancesport
ND 12: Hạng FC Nhi đồng Latin - C,R,J
91Nguyễn Thị Bích Ngân2013CLB PHONG LƯU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM
252Bùi Phạm Kim Anh2013MY DANCE HD
146Phạm Phương Anh2013Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
343Lê Hà Anh2013VIETSDANCE
205Bùi Phương Anh2014Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
25Hoàng Misaki2013Bắc Ninh Dancesport
ND 14: Hạng B Thiếu nhi 1 Latin - S,C,R,J
338Phạm Đức Bình2011Lê Hà Anh2013VIETSDANCE
263Ngô Bách Hải Đăng2011Nguyễn Trúc Linh2011Mydance
ND 15: Hạng C Thiếu nhi 1 Latin - C,R,J
338Phạm Đức Bình2011Lê Hà Anh2013VIETSDANCE
263Ngô Bách Hải Đăng2011Nguyễn Trúc Linh2011Mydance
ND 16: Hạng D Thiếu nhi 1 Latin - C,R
338Phạm Đức Bình2011Lê Hà Anh2013VIETSDANCE
231Nguyễn Đức Tài2012Đặng Phương Linh2013Dancesport HD
ND 17: Hạng E1 Thiếu nhi 1 Latin - C
231Nguyễn Đức Tài2012Đặng Phương Linh2013Dancesport HD
214Hoàng Kỳ2011Phạm Bảo Uyên2011Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
75Nguyễn Nam Phong2011Phạm Thụy Uyên2012CLB Dancesport Quận Kiến An HP
ND 18: Hạng E2 Thiếu nhi 1 Latin - R
231Nguyễn Đức Tài2012Đặng Phương Linh2013Dancesport HD
214Hoàng Kỳ2011Phạm Bảo Uyên2011Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
71Nguyễn Bảo Nam2011Hoàng Vũ Mai Chi2013CLB Dancesport Quận Kiến An HP
ND 19: Hạng E3 Thiếu nhi 1 Latin - J
214Hoàng Kỳ2011Phạm Bảo Uyên2011Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
263Ngô Bách Hải Đăng2011Nguyễn Trúc Linh2011Mydance
ND 22: Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin - C
287Nguyễn Phương Anh2012SONIC DANCE CENTER
288Nguyễn Khánh Ngọc2011SONIC DANCE CENTER
79Vũ Thị Phương Thảo2012CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
92Nguyễn Trần Phương Minh2012CLB PHONG LƯU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM
93Lê Nguyễn Hà Anh2011CLB PHONG LƯU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM
330Nguyễn Thanh Trúc2012TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
331Đào Tuệ Lâm2011TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
332Lê Thị Thanh Mai2012TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
95Vũ Thanh Phương2011CLB PHONG LƯU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM
252Bùi Phạm Kim Anh2013MY DANCE HD
106Nguyễn Ngọc Thiên An2012CLB TJ
107Nguyễn Phương Thảo2011CLB TJ
12Tạ Thảo My2011Bắc Ninh Dancesport
14Nguyễn Thị Minh Nguyệt2012Bắc Ninh Dancesport
16Nguyễn Minh Ngọc2012Bắc Ninh Dancesport
208Vương Mai Khanh2011Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
156Vũ Nguyễn Thảo Linh2012Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
163Đào Tú Linh2012Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
262Phạm Khánh Chi2011Mydance
248Huỳnh Mẫn Nghi2011LUÂN OANH DANCESPORT
237Bạch Diệp Anh2012Dancesport HD
28Nguyễn Thị Yến Nhi2012CHƯƠNG DANCESPORT CLUB
33Nguyễn Ngọc Phương Linh2012CHƯƠNG DANCESPORT CLUB
36Nguyễn Diệp Anh2011CHƯƠNG DANCESPORT CLUB
37Chương Vân Hà2011CHƯƠNG DANCESPORT CLUB
ND 23: Hạng F2 Thiếu nhi 1 Latin - R
287Nguyễn Phương Anh2012SONIC DANCE CENTER
288Nguyễn Khánh Ngọc2011SONIC DANCE CENTER
79Vũ Thị Phương Thảo2012CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
330Nguyễn Thanh Trúc2012TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
331Đào Tuệ Lâm2011TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
332Lê Thị Thanh Mai2012TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
252Bùi Phạm Kim Anh2013MY DANCE HD
106Nguyễn Ngọc Thiên An2012CLB TJ
107Nguyễn Phương Thảo2011CLB TJ
13Nguyễn Gia Ngọc Ánh2012Bắc Ninh Dancesport
16Nguyễn Minh Ngọc2012Bắc Ninh Dancesport
204Phạm Bảo Uyên2011Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
208Vương Mai Khanh2011Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
157Nguyễn Ngọc Thùy Châu2012Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
163Đào Tú Linh2012Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
248Huỳnh Mẫn Nghi2011LUÂN OANH DANCESPORT
237Bạch Diệp Anh2012Dancesport HD
36Nguyễn Diệp Anh2011CHƯƠNG DANCESPORT CLUB
37Chương Vân Hà2011CHƯƠNG DANCESPORT CLUB
ND 24: Hạng F3 Thiếu nhi 1 Latin - J
330Nguyễn Thanh Trúc2012TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
331Đào Tuệ Lâm2011TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
332Lê Thị Thanh Mai2012TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
12Tạ Thảo My2011Bắc Ninh Dancesport
ND 25: Hạng F4 Thiếu nhi 1 Latin - S
287Nguyễn Phương Anh2012SONIC DANCE CENTER
146Phạm Phương Anh2013Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
13Nguyễn Gia Ngọc Ánh2012Bắc Ninh Dancesport
182Bùi Kim Ngân2011Cung VHTT Thanh Niên Hải Phòng
ND 26: Hạng FD Thiếu nhi 1 Latin - C,R
287Nguyễn Phương Anh2012SONIC DANCE CENTER
79Vũ Thị Phương Thảo2012CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
92Nguyễn Trần Phương Minh2012CLB PHONG LƯU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM
93Lê Nguyễn Hà Anh2011CLB PHONG LƯU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM
252Bùi Phạm Kim Anh2013MY DANCE HD
106Nguyễn Ngọc Thiên An2012CLB TJ
107Nguyễn Phương Thảo2011CLB TJ
12Tạ Thảo My2011Bắc Ninh Dancesport
208Vương Mai Khanh2011Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
156Vũ Nguyễn Thảo Linh2012Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
157Nguyễn Ngọc Thùy Châu2012Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
310Nguyễn Hà Anh2011Trung Tâm VHTT Huyện Thủy Nguyên
258Ngô Quỳnh Uyên Minh2012Mydance
248Huỳnh Mẫn Nghi2011LUÂN OANH DANCESPORT
237Bạch Diệp Anh2012Dancesport HD
ND 27: Hạng FD1 Thiếu nhi 1 Latin - C,J
340Nguyễn Lâm Thùy Dương2011VIETSDANCE
341Trần Tùng Linh2011VIETSDANCE
333Nguyễn Huỳnh Châu Anh2011TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
13Nguyễn Gia Ngọc Ánh2012Bắc Ninh Dancesport
259Ngô Bách Hải Đăng2011Mydance
182Bùi Kim Ngân2011Cung VHTT Thanh Niên Hải Phòng
ND 28: Hạng FD2 Thiếu nhi 1 Latin - R,J
341Trần Tùng Linh2011VIETSDANCE
95Vũ Thanh Phương2011CLB PHONG LƯU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM
14Nguyễn Thị Minh Nguyệt2012Bắc Ninh Dancesport
182Bùi Kim Ngân2011Cung VHTT Thanh Niên Hải Phòng
ND 29: Hạng FD3 Thiếu nhi 1 Latin - C,S
149Trịnh Ngọc Khuê2011Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
16Nguyễn Minh Ngọc2012Bắc Ninh Dancesport
161Trần Lan Phương2011Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
182Bùi Kim Ngân2011Cung VHTT Thanh Niên Hải Phòng
ND 30: Hạng FD4 Thiếu nhi 1 Latin - R,S
340Nguyễn Lâm Thùy Dương2011VIETSDANCE
14Nguyễn Thị Minh Nguyệt2012Bắc Ninh Dancesport
16Nguyễn Minh Ngọc2012Bắc Ninh Dancesport
182Bùi Kim Ngân2011Cung VHTT Thanh Niên Hải Phòng
ND 31: Hạng FD5 Thiếu nhi 1 Latin - S,J
340Nguyễn Lâm Thùy Dương2011VIETSDANCE
12Tạ Thảo My2011Bắc Ninh Dancesport
17Nguyễn Hà Kiều Vy2011Bắc Ninh Dancesport
182Bùi Kim Ngân2011Cung VHTT Thanh Niên Hải Phòng
ND 32: Hạng FC Thiếu nhi 1 Latin - C,R,J
341Trần Tùng Linh2011VIETSDANCE
95Vũ Thanh Phương2011CLB PHONG LƯU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM
149Trịnh Ngọc Khuê2011Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
14Nguyễn Thị Minh Nguyệt2012Bắc Ninh Dancesport
17Nguyễn Hà Kiều Vy2011Bắc Ninh Dancesport
203Hoàng Kỳ2011Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
310Nguyễn Hà Anh2011Trung Tâm VHTT Huyện Thủy Nguyên
ND 33: Hạng FB Thiếu nhi 1 Latin - S,C,R,J
149Trịnh Ngọc Khuê2011Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
13Nguyễn Gia Ngọc Ánh2012Bắc Ninh Dancesport
17Nguyễn Hà Kiều Vy2011Bắc Ninh Dancesport
161Trần Lan Phương2011Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
251Phạm Băng Băng2012LUÂN OANH DANCESPORT
ND 34: Hạng FA Thiếu nhi 1 Latin - S,C,R,P,J
340Nguyễn Lâm Thùy Dương2011VIETSDANCE
149Trịnh Ngọc Khuê2011Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
251Phạm Băng Băng2012LUÂN OANH DANCESPORT
ND 35: Hạng A Thiếu nhi 2 Latin - S,C,R,P,J
104Trần Bảo Anh2010Lê Nguyễn Ngọc Anh2011CLB TJ
132Trần Văn Đức2010Quách Khánh Chi2012Clb Starkid Quảng Ninh
ND 36: Hạng B Thiếu nhi 2 Latin - S,C,R,J
132Trần Văn Đức2010Quách Khánh Chi2012Clb Starkid Quảng Ninh
215Hoàng Kỳ2011Vương Mai Khanh2010Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
23Phú Gia Tùng2010Bùi Bảo Chi2010Bắc Ninh Dancesport
ND 37: Hạng C Thiếu nhi 2 Latin - C,R,J
334Đặng Nhật Minh2009Nguyễn Huỳnh Châu Anh2011TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
132Trần Văn Đức2010Quách Khánh Chi2012Clb Starkid Quảng Ninh
215Hoàng Kỳ2011Vương Mai Khanh2010Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
23Phú Gia Tùng2010Bùi Bảo Chi2010Bắc Ninh Dancesport
ND 38: Hạng D Thiếu nhi 2 Latin - C,R
334Đặng Nhật Minh2009Nguyễn Huỳnh Châu Anh2011TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
133Phạm Gia Bảo2009Vũ Châu Anh2011Clb Starkid Quảng Ninh
134Huỳnh Tuấn Khôi2010Vũ Ngân Hà2010Clb Starkid Quảng Ninh
215Hoàng Kỳ2011Vương Mai Khanh2010Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
23Phú Gia Tùng2010Bùi Bảo Chi2010Bắc Ninh Dancesport
234Hoàng Đại Thành2010Trần Ngọc Minh2011Dancesport HD
ND 39: Hạng E1 Thiếu nhi 2 Latin - C
334Đặng Nhật Minh2009Nguyễn Huỳnh Châu Anh2011TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
104Trần Bảo Anh2010Lê Nguyễn Ngọc Anh2011CLB TJ
133Phạm Gia Bảo2009Vũ Châu Anh2011Clb Starkid Quảng Ninh
134Huỳnh Tuấn Khôi2010Vũ Ngân Hà2010Clb Starkid Quảng Ninh
23Phú Gia Tùng2010Bùi Bảo Chi2010Bắc Ninh Dancesport
73Lưu Hoàng Hải2011Vũ Như Uyển Nhi2009CLB Dancesport Quận Kiến An HP
234Hoàng Đại Thành2010Trần Ngọc Minh2011Dancesport HD
ND 40: Hạng E2 Thiếu nhi 2 Latin - R
334Đặng Nhật Minh2009Nguyễn Huỳnh Châu Anh2011TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
133Phạm Gia Bảo2009Vũ Châu Anh2011Clb Starkid Quảng Ninh
134Huỳnh Tuấn Khôi2010Vũ Ngân Hà2010Clb Starkid Quảng Ninh
234Hoàng Đại Thành2010Trần Ngọc Minh2011Dancesport HD
ND 41: Hạng E3 Thiếu nhi 2 Latin - J
334Đặng Nhật Minh2009Nguyễn Huỳnh Châu Anh2011TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
133Phạm Gia Bảo2009Vũ Châu Anh2011Clb Starkid Quảng Ninh
134Huỳnh Tuấn Khôi2010Vũ Ngân Hà2010Clb Starkid Quảng Ninh
ND 42: Hạng E4 Thiếu nhi 2 Latin - S
133Phạm Gia Bảo2009Vũ Châu Anh2011Clb Starkid Quảng Ninh
134Huỳnh Tuấn Khôi2010Vũ Ngân Hà2010Clb Starkid Quảng Ninh
23Phú Gia Tùng2010Bùi Bảo Chi2010Bắc Ninh Dancesport
ND 43: Hạng E5 Thiếu nhi 2 Latin - P
104Trần Bảo Anh2010Lê Nguyễn Ngọc Anh2011CLB TJ
133Phạm Gia Bảo2009Vũ Châu Anh2011Clb Starkid Quảng Ninh
ND 44: Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin - C
288Nguyễn Khánh Ngọc2011SONIC DANCE CENTER
327Nguyễn Uyển Nhi2010TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
328Trần Hà Linh2009TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
183Nguyễn Ngọc Diệp2010Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
347Đoàn Ngọc Phương Linh2009Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
207Bùi Trâm Anh2009Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
164Vũ Ngọc Hà2010Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
308Đỗ Bảo Ngọc2009Trung Tâm VHTT Huyện Thủy Nguyên
312Trương Đức Anh2010Trung Tâm VHTT Huyện Thủy Nguyên
136Nguyễn Hoàng Yến2010Clb Starkid Quảng Ninh
66Vũ Hoàng Mai Chi2013CLB Dancesport Quận Kiến An HP
67Vũ Như Uyển Nhi2009CLB Dancesport Quận Kiến An HP
235Trần Ngọc Minh2011Dancesport HD
236Nguyễn Khánh Chi2011Dancesport HD
239Lê Hoàng Khánh Thi2011Dancesport HD
27Lê Thị Thuỳ Lâm2010CHƯƠNG DANCESPORT CLUB
345Vũ Tuệ Lâm2010Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
ND 45: Hạng F2 Thiếu nhi 2 Latin - R
288Nguyễn Khánh Ngọc2011SONIC DANCE CENTER
327Nguyễn Uyển Nhi2010TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
328Trần Hà Linh2009TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
347Đoàn Ngọc Phương Linh2009Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
207Bùi Trâm Anh2009Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
308Đỗ Bảo Ngọc2009Trung Tâm VHTT Huyện Thủy Nguyên
309Nguyễn Hà Trang2009Trung Tâm VHTT Huyện Thủy Nguyên
311Nguyễn Kim Ngân2010Trung Tâm VHTT Huyện Thủy Nguyên
136Nguyễn Hoàng Yến2010Clb Starkid Quảng Ninh
235Trần Ngọc Minh2011Dancesport HD
236Nguyễn Khánh Chi2011Dancesport HD
239Lê Hoàng Khánh Thi2011Dancesport HD
345Vũ Tuệ Lâm2010Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
ND 46: Hạng F3 Thiếu nhi 2 Latin - J
327Nguyễn Uyển Nhi2010TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
328Trần Hà Linh2009TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
136Nguyễn Hoàng Yến2010Clb Starkid Quảng Ninh
ND 47: Hạng F4 Thiếu nhi 2 Latin - S
287Nguyễn Phương Anh2012SONIC DANCE CENTER
288Nguyễn Khánh Ngọc2011SONIC DANCE CENTER
136Nguyễn Hoàng Yến2010Clb Starkid Quảng Ninh
264Nguyễn Thái An2009Mydance
ND 48: Hạng F5 Thiếu nhi 2 Latin - P
317Trần Trà My2010Trường Tiểu Học Thị Trấn Yên Viên
136Nguyễn Hoàng Yến2010Clb Starkid Quảng Ninh
ND 49: Hạng FD Thiếu nhi 2 Latin - C,R
90Nguyễn Thị Hải Yến2010CLB PHONG LƯU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM
94Lại Ánh Dương2010CLB PHONG LƯU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM
183Nguyễn Ngọc Diệp2010Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
148Lưu Vũ Hương Giang2010Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
19Vũ Nhã Kỳ2010Bắc Ninh Dancesport
347Đoàn Ngọc Phương Linh2009Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
207Bùi Trâm Anh2009Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
309Nguyễn Hà Trang2009Trung Tâm VHTT Huyện Thủy Nguyên
311Nguyễn Kim Ngân2010Trung Tâm VHTT Huyện Thủy Nguyên
312Trương Đức Anh2010Trung Tâm VHTT Huyện Thủy Nguyên
22Nguyễn Bảo Ngọc2010Bắc Ninh Dancesport
136Nguyễn Hoàng Yến2010Clb Starkid Quảng Ninh
111Bùi Tuệ Minh2010CLB TJ
235Trần Ngọc Minh2011Dancesport HD
236Nguyễn Khánh Chi2011Dancesport HD
345Vũ Tuệ Lâm2010Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
ND 50: Hạng FD1 Thiếu nhi 2 Latin - C,J
339Đinh Nguyễn Phương Uyên2009VIETSDANCE
136Nguyễn Hoàng Yến2010Clb Starkid Quảng Ninh
345Vũ Tuệ Lâm2010Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
ND 51: Hạng FD2 Thiếu nhi 2 Latin - R,J
339Đinh Nguyễn Phương Uyên2009VIETSDANCE
19Vũ Nhã Kỳ2010Bắc Ninh Dancesport
22Nguyễn Bảo Ngọc2010Bắc Ninh Dancesport
136Nguyễn Hoàng Yến2010Clb Starkid Quảng Ninh
264Nguyễn Thái An2009Mydance
345Vũ Tuệ Lâm2010Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
ND 52: Hạng FD3 Thiếu nhi 2 Latin - C,S
317Trần Trà My2010Trường Tiểu Học Thị Trấn Yên Viên
145Đỗ Vân Anh2010Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
22Nguyễn Bảo Ngọc2010Bắc Ninh Dancesport
ND 53: Hạng FD4 Thiếu nhi 2 Latin - R,S
90Nguyễn Thị Hải Yến2010CLB PHONG LƯU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM
339Đinh Nguyễn Phương Uyên2009VIETSDANCE
19Vũ Nhã Kỳ2010Bắc Ninh Dancesport
ND 54: Hạng FD5 Thiếu nhi 2 Latin - S,J
317Trần Trà My2010Trường Tiểu Học Thị Trấn Yên Viên
339Đinh Nguyễn Phương Uyên2009VIETSDANCE
19Vũ Nhã Kỳ2010Bắc Ninh Dancesport
ND 55: Hạng FC Thiếu nhi 2 Latin - C,R,J
317Trần Trà My2010Trường Tiểu Học Thị Trấn Yên Viên
90Nguyễn Thị Hải Yến2010CLB PHONG LƯU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM
94Lại Ánh Dương2010CLB PHONG LƯU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM
290Phạm Bảo Khánh Linh2010TRƯỜNG TIỂU HỌC PHẢ LẠI
147Vương Hoàng Linh2010Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
111Bùi Tuệ Minh2010CLB TJ
251Phạm Băng Băng2012LUÂN OANH DANCESPORT
ND 56: Hạng FB Thiếu nhi 2 Latin - S,C,R,J
317Trần Trà My2010Trường Tiểu Học Thị Trấn Yên Viên
290Phạm Bảo Khánh Linh2010TRƯỜNG TIỂU HỌC PHẢ LẠI
145Đỗ Vân Anh2010Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
147Vương Hoàng Linh2010Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
148Lưu Vũ Hương Giang2010Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
164Vũ Ngọc Hà2010Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
22Nguyễn Bảo Ngọc2010Bắc Ninh Dancesport
251Phạm Băng Băng2012LUÂN OANH DANCESPORT
ND 57: Hạng FA Thiếu nhi 2 Latin - S,C,R,P,J
317Trần Trà My2010Trường Tiểu Học Thị Trấn Yên Viên
339Đinh Nguyễn Phương Uyên2009VIETSDANCE
290Phạm Bảo Khánh Linh2010TRƯỜNG TIỂU HỌC PHẢ LẠI
145Đỗ Vân Anh2010Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
147Vương Hoàng Linh2010Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
148Lưu Vũ Hương Giang2010Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
251Phạm Băng Băng2012LUÂN OANH DANCESPORT
ND 67: Hạng F1 Thiếu niên 1 Latin - C
145Đỗ Vân Anh2010Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
105Nguyễn Bảo Trâm Anh2008CLB TJ
347Đoàn Ngọc Phương Linh2009Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
159Lê Nguyễn Khánh Ngọc2008Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
162Nguyễn Thị Thanh Tâm2008Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
20Lương Thiên Trang2008Bắc Ninh Dancesport
21Nguyễn Thị Kim Nhã2008Bắc Ninh Dancesport
64Đàm Khánh Vy2007CLB Dancesport Quận Kiến An HP
65Lưu Hoàng Hà Phương2007CLB Dancesport Quận Kiến An HP
108Trần Hiểu Khanh2008CLB TJ
110Nguyễn Hoàng Mai Phương2007CLB TJ
344Phan Cao Minh Anh2009VIETSDANCE
30Hà Ánh Dương2008CHƯƠNG DANCESPORT CLUB
35Nguyễn Minh Tâm2008CHƯƠNG DANCESPORT CLUB
38Đỗ Thị Quỳnh Anh2008CHƯƠNG DANCESPORT CLUB
ND 68: Hạng F2 Thiếu niên 1 Latin - R
105Nguyễn Bảo Trâm Anh2008CLB TJ
347Đoàn Ngọc Phương Linh2009Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
20Lương Thiên Trang2008Bắc Ninh Dancesport
21Nguyễn Thị Kim Nhã2008Bắc Ninh Dancesport
108Trần Hiểu Khanh2008CLB TJ
110Nguyễn Hoàng Mai Phương2007CLB TJ
344Phan Cao Minh Anh2009VIETSDANCE
35Nguyễn Minh Tâm2008CHƯƠNG DANCESPORT CLUB
38Đỗ Thị Quỳnh Anh2008CHƯƠNG DANCESPORT CLUB
ND 69: Hạng F3 Thiếu niên 1 Latin - J
117Đỗ Bảo Ngọc2009CLB Trường Vi - Nhà thi đấu quận Kiến An
21Nguyễn Thị Kim Nhã2008Bắc Ninh Dancesport
120Phạm Mai Linh2009CLB Trường Vi - Nhà thi đấu quận Kiến An
ND 70: Hạng F4 Thiếu niên 1 Latin - S
78Đặng Thị Khánh Ngọc2007CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
20Lương Thiên Trang2008Bắc Ninh Dancesport
21Nguyễn Thị Kim Nhã2008Bắc Ninh Dancesport
ND 71: Hạng F5 Thiếu niên 1 Latin - P
339Đinh Nguyễn Phương Uyên2009VIETSDANCE
ND 72: Hạng FD Thiếu niên 1 Latin - C,R
78Đặng Thị Khánh Ngọc2007CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
148Lưu Vũ Hương Giang2010Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
105Nguyễn Bảo Trâm Anh2008CLB TJ
159Lê Nguyễn Khánh Ngọc2008Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
20Lương Thiên Trang2008Bắc Ninh Dancesport
64Đàm Khánh Vy2007CLB Dancesport Quận Kiến An HP
65Lưu Hoàng Hà Phương2007CLB Dancesport Quận Kiến An HP
45Bùi Vũ Hiền Anh2008CK TEAM
108Trần Hiểu Khanh2008CLB TJ
110Nguyễn Hoàng Mai Phương2007CLB TJ
344Phan Cao Minh Anh2009VIETSDANCE
ND 73: Hạng FC Thiếu niên 1 Latin - C,R,J
117Đỗ Bảo Ngọc2009CLB Trường Vi - Nhà thi đấu quận Kiến An
105Nguyễn Bảo Trâm Anh2008CLB TJ
45Bùi Vũ Hiền Anh2008CK TEAM
120Phạm Mai Linh2009CLB Trường Vi - Nhà thi đấu quận Kiến An
ND 74: Hạng FB Thiếu niên 1 Latin - S,C,R,J
105Nguyễn Bảo Trâm Anh2008CLB TJ
21Nguyễn Thị Kim Nhã2008Bắc Ninh Dancesport
45Bùi Vũ Hiền Anh2008CK TEAM
119Bùi Kiều Phú2008CLB Trường Vi - Nhà thi đấu quận Kiến An
120Phạm Mai Linh2009CLB Trường Vi - Nhà thi đấu quận Kiến An
ND 75: Hạng FA Thiếu niên 1 Latin - S,C,R,P,J
241Lê Phương Thảo2008DreamDance Gia Lai
242La Gia Hân2009DreamDance Gia Lai
339Đinh Nguyễn Phương Uyên2009VIETSDANCE
45Bùi Vũ Hiền Anh2008CK TEAM
ND 76: Hạng A Thiếu niên 2 Latin - S,C,R,P,J
284Đoàn Duy Khánh2007Hoàng Thị Phương Thanh2006Q-Dance Center
43Vũ Doãn Bình2007Trần Châu Anh2007CK TEAM
44Nguyễn Đức Minh2007Trần Nguyễn Diệu Linh2007CK TEAM
103Trần Bảo Duy2006Lê Ngọc Tường Vy2006CLB TJ
216Đào Thái Dương2005Nguyễn Trần Khánh Linh2007Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
286Hà Như Minh2005Dương Ngọc Linh2006SMART DANCE CENTER
ND 77: Hạng B Thiếu niên 2 Latin - S,C,R,J
284Đoàn Duy Khánh2007Hoàng Thị Phương Thanh2006Q-Dance Center
216Đào Thái Dương2005Nguyễn Trần Khánh Linh2007Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
286Hà Như Minh2005Dương Ngọc Linh2006SMART DANCE CENTER
ND 79: Hạng D Thiếu niên 2 Latin - C,R
284Đoàn Duy Khánh2007Hoàng Thị Phương Thanh2006Q-Dance Center
43Vũ Doãn Bình2007Trần Châu Anh2007CK TEAM
44Nguyễn Đức Minh2007Trần Nguyễn Diệu Linh2007CK TEAM
ND 80: Hạng E1 Thiếu niên 2 Latin - C
72Phạm Hải Nam2010Lưu Hoàng Hà Phương2007CLB Dancesport Quận Kiến An HP
265Vũ Minh Khánh2009Nguyễn Thái An2009Mydance
ND 83: Hạng E4 Thiếu niên 2 Latin - S
284Đoàn Duy Khánh2007Hoàng Thị Phương Thanh2006Q-Dance Center
44Nguyễn Đức Minh2007Trần Nguyễn Diệu Linh2007CK TEAM
ND 85: Hạng F1 Thiếu niên 2 Latin - C
144Phạm Minh Anh2005Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
168Vũ Yến Trang2005Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
20Lương Thiên Trang2008Bắc Ninh Dancesport
121Lê Nguyễn Tuệ Minh2007CLB Trường Vi - Nhà thi đấu quận Kiến An
292Lê Hải Yến2006Thái Bình dancesport
ND 86: Hạng F2 Thiếu niên 2 Latin - R
118Bùi Lâm Tuệ Vân2008CLB Trường Vi - Nhà thi đấu quận Kiến An
20Lương Thiên Trang2008Bắc Ninh Dancesport
114Phạm Hương Thảo2008CLB Trường Vi - Cung VH Thiếu Nhi HP
119Bùi Kiều Phú2008CLB Trường Vi - Nhà thi đấu quận Kiến An
ND 88: Hạng F4 Thiếu niên 2 Latin - S
150Đào Thị Mai Hương2005Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
167Vũ Yến Anh2005Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
168Vũ Yến Trang2005Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
20Lương Thiên Trang2008Bắc Ninh Dancesport
ND 90: Hạng FD Thiếu niên 2 Latin - C,R
144Phạm Minh Anh2005Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
167Vũ Yến Anh2005Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
121Lê Nguyễn Tuệ Minh2007CLB Trường Vi - Nhà thi đấu quận Kiến An
292Lê Hải Yến2006Thái Bình dancesport
ND 91: Hạng FC Thiếu niên 2 Latin - C,R,J
144Phạm Minh Anh2005Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
150Đào Thị Mai Hương2005Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
121Lê Nguyễn Tuệ Minh2007CLB Trường Vi - Nhà thi đấu quận Kiến An
292Lê Hải Yến2006Thái Bình dancesport
ND 92: Hạng FB Thiếu niên 2 Latin - S,C,R,J
144Phạm Minh Anh2005Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
150Đào Thị Mai Hương2005Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
119Bùi Kiều Phú2008CLB Trường Vi - Nhà thi đấu quận Kiến An
292Lê Hải Yến2006Thái Bình dancesport
ND 93: Hạng FA Thiếu niên 2 Latin - S,C,R,P,J
241Lê Phương Thảo2008DreamDance Gia Lai
242La Gia Hân2009DreamDance Gia Lai
144Phạm Minh Anh2005Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
150Đào Thị Mai Hương2005Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
ND 94: Hạng A Dưới 21 tuổi Latin - S,C,R,P,J
284Đoàn Duy Khánh2007Hoàng Thị Phương Thanh2006Q-Dance Center
216Đào Thái Dương2005Nguyễn Trần Khánh Linh2007Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
217Nguyễn Văn Thời2003Phạm Thiên Trang2006Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
286Hà Như Minh2005Dương Ngọc Linh2006SMART DANCE CENTER
ND 100: Hạng A Thanh niên Latin - S,C,R,P,J
243Trần Sơn Tùng1991Nguyễn Quỳnh Anh1995HAPPY DANCE
42Nguyễn Thanh Tùng2003Nguyễn Hồng Anh2005CK TEAM
43Vũ Doãn Bình2007Trần Châu Anh2007CK TEAM
44Nguyễn Đức Minh2007Trần Nguyễn Diệu Linh2007CK TEAM
103Trần Bảo Duy2006Lê Ngọc Tường Vy2006CLB TJ
216Đào Thái Dương2005Nguyễn Trần Khánh Linh2007Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
217Nguyễn Văn Thời2003Phạm Thiên Trang2006Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
286Hà Như Minh2005Dương Ngọc Linh2006SMART DANCE CENTER
131Đặng Gia Anh Tú2002Nguyễn Thu Trang2001Clb StarKid Quảng Ninh
ND 101: Hạng B Thanh niên Latin - S,C,R,J
243Trần Sơn Tùng1991Nguyễn Quỳnh Anh1995HAPPY DANCE
284Đoàn Duy Khánh2007Hoàng Thị Phương Thanh2006Q-Dance Center
216Đào Thái Dương2005Nguyễn Trần Khánh Linh2007Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
217Nguyễn Văn Thời2003Phạm Thiên Trang2006Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
286Hà Như Minh2005Dương Ngọc Linh2006SMART DANCE CENTER
ND 102: Hạng C Thanh niên Latin - C,R,J
243Trần Sơn Tùng1991Nguyễn Quỳnh Anh1995HAPPY DANCE
284Đoàn Duy Khánh2007Hoàng Thị Phương Thanh2006Q-Dance Center
216Đào Thái Dương2005Nguyễn Trần Khánh Linh2007Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
217Nguyễn Văn Thời2003Phạm Thiên Trang2006Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
ND 103: Hạng D Thanh niên Latin - C,R
284Đoàn Duy Khánh2007Hoàng Thị Phương Thanh2006Q-Dance Center
43Vũ Doãn Bình2007Trần Châu Anh2007CK TEAM
44Nguyễn Đức Minh2007Trần Nguyễn Diệu Linh2007CK TEAM
217Nguyễn Văn Thời2003Phạm Thiên Trang2006Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
ND 116: Hạng D Trung niên 1 Latin - C,R
219Nguyễn Xuân Hiệp1975Nguyễn Thúy Hà1978Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
221Phạm Thanh Tùng1982Nguyễn Thị Lệ1983Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
ND 118: Hạng E2 Trung niên 1 Latin - R
219Nguyễn Xuân Hiệp1975Nguyễn Thúy Hà1978Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
221Phạm Thanh Tùng1982Nguyễn Thị Lệ1983Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
ND 120: Hạng F2 Trung niên 1 Latin - R
210Đoàn Thị Hải1984Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
212Nguyễn Thu Hường1975Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
123Nguyễn Thị Hồng Hạnh1990CLB Trường Vi - Nhà thi đấu quận Kiến An
124Hoàng Thị Thu Thuỷ1983CLB Trường Vi - Nhà thi đấu quận Kiến An
ND 123: Hạng D Trung niên 2 Latin - C,R
219Nguyễn Xuân Hiệp1975Nguyễn Thúy Hà1978Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
85Vũ Văn Tùng1973Trần Thị Huyền1973CLB Hoa Phượng
ND 124: Hạng E1 Trung niên 2 Latin - C
219Nguyễn Xuân Hiệp1975Nguyễn Thúy Hà1978Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
85Vũ Văn Tùng1973Trần Thị Huyền1973CLB Hoa Phượng
ND 137: Hạng D Trung niên 4 Latin - C,R
218Đinh Xuân Tuấn1960Nguyễn Thị Huệ1960Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
220Nguyễn Văn Phúc1954Lê Thị Thùy Dương1960Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
222Lê Vũ Cường1965Nguyễn Thị Hảo1955Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
227Đỗ Văn Thành1955Nguyễn Thị Thúy Nga1960Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
ND 138: Hạng E1 Trung niên 4 Latin - C
220Nguyễn Văn Phúc1954Lê Thị Thùy Dương1960Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
222Lê Vũ Cường1965Nguyễn Thị Hảo1955Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
227Đỗ Văn Thành1955Nguyễn Thị Thúy Nga1960Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
ND 139: Hạng E2 Trung niên 4 Latin - R
218Đinh Xuân Tuấn1960Nguyễn Thị Huệ1960Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
220Nguyễn Văn Phúc1954Lê Thị Thùy Dương1960Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
222Lê Vũ Cường1965Nguyễn Thị Hảo1955Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
ND 149: Đồng diễn trẻ em - SD
335ChaChaCha8TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
336JIVE /CHACHA/RUMBA7TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
11Paso11Bắc Ninh Dancesport
60Cha Cha Cha12CLB DanceSport Vinhomes imperia
224Showdance Baby Shark & con heo đất7Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
180ShowDance13Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
289Zumba Fitness25SVC
ND 150: Đồng diễn người lớn - SD
99Cha cha cha16CLB Quốc tế vũ Trung tâm VHTT TP HP
100Slow Waltz15CLB Quốc tế vũ Trung tâm VHTT TP HP
240Chachacha11Dancesport Ninh Bình
96Bài cha cha cha7CLB PHONG LƯU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM
97Bài Rumba7CLB PHONG LƯU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM
291Cha cha cha19Thuý Nguyễn Dancesport - Kinh Môn
125CLB Zumba Nam Hà Hạ Long11CLB Zumba Nam Hà Hạ Long
266Đồng Diễn Rumba24Nhóm Hoa Mai Dancesport
101Cha cha cha9CLB Starkid Hoành Bồ
102Shupper Dance18CLB Starkid Hoành Bồ
ND 156: Hạng F1 Nhi đồng Standard - W
77Nguyễn Minh Hằng2013CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
83Trần Khánh Vân2013CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
84Nguyễn Nam Phong2013CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
314Phan Bảo Ngọc2013Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
ND 172: Hạng F1 Thiếu nhi 1 Standard - W
79Vũ Thị Phương Thảo2012CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
80Nguyễn Bảo Trang2013CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
232Đặng Phương Linh2013Dancesport HD
ND 176: Hạng FD Thiếu nhi 1 Standard - W,T
79Vũ Thị Phương Thảo2012CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
80Nguyễn Bảo Trang2013CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
232Đặng Phương Linh2013Dancesport HD
ND 177: Hạng FD1 Thiếu nhi 1 Standard - W,Q
79Vũ Thị Phương Thảo2012CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
80Nguyễn Bảo Trang2013CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
232Đặng Phương Linh2013Dancesport HD
ND 183: Hạng FB Thiếu nhi 1 Standard - W,T,SF,Q
251Phạm Băng Băng2012LUÂN OANH DANCESPORT
ND 184: Hạng FA Thiếu nhi 1 Standard - W,T,VW,SF,Q
251Phạm Băng Băng2012LUÂN OANH DANCESPORT
ND 194: Hạng F1 Thiếu nhi 2 Standard - W
79Vũ Thị Phương Thảo2012CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
82Lê Minh Phương2011CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
347Đoàn Ngọc Phương Linh2009Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
ND 199: Hạng FD Thiếu nhi 2 Standard - W,T
207Bùi Trâm Anh2009Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
260Vũ Minh Khánh2009Mydance
ND 205: Hạng FC Thiếu nhi 2 Standard - W,T,Q
260Vũ Minh Khánh2009Mydance
251Phạm Băng Băng2012LUÂN OANH DANCESPORT
ND 207: Hạng FA Thiếu nhi 2 Standard - W,T,VW,SF,Q
260Vũ Minh Khánh2009Mydance
251Phạm Băng Băng2012LUÂN OANH DANCESPORT
ND 217: Hạng F1 Thiếu niên 1 Standard - W
78Đặng Thị Khánh Ngọc2007CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
81Lê Văn Đạt2007CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
84Nguyễn Nam Phong2013CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
ND 218: Hạng F2 Thiếu niên 1 Standard - T
78Đặng Thị Khánh Ngọc2007CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
241Lê Phương Thảo2008DreamDance Gia Lai
ND 225: Hạng FA Thiếu niên 1 Standard - W,T,VW,SF,Q
241Lê Phương Thảo2008DreamDance Gia Lai
242La Gia Hân2009DreamDance Gia Lai
251Phạm Băng Băng2012LUÂN OANH DANCESPORT
ND 226: Hạng A Thiếu niên 2 Standard - W,T,VW,SF,Q
43Vũ Doãn Bình2007Trần Châu Anh2007CK TEAM
44Nguyễn Đức Minh2007Trần Nguyễn Diệu Linh2007CK TEAM
103Trần Bảo Duy2006Lê Ngọc Tường Vy2006CLB TJ
315Phùng Gia Bảo2008Phạm Bảo Anh2008Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
ND 235: Hạng F1 Thiếu niên 2 Standard - W
285Hoàng Thị Phương Thanh2006Q-Dance Center
260Vũ Minh Khánh2009Mydance
251Phạm Băng Băng2012LUÂN OANH DANCESPORT
ND 236: Hạng F2 Thiếu niên 2 Standard - T
285Hoàng Thị Phương Thanh2006Q-Dance Center
260Vũ Minh Khánh2009Mydance
ND 240: Hạng FD Thiếu niên 2 Standard - W,T
285Hoàng Thị Phương Thanh2006Q-Dance Center
260Vũ Minh Khánh2009Mydance
251Phạm Băng Băng2012LUÂN OANH DANCESPORT
ND 242: Hạng FB Thiếu niên 2 Standard - W,T,SF,Q
242La Gia Hân2009DreamDance Gia Lai
ND 243: Hạng FA Thiếu niên 2 Standard - W,T,VW,SF,Q
241Lê Phương Thảo2008DreamDance Gia Lai
242La Gia Hân2009DreamDance Gia Lai
ND 246: Hạng C Dưới 21 tuổi Standard - W,T,Q
41Đỗ Hải Thành2003Nguyễn Thi Quỳnh Nga2005CK TEAM
42Nguyễn Thanh Tùng2003Nguyễn Hồng Anh2005CK TEAM
43Vũ Doãn Bình2007Trần Châu Anh2007CK TEAM
ND 247: Hạng D Dưới 21 tuổi Standard - W,T
41Đỗ Hải Thành2003Nguyễn Thi Quỳnh Nga2005CK TEAM
42Nguyễn Thanh Tùng2003Nguyễn Hồng Anh2005CK TEAM
43Vũ Doãn Bình2007Trần Châu Anh2007CK TEAM
ND 250: Hạng A Thanh niên Standard - W,T,VW,SF,Q
293Nguyễn Đức Hòa1986Nguyễn Thị Hải Yến1985Thăng Long
296Đặng Việt1986Trần Việt Phương1973Thăng Long
303Lê Thọ Sơn1986Chu Thị Thanh Huyền1985Thăng Long
151Nguyễn Ngọc Hiêú1982Hoàng Quỳnh Trang1989Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
244Lê Trần Tiệp1990Phạm Phương Uyên2002Hòa Yến Dancing Center
ND 251: Hạng B Thanh niên Standard - W,T,SF,Q
296Đặng Việt1986Trần Việt Phương1973Thăng Long
244Lê Trần Tiệp1990Phạm Phương Uyên2002Hòa Yến Dancing Center
247Trần Hiếu Minh1993Nguyễn Hoàng Thanh Hằng1996Hòa Yến Dancing Center
306Nguyễn Chí Công1990Kim Ly Huyền1975Thăng Long
ND 252: Hạng C Thanh niên Standard - W,T,Q
296Đặng Việt1986Trần Việt Phương1973Thăng Long
297Phạm Minh Hiếu1983Tạ Thị Lệ Yên1960Thăng Long
300Trịnh Năng Hòa1957Dương Thị Bạch Tuyết1960Thăng Long
301Đào Tuấn1983Hoàng Mỹ Liên1975Thăng Long
246Phạm Hoàng Dương2001Nguyễn Thị Hoàng Yến1991Hòa Yến Dancing Center
247Trần Hiếu Minh1993Nguyễn Hoàng Thanh Hằng1996Hòa Yến Dancing Center
255Trần Sơn Tùng1991Nguyễn Thị Quỳnh Anh1995My Wings Dance
307Nguyễn Chí Công1990Nguyễn Thu Phượng1972Thăng Long
ND 253: Hạng D Thanh niên Standard - W,T
295Phạm Minh Hiếu1983Nguyễn Thị Thu Thủy1963Thăng Long
296Đặng Việt1986Trần Việt Phương1973Thăng Long
301Đào Tuấn1983Hoàng Mỹ Liên1975Thăng Long
244Lê Trần Tiệp1990Phạm Phương Uyên2002Hòa Yến Dancing Center
249Nguyễn Thanh Liêm2000Võ Thiên Ngân2004LUÂN OANH DANCESPORT
250Lê Hoàng Tây1995Nguyễn Thị Thanh Hương1998LUÂN OANH DANCESPORT
304Nguyễn Quốc Quân1979Trần Thanh Thúy1963Thăng Long
246Phạm Hoàng Dương2001Nguyễn Thị Hoàng Yến1991Hòa Yến Dancing Center
255Trần Sơn Tùng1991Nguyễn Thị Quỳnh Anh1995My Wings Dance
256Nguyễn Xuân Chi1973Nguyễn Thị Hồng Phong1991My Wings Dance
307Nguyễn Chí Công1990Nguyễn Thu Phượng1972Thăng Long
ND 254: Hạng E1 Thanh niên Standard - W
41Đỗ Hải Thành2003Nguyễn Thi Quỳnh Nga2005CK TEAM
295Phạm Minh Hiếu1983Nguyễn Thị Thu Thủy1963Thăng Long
249Nguyễn Thanh Liêm2000Võ Thiên Ngân2004LUÂN OANH DANCESPORT
250Lê Hoàng Tây1995Nguyễn Thị Thanh Hương1998LUÂN OANH DANCESPORT
246Phạm Hoàng Dương2001Nguyễn Thị Hoàng Yến1991Hòa Yến Dancing Center
255Trần Sơn Tùng1991Nguyễn Thị Quỳnh Anh1995My Wings Dance
256Nguyễn Xuân Chi1973Nguyễn Thị Hồng Phong1991My Wings Dance
306Nguyễn Chí Công1990Kim Ly Huyền1975Thăng Long
ND 255: Hạng E2 Thanh niên Standard - T
297Phạm Minh Hiếu1983Tạ Thị Lệ Yên1960Thăng Long
301Đào Tuấn1983Hoàng Mỹ Liên1975Thăng Long
244Lê Trần Tiệp1990Phạm Phương Uyên2002Hòa Yến Dancing Center
249Nguyễn Thanh Liêm2000Võ Thiên Ngân2004LUÂN OANH DANCESPORT
250Lê Hoàng Tây1995Nguyễn Thị Thanh Hương1998LUÂN OANH DANCESPORT
304Nguyễn Quốc Quân1979Trần Thanh Thúy1963Thăng Long
246Phạm Hoàng Dương2001Nguyễn Thị Hoàng Yến1991Hòa Yến Dancing Center
255Trần Sơn Tùng1991Nguyễn Thị Quỳnh Anh1995My Wings Dance
256Nguyễn Xuân Chi1973Nguyễn Thị Hồng Phong1991My Wings Dance
307Nguyễn Chí Công1990Nguyễn Thu Phượng1972Thăng Long
ND 256: Hạng E3 Thanh niên Standard - Q
297Phạm Minh Hiếu1983Tạ Thị Lệ Yên1960Thăng Long
299Đào Tuấn1983Tô Hải Hà1973Thăng Long
246Phạm Hoàng Dương2001Nguyễn Thị Hoàng Yến1991Hòa Yến Dancing Center
247Trần Hiếu Minh1993Nguyễn Hoàng Thanh Hằng1996Hòa Yến Dancing Center
306Nguyễn Chí Công1990Kim Ly Huyền1975Thăng Long
ND 257: Hạng E4 Thanh niên Standard - F
41Đỗ Hải Thành2003Nguyễn Thi Quỳnh Nga2005CK TEAM
244Lê Trần Tiệp1990Phạm Phương Uyên2002Hòa Yến Dancing Center
247Trần Hiếu Minh1993Nguyễn Hoàng Thanh Hằng1996Hòa Yến Dancing Center
ND 258: Hạng E5 Thanh niên Standard - VW
41Đỗ Hải Thành2003Nguyễn Thi Quỳnh Nga2005CK TEAM
296Đặng Việt1986Trần Việt Phương1973Thăng Long
ND 265: Hạng C Trung niên 1 Standard - W,T,Q
295Phạm Minh Hiếu1983Nguyễn Thị Thu Thủy1963Thăng Long
299Đào Tuấn1983Tô Hải Hà1973Thăng Long
ND 266: Hạng D Trung niên 1 Standard - W,T
297Phạm Minh Hiếu1983Tạ Thị Lệ Yên1960Thăng Long
298Đặng Việt1986Nguyễn Thị Nga1970Thăng Long
300Trịnh Năng Hòa1957Dương Thị Bạch Tuyết1960Thăng Long
301Đào Tuấn1983Hoàng Mỹ Liên1975Thăng Long
304Nguyễn Quốc Quân1979Trần Thanh Thúy1963Thăng Long
256Nguyễn Xuân Chi1973Nguyễn Thị Hồng Phong1991My Wings Dance
307Nguyễn Chí Công1990Nguyễn Thu Phượng1972Thăng Long
ND 267: Hạng E1 Trung niên 1 Standard - W
298Đặng Việt1986Nguyễn Thị Nga1970Thăng Long
301Đào Tuấn1983Hoàng Mỹ Liên1975Thăng Long
302Nguyễn Huy Hùng1972Nguyễn Thị Toán1981Thăng Long
ND 268: Hạng E2 Trung niên 1 Standard - T
298Đặng Việt1986Nguyễn Thị Nga1970Thăng Long
299Đào Tuấn1983Tô Hải Hà1973Thăng Long
256Nguyễn Xuân Chi1973Nguyễn Thị Hồng Phong1991My Wings Dance
ND 269: Hạng F1 Trung niên 1 Standard - W
210Đoàn Thị Hải1984Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
257Nguyễn Xuân Chi1973My Wings Dance
ND 273: Hạng D Trung niên 2 Standard - W,T
300Trịnh Năng Hòa1957Dương Thị Bạch Tuyết1960Thăng Long
304Nguyễn Quốc Quân1979Trần Thanh Thúy1963Thăng Long
305Tuấn Xuân Tiến1963Hoàng Thị Oanh1952Thăng Long
ND 274: Hạng E1 Trung niên 2 Standard - W
300Trịnh Năng Hòa1957Dương Thị Bạch Tuyết1960Thăng Long
302Nguyễn Huy Hùng1972Nguyễn Thị Toán1981Thăng Long
304Nguyễn Quốc Quân1979Trần Thanh Thúy1963Thăng Long
305Tuấn Xuân Tiến1963Hoàng Thị Oanh1952Thăng Long
ND 275: Hạng E2 Trung niên 2 Standard - T
300Trịnh Năng Hòa1957Dương Thị Bạch Tuyết1960Thăng Long
305Tuấn Xuân Tiến1963Hoàng Thị Oanh1952Thăng Long
ND 283: Hạng F1 Trung niên 3 Standard - W
209Nguyễn Đan Thị Chi Mai1962Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
211Nguyễn Thị Huệ1966Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
257Nguyễn Xuân Chi1973My Wings Dance
ND 287: Hạng D Trung niên 4 Standard - W,T
298Đặng Việt1986Nguyễn Thị Nga1970Thăng Long
256Nguyễn Xuân Chi1973Nguyễn Thị Hồng Phong1991My Wings Dance
ND 288: Hạng E1 Trung niên 4 Standard - W
297Phạm Minh Hiếu1983Tạ Thị Lệ Yên1960Thăng Long
298Đặng Việt1986Nguyễn Thị Nga1970Thăng Long
299Đào Tuấn1983Tô Hải Hà1973Thăng Long
300Trịnh Năng Hòa1957Dương Thị Bạch Tuyết1960Thăng Long
302Nguyễn Huy Hùng1972Nguyễn Thị Toán1981Thăng Long
220Nguyễn Văn Phúc1954Lê Thị Thùy Dương1960Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
222Lê Vũ Cường1965Nguyễn Thị Hảo1955Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
177Bùi Quang Lãm1949Bùi Thị Minh Thúy1962Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
304Nguyễn Quốc Quân1979Trần Thanh Thúy1963Thăng Long
307Nguyễn Chí Công1990Nguyễn Thu Phượng1972Thăng Long
ND 289: Hạng E2 Trung niên 4 Standard - T
177Bùi Quang Lãm1949Bùi Thị Minh Thúy1962Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
305Tuấn Xuân Tiến1963Hoàng Thị Oanh1952Thăng Long
ND 293: Hạng D Trung niên 5 Standard - W,T
299Đào Tuấn1983Tô Hải Hà1973Thăng Long
307Nguyễn Chí Công1990Nguyễn Thu Phượng1972Thăng Long
ND 294: Hạng E1 Trung niên 5 Standard - W
299Đào Tuấn1983Tô Hải Hà1973Thăng Long
305Tuấn Xuân Tiến1963Hoàng Thị Oanh1952Thăng Long
ND 296: Hạng D Trung niên 6 Standard - W,T
295Phạm Minh Hiếu1983Nguyễn Thị Thu Thủy1963Thăng Long
305Tuấn Xuân Tiến1963Hoàng Thị Oanh1952Thăng Long
ND 297: Hạng E1 Trung niên 6 Standard - W
177Bùi Quang Lãm1949Bùi Thị Minh Thúy1962Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
305Tuấn Xuân Tiến1963Hoàng Thị Oanh1952Thăng Long
ND 313: Hạng F1 Nhi đồng Latin Các CLB - C
77Nguyễn Minh Hằng2013CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
184Phùng Hà Ngân2013Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
198Vũ Hoàng Nhã Uyên2013Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
ND 315: Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Các CLB - C
326Ngô Tuấn Kiệt2011TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
187Lều Trúc Bảo Linh2010Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
337Nguyễn Thái Bảo Trang2015TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
ND 318: Hạng FD Thiếu nhi 1 Latin Các CLB - C,R
91Nguyễn Thị Bích Ngân2013CLB PHONG LƯU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM
185Nguyễn Mai Thi2012Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
187Lều Trúc Bảo Linh2010Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
248Huỳnh Mẫn Nghi2011LUÂN OANH DANCESPORT
ND 319: Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin Các CLB - C
59Lê Huyền Bảo Ngọc2010CLB DanceSport Vinhomes imperia
183Nguyễn Ngọc Diệp2010Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
192Trần Thị Hà Vi2012Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
ND 322: Hạng FD Thiếu nhi 2 Latin Các CLB - C,R
183Nguyễn Ngọc Diệp2010Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
192Trần Thị Hà Vi2012Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
200Vũ Ngọc Hà2010Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
ND 323: Hạng F1 Thiếu niên Latin Các CLB - C
53Cáp Trọng Minh Khang2009CLB DanceSport Vinhomes imperia
81Lê Văn Đạt2007CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
51Lưu Vũ Thảo Nguyên2007CLB DanceSport Cung thiếu nhi thành phố
ND 326: Hạng F1 Nhi đồng Latin Các CLB - C
194Nguyễn Phương Chi2014Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
141Phạm Hồ Thiên Thanh2014Clb Starkid Quảng Ninh
142Phùng Như Thảo2014Clb Starkid Quảng Ninh
ND 328: Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Các CLB - C
88Đinh Thị Bảo Ngọc2011CLB PHONG LƯU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM
56Trương Quốc Thái2010CLB DanceSport Vinhomes imperia
122Trần Minh Anh2011CLB Trường Vi - Nhà thi đấu quận Kiến An
ND 331: Hạng FD Thiếu nhi 1 Latin Các CLB - C,R
92Nguyễn Trần Phương Minh2012CLB PHONG LƯU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM
195Phạm Phương Quyên2012Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
314Phan Bảo Ngọc2013Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
ND 335: Hạng FD Thiếu nhi 2 Latin Các CLB - C,R
199Hoàng Châu Anh2010Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
226Bùi Ngọc Khánh2009Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
345Vũ Tuệ Lâm2010Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
ND 342: Hạng FD Thiếu nhi 1 Latin Các CLB - C,R
91Nguyễn Thị Bích Ngân2013CLB PHONG LƯU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM
115Phạm Ngọc Diệp2011CLB Trường Vi - Nhà thi đấu quận Kiến An
112Tô Ngân Hà2011CLB Trường Vi - Cung VH Thiếu Nhi HP
ND 343: Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Các CLB - C
93Lê Nguyễn Hà Anh2011CLB PHONG LƯU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM
55Cao Minh Hiền2010CLB DanceSport Vinhomes imperia
82Lê Minh Phương2011CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
ND 344: Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Các CLB - C
57Nguyễn Hà Vy2010CLB DanceSport Vinhomes imperia
185Nguyễn Mai Thi2012Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
112Tô Ngân Hà2011CLB Trường Vi - Cung VH Thiếu Nhi HP
ND 346: Hạng FD Thiếu nhi 1 Latin CLB Phong Lưu - Hà Nam - C,R
93Lê Nguyễn Hà Anh2011CLB PHONG LƯU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM
98Nguyễn Ngọc Gia Hân2013CLB PHONG LƯU DANCESPORT Tỉnh Hà Nam
ND 347: Hạng Fd Thiếu nhi 1 Latin CLB Phong Lưu - Hà Nam - C,R
86Nguyễn Anh Thư2012CLB PHONG LƯU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM
87Hoàng Thị Quỳnh Hương2011CLB PHONG LƯU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM
88Đinh Thị Bảo Ngọc2011CLB PHONG LƯU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM
ND 351: Hạng F3 Thiếu nhi 2 Latin NC1 - J
48Lưu Thanh Hà2011CLB DanceSport Cung thiếu nhi thành phố
52Nguyễn Thanh Thủy2011CLB DanceSport Vinhomes imperia
53Cáp Trọng Minh Khang2009CLB DanceSport Vinhomes imperia
ND 352: Hạng F3 Thiếu nhi 2 Latin NC2 - J
47Bùi Khánh Linh2011CLB DanceSport Cung thiếu nhi thành phố
54Nguyễn An Bình2010CLB DanceSport Vinhomes imperia
55Cao Minh Hiền2010CLB DanceSport Vinhomes imperia
ND 353: Hạng F3 Thiếu nhi 2 Latin NC3 - J
56Trương Quốc Thái2010CLB DanceSport Vinhomes imperia
57Nguyễn Hà Vy2010CLB DanceSport Vinhomes imperia
61Nguyễn Phương Tuệ Minh2011CLB DanceSport Vinhomes imperia
ND 354: Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin NC4 - C
47Bùi Khánh Linh2011CLB DanceSport Cung thiếu nhi thành phố
48Lưu Thanh Hà2011CLB DanceSport Cung thiếu nhi thành phố
52Nguyễn Thanh Thủy2011CLB DanceSport Vinhomes imperia
ND 355: Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin NC5 - C
54Nguyễn An Bình2010CLB DanceSport Vinhomes imperia
58Nguyễn Phương Trang Nhi2010CLB DanceSport Vinhomes imperia
61Nguyễn Phương Tuệ Minh2011CLB DanceSport Vinhomes imperia
ND 358: Hạng F1 Nhi đồng Latin CB các CLB 02 - C
77Nguyễn Minh Hằng2013CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
116Bùi Bảo Ngân2013CLB Trường Vi - Nhà thi đấu quận Kiến An
83Trần Khánh Vân2013CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
ND 361: Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin CB các CLB 01 - C
86Nguyễn Anh Thư2012CLB PHONG LƯU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM
82Lê Minh Phương2011CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
113Bùi Ngọc Khánh Huyền2011CLB Trường Vi - Cung VH Thiếu Nhi HP
ND 364: Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin Các CLB NC7 - C
59Lê Huyền Bảo Ngọc2010CLB DanceSport Vinhomes imperia
49Phạm Khánh Linh2010CLB DanceSport Cung thiếu nhi thành phố
50Nguyễn Ngọc Minh2010CLB DanceSport Cung thiếu nhi thành phố
ND 365: Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin Cac CLB NC8 - C
81Lê Văn Đạt2007CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
189Lê Việt Hoàng2008Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
129Phạm Hoàng Mai2008CLB Đông Hưng Dancesport
ND 368: Hạng F1 Thiếu niên 1 Latin Các CLB NC11 - C
118Bùi Lâm Tuệ Vân2008CLB Trường Vi - Nhà thi đấu quận Kiến An
51Lưu Vũ Thảo Nguyên2007CLB DanceSport Cung thiếu nhi thành phố
114Phạm Hương Thảo2008CLB Trường Vi - Cung VH Thiếu Nhi HP
ND 369: Hạng F1 Nhi đồng Latin CLB Tú Trần Vô địch Hải Phòng - C
321Trần Đỗ Hà My2014TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
98Nguyễn Ngọc Gia Hân2013CLB PHONG LƯU DANCESPORT Tỉnh Hà Nam
ND 370: Hạng F1 Nhi đồng Latin CLB Tú Trần Vô địch Hải Phòng - C
87Hoàng Thị Quỳnh Hương2011CLB PHONG LƯU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM
322Đỗ Gia Hân2013TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
323Nguyễn Minh Ngọc2014TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
ND 371: Hạng F1 Nhi đồng Latin CLB Tú Trần Vô địch Hải Phòng - C
92Nguyễn Trần Phương Minh2012CLB PHONG LƯU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM
324Nguyễn Khánh Linh2014TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
325Phạm Vũ Trúc Linh2014TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
ND 372: Hạng F1 Nhi đồng Latin CLB Tú Trần Vô địch Hải Phòng - C
318Phạm Lý Bảo An2014TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
130Vũ Thị Mai chi2013CLB Đông Hưng Dancesport
ND 379: Hạng Ten dances Ngôi sao mới Latin & Standard CK Team - S,C,R,P,J,W,T,VW,SF,Q
40Nguyễn Tuấn Đạt1995Hoàng Minh Ánh2003CK TEAM
41Đỗ Hải Thành2003Nguyễn Thi Quỳnh Nga2005CK TEAM
42Nguyễn Thanh Tùng2003Nguyễn Hồng Anh2005CK TEAM
43Vũ Doãn Bình2007Trần Châu Anh2007CK TEAM
44Nguyễn Đức Minh2007Trần Nguyễn Diệu Linh2007CK TEAM
103Trần Bảo Duy2006Lê Ngọc Tường Vy2006CLB TJ
ND 380: Hạng Fc Thiếu nhi 2 Latin vô địch CLB Phong Lưu - Hà Nam - C,R,J
90Nguyễn Thị Hải Yến2010CLB PHONG LƯU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM
94Lại Ánh Dương2010CLB PHONG LƯU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM
95Vũ Thanh Phương2011CLB PHONG LƯU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM
ND 381: Hạng FD Nhi đồng Latin Các CLB - C,R
184Phùng Hà Ngân2013Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
198Vũ Hoàng Nhã Uyên2013Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
201Đoàn Hải Quỳnh2013Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
ND 382: Hạng FD Thiếu nhi 1 Latin Các CLB - C,R
50Nguyễn Ngọc Minh2010CLB DanceSport Cung thiếu nhi thành phố
195Phạm Phương Quyên2012Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
201Đoàn Hải Quỳnh2013Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
ND 383: Hạng FD Nhi đồng Latin Các CLB - C,R
191Đồng Thị Hồng Ánh2013Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
314Phan Bảo Ngọc2013Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
225Bùi Ngọc Minh2013Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
ND 384: Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin các CLB - C
190Nguyễn Khánh Hà2010Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
193Bùi Thùy Dung2009Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
226Bùi Ngọc Khánh2009Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
ND 385: Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin Các CLB - C
200Vũ Ngọc Hà2010Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
126Đặng Vân Anh2010CLB Đông Hưng Dancesport
129Phạm Hoàng Mai2008CLB Đông Hưng Dancesport
ND 386: Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Các CLB - C
188Nguyễn Việt Đình Nguyên2012Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
196Lê Hiểu Mẫn2010Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
197Diệp Hồng Ngọc2010Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
ND 387: Hạng F1 Nhi đồng Latin Các CLB - C
191Đồng Thị Hồng Ánh2013Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
194Nguyễn Phương Chi2014Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
314Phan Bảo Ngọc2013Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
ND 388: Hạng F1 Thanh niên Latin Ninh Bình Dancesport - C
281Nguyễn Thj Gấm1984Ninh Bình Dancesport
283Lê Thị Hằng1982Ninh Bình Dancesport
ND 389: Hạng F2 Thanh niên Latin Ninh Bình Dancesport - R
281Nguyễn Thj Gấm1984Ninh Bình Dancesport
283Lê Thị Hằng1982Ninh Bình Dancesport
ND 390: Hạng FB Thiếu nhi 1 Latin Bắc Ninh Dancesport 1 - S,C,R,J
12Tạ Thảo My2011Bắc Ninh Dancesport
13Nguyễn Gia Ngọc Ánh2012Bắc Ninh Dancesport
17Nguyễn Hà Kiều Vy2011Bắc Ninh Dancesport
ND 391: Hạng FB Thiếu nhi 1 Latin Bắc Ninh Dancesport 2 - S,C,R,J
14Nguyễn Thị Minh Nguyệt2012Bắc Ninh Dancesport
16Nguyễn Minh Ngọc2012Bắc Ninh Dancesport
25Hoàng Misaki2013Bắc Ninh Dancesport
ND 392: Hạng FA Vô địch Latin Bắc Ninh - S,C,R,P,J
12Tạ Thảo My2011Bắc Ninh Dancesport
13Nguyễn Gia Ngọc Ánh2012Bắc Ninh Dancesport
14Nguyễn Thị Minh Nguyệt2012Bắc Ninh Dancesport
16Nguyễn Minh Ngọc2012Bắc Ninh Dancesport
17Nguyễn Hà Kiều Vy2011Bắc Ninh Dancesport
19Vũ Nhã Kỳ2010Bắc Ninh Dancesport
21Nguyễn Thị Kim Nhã2008Bắc Ninh Dancesport
22Nguyễn Bảo Ngọc2010Bắc Ninh Dancesport
24Phú Gia Tùng2010Bắc Ninh Dancesport
25Hoàng Misaki2013Bắc Ninh Dancesport
ND 394: Hạng FD Thiếu nhi 1 Latin Các CLB - C,R
188Nguyễn Việt Đình Nguyên2012Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
196Lê Hiểu Mẫn2010Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
197Diệp Hồng Ngọc2010Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
228Đào Kỳ Duyên2012DANCESPORT HD
ND 395: Hạng FD Thiếu nhi 2 Latin Các CLB - C,R
49Phạm Khánh Linh2010CLB DanceSport Cung thiếu nhi thành phố
186Hoàng Thiên Phúc2010Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
192Trần Thị Hà Vi2012Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
ND 396: Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin Các CLB - C
199Hoàng Châu Anh2010Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
228Đào Kỳ Duyên2012DANCESPORT HD
ND 397: Hạng FD Thiếu nhi 2 Latin Các CLB - C,R
189Lê Việt Hoàng2008Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
190Nguyễn Khánh Hà2010Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
193Bùi Thùy Dung2009Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
ND 400: Hạng F3 Thiếu nhi 2 Latin Các CLB - J
49Phạm Khánh Linh2010CLB DanceSport Cung thiếu nhi thành phố
50Nguyễn Ngọc Minh2010CLB DanceSport Cung thiếu nhi thành phố
ND 403: Hạng FD Thiếu nhi Latin Các CLB - C,R
341Trần Tùng Linh2011VIETSDANCE
258Ngô Quỳnh Uyên Minh2012Mydance
261Nguyễn Trúc Linh2011Mydance
ND 407: Hạng F1 Thiếu nhi Latin VĐ Ninh Bình 4 - C
270Bùi Minh Anh2012Ninh Bình Dancesport
128Nguyễn Hồng Ngọc2011CLB Đông Hưng Dancesport
ND 408: Hạng F2 Thiếu nhi Latin VĐ Ninh Bình 5 - R
270Bùi Minh Anh2012Ninh Bình Dancesport
274Lê Thu Thảo Đan2014Ninh Bình Dancesport
ND 409: Hạng F1 Thiếu nhi Latin VĐ Ninh Bình 6 - C
271Phạm Nguyệt Minh2013Ninh Bình Dancesport
272Bùi Minh Thái2013Ninh Bình Dancesport
ND 410: Hạng F1 Thiếu nhi Latin VĐ Ninh Bình 7 - C
273Mai Minh Ngọc2013Ninh Bình Dancesport
274Lê Thu Thảo Đan2014Ninh Bình Dancesport
126Đặng Vân Anh2010CLB Đông Hưng Dancesport
ND 411: Hạng F1 Thiếu nhi Latin VĐ Ninh Bình 8 - C
279Phạm Thị Hải Hà2012Ninh Bình Dancesport
280Trần Thị Thu Thuỷ2013Ninh Bình Dancesport
127Đặng Yến Nhi2012CLB Đông Hưng Dancesport
ND 412: Hạng F1 Thiếu nhi Latin VĐ Ninh Bình 9 - C
276Hoàng Diệp An2010Ninh Bình Dancesport
277Nguyễn Huyền Diệu2008Ninh Bình Dancesport
278Phạm Tân Thuỷ Tiên2012Ninh Bình Dancesport
ND 413: Hạng F1 Thiếu nhi Latin VĐ Ninh Bình 10 - C
275Trần Thuý Hà2012Ninh Bình Dancesport
128Nguyễn Hồng Ngọc2011CLB Đông Hưng Dancesport
ND 414: Hạng F2 Thiếu nhi Latin VĐ Ninh Bình 11 - R
272Bùi Minh Thái2013Ninh Bình Dancesport
273Mai Minh Ngọc2013Ninh Bình Dancesport
345Vũ Tuệ Lâm2010Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
ND 415: Hạng F2 Thiếu nhi Latin VĐ Ninh Bình 12 - R
271Phạm Nguyệt Minh2013Ninh Bình Dancesport
275Trần Thuý Hà2012Ninh Bình Dancesport
186Hoàng Thiên Phúc2010Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
ND 416: Hạng F2 Thiếu nhi Latin VĐ Ninh Bình 13 - R
276Hoàng Diệp An2010Ninh Bình Dancesport
277Nguyễn Huyền Diệu2008Ninh Bình Dancesport
278Phạm Tân Thuỷ Tiên2012Ninh Bình Dancesport
ND 417: Hạng F2 Thiếu nhi Latin VĐ Ninh Bình 14 - R
270Bùi Minh Anh2012Ninh Bình Dancesport
279Phạm Thị Hải Hà2012Ninh Bình Dancesport
280Trần Thị Thu Thuỷ2013Ninh Bình Dancesport
ND 418: Hạng F1 Thiếu nhi Latin Việt Tiệp 1 - C
155Trần Bảo Nam2010Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
156Vũ Nguyễn Thảo Linh2012Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
157Nguyễn Ngọc Thùy Châu2012Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
ND 419: Hạng F1 Thiếu nhi Latin Việt Tiệp 2 - C
163Đào Tú Linh2012Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
164Vũ Ngọc Hà2010Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
181Nguyễn Phương Phương2014Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
ND 420: Hạng F1 Thiếu nhi Latin Việt Tiệp 4 - C
159Lê Nguyễn Khánh Ngọc2008Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
161Trần Lan Phương2011Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
162Nguyễn Thị Thanh Tâm2008Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
ND 421: Hạng F1 Thiếu nhi Latin Việt Tiệp 3 - C
158Nguyễn Trang Anh2012Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
160Bùi Quý Minh Châu2012Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
166Nguyễn Vũ Hà Phương2012Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
ND 422: Hạng F1 Thiếu nhi Latin Việt Tiệp 5 - C
169Bùi Thị Hoàng Ngân2011Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
170Quách Liên Nhi2011Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
171Lê Nhã Kỳ2010Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
ND 423: Hạng F1 Thiếu nhi Latin Việt Tiệp 6 - C
165Đào Mỹ Anh2012Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
173Đỗ Uyên Minh2014Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
178Trương Nguyệt Minh2013Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
ND 425: Hạng F2 Thiếu nhi Latin Việt Tiệp 8 - R
155Trần Bảo Nam2010Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
158Nguyễn Trang Anh2012Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
160Bùi Quý Minh Châu2012Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
ND 426: Hạng F2 Thiếu nhi Latin Việt Tiệp 9 - R
165Đào Mỹ Anh2012Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
166Nguyễn Vũ Hà Phương2012Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
178Trương Nguyệt Minh2013Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
ND 427: Hạng F2 Thiếu nhi Latin Việt Tiệp 10 - R
169Bùi Thị Hoàng Ngân2011Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
170Quách Liên Nhi2011Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
171Lê Nhã Kỳ2010Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
ND 428: Hạng F2 Thiếu nhi Latin Việt Tiệp 11 - R
173Đỗ Uyên Minh2014Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
174Phạm Xuân Hưng2015Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
175Trần Gia Hân2015Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
181Nguyễn Phương Phương2014Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
ND 429: Hạng F2 Thiếu niên Latin Việt Tiệp 12 - R
162Nguyễn Thị Thanh Tâm2008Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
167Vũ Yến Anh2005Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
168Vũ Yến Trang2005Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
ND 430: Hạng FC Thiếu nhi Latin Việt Tiệp 13 - C,R,J
308Đỗ Bảo Ngọc2009Trung Tâm VHTT Huyện Thủy Nguyên
309Nguyễn Hà Trang2009Trung Tâm VHTT Huyện Thủy Nguyên
311Nguyễn Kim Ngân2010Trung Tâm VHTT Huyện Thủy Nguyên
ND 431: Hạng E1 Thiếu nhi Latin Việt Tiệp 14 - C
154Cao Nguyễn Đức Tâm2012Phạm Thị Kim Ngân2013Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
176Phạm Xuân Hưng2015Trần Gia Hân2015Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
313Trương Đức Anh2010Nguyễn Hà Anh2011Trung Tâm VHTT Huyện Thủy Nguyên
ND 432: Hạng F1 Thiếu nhi Latin Việt Tiệp 15 - C
152Cao Nguyễn Đức Tâm2013Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
172Đào Hồng Ngọc Diệp2014Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
179Hoàng Quỳnh Thư2010Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
ND 433: Hạng F2 Thiếu nhi Latin Việt Tiệp 16 - R
153Phạm Thị Kim Ngân2013Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
172Đào Hồng Ngọc Diệp2014Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
179Hoàng Quỳnh Thư2010Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
ND 434: Hạng F1 Thiếu nhi Latin Các Câu Lạc Bộ 1 - C
139Nguyễn Thị Khánh Tâm2011Clb Starkid Quảng Ninh
140Du Mai Lan2012Clb Starkid Quảng Ninh
142Phùng Như Thảo2014Clb Starkid Quảng Ninh
ND 435: Hạng F1 Thiếu nhi Latin Các Câu Lạc Bộ 2 - C
138Vũ Ngọc Hân2011Clb Starkid Quảng Ninh
139Nguyễn Thị Khánh Tâm2011Clb Starkid Quảng Ninh
143Chu Phương Thảo2010Clb Starkid Quảng Ninh
ND 436: Hạng F1 Thiếu nhi Latin Các Câu Lạc Bộ - C
49Phạm Khánh Linh2010CLB DanceSport Cung thiếu nhi thành phố
138Vũ Ngọc Hân2011Clb Starkid Quảng Ninh
140Du Mai Lan2012Clb Starkid Quảng Ninh
ND 438: Hạng FC Thiếu nhi Latin - CLB Mydance - C,R,J
261Nguyễn Trúc Linh2011Mydance
262Phạm Khánh Chi2011Mydance
264Nguyễn Thái An2009Mydance
ND 439: Hạng F1 Thiếu nhi Latin Các CLB - C
139Nguyễn Thị Khánh Tâm2011Clb Starkid Quảng Ninh
141Phạm Hồ Thiên Thanh2014Clb Starkid Quảng Ninh
143Chu Phương Thảo2010Clb Starkid Quảng Ninh
ND 440: Hạng F1 Nhi đồng 1 Latin CLB DS Quận Kiến An HP - C
68Phạm Thụy Uyên2013CLB Dancesport Quận Kiến An HP
69Nguyễn Thanh Hà2015CLB Dancesport Quận Kiến An HP
70Nguyễn Phúc Minh Châu2015CLB Dancesport Quận Kiến An HP
ND 441: Hạng F2 Nhi đồng Latin CLB DS Quận Kiến An HP - R
314Phan Bảo Ngọc2013Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
69Nguyễn Thanh Hà2015CLB Dancesport Quận Kiến An HP
70Nguyễn Phúc Minh Châu2015CLB Dancesport Quận Kiến An HP
ND 442: Hạng E1 Thiếu nhi 1 Latin CLB DS Quận Kiến An HP - C
71Nguyễn Bảo Nam2011Hoàng Vũ Mai Chi2013CLB Dancesport Quận Kiến An HP
73Lưu Hoàng Hải2011Vũ Như Uyển Nhi2009CLB Dancesport Quận Kiến An HP
74Hoàng Gia Long2010Đàm Khánh Vy2007CLB Dancesport Quận Kiến An HP
ND 443: Hạng D Thiếu nhi 1 Latin CLB DS Quận Kiến An HP - C,R
72Phạm Hải Nam2010Lưu Hoàng Hà Phương2007CLB Dancesport Quận Kiến An HP
74Hoàng Gia Long2010Đàm Khánh Vy2007CLB Dancesport Quận Kiến An HP
ND 444: Hạng F1 Thiếu nhi Latin - CLB Mydance - C
258Ngô Quỳnh Uyên Minh2012Mydance
259Ngô Bách Hải Đăng2011Mydance
262Phạm Khánh Chi2011Mydance
ND 445: Hạng F2 Latin Rising Star - CLB Mydance - R
258Ngô Quỳnh Uyên Minh2012Mydance
261Nguyễn Trúc Linh2011Mydance
262Phạm Khánh Chi2011Mydance
ND 446: Hạng F1 Thanh niên Latin CLB TJ - C
108Trần Hiểu Khanh2008CLB TJ
109Bùi Bảo Phương2004CLB TJ
110Nguyễn Hoàng Mai Phương2007CLB TJ
ND 447: Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin CLB TJ - C
106Nguyễn Ngọc Thiên An2012CLB TJ
107Nguyễn Phương Thảo2011CLB TJ
111Bùi Tuệ Minh2010CLB TJ
ND 449: Hạng FD1 Nhi đồng Standard - W,Q
77Nguyễn Minh Hằng2013CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
83Trần Khánh Vân2013CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
84Nguyễn Nam Phong2013CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
ND 450: Hạng F1 Thiếu Nhi 1 Latin DanceSport HD - C
233Vũ Khánh Linh2014Dancesport HD
238Nguyễn Đàm Huyền Anh2014Dancesport HD
225Bùi Ngọc Minh2013Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
ND 451: Hạng F1 Thiếu Nhi 2 Latin DanceSport HD - C
230Hoàng Đại Thành20010Dancesport HD
236Nguyễn Khánh Chi2011Dancesport HD
239Lê Hoàng Khánh Thi2011Dancesport HD
ND 452: Hạng Fd Thiếu Nhi 2 Latin DanceSport HD - C,R
235Trần Ngọc Minh2011Dancesport HD
237Bạch Diệp Anh2012Dancesport HD
239Lê Hoàng Khánh Thi2011Dancesport HD
ND 453: Hạng F2 Nhi đồng Latin DanceSport HD - R
194Nguyễn Phương Chi2014Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
233Vũ Khánh Linh2014Dancesport HD
238Nguyễn Đàm Huyền Anh2014Dancesport HD
ND 454: Hạng F1 Thiếu nhi Latin CHƯƠNG DANCESPORT CLUB 1 - C
27Lê Thị Thuỳ Lâm2010CHƯƠNG DANCESPORT CLUB
28Nguyễn Thị Yến Nhi2012CHƯƠNG DANCESPORT CLUB
30Hà Ánh Dương2008CHƯƠNG DANCESPORT CLUB
33Nguyễn Ngọc Phương Linh2012CHƯƠNG DANCESPORT CLUB
ND 455: Hạng F1 Thiếu nhi Latin CHƯƠNG DANCESPORT CLUB 2 - C
29Đinh Hải Phúc2012CHƯƠNG DANCESPORT CLUB
31Hà Kim Anh2013CHƯƠNG DANCESPORT CLUB
32Nguyễn Lệ Quyên2013CHƯƠNG DANCESPORT CLUB
34Vương Ngọc Anh2013CHƯƠNG DANCESPORT CLUB
ND 456: Hạng D Rising Stars standard mở rộng - W,T
249Nguyễn Thanh Liêm2000Võ Thiên Ngân2004LUÂN OANH DANCESPORT
250Lê Hoàng Tây1995Nguyễn Thị Thanh Hương1998LUÂN OANH DANCESPORT
255Trần Sơn Tùng1991Nguyễn Thị Quỳnh Anh1995My Wings Dance
ND 457: Hạng A vô địch standard Super Stars - W,T,V,F,Q
293Nguyễn Đức Hòa1986Nguyễn Thị Hải Yến1985Thăng Long
303Lê Thọ Sơn1986Chu Thị Thanh Huyền1985Thăng Long
151Nguyễn Ngọc Hiêú1982Hoàng Quỳnh Trang1989Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
ND 458: Hạng C Thiếu Nhi Latin - Mydance Rising Star - C,R,J
263Ngô Bách Hải Đăng2011Nguyễn Trúc Linh2011Mydance
265Vũ Minh Khánh2009Nguyễn Thái An2009Mydance
ND 459: Hạng F1 Nhi đồng Latin Các CLB 1 - C
84Nguyễn Nam Phong2013CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
127Đặng Yến Nhi2012CLB Đông Hưng Dancesport
130Vũ Thị Mai chi2013CLB Đông Hưng Dancesport

Khiêu vũ thể thao, thông tin giải đấu, đăng ký thi đấu online, khieu vu the thao, giai khieu vu, giải khiêu vũ, dance sport, nhảy nghệ thuật

Khiêu vũ thể thao, thông tin giải đấu, đăng ký thi đấu online, khieu vu the thao, giai khieu vu, giải khiêu vũ, dance sport, nhảy nghệ thuật