Giải KVTT Quốc tế Cúp Thăng Long mở rộng lần thứ 8 năm 2022

Danh sách VĐV theo nội dung

Số đeoHọ tên namNS namHọ tên nữNS nữĐơn vị
ND 2: Hạng D Nhi đồng Latin - C,R
302Nguyễn Quang Anh2015Lê Sa2015M - DANCE
179Phạm Xuân Hưng2015Trần Gia Hân2015Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
ND 3: Hạng E1 Nhi đồng Latin - C
302Nguyễn Quang Anh2015Lê Sa2015M - DANCE
179Phạm Xuân Hưng2015Trần Gia Hân2015Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
475Bùi Khả Điền2015Nguyễn Kim Huyền Anh2016Trang Bui Center
ND 4: Hạng E2 Nhi đồng Latin - R
302Nguyễn Quang Anh2015Lê Sa2015M - DANCE
179Phạm Xuân Hưng2015Trần Gia Hân2015Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
ND 6: Hạng FC Nhi đồng Latin - C,R,J
434Nguyễn Lê Cẩm Anh2015TLD CLUB HÀ TĨNH
438Trần Hạ Khanh2015TLD CLUB HÀ TĨNH
38Nguyễn Diệu An2015Bắc Ninh Dancesport
39Lưu Thị Phương Linh2015Bắc Ninh Dancesport
181Nguyễn Phương Phương2015Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
416Lê Uyên Nhi2015Sao Mai - Kon Tum
ND 7: Hạng FD Nhi đồng Latin - C,R
403Đàm Diệu Minh Hạnh2015SC Dance
404Đỗ Phan Minh Châu2015SC Dance
406Nguyễn Thu Thuỷ2015SC Dance
38Nguyễn Diệu An2015Bắc Ninh Dancesport
39Lưu Thị Phương Linh2015Bắc Ninh Dancesport
303Lê Thị Minh Khuê2015M - DANCE
181Nguyễn Phương Phương2015Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
167Phùng Như Thảo2015Clb Starkids Quảng Ninh
416Lê Uyên Nhi2015Sao Mai - Kon Tum
216Nguyễn Ngọc Minh Quân2015DreamDance Gia Lai
479Nguyễn Kim Huyền Anh2016Trang Bui Center
ND 8: Hạng F1 Nhi đồng Latin - C
434Nguyễn Lê Cẩm Anh2015TLD CLUB HÀ TĨNH
436Lê Linh Thảo2015TLD CLUB HÀ TĨNH
438Trần Hạ Khanh2015TLD CLUB HÀ TĨNH
38Nguyễn Diệu An2015Bắc Ninh Dancesport
274Trương Diệp Anh2016Linh Anh Academy
275Lê Phạm Khánh Chi2016Linh Anh Academy
303Lê Thị Minh Khuê2015M - DANCE
181Nguyễn Phương Phương2015Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
167Phùng Như Thảo2015Clb Starkids Quảng Ninh
173Nguyễn Nhã Phương2016Clb Starkids Quảng Ninh
216Nguyễn Ngọc Minh Quân2015DreamDance Gia Lai
30Nguyễn Phương Chi2016Bảo Dance Sport Nghệ An
129Nguyễn Bảo Linh2016CLB quận Kiến An
285Lê Vũ Khánh Linh2017Linh Anh Academy
476Lại Quỳnh Anh2016Trang Bui Center
478Hứa Hà Minh2017Trang Bui Center
480Đoàn Ngọc Anh2016Trang Bui Center
364Lê Ngọc Mỹ Anh2015Nguyệt Anh Academy
365Trần Nguyệt Minh2015Nguyệt Anh Academy
366Phạm Mai Trúc2016Nguyệt Anh Academy
367Nguyễn Huệ An2016Nguyệt Anh Academy
368Hoàng Tú Linh2015Nguyệt Anh Academy
572Bùi Khả Điền2015Trang Bui Center
ND 9: Hạng F2 Nhi đồng Latin - R
545Đỗ Gia Hân2015Trường Tiểu Học I-Sắc Niu-Tơn
38Nguyễn Diệu An2015Bắc Ninh Dancesport
39Lưu Thị Phương Linh2015Bắc Ninh Dancesport
303Lê Thị Minh Khuê2015M - DANCE
167Phùng Như Thảo2015Clb Starkids Quảng Ninh
237Nguyễn Hoàng Khánh An2015LUÂN OANH DANCESPORT
479Nguyễn Kim Huyền Anh2016Trang Bui Center
ND 10: Hạng F3 Nhi đồng Latin - J
432Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh2015TLD CLUB HÀ TĨNH
434Nguyễn Lê Cẩm Anh2015TLD CLUB HÀ TĨNH
436Lê Linh Thảo2015TLD CLUB HÀ TĨNH
438Trần Hạ Khanh2015TLD CLUB HÀ TĨNH
38Nguyễn Diệu An2015Bắc Ninh Dancesport
167Phùng Như Thảo2015Clb Starkids Quảng Ninh
237Nguyễn Hoàng Khánh An2015LUÂN OANH DANCESPORT
30Nguyễn Phương Chi2016Bảo Dance Sport Nghệ An
364Lê Ngọc Mỹ Anh2015Nguyệt Anh Academy
365Trần Nguyệt Minh2015Nguyệt Anh Academy
368Hoàng Tú Linh2015Nguyệt Anh Academy
ND 13: Hạng C Thiếu nhi 1 Latin - C,R,J
378Nguyễn Duy Long2013Nguyễn Quỳnh Trang Anh2014ProG Academy
32Nguyễn Việt Khang2013Nguyễn Linh Chi2013Bắc Ninh Dancesport
174Cao Nguyễn Đức Tâm2013Phạm Thị Kim Ngân2013Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
392Trần Trung Hiếu2013Đặng Hàn My2014ProG Academy
ND 14: Hạng D Thiếu nhi 1 Latin - C,R
378Nguyễn Duy Long2013Nguyễn Quỳnh Trang Anh2014ProG Academy
32Nguyễn Việt Khang2013Nguyễn Linh Chi2013Bắc Ninh Dancesport
392Trần Trung Hiếu2013Đặng Hàn My2014ProG Academy
313Nguyễn Đăng Dương2013Hoàng Thu Thảo2014M - DANCE
ND 15: Hạng E1 Thiếu nhi 1 Latin - C
378Nguyễn Duy Long2013Nguyễn Quỳnh Trang Anh2014ProG Academy
32Nguyễn Việt Khang2013Nguyễn Linh Chi2013Bắc Ninh Dancesport
265Đặng Chí Bảo2014Nguyễn Trần Trâm Anh2014Linh Anh Academy
392Trần Trung Hiếu2013Đặng Hàn My2014ProG Academy
313Nguyễn Đăng Dương2013Hoàng Thu Thảo2014M - DANCE
475Bùi Khả Điền2015Nguyễn Kim Huyền Anh2016Trang Bui Center
ND 16: Hạng E2 Thiếu nhi 1 Latin - R
378Nguyễn Duy Long2013Nguyễn Quỳnh Trang Anh2014ProG Academy
32Nguyễn Việt Khang2013Nguyễn Linh Chi2013Bắc Ninh Dancesport
392Trần Trung Hiếu2013Đặng Hàn My2014ProG Academy
518Nguyễn Lê Hữu Nguyên2014Vũ Hà Vy2014Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
313Nguyễn Đăng Dương2013Hoàng Thu Thảo2014M - DANCE
ND 17: Hạng E3 Thiếu nhi 1 Latin - J
378Nguyễn Duy Long2013Nguyễn Quỳnh Trang Anh2014ProG Academy
32Nguyễn Việt Khang2013Nguyễn Linh Chi2013Bắc Ninh Dancesport
174Cao Nguyễn Đức Tâm2013Phạm Thị Kim Ngân2013Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
392Trần Trung Hiếu2013Đặng Hàn My2014ProG Academy
ND 18: Hạng E4 Thiếu nhi 1 Latin - S
378Nguyễn Duy Long2013Nguyễn Quỳnh Trang Anh2014ProG Academy
174Cao Nguyễn Đức Tâm2013Phạm Thị Kim Ngân2013Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
392Trần Trung Hiếu2013Đặng Hàn My2014ProG Academy
ND 20: Hạng FA Thiếu nhi 1 Latin - S,C,R,P,J
391Nguyễn Hoàng Diệu2014ProG Academy
46Trịnh Bảo Quyên2013CK Team
35Hoàng Misaki2013Bắc Ninh Dancesport
170Phạm Tùng Lâm2014Clb Starkids Quảng Ninh
171Nguyễn Hoàng Bảo Nhi2013Clb Starkids Quảng Ninh
423Nguyễn Thảo Dương2014Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
217Phạm Bảo An2014DreamDance Gia Lai
ND 21: Hạng FB Thiếu nhi 1 Latin - S,C,R,J
391Nguyễn Hoàng Diệu2014ProG Academy
46Trịnh Bảo Quyên2013CK Team
35Hoàng Misaki2013Bắc Ninh Dancesport
170Phạm Tùng Lâm2014Clb Starkids Quảng Ninh
171Nguyễn Hoàng Bảo Nhi2013Clb Starkids Quảng Ninh
416Lê Uyên Nhi2015Sao Mai - Kon Tum
ND 22: Hạng FC Thiếu nhi 1 Latin - C,R,J
391Nguyễn Hoàng Diệu2014ProG Academy
46Trịnh Bảo Quyên2013CK Team
35Hoàng Misaki2013Bắc Ninh Dancesport
170Phạm Tùng Lâm2014Clb Starkids Quảng Ninh
171Nguyễn Hoàng Bảo Nhi2013Clb Starkids Quảng Ninh
ND 23: Hạng FD Thiếu nhi 1 Latin - C,R
405Nguyễn Phùng Ánh Minh2013SC Dance
407Phạm Lê Quỳnh Lam2013SC Dance
384Nguyễn Khánh An2013ProG Academy
301Nguyễn Phương Hiểu Khanh2014M - DANCE
266Phạm Quỳnh Đan2014Linh Anh Academy
218Hoàng Gia Hân2013Lê Sơn Dance Sport
303Lê Thị Minh Khuê2015M - DANCE
182La Chí Thiên2013Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
211Phạm Huyền Trang2013DreamDance Gia Lai
217Phạm Bảo An2014DreamDance Gia Lai
127Đào Song Ngọc2013CLB quận Kiến An
41Nguyễn Linh Chi2013Bắc Ninh Dancesport
ND 24: Hạng FD1 Thiếu nhi 1 Latin - C,J
434Nguyễn Lê Cẩm Anh2015TLD CLUB HÀ TĨNH
384Nguyễn Khánh An2013ProG Academy
436Lê Linh Thảo2015TLD CLUB HÀ TĨNH
437Lê Bảo Hân2013TLD CLUB HÀ TĨNH
423Nguyễn Thảo Dương2014Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
220Sidorenko Vera2014Green Shoots International School
41Nguyễn Linh Chi2013Bắc Ninh Dancesport
ND 25: Hạng FD2 Thiếu nhi 1 Latin - C,S
436Lê Linh Thảo2015TLD CLUB HÀ TĨNH
437Lê Bảo Hân2013TLD CLUB HÀ TĨNH
267Lê Khánh Vân2014Linh Anh Academy
268Nguyễn Anh Cường2014Linh Anh Academy
238Kiều Lê Nhã Uyên2013LUÂN OANH DANCESPORT
423Nguyễn Thảo Dương2014Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
220Sidorenko Vera2014Green Shoots International School
41Nguyễn Linh Chi2013Bắc Ninh Dancesport
ND 26: Hạng FD3 Thiếu nhi 1 Latin - C,P
423Nguyễn Thảo Dương2014Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
217Phạm Bảo An2014DreamDance Gia Lai
41Nguyễn Linh Chi2013Bắc Ninh Dancesport
ND 27: Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin - C
403Đàm Diệu Minh Hạnh2015SC Dance
404Đỗ Phan Minh Châu2015SC Dance
405Nguyễn Phùng Ánh Minh2013SC Dance
406Nguyễn Thu Thuỷ2015SC Dance
407Phạm Lê Quỳnh Lam2013SC Dance
384Nguyễn Khánh An2013ProG Academy
437Lê Bảo Hân2013TLD CLUB HÀ TĨNH
301Nguyễn Phương Hiểu Khanh2014M - DANCE
266Phạm Quỳnh Đan2014Linh Anh Academy
267Lê Khánh Vân2014Linh Anh Academy
268Nguyễn Anh Cường2014Linh Anh Academy
269Nguyễn Châu Anh2014Linh Anh Academy
270Trần Châu Anh2014Linh Anh Academy
272Nguyễn An Như2014Linh Anh Academy
303Lê Thị Minh Khuê2015M - DANCE
182La Chí Thiên2013Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
211Phạm Huyền Trang2013DreamDance Gia Lai
423Nguyễn Thảo Dương2014Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
189Ngô Quỳnh Anh2014Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
284Nguyễn Trần Trâm Anh2014Linh Anh Academy
127Đào Song Ngọc2013CLB quận Kiến An
139Vũ Hoàng Tuệ Minh2014CLB quận Kiến An
476Lại Quỳnh Anh2016Trang Bui Center
477Phạm Hoàng Trúc Diễm2013Trang Bui Center
478Hứa Hà Minh2017Trang Bui Center
481Nguyễn Bảo Trâm2013Trang Bui Center
482Đoàn Thị Tú An2014Trang Bui Center
286Nguyễn Lê Thuỳ Dương2013Linh Anh Academy
566Nguyễn Văn Minh2013Trang Bui Center
ND 28: Hạng F2 Thiếu nhi 1 Latin - R
403Đàm Diệu Minh Hạnh2015SC Dance
404Đỗ Phan Minh Châu2015SC Dance
405Nguyễn Phùng Ánh Minh2013SC Dance
406Nguyễn Thu Thuỷ2015SC Dance
407Phạm Lê Quỳnh Lam2013SC Dance
384Nguyễn Khánh An2013ProG Academy
301Nguyễn Phương Hiểu Khanh2014M - DANCE
539Nguyễn Hoàng Tú Anh2013Trường Tiểu Học I-Sắc Niu-Tơn
540Lỗ Thanh Phượng2013Trường Tiểu Học I-Sắc Niu-Tơn
542Nguyễn Bảo Thư2013Trường Tiểu Học I-Sắc Niu-Tơn
543Phạm Thái Ngọc Hà2013Trường Tiểu Học I-Sắc Niu-Tơn
544Nguyễn Trần Mai Hương2013Trường Tiểu Học I-Sắc Niu-Tơn
546Trần Ngọc Minh Châu2014Trường Tiểu Học I-Sắc Niu-Tơn
547Phạm Như Bảo Hân2014Trường Tiểu Học I-Sắc Niu-Tơn
483Phạm Trúc Mai2014Trung Tâm Nghệ Thuật Art Garden
484Đỗ Anh Thư2014Trung Tâm Nghệ Thuật Art Garden
485Lại Vũ Anh Thư2014Trung Tâm Nghệ Thuật Art Garden
486Lê Viết Minh2014Trung Tâm Nghệ Thuật Art Garden
487Trần Nguyễn Anh Thư2013Trung Tâm Nghệ Thuật Art Garden
549Lê An Thy2014Trường Tiểu Học I-Sắc Niu-Tơn
218Hoàng Gia Hân2013Lê Sơn Dance Sport
303Lê Thị Minh Khuê2015M - DANCE
189Ngô Quỳnh Anh2014Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
194Vũ Thị Ngọc Khánh2014Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
127Đào Song Ngọc2013CLB quận Kiến An
477Phạm Hoàng Trúc Diễm2013Trang Bui Center
ND 29: Hạng F3 Thiếu nhi 1 Latin - J
432Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh2015TLD CLUB HÀ TĨNH
433Hà Hồng Ngọc2014TLD CLUB HÀ TĨNH
384Nguyễn Khánh An2013ProG Academy
437Lê Bảo Hân2013TLD CLUB HÀ TĨNH
438Trần Hạ Khanh2015TLD CLUB HÀ TĨNH
ND 30: Hạng F4 Thiếu nhi 1 Latin - S
432Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh2015TLD CLUB HÀ TĨNH
433Hà Hồng Ngọc2014TLD CLUB HÀ TĨNH
268Nguyễn Anh Cường2014Linh Anh Academy
238Kiều Lê Nhã Uyên2013LUÂN OANH DANCESPORT
ND 31: Hạng F5 Thiếu nhi 1 Latin - P
211Phạm Huyền Trang2013DreamDance Gia Lai
423Nguyễn Thảo Dương2014Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
217Phạm Bảo An2014DreamDance Gia Lai
41Nguyễn Linh Chi2013Bắc Ninh Dancesport
ND 32: Hạng A Thiếu nhi 2 Latin - S,C,R,P,J
553Phạm Bảo Long2012Đoàn Lê Bảo Trang2012Up Dance
502Đặng Hồ Sâm2011Lê Hà Ngân2012Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
174Cao Nguyễn Đức Tâm2013Phạm Thị Kim Ngân2013Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
166Trần Đức Minh2011Du Mai Lan2012Clb Starkids Quảng Ninh
ND 33: Hạng B Thiếu nhi 2 Latin - S,C,R,J
553Phạm Bảo Long2012Đoàn Lê Bảo Trang2012Up Dance
102Bùi Gia Bảo2011Nguyễn Thị Bích Ngân2013CLB PHONGLUU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM
166Trần Đức Minh2011Du Mai Lan2012Clb Starkids Quảng Ninh
392Trần Trung Hiếu2013Đặng Hàn My2014ProG Academy
ND 34: Hạng C Thiếu nhi 2 Latin - C,R,J
553Phạm Bảo Long2012Đoàn Lê Bảo Trang2012Up Dance
102Bùi Gia Bảo2011Nguyễn Thị Bích Ngân2013CLB PHONGLUU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM
166Trần Đức Minh2011Du Mai Lan2012Clb Starkids Quảng Ninh
392Trần Trung Hiếu2013Đặng Hàn My2014ProG Academy
59Trần Nguyễn Anh Minh2011Trần Nguyễn Ngọc Minh2011CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
ND 35: Hạng D Thiếu nhi 2 Latin - C,R
552Hồ Đức Minh2012Nguyễn Anh Thư2012Up Dance
264Dương Minh Quân2012Phạm Bảo Ngọc2012Linh Anh Academy
172Phan Bình Minh2011Du Mai Lan2012Clb Starkids Quảng Ninh
392Trần Trung Hiếu2013Đặng Hàn My2014ProG Academy
59Trần Nguyễn Anh Minh2011Trần Nguyễn Ngọc Minh2011CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
199Nguyễn Tiến Đạt2011Nguyễn Minh Hạnh2012Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
136Phạm Quang Hải2012Đào Thu Trang2015CLB quận Kiến An
ND 36: Hạng E1 Thiếu nhi 2 Latin - C
552Hồ Đức Minh2012Nguyễn Anh Thư2012Up Dance
354Nguyễn Hải Đăng2012Nguyễn Thị Minh Ngọc2011New Life Center
264Dương Minh Quân2012Phạm Bảo Ngọc2012Linh Anh Academy
172Phan Bình Minh2011Du Mai Lan2012Clb Starkids Quảng Ninh
212Nguyễn Ngọc Bảo Đăng2011Lâm Bảo Hân2013DreamDance Gia Lai
59Trần Nguyễn Anh Minh2011Trần Nguyễn Ngọc Minh2011CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
199Nguyễn Tiến Đạt2011Nguyễn Minh Hạnh2012Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
255Vương Đức Minh2012Phạm Băng Băng2012LUÂN OANH DANCESPORT
135Nguyễn Duy Thành2012Tô Nguyễn Ngọc Bích2013CLB quận Kiến An
ND 37: Hạng E2 Thiếu nhi 2 Latin - R
552Hồ Đức Minh2012Nguyễn Anh Thư2012Up Dance
378Nguyễn Duy Long2013Nguyễn Quỳnh Trang Anh2014ProG Academy
172Phan Bình Minh2011Du Mai Lan2012Clb Starkids Quảng Ninh
212Nguyễn Ngọc Bảo Đăng2011Lâm Bảo Hân2013DreamDance Gia Lai
59Trần Nguyễn Anh Minh2011Trần Nguyễn Ngọc Minh2011CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
136Phạm Quang Hải2012Đào Thu Trang2015CLB quận Kiến An
207Nguyễn Tiến Đạt2011Nguyễn Trần Phương Linh2012Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
ND 38: Hạng E3 Thiếu nhi 2 Latin - J
552Hồ Đức Minh2012Nguyễn Anh Thư2012Up Dance
354Nguyễn Hải Đăng2012Nguyễn Thị Minh Ngọc2011New Life Center
172Phan Bình Minh2011Du Mai Lan2012Clb Starkids Quảng Ninh
212Nguyễn Ngọc Bảo Đăng2011Lâm Bảo Hân2013DreamDance Gia Lai
59Trần Nguyễn Anh Minh2011Trần Nguyễn Ngọc Minh2011CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
ND 39: Hạng E4 Thiếu nhi 2 Latin - S
354Nguyễn Hải Đăng2012Nguyễn Thị Minh Ngọc2011New Life Center
172Phan Bình Minh2011Du Mai Lan2012Clb Starkids Quảng Ninh
255Vương Đức Minh2012Phạm Băng Băng2012LUÂN OANH DANCESPORT
ND 40: Hạng E5 Thiếu nhi 2 Latin - P
354Nguyễn Hải Đăng2012Nguyễn Thị Minh Ngọc2011New Life Center
174Cao Nguyễn Đức Tâm2013Phạm Thị Kim Ngân2013Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
172Phan Bình Minh2011Du Mai Lan2012Clb Starkids Quảng Ninh
ND 41: Hạng FA Thiếu nhi 2 Latin - S,C,R,P,J
381Nguyễn Khánh Vy2011ProG Academy
383Đỗ Hương Thảo2011ProG Academy
47Trần Khánh Vy2012CK Team
51Nguyễn Trà My2012CK Team
35Hoàng Misaki2013Bắc Ninh Dancesport
21Lê Nguyễn Hoài An2012Bảo Dance Sport Nghệ An
28Nguyễn Khánh Linh2012Bảo Dance Sport Nghệ An
420Lê Thị Hà Trang2011Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
421KSor H Nhạc2011Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
424Trần Nguyễn Tâm Nguyên2011Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
425Bùi Nguyễn Khánh Thi2012Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
427Lê Nguyễn Hương Giang2011Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
243Nguyễn Ngọc Đan Khanh2012LUÂN OANH DANCESPORT
244Phạm Băng Băng2012LUÂN OANH DANCESPORT
ND 42: Hạng FB Thiếu nhi 2 Latin - S,C,R,J
526Nguyễn Lâm Thùy Dương2011Trường THCS Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội
381Nguyễn Khánh Vy2011ProG Academy
383Đỗ Hương Thảo2011ProG Academy
386Trần Ngọc Ánh2011ProG Academy
47Trần Khánh Vy2012CK Team
51Nguyễn Trà My2012CK Team
35Hoàng Misaki2013Bắc Ninh Dancesport
21Lê Nguyễn Hoài An2012Bảo Dance Sport Nghệ An
28Nguyễn Khánh Linh2012Bảo Dance Sport Nghệ An
414Trần Đỗ Thu Uyên2012Sao Mai - Kon Tum
415Nguyễn Tường Lam2012Sao Mai - Kon Tum
ND 43: Hạng FC Thiếu nhi 2 Latin - C,R,J
526Nguyễn Lâm Thùy Dương2011Trường THCS Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội
381Nguyễn Khánh Vy2011ProG Academy
383Đỗ Hương Thảo2011ProG Academy
386Trần Ngọc Ánh2011ProG Academy
431Trần Tùng Linh2011THCS Nguyễn Trường Tộ , Đống Đa , Hà Nội
47Trần Khánh Vy2012CK Team
48Nguyễn Khánh Chi2012CK Team
112Nguyễn Thị Bích Ngân2013CLB PHONGLUU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM
51Nguyễn Trà My2012CK Team
35Hoàng Misaki2013Bắc Ninh Dancesport
37Trần Tú Linh2011Bắc Ninh Dancesport
119Nguyễn Ngọc Thiên An2012CLB TJ
20Mai Phương Anh2012Bảo Dance Sport Nghệ An
21Lê Nguyễn Hoài An2012Bảo Dance Sport Nghệ An
99Nguyễn Ngọc Châu Anh2012CLB Năng Khiếu Mầm Xanh Quảng Trị
100Trương Hoàng Thục Anh2012CLB Năng Khiếu Mầm Xanh Quảng Trị
28Nguyễn Khánh Linh2012Bảo Dance Sport Nghệ An
414Trần Đỗ Thu Uyên2012Sao Mai - Kon Tum
415Nguyễn Tường Lam2012Sao Mai - Kon Tum
236Phạm Gia Trúc My2012LUÂN OANH DANCESPORT
239Hồ Lê Uyên Kha2012LUÂN OANH DANCESPORT
240Phạm Tuyết San2011LUÂN OANH DANCESPORT
241Nguyễn Thị Ngân Phi2012LUÂN OANH DANCESPORT
42Nguyễn Ngọc Quỳnh Vy2011Bắc Ninh Dancesport
ND 44: Hạng FD Thiếu nhi 2 Latin - C,R
555Trần Thu Nhật Vi2012Up Dance
408Nguyễn Thanh Nhàn2012SC Dance
409Nguyễn Linh Chi2012SC Dance
410Phạm Nguyễn Mai Vy2012SC Dance
386Trần Ngọc Ánh2011ProG Academy
387Nguyễn Vũ Bảo Phương2012ProG Academy
431Trần Tùng Linh2011THCS Nguyễn Trường Tộ , Đống Đa , Hà Nội
299Trần Ngọc Minh2011M - DANCE
111Bùi Gia Bảo2011CLB PHONGLUU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM
46Trịnh Bảo Quyên2013CK Team
112Nguyễn Thị Bích Ngân2013CLB PHONGLUU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM
33Nguyễn Minh Ngọc2012Bắc Ninh Dancesport
36Lê Nhã Kỳ2012Bắc Ninh Dancesport
37Trần Tú Linh2011Bắc Ninh Dancesport
271Nguyễn Phương Ngân2012Linh Anh Academy
119Nguyễn Ngọc Thiên An2012CLB TJ
17Nguyễn Hà Phương2012Bảo Dance Sport Nghệ An
18Trần Thị Khôi Linh2012Bảo Dance Sport Nghệ An
19Nguyễn Diệp Anh2012Bảo Dance Sport Nghệ An
20Mai Phương Anh2012Bảo Dance Sport Nghệ An
21Lê Nguyễn Hoài An2012Bảo Dance Sport Nghệ An
304Đỗ Minh Ngọc2012M - DANCE
180Nguyễn Ngọc Thùy Châu2012Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
168Đặng Ngọc Bảo Trân2012Clb Starkids Quảng Ninh
171Nguyễn Hoàng Bảo Nhi2013Clb Starkids Quảng Ninh
556Nguyễn Thảo Nguyên2012Up Dance
557Đỗ Hà My2012Up Dance
558Lê Phúc Vân Hà2012Up Dance
99Nguyễn Ngọc Châu Anh2012CLB Năng Khiếu Mầm Xanh Quảng Trị
100Trương Hoàng Thục Anh2012CLB Năng Khiếu Mầm Xanh Quảng Trị
234Huỳnh Ngọc Thảo Nhi2011LUÂN OANH DANCESPORT
235Nguyễn Bảo Linh Châu2012LUÂN OANH DANCESPORT
236Phạm Gia Trúc My2012LUÂN OANH DANCESPORT
420Lê Thị Hà Trang2011Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
239Hồ Lê Uyên Kha2012LUÂN OANH DANCESPORT
241Nguyễn Thị Ngân Phi2012LUÂN OANH DANCESPORT
427Lê Nguyễn Hương Giang2011Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
201Nguyễn Trần Phương Linh2012Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
243Nguyễn Ngọc Đan Khanh2012LUÂN OANH DANCESPORT
130Cao Thùy Lâm2011CLB quận Kiến An
208Nguyễn Minh Hạnh2012Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
42Nguyễn Ngọc Quỳnh Vy2011Bắc Ninh Dancesport
31Cao Khánh Linh2012Bảo Dance Sport Nghệ An
ND 45: Hạng FD1 Thiếu nhi 2 Latin - C,J
386Trần Ngọc Ánh2011ProG Academy
387Nguyễn Vũ Bảo Phương2012ProG Academy
431Trần Tùng Linh2011THCS Nguyễn Trường Tộ , Đống Đa , Hà Nội
111Bùi Gia Bảo2011CLB PHONGLUU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM
48Nguyễn Khánh Chi2012CK Team
33Nguyễn Minh Ngọc2012Bắc Ninh Dancesport
36Lê Nhã Kỳ2012Bắc Ninh Dancesport
17Nguyễn Hà Phương2012Bảo Dance Sport Nghệ An
18Trần Thị Khôi Linh2012Bảo Dance Sport Nghệ An
19Nguyễn Diệp Anh2012Bảo Dance Sport Nghệ An
20Mai Phương Anh2012Bảo Dance Sport Nghệ An
168Đặng Ngọc Bảo Trân2012Clb Starkids Quảng Ninh
99Nguyễn Ngọc Châu Anh2012CLB Năng Khiếu Mầm Xanh Quảng Trị
234Huỳnh Ngọc Thảo Nhi2011LUÂN OANH DANCESPORT
235Nguyễn Bảo Linh Châu2012LUÂN OANH DANCESPORT
239Hồ Lê Uyên Kha2012LUÂN OANH DANCESPORT
243Nguyễn Ngọc Đan Khanh2012LUÂN OANH DANCESPORT
341Đinh Phương Linh2012Mydance
42Nguyễn Ngọc Quỳnh Vy2011Bắc Ninh Dancesport
31Cao Khánh Linh2012Bảo Dance Sport Nghệ An
ND 46: Hạng FD2 Thiếu nhi 2 Latin - C,S
526Nguyễn Lâm Thùy Dương2011Trường THCS Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội
386Trần Ngọc Ánh2011ProG Academy
46Trịnh Bảo Quyên2013CK Team
48Nguyễn Khánh Chi2012CK Team
33Nguyễn Minh Ngọc2012Bắc Ninh Dancesport
36Lê Nhã Kỳ2012Bắc Ninh Dancesport
279Lê Thùy Trang2012Linh Anh Academy
17Nguyễn Hà Phương2012Bảo Dance Sport Nghệ An
18Trần Thị Khôi Linh2012Bảo Dance Sport Nghệ An
19Nguyễn Diệp Anh2012Bảo Dance Sport Nghệ An
20Mai Phương Anh2012Bảo Dance Sport Nghệ An
168Đặng Ngọc Bảo Trân2012Clb Starkids Quảng Ninh
234Huỳnh Ngọc Thảo Nhi2011LUÂN OANH DANCESPORT
235Nguyễn Bảo Linh Châu2012LUÂN OANH DANCESPORT
420Lê Thị Hà Trang2011Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
239Hồ Lê Uyên Kha2012LUÂN OANH DANCESPORT
240Phạm Tuyết San2011LUÂN OANH DANCESPORT
241Nguyễn Thị Ngân Phi2012LUÂN OANH DANCESPORT
243Nguyễn Ngọc Đan Khanh2012LUÂN OANH DANCESPORT
283Đoàn Ngọc Anh2012Linh Anh Academy
42Nguyễn Ngọc Quỳnh Vy2011Bắc Ninh Dancesport
31Cao Khánh Linh2012Bảo Dance Sport Nghệ An
ND 47: Hạng FD3 Thiếu nhi 2 Latin - C,P
526Nguyễn Lâm Thùy Dương2011Trường THCS Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội
391Nguyễn Hoàng Diệu2014ProG Academy
33Nguyễn Minh Ngọc2012Bắc Ninh Dancesport
17Nguyễn Hà Phương2012Bảo Dance Sport Nghệ An
18Trần Thị Khôi Linh2012Bảo Dance Sport Nghệ An
19Nguyễn Diệp Anh2012Bảo Dance Sport Nghệ An
20Mai Phương Anh2012Bảo Dance Sport Nghệ An
171Nguyễn Hoàng Bảo Nhi2013Clb Starkids Quảng Ninh
234Huỳnh Ngọc Thảo Nhi2011LUÂN OANH DANCESPORT
239Hồ Lê Uyên Kha2012LUÂN OANH DANCESPORT
240Phạm Tuyết San2011LUÂN OANH DANCESPORT
241Nguyễn Thị Ngân Phi2012LUÂN OANH DANCESPORT
243Nguyễn Ngọc Đan Khanh2012LUÂN OANH DANCESPORT
31Cao Khánh Linh2012Bảo Dance Sport Nghệ An
ND 48: Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin - C
555Trần Thu Nhật Vi2012Up Dance
408Nguyễn Thanh Nhàn2012SC Dance
409Nguyễn Linh Chi2012SC Dance
410Phạm Nguyễn Mai Vy2012SC Dance
435Trần Lê Hoàng Châu2012TLD CLUB HÀ TĨNH
387Nguyễn Vũ Bảo Phương2012ProG Academy
391Nguyễn Hoàng Diệu2014ProG Academy
299Trần Ngọc Minh2011M - DANCE
48Nguyễn Khánh Chi2012CK Team
52Hoàng Thanh Huyền2012CK Team
37Trần Tú Linh2011Bắc Ninh Dancesport
551Đỗ Thục Quyên2012Trường Tiểu học Ban Mai
119Nguyễn Ngọc Thiên An2012CLB TJ
17Nguyễn Hà Phương2012Bảo Dance Sport Nghệ An
18Trần Thị Khôi Linh2012Bảo Dance Sport Nghệ An
19Nguyễn Diệp Anh2012Bảo Dance Sport Nghệ An
20Mai Phương Anh2012Bảo Dance Sport Nghệ An
304Đỗ Minh Ngọc2012M - DANCE
168Đặng Ngọc Bảo Trân2012Clb Starkids Quảng Ninh
171Nguyễn Hoàng Bảo Nhi2013Clb Starkids Quảng Ninh
556Nguyễn Thảo Nguyên2012Up Dance
557Đỗ Hà My2012Up Dance
558Lê Phúc Vân Hà2012Up Dance
414Trần Đỗ Thu Uyên2012Sao Mai - Kon Tum
415Nguyễn Tường Lam2012Sao Mai - Kon Tum
210Nguyễn Phương Anh2012DreamDance Gia Lai
234Huỳnh Ngọc Thảo Nhi2011LUÂN OANH DANCESPORT
235Nguyễn Bảo Linh Châu2012LUÂN OANH DANCESPORT
236Phạm Gia Trúc My2012LUÂN OANH DANCESPORT
420Lê Thị Hà Trang2011Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
425Bùi Nguyễn Khánh Thi2012Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
427Lê Nguyễn Hương Giang2011Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
201Nguyễn Trần Phương Linh2012Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
244Phạm Băng Băng2012LUÂN OANH DANCESPORT
245Vương Đức Minh2012LUÂN OANH DANCESPORT
281Nguyễn Phương Vy2013Linh Anh Academy
283Đoàn Ngọc Anh2012Linh Anh Academy
130Cao Thùy Lâm2011CLB quận Kiến An
31Cao Khánh Linh2012Bảo Dance Sport Nghệ An
14Dương Ngọc Thuận2011- SONATA ACADEMY -
ND 49: Hạng F2 Thiếu nhi 2 Latin - R
555Trần Thu Nhật Vi2012Up Dance
408Nguyễn Thanh Nhàn2012SC Dance
409Nguyễn Linh Chi2012SC Dance
410Phạm Nguyễn Mai Vy2012SC Dance
435Trần Lê Hoàng Châu2012TLD CLUB HÀ TĨNH
387Nguyễn Vũ Bảo Phương2012ProG Academy
391Nguyễn Hoàng Diệu2014ProG Academy
299Trần Ngọc Minh2011M - DANCE
538Hồ Khánh Linh2012Trường Tiểu Học I-Sắc Niu-Tơn
548Lê Sam My2012Trường Tiểu Học I-Sắc Niu-Tơn
550Bùi Lê Thảo Chi2011Trường Tiểu Học I-Sắc Niu-Tơn
46Trịnh Bảo Quyên2013CK Team
399Nguyễn Phương Anh2012S-HighDance
37Trần Tú Linh2011Bắc Ninh Dancesport
17Nguyễn Hà Phương2012Bảo Dance Sport Nghệ An
18Trần Thị Khôi Linh2012Bảo Dance Sport Nghệ An
19Nguyễn Diệp Anh2012Bảo Dance Sport Nghệ An
20Mai Phương Anh2012Bảo Dance Sport Nghệ An
180Nguyễn Ngọc Thùy Châu2012Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
168Đặng Ngọc Bảo Trân2012Clb Starkids Quảng Ninh
171Nguyễn Hoàng Bảo Nhi2013Clb Starkids Quảng Ninh
556Nguyễn Thảo Nguyên2012Up Dance
557Đỗ Hà My2012Up Dance
558Lê Phúc Vân Hà2012Up Dance
210Nguyễn Phương Anh2012DreamDance Gia Lai
235Nguyễn Bảo Linh Châu2012LUÂN OANH DANCESPORT
236Phạm Gia Trúc My2012LUÂN OANH DANCESPORT
421KSor H Nhạc2011Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
425Bùi Nguyễn Khánh Thi2012Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
427Lê Nguyễn Hương Giang2011Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
201Nguyễn Trần Phương Linh2012Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
244Phạm Băng Băng2012LUÂN OANH DANCESPORT
130Cao Thùy Lâm2011CLB quận Kiến An
208Nguyễn Minh Hạnh2012Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
ND 50: Hạng F3 Thiếu nhi 2 Latin - J
387Nguyễn Vũ Bảo Phương2012ProG Academy
391Nguyễn Hoàng Diệu2014ProG Academy
431Trần Tùng Linh2011THCS Nguyễn Trường Tộ , Đống Đa , Hà Nội
48Nguyễn Khánh Chi2012CK Team
37Trần Tú Linh2011Bắc Ninh Dancesport
119Nguyễn Ngọc Thiên An2012CLB TJ
17Nguyễn Hà Phương2012Bảo Dance Sport Nghệ An
18Trần Thị Khôi Linh2012Bảo Dance Sport Nghệ An
19Nguyễn Diệp Anh2012Bảo Dance Sport Nghệ An
20Mai Phương Anh2012Bảo Dance Sport Nghệ An
168Đặng Ngọc Bảo Trân2012Clb Starkids Quảng Ninh
100Trương Hoàng Thục Anh2012CLB Năng Khiếu Mầm Xanh Quảng Trị
241Nguyễn Thị Ngân Phi2012LUÂN OANH DANCESPORT
245Vương Đức Minh2012LUÂN OANH DANCESPORT
ND 51: Hạng F4 Thiếu nhi 2 Latin - S
387Nguyễn Vũ Bảo Phương2012ProG Academy
391Nguyễn Hoàng Diệu2014ProG Academy
46Trịnh Bảo Quyên2013CK Team
48Nguyễn Khánh Chi2012CK Team
37Trần Tú Linh2011Bắc Ninh Dancesport
271Nguyễn Phương Ngân2012Linh Anh Academy
17Nguyễn Hà Phương2012Bảo Dance Sport Nghệ An
18Trần Thị Khôi Linh2012Bảo Dance Sport Nghệ An
19Nguyễn Diệp Anh2012Bảo Dance Sport Nghệ An
20Mai Phương Anh2012Bảo Dance Sport Nghệ An
168Đặng Ngọc Bảo Trân2012Clb Starkids Quảng Ninh
210Nguyễn Phương Anh2012DreamDance Gia Lai
236Phạm Gia Trúc My2012LUÂN OANH DANCESPORT
421KSor H Nhạc2011Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
241Nguyễn Thị Ngân Phi2012LUÂN OANH DANCESPORT
ND 52: Hạng F5 Thiếu nhi 2 Latin - P
391Nguyễn Hoàng Diệu2014ProG Academy
17Nguyễn Hà Phương2012Bảo Dance Sport Nghệ An
18Trần Thị Khôi Linh2012Bảo Dance Sport Nghệ An
19Nguyễn Diệp Anh2012Bảo Dance Sport Nghệ An
20Mai Phương Anh2012Bảo Dance Sport Nghệ An
168Đặng Ngọc Bảo Trân2012Clb Starkids Quảng Ninh
171Nguyễn Hoàng Bảo Nhi2013Clb Starkids Quảng Ninh
241Nguyễn Thị Ngân Phi2012LUÂN OANH DANCESPORT
ND 53: Hạng A Thiếu niên 1 Latin - S,C,R,P,J
390Phạm Minh Thanh2010Nguyễn Linh Anh2010ProG Academy
45Trần Hạo Nam2010Nguyễn Hoàng Minh Anh2009CK Team
162Phạm Gia Bảo2009Vũ Châu Anh2011Clb Starkids Quảng Ninh
ND 54: Hạng B Thiếu niên 1 Latin - S,C,R,J
371Nguyễn Cảnh Thắng2010Nguyễn Tú Phương2010ProG Academy
102Bùi Gia Bảo2011Nguyễn Thị Bích Ngân2013CLB PHONGLUU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM
45Trần Hạo Nam2010Nguyễn Hoàng Minh Anh2009CK Team
162Phạm Gia Bảo2009Vũ Châu Anh2011Clb Starkids Quảng Ninh
ND 55: Hạng C Thiếu niên 1 Latin - C,R,J
372Nguyễn Cảnh Toàn2010Nguyễn Thu Hà2010ProG Academy
162Phạm Gia Bảo2009Vũ Châu Anh2011Clb Starkids Quảng Ninh
134Đặng Minh Sơn2010Nguyễn Hà Vân2013CLB quận Kiến An
ND 56: Hạng D Thiếu niên 1 Latin - C,R
102Bùi Gia Bảo2011Nguyễn Thị Bích Ngân2013CLB PHONGLUU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM
163Trần Văn Đức2010Nguyễn Hoàng Yến2010Clb Starkids Quảng Ninh
165Trần Đức Minh2011Nguyễn Thị Khánh Tâm2011Clb Starkids Quảng Ninh
198Hoàng Kỳ2010Nguyễn Minh Hạnh2012Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
133Đặng Minh Sơn2010Hoàng Ngọc Anh2013CLB quận Kiến An
136Phạm Quang Hải2012Đào Thu Trang2015CLB quận Kiến An
138Nguyễn Duy Thành2012Tô Ngọc Bích2016CLB quận Kiến An
ND 57: Hạng E1 Thiếu niên 1 Latin - C
45Trần Hạo Nam2010Nguyễn Hoàng Minh Anh2009CK Team
163Trần Văn Đức2010Nguyễn Hoàng Yến2010Clb Starkids Quảng Ninh
165Trần Đức Minh2011Nguyễn Thị Khánh Tâm2011Clb Starkids Quảng Ninh
215Nguyễn Tấn Khang2010Nguyễn Gia Hân2011DreamDance Gia Lai
198Hoàng Kỳ2010Nguyễn Minh Hạnh2012Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
135Nguyễn Duy Thành2012Tô Nguyễn Ngọc Bích2013CLB quận Kiến An
137Đặng Minh Sơn2010Đào Song Ngọc2013CLB quận Kiến An
ND 58: Hạng E2 Thiếu niên 1 Latin - R
163Trần Văn Đức2010Nguyễn Hoàng Yến2010Clb Starkids Quảng Ninh
165Trần Đức Minh2011Nguyễn Thị Khánh Tâm2011Clb Starkids Quảng Ninh
215Nguyễn Tấn Khang2010Nguyễn Gia Hân2011DreamDance Gia Lai
198Hoàng Kỳ2010Nguyễn Minh Hạnh2012Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
133Đặng Minh Sơn2010Hoàng Ngọc Anh2013CLB quận Kiến An
138Nguyễn Duy Thành2012Tô Ngọc Bích2016CLB quận Kiến An
ND 59: Hạng E3 Thiếu niên 1 Latin - J
45Trần Hạo Nam2010Nguyễn Hoàng Minh Anh2009CK Team
163Trần Văn Đức2010Nguyễn Hoàng Yến2010Clb Starkids Quảng Ninh
165Trần Đức Minh2011Nguyễn Thị Khánh Tâm2011Clb Starkids Quảng Ninh
215Nguyễn Tấn Khang2010Nguyễn Gia Hân2011DreamDance Gia Lai
134Đặng Minh Sơn2010Nguyễn Hà Vân2013CLB quận Kiến An
ND 60: Hạng E4 Thiếu niên 1 Latin - S
163Trần Văn Đức2010Nguyễn Hoàng Yến2010Clb Starkids Quảng Ninh
165Trần Đức Minh2011Nguyễn Thị Khánh Tâm2011Clb Starkids Quảng Ninh
ND 61: Hạng E5 Thiếu niên 1 Latin - P
163Trần Văn Đức2010Nguyễn Hoàng Yến2010Clb Starkids Quảng Ninh
165Trần Đức Minh2011Nguyễn Thị Khánh Tâm2011Clb Starkids Quảng Ninh
ND 62: Hạng FA Thiếu niên 1 Latin - S,C,R,P,J
47Trần Khánh Vy2012CK Team
523Nguyễn Trần Khánh Chi2010Trung tâm nghệ thuật Mina Art
524Nguyễn Ngọc Mỹ Anh2010Trung tâm nghệ thuật Mina Art
445Trần Yến Nhi2010TRIỀU TẤN DANCESPORT
422Ngô Nhã Nam2010Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
ND 63: Hạng FB Thiếu niên 1 Latin - S,C,R,J
385Dương Trần Anh Thư2010ProG Academy
388Nguyễn Phương Diệu My2009ProG Academy
47Trần Khánh Vy2012CK Team
525Đàm Nguyễn Xuân Duyên2009Trường Song Ngữ Liên Cấp Wellspring
523Nguyễn Trần Khánh Chi2010Trung tâm nghệ thuật Mina Art
524Nguyễn Ngọc Mỹ Anh2010Trung tâm nghệ thuật Mina Art
446Phạm Mai Linh2009TV DANCE STUDIO
234Huỳnh Ngọc Thảo Nhi2011LUÂN OANH DANCESPORT
235Nguyễn Bảo Linh Châu2012LUÂN OANH DANCESPORT
236Phạm Gia Trúc My2012LUÂN OANH DANCESPORT
445Trần Yến Nhi2010TRIỀU TẤN DANCESPORT
ND 64: Hạng FC Thiếu niên 1 Latin - C,R,J
385Dương Trần Anh Thư2010ProG Academy
386Trần Ngọc Ánh2011ProG Academy
525Đàm Nguyễn Xuân Duyên2009Trường Song Ngữ Liên Cấp Wellspring
523Nguyễn Trần Khánh Chi2010Trung tâm nghệ thuật Mina Art
524Nguyễn Ngọc Mỹ Anh2010Trung tâm nghệ thuật Mina Art
118Bùi Tuệ Minh2010CLB TJ
443Nguyễn Khánh Ly2009TRIỀU TẤN DANCESPORT
445Trần Yến Nhi2010TRIỀU TẤN DANCESPORT
ND 65: Hạng FD Thiếu niên 1 Latin - C,R
381Nguyễn Khánh Vy2011ProG Academy
382Cao Kiều Ngọc Ly2010ProG Academy
383Đỗ Hương Thảo2011ProG Academy
47Trần Khánh Vy2012CK Team
525Đàm Nguyễn Xuân Duyên2009Trường Song Ngữ Liên Cấp Wellspring
522Nguyễn Hồ Ngọc Nhi2010Trung tâm nghệ thuật Mina Art
34Bùi Bảo Chi2010Bắc Ninh Dancesport
118Bùi Tuệ Minh2010CLB TJ
218Hoàng Gia Hân2013Lê Sơn Dance Sport
176Lưu Vũ Hương Giang2010Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
169Trịnh Lan Anh2010Clb Starkids Quảng Ninh
101Ngô Phan Thanh Ngọc2010CLB Năng Khiếu Mầm Xanh Quảng Trị
240Phạm Tuyết San2011LUÂN OANH DANCESPORT
197Nguyễn Ngọc Diệp2010Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
528Phan Minh Nguyên2010Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến Đà Nẵng
151Vũ Như Uyên Nhi2010CLB quận Kiến An
ND 66: Hạng F1 Thiếu niên 1 Latin - C
554Hồ Bảo Khánh2010Up Dance
435Trần Lê Hoàng Châu2012TLD CLUB HÀ TĨNH
381Nguyễn Khánh Vy2011ProG Academy
382Cao Kiều Ngọc Ly2010ProG Academy
383Đỗ Hương Thảo2011ProG Academy
491Phạm Ngọc Minh Anh2010Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
493Phạm Bùi Trà My2010Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
494Nguyễn Gia Linh2010Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
495Phạm Ngọc Minh Châu2011Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
47Trần Khánh Vy2012CK Team
525Đàm Nguyễn Xuân Duyên2009Trường Song Ngữ Liên Cấp Wellspring
522Nguyễn Hồ Ngọc Nhi2010Trung tâm nghệ thuật Mina Art
34Bùi Bảo Chi2010Bắc Ninh Dancesport
118Bùi Tuệ Minh2010CLB TJ
169Trịnh Lan Anh2010Clb Starkids Quảng Ninh
559Mai Ngọc Anh Thư2011Up Dance
101Ngô Phan Thanh Ngọc2010CLB Năng Khiếu Mầm Xanh Quảng Trị
197Nguyễn Ngọc Diệp2010Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
528Phan Minh Nguyên2010Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến Đà Nẵng
132Đàm Khánh Vy2009CLB quận Kiến An
12Trần Lê Trung Anh2009- SONATA ACADEMY -
13Nguyễn Hà Vy2010- SONATA ACADEMY -
ND 67: Hạng F2 Thiếu niên 1 Latin - R
381Nguyễn Khánh Vy2011ProG Academy
382Cao Kiều Ngọc Ly2010ProG Academy
383Đỗ Hương Thảo2011ProG Academy
490Hoàng Bảo Chi2010Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
492Trần Tuệ Minh2010Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
494Nguyễn Gia Linh2010Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
495Phạm Ngọc Minh Châu2011Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
496Đinh Diệp Chi2011Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
525Đàm Nguyễn Xuân Duyên2009Trường Song Ngữ Liên Cấp Wellspring
522Nguyễn Hồ Ngọc Nhi2010Trung tâm nghệ thuật Mina Art
53Vũ Minh Hằng2009CK Team
34Bùi Bảo Chi2010Bắc Ninh Dancesport
280Nguyễn Bảo Trâm2010Linh Anh Academy
118Bùi Tuệ Minh2010CLB TJ
169Trịnh Lan Anh2010Clb Starkids Quảng Ninh
101Ngô Phan Thanh Ngọc2010CLB Năng Khiếu Mầm Xanh Quảng Trị
197Nguyễn Ngọc Diệp2010Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
201Nguyễn Trần Phương Linh2012Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
528Phan Minh Nguyên2010Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến Đà Nẵng
11Đỗ Trần Linh Anh2009- SONATA ACADEMY -
58Nguyễn Đan Lê2011CK Team
ND 68: Hạng F3 Thiếu niên 1 Latin - J
435Trần Lê Hoàng Châu2012TLD CLUB HÀ TĨNH
381Nguyễn Khánh Vy2011ProG Academy
382Cao Kiều Ngọc Ly2010ProG Academy
383Đỗ Hương Thảo2011ProG Academy
524Nguyễn Ngọc Mỹ Anh2010Trung tâm nghệ thuật Mina Art
34Bùi Bảo Chi2010Bắc Ninh Dancesport
17Nguyễn Hà Phương2012Bảo Dance Sport Nghệ An
19Nguyễn Diệp Anh2012Bảo Dance Sport Nghệ An
20Mai Phương Anh2012Bảo Dance Sport Nghệ An
169Trịnh Lan Anh2010Clb Starkids Quảng Ninh
443Nguyễn Khánh Ly2009TRIỀU TẤN DANCESPORT
528Phan Minh Nguyên2010Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến Đà Nẵng
ND 69: Hạng F4 Thiếu niên 1 Latin - S
554Hồ Bảo Khánh2010Up Dance
381Nguyễn Khánh Vy2011ProG Academy
382Cao Kiều Ngọc Ly2010ProG Academy
383Đỗ Hương Thảo2011ProG Academy
490Hoàng Bảo Chi2010Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
491Phạm Ngọc Minh Anh2010Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
492Trần Tuệ Minh2010Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
493Phạm Bùi Trà My2010Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
496Đinh Diệp Chi2011Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
524Nguyễn Ngọc Mỹ Anh2010Trung tâm nghệ thuật Mina Art
34Bùi Bảo Chi2010Bắc Ninh Dancesport
169Trịnh Lan Anh2010Clb Starkids Quảng Ninh
240Phạm Tuyết San2011LUÂN OANH DANCESPORT
422Ngô Nhã Nam2010Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
ND 70: Hạng F5 Thiếu niên 1 Latin - P
382Cao Kiều Ngọc Ly2010ProG Academy
383Đỗ Hương Thảo2011ProG Academy
446Phạm Mai Linh2009TV DANCE STUDIO
169Trịnh Lan Anh2010Clb Starkids Quảng Ninh
443Nguyễn Khánh Ly2009TRIỀU TẤN DANCESPORT
12Trần Lê Trung Anh2009- SONATA ACADEMY -
ND 71: Hạng A Thiếu niên 2 Latin - S,C,R,P,J
390Phạm Minh Thanh2010Nguyễn Linh Anh2010ProG Academy
45Trần Hạo Nam2010Nguyễn Hoàng Minh Anh2009CK Team
50Nguyễn Đức Minh2007Trần Nguyễn Diệu Linh2007CK Team
ND 72: Hạng B Thiếu niên 2 Latin - S,C,R,J
371Nguyễn Cảnh Thắng2010Nguyễn Tú Phương2010ProG Academy
372Nguyễn Cảnh Toàn2010Nguyễn Thu Hà2010ProG Academy
45Trần Hạo Nam2010Nguyễn Hoàng Minh Anh2009CK Team
50Nguyễn Đức Minh2007Trần Nguyễn Diệu Linh2007CK Team
55Lê Hoàng Bảo Thiên2007Nguyễn Bảo Trâm Anh2008CK Team
ND 73: Hạng C Thiếu niên 2 Latin - C,R,J
372Nguyễn Cảnh Toàn2010Nguyễn Thu Hà2010ProG Academy
55Lê Hoàng Bảo Thiên2007Nguyễn Bảo Trâm Anh2008CK Team
252Nguyễn Thế Huy2007Tạ Liên Giang2008LUÂN OANH DANCESPORT
ND 74: Hạng D Thiếu niên 2 Latin - C,R
162Phạm Gia Bảo2009Vũ Châu Anh2011Clb Starkids Quảng Ninh
164Nguyễn Tô Quốc Khánh2008Trần Thị Ngọc Diệp2008Clb Starkids Quảng Ninh
165Trần Đức Minh2011Nguyễn Thị Khánh Tâm2011Clb Starkids Quảng Ninh
441Võ Hoàng Hà2008Nguyễn Khánh Ly2009TRIỀU TẤN DANCESPORT
133Đặng Minh Sơn2010Hoàng Ngọc Anh2013CLB quận Kiến An
ND 75: Hạng E1 Thiếu niên 2 Latin - C
45Trần Hạo Nam2010Nguyễn Hoàng Minh Anh2009CK Team
55Lê Hoàng Bảo Thiên2007Nguyễn Bảo Trâm Anh2008CK Team
164Nguyễn Tô Quốc Khánh2008Trần Thị Ngọc Diệp2008Clb Starkids Quảng Ninh
441Võ Hoàng Hà2008Nguyễn Khánh Ly2009TRIỀU TẤN DANCESPORT
137Đặng Minh Sơn2010Đào Song Ngọc2013CLB quận Kiến An
ND 76: Hạng E2 Thiếu niên 2 Latin - R
55Lê Hoàng Bảo Thiên2007Nguyễn Bảo Trâm Anh2008CK Team
162Phạm Gia Bảo2009Vũ Châu Anh2011Clb Starkids Quảng Ninh
164Nguyễn Tô Quốc Khánh2008Trần Thị Ngọc Diệp2008Clb Starkids Quảng Ninh
133Đặng Minh Sơn2010Hoàng Ngọc Anh2013CLB quận Kiến An
ND 77: Hạng E3 Thiếu niên 2 Latin - J
45Trần Hạo Nam2010Nguyễn Hoàng Minh Anh2009CK Team
50Nguyễn Đức Minh2007Trần Nguyễn Diệu Linh2007CK Team
55Lê Hoàng Bảo Thiên2007Nguyễn Bảo Trâm Anh2008CK Team
162Phạm Gia Bảo2009Vũ Châu Anh2011Clb Starkids Quảng Ninh
164Nguyễn Tô Quốc Khánh2008Trần Thị Ngọc Diệp2008Clb Starkids Quảng Ninh
ND 78: Hạng E4 Thiếu niên 2 Latin - S
162Phạm Gia Bảo2009Vũ Châu Anh2011Clb Starkids Quảng Ninh
165Trần Đức Minh2011Nguyễn Thị Khánh Tâm2011Clb Starkids Quảng Ninh
ND 79: Hạng E5 Thiếu niên 2 Latin - P
50Nguyễn Đức Minh2007Trần Nguyễn Diệu Linh2007CK Team
162Phạm Gia Bảo2009Vũ Châu Anh2011Clb Starkids Quảng Ninh
165Trần Đức Minh2011Nguyễn Thị Khánh Tâm2011Clb Starkids Quảng Ninh
ND 80: Hạng FA Thiếu niên 2 Latin - S,C,R,P,J
379Lê Hồng Anh2008ProG Academy
380Nguyễn Lâm Huyền Anh2007ProG Academy
49Bùi Vũ Hiền Anh2008CK Team
ND 81: Hạng FB Thiếu niên 2 Latin - S,C,R,J
379Lê Hồng Anh2008ProG Academy
380Nguyễn Lâm Huyền Anh2007ProG Academy
49Bùi Vũ Hiền Anh2008CK Team
ND 82: Hạng FC Thiếu niên 2 Latin - C,R,J
379Lê Hồng Anh2008ProG Academy
382Cao Kiều Ngọc Ly2010ProG Academy
389Nguyễn Hoàng Hà Phương2009ProG Academy
355Hoàng Bảo Hân2008New Life Center
120Nguyễn Hoàng Mai Phương2007CLB TJ
121Trần Hiểu Khanh2008CLB TJ
444Phạm Phương Bảo Thy2007TRIỀU TẤN DANCESPORT
ND 83: Hạng FD Thiếu niên 2 Latin - C,R
382Cao Kiều Ngọc Ly2010ProG Academy
389Nguyễn Hoàng Hà Phương2009ProG Academy
104Lại Ánh Dương2008CLB PHONGLUU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM
522Nguyễn Hồ Ngọc Nhi2010Trung tâm nghệ thuật Mina Art
523Nguyễn Trần Khánh Chi2010Trung tâm nghệ thuật Mina Art
120Nguyễn Hoàng Mai Phương2007CLB TJ
121Trần Hiểu Khanh2008CLB TJ
444Phạm Phương Bảo Thy2007TRIỀU TẤN DANCESPORT
288Nguyễn Hải Hằng2007Linh Anh Academy
ND 84: Hạng F1 Thiếu niên 2 Latin - C
385Dương Trần Anh Thư2010ProG Academy
388Nguyễn Phương Diệu My2009ProG Academy
489Tô Hoàng Vi Anh2008Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
522Nguyễn Hồ Ngọc Nhi2010Trung tâm nghệ thuật Mina Art
120Nguyễn Hoàng Mai Phương2007CLB TJ
121Trần Hiểu Khanh2008CLB TJ
197Nguyễn Ngọc Diệp2010Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
ND 85: Hạng F2 Thiếu niên 2 Latin - R
385Dương Trần Anh Thư2010ProG Academy
388Nguyễn Phương Diệu My2009ProG Academy
489Tô Hoàng Vi Anh2008Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
525Đàm Nguyễn Xuân Duyên2009Trường Song Ngữ Liên Cấp Wellspring
522Nguyễn Hồ Ngọc Nhi2010Trung tâm nghệ thuật Mina Art
120Nguyễn Hoàng Mai Phương2007CLB TJ
121Trần Hiểu Khanh2008CLB TJ
131Lưu Hoàng Hà Phương2010CLB quận Kiến An
ND 86: Hạng F3 Thiếu niên 2 Latin - J
385Dương Trần Anh Thư2010ProG Academy
388Nguyễn Phương Diệu My2009ProG Academy
355Hoàng Bảo Hân2008New Life Center
523Nguyễn Trần Khánh Chi2010Trung tâm nghệ thuật Mina Art
524Nguyễn Ngọc Mỹ Anh2010Trung tâm nghệ thuật Mina Art
120Nguyễn Hoàng Mai Phương2007CLB TJ
121Trần Hiểu Khanh2008CLB TJ
19Nguyễn Diệp Anh2012Bảo Dance Sport Nghệ An
20Mai Phương Anh2012Bảo Dance Sport Nghệ An
ND 87: Hạng F4 Thiếu niên 2 Latin - S
385Dương Trần Anh Thư2010ProG Academy
388Nguyễn Phương Diệu My2009ProG Academy
489Tô Hoàng Vi Anh2008Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
523Nguyễn Trần Khánh Chi2010Trung tâm nghệ thuật Mina Art
444Phạm Phương Bảo Thy2007TRIỀU TẤN DANCESPORT
445Trần Yến Nhi2010TRIỀU TẤN DANCESPORT
ND 88: Hạng F5 Thiếu niên 2 Latin - P
524Nguyễn Ngọc Mỹ Anh2010Trung tâm nghệ thuật Mina Art
445Trần Yến Nhi2010TRIỀU TẤN DANCESPORT
11Đỗ Trần Linh Anh2009- SONATA ACADEMY -
ND 89: Hạng A Trẻ Latin - S,C,R,P,J
373Phạm Hoàng Việt2006Nguyễn Đặng Yến Nhi2007ProG Academy
374Nguyễn Việt Quang2004Lê Phương Anh2006ProG Academy
375Nguyễn Khôi Nguyên2004Dương Thị Mai Lan2005ProG Academy
594Trần Bảo Duy2006Lê Ngọc Tường Vy2006CK Team
ND 90: Hạng B Trẻ Latin - S,C,R,J
373Phạm Hoàng Việt2006Nguyễn Đặng Yến Nhi2007ProG Academy
375Nguyễn Khôi Nguyên2004Dương Thị Mai Lan2005ProG Academy
50Nguyễn Đức Minh2007Trần Nguyễn Diệu Linh2007CK Team
594Trần Bảo Duy2006Lê Ngọc Tường Vy2006CK Team
ND 91: Hạng C Trẻ Latin - C,R,J
50Nguyễn Đức Minh2007Trần Nguyễn Diệu Linh2007CK Team
55Lê Hoàng Bảo Thiên2007Nguyễn Bảo Trâm Anh2008CK Team
252Nguyễn Thế Huy2007Tạ Liên Giang2008LUÂN OANH DANCESPORT
ND 92: Hạng D Trẻ Latin - C,R
55Lê Hoàng Bảo Thiên2007Nguyễn Bảo Trâm Anh2008CK Team
442Võ Hoàng Hà2008Phạm Phương Bảo Thy2007TRIỀU TẤN DANCESPORT
252Nguyễn Thế Huy2007Tạ Liên Giang2008LUÂN OANH DANCESPORT
ND 93: Hạng E1 Trẻ Latin - C
55Lê Hoàng Bảo Thiên2007Nguyễn Bảo Trâm Anh2008CK Team
442Võ Hoàng Hà2008Phạm Phương Bảo Thy2007TRIỀU TẤN DANCESPORT
346Vũ Minh Khánh2009Nguyễn Thái An2009Mydance
ND 94: Hạng E2 Trẻ Latin - R
55Lê Hoàng Bảo Thiên2007Nguyễn Bảo Trâm Anh2008CK Team
346Vũ Minh Khánh2009Nguyễn Thái An2009Mydance
349Nguyễn Minh Phúc2009Nguyễn Ngọc Kim Cương2012Mydance
ND 98: Hạng FA Trẻ Latin - S,C,R,P,J
380Nguyễn Lâm Huyền Anh2007ProG Academy
49Bùi Vũ Hiền Anh2008CK Team
446Phạm Mai Linh2009TV DANCE STUDIO
ND 99: Hạng FB Trẻ Latin - S,C,R,J
380Nguyễn Lâm Huyền Anh2007ProG Academy
446Phạm Mai Linh2009TV DANCE STUDIO
422Ngô Nhã Nam2010Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
ND 100: Hạng FC Trẻ Latin - C,R,J
388Nguyễn Phương Diệu My2009ProG Academy
389Nguyễn Hoàng Hà Phương2009ProG Academy
103Lại Phương Anh2006CLB PHONGLUU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM
444Phạm Phương Bảo Thy2007TRIỀU TẤN DANCESPORT
ND 101: Hạng FD Trẻ Latin - C,R
379Lê Hồng Anh2008ProG Academy
389Nguyễn Hoàng Hà Phương2009ProG Academy
355Hoàng Bảo Hân2008New Life Center
ND 102: Hạng F1 Trẻ Latin - C
379Lê Hồng Anh2008ProG Academy
389Nguyễn Hoàng Hà Phương2009ProG Academy
488Đoàn Mai Linh2004Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
521Vũ Tuệ Lâm2010Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
ND 103: Hạng F2 Trẻ Latin - R
379Lê Hồng Anh2008ProG Academy
389Nguyễn Hoàng Hà Phương2009ProG Academy
488Đoàn Mai Linh2004Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
521Vũ Tuệ Lâm2010Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
ND 104: Hạng F3 Trẻ Latin - J
379Lê Hồng Anh2008ProG Academy
389Nguyễn Hoàng Hà Phương2009ProG Academy
49Bùi Vũ Hiền Anh2008CK Team
521Vũ Tuệ Lâm2010Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
ND 105: Hạng F4 Trẻ Latin - S
379Lê Hồng Anh2008ProG Academy
389Nguyễn Hoàng Hà Phương2009ProG Academy
488Đoàn Mai Linh2004Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
ND 106: Hạng F5 Trẻ Latin - P
379Lê Hồng Anh2008ProG Academy
488Đoàn Mai Linh2004Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
422Ngô Nhã Nam2010Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
ND 107: Hạng A Trước Thanh niên Latin - S,C,R,P,J
374Nguyễn Việt Quang2004Lê Phương Anh2006ProG Academy
375Nguyễn Khôi Nguyên2004Dương Thị Mai Lan2005ProG Academy
376Nguyễn Nguyên Kiệt2003Nguyễn Phương Trang Anh2005ProG Academy
594Trần Bảo Duy2006Lê Ngọc Tường Vy2006CK Team
ND 108: Hạng B Trước Thanh niên Latin - S,C,R,J
376Nguyễn Nguyên Kiệt2003Nguyễn Phương Trang Anh2005ProG Academy
594Trần Bảo Duy2006Lê Ngọc Tường Vy2006CK Team
ND 109: Hạng C Trước Thanh niên Latin - C,R,J
376Nguyễn Nguyên Kiệt2003Nguyễn Phương Trang Anh2005ProG Academy
102Bùi Gia Bảo2011Nguyễn Thị Bích Ngân2013CLB PHONGLUU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM
346Vũ Minh Khánh2009Nguyễn Thái An2009Mydance
ND 110: Hạng D Trước Thanh niên Latin - C,R
102Bùi Gia Bảo2011Nguyễn Thị Bích Ngân2013CLB PHONGLUU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM
441Võ Hoàng Hà2008Nguyễn Khánh Ly2009TRIỀU TẤN DANCESPORT
204Nguyễn Văn Thời2003Phạm Ngọc Ánh2008Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
ND 111: Hạng E1 Trước Thanh niên Latin - C
204Nguyễn Văn Thời2003Phạm Ngọc Ánh2008Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
345Nguyễn Minh Phúc2009Nguyễn Tuệ Nhi2012Mydance
ND 112: Hạng E2 Trước Thanh niên Latin - R
204Nguyễn Văn Thời2003Phạm Ngọc Ánh2008Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
57Đỗ Hải Thành2003Nguyễn Ngọc Thanh My2005CK Team
ND 116: Hạng FA Trước Thanh niên Latin - S,C,R,P,J
380Nguyễn Lâm Huyền Anh2007ProG Academy
249Tạ Liên Giang2008LUÂN OANH DANCESPORT
ND 117: Hạng FB Trước Thanh niên Latin - S,C,R,J
380Nguyễn Lâm Huyền Anh2007ProG Academy
388Nguyễn Phương Diệu My2009ProG Academy
250Lê Quỳnh Như2008LUÂN OANH DANCESPORT
ND 118: Hạng FC Trước Thanh niên Latin - C,R,J
103Lại Phương Anh2006CLB PHONGLUU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM
104Lại Ánh Dương2008CLB PHONGLUU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM
242Trịnh Minh Châu2002LUÂN OANH DANCESPORT
ND 119: Hạng FD Trước Thanh niên Latin - C,R
103Lại Phương Anh2006CLB PHONGLUU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM
104Lại Ánh Dương2008CLB PHONGLUU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM
175Tống Mỹ Huyền2007Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
ND 120: Hạng F1 Trước Thanh niên Latin - C
175Tống Mỹ Huyền2007Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
101Ngô Phan Thanh Ngọc2010CLB Năng Khiếu Mầm Xanh Quảng Trị
28Nguyễn Khánh Linh2012Bảo Dance Sport Nghệ An
ND 121: Hạng F2 Trước Thanh niên Latin - R
175Tống Mỹ Huyền2007Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
101Ngô Phan Thanh Ngọc2010CLB Năng Khiếu Mầm Xanh Quảng Trị
28Nguyễn Khánh Linh2012Bảo Dance Sport Nghệ An
ND 122: Hạng F3 Trước Thanh niên Latin - J
17Nguyễn Hà Phương2012Bảo Dance Sport Nghệ An
19Nguyễn Diệp Anh2012Bảo Dance Sport Nghệ An
20Mai Phương Anh2012Bảo Dance Sport Nghệ An
ND 123: Hạng F4 Trước Thanh niên Latin - S
99Nguyễn Ngọc Châu Anh2012CLB Năng Khiếu Mầm Xanh Quảng Trị
100Trương Hoàng Thục Anh2012CLB Năng Khiếu Mầm Xanh Quảng Trị
101Ngô Phan Thanh Ngọc2010CLB Năng Khiếu Mầm Xanh Quảng Trị
ND 125: Hạng A Người lớn Latin - C(s),S,R,P(s),J
256Lê Hoàng Tây1994Lê Quỳnh Như2008LUÂN OANH DANCESPORT
204Nguyễn Văn Thời2003Phạm Ngọc Ánh2008Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
206Hoàng Đức Tuấn1992Đỗ Phương Uyên2004Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
417Hoàng Trung Nam2001Đặng Thị Hương Trang1991StuArt Center
419Lưu Hoài Nam1994Nguyễn Trọng Nhã Uyên1995Sở VH & TT tỉnh Quảng Ninh
57Đỗ Hải Thành2003Nguyễn Ngọc Thanh My2005CK Team
ND 126: Hạng B Người lớn Latin - S,C,R,J
54Nguyễn Tuấn Phong2001Trần Thị Hương Giang1996CK Team
204Nguyễn Văn Thời2003Phạm Ngọc Ánh2008Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
417Hoàng Trung Nam2001Đặng Thị Hương Trang1991StuArt Center
57Đỗ Hải Thành2003Nguyễn Ngọc Thanh My2005CK Team
ND 127: Hạng C Người lớn Latin - C,R,J
561Nguyễn Đình Tiến1990Lê Thu Hà1983VIETSDANCE
54Nguyễn Tuấn Phong2001Trần Thị Hương Giang1996CK Team
429Nguyễn Việt Tín1985Út Giang1969T&T Dancesport
417Hoàng Trung Nam2001Đặng Thị Hương Trang1991StuArt Center
ND 128: Hạng D Người lớn Latin - C,R
561Nguyễn Đình Tiến1990Lê Thu Hà1983VIETSDANCE
563Lê Minh Long1982Dương Thảo Hiền2000VIETSDANCE
54Nguyễn Tuấn Phong2001Trần Thị Hương Giang1996CK Team
429Nguyễn Việt Tín1985Út Giang1969T&T Dancesport
259Trần Anh Hải1983Nguyễn Thị Thanh Hương1998LUÂN OANH DANCESPORT
ND 129: Hạng E1 Người lớn Latin - C
563Lê Minh Long1982Dương Thảo Hiền2000VIETSDANCE
429Nguyễn Việt Tín1985Út Giang1969T&T Dancesport
259Trần Anh Hải1983Nguyễn Thị Thanh Hương1998LUÂN OANH DANCESPORT
ND 130: Hạng E2 Người lớn Latin - R
562Lê Minh Long1982Nguyễn Minh Châu1997VIETSDANCE
429Nguyễn Việt Tín1985Út Giang1969T&T Dancesport
259Trần Anh Hải1983Nguyễn Thị Thanh Hương1998LUÂN OANH DANCESPORT
ND 134: Hạng FA Người lớn Latin - S,C,R,P,J
25Trương Thị Phương Thanh1982Bảo Dance Sport Nghệ An
248Phạm Tường Ngân2009LUÂN OANH DANCESPORT
447Phương Tường Vi1985TV DANCE STUDIO
ND 135: Hạng FB Người lớn Latin - S,C,R,J
25Trương Thị Phương Thanh1982Bảo Dance Sport Nghệ An
248Phạm Tường Ngân2009LUÂN OANH DANCESPORT
447Phương Tường Vi1985TV DANCE STUDIO
ND 136: Hạng FC Người lớn Latin - C,R,J
25Trương Thị Phương Thanh1982Bảo Dance Sport Nghệ An
175Tống Mỹ Huyền2007Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
176Lưu Vũ Hương Giang2010Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
ND 137: Hạng FD Người lớn Latin - C,R
23Nguyễn Việt Thu1996Bảo Dance Sport Nghệ An
175Tống Mỹ Huyền2007Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
176Lưu Vũ Hương Giang2010Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
ND 138: Hạng F1 Người lớn Latin - C
23Nguyễn Việt Thu1996Bảo Dance Sport Nghệ An
176Lưu Vũ Hương Giang2010Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
242Trịnh Minh Châu2002LUÂN OANH DANCESPORT
ND 139: Hạng F2 Người lớn Latin - R
23Nguyễn Việt Thu1996Bảo Dance Sport Nghệ An
176Lưu Vũ Hương Giang2010Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
242Trịnh Minh Châu2002LUÂN OANH DANCESPORT
ND 146: Hạng FD Solo Trung niên Latin - C,R
22Nguyễn Thị Thanh Thuỷ1973Bảo Dance Sport Nghệ An
24Nguyễn Thị Hoài1977Bảo Dance Sport Nghệ An
213Văn Thị Tâm1962DreamDance Gia Lai
214Trịnh Thị Thạnh1968DreamDance Gia Lai
247Trương Thị Thanh Phước1961LUÂN OANH DANCESPORT
447Phương Tường Vi1985TV DANCE STUDIO
263Nguyễn Thị Mười1972LUÂN OANH DANCESPORT
ND 147: Hạng F1 Solo Trung niên Latin - C
22Nguyễn Thị Thanh Thuỷ1973Bảo Dance Sport Nghệ An
24Nguyễn Thị Hoài1977Bảo Dance Sport Nghệ An
213Văn Thị Tâm1962DreamDance Gia Lai
214Trịnh Thị Thạnh1968DreamDance Gia Lai
263Nguyễn Thị Mười1972LUÂN OANH DANCESPORT
ND 148: Hạng F2 Solo Trung niên Latin - R
22Nguyễn Thị Thanh Thuỷ1973Bảo Dance Sport Nghệ An
24Nguyễn Thị Hoài1977Bảo Dance Sport Nghệ An
213Văn Thị Tâm1962DreamDance Gia Lai
214Trịnh Thị Thạnh1968DreamDance Gia Lai
263Nguyễn Thị Mười1972LUÂN OANH DANCESPORT
ND 153: Hạng B Trung niên 1 Latin - S,C,R,J
561Nguyễn Đình Tiến1990Lê Thu Hà1983VIETSDANCE
429Nguyễn Việt Tín1985Út Giang1969T&T Dancesport
ND 154: Hạng C Trung niên 1 Latin - C,R,J
561Nguyễn Đình Tiến1990Lê Thu Hà1983VIETSDANCE
429Nguyễn Việt Tín1985Út Giang1969T&T Dancesport
ND 155: Hạng D Trung niên 1 Latin - C,R
467Vũ Ngọc Giang1990Nguyễn Thị Thanh Thủy1973Thăng Long
429Nguyễn Việt Tín1985Út Giang1969T&T Dancesport
ND 156: Hạng E1 Trung niên 1 Latin - C
467Vũ Ngọc Giang1990Nguyễn Thị Thanh Thủy1973Thăng Long
429Nguyễn Việt Tín1985Út Giang1969T&T Dancesport
ND 157: Hạng E2 Trung niên 1 Latin - R
467Vũ Ngọc Giang1990Nguyễn Thị Thanh Thủy1973Thăng Long
429Nguyễn Việt Tín1985Út Giang1969T&T Dancesport
ND 158: Hạng E3 Trung niên 1 Latin - J
467Vũ Ngọc Giang1990Nguyễn Thị Thanh Thủy1973Thăng Long
429Nguyễn Việt Tín1985Út Giang1969T&T Dancesport
ND 161: Hạng B Trung niên 2 Latin - S,C,R,J
314Lê Ngọc Tuấn1966Huỳnh Kim Nhung1960MT Dancesport
202Lê Vũ Cường1962Nguyễn Đan Thị Chi Mai1962Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
257Trần Lâm1969Nguyễn Thị Ngọc Lành1968LUÂN OANH DANCESPORT
ND 163: Hạng D Trung niên 2 Latin - C,R
202Lê Vũ Cường1962Nguyễn Đan Thị Chi Mai1962Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
203Nguyễn Xuân Hiệp1976Nguyễn Thúy Hà1978Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
257Trần Lâm1969Nguyễn Thị Ngọc Lành1968LUÂN OANH DANCESPORT
ND 164: Hạng E1 Trung niên 2 Latin - C
202Lê Vũ Cường1962Nguyễn Đan Thị Chi Mai1962Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
203Nguyễn Xuân Hiệp1976Nguyễn Thúy Hà1978Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
257Trần Lâm1969Nguyễn Thị Ngọc Lành1968LUÂN OANH DANCESPORT
ND 165: Hạng E2 Trung niên 2 Latin - R
202Lê Vũ Cường1962Nguyễn Đan Thị Chi Mai1962Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
203Nguyễn Xuân Hiệp1976Nguyễn Thúy Hà1978Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
257Trần Lâm1969Nguyễn Thị Ngọc Lành1968LUÂN OANH DANCESPORT
ND 167: Hạng E4 Trung niên 2 Latin - S
203Nguyễn Xuân Hiệp1976Nguyễn Thúy Hà1978Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
257Trần Lâm1969Nguyễn Thị Ngọc Lành1968LUÂN OANH DANCESPORT
ND 169: Hạng C Trung niên 3 Latin - C,R,J
314Lê Ngọc Tuấn1966Huỳnh Kim Nhung1960MT Dancesport
202Lê Vũ Cường1962Nguyễn Đan Thị Chi Mai1962Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
ND 170: Hạng D Trung niên 3 Latin - C,R
471Nguyễn Tuấn Anh1965Bùi Thị Ngọc Lan1956Thăng Long
411Lê Quốc Đạt1960Nguyễn Thị Thanh Mai1965SON TAY SPORT DANCE
202Lê Vũ Cường1962Nguyễn Đan Thị Chi Mai1962Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
ND 171: Hạng E1 Trung niên 3 Latin - C
471Nguyễn Tuấn Anh1965Bùi Thị Ngọc Lan1956Thăng Long
411Lê Quốc Đạt1960Nguyễn Thị Thanh Mai1965SON TAY SPORT DANCE
202Lê Vũ Cường1962Nguyễn Đan Thị Chi Mai1962Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
ND 187: Hạng C Trung niên 4 Latin - C,R,J
430Nguyễn Đình Khánh1993Mỹ Linh1970T&T Dancesport
257Trần Lâm1969Nguyễn Thị Ngọc Lành1968LUÂN OANH DANCESPORT
ND 188: Hạng D Trung niên 4 Latin - C,R
430Nguyễn Đình Khánh1993Mỹ Linh1970T&T Dancesport
209Nguyễn Đình Tư1951Nguyễn Thị Phú Tài1968DreamDance Gia Lai
ND 189: Hạng E1 Trung niên 4 Latin - C
430Nguyễn Đình Khánh1993Mỹ Linh1970T&T Dancesport
209Nguyễn Đình Tư1951Nguyễn Thị Phú Tài1968DreamDance Gia Lai
ND 190: Hạng E2 Trung niên 4 Latin - R
430Nguyễn Đình Khánh1993Mỹ Linh1970T&T Dancesport
258Lê Văn Minh1948Trương Thị Thanh Phước1962LUÂN OANH DANCESPORT
ND 192: Hạng C Trung niên 5 Latin - C,R,J
430Nguyễn Đình Khánh1993Mỹ Linh1970T&T Dancesport
258Lê Văn Minh1948Trương Thị Thanh Phước1962LUÂN OANH DANCESPORT
ND 193: Hạng D Trung niên 5 Latin - C,R
412Huỳnh Hiệp1956Võ Thị Thu Thuỷ1958Sagadance
430Nguyễn Đình Khánh1993Mỹ Linh1970T&T Dancesport
ND 194: Hạng E1 Trung niên 5 Latin - C
412Huỳnh Hiệp1956Võ Thị Thu Thuỷ1958Sagadance
430Nguyễn Đình Khánh1993Mỹ Linh1970T&T Dancesport
ND 195: Hạng E2 Trung niên 5 Latin - R
430Nguyễn Đình Khánh1993Mỹ Linh1970T&T Dancesport
258Lê Văn Minh1948Trương Thị Thanh Phước1962LUÂN OANH DANCESPORT
ND 200: Hạng D Cộng tuổi 110 Latin - C,R
471Nguyễn Tuấn Anh1965Bùi Thị Ngọc Lan1956Thăng Long
202Lê Vũ Cường1962Nguyễn Đan Thị Chi Mai1962Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
258Lê Văn Minh1948Trương Thị Thanh Phước1962LUÂN OANH DANCESPORT
ND 201: Hạng E1 Cộng tuổi 110 Latin - C
471Nguyễn Tuấn Anh1965Bùi Thị Ngọc Lan1956Thăng Long
202Lê Vũ Cường1962Nguyễn Đan Thị Chi Mai1962Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
258Lê Văn Minh1948Trương Thị Thanh Phước1962LUÂN OANH DANCESPORT
ND 202: Hạng E2 Cộng tuổi 110 Latin - R
471Nguyễn Tuấn Anh1965Bùi Thị Ngọc Lan1956Thăng Long
202Lê Vũ Cường1962Nguyễn Đan Thị Chi Mai1962Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
258Lê Văn Minh1948Trương Thị Thanh Phước1962LUÂN OANH DANCESPORT
ND 203: Hạng C Thầy trò Latin - C,R,J
430Nguyễn Đình Khánh1993Mỹ Linh1970T&T Dancesport
259Trần Anh Hải1983Nguyễn Thị Thanh Hương1998LUÂN OANH DANCESPORT
ND 204: Hạng D Thầy trò Latin - C,R
563Lê Minh Long1982Dương Thảo Hiền2000VIETSDANCE
430Nguyễn Đình Khánh1993Mỹ Linh1970T&T Dancesport
259Trần Anh Hải1983Nguyễn Thị Thanh Hương1998LUÂN OANH DANCESPORT
ND 205: Hạng E1 Thầy trò Latin - C
563Lê Minh Long1982Dương Thảo Hiền2000VIETSDANCE
430Nguyễn Đình Khánh1993Mỹ Linh1970T&T Dancesport
ND 206: Hạng E2 Thầy trò Latin - R
562Lê Minh Long1982Nguyễn Minh Châu1997VIETSDANCE
430Nguyễn Đình Khánh1993Mỹ Linh1970T&T Dancesport
ND 208: Đồng diễn - Formation - Formation
439Samba - TLD CLUB HÀ TĨNH5TLD CLUB HÀ TĨNH
440Cha cha, Rumba, Jive5TLD CLUB HÀ TĨNH
152Rumba11CLB Ánh Dương thành phố Bắc Giang
125Slow Waltz11CLB cựu giáo chức Học Viện Ngân Hàng
92Slow Waltz30CLB KV Đông Ngàn TP Từ Sơn Bắc Ninh
497Trung Tâm Thể Thao Q.Cầu Giấy7Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
88Slow Waltz16CLB Hội Lim - Thành phố Bắc Ninh
89Rumba - Chacha3CLB KHIÊU VŨ MÙA XUÂN TỈNH BẮC KẠN
113Rumba29CLB PHONGLUU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM
114Cha cha cha29CLB PHONGLUU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM
115Samba14CLB PHONGLUU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM
116Slow waltz16CLB PHONGLUU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM
26Bachata4Bảo Dance Sport Nghệ An
27Rumba7Bảo Dance Sport Nghệ An
29Jive - Rumba - Chacha6Bảo Dance Sport Nghệ An
93Cha Cha Cha30CLB Khiêu Vũ NCT TP Từ Sơn - Bắc Ninh
158Cha cha cha10Clb Nghệ Thuật Mai Thu Phương
63Cha Cha Cha7CLB Dưỡng sinh - KVTT Dòng sông xanh
64Bebop - Nhảy đôi6CLB Dưỡng sinh - KVTT Dòng sông xanh
94Đồng diễn đôi Bachata18CLB Khiêu vũ Tâm Quyến
95Cha Cha Cha18CLB Khiêu vũ Tâm Quyến
15Cha Cha Cha6An Dương Dance Sport Club
16Lambada5An Dương Dance Sport Club
122Cha Cha Cha9CLB Tú Trần Dance Sport Hải Dương
123Rumba9CLB Tú Trần Dance Sport Hải Dương
85Zumba34CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
124LK Bachata & Rumba8CLB Văn Hóa Nghệ Thuật & Khiêu Vũ Royal City
60Samba27CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
61Rumba7CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
62Samba Thiếu Nhi9CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
352TCHU TCHA TCHA - CLB MYDANCE10Mydance
86Bachata32CLB HOA VIÊN THANH HÓA
87Cha Cha Cha23CLB HOA VIÊN THANH HÓA
96Cha Cha Cha - Rumba17CLB Morning Stars - Hà Nội
97Samba - Rumba17CLB Morning Stars - Hà Nội
564Đồng diễn Trung Niên - Rumba22Xuân Anh Dance Sport Club
565Cha Cha Cha18Xuân Anh Dance Sport Club
43Chachacha đồng diễn5Bắc Ninh Dancesport
44Samba đồng diễn6Bắc Ninh Dancesport
567Zumba - Bống Bống Bang Bang13Trang Bui Center
ND 222: Hạng D Thiếu nhi 1 Standard - W,T
378Nguyễn Duy Long2013Nguyễn Quỳnh Trang Anh2014ProG Academy
174Cao Nguyễn Đức Tâm2013Phạm Thị Kim Ngân2013Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
ND 223: Hạng E1 Thiếu nhi 1 Standard - W
378Nguyễn Duy Long2013Nguyễn Quỳnh Trang Anh2014ProG Academy
174Cao Nguyễn Đức Tâm2013Phạm Thị Kim Ngân2013Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
ND 224: Hạng E2 Thiếu nhi 1 Standard - T
378Nguyễn Duy Long2013Nguyễn Quỳnh Trang Anh2014ProG Academy
174Cao Nguyễn Đức Tâm2013Phạm Thị Kim Ngân2013Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
ND 229: Hạng FB Thiếu nhi 1 Standard - W,T,SF,Q
65Nguyễn Minh Châu2014CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
79Nguyễn Minh Hằng2013CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
81Trần Khánh Vân2013CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
ND 230: Hạng FC Thiếu nhi 1 Standard - W,T,Q
65Nguyễn Minh Châu2014CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
79Nguyễn Minh Hằng2013CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
81Trần Khánh Vân2013CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
ND 231: Hạng FD Thiếu nhi 1 Standard - W,T
300Đặng Phương Linh2013M - DANCE
505Phan Bảo Ngọc2013Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
514Nghiêm Hoàng Uyên Nhi2013Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
ND 232: Hạng FD1 Thiếu nhi 1 Standard - W,Q
79Nguyễn Minh Hằng2013CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
81Trần Khánh Vân2013CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
300Đặng Phương Linh2013M - DANCE
84Chử Kim Thanh2013CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
ND 233: Hạng FD2 Thiếu nhi 1 Standard - W,SF
79Nguyễn Minh Hằng2013CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
81Trần Khánh Vân2013CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
300Đặng Phương Linh2013M - DANCE
84Chử Kim Thanh2013CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
ND 234: Hạng FD3 Thiếu nhi 1 Standard - W,VW
79Nguyễn Minh Hằng2013CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
81Trần Khánh Vân2013CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
84Chử Kim Thanh2013CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
ND 235: Hạng F1 Thiếu nhi 1 Standard - W
300Đặng Phương Linh2013M - DANCE
505Phan Bảo Ngọc2013Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
514Nghiêm Hoàng Uyên Nhi2013Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
ND 236: Hạng F2 Thiếu nhi 1 Standard - T
300Đặng Phương Linh2013M - DANCE
505Phan Bảo Ngọc2013Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
514Nghiêm Hoàng Uyên Nhi2013Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
ND 239: Hạng F5 Thiếu nhi 1 Standard - VW
300Đặng Phương Linh2013M - DANCE
423Nguyễn Thảo Dương2014Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
ND 240: Hạng A Thiếu nhi 2 Standard - W,T,VW,SF,Q
502Đặng Hồ Sâm2011Lê Hà Ngân2012Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
255Vương Đức Minh2012Phạm Băng Băng2012LUÂN OANH DANCESPORT
ND 243: Hạng D Thiếu nhi 2 Standard - W,T
378Nguyễn Duy Long2013Nguyễn Quỳnh Trang Anh2014ProG Academy
290Hồ Vũ Phan Anh2011Hoàng Gia Hân2013Lê Sơn Dance Sport
354Nguyễn Hải Đăng2012Nguyễn Thị Minh Ngọc2011New Life Center
255Vương Đức Minh2012Phạm Băng Băng2012LUÂN OANH DANCESPORT
ND 244: Hạng E1 Thiếu nhi 2 Standard - W
553Phạm Bảo Long2012Đoàn Lê Bảo Trang2012Up Dance
378Nguyễn Duy Long2013Nguyễn Quỳnh Trang Anh2014ProG Academy
290Hồ Vũ Phan Anh2011Hoàng Gia Hân2013Lê Sơn Dance Sport
ND 245: Hạng E2 Thiếu nhi 2 Standard - T
378Nguyễn Duy Long2013Nguyễn Quỳnh Trang Anh2014ProG Academy
290Hồ Vũ Phan Anh2011Hoàng Gia Hân2013Lê Sơn Dance Sport
354Nguyễn Hải Đăng2012Nguyễn Thị Minh Ngọc2011New Life Center
ND 249: Hạng FA Thiếu nhi 2 Standard - W,T,VW,SF,Q
300Đặng Phương Linh2013M - DANCE
420Lê Thị Hà Trang2011Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
421KSor H Nhạc2011Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
424Trần Nguyễn Tâm Nguyên2011Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
244Phạm Băng Băng2012LUÂN OANH DANCESPORT
ND 250: Hạng FB Thiếu nhi 2 Standard - W,T,SF,Q
66Vũ Thị Phương Thảo2012CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
67Lê Hà Như Nguyệt2012CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
300Đặng Phương Linh2013M - DANCE
ND 251: Hạng FC Thiếu nhi 2 Standard - W,T,Q
66Vũ Thị Phương Thảo2012CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
300Đặng Phương Linh2013M - DANCE
245Vương Đức Minh2012LUÂN OANH DANCESPORT
ND 252: Hạng FD Thiếu nhi 2 Standard - W,T
66Vũ Thị Phương Thảo2012CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
299Trần Ngọc Minh2011M - DANCE
294Hồ Vũ Phan Anh2011Lê Sơn Dance Sport
234Huỳnh Ngọc Thảo Nhi2011LUÂN OANH DANCESPORT
236Phạm Gia Trúc My2012LUÂN OANH DANCESPORT
245Vương Đức Minh2012LUÂN OANH DANCESPORT
519Vũ Hoàng Diệp Chi2012Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
ND 253: Hạng FD1 Thiếu nhi 2 Standard - W,Q
67Lê Hà Như Nguyệt2012CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
68Phạm Thùy Trang2012CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
69Nguyễn Quỳnh Mai2011CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
300Đặng Phương Linh2013M - DANCE
519Vũ Hoàng Diệp Chi2012Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
ND 254: Hạng FD2 Thiếu nhi 2 Standard - W,SF
67Lê Hà Như Nguyệt2012CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
68Phạm Thùy Trang2012CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
69Nguyễn Quỳnh Mai2011CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
300Đặng Phương Linh2013M - DANCE
519Vũ Hoàng Diệp Chi2012Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
ND 255: Hạng FD3 Thiếu nhi 2 Standard - W,VW
66Vũ Thị Phương Thảo2012CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
294Hồ Vũ Phan Anh2011Lê Sơn Dance Sport
425Bùi Nguyễn Khánh Thi2012Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
ND 256: Hạng F1 Thiếu nhi 2 Standard - W
299Trần Ngọc Minh2011M - DANCE
294Hồ Vũ Phan Anh2011Lê Sơn Dance Sport
295Lê Tường Minh2012Lê Sơn Dance Sport
296Nguyễn Hải An2013Lê Sơn Dance Sport
218Hoàng Gia Hân2013Lê Sơn Dance Sport
234Huỳnh Ngọc Thảo Nhi2011LUÂN OANH DANCESPORT
235Nguyễn Bảo Linh Châu2012LUÂN OANH DANCESPORT
425Bùi Nguyễn Khánh Thi2012Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
243Nguyễn Ngọc Đan Khanh2012LUÂN OANH DANCESPORT
519Vũ Hoàng Diệp Chi2012Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
ND 257: Hạng F2 Thiếu nhi 2 Standard - T
299Trần Ngọc Minh2011M - DANCE
235Nguyễn Bảo Linh Châu2012LUÂN OANH DANCESPORT
420Lê Thị Hà Trang2011Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
421KSor H Nhạc2011Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
243Nguyễn Ngọc Đan Khanh2012LUÂN OANH DANCESPORT
519Vũ Hoàng Diệp Chi2012Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
ND 258: Hạng F3 Thiếu nhi 2 Standard - Q
299Trần Ngọc Minh2011M - DANCE
424Trần Nguyễn Tâm Nguyên2011Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
243Nguyễn Ngọc Đan Khanh2012LUÂN OANH DANCESPORT
ND 259: Hạng F4 Thiếu nhi 2 Standard - SF
299Trần Ngọc Minh2011M - DANCE
424Trần Nguyễn Tâm Nguyên2011Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
243Nguyễn Ngọc Đan Khanh2012LUÂN OANH DANCESPORT
ND 260: Hạng F5 Thiếu nhi 2 Standard - VW
299Trần Ngọc Minh2011M - DANCE
421KSor H Nhạc2011Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
425Bùi Nguyễn Khánh Thi2012Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
243Nguyễn Ngọc Đan Khanh2012LUÂN OANH DANCESPORT
ND 261: Hạng A Thiếu niên 1 Standard - W,T,VW,SF,Q
390Phạm Minh Thanh2010Nguyễn Linh Anh2010ProG Academy
357Đỗ Tiến Lực2009Lê Ngọc Khánh2011New Life Center
358Nguyễn Trung Hiếu2009Hoàng Hà Linh2010New Life Center
ND 265: Hạng E1 Thiếu niên 1 Standard - W
255Vương Đức Minh2012Phạm Băng Băng2012LUÂN OANH DANCESPORT
346Vũ Minh Khánh2009Nguyễn Thái An2009Mydance
ND 272: Hạng FC Thiếu niên 1 Standard - W,T,Q
70Vũ Diệu Hương2010CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
359Đỗ Ngọc Ly2009New Life Center
ND 273: Hạng FD Thiếu niên 1 Standard - W,T
498Phùng Ngọc Bảo Vy2009Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
500Nguyễn Ngọc Hải Anh2010Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
234Huỳnh Ngọc Thảo Nhi2011LUÂN OANH DANCESPORT
235Nguyễn Bảo Linh Châu2012LUÂN OANH DANCESPORT
528Phan Minh Nguyên2010Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến Đà Nẵng
ND 274: Hạng F1 Thiếu niên 1 Standard - W
71Hồ Thu Hà2010CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
498Phùng Ngọc Bảo Vy2009Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
499Nguyễn Quỳnh Mai2009Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
500Nguyễn Ngọc Hải Anh2010Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
525Đàm Nguyễn Xuân Duyên2009Trường Song Ngữ Liên Cấp Wellspring
426Nguyễn Thanh Thiện Ý2010Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
528Phan Minh Nguyên2010Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến Đà Nẵng
527Vũ Diệu Hương2010Trường THCS Ngọc Châu - Hải Dương
ND 275: Hạng F2 Thiếu niên 1 Standard - T
498Phùng Ngọc Bảo Vy2009Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
499Nguyễn Quỳnh Mai2009Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
500Nguyễn Ngọc Hải Anh2010Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
528Phan Minh Nguyên2010Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến Đà Nẵng
ND 276: Hạng F3 Thiếu niên 1 Standard - Q
498Phùng Ngọc Bảo Vy2009Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
499Nguyễn Quỳnh Mai2009Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
528Phan Minh Nguyên2010Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến Đà Nẵng
ND 277: Hạng F4 Thiếu niên 1 Standard - SF
71Hồ Thu Hà2010CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
498Phùng Ngọc Bảo Vy2009Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
499Nguyễn Quỳnh Mai2009Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
ND 278: Hạng F5 Thiếu niên 1 Standard - VW
70Vũ Diệu Hương2010CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
498Phùng Ngọc Bảo Vy2009Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
499Nguyễn Quỳnh Mai2009Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
525Đàm Nguyễn Xuân Duyên2009Trường Song Ngữ Liên Cấp Wellspring
422Ngô Nhã Nam2010Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
528Phan Minh Nguyên2010Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến Đà Nẵng
ND 279: Hạng A Thiếu niên 2 Standard - W,T,VW,SF,Q
390Phạm Minh Thanh2010Nguyễn Linh Anh2010ProG Academy
503Phùng Gia Bảo2008Phạm Bảo Anh2008Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
357Đỗ Tiến Lực2009Lê Ngọc Khánh2011New Life Center
253Nguyễn Văn Song Toàn2008Tạ Liên Giang2008LUÂN OANH DANCESPORT
ND 282: Hạng D Thiếu niên 2 Standard - W,T
348Vũ Minh Khánh2009Nguyễn Minh Phương2007Mydance
520Lê Đức Anh2008Phạm Bảo Trâm2009Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
ND 288: Hạng FA Thiếu niên 2 Standard - W,T,VW,SF,Q
246Vương Đức Thành2008LUÂN OANH DANCESPORT
248Phạm Tường Ngân2009LUÂN OANH DANCESPORT
249Tạ Liên Giang2008LUÂN OANH DANCESPORT
ND 290: Hạng FC Thiếu niên 2 Standard - W,T,Q
73Nguyễn Thị Diệp Anh2007CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
530Lương Thị Hồng Anh2007Trường THPT Tuệ Tĩnh - Hải Dương
498Phùng Ngọc Bảo Vy2009Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
355Hoàng Bảo Hân2008New Life Center
248Phạm Tường Ngân2009LUÂN OANH DANCESPORT
ND 291: Hạng FD Thiếu niên 2 Standard - W,T
72Lương Thị Hồng Anh2007CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
531Nguyễn Thị Diệp Anh2007Trường THPT Tuệ Tĩnh - Hải Dương
498Phùng Ngọc Bảo Vy2009Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
501Vũ Quế Anh2008Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
355Hoàng Bảo Hân2008New Life Center
ND 292: Hạng F1 Thiếu niên 2 Standard - W
72Lương Thị Hồng Anh2007CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
531Nguyễn Thị Diệp Anh2007Trường THPT Tuệ Tĩnh - Hải Dương
499Nguyễn Quỳnh Mai2009Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
501Vũ Quế Anh2008Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
49Bùi Vũ Hiền Anh2008CK Team
426Nguyễn Thanh Thiện Ý2010Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
246Vương Đức Thành2008LUÂN OANH DANCESPORT
ND 293: Hạng F2 Thiếu niên 2 Standard - T
72Lương Thị Hồng Anh2007CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
531Nguyễn Thị Diệp Anh2007Trường THPT Tuệ Tĩnh - Hải Dương
501Vũ Quế Anh2008Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
246Vương Đức Thành2008LUÂN OANH DANCESPORT
ND 294: Hạng F3 Thiếu niên 2 Standard - Q
72Lương Thị Hồng Anh2007CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
531Nguyễn Thị Diệp Anh2007Trường THPT Tuệ Tĩnh - Hải Dương
246Vương Đức Thành2008LUÂN OANH DANCESPORT
ND 295: Hạng F4 Thiếu niên 2 Standard - SF
73Nguyễn Thị Diệp Anh2007CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
530Lương Thị Hồng Anh2007Trường THPT Tuệ Tĩnh - Hải Dương
499Nguyễn Quỳnh Mai2009Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
ND 296: Hạng F5 Thiếu niên 2 Standard - VW
73Nguyễn Thị Diệp Anh2007CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
530Lương Thị Hồng Anh2007Trường THPT Tuệ Tĩnh - Hải Dương
499Nguyễn Quỳnh Mai2009Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
49Bùi Vũ Hiền Anh2008CK Team
ND 300: Hạng D Trẻ Standard - W,T
504Nguyễn Tiến Đạt2006Lê Nhật Linh2006Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
253Nguyễn Văn Song Toàn2008Tạ Liên Giang2008LUÂN OANH DANCESPORT
ND 301: Hạng E1 Trẻ Standard - W
504Nguyễn Tiến Đạt2006Lê Nhật Linh2006Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
184Vũ Hồng Phúc2009Nguyễn Trần Kiều Anh2010Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
ND 309: Hạng FD Trẻ Standard - W,T
74Nguyễn Thùy Dương2005CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
355Hoàng Bảo Hân2008New Life Center
359Đỗ Ngọc Ly2009New Life Center
ND 310: Hạng F1 Trẻ Standard - W
529Nguyễn Thùy Dương2005Trường THPT Hồng Quang - Hải Dương
359Đỗ Ngọc Ly2009New Life Center
422Ngô Nhã Nam2010Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
426Nguyễn Thanh Thiện Ý2010Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
ND 311: Hạng F2 Trẻ Standard - T
529Nguyễn Thùy Dương2005Trường THPT Hồng Quang - Hải Dương
422Ngô Nhã Nam2010Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
ND 312: Hạng F3 Trẻ Standard - Q
74Nguyễn Thùy Dương2005CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
528Phan Minh Nguyên2010Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến Đà Nẵng
527Vũ Diệu Hương2010Trường THCS Ngọc Châu - Hải Dương
ND 313: Hạng F4 Trẻ Standard - SF
70Vũ Diệu Hương2010CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
530Lương Thị Hồng Anh2007Trường THPT Tuệ Tĩnh - Hải Dương
246Vương Đức Thành2008LUÂN OANH DANCESPORT
ND 314: Hạng F5 Trẻ Standard - VW
74Nguyễn Thùy Dương2005CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
246Vương Đức Thành2008LUÂN OANH DANCESPORT
ND 315: Hạng A Trước Thanh niên Standard - W,T,VW,SF,Q
377Trần Tuấn Kiệt2003Trần Lương Diễm Quỳnh2006ProG Academy
347Vũ Minh Khánh2009Trương Tú Anh2007Mydance
ND 316: Hạng B Trước Thanh niên Standard - W,T,SF,Q
377Trần Tuấn Kiệt2003Trần Lương Diễm Quỳnh2006ProG Academy
347Vũ Minh Khánh2009Trương Tú Anh2007Mydance
ND 317: Hạng C Trước Thanh niên Standard - W,T,Q
377Trần Tuấn Kiệt2003Trần Lương Diễm Quỳnh2006ProG Academy
347Vũ Minh Khánh2009Trương Tú Anh2007Mydance
ND 319: Hạng E1 Trước Thanh niên Standard - W
504Nguyễn Tiến Đạt2006Lê Nhật Linh2006Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
83Hoàng Văn Tú2003Phạm Trà My2003CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
184Vũ Hồng Phúc2009Nguyễn Trần Kiều Anh2010Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
ND 323: Hạng E5 Trước Thanh niên Standard - VW
83Hoàng Văn Tú2003Phạm Trà My2003CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
56Đỗ Hải Thành2003Nguyễn Thị Quỳnh Nga2005CK Team
ND 333: Hạng A Người lớn Standard - V(s),W,T,SF(s),Q
231Trần Hiếu Minh1993Nguyễn Hoàng Thanh Hằng1996Hòa Yến Dancing Center
292Trần Sơn Tùng1991Nguyễn Quỳnh Anh1995Lê Sơn Dance Sport
453Nguyễn Chí Công1990Kym Ly Huyền1976Thăng Long
393Huỳnh Tuấn Vũ1993Nguyễn Thị Hằng Nga2003QUEEN DANCE
256Lê Hoàng Tây1994Lê Quỳnh Như2008LUÂN OANH DANCESPORT
428Trần Nam Dũng1983Lê Phương Thảo2008Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai
262Phạm Văn Minh Trí2007Lý Vân Dung2007LUÂN OANH DANCESPORT
ND 334: Hạng B Người lớn Standard - W,T,SF,Q
91NGUYỄN HOÀNG TUẤN1987TRẦN THỊ MINH NHÂN1991CLB KHIÊU VŨ TÂN BÌNH
231Trần Hiếu Minh1993Nguyễn Hoàng Thanh Hằng1996Hòa Yến Dancing Center
292Trần Sơn Tùng1991Nguyễn Quỳnh Anh1995Lê Sơn Dance Sport
413Lương Thanh Phúc1991Bùi Thị Hương1989Sagadance
393Huỳnh Tuấn Vũ1993Nguyễn Thị Hằng Nga2003QUEEN DANCE
256Lê Hoàng Tây1994Lê Quỳnh Như2008LUÂN OANH DANCESPORT
ND 335: Hạng C Người lớn Standard - W,T,Q
91NGUYỄN HOÀNG TUẤN1987TRẦN THỊ MINH NHÂN1991CLB KHIÊU VŨ TÂN BÌNH
230Lê Thế Anh1994Phạm Phương Uyên2002Hòa Yến Dancing Center
231Trần Hiếu Minh1993Nguyễn Hoàng Thanh Hằng1996Hòa Yến Dancing Center
292Trần Sơn Tùng1991Nguyễn Quỳnh Anh1995Lê Sơn Dance Sport
455Vương Minh Phương1994Nguyễn Thị Thanh Minh1979Thăng Long
504Nguyễn Tiến Đạt2006Lê Nhật Linh2006Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
413Lương Thanh Phúc1991Bùi Thị Hương1989Sagadance
393Huỳnh Tuấn Vũ1993Nguyễn Thị Hằng Nga2003QUEEN DANCE
251Nguyễn Thanh Liêm2000Phạm Tường Ngân2008LUÂN OANH DANCESPORT
ND 336: Hạng D Người lớn Standard - W,T
230Lê Thế Anh1994Phạm Phương Uyên2002Hòa Yến Dancing Center
455Vương Minh Phương1994Nguyễn Thị Thanh Minh1979Thăng Long
504Nguyễn Tiến Đạt2006Lê Nhật Linh2006Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
394Đỗ Hoàng Anh Tuấn1973Lê Thị Thanh Thảo1985QUEEN DANCE
ND 337: Hạng E1 Người lớn Standard - W
230Lê Thế Anh1994Phạm Phương Uyên2002Hòa Yến Dancing Center
451Đào Văn Tuấn1983Tạ Thị Lệ Yên1958Thăng Long
455Vương Minh Phương1994Nguyễn Thị Thanh Minh1979Thăng Long
413Lương Thanh Phúc1991Bùi Thị Hương1989Sagadance
83Hoàng Văn Tú2003Phạm Trà My2003CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
394Đỗ Hoàng Anh Tuấn1973Lê Thị Thanh Thảo1985QUEEN DANCE
251Nguyễn Thanh Liêm2000Phạm Tường Ngân2008LUÂN OANH DANCESPORT
56Đỗ Hải Thành2003Nguyễn Thị Quỳnh Nga2005CK Team
ND 338: Hạng E2 Người lớn Standard - T
230Lê Thế Anh1994Phạm Phương Uyên2002Hòa Yến Dancing Center
451Đào Văn Tuấn1983Tạ Thị Lệ Yên1958Thăng Long
455Vương Minh Phương1994Nguyễn Thị Thanh Minh1979Thăng Long
394Đỗ Hoàng Anh Tuấn1973Lê Thị Thanh Thảo1985QUEEN DANCE
350Lê Trần Tiệp1991Phạm Huyền Linh2006Mydance
ND 339: Hạng E3 Người lớn Standard - Q
230Lê Thế Anh1994Phạm Phương Uyên2002Hòa Yến Dancing Center
455Vương Minh Phương1994Nguyễn Thị Thanh Minh1979Thăng Long
394Đỗ Hoàng Anh Tuấn1973Lê Thị Thanh Thảo1985QUEEN DANCE
251Nguyễn Thanh Liêm2000Phạm Tường Ngân2008LUÂN OANH DANCESPORT
ND 340: Hạng E4 Người lớn Standard - SF
230Lê Thế Anh1994Phạm Phương Uyên2002Hòa Yến Dancing Center
455Vương Minh Phương1994Nguyễn Thị Thanh Minh1979Thăng Long
413Lương Thanh Phúc1991Bùi Thị Hương1989Sagadance
350Lê Trần Tiệp1991Phạm Huyền Linh2006Mydance
ND 341: Hạng E5 Người lớn Standard - VW
230Lê Thế Anh1994Phạm Phương Uyên2002Hòa Yến Dancing Center
455Vương Minh Phương1994Nguyễn Thị Thanh Minh1979Thăng Long
413Lương Thanh Phúc1991Bùi Thị Hương1989Sagadance
83Hoàng Văn Tú2003Phạm Trà My2003CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
56Đỗ Hải Thành2003Nguyễn Thị Quỳnh Nga2005CK Team
ND 354: Hạng FD Solo Trung niên Standard - W,T
464Bùi Thị Ngọc Lan1955Thăng Long
472Nguyễn ThịThanh Minh1979Thăng Long
ND 355: Hạng F1 Solo Trung niên Standard - W
464Bùi Thị Ngọc Lan1955Thăng Long
472Nguyễn ThịThanh Minh1979Thăng Long
ND 356: Hạng F2 Solo Trung niên Standard - T
464Bùi Thị Ngọc Lan1955Thăng Long
472Nguyễn ThịThanh Minh1979Thăng Long
ND 358: Hạng F4 Solo Trung niên Standard - SF
464Bùi Thị Ngọc Lan1955Thăng Long
297Vũ Quốc Trung1957Lê Sơn Dance Sport
ND 360: Hạng A Trung niên 1 Standard - W,T,VW,SF,Q
91NGUYỄN HOÀNG TUẤN1987TRẦN THỊ MINH NHÂN1991CLB KHIÊU VŨ TÂN BÌNH
450Đặng Việt1985Phạm Thị Thu Thủy1967Thăng Long
451Đào Văn Tuấn1983Tạ Thị Lệ Yên1958Thăng Long
453Nguyễn Chí Công1990Kym Ly Huyền1976Thăng Long
461Nguyễn Tiến Nhất1982Trần Việt Phương1973Thăng Long
467Vũ Ngọc Giang1990Nguyễn Thị Thanh Thủy1973Thăng Long
395Đinh Quang Hiền1969Đoàn Thị Kiều Anh1978QUEEN DANCE
ND 361: Hạng B Trung niên 1 Standard - W,T,VW,Q
451Đào Văn Tuấn1983Tạ Thị Lệ Yên1958Thăng Long
453Nguyễn Chí Công1990Kym Ly Huyền1976Thăng Long
467Vũ Ngọc Giang1990Nguyễn Thị Thanh Thủy1973Thăng Long
395Đinh Quang Hiền1969Đoàn Thị Kiều Anh1978QUEEN DANCE
ND 362: Hạng C Trung niên 1 Standard - W,T,Q
450Đặng Việt1985Phạm Thị Thu Thủy1967Thăng Long
452Đào Văn Tuấn1983Phạm Kim Thương1979Thăng Long
467Vũ Ngọc Giang1990Nguyễn Thị Thanh Thủy1973Thăng Long
395Đinh Quang Hiền1969Đoàn Thị Kiều Anh1978QUEEN DANCE
ND 363: Hạng D Trung niên 1 Standard - W,T
452Đào Văn Tuấn1983Phạm Kim Thương1979Thăng Long
468Nguyễn Đình Sơn1982Quan Thị Tấm1991Thăng Long
394Đỗ Hoàng Anh Tuấn1973Lê Thị Thanh Thảo1985QUEEN DANCE
ND 364: Hạng E1 Trung niên 1 Standard - W
452Đào Văn Tuấn1983Phạm Kim Thương1979Thăng Long
468Nguyễn Đình Sơn1982Quan Thị Tấm1991Thăng Long
394Đỗ Hoàng Anh Tuấn1973Lê Thị Thanh Thảo1985QUEEN DANCE
473Đặng Việt1985Vũ Thị Nga1972Thăng Long
ND 365: Hạng E2 Trung niên 1 Standard - T
452Đào Văn Tuấn1983Phạm Kim Thương1979Thăng Long
468Nguyễn Đình Sơn1982Quan Thị Tấm1991Thăng Long
394Đỗ Hoàng Anh Tuấn1973Lê Thị Thanh Thảo1985QUEEN DANCE
ND 366: Hạng E3 Trung niên 1 Standard - Q
449Nguyễn Quốc Quân1979Nguyễn Thị Thu Thủy1963Thăng Long
452Đào Văn Tuấn1983Phạm Kim Thương1979Thăng Long
394Đỗ Hoàng Anh Tuấn1973Lê Thị Thanh Thảo1985QUEEN DANCE
ND 367: Hạng E4 Trung niên 1 Standard - SF
450Đặng Việt1985Phạm Thị Thu Thủy1967Thăng Long
452Đào Văn Tuấn1983Phạm Kim Thương1979Thăng Long
453Nguyễn Chí Công1990Kym Ly Huyền1976Thăng Long
ND 368: Hạng E5 Trung niên 1 Standard - VW
90NGUYỄN TRUNG HỮU1982ĐỖ THỊ MINH TÂM1960CLB KHIÊU VŨ TÂN BÌNH
463Nguyễn Huy Hùng1972Nguyễn Anh Vân1958Thăng Long
ND 369: Hạng B Trung niên 2 Standard - W,T,SF,Q
314Lê Ngọc Tuấn1966Huỳnh Kim Nhung1960MT Dancesport
449Nguyễn Quốc Quân1979Nguyễn Thị Thu Thủy1963Thăng Long
461Nguyễn Tiến Nhất1982Trần Việt Phương1973Thăng Long
463Nguyễn Huy Hùng1972Nguyễn Anh Vân1958Thăng Long
ND 370: Hạng C Trung niên 2 Standard - W,T,Q
233Hoàng Anh Tuấn1966Trần Thị Thu Hà1975Hòa Yến Dancing Center
449Nguyễn Quốc Quân1979Nguyễn Thị Thu Thủy1963Thăng Long
461Nguyễn Tiến Nhất1982Trần Việt Phương1973Thăng Long
395Đinh Quang Hiền1969Đoàn Thị Kiều Anh1978QUEEN DANCE
ND 371: Hạng D Trung niên 2 Standard - W,T
449Nguyễn Quốc Quân1979Nguyễn Thị Thu Thủy1963Thăng Long
461Nguyễn Tiến Nhất1982Trần Việt Phương1973Thăng Long
462Bùi Đức Thi1982Đào Thanh Lê1969Thăng Long
465Phan Đức Tiến1965Nguyễn Thị Thanh Thủy1973Thăng Long
469Nguyễn Mạnh Hà1955Tô Thị Hải Hà1975Thăng Long
470Bùi Văn Kiên1969Nguyễn Thị Minh Thu1972Thăng Long
395Đinh Quang Hiền1969Đoàn Thị Kiều Anh1978QUEEN DANCE
40Chử Văn Ngọc1973Trần Thị Sơn Ca1967Bắc Ninh Dancesport
261Nguyễn Thi1968Nguyễn Thị Bỉnh1968LUÂN OANH DANCESPORT
ND 372: Hạng E1 Trung niên 2 Standard - W
90NGUYỄN TRUNG HỮU1982ĐỖ THỊ MINH TÂM1960CLB KHIÊU VŨ TÂN BÌNH
462Bùi Đức Thi1982Đào Thanh Lê1969Thăng Long
465Phan Đức Tiến1965Nguyễn Thị Thanh Thủy1973Thăng Long
469Nguyễn Mạnh Hà1955Tô Thị Hải Hà1975Thăng Long
470Bùi Văn Kiên1969Nguyễn Thị Minh Thu1972Thăng Long
395Đinh Quang Hiền1969Đoàn Thị Kiều Anh1978QUEEN DANCE
40Chử Văn Ngọc1973Trần Thị Sơn Ca1967Bắc Ninh Dancesport
261Nguyễn Thi1968Nguyễn Thị Bỉnh1968LUÂN OANH DANCESPORT
474Nguyễn Quốc Quân1979Lê Thị Hà1963Thăng Long
ND 373: Hạng E2 Trung niên 2 Standard - T
233Hoàng Anh Tuấn1966Trần Thị Thu Hà1975Hòa Yến Dancing Center
462Bùi Đức Thi1982Đào Thanh Lê1969Thăng Long
465Phan Đức Tiến1965Nguyễn Thị Thanh Thủy1973Thăng Long
469Nguyễn Mạnh Hà1955Tô Thị Hải Hà1975Thăng Long
470Bùi Văn Kiên1969Nguyễn Thị Minh Thu1972Thăng Long
395Đinh Quang Hiền1969Đoàn Thị Kiều Anh1978QUEEN DANCE
40Chử Văn Ngọc1973Trần Thị Sơn Ca1967Bắc Ninh Dancesport
261Nguyễn Thi1968Nguyễn Thị Bỉnh1968LUÂN OANH DANCESPORT
474Nguyễn Quốc Quân1979Lê Thị Hà1963Thăng Long
ND 374: Hạng E3 Trung niên 2 Standard - Q
233Hoàng Anh Tuấn1966Trần Thị Thu Hà1975Hòa Yến Dancing Center
395Đinh Quang Hiền1969Đoàn Thị Kiều Anh1978QUEEN DANCE
ND 375: Hạng E4 Trung niên 2 Standard - SF
233Hoàng Anh Tuấn1966Trần Thị Thu Hà1975Hòa Yến Dancing Center
291Vũ Quốc Trung1957Bùi Thị Hồng1968Lê Sơn Dance Sport
395Đinh Quang Hiền1969Đoàn Thị Kiều Anh1978QUEEN DANCE
ND 376: Hạng E5 Trung niên 2 Standard - VW
90NGUYỄN TRUNG HỮU1982ĐỖ THỊ MINH TÂM1960CLB KHIÊU VŨ TÂN BÌNH
233Hoàng Anh Tuấn1966Trần Thị Thu Hà1975Hòa Yến Dancing Center
395Đinh Quang Hiền1969Đoàn Thị Kiều Anh1978QUEEN DANCE
ND 377: Hạng C Trung niên 3 Standard - W,T,Q
314Lê Ngọc Tuấn1966Huỳnh Kim Nhung1960MT Dancesport
293Lê Quốc Đạt1960Nguyễn Thị Thanh Mai1965Lê Sơn Dance Sport
454Hoàng Khánh Long1963Tạ Thị Lệ Yên1957Thăng Long
456Tuấn Xuân Tiến1963Nguyễn Thu Hường1972Thăng Long
457Trịnh Năng Hòa1957Dương Bạch Tuyết1963Thăng Long
458Trần Trọng Nghĩa1967Kiều Thúy Hằng1967Thăng Long
463Nguyễn Huy Hùng1972Nguyễn Anh Vân1958Thăng Long
ND 378: Hạng D Trung niên 3 Standard - W,T
293Lê Quốc Đạt1960Nguyễn Thị Thanh Mai1965Lê Sơn Dance Sport
454Hoàng Khánh Long1963Tạ Thị Lệ Yên1957Thăng Long
456Tuấn Xuân Tiến1963Nguyễn Thu Hường1972Thăng Long
457Trịnh Năng Hòa1957Dương Bạch Tuyết1963Thăng Long
458Trần Trọng Nghĩa1967Kiều Thúy Hằng1967Thăng Long
460Chu Văn Hồng1963Dương Thị Kim Thanh1967Thăng Long
463Nguyễn Huy Hùng1972Nguyễn Anh Vân1958Thăng Long
466Phan Đức Tiến1965Hoàng Thị Oanh1952Thăng Long
260Võ Ngọc Đôn1964Nguyễn Thị Xuân1963LUÂN OANH DANCESPORT
353Phạm Xuân Trường1967Nguyễn Thị Ánh1967Mạnh Hùng Dancesport
ND 379: Hạng E1 Trung niên 3 Standard - W
291Vũ Quốc Trung1957Bùi Thị Hồng1968Lê Sơn Dance Sport
454Hoàng Khánh Long1963Tạ Thị Lệ Yên1957Thăng Long
456Tuấn Xuân Tiến1963Nguyễn Thu Hường1972Thăng Long
457Trịnh Năng Hòa1957Dương Bạch Tuyết1963Thăng Long
459Trần Trọng Nghĩa1967Nguyễn Kim Bích Vân1957Thăng Long
460Chu Văn Hồng1963Dương Thị Kim Thanh1967Thăng Long
463Nguyễn Huy Hùng1972Nguyễn Anh Vân1958Thăng Long
466Phan Đức Tiến1965Hoàng Thị Oanh1952Thăng Long
260Võ Ngọc Đôn1964Nguyễn Thị Xuân1963LUÂN OANH DANCESPORT
353Phạm Xuân Trường1967Nguyễn Thị Ánh1967Mạnh Hùng Dancesport
ND 380: Hạng E2 Trung niên 3 Standard - T
454Hoàng Khánh Long1963Tạ Thị Lệ Yên1957Thăng Long
456Tuấn Xuân Tiến1963Nguyễn Thu Hường1972Thăng Long
457Trịnh Năng Hòa1957Dương Bạch Tuyết1963Thăng Long
459Trần Trọng Nghĩa1967Nguyễn Kim Bích Vân1957Thăng Long
460Chu Văn Hồng1963Dương Thị Kim Thanh1967Thăng Long
463Nguyễn Huy Hùng1972Nguyễn Anh Vân1958Thăng Long
466Phan Đức Tiến1965Hoàng Thị Oanh1952Thăng Long
260Võ Ngọc Đôn1964Nguyễn Thị Xuân1963LUÂN OANH DANCESPORT
353Phạm Xuân Trường1967Nguyễn Thị Ánh1967Mạnh Hùng Dancesport
ND 381: Hạng E3 Trung niên 3 Standard - Q
454Hoàng Khánh Long1963Tạ Thị Lệ Yên1957Thăng Long
456Tuấn Xuân Tiến1963Nguyễn Thu Hường1972Thăng Long
457Trịnh Năng Hòa1957Dương Bạch Tuyết1963Thăng Long
458Trần Trọng Nghĩa1967Kiều Thúy Hằng1967Thăng Long
463Nguyễn Huy Hùng1972Nguyễn Anh Vân1958Thăng Long
ND 385: Hạng FD Solo Cao niên Standard - W,T
464Bùi Thị Ngọc Lan1955Thăng Long
297Vũ Quốc Trung1957Lê Sơn Dance Sport
ND 389: Hạng F4 Solo Cao niên Standard - SF
464Bùi Thị Ngọc Lan1955Thăng Long
297Vũ Quốc Trung1957Lê Sơn Dance Sport
ND 392: Hạng E1 Cao niên Standard - W
460Chu Văn Hồng1963Dương Thị Kim Thanh1967Thăng Long
466Phan Đức Tiến1965Hoàng Thị Oanh1952Thăng Long
412Huỳnh Hiệp1956Võ Thị Thu Thuỷ1958Sagadance
258Lê Văn Minh1948Trương Thị Thanh Phước1962LUÂN OANH DANCESPORT
ND 395: Hạng C Trung niên 4 Standard - W,T,Q
456Tuấn Xuân Tiến1963Nguyễn Thu Hường1972Thăng Long
459Trần Trọng Nghĩa1967Nguyễn Kim Bích Vân1957Thăng Long
461Nguyễn Tiến Nhất1982Trần Việt Phương1973Thăng Long
ND 396: Hạng D Trung niên 4 Standard - W,T
461Nguyễn Tiến Nhất1982Trần Việt Phương1973Thăng Long
462Bùi Đức Thi1982Đào Thanh Lê1969Thăng Long
465Phan Đức Tiến1965Nguyễn Thị Thanh Thủy1973Thăng Long
ND 397: Hạng E1 Trung niên 4 Standard - W
462Bùi Đức Thi1982Đào Thanh Lê1969Thăng Long
465Phan Đức Tiến1965Nguyễn Thị Thanh Thủy1973Thăng Long
396Nguyễn Phước Thành1993Nguyễn Thị Hường1958QUEEN DANCE
473Đặng Việt1985Vũ Thị Nga1972Thăng Long
ND 398: Hạng E2 Trung niên 4 Standard - T
462Bùi Đức Thi1982Đào Thanh Lê1969Thăng Long
465Phan Đức Tiến1965Nguyễn Thị Thanh Thủy1973Thăng Long
396Nguyễn Phước Thành1993Nguyễn Thị Hường1958QUEEN DANCE
ND 399: Hạng E3 Trung niên 4 Standard - Q
457Trịnh Năng Hòa1957Dương Bạch Tuyết1963Thăng Long
459Trần Trọng Nghĩa1967Nguyễn Kim Bích Vân1957Thăng Long
396Nguyễn Phước Thành1993Nguyễn Thị Hường1958QUEEN DANCE
ND 401: Hạng D Trung niên 5 Standard - W,T
291Vũ Quốc Trung1957Bùi Thị Hồng1968Lê Sơn Dance Sport
412Huỳnh Hiệp1956Võ Thị Thu Thuỷ1958Sagadance
261Nguyễn Thi1968Nguyễn Thị Bỉnh1968LUÂN OANH DANCESPORT
ND 402: Hạng E1 Trung niên 5 Standard - W
90NGUYỄN TRUNG HỮU1982ĐỖ THỊ MINH TÂM1960CLB KHIÊU VŨ TÂN BÌNH
396Nguyễn Phước Thành1993Nguyễn Thị Hường1958QUEEN DANCE
261Nguyễn Thi1968Nguyễn Thị Bỉnh1968LUÂN OANH DANCESPORT
ND 403: Hạng E2 Trung niên 5 Standard - T
412Huỳnh Hiệp1956Võ Thị Thu Thuỷ1958Sagadance
396Nguyễn Phước Thành1993Nguyễn Thị Hường1958QUEEN DANCE
209Nguyễn Đình Tư1951Nguyễn Thị Phú Tài1968DreamDance Gia Lai
ND 404: Hạng E3 Trung niên 5 Standard - Q
233Hoàng Anh Tuấn1966Trần Thị Thu Hà1975Hòa Yến Dancing Center
396Nguyễn Phước Thành1993Nguyễn Thị Hường1958QUEEN DANCE
ND 405: Hạng D Cộng tuổi 100 Standard - W,T
233Hoàng Anh Tuấn1966Trần Thị Thu Hà1975Hòa Yến Dancing Center
291Vũ Quốc Trung1957Bùi Thị Hồng1968Lê Sơn Dance Sport
451Đào Văn Tuấn1983Tạ Thị Lệ Yên1958Thăng Long
470Bùi Văn Kiên1969Nguyễn Thị Minh Thu1972Thăng Long
261Nguyễn Thi1968Nguyễn Thị Bỉnh1968LUÂN OANH DANCESPORT
474Nguyễn Quốc Quân1979Lê Thị Hà1963Thăng Long
ND 406: Hạng E1 Cộng tuổi 100 Standard - W
90NGUYỄN TRUNG HỮU1982ĐỖ THỊ MINH TÂM1960CLB KHIÊU VŨ TÂN BÌNH
470Bùi Văn Kiên1969Nguyễn Thị Minh Thu1972Thăng Long
261Nguyễn Thi1968Nguyễn Thị Bỉnh1968LUÂN OANH DANCESPORT
474Nguyễn Quốc Quân1979Lê Thị Hà1963Thăng Long
ND 407: Hạng E2 Cộng tuổi 100 Standard - T
469Nguyễn Mạnh Hà1955Tô Thị Hải Hà1975Thăng Long
470Bùi Văn Kiên1969Nguyễn Thị Minh Thu1972Thăng Long
261Nguyễn Thi1968Nguyễn Thị Bỉnh1968LUÂN OANH DANCESPORT
ND 408: Hạng D Cộng tuổi 110 Standard - W,T
291Vũ Quốc Trung1957Bùi Thị Hồng1968Lê Sơn Dance Sport
293Lê Quốc Đạt1960Nguyễn Thị Thanh Mai1965Lê Sơn Dance Sport
454Hoàng Khánh Long1963Tạ Thị Lệ Yên1957Thăng Long
458Trần Trọng Nghĩa1967Kiều Thúy Hằng1967Thăng Long
460Chu Văn Hồng1963Dương Thị Kim Thanh1967Thăng Long
463Nguyễn Huy Hùng1972Nguyễn Anh Vân1958Thăng Long
466Phan Đức Tiến1965Hoàng Thị Oanh1952Thăng Long
469Nguyễn Mạnh Hà1955Tô Thị Hải Hà1975Thăng Long
209Nguyễn Đình Tư1951Nguyễn Thị Phú Tài1968DreamDance Gia Lai
353Phạm Xuân Trường1967Nguyễn Thị Ánh1967Mạnh Hùng Dancesport
ND 409: Hạng E1 Cộng tuổi 110 Standard - W
90NGUYỄN TRUNG HỮU1982ĐỖ THỊ MINH TÂM1960CLB KHIÊU VŨ TÂN BÌNH
454Hoàng Khánh Long1963Tạ Thị Lệ Yên1957Thăng Long
459Trần Trọng Nghĩa1967Nguyễn Kim Bích Vân1957Thăng Long
460Chu Văn Hồng1963Dương Thị Kim Thanh1967Thăng Long
463Nguyễn Huy Hùng1972Nguyễn Anh Vân1958Thăng Long
466Phan Đức Tiến1965Hoàng Thị Oanh1952Thăng Long
469Nguyễn Mạnh Hà1955Tô Thị Hải Hà1975Thăng Long
209Nguyễn Đình Tư1951Nguyễn Thị Phú Tài1968DreamDance Gia Lai
260Võ Ngọc Đôn1964Nguyễn Thị Xuân1963LUÂN OANH DANCESPORT
353Phạm Xuân Trường1967Nguyễn Thị Ánh1967Mạnh Hùng Dancesport
ND 410: Hạng E2 Cộng tuổi 110 Standard - T
454Hoàng Khánh Long1963Tạ Thị Lệ Yên1957Thăng Long
459Trần Trọng Nghĩa1967Nguyễn Kim Bích Vân1957Thăng Long
460Chu Văn Hồng1963Dương Thị Kim Thanh1967Thăng Long
463Nguyễn Huy Hùng1972Nguyễn Anh Vân1958Thăng Long
466Phan Đức Tiến1965Hoàng Thị Oanh1952Thăng Long
469Nguyễn Mạnh Hà1955Tô Thị Hải Hà1975Thăng Long
209Nguyễn Đình Tư1951Nguyễn Thị Phú Tài1968DreamDance Gia Lai
260Võ Ngọc Đôn1964Nguyễn Thị Xuân1963LUÂN OANH DANCESPORT
353Phạm Xuân Trường1967Nguyễn Thị Ánh1967Mạnh Hùng Dancesport
ND 411: Hạng C Thầy trò Standard - W,T,Q
450Đặng Việt1985Phạm Thị Thu Thủy1967Thăng Long
453Nguyễn Chí Công1990Kym Ly Huyền1976Thăng Long
467Vũ Ngọc Giang1990Nguyễn Thị Thanh Thủy1973Thăng Long
ND 412: Hạng D Thầy trò Standard - W,T
232Lê Thế Anh1994Phạm Thị Cúc1976Hòa Yến Dancing Center
467Vũ Ngọc Giang1990Nguyễn Thị Thanh Thủy1973Thăng Long
468Nguyễn Đình Sơn1982Quan Thị Tấm1991Thăng Long
396Nguyễn Phước Thành1993Nguyễn Thị Hường1958QUEEN DANCE
254Nguyễn Văn Song Toàn2008Nguyễn Thị Kim Thoa1986LUÂN OANH DANCESPORT
ND 413: Hạng E1 Thầy trò Standard - W
90NGUYỄN TRUNG HỮU1982ĐỖ THỊ MINH TÂM1960CLB KHIÊU VŨ TÂN BÌNH
232Lê Thế Anh1994Phạm Thị Cúc1976Hòa Yến Dancing Center
291Vũ Quốc Trung1957Bùi Thị Hồng1968Lê Sơn Dance Sport
396Nguyễn Phước Thành1993Nguyễn Thị Hường1958QUEEN DANCE
473Đặng Việt1985Vũ Thị Nga1972Thăng Long
ND 414: Hạng E2 Thầy trò Standard - T
232Lê Thế Anh1994Phạm Thị Cúc1976Hòa Yến Dancing Center
396Nguyễn Phước Thành1993Nguyễn Thị Hường1958QUEEN DANCE
254Nguyễn Văn Song Toàn2008Nguyễn Thị Kim Thoa1986LUÂN OANH DANCESPORT
ND 415: Hạng E3 Thầy trò Standard - Q
396Nguyễn Phước Thành1993Nguyễn Thị Hường1958QUEEN DANCE
254Nguyễn Văn Song Toàn2008Nguyễn Thị Kim Thoa1986LUÂN OANH DANCESPORT
ND 419: Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin SC Dance - C
403Đàm Diệu Minh Hạnh2015SC Dance
404Đỗ Phan Minh Châu2015SC Dance
406Nguyễn Thu Thuỷ2015SC Dance
407Phạm Lê Quỳnh Lam2013SC Dance
ND 420: Hạng F2 Thiếu nhi 1 Latin SC Dance - R
403Đàm Diệu Minh Hạnh2015SC Dance
404Đỗ Phan Minh Châu2015SC Dance
405Nguyễn Phùng Ánh Minh2013SC Dance
406Nguyễn Thu Thuỷ2015SC Dance
ND 421: Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin SC Dance - C
405Nguyễn Phùng Ánh Minh2013SC Dance
408Nguyễn Thanh Nhàn2012SC Dance
409Nguyễn Linh Chi2012SC Dance
410Phạm Nguyễn Mai Vy2012SC Dance
ND 422: Hạng F2 Thiếu nhi 2 Latin SC Dance - R
407Phạm Lê Quỳnh Lam2013SC Dance
408Nguyễn Thanh Nhàn2012SC Dance
409Nguyễn Linh Chi2012SC Dance
410Phạm Nguyễn Mai Vy2012SC Dance
ND 423: Hạng F3 Thiếu nhi Latin TLD CLUB Hà Tĩnh - J
432Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh2015TLD CLUB HÀ TĨNH
433Hà Hồng Ngọc2014TLD CLUB HÀ TĨNH
ND 424: Hạng F3 Thiếu nhi Latin Vô địch các CLB - J
436Lê Linh Thảo2015TLD CLUB HÀ TĨNH
437Lê Bảo Hân2013TLD CLUB HÀ TĨNH
427Lê Nguyễn Hương Giang2011Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
ND 425: Hạng F4 Thiếu nhi Latin Vô địch các CLB 1 - S
432Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh2015TLD CLUB HÀ TĨNH
433Hà Hồng Ngọc2014TLD CLUB HÀ TĨNH
ND 426: Hạng F4 Thiếu nhi Latin Vô địch các CLB 2 - S
434Nguyễn Lê Cẩm Anh2015TLD CLUB HÀ TĨNH
437Lê Bảo Hân2013TLD CLUB HÀ TĨNH
438Trần Hạ Khanh2015TLD CLUB HÀ TĨNH
ND 427: Hạng F1 Nhi đồng Latin Các CLB 01 - C
75Vũ Thị Nhã Uyên2016CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
110Quách Bảo Ngọc2015CLB PHONGLUU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM
318Cao Bảo Ngọc2015Mydance
ND 428: Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Các CLB 01 - C
76Lê Như Mai2014CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
448Đỗ Thục Quyên2013Thanh Vân Dancesport
139Vũ Hoàng Tuệ Minh2014CLB quận Kiến An
ND 429: Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin Các CLB 01 - C
427Lê Nguyễn Hương Giang2011Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
195Nguyễn Thị Kim Ngân2012Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
196Chu Khánh Linh2012Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
ND 430: Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Các CLB 02 - C
77Lê Hồng Quế Phương2013CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
105Tạ Hà Anh2013CLB PHONGLUU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM
98Phạm An Nhiên2014CLB Năng Khiếu Mầm Xanh Quảng Trị
ND 431: Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin Các CLB 02 - C
109Nguyễn Thị Ngọc Trân2012CLB PHONGLUU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM
99Nguyễn Ngọc Châu Anh2012CLB Năng Khiếu Mầm Xanh Quảng Trị
100Trương Hoàng Thục Anh2012CLB Năng Khiếu Mầm Xanh Quảng Trị
ND 432: Hạng F1 Thiếu niên 1 Latin Các CLB 01 - C
78Nguyễn Mỹ Hà2010CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
195Nguyễn Thị Kim Ngân2012Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
197Nguyễn Ngọc Diệp2010Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
ND 433: Hạng F1 Thiếu niên 1 Latin Các CLB 02 - C
71Hồ Thu Hà2010CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
196Chu Khánh Linh2012Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
205Nguyễn Phương Nga2011Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
ND 434: Hạng F1 Thiếu niên 1 Latin C - Các CLB 03 - C
80Nguyễn Hà Linh2010CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
101Ngô Phan Thanh Ngọc2010CLB Năng Khiếu Mầm Xanh Quảng Trị
131Lưu Hoàng Hà Phương2010CLB quận Kiến An
ND 435: Hạng F1 Thiếu niên 1 Latin C- Các CLB 04 - C
82Nguyễn Linh Mai Anh2010CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
132Đàm Khánh Vy2009CLB quận Kiến An
335Ngô Quỳnh Uyên Minh2012Mydance
521Vũ Tuệ Lâm2010Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
ND 436: Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Trung Tâm VH&TT Q.Cầu Giấy - C
505Phan Bảo Ngọc2013Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
506Nguyến Gia Linh2013Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
507Nguyến Ngọc Tuệ Anh2013Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
ND 437: Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Trung Tâm VH&TT Q.Cầu Giấy - C
508Phạm Bùi Minh Anh2014Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
509Nguyễn Diệp Hà Châu2014Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
510Nguyễn Thị Thu Minh2014Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
ND 438: Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Trung Tâm VH&TT Q.Cầu Giấy - C
511Hoàng Linh Giang2010Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
512Nguyễn Ngọc Diệp2012Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
513Nguyễn Tuệ Mỹ2013Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
514Nghiêm Hoàng Uyên Nhi2013Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
ND 441: Hạng F2 Thiếu nhi 2 Latin Rumba - Newton 02 - R
98Phạm An Nhiên2014CLB Năng Khiếu Mầm Xanh Quảng Trị
161Ngọc Mai Hiền2014Clb Nghệ Thuật Mai Thu Phương
477Phạm Hoàng Trúc Diễm2013Trang Bui Center
ND 444: Hạng F2 Thiếu nhi 2 Latin Vô địch các CLB - R
538Hồ Khánh Linh2012Trường Tiểu Học I-Sắc Niu-Tơn
548Lê Sam My2012Trường Tiểu Học I-Sắc Niu-Tơn
550Bùi Lê Thảo Chi2011Trường Tiểu Học I-Sắc Niu-Tơn
ND 445: Hạng F2 Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB - R
540Lỗ Thanh Phượng2013Trường Tiểu Học I-Sắc Niu-Tơn
541Nguyễn Linh San2014Trường Tiểu Học I-Sắc Niu-Tơn
542Nguyễn Bảo Thư2013Trường Tiểu Học I-Sắc Niu-Tơn
131Lưu Hoàng Hà Phương2010CLB quận Kiến An
ND 446: Hạng F2 Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB - R
539Nguyễn Hoàng Tú Anh2013Trường Tiểu Học I-Sắc Niu-Tơn
543Phạm Thái Ngọc Hà2013Trường Tiểu Học I-Sắc Niu-Tơn
544Nguyễn Trần Mai Hương2013Trường Tiểu Học I-Sắc Niu-Tơn
ND 447: Hạng F2 Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB - R
545Đỗ Gia Hân2015Trường Tiểu Học I-Sắc Niu-Tơn
546Trần Ngọc Minh Châu2014Trường Tiểu Học I-Sắc Niu-Tơn
547Phạm Như Bảo Hân2014Trường Tiểu Học I-Sắc Niu-Tơn
ND 448: Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB - R
486Lê Viết Minh2014Trung Tâm Nghệ Thuật Art Garden
487Trần Nguyễn Anh Thư2013Trung Tâm Nghệ Thuật Art Garden
549Lê An Thy2014Trường Tiểu Học I-Sắc Niu-Tơn
ND 449: Hạng F2 Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB - R
483Phạm Trúc Mai2014Trung Tâm Nghệ Thuật Art Garden
484Đỗ Anh Thư2014Trung Tâm Nghệ Thuật Art Garden
485Lại Vũ Anh Thư2014Trung Tâm Nghệ Thuật Art Garden
132Đàm Khánh Vy2009CLB quận Kiến An
ND 450: Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Trung Tâm VH&TT Q.Cầu Giấy - C
515Hoàng Gia Linh2015Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
516Nguyễn Phương Linh2014Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
517Mai Thu Giang2014Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
ND 451: Hạng E1 Nhi đồng Latin S-High Dance - C
398Lê Quốc Anh2016S-HighDance
397Đỗ Bảo Trân2015S-HighDance
400Lê Linh Phương2015S-HighDance
ND 452: Hạng E1 Thiếu nhi 2 Latin S-High Dance - C
399Nguyễn Phương Anh2012S-HighDance
401Nguyễn Cao Thanh Trúc2012S-HighDance
402Nguyễn Khánh An2010S-HighDance
ND 453: Hạng D Thiếu nhi 2 Latin Linh Anh Academy - C,R
102Bùi Gia Bảo2011Nguyễn Thị Bích Ngân2013CLB PHONGLUU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM
264Dương Minh Quân2012Phạm Bảo Ngọc2012Linh Anh Academy
265Đặng Chí Bảo2014Nguyễn Trần Trâm Anh2014Linh Anh Academy
ND 454: Hạng E1 Thiếu nhi 2 Latin Linh Anh Academy - C
264Dương Minh Quân2012Phạm Bảo Ngọc2012Linh Anh Academy
265Đặng Chí Bảo2014Nguyễn Trần Trâm Anh2014Linh Anh Academy
ND 455: Hạng D Thiếu nhi 1 Latin Linh Anh Academy 1 - C,R
266Phạm Quỳnh Đan2014Linh Anh Academy
267Lê Khánh Vân2014Linh Anh Academy
268Nguyễn Anh Cường2014Linh Anh Academy
ND 456: Hạng D Thiếu nhi 1 Latin Linh Anh Academy 2 - C,R
269Nguyễn Châu Anh2014Linh Anh Academy
270Trần Châu Anh2014Linh Anh Academy
284Nguyễn Trần Trâm Anh2014Linh Anh Academy
ND 457: Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Linh Anh Academy 1 - C
272Nguyễn An Như2014Linh Anh Academy
281Nguyễn Phương Vy2013Linh Anh Academy
286Nguyễn Lê Thuỳ Dương2013Linh Anh Academy
ND 458: Hạng F1 Nhi đồng Latin Linh Anh Academy 2 - C
274Trương Diệp Anh2016Linh Anh Academy
275Lê Phạm Khánh Chi2016Linh Anh Academy
276Phí Ngọc Mai2016Linh Anh Academy
ND 459: Hạng F1 Nhi đồng Latin Linh Anh Academy 3 - C
277Nguyễn Ngọc Bảo An2017Linh Anh Academy
278Đặng Hồng Anh2016Linh Anh Academy
173Nguyễn Nhã Phương2016Clb Starkids Quảng Ninh
285Lê Vũ Khánh Linh2017Linh Anh Academy
ND 460: Hạng F1 Thiếu niên 1 Latin New Life Center - C
360Phạm Hữu Khang2009New Life Center
361Vũ Ngọc Trúc Quỳnh2009New Life Center
569Nguyễn Trà My2010New Life Center
ND 461: Hạng FD Thiếu nhi 2 Latin Linh Anh Academy - C,R
435Trần Lê Hoàng Châu2012TLD CLUB HÀ TĨNH
271Nguyễn Phương Ngân2012Linh Anh Academy
279Lê Thùy Trang2012Linh Anh Academy
ND 462: Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin New Life Center - C
362Vũ Ngọc Trà My2013New Life Center
363Nguyễn Trần Bảo Ngọc2013New Life Center
160Nguyễn Quỳnh Ngân2014Clb Nghệ Thuật Mai Thu Phương
ND 463: Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin Linh Anh Academy - C
271Nguyễn Phương Ngân2012Linh Anh Academy
282Dương Minh Quân2012Linh Anh Academy
283Đoàn Ngọc Anh2012Linh Anh Academy
ND 464: Hạng F4 Thiếu nhi 2 Latin Linh Anh Academy - S
271Nguyễn Phương Ngân2012Linh Anh Academy
279Lê Thùy Trang2012Linh Anh Academy
283Đoàn Ngọc Anh2012Linh Anh Academy
ND 465: Hạng F2 Thiếu nhi 2 Latin Linh Anh Academy - R
267Lê Khánh Vân2014Linh Anh Academy
270Trần Châu Anh2014Linh Anh Academy
281Nguyễn Phương Vy2013Linh Anh Academy
ND 466: Hạng F4 Thiếu nhi 1 Latin Linh Anh Academy - S
266Phạm Quỳnh Đan2014Linh Anh Academy
267Lê Khánh Vân2014Linh Anh Academy
269Nguyễn Châu Anh2014Linh Anh Academy
ND 467: Hạng F2 Thiếu niên 1 Latin Linh Anh Academy - R
271Nguyễn Phương Ngân2012Linh Anh Academy
280Nguyễn Bảo Trâm2010Linh Anh Academy
101Ngô Phan Thanh Ngọc2010CLB Năng Khiếu Mầm Xanh Quảng Trị
ND 468: Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB - C
106Phạm Bảo Ngọc2014CLB PHONGLUU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM
110Quách Bảo Ngọc2015CLB PHONGLUU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM
187Nguyễn Thị An Khánh2015Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
ND 469: Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin Vô Địch các CLB - C
107Lê Bảo Châu2012CLB PHONGLUU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM
108Hoàng Thị Quỳnh Hương2011CLB PHONGLUU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM
551Đỗ Thục Quyên2012Trường Tiểu học Ban Mai
ND 470: Hạng FD3 Thiếu nhi 1 Latin Vô Địch các CLB - C,J
434Nguyễn Lê Cẩm Anh2015TLD CLUB HÀ TĨNH
438Trần Hạ Khanh2015TLD CLUB HÀ TĨNH
331Hà Lê Thảo My2013Mydance
ND 471: Hạng FD3 Thiếu nhi 2 Latin Vô Địch các CLB - C,J
435Trần Lê Hoàng Châu2012TLD CLUB HÀ TĨNH
100Trương Hoàng Thục Anh2012CLB Năng Khiếu Mầm Xanh Quảng Trị
333Nguyễn Sắc Thiên An2012Mydance
ND 472: Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Vô Địch Các CLB - C
436Lê Linh Thảo2015TLD CLUB HÀ TĨNH
105Tạ Hà Anh2013CLB PHONGLUU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM
187Nguyễn Thị An Khánh2015Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
ND 474: Hạng FD1 Thiếu nhi 1 Latin Vô Địch Các CLB - C,J
106Phạm Bảo Ngọc2014CLB PHONGLUU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM
108Hoàng Thị Quỳnh Hương2011CLB PHONGLUU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM
110Quách Bảo Ngọc2015CLB PHONGLUU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM
ND 475: Hạng FD1 Thiếu nhi 2 Latin Vô Địch Các CLB - C,J
108Hoàng Thị Quỳnh Hương2011CLB PHONGLUU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM
109Nguyễn Thị Ngọc Trân2012CLB PHONGLUU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM
99Nguyễn Ngọc Châu Anh2012CLB Năng Khiếu Mầm Xanh Quảng Trị
ND 476: Hạng FD1 Thiếu nhi 2 Latin Vô Địch Các CLB - C,J
105Tạ Hà Anh2013CLB PHONGLUU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM
107Lê Bảo Châu2012CLB PHONGLUU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM
351Nguyễn Tuệ Nhi2012Mydance
ND 477: Hạng F1 Thiếu niên Latin CLB TJ - C
118Bùi Tuệ Minh2010CLB TJ
120Nguyễn Hoàng Mai Phương2007CLB TJ
121Trần Hiểu Khanh2008CLB TJ
ND 478: Hạng E2 Thiếu niên Latin CLB TJ - R
118Bùi Tuệ Minh2010CLB TJ
120Nguyễn Hoàng Mai Phương2007CLB TJ
121Trần Hiểu Khanh2008CLB TJ
ND 479: Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin M - DANCE - C
306Hà Minh Ngọc2016M - DANCE
307Vũ Quỳnh Anh2014M - DANCE
308Nguyễn Phương Mai2014M - DANCE
ND 480: Hạng F1 Thiếu nhi Latin M - DANCE - C
309Lương Thanh Thảo My2013M - DANCE
310Nguyễn Mai Anh2013M - DANCE
311Nguyễn Hà Linh2012M - DANCE
ND 481: Hạng FD Thiếu nhi Latin M - DANCE - C,R
303Lê Thị Minh Khuê2015M - DANCE
304Đỗ Minh Ngọc2012M - DANCE
305Hoàng Thu Thảo2014M - DANCE
ND 482: Hạng F1 Thiếu niên 1 Latin Up Dance - C
554Hồ Bảo Khánh2010Up Dance
557Đỗ Hà My2012Up Dance
559Mai Ngọc Anh Thư2011Up Dance
ND 483: Hạng FD Thiếu nhi 2 Latin Up Dance - C,R
555Trần Thu Nhật Vi2012Up Dance
556Nguyễn Thảo Nguyên2012Up Dance
560Nguyễn Anh Thư2012Up Dance
ND 484: Hạng F2 Thiếu nhi 2 Latin Up Dance - R
555Trần Thu Nhật Vi2012Up Dance
556Nguyễn Thảo Nguyên2012Up Dance
558Lê Phúc Vân Hà2012Up Dance
ND 485: Hạng F1 Nhi đồng Latin Việt Tiệp 1 - C
177Phạm Xuân Hưng2015Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
178Trần Gia Hân2015Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
181Nguyễn Phương Phương2015Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
ND 486: Hạng F1 Thiếu nhi Latin Việt Tiệp 2 - C
180Nguyễn Ngọc Thùy Châu2012Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
182La Chí Thiên2013Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
ND 487: Hạng FA Thiếu nhi Latin Luân Oanh Dancesport - S,C,R,P,J
234Huỳnh Ngọc Thảo Nhi2011LUÂN OANH DANCESPORT
235Nguyễn Bảo Linh Châu2012LUÂN OANH DANCESPORT
236Phạm Gia Trúc My2012LUÂN OANH DANCESPORT
ND 489: Hạng FC Thiếu niên Latin Các CLB - C,R,J
169Trịnh Lan Anh2010Clb Starkids Quảng Ninh
443Nguyễn Khánh Ly2009TRIỀU TẤN DANCESPORT
444Phạm Phương Bảo Thy2007TRIỀU TẤN DANCESPORT
521Vũ Tuệ Lâm2010Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
ND 490: Hạng F2 Thiếu nhi 1 Latin Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng - R
173Nguyễn Nhã Phương2016Clb Starkids Quảng Ninh
188Bùi Hứa Nhã Uyên2013Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
189Ngô Quỳnh Anh2014Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
ND 491: Hạng F1 Thiếu nhi Latinn HP Dance 1 - C
221Ngô Minh Ngọc2014HP Dance
227Mai Vân Chi2014HP Dance
229Nguyễn Hà Linh2013HP Dance
ND 492: Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng - C
188Bùi Hứa Nhã Uyên2013Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
193Đỗ Tô Khánh Linh2015Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
ND 493: Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng - C
98Phạm An Nhiên2014CLB Năng Khiếu Mầm Xanh Quảng Trị
476Lại Quỳnh Anh2016Trang Bui Center
368Hoàng Tú Linh2015Nguyệt Anh Academy
ND 494: Hạng F1 Thiếu nhi Latin HP Dance 2 - C
222Ngô Ngọc Minh Châuu2015HP Dance
225Nguyễn Khánh Chi2017HP Dance
228Nguyễn Phương Linh2013HP Dance
ND 496: Hạng F1 Thiếu nhi Latin HP Dance 3 - C
223Nguyễn Anh Thư2016HP Dance
224Nguyễn Bùi Ngọc Diệp2016HP Dance
226Mai Gia An2016HP Dance
ND 497: Hạng F1 Thiếu nhi Latin Luân Oanh Dancesport - C
237Nguyễn Hoàng Khánh An2015LUÂN OANH DANCESPORT
238Kiều Lê Nhã Uyên2013LUÂN OANH DANCESPORT
220Sidorenko Vera2014Green Shoots International School
ND 498: Hạng FD Thiếu nhi 2 Latin Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng - C,R
168Đặng Ngọc Bảo Trân2012Clb Starkids Quảng Ninh
191Lưu Thu Nguyệt Hân2013Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
194Vũ Thị Ngọc Khánh2014Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
ND 500: Hạng F3 Thiếu nhi Latin Luân Oanh Dancesport - J
237Nguyễn Hoàng Khánh An2015LUÂN OANH DANCESPORT
241Nguyễn Thị Ngân Phi2012LUÂN OANH DANCESPORT
220Sidorenko Vera2014Green Shoots International School
ND 501: Hạng FD Thiếu nhi 1 Latin Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng 2 - C,R
167Phùng Như Thảo2015Clb Starkids Quảng Ninh
193Đỗ Tô Khánh Linh2015Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
ND 503: Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng - C,R
109Nguyễn Thị Ngọc Trân2012CLB PHONGLUU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM
190Tô Ngọc Anh2013Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
191Lưu Thu Nguyệt Hân2013Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
ND 504: Hạng F4 Thiếu nhi Latin Luân Oanh Dancesport - S
238Kiều Lê Nhã Uyên2013LUÂN OANH DANCESPORT
239Hồ Lê Uyên Kha2012LUÂN OANH DANCESPORT
220Sidorenko Vera2014Green Shoots International School
ND 505: Hạng F2 Thiếu nhi 2 Latin Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng 2 - R
190Tô Ngọc Anh2013Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
194Vũ Thị Ngọc Khánh2014Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
159Nguyễn Cẩm Uyên Nhi2013Clb Nghệ Thuật Mai Thu Phương
ND 506: Hạng F1 Thiếu niên Standard Thăng Long - W
295Lê Tường Minh2012Lê Sơn Dance Sport
296Nguyễn Hải An2013Lê Sơn Dance Sport
185Vũ Hồng Phúc2009Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
186Nguyễn Trần Kiều Anh2010Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
426Nguyễn Thanh Thiện Ý2010Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
ND 507: Hạng FB Thiếu nhi Latin Các CLB N1 - S,C,R,J
414Trần Đỗ Thu Uyên2012Sao Mai - Kon Tum
415Nguyễn Tường Lam2012Sao Mai - Kon Tum
416Lê Uyên Nhi2015Sao Mai - Kon Tum
ND 509: Hạng FC Thiếu nhi Latin Các CLB N1 - C,R,J
414Trần Đỗ Thu Uyên2012Sao Mai - Kon Tum
415Nguyễn Tường Lam2012Sao Mai - Kon Tum
423Nguyễn Thảo Dương2014Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
336Ngô Thiên Vân2012Mydance
ND 510: Hạng FC Thiếu nhi Latin Các CLB N2 - C,R,J
416Lê Uyên Nhi2015Sao Mai - Kon Tum
330Võ Minh Trang2013Mydance
331Hà Lê Thảo My2013Mydance
ND 511: Hạng FD Thiếu nhi Latin Các CLB N1 - C,R
414Trần Đỗ Thu Uyên2012Sao Mai - Kon Tum
415Nguyễn Tường Lam2012Sao Mai - Kon Tum
423Nguyễn Thảo Dương2014Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
ND 512: Hạng FD Thiếu nhi Latin Các CLB N2 - C,R
210Nguyễn Phương Anh2012DreamDance Gia Lai
211Phạm Huyền Trang2013DreamDance Gia Lai
425Bùi Nguyễn Khánh Thi2012Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
151Vũ Như Uyên Nhi2010CLB quận Kiến An
ND 513: Hạng FD Thiếu nhi Latin Các CLB N3 - C,R
420Lê Thị Hà Trang2011Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
421KSor H Nhạc2011Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
422Ngô Nhã Nam2010Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
424Trần Nguyễn Tâm Nguyên2011Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
ND 516: Hạng F1 Thiếu nhi Latin Các CLB N1 - C
108Hoàng Thị Quỳnh Hương2011CLB PHONGLUU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM
210Nguyễn Phương Anh2012DreamDance Gia Lai
211Phạm Huyền Trang2013DreamDance Gia Lai
150Phạm Yến Trang2015CLB quận Kiến An
ND 517: Hạng F1 Thiếu nhi Latin Các CLB N2 - C
107Lê Bảo Châu2012CLB PHONGLUU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM
425Bùi Nguyễn Khánh Thi2012Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
427Lê Nguyễn Hương Giang2011Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
ND 518: Hạng F1 Thiếu nhi Latin Vô địch Ninh Bình - C
106Phạm Bảo Ngọc2014CLB PHONGLUU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM
369Lưu Bảo Khánh2013Ninh Bình Dancesport
370Lê Thu Thảo Đan2015Ninh Bình Dancesport
ND 519: Hạng F1 Thiếu nhi Latin Các CLB N2 - C
195Nguyễn Thị Kim Ngân2012Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
196Chu Khánh Linh2012Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
205Nguyễn Phương Nga2011Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
ND 520: Hạng F2 Thiếu nhi Latin Vô địch Ninh Bình - R
369Lưu Bảo Khánh2013Ninh Bình Dancesport
370Lê Thu Thảo Đan2015Ninh Bình Dancesport
ND 521: Hạng F1 Thiếu nhi Latin Các CLB N3 - C
216Nguyễn Ngọc Minh Quân2015DreamDance Gia Lai
423Nguyễn Thảo Dương2014Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
217Phạm Bảo An2014DreamDance Gia Lai
ND 522: Hạng F1 Thiếu nhi Latin Các CLB N4 - C
326Nguyễn Huyền My2015Mydance
572Bùi Khả Điền2015Trang Bui Center
ND 524: Hạng F2 Thiếu nhi Latin Các CLB N1 - R
505Phan Bảo Ngọc2013Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
216Nguyễn Ngọc Minh Quân2015DreamDance Gia Lai
423Nguyễn Thảo Dương2014Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
217Phạm Bảo An2014DreamDance Gia Lai
ND 529: Hạng F1 Trung niên Latin Các CLB - C
213Văn Thị Tâm1962DreamDance Gia Lai
214Trịnh Thị Thạnh1968DreamDance Gia Lai
263Nguyễn Thị Mười1972LUÂN OANH DANCESPORT
ND 530: Hạng F2 Trung niên Latin Các CLB - R
213Văn Thị Tâm1962DreamDance Gia Lai
214Trịnh Thị Thạnh1968DreamDance Gia Lai
263Nguyễn Thị Mười1972LUÂN OANH DANCESPORT
ND 531: Hạng E1 Thiếu nhi Latin Các CLB - C
518Nguyễn Lê Hữu Nguyên2014Vũ Hà Vy2014Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
141Nguyễn Duy Thành2012Lê Hồng Liên2013CLB quận Kiến An
568Nguyễn Văn Minh2013Đoàn Tú An2014Trang Bui Center
ND 532: Hạng D Thiếu nhi Latin Các CLB - C,R
102Bùi Gia Bảo2011Nguyễn Thị Bích Ngân2013CLB PHONGLUU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM
215Nguyễn Tấn Khang2010Nguyễn Gia Hân2011DreamDance Gia Lai
ND 533: Hạng E1 Trung niên Standard Các CLB - W
232Lê Thế Anh1994Phạm Thị Cúc1976Hòa Yến Dancing Center
209Nguyễn Đình Tư1951Nguyễn Thị Phú Tài1968DreamDance Gia Lai
260Võ Ngọc Đôn1964Nguyễn Thị Xuân1963LUÂN OANH DANCESPORT
ND 535: Hạng E2 Thiếu nhi Latin Các CLB - R
518Nguyễn Lê Hữu Nguyên2014Vũ Hà Vy2014Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
312Đỗ Quang Anh2015Lê Sa2015M - DANCE
313Nguyễn Đăng Dương2013Hoàng Thu Thảo2014M - DANCE
ND 536: Hạng FD Nhi đồng Latin - CLB Mydance - C,R
318Cao Bảo Ngọc2015Mydance
319Vũ Hà Anh Tú2015Mydance
320Đinh Hà Phương2015Mydance
ND 537: Hạng FD Thiếu nhi 1 Latin - CLB Mydance - C,R
332Đào Bích Ngọc2013Mydance
335Ngô Quỳnh Uyên Minh2012Mydance
337Đoàn Thu Giang2012Mydance
ND 539: Hạng FD Vô địch Nhi đồng Latin CLB Mydance - C,R
315Dương Vũ Linh Hà2015Mydance
316Dương Huyền Phương Thảo2015Mydance
317Vũ Khánh Ngọc2015Mydance
318Cao Bảo Ngọc2015Mydance
319Vũ Hà Anh Tú2015Mydance
320Đinh Hà Phương2015Mydance
321Đinh Châu Anh2015Mydance
325Nguyễn Vũ Phương Anh2017Mydance
326Nguyễn Huyền My2015Mydance
342Trần Đức Thanh Thư2015Mydance
343Lê Minh Anh2015Mydance
344Nguyễn Đình Khánh An2015Mydance
ND 540: Hạng FD Vô địch Thiếu nhi 1 - CLB Mydance - C,R
322Nguyễn Thảo Minh2014Mydance
323Đoàn Anh Mai Nguyên2014Mydance
327Vũ Ngọc Minh Châu2014Mydance
328Vũ Nguyên Dương2013Mydance
329Trần Thị Minh Thanh2012Mydance
330Võ Minh Trang2013Mydance
332Đào Bích Ngọc2013Mydance
338Nguyễn Bảo Trâm2012Mydance
340Nguyễn Ngọc Kim Cương2012Mydance
341Đinh Phương Linh2012Mydance
ND 541: Hạng FD Vô địch Thiếu nhi 2 - CLB Mydance - C,R
324Nguyễn Vũ Như Phương2012Mydance
331Hà Lê Thảo My2013Mydance
333Nguyễn Sắc Thiên An2012Mydance
334Nguyễn Linh Nga2012Mydance
335Ngô Quỳnh Uyên Minh2012Mydance
336Ngô Thiên Vân2012Mydance
337Đoàn Thu Giang2012Mydance
339Đỗ Bảo Hân2013Mydance
341Đinh Phương Linh2012Mydance
351Nguyễn Tuệ Nhi2012Mydance
ND 542: Hạng F1 Nhi đồng Latin CLB Mydance (Nhóm 1) - C
315Dương Vũ Linh Hà2015Mydance
320Đinh Hà Phương2015Mydance
321Đinh Châu Anh2015Mydance
ND 543: Hạng F1 Nhi đồng Latin CLB Mydance (Nhóm 2) - C
316Dương Huyền Phương Thảo2015Mydance
317Vũ Khánh Ngọc2015Mydance
319Vũ Hà Anh Tú2015Mydance
343Lê Minh Anh2015Mydance
ND 544: Hạng F1 Nhi đồng Latin CLB Mydance (Nhóm 3) - C
325Nguyễn Vũ Phương Anh2017Mydance
326Nguyễn Huyền My2015Mydance
342Trần Đức Thanh Thư2015Mydance
344Nguyễn Đình Khánh An2015Mydance
ND 545: Hạng FD Thiếu nhi 1 Latin CLB Mydance (Nhóm 1) - C,R
322Nguyễn Thảo Minh2014Mydance
323Đoàn Anh Mai Nguyên2014Mydance
328Vũ Nguyên Dương2013Mydance
ND 546: Hạng FD Thiếu nhi 1 Latin CLB Mydance (Nhóm 2) - C,R
327Vũ Ngọc Minh Châu2014Mydance
329Trần Thị Minh Thanh2012Mydance
334Nguyễn Linh Nga2012Mydance
ND 547: Hạng FD Thiếu nhi 1 Latin CLB Mydance (Nhóm 3) - C,R
324Nguyễn Vũ Như Phương2012Mydance
330Võ Minh Trang2013Mydance
339Đỗ Bảo Hân2013Mydance
ND 548: Hạng FD Thiếu nhi 2 Latin CLB Mydance (Nhóm 1) - C,R
332Đào Bích Ngọc2013Mydance
337Đoàn Thu Giang2012Mydance
340Nguyễn Ngọc Kim Cương2012Mydance
ND 549: Hạng FD Thiếu nhi 2 Latin CLB Mydance (Nhóm 2) - C,R
333Nguyễn Sắc Thiên An2012Mydance
338Nguyễn Bảo Trâm2012Mydance
341Đinh Phương Linh2012Mydance
ND 550: Hạng A Thanh niên Standard Các CLB - W,T,VW,SF,Q
231Trần Hiếu Minh1993Nguyễn Hoàng Thanh Hằng1996Hòa Yến Dancing Center
348Vũ Minh Khánh2009Nguyễn Minh Phương2007Mydance
350Lê Trần Tiệp1991Phạm Huyền Linh2006Mydance
ND 551: Hạng C Thanh niên Standard Các CLB - W,T,VW
231Trần Hiếu Minh1993Nguyễn Hoàng Thanh Hằng1996Hòa Yến Dancing Center
232Lê Thế Anh1994Phạm Thị Cúc1976Hòa Yến Dancing Center
347Vũ Minh Khánh2009Trương Tú Anh2007Mydance
ND 552: Hạng E1 Thiếu nhi Latin vô địch các CLB - C
212Nguyễn Ngọc Bảo Đăng2011Lâm Bảo Hân2013DreamDance Gia Lai
140Đặng Minh Sơn2010Cao Thùy Lâm2011CLB quận Kiến An
475Bùi Khả Điền2015Nguyễn Kim Huyền Anh2016Trang Bui Center
595Phạm Quang Dũng2015Lê Hồng Liên2013CLB quận Kiến An
ND 553: Hạng D Thiếu nhi Latin vô địch các CLB - C,R
133Đặng Minh Sơn2010Hoàng Ngọc Anh2013CLB quận Kiến An
349Nguyễn Minh Phúc2009Nguyễn Ngọc Kim Cương2012Mydance
ND 554: Hạng D Thiếu nhi Latin vô địch các CLB 1 - C,R
212Nguyễn Ngọc Bảo Đăng2011Lâm Bảo Hân2013DreamDance Gia Lai
142Nguyễn Duy Thành2012Đào Song Ngọc2013CLB quận Kiến An
ND 555: Hạng D Thiếu nhi Latin vô địch các CLB 2 - C,R
136Phạm Quang Hải2012Đào Thu Trang2015CLB quận Kiến An
345Nguyễn Minh Phúc2009Nguyễn Tuệ Nhi2012Mydance
ND 556: Hạng D Thiếu nhi Latin vô địch các ClLB 3 - C,R
215Nguyễn Tấn Khang2010Nguyễn Gia Hân2011DreamDance Gia Lai
200Tô Chính Nam2015Nguyễn Quỳnh Anh2016CLB quận Kiến An
ND 557: Hạng D Thiếu nhi Latin vô địch các CLB 4 - C,R
146Nguyễn Bảo Nam2012Nguyễn Hà Vân2013CLB quận Kiến An
148Nguyễn Thành Phong2015Nguyễn Bảo Linh2016CLB quận Kiến An
ND 558: Hạng C Thiếu nhi Latin vô địch các CLB - C,R,J
166Trần Đức Minh2011Du Mai Lan2012Clb Starkids Quảng Ninh
135Nguyễn Duy Thành2012Tô Nguyễn Ngọc Bích2013CLB quận Kiến An
ND 559: Hạng E1 Thiếu nhi Latin Vô địch các CLB 1 - C
345Nguyễn Minh Phúc2009Nguyễn Tuệ Nhi2012Mydance
144Tô Chính Nam2015Nguyễn Bảo Linh2016CLB quận Kiến An
147Nguyễn Bảo Nam2012Nguyễn Quỳnh Anh2016CLB quận Kiến An
ND 560: Hạng E1 Thiếu nhi Latin vô địch các CLB 2 - C
166Trần Đức Minh2011Du Mai Lan2012Clb Starkids Quảng Ninh
145Phạm Quang Dũng2015Nguyễn Thanh Hà2016CLB quận Kiến An
149Nguyễn Thành Phong2015Nguyễn Quỳnh Anh2016CLB quận Kiến An
ND 563: Hạng F4 Thiếu nhi Latin ST1 - S
153Phạm Lê Phương Lan2014CLB Âu Cơ
156Trần Trọng Minh Đức2014CLB Âu Cơ
157Đặng Khánh Châu2014CLB Âu Cơ
ND 564: Hạng F4 Thiếu nhi Latin ST2 - S
154Nguyễn Minh Linh Đan2015CLB Âu Cơ
155Vũ Hải Anh2014CLB Âu Cơ
532Nguyễn Khánh Vy2015Trường Thể Thao 10-10
ND 565: Hạng F4 Thiếu nhi Latin Trường TT 10/10 - S
536Dương Thiện Nhu2012Trường Thể Thao 10-10
537Nguyễn Quế An2014Trường Thể Thao 10-10
570Đỗ Trang Anh2012Trường Thể Thao 10-10
571Nguyễn Bình An2014Trường Thể Thao 10-10
ND 567: Hạng E4 Thiếu niên Latin ST3 - S
533Đỗ Đức Minh2014Nguyễn Bình An2012Trường Thể Thao 10-10
534Nguyễn Lê Tân Phúc2009Nguyễn Minh Khuê2009Trường Thể Thao 10-10
535Nguyễn Minh Quang2012Phạm Vũ Phương Hoa2013Trường Thể Thao 10-10
ND 569: Hạng F1 Nhi đồng Latin Vô Địch Các Câu Lạc Bộ - C
316Dương Huyền Phương Thảo2015Mydance
343Lê Minh Anh2015Mydance
476Lại Quỳnh Anh2016Trang Bui Center
ND 570: Hạng F1 Nhi đồng Latin Vô Địch Các Câu Lạc Bộ - C
317Vũ Khánh Ngọc2015Mydance
478Hứa Hà Minh2017Trang Bui Center
480Đoàn Ngọc Anh2016Trang Bui Center
ND 571: Hạng F1 Thiếu nhi Latin Vô Địch Các Câu Lạc Bộ - C
340Nguyễn Ngọc Kim Cương2012Mydance
477Phạm Hoàng Trúc Diễm2013Trang Bui Center
481Nguyễn Bảo Trâm2013Trang Bui Center
ND 572: Hạng D Trung Niên Standard vô địch Thăng Long - W,T
462Bùi Đức Thi1982Đào Thanh Lê1969Thăng Long
465Phan Đức Tiến1965Nguyễn Thị Thanh Thủy1973Thăng Long
469Nguyễn Mạnh Hà1955Tô Thị Hải Hà1975Thăng Long
ND 573: Hạng D Thanh Niên Standard Vô địch Thăng Long - W,T
468Nguyễn Đình Sơn1982Quan Thị Tấm1991Thăng Long
470Bùi Văn Kiên1969Nguyễn Thị Minh Thu1972Thăng Long
ND 574: Hạng D Cao Niên Standard Vô địch TLOC - W,T
460Chu Văn Hồng1963Dương Thị Kim Thanh1967Thăng Long
466Phan Đức Tiến1965Hoàng Thị Oanh1952Thăng Long
209Nguyễn Đình Tư1951Nguyễn Thị Phú Tài1968DreamDance Gia Lai
ND 575: Hạng F1 - Nhi đồng Latin - CLB Mydance ( Nhóm 4) - C
315Dương Vũ Linh Hà2015Mydance
321Đinh Châu Anh2015Mydance
342Trần Đức Thanh Thư2015Mydance
ND 576: Hạng F1 - Thiếu nhi 1 - Latin CLB Mydance (Nhóm 4) - C
334Nguyễn Linh Nga2012Mydance
338Nguyễn Bảo Trâm2012Mydance
339Đỗ Bảo Hân2013Mydance
ND 578: Hạng F1 - Thiếu nhi 1 - Latin - CLB Mydance (Nhóm 5) - C
327Vũ Ngọc Minh Châu2014Mydance
328Vũ Nguyên Dương2013Mydance
329Trần Thị Minh Thanh2012Mydance
ND 579: Hạng FD - Thiếu nhi 1 Latin - CLB Mydance (Nhóm 4) - C,R
322Nguyễn Thảo Minh2014Mydance
323Đoàn Anh Mai Nguyên2014Mydance
336Ngô Thiên Vân2012Mydance
ND 580: Hạng F1 Thiếu nhi Latin Vô Địch Các Câu Lạc Bộ - C
482Đoàn Thị Tú An2014Trang Bui Center
14Dương Ngọc Thuận2011- SONATA ACADEMY -
566Nguyễn Văn Minh2013Trang Bui Center
ND 581: Hạng F1 Nhi đồng Latin Các CLB S-D1 - C
416Lê Uyên Nhi2015Sao Mai - Kon Tum
364Lê Ngọc Mỹ Anh2015Nguyệt Anh Academy
367Nguyễn Huệ An2016Nguyệt Anh Academy
ND 585: Hạng FD Thiếu niên Latin Sonata Academy - C,R
11Đỗ Trần Linh Anh2009- SONATA ACADEMY -
12Trần Lê Trung Anh2009- SONATA ACADEMY -
13Nguyễn Hà Vy2010- SONATA ACADEMY -
ND 586: Hạng F3 Thiếu nhi Latin Các CLB S-D J - Jive
217Phạm Bảo An2014DreamDance Gia Lai
365Trần Nguyệt Minh2015Nguyệt Anh Academy
366Phạm Mai Trúc2016Nguyệt Anh Academy
ND 587: Hạng FD Thiếu nhi 1 Latin Linh Anh Academy - C,R
286Nguyễn Lê Thuỳ Dương2013Linh Anh Academy
287Lê Ngọc Khanh2014Linh Anh Academy
289Lê Phương Anh2014Linh Anh Academy
ND 588: Hạng FC Thiếu niên 1 Latin New Life Center - C,R,J
360Phạm Hữu Khang2009New Life Center
361Vũ Ngọc Trúc Quỳnh2009New Life Center
569Nguyễn Trà My2010New Life Center
ND 589: Hạng F1 Thiếu nhi latin CLB KV Đức Thắng nhóm 4 - C
573Vũ Ngọc Trinh2012CLB khiêu vũ Đức Thắng
574Trịnh Bảo Ngọc2015CLB khiêu vũ Đức Thắng
575Nguyễn Ngọc Nhã Uyên2015CLB khiêu vũ Đức Thắng
ND 590: Hạng F1 Thiếu nhi latin CLB KV Đức Thắng nhóm 2 - C
576Vũ Phương Nhi2012CLB khiêu vũ Đức Thắng
577Nguyễn Bảo An2015CLB khiêu vũ Đức Thắng
578Đào Thị Việt Nga2012CLB khiêu vũ Đức Thắng
ND 591: Hạng F1 Thiếu nhi latin CLB KV Đức Thắng nhóm 1 - C
579Lê Nguyễn Khánh Hà2014CLB khiêu vũ Đức Thắng
580Nguyễn Châu Minh2012CLB khiêu vũ Đức Thắng
581Nguyễn Thị Minh Huyền2014CLB khiêu vũ Đức Thắng
ND 592: Hạng F1 Thiếu nhi latin CLB KV Đức Thắng nhóm 3 - C
582Nguyễn Quỳnh Anh2014CLB khiêu vũ Đức Thắng
583Nguyễn Khánh Ngọc2014CLB khiêu vũ Đức Thắng
584Ngô Ngọc Khánh2013CLB khiêu vũ Đức Thắng
ND 593: Hạng F1 Thiếu nhi latin CLB KV Hoàng Liệt nhóm 1 - C
585Vũ Minh Anh2012CLB khiêu vũ Hoàng Liệt
586Trần Linh Đan2012CLB khiêu vũ Hoàng Liệt
587Nguyễn Ngọc Minh Chi2014CLB khiêu vũ Hoàng Liệt
ND 594: Hạng F1 Thiếu nhi latin CLB KV Hoàng Liệt nhóm 2 - C
588Phạm Vũ Thủy Linh2012CLB khiêu vũ Hoàng Liệt
589Dương Bích Ngọc2012CLB khiêu vũ Hoàng Liệt
590Triệu Quỳnh Chi2012CLB khiêu vũ Hoàng Liệt
ND 595: Hạng F1 Thiếu nhi latin CLB KV Hoàng Liệt nhóm 3 - C
591Vũ Nhật Minh2012CLB khiêu vũ Hoàng Liệt
592Nguyễn Hà Mai Chi2012CLB khiêu vũ Hoàng Liệt
593Nguyễn Tuệ Lâm2013CLB khiêu vũ Hoàng Liệt
ND 596: Hạng F1 Thiếu nhi Latin HP - C
126Nguyễn Hà Vân2013CLB quận Kiến An
117Nguyễn Thanh Hà2016CLB Quận Kiến An
128Lê Hồng Liên2013CLB quận Kiến An

Khiêu vũ thể thao, thông tin giải đấu, đăng ký thi đấu online, khieu vu the thao, giai khieu vu, giải khiêu vũ, dance sport, nhảy nghệ thuật

Khiêu vũ thể thao, thông tin giải đấu, đăng ký thi đấu online, khieu vu the thao, giai khieu vu, giải khiêu vũ, dance sport, nhảy nghệ thuật