Giải KVTT Các CLB Quảng Ninh mở rộng năm 2019 - Cúp Cường Anh Đông Triều lần thứ IV

D.sách VĐV theo sự kiện (tải PDF)

Số đeoVận động viên
SK 1: Chung kết Hạng FC Thiếu niên Latin Các CLB mở rộng - Điệu C,R,J - Giờ: 15:00 25/5
360Khúc Ngọc Anh - TT VHTT quận Kiến An - CLB Trường Vi
361Lê Nguyễn Tuệ Minh - TT VHTT quận Kiến An - CLB Trường Vi
224Bùi Thuý Hường - CLB ĐH Công Nghiệp Quảng Ninh
SK 2: Chung kết Hạng FD Thiếu nhi Latin CLB Cường Anh - Đông Triều - Điệu C,R - Giờ: 15:02:24 25/5
42Nguyễn Gia Hân - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
51Lại Phương Uyên - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
152Nguyễn Ngọc Diệp - CLB Khiêu Vũ Hòa Bình
408Phạm Thị Thu Hà - Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh
SK 3: Chung kết Hạng FD Thiếu nhi Latin Vô Địch Các CLB - Điệu C,R - Giờ: 15:04:00 25/5
45Phạm Quỳnh Trang - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
355Đỗ Bảo Ngọc - TT VHTT quận Kiến An - CLB Trường Vi
153Phùng Lê Anh Thư - CLB Khiêu Vũ Hòa Bình
459Nguyễn Thị Hồng Nhung - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
SK 4: Chung kết Hạng FD Thiếu niên Latin Các CLB mở rộng - Điệu C,R - Giờ: 15:05:36 25/5
351Nguyễn Khánh Linh - TT VHTT quận Kiến An - CLB Trường Vi
361Lê Nguyễn Tuệ Minh - TT VHTT quận Kiến An - CLB Trường Vi
225Phạm Thị Thu Hà - CLB ĐH Công Nghiệp Quảng Ninh
SK 5: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi Latin CLB Cường Anh HL1 - ĐT - QN - Điệu C - Giờ: 15:07:12 25/5
38Nguyễn Đức Gia Bảo - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
39Phạm Tùng Lâm - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
40Bùi Trần Gia Huy - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
406Nguyễn Thị Minh Anh - Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh
SK 6: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi Latin CLB Cường Anh HL2 - ĐT - QN - Điệu C - Giờ: 15:08:00 25/5
41Nguyễn Mai Ngọc - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
42Nguyễn Gia Hân - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
403Ninh Thị Thu Huyền - Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh
407Minh Đức - Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh
SK 7: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi Latin CLB Cường Anh HL3 - ĐT - QN - Điệu C - Giờ: 15:08:48 25/5
43Hoàng Thị Hà Vy - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
44Lê Hà Chi - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
45Phạm Quỳnh Trang - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
405Trần Hoài Anh - Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh
SK 8: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi Latin CLB Cường Anh HL4 - ĐT - QN - Điệu C - Giờ: 15:09:36 25/5
47Hoàng Thu Thủy - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
48Phạm Trang Nhung - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
49Nguyễn Thị Bích Phương - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
457Hoàng Minh Chiến - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
SK 9: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi Latin CLB Cường Anh HL5 - ĐT - QN - Điệu C - Giờ: 15:10:24 25/5
54Ngô Minh Thư - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
55Phạm Hoàng Hải Ninh - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
400Phạm Thanh Cảnh - Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh
124Phạm Như Ý - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
SK 10: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi Latin CLB Cường Anh HL6 - ĐT - QN - Điệu C - Giờ: 15:11:12 25/5
56Hoàng Anh Thư - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
57Vũ Thanh Thảo - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
58Bùi Khánh Linh - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
458Nguyễn Hà Phước - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
SK 11: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi Latin CLB Cường Anh HL7 - ĐT - QN - Điệu C - Giờ: 15:12:00 25/5
59Đỗ Bảo Linh - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
60Ngô Bảo Linh - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
61Lê Minh Anh - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
459Nguyễn Thị Hồng Nhung - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
SK 12: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi Latin CLB Cường Anh HL8 - ĐT - QN - Điệu C - Giờ: 15:12:48 25/5
62Nguyễn Kim Gia Linh - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
63Đỗ Nguyễn Khánh Chi - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
64Vũ Hải Yến - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
125Lê Hà Như - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
409Phạm Nguyễn Hà Linh - Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh
SK 13: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi Latin CLB Cường Anh HL9 - ĐT - QN - Điệu C - Giờ: 15:13:36 25/5
65Nguyễn Phạm Thùy An - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
66Hà Phương Anh - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
67Nguyễn Thanh Huyền - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
SK 14: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi Latin CLB Cường Anh HL10 - ĐT - QN - Điệu C - Giờ: 15:14:24 25/5
38Nguyễn Đức Gia Bảo - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
39Phạm Tùng Lâm - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
40Bùi Trần Gia Huy - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
SK 15: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi Latin CLB Cường Anh HL11 - ĐT - QN - Điệu C - Giờ: 15:15:12 25/5
50Hoàng Thùy Dương - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
51Lại Phương Uyên - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
52Tạ Nguyễn Hoàng Tâm - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
124Phạm Như Ý - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
SK 16: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi Latin CLB Cường Anh HL12 - ĐT - QN - Điệu C - Giờ: 15:16:00 25/5
68Đặng Phạm Mai Anh - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
69Nguyễn Diệu Linh - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
153Phùng Lê Anh Thư - CLB Khiêu Vũ Hòa Bình
SK 17: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi Latin CLB Cường Anh HL13 - ĐT - QN - Điệu C - Giờ: 15:16:48 25/5
70Hoàng Minh Thư - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
71Dương Mai Phương - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
72Nguyễn Bảo Ngân - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
SK 18: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi Latin CLB Cường Anh HL14 - ĐT - QN - Điệu C - Giờ: 15:17:36 25/5
73Nguyễn Tùng Lâm - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
74Nguyễn Diệu Hiền - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
75Đào Thị Hà Vy - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
SK 19: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi Latin CLB Cường Anh HL15 - ĐT - QN - Điệu C - Giờ: 15:18:24 25/5
76Vũ Minh Tú - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
77Trần Ngọc Trúc Linh - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
85Trần Hà Anh - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
SK 20: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi Latin CLB Cường Anh HL16 - ĐT - QN - Điệu C - Giờ: 15:19:12 25/5
78Nguyễn Nhật Khánh - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
79Đào Huyền Trúc Vân - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
80Nguyễn Hồng Ngọc - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
SK 21: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi Latin CLB Cường Anh HL17 - ĐT - QN - Điệu c - Giờ: 15:20:00 25/5
82Nguyễn Ngọc Tường Vy - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
83Lê Bảo Trân - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
84Nguyễn Ngọc Yến Nhi - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
SK 22: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi Latin CLB Cường Anh HL18 - ĐT - QN - Điệu C - Giờ: 15:20:48 25/5
86Trần Ngọc Anh - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
87Phạm Nguyễn Cẩm Chi - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
88Nguyễn Mai Hiền - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
SK 23: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi Latin CLB Cường Anh 1 - ĐT - QN - Điệu C - Giờ: 15:21:36 25/5
89Lê Bình An - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
96Nguyễn Vũ - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
455Nguyễn Hà Phương - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
SK 24: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi Latin CLB Cường Anh 2 - ĐT - QN - Điệu C - Giờ: 15:22:24 25/5
90Trần Thu Trang - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
109Tống Thị Trang - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
152Nguyễn Ngọc Diệp - CLB Khiêu Vũ Hòa Bình
SK 25: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi Latin CLB Cường Anh 3 - ĐT - QN - Điệu C - Giờ: 15:23:12 25/5
110Đỗ Thùy Linh - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
115Lê Thị Diệu Châu - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
116Nguyễn Ngọc Trúc Linh - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
SK 26: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi Latin CLB Cường Anh 4 - ĐT - QN - Điệu C - Giờ: 15:24:00 25/5
111Phạm Thị Xuân Mai - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
112Vũ Tiến Dũng - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
113Nguyễn Lan Anh - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
114Hoàng Thùy Linh - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
SK 27: Chung kết Hạng E1 Thiếu nhi Latin CLB Cường Anh 1 - ĐT - QN - Điệu C - Giờ: 15:24:48 25/5
103Nguyễn Duy Anh
Nguyễn Hà Phương
- CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
402Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Hương Giang
- Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh
239Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Hương Giang
- CLB ĐH Công Nghiệp Quảng Ninh
SK 28: Chung kết Hạng F1 Nhi đồng Latin Các CLB mở rộng 1 - Điệu C - Giờ: 15:25:36 25/5
340Lương Ngọc Hân - TT VHTT quận Kiến An - CLB Trường Vi
363Lương Kim Ngân - TT VHTT quận Kiến An - CLB Trường Vi
229Thân Hương Giang - CLB ĐH Công Nghiệp Quảng Ninh
SK 29: Chung kết Hạng F1 Nhi đồng Latin Các CLB mở rộng 1 - Điệu C - Giờ: 15:26:24 25/5
341Đào Song Ngọc - TT VHTT quận Kiến An - CLB Trường Vi
228Ninh Thị Thu Hiền - CLB ĐH Công Nghiệp Quảng Ninh
SK 30: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Các CLB mở rộng 1 - Điệu C - Giờ: 15:27:12 25/5
347Nguyễn Phương Anh - TT VHTT quận Kiến An - CLB Trường Vi
349Trần Thu Gia - TT VHTT quận Kiến An - CLB Trường Vi
454Nguyễn Duy Anh - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
SK 31: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 C Các CLB mở rộng 2 - Điệu C - Giờ: 15:28:00 25/5
343Lê Huyền Bảo Ngọc - TT VHTT quận Kiến An - CLB Trường Vi
348Nguyễn Hoàng Khánh Phương - TT VHTT quận Kiến An - CLB Trường Vi
231Phạm Nguyễn Hà Linh - CLB ĐH Công Nghiệp Quảng Ninh
SK 32: Chung kết Hạng E1 Thiếu nhi Latin CLB Cường Anh 2 - ĐT - QN - Điệu C - Giờ: 15:28:48 25/5
94Lê Minh Khang
Phan Ngọc Ánh
- CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
102Nguyễn Duy Vũ
nguyễn Tùng Lâm
- CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
103Nguyễn Duy Anh
Nguyễn Hà Phương
- CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
401Phạm Thanh Cảnh
Mai Thùy Chi
- Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh
SK 33: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin Các CLB mở rộng 1 - Điệu C - Giờ: 15:29:36 25/5
352Phạm Hương Thảo - TT VHTT quận Kiến An - CLB Trường Vi
357Lưu Hoàng Hà Phương - TT VHTT quận Kiến An - CLB Trường Vi
235Nguyễn Hương Giang - CLB ĐH Công Nghiệp Quảng Ninh
SK 34: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin Các CLB mở rộng 2 - Điệu C - Giờ: 15:30:24 25/5
350Phạm Nguyên Diệu Khanh - TT VHTT quận Kiến An - CLB Trường Vi
362Nguyễn Minh Anh - TT VHTT quận Kiến An - CLB Trường Vi
226Mai Thuỳ Chi - CLB ĐH Công Nghiệp Quảng Ninh
SK 35: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Các CLB mở rộng 2 NC - Điệu C - Giờ: 15:31:12 25/5
345Phạm Nguyên Khánh Chi - TT VHTT quận Kiến An - CLB Trường Vi
232Trần Hoài Anh - CLB ĐH Công Nghiệp Quảng Ninh
SK 36: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin Các CLB mở rộng 2 NC - Điệu C - Giờ: 15:32:00 25/5
388Đoàn Thị Thu Trang - Trường Tiểu học Ái Quốc - Tp Hải Dương
389Vũ Thu Trang - Trường Tiểu học Ái Quốc - Tp Hải Dương
SK 37: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Các CLB mở rộng 3 - Điệu C - Giờ: 15:32:48 25/5
344Tô Ngân Hà - TT VHTT quận Kiến An - CLB Trường Vi
227Nguyễn Quỳnh Nga - CLB ĐH Công Nghiệp Quảng Ninh
364Nguyễn Thanh Mai - TT VHTT quận Kiến An - CLB Trường Vi
SK 38: Chung kết Hạng E1 Thiếu nhi Latin CLB Cường Anh 3 - ĐT - QN - Điệu C - Giờ: 15:33:36 25/5
398Trịnh Quốc Bảo
Nguyễn Mai Lan
- Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh
106Ngô Đức Anh
Trần Bảo Linh
- CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
287Vũ Hồng Phúc
Hồ Ngọc Linh Đan
- Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
404Nguyễn Hoàng Hải
Nguyễn Ngọc Anh
- Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh
SK 39: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin Các CLB mở rộng 1 - Điệu C - Giờ: 15:34:24 25/5
390Nguyễn Trần Hà My - Trường Tiểu học Ái Quốc - Tp Hải Dương
353Nguyễn Thuỳ Anh - TT VHTT quận Kiến An - CLB Trường Vi
356Nguyễn Khánh Linh - TT VHTT quận Kiến An - CLB Trường Vi
SK 40: Chung kết Hạng F1 Thiếu niên 1 Latin CLB Cường Anh - ĐT - QN - Điệu C - Giờ: 15:35:12 25/5
108Đặng Hà Linh - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
118Nguyễn Huyền Trang - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
119Trần Nguyễn Khánh Huyền - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
120Ngô Đức Anh - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
SK 41: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi Latin CLB Cường Anh - ĐT - QN - Điệu c - Giờ: 15:36:00 25/5
114Hoàng Thùy Linh - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
115Lê Thị Diệu Châu - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
123Phạm Phương Linh - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
458Nguyễn Hà Phước - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
SK 42: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi Latin CLB Cường Anh - ĐT - QN - Điệu C - Giờ: 15:36:48 25/5
73Nguyễn Tùng Lâm - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
117Bùi Phương Bảo Hân - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
118Nguyễn Huyền Trang - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
459Nguyễn Thị Hồng Nhung - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
SK 43: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi Latin Việt Tiệp HP - Điệu C - Giờ: 15:37:36 25/5
284Đỗ Vân Anh - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
285Huỳnh Trần Hà Vy - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
286Phạm Nguyễn Đan Quỳnh - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
SK 44: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi Latin Vô Địch Miền Bắc 1 - Điệu C - Giờ: 15:38:24 25/5
294Ngô Thanh Trúc - Huong Hanh Dance Tứ Kỳ
295Nguyễn Phương Chi - Huong Hanh Dance Tứ Kỳ
296Nguyễn Thảo My - Huong Hanh Dance Tứ Kỳ
SK 45: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi Latin Vô Địch Miền Băc 2 - Điệu C - Giờ: 15:39:12 25/5
297Nguyễn Mai Ngọc - Huong Hanh Dance Tứ Kỳ
298Đồng Thị Bảo Linh - Huong Hanh Dance Tứ Kỳ
299Nguyễn Ngọc Anh - Huong Hanh Dance Tứ Kỳ
SK 46: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi Latin Vô Địch Miền Bắc 3 - Điệu C - Giờ: 15:40:00 25/5
300Bùi Bảo Ngọc - Huong Hanh Dance Tứ Kỳ
410Tống Thị Kim Ngân - TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
411Đỗ Thị Thùy Anh - TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
SK 47: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi Latin Vô Địch Miền Bắc 4 - Điệu C - Giờ: 15:40:48 25/5
294Ngô Thanh Trúc - Huong Hanh Dance Tứ Kỳ
295Nguyễn Phương Chi - Huong Hanh Dance Tứ Kỳ
412Nguyễn Ngọc Diệp - TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
SK 48: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi Latin Vô Địch Miền Băc 5 - Điệu C - Giờ: 15:41:36 25/5
297Nguyễn Mai Ngọc - Huong Hanh Dance Tứ Kỳ
301Lê Thị Thanh Bình - Huong Hanh Dance Tứ Kỳ
413Hoàng Thu Hồng - TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
SK 49: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi Latin Vô Địch Miền Bắc 6 - Điệu C - Giờ: 15:42:24 25/5
298Đồng Thị Bảo Linh - Huong Hanh Dance Tứ Kỳ
299Nguyễn Ngọc Anh - Huong Hanh Dance Tứ Kỳ
411Đỗ Thị Thùy Anh - TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
SK 50: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi Latin Vô Địch Miền Bắc 7 - Điệu C - Giờ: 15:43:12 25/5
297Nguyễn Mai Ngọc - Huong Hanh Dance Tứ Kỳ
300Bùi Bảo Ngọc - Huong Hanh Dance Tứ Kỳ
410Tống Thị Kim Ngân - TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
SK 51: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi Latin Vô Địch Miền Bắc 8 - Điệu C - Giờ: 15:44:00 25/5
298Đồng Thị Bảo Linh - Huong Hanh Dance Tứ Kỳ
301Lê Thị Thanh Bình - Huong Hanh Dance Tứ Kỳ
412Nguyễn Ngọc Diệp - TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
SK 52: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi Latin Vô Địch Miền Bắc 9 - Điệu C - Giờ: 15:44:48 25/5
300Bùi Bảo Ngọc - Huong Hanh Dance Tứ Kỳ
413Hoàng Thu Hồng - TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
386Vũ Tùng Lâm - Tiểu học Thanh Bình
SK 53: Chung kết Hạng F1 Nhi đồng Latin Vô Địch Miền Bắc 1 - Điệu C - Giờ: 15:45:36 25/5
414Đoàn Vũ Quang Ngọc - TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
415Nguyễn Ngọc Hà My - TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
416Khánh Ngân - TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
SK 54: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi Latin Vô Địch Miền Bắc 3 - Điệu C - Giờ: 15:46:24 25/5
116Nguyễn Ngọc Trúc Linh - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
417Trương Quỳnh Anh - TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
123Phạm Phương Linh - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
SK 55: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi Latin CLB Hồng Xiêm Xu - Tiên Yên - Điệu C - Giờ: 15:47:12 25/5
148Bùi Bảo Ngọc - CLB Hồng Xiêm Xu
149Nguyễn Thị Thanh Phương - CLB Hồng Xiêm Xu
150Lại Tường Vy - CLB Hồng Xiêm Xu
151Vy Gia Hân - CLB Hồng Xiêm Xu
SK 56: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi Latin Các CLB Hải Dương 1 - Điệu C - Giờ: 15:48:00 25/5
308Vũ Linh Chi - MY DANCE HD
309Hoàng Mai Anh - MY DANCE HD
310Trần Thuý Huyền - MY DANCE HD
SK 57: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi Latin Các CLB Hải Dương 2 - Điệu C - Giờ: 15:48:48 25/5
311Đỗ Mai Hương - MY DANCE HD
312Phạm Thị Minh Ngọc - MY DANCE HD
313Phương Thị Hà Linh - MY DANCE HD
SK 58: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi Latin Các CLB Hải Dương 3 - Điệu C - Giờ: 15:49:36 25/5
314Trần Nguyễn Thuỳ Linh - MY DANCE HD
315Nguyễn Hải Anh - MY DANCE HD
316Nguyễn Hải Yến - MY DANCE HD
SK 59: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi Latin Các CLB Hải Dương - Điệu C - Giờ: 15:50:24 25/5
320Bùi Phạm Kim Anh - MY DANCE HD
321Nguyễn Diệu Anh - MY DANCE HD
322Vũ Hải Linh - MY DANCE HD
SK 60: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin Các CLB mở rộng NC - Điệu C - Giờ: 15:51:12 25/5
355Đỗ Bảo Ngọc - TT VHTT quận Kiến An - CLB Trường Vi
237Nguyễn Thị Mai Lan - CLB ĐH Công Nghiệp Quảng Ninh
238Phạm Văn Cảnh - CLB ĐH Công Nghiệp Quảng Ninh
SK 61: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin Các CLB mở rộng - Điệu C - Giờ: 15:52:00 25/5
359Bùi Gia Nhi - TT VHTT quận Kiến An - CLB Trường Vi
233Cao Phương Thảo - CLB ĐH Công Nghiệp Quảng Ninh
234Nguyễn Thị Minh Anh - CLB ĐH Công Nghiệp Quảng Ninh
SK 62: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi Latin VĐ Miền Bắc 1 - Điệu C - Giờ: 15:52:48 25/5
317Hoàng Thị Thủy Tiên - MY DANCE HD
318Phạm Bảo Ngọc - MY DANCE HD
322Vũ Hải Linh - MY DANCE HD
SK 63: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi Latin Các CLB Hải Dương 4 - Điệu C - Giờ: 15:53:36 25/5
317Hoàng Thị Thủy Tiên - MY DANCE HD
318Phạm Bảo Ngọc - MY DANCE HD
319Nguyễn Hà Vy - MY DANCE HD
SK 64: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi Latin VĐ Miền Bắc 2 - Điệu C - Giờ: 15:54:24 25/5
311Đỗ Mai Hương - MY DANCE HD
312Phạm Thị Minh Ngọc - MY DANCE HD
319Nguyễn Hà Vy - MY DANCE HD
SK 65: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi Latin VĐ Miền Bắc 3 - Điệu C - Giờ: 15:55:12 25/5
309Hoàng Mai Anh - MY DANCE HD
314Trần Nguyễn Thuỳ Linh - MY DANCE HD
316Nguyễn Hải Yến - MY DANCE HD
SK 66: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi Latin VĐ Miền Bắc 4 - Điệu C - Giờ: 15:56:00 25/5
308Vũ Linh Chi - MY DANCE HD
310Trần Thuý Huyền - MY DANCE HD
315Nguyễn Hải Anh - MY DANCE HD
SK 67: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi Latin VĐ Miền Bắc 5 - Điệu C - Giờ: 15:56:48 25/5
313Phương Thị Hà Linh - MY DANCE HD
320Bùi Phạm Kim Anh - MY DANCE HD
321Nguyễn Diệu Anh - MY DANCE HD
SK 68: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi Latin Thúy Nguyễn Dancesport - Điệu C - Giờ: 15:57:36 25/5
376Vũ Đoàn Linh - Thúy Nguyễn Dancesport
377Đoàn Thị Thanh Mai - Thúy Nguyễn Dancesport
378Đoàn Thị Thanh My - Thúy Nguyễn Dancesport
379Vũ Nguyễn Phương Anh - Thúy Nguyễn Dancesport
SK 69: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin CLB Ngôi Sao Xanh Lạng Sơn - Điệu C - Giờ: 15:58:24 25/5
172Đoàn Phương Thảo - CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
177Đinh Thanh Thảo - CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
386Vũ Tùng Lâm - Tiểu học Thanh Bình
SK 70: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Các CLB mở rộng 2 - Điệu C - Giờ: 15:59:12 25/5
346Trần Thị Diệu Linh - TT VHTT quận Kiến An - CLB Trường Vi
230Phạm Thanh Thuỷ - CLB ĐH Công Nghiệp Quảng Ninh
240Phạm Kiều Oanh - CLB ĐH Công Nghiệp Quảng Ninh
SK 71: Chung kết Hạng F3 Thiếu nhi Latin CLB Cường Anh HL1 - ĐT - QN - Điệu J - Giờ: 16:00:00 25/5
49Nguyễn Thị Bích Phương - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
56Hoàng Anh Thư - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
70Hoàng Minh Thư - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
SK 72: Chung kết Hạng F3 Thiếu nhi Latin CLB Cường Anh HL2 - ĐT - QN - Điệu J - Giờ: 16:00:48 25/5
85Trần Hà Anh - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
86Trần Ngọc Anh - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
87Phạm Nguyễn Cẩm Chi - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
SK 73: Chung kết Hạng F3 Thiếu nhi Latin Vô Địch Miền Bắc 5 - Điệu J - Giờ: 16:01:36 25/5
55Phạm Hoàng Hải Ninh - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
61Lê Minh Anh - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
417Trương Quỳnh Anh - TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
SK 74: Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi Latin CLB Cường Anh HL1 - ĐT - QN - Điệu R - Giờ: 16:02:24 25/5
41Nguyễn Mai Ngọc - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
42Nguyễn Gia Hân - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
132Nguyễn Thị Bích Thoa - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
457Hoàng Minh Chiến - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
SK 75: Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi Latin CLB Cường Anh HL3 - ĐT - QN - Điệu R - Giờ: 16:03:12 25/5
44Lê Hà Chi - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
45Phạm Quỳnh Trang - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
46Trần Thị Thanh Ngọc - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
458Nguyễn Hà Phước - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
SK 76: Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi Latin CLB Cường Anh HL4 - ĐT - QN - Điệu R - Giờ: 16:04:00 25/5
47Hoàng Thu Thủy - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
48Phạm Trang Nhung - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
49Nguyễn Thị Bích Phương - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
459Nguyễn Thị Hồng Nhung - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
SK 77: Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi Latin CLB Cường Anh HL5 - ĐT - QN - Điệu R - Giờ: 16:04:48 25/5
50Hoàng Thùy Dương - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
51Lại Phương Uyên - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
52Tạ Nguyễn Hoàng Tâm - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
125Lê Hà Như - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
SK 78: Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi Latin CLB Cường Anh HL6 - ĐT - QN - Điệu R - Giờ: 16:05:36 25/5
54Ngô Minh Thư - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
55Phạm Hoàng Hải Ninh - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
56Hoàng Anh Thư - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
SK 79: Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi Latin CLB Cường Anh HL8 - ĐT - QN - Điệu R - Giờ: 16:06:24 25/5
59Đỗ Bảo Linh - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
60Ngô Bảo Linh - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
61Lê Minh Anh - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
76Vũ Minh Tú - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
SK 80: Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi 2 Latin CLB Ngôi Sao Xanh Lạng Sơn - Điệu R - Giờ: 16:07:12 25/5
172Đoàn Phương Thảo - CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
177Đinh Thanh Thảo - CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
SK 81: Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi Latin CLB Cường Anh HL9 - ĐT - QN - Điệu R - Giờ: 16:08:00 25/5
78Nguyễn Nhật Khánh - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
79Đào Huyền Trúc Vân - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
80Nguyễn Hồng Ngọc - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
SK 82: Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi Latin CLB Cường Anh HL10 - ĐT - QN - Điệu R - Giờ: 16:08:48 25/5
62Nguyễn Kim Gia Linh - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
63Đỗ Nguyễn Khánh Chi - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
64Vũ Hải Yến - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
SK 83: Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi Latin CLB Cường Anh DT2 - ĐT - QN - Điệu R - Giờ: 16:09:36 25/5
65Nguyễn Phạm Thùy An - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
66Hà Phương Anh - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
67Nguyễn Thanh Huyền - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
SK 84: Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi Latin CLB Cường Anh 1 - ĐT - QN - Điệu R - Giờ: 16:10:24 25/5
68Đặng Phạm Mai Anh - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
69Nguyễn Diệu Linh - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
152Nguyễn Ngọc Diệp - CLB Khiêu Vũ Hòa Bình
SK 85: Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi Latin CLB Cường Anh 2 - ĐT - QN - Điệu R - Giờ: 16:11:12 25/5
70Hoàng Minh Thư - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
71Dương Mai Phương - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
72Nguyễn Bảo Ngân - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
96Nguyễn Vũ - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
SK 86: Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi Latin CLB Cường Anh 3 - ĐT - QN - Điệu R - Giờ: 16:12:00 25/5
73Nguyễn Tùng Lâm - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
74Nguyễn Diệu Hiền - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
75Đào Thị Hà Vy - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
SK 87: Chung kết Hạng E2 Thiếu nhi Latin CLB Cường Anh 1 - ĐT - QN - Điệu R - Giờ: 16:12:48 25/5
103Nguyễn Duy Anh
Nguyễn Hà Phương
- CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
105Đoàn Đức Phúc An
Nguyễn Quỳnh Anh
- CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
106Ngô Đức Anh
Trần Bảo Linh
- CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
SK 88: Chung kết Hạng E2 Thiếu nhi Latin CLB Cường Anh 2 - ĐT - QN - Điệu R - Giờ: 16:13:36 25/5
95Nguyễn Quang Hiếu
Trần Thị Thanh Ngọc
- CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
100Hoàng Minh Chiến
Đào Thị Hồng Nhung
- CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
287Vũ Hồng Phúc
Hồ Ngọc Linh Đan
- Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
SK 89: Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi Latin CLB Cường Anh 001 - Đông Triều - Điệu R - Giờ: 16:14:24 25/5
56Hoàng Anh Thư - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
82Nguyễn Ngọc Tường Vy - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
83Lê Bảo Trân - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
84Nguyễn Ngọc Yến Nhi - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
SK 90: Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi Latin CLB Cường Anh 002 - Đông Triều - Điệu R - Giờ: 16:15:12 25/5
85Trần Hà Anh - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
86Trần Ngọc Anh - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
87Phạm Nguyễn Cẩm Chi - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
456Nguyễn Diệu Hoa - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
SK 91: Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi 2 Latin Các CLB mở rộng 13 - Điệu R - Giờ: 16:16:00 25/5
354Phạm Mai Linh - TT VHTT quận Kiến An - CLB Trường Vi
358Vũ Như Uyển Nhi - TT VHTT quận Kiến An - CLB Trường Vi
236Trịnh Quốc Bảo - CLB ĐH Công Nghiệp Quảng Ninh
SK 92: Chung kết Hạng F2 Thiếu niên Latin CLB Cường Anh - ĐT - QN - Điệu R - Giờ: 16:16:48 25/5
108Đặng Hà Linh - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
117Bùi Phương Bảo Hân - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
121Nguyễn Quỳnh Anh - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
SK 93: Chung kết Hạng F2 Nhi đồng Latin Vô Địch Miền Băc 2 - Điệu R - Giờ: 16:17:36 25/5
414Đoàn Vũ Quang Ngọc - TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
415Nguyễn Ngọc Hà My - TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
416Khánh Ngân - TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
SK 94: Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi Latin CLB Cường Anh HL7 - ĐT - QN - Điệu R - Giờ: 16:18:24 25/5
56Hoàng Anh Thư - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
57Vũ Thanh Thảo - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
58Bùi Khánh Linh - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
153Phùng Lê Anh Thư - CLB Khiêu Vũ Hòa Bình
SK 95: Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi Latin Vô Địch Miền Bắc 4 - Điệu R - Giờ: 16:19:12 25/5
55Phạm Hoàng Hải Ninh - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
61Lê Minh Anh - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
417Trương Quỳnh Anh - TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
SK 96: Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi 1 Latin Các CLB Hà nội mở rộng - Điệu R - Giờ: 16:20:00 25/5
61Lê Minh Anh - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
424Phạm Đức Bình - VIETSDANCE
425Chu Bảo Trân - VIETSDANCE
SK 97: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi Latin CLB ZUMBA KID 1 - CẨM PHẢ - Điệu C - Giờ: 08:00 26/5
198Phạm Mỹ Nhân - CLB ZUMBA KID - CẨM PHẢ
199Hoàng Hải Long - CLB ZUMBA KID - CẨM PHẢ
200Nguyễn Đan Thanh - CLB ZUMBA KID - CẨM PHẢ
SK 98: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi Latin CLB ZUMBA KID 2 - CẨM PHẢ - Điệu C - Giờ: 08:00:48 26/5
201Nguyễn Nhã Khánh - CLB ZUMBA KID - CẨM PHẢ
202Lê Tuệ Lâm - CLB ZUMBA KID - CẨM PHẢ
203Nguyễn Anh Thư - CLB ZUMBA KID - CẨM PHẢ
SK 99: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi Latin CLB ZUMBA KID 3 - CẨM PHẢ - Điệu C - Giờ: 08:01:36 26/5
204Nguyễn Thị Bảo Ngọc - CLB ZUMBA KID - CẨM PHẢ
205Hoàng Việt Anh - CLB ZUMBA KID - CẨM PHẢ
151Vy Gia Hân - CLB Hồng Xiêm Xu
SK 100: Chung kết Hạng F1 Nhi đồng Latin 14 - Điệu C - Giờ: 08:02:24 26/5
381Trần Huyền Trang - Tiểu học Thanh Bình
382Nguyễn Đức Toàn - Tiểu học Thanh Bình
383Nguyễn Hà Ngân - Tiểu học Thanh Bình
SK 101: Chung kết Hạng F1 Nhi đồng Latin Vô Địch Tỉnh Quảng Ninh 1 - Điệu C - Giờ: 08:03:12 26/5
242Nguyễn Trần Mỹ Uyên - Clb Starkid Quảng Ninh
255Nguyễn Hoàng Bảo Nhi - Clb Starkid Quảng Ninh
256Trần Khánh Vân - Clb Starkid Quảng Ninh
268Nguyễn Minh Hạnh - Clb Starkid Quảng Ninh
SK 102: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi Latin CLB ZUMBA KID 4 - CẨM PHẢ - Điệu C - Giờ: 08:04:00 26/5
206Ngô Bảo Ngọc - CLB ZUMBA KID - CẨM PHẢ
207Nguyễn Quốc Khánh - CLB ZUMBA KID - CẨM PHẢ
208Đỗ Anh Thư - CLB ZUMBA KID - CẨM PHẢ
SK 103: Chung kết Hạng F1 Nhi đồng Latin Vô Địch Quảng Ninh 2 - Điệu C - Giờ: 08:04:48 26/5
241Trần Minh Ngọc - Clb Starkid Quảng Ninh
249Bùi Phương Thảo - Clb Starkid Quảng Ninh
254Bùi Gia Linh - Clb Starkid Quảng Ninh
265Vũ Đào Khánh Linh - Clb Starkid Quảng Ninh
SK 104: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi Latin CLB ZUMBA KID 5 - CẨM PHẢ - Điệu C - Giờ: 08:05:36 26/5
209Nguyễn Yến Nhi - CLB ZUMBA KID - CẨM PHẢ
210Hoàng Quỳnh Anh - CLB ZUMBA KID - CẨM PHẢ
216Trịnh Minh Anh - CLB ZUMBA KID - CẨM PHẢ
SK 105: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi Latin CLB ZUMBA KID 6 - CẨM PHẢ - Điệu C - Giờ: 08:06:24 26/5
211Nguyễn Yến Nhi - CLB ZUMBA KID - CẨM PHẢ
213Ngô Thanh Thảo - CLB ZUMBA KID - CẨM PHẢ
212Đào Ngọc Bảo Trâm - CLB ZUMBA KID - CẨM PHẢ
SK 106: Chung kết Hạng F1 Nhi đồng Latin 14 - Điệu C - Giờ: 08:07:12 26/5
367Tạ Bùi Bảo Trâm - Thái Bình dancesport
381Trần Huyền Trang - Tiểu học Thanh Bình
451Nguyễn Phương Anh - Điệp Vũ Trường
SK 107: Chung kết Hạng F1 Nhi đồng Latin Vô Địch Quảng Ninh 4 - Điệu C - Giờ: 08:08:00 26/5
244Hoàng Anh Thư - Clb Starkid Quảng Ninh
248Nguyễn Ngọc Diệp - Clb Starkid Quảng Ninh
266Nguyễn Thị Linh - Clb Starkid Quảng Ninh
272Lê Quang Thái - Clb Starkid Quảng Ninh
SK 108: Chung kết Hạng F Nhi đồng Latin 14 - Điệu C - Giờ: 08:08:48 26/5
369Phạm Mai Phương - Thái Bình dancesport
380Nguyễn Ngọc Linh Nhi - Tiểu học Thanh Bình
382Nguyễn Đức Toàn - Tiểu học Thanh Bình
SK 109: Chung kết Hạng F1 Nhi đồng Latin Vô Địch Quảng Ninh 3 - Điệu C - Giờ: 08:09:36 26/5
243Vi Thị Trà My - Clb Starkid Quảng Ninh
251Nguyễn Ngọc Yến Nhi - Clb Starkid Quảng Ninh
261Đỗ Quyên - Clb Starkid Quảng Ninh
SK 110: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Các CLB - Điệu C - Giờ: 08:10:24 26/5
147Trần Thị Hiên Chi - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
156Ngần Hà Linh - CLB Khiêu Vũ Hòa Bình
165Ngô Trần Diệu Châu - CLB Khiêu Vũ Hòa Bình
450Bùi Ngọc Phương Vy - Điệp Vũ Trường
SK 111: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi Latin Vô Địch Quảng Ninh 5 - Điệu C - Giờ: 08:11:12 26/5
245Nguyễn Hải Yến - Clb Starkid Quảng Ninh
250Phạm Thúy Vy - Clb Starkid Quảng Ninh
267Ngô Hoài Như Ý - Clb Starkid Quảng Ninh
270Vũ Đức Trung - Clb Starkid Quảng Ninh
SK 112: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Ccá CLB - Điệu C - Giờ: 08:12:00 26/5
370Nguyễn Trâm Anh - Thái Bình dancesport
157Hà Vy - CLB Khiêu Vũ Hòa Bình
158Hà Thị Hương Giang - CLB Khiêu Vũ Hòa Bình
SK 113: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin Các CLB - Điệu C - Giờ: 08:12:48 26/5
372Trần Nguyễn Thảo Anh - Thái Bình dancesport
159Hà Thục Linh - CLB Khiêu Vũ Hòa Bình
160Chu Phương Anh - CLB Khiêu Vũ Hòa Bình
427Nguyễn Thị Thảo Phương - Điệp Vũ Trường
SK 114: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin Các CLB - Điệu C - Giờ: 08:13:36 26/5
161Phạm Thị Thùy Trang - CLB Khiêu Vũ Hòa Bình
444Vi Hải Dũng - Điệp Vũ Trường
453Ngô Đức Anh - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
SK 115: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi Latin Vô Địch Quảng Ninh 6 - Điệu C - Giờ: 08:14:24 26/5
247Vũ Nguyễn Cẩm Ly - Clb Starkid Quảng Ninh
252Lã Tâm Thảo - Clb Starkid Quảng Ninh
260Đỗ Trần Nhung - Clb Starkid Quảng Ninh
263Phạm Hà Linh - Clb Starkid Quảng Ninh
SK 116: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi Latin Các CLB - Điệu C - Giờ: 08:15:12 26/5
164Phạm Thu Thùy - CLB Khiêu Vũ Hòa Bình
168Nguyễn Hải Thảo - CLB Khiêu Vũ Hòa Bình
438Vũ Bảo Trâm - Điệp Vũ Trường
SK 117: Chung kết Hạng F1 Nhi đồng Latin ĐVT - Điệu C - Giờ: 08:16:00 26/5
446Mạc Hữu Nghĩa - Điệp Vũ Trường
447Trần Gia Hiếu - Điệp Vũ Trường
448Phạm Gia Hân - Điệp Vũ Trường
SK 118: Chung kết Hạng F1 Nhi đồng Latin 14 - Điệu C - Giờ: 08:16:48 26/5
371Nguyễn Mai Hương Giang - Thái Bình dancesport
380Nguyễn Ngọc Linh Nhi - Tiểu học Thanh Bình
374Nguyễn Hoàng Diệu Châu - Thái Bình dancesport
SK 119: Chung kết Hạng F1 Nhi đồng Latin tp Uông Bí - Điệu C - Giờ: 08:17:36 26/5
441Vũ Thúy Hà - Điệp Vũ Trường
442Nguyễn Yến Vy - Điệp Vũ Trường
443Nguyễn Hà Phương - Điệp Vũ Trường
SK 120: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi Latin Các CLB - Điệu C - Giờ: 08:18:24 26/5
166Lê Thu Hà - CLB Khiêu Vũ Hòa Bình
167Hoàng Kim Dung - CLB Khiêu Vũ Hòa Bình
221Hoàng Hải Long - CLB ZUMBA KID - CẨM PHẢ
SK 121: Chung kết Hạng F1 Nhi đồng Latin ĐVT - Điệu C - Giờ: 08:19:12 26/5
446Mạc Hữu Nghĩa - Điệp Vũ Trường
447Trần Gia Hiếu - Điệp Vũ Trường
448Phạm Gia Hân - Điệp Vũ Trường
SK 122: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi Latin Các CLB - Điệu C - Giờ: 08:20:00 26/5
368Phạm Ngọc Diệp - Thái Bình dancesport
191Đinh Hạnh Minh Thư - CLB T- Dance Hòa Bình
SK 123: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi Latin Các CLB - Điệu C - Giờ: 08:20:48 26/5
439Nguyễn Lê Hồng Ngọc - Điệp Vũ Trường
440Vũ Thanh Nhàn - Điệp Vũ Trường
444Vi Hải Dũng - Điệp Vũ Trường
SK 124: Chung kết Hạng F1 Nhi đồng Latin ĐVT - Điệu C - Giờ: 08:21:36 26/5
441Vũ Thúy Hà - Điệp Vũ Trường
442Nguyễn Yến Vy - Điệp Vũ Trường
445Nguyễn Cẩm Tú - Điệp Vũ Trường
SK 125: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi Latin CLB Ngọc Tiên - Xuân Trường - Nam Định - Điệu C - Giờ: 08:22:24 26/5
184Đinh Ngọc Diệu Anh - CLB Ngọc Tiên - Xuân Trường - Nam Định
185Nguyễn Thị Ngọc Anh - CLB Ngọc Tiên - Xuân Trường - Nam Định
186Nguyễn Vũ Hà Ngân - CLB Ngọc Tiên - Xuân Trường - Nam Định
187Vũ Thúy Diệu - CLB Ngọc Tiên - Xuân Trường - Nam Định
SK 126: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin CLB Ngọc Tiên - Xuân Trường - Nam Định - Điệu C - Giờ: 08:23:12 26/5
188Nguyễn Tú Anh - CLB Ngọc Tiên - Xuân Trường - Nam Định
189Nguyễn Quỳnh Anh - CLB Ngọc Tiên - Xuân Trường - Nam Định
190Đặng Thanh Ngân - CLB Ngọc Tiên - Xuân Trường - Nam Định
SK 127: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi Latin CLB Dancesport Xuân Trường - Nam Định - Điệu C - Giờ: 08:24:00 26/5
133Nguyễn Thị Hà Linh - CLB Dancesport Xuân Trường - Nam Định
134Lương Thị Hà Thi - CLB Dancesport Xuân Trường - Nam Định
135Đặng Phương Thảo - CLB Dancesport Xuân Trường - Nam Định
SK 128: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi Latin Vô Địch Quảng Ninh 7 - Điệu C - Giờ: 08:24:48 26/5
246Đỗ Lâm Vy - Clb Starkid Quảng Ninh
253Triệu Việt Dũng - Clb Starkid Quảng Ninh
259Nguyễn Phương Anh - Clb Starkid Quảng Ninh
264Nguyễn Dương Kim Minh - Clb Starkid Quảng Ninh
SK 129: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin CLB Dancesport Xuân Trường - Nam Định - Điệu C - Giờ: 08:25:36 26/5
136Nguyễn Mai Anh - CLB Dancesport Xuân Trường - Nam Định
137Đặng Mai Nhàn - CLB Dancesport Xuân Trường - Nam Định
138Nguyễn Trịnh Thùy Anh - CLB Dancesport Xuân Trường - Nam Định
SK 130: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin CLB Dancesport Xuân Trường - Nam Định - Điệu C - Giờ: 08:26:24 26/5
139Vũ Phạm Mai Trinh - CLB Dancesport Xuân Trường - Nam Định
140Vũ Hà Trang - CLB Dancesport Xuân Trường - Nam Định
141Nguyễn Thị Hoài Anh - CLB Dancesport Xuân Trường - Nam Định
142Nguyễn Thị Mai Linh - CLB Dancesport Xuân Trường - Nam Định
SK 131: Chung kết Hạng F1 Thiếu niên Latin Vô Địch Quảng Ninh 8 - Điệu C - Giờ: 08:27:12 26/5
257Hoàng Ngọc Anh - Clb Starkid Quảng Ninh
262Đỗ Tiến Việt - Clb Starkid Quảng Ninh
269Đoàn Thảo Vy - Clb Starkid Quảng Ninh
271Phạm Minh Hồng Thái - Clb Starkid Quảng Ninh
SK 132: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Các CLB 15 - Điệu C - Giờ: 08:28:00 26/5
366Vũ Thanh Tâm - Thái Bình dancesport
155Bùi Tường Băng - CLB Khiêu Vũ Hòa Bình
154Bùi Minh Anh - CLB Khiêu vũ Hòa Bình
SK 133: Chung kết Hạng FD Thiếu nhi Latin Các CLB - Điệu C,R - Giờ: 08:28:48 26/5
220Nguyễn Anh Thư - CLB ZUMBA KID - CẨM PHẢ
191Đinh Hạnh Minh Thư - CLB T- Dance Hòa Bình
127Hoàng Minh Chiến - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
450Bùi Ngọc Phương Vy - Điệp Vũ Trường
458Nguyễn Hà Phước - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
SK 134: Chung kết Hạng FD Nhi đồng Latin ĐVT - Điệu C,R - Giờ: 08:30:24 26/5
443Nguyễn Hà Phương - Điệp Vũ Trường
445Nguyễn Cẩm Tú - Điệp Vũ Trường
449Vũ Phạm Bảo Trâm - Điệp Vũ Trường
SK 135: Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi Latin CLB ZUMBA KID 7 - CẨM PHẢ - Điệu R - Giờ: 08:32:00 26/5
204Nguyễn Thị Bảo Ngọc - CLB ZUMBA KID - CẨM PHẢ
214Đinh Thị Minh Tâm - CLB ZUMBA KID - CẨM PHẢ
215Nguyễn Thị Cẩm Tú - CLB ZUMBA KID - CẨM PHẢ
216Trịnh Minh Anh - CLB ZUMBA KID - CẨM PHẢ
SK 136: Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi Latin Các CLB - Điệu R - Giờ: 08:32:48 26/5
156Ngần Hà Linh - CLB Khiêu Vũ Hòa Bình
157Hà Vy - CLB Khiêu Vũ Hòa Bình
439Nguyễn Lê Hồng Ngọc - Điệp Vũ Trường
SK 137: Chung kết Hạng F2 Nhi đồng Latin ĐVT - Điệu R - Giờ: 08:33:36 26/5
443Nguyễn Hà Phương - Điệp Vũ Trường
445Nguyễn Cẩm Tú - Điệp Vũ Trường
449Vũ Phạm Bảo Trâm - Điệp Vũ Trường
SK 138: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi Latin Các CLB - Điệu R - Giờ: 08:34:24 26/5
162Bàn Mai Phương - CLB Khiêu Vũ Hòa Bình
163Sùng Y Băng - CLB Khiêu Vũ Hòa Bình
219Trịnh Lan Anh - CLB ZUMBA KID - CẨM PHẢ
SK 139: Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi Latin Các CLB - Điệu R - Giờ: 08:35:12 26/5
158Hà Thị Hương Giang - CLB Khiêu Vũ Hòa Bình
161Phạm Thị Thùy Trang - CLB Khiêu Vũ Hòa Bình
217Nguyễn Thanh Trúc - CLB ZUMBA KID - CẨM PHẢ
SK 140: Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi Latin Các CLB - Điệu R - Giờ: 08:36:00 26/5
159Hà Thục Linh - CLB Khiêu Vũ Hòa Bình
160Chu Phương Anh - CLB Khiêu Vũ Hòa Bình
218Đặng Ngọc Bảo Trân - CLB ZUMBA KID - CẨM PHẢ
SK 141: Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi Latin Các CLB - Điệu R - Giờ: 08:36:48 26/5
162Bàn Mai Phương - CLB Khiêu Vũ Hòa Bình
440Vũ Thanh Nhàn - Điệp Vũ Trường
456Nguyễn Diệu Hoa - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
SK 142: Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi Latin Các CLB - Điệu R - Giờ: 08:37:36 26/5
163Sùng Y Băng - CLB Khiêu Vũ Hòa Bình
164Phạm Thu Thùy - CLB Khiêu Vũ Hòa Bình
450Bùi Ngọc Phương Vy - Điệp Vũ Trường
SK 143: Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi Latin Các CLB - Điệu R - Giờ: 08:38:24 26/5
165Ngô Trần Diệu Châu - CLB Khiêu Vũ Hòa Bình
166Lê Thu Hà - CLB Khiêu Vũ Hòa Bình
167Hoàng Kim Dung - CLB Khiêu Vũ Hòa Bình
154Bùi Minh Anh - CLB Khiêu vũ Hòa Bình
SK 144: Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi Latin Các CLB - Điệu R - Giờ: 08:39:12 26/5
155Bùi Tường Băng - CLB Khiêu Vũ Hòa Bình
168Nguyễn Hải Thảo - CLB Khiêu Vũ Hòa Bình
191Đinh Hạnh Minh Thư - CLB T- Dance Hòa Bình
438Vũ Bảo Trâm - Điệp Vũ Trường
SK 145: Chung kết Hạng E2 Thiếu nhi Latin Các CLB - Điệu R - Giờ: 08:40:00 26/5
222Hoàng Việt Anh
Trịnh Lan Anh
- CLB ZUMBA KID - CẨM PHẢ
223Nguyễn Quốc Khánh
Nguyễn Yến Nhi
- CLB ZUMBA KID - CẨM PHẢ
290Bùi Quang Minh
Nguyễn Anh Thư
- Dance Sport Phong Lưu, Tỉnh Hà Nam
SK 146: Chung kết Hạng FC Thiếu nhi Latin Các CLB - Điệu C,R,J - Giờ: 08:40:48 26/5
191Đinh Hạnh Minh Thư - CLB T- Dance Hòa Bình
127Hoàng Minh Chiến - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
128Đoàn Đức Phúc An - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
SK 147: Chung kết Hạng SD Đồng diễn Trẻ em Formation - Điệu F - Giờ: 08:43:12 26/5
396Trang,Trang,My,Ngân,Quỳnh, Ngọc,Tú,Nam,Hà,Bích - Trường Tiểu học Ái Quốc - Tp Hải Dương
339Phương Tường Vi - TT VHTT quận Kiến An - CLB Trường Vi
169Đồng diễn thiếu nhi Ngôi sao xanh - CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
303Trường Vi - KA
426Bùi Luyến - ĐHCN
305Ngôi Sao Xanh - Lạng Sơn
SK 148: Chung kết Hạng SD Đồng diễn Người lớn Formation - Điệu F - Giờ: 08:45:12 26/5
339Phương Tường Vi - TT VHTT quận Kiến An - CLB Trường Vi
293Đồng diễn Quốc Tế Vũ HP - HP
303Trường Vi - KA
426Bùi Luyến - ĐHCN
305Ngôi Sao Xanh - Lạng Sơn
302Tuấn - Hòa Bình
SK 149: Tứ kết Hạng F1 Nhi đồng Latin - Điệu C - Giờ: 08:47:12 26/5
143Phạm Thuỳ Trang - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
53Mạc Gia Hân - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
59Đỗ Bảo Linh - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
62Nguyễn Kim Gia Linh - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
63Đỗ Nguyễn Khánh Chi - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
70Hoàng Minh Thư - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
144Nguyễn Lưu Gia Hân - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
366Vũ Thanh Tâm - Thái Bình dancesport
367Tạ Bùi Bảo Trâm - Thái Bình dancesport
369Phạm Mai Phương - Thái Bình dancesport
370Nguyễn Trâm Anh - Thái Bình dancesport
371Nguyễn Mai Hương Giang - Thái Bình dancesport
254Bùi Gia Linh - Clb Starkid Quảng Ninh
286Phạm Nguyễn Đan Quỳnh - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
380Nguyễn Ngọc Linh Nhi - Tiểu học Thanh Bình
381Trần Huyền Trang - Tiểu học Thanh Bình
383Nguyễn Hà Ngân - Tiểu học Thanh Bình
170Trần Hồng Dương - CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
171Hoàng Yến Nhi - CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
176Lương Nguyễn Gia Linh - CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
178Nguyễn Lương Bảo Trân - CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
182Bùi Gia Linh - CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
183Lăng Bảo Châu - CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
425Chu Bảo Trân - VIETSDANCE
SK 150: Tứ kết Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C - Giờ: 08:51:12 26/5
85Trần Hà Anh - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
88Nguyễn Mai Hiền - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
89Lê Bình An - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
90Trần Thu Trang - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
107Trần Bảo Linh - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
368Phạm Ngọc Diệp - Thái Bình dancesport
146Hoàng Ngọc Bảo Thy - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
257Hoàng Ngọc Anh - Clb Starkid Quảng Ninh
264Nguyễn Dương Kim Minh - Clb Starkid Quảng Ninh
276Nguyễn Thị Ánh Ngọc - Clb Starkid Quảng Ninh
283Phạm Ngọc Nghĩa - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
307Đàm Thị Thanh Hoa - MY DANCE HD
372Trần Nguyễn Thảo Anh - Thái Bình dancesport
304Mai Ngọc Diệp - Kids ArtStudio
194Nguyễn Ngọc Anh - CLB TJ
374Nguyễn Hoàng Diệu Châu - Thái Bình dancesport
427Nguyễn Thị Thảo Phương - Điệp Vũ Trường
172Đoàn Phương Thảo - CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
173Ngô Phương Thảo - CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
174Nguyễn Phạm Phương Linh - CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
177Đinh Thanh Thảo - CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
291Cao Đỗ Thảo My - Dancesport HD
292Đinh Quỳnh Chi - Dancesport HD
452Trần Bảo Trâm - TRANG BÙI DANCE CENTER - TP HẢI DƯƠNG
386Vũ Tùng Lâm - Tiểu học Thanh Bình
SK 151: Chung kết Hạng D Trung niên 2 Standard - Điệu W,T - Giờ: 08:55:12 26/5
419Nguyễn Quốc Bình
Tạ Thiên Thanh
- Uni Dance
420Nguyễn Văn Vượng
Nguyễn Thị Ngọc Thoa
- Uni Dance
24Nguyễn Quốc Hùng
Hà Thúy Ngọc
- CK TEAM
SK 152: Bán kết Hạng F1 Nhi đồng Latin - Điệu C (Kết quả của sự kiện 149) - Giờ: 08:59:12 26/5
SK 153: Bán kết Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C (Kết quả của sự kiện 150) - Giờ: 09:01:12 26/5
SK 154: Chung kết Hạng D Trung niên 3 Standard - Điệu W,T - Giờ: 09:03:12 26/5
420Nguyễn Văn Vượng
Nguyễn Thị Ngọc Thoa
- Uni Dance
26Đào Văn Hải
Phạm Thị Tưởng
- CK TEAM
SK 155: Chung kết Hạng F1 Nhi đồng Latin - Điệu C (Kết quả của sự kiện 152) - Giờ: 09:07:12 26/5
SK 156: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C (Kết quả của sự kiện 153) - Giờ: 09:09:12 26/5
SK 157: Chung kết Hạng E1 Trung niên 1 Standard - Điệu W - Giờ: 09:11:12 26/5
24Nguyễn Quốc Hùng
Hà Thúy Ngọc
- CK TEAM
25Tô Chính Minh
Nguyễn Thị Thu Hà
- CK TEAM
463Nguyễn Quang Thắng
Nguyễn Thị Hương
- CLB Hương Thắng - Hà Nội
SK 158: Tứ kết Hạng F2 Nhi đồng Latin - Điệu R - Giờ: 09:13:12 26/5
53Mạc Gia Hân - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
59Đỗ Bảo Linh - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
62Nguyễn Kim Gia Linh - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
366Vũ Thanh Tâm - Thái Bình dancesport
367Tạ Bùi Bảo Trâm - Thái Bình dancesport
369Phạm Mai Phương - Thái Bình dancesport
370Nguyễn Trâm Anh - Thái Bình dancesport
371Nguyễn Mai Hương Giang - Thái Bình dancesport
286Phạm Nguyễn Đan Quỳnh - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
21Nguyễn Trà My - CK TEAM
170Trần Hồng Dương - CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
171Hoàng Yến Nhi - CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
176Lương Nguyễn Gia Linh - CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
178Nguyễn Lương Bảo Trân - CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
182Bùi Gia Linh - CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
183Lăng Bảo Châu - CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
437Hoàng Mạnh Quân - Điệp Vũ Trường
451Nguyễn Phương Anh - Điệp Vũ Trường
425Chu Bảo Trân - VIETSDANCE
SK 159: Tứ kết Hạng F2 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu R - Giờ: 09:15:12 26/5
85Trần Hà Anh - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
88Nguyễn Mai Hiền - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
89Lê Bình An - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
90Trần Thu Trang - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
107Trần Bảo Linh - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
368Phạm Ngọc Diệp - Thái Bình dancesport
146Hoàng Ngọc Bảo Thy - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
257Hoàng Ngọc Anh - Clb Starkid Quảng Ninh
276Nguyễn Thị Ánh Ngọc - Clb Starkid Quảng Ninh
283Phạm Ngọc Nghĩa - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
307Đàm Thị Thanh Hoa - MY DANCE HD
372Trần Nguyễn Thảo Anh - Thái Bình dancesport
304Mai Ngọc Diệp - Kids ArtStudio
194Nguyễn Ngọc Anh - CLB TJ
374Nguyễn Hoàng Diệu Châu - Thái Bình dancesport
427Nguyễn Thị Thảo Phương - Điệp Vũ Trường
172Đoàn Phương Thảo - CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
173Ngô Phương Thảo - CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
174Nguyễn Phạm Phương Linh - CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
177Đinh Thanh Thảo - CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
291Cao Đỗ Thảo My - Dancesport HD
292Đinh Quỳnh Chi - Dancesport HD
452Trần Bảo Trâm - TRANG BÙI DANCE CENTER - TP HẢI DƯƠNG
SK 160: Chung kết Hạng C Trung niên 2 Standard - Điệu W,T,Q - Giờ: 09:19:12 26/5
419Nguyễn Quốc Bình
Tạ Thiên Thanh
- Uni Dance
420Nguyễn Văn Vượng
Nguyễn Thị Ngọc Thoa
- Uni Dance
SK 161: Bán kết Hạng F2 Nhi đồng Latin - Điệu R (Kết quả của sự kiện 158) - Giờ: 09:25:12 26/5
SK 162: Bán kết Hạng F2 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu R (Kết quả của sự kiện 159) - Giờ: 09:27:12 26/5
SK 163: Chung kết Hạng D Trung niên 1 Standard - Điệu W,T - Giờ: 09:29:12 26/5
419Nguyễn Quốc Bình
Tạ Thiên Thanh
- Uni Dance
420Nguyễn Văn Vượng
Nguyễn Thị Ngọc Thoa
- Uni Dance
25Tô Chính Minh
Nguyễn Thị Thu Hà
- CK TEAM
SK 164: Chung kết Hạng F2 Nhi đồng Latin - Điệu R (Kết quả của sự kiện 161) - Giờ: 09:33:12 26/5
SK 165: Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu R (Kết quả của sự kiện 162) - Giờ: 09:35:12 26/5
SK 166: Chung kết Hạng E2 Trung niên 1 Standard - Điệu T - Giờ: 09:37:12 26/5
24Nguyễn Quốc Hùng
Hà Thúy Ngọc
- CK TEAM
25Tô Chính Minh
Nguyễn Thị Thu Hà
- CK TEAM
463Nguyễn Quang Thắng
Nguyễn Thị Hương
- CLB Hương Thắng - Hà Nội
SK 167: Chung kết Hạng FD Nhi đồng Latin - Điệu C,R - Giờ: 09:39:12 26/5
53Mạc Gia Hân - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
286Phạm Nguyễn Đan Quỳnh - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
21Nguyễn Trà My - CK TEAM
32Trần Khánh Vy - CK TEAM
178Nguyễn Lương Bảo Trân - CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
182Bùi Gia Linh - CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
425Chu Bảo Trân - VIETSDANCE
SK 168: Chung kết Hạng FD4 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu R,S - Giờ: 09:43:12 26/5
18Nguyễn khánh Vy - CK TEAM
122Vũ Phương Thảo - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
126Đào Thị Hồng Nhung - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
173Ngô Phương Thảo - CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
466Đinh Nguyễn Ngọc Diệp - CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
SK 169: Chung kết Hạng C Trung niên 1 Standard - Điệu W,T,Q - Giờ: 09:47:12 26/5
419Nguyễn Quốc Bình
Tạ Thiên Thanh
- Uni Dance
420Nguyễn Văn Vượng
Nguyễn Thị Ngọc Thoa
- Uni Dance
SK 170: Chung kết Hạng A Thanh niên Latin - Điệu S(s),C,R,P,J(s) - Giờ: 10:40:00 26/5
331Phạm Thanh Tuấn
Trần Vũ Thanh Hà
- Quỳnh Anh Dance
19Nguyễn Tuấn Phong
Ngô Trần Hoài Thu
- CK TEAM
332Nguyễn Hữu Duy Anh
Nguyễn Thuỳ Linh
- Sở VH&TT Hà Nội
334Trần Tuấn Kiệt
Trần Lương Diễm Quỳnh
- Sở VH&TT Hà Nội
SK 171: Chung kết Hạng FB Thiếu nhi 2 Latin - Điệu S,C,R,J - Giờ: 10:50:00 26/5
37Phạm Phương Linh - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
399Trịnh Quốc Bảo - Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh
18Nguyễn khánh Vy - CK TEAM
279Nguyễn Khánh Vân - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
324Nguyễn Minh Khuê - Ninh Bình Dancesport
29Nguyễn Ngọc Khánh Linh - CK TEAM
34Đàm Nguyễn Xuân Duyên - CK TEAM
173Ngô Phương Thảo - CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
387Phan Châu Anh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
SK 172: Chung kết Hạng B Thiếu nhi 1 Latin - Điệu S,C,R,J - Giờ: 10:58:00 26/5
93Nguyễn Lê Đức Dũng
Trần Phương Thảo
- CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
274Trần Văn Đức
Hoàng Thị Phương
- Clb Starkid Quảng Ninh
20Lê Hoàng Dương
Lê Hương Giang
- CK TEAM
11Phú Gia Tùng
Bùi Bảo Chi
- Bắc Ninh Dancesport
SK 173: Chung kết Hạng A Thanh niên Standard - Điệu W(s),T,VW,SF,Q(s) - Giờ: 11:06:00 26/5
418Trương Hữu Thành
Vũ Hồng Trang
- Uni Dance
420Nguyễn Văn Vượng
Nguyễn Thị Ngọc Thoa
- Uni Dance
333Lê Hoàng Sơn
Nguyễn Ngô Xuân Nhi
- Sở VH&TT Hà Nội
334Trần Tuấn Kiệt
Trần Lương Diễm Quỳnh
- Sở VH&TT Hà Nội
SK 174: Chung kết Hạng FD1 Nhi đồng Latin - Điệu C,J - Giờ: 11:16:00 26/5
170Trần Hồng Dương - CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
176Lương Nguyễn Gia Linh - CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
183Lăng Bảo Châu - CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
SK 175: Chung kết Hạng F3 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu J - Giờ: 11:20:00 26/5
89Lê Bình An - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
90Trần Thu Trang - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
107Trần Bảo Linh - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
307Đàm Thị Thanh Hoa - MY DANCE HD
194Nguyễn Ngọc Anh - CLB TJ
173Ngô Phương Thảo - CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
174Nguyễn Phạm Phương Linh - CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
452Trần Bảo Trâm - TRANG BÙI DANCE CENTER - TP HẢI DƯƠNG
SK 176: Bán kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C - Giờ: 11:22:00 26/5
326Nguyễn Quang Minh - PINE DS TEAM
285Huỳnh Trần Hà Vy - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
383Nguyễn Hà Ngân - Tiểu học Thanh Bình
323Lê Như Quỳnh - Mina Art
428Nguyễn Thiên Hương - Điệp Vũ Trường
179Hoàng Thị Như Quỳnh - CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
432Nguyễn Phương Thảo - Điệp Vũ Trường
15Tạ Thảo My - Bắc Ninh Dancesport
16Đinh Hana - Bắc Ninh Dancesport
132Nguyễn Thị Bích Thoa - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
460Trần Nguyễn Ngọc Minh - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
462Vũ Thanh Vân - Trung tâm Nghệ thuật Hồ Thiên Nga
SK 177: Chung kết Hạng F3 Nhi đồng Latin - Điệu J - Giờ: 11:24:00 26/5
53Mạc Gia Hân - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
63Đỗ Nguyễn Khánh Chi - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
77Trần Ngọc Trúc Linh - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
32Trần Khánh Vy - CK TEAM
171Hoàng Yến Nhi - CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
178Nguyễn Lương Bảo Trân - CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
182Bùi Gia Linh - CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
183Lăng Bảo Châu - CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
SK 178: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C (Kết quả của sự kiện 176) - Giờ: 11:26:00 26/5
SK 179: Chung kết Hạng VĐ F1 Nhi đồng Latin - Điệu C - Giờ: 11:28:00 26/5
32Trần Khánh Vy - CK TEAM
428Nguyễn Thiên Hương - Điệp Vũ Trường
182Bùi Gia Linh - CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
183Lăng Bảo Châu - CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
14Lê Nhã Kỳ - Bắc Ninh Dancesport
SK 180: Chung kết Hạng VĐ F1 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C - Giờ: 11:30:00 26/5
145Vũ Phương Thi - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
146Hoàng Ngọc Bảo Thy - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
34Đàm Nguyễn Xuân Duyên - CK TEAM
466Đinh Nguyễn Ngọc Diệp - CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
SK 181: Bán kết Hạng F2 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu R - Giờ: 11:32:00 26/5
91Nguyễn Huyền Phương - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
327Phạm Bảo Khánh Linh - PINE DS TEAM
284Đỗ Vân Anh - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
285Huỳnh Trần Hà Vy - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
323Lê Như Quỳnh - Mina Art
428Nguyễn Thiên Hương - Điệp Vũ Trường
179Hoàng Thị Như Quỳnh - CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
432Nguyễn Phương Thảo - Điệp Vũ Trường
12Bùi Bảo Chi - Bắc Ninh Dancesport
15Tạ Thảo My - Bắc Ninh Dancesport
16Đinh Hana - Bắc Ninh Dancesport
460Trần Nguyễn Ngọc Minh - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
462Vũ Thanh Vân - Trung tâm Nghệ thuật Hồ Thiên Nga
SK 182: Chung kết Hạng VĐ F2 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu R - Giờ: 11:34:00 26/5
145Vũ Phương Thi - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
146Hoàng Ngọc Bảo Thy - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
173Ngô Phương Thảo - CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
466Đinh Nguyễn Ngọc Diệp - CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
SK 183: Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu R (Kết quả của sự kiện 181) - Giờ: 11:36:00 26/5
SK 184: Chung kết Hạng VĐ FD Nhi đồng Latin - Điệu C,R - Giờ: 11:38:00 26/5
91Nguyễn Huyền Phương - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
21Nguyễn Trà My - CK TEAM
14Lê Nhã Kỳ - Bắc Ninh Dancesport
SK 185: Bán kết Hạng FD Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C,R - Giờ: 11:42:00 26/5
43Hoàng Thị Hà Vy - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
47Hoàng Thu Thủy - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
85Trần Hà Anh - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
89Lê Bình An - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
146Hoàng Ngọc Bảo Thy - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
288Nguyễn khánh Linh - Dance Sport Phong Lưu, Tỉnh Hà Nam
276Nguyễn Thị Ánh Ngọc - Clb Starkid Quảng Ninh
279Nguyễn Khánh Vân - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
283Phạm Ngọc Nghĩa - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
307Đàm Thị Thanh Hoa - MY DANCE HD
427Nguyễn Thị Thảo Phương - Điệp Vũ Trường
172Đoàn Phương Thảo - CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
177Đinh Thanh Thảo - CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
431Phạm Trần Diệu Linh - Điệp Vũ Trường
291Cao Đỗ Thảo My - Dancesport HD
292Đinh Quỳnh Chi - Dancesport HD
452Trần Bảo Trâm - TRANG BÙI DANCE CENTER - TP HẢI DƯƠNG
SK 186: Chung kết Hạng FC Nhi đồng Latin - Điệu C,R,J - Giờ: 11:46:00 26/5
91Nguyễn Huyền Phương - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
32Trần Khánh Vy - CK TEAM
171Hoàng Yến Nhi - CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
176Lương Nguyễn Gia Linh - CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
178Nguyễn Lương Bảo Trân - CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
182Bùi Gia Linh - CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
425Chu Bảo Trân - VIETSDANCE
SK 187: Chung kết Hạng FC Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C,R,J - Giờ: 11:52:00 26/5
18Nguyễn khánh Vy - CK TEAM
288Nguyễn khánh Linh - Dance Sport Phong Lưu, Tỉnh Hà Nam
279Nguyễn Khánh Vân - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
307Đàm Thị Thanh Hoa - MY DANCE HD
194Nguyễn Ngọc Anh - CLB TJ
387Phan Châu Anh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
SK 188: Chung kết Hạng VĐ F2 Nhi đồng Latin - Điệu R - Giờ: 11:58:00 26/5
170Trần Hồng Dương - CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
171Hoàng Yến Nhi - CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
428Nguyễn Thiên Hương - Điệp Vũ Trường
182Bùi Gia Linh - CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
183Lăng Bảo Châu - CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
14Lê Nhã Kỳ - Bắc Ninh Dancesport
SK 189: Chung kết Hạng FD Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C,R (Kết quả của sự kiện 185) - Giờ: 12:00:00 26/5
SK 190: Chung kết Hạng FD2 Nhi đồng Latin - Điệu R,J - Giờ: 12:04:00 26/5
170Trần Hồng Dương - CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
176Lương Nguyễn Gia Linh - CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
183Lăng Bảo Châu - CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
SK 191: Chung kết Hạng FD2 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu R,J - Giờ: 12:08:00 26/5
43Hoàng Thị Hà Vy - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
88Nguyễn Mai Hiền - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
173Ngô Phương Thảo - CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
452Trần Bảo Trâm - TRANG BÙI DANCE CENTER - TP HẢI DƯƠNG
SK 192: Chung kết Hạng FD Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C,R - Giờ: 12:12:00 26/5
277Bùi Kim Ngân - Cung Thiếu Nhi - Hải Phòng
282Lưu Vũ Hương Giang - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
284Đỗ Vân Anh - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
285Huỳnh Trần Hà Vy - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
179Hoàng Thị Như Quỳnh - CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
432Nguyễn Phương Thảo - Điệp Vũ Trường
424Phạm Đức Bình - VIETSDANCE
12Bùi Bảo Chi - Bắc Ninh Dancesport
15Tạ Thảo My - Bắc Ninh Dancesport
460Trần Nguyễn Ngọc Minh - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
SK 193: Chung kết Hạng VĐ F3 Nhi đồng Latin - Điệu J - Giờ: 13:00:00 26/5
171Hoàng Yến Nhi - CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
428Nguyễn Thiên Hương - Điệp Vũ Trường
182Bùi Gia Linh - CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
SK 194: Chung kết Hạng F4 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu S - Giờ: 13:02:00 26/5
304Mai Ngọc Diệp - Kids ArtStudio
129Vũ Phương Thảo - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
173Ngô Phương Thảo - CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
431Phạm Trần Diệu Linh - Điệp Vũ Trường
452Trần Bảo Trâm - TRANG BÙI DANCE CENTER - TP HẢI DƯƠNG
SK 195: Chung kết Hạng FD3 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C,S - Giờ: 13:04:00 26/5
277Bùi Kim Ngân - Cung Thiếu Nhi - Hải Phòng
433Trần Thùy Dương - Điệp Vũ Trường
15Tạ Thảo My - Bắc Ninh Dancesport
16Đinh Hana - Bắc Ninh Dancesport
SK 196: Chung kết Hạng C Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C,R,J - Giờ: 13:08:00 26/5
93Nguyễn Lê Đức Dũng
Trần Phương Thảo
- CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
274Trần Văn Đức
Hoàng Thị Phương
- Clb Starkid Quảng Ninh
325Nguyễn Quang Minh
Phạm Bảo Khánh Linh
- PINE DS TEAM
193Trần Bảo Anh
Lê Nguyễn Ngọc Anh
- CLB TJ
11Phú Gia Tùng
Bùi Bảo Chi
- Bắc Ninh Dancesport
SK 197: Chung kết Hạng VĐ FC Nhi đồng Latin - Điệu C,R,J - Giờ: 13:14:00 26/5
91Nguyễn Huyền Phương - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
176Lương Nguyễn Gia Linh - CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
14Lê Nhã Kỳ - Bắc Ninh Dancesport
SK 198: Chung kết Hạng VĐ F4 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu S - Giờ: 13:20:00 26/5
29Nguyễn Ngọc Khánh Linh - CK TEAM
34Đàm Nguyễn Xuân Duyên - CK TEAM
129Vũ Phương Thảo - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
173Ngô Phương Thảo - CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
SK 199: Chung kết Hạng F3 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu J - Giờ: 13:22:00 26/5
327Phạm Bảo Khánh Linh - PINE DS TEAM
284Đỗ Vân Anh - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
179Hoàng Thị Như Quỳnh - CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
15Tạ Thảo My - Bắc Ninh Dancesport
460Trần Nguyễn Ngọc Minh - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
SK 200: Chung kết Hạng FB Thiếu nhi 1 Latin - Điệu S,C,R,J - Giờ: 13:24:00 26/5
37Phạm Phương Linh - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
196Doãn thị minh châu - CLB Thể thao Sông Tich - Thị xã Sơn Tây
197Đặng trà my - CLB Thể thao Sông Tich - Thị xã Sơn Tây
277Bùi Kim Ngân - Cung Thiếu Nhi - Hải Phòng
282Lưu Vũ Hương Giang - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
33Trần Trà My - CK TEAM
12Bùi Bảo Chi - Bắc Ninh Dancesport
SK 201: Chung kết Hạng FD4 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu R,S - Giờ: 13:32:00 26/5
91Nguyễn Huyền Phương - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
433Trần Thùy Dương - Điệp Vũ Trường
16Đinh Hana - Bắc Ninh Dancesport
SK 202: Chung kết Hạng E1 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C - Giờ: 13:36:00 26/5
93Nguyễn Lê Đức Dũng
Trần Phương Thảo
- CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
94Lê Minh Khang
Phan Ngọc Ánh
- CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
325Nguyễn Quang Minh
Phạm Bảo Khánh Linh
- PINE DS TEAM
290Bùi Quang Minh
Nguyễn Anh Thư
- Dance Sport Phong Lưu, Tỉnh Hà Nam
11Phú Gia Tùng
Bùi Bảo Chi
- Bắc Ninh Dancesport
SK 203: Chung kết Hạng FD1 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C,J - Giờ: 13:38:00 26/5
92Nguyễn Ngọc Phương - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
433Trần Thùy Dương - Điệp Vũ Trường
132Nguyễn Thị Bích Thoa - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
SK 204: Chung kết Hạng FD1 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C,J - Giờ: 13:42:00 26/5
43Hoàng Thị Hà Vy - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
88Nguyễn Mai Hiền - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
90Trần Thu Trang - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
307Đàm Thị Thanh Hoa - MY DANCE HD
174Nguyễn Phạm Phương Linh - CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
SK 205: Chung kết Hạng FC Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C,R,J - Giờ: 13:46:00 26/5
92Nguyễn Ngọc Phương - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
197Đặng trà my - CLB Thể thao Sông Tich - Thị xã Sơn Tây
277Bùi Kim Ngân - Cung Thiếu Nhi - Hải Phòng
282Lưu Vũ Hương Giang - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
171Hoàng Yến Nhi - CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
12Bùi Bảo Chi - Bắc Ninh Dancesport
16Đinh Hana - Bắc Ninh Dancesport
SK 206: Chung kết Hạng FA Thiếu nhi 2 Latin - Điệu S,C,R,P,J - Giờ: 13:52:00 26/5
37Phạm Phương Linh - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
18Nguyễn khánh Vy - CK TEAM
324Nguyễn Minh Khuê - Ninh Bình Dancesport
29Nguyễn Ngọc Khánh Linh - CK TEAM
31Nguyễn Hoàng Minh Anh - CK TEAM
34Đàm Nguyễn Xuân Duyên - CK TEAM
387Phan Châu Anh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
SK 207: Chung kết Hạng A Thiếu nhi 1 Latin - Điệu S,C,R,P,J - Giờ: 14:02:00 26/5
274Trần Văn Đức
Hoàng Thị Phương
- Clb Starkid Quảng Ninh
325Nguyễn Quang Minh
Phạm Bảo Khánh Linh
- PINE DS TEAM
20Lê Hoàng Dương
Lê Hương Giang
- CK TEAM
SK 208: Chung kết Hạng F4 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu S - Giờ: 14:12:00 26/5
92Nguyễn Ngọc Phương - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
326Nguyễn Quang Minh - PINE DS TEAM
171Hoàng Yến Nhi - CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
15Tạ Thảo My - Bắc Ninh Dancesport
SK 209: Chung kết Hạng E2 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu R - Giờ: 14:14:00 26/5
93Nguyễn Lê Đức Dũng
Trần Phương Thảo
- CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
94Lê Minh Khang
Phan Ngọc Ánh
- CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
290Bùi Quang Minh
Nguyễn Anh Thư
- Dance Sport Phong Lưu, Tỉnh Hà Nam
11Phú Gia Tùng
Bùi Bảo Chi
- Bắc Ninh Dancesport
SK 210: Chung kết Hạng FD5 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu S,J - Giờ: 14:16:00 26/5
37Phạm Phương Linh - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
174Nguyễn Phạm Phương Linh - CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
466Đinh Nguyễn Ngọc Diệp - CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
SK 211: Chung kết Hạng FD5 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu S,J - Giờ: 14:20:00 26/5
92Nguyễn Ngọc Phương - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
277Bùi Kim Ngân - Cung Thiếu Nhi - Hải Phòng
SK 212: Chung kết Hạng D Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C,R - Giờ: 14:24:00 26/5
93Nguyễn Lê Đức Dũng
Trần Phương Thảo
- CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
94Lê Minh Khang
Phan Ngọc Ánh
- CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
193Trần Bảo Anh
Lê Nguyễn Ngọc Anh
- CLB TJ
290Bùi Quang Minh
Nguyễn Anh Thư
- Dance Sport Phong Lưu, Tỉnh Hà Nam
11Phú Gia Tùng
Bùi Bảo Chi
- Bắc Ninh Dancesport
SK 213: Chung kết Hạng VĐ FB Thiếu nhi 2 Latin - Điệu S,C,R,J - Giờ: 14:28:00 26/5
37Phạm Phương Linh - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
324Nguyễn Minh Khuê - Ninh Bình Dancesport
387Phan Châu Anh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
SK 214: Chung kết Hạng VĐ F1 Nhi đồng Standard - Điệu W - Giờ: 14:36:00 26/5
143Phạm Thuỳ Trang - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
144Nguyễn Lưu Gia Hân - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
SK 215: Chung kết Hạng FD3 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C,S - Giờ: 14:38:00 26/5
279Nguyễn Khánh Vân - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
122Vũ Phương Thảo - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
126Đào Thị Hồng Nhung - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
466Đinh Nguyễn Ngọc Diệp - CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
SK 216: Chung kết Hạng FD3 Thiếu niên 2 Latin - Điệu C,S - Giờ: 14:42:00 26/5
397Bùi Thúy Hường - Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh
289Lại phương Anh - Dance Sport Phong Lưu, Tỉnh Hà Nam
175Lê Minh Anh - CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
SK 217: Chung kết Hạng FA Thiếu nhi 1 Latin - Điệu S,C,R,P,J - Giờ: 14:46:00 26/5
37Phạm Phương Linh - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
196Doãn thị minh châu - CLB Thể thao Sông Tich - Thị xã Sơn Tây
30Trần Hạo Nam - CK TEAM
33Trần Trà My - CK TEAM
SK 218: Chung kết Hạng VĐ FA Thiếu nhi 2 Latin - Điệu S,C,R,P,J - Giờ: 14:56:00 26/5
324Nguyễn Minh Khuê - Ninh Bình Dancesport
173Ngô Phương Thảo - CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
387Phan Châu Anh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
SK 219: Chung kết Hạng FC Nhi đồng Standard - Điệu W,T,Q - Giờ: 15:06:00 26/5
143Phạm Thuỳ Trang - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
144Nguyễn Lưu Gia Hân - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
SK 220: Chung kết Hạng C U21 Standard - Điệu W,T,Q - Giờ: 15:12:00 26/5
331Phạm Thanh Tuấn
Trần Vũ Thanh Hà
- Quỳnh Anh Dance
330Chu Nguyên Khôi
Đào Lan Phương
- PRO-G ACADEMY
SK 221: Chung kết Hạng VĐ F1 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C - Giờ: 15:18:00 26/5
37Phạm Phương Linh - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
91Nguyễn Huyền Phương - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
92Nguyễn Ngọc Phương - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
429Phạm Nguyễn Gia Linh - Điệp Vũ Trường
SK 222: Chung kết Hạng F1 Thiếu niên 1 Latin - Điệu C - Giờ: 15:20:00 26/5
273Đỗ Bảo Hân - Clb Starkid Quảng Ninh
278Trần Phương Anh - Cung Thiếu Nhi - Hải Phòng
281Vũ Thị Hương Linh - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
373Lê Hải Yến - Thái Bình dancesport
324Nguyễn Minh Khuê - Ninh Bình Dancesport
430Nguyễn Đức Thanh Hằng - Điệp Vũ Trường
175Lê Minh Anh - CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
434Nguyễn Thị Quỳnh Nga - Điệp Vũ Trường
435Lương Hồng Phúc - Điệp Vũ Trường
SK 223: Chung kết Hạng F2 Thiếu niên 2 Latin - Điệu R - Giờ: 15:22:00 26/5
108Đặng Hà Linh - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
288Nguyễn khánh Linh - Dance Sport Phong Lưu, Tỉnh Hà Nam
280Phạm Minh Anh - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
SK 224: Chung kết Hạng VĐ F2 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu R - Giờ: 15:24:00 26/5
37Phạm Phương Linh - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
91Nguyễn Huyền Phương - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
282Lưu Vũ Hương Giang - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
429Phạm Nguyễn Gia Linh - Điệp Vũ Trường
SK 225: Chung kết Hạng F2 Thiếu niên 1 Latin - Điệu R - Giờ: 15:26:00 26/5
273Đỗ Bảo Hân - Clb Starkid Quảng Ninh
281Vũ Thị Hương Linh - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
373Lê Hải Yến - Thái Bình dancesport
191Đinh Hạnh Minh Thư - CLB T- Dance Hòa Bình
430Nguyễn Đức Thanh Hằng - Điệp Vũ Trường
175Lê Minh Anh - CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
434Nguyễn Thị Quỳnh Nga - Điệp Vũ Trường
435Lương Hồng Phúc - Điệp Vũ Trường
SK 226: Chung kết Hạng F5 Thiếu nhi 2 Standard - Điệu VW - Giờ: 15:28:00 26/5
145Vũ Phương Thi - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
147Trần Thị Hiên Chi - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
SK 227: Chung kết Hạng B Thiếu nhi 2 Standard - Điệu W,T,SF,Q - Giờ: 15:30:00 26/5
328Nguyễn Anh Đức
Nguyễn Gia Như
- PRO-G ACADEMY
329Trần Bảo Minh
Ngô Hương Nhi
- PRO-G ACADEMY
SK 228: Chung kết Hạng VĐ FD Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C,R - Giờ: 15:38:00 26/5
92Nguyễn Ngọc Phương - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
431Phạm Trần Diệu Linh - Điệp Vũ Trường
433Trần Thùy Dương - Điệp Vũ Trường
182Bùi Gia Linh - CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
SK 229: Chung kết Hạng FD Thiếu niên 1 Latin - Điệu C,R - Giờ: 15:42:00 26/5
278Trần Phương Anh - Cung Thiếu Nhi - Hải Phòng
281Vũ Thị Hương Linh - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
175Lê Minh Anh - CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
434Nguyễn Thị Quỳnh Nga - Điệp Vũ Trường
435Lương Hồng Phúc - Điệp Vũ Trường
SK 230: Chung kết Hạng FC Thiếu niên 2 Latin - Điệu C,R,J - Giờ: 15:46:00 26/5
108Đặng Hà Linh - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
280Phạm Minh Anh - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
289Lại phương Anh - Dance Sport Phong Lưu, Tỉnh Hà Nam
SK 231: Chung kết Hạng VĐ F3 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu J - Giờ: 15:52:00 26/5
37Phạm Phương Linh - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
91Nguyễn Huyền Phương - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
92Nguyễn Ngọc Phương - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
429Phạm Nguyễn Gia Linh - Điệp Vũ Trường
SK 232: Chung kết Hạng B U21 Standard - Điệu W,T,SF,Q - Giờ: 15:54:00 26/5
331Phạm Thanh Tuấn
Trần Vũ Thanh Hà
- Quỳnh Anh Dance
336Nguyễn Tuấn An
Hoàng Phương Anh
- Sở VH&TT Hà Nội
330Chu Nguyên Khôi
Đào Lan Phương
- PRO-G ACADEMY
SK 233: Chung kết Hạng FB Thiếu nhi 2 Standard - Điệu W,T,SF,Q - Giờ: 16:02:00 26/5
146Hoàng Ngọc Bảo Thy - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
387Phan Châu Anh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
SK 234: Chung kết Hạng F3 Thiếu niên 1 Latin - Điệu J - Giờ: 16:10:00 26/5
191Đinh Hạnh Minh Thư - CLB T- Dance Hòa Bình
173Ngô Phương Thảo - CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
430Nguyễn Đức Thanh Hằng - Điệp Vũ Trường
175Lê Minh Anh - CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
434Nguyễn Thị Quỳnh Nga - Điệp Vũ Trường
SK 235: Chung kết Hạng E1 Trung niên 2 Latin - Điệu C - Giờ: 16:12:00 26/5
24Nguyễn Quốc Hùng
Hà Thúy Ngọc
- CK TEAM
26Đào Văn Hải
Phạm Thị Tưởng
- CK TEAM
SK 236: Chung kết Hạng VĐ F4 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu S - Giờ: 16:14:00 26/5
91Nguyễn Huyền Phương - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
33Trần Trà My - CK TEAM
431Phạm Trần Diệu Linh - Điệp Vũ Trường
SK 237: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 2 Standard - Điệu W - Giờ: 16:16:00 26/5
145Vũ Phương Thi - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
147Trần Thị Hiên Chi - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
387Phan Châu Anh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
292Đinh Quỳnh Chi - Dancesport HD
SK 238: Chung kết Hạng F4 Thiếu niên 1 Latin - Điệu S - Giờ: 16:18:00 26/5
273Đỗ Bảo Hân - Clb Starkid Quảng Ninh
191Đinh Hạnh Minh Thư - CLB T- Dance Hòa Bình
430Nguyễn Đức Thanh Hằng - Điệp Vũ Trường
175Lê Minh Anh - CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
SK 239: Chung kết Hạng E2 Trung niên 2 Latin - Điệu R - Giờ: 16:20:00 26/5
24Nguyễn Quốc Hùng
Hà Thúy Ngọc
- CK TEAM
26Đào Văn Hải
Phạm Thị Tưởng
- CK TEAM
SK 240: Chung kết Hạng VĐ F5 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu P - Giờ: 16:22:00 26/5
37Phạm Phương Linh - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
91Nguyễn Huyền Phương - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
171Hoàng Yến Nhi - CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
SK 241: Chung kết Hạng F5 Thiếu niên 1 Latin - Điệu P - Giờ: 16:24:00 26/5
273Đỗ Bảo Hân - Clb Starkid Quảng Ninh
430Nguyễn Đức Thanh Hằng - Điệp Vũ Trường
175Lê Minh Anh - CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
SK 242: Chung kết Hạng A Thiếu nhi 2 Standard - Điệu W,T,VW,SF,Q - Giờ: 16:26:00 26/5
328Nguyễn Anh Đức
Nguyễn Gia Như
- PRO-G ACADEMY
329Trần Bảo Minh
Ngô Hương Nhi
- PRO-G ACADEMY
SK 243: Chung kết Hạng A U21 Standard - Điệu W,T,VW,SF,Q - Giờ: 16:36:00 26/5
331Phạm Thanh Tuấn
Trần Vũ Thanh Hà
- Quỳnh Anh Dance
335Hoàng Gia Bảo
Hoàng Gia Linh
- Sở VH&TT Hà Nội
336Nguyễn Tuấn An
Hoàng Phương Anh
- Sở VH&TT Hà Nội
330Chu Nguyên Khôi
Đào Lan Phương
- PRO-G ACADEMY
SK 244: Chung kết Hạng VĐ FC Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C,R,J - Giờ: 16:46:00 26/5
37Phạm Phương Linh - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
92Nguyễn Ngọc Phương - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
171Hoàng Yến Nhi - CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
SK 245: Chung kết Hạng FC Thiếu niên 1 Latin - Điệu C,R,J - Giờ: 16:52:00 26/5
108Đặng Hà Linh - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
288Nguyễn khánh Linh - Dance Sport Phong Lưu, Tỉnh Hà Nam
373Lê Hải Yến - Thái Bình dancesport
430Nguyễn Đức Thanh Hằng - Điệp Vũ Trường
175Lê Minh Anh - CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
SK 246: Chung kết Hạng C U21 Latin - Điệu C,R,J - Giờ: 16:58:00 26/5
331Phạm Thanh Tuấn
Trần Vũ Thanh Hà
- Quỳnh Anh Dance
365Nguyễn Duy Anh
Phan Trà My
- Thái Bình dancesport
SK 247: Chung kết Hạng D Trung niên 2 Latin - Điệu C,R - Giờ: 17:04:00 26/5
24Nguyễn Quốc Hùng
Hà Thúy Ngọc
- CK TEAM
26Đào Văn Hải
Phạm Thị Tưởng
- CK TEAM
SK 248: Chung kết Hạng D U21 Latin - Điệu C,R - Giờ: 17:08:00 26/5
331Phạm Thanh Tuấn
Trần Vũ Thanh Hà
- Quỳnh Anh Dance
365Nguyễn Duy Anh
Phan Trà My
- Thái Bình dancesport
SK 249: Chung kết Hạng FD3 Thiếu niên 1 Latin - Điệu C,S - Giờ: 17:12:00 26/5
273Đỗ Bảo Hân - Clb Starkid Quảng Ninh
191Đinh Hạnh Minh Thư - CLB T- Dance Hòa Bình
430Nguyễn Đức Thanh Hằng - Điệp Vũ Trường
175Lê Minh Anh - CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
SK 250: Chung kết Hạng B U21 Latin - Điệu S,C,R,J - Giờ: 17:16:00 26/5
331Phạm Thanh Tuấn
Trần Vũ Thanh Hà
- Quỳnh Anh Dance
365Nguyễn Duy Anh
Phan Trà My
- Thái Bình dancesport
336Nguyễn Tuấn An
Hoàng Phương Anh
- Sở VH&TT Hà Nội
SK 252: Chung kết Hạng C Thanh niên Standard - Điệu W,T,Q - Giờ: 17:32:00 26/5
418Trương Hữu Thành
Vũ Hồng Trang
- Uni Dance
419Nguyễn Quốc Bình
Tạ Thiên Thanh
- Uni Dance
420Nguyễn Văn Vượng
Nguyễn Thị Ngọc Thoa
- Uni Dance
SK 253: Chung kết Hạng E1 Thiếu niên 2 Latin - Điệu C - Giờ: 17:38:00 26/5
365Nguyễn Duy Anh
Phan Trà My
- Thái Bình dancesport
275Nguyễn Gia Khánh
Phạm Ngọc Nhi
- Clb Starkid Quảng Ninh
SK 254: Chung kết Hạng E1 Nhi đồng Latin - Điệu C - Giờ: 17:40:00 26/5
97Bùi Trần Gia Huy
Lê Minh Anh
- CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
101Trần Tùng Lâm
Trần Nguyễn Ngọc Minh
- CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
436Hoàng Mạnh Quân
Nguyễn Phương Anh
- Điệp Vũ Trường
13Phạm Bảo Long
Lê Nhã Kỳ
- Bắc Ninh Dancesport
385Nguyễn Đức Toàn
Nguyễn Hà Ngân
- Tiểu học Thanh Bình
SK 255: Chung kết Hạng E1 U21 Latin - Điệu C - Giờ: 17:42:00 26/5
331Phạm Thanh Tuấn
Trần Vũ Thanh Hà
- Quỳnh Anh Dance
365Nguyễn Duy Anh
Phan Trà My
- Thái Bình dancesport
SK 256: Chung kết Hạng E1 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C - Giờ: 17:44:00 26/5
95Nguyễn Quang Hiếu
Trần Thị Thanh Ngọc
- CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
99Đào Xuân Mạnh
Vũ Phương Thảo
- CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
100Hoàng Minh Chiến
Đào Thị Hồng Nhung
- CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
102Nguyễn Duy Vũ
nguyễn Tùng Lâm
- CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
105Đoàn Đức Phúc An
Nguyễn Quỳnh Anh
- CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
275Nguyễn Gia Khánh
Phạm Ngọc Nhi
- Clb Starkid Quảng Ninh
287Vũ Hồng Phúc
Hồ Ngọc Linh Đan
- Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
306Nguyễn Duy Anh
Đàm Thị Thanh Hoa
- MY DANCE HD
130Nguyễn Minh Tuấn
Phạm Phương Linh
- CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
461Hoàng Kiến Văn
Nguyễn Ngọc Phương
- CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
SK 257: Chung kết Hạng E1 Thanh niên Latin - Điệu C - Giờ: 17:46:00 26/5
331Phạm Thanh Tuấn
Trần Vũ Thanh Hà
- Quỳnh Anh Dance
423Nguyễn Anh Minh
Nguyễn Phương Anh
- VIETSDANCE
23Vũ Trọng Sự
Đặng Kim Anh
- CK TEAM
375Nguyễn Tiến Thành
Mai Thị Hòa
- Thái Bình dancesport
180Đỗ Kỳ Lân
Trần Diệu Hương
- CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
SK 258: Chung kết Hạng D Nhi đồng Latin - Điệu C,R - Giờ: 17:48:00 26/5
97Bùi Trần Gia Huy
Lê Minh Anh
- CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
436Hoàng Mạnh Quân
Nguyễn Phương Anh
- Điệp Vũ Trường
13Phạm Bảo Long
Lê Nhã Kỳ
- Bắc Ninh Dancesport
SK 259: Chung kết Hạng D Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C,R - Giờ: 17:52:00 26/5
95Nguyễn Quang Hiếu
Trần Thị Thanh Ngọc
- CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
99Đào Xuân Mạnh
Vũ Phương Thảo
- CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
100Hoàng Minh Chiến
Đào Thị Hồng Nhung
- CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
105Đoàn Đức Phúc An
Nguyễn Quỳnh Anh
- CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
275Nguyễn Gia Khánh
Phạm Ngọc Nhi
- Clb Starkid Quảng Ninh
287Vũ Hồng Phúc
Hồ Ngọc Linh Đan
- Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
306Nguyễn Duy Anh
Đàm Thị Thanh Hoa
- MY DANCE HD
131Nguyễn Lê Đức Dũng
Nguyễn Huyền Phương
- CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
36Thái vũ hưng
Nguyễn khánh vy
- CK TEAM
SK 260: Chung kết Hạng D Thanh niên Latin - Điệu C,R - Giờ: 17:56:00 26/5
331Phạm Thanh Tuấn
Trần Vũ Thanh Hà
- Quỳnh Anh Dance
365Nguyễn Duy Anh
Phan Trà My
- Thái Bình dancesport
423Nguyễn Anh Minh
Nguyễn Phương Anh
- VIETSDANCE
23Vũ Trọng Sự
Đặng Kim Anh
- CK TEAM
SK 261: Chung kết Hạng E2 Nhi đồng Latin - Điệu R - Giờ: 18:00:00 26/5
97Bùi Trần Gia Huy
Lê Minh Anh
- CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
101Trần Tùng Lâm
Trần Nguyễn Ngọc Minh
- CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
436Hoàng Mạnh Quân
Nguyễn Phương Anh
- Điệp Vũ Trường
13Phạm Bảo Long
Lê Nhã Kỳ
- Bắc Ninh Dancesport
SK 262: Chung kết Hạng E2 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu R - Giờ: 18:02:00 26/5
95Nguyễn Quang Hiếu
Trần Thị Thanh Ngọc
- CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
99Đào Xuân Mạnh
Vũ Phương Thảo
- CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
102Nguyễn Duy Vũ
nguyễn Tùng Lâm
- CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
275Nguyễn Gia Khánh
Phạm Ngọc Nhi
- Clb Starkid Quảng Ninh
287Vũ Hồng Phúc
Hồ Ngọc Linh Đan
- Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
306Nguyễn Duy Anh
Đàm Thị Thanh Hoa
- MY DANCE HD
130Nguyễn Minh Tuấn
Phạm Phương Linh
- CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
461Hoàng Kiến Văn
Nguyễn Ngọc Phương
- CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
SK 263: Chung kết Hạng E2 Thanh niên Latin - Điệu R - Giờ: 18:04:00 26/5
331Phạm Thanh Tuấn
Trần Vũ Thanh Hà
- Quỳnh Anh Dance
423Nguyễn Anh Minh
Nguyễn Phương Anh
- VIETSDANCE
23Vũ Trọng Sự
Đặng Kim Anh
- CK TEAM
180Đỗ Kỳ Lân
Trần Diệu Hương
- CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
SK 264: Chung kết Hạng B Thiếu niên 2 Latin - Điệu S,C,R,J - Giờ: 18:06:00 26/5
365Nguyễn Duy Anh
Phan Trà My
- Thái Bình dancesport
335Hoàng Gia Bảo
Hoàng Gia Linh
- Sở VH&TT Hà Nội
192Trần Bảo Duy
Lê Ngọc Tường Vy
- CLB TJ
SK 265: Chung kết Hạng C Nhi đồng Latin - Điệu C,R,J - Giờ: 18:14:00 26/5
97Bùi Trần Gia Huy
Lê Minh Anh
- CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
13Phạm Bảo Long
Lê Nhã Kỳ
- Bắc Ninh Dancesport
SK 266: Chung kết Hạng C Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C,R,J - Giờ: 18:20:00 26/5
17Thái Vũ Hưng
Nguyễn Khánh Vy
- CK TEAM
93Nguyễn Lê Đức Dũng
Trần Phương Thảo
- CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
99Đào Xuân Mạnh
Vũ Phương Thảo
- CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
274Trần Văn Đức
Hoàng Thị Phương
- Clb Starkid Quảng Ninh
329Trần Bảo Minh
Ngô Hương Nhi
- PRO-G ACADEMY
306Nguyễn Duy Anh
Đàm Thị Thanh Hoa
- MY DANCE HD
131Nguyễn Lê Đức Dũng
Nguyễn Huyền Phương
- CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
SK 267: Chung kết Hạng E2 Trung niên 1 Latin - Điệu R - Giờ: 18:26:00 26/5
23Vũ Trọng Sự
Đặng Kim Anh
- CK TEAM
27Nguyễn Hồng Quân
Phạm Thị Sơn
- CK TEAM
180Đỗ Kỳ Lân
Trần Diệu Hương
- CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
SK 268: Chung kết Hạng E4 Thanh niên Latin - Điệu S - Giờ: 18:28:00 26/5
331Phạm Thanh Tuấn
Trần Vũ Thanh Hà
- Quỳnh Anh Dance
421Phạm Trung Hòa
Nguyễn Thị Tâm Đan
- VIETSDANCE
SK 269: Chung kết Hạng E1 Thiếu niên 1 Latin - Điệu C - Giờ: 18:30:00 26/5
258Nguyễn Hoàng Gia Minh
Nguyễn Hoàng Thảo Nguyên
- Clb Starkid Quảng Ninh
330Chu Nguyên Khôi
Đào Lan Phương
- PRO-G ACADEMY
28Lê Hoàng Bảo Thiên
Hoàng Anh Thư
- CK TEAM
SK 270: Chung kết Hạng F1 Trung niên 1 Latin - Điệu C - Giờ: 18:32:00 26/5
181Trần Diệu Hương - CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
337Phương Tường Vi - TT VHTT quận Kiến An - CLB Trường Vi
SK 271: Chung kết Hạng B Thiếu nhi 2 Latin - Điệu S,C,R,J - Giờ: 18:34:00 26/5
17Thái Vũ Hưng
Nguyễn Khánh Vy
- CK TEAM
93Nguyễn Lê Đức Dũng
Trần Phương Thảo
- CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
99Đào Xuân Mạnh
Vũ Phương Thảo
- CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
195Lê Vũ Hoàng Huy
Doãn Thị Minh Châu
- CLB Thể thao Sông Tich - Thị xã Sơn Tây
274Trần Văn Đức
Hoàng Thị Phương
- Clb Starkid Quảng Ninh
328Nguyễn Anh Đức
Nguyễn Gia Như
- PRO-G ACADEMY
329Trần Bảo Minh
Ngô Hương Nhi
- PRO-G ACADEMY
20Lê Hoàng Dương
Lê Hương Giang
- CK TEAM
SK 272: Chung kết Hạng FB Thiếu niên 2 Latin - Điệu S,C,R,J - Giờ: 18:42:00 26/5
280Phạm Minh Anh - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
289Lại phương Anh - Dance Sport Phong Lưu, Tỉnh Hà Nam
430Nguyễn Đức Thanh Hằng - Điệp Vũ Trường
175Lê Minh Anh - CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
SK 273: Chung kết Hạng E1 Trung niên 1 Latin - Điệu C - Giờ: 18:50:00 26/5
23Vũ Trọng Sự
Đặng Kim Anh
- CK TEAM
27Nguyễn Hồng Quân
Phạm Thị Sơn
- CK TEAM
180Đỗ Kỳ Lân
Trần Diệu Hương
- CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
SK 274: Chung kết Hạng C Thiếu niên 1 Latin - Điệu C,R,J - Giờ: 18:52:00 26/5
192Trần Bảo Duy
Lê Ngọc Tường Vy
- CLB TJ
28Lê Hoàng Bảo Thiên
Hoàng Anh Thư
- CK TEAM
SK 275: Chung kết Hạng C Thanh niên Latin - Điệu C,R,J - Giờ: 18:58:00 26/5
331Phạm Thanh Tuấn
Trần Vũ Thanh Hà
- Quỳnh Anh Dance
365Nguyễn Duy Anh
Phan Trà My
- Thái Bình dancesport
422Nguyễn Đình Tiến
Phạm Tú Anh
- VIETSDANCE
SK 276: Chung kết Hạng F2 Trung niên 1 Latin - Điệu R - Giờ: 19:04:00 26/5
181Trần Diệu Hương - CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
337Phương Tường Vi - TT VHTT quận Kiến An - CLB Trường Vi
SK 277: Chung kết Hạng E2 Thiếu niên 1 Latin - Điệu R - Giờ: 19:06:00 26/5
258Nguyễn Hoàng Gia Minh
Nguyễn Hoàng Thảo Nguyên
- Clb Starkid Quảng Ninh
330Chu Nguyên Khôi
Đào Lan Phương
- PRO-G ACADEMY
28Lê Hoàng Bảo Thiên
Hoàng Anh Thư
- CK TEAM
SK 278: Chung kết Hạng FD Trung niên 1 Latin - Điệu C,R - Giờ: 19:08:00 26/5
181Trần Diệu Hương - CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
337Phương Tường Vi - TT VHTT quận Kiến An - CLB Trường Vi
SK 279: Chung kết Hạng D Thiếu niên 1 Latin - Điệu C,R - Giờ: 19:12:00 26/5
258Nguyễn Hoàng Gia Minh
Nguyễn Hoàng Thảo Nguyên
- Clb Starkid Quảng Ninh
330Chu Nguyên Khôi
Đào Lan Phương
- PRO-G ACADEMY
192Trần Bảo Duy
Lê Ngọc Tường Vy
- CLB TJ
28Lê Hoàng Bảo Thiên
Hoàng Anh Thư
- CK TEAM
SK 280: Chung kết Hạng D Trung niên 1 Latin - Điệu C,R - Giờ: 19:16:00 26/5
23Vũ Trọng Sự
Đặng Kim Anh
- CK TEAM
27Nguyễn Hồng Quân
Phạm Thị Sơn
- CK TEAM
180Đỗ Kỳ Lân
Trần Diệu Hương
- CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
SK 281: Chung kết Hạng A U21 Latin - Điệu S,C,R,P,J - Giờ: 19:20:00 26/5
331Phạm Thanh Tuấn
Trần Vũ Thanh Hà
- Quỳnh Anh Dance
19Nguyễn Tuấn Phong
Ngô Trần Hoài Thu
- CK TEAM
335Hoàng Gia Bảo
Hoàng Gia Linh
- Sở VH&TT Hà Nội
336Nguyễn Tuấn An
Hoàng Phương Anh
- Sở VH&TT Hà Nội
SK 282: Chung kết Hạng A Thiếu niên 1 Latin - Điệu S,C,R,P,J - Giờ: 19:30:00 26/5
335Hoàng Gia Bảo
Hoàng Gia Linh
- Sở VH&TT Hà Nội
192Trần Bảo Duy
Lê Ngọc Tường Vy
- CLB TJ
SK 283: Chung kết Hạng A Thiếu nhi 2 Latin - Điệu S,C,R,P,J - Giờ: 19:40:00 26/5
17Thái Vũ Hưng
Nguyễn Khánh Vy
- CK TEAM
195Lê Vũ Hoàng Huy
Doãn Thị Minh Châu
- CLB Thể thao Sông Tich - Thị xã Sơn Tây
274Trần Văn Đức
Hoàng Thị Phương
- Clb Starkid Quảng Ninh
328Nguyễn Anh Đức
Nguyễn Gia Như
- PRO-G ACADEMY
329Trần Bảo Minh
Ngô Hương Nhi
- PRO-G ACADEMY
35Trần Hạo Nam
Nguyễn Hoàng Minh Anh
- CK TEAM
SK 284: Chung kết Hạng FA Thiếu niên 2 Latin - Điệu S,C,R,P,J - Giờ: 19:50:00 26/5
280Phạm Minh Anh - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
430Nguyễn Đức Thanh Hằng - Điệp Vũ Trường
175Lê Minh Anh - CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn
SK 285: Chung kết Hạng B Thanh niên Latin - Điệu S,C,R,J - Giờ: 20:00:00 26/5
331Phạm Thanh Tuấn
Trần Vũ Thanh Hà
- Quỳnh Anh Dance
421Phạm Trung Hòa
Nguyễn Thị Tâm Đan
- VIETSDANCE
365Nguyễn Duy Anh
Phan Trà My
- Thái Bình dancesport
422Nguyễn Đình Tiến
Phạm Tú Anh
- VIETSDANCE
SK 311: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi Latin Hải Dương - Điệu C - Giờ:
388Đoàn Thị Thu Trang - Trường Tiểu học Ái Quốc - Tp Hải Dương
389Vũ Thu Trang - Trường Tiểu học Ái Quốc - Tp Hải Dương
390Nguyễn Trần Hà My - Trường Tiểu học Ái Quốc - Tp Hải Dương
391Vũ Kim Ngân - Trường Tiểu học Ái Quốc - Tp Hải Dương
151Vy Gia Hân - CLB Hồng Xiêm Xu
SK 312: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi Latin Hải Dương 2 - Điệu C - Giờ:
392Hoàng Như Quỳnh - Trường Tiểu học Ái Quốc - Tp Hải Dương
393Bùi Thị Bích Ngọc - Trường Tiểu học Ái Quốc - Tp Hải Dương
394Hoàng Thị Ngọc Tú - Trường Tiểu học Ái Quốc - Tp Hải Dương
395Đoàn Ngọc Bích - Trường Tiểu học Ái Quốc - Tp Hải Dương
118Nguyễn Huyền Trang - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN

Khiêu vũ thể thao, thông tin giải đấu, đăng ký thi đấu online, khieu vu the thao, giai khieu vu, giải khiêu vũ, dance sport, nhảy nghệ thuật

Khiêu vũ thể thao, thông tin giải đấu, đăng ký thi đấu online, khieu vu the thao, giai khieu vu, giải khiêu vũ, dance sport, nhảy nghệ thuật