Giải KVTT tỉnh Quảng Bình mở rộng lần thứ I năm 2019

D.sách VĐV theo sự kiện (tải PDF)

Số đeoVận động viên
SK 1: Chung kết Hạng FD Nhi đồng Latin Vô địch Các CLB Miền Trung - Điệu C,R - Giờ: 16:00 21/6
124Vương Đức Minh - LUÂN OANH DANCESPORT
131Hồ Lê Uyên Kha - LUÂN OANH DANCESPORT
79Trương Ngọc Bảo Quyên - DreamDance Gia Lai
SK 2: Chung kết Hạng FD Thiếu nhi 2 Latin Vô địch Các CLB Miền Trung - Điệu C,R - Giờ: 16:02:00 21/6
174Lê Khánh Đan - Q-Dance Center
125Vương Đức Thành - LUÂN OANH DANCESPORT
128Lê Anh Tuấn - LUÂN OANH DANCESPORT
SK 3: Chung kết Hạng FD Nhi đồng Latin Vô địch Các CLB N8 - Điệu C,R - Giờ: 16:04:00 21/6
209Trần Ngọc Bảo Châu - Q-Dance Center
229Lê Đặng Gia Hân - Q-Dance Center
131Hồ Lê Uyên Kha - LUÂN OANH DANCESPORT
SK 4: Chung kết Hạng FD Thiếu nhi 2 Latin Q-Dance Center 1 - Điệu C,R - Giờ: 16:06:00 21/6
196Lê Nguyễn Thục Nhi - Q-Dance Center
199Trần Nguyễn Uyên Trinh - Q-Dance Center
213Hồ Lâm Tuyền - Q-Dance Center
SK 5: Chung kết Hạng FD Thiếu nhi 2 Latin Q-Dance Center 2 - Điệu C,R - Giờ: 16:08:00 21/6
196Lê Nguyễn Thục Nhi - Q-Dance Center
212Hồ Trần Khánh Linh - Q-Dance Center
213Hồ Lâm Tuyền - Q-Dance Center
SK 6: Chung kết Hạng FD Thiếu Nhi Latin Các CLB Miền Trung - Điệu C,R - Giờ: 16:10:00 21/6
253Nguyễn Hoàng Nhi - Sunshine Dance Center
291Nguyễn Khánh Ly - TRIỀU TẤN DANCESPORT - HUẾ
77Trương Ngọc Bảo Quyên - Dream Dance Gia Lai
SK 7: Chung kết Hạng FD Thiếu Nhi Latin Các CLB Miền Trung - Điệu C,R - Giờ: 16:12:00 21/6
91Hoàng Trọng Phát - Hue Talent
95Trần Liên Chi - Hue Talent
47Lê Nguyễn Đan Ly - CLB Quảng Trị dancesport
SK 8: Chung kết Hạng FD Thiếu Nhi Latin Các CLB Miền Trung - Điệu C,R - Giờ: 16:14:00 21/6
91Hoàng Trọng Phát - Hue Talent
95Trần Liên Chi - Hue Talent
253Nguyễn Hoàng Nhi - Sunshine Dance Center
SK 9: Chung kết Hạng FD Thiếu Niên Latin Vô Địch Miền Trung - Điệu C,R - Giờ: 16:16:00 21/6
93Trần Hoàng Minh Châu - Hue Talent
288Châu Hồ Thùy Dương - TRIỀU TẤN DANCESPORT - HUẾ
84Bùi Phạm Thanh Thảo - Hoàng Sương DanceSport Center
SK 10: Chung kết Hạng FD Thiếu Niên Latin Vô Địch Miền Trung - Điệu C,R - Giờ: 16:18:00 21/6
96Châu Bảo Anh - Hue Talent
287Nguyễn Thị Phương Anh - TRIỀU TẤN DANCESPORT - HUẾ
84Bùi Phạm Thanh Thảo - Hoàng Sương DanceSport Center
SK 11: Chung kết Hạng FD Thiếu Nhi Latin Vô Địch Miền Trung - Điệu C,R - Giờ: 16:20:00 21/6
90Lê Ngọc Khánh Linh - Hue Talent
95Trần Liên Chi - Hue Talent
286Nguyễn Thị Hoàng Anh - TRIỀU TẤN DANCESPORT - HUẾ
SK 12: Chung kết Hạng FD Nhi Đồng Latin Vô Địch Miền Trung - Điệu C,R - Giờ: 16:22:00 21/6
89Võ Ngọc Phương Nhi - Hue Talent
86Lê Nguyễn Bảo Hân - Hoàng Sương DanceSport Center
87Võ Minh Trí - Hoàng Sương DanceSport Center
SK 13: Chung kết Hạng FD Thiếu nhi 2 Latin Vô địch các CLB Miền trung MTD - Điệu C,R - Giờ: 16:24:00 21/6
167Phan Ngọc Huyền Như - Q-Dance Center
95Trần Liên Chi - Hue Talent
85Trần Phạm Quế Trâm - Hoàng Sương DanceSport Center
SK 14: Chung kết Hạng Fd Thanh Niên Latin Trung Tâm Thanh Thiếu Niên tỉnh Nam Định - Điệu C,R - Giờ: 16:26:00 21/6
302Nguyễn Thuý Hà - Trung tâm VHTTN Nam Định
303Đặng Thị Ánh - Trung tâm VHTTN Nam Định
304Trần Thị Yến - Trung tâm VHTTN Nam Định
305Phùng Thị Hải - Trung tâm VHTTN Nam Định
272Lê Thi Trang - Sunshine Dance Center
273Vương Trần Hiếu - Sunshine Dance Center
SK 15: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C - Giờ: 16:28:00 21/6
181Đinh Nguyễn Ngọc Khánh - Q-Dance Center
235Lê Gia Nhi - Q-Dance Center
65Lê Qúy Bảo Châu - CLB STAR HUE
SK 16: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin Vô địch các CLB - Điệu C - Giờ: 16:29:42 21/6
40Trần Mai Phương - CLB Năng Khiếu Mầm Xanh - Quảng Trị
230Nguyễn Trâm Anh - Q-Dance Center
62Phùng Minh Hồng Anh - CLB STAR HUE
SK 17: Chung kết Hạng F1 Nhi đồng Latin Vô địch các CLB - Điệu C - Giờ: 16:30:42 21/6
59Trần Thị Quỳnh Anh - CLB STAR HUE
202Phạm Diệp Cúc Uyên - Q-Dance Center
38Trần Lê Bảo Linh - CLB Năng Khiếu Mầm Xanh - Quảng Trị
SK 18: Chung kết Hạng F1 Nhi đồng Latin Vô địch các CLB N2 - Điệu C - Giờ: 16:31:42 21/6
37Trần Thị Ngọc Ánh - CLB Năng Khiếu Mầm Xanh - Quảng Trị
114Nguyễn Ngọc Trúc Quỳnh - LUÂN OANH DANCESPORT
119Huỳnh Bảo Ngọc - LUÂN OANH DANCESPORT
SK 19: Chung kết Hạng F1 Nhi đồng Latin Vô địch các CLB N3 - Điệu C - Giờ: 16:32:42 21/6
207Lê Thị Thanh Thủy - Q-Dance Center
39Phạm Trần Hải Ngân - CLB Năng Khiếu Mầm Xanh - Quảng Trị
113Phạm Gia Trúc My - LUÂN OANH DANCESPORT
SK 20: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin Q-Dance Center - Điệu C - Giờ: 16:33:42 21/6
237Nguyễn Phạm Thanh Trà - Q-Dance Center
238Lê Hà Anh - Q-Dance Center
46Trần Nguyễn Uyên Thư - CLB Quảng Trị dancesport
SK 21: Chung kết Hạng F1 Thiếu niên 1 Latin Q-Dance Center - Điệu C - Giờ: 16:34:42 21/6
198Nguyễn Quỳnh Anh - Q-Dance Center
62Phùng Minh Hồng Anh - CLB STAR HUE
239Hồ Nguyễn Ngọc Thúy - Q-Dance Center
SK 22: Chung kết Hạng F1 Thiếu niên 1 Latin Q-Dance Center N1 - Điệu C - Giờ: 16:35:42 21/6
58Phạm Minh Thư - CLB STAR HUE
204Nguyễn Lê Hà Anh - Q-Dance Center
208Lê Hà Anh Thư - Q-Dance Center
SK 23: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Q-Dance Center N1 - Điệu C - Giờ: 16:36:42 21/6
200Trần Lê Bảo Ngọc - Q-Dance Center
201Hà Phương Anh - Q-Dance Center
63Phùng Minh Khánh Ngân - CLB STAR HUE
SK 24: Chung kết Hạng F1 Nhi đồng Latin Q-Dance Center - Điệu C - Giờ: 16:37:42 21/6
200Trần Lê Bảo Ngọc - Q-Dance Center
201Hà Phương Anh - Q-Dance Center
63Phùng Minh Khánh Ngân - CLB STAR HUE
SK 25: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Q-Dance Center N2 - Điệu C - Giờ: 16:38:42 21/6
59Trần Thị Quỳnh Anh - CLB STAR HUE
203Nguyễn Hà Linh - Q-Dance Center
205Trương Ngân Hà - Q-Dance Center
SK 26: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Q-Dance Center N3 - Điệu C - Giờ: 16:39:42 21/6
54Lê Nguyễn uyễn nhi - CLB STAR HUE
206Nguyễn Ngọc Thảo Nhi - Q-Dance Center
207Lê Thị Thanh Thủy - Q-Dance Center
SK 27: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin Q-Dance Center N1 - Điệu C - Giờ: 16:40:42 21/6
208Lê Hà Anh Thư - Q-Dance Center
64Trương Quang Bảo Phương - CLB STAR HUE
65Lê Qúy Bảo Châu - CLB STAR HUE
SK 28: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Q-Dance Center N4 - Điệu C - Giờ: 16:41:42 21/6
185Hoàng Ngọc Minh Anh - Q-Dance Center
234Trần Lê Hà Phương - Q-Dance Center
64Trương Quang Bảo Phương - CLB STAR HUE
SK 29: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Q-Dance Center N5 - Điệu C - Giờ: 16:42:42 21/6
184Phạm Nguyễn Hương Trà - Q-Dance Center
53Nguyễn Ngọc Khuê - CLB STAR HUE
232Hoàng Ngọc Bảo Châu - Q-Dance Center
SK 30: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin Q-Dance Center L3 - Điệu C - Giờ: 16:43:42 21/6
188Trần Nguyễn Thủy Tiên - Q-Dance Center
53Nguyễn Ngọc Khuê - CLB STAR HUE
57Lương Ngọc Bảo Vy - CLB STAR HUE
SK 31: Chung kết Hạng F1 Thiếu niên 1 Latin Q-Dance Center N1 - Điệu C - Giờ: 16:44:42 21/6
64Trương Quang Bảo Phương - CLB STAR HUE
240Steeman Nguyễn Malizande Angelita LiLy - Q-Dance Center
241Trần Nhật Giang - Q-Dance Center
SK 32: Chung kết Hạng F1 Thiếu niên 1 Latin Q-Dance Center N2 - Điệu C - Giờ: 16:45:42 21/6
180Trần Kim Ngân - Q-Dance Center
52Lê Phương Uyên - CLB STAR HUE
65Lê Qúy Bảo Châu - CLB STAR HUE
SK 33: Chung kết Hạng F1 Thiếu niên 2 Latin Q-Dance Center - Điệu C - Giờ: 16:46:42 21/6
162Nguyễn Quỳnh Nhi - Q-Dance Center
58Phạm Minh Thư - CLB STAR HUE
215Đổ Thị Thanh Hiền - Q-Dance Center
SK 34: Chung kết Hạng F1 Thiếu niên 1 Latin Q-Dance Center - Điệu C - Giờ: 16:47:42 21/6
177Ngô Thị Đoan Trang - Q-Dance Center
183Nguyễn Thị Mỹ Duyên - Q-Dance Center
51Lê Yến Nhi - CLB STAR HUE
SK 35: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Q-Dance Center N6 - Điệu C - Giờ: 16:48:42 21/6
181Đinh Nguyễn Ngọc Khánh - Q-Dance Center
186Nguyễn Bảo Trâm - Q-Dance Center
66Trần Minh Tuệ - CLB STAR HUE
SK 36: Chung kết Hạng F1 Thiếu niên 1 Latin Q-Dance Center - Điệu C - Giờ: 16:49:42 21/6
157Phan Thảo Nhi - Q-Dance Center
180Trần Kim Ngân - Q-Dance Center
128Lê Anh Tuấn - LUÂN OANH DANCESPORT
SK 37: Chung kết Hạng F1 Nhi đồng Latin Q-Dance Center 1 - Điệu C - Giờ: 16:50:42 21/6
185Hoàng Ngọc Minh Anh - Q-Dance Center
186Nguyễn Bảo Trâm - Q-Dance Center
192Nguyễn Anh Ngọc - Q-Dance Center
SK 38: Chung kết Hạng F1 Nhi đồng Latin Q-Dance Center 2 - Điệu C - Giờ: 16:51:42 21/6
193Nguyễn Phương Anh - Q-Dance Center
195Đặng Nguyễn Linh Đan - Q-Dance Center
197Trần Nhật Bích - Q-Dance Center
SK 39: Chung kết Hạng F1 Nhi đồng Latin Q-Dance Center 3 - Điệu C - Giờ: 16:52:42 21/6
193Nguyễn Phương Anh - Q-Dance Center
195Đặng Nguyễn Linh Đan - Q-Dance Center
209Trần Ngọc Bảo Châu - Q-Dance Center
SK 40: Chung kết Hạng F1 Nhi đồng Latin Q-Dance Center 4 - Điệu C - Giờ: 16:53:42 21/6
210Trương Tuệ Nhi - Q-Dance Center
211Đào Thị Quỳnh Như - Q-Dance Center
214Nguyễn Thị Quỳnh Như - Q-Dance Center
SK 41: Chung kết Hạng F1 Nhi đồng Latin Q-Dance Center 5 - Điệu C - Giờ: 16:54:42 21/6
210Trương Tuệ Nhi - Q-Dance Center
211Đào Thị Quỳnh Như - Q-Dance Center
214Nguyễn Thị Quỳnh Như - Q-Dance Center
SK 42: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin Q-Dance Center C1 - Điệu C - Giờ: 16:55:42 21/6
212Hồ Trần Khánh Linh - Q-Dance Center
217Nguyễn Trần Cẩm Anh - Q-Dance Center
227Hoàng Diệu Hương - Q-Dance Center
SK 43: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin Q-Dance Center C2 - Điệu C - Giờ: 16:56:42 21/6
217Nguyễn Trần Cẩm Anh - Q-Dance Center
218Nguyễn Hoài Thanh - Q-Dance Center
221Trần Hồ Ngọc Hà - Q-Dance Center
SK 44: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin Q-Dance Center C3 - Điệu C - Giờ: 16:57:42 21/6
218Nguyễn Hoài Thanh - Q-Dance Center
221Trần Hồ Ngọc Hà - Q-Dance Center
227Hoàng Diệu Hương - Q-Dance Center
SK 45: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Q-Dance Center c1 - Điệu C - Giờ: 16:58:42 21/6
219Võ Thị Diệu Anh - Q-Dance Center
220Hoàng Minh Khuê - Q-Dance Center
43Lưu Gia Hân - CLB Quảng Trị dancesport
SK 46: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Q-Dance Center C2 - Điệu C - Giờ: 16:59:42 21/6
219Võ Thị Diệu Anh - Q-Dance Center
220Hoàng Minh Khuê - Q-Dance Center
223Hà Khánh Linh - Q-Dance Center
SK 47: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Q-Dance Center C3 - Điệu C - Giờ: 17:00:42 21/6
223Hà Khánh Linh - Q-Dance Center
224Nguyễn Ngọc Khánh Vân - Q-Dance Center
225Lê Mỹ Hạnh - Q-Dance Center
SK 48: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Q-Dance Center C4 - Điệu C - Giờ: 17:01:42 21/6
225Lê Mỹ Hạnh - Q-Dance Center
226Nguyễn Hoàng Khánh Ngọc - Q-Dance Center
41Nguyễn Hà Linh - CLB Năng Khiếu Mầm Xanh - Quảng Trị
SK 49: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Q-Dance Center C5 - Điệu C - Giờ: 17:02:42 21/6
226Nguyễn Hoàng Khánh Ngọc - Q-Dance Center
228Bùi Lê Trân Châu - Q-Dance Center
243Hồ Hoàng Uyên Nhã - Q-Dance Center
SK 50: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Sunshine Dance Center - Điệu C - Giờ: 17:03:42 21/6
252Nguyễn Ngọc Phương Nhi - Sunshine Dance Center
257Hồ Trần Bích Thủy - Sunshine Dance Center
262Phan Hải Uyên - Sunshine Dance Center
SK 51: Chung kết Hạng F1 Thiếu Nhi 1 Latin Sunshine Dance Center C3 - Điệu C - Giờ: 17:04:42 21/6
255Hoàng Uyên Linh - Sunshine Dance Center
258Võ Hồ Yến Nhi - Sunshine Dance Center
261Hồ Bảo Ngọc - Sunshine Dance Center
SK 52: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Q-Dance Center C6 - Điệu C - Giờ: 17:05:42 21/6
222Trương Hoàng Ngọc - Q-Dance Center
228Bùi Lê Trân Châu - Q-Dance Center
232Hoàng Ngọc Bảo Châu - Q-Dance Center
SK 53: Chung kết Hạng F1 Thiếu Nhi 1 Latin Sunshine Dance Center C5 - Điệu C - Giờ: 17:06:42 21/6
254Nguyễn Bảo Ngọc - Sunshine Dance Center
263Nguyễn Hoàng Hải - Sunshine Dance Center
265Phạm Trà My - Sunshine Dance Center
SK 54: Chung kết Hạng F1 Nhi Đồng Latin Vô Địch Quảng Bình - Điệu C - Giờ: 17:07:42 21/6
21Trần Bảo Trang - Bảo Dance Sport Nghệ An
26Lê Ngọc Trâm - Bảo Dance Sport Nghệ An
28Nguyễn Hà Phương - Bảo Dance Sport Nghệ An
SK 55: Chung kết Hạng F1 Thiếu Nhi Latin Vô Địch Quảng Bình 1 - Điệu C - Giờ: 17:08:42 21/6
17Hoàng Ngọc Oanh - Bảo Dance Sport Nghệ An
27Nguyễn Hữu Hiếu Thuận - Bảo Dance Sport Nghệ An
29Lê Nguyễn Hoài An - Bảo Dance Sport Nghệ An
31Cao Lê Hà My - Bảo Dance Sport Nghệ An
SK 56: Chung kết Hạng F1 Thiếu Nhi 2 Latin Vô Địch Quảng Bình 2 - Điệu C - Giờ: 17:09:42 21/6
18Hoàng Khánh Linh - Bảo Dance Sport Nghệ An
20Nguyễn Chi Mai - Bảo Dance Sport Nghệ An
310Lại Khánh Ly - Q-Dance Center
SK 57: Chung kết Hạng F1 Thiếu Niên 1 Latin Vô Địch Quảng Bình 3 - Điệu C - Giờ: 17:10:42 21/6
22Nguyễn Châu Anh - Bảo Dance Sport Nghệ An
23Nguyễn Thuc Vy - Bảo Dance Sport Nghệ An
24Quế Ngọc An - Bảo Dance Sport Nghệ An
SK 58: Chung kết Hạng F1 Thiếu Niên 1 Latin Vô Địch Quảng Bình 4 - Điệu C - Giờ: 17:11:42 21/6
235Lê Gia Nhi - Q-Dance Center
19Nguyễn Lê Hoàng An - Bảo Dance Sport Nghệ An
81Nguyễn Thị Thủy Tiên - DreamDance Gia Lai
SK 59: Chung kết Hạng F1 Thiếu Nhi Latin Các CLB Miền Trung - Điệu C - Giờ: 17:12:42 21/6
97Trần Việt Hùng - Hue Talent
253Nguyễn Hoàng Nhi - Sunshine Dance Center
290Hồ Đăng Nhật Linh - TRIỀU TẤN DANCESPORT - HUẾ
SK 60: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi Latin Vô địch Miền Trung - Điệu C - Giờ: 17:13:42 21/6
138Nguyễn Trần Uyên Nhi - NICE DANCE HÀ TĨNH
143Hoàng Thị Minh Ngọc - NICE DANCE TP VINH
82Đỗ Ngọc Hân - DreamDance Gia Lai
SK 61: Chung kết Hạng F3 Nhi đồng Latin Vô địch các CLB N1 - Điệu J - Giờ: 17:14:42 21/6
38Trần Lê Bảo Linh - CLB Năng Khiếu Mầm Xanh - Quảng Trị
231Nguyến Mai Phương - Q-Dance Center
232Hoàng Ngọc Bảo Châu - Q-Dance Center
SK 62: Chung kết Hạng F3 Nhi đồng Latin Vô địch các CLB N2 - Điệu J - Giờ: 17:15:42 21/6
37Trần Thị Ngọc Ánh - CLB Năng Khiếu Mầm Xanh - Quảng Trị
233Đinh Diệu Huyền - Q-Dance Center
234Trần Lê Hà Phương - Q-Dance Center
SK 63: Chung kết Hạng F3 Nhi đồng Latin Vô địch các CLB N3 - Điệu J - Giờ: 17:16:42 21/6
39Phạm Trần Hải Ngân - CLB Năng Khiếu Mầm Xanh - Quảng Trị
235Lê Gia Nhi - Q-Dance Center
236Lê Thị Minh Ngọc - Q-Dance Center
SK 64: Chung kết Hạng F3 Thiếu nhi 1 Latin Q-Dance Center - Điệu J - Giờ: 17:17:42 21/6
187Châu Yến Ngọc - Q-Dance Center
188Trần Nguyễn Thủy Tiên - Q-Dance Center
54Lê Nguyễn uyễn nhi - CLB STAR HUE
SK 65: Chung kết Hạng F3 Thiếu nhi Latin Vô địch Miền Trung - Điệu J - Giờ: 17:18:42 21/6
136Trần Thị Ngọc Trinh - NICE DANCE HÀ TĨNH
137Lê Trần Mai Quyên - NICE DANCE HÀ TĨNH
138Nguyễn Trần Uyên Nhi - NICE DANCE HÀ TĨNH
SK 66: Chung kết Hạng F3 Thiếu nhi Latin Vô địch miền Trung 1 - Điệu J - Giờ: 17:19:42 21/6
136Trần Thị Ngọc Trinh - NICE DANCE HÀ TĨNH
137Lê Trần Mai Quyên - NICE DANCE HÀ TĨNH
143Hoàng Thị Minh Ngọc - NICE DANCE TP VINH
SK 67: Chung kết Hạng F2 Nhi đồng Latin Vô địch các CLB - Điệu R - Giờ: 17:20:42 21/6
202Phạm Diệp Cúc Uyên - Q-Dance Center
38Trần Lê Bảo Linh - CLB Năng Khiếu Mầm Xanh - Quảng Trị
112Nguyễn Trương Nhã Khanh - LUÂN OANH DANCESPORT
SK 68: Chung kết Hạng F2 Nhi đồng Latin Vô địch các CLB N2 - Điệu R - Giờ: 17:21:42 21/6
203Nguyễn Hà Linh - Q-Dance Center
37Trần Thị Ngọc Ánh - CLB Năng Khiếu Mầm Xanh - Quảng Trị
119Huỳnh Bảo Ngọc - LUÂN OANH DANCESPORT
SK 69: Chung kết Hạng F2 Nhi đồng Latin Vô địch các CLB N3 - Điệu R - Giờ: 17:22:42 21/6
205Trương Ngân Hà - Q-Dance Center
206Nguyễn Ngọc Thảo Nhi - Q-Dance Center
39Phạm Trần Hải Ngân - CLB Năng Khiếu Mầm Xanh - Quảng Trị
SK 70: Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi 2 Latin Q-Dance Center N1 - Điệu R - Giờ: 17:23:42 21/6
59Trần Thị Quỳnh Anh - CLB STAR HUE
230Nguyễn Trâm Anh - Q-Dance Center
237Nguyễn Phạm Thanh Trà - Q-Dance Center
SK 71: Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi 2 Latin Q-Dance Center N1 - Điệu R - Giờ: 17:24:42 21/6
204Nguyễn Lê Hà Anh - Q-Dance Center
40Trần Mai Phương - CLB Năng Khiếu Mầm Xanh - Quảng Trị
239Hồ Nguyễn Ngọc Thúy - Q-Dance Center
SK 72: Chung kết Hạng F2 Thiếu niên 1 Latin Q-Dance Center - Điệu R - Giờ: 17:25:42 21/6
57Lương Ngọc Bảo Vy - CLB STAR HUE
240Steeman Nguyễn Malizande Angelita LiLy - Q-Dance Center
241Trần Nhật Giang - Q-Dance Center
SK 73: Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi 1 Latin Q-Dance Center - Điệu R - Giờ: 17:26:42 21/6
192Nguyễn Anh Ngọc - Q-Dance Center
55Nguyễn Vũ Thiên Thanh - CLB STAR HUE
231Nguyến Mai Phương - Q-Dance Center
SK 74: Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi 2 Latin Vô địch các CLB N1 - Điệu R - Giờ: 17:27:42 21/6
183Nguyễn Thị Mỹ Duyên - Q-Dance Center
189Trần Ngọc Phương Anh - Q-Dance Center
125Vương Đức Thành - LUÂN OANH DANCESPORT
SK 75: Chung kết Hạng F2 Thiếu niên 1 Latin Q-Dance Center - Điệu R - Giờ: 17:28:42 21/6
157Phan Thảo Nhi - Q-Dance Center
177Ngô Thị Đoan Trang - Q-Dance Center
216Nguyễn Bảo Ngọc - Q-Dance Center
SK 76: Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi 2 Latin Q-Dance Center - Điệu R - Giờ: 17:29:42 21/6
215Đổ Thị Thanh Hiền - Q-Dance Center
216Nguyễn Bảo Ngọc - Q-Dance Center
SK 77: Chung kết Hạng F2 Nhi đồng Latin Q-Dance center - Điệu R - Giờ: 17:30:42 21/6
184Phạm Nguyễn Hương Trà - Q-Dance Center
197Trần Nhật Bích - Q-Dance Center
232Hoàng Ngọc Bảo Châu - Q-Dance Center
SK 78: Chung kết Hạng F2 Nhi đồng Latin Q-Dance Center 1 - Điệu R - Giờ: 17:31:42 21/6
233Đinh Diệu Huyền - Q-Dance Center
234Trần Lê Hà Phương - Q-Dance Center
236Lê Thị Minh Ngọc - Q-Dance Center
SK 79: Chung kết Hạng F2 Nhi đồng Latin Q-Dance Center 2 - Điệu R - Giờ: 17:32:42 21/6
233Đinh Diệu Huyền - Q-Dance Center
234Trần Lê Hà Phương - Q-Dance Center
236Lê Thị Minh Ngọc - Q-Dance Center
SK 80: Chung kết Hạng F2 Nhi đồng Latin Q-Dance Center 3 - Điệu R - Giờ: 17:33:42 21/6
224Nguyễn Ngọc Khánh Vân - Q-Dance Center
233Đinh Diệu Huyền - Q-Dance Center
236Lê Thị Minh Ngọc - Q-Dance Center
SK 81: Chung kết Hạng F2 Thếu nhi 2 Latin Q-Dance Center 1 - Điệu R - Giờ: 17:34:42 21/6
162Nguyễn Quỳnh Nhi - Q-Dance Center
166Nguyễn Ngọc Anh Trang - Q-Dance Center
SK 82: Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi 2 Latin Q-Dance Center 2 - Điệu R - Giờ: 17:35:42 21/6
162Nguyễn Quỳnh Nhi - Q-Dance Center
166Nguyễn Ngọc Anh Trang - Q-Dance Center
310Lại Khánh Ly - Q-Dance Center
SK 83: Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi 2 Latin Q-Dance Center 3 - Điệu R - Giờ: 17:36:42 21/6
168Nguyễn Ngọc Việt Anh - Q-Dance Center
174Lê Khánh Đan - Q-Dance Center
175Nguyễn Thị Mai Trang - Q-Dance Center
SK 84: Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi 2 Latin Q-Dance Center 4 - Điệu R - Giờ: 17:37:42 21/6
168Nguyễn Ngọc Việt Anh - Q-Dance Center
175Nguyễn Thị Mai Trang - Q-Dance Center
187Châu Yến Ngọc - Q-Dance Center
SK 85: Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi 2 Latin Q-Dance Center 5 - Điệu R - Giờ: 17:38:42 21/6
189Trần Ngọc Phương Anh - Q-Dance Center
190Trần Tâm Đan - Q-Dance Center
191Nguyễn Quỳnh Như - Q-Dance Center
SK 86: Chung kết Hạng F2 Thiếu Nhi 2 Latin Q-Dance Cnter 5 - Điệu R - Giờ: 17:39:42 21/6
190Trần Tâm Đan - Q-Dance Center
191Nguyễn Quỳnh Như - Q-Dance Center
199Trần Nguyễn Uyên Trinh - Q-Dance Center
SK 87: Chung kết Hạng F2 Nhi đồng Latin Q-Dance Center - Điệu R - Giờ: 17:40:42 21/6
229Lê Đặng Gia Hân - Q-Dance Center
243Hồ Hoàng Uyên Nhã - Q-Dance Center
41Nguyễn Hà Linh - CLB Năng Khiếu Mầm Xanh - Quảng Trị
SK 88: Chung kết Hạng F2 Thiếu Nhi 1 Latin Sunshine Dance Center C2 - Điệu R - Giờ: 17:41:42 21/6
252Nguyễn Ngọc Phương Nhi - Sunshine Dance Center
257Hồ Trần Bích Thủy - Sunshine Dance Center
262Phan Hải Uyên - Sunshine Dance Center
SK 89: Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi 1 Latin Sunshine Dance Center C4 - Điệu R - Giờ: 17:42:42 21/6
255Hoàng Uyên Linh - Sunshine Dance Center
258Võ Hồ Yến Nhi - Sunshine Dance Center
261Hồ Bảo Ngọc - Sunshine Dance Center
SK 90: Chung kết Hạng F2 Nhi đồng 1 Latin Sunshine Dance Center C4 - Điệu R - Giờ: 17:43:42 21/6
256Nguyễn Ngọc Thủy Tiên - Sunshine Dance Center
259Nguyễn Dương Hà Phương - Sunshine Dance Center
266Trần Vũ Khánh Linh - Sunshine Dance Center
SK 91: Chung kết Hạng F2 Thiếu Nhi 1 Latin Sunshine Dance Center C6 - Điệu R - Giờ: 17:44:42 21/6
222Trương Hoàng Ngọc - Q-Dance Center
260Nguyễn Ngân Hà - Sunshine Dance Center
265Phạm Trà My - Sunshine Dance Center
SK 92: Chung kết Hạng F2 Thiếu Nhi 1 Latin Sunshine Dance Center C7 - Điệu R - Giờ: 17:45:42 21/6
260Nguyễn Ngân Hà - Sunshine Dance Center
263Nguyễn Hoàng Hải - Sunshine Dance Center
267Trần Vũ Khánh Đan - Sunshine Dance Center
SK 93: Chung kết Hạng F2 Thiếu niên 1 Latin T.O.P Dance - Điệu R - Giờ: 17:46:42 21/6
275Nguyễn Hoàng Mai Phương - T.O.P Dance
276Trần Khánh Ly - T.O.P Dance
277Nguyễn Phương Anh - T.O.P Dance
278Nguyến Hà My - T.O.P Dance
SK 94: Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi 1 Latin T.O.P Dance - Điệu R - Giờ: 17:47:42 21/6
279Phạm Linh Đan - T.O.P Dance
280Nguyễn Phương Thảo - T.O.P Dance
281Trần Khánh Linh - T.O.P Dance
274Bùi Tuệ Minh - T.O.P Dance
SK 95: Chung kết Hạng E2 Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB Miền trung - Điệu R - Giờ: 17:48:42 21/6
165Hoàng Ngọc Vinh
Quách Phan Gia Hân
- Q-Dance Center
264Nguyễn Hoàng Hải
Hồ Bảo Ngọc
- Sunshine Dance Center
250Đặng Duy Quang
Nguyễn Vũ Thiên Thanh
- STAR HUE
SK 96: Chung kết Hạng F2 Thiếu Nhi 1 Latin Sunshine Dance Center C8 - Điệu R - Giờ: 17:49:42 21/6
254Nguyễn Bảo Ngọc - Sunshine Dance Center
255Hoàng Uyên Linh - Sunshine Dance Center
270Nguyễn Ngọc Bảo Trâm - Sunshine Dance Center
SK 97: Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi 1 Latin Q-Dance Center M1 - Điệu R - Giờ: 17:50:42 21/6
234Trần Lê Hà Phương - Q-Dance Center
235Lê Gia Nhi - Q-Dance Center
245Quách Phan Gia Hân - Q-Dance Center
SK 98: Chung kết Hạng F4 Thiếu nhi Latin Vô địch Miền Trung - Điệu S - Giờ: 17:51:42 21/6
136Trần Thị Ngọc Trinh - NICE DANCE HÀ TĨNH
137Lê Trần Mai Quyên - NICE DANCE HÀ TĨNH
138Nguyễn Trần Uyên Nhi - NICE DANCE HÀ TĨNH
SK 99: Chung kết Hạng E1 Trung niên Standard DHC Dance - Điệu W - Giờ: 17:52:42 21/6
74Trần Đức Thắng
Nguyễn Thị Hiền
- DHC Dance Đà Nẵng
75Trần Quý
Đặng Thị Bích Phượng
- DHC Dance Đà Nẵng
76Trần Văn Tuyền
Hoàng Thị Minh Hồng
- DHC Dance Đà Nẵng
SK 100: Chung kết Hạng E1 Trung niên 2 Standard Vô địch Miền trung - Điệu W - Giờ: 17:53:42 21/6
74Trần Đức Thắng
Nguyễn Thị Hiền
- DHC Dance Đà Nẵng
75Trần Quý
Đặng Thị Bích Phượng
- DHC Dance Đà Nẵng
76Trần Văn Tuyền
Hoàng Thị Minh Hồng
- DHC Dance Đà Nẵng
SK 101: Vòng 1/8 Hạng F1 Nhi đồng Latin - Điệu C - Giờ: 08:00 22/6
184Phạm Nguyễn Hương Trà - Q-Dance Center
186Nguyễn Bảo Trâm - Q-Dance Center
89Võ Ngọc Phương Nhi - Hue Talent
90Lê Ngọc Khánh Linh - Hue Talent
59Trần Thị Quỳnh Anh - CLB STAR HUE
197Trần Nhật Bích - Q-Dance Center
202Phạm Diệp Cúc Uyên - Q-Dance Center
203Nguyễn Hà Linh - Q-Dance Center
205Trương Ngân Hà - Q-Dance Center
206Nguyễn Ngọc Thảo Nhi - Q-Dance Center
209Trần Ngọc Bảo Châu - Q-Dance Center
37Trần Thị Ngọc Ánh - CLB Năng Khiếu Mầm Xanh - Quảng Trị
38Trần Lê Bảo Linh - CLB Năng Khiếu Mầm Xanh - Quảng Trị
39Phạm Trần Hải Ngân - CLB Năng Khiếu Mầm Xanh - Quảng Trị
222Trương Hoàng Ngọc - Q-Dance Center
223Hà Khánh Linh - Q-Dance Center
224Nguyễn Ngọc Khánh Vân - Q-Dance Center
225Lê Mỹ Hạnh - Q-Dance Center
226Nguyễn Hoàng Khánh Ngọc - Q-Dance Center
228Bùi Lê Trân Châu - Q-Dance Center
229Lê Đặng Gia Hân - Q-Dance Center
110Phạm Băng Băng - LUÂN OANH DANCESPORT
112Nguyễn Trương Nhã Khanh - LUÂN OANH DANCESPORT
113Phạm Gia Trúc My - LUÂN OANH DANCESPORT
115Vũ Ngọc An Nhiên - LUÂN OANH DANCESPORT
116Nguyễn Bình Khánh Thy - LUÂN OANH DANCESPORT
117Nguyễn Thị Ngân Phi - LUÂN OANH DANCESPORT
118Nguyễn Nho Bảo Nhi - LUÂN OANH DANCESPORT
119Huỳnh Bảo Ngọc - LUÂN OANH DANCESPORT
231Nguyến Mai Phương - Q-Dance Center
233Đinh Diệu Huyền - Q-Dance Center
235Lê Gia Nhi - Q-Dance Center
236Lê Thị Minh Ngọc - Q-Dance Center
124Vương Đức Minh - LUÂN OANH DANCESPORT
256Nguyễn Ngọc Thủy Tiên - Sunshine Dance Center
259Nguyễn Dương Hà Phương - Sunshine Dance Center
21Trần Bảo Trang - Bảo Dance Sport Nghệ An
286Nguyễn Thị Hoàng Anh - TRIỀU TẤN DANCESPORT - HUẾ
26Lê Ngọc Trâm - Bảo Dance Sport Nghệ An
28Nguyễn Hà Phương - Bảo Dance Sport Nghệ An
86Lê Nguyễn Bảo Hân - Hoàng Sương DanceSport Center
87Võ Minh Trí - Hoàng Sương DanceSport Center
31Cao Lê Hà My - Bảo Dance Sport Nghệ An
312Trần Phương Quỳnh - Q-Dance Center
SK 102: Vòng 1/8 Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C - Giờ: 08:05:06 22/6
168Nguyễn Ngọc Việt Anh - Q-Dance Center
174Lê Khánh Đan - Q-Dance Center
175Nguyễn Thị Mai Trang - Q-Dance Center
180Trần Kim Ngân - Q-Dance Center
181Đinh Nguyễn Ngọc Khánh - Q-Dance Center
187Châu Yến Ngọc - Q-Dance Center
188Trần Nguyễn Thủy Tiên - Q-Dance Center
189Trần Ngọc Phương Anh - Q-Dance Center
190Trần Tâm Đan - Q-Dance Center
191Nguyễn Quỳnh Như - Q-Dance Center
192Nguyễn Anh Ngọc - Q-Dance Center
91Hoàng Trọng Phát - Hue Talent
97Trần Việt Hùng - Hue Talent
144Vũ Thị Hồng Ngọc - Ninh Bình Dancesport
145Tô Khánh Linh - Ninh Bình Dancesport
59Trần Thị Quỳnh Anh - CLB STAR HUE
199Trần Nguyễn Uyên Trinh - Q-Dance Center
204Nguyễn Lê Hà Anh - Q-Dance Center
208Lê Hà Anh Thư - Q-Dance Center
213Hồ Lâm Tuyền - Q-Dance Center
215Đổ Thị Thanh Hiền - Q-Dance Center
216Nguyễn Bảo Ngọc - Q-Dance Center
217Nguyễn Trần Cẩm Anh - Q-Dance Center
218Nguyễn Hoài Thanh - Q-Dance Center
227Hoàng Diệu Hương - Q-Dance Center
40Trần Mai Phương - CLB Năng Khiếu Mầm Xanh - Quảng Trị
230Nguyễn Trâm Anh - Q-Dance Center
109Diệp Thanh Trúc - LUÂN OANH DANCESPORT
43Lưu Gia Hân - CLB Quảng Trị dancesport
237Nguyễn Phạm Thanh Trà - Q-Dance Center
238Lê Hà Anh - Q-Dance Center
46Trần Nguyễn Uyên Thư - CLB Quảng Trị dancesport
47Lê Nguyễn Đan Ly - CLB Quảng Trị dancesport
239Hồ Nguyễn Ngọc Thúy - Q-Dance Center
137Lê Trần Mai Quyên - NICE DANCE HÀ TĨNH
125Vương Đức Thành - LUÂN OANH DANCESPORT
128Lê Anh Tuấn - LUÂN OANH DANCESPORT
14Nguyễn Đỗ Nguyệt Anh - Bảo Dance Sport Nghệ An
15Nguyễn Thục Anh - Bảo Dance Sport Nghệ An
17Hoàng Ngọc Oanh - Bảo Dance Sport Nghệ An
20Nguyễn Chi Mai - Bảo Dance Sport Nghệ An
290Hồ Đăng Nhật Linh - TRIỀU TẤN DANCESPORT - HUẾ
292Võ Hoàng Hà - TRIỀU TẤN DANCESPORT - HUẾ
85Trần Phạm Quế Trâm - Hoàng Sương DanceSport Center
78La Gia Hân - DreamDance Gia Lai
79Trương Ngọc Bảo Quyên - DreamDance Gia Lai
284Trần Ngọc Bảo Trâm - TRANG BÙI DANCE CENTER - TP HẢI DƯƠNG
310Lại Khánh Ly - Q-Dance Center
SK 103: Bán kết Hạng F1 Thiếu niên 2 Latin - Điệu C - Giờ: 08:10:12 22/6
149Lê Thị Lệ Hằng - Q-Dance Center
150Hoàng Thị Phương Thanh - Q-Dance Center
157Phan Thảo Nhi - Q-Dance Center
158Võ Ngọc Minh Anh - Q-Dance Center
159Võ Nam Anh - Q-Dance Center
160Lê Thị Trà My - Q-Dance Center
182Hoàng Tuyết Nhi - Q-Dance Center
92Nguyễn Thị Hương Giang - Hue Talent
58Phạm Minh Thư - CLB STAR HUE
198Nguyễn Quỳnh Anh - Q-Dance Center
240Steeman Nguyễn Malizande Angelita LiLy - Q-Dance Center
241Trần Nhật Giang - Q-Dance Center
287Nguyễn Thị Phương Anh - TRIỀU TẤN DANCESPORT - HUẾ
288Châu Hồ Thùy Dương - TRIỀU TẤN DANCESPORT - HUẾ
25Phạm Khánh Phương - Bảo Dance Sport Nghệ An
81Nguyễn Thị Thủy Tiên - DreamDance Gia Lai
SK 104: Tứ kết Hạng F1 Nhi đồng Latin - Điệu C (Kết quả của sự kiện 101) - Giờ: 08:11:54 22/6
SK 105: Tứ kết Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C (Kết quả của sự kiện 102) - Giờ: 08:15:18 22/6
SK 106: Chung kết Hạng F1 Thiếu niên 2 Latin - Điệu C (Kết quả của sự kiện 103) - Giờ: 08:18:42 22/6
SK 107: Bán kết Hạng F1 Nhi đồng Latin - Điệu C (Kết quả của sự kiện 104) - Giờ: 08:20:24 22/6
SK 108: Bán kết Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C (Kết quả của sự kiện 105) - Giờ: 08:22:06 22/6
SK 109: Bán kết Hạng F2 Thiếu niên 2 Latin - Điệu R - Giờ: 08:23:48 22/6
149Lê Thị Lệ Hằng - Q-Dance Center
150Hoàng Thị Phương Thanh - Q-Dance Center
157Phan Thảo Nhi - Q-Dance Center
158Võ Ngọc Minh Anh - Q-Dance Center
159Võ Nam Anh - Q-Dance Center
160Lê Thị Trà My - Q-Dance Center
182Hoàng Tuyết Nhi - Q-Dance Center
198Nguyễn Quỳnh Anh - Q-Dance Center
240Steeman Nguyễn Malizande Angelita LiLy - Q-Dance Center
241Trần Nhật Giang - Q-Dance Center
287Nguyễn Thị Phương Anh - TRIỀU TẤN DANCESPORT - HUẾ
288Châu Hồ Thùy Dương - TRIỀU TẤN DANCESPORT - HUẾ
81Nguyễn Thị Thủy Tiên - DreamDance Gia Lai
SK 110: Chung kết Hạng F1 Nhi đồng Latin - Điệu C (Kết quả của sự kiện 107) - Giờ: 08:25:30 22/6
SK 111: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C (Kết quả của sự kiện 108) - Giờ: 08:27:12 22/6
SK 112: Chung kết Hạng F2 Thiếu niên 2 Latin - Điệu R (Kết quả của sự kiện 109) - Giờ: 08:28:54 22/6
SK 113: Vòng 1/8 Hạng F2 Nhi đồng Latin - Điệu R - Giờ: 08:30:36 22/6
184Phạm Nguyễn Hương Trà - Q-Dance Center
186Nguyễn Bảo Trâm - Q-Dance Center
89Võ Ngọc Phương Nhi - Hue Talent
197Trần Nhật Bích - Q-Dance Center
202Phạm Diệp Cúc Uyên - Q-Dance Center
203Nguyễn Hà Linh - Q-Dance Center
205Trương Ngân Hà - Q-Dance Center
206Nguyễn Ngọc Thảo Nhi - Q-Dance Center
209Trần Ngọc Bảo Châu - Q-Dance Center
222Trương Hoàng Ngọc - Q-Dance Center
223Hà Khánh Linh - Q-Dance Center
224Nguyễn Ngọc Khánh Vân - Q-Dance Center
225Lê Mỹ Hạnh - Q-Dance Center
226Nguyễn Hoàng Khánh Ngọc - Q-Dance Center
228Bùi Lê Trân Châu - Q-Dance Center
229Lê Đặng Gia Hân - Q-Dance Center
110Phạm Băng Băng - LUÂN OANH DANCESPORT
112Nguyễn Trương Nhã Khanh - LUÂN OANH DANCESPORT
113Phạm Gia Trúc My - LUÂN OANH DANCESPORT
116Nguyễn Bình Khánh Thy - LUÂN OANH DANCESPORT
117Nguyễn Thị Ngân Phi - LUÂN OANH DANCESPORT
118Nguyễn Nho Bảo Nhi - LUÂN OANH DANCESPORT
119Huỳnh Bảo Ngọc - LUÂN OANH DANCESPORT
231Nguyến Mai Phương - Q-Dance Center
233Đinh Diệu Huyền - Q-Dance Center
235Lê Gia Nhi - Q-Dance Center
236Lê Thị Minh Ngọc - Q-Dance Center
124Vương Đức Minh - LUÂN OANH DANCESPORT
255Hoàng Uyên Linh - Sunshine Dance Center
261Hồ Bảo Ngọc - Sunshine Dance Center
29Lê Nguyễn Hoài An - Bảo Dance Sport Nghệ An
279Phạm Linh Đan - T.O.P Dance
280Nguyễn Phương Thảo - T.O.P Dance
86Lê Nguyễn Bảo Hân - Hoàng Sương DanceSport Center
87Võ Minh Trí - Hoàng Sương DanceSport Center
41Nguyễn Hà Linh - CLB Năng Khiếu Mầm Xanh - Quảng Trị
312Trần Phương Quỳnh - Q-Dance Center
SK 114: Vòng 1/8 Hạng F2 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu R - Giờ: 08:34:00 22/6
168Nguyễn Ngọc Việt Anh - Q-Dance Center
174Lê Khánh Đan - Q-Dance Center
175Nguyễn Thị Mai Trang - Q-Dance Center
180Trần Kim Ngân - Q-Dance Center
181Đinh Nguyễn Ngọc Khánh - Q-Dance Center
187Châu Yến Ngọc - Q-Dance Center
188Trần Nguyễn Thủy Tiên - Q-Dance Center
189Trần Ngọc Phương Anh - Q-Dance Center
190Trần Tâm Đan - Q-Dance Center
191Nguyễn Quỳnh Như - Q-Dance Center
192Nguyễn Anh Ngọc - Q-Dance Center
97Trần Việt Hùng - Hue Talent
144Vũ Thị Hồng Ngọc - Ninh Bình Dancesport
199Trần Nguyễn Uyên Trinh - Q-Dance Center
204Nguyễn Lê Hà Anh - Q-Dance Center
208Lê Hà Anh Thư - Q-Dance Center
213Hồ Lâm Tuyền - Q-Dance Center
215Đổ Thị Thanh Hiền - Q-Dance Center
216Nguyễn Bảo Ngọc - Q-Dance Center
217Nguyễn Trần Cẩm Anh - Q-Dance Center
218Nguyễn Hoài Thanh - Q-Dance Center
227Hoàng Diệu Hương - Q-Dance Center
230Nguyễn Trâm Anh - Q-Dance Center
43Lưu Gia Hân - CLB Quảng Trị dancesport
237Nguyễn Phạm Thanh Trà - Q-Dance Center
238Lê Hà Anh - Q-Dance Center
46Trần Nguyễn Uyên Thư - CLB Quảng Trị dancesport
47Lê Nguyễn Đan Ly - CLB Quảng Trị dancesport
239Hồ Nguyễn Ngọc Thúy - Q-Dance Center
137Lê Trần Mai Quyên - NICE DANCE HÀ TĨNH
125Vương Đức Thành - LUÂN OANH DANCESPORT
128Lê Anh Tuấn - LUÂN OANH DANCESPORT
14Nguyễn Đỗ Nguyệt Anh - Bảo Dance Sport Nghệ An
17Hoàng Ngọc Oanh - Bảo Dance Sport Nghệ An
27Nguyễn Hữu Hiếu Thuận - Bảo Dance Sport Nghệ An
85Trần Phạm Quế Trâm - Hoàng Sương DanceSport Center
78La Gia Hân - DreamDance Gia Lai
284Trần Ngọc Bảo Trâm - TRANG BÙI DANCE CENTER - TP HẢI DƯƠNG
310Lại Khánh Ly - Q-Dance Center
SK 115: Chung kết Hạng FB Thiếu niên 2 Latin - Điệu S,C,R,J - Giờ: 08:37:24 22/6
179Nguyễn Trần Trúc Ly - Q-Dance Center
52Lê Phương Uyên - CLB STAR HUE
289Hồ Đăng Xuân Ngọc - TRIỀU TẤN DANCESPORT - HUẾ
84Bùi Phạm Thanh Thảo - Hoàng Sương DanceSport Center
SK 116: Tứ kết Hạng F2 Nhi đồng Latin - Điệu R (Kết quả của sự kiện 113) - Giờ: 08:44:12 22/6
SK 117: Tứ kết Hạng F2 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu R (Kết quả của sự kiện 114) - Giờ: 08:47:36 22/6
SK 118: Bán kết Hạng FD Thiếu niên 2 Latin - Điệu C,R - Giờ: 08:51:00 22/6
149Lê Thị Lệ Hằng - Q-Dance Center
157Phan Thảo Nhi - Q-Dance Center
158Võ Ngọc Minh Anh - Q-Dance Center
159Võ Nam Anh - Q-Dance Center
182Hoàng Tuyết Nhi - Q-Dance Center
240Steeman Nguyễn Malizande Angelita LiLy - Q-Dance Center
241Trần Nhật Giang - Q-Dance Center
287Nguyễn Thị Phương Anh - TRIỀU TẤN DANCESPORT - HUẾ
288Châu Hồ Thùy Dương - TRIỀU TẤN DANCESPORT - HUẾ
289Hồ Đăng Xuân Ngọc - TRIỀU TẤN DANCESPORT - HUẾ
81Nguyễn Thị Thủy Tiên - DreamDance Gia Lai
SK 119: Bán kết Hạng F2 Nhi đồng Latin - Điệu R (Kết quả của sự kiện 116) - Giờ: 08:54:24 22/6
SK 120: Bán kết Hạng F2 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu R (Kết quả của sự kiện 117) - Giờ: 08:56:06 22/6
SK 121: Chung kết Hạng FD Thiếu niên 2 Latin - Điệu C,R (Kết quả của sự kiện 118) - Giờ: 08:57:48 22/6
SK 122: Chung kết Hạng F2 Nhi đồng Latin - Điệu R (Kết quả của sự kiện 119) - Giờ: 09:01:12 22/6
SK 123: Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu R (Kết quả của sự kiện 120) - Giờ: 09:02:54 22/6
SK 124: Bán kết Hạng F3 Thiếu niên 2 Latin - Điệu J - Giờ: 09:04:36 22/6
149Lê Thị Lệ Hằng - Q-Dance Center
150Hoàng Thị Phương Thanh - Q-Dance Center
157Phan Thảo Nhi - Q-Dance Center
159Võ Nam Anh - Q-Dance Center
160Lê Thị Trà My - Q-Dance Center
182Hoàng Tuyết Nhi - Q-Dance Center
198Nguyễn Quỳnh Anh - Q-Dance Center
240Steeman Nguyễn Malizande Angelita LiLy - Q-Dance Center
241Trần Nhật Giang - Q-Dance Center
22Nguyễn Châu Anh - Bảo Dance Sport Nghệ An
23Nguyễn Thuc Vy - Bảo Dance Sport Nghệ An
25Phạm Khánh Phương - Bảo Dance Sport Nghệ An
SK 125: Bán kết Hạng FC Nhi đồng Latin - Điệu C,R,J - Giờ: 09:06:18 22/6
163Phạm Bảo Hân - Q-Dance Center
89Võ Ngọc Phương Nhi - Hue Talent
110Phạm Băng Băng - LUÂN OANH DANCESPORT
114Nguyễn Ngọc Trúc Quỳnh - LUÂN OANH DANCESPORT
115Vũ Ngọc An Nhiên - LUÂN OANH DANCESPORT
116Nguyễn Bình Khánh Thy - LUÂN OANH DANCESPORT
117Nguyễn Thị Ngân Phi - LUÂN OANH DANCESPORT
118Nguyễn Nho Bảo Nhi - LUÂN OANH DANCESPORT
232Hoàng Ngọc Bảo Châu - Q-Dance Center
131Hồ Lê Uyên Kha - LUÂN OANH DANCESPORT
286Nguyễn Thị Hoàng Anh - TRIỀU TẤN DANCESPORT - HUẾ
29Lê Nguyễn Hoài An - Bảo Dance Sport Nghệ An
280Nguyễn Phương Thảo - T.O.P Dance
274Bùi Tuệ Minh - T.O.P Dance
SK 126: Bán kết Hạng FC Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C,R,J - Giờ: 09:11:24 22/6
162Nguyễn Quỳnh Nhi - Q-Dance Center
170Lê Phạm Quỳnh Anh - Q-Dance Center
57Lương Ngọc Bảo Vy - CLB STAR HUE
204Nguyễn Lê Hà Anh - Q-Dance Center
108Tạ Liên Giang - LUÂN OANH DANCESPORT
45Phan Võ Hà My - CLB Quảng Trị dancesport
127Hoàng Cao Kim Trường - LUÂN OANH DANCESPORT
15Nguyễn Thục Anh - Bảo Dance Sport Nghệ An
79Trương Ngọc Bảo Quyên - DreamDance Gia Lai
249Trần Trang Bảo - SMART DANCE CENTER
SK 127: Chung kết Hạng F3 Thiếu niên 2 Latin - Điệu J (Kết quả của sự kiện 124) - Giờ: 09:16:30 22/6
SK 128: Chung kết Hạng FC Nhi đồng Latin - Điệu C,R,J (Kết quả của sự kiện 125) - Giờ: 09:18:12 22/6
SK 129: Chung kết Hạng FC Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C,R,J (Kết quả của sự kiện 126) - Giờ: 09:23:18 22/6
SK 130: Chung kết Hạng FD1 Thiếu niên 2 Latin - Điệu C,J - Giờ: 09:28:24 22/6
149Lê Thị Lệ Hằng - Q-Dance Center
159Võ Nam Anh - Q-Dance Center
182Hoàng Tuyết Nhi - Q-Dance Center
240Steeman Nguyễn Malizande Angelita LiLy - Q-Dance Center
241Trần Nhật Giang - Q-Dance Center
25Phạm Khánh Phương - Bảo Dance Sport Nghệ An
84Bùi Phạm Thanh Thảo - Hoàng Sương DanceSport Center
SK 131: Vòng 1/8 Hạng FD Nhi đồng Latin - Điệu C,R - Giờ: 09:31:48 22/6
163Phạm Bảo Hân - Q-Dance Center
184Phạm Nguyễn Hương Trà - Q-Dance Center
186Nguyễn Bảo Trâm - Q-Dance Center
89Võ Ngọc Phương Nhi - Hue Talent
90Lê Ngọc Khánh Linh - Hue Talent
197Trần Nhật Bích - Q-Dance Center
202Phạm Diệp Cúc Uyên - Q-Dance Center
203Nguyễn Hà Linh - Q-Dance Center
205Trương Ngân Hà - Q-Dance Center
206Nguyễn Ngọc Thảo Nhi - Q-Dance Center
209Trần Ngọc Bảo Châu - Q-Dance Center
38Trần Lê Bảo Linh - CLB Năng Khiếu Mầm Xanh - Quảng Trị
39Phạm Trần Hải Ngân - CLB Năng Khiếu Mầm Xanh - Quảng Trị
110Phạm Băng Băng - LUÂN OANH DANCESPORT
112Nguyễn Trương Nhã Khanh - LUÂN OANH DANCESPORT
113Phạm Gia Trúc My - LUÂN OANH DANCESPORT
114Nguyễn Ngọc Trúc Quỳnh - LUÂN OANH DANCESPORT
115Vũ Ngọc An Nhiên - LUÂN OANH DANCESPORT
116Nguyễn Bình Khánh Thy - LUÂN OANH DANCESPORT
117Nguyễn Thị Ngân Phi - LUÂN OANH DANCESPORT
118Nguyễn Nho Bảo Nhi - LUÂN OANH DANCESPORT
119Huỳnh Bảo Ngọc - LUÂN OANH DANCESPORT
231Nguyến Mai Phương - Q-Dance Center
232Hoàng Ngọc Bảo Châu - Q-Dance Center
233Đinh Diệu Huyền - Q-Dance Center
234Trần Lê Hà Phương - Q-Dance Center
255Hoàng Uyên Linh - Sunshine Dance Center
286Nguyễn Thị Hoàng Anh - TRIỀU TẤN DANCESPORT - HUẾ
265Phạm Trà My - Sunshine Dance Center
86Lê Nguyễn Bảo Hân - Hoàng Sương DanceSport Center
87Võ Minh Trí - Hoàng Sương DanceSport Center
SK 132: Vòng 1/8 Hạng FD Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C,R - Giờ: 09:38:36 22/6
156Lê Thị Yến Nhi - Q-Dance Center
161Nguyễn Ngọc Cẩm Nhung - Q-Dance Center
166Nguyễn Ngọc Anh Trang - Q-Dance Center
167Phan Ngọc Huyền Như - Q-Dance Center
168Nguyễn Ngọc Việt Anh - Q-Dance Center
174Lê Khánh Đan - Q-Dance Center
175Nguyễn Thị Mai Trang - Q-Dance Center
180Trần Kim Ngân - Q-Dance Center
187Châu Yến Ngọc - Q-Dance Center
188Trần Nguyễn Thủy Tiên - Q-Dance Center
189Trần Ngọc Phương Anh - Q-Dance Center
190Trần Tâm Đan - Q-Dance Center
191Nguyễn Quỳnh Như - Q-Dance Center
91Hoàng Trọng Phát - Hue Talent
144Vũ Thị Hồng Ngọc - Ninh Bình Dancesport
145Tô Khánh Linh - Ninh Bình Dancesport
146Đỗ Thu Huyền - Ninh Bình Dancesport
199Trần Nguyễn Uyên Trinh - Q-Dance Center
204Nguyễn Lê Hà Anh - Q-Dance Center
208Lê Hà Anh Thư - Q-Dance Center
213Hồ Lâm Tuyền - Q-Dance Center
215Đổ Thị Thanh Hiền - Q-Dance Center
216Nguyễn Bảo Ngọc - Q-Dance Center
217Nguyễn Trần Cẩm Anh - Q-Dance Center
218Nguyễn Hoài Thanh - Q-Dance Center
227Hoàng Diệu Hương - Q-Dance Center
230Nguyễn Trâm Anh - Q-Dance Center
45Phan Võ Hà My - CLB Quảng Trị dancesport
237Nguyễn Phạm Thanh Trà - Q-Dance Center
238Lê Hà Anh - Q-Dance Center
46Trần Nguyễn Uyên Thư - CLB Quảng Trị dancesport
47Lê Nguyễn Đan Ly - CLB Quảng Trị dancesport
239Hồ Nguyễn Ngọc Thúy - Q-Dance Center
125Vương Đức Thành - LUÂN OANH DANCESPORT
128Lê Anh Tuấn - LUÂN OANH DANCESPORT
253Nguyễn Hoàng Nhi - Sunshine Dance Center
257Hồ Trần Bích Thủy - Sunshine Dance Center
14Nguyễn Đỗ Nguyệt Anh - Bảo Dance Sport Nghệ An
17Hoàng Ngọc Oanh - Bảo Dance Sport Nghệ An
20Nguyễn Chi Mai - Bảo Dance Sport Nghệ An
291Nguyễn Khánh Ly - TRIỀU TẤN DANCESPORT - HUẾ
292Võ Hoàng Hà - TRIỀU TẤN DANCESPORT - HUẾ
27Nguyễn Hữu Hiếu Thuận - Bảo Dance Sport Nghệ An
85Trần Phạm Quế Trâm - Hoàng Sương DanceSport Center
79Trương Ngọc Bảo Quyên - DreamDance Gia Lai
284Trần Ngọc Bảo Trâm - TRANG BÙI DANCE CENTER - TP HẢI DƯƠNG
310Lại Khánh Ly - Q-Dance Center
SK 133: Chung kết Hạng FD2 Thiếu niên 2 Latin - Điệu C,S - Giờ: 09:48:48 22/6
149Lê Thị Lệ Hằng - Q-Dance Center
159Võ Nam Anh - Q-Dance Center
182Hoàng Tuyết Nhi - Q-Dance Center
289Hồ Đăng Xuân Ngọc - TRIỀU TẤN DANCESPORT - HUẾ
SK 134: Tứ kết Hạng FD Nhi đồng Latin - Điệu C,R (Kết quả của sự kiện 131) - Giờ: 09:52:12 22/6
SK 135: Tứ kết Hạng FD Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C,R (Kết quả của sự kiện 132) - Giờ: 09:59:00 22/6
SK 136: Chung kết Hạng F4 Thiếu niên 2 Latin - Điệu S - Giờ: 10:05:48 22/6
149Lê Thị Lệ Hằng - Q-Dance Center
150Hoàng Thị Phương Thanh - Q-Dance Center
159Võ Nam Anh - Q-Dance Center
160Lê Thị Trà My - Q-Dance Center
182Hoàng Tuyết Nhi - Q-Dance Center
SK 137: Bán kết Hạng FD Nhi đồng Latin - Điệu C,R (Kết quả của sự kiện 134) - Giờ: 10:07:30 22/6
SK 138: Bán kết Hạng FD Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C,R (Kết quả của sự kiện 135) - Giờ: 10:10:54 22/6
SK 139: Chung kết Hạng FD3 Thiếu niên 2 Latin - Điệu C,P - Giờ: 10:14:18 22/6
149Lê Thị Lệ Hằng - Q-Dance Center
159Võ Nam Anh - Q-Dance Center
14Nguyễn Đỗ Nguyệt Anh - Bảo Dance Sport Nghệ An
SK 140: Chung kết Hạng FD Nhi đồng Latin - Điệu C,R (Kết quả của sự kiện 137) - Giờ: 10:17:42 22/6
SK 141: Chung kết Hạng FD Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C,R (Kết quả của sự kiện 138) - Giờ: 10:21:06 22/6
SK 142: Chung kết Hạng F5 Thiếu niên 2 Latin - Điệu P - Giờ: 10:24:30 22/6
149Lê Thị Lệ Hằng - Q-Dance Center
162Nguyễn Quỳnh Nhi - Q-Dance Center
170Lê Phạm Quỳnh Anh - Q-Dance Center
SK 143: Bán kết Hạng FD1 Nhi đồng Latin - Điệu C,J - Giờ: 10:26:12 22/6
195Đặng Nguyễn Linh Đan - Q-Dance Center
202Phạm Diệp Cúc Uyên - Q-Dance Center
203Nguyễn Hà Linh - Q-Dance Center
205Trương Ngân Hà - Q-Dance Center
209Trần Ngọc Bảo Châu - Q-Dance Center
110Phạm Băng Băng - LUÂN OANH DANCESPORT
113Phạm Gia Trúc My - LUÂN OANH DANCESPORT
114Nguyễn Ngọc Trúc Quỳnh - LUÂN OANH DANCESPORT
115Vũ Ngọc An Nhiên - LUÂN OANH DANCESPORT
116Nguyễn Bình Khánh Thy - LUÂN OANH DANCESPORT
117Nguyễn Thị Ngân Phi - LUÂN OANH DANCESPORT
118Nguyễn Nho Bảo Nhi - LUÂN OANH DANCESPORT
231Nguyến Mai Phương - Q-Dance Center
232Hoàng Ngọc Bảo Châu - Q-Dance Center
233Đinh Diệu Huyền - Q-Dance Center
286Nguyễn Thị Hoàng Anh - TRIỀU TẤN DANCESPORT - HUẾ
29Lê Nguyễn Hoài An - Bảo Dance Sport Nghệ An
SK 144: Tứ kết Hạng FD1 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C,J - Giờ: 10:29:36 22/6
140Nguyễn Thị Khánh Chi - NICE DANCE TP VINH
161Nguyễn Ngọc Cẩm Nhung - Q-Dance Center
166Nguyễn Ngọc Anh Trang - Q-Dance Center
168Nguyễn Ngọc Việt Anh - Q-Dance Center
174Lê Khánh Đan - Q-Dance Center
180Trần Kim Ngân - Q-Dance Center
187Châu Yến Ngọc - Q-Dance Center
188Trần Nguyễn Thủy Tiên - Q-Dance Center
189Trần Ngọc Phương Anh - Q-Dance Center
191Nguyễn Quỳnh Như - Q-Dance Center
204Nguyễn Lê Hà Anh - Q-Dance Center
208Lê Hà Anh Thư - Q-Dance Center
215Đổ Thị Thanh Hiền - Q-Dance Center
216Nguyễn Bảo Ngọc - Q-Dance Center
40Trần Mai Phương - CLB Năng Khiếu Mầm Xanh - Quảng Trị
45Phan Võ Hà My - CLB Quảng Trị dancesport
239Hồ Nguyễn Ngọc Thúy - Q-Dance Center
127Hoàng Cao Kim Trường - LUÂN OANH DANCESPORT
253Nguyễn Hoàng Nhi - Sunshine Dance Center
14Nguyễn Đỗ Nguyệt Anh - Bảo Dance Sport Nghệ An
20Nguyễn Chi Mai - Bảo Dance Sport Nghệ An
85Trần Phạm Quế Trâm - Hoàng Sương DanceSport Center
79Trương Ngọc Bảo Quyên - DreamDance Gia Lai
310Lại Khánh Ly - Q-Dance Center
SK 145: Tứ kết Hạng FD1 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C,J - Giờ: 10:36:24 22/6
140Nguyễn Thị Khánh Chi - NICE DANCE TP VINH
136Trần Thị Ngọc Trinh - NICE DANCE HÀ TĨNH
163Phạm Bảo Hân - Q-Dance Center
185Hoàng Ngọc Minh Anh - Q-Dance Center
193Nguyễn Phương Anh - Q-Dance Center
53Nguyễn Ngọc Khuê - CLB STAR HUE
54Lê Nguyễn uyễn nhi - CLB STAR HUE
210Trương Tuệ Nhi - Q-Dance Center
214Nguyễn Thị Quỳnh Như - Q-Dance Center
109Diệp Thanh Trúc - LUÂN OANH DANCESPORT
111Võ Trần Phương Linh - LUÂN OANH DANCESPORT
116Nguyễn Bình Khánh Thy - LUÂN OANH DANCESPORT
234Trần Lê Hà Phương - Q-Dance Center
141Thái Đình Vũ - NICE DANCE TP VINH
138Nguyễn Trần Uyên Nhi - NICE DANCE HÀ TĨNH
143Hoàng Thị Minh Ngọc - NICE DANCE TP VINH
130Phạm Tuyết San - LUÂN OANH DANCESPORT
16Hoàng Hiền Thương - Bảo Dance Sport Nghệ An
SK 146: Chung kết Hạng FD1 Nhi đồng Latin - Điệu C,J (Kết quả của sự kiện 143) - Giờ: 10:39:48 22/6
SK 147: Bán kết Hạng FD1 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C,J (Kết quả của sự kiện 144) - Giờ: 10:43:12 22/6
SK 148: Bán kết Hạng FD1 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C,J (Kết quả của sự kiện 145) - Giờ: 10:46:36 22/6
SK 149: Bán kết Hạng F3 Nhi đồng Latin - Điệu J - Giờ: 10:50:00 22/6
202Phạm Diệp Cúc Uyên - Q-Dance Center
203Nguyễn Hà Linh - Q-Dance Center
205Trương Ngân Hà - Q-Dance Center
110Phạm Băng Băng - LUÂN OANH DANCESPORT
115Vũ Ngọc An Nhiên - LUÂN OANH DANCESPORT
116Nguyễn Bình Khánh Thy - LUÂN OANH DANCESPORT
117Nguyễn Thị Ngân Phi - LUÂN OANH DANCESPORT
118Nguyễn Nho Bảo Nhi - LUÂN OANH DANCESPORT
231Nguyến Mai Phương - Q-Dance Center
232Hoàng Ngọc Bảo Châu - Q-Dance Center
233Đinh Diệu Huyền - Q-Dance Center
234Trần Lê Hà Phương - Q-Dance Center
235Lê Gia Nhi - Q-Dance Center
236Lê Thị Minh Ngọc - Q-Dance Center
279Phạm Linh Đan - T.O.P Dance
SK 150: Chung kết Hạng FD1 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C,J (Kết quả của sự kiện 147) - Giờ: 10:51:42 22/6
SK 151: Chung kết Hạng FD1 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C,J (Kết quả của sự kiện 148) - Giờ: 10:55:06 22/6
SK 152: Chung kết Hạng F3 Nhi đồng Latin - Điệu J (Kết quả của sự kiện 149) - Giờ: 10:58:30 22/6
SK 153: Vòng 1/8 Hạng F3 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu J - Giờ: 11:00:12 22/6
156Lê Thị Yến Nhi - Q-Dance Center
161Nguyễn Ngọc Cẩm Nhung - Q-Dance Center
166Nguyễn Ngọc Anh Trang - Q-Dance Center
167Phan Ngọc Huyền Như - Q-Dance Center
168Nguyễn Ngọc Việt Anh - Q-Dance Center
174Lê Khánh Đan - Q-Dance Center
180Trần Kim Ngân - Q-Dance Center
187Châu Yến Ngọc - Q-Dance Center
188Trần Nguyễn Thủy Tiên - Q-Dance Center
189Trần Ngọc Phương Anh - Q-Dance Center
190Trần Tâm Đan - Q-Dance Center
191Nguyễn Quỳnh Như - Q-Dance Center
199Trần Nguyễn Uyên Trinh - Q-Dance Center
204Nguyễn Lê Hà Anh - Q-Dance Center
208Lê Hà Anh Thư - Q-Dance Center
213Hồ Lâm Tuyền - Q-Dance Center
215Đổ Thị Thanh Hiền - Q-Dance Center
216Nguyễn Bảo Ngọc - Q-Dance Center
217Nguyễn Trần Cẩm Anh - Q-Dance Center
218Nguyễn Hoài Thanh - Q-Dance Center
238Lê Hà Anh - Q-Dance Center
239Hồ Nguyễn Ngọc Thúy - Q-Dance Center
137Lê Trần Mai Quyên - NICE DANCE HÀ TĨNH
14Nguyễn Đỗ Nguyệt Anh - Bảo Dance Sport Nghệ An
15Nguyễn Thục Anh - Bảo Dance Sport Nghệ An
27Nguyễn Hữu Hiếu Thuận - Bảo Dance Sport Nghệ An
85Trần Phạm Quế Trâm - Hoàng Sương DanceSport Center
79Trương Ngọc Bảo Quyên - DreamDance Gia Lai
284Trần Ngọc Bảo Trâm - TRANG BÙI DANCE CENTER - TP HẢI DƯƠNG
310Lại Khánh Ly - Q-Dance Center
SK 154: Bán kết Hạng FD2 Nhi đồng Latin - Điệu C,S - Giờ: 11:03:36 22/6
163Phạm Bảo Hân - Q-Dance Center
37Trần Thị Ngọc Ánh - CLB Năng Khiếu Mầm Xanh - Quảng Trị
38Trần Lê Bảo Linh - CLB Năng Khiếu Mầm Xanh - Quảng Trị
39Phạm Trần Hải Ngân - CLB Năng Khiếu Mầm Xanh - Quảng Trị
110Phạm Băng Băng - LUÂN OANH DANCESPORT
114Nguyễn Ngọc Trúc Quỳnh - LUÂN OANH DANCESPORT
115Vũ Ngọc An Nhiên - LUÂN OANH DANCESPORT
116Nguyễn Bình Khánh Thy - LUÂN OANH DANCESPORT
117Nguyễn Thị Ngân Phi - LUÂN OANH DANCESPORT
118Nguyễn Nho Bảo Nhi - LUÂN OANH DANCESPORT
232Hoàng Ngọc Bảo Châu - Q-Dance Center
131Hồ Lê Uyên Kha - LUÂN OANH DANCESPORT
SK 155: Tứ kết Hạng F3 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu J - Giờ: 11:07:00 22/6
140Nguyễn Thị Khánh Chi - NICE DANCE TP VINH
136Trần Thị Ngọc Trinh - NICE DANCE HÀ TĨNH
181Đinh Nguyễn Ngọc Khánh - Q-Dance Center
185Hoàng Ngọc Minh Anh - Q-Dance Center
193Nguyễn Phương Anh - Q-Dance Center
196Lê Nguyễn Thục Nhi - Q-Dance Center
200Trần Lê Bảo Ngọc - Q-Dance Center
201Hà Phương Anh - Q-Dance Center
210Trương Tuệ Nhi - Q-Dance Center
211Đào Thị Quỳnh Như - Q-Dance Center
212Hồ Trần Khánh Linh - Q-Dance Center
214Nguyễn Thị Quỳnh Như - Q-Dance Center
219Võ Thị Diệu Anh - Q-Dance Center
111Võ Trần Phương Linh - LUÂN OANH DANCESPORT
235Lê Gia Nhi - Q-Dance Center
141Thái Đình Vũ - NICE DANCE TP VINH
138Nguyễn Trần Uyên Nhi - NICE DANCE HÀ TĨNH
143Hoàng Thị Minh Ngọc - NICE DANCE TP VINH
30Phạm Trần Quynh Như - Bảo Dance Sport Nghệ An
SK 156: Tứ kết Hạng F3 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu J (Kết quả của sự kiện 153) - Giờ: 11:08:42 22/6
SK 157: Chung kết Hạng FD2 Nhi đồng Latin - Điệu C,S (Kết quả của sự kiện 154) - Giờ: 11:12:06 22/6
SK 158: Bán kết Hạng F3 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu J (Kết quả của sự kiện 155) - Giờ: 11:15:30 22/6
SK 159: Bán kết Hạng F3 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu J (Kết quả của sự kiện 156) - Giờ: 11:17:12 22/6
SK 160: Bán kết Hạng F4 Nhi đồng Latin - Điệu S - Giờ: 11:18:54 22/6
37Trần Thị Ngọc Ánh - CLB Năng Khiếu Mầm Xanh - Quảng Trị
38Trần Lê Bảo Linh - CLB Năng Khiếu Mầm Xanh - Quảng Trị
39Phạm Trần Hải Ngân - CLB Năng Khiếu Mầm Xanh - Quảng Trị
110Phạm Băng Băng - LUÂN OANH DANCESPORT
115Vũ Ngọc An Nhiên - LUÂN OANH DANCESPORT
116Nguyễn Bình Khánh Thy - LUÂN OANH DANCESPORT
117Nguyễn Thị Ngân Phi - LUÂN OANH DANCESPORT
118Nguyễn Nho Bảo Nhi - LUÂN OANH DANCESPORT
231Nguyến Mai Phương - Q-Dance Center
232Hoàng Ngọc Bảo Châu - Q-Dance Center
236Lê Thị Minh Ngọc - Q-Dance Center
SK 161: Chung kết Hạng F3 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu J (Kết quả của sự kiện 158) - Giờ: 11:20:36 22/6
SK 162: Chung kết Hạng F3 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu J (Kết quả của sự kiện 159) - Giờ: 11:22:18 22/6
SK 163: Chung kết Hạng F4 Nhi đồng Latin - Điệu S (Kết quả của sự kiện 160) - Giờ: 11:24:00 22/6
SK 164: Chung kết Hạng FC Thiếu niên 2 Latin - Điệu C,R,J - Giờ: 11:25:42 22/6
57Lương Ngọc Bảo Vy - CLB STAR HUE
289Hồ Đăng Xuân Ngọc - TRIỀU TẤN DANCESPORT - HUẾ
25Phạm Khánh Phương - Bảo Dance Sport Nghệ An
84Bùi Phạm Thanh Thảo - Hoàng Sương DanceSport Center
SK 165: Chung kết Hạng C U21 Latin - Điệu C,R,J - Giờ: 11:30:48 22/6
152Nguyễn Lê Khánh Hoàng
Bùi Thị Quỳnh Nhi
- Q-Dance Center
153Nguyễn Hoàng Thái Sơn
Nguyễn Trần Trúc Ly
- Q-Dance Center
100Nguyễn Thanh Liêm
Ngô Hoàng Khánh Linh
- Hue Talent
SK 166: Bán kết Hạng FD2 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C,S - Giờ: 11:35:54 22/6
140Nguyễn Thị Khánh Chi - NICE DANCE TP VINH
136Trần Thị Ngọc Trinh - NICE DANCE HÀ TĨNH
109Diệp Thanh Trúc - LUÂN OANH DANCESPORT
111Võ Trần Phương Linh - LUÂN OANH DANCESPORT
116Nguyễn Bình Khánh Thy - LUÂN OANH DANCESPORT
234Trần Lê Hà Phương - Q-Dance Center
141Thái Đình Vũ - NICE DANCE TP VINH
138Nguyễn Trần Uyên Nhi - NICE DANCE HÀ TĨNH
143Hoàng Thị Minh Ngọc - NICE DANCE TP VINH
130Phạm Tuyết San - LUÂN OANH DANCESPORT
16Hoàng Hiền Thương - Bảo Dance Sport Nghệ An
SK 167: Chung kết Hạng FB Nhi đồng Latin - Điệu S,C,R,J - Giờ: 11:39:18 22/6
163Phạm Bảo Hân - Q-Dance Center
110Phạm Băng Băng - LUÂN OANH DANCESPORT
115Vũ Ngọc An Nhiên - LUÂN OANH DANCESPORT
116Nguyễn Bình Khánh Thy - LUÂN OANH DANCESPORT
117Nguyễn Thị Ngân Phi - LUÂN OANH DANCESPORT
232Hoàng Ngọc Bảo Châu - Q-Dance Center
SK 168: Chung kết Hạng FB Thiếu nhi 1 Latin - Điệu S,C,R,J - Giờ: 11:46:06 22/6
140Nguyễn Thị Khánh Chi - NICE DANCE TP VINH
109Diệp Thanh Trúc - LUÂN OANH DANCESPORT
130Phạm Tuyết San - LUÂN OANH DANCESPORT
16Hoàng Hiền Thương - Bảo Dance Sport Nghệ An
30Phạm Trần Quynh Như - Bảo Dance Sport Nghệ An
135Nguyễn Vương Quỳnh Anh - MYDANCE
82Đỗ Ngọc Hân - DreamDance Gia Lai
SK 169: Chung kết Hạng FD2 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C,S (Kết quả của sự kiện 166) - Giờ: 11:52:54 22/6
SK 170: Chung kết Hạng F1 U21 Latin - Điệu C - Giờ: 11:56:18 22/6
92Nguyễn Thị Hương Giang - Hue Talent
287Nguyễn Thị Phương Anh - TRIỀU TẤN DANCESPORT - HUẾ
25Phạm Khánh Phương - Bảo Dance Sport Nghệ An
275Nguyễn Hoàng Mai Phương - T.O.P Dance
278Nguyến Hà My - T.O.P Dance
81Nguyễn Thị Thủy Tiên - DreamDance Gia Lai
SK 171: Bán kết Hạng F4 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu S - Giờ: 11:58:00 22/6
156Lê Thị Yến Nhi - Q-Dance Center
167Phan Ngọc Huyền Như - Q-Dance Center
180Trần Kim Ngân - Q-Dance Center
189Trần Ngọc Phương Anh - Q-Dance Center
204Nguyễn Lê Hà Anh - Q-Dance Center
40Trần Mai Phương - CLB Năng Khiếu Mầm Xanh - Quảng Trị
137Lê Trần Mai Quyên - NICE DANCE HÀ TĨNH
20Nguyễn Chi Mai - Bảo Dance Sport Nghệ An
284Trần Ngọc Bảo Trâm - TRANG BÙI DANCE CENTER - TP HẢI DƯƠNG
SK 172: Chung kết Hạng F4 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu S - Giờ: 11:59:42 22/6
140Nguyễn Thị Khánh Chi - NICE DANCE TP VINH
136Trần Thị Ngọc Trinh - NICE DANCE HÀ TĨNH
185Hoàng Ngọc Minh Anh - Q-Dance Center
111Võ Trần Phương Linh - LUÂN OANH DANCESPORT
141Thái Đình Vũ - NICE DANCE TP VINH
138Nguyễn Trần Uyên Nhi - NICE DANCE HÀ TĨNH
143Hoàng Thị Minh Ngọc - NICE DANCE TP VINH
30Phạm Trần Quynh Như - Bảo Dance Sport Nghệ An
135Nguyễn Vương Quỳnh Anh - MYDANCE
SK 173: Chung kết Hạng FD1 U21 Latin - Điệu C,J - Giờ: 12:01:24 22/6
44Trần Trương Bảo Ngọc - CLB Quảng Trị dancesport
22Nguyễn Châu Anh - Bảo Dance Sport Nghệ An
24Quế Ngọc An - Bảo Dance Sport Nghệ An
277Nguyễn Phương Anh - T.O.P Dance
SK 174: Chung kết Hạng F4 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu S (Kết quả của sự kiện 171) - Giờ: 12:04:48 22/6
SK 175: Chung kết Hạng F2 U21 Latin - Điệu R - Giờ: 12:06:30 22/6
170Lê Phạm Quỳnh Anh - Q-Dance Center
44Trần Trương Bảo Ngọc - CLB Quảng Trị dancesport
276Trần Khánh Ly - T.O.P Dance
278Nguyến Hà My - T.O.P Dance
81Nguyễn Thị Thủy Tiên - DreamDance Gia Lai
SK 176: Chung kết Hạng FD2 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C,S - Giờ: 12:08:12 22/6
170Lê Phạm Quỳnh Anh - Q-Dance Center
190Trần Tâm Đan - Q-Dance Center
40Trần Mai Phương - CLB Năng Khiếu Mầm Xanh - Quảng Trị
45Phan Võ Hà My - CLB Quảng Trị dancesport
127Hoàng Cao Kim Trường - LUÂN OANH DANCESPORT
15Nguyễn Thục Anh - Bảo Dance Sport Nghệ An
20Nguyễn Chi Mai - Bảo Dance Sport Nghệ An
SK 177: Chung kết Hạng FC Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C,R,J - Giờ: 12:11:36 22/6
140Nguyễn Thị Khánh Chi - NICE DANCE TP VINH
53Nguyễn Ngọc Khuê - CLB STAR HUE
54Lê Nguyễn uyễn nhi - CLB STAR HUE
274Bùi Tuệ Minh - T.O.P Dance
135Nguyễn Vương Quỳnh Anh - MYDANCE
SK 178: Chung kết Hạng FC U21 Latin - Điệu C,R,J - Giờ: 12:16:42 22/6
170Lê Phạm Quỳnh Anh - Q-Dance Center
44Trần Trương Bảo Ngọc - CLB Quảng Trị dancesport
253Nguyễn Hoàng Nhi - Sunshine Dance Center
277Nguyễn Phương Anh - T.O.P Dance
SK 179: Chung kết Hạng F5 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu P - Giờ: 12:21:48 22/6
156Lê Thị Yến Nhi - Q-Dance Center
14Nguyễn Đỗ Nguyệt Anh - Bảo Dance Sport Nghệ An
15Nguyễn Thục Anh - Bảo Dance Sport Nghệ An
78La Gia Hân - DreamDance Gia Lai
SK 180: Chung kết Hạng FD3 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C,P - Giờ: 12:23:30 22/6
109Diệp Thanh Trúc - LUÂN OANH DANCESPORT
130Phạm Tuyết San - LUÂN OANH DANCESPORT
16Hoàng Hiền Thương - Bảo Dance Sport Nghệ An
30Phạm Trần Quynh Như - Bảo Dance Sport Nghệ An
82Đỗ Ngọc Hân - DreamDance Gia Lai
SK 181: Chung kết Hạng FD U21 Latin - Điệu C,R - Giờ: 12:26:54 22/6
92Nguyễn Thị Hương Giang - Hue Talent
44Trần Trương Bảo Ngọc - CLB Quảng Trị dancesport
288Châu Hồ Thùy Dương - TRIỀU TẤN DANCESPORT - HUẾ
275Nguyễn Hoàng Mai Phương - T.O.P Dance
SK 182: Chung kết Hạng FA Thiếu niên 2 Latin - Điệu S,C,R,P,J - Giờ: 12:30:18 22/6
179Nguyễn Trần Trúc Ly - Q-Dance Center
25Phạm Khánh Phương - Bảo Dance Sport Nghệ An
244Bùi Thị Quỳnh Nhi - Q-Dance Center
SK 183: Chung kết Hạng FA Thiếu nhi 1 Latin - Điệu S,C,R,P,J - Giờ: 12:38:48 22/6
109Diệp Thanh Trúc - LUÂN OANH DANCESPORT
110Phạm Băng Băng - LUÂN OANH DANCESPORT
111Võ Trần Phương Linh - LUÂN OANH DANCESPORT
130Phạm Tuyết San - LUÂN OANH DANCESPORT
16Hoàng Hiền Thương - Bảo Dance Sport Nghệ An
30Phạm Trần Quynh Như - Bảo Dance Sport Nghệ An
82Đỗ Ngọc Hân - DreamDance Gia Lai
SK 184: Chung kết Hạng FD3 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C,P - Giờ: 13:00:00 22/6
156Lê Thị Yến Nhi - Q-Dance Center
170Lê Phạm Quỳnh Anh - Q-Dance Center
108Tạ Liên Giang - LUÂN OANH DANCESPORT
14Nguyễn Đỗ Nguyệt Anh - Bảo Dance Sport Nghệ An
15Nguyễn Thục Anh - Bảo Dance Sport Nghệ An
SK 185: Chung kết Hạng A U21 Latin - Điệu S,C,R,P,J - Giờ: 13:03:24 22/6
148Phạm Quảng An
Trần Ngọc Nhi
- Q-Dance Center
100Nguyễn Thanh Liêm
Ngô Hoàng Khánh Linh
- Hue Talent
308Lê Quang Huy
Nguyễn Phương Anh
- Trung tâm HL&TĐ TDTT Tỉnh Thanh Hóa
SK 186: Chung kết Hạng FA Thiếu nhi 2 Latin - Điệu S,C,R,P,J - Giờ: 13:11:54 22/6
170Lê Phạm Quỳnh Anh - Q-Dance Center
108Tạ Liên Giang - LUÂN OANH DANCESPORT
253Nguyễn Hoàng Nhi - Sunshine Dance Center
14Nguyễn Đỗ Nguyệt Anh - Bảo Dance Sport Nghệ An
15Nguyễn Thục Anh - Bảo Dance Sport Nghệ An
20Nguyễn Chi Mai - Bảo Dance Sport Nghệ An
78La Gia Hân - DreamDance Gia Lai
249Trần Trang Bảo - SMART DANCE CENTER
SK 187: Tứ kết Hạng F1 Thiếu niên 1 Latin - Điệu C - Giờ: 13:20:24 22/6
155Nguyễn Phạm Nhật Quỳnh - Q-Dance Center
156Lê Thị Yến Nhi - Q-Dance Center
158Võ Ngọc Minh Anh - Q-Dance Center
174Lê Khánh Đan - Q-Dance Center
102Vũ Hoàng Yến Nhi - Khánh Thi Academy
177Ngô Thị Đoan Trang - Q-Dance Center
183Nguyễn Thị Mỹ Duyên - Q-Dance Center
190Trần Tâm Đan - Q-Dance Center
92Nguyễn Thị Hương Giang - Hue Talent
93Trần Hoàng Minh Châu - Hue Talent
94Nguyễn Khoa Thy Trang - Hue Talent
96Châu Bảo Anh - Hue Talent
58Phạm Minh Thư - CLB STAR HUE
221Trần Hồ Ngọc Hà - Q-Dance Center
46Trần Nguyễn Uyên Thư - CLB Quảng Trị dancesport
239Hồ Nguyễn Ngọc Thúy - Q-Dance Center
18Hoàng Khánh Linh - Bảo Dance Sport Nghệ An
19Nguyễn Lê Hoàng An - Bảo Dance Sport Nghệ An
22Nguyễn Châu Anh - Bảo Dance Sport Nghệ An
23Nguyễn Thuc Vy - Bảo Dance Sport Nghệ An
24Quế Ngọc An - Bảo Dance Sport Nghệ An
291Nguyễn Khánh Ly - TRIỀU TẤN DANCESPORT - HUẾ
25Phạm Khánh Phương - Bảo Dance Sport Nghệ An
80La Quỳnh Như - DreamDance Gia Lai
83Trần Nguyễn Hoàng Diệu - DreamDance Gia Lai
249Trần Trang Bảo - SMART DANCE CENTER
284Trần Ngọc Bảo Trâm - TRANG BÙI DANCE CENTER - TP HẢI DƯƠNG
309Nguyễn Phương Anh - Trung tâm HL&TĐ TDTT Tỉnh Thanh Hóa
SK 188: Vòng 1/8 Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C - Giờ: 13:23:48 22/6
136Trần Thị Ngọc Trinh - NICE DANCE HÀ TĨNH
163Phạm Bảo Hân - Q-Dance Center
181Đinh Nguyễn Ngọc Khánh - Q-Dance Center
185Hoàng Ngọc Minh Anh - Q-Dance Center
192Nguyễn Anh Ngọc - Q-Dance Center
193Nguyễn Phương Anh - Q-Dance Center
195Đặng Nguyễn Linh Đan - Q-Dance Center
95Trần Liên Chi - Hue Talent
196Lê Nguyễn Thục Nhi - Q-Dance Center
59Trần Thị Quỳnh Anh - CLB STAR HUE
200Trần Lê Bảo Ngọc - Q-Dance Center
201Hà Phương Anh - Q-Dance Center
207Lê Thị Thanh Thủy - Q-Dance Center
210Trương Tuệ Nhi - Q-Dance Center
211Đào Thị Quỳnh Như - Q-Dance Center
212Hồ Trần Khánh Linh - Q-Dance Center
214Nguyễn Thị Quỳnh Như - Q-Dance Center
219Võ Thị Diệu Anh - Q-Dance Center
220Hoàng Minh Khuê - Q-Dance Center
109Diệp Thanh Trúc - LUÂN OANH DANCESPORT
111Võ Trần Phương Linh - LUÂN OANH DANCESPORT
117Nguyễn Thị Ngân Phi - LUÂN OANH DANCESPORT
235Lê Gia Nhi - Q-Dance Center
43Lưu Gia Hân - CLB Quảng Trị dancesport
141Thái Đình Vũ - NICE DANCE TP VINH
138Nguyễn Trần Uyên Nhi - NICE DANCE HÀ TĨNH
143Hoàng Thị Minh Ngọc - NICE DANCE TP VINH
28Nguyễn Hà Phương - Bảo Dance Sport Nghệ An
30Phạm Trần Quynh Như - Bảo Dance Sport Nghệ An
86Lê Nguyễn Bảo Hân - Hoàng Sương DanceSport Center
87Võ Minh Trí - Hoàng Sương DanceSport Center
82Đỗ Ngọc Hân - DreamDance Gia Lai
SK 189: Chung kết Hạng E1 U21 Latin - Điệu C - Giờ: 13:27:12 22/6
147Trần Văn Thành
Trần Nữ Như Ý
- Q-Dance Center
152Nguyễn Lê Khánh Hoàng
Bùi Thị Quỳnh Nhi
- Q-Dance Center
99Nguyễn Thanh Liêm
Nguyễn Khoa Thy Trang
- Hue Talent
SK 190: Bán kết Hạng F1 Thiếu niên 1 Latin - Điệu C (Kết quả của sự kiện 187) - Giờ: 13:28:54 22/6
SK 191: Tứ kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C (Kết quả của sự kiện 188) - Giờ: 13:30:36 22/6
SK 192: Bán kết Hạng FB Thiếu nhi 2 Latin - Điệu S,C,R,J - Giờ: 13:34:00 22/6
162Nguyễn Quỳnh Nhi - Q-Dance Center
170Lê Phạm Quỳnh Anh - Q-Dance Center
51Lê Yến Nhi - CLB STAR HUE
55Nguyễn Vũ Thiên Thanh - CLB STAR HUE
40Trần Mai Phương - CLB Năng Khiếu Mầm Xanh - Quảng Trị
108Tạ Liên Giang - LUÂN OANH DANCESPORT
45Phan Võ Hà My - CLB Quảng Trị dancesport
253Nguyễn Hoàng Nhi - Sunshine Dance Center
20Nguyễn Chi Mai - Bảo Dance Sport Nghệ An
78La Gia Hân - DreamDance Gia Lai
249Trần Trang Bảo - SMART DANCE CENTER
SK 193: Chung kết Hạng F1 Thiếu niên 1 Latin - Điệu C (Kết quả của sự kiện 190) - Giờ: 13:40:48 22/6
SK 194: Bán kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C (Kết quả của sự kiện 191) - Giờ: 13:42:30 22/6
SK 195: Chung kết Hạng FB Thiếu nhi 2 Latin - Điệu S,C,R,J (Kết quả của sự kiện 192) - Giờ: 13:44:12 22/6
SK 196: Chung kết Hạng FB U21 Latin - Điệu S,C,R,J - Giờ: 13:51:00 22/6
52Lê Phương Uyên - CLB STAR HUE
44Trần Trương Bảo Ngọc - CLB Quảng Trị dancesport
289Hồ Đăng Xuân Ngọc - TRIỀU TẤN DANCESPORT - HUẾ
SK 197: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C (Kết quả của sự kiện 194) - Giờ: 13:57:48 22/6
SK 198: Tứ kết Hạng F2 Thiếu niên 1 Latin - Điệu R - Giờ: 13:59:30 22/6
155Nguyễn Phạm Nhật Quỳnh - Q-Dance Center
156Lê Thị Yến Nhi - Q-Dance Center
158Võ Ngọc Minh Anh - Q-Dance Center
174Lê Khánh Đan - Q-Dance Center
102Vũ Hoàng Yến Nhi - Khánh Thi Academy
177Ngô Thị Đoan Trang - Q-Dance Center
183Nguyễn Thị Mỹ Duyên - Q-Dance Center
190Trần Tâm Đan - Q-Dance Center
92Nguyễn Thị Hương Giang - Hue Talent
96Châu Bảo Anh - Hue Talent
221Trần Hồ Ngọc Hà - Q-Dance Center
46Trần Nguyễn Uyên Thư - CLB Quảng Trị dancesport
239Hồ Nguyễn Ngọc Thúy - Q-Dance Center
258Võ Hồ Yến Nhi - Sunshine Dance Center
262Phan Hải Uyên - Sunshine Dance Center
18Hoàng Khánh Linh - Bảo Dance Sport Nghệ An
19Nguyễn Lê Hoàng An - Bảo Dance Sport Nghệ An
22Nguyễn Châu Anh - Bảo Dance Sport Nghệ An
84Bùi Phạm Thanh Thảo - Hoàng Sương DanceSport Center
80La Quỳnh Như - DreamDance Gia Lai
83Trần Nguyễn Hoàng Diệu - DreamDance Gia Lai
249Trần Trang Bảo - SMART DANCE CENTER
284Trần Ngọc Bảo Trâm - TRANG BÙI DANCE CENTER - TP HẢI DƯƠNG
SK 199: Chung kết Hạng E2 U21 Latin - Điệu R - Giờ: 14:01:12 22/6
147Trần Văn Thành
Trần Nữ Như Ý
- Q-Dance Center
152Nguyễn Lê Khánh Hoàng
Bùi Thị Quỳnh Nhi
- Q-Dance Center
153Nguyễn Hoàng Thái Sơn
Nguyễn Trần Trúc Ly
- Q-Dance Center
SK 200: Tứ kết Hạng F2 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu R - Giờ: 14:02:54 22/6
140Nguyễn Thị Khánh Chi - NICE DANCE TP VINH
163Phạm Bảo Hân - Q-Dance Center
181Đinh Nguyễn Ngọc Khánh - Q-Dance Center
185Hoàng Ngọc Minh Anh - Q-Dance Center
192Nguyễn Anh Ngọc - Q-Dance Center
193Nguyễn Phương Anh - Q-Dance Center
196Lê Nguyễn Thục Nhi - Q-Dance Center
200Trần Lê Bảo Ngọc - Q-Dance Center
201Hà Phương Anh - Q-Dance Center
207Lê Thị Thanh Thủy - Q-Dance Center
210Trương Tuệ Nhi - Q-Dance Center
211Đào Thị Quỳnh Như - Q-Dance Center
212Hồ Trần Khánh Linh - Q-Dance Center
214Nguyễn Thị Quỳnh Như - Q-Dance Center
219Võ Thị Diệu Anh - Q-Dance Center
220Hoàng Minh Khuê - Q-Dance Center
109Diệp Thanh Trúc - LUÂN OANH DANCESPORT
111Võ Trần Phương Linh - LUÂN OANH DANCESPORT
235Lê Gia Nhi - Q-Dance Center
43Lưu Gia Hân - CLB Quảng Trị dancesport
30Phạm Trần Quynh Như - Bảo Dance Sport Nghệ An
281Trần Khánh Linh - T.O.P Dance
270Nguyễn Ngọc Bảo Trâm - Sunshine Dance Center
86Lê Nguyễn Bảo Hân - Hoàng Sương DanceSport Center
87Võ Minh Trí - Hoàng Sương DanceSport Center
82Đỗ Ngọc Hân - DreamDance Gia Lai
SK 201: Bán kết Hạng F2 Thiếu niên 1 Latin - Điệu R (Kết quả của sự kiện 198) - Giờ: 14:06:18 22/6
SK 202: Chung kết Hạng E1 Trung niên 1 Latin - Điệu C - Giờ: 14:08:00 22/6
105Tạ Thành Phong
Đặng Thị Thúy Ngân
- Khánh Thi Academy
48Trần Anh Hải
Lê Thị Châu Loan
- CLB Quảng Trị dancesport
35Vũ Trọng Sự
Đặng Kim Anh
- CK TEAM
SK 203: Bán kết Hạng F2 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu R (Kết quả của sự kiện 200) - Giờ: 14:09:42 22/6
SK 204: Chung kết Hạng F2 Thiếu niên 1 Latin - Điệu R (Kết quả của sự kiện 201) - Giờ: 14:11:24 22/6
SK 205: Bán kết Hạng FD1 Thiếu niên 1 Latin - Điệu C,J - Giờ: 14:13:06 22/6
155Nguyễn Phạm Nhật Quỳnh - Q-Dance Center
158Võ Ngọc Minh Anh - Q-Dance Center
160Lê Thị Trà My - Q-Dance Center
183Nguyễn Thị Mỹ Duyên - Q-Dance Center
216Nguyễn Bảo Ngọc - Q-Dance Center
44Trần Trương Bảo Ngọc - CLB Quảng Trị dancesport
45Phan Võ Hà My - CLB Quảng Trị dancesport
126Nguyễn Thế Huy - LUÂN OANH DANCESPORT
19Nguyễn Lê Hoàng An - Bảo Dance Sport Nghệ An
22Nguyễn Châu Anh - Bảo Dance Sport Nghệ An
23Nguyễn Thuc Vy - Bảo Dance Sport Nghệ An
24Quế Ngọc An - Bảo Dance Sport Nghệ An
25Phạm Khánh Phương - Bảo Dance Sport Nghệ An
84Bùi Phạm Thanh Thảo - Hoàng Sương DanceSport Center
80La Quỳnh Như - DreamDance Gia Lai
83Trần Nguyễn Hoàng Diệu - DreamDance Gia Lai
SK 206: Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu R (Kết quả của sự kiện 203) - Giờ: 14:16:30 22/6
SK 207: Chung kết Hạng E2 Trung niên 1 Latin - Điệu R - Giờ: 14:18:12 22/6
105Tạ Thành Phong
Đặng Thị Thúy Ngân
- Khánh Thi Academy
48Trần Anh Hải
Lê Thị Châu Loan
- CLB Quảng Trị dancesport
35Vũ Trọng Sự
Đặng Kim Anh
- CK TEAM
SK 208: Chung kết Hạng FD1 Thiếu niên 1 Latin - Điệu C,J (Kết quả của sự kiện 205) - Giờ: 14:19:54 22/6
SK 209: Chung kết Hạng F5 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu P - Giờ: 14:23:18 22/6
111Võ Trần Phương Linh - LUÂN OANH DANCESPORT
130Phạm Tuyết San - LUÂN OANH DANCESPORT
30Phạm Trần Quynh Như - Bảo Dance Sport Nghệ An
SK 210: Chung kết Hạng D Trung niên 1 Latin - Điệu C,R - Giờ: 14:25:00 22/6
105Tạ Thành Phong
Đặng Thị Thúy Ngân
- Khánh Thi Academy
48Trần Anh Hải
Lê Thị Châu Loan
- CLB Quảng Trị dancesport
35Vũ Trọng Sự
Đặng Kim Anh
- CK TEAM
SK 211: Tứ kết Hạng FD Thiếu niên 1 Latin - Điệu C,R - Giờ: 14:28:24 22/6
155Nguyễn Phạm Nhật Quỳnh - Q-Dance Center
158Võ Ngọc Minh Anh - Q-Dance Center
160Lê Thị Trà My - Q-Dance Center
162Nguyễn Quỳnh Nhi - Q-Dance Center
174Lê Khánh Đan - Q-Dance Center
102Vũ Hoàng Yến Nhi - Khánh Thi Academy
177Ngô Thị Đoan Trang - Q-Dance Center
183Nguyễn Thị Mỹ Duyên - Q-Dance Center
190Trần Tâm Đan - Q-Dance Center
92Nguyễn Thị Hương Giang - Hue Talent
93Trần Hoàng Minh Châu - Hue Talent
96Châu Bảo Anh - Hue Talent
216Nguyễn Bảo Ngọc - Q-Dance Center
44Trần Trương Bảo Ngọc - CLB Quảng Trị dancesport
45Phan Võ Hà My - CLB Quảng Trị dancesport
18Hoàng Khánh Linh - Bảo Dance Sport Nghệ An
84Bùi Phạm Thanh Thảo - Hoàng Sương DanceSport Center
80La Quỳnh Như - DreamDance Gia Lai
249Trần Trang Bảo - SMART DANCE CENTER
284Trần Ngọc Bảo Trâm - TRANG BÙI DANCE CENTER - TP HẢI DƯƠNG
SK 212: Tứ kết Hạng FD Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C,R - Giờ: 14:31:48 22/6
163Phạm Bảo Hân - Q-Dance Center
181Đinh Nguyễn Ngọc Khánh - Q-Dance Center
185Hoàng Ngọc Minh Anh - Q-Dance Center
192Nguyễn Anh Ngọc - Q-Dance Center
193Nguyễn Phương Anh - Q-Dance Center
53Nguyễn Ngọc Khuê - CLB STAR HUE
196Lê Nguyễn Thục Nhi - Q-Dance Center
200Trần Lê Bảo Ngọc - Q-Dance Center
201Hà Phương Anh - Q-Dance Center
207Lê Thị Thanh Thủy - Q-Dance Center
210Trương Tuệ Nhi - Q-Dance Center
211Đào Thị Quỳnh Như - Q-Dance Center
212Hồ Trần Khánh Linh - Q-Dance Center
214Nguyễn Thị Quỳnh Như - Q-Dance Center
219Võ Thị Diệu Anh - Q-Dance Center
112Nguyễn Trương Nhã Khanh - LUÂN OANH DANCESPORT
234Trần Lê Hà Phương - Q-Dance Center
235Lê Gia Nhi - Q-Dance Center
43Lưu Gia Hân - CLB Quảng Trị dancesport
130Phạm Tuyết San - LUÂN OANH DANCESPORT
252Nguyễn Ngọc Phương Nhi - Sunshine Dance Center
254Nguyễn Bảo Ngọc - Sunshine Dance Center
30Phạm Trần Quynh Như - Bảo Dance Sport Nghệ An
86Lê Nguyễn Bảo Hân - Hoàng Sương DanceSport Center
87Võ Minh Trí - Hoàng Sương DanceSport Center
SK 213: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 2 Standard - Điệu W - Giờ: 14:38:36 22/6
172Đào Thanh Phong - Q-Dance Center
144Vũ Thị Hồng Ngọc - Ninh Bình Dancesport
146Đỗ Thu Huyền - Ninh Bình Dancesport
135Nguyễn Vương Quỳnh Anh - MYDANCE
SK 214: Bán kết Hạng FD Thiếu niên 1 Latin - Điệu C,R (Kết quả của sự kiện 211) - Giờ: 14:40:18 22/6
SK 215: Bán kết Hạng FD Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C,R (Kết quả của sự kiện 212) - Giờ: 14:43:42 22/6
SK 216: Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi 2 Standard - Điệu T - Giờ: 14:47:06 22/6
172Đào Thanh Phong - Q-Dance Center
144Vũ Thị Hồng Ngọc - Ninh Bình Dancesport
145Tô Khánh Linh - Ninh Bình Dancesport
SK 217: Chung kết Hạng FD Thiếu niên 1 Latin - Điệu C,R (Kết quả của sự kiện 214) - Giờ: 14:48:48 22/6
SK 218: Chung kết Hạng FD Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C,R (Kết quả của sự kiện 215) - Giờ: 14:52:12 22/6
SK 219: Chung kết Hạng FD Thiếu nhi 2 Standard - Điệu W,T - Giờ: 14:55:36 22/6
172Đào Thanh Phong - Q-Dance Center
145Tô Khánh Linh - Ninh Bình Dancesport
146Đỗ Thu Huyền - Ninh Bình Dancesport
108Tạ Liên Giang - LUÂN OANH DANCESPORT
132Lương Bảo Trí Dũng - LUÂN OANH DANCESPORT
SK 220: Bán kết Hạng FD2 Thiếu niên 1 Latin - Điệu C,S - Giờ: 14:59:00 22/6
155Nguyễn Phạm Nhật Quỳnh - Q-Dance Center
158Võ Ngọc Minh Anh - Q-Dance Center
160Lê Thị Trà My - Q-Dance Center
162Nguyễn Quỳnh Nhi - Q-Dance Center
183Nguyễn Thị Mỹ Duyên - Q-Dance Center
92Nguyễn Thị Hương Giang - Hue Talent
44Trần Trương Bảo Ngọc - CLB Quảng Trị dancesport
45Phan Võ Hà My - CLB Quảng Trị dancesport
126Nguyễn Thế Huy - LUÂN OANH DANCESPORT
84Bùi Phạm Thanh Thảo - Hoàng Sương DanceSport Center
SK 221: Chung kết Hạng D Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C,R - Giờ: 15:02:24 22/6
164Nguyễn Thành Danh
Trần Nguyễn Phương Thảo
- Q-Dance Center
165Hoàng Ngọc Vinh
Quách Phan Gia Hân
- Q-Dance Center
194Lê Thanh Đức
Nguyễn Hồ Bảo Ngọc
- Q-Dance Center
56Đặng Duy Quang
Nguyễn Vũ Thiên Thanh
- CLB STAR HUE
SK 222: Chung kết Hạng E1 Thiếu niên 2 Latin - Điệu C - Giờ: 15:05:48 22/6
147Trần Văn Thành
Trần Nữ Như Ý
- Q-Dance Center
151Đoàn Duy Khánh
Lê Võ Gia Linh
- Q-Dance Center
152Nguyễn Lê Khánh Hoàng
Bùi Thị Quỳnh Nhi
- Q-Dance Center
173Nguyễn Thành Đạt
Trần Ngọc Mỹ Trang
- Q-Dance Center
248Nguyễn Đức Anh
Đàm Ngọc Nhi
- SMART DANCE CENTER
282Vũ Hoàng Việt Anh
Nguyễn Thảo Ly
- TRANG BÙI DANCE CENTER - TP HẢI DƯƠNG
308Lê Quang Huy
Nguyễn Phương Anh
- Trung tâm HL&TĐ TDTT Tỉnh Thanh Hóa
SK 223: Chung kết Hạng FD2 Thiếu niên 1 Latin - Điệu C,S (Kết quả của sự kiện 220) - Giờ: 15:07:30 22/6
SK 224: Chung kết Hạng E1 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C - Giờ: 15:10:54 22/6
194Lê Thanh Đức
Nguyễn Hồ Bảo Ngọc
- Q-Dance Center
50Trần Minh Tuệ
Lê Nguyễn Uyễn Nhi
- CLB STAR HUE
142Thái Đình Vũ
Nguyễn Thị Khánh Chi
- NICE DANCE TP VINH
129Lê Khắc Gia Bảo
Vũ Ngọc An Nhiên
- LUÂN OANH DANCESPORT
264Nguyễn Hoàng Hải
Hồ Bảo Ngọc
- Sunshine Dance Center
88Võ Minh Trí
Lê Nguyễn Bảo Hân
- Hoàng Sương DanceSport Center
SK 225: Chung kết Hạng D1 Thiếu niên 2 Latin - Điệu C,J - Giờ: 15:12:36 22/6
147Trần Văn Thành
Trần Nữ Như Ý
- Q-Dance Center
152Nguyễn Lê Khánh Hoàng
Bùi Thị Quỳnh Nhi
- Q-Dance Center
12Nguyễn Anh Quân
Đinh cẩm Tú
- Bảo Dance Sport Nghệ An
SK 226: Chung kết Hạng D1 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C,J - Giờ: 15:16:00 22/6
164Nguyễn Thành Danh
Trần Nguyễn Phương Thảo
- Q-Dance Center
194Lê Thanh Đức
Nguyễn Hồ Bảo Ngọc
- Q-Dance Center
142Thái Đình Vũ
Nguyễn Thị Khánh Chi
- NICE DANCE TP VINH
SK 227: Chung kết Hạng E2 Thiếu niên 2 Latin - Điệu R - Giờ: 15:19:24 22/6
147Trần Văn Thành
Trần Nữ Như Ý
- Q-Dance Center
152Nguyễn Lê Khánh Hoàng
Bùi Thị Quỳnh Nhi
- Q-Dance Center
173Nguyễn Thành Đạt
Trần Ngọc Mỹ Trang
- Q-Dance Center
248Nguyễn Đức Anh
Đàm Ngọc Nhi
- SMART DANCE CENTER
282Vũ Hoàng Việt Anh
Nguyễn Thảo Ly
- TRANG BÙI DANCE CENTER - TP HẢI DƯƠNG
SK 228: Chung kết Hạng E2 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu R - Giờ: 15:21:06 22/6
194Lê Thanh Đức
Nguyễn Hồ Bảo Ngọc
- Q-Dance Center
50Trần Minh Tuệ
Lê Nguyễn Uyễn Nhi
- CLB STAR HUE
129Lê Khắc Gia Bảo
Vũ Ngọc An Nhiên
- LUÂN OANH DANCESPORT
264Nguyễn Hoàng Hải
Hồ Bảo Ngọc
- Sunshine Dance Center
SK 229: Chung kết Hạng D2 Thiếu niên 2 Latin - Điệu C,S - Giờ: 15:22:48 22/6
147Trần Văn Thành
Trần Nữ Như Ý
- Q-Dance Center
152Nguyễn Lê Khánh Hoàng
Bùi Thị Quỳnh Nhi
- Q-Dance Center
308Lê Quang Huy
Nguyễn Phương Anh
- Trung tâm HL&TĐ TDTT Tỉnh Thanh Hóa
SK 230: Chung kết Hạng FD3 Thiếu niên 1 Latin - Điệu C,P - Giờ: 15:26:12 22/6
108Tạ Liên Giang - LUÂN OANH DANCESPORT
126Nguyễn Thế Huy - LUÂN OANH DANCESPORT
127Hoàng Cao Kim Trường - LUÂN OANH DANCESPORT
SK 231: Chung kết Hạng D2 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C,S - Giờ: 15:29:36 22/6
164Nguyễn Thành Danh
Trần Nguyễn Phương Thảo
- Q-Dance Center
142Thái Đình Vũ
Nguyễn Thị Khánh Chi
- NICE DANCE TP VINH
SK 232: Bán kết Hạng F3 Thiếu niên 1 Latin - Điệu J - Giờ: 15:33:00 22/6
155Nguyễn Phạm Nhật Quỳnh - Q-Dance Center
158Võ Ngọc Minh Anh - Q-Dance Center
102Vũ Hoàng Yến Nhi - Khánh Thi Academy
177Ngô Thị Đoan Trang - Q-Dance Center
183Nguyễn Thị Mỹ Duyên - Q-Dance Center
94Nguyễn Khoa Thy Trang - Hue Talent
19Nguyễn Lê Hoàng An - Bảo Dance Sport Nghệ An
22Nguyễn Châu Anh - Bảo Dance Sport Nghệ An
23Nguyễn Thuc Vy - Bảo Dance Sport Nghệ An
24Quế Ngọc An - Bảo Dance Sport Nghệ An
25Phạm Khánh Phương - Bảo Dance Sport Nghệ An
84Bùi Phạm Thanh Thảo - Hoàng Sương DanceSport Center
80La Quỳnh Như - DreamDance Gia Lai
SK 233: Chung kết Hạng E3 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu J - Giờ: 15:34:42 22/6
194Lê Thanh Đức
Nguyễn Hồ Bảo Ngọc
- Q-Dance Center
142Thái Đình Vũ
Nguyễn Thị Khánh Chi
- NICE DANCE TP VINH
129Lê Khắc Gia Bảo
Vũ Ngọc An Nhiên
- LUÂN OANH DANCESPORT
SK 234: Chung kết Hạng E3 Thiếu niên 2 Latin - Điệu J - Giờ: 15:36:24 22/6
147Trần Văn Thành
Trần Nữ Như Ý
- Q-Dance Center
152Nguyễn Lê Khánh Hoàng
Bùi Thị Quỳnh Nhi
- Q-Dance Center
248Nguyễn Đức Anh
Đàm Ngọc Nhi
- SMART DANCE CENTER
SK 235: Chung kết Hạng F3 Thiếu niên 1 Latin - Điệu J (Kết quả của sự kiện 232) - Giờ: 15:38:06 22/6
SK 236: Chung kết Hạng F4 Thiếu niên 1 Latin - Điệu S - Giờ: 15:39:48 22/6
155Nguyễn Phạm Nhật Quỳnh - Q-Dance Center
156Lê Thị Yến Nhi - Q-Dance Center
158Võ Ngọc Minh Anh - Q-Dance Center
160Lê Thị Trà My - Q-Dance Center
102Vũ Hoàng Yến Nhi - Khánh Thi Academy
177Ngô Thị Đoan Trang - Q-Dance Center
183Nguyễn Thị Mỹ Duyên - Q-Dance Center
92Nguyễn Thị Hương Giang - Hue Talent
25Phạm Khánh Phương - Bảo Dance Sport Nghệ An
SK 237: Chung kết Hạng B Thiếu nhi 1 Latin - Điệu S,C,R,J - Giờ: 15:41:30 22/6
164Nguyễn Thành Danh
Trần Nguyễn Phương Thảo
- Q-Dance Center
142Thái Đình Vũ
Nguyễn Thị Khánh Chi
- NICE DANCE TP VINH
122Lê Khắc Gia Bảo
Võ Trần Phương Linh
- LUÂN OANH DANCESPORT
SK 238: Bán kết Hạng FB Thiếu niên 1 Latin - Điệu S,C,R,J - Giờ: 15:48:18 22/6
150Hoàng Thị Phương Thanh - Q-Dance Center
179Nguyễn Trần Trúc Ly - Q-Dance Center
92Nguyễn Thị Hương Giang - Hue Talent
93Trần Hoàng Minh Châu - Hue Talent
51Lê Yến Nhi - CLB STAR HUE
52Lê Phương Uyên - CLB STAR HUE
55Nguyễn Vũ Thiên Thanh - CLB STAR HUE
107Đoàn Bảo Trân - LUÂN OANH DANCESPORT
44Trần Trương Bảo Ngọc - CLB Quảng Trị dancesport
45Phan Võ Hà My - CLB Quảng Trị dancesport
134Nguyễn Vương Hà Anh - MYDANCE
83Trần Nguyễn Hoàng Diệu - DreamDance Gia Lai
SK 239: Chung kết Hạng D Thiếu niên 2 Latin - Điệu C,R - Giờ: 15:55:06 22/6
147Trần Văn Thành
Trần Nữ Như Ý
- Q-Dance Center
152Nguyễn Lê Khánh Hoàng
Bùi Thị Quỳnh Nhi
- Q-Dance Center
248Nguyễn Đức Anh
Đàm Ngọc Nhi
- SMART DANCE CENTER
282Vũ Hoàng Việt Anh
Nguyễn Thảo Ly
- TRANG BÙI DANCE CENTER - TP HẢI DƯƠNG
SK 240: Chung kết Hạng F5 Thiếu niên 1 Latin - Điệu P - Giờ: 15:58:30 22/6
156Lê Thị Yến Nhi - Q-Dance Center
160Lê Thị Trà My - Q-Dance Center
102Vũ Hoàng Yến Nhi - Khánh Thi Academy
249Trần Trang Bảo - SMART DANCE CENTER
SK 241: Chung kết Hạng FB Thiếu niên 1 Latin - Điệu S,C,R,J (Kết quả của sự kiện 238) - Giờ: 16:00:12 22/6
SK 242: Chung kết Hạng E5 Thiếu niên 2 Latin - Điệu P - Giờ: 16:07:00 22/6
151Đoàn Duy Khánh
Lê Võ Gia Linh
- Q-Dance Center
153Nguyễn Hoàng Thái Sơn
Nguyễn Trần Trúc Ly
- Q-Dance Center
248Nguyễn Đức Anh
Đàm Ngọc Nhi
- SMART DANCE CENTER
SK 243: Chung kết Hạng FC Thiếu niên 1 Latin - Điệu C,R,J - Giờ: 16:08:42 22/6
150Hoàng Thị Phương Thanh - Q-Dance Center
92Nguyễn Thị Hương Giang - Hue Talent
93Trần Hoàng Minh Châu - Hue Talent
94Nguyễn Khoa Thy Trang - Hue Talent
57Lương Ngọc Bảo Vy - CLB STAR HUE
44Trần Trương Bảo Ngọc - CLB Quảng Trị dancesport
45Phan Võ Hà My - CLB Quảng Trị dancesport
134Nguyễn Vương Hà Anh - MYDANCE
SK 244: Chung kết Hạng C Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C,R,J - Giờ: 16:13:48 22/6
164Nguyễn Thành Danh
Trần Nguyễn Phương Thảo
- Q-Dance Center
142Thái Đình Vũ
Nguyễn Thị Khánh Chi
- NICE DANCE TP VINH
122Lê Khắc Gia Bảo
Võ Trần Phương Linh
- LUÂN OANH DANCESPORT
SK 245: Chung kết Hạng E4 Thiếu niên 2 Latin - Điệu S - Giờ: 16:18:54 22/6
147Trần Văn Thành
Trần Nữ Như Ý
- Q-Dance Center
152Nguyễn Lê Khánh Hoàng
Bùi Thị Quỳnh Nhi
- Q-Dance Center
248Nguyễn Đức Anh
Đàm Ngọc Nhi
- SMART DANCE CENTER
308Lê Quang Huy
Nguyễn Phương Anh
- Trung tâm HL&TĐ TDTT Tỉnh Thanh Hóa
SK 246: Chung kết Hạng E4 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu S - Giờ: 16:20:36 22/6
165Hoàng Ngọc Vinh
Quách Phan Gia Hân
- Q-Dance Center
142Thái Đình Vũ
Nguyễn Thị Khánh Chi
- NICE DANCE TP VINH
129Lê Khắc Gia Bảo
Vũ Ngọc An Nhiên
- LUÂN OANH DANCESPORT
SK 247: Chung kết Hạng C Thiếu niên 2 Latin - Điệu C,R,J - Giờ: 16:22:18 22/6
151Đoàn Duy Khánh
Lê Võ Gia Linh
- Q-Dance Center
153Nguyễn Hoàng Thái Sơn
Nguyễn Trần Trúc Ly
- Q-Dance Center
248Nguyễn Đức Anh
Đàm Ngọc Nhi
- SMART DANCE CENTER
308Lê Quang Huy
Nguyễn Phương Anh
- Trung tâm HL&TĐ TDTT Tỉnh Thanh Hóa
SK 248: Chung kết Hạng A Thiếu nhi 1 Latin - Điệu S,C,R,P,J - Giờ: 16:27:24 22/6
164Nguyễn Thành Danh
Trần Nguyễn Phương Thảo
- Q-Dance Center
122Lê Khắc Gia Bảo
Võ Trần Phương Linh
- LUÂN OANH DANCESPORT
SK 249: Chung kết Hạng E1 Thiếu nhi 2 Standard - Điệu W - Giờ: 16:35:54 22/6
151Đoàn Duy Khánh
Lê Võ Gia Linh
- Q-Dance Center
154Nguyễn Văn Hoàng
Hoàng Nữ Bảo Ngọc
- Q-Dance Center
133Vũ Minh Khánh
Nguyễn Vương Quỳnh Anh
- MYDANCE
SK 250: Chung kết Hạng F1 Thiếu niên 1 Standard - Điệu W - Giờ: 16:37:36 22/6
150Hoàng Thị Phương Thanh - Q-Dance Center
176Trần Ngọc Nhi - Q-Dance Center
102Vũ Hoàng Yến Nhi - Khánh Thi Academy
179Nguyễn Trần Trúc Ly - Q-Dance Center
107Đoàn Bảo Trân - LUÂN OANH DANCESPORT
134Nguyễn Vương Hà Anh - MYDANCE
SK 251: Chung kết Hạng E1 Trung niên 4 Standard - Điệu W - Giờ: 16:39:18 22/6
74Trần Đức Thắng
Nguyễn Thị Hiền
- DHC Dance Đà Nẵng
75Trần Quý
Đặng Thị Bích Phượng
- DHC Dance Đà Nẵng
76Trần Văn Tuyền
Hoàng Thị Minh Hồng
- DHC Dance Đà Nẵng
293Ngô Văn Minh
Hoàng Thị Oanh
- Thăng Long
296Trịnh Năng Hòa
Dương Bạch Tuyết
- Thăng Long
SK 252: Chung kết Hạng E2 Thiếu nhi 2 Standard - Điệu T - Giờ: 16:41:00 22/6
151Đoàn Duy Khánh
Lê Võ Gia Linh
- Q-Dance Center
154Nguyễn Văn Hoàng
Hoàng Nữ Bảo Ngọc
- Q-Dance Center
133Vũ Minh Khánh
Nguyễn Vương Quỳnh Anh
- MYDANCE
SK 253: Chung kết Hạng F2 Thiếu niên 1 Standard - Điệu T - Giờ: 16:42:42 22/6
150Hoàng Thị Phương Thanh - Q-Dance Center
176Trần Ngọc Nhi - Q-Dance Center
102Vũ Hoàng Yến Nhi - Khánh Thi Academy
179Nguyễn Trần Trúc Ly - Q-Dance Center
107Đoàn Bảo Trân - LUÂN OANH DANCESPORT
134Nguyễn Vương Hà Anh - MYDANCE
SK 254: Chung kết Hạng E4 Trung niên 5 Standard - Điệu F - Giờ: 16:44:24 22/6
73Đặng Ngọc Anh Tuấn
Nguyễn Thị Bích Nhung
- DHC Dance Đà Nẵng
296Trịnh Năng Hòa
Dương Bạch Tuyết
- Thăng Long
SK 255: Chung kết Hạng D Thiếu nhi 2 Standard - Điệu W,T - Giờ: 16:46:06 22/6
151Đoàn Duy Khánh
Lê Võ Gia Linh
- Q-Dance Center
154Nguyễn Văn Hoàng
Hoàng Nữ Bảo Ngọc
- Q-Dance Center
133Vũ Minh Khánh
Nguyễn Vương Quỳnh Anh
- MYDANCE
SK 256: Chung kết Hạng FD Thiếu niên 1 Standard - Điệu W,T - Giờ: 16:49:30 22/6
150Hoàng Thị Phương Thanh - Q-Dance Center
176Trần Ngọc Nhi - Q-Dance Center
102Vũ Hoàng Yến Nhi - Khánh Thi Academy
179Nguyễn Trần Trúc Ly - Q-Dance Center
134Nguyễn Vương Hà Anh - MYDANCE
SK 257: Chung kết Hạng D Trung niên 4 Standard - Điệu W,T - Giờ: 16:52:54 22/6
73Đặng Ngọc Anh Tuấn
Nguyễn Thị Bích Nhung
- DHC Dance Đà Nẵng
297Đỗ Trung Anh
Nguyễn Bích Vân
- Thăng Long
298Vũ Nhật Mạnh
Nguyễn Thị Xuyến
- Thăng Long
SK 258: Chung kết Hạng E1 Nhi đồng Latin - Điệu C - Giờ: 16:56:18 22/6
194Lê Thanh Đức
Nguyễn Hồ Bảo Ngọc
- Q-Dance Center
120Vương Đức Minh
Nguyễn Thị Ngân Phi
- LUÂN OANH DANCESPORT
88Võ Minh Trí
Lê Nguyễn Bảo Hân
- Hoàng Sương DanceSport Center
SK 259: Chung kết Hạng F5 Thiếu niên 1 Standard - Điệu VW - Giờ: 16:58:00 22/6
102Vũ Hoàng Yến Nhi - Khánh Thi Academy
145Tô Khánh Linh - Ninh Bình Dancesport
146Đỗ Thu Huyền - Ninh Bình Dancesport
134Nguyễn Vương Hà Anh - MYDANCE
SK 260: Chung kết Hạng E1 Trung niên 5 Standard - Điệu W - Giờ: 16:59:42 22/6
74Trần Đức Thắng
Nguyễn Thị Hiền
- DHC Dance Đà Nẵng
75Trần Quý
Đặng Thị Bích Phượng
- DHC Dance Đà Nẵng
76Trần Văn Tuyền
Hoàng Thị Minh Hồng
- DHC Dance Đà Nẵng
SK 261: Chung kết Hạng E2 Nhi đồng Latin - Điệu R - Giờ: 17:01:24 22/6
165Hoàng Ngọc Vinh
Quách Phan Gia Hân
- Q-Dance Center
194Lê Thanh Đức
Nguyễn Hồ Bảo Ngọc
- Q-Dance Center
120Vương Đức Minh
Nguyễn Thị Ngân Phi
- LUÂN OANH DANCESPORT
SK 262: Chung kết Hạng E1 Thiếu niên 1 Standard - Điệu W - Giờ: 17:03:06 22/6
178Nguyễn Hoàng Thái Sơn
Hoàng Thị Phương Thanh
- Q-Dance Center
133Vũ Minh Khánh
Nguyễn Vương Quỳnh Anh
- MYDANCE
SK 263: Chung kết Hạng E2 Trung niên 5 Standard - Điệu T - Giờ: 17:04:48 22/6
73Đặng Ngọc Anh Tuấn
Nguyễn Thị Bích Nhung
- DHC Dance Đà Nẵng
293Ngô Văn Minh
Hoàng Thị Oanh
- Thăng Long
SK 264: Chung kết Hạng E3 Nhi đồng Latin - Điệu J - Giờ: 17:06:30 22/6
165Hoàng Ngọc Vinh
Quách Phan Gia Hân
- Q-Dance Center
194Lê Thanh Đức
Nguyễn Hồ Bảo Ngọc
- Q-Dance Center
SK 265: Chung kết Hạng E2 Thiếu niên 1 Standard - Điệu T - Giờ: 17:08:12 22/6
178Nguyễn Hoàng Thái Sơn
Hoàng Thị Phương Thanh
- Q-Dance Center
133Vũ Minh Khánh
Nguyễn Vương Quỳnh Anh
- MYDANCE
SK 266: Chung kết Hạng E1 Trung niên 3 Standard - Điệu W - Giờ: 17:09:54 22/6
76Trần Văn Tuyền
Hoàng Thị Minh Hồng
- DHC Dance Đà Nẵng
293Ngô Văn Minh
Hoàng Thị Oanh
- Thăng Long
SK 267: Chung kết Hạng D Nhi đồng Latin - Điệu C,R - Giờ: 17:11:36 22/6
165Hoàng Ngọc Vinh
Quách Phan Gia Hân
- Q-Dance Center
194Lê Thanh Đức
Nguyễn Hồ Bảo Ngọc
- Q-Dance Center
120Vương Đức Minh
Nguyễn Thị Ngân Phi
- LUÂN OANH DANCESPORT
SK 268: Chung kết Hạng D Thiếu niên 1 Standard - Điệu W,T - Giờ: 17:15:00 22/6
178Nguyễn Hoàng Thái Sơn
Hoàng Thị Phương Thanh
- Q-Dance Center
133Vũ Minh Khánh
Nguyễn Vương Quỳnh Anh
- MYDANCE
SK 269: Chung kết Hạng D Trung niên 5 Standard - Điệu W,T - Giờ: 17:18:24 22/6
73Đặng Ngọc Anh Tuấn
Nguyễn Thị Bích Nhung
- DHC Dance Đà Nẵng
293Ngô Văn Minh
Hoàng Thị Oanh
- Thăng Long
299Nguyễn Quốc Quân
Trần Thị Thanh Thúy
- Thăng Long
SK 270: Chung kết Hạng FA Thiếu nhi 2 Standard - Điệu W,T,VW,SF,Q - Giờ: 17:21:48 22/6
144Vũ Thị Hồng Ngọc - Ninh Bình Dancesport
145Tô Khánh Linh - Ninh Bình Dancesport
146Đỗ Thu Huyền - Ninh Bình Dancesport
108Tạ Liên Giang - LUÂN OANH DANCESPORT
132Lương Bảo Trí Dũng - LUÂN OANH DANCESPORT
SK 271: Chung kết Hạng D1 Nhi đồng Latin - Điệu C,J - Giờ: 17:30:18 22/6
165Hoàng Ngọc Vinh
Quách Phan Gia Hân
- Q-Dance Center
194Lê Thanh Đức
Nguyễn Hồ Bảo Ngọc
- Q-Dance Center
SK 272: Bán kết Hạng E1 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C - Giờ: 17:33:42 22/6
164Nguyễn Thành Danh
Trần Nguyễn Phương Thảo
- Q-Dance Center
98Trần Việt Hùng
Trần Liên Chi
- Hue Talent
49Trần Minh Tuệ
Nguyễn ngọc khuê
- CLB STAR HUE
120Vương Đức Minh
Nguyễn Thị Ngân Phi
- LUÂN OANH DANCESPORT
121Nguyễn Thế Huy
Tạ Liên Giang
- LUÂN OANH DANCESPORT
13Hoàng Sỹ Gia Nguyên
Trần Nguyễn Linh Giang
- Bảo Dance Sport Nghệ An
242Lê Đức Nghĩa
Phan Ngọc Huyền Như
- Q-Dance Center
285Võ Hoàng Hà
Nguyễn Khánh Ly
- TRIỀU TẤN DANCESPORT - HUẾ
133Vũ Minh Khánh
Nguyễn Vương Quỳnh Anh
- MYDANCE
283Trần Văn Tuấn Anh
Trần Ngọc Bảo Trâm
- TRANG BÙI DANCE CENTER - TP HẢI DƯƠNG
SK 273: Chung kết Hạng E2 Trung niên 2 Standard - Điệu T - Giờ: 17:35:24 22/6
73Đặng Ngọc Anh Tuấn
Nguyễn Thị Bích Nhung
- DHC Dance Đà Nẵng
294Vương Đức Long
Trần Thị Tuyết Oanh
- Thăng Long
296Trịnh Năng Hòa
Dương Bạch Tuyết
- Thăng Long
SK 274: Chung kết Hạng E1 Thiếu niên 1 Latin - Điệu C - Giờ: 17:37:06 22/6
154Nguyễn Văn Hoàng
Hoàng Nữ Bảo Ngọc
- Q-Dance Center
171Đào Thanh Phong
Lê Phạm Quỳnh Anh
- Q-Dance Center
173Nguyễn Thành Đạt
Trần Ngọc Mỹ Trang
- Q-Dance Center
106Lương Bảo Trí Dũng
Đoàn Bảo Trân
- LUÂN OANH DANCESPORT
12Nguyễn Anh Quân
Đinh cẩm Tú
- Bảo Dance Sport Nghệ An
285Võ Hoàng Hà
Nguyễn Khánh Ly
- TRIỀU TẤN DANCESPORT - HUẾ
282Vũ Hoàng Việt Anh
Nguyễn Thảo Ly
- TRANG BÙI DANCE CENTER - TP HẢI DƯƠNG
283Trần Văn Tuấn Anh
Trần Ngọc Bảo Trâm
- TRANG BÙI DANCE CENTER - TP HẢI DƯƠNG
SK 275: Chung kết Hạng E1 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C (Kết quả của sự kiện 272) - Giờ: 17:38:48 22/6
SK 276: Chung kết Hạng D1 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C,J - Giờ: 17:40:30 22/6
171Đào Thanh Phong
Lê Phạm Quỳnh Anh
- Q-Dance Center
61Trần Minh Tuệ
Lê Yến Nhi
- CLB STAR HUE
121Nguyễn Thế Huy
Tạ Liên Giang
- LUÂN OANH DANCESPORT
123Hoàng Cao Kim Trường
Diệp Thanh Trúc
- LUÂN OANH DANCESPORT
SK 277: Chung kết Hạng E4 Trung niên 2 Standard - Điệu F - Giờ: 17:43:54 22/6
73Đặng Ngọc Anh Tuấn
Nguyễn Thị Bích Nhung
- DHC Dance Đà Nẵng
296Trịnh Năng Hòa
Dương Bạch Tuyết
- Thăng Long
71Nguyễn Mạnh Cường
Nguyễn Thị Bảo
- Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
SK 278: Bán kết Hạng A Người lớn Latin - Điệu (S),C,R,P,(J) - Giờ: 17:45:36 22/6
148Phạm Quảng An
Trần Ngọc Nhi
- Q-Dance Center
101Nguyễn Đoàn Minh Trường
Nguyễn Trọng Nhã Uyên
- Khánh Thi Academy
103Trương Vũ Toàn
Lâm Nhật Hạ
- Khánh Thi Academy
104Nguyễn Hoàng Minh
Hà Nhật Vy
- Khánh Thi Academy
32Nguyễn Đức Tùng Lâm
Nguyễn Thị Ninh Ngọc
- CK TEAM
33Ngọc An
Lê Tố Uyên
- CK TEAM
34Nguyễn Tuấn Phong
Ngô Trần Hoài Thu
- CK TEAM
247Đào Văn An
Trần Bảo Châu
- SMART DANCE CENTER
248Nguyễn Đức Anh
Đàm Ngọc Nhi
- SMART DANCE CENTER
36Nguyễn Tuấn Phong
Ngô Trần Hoài Thu
- CK TEAM
SK 279: Chung kết Đồng diễn Trẻ em - Điệu DD - Giờ: 17:54:06 22/6
268Sunshine Dance Center N1
Nguyễn Ngọc Phương Nhi,Nguyễn Hoàng Hải,Nguyễn Bảo Ngọc,Trần Vũ Khánh Linh,Hoàng Uyên Linh,Nguyễn Hoàng Nhi,Hồ Bảo Ngọc,Phạm Trà My,Nguyễn Ngọc Bảo Trâm
- Sunshine Dance Center
269Sunshine Dance Center N2
Lê Thị Kiều Anh,Nguyễn Hoàng Nhi,Dương Thị Hồng Lựu,Võ Diệu Anh,Dương Thị Hồng Lựu,Trần Nhật Anh Thư,Võ Thủy Anh,Phạm Thuý Thuỳ Trang,Nguyễn Hoàng Thuỳ Trang,Nguyễn Thị Hải Yến,Nguyễn Thị Bảo Châu,Hoàng Hồ Phương Anh,Trương Nguyễn Huyền Châu
- Sunshine Dance Center
11Chachacha
Phạm Khánh Phương. Nguyễn Lê Chi Mai. Nguyễn Đố Nguyệt Anh. Nguyễn Thục Anh. Võ Châu Anh. Nguyễn Thục Vy. Trần Nguyễn Linh Giang. Hoàng Hiền Thương. Phạm Trần Quỳnh Như. Nguyễn Lê Hoàng An,Đinh Cẩm Tú
- Bảo Dance Sport
67Chachacha
Lương Ngọc Bảo Vy, Nguyễn Vũ Thiên Thanh, Phạm Minh Thư, Lê Yến Nhi, Lê Phương Uyên
- CLB STAR HUE
246Rumba- Chacha
Trương Tuệ Nhi, Nguyễn Hà Linh, Lê Gia Nhi, Phạm Ngọc Bảo Hân, Lê Thị Minh Ngọc, Hoàng Ngọc Bảo Châu, Trần Lê Hà Phương, Nguyễn Mai Phương, Nguyễn Ngọc Thảo Nhi, Nguyễn Thị Quỳnh Như, Nguyễn Hồ Bảo Ngọc, Trần Nguyễn Phương Thảo, Đặng Nguyễn Linh Đan
- Q-Dance Center
42Điệu Samba-Chachacha
Phạm Trần Hải Ngân, Trần Lê Bảo Linh, Trần Thị Ngọc Ánh
- CLB Năng Khiếu Mầm Xanh - Quảng Trị
139Showdance
Thái Đình Vũ,Nguyễn Thị Khánh Chi
- NICE DANCE HÀ TĨNH
313Đồng diễn Latin
Trương Ngọc Bảo Quyên,Lai Gia Hân,Đỗ Ngọc Hân,La Quỳnh Như,Trần Nguyễn Hoàng Diệu
- Dream Dance Gia Lai
314Đồng diễn 5 điệu Latin
Phan Võ Hà My,Trần Dương Bảo Ngọc, Trần Nguyễn Uyên Thư,Lê Nguyễn Đan Ly, Lưu Gia Hân
- Dream Dance Gia Lai
SK 280: Chung kết Đồng diễn Trung cao niên - Điệu DD - Giờ: 18:14:06 22/6
68Rumba, Bachata
Nguyễn Thị Xuyến, Nguyễn Nhật Ký, Hoàng Thị Mân, Đào Thị Huệ, Nguyễn Thị Thanh, Nguyễn Thị Hợi, Nguyễn Thị Châu, Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Lê Minh, Nguyễn Thị Hồng Gấm, Đoàn Tuyết Vân, Phan Thị Diếp, Bùi Thị Thủy, Phạm Thị Hà, Hoàng Thị Thu Thủy, Phạm Thị Ch
- CLB Vui khỏe mỗi ngày
307Rumba, Chacha
Nguyễn Thúy Hà, Đặng Thị Ánh, Trần Thị Yến, Phùng Thị Hải
- Trung tâm VHTTN Nam Định
SK 281: Chung kết Hạng A Người lớn Standard - Điệu (W),T,VW,SF,(Q) - Giờ: 19:30 22/6
300Nguyễn Đức Hòa
Nguyễn Thị Hải Yến
- Thăng Long
301Lê Thọ Sơn
Chu Thị Thanh Huyền
- Thăng Long
251Hoàng Tiến Mạnh
Văn Quỳnh Phương
- Smart Dance Center
69Nguyễn Ngọc Hiếu
Hoàng Quỳnh Trang
- Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
70Bùi Quang Nam
Nguyễn Thị Hồng Anh
- Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
72Phạm Đình Phúc
Vũ Thị Thùy Linh
- Cung VHTT Thanh niên HP
SK 282: Chung kết Hạng A Người lớn Latin - Điệu (S),C,R,P,(J) (Kết quả của sự kiện 278) - Giờ: 19:39 22/6
SK 283: Chung kết Hạng E2 Thiếu niên 1 Latin - Điệu R - Giờ: 19:47:30 22/6
154Nguyễn Văn Hoàng
Hoàng Nữ Bảo Ngọc
- Q-Dance Center
171Đào Thanh Phong
Lê Phạm Quỳnh Anh
- Q-Dance Center
173Nguyễn Thành Đạt
Trần Ngọc Mỹ Trang
- Q-Dance Center
106Lương Bảo Trí Dũng
Đoàn Bảo Trân
- LUÂN OANH DANCESPORT
282Vũ Hoàng Việt Anh
Nguyễn Thảo Ly
- TRANG BÙI DANCE CENTER - TP HẢI DƯƠNG
283Trần Văn Tuấn Anh
Trần Ngọc Bảo Trâm
- TRANG BÙI DANCE CENTER - TP HẢI DƯƠNG
SK 284: Chung kết Hạng E2 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu R - Giờ: 19:49:12 22/6
164Nguyễn Thành Danh
Trần Nguyễn Phương Thảo
- Q-Dance Center
98Trần Việt Hùng
Trần Liên Chi
- Hue Talent
49Trần Minh Tuệ
Nguyễn ngọc khuê
- CLB STAR HUE
13Hoàng Sỹ Gia Nguyên
Trần Nguyễn Linh Giang
- Bảo Dance Sport Nghệ An
242Lê Đức Nghĩa
Phan Ngọc Huyền Như
- Q-Dance Center
285Võ Hoàng Hà
Nguyễn Khánh Ly
- TRIỀU TẤN DANCESPORT - HUẾ
283Trần Văn Tuấn Anh
Trần Ngọc Bảo Trâm
- TRANG BÙI DANCE CENTER - TP HẢI DƯƠNG
SK 285: Chung kết Hạng D Trung niên 3 Standard - Điệu W,T - Giờ: 19:50:54 22/6
293Ngô Văn Minh
Hoàng Thị Oanh
- Thăng Long
294Vương Đức Long
Trần Thị Tuyết Oanh
- Thăng Long
296Trịnh Năng Hòa
Dương Bạch Tuyết
- Thăng Long
SK 286: Chung kết Hạng D1 Thiếu niên 1 Latin - Điệu C,J - Giờ: 19:54:18 22/6
151Đoàn Duy Khánh
Lê Võ Gia Linh
- Q-Dance Center
173Nguyễn Thành Đạt
Trần Ngọc Mỹ Trang
- Q-Dance Center
61Trần Minh Tuệ
Lê Yến Nhi
- CLB STAR HUE
106Lương Bảo Trí Dũng
Đoàn Bảo Trân
- LUÂN OANH DANCESPORT
13Hoàng Sỹ Gia Nguyên
Trần Nguyễn Linh Giang
- Bảo Dance Sport Nghệ An
SK 287: Chung kết Hạng E3 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu J - Giờ: 19:57:42 22/6
121Nguyễn Thế Huy
Tạ Liên Giang
- LUÂN OANH DANCESPORT
123Hoàng Cao Kim Trường
Diệp Thanh Trúc
- LUÂN OANH DANCESPORT
13Hoàng Sỹ Gia Nguyên
Trần Nguyễn Linh Giang
- Bảo Dance Sport Nghệ An
283Trần Văn Tuấn Anh
Trần Ngọc Bảo Trâm
- TRANG BÙI DANCE CENTER - TP HẢI DƯƠNG
SK 288: Chung kết Hạng E1 Người lớn Latin - Điệu C - Giờ: 19:59:24 22/6
104Nguyễn Hoàng Minh
Hà Nhật Vy
- Khánh Thi Academy
99Nguyễn Thanh Liêm
Nguyễn Khoa Thy Trang
- Hue Talent
48Trần Anh Hải
Lê Thị Châu Loan
- CLB Quảng Trị dancesport
271Vương Trần Hiếu
Lê Thị Trang
- Sunshine Dance Center
35Vũ Trọng Sự
Đặng Kim Anh
- CK TEAM
SK 289: Chung kết Hạng E1 Trung niên 1 Standard - Điệu W - Giờ: 20:01:06 22/6
74Trần Đức Thắng
Nguyễn Thị Hiền
- DHC Dance Đà Nẵng
75Trần Quý
Đặng Thị Bích Phượng
- DHC Dance Đà Nẵng
297Đỗ Trung Anh
Nguyễn Bích Vân
- Thăng Long
SK 290: Chung kết Hạng D2 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C,S - Giờ: 20:02:48 22/6
171Đào Thanh Phong
Lê Phạm Quỳnh Anh
- Q-Dance Center
123Hoàng Cao Kim Trường
Diệp Thanh Trúc
- LUÂN OANH DANCESPORT
242Lê Đức Nghĩa
Phan Ngọc Huyền Như
- Q-Dance Center
SK 291: Chung kết Hạng D2 Thiếu niên 1 Latin - Điệu C,S - Giờ: 20:06:12 22/6
151Đoàn Duy Khánh
Lê Võ Gia Linh
- Q-Dance Center
154Nguyễn Văn Hoàng
Hoàng Nữ Bảo Ngọc
- Q-Dance Center
106Lương Bảo Trí Dũng
Đoàn Bảo Trân
- LUÂN OANH DANCESPORT
SK 292: Chung kết Hạng B Thiếu nhi 2 Latin - Điệu S,C,R,J - Giờ: 20:09:36 22/6
154Nguyễn Văn Hoàng
Hoàng Nữ Bảo Ngọc
- Q-Dance Center
12Nguyễn Anh Quân
Đinh cẩm Tú
- Bảo Dance Sport Nghệ An
13Hoàng Sỹ Gia Nguyên
Trần Nguyễn Linh Giang
- Bảo Dance Sport Nghệ An
SK 293: Chung kết Hạng D Trung niên 1 Standard - Điệu W,T - Giờ: 20:16:24 22/6
73Đặng Ngọc Anh Tuấn
Nguyễn Thị Bích Nhung
- DHC Dance Đà Nẵng
294Vương Đức Long
Trần Thị Tuyết Oanh
- Thăng Long
295Đỗ Trung Anh
Nguyễn Thị Bạch Tuyết
- Thăng Long
SK 294: Chung kết Hạng E4 Người lớn Latin - Điệu S - Giờ: 20:19:48 22/6
153Nguyễn Hoàng Thái Sơn
Nguyễn Trần Trúc Ly
- Q-Dance Center
104Nguyễn Hoàng Minh
Hà Nhật Vy
- Khánh Thi Academy
247Đào Văn An
Trần Bảo Châu
- SMART DANCE CENTER
SK 295: Chung kết Hạng E3 Thiếu niên 1 Latin - Điệu J - Giờ: 20:21:30 22/6
154Nguyễn Văn Hoàng
Hoàng Nữ Bảo Ngọc
- Q-Dance Center
173Nguyễn Thành Đạt
Trần Ngọc Mỹ Trang
- Q-Dance Center
106Lương Bảo Trí Dũng
Đoàn Bảo Trân
- LUÂN OANH DANCESPORT
12Nguyễn Anh Quân
Đinh cẩm Tú
- Bảo Dance Sport Nghệ An
SK 296: Chung kết Hạng D3 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C,P - Giờ: 20:23:12 22/6
123Hoàng Cao Kim Trường
Diệp Thanh Trúc
- LUÂN OANH DANCESPORT
12Nguyễn Anh Quân
Đinh cẩm Tú
- Bảo Dance Sport Nghệ An
13Hoàng Sỹ Gia Nguyên
Trần Nguyễn Linh Giang
- Bảo Dance Sport Nghệ An
SK 297: Chung kết Hạng E5 Người lớn vũ hội Thăng Long - Điệu VW - Giờ: 20:26:36 22/6
73Đặng Ngọc Anh Tuấn
Nguyễn Thị Bích Nhung
- DHC Dance Đà Nẵng
293Ngô Văn Minh
Hoàng Thị Oanh
- Thăng Long
294Vương Đức Long
Trần Thị Tuyết Oanh
- Thăng Long
295Đỗ Trung Anh
Nguyễn Thị Bạch Tuyết
- Thăng Long
296Trịnh Năng Hòa
Dương Bạch Tuyết
- Thăng Long
298Vũ Nhật Mạnh
Nguyễn Thị Xuyến
- Thăng Long
299Nguyễn Quốc Quân
Trần Thị Thanh Thúy
- Thăng Long
71Nguyễn Mạnh Cường
Nguyễn Thị Bảo
- Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
SK 298: Chung kết Hạng E2 Người lớn Latin - Điệu R - Giờ: 20:27:36 22/6
48Trần Anh Hải
Lê Thị Châu Loan
- CLB Quảng Trị dancesport
247Đào Văn An
Trần Bảo Châu
- SMART DANCE CENTER
271Vương Trần Hiếu
Lê Thị Trang
- Sunshine Dance Center
35Vũ Trọng Sự
Đặng Kim Anh
- CK TEAM
SK 299: Chung kết Hạng A Trung niên 2 Standard - Điệu W,T,VW,SF,Q - Giờ: 20:29:18 22/6
299Nguyễn Quốc Quân
Trần Thị Thanh Thúy
- Thăng Long
71Nguyễn Mạnh Cường
Nguyễn Thị Bảo
- Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
SK 300: Chung kết Hạng E1 Người lớn Standard - Điệu W - Giờ: 20:37:48 22/6
148Phạm Quảng An
Trần Ngọc Nhi
- Q-Dance Center
75Trần Quý
Đặng Thị Bích Phượng
- DHC Dance Đà Nẵng
298Vũ Nhật Mạnh
Nguyễn Thị Xuyến
- Thăng Long
SK 301: Chung kết Hạng E4 Thiếu niên 1 Latin - Điệu S - Giờ: 20:39:30 22/6
151Đoàn Duy Khánh
Lê Võ Gia Linh
- Q-Dance Center
154Nguyễn Văn Hoàng
Hoàng Nữ Bảo Ngọc
- Q-Dance Center
173Nguyễn Thành Đạt
Trần Ngọc Mỹ Trang
- Q-Dance Center
106Lương Bảo Trí Dũng
Đoàn Bảo Trân
- LUÂN OANH DANCESPORT
SK 302: Chung kết Hạng E4 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu S - Giờ: 20:41:12 22/6
164Nguyễn Thành Danh
Trần Nguyễn Phương Thảo
- Q-Dance Center
123Hoàng Cao Kim Trường
Diệp Thanh Trúc
- LUÂN OANH DANCESPORT
13Hoàng Sỹ Gia Nguyên
Trần Nguyễn Linh Giang
- Bảo Dance Sport Nghệ An
283Trần Văn Tuấn Anh
Trần Ngọc Bảo Trâm
- TRANG BÙI DANCE CENTER - TP HẢI DƯƠNG
SK 303: Chung kết Hạng E2 Người lớn Standard - Điệu T - Giờ: 20:42:54 22/6
148Phạm Quảng An
Trần Ngọc Nhi
- Q-Dance Center
294Vương Đức Long
Trần Thị Tuyết Oanh
- Thăng Long
295Đỗ Trung Anh
Nguyễn Thị Bạch Tuyết
- Thăng Long
SK 304: Chung kết Hạng E5 Thiếu niên 1 Latin - Điệu P - Giờ: 20:44:36 22/6
151Đoàn Duy Khánh
Lê Võ Gia Linh
- Q-Dance Center
154Nguyễn Văn Hoàng
Hoàng Nữ Bảo Ngọc
- Q-Dance Center
173Nguyễn Thành Đạt
Trần Ngọc Mỹ Trang
- Q-Dance Center
SK 305: Chung kết Hạng C Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C,R,J - Giờ: 20:46:18 22/6
154Nguyễn Văn Hoàng
Hoàng Nữ Bảo Ngọc
- Q-Dance Center
56Đặng Duy Quang
Nguyễn Vũ Thiên Thanh
- CLB STAR HUE
61Trần Minh Tuệ
Lê Yến Nhi
- CLB STAR HUE
12Nguyễn Anh Quân
Đinh cẩm Tú
- Bảo Dance Sport Nghệ An
SK 306: Chung kết Hạng C Người lớn Latin - Điệu C,R,J - Giờ: 20:51:24 22/6
153Nguyễn Hoàng Thái Sơn
Nguyễn Trần Trúc Ly
- Q-Dance Center
104Nguyễn Hoàng Minh
Hà Nhật Vy
- Khánh Thi Academy
100Nguyễn Thanh Liêm
Ngô Hoàng Khánh Linh
- Hue Talent
247Đào Văn An
Trần Bảo Châu
- SMART DANCE CENTER
SK 307: Chung kết Hạng C Thiếu niên 1 Latin - Điệu C,R,J - Giờ: 20:56:30 22/6
153Nguyễn Hoàng Thái Sơn
Nguyễn Trần Trúc Ly
- Q-Dance Center
56Đặng Duy Quang
Nguyễn Vũ Thiên Thanh
- CLB STAR HUE
61Trần Minh Tuệ
Lê Yến Nhi
- CLB STAR HUE
106Lương Bảo Trí Dũng
Đoàn Bảo Trân
- LUÂN OANH DANCESPORT
SK 308: Chung kết Hạng C Trung niên 1 Standard - Điệu W,T,Q - Giờ: 21:01:36 22/6
295Đỗ Trung Anh
Nguyễn Thị Bạch Tuyết
- Thăng Long
296Trịnh Năng Hòa
Dương Bạch Tuyết
- Thăng Long
71Nguyễn Mạnh Cường
Nguyễn Thị Bảo
- Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
SK 309: Chung kết Hạng D Thiếu niên 1 Latin - Điệu C,R - Giờ: 21:06:42 22/6
154Nguyễn Văn Hoàng
Hoàng Nữ Bảo Ngọc
- Q-Dance Center
171Đào Thanh Phong
Lê Phạm Quỳnh Anh
- Q-Dance Center
173Nguyễn Thành Đạt
Trần Ngọc Mỹ Trang
- Q-Dance Center
61Trần Minh Tuệ
Lê Yến Nhi
- CLB STAR HUE
106Lương Bảo Trí Dũng
Đoàn Bảo Trân
- LUÂN OANH DANCESPORT
242Lê Đức Nghĩa
Phan Ngọc Huyền Như
- Q-Dance Center
282Vũ Hoàng Việt Anh
Nguyễn Thảo Ly
- TRANG BÙI DANCE CENTER - TP HẢI DƯƠNG
283Trần Văn Tuấn Anh
Trần Ngọc Bảo Trâm
- TRANG BÙI DANCE CENTER - TP HẢI DƯƠNG
SK 310: Chung kết Hạng B Trung niên 2 Standard - Điệu W,T,SF,Q - Giờ: 21:10:06 22/6
296Trịnh Năng Hòa
Dương Bạch Tuyết
- Thăng Long
71Nguyễn Mạnh Cường
Nguyễn Thị Bảo
- Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
SK 311: Chung kết Hạng D Người lớn Standard - Điệu W,T - Giờ: 21:16:54 22/6
148Phạm Quảng An
Trần Ngọc Nhi
- Q-Dance Center
298Vũ Nhật Mạnh
Nguyễn Thị Xuyến
- Thăng Long
71Nguyễn Mạnh Cường
Nguyễn Thị Bảo
- Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
SK 312: Chung kết Hạng E1 Trung niên 2 Standard - Điệu W - Giờ: 21:20:18 22/6
74Trần Đức Thắng
Nguyễn Thị Hiền
- DHC Dance Đà Nẵng
75Trần Quý
Đặng Thị Bích Phượng
- DHC Dance Đà Nẵng
76Trần Văn Tuyền
Hoàng Thị Minh Hồng
- DHC Dance Đà Nẵng
294Vương Đức Long
Trần Thị Tuyết Oanh
- Thăng Long
SK 313: Chung kết Hạng D Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C,R - Giờ: 21:22:00 22/6
164Nguyễn Thành Danh
Trần Nguyễn Phương Thảo
- Q-Dance Center
61Trần Minh Tuệ
Lê Yến Nhi
- CLB STAR HUE
121Nguyễn Thế Huy
Tạ Liên Giang
- LUÂN OANH DANCESPORT
13Hoàng Sỹ Gia Nguyên
Trần Nguyễn Linh Giang
- Bảo Dance Sport Nghệ An
242Lê Đức Nghĩa
Phan Ngọc Huyền Như
- Q-Dance Center
285Võ Hoàng Hà
Nguyễn Khánh Ly
- TRIỀU TẤN DANCESPORT - HUẾ
283Trần Văn Tuấn Anh
Trần Ngọc Bảo Trâm
- TRANG BÙI DANCE CENTER - TP HẢI DƯƠNG
SK 314: Chung kết Hạng D Người lớn Latin - Điệu C,R - Giờ: 21:25:24 22/6
99Nguyễn Thanh Liêm
Nguyễn Khoa Thy Trang
- Hue Talent
48Trần Anh Hải
Lê Thị Châu Loan
- CLB Quảng Trị dancesport
271Vương Trần Hiếu
Lê Thị Trang
- Sunshine Dance Center
35Vũ Trọng Sự
Đặng Kim Anh
- CK TEAM
SK 315: Chung kết Hạng A Thiếu nhi 2 Latin - Điệu S,C,R,P,J - Giờ: 21:28:48 22/6
154Nguyễn Văn Hoàng
Hoàng Nữ Bảo Ngọc
- Q-Dance Center
122Lê Khắc Gia Bảo
Võ Trần Phương Linh
- LUÂN OANH DANCESPORT
12Nguyễn Anh Quân
Đinh cẩm Tú
- Bảo Dance Sport Nghệ An
SK 316: Chung kết Hạng FA Thiếu niên 1 Latin - Điệu S,C,R,P,J - Giờ: 21:37:18 22/6
150Hoàng Thị Phương Thanh - Q-Dance Center
179Nguyễn Trần Trúc Ly - Q-Dance Center
107Đoàn Bảo Trân - LUÂN OANH DANCESPORT
25Phạm Khánh Phương - Bảo Dance Sport Nghệ An
83Trần Nguyễn Hoàng Diệu - DreamDance Gia Lai
309Nguyễn Phương Anh - Trung tâm HL&TĐ TDTT Tỉnh Thanh Hóa
SK 317: Chung kết Hạng A Trung niên 1 Standard - Điệu W,T,VW,SF,Q - Giờ: 21:45:48 22/6
299Nguyễn Quốc Quân
Trần Thị Thanh Thúy
- Thăng Long
71Nguyễn Mạnh Cường
Nguyễn Thị Bảo
- Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
72Phạm Đình Phúc
Vũ Thị Thùy Linh
- Cung VHTT Thanh niên HP
SK 318: Chung kết Hạng B Thiếu niên 1 Latin - Điệu S,C,R,J - Giờ: 21:54:18 22/6
153Nguyễn Hoàng Thái Sơn
Nguyễn Trần Trúc Ly
- Q-Dance Center
173Nguyễn Thành Đạt
Trần Ngọc Mỹ Trang
- Q-Dance Center
106Lương Bảo Trí Dũng
Đoàn Bảo Trân
- LUÂN OANH DANCESPORT
SK 319: Chung kết Hạng B Người lớn Latin - Điệu S,C,R,J - Giờ: 22:01:06 22/6
148Phạm Quảng An
Trần Ngọc Nhi
- Q-Dance Center
103Trương Vũ Toàn
Lâm Nhật Hạ
- Khánh Thi Academy
100Nguyễn Thanh Liêm
Ngô Hoàng Khánh Linh
- Hue Talent
32Nguyễn Đức Tùng Lâm
Nguyễn Thị Ninh Ngọc
- CK TEAM
247Đào Văn An
Trần Bảo Châu
- SMART DANCE CENTER
SK 320: Chung kết Hạng A Super Stars Standard Open - Điệu W,T,VW,SF,Q - Giờ: 22:07:54 22/6
300Nguyễn Đức Hòa
Nguyễn Thị Hải Yến
- Thăng Long
301Lê Thọ Sơn
Chu Thị Thanh Huyền
- Thăng Long
251Hoàng Tiến Mạnh
Văn Quỳnh Phương
- Smart Dance Center
69Nguyễn Ngọc Hiếu
Hoàng Quỳnh Trang
- Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
70Bùi Quang Nam
Nguyễn Thị Hồng Anh
- Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
72Phạm Đình Phúc
Vũ Thị Thùy Linh
- Cung VHTT Thanh niên HP
SK 321: Chung kết Hạng F1 Thiếu Nhi 1 Latin Q-Dance Center TN - Điệu C - Giờ:
238Lê Hà Anh - Q-Dance Center
245Quách Phan Gia Hân - Q-Dance Center
312Trần Phương Quỳnh - Q-Dance Center
SK 322: Chung kết Hạng FD Thiếu nhi 1 Latin Q-Dance Center - Điệu C,R - Giờ:
227Hoàng Diệu Hương - Q-Dance Center
311Hoàng Ân - Q-Dance Center
312Trần Phương Quỳnh - Q-Dance Center

Khiêu vũ thể thao, thông tin giải đấu, đăng ký thi đấu online, khieu vu the thao, giai khieu vu, giải khiêu vũ, dance sport, nhảy nghệ thuật

Khiêu vũ thể thao, thông tin giải đấu, đăng ký thi đấu online, khieu vu the thao, giai khieu vu, giải khiêu vũ, dance sport, nhảy nghệ thuật