Giải Vô địch KVTT Quốc tế Hà Nội lần thứ 5 năm 2019

D.sách VĐV theo sự kiện (tải PDF)

Số đeoVận động viên
SK 1: Chung kết Hạng FD Nhi đồng Latin Sonic Dance Center - Điệu C,R - Giờ: 08:30 05/10
321Hoàng Minh Khanh - Sonic Dance Center
322Đỗ Vân An - Sonic Dance Center
323Nguyễn Hà Vân - Sonic Dance Center
SK 2: Chung kết Hạng FD Nhi đồng Latin Sonic Dance Center - Điệu C,R - Giờ: 08:32:00 05/10
324Nguyễn Khánh Ngọc - Sonic Dance Center
325Nguyễn Phương Anh - Sonic Dance Center
326Nguyễn Lê Khánh An - Sonic Dance Center
SK 3: Chung kết Hạng FD Thiếu nhi 1 Latin Hoàng Sương Dancesport - Điệu C,R - Giờ: 08:34:00 05/10
221Võ Kỳ Thanh Trúc - Hoàng Sương Dancesport Center
222Nguyễn Bình Phương An - Hoàng Sương Dancesport Center
224Võ Minh Trí - Hoàng Sương Dancesport Center
SK 4: Chung kết Hạng FD Thiếu nhi Latin Vietsdance Center - Điệu C,R - Giờ: 08:36:00 05/10
14Lê Xuân Mai - Bảo Dance Sport Nghệ An
15Nguyễn Hữu Hiếu Thuận - Bảo Dance Sport Nghệ An
499Nguyễn Vũ Bảo Trân - VIETSDANCE
503Nguyễn Lâm Thùy Dương - VIETSDANCE
SK 5: Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi 1 Latin Clb Sao Mai - Điệu C,R - Giờ: 08:38:00 05/10
176Đặng Bảo Châu - Clb Sao Mai
177Chử Hoàng Phương Ly - Clb Sao Mai
178Đào Ngọc Bích - Clb Sao Mai
SK 6: Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi2 Latin Clb Sao Mai - Điệu C,R - Giờ: 08:40:00 05/10
179Nguyễn Ngọc Anh Thư - Clb Sao Mai
175Nguyễn Minh Châu - Clb Sao Mai
180Nguyễn Ngọc Phương Linh - Clb Sao Mai
SK 7: Chung kết Hạng FD Thiếu nhi Latin Vietsdance Center - Điệu C,R - Giờ: 08:42:00 05/10
497Phạm Nguyễn Hà Anh - VIETSDANCE
504Nguyễn Thu Huyền - VIETSDANCE
507Nguyễn Phương Linh - VIETSDANCE
508Vũ Khánh Phương - VIETSDANCE
SK 8: Chung kết Hạng FD Thiếu nhi 7 Latin ProG academy - Điệu C,R - Giờ: 08:44:00 05/10
300Đặng Quỳnh Trang - PRO-G ACADEMY
301Lê Thái An - PRO-G ACADEMY
302Trần Phương Thảo - PRO-G ACADEMY
SK 9: Chung kết Hạng FD Thiếu nhi 8 Latin ProG academy - Điệu C,R - Giờ: 08:46:00 05/10
303Lê Ngọc Bảo Trâm - PRO-G ACADEMY
304Bạch Ý Nhi - PRO-G ACADEMY
305Nguyễn Vũ Lam Anh - PRO-G ACADEMY
SK 10: Chung kết Hạng F1 Nhi đồng Latin ProG Academy - Điệu C - Giờ: 08:48:00 05/10
270Hoàng Linh Giang - PRO-G ACADEMY
271Trần Lê Phương Giang - PRO-G ACADEMY
276Dương Ngọc Diệp - PRO-G ACADEMY
SK 11: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin ProG Academy - Điệu C - Giờ: 08:49:00 05/10
268Nguyễn Khánh Vy - PRO-G ACADEMY
269Cao Kiều Ngọc Ly - PRO-G ACADEMY
277Đào Ngọc Linh - PRO-G ACADEMY
SK 12: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi Latin ProG Academy - Điệu C - Giờ: 08:50:00 05/10
273Hoàng My An - PRO-G ACADEMY
274Vũ Hoàng Như Thanh - PRO-G ACADEMY
282Nguyễn Thanh Thảo - PRO-G ACADEMY
SK 13: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin ProG Academy - Điệu C - Giờ: 08:51:00 05/10
278Lê Quốc Hưng - PRO-G ACADEMY
279Trần Linh Chi - PRO-G ACADEMY
280Nguyễn Minh Ánh - PRO-G ACADEMY
SK 14: Chung kết Hạng F1 Nhi đồng 1 Latin ProG Academy - Điệu C - Giờ: 08:52:00 05/10
511Trần Giáp Phương Linh - Vĩnh Huy Bình Định
272Nguyễn Quỳnh Trang Anh - PRO-G ACADEMY
275Hoàng Thanh Huyền - PRO-G ACADEMY
SK 15: Chung kết Hạng F1 Nhóm 4 Latin CLB Hoàng Liệt - Điệu C - Giờ: 08:53:00 05/10
75Trương Thúy Lâm - CLB Hoàng Liệt
76Vũ Minh Anh - CLB Hoàng Liệt
SK 16: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 3 Latin ProG Academy - Điệu C - Giờ: 08:54:00 05/10
283Nguyễn Hồng Việt - PRO-G ACADEMY
284Nguyễn Châu Anh - PRO-G ACADEMY
285Nguyễn Ngọc Linh - PRO-G ACADEMY
SK 17: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 4 Latin PrpG Academy - Điệu C - Giờ: 08:55:00 05/10
267Lê Phương Anh - PRO-G ACADEMY
287Đào Ngọc Tuệ Như - PRO-G ACADEMY
293Hoàng Tài Hân - PRO-G ACADEMY
SK 18: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 5 Latin ProG Academy - Điệu C - Giờ: 08:56:00 05/10
288Phạm Minh Anh - PRO-G ACADEMY
289Nguyễn Hoàng Trà My - PRO-G ACADEMY
290Bành Hiền Trang - PRO-G ACADEMY
SK 19: Chung kết Hạng F1 Nhóm 1 Latin CLB Hoàng Liệt - Điệu C - Giờ: 08:58:00 05/10
66Nguyễn Khánh Chi - CLB Hoàng Liệt
67Dương Bích Ngọc - CLB Hoàng Liệt
68Nguyễn Mai Anh - CLB Hoàng Liệt
SK 20: Chung kết Hạng F1 Nhóm 2 Latin CLB Hoàng Liệt - Điệu C - Giờ: 08:59:00 05/10
69Nguyễn Thùy Dương - CLB Hoàng Liệt
70Mai Bảo Châu - CLB Hoàng Liệt
71Trịnh Khánh Linh - CLB Hoàng Liệt
SK 21: Chung kết Hạng F1 Nhóm 3 Latin CLB Hoàng Liệt - Điệu C - Giờ: 09:00:00 05/10
72Vũ Kiều Hương Ly - CLB Hoàng Liệt
73Nguyễn Thanh Ngọc - CLB Hoàng Liệt
74Nguyễn Hà Mai Chi - CLB Hoàng Liệt
SK 22: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Clb năng khiếu Alibaba - Điệu C - Giờ: 09:01:00 05/10
192Nguyễn mai phương - Clb năng khiếu Aibaba
193Nguyễn trần uyên nhi - Clb năng khiếu Aibaba
200Đặng Tú Linh - Clb năng khiếu Aibaba
SK 23: Chung kết Hạng F1 Thiếu niên 1 Latin Clb năng khiếu Alibaba - Điệu C - Giờ: 09:03:00 05/10
194Nguyễn thị Ánh Tuyết - Clb năng khiếu Aibaba
198Nguyễn quỳnh ngân - Clb năng khiếu Aibaba
199Phạm Minh Tâm - Clb năng khiếu Aibaba
SK 24: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin Clb năng khiếu Alibaba - Điệu C - Giờ: 09:04:00 05/10
195Đào ngọc châm - Clb năng khiếu Aibaba
197Ngô phương thảo - Clb năng khiếu Aibaba
201Đặng Quỳnh Anh - Clb năng khiếu Aibaba
SK 25: Chung kết Hạng F1 Thiếu niên 2 Latin Clb năng khiếu Alibaba - Điệu C - Giờ: 09:05:00 05/10
196Nguyễn Quỳnh Mai - Clb năng khiếu Aibaba
202Nguyễn Bảo Ngọc - Clb năng khiếu Aibaba
SK 26: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin CLB Cường Anh - ĐT - QN - Điệu C - Giờ: 09:06:00 05/10
22Nguyễn Duy Anh - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
23Hoàng Thị Huệ - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
558Lê Tường Vy - NICE DANCE TP VINH
SK 27: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi Latin CLB Cường Anh - ĐT - QN - Điệu C - Giờ: 09:07:00 05/10
24Nguyễn Tùng Lâm - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
25Hoàng Minh Thư - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
26Ngô Minh Thư - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
SK 28: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin TT Modern Kids - Điệu C - Giờ: 09:08:00 05/10
368Minh Hiếu - TT Năng khiếu nghệ thuật Modern Kids
369Minh Thư - TT Năng khiếu nghệ thuật Modern Kids
370Thủy Tiên - TT Năng khiếu nghệ thuật Modern Kids
371Trúc Quỳnh - TT Năng khiếu nghệ thuật Modern Kids
SK 29: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 1A Latin TT Modern Kids - Điệu C - Giờ: 09:09:00 05/10
372Bảo Vy - TT Năng khiếu nghệ thuật Modern Kids
373Đặng Phương Thảo - TT Năng khiếu nghệ thuật Modern Kids
374Khánh Chi - TT Năng khiếu nghệ thuật Modern Kids
SK 30: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 1B Latin TT Modern Kids - Điệu C - Giờ: 09:10:00 05/10
375Minh Huyền - TT Năng khiếu nghệ thuật Modern Kids
376Trúc An - TT Năng khiếu nghệ thuật Modern Kids
377Khánh Linh A - TT Năng khiếu nghệ thuật Modern Kids
378Khánh Linh B - TT Năng khiếu nghệ thuật Modern Kids
SK 31: Chung kết Hạng F1 Nhi đồng 2 Latin ProG Academy - Điệu C - Giờ: 09:11:00 05/10
286Phan Anh Thư - PRO-G ACADEMY
294Nguyễn Hạnh Nguyên - PRO-G ACADEMY
295Phạm Hoàng Yến - PRO-G ACADEMY
SK 32: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 6 Latin ProG academy - Điệu C - Giờ: 09:12:00 05/10
297Nguyễn Vũ Bảo Phương - PRO-G ACADEMY
298Trần Linh Đan - PRO-G ACADEMY
299Nguyễn Hà Phương - PRO-G ACADEMY
SK 33: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 7 Latin ProG academy - Điệu C - Giờ: 09:13:00 05/10
300Đặng Quỳnh Trang - PRO-G ACADEMY
301Lê Thái An - PRO-G ACADEMY
302Trần Phương Thảo - PRO-G ACADEMY
SK 34: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 8 Latin ProG academy - Điệu C - Giờ: 09:14:00 05/10
303Lê Ngọc Bảo Trâm - PRO-G ACADEMY
304Bạch Ý Nhi - PRO-G ACADEMY
305Nguyễn Vũ Lam Anh - PRO-G ACADEMY
SK 35: Chung kết Hạng F1 Nhóm 5 Latin CLB Hoàng Liệt - Điệu C - Giờ: 09:15:00 05/10
77Trần Linh Đan - CLB Hoàng Liệt
78Quá Gia Như - CLB Hoàng Liệt
SK 36: Chung kết Hạng F3 Nhi đồng Latin ProG Academy - Điệu J - Giờ: 09:16:00 05/10
271Trần Lê Phương Giang - PRO-G ACADEMY
272Nguyễn Quỳnh Trang Anh - PRO-G ACADEMY
275Hoàng Thanh Huyền - PRO-G ACADEMY
SK 37: Chung kết Hạng F3 Thiếu nhi 1 Latin ProG Academy - Điệu J - Giờ: 09:17:00 05/10
267Lê Phương Anh - PRO-G ACADEMY
268Nguyễn Khánh Vy - PRO-G ACADEMY
269Cao Kiều Ngọc Ly - PRO-G ACADEMY
SK 38: Chung kết Hạng F3 Thiếu nhi Latin ProG Academy - Điệu J - Giờ: 09:18:00 05/10
273Hoàng My An - PRO-G ACADEMY
274Vũ Hoàng Như Thanh - PRO-G ACADEMY
277Đào Ngọc Linh - PRO-G ACADEMY
SK 39: Chung kết Hạng F3 Thiếu nhi 2 Latin ProG Academy - Điệu J - Giờ: 09:19:00 05/10
278Lê Quốc Hưng - PRO-G ACADEMY
279Trần Linh Chi - PRO-G ACADEMY
280Nguyễn Minh Ánh - PRO-G ACADEMY
SK 40: Chung kết Hạng F1 Nhi đồng Latin T.O.P DANCE - Điệu J - Giờ: 09:20:00 05/10
359Bùi Tuệ Minh - T.O.P Dance
360Nguyễn Phương Thảo - T.O.P Dance
361Phạm Linh Đan - T.O.P Dance
SK 41: Chung kết Hạng F3 Thiếu nhi 4 Lain ProG Academy - Điệu J - Giờ: 09:21:00 05/10
512Trần Nguyễn Thục Anh - Vĩnh Huy Bình Định
282Nguyễn Thanh Thảo - PRO-G ACADEMY
283Nguyễn Hồng Việt - PRO-G ACADEMY
SK 42: Chung kết Hạng F3 Thiếu nhi Latin CLB Cường Anh - ĐT - QN - Điệu J - Giờ: 09:22:00 05/10
22Nguyễn Duy Anh - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
23Hoàng Thị Huệ - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
24Nguyễn Tùng Lâm - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
25Hoàng Minh Thư - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
SK 43: Chung kết Hạng F3 Thiếu nhi 2 Latin TT Modern Kids - Điệu J - Giờ: 09:23:00 05/10
363Ngọc Anh - TT Năng khiếu nghệ thuật Modern Kids
364Như Thảo - TT Năng khiếu nghệ thuật Modern Kids
369Minh Thư - TT Năng khiếu nghệ thuật Modern Kids
SK 44: Chung kết Hạng FC Thiếu nhi Latin Vietsdance Center - Điệu C,R,J - Giờ: 09:24:00 05/10
496Tăng Nguyễn Hải An - VIETSDANCE
502Phạm Nguyễn Minh An - VIETSDANCE
510Vũ Ngọc Diệp - VIETSDANCE
SK 45: Chung kết Hạng F2 Nhóm 1 Latin CLB NT Thanh Huyền - Đông Anh - Điệu R - Giờ: 09:27:00 05/10
172Tạ Thảo Chi - Clb Nghệ thuật Thanh Huyền - Đông anh
173Trịnh Thị Mai Anh - Clb Nghệ thuật Thanh Huyền - Đông anh
174Đỗ Phúc An - Clb Nghệ thuật Thanh Huyền - Đông anh
SK 46: Chung kết Hạng F2 Nhóm 2 Latin CLB NT Thanh Huyền - Đông Anh - Điệu R - Giờ: 09:28:00 05/10
169Hoàng Khánh Vân - Clb Nghệ thuật Thanh Huyền - Đông anh
170Chử Huyền Trang - Clb Nghệ thuật Thanh Huyền - Đông anh
171Nguyễn Ngọc Bảo Trâm - Clb Nghệ thuật Thanh Huyền - Đông anh
SK 47: Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi 2 Latin Sonic Dance Center - Điệu R - Giờ: 09:29:00 05/10
312Triệu Hồng Minh - Sonic Dance Center
316Lê Minh Uyên - Sonic Dance Center
317Trần Tường San - Sonic Dance Center
SK 48: Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi 2 Latin Sonic Dance Center - Điệu R - Giờ: 09:30:00 05/10
313Nguyễn Hà Trang - Sonic Dance Center
314Phan Minh Anh - Sonic Dance Center
315Đỗ Vũ Đan Linh - Sonic Dance Center
SK 49: Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi 2 Latin Sonic Dance Center - Điệu R - Giờ: 09:31:00 05/10
318Nguyễn Phương Bảo Châu - Sonic Dance Center
319Đỗ Bảo Anh - Sonic Dance Center
320Đỗ Bảo Diệp - Sonic Dance Center
SK 50: Chung kết Hạng F2 Nhi đồng Latin ProG Academy - Điệu R - Giờ: 09:32:00 05/10
270Hoàng Linh Giang - PRO-G ACADEMY
271Trần Lê Phương Giang - PRO-G ACADEMY
276Dương Ngọc Diệp - PRO-G ACADEMY
SK 51: Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi 1 Latin ProG Academy - Điệu R - Giờ: 09:33:00 05/10
267Lê Phương Anh - PRO-G ACADEMY
268Nguyễn Khánh Vy - PRO-G ACADEMY
269Cao Kiều Ngọc Ly - PRO-G ACADEMY
SK 52: Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi Latin ProG Academy - Điệu R - Giờ: 09:34:00 05/10
273Hoàng My An - PRO-G ACADEMY
274Vũ Hoàng Như Thanh - PRO-G ACADEMY
282Nguyễn Thanh Thảo - PRO-G ACADEMY
SK 53: Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi 2 Latin ProG Academy - Điệu R - Giờ: 09:35:00 05/10
278Lê Quốc Hưng - PRO-G ACADEMY
279Trần Linh Chi - PRO-G ACADEMY
280Nguyễn Minh Ánh - PRO-G ACADEMY
SK 54: Chung kết Hạng F2 THIẾU NIÊN 1 Latin T.O.P DANCE - Điệu R - Giờ: 09:36:00 05/10
357Trần Khánh Ly - T.O.P Dance
358Trần Khánh Linh - T.O.P Dance
362Lê Ngọc Linh - T.O.P Dance
SK 55: Chung kết Hạng F2 Nhi đồng 1 Latin ProG Academy - Điệu R - Giờ: 09:37:00 05/10
272Nguyễn Quỳnh Trang Anh - PRO-G ACADEMY
275Hoàng Thanh Huyền - PRO-G ACADEMY
SK 56: Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi 3 Latin ProG Academy - Điệu R - Giờ: 09:38:00 05/10
277Đào Ngọc Linh - PRO-G ACADEMY
283Nguyễn Hồng Việt - PRO-G ACADEMY
284Nguyễn Châu Anh - PRO-G ACADEMY
SK 57: Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi 4 Latin ProG Academy - Điệu R - Giờ: 09:39:00 05/10
288Phạm Minh Anh - PRO-G ACADEMY
289Nguyễn Hoàng Trà My - PRO-G ACADEMY
293Hoàng Tài Hân - PRO-G ACADEMY
SK 58: Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi Latin CLB Cường Anh - ĐT - QN - Điệu R - Giờ: 09:40:00 05/10
22Nguyễn Duy Anh - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
23Hoàng Thị Huệ - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
27Trần Nguyễn Anh Minh - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
SK 59: Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi Latin CLB Cường Anh - ĐT - QN - Điệu R - Giờ: 09:41:00 05/10
24Nguyễn Tùng Lâm - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
25Hoàng Minh Thư - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
26Ngô Minh Thư - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
SK 60: Chung kết Hạng F2 Nhi đồng Latin Vietsdance - Điệu R - Giờ: 09:42:00 05/10
495Lê Việt Khánh Hà - VIETSDANCE
505Đinh Minh Hằng - VIETSDANCE
509Mansell Mỹ An - VIETSDANCE
SK 61: Chung kết Hạng F2 Nhi đồng 2 Latin ProG Academy - Điệu R - Giờ: 09:43:00 05/10
286Phan Anh Thư - PRO-G ACADEMY
294Nguyễn Hạnh Nguyên - PRO-G ACADEMY
295Phạm Hoàng Yến - PRO-G ACADEMY
SK 62: Chung kết Hạng F2 Thiếu niên Latin NBK - Điệu R - Giờ: 09:44:00 05/10
485Đoàn Châu Ánh Vân - Trường THCS và THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm
128Nguyễn Tú Quyên - CLB Vầng Trăng Nhỏ
129Nguyễn Hoàng Nhật Linh - CLB Vầng Trăng Nhỏ
SK 63: Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi 6 latin ProG academy - Điệu R - Giờ: 09:45:00 05/10
297Nguyễn Vũ Bảo Phương - PRO-G ACADEMY
298Trần Linh Đan - PRO-G ACADEMY
299Nguyễn Hà Phương - PRO-G ACADEMY
SK 64: Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi 7 Latin ProG academy - Điệu R - Giờ: 09:46:00 05/10
300Đặng Quỳnh Trang - PRO-G ACADEMY
301Lê Thái An - PRO-G ACADEMY
302Trần Phương Thảo - PRO-G ACADEMY
SK 65: Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi 8 Latin ProG academy - Điệu R - Giờ: 09:47:00 05/10
303Lê Ngọc Bảo Trâm - PRO-G ACADEMY
304Bạch Ý Nhi - PRO-G ACADEMY
305Nguyễn Vũ Lam Anh - PRO-G ACADEMY
SK 66: Chung kết Hạng E2 Trung Niên Standard các CLB - Điệu T - Giờ: 09:48:00 05/10
101Nguyễn Ngọc Anh
Nguyễn Ngọc Ánh
- CLB Ngũ Chỉ Sơn Lào Cai
102Lương Đức Hòa
Trương Thị Hoa
- CLB Ngũ Chỉ Sơn Lào Cai
103Bùi Ngọc Sơn
Nguyễn Thị Thủy
- CLB Ngũ Chỉ Sơn Lào Cai
SK 67: Tứ kết Hạng FD Nhi đồng Latin - Điệu C,R - Giờ: 09:49:00 05/10
441Nguyễn Lâm Linh Đan - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
206Quách Khánh Chi - Colorful Art Quảng Ninh
156Nguyễn Phương Ngân - Clb Linh Anh
221Võ Kỳ Thanh Trúc - Hoàng Sương Dancesport Center
224Võ Minh Trí - Hoàng Sương Dancesport Center
13Trần Thị Khôi Linh - Bảo Dance Sport Nghệ An
498Lý Phương Mỹ Uyên - VIETSDANCE
500Chu Bảo Trân - VIETSDANCE
501Lê Hà Anh - VIETSDANCE
505Đinh Minh Hằng - VIETSDANCE
184Nguyễn Hoàng Bảo Nhi - Clb Starkid Quảng Ninh
92Bùi Gia Linh - CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
93Nguyễn Lương Bảo Trân - CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
481Lê Hà Ngân - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
482Nguyễn Minh Ngọc - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
329Nguyễn Thu Hà - Sở VHTT&DL Tỉnh Thái Nguyên
330Chu Trần Thủy Tiên - Sở VHTT&DL Tỉnh Thái Nguyên
332Trần Thủy Quyên - Sở VHTT&DL Tỉnh Thái Nguyên
333Bùi Bích Phương - Sở VHTT&DL Tỉnh Thái Nguyên
334Nguyễn Quỳnh Hoa - Sở VHTT&DL Tỉnh Thái Nguyên
526Nguyễn Khánh Linh - Bảo Dance Sport Nghệ An
528Nguyễn Hoàng Tú Nhi - Sở VHTT&DL Tỉnh Thái Nguyên
SK 68: Chung kết Hạng E1 Trung niên 1 Standard Slow Walse - Điệu W - Giờ: 09:52:36 05/10
104Nguyễn Minh Tín
Nguyễn Quốc Bình
- CLB Quý Bà Doanh nhân
127Đỗ Văn Thao
Nguyễn Liên Hương
- CLB Victory Dance
82Phạm Cao Độ
Nguyễn Mai Kim
- CLB MaiK Nguyễn
83Nguyễn Mạnh Hà
Trần Thị Minh
- CLB MaiK Nguyễn
SK 69: Chung kết Hạng E1 Thanh niên Standard Hội khiếm thị Hà nội - Điệu W - Giờ: 09:53:36 05/10
238Vũ Thủy
Đỗ Thúy Hà
- Hội Khiếm thị Hà nội
239Đỗ Xuân Quang
Dương Kim Vinh
- Hội Khiếm thị Hà nội
240Trần Thế Đạt
Nguyễn Thị Hoa
- Hội Khiếm thị Hà nội
241Phạm Văn Quảng
Phú Thị Hạnh
- Hội Khiếm thị Hà nội
SK 70: Bán kết Hạng FD Nhi đồng Latin - Điệu C,R (Kết quả của sự kiện 67) - Giờ: 09:54:36 05/10
SK 71: Chung kết Hạng E1 Trung niên 2 Standard Slow Walse - Điệu W - Giờ: 09:58:12 05/10
127Đỗ Văn Thao
Nguyễn Liên Hương
- CLB Victory Dance
82Phạm Cao Độ
Nguyễn Mai Kim
- CLB MaiK Nguyễn
130Nguyễn Văn Vẽ
Lê Thị Trường
- CLB Xuân Hòa, Vĩnh Phúc
SK 72: Chung kết Hạng E1 Trung niên Standard các CLB - Điệu W - Giờ: 09:59:12 05/10
101Nguyễn Ngọc Anh
Nguyễn Ngọc Ánh
- CLB Ngũ Chỉ Sơn Lào Cai
102Lương Đức Hòa
Trương Thị Hoa
- CLB Ngũ Chỉ Sơn Lào Cai
103Bùi Ngọc Sơn
Nguyễn Thị Thủy
- CLB Ngũ Chỉ Sơn Lào Cai
SK 73: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 2 Standard TT Modern Kids - Điệu W - Giờ: 10:00:12 05/10
365Gia Hân - TT Năng khiếu nghệ thuật Modern Kids
366Hà Chi - TT Năng khiếu nghệ thuật Modern Kids
368Minh Hiếu - TT Năng khiếu nghệ thuật Modern Kids
SK 74: Chung kết Hạng FD Nhi đồng Latin - Điệu C,R (Kết quả của sự kiện 70) - Giờ: 10:01:12 05/10
SK 75: Chung kết Hạng D Trung niên Standard các CLB - Điệu W,T - Giờ: 10:04:48 05/10
101Nguyễn Ngọc Anh
Nguyễn Ngọc Ánh
- CLB Ngũ Chỉ Sơn Lào Cai
102Lương Đức Hòa
Trương Thị Hoa
- CLB Ngũ Chỉ Sơn Lào Cai
103Bùi Ngọc Sơn
Nguyễn Thị Thủy
- CLB Ngũ Chỉ Sơn Lào Cai
SK 76: Vòng 1/8 Hạng F1 Nhi đồng Latin - Điệu C - Giờ: 10:06:48 05/10
397Đặng Vũ Bảo Hà - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
441Nguyễn Lâm Linh Đan - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
107Nguyễn trần trâm anh - CLB Thể thao sông Tích - Thị xã Sơn Tây,
206Quách Khánh Chi - Colorful Art Quảng Ninh
109Lê thanh giang - CLB Thể thao sông Tích - Thị xã Sơn Tây,
152Dương Minh Quân - Clb Linh Anh
111Quách Bảo Trâm - CLB Thể thao sông Tích - Thị xã Sơn Tây,
321Hoàng Minh Khanh - Sonic Dance Center
323Nguyễn Hà Vân - Sonic Dance Center
325Nguyễn Phương Anh - Sonic Dance Center
326Nguyễn Lê Khánh An - Sonic Dance Center
161Nguyễn Lê Thùy Dương - Clb Linh Anh
162Trần Châu Anh - Clb Linh Anh
163Phạm Gia Hân - Clb Linh Anh
271Trần Lê Phương Giang - PRO-G ACADEMY
275Hoàng Thanh Huyền - PRO-G ACADEMY
276Dương Ngọc Diệp - PRO-G ACADEMY
221Võ Kỳ Thanh Trúc - Hoàng Sương Dancesport Center
224Võ Minh Trí - Hoàng Sương Dancesport Center
13Trần Thị Khôi Linh - Bảo Dance Sport Nghệ An
286Phan Anh Thư - PRO-G ACADEMY
498Lý Phương Mỹ Uyên - VIETSDANCE
505Đinh Minh Hằng - VIETSDANCE
184Nguyễn Hoàng Bảo Nhi - Clb Starkid Quảng Ninh
294Nguyễn Hạnh Nguyên - PRO-G ACADEMY
295Phạm Hoàng Yến - PRO-G ACADEMY
92Bùi Gia Linh - CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
93Nguyễn Lương Bảo Trân - CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
329Nguyễn Thu Hà - Sở VHTT&DL Tỉnh Thái Nguyên
330Chu Trần Thủy Tiên - Sở VHTT&DL Tỉnh Thái Nguyên
332Trần Thủy Quyên - Sở VHTT&DL Tỉnh Thái Nguyên
333Bùi Bích Phương - Sở VHTT&DL Tỉnh Thái Nguyên
334Nguyễn Quỳnh Hoa - Sở VHTT&DL Tỉnh Thái Nguyên
526Nguyễn Khánh Linh - Bảo Dance Sport Nghệ An
528Nguyễn Hoàng Tú Nhi - Sở VHTT&DL Tỉnh Thái Nguyên
SK 77: Chung kết Hạng E1 Nhi đồng Latin - Điệu C - Giờ: 10:10:24 05/10
143Nguyễn Duy Long
Trần Xuân Nhi
- Clb Linh Anh
144Nguyễn Anh Cường
Nguyễn Trần Trâm Anh
- Clb Linh Anh
432Hồ Đức Minh
Vũ Hoàng Diệp Chi
- Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
155Dương Minh Quân
Nguyễn Phương Ngân
- Clb Linh Anh
225Võ Minh Trí
Võ Kỳ Thanh Trúc
- Hoàng Sương Dancesport Center
32Trần Nguyễn Anh Minh
Trần Nguyễn Ngọc Minh
- CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
SK 78: Chung kết Hạng E1 Tổng tuổi >= 85 Latin - Điệu C - Giờ: 10:12:12 05/10
235Nguyễn Tú Linh
Nguyễn Thị Hằng
- Hà Nội
522Chenemont Renaud
Phạm Thị Bích Hiên
- CLB Hà Long - Lâm Đồng
191Lê quốc Đạt
Nguyễn thị thanh Mai
- Clb kvTT Sơn Tây
96Đỗ Kỳ Lân
Trần Diệu Hương
- CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
521Lưu Phi Long
Nguyễn Thị Hà
- CLB Hà Long - Lâm Đồng
SK 79: Tứ kết Hạng F1 Nhi đồng Latin - Điệu C (Kết quả của sự kiện 76) - Giờ: 10:14:00 05/10
SK 80: Chung kết Hạng E1 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C - Giờ: 10:17:36 05/10
145Nguyễn Đăng Quang
Phạm Bảo Ngọc
- Clb Linh Anh
203Lê Tuấn Kiệt
Nguyễn Bảo Chi
- Colorful Art Quảng Ninh
204Phạm Gia Bảo
Nguyễn Bảo Ngọc
- Colorful Art Quảng Ninh
491Phạm Đức Bình
Trương Ngọc Diệp
- VIETSDANCE
555Nguyễn Cảnh Thắng
Nguyễn Tú Phương
- Sở VHTT&DL Tỉnh Thái Nguyên
336Nguyễn Cảnh Toàn
Nguyễn Thu Hà
- Sở VHTT&DL Tỉnh Thái Nguyên
SK 81: Chung kết Hạng D Nhi đồng Latin - Điệu C,R - Giờ: 10:19:24 05/10
432Hồ Đức Minh
Vũ Hoàng Diệp Chi
- Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
155Dương Minh Quân
Nguyễn Phương Ngân
- Clb Linh Anh
32Trần Nguyễn Anh Minh
Trần Nguyễn Ngọc Minh
- CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
SK 82: Bán kết Hạng F1 Nhi đồng Latin - Điệu C (Kết quả của sự kiện 79) - Giờ: 10:23:00 05/10
SK 83: Chung kết Hạng D Tổng tuổi >= 85 Latin - Điệu C,R - Giờ: 10:24:48 05/10
235Nguyễn Tú Linh
Nguyễn Thị Hằng
- Hà Nội
191Lê quốc Đạt
Nguyễn thị thanh Mai
- Clb kvTT Sơn Tây
96Đỗ Kỳ Lân
Trần Diệu Hương
- CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
521Lưu Phi Long
Nguyễn Thị Hà
- CLB Hà Long - Lâm Đồng
SK 84: Chung kết Hạng F1 Nhi đồng Latin - Điệu C (Kết quả của sự kiện 82) - Giờ: 10:28:24 05/10
SK 85: Chung kết Hạng FA Thiếu nhi 1 Latin - Điệu S,C,R,P,J - Giờ: 10:30:12 05/10
205Nguyễn Thị Thùy Dương - Colorful Art Quảng Ninh
258Vũ Yến Nhi - PRO-G ACADEMY
518Lê Phương Linh - Điệp Vũ Trường
28Phạm Phương Linh - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
SK 86: Chung kết Hạng A Thiếu nhi 1 Latin - Điệu S,C,R,P,J - Giờ: 10:39:12 05/10
255Phạm Minh Thanh
Nguyễn Linh Anh
- PRO-G ACADEMY
187Trần Văn Đức
Hoàng Thị Phương
- Clb Starkid Quảng Ninh
555Nguyễn Cảnh Thắng
Nguyễn Tú Phương
- Sở VHTT&DL Tỉnh Thái Nguyên
336Nguyễn Cảnh Toàn
Nguyễn Thu Hà
- Sở VHTT&DL Tỉnh Thái Nguyên
SK 87: Vòng 1/8 Hạng F2 Nhi đồng Latin - Điệu R - Giờ: 10:48:12 05/10
420Phan Như Ý - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
441Nguyễn Lâm Linh Đan - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
107Nguyễn trần trâm anh - CLB Thể thao sông Tích - Thị xã Sơn Tây,
206Quách Khánh Chi - Colorful Art Quảng Ninh
152Dương Minh Quân - Clb Linh Anh
321Hoàng Minh Khanh - Sonic Dance Center
322Đỗ Vân An - Sonic Dance Center
323Nguyễn Hà Vân - Sonic Dance Center
325Nguyễn Phương Anh - Sonic Dance Center
326Nguyễn Lê Khánh An - Sonic Dance Center
447Lương Ngọc Linh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
271Trần Lê Phương Giang - PRO-G ACADEMY
275Hoàng Thanh Huyền - PRO-G ACADEMY
276Dương Ngọc Diệp - PRO-G ACADEMY
221Võ Kỳ Thanh Trúc - Hoàng Sương Dancesport Center
224Võ Minh Trí - Hoàng Sương Dancesport Center
13Trần Thị Khôi Linh - Bảo Dance Sport Nghệ An
360Nguyễn Phương Thảo - T.O.P Dance
361Phạm Linh Đan - T.O.P Dance
495Lê Việt Khánh Hà - VIETSDANCE
498Lý Phương Mỹ Uyên - VIETSDANCE
505Đinh Minh Hằng - VIETSDANCE
509Mansell Mỹ An - VIETSDANCE
184Nguyễn Hoàng Bảo Nhi - Clb Starkid Quảng Ninh
294Nguyễn Hạnh Nguyên - PRO-G ACADEMY
295Phạm Hoàng Yến - PRO-G ACADEMY
92Bùi Gia Linh - CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
93Nguyễn Lương Bảo Trân - CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
329Nguyễn Thu Hà - Sở VHTT&DL Tỉnh Thái Nguyên
330Chu Trần Thủy Tiên - Sở VHTT&DL Tỉnh Thái Nguyên
332Trần Thủy Quyên - Sở VHTT&DL Tỉnh Thái Nguyên
333Bùi Bích Phương - Sở VHTT&DL Tỉnh Thái Nguyên
334Nguyễn Quỳnh Hoa - Sở VHTT&DL Tỉnh Thái Nguyên
526Nguyễn Khánh Linh - Bảo Dance Sport Nghệ An
528Nguyễn Hoàng Tú Nhi - Sở VHTT&DL Tỉnh Thái Nguyên
SK 88: Chung kết Hạng E2 Nhi đồng Latin - Điệu R - Giờ: 10:51:48 05/10
432Hồ Đức Minh
Vũ Hoàng Diệp Chi
- Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
155Dương Minh Quân
Nguyễn Phương Ngân
- Clb Linh Anh
225Võ Minh Trí
Võ Kỳ Thanh Trúc
- Hoàng Sương Dancesport Center
32Trần Nguyễn Anh Minh
Trần Nguyễn Ngọc Minh
- CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
SK 89: Chung kết Hạng E2 Tổng tuổi >= 85 Latin - Điệu R - Giờ: 10:53:36 05/10
235Nguyễn Tú Linh
Nguyễn Thị Hằng
- Hà Nội
522Chenemont Renaud
Phạm Thị Bích Hiên
- CLB Hà Long - Lâm Đồng
191Lê quốc Đạt
Nguyễn thị thanh Mai
- Clb kvTT Sơn Tây
96Đỗ Kỳ Lân
Trần Diệu Hương
- CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
521Lưu Phi Long
Nguyễn Thị Hà
- CLB Hà Long - Lâm Đồng
SK 90: Tứ kết Hạng F2 Nhi đồng Latin - Điệu R (Kết quả của sự kiện 87) - Giờ: 10:55:24 05/10
SK 91: Chung kết Hạng B Thiếu nhi 1 Latin - Điệu S,C,R,J - Giờ: 10:59:00 05/10
255Phạm Minh Thanh
Nguyễn Linh Anh
- PRO-G ACADEMY
187Trần Văn Đức
Hoàng Thị Phương
- Clb Starkid Quảng Ninh
555Nguyễn Cảnh Thắng
Nguyễn Tú Phương
- Sở VHTT&DL Tỉnh Thái Nguyên
336Nguyễn Cảnh Toàn
Nguyễn Thu Hà
- Sở VHTT&DL Tỉnh Thái Nguyên
SK 92: Bán kết Hạng FC Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C,R,J - Giờ: 11:06:12 05/10
427Đặng Hồ Sâm - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
205Nguyễn Thị Thùy Dương - Colorful Art Quảng Ninh
157Nguyễn Quang Minh - Clb Linh Anh
258Vũ Yến Nhi - PRO-G ACADEMY
359Bùi Tuệ Minh - T.O.P Dance
362Lê Ngọc Linh - T.O.P Dance
518Lê Phương Linh - Điệp Vũ Trường
496Tăng Nguyễn Hải An - VIETSDANCE
502Phạm Nguyễn Minh An - VIETSDANCE
503Nguyễn Lâm Thùy Dương - VIETSDANCE
28Phạm Phương Linh - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
29Nguyễn Huyền Phương - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
31Vũ Phương Thảo - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
480Nông Hoàng Bảo Châu - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
SK 93: Bán kết Hạng FC Nhi đồng Latin - Điệu C,R,J - Giờ: 11:11:36 05/10
107Nguyễn trần trâm anh - CLB Thể thao sông Tích - Thị xã Sơn Tây,
206Quách Khánh Chi - Colorful Art Quảng Ninh
156Nguyễn Phương Ngân - Clb Linh Anh
13Trần Thị Khôi Linh - Bảo Dance Sport Nghệ An
360Nguyễn Phương Thảo - T.O.P Dance
500Chu Bảo Trân - VIETSDANCE
501Lê Hà Anh - VIETSDANCE
505Đinh Minh Hằng - VIETSDANCE
481Lê Hà Ngân - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
482Nguyễn Minh Ngọc - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
526Nguyễn Khánh Linh - Bảo Dance Sport Nghệ An
SK 94: Chung kết Hạng E2 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu R - Giờ: 11:17:00 05/10
203Lê Tuấn Kiệt
Nguyễn Bảo Chi
- Colorful Art Quảng Ninh
204Phạm Gia Bảo
Nguyễn Bảo Ngọc
- Colorful Art Quảng Ninh
491Phạm Đức Bình
Trương Ngọc Diệp
- VIETSDANCE
555Nguyễn Cảnh Thắng
Nguyễn Tú Phương
- Sở VHTT&DL Tỉnh Thái Nguyên
336Nguyễn Cảnh Toàn
Nguyễn Thu Hà
- Sở VHTT&DL Tỉnh Thái Nguyên
SK 95: Chung kết Hạng F4 Thiếu nhi 1 Standard - Điệu SF - Giờ: 11:18:48 05/10
430Hồ Bảo Khánh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
437Nguyễn Ngọc Hải Anh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
216Nguyễn Thị Ngọc Hà - HL DANCE
SK 96: Bán kết Hạng F2 Nhi đồng Latin - Điệu R (Kết quả của sự kiện 90) - Giờ: 11:20:36 05/10
SK 97: Chung kết Hạng FB Thiếu nhi 1 Latin - Điệu S,C,R,J - Giờ: 11:22:24 05/10
205Nguyễn Thị Thùy Dương - Colorful Art Quảng Ninh
258Vũ Yến Nhi - PRO-G ACADEMY
518Lê Phương Linh - Điệp Vũ Trường
503Nguyễn Lâm Thùy Dương - VIETSDANCE
28Phạm Phương Linh - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
480Nông Hoàng Bảo Châu - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
SK 98: Chung kết Hạng FB Nhi đồng Latin - Điệu S,C,R,J - Giờ: 11:29:36 05/10
498Lý Phương Mỹ Uyên - VIETSDANCE
500Chu Bảo Trân - VIETSDANCE
501Lê Hà Anh - VIETSDANCE
SK 99: Chung kết Hạng F2 Nhi đồng Latin - Điệu R (Kết quả của sự kiện 96) - Giờ: 11:36:48 05/10
SK 100: Tứ kết WDSF Open Standard - Điệu W,T,VW,SF,Q - Giờ: 13:00:00 05/10
513Nguyễn Minh Tài
Đặng Ngọc Phượng
- clb Tấn Tài Dancesport
237Trương Hữu Thành
Vũ Hồng Trang
- Hà nội
244Che Tin Long
Jiang Zixuan
- Macau
11Maurice Vallaro
Lorraine Joan Vallaro
- Australia
12Sheldon Gilbert
Gemma Maillard
- Australia
243Kyohei Yamada
Saori Akiyama
- Japan
245Tam Pa Kan
Vong Weng Lam
- Macau
310Alexandr Razorenov
Anastasia Nasulenko
- Russia
311Egor Starchenko
Daria Rodina
- Russia
132Wu Hongbo
Lu Wanying
- China
212Olle Viltok
Karolina Smitins
- Estonia
218Liu Kai Sum Sam
Liu Wan Hin
- Hongkong
248Yang On San
Lei Cheok I
- Macau
379Kittihat KongKhunthod
Saikaeon Rodon
- Thailand
307Gylle Nino Diluvio
Yeddah Marie Castanares
- Philippines
338Vũ Hoàng Anh Minh
Nguyễn Trường Xuân
- Sở Văn Hóa Thể Thao Hà nội
341Nguyễn Trung Thực
Thạch Ngọc Anh
- Sở Văn Hóa Thể Thao Hà nội
342Nguyễn Tuấn Đạt
Phạm Phương Ly
- Sở Văn Hóa Thể Thao Hà nội
344Trần Tuấn Kiệt
Trần Lương Diễm Quỳnh
- Sở Văn Hóa Thể Thao Hà nội
345Lê Hoàng Việt Khoa
Nguyễn Phạm Linh Đan
- Sở Văn Hóa Thể Thao Hà nội
189Lê phi Điệp
Phạm thanh thủy
- Clb Victory Dance
SK 101: Chung kết Hạng B Trung niên 1 Standard - Điệu W,T,SF,Q - Giờ: 13:30:00 05/10
210Phan Đình Chiến
Dương Thị Bích Hằng
- Elite Dance Studio
189Lê phi Điệp
Phạm thanh thủy
- Clb Victory Dance
236Đỗ Trung Anh
Nguyễn Thị Bạch Tuyết
- Hà Nội
SK 102: Chung kết Hạng FB Thiếu nhi 1 Standard - Điệu W,T,SF,Q - Giờ: 13:37:12 05/10
47Trần Nhã Kỳ - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
58Vũ Diệu Hương - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
447Lương Ngọc Linh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
SK 103: Bán kết WDSF Youth Open Standard - Điệu W,T,VW,SF,Q - Giờ: 13:44:24 05/10
45Hoàng Văn Tú
Phạm Trà My
- CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
46Phạm Hữu Đạt
Nguyễn Thuỳ Dương
- CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
52Nguyễn Trường Sơn
Hà Lan Hương
- CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
248Yang On San
Lei Cheok I
- Macau
379Kittihat KongKhunthod
Saikaeon Rodon
- Thailand
307Gylle Nino Diluvio
Yeddah Marie Castanares
- Philippines
344Trần Tuấn Kiệt
Trần Lương Diễm Quỳnh
- Sở Văn Hóa Thể Thao Hà nội
345Lê Hoàng Việt Khoa
Nguyễn Phạm Linh Đan
- Sở Văn Hóa Thể Thao Hà nội
347Nguyễn Tuấn An
Hoàng Phương Anh
- Sở Văn Hóa Thể Thao Hà nội
348Nguyễn Quốc Bảo
Trần Hoàng Minh Châu
- Sở Văn Hóa Thể Thao Hà nội
349Lê Hoàng Sơn
Nguyễn Ngô Xuân Nhi
- Sở Văn Hóa Thể Thao Hà nội
SK 104: Chung kết Hạng C Trung niên 1 Standard - Điệu W,T,Q - Giờ: 14:04:24 05/10
210Phan Đình Chiến
Dương Thị Bích Hằng
- Elite Dance Studio
189Lê phi Điệp
Phạm thanh thủy
- Clb Victory Dance
236Đỗ Trung Anh
Nguyễn Thị Bạch Tuyết
- Hà Nội
SK 105: Chung kết Hạng FC Thiếu nhi 1 Standard - Điệu W,T,Q - Giờ: 14:09:48 05/10
47Trần Nhã Kỳ - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
427Đặng Hồ Sâm - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
58Vũ Diệu Hương - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
216Nguyễn Thị Ngọc Hà - HL DANCE
447Lương Ngọc Linh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
157Nguyễn Quang Minh - Clb Linh Anh
SK 107: Chung kết Hạng F3 Thiếu nhi 1 Standard - Điệu Q - Giờ: 14:17:00 05/10
430Hồ Bảo Khánh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
431Hoàng Tuệ Vy - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
437Nguyễn Ngọc Hải Anh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
438Vũ Trần Đan Linh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
216Nguyễn Thị Ngọc Hà - HL DANCE
258Vũ Yến Nhi - PRO-G ACADEMY
SK 108: Chung kết Hạng FC Nhi đồng Latin - Điệu C,R,J (Kết quả của sự kiện 93) - Giờ: 14:18:48 05/10
SK 109: Chung kết Hạng FC Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C,R,J (Kết quả của sự kiện 92) - Giờ: 14:24:12 05/10
SK 110: Tứ kết WDSF Rising Star Open Standard - Điệu W,T,VW,SF,Q - Giờ: 14:29:36 05/10
513Nguyễn Minh Tài
Đặng Ngọc Phượng
- clb Tấn Tài Dancesport
237Trương Hữu Thành
Vũ Hồng Trang
- Hà nội
244Che Tin Long
Jiang Zixuan
- Macau
11Maurice Vallaro
Lorraine Joan Vallaro
- Australia
12Sheldon Gilbert
Gemma Maillard
- Australia
243Kyohei Yamada
Saori Akiyama
- Japan
245Tam Pa Kan
Vong Weng Lam
- Macau
310Alexandr Razorenov
Anastasia Nasulenko
- Russia
218Liu Kai Sum Sam
Liu Wan Hin
- Hongkong
379Kittihat KongKhunthod
Saikaeon Rodon
- Thailand
338Vũ Hoàng Anh Minh
Nguyễn Trường Xuân
- Sở Văn Hóa Thể Thao Hà nội
341Nguyễn Trung Thực
Thạch Ngọc Anh
- Sở Văn Hóa Thể Thao Hà nội
342Nguyễn Tuấn Đạt
Phạm Phương Ly
- Sở Văn Hóa Thể Thao Hà nội
344Trần Tuấn Kiệt
Trần Lương Diễm Quỳnh
- Sở Văn Hóa Thể Thao Hà nội
189Lê phi Điệp
Phạm thanh thủy
- Clb Victory Dance
SK 111: Bán kết WDSF Open Standard - Điệu W,T,VW,SF,Q (Kết quả của sự kiện 100) - Giờ: 15:45:00 05/10
SK 112: Chung kết Grade A Juvenile II Open Standard - Điệu W,T,VW,SF,Q - Giờ: 16:05:00 05/10
433Phùng Gia Bảo
Phạm Bảo Anh
- Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
434Lê Đức Anh
Phạm Bảo Trâm
- Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
253Nguyễn Anh Đức
Nguyễn Gia Như
- PRO-G ACADEMY
SK 113: Chung kết Grade A Junior II Open Standard - Điệu W,T,VW,SF,Q - Giờ: 16:14:00 05/10
247Choi Man Hou
Cheang Si Pui
- Macau
346Hoàng Gia Bảo
Hoàng Gia Linh
- Sở Văn Hóa Thể Thao Hà nội
347Nguyễn Tuấn An
Hoàng Phương Anh
- Sở Văn Hóa Thể Thao Hà nội
348Nguyễn Quốc Bảo
Trần Hoàng Minh Châu
- Sở Văn Hóa Thể Thao Hà nội
349Lê Hoàng Sơn
Nguyễn Ngô Xuân Nhi
- Sở Văn Hóa Thể Thao Hà nội
SK 114: Chung kết Hạng A Thiếu niên 1 Standard - Điệu W,T,VW,SF,Q - Giờ: 16:23:00 05/10
346Hoàng Gia Bảo
Hoàng Gia Linh
- Sở Văn Hóa Thể Thao Hà nội
253Nguyễn Anh Đức
Nguyễn Gia Như
- PRO-G ACADEMY
256Phạm Hoàng Việt
Nguyễn Đặng Yến Nhi
- PRO-G ACADEMY
296Chu Nguyên Khôi
Đào Lan Phương
- PRO-G ACADEMY
SK 115: Chung kết WDSF Youth Open Standard - Điệu W,T,VW,SF,Q (Kết quả của sự kiện 103) - Giờ: 16:32:00 05/10
SK 116: Bán kết Hạng F4 Nhi đồng Latin - Điệu S - Giờ: 16:47:00 05/10
107Nguyễn trần trâm anh - CLB Thể thao sông Tích - Thị xã Sơn Tây,
206Quách Khánh Chi - Colorful Art Quảng Ninh
109Lê thanh giang - CLB Thể thao sông Tích - Thị xã Sơn Tây,
111Quách Bảo Trâm - CLB Thể thao sông Tích - Thị xã Sơn Tây,
112Phạm Mai Anh - CLB Thể thao sông Tích - Thị xã Sơn Tây,
113Lê Quế Chi - CLB Thể thao sông Tích - Thị xã Sơn Tây,
156Nguyễn Phương Ngân - Clb Linh Anh
221Võ Kỳ Thanh Trúc - Hoàng Sương Dancesport Center
498Lý Phương Mỹ Uyên - VIETSDANCE
500Chu Bảo Trân - VIETSDANCE
501Lê Hà Anh - VIETSDANCE
184Nguyễn Hoàng Bảo Nhi - Clb Starkid Quảng Ninh
92Bùi Gia Linh - CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
93Nguyễn Lương Bảo Trân - CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
526Nguyễn Khánh Linh - Bảo Dance Sport Nghệ An
SK 117: Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi 1 Standard - Điệu T - Giờ: 16:48:48 05/10
430Hồ Bảo Khánh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
431Hoàng Tuệ Vy - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
437Nguyễn Ngọc Hải Anh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
438Vũ Trần Đan Linh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
105Doãn Thị Minh Châu - CLB Thể thao sông Tích - Thị xã Sơn Tây,
157Nguyễn Quang Minh - Clb Linh Anh
258Vũ Yến Nhi - PRO-G ACADEMY
SK 118: Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi 1 Latin Sở VHTTDL Tỉnh Thái Nguyên - Điệu R - Giờ:
329Nguyễn Thu Hà - Sở VHTT&DL Tỉnh Thái Nguyên
330Chu Trần Thủy Tiên - Sở VHTT&DL Tỉnh Thái Nguyên
528Nguyễn Hoàng Tú Nhi - Sở VHTT&DL Tỉnh Thái Nguyên
SK 119: Chung kết Hạng F4 Nhi đồng Latin - Điệu S (Kết quả của sự kiện 116) - Giờ: 16:52:24 05/10
SK 120: Chung kết Hạng F2 Nhi đồng Standard - Điệu T - Giờ: 16:54:12 05/10
420Phan Như Ý - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
441Nguyễn Lâm Linh Đan - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
156Nguyễn Phương Ngân - Clb Linh Anh
447Lương Ngọc Linh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
448Vũ Hoàng Diệp Chi - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
SK 121: Chung kết Hạng E2 Tổng tuổi >= 85 Standard - Điệu T - Giờ: 16:56:00 05/10
235Nguyễn Tú Linh
Nguyễn Thị Hằng
- Hà Nội
210Phan Đình Chiến
Dương Thị Bích Hằng
- Elite Dance Studio
236Đỗ Trung Anh
Nguyễn Thị Bạch Tuyết
- Hà Nội
SK 122: Chung kết Hạng F5 Thiếu nhi 1 Standard - Điệu VW - Giờ: 16:57:48 05/10
431Hoàng Tuệ Vy - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
105Doãn Thị Minh Châu - CLB Thể thao sông Tích - Thị xã Sơn Tây,
258Vũ Yến Nhi - PRO-G ACADEMY
SK 123: Bán kết WDSF Rising Star Open Standard - Điệu W,T,VW,SF,Q (Kết quả của sự kiện 110) - Giờ: 16:59:36 05/10
SK 124: Tứ kết Hạng F3 Nhi đồng Latin - Điệu J - Giờ: 17:19:36 05/10
397Đặng Vũ Bảo Hà - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
420Phan Như Ý - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
107Nguyễn trần trâm anh - CLB Thể thao sông Tích - Thị xã Sơn Tây,
206Quách Khánh Chi - Colorful Art Quảng Ninh
109Lê thanh giang - CLB Thể thao sông Tích - Thị xã Sơn Tây,
111Quách Bảo Trâm - CLB Thể thao sông Tích - Thị xã Sơn Tây,
112Phạm Mai Anh - CLB Thể thao sông Tích - Thị xã Sơn Tây,
113Lê Quế Chi - CLB Thể thao sông Tích - Thị xã Sơn Tây,
447Lương Ngọc Linh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
271Trần Lê Phương Giang - PRO-G ACADEMY
275Hoàng Thanh Huyền - PRO-G ACADEMY
221Võ Kỳ Thanh Trúc - Hoàng Sương Dancesport Center
224Võ Minh Trí - Hoàng Sương Dancesport Center
13Trần Thị Khôi Linh - Bảo Dance Sport Nghệ An
360Nguyễn Phương Thảo - T.O.P Dance
361Phạm Linh Đan - T.O.P Dance
501Lê Hà Anh - VIETSDANCE
505Đinh Minh Hằng - VIETSDANCE
184Nguyễn Hoàng Bảo Nhi - Clb Starkid Quảng Ninh
92Bùi Gia Linh - CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
93Nguyễn Lương Bảo Trân - CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
329Nguyễn Thu Hà - Sở VHTT&DL Tỉnh Thái Nguyên
330Chu Trần Thủy Tiên - Sở VHTT&DL Tỉnh Thái Nguyên
332Trần Thủy Quyên - Sở VHTT&DL Tỉnh Thái Nguyên
333Bùi Bích Phương - Sở VHTT&DL Tỉnh Thái Nguyên
334Nguyễn Quỳnh Hoa - Sở VHTT&DL Tỉnh Thái Nguyên
526Nguyễn Khánh Linh - Bảo Dance Sport Nghệ An
528Nguyễn Hoàng Tú Nhi - Sở VHTT&DL Tỉnh Thái Nguyên
SK 125: Chung kết Hạng E3 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu J - Giờ: 17:23:12 05/10
432Hồ Đức Minh
Vũ Hoàng Diệp Chi
- Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
203Lê Tuấn Kiệt
Nguyễn Bảo Chi
- Colorful Art Quảng Ninh
204Phạm Gia Bảo
Nguyễn Bảo Ngọc
- Colorful Art Quảng Ninh
555Nguyễn Cảnh Thắng
Nguyễn Tú Phương
- Sở VHTT&DL Tỉnh Thái Nguyên
336Nguyễn Cảnh Toàn
Nguyễn Thu Hà
- Sở VHTT&DL Tỉnh Thái Nguyên
SK 126: Chung kết Grade A Senior Open Standard - Điệu W,T,VW,SF,Q - Giờ: 17:25:00 05/10
513Nguyễn Minh Tài
Đặng Ngọc Phượng
- clb Tấn Tài Dancesport
11Maurice Vallaro
Lorraine Joan Vallaro
- Australia
189Lê phi Điệp
Phạm thanh thủy
- Clb Victory Dance
236Đỗ Trung Anh
Nguyễn Thị Bạch Tuyết
- Hà Nội
SK 127: Chung kết Hạng C Thiếu niên 1 Standard - Điệu W,T,Q - Giờ: 17:34:00 05/10
442Nguyên Tiến Đạt
Lê Nhật Linh
- Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
253Nguyễn Anh Đức
Nguyễn Gia Như
- PRO-G ACADEMY
256Phạm Hoàng Việt
Nguyễn Đặng Yến Nhi
- PRO-G ACADEMY
296Chu Nguyên Khôi
Đào Lan Phương
- PRO-G ACADEMY
SK 128: Chung kết Hạng FC Thiếu nhi 2 Standard - Điệu W,T,Q - Giờ: 17:39:24 05/10
56Hoàng Ngọc Bảo Thy - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
421Phan Châu Anh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
423Nguyễn Minh Ngọc - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
425Phùng Ngọc Bảo Vy - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
426Phạm Thu Quỳnh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
217Vũ Quế Anh - HL DANCE
261Bùi Thiên An - PRO-G ACADEMY
209Đinh Quỳnh Chi - Dancesport HD
SK 129: Chung kết Hạng FD Nhi đồng Standard - Điệu W,T - Giờ: 17:44:48 05/10
420Phan Như Ý - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
441Nguyễn Lâm Linh Đan - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
156Nguyễn Phương Ngân - Clb Linh Anh
447Lương Ngọc Linh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
448Vũ Hoàng Diệp Chi - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
449Hồ Đức Minh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
SK 130: Chung kết Hạng FC Thiếu niên 2 Standard - Điệu W,T,Q - Giờ: 17:48:24 05/10
429Nguyễn Hà Linh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
439Trương Hoàng Hà - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
291Lê Nguyên Anh - PRO-G ACADEMY
SK 131: Chung kết Hạng C Thiếu nhi 2 Standard - Điệu W,T,Q - Giờ: 17:53:48 05/10
433Phùng Gia Bảo
Phạm Bảo Anh
- Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
434Lê Đức Anh
Phạm Bảo Trâm
- Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
253Nguyễn Anh Đức
Nguyễn Gia Như
- PRO-G ACADEMY
SK 132: Chung kết Hạng FC Thiếu niên 1 Standard - Điệu W,T,Q - Giờ: 17:59:12 05/10
426Phạm Thu Quỳnh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
440Phạm Ngọc Mai - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
291Lê Nguyên Anh - PRO-G ACADEMY
SK 133: Bán kết Hạng F3 Nhi đồng Latin - Điệu J (Kết quả của sự kiện 124) - Giờ: 18:01:12 05/10
SK 134: Chung kết Hạng D Tổng tuổi >= 85 Standard - Điệu W,T - Giờ: 18:03:00 05/10
235Nguyễn Tú Linh
Nguyễn Thị Hằng
- Hà Nội
210Phan Đình Chiến
Dương Thị Bích Hằng
- Elite Dance Studio
236Đỗ Trung Anh
Nguyễn Thị Bạch Tuyết
- Hà Nội
SK 135: Chung kết Hạng F3 Nhi đồng Latin - Điệu J (Kết quả của sự kiện 133) - Giờ: 18:06:36 05/10
SK 136: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Standard - Điệu W - Giờ: 18:08:24 05/10
430Hồ Bảo Khánh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
431Hoàng Tuệ Vy - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
437Nguyễn Ngọc Hải Anh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
438Vũ Trần Đan Linh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
105Doãn Thị Minh Châu - CLB Thể thao sông Tích - Thị xã Sơn Tây,
216Nguyễn Thị Ngọc Hà - HL DANCE
157Nguyễn Quang Minh - Clb Linh Anh
258Vũ Yến Nhi - PRO-G ACADEMY
SK 137: Chung kết Hạng E1 Trung niên 1 Standard - Điệu W - Giờ: 18:10:12 05/10
235Nguyễn Tú Linh
Nguyễn Thị Hằng
- Hà Nội
189Lê phi Điệp
Phạm thanh thủy
- Clb Victory Dance
SK 138: Chung kết Hạng F1 Nhi đồng Standard - Điệu W - Giờ: 18:12:00 05/10
420Phan Như Ý - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
441Nguyễn Lâm Linh Đan - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
152Dương Minh Quân - Clb Linh Anh
156Nguyễn Phương Ngân - Clb Linh Anh
447Lương Ngọc Linh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
448Vũ Hoàng Diệp Chi - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
449Hồ Đức Minh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
SK 139: Chung kết Hạng E1 Tổng tuổi >= 85 Standard - Điệu W - Giờ: 18:13:48 05/10
235Nguyễn Tú Linh
Nguyễn Thị Hằng
- Hà Nội
210Phan Đình Chiến
Dương Thị Bích Hằng
- Elite Dance Studio
190Nguyễn quốc Bình
Lưu thị Xuân
- Clb Victory Dance
236Đỗ Trung Anh
Nguyễn Thị Bạch Tuyết
- Hà Nội
SK 140: Chung kết WDSF Rising Star Open Standard - Điệu W,T,VW,SF,Q (Kết quả của sự kiện 123) - Giờ: 19:00:00 05/10
SK 141: Chung kết Hạng F4 Nhi đồng 1 Latin Clb Linh Anh - Điệu S - Giờ: 19:15:00 05/10
146Mai Ngọc Anh Thư - Clb Linh Anh
150Đoàn Ngọc Anh - Clb Linh Anh
151Ngô Khánh Linh - Clb Linh Anh
SK 142: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin Clb Linh Anh - Điệu C,R - Giờ: 19:16:00 05/10
134Phạm Ngọc Châu Anh - Clb Linh Anh
135Mai Thùy Linh - Clb Linh Anh
136Nguyễn Ngọc Quỳnh Trang - Clb Linh Anh
SK 143: Chung kết Hạng FD Nhi đồng 1 Latin Clb Linh Anh - Điệu C,R - Giờ: 19:18:00 05/10
146Mai Ngọc Anh Thư - Clb Linh Anh
151Ngô Khánh Linh - Clb Linh Anh
152Dương Minh Quân - Clb Linh Anh
SK 144: Chung kết Hạng FD Nhi đồng 3 Latin CLB Ngôi Sao Xanh LS - Điệu C,R - Giờ: 19:20:00 05/10
92Bùi Gia Linh - CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
93Nguyễn Lương Bảo Trân - CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
99Hoàng Bảo Hân - CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
SK 145: Chung kết Hạng FD Thiếu nhi 1 Latin Clb Linh Anh - Điệu C,R - Giờ: 19:22:00 05/10
157Nguyễn Quang Minh - Clb Linh Anh
158Lâm Hà Anh - Clb Linh Anh
166Nguyễn Phương Nhi - Clb Linh Anh
SK 146: Chung kết Hạng FD Thiếu nhi 1 Latin Clb Linh Anh - Điệu C,R - Giờ: 19:24:00 05/10
150Đoàn Ngọc Anh - Clb Linh Anh
156Nguyễn Phương Ngân - Clb Linh Anh
165Hoàng Nguyễn Bảo Hân - Clb Linh Anh
167Bùi Lê Yến Nhi - Clb Linh Anh
SK 147: Chung kết Hạng B Thiếu niên 1 Standard - Điệu W,T,SF,Q - Giờ: 19:26:00 05/10
346Hoàng Gia Bảo
Hoàng Gia Linh
- Sở Văn Hóa Thể Thao Hà nội
253Nguyễn Anh Đức
Nguyễn Gia Như
- PRO-G ACADEMY
256Phạm Hoàng Việt
Nguyễn Đặng Yến Nhi
- PRO-G ACADEMY
296Chu Nguyên Khôi
Đào Lan Phương
- PRO-G ACADEMY
SK 148: Chung kết Hạng F1 Nhi đồng 1 Latin Clb Linh Anh - Điệu C - Giờ: 19:33:12 05/10
137Nguyễn Lê Tố Uyên - Clb Linh Anh
138Nguyễn Khánh Ngọc - Clb Linh Anh
139Nguyễn Mai Linh - Clb Linh Anh
SK 149: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 2 4 Latin CLB Ngôi Sao Xanh LS - Điệu C - Giờ: 19:34:12 05/10
91Mạc Tường Nhi - CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
94Lương Quỳnh Anh - CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
95Đinh Phương Linh - CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
SK 150: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Clb Linh Anh - Điệu C - Giờ: 19:35:12 05/10
140Mạc Vân Khánh - Clb Linh Anh
141Bùi Huyền Trang - Clb Linh Anh
142Nguyễn Hoàng Tú Anh - Clb Linh Anh
164Phạm Bảo Ngọc - Clb Linh Anh
SK 151: Chung kết Hạng E1 Nhi đồng 1 Latin Clb Linh Anh - Điệu C - Giờ: 19:36:12 05/10
143Nguyễn Duy Long
Trần Xuân Nhi
- Clb Linh Anh
144Nguyễn Anh Cường
Nguyễn Trần Trâm Anh
- Clb Linh Anh
145Nguyễn Đăng Quang
Phạm Bảo Ngọc
- Clb Linh Anh
SK 152: Chung kết Hạng F1 Nhi đồng 3 Latin Clb Linh Anh - Điệu C - Giờ: 19:37:12 05/10
147Nguyễn Minh Ngọc - Clb Linh Anh
148Nguyễn Bích Ngọc - Clb Linh Anh
149Đặng Chí Bảo - Clb Linh Anh
SK 153: Chung kết Hạng F1 Nhi đồng Latin Clb Linh Anh - Điệu C - Giờ: 19:38:12 05/10
146Mai Ngọc Anh Thư - Clb Linh Anh
152Dương Minh Quân - Clb Linh Anh
153Lâm Hà Linh - Clb Linh Anh
SK 154: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Clb Linh Anh - Điệu C - Giờ: 19:39:12 05/10
156Nguyễn Phương Ngân - Clb Linh Anh
157Nguyễn Quang Minh - Clb Linh Anh
158Lâm Hà Anh - Clb Linh Anh
159Trần Ngọc Hà My - Clb Linh Anh
SK 155: Chung kết Hạng F1 Nhi đồng Latin Clb Linh Anh - Điệu C - Giờ: 19:40:12 05/10
160Nguyễn Trần Trâm Anh - Clb Linh Anh
161Nguyễn Lê Thùy Dương - Clb Linh Anh
162Trần Châu Anh - Clb Linh Anh
163Phạm Gia Hân - Clb Linh Anh
SK 156: Chung kết Hạng F1 Nhi đồng 1 Latin CLB Ngôi Sao Xanh LS - Điệu C - Giờ: 19:41:12 05/10
92Bùi Gia Linh - CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
93Nguyễn Lương Bảo Trân - CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
99Hoàng Bảo Hân - CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
SK 157: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 5 Latin CLB Ngôi Sao Xanh LS - Điệu C - Giờ: 19:42:12 05/10
92Bùi Gia Linh - CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
93Nguyễn Lương Bảo Trân - CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
95Đinh Phương Linh - CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
SK 158: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 2 7 Latin CLB Ngôi Sao Xanh LS - Điệu C - Giờ: 19:43:12 05/10
88Lê Việt Anh - CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
90Nguyễn Gia Bảo Ngọc - CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
91Mạc Tường Nhi - CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
SK 159: Chung kết Hạng FB Thiếu nhi 2 Standard - Điệu W,T,SF,Q - Giờ: 19:44:12 05/10
56Hoàng Ngọc Bảo Thy - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
421Phan Châu Anh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
425Phùng Ngọc Bảo Vy - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
426Phạm Thu Quỳnh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
217Vũ Quế Anh - HL DANCE
261Bùi Thiên An - PRO-G ACADEMY
209Đinh Quỳnh Chi - Dancesport HD
519Nguyễn Minh Khuê - Ninh bình
SK 160: Chung kết Hạng FB Thiếu niên 2 Standard - Điệu W,T,SF,Q - Giờ: 19:51:24 05/10
429Nguyễn Hà Linh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
440Phạm Ngọc Mai - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
291Lê Nguyên Anh - PRO-G ACADEMY
SK 161: Chung kết Grade B Juvenile II Open Standard - Điệu W,T,SF,Q - Giờ: 19:58:36 05/10
433Phùng Gia Bảo
Phạm Bảo Anh
- Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
434Lê Đức Anh
Phạm Bảo Trâm
- Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
253Nguyễn Anh Đức
Nguyễn Gia Như
- PRO-G ACADEMY
SK 162: Chung kết Đồng diễn trung niên - Điệu DD - Giờ: 20:05:48 05/10
64Samba , syllabus
Võ Thu Hà, Nguyễn Thu Hà, Nguyễn Phương Mai, Nguyễn Hoàng Tuyết Lan, Khuất Thị Phương Lan, Võ Thị Lan, Nguyễn Tiến Tuấn, Vũ Đức Đông, Phạm Bích Lan, Vũ Thị Nga, Dương Bảo Châu
- CLB HH Dance Hà Nội
84Rumba
Phạm Thị Thu Hiền, Lương Khánh Thụy, Bạch Ngọc Mai, Phạm Thị Hoa,Trần Thu Hiền, Ma Thu Hiền, Triệu Kim Sinh, Trần Diệu Hương, Ma Thanh Bình, Nguyễn Thúy Hậu, Trần Anh Đào, Trần Thị Hằng
- CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
85Cha Cha
Phạm Thị Thu Hiền, Lương Khánh Thụy, Bạch Ngọc Mai,Phạm Thị Hoa, Trần Thu Hiền, Ma Thu Hiền, Triệu Kim Sinh, Trần Diệu Hương, Ma Thanh Bình, Nguyễn Thúy Hậu, Trần Anh Đào
- CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
86Samba
Phạm Thị Thu Hiền, Lương Khánh Thụy, Bạch Ngọc Mai, Phạm Thị Hoa, Trần Thu Hiền, Triệu Kim Sinh, Trần Diệu Hương, Ma Thanh Bình, Nguyễn Thúy Hậu
- CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
SK 163: Chung kết Grade B Junior II Open Standard - Điệu W,T,SF,Q - Giờ: 20:25:48 05/10
247Choi Man Hou
Cheang Si Pui
- Macau
346Hoàng Gia Bảo
Hoàng Gia Linh
- Sở Văn Hóa Thể Thao Hà nội
347Nguyễn Tuấn An
Hoàng Phương Anh
- Sở Văn Hóa Thể Thao Hà nội
348Nguyễn Quốc Bảo
Trần Hoàng Minh Châu
- Sở Văn Hóa Thể Thao Hà nội
SK 164: Chung kết Hạng FB Thiếu niên 1 Standard - Điệu W,T,SF,Q - Giờ: 20:33:00 05/10
426Phạm Thu Quỳnh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
439Trương Hoàng Hà - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
291Lê Nguyên Anh - PRO-G ACADEMY
SK 165: Chung kết WDSF Open Standard - Điệu W,T,VW,SF,Q (Kết quả của sự kiện 111) - Giờ: 20:40:12 05/10
SK 166: Chung kết Hạng FD Thiếu nhi 1 Standard - Điệu W,T - Giờ: 21:10:12 05/10
427Đặng Hồ Sâm - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
430Hồ Bảo Khánh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
431Hoàng Tuệ Vy - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
437Nguyễn Ngọc Hải Anh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
438Vũ Trần Đan Linh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
258Vũ Yến Nhi - PRO-G ACADEMY
SK 167: Chung kết Hạng F5 Nhi đồng Latin CLB Thể thao Sông tích thị xã Sơn tây - Điệu P - Giờ:
111Quách Bảo Trâm - CLB Thể thao sông Tích - Thị xã Sơn Tây,
112Phạm Mai Anh - CLB Thể thao sông Tích - Thị xã Sơn Tây,
113Lê Quế Chi - CLB Thể thao sông Tích - Thị xã Sơn Tây,
SK 168: Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi 2 6 Latin CLB Ngôi Sao Xanh LS - Điệu R - Giờ: 21:17:24 05/10
90Nguyễn Gia Bảo Ngọc - CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
91Mạc Tường Nhi - CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
94Lương Quỳnh Anh - CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
SK 169: Chung kết Hạng F2 Nhi đồng 2 Latin CLB Ngôi Sao Xanh LS - Điệu R - Giờ: 21:18:24 05/10
92Bùi Gia Linh - CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
93Nguyễn Lương Bảo Trân - CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
99Hoàng Bảo Hân - CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
SK 170: Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi 1 Latin Clb Linh Anh - Điệu R - Giờ: 21:19:24 05/10
151Ngô Khánh Linh - Clb Linh Anh
156Nguyễn Phương Ngân - Clb Linh Anh
157Nguyễn Quang Minh - Clb Linh Anh
SK 171: Chung kết Hạng FA Thiếu niên 1 Standard - Điệu W,T,VW,SF,Q - Giờ: 21:20:24 05/10
426Phạm Thu Quỳnh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
439Trương Hoàng Hà - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
49Bùi Trâm Anh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
291Lê Nguyên Anh - PRO-G ACADEMY
SK 172: Chung kết Hạng FA Thiếu nhi 2 Standard - Điệu W,T,VW,SF,Q - Giờ: 21:29:24 05/10
56Hoàng Ngọc Bảo Thy - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
421Phan Châu Anh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
425Phùng Ngọc Bảo Vy - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
426Phạm Thu Quỳnh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
217Vũ Quế Anh - HL DANCE
261Bùi Thiên An - PRO-G ACADEMY
209Đinh Quỳnh Chi - Dancesport HD
519Nguyễn Minh Khuê - Ninh bình
SK 173: Chung kết Hạng FA Thiếu niên 2 Standard - Điệu W,T,VW,SF,Q - Giờ: 21:38:24 05/10
440Phạm Ngọc Mai - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
49Bùi Trâm Anh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
291Lê Nguyên Anh - PRO-G ACADEMY
SK 174: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi Latin CLB Dancesport T&V - Điệu C - Giờ: 08:00:00 06/10
33Trần Anh Thư - CLB Dancesport T&V
34Nguyễn Mai Chi - CLB Dancesport T&V
35Nguyễn Phương Châu Anh - CLB Dancesport T&V
SK 175: Chung kết Hạng E1 Thiếu nhi Latin CLB Dancesport T&V - Điệu C - Giờ: 08:01:00 06/10
36Hoàng Gia Bảo
Trần Ngọc Bảo An
- CLB Dancesport T&V
37Tưởng Chí Kiên
Ngô Ánh Minh
- CLB Dancesport T&V
SK 176: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Q.Cầu Giấy - Điệu C - Giờ: 08:02:00 06/10
400Trần Tuệ Minh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
401Phạm Ngọc Minh Anh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
402Nguyễn Phương Nhi - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
SK 177: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin Q.Cầu Giấy - Điệu C - Giờ: 08:03:00 06/10
417Đặng An Thy - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
418Nguyễn Hà Trang - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
419Lê Phương Vy - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
SK 178: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi Latin Q.Cầu Giấy - Điệu C - Giờ: 08:04:00 06/10
422Nguyễn Quỳnh Mai - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
451Trần Thùy Anh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
454Nguyễn Hà Chi - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
125Lê Thu Hà - CLB Tân Lạc Dancesport
SK 179: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi Latin Q.Cầu Giấy - Điệu C - Giờ: 08:05:00 06/10
450Thạch Chi Lan - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
459Nguyễn Diệu Thiên Ý - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
464Nguyễn Linh Chi - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
465Vũ Hà Linh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
118Phan Vi Dương - CLB Tân Lạc Dancesport
SK 180: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi Latin Q.Cầu Giấy - Điệu C - Giờ: 08:06:00 06/10
455Lê Phan Nhật Thi - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
456Nông Phương Chi - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
457Lưu Đan Quỳnh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
126Phạm Hoài Anh - CLB Tân Lạc Dancesport
SK 181: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi Latin Q.Cầu Giấy - Điệu C - Giờ: 08:07:00 06/10
458Vũ Trà My - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
476Lê Hà Linh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
115Nguyễn Thu Trang - CLB Tân Lạc Dancesport
SK 182: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi Latin Q.Cầu Giấy - Điệu C - Giờ: 08:08:00 06/10
460Nguyễn Thùy Chi - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
461Nguyễn Thị An Khanh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
473Nguyễn Thùy Dương - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
SK 183: Chung kết Hạng F1 Thiếu Nhi Latin CLB Tân Lạc Dancesport - Điệu C - Giờ: 08:09:00 06/10
223Trần Phạm Quế Trâm - Hoàng Sương Dancesport Center
121Vũ Tuệ Nhi - CLB Tân Lạc Dancesport
122Phan Thị Thu Hiền - CLB Tân Lạc Dancesport
123Nguyễn Hương Thảo - CLB Tân Lạc Dancesport
SK 184: Chung kết Hạng F1 thiếu nhi Latin Q.Cầu Giấy - Điệu C - Giờ: 08:10:00 06/10
480Nông Hoàng Bảo Châu - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
481Lê Hà Ngân - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
482Nguyễn Minh Ngọc - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
SK 185: Chung kết Hạng F1 Thiếu Nhi Latin Trung Tâm VHTT và TT Q.Cầu Giấy - Điệu C - Giờ: 08:11:00 06/10
453Phùng Đỗ Sơn Bách - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
119Chu Phương Anh - CLB Tân Lạc Dancesport
124Phạm Huyền Trang - CLB Tân Lạc Dancesport
SK 186: Chung kết Hạng FC Thiếu nhi Latin Các CLB - Điệu C,R,J - Giờ: 08:12:00 06/10
384Lê Thị Thanh Thủy - Trung tâm HL&TĐ TDTT Tỉnh Thanh Hóa
385Nguyễn Thủy Tiên - Trung tâm HL&TĐ TDTT Tỉnh Thanh Hóa
SK 187: Chung kết Hạng FC Thiếu nhi Latin Các CLB - Điệu C,R,J - Giờ: 08:15:00 06/10
387Đỗ Trần Linh Anh - Trung tâm HL&TĐ TDTT Tỉnh Thanh Hóa
388Bùi Yến Nhi - Trung tâm HL&TĐ TDTT Tỉnh Thanh Hóa
116Lê Hà My - CLB Tân Lạc Dancesport
SK 188: Chung kết Hạng FD Thiếu nhi Latin Q.Cầu Giấy - Điệu C,R - Giờ: 08:18:00 06/10
391Phùng Ngọc Mai - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
392Nguyễn Ngọc Tuệ Anh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
393Phú Minh Khuê - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
SK 189: Chung kết Hạng FD Thiếu nhi 2 Latin Q.Cầu Giấy - Điệu C,R - Giờ: 08:20:00 06/10
394Nguyễn Thị Thu Minh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
395Ngô Mai Phương - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
396Hoàng Linh Giang - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
SK 190: Chung kết Hạng FD Thiếu niên 1 Latin Các CLB - 0 - Điệu C,R - Giờ: 08:22:00 06/10
65Phan Thủy Tiên - CLB HH Dance Hà Nội
389Nguyễn Phạm Phương Nhi - Trung tâm HL&TĐ TDTT Tỉnh Thanh Hóa
SK 191: Chung kết Hạng FD Thiếu nhi Latin Q.Cầu Giấy - Điệu C,R - Giờ: 08:24:00 06/10
411Phú Minh Châu - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
412Nguyễn Quỳnh Anh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
413Đặng Mai Anh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
SK 192: Chung kết Hạng FD Thiếu nhi Latin Q.Cầu Giấy - Điệu C,R - Giờ: 08:26:00 06/10
414Đinh Phương Thùy - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
415Phạm Bảo Châu Anh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
416Trần Vũ Linh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
SK 193: Chung kết Hạng F3 Thiếu nhi Latin Q.Cầu Giấy - Điệu J - Giờ: 08:28:00 06/10
403Phạm Phương Thảo - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
417Đặng An Thy - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
418Nguyễn Hà Trang - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
SK 194: Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi Latin CLB Dancesport T&V - Điệu R - Giờ: 08:29:00 06/10
33Trần Anh Thư - CLB Dancesport T&V
34Nguyễn Mai Chi - CLB Dancesport T&V
35Nguyễn Phương Châu Anh - CLB Dancesport T&V
SK 195: Chung kết Hạng E2 Thiêu nhi Latin CLB Dancesport T&V - Điệu R - Giờ: 08:30:00 06/10
36Hoàng Gia Bảo
Trần Ngọc Bảo An
- CLB Dancesport T&V
37Tưởng Chí Kiên
Ngô Ánh Minh
- CLB Dancesport T&V
435Nguyễn Trịnh Bảo Anh
Trương Tuệ Lâm
- Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
SK 196: Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi Latin Q.Cầu Giấy - Điệu R - Giờ: 08:31:00 06/10
232Nguyễn Minh Hằng - Huy Trần dancesport
450Thạch Chi Lan - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
451Trần Thùy Anh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
122Phan Thị Thu Hiền - CLB Tân Lạc Dancesport
SK 197: Chung kết Hạng E2 Nhi đồng 1 Latin Q.Cầu Giấy - Điệu R - Giờ: 08:32:00 06/10
443Nguyễn Đức Trung
Trần Tân Anh
- Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
444Phạm Bảo Nam
Vũ Hà Vy
- Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
SK 198: Chung kết Hạng E2 Nhi đồng Latin Q.Cầu Giấy - Điệu R - Giờ: 08:33:00 06/10
445Phạm Nguyễn Nguyên Vũ - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
446Phan Bảo Ngọc - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
478Phạm Tuyết Dương - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
SK 199: Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi Latin Q.Cầu Giấy - Điệu R - Giờ: 08:34:00 06/10
233Hà Thảo Nguyên - Huy Trần dancesport
452Đỗ Ngọc Minh Hòa - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
121Vũ Tuệ Nhi - CLB Tân Lạc Dancesport
SK 200: Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi Latin Q.Cầu Giấy - Điệu R - Giờ: 08:35:00 06/10
226Lai Hạnh Chi - Huy Trần Dancesport
453Phùng Đỗ Sơn Bách - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
126Phạm Hoài Anh - CLB Tân Lạc Dancesport
SK 201: Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi Latin Q.Cầu Giấy - Điệu R - Giờ: 08:36:00 06/10
227Trần Bảo Ngân - Huy Trần Dancesport
455Lê Phan Nhật Thi - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
456Nông Phương Chi - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
118Phan Vi Dương - CLB Tân Lạc Dancesport
SK 202: Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi Latin Q.Cầu Giấy - Điệu R - Giờ: 08:37:00 06/10
228Nguyễn Linh Chi - Huy Trần Dancesport
457Lưu Đan Quỳnh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
458Vũ Trà My - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
124Phạm Huyền Trang - CLB Tân Lạc Dancesport
SK 203: Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi Latin Q.Cầu Giấy - Điệu R - Giờ: 08:38:00 06/10
229Nghiêm Ngọc Quỳnh Chi - Huy Trần Dancesport
459Nguyễn Diệu Thiên Ý - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
119Chu Phương Anh - CLB Tân Lạc Dancesport
120Bùi Tường Băng - CLB Tân Lạc Dancesport
SK 204: Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi Latin Q.Cầu Giấy - Điệu R - Giờ: 08:39:00 06/10
460Nguyễn Thùy Chi - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
461Nguyễn Thị An Khanh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
462Đinh Ngọc Anh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
SK 205: Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi Latin Q.Cầu Giấy - Điệu R - Giờ: 08:40:00 06/10
463Nguyễn Phương Linh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
464Nguyễn Linh Chi - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
465Vũ Hà Linh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
125Lê Thu Hà - CLB Tân Lạc Dancesport
SK 206: Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi Latin Q.Cầu Giấy - Điệu R - Giờ: 08:41:00 06/10
466Lê Phương An - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
467Nguyễn Khánh Ngân - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
468Phạm An Như - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
123Nguyễn Hương Thảo - CLB Tân Lạc Dancesport
SK 207: Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi Latin Q.Cầu Giấy - Điệu R - Giờ: 08:42:00 06/10
469Trần Mai Phương - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
470Phạm Trâm Anh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
471Trần Ngọc Bảo Chi - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
SK 208: Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi Latin Q.Cầu Giấy - Điệu R - Giờ: 08:43:00 06/10
422Nguyễn Quỳnh Mai - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
472Nguyễn Khánh Ngọc - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
473Nguyễn Thùy Dương - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
477Dương Phương Thúy - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
SK 209: Chung kết Hạng F2 Tiếu Nhi Latin Q.Cầu Giấy - Điệu R - Giờ: 08:44:00 06/10
441Nguyễn Lâm Linh Đan - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
474Nguyễn Trần Minh Hương - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
475Trần Nhật My - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
SK 210: Chung kết Hạng F1 Thiếu Nhi Latin Trung Tâm VHTTvà TT Q.Cầu Giấy - Điệu R - Giờ: 08:45:00 06/10
476Lê Hà Linh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
115Nguyễn Thu Trang - CLB Tân Lạc Dancesport
116Lê Hà My - CLB Tân Lạc Dancesport
117Nguyễn Trang Nhung - CLB Tân Lạc Dancesport
SK 211: Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi Latin Huy trần Dancesport - Điệu R - Giờ: 08:46:00 06/10
234Thái Hà Trang - Huy trần dancesport
230Thái Vân Trang - Huy Trần dancesport
231Trần Bảo An - Huy Trần dancesport
SK 212: Chung kết Hạng F1 Thiếu niên 1 Standard Các CLB - CN - 01 - Điệu W - Giờ: 08:47:00 06/10
55Lương Thị Hồng Anh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
423Nguyễn Minh Ngọc - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
53Vũ Thị Mai Anh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
SK 213: Chung kết Hạng F1 Trung niên Standard Clb Dancing 16 A Hà đông - Điệu W - Giờ: 08:48:00 06/10
39Triệu Hoàng Liên - CLB Dancing 16A Hà đông
40Nguyễn Thị Nhật Ánh - CLB Dancing 16A Hà đông
41Tôn Thị Hiền - CLB Dancing 16A Hà đông
SK 214: Chung kết Hạng F1 Thiếu Nhi Latin Q. Cầu Giấy - Điệu C - Giờ: 08:49:00 06/10
391Phùng Ngọc Mai - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
392Nguyễn Ngọc Tuệ Anh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
393Phú Minh Khuê - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
SK 215: Chung kết Hạng FD Thiếu niên 1 Standard các CLB - CN - Điệu W,T - Giờ: 08:50:00 06/10
51Nguyễn Phạm Tuệ Minh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
57Vũ Phương Thi - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
SK 216: Vòng 1/8 Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C - Giờ: 08:52:00 06/10
105Doãn Thị Minh Châu - CLB Thể thao sông Tích - Thị xã Sơn Tây,
108Phùng hải yến - CLB Thể thao sông Tích - Thị xã Sơn Tây,
110Đặng trà my - CLB Thể thao sông Tích - Thị xã Sơn Tây,
320Đỗ Bảo Diệp - Sonic Dance Center
324Nguyễn Khánh Ngọc - Sonic Dance Center
157Nguyễn Quang Minh - Clb Linh Anh
159Trần Ngọc Hà My - Clb Linh Anh
164Phạm Bảo Ngọc - Clb Linh Anh
267Lê Phương Anh - PRO-G ACADEMY
268Nguyễn Khánh Vy - PRO-G ACADEMY
269Cao Kiều Ngọc Ly - PRO-G ACADEMY
273Hoàng My An - PRO-G ACADEMY
274Vũ Hoàng Như Thanh - PRO-G ACADEMY
222Nguyễn Bình Phương An - Hoàng Sương Dancesport Center
224Võ Minh Trí - Hoàng Sương Dancesport Center
358Trần Khánh Linh - T.O.P Dance
18Ngô Bảo Hân - Bảo Dance Sport Nghệ An
286Phan Anh Thư - PRO-G ACADEMY
287Đào Ngọc Tuệ Như - PRO-G ACADEMY
288Phạm Minh Anh - PRO-G ACADEMY
290Bành Hiền Trang - PRO-G ACADEMY
517Nguyễn Thiên Hương - Điệp Vũ Trường
496Tăng Nguyễn Hải An - VIETSDANCE
497Phạm Nguyễn Hà Anh - VIETSDANCE
499Nguyễn Vũ Bảo Trân - VIETSDANCE
503Nguyễn Lâm Thùy Dương - VIETSDANCE
507Nguyễn Phương Linh - VIETSDANCE
508Vũ Khánh Phương - VIETSDANCE
388Bùi Yến Nhi - Trung tâm HL&TĐ TDTT Tỉnh Thanh Hóa
29Nguyễn Huyền Phương - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
30Nguyễn Ngọc Phương - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
31Vũ Phương Thảo - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
188Bùi Gia Linh - Clb Starkid Quảng Ninh
207Nguyễn Bảo Ngọc - Colorful Art Quảng Ninh
486Nguyễn Diệu Anh - Unison Dance Studio Hà Nội
327Lương Thảo Linh - Sở VHTT&DL Tỉnh Thái Nguyên
328Bùi Nguyễn Nguyệt Anh - Sở VHTT&DL Tỉnh Thái Nguyên
557Nguyễn Thị Ten Chin - NICE DANCE TP VINH
558Lê Tường Vy - NICE DANCE TP VINH
SK 217: Vòng 1/8 Grade F1 Juvenile II Latin - Điệu C - Giờ: 08:55:36 06/10
404Trần Vân Anh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
407Phạm Khánh Hà Vy - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
511Trần Giáp Phương Linh - Vĩnh Huy Bình Định
512Trần Nguyễn Thục Anh - Vĩnh Huy Bình Định
205Nguyễn Thị Thùy Dương - Colorful Art Quảng Ninh
154Phạm Hương Giang - Clb Linh Anh
316Lê Minh Uyên - Sonic Dance Center
318Nguyễn Phương Bảo Châu - Sonic Dance Center
133Wang Zi Yi - China
260Ngô Hương Nhi - PRO-G ACADEMY
261Bùi Thiên An - PRO-G ACADEMY
262Lê Quỳnh Trang - PRO-G ACADEMY
277Đào Ngọc Linh - PRO-G ACADEMY
279Trần Linh Chi - PRO-G ACADEMY
280Nguyễn Minh Ánh - PRO-G ACADEMY
223Trần Phạm Quế Trâm - Hoàng Sương Dancesport Center
14Lê Xuân Mai - Bảo Dance Sport Nghệ An
15Nguyễn Hữu Hiếu Thuận - Bảo Dance Sport Nghệ An
16Nguyễn Đỗ Nguyệt Anh - Bảo Dance Sport Nghệ An
352Phạm Hà Trang - T&T DanceSport
17Vũ Tư Dĩnh - Bảo Dance Sport Nghệ An
166Nguyễn Phương Nhi - Clb Linh Anh
167Bùi Lê Yến Nhi - Clb Linh Anh
282Nguyễn Thanh Thảo - PRO-G ACADEMY
284Nguyễn Châu Anh - PRO-G ACADEMY
285Nguyễn Ngọc Linh - PRO-G ACADEMY
287Đào Ngọc Tuệ Như - PRO-G ACADEMY
288Phạm Minh Anh - PRO-G ACADEMY
289Nguyễn Hoàng Trà My - PRO-G ACADEMY
290Bành Hiền Trang - PRO-G ACADEMY
515Phạm Nguyễn Gia Linh - Điệp Vũ Trường
516Phạm Trần Diệu Linh - Điệp Vũ Trường
504Nguyễn Thu Huyền - VIETSDANCE
506Phạm Minh Thanh - VIETSDANCE
292Hoàng Tường Vy - PRO-G ACADEMY
380Vũ Đặng Tú Anh - Thái Bình Dancesport
387Đỗ Trần Linh Anh - Trung tâm HL&TĐ TDTT Tỉnh Thanh Hóa
182Nguyễn Hoàng Yến - Clb Starkid Quảng Ninh
183Nguyễn Thị Ánh Ngọc - Clb Starkid Quảng Ninh
484Lại Minh Hằng - Trường Tiểu Học Lê Văn Tám
293Hoàng Tài Hân - PRO-G ACADEMY
88Lê Việt Anh - CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
89Ngô Phương Thảo - CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
90Nguyễn Gia Bảo Ngọc - CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
91Mạc Tường Nhi - CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
94Lương Quỳnh Anh - CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
384Lê Thị Thanh Thủy - Trung tâm HL&TĐ TDTT Tỉnh Thanh Hóa
385Nguyễn Thủy Tiên - Trung tâm HL&TĐ TDTT Tỉnh Thanh Hóa
533Jiang Jin Can - China
SK 218: Chung kết Grade F1 Junior II Open Latin - Điệu C - Giờ: 09:01:00 06/10
410Đoàn Mai Linh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
251Chloe Iu Weng Jie - Malaysia
252Teoh Qiao Yi - Malaysia
264Nguyễn Minh Phương - PRO-G ACADEMY
355Nguyễn Ngọc Anh - T.O.P Dance
514Nguyễn Đức Thanh Hằng - Điệp Vũ Trường
87Lê Minh Anh - CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
SK 219: Tứ kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C (Kết quả của sự kiện 216) - Giờ: 09:02:48 06/10
SK 220: Tứ kết Grade F1 Juvenile II Latin - Điệu C (Kết quả của sự kiện 217) - Giờ: 09:06:24 06/10
SK 221: Chung kết Grade F2 Junior II Open Latin - Điệu R - Giờ: 09:10:00 06/10
410Đoàn Mai Linh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
251Chloe Iu Weng Jie - Malaysia
252Teoh Qiao Yi - Malaysia
264Nguyễn Minh Phương - PRO-G ACADEMY
355Nguyễn Ngọc Anh - T.O.P Dance
514Nguyễn Đức Thanh Hằng - Điệp Vũ Trường
494Phạm Châu Anh - VIETSDANCE
87Lê Minh Anh - CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
SK 222: Bán kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C (Kết quả của sự kiện 219) - Giờ: 09:11:48 06/10
SK 223: Bán kết Grade F1 Juvenile II Latin - Điệu C (Kết quả của sự kiện 220) - Giờ: 09:13:36 06/10
SK 224: Chung kết Grade F3 Junior II Open Latin - Điệu J - Giờ: 09:15:24 06/10
410Đoàn Mai Linh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
251Chloe Iu Weng Jie - Malaysia
252Teoh Qiao Yi - Malaysia
264Nguyễn Minh Phương - PRO-G ACADEMY
514Nguyễn Đức Thanh Hằng - Điệp Vũ Trường
87Lê Minh Anh - CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
SK 225: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C (Kết quả của sự kiện 222) - Giờ: 09:17:12 06/10
SK 226: Chung kết Grade F1 Juvenile II Latin - Điệu C (Kết quả của sự kiện 223) - Giờ: 09:19:00 06/10
SK 227: Bán kết Hạng F1 Thiếu niên 1 Latin - Điệu C - Giờ: 09:20:48 06/10
55Lương Thị Hồng Anh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
409Đào Minh Nguyệt - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
512Trần Nguyễn Thục Anh - Vĩnh Huy Bình Định
263Nguyễn Lâm Huyền Anh - PRO-G ACADEMY
265Nguyễn Thu An - PRO-G ACADEMY
356Nguyễn Hoàng Mai Phương - T.O.P Dance
351Nguyễn Yến My - T&T DanceSport
383Phạm Thị Phương Anh - Thái Bình Dancesport
181Đỗ Bảo Hân - Clb Starkid Quảng Ninh
389Nguyễn Phạm Phương Nhi - Trung tâm HL&TĐ TDTT Tỉnh Thanh Hóa
87Lê Minh Anh - CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
88Lê Việt Anh - CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
89Ngô Phương Thảo - CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
90Nguyễn Gia Bảo Ngọc - CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
91Mạc Tường Nhi - CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
100Ma Ngọc Khuê - CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
SK 228: Vòng 1/8 Hạng F2 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu R - Giờ: 09:22:36 06/10
398Phạm Ngọc Minh Châu - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
438Vũ Trần Đan Linh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
232Nguyễn Minh Hằng - Huy Trần dancesport
105Doãn Thị Minh Châu - CLB Thể thao sông Tích - Thị xã Sơn Tây,
108Phùng hải yến - CLB Thể thao sông Tích - Thị xã Sơn Tây,
110Đặng trà my - CLB Thể thao sông Tích - Thị xã Sơn Tây,
319Đỗ Bảo Anh - Sonic Dance Center
320Đỗ Bảo Diệp - Sonic Dance Center
324Nguyễn Khánh Ngọc - Sonic Dance Center
233Hà Thảo Nguyên - Huy Trần dancesport
165Hoàng Nguyễn Bảo Hân - Clb Linh Anh
267Lê Phương Anh - PRO-G ACADEMY
268Nguyễn Khánh Vy - PRO-G ACADEMY
269Cao Kiều Ngọc Ly - PRO-G ACADEMY
273Hoàng My An - PRO-G ACADEMY
274Vũ Hoàng Như Thanh - PRO-G ACADEMY
222Nguyễn Bình Phương An - Hoàng Sương Dancesport Center
224Võ Minh Trí - Hoàng Sương Dancesport Center
359Bùi Tuệ Minh - T.O.P Dance
18Ngô Bảo Hân - Bảo Dance Sport Nghệ An
290Bành Hiền Trang - PRO-G ACADEMY
517Nguyễn Thiên Hương - Điệp Vũ Trường
496Tăng Nguyễn Hải An - VIETSDANCE
497Phạm Nguyễn Hà Anh - VIETSDANCE
499Nguyễn Vũ Bảo Trân - VIETSDANCE
507Nguyễn Phương Linh - VIETSDANCE
508Vũ Khánh Phương - VIETSDANCE
176Đặng Bảo Châu - Clb Sao Mai
388Bùi Yến Nhi - Trung tâm HL&TĐ TDTT Tỉnh Thanh Hóa
29Nguyễn Huyền Phương - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
30Nguyễn Ngọc Phương - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
31Vũ Phương Thảo - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
188Bùi Gia Linh - Clb Starkid Quảng Ninh
207Nguyễn Bảo Ngọc - Colorful Art Quảng Ninh
486Nguyễn Diệu Anh - Unison Dance Studio Hà Nội
95Đinh Phương Linh - CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
327Lương Thảo Linh - Sở VHTT&DL Tỉnh Thái Nguyên
328Bùi Nguyễn Nguyệt Anh - Sở VHTT&DL Tỉnh Thái Nguyên
SK 229: Vòng 1/8 Grade F2 Juvenile II Latin - Điệu R - Giờ: 09:26:12 06/10
403Phạm Phương Thảo - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
406Nguyễn Trịnh Hà My - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
407Phạm Khánh Hà Vy - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
511Trần Giáp Phương Linh - Vĩnh Huy Bình Định
512Trần Nguyễn Thục Anh - Vĩnh Huy Bình Định
205Nguyễn Thị Thùy Dương - Colorful Art Quảng Ninh
315Đỗ Vũ Đan Linh - Sonic Dance Center
316Lê Minh Uyên - Sonic Dance Center
318Nguyễn Phương Bảo Châu - Sonic Dance Center
454Nguyễn Hà Chi - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
458Vũ Trà My - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
463Nguyễn Phương Linh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
133Wang Zi Yi - China
260Ngô Hương Nhi - PRO-G ACADEMY
261Bùi Thiên An - PRO-G ACADEMY
262Lê Quỳnh Trang - PRO-G ACADEMY
277Đào Ngọc Linh - PRO-G ACADEMY
279Trần Linh Chi - PRO-G ACADEMY
280Nguyễn Minh Ánh - PRO-G ACADEMY
223Trần Phạm Quế Trâm - Hoàng Sương Dancesport Center
14Lê Xuân Mai - Bảo Dance Sport Nghệ An
15Nguyễn Hữu Hiếu Thuận - Bảo Dance Sport Nghệ An
16Nguyễn Đỗ Nguyệt Anh - Bảo Dance Sport Nghệ An
351Nguyễn Yến My - T&T DanceSport
17Vũ Tư Dĩnh - Bảo Dance Sport Nghệ An
282Nguyễn Thanh Thảo - PRO-G ACADEMY
284Nguyễn Châu Anh - PRO-G ACADEMY
289Nguyễn Hoàng Trà My - PRO-G ACADEMY
290Bành Hiền Trang - PRO-G ACADEMY
515Phạm Nguyễn Gia Linh - Điệp Vũ Trường
516Phạm Trần Diệu Linh - Điệp Vũ Trường
502Phạm Nguyễn Minh An - VIETSDANCE
504Nguyễn Thu Huyền - VIETSDANCE
506Phạm Minh Thanh - VIETSDANCE
292Hoàng Tường Vy - PRO-G ACADEMY
380Vũ Đặng Tú Anh - Thái Bình Dancesport
387Đỗ Trần Linh Anh - Trung tâm HL&TĐ TDTT Tỉnh Thanh Hóa
182Nguyễn Hoàng Yến - Clb Starkid Quảng Ninh
183Nguyễn Thị Ánh Ngọc - Clb Starkid Quảng Ninh
293Hoàng Tài Hân - PRO-G ACADEMY
88Lê Việt Anh - CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
89Ngô Phương Thảo - CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
90Nguyễn Gia Bảo Ngọc - CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
91Mạc Tường Nhi - CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
94Lương Quỳnh Anh - CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
533Jiang Jin Can - China
SK 230: Chung kết Hạng F1 Thiếu niên 1 Latin - Điệu C (Kết quả của sự kiện 227) - Giờ: 09:31:36 06/10
SK 231: Tứ kết Hạng F2 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu R (Kết quả của sự kiện 228) - Giờ: 09:33:24 06/10
SK 232: Tứ kết Grade F2 Juvenile II Latin - Điệu R (Kết quả của sự kiện 229) - Giờ: 09:37:00 06/10
SK 233: Bán kết Hạng F2 Thiếu niên 1 Latin - Điệu R - Giờ: 09:40:36 06/10
55Lương Thị Hồng Anh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
409Đào Minh Nguyệt - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
511Trần Giáp Phương Linh - Vĩnh Huy Bình Định
263Nguyễn Lâm Huyền Anh - PRO-G ACADEMY
265Nguyễn Thu An - PRO-G ACADEMY
357Trần Khánh Ly - T.O.P Dance
175Nguyễn Minh Châu - Clb Sao Mai
180Nguyễn Ngọc Phương Linh - Clb Sao Mai
383Phạm Thị Phương Anh - Thái Bình Dancesport
181Đỗ Bảo Hân - Clb Starkid Quảng Ninh
89Ngô Phương Thảo - CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
90Nguyễn Gia Bảo Ngọc - CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
91Mạc Tường Nhi - CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
100Ma Ngọc Khuê - CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
519Nguyễn Minh Khuê - Ninh bình
SK 234: Bán kết Hạng F2 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu R (Kết quả của sự kiện 231) - Giờ: 09:42:24 06/10
SK 235: Bán kết Grade F2 Juvenile II Latin - Điệu R (Kết quả của sự kiện 232) - Giờ: 09:44:12 06/10
SK 236: Chung kết Hạng F2 Thiếu niên 1 Latin - Điệu R (Kết quả của sự kiện 233) - Giờ: 09:46:00 06/10
SK 237: Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu R (Kết quả của sự kiện 234) - Giờ: 09:47:48 06/10
SK 238: Chung kết Grade F2 Juvenile II Latin - Điệu R (Kết quả của sự kiện 235) - Giờ: 09:49:36 06/10
SK 239: Bán kết Hạng FB Thiếu nhi 2 Latin - Điệu S,C,R,J - Giờ: 09:51:24 06/10
421Phan Châu Anh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
425Phùng Ngọc Bảo Vy - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
490Đinh Nguyễn Phương Uyên - VIETSDANCE
259Đỗ Nguyễn Minh Hạnh - PRO-G ACADEMY
16Nguyễn Đỗ Nguyệt Anh - Bảo Dance Sport Nghệ An
351Nguyễn Yến My - T&T DanceSport
352Phạm Hà Trang - T&T DanceSport
17Vũ Tư Dĩnh - Bảo Dance Sport Nghệ An
28Phạm Phương Linh - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
19Nguyễn Hoàng Minh Anh - CK TEAM
519Nguyễn Minh Khuê - Ninh bình
SK 240: Chung kết Grade F4 Junior II Open Latin - Điệu S - Giờ: 09:58:36 06/10
410Đoàn Mai Linh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
251Chloe Iu Weng Jie - Malaysia
264Nguyễn Minh Phương - PRO-G ACADEMY
514Nguyễn Đức Thanh Hằng - Điệp Vũ Trường
494Phạm Châu Anh - VIETSDANCE
87Lê Minh Anh - CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
SK 241: Bán kết Grade B Junior II Open Latin - Điệu S,C,R,J - Giờ: 10:00:24 06/10
43Lê Đức Trí
Nguyễn Ngọc Quỳnh Như
- CLB Duy Dance
44Lê Minh Trí
Vũ Ngọc Uyên Phương
- CLB Duy Dance
247Choi Man Hou
Cheang Si Pui
- Macau
249CHE Tin Lao Luis
CHONG Fei Fei
- Macau
346Hoàng Gia Bảo
Hoàng Gia Linh
- Sở Văn Hóa Thể Thao Hà nội
347Nguyễn Tuấn An
Hoàng Phương Anh
- Sở Văn Hóa Thể Thao Hà nội
348Nguyễn Quốc Bảo
Trần Hoàng Minh Châu
- Sở Văn Hóa Thể Thao Hà nội
381Nguyễn Duy Anh
Vũ Hà Linh Anh
- Thái Bình Dancesport
520Ho Pak Lan
Lam Nga Man
- Macau
SK 242: Chung kết Hạng FB Thiếu nhi 2 Latin - Điệu S,C,R,J (Kết quả của sự kiện 239) - Giờ: 10:07:36 06/10
SK 243: Tứ kết Hạng F3 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu J - Giờ: 10:14:48 06/10
399Hoàng Bảo Chi - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
400Trần Tuệ Minh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
402Nguyễn Phương Nhi - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
438Vũ Trần Đan Linh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
105Doãn Thị Minh Châu - CLB Thể thao sông Tích - Thị xã Sơn Tây,
108Phùng hải yến - CLB Thể thao sông Tích - Thị xã Sơn Tây,
150Đoàn Ngọc Anh - Clb Linh Anh
110Đặng trà my - CLB Thể thao sông Tích - Thị xã Sơn Tây,
267Lê Phương Anh - PRO-G ACADEMY
268Nguyễn Khánh Vy - PRO-G ACADEMY
269Cao Kiều Ngọc Ly - PRO-G ACADEMY
273Hoàng My An - PRO-G ACADEMY
274Vũ Hoàng Như Thanh - PRO-G ACADEMY
222Nguyễn Bình Phương An - Hoàng Sương Dancesport Center
18Ngô Bảo Hân - Bảo Dance Sport Nghệ An
287Đào Ngọc Tuệ Như - PRO-G ACADEMY
503Nguyễn Lâm Thùy Dương - VIETSDANCE
29Nguyễn Huyền Phương - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
30Nguyễn Ngọc Phương - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
31Vũ Phương Thảo - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
188Bùi Gia Linh - Clb Starkid Quảng Ninh
207Nguyễn Bảo Ngọc - Colorful Art Quảng Ninh
95Đinh Phương Linh - CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
327Lương Thảo Linh - Sở VHTT&DL Tỉnh Thái Nguyên
328Bùi Nguyễn Nguyệt Anh - Sở VHTT&DL Tỉnh Thái Nguyên
557Nguyễn Thị Ten Chin - NICE DANCE TP VINH
558Lê Tường Vy - NICE DANCE TP VINH
SK 244: Vòng 1/8 Grade F3 Juvenile II Latin - Điệu J - Giờ: 10:18:24 06/10
404Trần Vân Anh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
406Nguyễn Trịnh Hà My - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
407Phạm Khánh Hà Vy - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
408Nguyễn Hương Trà - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
511Trần Giáp Phương Linh - Vĩnh Huy Bình Định
512Trần Nguyễn Thục Anh - Vĩnh Huy Bình Định
205Nguyễn Thị Thùy Dương - Colorful Art Quảng Ninh
463Nguyễn Phương Linh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
133Wang Zi Yi - China
260Ngô Hương Nhi - PRO-G ACADEMY
262Lê Quỳnh Trang - PRO-G ACADEMY
277Đào Ngọc Linh - PRO-G ACADEMY
279Trần Linh Chi - PRO-G ACADEMY
280Nguyễn Minh Ánh - PRO-G ACADEMY
223Trần Phạm Quế Trâm - Hoàng Sương Dancesport Center
14Lê Xuân Mai - Bảo Dance Sport Nghệ An
15Nguyễn Hữu Hiếu Thuận - Bảo Dance Sport Nghệ An
16Nguyễn Đỗ Nguyệt Anh - Bảo Dance Sport Nghệ An
351Nguyễn Yến My - T&T DanceSport
17Vũ Tư Dĩnh - Bảo Dance Sport Nghệ An
516Phạm Trần Diệu Linh - Điệp Vũ Trường
292Hoàng Tường Vy - PRO-G ACADEMY
380Vũ Đặng Tú Anh - Thái Bình Dancesport
484Lại Minh Hằng - Trường Tiểu Học Lê Văn Tám
293Hoàng Tài Hân - PRO-G ACADEMY
88Lê Việt Anh - CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
89Ngô Phương Thảo - CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
90Nguyễn Gia Bảo Ngọc - CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
91Mạc Tường Nhi - CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
94Lương Quỳnh Anh - CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
384Lê Thị Thanh Thủy - Trung tâm HL&TĐ TDTT Tỉnh Thanh Hóa
385Nguyễn Thủy Tiên - Trung tâm HL&TĐ TDTT Tỉnh Thanh Hóa
533Jiang Jin Can - China
SK 245: Chung kết Grade F5 Junior II Open Latin - Điệu P - Giờ: 10:22:00 06/10
251Chloe Iu Weng Jie - Malaysia
252Teoh Qiao Yi - Malaysia
264Nguyễn Minh Phương - PRO-G ACADEMY
514Nguyễn Đức Thanh Hằng - Điệp Vũ Trường
87Lê Minh Anh - CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
SK 246: Bán kết Hạng F3 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu J (Kết quả của sự kiện 243) - Giờ: 10:23:48 06/10
SK 247: Tứ kết Grade F3 Juvenile II Latin - Điệu J (Kết quả của sự kiện 244) - Giờ: 10:25:36 06/10
SK 248: Bán kết Hạng F3 Thiếu niên 1 Latin - Điệu J - Giờ: 10:29:12 06/10
405Tô Hoàng Vi Anh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
409Đào Minh Nguyệt - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
511Trần Giáp Phương Linh - Vĩnh Huy Bình Định
263Nguyễn Lâm Huyền Anh - PRO-G ACADEMY
265Nguyễn Thu An - PRO-G ACADEMY
383Phạm Thị Phương Anh - Thái Bình Dancesport
389Nguyễn Phạm Phương Nhi - Trung tâm HL&TĐ TDTT Tỉnh Thanh Hóa
88Lê Việt Anh - CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
89Ngô Phương Thảo - CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
90Nguyễn Gia Bảo Ngọc - CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
91Mạc Tường Nhi - CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
100Ma Ngọc Khuê - CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
SK 249: Chung kết Hạng F3 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu J (Kết quả của sự kiện 246) - Giờ: 10:31:00 06/10
SK 250: Bán kết Grade F3 Juvenile II Latin - Điệu J (Kết quả của sự kiện 247) - Giờ: 10:32:48 06/10
SK 251: Chung kết Hạng F3 Thiếu niên 1 Latin - Điệu J (Kết quả của sự kiện 248) - Giờ: 10:34:36 06/10
SK 252: Tứ kết Hạng FD Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C,R - Giờ: 10:36:24 06/10
427Đặng Hồ Sâm - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
205Nguyễn Thị Thùy Dương - Colorful Art Quảng Ninh
150Đoàn Ngọc Anh - Clb Linh Anh
324Nguyễn Khánh Ngọc - Sonic Dance Center
157Nguyễn Quang Minh - Clb Linh Anh
164Phạm Bảo Ngọc - Clb Linh Anh
222Nguyễn Bình Phương An - Hoàng Sương Dancesport Center
358Trần Khánh Linh - T.O.P Dance
359Bùi Tuệ Minh - T.O.P Dance
362Lê Ngọc Linh - T.O.P Dance
18Ngô Bảo Hân - Bảo Dance Sport Nghệ An
288Phạm Minh Anh - PRO-G ACADEMY
517Nguyễn Thiên Hương - Điệp Vũ Trường
496Tăng Nguyễn Hải An - VIETSDANCE
497Phạm Nguyễn Hà Anh - VIETSDANCE
499Nguyễn Vũ Bảo Trân - VIETSDANCE
502Phạm Nguyễn Minh An - VIETSDANCE
507Nguyễn Phương Linh - VIETSDANCE
508Vũ Khánh Phương - VIETSDANCE
29Nguyễn Huyền Phương - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
30Nguyễn Ngọc Phương - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
188Bùi Gia Linh - Clb Starkid Quảng Ninh
486Nguyễn Diệu Anh - Unison Dance Studio Hà Nội
95Đinh Phương Linh - CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
327Lương Thảo Linh - Sở VHTT&DL Tỉnh Thái Nguyên
328Bùi Nguyễn Nguyệt Anh - Sở VHTT&DL Tỉnh Thái Nguyên
SK 253: Chung kết Grade F3 Juvenile II Latin - Điệu J (Kết quả của sự kiện 250) - Giờ: 10:43:36 06/10
SK 254: Chung kết Hạng FD Thiếu niên 2 Latin - Điệu C,R - Giờ: 10:45:24 06/10
264Nguyễn Minh Phương - PRO-G ACADEMY
493Nguyễn Khánh Huyền - VIETSDANCE
494Phạm Châu Anh - VIETSDANCE
87Lê Minh Anh - CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
SK 255: Bán kết Hạng FD Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C,R (Kết quả của sự kiện 252) - Giờ: 10:49:00 06/10
SK 256: Vòng 1/8 Hạng FD Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C,R - Giờ: 10:56:12 06/10
405Tô Hoàng Vi Anh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
424Lê Hà Anh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
511Trần Giáp Phương Linh - Vĩnh Huy Bình Định
512Trần Nguyễn Thục Anh - Vĩnh Huy Bình Định
154Phạm Hương Giang - Clb Linh Anh
51Nguyễn Phạm Tuệ Minh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
53Vũ Thị Mai Anh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
463Nguyễn Phương Linh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
261Bùi Thiên An - PRO-G ACADEMY
262Lê Quỳnh Trang - PRO-G ACADEMY
57Vũ Phương Thi - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
277Đào Ngọc Linh - PRO-G ACADEMY
223Trần Phạm Quế Trâm - Hoàng Sương Dancesport Center
14Lê Xuân Mai - Bảo Dance Sport Nghệ An
15Nguyễn Hữu Hiếu Thuận - Bảo Dance Sport Nghệ An
16Nguyễn Đỗ Nguyệt Anh - Bảo Dance Sport Nghệ An
351Nguyễn Yến My - T&T DanceSport
352Phạm Hà Trang - T&T DanceSport
17Vũ Tư Dĩnh - Bảo Dance Sport Nghệ An
284Nguyễn Châu Anh - PRO-G ACADEMY
288Phạm Minh Anh - PRO-G ACADEMY
289Nguyễn Hoàng Trà My - PRO-G ACADEMY
515Phạm Nguyễn Gia Linh - Điệp Vũ Trường
504Nguyễn Thu Huyền - VIETSDANCE
506Phạm Minh Thanh - VIETSDANCE
292Hoàng Tường Vy - PRO-G ACADEMY
380Vũ Đặng Tú Anh - Thái Bình Dancesport
387Đỗ Trần Linh Anh - Trung tâm HL&TĐ TDTT Tỉnh Thanh Hóa
182Nguyễn Hoàng Yến - Clb Starkid Quảng Ninh
183Nguyễn Thị Ánh Ngọc - Clb Starkid Quảng Ninh
293Hoàng Tài Hân - PRO-G ACADEMY
88Lê Việt Anh - CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
89Ngô Phương Thảo - CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
90Nguyễn Gia Bảo Ngọc - CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
91Mạc Tường Nhi - CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
94Lương Quỳnh Anh - CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
510Vũ Ngọc Diệp - VIETSDANCE
384Lê Thị Thanh Thủy - Trung tâm HL&TĐ TDTT Tỉnh Thanh Hóa
385Nguyễn Thủy Tiên - Trung tâm HL&TĐ TDTT Tỉnh Thanh Hóa
SK 257: Chung kết Hạng FD Thiếu niên 1 Latin - Điệu C,R - Giờ: 11:03:24 06/10
55Lương Thị Hồng Anh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
409Đào Minh Nguyệt - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
512Trần Nguyễn Thục Anh - Vĩnh Huy Bình Định
263Nguyễn Lâm Huyền Anh - PRO-G ACADEMY
265Nguyễn Thu An - PRO-G ACADEMY
383Phạm Thị Phương Anh - Thái Bình Dancesport
181Đỗ Bảo Hân - Clb Starkid Quảng Ninh
389Nguyễn Phạm Phương Nhi - Trung tâm HL&TĐ TDTT Tỉnh Thanh Hóa
87Lê Minh Anh - CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
SK 258: Chung kết Hạng FD Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C,R (Kết quả của sự kiện 255) - Giờ: 11:07:00 06/10
SK 259: Tứ kết Hạng FD Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C,R (Kết quả của sự kiện 256) - Giờ: 11:10:36 06/10
SK 260: Chung kết Hạng F4 Thiếu niên 1 Latin - Điệu S - Giờ: 11:17:48 06/10
405Tô Hoàng Vi Anh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
409Đào Minh Nguyệt - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
512Trần Nguyễn Thục Anh - Vĩnh Huy Bình Định
263Nguyễn Lâm Huyền Anh - PRO-G ACADEMY
265Nguyễn Thu An - PRO-G ACADEMY
383Phạm Thị Phương Anh - Thái Bình Dancesport
181Đỗ Bảo Hân - Clb Starkid Quảng Ninh
389Nguyễn Phạm Phương Nhi - Trung tâm HL&TĐ TDTT Tỉnh Thanh Hóa
SK 262: Bán kết Hạng FD Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C,R (Kết quả của sự kiện 259) - Giờ: 11:23:12 06/10
SK 263: Tứ kết Hạng F4 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu S - Giờ: 11:26:48 06/10
398Phạm Ngọc Minh Châu - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
399Hoàng Bảo Chi - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
401Phạm Ngọc Minh Anh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
105Doãn Thị Minh Châu - CLB Thể thao sông Tích - Thị xã Sơn Tây,
108Phùng hải yến - CLB Thể thao sông Tích - Thị xã Sơn Tây,
150Đoàn Ngọc Anh - Clb Linh Anh
110Đặng trà my - CLB Thể thao sông Tích - Thị xã Sơn Tây,
320Đỗ Bảo Diệp - Sonic Dance Center
165Hoàng Nguyễn Bảo Hân - Clb Linh Anh
222Nguyễn Bình Phương An - Hoàng Sương Dancesport Center
517Nguyễn Thiên Hương - Điệp Vũ Trường
499Nguyễn Vũ Bảo Trân - VIETSDANCE
502Phạm Nguyễn Minh An - VIETSDANCE
503Nguyễn Lâm Thùy Dương - VIETSDANCE
388Bùi Yến Nhi - Trung tâm HL&TĐ TDTT Tỉnh Thanh Hóa
29Nguyễn Huyền Phương - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
30Nguyễn Ngọc Phương - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
31Vũ Phương Thảo - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
207Nguyễn Bảo Ngọc - Colorful Art Quảng Ninh
557Nguyễn Thị Ten Chin - NICE DANCE TP VINH
558Lê Tường Vy - NICE DANCE TP VINH
SK 264: Chung kết Hạng F5 Thiếu niên 1 Latin - Điệu P - Giờ: 11:28:36 06/10
511Trần Giáp Phương Linh - Vĩnh Huy Bình Định
490Đinh Nguyễn Phương Uyên - VIETSDANCE
263Nguyễn Lâm Huyền Anh - PRO-G ACADEMY
87Lê Minh Anh - CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
SK 265: Chung kết Hạng FD Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C,R (Kết quả của sự kiện 262) - Giờ: 11:30:24 06/10
SK 266: Bán kết Hạng F4 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu S (Kết quả của sự kiện 263) - Giờ: 11:34:00 06/10
SK 267: Bán kết Hạng FC Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C,R,J - Giờ: 11:35:48 06/10
405Tô Hoàng Vi Anh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
421Phan Châu Anh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
424Lê Hà Anh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
425Phùng Ngọc Bảo Vy - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
259Đỗ Nguyễn Minh Hạnh - PRO-G ACADEMY
14Lê Xuân Mai - Bảo Dance Sport Nghệ An
16Nguyễn Đỗ Nguyệt Anh - Bảo Dance Sport Nghệ An
351Nguyễn Yến My - T&T DanceSport
352Phạm Hà Trang - T&T DanceSport
17Vũ Tư Dĩnh - Bảo Dance Sport Nghệ An
504Nguyễn Thu Huyền - VIETSDANCE
28Phạm Phương Linh - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
363Ngọc Anh - TT Năng khiếu nghệ thuật Modern Kids
364Như Thảo - TT Năng khiếu nghệ thuật Modern Kids
365Gia Hân - TT Năng khiếu nghệ thuật Modern Kids
366Hà Chi - TT Năng khiếu nghệ thuật Modern Kids
510Vũ Ngọc Diệp - VIETSDANCE
SK 268: Chung kết Hạng F4 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu S (Kết quả của sự kiện 266) - Giờ: 11:41:12 06/10
SK 269: Chung kết Hạng B Dưới 21 tuổi Latin - Điệu S,C,R,J - Giờ: 11:43:00 06/10
492Hoàng Nguyên
Nguyễn Ngọc Bảo Lam
- VIETSDANCE
381Nguyễn Duy Anh
Vũ Hà Linh Anh
- Thái Bình Dancesport
386Lê Quang Huy
Nguyễn Ngọc Anh
- Trung tâm HL&TĐ TDTT Tỉnh Thanh Hóa
527Nguyễn Trường Duy
Trịnh Lâm Tâm Như
- Grace Dance Studio
SK 270: Chung kết Hạng B Thiếu niên 1 Latin - Điệu S,C,R,J - Giờ: 11:50:12 06/10
346Hoàng Gia Bảo
Hoàng Gia Linh
- Sở Văn Hóa Thể Thao Hà nội
253Nguyễn Anh Đức
Nguyễn Gia Như
- PRO-G ACADEMY
256Phạm Hoàng Việt
Nguyễn Đặng Yến Nhi
- PRO-G ACADEMY
492Hoàng Nguyên
Nguyễn Ngọc Bảo Lam
- VIETSDANCE
SK 271: Chung kết Grade B Senior Open Latin - Điệu S,C,R,J - Giờ: 11:57:24 06/10
42Đậu Văn Hùng
Võ Trúc Phương
- CLB Duy Dance
220Yuen-Kwan Roger FUNG
Nga-chi Catherine TSE
- Hongkong
9Nguyễn Việt Tín
Út Giang
- T&T DanceSport
211Trần Quốc Tú
Nguyễn Bích Trâm
- Elite Dance Studio
521Lưu Phi Long
Nguyễn Thị Hà
- CLB Hà Long - Lâm Đồng
SK 272: Chung kết Hạng FB Thiếu niên 1 Latin - Điệu S,C,R,J - Giờ: 12:04:36 06/10
264Nguyễn Minh Phương - PRO-G ACADEMY
266Quản Thị Thuỳ Linh - PRO-G ACADEMY
223Trần Phạm Quế Trâm - Hoàng Sương Dancesport Center
514Nguyễn Đức Thanh Hằng - Điệp Vũ Trường
493Nguyễn Khánh Huyền - VIETSDANCE
331Đàm Thùy Linh - Sở VHTT&DL Tỉnh Thái Nguyên
SK 273: Chung kết Hạng B Thiếu nhi 2 Latin - Điệu S,C,R,J - Giờ: 12:11:48 06/10
106Lê vũ hoàng huy
Doãn thị minh châu
- CLB Thể thao sông Tích - Thị xã Sơn Tây,
253Nguyễn Anh Đức
Nguyễn Gia Như
- PRO-G ACADEMY
254Trần Bảo Minh
Nguyễn Hà Vy
- PRO-G ACADEMY
97Lê Việt Anh
Ngô Phương Thảo
- CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
SK 274: Chung kết Grade C Junior II Open Latin - Điệu C,R,J - Giờ: 12:19:00 06/10
44Lê Minh Trí
Vũ Ngọc Uyên Phương
- CLB Duy Dance
249CHE Tin Lao Luis
CHONG Fei Fei
- Macau
347Nguyễn Tuấn An
Hoàng Phương Anh
- Sở Văn Hóa Thể Thao Hà nội
348Nguyễn Quốc Bảo
Trần Hoàng Minh Châu
- Sở Văn Hóa Thể Thao Hà nội
381Nguyễn Duy Anh
Vũ Hà Linh Anh
- Thái Bình Dancesport
520Ho Pak Lan
Lam Nga Man
- Macau
SK 275: Chung kết Hạng FC Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C,R,J (Kết quả của sự kiện 267) - Giờ: 12:24:24 06/10
SK 276: Tứ kết WDSF Rising Star Open Latin - Điệu S,C,R,P,J - Giờ: 13:00:00 06/10
513Nguyễn Minh Tài
Đặng Ngọc Phượng
- clb Tấn Tài Dancesport
244Che Tin Long
Jiang Zixuan
- Macau
245Tam Pa Kan
Vong Weng Lam
- Macau
246Low Hak Meng
Tan Nok Cheng
- Macau
310Alexandr Razorenov
Anastasia Nasulenko
- Russia
218Liu Kai Sum Sam
Liu Wan Hin
- Hongkong
219Cheung Cheuk Him
Ho Hei Man
- Hongkong
250Lam Hong Woh
Lim Dao Er
- Malaysia
306Wilbert Aunzo
Pearl Marie Caneda
- Philippines
339Nguyễn Trung Kiên
Phạm Hồng Anh
- Sở Văn Hóa Thể Thao Hà nội
343Nguyễn Hữu Duy Anh
Nguyễn Thùy Linh
- Sở Văn Hóa Thể Thao Hà nội
344Trần Tuấn Kiệt
Trần Lương Diễm Quỳnh
- Sở Văn Hóa Thể Thao Hà nội
350Nguyễn Thanh Tùng
Nguyễn Hồng Anh
- Sở Văn Hóa Thể Thao Hà nội
527Nguyễn Trường Duy
Trịnh Lâm Tâm Như
- Grace Dance Studio
530Đặng Gia Anh Tú
Nguyễn Thu Trang
- Clb Starkid Quảng Ninh
531Nguyễn Nam Anh
Nguyễn Thùy Dương
- Sở TDTT Hà nội
SK 277: Chung kết Hạng E1 Thiếu niên 2 Latin - Điệu C - Giờ: 13:20:00 06/10
20Nguyễn Phạm Đức
Lê minh nguyệt
- CLB 2M dance sport
43Lê Đức Trí
Nguyễn Ngọc Quỳnh Như
- CLB Duy Dance
186Đào Kim Gia Bảo
Phạm Thị Huyền Trang
- Clb Starkid Quảng Ninh
SK 278: Tứ kết Grade F4 Juvenile II Latin - Điệu S - Giờ: 13:21:48 06/10
406Nguyễn Trịnh Hà My - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
407Phạm Khánh Hà Vy - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
408Nguyễn Hương Trà - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
511Trần Giáp Phương Linh - Vĩnh Huy Bình Định
512Trần Nguyễn Thục Anh - Vĩnh Huy Bình Định
318Nguyễn Phương Bảo Châu - Sonic Dance Center
133Wang Zi Yi - China
260Ngô Hương Nhi - PRO-G ACADEMY
261Bùi Thiên An - PRO-G ACADEMY
262Lê Quỳnh Trang - PRO-G ACADEMY
223Trần Phạm Quế Trâm - Hoàng Sương Dancesport Center
16Nguyễn Đỗ Nguyệt Anh - Bảo Dance Sport Nghệ An
352Phạm Hà Trang - T&T DanceSport
17Vũ Tư Dĩnh - Bảo Dance Sport Nghệ An
516Phạm Trần Diệu Linh - Điệp Vũ Trường
506Phạm Minh Thanh - VIETSDANCE
380Vũ Đặng Tú Anh - Thái Bình Dancesport
182Nguyễn Hoàng Yến - Clb Starkid Quảng Ninh
89Ngô Phương Thảo - CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
90Nguyễn Gia Bảo Ngọc - CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
91Mạc Tường Nhi - CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
384Lê Thị Thanh Thủy - Trung tâm HL&TĐ TDTT Tỉnh Thanh Hóa
SK 279: Chung kết Hạng E2 Thiếu niên 2 Latin - Điệu R - Giờ: 13:23:36 06/10
20Nguyễn Phạm Đức
Lê minh nguyệt
- CLB 2M dance sport
436Phùng Thanh Tùng
Phạm Ngọc Mai
- Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
43Lê Đức Trí
Nguyễn Ngọc Quỳnh Như
- CLB Duy Dance
186Đào Kim Gia Bảo
Phạm Thị Huyền Trang
- Clb Starkid Quảng Ninh
SK 280: Chung kết Hạng F5 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu P - Giờ: 13:25:24 06/10
105Doãn Thị Minh Châu - CLB Thể thao sông Tích - Thị xã Sơn Tây,
108Phùng hải yến - CLB Thể thao sông Tích - Thị xã Sơn Tây,
110Đặng trà my - CLB Thể thao sông Tích - Thị xã Sơn Tây,
221Võ Kỳ Thanh Trúc - Hoàng Sương Dancesport Center
222Nguyễn Bình Phương An - Hoàng Sương Dancesport Center
517Nguyễn Thiên Hương - Điệp Vũ Trường
29Nguyễn Huyền Phương - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
30Nguyễn Ngọc Phương - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
SK 281: Bán kết Grade F4 Juvenile II Latin - Điệu S (Kết quả của sự kiện 278) - Giờ: 13:27:12 06/10
SK 282: Chung kết Hạng E3 Thiếu niên 2 Latin - Điệu J - Giờ: 13:29:00 06/10
20Nguyễn Phạm Đức
Lê minh nguyệt
- CLB 2M dance sport
43Lê Đức Trí
Nguyễn Ngọc Quỳnh Như
- CLB Duy Dance
44Lê Minh Trí
Vũ Ngọc Uyên Phương
- CLB Duy Dance
SK 283: Bán kết WDSF Youth Open Latin - Điệu S,C,R,P,J - Giờ: 13:30:48 06/10
20Nguyễn Phạm Đức
Lê minh nguyệt
- CLB 2M dance sport
248Yang On San
Lei Cheok I
- Macau
307Gylle Nino Diluvio
Yeddah Marie Castanares
- Philippines
308Lloyd Simon Asuque
Jasmine Kate Labra
- Philippines
343Nguyễn Hữu Duy Anh
Nguyễn Thùy Linh
- Sở Văn Hóa Thể Thao Hà nội
344Trần Tuấn Kiệt
Trần Lương Diễm Quỳnh
- Sở Văn Hóa Thể Thao Hà nội
347Nguyễn Tuấn An
Hoàng Phương Anh
- Sở Văn Hóa Thể Thao Hà nội
348Nguyễn Quốc Bảo
Trần Hoàng Minh Châu
- Sở Văn Hóa Thể Thao Hà nội
527Nguyễn Trường Duy
Trịnh Lâm Tâm Như
- Grace Dance Studio
529Phạm Minh Đức
Nguyễn Linh Chi
- Clb Starkid Quảng Ninh
530Đặng Gia Anh Tú
Nguyễn Thu Trang
- Clb Starkid Quảng Ninh
531Nguyễn Nam Anh
Nguyễn Thùy Dương
- Sở TDTT Hà nội
SK 284: Chung kết Hạng D Tổng tuổi >= 100 Standard - Điệu W,T - Giờ: 13:39:48 06/10
236Đỗ Trung Anh
Nguyễn Thị Bạch Tuyết
- Hà Nội
525Trịnh Đăng Đồng
Nguyễn Thị Nga
- Sonata Academy
SK 285: Chung kết Grade F4 Juvenile II Latin - Điệu S (Kết quả của sự kiện 281) - Giờ: 13:43:24 06/10
SK 286: Chung kết Hạng E4 Thiếu niên 2 Latin - Điệu S - Giờ: 13:45:12 06/10
43Lê Đức Trí
Nguyễn Ngọc Quỳnh Như
- CLB Duy Dance
492Hoàng Nguyên
Nguyễn Ngọc Bảo Lam
- VIETSDANCE
185Đào Kim Gia Bảo
Nguyễn Như Quỳnh
- Clb Starkid Quảng Ninh
SK 287: Chung kết Hạng E1 Tổng tuổi >= 100 Standard - Điệu W - Giờ: 13:47:00 06/10
190Nguyễn quốc Bình
Lưu thị Xuân
- Clb Victory Dance
236Đỗ Trung Anh
Nguyễn Thị Bạch Tuyết
- Hà Nội
525Trịnh Đăng Đồng
Nguyễn Thị Nga
- Sonata Academy
SK 288: Bán kết Grade F5 Juvenile II Latin - Điệu P - Giờ: 13:48:48 06/10
511Trần Giáp Phương Linh - Vĩnh Huy Bình Định
512Trần Nguyễn Thục Anh - Vĩnh Huy Bình Định
133Wang Zi Yi - China
260Ngô Hương Nhi - PRO-G ACADEMY
262Lê Quỳnh Trang - PRO-G ACADEMY
222Nguyễn Bình Phương An - Hoàng Sương Dancesport Center
223Trần Phạm Quế Trâm - Hoàng Sương Dancesport Center
16Nguyễn Đỗ Nguyệt Anh - Bảo Dance Sport Nghệ An
351Nguyễn Yến My - T&T DanceSport
352Phạm Hà Trang - T&T DanceSport
17Vũ Tư Dĩnh - Bảo Dance Sport Nghệ An
515Phạm Nguyễn Gia Linh - Điệp Vũ Trường
516Phạm Trần Diệu Linh - Điệp Vũ Trường
89Ngô Phương Thảo - CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
90Nguyễn Gia Bảo Ngọc - CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
385Nguyễn Thủy Tiên - Trung tâm HL&TĐ TDTT Tỉnh Thanh Hóa
SK 289: Chung kết Hạng D Thiếu niên 2 Latin - Điệu C,R - Giờ: 13:50:36 06/10
20Nguyễn Phạm Đức
Lê minh nguyệt
- CLB 2M dance sport
492Hoàng Nguyên
Nguyễn Ngọc Bảo Lam
- VIETSDANCE
185Đào Kim Gia Bảo
Nguyễn Như Quỳnh
- Clb Starkid Quảng Ninh
98Lê Việt Anh
Lê Minh Anh
- CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
SK 290: Chung kết Hạng E2 Tổng tuổi >= 100 Standard - Điệu T - Giờ: 13:54:12 06/10
236Đỗ Trung Anh
Nguyễn Thị Bạch Tuyết
- Hà Nội
525Trịnh Đăng Đồng
Nguyễn Thị Nga
- Sonata Academy
SK 291: Chung kết Grade F5 Juvenile II Latin - Điệu P (Kết quả của sự kiện 288) - Giờ: 13:56:00 06/10
SK 292: Bán kết Hạng FA Thiếu nhi 2 Latin - Điệu S,C,R,P,J - Giờ: 13:57:48 06/10
421Phan Châu Anh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
425Phùng Ngọc Bảo Vy - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
490Đinh Nguyễn Phương Uyên - VIETSDANCE
259Đỗ Nguyễn Minh Hạnh - PRO-G ACADEMY
16Nguyễn Đỗ Nguyệt Anh - Bảo Dance Sport Nghệ An
351Nguyễn Yến My - T&T DanceSport
352Phạm Hà Trang - T&T DanceSport
17Vũ Tư Dĩnh - Bảo Dance Sport Nghệ An
28Phạm Phương Linh - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
19Nguyễn Hoàng Minh Anh - CK TEAM
519Nguyễn Minh Khuê - Ninh bình
SK 293: Tứ kết WDSF Open Latin - Điệu S,C,R,P,J - Giờ: 14:06:48 06/10
337Hoàng Quang Anh
Phan Tuệ Minh
- Sở Văn Hóa Thể Thao Hà nội
513Nguyễn Minh Tài
Đặng Ngọc Phượng
- clb Tấn Tài Dancesport
244Che Tin Long
Jiang Zixuan
- Macau
11Maurice Vallaro
Lorraine Joan Vallaro
- Australia
245Tam Pa Kan
Vong Weng Lam
- Macau
246Low Hak Meng
Tan Nok Cheng
- Macau
310Alexandr Razorenov
Anastasia Nasulenko
- Russia
131Zhu Zhi
Yuan Chen
- China
218Liu Kai Sum Sam
Liu Wan Hin
- Hongkong
219Cheung Cheuk Him
Ho Hei Man
- Hongkong
248Yang On San
Lei Cheok I
- Macau
250Lam Hong Woh
Lim Dao Er
- Malaysia
242Raffaello Brancato
Alesandra Koldan
- Italy
306Wilbert Aunzo
Pearl Marie Caneda
- Philippines
308Lloyd Simon Asuque
Jasmine Kate Labra
- Philippines
339Nguyễn Trung Kiên
Phạm Hồng Anh
- Sở Văn Hóa Thể Thao Hà nội
340Nguyễn Quang Huy
Lê Thục Hiền
- Sở Văn Hóa Thể Thao Hà nội
343Nguyễn Hữu Duy Anh
Nguyễn Thùy Linh
- Sở Văn Hóa Thể Thao Hà nội
344Trần Tuấn Kiệt
Trần Lương Diễm Quỳnh
- Sở Văn Hóa Thể Thao Hà nội
9Nguyễn Việt Tín
Út Giang
- T&T DanceSport
530Đặng Gia Anh Tú
Nguyễn Thu Trang
- Clb Starkid Quảng Ninh
SK 294: Chung kết Hạng E1 Dưới 21 tuổi Latin - Điệu C - Giờ: 14:36:48 06/10
20Nguyễn Phạm Đức
Lê minh nguyệt
- CLB 2M dance sport
43Lê Đức Trí
Nguyễn Ngọc Quỳnh Như
- CLB Duy Dance
386Lê Quang Huy
Nguyễn Ngọc Anh
- Trung tâm HL&TĐ TDTT Tỉnh Thanh Hóa
SK 295: Chung kết Hạng E1 Thiếu niên 1 Latin - Điệu C - Giờ: 14:38:36 06/10
44Lê Minh Trí
Vũ Ngọc Uyên Phương
- CLB Duy Dance
257Lê Văn Đức Anh
Lê Hồng Anh
- PRO-G ACADEMY
185Đào Kim Gia Bảo
Nguyễn Như Quỳnh
- Clb Starkid Quảng Ninh
390Hoàng Tiến Phát
Nguyễn Phương Anh
- Trung tâm HL&TĐ TDTT Tỉnh Thanh Hóa
98Lê Việt Anh
Lê Minh Anh
- CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
SK 296: Chung kết Hạng FA Thiếu nhi 2 Latin - Điệu S,C,R,P,J (Kết quả của sự kiện 292) - Giờ: 14:40:24 06/10
SK 297: Chung kết Grade A Junior II Open Latin - Điệu S,C,R,P,J - Giờ: 14:49:24 06/10
247Choi Man Hou
Cheang Si Pui
- Macau
249CHE Tin Lao Luis
CHONG Fei Fei
- Macau
346Hoàng Gia Bảo
Hoàng Gia Linh
- Sở Văn Hóa Thể Thao Hà nội
347Nguyễn Tuấn An
Hoàng Phương Anh
- Sở Văn Hóa Thể Thao Hà nội
348Nguyễn Quốc Bảo
Trần Hoàng Minh Châu
- Sở Văn Hóa Thể Thao Hà nội
381Nguyễn Duy Anh
Vũ Hà Linh Anh
- Thái Bình Dancesport
520Ho Pak Lan
Lam Nga Man
- Macau
SK 298: Chung kết Hạng E1 Thanh niên Latin - Điệu C - Giờ: 14:58:24 06/10
436Phùng Thanh Tùng
Phạm Ngọc Mai
- Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
489Nguyễn Duy Anh
Nguyễn Vũ Ngọc Mai Phương
- VIETSDANCE
9Nguyễn Việt Tín
Út Giang
- T&T DanceSport
SK 299: Chung kết Hạng E1 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C - Giờ: 15:00:12 06/10
106Lê vũ hoàng huy
Doãn thị minh châu
- CLB Thể thao sông Tích - Thị xã Sơn Tây,
255Phạm Minh Thanh
Nguyễn Linh Anh
- PRO-G ACADEMY
382Đào Thế Anh
Hà Thu Thủy
- Thái Bình Dancesport
SK 300: Chung kết Hạng E1 Trung niên 1 Latin - Điệu C - Giờ: 15:02:00 06/10
42Đậu Văn Hùng
Võ Trúc Phương
- CLB Duy Dance
235Nguyễn Tú Linh
Nguyễn Thị Hằng
- Hà Nội
522Chenemont Renaud
Phạm Thị Bích Hiên
- CLB Hà Long - Lâm Đồng
9Nguyễn Việt Tín
Út Giang
- T&T DanceSport
96Đỗ Kỳ Lân
Trần Diệu Hương
- CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
SK 301: Chung kết Hạng D Dưới 21 tuổi Latin - Điệu C,R - Giờ: 15:03:48 06/10
20Nguyễn Phạm Đức
Lê minh nguyệt
- CLB 2M dance sport
489Nguyễn Duy Anh
Nguyễn Vũ Ngọc Mai Phương
- VIETSDANCE
386Lê Quang Huy
Nguyễn Ngọc Anh
- Trung tâm HL&TĐ TDTT Tỉnh Thanh Hóa
SK 302: Chung kết Hạng D Thiếu niên 1 Latin - Điệu C,R - Giờ: 15:07:24 06/10
44Lê Minh Trí
Vũ Ngọc Uyên Phương
- CLB Duy Dance
257Lê Văn Đức Anh
Lê Hồng Anh
- PRO-G ACADEMY
186Đào Kim Gia Bảo
Phạm Thị Huyền Trang
- Clb Starkid Quảng Ninh
SK 303: Chung kết Hạng D Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C,R - Giờ: 15:11:00 06/10
106Lê vũ hoàng huy
Doãn thị minh châu
- CLB Thể thao sông Tích - Thị xã Sơn Tây,
255Phạm Minh Thanh
Nguyễn Linh Anh
- PRO-G ACADEMY
382Đào Thế Anh
Hà Thu Thủy
- Thái Bình Dancesport
97Lê Việt Anh
Ngô Phương Thảo
- CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
SK 304: Chung kết Hạng D Thanh niên Latin - Điệu C,R - Giờ: 15:14:36 06/10
235Nguyễn Tú Linh
Nguyễn Thị Hằng
- Hà Nội
488Nguyễn Đình Tiến
Lê Thu Hà
- VIETSDANCE
489Nguyễn Duy Anh
Nguyễn Vũ Ngọc Mai Phương
- VIETSDANCE
SK 305: Chung kết Hạng D Trung niên 1 Latin - Điệu C,R - Giờ: 15:18:12 06/10
42Đậu Văn Hùng
Võ Trúc Phương
- CLB Duy Dance
9Nguyễn Việt Tín
Út Giang
- T&T DanceSport
96Đỗ Kỳ Lân
Trần Diệu Hương
- CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
SK 306: Chung kết Đồng diễn Thanh niên Latin - Điệu SC - Giờ: 15:21:48 06/10
354Đồng diễn Samba - Cha cha
Tên các VĐV cách nhau dấu phẩy
- T-Dance Hòa bình
SK 307: Chung kết Hạng B Thanh niên Latin - Điệu S,C,R,J - Giờ: 15:23:36 06/10
487Phạm Trung Hòa
Phạm Phượng Khanh
- VIETSDANCE
211Trần Quốc Tú
Nguyễn Bích Trâm
- Elite Dance Studio
381Nguyễn Duy Anh
Vũ Hà Linh Anh
- Thái Bình Dancesport
527Nguyễn Trường Duy
Trịnh Lâm Tâm Như
- Grace Dance Studio
SK 308: Chung kết Hạng FB Thiếu niên 2 Latin - Điệu S,C,R,J - Giờ: 15:30:48 06/10
263Nguyễn Lâm Huyền Anh - PRO-G ACADEMY
266Quản Thị Thuỳ Linh - PRO-G ACADEMY
493Nguyễn Khánh Huyền - VIETSDANCE
331Đàm Thùy Linh - Sở VHTT&DL Tỉnh Thái Nguyên
SK 309: Bán kết WDSF Rising Star Open Latin - Điệu S,C,R,P,J (Kết quả của sự kiện 276) - Giờ: 15:30:00 06/10
SK 310: Chung kết Hạng E3 Trung niên 1 Latin - Điệu J - Giờ: 15:50:00 06/10
42Đậu Văn Hùng
Võ Trúc Phương
- CLB Duy Dance
9Nguyễn Việt Tín
Út Giang
- T&T DanceSport
211Trần Quốc Tú
Nguyễn Bích Trâm
- Elite Dance Studio
SK 311: Chung kết Hạng E3 Dưới 21 tuổi Latin - Điệu J - Giờ: 15:51:48 06/10
20Nguyễn Phạm Đức
Lê minh nguyệt
- CLB 2M dance sport
43Lê Đức Trí
Nguyễn Ngọc Quỳnh Như
- CLB Duy Dance
386Lê Quang Huy
Nguyễn Ngọc Anh
- Trung tâm HL&TĐ TDTT Tỉnh Thanh Hóa
SK 312: Chung kết Hạng E3 Thiếu niên 1 Latin - Điệu J - Giờ: 15:53:36 06/10
44Lê Minh Trí
Vũ Ngọc Uyên Phương
- CLB Duy Dance
257Lê Văn Đức Anh
Lê Hồng Anh
- PRO-G ACADEMY
390Hoàng Tiến Phát
Nguyễn Phương Anh
- Trung tâm HL&TĐ TDTT Tỉnh Thanh Hóa
SK 313: Chung kết Hạng E3 Thanh niên Latin - Điệu J - Giờ: 15:55:24 06/10
20Nguyễn Phạm Đức
Lê minh nguyệt
- CLB 2M dance sport
9Nguyễn Việt Tín
Út Giang
- T&T DanceSport
211Trần Quốc Tú
Nguyễn Bích Trâm
- Elite Dance Studio
SK 314: Chung kết Hạng E3 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu J - Giờ: 15:57:12 06/10
435Nguyễn Trịnh Bảo Anh
Trương Tuệ Lâm
- Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
106Lê vũ hoàng huy
Doãn thị minh châu
- CLB Thể thao sông Tích - Thị xã Sơn Tây,
255Phạm Minh Thanh
Nguyễn Linh Anh
- PRO-G ACADEMY
382Đào Thế Anh
Hà Thu Thủy
- Thái Bình Dancesport
97Lê Việt Anh
Ngô Phương Thảo
- CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
SK 315: Chung kết Hạng C Thiếu niên 1 Latin - Điệu C,R,J - Giờ: 15:59:00 06/10
253Nguyễn Anh Đức
Nguyễn Gia Như
- PRO-G ACADEMY
256Phạm Hoàng Việt
Nguyễn Đặng Yến Nhi
- PRO-G ACADEMY
492Hoàng Nguyên
Nguyễn Ngọc Bảo Lam
- VIETSDANCE
SK 316: Chung kết Grade C Senior Open Latin - Điệu C,R,J - Giờ: 16:04:24 06/10
42Đậu Văn Hùng
Võ Trúc Phương
- CLB Duy Dance
220Yuen-Kwan Roger FUNG
Nga-chi Catherine TSE
- Hongkong
309Anselmo Estillore
Eleanor Hayco
- Philippines
9Nguyễn Việt Tín
Út Giang
- T&T DanceSport
211Trần Quốc Tú
Nguyễn Bích Trâm
- Elite Dance Studio
521Lưu Phi Long
Nguyễn Thị Hà
- CLB Hà Long - Lâm Đồng
SK 317: Bán kết WDSF Open Latin - Điệu S,C,R,P,J (Kết quả của sự kiện 293) - Giờ: 16:09:48 06/10
SK 318: Chung kết Hạng FC Thiếu niên 1 Latin - Điệu C,R,J - Giờ: 16:29:48 06/10
490Đinh Nguyễn Phương Uyên - VIETSDANCE
264Nguyễn Minh Phương - PRO-G ACADEMY
356Nguyễn Hoàng Mai Phương - T.O.P Dance
514Nguyễn Đức Thanh Hằng - Điệp Vũ Trường
65Phan Thủy Tiên - CLB HH Dance Hà Nội
331Đàm Thùy Linh - Sở VHTT&DL Tỉnh Thái Nguyên
SK 319: Chung kết Hạng C Thanh niên Latin - Điệu C,R,J - Giờ: 16:35:12 06/10
20Nguyễn Phạm Đức
Lê minh nguyệt
- CLB 2M dance sport
487Phạm Trung Hòa
Phạm Phượng Khanh
- VIETSDANCE
488Nguyễn Đình Tiến
Lê Thu Hà
- VIETSDANCE
211Trần Quốc Tú
Nguyễn Bích Trâm
- Elite Dance Studio
381Nguyễn Duy Anh
Vũ Hà Linh Anh
- Thái Bình Dancesport
SK 320: Chung kết Hạng FC Thiếu niên 2 Latin - Điệu C,R,J - Giờ: 16:40:36 06/10
263Nguyễn Lâm Huyền Anh - PRO-G ACADEMY
266Quản Thị Thuỳ Linh - PRO-G ACADEMY
355Nguyễn Ngọc Anh - T.O.P Dance
493Nguyễn Khánh Huyền - VIETSDANCE
494Phạm Châu Anh - VIETSDANCE
331Đàm Thùy Linh - Sở VHTT&DL Tỉnh Thái Nguyên
SK 321: Chung kết Hạng C Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C,R,J - Giờ: 16:46:00 06/10
253Nguyễn Anh Đức
Nguyễn Gia Như
- PRO-G ACADEMY
254Trần Bảo Minh
Nguyễn Hà Vy
- PRO-G ACADEMY
382Đào Thế Anh
Hà Thu Thủy
- Thái Bình Dancesport
SK 322: Chung kết Hạng E5 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu P - Giờ: 16:51:24 06/10
106Lê vũ hoàng huy
Doãn thị minh châu
- CLB Thể thao sông Tích - Thị xã Sơn Tây,
255Phạm Minh Thanh
Nguyễn Linh Anh
- PRO-G ACADEMY
97Lê Việt Anh
Ngô Phương Thảo
- CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
SK 323: Chung kết Hạng E2 Trung niên 1 Latin - Điệu R - Giờ: 16:53:12 06/10
42Đậu Văn Hùng
Võ Trúc Phương
- CLB Duy Dance
235Nguyễn Tú Linh
Nguyễn Thị Hằng
- Hà Nội
522Chenemont Renaud
Phạm Thị Bích Hiên
- CLB Hà Long - Lâm Đồng
9Nguyễn Việt Tín
Út Giang
- T&T DanceSport
96Đỗ Kỳ Lân
Trần Diệu Hương
- CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
SK 324: Chung kết Hạng E2 Dưới 21 tuổi Latin - Điệu R - Giờ: 16:55:00 06/10
20Nguyễn Phạm Đức
Lê minh nguyệt
- CLB 2M dance sport
43Lê Đức Trí
Nguyễn Ngọc Quỳnh Như
- CLB Duy Dance
386Lê Quang Huy
Nguyễn Ngọc Anh
- Trung tâm HL&TĐ TDTT Tỉnh Thanh Hóa
SK 325: Chung kết Hạng E2 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu R - Giờ: 16:56:48 06/10
435Nguyễn Trịnh Bảo Anh
Trương Tuệ Lâm
- Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
106Lê vũ hoàng huy
Doãn thị minh châu
- CLB Thể thao sông Tích - Thị xã Sơn Tây,
255Phạm Minh Thanh
Nguyễn Linh Anh
- PRO-G ACADEMY
382Đào Thế Anh
Hà Thu Thủy
- Thái Bình Dancesport
97Lê Việt Anh
Ngô Phương Thảo
- CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
SK 326: Chung kết Hạng E2 Thiếu niên 1 Latin - Điệu R - Giờ: 16:58:36 06/10
44Lê Minh Trí
Vũ Ngọc Uyên Phương
- CLB Duy Dance
257Lê Văn Đức Anh
Lê Hồng Anh
- PRO-G ACADEMY
185Đào Kim Gia Bảo
Nguyễn Như Quỳnh
- Clb Starkid Quảng Ninh
98Lê Việt Anh
Lê Minh Anh
- CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
SK 327: Chung kết Hạng E2 Thanh niên Latin - Điệu R - Giờ: 17:00:24 06/10
436Phùng Thanh Tùng
Phạm Ngọc Mai
- Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
211Trần Quốc Tú
Nguyễn Bích Trâm
- Elite Dance Studio
96Đỗ Kỳ Lân
Trần Diệu Hương
- CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
SK 328: Chung kết Hạng E4 Thiếu niên 1 Latin - Điệu S - Giờ: 17:02:12 06/10
44Lê Minh Trí
Vũ Ngọc Uyên Phương
- CLB Duy Dance
257Lê Văn Đức Anh
Lê Hồng Anh
- PRO-G ACADEMY
186Đào Kim Gia Bảo
Phạm Thị Huyền Trang
- Clb Starkid Quảng Ninh
390Hoàng Tiến Phát
Nguyễn Phương Anh
- Trung tâm HL&TĐ TDTT Tỉnh Thanh Hóa
SK 329: Chung kết Hạng E4 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu S - Giờ: 17:04:00 06/10
106Lê vũ hoàng huy
Doãn thị minh châu
- CLB Thể thao sông Tích - Thị xã Sơn Tây,
255Phạm Minh Thanh
Nguyễn Linh Anh
- PRO-G ACADEMY
97Lê Việt Anh
Ngô Phương Thảo
- CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
SK 330: Chung kết Hạng A Thiếu niên 1 Latin - Điệu S,C,R,P,J - Giờ: 17:05:48 06/10
346Hoàng Gia Bảo
Hoàng Gia Linh
- Sở Văn Hóa Thể Thao Hà nội
253Nguyễn Anh Đức
Nguyễn Gia Như
- PRO-G ACADEMY
256Phạm Hoàng Việt
Nguyễn Đặng Yến Nhi
- PRO-G ACADEMY
390Hoàng Tiến Phát
Nguyễn Phương Anh
- Trung tâm HL&TĐ TDTT Tỉnh Thanh Hóa
SK 331: Chung kết Hạng FA Thiếu niên 1 Latin - Điệu S,C,R,P,J - Giờ: 17:14:48 06/10
490Đinh Nguyễn Phương Uyên - VIETSDANCE
264Nguyễn Minh Phương - PRO-G ACADEMY
266Quản Thị Thuỳ Linh - PRO-G ACADEMY
223Trần Phạm Quế Trâm - Hoàng Sương Dancesport Center
514Nguyễn Đức Thanh Hằng - Điệp Vũ Trường
331Đàm Thùy Linh - Sở VHTT&DL Tỉnh Thái Nguyên
SK 332: Chung kết Grade A Senior Open Latin - Điệu S,C,R,P,J - Giờ: 17:23:48 06/10
513Nguyễn Minh Tài
Đặng Ngọc Phượng
- clb Tấn Tài Dancesport
11Maurice Vallaro
Lorraine Joan Vallaro
- Australia
220Yuen-Kwan Roger FUNG
Nga-chi Catherine TSE
- Hongkong
9Nguyễn Việt Tín
Út Giang
- T&T DanceSport
521Lưu Phi Long
Nguyễn Thị Hà
- CLB Hà Long - Lâm Đồng
SK 333: Chung kết Hạng A Thiếu nhi 2 Latin - Điệu S,C,R,P,J - Giờ: 17:32:48 06/10
106Lê vũ hoàng huy
Doãn thị minh châu
- CLB Thể thao sông Tích - Thị xã Sơn Tây,
253Nguyễn Anh Đức
Nguyễn Gia Như
- PRO-G ACADEMY
254Trần Bảo Minh
Nguyễn Hà Vy
- PRO-G ACADEMY
97Lê Việt Anh
Ngô Phương Thảo
- CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
SK 334: Chung kết Hạng FA Thiếu niên 2 Latin - Điệu S,C,R,P,J - Giờ: 17:41:48 06/10
263Nguyễn Lâm Huyền Anh - PRO-G ACADEMY
266Quản Thị Thuỳ Linh - PRO-G ACADEMY
331Đàm Thùy Linh - Sở VHTT&DL Tỉnh Thái Nguyên
SK 335: Chung kết WDSF Youth Open Latin - Điệu S,C,R,P,J (Kết quả của sự kiện 283) - Giờ: 17:50:48 06/10
SK 336: Chung kết WDSF Rising Star Open Latin - Điệu S,C,R,P,J (Kết quả của sự kiện 309) - Giờ: 19:00:00 06/10
SK 337: Chung kết Hạng F4 Thiếu nhi 2 Standard - Điệu SF - Giờ: 19:15:00 06/10
54Phùng Thuý Quỳnh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
422Nguyễn Quỳnh Mai - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
424Lê Hà Anh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
217Vũ Quế Anh - HL DANCE
260Ngô Hương Nhi - PRO-G ACADEMY
262Lê Quỳnh Trang - PRO-G ACADEMY
351Nguyễn Yến My - T&T DanceSport
SK 338: Chung kết Grade F3 Juvenile II Standard - Điệu Q - Giờ: 19:16:48 06/10
54Phùng Thuý Quỳnh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
422Nguyễn Quỳnh Mai - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
424Lê Hà Anh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
217Vũ Quế Anh - HL DANCE
133Wang Zi Yi - China
260Ngô Hương Nhi - PRO-G ACADEMY
262Lê Quỳnh Trang - PRO-G ACADEMY
SK 339: Chung kết Grade F3 Junior II Open Standard - Điệu Q - Giờ: 19:18:36 06/10
48Nguyễn Thị Diệp Anh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
426Phạm Thu Quỳnh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
252Teoh Qiao Yi - Malaysia
SK 341: Chung kết Hạng F4 Thiếu niên 1 Standard - Điệu SF - Giờ: 19:22:12 06/10
48Nguyễn Thị Diệp Anh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
54Phùng Thuý Quỳnh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
429Nguyễn Hà Linh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
SK 342: Chung kết Grade F2 Juvenile II Standard - Điệu T - Giờ: 19:24:00 06/10
422Nguyễn Quỳnh Mai - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
424Lê Hà Anh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
217Vũ Quế Anh - HL DANCE
133Wang Zi Yi - China
260Ngô Hương Nhi - PRO-G ACADEMY
262Lê Quỳnh Trang - PRO-G ACADEMY
351Nguyễn Yến My - T&T DanceSport
352Phạm Hà Trang - T&T DanceSport
SK 343: Chung kết Grade F2 Junior II Open Standard - Điệu T - Giờ: 19:25:48 06/10
426Phạm Thu Quỳnh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
428Hoàng Khánh Linh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
252Teoh Qiao Yi - Malaysia
208Vũ Hương Giang - Dancesport HD
87Lê Minh Anh - CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
SK 344: Chung kết Hạng E2 Thiếu nhi 2 Standard - Điệu T - Giờ: 19:27:36 06/10
435Nguyễn Trịnh Bảo Anh
Trương Tuệ Lâm
- Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
254Trần Bảo Minh
Nguyễn Hà Vy
- PRO-G ACADEMY
255Phạm Minh Thanh
Nguyễn Linh Anh
- PRO-G ACADEMY
SK 345: Chung kết Hạng E2 Thiếu niên 2 Standard - Điệu T - Giờ: 19:29:24 06/10
46Phạm Hữu Đạt
Nguyễn Thuỳ Dương
- CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
50Lương Trịnh Thái Sang
Hoàng Ngọc Bảo Thy
- CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
442Nguyên Tiến Đạt
Lê Nhật Linh
- Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
296Chu Nguyên Khôi
Đào Lan Phương
- PRO-G ACADEMY
SK 346: Chung kết Hạng F2 Thiếu niên 1 Standard - Điệu T - Giờ: 19:31:12 06/10
428Hoàng Khánh Linh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
87Lê Minh Anh - CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
89Ngô Phương Thảo - CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
SK 347: Chung kết Hạng F5 Thiếu nhi 2 Standard - Điệu VW - Giờ: 19:33:00 06/10
54Phùng Thuý Quỳnh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
422Nguyễn Quỳnh Mai - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
260Ngô Hương Nhi - PRO-G ACADEMY
262Lê Quỳnh Trang - PRO-G ACADEMY
351Nguyễn Yến My - T&T DanceSport
352Phạm Hà Trang - T&T DanceSport
SK 348: Chung kết Hạng F5 Thiếu niên 2 Standard - Điệu VW - Giờ: 19:34:48 06/10
426Phạm Thu Quỳnh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
428Hoàng Khánh Linh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
87Lê Minh Anh - CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
SK 349: Chung kết Hạng F5 Thiếu niên 1 Standard - Điệu VW - Giờ: 19:36:36 06/10
48Nguyễn Thị Diệp Anh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
429Nguyễn Hà Linh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
87Lê Minh Anh - CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
89Ngô Phương Thảo - CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
SK 350: Chung kết WDSF Open Latin - Điệu S,C,R,P,J (Kết quả của sự kiện 317) - Giờ: 19:38:24 06/10
SK 351: Bán kết Grade F1 Juvenile II Standard - Điệu W - Giờ: 20:03:24 06/10
54Phùng Thuý Quỳnh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
422Nguyễn Quỳnh Mai - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
424Lê Hà Anh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
217Vũ Quế Anh - HL DANCE
53Vũ Thị Mai Anh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
133Wang Zi Yi - China
260Ngô Hương Nhi - PRO-G ACADEMY
262Lê Quỳnh Trang - PRO-G ACADEMY
351Nguyễn Yến My - T&T DanceSport
352Phạm Hà Trang - T&T DanceSport
SK 352: Chung kết Hạng E1 Trung niên 3 Standard - Điệu W - Giờ: 20:05:12 06/10
525Trịnh Đăng Đồng
Nguyễn Thị Nga
- Sonata Academy
SK 353: Chung kết Hạng E1 Dưới 21 tuổi Standard - Điệu W - Giờ: 20:07:00 06/10
45Hoàng Văn Tú
Phạm Trà My
- CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
46Phạm Hữu Đạt
Nguyễn Thuỳ Dương
- CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
436Phùng Thanh Tùng
Phạm Ngọc Mai
- Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
442Nguyên Tiến Đạt
Lê Nhật Linh
- Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
SK 354: Chung kết Grade F1 Juvenile II Standard - Điệu W (Kết quả của sự kiện 351) - Giờ: 20:08:48 06/10
SK 355: Chung kết Grade F1 Junior II Open Standard - Điệu W - Giờ: 20:10:36 06/10
48Nguyễn Thị Diệp Anh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
426Phạm Thu Quỳnh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
428Hoàng Khánh Linh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
252Teoh Qiao Yi - Malaysia
208Vũ Hương Giang - Dancesport HD
87Lê Minh Anh - CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
SK 356: Chung kết Hạng E1 Thanh niên Standard - Điệu W - Giờ: 20:12:24 06/10
52Nguyễn Trường Sơn
Hà Lan Hương
- CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
235Nguyễn Tú Linh
Nguyễn Thị Hằng
- Hà Nội
479Nguyễn Tiến Đạt
Trương Hoàng Hà
- Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
SK 357: Chung kết Hạng E1 Trung niên 2 Standard - Điệu W - Giờ: 20:14:12 06/10
190Nguyễn quốc Bình
Lưu thị Xuân
- Clb Victory Dance
525Trịnh Đăng Đồng
Nguyễn Thị Nga
- Sonata Academy
SK 358: Chung kết Hạng E1 Thiếu nhi 2 Standard - Điệu W - Giờ: 20:16:00 06/10
435Nguyễn Trịnh Bảo Anh
Trương Tuệ Lâm
- Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
254Trần Bảo Minh
Nguyễn Hà Vy
- PRO-G ACADEMY
255Phạm Minh Thanh
Nguyễn Linh Anh
- PRO-G ACADEMY
SK 359: Chung kết Hạng E1 Thiếu niên 2 Standard - Điệu W - Giờ: 20:17:48 06/10
46Phạm Hữu Đạt
Nguyễn Thuỳ Dương
- CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
436Phùng Thanh Tùng
Phạm Ngọc Mai
- Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
442Nguyên Tiến Đạt
Lê Nhật Linh
- Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
296Chu Nguyên Khôi
Đào Lan Phương
- PRO-G ACADEMY
SK 360: Chung kết Hạng E1 Thiếu niên 1 Standard - Điệu W - Giờ: 20:19:36 06/10
433Phùng Gia Bảo
Phạm Bảo Anh
- Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
434Lê Đức Anh
Phạm Bảo Trâm
- Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
257Lê Văn Đức Anh
Lê Hồng Anh
- PRO-G ACADEMY
SK 361: Chung kết Hạng F1 Thiếu niên 1 Standard - Điệu W - Giờ: 20:21:24 06/10
48Nguyễn Thị Diệp Anh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
428Hoàng Khánh Linh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
429Nguyễn Hà Linh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
87Lê Minh Anh - CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
89Ngô Phương Thảo - CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
SK 362: Bán kết Hạng FD Thiếu nhi 2 Standard - Điệu W,T - Giờ: 20:25:24 06/10
54Phùng Thuý Quỳnh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
422Nguyễn Quỳnh Mai - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
423Nguyễn Minh Ngọc - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
424Lê Hà Anh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
51Nguyễn Phạm Tuệ Minh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
260Ngô Hương Nhi - PRO-G ACADEMY
262Lê Quỳnh Trang - PRO-G ACADEMY
57Vũ Phương Thi - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
351Nguyễn Yến My - T&T DanceSport
352Phạm Hà Trang - T&T DanceSport
209Đinh Quỳnh Chi - Dancesport HD
SK 363: Chung kết Hạng D Dưới 21 tuổi Standard - Điệu W,T - Giờ: 20:29:00 06/10
45Hoàng Văn Tú
Phạm Trà My
- CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
46Phạm Hữu Đạt
Nguyễn Thuỳ Dương
- CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
52Nguyễn Trường Sơn
Hà Lan Hương
- CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
SK 364: Chung kết Hạng FD Thiếu niên 2 Standard - Điệu W,T - Giờ: 20:32:36 06/10
428Hoàng Khánh Linh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
439Trương Hoàng Hà - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
208Vũ Hương Giang - Dancesport HD
87Lê Minh Anh - CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
SK 365: Chung kết Hạng FD Thiếu nhi 2 Standard - Điệu W,T (Kết quả của sự kiện 362) - Giờ: 20:36:12 06/10
SK 366: Chung kết Hạng D Thanh niên Standard - Điệu W,T - Giờ: 20:39:48 06/10
52Nguyễn Trường Sơn
Hà Lan Hương
- CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
235Nguyễn Tú Linh
Nguyễn Thị Hằng
- Hà Nội
479Nguyễn Tiến Đạt
Trương Hoàng Hà
- Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
SK 367: Chung kết Hạng D Thiếu nhi 2 Standard - Điệu W,T - Giờ: 20:43:24 06/10
435Nguyễn Trịnh Bảo Anh
Trương Tuệ Lâm
- Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
254Trần Bảo Minh
Nguyễn Hà Vy
- PRO-G ACADEMY
255Phạm Minh Thanh
Nguyễn Linh Anh
- PRO-G ACADEMY
SK 368: Chung kết Hạng D Thiếu niên 2 Standard - Điệu W,T - Giờ: 20:47:00 06/10
50Lương Trịnh Thái Sang
Hoàng Ngọc Bảo Thy
- CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
436Phùng Thanh Tùng
Phạm Ngọc Mai
- Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
296Chu Nguyên Khôi
Đào Lan Phương
- PRO-G ACADEMY
SK 369: Chung kết Hạng D Thiếu niên 1 Standard - Điệu W,T - Giờ: 20:50:36 06/10
433Phùng Gia Bảo
Phạm Bảo Anh
- Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
434Lê Đức Anh
Phạm Bảo Trâm
- Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
442Nguyên Tiến Đạt
Lê Nhật Linh
- Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
257Lê Văn Đức Anh
Lê Hồng Anh
- PRO-G ACADEMY
SK 370: Chung kết Hạng FD Thiếu niên 1 Standard - Điệu W,T - Giờ: 20:54:12 06/10
428Hoàng Khánh Linh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
429Nguyễn Hà Linh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
440Phạm Ngọc Mai - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
87Lê Minh Anh - CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
89Ngô Phương Thảo - CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
SK 371: Chung kết Hạng F1 Thiếu Nhi Latin Q. Cầu Giấy - Điệu C - Giờ: 08:30 06/10
394Nguyễn Thị Thu Minh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
395Ngô Mai Phương - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
396Hoàng Linh Giang - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
SK 372: Chung kết Hạng F1 Thiếu Nhi Latin Q. Cầu Giấy - Điệu C - Giờ: 08:30 06/10
411Phú Minh Châu - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
412Nguyễn Quỳnh Anh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
413Đặng Mai Anh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
SK 373: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi Latin Q. Cầu Giấy - Điệu C - Giờ: 08:30 06/10
414Đinh Phương Thùy - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
415Phạm Bảo Châu Anh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
416Trần Vũ Linh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
SK 374: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin Clb Linh Anh - Điệu C - Giờ: 19:30 05/10
134Phạm Ngọc Châu Anh - Clb Linh Anh
135Mai Thùy Linh - Clb Linh Anh
168Nguyễn Bảo Hiền - Clb Linh Anh
SK 375: Chung kết Hạng F3 Thiếu nhi 1 Latin Clb Linh Anh - Điệu J - Giờ: 19:30 05/10
150Đoàn Ngọc Anh - Clb Linh Anh
156Nguyễn Phương Ngân - Clb Linh Anh
159Trần Ngọc Hà My - Clb Linh Anh
165Hoàng Nguyễn Bảo Hân - Clb Linh Anh
SK 376: Chung kết Hạng F3 Thiếu nhi 2 Latin TT Modern Kids - Điệu J - Giờ:
365Gia Hân - TT Năng khiếu nghệ thuật Modern Kids
366Hà Chi - TT Năng khiếu nghệ thuật Modern Kids
368Minh Hiếu - TT Năng khiếu nghệ thuật Modern Kids
SK 377: Chung kết Hạng E1 Trung niên Standard Các CLB - Điệu W - Giờ:
190Nguyễn quốc Bình
Lưu thị Xuân
- Clb Victory Dance
127Đỗ Văn Thao
Nguyễn Liên Hương
- CLB Victory Dance
82Phạm Cao Độ
Nguyễn Mai Kim
- CLB MaiK Nguyễn
SK 378: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi Latin CLB Tân Lạc - Điệu C - Giờ:
117Nguyễn Trang Nhung - CLB Tân Lạc Dancesport
120Bùi Tường Băng - CLB Tân Lạc Dancesport
556Đinh Sang Vy - T-Dance Hòa Bình
SK 379: Chung kết Hạng F4 Thiếu nhi Latin CLB Tân Lạc - Điệu S - Giờ:
116Lê Hà My - CLB Tân Lạc Dancesport
117Nguyễn Trang Nhung - CLB Tân Lạc Dancesport
557Nguyễn Thị Ten Chin - NICE DANCE TP VINH
SK 380: Chung kết Grade B Junior II Open Latin - Điệu S,C,R,J (Kết quả của sự kiện 241) - Giờ: 00:01

Khiêu vũ thể thao, thông tin giải đấu, đăng ký thi đấu online, khieu vu the thao, giai khieu vu, giải khiêu vũ, dance sport, nhảy nghệ thuật

Khiêu vũ thể thao, thông tin giải đấu, đăng ký thi đấu online, khieu vu the thao, giai khieu vu, giải khiêu vũ, dance sport, nhảy nghệ thuật