Liên hoan Khiêu vũ Toàn tỉnh Thanh Hóa lần thứ IV, năm 2019

D.sách VĐV theo sự kiện (tải PDF)

Số đeoVận động viên
SK 1: Chung kết Hạng FD Thiếu nhi Latin KidsTalent Bỉm Sơn 1 - Điệu C,R - Giờ: 15:00 13/1
119Lê nguyễn Thùy Anh - TT Nghệ Thuật Kids Talent Bỉm Sơn
120Phạm Lê Thảo My - TT Nghệ Thuật Kids Talent Bỉm Sơn
121Lê Nguyễn Thu Uyên - TT Nghệ Thuật Kids Talent Bỉm Sơn
SK 2: Chung kết Hạng FD Thiếu nhi Latin KidsTalent Bỉm Sơn 2 - Điệu C.R - Giờ: 15:02:00 13/1
122Trịnh Lê Thảo Nguyên - TT Nghệ Thuật Kids Talent Bỉm Sơn
123Ngô Phi Yến - TT Nghệ Thuật Kids Talent Bỉm Sơn
124Lê Ngọc Hà - TT Nghệ Thuật Kids Talent Bỉm Sơn
SK 3: Chung kết Hạng FD Thiếu nhi Latin KidsTalent Bỉm Sơn 3 - Điệu C,R - Giờ: 15:03:00 13/1
125Lê Thị Thu Hằng - TT Nghệ Thuật Kids Talent Bỉm Sơn
126Nguyễn Ngọc Bảo Châu - TT Nghệ Thuật Kids Talent Bỉm Sơn
127Hoàng thị Phương Linh - TT Nghệ Thuật Kids Talent Bỉm Sơn
SK 4: Chung kết Hạng FD Thiếu nhi Latin KidsTalent Bỉm Sơn 4 - Điệu C,R - Giờ: 15:05:00 13/1
128Đặng Hà Linh - TT Nghệ Thuật Kids Talent Bỉm Sơn
129Lê Gia Linh - TT Nghệ Thuật Kids Talent Bỉm Sơn
130Nguyễn Vũ Quỳnh Hương - TT Nghệ Thuật Kids Talent Bỉm Sơn
SK 5: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi Latin CLB Vũ Điệu Xanh 1 - Điệu C - Giờ: 15:07:00 13/1
68Đỗ Mai Bảo Ngọc - CLB Vũ Điệu Xanh - Bỉm Sơn
69Nguyễn Minh Châu - CLB Vũ Điệu Xanh - Bỉm Sơn
70Phạm Thu Trang - CLB Vũ Điệu Xanh - Bỉm Sơn
SK 6: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi Latin CLB Vũ Điệu Xanh 2 - Điệu C - Giờ: 15:08:48 13/1
64Tống Nhật Mai - CLB Vũ Điệu Xanh - Bỉm Sơn
71Bùi Gia Hân - CLB Vũ Điệu Xanh - Bỉm Sơn
72Đặng Phương Linh - CLB Vũ Điệu Xanh - Bỉm Sơn
SK 7: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi Latin CLB Vũ Điệu Xanh 3 - Điệu C - Giờ: 15:10:36 13/1
65Đồng Thị Thùy Trang - CLB Vũ Điệu Xanh - Bỉm Sơn
73Nguyễn Diệp Bảo Chi - CLB Vũ Điệu Xanh - Bỉm Sơn
74Mai Thủy Tiên - CLB Vũ Điệu Xanh - Bỉm Sơn
SK 8: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi Latin CLB Vũ Điệu Xanh 4 - Điệu C - Giờ: 15:12:24 13/1
75Đỗ Phạm Nguyệt Minh - CLB Vũ Điệu Xanh - Bỉm Sơn
78Nguyễn Minh Hiền - CLB Vũ Điệu Xanh - Bỉm Sơn
79Phạm Kim Ngân - CLB Vũ Điệu Xanh - Bỉm Sơn
80Phạm Thị Hạ An - CLB Vũ Điệu Xanh - Bỉm Sơn
SK 9: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi Latin CLB Vũ Điệu Xanh 5 - Điệu C - Giờ: 15:14:12 13/1
77Nguyễn Ngọc Như Ý - CLB Vũ Điệu Xanh - Bỉm Sơn
81Đoàn Khánh Huyền - CLB Vũ Điệu Xanh - Bỉm Sơn
82Nguyễn Đỗ Đông Nhi - CLB Vũ Điệu Xanh - Bỉm Sơn
83Nguyễn Diệu Vân - CLB Vũ Điệu Xanh - Bỉm Sơn
SK 10: Chung kết Hạng F4 Thiếu nhi Latin CLB Vũ Điệu Xanh 1 - Điệu S - Giờ: 15:16:00 13/1
66Phạm Huyền Trang - CLB Vũ Điệu Xanh - Bỉm Sơn
69Nguyễn Minh Châu - CLB Vũ Điệu Xanh - Bỉm Sơn
70Phạm Thu Trang - CLB Vũ Điệu Xanh - Bỉm Sơn
SK 11: Chung kết Hạng F4 Thiếu nhi Latin CLB Vũ Điệu Xanh 2 - Điệu S - Giờ: 15:17:48 13/1
64Tống Nhật Mai - CLB Vũ Điệu Xanh - Bỉm Sơn
71Bùi Gia Hân - CLB Vũ Điệu Xanh - Bỉm Sơn
72Đặng Phương Linh - CLB Vũ Điệu Xanh - Bỉm Sơn
SK 12: Chung kết Hạng F4 Thiếu nhi Latin CLB Vũ Điệu Xanh 3 - Điệu S - Giờ: 15:19:36 13/1
65Đồng Thị Thùy Trang - CLB Vũ Điệu Xanh - Bỉm Sơn
73Nguyễn Diệp Bảo Chi - CLB Vũ Điệu Xanh - Bỉm Sơn
74Mai Thủy Tiên - CLB Vũ Điệu Xanh - Bỉm Sơn
SK 13: Chung kết Hạng F4 Thiếu nhi Latin CLB Vũ Điệu Xanh 4 - Điệu S - Giờ: 15:21:24 13/1
63Nguyễn Phương Mai - CLB Vũ Điệu Xanh - Bỉm Sơn
67Nguyễn Ngọc Minh Tâm - CLB Vũ Điệu Xanh - Bỉm Sơn
68Đỗ Mai Bảo Ngọc - CLB Vũ Điệu Xanh - Bỉm Sơn
75Đỗ Phạm Nguyệt Minh - CLB Vũ Điệu Xanh - Bỉm Sơn
SK 14: Chung kết Hạng F4 Thiếu nhi Latin CLB Vũ Điệu Xanh 5 - Điệu S - Giờ: 15:23:12 13/1
62Lý Tường Vy - CLB Vũ Điệu Xanh - Bỉm Sơn
77Nguyễn Ngọc Như Ý - CLB Vũ Điệu Xanh - Bỉm Sơn
78Nguyễn Minh Hiền - CLB Vũ Điệu Xanh - Bỉm Sơn
SK 15: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi Latin KidsTalent Bỉm Sơn 5 - Điệu C - Giờ: 15:25:00 13/1
111Nguyễn Khánh Bình Minh - TT Nghệ Thuật Kids Talent Bỉm Sơn
112Nguyễn Linh Nhi - TT Nghệ Thuật Kids Talent Bỉm Sơn
113Vũ Thái Bảo - TT Nghệ Thuật Kids Talent Bỉm Sơn
SK 16: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi Latin KidsTalent Bỉm Sơn 6 - Điệu C - Giờ: 15:26:00 13/1
114Nguyễn Thị Ngọc Dung - TT Nghệ Thuật Kids Talent Bỉm Sơn
115Trịnh Hà Vy - TT Nghệ Thuật Kids Talent Bỉm Sơn
116Hoàng Bảo An - TT Nghệ Thuật Kids Talent Bỉm Sơn
SK 17: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi Latin KidsTalent Bỉm Sơn 7 - Điệu C - Giờ: 15:27:00 13/1
118Tống Quỳnh Anh - TT Nghệ Thuật Kids Talent Bỉm Sơn
135Nguyễn Bảo Trâm - TT Nghệ thuật Kids Talent Bỉm Sơn
SK 18: Chung kết Hạng F1 Vô địch 2013 Latin - Điệu C - Giờ: 15:28:00 13/1
108Lại Bảo An - TT Nghệ Thuật Kids Talent Bỉm Sơn
110Ninh Hà Chi - TT Nghệ Thuật Kids Talent Bỉm Sơn
SK 19: Chung kết Hạng F1 Vô địch 2012 Latin - Điệu C - Giờ: 15:29:48 13/1
39Phan Bảo Nhi - SONATA ACADEMY
58Đào Hoàng Bảo Ngọc - SONATA ACADEMY
SK 20: Bán kết Hạng F1 Vô địch 2011 Latin - Điệu C - Giờ: 15:31:36 13/1
19Bùi Yến Nhi - SONATA ACADEMY
20Phạm Hải Phong - SONATA ACADEMY
101Đặng Quỳnh Anh - TT Nghệ Thuật Kids Talent Bỉm Sơn
104Nguyễn Ngọc Yến Nhi - TT Nghệ Thuật Kids Talent Bỉm Sơn
123Ngô Phi Yến - TT Nghệ Thuật Kids Talent Bỉm Sơn
125Lê Thị Thu Hằng - TT Nghệ Thuật Kids Talent Bỉm Sơn
126Nguyễn Ngọc Bảo Châu - TT Nghệ Thuật Kids Talent Bỉm Sơn
128Đặng Hà Linh - TT Nghệ Thuật Kids Talent Bỉm Sơn
63Nguyễn Phương Mai - CLB Vũ Điệu Xanh - Bỉm Sơn
66Phạm Huyền Trang - CLB Vũ Điệu Xanh - Bỉm Sơn
SK 21: Chung kết Hạng F1 Vô địch 2010 Latin - Điệu C - Giờ: 15:33:24 13/1
42Nguyễn Tùng Minh - SONATA ACADEMY
43Dương Tuệ Lâm - SONATA ACADEMY
62Lý Tường Vy - CLB Vũ Điệu Xanh - Bỉm Sơn
87Nguyễn Thị Hà Vy - NVH Thiếu nhi TP Thanh Hóa
161Trần Vũ Kiều Vy - SONATA ACADEMY
SK 22: Chung kết Hạng F1 Vô địch 2009 Latin - Điệu C - Giờ: 15:35:12 13/1
13Đỗ Trần Linh Anh - SONATA ACADEMY
18Trần Lê Phương Anh - SONATA ACADEMY
96Mai Phương Linh - TT Nghệ Thuật Kids Talent Bỉm Sơn
98Lê Ngọc Ánh - TT Nghệ Thuật Kids Talent Bỉm Sơn
103Phạm Khánh Ngọc - TT Nghệ Thuật Kids Talent Bỉm Sơn
53Lê Khánh Huyền - SONATA ACADEMY
64Tống Nhật Mai - CLB Vũ Điệu Xanh - Bỉm Sơn
76Tống Quỳnh Anh - CLB Vũ Điệu Xanh - Bỉm Sơn
SK 23: Chung kết Hạng F1 Vô địch 2011 Latin - Điệu C (Kết quả của sự kiện 20) - Giờ: 15:37:00 13/1
SK 24: Chung kết Hạng F1 Vô địch 2008 Latin - Điệu C - Giờ: 15:38:48 13/1
17Lê Gia Linh - SONATA ACADEMY
21Phạm Thảo Vy - SONATA ACADEMY
95Đinh Hà My - TT Nghệ Thuật Kids Talent Bỉm Sơn
46Vũ Tuyết Minh - SONATA ACADEMY
52Đặng Nguyễn Hoàng Anh - SONATA ACADEMY
65Đồng Thị Thùy Trang - CLB Vũ Điệu Xanh - Bỉm Sơn
86Phạm Hà Linh - NVH Thiếu nhi TP Thanh Hóa
89Đặng Hà Linh - NVH Thiếu nhi TP Thanh Hóa
93Lê Thị Thanh Giang - NVH Thiếu nhi TP Thanh Hóa
SK 25: Chung kết Hạng F1 Vô địch 2007 Latin - Điệu C - Giờ: 15:40:36 13/1
94Ngô Hoàng Phương Anh - TT Nghệ Thuật Kids Talent Bỉm Sơn
31Lê Hà Phương - SONATA ACADEMY
40Trần Vũ Ngọc Ánh - SONATA ACADEMY
84Nguyễn Ngọc Như Ý - NVH Thiếu nhi TP Thanh Hóa
92Đỗ Nguyễn Hà Vy - NVH Thiếu nhi TP Thanh Hóa
164Tô Hải Ngân - NVH Thiếu nhi TP Thanh Hóa
SK 26: Chung kết Hạng F1 Vô địch 2006 Latin - Điệu C - Giờ: 15:42:24 13/1
21Phạm Thảo Vy - SONATA ACADEMY
26Hoàng Tiến Phát - SONATA ACADEMY
57Nguyễn Phạm Phương Nhi - SONATA ACADEMY
SK 27: Chung kết Hạng F1 Vô địch 2005 Latin - Điệu C - Giờ: 15:44:12 13/1
100Lê Anh Thư - TT Nghệ Thuật Kids Talent Bỉm Sơn
52Đặng Nguyễn Hoàng Anh - SONATA ACADEMY
61Nguyễn Thùy Anh - SONATA ACADEMY
SK 28: Chung kết Hạng F2 Vô địch 2012 Latin - Điệu R - Giờ: 15:46:00 13/1
32Lê Khánh Thảo Nguyên - SONATA ACADEMY
33Lê Huyền An Lâm - SONATA ACADEMY
39Phan Bảo Nhi - SONATA ACADEMY
SK 29: Chung kết Hạng F2 Vô địch 2011 Latin - Điệu R - Giờ: 15:47:48 13/1
20Phạm Hải Phong - SONATA ACADEMY
22Lê Mai Ngọc Minh - SONATA ACADEMY
101Đặng Quỳnh Anh - TT Nghệ Thuật Kids Talent Bỉm Sơn
SK 30: Chung kết Hạng F2 Vô địch 2010 Latin - Điệu R - Giờ: 15:49:36 13/1
43Dương Tuệ Lâm - SONATA ACADEMY
87Nguyễn Thị Hà Vy - NVH Thiếu nhi TP Thanh Hóa
161Trần Vũ Kiều Vy - SONATA ACADEMY
SK 31: Chung kết Hạng F2 Vô địch 2009 Latin - Điệu R - Giờ: 15:51:24 13/1
13Đỗ Trần Linh Anh - SONATA ACADEMY
18Trần Lê Phương Anh - SONATA ACADEMY
133Bùi Anh Thư - TT Nghệ Thuật Kids Talent Bỉm Sơn
53Lê Khánh Huyền - SONATA ACADEMY
85Nguyễn Thị Khánh Huyền - NVH Thiếu nhi TP Thanh Hóa
91Trịnh Khánh Huyền - NVH Thiếu nhi TP Thanh Hóa
SK 32: Chung kết Hạng F2 Vô địch 2008 Latin - Điệu R - Giờ: 15:53:12 13/1
17Lê Gia Linh - SONATA ACADEMY
21Phạm Thảo Vy - SONATA ACADEMY
95Đinh Hà My - TT Nghệ Thuật Kids Talent Bỉm Sơn
52Đặng Nguyễn Hoàng Anh - SONATA ACADEMY
86Phạm Hà Linh - NVH Thiếu nhi TP Thanh Hóa
89Đặng Hà Linh - NVH Thiếu nhi TP Thanh Hóa
93Lê Thị Thanh Giang - NVH Thiếu nhi TP Thanh Hóa
SK 33: Chung kết Hạng F2 Vô địch 2007 Latin - Điệu R - Giờ: 15:55:00 13/1
30Nguyễn Yến Nhi - SONATA ACADEMY
31Lê Hà Phương - SONATA ACADEMY
84Nguyễn Ngọc Như Ý - NVH Thiếu nhi TP Thanh Hóa
92Đỗ Nguyễn Hà Vy - NVH Thiếu nhi TP Thanh Hóa
164Tô Hải Ngân - NVH Thiếu nhi TP Thanh Hóa
SK 34: Chung kết Hạng D Vô địch Vô địch trẻ Latin - Điệu C,R - Giờ: 15:56:48 13/1
23Đinh Văn Thiện
Trần Lê Phương Anh
- SONATA ACADEMY
41Nguyễn Tùng Minh
Lê Thị Thanh Thủy
- SONATA ACADEMY
45Phạm Hải Phong
Bùi Yến Nhi
- SONATA ACADEMY
51Đặng Nguyễn Hoàng Anh
Lê Gia Linh
- SONATA ACADEMY
SK 35: Chung kết Hạng F2 Vô địch 2006 Latin - Điệu R - Giờ: 16:00:24 13/1
29Lê Minh Anh - SONATA ACADEMY
40Trần Vũ Ngọc Ánh - SONATA ACADEMY
61Nguyễn Thùy Anh - SONATA ACADEMY
SK 36: Chung kết Hạng F2 Vô địch 2005 Latin - Điệu R - Giờ: 16:02:12 13/1
99Mai Phương Thảo - TT Nghệ Thuật Kids Talent Bỉm Sơn
26Hoàng Tiến Phát - SONATA ACADEMY
SK 37: Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi 2009 Latin - Điệu R - Giờ: 16:04:00 13/1
34Nguyễn Phương Thúy - SONATA ACADEMY
35Lưu An Nhiên - SONATA ACADEMY
36Nguyễn Lê Ngân Hà - SONATA ACADEMY
37Lê Ngọc Minh Thư - SONATA ACADEMY
50Trịnh Bảo Ngọc - SONATA ACADEMY
163Dương Khánh Hà - SONATA ACADEMY
SK 38: Chung kết Hạng F4 Vô địch 2011 Latin - Điệu S - Giờ: 16:05:48 13/1
22Lê Mai Ngọc Minh - SONATA ACADEMY
55Tạ Tuệ Linh - SONATA ACADEMY
56Nguyễn Vân Nga - SONATA ACADEMY
66Phạm Huyền Trang - CLB Vũ Điệu Xanh - Bỉm Sơn
162Trần Anh Thư - SONATA ACADEMY
SK 39: Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi 2010 Latin - Điệu R - Giờ: 16:07:36 13/1
38Trần Bảo Ngọc - SONATA ACADEMY
48Khương Tuệ Anh - SONATA ACADEMY
49Nguyễn Lê Phương Linh - SONATA ACADEMY
157Trần Hà Hải Anh - SONATA ACADEMY
162Trần Anh Thư - SONATA ACADEMY
SK 40: Chung kết Hạng F4 Vô địch 2010 Latin - Điệu S - Giờ: 16:09:24 13/1
43Dương Tuệ Lâm - SONATA ACADEMY
62Lý Tường Vy - CLB Vũ Điệu Xanh - Bỉm Sơn
63Nguyễn Phương Mai - CLB Vũ Điệu Xanh - Bỉm Sơn
SK 41: Bán kết Hạng FD Vô địch Vô địch trẻ Latin - Điệu C,R - Giờ: 16:11:12 13/1
13Đỗ Trần Linh Anh - SONATA ACADEMY
14Trần Lê Trung Anh - SONATA ACADEMY
17Lê Gia Linh - SONATA ACADEMY
18Trần Lê Phương Anh - SONATA ACADEMY
20Phạm Hải Phong - SONATA ACADEMY
21Phạm Thảo Vy - SONATA ACADEMY
94Ngô Hoàng Phương Anh - TT Nghệ Thuật Kids Talent Bỉm Sơn
95Đinh Hà My - TT Nghệ Thuật Kids Talent Bỉm Sơn
96Mai Phương Linh - TT Nghệ Thuật Kids Talent Bỉm Sơn
25Trịnh Mai Anh - SONATA ACADEMY
26Hoàng Tiến Phát - SONATA ACADEMY
29Lê Minh Anh - SONATA ACADEMY
31Lê Hà Phương - SONATA ACADEMY
40Trần Vũ Ngọc Ánh - SONATA ACADEMY
43Dương Tuệ Lâm - SONATA ACADEMY
44Nguyễn Thủy Tiên - SONATA ACADEMY
46Vũ Tuyết Minh - SONATA ACADEMY
52Đặng Nguyễn Hoàng Anh - SONATA ACADEMY
53Lê Khánh Huyền - SONATA ACADEMY
57Nguyễn Phạm Phương Nhi - SONATA ACADEMY
61Nguyễn Thùy Anh - SONATA ACADEMY
SK 42: Chung kết Hạng F4 Vô địch 2009 Latin - Điệu S - Giờ: 16:14:48 13/1
13Đỗ Trần Linh Anh - SONATA ACADEMY
14Trần Lê Trung Anh - SONATA ACADEMY
96Mai Phương Linh - TT Nghệ Thuật Kids Talent Bỉm Sơn
64Tống Nhật Mai - CLB Vũ Điệu Xanh - Bỉm Sơn
67Nguyễn Ngọc Minh Tâm - CLB Vũ Điệu Xanh - Bỉm Sơn
76Tống Quỳnh Anh - CLB Vũ Điệu Xanh - Bỉm Sơn
85Nguyễn Thị Khánh Huyền - NVH Thiếu nhi TP Thanh Hóa
SK 43: Chung kết Hạng F4 Vô địch 2008 Latin - Điệu S - Giờ: 16:16:36 13/1
21Phạm Thảo Vy - SONATA ACADEMY
95Đinh Hà My - TT Nghệ Thuật Kids Talent Bỉm Sơn
97Bạch Quỳnh Trang - TT Nghệ Thuật Kids Talent Bỉm Sơn
44Nguyễn Thủy Tiên - SONATA ACADEMY
131Nguyễn Thu Thủy - TT Nghệ Thuật Kids Talent Bỉm Sơn
65Đồng Thị Thùy Trang - CLB Vũ Điệu Xanh - Bỉm Sơn
SK 44: Chung kết Hạng FD Vô địch Vô địch trẻ Latin - Điệu C,R (Kết quả của sự kiện 41) - Giờ: 16:18:24 13/1
SK 45: Chung kết Hạng F4 Vô địch 2007 Latin - Điệu S - Giờ: 16:22:00 13/1
94Ngô Hoàng Phương Anh - TT Nghệ Thuật Kids Talent Bỉm Sơn
30Nguyễn Yến Nhi - SONATA ACADEMY
31Lê Hà Phương - SONATA ACADEMY
40Trần Vũ Ngọc Ánh - SONATA ACADEMY
SK 46: Chung kết Hạng F4 Vô địch 2006 Latin - Điệu S - Giờ: 16:23:48 13/1
26Hoàng Tiến Phát - SONATA ACADEMY
29Lê Minh Anh - SONATA ACADEMY
61Nguyễn Thùy Anh - SONATA ACADEMY
SK 47: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 2009 Latin - Điệu C - Giờ: 16:25:36 13/1
34Nguyễn Phương Thúy - SONATA ACADEMY
35Lưu An Nhiên - SONATA ACADEMY
36Nguyễn Lê Ngân Hà - SONATA ACADEMY
50Trịnh Bảo Ngọc - SONATA ACADEMY
163Dương Khánh Hà - SONATA ACADEMY
SK 48: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 2010 Latin - Điệu C - Giờ: 16:27:24 13/1
11Hoàng Cao Vũ - SONATA ACADEMY
38Trần Bảo Ngọc - SONATA ACADEMY
48Khương Tuệ Anh - SONATA ACADEMY
49Nguyễn Lê Phương Linh - SONATA ACADEMY
157Trần Hà Hải Anh - SONATA ACADEMY
162Trần Anh Thư - SONATA ACADEMY
SK 49: Chung kết Hạng FC Vô địch 2009 Latin - Điệu C,R,J - Giờ: 16:29:12 13/1
13Đỗ Trần Linh Anh - SONATA ACADEMY
14Trần Lê Trung Anh - SONATA ACADEMY
53Lê Khánh Huyền - SONATA ACADEMY
SK 50: Chung kết Hạng FC Vô địch 2008 Latin - Điệu C,R,J - Giờ: 16:34:36 13/1
15Lê Thị Thanh Thủy - SONATA ACADEMY
44Nguyễn Thủy Tiên - SONATA ACADEMY
46Vũ Tuyết Minh - SONATA ACADEMY
89Đặng Hà Linh - NVH Thiếu nhi TP Thanh Hóa
SK 51: Chung kết Hạng FC Vô địch 2007 Latin - Điệu C,R,J - Giờ: 16:40:00 13/1
12Nguyễn Phương Anh - SONATA ACADEMY
16Nguyễn Văn Đạt - SONATA ACADEMY
30Nguyễn Yến Nhi - SONATA ACADEMY
SK 52: Chung kết Hạng FC Vô địch 2006 Latin - Điệu C,R,J - Giờ: 16:45:24 13/1
26Hoàng Tiến Phát - SONATA ACADEMY
29Lê Minh Anh - SONATA ACADEMY
57Nguyễn Phạm Phương Nhi - SONATA ACADEMY
SK 53: Chung kết Hạng FC Vô địch 2004 Latin - Điệu C,R,J - Giờ: 16:50:48 13/1
24Lê Quang Huy - SONATA ACADEMY
25Trịnh Mai Anh - SONATA ACADEMY
SK 54: Chung kết Hạng FD Vô địch 2012 Latin - Điệu C,R - Giờ: 16:56:12 13/1
109Nguyễn Minh Giang - TT Nghệ Thuật Kids Talent Bỉm Sơn
58Đào Hoàng Bảo Ngọc - SONATA ACADEMY
SK 55: Chung kết Hạng FD Vô địch 2011 Latin - Điệu C,R - Giờ: 16:59:48 13/1
19Bùi Yến Nhi - SONATA ACADEMY
20Phạm Hải Phong - SONATA ACADEMY
102Đào Lê Đan Thanh - TT Nghệ Thuật Kids Talent Bỉm Sơn
104Nguyễn Ngọc Yến Nhi - TT Nghệ Thuật Kids Talent Bỉm Sơn
SK 56: Chung kết Hạng FD Vô địch 2010 Latin - Điệu C,R - Giờ: 17:03:24 13/1
43Dương Tuệ Lâm - SONATA ACADEMY
88Lê Thị Phương Linh - NVH Thiếu nhi TP Thanh Hóa
161Trần Vũ Kiều Vy - SONATA ACADEMY
SK 57: Bán kết Hạng FA Vô địch Vô địch trẻ Latin - Điệu S,C,R,P,J - Giờ: 17:07:00 13/1
12Nguyễn Phương Anh - SONATA ACADEMY
13Đỗ Trần Linh Anh - SONATA ACADEMY
14Trần Lê Trung Anh - SONATA ACADEMY
15Lê Thị Thanh Thủy - SONATA ACADEMY
16Nguyễn Văn Đạt - SONATA ACADEMY
24Lê Quang Huy - SONATA ACADEMY
25Trịnh Mai Anh - SONATA ACADEMY
26Hoàng Tiến Phát - SONATA ACADEMY
29Lê Minh Anh - SONATA ACADEMY
30Nguyễn Yến Nhi - SONATA ACADEMY
40Trần Vũ Ngọc Ánh - SONATA ACADEMY
44Nguyễn Thủy Tiên - SONATA ACADEMY
46Vũ Tuyết Minh - SONATA ACADEMY
47Nguyễn Ngọc Anh - SONATA ACADEMY
57Nguyễn Phạm Phương Nhi - SONATA ACADEMY
61Nguyễn Thùy Anh - SONATA ACADEMY
SK 58: Chung kết Hạng FD Vô địch 2009 Latin - Điệu C,R - Giờ: 17:16:00 13/1
13Đỗ Trần Linh Anh - SONATA ACADEMY
14Trần Lê Trung Anh - SONATA ACADEMY
18Trần Lê Phương Anh - SONATA ACADEMY
96Mai Phương Linh - TT Nghệ Thuật Kids Talent Bỉm Sơn
105Trịnh Tuyết Thu - TT Nghệ Thuật Kids Talent Bỉm Sơn
53Lê Khánh Huyền - SONATA ACADEMY
91Trịnh Khánh Huyền - NVH Thiếu nhi TP Thanh Hóa
SK 59: Chung kết Hạng FD Vô địch 2008 Latin - Điệu C,R - Giờ: 17:19:36 13/1
15Lê Thị Thanh Thủy - SONATA ACADEMY
17Lê Gia Linh - SONATA ACADEMY
97Bạch Quỳnh Trang - TT Nghệ Thuật Kids Talent Bỉm Sơn
44Nguyễn Thủy Tiên - SONATA ACADEMY
131Nguyễn Thu Thủy - TT Nghệ Thuật Kids Talent Bỉm Sơn
132Nguyễn Phương Linh - TT Nghệ Thuật Kids Talent Bỉm Sơn
134Lê Phương Linh - TT Nghệ Thuật Kids Talent Bỉm Sơn
46Vũ Tuyết Minh - SONATA ACADEMY
SK 60: Chung kết Hạng FA Vô địch Vô địch trẻ Latin - Điệu S,C,R,P,J (Kết quả của sự kiện 57) - Giờ: 17:23:12 13/1
SK 61: Chung kết Hạng FD Vô địch 2007 Latin - Điệu C,R - Giờ: 17:32:12 13/1
94Ngô Hoàng Phương Anh - TT Nghệ Thuật Kids Talent Bỉm Sơn
107Trương Ngọc Tú - TT Nghệ Thuật Kids Talent Bỉm Sơn
30Nguyễn Yến Nhi - SONATA ACADEMY
31Lê Hà Phương - SONATA ACADEMY
SK 62: Chung kết Hạng FD Vô địch 2006 Latin - Điệu C,R - Giờ: 17:35:48 13/1
106Nguyễn Thị Như Quỳnh - TT Nghệ Thuật Kids Talent Bỉm Sơn
26Hoàng Tiến Phát - SONATA ACADEMY
57Nguyễn Phạm Phương Nhi - SONATA ACADEMY
SK 63: Chung kết Hạng FD Vô địch 2005 Latin - Điệu C,R - Giờ: 17:39:24 13/1
99Mai Phương Thảo - TT Nghệ Thuật Kids Talent Bỉm Sơn
100Lê Anh Thư - TT Nghệ Thuật Kids Talent Bỉm Sơn
SK 64: Chung kết Hạng FD Vô địch 2004 Latin - Điệu C,R - Giờ: 17:43:00 13/1
24Lê Quang Huy - SONATA ACADEMY
25Trịnh Mai Anh - SONATA ACADEMY
SK 65: Chung kết Hạng A Vô địch Vô địch trẻ Latin - Điệu S,C,R,P,J - Giờ: 17:46:36 13/1
27Hoàng Tiến Phát
Nguyễn Phương Anh
- SONATA ACADEMY
28Nguyễn Văn Đạt
Lê Thị Thanh Thủy
- SONATA ACADEMY
59Lê Quang Huy
Nguyễn Ngọc Anh
- SONATA ACADEMY
60Tạ Quang Minh
Trịnh Mai Anh
- SONATA ACADEMY
SK 66: Chung kết Đồng diễn - Điệu SD - Giờ: 17:55:36 13/1
90Hoàng Huy
Nguyễn Trà My
- NVH Thiếu nhi TP Thanh Hóa
156ShowDance Latin - SONATA ACADEMY
158Đồng diễn Latin (18) - TT Nghệ Thuật Kids Talent Bỉm Sơn
159Đồng diễn Cha Cha (15) - TT Nghệ thuật Kids Talent - Bỉm Sơn
160Đồng diễn - NVH Lao động tỉnh Thanh Hóa

Khiêu vũ thể thao, thông tin giải đấu, đăng ký thi đấu online, khieu vu the thao, giai khieu vu, giải khiêu vũ, dance sport, nhảy nghệ thuật

Khiêu vũ thể thao, thông tin giải đấu, đăng ký thi đấu online, khieu vu the thao, giai khieu vu, giải khiêu vũ, dance sport, nhảy nghệ thuật