Giải KVTT Tỉnh Hải Dương mở rộng năm 2019

D.sách VĐV theo sự kiện (tải PDF)

Số đeoVận động viên
SK 1: Chung kết Hạng FD Thiếu nhi 1 Latin các CLB - 001 - Điệu C,R - Giờ: 07:45 17/3
53Nguyễn Phạm Tuệ Minh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
211VŨ NGỌC NHƯ HOA - TIỂU HỌC PHẢ LẠI 1
219NGUYỄN THẢO CHI - TIỂU HỌC PHẢ LẠI 1
SK 2: Chung kết Hạng FD Thiếu nhi 1 Latin các CLB - 003 - Điệu C,R - Giờ: 07:47:00 17/3
229NGUYỄN TRẦN HUYỀN TRANG - TIỂU HỌC PHẢ LẠI 2
216ĐẶNG THỊ TRÀ MY - TIỂU HỌC PHẢ LẠI 1
250Trần Hồng Anh - Tiểu học Phả Lại 2
SK 3: Chung kết Hạng FD Thiếu nhi 1 Latin các CLB - 005 - Điệu C,R - Giờ: 07:49:00 17/3
247Nguyễn Khánh Ly - Tiểu học Phả Lại 1
251Trần Minh Châu - Tiểu học Phả Lại 2
SK 4: Chung kết Hạng FD Thiếu nhi 2 Latin các CLB - 001 - Điệu C,R - Giờ: 07:51:00 17/3
329Nguyễn Mai Lan - Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh
57Nguyễn Thị Ánh Dương - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
SK 5: Chung kết Hạng FD Thiếu nhi 2 Latin các CLB - 003 - Điệu C,R - Giờ: 07:53:00 17/3
330Nguyễn Bảo Nhi - Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh
59Vũ Phương Thi - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
231NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LINH - TIỂU HỌC PHẢ LẠI 2
SK 6: Chung kết Hạng FD Thiếu niên 1 Latin CB các CLB - 01 - Điệu C,R - Giờ: 07:55:00 17/3
54Vũ Hà Kiều Linh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
71Nguyễn Minh Thư - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
209Phương Quỳnh Anh - THCS Phả Lại
SK 7: Chung kết Hạng FD Thiếu niên 1 Latin CB các CLB - 02 - Điệu C,R - Giờ: 07:57:00 17/3
326Ngô Thị Hải Yến - Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh
55Bùi Trâm Anh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
70Phạm Phương Linh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
206Hoàng Khánh Băng - THCS Phả Lại
SK 8: Chung kết Hạng FD Nhi đồng Latin CB- Latin các CLB - Điệu C,R - Giờ: 07:59:00 17/3
214NGUYỄN MINH PHƯƠNG - TIỂU HỌC PHẢ LẠI 1
215NGUYỄN NGỌC BẢO AN - TIỂU HỌC PHẢ LẠI 1
311Nguyễn Hương Giang - Trường Tiểu học Cổ Thành - Chí Linh - HD
SK 9: Chung kết Hạng FD Nhi đồng Latin CB các CLB - 01 - Điệu C,R - Giờ: 08:01:00 17/3
312Nguyễn Phương Vy - Trường Tiểu học Lý Tự Trọng
235VŨ KIM THƯ - TRƯỜNG MẦM NON NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI
SK 10: Chung kết Hạng D Trung niên 2 Latin CLB Ánh Hồng - Nam Sách - Điệu C,R - Giờ: 08:03:00 17/3
123Vũ Đình Trí
Trần Thị Thiệu
- CLB Ánh Hồng Nam Sách
125Hà Khắc Thắng
Vương Thị Minh
- CLB Ánh Hồng Nam Sách
128Nguyễn Quang Liêm
Nguyễn Thị Xuân
- CLB Ánh Hồng Nam Sách
129Phan Thanh Dự
Đỗ Thị Hoan
- CLB Ánh Hồng Nam Sách
SK 11: Chung kết Hạng FD Thiếu Nhi 1 Latin Dancesport HD - Điệu C,R - Giờ: 08:05:00 17/3
159Nguyễn Lê Thanh Mỹ - Huyện Đoàn Huyện Kinh Môn
160Nguyễn Minh Châu - Huyện Đoàn Huyện Kinh Môn
148Đinh Quỳnh Chi - Dancesport HD
SK 12: Chung kết Hạng FD Thiếu Nhi 2 Latin Dancesport HD - Điệu C,R - Giờ: 08:07:00 17/3
158Phùng Như Lê - Huyện Đoàn Huyện Kinh Môn
161Đỗ Bảo Trâm - Huyện Đoàn Huyện Kinh Môn
163Lương Bích Phương - Huyện Đoàn Huyện Kinh Môn
SK 13: Chung kết Hạng FD Thiếu Nhi 2 Latin Dancesport HD - Điệu C,R - Giờ: 08:09:00 17/3
164Đoàn Thị Yến Nhi - Huyện Đoàn Huyện Kinh Môn
145Cao Đỗ Thảo My - Dancesport HD
149Nguyễn Phương Anh - Dancesport HD
SK 14: Chung kết Hạng FD Nhi Đồng Latin Tiểu học - Điệu C,R - Giờ: 08:11:00 17/3
253Trịnh Phương Trinh - Tiểu học Thanh Bình
262Nguyễn Trần An Nhi - Tiểu học Thanh Bình
266Hoàng Mai Lâm - Tiểu học Thanh Bình
SK 15: Chung kết Hạng E1 Thiếu nhi 2 Latin ĐH CN Quảng Ninh - Điệu C - Giờ: 08:13:00 17/3
337Phạm Văn Cảnh
Mai Thùy Chi
- Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh
325Trịnh Quốc Bảo
Nguyễn Mai Lan
- Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh
SK 16: Chung kết Hạng F1 Nhi đồng Latin CB các CLB - 001 - Điệu C - Giờ: 08:14:00 17/3
38Nguyễn Bảo Trang - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
228ĐÀO VĨNH KHANG - TIỂU HỌC PHẢ LẠI 2
17Nguyễn Gia Nhi - CLB Bảo Hân - Kim Thành - HD
107Nguyễn Trần trâm Anh - CLB Mặt trời đỏ Sơn Tây
SK 17: Chung kết Hạng F1 Nhi đồng Latin CB các CLB - 002 - Điệu C - Giờ: 08:15:00 17/3
43Lê Thị Thanh Mai - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
230PHƯƠNG THẢO ANH - TIỂU HỌC PHẢ LẠI 2
218ĐÀO LỆ BÌNH - TIỂU HỌC PHẢ LẠI 1
373Vũ Hoàng An - FDC Nhà văn hóa Lao động
SK 18: Chung kết Hạng F1 Nhi đồng Latin CB các CLB - 003 - Điệu C - Giờ: 08:16:00 17/3
39Nguyễn Lưu Gia Hân - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
18Vũ Bảo Ngọc - CLB Bảo Hân - Kim Thành - HD
311Nguyễn Hương Giang - Trường Tiểu học Cổ Thành - Chí Linh - HD
109Phạm mai Anh - CLB Mặt trời đỏ Sơn Tây
SK 19: Chung kết Hạng F1 Nhi đồng Latin CB các CLB - 004 - Điệu C - Giờ: 08:17:00 17/3
40Trần Ngọc Trang - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
319Phùng Thế Quốc - Trường Tiểu học Thượng Đạt, TP Hải Dương
142Nguyễn Tiến Đạt - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
234NGUYỄN MAI HƯƠNG - TRƯỜNG MẦM NON NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI
SK 20: Chung kết Hạng F1 Nhi đồng Latin CB các CLB - 006 - Điệu C - Giờ: 08:18:00 17/3
41Phạm Thùy Trang - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
233NGUYỄN HOÀNG BẢO HÀ - TRƯỜNG MẦM NON NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI
373Vũ Hoàng An - FDC Nhà văn hóa Lao động
SK 21: Chung kết Hạng F1 Nhi đồng Latin NC các CLB - 01 - Điệu C - Giờ: 08:19:00 17/3
52Nguyễn Phương Thảo - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
227PHẠM THU THẢO NGUYÊN - TIỂU HỌC PHẢ LẠI 2
212PHẠM KIỀU MY - TIỂU HỌC PHẢ LẠI 1
372Trần Hoài Anh - Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh
SK 22: Chung kết Hạng F1 Nhi đồng Latin NC các CLB - 08 - Điệu C - Giờ: 08:20:00 17/3
213PHẠM GIÁNG MY - TIỂU HỌC PHẢ LẠI 1
154Lê Thị Thanh Mai - FDC Nhà văn hóa Lao động
104Võ Thành Đạt - CLB Mặt trời đỏ Sơn Tây
341Phan Thanh Thủy - Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh
SK 23: Chung kết Hạng F1 NHI ĐỒNG LATIN CB các CLB CN - 001 - Điệu C - Giờ: 08:21:00 17/3
364Hoàng Khánh Linh - Điệp Vũ Trường
365Hoàng Mạnh Quân - Điệp Vũ Trường
366Nguyễn Phương Anh - Điệp Vũ Trường
373Vũ Hoàng An - FDC Nhà văn hóa Lao động
SK 24: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin CB các CLB - 001 - Điệu C - Giờ: 08:22:00 17/3
328Trần Thị Kiều Nga - Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh
217ĐẬU VŨ HÀ MY - TIỂU HỌC PHẢ LẠI 1
19Nguyễn Diệu Linh - CLB Bảo Hân - Kim Thành - HD
SK 25: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin CB các CLB - 002 - Điệu C - Giờ: 08:23:00 17/3
42Đoàn Nguyễn Ái Minh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
251Trần Minh Châu - Tiểu học Phả Lại 2
20Trần Nguyễn Tường Vi - CLB Bảo Hân - Kim Thành - HD
SK 26: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin CB các CLB - 003 - Điệu C - Giờ: 08:24:00 17/3
44Hoàng Bảo Châu - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
250Trần Hồng Anh - Tiểu học Phả Lại 2
21Nguyễn Như Ngọc - CLB Bảo Hân - Kim Thành - HD
SK 27: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin CB các CLB - 004 - Điệu C - Giờ: 08:25:00 17/3
335Phạm Vũ Trúc Linh - Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh
45Vũ Bảo An - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
22Đoàn Nguyễn Bảo Trâm - CLB Bảo Hân - Kim Thành - HD
387Tô Khánh Uyên - Trung tâm nghệ thuật Khánh Linh Dance KM
SK 28: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin CB các CLB - 005 - Điệu C - Giờ: 08:26:00 17/3
46Đào Thuy Thủy - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
23Nguyễn Thị Diệu Anh - CLB Bảo Hân - Kim Thành - HD
245Nguyễn Tú Anh - Tiểu Học Phả Lại 2
SK 29: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin CB các CLB - 006 - Điệu C - Giờ: 08:27:00 17/3
47Trần Khánh Linh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
24Hứa Thùy Chi - CLB Bảo Hân - Kim Thành - HD
185Đỗ Hương Thảo - PRO-G ACADEMY
105Phùng Hải Yến - CLB Mặt trời đỏ Sơn Tây
SK 30: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin CB các CLB - 007 - Điệu C - Giờ: 08:28:00 17/3
333Nguyễn Hương Giang - Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh
336Đoàn Tố Như - Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh
25Nguyễn Thảo Nguyên - CLB Bảo Hân - Kim Thành - HD
SK 31: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin CB các CLB - 008 - Điệu C - Giờ: 08:29:00 17/3
50Bùi Tường Linh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
340Phạm Thị Kiều Oanh - Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh
110Lê Thị Thanh nga - CLB Mặt trời đỏ Sơn Tây
SK 32: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin CB các CLB - 009 - Điệu C - Giờ: 08:30:00 17/3
334Thân Hương Giang - Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh
77Lê Đăng An - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
339Trần Anh Thư - Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh
SK 33: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin CB các CLB - 010 - Điệu C - Giờ: 08:31:00 17/3
224LÊ HOÀNG KIỀU ANH - TIỂU HỌC PHẢ LẠI 2
246NGUYỄN VŨ NGỌC THƯ - Tiểu học Phả Lại 1
108Lê Quỳnh chi - CLB Mặt trời đỏ Sơn Tây
SK 34: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin NC các CLB - 01 - Điệu C - Giờ: 08:32:00 17/3
320Nguyễn Đình Chi Giao - Trường Tiểu học Tái Sơn - Tứ Kỳ - HD
322Nguyễn Ngọc Trúc Linh - Trường Tiểu học Tái Sơn - Tứ Kỳ - HD
222VŨ NGUYỄN KHÁNH LINH - TIỂU HỌC PHẢ LẠI 2
247Nguyễn Khánh Ly - Tiểu học Phả Lại 1
SK 35: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin CB các CLB -001 - Điệu C - Giờ: 08:33:00 17/3
51Đỗ Hà Trang - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
226VŨ LINH CHI - TIỂU HỌC PHẢ LẠI 2
26Trần Thị Mai Phương - CLB Bảo Hân - Kim Thành - HD
SK 36: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin CB các CLB -002 - Điệu C - Giờ: 08:34:00 17/3
331Phạm Văn Cảnh - Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh
60Chu Khánh Ngọc - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
27Đoàn Bảo Hân - CLB Bảo Hân - Kim Thành - HD
SK 37: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin CB các CLB -003 - Điệu C - Giờ: 08:35:00 17/3
338Trịnh Quốc Bảo - Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh
62Trần Phương Linh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
28Nguyễn Thị Hằng - CLB Bảo Hân - Kim Thành - HD
SK 38: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin CB các CLB -004 - Điệu C - Giờ: 08:36:00 17/3
63Nguyễn Trâm Anh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
111Kiều như nguyệt - CLB Mặt trời đỏ Sơn Tây
SK 39: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin CB các CLB -005 - Điệu C - Giờ: 08:37:00 17/3
64Trần Hương Giang - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
68Phạm Hoàng Linh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
220NGUYỄN ÁNH DƯƠNG - TIỂU HỌC PHẢ LẠI 1
SK 40: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin NC các CLB - 01 - Điệu C - Giờ: 08:38:00 17/3
332Mai Thùy Chi - Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh
223PHƯƠNG THẢO NGUYÊN - TIỂU HỌC PHẢ LẠI 2
113Đoàn Thị Thu Trang - CLB Trường Tiểu học Ái Quốc
SK 41: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin NC các CLB - 02 - Điệu C - Giờ: 08:39:00 17/3
225VŨ NGỌC MINH - TIỂU HỌC PHẢ LẠI 2
114Vũ Thu Trang - CLB Trường Tiểu học Ái Quốc
115Đặng Nhật Minh - CLB Trường Tiểu học Ái Quốc
SK 42: Chung kết Hạng F1 Thiếu niên 1 Latin CB các CLB - 03 - Điệu C - Giờ: 08:40:00 17/3
327Lương Thị Mỹ Hoa - Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh
207Vũ Hoài Linh - THCS Phả Lại
208Đào Thị Phương Nga - THCS Phả Lại
210Vũ Thị Thương - THCS Phả Lại
SK 43: Chung kết Hạng F1 Thiếu niên 2 Latin CB- CÁC CLB - Điệu C - Giờ: 08:41:00 17/3
205Nguyễn Ngân Hà - THCS Phả Lại
141Đào Yến Nhi - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
388Phạm Thị Thu Hà - Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh
SK 44: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin CLB Hương Hạnh Dance Tứ Kỳ - 001 - Điệu C - Giờ: 08:42:00 17/3
88Bùi Bảo Ngọc - CLB Hương Hạnh Dance Tứ Kỳ
89Chu Bảo Hân - CLB Hương Hạnh Dance Tứ Kỳ
90Nguyễn Gia Như - CLB Hương Hạnh Dance Tứ Kỳ
SK 45: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin CLB Hương Hạnh Dance Tứ Kỳ - 002 - Điệu C - Giờ: 08:43:00 17/3
91Nguyễn Mai Ngọc - CLB Hương Hạnh Dance Tứ Kỳ
92Phạm Thị Hồng Mai - CLB Hương Hạnh Dance Tứ Kỳ
93Phạm Gia Hân - CLB Hương Hạnh Dance Tứ Kỳ
SK 46: Chung kết Hạng F1 Nhi đồng Latin CLB Hương Hạnh Dance Tứ Kỳ - 003 - Điệu C - Giờ: 08:44:00 17/3
94Vũ Minh Thu - CLB Hương Hạnh Dance Tứ Kỳ
95Phạm Thị Thúy Hiền - CLB Hương Hạnh Dance Tứ Kỳ
96Nguyễn Hồng Hạnh - CLB Hương Hạnh Dance Tứ Kỳ
SK 47: Chung kết Hạng F1 Nhi đồng Latin CLB Hương Hạnh Dance Tứ Kỳ - 004 - Điệu C - Giờ: 08:45:00 17/3
97Khương Gia Linh - CLB Hương Hạnh Dance Tứ Kỳ
98Đỗ Phương Thảo - CLB Hương Hạnh Dance Tứ Kỳ
99Nguyễn Phúc Cường - CLB Hương Hạnh Dance Tứ Kỳ
103Ngô Anh Thư - CLB Hương Hạnh Dance Tứ Kỳ
SK 48: Chung kết Hạng E1 Thiếu nhi 1 Latin CLB Hương Hạnh Dance Tứ Kỳ - 005 - Điệu C - Giờ: 08:46:00 17/3
100Nguyễn Hữu Hải Nam
Đào Hải Hà
- CLB Hương Hạnh Dance Tứ Kỳ
101Phạm Bình Minh
Phạm Gia Hân
- CLB Hương Hạnh Dance Tứ Kỳ
102Nguyễn Phúc Cường
Khương Gia Linh
- CLB Hương Hạnh Dance Tứ Kỳ
SK 49: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin CLB Họa Mi BG - 01 - Điệu C - Giờ: 08:47:00 17/3
291Nguyễn Nhật Trang - Trung tâm nghệ thuật Họa Mi - Bắc Giang
292Trần Bảo Hà - Trung tâm nghệ thuật Họa Mi - Bắc Giang
293Nguyễn Thùy Linh - Trung tâm nghệ thuật Họa Mi - Bắc Giang
294Đoàn Lê Bảo Trang - Trung tâm nghệ thuật Họa Mi - Bắc Giang
SK 50: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin CLB Họa Mi BG - 02 - Điệu C - Giờ: 08:48:00 17/3
295Nguyễn Thị Hà Anh - Trung tâm nghệ thuật Họa Mi - Bắc Giang
296Trần Hải Ngọc - Trung tâm nghệ thuật Họa Mi - Bắc Giang
297Đặng Ngân Hà - Trung tâm nghệ thuật Họa Mi - Bắc Giang
298Nguyễn Trần Khánh Ngọc - Trung tâm nghệ thuật Họa Mi - Bắc Giang
SK 51: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi Latin ProG Academy - Điệu C - Giờ: 08:49:00 17/3
190Phạm Ngọc Quỳnh Anh - PRO-G ACADEMY
191Nguyễn Hoàng Trà My - PRO-G ACADEMY
192Phạm Phương Trang - PRO-G ACADEMY
SK 52: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin ProG Academy - Điệu C - Giờ: 08:50:00 17/3
186Hoàng Tài Hân - PRO-G ACADEMY
193Trịnh Quỳnh Mai - PRO-G ACADEMY
194Nguyễn Ngọc Linh - PRO-G ACADEMY
SK 53: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi Latin TP Chí Linh 1 - Điệu C - Giờ: 08:51:00 17/3
172Nguyễn Thanh Trúc - My Dance - sao Đỏ
173Trần Nguyễn Bảo Châu - My Dance - sao Đỏ
175Nguyễn Thuỳ Dương - My Dance - sao Đỏ
SK 54: Chung kết Hạng F1 Thiếu Nhi Latin TP Chí Linh 2 - Điệu C - Giờ: 08:52:00 17/3
169Đào Phương Thảo - My Dance - sao Đỏ
171Đỗ Thị Ngọc Anh - My Dance - sao Đỏ
176Vũ Quỳnh Mai - My Dance - sao Đỏ
SK 55: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin CLB Tú Trần - Điệu C - Giờ: 08:53:00 17/3
116Trương Quỳnh Anh - CLB Tú Trần Dancesport Hải Dương
117Nguyễn Quỳnh Chi - CLB Tú Trần Dancesport Hải Dương
118Bùi Yến Nhi - CLB Tú Trần Dancesport Hải Dương
119Trần Ngọc Phương Anh - CLB Tú Trần Dancesport Hải Dương
SK 56: Chung kết Hạng F1 Nhi đồng Latin CLB Tú Trần - Điệu C - Giờ: 08:54:00 17/3
120Lê Tâm Đoan - CLB Tú Trần Dancesport Hải Dương
121Nguyễn Minh Thư - CLB Tú Trần Dancesport Hải Dương
122Trần Lương Trà My - CLB Tú Trần Dancesport Hải Dương
SK 57: Chung kết Hạng F1 Nhi Đồng Latin Dancesport HD - Điệu C - Giờ: 08:55:00 17/3
174Vũ Hương Giang - My Dance - sao Đỏ
156Đặng Lê Kim Oanh - Huyện Đoàn Huyện Kinh Môn
157Nguyễn Lê Thanh Trúc - Huyện Đoàn Huyện Kinh Môn
SK 58: Chung kết Hạng F1 Thiếu Nhi 1 Latin Dancesport HD - Điệu C - Giờ: 08:56:00 17/3
158Phùng Như Lê - Huyện Đoàn Huyện Kinh Môn
146Mai Gia Nhi - Dancesport HD
147Nguyễn Thảo Linh - Dancesport HD
SK 59: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Tiểu học - Điệu C - Giờ: 08:57:00 17/3
273Trịnh Phương Thảo - Tiểu học Thanh Bình
280Nguyễn Minh Phương - Tiểu học Thanh Bình
SK 60: Chung kết Hạng F1 Thiếu Nhi 2 Latin Dancesport HD - Điệu C - Giờ: 08:58:00 17/3
162Nguyễn Mai Trang - Huyện Đoàn Huyện Kinh Môn
163Lương Bích Phương - Huyện Đoàn Huyện Kinh Môn
145Cao Đỗ Thảo My - Dancesport HD
SK 61: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi Latin Vô địch Miền Bắc 1 CN - Điệu C - Giờ: 08:59:00 17/3
29Nguyễn Diệu Linh - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
30Nguyễn Minh Thư - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
31Nguyễn Tùng Lâm - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
SK 62: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi Latin Vô địch Miền Bắc 2 CN - Điệu C - Giờ: 09:00:00 17/3
32Đào Thị Hà Vi - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
33Hoàng Anh Thư - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
34Nguyễn Phạm Thùy An - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
SK 63: Chung kết Hạng F3 Thiếu nhi 1 Latin CB các CLB - 001 - Điệu J - Giờ: 09:01:00 17/3
222VŨ NGUYỄN KHÁNH LINH - TIỂU HỌC PHẢ LẠI 2
223PHƯƠNG THẢO NGUYÊN - TIỂU HỌC PHẢ LẠI 2
246NGUYỄN VŨ NGỌC THƯ - Tiểu học Phả Lại 1
211VŨ NGỌC NHƯ HOA - TIỂU HỌC PHẢ LẠI 1
245Nguyễn Tú Anh - Tiểu Học Phả Lại 2
SK 64: Chung kết Hạng F3 Nhi đồng Latin J- Các CLB - Điệu J - Giờ: 09:02:00 17/3
221NGUYỄN BẢO CHI LAM - TIỂU HỌC PHẢ LẠI 2
236PHẠM AN AN - TRƯỜNG MẦM NON NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI
SK 65: Chung kết Hạng F3 Thiếu nhi 1 Latin CLB Tú Trần - Điệu J - Giờ: 09:03:00 17/3
116Trương Quỳnh Anh - CLB Tú Trần Dancesport Hải Dương
117Nguyễn Quỳnh Chi - CLB Tú Trần Dancesport Hải Dương
118Bùi Yến Nhi - CLB Tú Trần Dancesport Hải Dương
119Trần Ngọc Phương Anh - CLB Tú Trần Dancesport Hải Dương
SK 66: Chung kết Hạng F3 Nhi đồng Latin CLB Tú Trần - Điệu J - Giờ: 09:04:00 17/3
120Lê Tâm Đoan - CLB Tú Trần Dancesport Hải Dương
121Nguyễn Minh Thư - CLB Tú Trần Dancesport Hải Dương
122Trần Lương Trà My - CLB Tú Trần Dancesport Hải Dương
SK 67: Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi 1 Latin CB các CLB - 001 - Điệu R - Giờ: 09:05:00 17/3
251Trần Minh Châu - Tiểu học Phả Lại 2
19Nguyễn Diệu Linh - CLB Bảo Hân - Kim Thành - HD
245Nguyễn Tú Anh - Tiểu Học Phả Lại 2
SK 68: Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi 1 Latin NC các CLB - 01 - Điệu R - Giờ: 09:06:00 17/3
222VŨ NGUYỄN KHÁNH LINH - TIỂU HỌC PHẢ LẠI 2
247Nguyễn Khánh Ly - Tiểu học Phả Lại 1
250Trần Hồng Anh - Tiểu học Phả Lại 2
SK 69: Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi 1 Latin NC các CLB - 02 - Điệu R - Giờ: 09:07:00 17/3
224LÊ HOÀNG KIỀU ANH - TIỂU HỌC PHẢ LẠI 2
246NGUYỄN VŨ NGỌC THƯ - Tiểu học Phả Lại 1
SK 70: Chung kết Hạng F2 THIẾU NHI 1 LATIN CB các CLB CN - 01 - Điệu R - Giờ: 09:08:00 17/3
363Bùi Tâm Long - Điệp Vũ Trường
364Hoàng Khánh Linh - Điệp Vũ Trường
SK 71: Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi 2 Latin CB các CLB - 001 - Điệu R - Giờ: 09:09:00 17/3
223PHƯƠNG THẢO NGUYÊN - TIỂU HỌC PHẢ LẠI 2
225VŨ NGỌC MINH - TIỂU HỌC PHẢ LẠI 2
26Trần Thị Mai Phương - CLB Bảo Hân - Kim Thành - HD
27Đoàn Bảo Hân - CLB Bảo Hân - Kim Thành - HD
SK 72: Chung kết Hạng F2 Nhi đồng Latin CB- Các CLB - Điệu R - Giờ: 09:10:00 17/3
227PHẠM THU THẢO NGUYÊN - TIỂU HỌC PHẢ LẠI 2
212PHẠM KIỀU MY - TIỂU HỌC PHẢ LẠI 1
213PHẠM GIÁNG MY - TIỂU HỌC PHẢ LẠI 1
SK 73: Chung kết Hạng F2 Thiếu niên 2 Latin CB- Các CLB - Điệu R - Giờ: 09:11:00 17/3
324Bùi Thúy Hường - Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh
205Nguyễn Ngân Hà - THCS Phả Lại
141Đào Yến Nhi - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
SK 74: Chung kết Hạng F2 Thiếu niên 1 Latin CB các CLB - 01 - Điệu R - Giờ: 09:12:00 17/3
69Bùi Lương Đinh Hương - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
80Vũ Phương Anh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
388Phạm Thị Thu Hà - Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh
SK 75: Chung kết Hạng E2 Trung niên 2 Latin CLB Ánh Hồng - Nam Sách - Điệu R - Giờ: 09:13:00 17/3
124Trần Thị Mai
Nguyễn Thị Hòe
- CLB Ánh Hồng Nam Sách
125Hà Khắc Thắng
Vương Thị Minh
- CLB Ánh Hồng Nam Sách
126Nguyễn Văn Tình
Nguyễn Thị Lan
- CLB Ánh Hồng Nam Sách
127Nguyễn Tiến Thu
Nguyễn Thị Ngọc
- CLB Ánh Hồng Nam Sách
SK 76: Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi 1 Latin CLB Tú Trần - Điệu R - Giờ: 09:14:00 17/3
116Trương Quỳnh Anh - CLB Tú Trần Dancesport Hải Dương
117Nguyễn Quỳnh Chi - CLB Tú Trần Dancesport Hải Dương
118Bùi Yến Nhi - CLB Tú Trần Dancesport Hải Dương
119Trần Ngọc Phương Anh - CLB Tú Trần Dancesport Hải Dương
SK 77: Chung kết Hạng F2 Nhi đồng Latin CLB Tú Trần - Điệu R - Giờ: 09:15:00 17/3
120Lê Tâm Đoan - CLB Tú Trần Dancesport Hải Dương
121Nguyễn Minh Thư - CLB Tú Trần Dancesport Hải Dương
122Trần Lương Trà My - CLB Tú Trần Dancesport Hải Dương
SK 78: Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi Latin Vô địch Miền Bắc 3 CN - Điệu R - Giờ: 09:16:00 17/3
29Nguyễn Diệu Linh - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
30Nguyễn Minh Thư - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
31Nguyễn Tùng Lâm - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
SK 79: Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi Latin Vô địch Miền Bắc 4 CN - Điệu R - Giờ: 09:17:00 17/3
32Đào Thị Hà Vi - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
33Hoàng Anh Thư - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
34Nguyễn Phạm Thùy An - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
SK 80: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Standard CB các CLB - 01 - Điệu W - Giờ: 09:18:00 17/3
42Đoàn Nguyễn Ái Minh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
45Vũ Bảo An - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
73Nguyễn Thị Ngọc Hà - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
SK 81: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Standard CB các CLB - 04 - Điệu W - Giờ: 09:19:00 17/3
46Đào Thuy Thủy - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
47Trần Khánh Linh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
SK 82: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 2 Standard các CLB - 01 - Điệu W - Giờ: 09:20:00 17/3
51Đỗ Hà Trang - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
64Trần Hương Giang - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
68Phạm Hoàng Linh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
72Vũ Quế Anh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
SK 83: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 2 Standard các CLB - 02 - Điệu W - Giờ: 09:21:00 17/3
60Chu Khánh Ngọc - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
62Trần Phương Linh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
63Nguyễn Trâm Anh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
SK 84: Chung kết Hạng F1 Thiếu niên 1 Standard CB các CLB - 02 - Điệu W - Giờ: 09:22:00 17/3
54Vũ Hà Kiều Linh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
55Bùi Trâm Anh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
69Bùi Lương Đinh Hương - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
SK 85: Chung kết Hạng F1 Nhi đồng Standard CB các CLB - 01 - Điệu W - Giờ: 09:23:00 17/3
44Hoàng Bảo Châu - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
36Lê Đăng An - CLB Dream Dance Gia Lai
37Nguyễn Phương Thảo - CLB Dream Dance Gia Lai
SK 86: Chung kết Hạng F1 Nhi đồng Standard CB các CLB - 02 - Điệu W - Giờ: 09:24:00 17/3
38Nguyễn Bảo Trang - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
39Nguyễn Lưu Gia Hân - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
40Trần Ngọc Trang - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
41Phạm Thùy Trang - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
SK 87: Chung kết Hạng F1 Thiếu niên 1 Standard CB các CLB - 01 - Điệu W - Giờ: 09:25:00 17/3
56Ngô Ánh Ngọc - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
71Nguyễn Minh Thư - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
80Vũ Phương Anh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
SK 88: Chung kết Hạng E2 Trung niên 1 Latin - Điệu R - Giờ: 09:26:00 17/3
166Phạm Quốc Tuấn
Lê Xuân Hoa
- Khánh Thi Academy
385Âu Tuấn Hòa
Vũ Thị Nga
- CLB Quỳnh Nga
386Nguyễn Thằng Quỳnh
Đào Thị Nga
- CLB Quỳnh Nga
SK 89: Chung kết Hạng F1 Thanh niên Standard - Điệu W - Giờ: 09:27:48 17/3
309Phạm Trà My - Trường THPT Hồng Quang
310Nguyễn Trường Sơn - Trường THPT Hồng Quang
153Vũ Hương Giang - Dancesport HD
390Hoàng Văn Tú - Trường THPT Hồng Quang
SK 90: Tứ kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C - Giờ: 09:29:36 17/3
315Tăng Hương Giang - Trường Tiểu học Sao Đỏ 1, Chí Linh, Hải
316Nguyễn Thị Quỳnh Chi - Trường Tiểu học Sao Đỏ 1, Chí Linh, Hải
221NGUYỄN BẢO CHI LAM - TIỂU HỌC PHẢ LẠI 2
246NGUYỄN VŨ NGỌC THƯ - Tiểu học Phả Lại 1
211VŨ NGỌC NHƯ HOA - TIỂU HỌC PHẢ LẠI 1
236PHẠM AN AN - TRƯỜNG MẦM NON NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI
185Đỗ Hương Thảo - PRO-G ACADEMY
190Phạm Ngọc Quỳnh Anh - PRO-G ACADEMY
173Trần Nguyễn Bảo Châu - My Dance - sao Đỏ
104Võ Thành Đạt - CLB Mặt trời đỏ Sơn Tây
105Phùng Hải Yến - CLB Mặt trời đỏ Sơn Tây
107Nguyễn Trần trâm Anh - CLB Mặt trời đỏ Sơn Tây
108Lê Quỳnh chi - CLB Mặt trời đỏ Sơn Tây
109Phạm mai Anh - CLB Mặt trời đỏ Sơn Tây
110Lê Thị Thanh nga - CLB Mặt trời đỏ Sơn Tây
245Nguyễn Tú Anh - Tiểu Học Phả Lại 2
159Nguyễn Lê Thanh Mỹ - Huyện Đoàn Huyện Kinh Môn
160Nguyễn Minh Châu - Huyện Đoàn Huyện Kinh Môn
146Mai Gia Nhi - Dancesport HD
147Nguyễn Thảo Linh - Dancesport HD
392Bùi Bảo Chi - Bắc Ninh DanceSport
393Tạ Thảo My - Bắc Ninh DanceSport
SK 91: Chung kết Hạng F1 Nhi đồng Standard - Điệu W - Giờ: 09:31:24 17/3
39Nguyễn Lưu Gia Hân - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
41Phạm Thùy Trang - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
319Phùng Thế Quốc - Trường Tiểu học Thượng Đạt, TP Hải Dương
287Lương Ngọc Linh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
142Nguyễn Tiến Đạt - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
155Trần Ngọc Trang - FDC Nhà văn hóa Lao động
SK 92: Tứ kết Hạng F1 Thiếu nhi 2 Standard - Điệu W - Giờ: 09:33:12 17/3
51Đỗ Hà Trang - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
57Nguyễn Thị Ánh Dương - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
58Phùng Thúy Quỳnh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
59Vũ Phương Thi - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
60Chu Khánh Ngọc - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
62Trần Phương Linh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
63Nguyễn Trâm Anh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
64Trần Hương Giang - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
65Vũ Nguyễn Hà Anh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
66Trần Thị Mai Anh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
67Trần Thị Minh Anh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
68Phạm Hoàng Linh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
72Vũ Quế Anh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
288Phan Châu Anh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
177Nguyễn Minh Khuê - Ninh Bình Dancesport
178Vũ Thị Hồng Ngọc - Ninh Bình Dancesport
179Tô Khánh Linh - Ninh Bình Dancesport
163Lương Bích Phương - Huyện Đoàn Huyện Kinh Môn
SK 93: Bán kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C (Kết quả của sự kiện 90) - Giờ: 09:35:00 17/3
SK 94: Chung kết Hạng F1 Thiếu niên 2 Standard - Điệu W - Giờ: 09:36:48 17/3
305Hà Lan Hương - Trường THCS Ngô Gia Tự - TP HD
150Đào minh Anh - Dancesport HD
151Nguyễn Tâm Anh - Dancesport HD
152Lương Đình Tùng Dương - Dancesport HD
153Vũ Hương Giang - Dancesport HD
307Nguyễn Thùy Dương - Trường THCS Võ Thị Sáu - TP HD
SK 95: Bán kết Hạng F1 Thiếu nhi 2 Standard - Điệu W (Kết quả của sự kiện 92) - Giờ: 09:38:36 17/3
SK 96: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C (Kết quả của sự kiện 93) - Giờ: 09:40:24 17/3
SK 97: Chung kết Hạng F2 Nhi đồng Standard - Điệu T - Giờ: 09:42:12 17/3
319Phùng Thế Quốc - Trường Tiểu học Thượng Đạt, TP Hải Dương
287Lương Ngọc Linh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
SK 98: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 2 Standard - Điệu W (Kết quả của sự kiện 95) - Giờ: 09:44:00 17/3
SK 99: Chung kết Hạng F3 Thiếu niên 2 Standard - Điệu Q - Giờ: 09:45:48 17/3
305Hà Lan Hương - Trường THCS Ngô Gia Tự - TP HD
197Lê Khánh Hà - SMART DANCE CENTER
307Nguyễn Thùy Dương - Trường THCS Võ Thị Sáu - TP HD
SK 100: Chung kết Hạng FD Nhi đồng Standard - Điệu W,T - Giờ: 09:47:36 17/3
319Phùng Thế Quốc - Trường Tiểu học Thượng Đạt, TP Hải Dương
287Lương Ngọc Linh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
SK 101: Chung kết Hạng FD Thiếu nhi 2 Standard - Điệu W,T - Giờ: 09:51:12 17/3
57Nguyễn Thị Ánh Dương - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
58Phùng Thúy Quỳnh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
65Vũ Nguyễn Hà Anh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
288Phan Châu Anh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
SK 102: Chung kết Hạng F5 Thiếu niên 2 Standard - Điệu VW - Giờ: 09:54:48 17/3
305Hà Lan Hương - Trường THCS Ngô Gia Tự - TP HD
306Lương Trịnh Thái Sang - Trường THCS Ngô Gia Tự - TP HD
197Lê Khánh Hà - SMART DANCE CENTER
SK 103: Bán kết Hạng F2 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu R - Giờ: 09:56:36 17/3
315Tăng Hương Giang - Trường Tiểu học Sao Đỏ 1, Chí Linh, Hải
316Nguyễn Thị Quỳnh Chi - Trường Tiểu học Sao Đỏ 1, Chí Linh, Hải
221NGUYỄN BẢO CHI LAM - TIỂU HỌC PHẢ LẠI 2
211VŨ NGỌC NHƯ HOA - TIỂU HỌC PHẢ LẠI 1
236PHẠM AN AN - TRƯỜNG MẦM NON NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI
185Đỗ Hương Thảo - PRO-G ACADEMY
173Trần Nguyễn Bảo Châu - My Dance - sao Đỏ
245Nguyễn Tú Anh - Tiểu Học Phả Lại 2
158Phùng Như Lê - Huyện Đoàn Huyện Kinh Môn
159Nguyễn Lê Thanh Mỹ - Huyện Đoàn Huyện Kinh Môn
160Nguyễn Minh Châu - Huyện Đoàn Huyện Kinh Môn
146Mai Gia Nhi - Dancesport HD
392Bùi Bảo Chi - Bắc Ninh DanceSport
393Tạ Thảo My - Bắc Ninh DanceSport
SK 104: Chung kết Hạng F1 Vô địch HD Thiếu nhi 1 Standard - Điệu W - Giờ: 09:58:24 17/3
50Bùi Tường Linh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
53Nguyễn Phạm Tuệ Minh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
61Đào Bình Phương - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
SK 105: Bán kết Hạng F2 Thiếu nhi 2 Standard - Điệu T - Giờ: 10:00:12 17/3
57Nguyễn Thị Ánh Dương - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
58Phùng Thúy Quỳnh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
65Vũ Nguyễn Hà Anh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
66Trần Thị Mai Anh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
67Trần Thị Minh Anh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
288Phan Châu Anh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
177Nguyễn Minh Khuê - Ninh Bình Dancesport
85Nguyễn Nhữ Minh Anh - CLB HH Dreamhouse
83Vũ Khánh Ly - CLB HH Dreamhouse
178Vũ Thị Hồng Ngọc - Ninh Bình Dancesport
SK 106: Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu R (Kết quả của sự kiện 103) - Giờ: 10:02:00 17/3
SK 107: Chung kết Hạng A Thiếu nhi 2 Standard - Điệu W,T,VW,SF,Q - Giờ: 10:03:48 17/3
283Phùng Gia bảo
Phạm Bảo Anh
- Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
284Lê Đức Anh
Phạm Bảo Trâm
- Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
181Nguyễn Anh Đức
Nguyễn Gia Như
- PRO-G ACADEMY
SK 108: Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi 2 Standard - Điệu T (Kết quả của sự kiện 105) - Giờ: 10:12:48 17/3
SK 109: Chung kết Hạng FA Thiếu niên 2 Standard - Điệu W,T,VW,SF,Q - Giờ: 10:14:36 17/3
74Phạm Hồng Minh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
302Nguyễn Thị Diệp Anh - Trường THCS Cẩm Hoàng - Cẩm Giàng - HD
SK 110: Bán kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Standard - Điệu W - Giờ: 10:23:36 17/3
42Đoàn Nguyễn Ái Minh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
46Đào Thuy Thủy - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
48Trần Nhã Kỳ - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
49Vũ Diệu Hương - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
50Bùi Tường Linh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
53Nguyễn Phạm Tuệ Minh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
61Đào Bình Phương - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
73Nguyễn Thị Ngọc Hà - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
87Đàm Ngọc Diệp - CLB HH Dreamhouse
185Đỗ Hương Thảo - PRO-G ACADEMY
146Mai Gia Nhi - Dancesport HD
290Trần Vũ Đan Linh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
SK 111: Bán kết Hạng F1 Thiếu niên 1 Standard - Điệu W - Giờ: 10:25:24 17/3
55Bùi Trâm Anh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
70Phạm Phương Linh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
71Nguyễn Minh Thư - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
76Vũ Phương Thảo - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
306Lương Trịnh Thái Sang - Trường THCS Ngô Gia Tự - TP HD
286Hoàng Khánh Linh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
150Đào minh Anh - Dancesport HD
151Nguyễn Tâm Anh - Dancesport HD
152Lương Đình Tùng Dương - Dancesport HD
81Nguyễn Thị Diệp Anh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
SK 112: Chung kết Hạng FD Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C,R - Giờ: 10:27:12 17/3
61Đào Bình Phương - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
250Trần Hồng Anh - Tiểu học Phả Lại 2
251Trần Minh Châu - Tiểu học Phả Lại 2
185Đỗ Hương Thảo - PRO-G ACADEMY
245Nguyễn Tú Anh - Tiểu Học Phả Lại 2
160Nguyễn Minh Châu - Huyện Đoàn Huyện Kinh Môn
146Mai Gia Nhi - Dancesport HD
392Bùi Bảo Chi - Bắc Ninh DanceSport
393Tạ Thảo My - Bắc Ninh DanceSport
SK 113: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Standard - Điệu W (Kết quả của sự kiện 110) - Giờ: 10:30:48 17/3
SK 114: Chung kết Hạng F1 Thiếu niên 1 Standard - Điệu W (Kết quả của sự kiện 111) - Giờ: 10:32:36 17/3
SK 115: Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi 1 Standard - Điệu T - Giờ: 10:34:24 17/3
48Trần Nhã Kỳ - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
49Vũ Diệu Hương - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
50Bùi Tường Linh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
53Nguyễn Phạm Tuệ Minh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
61Đào Bình Phương - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
87Đàm Ngọc Diệp - CLB HH Dreamhouse
SK 116: Chung kết Hạng FD1 Thiếu nhi 2 Standard - Điệu W,Q - Giờ: 10:36:12 17/3
318Phùng Thuý Quỳnh - Trường Tiểu học Thượng Đạt, TP Hải Dương
66Trần Thị Mai Anh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
67Trần Thị Minh Anh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
85Nguyễn Nhữ Minh Anh - CLB HH Dreamhouse
SK 117: Chung kết Hạng F2 Thiếu niên 1 Standard - Điệu T - Giờ: 10:39:48 17/3
69Bùi Lương Đinh Hương - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
70Phạm Phương Linh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
76Vũ Phương Thảo - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
286Hoàng Khánh Linh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
81Nguyễn Thị Diệp Anh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
SK 118: Chung kết Hạng FD Thiếu nhi 1 Standard - Điệu W,T - Giờ: 10:41:36 17/3
48Trần Nhã Kỳ - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
49Vũ Diệu Hương - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
50Bùi Tường Linh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
61Đào Bình Phương - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
86Vũ Viết Thiện - CLB HH Dreamhouse
87Đàm Ngọc Diệp - CLB HH Dreamhouse
289Đặng Hồ Sâm - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
SK 119: Chung kết Hạng FB Thiếu nhi 2 Standard - Điệu W,T,SF,Q - Giờ: 10:45:12 17/3
79Hoàng Ngọc Bảo Thy - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
85Nguyễn Nhữ Minh Anh - CLB HH Dreamhouse
178Vũ Thị Hồng Ngọc - Ninh Bình Dancesport
179Tô Khánh Linh - Ninh Bình Dancesport
SK 120: Chung kết Hạng B Thiếu nhi 2 Standard - Điệu W,T,SF,Q - Giờ: 10:52:24 17/3
283Phùng Gia bảo
Phạm Bảo Anh
- Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
284Lê Đức Anh
Phạm Bảo Trâm
- Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
181Nguyễn Anh Đức
Nguyễn Gia Như
- PRO-G ACADEMY
SK 121: Chung kết Hạng FB Thiếu niên 1 Standard - Điệu W,T,SF,Q - Giờ: 10:59:36 17/3
74Phạm Hồng Minh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
197Lê Khánh Hà - SMART DANCE CENTER
304Phạm Hữu Đạt - Trường THCS Lê Quý Đôn - TP HD
SK 122: Chung kết Hạng F3 Thiếu nhi 1 Standard - Điệu Q - Giờ: 11:06:48 17/3
48Trần Nhã Kỳ - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
49Vũ Diệu Hương - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
50Bùi Tường Linh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
61Đào Bình Phương - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
SK 123: Chung kết Hạng FD2 Thiếu nhi 2 Standard - Điệu W,F - Giờ: 11:08:36 17/3
83Vũ Khánh Ly - CLB HH Dreamhouse
178Vũ Thị Hồng Ngọc - Ninh Bình Dancesport
179Tô Khánh Linh - Ninh Bình Dancesport
SK 124: Chung kết Hạng F3 Thiếu niên 1 Standard - Điệu Q - Giờ: 11:12:12 17/3
76Vũ Phương Thảo - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
143Đỗ Ngọc Trâm - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
302Nguyễn Thị Diệp Anh - Trường THCS Cẩm Hoàng - Cẩm Giàng - HD
SK 125: Chung kết Hạng F4 Thiếu nhi 1 Standard - Điệu F - Giờ: 11:14:00 17/3
48Trần Nhã Kỳ - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
49Vũ Diệu Hương - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
87Đàm Ngọc Diệp - CLB HH Dreamhouse
SK 126: Chung kết Hạng F3 Thiếu nhi 2 Standard - Điệu Q - Giờ: 11:15:48 17/3
65Vũ Nguyễn Hà Anh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
66Trần Thị Mai Anh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
67Trần Thị Minh Anh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
SK 127: Chung kết Hạng FD Thiếu niên 1 Standard - Điệu W,T - Giờ: 11:17:36 17/3
70Phạm Phương Linh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
76Vũ Phương Thảo - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
286Hoàng Khánh Linh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
SK 128: Chung kết Hạng F5 Thiếu nhi 1 Standard - Điệu VW - Giờ: 11:21:12 17/3
48Trần Nhã Kỳ - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
49Vũ Diệu Hương - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
50Bùi Tường Linh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
53Nguyễn Phạm Tuệ Minh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
61Đào Bình Phương - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
SK 129: Chung kết Hạng FD3 Thiếu nhi 2 Standard - Điệu T,Q - Giờ: 11:23:00 17/3
318Phùng Thuý Quỳnh - Trường Tiểu học Thượng Đạt, TP Hải Dương
66Trần Thị Mai Anh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
67Trần Thị Minh Anh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
SK 130: Chung kết Hạng F4 Thiếu niên 1 Standard - Điệu F - Giờ: 11:26:36 17/3
76Vũ Phương Thảo - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
286Hoàng Khánh Linh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
143Đỗ Ngọc Trâm - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
81Nguyễn Thị Diệp Anh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
SK 131: Chung kết Hạng FC Thiếu nhi 1 Standard - Điệu W,T,Q - Giờ: 11:28:24 17/3
86Vũ Viết Thiện - CLB HH Dreamhouse
289Đặng Hồ Sâm - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
SK 132: Chung kết Hạng F4 Thiếu nhi 2 Standard - Điệu F - Giờ: 11:33:48 17/3
58Phùng Thúy Quỳnh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
288Phan Châu Anh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
83Vũ Khánh Ly - CLB HH Dreamhouse
SK 133: Chung kết Hạng F5 Thiếu niên 1 Standard - Điệu VW - Giờ: 11:35:36 17/3
54Vũ Hà Kiều Linh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
69Bùi Lương Đinh Hương - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
70Phạm Phương Linh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
76Vũ Phương Thảo - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
306Lương Trịnh Thái Sang - Trường THCS Ngô Gia Tự - TP HD
81Nguyễn Thị Diệp Anh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
SK 134: Chung kết Hạng E1 Thiếu nhi 2 Standard - Điệu W - Giờ: 11:37:24 17/3
183Phạm Minh Thanh
Nguyễn Linh Anh
- PRO-G ACADEMY
SK 135: Chung kết Hạng E1 Thiếu niên 2 Standard - Điệu W - Giờ: 11:39:12 17/3
75Phạm Hữu Đạt
Nguyễn Thùy Dương
- CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
136Nguyễn Tùng Lâm
Đỗ Ngọc Trâm
- Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
SK 136: Chung kết Hạng FC Thiếu nhi 2 Standard - Điệu W,T,Q - Giờ: 11:41:00 17/3
79Hoàng Ngọc Bảo Thy - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
177Nguyễn Minh Khuê - Ninh Bình Dancesport
SK 137: Chung kết Hạng FA Thiếu niên 1 Standard - Điệu W,T,VW,SF,Q - Giờ: 11:46:24 17/3
74Phạm Hồng Minh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
197Lê Khánh Hà - SMART DANCE CENTER
304Phạm Hữu Đạt - Trường THCS Lê Quý Đôn - TP HD
SK 138: Chung kết Hạng A Trước Thanh niên Standard - Điệu W,T,VW,SF,Q - Giờ: 11:55:24 17/3
201Trần Tuấn Kiệt
Trần Lương Diễm Quỳnh
- Sở Văn Hóa Thể Thao Hà Nội
204Lê Hoàng Việt Khoa
Nguyến Phạm Linh Đan
- Sở Văn Hóa Thể Thao Hà Nội
SK 139: Chung kết Đồng diễn người lớn Latin - Điệu DD - Giờ: 12:30 17/3
382Trung tâm Nghệ thuật Họa Mi - Bắc Giang - Trung tâm Nghệ thuật Họa Mi - Bắc Giang
383Trường Đại học Công nghiệp Quảng 1 - Trường Đại học Công nghiệp Quảng 1
SK 140: Chung kết Đồng diễn người lớn Latin - Điệu DD - Giờ: 12:40:00 17/3
377Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh - Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh
378CLB Tú Trần - CLB Tú Trần
379Nguyễn Thúy Dancesport - Nguyễn Thúy Dancesport
380CLB Quỳnh Nga - CLB Quỳnh Nga
381CLB Ánh Hồng Nam Sách - CLB Ánh Hồng Nam Sách
SK 141: Chung kết Hạng F1 Vô địch HD Thiếu nhi 2 Standard - Điệu W - Giờ: 13:00 17/3
58Phùng Thúy Quỳnh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
86Vũ Viết Thiện - CLB HH Dreamhouse
149Nguyễn Phương Anh - Dancesport HD
SK 142: Chung kết Hạng F5 Thiếu nhi 2 Standard - Điệu VW - Giờ: 13:01:48 17/3
57Nguyễn Thị Ánh Dương - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
59Vũ Phương Thi - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
65Vũ Nguyễn Hà Anh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
66Trần Thị Mai Anh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
67Trần Thị Minh Anh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
SK 143: Chung kết Hạng E1 Trước Thanh niên Standard - Điệu W - Giờ: 13:03:36 17/3
75Phạm Hữu Đạt
Nguyễn Thùy Dương
- CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
308Hoàng Văn Tú
Phạm Trà My
- Trường THPT Hồng Quang
SK 144: Chung kết Hạng D Trung niên 2 Standard - Điệu W,T - Giờ: 13:05:24 17/3
166Phạm Quốc Tuấn
Lê Xuân Hoa
- Khánh Thi Academy
342Nguyễn Quốc Bình
Tạ Thiên Thanh
- Uni Dance
242Tuấn Xuân Tiến
Nguyễn Thu Hường
- Thăng Long
SK 145: Chung kết Hạng FD4 Thiếu nhi 2 Standard - Điệu T,F - Giờ: 13:09:00 17/3
318Phùng Thuý Quỳnh - Trường Tiểu học Thượng Đạt, TP Hải Dương
179Tô Khánh Linh - Ninh Bình Dancesport
SK 146: Chung kết Hạng E2 Trước Thanh niên Standard - Điệu T - Giờ: 13:12:36 17/3
75Phạm Hữu Đạt
Nguyễn Thùy Dương
- CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
308Hoàng Văn Tú
Phạm Trà My
- Trường THPT Hồng Quang
SK 147: Chung kết Hạng E Trung niên 2 Standard - Điệu W - Giờ: 13:14:24 17/3
166Phạm Quốc Tuấn
Lê Xuân Hoa
- Khánh Thi Academy
342Nguyễn Quốc Bình
Tạ Thiên Thanh
- Uni Dance
242Tuấn Xuân Tiến
Nguyễn Thu Hường
- Thăng Long
SK 148: Chung kết Hạng FA Thiếu nhi 2 Standard - Điệu W,T,VW,SF,Q - Giờ: 13:16:12 17/3
79Hoàng Ngọc Bảo Thy - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
83Vũ Khánh Ly - CLB HH Dreamhouse
178Vũ Thị Hồng Ngọc - Ninh Bình Dancesport
179Tô Khánh Linh - Ninh Bình Dancesport
SK 149: Chung kết Hạng A Thiếu niên 2 Standard - Điệu W,T,VW,SF,Q - Giờ: 13:25:12 17/3
75Phạm Hữu Đạt
Nguyễn Thùy Dương
- CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
202Nguyễn Quốc Bảo
Trần Hoàng Minh Châu
- Sở Văn Hóa Thể Thao Hà Nội
SK 150: Tứ kết Hạng F1 Nhi đồng Latin - Điệu C - Giờ: 13:34:12 17/3
320Nguyễn Đình Chi Giao - Trường Tiểu học Tái Sơn - Tứ Kỳ - HD
317Nguyễn Thảo Nguyên - Trường Tiểu học Sao Đỏ 1, Chí Linh, Hải
132Nguyễn Huy Hiệu - Colorful Art Quảng Ninh
221NGUYỄN BẢO CHI LAM - TIỂU HỌC PHẢ LẠI 2
227PHẠM THU THẢO NGUYÊN - TIỂU HỌC PHẢ LẠI 2
236PHẠM AN AN - TRƯỜNG MẦM NON NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI
360Đinh Minh Hằng - VIETSDANCE
172Nguyễn Thanh Trúc - My Dance - sao Đỏ
174Vũ Hương Giang - My Dance - sao Đỏ
175Nguyễn Thuỳ Dương - My Dance - sao Đỏ
104Võ Thành Đạt - CLB Mặt trời đỏ Sơn Tây
107Nguyễn Trần trâm Anh - CLB Mặt trời đỏ Sơn Tây
109Phạm mai Anh - CLB Mặt trời đỏ Sơn Tây
363Bùi Tâm Long - Điệp Vũ Trường
313Nguyễn Bảo Trâm - Trường Tiểu học Nguyễn Lương Bằng
365Hoàng Mạnh Quân - Điệp Vũ Trường
366Nguyễn Phương Anh - Điệp Vũ Trường
156Đặng Lê Kim Oanh - Huyện Đoàn Huyện Kinh Môn
157Nguyễn Lê Thanh Trúc - Huyện Đoàn Huyện Kinh Môn
SK 151: Vòng 1/8 Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C - Giờ: 13:36:00 17/3
338Trịnh Quốc Bảo - Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh
60Chu Khánh Ngọc - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
314Trần Bảo Nhi - Trường Tiểu học Sao Đỏ 1, Chí Linh, Hải
78Vũ Thị Mai Anh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
223PHƯƠNG THẢO NGUYÊN - TIỂU HỌC PHẢ LẠI 2
247Nguyễn Khánh Ly - Tiểu học Phả Lại 1
323Hoàng Ngọc Bảo Thy - Trường Tiểu học Tô Hiệu - HD
26Trần Thị Mai Phương - CLB Bảo Hân - Kim Thành - HD
27Đoàn Bảo Hân - CLB Bảo Hân - Kim Thành - HD
186Hoàng Tài Hân - PRO-G ACADEMY
191Nguyễn Hoàng Trà My - PRO-G ACADEMY
192Phạm Phương Trang - PRO-G ACADEMY
193Trịnh Quỳnh Mai - PRO-G ACADEMY
194Nguyễn Ngọc Linh - PRO-G ACADEMY
115Đặng Nhật Minh - CLB Trường Tiểu học Ái Quốc
169Đào Phương Thảo - My Dance - sao Đỏ
171Đỗ Thị Ngọc Anh - My Dance - sao Đỏ
176Vũ Quỳnh Mai - My Dance - sao Đỏ
104Võ Thành Đạt - CLB Mặt trời đỏ Sơn Tây
105Phùng Hải Yến - CLB Mặt trời đỏ Sơn Tây
106Hoàng triệu vy - CLB Mặt trời đỏ Sơn Tây
108Lê Quỳnh chi - CLB Mặt trời đỏ Sơn Tây
110Lê Thị Thanh nga - CLB Mặt trời đỏ Sơn Tây
111Kiều như nguyệt - CLB Mặt trời đỏ Sơn Tây
245Nguyễn Tú Anh - Tiểu Học Phả Lại 2
161Đỗ Bảo Trâm - Huyện Đoàn Huyện Kinh Môn
162Nguyễn Mai Trang - Huyện Đoàn Huyện Kinh Môn
163Lương Bích Phương - Huyện Đoàn Huyện Kinh Môn
164Đoàn Thị Yến Nhi - Huyện Đoàn Huyện Kinh Môn
145Cao Đỗ Thảo My - Dancesport HD
148Đinh Quỳnh Chi - Dancesport HD
149Nguyễn Phương Anh - Dancesport HD
369Nguyễn Ánh Ngọc - Clb Starkid Quảng Ninh
SK 152: Chung kết Hạng F1 Thiếu niên 2 Latin - Điệu C - Giờ: 13:39:36 17/3
303Lương Thị Hồng Anh - Trường THCS Cẩm Hoàng - Cẩm Giàng - HD
240Phạm Minh Anh - TTVHTT-THỂ THAO TP.HẢI DƯƠNG
241Cao Hàn Minh Thái - TTVHTT-THỂ THAO TP.HẢI DƯƠNG
SK 153: Bán kết Hạng F1 Nhi đồng Latin - Điệu C (Kết quả của sự kiện 150) - Giờ: 13:41:24 17/3
SK 154: Tứ kết Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C (Kết quả của sự kiện 151) - Giờ: 13:43:12 17/3
SK 155: Chung kết Hạng F2 Thiếu niên 2 Latin - Điệu R - Giờ: 13:46:48 17/3
324Bùi Thúy Hường - Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh
240Phạm Minh Anh - TTVHTT-THỂ THAO TP.HẢI DƯƠNG
241Cao Hàn Minh Thái - TTVHTT-THỂ THAO TP.HẢI DƯƠNG
SK 156: Chung kết Hạng F1 Nhi đồng Latin - Điệu C (Kết quả của sự kiện 153) - Giờ: 13:48:36 17/3
SK 157: Bán kết Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C (Kết quả của sự kiện 154) - Giờ: 13:50:24 17/3
SK 158: Chung kết Hạng C Trung niên 2 Standard - Điệu W,T,Q - Giờ: 13:52:12 17/3
166Phạm Quốc Tuấn
Lê Xuân Hoa
- Khánh Thi Academy
242Tuấn Xuân Tiến
Nguyễn Thu Hường
- Thăng Long
243Đoàn Hồng Hải
Vũ Hồng Ngọc
- Thăng Long
SK 159: Bán kết Hạng F2 Nhi đồng Latin - Điệu R - Giờ: 13:57:36 17/3
132Nguyễn Huy Hiệu - Colorful Art Quảng Ninh
221NGUYỄN BẢO CHI LAM - TIỂU HỌC PHẢ LẠI 2
142Nguyễn Tiến Đạt - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
236PHẠM AN AN - TRƯỜNG MẦM NON NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI
172Nguyễn Thanh Trúc - My Dance - sao Đỏ
175Nguyễn Thuỳ Dương - My Dance - sao Đỏ
313Nguyễn Bảo Trâm - Trường Tiểu học Nguyễn Lương Bằng
364Hoàng Khánh Linh - Điệp Vũ Trường
365Hoàng Mạnh Quân - Điệp Vũ Trường
366Nguyễn Phương Anh - Điệp Vũ Trường
SK 160: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C (Kết quả của sự kiện 157) - Giờ: 13:59:24 17/3
SK 161: Chung kết Hạng FD Thiếu niên 2 Latin - Điệu C,R - Giờ: 14:01:12 17/3
195Lê Phạm Hà Phương - PRO-G ACADEMY
196Trần Minh Huyền - PRO-G ACADEMY
240Phạm Minh Anh - TTVHTT-THỂ THAO TP.HẢI DƯƠNG
SK 162: Chung kết Hạng F2 Nhi đồng Latin - Điệu R (Kết quả của sự kiện 159) - Giờ: 14:04:48 17/3
SK 163: Chung kết Đồng Diễn - Điệu DD - Giờ: 14:06:36 17/3
371Nhóm FDC - FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
374Nhóm Chi Lam Dance Phả Lại - CLB Chi Lam Dance Phả Lại
375Trung tâm NT Khánh Linh - Trung tâm Nghệ thuật Khánh Linh
376Hương Hạnh Dance Tứ Kỳ - Hương Hạnh Dance Tứ Kỳ
SK 164: Chung kết Hạng A Thanh niên Latin - Điệu R(s),S,C,J,P(s) - Giờ: 15:00 17/3
13Nguyễn Trung Kiên
Phạm Hồng Anh
- CK TEAM
165Nguyễn Hoàng Minh
Hà Nhật Vy
- Khánh Thi Academy
14Nguyễn Quang Huy
Lê Thục Hiền
- CK TEAM
15Nguyễn Tuấn Phong
Ngô Trần Hoài Thu
- CK TEAM
201Trần Tuấn Kiệt
Trần Lương Diễm Quỳnh
- Sở Văn Hóa Thể Thao Hà Nội
SK 165: Bán kết Hạng F2 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu R - Giờ: 15:09:00 17/3
78Vũ Thị Mai Anh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
323Hoàng Ngọc Bảo Thy - Trường Tiểu học Tô Hiệu - HD
186Hoàng Tài Hân - PRO-G ACADEMY
194Nguyễn Ngọc Linh - PRO-G ACADEMY
167Đàm Thị Thanh Hoa - My Dance - sao Đỏ
169Đào Phương Thảo - My Dance - sao Đỏ
171Đỗ Thị Ngọc Anh - My Dance - sao Đỏ
106Hoàng triệu vy - CLB Mặt trời đỏ Sơn Tây
245Nguyễn Tú Anh - Tiểu Học Phả Lại 2
161Đỗ Bảo Trâm - Huyện Đoàn Huyện Kinh Môn
162Nguyễn Mai Trang - Huyện Đoàn Huyện Kinh Môn
163Lương Bích Phương - Huyện Đoàn Huyện Kinh Môn
164Đoàn Thị Yến Nhi - Huyện Đoàn Huyện Kinh Môn
145Cao Đỗ Thảo My - Dancesport HD
148Đinh Quỳnh Chi - Dancesport HD
149Nguyễn Phương Anh - Dancesport HD
369Nguyễn Ánh Ngọc - Clb Starkid Quảng Ninh
SK 166: Chung kết Hạng FD1 Thiếu niên 2 Latin - Điệu C,J - Giờ: 15:10:48 17/3
353Nguyễn Khánh Huyền - VIETSDANCE
354Phạm Châu Anh - VIETSDANCE
188Lê Phương Anh - PRO-G ACADEMY
196Trần Minh Huyền - PRO-G ACADEMY
SK 167: Chung kết Hạng FD Nhi đồng Latin - Điệu C,R - Giờ: 15:14:24 17/3
131Quách Khánh Chi - Colorful Art Quảng Ninh
132Nguyễn Huy Hiệu - Colorful Art Quảng Ninh
221NGUYỄN BẢO CHI LAM - TIỂU HỌC PHẢ LẠI 2
312Nguyễn Phương Vy - Trường Tiểu học Lý Tự Trọng
SK 168: Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu R (Kết quả của sự kiện 165) - Giờ: 15:18:00 17/3
SK 169: Chung kết Hạng A Thanh niên Standard - Điệu W(s),T,VW,SF,Q(s) - Giờ: 15:19:48 17/3
200Nguyễn Tuấn Đạt
Phạm Phương Ly
- Sở Văn Hóa Thể Thao Hà Nội
201Trần Tuấn Kiệt
Trần Lương Diễm Quỳnh
- Sở Văn Hóa Thể Thao Hà Nội
204Lê Hoàng Việt Khoa
Nguyến Phạm Linh Đan
- Sở Văn Hóa Thể Thao Hà Nội
SK 170: Chung kết Hạng FB Thiếu niên 2 Latin - Điệu S,C,R,J - Giờ: 15:28:48 17/3
199Dương Ngọc Linh - SMART DANCE CENTER
189Nguyễn Minh Phương - PRO-G ACADEMY
SK 171: Chung kết Hạng FB Thiếu nhi 2 Latin - Điệu S,C,R,J - Giờ: 15:36:00 17/3
177Nguyễn Minh Khuê - Ninh Bình Dancesport
352Đinh Nguyễn Phương Uyên - VIETSDANCE
237Đàm Nguyễn Xuân Duyên - TRƯỜNG PHỔ THÔNG SONG NGỮ LIÊN CẤP WELLS
368Nguyễn Hoàng Yến - Clb Starkid Quảng Ninh
SK 172: Chung kết Hạng FD1 Nhi đồng Latin - Điệu C,J - Giờ: 15:43:12 17/3
287Lương Ngọc Linh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
131Quách Khánh Chi - Colorful Art Quảng Ninh
312Nguyễn Phương Vy - Trường Tiểu học Lý Tự Trọng
360Đinh Minh Hằng - VIETSDANCE
313Nguyễn Bảo Trâm - Trường Tiểu học Nguyễn Lương Bằng
SK 173: Chung kết Hạng F3 Thiếu niên 2 Latin - Điệu J - Giờ: 15:46:48 17/3
303Lương Thị Hồng Anh - Trường THCS Cẩm Hoàng - Cẩm Giàng - HD
188Lê Phương Anh - PRO-G ACADEMY
241Cao Hàn Minh Thái - TTVHTT-THỂ THAO TP.HẢI DƯƠNG
SK 174: Chung kết Hạng F3 Nhi đồng Latin - Điệu J - Giờ: 15:48:36 17/3
221NGUYỄN BẢO CHI LAM - TIỂU HỌC PHẢ LẠI 2
312Nguyễn Phương Vy - Trường Tiểu học Lý Tự Trọng
360Đinh Minh Hằng - VIETSDANCE
172Nguyễn Thanh Trúc - My Dance - sao Đỏ
SK 175: Chung kết Hạng FD2 Thiếu niên 2 Latin - Điệu R,J - Giờ: 15:50:24 17/3
353Nguyễn Khánh Huyền - VIETSDANCE
354Phạm Châu Anh - VIETSDANCE
188Lê Phương Anh - PRO-G ACADEMY
196Trần Minh Huyền - PRO-G ACADEMY
SK 176: Chung kết Hạng FD2 Nhi đồng Latin - Điệu R,J - Giờ: 15:54:00 17/3
287Lương Ngọc Linh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
131Quách Khánh Chi - Colorful Art Quảng Ninh
SK 177: Bán kết Hạng FD Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C,R - Giờ: 15:57:36 17/3
65Vũ Nguyễn Hà Anh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
66Trần Thị Mai Anh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
67Trần Thị Minh Anh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
78Vũ Thị Mai Anh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
197Lê Khánh Hà - SMART DANCE CENTER
323Hoàng Ngọc Bảo Thy - Trường Tiểu học Tô Hiệu - HD
186Hoàng Tài Hân - PRO-G ACADEMY
167Đàm Thị Thanh Hoa - My Dance - sao Đỏ
106Hoàng triệu vy - CLB Mặt trời đỏ Sơn Tây
245Nguyễn Tú Anh - Tiểu Học Phả Lại 2
162Nguyễn Mai Trang - Huyện Đoàn Huyện Kinh Môn
164Đoàn Thị Yến Nhi - Huyện Đoàn Huyện Kinh Môn
145Cao Đỗ Thảo My - Dancesport HD
148Đinh Quỳnh Chi - Dancesport HD
149Nguyễn Phương Anh - Dancesport HD
368Nguyễn Hoàng Yến - Clb Starkid Quảng Ninh
369Nguyễn Ánh Ngọc - Clb Starkid Quảng Ninh
SK 178: Chung kết Hạng FD3 Thiếu niên 2 Latin - Điệu C,S - Giờ: 16:01:12 17/3
354Phạm Châu Anh - VIETSDANCE
187Quản Thị Thuỳ Linh - PRO-G ACADEMY
188Lê Phương Anh - PRO-G ACADEMY
SK 179: Chung kết Hạng FC Nhi đồng Latin - Điệu C,R,J - Giờ: 16:04:48 17/3
287Lương Ngọc Linh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
131Quách Khánh Chi - Colorful Art Quảng Ninh
221NGUYỄN BẢO CHI LAM - TIỂU HỌC PHẢ LẠI 2
312Nguyễn Phương Vy - Trường Tiểu học Lý Tự Trọng
SK 180: Chung kết Hạng FD Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C,R (Kết quả của sự kiện 177) - Giờ: 16:10:12 17/3
SK 181: Chung kết Hạng FD1 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C,J - Giờ: 16:13:48 17/3
288Phan Châu Anh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
352Đinh Nguyễn Phương Uyên - VIETSDANCE
356Phan Cao Minh Anh - VIETSDANCE
186Hoàng Tài Hân - PRO-G ACADEMY
369Nguyễn Ánh Ngọc - Clb Starkid Quảng Ninh
SK 182: Chung kết Hạng F4 Thiếu niên 2 Latin - Điệu S - Giờ: 16:17:24 17/3
303Lương Thị Hồng Anh - Trường THCS Cẩm Hoàng - Cẩm Giàng - HD
188Lê Phương Anh - PRO-G ACADEMY
SK 183: Chung kết Hạng E1 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C - Giờ: 16:19:12 17/3
281Trần Bảo Anh
Lê Nguyễn Ngọc Anh
- Tj
130Mai Đàm Thành Đạt
Nguyễn Thị Thùy Dương
- Colorful Art Quảng Ninh
248Nguyễn Quang Minh
Phạm Bảo Khánh Linh
- Tiểu học Phả Lại 2
138Phạm Nguyễn Phúc Lâm
Vương Mai Khanh
- Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
SK 184: Chung kết Hạng F3 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu J - Giờ: 16:21:00 17/3
223PHƯƠNG THẢO NGUYÊN - TIỂU HỌC PHẢ LẠI 2
352Đinh Nguyễn Phương Uyên - VIETSDANCE
186Hoàng Tài Hân - PRO-G ACADEMY
245Nguyễn Tú Anh - Tiểu Học Phả Lại 2
SK 185: Chung kết Hạng FC Thiếu niên 2 Latin - Điệu C,R,J - Giờ: 16:22:48 17/3
198Trịnh Hiền Mai - SMART DANCE CENTER
199Dương Ngọc Linh - SMART DANCE CENTER
354Phạm Châu Anh - VIETSDANCE
189Nguyễn Minh Phương - PRO-G ACADEMY
SK 186: Chung kết Hạng FC Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C,R,J - Giờ: 16:28:12 17/3
197Lê Khánh Hà - SMART DANCE CENTER
356Phan Cao Minh Anh - VIETSDANCE
167Đàm Thị Thanh Hoa - My Dance - sao Đỏ
245Nguyễn Tú Anh - Tiểu Học Phả Lại 2
368Nguyễn Hoàng Yến - Clb Starkid Quảng Ninh
SK 187: Chung kết Hạng B Thiếu nhi 1 Latin - Điệu S,C,R,J - Giờ: 16:33:36 17/3
285Đặng Hồ Sâm
Vũ Trần Đan Linh
- Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
183Phạm Minh Thanh
Nguyễn Linh Anh
- PRO-G ACADEMY
16Lê Hoàng Dương
Lê Hương Giang
- CK TEAM
367Trần Văn Đức
Hoàng Thị Phương
- Clb Starkid Quảng Ninh
SK 188: Chung kết Hạng D Thiếu niên 1 Latin - Điệu C,R - Giờ: 16:40:48 17/3
282Trần Bảo Duy
Lê Ngọc Tường Vy
- Tj
135Nguyễn Tùng Lâm
Đặng Quỳnh Hương
- Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
347Nguyễn Duy Hưng
Nguyễn Hồng Ngọc
- VIETSDANCE
184Phạm Đức Huy
Vũ Lê Anh Vi
- PRO-G ACADEMY
168Nguyễn Duy Anh
Đàm Thi Thanh Hoa
- My Dance - sao Đỏ
238Cao Hàn Minh Thái
Nguyễn Ngọc Khánh Linh
- TTVHTT-THỂ THAO TP.HẢI DƯƠNG
SK 189: Chung kết Hạng FD4 Thiếu niên 2 Latin - Điệu R,S - Giờ: 16:44:24 17/3
354Phạm Châu Anh - VIETSDANCE
187Quản Thị Thuỳ Linh - PRO-G ACADEMY
188Lê Phương Anh - PRO-G ACADEMY
SK 190: Chung kết Hạng FD4 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu R,S - Giờ: 16:48:00 17/3
288Phan Châu Anh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
197Lê Khánh Hà - SMART DANCE CENTER
352Đinh Nguyễn Phương Uyên - VIETSDANCE
SK 191: Chung kết Hạng E2 Nhi đồng Latin - Điệu R - Giờ: 16:51:36 17/3
12Trần Tuấn Bảo
Mẫn Khánh Vi
- 2M Dancesport
361Bùi Tâm Long
Hoàng Khánh Linh
- Điệp Vũ Trường
362Hoàng Mạnh Quân
Nguyễn Phương Anh
- Điệp Vũ Trường
35Trần Nguyễn Anh Minh
Trần Nguyễn Ngọc Minh
- CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
391Phạm Bảo Long
Lê Nhã Kỳ
- Bắc Ninh DanceSport
SK 192: Chung kết Hạng E2 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu R - Giờ: 16:53:24 17/3
281Trần Bảo Anh
Lê Nguyễn Ngọc Anh
- Tj
130Mai Đàm Thành Đạt
Nguyễn Thị Thùy Dương
- Colorful Art Quảng Ninh
248Nguyễn Quang Minh
Phạm Bảo Khánh Linh
- Tiểu học Phả Lại 2
139Phạm Nguyễn Phúc Lâm
Phạm Như Ngọc
- Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
140Hoàng Kỳ
Vương Mai Khanh
- Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
SK 193: Chung kết Hạng FD2 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu R,J - Giờ: 16:55:12 17/3
288Phan Châu Anh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
197Lê Khánh Hà - SMART DANCE CENTER
352Đinh Nguyễn Phương Uyên - VIETSDANCE
356Phan Cao Minh Anh - VIETSDANCE
186Hoàng Tài Hân - PRO-G ACADEMY
167Đàm Thị Thanh Hoa - My Dance - sao Đỏ
368Nguyễn Hoàng Yến - Clb Starkid Quảng Ninh
SK 194: Chung kết Hạng E1 Nhi đồng Latin - Điệu C - Giờ: 16:58:48 17/3
12Trần Tuấn Bảo
Mẫn Khánh Vi
- 2M Dancesport
361Bùi Tâm Long
Hoàng Khánh Linh
- Điệp Vũ Trường
362Hoàng Mạnh Quân
Nguyễn Phương Anh
- Điệp Vũ Trường
35Trần Nguyễn Anh Minh
Trần Nguyễn Ngọc Minh
- CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
391Phạm Bảo Long
Lê Nhã Kỳ
- Bắc Ninh DanceSport
SK 195: Chung kết Hạng FD5 Thiếu niên 2 Latin - Điệu S,J - Giờ: 17:00:36 17/3
187Quản Thị Thuỳ Linh - PRO-G ACADEMY
188Lê Phương Anh - PRO-G ACADEMY
SK 196: Chung kết Hạng C Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C,R,J - Giờ: 17:04:12 17/3
281Trần Bảo Anh
Lê Nguyễn Ngọc Anh
- Tj
285Đặng Hồ Sâm
Vũ Trần Đan Linh
- Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
137Hoàng Kỳ
Phạm Như Ngọc
- Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
183Phạm Minh Thanh
Nguyễn Linh Anh
- PRO-G ACADEMY
SK 197: Chung kết Hạng E3 Thiếu niên 1 Latin - Điệu J - Giờ: 17:09:36 17/3
282Trần Bảo Duy
Lê Ngọc Tường Vy
- Tj
346Hoàng Nguyên
Nguyễn Ngọc Bảo Lam
- VIETSDANCE
184Phạm Đức Huy
Vũ Lê Anh Vi
- PRO-G ACADEMY
SK 198: Chung kết Hạng E3 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu J - Giờ: 17:11:24 17/3
281Trần Bảo Anh
Lê Nguyễn Ngọc Anh
- Tj
130Mai Đàm Thành Đạt
Nguyễn Thị Thùy Dương
- Colorful Art Quảng Ninh
248Nguyễn Quang Minh
Phạm Bảo Khánh Linh
- Tiểu học Phả Lại 2
SK 199: Chung kết Hạng F5 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu P - Giờ: 17:13:12 17/3
85Nguyễn Nhữ Minh Anh - CLB HH Dreamhouse
83Vũ Khánh Ly - CLB HH Dreamhouse
SK 200: Chung kết Hạng F5 Thiếu niên 2 Latin - Điệu P - Giờ: 17:15:00 17/3
187Quản Thị Thuỳ Linh - PRO-G ACADEMY
188Lê Phương Anh - PRO-G ACADEMY
SK 201: Chung kết Hạng FD3 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C,S - Giờ: 17:16:48 17/3
288Phan Châu Anh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
197Lê Khánh Hà - SMART DANCE CENTER
352Đinh Nguyễn Phương Uyên - VIETSDANCE
368Nguyễn Hoàng Yến - Clb Starkid Quảng Ninh
SK 202: Chung kết Hạng FA Thiếu niên 2 Latin - Điệu S,C,R,P,J - Giờ: 17:20:24 17/3
198Trịnh Hiền Mai - SMART DANCE CENTER
189Nguyễn Minh Phương - PRO-G ACADEMY
SK 203: Chung kết Hạng A Thiếu nhi 2 Latin - Điệu S,C,R,P,J - Giờ: 17:29:24 17/3
284Lê Đức Anh
Phạm Bảo Trâm
- Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
181Nguyễn Anh Đức
Nguyễn Gia Như
- PRO-G ACADEMY
SK 204: Chung kết Hạng E4 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu S - Giờ: 17:38:24 17/3
130Mai Đàm Thành Đạt
Nguyễn Thị Thùy Dương
- Colorful Art Quảng Ninh
138Phạm Nguyễn Phúc Lâm
Vương Mai Khanh
- Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
SK 205: Chung kết Hạng E4 Thiếu niên 1 Latin - Điệu S - Giờ: 17:40:12 17/3
135Nguyễn Tùng Lâm
Đặng Quỳnh Hương
- Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
346Hoàng Nguyên
Nguyễn Ngọc Bảo Lam
- VIETSDANCE
184Phạm Đức Huy
Vũ Lê Anh Vi
- PRO-G ACADEMY
SK 206: Chung kết Hạng D Nhi đồng Latin - Điệu C,R - Giờ: 17:42:00 17/3
12Trần Tuấn Bảo
Mẫn Khánh Vi
- 2M Dancesport
35Trần Nguyễn Anh Minh
Trần Nguyễn Ngọc Minh
- CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
391Phạm Bảo Long
Lê Nhã Kỳ
- Bắc Ninh DanceSport
SK 207: Chung kết Hạng D Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C,R - Giờ: 17:45:36 17/3
281Trần Bảo Anh
Lê Nguyễn Ngọc Anh
- Tj
285Đặng Hồ Sâm
Vũ Trần Đan Linh
- Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
248Nguyễn Quang Minh
Phạm Bảo Khánh Linh
- Tiểu học Phả Lại 2
137Hoàng Kỳ
Phạm Như Ngọc
- Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
138Phạm Nguyễn Phúc Lâm
Vương Mai Khanh
- Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
SK 208: Chung kết Hạng A Trước Thanh niên Latin - Điệu S,C,R,P,J - Giờ: 17:49:12 17/3
15Nguyễn Tuấn Phong
Ngô Trần Hoài Thu
- CK TEAM
11Nguyễn Phạm Đức
Lê Minh Nguyệt
- 2M Dancesport
201Trần Tuấn Kiệt
Trần Lương Diễm Quỳnh
- Sở Văn Hóa Thể Thao Hà Nội
SK 209: Chung kết Hạng FA Thiếu nhi 2 Latin - Điệu S,C,R,P,J - Giờ: 17:58:12 17/3
177Nguyễn Minh Khuê - Ninh Bình Dancesport
352Đinh Nguyễn Phương Uyên - VIETSDANCE
237Đàm Nguyễn Xuân Duyên - TRƯỜNG PHỔ THÔNG SONG NGỮ LIÊN CẤP WELLS
SK 210: Chung kết Hạng FD2 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu R,J - Giờ: 18:07:12 17/3
359Dương Hà My - VIETSDANCE
185Đỗ Hương Thảo - PRO-G ACADEMY
SK 211: Chung kết Hạng FD2 Thiếu niên 1 Latin - Điệu R,J - Giờ: 18:10:48 17/3
198Trịnh Hiền Mai - SMART DANCE CENTER
353Nguyễn Khánh Huyền - VIETSDANCE
355Nguyễn Hồng Ngọc - VIETSDANCE
187Quản Thị Thuỳ Linh - PRO-G ACADEMY
188Lê Phương Anh - PRO-G ACADEMY
195Lê Phạm Hà Phương - PRO-G ACADEMY
196Trần Minh Huyền - PRO-G ACADEMY
SK 212: Chung kết Hạng FA Thiếu niên 1 Latin - Điệu S,C,R,P,J - Giờ: 18:14:24 17/3
189Nguyễn Minh Phương - PRO-G ACADEMY
239Nguyễn Ngọc Khánh Linh - TTVHTT-THỂ THAO TP.HẢI DƯƠNG
SK 213: Chung kết Hạng A Thiếu nhi 1 Latin - Điệu S,C,R,P,J - Giờ: 18:23:24 17/3
183Phạm Minh Thanh
Nguyễn Linh Anh
- PRO-G ACADEMY
16Lê Hoàng Dương
Lê Hương Giang
- CK TEAM
367Trần Văn Đức
Hoàng Thị Phương
- Clb Starkid Quảng Ninh
SK 214: Chung kết Hạng F2 Vô địch HD Thiếu nhi 2 Latin - Điệu R - Giờ: 18:32:24 17/3
323Hoàng Ngọc Bảo Thy - Trường Tiểu học Tô Hiệu - HD
106Hoàng triệu vy - CLB Mặt trời đỏ Sơn Tây
384Vũ Thị Mai Anh - Trường Tiểu học Tô Hiệu - HD
SK 215: Chung kết Hạng B Thanh niên Standard - Điệu W,T,SF,Q - Giờ: 18:34:12 17/3
200Nguyễn Tuấn Đạt
Phạm Phương Ly
- Sở Văn Hóa Thể Thao Hà Nội
204Lê Hoàng Việt Khoa
Nguyến Phạm Linh Đan
- Sở Văn Hóa Thể Thao Hà Nội
244Đặng Việt
Bùi Thị Ngọc Lan
- Thăng Long
SK 216: Chung kết Hạng E1 Thiếu niên 1 Latin - Điệu C - Giờ: 18:41:24 17/3
282Trần Bảo Duy
Lê Ngọc Tường Vy
- Tj
135Nguyễn Tùng Lâm
Đặng Quỳnh Hương
- Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
347Nguyễn Duy Hưng
Nguyễn Hồng Ngọc
- VIETSDANCE
184Phạm Đức Huy
Vũ Lê Anh Vi
- PRO-G ACADEMY
168Nguyễn Duy Anh
Đàm Thi Thanh Hoa
- My Dance - sao Đỏ
SK 217: Bán kết Hạng F1 Thiếu niên 1 Latin - Điệu C - Giờ: 18:43:12 17/3
56Ngô Ánh Ngọc - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
286Hoàng Khánh Linh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
197Lê Khánh Hà - SMART DANCE CENTER
199Dương Ngọc Linh - SMART DANCE CENTER
209Phương Quỳnh Anh - THCS Phả Lại
303Lương Thị Hồng Anh - Trường THCS Cẩm Hoàng - Cẩm Giàng - HD
187Quản Thị Thuỳ Linh - PRO-G ACADEMY
195Lê Phạm Hà Phương - PRO-G ACADEMY
196Trần Minh Huyền - PRO-G ACADEMY
170Nguyễn Hà Phương - My Dance - sao Đỏ
106Hoàng triệu vy - CLB Mặt trời đỏ Sơn Tây
239Nguyễn Ngọc Khánh Linh - TTVHTT-THỂ THAO TP.HẢI DƯƠNG
240Phạm Minh Anh - TTVHTT-THỂ THAO TP.HẢI DƯƠNG
SK 218: Chung kết Hạng E1 Trung niên 1 Standard - Điệu W - Giờ: 18:45:00 17/3
342Nguyễn Quốc Bình
Tạ Thiên Thanh
- Uni Dance
343Vũ Ngọc Minh
Kim Ngọc Huyền
- Uni Dance
243Đoàn Hồng Hải
Vũ Hồng Ngọc
- Thăng Long
SK 219: Chung kết Hạng FD4 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu R,S - Giờ: 18:46:48 17/3
359Dương Hà My - VIETSDANCE
185Đỗ Hương Thảo - PRO-G ACADEMY
SK 220: Chung kết Hạng F1 Thiếu niên 1 Latin - Điệu C (Kết quả của sự kiện 217) - Giờ: 18:50:24 17/3
SK 221: Chung kết Hạng F1 Vô địch HD Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C - Giờ: 18:52:12 17/3
314Trần Bảo Nhi - Trường Tiểu học Sao Đỏ 1, Chí Linh, Hải
273Trịnh Phương Thảo - Tiểu học Thanh Bình
280Nguyễn Minh Phương - Tiểu học Thanh Bình
323Hoàng Ngọc Bảo Thy - Trường Tiểu học Tô Hiệu - HD
114Vũ Thu Trang - CLB Trường Tiểu học Ái Quốc
115Đặng Nhật Minh - CLB Trường Tiểu học Ái Quốc
106Hoàng triệu vy - CLB Mặt trời đỏ Sơn Tây
111Kiều như nguyệt - CLB Mặt trời đỏ Sơn Tây
384Vũ Thị Mai Anh - Trường Tiểu học Tô Hiệu - HD
SK 222: Chung kết Hạng E1 Thanh niên Standard - Điệu W - Giờ: 18:54:00 17/3
342Nguyễn Quốc Bình
Tạ Thiên Thanh
- Uni Dance
343Vũ Ngọc Minh
Kim Ngọc Huyền
- Uni Dance
242Tuấn Xuân Tiến
Nguyễn Thu Hường
- Thăng Long
SK 223: Chung kết Hạng F3 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu J - Giờ: 18:55:48 17/3
253Trịnh Phương Trinh - Tiểu học Thanh Bình
185Đỗ Hương Thảo - PRO-G ACADEMY
245Nguyễn Tú Anh - Tiểu Học Phả Lại 2
392Bùi Bảo Chi - Bắc Ninh DanceSport
393Tạ Thảo My - Bắc Ninh DanceSport
SK 224: Bán kết Hạng F2 Thiếu niên 1 Latin - Điệu R - Giờ: 18:57:36 17/3
56Ngô Ánh Ngọc - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
286Hoàng Khánh Linh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
197Lê Khánh Hà - SMART DANCE CENTER
199Dương Ngọc Linh - SMART DANCE CENTER
209Phương Quỳnh Anh - THCS Phả Lại
303Lương Thị Hồng Anh - Trường THCS Cẩm Hoàng - Cẩm Giàng - HD
187Quản Thị Thuỳ Linh - PRO-G ACADEMY
195Lê Phạm Hà Phương - PRO-G ACADEMY
196Trần Minh Huyền - PRO-G ACADEMY
170Nguyễn Hà Phương - My Dance - sao Đỏ
106Hoàng triệu vy - CLB Mặt trời đỏ Sơn Tây
239Nguyễn Ngọc Khánh Linh - TTVHTT-THỂ THAO TP.HẢI DƯƠNG
240Phạm Minh Anh - TTVHTT-THỂ THAO TP.HẢI DƯƠNG
SK 225: Chung kết Hạng D Trung niên 1 Standard - Điệu W,T - Giờ: 18:59:24 17/3
342Nguyễn Quốc Bình
Tạ Thiên Thanh
- Uni Dance
343Vũ Ngọc Minh
Kim Ngọc Huyền
- Uni Dance
243Đoàn Hồng Hải
Vũ Hồng Ngọc
- Thăng Long
SK 226: Chung kết Hạng F2 Thiếu niên 1 Latin - Điệu R (Kết quả của sự kiện 224) - Giờ: 19:03:00 17/3
SK 227: Chung kết Hạng FC Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C,R,J - Giờ: 19:04:48 17/3
359Dương Hà My - VIETSDANCE
245Nguyễn Tú Anh - Tiểu Học Phả Lại 2
SK 228: Chung kết Hạng D Thanh niên Standard - Điệu W,T - Giờ: 19:10:12 17/3
342Nguyễn Quốc Bình
Tạ Thiên Thanh
- Uni Dance
343Vũ Ngọc Minh
Kim Ngọc Huyền
- Uni Dance
242Tuấn Xuân Tiến
Nguyễn Thu Hường
- Thăng Long
SK 229: Chung kết Hạng F4 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu S - Giờ: 19:13:48 17/3
358Nguyễn Hồng Anh - VIETSDANCE
359Dương Hà My - VIETSDANCE
185Đỗ Hương Thảo - PRO-G ACADEMY
392Bùi Bảo Chi - Bắc Ninh DanceSport
393Tạ Thảo My - Bắc Ninh DanceSport
SK 230: Chung kết Hạng FD Thiếu niên 1 Latin - Điệu C,R - Giờ: 19:15:36 17/3
56Ngô Ánh Ngọc - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
199Dương Ngọc Linh - SMART DANCE CENTER
209Phương Quỳnh Anh - THCS Phả Lại
303Lương Thị Hồng Anh - Trường THCS Cẩm Hoàng - Cẩm Giàng - HD
195Lê Phạm Hà Phương - PRO-G ACADEMY
196Trần Minh Huyền - PRO-G ACADEMY
170Nguyễn Hà Phương - My Dance - sao Đỏ
106Hoàng triệu vy - CLB Mặt trời đỏ Sơn Tây
240Phạm Minh Anh - TTVHTT-THỂ THAO TP.HẢI DƯƠNG
SK 231: Chung kết Hạng F5 Thanh niên Standard - Điệu VW - Giờ: 19:19:12 17/3
305Hà Lan Hương - Trường THCS Ngô Gia Tự - TP HD
309Phạm Trà My - Trường THPT Hồng Quang
310Nguyễn Trường Sơn - Trường THPT Hồng Quang
SK 232: Chung kết Hạng C Thiếu niên 2 Latin - Điệu C,R,J - Giờ: 19:21:00 17/3
135Nguyễn Tùng Lâm
Đặng Quỳnh Hương
- Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
346Hoàng Nguyên
Nguyễn Ngọc Bảo Lam
- VIETSDANCE
SK 233: Chung kết Hạng C Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C,R,J - Giờ: 19:26:24 17/3
181Nguyễn Anh Đức
Nguyễn Gia Như
- PRO-G ACADEMY
367Trần Văn Đức
Hoàng Thị Phương
- Clb Starkid Quảng Ninh
SK 234: Chung kết Hạng FD5 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu S,J - Giờ: 19:31:48 17/3
358Nguyễn Hồng Anh - VIETSDANCE
185Đỗ Hương Thảo - PRO-G ACADEMY
SK 235: Chung kết Hạng FD1 Thiếu niên 1 Latin - Điệu C,J - Giờ: 19:35:24 17/3
198Trịnh Hiền Mai - SMART DANCE CENTER
353Nguyễn Khánh Huyền - VIETSDANCE
187Quản Thị Thuỳ Linh - PRO-G ACADEMY
188Lê Phương Anh - PRO-G ACADEMY
195Lê Phạm Hà Phương - PRO-G ACADEMY
196Trần Minh Huyền - PRO-G ACADEMY
241Cao Hàn Minh Thái - TTVHTT-THỂ THAO TP.HẢI DƯƠNG
SK 236: Chung kết Hạng E1 Thanh niên Latin - Điệu C - Giờ: 19:39:00 17/3
166Phạm Quốc Tuấn
Lê Xuân Hoa
- Khánh Thi Academy
11Nguyễn Phạm Đức
Lê Minh Nguyệt
- 2M Dancesport
344Nguyễn Anh Minh
Nguyễn Thị Vân Anh
- VIETSDANCE
345Trần Thiện Phước
Phạm Nhật Anh
- VIETSDANCE
SK 237: Chung kết Hạng F5 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu P - Giờ: 19:40:48 17/3
86Vũ Viết Thiện - CLB HH Dreamhouse
358Nguyễn Hồng Anh - VIETSDANCE
359Dương Hà My - VIETSDANCE
SK 238: Chung kết Hạng FB Thiếu niên 1 Latin - Điệu S,C,R,J - Giờ: 19:42:36 17/3
353Nguyễn Khánh Huyền - VIETSDANCE
189Nguyễn Minh Phương - PRO-G ACADEMY
SK 239: Chung kết Hạng FB Thiếu nhi 1 Latin - Điệu S,C,R,J - Giờ: 19:49:48 17/3
249Phạm bảo Khánh Linh - Tiểu học Phả Lại 2
358Nguyễn Hồng Anh - VIETSDANCE
359Dương Hà My - VIETSDANCE
SK 240: Chung kết Hạng E2 Thanh niên Latin - Điệu R - Giờ: 19:57:00 17/3
166Phạm Quốc Tuấn
Lê Xuân Hoa
- Khánh Thi Academy
11Nguyễn Phạm Đức
Lê Minh Nguyệt
- 2M Dancesport
344Nguyễn Anh Minh
Nguyễn Thị Vân Anh
- VIETSDANCE
345Trần Thiện Phước
Phạm Nhật Anh
- VIETSDANCE
SK 241: Chung kết Hạng F3 Thiếu niên 1 Latin - Điệu J - Giờ: 19:58:48 17/3
199Dương Ngọc Linh - SMART DANCE CENTER
303Lương Thị Hồng Anh - Trường THCS Cẩm Hoàng - Cẩm Giàng - HD
187Quản Thị Thuỳ Linh - PRO-G ACADEMY
195Lê Phạm Hà Phương - PRO-G ACADEMY
196Trần Minh Huyền - PRO-G ACADEMY
170Nguyễn Hà Phương - My Dance - sao Đỏ
SK 242: Chung kết Hạng E3 Thanh niên Latin - Điệu J - Giờ: 20:00:36 17/3
165Nguyễn Hoàng Minh
Hà Nhật Vy
- Khánh Thi Academy
350Phạm Trung Hòa
Nguyễn Thị Tâm Đan
- VIETSDANCE
357Nguyễn Anh Minh
Phạm Tú Anh
- VIETSDANCE
SK 243: Chung kết Hạng B Thiếu niên 2 Latin - Điệu S,C,R,J - Giờ: 20:02:24 17/3
11Nguyễn Phạm Đức
Lê Minh Nguyệt
- 2M Dancesport
202Nguyễn Quốc Bảo
Trần Hoàng Minh Châu
- Sở Văn Hóa Thể Thao Hà Nội
SK 244: Chung kết Hạng B Thiếu nhi 2 Latin - Điệu S,C,R,J - Giờ: 20:09:36 17/3
181Nguyễn Anh Đức
Nguyễn Gia Như
- PRO-G ACADEMY
367Trần Văn Đức
Hoàng Thị Phương
- Clb Starkid Quảng Ninh
SK 245: Chung kết Hạng C Thanh niên Latin - Điệu C,R,J - Giờ: 20:16:48 17/3
166Phạm Quốc Tuấn
Lê Xuân Hoa
- Khánh Thi Academy
349Nguyễn Đình Tiến
Phạm Tú Anh
- VIETSDANCE
351Phạm Trung Hòa
Phạm Phượng Khanh
- VIETSDANCE
SK 246: Chung kết Hạng FD3 Thiếu niên 1 Latin - Điệu C,S - Giờ: 20:22:12 17/3
198Trịnh Hiền Mai - SMART DANCE CENTER
188Lê Phương Anh - PRO-G ACADEMY
SK 247: Chung kết Hạng E4 Thanh niên Latin - Điệu S - Giờ: 20:25:48 17/3
165Nguyễn Hoàng Minh
Hà Nhật Vy
- Khánh Thi Academy
349Nguyễn Đình Tiến
Phạm Tú Anh
- VIETSDANCE
351Phạm Trung Hòa
Phạm Phượng Khanh
- VIETSDANCE
SK 248: Chung kết Hạng F4 Thiếu niên 1 Latin - Điệu S - Giờ: 20:27:36 17/3
199Dương Ngọc Linh - SMART DANCE CENTER
303Lương Thị Hồng Anh - Trường THCS Cẩm Hoàng - Cẩm Giàng - HD
187Quản Thị Thuỳ Linh - PRO-G ACADEMY
SK 249: Chung kết Hạng E2 Thiếu niên 1 Latin - Điệu R - Giờ: 20:29:24 17/3
347Nguyễn Duy Hưng
Nguyễn Hồng Ngọc
- VIETSDANCE
184Phạm Đức Huy
Vũ Lê Anh Vi
- PRO-G ACADEMY
168Nguyễn Duy Anh
Đàm Thi Thanh Hoa
- My Dance - sao Đỏ
SK 250: Chung kết Hạng D Thanh niên Latin - Điệu C,R - Giờ: 20:31:12 17/3
11Nguyễn Phạm Đức
Lê Minh Nguyệt
- 2M Dancesport
344Nguyễn Anh Minh
Nguyễn Thị Vân Anh
- VIETSDANCE
345Trần Thiện Phước
Phạm Nhật Anh
- VIETSDANCE
SK 251: Chung kết Hạng B Thiếu niên 1 Latin - Điệu S,C,R,J - Giờ: 20:34:48 17/3
282Trần Bảo Duy
Lê Ngọc Tường Vy
- Tj
346Hoàng Nguyên
Nguyễn Ngọc Bảo Lam
- VIETSDANCE
SK 252: Bán kết Hạng F1 Vô địch HD Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C - Giờ: 20:42:00 17/3
322Nguyễn Ngọc Trúc Linh - Trường Tiểu học Tái Sơn - Tứ Kỳ - HD
315Tăng Hương Giang - Trường Tiểu học Sao Đỏ 1, Chí Linh, Hải
316Nguyễn Thị Quỳnh Chi - Trường Tiểu học Sao Đỏ 1, Chí Linh, Hải
262Nguyễn Trần An Nhi - Tiểu học Thanh Bình
266Hoàng Mai Lâm - Tiểu học Thanh Bình
249Phạm bảo Khánh Linh - Tiểu học Phả Lại 2
104Võ Thành Đạt - CLB Mặt trời đỏ Sơn Tây
105Phùng Hải Yến - CLB Mặt trời đỏ Sơn Tây
107Nguyễn Trần trâm Anh - CLB Mặt trời đỏ Sơn Tây
108Lê Quỳnh chi - CLB Mặt trời đỏ Sơn Tây
109Phạm mai Anh - CLB Mặt trời đỏ Sơn Tây
110Lê Thị Thanh nga - CLB Mặt trời đỏ Sơn Tây
SK 253: Chung kết Hạng FC Thiếu niên 1 Latin - Điệu C,R,J - Giờ: 20:43:48 17/3
198Trịnh Hiền Mai - SMART DANCE CENTER
353Nguyễn Khánh Huyền - VIETSDANCE
189Nguyễn Minh Phương - PRO-G ACADEMY
SK 254: Chung kết Hạng C Thiếu niên 1 Latin - Điệu C,R,J - Giờ: 20:49:12 17/3
282Trần Bảo Duy
Lê Ngọc Tường Vy
- Tj
346Hoàng Nguyên
Nguyễn Ngọc Bảo Lam
- VIETSDANCE
238Cao Hàn Minh Thái
Nguyễn Ngọc Khánh Linh
- TTVHTT-THỂ THAO TP.HẢI DƯƠNG
SK 255: Chung kết Hạng F1 Vô địch HD Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C (Kết quả của sự kiện 252) - Giờ: 20:54:36 17/3
SK 256: Chung kết Hạng E1 Thiếu niên 2 Latin - Điệu C - Giờ: 20:56:24 17/3
282Trần Bảo Duy
Lê Ngọc Tường Vy
- Tj
184Phạm Đức Huy
Vũ Lê Anh Vi
- PRO-G ACADEMY
370Nguyễn Hoàng Gia Minh
Hoàng Thị Ngọc
- Clb Starkid Quảng Ninh
SK 257: Chung kết Hạng F2 Vô địch HD Thiếu nhi 1 Latin - Điệu R - Giờ: 20:58:12 17/3
315Tăng Hương Giang - Trường Tiểu học Sao Đỏ 1, Chí Linh, Hải
316Nguyễn Thị Quỳnh Chi - Trường Tiểu học Sao Đỏ 1, Chí Linh, Hải
249Phạm bảo Khánh Linh - Tiểu học Phả Lại 2
SK 258: Chung kết Hạng FD4 Thiếu niên 1 Latin - Điệu R,S - Giờ: 21:00:00 17/3
198Trịnh Hiền Mai - SMART DANCE CENTER
353Nguyễn Khánh Huyền - VIETSDANCE
188Lê Phương Anh - PRO-G ACADEMY
SK 259: Chung kết Hạng E2 Thiếu niên 2 Latin - Điệu R - Giờ: 21:03:36 17/3
184Phạm Đức Huy
Vũ Lê Anh Vi
- PRO-G ACADEMY
238Cao Hàn Minh Thái
Nguyễn Ngọc Khánh Linh
- TTVHTT-THỂ THAO TP.HẢI DƯƠNG
370Nguyễn Hoàng Gia Minh
Hoàng Thị Ngọc
- Clb Starkid Quảng Ninh
SK 260: Chung kết Hạng E1 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C - Giờ: 21:05:24 17/3
281Trần Bảo Anh
Lê Nguyễn Ngọc Anh
- Tj
248Nguyễn Quang Minh
Phạm Bảo Khánh Linh
- Tiểu học Phả Lại 2
133Đào Trọng Phú
Phạm Quỳnh Anh
- Colorful Art Quảng Ninh
183Phạm Minh Thanh
Nguyễn Linh Anh
- PRO-G ACADEMY
112Đặng Nhật Minh
Đoàn Thị Thu Trang
- CLB Trường Tiểu học Ái Quốc
SK 261: Chung kết Hạng F5 Thiếu niên 1 Latin - Điệu P - Giờ: 21:07:12 17/3
199Dương Ngọc Linh - SMART DANCE CENTER
187Quản Thị Thuỳ Linh - PRO-G ACADEMY
239Nguyễn Ngọc Khánh Linh - TTVHTT-THỂ THAO TP.HẢI DƯƠNG
SK 262: Chung kết Hạng E3 Thiếu niên 2 Latin - Điệu J - Giờ: 21:09:00 17/3
282Trần Bảo Duy
Lê Ngọc Tường Vy
- Tj
346Hoàng Nguyên
Nguyễn Ngọc Bảo Lam
- VIETSDANCE
184Phạm Đức Huy
Vũ Lê Anh Vi
- PRO-G ACADEMY
SK 263: Chung kết Hạng E2 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu R - Giờ: 21:10:48 17/3
248Nguyễn Quang Minh
Phạm Bảo Khánh Linh
- Tiểu học Phả Lại 2
133Đào Trọng Phú
Phạm Quỳnh Anh
- Colorful Art Quảng Ninh
183Phạm Minh Thanh
Nguyễn Linh Anh
- PRO-G ACADEMY
SK 264: Chung kết Hạng FD5 Thiếu niên 1 Latin - Điệu S,J - Giờ: 21:12:36 17/3
198Trịnh Hiền Mai - SMART DANCE CENTER
188Lê Phương Anh - PRO-G ACADEMY
SK 265: Chung kết Hạng E4 Thiếu niên 2 Latin - Điệu S - Giờ: 21:16:12 17/3
346Hoàng Nguyên
Nguyễn Ngọc Bảo Lam
- VIETSDANCE
184Phạm Đức Huy
Vũ Lê Anh Vi
- PRO-G ACADEMY
SK 266: Chung kết Hạng D Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C,R - Giờ: 21:18:00 17/3
248Nguyễn Quang Minh
Phạm Bảo Khánh Linh
- Tiểu học Phả Lại 2
133Đào Trọng Phú
Phạm Quỳnh Anh
- Colorful Art Quảng Ninh
348Nguyễn Duy Mạnh
Đinh Nguyễn Phương Uyên
- VIETSDANCE
183Phạm Minh Thanh
Nguyễn Linh Anh
- PRO-G ACADEMY
SK 267: Chung kết Hạng D Thiếu niên 2 Latin - Điệu C,R - Giờ: 21:21:36 17/3
346Hoàng Nguyên
Nguyễn Ngọc Bảo Lam
- VIETSDANCE
184Phạm Đức Huy
Vũ Lê Anh Vi
- PRO-G ACADEMY
238Cao Hàn Minh Thái
Nguyễn Ngọc Khánh Linh
- TTVHTT-THỂ THAO TP.HẢI DƯƠNG
370Nguyễn Hoàng Gia Minh
Hoàng Thị Ngọc
- Clb Starkid Quảng Ninh
SK 268: Chung kết Hạng B Thanh niên Latin - Điệu S,C,R,J - Giờ: 21:25:12 17/3
165Nguyễn Hoàng Minh
Hà Nhật Vy
- Khánh Thi Academy
349Nguyễn Đình Tiến
Phạm Tú Anh
- VIETSDANCE
350Phạm Trung Hòa
Nguyễn Thị Tâm Đan
- VIETSDANCE
201Trần Tuấn Kiệt
Trần Lương Diễm Quỳnh
- Sở Văn Hóa Thể Thao Hà Nội
SK 269: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Khánh Linh Dance - Điệu C - Giờ: 21:32:24 17/3
300Phạm Tâm Như - Trung tâm nghệ thuật Khánh Linh Dance KM
301Nguyễn Thị Phương Thảo - Trung tâm nghệ thuật Khánh Linh Dance KM
387Tô Khánh Uyên - Trung tâm nghệ thuật Khánh Linh Dance KM

Khiêu vũ thể thao, thông tin giải đấu, đăng ký thi đấu online, khieu vu the thao, giai khieu vu, giải khiêu vũ, dance sport, nhảy nghệ thuật

Khiêu vũ thể thao, thông tin giải đấu, đăng ký thi đấu online, khieu vu the thao, giai khieu vu, giải khiêu vũ, dance sport, nhảy nghệ thuật