Giải KVTT Khánh Thi mở rộng lần thứ XV, năm 2019

D.sách VĐV theo sự kiện (tải PDF)

Số đeoVận động viên
SK 1: Chung kết Hạng F1 Thiếu Niên 2 Latin CLB Vũ Bình Dancesport - Điệu C - Giờ: 12:00 13/7
115Nguyễn Đăng Ngọc Hân - CLB Vũ Bình DanceSport
116Vũ Ngọc Bảo Trân - CLB Vũ Bình DanceSport
120Nguyễn Thị Trúc Linh - CLB Vũ Bình DanceSport
SK 2: Chung kết Hạng F1 Nhi Đồng 2 Latin CLB Vũ Bình Dancesport - Điệu C - Giờ: 12:01:00 13/7
117Nguyễn Ngọc Trâm Anh - CLB Vũ Bình DanceSport
118Nguyễn Minh Thư - CLB Vũ Bình DanceSport
119Nguyễn Ngọc Phương Nhi - CLB Vũ Bình DanceSport
SK 3: Chung kết Hạng F2 Thiếu Niên 3 Latin CLB Vũ Bình Dancesport - Điệu R - Giờ: 12:02:00 13/7
115Nguyễn Đăng Ngọc Hân - CLB Vũ Bình DanceSport
116Vũ Ngọc Bảo Trân - CLB Vũ Bình DanceSport
120Nguyễn Thị Trúc Linh - CLB Vũ Bình DanceSport
SK 4: Chung kết Hạng F2 Nhi Đồng 3 Latin CLB Vũ Bình Dancesport - Điệu R - Giờ: 12:03:00 13/7
117Nguyễn Ngọc Trâm Anh - CLB Vũ Bình DanceSport
118Nguyễn Minh Thư - CLB Vũ Bình DanceSport
119Nguyễn Ngọc Phương Nhi - CLB Vũ Bình DanceSport
SK 5: Chung kết Hạng F4 Thiếu Nhi Latin Khánh Thi Mầm Non Mầm Xanh Bình Dương - Điệu S - Giờ: 12:04:00 13/7
197Lưu Thiên Kim - Khánh Thi Mầm Non Mầm Xanh Bình Dương
198Nguyễn Minh Thư - Khánh Thi Mầm Non Mầm Xanh Bình Dương
199Lê Phương Thảo - Khánh Thi Mầm Non Mầm Xanh Bình Dương
200Nguyễn Thái Điền - Khánh Thi Mầm Non Mầm Xanh Bình Dương
201Nguyễn Thị Kim Ngân - Khánh Thi Mầm Non Mầm Xanh Bình Dương
SK 6: Bán kết Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C - Giờ: 12:05:00 13/7
115Nguyễn Đăng Ngọc Hân - CLB Vũ Bình DanceSport
305Nguyễn Hoàng Trúc Phương - Trung tâm Khiêu vũ DancePassion
250Diệc Thục Mỹ - NaNa Dance Studio
209Nguyễn Thị Ngọc Ánh - Khánh Thi Đồng Nai
211Huỳnh Nguyễn Như Ý - Khánh Thi Đồng Nai
158Lê Mai Thư - Khánh Thi Academy
23Nguyễn Vũ Quỳnh My - CLB Bước Nhảy -Krông Ana -Dăk Lăk
24Nguyễn Lê Tú Kiên - CLB Bước Nhảy -Krông Ana -Dăk Lăk
28Phạm Ngọc Hoàng Oanh - CLB Bước Nhảy -Krông Ana -Dăk Lăk
194Nguyễn Vương Gia Nghi - Khánh Thi Academy -GV Lucie Ngọc
98Lê Cao Kiên - CLB Quỳnh Lan Club
101Nguyễn Nhật Đan - CLB Quỳnh Lan Club
103Hoàng Thị Quỳnh Anh - CLB Quỳnh Lan Club
SK 7: Chung kết Hạng FD Thiếu Niên 1 Latin CLB Vũ Bình Dancesport - Điệu C,R - Giờ: 12:06:48 13/7
115Nguyễn Đăng Ngọc Hân - CLB Vũ Bình DanceSport
116Vũ Ngọc Bảo Trân - CLB Vũ Bình DanceSport
120Nguyễn Thị Trúc Linh - CLB Vũ Bình DanceSport
SK 8: Chung kết Hạng FD Nhi đồng 1 Latin CLB Vũ Bình Dancesport - Điệu C,R - Giờ: 12:08:48 13/7
117Nguyễn Ngọc Trâm Anh - CLB Vũ Bình DanceSport
118Nguyễn Minh Thư - CLB Vũ Bình DanceSport
119Nguyễn Ngọc Phương Nhi - CLB Vũ Bình DanceSport
SK 9: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C (Kết quả của sự kiện 6) - Giờ: 12:10:48 13/7
SK 10: Chung kết Hạng F1 Nhi đồng 1 Latin - Điệu C - Giờ: 12:12:36 13/7
224Vũ An An - Khánh Thi Đồng Nai
40Dư Trần Phương Oanh - CLB DanceSport Buôn Ma Thuột
SK 11: Chung kết Hạng F1 Thiếu niên 2 Latin - Điệu C - Giờ: 12:14:24 13/7
138Nguyễn Diệp Trân Trân - Khánh Thi Academy
139Tống Mỹ Vân - Khánh Thi Academy
147Nguyễn Thị Xuân Ngân - Khánh Thi Academy
304Nguyễn Bích Vy - Trung tâm Khiêu vũ DancePassion
207Đỗ Đăng Khải - Khánh Thi Đồng Nai
126Ngô Thanh Tâm - DreamDance Gia Lai
SK 12: Chung kết Hạng F1 Nhi đồng 2 Latin - Điệu C - Giờ: 12:16:12 13/7
120Nguyễn Thị Trúc Linh - CLB Vũ Bình DanceSport
203Võ Bảo Thy - Khánh Thi Đồng Nai
239Nguyễn Ngọc Trúc Quỳnh - LUÂN OANH DANCESPORT
185Nguyễn Anh Thư - Khánh Thi Academy -GV Lucie Ngọc
41Phạm Gia Nhi - CLB DanceSport Buôn Ma Thuột
42Lê Phương Uyên - CLB DanceSport Buôn Ma Thuột
SK 13: Chung kết Hạng FC Nhi đồng 2 Latin - Điệu C,R,J - Giờ: 12:18:00 13/7
203Võ Bảo Thy - Khánh Thi Đồng Nai
238Nguyễn Ngọc Đan Khanh - LUÂN OANH DANCESPORT
48Lê Minh Hiền - CLB DanceSport Buôn Ma Thuột
SK 14: Tứ kết Hạng FC Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C,R,J - Giờ: 12:23:24 13/7
137Vũ Hoàng Yến Nhi - Khánh Thi Academy
305Nguyễn Hoàng Trúc Phương - Trung tâm Khiêu vũ DancePassion
250Diệc Thục Mỹ - NaNa Dance Studio
208Lê Đỗ Ánh Nguyệt - Khánh Thi Đồng Nai
209Nguyễn Thị Ngọc Ánh - Khánh Thi Đồng Nai
211Huỳnh Nguyễn Như Ý - Khánh Thi Đồng Nai
212Đào Trúc Quân - Khánh Thi Đồng Nai
128La Gia Hân - DreamDance Gia Lai
14Hồ Gia Nhi - Bảo Dance Sport Nghệ An
245Lê Quỳnh Như - LUÂN OANH DANCESPORT
25Phùng Kim Ngân - CLB Bước Nhảy -Krông Ana -Dăk Lăk
28Phạm Ngọc Hoàng Oanh - CLB Bước Nhảy -Krông Ana -Dăk Lăk
34Nguyễn Thị Ngọc Linh - CLB Bước Nhảy -Krông Nô-Đăk Nông
35Hồ Trần Cát Phượng - CLB Bước Nhảy -Krông Nô-Đăk Nông
36Đinh Nguyễn Yến Nhi - CLB Bước Nhảy -Krông Nô-Đăk Nông
37Hà Thiên Bảo Ngọc - CLB Bước Nhảy -Krông Nô-Đăk Nông
38Hoàng Phương Thảo - CLB Bước Nhảy -Krông Nô-Đăk Nông
261Võ Ngọc Phương Anh - Nhà Thiếu Nhi - Phú Nhuận
263Lê Hoàng Gia Uyên - Nhà Thiếu Nhi - Phú Nhuận
101Nguyễn Nhật Đan - CLB Quỳnh Lan Club
SK 15: Chung kết Hạng FC Thiếu niên 2 Latin - Điệu C,R,J - Giờ: 12:28:48 13/7
292Vũ Minh Anh - Thế Long Dancesport
136Nguyễn Đỗ Kim Ngọc - Khánh Thi Academy
141Trương Ái Vân - Khánh Thi Academy
131La Quỳnh Như - DreamDance Gia Lai
SK 16: Chung kết Hạng F2 Nhi đồng 1 Latin - Điệu R - Giờ: 12:34:12 13/7
224Vũ An An - Khánh Thi Đồng Nai
40Dư Trần Phương Oanh - CLB DanceSport Buôn Ma Thuột
SK 17: Bán kết Hạng FC Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C,R,J (Kết quả của sự kiện 14) - Giờ: 12:36:00 13/7
SK 18: Bán kết Hạng F2 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu R - Giờ: 12:41:24 13/7
115Nguyễn Đăng Ngọc Hân - CLB Vũ Bình DanceSport
305Nguyễn Hoàng Trúc Phương - Trung tâm Khiêu vũ DancePassion
209Nguyễn Thị Ngọc Ánh - Khánh Thi Đồng Nai
211Huỳnh Nguyễn Như Ý - Khánh Thi Đồng Nai
127Nguyễn Ngọc Tuyết Nhi - DreamDance Gia Lai
158Lê Mai Thư - Khánh Thi Academy
21Lê Đoàn Khương Di - CLB Bước Nhảy -Krông Ana -Dăk Lăk
23Nguyễn Vũ Quỳnh My - CLB Bước Nhảy -Krông Ana -Dăk Lăk
25Phùng Kim Ngân - CLB Bước Nhảy -Krông Ana -Dăk Lăk
194Nguyễn Vương Gia Nghi - Khánh Thi Academy -GV Lucie Ngọc
101Nguyễn Nhật Đan - CLB Quỳnh Lan Club
103Hoàng Thị Quỳnh Anh - CLB Quỳnh Lan Club
SK 19: Chung kết Hạng F2 Thiếu niên 2 Latin - Điệu R - Giờ: 12:43:12 13/7
60LÊ MỸ DUYÊN - CLB FUTURE STAR
136Nguyễn Đỗ Kim Ngọc - Khánh Thi Academy
138Nguyễn Diệp Trân Trân - Khánh Thi Academy
147Nguyễn Thị Xuân Ngân - Khánh Thi Academy
126Ngô Thanh Tâm - DreamDance Gia Lai
SK 20: Chung kết Hạng FC Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C,R,J (Kết quả của sự kiện 17) - Giờ: 12:45:00 13/7
SK 21: Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu R (Kết quả của sự kiện 18) - Giờ: 12:50:24 13/7
SK 22: Chung kết Hạng F2 Nhi đồng 2 Latin - Điệu R - Giờ: 12:52:12 13/7
293Lưu Đỗ Khánh Hà - Thế Long Dancesport
294Lê Nguyễn Trúc Tiên - Thế Long Dancesport
120Nguyễn Thị Trúc Linh - CLB Vũ Bình DanceSport
203Võ Bảo Thy - Khánh Thi Đồng Nai
239Nguyễn Ngọc Trúc Quỳnh - LUÂN OANH DANCESPORT
185Nguyễn Anh Thư - Khánh Thi Academy -GV Lucie Ngọc
41Phạm Gia Nhi - CLB DanceSport Buôn Ma Thuột
42Lê Phương Uyên - CLB DanceSport Buôn Ma Thuột
48Lê Minh Hiền - CLB DanceSport Buôn Ma Thuột
SK 23: Chung kết Hạng D Thiếu niên 2 Latin - Điệu C,R - Giờ: 12:54:00 13/7
280Trần Viết Phú
Dương Thanh Vy
- Sở VH TT DL Đồng Nai
80Nguyễn Minh Khang
Nguyễn Thuỳ Linh
- CLB Hùng Tuyết Dancesport Phan Rang
284Đỗ Đăng Khải
Raksaphakdee Tường Vy
- Sở VH TT DL Đồng Nai
SK 24: Chung kết Hạng F3 Nhi đồng 2 Latin - Điệu J - Giờ: 12:57:36 13/7
203Võ Bảo Thy - Khánh Thi Đồng Nai
206Raksaphakdee Uyên Vy - Khánh Thi Đồng Nai
216Nguyễn Ngọc Thuỳ Trang - Khánh Thi Đồng Nai
239Nguyễn Ngọc Trúc Quỳnh - LUÂN OANH DANCESPORT
SK 25: Chung kết Hạng F3 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu J - Giờ: 12:59:24 13/7
305Nguyễn Hoàng Trúc Phương - Trung tâm Khiêu vũ DancePassion
250Diệc Thục Mỹ - NaNa Dance Studio
208Lê Đỗ Ánh Nguyệt - Khánh Thi Đồng Nai
209Nguyễn Thị Ngọc Ánh - Khánh Thi Đồng Nai
211Huỳnh Nguyễn Như Ý - Khánh Thi Đồng Nai
212Đào Trúc Quân - Khánh Thi Đồng Nai
194Nguyễn Vương Gia Nghi - Khánh Thi Academy -GV Lucie Ngọc
103Hoàng Thị Quỳnh Anh - CLB Quỳnh Lan Club
SK 26: Chung kết Hạng F3 Thiếu niên 2 Latin - Điệu J - Giờ: 13:01:12 13/7
138Nguyễn Diệp Trân Trân - Khánh Thi Academy
139Tống Mỹ Vân - Khánh Thi Academy
147Nguyễn Thị Xuân Ngân - Khánh Thi Academy
304Nguyễn Bích Vy - Trung tâm Khiêu vũ DancePassion
207Đỗ Đăng Khải - Khánh Thi Đồng Nai
126Ngô Thanh Tâm - DreamDance Gia Lai
SK 27: Chung kết Hạng B Thiếu niên 2 Latin - Điệu S,C,R,J - Giờ: 13:03:00 13/7
280Trần Viết Phú
Dương Thanh Vy
- Sở VH TT DL Đồng Nai
114Trần Bảo Duy
Lê Ngọc Tường Vy
- CLB TJ
284Đỗ Đăng Khải
Raksaphakdee Tường Vy
- Sở VH TT DL Đồng Nai
SK 28: Chung kết Hạng FB Nhi đồng 1 Latin - Điệu S,C,R,J - Giờ: 13:10:12 13/7
48Lê Minh Hiền - CLB DanceSport Buôn Ma Thuột
SK 29: Bán kết Hạng FB Thiếu nhi 2 Latin - Điệu S,C,R,J - Giờ: 13:17:24 13/7
137Vũ Hoàng Yến Nhi - Khánh Thi Academy
305Nguyễn Hoàng Trúc Phương - Trung tâm Khiêu vũ DancePassion
208Lê Đỗ Ánh Nguyệt - Khánh Thi Đồng Nai
209Nguyễn Thị Ngọc Ánh - Khánh Thi Đồng Nai
211Huỳnh Nguyễn Như Ý - Khánh Thi Đồng Nai
212Đào Trúc Quân - Khánh Thi Đồng Nai
127Nguyễn Ngọc Tuyết Nhi - DreamDance Gia Lai
245Lê Quỳnh Như - LUÂN OANH DANCESPORT
21Lê Đoàn Khương Di - CLB Bước Nhảy -Krông Ana -Dăk Lăk
25Phùng Kim Ngân - CLB Bước Nhảy -Krông Ana -Dăk Lăk
28Phạm Ngọc Hoàng Oanh - CLB Bước Nhảy -Krông Ana -Dăk Lăk
34Nguyễn Thị Ngọc Linh - CLB Bước Nhảy -Krông Nô-Đăk Nông
35Hồ Trần Cát Phượng - CLB Bước Nhảy -Krông Nô-Đăk Nông
36Đinh Nguyễn Yến Nhi - CLB Bước Nhảy -Krông Nô-Đăk Nông
101Nguyễn Nhật Đan - CLB Quỳnh Lan Club
SK 30: Chung kết Hạng FB Thiếu niên 2 Latin - Điệu S,C,R,J - Giờ: 13:24:36 13/7
292Vũ Minh Anh - Thế Long Dancesport
141Trương Ái Vân - Khánh Thi Academy
94Kiều Nhã Quyên - CLB PH Dancesport Tam Kỳ Quảng Nam
SK 31: Chung kết Hạng FB Nhi đồng 2 Latin - Điệu S,C,R,J - Giờ: 13:31:48 13/7
203Võ Bảo Thy - Khánh Thi Đồng Nai
206Raksaphakdee Uyên Vy - Khánh Thi Đồng Nai
216Nguyễn Ngọc Thuỳ Trang - Khánh Thi Đồng Nai
238Nguyễn Ngọc Đan Khanh - LUÂN OANH DANCESPORT
240Phạm Băng Băng - LUÂN OANH DANCESPORT
43Nguyễn Bảo Ngọc - CLB DanceSport Buôn Ma Thuột
SK 32: Chung kết Hạng FB Thiếu nhi 2 Latin - Điệu S,C,R,J (Kết quả của sự kiện 29) - Giờ: 13:39:00 13/7
SK 33: Tứ kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C - Giờ: 13:46:12 13/7
295Vũ Minh Hạnh An - Thế Long Dancesport
326Trần Ngọc Minh Khuê - Trường Tiểu Học Việt Mỹ VASS
314Đào Ngọc Khánh An - Trường Tiểu Học Trần Văn Ơn - Gò Vấp
96Lê Phương Anh - CLB PH Dancesport Tam Kỳ Quảng Nam
202Lê Nguyễn Gia Hân - Khánh Thi Đồng Nai
210Vũ Quỳnh An - Khánh Thi Đồng Nai
215Đinh Hà Trà My - Khánh Thi Đồng Nai
217Huỳnh Ngọc Thiên Kim - Khánh Thi Đồng Nai
129Nguyễn Gia Bảo - DreamDance Gia Lai
75Đỗ Nguyễn Quỳnh Quyên - CLB Hùng Tuyết Dancesport Phan Rang
13Lê Phúc Trà My - Bảo Dance Sport Nghệ An
240Phạm Băng Băng - LUÂN OANH DANCESPORT
244Trần Nhật Như Khuê - LUÂN OANH DANCESPORT
246Nguyễn Ngọc Hương Giang - LUÂN OANH DANCESPORT
22Lê Đoàn Khương An - CLB Bước Nhảy -Krông Ana -Dăk Lăk
26Nguyễn Hồng Phúc - CLB Bước Nhảy -Krông Ana -Dăk Lăk
27Phạm Vũ Khánh Ngân - CLB Bước Nhảy -Krông Ana -Dăk Lăk
29Lê Bảo Trân - CLB Bước Nhảy -Krông Ana -Dăk Lăk
193Nguyễn Khánh Ngọc - Khánh Thi Academy -GV Lucie Ngọc
99Lê Cao Luân - CLB Quỳnh Lan Club
104Hoàng Thị Lan Anh - CLB Quỳnh Lan Club
107Huỳnh Hoài Giang - CLB Quỳnh Lan Club
109Trần Nguyễn Quỳnh Như - CLB Quỳnh Lan Club
SK 34: Chung kết Hạng E1 Thiếu niên 2 Latin - Điệu C - Giờ: 13:49:48 13/7
280Trần Viết Phú
Dương Thanh Vy
- Sở VH TT DL Đồng Nai
80Nguyễn Minh Khang
Nguyễn Thuỳ Linh
- CLB Hùng Tuyết Dancesport Phan Rang
273Đoàn Duy Khánh
Hoàng Thị Phương Thanh
- Q-Dance Center
SK 35: Chung kết Hạng F4 Nhi đồng 1 Latin - Điệu S - Giờ: 13:51:36 13/7
40Dư Trần Phương Oanh - CLB DanceSport Buôn Ma Thuột
48Lê Minh Hiền - CLB DanceSport Buôn Ma Thuột
SK 36: Bán kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C (Kết quả của sự kiện 33) - Giờ: 13:53:24 13/7
SK 37: Chung kết Hạng F4 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu S - Giờ: 13:55:12 13/7
298Bùi Khánh Vy - Trung Tâm TDTT Quận 1
305Nguyễn Hoàng Trúc Phương - Trung tâm Khiêu vũ DancePassion
250Diệc Thục Mỹ - NaNa Dance Studio
209Nguyễn Thị Ngọc Ánh - Khánh Thi Đồng Nai
211Huỳnh Nguyễn Như Ý - Khánh Thi Đồng Nai
212Đào Trúc Quân - Khánh Thi Đồng Nai
158Lê Mai Thư - Khánh Thi Academy
103Hoàng Thị Quỳnh Anh - CLB Quỳnh Lan Club
SK 38: Chung kết Hạng F4 Thiếu niên 2 Latin - Điệu S - Giờ: 13:57:00 13/7
60LÊ MỸ DUYÊN - CLB FUTURE STAR
292Vũ Minh Anh - Thế Long Dancesport
136Nguyễn Đỗ Kim Ngọc - Khánh Thi Academy
138Nguyễn Diệp Trân Trân - Khánh Thi Academy
139Tống Mỹ Vân - Khánh Thi Academy
147Nguyễn Thị Xuân Ngân - Khánh Thi Academy
SK 39: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C (Kết quả của sự kiện 36) - Giờ: 13:58:48 13/7
SK 40: Chung kết Hạng F4 Nhi đồng 2 Latin - Điệu S - Giờ: 14:00:36 13/7
293Lưu Đỗ Khánh Hà - Thế Long Dancesport
203Võ Bảo Thy - Khánh Thi Đồng Nai
216Nguyễn Ngọc Thuỳ Trang - Khánh Thi Đồng Nai
239Nguyễn Ngọc Trúc Quỳnh - LUÂN OANH DANCESPORT
42Lê Phương Uyên - CLB DanceSport Buôn Ma Thuột
43Nguyễn Bảo Ngọc - CLB DanceSport Buôn Ma Thuột
SK 41: Tứ kết Hạng F2 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu R - Giờ: 14:02:24 13/7
295Vũ Minh Hạnh An - Thế Long Dancesport
296Vũ Nguyễn Ngọc Như Ý - Thế Long Dancesport
326Trần Ngọc Minh Khuê - Trường Tiểu Học Việt Mỹ VASS
143Nguyễn Cao Tuấn Vinh - Khánh Thi Academy
96Lê Phương Anh - CLB PH Dancesport Tam Kỳ Quảng Nam
202Lê Nguyễn Gia Hân - Khánh Thi Đồng Nai
204Võ Thủy Tiên - Khánh Thi Đồng Nai
210Vũ Quỳnh An - Khánh Thi Đồng Nai
213Phạm Gia Cát Tường - Khánh Thi Đồng Nai
215Đinh Hà Trà My - Khánh Thi Đồng Nai
217Huỳnh Ngọc Thiên Kim - Khánh Thi Đồng Nai
219Lê Như Ý - Khánh Thi Đồng Nai
16Vũ Bùi Nhật Linh - CK TEAM
13Lê Phúc Trà My - Bảo Dance Sport Nghệ An
240Phạm Băng Băng - LUÂN OANH DANCESPORT
244Trần Nhật Như Khuê - LUÂN OANH DANCESPORT
246Nguyễn Ngọc Hương Giang - LUÂN OANH DANCESPORT
26Nguyễn Hồng Phúc - CLB Bước Nhảy -Krông Ana -Dăk Lăk
27Phạm Vũ Khánh Ngân - CLB Bước Nhảy -Krông Ana -Dăk Lăk
29Lê Bảo Trân - CLB Bước Nhảy -Krông Ana -Dăk Lăk
31Nguyễn Như Bình - CLB Bước Nhảy -Krông Nô-Đăk Nông
32Trần Hoàng Mai Linh - CLB Bước Nhảy -Krông Nô-Đăk Nông
104Hoàng Thị Lan Anh - CLB Quỳnh Lan Club
107Huỳnh Hoài Giang - CLB Quỳnh Lan Club
SK 42: Chung kết Hạng E2 Thiếu niên 2 Latin - Điệu R - Giờ: 14:04:12 13/7
280Trần Viết Phú
Dương Thanh Vy
- Sở VH TT DL Đồng Nai
81Nguyễn Minh Khang
Nguyễn Phương Quỳnh
- CLB Hùng Tuyết Dancesport Phan Rang
273Đoàn Duy Khánh
Hoàng Thị Phương Thanh
- Q-Dance Center
SK 43: Chung kết Hạng FD Nhi đồng 1 Latin - Điệu C,R - Giờ: 14:06:00 13/7
129Nguyễn Gia Bảo - DreamDance Gia Lai
130La Gia Khang - DreamDance Gia Lai
40Dư Trần Phương Oanh - CLB DanceSport Buôn Ma Thuột
SK 44: Bán kết Hạng F2 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu R (Kết quả của sự kiện 41) - Giờ: 14:09:36 13/7
SK 45: Bán kết Hạng FD Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C,R - Giờ: 14:11:24 13/7
137Vũ Hoàng Yến Nhi - Khánh Thi Academy
115Nguyễn Đăng Ngọc Hân - CLB Vũ Bình DanceSport
305Nguyễn Hoàng Trúc Phương - Trung tâm Khiêu vũ DancePassion
209Nguyễn Thị Ngọc Ánh - Khánh Thi Đồng Nai
211Huỳnh Nguyễn Như Ý - Khánh Thi Đồng Nai
14Hồ Gia Nhi - Bảo Dance Sport Nghệ An
245Lê Quỳnh Như - LUÂN OANH DANCESPORT
158Lê Mai Thư - Khánh Thi Academy
23Nguyễn Vũ Quỳnh My - CLB Bước Nhảy -Krông Ana -Dăk Lăk
25Phùng Kim Ngân - CLB Bước Nhảy -Krông Ana -Dăk Lăk
28Phạm Ngọc Hoàng Oanh - CLB Bước Nhảy -Krông Ana -Dăk Lăk
34Nguyễn Thị Ngọc Linh - CLB Bước Nhảy -Krông Nô-Đăk Nông
35Hồ Trần Cát Phượng - CLB Bước Nhảy -Krông Nô-Đăk Nông
36Đinh Nguyễn Yến Nhi - CLB Bước Nhảy -Krông Nô-Đăk Nông
37Hà Thiên Bảo Ngọc - CLB Bước Nhảy -Krông Nô-Đăk Nông
38Hoàng Phương Thảo - CLB Bước Nhảy -Krông Nô-Đăk Nông
261Võ Ngọc Phương Anh - Nhà Thiếu Nhi - Phú Nhuận
263Lê Hoàng Gia Uyên - Nhà Thiếu Nhi - Phú Nhuận
101Nguyễn Nhật Đan - CLB Quỳnh Lan Club
SK 46: Chung kết Hạng FD Thiếu niên 2 Latin - Điệu C,R - Giờ: 14:15:00 13/7
136Nguyễn Đỗ Kim Ngọc - Khánh Thi Academy
141Trương Ái Vân - Khánh Thi Academy
304Nguyễn Bích Vy - Trung tâm Khiêu vũ DancePassion
SK 47: Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu R (Kết quả của sự kiện 44) - Giờ: 14:18:36 13/7
SK 48: Chung kết Hạng FD Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C,R (Kết quả của sự kiện 45) - Giờ: 14:20:24 13/7
SK 49: Chung kết Hạng FD Nhi đồng 2 Latin - Điệu C,R - Giờ: 14:24:00 13/7
293Lưu Đỗ Khánh Hà - Thế Long Dancesport
294Lê Nguyễn Trúc Tiên - Thế Long Dancesport
120Nguyễn Thị Trúc Linh - CLB Vũ Bình DanceSport
203Võ Bảo Thy - Khánh Thi Đồng Nai
130La Gia Khang - DreamDance Gia Lai
41Phạm Gia Nhi - CLB DanceSport Buôn Ma Thuột
42Lê Phương Uyên - CLB DanceSport Buôn Ma Thuột
48Lê Minh Hiền - CLB DanceSport Buôn Ma Thuột
SK 50: Chung kết Hạng E3 Thiếu niên 2 Latin - Điệu J - Giờ: 14:27:36 13/7
280Trần Viết Phú
Dương Thanh Vy
- Sở VH TT DL Đồng Nai
287Cao Hàn Minh Thái
Nguyễn Ngọc Khánh Linh
- TRANG BÙI DANCE CENTER - TP HẢI DƯƠNG
284Đỗ Đăng Khải
Raksaphakdee Tường Vy
- Sở VH TT DL Đồng Nai
SK 51: Chung kết Hạng E5 Thiếu niên 2 Latin - Điệu P - Giờ: 14:29:24 13/7
280Trần Viết Phú
Dương Thanh Vy
- Sở VH TT DL Đồng Nai
287Cao Hàn Minh Thái
Nguyễn Ngọc Khánh Linh
- TRANG BÙI DANCE CENTER - TP HẢI DƯƠNG
284Đỗ Đăng Khải
Raksaphakdee Tường Vy
- Sở VH TT DL Đồng Nai
SK 52: Chung kết Hạng F5 Nhi đồng 2 Latin - Điệu P - Giờ: 14:31:12 13/7
203Võ Bảo Thy - Khánh Thi Đồng Nai
216Nguyễn Ngọc Thuỳ Trang - Khánh Thi Đồng Nai
43Nguyễn Bảo Ngọc - CLB DanceSport Buôn Ma Thuột
SK 53: Chung kết Hạng F5 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu P - Giờ: 14:33:00 13/7
250Diệc Thục Mỹ - NaNa Dance Studio
205Raksaphakdee Tường Vy - Khánh Thi Đồng Nai
209Nguyễn Thị Ngọc Ánh - Khánh Thi Đồng Nai
211Huỳnh Nguyễn Như Ý - Khánh Thi Đồng Nai
212Đào Trúc Quân - Khánh Thi Đồng Nai
103Hoàng Thị Quỳnh Anh - CLB Quỳnh Lan Club
SK 54: Chung kết Hạng F5 Thiếu niên 2 Latin - Điệu P - Giờ: 14:34:48 13/7
292Vũ Minh Anh - Thế Long Dancesport
138Nguyễn Diệp Trân Trân - Khánh Thi Academy
147Nguyễn Thị Xuân Ngân - Khánh Thi Academy
SK 55: Chung kết Hạng E1 Nhi đồng 2 Latin - Điệu C - Giờ: 14:36:36 13/7
149Nguyễn Hiền Quân
Nguyễn An Nhiên
- Khánh Thi Academy
83Nguyễn Hoàng Lý
Trương Nhật Quỳnh
- CLB Hùng Tuyết Dancesport Phan Rang
264Lê Hoàng Minh
Phạm Hoài Ngọc Hân
- Nhà Thiếu Nhi - Phú Nhuận
SK 56: Chung kết Hạng E1 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C - Giờ: 14:38:24 13/7
30Nguyễn Lê Tú Kiên
Lê Đoàn Khương Di
- CLB Bước Nhảy -Krông Ana -Dăk Lăk
228Lê Kim Quốc Trung
Lê Như ý
- Khánh Thi Đồng Nai
321Lê Cao Kiên
Trần Nguyễn Quỳnh Như
- CLB Quỳnh Lan Club
SK 57: Bán kết Hạng FA Thiếu nhi 2 Latin - Điệu S,C,R,P,J - Giờ: 14:40:12 13/7
296Vũ Nguyễn Ngọc Như Ý - Thế Long Dancesport
137Vũ Hoàng Yến Nhi - Khánh Thi Academy
205Raksaphakdee Tường Vy - Khánh Thi Đồng Nai
208Lê Đỗ Ánh Nguyệt - Khánh Thi Đồng Nai
209Nguyễn Thị Ngọc Ánh - Khánh Thi Đồng Nai
211Huỳnh Nguyễn Như Ý - Khánh Thi Đồng Nai
212Đào Trúc Quân - Khánh Thi Đồng Nai
125Nguyễn Bảo Ngọc - DreamDance Gia Lai
127Nguyễn Ngọc Tuyết Nhi - DreamDance Gia Lai
128La Gia Hân - DreamDance Gia Lai
14Hồ Gia Nhi - Bảo Dance Sport Nghệ An
245Lê Quỳnh Như - LUÂN OANH DANCESPORT
21Lê Đoàn Khương Di - CLB Bước Nhảy -Krông Ana -Dăk Lăk
103Hoàng Thị Quỳnh Anh - CLB Quỳnh Lan Club
SK 58: Chung kết Hạng A Thiếu niên 2 Latin - Điệu S,C,R,P,J - Giờ: 14:49:12 13/7
287Cao Hàn Minh Thái
Nguyễn Ngọc Khánh Linh
- TRANG BÙI DANCE CENTER - TP HẢI DƯƠNG
114Trần Bảo Duy
Lê Ngọc Tường Vy
- CLB TJ
247Phạm Văn Minh Trí
Lý Vân Dung
- Luân Oanh Dancesport
284Đỗ Đăng Khải
Raksaphakdee Tường Vy
- Sở VH TT DL Đồng Nai
SK 59: Chung kết Hạng FA Nhi đồng 2 Latin - Điệu S,C,R,P,J - Giờ: 14:58:12 13/7
293Lưu Đỗ Khánh Hà - Thế Long Dancesport
203Võ Bảo Thy - Khánh Thi Đồng Nai
206Raksaphakdee Uyên Vy - Khánh Thi Đồng Nai
216Nguyễn Ngọc Thuỳ Trang - Khánh Thi Đồng Nai
238Nguyễn Ngọc Đan Khanh - LUÂN OANH DANCESPORT
239Nguyễn Ngọc Trúc Quỳnh - LUÂN OANH DANCESPORT
240Phạm Băng Băng - LUÂN OANH DANCESPORT
43Nguyễn Bảo Ngọc - CLB DanceSport Buôn Ma Thuột
SK 60: Chung kết Hạng FA Thiếu nhi 2 Latin - Điệu S,C,R,P,J (Kết quả của sự kiện 57) - Giờ: 15:07:12 13/7
SK 61: Chung kết Hạng FA Thiếu niên 2 Latin - Điệu S,C,R,P,J - Giờ: 15:16:12 13/7
292Vũ Minh Anh - Thế Long Dancesport
138Nguyễn Diệp Trân Trân - Khánh Thi Academy
271Lê Thị Trà My - Q-Dance Center
126Ngô Thanh Tâm - DreamDance Gia Lai
SK 62: Chung kết Hạng A Thanh niên Super Star Standard - Điệu SF(s),W,T,VW,Q(s) - Giờ: 16:30:00 13/7
281Nguyễn Phú Vinh
Phan Nguyễn Thục Lam
- Sở VH TT DL Đồng Nai
288Nguyễn Đức Hòa
Nguyễn Thị Hải Yến
- Thăng Long
121Buì Quang Nam
Nguyễn Thị Hồng Anh
- Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
289Lê Thọ Sơn
Chu Thị Thanh Huyền
- Thăng Long
290Nguyễn Quốc Quân
Trần Thị Thanh Thúy
- Thăng Long
SK 63: Chung kết Hạng A Thanh niên Super Star Latin - Điệu C(s),S,R,P,J(s) - Giờ: 17:00:00 13/7
15Nguyễn Tuấn Phong
Ngô Trần Hoài Thu
- CK TEAM
278Trương Vũ Toàn
Lâm Nhật Hạ
- Sở VH TT DL Đồng Nai
279Nguyễn Hoàng Minh
Hà Nhật Vy
- Sở VH TT DL Đồng Nai
282Nguyễn Cao Thành Nhân
Varvara Goncharenko
- Sở VH TT DL Đồng Nai
17Nguyễn Đức Tùng Lâm
Nguyễn Thị Ninh Ngọc
- CK TEAM
20Nguyễn Quang Huy
Lê Thục Hiền
- CK TEAM
114Trần Bảo Duy
Lê Ngọc Tường Vy
- CLB TJ
277Nguyễn Quý Dương
Vũ Thúy Quỳnh
- SMART DANCE CENTER
SK 64: Bán kết Hạng F1 Thiếu niên 1 Latin - Điệu C - Giờ: 17:30:00 13/7
292Vũ Minh Anh - Thế Long Dancesport
310Vũ Việt Thi Vân - Trường Quốc Tế Ischool Ninh Thuận
139Tống Mỹ Vân - Khánh Thi Academy
312Hà Khánh Phượng - Trường THCS Ngô Chí Quốc-Thủ Đức
148Trần Ngọc Kim Ngân - Khánh Thi Academy
218Lê Kim Quốc Trung - Khánh Thi Đồng Nai
243Phan Cao Diệu Ngọc - LUÂN OANH DANCESPORT
44Trương Phạm Hạnh Ngọc - CLB DanceSport Buôn Ma Thuột
45Nguyễn Bảo Mi An - CLB DanceSport Buôn Ma Thuột
262Trần Ngọc Minh Châu - Nhà Thiếu Nhi - Phú Nhuận
SK 65: Chung kết Hạng E1 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C - Giờ: 17:31:48 13/7
150Nguyễn Cao Tuấn Vinh
Đàm Anh Thư
- Khánh Thi Academy
283Lê Công Hữu
Nguyễn Ngọc Thuỳ Trang
- Sở VH TT DL Đồng Nai
82Trương Lê Hào Kiệt
Đỗ Nguyễn Quỳnh Quyên
- CLB Hùng Tuyết Dancesport Phan Rang
102Lê Cao Luân
Cao Thị Yến Nhi
- CLB Quỳnh Lan Club
SK 66: Chung kết Hạng F1 Thiếu niên 1 Latin - Điệu C (Kết quả của sự kiện 64) - Giờ: 17:33:36 13/7
SK 67: Chung kết Hạng E1 Thiếu niên 1 Latin - Điệu C - Giờ: 17:35:24 13/7
80Nguyễn Minh Khang
Nguyễn Thuỳ Linh
- CLB Hùng Tuyết Dancesport Phan Rang
228Lê Kim Quốc Trung
Lê Như ý
- Khánh Thi Đồng Nai
273Đoàn Duy Khánh
Hoàng Thị Phương Thanh
- Q-Dance Center
SK 68: Tứ kết Hạng FD Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C,R - Giờ: 17:37:12 13/7
295Vũ Minh Hạnh An - Thế Long Dancesport
326Trần Ngọc Minh Khuê - Trường Tiểu Học Việt Mỹ VASS
96Lê Phương Anh - CLB PH Dancesport Tam Kỳ Quảng Nam
202Lê Nguyễn Gia Hân - Khánh Thi Đồng Nai
215Đinh Hà Trà My - Khánh Thi Đồng Nai
217Huỳnh Ngọc Thiên Kim - Khánh Thi Đồng Nai
129Nguyễn Gia Bảo - DreamDance Gia Lai
16Vũ Bùi Nhật Linh - CK TEAM
13Lê Phúc Trà My - Bảo Dance Sport Nghệ An
241Diệp Thanh Trúc - LUÂN OANH DANCESPORT
246Nguyễn Ngọc Hương Giang - LUÂN OANH DANCESPORT
22Lê Đoàn Khương An - CLB Bước Nhảy -Krông Ana -Dăk Lăk
26Nguyễn Hồng Phúc - CLB Bước Nhảy -Krông Ana -Dăk Lăk
27Phạm Vũ Khánh Ngân - CLB Bước Nhảy -Krông Ana -Dăk Lăk
29Lê Bảo Trân - CLB Bước Nhảy -Krông Ana -Dăk Lăk
31Nguyễn Như Bình - CLB Bước Nhảy -Krông Nô-Đăk Nông
32Trần Hoàng Mai Linh - CLB Bước Nhảy -Krông Nô-Đăk Nông
33Trần Mai Hiền Thảo - CLB Bước Nhảy -Krông Nô-Đăk Nông
255Trương Khánh Ngọc - Nhà Thiếu Nhi - Phú Nhuận
259Hồng Hoàng Lam - Nhà Thiếu Nhi - Phú Nhuận
107Huỳnh Hoài Giang - CLB Quỳnh Lan Club
109Trần Nguyễn Quỳnh Như - CLB Quỳnh Lan Club
SK 69: Bán kết Hạng FD Thiếu niên 1 Latin - Điệu C,R - Giờ: 17:40:48 13/7
292Vũ Minh Anh - Thế Long Dancesport
310Vũ Việt Thi Vân - Trường Quốc Tế Ischool Ninh Thuận
141Trương Ái Vân - Khánh Thi Academy
135Nguyễn Khoa Thy Trang - Hue Talent
243Phan Cao Diệu Ngọc - LUÂN OANH DANCESPORT
44Trương Phạm Hạnh Ngọc - CLB DanceSport Buôn Ma Thuột
45Nguyễn Bảo Mi An - CLB DanceSport Buôn Ma Thuột
253Nguyễn Vũ Khánh Ngọc - Nhà Thiếu Nhi - Phú Nhuận
256Nguyễn Hoàng Diệu Anh - Nhà Thiếu Nhi - Phú Nhuận
257Nguyễn Phạm Minh Khuê - Nhà Thiếu Nhi - Phú Nhuận
SK 70: Chung kết Hạng D Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C,R - Giờ: 17:44:24 13/7
149Nguyễn Hiền Quân
Nguyễn An Nhiên
- Khánh Thi Academy
150Nguyễn Cao Tuấn Vinh
Đàm Anh Thư
- Khánh Thi Academy
283Lê Công Hữu
Nguyễn Ngọc Thuỳ Trang
- Sở VH TT DL Đồng Nai
SK 71: Bán kết Hạng FD Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C,R (Kết quả của sự kiện 68) - Giờ: 17:48:00 13/7
SK 72: Chung kết Hạng FD Thiếu niên 1 Latin - Điệu C,R (Kết quả của sự kiện 69) - Giờ: 17:51:36 13/7
SK 73: Chung kết Hạng FD Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C,R (Kết quả của sự kiện 71) - Giờ: 17:55:12 13/7
SK 74: Chung kết Hạng D Thiếu niên 1 Latin - Điệu C,R - Giờ: 17:58:48 13/7
287Cao Hàn Minh Thái
Nguyễn Ngọc Khánh Linh
- TRANG BÙI DANCE CENTER - TP HẢI DƯƠNG
80Nguyễn Minh Khang
Nguyễn Thuỳ Linh
- CLB Hùng Tuyết Dancesport Phan Rang
105Bùi Nguyên Khang
Hoàng Thị Quỳnh Anh
- CLB Quỳnh Lan Club
273Đoàn Duy Khánh
Hoàng Thị Phương Thanh
- Q-Dance Center
SK 75: Chung kết Hạng E1 Thanh niên Super Star Standard - Điệu W - Giờ: 18:02:24 13/7
279Nguyễn Hoàng Minh
Hà Nhật Vy
- Sở VH TT DL Đồng Nai
151Bùi Đức Thiện
Vũ Hoàng Yến Nhi
- Khánh Thi Academy
87Nguyễn Hoàng Tuấn
Trần Thị Minh Nhân
- CLB Khiêu Vũ Tân Bình
288Nguyễn Đức Hòa
Nguyễn Thị Hải Yến
- Thăng Long
SK 76: Chung kết Hạng E1 Thanh niên Super Star Latin - Điệu C - Giờ: 18:04:12 13/7
133Nguyễn Thanh Liêm
Nguyễn Khoa Thy Trang
- Hue Talent
278Trương Vũ Toàn
Lâm Nhật Hạ
- Sở VH TT DL Đồng Nai
279Nguyễn Hoàng Minh
Hà Nhật Vy
- Sở VH TT DL Đồng Nai
270Phạm Quảng An
Trần Ngọc Nhi
- Q-Dance Center
17Nguyễn Đức Tùng Lâm
Nguyễn Thị Ninh Ngọc
- CK TEAM
286Bùi Đức Thiện
Nguyễn Anh Thư
- Sở VH TT DL Đồng Nai
SK 77: Chung kết Hạng E2 Thanh niên Super Star Standard - Điệu T - Giờ: 18:06:00 13/7
87Nguyễn Hoàng Tuấn
Trần Thị Minh Nhân
- CLB Khiêu Vũ Tân Bình
121Buì Quang Nam
Nguyễn Thị Hồng Anh
- Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
277Nguyễn Quý Dương
Vũ Thúy Quỳnh
- SMART DANCE CENTER
SK 78: Chung kết Hạng E2 Thanh niên Super Star Latin - Điệu R - Giờ: 18:07:48 13/7
278Trương Vũ Toàn
Lâm Nhật Hạ
- Sở VH TT DL Đồng Nai
279Nguyễn Hoàng Minh
Hà Nhật Vy
- Sở VH TT DL Đồng Nai
124Nguyễn Ngọc Sơn
Đào Diễm Quyên
- DreamDance Gia Lai
17Nguyễn Đức Tùng Lâm
Nguyễn Thị Ninh Ngọc
- CK TEAM
277Nguyễn Quý Dương
Vũ Thúy Quỳnh
- SMART DANCE CENTER
286Bùi Đức Thiện
Nguyễn Anh Thư
- Sở VH TT DL Đồng Nai
SK 79: Chung kết Hạng E3 Thanh niên Super Star Standard - Điệu Q - Giờ: 18:09:36 13/7
281Nguyễn Phú Vinh
Phan Nguyễn Thục Lam
- Sở VH TT DL Đồng Nai
121Buì Quang Nam
Nguyễn Thị Hồng Anh
- Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
289Lê Thọ Sơn
Chu Thị Thanh Huyền
- Thăng Long
SK 80: Chung kết Hạng E3 Thanh niên Super Star Latin - Điệu J - Giờ: 18:11:24 13/7
278Trương Vũ Toàn
Lâm Nhật Hạ
- Sở VH TT DL Đồng Nai
279Nguyễn Hoàng Minh
Hà Nhật Vy
- Sở VH TT DL Đồng Nai
270Phạm Quảng An
Trần Ngọc Nhi
- Q-Dance Center
277Nguyễn Quý Dương
Vũ Thúy Quỳnh
- SMART DANCE CENTER
286Bùi Đức Thiện
Nguyễn Anh Thư
- Sở VH TT DL Đồng Nai
SK 81: Chung kết Hạng E4 Thanh niên Super Star Standard - Điệu SF - Giờ: 18:13:12 13/7
281Nguyễn Phú Vinh
Phan Nguyễn Thục Lam
- Sở VH TT DL Đồng Nai
289Lê Thọ Sơn
Chu Thị Thanh Huyền
- Thăng Long
122Nguyễn Mạnh Cường
Nguyễn Thị Bảo
- Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
SK 82: Chung kết Hạng E4 Thanh niên Super Star Latin - Điệu S - Giờ: 18:15:00 13/7
278Trương Vũ Toàn
Lâm Nhật Hạ
- Sở VH TT DL Đồng Nai
279Nguyễn Hoàng Minh
Hà Nhật Vy
- Sở VH TT DL Đồng Nai
17Nguyễn Đức Tùng Lâm
Nguyễn Thị Ninh Ngọc
- CK TEAM
277Nguyễn Quý Dương
Vũ Thúy Quỳnh
- SMART DANCE CENTER
286Bùi Đức Thiện
Nguyễn Anh Thư
- Sở VH TT DL Đồng Nai
SK 83: Chung kết Hạng E5 Thanh niên Super Star Standard - Điệu VW - Giờ: 18:16:48 13/7
87Nguyễn Hoàng Tuấn
Trần Thị Minh Nhân
- CLB Khiêu Vũ Tân Bình
288Nguyễn Đức Hòa
Nguyễn Thị Hải Yến
- Thăng Long
290Nguyễn Quốc Quân
Trần Thị Thanh Thúy
- Thăng Long
SK 84: Chung kết Hạng E5 Thanh niên Super Star Latin - Điệu P - Giờ: 18:18:36 13/7
278Trương Vũ Toàn
Lâm Nhật Hạ
- Sở VH TT DL Đồng Nai
279Nguyễn Hoàng Minh
Hà Nhật Vy
- Sở VH TT DL Đồng Nai
286Bùi Đức Thiện
Nguyễn Anh Thư
- Sở VH TT DL Đồng Nai
SK 85: Tứ kết Hạng FB Thiếu nhi 1 Latin - Điệu S,C,R,J - Giờ: 18:20:24 13/7
296Vũ Nguyễn Ngọc Như Ý - Thế Long Dancesport
326Trần Ngọc Minh Khuê - Trường Tiểu Học Việt Mỹ VASS
202Lê Nguyễn Gia Hân - Khánh Thi Đồng Nai
204Võ Thủy Tiên - Khánh Thi Đồng Nai
210Vũ Quỳnh An - Khánh Thi Đồng Nai
213Phạm Gia Cát Tường - Khánh Thi Đồng Nai
215Đinh Hà Trà My - Khánh Thi Đồng Nai
132Lê Hoàng Phương Nghi - DreamDance Gia Lai
16Vũ Bùi Nhật Linh - CK TEAM
241Diệp Thanh Trúc - LUÂN OANH DANCESPORT
22Lê Đoàn Khương An - CLB Bước Nhảy -Krông Ana -Dăk Lăk
29Lê Bảo Trân - CLB Bước Nhảy -Krông Ana -Dăk Lăk
31Nguyễn Như Bình - CLB Bước Nhảy -Krông Nô-Đăk Nông
32Trần Hoàng Mai Linh - CLB Bước Nhảy -Krông Nô-Đăk Nông
255Trương Khánh Ngọc - Nhà Thiếu Nhi - Phú Nhuận
259Hồng Hoàng Lam - Nhà Thiếu Nhi - Phú Nhuận
106Bùi Lê Nguyên Ngọc - CLB Quỳnh Lan Club
107Huỳnh Hoài Giang - CLB Quỳnh Lan Club
109Trần Nguyễn Quỳnh Như - CLB Quỳnh Lan Club
SK 86: Chung kết Hạng FB Thiếu niên 1 Latin - Điệu S,C,R,J - Giờ: 18:27:36 13/7
300Phạm Bảo Hân - Trung Tâm TDTT Quận 1
310Vũ Việt Thi Vân - Trường Quốc Tế Ischool Ninh Thuận
141Trương Ái Vân - Khánh Thi Academy
95Đỗ Ngô Bảo Nguyên - CLB PH Dancesport Tam Kỳ Quảng Nam
135Nguyễn Khoa Thy Trang - Hue Talent
253Nguyễn Vũ Khánh Ngọc - Nhà Thiếu Nhi - Phú Nhuận
256Nguyễn Hoàng Diệu Anh - Nhà Thiếu Nhi - Phú Nhuận
257Nguyễn Phạm Minh Khuê - Nhà Thiếu Nhi - Phú Nhuận
274Hoàng Thị Phương Thanh - Q-Dance Center
SK 87: Bán kết Hạng FB Thiếu nhi 1 Latin - Điệu S,C,R,J (Kết quả của sự kiện 85) - Giờ: 18:34:48 13/7
SK 89: Chung kết Hạng FB Thiếu nhi 1 Latin - Điệu S,C,R,J (Kết quả của sự kiện 87) - Giờ: 18:49:12 13/7
SK 90: Chung kết Hạng E2 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu R - Giờ: 18:56:24 13/7
149Nguyễn Hiền Quân
Nguyễn An Nhiên
- Khánh Thi Academy
150Nguyễn Cao Tuấn Vinh
Đàm Anh Thư
- Khánh Thi Academy
283Lê Công Hữu
Nguyễn Ngọc Thuỳ Trang
- Sở VH TT DL Đồng Nai
SK 91: Chung kết Hạng F2 Thiếu niên 1 Latin - Điệu R - Giờ: 18:58:12 13/7
310Vũ Việt Thi Vân - Trường Quốc Tế Ischool Ninh Thuận
137Vũ Hoàng Yến Nhi - Khánh Thi Academy
312Hà Khánh Phượng - Trường THCS Ngô Chí Quốc-Thủ Đức
313Hà Khánh Hằng - Trường THCS Ngô Chí Quốc-Thủ Đức
148Trần Ngọc Kim Ngân - Khánh Thi Academy
306Nguyễn Trương Diệu Nguyên - Trung tâm Khiêu vũ DancePassion
243Phan Cao Diệu Ngọc - LUÂN OANH DANCESPORT
45Nguyễn Bảo Mi An - CLB DanceSport Buôn Ma Thuột
SK 92: Chung kết Hạng E2 Thiếu niên 1 Latin - Điệu R - Giờ: 19:00:00 13/7
81Nguyễn Minh Khang
Nguyễn Phương Quỳnh
- CLB Hùng Tuyết Dancesport Phan Rang
228Lê Kim Quốc Trung
Lê Như ý
- Khánh Thi Đồng Nai
273Đoàn Duy Khánh
Hoàng Thị Phương Thanh
- Q-Dance Center
SK 93: Chung kết Hạng FC Thiếu niên 1 Latin - Điệu C,R,J - Giờ: 19:01:48 13/7
310Vũ Việt Thi Vân - Trường Quốc Tế Ischool Ninh Thuận
137Vũ Hoàng Yến Nhi - Khánh Thi Academy
141Trương Ái Vân - Khánh Thi Academy
95Đỗ Ngô Bảo Nguyên - CLB PH Dancesport Tam Kỳ Quảng Nam
44Trương Phạm Hạnh Ngọc - CLB DanceSport Buôn Ma Thuột
253Nguyễn Vũ Khánh Ngọc - Nhà Thiếu Nhi - Phú Nhuận
256Nguyễn Hoàng Diệu Anh - Nhà Thiếu Nhi - Phú Nhuận
257Nguyễn Phạm Minh Khuê - Nhà Thiếu Nhi - Phú Nhuận
SK 94: Bán kết Hạng FC Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C,R,J - Giờ: 19:07:12 13/7
326Trần Ngọc Minh Khuê - Trường Tiểu Học Việt Mỹ VASS
96Lê Phương Anh - CLB PH Dancesport Tam Kỳ Quảng Nam
202Lê Nguyễn Gia Hân - Khánh Thi Đồng Nai
204Võ Thủy Tiên - Khánh Thi Đồng Nai
210Vũ Quỳnh An - Khánh Thi Đồng Nai
215Đinh Hà Trà My - Khánh Thi Đồng Nai
217Huỳnh Ngọc Thiên Kim - Khánh Thi Đồng Nai
16Vũ Bùi Nhật Linh - CK TEAM
241Diệp Thanh Trúc - LUÂN OANH DANCESPORT
22Lê Đoàn Khương An - CLB Bước Nhảy -Krông Ana -Dăk Lăk
29Lê Bảo Trân - CLB Bước Nhảy -Krông Ana -Dăk Lăk
31Nguyễn Như Bình - CLB Bước Nhảy -Krông Nô-Đăk Nông
32Trần Hoàng Mai Linh - CLB Bước Nhảy -Krông Nô-Đăk Nông
33Trần Mai Hiền Thảo - CLB Bước Nhảy -Krông Nô-Đăk Nông
255Trương Khánh Ngọc - Nhà Thiếu Nhi - Phú Nhuận
259Hồng Hoàng Lam - Nhà Thiếu Nhi - Phú Nhuận
106Bùi Lê Nguyên Ngọc - CLB Quỳnh Lan Club
SK 95: Chung kết Hạng C Thiếu niên 1 Latin - Điệu C,R,J - Giờ: 19:12:36 13/7
287Cao Hàn Minh Thái
Nguyễn Ngọc Khánh Linh
- TRANG BÙI DANCE CENTER - TP HẢI DƯƠNG
105Bùi Nguyên Khang
Hoàng Thị Quỳnh Anh
- CLB Quỳnh Lan Club
SK 96: Chung kết Hạng FC Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C,R,J (Kết quả của sự kiện 94) - Giờ: 19:18:00 13/7
SK 97: Chung kết Hạng F3 Thiếu niên 1 Latin - Điệu J - Giờ: 19:23:24 13/7
292Vũ Minh Anh - Thế Long Dancesport
310Vũ Việt Thi Vân - Trường Quốc Tế Ischool Ninh Thuận
137Vũ Hoàng Yến Nhi - Khánh Thi Academy
139Tống Mỹ Vân - Khánh Thi Academy
312Hà Khánh Phượng - Trường THCS Ngô Chí Quốc-Thủ Đức
148Trần Ngọc Kim Ngân - Khánh Thi Academy
94Kiều Nhã Quyên - CLB PH Dancesport Tam Kỳ Quảng Nam
253Nguyễn Vũ Khánh Ngọc - Nhà Thiếu Nhi - Phú Nhuận
SK 98: Bán kết Hạng F3 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu J - Giờ: 19:25:12 13/7
326Trần Ngọc Minh Khuê - Trường Tiểu Học Việt Mỹ VASS
314Đào Ngọc Khánh An - Trường Tiểu Học Trần Văn Ơn - Gò Vấp
96Lê Phương Anh - CLB PH Dancesport Tam Kỳ Quảng Nam
202Lê Nguyễn Gia Hân - Khánh Thi Đồng Nai
204Võ Thủy Tiên - Khánh Thi Đồng Nai
210Vũ Quỳnh An - Khánh Thi Đồng Nai
215Đinh Hà Trà My - Khánh Thi Đồng Nai
217Huỳnh Ngọc Thiên Kim - Khánh Thi Đồng Nai
16Vũ Bùi Nhật Linh - CK TEAM
13Lê Phúc Trà My - Bảo Dance Sport Nghệ An
240Phạm Băng Băng - LUÂN OANH DANCESPORT
244Trần Nhật Như Khuê - LUÂN OANH DANCESPORT
246Nguyễn Ngọc Hương Giang - LUÂN OANH DANCESPORT
311Nguyễn Quỳnh Anh Nhi - Trường Quốc Tế Ischool Ninh Thuận
104Hoàng Thị Lan Anh - CLB Quỳnh Lan Club
109Trần Nguyễn Quỳnh Như - CLB Quỳnh Lan Club
SK 99: Chung kết Hạng E3 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu J - Giờ: 19:27:00 13/7
149Nguyễn Hiền Quân
Nguyễn An Nhiên
- Khánh Thi Academy
283Lê Công Hữu
Nguyễn Ngọc Thuỳ Trang
- Sở VH TT DL Đồng Nai
SK 100: Chung kết Hạng F3 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu J (Kết quả của sự kiện 98) - Giờ: 19:28:48 13/7
SK 101: Tứ kết Hạng F4 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu S - Giờ: 19:30:36 13/7
297Nguyễn Lê Bảo Hân - Trung Tâm TDTT Quận 1
295Vũ Minh Hạnh An - Thế Long Dancesport
326Trần Ngọc Minh Khuê - Trường Tiểu Học Việt Mỹ VASS
314Đào Ngọc Khánh An - Trường Tiểu Học Trần Văn Ơn - Gò Vấp
143Nguyễn Cao Tuấn Vinh - Khánh Thi Academy
202Lê Nguyễn Gia Hân - Khánh Thi Đồng Nai
204Võ Thủy Tiên - Khánh Thi Đồng Nai
210Vũ Quỳnh An - Khánh Thi Đồng Nai
215Đinh Hà Trà My - Khánh Thi Đồng Nai
217Huỳnh Ngọc Thiên Kim - Khánh Thi Đồng Nai
13Lê Phúc Trà My - Bảo Dance Sport Nghệ An
240Phạm Băng Băng - LUÂN OANH DANCESPORT
241Diệp Thanh Trúc - LUÂN OANH DANCESPORT
244Trần Nhật Như Khuê - LUÂN OANH DANCESPORT
246Nguyễn Ngọc Hương Giang - LUÂN OANH DANCESPORT
311Nguyễn Quỳnh Anh Nhi - Trường Quốc Tế Ischool Ninh Thuận
104Hoàng Thị Lan Anh - CLB Quỳnh Lan Club
107Huỳnh Hoài Giang - CLB Quỳnh Lan Club
109Trần Nguyễn Quỳnh Như - CLB Quỳnh Lan Club
SK 102: Bán kết Hạng F4 Thiếu niên 1 Latin - Điệu S - Giờ: 19:32:24 13/7
299Nguyễn Châu Anh - Trung Tâm TDTT Quận 1
292Vũ Minh Anh - Thế Long Dancesport
310Vũ Việt Thi Vân - Trường Quốc Tế Ischool Ninh Thuận
137Vũ Hoàng Yến Nhi - Khánh Thi Academy
139Tống Mỹ Vân - Khánh Thi Academy
312Hà Khánh Phượng - Trường THCS Ngô Chí Quốc-Thủ Đức
313Hà Khánh Hằng - Trường THCS Ngô Chí Quốc-Thủ Đức
148Trần Ngọc Kim Ngân - Khánh Thi Academy
70Nguyễn Thuỳ Linh - CLB Hùng Tuyết Dancesport Phan Rang
256Nguyễn Hoàng Diệu Anh - Nhà Thiếu Nhi - Phú Nhuận
257Nguyễn Phạm Minh Khuê - Nhà Thiếu Nhi - Phú Nhuận
SK 103: Bán kết Hạng F4 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu S (Kết quả của sự kiện 101) - Giờ: 19:34:12 13/7
SK 104: Chung kết Hạng F4 Thiếu niên 1 Latin - Điệu S (Kết quả của sự kiện 102) - Giờ: 19:36:00 13/7
SK 105: Chung kết Hạng E4 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu S - Giờ: 19:37:48 13/7
149Nguyễn Hiền Quân
Nguyễn An Nhiên
- Khánh Thi Academy
150Nguyễn Cao Tuấn Vinh
Đàm Anh Thư
- Khánh Thi Academy
283Lê Công Hữu
Nguyễn Ngọc Thuỳ Trang
- Sở VH TT DL Đồng Nai
SK 106: Chung kết Hạng F4 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu S (Kết quả của sự kiện 103) - Giờ: 19:39:36 13/7
SK 107: Bán kết Hạng F5 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu P - Giờ: 19:41:24 13/7
296Vũ Nguyễn Ngọc Như Ý - Thế Long Dancesport
326Trần Ngọc Minh Khuê - Trường Tiểu Học Việt Mỹ VASS
314Đào Ngọc Khánh An - Trường Tiểu Học Trần Văn Ơn - Gò Vấp
202Lê Nguyễn Gia Hân - Khánh Thi Đồng Nai
210Vũ Quỳnh An - Khánh Thi Đồng Nai
213Phạm Gia Cát Tường - Khánh Thi Đồng Nai
215Đinh Hà Trà My - Khánh Thi Đồng Nai
217Huỳnh Ngọc Thiên Kim - Khánh Thi Đồng Nai
13Lê Phúc Trà My - Bảo Dance Sport Nghệ An
244Trần Nhật Như Khuê - LUÂN OANH DANCESPORT
246Nguyễn Ngọc Hương Giang - LUÂN OANH DANCESPORT
104Hoàng Thị Lan Anh - CLB Quỳnh Lan Club
SK 108: Chung kết Hạng F5 Thiếu niên 1 Latin - Điệu P - Giờ: 19:43:12 13/7
292Vũ Minh Anh - Thế Long Dancesport
310Vũ Việt Thi Vân - Trường Quốc Tế Ischool Ninh Thuận
148Trần Ngọc Kim Ngân - Khánh Thi Academy
131La Quỳnh Như - DreamDance Gia Lai
44Trương Phạm Hạnh Ngọc - CLB DanceSport Buôn Ma Thuột
SK 109: Chung kết Hạng E5 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu P - Giờ: 19:45:00 13/7
149Nguyễn Hiền Quân
Nguyễn An Nhiên
- Khánh Thi Academy
283Lê Công Hữu
Nguyễn Ngọc Thuỳ Trang
- Sở VH TT DL Đồng Nai
SK 110: Chung kết Hạng F5 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu P (Kết quả của sự kiện 107) - Giờ: 19:46:48 13/7
SK 111: Bán kết Hạng FA Thiếu nhi 1 Latin - Điệu S,C,R,P,J - Giờ: 19:48:36 13/7
295Vũ Minh Hạnh An - Thế Long Dancesport
202Lê Nguyễn Gia Hân - Khánh Thi Đồng Nai
204Võ Thủy Tiên - Khánh Thi Đồng Nai
210Vũ Quỳnh An - Khánh Thi Đồng Nai
213Phạm Gia Cát Tường - Khánh Thi Đồng Nai
215Đinh Hà Trà My - Khánh Thi Đồng Nai
132Lê Hoàng Phương Nghi - DreamDance Gia Lai
13Lê Phúc Trà My - Bảo Dance Sport Nghệ An
238Nguyễn Ngọc Đan Khanh - LUÂN OANH DANCESPORT
242Phan Minh Nguyên - LUÂN OANH DANCESPORT
244Trần Nhật Như Khuê - LUÂN OANH DANCESPORT
246Nguyễn Ngọc Hương Giang - LUÂN OANH DANCESPORT
104Hoàng Thị Lan Anh - CLB Quỳnh Lan Club
107Huỳnh Hoài Giang - CLB Quỳnh Lan Club
109Trần Nguyễn Quỳnh Như - CLB Quỳnh Lan Club
SK 112: Chung kết Hạng FA Thiếu niên 1 Latin - Điệu S,C,R,P,J - Giờ: 19:57:36 13/7
292Vũ Minh Anh - Thế Long Dancesport
310Vũ Việt Thi Vân - Trường Quốc Tế Ischool Ninh Thuận
271Lê Thị Trà My - Q-Dance Center
274Hoàng Thị Phương Thanh - Q-Dance Center
SK 113: Chung kết Hạng A Thiếu niên 1 Latin - Điệu S,C,R,P,J - Giờ: 20:06:36 13/7
247Phạm Văn Minh Trí
Lý Vân Dung
- Luân Oanh Dancesport
SK 114: Chung kết Hạng FA Thiếu nhi 1 Latin - Điệu S,C,R,P,J (Kết quả của sự kiện 111) - Giờ: 20:15:36 13/7
SK 115: Chung kết Hạng F1 Nhi đồng 2 Syllabus Latin - Điệu C - Giờ: 20:24:36 13/7
248Nguyễn thanh Thảo - MT Dancesport.
293Lưu Đỗ Khánh Hà - Thế Long Dancesport
294Lê Nguyễn Trúc Tiên - Thế Long Dancesport
238Nguyễn Ngọc Đan Khanh - LUÂN OANH DANCESPORT
254Phạm Hoài Ngọc Hân - Nhà Thiếu Nhi - Phú Nhuận
260Lê Hoàng Minh - Nhà Thiếu Nhi - Phú Nhuận
SK 116: Bán kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Syllabus Latin - Điệu C - Giờ: 20:26:24 13/7
296Vũ Nguyễn Ngọc Như Ý - Thế Long Dancesport
51Đinh Thùy Trà My - CLB DanceSport Bình Liên - Đà Lạt
251Kiều Tuệ Lâm - NaNa Dance Studio
132Lê Hoàng Phương Nghi - DreamDance Gia Lai
19Nguyễn Hồ Ngọc Nhi - CK TEAM
241Diệp Thanh Trúc - LUÂN OANH DANCESPORT
244Trần Nhật Như Khuê - LUÂN OANH DANCESPORT
311Nguyễn Quỳnh Anh Nhi - Trường Quốc Tế Ischool Ninh Thuận
255Trương Khánh Ngọc - Nhà Thiếu Nhi - Phú Nhuận
258Nguyễn Ngọc Tú Khuê - Nhà Thiếu Nhi - Phú Nhuận
100Cao Thị Yến Nhi - CLB Quỳnh Lan Club
SK 117: Chung kết Hạng E1 Đôi nữ Latin - Điệu C - Giờ: 20:28:12 13/7
301Bùi Khánh Vy
Phạm Bảo Hân
- Trung Tâm TDTT Quận 1
84Nguyễn Thuỳ Linh
Nguyễn Phương Quỳnh
- CLB Hùng Tuyết Dancesport Phan Rang
232Raksaphakdee Uyên Vy
Võ Bảo Thy
- Khánh Thi Đồng Nai
236Nguyễn Thi Ngọc Ánh
Lê Như Ý
- Khánh Thi Đồng Nai
88Huỳnh Ngọc Bảo Châu
Huỳnh Ngọc Bảo Trân
- CLB P & T Long Khánh
SK 118: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 2 Syllabus Latin - Điệu C - Giờ: 20:30:00 13/7
125Nguyễn Bảo Ngọc - DreamDance Gia Lai
127Nguyễn Ngọc Tuyết Nhi - DreamDance Gia Lai
14Hồ Gia Nhi - Bảo Dance Sport Nghệ An
261Võ Ngọc Phương Anh - Nhà Thiếu Nhi - Phú Nhuận
263Lê Hoàng Gia Uyên - Nhà Thiếu Nhi - Phú Nhuận
47Nguyễn Bảo Trân - CLB DanceSport Buôn Ma Thuột
SK 119: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Syllabus Latin - Điệu C (Kết quả của sự kiện 116) - Giờ: 20:31:48 13/7
SK 120: Chung kết Hạng E1 Người lớn Syllabus Latin - Điệu C - Giờ: 20:33:36 13/7
221Phạm Quốc Khánh
Mai Thị Lan Anh
- Khánh Thi Đồng Nai
124Nguyễn Ngọc Sơn
Đào Diễm Quyên
- DreamDance Gia Lai
93Lê Đình Phúc
Huỳnh Ngọc Bảo Trân
- CLB P & T Long Khánh
SK 121: Chung kết Hạng F2 Nhi đồng 2 Syllabus Latin - Điệu R - Giờ: 20:35:24 13/7
248Nguyễn thanh Thảo - MT Dancesport.
294Lê Nguyễn Trúc Tiên - Thế Long Dancesport
130La Gia Khang - DreamDance Gia Lai
SK 122: Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi 1 Syllabus Latin - Điệu R - Giờ: 20:37:12 13/7
295Vũ Minh Hạnh An - Thế Long Dancesport
51Đinh Thùy Trà My - CLB DanceSport Bình Liên - Đà Lạt
251Kiều Tuệ Lâm - NaNa Dance Studio
18Nguyễn Ngọc Quế Anh - CK TEAM
19Nguyễn Hồ Ngọc Nhi - CK TEAM
242Phan Minh Nguyên - LUÂN OANH DANCESPORT
311Nguyễn Quỳnh Anh Nhi - Trường Quốc Tế Ischool Ninh Thuận
SK 123: Chung kết Hạng E2 Đôi nữ Latin - Điệu R - Giờ: 20:39:00 13/7
302Phạm Quỳnh Trang
Vũ Thu Giang
- Trung Tâm TDTT Quận 1
231Raksaphakdee Tường Vy
Đào Trúc Quân
- Khánh Thi Đồng Nai
233Võ Thuỷ Tiên
Huỳnh Ngọc Thiên Kim
- Khánh Thi Đồng Nai
235Vũ Quỳnh An
Điinh Hà Trà My
- Khánh Thi Đồng Nai
SK 124: Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi 2 Syllabus Latin - Điệu R - Giờ: 20:40:48 13/7
125Nguyễn Bảo Ngọc - DreamDance Gia Lai
127Nguyễn Ngọc Tuyết Nhi - DreamDance Gia Lai
128La Gia Hân - DreamDance Gia Lai
14Hồ Gia Nhi - Bảo Dance Sport Nghệ An
46Nguyễn Bảo Trâm - CLB DanceSport Buôn Ma Thuột
SK 125: Chung kết Hạng F3 Thiếu nhi 2 Syllabus Latin - Điệu J - Giờ: 20:42:36 13/7
14Hồ Gia Nhi - Bảo Dance Sport Nghệ An
311Nguyễn Quỳnh Anh Nhi - Trường Quốc Tế Ischool Ninh Thuận
SK 126: Chung kết Hạng F3 Nhi đồng 2 Syllabus Latin - Điệu J - Giờ: 20:44:24 13/7
293Lưu Đỗ Khánh Hà - Thế Long Dancesport
144Nguyễn An Nhiên - Khánh Thi Academy
238Nguyễn Ngọc Đan Khanh - LUÂN OANH DANCESPORT
SK 127: Chung kết Hạng F3 Thiếu nhi 1 Syllabus Latin - Điệu J - Giờ: 20:46:12 13/7
251Kiều Tuệ Lâm - NaNa Dance Studio
18Nguyễn Ngọc Quế Anh - CK TEAM
244Trần Nhật Như Khuê - LUÂN OANH DANCESPORT
311Nguyễn Quỳnh Anh Nhi - Trường Quốc Tế Ischool Ninh Thuận
SK 128: Chung kết Hạng FD Thiếu nhi 2 Syllabus Latin - Điệu C,R - Giờ: 20:48:00 13/7
50Bùi Khánh Linh - CLB DanceSport Bình Liên - Đà Lạt
53Nguyễn Vũ Huệ Anh ( Helen ) - CLB DanceSport Bình Liên - Đà Lạt
14Hồ Gia Nhi - Bảo Dance Sport Nghệ An
311Nguyễn Quỳnh Anh Nhi - Trường Quốc Tế Ischool Ninh Thuận
46Nguyễn Bảo Trâm - CLB DanceSport Buôn Ma Thuột
SK 129: Chung kết Hạng FD Nhi đồng 2 Syllabus Latin - Điệu C,R - Giờ: 20:51:36 13/7
294Lê Nguyễn Trúc Tiên - Thế Long Dancesport
144Nguyễn An Nhiên - Khánh Thi Academy
238Nguyễn Ngọc Đan Khanh - LUÂN OANH DANCESPORT
240Phạm Băng Băng - LUÂN OANH DANCESPORT
SK 130: Chung kết Hạng FD Thiếu nhi 1 Syllabus Latin - Điệu C,R - Giờ: 20:55:12 13/7
51Đinh Thùy Trà My - CLB DanceSport Bình Liên - Đà Lạt
132Lê Hoàng Phương Nghi - DreamDance Gia Lai
18Nguyễn Ngọc Quế Anh - CK TEAM
19Nguyễn Hồ Ngọc Nhi - CK TEAM
242Phan Minh Nguyên - LUÂN OANH DANCESPORT
246Nguyễn Ngọc Hương Giang - LUÂN OANH DANCESPORT
311Nguyễn Quỳnh Anh Nhi - Trường Quốc Tế Ischool Ninh Thuận
SK 131: Chung kết Hạng FB Nhi đồng 2 Toàn năng Syllabus Latin - Điệu S,C,R,J - Giờ: 20:58:48 13/7
203Võ Bảo Thy - Khánh Thi Đồng Nai
206Raksaphakdee Uyên Vy - Khánh Thi Đồng Nai
216Nguyễn Ngọc Thuỳ Trang - Khánh Thi Đồng Nai
240Phạm Băng Băng - LUÂN OANH DANCESPORT
SK 132: Chung kết Hạng FB Thiếu nhi 1 Toàn năng Syllabus Latin - Điệu S,C,R,J - Giờ: 21:06:00 13/7
251Kiều Tuệ Lâm - NaNa Dance Studio
202Lê Nguyễn Gia Hân - Khánh Thi Đồng Nai
204Võ Thủy Tiên - Khánh Thi Đồng Nai
210Vũ Quỳnh An - Khánh Thi Đồng Nai
213Phạm Gia Cát Tường - Khánh Thi Đồng Nai
132Lê Hoàng Phương Nghi - DreamDance Gia Lai
241Diệp Thanh Trúc - LUÂN OANH DANCESPORT
SK 133: Chung kết Hạng FB Thiếu nhi 2 Toàn năng Syllabus Latin - Điệu S,C,R,J - Giờ: 21:13:12 13/7
208Lê Đỗ Ánh Nguyệt - Khánh Thi Đồng Nai
209Nguyễn Thị Ngọc Ánh - Khánh Thi Đồng Nai
211Huỳnh Nguyễn Như Ý - Khánh Thi Đồng Nai
212Đào Trúc Quân - Khánh Thi Đồng Nai
245Lê Quỳnh Như - LUÂN OANH DANCESPORT
21Lê Đoàn Khương Di - CLB Bước Nhảy -Krông Ana -Dăk Lăk
46Nguyễn Bảo Trâm - CLB DanceSport Buôn Ma Thuột
47Nguyễn Bảo Trân - CLB DanceSport Buôn Ma Thuột
SK 134: Chung kết Hạng F4 Nhi đồng 2 Syllabus Latin - Điệu S - Giờ: 21:20:24 13/7
293Lưu Đỗ Khánh Hà - Thế Long Dancesport
294Lê Nguyễn Trúc Tiên - Thế Long Dancesport
SK 135: Chung kết Hạng E4 Đôi nữ Latin - Điệu S - Giờ: 21:22:12 13/7
301Bùi Khánh Vy
Phạm Bảo Hân
- Trung Tâm TDTT Quận 1
302Phạm Quỳnh Trang
Vũ Thu Giang
- Trung Tâm TDTT Quận 1
234Đào Trúc Quân
Lê Đỗ Ánh Nguyệt
- Khánh Thi Đồng Nai
SK 136: Chung kết Hạng F4 Thiếu nhi 1 Syllabus Latin - Điệu S - Giờ: 21:24:00 13/7
296Vũ Nguyễn Ngọc Như Ý - Thế Long Dancesport
251Kiều Tuệ Lâm - NaNa Dance Studio
242Phan Minh Nguyên - LUÂN OANH DANCESPORT
244Trần Nhật Như Khuê - LUÂN OANH DANCESPORT
246Nguyễn Ngọc Hương Giang - LUÂN OANH DANCESPORT
311Nguyễn Quỳnh Anh Nhi - Trường Quốc Tế Ischool Ninh Thuận
SK 137: Chung kết Hạng F5 Nhi đồng 2 Syllabus Latin - Điệu P - Giờ: 21:25:48 13/7
206Raksaphakdee Uyên Vy - Khánh Thi Đồng Nai
238Nguyễn Ngọc Đan Khanh - LUÂN OANH DANCESPORT
239Nguyễn Ngọc Trúc Quỳnh - LUÂN OANH DANCESPORT
43Nguyễn Bảo Ngọc - CLB DanceSport Buôn Ma Thuột
SK 138: Chung kết Hạng F5 Thiếu nhi 1 Syllabus Latin - Điệu P - Giờ: 21:27:36 13/7
295Vũ Minh Hạnh An - Thế Long Dancesport
296Vũ Nguyễn Ngọc Như Ý - Thế Long Dancesport
251Kiều Tuệ Lâm - NaNa Dance Studio
244Trần Nhật Như Khuê - LUÂN OANH DANCESPORT
246Nguyễn Ngọc Hương Giang - LUÂN OANH DANCESPORT
SK 139: Chung kết Hạng FC Thiếu nhi 2 Syllabus Latin - Điệu C,R,J - Giờ: 21:29:24 13/7
52Nguyễn Vũ Phương Linh ( Ruby ) - CLB DanceSport Bình Liên - Đà Lạt
125Nguyễn Bảo Ngọc - DreamDance Gia Lai
14Hồ Gia Nhi - Bảo Dance Sport Nghệ An
311Nguyễn Quỳnh Anh Nhi - Trường Quốc Tế Ischool Ninh Thuận
47Nguyễn Bảo Trân - CLB DanceSport Buôn Ma Thuột
SK 140: Chung kết Hạng FC Nhi đồng 2 Syllabus Latin - Điệu C,R,J - Giờ: 21:34:48 13/7
293Lưu Đỗ Khánh Hà - Thế Long Dancesport
145Nguyễn Hiền Quân - Khánh Thi Academy
240Phạm Băng Băng - LUÂN OANH DANCESPORT
SK 141: Chung kết Hạng FC Thiếu nhi 1 Syllabus Latin - Điệu C,R,J - Giờ: 21:40:12 13/7
296Vũ Nguyễn Ngọc Như Ý - Thế Long Dancesport
50Bùi Khánh Linh - CLB DanceSport Bình Liên - Đà Lạt
18Nguyễn Ngọc Quế Anh - CK TEAM
13Lê Phúc Trà My - Bảo Dance Sport Nghệ An
241Diệp Thanh Trúc - LUÂN OANH DANCESPORT
SK 142: Chung kết Hạng A Thiếu nhi 1 Vô địch Syllabus Latin - Điệu S,C,R,P,J - Giờ: 21:45:36 13/7
149Nguyễn Hiền Quân
Nguyễn An Nhiên
- Khánh Thi Academy
150Nguyễn Cao Tuấn Vinh
Đàm Anh Thư
- Khánh Thi Academy
283Lê Công Hữu
Nguyễn Ngọc Thuỳ Trang
- Sở VH TT DL Đồng Nai
SK 143: Bán kết Hạng FA Thiếu nhi 2 Toàn năng Syllabus Latin - Điệu S,C,R,P,J - Giờ: 21:54:36 13/7
295Vũ Minh Hạnh An - Thế Long Dancesport
208Lê Đỗ Ánh Nguyệt - Khánh Thi Đồng Nai
209Nguyễn Thị Ngọc Ánh - Khánh Thi Đồng Nai
211Huỳnh Nguyễn Như Ý - Khánh Thi Đồng Nai
212Đào Trúc Quân - Khánh Thi Đồng Nai
125Nguyễn Bảo Ngọc - DreamDance Gia Lai
14Hồ Gia Nhi - Bảo Dance Sport Nghệ An
245Lê Quỳnh Như - LUÂN OANH DANCESPORT
21Lê Đoàn Khương Di - CLB Bước Nhảy -Krông Ana -Dăk Lăk
SK 144: Chung kết Hạng FA Nhi đồng 2 Toàn năng Syllabus Latin - Điệu S,C,R,P,J - Giờ: 22:03:36 13/7
293Lưu Đỗ Khánh Hà - Thế Long Dancesport
206Raksaphakdee Uyên Vy - Khánh Thi Đồng Nai
216Nguyễn Ngọc Thuỳ Trang - Khánh Thi Đồng Nai
240Phạm Băng Băng - LUÂN OANH DANCESPORT
SK 145: Chung kết Hạng FA Thiếu nhi 1 Toàn năng Syllabus Latin - Điệu S,C,R,P,J - Giờ: 22:12:36 13/7
296Vũ Nguyễn Ngọc Như Ý - Thế Long Dancesport
143Nguyễn Cao Tuấn Vinh - Khánh Thi Academy
202Lê Nguyễn Gia Hân - Khánh Thi Đồng Nai
204Võ Thủy Tiên - Khánh Thi Đồng Nai
210Vũ Quỳnh An - Khánh Thi Đồng Nai
213Phạm Gia Cát Tường - Khánh Thi Đồng Nai
214Lê Công Hữu - Khánh Thi Đồng Nai
13Lê Phúc Trà My - Bảo Dance Sport Nghệ An
241Diệp Thanh Trúc - LUÂN OANH DANCESPORT
SK 146: Chung kết Hạng FA Thiếu nhi 2 Toàn năng Syllabus Latin - Điệu S,C,R,P,J (Kết quả của sự kiện 143) - Giờ: 22:21:36 13/7
SK 147: Chung kết Hạng FB Thiếu nhi 1 Standard - Điệu W,T,SF,Q - Giờ: 22:30:36 13/7
202Lê Nguyễn Gia Hân - Khánh Thi Đồng Nai
204Võ Thủy Tiên - Khánh Thi Đồng Nai
210Vũ Quỳnh An - Khánh Thi Đồng Nai
213Phạm Gia Cát Tường - Khánh Thi Đồng Nai
SK 148: Chung kết Hạng FB Thiếu nhi 2 Standard - Điệu W,T,SF,Q - Giờ: 22:37:48 13/7
205Raksaphakdee Tường Vy - Khánh Thi Đồng Nai
208Lê Đỗ Ánh Nguyệt - Khánh Thi Đồng Nai
212Đào Trúc Quân - Khánh Thi Đồng Nai
SK 149: Chung kết Hạng FB Nhi đồng 2 Toàn năng Syllabus Standard - Điệu W,T,SF,Q - Giờ: 22:45:00 13/7
203Võ Bảo Thy - Khánh Thi Đồng Nai
206Raksaphakdee Uyên Vy - Khánh Thi Đồng Nai
216Nguyễn Ngọc Thuỳ Trang - Khánh Thi Đồng Nai
SK 150: Chung kết Hạng FB Thiếu nhi 1 Toàn năng Syllabus Standard - Điệu W,T,SF,Q - Giờ: 22:52:12 13/7
202Lê Nguyễn Gia Hân - Khánh Thi Đồng Nai
204Võ Thủy Tiên - Khánh Thi Đồng Nai
210Vũ Quỳnh An - Khánh Thi Đồng Nai
213Phạm Gia Cát Tường - Khánh Thi Đồng Nai
SK 151: Chung kết Hạng FB Thiếu nhi 2 Toàn năng Syllabus Standard - Điệu W,T,SF,Q - Giờ: 22:59:24 13/7
208Lê Đỗ Ánh Nguyệt - Khánh Thi Đồng Nai
209Nguyễn Thị Ngọc Ánh - Khánh Thi Đồng Nai
211Huỳnh Nguyễn Như Ý - Khánh Thi Đồng Nai
212Đào Trúc Quân - Khánh Thi Đồng Nai
SK 152: Chung kết Hạng A Rising Stars Standard KTOC - Điệu W,T,VW,SF,Q - Giờ: 23:06:36 13/7
281Nguyễn Phú Vinh
Phan Nguyễn Thục Lam
- Sở VH TT DL Đồng Nai
282Nguyễn Cao Thành Nhân
Varvara Goncharenko
- Sở VH TT DL Đồng Nai
290Nguyễn Quốc Quân
Trần Thị Thanh Thúy
- Thăng Long
247Phạm Văn Minh Trí
Lý Vân Dung
- Luân Oanh Dancesport
SK 153: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 2 Standard - Điệu W - Giờ: 08:00:00 14/7
137Vũ Hoàng Yến Nhi - Khánh Thi Academy
209Nguyễn Thị Ngọc Ánh - Khánh Thi Đồng Nai
211Huỳnh Nguyễn Như Ý - Khánh Thi Đồng Nai
212Đào Trúc Quân - Khánh Thi Đồng Nai
245Lê Quỳnh Như - LUÂN OANH DANCESPORT
103Hoàng Thị Quỳnh Anh - CLB Quỳnh Lan Club
SK 154: Chung kết Hạng F1 Nhi đồng 2 Standard - Điệu W - Giờ: 08:01:48 14/7
144Nguyễn An Nhiên - Khánh Thi Academy
145Nguyễn Hiền Quân - Khánh Thi Academy
203Võ Bảo Thy - Khánh Thi Đồng Nai
SK 155: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Standard - Điệu W - Giờ: 08:03:36 14/7
326Trần Ngọc Minh Khuê - Trường Tiểu Học Việt Mỹ VASS
202Lê Nguyễn Gia Hân - Khánh Thi Đồng Nai
210Vũ Quỳnh An - Khánh Thi Đồng Nai
215Đinh Hà Trà My - Khánh Thi Đồng Nai
217Huỳnh Ngọc Thiên Kim - Khánh Thi Đồng Nai
219Lê Như Ý - Khánh Thi Đồng Nai
242Phan Minh Nguyên - LUÂN OANH DANCESPORT
104Hoàng Thị Lan Anh - CLB Quỳnh Lan Club
SK 156: Chung kết Hạng F1 Thiếu niên 1 Standard - Điệu W - Giờ: 08:05:24 14/7
310Vũ Việt Thi Vân - Trường Quốc Tế Ischool Ninh Thuận
137Vũ Hoàng Yến Nhi - Khánh Thi Academy
272Trần Ngọc Nhi - Q-Dance Center
218Lê Kim Quốc Trung - Khánh Thi Đồng Nai
243Phan Cao Diệu Ngọc - LUÂN OANH DANCESPORT
SK 157: Chung kết Hạng F1 Người lớn Solo Standard - Điệu W - Giờ: 08:07:12 14/7
220Mai Thị Lan Anh - Khánh Thi Đồng Nai
223Nguyễn Kim Ngân - Khánh Thi Đồng Nai
274Hoàng Thị Phương Thanh - Q-Dance Center
SK 158: Chung kết Hạng F1 Thiếu niên 2 Standard - Điệu W - Giờ: 08:09:00 14/7
49Nguyễn Thanh Tường Vân - CLB DanceSport Bình Liên - Đà Lạt
310Vũ Việt Thi Vân - Trường Quốc Tế Ischool Ninh Thuận
207Đỗ Đăng Khải - Khánh Thi Đồng Nai
243Phan Cao Diệu Ngọc - LUÂN OANH DANCESPORT
SK 159: Chung kết Hạng E1 Thiếu nhi 1 Standard - Điệu W - Giờ: 08:10:48 14/7
149Nguyễn Hiền Quân
Nguyễn An Nhiên
- Khánh Thi Academy
283Lê Công Hữu
Nguyễn Ngọc Thuỳ Trang
- Sở VH TT DL Đồng Nai
SK 160: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Syllabus Standard - Điệu W - Giờ: 08:12:36 14/7
203Võ Bảo Thy - Khánh Thi Đồng Nai
217Huỳnh Ngọc Thiên Kim - Khánh Thi Đồng Nai
242Phan Minh Nguyên - LUÂN OANH DANCESPORT
SK 161: Chung kết Hạng F2 Thiếu niên 1 Standard - Điệu T - Giờ: 08:14:24 14/7
137Vũ Hoàng Yến Nhi - Khánh Thi Academy
146Nguyễn Anh Thư - Khánh Thi Academy
243Phan Cao Diệu Ngọc - LUÂN OANH DANCESPORT
SK 162: Chung kết Hạng F2 Nhi đồng 2 Standard - Điệu T - Giờ: 08:16:12 14/7
144Nguyễn An Nhiên - Khánh Thi Academy
145Nguyễn Hiền Quân - Khánh Thi Academy
203Võ Bảo Thy - Khánh Thi Đồng Nai
SK 163: Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi 2 Standard - Điệu T - Giờ: 08:18:00 14/7
137Vũ Hoàng Yến Nhi - Khánh Thi Academy
326Trần Ngọc Minh Khuê - Trường Tiểu Học Việt Mỹ VASS
209Nguyễn Thị Ngọc Ánh - Khánh Thi Đồng Nai
211Huỳnh Nguyễn Như Ý - Khánh Thi Đồng Nai
245Lê Quỳnh Như - LUÂN OANH DANCESPORT
103Hoàng Thị Quỳnh Anh - CLB Quỳnh Lan Club
SK 164: Chung kết Hạng F2 Thiếu niên 2 Standard - Điệu T - Giờ: 08:19:48 14/7
146Nguyễn Anh Thư - Khánh Thi Academy
207Đỗ Đăng Khải - Khánh Thi Đồng Nai
274Hoàng Thị Phương Thanh - Q-Dance Center
SK 165: Chung kết Hạng E2 Thiếu nhi 1 Standard - Điệu T - Giờ: 08:21:36 14/7
149Nguyễn Hiền Quân
Nguyễn An Nhiên
- Khánh Thi Academy
283Lê Công Hữu
Nguyễn Ngọc Thuỳ Trang
- Sở VH TT DL Đồng Nai
SK 166: Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi 1 Standard - Điệu T - Giờ: 08:23:24 14/7
326Trần Ngọc Minh Khuê - Trường Tiểu Học Việt Mỹ VASS
202Lê Nguyễn Gia Hân - Khánh Thi Đồng Nai
204Võ Thủy Tiên - Khánh Thi Đồng Nai
215Đinh Hà Trà My - Khánh Thi Đồng Nai
217Huỳnh Ngọc Thiên Kim - Khánh Thi Đồng Nai
242Phan Minh Nguyên - LUÂN OANH DANCESPORT
104Hoàng Thị Lan Anh - CLB Quỳnh Lan Club
SK 167: Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi 1 Syllabus Standard - Điệu T - Giờ: 08:25:12 14/7
203Võ Bảo Thy - Khánh Thi Đồng Nai
217Huỳnh Ngọc Thiên Kim - Khánh Thi Đồng Nai
242Phan Minh Nguyên - LUÂN OANH DANCESPORT
SK 168: Chung kết Hạng FC Thiếu nhi 1 Standard - Điệu W,T,Q - Giờ: 08:27:00 14/7
202Lê Nguyễn Gia Hân - Khánh Thi Đồng Nai
210Vũ Quỳnh An - Khánh Thi Đồng Nai
215Đinh Hà Trà My - Khánh Thi Đồng Nai
217Huỳnh Ngọc Thiên Kim - Khánh Thi Đồng Nai
SK 169: Chung kết Hạng FC Thiếu nhi 2 Standard - Điệu W,T,Q - Giờ: 08:32:24 14/7
209Nguyễn Thị Ngọc Ánh - Khánh Thi Đồng Nai
211Huỳnh Nguyễn Như Ý - Khánh Thi Đồng Nai
212Đào Trúc Quân - Khánh Thi Đồng Nai
SK 170: Chung kết Hạng F3 Nhi đồng 2 Standard - Điệu Q - Giờ: 08:37:48 14/7
144Nguyễn An Nhiên - Khánh Thi Academy
203Võ Bảo Thy - Khánh Thi Đồng Nai
216Nguyễn Ngọc Thuỳ Trang - Khánh Thi Đồng Nai
SK 171: Chung kết Hạng F3 Thiếu nhi 1 Standard - Điệu Q - Giờ: 08:39:36 14/7
326Trần Ngọc Minh Khuê - Trường Tiểu Học Việt Mỹ VASS
202Lê Nguyễn Gia Hân - Khánh Thi Đồng Nai
204Võ Thủy Tiên - Khánh Thi Đồng Nai
210Vũ Quỳnh An - Khánh Thi Đồng Nai
215Đinh Hà Trà My - Khánh Thi Đồng Nai
217Huỳnh Ngọc Thiên Kim - Khánh Thi Đồng Nai
104Hoàng Thị Lan Anh - CLB Quỳnh Lan Club
SK 172: Chung kết Hạng E3 Thiếu nhi 1 Standard - Điệu Q - Giờ: 08:41:24 14/7
149Nguyễn Hiền Quân
Nguyễn An Nhiên
- Khánh Thi Academy
283Lê Công Hữu
Nguyễn Ngọc Thuỳ Trang
- Sở VH TT DL Đồng Nai
SK 173: Chung kết Hạng F3 Thiếu nhi 2 Standard - Điệu Q - Giờ: 08:43:12 14/7
326Trần Ngọc Minh Khuê - Trường Tiểu Học Việt Mỹ VASS
209Nguyễn Thị Ngọc Ánh - Khánh Thi Đồng Nai
103Hoàng Thị Quỳnh Anh - CLB Quỳnh Lan Club
SK 174: Chung kết Hạng F4 Thiếu nhi 1 Standard - Điệu SF - Giờ: 08:45:00 14/7
202Lê Nguyễn Gia Hân - Khánh Thi Đồng Nai
204Võ Thủy Tiên - Khánh Thi Đồng Nai
213Phạm Gia Cát Tường - Khánh Thi Đồng Nai
215Đinh Hà Trà My - Khánh Thi Đồng Nai
217Huỳnh Ngọc Thiên Kim - Khánh Thi Đồng Nai
104Hoàng Thị Lan Anh - CLB Quỳnh Lan Club
SK 175: Chung kết Hạng F4 Thiếu nhi 2 Standard - Điệu SF - Giờ: 08:46:48 14/7
211Huỳnh Nguyễn Như Ý - Khánh Thi Đồng Nai
212Đào Trúc Quân - Khánh Thi Đồng Nai
103Hoàng Thị Quỳnh Anh - CLB Quỳnh Lan Club
SK 176: Chung kết Hạng FD Thiếu nhi 2 Standard - Điệu W,T - Giờ: 08:48:36 14/7
137Vũ Hoàng Yến Nhi - Khánh Thi Academy
326Trần Ngọc Minh Khuê - Trường Tiểu Học Việt Mỹ VASS
209Nguyễn Thị Ngọc Ánh - Khánh Thi Đồng Nai
211Huỳnh Nguyễn Như Ý - Khánh Thi Đồng Nai
245Lê Quỳnh Như - LUÂN OANH DANCESPORT
SK 177: Chung kết Hạng FD Nhi đồng 2 Standard - Điệu W,T - Giờ: 08:52:12 14/7
144Nguyễn An Nhiên - Khánh Thi Academy
145Nguyễn Hiền Quân - Khánh Thi Academy
203Võ Bảo Thy - Khánh Thi Đồng Nai
SK 178: Chung kết Hạng D Thiếu nhi 1 Standard - Điệu W,T - Giờ: 08:55:48 14/7
149Nguyễn Hiền Quân
Nguyễn An Nhiên
- Khánh Thi Academy
283Lê Công Hữu
Nguyễn Ngọc Thuỳ Trang
- Sở VH TT DL Đồng Nai
SK 179: Chung kết Hạng FD Thiếu nhi 1 Standard - Điệu W,T - Giờ: 08:59:24 14/7
202Lê Nguyễn Gia Hân - Khánh Thi Đồng Nai
204Võ Thủy Tiên - Khánh Thi Đồng Nai
215Đinh Hà Trà My - Khánh Thi Đồng Nai
217Huỳnh Ngọc Thiên Kim - Khánh Thi Đồng Nai
242Phan Minh Nguyên - LUÂN OANH DANCESPORT
SK 180: Chung kết Hạng FD Thiếu niên 1 Standard - Điệu W,T - Giờ: 09:03:00 14/7
146Nguyễn Anh Thư - Khánh Thi Academy
272Trần Ngọc Nhi - Q-Dance Center
243Phan Cao Diệu Ngọc - LUÂN OANH DANCESPORT
274Hoàng Thị Phương Thanh - Q-Dance Center
SK 181: Chung kết Hạng FD Thiếu nhi 1 Syllabus Standard - Điệu W,T - Giờ: 09:06:36 14/7
204Võ Thủy Tiên - Khánh Thi Đồng Nai
217Huỳnh Ngọc Thiên Kim - Khánh Thi Đồng Nai
242Phan Minh Nguyên - LUÂN OANH DANCESPORT
SK 182: Chung kết Hạng FD Thiếu nhi 2 Syllabus Standard - Điệu W,T - Giờ: 09:10:12 14/7
208Lê Đỗ Ánh Nguyệt - Khánh Thi Đồng Nai
245Lê Quỳnh Như - LUÂN OANH DANCESPORT
SK 183: Chung kết Hạng F5 Thiếu niên 1 Standard - Điệu VW - Giờ: 09:13:48 14/7
137Vũ Hoàng Yến Nhi - Khánh Thi Academy
208Lê Đỗ Ánh Nguyệt - Khánh Thi Đồng Nai
243Phan Cao Diệu Ngọc - LUÂN OANH DANCESPORT
SK 184: Chung kết Hạng F5 Thiếu nhi 1 Standard - Điệu VW - Giờ: 09:15:36 14/7
326Trần Ngọc Minh Khuê - Trường Tiểu Học Việt Mỹ VASS
202Lê Nguyễn Gia Hân - Khánh Thi Đồng Nai
210Vũ Quỳnh An - Khánh Thi Đồng Nai
213Phạm Gia Cát Tường - Khánh Thi Đồng Nai
215Đinh Hà Trà My - Khánh Thi Đồng Nai
217Huỳnh Ngọc Thiên Kim - Khánh Thi Đồng Nai
104Hoàng Thị Lan Anh - CLB Quỳnh Lan Club
SK 185: Chung kết Hạng F5 Thiếu nhi 2 Standard - Điệu VW - Giờ: 09:17:24 14/7
137Vũ Hoàng Yến Nhi - Khánh Thi Academy
205Raksaphakdee Tường Vy - Khánh Thi Đồng Nai
128La Gia Hân - DreamDance Gia Lai
103Hoàng Thị Quỳnh Anh - CLB Quỳnh Lan Club
SK 186: Chung kết Hạng E5 Thiếu nhi 1 Standard - Điệu VW - Giờ: 09:19:12 14/7
149Nguyễn Hiền Quân
Nguyễn An Nhiên
- Khánh Thi Academy
283Lê Công Hữu
Nguyễn Ngọc Thuỳ Trang
- Sở VH TT DL Đồng Nai
SK 187: Chung kết Hạng F5 Thiếu niên 2 Standard - Điệu VW - Giờ: 09:21:00 14/7
137Vũ Hoàng Yến Nhi - Khánh Thi Academy
146Nguyễn Anh Thư - Khánh Thi Academy
207Đỗ Đăng Khải - Khánh Thi Đồng Nai
SK 188: Chung kết Hạng FA Thiếu nhi 1 Standard - Điệu W,T,VW,SF,Q - Giờ: 09:22:48 14/7
202Lê Nguyễn Gia Hân - Khánh Thi Đồng Nai
213Phạm Gia Cát Tường - Khánh Thi Đồng Nai
104Hoàng Thị Lan Anh - CLB Quỳnh Lan Club
SK 189: Chung kết Hạng FA Thiếu nhi 2 Standard - Điệu W,T,VW,SF,Q - Giờ: 09:31:48 14/7
205Raksaphakdee Tường Vy - Khánh Thi Đồng Nai
208Lê Đỗ Ánh Nguyệt - Khánh Thi Đồng Nai
212Đào Trúc Quân - Khánh Thi Đồng Nai
103Hoàng Thị Quỳnh Anh - CLB Quỳnh Lan Club
SK 190: Chung kết Hạng FA Thiếu nhi 1 Toàn năng Syllabus Standard - Điệu W,T,VW,SF,Q - Giờ: 09:40:48 14/7
202Lê Nguyễn Gia Hân - Khánh Thi Đồng Nai
204Võ Thủy Tiên - Khánh Thi Đồng Nai
210Vũ Quỳnh An - Khánh Thi Đồng Nai
213Phạm Gia Cát Tường - Khánh Thi Đồng Nai
214Lê Công Hữu - Khánh Thi Đồng Nai
SK 191: Chung kết Hạng FA Thiếu nhi 2 Toàn năng Syllabus Standard - Điệu W,T,VW,SF,Q - Giờ: 09:49:48 14/7
208Lê Đỗ Ánh Nguyệt - Khánh Thi Đồng Nai
209Nguyễn Thị Ngọc Ánh - Khánh Thi Đồng Nai
211Huỳnh Nguyễn Như Ý - Khánh Thi Đồng Nai
212Đào Trúc Quân - Khánh Thi Đồng Nai
SK 192: Chung kết Hạng E1 Trung niên 1 Standard - Điệu W - Giờ: 09:58:48 14/7
39Nguyễn Phú Vinh
Hoàng Lê Dung
- CLB Cánh Diều Vàng
290Nguyễn Quốc Quân
Trần Thị Thanh Thúy
- Thăng Long
SK 193: Chung kết Hạng B Trung niên 5 Standard - Điệu W,T,SF,Q - Giờ: 10:00:36 14/7
269Lloyd Bartolini
Eleanor Hayco
- Philippine
122Nguyễn Mạnh Cường
Nguyễn Thị Bảo
- Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
291Đỗ Trung Anh
Nguyễn Thị Bạch Tuyết
- Thăng Long
SK 194: Chung kết Hạng F1 Trung niên 1 Standard - Điệu W - Giờ: 10:07:48 14/7
55Vũ Thư - CLB DanceSport Bình Liên - Đà Lạt
56Nguyễn Thị Hương Thủy - CLB DanceSport Bình Liên - Đà Lạt
57Nguyễn Thị Mai Liên - CLB DanceSport Bình Liên - Đà Lạt
322Nguyễn Thị Bích Thủy - CLB Yoga Kim Đồng
SK 195: Chung kết Hạng E1 Trung niên 5 Standard - Điệu W - Giờ: 10:09:36 14/7
269Lloyd Bartolini
Eleanor Hayco
- Philippine
122Nguyễn Mạnh Cường
Nguyễn Thị Bảo
- Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
291Đỗ Trung Anh
Nguyễn Thị Bạch Tuyết
- Thăng Long
SK 196: Chung kết Hạng F1 Người lớn Solo Latin - Điệu C - Giờ: 10:11:24 14/7
57Nguyễn Thị Mai Liên - CLB DanceSport Bình Liên - Đà Lạt
223Nguyễn Kim Ngân - Khánh Thi Đồng Nai
131La Quỳnh Như - DreamDance Gia Lai
180Hồ Nhật Vy - Khánh Thi Academy - GV Vũ Toàn
89Huỳnh Ngọc Bảo Châu - CLB P & T Long Khánh
90Huỳnh Ngọc Bảo Trân - CLB P & T Long Khánh
SK 197: Chung kết Hạng D Trung niên 1 Latin - Điệu C,R - Giờ: 10:13:12 14/7
123Nguyễn Việt Tín
Út Giang
- Công Ty TNHH Nghệ Thuật Việt Tín
222Nguyễn Văn Quyết
Nguyễn Thị Xuyến
- Khánh Thi Đồng Nai
91Lê Đình Phúc
Trình Khả Phối
- CLB P & T Long Khánh
SK 198: Chung kết Hạng F4 Người lớn Solo Latin - Điệu S - Giờ: 10:16:48 14/7
136Nguyễn Đỗ Kim Ngọc - Khánh Thi Academy
57Nguyễn Thị Mai Liên - CLB DanceSport Bình Liên - Đà Lạt
303Nguyễn Thị Vương Thi - Trung tâm Khiêu vũ DancePassion
70Nguyễn Thuỳ Linh - CLB Hùng Tuyết Dancesport Phan Rang
180Hồ Nhật Vy - Khánh Thi Academy - GV Vũ Toàn
SK 199: Chung kết Hạng E2 Thanh niên Latin - Điệu R - Giờ: 10:18:36 14/7
221Phạm Quốc Khánh
Mai Thị Lan Anh
- Khánh Thi Đồng Nai
124Nguyễn Ngọc Sơn
Đào Diễm Quyên
- DreamDance Gia Lai
SK 200: Chung kết Hạng E2 Trung niên 1 Latin - Điệu R - Giờ: 10:20:24 14/7
123Nguyễn Việt Tín
Út Giang
- Công Ty TNHH Nghệ Thuật Việt Tín
222Nguyễn Văn Quyết
Nguyễn Thị Xuyến
- Khánh Thi Đồng Nai
91Lê Đình Phúc
Trình Khả Phối
- CLB P & T Long Khánh
SK 201: Chung kết Hạng FD Trước Thanh niên Latin - Điệu C,R - Giờ: 10:22:12 14/7
49Nguyễn Thanh Tường Vân - CLB DanceSport Bình Liên - Đà Lạt
95Đỗ Ngô Bảo Nguyên - CLB PH Dancesport Tam Kỳ Quảng Nam
SK 202: Chung kết Hạng F2 Trung niên 1 Latin - Điệu R - Giờ: 10:25:48 14/7
223Nguyễn Kim Ngân - Khánh Thi Đồng Nai
SK 203: Chung kết Hạng E2 Trung niên 4 Latin - Điệu R - Giờ: 10:27:36 14/7
123Nguyễn Việt Tín
Út Giang
- Công Ty TNHH Nghệ Thuật Việt Tín
91Lê Đình Phúc
Trình Khả Phối
- CLB P & T Long Khánh
SK 204: Chung kết Hạng F1 Trước Thanh niên Latin - Điệu C - Giờ: 10:29:24 14/7
94Kiều Nhã Quyên - CLB PH Dancesport Tam Kỳ Quảng Nam
97Trần Nguyễn Duy Va - CLB PH Dancesport Tam Kỳ Quảng Nam
89Huỳnh Ngọc Bảo Châu - CLB P & T Long Khánh
90Huỳnh Ngọc Bảo Trân - CLB P & T Long Khánh
SK 205: Chung kết Hạng FB Trước Thanh niên Latin - Điệu S,C,R,J - Giờ: 10:31:12 14/7
49Nguyễn Thanh Tường Vân - CLB DanceSport Bình Liên - Đà Lạt
146Nguyễn Anh Thư - Khánh Thi Academy
271Lê Thị Trà My - Q-Dance Center
95Đỗ Ngô Bảo Nguyên - CLB PH Dancesport Tam Kỳ Quảng Nam
SK 206: Chung kết Hạng B Trước Thanh niên Latin - Điệu S,C,R,J - Giờ: 10:38:24 14/7
280Trần Viết Phú
Dương Thanh Vy
- Sở VH TT DL Đồng Nai
270Phạm Quảng An
Trần Ngọc Nhi
- Q-Dance Center
114Trần Bảo Duy
Lê Ngọc Tường Vy
- CLB TJ
277Nguyễn Quý Dương
Vũ Thúy Quỳnh
- SMART DANCE CENTER
SK 207: Chung kết Hạng F4 Trước Thanh niên Latin - Điệu S - Giờ: 10:45:36 14/7
60LÊ MỸ DUYÊN - CLB FUTURE STAR
94Kiều Nhã Quyên - CLB PH Dancesport Tam Kỳ Quảng Nam
126Ngô Thanh Tâm - DreamDance Gia Lai
SK 208: Chung kết Hạng FD Người lớn Solo Latin - Điệu C,R - Giờ: 10:47:24 14/7
134Nguyễn Thanh Liêm - Hue Talent
271Lê Thị Trà My - Q-Dance Center
223Nguyễn Kim Ngân - Khánh Thi Đồng Nai
SK 209: Chung kết Hạng D Người lớn Syllabus Latin - Điệu C,R - Giờ: 10:51:00 14/7
221Phạm Quốc Khánh
Mai Thị Lan Anh
- Khánh Thi Đồng Nai
124Nguyễn Ngọc Sơn
Đào Diễm Quyên
- DreamDance Gia Lai
SK 210: Chung kết Hạng FC Người lớn Solo Latin - Điệu C,R,J - Giờ: 10:54:36 14/7
134Nguyễn Thanh Liêm - Hue Talent
136Nguyễn Đỗ Kim Ngọc - Khánh Thi Academy
57Nguyễn Thị Mai Liên - CLB DanceSport Bình Liên - Đà Lạt
271Lê Thị Trà My - Q-Dance Center
126Ngô Thanh Tâm - DreamDance Gia Lai
SK 211: Chung kết Hạng F2 Trước Thanh niên Latin - Điệu R - Giờ: 11:00:00 14/7
60LÊ MỸ DUYÊN - CLB FUTURE STAR
94Kiều Nhã Quyên - CLB PH Dancesport Tam Kỳ Quảng Nam
97Trần Nguyễn Duy Va - CLB PH Dancesport Tam Kỳ Quảng Nam
SK 212: Chung kết Hạng C Trước Thanh niên Latin - Điệu C,R,J - Giờ: 11:01:48 14/7
280Trần Viết Phú
Dương Thanh Vy
- Sở VH TT DL Đồng Nai
270Phạm Quảng An
Trần Ngọc Nhi
- Q-Dance Center
285Võ Đình Nguyên
Tạ Dương Thiên Tú
- Sở VH TT DL Đồng Nai
SK 213: Chung kết Hạng F3 Người lớn Solo Latin - Điệu J - Giờ: 11:07:12 14/7
134Nguyễn Thanh Liêm - Hue Talent
141Trương Ái Vân - Khánh Thi Academy
303Nguyễn Thị Vương Thi - Trung tâm Khiêu vũ DancePassion
271Lê Thị Trà My - Q-Dance Center
SK 214: Chung kết Hạng F2 Người lớn Solo Latin - Điệu R - Giờ: 11:09:00 14/7
136Nguyễn Đỗ Kim Ngọc - Khánh Thi Academy
57Nguyễn Thị Mai Liên - CLB DanceSport Bình Liên - Đà Lạt
220Mai Thị Lan Anh - Khánh Thi Đồng Nai
223Nguyễn Kim Ngân - Khánh Thi Đồng Nai
SK 215: Chung kết Hạng E2 Người lớn Syllabus Latin - Điệu R - Giờ: 11:10:48 14/7
133Nguyễn Thanh Liêm
Nguyễn Khoa Thy Trang
- Hue Talent
221Phạm Quốc Khánh
Mai Thị Lan Anh
- Khánh Thi Đồng Nai
124Nguyễn Ngọc Sơn
Đào Diễm Quyên
- DreamDance Gia Lai
92Lê Đình Phúc
Huỳnh Ngọc Bảo Châu
- CLB P & T Long Khánh
SK 216: Chung kết Hạng F3 Trước Thanh niên Latin - Điệu J - Giờ: 11:12:36 14/7
136Nguyễn Đỗ Kim Ngọc - Khánh Thi Academy
94Kiều Nhã Quyên - CLB PH Dancesport Tam Kỳ Quảng Nam
95Đỗ Ngô Bảo Nguyên - CLB PH Dancesport Tam Kỳ Quảng Nam
44Trương Phạm Hạnh Ngọc - CLB DanceSport Buôn Ma Thuột
SK 217: Chung kết Hạng A Thanh niên Standard - Điệu SF(s),W,T,VW,Q(s) - Giờ: 11:14:24 14/7
288Nguyễn Đức Hòa
Nguyễn Thị Hải Yến
- Thăng Long
121Buì Quang Nam
Nguyễn Thị Hồng Anh
- Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
289Lê Thọ Sơn
Chu Thị Thanh Huyền
- Thăng Long
SK 218: Chung kết Hạng E2 Trung niên KVNT - Điệu R - Giờ: 11:23:24 14/7
111Chu Văn Dũng
Đặng Thị Huệ
- CLB Sao Việt
SK 219: Chung kết Hạng E2 Trung niên Syllabus Latin - Điệu R - Giờ: 11:25:12 14/7
85Châu Quốc Thịnh
Nguyễn Thị Hạnh
- CLB Khiêu Vũ 90 Bình Thạnh
91Lê Đình Phúc
Trình Khả Phối
- CLB P & T Long Khánh
SK 220: Chung kết Hạng E1 Trung niên 2 Standard - Điệu W - Giờ: 11:27:00 14/7
222Nguyễn Văn Quyết
Nguyễn Thị Xuyến
- Khánh Thi Đồng Nai
122Nguyễn Mạnh Cường
Nguyễn Thị Bảo
- Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
290Nguyễn Quốc Quân
Trần Thị Thanh Thúy
- Thăng Long
SK 221: Chung kết Hạng FC Trước Thanh niên Latin - Điệu C,R,J - Giờ: 11:28:48 14/7
49Nguyễn Thanh Tường Vân - CLB DanceSport Bình Liên - Đà Lạt
271Lê Thị Trà My - Q-Dance Center
95Đỗ Ngô Bảo Nguyên - CLB PH Dancesport Tam Kỳ Quảng Nam
SK 222: Chung kết Hạng C Thanh niên Latin - Điệu C,R,J - Giờ: 11:34:12 14/7
285Võ Đình Nguyên
Tạ Dương Thiên Tú
- Sở VH TT DL Đồng Nai
286Bùi Đức Thiện
Nguyễn Anh Thư
- Sở VH TT DL Đồng Nai
SK 223: Chung kết Hạng E2 Trung niên 5 Standard - Điệu T - Giờ: 11:39:36 14/7
269Lloyd Bartolini
Eleanor Hayco
- Philippine
122Nguyễn Mạnh Cường
Nguyễn Thị Bảo
- Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
290Nguyễn Quốc Quân
Trần Thị Thanh Thúy
- Thăng Long
SK 224: Chung kết Hạng E2 Trung niên 1 Standard - Điệu T - Giờ: 11:41:24 14/7
39Nguyễn Phú Vinh
Hoàng Lê Dung
- CLB Cánh Diều Vàng
291Đỗ Trung Anh
Nguyễn Thị Bạch Tuyết
- Thăng Long
SK 225: Chung kết Hạng E2 Trung niên 2 Standard - Điệu T - Giờ: 11:43:12 14/7
222Nguyễn Văn Quyết
Nguyễn Thị Xuyến
- Khánh Thi Đồng Nai
122Nguyễn Mạnh Cường
Nguyễn Thị Bảo
- Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
290Nguyễn Quốc Quân
Trần Thị Thanh Thúy
- Thăng Long
SK 226: Chung kết Hạng A Trước Thanh niên Latin - Điệu S,C,R,P,J - Giờ: 11:45:00 14/7
280Trần Viết Phú
Dương Thanh Vy
- Sở VH TT DL Đồng Nai
282Nguyễn Cao Thành Nhân
Varvara Goncharenko
- Sở VH TT DL Đồng Nai
270Phạm Quảng An
Trần Ngọc Nhi
- Q-Dance Center
114Trần Bảo Duy
Lê Ngọc Tường Vy
- CLB TJ
277Nguyễn Quý Dương
Vũ Thúy Quỳnh
- SMART DANCE CENTER
284Đỗ Đăng Khải
Raksaphakdee Tường Vy
- Sở VH TT DL Đồng Nai
285Võ Đình Nguyên
Tạ Dương Thiên Tú
- Sở VH TT DL Đồng Nai
SK 227: Chung kết Hạng FD Trung niên 1 Latin - Điệu C,R - Giờ: 11:54:00 14/7
55Vũ Thư - CLB DanceSport Bình Liên - Đà Lạt
56Nguyễn Thị Hương Thủy - CLB DanceSport Bình Liên - Đà Lạt
57Nguyễn Thị Mai Liên - CLB DanceSport Bình Liên - Đà Lạt
SK 228: Chung kết Hạng D Thanh niên Latin - Điệu C,R - Giờ: 11:57:36 14/7
221Phạm Quốc Khánh
Mai Thị Lan Anh
- Khánh Thi Đồng Nai
124Nguyễn Ngọc Sơn
Đào Diễm Quyên
- DreamDance Gia Lai
SK 229: Chung kết Hạng D Trung niên 1 Standard - Điệu W,T - Giờ: 12:01:12 14/7
39Nguyễn Phú Vinh
Hoàng Lê Dung
- CLB Cánh Diều Vàng
291Đỗ Trung Anh
Nguyễn Thị Bạch Tuyết
- Thăng Long
SK 230: Chung kết Hạng D Trung niên 2 Standard - Điệu W,T - Giờ: 12:04:48 14/7
222Nguyễn Văn Quyết
Nguyễn Thị Xuyến
- Khánh Thi Đồng Nai
122Nguyễn Mạnh Cường
Nguyễn Thị Bảo
- Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
290Nguyễn Quốc Quân
Trần Thị Thanh Thúy
- Thăng Long
SK 231: Chung kết Hạng D Thanh niên Standard - Điệu W,T - Giờ: 12:08:24 14/7
87Nguyễn Hoàng Tuấn
Trần Thị Minh Nhân
- CLB Khiêu Vũ Tân Bình
291Đỗ Trung Anh
Nguyễn Thị Bạch Tuyết
- Thăng Long
247Phạm Văn Minh Trí
Lý Vân Dung
- Luân Oanh Dancesport
SK 233: Chung kết Hạng E1 Thanh niên Latin - Điệu C - Giờ: 12:21:00 14/7
221Phạm Quốc Khánh
Mai Thị Lan Anh
- Khánh Thi Đồng Nai
124Nguyễn Ngọc Sơn
Đào Diễm Quyên
- DreamDance Gia Lai
SK 234: Chung kết Hạng E1 Trung niên 1 Latin - Điệu C - Giờ: 12:22:48 14/7
123Nguyễn Việt Tín
Út Giang
- Công Ty TNHH Nghệ Thuật Việt Tín
222Nguyễn Văn Quyết
Nguyễn Thị Xuyến
- Khánh Thi Đồng Nai
91Lê Đình Phúc
Trình Khả Phối
- CLB P & T Long Khánh
SK 235: Chung kết Hạng A Thanh niên Latin - Điệu C(s),S,R,P,J(s) - Giờ: 12:24:36 14/7
279Nguyễn Hoàng Minh
Hà Nhật Vy
- Sở VH TT DL Đồng Nai
282Nguyễn Cao Thành Nhân
Varvara Goncharenko
- Sở VH TT DL Đồng Nai
286Bùi Đức Thiện
Nguyễn Anh Thư
- Sở VH TT DL Đồng Nai
SK 236: Chung kết Hạng DD Nhi đồng Formation - Điệu Đồngdiễn - Giờ: 12:33:36 14/7
59FUTURE STAR
VŨ THU GIANG, VŨ QUỲNH ANH, BÙI KHÁNH VY, PHẠM BẢO HÂN ,LÊ MỸ DUYÊN ,NGUYỄN CHÂU ANH ,NGUYỄN HÀ MY ,TRẦN VŨ MINH MINH ,PHAN MINH BẢO NGHI, NGUYỄN LÊ BẢO HÂN
- CLB FUTURE STAR
69Youth
Trần Ngọc Thiên Kim , Bùi Đức Tâm Bảo , Nguyễn Công Hải Anh , Nguyễn Ngọc Anh , Nguyễn Khánh Ngọc , Nguyễn Ngọc Trân , Nguyễn Lê An Nhiên , Nguyễn Xuân Ngọc Mai , Nguyễn Ngọc Trân
- Khánh Thi Academy - GV Mai Kiều
316Havana Minion
Nguyễn Hoàng Bảo Ngân ,Đặng Thế Khang ,Nguyễn Lương Phước Hảo ,Nguyễn Hoàng My ,Trần Quỳnh Diễm My ,Vũ Thụy Thục Anh , Nguyễn Xuân Nghi ,Nguyễn Gia Bảo ,Nguyễn Thị Hà Anh , Võ Minh Thư , Nguyễn Linh Đan , Nguyễn Linh Chi , Trần Bảo Ngọc
- Khánh Thi Academy - GV Mai Kiều -Lớp Nh
317Banana Chacha
Vũ Chi Lan , Vũ Mai Khanh , Nguyễn Thị Bích Ngọc , Trần Ngọc Thiên Kim , Lê Ngọc Xuân Quỳnh , Đoàn Minh Chính ,Nguyễn Minh Túy Ngọc , Vương Thị Huyền My ,Trần Ngọc Quỳnh Anh ,Đinh Bích Ngọc
- Khánh Thi Academy - GV Mai Kiều
SK 237: Chung kết Hạng DD Thanh niên Formation - Điệu Đồngdiễn - Giờ: 12:35:24 14/7
179Chachacha
Vũ Nguyên Hương , Nguyễn Ngọc Thạch , Nguyễn Quốc Khánh , Nguyễn Ngọc Bình , Huỳnh Lê Thuý Phụng , Lê Thị Diễm Chi , Trần Thành Danh , Trần Thị Mai , Ngô Nguyễn Ái Nhi , Nguyễn Ngọc Trọng , Nguyễn Minh Anh , Vũ Thị Kim Oanh , Vũ Thị Tố Nga , Ngô Thị Uyên
- Khánh Thi Academy - GV Phong Ngân
SK 238: Chung kết Hạng E4 Trung niên KVNT - Điệu Boston - Giờ: 12:37:12 14/7
85Châu Quốc Thịnh
Nguyễn Thị Hạnh
- CLB Khiêu Vũ 90 Bình Thạnh
328Đinh Quốc Nam
Hồ Thị Minh Kha
- CLB SiTa - Bình Dương
SK 239: Chung kết Hạng E5 Trung niên KVNT - Điệu Tango - Giờ: 12:39:00 14/7
85Châu Quốc Thịnh
Nguyễn Thị Hạnh
- CLB Khiêu Vũ 90 Bình Thạnh
328Đinh Quốc Nam
Hồ Thị Minh Kha
- CLB SiTa - Bình Dương
SK 240: Chung kết Hạng E6 Trung niên KVNT - Điệu Bebop - Giờ: 12:40:48 14/7
111Chu Văn Dũng
Đặng Thị Huệ
- CLB Sao Việt
328Đinh Quốc Nam
Hồ Thị Minh Kha
- CLB SiTa - Bình Dương
SK 241: Chung kết Hạng E7 Trung niên KVNT - Điệu Valse - Giờ: 12:42:36 14/7
111Chu Văn Dũng
Đặng Thị Huệ
- CLB Sao Việt
328Đinh Quốc Nam
Hồ Thị Minh Kha
- CLB SiTa - Bình Dương
SK 242: Chung kết Hạng FA Thiếu Nhi 1 Standard Cúp CLB Toàn Quốc - Điệu W,T,VW,SF,Q - Giờ: 12:44:24 14/7
204Võ Thủy Tiên - Khánh Thi Đồng Nai
210Vũ Quỳnh An - Khánh Thi Đồng Nai
211Huỳnh Nguyễn Như Ý - Khánh Thi Đồng Nai
SK 243: Chung kết Hạng FA Thiếu Nhi 2 Standard Cúp CLB Toàn Quốc - Điệu W,T,VW,SF,Q - Giờ: 12:49:24 14/7
203Võ Bảo Thy - Khánh Thi Đồng Nai
215Đinh Hà Trà My - Khánh Thi Đồng Nai
217Huỳnh Ngọc Thiên Kim - Khánh Thi Đồng Nai
SK 244: Chung kết Hạng F1 Trung Niên Standard CLB DanceSport Bình Liên Đà Lạt - Điệu W - Giờ: 12:54:24 14/7
54Lê Trần Khánh Đoan - CLB DanceSport Bình Liên - Đà Lạt
55Vũ Thư - CLB DanceSport Bình Liên - Đà Lạt
56Nguyễn Thị Hương Thủy - CLB DanceSport Bình Liên - Đà Lạt
SK 245: Chung kết Hạng F1 Thiếu Nhi 1 Standard Khánh Thi Đồng Nai - Điệu W - Giờ: 12:55:24 14/7
209Nguyễn Thị Ngọc Ánh - Khánh Thi Đồng Nai
226Vũ Ngọc Lê Na - Khánh Thi Đồng Nai
227Nguyễn Trúc Quỳnh An - Khánh Thi Đồng Nai
SK 246: Chung kết Hạng F1 Nhi Đồng Standard Khánh Thi Đồng Nai - Điệu W - Giờ: 12:56:24 14/7
203Võ Bảo Thy - Khánh Thi Đồng Nai
224Vũ An An - Khánh Thi Đồng Nai
225Hoàng Ngọc Anh Thư - Khánh Thi Đồng Nai
SK 247: Chung kết Hạng E1 Thanh Niên standard Cúp CLB Toàn Quốc - Điệu W - Giờ: 12:57:24 14/7
221Phạm Quốc Khánh
Mai Thị Lan Anh
- Khánh Thi Đồng Nai
222Nguyễn Văn Quyết
Nguyễn Thị Xuyến
- Khánh Thi Đồng Nai
228Lê Kim Quốc Trung
Lê Như ý
- Khánh Thi Đồng Nai
SK 248: Chung kết Hạng F1 Thiếu Nhi Nhóm 2 Latin Cúp CLB Toàn Quốc Thiếu Nhi - Điệu C - Giờ: 12:58:24 14/7
314Đào Ngọc Khánh An - Trường Tiểu Học Trần Văn Ơn - Gò Vấp
142Đàm Anh Thư - Khánh Thi Academy
72Trương Ngọc Thanh Hiền - CLB Hùng Tuyết Dancesport Phan Rang
SK 249: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi1 Latin Thế Long Dancesport - Điệu C - Giờ: 12:59:24 14/7
293Lưu Đỗ Khánh Hà - Thế Long Dancesport
294Lê Nguyễn Trúc Tiên - Thế Long Dancesport
295Vũ Minh Hạnh An - Thế Long Dancesport
SK 250: Chung kết Hạng F1 Trung Niên Latin CLB DanceSport Bình Liên Đà Lạt - Điệu C - Giờ: 13:00:24 14/7
55Vũ Thư - CLB DanceSport Bình Liên - Đà Lạt
56Nguyễn Thị Hương Thủy - CLB DanceSport Bình Liên - Đà Lạt
57Nguyễn Thị Mai Liên - CLB DanceSport Bình Liên - Đà Lạt
SK 251: Chung kết Hạng F1 Thiếu Nhi nhóm 1 Latin Cúp CLB Toàn Quốc Thiếu Nhi - Điệu C - Giờ: 13:01:24 14/7
313Hà Khánh Hằng - Trường THCS Ngô Chí Quốc-Thủ Đức
129Nguyễn Gia Bảo - DreamDance Gia Lai
130La Gia Khang - DreamDance Gia Lai
SK 252: Chung kết Hạng F1 Thiếu Nhi 2 Latin CLB Hùng Tuyết Dancesport Phan Rang - Điệu C - Giờ: 13:02:24 14/7
72Trương Ngọc Thanh Hiền - CLB Hùng Tuyết Dancesport Phan Rang
73Nguyễn Võ Gia Nhi - CLB Hùng Tuyết Dancesport Phan Rang
74Trương Lê Hào Kiệt - CLB Hùng Tuyết Dancesport Phan Rang
SK 253: Chung kết Hạng F1 Thiếu Nhi Nhóm 4 Latin Cúp CLB Toàn Quốc Thiếu Nhi - Điệu C - Giờ: 13:03:24 14/7
73Nguyễn Võ Gia Nhi - CLB Hùng Tuyết Dancesport Phan Rang
75Đỗ Nguyễn Quỳnh Quyên - CLB Hùng Tuyết Dancesport Phan Rang
100Cao Thị Yến Nhi - CLB Quỳnh Lan Club
SK 254: Chung kết Hạng F1 Thiếu Nhi Latin CLB Dancesport Bình Liên Đà Lạt - Điệu C - Giờ: 13:04:24 14/7
51Đinh Thùy Trà My - CLB DanceSport Bình Liên - Đà Lạt
53Nguyễn Vũ Huệ Anh ( Helen ) - CLB DanceSport Bình Liên - Đà Lạt
58Khổng Phạm Khánh Ngọc - CLB DanceSport Bình Liên - Đà Lạt
SK 255: Chung kết Hạng E1 Thiếu Nhi 1 Latin CLB Hùng Tuyết Dancesport Phan Rang - Điệu C - Giờ: 13:05:24 14/7
82Trương Lê Hào Kiệt
Đỗ Nguyễn Quỳnh Quyên
- CLB Hùng Tuyết Dancesport Phan Rang
83Nguyễn Hoàng Lý
Trương Nhật Quỳnh
- CLB Hùng Tuyết Dancesport Phan Rang
SK 256: Chung kết Hạng F1 Nhóm 1 Latin CLB Bước Nhảy -Krông Ana -Dăk Lăk - Điệu C - Giờ: 13:06:24 14/7
22Lê Đoàn Khương An - CLB Bước Nhảy -Krông Ana -Dăk Lăk
27Phạm Vũ Khánh Ngân - CLB Bước Nhảy -Krông Ana -Dăk Lăk
29Lê Bảo Trân - CLB Bước Nhảy -Krông Ana -Dăk Lăk
SK 257: Chung kết Hạng F1 Thiếu Niên 1 Latin CLB Hùng Tuyết Dancesport Phan Rang - Điệu C - Giờ: 13:07:24 14/7
72Trương Ngọc Thanh Hiền - CLB Hùng Tuyết Dancesport Phan Rang
73Nguyễn Võ Gia Nhi - CLB Hùng Tuyết Dancesport Phan Rang
SK 258: Chung kết Hạng F1 Thiếu Nhi Nhóm 5 Latin Cúp CLB Toàn Quốc Thiếu Nhi - Điệu C - Giờ: 13:08:24 14/7
77Nguyễn Hoàng Lý - CLB Hùng Tuyết Dancesport Phan Rang
186Nguyễn Ngọc Thiên Kim - Khánh Thi Academy -GV Lucie Ngọc
SK 259: Chung kết Hạng F1 Thiếu Nhi Nhóm 6 Latin Cúp CLB Toàn Quốc Thiếu Nhi - Điệu C - Giờ: 13:09:24 14/7
97Trần Nguyễn Duy Va - CLB PH Dancesport Tam Kỳ Quảng Nam
76Trương Nhật Quỳnh - CLB Hùng Tuyết Dancesport Phan Rang
SK 260: Chung kết Hạng F1 Thiếu Nhi Nhóm 3 Latin Cúp CLB Toàn Quốc Thiếu Nhi - Điệu C - Giờ: 13:10:24 14/7
71Nguyễn Phương Quỳnh - CLB Hùng Tuyết Dancesport Phan Rang
74Trương Lê Hào Kiệt - CLB Hùng Tuyết Dancesport Phan Rang
109Trần Nguyễn Quỳnh Như - CLB Quỳnh Lan Club
SK 261: Chung kết Hạng E1 Nhóm 1 Latin Cúp CLB Toàn Quốc Thanh Thiếu Nhi - Điệu C - Giờ: 13:11:24 14/7
81Nguyễn Minh Khang
Nguyễn Phương Quỳnh
- CLB Hùng Tuyết Dancesport Phan Rang
SK 262: Chung kết Hạng E1 Nhóm 3 Latin Cúp CLB Toàn Quốc Thanh Thiếu Nhi - Điệu C - Giờ: 13:12:24 14/7
82Trương Lê Hào Kiệt
Đỗ Nguyễn Quỳnh Quyên
- CLB Hùng Tuyết Dancesport Phan Rang
83Nguyễn Hoàng Lý
Trương Nhật Quỳnh
- CLB Hùng Tuyết Dancesport Phan Rang
SK 263: Chung kết Hạng F1 Nhóm 1 Latin Khánh Thi Academy - Điệu C - Giờ: 13:13:24 14/7
160Lê Ngọc Quỳnh Anh - Khánh Thi Academy - GV Nhã Khanh
153Phan Thụy Ánh Ngọc - Khánh Thi Academy
154Nguyễn Ngọc Châu Anh - Khánh Thi Academy
155Nguyễn Khánh Vy - Khánh Thi Academy
178Nguyễn Ngọc Quỳnh Như - Khánh Thi Academy - GV Nhã Khanh
319Nguyễn Xuân Ngọc Anh - Khánh Thi Academy - GV Nhã Khanh
SK 264: Chung kết Hạng F1 Nhóm 2 Latin Khánh Thi Academy - Điệu C - Giờ: 13:14:24 14/7
147Nguyễn Thị Xuân Ngân - Khánh Thi Academy
148Trần Ngọc Kim Ngân - Khánh Thi Academy
47Nguyễn Bảo Trân - CLB DanceSport Buôn Ma Thuột
SK 265: Chung kết Hạng F1 Nhóm 2 Latin CLB Bước Nhảy -Krông Ana -Dăk Lăk - Điệu C - Giờ: 13:15:24 14/7
23Nguyễn Vũ Quỳnh My - CLB Bước Nhảy -Krông Ana -Dăk Lăk
24Nguyễn Lê Tú Kiên - CLB Bước Nhảy -Krông Ana -Dăk Lăk
26Nguyễn Hồng Phúc - CLB Bước Nhảy -Krông Ana -Dăk Lăk
SK 266: Chung kết Hạng F1 Nhi Đồng 1 Latin Khánh Thi Đồng Nai - Điệu C - Giờ: 13:16:24 14/7
217Huỳnh Ngọc Thiên Kim - Khánh Thi Đồng Nai
224Vũ An An - Khánh Thi Đồng Nai
225Hoàng Ngọc Anh Thư - Khánh Thi Đồng Nai
SK 267: Chung kết Hạng F1 Nhi Đồng 2 Latin Khánh Thi Đồng Nai - Điệu C - Giờ: 13:17:24 14/7
203Võ Bảo Thy - Khánh Thi Đồng Nai
226Vũ Ngọc Lê Na - Khánh Thi Đồng Nai
227Nguyễn Trúc Quỳnh An - Khánh Thi Đồng Nai
SK 268: Chung kết Hạng F1 Nhi Đồng 3 Latin Khánh Thi Đồng Nai - Điệu C - Giờ: 13:18:24 14/7
204Võ Thủy Tiên - Khánh Thi Đồng Nai
229Nguyễn Thảo Nhi - Khánh Thi Đồng Nai
230Trần Phạm Nam Anh - Khánh Thi Đồng Nai
SK 269: Chung kết Hạng F1 Nhi Đồng Latin Khánh Thi Academy -GV Lucie Ngọc - Điệu C - Giờ: 13:19:24 14/7
185Nguyễn Anh Thư - Khánh Thi Academy -GV Lucie Ngọc
186Nguyễn Ngọc Thiên Kim - Khánh Thi Academy -GV Lucie Ngọc
187Phạm Băng Băng - Khánh Thi Academy -GV Lucie Ngọc
188Nguyễn Thiên Di - Khánh Thi Academy -GV Lucie Ngọc
SK 270: Chung kết Hạng F1 Thiếu Nhi 2 Latin Khánh Thi Academy -GV Lucie Ngọc - Điệu C - Giờ: 13:20:24 14/7
189Đặng Bảo Nghi - Khánh Thi Academy -GV Lucie Ngọc
190Nguyễn Đỗ Bảo Ngọc - Khánh Thi Academy -GV Lucie Ngọc
191Nguyễn Trần Phương Linh - Khánh Thi Academy -GV Lucie Ngọc
318Danh Thiên Kim - Khánh Thi Academy - GV Lucie Ngọc
SK 271: Chung kết Hạng F1 Thiếu Nhi 1 Latin Khánh Thi Academy -GV Lucie Ngọc - Điệu C - Giờ: 13:21:24 14/7
192Nguyễn Phạm Xuân Nghi - Khánh Thi Academy -GV Lucie Ngọc
193Nguyễn Khánh Ngọc - Khánh Thi Academy -GV Lucie Ngọc
194Nguyễn Vương Gia Nghi - Khánh Thi Academy -GV Lucie Ngọc
SK 272: Chung kết Hạng F1 Nhi Đồng 1 Latin Khánh Thi Academy - GV Nhã Khanh - Điệu C - Giờ: 13:22:24 14/7
161Nguyễn Du Na - Khánh Thi Academy - GV Nhã Khanh
162Hoàng Ngọc An Di - Khánh Thi Academy - GV Nhã Khanh
163Nguyễn Hoàng Vy Oanh - Khánh Thi Academy - GV Nhã Khanh
323Bùi Ngọc Băng Nhi - Khánh Thi Academy - GV Nhã Khanh
SK 273: Chung kết Hạng F1 Nhi Đồng 2 Latin Khánh Thi Academy - GV Nhã Khanh - Điệu C - Giờ: 13:23:24 14/7
173Phạm Ngọc Tuyết Nhi - Khánh Thi Academy - GV Nhã Khanh
174Nguyễn Hoàng Vy Thảo - Khánh Thi Academy - GV Nhã Khanh
175Nguyễn Lê An Nhiên - Khánh Thi Academy - GV Nhã Khanh
176Vũ Như Ý - Khánh Thi Academy - GV Nhã Khanh
SK 274: Chung kết Hạng F1 Nhóm 1 Latin Khánh Thi Academy - GV Vũ Toàn - Điệu C - Giờ: 13:24:24 14/7
181Lê Nguyễn Như Phúc - Khánh Thi Academy - GV Vũ Toàn
182Nguyễn Ánh Bình Minh - Khánh Thi Academy - GV Vũ Toàn
183Nguyễn Ánh Thiên Hân - Khánh Thi Academy - GV Vũ Toàn
SK 275: Chung kết Hạng F1 nhóm 7 Latin Cúp CLB Toàn Quốc - Điệu C - Giờ: 13:25:24 14/7
180Hồ Nhật Vy - Khánh Thi Academy - GV Vũ Toàn
68Võ Hoàng Bảo Ngọc - CLB Future Star
SK 276: Chung kết Hạng F1 Nhóm 8 Latin Cúp CLB Toàn Quốc - Điệu C - Giờ: 13:26:24 14/7
254Phạm Hoài Ngọc Hân - Nhà Thiếu Nhi - Phú Nhuận
258Nguyễn Ngọc Tú Khuê - Nhà Thiếu Nhi - Phú Nhuận
265Lê Mỹ Duyên - Nhà Thiếu Nhi - Phú Nhuận
SK 277: Chung kết Hạng F1 Nhóm 9 Latin Cúp CLB Toàn Quốc - Điệu C - Giờ: 13:27:24 14/7
311Nguyễn Quỳnh Anh Nhi - Trường Quốc Tế Ischool Ninh Thuận
257Nguyễn Phạm Minh Khuê - Nhà Thiếu Nhi - Phú Nhuận
259Hồng Hoàng Lam - Nhà Thiếu Nhi - Phú Nhuận
SK 278: Chung kết Hạng F1 Nhóm 10 Latin Cúp CLB Toàn Quốc - Điệu C - Giờ: 13:28:24 14/7
260Lê Hoàng Minh - Nhà Thiếu Nhi - Phú Nhuận
266Mai Phương Thuý - Nhà Thiếu Nhi - Phú Nhuận
267Nguyễn Phạm Minh Hương - Nhà Thiếu Nhi - Phú Nhuận
268Nguyễn Châu Mỹ An - Nhà Thiếu Nhi - Phú Nhuận
SK 279: Chung kết Hạng F1 Thiếu Nhi Latin CLB Quỳnh Lan Club - Điệu C - Giờ: 13:29:24 14/7
98Lê Cao Kiên - CLB Quỳnh Lan Club
99Lê Cao Luân - CLB Quỳnh Lan Club
100Cao Thị Yến Nhi - CLB Quỳnh Lan Club
SK 280: Chung kết Hạng F1 Thiếu Niên 1 C Cúp CLB Toàn Quốc - Điệu C - Giờ: 13:30:24 14/7
138Nguyễn Diệp Trân Trân - Khánh Thi Academy
139Tống Mỹ Vân - Khánh Thi Academy
45Nguyễn Bảo Mi An - CLB DanceSport Buôn Ma Thuột
SK 281: Chung kết Hạng F1 Nhóm 11 Latin Cúp CLB Toàn Quốc - Điệu C - Giờ: 13:31:24 14/7
143Nguyễn Cao Tuấn Vinh - Khánh Thi Academy
40Dư Trần Phương Oanh - CLB DanceSport Buôn Ma Thuột
42Lê Phương Uyên - CLB DanceSport Buôn Ma Thuột
SK 282: Chung kết Hạng FD Thiếu Nhi Latin Cúp CLB Toàn Quốc - Điệu C,R - Giờ: 13:32:24 14/7
49Nguyễn Thanh Tường Vân - CLB DanceSport Bình Liên - Đà Lạt
52Nguyễn Vũ Phương Linh ( Ruby ) - CLB DanceSport Bình Liên - Đà Lạt
48Lê Minh Hiền - CLB DanceSport Buôn Ma Thuột
SK 283: Chung kết Hạng FD Nhi đồng 2 Latin Thế Long Dancesport - Điệu C,R - Giờ: 13:34:24 14/7
293Lưu Đỗ Khánh Hà - Thế Long Dancesport
294Lê Nguyễn Trúc Tiên - Thế Long Dancesport
296Vũ Nguyễn Ngọc Như Ý - Thế Long Dancesport
SK 284: Chung kết Hạng FD Thiếu Nhi Latin CLB DanceSport Bình Liên Đà Lạt - Điệu C,R - Giờ: 13:36:24 14/7
50Bùi Khánh Linh - CLB DanceSport Bình Liên - Đà Lạt
51Đinh Thùy Trà My - CLB DanceSport Bình Liên - Đà Lạt
53Nguyễn Vũ Huệ Anh ( Helen ) - CLB DanceSport Bình Liên - Đà Lạt
SK 285: Chung kết Hạng FD Nhi Đồng 1 Latin Khánh Thi Đồng Nai - Điệu C,R - Giờ: 13:38:24 14/7
209Nguyễn Thị Ngọc Ánh - Khánh Thi Đồng Nai
229Nguyễn Thảo Nhi - Khánh Thi Đồng Nai
230Trần Phạm Nam Anh - Khánh Thi Đồng Nai
SK 286: Chung kết Hạng FD Nhi Đồng 2 Latin Khánh Thi Đồng Nai - Điệu C,R - Giờ: 13:40:24 14/7
202Lê Nguyễn Gia Hân - Khánh Thi Đồng Nai
224Vũ An An - Khánh Thi Đồng Nai
225Hoàng Ngọc Anh Thư - Khánh Thi Đồng Nai
SK 287: Chung kết Hạng FD Nhi Đồng 3 Latin Khánh Thi Đồng Nai - Điệu C,R - Giờ: 13:42:24 14/7
219Lê Như Ý - Khánh Thi Đồng Nai
226Vũ Ngọc Lê Na - Khánh Thi Đồng Nai
227Nguyễn Trúc Quỳnh An - Khánh Thi Đồng Nai
SK 288: Chung kết Hạng F10 Vô địch Thanh thiếu nhi 10 điệu Latin Standard - Điệu S,C,R,P,J,W,T,VW,F,Q - Giờ: 13:44:24 14/7
205Raksaphakdee Tường Vy - Khánh Thi Đồng Nai
213Phạm Gia Cát Tường - Khánh Thi Đồng Nai
103Hoàng Thị Quỳnh Anh - CLB Quỳnh Lan Club
104Hoàng Thị Lan Anh - CLB Quỳnh Lan Club
SK 289: Chung kết Hạng FC Thiếu Nhi Latin NaNa Dance Studio - Điệu C,R,J - Giờ: 14:02:24 14/7
250Diệc Thục Mỹ - NaNa Dance Studio
251Kiều Tuệ Lâm - NaNa Dance Studio
252Nguyễn Võ Ngọc Anh - NaNa Dance Studio
SK 290: Chung kết Hạng FC Nhóm 1 Latin CLB Bước Nhảy -Krông Nô-Đăk Nông - Điệu C,R,J - Giờ: 14:05:24 14/7
32Trần Hoàng Mai Linh - CLB Bước Nhảy -Krông Nô-Đăk Nông
37Hà Thiên Bảo Ngọc - CLB Bước Nhảy -Krông Nô-Đăk Nông
38Hoàng Phương Thảo - CLB Bước Nhảy -Krông Nô-Đăk Nông
SK 291: Chung kết Hạng FC Nhóm 2 Latin CLB Bước Nhảy -Krông Nô-Đăk Nông - Điệu C,R,J - Giờ: 14:08:24 14/7
31Nguyễn Như Bình - CLB Bước Nhảy -Krông Nô-Đăk Nông
33Trần Mai Hiền Thảo - CLB Bước Nhảy -Krông Nô-Đăk Nông
34Nguyễn Thị Ngọc Linh - CLB Bước Nhảy -Krông Nô-Đăk Nông
SK 292: Chung kết Hạng FC Nhi Đồng Latin Cúp CLB Toàn quốc - Điệu C,R,J - Giờ: 14:11:24 14/7
217Huỳnh Ngọc Thiên Kim - Khánh Thi Đồng Nai
225Hoàng Ngọc Anh Thư - Khánh Thi Đồng Nai
226Vũ Ngọc Lê Na - Khánh Thi Đồng Nai
SK 293: Chung kết Hạng FC Thiếu Nhi Latin CLB DanceSport Bình Liên Đà Lạt - Điệu C,R,J - Giờ: 14:14:24 14/7
50Bùi Khánh Linh - CLB DanceSport Bình Liên - Đà Lạt
52Nguyễn Vũ Phương Linh ( Ruby ) - CLB DanceSport Bình Liên - Đà Lạt
53Nguyễn Vũ Huệ Anh ( Helen ) - CLB DanceSport Bình Liên - Đà Lạt
54Lê Trần Khánh Đoan - CLB DanceSport Bình Liên - Đà Lạt
SK 294: Chung kết Hạng FC Thiếu Nhi Latin Cúp CLB Toàn Quốc - Điệu C,R,J - Giờ: 14:17:24 14/7
218Lê Kim Quốc Trung - Khánh Thi Đồng Nai
227Nguyễn Trúc Quỳnh An - Khánh Thi Đồng Nai
230Trần Phạm Nam Anh - Khánh Thi Đồng Nai
SK 295: Chung kết Hạng F10 Vô Địch Latin Standard Sở VH TT DL Đồng Nai - Điệu S,C,R,P,J,W,T,VW,F,Q - Giờ: 14:20:24 14/7
202Lê Nguyễn Gia Hân - Khánh Thi Đồng Nai
203Võ Bảo Thy - Khánh Thi Đồng Nai
204Võ Thủy Tiên - Khánh Thi Đồng Nai
205Raksaphakdee Tường Vy - Khánh Thi Đồng Nai
206Raksaphakdee Uyên Vy - Khánh Thi Đồng Nai
207Đỗ Đăng Khải - Khánh Thi Đồng Nai
208Lê Đỗ Ánh Nguyệt - Khánh Thi Đồng Nai
209Nguyễn Thị Ngọc Ánh - Khánh Thi Đồng Nai
210Vũ Quỳnh An - Khánh Thi Đồng Nai
211Huỳnh Nguyễn Như Ý - Khánh Thi Đồng Nai
212Đào Trúc Quân - Khánh Thi Đồng Nai
213Phạm Gia Cát Tường - Khánh Thi Đồng Nai
214Lê Công Hữu - Khánh Thi Đồng Nai
215Đinh Hà Trà My - Khánh Thi Đồng Nai
216Nguyễn Ngọc Thuỳ Trang - Khánh Thi Đồng Nai
217Huỳnh Ngọc Thiên Kim - Khánh Thi Đồng Nai
237Tạ Dương Thiên Tú - Khánh Thi Đồng Nai
SK 296: Chung kết Hạng F3 Thiếu Nhi Nhóm 1 Latin Cúp CLB Toàn Quốc Thiếu Nhi - Điệu J - Giờ: 14:30:24 14/7
313Hà Khánh Hằng - Trường THCS Ngô Chí Quốc-Thủ Đức
94Kiều Nhã Quyên - CLB PH Dancesport Tam Kỳ Quảng Nam
319Nguyễn Xuân Ngọc Anh - Khánh Thi Academy - GV Nhã Khanh
SK 297: Chung kết Hạng F3 Thiếu Nhi Nhóm 2 Latin Cúp CLB Toàn Quốc Thiếu Nhi - Điệu J - Giờ: 14:31:24 14/7
314Đào Ngọc Khánh An - Trường Tiểu Học Trần Văn Ơn - Gò Vấp
95Đỗ Ngô Bảo Nguyên - CLB PH Dancesport Tam Kỳ Quảng Nam
46Nguyễn Bảo Trâm - CLB DanceSport Buôn Ma Thuột
SK 298: Chung kết Hạng F3 Nhóm 1 Latin Khánh Thi Academy - Điệu J - Giờ: 14:32:24 14/7
153Phan Thụy Ánh Ngọc - Khánh Thi Academy
154Nguyễn Ngọc Châu Anh - Khánh Thi Academy
155Nguyễn Khánh Vy - Khánh Thi Academy
SK 299: Chung kết Hạng F3 Nhóm 2 Latin Khánh Thi Academy - Điệu J - Giờ: 14:33:24 14/7
139Tống Mỹ Vân - Khánh Thi Academy
147Nguyễn Thị Xuân Ngân - Khánh Thi Academy
148Trần Ngọc Kim Ngân - Khánh Thi Academy
SK 300: Chung kết Hạng F10 Vô Địch Latin Standard Sở VH TT DL Đồng Nai - Điệu S,C,R,P,J,W,T,VW,F,Q (Kết quả của sự kiện 295) - Giờ: 14:34:24 14/7
SK 301: Chung kết Hạng F5 THiếu Nhi NHóm 1 Latin Cúp CLB Toàn Quốc Thiếu Nhi - Điệu P - Giờ: 14:44:24 14/7
138Nguyễn Diệp Trân Trân - Khánh Thi Academy
252Nguyễn Võ Ngọc Anh - NaNa Dance Studio
SK 302: Chung kết Hạng F5 Thiếu Nhi Nhóm 4 Latin Cúp CLB Toàn Quốc Thiếu Nhi - Điệu P - Giờ: 14:45:24 14/7
314Đào Ngọc Khánh An - Trường Tiểu Học Trần Văn Ơn - Gò Vấp
250Diệc Thục Mỹ - NaNa Dance Studio
251Kiều Tuệ Lâm - NaNa Dance Studio
SK 303: Chung kết Hạng F5 Nhóm 1 Latin Khánh Thi Academy - Điệu P - Giờ: 14:46:24 14/7
196Phan Kiều Trang - Khánh Thi Academy -GV Nhã Khanh
177Lê Hồng Ngọc Trân - Khánh Thi Academy - GV Nhã Khanh
SK 304: Chung kết Hạng F5 Nhóm 2 Latin Khánh Thi Academy - Điệu P - Giờ: 14:47:24 14/7
147Nguyễn Thị Xuân Ngân - Khánh Thi Academy
148Trần Ngọc Kim Ngân - Khánh Thi Academy
SK 305: Chung kết Hạng FB Nhóm 1 Latin CLB Bước Nhảy -Krông Nô-Đăk Nông - Điệu S,C,R,J - Giờ: 14:48:24 14/7
32Trần Hoàng Mai Linh - CLB Bước Nhảy -Krông Nô-Đăk Nông
35Hồ Trần Cát Phượng - CLB Bước Nhảy -Krông Nô-Đăk Nông
36Đinh Nguyễn Yến Nhi - CLB Bước Nhảy -Krông Nô-Đăk Nông
SK 306: Chung kết Hạng FB Thiếu Nhi Latin CLB DanceSport Bình Liên Đà Lạt - Điệu S,C,R,J - Giờ: 14:52:24 14/7
49Nguyễn Thanh Tường Vân - CLB DanceSport Bình Liên - Đà Lạt
52Nguyễn Vũ Phương Linh ( Ruby ) - CLB DanceSport Bình Liên - Đà Lạt
54Lê Trần Khánh Đoan - CLB DanceSport Bình Liên - Đà Lạt
SK 307: Chung kết Hạng FB Thiếu Nhi Latin CLB Bước Nhảy -Krông Ana -Dăk Lăk - Điệu S,C,R,J - Giờ: 14:56:24 14/7
21Lê Đoàn Khương Di - CLB Bước Nhảy -Krông Ana -Dăk Lăk
25Phùng Kim Ngân - CLB Bước Nhảy -Krông Ana -Dăk Lăk
28Phạm Ngọc Hoàng Oanh - CLB Bước Nhảy -Krông Ana -Dăk Lăk
SK 308: Chung kết Hạng FB Nhóm 2 Latin CLB Bước Nhảy -Krông Nô-Đăk Nông - Điệu S,C,R,J - Giờ: 15:00:24 14/7
31Nguyễn Như Bình - CLB Bước Nhảy -Krông Nô-Đăk Nông
34Nguyễn Thị Ngọc Linh - CLB Bước Nhảy -Krông Nô-Đăk Nông
36Đinh Nguyễn Yến Nhi - CLB Bước Nhảy -Krông Nô-Đăk Nông
SK 309: Chung kết Hạng F2 Trung Niên Latin CLB DanceSport Bình Liên Đà Lạt - Điệu R - Giờ: 15:04:24 14/7
55Vũ Thư - CLB DanceSport Bình Liên - Đà Lạt
56Nguyễn Thị Hương Thủy - CLB DanceSport Bình Liên - Đà Lạt
57Nguyễn Thị Mai Liên - CLB DanceSport Bình Liên - Đà Lạt
SK 310: Chung kết Hạng F2 Thiếu Nhi Nhóm 1 Latin Cúp CLB Toàn Quốc Thiếu Nhi - Điệu R - Giờ: 15:05:24 14/7
312Hà Khánh Phượng - Trường THCS Ngô Chí Quốc-Thủ Đức
95Đỗ Ngô Bảo Nguyên - CLB PH Dancesport Tam Kỳ Quảng Nam
41Phạm Gia Nhi - CLB DanceSport Buôn Ma Thuột
SK 311: Chung kết Hạng F2 Thiếu Nhi Nhóm 2 Latin Cúp CLB Toàn Quốc Thiếu Nhi - Điệu R - Giờ: 15:06:24 14/7
313Hà Khánh Hằng - Trường THCS Ngô Chí Quốc-Thủ Đức
142Đàm Anh Thư - Khánh Thi Academy
43Nguyễn Bảo Ngọc - CLB DanceSport Buôn Ma Thuột
SK 312: Chung kết Hạng F2 Thiếu Nhi Nhóm 3 Latin Cúp CLB Toàn Quốc Thiếu Nhi - Điệu R - Giờ: 15:07:24 14/7
96Lê Phương Anh - CLB PH Dancesport Tam Kỳ Quảng Nam
185Nguyễn Anh Thư - Khánh Thi Academy -GV Lucie Ngọc
194Nguyễn Vương Gia Nghi - Khánh Thi Academy -GV Lucie Ngọc
SK 313: Chung kết Hạng F2 Thiếu Nhi Nhóm 4 Latin Cúp CLB Toàn Quốc Thiếu Nhi - Điệu R - Giờ: 15:08:24 14/7
97Trần Nguyễn Duy Va - CLB PH Dancesport Tam Kỳ Quảng Nam
257Nguyễn Phạm Minh Khuê - Nhà Thiếu Nhi - Phú Nhuận
263Lê Hoàng Gia Uyên - Nhà Thiếu Nhi - Phú Nhuận
SK 314: Chung kết Hạng F2 Nhóm 1 Latin Khánh Thi Academy - Điệu R - Giờ: 15:09:24 14/7
311Nguyễn Quỳnh Anh Nhi - Trường Quốc Tế Ischool Ninh Thuận
181Lê Nguyễn Như Phúc - Khánh Thi Academy - GV Vũ Toàn
183Nguyễn Ánh Thiên Hân - Khánh Thi Academy - GV Vũ Toàn
SK 315: Chung kết Hạng F2 Nhóm 2 Latin Khánh Thi Academy - Điệu R - Giờ: 15:10:24 14/7
160Lê Ngọc Quỳnh Anh - Khánh Thi Academy - GV Nhã Khanh
153Phan Thụy Ánh Ngọc - Khánh Thi Academy
154Nguyễn Ngọc Châu Anh - Khánh Thi Academy
155Nguyễn Khánh Vy - Khánh Thi Academy
SK 316: Chung kết Hạng F2 Nhóm 3 Latin Khánh Thi Academy - Điệu R - Giờ: 15:11:24 14/7
196Phan Kiều Trang - Khánh Thi Academy -GV Nhã Khanh
177Lê Hồng Ngọc Trân - Khánh Thi Academy - GV Nhã Khanh
318Danh Thiên Kim - Khánh Thi Academy - GV Lucie Ngọc
SK 317: Chung kết Hạng F2 Nhi Đồng 1 Latin Khánh Thi Đồng Nai - Điệu R - Giờ: 15:12:24 14/7
203Võ Bảo Thy - Khánh Thi Đồng Nai
224Vũ An An - Khánh Thi Đồng Nai
225Hoàng Ngọc Anh Thư - Khánh Thi Đồng Nai
SK 318: Chung kết Hạng F2 Nhi Đồng 2 Latin Khánh Thi Đồng Nai - Điệu R - Giờ: 15:13:24 14/7
215Đinh Hà Trà My - Khánh Thi Đồng Nai
226Vũ Ngọc Lê Na - Khánh Thi Đồng Nai
227Nguyễn Trúc Quỳnh An - Khánh Thi Đồng Nai
SK 319: Chung kết Hạng E2 Thanh Niên Latin Cúp CLB Toàn Quốc - Điệu R - Giờ: 15:14:24 14/7
221Phạm Quốc Khánh
Mai Thị Lan Anh
- Khánh Thi Đồng Nai
222Nguyễn Văn Quyết
Nguyễn Thị Xuyến
- Khánh Thi Đồng Nai
228Lê Kim Quốc Trung
Lê Như ý
- Khánh Thi Đồng Nai
SK 320: Chung kết Hạng F2 Nhóm 1 Latin Khánh Thi Academy - GV Vũ Toàn - Điệu R - Giờ: 15:15:24 14/7
180Hồ Nhật Vy - Khánh Thi Academy - GV Vũ Toàn
182Nguyễn Ánh Bình Minh - Khánh Thi Academy - GV Vũ Toàn
SK 321: Chung kết Hạng F2 Nhóm 7 Latin Cúp CLB Toàn Quốc - Điệu R - Giờ: 15:16:24 14/7
258Nguyễn Ngọc Tú Khuê - Nhà Thiếu Nhi - Phú Nhuận
266Mai Phương Thuý - Nhà Thiếu Nhi - Phú Nhuận
267Nguyễn Phạm Minh Hương - Nhà Thiếu Nhi - Phú Nhuận
SK 322: Chung kết Hạng F2 Thiếu Niên 1 Latin Cúp CLB Toàn Quốc - Điệu R - Giờ: 15:17:24 14/7
138Nguyễn Diệp Trân Trân - Khánh Thi Academy
44Trương Phạm Hạnh Ngọc - CLB DanceSport Buôn Ma Thuột
46Nguyễn Bảo Trâm - CLB DanceSport Buôn Ma Thuột
SK 323: Chung kết Hạng F2 Nhóm 8 Latin Cúp CLB Toàn Quốc - Điệu R - Giờ: 15:18:24 14/7
143Nguyễn Cao Tuấn Vinh - Khánh Thi Academy
148Trần Ngọc Kim Ngân - Khánh Thi Academy
48Lê Minh Hiền - CLB DanceSport Buôn Ma Thuột
SK 324: Chung kết Hạng F4 Thiếu nhi1 Latin Thế Long Dancesport - Điệu S - Giờ: 15:19:24 14/7
293Lưu Đỗ Khánh Hà - Thế Long Dancesport
295Vũ Minh Hạnh An - Thế Long Dancesport
296Vũ Nguyễn Ngọc Như Ý - Thế Long Dancesport
SK 325: Chung kết Hạng F4 Thiếu Nhi Nhóm 1 Latin Cúp CLB Toàn Quốc Thiếu Nhi - Điệu S - Giờ: 15:20:24 14/7
252Nguyễn Võ Ngọc Anh - NaNa Dance Studio
41Phạm Gia Nhi - CLB DanceSport Buôn Ma Thuột
109Trần Nguyễn Quỳnh Như - CLB Quỳnh Lan Club
SK 326: Chung kết Hạng F4 Thiếu Nhi Nhóm 2 Latin Cúp CLB Toàn Quốc Thiếu Nhi - Điệu S - Giờ: 15:21:24 14/7
314Đào Ngọc Khánh An - Trường Tiểu Học Trần Văn Ơn - Gò Vấp
143Nguyễn Cao Tuấn Vinh - Khánh Thi Academy
250Diệc Thục Mỹ - NaNa Dance Studio
SK 327: Chung kết Hạng F4 Thiếu Nhi Nhóm 3 Latin Cúp CLB Toàn Quốc Thiếu Nhi - Điệu S - Giờ: 15:22:24 14/7
142Đàm Anh Thư - Khánh Thi Academy
251Kiều Tuệ Lâm - NaNa Dance Studio
68Võ Hoàng Bảo Ngọc - CLB Future Star
SK 328: Chung kết Hạng F4 Thiếu Nhi Nhóm 4 Latin Cúp CLB Toàn Quốc Thiếu Nhi - Điệu S - Giờ: 15:23:24 14/7
312Hà Khánh Phượng - Trường THCS Ngô Chí Quốc-Thủ Đức
94Kiều Nhã Quyên - CLB PH Dancesport Tam Kỳ Quảng Nam
42Lê Phương Uyên - CLB DanceSport Buôn Ma Thuột
SK 329: Chung kết Hạng F4 Thiếu Nhi Nhóm 1 Latin CLB Future Star - Điệu S - Giờ: 15:24:24 14/7
61Hoàng Thuỳ Vân - CLB Future Star
62Hồ Ngọc Gia Hân - CLB Future Star
63Trương Quỳnh Anh - CLB Future Star
SK 330: Chung kết Hạng F4 Thiếu Nhi Nhóm 2 Latin CLB Future Star - Điệu S - Giờ: 15:25:24 14/7
65Đặng Châu Anh - CLB Future Star
67Đặng Ngọc Linh - CLB Future Star
68Võ Hoàng Bảo Ngọc - CLB Future Star
SK 331: Chung kết Hạng F4 Thiếu Nhi Nhóm 3 Latin CLB Future Star - Điệu S - Giờ: 15:26:24 14/7
63Trương Quỳnh Anh - CLB Future Star
64Nguyễn Ngọc Khánh Nhi - CLB Future Star
66Nguyễn Ngọc Lynh Nghi - CLB Future Star
SK 332: Chung kết Hạng F4 Nhóm 1 Latin Khánh Thi Academy - Điệu S - Giờ: 15:27:24 14/7
153Phan Thụy Ánh Ngọc - Khánh Thi Academy
154Nguyễn Ngọc Châu Anh - Khánh Thi Academy
155Nguyễn Khánh Vy - Khánh Thi Academy
SK 333: Chung kết Hạng F4 Nhóm 2 Latin Khánh Thi Academy - Điệu S - Giờ: 15:28:24 14/7
196Phan Kiều Trang - Khánh Thi Academy -GV Nhã Khanh
177Lê Hồng Ngọc Trân - Khánh Thi Academy - GV Nhã Khanh
178Nguyễn Ngọc Quỳnh Như - Khánh Thi Academy - GV Nhã Khanh
SK 334: Chung kết Hạng F4 Nhi Đồng 1 Latin Khánh Thi Academy - GV Nhã Khanh - Điệu S - Giờ: 15:29:24 14/7
164Phạm Nhã Kỳ - Khánh Thi Academy - GV Nhã Khanh
165Phan Hoàng Bảo Uyên - Khánh Thi Academy - GV Nhã Khanh
166Nguyễn Ngọc Hân - Khánh Thi Academy - GV Nhã Khanh
SK 335: Chung kết Hạng F4 Nhi Đồng 2 Latin Khánh Thi Academy - GV Nhã Khanh - Điệu S - Giờ: 15:30:24 14/7
167Nguyễn Ngọc Minh Thư - Khánh Thi Academy - GV Nhã Khanh
168Trần Hoàng Phương Anh - Khánh Thi Academy - GV Nhã Khanh
169Trần Kỳ Ân - Khánh Thi Academy - GV Nhã Khanh
SK 336: Chung kết Hạng F4 Nhi Đồng 3 Latin Khánh Thi Academy - GV Nhã Khanh - Điệu S - Giờ: 15:31:24 14/7
170Phạm Ngọc Phương Chi - Khánh Thi Academy - GV Nhã Khanh
171Phạm Bảo Châu - Khánh Thi Academy - GV Nhã Khanh
172Nguyễn Quốc Kỳ Duyên - Khánh Thi Academy - GV Nhã Khanh
SK 337: Chung kết Hạng F4 Nhóm 1 Latin Khánh Thi Academy - GV Vũ Toàn - Điệu S - Giờ: 15:32:24 14/7
180Hồ Nhật Vy - Khánh Thi Academy - GV Vũ Toàn
181Lê Nguyễn Như Phúc - Khánh Thi Academy - GV Vũ Toàn
182Nguyễn Ánh Bình Minh - Khánh Thi Academy - GV Vũ Toàn
SK 338: Chung kết Hạng F4 Nhóm 7 Latin Cúp CLB Toàn Quốc - Điệu S - Giờ: 15:33:24 14/7
313Hà Khánh Hằng - Trường THCS Ngô Chí Quốc-Thủ Đức
183Nguyễn Ánh Thiên Hân - Khánh Thi Academy - GV Vũ Toàn
SK 339: Chung kết Hạng F4 Nhóm 8 Latin Cúp CLB Toàn Quốc - Điệu S - Giờ: 15:34:24 14/7
259Hồng Hoàng Lam - Nhà Thiếu Nhi - Phú Nhuận
261Võ Ngọc Phương Anh - Nhà Thiếu Nhi - Phú Nhuận
263Lê Hoàng Gia Uyên - Nhà Thiếu Nhi - Phú Nhuận
SK 340: Chung kết Hạng F4 Nhóm 4 Latin CLB Future Star - Điệu S - Giờ: 15:35:24 14/7
64Nguyễn Ngọc Khánh Nhi - CLB Future Star
66Nguyễn Ngọc Lynh Nghi - CLB Future Star
68Võ Hoàng Bảo Ngọc - CLB Future Star
SK 341: Chung kết Hạng F4 Thiếu Niên 1 Latin Cúp CLB Toàn Quốc - Điệu S - Giờ: 15:36:24 14/7
299Nguyễn Châu Anh - Trung Tâm TDTT Quận 1
44Trương Phạm Hạnh Ngọc - CLB DanceSport Buôn Ma Thuột
45Nguyễn Bảo Mi An - CLB DanceSport Buôn Ma Thuột
SK 342: Chung kết Hạng F4 Nhóm 9 Latin Cúp CLB Toàn Quốc - Điệu S - Giờ: 15:37:24 14/7
147Nguyễn Thị Xuân Ngân - Khánh Thi Academy
148Trần Ngọc Kim Ngân - Khánh Thi Academy
47Nguyễn Bảo Trân - CLB DanceSport Buôn Ma Thuột
SK 343: Chung kết Hạng FA Thiếu Nhi Nhóm 1 Latin CLB Quỳnh Lan Club - Điệu S,C,R,P,J - Giờ: 15:38:24 14/7
103Hoàng Thị Quỳnh Anh - CLB Quỳnh Lan Club
106Bùi Lê Nguyên Ngọc - CLB Quỳnh Lan Club
107Huỳnh Hoài Giang - CLB Quỳnh Lan Club
SK 344: Chung kết Hạng FA Thiếu Nhi Nhóm 2 Latin CLB Quỳnh Lan Club - Điệu S,C,R,P,J - Giờ: 15:43:24 14/7
101Nguyễn Nhật Đan - CLB Quỳnh Lan Club
104Hoàng Thị Lan Anh - CLB Quỳnh Lan Club
108Bùi Nguyên Khang - CLB Quỳnh Lan Club
SK 345: Chung kết Hạng E2 Thầy & Trò Latin - Điệu R - Giờ: 15:48:24 14/7
249Lê Ngọc Tuấn
Nguyễn thanh Thảo
- MT Dancesport.
123Nguyễn Việt Tín
Út Giang
- Công Ty TNHH Nghệ Thuật Việt Tín
221Phạm Quốc Khánh
Mai Thị Lan Anh
- Khánh Thi Đồng Nai
78Lê Việt Hùng
Nguyễn Phương Quỳnh
- CLB Hùng Tuyết Dancesport Phan Rang
91Lê Đình Phúc
Trình Khả Phối
- CLB P & T Long Khánh
92Lê Đình Phúc
Huỳnh Ngọc Bảo Châu
- CLB P & T Long Khánh
159Bùi Đức Thiện
Bùi Thanh Đào
- Khánh Thi Academy
SK 346: Chung kết Hạng E1 Thầy & Trò Latin - Điệu C - Giờ: 15:50:12 14/7
133Nguyễn Thanh Liêm
Nguyễn Khoa Thy Trang
- Hue Talent
275Nguyễn Đoàn Phan Hiển
Nguyễn Mỹ Thiên Hương
- Quốc Tế Á Châu
123Nguyễn Việt Tín
Út Giang
- Công Ty TNHH Nghệ Thuật Việt Tín
327Trương Vũ Toàn
Trần Ngọc Minh Khuê
- Trường Tiểu Học Việt Mỹ VASS
157Nguyễn Đoàn Phan Hiển
Vũ Việt Thi Vân
- Khánh Thi Academy
79Lê Việt Hùng
Nguyễn Thuỳ Linh
- CLB Hùng Tuyết Dancesport Phan Rang
SK 347: Chung kết Hạng E3 Thầy & Trò Latin - Điệu J - Giờ: 15:52:00 14/7
152Nguyễn Đoàn Phan Hiển
Hà Khánh Phượng
- Khánh Thi Academy
123Nguyễn Việt Tín
Út Giang
- Công Ty TNHH Nghệ Thuật Việt Tín
SK 348: Chung kết Hạng E4 Thầy & Trò Latin - Điệu S - Giờ: 15:53:48 14/7
315Nguyễn Đoàn Phan Hiển
Đào Ngọc Khánh An
- Trường Tiểu Học Trần Văn Ơn - Gò Vấp
SK 349: Chung kết Hạng E2 Thầy & Trò Standard - Điệu T - Giờ: 15:55:36 14/7
39Nguyễn Phú Vinh
Hoàng Lê Dung
- CLB Cánh Diều Vàng
291Đỗ Trung Anh
Nguyễn Thị Bạch Tuyết
- Thăng Long
SK 350: Chung kết Hạng E1 Thầy & Trò Standard - Điệu W - Giờ: 15:57:24 14/7
222Nguyễn Văn Quyết
Nguyễn Thị Xuyến
- Khánh Thi Đồng Nai
39Nguyễn Phú Vinh
Hoàng Lê Dung
- CLB Cánh Diều Vàng
290Nguyễn Quốc Quân
Trần Thị Thanh Thúy
- Thăng Long
SK 351: Chung kết Hạng E2 Thầy & Trò KVNT - Điệu R - Giờ: 15:59:12 14/7
110Phạm Văn Trung
Lê Thị Hòa
- CLB Sao Việt
329Nguyễn Trần Xuân Quang
Lê Thị Hòa
- CLB Sao Việt
SK 352: Chung kết Hạng E4 Thầy & Trò KVNT - Điệu Boston - Giờ: 16:01:00 14/7
111Chu Văn Dũng
Đặng Thị Huệ
- CLB Sao Việt
SK 353: Chung kết Hạng E5 Thầy & Trò KVNT - Điệu Tango - Giờ: 16:02:48 14/7
111Chu Văn Dũng
Đặng Thị Huệ
- CLB Sao Việt
SK 354: Chung kết Hạng E6 Thầy & Trò KVNT - Điệu Bebop - Giờ: 16:04:36 14/7
85Châu Quốc Thịnh
Nguyễn Thị Hạnh
- CLB Khiêu Vũ 90 Bình Thạnh

Khiêu vũ thể thao, thông tin giải đấu, đăng ký thi đấu online, khieu vu the thao, giai khieu vu, giải khiêu vũ, dance sport, nhảy nghệ thuật

Khiêu vũ thể thao, thông tin giải đấu, đăng ký thi đấu online, khieu vu the thao, giai khieu vu, giải khiêu vũ, dance sport, nhảy nghệ thuật