Liên hoan Các Ngôi sao KVTT Việt Nam tại Cần Thơ, 2019

D.sách VĐV theo sự kiện (tải PDF)

Số đeoVận động viên
SK 1: Chung kết Hạng F 10 Thiếu nhi Latin /Standard Khánh Thi Đồng Nai - Điệu S,C,R,P,J,W,T,VW,SF, - Giờ: 17:00 8/6
214Phạm Gia Cát Tường - Khánh Thi Đồng Nai
215Raksaphakdee Tường Vy - Khánh Thi Đồng Nai
216Raksaphakdee Uyên Vy - Khánh Thi Đồng Nai
217Tạ Dương Thiên Tú - Khánh Thi Đồng Nai
218Đào Trúc Quân - Khánh Thi Đồng Nai
219Lê Công Hữu - Khánh Thi Đồng Nai
220Huỳnh Nguyễn Như Ý - Khánh Thi Đồng Nai
221Phạm Hà Trang - Khánh Thi Đồng Nai
222Vũ Quỳnh An - Khánh Thi Đồng Nai
223Võ Thủy Tiên - Khánh Thi Đồng Nai
227Nguyễn Thị Ngọc Ánh - Khánh Thi Đồng Nai
313Đỗ Đăng Khải - Khánh Thi Đồng Nai
SK 2: Chung kết Hạng FB Thiếu Nhi 2 Latin CLB Dancesport Bình Liên - Đà Lạt - Điệu S,C,R,J - Giờ: 17:08:00 8/6
28Bùi Nguyễn Thảo Nguyên - CLB Dancesport Bình Liên - Đà Lạt
29Bùi Khánh Linh - CLB Dancesport Bình Liên - Đà Lạt
30Võ Thụy Ngân Giang - CLB Dancesport Bình Liên - Đà Lạt
31Nguyễn Thanh Ngọc Hân - CLB Dancesport Bình Liên - Đà Lạt
SK 3: Chung kết Hạng B Thiếu nhi Latin Dancesport NVHLDTP Cần Thơ - Điệu S,C,R,J - Giờ: 17:11:12 8/6
118Châu Đặng Thoại Yến - Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
125Lâm Bảo Ngọc - Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
126Trần Đăng Khoa - Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
SK 4: Chung kết Hạng B Thiếu nhi Latin Dancesport NVHLDTP Cần Thơ - Điệu S,C,R,J - Giờ: 17:14:24 8/6
127Đoàn Tố Hạ - Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
128Ngụy Tuấn Kiệt - Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
129Lê Cảnh Quang Minh - Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
SK 5: Chung kết Hạng B Thiếu nhi Latin Dancesport NVHLDTP Cần Thơ - Điệu S,C,R,J - Giờ: 17:17:36 8/6
128Ngụy Tuấn Kiệt - Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
130Hứa Minh Quyến - Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
131Nguyễn Uyên Vy - Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
SK 6: Chung kết Hạng B Thiếu Niên Latin Dancesport NVHLDTP Cần Thơ - Điệu S,C,R,J - Giờ: 17:20:48 8/6
128Ngụy Tuấn Kiệt - Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
129Lê Cảnh Quang Minh - Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
130Hứa Minh Quyến - Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
SK 7: Chung kết Hạng FA Thiếu Nhi 2 Latin CLB Dancesport Bình Liên - Đà Lạt - Điệu S,C,R,P,J - Giờ: 17:24:00 8/6
25Nguyễn Thanh Tường Vân - CLB Dancesport Bình Liên - Đà Lạt
26Lê Trần Khánh Ngọc - CLB Dancesport Bình Liên - Đà Lạt
27Lê Nguyễn Nhật Hạ - CLB Dancesport Bình Liên - Đà Lạt
SK 8: Chung kết Hạng F1 Thiếu Nhi 1 Latin Khánh Thi Đồng Nai - Điệu C - Giờ: 17:28:00 8/6
224Huỳnh Ngọc Thiên Kim - Khánh Thi Đồng Nai
227Nguyễn Thị Ngọc Ánh - Khánh Thi Đồng Nai
231Đinh Hà Trà My - Khánh Thi Đồng Nai
SK 9: Chung kết Hạng F1 Thiếu Nhi 2 Latin Khánh Thi Đồng Nai - Điệu C - Giờ: 17:28:48 8/6
220Huỳnh Nguyễn Như Ý - Khánh Thi Đồng Nai
223Võ Thủy Tiên - Khánh Thi Đồng Nai
230Võ Bảo Thy - Khánh Thi Đồng Nai
SK 10: Chung kết Hạng E1 Thanh Niên Latin Khánh Thi Đồng Nai - Điệu C - Giờ: 17:29:36 8/6
233Hoàng Sùng Bảo
Mai Thị Lan Anh
- Khánh Thi Đồng Nai
234Đỗ Đăng Khải
Raksaphakdee Tường Vy
- Khánh Thi Đồng Nai
235Lê Công Hữu
Raksaphakdee Uyên Vy
- Khánh Thi Đồng Nai
SK 11: Chung kết Hạng F1 Thiếu Nhi 1 Latin Khánh Thi Academy - Điệu C - Giờ: 17:30:24 8/6
194Nguyễn Cao Tuấn Vinh - Khánh Thi Academy
195Đàm Anh Thư - Khánh Thi Academy
246Mai Hoàng Bích Trâm - NICE DANCE TP VINH
SK 12: Chung kết Hạng F1 Thiếu Nhi 2 Latin Khánh Thi Academy - Điệu C - Giờ: 17:31:12 8/6
188Trần Ngọc Minh Khuê - Khánh Thi Academy
82Trần Hải My - CLB Sóc Trăng
209Nguyễn Bảo Hân - Khánh Thi Academy
SK 13: Chung kết Hạng F1 Thiếu Nhi 3 Latin Khánh Thi Academy - Điệu C - Giờ: 17:32:00 8/6
187Nguyễn Cao Trà My - Khánh Thi Academy
191Đào Ngọc Khánh An - Khánh Thi Academy
245Ngô Linh Chi - NICE DANCE TP VINH
SK 14: Chung kết Hạng E1 Thiếu Nhi 1 Latin Khánh Thi Academy - Điệu C - Giờ: 17:32:48 8/6
190Nguyễn Hiền Quân
Nguyễn An Nhiên
- Khánh Thi Academy
196Nguyễn Cao Tuấn Vinh
Đàm Anh Thư
- Khánh Thi Academy
SK 15: Chung kết Hạng F1 Thiếu Nhi 2 Latin CLB Dancesport Bình Liên - Đà Lạt - Điệu C - Giờ: 17:33:36 8/6
32Nguyễn Vũ Phương Linh - Ruby - CLB Dancesport Bình Liên - Đà Lạt
33Nguyễn Vũ Huệ Anh - Helen - CLB Dancesport Bình Liên - Đà Lạt
34Khổng Phạm Khánh Ngọc - CLB Dancesport Bình Liên - Đà Lạt
35Nguyễn Thanh Khánh Hân - CLB Dancesport Bình Liên - Đà Lạt
SK 16: Chung kết Hạng F1 Thiếu Nhi 2 Latin CLB Dancesport Bình Liên - Đà Lạt - Điệu C - Giờ: 17:34:24 8/6
36Đỗ Vũ Thục Nghi - CLB Dancesport Bình Liên - Đà Lạt
37Nguyễn Hạnh Nguyên - CLB Dancesport Bình Liên - Đà Lạt
38Huỳnh Thị Bảo Hân - CLB Dancesport Bình Liên - Đà Lạt
SK 17: Chung kết Hạng F1 Nhi Đồng Latin Thế Long Dancesport - Điệu C - Giờ: 17:35:12 8/6
279Nguyễn Phương Trang - Thế Long Dancesport
285Đặng Anh Nhựt - Thế Long Dancesport
290Lưu Đỗ Khánh Hà - Thế Long Dancesport
SK 18: Chung kết Hạng F1 thiếu nhi Latin Nhà văn hóa thiếu nhi tp.Cần thơ - Điệu C - Giờ: 17:36:00 8/6
267Huỳnh nguyễn băng tâm - Nhà văn hóa thiếu nhi tp.Cần thơ
268Phạm Ngọc Hà - Nhà văn hóa thiếu nhi tp.Cần thơ
269Nguyễn như Quỳnh - Nhà văn hóa thiếu nhi tp.Cần thơ
SK 19: Chung kết Hạng f1 thiếu nhi nhóm 1 Latin Nhà văn hóa thiếu nhi tp.Cần thơ - Điệu C - Giờ: 17:36:48 8/6
263Huỳnh hương nhi - Nhà văn hóa thiếu nhi tp.Cần thơ
265Trần thanh trúc - Nhà văn hóa thiếu nhi tp.Cần thơ
270Nguyễn thị ngọc hân - Nhà văn hóa thiếu nhi tp.Cần thơ
SK 20: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi nhóm 2 Latin Nhà văn hóa thiếu nhi tp.Cần thơ - Điệu C - Giờ: 17:37:36 8/6
258Nguyễn đình khôi - Nhà văn hóa thiếu nhi tp.Cần thơ
261Huỳnh bảo gia huy - Nhà văn hóa thiếu nhi tp.Cần thơ
266võ hoàng phi yến - Nhà văn hóa thiếu nhi tp.Cần thơ
SK 21: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi Nhóm 3 Latin Nhà văn hóa thiếu nhi tp.Cần thơ - Điệu C - Giờ: 17:38:24 8/6
262Trần nguyễn ngọc mai - Nhà văn hóa thiếu nhi tp.Cần thơ
264Hà nguyễn phương vy - Nhà văn hóa thiếu nhi tp.Cần thơ
271Lê Thị Cẩm Ly - Nhà văn hóa thiếu nhi tp.Cần thơ
SK 22: Chung kết Hạng F1 Thiếu Nhi Latin CLB Hùng Tuyết Dancesport Phan Rang - Điệu C - Giờ: 17:39:12 8/6
49Phan Mỹ Duyên - CLB Hùng Tuyết Dancesport Phan Rang
55Nguyễn Phạm Hoàng Lam - CLB Hùng Tuyết Dancesport Phan Rang
57Nguyễn Võ Gia Nhi - CLB Hùng Tuyết Dancesport Phan Rang
SK 23: Chung kết Hạng F1 Thiếu Nhi Latin Nhà Thiếu Nhi Sa Đéc - Đồng Tháp - Điệu C - Giờ: 17:40:00 8/6
252Đỗ Hoàng Ngân Thương - Nhà Thiếu Nhi Sa Đéc - Đồng Tháp
253Đinh Ngọc Minh Thư - Nhà Thiếu Nhi Sa Đéc - Đồng Tháp
254Lâm Nguyễn Việt Uyên - Nhà Thiếu Nhi Sa Đéc - Đồng Tháp
SK 24: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi nhóm 4 Latin Nhà Văn Hóa Thiếu Nhi tp .Cần thơ - Điệu C - Giờ: 17:40:48 8/6
259Đoàn trần trúc thư - Nhà văn hóa thiếu nhi tp.Cần thơ
260Nguyễn khánh Ngân - Nhà văn hóa thiếu nhi tp.Cần thơ
272Bùi Nguyễn Phương Mai - Nhà văn hóa thiếu nhi tp.Cần thơ
SK 25: Chung kết Hạng F1 Nhi Đồng 2 Latin CLB Cánh Diều Vàng - Điệu C - Giờ: 17:41:36 8/6
17Võ Thuỵ Xuân Đào - CLB Cánh Diều Vàng
19Lý Mỹ Kỳ - CLB Cánh Diều Vàng
20Võ Khánh Ngân - CLB Cánh Diều Vàng
SK 26: Chung kết Hạng F1 Thiếu Nhi 2 Latin Dancesport Buôn Ma Thuột - Điệu C - Giờ: 17:42:24 8/6
96Lê Quỳnh Hương - Dancesport Buôn Ma Thuột
97Nguyễn An Ny - Dancesport Buôn Ma Thuột
98Nguyễn ByĂ Vân Trang - Dancesport Buôn Ma Thuột
SK 27: Chung kết Hạng F1 Thiếu Nhi 4 Latin Dancesport Buôn Ma Thuột - Điệu C - Giờ: 17:43:12 8/6
92Dư Trần Phương Oanh - Dancesport Buôn Ma Thuột
93Nguyễn Byă Hà Trang - Dancesport Buôn Ma Thuột
97Nguyễn An Ny - Dancesport Buôn Ma Thuột
SK 28: Chung kết Hạng F1 Thiếu Nhi Latin Bách Việt Dancesport - Điệu C - Giờ: 17:44:00 8/6
11Đỗ Nguyễn Linh Đan - Bách Việt Dancesport
12Tạ Gia Mẫn - Bách Việt Dancesport
13Lê Thanh Thảo - Bách Việt Dancesport
14Phạm Ngọc Lan Vy - Bách Việt Dancesport
SK 29: Chung kết Hạng FD2 Thanh Thiếu Niên Latin NaNa Dance Studio - Điệu C,J - Giờ: 17:45:36 8/6
249Ngô Lê Bảo Châu - NaNa Dance Studio
250Ngô Lê Bảo Anh - NaNa Dance Studio
251Bùi Yến Linh - NaNa Dance Studio
SK 30: Chung kết Hạng FD Thiếu Nhi 1 Latin Khánh Thi Đồng Nai - Điệu C,R - Giờ: 17:47:12 8/6
220Huỳnh Nguyễn Như Ý - Khánh Thi Đồng Nai
229Nguyễn Đỗ Uyên Nhi - Khánh Thi Đồng Nai
232Vũ Ngọc Anh Thư - Khánh Thi Đồng Nai
SK 31: Chung kết Hạng FD Thiếu Nhi 2 Latin Khánh Thi Đồng Nai - Điệu C,R - Giờ: 17:48:48 8/6
225Lê Kim Quốc Trung - Khánh Thi Đồng Nai
227Nguyễn Thị Ngọc Ánh - Khánh Thi Đồng Nai
231Đinh Hà Trà My - Khánh Thi Đồng Nai
SK 32: Chung kết Hạng FD Thiếu Nhi 3 Latin Khánh Thi Đồng Nai - Điệu C,R - Giờ: 17:50:24 8/6
223Võ Thủy Tiên - Khánh Thi Đồng Nai
226Lê Như Ý - Khánh Thi Đồng Nai
228Lê Nguyễn Gia Hân - Khánh Thi Đồng Nai
SK 33: Chung kết Hạng FD Thiếu Nhi 4 Latin Khánh Thi Đồng Nai - Điệu C,R - Giờ: 17:52:00 8/6
222Vũ Quỳnh An - Khánh Thi Đồng Nai
224Huỳnh Ngọc Thiên Kim - Khánh Thi Đồng Nai
230Võ Bảo Thy - Khánh Thi Đồng Nai
SK 34: Chung kết Hạng D Thanh Niên Latin Khánh Thi Đồng Nai - Điệu C,R - Giờ: 17:53:36 8/6
233Hoàng Sùng Bảo
Mai Thị Lan Anh
- Khánh Thi Đồng Nai
234Đỗ Đăng Khải
Raksaphakdee Tường Vy
- Khánh Thi Đồng Nai
235Lê Công Hữu
Raksaphakdee Uyên Vy
- Khánh Thi Đồng Nai
SK 35: Chung kết Hạng FD Thiếu Nhi 2 Latin CLB Dancesport Bình Liên - Đà Lạt - Điệu C,R - Giờ: 17:55:12 8/6
28Bùi Nguyễn Thảo Nguyên - CLB Dancesport Bình Liên - Đà Lạt
29Bùi Khánh Linh - CLB Dancesport Bình Liên - Đà Lạt
30Võ Thụy Ngân Giang - CLB Dancesport Bình Liên - Đà Lạt
31Nguyễn Thanh Ngọc Hân - CLB Dancesport Bình Liên - Đà Lạt
SK 36: Chung kết Hạng D Thiếu nhi Latin Dancesport NVHLDTP Cần Thơ - Điệu C,R - Giờ: 17:56:48 8/6
103Nông Ngọc Minh - Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
104Trần Xuân Đào - Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
105Đinh Võ Cẩm Tú - Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
SK 37: Chung kết Hạng D Thiếu nhi Latin Dancesport NVHLDTP Cần Thơ - Điệu C,R - Giờ: 17:58:24 8/6
106Nguyễn Lương Thiên Thanh - Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
107Nguyễn Lâm Anh - Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
108Dương Vy Lam - Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
SK 38: Chung kết Hạng D Thiếu nhi Latin Dancesport NVHLDTP Cần Thơ - Điệu C,R - Giờ: 18:00:00 8/6
109Trương Băng Di - Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
110Võ Đình Như Quỳnh - Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
111Võ Thanh Vy - Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
SK 39: Chung kết Hạng D Thiếu nhi Latin Dancesport NVHLDTP Cần Thơ - Điệu C,R - Giờ: 18:01:36 8/6
110Võ Đình Như Quỳnh - Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
112Phạm Khánh Lam - Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
113Nguyễn Tường Vy - Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
SK 40: Chung kết Hạng D Thiếu nhi Latin Dancesport NVHLDTP Cần Thơ - Điệu C,R - Giờ: 18:03:12 8/6
112Phạm Khánh Lam - Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
115Ngụy Minh Trang - Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
116Huỳnh Ngọc Phương Vy - Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
SK 41: Chung kết Hạng D Thiếu nhi Latin Dancesport NVHLDTP Cần Thơ - Điệu C,R - Giờ: 18:04:48 8/6
117Đoàn Thanh Ngọc - Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
118Châu Đặng Thoại Yến - Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
119Nguyễn Hà My - Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
SK 42: Chung kết Hạng D Thiếu nhi Latin Dancesport NVHLDTP Cần Thơ - Điệu C,R - Giờ: 18:06:24 8/6
103Nông Ngọc Minh - Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
104Trần Xuân Đào - Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
105Đinh Võ Cẩm Tú - Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
SK 43: Chung kết Hạng D1 Thiếu nhi Latin Dancesport NVHLDTP Cần Thơ - Điệu C,R - Giờ: 18:08:00 8/6
113Nguyễn Tường Vy - Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
115Ngụy Minh Trang - Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
116Huỳnh Ngọc Phương Vy - Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
SK 44: Chung kết Hạng D1 Thiếu nhi Latin Dancesport NVHLDTP Cần Thơ - Điệu C,R - Giờ: 18:09:36 8/6
109Trương Băng Di - Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
120Nông Nguyệt Minh - Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
123Mai Trần Phước Thịnh - Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
SK 45: Chung kết Hạng D Thiếu nhi Latin Dancesport NVHLDTP Cần Thơ - Điệu C,R - Giờ: 18:11:12 8/6
111Võ Thanh Vy - Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
112Phạm Khánh Lam - Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
123Mai Trần Phước Thịnh - Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
SK 46: Chung kết Hạng D Thiếu nhi Latin Dancesport NVHLDTP Cần Thơ - Điệu C,R - Giờ: 18:12:48 8/6
112Phạm Khánh Lam - Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
117Đoàn Thanh Ngọc - Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
124Nguyễn Minh Quân - Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
SK 47: Chung kết Hạng D Thiếu nhi Latin Dancesport NVHLDTP Cần Thơ - Điệu C,R - Giờ: 18:14:24 8/6
135Mai Trần Phước Thịnh
Võ Đình Như Quỳnh
- Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
136Lê Cảnh Quang Đông
Đinh Võ Thảo Vy
- Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
137Võ Hoàng Khôi
Bùi Kim Ngọc
- Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
SK 48: Chung kết Hạng D Người lớn Latin Dancesport NVHLDTP Cần Thơ - Điệu C,R - Giờ: 18:16:00 8/6
147Nguyễn Thành Nghi
Hoàng Thị Lan
- Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
157Đỗ Ngọc Trác
Phùng Khánh Phượng
- Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
158Trương Thành Phương
Dương Thị Ánh Hiền
- Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
SK 49: Chung kết Hạng D Thiếu Nhi Latin Dancesport NVHLDTP Cần Thơ - Điệu C,R - Giờ: 18:17:36 8/6
132Lê Cảnh Quang Đông - Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
133Võ Hoàng Khôi - Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
134Trần Đăng Khôi - Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
SK 50: Chung kết Hạng FD Thiếu nhi Latin Thế Long Dancesport - Điệu C,R - Giờ: 18:19:12 8/6
291Phạm Thanh Dung - Thế Long Dancesport
292Đặng Vũ Thuỳ Trang - Thế Long Dancesport
293Lê Quốc Hiếu - Thế Long Dancesport
SK 51: Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi Latin Nhà văn hóa thiếu nhi tp.Cần thơ - Điệu C,R - Giờ: 18:20:48 8/6
267Huỳnh nguyễn băng tâm - Nhà văn hóa thiếu nhi tp.Cần thơ
268Phạm Ngọc Hà - Nhà văn hóa thiếu nhi tp.Cần thơ
269Nguyễn như Quỳnh - Nhà văn hóa thiếu nhi tp.Cần thơ
SK 52: Chung kết Hạng F2 thiếu nhì nhóm 1 Latin Nhà văn hóa thiếu nhi tp.Cần thơ - Điệu C,R - Giờ: 18:22:24 8/6
263Huỳnh hương nhi - Nhà văn hóa thiếu nhi tp.Cần thơ
265Trần thanh trúc - Nhà văn hóa thiếu nhi tp.Cần thơ
270Nguyễn thị ngọc hân - Nhà văn hóa thiếu nhi tp.Cần thơ
SK 53: Chung kết Hạng F2 thiếu nhi nhóm 2 Latin Nhà văn hóa thiếu nhi tp.Cần thơ - Điệu C,R - Giờ: 18:24:00 8/6
258Nguyễn đình khôi - Nhà văn hóa thiếu nhi tp.Cần thơ
261Huỳnh bảo gia huy - Nhà văn hóa thiếu nhi tp.Cần thơ
266võ hoàng phi yến - Nhà văn hóa thiếu nhi tp.Cần thơ
SK 54: Chung kết Hạng F2 Thiếu Nhi Nhóm 3 Latin Nhà văn hóa thiếu nhi tp.Cần thơ - Điệu C,R - Giờ: 18:25:36 8/6
262Trần nguyễn ngọc mai - Nhà văn hóa thiếu nhi tp.Cần thơ
264Hà nguyễn phương vy - Nhà văn hóa thiếu nhi tp.Cần thơ
271Lê Thị Cẩm Ly - Nhà văn hóa thiếu nhi tp.Cần thơ
SK 55: Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi nhóm 4 Latin Nhà Văn Hóa Thiếu Nhi tp .Cần thơ - Điệu C,R - Giờ: 18:27:12 8/6
259Đoàn trần trúc thư - Nhà văn hóa thiếu nhi tp.Cần thơ
260Nguyễn khánh Ngân - Nhà văn hóa thiếu nhi tp.Cần thơ
272Bùi Nguyễn Phương Mai - Nhà văn hóa thiếu nhi tp.Cần thơ
SK 56: Chung kết Hạng FD Thiếu Nhi 5 Latin Dancesport Buôn Ma Thuột - Điệu C,R - Giờ: 18:28:48 8/6
92Dư Trần Phương Oanh - Dancesport Buôn Ma Thuột
93Nguyễn Byă Hà Trang - Dancesport Buôn Ma Thuột
97Nguyễn An Ny - Dancesport Buôn Ma Thuột
SK 57: Chung kết Hạng FD Thiếu Nhi Latin Bách Việt Dancesport - Điệu C,R - Giờ: 18:30:24 8/6
11Đỗ Nguyễn Linh Đan - Bách Việt Dancesport
12Tạ Gia Mẫn - Bách Việt Dancesport
13Lê Thanh Thảo - Bách Việt Dancesport
14Phạm Ngọc Lan Vy - Bách Việt Dancesport
SK 58: Chung kết Hạng F3 Thiếu Nhi 1 Latin Khánh Thi Đồng Nai - Điệu J - Giờ: 18:32:00 8/6
220Huỳnh Nguyễn Như Ý - Khánh Thi Đồng Nai
231Đinh Hà Trà My - Khánh Thi Đồng Nai
232Vũ Ngọc Anh Thư - Khánh Thi Đồng Nai
SK 59: Chung kết Hạng F3 Thiếu Nhi 2 Latin Khánh Thi Đồng Nai - Điệu J - Giờ: 18:32:48 8/6
227Nguyễn Thị Ngọc Ánh - Khánh Thi Đồng Nai
228Lê Nguyễn Gia Hân - Khánh Thi Đồng Nai
230Võ Bảo Thy - Khánh Thi Đồng Nai
SK 60: Chung kết Hạng F3 Thiếu Nhi Latin Nhà Thiếu Nhi Sa Đéc - Đồng Tháp - Điệu J - Giờ: 18:33:36 8/6
252Đỗ Hoàng Ngân Thương - Nhà Thiếu Nhi Sa Đéc - Đồng Tháp
253Đinh Ngọc Minh Thư - Nhà Thiếu Nhi Sa Đéc - Đồng Tháp
254Lâm Nguyễn Việt Uyên - Nhà Thiếu Nhi Sa Đéc - Đồng Tháp
SK 61: Chung kết Hạng F3 Nhi Đồng 2 Latin CLB Cánh Diều Vàng - Điệu J - Giờ: 18:34:24 8/6
17Võ Thuỵ Xuân Đào - CLB Cánh Diều Vàng
19Lý Mỹ Kỳ - CLB Cánh Diều Vàng
20Võ Khánh Ngân - CLB Cánh Diều Vàng
SK 62: Chung kết Hạng F3 Nhi Đồng 4 Latin CLB Cánh Diều Vàng - Điệu J - Giờ: 18:35:12 8/6
18Hồ Ngọc Như Ý - CLB Cánh Diều Vàng
19Lý Mỹ Kỳ - CLB Cánh Diều Vàng
20Võ Khánh Ngân - CLB Cánh Diều Vàng
SK 63: Chung kết Hạng F3 Thiếu Nhi 8 Latin Dancesport Buôn Ma Thuột - Điệu J - Giờ: 18:36:00 8/6
96Lê Quỳnh Hương - Dancesport Buôn Ma Thuột
100Huỳnh Bảo Ngọc Thy - Dancesport Buôn Ma Thuột
101Nguyễn Dương Bảo Ngọc - Dancesport Buôn Ma Thuột
SK 64: Chung kết Hạng F3 Nhi đồng Latin Vô địch Nice Dance - Điệu J - Giờ: 18:36:48 8/6
246Mai Hoàng Bích Trâm - NICE DANCE TP VINH
98Nguyễn ByĂ Vân Trang - Dancesport Buôn Ma Thuột
308Trần Nguyễn Tâm Nguyên - CLB Dream Dance Gia Lai
SK 65: Chung kết Hạng F3 Thiếu Nhi Latin CLB Cánh Diều Vàng - Điệu J - Giờ: 18:37:36 8/6
16Phan Ngọc Vân - CLB Cánh Diều Vàng
18Hồ Ngọc Như Ý - CLB Cánh Diều Vàng
SK 66: Chung kết Hạng FC Thiếu Nhi 1 Latin Khánh Thi Đồng Nai - Điệu C,R,J - Giờ: 18:38:24 8/6
227Nguyễn Thị Ngọc Ánh - Khánh Thi Đồng Nai
228Lê Nguyễn Gia Hân - Khánh Thi Đồng Nai
230Võ Bảo Thy - Khánh Thi Đồng Nai
SK 67: Chung kết Hạng FC Thiếu Nhi 2 Latin Khánh Thi Đồng Nai - Điệu C,R,J - Giờ: 18:40:48 8/6
220Huỳnh Nguyễn Như Ý - Khánh Thi Đồng Nai
224Huỳnh Ngọc Thiên Kim - Khánh Thi Đồng Nai
229Nguyễn Đỗ Uyên Nhi - Khánh Thi Đồng Nai
SK 68: Chung kết Hạng FC Thiếu Nhi 2 Latin CLB Dancesport Bình Liên - Đà Lạt - Điệu C,R,J - Giờ: 18:43:12 8/6
25Nguyễn Thanh Tường Vân - CLB Dancesport Bình Liên - Đà Lạt
26Lê Trần Khánh Ngọc - CLB Dancesport Bình Liên - Đà Lạt
27Lê Nguyễn Nhật Hạ - CLB Dancesport Bình Liên - Đà Lạt
SK 69: Chung kết Hạng FC Thiếu Nhi 2 Latin CLB Dancesport Bình Liên - Đà Lạt - Điệu C,R,J - Giờ: 18:45:36 8/6
28Bùi Nguyễn Thảo Nguyên - CLB Dancesport Bình Liên - Đà Lạt
29Bùi Khánh Linh - CLB Dancesport Bình Liên - Đà Lạt
30Võ Thụy Ngân Giang - CLB Dancesport Bình Liên - Đà Lạt
31Nguyễn Thanh Ngọc Hân - CLB Dancesport Bình Liên - Đà Lạt
SK 70: Chung kết Hạng FC Trung Niên 1 Latin CLB Dancesport Bình Liên - Đà Lạt - Điệu C,R,J - Giờ: 18:48:00 8/6
39Nguyễn Thị Minh Châu - CLB Dancesport Bình Liên - Đà Lạt
41Bùi Thị Hoa Anh - CLB Dancesport Bình Liên - Đà Lạt
42Nguyễn Thị Mai Liên - CLB Dancesport Bình Liên - Đà Lạt
SK 71: Chung kết Hạng FC Thiếu Nhi 2 Latin CLB Dancesport Bình Liên Đà Lạt - Điệu C,R,J - Giờ: 18:50:24 8/6
32Nguyễn Vũ Phương Linh - Ruby - CLB Dancesport Bình Liên - Đà Lạt
33Nguyễn Vũ Huệ Anh - Helen - CLB Dancesport Bình Liên - Đà Lạt
34Khổng Phạm Khánh Ngọc - CLB Dancesport Bình Liên - Đà Lạt
35Nguyễn Thanh Khánh Hân - CLB Dancesport Bình Liên - Đà Lạt
SK 72: Chung kết Hạng D1 Thiếu niên Latin Dancesport NVHLDTP Cần Thơ - Điệu C,S - Giờ: 18:52:48 8/6
108Dương Vy Lam - Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
109Trương Băng Di - Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
120Nông Nguyệt Minh - Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
SK 73: Chung kết Hạng D1 Thiếu nhi Latin Dancesport NVHLDTP Cần Thơ - Điệu C,S - Giờ: 18:54:24 8/6
106Nguyễn Lương Thiên Thanh - Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
107Nguyễn Lâm Anh - Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
108Dương Vy Lam - Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
SK 74: Chung kết Hạng D1 Thiếu nhi Latin Dancesport NVHLDTP Cần Thơ - Điệu C,S - Giờ: 18:56:00 8/6
109Trương Băng Di - Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
121Bùi Kim Ngọc - Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
122Đinh Võ Thảo Vy - Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
SK 75: Chung kết Hạng F5 Thiếu Nhi 1 Latin Khánh Thi Academy - Điệu P - Giờ: 18:57:36 8/6
189Nguyễn Hiền Quân - Khánh Thi Academy
194Nguyễn Cao Tuấn Vinh - Khánh Thi Academy
209Nguyễn Bảo Hân - Khánh Thi Academy
SK 76: Chung kết Hạng F5 Thiếu Nhi 2 Latin Khánh Thi Academy - Điệu P - Giờ: 18:58:24 8/6
187Nguyễn Cao Trà My - Khánh Thi Academy
188Trần Ngọc Minh Khuê - Khánh Thi Academy
SK 77: Chung kết Hạng F2 Thiếu Nhi 1 Latin Khánh Thi Đồng Nai - Điệu R - Giờ: 18:59:12 8/6
220Huỳnh Nguyễn Như Ý - Khánh Thi Đồng Nai
229Nguyễn Đỗ Uyên Nhi - Khánh Thi Đồng Nai
232Vũ Ngọc Anh Thư - Khánh Thi Đồng Nai
SK 78: Chung kết Hạng F2 Thiếu Nhi 2 Latin Khánh Thi Đồng Nai - Điệu R - Giờ: 19:00:00 8/6
227Nguyễn Thị Ngọc Ánh - Khánh Thi Đồng Nai
228Lê Nguyễn Gia Hân - Khánh Thi Đồng Nai
231Đinh Hà Trà My - Khánh Thi Đồng Nai
SK 79: Chung kết Hạng F2 Thiếu Nhi3 Latin Khánh Thi Đồng Nai - Điệu R - Giờ: 19:00:48 8/6
218Đào Trúc Quân - Khánh Thi Đồng Nai
224Huỳnh Ngọc Thiên Kim - Khánh Thi Đồng Nai
230Võ Bảo Thy - Khánh Thi Đồng Nai
SK 80: Chung kết Hạng E2 Thanh Niên Latin Khánh Thi Đồng Nai - Điệu R - Giờ: 19:01:36 8/6
233Hoàng Sùng Bảo
Mai Thị Lan Anh
- Khánh Thi Đồng Nai
234Đỗ Đăng Khải
Raksaphakdee Tường Vy
- Khánh Thi Đồng Nai
235Lê Công Hữu
Raksaphakdee Uyên Vy
- Khánh Thi Đồng Nai
SK 81: Chung kết Hạng F2 Thiếu Nhi 1 Latin Khánh Thi Academy - Điệu R - Giờ: 19:02:24 8/6
189Nguyễn Hiền Quân - Khánh Thi Academy
191Đào Ngọc Khánh An - Khánh Thi Academy
194Nguyễn Cao Tuấn Vinh - Khánh Thi Academy
195Đàm Anh Thư - Khánh Thi Academy
SK 82: Chung kết Hạng F2 Thiếu Nhi 2 Latin Khánh Thi Academy - Điệu R - Giờ: 19:03:12 8/6
187Nguyễn Cao Trà My - Khánh Thi Academy
192Hà Khánh Hằng - Khánh Thi Academy
82Trần Hải My - CLB Sóc Trăng
SK 83: Chung kết Hạng F2 Thiếu Nhi 3 Latin Khánh Thi Academy - Điệu R - Giờ: 19:04:00 8/6
188Trần Ngọc Minh Khuê - Khánh Thi Academy
193Hà Khánh Phượng - Khánh Thi Academy
209Nguyễn Bảo Hân - Khánh Thi Academy
SK 84: Chung kết Hạng F2 Thiếu Nhi 2 Latin CLB Dancesport Bình Liên - Đà Lạt - Điệu R - Giờ: 19:04:48 8/6
32Nguyễn Vũ Phương Linh - Ruby - CLB Dancesport Bình Liên - Đà Lạt
33Nguyễn Vũ Huệ Anh - Helen - CLB Dancesport Bình Liên - Đà Lạt
35Nguyễn Thanh Khánh Hân - CLB Dancesport Bình Liên - Đà Lạt
SK 85: Chung kết Hạng F2 Thiếu Nhi 2 Latin CLB Dancesport Bình Liên - Đà Lạt - Điệu R - Giờ: 19:05:36 8/6
36Đỗ Vũ Thục Nghi - CLB Dancesport Bình Liên - Đà Lạt
37Nguyễn Hạnh Nguyên - CLB Dancesport Bình Liên - Đà Lạt
38Huỳnh Thị Bảo Hân - CLB Dancesport Bình Liên - Đà Lạt
SK 86: Chung kết Hạng F2 Trung Niên 1 Latin CLB Dancesport Bình Liên - Đà Lạt - Điệu R - Giờ: 19:06:24 8/6
40Lê Thị Phúc - CLB Dancesport Bình Liên - Đà Lạt
41Bùi Thị Hoa Anh - CLB Dancesport Bình Liên - Đà Lạt
42Nguyễn Thị Mai Liên - CLB Dancesport Bình Liên - Đà Lạt
SK 87: Chung kết Hạng E2 Người Lớn Latin Dancesport NVHLDTP Cần Thơ - Điệu R - Giờ: 19:07:12 8/6
147Nguyễn Thành Nghi
Hoàng Thị Lan
- Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
157Đỗ Ngọc Trác
Phùng Khánh Phượng
- Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
158Trương Thành Phương
Dương Thị Ánh Hiền
- Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
SK 88: Chung kết Hạng F2 Nhi Đồng Latin Thế Long Dancesport - Điệu R - Giờ: 19:08:00 8/6
284Đặng Ngọc Bảo Trân - Thế Long Dancesport
288Nguyễn Đăng Hải An - Thế Long Dancesport
289Phạm Thanh Hoà - Thế Long Dancesport
SK 89: Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi Latin Nhà văn hóa thiếu nhi tp.Cần thơ - Điệu R - Giờ: 19:08:48 8/6
267Huỳnh nguyễn băng tâm - Nhà văn hóa thiếu nhi tp.Cần thơ
268Phạm Ngọc Hà - Nhà văn hóa thiếu nhi tp.Cần thơ
269Nguyễn như Quỳnh - Nhà văn hóa thiếu nhi tp.Cần thơ
SK 90: Chung kết Hạng F2 thiếu nhi nhóm 1 Latin Nhà văn hóa thiếu nhi tp.Cần thơ - Điệu R - Giờ: 19:09:36 8/6
263Huỳnh hương nhi - Nhà văn hóa thiếu nhi tp.Cần thơ
265Trần thanh trúc - Nhà văn hóa thiếu nhi tp.Cần thơ
270Nguyễn thị ngọc hân - Nhà văn hóa thiếu nhi tp.Cần thơ
SK 91: Chung kết Hạng F2 thiếu nhi nhóm 2 Latin Nhà văn hóa thiếu nhi tp.Cần thơ - Điệu R - Giờ: 19:10:24 8/6
258Nguyễn đình khôi - Nhà văn hóa thiếu nhi tp.Cần thơ
261Huỳnh bảo gia huy - Nhà văn hóa thiếu nhi tp.Cần thơ
266võ hoàng phi yến - Nhà văn hóa thiếu nhi tp.Cần thơ
SK 92: Chung kết Hạng F2 thiếu nhi Nhóm 3 Latin Nhà văn hóa thiếu nhi tp.Cần thơ - Điệu R - Giờ: 19:11:12 8/6
262Trần nguyễn ngọc mai - Nhà văn hóa thiếu nhi tp.Cần thơ
264Hà nguyễn phương vy - Nhà văn hóa thiếu nhi tp.Cần thơ
271Lê Thị Cẩm Ly - Nhà văn hóa thiếu nhi tp.Cần thơ
SK 93: Chung kết Hạng F2 Thiếu Nhi Latin Nhà Thiếu Nhi Sa Đéc - Đồng Tháp - Điệu R - Giờ: 19:12:00 8/6
191Đào Ngọc Khánh An - Khánh Thi Academy
252Đỗ Hoàng Ngân Thương - Nhà Thiếu Nhi Sa Đéc - Đồng Tháp
253Đinh Ngọc Minh Thư - Nhà Thiếu Nhi Sa Đéc - Đồng Tháp
254Lâm Nguyễn Việt Uyên - Nhà Thiếu Nhi Sa Đéc - Đồng Tháp
SK 94: Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi nhóm 4 Latin Nhà Văn Hóa Thiếu Nhi tp .Cần thơ - Điệu R - Giờ: 19:12:48 8/6
259Đoàn trần trúc thư - Nhà văn hóa thiếu nhi tp.Cần thơ
260Nguyễn khánh Ngân - Nhà văn hóa thiếu nhi tp.Cần thơ
272Bùi Nguyễn Phương Mai - Nhà văn hóa thiếu nhi tp.Cần thơ
SK 95: Chung kết Hạng F2 Thiếu Nhi 1 Latin Dancesport Buôn Ma Thuột - Điệu R - Giờ: 19:13:36 8/6
92Dư Trần Phương Oanh - Dancesport Buôn Ma Thuột
93Nguyễn Byă Hà Trang - Dancesport Buôn Ma Thuột
97Nguyễn An Ny - Dancesport Buôn Ma Thuột
SK 96: Chung kết Hạng F2 Thiếu Nhi Latin Bách Việt Dancesport - Điệu R - Giờ: 19:14:24 8/6
11Đỗ Nguyễn Linh Đan - Bách Việt Dancesport
12Tạ Gia Mẫn - Bách Việt Dancesport
13Lê Thanh Thảo - Bách Việt Dancesport
14Phạm Ngọc Lan Vy - Bách Việt Dancesport
SK 97: Chung kết Hạng F4 Thiếu Nhi 1 Latin Khánh Thi Academy - Điệu S - Giờ: 19:15:12 8/6
189Nguyễn Hiền Quân - Khánh Thi Academy
194Nguyễn Cao Tuấn Vinh - Khánh Thi Academy
195Đàm Anh Thư - Khánh Thi Academy
SK 98: Chung kết Hạng F4 Thiếu Nhi 2 Latin Khánh Thi Academy - Điệu S - Giờ: 19:16:00 8/6
187Nguyễn Cao Trà My - Khánh Thi Academy
192Hà Khánh Hằng - Khánh Thi Academy
SK 99: Chung kết Hạng F4 Thiếu Nhi 3 Latin Khánh Thi Academy - Điệu S - Giờ: 19:16:48 8/6
188Trần Ngọc Minh Khuê - Khánh Thi Academy
211Nguyễn Thị Xuân Ngân - Khánh Thi Academy
245Ngô Linh Chi - NICE DANCE TP VINH
SK 100: Chung kết Hạng E4 Thiếu Nhi 1 Latin Khánh Thi Academy - Điệu S - Giờ: 19:17:36 8/6
190Nguyễn Hiền Quân
Nguyễn An Nhiên
- Khánh Thi Academy
196Nguyễn Cao Tuấn Vinh
Đàm Anh Thư
- Khánh Thi Academy
SK 101: Chung kết Hạng F4 Thiếu nhi Latin Thế Long Dancesport - Điệu S - Giờ: 19:18:24 8/6
280Trần Hoàng Ngọc Diệp - Thế Long Dancesport
281Nguyễn Ngọc Cát Tường - Thế Long Dancesport
SK 102: Chung kết Hạng F4 Thiếu Nhi Latin Nhà Thiếu Nhi Sa Đéc - Đồng Tháp - Điệu S - Giờ: 19:19:12 8/6
252Đỗ Hoàng Ngân Thương - Nhà Thiếu Nhi Sa Đéc - Đồng Tháp
253Đinh Ngọc Minh Thư - Nhà Thiếu Nhi Sa Đéc - Đồng Tháp
254Lâm Nguyễn Việt Uyên - Nhà Thiếu Nhi Sa Đéc - Đồng Tháp
SK 103: Chung kết Hạng F4 Nhi Đồng 2 Latin CLB Cánh Diều Vàng - Điệu S - Giờ: 19:20:00 8/6
17Võ Thuỵ Xuân Đào - CLB Cánh Diều Vàng
19Lý Mỹ Kỳ - CLB Cánh Diều Vàng
20Võ Khánh Ngân - CLB Cánh Diều Vàng
SK 104: Chung kết Hạng F4 Nhi Đồng 3 Latin CLB Cánh Diều Vàng - Điệu S - Giờ: 19:20:48 8/6
16Phan Ngọc Vân - CLB Cánh Diều Vàng
18Hồ Ngọc Như Ý - CLB Cánh Diều Vàng
SK 105: Chung kết Hạng F4 Thiếu Nhi 3 Latin Dancesport Buôn Ma Thuột - Điệu S - Giờ: 19:21:36 8/6
98Nguyễn ByĂ Vân Trang - Dancesport Buôn Ma Thuột
99Nguyễn Thị Thanh Hà - Dancesport Buôn Ma Thuột
101Nguyễn Dương Bảo Ngọc - Dancesport Buôn Ma Thuột
SK 106: Chung kết Hạng F4 Thiếu Nhi 7 Latin Dancesport Buôn Ma Thuột - Điệu S - Giờ: 19:22:24 8/6
96Lê Quỳnh Hương - Dancesport Buôn Ma Thuột
101Nguyễn Dương Bảo Ngọc - Dancesport Buôn Ma Thuột
SK 107: Chung kết Hạng C1 Thiếu nhi Latin Dancesport NVHLDTP Cần Thơ - Điệu S,C,R - Giờ: 19:23:12 8/6
125Lâm Bảo Ngọc - Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
126Trần Đăng Khoa - Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
131Nguyễn Uyên Vy - Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
SK 108: Chung kết Hạng C1 Thiếu Nhi Latin Dancesport NVHLDTP Cần Thơ - Điệu S,C,R - Giờ: 19:25:36 8/6
127Đoàn Tố Hạ - Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
129Lê Cảnh Quang Minh - Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
130Hứa Minh Quyến - Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
SK 109: Chung kết Hạng F2,F4 Thanh thiếu niên Latin NaNa Dance Studio - Điệu S,R - Giờ: 19:28:00 8/6
249Ngô Lê Bảo Châu - NaNa Dance Studio
250Ngô Lê Bảo Anh - NaNa Dance Studio
251Bùi Yến Linh - NaNa Dance Studio
SK 110: Chung kết Hạng F3 Nhi Đồng 1 Standard CLB Cánh Diều Vàng - Điệu Q - Giờ: 19:29:36 8/6
16Phan Ngọc Vân - CLB Cánh Diều Vàng
17Võ Thuỵ Xuân Đào - CLB Cánh Diều Vàng
18Hồ Ngọc Như Ý - CLB Cánh Diều Vàng
SK 111: Chung kết Hạng F3 Nhi đồng 3 Standard CLB Cánh Diều Vàng - Điệu Q - Giờ: 19:30:24 8/6
16Phan Ngọc Vân - CLB Cánh Diều Vàng
18Hồ Ngọc Như Ý - CLB Cánh Diều Vàng
SK 112: Chung kết Hạng F3 Nhi Đồng 5 Standard CLB Cánh Diều Vàng - Điệu Q - Giờ: 19:31:12 8/6
16Phan Ngọc Vân - CLB Cánh Diều Vàng
17Võ Thuỵ Xuân Đào - CLB Cánh Diều Vàng
SK 113: Chung kết Hạng F1 Thiếu Nhi 1 Standard Khánh Thi Đồng Nai - Điệu W - Giờ: 19:32:00 8/6
230Võ Bảo Thy - Khánh Thi Đồng Nai
231Đinh Hà Trà My - Khánh Thi Đồng Nai
232Vũ Ngọc Anh Thư - Khánh Thi Đồng Nai
SK 114: Chung kết Hạng F1 Thiếu Nhi 2 Standard Khánh Thi Đồng Nai - Điệu W - Giờ: 19:32:48 8/6
220Huỳnh Nguyễn Như Ý - Khánh Thi Đồng Nai
224Huỳnh Ngọc Thiên Kim - Khánh Thi Đồng Nai
228Lê Nguyễn Gia Hân - Khánh Thi Đồng Nai
SK 115: Chung kết Hạng F1 Thiếu Nhi 2 Standard CLB Dancesport Bình Liên - Đà Lạt - Điệu W - Giờ: 19:33:36 8/6
25Nguyễn Thanh Tường Vân - CLB Dancesport Bình Liên - Đà Lạt
26Lê Trần Khánh Ngọc - CLB Dancesport Bình Liên - Đà Lạt
27Lê Nguyễn Nhật Hạ - CLB Dancesport Bình Liên - Đà Lạt
SK 116: Chung kết Hạng F1 Trung Niên 1 Standard CLB Dancesport Bình Liên - Đà Lạt - Điệu W - Giờ: 19:34:24 8/6
39Nguyễn Thị Minh Châu - CLB Dancesport Bình Liên - Đà Lạt
40Lê Thị Phúc - CLB Dancesport Bình Liên - Đà Lạt
41Bùi Thị Hoa Anh - CLB Dancesport Bình Liên - Đà Lạt
42Nguyễn Thị Mai Liên - CLB Dancesport Bình Liên - Đà Lạt
SK 117: Chung kết Hạng F1 Nhi đồng 1 Standard CLB Cánh Diều Vàng - Điệu W - Giờ: 19:35:12 8/6
16Phan Ngọc Vân - CLB Cánh Diều Vàng
17Võ Thuỵ Xuân Đào - CLB Cánh Diều Vàng
18Hồ Ngọc Như Ý - CLB Cánh Diều Vàng
SK 118: Chung kết Hạng F1 Nhi Đồng 3 Standard CLB Cánh Diều Vàng - Điệu W - Giờ: 19:36:00 8/6
16Phan Ngọc Vân - CLB Cánh Diều Vàng
18Hồ Ngọc Như Ý - CLB Cánh Diều Vàng
SK 119: Chung kết Hạng F2 Thiếu Nhi 6 Latin Dancesport Buôn Ma Thuột - Điệu R - Giờ: 19:36:48 8/6
98Nguyễn ByĂ Vân Trang - Dancesport Buôn Ma Thuột
99Nguyễn Thị Thanh Hà - Dancesport Buôn Ma Thuột
101Nguyễn Dương Bảo Ngọc - Dancesport Buôn Ma Thuột
SK 120: Chung kết Hạng F2 Nhi Đồng 1 Standard CLB Cánh Diều Vàng - Điệu T - Giờ: 19:37:36 8/6
16Phan Ngọc Vân - CLB Cánh Diều Vàng
17Võ Thuỵ Xuân Đào - CLB Cánh Diều Vàng
18Hồ Ngọc Như Ý - CLB Cánh Diều Vàng
SK 121: Chung kết Hạng F2 Nhi đồng 3 Standard CLB Cánh Diều Vàng - Điệu T - Giờ: 19:38:24 8/6
16Phan Ngọc Vân - CLB Cánh Diều Vàng
18Hồ Ngọc Như Ý - CLB Cánh Diều Vàng
SK 122: Chung kết Hạng W,Q Nhi Đồng 4 Standard CLB Cánh Diều Vàng - Điệu W,Q - Giờ: 19:39:12 8/6
18Hồ Ngọc Như Ý - CLB Cánh Diều Vàng
19Lý Mỹ Kỳ - CLB Cánh Diều Vàng
20Võ Khánh Ngân - CLB Cánh Diều Vàng
SK 123: Chung kết Hạng FD Thiếu Nhi 1 Standard Khánh Thi Đồng Nai - Điệu W,T - Giờ: 19:40:48 8/6
230Võ Bảo Thy - Khánh Thi Đồng Nai
231Đinh Hà Trà My - Khánh Thi Đồng Nai
232Vũ Ngọc Anh Thư - Khánh Thi Đồng Nai
SK 124: Chung kết Hạng FD Thiếu Nhi 2 Standard Khánh Thi Đồng Nai - Điệu W,T - Giờ: 19:42:24 8/6
223Võ Thủy Tiên - Khánh Thi Đồng Nai
224Huỳnh Ngọc Thiên Kim - Khánh Thi Đồng Nai
229Nguyễn Đỗ Uyên Nhi - Khánh Thi Đồng Nai
SK 125: Chung kết Hạng D Người lớn Standard Dancesport NVHLDTP Cần Thơ - Điệu W,T - Giờ: 19:44:00 8/6
147Nguyễn Thành Nghi
Hoàng Thị Lan
- Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
148Mai Thanh Sơn
Trương Ngọc Sô
- Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
174Nguyễn Trọng Tín
Lê Ngọc Tuyền
- Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
SK 126: Chung kết Hạng D Người lớn Standard Dancesport NVHLDTP Cần Thơ - Điệu W,T - Giờ: 19:45:36 8/6
149Phạm Đình Bảo
Nguyễn Thị Hồng Ngọc
- Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
150Lưu Chí Vỹ
Phan Cảnh Khánh Hân
- Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
151Nguyễn Hữu Tài
Nguyễn Thị Huỳnh Như
- Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
SK 127: Chung kết Hạng D Người lớn Standard Dancesport NVHLDTP Cần Thơ - Điệu W,T - Giờ: 19:47:12 8/6
148Mai Thanh Sơn
Trương Ngọc Sô
- Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
149Phạm Đình Bảo
Nguyễn Thị Hồng Ngọc
- Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
174Nguyễn Trọng Tín
Lê Ngọc Tuyền
- Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
SK 128: Chung kết Hạng D Người lớn Standard Dancesport NVHLDTP Cần Thơ - Điệu W,T - Giờ: 19:48:48 8/6
147Nguyễn Thành Nghi
Hoàng Thị Lan
- Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
155Ngô Do
Dương Thúy Phượng
- Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
156Nguyễn Văn Tài
Lê Thị Thúy Phượng
- Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
SK 129: Chung kết Hạng D Người lớn Standard Dancesport NVHLDTP Cần Thơ - Điệu W,T - Giờ: 19:50:24 8/6
147Nguyễn Thành Nghi
Hoàng Thị Lan
- Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
151Nguyễn Hữu Tài
Nguyễn Thị Huỳnh Như
- Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
174Nguyễn Trọng Tín
Lê Ngọc Tuyền
- Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
SK 130: Chung kết Hạng FD Nhi Đồng Standard CLB Cánh Diều Vàng - Điệu W,T - Giờ: 19:52:00 8/6
16Phan Ngọc Vân - CLB Cánh Diều Vàng
17Võ Thuỵ Xuân Đào - CLB Cánh Diều Vàng
18Hồ Ngọc Như Ý - CLB Cánh Diều Vàng
SK 131: Chung kết Hạng FD Nhi Đồng 2 Standard CLB Cánh Diều Vàng - Điệu W,T - Giờ: 19:53:36 8/6
17Võ Thuỵ Xuân Đào - CLB Cánh Diều Vàng
19Lý Mỹ Kỳ - CLB Cánh Diều Vàng
20Võ Khánh Ngân - CLB Cánh Diều Vàng
SK 132: Chung kết Hạng E1 Khiêu vũ Nghệ thuật Social - Điệu C - Giờ: 19:55:12 8/6
255Phạm Nhật Trường
Võ Thị Thanh Loan
- Nhà Tập Luyện Thể Thao Phú Thọ
257Hoàng Trọng Cảnh
Dương Bé Ba
- Nhà Tập Luyện Thể Thao Phú Thọ
304Trần Văn Phẩm
Đàm Thị Thuý Hằng
- Vũ Bình Dancesport -Tây Ninh
SK 133: Chung kết Hạng Bebop Thầy Trò KVNT - Điệu Bebop - Giờ: 19:57:12 8/6
303Hồ Vũ Bình
Đàm Thị Thuý Hằng
- Vũ Bình Dancesport -Tây Ninh
306Đinh Quốc Nam
Phạm Kim Ngân
- CLB Quang Minh Dancesport Bình Dương
SK 134: Chung kết Hạng E2 Khiêu vũ Nghệ thuật Social - Điệu R - Giờ: 19:59:12 8/6
65Trần Văn Hòa Anh
Phan Thị Kim Hiệp
- CLB Khiêu Vũ Hòa Anh - Khánh Hòa
255Phạm Nhật Trường
Võ Thị Thanh Loan
- Nhà Tập Luyện Thể Thao Phú Thọ
304Trần Văn Phẩm
Đàm Thị Thuý Hằng
- Vũ Bình Dancesport -Tây Ninh
SK 135: Chung kết Hạng Boston Thầy Trò KVNT - Điệu Boston - Giờ: 20:01:12 8/6
59Lê Ngọc Dũng
Nguyễn Thị Thanh Hằng
- CLB Khiêu Vũ Dũng Lê - Biên Hòa
67Trần Văn Hòa Anh
Lê Thị Thanh Nga
- CLB Khiêu Vũ Hòa Anh - Khánh Hòa
69Trần Văn Hòa Anh
Nguyễn Thị Thu Hồng
- CLB Khiêu Vũ Hòa Anh - Khánh Hòa
SK 136: Chung kết Hạng E3 Khiêu vũ Nghệ thuật Social - Điệu P - Giờ: 20:03:12 8/6
60Lê Ngọc Dũng
Hồ Thị Loan
- CLB Khiêu Vũ Dũng Lê - Biên Hòa
256Phạm Nhật Trường
Văn Trung Thu
- Nhà Tập Luyện Thể Thao Phú Thọ
303Hồ Vũ Bình
Đàm Thị Thuý Hằng
- Vũ Bình Dancesport -Tây Ninh
SK 137: Chung kết Hạng C Thầy Trò KVNT - Điệu C - Giờ: 20:05:12 8/6
257Hoàng Trọng Cảnh
Dương Bé Ba
- Nhà Tập Luyện Thể Thao Phú Thọ
306Đinh Quốc Nam
Phạm Kim Ngân
- CLB Quang Minh Dancesport Bình Dương
SK 138: Chung kết Hạng E4 Khiêu vũ Nghệ thuật Social - Điệu Boston - Giờ: 20:12:12 8/6
69Trần Văn Hòa Anh
Nguyễn Thị Thu Hồng
- CLB Khiêu Vũ Hòa Anh - Khánh Hòa
255Phạm Nhật Trường
Võ Thị Thanh Loan
- Nhà Tập Luyện Thể Thao Phú Thọ
257Hoàng Trọng Cảnh
Dương Bé Ba
- Nhà Tập Luyện Thể Thao Phú Thọ
304Trần Văn Phẩm
Đàm Thị Thuý Hằng
- Vũ Bình Dancesport -Tây Ninh
SK 139: Chung kết Hạng J Thầy Trò KVNT - Điệu J - Giờ: 20:14:12 8/6
65Trần Văn Hòa Anh
Phan Thị Kim Hiệp
- CLB Khiêu Vũ Hòa Anh - Khánh Hòa
SK 140: Chung kết Hạng E5 Khiêu vũ Nghệ thuật Social - Điệu Tango - Giờ: 20:16:12 8/6
60Lê Ngọc Dũng
Hồ Thị Loan
- CLB Khiêu Vũ Dũng Lê - Biên Hòa
65Trần Văn Hòa Anh
Phan Thị Kim Hiệp
- CLB Khiêu Vũ Hòa Anh - Khánh Hòa
256Phạm Nhật Trường
Văn Trung Thu
- Nhà Tập Luyện Thể Thao Phú Thọ
304Trần Văn Phẩm
Đàm Thị Thuý Hằng
- Vũ Bình Dancesport -Tây Ninh
SK 141: Chung kết Hạng E2 Thầy Trò KVNT - Điệu R - Giờ: 20:18:12 8/6
66Đỗ Ngọc Trương
Huỳnh Vũ Lan Duyên
- CLB Khiêu Vũ Hòa Anh - Khánh Hòa
68Trần Văn Hòa Anh
Huỳnh Vũ Lan Duyên
- CLB Khiêu Vũ Hòa Anh - Khánh Hòa
72Trần Văn Hòa Anh
Nguyễn Thị Liễu Trang
- CLB Khiêu Vũ Hòa Anh - Khánh Hòa
306Đinh Quốc Nam
Phạm Kim Ngân
- CLB Quang Minh Dancesport Bình Dương
SK 142: Chung kết Hạng Rumba Người Lớn KVNT CLB Khiêu Vũ Xương Rồng - Long Xuyên - Điệu Rumba - Giờ: 20:25:12 8/6
309Hồ Chí Linh
Phan Kim Thêu
- CLB Khiêu Vũ Xương Rồng- Long Xuyên
310Vương Thâm
Huỳnh Thị Cẩm Nhung
- CLB Khiêu Vũ Xương Rồng- Long Xuyên
311Nguyễn Hữu Sang
Nguyễn Kim Thanh
- CLB Khiêu Vũ Xương Rồng- Long Xuyên
SK 143: Chung kết Hạng E6 Khiêu vũ Nghệ thuật Social - Điệu Bebop - Giờ: 20:26:00 8/6
83Nguyễn Hữu Tài
Nguyễn Ngọc Trinh
- CLB khiêu vũ Hữu Tài Cần Thơ
60Lê Ngọc Dũng
Hồ Thị Loan
- CLB Khiêu Vũ Dũng Lê - Biên Hòa
65Trần Văn Hòa Anh
Phan Thị Kim Hiệp
- CLB Khiêu Vũ Hòa Anh - Khánh Hòa
255Phạm Nhật Trường
Võ Thị Thanh Loan
- Nhà Tập Luyện Thể Thao Phú Thọ
257Hoàng Trọng Cảnh
Dương Bé Ba
- Nhà Tập Luyện Thể Thao Phú Thọ
303Hồ Vũ Bình
Đàm Thị Thuý Hằng
- Vũ Bình Dancesport -Tây Ninh
SK 144: Chung kết Hạng Tango Thầy Trò KVNT - Điệu T - Giờ: 20:28:00 8/6
58Lê Ngọc Dũng
Nguyễn Thị Loan
- CLB Khiêu Vũ Dũng Lê - Biên Hòa
71Đỗ Ngọc Trương
Bùi Thị Phương Lan
- CLB Khiêu Vũ Hòa Anh - Khánh Hòa
306Đinh Quốc Nam
Phạm Kim Ngân
- CLB Quang Minh Dancesport Bình Dương
SK 145: Chung kết Hạng E7 Khiêu vũ Nghệ thuật Social - Điệu VW - Giờ: 20:38:00 8/6
58Lê Ngọc Dũng
Nguyễn Thị Loan
- CLB Khiêu Vũ Dũng Lê - Biên Hòa
255Phạm Nhật Trường
Võ Thị Thanh Loan
- Nhà Tập Luyện Thể Thao Phú Thọ
303Hồ Vũ Bình
Đàm Thị Thuý Hằng
- Vũ Bình Dancesport -Tây Ninh
SK 146: Chung kết Hạng E1 Thầy & Trò Standard - Điệu W - Giờ: 20:40:00 8/6
233Hoàng Sùng Bảo
Mai Thị Lan Anh
- Khánh Thi Đồng Nai
161Nguyễn Đăng Khoa
Trần Thanh Mỹ
- Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
163Nguyễn Nhật Thiên Nam
Phạm Bích Ngân
- Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
165Phạm Thành Lợi
Phạm Bích Ngân
- Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
SK 147: Chung kết Hạng E2 Thầy & Trò Standard - Điệu T - Giờ: 20:50:00 8/6
162Nguyễn Đăng Khoa
Phạm Bích Ngân
- Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
163Nguyễn Nhật Thiên Nam
Phạm Bích Ngân
- Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
SK 148: Chung kết Hạng D Thầy & Trò Standard - Điệu W,T - Giờ: 20:57:00 8/6
243Lê Nguyễn Thanh Hùng
Phạm Phương Thảo
- LUÂN OANH DANCESPORT
SK 149: Chung kết Hạng E2 Thầy & Trò Latin - Điệu R - Giờ: 21:02:00 8/6
233Hoàng Sùng Bảo
Mai Thị Lan Anh
- Khánh Thi Đồng Nai
203Nguyễn Đoàn Phan Hiển
Hà Khánh Phượng
- Khánh Thi Academy
204Lê Minh Hoàng
Vũ Hoàng Yến Nhi
- Khánh Thi Academy
205Ngô Thanh Tuấn
Tạ Dương Thiên Tú
- Khánh Thi Academy
242Huỳnh Minh Lâm
Nguyễn Thị Kim Thoa
- LUÂN OANH DANCESPORT
153Nguyễn Đăng Khoa
Lê Bảo Anh
- Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
160Nguyễn Hoàng Lưỡng
Trần Thị Hồng Phúc
- Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
166Lưu Chí Vỹ
Phạm Bích Ngân
- Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
53Nguyễn Minh Khang
Nguyễn Thị Bích Ngọc Tuyết
- CLB Hùng Tuyết Dancesport Phan Rang
307Lê Ngọc Tuấn
Tôn Thái Mỹ
- CLB MT Dancesport
SK 150: Chung kết Hạng E1 Thầy & Trò Latin - Điệu C - Giờ: 21:17:00 8/6
234Đỗ Đăng Khải
Raksaphakdee Tường Vy
- Khánh Thi Đồng Nai
199Nguyễn Cao Tuấn Vinh
Nguyễn Trọng Nhã Uyên
- Khánh Thi Academy
200Nguyễn Đoàn Phan Hiển
Đàm Anh Thư
- Khánh Thi Academy
201Bùi Đức Thiện
Nguyễn Anh Thư
- Khánh Thi Academy
202Trương Vũ Toàn
Trần Ngọc Minh Khuê
- Khánh Thi Academy
240Huỳnh Minh Lâm
Hoàng Thị Hòa Bình
- LUÂN OANH DANCESPORT
153Nguyễn Đăng Khoa
Lê Bảo Anh
- Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
160Nguyễn Hoàng Lưỡng
Trần Thị Hồng Phúc
- Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
51Lê Việt Hùng
Nguyễn Phạm Hoàng Lam
- CLB Hùng Tuyết Dancesport Phan Rang
52Đinh Nhật Quý
Nguyễn Thị Bích Ngọc Tuyết
- CLB Hùng Tuyết Dancesport Phan Rang
SK 151: Chung kết Hạng E3 Thầy & Trò Latin - Điệu J - Giờ: 21:32:00 8/6
50Lê Việt Hùng
Nguyễn Phương Anh
- CLB Hùng Tuyết Dancesport Phan Rang
SK 152: Chung kết Hạng E4 Thầy Trò Latin - Điệu S - Giờ: 21:37:00 8/6
210Nguyễn Hoàng Minh
Nguyễn Cao Trà My
- Khánh Thi Academy
168Nguyễn Nhật Thiên Nam
Phan Cảnh Khánh Hân
- Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
213Ngô Thanh Tuấn
Nguyễn Anh Thư
- Khánh Thi Academy
315Nguyễn Hiền Quân
Lucie Ngọc
- Khánh Thi Academy
SK 153: Chung kết Hạng E5 Thầy Trò Latin - Điệu P - Giờ: 21:39:00 8/6
208Nguyễn Đoàn Phan Hiển
Đào Ngọc Khánh An
- Khánh Thi Academy
256Phạm Nhật Trường
Văn Trung Thu
- Nhà Tập Luyện Thể Thao Phú Thọ
SK 154: Chung kết Hạng D Thầy & Trò Latin - Điệu C,R - Giờ: 21:41:00 8/6
242Huỳnh Minh Lâm
Nguyễn Thị Kim Thoa
- LUÂN OANH DANCESPORT
SK 155: Chung kết Hạng F1 Nhi đồng 2 Standard - Điệu W - Giờ: 08:00 9/6
228Lê Nguyễn Gia Hân - Khánh Thi Đồng Nai
230Võ Bảo Thy - Khánh Thi Đồng Nai
21Nguyễn Ngọc Thuỳ Trang - CLB Cánh Diều Vàng
SK 156: Bán kết Hạng F1 Thiếu nhi 2 Standard - Điệu W - Giờ: 08:02:00 9/6
218Đào Trúc Quân - Khánh Thi Đồng Nai
220Huỳnh Nguyễn Như Ý - Khánh Thi Đồng Nai
227Nguyễn Thị Ngọc Ánh - Khánh Thi Đồng Nai
232Vũ Ngọc Anh Thư - Khánh Thi Đồng Nai
185Vũ Hoàng Yến Nhi - Khánh Thi Academy
187Nguyễn Cao Trà My - Khánh Thi Academy
26Lê Trần Khánh Ngọc - CLB Dancesport Bình Liên - Đà Lạt
27Lê Nguyễn Nhật Hạ - CLB Dancesport Bình Liên - Đà Lạt
181PHAN LÊ GIA HÂN - ELITE DANCE
100Huỳnh Bảo Ngọc Thy - Dancesport Buôn Ma Thuột
SK 157: Chung kết Hạng E1 Trung niên 4 Latin - Điệu C - Giờ: 08:04:00 9/6
81Diệp Chí Hùng
Quách Ngọc Trang
- CLB Sóc Trăng
160Nguyễn Hoàng Lưỡng
Trần Thị Hồng Phúc
- Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
172Nguyễn Hữu Tài
Trương Ngọc Sô
- Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
302Chenemont Renaud
Phạm Thị Bích Hiên
- Thế Long Dancesport
SK 158: Chung kết Hạng F2 Nhi đồng 2 Standard - Điệu T - Giờ: 08:06:00 9/6
216Raksaphakdee Uyên Vy - Khánh Thi Đồng Nai
228Lê Nguyễn Gia Hân - Khánh Thi Đồng Nai
230Võ Bảo Thy - Khánh Thi Đồng Nai
SK 159: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 2 Standard - Điệu W (Kết quả của sự kiện 156) - Giờ: 08:09:36 9/6
SK 160: Chung kết Hạng E2 Trung niên 4 Latin - Điệu R - Giờ: 08:11:36 9/6
81Diệp Chí Hùng
Quách Ngọc Trang
- CLB Sóc Trăng
160Nguyễn Hoàng Lưỡng
Trần Thị Hồng Phúc
- Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
170Lâm Phi Hùng
Đồng Diễm Thúy
- Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
172Nguyễn Hữu Tài
Trương Ngọc Sô
- Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
SK 161: Chung kết Hạng FD Nhi đồng 2 Standard - Điệu W,T - Giờ: 08:15:12 9/6
230Võ Bảo Thy - Khánh Thi Đồng Nai
16Phan Ngọc Vân - CLB Cánh Diều Vàng
17Võ Thuỵ Xuân Đào - CLB Cánh Diều Vàng
18Hồ Ngọc Như Ý - CLB Cánh Diều Vàng
21Nguyễn Ngọc Thuỳ Trang - CLB Cánh Diều Vàng
SK 162: Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi 2 Standard - Điệu T - Giờ: 08:17:00 9/6
218Đào Trúc Quân - Khánh Thi Đồng Nai
220Huỳnh Nguyễn Như Ý - Khánh Thi Đồng Nai
227Nguyễn Thị Ngọc Ánh - Khánh Thi Đồng Nai
232Vũ Ngọc Anh Thư - Khánh Thi Đồng Nai
185Vũ Hoàng Yến Nhi - Khánh Thi Academy
187Nguyễn Cao Trà My - Khánh Thi Academy
181PHAN LÊ GIA HÂN - ELITE DANCE
SK 163: Chung kết Hạng D Trung niên 5 Latin - Điệu C,R - Giờ: 08:19:00 9/6
155Ngô Do
Dương Thúy Phượng
- Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
157Đỗ Ngọc Trác
Phùng Khánh Phượng
- Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
167Nguyễn Văn Tài
Lê Ngọc Tuyền
- Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
SK 164: Chung kết Hạng F3 Nhi đồng 2 Standard - Điệu Q - Giờ: 08:26:12 9/6
16Phan Ngọc Vân - CLB Cánh Diều Vàng
17Võ Thuỵ Xuân Đào - CLB Cánh Diều Vàng
18Hồ Ngọc Như Ý - CLB Cánh Diều Vàng
SK 165: Chung kết Hạng F3 Thiếu nhi 2 Standard - Điệu Q - Giờ: 08:33:24 9/6
220Huỳnh Nguyễn Như Ý - Khánh Thi Đồng Nai
SK 166: Chung kết Hạng FB Thiếu nhi 2 Standard - Điệu W,T,SF,Q - Giờ: 08:35:24 9/6
215Raksaphakdee Tường Vy - Khánh Thi Đồng Nai
218Đào Trúc Quân - Khánh Thi Đồng Nai
220Huỳnh Nguyễn Như Ý - Khánh Thi Đồng Nai
221Phạm Hà Trang - Khánh Thi Đồng Nai
SK 167: Chung kết Hạng FB Syllabus Nhi Đồng 2 Standard - Điệu W,T,F,Q - Giờ: 08:40:48 9/6
21Nguyễn Ngọc Thuỳ Trang - CLB Cánh Diều Vàng
SK 168: Chung kết Hạng FC Nhi đồng 2 Standard - Điệu W,T,Q - Giờ: 08:42:36 9/6
230Võ Bảo Thy - Khánh Thi Đồng Nai
16Phan Ngọc Vân - CLB Cánh Diều Vàng
17Võ Thuỵ Xuân Đào - CLB Cánh Diều Vàng
18Hồ Ngọc Như Ý - CLB Cánh Diều Vàng
21Nguyễn Ngọc Thuỳ Trang - CLB Cánh Diều Vàng
SK 169: Chung kết Hạng F4 Thiếu nhi 2 Standard - Điệu SF - Giờ: 08:44:24 9/6
215Raksaphakdee Tường Vy - Khánh Thi Đồng Nai
221Phạm Hà Trang - Khánh Thi Đồng Nai
SK 170: Chung kết Hạng E1 Nhi đồng 2 Standard - Điệu W - Giờ: 08:46:24 9/6
190Nguyễn Hiền Quân
Nguyễn An Nhiên
- Khánh Thi Academy
SK 171: Chung kết Hạng FC Thiếu nhi 2 Standard - Điệu W,T,Q - Giờ: 08:51:48 9/6
215Raksaphakdee Tường Vy - Khánh Thi Đồng Nai
218Đào Trúc Quân - Khánh Thi Đồng Nai
220Huỳnh Nguyễn Như Ý - Khánh Thi Đồng Nai
SK 172: Chung kết Hạng D Trung niên 4 Latin - Điệu C,R - Giờ: 08:55:24 9/6
81Diệp Chí Hùng
Quách Ngọc Trang
- CLB Sóc Trăng
160Nguyễn Hoàng Lưỡng
Trần Thị Hồng Phúc
- Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
172Nguyễn Hữu Tài
Trương Ngọc Sô
- Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
SK 173: Chung kết Hạng E1 Thiếu nhi 1 Standard - Điệu W - Giờ: 08:57:12 9/6
235Lê Công Hữu
Raksaphakdee Uyên Vy
- Khánh Thi Đồng Nai
190Nguyễn Hiền Quân
Nguyễn An Nhiên
- Khánh Thi Academy
SK 174: Chung kết Hạng F5 Thiếu nhi 2 Standard - Điệu VW - Giờ: 08:59:12 9/6
218Đào Trúc Quân - Khánh Thi Đồng Nai
220Huỳnh Nguyễn Như Ý - Khánh Thi Đồng Nai
185Vũ Hoàng Yến Nhi - Khánh Thi Academy
SK 175: Chung kết Hạng E2 Thiếu nhi 1 Standard - Điệu T - Giờ: 09:02:48 9/6
235Lê Công Hữu
Raksaphakdee Uyên Vy
- Khánh Thi Đồng Nai
190Nguyễn Hiền Quân
Nguyễn An Nhiên
- Khánh Thi Academy
SK 176: Chung kết Hạng FD Thiếu nhi 2 Standard - Điệu W,T - Giờ: 09:04:48 9/6
220Huỳnh Nguyễn Như Ý - Khánh Thi Đồng Nai
227Nguyễn Thị Ngọc Ánh - Khánh Thi Đồng Nai
232Vũ Ngọc Anh Thư - Khánh Thi Đồng Nai
185Vũ Hoàng Yến Nhi - Khánh Thi Academy
187Nguyễn Cao Trà My - Khánh Thi Academy
181PHAN LÊ GIA HÂN - ELITE DANCE
SK 177: Chung kết Hạng D Syllabus Người lớn Standard - Điệu W,T - Giờ: 09:08:48 9/6
151Nguyễn Hữu Tài
Nguyễn Thị Huỳnh Như
- Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
152Mai Chí Thiện
Nguyễn Minh Tuyền
- Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
153Nguyễn Đăng Khoa
Lê Bảo Anh
- Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
154Phạm Thành Lợi
Nguyễn Lệ Cẩm Hồng
- Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
159Dương Văn Trọng
Trần Thị Hồng Phúc
- Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
74Phạm Trường Giang
Nguyễn Thị Ngọc Liên
- CLB Khiêu vũ Tân Bình
SK 178: Chung kết Hạng FA Thiếu nhi 1 Standard - Điệu W,T,VW,SF,Q - Giờ: 09:12:48 9/6
214Phạm Gia Cát Tường - Khánh Thi Đồng Nai
219Lê Công Hữu - Khánh Thi Đồng Nai
222Vũ Quỳnh An - Khánh Thi Đồng Nai
SK 179: Chung kết Hạng FA Thiếu nhi 2 Standard - Điệu W,T,VW,SF,Q - Giờ: 09:22:48 9/6
215Raksaphakdee Tường Vy - Khánh Thi Đồng Nai
218Đào Trúc Quân - Khánh Thi Đồng Nai
220Huỳnh Nguyễn Như Ý - Khánh Thi Đồng Nai
221Phạm Hà Trang - Khánh Thi Đồng Nai
SK 180: Chung kết Hạng E1 Syllabus Người lớn Standard - Điệu W - Giờ: 09:32:48 9/6
149Phạm Đình Bảo
Nguyễn Thị Hồng Ngọc
- Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
152Mai Chí Thiện
Nguyễn Minh Tuyền
- Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
153Nguyễn Đăng Khoa
Lê Bảo Anh
- Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
154Phạm Thành Lợi
Nguyễn Lệ Cẩm Hồng
- Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
156Nguyễn Văn Tài
Lê Thị Thúy Phượng
- Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
159Dương Văn Trọng
Trần Thị Hồng Phúc
- Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
74Phạm Trường Giang
Nguyễn Thị Ngọc Liên
- CLB Khiêu vũ Tân Bình
SK 181: Bán kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Standard - Điệu W - Giờ: 09:34:48 9/6
222Vũ Quỳnh An - Khánh Thi Đồng Nai
223Võ Thủy Tiên - Khánh Thi Đồng Nai
224Huỳnh Ngọc Thiên Kim - Khánh Thi Đồng Nai
229Nguyễn Đỗ Uyên Nhi - Khánh Thi Đồng Nai
231Đinh Hà Trà My - Khánh Thi Đồng Nai
188Trần Ngọc Minh Khuê - Khánh Thi Academy
181PHAN LÊ GIA HÂN - ELITE DANCE
78Hắc Ngọc Hoàng Đăng - CLB Khiêu vũ Tân Bình
94Nguyễn Diệp Ngân Bình - Dancesport Buôn Ma Thuột
99Nguyễn Thị Thanh Hà - Dancesport Buôn Ma Thuột
SK 182: Chung kết Hạng F1 Thiếu niên 2 Standard - Điệu W - Giờ: 09:36:48 9/6
169Phan Cảnh Khánh Hân - Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
SK 183: Chung kết Hạng D Trung niên 2 Standard - Điệu W,T - Giờ: 09:38:48 9/6
76Hoàng Văn Hiển
Nguyễn Thị Kim Liên
- CLB Khiêu vũ Tân Bình
77Nguyễn Văn Thành
Nguyễn Thị Nga
- CLB Khiêu vũ Tân Bình
173Nguyễn Anh Dũng
Phạm Thị Ngọc Ánh
- Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
SK 184: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Standard - Điệu W (Kết quả của sự kiện 181) - Giờ: 09:42:48 9/6
SK 185: Chung kết Hạng F1 Thiếu niên 1 Standard - Điệu W - Giờ: 09:44:48 9/6
184Nguyễn Anh Thư - Khánh Thi Academy
185Vũ Hoàng Yến Nhi - Khánh Thi Academy
25Nguyễn Thanh Tường Vân - CLB Dancesport Bình Liên - Đà Lạt
SK 186: Chung kết Hạng E1 Trung niên 3 Standard - Điệu W - Giờ: 09:46:48 9/6
76Hoàng Văn Hiển
Nguyễn Thị Kim Liên
- CLB Khiêu vũ Tân Bình
173Nguyễn Anh Dũng
Phạm Thị Ngọc Ánh
- Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
SK 187: Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi 1 Standard - Điệu T - Giờ: 09:48:48 9/6
219Lê Công Hữu - Khánh Thi Đồng Nai
222Vũ Quỳnh An - Khánh Thi Đồng Nai
223Võ Thủy Tiên - Khánh Thi Đồng Nai
224Huỳnh Ngọc Thiên Kim - Khánh Thi Đồng Nai
229Nguyễn Đỗ Uyên Nhi - Khánh Thi Đồng Nai
231Đinh Hà Trà My - Khánh Thi Đồng Nai
188Trần Ngọc Minh Khuê - Khánh Thi Academy
181PHAN LÊ GIA HÂN - ELITE DANCE
78Hắc Ngọc Hoàng Đăng - CLB Khiêu vũ Tân Bình
SK 188: Chung kết Hạng F2 Thiếu niên 2 Standard - Điệu T - Giờ: 09:50:48 9/6
184Nguyễn Anh Thư - Khánh Thi Academy
169Phan Cảnh Khánh Hân - Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
SK 189: Chung kết Hạng E2 Trung niên 3 Standard - Điệu T - Giờ: 09:52:48 9/6
76Hoàng Văn Hiển
Nguyễn Thị Kim Liên
- CLB Khiêu vũ Tân Bình
173Nguyễn Anh Dũng
Phạm Thị Ngọc Ánh
- Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
SK 190: Chung kết Hạng FD Thiếu nhi 1 Standard - Điệu W,T - Giờ: 09:54:48 9/6
223Võ Thủy Tiên - Khánh Thi Đồng Nai
224Huỳnh Ngọc Thiên Kim - Khánh Thi Đồng Nai
226Lê Như Ý - Khánh Thi Đồng Nai
231Đinh Hà Trà My - Khánh Thi Đồng Nai
188Trần Ngọc Minh Khuê - Khánh Thi Academy
181PHAN LÊ GIA HÂN - ELITE DANCE
78Hắc Ngọc Hoàng Đăng - CLB Khiêu vũ Tân Bình
19Lý Mỹ Kỳ - CLB Cánh Diều Vàng
20Võ Khánh Ngân - CLB Cánh Diều Vàng
SK 191: Chung kết Hạng FD Thiếu niên 2 Standard - Điệu W,T - Giờ: 09:58:48 9/6
225Lê Kim Quốc Trung - Khánh Thi Đồng Nai
184Nguyễn Anh Thư - Khánh Thi Academy
169Phan Cảnh Khánh Hân - Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
SK 193: Chung kết Hạng F3 Thiếu nhi 1 Standard - Điệu Q - Giờ: 10:04:48 9/6
214Phạm Gia Cát Tường - Khánh Thi Đồng Nai
219Lê Công Hữu - Khánh Thi Đồng Nai
222Vũ Quỳnh An - Khánh Thi Đồng Nai
224Huỳnh Ngọc Thiên Kim - Khánh Thi Đồng Nai
78Hắc Ngọc Hoàng Đăng - CLB Khiêu vũ Tân Bình
19Lý Mỹ Kỳ - CLB Cánh Diều Vàng
20Võ Khánh Ngân - CLB Cánh Diều Vàng
SK 194: Chung kết Hạng E2 Thiếu niên 2 Standard - Điệu T - Giờ: 10:06:48 9/6
234Đỗ Đăng Khải
Raksaphakdee Tường Vy
- Khánh Thi Đồng Nai
150Lưu Chí Vỹ
Phan Cảnh Khánh Hân
- Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
SK 196: Chung kết Hạng FC Thiếu nhi 1 Standard - Điệu W,T,Q - Giờ: 10:14:48 9/6
214Phạm Gia Cát Tường - Khánh Thi Đồng Nai
219Lê Công Hữu - Khánh Thi Đồng Nai
222Vũ Quỳnh An - Khánh Thi Đồng Nai
223Võ Thủy Tiên - Khánh Thi Đồng Nai
19Lý Mỹ Kỳ - CLB Cánh Diều Vàng
20Võ Khánh Ngân - CLB Cánh Diều Vàng
SK 197: Chung kết Hạng E1 Thiếu niên 2 Standard - Điệu W - Giờ: 10:20:48 9/6
234Đỗ Đăng Khải
Raksaphakdee Tường Vy
- Khánh Thi Đồng Nai
150Lưu Chí Vỹ
Phan Cảnh Khánh Hân
- Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
SK 198: Chung kết Hạng E2 Trung niên 3 Latin - Điệu R - Giờ: 10:22:48 9/6
157Đỗ Ngọc Trác
Phùng Khánh Phượng
- Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
171Lâm Phi Hùng
Phan Thị Bạch
- Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
SK 199: Chung kết Hạng F4 Thiếu nhi 1 Standard - Điệu SF - Giờ: 10:24:48 9/6
214Phạm Gia Cát Tường - Khánh Thi Đồng Nai
21Nguyễn Ngọc Thuỳ Trang - CLB Cánh Diều Vàng
SK 200: Chung kết Hạng S1 Solo Người lớn Standard - Điệu W - Giờ: 10:26:48 9/6
217Tạ Dương Thiên Tú - Khánh Thi Đồng Nai
39Nguyễn Thị Minh Châu - CLB Dancesport Bình Liên - Đà Lạt
40Lê Thị Phúc - CLB Dancesport Bình Liên - Đà Lạt
SK 201: Chung kết Hạng E1 Trung niên 5 Latin - Điệu C - Giờ: 10:28:48 9/6
155Ngô Do
Dương Thúy Phượng
- Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
157Đỗ Ngọc Trác
Phùng Khánh Phượng
- Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
167Nguyễn Văn Tài
Lê Ngọc Tuyền
- Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
SK 202: Chung kết Hạng F5 Thiếu nhi 1 Standard - Điệu VW - Giờ: 10:30:48 9/6
214Phạm Gia Cát Tường - Khánh Thi Đồng Nai
219Lê Công Hữu - Khánh Thi Đồng Nai
78Hắc Ngọc Hoàng Đăng - CLB Khiêu vũ Tân Bình
SK 203: Chung kết Hạng S2 Solo Người lớn Standard - Điệu T - Giờ: 10:32:48 9/6
217Tạ Dương Thiên Tú - Khánh Thi Đồng Nai
185Vũ Hoàng Yến Nhi - Khánh Thi Academy
SK 205: Chung kết Hạng FB Thiếu nhi 1 Standard - Điệu W,T,SF,Q - Giờ: 10:36:48 9/6
214Phạm Gia Cát Tường - Khánh Thi Đồng Nai
219Lê Công Hữu - Khánh Thi Đồng Nai
222Vũ Quỳnh An - Khánh Thi Đồng Nai
SK 206: Chung kết Hạng S3 Solo Người lớn Standard - Điệu Q - Giờ: 10:44:48 9/6
217Tạ Dương Thiên Tú - Khánh Thi Đồng Nai
SK 207: Chung kết Hạng F1 Nhi đồng 1 Latin - Điệu C - Giờ: 10:46:48 9/6
284Đặng Ngọc Bảo Trân - Thế Long Dancesport
289Phạm Thanh Hoà - Thế Long Dancesport
92Dư Trần Phương Oanh - Dancesport Buôn Ma Thuột
93Nguyễn Byă Hà Trang - Dancesport Buôn Ma Thuột
SK 208: Tứ kết Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C - Giờ: 10:48:48 9/6
220Huỳnh Nguyễn Như Ý - Khánh Thi Đồng Nai
224Huỳnh Ngọc Thiên Kim - Khánh Thi Đồng Nai
227Nguyễn Thị Ngọc Ánh - Khánh Thi Đồng Nai
232Vũ Ngọc Anh Thư - Khánh Thi Đồng Nai
185Vũ Hoàng Yến Nhi - Khánh Thi Academy
186Nguyễn Mỹ Thiên Hương - Khánh Thi Academy
187Nguyễn Cao Trà My - Khánh Thi Academy
82Trần Hải My - CLB Sóc Trăng
38Huỳnh Thị Bảo Hân - CLB Dancesport Bình Liên - Đà Lạt
181PHAN LÊ GIA HÂN - ELITE DANCE
73Huỳnh Đào Bảo Trân - CLB Khiêu vũ Tân Bình
290Lưu Đỗ Khánh Hà - Thế Long Dancesport
291Phạm Thanh Dung - Thế Long Dancesport
265Trần thanh trúc - Nhà văn hóa thiếu nhi tp.Cần thơ
183Lê Mai Thư - Khánh Thi Academy
293Lê Quốc Hiếu - Thế Long Dancesport
295Nguyễn Phương Trang - Thế Long Dancesport
177Nguyễn Bảo Ngọc - Dream Dance Gia Lai
178Trương Ngọc Bảo Quyên - Dream Dance Gia Lai
101Nguyễn Dương Bảo Ngọc - Dancesport Buôn Ma Thuột
11Đỗ Nguyễn Linh Đan - Bách Việt Dancesport
12Tạ Gia Mẫn - Bách Việt Dancesport
SK 209: Chung kết Hạng F1 Trung niên 1 Standard - Điệu W - Giờ: 10:50:48 9/6
41Bùi Thị Hoa Anh - CLB Dancesport Bình Liên - Đà Lạt
42Nguyễn Thị Mai Liên - CLB Dancesport Bình Liên - Đà Lạt
275Nguyễn Thị Bích Thuỷ - Thí sinh tự do
SK 210: Chung kết Hạng F2 Nhi đồng 1 Latin - Điệu R - Giờ: 10:52:48 9/6
284Đặng Ngọc Bảo Trân - Thế Long Dancesport
289Phạm Thanh Hoà - Thế Long Dancesport
92Dư Trần Phương Oanh - Dancesport Buôn Ma Thuột
93Nguyễn Byă Hà Trang - Dancesport Buôn Ma Thuột
SK 211: Bán kết Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C (Kết quả của sự kiện 208) - Giờ: 10:54:48 9/6
SK 212: Chung kết Hạng E2 Trung niên 5 Latin - Điệu R - Giờ: 10:56:48 9/6
155Ngô Do
Dương Thúy Phượng
- Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
171Lâm Phi Hùng
Phan Thị Bạch
- Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
302Chenemont Renaud
Phạm Thị Bích Hiên
- Thế Long Dancesport
SK 213: Chung kết Hạng FD Nhi đồng 1 Latin - Điệu C,R - Giờ: 10:58:48 9/6
284Đặng Ngọc Bảo Trân - Thế Long Dancesport
92Dư Trần Phương Oanh - Dancesport Buôn Ma Thuột
SK 214: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C (Kết quả của sự kiện 211) - Giờ: 11:02:48 9/6
SK 215: Chung kết Hạng E2 Syllabus Người lớn Standard - Điệu T - Giờ: 11:04:48 9/6
149Phạm Đình Bảo
Nguyễn Thị Hồng Ngọc
- Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
152Mai Chí Thiện
Nguyễn Minh Tuyền
- Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
153Nguyễn Đăng Khoa
Lê Bảo Anh
- Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
154Phạm Thành Lợi
Nguyễn Lệ Cẩm Hồng
- Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
156Nguyễn Văn Tài
Lê Thị Thúy Phượng
- Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
159Dương Văn Trọng
Trần Thị Hồng Phúc
- Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
74Phạm Trường Giang
Nguyễn Thị Ngọc Liên
- CLB Khiêu vũ Tân Bình
SK 216: Chung kết Hạng F1 Nhi đồng 2 Latin - Điệu C - Giờ: 11:06:48 9/6
228Lê Nguyễn Gia Hân - Khánh Thi Đồng Nai
230Võ Bảo Thy - Khánh Thi Đồng Nai
285Đặng Anh Nhựt - Thế Long Dancesport
286Chenemont Victoria Ngọc Mai - Thế Long Dancesport
179Trần Nguyễn Tâm Nguyên - Dream Dance Gia Lai
246Mai Hoàng Bích Trâm - NICE DANCE TP VINH
21Nguyễn Ngọc Thuỳ Trang - CLB Cánh Diều Vàng
98Nguyễn ByĂ Vân Trang - Dancesport Buôn Ma Thuột
13Lê Thanh Thảo - Bách Việt Dancesport
14Phạm Ngọc Lan Vy - Bách Việt Dancesport
312Nguyễn Phương Anh - CLB Hùng Tuyết Dancesport Phan Rang
SK 217: Tứ kết Hạng F2 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu R - Giờ: 11:08:48 9/6
218Đào Trúc Quân - Khánh Thi Đồng Nai
220Huỳnh Nguyễn Như Ý - Khánh Thi Đồng Nai
224Huỳnh Ngọc Thiên Kim - Khánh Thi Đồng Nai
227Nguyễn Thị Ngọc Ánh - Khánh Thi Đồng Nai
232Vũ Ngọc Anh Thư - Khánh Thi Đồng Nai
185Vũ Hoàng Yến Nhi - Khánh Thi Academy
186Nguyễn Mỹ Thiên Hương - Khánh Thi Academy
187Nguyễn Cao Trà My - Khánh Thi Academy
82Trần Hải My - CLB Sóc Trăng
37Nguyễn Hạnh Nguyên - CLB Dancesport Bình Liên - Đà Lạt
38Huỳnh Thị Bảo Hân - CLB Dancesport Bình Liên - Đà Lạt
141Huỳnh Việt Hương - Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
181PHAN LÊ GIA HÂN - ELITE DANCE
73Huỳnh Đào Bảo Trân - CLB Khiêu vũ Tân Bình
291Phạm Thanh Dung - Thế Long Dancesport
292Đặng Vũ Thuỳ Trang - Thế Long Dancesport
262Trần nguyễn ngọc mai - Nhà văn hóa thiếu nhi tp.Cần thơ
264Hà nguyễn phương vy - Nhà văn hóa thiếu nhi tp.Cần thơ
183Lê Mai Thư - Khánh Thi Academy
293Lê Quốc Hiếu - Thế Long Dancesport
296Nguyễn Ngọc Cát Tường - Thế Long Dancesport
176La Gia Hân - Dream Dance Gia Lai
177Nguyễn Bảo Ngọc - Dream Dance Gia Lai
178Trương Ngọc Bảo Quyên - Dream Dance Gia Lai
11Đỗ Nguyễn Linh Đan - Bách Việt Dancesport
12Tạ Gia Mẫn - Bách Việt Dancesport
SK 218: Chung kết Hạng E4 Trung niên 1 Standard - Điệu SF - Giờ: 11:12:48 9/6
163Nguyễn Nhật Thiên Nam
Phạm Bích Ngân
- Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
77Nguyễn Văn Thành
Nguyễn Thị Nga
- CLB Khiêu vũ Tân Bình
SK 219: Chung kết Hạng F2 Nhi đồng 2 Latin - Điệu R - Giờ: 11:16:48 9/6
228Lê Nguyễn Gia Hân - Khánh Thi Đồng Nai
230Võ Bảo Thy - Khánh Thi Đồng Nai
285Đặng Anh Nhựt - Thế Long Dancesport
287Trần Quỳnh Anh - Thế Long Dancesport
289Phạm Thanh Hoà - Thế Long Dancesport
179Trần Nguyễn Tâm Nguyên - Dream Dance Gia Lai
21Nguyễn Ngọc Thuỳ Trang - CLB Cánh Diều Vàng
13Lê Thanh Thảo - Bách Việt Dancesport
14Phạm Ngọc Lan Vy - Bách Việt Dancesport
SK 220: Bán kết Hạng F2 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu R (Kết quả của sự kiện 217) - Giờ: 11:18:48 9/6
SK 221: Chung kết Hạng E1 Trung niên 1 Standard - Điệu W - Giờ: 11:20:48 9/6
85Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Trần Thị Mỹ Thanh
- Câu lạc bộ Umi Dance
163Nguyễn Nhật Thiên Nam
Phạm Bích Ngân
- Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
75Phạm Ngọc Châu
Chế Thị Tuyết Mai
- CLB Khiêu vũ Tân Bình
SK 222: Chung kết Hạng FC Nhi đồng 2 Latin - Điệu C,R,J - Giờ: 11:22:48 9/6
228Lê Nguyễn Gia Hân - Khánh Thi Đồng Nai
230Võ Bảo Thy - Khánh Thi Đồng Nai
286Chenemont Victoria Ngọc Mai - Thế Long Dancesport
21Nguyễn Ngọc Thuỳ Trang - CLB Cánh Diều Vàng
SK 223: Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu R (Kết quả của sự kiện 220) - Giờ: 11:28:48 9/6
SK 224: Chung kết Hạng SC Solo Người lớn Standard - Điệu W,T,Q - Giờ: 11:30:48 9/6
217Tạ Dương Thiên Tú - Khánh Thi Đồng Nai
SK 225: Chung kết Hạng F3 Nhi đồng 2 Latin - Điệu J - Giờ: 11:36:48 9/6
216Raksaphakdee Uyên Vy - Khánh Thi Đồng Nai
228Lê Nguyễn Gia Hân - Khánh Thi Đồng Nai
230Võ Bảo Thy - Khánh Thi Đồng Nai
288Nguyễn Đăng Hải An - Thế Long Dancesport
246Mai Hoàng Bích Trâm - NICE DANCE TP VINH
21Nguyễn Ngọc Thuỳ Trang - CLB Cánh Diều Vàng
SK 226: Tứ kết Hạng FC Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C,R,J - Giờ: 11:38:48 9/6
218Đào Trúc Quân - Khánh Thi Đồng Nai
220Huỳnh Nguyễn Như Ý - Khánh Thi Đồng Nai
227Nguyễn Thị Ngọc Ánh - Khánh Thi Đồng Nai
185Vũ Hoàng Yến Nhi - Khánh Thi Academy
187Nguyễn Cao Trà My - Khánh Thi Academy
26Lê Trần Khánh Ngọc - CLB Dancesport Bình Liên - Đà Lạt
27Lê Nguyễn Nhật Hạ - CLB Dancesport Bình Liên - Đà Lạt
28Bùi Nguyễn Thảo Nguyên - CLB Dancesport Bình Liên - Đà Lạt
29Bùi Khánh Linh - CLB Dancesport Bình Liên - Đà Lạt
30Võ Thụy Ngân Giang - CLB Dancesport Bình Liên - Đà Lạt
141Huỳnh Việt Hương - Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
181PHAN LÊ GIA HÂN - ELITE DANCE
73Huỳnh Đào Bảo Trân - CLB Khiêu vũ Tân Bình
262Trần nguyễn ngọc mai - Nhà văn hóa thiếu nhi tp.Cần thơ
264Hà nguyễn phương vy - Nhà văn hóa thiếu nhi tp.Cần thơ
296Nguyễn Ngọc Cát Tường - Thế Long Dancesport
175Lê Phương Thảo - Dream Dance Gia Lai
176La Gia Hân - Dream Dance Gia Lai
177Nguyễn Bảo Ngọc - Dream Dance Gia Lai
178Trương Ngọc Bảo Quyên - Dream Dance Gia Lai
101Nguyễn Dương Bảo Ngọc - Dancesport Buôn Ma Thuột
SK 227: Chung kết Hạng E2 Trung niên 1 Standard - Điệu T - Giờ: 11:44:48 9/6
85Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Trần Thị Mỹ Thanh
- Câu lạc bộ Umi Dance
163Nguyễn Nhật Thiên Nam
Phạm Bích Ngân
- Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
75Phạm Ngọc Châu
Chế Thị Tuyết Mai
- CLB Khiêu vũ Tân Bình
SK 228: Chung kết Hạng FD Nhi đồng 2 Latin - Điệu C,R - Giờ: 11:46:48 9/6
228Lê Nguyễn Gia Hân - Khánh Thi Đồng Nai
230Võ Bảo Thy - Khánh Thi Đồng Nai
285Đặng Anh Nhựt - Thế Long Dancesport
287Trần Quỳnh Anh - Thế Long Dancesport
179Trần Nguyễn Tâm Nguyên - Dream Dance Gia Lai
98Nguyễn ByĂ Vân Trang - Dancesport Buôn Ma Thuột
13Lê Thanh Thảo - Bách Việt Dancesport
14Phạm Ngọc Lan Vy - Bách Việt Dancesport
SK 229: Bán kết Hạng FC Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C,R,J (Kết quả của sự kiện 226) - Giờ: 11:50:48 9/6
SK 230: Chung kết Hạng D Trung niên 1 Standard - Điệu W,T - Giờ: 11:56:48 9/6
85Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Trần Thị Mỹ Thanh
- Câu lạc bộ Umi Dance
163Nguyễn Nhật Thiên Nam
Phạm Bích Ngân
- Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
75Phạm Ngọc Châu
Chế Thị Tuyết Mai
- CLB Khiêu vũ Tân Bình
SK 231: Chung kết Hạng F4 Nhi đồng 2 Latin - Điệu S - Giờ: 12:00:48 9/6
230Võ Bảo Thy - Khánh Thi Đồng Nai
287Trần Quỳnh Anh - Thế Long Dancesport
246Mai Hoàng Bích Trâm - NICE DANCE TP VINH
21Nguyễn Ngọc Thuỳ Trang - CLB Cánh Diều Vàng
98Nguyễn ByĂ Vân Trang - Dancesport Buôn Ma Thuột
SK 232: Chung kết Hạng FC Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C,R,J (Kết quả của sự kiện 229) - Giờ: 12:02:48 9/6
SK 233: Chung kết Hạng FA Thiếu nhi 1 Vô địch Syllabus Standard - Điệu W,T,VW,SF,Q - Giờ: 12:08:48 9/6
214Phạm Gia Cát Tường - Khánh Thi Đồng Nai
219Lê Công Hữu - Khánh Thi Đồng Nai
78Hắc Ngọc Hoàng Đăng - CLB Khiêu vũ Tân Bình
21Nguyễn Ngọc Thuỳ Trang - CLB Cánh Diều Vàng
SK 234: Chung kết Hạng A Trung niên 1 Standard - Điệu W,T,VW,SF,Q - Giờ: 12:18:48 9/6
163Nguyễn Nhật Thiên Nam
Phạm Bích Ngân
- Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
77Nguyễn Văn Thành
Nguyễn Thị Nga
- CLB Khiêu vũ Tân Bình
80Nguyễn Phú Vinh
Phan Nguyễn Thục Lam
- CLB Khiêu vũ Tân Bình
91Vũ Mạnh Hùng
Nguyễn Thị Trích Phương
- DHC Dance Đà Nẵng
SK 235: Chung kết Hạng FA Thiếu nhi 2 Vô địch Syllabus Standard - Điệu W,T,VW,SF,Q - Giờ: 12:28:48 9/6
215Raksaphakdee Tường Vy - Khánh Thi Đồng Nai
218Đào Trúc Quân - Khánh Thi Đồng Nai
221Phạm Hà Trang - Khánh Thi Đồng Nai
SK 236: Chung kết Hạng F5 Nhi đồng 2 Latin - Điệu P - Giờ: 12:38:48 9/6
286Chenemont Victoria Ngọc Mai - Thế Long Dancesport
288Nguyễn Đăng Hải An - Thế Long Dancesport
21Nguyễn Ngọc Thuỳ Trang - CLB Cánh Diều Vàng
SK 237: Bán kết Hạng F3 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu J - Giờ: 12:40:48 9/6
218Đào Trúc Quân - Khánh Thi Đồng Nai
220Huỳnh Nguyễn Như Ý - Khánh Thi Đồng Nai
227Nguyễn Thị Ngọc Ánh - Khánh Thi Đồng Nai
185Vũ Hoàng Yến Nhi - Khánh Thi Academy
186Nguyễn Mỹ Thiên Hương - Khánh Thi Academy
187Nguyễn Cao Trà My - Khánh Thi Academy
181PHAN LÊ GIA HÂN - ELITE DANCE
73Huỳnh Đào Bảo Trân - CLB Khiêu vũ Tân Bình
290Lưu Đỗ Khánh Hà - Thế Long Dancesport
178Trương Ngọc Bảo Quyên - Dream Dance Gia Lai
96Lê Quỳnh Hương - Dancesport Buôn Ma Thuột
101Nguyễn Dương Bảo Ngọc - Dancesport Buôn Ma Thuột
SK 238: Chung kết Hạng SD Solo Người lớn Standard - Điệu W,T - Giờ: 12:42:48 9/6
217Tạ Dương Thiên Tú - Khánh Thi Đồng Nai
185Vũ Hoàng Yến Nhi - Khánh Thi Academy
SK 239: Chung kết Hạng F3 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu J (Kết quả của sự kiện 237) - Giờ: 12:46:48 9/6
SK 240: Chung kết Hạng FB Thiếu nhi 1 Vô địch Syllabus Standard - Điệu W,T,SF,Q - Giờ: 12:48:48 9/6
214Phạm Gia Cát Tường - Khánh Thi Đồng Nai
219Lê Công Hữu - Khánh Thi Đồng Nai
222Vũ Quỳnh An - Khánh Thi Đồng Nai
21Nguyễn Ngọc Thuỳ Trang - CLB Cánh Diều Vàng
SK 241: Chung kết Hạng FB Thiếu nhi 2 Vô địch Syllabus Standard - Điệu W,T,SF,Q - Giờ: 12:56:48 9/6
218Đào Trúc Quân - Khánh Thi Đồng Nai
220Huỳnh Nguyễn Như Ý - Khánh Thi Đồng Nai
SK 242: Chung kết Hạng FB Nhi đồng 2 Latin - Điệu S,C,R,J - Giờ: 13:04:48 9/6
228Lê Nguyễn Gia Hân - Khánh Thi Đồng Nai
230Võ Bảo Thy - Khánh Thi Đồng Nai
287Trần Quỳnh Anh - Thế Long Dancesport
288Nguyễn Đăng Hải An - Thế Long Dancesport
SK 243: Chung kết Hạng S1 Solo Người lớn Latin - Điệu C - Giờ: 13:12:48 9/6
217Tạ Dương Thiên Tú - Khánh Thi Đồng Nai
180Bùi Hải Yến - Dream Dance Gia Lai
245Ngô Linh Chi - NICE DANCE TP VINH
SK 244: Chung kết Hạng F2 Thiếu niên 2 Latin - Điệu R - Giờ: 13:14:48 9/6
138Nguyễn Quế Khanh - Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
211Nguyễn Thị Xuân Ngân - Khánh Thi Academy
212Vũ Việt Thi Vân - Khánh Thi Academy
180Bùi Hải Yến - Dream Dance Gia Lai
SK 245: Tứ kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C - Giờ: 13:16:48 9/6
223Võ Thủy Tiên - Khánh Thi Đồng Nai
224Huỳnh Ngọc Thiên Kim - Khánh Thi Đồng Nai
229Nguyễn Đỗ Uyên Nhi - Khánh Thi Đồng Nai
231Đinh Hà Trà My - Khánh Thi Đồng Nai
188Trần Ngọc Minh Khuê - Khánh Thi Academy
191Đào Ngọc Khánh An - Khánh Thi Academy
36Đỗ Vũ Thục Nghi - CLB Dancesport Bình Liên - Đà Lạt
125Lâm Bảo Ngọc - Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
181PHAN LÊ GIA HÂN - ELITE DANCE
287Trần Quỳnh Anh - Thế Long Dancesport
288Nguyễn Đăng Hải An - Thế Long Dancesport
290Lưu Đỗ Khánh Hà - Thế Long Dancesport
291Phạm Thanh Dung - Thế Long Dancesport
179Trần Nguyễn Tâm Nguyên - Dream Dance Gia Lai
246Mai Hoàng Bích Trâm - NICE DANCE TP VINH
49Phan Mỹ Duyên - CLB Hùng Tuyết Dancesport Phan Rang
57Nguyễn Võ Gia Nhi - CLB Hùng Tuyết Dancesport Phan Rang
12Tạ Gia Mẫn - Bách Việt Dancesport
13Lê Thanh Thảo - Bách Việt Dancesport
SK 246: Tứ kết Hạng FD Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C,R - Giờ: 13:18:48 9/6
220Huỳnh Nguyễn Như Ý - Khánh Thi Đồng Nai
224Huỳnh Ngọc Thiên Kim - Khánh Thi Đồng Nai
227Nguyễn Thị Ngọc Ánh - Khánh Thi Đồng Nai
232Vũ Ngọc Anh Thư - Khánh Thi Đồng Nai
185Vũ Hoàng Yến Nhi - Khánh Thi Academy
187Nguyễn Cao Trà My - Khánh Thi Academy
82Trần Hải My - CLB Sóc Trăng
29Bùi Khánh Linh - CLB Dancesport Bình Liên - Đà Lạt
30Võ Thụy Ngân Giang - CLB Dancesport Bình Liên - Đà Lạt
33Nguyễn Vũ Huệ Anh - Helen - CLB Dancesport Bình Liên - Đà Lạt
37Nguyễn Hạnh Nguyên - CLB Dancesport Bình Liên - Đà Lạt
119Nguyễn Hà My - Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
141Huỳnh Việt Hương - Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
181PHAN LÊ GIA HÂN - ELITE DANCE
73Huỳnh Đào Bảo Trân - CLB Khiêu vũ Tân Bình
262Trần nguyễn ngọc mai - Nhà văn hóa thiếu nhi tp.Cần thơ
264Hà nguyễn phương vy - Nhà văn hóa thiếu nhi tp.Cần thơ
183Lê Mai Thư - Khánh Thi Academy
295Nguyễn Phương Trang - Thế Long Dancesport
175Lê Phương Thảo - Dream Dance Gia Lai
176La Gia Hân - Dream Dance Gia Lai
177Nguyễn Bảo Ngọc - Dream Dance Gia Lai
178Trương Ngọc Bảo Quyên - Dream Dance Gia Lai
101Nguyễn Dương Bảo Ngọc - Dancesport Buôn Ma Thuột
11Đỗ Nguyễn Linh Đan - Bách Việt Dancesport
12Tạ Gia Mẫn - Bách Việt Dancesport
SK 247: Chung kết Hạng S2 Solo Người lớn Latin - Điệu R - Giờ: 13:26:48 9/6
217Tạ Dương Thiên Tú - Khánh Thi Đồng Nai
40Lê Thị Phúc - CLB Dancesport Bình Liên - Đà Lạt
180Bùi Hải Yến - Dream Dance Gia Lai
245Ngô Linh Chi - NICE DANCE TP VINH
SK 248: Bán kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C (Kết quả của sự kiện 245) - Giờ: 13:30:48 9/6
SK 249: Bán kết Hạng FD Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C,R (Kết quả của sự kiện 246) - Giờ: 13:32:48 9/6
SK 250: Chung kết Hạng FD Thiếu niên 2 Latin - Điệu C,R - Giờ: 13:36:48 9/6
138Nguyễn Quế Khanh - Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
211Nguyễn Thị Xuân Ngân - Khánh Thi Academy
212Vũ Việt Thi Vân - Khánh Thi Academy
298Vũ Minh Anh - Thế Long Dancesport
180Bùi Hải Yến - Dream Dance Gia Lai
SK 251: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C (Kết quả của sự kiện 248) - Giờ: 13:40:48 9/6
SK 252: Chung kết Hạng FD Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C,R (Kết quả của sự kiện 249) - Giờ: 13:42:48 9/6
SK 253: Chung kết Hạng SD Solo Người lớn Latin - Điệu C,R - Giờ: 13:46:48 9/6
217Tạ Dương Thiên Tú - Khánh Thi Đồng Nai
41Bùi Thị Hoa Anh - CLB Dancesport Bình Liên - Đà Lạt
42Nguyễn Thị Mai Liên - CLB Dancesport Bình Liên - Đà Lạt
180Bùi Hải Yến - Dream Dance Gia Lai
SK 254: Chung kết Hạng F3 Thiếu niên 2 Latin - Điệu J - Giờ: 13:50:48 9/6
138Nguyễn Quế Khanh - Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
211Nguyễn Thị Xuân Ngân - Khánh Thi Academy
212Vũ Việt Thi Vân - Khánh Thi Academy
SK 255: Chung kết Hạng S3 Solo Người lớn Latin - Điệu J - Giờ: 13:52:48 9/6
217Tạ Dương Thiên Tú - Khánh Thi Đồng Nai
89Mạc Nhã Trúc - DANCE PASSION
90Nguyễn Thị Vương Thi - DANCE PASSION
245Ngô Linh Chi - NICE DANCE TP VINH
SK 256: Chung kết Hạng FC Thiếu niên 2 Latin - Điệu C,R,J - Giờ: 13:54:48 9/6
138Nguyễn Quế Khanh - Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
139Nguyễn Anh Thy - Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
211Nguyễn Thị Xuân Ngân - Khánh Thi Academy
212Vũ Việt Thi Vân - Khánh Thi Academy
300Nguyễn Hoàng Ý Nhi - Thế Long Dancesport
SK 257: Chung kết Hạng SC Solo Người lớn Latin - Điệu C,R,J - Giờ: 14:00:48 9/6
217Tạ Dương Thiên Tú - Khánh Thi Đồng Nai
41Bùi Thị Hoa Anh - CLB Dancesport Bình Liên - Đà Lạt
42Nguyễn Thị Mai Liên - CLB Dancesport Bình Liên - Đà Lạt
245Ngô Linh Chi - NICE DANCE TP VINH
SK 258: Bán kết Hạng F2 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu R - Giờ: 14:06:48 9/6
223Võ Thủy Tiên - Khánh Thi Đồng Nai
224Huỳnh Ngọc Thiên Kim - Khánh Thi Đồng Nai
229Nguyễn Đỗ Uyên Nhi - Khánh Thi Đồng Nai
231Đinh Hà Trà My - Khánh Thi Đồng Nai
188Trần Ngọc Minh Khuê - Khánh Thi Academy
125Lâm Bảo Ngọc - Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
181PHAN LÊ GIA HÂN - ELITE DANCE
286Chenemont Victoria Ngọc Mai - Thế Long Dancesport
290Lưu Đỗ Khánh Hà - Thế Long Dancesport
291Phạm Thanh Dung - Thế Long Dancesport
94Nguyễn Diệp Ngân Bình - Dancesport Buôn Ma Thuột
97Nguyễn An Ny - Dancesport Buôn Ma Thuột
99Nguyễn Thị Thanh Hà - Dancesport Buôn Ma Thuột
12Tạ Gia Mẫn - Bách Việt Dancesport
13Lê Thanh Thảo - Bách Việt Dancesport
SK 259: Bán kết Hạng F4 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu S - Giờ: 14:08:48 9/6
218Đào Trúc Quân - Khánh Thi Đồng Nai
221Phạm Hà Trang - Khánh Thi Đồng Nai
227Nguyễn Thị Ngọc Ánh - Khánh Thi Đồng Nai
185Vũ Hoàng Yến Nhi - Khánh Thi Academy
186Nguyễn Mỹ Thiên Hương - Khánh Thi Academy
187Nguyễn Cao Trà My - Khánh Thi Academy
73Huỳnh Đào Bảo Trân - CLB Khiêu vũ Tân Bình
295Nguyễn Phương Trang - Thế Long Dancesport
296Nguyễn Ngọc Cát Tường - Thế Long Dancesport
100Huỳnh Bảo Ngọc Thy - Dancesport Buôn Ma Thuột
101Nguyễn Dương Bảo Ngọc - Dancesport Buôn Ma Thuột
SK 260: Chung kết Hạng S4 Solo Người lớn Latin - Điệu S - Giờ: 14:10:48 9/6
185Vũ Hoàng Yến Nhi - Khánh Thi Academy
90Nguyễn Thị Vương Thi - DANCE PASSION
SK 261: Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu R (Kết quả của sự kiện 258) - Giờ: 14:12:48 9/6
SK 262: Chung kết Hạng F4 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu S (Kết quả của sự kiện 259) - Giờ: 14:14:48 9/6
SK 263: Chung kết Hạng F4 Thiếu niên 2 Latin - Điệu S - Giờ: 14:16:48 9/6
140Trần Thụy Đỗ Quyên - Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
211Nguyễn Thị Xuân Ngân - Khánh Thi Academy
212Vũ Việt Thi Vân - Khánh Thi Academy
298Vũ Minh Anh - Thế Long Dancesport
300Nguyễn Hoàng Ý Nhi - Thế Long Dancesport
SK 264: Chung kết Hạng F5 Thiếu niên 2 Latin - Điệu P - Giờ: 14:18:48 9/6
139Nguyễn Anh Thy - Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
211Nguyễn Thị Xuân Ngân - Khánh Thi Academy
212Vũ Việt Thi Vân - Khánh Thi Academy
298Vũ Minh Anh - Thế Long Dancesport
SK 265: Bán kết Hạng FD Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C,R - Giờ: 14:20:48 9/6
222Vũ Quỳnh An - Khánh Thi Đồng Nai
223Võ Thủy Tiên - Khánh Thi Đồng Nai
224Huỳnh Ngọc Thiên Kim - Khánh Thi Đồng Nai
226Lê Như Ý - Khánh Thi Đồng Nai
229Nguyễn Đỗ Uyên Nhi - Khánh Thi Đồng Nai
231Đinh Hà Trà My - Khánh Thi Đồng Nai
36Đỗ Vũ Thục Nghi - CLB Dancesport Bình Liên - Đà Lạt
181PHAN LÊ GIA HÂN - ELITE DANCE
286Chenemont Victoria Ngọc Mai - Thế Long Dancesport
288Nguyễn Đăng Hải An - Thế Long Dancesport
291Phạm Thanh Dung - Thế Long Dancesport
292Đặng Vũ Thuỳ Trang - Thế Long Dancesport
179Trần Nguyễn Tâm Nguyên - Dream Dance Gia Lai
99Nguyễn Thị Thanh Hà - Dancesport Buôn Ma Thuột
12Tạ Gia Mẫn - Bách Việt Dancesport
13Lê Thanh Thảo - Bách Việt Dancesport
SK 266: Chung kết Hạng F5 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu P - Giờ: 14:24:48 9/6
215Raksaphakdee Tường Vy - Khánh Thi Đồng Nai
185Vũ Hoàng Yến Nhi - Khánh Thi Academy
186Nguyễn Mỹ Thiên Hương - Khánh Thi Academy
187Nguyễn Cao Trà My - Khánh Thi Academy
295Nguyễn Phương Trang - Thế Long Dancesport
296Nguyễn Ngọc Cát Tường - Thế Long Dancesport
100Huỳnh Bảo Ngọc Thy - Dancesport Buôn Ma Thuột
SK 267: Chung kết Hạng FB Thiếu niên 2 Latin - Điệu S,C,R,J - Giờ: 14:26:48 9/6
247Đỗ Xuân Bảo Vy - NaNa Dance Studio
248Hồ Bảo Ngọc - NaNa Dance Studio
140Trần Thụy Đỗ Quyên - Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
299Trần Hoàng Ngọc Diệp - Thế Long Dancesport
SK 268: Chung kết Hạng FD Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C,R (Kết quả của sự kiện 265) - Giờ: 14:34:48 9/6
SK 269: Chung kết Hạng A Thanh niên The Star Standard - Điệu SF(s),W,T,VW,Q(s) - Giờ: 14:30 9/6
80Nguyễn Phú Vinh
Phan Nguyễn Thục Lam
- CLB Khiêu vũ Tân Bình
276Nguyễn Đức Hòa
Nguyễn Thị Hải Yến
- Thăng Long
277Lê Thọ Sơn
Chu Thị Thanh Huyền
- Thăng Long
273Hoàng Tiến Mạnh
Văn Quỳnh Phương
- Smart Dance Center
84Nguyễn Ngọc Hiếu
Hoàng Quỳnh Trang
- Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
91Vũ Mạnh Hùng
Nguyễn Thị Trích Phương
- DHC Dance Đà Nẵng
244Ooi Say Onn
Chong Kar Man
- Malaysia
SK 270: Chung kết Hạng A Thiếu nhi 1 Vô địch Syllabus Latin - Điệu S,C,R,P,J - Giờ: 14:40:00 9/6
236Lê Công Hữu
Phạm Gia Cát Tường
- Khánh Thi Đồng Nai
196Nguyễn Cao Tuấn Vinh
Đàm Anh Thư
- Khánh Thi Academy
146Nguyễn Minh Quân
Quách Thiên Mỹ
- Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
SK 271: Chung kết Hạng FA Thiếu nhi 2 Vô địch Syllabus Latin - Điệu S,C,R,P,J - Giờ: 14:50:00 9/6
215Raksaphakdee Tường Vy - Khánh Thi Đồng Nai
218Đào Trúc Quân - Khánh Thi Đồng Nai
221Phạm Hà Trang - Khánh Thi Đồng Nai
295Nguyễn Phương Trang - Thế Long Dancesport
175Lê Phương Thảo - Dream Dance Gia Lai
176La Gia Hân - Dream Dance Gia Lai
SK 272: Chung kết Hạng E1 Thanh niên The Star Standard - Điệu W - Giờ: 15:00:00 9/6
85Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Trần Thị Mỹ Thanh
- Câu lạc bộ Umi Dance
74Phạm Trường Giang
Nguyễn Thị Ngọc Liên
- CLB Khiêu vũ Tân Bình
79Nguyễn Hoàng Tuấn
Nguyễn Thị Hằng Nga
- CLB Khiêu vũ Tân Bình
243Lê Nguyễn Thanh Hùng
Phạm Phương Thảo
- LUÂN OANH DANCESPORT
273Hoàng Tiến Mạnh
Văn Quỳnh Phương
- Smart Dance Center
SK 273: Chung kết Hạng FB Thiếu nhi 1 Vô địch Syllabus Latin - Điệu S,C,R,J - Giờ: 15:10:00 9/6
214Phạm Gia Cát Tường - Khánh Thi Đồng Nai
219Lê Công Hữu - Khánh Thi Đồng Nai
222Vũ Quỳnh An - Khánh Thi Đồng Nai
21Nguyễn Ngọc Thuỳ Trang - CLB Cánh Diều Vàng
SK 274: Chung kết Hạng FB Thiếu nhi 2 Vô địch Syllabus Latin - Điệu S,C,R,J - Giờ: 15:18:00 9/6
218Đào Trúc Quân - Khánh Thi Đồng Nai
220Huỳnh Nguyễn Như Ý - Khánh Thi Đồng Nai
186Nguyễn Mỹ Thiên Hương - Khánh Thi Academy
175Lê Phương Thảo - Dream Dance Gia Lai
SK 275: Chung kết Hạng E2 Thanh niên The Star Standard - Điệu T - Giờ: 15:26:00 9/6
85Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Trần Thị Mỹ Thanh
- Câu lạc bộ Umi Dance
74Phạm Trường Giang
Nguyễn Thị Ngọc Liên
- CLB Khiêu vũ Tân Bình
79Nguyễn Hoàng Tuấn
Nguyễn Thị Hằng Nga
- CLB Khiêu vũ Tân Bình
243Lê Nguyễn Thanh Hùng
Phạm Phương Thảo
- LUÂN OANH DANCESPORT
273Hoàng Tiến Mạnh
Văn Quỳnh Phương
- Smart Dance Center
SK 276: Chung kết Hạng B Trước Thanh niên Latin - Điệu S,C,R,J - Giờ: 15:36:00 9/6
142Võ Hoàng Phúc
Lý Bảo Trân
- Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
145Nguyễn Thanh Sơn
Triệu Nguyễn Thúy Nhi
- Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
SK 277: Chung kết Hạng B Thiếu nhi 1 Vô địch Syllabus Latin - Điệu S,C,R,J - Giờ: 15:44:00 9/6
236Lê Công Hữu
Phạm Gia Cát Tường
- Khánh Thi Đồng Nai
146Nguyễn Minh Quân
Quách Thiên Mỹ
- Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
SK 278: Chung kết Hạng E3 Thanh niên The Star Standard - Điệu Q - Giờ: 15:52:00 9/6
85Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Trần Thị Mỹ Thanh
- Câu lạc bộ Umi Dance
80Nguyễn Phú Vinh
Phan Nguyễn Thục Lam
- CLB Khiêu vũ Tân Bình
273Hoàng Tiến Mạnh
Văn Quỳnh Phương
- Smart Dance Center
SK 279: Chung kết Hạng E2 Trung niên 1 Latin - Điệu R - Giờ: 15:57:00 9/6
154Phạm Thành Lợi
Nguyễn Lệ Cẩm Hồng
- Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
159Dương Văn Trọng
Trần Thị Hồng Phúc
- Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
170Lâm Phi Hùng
Đồng Diễm Thúy
- Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
SK 280: Chung kết Hạng E4 Thanh niên The Star Standard - Điệu SF - Giờ: 15:59:00 9/6
79Nguyễn Hoàng Tuấn
Nguyễn Thị Hằng Nga
- CLB Khiêu vũ Tân Bình
80Nguyễn Phú Vinh
Phan Nguyễn Thục Lam
- CLB Khiêu vũ Tân Bình
273Hoàng Tiến Mạnh
Văn Quỳnh Phương
- Smart Dance Center
SK 281: Chung kết Hạng C Thanh niên Latin - Điệu C,R,J - Giờ: 16:04:00 9/6
201Bùi Đức Thiện
Nguyễn Anh Thư
- Khánh Thi Academy
206Nguyễn Hoàng Minh
Hà Nhật Vy
- Khánh Thi Academy
241Huỳnh Minh Lâm
Nguyễn Ngọc Băng Trâm
- LUÂN OANH DANCESPORT
142Võ Hoàng Phúc
Lý Bảo Trân
- Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
SK 282: Chung kết Hạng E5 Thanh niên The Star Standard - Điệu VW - Giờ: 16:10:00 9/6
79Nguyễn Hoàng Tuấn
Nguyễn Thị Hằng Nga
- CLB Khiêu vũ Tân Bình
80Nguyễn Phú Vinh
Phan Nguyễn Thục Lam
- CLB Khiêu vũ Tân Bình
273Hoàng Tiến Mạnh
Văn Quỳnh Phương
- Smart Dance Center
SK 283: Chung kết Hạng A Thanh niên The Star Latin - Điệu C(s),S,R,P,J(s) - Giờ: 16:15:00 9/6
197Trương Vũ Toàn
Lâm Nhật Hạ
- Khánh Thi Academy
206Nguyễn Hoàng Minh
Hà Nhật Vy
- Khánh Thi Academy
207Bùi Đức Thiện
Bùi Ngọc Lacroix Lucie
- Khánh Thi Academy
145Nguyễn Thanh Sơn
Triệu Nguyễn Thúy Nhi
- Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
150Lưu Chí Vỹ
Phan Cảnh Khánh Hân
- Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
15Ngọc An
Lê Tố Uyên
- CK TEAM
274Nguyễn Quý Dương
Vũ Thúy Quỳnh
- Smart Dance Center
244Ooi Say Onn
Chong Kar Man
- Malaysia
SK 284: Chung kết Hạng E2 Trung niên 2 Latin - Điệu R - Giờ: 16:25:00 9/6
167Nguyễn Văn Tài
Lê Ngọc Tuyền
- Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
170Lâm Phi Hùng
Đồng Diễm Thúy
- Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
SK 285: Chung kết Hạng E3 Thanh niên The Star Latin - Điệu J - Giờ: 16:27:00 9/6
206Nguyễn Hoàng Minh
Hà Nhật Vy
- Khánh Thi Academy
207Bùi Đức Thiện
Bùi Ngọc Lacroix Lucie
- Khánh Thi Academy
241Huỳnh Minh Lâm
Nguyễn Ngọc Băng Trâm
- LUÂN OANH DANCESPORT
142Võ Hoàng Phúc
Lý Bảo Trân
- Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
144Nguyễn Minh Trung
Lê Thị Ngọc Mai
- Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
150Lưu Chí Vỹ
Phan Cảnh Khánh Hân
- Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
274Nguyễn Quý Dương
Vũ Thúy Quỳnh
- Smart Dance Center
SK 286: Chung kết Hạng E2 Trung niên 5 Standard - Điệu T - Giờ: 16:37:00 9/6
155Ngô Do
Dương Thúy Phượng
- Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
161Nguyễn Đăng Khoa
Trần Thanh Mỹ
- Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
76Hoàng Văn Hiển
Nguyễn Thị Kim Liên
- CLB Khiêu vũ Tân Bình
173Nguyễn Anh Dũng
Phạm Thị Ngọc Ánh
- Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
278Đỗ Trung Anh
Nguyễn Thị Bạch Tuyết
- Thăng Long
SK 287: Bán kết Hạng E2 Thanh niên The Star Latin - Điệu R - Giờ: 16:39:00 9/6
197Trương Vũ Toàn
Lâm Nhật Hạ
- Khánh Thi Academy
205Ngô Thanh Tuấn
Tạ Dương Thiên Tú
- Khánh Thi Academy
206Nguyễn Hoàng Minh
Hà Nhật Vy
- Khánh Thi Academy
241Huỳnh Minh Lâm
Nguyễn Ngọc Băng Trâm
- LUÂN OANH DANCESPORT
142Võ Hoàng Phúc
Lý Bảo Trân
- Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
145Nguyễn Thanh Sơn
Triệu Nguyễn Thúy Nhi
- Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
150Lưu Chí Vỹ
Phan Cảnh Khánh Hân
- Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
153Nguyễn Đăng Khoa
Lê Bảo Anh
- Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
182TRẦN QUỐC TÚ
VÕ THÁI AN
- ELITE DANCE
86Phạm Đình Phong
Nguyễn Thị Vương Thi
- DANCE PASSION
274Nguyễn Quý Dương
Vũ Thúy Quỳnh
- Smart Dance Center
SK 288: Chung kết Hạng D Trung niên 5 Standard - Điệu W,T - Giờ: 16:41:00 9/6
155Ngô Do
Dương Thúy Phượng
- Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
161Nguyễn Đăng Khoa
Trần Thanh Mỹ
- Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
76Hoàng Văn Hiển
Nguyễn Thị Kim Liên
- CLB Khiêu vũ Tân Bình
173Nguyễn Anh Dũng
Phạm Thị Ngọc Ánh
- Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
278Đỗ Trung Anh
Nguyễn Thị Bạch Tuyết
- Thăng Long
SK 289: Chung kết Hạng E4 Thanh niên The Star Latin - Điệu S - Giờ: 16:45:00 9/6
197Trương Vũ Toàn
Lâm Nhật Hạ
- Khánh Thi Academy
206Nguyễn Hoàng Minh
Hà Nhật Vy
- Khánh Thi Academy
207Bùi Đức Thiện
Bùi Ngọc Lacroix Lucie
- Khánh Thi Academy
142Võ Hoàng Phúc
Lý Bảo Trân
- Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
SK 290: Chung kết Hạng E2 Thanh niên The Star Latin - Điệu R (Kết quả của sự kiện 287) - Giờ: 16:55:00 9/6
SK 291: Chung kết Hạng E1 Trung niên 5 Standard - Điệu W - Giờ: 17:05:00 9/6
155Ngô Do
Dương Thúy Phượng
- Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
161Nguyễn Đăng Khoa
Trần Thanh Mỹ
- Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
76Hoàng Văn Hiển
Nguyễn Thị Kim Liên
- CLB Khiêu vũ Tân Bình
173Nguyễn Anh Dũng
Phạm Thị Ngọc Ánh
- Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
278Đỗ Trung Anh
Nguyễn Thị Bạch Tuyết
- Thăng Long
SK 292: Chung kết Hạng D Trung niên 1 Latin - Điệu C,R - Giờ: 17:07:00 9/6
81Diệp Chí Hùng
Quách Ngọc Trang
- CLB Sóc Trăng
154Phạm Thành Lợi
Nguyễn Lệ Cẩm Hồng
- Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
156Nguyễn Văn Tài
Lê Thị Thúy Phượng
- Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
159Dương Văn Trọng
Trần Thị Hồng Phúc
- Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
SK 293: Chung kết Hạng E3 Trung niên 4 Standard - Điệu Q - Giờ: 17:11:00 9/6
77Nguyễn Văn Thành
Nguyễn Thị Nga
- CLB Khiêu vũ Tân Bình
278Đỗ Trung Anh
Nguyễn Thị Bạch Tuyết
- Thăng Long
SK 294: Chung kết Hạng B Thanh niên Latin - Điệu S,C,R,J - Giờ: 17:13:00 9/6
206Nguyễn Hoàng Minh
Hà Nhật Vy
- Khánh Thi Academy
207Bùi Đức Thiện
Bùi Ngọc Lacroix Lucie
- Khánh Thi Academy
144Nguyễn Minh Trung
Lê Thị Ngọc Mai
- Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
274Nguyễn Quý Dương
Vũ Thúy Quỳnh
- Smart Dance Center
SK 295: Bán kết Hạng E1 Thanh niên The Star Latin - Điệu C - Giờ: 17:21:00 9/6
197Trương Vũ Toàn
Lâm Nhật Hạ
- Khánh Thi Academy
206Nguyễn Hoàng Minh
Hà Nhật Vy
- Khánh Thi Academy
207Bùi Đức Thiện
Bùi Ngọc Lacroix Lucie
- Khánh Thi Academy
241Huỳnh Minh Lâm
Nguyễn Ngọc Băng Trâm
- LUÂN OANH DANCESPORT
144Nguyễn Minh Trung
Lê Thị Ngọc Mai
- Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
145Nguyễn Thanh Sơn
Triệu Nguyễn Thúy Nhi
- Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
150Lưu Chí Vỹ
Phan Cảnh Khánh Hân
- Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
182TRẦN QUỐC TÚ
VÕ THÁI AN
- ELITE DANCE
86Phạm Đình Phong
Nguyễn Thị Vương Thi
- DANCE PASSION
274Nguyễn Quý Dương
Vũ Thúy Quỳnh
- Smart Dance Center
SK 296: Chung kết Hạng C Thanh niên Standard - Điệu W,T,Q - Giờ: 17:23:00 9/6
91Vũ Mạnh Hùng
Nguyễn Thị Trích Phương
- DHC Dance Đà Nẵng
278Đỗ Trung Anh
Nguyễn Thị Bạch Tuyết
- Thăng Long
SK 297: Chung kết Hạng E5 Thanh niên The Star Latin - Điệu P - Giờ: 17:29:00 9/6
197Trương Vũ Toàn
Lâm Nhật Hạ
- Khánh Thi Academy
206Nguyễn Hoàng Minh
Hà Nhật Vy
- Khánh Thi Academy
207Bùi Đức Thiện
Bùi Ngọc Lacroix Lucie
- Khánh Thi Academy
143Lê Huỳnh Quốc Thắng
Lý Bảo Châu
- Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
150Lưu Chí Vỹ
Phan Cảnh Khánh Hân
- Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
SK 298: Bán kết Hạng FA Thiếu nhi 2 Latin - Điệu S,C,R,P,J - Giờ: 17:39:00 9/6
215Raksaphakdee Tường Vy - Khánh Thi Đồng Nai
218Đào Trúc Quân - Khánh Thi Đồng Nai
220Huỳnh Nguyễn Như Ý - Khánh Thi Đồng Nai
221Phạm Hà Trang - Khánh Thi Đồng Nai
185Vũ Hoàng Yến Nhi - Khánh Thi Academy
187Nguyễn Cao Trà My - Khánh Thi Academy
26Lê Trần Khánh Ngọc - CLB Dancesport Bình Liên - Đà Lạt
27Lê Nguyễn Nhật Hạ - CLB Dancesport Bình Liên - Đà Lạt
30Võ Thụy Ngân Giang - CLB Dancesport Bình Liên - Đà Lạt
175Lê Phương Thảo - Dream Dance Gia Lai
176La Gia Hân - Dream Dance Gia Lai
SK 299: Chung kết Hạng A Trước Thanh niên Latin - Điệu S,C,R,P,J - Giờ: 17:49:00 9/6
143Lê Huỳnh Quốc Thắng
Lý Bảo Châu
- Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
145Nguyễn Thanh Sơn
Triệu Nguyễn Thúy Nhi
- Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
274Nguyễn Quý Dương
Vũ Thúy Quỳnh
- Smart Dance Center
SK 300: Chung kết Hạng FA Thiếu nhi 1 Latin - Điệu S,C,R,P,J - Giờ: 17:59:00 9/6
214Phạm Gia Cát Tường - Khánh Thi Đồng Nai
219Lê Công Hữu - Khánh Thi Đồng Nai
222Vũ Quỳnh An - Khánh Thi Đồng Nai
231Đinh Hà Trà My - Khánh Thi Đồng Nai
188Trần Ngọc Minh Khuê - Khánh Thi Academy
286Chenemont Victoria Ngọc Mai - Thế Long Dancesport
287Trần Quỳnh Anh - Thế Long Dancesport
94Nguyễn Diệp Ngân Bình - Dancesport Buôn Ma Thuột
SK 301: Chung kết Hạng E1 Thanh niên The Star Latin - Điệu C (Kết quả của sự kiện 295) - Giờ: 18:09:00 9/6
SK 302: Chung kết Hạng FA Thiếu nhi 2 Latin - Điệu S,C,R,P,J (Kết quả của sự kiện 298) - Giờ: 18:19:00 9/6
SK 303: Chung kết Hạng FA Thiếu nhi 1 Vô địch Syllabus Latin - Điệu S,C,R,P,J - Giờ: 18:29:00 9/6
214Phạm Gia Cát Tường - Khánh Thi Đồng Nai
219Lê Công Hữu - Khánh Thi Đồng Nai
292Đặng Vũ Thuỳ Trang - Thế Long Dancesport
21Nguyễn Ngọc Thuỳ Trang - CLB Cánh Diều Vàng
SK 304: Chung kết Hạng DD Đồng diễn Trẻ em Formation - Điệu DD - Giờ: 18:39:00 9/6
54Đồng Diễn Trẻ Em - CLB Hùng Tuyết Dancesport Phan Rang
314Đồng Diễn Thiếu Niên - Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
SK 305: Chung kết Hạng FB Nhi đồng 1 Latin - Điệu S,C,R,J - Giờ: 18:48:00 9/6
289Phạm Thanh Hoà - Thế Long Dancesport
SK 306: Bán kết Hạng FB Thiếu nhi 2 Latin - Điệu S,C,R,J - Giờ: 18:49:48 9/6
215Raksaphakdee Tường Vy - Khánh Thi Đồng Nai
218Đào Trúc Quân - Khánh Thi Đồng Nai
220Huỳnh Nguyễn Như Ý - Khánh Thi Đồng Nai
221Phạm Hà Trang - Khánh Thi Đồng Nai
227Nguyễn Thị Ngọc Ánh - Khánh Thi Đồng Nai
185Vũ Hoàng Yến Nhi - Khánh Thi Academy
187Nguyễn Cao Trà My - Khánh Thi Academy
28Bùi Nguyễn Thảo Nguyên - CLB Dancesport Bình Liên - Đà Lạt
119Nguyễn Hà My - Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
141Huỳnh Việt Hương - Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
73Huỳnh Đào Bảo Trân - CLB Khiêu vũ Tân Bình
295Nguyễn Phương Trang - Thế Long Dancesport
177Nguyễn Bảo Ngọc - Dream Dance Gia Lai
100Huỳnh Bảo Ngọc Thy - Dancesport Buôn Ma Thuột
SK 307: Chung kết Hạng E1 Đôi nữ Latin - Điệu C - Giờ: 18:57:48 9/6
88Nguyễn Thị Vương Thi
Mạc Nhã Trúc
- DANCE PASSION
102Nguyễn Dương Bảo Ngọc
Huỳnh Ngọc Bảo Thy
- Dancesport Buôn Ma Thuột
SK 308: Chung kết Hạng F3 Thiếu niên 1 Latin - Điệu J - Giờ: 19:05:00 9/6
184Nguyễn Anh Thư - Khánh Thi Academy
198Nguyễn Đỗ Kim Ngọc - Khánh Thi Academy
138Nguyễn Quế Khanh - Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
298Vũ Minh Anh - Thế Long Dancesport
300Nguyễn Hoàng Ý Nhi - Thế Long Dancesport
SK 309: Chung kết Hạng FB Thiếu nhi 2 Latin - Điệu S,C,R,J (Kết quả của sự kiện 306) - Giờ: 19:07:00 9/6
SK 310: Bán kết Hạng F3 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu J - Giờ: 19:08:48 9/6
219Lê Công Hữu - Khánh Thi Đồng Nai
222Vũ Quỳnh An - Khánh Thi Đồng Nai
223Võ Thủy Tiên - Khánh Thi Đồng Nai
231Đinh Hà Trà My - Khánh Thi Đồng Nai
188Trần Ngọc Minh Khuê - Khánh Thi Academy
181PHAN LÊ GIA HÂN - ELITE DANCE
292Đặng Vũ Thuỳ Trang - Thế Long Dancesport
246Mai Hoàng Bích Trâm - NICE DANCE TP VINH
49Phan Mỹ Duyên - CLB Hùng Tuyết Dancesport Phan Rang
19Lý Mỹ Kỳ - CLB Cánh Diều Vàng
20Võ Khánh Ngân - CLB Cánh Diều Vàng
96Lê Quỳnh Hương - Dancesport Buôn Ma Thuột
97Nguyễn An Ny - Dancesport Buôn Ma Thuột
SK 311: Chung kết Hạng F3 Nhi đồng 1 Latin - Điệu J - Giờ: 19:16:00 9/6
289Phạm Thanh Hoà - Thế Long Dancesport
SK 312: Bán kết Hạng F1 Thiếu niên 1 Latin - Điệu C - Giờ: 19:18:00 9/6
215Raksaphakdee Tường Vy - Khánh Thi Đồng Nai
184Nguyễn Anh Thư - Khánh Thi Academy
186Nguyễn Mỹ Thiên Hương - Khánh Thi Academy
198Nguyễn Đỗ Kim Ngọc - Khánh Thi Academy
138Nguyễn Quế Khanh - Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
295Nguyễn Phương Trang - Thế Long Dancesport
299Trần Hoàng Ngọc Diệp - Thế Long Dancesport
245Ngô Linh Chi - NICE DANCE TP VINH
48Nguyễn Thuỳ Linh - CLB Hùng Tuyết Dancesport Phan Rang
11Đỗ Nguyễn Linh Đan - Bách Việt Dancesport
SK 313: Chung kết Hạng F3 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu J (Kết quả của sự kiện 310) - Giờ: 19:20:00 9/6
SK 314: Chung kết Hạng E1 Thiếu niên 2 Latin - Điệu C - Giờ: 19:22:00 9/6
234Đỗ Đăng Khải
Raksaphakdee Tường Vy
- Khánh Thi Đồng Nai
143Lê Huỳnh Quốc Thắng
Lý Bảo Châu
- Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
144Nguyễn Minh Trung
Lê Thị Ngọc Mai
- Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
SK 315: Chung kết Hạng F1 Thiếu niên 1 Latin - Điệu C (Kết quả của sự kiện 312) - Giờ: 19:24:00 9/6
SK 316: Bán kết Hạng F4 Thiếu niên 1 Latin - Điệu S - Giờ: 19:26:00 9/6
184Nguyễn Anh Thư - Khánh Thi Academy
186Nguyễn Mỹ Thiên Hương - Khánh Thi Academy
192Hà Khánh Hằng - Khánh Thi Academy
193Hà Khánh Phượng - Khánh Thi Academy
198Nguyễn Đỗ Kim Ngọc - Khánh Thi Academy
32Nguyễn Vũ Phương Linh - Ruby - CLB Dancesport Bình Liên - Đà Lạt
127Đoàn Tố Hạ - Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
138Nguyễn Quế Khanh - Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
298Vũ Minh Anh - Thế Long Dancesport
299Trần Hoàng Ngọc Diệp - Thế Long Dancesport
SK 317: Chung kết Hạng E2 Thiếu niên 2 Latin - Điệu R - Giờ: 19:28:00 9/6
234Đỗ Đăng Khải
Raksaphakdee Tường Vy
- Khánh Thi Đồng Nai
142Võ Hoàng Phúc
Lý Bảo Trân
- Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
SK 318: Bán kết Hạng FC Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C,R,J - Giờ: 19:30:00 9/6
214Phạm Gia Cát Tường - Khánh Thi Đồng Nai
222Vũ Quỳnh An - Khánh Thi Đồng Nai
223Võ Thủy Tiên - Khánh Thi Đồng Nai
226Lê Như Ý - Khánh Thi Đồng Nai
229Nguyễn Đỗ Uyên Nhi - Khánh Thi Đồng Nai
231Đinh Hà Trà My - Khánh Thi Đồng Nai
188Trần Ngọc Minh Khuê - Khánh Thi Academy
31Nguyễn Thanh Ngọc Hân - CLB Dancesport Bình Liên - Đà Lạt
34Khổng Phạm Khánh Ngọc - CLB Dancesport Bình Liên - Đà Lạt
35Nguyễn Thanh Khánh Hân - CLB Dancesport Bình Liên - Đà Lạt
181PHAN LÊ GIA HÂN - ELITE DANCE
290Lưu Đỗ Khánh Hà - Thế Long Dancesport
96Lê Quỳnh Hương - Dancesport Buôn Ma Thuột
SK 319: Chung kết Hạng F4 Thiếu niên 1 Latin - Điệu S (Kết quả của sự kiện 316) - Giờ: 19:35:24 9/6
SK 320: Chung kết Hạng FC Thiếu niên 1 Latin - Điệu C,R,J - Giờ: 19:37:12 9/6
225Lê Kim Quốc Trung - Khánh Thi Đồng Nai
184Nguyễn Anh Thư - Khánh Thi Academy
198Nguyễn Đỗ Kim Ngọc - Khánh Thi Academy
25Nguyễn Thanh Tường Vân - CLB Dancesport Bình Liên - Đà Lạt
140Trần Thụy Đỗ Quyên - Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
299Trần Hoàng Ngọc Diệp - Thế Long Dancesport
SK 321: Chung kết Hạng FC Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C,R,J (Kết quả của sự kiện 318) - Giờ: 19:42:36 9/6
SK 322: Chung kết Hạng F1 Thiếu niên 2 Latin - Điệu C - Giờ: 19:48:36 9/6
140Trần Thụy Đỗ Quyên - Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
211Nguyễn Thị Xuân Ngân - Khánh Thi Academy
212Vũ Việt Thi Vân - Khánh Thi Academy
180Bùi Hải Yến - Dream Dance Gia Lai
SK 323: Chung kết Hạng D Thiếu niên 2 Latin - Điệu C,R - Giờ: 19:50:24 9/6
234Đỗ Đăng Khải
Raksaphakdee Tường Vy
- Khánh Thi Đồng Nai
143Lê Huỳnh Quốc Thắng
Lý Bảo Châu
- Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
150Lưu Chí Vỹ
Phan Cảnh Khánh Hân
- Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
SK 324: Bán kết Hạng F4 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu S - Giờ: 19:54:00 9/6
219Lê Công Hữu - Khánh Thi Đồng Nai
222Vũ Quỳnh An - Khánh Thi Đồng Nai
231Đinh Hà Trà My - Khánh Thi Đồng Nai
188Trần Ngọc Minh Khuê - Khánh Thi Academy
287Trần Quỳnh Anh - Thế Long Dancesport
288Nguyễn Đăng Hải An - Thế Long Dancesport
290Lưu Đỗ Khánh Hà - Thế Long Dancesport
291Phạm Thanh Dung - Thế Long Dancesport
292Đặng Vũ Thuỳ Trang - Thế Long Dancesport
246Mai Hoàng Bích Trâm - NICE DANCE TP VINH
19Lý Mỹ Kỳ - CLB Cánh Diều Vàng
20Võ Khánh Ngân - CLB Cánh Diều Vàng
96Lê Quỳnh Hương - Dancesport Buôn Ma Thuột
97Nguyễn An Ny - Dancesport Buôn Ma Thuột
99Nguyễn Thị Thanh Hà - Dancesport Buôn Ma Thuột
SK 325: Chung kết Hạng F2 Thiếu niên 1 Latin - Điệu R - Giờ: 19:56:00 9/6
215Raksaphakdee Tường Vy - Khánh Thi Đồng Nai
184Nguyễn Anh Thư - Khánh Thi Academy
193Hà Khánh Phượng - Khánh Thi Academy
198Nguyễn Đỗ Kim Ngọc - Khánh Thi Academy
127Đoàn Tố Hạ - Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
299Trần Hoàng Ngọc Diệp - Thế Long Dancesport
245Ngô Linh Chi - NICE DANCE TP VINH
11Đỗ Nguyễn Linh Đan - Bách Việt Dancesport
SK 326: Chung kết Hạng E4 Thiếu niên 2 Latin - Điệu S - Giờ: 19:57:48 9/6
143Lê Huỳnh Quốc Thắng
Lý Bảo Châu
- Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
144Nguyễn Minh Trung
Lê Thị Ngọc Mai
- Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
SK 327: Chung kết Hạng F4 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu S (Kết quả của sự kiện 324) - Giờ: 19:59:48 9/6
SK 328: Chung kết Hạng F4 Nhi đồng 1 Latin - Điệu S - Giờ: 20:01:48 9/6
289Phạm Thanh Hoà - Thế Long Dancesport
SK 329: Chung kết Hạng E5 Thiếu niên 2 Latin - Điệu P - Giờ: 20:03:48 9/6
143Lê Huỳnh Quốc Thắng
Lý Bảo Châu
- Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
150Lưu Chí Vỹ
Phan Cảnh Khánh Hân
- Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
SK 330: Chung kết Hạng F5 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu P - Giờ: 20:05:48 9/6
219Lê Công Hữu - Khánh Thi Đồng Nai
231Đinh Hà Trà My - Khánh Thi Đồng Nai
188Trần Ngọc Minh Khuê - Khánh Thi Academy
191Đào Ngọc Khánh An - Khánh Thi Academy
292Đặng Vũ Thuỳ Trang - Thế Long Dancesport
99Nguyễn Thị Thanh Hà - Dancesport Buôn Ma Thuột
SK 331: Chung kết Hạng F5 Thiếu niên 1 Latin - Điệu P - Giờ: 20:07:48 9/6
184Nguyễn Anh Thư - Khánh Thi Academy
186Nguyễn Mỹ Thiên Hương - Khánh Thi Academy
140Trần Thụy Đỗ Quyên - Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
298Vũ Minh Anh - Thế Long Dancesport
SK 332: Chung kết Hạng FA Thiếu niên 2 Latin - Điệu S,C,R,P,J - Giờ: 20:09:48 9/6
247Đỗ Xuân Bảo Vy - NaNa Dance Studio
248Hồ Bảo Ngọc - NaNa Dance Studio
212Vũ Việt Thi Vân - Khánh Thi Academy
298Vũ Minh Anh - Thế Long Dancesport
300Nguyễn Hoàng Ý Nhi - Thế Long Dancesport
SK 333: Bán kết Hạng FB Thiếu nhi 1 Latin - Điệu S,C,R,J - Giờ: 20:18:48 9/6
214Phạm Gia Cát Tường - Khánh Thi Đồng Nai
219Lê Công Hữu - Khánh Thi Đồng Nai
222Vũ Quỳnh An - Khánh Thi Đồng Nai
223Võ Thủy Tiên - Khánh Thi Đồng Nai
231Đinh Hà Trà My - Khánh Thi Đồng Nai
188Trần Ngọc Minh Khuê - Khánh Thi Academy
31Nguyễn Thanh Ngọc Hân - CLB Dancesport Bình Liên - Đà Lạt
290Lưu Đỗ Khánh Hà - Thế Long Dancesport
292Đặng Vũ Thuỳ Trang - Thế Long Dancesport
94Nguyễn Diệp Ngân Bình - Dancesport Buôn Ma Thuột
96Lê Quỳnh Hương - Dancesport Buôn Ma Thuột
SK 334: Chung kết Hạng FD Thiếu niên 1 Latin - Điệu C,R - Giờ: 20:26:00 9/6
225Lê Kim Quốc Trung - Khánh Thi Đồng Nai
184Nguyễn Anh Thư - Khánh Thi Academy
198Nguyễn Đỗ Kim Ngọc - Khánh Thi Academy
32Nguyễn Vũ Phương Linh - Ruby - CLB Dancesport Bình Liên - Đà Lạt
139Nguyễn Anh Thy - Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
245Ngô Linh Chi - NICE DANCE TP VINH
11Đỗ Nguyễn Linh Đan - Bách Việt Dancesport
SK 335: Chung kết Hạng B Thiếu niên 2 Latin - Điệu S,C,R,J - Giờ: 20:29:36 9/6
142Võ Hoàng Phúc
Lý Bảo Trân
- Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
144Nguyễn Minh Trung
Lê Thị Ngọc Mai
- Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
150Lưu Chí Vỹ
Phan Cảnh Khánh Hân
- Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
SK 336: Chung kết Hạng FB Thiếu nhi 1 Latin - Điệu S,C,R,J (Kết quả của sự kiện 333) - Giờ: 20:37:36 9/6
SK 337: Chung kết Hạng E1 Nhi đồng 2 Latin - Điệu C - Giờ: 20:44:48 9/6
190Nguyễn Hiền Quân
Nguyễn An Nhiên
- Khánh Thi Academy
283Đặng Anh Nhựt
Đặng Ngọc Bảo Trân
- Thế Long Dancesport
44Đinh Nhật Quý
Nguyễn Phương Anh
- CLB Hùng Tuyết Dancesport Phan Rang
SK 338: Chung kết Hạng E1 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C - Giờ: 20:46:36 9/6
294Lê Quốc Hiếu
Nguyễn Ngọc Cát Tường
- Thế Long Dancesport
SK 339: Chung kết Hạng E1 Trung niên 4 Standard - Điệu W - Giờ: 20:48:24 9/6
161Nguyễn Đăng Khoa
Trần Thanh Mỹ
- Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
75Phạm Ngọc Châu
Chế Thị Tuyết Mai
- CLB Khiêu vũ Tân Bình
77Nguyễn Văn Thành
Nguyễn Thị Nga
- CLB Khiêu vũ Tân Bình
278Đỗ Trung Anh
Nguyễn Thị Bạch Tuyết
- Thăng Long
SK 340: Chung kết Hạng E2 Nhi đồng 2 Latin - Điệu R - Giờ: 20:50:24 9/6
190Nguyễn Hiền Quân
Nguyễn An Nhiên
- Khánh Thi Academy
283Đặng Anh Nhựt
Đặng Ngọc Bảo Trân
- Thế Long Dancesport
SK 341: Chung kết Hạng E2 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu R - Giờ: 20:52:24 9/6
294Lê Quốc Hiếu
Nguyễn Ngọc Cát Tường
- Thế Long Dancesport
SK 342: Chung kết Hạng E2 Trung niên 4 Standard - Điệu T - Giờ: 20:54:24 9/6
161Nguyễn Đăng Khoa
Trần Thanh Mỹ
- Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
75Phạm Ngọc Châu
Chế Thị Tuyết Mai
- CLB Khiêu vũ Tân Bình
77Nguyễn Văn Thành
Nguyễn Thị Nga
- CLB Khiêu vũ Tân Bình
278Đỗ Trung Anh
Nguyễn Thị Bạch Tuyết
- Thăng Long
SK 343: Chung kết Hạng E3 Nhi đồng 2 Latin - Điệu J - Giờ: 20:56:24 9/6
190Nguyễn Hiền Quân
Nguyễn An Nhiên
- Khánh Thi Academy
44Đinh Nhật Quý
Nguyễn Phương Anh
- CLB Hùng Tuyết Dancesport Phan Rang
SK 344: Chung kết Hạng D Trung niên 4 Standard - Điệu W,T - Giờ: 20:58:24 9/6
161Nguyễn Đăng Khoa
Trần Thanh Mỹ
- Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
163Nguyễn Nhật Thiên Nam
Phạm Bích Ngân
- Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
75Phạm Ngọc Châu
Chế Thị Tuyết Mai
- CLB Khiêu vũ Tân Bình
SK 345: Chung kết Hạng D Thiếu niên 1 Latin - Điệu C,R - Giờ: 21:02:00 9/6
237Lê Kim Quốc Trung
Lê Như Ý
- Khánh Thi Đồng Nai
43Nguyễn Minh Khang
Nguyễn Thuỳ Linh
- CLB Hùng Tuyết Dancesport Phan Rang
SK 346: Chung kết Hạng D Nhi đồng 2 Latin - Điệu C,R - Giờ: 21:05:36 9/6
190Nguyễn Hiền Quân
Nguyễn An Nhiên
- Khánh Thi Academy
283Đặng Anh Nhựt
Đặng Ngọc Bảo Trân
- Thế Long Dancesport
SK 347: Chung kết Hạng FA Thiếu niên 1 Latin - Điệu S,C,R,P,J - Giờ: 21:09:36 9/6
184Nguyễn Anh Thư - Khánh Thi Academy
25Nguyễn Thanh Tường Vân - CLB Dancesport Bình Liên - Đà Lạt
139Nguyễn Anh Thy - Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
140Trần Thụy Đỗ Quyên - Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
212Vũ Việt Thi Vân - Khánh Thi Academy
298Vũ Minh Anh - Thế Long Dancesport
300Nguyễn Hoàng Ý Nhi - Thế Long Dancesport
SK 348: Chung kết Hạng FA Nhi đồng 2 Latin - Điệu S,C,R,P,J - Giờ: 21:18:36 9/6
228Lê Nguyễn Gia Hân - Khánh Thi Đồng Nai
286Chenemont Victoria Ngọc Mai - Thế Long Dancesport
288Nguyễn Đăng Hải An - Thế Long Dancesport
SK 349: Chung kết Hạng A Thiếu nhi 1 Latin - Điệu S,C,R,P,J - Giờ: 21:27:36 9/6
235Lê Công Hữu
Raksaphakdee Uyên Vy
- Khánh Thi Đồng Nai
190Nguyễn Hiền Quân
Nguyễn An Nhiên
- Khánh Thi Academy
SK 350: Chung kết Hạng A Thiếu niên 2 Latin - Điệu S,C,R,P,J - Giờ: 21:37:36 9/6
143Lê Huỳnh Quốc Thắng
Lý Bảo Châu
- Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
144Nguyễn Minh Trung
Lê Thị Ngọc Mai
- Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
150Lưu Chí Vỹ
Phan Cảnh Khánh Hân
- Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
SK 351: Chung kết Hạng E1 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C - Giờ: 21:47:36 9/6
196Nguyễn Cao Tuấn Vinh
Đàm Anh Thư
- Khánh Thi Academy
47Đinh Nhật Quý
Nguyễn Phạm Hoàng Lam
- CLB Hùng Tuyết Dancesport Phan Rang
SK 352: Chung kết Hạng E1 Thiếu niên 1 Latin - Điệu C - Giờ: 21:49:24 9/6
237Lê Kim Quốc Trung
Lê Như Ý
- Khánh Thi Đồng Nai
43Nguyễn Minh Khang
Nguyễn Thuỳ Linh
- CLB Hùng Tuyết Dancesport Phan Rang
SK 353: Chung kết Hạng E2 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu R - Giờ: 21:51:12 9/6
196Nguyễn Cao Tuấn Vinh
Đàm Anh Thư
- Khánh Thi Academy
146Nguyễn Minh Quân
Quách Thiên Mỹ
- Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
SK 354: Chung kết Hạng E2 Thiếu niên 1 Latin - Điệu R - Giờ: 21:53:12 9/6
237Lê Kim Quốc Trung
Lê Như Ý
- Khánh Thi Đồng Nai
43Nguyễn Minh Khang
Nguyễn Thuỳ Linh
- CLB Hùng Tuyết Dancesport Phan Rang
SK 355: Chung kết Hạng C Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C,R,J - Giờ: 21:55:12 9/6
190Nguyễn Hiền Quân
Nguyễn An Nhiên
- Khánh Thi Academy
146Nguyễn Minh Quân
Quách Thiên Mỹ
- Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
SK 356: Chung kết Hạng C Thiếu niên 1 Latin - Điệu C,R,J - Giờ: 22:00:36 9/6
237Lê Kim Quốc Trung
Lê Như Ý
- Khánh Thi Đồng Nai
SK 357: Chung kết Hạng E1 Syllabus Người lớn Latin - Điệu C - Giờ: 22:06:00 9/6
149Phạm Đình Bảo
Nguyễn Thị Hồng Ngọc
- Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
151Nguyễn Hữu Tài
Nguyễn Thị Huỳnh Như
- Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
152Mai Chí Thiện
Nguyễn Minh Tuyền
- Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
164Phạm Thành Lợi
Lương Nhật Hoàng Hạnh
- Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
167Nguyễn Văn Tài
Lê Ngọc Tuyền
- Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
87Hoàng Hữu Đức
Mạc Nhã Trúc
- DANCE PASSION
SK 358: Chung kết Hạng E3 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu J - Giờ: 22:07:48 9/6
196Nguyễn Cao Tuấn Vinh
Đàm Anh Thư
- Khánh Thi Academy
146Nguyễn Minh Quân
Quách Thiên Mỹ
- Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
SK 359: Chung kết Hạng E3 Thiếu niên 1 Latin - Điệu J - Giờ: 22:09:36 9/6
237Lê Kim Quốc Trung
Lê Như Ý
- Khánh Thi Đồng Nai
SK 360: Chung kết Hạng A Thanh niên Standard - Điệu SF(s),W,T,VW,Q(s) - Giờ: 22:11:36 9/6
276Nguyễn Đức Hòa
Nguyễn Thị Hải Yến
- Thăng Long
277Lê Thọ Sơn
Chu Thị Thanh Huyền
- Thăng Long
273Hoàng Tiến Mạnh
Văn Quỳnh Phương
- Smart Dance Center
84Nguyễn Ngọc Hiếu
Hoàng Quỳnh Trang
- Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
SK 361: Chung kết Hạng E4 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu S - Giờ: 22:20:36 9/6
190Nguyễn Hiền Quân
Nguyễn An Nhiên
- Khánh Thi Academy
196Nguyễn Cao Tuấn Vinh
Đàm Anh Thư
- Khánh Thi Academy
146Nguyễn Minh Quân
Quách Thiên Mỹ
- Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
SK 362: Chung kết Hạng F4 Trung niên 1 Latin - Điệu S - Giờ: 22:22:36 9/6
238Hoàng Thị Hòa Bình - LUÂN OANH DANCESPORT
239Nguyễn Thị Kim Thoa - LUÂN OANH DANCESPORT
42Nguyễn Thị Mai Liên - CLB Dancesport Bình Liên - Đà Lạt
SK 363: Chung kết Hạng F1 Trung niên 1 Latin - Điệu C - Giờ: 22:24:36 9/6
238Hoàng Thị Hòa Bình - LUÂN OANH DANCESPORT
239Nguyễn Thị Kim Thoa - LUÂN OANH DANCESPORT
42Nguyễn Thị Mai Liên - CLB Dancesport Bình Liên - Đà Lạt
301Phạm Thị Bích Hiên - Thế Long Dancesport
SK 364: Chung kết Hạng E2 Syllabus Người lớn Latin - Điệu R - Giờ: 22:26:36 9/6
149Phạm Đình Bảo
Nguyễn Thị Hồng Ngọc
- Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
151Nguyễn Hữu Tài
Nguyễn Thị Huỳnh Như
- Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
152Mai Chí Thiện
Nguyễn Minh Tuyền
- Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
156Nguyễn Văn Tài
Lê Thị Thúy Phượng
- Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
164Phạm Thành Lợi
Lương Nhật Hoàng Hạnh
- Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
87Hoàng Hữu Đức
Mạc Nhã Trúc
- DANCE PASSION
SK 365: Chung kết Hạng F2 Trung niên 1 Latin - Điệu R - Giờ: 22:28:36 9/6
238Hoàng Thị Hòa Bình - LUÂN OANH DANCESPORT
239Nguyễn Thị Kim Thoa - LUÂN OANH DANCESPORT
42Nguyễn Thị Mai Liên - CLB Dancesport Bình Liên - Đà Lạt
301Phạm Thị Bích Hiên - Thế Long Dancesport
SK 366: Chung kết Hạng D Syllabus Người lớn Latin - Điệu C,R - Giờ: 22:30:36 9/6
151Nguyễn Hữu Tài
Nguyễn Thị Huỳnh Như
- Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
152Mai Chí Thiện
Nguyễn Minh Tuyền
- Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
156Nguyễn Văn Tài
Lê Thị Thúy Phượng
- Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
164Phạm Thành Lợi
Lương Nhật Hoàng Hạnh
- Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
87Hoàng Hữu Đức
Mạc Nhã Trúc
- DANCE PASSION
SK 367: Chung kết Hạng E5 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu P - Giờ: 22:34:12 9/6
190Nguyễn Hiền Quân
Nguyễn An Nhiên
- Khánh Thi Academy
196Nguyễn Cao Tuấn Vinh
Đàm Anh Thư
- Khánh Thi Academy
SK 368: Chung kết Hạng B Thiếu nhi 1 Latin - Điệu S,C,R,J - Giờ: 22:36:00 9/6
235Lê Công Hữu
Raksaphakdee Uyên Vy
- Khánh Thi Đồng Nai
190Nguyễn Hiền Quân
Nguyễn An Nhiên
- Khánh Thi Academy
146Nguyễn Minh Quân
Quách Thiên Mỹ
- Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
SK 369: Chung kết Hạng FB Thiếu niên 1 Latin - Điệu S,C,R,J - Giờ: 22:43:12 9/6
184Nguyễn Anh Thư - Khánh Thi Academy
186Nguyễn Mỹ Thiên Hương - Khánh Thi Academy
138Nguyễn Quế Khanh - Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
212Vũ Việt Thi Vân - Khánh Thi Academy
299Trần Hoàng Ngọc Diệp - Thế Long Dancesport
300Nguyễn Hoàng Ý Nhi - Thế Long Dancesport
SK 370: Chung kết Hạng A Thanh niên Latin - Điệu C(s),S,R,P,J(s) - Giờ: 22:51:12 9/6
197Trương Vũ Toàn
Lâm Nhật Hạ
- Khánh Thi Academy
207Bùi Đức Thiện
Bùi Ngọc Lacroix Lucie
- Khánh Thi Academy
145Nguyễn Thanh Sơn
Triệu Nguyễn Thúy Nhi
- Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
150Lưu Chí Vỹ
Phan Cảnh Khánh Hân
- Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
274Nguyễn Quý Dương
Vũ Thúy Quỳnh
- Smart Dance Center
SK 371: Chung kết Hạng F1 Thiếu Nhi 2 Latin CLB Dancesport Hùng Tuyết Phan rang - Điệu C - Giờ: 17:44:48 8/6
49Phan Mỹ Duyên - CLB Hùng Tuyết Dancesport Phan Rang
55Nguyễn Phạm Hoàng Lam - CLB Hùng Tuyết Dancesport Phan Rang
57Nguyễn Võ Gia Nhi - CLB Hùng Tuyết Dancesport Phan Rang
SK 372: Chung kết Hạng D Thanh Niên Latin Dancesport NVH LD TP Cần Thơ - Điệu C, R - Giờ: 23:00:12 9/6
152Mai Chí Thiện
Nguyễn Minh Tuyền
- Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
153Nguyễn Đăng Khoa
Lê Bảo Anh
- Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
154Phạm Thành Lợi
Nguyễn Lệ Cẩm Hồng
- Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
SK 373: Chung kết Hạng D Thanh Niên Standard Dancesport NVH LD TP Cần Thơ - Điệu W, T - Giờ: 23:01:48 9/6
152Mai Chí Thiện
Nguyễn Minh Tuyền
- Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
153Nguyễn Đăng Khoa
Lê Bảo Anh
- Dancesport NVH LD TP Cần Thơ
154Phạm Thành Lợi
Nguyễn Lệ Cẩm Hồng
- Dancesport NVH LD TP Cần Thơ

Khiêu vũ thể thao, thông tin giải đấu, đăng ký thi đấu online, khieu vu the thao, giai khieu vu, giải khiêu vũ, dance sport, nhảy nghệ thuật

Khiêu vũ thể thao, thông tin giải đấu, đăng ký thi đấu online, khieu vu the thao, giai khieu vu, giải khiêu vũ, dance sport, nhảy nghệ thuật