Giải KVTT Phượng Hoàng Trung Đô - Cup Nice Dance mở rộng lần thứ III năm 2019

D.sách VĐV theo sự kiện (tải PDF)

Số đeoVận động viên
SK 1: Bán kết Hạng f1 Thiếu nhi Latin Vô địch Nice Dance Hà Tĩnh Cơ bản - Điệu C - Giờ: 08:00 1/9
118Trần Khánh Ngọc - NICE DANCE HÀ TĨNH
119Trần Lê Hoàng Châu - NICE DANCE HÀ TĨNH
120Nguyễn Trần Uyên Nhi - NICE DANCE HÀ TĨNH
123Nguyễn Phương Trà - NICE DANCE HÀ TĨNH
124Nguyễn Gia Hân - NICE DANCE HÀ TĨNH
125Lê Tường Vy - NICE DANCE HÀ TĨNH
126Nguyễn Bảo Anh - NICE DANCE HÀ TĨNH
127Nguyễn Thị Minh Ngọc - NICE DANCE HÀ TĨNH
132Bùi Bảo Châu - NICE DANCE HÀ TĨNH
133Nguyễn Thị Thuỷ Tiên - NICE DANCE HÀ TĨNH
134Nguyễn Ngọc Huyền My - NICE DANCE HÀ TĨNH
SK 2: Bán kết Hạng F1 Nhi đồng Latin Vô địch Nice Dance Hà Tĩnh Cơ bản - Điệu C - Giờ: 08:01:00 1/9
110Hồ Bảo Anh - NICE DANCE HÀ TĨNH
128Đặng Ngọc Diệp - NICE DANCE HÀ TĨNH
129Trần Nguyễn Chi Mai - NICE DANCE HÀ TĨNH
130Dư Ten Chin - NICE DANCE HÀ TĨNH
131Nguyễn Hồ Gia Hân - NICE DANCE HÀ TĨNH
135Nguyễn Đặng Như Ý - NICE DANCE HÀ TĨNH
136Nguyễn Dương Tường Vy - NICE DANCE HÀ TĨNH
137Nguyễn Gia Linh - NICE DANCE HÀ TĨNH
160Nguyễn Mai Huyền - NICE DANCE TP VINH
165Lê Phương Hoa - NICE DANCE TP VINH
218Nguyễn Phương Anh - Điệp Vũ Trường
SK 3: Bán kết Hạng F1 Thiếu nhi Latin VÔ ĐỊCH NICE DANCE NÂNG CAO - Điệu C - Giờ: 08:02:00 1/9
142Nguyễn Thị Thảo Linh - NICE DANCE TP VINH
143Trịnh Gia Hân - NICE DANCE TP VINH
144Nguyễn Thảo Vy - NICE DANCE TP VINH
145Lưu Thị Mỹ Uyên - NICE DANCE TP VINH
146Hoàng Thị Minh Ngọc - NICE DANCE TP VINH
147Cao Thái Lan Chi - NICE DANCE TP VINH
148Mai Hoàng Bích Trâm - NICE DANCE TP VINH
153Nguyễn Nữ Huyền Trang - NICE DANCE TP VINH
155Trần Mai Phương Giang - NICE DANCE TP VINH
156Hoàng Khánh Băng - NICE DANCE TP VINH
157Trịnh Như Quỳnh - NICE DANCE TP VINH
158Nguyễn Hồng Phúc - NICE DANCE TP VINH
SK 4: Chung kết Hạng f1 Thiếu nhi Latin Vô địch Nice Dance Hà Tĩnh Cơ bản - Điệu C (Kết quả của sự kiện 1) - Giờ: 08:03:00 1/9
SK 5: Chung kết Hạng F1 Nhi đồng Latin Vô địch Nice Dance Hà Tĩnh Cơ bản - Điệu C (Kết quả của sự kiện 2) - Giờ: 08:04:00 1/9
SK 6: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi Latin VÔ ĐỊCH NICE DANCE NÂNG CAO - Điệu C (Kết quả của sự kiện 3) - Giờ: 08:05:00 1/9
SK 7: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi Latin VÔ ĐỊCH NICE DANCE TP VINH CƠ BẢN - Điệu C - Giờ: 08:06:00 1/9
149Phạm Trần Diệp Chi - NICE DANCE TP VINH
150Vương Thị Hoài Châu - NICE DANCE TP VINH
151Ngô Lưu Ngọc Hân - NICE DANCE TP VINH
152Phan Nguyệt Lam - NICE DANCE TP VINH
160Nguyễn Mai Huyền - NICE DANCE TP VINH
161Quách Như Ý - NICE DANCE TP VINH
164Nguyễn Thị Ngọc Diệp - NICE DANCE TP VINH
SK 8: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi Latin Nice Dance Cơ bản 1 - Điệu C - Giờ: 08:07:00 1/9
103Tưởng Trần An Na - NICE DANCE HÀ TĨNH
117Nguyễn Yến Nhi - NICE DANCE HÀ TĨNH
166Nguyễn Hà Bảo Chi - NICE DANCE TP VINH
SK 9: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi Latin Nice Dance Cơ bản 5 - Điệu C - Giờ: 08:08:00 1/9
57Đỗ Hoài Lan - CLB Dancing Queen Lạng Sơn
58Chữ Mai Hương - CLB Dancing Queen Lạng Sơn
64Phạm Ngọc Linh Nhi - CLB Happy Dance
SK 10: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi Latin Nice Dance Hà Tĩnh CB1 - Điệu C - Giờ: 08:09:00 1/9
130Dư Ten Chin - NICE DANCE HÀ TĨNH
167Hoàng Ngô Gia Bảo - NICE DANCE TP VINH
180Hoàng Nguyễn Phương Thảo - Q-Dance Center
SK 11: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi Latin Nice Dance Hà Tĩnh CB2 - Điệu C - Giờ: 08:10:00 1/9
135Nguyễn Đặng Như Ý - NICE DANCE HÀ TĨNH
136Nguyễn Dương Tường Vy - NICE DANCE HÀ TĨNH
137Nguyễn Gia Linh - NICE DANCE HÀ TĨNH
SK 12: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi Latin Nice Dance HT CB3 - Điệu C - Giờ: 08:11:00 1/9
131Nguyễn Hồ Gia Hân - NICE DANCE HÀ TĨNH
133Nguyễn Thị Thuỷ Tiên - NICE DANCE HÀ TĨNH
134Nguyễn Ngọc Huyền My - NICE DANCE HÀ TĨNH
SK 13: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi Latin Nice Dance HT CB4 - Điệu C - Giờ: 08:12:00 1/9
124Nguyễn Gia Hân - NICE DANCE HÀ TĨNH
129Trần Nguyễn Chi Mai - NICE DANCE HÀ TĨNH
132Bùi Bảo Châu - NICE DANCE HÀ TĨNH
SK 14: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi Latin Nice Dance HT CB9 - Điệu C - Giờ: 08:13:00 1/9
123Nguyễn Phương Trà - NICE DANCE HÀ TĨNH
128Đặng Ngọc Diệp - NICE DANCE HÀ TĨNH
63Nguyễn Chu Diệp Khanh - CLB Happy Dance
SK 15: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin Các CLB Miền trung - Điệu C - Giờ: 08:14:00 1/9
72Lê Nguyễn Đan Ly - CLB Quảng Trị dancesport
74Trần Thị Hương Quỳnh - CLB Quảng Trị dancesport
75Trần Lê Gia Như - CLB Quảng Trị dancesport
SK 16: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Các CLB Miền trung - Điệu C - Giờ: 08:15:00 1/9
127Nguyễn Thị Minh Ngọc - NICE DANCE HÀ TĨNH
71Lưu Gia Hân - CLB Quảng Trị dancesport
175Nguyễn Bảo Trâm - Q-Dance Center
SK 17: Chung kết Hạng F2 Nhi đồng Latin Vô địch Miền Trung - Điệu C - Giờ: 08:16:00 1/9
175Nguyễn Bảo Trâm - Q-Dance Center
176Hoàng Ngọc Bảo Châu - Q-Dance Center
177Nguyễn Ngọc Thảo Nhi - Q-Dance Center
SK 18: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Vô địch Miền Trung - Điệu C - Giờ: 08:17:00 1/9
174Lê Gia Nhi - Q-Dance Center
176Hoàng Ngọc Bảo Châu - Q-Dance Center
94Nguyễn Kim Ngân - LUÂN OANH DANCESPORT
SK 19: Chung kết Hạng F1 Nhi đồng Latin Vô địch Miền Trung N1 - Điệu C - Giờ: 08:18:00 1/9
59Lê Ngọc Ánh - CLB Dancing Queen Lạng Sơn
60Đỗ Thùy Giang - CLB Dancing Queen Lạng Sơn
169Đào Ngọc Diệp - NICE DANCE TP VINH
SK 20: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi Latin Vô địch miền trung - Điệu C - Giờ: 08:19:00 1/9
61Hoàng Nhật Uyên - CLB Happy Dance
66Nguyễn Trúc Linh - CLB Happy Dance
67Phạm Kim Yến - CLB Happy Dance
SK 21: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi Latin Vô địch Miền trung 2 - Điệu C - Giờ: 08:20:00 1/9
62Nguyễn Hoàng Bình Lộc - CLB Happy Dance
63Nguyễn Chu Diệp Khanh - CLB Happy Dance
SK 22: Chung kết Hạng D Thiếu nhi Latin Nice dance - Điệu C,R - Giờ: 08:21:00 1/9
141Phan Tuấn Anh
Nguyễn Nữ Huyền Trang
- NICE DANCE TP VINH
114Thái Đình Vũ
Nguyễn Thị Khánh Chi
- NICE DANCE HÀ TĨNH
168Hoàng Ngô Gia Bảo
Đinh Hà Đăng
- NICE DANCE TP VINH
SK 23: Chung kết Hạng FD Nhi đồng Latin Vô địch Miền Trung - Điệu C,R - Giờ: 08:23:00 1/9
175Nguyễn Bảo Trâm - Q-Dance Center
176Hoàng Ngọc Bảo Châu - Q-Dance Center
177Nguyễn Ngọc Thảo Nhi - Q-Dance Center
SK 24: Chung kết Hạng FD Nhi đồng Latin Vô địch Miền Trung N1 - Điệu C,R - Giờ: 08:25:00 1/9
188Nguyễn Thị Hoàng Anh - TRIỀU TẤN DANCESPORT - HUẾ
59Lê Ngọc Ánh - CLB Dancing Queen Lạng Sơn
60Đỗ Thùy Giang - CLB Dancing Queen Lạng Sơn
SK 25: Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi Latin AU Squad - Điệu R - Giờ: 08:27:00 1/9
206Mai Thị Minh Chi - Trung tâm nghệ thuật Hồ Thiên Nga
210Trần Phương Uyên - Trung tâm nghệ thuật Hồ Thiên Nga
101Lê Hiền Mai - Mina Art
SK 26: Chung kết Hạng FD Thiếu nhi Latin AU Squad - Điệu C, R - Giờ: 08:28:00 1/9
207Vũ Thanh Vân - Trung tâm nghệ thuật Hồ Thiên Nga
208Nguyễn Thảo Nhi - Trung tâm nghệ thuật Hồ Thiên Nga
209Nguyễn Minh Phương - Trung tâm nghệ thuật Hồ Thiên Nga
SK 27: Bán kết Hạng F3 Thiếu nhi Latin Vô địch Nice Dance Hà Tĩnh Nâng cao - Điệu J - Giờ: 08:30:00 1/9
103Tưởng Trần An Na - NICE DANCE HÀ TĨNH
104Trần Thị Ngọc Trinh - NICE DANCE HÀ TĨNH
105Phan Tuấn Anh - NICE DANCE HÀ TĨNH
106Nguyễn Hà Linh - NICE DANCE HÀ TĨNH
108Trần Thảo Nguyên - NICE DANCE HÀ TĨNH
109Hồ Hà Anh - NICE DANCE HÀ TĨNH
111Nguyễn Thị Hoài Thanh - NICE DANCE HÀ TĨNH
116Lê Trần Mai Quyên - NICE DANCE HÀ TĨNH
117Nguyễn Yến Nhi - NICE DANCE HÀ TĨNH
122Trần Nữ Minh Thư - NICE DANCE HÀ TĨNH
SK 28: Tứ kết Hạng F3 Nhi đồng Latin Vô địch Nice Dance Hà Tĩnh - Điệu J - Giờ: 08:31:00 1/9
107Nguyễn Bảo Trân - NICE DANCE HÀ TĨNH
110Hồ Bảo Anh - NICE DANCE HÀ TĨNH
112Nguyễn Thị Tú Uyên - NICE DANCE HÀ TĨNH
113Thái Đình Vũ - NICE DANCE HÀ TĨNH
115Bùi Lê Hà Phương - NICE DANCE HÀ TĨNH
119Trần Lê Hoàng Châu - NICE DANCE HÀ TĨNH
123Nguyễn Phương Trà - NICE DANCE HÀ TĨNH
124Nguyễn Gia Hân - NICE DANCE HÀ TĨNH
126Nguyễn Bảo Anh - NICE DANCE HÀ TĨNH
127Nguyễn Thị Minh Ngọc - NICE DANCE HÀ TĨNH
128Đặng Ngọc Diệp - NICE DANCE HÀ TĨNH
129Trần Nguyễn Chi Mai - NICE DANCE HÀ TĨNH
132Bùi Bảo Châu - NICE DANCE HÀ TĨNH
133Nguyễn Thị Thuỷ Tiên - NICE DANCE HÀ TĨNH
134Nguyễn Ngọc Huyền My - NICE DANCE HÀ TĨNH
135Nguyễn Đặng Như Ý - NICE DANCE HÀ TĨNH
136Nguyễn Dương Tường Vy - NICE DANCE HÀ TĨNH
137Nguyễn Gia Linh - NICE DANCE HÀ TĨNH
SK 29: Bán kết Hạng F3 Thiếu nhi Latin VÔ ĐỊCH NICE DANCE TP VINH - Điệu J - Giờ: 08:32:00 1/9
142Nguyễn Thị Thảo Linh - NICE DANCE TP VINH
143Trịnh Gia Hân - NICE DANCE TP VINH
145Lưu Thị Mỹ Uyên - NICE DANCE TP VINH
146Hoàng Thị Minh Ngọc - NICE DANCE TP VINH
147Cao Thái Lan Chi - NICE DANCE TP VINH
148Mai Hoàng Bích Trâm - NICE DANCE TP VINH
149Phạm Trần Diệp Chi - NICE DANCE TP VINH
150Vương Thị Hoài Châu - NICE DANCE TP VINH
151Ngô Lưu Ngọc Hân - NICE DANCE TP VINH
152Phan Nguyệt Lam - NICE DANCE TP VINH
161Quách Như Ý - NICE DANCE TP VINH
162Trần Thị Khánh Nhi - NICE DANCE TP VINH
163Nguyễn Thị Khánh Chi - NICE DANCE TP VINH
165Lê Phương Hoa - NICE DANCE TP VINH
167Hoàng Ngô Gia Bảo - NICE DANCE TP VINH
SK 30: Bán kết Hạng F3 Thiếu nhi Latin VÔ ĐỊCH NICE DANCE TP VINH NÂNG CAO - Điệu J - Giờ: 08:34:00 1/9
144Nguyễn Thảo Vy - NICE DANCE TP VINH
153Nguyễn Nữ Huyền Trang - NICE DANCE TP VINH
154Đinh Hà Đăng - NICE DANCE TP VINH
155Trần Mai Phương Giang - NICE DANCE TP VINH
156Hoàng Khánh Băng - NICE DANCE TP VINH
157Trịnh Như Quỳnh - NICE DANCE TP VINH
158Nguyễn Hồng Phúc - NICE DANCE TP VINH
159Lê Kim Tuyết Thảo - NICE DANCE TP VINH
162Trần Thị Khánh Nhi - NICE DANCE TP VINH
164Nguyễn Thị Ngọc Diệp - NICE DANCE TP VINH
169Đào Ngọc Diệp - NICE DANCE TP VINH
SK 31: Chung kết Hạng F3 Thiếu nhi Latin Vô địch Nice Dance Hà Tĩnh - Điệu J - Giờ: 08:35:00 1/9
118Trần Khánh Ngọc - NICE DANCE HÀ TĨNH
120Nguyễn Trần Uyên Nhi - NICE DANCE HÀ TĨNH
121Phạm Thị Hà Linh - NICE DANCE HÀ TĨNH
125Lê Tường Vy - NICE DANCE HÀ TĨNH
130Dư Ten Chin - NICE DANCE HÀ TĨNH
131Nguyễn Hồ Gia Hân - NICE DANCE HÀ TĨNH
SK 32: Chung kết Hạng F3 Thiếu nhi Latin Vô địch Nice Dance Hà Tĩnh Nâng cao - Điệu J (Kết quả của sự kiện 27) - Giờ: 08:36:00 1/9
SK 33: Bán kết Hạng F3 Nhi đồng Latin Vô địch Nice Dance Hà Tĩnh - Điệu J (Kết quả của sự kiện 28) - Giờ: 08:37:00 1/9
SK 34: Chung kết Hạng F3 Thiếu nhi Latin VÔ ĐỊCH NICE DANCE TP VINH - Điệu J (Kết quả của sự kiện 29) - Giờ: 08:38:00 1/9
SK 35: Chung kết Hạng F3 Nhi đồng Latin Vô địch Nice Dance Hà Tĩnh - Điệu J (Kết quả của sự kiện 33) - Giờ: 08:39:00 1/9
SK 36: Chung kết Hạng F3 Thiếu nhi Latin Nice Dance CB1 - Điệu J - Giờ: 08:41:00 1/9
104Trần Thị Ngọc Trinh - NICE DANCE HÀ TĨNH
105Phan Tuấn Anh - NICE DANCE HÀ TĨNH
113Thái Đình Vũ - NICE DANCE HÀ TĨNH
SK 37: Chung kết Hạng F3 Thiếu nhi Latin VÔ ĐỊCH NICE DANCE TP VINH NÂNG CAO - Điệu J (Kết quả của sự kiện 30) - Giờ: 08:42:00 1/9
SK 38: Chung kết Hạng F3 Thiếu nhi Latin Nice Dance CB2 - Điệu J - Giờ: 08:43:00 1/9
107Nguyễn Bảo Trân - NICE DANCE HÀ TĨNH
118Trần Khánh Ngọc - NICE DANCE HÀ TĨNH
120Nguyễn Trần Uyên Nhi - NICE DANCE HÀ TĨNH
SK 39: Chung kết Hạng F3 Thiếu nhi Latin Nice Dance CB3 - Điệu J - Giờ: 08:44:00 1/9
106Nguyễn Hà Linh - NICE DANCE HÀ TĨNH
119Trần Lê Hoàng Châu - NICE DANCE HÀ TĨNH
152Phan Nguyệt Lam - NICE DANCE TP VINH
SK 40: Chung kết Hạng F3 Thiếu nhi Latin Nice Dance CB4 - Điệu J - Giờ: 08:45:00 1/9
108Trần Thảo Nguyên - NICE DANCE HÀ TĨNH
125Lê Tường Vy - NICE DANCE HÀ TĨNH
147Cao Thái Lan Chi - NICE DANCE TP VINH
SK 41: Chung kết Hạng F3 Thiếu nhi Latin Nice Dance CB5 - Điệu J - Giờ: 08:46:00 1/9
109Hồ Hà Anh - NICE DANCE HÀ TĨNH
142Nguyễn Thị Thảo Linh - NICE DANCE TP VINH
174Lê Gia Nhi - Q-Dance Center
SK 42: Chung kết Hạng F3 Thiếu nhi Latin Nice Dance CB6 - Điệu J - Giờ: 08:47:00 1/9
110Hồ Bảo Anh - NICE DANCE HÀ TĨNH
145Lưu Thị Mỹ Uyên - NICE DANCE TP VINH
151Ngô Lưu Ngọc Hân - NICE DANCE TP VINH
SK 43: Chung kết Hạng F3 Thiếu nhi Latin Nice Dance CB7 - Điệu J - Giờ: 08:48:00 1/9
111Nguyễn Thị Hoài Thanh - NICE DANCE HÀ TĨNH
143Trịnh Gia Hân - NICE DANCE TP VINH
150Vương Thị Hoài Châu - NICE DANCE TP VINH
SK 44: Chung kết Hạng F3 Thiếu nhi Latin Nice Dance CB8 - Điệu J - Giờ: 08:49:00 1/9
112Nguyễn Thị Tú Uyên - NICE DANCE HÀ TĨNH
155Trần Mai Phương Giang - NICE DANCE TP VINH
160Nguyễn Mai Huyền - NICE DANCE TP VINH
SK 45: Chung kết Hạng F3 Thiếu nhi Latin Nice Dance CB9 - Điệu J - Giờ: 08:50:00 1/9
115Bùi Lê Hà Phương - NICE DANCE HÀ TĨNH
121Phạm Thị Hà Linh - NICE DANCE HÀ TĨNH
149Phạm Trần Diệp Chi - NICE DANCE TP VINH
SK 46: Chung kết Hạng F3 Thiếu nhi Latin Nice Dance CB10 - Điệu J - Giờ: 08:51:00 1/9
116Lê Trần Mai Quyên - NICE DANCE HÀ TĨNH
144Nguyễn Thảo Vy - NICE DANCE TP VINH
161Quách Như Ý - NICE DANCE TP VINH
SK 47: Chung kết Hạng FC Thiếu Nhi 1 Latin Các câu lạc Bộ phía Bắc - Điệu C,R,J - Giờ: 08:52:00 1/9
211Phạm Nguyễn Minh An - VIETSDANCE
212Nguyễn Lâm Thùy Dương - VIETSDANCE
213Lê Hà Anh - VIETSDANCE
48Nguyễn Nhật Linh Anh - CK TEAM
SK 48: Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi Latin VÔ ĐỊCH NICE DANCE TP VINH NÂNG CAO - Điệu R - Giờ: 08:55:00 1/9
144Nguyễn Thảo Vy - NICE DANCE TP VINH
154Đinh Hà Đăng - NICE DANCE TP VINH
155Trần Mai Phương Giang - NICE DANCE TP VINH
156Hoàng Khánh Băng - NICE DANCE TP VINH
157Trịnh Như Quỳnh - NICE DANCE TP VINH
158Nguyễn Hồng Phúc - NICE DANCE TP VINH
159Lê Kim Tuyết Thảo - NICE DANCE TP VINH
162Trần Thị Khánh Nhi - NICE DANCE TP VINH
164Nguyễn Thị Ngọc Diệp - NICE DANCE TP VINH
SK 49: Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi 2 Latin Các CLB Miền trung - Điệu R - Giờ: 08:57:00 1/9
72Lê Nguyễn Đan Ly - CLB Quảng Trị dancesport
74Trần Thị Hương Quỳnh - CLB Quảng Trị dancesport
75Trần Lê Gia Như - CLB Quảng Trị dancesport
SK 50: Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi 1 Latin Vô địch Miền Trung - Điệu R - Giờ: 08:58:00 1/9
174Lê Gia Nhi - Q-Dance Center
177Nguyễn Ngọc Thảo Nhi - Q-Dance Center
94Nguyễn Kim Ngân - LUÂN OANH DANCESPORT
SK 51: Chung kết Hạng F2 Nhi đồng Latin Vô địch Miền Trung N1 - Điệu R - Giờ: 09:00:00 1/9
59Lê Ngọc Ánh - CLB Dancing Queen Lạng Sơn
60Đỗ Thùy Giang - CLB Dancing Queen Lạng Sơn
218Nguyễn Phương Anh - Điệp Vũ Trường
SK 52: Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi Latin Vô địch Miền bắc - Điệu R - Giờ: 09:01:00 1/9
167Hoàng Ngô Gia Bảo - NICE DANCE TP VINH
57Đỗ Hoài Lan - CLB Dancing Queen Lạng Sơn
58Chữ Mai Hương - CLB Dancing Queen Lạng Sơn
SK 53: Chung kết Hạng FD5 Thiếu nhi Latin Vô địch Nice Dance - Điệu S,J - Giờ: 09:02:00 1/9
122Trần Nữ Minh Thư - NICE DANCE HÀ TĨNH
146Hoàng Thị Minh Ngọc - NICE DANCE TP VINH
153Nguyễn Nữ Huyền Trang - NICE DANCE TP VINH
157Trịnh Như Quỳnh - NICE DANCE TP VINH
158Nguyễn Hồng Phúc - NICE DANCE TP VINH
SK 54: Bán kết Hạng F4 Thiếu nhi Latin VÔ ĐỊCH NICE DANCE TP VINH - Điệu S - Giờ: 09:04:00 1/9
142Nguyễn Thị Thảo Linh - NICE DANCE TP VINH
143Trịnh Gia Hân - NICE DANCE TP VINH
145Lưu Thị Mỹ Uyên - NICE DANCE TP VINH
146Hoàng Thị Minh Ngọc - NICE DANCE TP VINH
147Cao Thái Lan Chi - NICE DANCE TP VINH
148Mai Hoàng Bích Trâm - NICE DANCE TP VINH
149Phạm Trần Diệp Chi - NICE DANCE TP VINH
150Vương Thị Hoài Châu - NICE DANCE TP VINH
151Ngô Lưu Ngọc Hân - NICE DANCE TP VINH
152Phan Nguyệt Lam - NICE DANCE TP VINH
160Nguyễn Mai Huyền - NICE DANCE TP VINH
161Quách Như Ý - NICE DANCE TP VINH
165Lê Phương Hoa - NICE DANCE TP VINH
SK 55: Chung kết Hạng F4 Thiếu nhi Latin Vô địch Nice Dance Hà Tĩnh Cơ bản - Điệu S - Giờ: 09:05:00 1/9
118Trần Khánh Ngọc - NICE DANCE HÀ TĨNH
120Nguyễn Trần Uyên Nhi - NICE DANCE HÀ TĨNH
121Phạm Thị Hà Linh - NICE DANCE HÀ TĨNH
125Lê Tường Vy - NICE DANCE HÀ TĨNH
130Dư Ten Chin - NICE DANCE HÀ TĨNH
131Nguyễn Hồ Gia Hân - NICE DANCE HÀ TĨNH
SK 56: Chung kết Hạng F4 Thiếu nhi Latin Nice Dance CB1 - Điệu S - Giờ: 09:06:00 1/9
104Trần Thị Ngọc Trinh - NICE DANCE HÀ TĨNH
105Phan Tuấn Anh - NICE DANCE HÀ TĨNH
142Nguyễn Thị Thảo Linh - NICE DANCE TP VINH
SK 57: Chung kết Hạng F4 Thiếu nhi Latin VÔ ĐỊCH NICE DANCE TP VINH - Điệu S (Kết quả của sự kiện 54) - Giờ: 09:07:00 1/9
SK 58: Chung kết Hạng F4 Thiếu nhi Latin Nice Dance CB2 - Điệu S - Giờ: 09:08:00 1/9
107Nguyễn Bảo Trân - NICE DANCE HÀ TĨNH
144Nguyễn Thảo Vy - NICE DANCE TP VINH
167Hoàng Ngô Gia Bảo - NICE DANCE TP VINH
SK 59: Chung kết Hạng F4 THiếu nhi Latin Nice Dance CB3 - Điệu S - Giờ: 09:09:00 1/9
106Nguyễn Hà Linh - NICE DANCE HÀ TĨNH
143Trịnh Gia Hân - NICE DANCE TP VINH
145Lưu Thị Mỹ Uyên - NICE DANCE TP VINH
SK 60: Chung kết Hạng F4 Thiếu nhi Latin Nice Dance CB4 - Điệu S - Giờ: 09:10:00 1/9
108Trần Thảo Nguyên - NICE DANCE HÀ TĨNH
120Nguyễn Trần Uyên Nhi - NICE DANCE HÀ TĨNH
169Đào Ngọc Diệp - NICE DANCE TP VINH
SK 61: Bán kết Hạng F4 Thiếu nhi Latin Vô địch Nice Dance Hà Tĩnh Nâng cao - Điệu S - Giờ: 09:11:00 1/9
103Tưởng Trần An Na - NICE DANCE HÀ TĨNH
104Trần Thị Ngọc Trinh - NICE DANCE HÀ TĨNH
105Phan Tuấn Anh - NICE DANCE HÀ TĨNH
106Nguyễn Hà Linh - NICE DANCE HÀ TĨNH
108Trần Thảo Nguyên - NICE DANCE HÀ TĨNH
109Hồ Hà Anh - NICE DANCE HÀ TĨNH
111Nguyễn Thị Hoài Thanh - NICE DANCE HÀ TĨNH
116Lê Trần Mai Quyên - NICE DANCE HÀ TĨNH
117Nguyễn Yến Nhi - NICE DANCE HÀ TĨNH
122Trần Nữ Minh Thư - NICE DANCE HÀ TĨNH
SK 62: Chung kết Hạng F4 Thiếu nhi Latin Nice Dance CB5 - Điệu S - Giờ: 09:12:00 1/9
109Hồ Hà Anh - NICE DANCE HÀ TĨNH
121Phạm Thị Hà Linh - NICE DANCE HÀ TĨNH
152Phan Nguyệt Lam - NICE DANCE TP VINH
SK 63: Chung kết Hạng F4 Thiếu nhi Latin Nice Dance CB6 - Điệu S - Giờ: 09:13:00 1/9
110Hồ Bảo Anh - NICE DANCE HÀ TĨNH
125Lê Tường Vy - NICE DANCE HÀ TĨNH
148Mai Hoàng Bích Trâm - NICE DANCE TP VINH
SK 64: Chung kết Hạng F4 Thiếu nhi Latin Vô địch Nice Dance Hà Tĩnh Nâng cao - Điệu S (Kết quả của sự kiện 61) - Giờ: 09:14:00 1/9
SK 65: Chung kết Hạng F4 Thiếu nhi Latin Nice Dance CB7 - Điệu S - Giờ: 09:15:00 1/9
111Nguyễn Thị Hoài Thanh - NICE DANCE HÀ TĨNH
149Phạm Trần Diệp Chi - NICE DANCE TP VINH
161Quách Như Ý - NICE DANCE TP VINH
SK 66: Chung kết Hạng F4 Thiếu nhi Latin Nice Dance CB8 - Điệu S - Giờ: 09:16:00 1/9
112Nguyễn Thị Tú Uyên - NICE DANCE HÀ TĨNH
119Trần Lê Hoàng Châu - NICE DANCE HÀ TĨNH
150Vương Thị Hoài Châu - NICE DANCE TP VINH
SK 67: Chung kết Hạng F4 Thiếu nhi Latin Nice Dance CB9 - Điệu S - Giờ: 09:17:00 1/9
118Trần Khánh Ngọc - NICE DANCE HÀ TĨNH
151Ngô Lưu Ngọc Hân - NICE DANCE TP VINH
165Lê Phương Hoa - NICE DANCE TP VINH
SK 68: Bán kết Hạng F4 Nhi đồng Latin Vô địch Nice Dance Hà Tĩnh - Điệu S - Giờ: 09:19:00 1/9
107Nguyễn Bảo Trân - NICE DANCE HÀ TĨNH
112Nguyễn Thị Tú Uyên - NICE DANCE HÀ TĨNH
113Thái Đình Vũ - NICE DANCE HÀ TĨNH
115Bùi Lê Hà Phương - NICE DANCE HÀ TĨNH
123Nguyễn Phương Trà - NICE DANCE HÀ TĨNH
124Nguyễn Gia Hân - NICE DANCE HÀ TĨNH
126Nguyễn Bảo Anh - NICE DANCE HÀ TĨNH
127Nguyễn Thị Minh Ngọc - NICE DANCE HÀ TĨNH
128Đặng Ngọc Diệp - NICE DANCE HÀ TĨNH
129Trần Nguyễn Chi Mai - NICE DANCE HÀ TĨNH
132Bùi Bảo Châu - NICE DANCE HÀ TĨNH
133Nguyễn Thị Thuỷ Tiên - NICE DANCE HÀ TĨNH
134Nguyễn Ngọc Huyền My - NICE DANCE HÀ TĨNH
135Nguyễn Đặng Như Ý - NICE DANCE HÀ TĨNH
136Nguyễn Dương Tường Vy - NICE DANCE HÀ TĨNH
137Nguyễn Gia Linh - NICE DANCE HÀ TĨNH
169Đào Ngọc Diệp - NICE DANCE TP VINH
SK 69: Chung kết Hạng F4 Thiếu nhi Latin Nice Dance CB10 - Điệu S - Giờ: 09:21:00 1/9
116Lê Trần Mai Quyên - NICE DANCE HÀ TĨNH
147Cao Thái Lan Chi - NICE DANCE TP VINH
SK 70: Chung kết Hạng F4 Thiếu nhi Latin Nice Dance 1 - Điệu S - Giờ: 09:23:00 1/9
115Bùi Lê Hà Phương - NICE DANCE HÀ TĨNH
126Nguyễn Bảo Anh - NICE DANCE HÀ TĨNH
130Dư Ten Chin - NICE DANCE HÀ TĨNH
SK 71: Chung kết Hạng F4 Nhi đồng Latin Vô địch Nice Dance Hà Tĩnh - Điệu S (Kết quả của sự kiện 68) - Giờ: 09:24:00 1/9
SK 72: Chung kết Hạng F4 Thiếu nhi Latin Nice Dance 2 - Điệu S - Giờ: 09:25:00 1/9
135Nguyễn Đặng Như Ý - NICE DANCE HÀ TĨNH
136Nguyễn Dương Tường Vy - NICE DANCE HÀ TĨNH
137Nguyễn Gia Linh - NICE DANCE HÀ TĨNH
SK 73: Chung kết Hạng F4 Thiếu nhi Latin Nice Dance 3 - Điệu S - Giờ: 09:26:00 1/9
131Nguyễn Hồ Gia Hân - NICE DANCE HÀ TĨNH
133Nguyễn Thị Thuỷ Tiên - NICE DANCE HÀ TĨNH
134Nguyễn Ngọc Huyền My - NICE DANCE HÀ TĨNH
SK 74: Chung kết Hạng F4 Thiếu nhi Latin Nice Dance 4 - Điệu S - Giờ: 09:27:00 1/9
129Trần Nguyễn Chi Mai - NICE DANCE HÀ TĨNH
132Bùi Bảo Châu - NICE DANCE HÀ TĨNH
167Hoàng Ngô Gia Bảo - NICE DANCE TP VINH
SK 75: Chung kết Hạng F4 Thiếu nhi Latin Nice Dance 7 - Điệu S - Giờ: 09:28:00 1/9
124Nguyễn Gia Hân - NICE DANCE HÀ TĨNH
125Lê Tường Vy - NICE DANCE HÀ TĨNH
127Nguyễn Thị Minh Ngọc - NICE DANCE HÀ TĨNH
SK 76: Chung kết Hạng F4 Thiếu nhi Latin Nice Dance 9 - Điệu S - Giờ: 09:29:00 1/9
123Nguyễn Phương Trà - NICE DANCE HÀ TĨNH
128Đặng Ngọc Diệp - NICE DANCE HÀ TĨNH
165Lê Phương Hoa - NICE DANCE TP VINH
SK 77: Chung kết Hạng F4 Thiếu nhi Latin Nice Dance 10 - Điệu S - Giờ: 09:30:00 1/9
126Nguyễn Bảo Anh - NICE DANCE HÀ TĨNH
160Nguyễn Mai Huyền - NICE DANCE TP VINH
169Đào Ngọc Diệp - NICE DANCE TP VINH
SK 78: Chung kết Hạng FB Thiếu nhi Latin Vô địch Nice Dance - Điệu S,C,R,J - Giờ: 09:31:00 1/9
146Hoàng Thị Minh Ngọc - NICE DANCE TP VINH
153Nguyễn Nữ Huyền Trang - NICE DANCE TP VINH
154Đinh Hà Đăng - NICE DANCE TP VINH
157Trịnh Như Quỳnh - NICE DANCE TP VINH
158Nguyễn Hồng Phúc - NICE DANCE TP VINH
164Nguyễn Thị Ngọc Diệp - NICE DANCE TP VINH
SK 79: Chung kết Showdance Thiếu nhi Tỉnh Đoàn Nghệ An - Điệu DD - Giờ: 09:35:00 1/9
86Nhịp điệu tuổi thơ
Dương Nguyễn Bảo Trâm, Nguyễn Hạnh Nguyên, Trần Thị Nga, Nguyễn Thanh Tâm, Nguyễn Ngọc An Thảo, Ngô Anh Thư, Nguyễn Hoàng Linh, Trần Kiều Anh,
- Huyện Đoàn Thanh Chương
88Mashup latata senorita
Trần Ngọc Ly, Nguyễn Yến Ly, Nguyễn Thị Anh, Nguyễn Thị Hằng, Võ Quỳnh Trang, Nguyễn Thị Ngọc Ánh, Phan Thị Linh Chi, Đặng Thị Hà
- Huyện Đoàn Đô Lương
196Smack it in the air & What you did in the dark
Phan Thảo Nhi, Nguyễn Thị Khánh Huyền, Trần Thị Khánh Thư, Ngô Bảo Châu, Phạm Bảo Trâm, Nguyễn Võ Thu Hiền, Nguyễn Trần Huyền Trang, Võ Gia Tuệ, Nguyễn Phương Như, Phan Thảo Như, Nguyễn Thị Thắm, Nguyễn Thị Kim Anh, Nguyễn Thị Thanh
- Thị đoàn Cửa Lò
SK 80: Chung kết Showdance Nhi đồng Nghệ An Hà Tĩnh - Điệu DD - Giờ: 09:45:00 1/9
96Freedance Oh nanana
Trần Nguyễn Ngọc Khánh, Cao Thiên Lâm, Nguyễn Uyên Linh, Nguyễn Phương Nga, Lưu Bảo Ngọc, Nguyễn Thị Thảo Nhi, Lê Thảo Nhi, Tống Tuệ Như, Trần Hà Phương, Ngô Khánh Phương, Lê Trần Mai Phương, Nguyễn Bá Khánh Trâm, Bùi Thị Phương Trang
- Lamita Nghệ An
68Sóng lụa ven đô
Nguyễn Thị Bảo Quyên, Nguyễn Thị Kim Ngân, Nguyễn Thị Hải Ngân, Luyện Hoàng Minh Anh, Vũ Trần Linh Đan, Nguyễn Thị Thanh Trúc, Nguyễn Thị Cẩm Tú, Nguyễn Hà Phương, Nguyễn Thảo Vân
- CLB Happy House
191Bống bống bang bang
Sin Nguyễn Hoàng Yến, Lưu Ngọc Khánh Băng, Lê Phương Linh, Hồ Thị Mĩ Trọng, Phạm Thị Trúc Vy, Nguyễn Thị Bảo Trâm, Nguyễn Thị Thảo Vy, Nguyễn Thị Huyền Nhi, Nguyễn Thị Yến Nhi, Nguyễn Thị Hoài An, Trần Thị Linh, Nguyễn Thị Thảo Vy
- TTNT Phương Loan
140Nhóm Flames - Hand CLap -Zumba kid
Việt Hà, Phước Ngân, Yến Nhi, Quỳnh Trang, Tường y, Khánh Hằng, Bảo An, Hoàng Ngân, Diệp Mỹ, Bảo Châu
- NICE DANCE HÀ TĨNH
SK 81: Chung kết Showdance Trung niên Nghệ An Hà Tĩnh - Điệu DD - Giờ: 09:55:00 1/9
56Chacha - CLB Dancing Queen Lạng Sơn
Tạ Thị Minh,Nguyễn Thị Phúc, Bạch Thị Tuyết, Nguyễn Tố Quyên, Hồ Quỳnh Hồng, Trương Ngọc Dung, Nguyễn Thị Khoắn, Lý Thị Thu Hương, Nguyễn Thị Cúc, Nguyễn Thị Thuyết, Nguyễn Thị Hoàn, Hoàng Thị Anh
- CLB Dancing Queen Lạng Sơn
170Nice Girl
Phan Thị Tâm, Trần Liên Hoa, Lê Thị Thu Hằng, Phạm Thị Thanh Chi, Trần Thị Thanh Hà, Hoàng Hà Vy, Phạm Thị Thanh Nga, Hồ Thị Lê Vy, Nguyễn Quỳnh Anh
- NICE DANCE TP VINH
SK 82: Chung kết Hạng Showdance Thanh niên Latin - Điệu DD - Giờ: 10:05:00 1/9
56Chacha - CLB Dancing Queen Lạng Sơn
Tạ Thị Minh,Nguyễn Thị Phúc, Bạch Thị Tuyết, Nguyễn Tố Quyên, Hồ Quỳnh Hồng, Trương Ngọc Dung, Nguyễn Thị Khoắn, Lý Thị Thu Hương, Nguyễn Thị Cúc, Nguyễn Thị Thuyết, Nguyễn Thị Hoàn, Hoàng Thị Anh
- CLB Dancing Queen Lạng Sơn
SK 83: Chung kết Showdance Thiếu nhi Nghệ An Hà Tĩnh - Điệu DD - Giờ: 10:15:00 1/9
97Junior - Lamita
Nguyễn Thục Anh, Đậu Nguyễn Khả Vy, Trần Ngọc Bảo Uyên, Nguyễn Hoàng Yến, Lê Linh Ch, Nguyễn Gia Chi Mai, Trần Hồ Hân Khánh, Nguyễn Trần Ngọc Đan, Nguyễn Ngọc Hân
- Lamita Nghệ An
139Cover Dance
Phan Lê Ánh Huyền, Nguyễn Khánh An, Trần Thị Hà Linh, Hoàng Mai Trúc Quỳnh, Phạm Quỳnh Gia Hân, Phan Linh San, Hồ Hà Anh, Hồ Bảo Anh, Ngô Nguyễn Linh An, Lê Thị Trà My, Bùi Hoàng Diệp Anh, Lê Minh Sơn, Nguyễn Trần Mỹ Hoa
- NICE DANCE HÀ TĨNH
171Búp sen Xanh - Lớp múa Cô Thu Vinh
Lê Ngọc Lam Giang, Nguyễn Thị Thảo Linh, Võ Thục Chinh, Trần Nguyễn Thùy Dương, Trần Linh Đan, Lê Vũ Quỳnh Anh, Hồ Bảo Trâm, Nguyễn Lê Lâm Nhi, Lê Thảo Vân, Nguyễn Khánh Trân, Nguyễn Bảo Ngọc, Bùi Thị Thùy An, Lê Ngân Khánh, Trần Thị Ánh Dương,
- NICE DANCE TP VINH
SK 84: Chung kết Showdance Thiếu niên Tỉnh Đoàn Nghệ An - Điệu DD - Giờ: 10:25:00 1/9
85Lucky strike
Thái Việt Hằng, Nguyễn Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Khánh Dương, Lê Thị Linh, Võ Như Huyền, Đào Thị Mỹ Duyên, Nguyễn Như Mai Chi, Đậu Thị Thanh Hoa, Nguyễn Khánh Linh, Trần Dương Thúy Ngân, Trần Hoài Hương
- Huyện Đoàn Thanh Chương
82Mashup Solo
Nguyễn Thị Oanh, Hoàng Ngọc Khánh, Ngô Gia Bảo, Ngô Gia Hoàng, Hoàng Trọng Đức, Cao Văn Lộc, Nguyễn Nam Anh, Hồ Thị Khánh Linh, Nguyễn Thuỳ Linh, Đặng Trần Bảo Trang
- Huyện Đoàn Diễn Châu
84Bang bang
Phạm Thị Ngọc Hân, Trương Thị Thảo Nguyên, Vũ Thúy Vi, Lê Thị Thảo Uyên, Lương Thảo Chi, Hồ Thị Thảo, Trần Thị Thu Uyên, Nguyễn Thị Vân Anh, Lê Thị Khánh Chi, Hồ Ngân Hà, Trần Thị Tố Uyên
- Huyện Đoàn Quỳnh Lưu
87Cover kpop Cherrup - Twice Humph - Pentagon
Phan Trung Hoài, Nguyễn Thị Thu Trang, Trần Thảo Vân, Ngô Thị Huyền Trang, Đỗ Minh Thu, Lê Anh Kiệt, Phạm Trịnh Huyền My, Ngô Trà My, Dương Quỳnh Chi, Phan Thị Thảo Dung, Nguyễn Hải Yến, Phan Thanh Qúy, Võ Văn Cương, Nguyễn Công Việt
- Huyện Đoàn Yên Thành
83Blue
Nguyễn Thị Mai Hương, Thái Thị Thanh Ngân, Lê Thị Minh Huyền, Thăng Thị Tú Anh, Vương Thúy Quỳnh, Hồ Thị Nghĩa, Lê Thị Thanh, Phạm Thị Mai Thi, Phan Thanh Hương
- Huyện Đoàn Hưng Nguyên
SK 85: Chung kết Hạng D Rising Stars Standard 2019 - Điệu W,T - Giờ: 10:45:00 1/9
194Nguyễn Quốc Quân
Trần Thị Thanh Thúy
- Thăng Long
89Lê Trần Tiệp
Phạm Phương Uyên
- Hòa Yến Dancing Center
90Nguyễn Đăng Hùng
Nguyễn Thị Khánh Ly
- Hòa Yến Dancing Center
SK 86: Chung kết Hạng C1 Rising Stars Standard 2019 - Điệu W,T,F - Giờ: 10:47:00 1/9
194Nguyễn Quốc Quân
Trần Thị Thanh Thúy
- Thăng Long
89Lê Trần Tiệp
Phạm Phương Uyên
- Hòa Yến Dancing Center
SK 87: Chung kết Hạng B Trước TN Standard - Điệu W,T,SF,Q - Giờ: 10:50:00 1/9
204Nguyễn Tiến Đạt
Lê Nhật Linh
- Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
42Đỗ Trọng Khôi Nguyên
Nguyễn Minh Hương
- CK TEAM
102Anton Porcesco Gozun
Irina Sereda
- Moldova
SK 88: Chung kết Hạng B Trung niên 1 Standard - Điệu W,T,SF,Q - Giờ: 10:57:12 1/9
194Nguyễn Quốc Quân
Trần Thị Thanh Thúy
- Thăng Long
79Phạm Đình Phúc
Vũ Thị Thùy Linh
- Cung VHTT Thanh niên HP
SK 89: Chung kết Hạng E2 Trung niên 1 Standard - Điệu T - Giờ: 11:04:24 1/9
193Vũ Nhật Mạnh
Hà Thị Thu Hương
- Thăng Long
90Nguyễn Đăng Hùng
Nguyễn Thị Khánh Ly
- Hòa Yến Dancing Center
SK 90: Chung kết Hạng E2 Thanh niên Standard - Điệu T - Giờ: 11:06:12 1/9
204Nguyễn Tiến Đạt
Lê Nhật Linh
- Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
194Nguyễn Quốc Quân
Trần Thị Thanh Thúy
- Thăng Long
181Trần Hiếu Minh
Lê Anh Phương
- SMART DANCE CENTER
89Lê Trần Tiệp
Phạm Phương Uyên
- Hòa Yến Dancing Center
SK 91: Chung kết Hạng D Trung niên 1 Standard - Điệu W,T - Giờ: 11:08:00 1/9
193Vũ Nhật Mạnh
Hà Thị Thu Hương
- Thăng Long
90Nguyễn Đăng Hùng
Nguyễn Thị Khánh Ly
- Hòa Yến Dancing Center
SK 92: Chung kết Hạng D Thanh niên Standard - Điệu W,T - Giờ: 11:11:36 1/9
205Nguyễn Tiến Đạt
Trương Hoàng Hà
- Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
42Đỗ Trọng Khôi Nguyên
Nguyễn Minh Hương
- CK TEAM
193Vũ Nhật Mạnh
Hà Thị Thu Hương
- Thăng Long
89Lê Trần Tiệp
Phạm Phương Uyên
- Hòa Yến Dancing Center
90Nguyễn Đăng Hùng
Nguyễn Thị Khánh Ly
- Hòa Yến Dancing Center
SK 93: Chung kết Hạng E1 Thiếu niên 1 Standard - Điệu W - Giờ: 11:15:12 1/9
201Phùng Gia Bảo
Phạm Bảo Anh
- Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
202Lê Đức Anh
Phạm Bảo Trâm
- Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
203Nguyễn Trịnh Bảo Anh
Trương Tuệ Lâm
- Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
SK 94: Chung kết Hạng E1 Trung niên 1 Standard - Điệu W - Giờ: 11:17:00 1/9
193Vũ Nhật Mạnh
Hà Thị Thu Hương
- Thăng Long
90Nguyễn Đăng Hùng
Nguyễn Thị Khánh Ly
- Hòa Yến Dancing Center
SK 95: Chung kết Hạng E1 Thanh niên Standard - Điệu W - Giờ: 11:18:48 1/9
205Nguyễn Tiến Đạt
Trương Hoàng Hà
- Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
194Nguyễn Quốc Quân
Trần Thị Thanh Thúy
- Thăng Long
181Trần Hiếu Minh
Lê Anh Phương
- SMART DANCE CENTER
89Lê Trần Tiệp
Phạm Phương Uyên
- Hòa Yến Dancing Center
SK 96: Chung kết Hạng FC Thiếu nhi 1 Standard - Điệu W,T,Q - Giờ: 11:20:36 1/9
197Đặng Hồ Sâm - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
198Lương Ngọc Linh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
SK 97: Chung kết Hạng C Trước TN Standard - Điệu W,T,Q - Giờ: 11:26:00 1/9
204Nguyễn Tiến Đạt
Lê Nhật Linh
- Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
42Đỗ Trọng Khôi Nguyên
Nguyễn Minh Hương
- CK TEAM
SK 98: Chung kết Hạng C Thanh niên Standard - Điệu W,T,Q - Giờ: 11:31:24 1/9
204Nguyễn Tiến Đạt
Lê Nhật Linh
- Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
42Đỗ Trọng Khôi Nguyên
Nguyễn Minh Hương
- CK TEAM
193Vũ Nhật Mạnh
Hà Thị Thu Hương
- Thăng Long
181Trần Hiếu Minh
Lê Anh Phương
- SMART DANCE CENTER
SK 99: Chung kết Hạng FA Thiếu niên 1 Standard - Điệu W,T,VW,SF,Q - Giờ: 11:36:48 1/9
200Trương Hoàng Hà - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
92Nguyễn Thị Loan Phương - LUÂN OANH DANCESPORT
93Trần Đặng Hương Giang - LUÂN OANH DANCESPORT
91Nguyễn Anh Thư - Khánh Thi Academy
SK 100: Chung kết Hạng A Thiếu nhi 2 Standard - Điệu W,T,VW,SF,Q - Giờ: 11:45:48 1/9
201Phùng Gia Bảo
Phạm Bảo Anh
- Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
202Lê Đức Anh
Phạm Bảo Trâm
- Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
SK 101: Chung kết Hạng FA Thiếu nhi 2 Standard - Điệu W,T,VW,SF,Q - Giờ: 11:54:48 1/9
199Phan Châu Anh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
92Nguyễn Thị Loan Phương - LUÂN OANH DANCESPORT
93Trần Đặng Hương Giang - LUÂN OANH DANCESPORT
SK 102: Chung kết Hạng FA Thiếu niên 2 Standard - Điệu W,T,VW,SF,Q - Giờ: 12:03:48 1/9
200Trương Hoàng Hà - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
92Nguyễn Thị Loan Phương - LUÂN OANH DANCESPORT
95Phạm Trần Anh Thư - LUÂN OANH DANCESPORT
SK 103: Chung kết Hạng DD Đồng diễn Thiếu nhi Formation - Điệu DD - Giờ: 12:12:48 1/9
765 điệu latin
Trần Trương Bảo Ngọc, Lưu Gia Hân, Trần NGuyễn Uyên Thư, Trần Lê Gia Như, Trần Thị Hương Quỳnh, Lê NGuyễn Đan Ly
- CLB Quảng Trị dancesport
24Chachacha
Trẫn Nguyễn Linh Giang, Hoàng Sỹ Gia Nguyên, Lê Minh Sơn, Nguyễn Lê Phương Linh, Nguyễn Trường Huy, Vũ Tư Dĩnh, Trần Hoàng Trà My, Trần Hồng Đăng, Nguyễn Anh Quân, Đinh Cẩm Tú
- Bảo Dance Sport Nghệ An
178Cha cha, Rumba
Lê Gia Nhi, Lê thị Minh Ngọc, Nguyễn Bảo Trâm, Phạm Nguyễn Hương Trà, Hoàng Ngọc Bảo Châu, Nguyễn Ngọc Thảo Nhi
- Q-Dance Center
SK 104: Chung kết Hạng DD Đồng diễn Thiếu niên Formation - Điệu DD - Giờ: 12:22:48 1/9
138Chacha
Tưởng Trần An Na, Nguyễn Yến Nhi, Trần Thị Ngọc Trinh, Phan Tuấn Anh, Thái Đình Vũ,
- NICE DANCE HÀ TĨNH
185Paso Doble
Nguyễn Ngọc Sơn, Nguyễn Hoàng Thái Sơn
- SMART DANCE CENTER
SK 105: Bán kết Hạng F1 Nhi đồng Latin - Điệu C - Giờ: 13:00:00 1/9
110Hồ Bảo Anh - NICE DANCE HÀ TĨNH
147Cao Thái Lan Chi - NICE DANCE TP VINH
148Mai Hoàng Bích Trâm - NICE DANCE TP VINH
160Nguyễn Mai Huyền - NICE DANCE TP VINH
162Trần Thị Khánh Nhi - NICE DANCE TP VINH
45Trần Khánh Vy - CK TEAM
11Trần Thị Khôi Linh - Bảo Dance Sport Nghệ An
23Nguyễn Hà Phương - Bảo Dance Sport Nghệ An
175Nguyễn Bảo Trâm - Q-Dance Center
177Nguyễn Ngọc Thảo Nhi - Q-Dance Center
188Nguyễn Thị Hoàng Anh - TRIỀU TẤN DANCESPORT - HUẾ
62Nguyễn Hoàng Bình Lộc - CLB Happy Dance
36Cao Khánh Linh - Bảo Dance Sport Nghệ An
218Nguyễn Phương Anh - Điệp Vũ Trường
SK 106: Tứ kết Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C - Giờ: 13:01:48 1/9
111Nguyễn Thị Hoài Thanh - NICE DANCE HÀ TĨNH
116Lê Trần Mai Quyên - NICE DANCE HÀ TĨNH
117Nguyễn Yến Nhi - NICE DANCE HÀ TĨNH
118Trần Khánh Ngọc - NICE DANCE HÀ TĨNH
145Lưu Thị Mỹ Uyên - NICE DANCE TP VINH
149Phạm Trần Diệp Chi - NICE DANCE TP VINH
159Lê Kim Tuyết Thảo - NICE DANCE TP VINH
166Nguyễn Hà Bảo Chi - NICE DANCE TP VINH
72Lê Nguyễn Đan Ly - CLB Quảng Trị dancesport
73Trần Nguyễn Uyên Thư - CLB Quảng Trị dancesport
75Trần Lê Gia Như - CLB Quảng Trị dancesport
47Nguyễn Hồ Ngọc Nhi - CK TEAM
12Hồ Gia Nhi - Bảo Dance Sport Nghệ An
19Nguyễn Ngọc Phương Minh - Bảo Dance Sport Nghệ An
22Trần Ngọc Ánh - Bảo Dance Sport Nghệ An
25Nguyễn Thục Anh - Bảo Dance Sport Nghệ An
28Hồ Trần Vân Chi - Bảo Dance Sport Nghệ An
29Lê Hoàng Thanh Thảo - Bảo Dance Sport Nghệ An
206Mai Thị Minh Chi - Trung tâm nghệ thuật Hồ Thiên Nga
57Đỗ Hoài Lan - CLB Dancing Queen Lạng Sơn
58Chữ Mai Hương - CLB Dancing Queen Lạng Sơn
63Nguyễn Chu Diệp Khanh - CLB Happy Dance
66Nguyễn Trúc Linh - CLB Happy Dance
67Phạm Kim Yến - CLB Happy Dance
210Trần Phương Uyên - Trung tâm nghệ thuật Hồ Thiên Nga
99Đàm Thị Thanh Hoa - MY DANCE
217Phạm Nguyễn Gia Linh - Điệp Vũ Trường
179Trần Ngọc Bảo Trâm - Q-Dance Center
SK 107: Chung kết Hạng D Thiếu niên 2 Latin - Điệu C,R - Giờ: 13:05:24 1/9
39Bùi Quang Trung
Phan Minh Ngọc
- CK TEAM
173Nguyễn Hoàng Thái Sơn
Lê Thị Lệ Hằng
- Q-Dance Center
189Võ Hoàng Hà
Nguyễn Khánh Ly
- TRIỀU TẤN DANCESPORT - HUẾ
53Nguyễn Đức Minh
Trần Châu Anh
- CK TEAM
SK 108: Chung kết Hạng F1 Nhi đồng Latin - Điệu C (Kết quả của sự kiện 105) - Giờ: 13:09:00 1/9
SK 109: Bán kết Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C (Kết quả của sự kiện 106) - Giờ: 13:10:48 1/9
SK 110: Chung kết Hạng F1 Thiếu niên 2 Latin - Điệu C - Giờ: 13:12:36 1/9
166Nguyễn Hà Bảo Chi - NICE DANCE TP VINH
21Phạm Khánh Phương - Bảo Dance Sport Nghệ An
26Quế Ngọc An - Bảo Dance Sport Nghệ An
27Nguyễn Linh Trang - Bảo Dance Sport Nghệ An
187Châu Hồ Thuỳ Dương - TRIỀU TẤN DANCESPORT - HUẾ
190Nguyễn Thị Phương Anh - TRIỀU TẤN DANCESPORT - HUẾ
SK 111: Tứ kết Hạng F3 Nhi đồng Latin - Điệu J - Giờ: 13:14:24 1/9
110Hồ Bảo Anh - NICE DANCE HÀ TĨNH
123Nguyễn Phương Trà - NICE DANCE HÀ TĨNH
124Nguyễn Gia Hân - NICE DANCE HÀ TĨNH
126Nguyễn Bảo Anh - NICE DANCE HÀ TĨNH
127Nguyễn Thị Minh Ngọc - NICE DANCE HÀ TĨNH
128Đặng Ngọc Diệp - NICE DANCE HÀ TĨNH
129Trần Nguyễn Chi Mai - NICE DANCE HÀ TĨNH
132Bùi Bảo Châu - NICE DANCE HÀ TĨNH
134Nguyễn Ngọc Huyền My - NICE DANCE HÀ TĨNH
135Nguyễn Đặng Như Ý - NICE DANCE HÀ TĨNH
137Nguyễn Gia Linh - NICE DANCE HÀ TĨNH
147Cao Thái Lan Chi - NICE DANCE TP VINH
152Phan Nguyệt Lam - NICE DANCE TP VINH
160Nguyễn Mai Huyền - NICE DANCE TP VINH
162Trần Thị Khánh Nhi - NICE DANCE TP VINH
198Lương Ngọc Linh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
45Trần Khánh Vy - CK TEAM
11Trần Thị Khôi Linh - Bảo Dance Sport Nghệ An
23Nguyễn Hà Phương - Bảo Dance Sport Nghệ An
176Hoàng Ngọc Bảo Châu - Q-Dance Center
94Nguyễn Kim Ngân - LUÂN OANH DANCESPORT
36Cao Khánh Linh - Bảo Dance Sport Nghệ An
169Đào Ngọc Diệp - NICE DANCE TP VINH
SK 112: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C (Kết quả của sự kiện 109) - Giờ: 13:16:12 1/9
SK 113: Chung kết Hạng E1 Trước TN Latin - Điệu C - Giờ: 13:18:00 1/9
80Nguyễn Thanh Liêm
Nguyễn Khoa Thy Trang
- Hue Talent
46Lê hoàng bảo thiên
Bùi vũ hiền anh
- CK TEAM
189Võ Hoàng Hà
Nguyễn Khánh Ly
- TRIỀU TẤN DANCESPORT - HUẾ
SK 114: Bán kết Hạng F3 Nhi đồng Latin - Điệu J (Kết quả của sự kiện 111) - Giờ: 13:19:48 1/9
SK 115: Tứ kết Hạng FD Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C,R - Giờ: 13:21:36 1/9
106Nguyễn Hà Linh - NICE DANCE HÀ TĨNH
109Hồ Hà Anh - NICE DANCE HÀ TĨNH
111Nguyễn Thị Hoài Thanh - NICE DANCE HÀ TĨNH
116Lê Trần Mai Quyên - NICE DANCE HÀ TĨNH
117Nguyễn Yến Nhi - NICE DANCE HÀ TĨNH
122Trần Nữ Minh Thư - NICE DANCE HÀ TĨNH
144Nguyễn Thảo Vy - NICE DANCE TP VINH
145Lưu Thị Mỹ Uyên - NICE DANCE TP VINH
149Phạm Trần Diệp Chi - NICE DANCE TP VINH
159Lê Kim Tuyết Thảo - NICE DANCE TP VINH
164Nguyễn Thị Ngọc Diệp - NICE DANCE TP VINH
167Hoàng Ngô Gia Bảo - NICE DANCE TP VINH
72Lê Nguyễn Đan Ly - CLB Quảng Trị dancesport
73Trần Nguyễn Uyên Thư - CLB Quảng Trị dancesport
75Trần Lê Gia Như - CLB Quảng Trị dancesport
47Nguyễn Hồ Ngọc Nhi - CK TEAM
20Vũ Tư Dĩnh - Bảo Dance Sport Nghệ An
25Nguyễn Thục Anh - Bảo Dance Sport Nghệ An
210Trần Phương Uyên - Trung tâm nghệ thuật Hồ Thiên Nga
99Đàm Thị Thanh Hoa - MY DANCE
217Phạm Nguyễn Gia Linh - Điệp Vũ Trường
179Trần Ngọc Bảo Trâm - Q-Dance Center
SK 116: Chung kết Hạng F3 Thiếu niên 2 Latin - Điệu J - Giờ: 13:25:12 1/9
158Nguyễn Hồng Phúc - NICE DANCE TP VINH
166Nguyễn Hà Bảo Chi - NICE DANCE TP VINH
17Nguyễn Thị Minh Thư - Bảo Dance Sport Nghệ An
21Phạm Khánh Phương - Bảo Dance Sport Nghệ An
27Nguyễn Linh Trang - Bảo Dance Sport Nghệ An
187Châu Hồ Thuỳ Dương - TRIỀU TẤN DANCESPORT - HUẾ
SK 117: Chung kết Hạng F3 Nhi đồng Latin - Điệu J (Kết quả của sự kiện 114) - Giờ: 13:27:00 1/9
SK 118: Bán kết Hạng FD Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C,R (Kết quả của sự kiện 115) - Giờ: 13:28:48 1/9
SK 119: Chung kết Hạng E3 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu J - Giờ: 13:32:24 1/9
141Phan Tuấn Anh
Nguyễn Nữ Huyền Trang
- NICE DANCE TP VINH
114Thái Đình Vũ
Nguyễn Thị Khánh Chi
- NICE DANCE HÀ TĨNH
SK 120: Bán kết Hạng FB Thiếu nhi 2 Latin - Điệu S,C,R,J - Giờ: 13:34:12 1/9
103Tưởng Trần An Na - NICE DANCE HÀ TĨNH
117Nguyễn Yến Nhi - NICE DANCE HÀ TĨNH
157Trịnh Như Quỳnh - NICE DANCE TP VINH
159Lê Kim Tuyết Thảo - NICE DANCE TP VINH
163Nguyễn Thị Khánh Chi - NICE DANCE TP VINH
164Nguyễn Thị Ngọc Diệp - NICE DANCE TP VINH
166Nguyễn Hà Bảo Chi - NICE DANCE TP VINH
199Phan Châu Anh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
20Vũ Tư Dĩnh - Bảo Dance Sport Nghệ An
100Nguyễn Phương Thảo - Mina Art
50Nguyễn Hoàng Minh Anh - CK TEAM
SK 121: Chung kết Hạng FB Nhi đồng Latin - Điệu S,C,R,J - Giờ: 13:41:24 1/9
119Trần Lê Hoàng Châu - NICE DANCE HÀ TĨNH
148Mai Hoàng Bích Trâm - NICE DANCE TP VINH
162Trần Thị Khánh Nhi - NICE DANCE TP VINH
213Lê Hà Anh - VIETSDANCE
45Trần Khánh Vy - CK TEAM
16Nguyễn Khánh Linh - Bảo Dance Sport Nghệ An
176Hoàng Ngọc Bảo Châu - Q-Dance Center
188Nguyễn Thị Hoàng Anh - TRIỀU TẤN DANCESPORT - HUẾ
SK 122: Chung kết Hạng FD Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C,R (Kết quả của sự kiện 118) - Giờ: 13:48:36 1/9
SK 123: Chung kết Hạng FB Thiếu nhi 2 Latin - Điệu S,C,R,J (Kết quả của sự kiện 120) - Giờ: 13:52:12 1/9
SK 124: Chung kết Hạng FB Thiếu niên 2 Latin - Điệu S,C,R,J - Giờ: 13:59:24 1/9
70Trần Trương Bảo Ngọc - CLB Quảng Trị dancesport
95Phạm Trần Anh Thư - LUÂN OANH DANCESPORT
214Nguyễn Đức Thanh Hằng - Điệp Vũ Trường
SK 125: Chung kết Hạng C Thiếu niên 2 Latin - Điệu C,R,J - Giờ: 14:06:36 1/9
39Bùi Quang Trung
Phan Minh Ngọc
- CK TEAM
173Nguyễn Hoàng Thái Sơn
Lê Thị Lệ Hằng
- Q-Dance Center
189Võ Hoàng Hà
Nguyễn Khánh Ly
- TRIỀU TẤN DANCESPORT - HUẾ
192Nguyễn Duy Anh
Vũ Hà Linh Anh
- Thai Binh Dancesport
SK 126: Bán kết Hạng FD Nhi đồng Latin - Điệu C,R - Giờ: 14:12:00 1/9
119Trần Lê Hoàng Châu - NICE DANCE HÀ TĨNH
147Cao Thái Lan Chi - NICE DANCE TP VINH
148Mai Hoàng Bích Trâm - NICE DANCE TP VINH
152Phan Nguyệt Lam - NICE DANCE TP VINH
162Trần Thị Khánh Nhi - NICE DANCE TP VINH
175Nguyễn Bảo Trâm - Q-Dance Center
176Hoàng Ngọc Bảo Châu - Q-Dance Center
188Nguyễn Thị Hoàng Anh - TRIỀU TẤN DANCESPORT - HUẾ
218Nguyễn Phương Anh - Điệp Vũ Trường
52Nguyễn Hải Băng - CK TEAM
SK 127: Chung kết Hạng E2 Trước TN Latin - Điệu R - Giờ: 14:15:36 1/9
80Nguyễn Thanh Liêm
Nguyễn Khoa Thy Trang
- Hue Talent
46Lê hoàng bảo thiên
Bùi vũ hiền anh
- CK TEAM
173Nguyễn Hoàng Thái Sơn
Lê Thị Lệ Hằng
- Q-Dance Center
SK 128: Chung kết Hạng F5 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu P - Giờ: 14:17:24 1/9
103Tưởng Trần An Na - NICE DANCE HÀ TĨNH
163Nguyễn Thị Khánh Chi - NICE DANCE TP VINH
164Nguyễn Thị Ngọc Diệp - NICE DANCE TP VINH
166Nguyễn Hà Bảo Chi - NICE DANCE TP VINH
43Nguyễn Khánh Vy - CK TEAM
12Hồ Gia Nhi - Bảo Dance Sport Nghệ An
SK 129: Chung kết Hạng FD Nhi đồng Latin - Điệu C,R (Kết quả của sự kiện 126) - Giờ: 14:19:12 1/9
SK 130: Chung kết Hạng D Trước TN Latin - Điệu C,R - Giờ: 14:22:48 1/9
39Bùi Quang Trung
Phan Minh Ngọc
- CK TEAM
80Nguyễn Thanh Liêm
Nguyễn Khoa Thy Trang
- Hue Talent
173Nguyễn Hoàng Thái Sơn
Lê Thị Lệ Hằng
- Q-Dance Center
SK 131: Bán kết Hạng F4 Nhi đồng Latin - Điệu S - Giờ: 14:26:24 1/9
110Hồ Bảo Anh - NICE DANCE HÀ TĨNH
123Nguyễn Phương Trà - NICE DANCE HÀ TĨNH
124Nguyễn Gia Hân - NICE DANCE HÀ TĨNH
126Nguyễn Bảo Anh - NICE DANCE HÀ TĨNH
127Nguyễn Thị Minh Ngọc - NICE DANCE HÀ TĨNH
128Đặng Ngọc Diệp - NICE DANCE HÀ TĨNH
129Trần Nguyễn Chi Mai - NICE DANCE HÀ TĨNH
132Bùi Bảo Châu - NICE DANCE HÀ TĨNH
134Nguyễn Ngọc Huyền My - NICE DANCE HÀ TĨNH
135Nguyễn Đặng Như Ý - NICE DANCE HÀ TĨNH
137Nguyễn Gia Linh - NICE DANCE HÀ TĨNH
147Cao Thái Lan Chi - NICE DANCE TP VINH
152Phan Nguyệt Lam - NICE DANCE TP VINH
160Nguyễn Mai Huyền - NICE DANCE TP VINH
162Trần Thị Khánh Nhi - NICE DANCE TP VINH
188Nguyễn Thị Hoàng Anh - TRIỀU TẤN DANCESPORT - HUẾ
169Đào Ngọc Diệp - NICE DANCE TP VINH
SK 132: Bán kết Hạng F4 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu S - Giờ: 14:28:12 1/9
103Tưởng Trần An Na - NICE DANCE HÀ TĨNH
106Nguyễn Hà Linh - NICE DANCE HÀ TĨNH
109Hồ Hà Anh - NICE DANCE HÀ TĨNH
116Lê Trần Mai Quyên - NICE DANCE HÀ TĨNH
117Nguyễn Yến Nhi - NICE DANCE HÀ TĨNH
122Trần Nữ Minh Thư - NICE DANCE HÀ TĨNH
144Nguyễn Thảo Vy - NICE DANCE TP VINH
145Lưu Thị Mỹ Uyên - NICE DANCE TP VINH
149Phạm Trần Diệp Chi - NICE DANCE TP VINH
150Vương Thị Hoài Châu - NICE DANCE TP VINH
159Lê Kim Tuyết Thảo - NICE DANCE TP VINH
166Nguyễn Hà Bảo Chi - NICE DANCE TP VINH
43Nguyễn Khánh Vy - CK TEAM
99Đàm Thị Thanh Hoa - MY DANCE
217Phạm Nguyễn Gia Linh - Điệp Vũ Trường
179Trần Ngọc Bảo Trâm - Q-Dance Center
SK 133: Chung kết Hạng FD Thiếu niên 2 Latin - Điệu C,R - Giờ: 14:30:00 1/9
70Trần Trương Bảo Ngọc - CLB Quảng Trị dancesport
26Quế Ngọc An - Bảo Dance Sport Nghệ An
187Châu Hồ Thuỳ Dương - TRIỀU TẤN DANCESPORT - HUẾ
190Nguyễn Thị Phương Anh - TRIỀU TẤN DANCESPORT - HUẾ
215Nguyễn Thị Quỳnh Nga - Điệp Vũ Trường
SK 134: Chung kết Hạng F4 Nhi đồng Latin - Điệu S (Kết quả của sự kiện 131) - Giờ: 14:33:36 1/9
SK 135: Chung kết Hạng F4 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu S (Kết quả của sự kiện 132) - Giờ: 14:35:24 1/9
SK 136: Chung kết Hạng D Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C,R - Giờ: 14:37:12 1/9
141Phan Tuấn Anh
Nguyễn Nữ Huyền Trang
- NICE DANCE TP VINH
114Thái Đình Vũ
Nguyễn Thị Khánh Chi
- NICE DANCE HÀ TĨNH
SK 137: Chung kết Hạng E1 Trung niên 1 Latin - Điệu C - Giờ: 14:40:48 1/9
80Nguyễn Thanh Liêm
Nguyễn Khoa Thy Trang
- Hue Talent
69Đinh Văn Tuần
Ma Thị Tiến
- CLB Khiêu vũ Trường PTQT NewTon
SK 138: Chung kết Hạng F1 U21 Latin - Điệu C - Giờ: 14:42:36 1/9
187Châu Hồ Thuỳ Dương - TRIỀU TẤN DANCESPORT - HUẾ
190Nguyễn Thị Phương Anh - TRIỀU TẤN DANCESPORT - HUẾ
91Nguyễn Anh Thư - Khánh Thi Academy
SK 139: Bán kết Hạng FD5 Nhi đồng Latin - Điệu S,J - Giờ: 14:44:24 1/9
110Hồ Bảo Anh - NICE DANCE HÀ TĨNH
119Trần Lê Hoàng Châu - NICE DANCE HÀ TĨNH
123Nguyễn Phương Trà - NICE DANCE HÀ TĨNH
124Nguyễn Gia Hân - NICE DANCE HÀ TĨNH
126Nguyễn Bảo Anh - NICE DANCE HÀ TĨNH
127Nguyễn Thị Minh Ngọc - NICE DANCE HÀ TĨNH
128Đặng Ngọc Diệp - NICE DANCE HÀ TĨNH
129Trần Nguyễn Chi Mai - NICE DANCE HÀ TĨNH
132Bùi Bảo Châu - NICE DANCE HÀ TĨNH
134Nguyễn Ngọc Huyền My - NICE DANCE HÀ TĨNH
135Nguyễn Đặng Như Ý - NICE DANCE HÀ TĨNH
137Nguyễn Gia Linh - NICE DANCE HÀ TĨNH
16Nguyễn Khánh Linh - Bảo Dance Sport Nghệ An
169Đào Ngọc Diệp - NICE DANCE TP VINH
SK 140: Chung kết Hạng E2 Trung niên 1 Latin - Điệu R - Giờ: 14:48:00 1/9
80Nguyễn Thanh Liêm
Nguyễn Khoa Thy Trang
- Hue Talent
69Đinh Văn Tuần
Ma Thị Tiến
- CLB Khiêu vũ Trường PTQT NewTon
SK 141: Chung kết Hạng FD5 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu S,J - Giờ: 14:49:48 1/9
103Tưởng Trần An Na - NICE DANCE HÀ TĨNH
106Nguyễn Hà Linh - NICE DANCE HÀ TĨNH
117Nguyễn Yến Nhi - NICE DANCE HÀ TĨNH
150Vương Thị Hoài Châu - NICE DANCE TP VINH
159Lê Kim Tuyết Thảo - NICE DANCE TP VINH
164Nguyễn Thị Ngọc Diệp - NICE DANCE TP VINH
SK 142: Chung kết Hạng FD5 Nhi đồng Latin - Điệu S,J (Kết quả của sự kiện 139) - Giờ: 14:53:24 1/9
SK 143: Chung kết Hạng E2 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu R - Giờ: 14:57:00 1/9
141Phan Tuấn Anh
Nguyễn Nữ Huyền Trang
- NICE DANCE TP VINH
114Thái Đình Vũ
Nguyễn Thị Khánh Chi
- NICE DANCE HÀ TĨNH
SK 144: Bán kết Hạng FD1 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C,J - Giờ: 14:58:48 1/9
103Tưởng Trần An Na - NICE DANCE HÀ TĨNH
117Nguyễn Yến Nhi - NICE DANCE HÀ TĨNH
122Trần Nữ Minh Thư - NICE DANCE HÀ TĨNH
144Nguyễn Thảo Vy - NICE DANCE TP VINH
149Phạm Trần Diệp Chi - NICE DANCE TP VINH
150Vương Thị Hoài Châu - NICE DANCE TP VINH
158Nguyễn Hồng Phúc - NICE DANCE TP VINH
159Lê Kim Tuyết Thảo - NICE DANCE TP VINH
164Nguyễn Thị Ngọc Diệp - NICE DANCE TP VINH
72Lê Nguyễn Đan Ly - CLB Quảng Trị dancesport
73Trần Nguyễn Uyên Thư - CLB Quảng Trị dancesport
25Nguyễn Thục Anh - Bảo Dance Sport Nghệ An
SK 145: Chung kết Hạng FD1 Nhi đồng Latin - Điệu C,J - Giờ: 15:02:24 1/9
119Trần Lê Hoàng Châu - NICE DANCE HÀ TĨNH
213Lê Hà Anh - VIETSDANCE
16Nguyễn Khánh Linh - Bảo Dance Sport Nghệ An
23Nguyễn Hà Phương - Bảo Dance Sport Nghệ An
36Cao Khánh Linh - Bảo Dance Sport Nghệ An
52Nguyễn Hải Băng - CK TEAM
SK 146: Chung kết Hạng FD1 Thiếu niên 2 Latin - Điệu C,J - Giờ: 15:06:00 1/9
166Nguyễn Hà Bảo Chi - NICE DANCE TP VINH
70Trần Trương Bảo Ngọc - CLB Quảng Trị dancesport
27Nguyễn Linh Trang - Bảo Dance Sport Nghệ An
190Nguyễn Thị Phương Anh - TRIỀU TẤN DANCESPORT - HUẾ
216Lương Hồng Phúc - Điệp Vũ Trường
SK 147: Chung kết Hạng FD1 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C,J (Kết quả của sự kiện 144) - Giờ: 15:09:36 1/9
SK 148: Tứ kết Hạng F3 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu J - Giờ: 15:13:12 1/9
103Tưởng Trần An Na - NICE DANCE HÀ TĨNH
109Hồ Hà Anh - NICE DANCE HÀ TĨNH
111Nguyễn Thị Hoài Thanh - NICE DANCE HÀ TĨNH
116Lê Trần Mai Quyên - NICE DANCE HÀ TĨNH
118Trần Khánh Ngọc - NICE DANCE HÀ TĨNH
122Trần Nữ Minh Thư - NICE DANCE HÀ TĨNH
145Lưu Thị Mỹ Uyên - NICE DANCE TP VINH
149Phạm Trần Diệp Chi - NICE DANCE TP VINH
150Vương Thị Hoài Châu - NICE DANCE TP VINH
159Lê Kim Tuyết Thảo - NICE DANCE TP VINH
166Nguyễn Hà Bảo Chi - NICE DANCE TP VINH
72Lê Nguyễn Đan Ly - CLB Quảng Trị dancesport
73Trần Nguyễn Uyên Thư - CLB Quảng Trị dancesport
12Hồ Gia Nhi - Bảo Dance Sport Nghệ An
13Nguyễn Đỗ Nguyệt Anh - Bảo Dance Sport Nghệ An
25Nguyễn Thục Anh - Bảo Dance Sport Nghệ An
28Hồ Trần Vân Chi - Bảo Dance Sport Nghệ An
101Lê Hiền Mai - Mina Art
99Đàm Thị Thanh Hoa - MY DANCE
50Nguyễn Hoàng Minh Anh - CK TEAM
217Phạm Nguyễn Gia Linh - Điệp Vũ Trường
179Trần Ngọc Bảo Trâm - Q-Dance Center
SK 149: Bán kết Hạng FC Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C,R,J - Giờ: 15:15:00 1/9
103Tưởng Trần An Na - NICE DANCE HÀ TĨNH
117Nguyễn Yến Nhi - NICE DANCE HÀ TĨNH
144Nguyễn Thảo Vy - NICE DANCE TP VINH
158Nguyễn Hồng Phúc - NICE DANCE TP VINH
159Lê Kim Tuyết Thảo - NICE DANCE TP VINH
164Nguyễn Thị Ngọc Diệp - NICE DANCE TP VINH
12Hồ Gia Nhi - Bảo Dance Sport Nghệ An
13Nguyễn Đỗ Nguyệt Anh - Bảo Dance Sport Nghệ An
20Vũ Tư Dĩnh - Bảo Dance Sport Nghệ An
100Nguyễn Phương Thảo - Mina Art
99Đàm Thị Thanh Hoa - MY DANCE
SK 150: Bán kết Hạng F3 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu J (Kết quả của sự kiện 148) - Giờ: 15:20:24 1/9
SK 151: Chung kết Hạng FC Nhi đồng Latin - Điệu C,R,J - Giờ: 15:22:12 1/9
119Trần Lê Hoàng Châu - NICE DANCE HÀ TĨNH
148Mai Hoàng Bích Trâm - NICE DANCE TP VINH
162Trần Thị Khánh Nhi - NICE DANCE TP VINH
198Lương Ngọc Linh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
213Lê Hà Anh - VIETSDANCE
16Nguyễn Khánh Linh - Bảo Dance Sport Nghệ An
94Nguyễn Kim Ngân - LUÂN OANH DANCESPORT
52Nguyễn Hải Băng - CK TEAM
SK 152: Chung kết Hạng FC Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C,R,J (Kết quả của sự kiện 149) - Giờ: 15:27:36 1/9
SK 153: Chung kết Hạng FC Thiếu niên 2 Latin - Điệu C,R,J - Giờ: 15:33:00 1/9
70Trần Trương Bảo Ngọc - CLB Quảng Trị dancesport
17Nguyễn Thị Minh Thư - Bảo Dance Sport Nghệ An
81Nguyễn Khoa Thy Trang - Hue Talent
187Châu Hồ Thuỳ Dương - TRIỀU TẤN DANCESPORT - HUẾ
190Nguyễn Thị Phương Anh - TRIỀU TẤN DANCESPORT - HUẾ
214Nguyễn Đức Thanh Hằng - Điệp Vũ Trường
SK 154: Chung kết Hạng C Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C,R,J - Giờ: 15:38:24 1/9
141Phan Tuấn Anh
Nguyễn Nữ Huyền Trang
- NICE DANCE TP VINH
114Thái Đình Vũ
Nguyễn Thị Khánh Chi
- NICE DANCE HÀ TĨNH
SK 155: Chung kết Hạng FD3 Nhi đồng Latin - Điệu C,S - Giờ: 15:43:48 1/9
119Trần Lê Hoàng Châu - NICE DANCE HÀ TĨNH
148Mai Hoàng Bích Trâm - NICE DANCE TP VINH
16Nguyễn Khánh Linh - Bảo Dance Sport Nghệ An
188Nguyễn Thị Hoàng Anh - TRIỀU TẤN DANCESPORT - HUẾ
SK 156: Chung kết Hạng FD3 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C,S - Giờ: 15:47:24 1/9
103Tưởng Trần An Na - NICE DANCE HÀ TĨNH
150Vương Thị Hoài Châu - NICE DANCE TP VINH
159Lê Kim Tuyết Thảo - NICE DANCE TP VINH
163Nguyễn Thị Khánh Chi - NICE DANCE TP VINH
164Nguyễn Thị Ngọc Diệp - NICE DANCE TP VINH
166Nguyễn Hà Bảo Chi - NICE DANCE TP VINH
199Phan Châu Anh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
100Nguyễn Phương Thảo - Mina Art
SK 157: Chung kết Hạng F3 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu J (Kết quả của sự kiện 150) - Giờ: 15:51:00 1/9
SK 158: Chung kết Hạng E4 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu S - Giờ: 15:52:48 1/9
141Phan Tuấn Anh
Nguyễn Nữ Huyền Trang
- NICE DANCE TP VINH
114Thái Đình Vũ
Nguyễn Thị Khánh Chi
- NICE DANCE HÀ TĨNH
SK 159: Chung kết Hạng FD2 Nhi đồng Latin - Điệu R,J - Giờ: 15:54:36 1/9
119Trần Lê Hoàng Châu - NICE DANCE HÀ TĨNH
147Cao Thái Lan Chi - NICE DANCE TP VINH
148Mai Hoàng Bích Trâm - NICE DANCE TP VINH
152Phan Nguyệt Lam - NICE DANCE TP VINH
162Trần Thị Khánh Nhi - NICE DANCE TP VINH
198Lương Ngọc Linh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
213Lê Hà Anh - VIETSDANCE
16Nguyễn Khánh Linh - Bảo Dance Sport Nghệ An
52Nguyễn Hải Băng - CK TEAM
SK 160: Chung kết Hạng FD2 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu R,J - Giờ: 15:58:12 1/9
117Nguyễn Yến Nhi - NICE DANCE HÀ TĨNH
122Trần Nữ Minh Thư - NICE DANCE HÀ TĨNH
144Nguyễn Thảo Vy - NICE DANCE TP VINH
158Nguyễn Hồng Phúc - NICE DANCE TP VINH
159Lê Kim Tuyết Thảo - NICE DANCE TP VINH
164Nguyễn Thị Ngọc Diệp - NICE DANCE TP VINH
199Phan Châu Anh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
73Trần Nguyễn Uyên Thư - CLB Quảng Trị dancesport
13Nguyễn Đỗ Nguyệt Anh - Bảo Dance Sport Nghệ An
SK 161: Chung kết Hạng FD2 Thiếu niên 2 Latin - Điệu R,J - Giờ: 16:01:48 1/9
70Trần Trương Bảo Ngọc - CLB Quảng Trị dancesport
187Châu Hồ Thuỳ Dương - TRIỀU TẤN DANCESPORT - HUẾ
190Nguyễn Thị Phương Anh - TRIỀU TẤN DANCESPORT - HUẾ
37Nguyễn Lê Hoàng An - Bảo Dance Sport Nghệ An
216Lương Hồng Phúc - Điệp Vũ Trường
SK 162: Chung kết Hạng E1 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C - Giờ: 16:09:00 1/9
141Phan Tuấn Anh
Nguyễn Nữ Huyền Trang
- NICE DANCE TP VINH
114Thái Đình Vũ
Nguyễn Thị Khánh Chi
- NICE DANCE HÀ TĨNH
SK 163: Tứ kết Hạng F2 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu R - Giờ: 16:10:48 1/9
106Nguyễn Hà Linh - NICE DANCE HÀ TĨNH
109Hồ Hà Anh - NICE DANCE HÀ TĨNH
111Nguyễn Thị Hoài Thanh - NICE DANCE HÀ TĨNH
117Nguyễn Yến Nhi - NICE DANCE HÀ TĨNH
118Trần Khánh Ngọc - NICE DANCE HÀ TĨNH
122Trần Nữ Minh Thư - NICE DANCE HÀ TĨNH
144Nguyễn Thảo Vy - NICE DANCE TP VINH
145Lưu Thị Mỹ Uyên - NICE DANCE TP VINH
159Lê Kim Tuyết Thảo - NICE DANCE TP VINH
166Nguyễn Hà Bảo Chi - NICE DANCE TP VINH
72Lê Nguyễn Đan Ly - CLB Quảng Trị dancesport
73Trần Nguyễn Uyên Thư - CLB Quảng Trị dancesport
75Trần Lê Gia Như - CLB Quảng Trị dancesport
47Nguyễn Hồ Ngọc Nhi - CK TEAM
12Hồ Gia Nhi - Bảo Dance Sport Nghệ An
13Nguyễn Đỗ Nguyệt Anh - Bảo Dance Sport Nghệ An
25Nguyễn Thục Anh - Bảo Dance Sport Nghệ An
28Hồ Trần Vân Chi - Bảo Dance Sport Nghệ An
206Mai Thị Minh Chi - Trung tâm nghệ thuật Hồ Thiên Nga
57Đỗ Hoài Lan - CLB Dancing Queen Lạng Sơn
58Chữ Mai Hương - CLB Dancing Queen Lạng Sơn
210Trần Phương Uyên - Trung tâm nghệ thuật Hồ Thiên Nga
101Lê Hiền Mai - Mina Art
99Đàm Thị Thanh Hoa - MY DANCE
50Nguyễn Hoàng Minh Anh - CK TEAM
217Phạm Nguyễn Gia Linh - Điệp Vũ Trường
179Trần Ngọc Bảo Trâm - Q-Dance Center
SK 164: Chung kết Hạng F2 Nhi đồng Latin - Điệu R - Giờ: 16:14:24 1/9
110Hồ Bảo Anh - NICE DANCE HÀ TĨNH
147Cao Thái Lan Chi - NICE DANCE TP VINH
148Mai Hoàng Bích Trâm - NICE DANCE TP VINH
152Phan Nguyệt Lam - NICE DANCE TP VINH
162Trần Thị Khánh Nhi - NICE DANCE TP VINH
45Trần Khánh Vy - CK TEAM
11Trần Thị Khôi Linh - Bảo Dance Sport Nghệ An
177Nguyễn Ngọc Thảo Nhi - Q-Dance Center
218Nguyễn Phương Anh - Điệp Vũ Trường
SK 165: Chung kết Hạng F2 Thiếu niên 2 Latin - Điệu R - Giờ: 16:16:12 1/9
158Nguyễn Hồng Phúc - NICE DANCE TP VINH
21Phạm Khánh Phương - Bảo Dance Sport Nghệ An
26Quế Ngọc An - Bảo Dance Sport Nghệ An
187Châu Hồ Thuỳ Dương - TRIỀU TẤN DANCESPORT - HUẾ
215Nguyễn Thị Quỳnh Nga - Điệp Vũ Trường
SK 166: Bán kết Hạng F2 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu R (Kết quả của sự kiện 163) - Giờ: 16:18:00 1/9
SK 167: Chung kết Hạng B Thiếu nhi 1 Latin - Điệu S,C,R,J - Giờ: 16:19:48 1/9
141Phan Tuấn Anh
Nguyễn Nữ Huyền Trang
- NICE DANCE TP VINH
114Thái Đình Vũ
Nguyễn Thị Khánh Chi
- NICE DANCE HÀ TĨNH
SK 168: Chung kết Hạng FD4 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu R,S - Giờ: 16:27:00 1/9
103Tưởng Trần An Na - NICE DANCE HÀ TĨNH
144Nguyễn Thảo Vy - NICE DANCE TP VINH
159Lê Kim Tuyết Thảo - NICE DANCE TP VINH
163Nguyễn Thị Khánh Chi - NICE DANCE TP VINH
164Nguyễn Thị Ngọc Diệp - NICE DANCE TP VINH
166Nguyễn Hà Bảo Chi - NICE DANCE TP VINH
199Phan Châu Anh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
43Nguyễn Khánh Vy - CK TEAM
SK 169: Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu R (Kết quả của sự kiện 166) - Giờ: 16:30:36 1/9
SK 170: Chung kết Hạng FD4 Nhi đồng Latin - Điệu R,S - Giờ: 16:32:24 1/9
119Trần Lê Hoàng Châu - NICE DANCE HÀ TĨNH
147Cao Thái Lan Chi - NICE DANCE TP VINH
148Mai Hoàng Bích Trâm - NICE DANCE TP VINH
152Phan Nguyệt Lam - NICE DANCE TP VINH
162Trần Thị Khánh Nhi - NICE DANCE TP VINH
52Nguyễn Hải Băng - CK TEAM
SK 171: Bán kết Hạng FA Thiếu nhi 2 Latin - Điệu S,C,R,P,J - Giờ: 16:36:00 1/9
103Tưởng Trần An Na - NICE DANCE HÀ TĨNH
153Nguyễn Nữ Huyền Trang - NICE DANCE TP VINH
163Nguyễn Thị Khánh Chi - NICE DANCE TP VINH
164Nguyễn Thị Ngọc Diệp - NICE DANCE TP VINH
166Nguyễn Hà Bảo Chi - NICE DANCE TP VINH
199Phan Châu Anh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
43Nguyễn Khánh Vy - CK TEAM
13Nguyễn Đỗ Nguyệt Anh - Bảo Dance Sport Nghệ An
20Vũ Tư Dĩnh - Bảo Dance Sport Nghệ An
92Nguyễn Thị Loan Phương - LUÂN OANH DANCESPORT
50Nguyễn Hoàng Minh Anh - CK TEAM
217Phạm Nguyễn Gia Linh - Điệp Vũ Trường
SK 172: Chung kết Hạng FA Nhi đồng Latin - Điệu S,C,R,P,J - Giờ: 16:45:00 1/9
148Mai Hoàng Bích Trâm - NICE DANCE TP VINH
162Trần Thị Khánh Nhi - NICE DANCE TP VINH
45Trần Khánh Vy - CK TEAM
16Nguyễn Khánh Linh - Bảo Dance Sport Nghệ An
SK 173: Chung kết Hạng FA Thiếu niên 2 Latin - Điệu S,C,R,P,J - Giờ: 16:54:00 1/9
95Phạm Trần Anh Thư - LUÂN OANH DANCESPORT
91Nguyễn Anh Thư - Khánh Thi Academy
214Nguyễn Đức Thanh Hằng - Điệp Vũ Trường
SK 174: Chung kết Hạng FA Thiếu nhi 2 Latin - Điệu S,C,R,P,J (Kết quả của sự kiện 171) - Giờ: 17:03:00 1/9
SK 175: Bán kết Hạng FB Thiếu nhi 1 Latin - Điệu S,C,R,J - Giờ: 17:12:00 1/9
104Trần Thị Ngọc Trinh - NICE DANCE HÀ TĨNH
113Thái Đình Vũ - NICE DANCE HÀ TĨNH
142Nguyễn Thị Thảo Linh - NICE DANCE TP VINH
146Hoàng Thị Minh Ngọc - NICE DANCE TP VINH
153Nguyễn Nữ Huyền Trang - NICE DANCE TP VINH
154Đinh Hà Đăng - NICE DANCE TP VINH
156Hoàng Khánh Băng - NICE DANCE TP VINH
157Trịnh Như Quỳnh - NICE DANCE TP VINH
163Nguyễn Thị Khánh Chi - NICE DANCE TP VINH
197Đặng Hồ Sâm - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
211Phạm Nguyễn Minh An - VIETSDANCE
212Nguyễn Lâm Thùy Dương - VIETSDANCE
14Lê Phúc Trà My - Bảo Dance Sport Nghệ An
51Nguyễn Quang minh - CK TEAM
55Phạm Bảo Khánh Linh - CK TEAM
SK 176: Chung kết Hạng B Thanh niên Latin - Điệu S,C,R,J - Giờ: 17:19:12 1/9
181Trần Hiếu Minh
Lê Anh Phương
- SMART DANCE CENTER
183Đào Văn An
Trần Bảo Châu
- SMART DANCE CENTER
184Nguyễn Ngọc Sơn
Trương Tuệ Anh
- SMART DANCE CENTER
192Nguyễn Duy Anh
Vũ Hà Linh Anh
- Thai Binh Dancesport
SK 177: Chung kết Hạng A Thanh niên Standard - Điệu SF(s),W,T,VW,Q(s) - Giờ: 18:00:00 1/9
79Phạm Đình Phúc
Vũ Thị Thùy Linh
- Cung VHTT Thanh niên HP
77Bùi Quang Nam
Nguyễn Thị Hồng Anh
- Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
78Nguyễn Ngọc Hiếu
Hoàng Quỳnh Trang
- Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
195Lê Thọ Sơn
Chu Thị Thanh Huyền
- Thăng Long
102Anton Porcesco Gozun
Irina Sereda
- Moldova
SK 178: Chung kết Hạng FB Thiếu niên 1 Latin - Điệu S,C,R,J - Giờ: 18:09:00 1/9
70Trần Trương Bảo Ngọc - CLB Quảng Trị dancesport
21Phạm Khánh Phương - Bảo Dance Sport Nghệ An
81Nguyễn Khoa Thy Trang - Hue Talent
95Phạm Trần Anh Thư - LUÂN OANH DANCESPORT
214Nguyễn Đức Thanh Hằng - Điệp Vũ Trường
SK 179: Chung kết Hạng FB Thiếu nhi 1 Latin - Điệu S,C,R,J (Kết quả của sự kiện 175) - Giờ: 18:16:12 1/9
SK 180: Chung kết Hạng B Thiếu nhi 2 Latin - Điệu S,C,R,J - Giờ: 18:23:24 1/9
168Hoàng Ngô Gia Bảo
Đinh Hà Đăng
- NICE DANCE TP VINH
41Thái Vũ Hưng
Nguyễn Khánh Vy
- CK TEAM
SK 181: Chung kết Hạng B Thiếu niên 1 Latin - Điệu S,C,R,J - Giờ: 18:30:36 1/9
39Bùi Quang Trung
Phan Minh Ngọc
- CK TEAM
46Lê hoàng bảo thiên
Bùi vũ hiền anh
- CK TEAM
173Nguyễn Hoàng Thái Sơn
Lê Thị Lệ Hằng
- Q-Dance Center
53Nguyễn Đức Minh
Trần Châu Anh
- CK TEAM
SK 182: Tứ kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C - Giờ: 18:37:48 1/9
113Thái Đình Vũ - NICE DANCE HÀ TĨNH
130Dư Ten Chin - NICE DANCE HÀ TĨNH
131Nguyễn Hồ Gia Hân - NICE DANCE HÀ TĨNH
136Nguyễn Dương Tường Vy - NICE DANCE HÀ TĨNH
143Trịnh Gia Hân - NICE DANCE TP VINH
146Hoàng Thị Minh Ngọc - NICE DANCE TP VINH
155Trần Mai Phương Giang - NICE DANCE TP VINH
156Hoàng Khánh Băng - NICE DANCE TP VINH
161Quách Như Ý - NICE DANCE TP VINH
163Nguyễn Thị Khánh Chi - NICE DANCE TP VINH
71Lưu Gia Hân - CLB Quảng Trị dancesport
74Trần Thị Hương Quỳnh - CLB Quảng Trị dancesport
47Nguyễn Hồ Ngọc Nhi - CK TEAM
14Lê Phúc Trà My - Bảo Dance Sport Nghệ An
15Đậu Thị Lan Anh - Bảo Dance Sport Nghệ An
18Ngô Bảo Hân - Bảo Dance Sport Nghệ An
172Đỗ Hương Thảo - PRO-G ACADEMY
30Bùi Việt Hà - Bảo Dance Sport Nghệ An
32Đậu Mai Phương Linh - Bảo Dance Sport Nghệ An
33Hoàng Lê Quỳnh Anh - Bảo Dance Sport Nghệ An
174Lê Gia Nhi - Q-Dance Center
48Nguyễn Nhật Linh Anh - CK TEAM
207Vũ Thanh Vân - Trung tâm nghệ thuật Hồ Thiên Nga
61Hoàng Nhật Uyên - CLB Happy Dance
63Nguyễn Chu Diệp Khanh - CLB Happy Dance
64Phạm Ngọc Linh Nhi - CLB Happy Dance
208Nguyễn Thảo Nhi - Trung tâm nghệ thuật Hồ Thiên Nga
209Nguyễn Minh Phương - Trung tâm nghệ thuật Hồ Thiên Nga
219Nguyễn Thiên Hương - Điệp Vũ Trường
SK 183: Chung kết Hạng A Thanh niên Latin - Điệu C(s),S,R,P,J(s) - Giờ: 18:41:24 1/9
40Hoàng Quang Anh
Phan Tuệ Minh
- CK TEAM
44Nguyễn Thanh Tùng
Nguyễn Hồng Anh
- CK TEAM
49Ngọc An
Lê Tố Uyên
- CK TEAM
102Anton Porcesco Gozun
Irina Sereda
- Moldova
181Trần Hiếu Minh
Lê Anh Phương
- SMART DANCE CENTER
183Đào Văn An
Trần Bảo Châu
- SMART DANCE CENTER
192Nguyễn Duy Anh
Vũ Hà Linh Anh
- Thai Binh Dancesport
SK 184: Chung kết Hạng F1 Thiếu niên 1 Latin - Điệu C - Giờ: 18:50:24 1/9
166Nguyễn Hà Bảo Chi - NICE DANCE TP VINH
17Nguyễn Thị Minh Thư - Bảo Dance Sport Nghệ An
186Nguyễn Khánh Ly - TRIỀU TẤN DANCESPORT - HUẾ
91Nguyễn Anh Thư - Khánh Thi Academy
215Nguyễn Thị Quỳnh Nga - Điệp Vũ Trường
179Trần Ngọc Bảo Trâm - Q-Dance Center
SK 185: Chung kết Hạng E1 Thanh niên Latin - Điệu C - Giờ: 18:52:12 1/9
80Nguyễn Thanh Liêm
Nguyễn Khoa Thy Trang
- Hue Talent
69Đinh Văn Tuần
Ma Thị Tiến
- CLB Khiêu vũ Trường PTQT NewTon
182Nguyễn Trung Anh
Nguyễn Vân Anh
- SMART DANCE CENTER
184Nguyễn Ngọc Sơn
Trương Tuệ Anh
- SMART DANCE CENTER
54Nguyễn Anh Tuấn
Đặng Thị Hương Trang
- CK TEAM
SK 186: Bán kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C (Kết quả của sự kiện 182) - Giờ: 18:54:00 1/9
SK 187: Chung kết Hạng E1 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C - Giờ: 18:55:48 1/9
203Nguyễn Trịnh Bảo Anh
Trương Tuệ Lâm
- Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
41Thái Vũ Hưng
Nguyễn Khánh Vy
- CK TEAM
189Võ Hoàng Hà
Nguyễn Khánh Ly
- TRIỀU TẤN DANCESPORT - HUẾ
98Nguyễn Duy Anh
Đàm Thị Thanh Hoa
- MY DANCE
SK 188: Bán kết Hạng FD1 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C,J - Giờ: 18:57:36 1/9
107Nguyễn Bảo Trân - NICE DANCE HÀ TĨNH
108Trần Thảo Nguyên - NICE DANCE HÀ TĨNH
115Bùi Lê Hà Phương - NICE DANCE HÀ TĨNH
120Nguyễn Trần Uyên Nhi - NICE DANCE HÀ TĨNH
121Phạm Thị Hà Linh - NICE DANCE HÀ TĨNH
130Dư Ten Chin - NICE DANCE HÀ TĨNH
143Trịnh Gia Hân - NICE DANCE TP VINH
151Ngô Lưu Ngọc Hân - NICE DANCE TP VINH
161Quách Như Ý - NICE DANCE TP VINH
197Đặng Hồ Sâm - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
212Nguyễn Lâm Thùy Dương - VIETSDANCE
74Trần Thị Hương Quỳnh - CLB Quảng Trị dancesport
172Đỗ Hương Thảo - PRO-G ACADEMY
31Hoàng Hiền Thương - Bảo Dance Sport Nghệ An
48Nguyễn Nhật Linh Anh - CK TEAM
35Phạm Trần Quỳnh Như - Bảo Dance Sport Nghệ An
SK 189: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C (Kết quả của sự kiện 186) - Giờ: 19:01:12 1/9
SK 190: Chung kết Hạng FD1 Thiếu niên 1 Latin - Điệu C,J - Giờ: 19:03:00 1/9
158Nguyễn Hồng Phúc - NICE DANCE TP VINH
166Nguyễn Hà Bảo Chi - NICE DANCE TP VINH
70Trần Trương Bảo Ngọc - CLB Quảng Trị dancesport
81Nguyễn Khoa Thy Trang - Hue Talent
186Nguyễn Khánh Ly - TRIỀU TẤN DANCESPORT - HUẾ
216Lương Hồng Phúc - Điệp Vũ Trường
SK 191: Chung kết Hạng FD1 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C,J (Kết quả của sự kiện 188) - Giờ: 19:06:36 1/9
SK 192: Chung kết Hạng VĐ Quickstep Championshíp 2019 - Điệu Q - Giờ: 19:10:12 1/9
79Phạm Đình Phúc
Vũ Thị Thùy Linh
- Cung VHTT Thanh niên HP
77Bùi Quang Nam
Nguyễn Thị Hồng Anh
- Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
78Nguyễn Ngọc Hiếu
Hoàng Quỳnh Trang
- Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
195Lê Thọ Sơn
Chu Thị Thanh Huyền
- Thăng Long
102Anton Porcesco Gozun
Irina Sereda
- Moldova
SK 193: Bán kết Hạng FD Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C,R - Giờ: 19:11:12 1/9
104Trần Thị Ngọc Trinh - NICE DANCE HÀ TĨNH
112Nguyễn Thị Tú Uyên - NICE DANCE HÀ TĨNH
142Nguyễn Thị Thảo Linh - NICE DANCE TP VINH
153Nguyễn Nữ Huyền Trang - NICE DANCE TP VINH
154Đinh Hà Đăng - NICE DANCE TP VINH
156Hoàng Khánh Băng - NICE DANCE TP VINH
157Trịnh Như Quỳnh - NICE DANCE TP VINH
71Lưu Gia Hân - CLB Quảng Trị dancesport
74Trần Thị Hương Quỳnh - CLB Quảng Trị dancesport
47Nguyễn Hồ Ngọc Nhi - CK TEAM
18Ngô Bảo Hân - Bảo Dance Sport Nghệ An
172Đỗ Hương Thảo - PRO-G ACADEMY
48Nguyễn Nhật Linh Anh - CK TEAM
35Phạm Trần Quỳnh Như - Bảo Dance Sport Nghệ An
SK 194: Chung kết Hạng FD Thiếu niên 1 Latin - Điệu C,R - Giờ: 19:14:48 1/9
200Trương Hoàng Hà - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
186Nguyễn Khánh Ly - TRIỀU TẤN DANCESPORT - HUẾ
37Nguyễn Lê Hoàng An - Bảo Dance Sport Nghệ An
216Lương Hồng Phúc - Điệp Vũ Trường
179Trần Ngọc Bảo Trâm - Q-Dance Center
SK 195: Chung kết Hạng D Thanh niên Latin - Điệu C,R - Giờ: 19:18:24 1/9
80Nguyễn Thanh Liêm
Nguyễn Khoa Thy Trang
- Hue Talent
69Đinh Văn Tuần
Ma Thị Tiến
- CLB Khiêu vũ Trường PTQT NewTon
182Nguyễn Trung Anh
Nguyễn Vân Anh
- SMART DANCE CENTER
184Nguyễn Ngọc Sơn
Trương Tuệ Anh
- SMART DANCE CENTER
54Nguyễn Anh Tuấn
Đặng Thị Hương Trang
- CK TEAM
SK 196: Chung kết Hạng FD Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C,R (Kết quả của sự kiện 193) - Giờ: 19:22:00 1/9
SK 197: Chung kết Hạng D Trung niên 1 Latin - Điệu C,R - Giờ: 19:25:36 1/9
80Nguyễn Thanh Liêm
Nguyễn Khoa Thy Trang
- Hue Talent
69Đinh Văn Tuần
Ma Thị Tiến
- CLB Khiêu vũ Trường PTQT NewTon
SK 198: Chung kết Hạng D Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C,R - Giờ: 19:32:48 1/9
203Nguyễn Trịnh Bảo Anh
Trương Tuệ Lâm
- Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
41Thái Vũ Hưng
Nguyễn Khánh Vy
- CK TEAM
189Võ Hoàng Hà
Nguyễn Khánh Ly
- TRIỀU TẤN DANCESPORT - HUẾ
98Nguyễn Duy Anh
Đàm Thị Thanh Hoa
- MY DANCE
SK 199: Tứ kết Hạng F3 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu J - Giờ: 19:36:24 1/9
105Phan Tuấn Anh - NICE DANCE HÀ TĨNH
108Trần Thảo Nguyên - NICE DANCE HÀ TĨNH
112Nguyễn Thị Tú Uyên - NICE DANCE HÀ TĨNH
113Thái Đình Vũ - NICE DANCE HÀ TĨNH
121Phạm Thị Hà Linh - NICE DANCE HÀ TĨNH
130Dư Ten Chin - NICE DANCE HÀ TĨNH
131Nguyễn Hồ Gia Hân - NICE DANCE HÀ TĨNH
133Nguyễn Thị Thuỷ Tiên - NICE DANCE HÀ TĨNH
136Nguyễn Dương Tường Vy - NICE DANCE HÀ TĨNH
142Nguyễn Thị Thảo Linh - NICE DANCE TP VINH
143Trịnh Gia Hân - NICE DANCE TP VINH
146Hoàng Thị Minh Ngọc - NICE DANCE TP VINH
151Ngô Lưu Ngọc Hân - NICE DANCE TP VINH
154Đinh Hà Đăng - NICE DANCE TP VINH
155Trần Mai Phương Giang - NICE DANCE TP VINH
156Hoàng Khánh Băng - NICE DANCE TP VINH
161Quách Như Ý - NICE DANCE TP VINH
163Nguyễn Thị Khánh Chi - NICE DANCE TP VINH
165Lê Phương Hoa - NICE DANCE TP VINH
197Đặng Hồ Sâm - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
71Lưu Gia Hân - CLB Quảng Trị dancesport
74Trần Thị Hương Quỳnh - CLB Quảng Trị dancesport
18Ngô Bảo Hân - Bảo Dance Sport Nghệ An
172Đỗ Hương Thảo - PRO-G ACADEMY
31Hoàng Hiền Thương - Bảo Dance Sport Nghệ An
48Nguyễn Nhật Linh Anh - CK TEAM
35Phạm Trần Quỳnh Như - Bảo Dance Sport Nghệ An
219Nguyễn Thiên Hương - Điệp Vũ Trường
SK 200: Chung kết Hạng F3 Thiếu niên 1 Latin - Điệu J - Giờ: 19:40:00 1/9
158Nguyễn Hồng Phúc - NICE DANCE TP VINH
166Nguyễn Hà Bảo Chi - NICE DANCE TP VINH
200Trương Hoàng Hà - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
91Nguyễn Anh Thư - Khánh Thi Academy
215Nguyễn Thị Quỳnh Nga - Điệp Vũ Trường
SK 201: Chung kết Hạng E3 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu J - Giờ: 19:41:48 1/9
168Hoàng Ngô Gia Bảo
Đinh Hà Đăng
- NICE DANCE TP VINH
203Nguyễn Trịnh Bảo Anh
Trương Tuệ Lâm
- Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
98Nguyễn Duy Anh
Đàm Thị Thanh Hoa
- MY DANCE
SK 202: Bán kết Hạng F3 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu J (Kết quả của sự kiện 199) - Giờ: 19:43:36 1/9
SK 203: Bán kết Hạng FC Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C,R,J - Giờ: 19:45:24 1/9
113Thái Đình Vũ - NICE DANCE HÀ TĨNH
146Hoàng Thị Minh Ngọc - NICE DANCE TP VINH
153Nguyễn Nữ Huyền Trang - NICE DANCE TP VINH
154Đinh Hà Đăng - NICE DANCE TP VINH
155Trần Mai Phương Giang - NICE DANCE TP VINH
156Hoàng Khánh Băng - NICE DANCE TP VINH
157Trịnh Như Quỳnh - NICE DANCE TP VINH
163Nguyễn Thị Khánh Chi - NICE DANCE TP VINH
197Đặng Hồ Sâm - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
211Phạm Nguyễn Minh An - VIETSDANCE
212Nguyễn Lâm Thùy Dương - VIETSDANCE
14Lê Phúc Trà My - Bảo Dance Sport Nghệ An
48Nguyễn Nhật Linh Anh - CK TEAM
55Phạm Bảo Khánh Linh - CK TEAM
SK 204: Chung kết Hạng FC Thiếu niên 1 Latin - Điệu C,R,J - Giờ: 19:50:48 1/9
70Trần Trương Bảo Ngọc - CLB Quảng Trị dancesport
21Phạm Khánh Phương - Bảo Dance Sport Nghệ An
81Nguyễn Khoa Thy Trang - Hue Talent
214Nguyễn Đức Thanh Hằng - Điệp Vũ Trường
SK 205: Chung kết Hạng F3 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu J (Kết quả của sự kiện 202) - Giờ: 19:56:12 1/9
SK 206: Chung kết Hạng FC Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C,R,J (Kết quả của sự kiện 203) - Giờ: 19:58:00 1/9
SK 207: Chung kết Hạng C Thanh niên Latin - Điệu C,R,J - Giờ: 20:03:24 1/9
181Trần Hiếu Minh
Lê Anh Phương
- SMART DANCE CENTER
183Đào Văn An
Trần Bảo Châu
- SMART DANCE CENTER
184Nguyễn Ngọc Sơn
Trương Tuệ Anh
- SMART DANCE CENTER
54Nguyễn Anh Tuấn
Đặng Thị Hương Trang
- CK TEAM
SK 208: Chung kết Hạng C Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C,R,J - Giờ: 20:08:48 1/9
168Hoàng Ngô Gia Bảo
Đinh Hà Đăng
- NICE DANCE TP VINH
203Nguyễn Trịnh Bảo Anh
Trương Tuệ Lâm
- Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
41Thái Vũ Hưng
Nguyễn Khánh Vy
- CK TEAM
98Nguyễn Duy Anh
Đàm Thị Thanh Hoa
- MY DANCE
SK 209: Chung kết Hạng C Thiếu niên 1 Latin - Điệu C,R,J - Giờ: 20:14:12 1/9
39Bùi Quang Trung
Phan Minh Ngọc
- CK TEAM
173Nguyễn Hoàng Thái Sơn
Lê Thị Lệ Hằng
- Q-Dance Center
189Võ Hoàng Hà
Nguyễn Khánh Ly
- TRIỀU TẤN DANCESPORT - HUẾ
53Nguyễn Đức Minh
Trần Châu Anh
- CK TEAM
SK 210: Bán kết Hạng FD3 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C,S - Giờ: 20:19:36 1/9
107Nguyễn Bảo Trân - NICE DANCE HÀ TĨNH
115Bùi Lê Hà Phương - NICE DANCE HÀ TĨNH
120Nguyễn Trần Uyên Nhi - NICE DANCE HÀ TĨNH
121Phạm Thị Hà Linh - NICE DANCE HÀ TĨNH
125Lê Tường Vy - NICE DANCE HÀ TĨNH
142Nguyễn Thị Thảo Linh - NICE DANCE TP VINH
151Ngô Lưu Ngọc Hân - NICE DANCE TP VINH
161Quách Như Ý - NICE DANCE TP VINH
211Phạm Nguyễn Minh An - VIETSDANCE
172Đỗ Hương Thảo - PRO-G ACADEMY
SK 211: Chung kết Hạng F5 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu P - Giờ: 20:23:12 1/9
146Hoàng Thị Minh Ngọc - NICE DANCE TP VINH
153Nguyễn Nữ Huyền Trang - NICE DANCE TP VINH
154Đinh Hà Đăng - NICE DANCE TP VINH
162Trần Thị Khánh Nhi - NICE DANCE TP VINH
163Nguyễn Thị Khánh Chi - NICE DANCE TP VINH
14Lê Phúc Trà My - Bảo Dance Sport Nghệ An
SK 212: Bán kết Hạng F2 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu R - Giờ: 20:25:00 1/9
105Phan Tuấn Anh - NICE DANCE HÀ TĨNH
113Thái Đình Vũ - NICE DANCE HÀ TĨNH
146Hoàng Thị Minh Ngọc - NICE DANCE TP VINH
155Trần Mai Phương Giang - NICE DANCE TP VINH
156Hoàng Khánh Băng - NICE DANCE TP VINH
163Nguyễn Thị Khánh Chi - NICE DANCE TP VINH
71Lưu Gia Hân - CLB Quảng Trị dancesport
74Trần Thị Hương Quỳnh - CLB Quảng Trị dancesport
47Nguyễn Hồ Ngọc Nhi - CK TEAM
18Ngô Bảo Hân - Bảo Dance Sport Nghệ An
172Đỗ Hương Thảo - PRO-G ACADEMY
31Hoàng Hiền Thương - Bảo Dance Sport Nghệ An
174Lê Gia Nhi - Q-Dance Center
48Nguyễn Nhật Linh Anh - CK TEAM
207Vũ Thanh Vân - Trung tâm nghệ thuật Hồ Thiên Nga
208Nguyễn Thảo Nhi - Trung tâm nghệ thuật Hồ Thiên Nga
209Nguyễn Minh Phương - Trung tâm nghệ thuật Hồ Thiên Nga
219Nguyễn Thiên Hương - Điệp Vũ Trường
SK 213: Chung kết Hạng F2 Thiếu niên 1 Latin - Điệu R - Giờ: 20:26:48 1/9
158Nguyễn Hồng Phúc - NICE DANCE TP VINH
17Nguyễn Thị Minh Thư - Bảo Dance Sport Nghệ An
186Nguyễn Khánh Ly - TRIỀU TẤN DANCESPORT - HUẾ
91Nguyễn Anh Thư - Khánh Thi Academy
215Nguyễn Thị Quỳnh Nga - Điệp Vũ Trường
179Trần Ngọc Bảo Trâm - Q-Dance Center
SK 214: Chung kết Hạng FD3 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C,S (Kết quả của sự kiện 210) - Giờ: 20:28:36 1/9
SK 215: Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu R (Kết quả của sự kiện 212) - Giờ: 20:32:12 1/9
SK 216: Chung kết Hạng E2 Thanh niên Latin - Điệu R - Giờ: 20:34:00 1/9
69Đinh Văn Tuần
Ma Thị Tiến
- CLB Khiêu vũ Trường PTQT NewTon
182Nguyễn Trung Anh
Nguyễn Vân Anh
- SMART DANCE CENTER
184Nguyễn Ngọc Sơn
Trương Tuệ Anh
- SMART DANCE CENTER
54Nguyễn Anh Tuấn
Đặng Thị Hương Trang
- CK TEAM
SK 217: Chung kết Hạng E2 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu R - Giờ: 20:35:48 1/9
168Hoàng Ngô Gia Bảo
Đinh Hà Đăng
- NICE DANCE TP VINH
203Nguyễn Trịnh Bảo Anh
Trương Tuệ Lâm
- Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
41Thái Vũ Hưng
Nguyễn Khánh Vy
- CK TEAM
98Nguyễn Duy Anh
Đàm Thị Thanh Hoa
- MY DANCE
SK 218: Bán kết Hạng FD2 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu R,J - Giờ: 20:37:36 1/9
104Trần Thị Ngọc Trinh - NICE DANCE HÀ TĨNH
108Trần Thảo Nguyên - NICE DANCE HÀ TĨNH
112Nguyễn Thị Tú Uyên - NICE DANCE HÀ TĨNH
142Nguyễn Thị Thảo Linh - NICE DANCE TP VINH
153Nguyễn Nữ Huyền Trang - NICE DANCE TP VINH
154Đinh Hà Đăng - NICE DANCE TP VINH
155Trần Mai Phương Giang - NICE DANCE TP VINH
157Trịnh Như Quỳnh - NICE DANCE TP VINH
197Đặng Hồ Sâm - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
212Nguyễn Lâm Thùy Dương - VIETSDANCE
71Lưu Gia Hân - CLB Quảng Trị dancesport
172Đỗ Hương Thảo - PRO-G ACADEMY
31Hoàng Hiền Thương - Bảo Dance Sport Nghệ An
48Nguyễn Nhật Linh Anh - CK TEAM
35Phạm Trần Quỳnh Như - Bảo Dance Sport Nghệ An
SK 219: Chung kết Hạng FD4 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu R,S - Giờ: 20:41:12 1/9
104Trần Thị Ngọc Trinh - NICE DANCE HÀ TĨNH
142Nguyễn Thị Thảo Linh - NICE DANCE TP VINH
153Nguyễn Nữ Huyền Trang - NICE DANCE TP VINH
154Đinh Hà Đăng - NICE DANCE TP VINH
155Trần Mai Phương Giang - NICE DANCE TP VINH
157Trịnh Như Quỳnh - NICE DANCE TP VINH
211Phạm Nguyễn Minh An - VIETSDANCE
172Đỗ Hương Thảo - PRO-G ACADEMY
31Hoàng Hiền Thương - Bảo Dance Sport Nghệ An
SK 220: Tứ kết Hạng F4 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu S - Giờ: 20:44:48 1/9
104Trần Thị Ngọc Trinh - NICE DANCE HÀ TĨNH
105Phan Tuấn Anh - NICE DANCE HÀ TĨNH
107Nguyễn Bảo Trân - NICE DANCE HÀ TĨNH
108Trần Thảo Nguyên - NICE DANCE HÀ TĨNH
112Nguyễn Thị Tú Uyên - NICE DANCE HÀ TĨNH
113Thái Đình Vũ - NICE DANCE HÀ TĨNH
115Bùi Lê Hà Phương - NICE DANCE HÀ TĨNH
130Dư Ten Chin - NICE DANCE HÀ TĨNH
131Nguyễn Hồ Gia Hân - NICE DANCE HÀ TĨNH
133Nguyễn Thị Thuỷ Tiên - NICE DANCE HÀ TĨNH
136Nguyễn Dương Tường Vy - NICE DANCE HÀ TĨNH
143Trịnh Gia Hân - NICE DANCE TP VINH
146Hoàng Thị Minh Ngọc - NICE DANCE TP VINH
151Ngô Lưu Ngọc Hân - NICE DANCE TP VINH
154Đinh Hà Đăng - NICE DANCE TP VINH
155Trần Mai Phương Giang - NICE DANCE TP VINH
156Hoàng Khánh Băng - NICE DANCE TP VINH
161Quách Như Ý - NICE DANCE TP VINH
163Nguyễn Thị Khánh Chi - NICE DANCE TP VINH
165Lê Phương Hoa - NICE DANCE TP VINH
14Lê Phúc Trà My - Bảo Dance Sport Nghệ An
172Đỗ Hương Thảo - PRO-G ACADEMY
31Hoàng Hiền Thương - Bảo Dance Sport Nghệ An
219Nguyễn Thiên Hương - Điệp Vũ Trường
SK 221: Chung kết Hạng FD2 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu R,J (Kết quả của sự kiện 218) - Giờ: 20:46:36 1/9
SK 222: Chung kết Hạng F4 Thiếu niên 1 Latin - Điệu S - Giờ: 20:50:12 1/9
158Nguyễn Hồng Phúc - NICE DANCE TP VINH
70Trần Trương Bảo Ngọc - CLB Quảng Trị dancesport
17Nguyễn Thị Minh Thư - Bảo Dance Sport Nghệ An
91Nguyễn Anh Thư - Khánh Thi Academy
215Nguyễn Thị Quỳnh Nga - Điệp Vũ Trường
SK 223: Bán kết Hạng F4 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu S (Kết quả của sự kiện 220) - Giờ: 20:52:00 1/9
SK 224: Chung kết Hạng E4 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu S - Giờ: 20:53:48 1/9
168Hoàng Ngô Gia Bảo
Đinh Hà Đăng
- NICE DANCE TP VINH
41Thái Vũ Hưng
Nguyễn Khánh Vy
- CK TEAM
SK 225: Tứ kết Hạng FD5 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu S,J - Giờ: 20:55:36 1/9
104Trần Thị Ngọc Trinh - NICE DANCE HÀ TĨNH
105Phan Tuấn Anh - NICE DANCE HÀ TĨNH
107Nguyễn Bảo Trân - NICE DANCE HÀ TĨNH
113Thái Đình Vũ - NICE DANCE HÀ TĨNH
115Bùi Lê Hà Phương - NICE DANCE HÀ TĨNH
120Nguyễn Trần Uyên Nhi - NICE DANCE HÀ TĨNH
121Phạm Thị Hà Linh - NICE DANCE HÀ TĨNH
125Lê Tường Vy - NICE DANCE HÀ TĨNH
130Dư Ten Chin - NICE DANCE HÀ TĨNH
131Nguyễn Hồ Gia Hân - NICE DANCE HÀ TĨNH
133Nguyễn Thị Thuỷ Tiên - NICE DANCE HÀ TĨNH
143Trịnh Gia Hân - NICE DANCE TP VINH
151Ngô Lưu Ngọc Hân - NICE DANCE TP VINH
152Phan Nguyệt Lam - NICE DANCE TP VINH
161Quách Như Ý - NICE DANCE TP VINH
163Nguyễn Thị Khánh Chi - NICE DANCE TP VINH
165Lê Phương Hoa - NICE DANCE TP VINH
212Nguyễn Lâm Thùy Dương - VIETSDANCE
172Đỗ Hương Thảo - PRO-G ACADEMY
35Phạm Trần Quỳnh Như - Bảo Dance Sport Nghệ An
SK 226: Chung kết Hạng F4 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu S (Kết quả của sự kiện 223) - Giờ: 20:59:12 1/9
SK 227: Bán kết Hạng FD5 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu S,J (Kết quả của sự kiện 225) - Giờ: 21:01:00 1/9
SK 228: Chung kết Hạng FA Thiếu nhi 1 Latin - Điệu S,C,R,P,J - Giờ: 21:04:36 1/9
146Hoàng Thị Minh Ngọc - NICE DANCE TP VINH
153Nguyễn Nữ Huyền Trang - NICE DANCE TP VINH
154Đinh Hà Đăng - NICE DANCE TP VINH
162Trần Thị Khánh Nhi - NICE DANCE TP VINH
163Nguyễn Thị Khánh Chi - NICE DANCE TP VINH
14Lê Phúc Trà My - Bảo Dance Sport Nghệ An
93Trần Đặng Hương Giang - LUÂN OANH DANCESPORT
51Nguyễn Quang minh - CK TEAM
219Nguyễn Thiên Hương - Điệp Vũ Trường
55Phạm Bảo Khánh Linh - CK TEAM
SK 229: Chung kết Hạng FA Thiếu niên 1 Latin - Điệu S,C,R,P,J - Giờ: 21:13:36 1/9
21Phạm Khánh Phương - Bảo Dance Sport Nghệ An
92Nguyễn Thị Loan Phương - LUÂN OANH DANCESPORT
93Trần Đặng Hương Giang - LUÂN OANH DANCESPORT
95Phạm Trần Anh Thư - LUÂN OANH DANCESPORT
214Nguyễn Đức Thanh Hằng - Điệp Vũ Trường
SK 230: Chung kết Hạng A Thiếu nhi 2 Latin - Điệu S,C,R,P,J - Giờ: 21:22:36 1/9
202Lê Đức Anh
Phạm Bảo Trâm
- Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
41Thái Vũ Hưng
Nguyễn Khánh Vy
- CK TEAM
SK 231: Chung kết Hạng FD5 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu S,J (Kết quả của sự kiện 227) - Giờ: 21:31:36 1/9
SK 232: Chung kết Hạng A Thiếu niên 1 Latin - Điệu S,C,R,P,J - Giờ: 21:35:12 1/9
39Bùi Quang Trung
Phan Minh Ngọc
- CK TEAM
46Lê hoàng bảo thiên
Bùi vũ hiền anh
- CK TEAM
53Nguyễn Đức Minh
Trần Châu Anh
- CK TEAM
SK 233: Chung kết Hạng A Trước TN Latin - Điệu S,C,R,P,J - Giờ: 21:44:12 1/9
40Hoàng Quang Anh
Phan Tuệ Minh
- CK TEAM
44Nguyễn Thanh Tùng
Nguyễn Hồng Anh
- CK TEAM
102Anton Porcesco Gozun
Irina Sereda
- Moldova
192Nguyễn Duy Anh
Vũ Hà Linh Anh
- Thai Binh Dancesport
SK 234: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi Standard Các CLB - Điệu W - Giờ: 21:53:12 1/9
57Đỗ Hoài Lan - CLB Dancing Queen Lạng Sơn
58Chữ Mai Hương - CLB Dancing Queen Lạng Sơn

Khiêu vũ thể thao, thông tin giải đấu, đăng ký thi đấu online, khieu vu the thao, giai khieu vu, giải khiêu vũ, dance sport, nhảy nghệ thuật

Khiêu vũ thể thao, thông tin giải đấu, đăng ký thi đấu online, khieu vu the thao, giai khieu vu, giải khiêu vũ, dance sport, nhảy nghệ thuật