Giải Vô địch Cúp Các CLB KVTT Ninh Bình mở rộng lần thứ II, năm 2019

D.sách VĐV theo sự kiện (tải PDF)

Số đeoVận động viên
SK 1: Chung kết Hạng FD Thiếu nhi 1 Latin CLB DANCESPORT PHONG LƯU TỈNH HÀ NAM - Điệu C,R - Giờ: 08:06:00 30/6
79Bùi Quang Minh - Dance Sport Phong Lưu, Tỉnh Hà Nam
83Đoàn Hương Trà - Dance Sport Phong Lưu, Tỉnh Hà Nam
44Vũ Tuệ Nhi - CLB TÂN LẠC DANCESPORT
SK 2: Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi 1 Latin CLB DANCESPORT PHONG LƯU HÀ NAM - Điệu C,R - Giờ: 08:00 30/6
80Nguyễn Anh Thư - Dance Sport Phong Lưu, Tỉnh Hà Nam
86Phạm phương Linh - Dance Sport Phong Lưu, Tỉnh Hà Nam
45Bùi Tường Băng - CLB TÂN LẠC DANCESPORT
SK 3: Chung kết Hạng FD Thiếu Nhi Latin Việt Tiệp 7 - Điệu C,R - Giờ: 08:02:00 30/6
64Dư Phạm Quỳnh Anh - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
65Đinh Phương Nhật Mai - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
SK 4: Chung kết Hạng FD Thiếu nhi 2 Latin CLB DANCESPORT PHONG LƯU TỈNH HÀ NAM - Điệu C,R - Giờ: 08:04:00 30/6
76Lại Ánh Dương - Dance Sport Phong Lưu, Tỉnh Hà Nam
77Đoàn Hà Linh - Dance Sport Phong Lưu, Tỉnh Hà Nam
45Bùi Tường Băng - CLB TÂN LẠC DANCESPORT
47Chu Phương Anh - CLB TÂN LẠC DANCESPORT
SK 5: Chung kết Hạng FD Thiếu nhi1 Latin CLB DANCESPORT PHONG LƯU TỈNH HÀ NAM - Điệu C,R - Giờ: 08:06:00 30/6
81Vũ Thanh Phương - Dance Sport Phong Lưu, Tỉnh Hà Nam
44Vũ Tuệ Nhi - CLB TÂN LẠC DANCESPORT
46Nguyễn trang Nhung - CLB TÂN LẠC DANCESPORT
SK 6: Chung kết Hạng FD Thiếu Nhi Latin Việt Tiệp 8 - Điệu C,R - Giờ: 08:08:00 30/6
66Cao Nguyễn Đức Tâm - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
67Tô Minh Ngọc - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
69Trần Bảo Châu - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
SK 7: Chung kết Hạng FD Thiếu nhi 2 Latin CLB DANCESPORT PHONG LƯU TỈNH HÀ NAM - Điệu C,R - Giờ: 08:10:00 30/6
78Nguyễn Anh Thư - Dance Sport Phong Lưu, Tỉnh Hà Nam
85Nguyễn Quỳnh Chi - Dance Sport Phong Lưu, Tỉnh Hà Nam
47Chu Phương Anh - CLB TÂN LẠC DANCESPORT
SK 8: Chung kết Hạng FD Thiếu nhi 2 Latin CLB DANCESPORT PHONG LƯU TỈNH HÀ NAM - Điệu C,R - Giờ: 08:12:00 30/6
77Đoàn Hà Linh - Dance Sport Phong Lưu, Tỉnh Hà Nam
85Nguyễn Quỳnh Chi - Dance Sport Phong Lưu, Tỉnh Hà Nam
46Nguyễn trang Nhung - CLB TÂN LẠC DANCESPORT
SK 9: Chung kết Hạng F1 Thiếu Nhi Latin Các CLB Vô Địch Miền Bắc - Điệu C - Giờ: 08:14:00 30/6
207Phạm Quỳnh Trang - TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
104Nguyễn Phương Chi - Huong Hanh Dance Tứ Kỳ
208Vũ Linh Đan - TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
SK 10: Chung kết Hạng F1 Thiếu Nhi Latin Các CLB Vô Địch Miền Bắc 2 - Điệu C - Giờ: 08:15:00 30/6
210Phạm Ngọc Mai - TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
211Nguyễn Thị Như Quỳnh - TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
212Hà Thế Hưng - TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
219Phạm Ngọc Diệp - Thái Bình dancesport
SK 11: Chung kết Hạng F1 Thiếu Nhi 1 Latin Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Hưng Yên - Điệu C - Giờ: 08:16:00 30/6
88Đỗ Ngọc Hà - Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Hưng Yên
89Phạm Dương Hà My - Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Hưng Yên
SK 12: Chung kết Hạng F1 Nhi Đồng Latin Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Hưng Yên - Điệu C - Giờ: 08:17:00 30/6
96Nguyễn Quỳnh Chi - Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Hưng Yên
97Nguyễn Mai Anh - Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Hưng Yên
98Trần Thị Yến Nhi - Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Hưng Yên
SK 13: Chung kết Hạng F1 Thiếu Nhi Latin Các CLB Vô Địch Miền Bắc 3 - Điệu C - Giờ: 08:18:00 30/6
213Nguyễn Trọng Nhân - TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
214Nguyễn Vũ Khánh Ly - TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
215Trần Hoàng Hải Anh - TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
SK 14: Chung kết Hạng F1 Thiếu Nhi Latin Các CLB Vô Địch Miền Bắc 4 - Điệu C - Giờ: 08:19:00 30/6
105Phùng Hà Thu - Huong Hanh Dance Tứ Kỳ
106Vũ Thị Thùy Dương - Huong Hanh Dance Tứ Kỳ
112Ngô Thanh Trúc - Huong Hanh Dance Tứ Kỳ
SK 15: Chung kết Hạng F1 Thiếu Nhi Latin Các CLB Vô Địch Miền Bắc 5 - Điệu C - Giờ: 08:20:00 30/6
207Phạm Quỳnh Trang - TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
211Nguyễn Thị Như Quỳnh - TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
107Đỗ Phương Thảo - Huong Hanh Dance Tứ Kỳ
218Nguyễn Ngọc Diệp - TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
SK 16: Chung kết Hạng F1 Thiếu Nhi Latin Vô Địch Ninh Bình 1 - Điệu C - Giờ: 08:21:00 30/6
137Đào Ngọc Lâm Nhi - Ninh Bình Dancesport
144Phạm Khánh Huyền - Ninh Bình Dancesport
160Phạm Khánh Phương - Ninh Bình Dancesport
SK 17: Chung kết Hạng F1 Thiếu Nhi Latin Vô Địch Ninh Bình 2 - Điệu C - Giờ: 08:22:00 30/6
138Đào Diệp Lâm Anh - Ninh Bình Dancesport
139Lã Phúc Đạt - Ninh Bình Dancesport
141Trần Thuỳ Dương - Ninh Bình Dancesport
SK 18: Chung kết Hạng F1 Thiếu Nhi 2 Latin Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Hưng Yên - Điệu C - Giờ: 08:23:00 30/6
90Đặng Thị Ngọc Lan - Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Hưng Yên
91Đỗ Trúc Linh - Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Hưng Yên
92Nguyễn Ngọc Diệp - Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Hưng Yên
SK 19: Chung kết Hạng F1 Thiếu Nhi Latin Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Hưng Yên - Điệu C - Giờ: 08:24:00 30/6
93Ăn Thu Trang - Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Hưng Yên
94Bùi Mai Anh - Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Hưng Yên
SK 20: Chung kết Hạng F1 Thiếu Nhi Latin Các CLB Vô Địch Miền Bắc 6 - Điệu C - Giờ: 08:25:00 30/6
208Vũ Linh Đan - TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
212Hà Thế Hưng - TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
108Phạm Thị Phương Mai - Huong Hanh Dance Tứ Kỳ
SK 21: Chung kết Hạng F1 Thiếu Nhi Latin Vô Địch Ninh Bình 3 - Điệu C - Giờ: 08:26:00 30/6
136Lưu Bảo Khánh - Ninh Bình Dancesport
140Nguyễn Đoàn Bảo Huy - Ninh Bình Dancesport
161Vũ Yến Chi - Ninh Bình Dancesport
SK 22: Chung kết Hạng F1 Thiếu Nhi Latin Vô Địch Ninh Bình 4 - Điệu C - Giờ: 08:27:00 30/6
142Trịnh Ngọc Phương Anh - Ninh Bình Dancesport
143Hoàng Diệp Anh - Ninh Bình Dancesport
151Đinh Thị Phương Hà - Ninh Bình Dancesport
SK 23: Chung kết Hạng F1 Thiếu Nhi Latin Vô Địch Ninh Bình 5 - Điệu C - Giờ: 08:28:00 30/6
163Lê Thu Thảo Đan - Ninh Bình Dancesport
164Nguyễn Vũ Phúc - Ninh Bình Dancesport
167Trịnh Uyên Nhi - Ninh Bình Dancesport
SK 24: Chung kết Hạng F1 Thiếu Nhi Latin Các CLB Vô Địch Miền Bắc 7 - Điệu C - Giờ: 08:29:00 30/6
209Nguyễn Hạnh Phương - TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
210Phạm Ngọc Mai - TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
109Lê Thị Thanh Bình - Huong Hanh Dance Tứ Kỳ
SK 25: Chung kết Hạng F1 Thiếu Nhi Latin Các CLB Vô Địch Miền Bắc 8 - Điệu C - Giờ: 08:30:00 30/6
213Nguyễn Trọng Nhân - TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
214Nguyễn Vũ Khánh Ly - TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
110Nguyễn Ngọc Anh - Huong Hanh Dance Tứ Kỳ
SK 26: Chung kết Hạng F1 Nhi Đồng Latin Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Hưng Yên - Điệu C - Giờ: 08:31:00 30/6
88Đỗ Ngọc Hà - Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Hưng Yên
91Đỗ Trúc Linh - Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Hưng Yên
97Nguyễn Mai Anh - Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Hưng Yên
SK 27: Chung kết Hạng F1 Thiếu Nhi 1 Latin Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Hưng Yên - Điệu C - Giờ: 08:32:00 30/6
92Nguyễn Ngọc Diệp - Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Hưng Yên
96Nguyễn Quỳnh Chi - Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Hưng Yên
98Trần Thị Yến Nhi - Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Hưng Yên
SK 28: Chung kết Hạng F1 Thiếu Nhi Latin Các CLB Vô Địch Miền Bắc 9 - Điệu C - Giờ: 08:33:00 30/6
215Trần Hoàng Hải Anh - TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
110Nguyễn Ngọc Anh - Huong Hanh Dance Tứ Kỳ
111Nguyễn Hoàng Ngọc Ngân - Huong Hanh Dance Tứ Kỳ
219Phạm Ngọc Diệp - Thái Bình dancesport
SK 29: Chung kết Hạng E1 Thiếu Nhi Latin Các CLB Vô Địch Miền Bắc 10 - Điệu C - Giờ: 08:34:00 30/6
216Nguyễn Trọng Nhân
Nguyễn Thị Như Quỳnh
- TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
217Hà Thế Hưng
Nguyễn Hạnh Phương
- TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
70Vũ Hồng Phúc
Hồ Ngọc Linh Đan
- Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
SK 30: Chung kết Hạng F1 Thiếu Nhi Latin Việt Tiệp 1 - Điệu C - Giờ: 08:35:00 30/6
63Trịnh Thảo Linh - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
66Cao Nguyễn Đức Tâm - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
69Trần Bảo Châu - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
SK 31: Chung kết Hạng F1 Thiếu Nhi Latin Việt Tiệp 2 - Điệu C - Giờ: 08:36:00 30/6
67Tô Minh Ngọc - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
16Đỗ Trần Linh Anh - -Trung tâm HL&TĐ TDTT Tỉnh Thanh Hóa
SK 32: Chung kết Hạng F1 Thiếu Nhi Latin Việt Tiệp 3 - Điệu C - Giờ: 08:37:00 30/6
59Đỗ Vân Anh - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
64Dư Phạm Quỳnh Anh - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
65Đinh Phương Nhật Mai - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
SK 33: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi Latin Vô địch Nice Dance - Điệu C - Giờ: 08:38:00 30/6
129Trần Lê Hoàng Châu - NICE DANCE TP VINH
102Trần Nguyễn Tâm Nguyên - DreamDance Gia Lai
89Phạm Dương Hà My - Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Hưng Yên
SK 34: Chung kết Hạng F1 Thiếu Nhi 2 Latin Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Hưng Yên - Điệu C - Giờ: 08:39:00 30/6
94Bùi Mai Anh - Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Hưng Yên
SK 35: Chung kết Hạng F1 Thiếu Nhi Latin Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Hưng Yên - Điệu C - Giờ: 08:40:00 30/6
89Phạm Dương Hà My - Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Hưng Yên
90Đặng Thị Ngọc Lan - Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Hưng Yên
93Ăn Thu Trang - Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Hưng Yên
SK 36: Chung kết Hạng E1 Thiếu Nhi Latin Các CLB - Điệu C - Giờ: 08:41:00 30/6
82Bùi Quang Minh
Nguyễn Anh Thư
- Dance Sport Phong Lưu, Tỉnh Hà Nam
172Lê Thanh Đức
Nguyễn Hồ Bảo Ngọc
- Q-Dance Center
SK 37: Chung kết Hạng F1 Thiếu Nhi 2 Latin Vô Địch Ninh Bình - Điệu C - Giờ: 08:42:00 30/6
19Nguyễn Hữu Hiếu Thuận - Bảo Dance Sport Nghệ An
22Lê Xuân Mai - Bảo Dance Sport Nghệ An
25Hoàng Hạnh Chi - Bảo Dance Sport Nghệ An
SK 38: Chung kết Hạng F1 Thiếu Nhi 1 Latin Ninh Bình - Điệu C - Giờ: 08:43:00 30/6
24Nguyễn Trúc Linh - Bảo Dance Sport Nghệ An
29Ngô Bảo Hân - Bảo Dance Sport Nghệ An
33Thái Võ Thục Ánh - Bảo Dance Sport Nghệ An
SK 39: Chung kết Hạng F1 Thiếu Nhi 1 Latin Ninh Binh 1 - Điệu C - Giờ: 08:44:00 30/6
84Nguyễn Hải Yến - Dance Sport Phong Lưu, Tỉnh Hà Nam
21Đặng Thảo Vy - Bảo Dance Sport Nghệ An
23Hoàng Lê Quỳnh Anh - Bảo Dance Sport Nghệ An
SK 40: Chung kết Hạng F1 Thiếu Nhi Latin Vô Địch Ninh Bình 6 - Điệu C - Giờ: 08:45:00 30/6
147Nguyễn Đinh Thế Tùng - Ninh Bình Dancesport
149Vũ Khánh Ngọc - Ninh Bình Dancesport
152Nguyễn Đoàn Gia Bình - Ninh Bình Dancesport
SK 41: Chung kết Hạng F1 Thiếu Nhi Latin Vô Địch Ninh Bình 7 - Điệu C - Giờ: 08:46:00 30/6
134Lã Yến Nhi - Ninh Bình Dancesport
135Phạm Hương Thảo - Ninh Bình Dancesport
153Nguyễn Thiện Bảo - Ninh Bình Dancesport
SK 42: Chung kết Hạng F1 Thiếu Nhi Latin Vô Địch Ninh Bình 8 - Điệu C - Giờ: 08:47:00 30/6
129Trần Lê Hoàng Châu - NICE DANCE TP VINH
168Trần Phương Huyền - Ninh Bình Dancesport
169Nguyễn Hà Ngân - Ninh Bình Dancesport
SK 43: Chung kết Hạng E1 Thiếu Nhi Latin Vô Địch Ninh Bình 17 - Điệu C - Giờ: 08:48:00 30/6
155Phạm Khánh Phương
Vũ Yến Chi
- Ninh Bình Dancesport
156Lã Phúc Đạt
Lưu Bảo Khánh
- Ninh Bình Dancesport
157Nguyễn Đoàn Bảo Huy
Trần Thuỳ Dương
- Ninh Bình Dancesport
SK 45: Chung kết Hạng F1 Thiếu Nhi Latin CLB Vô Địch Miền Bắc 11 - Điệu C - Giờ: 08:50:00 30/6
104Nguyễn Phương Chi - Huong Hanh Dance Tứ Kỳ
209Nguyễn Hạnh Phương - TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
218Nguyễn Ngọc Diệp - TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
SK 46: Chung kết Hạng F3 Thiếu nhi Latin Vô địch Nice Dance - Điệu J - Giờ: 08:51:00 30/6
129Trần Lê Hoàng Châu - NICE DANCE TP VINH
102Trần Nguyễn Tâm Nguyên - DreamDance Gia Lai
SK 47: Chung kết Hạng F3 Thiếu Nhi Latin Vô Địch Ninh Bình 14 - Điệu J - Giờ: 08:52:00 30/6
137Đào Ngọc Lâm Nhi - Ninh Bình Dancesport
143Hoàng Diệp Anh - Ninh Bình Dancesport
151Đinh Thị Phương Hà - Ninh Bình Dancesport
SK 48: Chung kết Hạng F3 Thiếu Nhi Latin Vô Địch Ninh Bình 15 - Điệu J - Giờ: 08:53:00 30/6
138Đào Diệp Lâm Anh - Ninh Bình Dancesport
142Trịnh Ngọc Phương Anh - Ninh Bình Dancesport
144Phạm Khánh Huyền - Ninh Bình Dancesport
SK 49: Chung kết Hạng F3 Thiếu Nhi Latin Vô Địch Ninh Bình 16 - Điệu J - Giờ: 08:54:00 30/6
148Nguyễn Ngọc Minh - Ninh Bình Dancesport
149Vũ Khánh Ngọc - Ninh Bình Dancesport
152Nguyễn Đoàn Gia Bình - Ninh Bình Dancesport
SK 50: Chung kết Hạng E3 Thiếu Nhi Latin Vô Địch Ninh Bình 19 - Điệu J - Giờ: 08:55:00 30/6
155Phạm Khánh Phương
Vũ Yến Chi
- Ninh Bình Dancesport
156Lã Phúc Đạt
Lưu Bảo Khánh
- Ninh Bình Dancesport
157Nguyễn Đoàn Bảo Huy
Trần Thuỳ Dương
- Ninh Bình Dancesport
SK 51: Chung kết Hạng F2 Thiếu Nhi Latin Việt Tiệp 4 - Điệu R - Giờ: 08:56:00 30/6
63Trịnh Thảo Linh - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
66Cao Nguyễn Đức Tâm - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
69Trần Bảo Châu - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
SK 52: Chung kết Hạng F2 Thiếu Nhi Latin Việt Tiệp 5 - Điệu R - Giờ: 08:57:00 30/6
67Tô Minh Ngọc - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
SK 53: Chung kết Hạng F2 Thiếu Nhi Latin Việt Tiệp 6 - Điệu R - Giờ: 08:58:00 30/6
58Huỳnh Trần Hà Vy - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
64Dư Phạm Quỳnh Anh - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
65Đinh Phương Nhật Mai - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
SK 54: Chung kết Hạng F2 Thiếu Nhi Latin Vô Địch Ninh Bình 9 - Điệu R - Giờ: 08:59:00 30/6
137Đào Ngọc Lâm Nhi - Ninh Bình Dancesport
143Hoàng Diệp Anh - Ninh Bình Dancesport
144Phạm Khánh Huyền - Ninh Bình Dancesport
SK 55: Chung kết Hạng F2 Thiếu Nhi Latin Vô Địch Ninh Bình 10 - Điệu R - Giờ: 09:00:00 30/6
138Đào Diệp Lâm Anh - Ninh Bình Dancesport
142Trịnh Ngọc Phương Anh - Ninh Bình Dancesport
151Đinh Thị Phương Hà - Ninh Bình Dancesport
SK 56: Chung kết Hạng F2 Thiếu Nhi Latin Vô Địch Ninh Bình 11 - Điệu R - Giờ: 09:01:00 30/6
146Nguyễn Anh Thư - Ninh Bình Dancesport
149Vũ Khánh Ngọc - Ninh Bình Dancesport
152Nguyễn Đoàn Gia Bình - Ninh Bình Dancesport
SK 57: Chung kết Hạng F2 Thiếu Nhi Latin Vô Địch Ninh Bình 12 - Điệu R - Giờ: 09:02:00 30/6
134Lã Yến Nhi - Ninh Bình Dancesport
135Phạm Hương Thảo - Ninh Bình Dancesport
162Trịnh Thị Tuyết Thu - Ninh Bình Dancesport
SK 58: Chung kết Hạng F2 Thiếu Nhi Latin Vô Địch Ninh Bình 13 - Điệu R - Giờ: 09:03:00 30/6
148Nguyễn Ngọc Minh - Ninh Bình Dancesport
158Vũ Phạm Hà Vy - Ninh Bình Dancesport
168Trần Phương Huyền - Ninh Bình Dancesport
SK 59: Chung kết Hạng E2 Thiếu Nhi Latin Vô Địch Ninh Bình 18 - Điệu R - Giờ: 09:04:00 30/6
155Phạm Khánh Phương
Vũ Yến Chi
- Ninh Bình Dancesport
156Lã Phúc Đạt
Lưu Bảo Khánh
- Ninh Bình Dancesport
157Nguyễn Đoàn Bảo Huy
Trần Thuỳ Dương
- Ninh Bình Dancesport
SK 60: Chung kết Hạng E2 Thanh niên Standard điệu Tango - Điệu T - Giờ: 09:05:00 30/6
126Nguyễn Anh Tú
Đặng Thu Huyền
- My Wings Dance
114Nguyễn Đăng Hùng
Nguyễn Thị Khánh Ly
- Hòa Yến Dancing Center
180Trần Hiếu Minh
Lê Anh Phương
- SMART DANCE CENTER
SK 61: Bán kết Hạng F1 Thiếu Nhi SD Vô Địch Ninh Bình Waltz - Điệu W - Giờ: 09:06:00 30/6
130Vũ Thị Hồng Ngọc - Ninh Bình Dancesport
131Tô Khánh Linh - Ninh Bình Dancesport
132Đỗ Thu Huyền - Ninh Bình Dancesport
134Lã Yến Nhi - Ninh Bình Dancesport
135Phạm Hương Thảo - Ninh Bình Dancesport
148Nguyễn Ngọc Minh - Ninh Bình Dancesport
149Vũ Khánh Ngọc - Ninh Bình Dancesport
150Nguyễn Thị Phương Lan - Ninh Bình Dancesport
153Nguyễn Thiện Bảo - Ninh Bình Dancesport
158Vũ Phạm Hà Vy - Ninh Bình Dancesport
162Trịnh Thị Tuyết Thu - Ninh Bình Dancesport
SK 62: Chung kết Hạng E1 Thanh niên Standard vô địch Ninh Bình - Điệu W - Giờ: 09:07:00 30/6
113Lê Trần Tiệp
Phạm Phương Uyên
- Hòa Yến Dancing Center
114Nguyễn Đăng Hùng
Nguyễn Thị Khánh Ly
- Hòa Yến Dancing Center
180Trần Hiếu Minh
Lê Anh Phương
- SMART DANCE CENTER
SK 63: Chung kết Hạng F5 Thiếu Nhi SD Vô Địch Ninh Bình Waltz Vien - Điệu VW - Giờ: 09:08:00 30/6
130Vũ Thị Hồng Ngọc - Ninh Bình Dancesport
131Tô Khánh Linh - Ninh Bình Dancesport
132Đỗ Thu Huyền - Ninh Bình Dancesport
134Lã Yến Nhi - Ninh Bình Dancesport
150Nguyễn Thị Phương Lan - Ninh Bình Dancesport
158Vũ Phạm Hà Vy - Ninh Bình Dancesport
162Trịnh Thị Tuyết Thu - Ninh Bình Dancesport
SK 64: Chung kết Đồng diễn Trẻ em - Điệu DD - Giờ: 09:09:00 30/6
43Đồng Diễn ChaCha
Phạm Thị Phương Mai ,Nguyễn Ngọc Anh ,Nguyễn Hoàng Ngọc Hân ,Đỗ Phương Thảo ,Lê Thị Thanh Bình ,Nguyễn Phương Chi ,Phùng Hà Thu ,Vũ Thị Thùy Dương ,Ngô Thanh Trúc
- CLB Huong Hanh Dance Tứ Kỳ
SK 65: Chung kết Hạng F1 Thiếu Nhi SD Vô Địch Ninh Bình Waltz - Điệu W (Kết quả của sự kiện 61) - Giờ: 09:11:00 30/6
SK 66: Tứ kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C - Giờ: 09:12:00 30/6
81Vũ Thanh Phương - Dance Sport Phong Lưu, Tỉnh Hà Nam
83Đoàn Hương Trà - Dance Sport Phong Lưu, Tỉnh Hà Nam
84Nguyễn Hải Yến - Dance Sport Phong Lưu, Tỉnh Hà Nam
102Trần Nguyễn Tâm Nguyên - DreamDance Gia Lai
86Phạm phương Linh - Dance Sport Phong Lưu, Tỉnh Hà Nam
58Huỳnh Trần Hà Vy - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
21Đặng Thảo Vy - Bảo Dance Sport Nghệ An
23Hoàng Lê Quỳnh Anh - Bảo Dance Sport Nghệ An
29Ngô Bảo Hân - Bảo Dance Sport Nghệ An
138Đào Diệp Lâm Anh - Ninh Bình Dancesport
33Thái Võ Thục Ánh - Bảo Dance Sport Nghệ An
143Hoàng Diệp Anh - Ninh Bình Dancesport
144Phạm Khánh Huyền - Ninh Bình Dancesport
151Đinh Thị Phương Hà - Ninh Bình Dancesport
71Hồ Ngọc Linh Đan - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
177Dương Hà My - SMART DANCE CENTER
122Nguyễn Vương Quỳnh Anh - MYDANCE
219Phạm Ngọc Diệp - Thái Bình dancesport
SK 67: Tứ kết Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C - Giờ: 09:14:00 30/6
205Nguyễn Ngọc Anh - Tj
206Nguyễn Bảo Trâm Anh - Tj
77Đoàn Hà Linh - Dance Sport Phong Lưu, Tỉnh Hà Nam
78Nguyễn Anh Thư - Dance Sport Phong Lưu, Tỉnh Hà Nam
101La Gia Hân - DreamDance Gia Lai
13Nguyễn Thủy Tiên - -Trung tâm HL&TĐ TDTT Tỉnh Thanh Hóa
60Dương Huyền Anh - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
103Lê Phương Thảo - DreamDance Gia Lai
19Nguyễn Hữu Hiếu Thuận - Bảo Dance Sport Nghệ An
22Lê Xuân Mai - Bảo Dance Sport Nghệ An
24Nguyễn Trúc Linh - Bảo Dance Sport Nghệ An
25Hoàng Hạnh Chi - Bảo Dance Sport Nghệ An
130Vũ Thị Hồng Ngọc - Ninh Bình Dancesport
131Tô Khánh Linh - Ninh Bình Dancesport
132Đỗ Thu Huyền - Ninh Bình Dancesport
145Nguyễn Minh Anh - Ninh Bình Dancesport
148Nguyễn Ngọc Minh - Ninh Bình Dancesport
149Vũ Khánh Ngọc - Ninh Bình Dancesport
45Bùi Tường Băng - CLB TÂN LẠC DANCESPORT
175Nguyễn Anh Thư - SMART DANCE CENTER
194Lê Huyền Trang - Thái Bình dancesport
121Vũ Minh Khánh - MYDANCE
16Đỗ Trần Linh Anh - -Trung tâm HL&TĐ TDTT Tỉnh Thanh Hóa
SK 68: Chung kết Hạng F1 Thiếu niên 2 Latin - Điệu C - Giờ: 09:16:00 30/6
56Phạm Minh Anh - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
57Vũ Thị Hương Linh - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
220Nguyễn Minh Khuê - Ninh Bình Dancesport
SK 69: Bán kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C (Kết quả của sự kiện 66) - Giờ: 09:18:00 30/6
SK 70: Bán kết Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C (Kết quả của sự kiện 67) - Giờ: 09:20:00 30/6
SK 71: Chung kết Hạng F2 Thiếu niên 2 Latin - Điệu R - Giờ: 09:22:00 30/6
75Lại Phương Anh - Dance Sport Phong Lưu, Tỉnh Hà Nam
179Dương Ngọc Linh - SMART DANCE CENTER
SK 72: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C (Kết quả của sự kiện 69) - Giờ: 09:24:00 30/6
SK 73: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C (Kết quả của sự kiện 70) - Giờ: 09:26:00 30/6
SK 74: Chung kết Hạng FC Thiếu niên 2 Latin - Điệu C,R,J - Giờ: 09:28:00 30/6
171Lê Thị Lệ Hằng - Q-Dance Center
118Lý Vân Dung - LUÂN OANH DANCESPORT
SK 75: Chung kết Hạng FD1 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C,J - Giờ: 09:34:00 30/6
58Huỳnh Trần Hà Vy - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
59Đỗ Vân Anh - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
21Đặng Thảo Vy - Bảo Dance Sport Nghệ An
29Ngô Bảo Hân - Bảo Dance Sport Nghệ An
33Thái Võ Thục Ánh - Bảo Dance Sport Nghệ An
176Nguyễn Hồng Anh - SMART DANCE CENTER
SK 76: Chung kết Hạng FD1 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C,J - Giờ: 09:38:00 30/6
76Lại Ánh Dương - Dance Sport Phong Lưu, Tỉnh Hà Nam
22Lê Xuân Mai - Bảo Dance Sport Nghệ An
158Vũ Phạm Hà Vy - Ninh Bình Dancesport
18Lê Thị Thanh Thủy - -Trung tâm HL&TĐ TDTT Tỉnh Thanh Hóa
SK 77: Chung kết Hạng F1 Trung niên 1 Latin - Điệu C - Giờ: 09:42:00 30/6
27Nguyễn Thị Vân - Bảo Dance Sport Nghệ An
30Phạm Mai An - Bảo Dance Sport Nghệ An
34Nguyễn Thu Hiền - Bảo Dance Sport Nghệ An
SK 78: Chung kết Hạng FD2 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu R,J - Giờ: 09:44:00 30/6
176Nguyễn Hồng Anh - SMART DANCE CENTER
177Dương Hà My - SMART DANCE CENTER
123Nguyễn Hà Diệp Vy - MYDANCE
SK 79: Chung kết Hạng FD2 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu R,J - Giờ: 09:48:00 30/6
76Lại Ánh Dương - Dance Sport Phong Lưu, Tỉnh Hà Nam
13Nguyễn Thủy Tiên - -Trung tâm HL&TĐ TDTT Tỉnh Thanh Hóa
25Hoàng Hạnh Chi - Bảo Dance Sport Nghệ An
194Lê Huyền Trang - Thái Bình dancesport
SK 80: Chung kết Hạng F1 Trung niên 2 Latin - Điệu C - Giờ: 09:52:00 30/6
27Nguyễn Thị Vân - Bảo Dance Sport Nghệ An
28Nguyễn Thị Hoàn - Bảo Dance Sport Nghệ An
32Nguyễn Thị Hương Giang - Bảo Dance Sport Nghệ An
SK 81: Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu R - Giờ: 09:54:00 30/6
83Đoàn Hương Trà - Dance Sport Phong Lưu, Tỉnh Hà Nam
86Phạm phương Linh - Dance Sport Phong Lưu, Tỉnh Hà Nam
59Đỗ Vân Anh - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
68Nguyễn Thị Anh Thư - Hủy - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
21Đặng Thảo Vy - Bảo Dance Sport Nghệ An
29Ngô Bảo Hân - Bảo Dance Sport Nghệ An
33Thái Võ Thục Ánh - Bảo Dance Sport Nghệ An
71Hồ Ngọc Linh Đan - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
177Dương Hà My - SMART DANCE CENTER
219Phạm Ngọc Diệp - Thái Bình dancesport
SK 82: Chung kết Hạng F5 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu P - Giờ: 09:56:00 30/6
103Lê Phương Thảo - DreamDance Gia Lai
220Nguyễn Minh Khuê - Ninh Bình Dancesport
175Nguyễn Anh Thư - SMART DANCE CENTER
SK 83: Chung kết Hạng FD4 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu R,S - Giờ: 09:58:00 30/6
128Nguyễn Thị Khánh Chi - NICE DANCE TP VINH
176Nguyễn Hồng Anh - SMART DANCE CENTER
177Dương Hà My - SMART DANCE CENTER
SK 84: Chung kết Hạng F1 Thanh niên Latin - Điệu C - Giờ: 10:02:00 30/6
26Nguyên Hà Trang - Bảo Dance Sport Nghệ An
31Trương Cẩm Tú - Bảo Dance Sport Nghệ An
35Lê Thị Như Quynh - Bảo Dance Sport Nghệ An
SK 85: Chung kết Hạng FD3 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C,S - Giờ: 10:04:00 30/6
128Nguyễn Thị Khánh Chi - NICE DANCE TP VINH
20Hoàng Thùy Dung - Bảo Dance Sport Nghệ An
176Nguyễn Hồng Anh - SMART DANCE CENTER
SK 86: Chung kết Hạng FD3 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C,S - Giờ: 10:08:00 30/6
103Lê Phương Thảo - DreamDance Gia Lai
220Nguyễn Minh Khuê - Ninh Bình Dancesport
175Nguyễn Anh Thư - SMART DANCE CENTER
SK 87: Chung kết Hạng FB Thiếu niên 2 Latin - Điệu S,C,R,J - Giờ: 10:12:00 30/6
56Phạm Minh Anh - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
171Lê Thị Lệ Hằng - Q-Dance Center
118Lý Vân Dung - LUÂN OANH DANCESPORT
SK 88: Chung kết Hạng FD4 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu R,S - Giờ: 10:20:00 30/6
128Nguyễn Thị Khánh Chi - NICE DANCE TP VINH
175Nguyễn Anh Thư - SMART DANCE CENTER
188Trần Ngọc Bảo Trâm - TRANG BÙI DANCE CENTER - TP HẢI DƯƠNG
SK 89: Chung kết Hạng F3 Thiếu niên 2 Latin - Điệu J - Giờ: 10:24:00 30/6
56Phạm Minh Anh - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
179Dương Ngọc Linh - SMART DANCE CENTER
SK 90: Bán kết Hạng FD Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C,R - Giờ: 10:26:00 30/6
79Bùi Quang Minh - Dance Sport Phong Lưu, Tỉnh Hà Nam
80Nguyễn Anh Thư - Dance Sport Phong Lưu, Tỉnh Hà Nam
81Vũ Thanh Phương - Dance Sport Phong Lưu, Tỉnh Hà Nam
83Đoàn Hương Trà - Dance Sport Phong Lưu, Tỉnh Hà Nam
84Nguyễn Hải Yến - Dance Sport Phong Lưu, Tỉnh Hà Nam
86Phạm phương Linh - Dance Sport Phong Lưu, Tỉnh Hà Nam
58Huỳnh Trần Hà Vy - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
59Đỗ Vân Anh - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
63Trịnh Thảo Linh - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
21Đặng Thảo Vy - Bảo Dance Sport Nghệ An
71Hồ Ngọc Linh Đan - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
176Nguyễn Hồng Anh - SMART DANCE CENTER
177Dương Hà My - SMART DANCE CENTER
SK 91: Tứ kết Hạng FD Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C,R - Giờ: 10:30:00 30/6
205Nguyễn Ngọc Anh - Tj
206Nguyễn Bảo Trâm Anh - Tj
189Ngô Gia Hân - TT năng khiếu nghệ thuật MODERN KIDS
190Nguyễn Như Thảo - TT năng khiếu nghệ thuật MODERN KIDS
191Hàn Ngọc Minh Thư - TT năng khiếu nghệ thuật MODERN KIDS
77Đoàn Hà Linh - Dance Sport Phong Lưu, Tỉnh Hà Nam
78Nguyễn Anh Thư - Dance Sport Phong Lưu, Tỉnh Hà Nam
101La Gia Hân - DreamDance Gia Lai
85Nguyễn Quỳnh Chi - Dance Sport Phong Lưu, Tỉnh Hà Nam
60Dương Huyền Anh - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
19Nguyễn Hữu Hiếu Thuận - Bảo Dance Sport Nghệ An
25Hoàng Hạnh Chi - Bảo Dance Sport Nghệ An
130Vũ Thị Hồng Ngọc - Ninh Bình Dancesport
131Tô Khánh Linh - Ninh Bình Dancesport
132Đỗ Thu Huyền - Ninh Bình Dancesport
135Phạm Hương Thảo - Ninh Bình Dancesport
153Nguyễn Thiện Bảo - Ninh Bình Dancesport
46Nguyễn trang Nhung - CLB TÂN LẠC DANCESPORT
175Nguyễn Anh Thư - SMART DANCE CENTER
194Lê Huyền Trang - Thái Bình dancesport
185Trần Văn Tuấn Anh - TRANG BÙI DANCE CENTER - TP HẢI DƯƠNG
SK 92: Chung kết Hạng FD5 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu S,J - Giờ: 10:34:00 30/6
128Nguyễn Thị Khánh Chi - NICE DANCE TP VINH
176Nguyễn Hồng Anh - SMART DANCE CENTER
177Dương Hà My - SMART DANCE CENTER
SK 93: Chung kết Hạng E1 Thiếu niên 2 Latin - Điệu C - Giờ: 10:38:00 30/6
41Lê Hoàng Bảo Thiên
Bùi Vũ Hiền Anh
- CK Team
54Nguyễn Hoàng Gia Minh
Nguyễn Hoàng Thảo Nguyên
- Clb Starkid Quảng Ninh
184Vũ Hoàng Việt Anh
Nguyễn Thảo Ly
- TRANG BÙI DANCE CENTER - TP HẢI DƯƠNG
SK 94: Chung kết Hạng FD Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C,R (Kết quả của sự kiện 90) - Giờ: 10:40:00 30/6
SK 95: Bán kết Hạng FD Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C,R (Kết quả của sự kiện 91) - Giờ: 10:44:00 30/6
SK 96: Chung kết Hạng FD Thiếu niên 2 Latin - Điệu C,R - Giờ: 10:48:00 30/6
75Lại Phương Anh - Dance Sport Phong Lưu, Tỉnh Hà Nam
124Trương Tú Anh - MYDANCE
SK 97: Chung kết Hạng FC Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C,R,J - Giờ: 10:52:00 30/6
119Phạm Nguyễn Minh An - MINH TÍN CLUB
128Nguyễn Thị Khánh Chi - NICE DANCE TP VINH
58Huỳnh Trần Hà Vy - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
59Đỗ Vân Anh - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
176Nguyễn Hồng Anh - SMART DANCE CENTER
120Nguyễn Lâm Thùy Dương - MINH TÍN CLUB
SK 98: Chung kết Hạng FD Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C,R (Kết quả của sự kiện 95) - Giờ: 10:58:00 30/6
SK 99: Chung kết Hạng E2 Thiếu niên 2 Latin - Điệu R - Giờ: 11:02:00 30/6
41Lê Hoàng Bảo Thiên
Bùi Vũ Hiền Anh
- CK Team
54Nguyễn Hoàng Gia Minh
Nguyễn Hoàng Thảo Nguyên
- Clb Starkid Quảng Ninh
184Vũ Hoàng Việt Anh
Nguyễn Thảo Ly
- TRANG BÙI DANCE CENTER - TP HẢI DƯƠNG
SK 100: Chung kết Hạng F3 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu J - Giờ: 11:04:00 30/6
129Trần Lê Hoàng Châu - NICE DANCE TP VINH
21Đặng Thảo Vy - Bảo Dance Sport Nghệ An
29Ngô Bảo Hân - Bảo Dance Sport Nghệ An
33Thái Võ Thục Ánh - Bảo Dance Sport Nghệ An
177Dương Hà My - SMART DANCE CENTER
122Nguyễn Vương Quỳnh Anh - MYDANCE
SK 101: Chung kết Hạng F3 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu J - Giờ: 11:06:00 30/6
205Nguyễn Ngọc Anh - Tj
13Nguyễn Thủy Tiên - -Trung tâm HL&TĐ TDTT Tỉnh Thanh Hóa
61Nguyễn Khánh Vân - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
19Nguyễn Hữu Hiếu Thuận - Bảo Dance Sport Nghệ An
22Lê Xuân Mai - Bảo Dance Sport Nghệ An
25Hoàng Hạnh Chi - Bảo Dance Sport Nghệ An
175Nguyễn Anh Thư - SMART DANCE CENTER
16Đỗ Trần Linh Anh - -Trung tâm HL&TĐ TDTT Tỉnh Thanh Hóa
SK 102: Chung kết Hạng F4 Thiếu niên 2 Latin - Điệu S - Giờ: 11:08:00 30/6
14Nguyễn Phạm Phương Nhi - -Trung tâm HL&TĐ TDTT Tỉnh Thanh Hóa
179Dương Ngọc Linh - SMART DANCE CENTER
SK 103: Chung kết Hạng FD5 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu S,J - Giờ: 11:10:00 30/6
128Nguyễn Thị Khánh Chi - NICE DANCE TP VINH
220Nguyễn Minh Khuê - Ninh Bình Dancesport
175Nguyễn Anh Thư - SMART DANCE CENTER
SK 104: Chung kết Hạng B Thiếu niên 2 Latin - Điệu S,C,R,J - Giờ: 11:14:00 30/6
204Trần Bảo Duy
Lê Ngọc Tường Vy
- Tj
117Phạm Văn Minh Trí
Lý Vân Dung
- LUÂN OANH DANCESPORT
41Lê Hoàng Bảo Thiên
Bùi Vũ Hiền Anh
- CK Team
181Triệu Phan Việt
Đặng Ngọc Minh Châu
- SMART DANCE CENTER
SK 105: Chung kết Hạng FB Thiếu nhi 2 Latin - Điệu S,C,R,J - Giờ: 11:22:00 30/6
101La Gia Hân - DreamDance Gia Lai
128Nguyễn Thị Khánh Chi - NICE DANCE TP VINH
61Nguyễn Khánh Vân - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
220Nguyễn Minh Khuê - Ninh Bình Dancesport
116Phạm Tường Ngân - LUÂN OANH DANCESPORT
178Hoàng Thanh Trúc - SMART DANCE CENTER
SK 106: Chung kết Hạng F4 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu S - Giờ: 11:30:00 30/6
129Trần Lê Hoàng Châu - NICE DANCE TP VINH
176Nguyễn Hồng Anh - SMART DANCE CENTER
177Dương Hà My - SMART DANCE CENTER
122Nguyễn Vương Quỳnh Anh - MYDANCE
SK 107: Tứ kết Hạng F2 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu R - Giờ: 11:32:00 30/6
205Nguyễn Ngọc Anh - Tj
206Nguyễn Bảo Trâm Anh - Tj
78Nguyễn Anh Thư - Dance Sport Phong Lưu, Tỉnh Hà Nam
101La Gia Hân - DreamDance Gia Lai
13Nguyễn Thủy Tiên - -Trung tâm HL&TĐ TDTT Tỉnh Thanh Hóa
85Nguyễn Quỳnh Chi - Dance Sport Phong Lưu, Tỉnh Hà Nam
60Dương Huyền Anh - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
64Dư Phạm Quỳnh Anh - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
65Đinh Phương Nhật Mai - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
103Lê Phương Thảo - DreamDance Gia Lai
19Nguyễn Hữu Hiếu Thuận - Bảo Dance Sport Nghệ An
22Lê Xuân Mai - Bảo Dance Sport Nghệ An
25Hoàng Hạnh Chi - Bảo Dance Sport Nghệ An
130Vũ Thị Hồng Ngọc - Ninh Bình Dancesport
131Tô Khánh Linh - Ninh Bình Dancesport
132Đỗ Thu Huyền - Ninh Bình Dancesport
145Nguyễn Minh Anh - Ninh Bình Dancesport
175Nguyễn Anh Thư - SMART DANCE CENTER
194Lê Huyền Trang - Thái Bình dancesport
222Đỗ Hoàng Ngân Anh - CLB HH Dance Hà Nội
SK 108: Chung kết Hạng D Thiếu niên 2 Latin - Điệu C,R - Giờ: 11:34:00 30/6
41Lê Hoàng Bảo Thiên
Bùi Vũ Hiền Anh
- CK Team
54Nguyễn Hoàng Gia Minh
Nguyễn Hoàng Thảo Nguyên
- Clb Starkid Quảng Ninh
184Vũ Hoàng Việt Anh
Nguyễn Thảo Ly
- TRANG BÙI DANCE CENTER - TP HẢI DƯƠNG
SK 109: Chung kết Hạng E1 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C - Giờ: 11:38:00 30/6
49Nguyễn Trung Hiếu
Nguyễn Tường Vân
- CLB Âu Cơ
70Vũ Hồng Phúc
Hồ Ngọc Linh Đan
- Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
125Vũ Minh Khánh
Nguyễn Vương Quỳnh Anh
- MYDANCE
SK 110: Bán kết Hạng F2 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu R (Kết quả của sự kiện 107) - Giờ: 11:40:00 30/6
SK 111: Chung kết Hạng F4 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu S - Giờ: 11:42:00 30/6
189Ngô Gia Hân - TT năng khiếu nghệ thuật MODERN KIDS
101La Gia Hân - DreamDance Gia Lai
128Nguyễn Thị Khánh Chi - NICE DANCE TP VINH
13Nguyễn Thủy Tiên - -Trung tâm HL&TĐ TDTT Tỉnh Thanh Hóa
153Nguyễn Thiện Bảo - Ninh Bình Dancesport
175Nguyễn Anh Thư - SMART DANCE CENTER
16Đỗ Trần Linh Anh - -Trung tâm HL&TĐ TDTT Tỉnh Thanh Hóa
SK 112: Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu R (Kết quả của sự kiện 110) - Giờ: 11:44:00 30/6
SK 113: Chung kết Hạng A Thiếu niên 2 Latin - Điệu S,C,R,P,J - Giờ: 13:00:00 30/6
204Trần Bảo Duy
Lê Ngọc Tường Vy
- Tj
117Phạm Văn Minh Trí
Lý Vân Dung
- LUÂN OANH DANCESPORT
181Triệu Phan Việt
Đặng Ngọc Minh Châu
- SMART DANCE CENTER
SK 114: Chung kết Hạng FA Thiếu niên 2 Latin - Điệu S,C,R,P,J - Giờ: 13:10:00 30/6
56Phạm Minh Anh - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
171Lê Thị Lệ Hằng - Q-Dance Center
118Lý Vân Dung - LUÂN OANH DANCESPORT
SK 115: Chung kết Hạng E2 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu R - Giờ: 13:20:00 30/6
50Nguyễn Trung Hiếu
Hoàng Tường Chi
- CLB Âu Cơ
70Vũ Hồng Phúc
Hồ Ngọc Linh Đan
- Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
159Nguyễn ĐInh Thế Tùng
Nguyễn Anh Thư
- Ninh Bình Dancesport
SK 116: Chung kết Hạng FC Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C,R,J - Giờ: 13:22:00 30/6
205Nguyễn Ngọc Anh - Tj
128Nguyễn Thị Khánh Chi - NICE DANCE TP VINH
60Dương Huyền Anh - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
61Nguyễn Khánh Vân - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
103Lê Phương Thảo - DreamDance Gia Lai
220Nguyễn Minh Khuê - Ninh Bình Dancesport
116Phạm Tường Ngân - LUÂN OANH DANCESPORT
178Hoàng Thanh Trúc - SMART DANCE CENTER
SK 117: Chung kết Hạng C Nhi đồng Latin - Điệu C,R,J - Giờ: 13:28:00 30/6
172Lê Thanh Đức
Nguyễn Hồ Bảo Ngọc
- Q-Dance Center
156Lã Phúc Đạt
Lưu Bảo Khánh
- Ninh Bình Dancesport
157Nguyễn Đoàn Bảo Huy
Trần Thuỳ Dương
- Ninh Bình Dancesport
SK 118: Bán kết Hạng F2 Thiếu niên 1 Latin - Điệu R - Giờ: 13:34:00 30/6
100Trần Nguyễn Hoàng Diệu - DreamDance Gia Lai
14Nguyễn Phạm Phương Nhi - -Trung tâm HL&TĐ TDTT Tỉnh Thanh Hóa
57Vũ Thị Hương Linh - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
220Nguyễn Minh Khuê - Ninh Bình Dancesport
47Chu Phương Anh - CLB TÂN LẠC DANCESPORT
178Hoàng Thanh Trúc - SMART DANCE CENTER
185Trần Văn Tuấn Anh - TRANG BÙI DANCE CENTER - TP HẢI DƯƠNG
186Vũ Hoàng Việt Anh - TRANG BÙI DANCE CENTER - TP HẢI DƯƠNG
187Nguyễn Thảo Ly - TRANG BÙI DANCE CENTER - TP HẢI DƯƠNG
188Trần Ngọc Bảo Trâm - TRANG BÙI DANCE CENTER - TP HẢI DƯƠNG
SK 119: Chung kết Hạng E3 Nhi đồng Latin - Điệu J - Giờ: 13:36:00 30/6
172Lê Thanh Đức
Nguyễn Hồ Bảo Ngọc
- Q-Dance Center
156Lã Phúc Đạt
Lưu Bảo Khánh
- Ninh Bình Dancesport
157Nguyễn Đoàn Bảo Huy
Trần Thuỳ Dương
- Ninh Bình Dancesport
SK 120: Chung kết Hạng E3 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu J - Giờ: 13:38:00 30/6
49Nguyễn Trung Hiếu
Nguyễn Tường Vân
- CLB Âu Cơ
70Vũ Hồng Phúc
Hồ Ngọc Linh Đan
- Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
159Nguyễn ĐInh Thế Tùng
Nguyễn Anh Thư
- Ninh Bình Dancesport
SK 121: Chung kết Hạng F2 Thiếu niên 1 Latin - Điệu R (Kết quả của sự kiện 118) - Giờ: 13:40:00 30/6
SK 122: Chung kết Hạng FB Thiếu nhi 1 Latin - Điệu S,C,R,J - Giờ: 13:42:00 30/6
81Vũ Thanh Phương - Dance Sport Phong Lưu, Tỉnh Hà Nam
128Nguyễn Thị Khánh Chi - NICE DANCE TP VINH
123Nguyễn Hà Diệp Vy - MYDANCE
SK 123: Chung kết Hạng FB Thiếu niên 1 Latin - Điệu S,C,R,J - Giờ: 13:50:00 30/6
100Trần Nguyễn Hoàng Diệu - DreamDance Gia Lai
61Nguyễn Khánh Vân - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
171Lê Thị Lệ Hằng - Q-Dance Center
116Phạm Tường Ngân - LUÂN OANH DANCESPORT
124Trương Tú Anh - MYDANCE
221Phan Thủy Tiên - CLB HH Dance Hà Nội
SK 124: Chung kết Hạng D Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C,R - Giờ: 13:58:00 30/6
50Nguyễn Trung Hiếu
Hoàng Tường Chi
- CLB Âu Cơ
70Vũ Hồng Phúc
Hồ Ngọc Linh Đan
- Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
183Trần Văn Tuấn Anh
Trần Ngọc Bảo Trâm
- TRANG BÙI DANCE CENTER - TP HẢI DƯƠNG
SK 125: Chung kết Hạng F2 Trung niên 2 Standard - Điệu T - Giờ: 14:02:00 30/6
42Nguyễn Thị Bích Thuỷ - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
127Bùi Thị Hồng - My Wings Dance
SK 126: Chung kết Hạng E4 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu S - Giờ: 14:04:00 30/6
50Nguyễn Trung Hiếu
Hoàng Tường Chi
- CLB Âu Cơ
70Vũ Hồng Phúc
Hồ Ngọc Linh Đan
- Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
159Nguyễn ĐInh Thế Tùng
Nguyễn Anh Thư
- Ninh Bình Dancesport
SK 127: Chung kết Hạng F1 Thanh niên Standard - Điệu W - Giờ: 14:06:00 30/6
134Lã Yến Nhi - Ninh Bình Dancesport
127Bùi Thị Hồng - My Wings Dance
124Trương Tú Anh - MYDANCE
SK 128: Chung kết Hạng F1 Thiếu niên 1 Latin - Điệu C - Giờ: 14:08:00 30/6
100Trần Nguyễn Hoàng Diệu - DreamDance Gia Lai
14Nguyễn Phạm Phương Nhi - -Trung tâm HL&TĐ TDTT Tỉnh Thanh Hóa
57Vũ Thị Hương Linh - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
220Nguyễn Minh Khuê - Ninh Bình Dancesport
178Hoàng Thanh Trúc - SMART DANCE CENTER
185Trần Văn Tuấn Anh - TRANG BÙI DANCE CENTER - TP HẢI DƯƠNG
186Vũ Hoàng Việt Anh - TRANG BÙI DANCE CENTER - TP HẢI DƯƠNG
188Trần Ngọc Bảo Trâm - TRANG BÙI DANCE CENTER - TP HẢI DƯƠNG
SK 129: Chung kết Hạng FC Thiếu niên 1 Latin - Điệu C,R,J - Giờ: 14:10:00 30/6
75Lại Phương Anh - Dance Sport Phong Lưu, Tỉnh Hà Nam
116Phạm Tường Ngân - LUÂN OANH DANCESPORT
124Trương Tú Anh - MYDANCE
221Phan Thủy Tiên - CLB HH Dance Hà Nội
223Nguyễn Thủy Tiên - CLB HH Dance Hà Nội
SK 130: Chung kết Hạng C Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C,R,J - Giờ: 14:16:00 30/6
50Nguyễn Trung Hiếu
Hoàng Tường Chi
- CLB Âu Cơ
154Nguyễn Đoàn Gia Bình
Nguyễn Thị Phương Lan
- Ninh Bình Dancesport
183Trần Văn Tuấn Anh
Trần Ngọc Bảo Trâm
- TRANG BÙI DANCE CENTER - TP HẢI DƯƠNG
SK 131: Chung kết Hạng F1 Trung niên 3 Standard - Điệu W - Giờ: 14:22:00 30/6
42Nguyễn Thị Bích Thuỷ - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
127Bùi Thị Hồng - My Wings Dance
SK 132: Chung kết Hạng FA Thiếu nhi 2 Latin - Điệu S,C,R,P,J - Giờ: 14:24:00 30/6
101La Gia Hân - DreamDance Gia Lai
103Lê Phương Thảo - DreamDance Gia Lai
220Nguyễn Minh Khuê - Ninh Bình Dancesport
116Phạm Tường Ngân - LUÂN OANH DANCESPORT
178Hoàng Thanh Trúc - SMART DANCE CENTER
SK 133: Chung kết Hạng A U21 Latin - Điệu S,C,R,P,J - Giờ: 14:34:00 30/6
204Trần Bảo Duy
Lê Ngọc Tường Vy
- Tj
40Nguyễn Thanh Tùng
Nguyễn Hồng Anh
- CK Team
53Đặng Gia Anh Tú
Nguyễn Thu Trang
- Clb Starkid Quảng Ninh
174Nguyễn Quý Dương
Vũ Thúy Quỳnh
- SMART DANCE CENTER
SK 134: Chung kết Hạng A Thanh niên Standard - Điệu W(s),T,VW,SF,Q(s) - Giờ: 15:30:00 30/6
199Đỗ Trung Anh
Lê Thị Tâm
- Thăng Long
173Hoàng Tiến Mạnh
Văn Quỳnh Phương
- SMART DANCE CENTER
73Nguyễn Ngọc Hiếu
Hoàng Quỳnh Trang
- Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
74Phạm Đình Phúc
Vũ Thị Thùy Linh
- Cung VHTT Thanh niên HP
181Triệu Phan Việt
Đặng Ngọc Minh Châu
- SMART DANCE CENTER
SK 135: Chung kết Đồng diễn Trung niên - Điệu DD - Giờ: 15:50:00 30/6
36Chachacha
Nguyễn Thị Hương Giang, Nguyễn Thị Hoàn, Nguyễn Hà Trang, Nguyễn Thị Vân,
- Bảo Dance Sport Nghệ An
37Chachacha
Nguyễn Thu Hiền, Lê Thị Như Quỳnh, Trương Cẩm Tú, Phạm Mai An
- Bảo Dance Sport Nghệ An
192SamBa
Nguyễn Tiến Thành, Mai Thị Hoà, Nguyễn Văn Thảo, Phạm Thị Huệ, Lê Thị Mai, Nguyễn Thị Kim Thanh, Lê Thị Thuý, Vũ Thị Thuyết, Đoàn Thị Hồng Nhung, Nguyễn Thị Anh Khuyên, Vũ Thị Thi Thu
- Thái Bình Dancesport
SK 136: Chung kết Hạng A Thanh niên Latin - Điệu S(s),C,R,P,J(s) - Giờ: 15:52:00 30/6
38Nguyễn Quang Huy
Lê Thục Hiền
- CK TEAM
40Nguyễn Thanh Tùng
Nguyễn Hồng Anh
- CK Team
53Đặng Gia Anh Tú
Nguyễn Thu Trang
- Clb Starkid Quảng Ninh
174Nguyễn Quý Dương
Vũ Thúy Quỳnh
- SMART DANCE CENTER
181Triệu Phan Việt
Đặng Ngọc Minh Châu
- SMART DANCE CENTER
SK 137: Chung kết Hạng D U21 Latin - Điệu C,R - Giờ: 16:02:00 30/6
11Lê Quang Huy
Nguyễn Ngọc Anh
- -Trung tâm HL&TĐ TDTT Tỉnh Thanh Hóa
15Hoàng Tiến Phát
Nguyễn Phương Anh
- -Trung tâm HL&TĐ TDTT Tỉnh Thanh Hóa
SK 138: Chung kết Hạng FD Thiếu niên 1 Latin - Điệu C,R - Giờ: 16:06:00 30/6
57Vũ Thị Hương Linh - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
220Nguyễn Minh Khuê - Ninh Bình Dancesport
179Dương Ngọc Linh - SMART DANCE CENTER
186Vũ Hoàng Việt Anh - TRANG BÙI DANCE CENTER - TP HẢI DƯƠNG
187Nguyễn Thảo Ly - TRANG BÙI DANCE CENTER - TP HẢI DƯƠNG
223Nguyễn Thủy Tiên - CLB HH Dance Hà Nội
SK 139: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 2 Standard - Điệu W - Giờ: 16:10:00 30/6
130Vũ Thị Hồng Ngọc - Ninh Bình Dancesport
131Tô Khánh Linh - Ninh Bình Dancesport
132Đỗ Thu Huyền - Ninh Bình Dancesport
121Vũ Minh Khánh - MYDANCE
122Nguyễn Vương Quỳnh Anh - MYDANCE
SK 140: Chung kết Hạng F3 Thiếu niên 1 Latin - Điệu J - Giờ: 16:12:00 30/6
128Nguyễn Thị Khánh Chi - NICE DANCE TP VINH
14Nguyễn Phạm Phương Nhi - -Trung tâm HL&TĐ TDTT Tỉnh Thanh Hóa
178Hoàng Thanh Trúc - SMART DANCE CENTER
179Dương Ngọc Linh - SMART DANCE CENTER
124Trương Tú Anh - MYDANCE
SK 141: Chung kết Hạng F2 Thanh niên Standard - Điệu T - Giờ: 16:14:00 30/6
134Lã Yến Nhi - Ninh Bình Dancesport
127Bùi Thị Hồng - My Wings Dance
124Trương Tú Anh - MYDANCE
SK 142: Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi 2 Standard - Điệu T - Giờ: 16:16:00 30/6
130Vũ Thị Hồng Ngọc - Ninh Bình Dancesport
131Tô Khánh Linh - Ninh Bình Dancesport
132Đỗ Thu Huyền - Ninh Bình Dancesport
122Nguyễn Vương Quỳnh Anh - MYDANCE
SK 143: Chung kết Hạng E1 Trung niên 3 Standard - Điệu W - Giờ: 16:18:00 30/6
200Vương Đức Long
Trần Thị Tuyết Oanh
- Thăng Long
201Ngô Văn Minh
Hoàng Thị Oanh
- Thăng Long
SK 144: Chung kết Hạng F4 Thiếu niên 1 Latin - Điệu S - Giờ: 16:20:00 30/6
178Hoàng Thanh Trúc - SMART DANCE CENTER
179Dương Ngọc Linh - SMART DANCE CENTER
SK 145: Chung kết Hạng FD Thiếu nhi 2 Standard - Điệu W,T - Giờ: 16:22:00 30/6
130Vũ Thị Hồng Ngọc - Ninh Bình Dancesport
131Tô Khánh Linh - Ninh Bình Dancesport
132Đỗ Thu Huyền - Ninh Bình Dancesport
116Phạm Tường Ngân - LUÂN OANH DANCESPORT
SK 146: Chung kết Hạng E2 Trung niên 3 Standard - Điệu T - Giờ: 16:26:00 30/6
200Vương Đức Long
Trần Thị Tuyết Oanh
- Thăng Long
201Ngô Văn Minh
Hoàng Thị Oanh
- Thăng Long
SK 147: Chung kết Hạng FD1 Thiếu nhi 2 Standard - Điệu W,Q - Giờ: 16:28:00 30/6
130Vũ Thị Hồng Ngọc - Ninh Bình Dancesport
131Tô Khánh Linh - Ninh Bình Dancesport
132Đỗ Thu Huyền - Ninh Bình Dancesport
116Phạm Tường Ngân - LUÂN OANH DANCESPORT
SK 148: Chung kết Hạng D Trung niên 3 Standard - Điệu W,T - Giờ: 16:32:00 30/6
200Vương Đức Long
Trần Thị Tuyết Oanh
- Thăng Long
72Nguyễn Mạnh Cường
Nguyễn Thị Bảo
- Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
201Ngô Văn Minh
Hoàng Thị Oanh
- Thăng Long
SK 149: Chung kết Hạng F3 Thiếu nhi 2 Standard - Điệu Q - Giờ: 16:36:00 30/6
130Vũ Thị Hồng Ngọc - Ninh Bình Dancesport
131Tô Khánh Linh - Ninh Bình Dancesport
132Đỗ Thu Huyền - Ninh Bình Dancesport
SK 150: Chung kết Hạng D Trung niên 1 Standard - Điệu W,T - Giờ: 16:38:00 30/6
196Nguyễn Quốc Quân
Trần Thị Thanh Thúy
- Thăng Long
114Nguyễn Đăng Hùng
Nguyễn Thị Khánh Ly
- Hòa Yến Dancing Center
SK 151: Chung kết Hạng F5 Thiếu niên 1 Latin - Điệu P - Giờ: 16:42:00 30/6
100Trần Nguyễn Hoàng Diệu - DreamDance Gia Lai
178Hoàng Thanh Trúc - SMART DANCE CENTER
179Dương Ngọc Linh - SMART DANCE CENTER
SK 152: Chung kết Hạng F5 Thiếu nhi 2 Standard - Điệu VW - Giờ: 16:44:00 30/6
130Vũ Thị Hồng Ngọc - Ninh Bình Dancesport
131Tô Khánh Linh - Ninh Bình Dancesport
132Đỗ Thu Huyền - Ninh Bình Dancesport
SK 153: Chung kết Hạng E1 Trung niên 1 Standard - Điệu W - Giờ: 16:46:00 30/6
197Vũ Nhật Mạnh
Phạm Thu Thủy
- Thăng Long
114Nguyễn Đăng Hùng
Nguyễn Thị Khánh Ly
- Hòa Yến Dancing Center
SK 154: Chung kết Hạng FA Thiếu niên 1 Latin - Điệu S,C,R,P,J - Giờ: 16:48:00 30/6
100Trần Nguyễn Hoàng Diệu - DreamDance Gia Lai
171Lê Thị Lệ Hằng - Q-Dance Center
116Phạm Tường Ngân - LUÂN OANH DANCESPORT
17Nguyễn Phương Anh - -Trung tâm HL&TĐ TDTT Tỉnh Thanh Hóa
221Phan Thủy Tiên - CLB HH Dance Hà Nội
SK 155: Chung kết Hạng A Thiếu niên 1 Latin - Điệu S,C,R,P,J - Giờ: 16:58:00 30/6
204Trần Bảo Duy
Lê Ngọc Tường Vy
- Tj
117Phạm Văn Minh Trí
Lý Vân Dung
- LUÂN OANH DANCESPORT
41Lê Hoàng Bảo Thiên
Bùi Vũ Hiền Anh
- CK Team
SK 156: Chung kết Hạng FD2 Thiếu nhi 2 Standard - Điệu W,F - Giờ: 17:08:00 30/6
130Vũ Thị Hồng Ngọc - Ninh Bình Dancesport
131Tô Khánh Linh - Ninh Bình Dancesport
132Đỗ Thu Huyền - Ninh Bình Dancesport
SK 157: Chung kết Hạng E2 Trung niên 1 Standard - Điệu T - Giờ: 17:12:00 30/6
197Vũ Nhật Mạnh
Phạm Thu Thủy
- Thăng Long
198Nguyễn Phú Đức
Nguyễn Phương Hoa
- Thăng Long
114Nguyễn Đăng Hùng
Nguyễn Thị Khánh Ly
- Hòa Yến Dancing Center
SK 158: Chung kết Hạng F1 Nhi đồng Latin - Điệu C - Giờ: 17:14:00 30/6
129Trần Lê Hoàng Châu - NICE DANCE TP VINH
102Trần Nguyễn Tâm Nguyên - DreamDance Gia Lai
20Hoàng Thùy Dung - Bảo Dance Sport Nghệ An
137Đào Ngọc Lâm Nhi - Ninh Bình Dancesport
142Trịnh Ngọc Phương Anh - Ninh Bình Dancesport
193Đặng Khánh Huyền - Thái Bình dancesport
123Nguyễn Hà Diệp Vy - MYDANCE
SK 159: Chung kết Hạng F4 Thiếu nhi 2 Standard - Điệu F - Giờ: 17:16:00 30/6
130Vũ Thị Hồng Ngọc - Ninh Bình Dancesport
131Tô Khánh Linh - Ninh Bình Dancesport
132Đỗ Thu Huyền - Ninh Bình Dancesport
SK 160: Chung kết Hạng FD Thanh niên Standard - Điệu W,T - Giờ: 17:18:00 30/6
127Bùi Thị Hồng - My Wings Dance
124Trương Tú Anh - MYDANCE
SK 161: Chung kết Hạng FD Nhi đồng Latin - Điệu C,R - Giờ: 17:22:00 30/6
102Trần Nguyễn Tâm Nguyên - DreamDance Gia Lai
62Phạm Nguyễn Đan Quỳnh - Hủy - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
67Tô Minh Ngọc - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
20Hoàng Thùy Dung - Bảo Dance Sport Nghệ An
193Đặng Khánh Huyền - Thái Bình dancesport
SK 162: Chung kết Hạng FD3 Thiếu nhi 2 Standard - Điệu T,Q - Giờ: 17:26:00 30/6
130Vũ Thị Hồng Ngọc - Ninh Bình Dancesport
131Tô Khánh Linh - Ninh Bình Dancesport
132Đỗ Thu Huyền - Ninh Bình Dancesport
116Phạm Tường Ngân - LUÂN OANH DANCESPORT
SK 163: Chung kết Hạng F2 Nhi đồng Latin - Điệu R - Giờ: 17:30:00 30/6
102Trần Nguyễn Tâm Nguyên - DreamDance Gia Lai
62Phạm Nguyễn Đan Quỳnh - Hủy - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
66Cao Nguyễn Đức Tâm - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
20Hoàng Thùy Dung - Bảo Dance Sport Nghệ An
44Vũ Tuệ Nhi - CLB TÂN LẠC DANCESPORT
193Đặng Khánh Huyền - Thái Bình dancesport
123Nguyễn Hà Diệp Vy - MYDANCE
SK 164: Chung kết Hạng FD4 Thiếu nhi 2 Standard - Điệu T,F - Giờ: 17:32:00 30/6
130Vũ Thị Hồng Ngọc - Ninh Bình Dancesport
131Tô Khánh Linh - Ninh Bình Dancesport
132Đỗ Thu Huyền - Ninh Bình Dancesport
SK 165: Chung kết Hạng D Trung niên 2 Standard - Điệu W,T - Giờ: 17:36:00 30/6
196Nguyễn Quốc Quân
Trần Thị Thanh Thúy
- Thăng Long
198Nguyễn Phú Đức
Nguyễn Phương Hoa
- Thăng Long
200Vương Đức Long
Trần Thị Tuyết Oanh
- Thăng Long
SK 166: Chung kết Hạng FD1 Nhi đồng Latin - Điệu C,J - Giờ: 17:40:00 30/6
129Trần Lê Hoàng Châu - NICE DANCE TP VINH
20Hoàng Thùy Dung - Bảo Dance Sport Nghệ An
123Nguyễn Hà Diệp Vy - MYDANCE
SK 167: Chung kết Hạng FD5 Thiếu nhi 2 Standard - Điệu Q,F - Giờ: 17:44:00 30/6
130Vũ Thị Hồng Ngọc - Ninh Bình Dancesport
131Tô Khánh Linh - Ninh Bình Dancesport
132Đỗ Thu Huyền - Ninh Bình Dancesport
116Phạm Tường Ngân - LUÂN OANH DANCESPORT
SK 168: Chung kết Hạng E1 Trung niên 2 Standard - Điệu W - Giờ: 17:48:00 30/6
198Nguyễn Phú Đức
Nguyễn Phương Hoa
- Thăng Long
200Vương Đức Long
Trần Thị Tuyết Oanh
- Thăng Long
72Nguyễn Mạnh Cường
Nguyễn Thị Bảo
- Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
201Ngô Văn Minh
Hoàng Thị Oanh
- Thăng Long
SK 169: Chung kết Hạng F3 Nhi đồng Latin - Điệu J - Giờ: 17:50:00 30/6
129Trần Lê Hoàng Châu - NICE DANCE TP VINH
102Trần Nguyễn Tâm Nguyên - DreamDance Gia Lai
20Hoàng Thùy Dung - Bảo Dance Sport Nghệ An
123Nguyễn Hà Diệp Vy - MYDANCE
SK 170: Chung kết Hạng E1 Thiếu niên 1 Standard - Điệu W - Giờ: 17:52:00 30/6
117Phạm Văn Minh Trí
Lý Vân Dung
- LUÂN OANH DANCESPORT
125Vũ Minh Khánh
Nguyễn Vương Quỳnh Anh
- MYDANCE
SK 171: Chung kết Hạng E1 Thanh niên Standard - Điệu W - Giờ: 17:54:00 30/6
174Nguyễn Quý Dương
Vũ Thúy Quỳnh
- SMART DANCE CENTER
126Nguyễn Anh Tú
Đặng Thu Huyền
- My Wings Dance
113Lê Trần Tiệp
Phạm Phương Uyên
- Hòa Yến Dancing Center
180Trần Hiếu Minh
Lê Anh Phương
- SMART DANCE CENTER
SK 172: Chung kết Hạng C Trung niên 2 Standard - Điệu W,T,Q - Giờ: 17:56:00 30/6
196Nguyễn Quốc Quân
Trần Thị Thanh Thúy
- Thăng Long
198Nguyễn Phú Đức
Nguyễn Phương Hoa
- Thăng Long
72Nguyễn Mạnh Cường
Nguyễn Thị Bảo
- Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
SK 173: Chung kết Hạng FC Nhi đồng Latin - Điệu C,R,J - Giờ: 18:02:00 30/6
102Trần Nguyễn Tâm Nguyên - DreamDance Gia Lai
20Hoàng Thùy Dung - Bảo Dance Sport Nghệ An
193Đặng Khánh Huyền - Thái Bình dancesport
123Nguyễn Hà Diệp Vy - MYDANCE
SK 174: Chung kết Hạng E2 Thiếu niên 1 Standard - Điệu T - Giờ: 18:08:00 30/6
117Phạm Văn Minh Trí
Lý Vân Dung
- LUÂN OANH DANCESPORT
125Vũ Minh Khánh
Nguyễn Vương Quỳnh Anh
- MYDANCE
SK 175: Chung kết Hạng E2 Thanh niên Standard - Điệu T - Giờ: 18:10:00 30/6
197Vũ Nhật Mạnh
Phạm Thu Thủy
- Thăng Long
174Nguyễn Quý Dương
Vũ Thúy Quỳnh
- SMART DANCE CENTER
126Nguyễn Anh Tú
Đặng Thu Huyền
- My Wings Dance
113Lê Trần Tiệp
Phạm Phương Uyên
- Hòa Yến Dancing Center
SK 176: Chung kết Hạng C Thanh niên Standard - Điệu W,T,Q - Giờ: 18:12:00 30/6
199Đỗ Trung Anh
Lê Thị Tâm
- Thăng Long
72Nguyễn Mạnh Cường
Nguyễn Thị Bảo
- Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
SK 177: Chung kết Hạng D Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C,R - Giờ: 18:18:00 30/6
203Trần Bảo Anh
Lê Nguyễn Ngọc Anh
- Tj
82Bùi Quang Minh
Nguyễn Anh Thư
- Dance Sport Phong Lưu, Tỉnh Hà Nam
48Vương Vũ Huy
Nguyễn Hà Uyên Linh
- CLB Âu Cơ
SK 178: Chung kết Hạng D Thanh niên Latin - Điệu C,R - Giờ: 18:22:00 30/6
115Bùi Đức Thiện
Nguyễn Anh Thư
- Khánh Thi Academy
180Trần Hiếu Minh
Lê Anh Phương
- SMART DANCE CENTER
182Phạm Ngọc Điệp
Đỗ Thuý Huyền
- SMART DANCE CENTER
195Nguyễn Tiến Thành
Mai Thị Hòa
- Thái Bình dancesport
SK 179: Chung kết Hạng D Thiếu niên 1 Standard - Điệu W,T - Giờ: 18:26:00 30/6
117Phạm Văn Minh Trí
Lý Vân Dung
- LUÂN OANH DANCESPORT
125Vũ Minh Khánh
Nguyễn Vương Quỳnh Anh
- MYDANCE
SK 180: Chung kết Hạng E2 Trung niên 2 Standard - Điệu T - Giờ: 18:30:00 30/6
198Nguyễn Phú Đức
Nguyễn Phương Hoa
- Thăng Long
200Vương Đức Long
Trần Thị Tuyết Oanh
- Thăng Long
201Ngô Văn Minh
Hoàng Thị Oanh
- Thăng Long
SK 181: Chung kết Hạng E1 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C - Giờ: 18:32:00 30/6
82Bùi Quang Minh
Nguyễn Anh Thư
- Dance Sport Phong Lưu, Tỉnh Hà Nam
48Vương Vũ Huy
Nguyễn Hà Uyên Linh
- CLB Âu Cơ
172Lê Thanh Đức
Nguyễn Hồ Bảo Ngọc
- Q-Dance Center
SK 182: Chung kết Hạng D U21 Standard - Điệu W,T - Giờ: 18:34:00 30/6
117Phạm Văn Minh Trí
Lý Vân Dung
- LUÂN OANH DANCESPORT
174Nguyễn Quý Dương
Vũ Thúy Quỳnh
- SMART DANCE CENTER
SK 183: Chung kết Hạng E3 Thanh niên Standard - Điệu Q - Giờ: 18:38:00 30/6
196Nguyễn Quốc Quân
Trần Thị Thanh Thúy
- Thăng Long
173Hoàng Tiến Mạnh
Văn Quỳnh Phương
- SMART DANCE CENTER
73Nguyễn Ngọc Hiếu
Hoàng Quỳnh Trang
- Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
SK 184: Chung kết Hạng E3 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu J - Giờ: 18:40:00 30/6
48Vương Vũ Huy
Nguyễn Hà Uyên Linh
- CLB Âu Cơ
172Lê Thanh Đức
Nguyễn Hồ Bảo Ngọc
- Q-Dance Center
155Phạm Khánh Phương
Vũ Yến Chi
- Ninh Bình Dancesport
SK 185: Chung kết Hạng D Thiếu niên 1 Latin - Điệu C,R - Giờ: 18:42:00 30/6
12Nguyễn Văn Đạt
Lê Thị Thanh Thủy
- -Trung tâm HL&TĐ TDTT Tỉnh Thanh Hóa
15Hoàng Tiến Phát
Nguyễn Phương Anh
- -Trung tâm HL&TĐ TDTT Tỉnh Thanh Hóa
117Phạm Văn Minh Trí
Lý Vân Dung
- LUÂN OANH DANCESPORT
54Nguyễn Hoàng Gia Minh
Nguyễn Hoàng Thảo Nguyên
- Clb Starkid Quảng Ninh
183Trần Văn Tuấn Anh
Trần Ngọc Bảo Trâm
- TRANG BÙI DANCE CENTER - TP HẢI DƯƠNG
SK 186: Chung kết Hạng C Thanh niên Latin - Điệu C,R,J - Giờ: 18:46:00 30/6
115Bùi Đức Thiện
Nguyễn Anh Thư
- Khánh Thi Academy
39Đỗ Hải Thành
Nguyễn Ngọc Thanh My
- CK Team
181Triệu Phan Việt
Đặng Ngọc Minh Châu
- SMART DANCE CENTER
SK 187: Chung kết Hạng D Thanh niên Standard - Điệu W,T - Giờ: 18:52:00 30/6
197Vũ Nhật Mạnh
Phạm Thu Thủy
- Thăng Long
174Nguyễn Quý Dương
Vũ Thúy Quỳnh
- SMART DANCE CENTER
126Nguyễn Anh Tú
Đặng Thu Huyền
- My Wings Dance
113Lê Trần Tiệp
Phạm Phương Uyên
- Hòa Yến Dancing Center
SK 188: Chung kết Hạng E2 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu R - Giờ: 18:56:00 30/6
48Vương Vũ Huy
Nguyễn Hà Uyên Linh
- CLB Âu Cơ
172Lê Thanh Đức
Nguyễn Hồ Bảo Ngọc
- Q-Dance Center
155Phạm Khánh Phương
Vũ Yến Chi
- Ninh Bình Dancesport
SK 189: Chung kết Hạng E2 Thiếu niên 1 Latin - Điệu R - Giờ: 18:58:00 30/6
12Nguyễn Văn Đạt
Lê Thị Thanh Thủy
- -Trung tâm HL&TĐ TDTT Tỉnh Thanh Hóa
15Hoàng Tiến Phát
Nguyễn Phương Anh
- -Trung tâm HL&TĐ TDTT Tỉnh Thanh Hóa
117Phạm Văn Minh Trí
Lý Vân Dung
- LUÂN OANH DANCESPORT
54Nguyễn Hoàng Gia Minh
Nguyễn Hoàng Thảo Nguyên
- Clb Starkid Quảng Ninh
183Trần Văn Tuấn Anh
Trần Ngọc Bảo Trâm
- TRANG BÙI DANCE CENTER - TP HẢI DƯƠNG
SK 190: Chung kết Hạng B Thanh niên Standard - Điệu W,T,SF,Q - Giờ: 19:00:00 30/6
196Nguyễn Quốc Quân
Trần Thị Thanh Thúy
- Thăng Long
173Hoàng Tiến Mạnh
Văn Quỳnh Phương
- SMART DANCE CENTER
181Triệu Phan Việt
Đặng Ngọc Minh Châu
- SMART DANCE CENTER
SK 191: Chung kết Hạng E2 Thanh niên Latin - Điệu R - Giờ: 19:08:00 30/6
115Bùi Đức Thiện
Nguyễn Anh Thư
- Khánh Thi Academy
11Lê Quang Huy
Nguyễn Ngọc Anh
- -Trung tâm HL&TĐ TDTT Tỉnh Thanh Hóa
180Trần Hiếu Minh
Lê Anh Phương
- SMART DANCE CENTER
182Phạm Ngọc Điệp
Đỗ Thuý Huyền
- SMART DANCE CENTER
195Nguyễn Tiến Thành
Mai Thị Hòa
- Thái Bình dancesport
SK 192: Chung kết Hạng C Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C,R,J - Giờ: 19:10:00 30/6
203Trần Bảo Anh
Lê Nguyễn Ngọc Anh
- Tj
172Lê Thanh Đức
Nguyễn Hồ Bảo Ngọc
- Q-Dance Center
155Phạm Khánh Phương
Vũ Yến Chi
- Ninh Bình Dancesport
SK 193: Chung kết Hạng C U21 Latin - Điệu C,R,J - Giờ: 19:16:00 30/6
11Lê Quang Huy
Nguyễn Ngọc Anh
- -Trung tâm HL&TĐ TDTT Tỉnh Thanh Hóa
39Đỗ Hải Thành
Nguyễn Ngọc Thanh My
- CK Team
41Lê Hoàng Bảo Thiên
Bùi Vũ Hiền Anh
- CK Team
SK 194: Chung kết Hạng C Trung niên 1 Standard - Điệu W,T,Q - Giờ: 19:22:00 30/6
198Nguyễn Phú Đức
Nguyễn Phương Hoa
- Thăng Long
199Đỗ Trung Anh
Lê Thị Tâm
- Thăng Long
72Nguyễn Mạnh Cường
Nguyễn Thị Bảo
- Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
SK 195: Chung kết Hạng B Thiếu niên 1 Latin - Điệu S,C,R,J - Giờ: 19:28:00 30/6
204Trần Bảo Duy
Lê Ngọc Tường Vy
- Tj
117Phạm Văn Minh Trí
Lý Vân Dung
- LUÂN OANH DANCESPORT
41Lê Hoàng Bảo Thiên
Bùi Vũ Hiền Anh
- CK Team
SK 196: Chung kết Hạng B Thanh niên Latin - Điệu S,C,R,J - Giờ: 19:36:00 30/6
39Đỗ Hải Thành
Nguyễn Ngọc Thanh My
- CK Team
53Đặng Gia Anh Tú
Nguyễn Thu Trang
- Clb Starkid Quảng Ninh
174Nguyễn Quý Dương
Vũ Thúy Quỳnh
- SMART DANCE CENTER
SK 197: Chung kết Hạng E1 Thiếu niên 1 Latin - Điệu C - Giờ: 19:44:00 30/6
12Nguyễn Văn Đạt
Lê Thị Thanh Thủy
- -Trung tâm HL&TĐ TDTT Tỉnh Thanh Hóa
15Hoàng Tiến Phát
Nguyễn Phương Anh
- -Trung tâm HL&TĐ TDTT Tỉnh Thanh Hóa
117Phạm Văn Minh Trí
Lý Vân Dung
- LUÂN OANH DANCESPORT
54Nguyễn Hoàng Gia Minh
Nguyễn Hoàng Thảo Nguyên
- Clb Starkid Quảng Ninh
125Vũ Minh Khánh
Nguyễn Vương Quỳnh Anh
- MYDANCE
183Trần Văn Tuấn Anh
Trần Ngọc Bảo Trâm
- TRANG BÙI DANCE CENTER - TP HẢI DƯƠNG
SK 198: Chung kết Hạng A Trung niên 1 Standard - Điệu W,T,VW,SF,Q - Giờ: 19:46:00 30/6
199Đỗ Trung Anh
Lê Thị Tâm
- Thăng Long
72Nguyễn Mạnh Cường
Nguyễn Thị Bảo
- Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
74Phạm Đình Phúc
Vũ Thị Thùy Linh
- Cung VHTT Thanh niên HP
SK 199: Chung kết Hạng E1 Thanh niên Latin - Điệu C - Giờ: 19:56:00 30/6
115Bùi Đức Thiện
Nguyễn Anh Thư
- Khánh Thi Academy
11Lê Quang Huy
Nguyễn Ngọc Anh
- -Trung tâm HL&TĐ TDTT Tỉnh Thanh Hóa
180Trần Hiếu Minh
Lê Anh Phương
- SMART DANCE CENTER
182Phạm Ngọc Điệp
Đỗ Thuý Huyền
- SMART DANCE CENTER
195Nguyễn Tiến Thành
Mai Thị Hòa
- Thái Bình dancesport
SK 200: Chung kết Hạng D Thanh niên Standard Rising Stars - Điệu W,T - Giờ: 19:58:00 30/6
126Nguyễn Anh Tú
Đặng Thu Huyền
- My Wings Dance
113Lê Trần Tiệp
Phạm Phương Uyên
- Hòa Yến Dancing Center
114Nguyễn Đăng Hùng
Nguyễn Thị Khánh Ly
- Hòa Yến Dancing Center
SK 201: Chung kết Hạng E4 Thiếu niên 1 Latin - Điệu S - Giờ: 20:00:00 30/6
12Nguyễn Văn Đạt
Lê Thị Thanh Thủy
- -Trung tâm HL&TĐ TDTT Tỉnh Thanh Hóa
15Hoàng Tiến Phát
Nguyễn Phương Anh
- -Trung tâm HL&TĐ TDTT Tỉnh Thanh Hóa
SK 202: Chung kết Hạng E4 Thanh niên Latin - Điệu S - Giờ: 20:02:00 30/6
115Bùi Đức Thiện
Nguyễn Anh Thư
- Khánh Thi Academy
11Lê Quang Huy
Nguyễn Ngọc Anh
- -Trung tâm HL&TĐ TDTT Tỉnh Thanh Hóa
SK 203: Chung kết Hạng B U21 Latin - Điệu S,C,R,J - Giờ: 20:04:00 30/6
204Trần Bảo Duy
Lê Ngọc Tường Vy
- Tj
39Đỗ Hải Thành
Nguyễn Ngọc Thanh My
- CK Team
41Lê Hoàng Bảo Thiên
Bùi Vũ Hiền Anh
- CK Team
53Đặng Gia Anh Tú
Nguyễn Thu Trang
- Clb Starkid Quảng Ninh
SK 204: Chung kết Hạng A Thiếu niên 2 Standard - Điệu W,T,VW,SF,Q - Giờ: 20:12:00 30/6
117Phạm Văn Minh Trí
Lý Vân Dung
- LUÂN OANH DANCESPORT
181Triệu Phan Việt
Đặng Ngọc Minh Châu
- SMART DANCE CENTER
SK 205: Chung kết Hạng A Thanh niên Standard vô địch toàn năng - Điệu W,T,VW,SF,Q - Giờ: 20:22:00 30/6
173Hoàng Tiến Mạnh
Văn Quỳnh Phương
- SMART DANCE CENTER
73Nguyễn Ngọc Hiếu
Hoàng Quỳnh Trang
- Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
74Phạm Đình Phúc
Vũ Thị Thùy Linh
- Cung VHTT Thanh niên HP

Khiêu vũ thể thao, thông tin giải đấu, đăng ký thi đấu online, khieu vu the thao, giai khieu vu, giải khiêu vũ, dance sport, nhảy nghệ thuật

Khiêu vũ thể thao, thông tin giải đấu, đăng ký thi đấu online, khieu vu the thao, giai khieu vu, giải khiêu vũ, dance sport, nhảy nghệ thuật