Cúp Vô địch KVTT Thanh thiếu nhi & Giải KVTT Yên Bái mở rộng, lần I, 2018

D.sách VĐV theo sự kiện (tải PDF)

Số đeoVận động viên
SK 11: Chung kết Hạng F1 Nhi đồng Latin - Điệu C (Kết quả của sự kiện 1) - Giờ: 09:23
SK 12: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C (Kết quả của sự kiện 2) - Giờ: 09:25
SK 20: Bán kết Hạng F11 Solo Thiếu Nhi Social - Bachata - Điệu Bachata (Kết quả của sự kiện 10) - Giờ: 09:51
SK 27: Bán kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C (Kết quả của sự kiện 17) - Giờ: 10:05
SK 29: Chung kết Hạng F11 Solo Thiếu Nhi Social - Bachata - Điệu Bachata (Kết quả của sự kiện 20) - Giờ: 10:14
SK 31: Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu R (Kết quả của sự kiện 21) - Giờ: 10:18
SK 34: Chung kết Hạng F3 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu J (Kết quả của sự kiện 24) - Giờ: 10:27
SK 37: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C (Kết quả của sự kiện 27) - Giờ: 10:33
SK 48: Chung kết Hạng FD Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C,R (Kết quả của sự kiện 38) - Giờ: 11:04
SK 76: Chung kết Hạng FC Vô địch Latin - Điệu C,R,J (Kết quả của sự kiện 73) - Giờ: 15:08
SK 88: Chung kết Hạng F1 Vô địch Latin - Điệu C (Kết quả của sự kiện 80) - Giờ: 15:37
SK 91: Chung kết Hạng F3 Vô địch Latin - Điệu J (Kết quả của sự kiện 78) - Giờ: 15:46
SK 93: Chung kết Hạng FD Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C,R (Kết quả của sự kiện 8) - Giờ: 16:00
SK 94: Chung kết Hạng F12 Solo Thanh thiếu niên Social - Bachata - Điệu Bachata (Kết quả của sự kiện 41) - Giờ: 16:05
SK 96: Chung kết Hạng F1 Nhi đồng Latin - Điệu C (Kết quả của sự kiện 95) - Giờ: 16:09

Khiêu vũ thể thao, thông tin giải đấu, đăng ký thi đấu online, khieu vu the thao, giai khieu vu, giải khiêu vũ, dance sport, nhảy nghệ thuật

Khiêu vũ thể thao, thông tin giải đấu, đăng ký thi đấu online, khieu vu the thao, giai khieu vu, giải khiêu vũ, dance sport, nhảy nghệ thuật