Giải Vô địch KVTT Tỉnh Thái Bình mở rộng lần thứ II, năm 2019

D.sách VĐV theo sự kiện (tải PDF)

Số đeoVận động viên
SK 1: Chung kết Đồng diễn Trẻ em - Điệu DD - Giờ: 07:15 25/8
435Tiểu hoc Thanh Bình
Tên các VĐV cách nhau dấu phẩy - Tiểu học Thanh Bình
476chachacha
Bùi Thúy Hường , Nguyễn Mai Lan , Trịnh Quốc Bảo , Lương Thị Mỹ Hoa , Tạ Anh Thư, Hoàng Thị Thu Thảo , Cao Thị Thanh Nhàn , Nguyễn Thị Minh Anh, Hoàng Phạm Kim Anh , Phạm Thị Hà Anh , Ngô Hải Yến - Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh
477chachacha
Ninh Thị Thu Hiền , Cao Bảo Ngọc Khánh , Lê Khải Vy, Đào Đỗ Như Ý , Đào Yến Nhi , Mai Vũ Huyền Thư , Nguyễn Quỳnh Anh , Phạm Kiều Oanh , Phạm Như Bảo Ngọc - Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh
569Nối Vòng Tay Lơn
Tên các VĐV cách nhau dấu phẩy - Thái Bình dancesort
570cha cha hè Tiền Hải Thái Bình
Tên các VĐV cách nhau dấu phẩy - Thái Bình Dancesort
573Cha Cha
Tên các VĐV cách nhau dấu phẩy - CLB Hương Hạnh Dance Tứ Kỳ
574Cha Cha
Tên các VĐV cách nhau dấu phẩy - CLB Hương Hạnh Dance Tứ Kỳ
575Cha Cha
Tên các VĐV cách nhau dấu phẩy - CLB Hương Hạnh Dance Tứ Kỳ
576Cha Cha Cha
Tên các VĐV cách nhau dấu phẩy - CLB Chương Dancesort
582Cha Cha Cha
Tên các VĐV cách nhau dấu phẩy - Trường Đại Học Quảng Ninh
583Cha Cha Cha
Tên các VĐV cách nhau dấu phẩy - Trường Đại Học Quảng Ninh
585Jive
Tên các VĐV cách nhau dấu phẩy - Kx Thái Bình Dancessort
586Zumba
Tên các VĐV cách nhau dấu phẩy - CLB Dancesport Xuân Trường
591Cha Cha Cha
Tên các VĐV cách nhau dấu phẩy - Dancesport Phương Anh
593Cha Cha Cha
Tên các VĐV cách nhau dấu phẩy - CLBStar Kids Quảng Yên
595Cha Cha Cha
Tên các VĐV cách nhau dấu phẩy - Thái Bình Dancesport
596Cô Đôi Thượng Ngàn
Tên các VĐV cách nhau dấu phẩy - Thái Bình Dancesport
597Cha Cha Cha Đôi
Tên các VĐV cách nhau dấu phẩy - Thái Bình Dancesport
598Rumba
Tên các VĐV cách nhau dấu phẩy - Trường Mầm Non Đông Vinh
600Cha Cha Cha
Trần Tuệ Lâm,Vũ Tô Bảo Hân,Nguyễn Ngọc Ngân Nhi,Ngô Khánh Đan,Phạm Khánh Vy,Nguyễn Hà Phương,Trần Bảo Châu,Bùi Quý Minh Châu,Vũ Ngọc Hà,Nguyễn Quỳnh Anh - BABY STARS
621CLB Gia Minh
Trần Thị Mỹ Hiền, Trần Phương Uyên, Vũ Hoàng Trà My, Trần Ngọc Phương Nga, Bùi Thị Bảo Anh, Trần Nguyễn Anh Thư, Trần Ngọc Ngân Hà, Vũ Vân Anh, Vũ Lan Anh, Trần Ngọc Minh Nguyệt - CLB Gia Minh
SK 2: Chung kết Đồng diễn Người lớn - Điệu DD - Giờ: 08:15:00 25/8
128Chachacha
Đồng Thị Vững, Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Tống Thị Hồng Thuý, Nguyễn Thị Mai Xuân, Hoàng Thị Tuyết Nhung, Chu Thị Thanh Vân,Nguyễn Thị Ngọc Tuyết - CLB Trường Vi
571Cha Cha
Tên các VĐV cách nhau dấu phẩy - Khiêu Vũ Ngoc Tiên Nam Định
572Cha Cha
Tên các VĐV cách nhau dấu phẩy - Khiêu Vũ Ngọc Tiên Nam Định
577Rumba
Tên các VĐV cách nhau dấu phẩy - CLB 5SFITNESS-YOGA
578Rumba
Tên các VĐV cách nhau dấu phẩy - Thái Bình Dacesport
579Cha Cha Cha
Tên các VĐV cách nhau dấu phẩy - Sàn khiêu Vũ Damsam
580Slow Waltz
Tên các VĐV cách nhau dấu phẩy - CLB Nắng Xuân An Thái -Thái Bình
581Bachata
Tên các VĐV cách nhau dấu phẩy - CLB Bình Minh Thái Bình
584Cha Cha Cha
Tên các VĐV cách nhau dấu phẩy - Trường Đại Học Quảng Ninh
587Bachata
Tên các VĐV cách nhau dấu phẩy - CLB Dancesort Xuân Trường
588Cha Cha Cha
Tên các VĐV cách nhau dấu phẩy - CLB Quốc Tế Vũ Ngân Hà
589Rumba
Tên các VĐV cách nhau dấu phẩy - CLB Quốc Tế Vũ Ngân Hà
590Dân Vũ hiện Đại
Tên các VĐV cách nhau dấu phẩy - Petro Dance Clup
592Rumba
Tên các VĐV cách nhau dấu phẩy - CLB Sức Sống Mới
594Cha Cha Cha
Tên các VĐV cách nhau dấu phẩy - CLB Tường Vi
599Cha Cha Cha
Tên các VĐV cách nhau dấu phẩy - Thái Bình Dancesport
SK 3: Chung kết Hạng F1 Nhi Đông Latin Thái Binh dancesport - Điệu C - Giờ: 08:45:00 25/8
229Nguyễn Phương Mai - KX Thái Bình dancesport
264Phạm Mai Phương - TH Thai Binh Dancesport
383Nguyễn Hà Phương - Thái Bình dancesport
SK 4: Chung kết Hạng F1 Nhi đồng Latin Thái Binh Dancesport - Điệu C - Giờ: 08:46:00 25/8
266Tô Thảo Nhi - TH Thai Binh Dancesport
376Đinh Mai Hương - Thái Bình dancesport
454Nguyễn Hà Chi - Trường Tiểu Học I - Sắc Niu - Tơn
SK 5: Chung kết Hạng F1 Nhi đồng Latin Thái Binh Dancesport - Điệu C - Giờ: 08:47:00 25/8
270Phạm Uyên Nhi - TH Thai Binh Dancesport
373Nguyễn Thị Kim Thoa - Thái Bình dancesport
457Đỗ Khánh Vân - Trường Tiểu Học I - Sắc Niu - Tơn
SK 6: Chung kết Hạng F1 Nhi đồng Latin Thái Binh Dancesport - Điệu C - Giờ: 08:48:00 25/8
275Trần Minh Anh - TH Thai Binh Dancesport
386Cao Nguyễn Ngọc Linh - Thái Bình dancesport
455Hà Thảo Ly - Trường Tiểu Học I - Sắc Niu - Tơn
SK 7: Chung kết Hạng F1 Nhi đồng Latin Thái Binh Dancesport - Điệu C - Giờ: 08:49:00 25/8
277Vũ Thanh Tâm - TH Thai Binh Dancesport
398Lê Bảo Trang - Thái Bình dancesport
418Phạm Trường Giang - Thái Bình dancesport
SK 8: Chung kết Hạng F1 Nhi đồng Latin Thái Binh Dancesport - Điệu C - Giờ: 08:50:00 25/8
309Phạm Vũ Uyên Nhi - TH Thai Binh Dancesport
381Ngô Minh Ngọc - Thái Bình dancesport
402Đào Thị Hà My - Thái Bình dancesport
SK 9: Chung kết Hạng F1 Nhi đồng Latin Thái Binh Dancesport - Điệu C - Giờ: 08:51:00 25/8
382Trần Mai Phương - Thái Bình dancesport
411Đinh Hiền Anh - Thái Bình dancesport
455Hà Thảo Ly - Trường Tiểu Học I - Sắc Niu - Tơn
617Phạm Thị Khánh Huyền - Thái Bình dancesport
SK 10: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Thái Binh Dancesport - Điệu C - Giờ: 08:52:00 25/8
230Nguyễn Thị Hà Giang - KX Thái Bình dancesport
274Nguyễn Duy Khánh Vy - TH Thai Binh Dancesport
473Ninh Thị Thu Hiền - Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh
SK 11: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Thái Binh Dancesport - Điệu C - Giờ: 08:53:00 25/8
279Phạm Thao Nguyên - TH Thai Binh Dancesport
384Nguyễn Thanh Tuyền - Thái Bình dancesport
458Trịnh Khánh Thư - Trường Tiểu Học I - Sắc Niu - Tơn
619Phạm Thị Diệu Huyền - Thái Bình Dancesport
SK 12: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Thái Binh Dancesport - Điệu C - Giờ: 08:54:00 25/8
385Bùi Hiền Linh - Thái Bình dancesport
419Trần Minh Anh - Thái Bình dancesport
456Trần Ngọc Bích Thuận - Trường Tiểu Học I - Sắc Niu - Tơn
SK 13: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Thái Binh Dancesport - Điệu C - Giờ: 08:55:00 25/8
281Trần Ngọc Như Hoa - TH Thai Binh Dancesport
380Tô Vũ Hồng An - Thái Bình dancesport
611Nguyễn Hà Anh - Chương Dancesport
SK 14: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Thái Binh Dancesport - Điệu C - Giờ: 08:56:00 25/8
282Phan Vi Anh Thư - TH Thai Binh Dancesport
346Ngô Bảo Nguyên Anh - Thai Binh Dancesport 1
404Nguyễn Thị Bảo Ngọc - Thái Bình dancesport
619Phạm Thị Diệu Huyền - Thái Bình Dancesport
SK 15: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Thái Binh Dancesport - Điệu C - Giờ: 08:57:00 25/8
283Đặng Nhật Linh - TH Thai Binh Dancesport
304Vũ Thảo Ly - TH Thai Binh Dancesport
406Vũ Nguyễn Mai Anh - Thái Bình dancesport
SK 16: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin Thái Binh Dancesport - Điệu C - Giờ: 08:58:00 25/8
263Vũ Đặng Tú Anh - TH Thai Binh Dancesport
379Hà Bích Phương - Thái Bình dancesport
405Đỗ Tuyết Chi - Thái Bình dancesport
SK 17: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin Thái Binh Dancesport - Điệu C - Giờ: 08:59:00 25/8
265Nguyễn Hương Giang - TH Thai Binh Dancesport
305Nguyễn Đức Anh - TH Thai Binh Dancesport
375Trần Thị Ngân Anh - Thái Bình dancesport
SK 18: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin Thái Binh Dancesport - Điệu C - Giờ: 09:00:00 25/8
267Trương Diệu Quỳnh - TH Thai Binh Dancesport
397Phạm Phương Nhung - Thái Bình dancesport
480Cao Phương Thảo - Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh
SK 19: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin Thái Binh Dancesport - Điệu C - Giờ: 09:01:00 25/8
269Phạm Ngọc Diệp - TH Thai Binh Dancesport
290Ngô Thùy Trang - TH Thai Binh Dancesport
530Phạm Lại Thanh An - ĐH Thai Binh Dancesport
SK 20: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin Thái Binh Dancesport - Điệu C - Giờ: 09:02:00 25/8
273Nguyễn Hoàng Mai Anh - TH Thai Binh Dancesport
287Lê Bảo Châu - TH Thai Binh Dancesport
531Phạm Bảo Ngọc - ĐH Thai Binh Dancesport
SK 21: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin Thái Binh Dancesport - Điệu C - Giờ: 09:03:00 25/8
234Phùng Thành Nam - KX Thái Bình dancesport
282Phan Vi Anh Thư - TH Thai Binh Dancesport
312Lê Huyền Trang - TH Thai Binh Dancesport
SK 22: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin Thái Binh Dancesport - Điệu C - Giờ: 09:04:00 25/8
295Lương Thùy Dương - TH Thai Binh Dancesport
378Cao Nguyễn Gia Khánh - Thái Bình dancesport
407Hồ Hà Khánh Linh - Thái Bình dancesport
SK 23: Chung kết Hạng F1 Nhi đồng 1 Latin Thái Binh Dancesport - Điệu C - Giờ: 09:05:00 25/8
231Bùi Khánh Đan - KX Thái Bình dancesport
291Trần Hải Băng - TH Thai Binh Dancesport
481Phạm Như Bảo Ngọc - Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh
SK 24: Chung kết Hạng F1 Nhi Đông 1 Latin Thái Binh Dancesport - Điệu C - Giờ: 09:06:00 25/8
376Đinh Mai Hương - Thái Bình dancesport
404Nguyễn Thị Bảo Ngọc - Thái Bình dancesport
608Nguyễn Hiền Dung - Chương Dancesport
SK 25: Chung kết Hạng F1 Nhi đồng Latin Thái Binh Dancesport - Điệu C - Giờ: 09:07:00 25/8
302Nguyễn Mai Hương Giang - TH Thai Binh Dancesport
431Trần Huyền Trang - Tiểu học Thanh Bình
609Trần Tú Tường Mai - Chương Dancesport
SK 26: Chung kết Hạng F1 Nhi đồng Latin Thái Binh Dancesport - Điệu C - Giờ: 09:08:00 25/8
343Phạm Gia Hân - Thai Binh Dancesport 1
393Vũ Hà Anh - Thái Bình dancesport
457Đỗ Khánh Vân - Trường Tiểu Học I - Sắc Niu - Tơn
SK 27: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Thái Binh Dancesport - Điệu C - Giờ: 09:09:00 25/8
280Nguyễn Phương Hiền - TH Thai Binh Dancesport
294Nguyễn Ngọc Linh - TH Thai Binh Dancesport
536Trần Minh Châu - ĐH Thai Binh Dancesport
SK 28: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Thái Binh Dancesport - Điệu C - Giờ: 09:10:00 25/8
237Nguyễn Minh Anh - MY DANCE
244Phùng Nguyễn Ánh Vy - MY DANCE
532Nguyễn Phạm Ngọc Hân - ĐH Thai Binh Dancesport
SK 29: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Các CLB 38 - Điệu C - Giờ: 09:11:00 25/8
262Vũ Đào Hồng Ngọc - Star Kids Quảng Yên
538Trần Nguyễn Khánh Ly - ĐH Thai Binh Dancesport
539Nguyễn Vân Anh - ĐH Thai Binh Dancesport
SK 30: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin Thái Binh Dancesport - Điệu C - Giờ: 09:12:00 25/8
228Vũ Phương Nhung - KX Thái Bình dancesport
297Trần Mai Anh - TH Thai Binh Dancesport
407Hồ Hà Khánh Linh - Thái Bình dancesport
SK 31: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin Thái Binh Dancesport - Điệu C - Giờ: 09:13:00 25/8
300Nguyễn Lê Hoàng Linh - TH Thai Binh Dancesport
310Phạm Vũ Hiểu Lam - TH Thai Binh Dancesport
370Nguyễn Lê Chi - Thái Bình dancesport
SK 32: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin Thái Binh Dancesport - Điệu C - Giờ: 09:14:00 25/8
298Hoàng Thanh Ngọc - TH Thai Binh Dancesport
313Trần Nguyễn Thảo Anh - TH Thai Binh Dancesport
461Nguyễn Thị Minh Anh - Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh
SK 33: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Thái Binh Dancesport - Điệu C - Giờ: 09:15:00 25/8
404Nguyễn Thị Bảo Ngọc - Thái Bình dancesport
537Đinh Thị Thanh Mai - ĐH Thai Binh Dancesport
540Phạm Lan Anh - ĐH Thai Binh Dancesport
SK 34: Chung kết Hạng F1 Thiếu Nhi 1 Latin Thái Binh Dancesport - Điệu C - Giờ: 09:16:00 25/8
271Trần Phương Linh - TH Thai Binh Dancesport
456Trần Ngọc Bích Thuận - Trường Tiểu Học I - Sắc Niu - Tơn
529Nguyễn Bá Dũng - ĐH Thai Binh Dancesport
SK 35: Chung kết Hạng F1 Nhi đồng Latin Thái Binh Dancesport - Điệu C - Giờ: 09:17:00 25/8
361Phan Anh Bảo Quyên - Thai Binh Dancesport 1
411Đinh Hiền Anh - Thái Bình dancesport
613Bùi Gia Khánh Diễm - Thái Bình Dancesport
SK 36: Chung kết Hạng F1 Nhi đồng Latin Thái Binh Dancesport - Điệu C - Giờ: 09:18:00 25/8
303Nguyễn Phương Anh - TH Thai Binh Dancesport
393Vũ Hà Anh - Thái Bình dancesport
455Hà Thảo Ly - Trường Tiểu Học I - Sắc Niu - Tơn
SK 37: Chung kết Hạng F1 Nhi đồng Latin CLB - Điệu C - Giờ: 09:19:00 25/8
288Tạ Bùi Bảo Trâm - TH Thai Binh Dancesport
431Trần Huyền Trang - Tiểu học Thanh Bình
610Nguyễn Ngọc Cẩm Tú - Chương Dancesport
SK 38: Chung kết Hạng F1 Nhi đồng Latin CLB - Điệu C - Giờ: 09:20:00 25/8
47Nguyễn Bảo Trang - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
245Vũ Hương Giang - MY DANCE
255Nguyễn Thiếu Bảo - Star Kids Quảng Yên
SK 39: Chung kết Hạng F1 Nhi đồng Latin Thái Bình Dacesport hè - Điệu C - Giờ: 09:21:00 25/8
220Bùi Thị Minh Ngân - KX Thái Bình dancesport
224Hoàng Bùi Đan Lê - KX Thái Bình dancesport
352Nguyễn Bảo Trâm - Thai Binh Dancesport 1
SK 40: Chung kết Hạng F1 Nhi đồng Latin Thái Bình Dacesport hè - Điệu C - Giờ: 09:22:00 25/8
79Phùng Bảo Ngọc - CLB KV Sức Sống Mới HP
226Nguyễn Hà Anh - KX Thái Bình dancesport
306Nguyễn Phạm Bảo Lâm - TH Thai Binh Dancesport
SK 41: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Thái Bình Dacesport hè - Điệu C - Giờ: 09:23:00 25/8
219Vũ Phương Linh - KX Thái Bình dancesport
236Nguyễn Thị Thuỳ Châm - MY DANCE
239Nguyễn Hoàng Nhật Anh - MY DANCE
315Đỗ Như Ngọc - TH Thai Binh Dancesport
345Phạm Khánh Gia - Thai Binh Dancesport 1
SK 42: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Thái Bình Dacesport hè - Điệu C - Giờ: 09:24:00 25/8
238Đỗ Khánh Thy - MY DANCE
347Khổng thị Khánh Ly - Thai Binh Dancesport 1
534Hòa Hiếu Thảo - ĐH Thai Binh Dancesport
SK 43: Chung kết Hạng F1 Nhi đồng Latin CLB - Điệu C - Giờ: 09:25:00 25/8
77Phạm Phương Nhi - CLB KV Sức Sống Mới HP
257Vũ Bảo Nam - Star Kids Quảng Yên
377Bùi Trần Bảo Ngọc - Thái Bình dancesport
SK 44: Chung kết Hạng F1 Nhi đồng Latin CLB - Điệu C - Giờ: 09:26:00 25/8
258Nguyễn Tiến Dũng - Star Kids Quảng Yên
553Đỗ Khánh Hà - Điệp Vũ Trường
SK 45: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin CLb - Điệu C - Giờ: 09:27:00 25/8
237Nguyễn Minh Anh - MY DANCE
429Nguyễn Khánh Chi - Tiểu học Thanh Bình
515Nguyễn Tùng Chi - VIETSDANCE
SK 46: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin CLB - Điệu C - Giờ: 09:28:00 25/8
96Nguyễn Ngọc Diệp - CLB Khiêu Vũ Hoà Bình
236Nguyễn Thị Thuỳ Châm - MY DANCE
278Đinh Nguyễn Ngọc Anh - TH Thai Binh Dancesport
SK 47: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Thái Bình Dacesport hè - Điệu C - Giờ: 09:29:00 25/8
349Nguyễn Trần Mai Thanh - Thai Binh Dancesport 1
400Trần Yến Gia Hân - Thái Bình dancesport
532Nguyễn Phạm Ngọc Hân - ĐH Thai Binh Dancesport
SK 48: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin Thái Bình Dacesport hè - Điệu C - Giờ: 09:30:00 25/8
284Trần Thị Hải Bình - TH Thai Binh Dancesport
362Nguyễn Hoàng Hà - Thai Binh Dancesport 1
530Phạm Lại Thanh An - ĐH Thai Binh Dancesport
539Nguyễn Vân Anh - ĐH Thai Binh Dancesport
SK 49: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin Thái Bình Dacesport hè - Điệu C - Giờ: 09:31:00 25/8
80Vũ Mạnh Quân - CLB KV Sức Sống Mới HP
357Bùi Hoàng Linh - Thai Binh Dancesport 1
531Phạm Bảo Ngọc - ĐH Thai Binh Dancesport
SK 50: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin CLB - Điệu C - Giờ: 09:32:00 25/8
94Phạm Thảo Diệp - CLB Khiêu Vũ Hoà Bình
129Bùi Kiều Phú - CLB Trường Vi
516Nguyễn Hạnh Nguyên - VIETSDANCE
SK 51: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin CLB - Điệu C - Giờ: 09:33:00 25/8
238Đỗ Khánh Thy - MY DANCE
432Vũ Tùng Lâm - Tiểu học Thanh Bình
456Trần Ngọc Bích Thuận - Trường Tiểu Học I - Sắc Niu - Tơn
SK 52: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin CLB - Điệu C - Giờ: 09:34:00 25/8
112Lê Thanh Hà - CLB Trường Vi
429Nguyễn Khánh Chi - Tiểu học Thanh Bình
458Trịnh Khánh Thư - Trường Tiểu Học I - Sắc Niu - Tơn
SK 53: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin CLB - Điệu C - Giờ: 09:35:00 25/8
38Nguyễn Tùng Lâm - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
272Trần Uyên Trang - TH Thai Binh Dancesport
432Vũ Tùng Lâm - Tiểu học Thanh Bình
SK 54: Chung kết Hạng E1 Thiếu nhi 1 Latin Thái Binh dancesport - Điệu C - Giờ: 09:36:00 25/8
171Nguyễn Thanh Bình
Nguyễn THu Ngân - Dancesport Phương Anh
360Bùi Duy Anh
Lê Huyền Trang - Thai Binh Dancesport 1
388Vũ Đức Hiếu
Đặng Quỳnh Anh - Thái Bình dancesport
391Hà Hải Phong
Đặng Hoàng Gia Hân - Thái Bình dancesport
409Đặng Minh Phong
Nguyễn Thanh Tuyền - Thái Bình dancesport
SK 55: Chung kết Hạng E1 Thiếu nhi 2 Latin Thái Bình dancesport - Điệu C - Giờ: 09:37:00 25/8
286Nguyễn Đức Anh
Hoàng Mai Linh - TH Thai Binh Dancesport
387Cao Gia Huy
Vũ Yến Nhi - Thái Bình dancesport
463Bùi Công Minh
Bùi Thị Thúy Hường - Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh
SK 56: Chung kết Hạng F1 Nhi đồng Latin Thái Bình Dacesport hè - Điệu C - Giờ: 09:38:00 25/8
292Nguyễn Ngọc Bảo Trâm - TH Thai Binh Dancesport
400Trần Yến Gia Hân - Thái Bình dancesport
533Nguyễn Minh Châu - ĐH Thai Binh Dancesport
SK 57: Chung kết Hạng F1 Nhi đồng Latin Thái Bình Dacesport hè - Điệu C - Giờ: 09:39:00 25/8
307Lại Vũ Nhật Hà - TH Thai Binh Dancesport
342Lưu Phương Thảo - Thai Binh Dancesport 1
403Đào Quang Vinh - Thái Bình dancesport
SK 58: Chung kết Hạng F1 Nhi đồng Latin Thái Bình Dacesport hè - Điệu C - Giờ: 09:40:00 25/8
318Hoàng Bảo Hân - TH Thai Binh Dancesport
344Vũ Nguyễn Quỳnh Lam - Thai Binh Dancesport 1
482Nguyễn Quỳnh Anh - Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh
SK 59: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Thái Bình Dacesport hè - Điệu C - Giờ: 09:41:00 25/8
359Tống Gia Linh - Thai Binh Dancesport 1
376Đinh Mai Hương - Thái Bình dancesport
529Nguyễn Bá Dũng - ĐH Thai Binh Dancesport
SK 60: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Thái Bình Dacesport hè - Điệu C - Giờ: 09:42:00 25/8
221Nguyễn Đỗ Cẩm Tú - KX Thái Bình dancesport
348Đoàn Bảo Hân - Thai Binh Dancesport 1
535Hoàng Phan Khánh Huyền - ĐH Thai Binh Dancesport
SK 61: Chung kết Hạng F1 Nhi đồng Latin Thái Bình Dacesport Hè - Điệu C - Giờ: 09:43:00 25/8
342Lưu Phương Thảo - Thai Binh Dancesport 1
356Trương Thu Trang - Thai Binh Dancesport 1
533Nguyễn Minh Châu - ĐH Thai Binh Dancesport
SK 62: Chung kết Hạng F1 Nhi đồng Latin Thái Bình Dacesport Hè - Điệu C - Giờ: 09:44:00 25/8
292Nguyễn Ngọc Bảo Trâm - TH Thai Binh Dancesport
353Nguyễn Bình Lam Giang - Thai Binh Dancesport 1
366Lê Quỳnh Giang - Thai Binh Dancesport 1
SK 63: Chung kết Hạng F1 Nhi đồng Latin Thái Bình Dacesport Hè - Điệu C - Giờ: 09:45:00 25/8
314Tô Bảo Ngọc - TH Thai Binh Dancesport
319Nguyễn Vũ Ngọc Diệp - TH Thai Binh Dancesport
352Nguyễn Bảo Trâm - Thai Binh Dancesport 1
SK 64: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin các CLB hè - Điệu C - Giờ: 09:46:00 25/8
44Bùi Tường Linh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
164Nguyễn Thu Ngân - Dancesport Phương Anh
242Trần Nguyễn Thuỳ Linh - MY DANCE
618Phạm Khánh Huyền - Thái Bình dancesport
SK 65: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin các CLB hè - Điệu C - Giờ: 09:47:00 25/8
64Trần Phương Uyên - CLB Gia Minh
165NguyễnThanh Bình - Dancesport Phương Anh
540Phạm Lan Anh - ĐH Thai Binh Dancesport
SK 66: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin các CLB hè - Điệu C - Giờ: 09:48:00 25/8
46Nguyễn Vũ Phương Dung - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
65Vũ Hoàng Trà My - CLB Gia Minh
168Nguyễn Thị Huyền Trang - Dancesport Phương Anh
SK 67: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin các CLB hè - Điệu C - Giờ: 09:49:00 25/8
54Lưu Gia Linh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
66Trần Ngọc Phương Nga - CLB Gia Minh
162Ngô Mai Phương - Cung VHTT Thanh Niên HP
SK 68: Chung kết Hạng F1 Nhi đồng Latin Thái Bình Dacesport Hè - Điệu C - Giờ: 09:50:00 25/8
90Nguyễn Minh Ngọc - CLB Khiêu Vũ Hoà Bình
307Lại Vũ Nhật Hà - TH Thai Binh Dancesport
316Vũ Như Quỳnh - TH Thai Binh Dancesport
SK 69: Chung kết Hạng F1 Nhi đồng Latin Thái Bình Dacesport Hè - Điệu C - Giờ: 09:51:00 25/8
223Mai Phương Anh - KX Thái Bình dancesport
233Bùi Hương Giang - KX Thái Bình dancesport
320Đoàn Bảo Ngọc - TH Thai Binh Dancesport
SK 70: Chung kết Hạng F1 Nhi đồng Latin Thái Bình Dacesport Hè - Điệu C - Giờ: 09:52:00 25/8
225Bùi Thị Hoài Anh - KX Thái Bình dancesport
227Đinh Thị Phương Linh - KX Thái Bình dancesport
232Đặng Thị Ngọc Hân - KX Thái Bình dancesport
SK 71: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Thái Bình Dacesport Hè - Điệu C - Giờ: 09:53:00 25/8
221Nguyễn Đỗ Cẩm Tú - KX Thái Bình dancesport
296Nguyễn Khánh Linh Nhi - TH Thai Binh Dancesport
534Hòa Hiếu Thảo - ĐH Thai Binh Dancesport
SK 72: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Thái Bình Dacesport Hè - Điệu C - Giờ: 09:54:00 25/8
285Lưu Bảo Ngọc - TH Thai Binh Dancesport
351Nguyễn Ngọc Anh - Thai Binh Dancesport 1
536Trần Minh Châu - ĐH Thai Binh Dancesport
SK 73: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Thái Bình Dacesport Hè - Điệu C - Giờ: 09:55:00 25/8
219Vũ Phương Linh - KX Thái Bình dancesport
317Nguyễn Hà Oanh - TH Thai Binh Dancesport
355Bùi Thạch Thảo - Thai Binh Dancesport 1
SK 74: Chung kết Hạng F1 Nhi đồng Latin các CLB hè - Điệu C - Giờ: 09:56:00 25/8
166Dương Khánh Linh - Dancesport Phương Anh
425Vũ Thị Kim Anh - Tiểu học Thanh Bình
SK 75: Chung kết Hạng F1 Nhi đồng Latin các CLB hè - Điệu C - Giờ: 09:57:00 25/8
74Đinh Thanh Tú - CLB KV Sức Sống Mới HP
95Nguyễn Đào Khánh Linh - CLB Khiêu Vũ Hoà Bình
430Lê Băng Băng - Tiểu học Thanh Bình
SK 76: Chung kết Hạng F1 Nhi đồng Latin các CLB hè - Điệu C - Giờ: 09:58:00 25/8
75Lương Thị Hân - CLB KV Sức Sống Mới HP
468Đào Yến Nhi - Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh
547Vũ Hoài Anh - Điệp Vũ Trường
SK 77: Chung kết Hạng F1 Nhi đồng Latin các CLB hè - Điệu C - Giờ: 09:59:00 25/8
77Phạm Phương Nhi - CLB KV Sức Sống Mới HP
426Nguyễn Linh Trang - Tiểu học Thanh Bình
469Đào Đỗ Như Ý - Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh
SK 78: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin các CLB hè - Điệu C - Giờ: 10:00:00 25/8
76Vũ Thanh Sơn - CLB KV Sức Sống Mới HP
165NguyễnThanh Bình - Dancesport Phương Anh
SK 79: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin các CLB hè - Điệu C - Giờ: 10:01:00 25/8
169Nguyễn Đào Minh Tâm - Dancesport Phương Anh
456Trần Ngọc Bích Thuận - Trường Tiểu Học I - Sắc Niu - Tơn
464PhạmThị Hà Anh - Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh
SK 80: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin các CLB hè - Điệu C - Giờ: 10:02:00 25/8
168Nguyễn Thị Huyền Trang - Dancesport Phương Anh
428Trần Quỳnh Hương - Tiểu học Thanh Bình
462Hoàng Phạm Kim Anh - Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh
SK 81: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin các CLB hè - Điệu C - Giờ: 10:03:00 25/8
78Nguyễn Ngọc Minh - CLB KV Sức Sống Mới HP
167Đặng Lê Phương Anh - Dancesport Phương Anh
433Bùi Minh Khuê - Tiểu học Thanh Bình
SK 82: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Thái Bình Dacesport Hè - Điệu C - Giờ: 10:04:00 25/8
293Ngô Gia Bảo - TH Thai Binh Dancesport
299Trần Hà Anh - TH Thai Binh Dancesport
535Hoàng Phan Khánh Huyền - ĐH Thai Binh Dancesport
SK 83: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Thái Bình Dacesport Hè - Điệu C - Giờ: 10:05:00 25/8
303Nguyễn Phương Anh - TH Thai Binh Dancesport
350Vũ Yến Loan - Thai Binh Dancesport 1
537Đinh Thị Thanh Mai - ĐH Thai Binh Dancesport
SK 84: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Thái Bình Dacesport Hè - Điệu C - Giờ: 10:06:00 25/8
78Nguyễn Ngọc Minh - CLB KV Sức Sống Mới HP
222Nguyễn Thị Khánh Chi - KX Thái Bình dancesport
358Đỗ Ngọc Minh - Thai Binh Dancesport 1
538Trần Nguyễn Khánh Ly - ĐH Thai Binh Dancesport
SK 85: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin Thái Bình Dacesport Hè - Điệu C - Giờ: 10:07:00 25/8
67Bùi Thị Bảo Anh - CLB Gia Minh
76Vũ Thanh Sơn - CLB KV Sức Sống Mới HP
80Vũ Mạnh Quân - CLB KV Sức Sống Mới HP
602Nguyễn Thị Thuỳ Linh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
SK 86: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin các CLB hè - Điệu C - Giờ: 10:08:00 25/8
254Nguyễn Minh Nguyệt - Star Kids Quảng Yên
299Trần Hà Anh - TH Thai Binh Dancesport
427Phạm Thị Cẩm Tú - Tiểu học Thanh Bình
550Nguyễn Khánh Ngọc - Điệp Vũ Trường
SK 87: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin các CLB hè - Điệu C - Giờ: 10:09:00 25/8
63Trần Thị Mỹ Hiền - CLB Gia Minh
479Cao Thị Thanh Nhàn - Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh
551Nguyễn Linh Chi - Điệp Vũ Trường
SK 88: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin các CLB hè - Điệu C - Giờ: 10:10:00 25/8
68Trần Nguyễn Anh Thư - CLB Gia Minh
87Nguyễn Đào Minh Anh - CLB Khiêu Vũ Hoà Bình
260Nguyễn Phạm Anh Thơ - Star Kids Quảng Yên
SK 89: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin các CLB hè - Điệu C - Giờ: 10:11:00 25/8
71Vũ Lan Anh - CLB Gia Minh
257Vũ Bảo Nam - Star Kids Quảng Yên
428Trần Quỳnh Hương - Tiểu học Thanh Bình
SK 90: Chung kết Hạng F1 Nhi đồng Latin các CLB hè - Điệu C - Giờ: 10:12:00 25/8
79Phùng Bảo Ngọc - CLB KV Sức Sống Mới HP
86Kiều Hải Phong - CLB KV Sức Sống Mới HP
241Bùi Phạm Kim Anh - MY DANCE
SK 91: Chung kết Hạng F1 Nhi đồng Latin Các CLB NC - Điệu C - Giờ: 10:13:00 25/8
73Lê Thùy Dương - CLB KV Sức Sống Mới HP
74Đinh Thanh Tú - CLB KV Sức Sống Mới HP
75Lương Thị Hân - CLB KV Sức Sống Mới HP
SK 92: Chung kết Hạng F1 Nhi đồng Latin Các CLB NC - Điệu C - Giờ: 10:14:00 25/8
39Lê Minh Anh - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
79Phùng Bảo Ngọc - CLB KV Sức Sống Mới HP
418Phạm Trường Giang - Thái Bình dancesport
SK 93: Chung kết Hạng F1 Nhi đồng Latin Các CLB NC - Điệu C - Giờ: 10:15:00 25/8
72Trần Ngọc Minh Nguyệt - CLB Gia Minh
145Vũ Phạm Bảo Trâm - Colorful Art Quảng Ninh
252Nguyễn Huyền Phương - Star Kids Quảng Yên
SK 94: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Các CLB NC - Điệu C - Giờ: 10:16:00 25/8
76Vũ Thanh Sơn - CLB KV Sức Sống Mới HP
78Nguyễn Ngọc Minh - CLB KV Sức Sống Mới HP
80Vũ Mạnh Quân - CLB KV Sức Sống Mới HP
SK 95: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Các CLB NC - Điệu C - Giờ: 10:17:00 25/8
167Đặng Lê Phương Anh - Dancesport Phương Anh
419Trần Minh Anh - Thái Bình dancesport
474Phạm Kiều Oanh - Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh
SK 96: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin Các CLB NC - Điệu C - Giờ: 10:18:00 25/8
113Vũ Như Uyển Nhi - CLB Trường Vi
417Trần Phương Thảo - Thái Bình dancesport
517Nguyễn Hoàng Lan - VIETSDANCE
SK 97: Chung kết Hạng F1 Nhi đồng Latin Các CLB hè - Điệu C - Giờ: 10:19:00 25/8
48Nguyễn Trần Quỳnh Chi - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
86Kiều Hải Phong - CLB KV Sức Sống Mới HP
546Nguyễn Phương Anh - Điệp Vũ Trường
SK 98: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Tú Trần Dancesport - Điệu c - Giờ: 10:20:00 25/8
22Vũ Thị Thanh Thảo - ACB Kid Gia Lộc Hải Dương
500Khánh Ly - TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
505Trần Bảo Ngọc - TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
SK 99: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin Tú Trần Dancesport - Điệu C - Giờ: 10:21:00 25/8
38Nguyễn Tùng Lâm - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
486Nguyễn Minh Ngọc - TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
495Vũ Tú Linh - TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
SK 100: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin Tú Trần Dancesport - Điệu C - Giờ: 10:22:00 25/8
487Phùng Khánh Phương - TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
494Nguyễn Phương Khánh - TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
496Vũ Mai Hoàng Linh - TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
SK 101: Chung kết Hạng F1 Nhi đồng Latin Tú Trần Dancesport - Điệu C - Giờ: 10:23:00 25/8
484Nguyễn Sử Như An - TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
508Lương Yến Nhi - TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
509Vũ Nguyễn Thảo Vy - TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
SK 102: Chung kết Hạng F1 Nhi đồng Latin Tú Trần Dancesport - Điệu C - Giờ: 10:24:00 25/8
17Vũ Hoài Anh - ACB Kid Gia Lộc Hải Dương
485Đỗ Mai Thái An - TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
491Đinh Thùy Trang - TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
SK 103: Chung kết Hạng F1 Nhi đồng Latin Các CLB hè - Điệu C - Giờ: 10:25:00 25/8
50Nguyễn Ngọc Quỳnh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
251Trịnh Khánh Linh - Star Kids Quảng Yên
548Lê Thùy Mai Trang - Điệp Vũ Trường
SK 104: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Các CLB hè - Điệu C - Giờ: 10:26:00 25/8
45Trần Thị Hiên Chi - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
116Tô Ngân Hà - CLB Trường Vi
163Nguyễn Tuệ Linh - Cung VHTT Thanh Niên HP
549Trương Quốc Anh - Điệp Vũ Trường
SK 105: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin Các CLB hè - Điệu C - Giờ: 10:27:00 25/8
55Nguyễn Minh Thuý - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
62Lê Vũ Mai Chi - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
97Phùng Lê Anh Thư - CLB Khiêu Vũ Hoà Bình
SK 106: Chung kết Hạng F1 Nhi đồng Latin Các CLB hè - Điệu C - Giờ: 10:28:00 25/8
52Vũ Mai Phương - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
123Vũ Đoàn Tuệ Minh - CLB Trường Vi
159Nguyễn Vũ Gia Bảo - Cung VHTT Thanh Niên HP
SK 107: Chung kết Hạng F1 Nhi đồng Latin Các CLB hè - Điệu C - Giờ: 10:29:00 25/8
47Nguyễn Bảo Trang - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
56Nguyễn Hà Phương - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
59Nguyễn Lưu Tường Vy - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
SK 108: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Các CLB hè - Điệu C - Giờ: 10:30:00 25/8
49Nguyễn Hà Minh Ánh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
169Nguyễn Đào Minh Tâm - Dancesport Phương Anh
240Nguyễn Hải Yến - MY DANCE
SK 109: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi Latin CLB Hương Hạnh Daces Tứ Kì - Điệu C - Giờ: 10:31:00 25/8
193Phùng Hà Thu - Hương Hạnh Dances Tứ Kỳ
194Vũ Thị Thùy Dương - Hương Hạnh Dances Tứ Kỳ
195Nguyễn Ngọc Gia linh - Hương Hạnh Dances Tứ Kỳ
SK 110: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi Latin CLB Hương Hạnh Dances Tứ Kì - Điệu C - Giờ: 10:32:00 25/8
196Nguyễn Thị Phương Chi - Hương Hạnh Dances Tứ Kỳ
197Ngô Thanh trúc - Hương Hạnh Dances Tứ Kỳ
198Nguyễn Bảo Ngọc - Hương Hạnh Dances Tứ Kỳ
SK 111: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi Latin TT Nghệ Thuật Bạch Dương - Điệu C - Giờ: 10:33:00 25/8
321Lương Diệu Anh - TT Nghệ Thuật Bạch Dương
322Nguyễn Khánh Chi - TT Nghệ Thuật Bạch Dương
323Đoàn Ngọc Linh - TT Nghệ Thuật Bạch Dương
SK 112: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi Latin TT Nghệ Thuật Bạch Dương - Điệu C - Giờ: 10:34:00 25/8
324Phạm Hoàng Yến - TT Nghệ Thuật Bạch Dương
325Nguyễn Khánh Huyền - TT Nghệ Thuật Bạch Dương
326An Thị Hà Liên - TT Nghệ Thuật Bạch Dương
SK 113: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Các CLB hè - Điệu C - Giờ: 10:35:00 25/8
170Lê Thu Hương - Dancesport Phương Anh
261Lưu Quỳnh Anh - Star Kids Quảng Yên
550Nguyễn Khánh Ngọc - Điệp Vũ Trường
SK 114: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Các CLB hè - Điệu C - Giờ: 10:36:00 25/8
45Trần Thị Hiên Chi - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
88Vũ Tường Vy - CLB Khiêu Vũ Hoà Bình
250Đỗ Hà My - Ninh Bình Dancesport
SK 115: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin Các CLB hè - Điệu C - Giờ: 10:37:00 25/8
55Nguyễn Minh Thuý - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
466Mai Vũ Huyền Thư - Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh
467Tạ Anh Thư - Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh
SK 116: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi Latin CLB Hương Hạnh Dances Tứ Kì - Điệu C - Giờ: 10:38:00 25/8
199Đỗ Phương Thảo - Hương Hạnh Dances Tứ Kỳ
200Nguyễn Thiên Vân - Hương Hạnh Dances Tứ Kỳ
201Nguyễn Vũ Nam Phương - Hương Hạnh Dances Tứ Kỳ
SK 117: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi Latin CLB Hương Hạnh Dances Tứ Kì - Điệu C - Giờ: 10:39:00 25/8
202Nguyễn Thị Quỳnh Anh - Hương Hạnh Dances Tứ Kỳ
203Nguyễn Ngọc Diệp - Hương Hạnh Dances Tứ Kỳ
204Nguyễn Thị Oanh - Hương Hạnh Dances Tứ Kỳ
SK 118: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi Latin Hùng Diệu Dancesport Hải Hậu - Điệu C - Giờ: 10:40:00 25/8
182Nguyễn Phạm Nhật Ánh - Hùng Diệu Dancesport Hải Hậu
183Nguyễn Bảo An - Hùng Diệu Dancesport Hải Hậu
187Đồng Lâm Linh - Hùng Diệu Dancesport Hải Hậu
191Nguyễn Ngọc Thùy An - Hùng Diệu Dancesport Hải Hậu
SK 119: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi Latin Hùng Diệu Dancesport Hải Hậu - Điệu C - Giờ: 10:41:00 25/8
179Đỗ Thảo Nguyên - Hùng Diệu Dancesport Hải Hậu
184Nguyễn Khánh Ly - Hùng Diệu Dancesport Hải Hậu
185Nguyễn Minh Thư - Hùng Diệu Dancesport Hải Hậu
SK 120: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi Latin CLB Hương Hạnh Dances Tứ Kì - Điệu C - Giờ: 10:42:00 25/8
205Lê Thị Thanh Bình - Hương Hạnh Dances Tứ Kỳ
207Ngô Thu Giang - Hương Hạnh Dances Tứ Kỳ
607Phạm Trương Bảo Linh - Hương Hạnh Dance Tứ Kỳ
SK 121: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi Latin CLB Hương Hạnh Dances Tứ Kì - Điệu C - Giờ: 10:43:00 25/8
208Nguyễn Bảo Ngọc - Hương Hạnh Dances Tứ Kỳ
209Phạm Thị Phương Mai - Hương Hạnh Dances Tứ Kỳ
210Nguyễn Hoàng Ngọc Hân - Hương Hạnh Dances Tứ Kỳ
SK 122: Chung kết Hạng F1 Nhi đồng Latin Các CLB hè - Điệu C - Giờ: 10:44:00 25/8
53Lê Nguyễn Nhật Mai - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
121Lương Thị Kim Ngân - CLB Trường Vi
553Đỗ Khánh Hà - Điệp Vũ Trường
SK 123: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin Tú Trần Dancesport - Điệu C - Giờ: 10:45:00 25/8
40Bùi Thị Mỹ Hòa - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
486Nguyễn Minh Ngọc - TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
496Vũ Mai Hoàng Linh - TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
SK 124: Chung kết Hạng F1 Nhi đồng Latin Các CLB hè - Điệu C - Giờ: 10:46:00 25/8
51Đặng Phương Linh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
91Tạ Nguyễn Ngọc Hân - CLB Khiêu Vũ Hoà Bình
157Nguyễn Khánh Ngọc - Cung VHTT Thanh Niên HP
SK 125: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Tú Trần Dancesport - Điệu C - Giờ: 10:47:00 25/8
127Chu Minh Ngọc - CLB Trường Vi
499Linh Đan - TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
506Phạm Nguyễn Khánh Như - TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
SK 126: Chung kết Hạng F1 Nhi đồng Latin Tú Trần Dancesport - Điệu C - Giờ: 10:48:00 25/8
18Bùi Ngọc Linh - ACB Kid Gia Lộc Hải Dương
488Nguyễn Thanh Trúc - TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
SK 127: Chung kết Hạng F1 Nhi đồng Latin Tú Trần Dancesport - Điệu C - Giờ: 10:49:00 25/8
490Bùi Yến Phương - TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
501Hà Thảo Nguyên - TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
502Hoàng Thảo Nguyên - TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
SK 128: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Các CLB hè - Điệu C - Giờ: 10:50:00 25/8
43Phạm Ngọc Bích - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
93Lê Nguyễn Trâm Anh - CLB Khiêu Vũ Hoà Bình
170Lê Thu Hương - Dancesport Phương Anh
SK 129: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Các CLB hè - Điệu C - Giờ: 10:51:00 25/8
49Nguyễn Hà Minh Ánh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
164Nguyễn Thu Ngân - Dancesport Phương Anh
243Trần Nguyễn Bảo Châu - MY DANCE
SK 130: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi Latin CLB Hương Hạnh Dances Tứ Kì - Điệu C - Giờ: 10:52:00 25/8
211Nguyễn Mai Ngọc - Hương Hạnh Dances Tứ Kỳ
212Nguyễn Hà Chi - Hương Hạnh Dances Tứ Kỳ
213Nguyễn Đỗ Ngọc Anh - Hương Hạnh Dances Tứ Kỳ
SK 131: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi Latin CLB Hương Hạnh Dances Tứ Kì - Điệu C - Giờ: 10:53:00 25/8
206Nguyễn Thùy Lâm - Hương Hạnh Dances Tứ Kỳ
214Nguyễn Minh Tâm - Hương Hạnh Dances Tứ Kỳ
215Đồng Thị Bảo Linh - Hương Hạnh Dances Tứ Kỳ
SK 132: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi Latin CLB Hương Hạnh Dances Tứ Kì - Điệu C - Giờ: 10:54:00 25/8
216Phạm Gia Hân - Hương Hạnh Dances Tứ Kỳ
217Nguyễn Ngọc Anh - Hương Hạnh Dances Tứ Kỳ
218Phạm Dương Ngọc Bích - Hương Hạnh Dances Tứ Kỳ
SK 133: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi Latin TT Nghệ Thuật Bạch Dương - Điệu C - Giờ: 10:55:00 25/8
327Đặng Văn Minh - TT Nghệ Thuật Bạch Dương
328Bạch Diêp Anh - TT Nghệ Thuật Bạch Dương
329Bùi Bằng Linh - TT Nghệ Thuật Bạch Dương
SK 134: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin Tú Trần Dancesport - Điệu C - Giờ: 10:56:00 25/8
40Bùi Thị Mỹ Hòa - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
487Phùng Khánh Phương - TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
494Nguyễn Phương Khánh - TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
SK 135: Chung kết Hạng E1 Thiếu nhi Latin TT Nghệ Thuật Bạch Dương - Điệu C - Giờ: 10:57:00 25/8
330Hoàng Đại Thành
Lương Diệu Anh - TT Nghệ Thuật Bạch Dương
331Đặng Văn Minh
Nguyễn Khánh Chi - TT Nghệ Thuật Bạch Dương
387Cao Gia Huy
Vũ Yến Nhi - Thái Bình dancesport
SK 136: Chung kết Hạng E1 Thiếu nhi Latin TT Nghệ Thuật Bạch Dương - Điệu C - Giờ: 10:58:00 25/8
235Phùng Thành Nam
Vũ Phương Nhung - KX Thái Bình dancesport
332Hoàng Đại Thành
Đoàn Ngọc Linh - TT Nghệ Thuật Bạch Dương
409Đặng Minh Phong
Nguyễn Thanh Tuyền - Thái Bình dancesport
SK 137: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi Latin Hùng Diệu Dancesport Hải Hậu - Điệu C - Giờ: 10:59:00 25/8
181Trần Anh Thư - Hùng Diệu Dancesport Hải Hậu
186Vũ Bảo Trâm - Hùng Diệu Dancesport Hải Hậu
192Lê Ngọc Linh - Hùng Diệu Dancesport Hải Hậu
SK 138: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi Latin Hùng Diệu Dancesport Hải Hậu - Điệu C - Giờ: 11:00:00 25/8
180Nguyễn Ngọc Diệu - Hùng Diệu Dancesport Hải Hậu
188Lại Minh Ánh - Hùng Diệu Dancesport Hải Hậu
189Nguyễn Thị Thu Trang - Hùng Diệu Dancesport Hải Hậu
SK 139: Chung kết Hạng F1 Nhi đồng Latin Tú Trần Dancesport - Điệu C - Giờ: 11:01:00 25/8
22Vũ Thị Thanh Thảo - ACB Kid Gia Lộc Hải Dương
484Nguyễn Sử Như An - TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
490Bùi Yến Phương - TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
SK 140: Chung kết Hạng F1 Nhi đồng Latin Tú Trần Dancesport - Điệu C - Giờ: 11:02:00 25/8
24Nguyễn Ngọc Diệp - ACB Kid Gia Lộc Hải Dương
485Đỗ Mai Thái An - TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
491Đinh Thùy Trang - TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
SK 141: Chung kết Hạng F1 Nhi đồng Latin Tú Trần Dancesport - Điệu C - Giờ: 11:03:00 25/8
17Vũ Hoài Anh - ACB Kid Gia Lộc Hải Dương
488Nguyễn Thanh Trúc - TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
504Nguyễn Minh Thư - TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
SK 142: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi Latin Hùng Diệu Dancesport Hải Hậu - Điệu C - Giờ: 11:04:00 25/8
178Đỗ Thị Như Quỳnh - Hùng Diệu Dancesport Hải Hậu
190Đặng Ngọc Diễm - Hùng Diệu Dancesport Hải Hậu
SK 143: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin TB 1001 - Điệu C - Giờ: 11:05:00 25/8
43Phạm Ngọc Bích - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
46Nguyễn Vũ Phương Dung - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
54Lưu Gia Linh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
SK 144: Chung kết Hạng F1 Nhi đồng Latin TB 9001 - Điệu C - Giờ: 11:06:00 25/8
48Nguyễn Trần Quỳnh Chi - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
53Lê Nguyễn Nhật Mai - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
270Phạm Uyên Nhi - TH Thai Binh Dancesport
SK 145: Chung kết Hạng F1 Nhi đồng Latin TB 9003 - Điệu C - Giờ: 11:07:00 25/8
51Đặng Phương Linh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
52Vũ Mai Phương - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
59Nguyễn Lưu Tường Vy - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
SK 146: Chung kết Hạng F1 Nhi đồng Latin TB 9002 - Điệu C - Giờ: 11:08:00 25/8
50Nguyễn Ngọc Quỳnh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
56Nguyễn Hà Phương - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
57Bùi Ngọc Thảo - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
SK 147: Chung kết Hạng F1 Nhi đồng Latin Các CLB Hè - Điệu C - Giờ: 11:09:00 25/8
58Nguyễn Khuê Dung - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
161Nguyễn Mai Thy - Cung VHTT Thanh Niên HP
614Bùi Mai Phương - Star Kids Quảng Yên
SK 148: Chung kết Hạng F1 Nhi đồng Latin Các CLB Hè - Điệu C - Giờ: 11:10:00 25/8
57Bùi Ngọc Thảo - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
160Vũ Ngọc Bảo Anh - Cung VHTT Thanh Niên HP
251Trịnh Khánh Linh - Star Kids Quảng Yên
SK 149: Chung kết Hạng F1 Nhi đồng Latin Tú Trần Dancesport - Điệu C - Giờ: 11:11:00 25/8
23Nguyễn Trúc Quỳnh - ACB Kid Gia Lộc Hải Dương
489Trần Ngọc Nhi - TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
509Vũ Nguyễn Thảo Vy - TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
SK 150: Chung kết Hạng F1 Nhi đồng Latin Tú Trần Dancesport - Điệu C - Giờ: 11:12:00 25/8
21Nguyễn Nhã Linh - ACB Kid Gia Lộc Hải Dương
501Hà Thảo Nguyên - TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
508Lương Yến Nhi - TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
SK 151: Chung kết Hạng F1 Nhi đồng Latin các CLB hè - Điệu C - Giờ: 11:13:00 25/8
73Lê Thùy Dương - CLB KV Sức Sống Mới HP
258Nguyễn Tiến Dũng - Star Kids Quảng Yên
425Vũ Thị Kim Anh - Tiểu học Thanh Bình
SK 152: Chung kết Hạng F1 Nhi đồng Latin các CLB hè - Điệu C - Giờ: 11:14:00 25/8
74Đinh Thanh Tú - CLB KV Sức Sống Mới HP
166Dương Khánh Linh - Dancesport Phương Anh
472Cao Bảo Ngọc Khánh - Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh
SK 153: Chung kết Hạng F1 Nhi đồng Latin các CLB hè - Điệu C - Giờ: 11:15:00 25/8
75Lương Thị Hân - CLB KV Sức Sống Mới HP
160Vũ Ngọc Bảo Anh - Cung VHTT Thanh Niên HP
430Lê Băng Băng - Tiểu học Thanh Bình
SK 154: Chung kết Hạng F1 Nhi đồng Latin các CLB hè - Điệu C - Giờ: 11:16:00 25/8
77Phạm Phương Nhi - CLB KV Sức Sống Mới HP
91Tạ Nguyễn Ngọc Hân - CLB Khiêu Vũ Hoà Bình
434Nguyễn Hà Ngân - Tiểu học Thanh Bình
SK 155: Chung kết Hạng F1 Nhi đồng Latin Tú Trần Dancesport - Điệu C - Giờ: 11:17:00 25/8
18Bùi Ngọc Linh - ACB Kid Gia Lộc Hải Dương
498Nguyễn Ngọc Hà My - TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
SK 156: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Tú Trần Dancesport - Điệu C - Giờ: 11:18:00 25/8
16Vũ Diệu Anh - ACB Kid Gia Lộc Hải Dương
507Vũ Hải Vân - TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
510Nguyễn Uyển Nhi - TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
SK 157: Chung kết Hạng F1 Nhi đồng Latin Tú Trần Dancesport - Điệu C - Giờ: 11:19:00 25/8
23Nguyễn Trúc Quỳnh - ACB Kid Gia Lộc Hải Dương
503Hoàng Thu Hồng - TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
511Nguyễn Bảo Phúc - TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
SK 158: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Tú Trần Dancesport - Điệu C - Giờ: 11:20:00 25/8
24Nguyễn Ngọc Diệp - ACB Kid Gia Lộc Hải Dương
41Nguyễn Thị Mỹ Hạnh - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
510Nguyễn Uyển Nhi - TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
SK 159: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Tú Trần Dancesport - Điệu C - Giờ: 11:21:00 25/8
16Vũ Diệu Anh - ACB Kid Gia Lộc Hải Dương
505Trần Bảo Ngọc - TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
506Phạm Nguyễn Khánh Như - TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
SK 160: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin Tú Trần Dancesport - Điệu C - Giờ: 11:22:00 25/8
41Nguyễn Thị Mỹ Hạnh - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
495Vũ Tú Linh - TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
500Khánh Ly - TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
SK 161: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi Latin Trung Tâm VHTT_TT Q.Cầu Giấy - Điệu C - Giờ: 11:23:00 25/8
442Nguyễn Ngọc Tuệ Anh - Trung Tâm VHTT_TT Quận Cầu Giấy
443Nguyễn Thị Thu Minh - Trung Tâm VHTT_TT Quận Cầu Giấy
444Phùng Ngọc Mai - Trung Tâm VHTT_TT Quận Cầu Giấy
SK 162: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi Latin Trung Tâm VHTT_TT Q.Cầu Giấy - Điệu C - Giờ: 11:24:00 25/8
445Vũ Minh Khuê - Trung Tâm VHTT_TT Quận Cầu Giấy
446Ngô Mai Phương - Trung Tâm VHTT_TT Quận Cầu Giấy
447Hoàng Linh Giang - Trung Tâm VHTT_TT Quận Cầu Giấy
453Trần Minh Châu - Trung Tâm VHTT_TT Quận Cầu Giấy
SK 163: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi Latin Vô Địch Thiếu nhi 1 - Điệu C - Giờ: 11:25:00 25/8
333Trương Phương Uyên - TT Nghệ Thuật Thủy Anh
336Nguyễn Ngọc An - TT Nghệ Thuật Thủy Anh
337Hồ Như Ngọc - TT Nghệ Thuật Thủy Anh
SK 164: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi Latin Vô Địch Thiếu nhi 2 - Điệu C - Giờ: 11:26:00 25/8
130Lê Phạm Ngọc Diệp - Clb Starkid Quảng Ninh
137Phạm Hà Linh - Clb Starkid Quảng Ninh
340Trần Minh Anh - TT Nghệ Thuật Thủy Anh
SK 165: Chung kết Hạng F1 Thiếu Niên Latin Vô Địch Thiếu Niên - Điệu C - Giờ: 11:27:00 25/8
132Từ Quốc Dũng - Clb Starkid Quảng Ninh
133Ngô Phương Uyên - Clb Starkid Quảng Ninh
141Đỗ Tiến Việt - Clb Starkid Quảng Ninh
606Võ Văn Duy - Clb Starkid Quảng Ninh
SK 166: Chung kết Hạng F1 Nhi đồng Latin Vô địch Nhi đồng 1 - Điệu C - Giờ: 11:28:00 25/8
135Nguyễn Minh Thư - Clb Starkid Quảng Ninh
334Nguyễn Bảo Quyên - TT Nghệ Thuật Thủy Anh
335Nguyễn Thị Kim Ngân - TT Nghệ Thuật Thủy Anh
SK 167: Chung kết Hạng F1 Nhi đồng Latin Vô Địch Nhi đồng 2 - Điệu C - Giờ: 11:29:00 25/8
131Bùi Gia Linh - Clb Starkid Quảng Ninh
139Đỗ Quyên - Clb Starkid Quảng Ninh
339Bùi Nguyễn Bảo An - TT Nghệ Thuật Thủy Anh
SK 168: Chung kết Hạng F1 Nhi đồng Latin Vô Địch Nhi đồng 3 - Điệu C - Giờ: 11:30:00 25/8
136Trần Như Ý - Clb Starkid Quảng Ninh
142Phạm Ngọc Anh - Clb Starkid Quảng Ninh
341Phạm Dư Khánh - TT Nghệ Thuật Thủy Anh
SK 169: Chung kết Hạng F1 Nhi đồng 4 Latin Vô Địch Nhi đồng 4 - Điệu C - Giờ: 11:31:00 25/8
138Trần Minh Bách - Clb Starkid Quảng Ninh
140Lê Quang Thái - Clb Starkid Quảng Ninh
338Nguyễn Thanh Huyền - TT Nghệ Thuật Thủy Anh
SK 170: Chung kết Hạng F1 Thiêu Nhi Latin Tú Trần Dancesport - Điệu C - Giờ: 11:32:00 25/8
20Nguyễn Nam Huy - ACB Kid Gia Lộc Hải Dương
354Phạm Trung Hiếu - Thai Binh Dancesport 1
492Phạm Triệu Dương - TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
SK 171: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi Latin Tú Trần Dancesport - Điệu C - Giờ: 11:33:00 25/8
19Dương Huy Thành - ACB Kid Gia Lộc Hải Dương
418Phạm Trường Giang - Thái Bình dancesport
493Ngô Thế Vinh - TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
SK 172: Chung kết Hạng F1 Nhi đồng Latin Các CLB Hè - Điệu C - Giờ: 11:34:00 25/8
58Nguyễn Khuê Dung - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
115Ngô Thị Thanh Tú - CLB Trường Vi
126Phạm Hương Giang - CLB Trường Vi
SK 173: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Các CLB hè - Điệu C - Giờ: 11:35:00 25/8
60Nguyễn Linh Mai Anh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
117Hoàng Nguyễn Khánh Phương - CLB Trường Vi
124Đỗ Thị Kiều Nhi - CLB Trường Vi
SK 174: Chung kết Hạng F1 Nhi đồng Latin Các CLB hè - Điệu C - Giờ: 11:36:00 25/8
114Nguyễn Hà My - CLB Trường Vi
119Nguyễn Gandi - CLB Trường Vi
616Trương Uyển Nhi - Điệp Vũ Trường
SK 175: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Các CLB hè - Điệu C - Giờ: 11:37:00 25/8
60Nguyễn Linh Mai Anh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
120Nguyễn Kim Ngân - CLB Trường Vi
124Đỗ Thị Kiều Nhi - CLB Trường Vi
SK 176: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin Các CLB Hè - Điệu C - Giờ: 11:38:00 25/8
62Lê Vũ Mai Chi - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
122Vũ Tú Anh - CLB Trường Vi
125Phạm Phương Linh - CLB Trường Vi
SK 177: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi Latin Xuân Trường Dancesport - Điệu C - Giờ: 11:39:00 25/8
518Nguyễn Hà Duyên - Xuân Trường Dancesport
519Nguyễn Thị Mai Linh - Xuân Trường Dancesport
520Đặng mai Nhàn - Xuân Trường Dancesport
SK 178: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi Latin Xuân Trường Dancesport - Điệu C - Giờ: 11:40:00 25/8
522Vũ Phạm mai Trinh - Xuân Trường Dancesport
523Nguyễn Khánh Linh - Xuân Trường Dancesport
557Vũ Hà Trang - Xuân Trường Dancesport
SK 179: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi Latin Xuân Trường Dancesport - Điệu C - Giờ: 11:41:00 25/8
524Nguyễn Hoài Anh - Xuân Trường Dancesport
526Lương Thị Hà Thi - Xuân Trường Dancesport
527Lê Ngọc Diệp - Xuân Trường Dancesport
568Nguyễn Quảng An - Xuân Trường Dancesport
SK 180: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi Latin Tú Trần Dancesport - Điệu C - Giờ: 11:42:00 25/8
19Dương Huy Thành - ACB Kid Gia Lộc Hải Dương
354Phạm Trung Hiếu - Thai Binh Dancesport 1
492Phạm Triệu Dương - TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
SK 181: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi Latin Tú Trần Dancesport - Điệu C - Giờ: 11:43:00 25/8
20Nguyễn Nam Huy - ACB Kid Gia Lộc Hải Dương
418Phạm Trường Giang - Thái Bình dancesport
493Ngô Thế Vinh - TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
SK 182: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi Latin Giao Thủy Dancesport - Điệu C - Giờ: 11:44:00 25/8
172TRần Huệ Nhi - Giao Thủy Dancesport
173Trần Minh Phụng - Giao Thủy Dancesport
174Vũ Kim Chi - Giao Thủy Dancesport
SK 183: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi Latin Giao Thủy Dancesport - Điệu C - Giờ: 11:45:00 25/8
175Nguyễn Thị Ánh Ngọc - Giao Thủy Dancesport
176Phùng Thục An - Giao Thủy Dancesport
177Trần Phương Anh - Giao Thủy Dancesport
SK 184: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Bắc Ninh Dancesport - Điệu C - Giờ: 11:46:00 25/8
25Nguyễn Gia Ngọc Ánh - Bắc Ninh Dancesport
28Đoàn Lê Bảo Trang - Bắc Ninh Dancesport
SK 185: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin Bắc Ninh Dancesport - Điệu C - Giờ: 11:47:00 25/8
26Nguyễn Hà Kiều Vy - Bắc Ninh Dancesport
27Nguyễn Bảo Ngọc - Bắc Ninh Dancesport
32Trần Minh Thư - Bắc Ninh Dancesport
SK 186: Chung kết Hạng F1 Nhi đồng Latin Các CLB 33 - Điệu C - Giờ: 11:48:00 25/8
39Lê Minh Anh - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
301Nguyễn Trâm Anh - TH Thai Binh Dancesport
381Ngô Minh Ngọc - Thái Bình dancesport
SK 187: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Các CLB 34 - Điệu C - Giờ: 11:49:00 25/8
70Vũ Vân Anh - CLB Gia Minh
92Nguyễn Phương Linh - CLB Khiêu Vũ Hoà Bình
127Chu Minh Ngọc - CLB Trường Vi
SK 188: Chung kết Hạng F1 Nhi đồng Latin Các CLB 36 - Điệu C - Giờ: 11:50:00 25/8
73Lê Thùy Dương - CLB KV Sức Sống Mới HP
413Phạm Phương Anh - Thái Bình dancesport
434Nguyễn Hà Ngân - Tiểu học Thanh Bình
SK 189: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Các CLB 37 - Điệu C - Giờ: 11:51:00 25/8
69Trần Ngọc Ngân Hà - CLB Gia Minh
426Nguyễn Linh Trang - Tiểu học Thanh Bình
433Bùi Minh Khuê - Tiểu học Thanh Bình
SK 190: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi Latin Xuân Trường Dancesport - Điệu C - Giờ: 11:52:00 25/8
521Đặng Phương Thảo - Xuân Trường Dancesport
555Đinh Trần Diễm Quỳnh - Xuân Trường Dancesport
556Nguyễn Phạm Phương Linh - Xuân Trường Dancesport
SK 191: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Các CLB 38 - Điệu C - Giờ: 11:53:00 25/8
89Nguyễn Bảo Chi - CLB Khiêu Vũ Hoà Bình
158Ngô Thúy Quỳnh - Cung VHTT Thanh Niên HP
427Phạm Thị Cẩm Tú - Tiểu học Thanh Bình
SK 192: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi Latin Thái Bình Dancesport - Điệu C - Giờ: 11:54:00 25/8
306Nguyễn Phạm Bảo Lâm - TH Thai Binh Dancesport
363Nguyễn Vũ Mai Anh - Thai Binh Dancesport 1
364Nguyễn Hoàng An - Thai Binh Dancesport 1
SK 193: Chung kết Hạng F1 Nhi đồng Latin Thái Bình Dancesport Hè - Điệu C - Giờ: 11:55:00 25/8
344Vũ Nguyễn Quỳnh Lam - Thai Binh Dancesport 1
365Nguyễn Ngọc Như Ý - Thai Binh Dancesport 1
403Đào Quang Vinh - Thái Bình dancesport
SK 194: Chung kết Hạng F1 Nhi đồng Latin Tú Trần Dancesport - Điệu C - Giờ: 11:56:00 25/8
21Nguyễn Nhã Linh - ACB Kid Gia Lộc Hải Dương
489Trần Ngọc Nhi - TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
499Linh Đan - TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
507Vũ Hải Vân - TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
SK 195: Chung kết Hạng F1 Thiếu Nhi Latin CLB - Điệu C - Giờ: 11:57:00 25/8
562Ngô Khánh Đan - BABY STARS
563Phạm Khánh Vy - BABY STARS
564Nguyễn Hà Phương - BABY STARS
618Phạm Khánh Huyền - Thái Bình dancesport
SK 196: Chung kết Hạng F1 Nhi Đồng Latin Các CLB - Điệu C - Giờ: 11:58:00 25/8
559Trần Tuệ Lâm - BABY STARS
560Vũ Tô Bảo Hân - BABY STARS
561Nguyễn Ngọc Ngân Nhi - BABY STARS
SK 197: Chung kết Hạng F1 Thiếu Nhi Latin Trung Tâm VHTT_TT Quận Cầu Giấy - Điệu C - Giờ: 11:59:00 25/8
448Nguyễn Thái Thùy Anh - Trung Tâm VHTT_TT Quận Cầu Giấy
449Đặng An Thy - Trung Tâm VHTT_TT Quận Cầu Giấy
450Nguyễn Quỳnh Anh - Trung Tâm VHTT_TT Quận Cầu Giấy
451Vũ Minh Châu - Trung Tâm VHTT_TT Quận Cầu Giấy
SK 198: Chung kết Hạng F1 Nhi Đồng Latin Tú Trần Dancesport - Điệu C - Giờ: 12:00:00 25/8
511Nguyễn Bảo Phúc - TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
604Bùi Tiến Đạt - KX Thái Bình Dancesport
605Nguyễn Gia Minh - KX Thái Binh Dancesport
SK 199: Chung kết Hạng F1 Nhi Đồng Latin Các CLB - Điệu C - Giờ: 12:01:00 25/8
565Trần Bảo Châu - BABY STARS
566Bùi Quý Minh Châu - BABY STARS
567Vũ Ngọc Hà - BABY STARS
SK 200: Chung kết Hạng E1 Trung niên 3 Latin - Điệu C - Giờ: 12:02:00 25/8
81Nguyễn Văn Thương
Nguyễn Thị Thủy - CLB KV Sức Sống Mới HP
84Trần Văn Thiện
Trịnh Thị Thanh - CLB KV Sức Sống Mới HP
248Hoàng Xuân Hòa
Đỗ Thị Minh Chi - Minh Chi Dancesport
SK 201: Chung kết Hạng FD Thiếu nhi Latin CLB KV Ngọc Tiên Nam Định - Điệu C,R - Giờ: 12:04:00 25/8
98Nguyễn Tú anh - CLB Khiêu Vũ Ngọc Tiên Nam Định
101Đặng Vũ Minh Hoàng - CLB Khiêu Vũ Ngọc Tiên Nam Định
102Nguyễn Vũ Hà Ngân - CLB Khiêu Vũ Ngọc Tiên Nam Định
SK 202: Chung kết Hạng FD Thiếu nhi Latin CLB KV Ngọc Tiên Nam Định - Điệu C,R - Giờ: 12:06:00 25/8
103Vũ Thúy Diệu - CLB Khiêu Vũ Ngọc Tiên Nam Định
104Nguyễn Quỳnh Anh - CLB Khiêu Vũ Ngọc Tiên Nam Định
106Đặng Thanh Ngân - CLB Khiêu Vũ Ngọc Tiên Nam Định
SK 203: Chung kết Hạng FD Thiêu Nhi Latin CLB KV Ngoc Tiên Nam Định - Điệu C,R - Giờ: 12:08:00 25/8
99Trần Trà My - CLB Khiêu Vũ Ngọc Tiên Nam Định
100Nguyễn Thị Ngọc Anh - CLB Khiêu Vũ Ngọc Tiên Nam Định
105Trịnh Phương Anh - CLB Khiêu Vũ Ngọc Tiên Nam Định
SK 204: Chung kết Hạng FD Nhi đồng Latin Các CLB - Điệu C,R - Giờ: 12:10:00 25/8
159Nguyễn Vũ Gia Bảo - Cung VHTT Thanh Niên HP
161Nguyễn Mai Thy - Cung VHTT Thanh Niên HP
503Hoàng Thu Hồng - TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
SK 205: Chung kết Hạng FD Nhi đồng Latin Tp Uông Bí - Điệu C,R - Giờ: 12:12:00 25/8
546Nguyễn Phương Anh - Điệp Vũ Trường
547Vũ Hoài Anh - Điệp Vũ Trường
548Lê Thùy Mai Trang - Điệp Vũ Trường
616Trương Uyển Nhi - Điệp Vũ Trường
SK 206: Chung kết Hạng FD Thiếu nhi Latin Tp Uông Bí - Điệu C,R - Giờ: 12:14:00 25/8
549Trương Quốc Anh - Điệp Vũ Trường
551Nguyễn Linh Chi - Điệp Vũ Trường
SK 207: Chung kết Hạng FD Nhi đồng Latin Các CLB - Điệu C,R - Giờ: 12:16:00 25/8
157Nguyễn Khánh Ngọc - Cung VHTT Thanh Niên HP
160Vũ Ngọc Bảo Anh - Cung VHTT Thanh Niên HP
470Lê Khải Vy - Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh
SK 208: Chung kết Hạng FD Thiêu Nhi 1 Latin Các CLB - Điệu C,R - Giờ: 12:18:00 25/8
158Ngô Thúy Quỳnh - Cung VHTT Thanh Niên HP
162Ngô Mai Phương - Cung VHTT Thanh Niên HP
163Nguyễn Tuệ Linh - Cung VHTT Thanh Niên HP
SK 209: Chung kết Hạng D Trung niên 3 Latin - Điệu C,R - Giờ: 12:20:00 25/8
85Mai Đình Mầu
Hoàng Thu Huyền - CLB KV Sức Sống Mới HP
248Hoàng Xuân Hòa
Đỗ Thị Minh Chi - Minh Chi Dancesport
601Nguyễn Huy Đông
Võ Thị Xuân Thu - CLB KV Sức Sống Mới HP
SK 210: Chung kết Hạng F2 Nhi đồng Latin Thái Binh Dancesport - Điệu R - Giờ: 12:24:00 25/8
382Trần Mai Phương - Thái Bình dancesport
454Nguyễn Hà Chi - Trường Tiểu Học I - Sắc Niu - Tơn
457Đỗ Khánh Vân - Trường Tiểu Học I - Sắc Niu - Tơn
SK 211: Chung kết Hạng F2 Nhi đồng Latin CLB - Điệu R - Giờ: 12:25:00 25/8
90Nguyễn Minh Ngọc - CLB Khiêu Vũ Hoà Bình
145Vũ Phạm Bảo Trâm - Colorful Art Quảng Ninh
547Vũ Hoài Anh - Điệp Vũ Trường
SK 212: Chung kết Hạng F2 Nhi đồng Latin CLB - Điệu R - Giờ: 12:26:00 25/8
39Lê Minh Anh - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
546Nguyễn Phương Anh - Điệp Vũ Trường
SK 213: Chung kết Hạng F2 Nhi đồng Latin Các CLB - Điệu R - Giờ: 12:27:00 25/8
241Bùi Phạm Kim Anh - MY DANCE
503Hoàng Thu Hồng - TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
514Lê Việt Khánh Hà - VIETSDANCE
SK 214: Chung kết Hạng E2 Trung niên 1 Latin - Điệu R - Giờ: 12:28:00 25/8
82Lê Anh Minh
Nguyễn Thị Dung - CLB KV Sức Sống Mới HP
107Đinh Văn Tuần
Ma Thị Tiến - CLB Khiêu Vũ Trường PTQT NewTon
424Nguyễn Mạnh Thắng
Hà Thanh Hoa - Thái Bình dancesport
SK 215: Chung kết Hạng F2 Nhi đồng Latin Các CLB NC - Điệu R - Giờ: 12:30:00 25/8
95Nguyễn Đào Khánh Linh - CLB Khiêu Vũ Hoà Bình
256Nguyễn Ngọc Khuê - Star Kids Quảng Yên
548Lê Thùy Mai Trang - Điệp Vũ Trường
SK 216: Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi 1 Latin Các CLB NC - Điệu R - Giờ: 12:31:00 25/8
93Lê Nguyễn Trâm Anh - CLB Khiêu Vũ Hoà Bình
253Nguyễn Ngọc Tùng Chi - Star Kids Quảng Yên
254Nguyễn Minh Nguyệt - Star Kids Quảng Yên
SK 217: Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi 1 Latin Các CLB NC - Điệu R - Giờ: 12:32:00 25/8
88Vũ Tường Vy - CLB Khiêu Vũ Hoà Bình
240Nguyễn Hải Yến - MY DANCE
549Trương Quốc Anh - Điệp Vũ Trường
SK 218: Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi 1 Latin Các CLB NC - Điệu R - Giờ: 12:33:00 25/8
242Trần Nguyễn Thuỳ Linh - MY DANCE
259Lê Thị Phương Nga - Star Kids Quảng Yên
551Nguyễn Linh Chi - Điệp Vũ Trường
SK 219: Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi 1 Latin Các CLB NC - Điệu R - Giờ: 12:34:00 25/8
89Nguyễn Bảo Chi - CLB Khiêu Vũ Hoà Bình
164Nguyễn Thu Ngân - Dancesport Phương Anh
516Nguyễn Hạnh Nguyên - VIETSDANCE
SK 220: Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi 1 Latin Các CLB Hè - R - Điệu R - Giờ: 12:35:00 25/8
38Nguyễn Tùng Lâm - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
44Bùi Tường Linh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
239Nguyễn Hoàng Nhật Anh - MY DANCE
SK 221: Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi Latin Trung Tâm VHTT_TT Quận Cầu Giấy - Điệu R - Giờ: 12:36:00 25/8
442Nguyễn Ngọc Tuệ Anh - Trung Tâm VHTT_TT Quận Cầu Giấy
443Nguyễn Thị Thu Minh - Trung Tâm VHTT_TT Quận Cầu Giấy
444Phùng Ngọc Mai - Trung Tâm VHTT_TT Quận Cầu Giấy
SK 222: Chung kết Hạng E2 Trung niên 3 Latin - Điệu R - Giờ: 12:37:00 25/8
81Nguyễn Văn Thương
Nguyễn Thị Thủy - CLB KV Sức Sống Mới HP
83Đặng Xuân Hùng
Vũ Thị Ngọc Huyền - CLB KV Sức Sống Mới HP
248Hoàng Xuân Hòa
Đỗ Thị Minh Chi - Minh Chi Dancesport
SK 223: Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi Latin Trung Tâm VHTT_TT Quận Cầu Giấy - Điệu R - Giờ: 12:39:00 25/8
445Vũ Minh Khuê - Trung Tâm VHTT_TT Quận Cầu Giấy
446Ngô Mai Phương - Trung Tâm VHTT_TT Quận Cầu Giấy
447Hoàng Linh Giang - Trung Tâm VHTT_TT Quận Cầu Giấy
453Trần Minh Châu - Trung Tâm VHTT_TT Quận Cầu Giấy
SK 224: Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi Latin Trung Tâm VHTT_TT Quận Cầu Giấy - Điệu R - Giờ: 12:40:00 25/8
448Nguyễn Thái Thùy Anh - Trung Tâm VHTT_TT Quận Cầu Giấy
449Đặng An Thy - Trung Tâm VHTT_TT Quận Cầu Giấy
450Nguyễn Quỳnh Anh - Trung Tâm VHTT_TT Quận Cầu Giấy
451Vũ Minh Châu - Trung Tâm VHTT_TT Quận Cầu Giấy
SK 225: Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi Latin Tú Trần Dancesport - Điệu R - Giờ: 12:41:00 25/8
498Nguyễn Ngọc Hà My - TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
SK 226: Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi 2 Latin Các CLB 32 - Điệu R - Giờ: 12:42:00 25/8
87Nguyễn Đào Minh Anh - CLB Khiêu Vũ Hoà Bình
97Phùng Lê Anh Thư - CLB Khiêu Vũ Hoà Bình
262Vũ Đào Hồng Ngọc - Star Kids Quảng Yên
SK 227: Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi 1 Latin Các CLB 35 - Điệu R - Giờ: 12:43:00 25/8
92Nguyễn Phương Linh - CLB Khiêu Vũ Hoà Bình
94Phạm Thảo Diệp - CLB Khiêu Vũ Hoà Bình
164Nguyễn Thu Ngân - Dancesport Phương Anh
515Nguyễn Tùng Chi - VIETSDANCE
SK 228: Vòng 1/8 Hạng F1 Nhi đồng Latin - Điệu C - Giờ: 13:30:00 25/8
25Nguyễn Gia Ngọc Ánh - Bắc Ninh Dancesport
28Đoàn Lê Bảo Trang - Bắc Ninh Dancesport
31Nguyễn Minh Ngọc - Bắc Ninh Dancesport
131Bùi Gia Linh - Clb Starkid Quảng Ninh
135Nguyễn Minh Thư - Clb Starkid Quảng Ninh
136Trần Như Ý - Clb Starkid Quảng Ninh
140Lê Quang Thái - Clb Starkid Quảng Ninh
145Vũ Phạm Bảo Trâm - Colorful Art Quảng Ninh
157Nguyễn Khánh Ngọc - Cung VHTT Thanh Niên HP
159Nguyễn Vũ Gia Bảo - Cung VHTT Thanh Niên HP
160Vũ Ngọc Bảo Anh - Cung VHTT Thanh Niên HP
161Nguyễn Mai Thy - Cung VHTT Thanh Niên HP
181Trần Anh Thư - Hùng Diệu Dancesport Hải Hậu
226Nguyễn Hà Anh - KX Thái Bình dancesport
245Vũ Hương Giang - MY DANCE
256Nguyễn Ngọc Khuê - Star Kids Quảng Yên
264Phạm Mai Phương - TH Thai Binh Dancesport
266Tô Thảo Nhi - TH Thai Binh Dancesport
270Phạm Uyên Nhi - TH Thai Binh Dancesport
275Trần Minh Anh - TH Thai Binh Dancesport
277Vũ Thanh Tâm - TH Thai Binh Dancesport
288Tạ Bùi Bảo Trâm - TH Thai Binh Dancesport
291Trần Hải Băng - TH Thai Binh Dancesport
293Ngô Gia Bảo - TH Thai Binh Dancesport
301Nguyễn Trâm Anh - TH Thai Binh Dancesport
302Nguyễn Mai Hương Giang - TH Thai Binh Dancesport
303Nguyễn Phương Anh - TH Thai Binh Dancesport
309Phạm Vũ Uyên Nhi - TH Thai Binh Dancesport
318Hoàng Bảo Hân - TH Thai Binh Dancesport
343Phạm Gia Hân - Thai Binh Dancesport 1
348Đoàn Bảo Hân - Thai Binh Dancesport 1
373Nguyễn Thị Kim Thoa - Thái Bình dancesport
374Phạm Quỳnh Chi - Thái Bình dancesport
376Đinh Mai Hương - Thái Bình dancesport
377Bùi Trần Bảo Ngọc - Thái Bình dancesport
382Trần Mai Phương - Thái Bình dancesport
383Nguyễn Hà Phương - Thái Bình dancesport
386Cao Nguyễn Ngọc Linh - Thái Bình dancesport
393Vũ Hà Anh - Thái Bình dancesport
398Lê Bảo Trang - Thái Bình dancesport
402Đào Thị Hà My - Thái Bình dancesport
413Phạm Phương Anh - Thái Bình dancesport
454Nguyễn Hà Chi - Trường Tiểu Học I - Sắc Niu - Tơn
455Hà Thảo Ly - Trường Tiểu Học I - Sắc Niu - Tơn
457Đỗ Khánh Vân - Trường Tiểu Học I - Sắc Niu - Tơn
504Nguyễn Minh Thư - TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
546Nguyễn Phương Anh - Điệp Vũ Trường
614Bùi Mai Phương - Star Kids Quảng Yên
SK 229: Tứ kết Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C - Giờ: 13:36:00 25/8
11Nguyễn Thủy Tiên - -SONATA ACADEMY-
12Đỗ Trần Linh Anh - -SONATA ACADEMY-
27Nguyễn Bảo Ngọc - Bắc Ninh Dancesport
32Trần Minh Thư - Bắc Ninh Dancesport
97Phùng Lê Anh Thư - CLB Khiêu Vũ Hoà Bình
133Ngô Phương Uyên - Clb Starkid Quảng Ninh
137Phạm Hà Linh - Clb Starkid Quảng Ninh
152Trần Bảo Ngọc - Cung VHTT Thanh Niên HP
153Trần Phương Anh - Cung VHTT Thanh Niên HP
154Trần Hùng Anh - Cung VHTT Thanh Niên HP
155Nguyễn Phạm Khánh Linh - Cung VHTT Thanh Niên HP
269Phạm Ngọc Diệp - TH Thai Binh Dancesport
276Trần Quỳnh Anh - TH Thai Binh Dancesport
287Lê Bảo Châu - TH Thai Binh Dancesport
289Ngô Hà Phương - TH Thai Binh Dancesport
295Lương Thùy Dương - TH Thai Binh Dancesport
305Nguyễn Đức Anh - TH Thai Binh Dancesport
310Phạm Vũ Hiểu Lam - TH Thai Binh Dancesport
313Trần Nguyễn Thảo Anh - TH Thai Binh Dancesport
375Trần Thị Ngân Anh - Thái Bình dancesport
378Cao Nguyễn Gia Khánh - Thái Bình dancesport
379Hà Bích Phương - Thái Bình dancesport
397Phạm Phương Nhung - Thái Bình dancesport
399Trần Yến Bảo Nhi - Thái Bình dancesport
407Hồ Hà Khánh Linh - Thái Bình dancesport
408Nguyễn Minh Phương - Thái Bình dancesport
417Trần Phương Thảo - Thái Bình dancesport
458Trịnh Khánh Thư - Trường Tiểu Học I - Sắc Niu - Tơn
612Bùi Gia Khánh Huyền - Thái Bình Dancesport
SK 230: Chung kết Hạng E1 Thiếu niên 2 Latin - Điệu C - Giờ: 13:40:00 25/8
13Tạ Quang Minh
Trịnh Mai Anh - -SONATA ACADEMY-
14Lê Quang Huy
Nguyễn Phương Anh - -SONATA ACADEMY-
395Phạm Huy Hoàng
Vũ Yến Nhi - Thái Bình dancesport
SK 231: Tứ kết Hạng F1 Nhi đồng Latin - Điệu C (Kết quả của sự kiện 228) - Giờ: 13:42:00 25/8
SK 232: Bán kết Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C (Kết quả của sự kiện 229) - Giờ: 13:46:00 25/8
SK 233: Chung kết Hạng E2 Thiếu niên 2 Latin - Điệu R - Giờ: 13:48:00 25/8
13Tạ Quang Minh
Trịnh Mai Anh - -SONATA ACADEMY-
14Lê Quang Huy
Nguyễn Phương Anh - -SONATA ACADEMY-
SK 234: Bán kết Hạng F1 Nhi đồng Latin - Điệu C (Kết quả của sự kiện 231) - Giờ: 13:50:00 25/8
SK 235: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C (Kết quả của sự kiện 232) - Giờ: 13:52:00 25/8
SK 236: Chung kết Hạng E3 Thiếu niên 2 Latin - Điệu J - Giờ: 13:54:00 25/8
15Lê Quang Huy
Trịnh Mai Anh - -SONATA ACADEMY-
603Hoàng Tiến Phát
Nguyễn Phương Anh - -SONATA ACADEMY-
SK 237: Chung kết Hạng F1 Nhi đồng Latin - Điệu C (Kết quả của sự kiện 234) - Giờ: 13:56:00 25/8
SK 238: Chung kết Hạng FD3 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C,S - Giờ: 13:58:00 25/8
146Nguyễn Bảo Chi - Colorful Art Quảng Ninh
276Trần Quỳnh Anh - TH Thai Binh Dancesport
399Trần Yến Bảo Nhi - Thái Bình dancesport
478Ngô Thị Hải Yến - Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh
517Nguyễn Hoàng Lan - VIETSDANCE
543Phạm Nguyễn Gia Linh - Điệp Vũ Trường
SK 239: Chung kết Hạng F1 Thiếu niên 2 Latin - Điệu C - Giờ: 14:02:00 25/8
178Đỗ Thị Như Quỳnh - Hùng Diệu Dancesport Hải Hậu
263Vũ Đặng Tú Anh - TH Thai Binh Dancesport
265Nguyễn Hương Giang - TH Thai Binh Dancesport
371Bùi Thúy Hiền - Thái Bình dancesport
452Đào Minh Nguyệt - Trung Tâm VHTT_TT Quận Cầu Giấy
SK 240: Bán kết Hạng F2 Nhi đồng Latin - Điệu R - Giờ: 14:04:00 25/8
31Nguyễn Minh Ngọc - Bắc Ninh Dancesport
145Vũ Phạm Bảo Trâm - Colorful Art Quảng Ninh
266Tô Thảo Nhi - TH Thai Binh Dancesport
275Trần Minh Anh - TH Thai Binh Dancesport
291Trần Hải Băng - TH Thai Binh Dancesport
376Đinh Mai Hương - Thái Bình dancesport
393Vũ Hà Anh - Thái Bình dancesport
402Đào Thị Hà My - Thái Bình dancesport
413Phạm Phương Anh - Thái Bình dancesport
454Nguyễn Hà Chi - Trường Tiểu Học I - Sắc Niu - Tơn
504Nguyễn Minh Thư - TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
514Lê Việt Khánh Hà - VIETSDANCE
546Nguyễn Phương Anh - Điệp Vũ Trường
SK 241: Chung kết Hạng FD4 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu R,S - Giờ: 14:06:00 25/8
146Nguyễn Bảo Chi - Colorful Art Quảng Ninh
440Nguyễn Trịnh Hà My - Trung Tâm VHTT_TT Quận Cầu Giấy
441Đặng Hà My - Trung Tâm VHTT_TT Quận Cầu Giấy
475Lương Thị Mỹ Hoa - Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh
SK 242: Chung kết Hạng E4 Thiếu niên 2 Latin - Điệu S - Giờ: 14:10:00 25/8
13Tạ Quang Minh
Trịnh Mai Anh - -SONATA ACADEMY-
14Lê Quang Huy
Nguyễn Phương Anh - -SONATA ACADEMY-
SK 243: Chung kết Hạng F2 Nhi đồng Latin - Điệu R (Kết quả của sự kiện 240) - Giờ: 14:12:00 25/8
SK 244: Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu R - Giờ: 14:14:00 25/8
11Nguyễn Thủy Tiên - -SONATA ACADEMY-
97Phùng Lê Anh Thư - CLB Khiêu Vũ Hoà Bình
152Trần Bảo Ngọc - Cung VHTT Thanh Niên HP
153Trần Phương Anh - Cung VHTT Thanh Niên HP
155Nguyễn Phạm Khánh Linh - Cung VHTT Thanh Niên HP
378Cao Nguyễn Gia Khánh - Thái Bình dancesport
399Trần Yến Bảo Nhi - Thái Bình dancesport
407Hồ Hà Khánh Linh - Thái Bình dancesport
612Bùi Gia Khánh Huyền - Thái Bình Dancesport
SK 245: Chung kết Hạng FB Thiếu nhi 2 Latin - Điệu S,C,R,J - Giờ: 14:16:00 25/8
33Phạm Phương Linh - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
146Nguyễn Bảo Chi - Colorful Art Quảng Ninh
249Nguyễn Minh Khuê - Ninh Bình Dancesport
SK 246: Chung kết Hạng FB Thiếu niên 2 Latin - Điệu S,C,R,J - Giờ: 14:24:00 25/8
371Bùi Thúy Hiền - Thái Bình dancesport
459Bùi Thị Thúy Hường - Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh
541Nguyễn Đức Thanh Hằng - Điệp Vũ Trường
602Nguyễn Thị Thuỳ Linh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
SK 247: Chung kết Hạng A Thanh niên Latin - Điệu S(s),C,R,P,J(s) - Giờ: 15:00:00 25/8
134Phạm Minh Đức
Nguyễn Linh Chi - Clb Starkid Quảng Ninh
396Nguyễn Duy Anh
Vũ Hà Linh Anh - Thái Bình dancesport
422Đặng Gia Anh Tú
Nguyễn Thu Trang - Thái Bình dancesport
513Phạm Trung Hòa
Nguyễn Lê Phương Mai - VIETSDANCE
SK 248: Bán kết Hạng F3 Nhi đồng Latin - Điệu J - Giờ: 15:10:00 25/8
31Nguyễn Minh Ngọc - Bắc Ninh Dancesport
131Bùi Gia Linh - Clb Starkid Quảng Ninh
266Tô Thảo Nhi - TH Thai Binh Dancesport
270Phạm Uyên Nhi - TH Thai Binh Dancesport
377Bùi Trần Bảo Ngọc - Thái Bình dancesport
382Trần Mai Phương - Thái Bình dancesport
398Lê Bảo Trang - Thái Bình dancesport
402Đào Thị Hà My - Thái Bình dancesport
413Phạm Phương Anh - Thái Bình dancesport
SK 249: Chung kết Hạng F3 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu J - Giờ: 15:12:00 25/8
11Nguyễn Thủy Tiên - -SONATA ACADEMY-
12Đỗ Trần Linh Anh - -SONATA ACADEMY-
152Trần Bảo Ngọc - Cung VHTT Thanh Niên HP
153Trần Phương Anh - Cung VHTT Thanh Niên HP
154Trần Hùng Anh - Cung VHTT Thanh Niên HP
399Trần Yến Bảo Nhi - Thái Bình dancesport
440Nguyễn Trịnh Hà My - Trung Tâm VHTT_TT Quận Cầu Giấy
441Đặng Hà My - Trung Tâm VHTT_TT Quận Cầu Giấy
612Bùi Gia Khánh Huyền - Thái Bình Dancesport
SK 250: Chung kết Hạng FD5 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu S,J - Giờ: 15:14:00 25/8
263Vũ Đặng Tú Anh - TH Thai Binh Dancesport
276Trần Quỳnh Anh - TH Thai Binh Dancesport
543Phạm Nguyễn Gia Linh - Điệp Vũ Trường
615Trần Vân Anh - Trung Tâm VHTT_TT Quận Cầu Giấy
SK 251: Chung kết Hạng F3 Nhi đồng Latin - Điệu J (Kết quả của sự kiện 248) - Giờ: 15:18:00 25/8
SK 252: Chung kết Hạng E1 Nhi đồng Latin - Điệu C - Giờ: 15:20:00 25/8
37Trần Nguyễn Anh Minh
Trần Nguyễn Ngọc Minh - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
391Hà Hải Phong
Đặng Hoàng Gia Hân - Thái Bình dancesport
SK 253: Chung kết Hạng F1 Trung niên 1 Latin - Điệu C - Giờ: 15:22:00 25/8
109Đồng Thị Vững - CLB Trường Vi
110Nguyễn Thị Ánh Tuyết - CLB Trường Vi
111Tống Thị Hồng Thuý - CLB Trường Vi
SK 254: Chung kết Hạng F1 Vô địch Nhi đồng Latin - Điệu C - Giờ: 15:24:00 25/8
25Nguyễn Gia Ngọc Ánh - Bắc Ninh Dancesport
28Đoàn Lê Bảo Trang - Bắc Ninh Dancesport
143Nguyễn Bảo Ngọc - Colorful Art Quảng Ninh
147Quách Khánh Chi - Colorful Art Quảng Ninh
148Mai Đàm Thành Đạt - Colorful Art Quảng Ninh
392Đặng KHánh Huyền - Thái Bình dancesport
454Nguyễn Hà Chi - Trường Tiểu Học I - Sắc Niu - Tơn
457Đỗ Khánh Vân - Trường Tiểu Học I - Sắc Niu - Tơn
SK 255: Chung kết Hạng F1 Vô địch Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C - Giờ: 15:26:00 25/8
27Nguyễn Bảo Ngọc - Bắc Ninh Dancesport
152Trần Bảo Ngọc - Cung VHTT Thanh Niên HP
153Trần Phương Anh - Cung VHTT Thanh Niên HP
263Vũ Đặng Tú Anh - TH Thai Binh Dancesport
268Hoàng Mai Linh - TH Thai Binh Dancesport
399Trần Yến Bảo Nhi - Thái Bình dancesport
544Phạm Trần Diệu Linh - Điệp Vũ Trường
SK 256: Chung kết Hạng E1 Thanh niên Latin - Điệu C - Giờ: 15:28:00 25/8
15Lê Quang Huy
Trịnh Mai Anh - -SONATA ACADEMY-
107Đinh Văn Tuần
Ma Thị Tiến - CLB Khiêu Vũ Trường PTQT NewTon
423Nguyễn Tiến Thành
Mai Thị Hòa - Thái Bình dancesport
512Nguyễn Anh Minh
Nguyễn Vũ Ngọc Mai Phương - VIETSDANCE
SK 257: Vòng 1/8 Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C - Giờ: 15:30:00 25/8
25Nguyễn Gia Ngọc Ánh - Bắc Ninh Dancesport
26Nguyễn Hà Kiều Vy - Bắc Ninh Dancesport
28Đoàn Lê Bảo Trang - Bắc Ninh Dancesport
32Trần Minh Thư - Bắc Ninh Dancesport
96Nguyễn Ngọc Diệp - CLB Khiêu Vũ Hoà Bình
108Doãn Thị Minh Châu - CLB Thể thao sông Tích - Thị xã Sơn Tây,
143Nguyễn Bảo Ngọc - Colorful Art Quảng Ninh
147Quách Khánh Chi - Colorful Art Quảng Ninh
149Phạm Gia Bảo - Colorful Art Quảng Ninh
162Ngô Mai Phương - Cung VHTT Thanh Niên HP
179Đỗ Thảo Nguyên - Hùng Diệu Dancesport Hải Hậu
180Nguyễn Ngọc Diệu - Hùng Diệu Dancesport Hải Hậu
243Trần Nguyễn Bảo Châu - MY DANCE
244Phùng Nguyễn Ánh Vy - MY DANCE
252Nguyễn Huyền Phương - Star Kids Quảng Yên
273Nguyễn Hoàng Mai Anh - TH Thai Binh Dancesport
274Nguyễn Duy Khánh Vy - TH Thai Binh Dancesport
278Đinh Nguyễn Ngọc Anh - TH Thai Binh Dancesport
282Phan Vi Anh Thư - TH Thai Binh Dancesport
283Đặng Nhật Linh - TH Thai Binh Dancesport
294Nguyễn Ngọc Linh - TH Thai Binh Dancesport
298Hoàng Thanh Ngọc - TH Thai Binh Dancesport
304Vũ Thảo Ly - TH Thai Binh Dancesport
367Trần Hà Linh - Thái Bình dancesport
384Nguyễn Thanh Tuyền - Thái Bình dancesport
385Bùi Hiền Linh - Thái Bình dancesport
392Đặng KHánh Huyền - Thái Bình dancesport
404Nguyễn Thị Bảo Ngọc - Thái Bình dancesport
405Đỗ Tuyết Chi - Thái Bình dancesport
411Đinh Hiền Anh - Thái Bình dancesport
417Trần Phương Thảo - Thái Bình dancesport
419Trần Minh Anh - Thái Bình dancesport
455Hà Thảo Ly - Trường Tiểu Học I - Sắc Niu - Tơn
456Trần Ngọc Bích Thuận - Trường Tiểu Học I - Sắc Niu - Tơn
458Trịnh Khánh Thư - Trường Tiểu Học I - Sắc Niu - Tơn
515Nguyễn Tùng Chi - VIETSDANCE
516Nguyễn Hạnh Nguyên - VIETSDANCE
551Nguyễn Linh Chi - Điệp Vũ Trường
613Bùi Gia Khánh Diễm - Thái Bình Dancesport
617Phạm Thị Khánh Huyền - Thái Bình dancesport
SK 258: Chung kết Hạng FD1 Nhi đồng Latin - Điệu C,J - Giờ: 15:34:00 25/8
131Bùi Gia Linh - Clb Starkid Quảng Ninh
372Đặng Quỳnh Anh - Thái Bình dancesport
377Bùi Trần Bảo Ngọc - Thái Bình dancesport
382Trần Mai Phương - Thái Bình dancesport
383Nguyễn Hà Phương - Thái Bình dancesport
392Đặng KHánh Huyền - Thái Bình dancesport
SK 259: Tứ kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C (Kết quả của sự kiện 257) - Giờ: 15:38:00 25/8
SK 260: Chung kết Hạng FD1 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C,J - Giờ: 15:42:00 25/8
146Nguyễn Bảo Chi - Colorful Art Quảng Ninh
154Trần Hùng Anh - Cung VHTT Thanh Niên HP
155Nguyễn Phạm Khánh Linh - Cung VHTT Thanh Niên HP
517Nguyễn Hoàng Lan - VIETSDANCE
612Bùi Gia Khánh Huyền - Thái Bình Dancesport
615Trần Vân Anh - Trung Tâm VHTT_TT Quận Cầu Giấy
SK 261: Chung kết Hạng FD Nhi đồng Latin - Điệu C,R - Giờ: 15:46:00 25/8
31Nguyễn Minh Ngọc - Bắc Ninh Dancesport
372Đặng Quỳnh Anh - Thái Bình dancesport
377Bùi Trần Bảo Ngọc - Thái Bình dancesport
392Đặng KHánh Huyền - Thái Bình dancesport
393Vũ Hà Anh - Thái Bình dancesport
454Nguyễn Hà Chi - Trường Tiểu Học I - Sắc Niu - Tơn
546Nguyễn Phương Anh - Điệp Vũ Trường
SK 262: Bán kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C (Kết quả của sự kiện 259) - Giờ: 15:50:00 25/8
SK 263: Chung kết Hạng FD Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C,R - Giờ: 15:52:00 25/8
11Nguyễn Thủy Tiên - -SONATA ACADEMY-
133Ngô Phương Uyên - Clb Starkid Quảng Ninh
152Trần Bảo Ngọc - Cung VHTT Thanh Niên HP
153Trần Phương Anh - Cung VHTT Thanh Niên HP
276Trần Quỳnh Anh - TH Thai Binh Dancesport
378Cao Nguyễn Gia Khánh - Thái Bình dancesport
399Trần Yến Bảo Nhi - Thái Bình dancesport
407Hồ Hà Khánh Linh - Thái Bình dancesport
612Bùi Gia Khánh Huyền - Thái Bình Dancesport
SK 264: Chung kết Hạng FD Vô địch Nhi đồng Latin - Điệu C,R - Giờ: 15:56:00 25/8
31Nguyễn Minh Ngọc - Bắc Ninh Dancesport
143Nguyễn Bảo Ngọc - Colorful Art Quảng Ninh
147Quách Khánh Chi - Colorful Art Quảng Ninh
148Mai Đàm Thành Đạt - Colorful Art Quảng Ninh
392Đặng KHánh Huyền - Thái Bình dancesport
454Nguyễn Hà Chi - Trường Tiểu Học I - Sắc Niu - Tơn
457Đỗ Khánh Vân - Trường Tiểu Học I - Sắc Niu - Tơn
SK 265: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C (Kết quả của sự kiện 262) - Giờ: 16:00:00 25/8
SK 266: Chung kết Hạng FD Vô địch Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C,R - Giờ: 16:02:00 25/8
152Trần Bảo Ngọc - Cung VHTT Thanh Niên HP
263Vũ Đặng Tú Anh - TH Thai Binh Dancesport
543Phạm Nguyễn Gia Linh - Điệp Vũ Trường
544Phạm Trần Diệu Linh - Điệp Vũ Trường
SK 267: Chung kết Hạng D Thanh niên Latin - Điệu C,R - Giờ: 16:06:00 25/8
107Đinh Văn Tuần
Ma Thị Tiến - CLB Khiêu Vũ Trường PTQT NewTon
423Nguyễn Tiến Thành
Mai Thị Hòa - Thái Bình dancesport
512Nguyễn Anh Minh
Nguyễn Vũ Ngọc Mai Phương - VIETSDANCE
SK 268: Bán kết Hạng FD Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C,R - Giờ: 16:10:00 25/8
35Nguyễn Ngọc Phương - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
42Vũ Phương Thảo - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
149Phạm Gia Bảo - Colorful Art Quảng Ninh
156Bùi Kim Ngân - Cung VHTT Thanh Niên HP
243Trần Nguyễn Bảo Châu - MY DANCE
244Phùng Nguyễn Ánh Vy - MY DANCE
367Trần Hà Linh - Thái Bình dancesport
369Lê Ngọc Phương Linh - Thái Bình dancesport
515Nguyễn Tùng Chi - VIETSDANCE
516Nguyễn Hạnh Nguyên - VIETSDANCE
551Nguyễn Linh Chi - Điệp Vũ Trường
613Bùi Gia Khánh Diễm - Thái Bình Dancesport
SK 269: Bán kết Hạng F3 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu J - Giờ: 16:14:00 25/8
34Nguyễn Huyền Phương - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
96Nguyễn Ngọc Diệp - CLB Khiêu Vũ Hoà Bình
108Doãn Thị Minh Châu - CLB Thể thao sông Tích - Thị xã Sơn Tây,
143Nguyễn Bảo Ngọc - Colorful Art Quảng Ninh
149Phạm Gia Bảo - Colorful Art Quảng Ninh
384Nguyễn Thanh Tuyền - Thái Bình dancesport
385Bùi Hiền Linh - Thái Bình dancesport
411Đinh Hiền Anh - Thái Bình dancesport
437Hoàng Bảo Chi - Trung Tâm VHTT_TT Quận Cầu Giấy
438Trần Tuệ Minh - Trung Tâm VHTT_TT Quận Cầu Giấy
439Phạm Ngọc Minh Anh - Trung Tâm VHTT_TT Quận Cầu Giấy
613Bùi Gia Khánh Diễm - Thái Bình Dancesport
SK 270: Chung kết Hạng FD Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C,R (Kết quả của sự kiện 268) - Giờ: 16:16:00 25/8
SK 271: Chung kết Hạng F5 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu P - Giờ: 16:20:00 25/8
11Nguyễn Thủy Tiên - -SONATA ACADEMY-
543Phạm Nguyễn Gia Linh - Điệp Vũ Trường
544Phạm Trần Diệu Linh - Điệp Vũ Trường
SK 272: Chung kết Hạng F3 Vô địch Nhi đồng Latin - Điệu J - Giờ: 16:22:00 25/8
143Nguyễn Bảo Ngọc - Colorful Art Quảng Ninh
147Quách Khánh Chi - Colorful Art Quảng Ninh
148Mai Đàm Thành Đạt - Colorful Art Quảng Ninh
SK 273: Chung kết Hạng F3 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu J (Kết quả của sự kiện 269) - Giờ: 16:24:00 25/8
SK 274: Chung kết Hạng F3 Vô địch Thiếu nhi 2 Latin - Điệu J - Giờ: 16:26:00 25/8
152Trần Bảo Ngọc - Cung VHTT Thanh Niên HP
263Vũ Đặng Tú Anh - TH Thai Binh Dancesport
268Hoàng Mai Linh - TH Thai Binh Dancesport
289Ngô Hà Phương - TH Thai Binh Dancesport
399Trần Yến Bảo Nhi - Thái Bình dancesport
SK 275: Chung kết Hạng FC Nhi đồng Latin - Điệu C,R,J - Giờ: 16:28:00 25/8
31Nguyễn Minh Ngọc - Bắc Ninh Dancesport
36Trần Nguyễn Ngọc Minh - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
368Đặng Hoàng Gia Hân - Thái Bình dancesport
504Nguyễn Minh Thư - TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
SK 276: Chung kết Hạng FC Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C,R,J - Giờ: 16:34:00 25/8
146Nguyễn Bảo Chi - Colorful Art Quảng Ninh
153Trần Phương Anh - Cung VHTT Thanh Niên HP
263Vũ Đặng Tú Anh - TH Thai Binh Dancesport
517Nguyễn Hoàng Lan - VIETSDANCE
544Phạm Trần Diệu Linh - Điệp Vũ Trường
SK 277: Chung kết Hạng FC Vô địch Thiếu niên 2 Latin - Điệu C,R,J - Giờ: 16:40:00 25/8
308Phạm Thị Phương Anh - TH Thai Binh Dancesport
412Nguyễn Minh Phương - Thái Bình dancesport
541Nguyễn Đức Thanh Hằng - Điệp Vũ Trường
SK 278: Chung kết Hạng FC Vô địch Nhi đồng Latin - Điệu C,R,J - Giờ: 16:46:00 25/8
31Nguyễn Minh Ngọc - Bắc Ninh Dancesport
143Nguyễn Bảo Ngọc - Colorful Art Quảng Ninh
147Quách Khánh Chi - Colorful Art Quảng Ninh
148Mai Đàm Thành Đạt - Colorful Art Quảng Ninh
368Đặng Hoàng Gia Hân - Thái Bình dancesport
SK 279: Chung kết Hạng FC Vô địch Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C,R,J - Giờ: 16:52:00 25/8
153Trần Phương Anh - Cung VHTT Thanh Niên HP
263Vũ Đặng Tú Anh - TH Thai Binh Dancesport
410Hà ThuThủy - Thái Bình dancesport
421Lê Huyền Trang - Thái Bình dancesport
543Phạm Nguyễn Gia Linh - Điệp Vũ Trường
544Phạm Trần Diệu Linh - Điệp Vũ Trường
SK 280: Chung kết Hạng F2 Vô địch Nhi đồng Latin - Điệu R - Giờ: 16:58:00 25/8
143Nguyễn Bảo Ngọc - Colorful Art Quảng Ninh
147Quách Khánh Chi - Colorful Art Quảng Ninh
148Mai Đàm Thành Đạt - Colorful Art Quảng Ninh
392Đặng KHánh Huyền - Thái Bình dancesport
454Nguyễn Hà Chi - Trường Tiểu Học I - Sắc Niu - Tơn
457Đỗ Khánh Vân - Trường Tiểu Học I - Sắc Niu - Tơn
SK 281: Chung kết Hạng F2 Vô địch Thiếu nhi 2 Latin - Điệu R - Giờ: 17:00:00 25/8
27Nguyễn Bảo Ngọc - Bắc Ninh Dancesport
152Trần Bảo Ngọc - Cung VHTT Thanh Niên HP
153Trần Phương Anh - Cung VHTT Thanh Niên HP
263Vũ Đặng Tú Anh - TH Thai Binh Dancesport
268Hoàng Mai Linh - TH Thai Binh Dancesport
289Ngô Hà Phương - TH Thai Binh Dancesport
543Phạm Nguyễn Gia Linh - Điệp Vũ Trường
SK 282: Chung kết Hạng E2 Thanh niên Latin - Điệu R - Giờ: 17:02:00 25/8
15Lê Quang Huy
Trịnh Mai Anh - -SONATA ACADEMY-
107Đinh Văn Tuần
Ma Thị Tiến - CLB Khiêu Vũ Trường PTQT NewTon
423Nguyễn Tiến Thành
Mai Thị Hòa - Thái Bình dancesport
424Nguyễn Mạnh Thắng
Hà Thanh Hoa - Thái Bình dancesport
512Nguyễn Anh Minh
Nguyễn Vũ Ngọc Mai Phương - VIETSDANCE
SK 283: Tứ kết Hạng F2 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu R - Giờ: 17:04:00 25/8
34Nguyễn Huyền Phương - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
42Vũ Phương Thảo - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
45Trần Thị Hiên Chi - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
96Nguyễn Ngọc Diệp - CLB Khiêu Vũ Hoà Bình
108Doãn Thị Minh Châu - CLB Thể thao sông Tích - Thị xã Sơn Tây,
143Nguyễn Bảo Ngọc - Colorful Art Quảng Ninh
147Quách Khánh Chi - Colorful Art Quảng Ninh
149Phạm Gia Bảo - Colorful Art Quảng Ninh
243Trần Nguyễn Bảo Châu - MY DANCE
244Phùng Nguyễn Ánh Vy - MY DANCE
273Nguyễn Hoàng Mai Anh - TH Thai Binh Dancesport
274Nguyễn Duy Khánh Vy - TH Thai Binh Dancesport
282Phan Vi Anh Thư - TH Thai Binh Dancesport
283Đặng Nhật Linh - TH Thai Binh Dancesport
294Nguyễn Ngọc Linh - TH Thai Binh Dancesport
304Vũ Thảo Ly - TH Thai Binh Dancesport
367Trần Hà Linh - Thái Bình dancesport
384Nguyễn Thanh Tuyền - Thái Bình dancesport
385Bùi Hiền Linh - Thái Bình dancesport
392Đặng KHánh Huyền - Thái Bình dancesport
515Nguyễn Tùng Chi - VIETSDANCE
516Nguyễn Hạnh Nguyên - VIETSDANCE
551Nguyễn Linh Chi - Điệp Vũ Trường
613Bùi Gia Khánh Diễm - Thái Bình Dancesport
SK 284: Chung kết Hạng FB Vô địch Thiếu niên 2 Latin - Điệu S,C,R,J - Giờ: 17:06:00 25/8
308Phạm Thị Phương Anh - TH Thai Binh Dancesport
412Nguyễn Minh Phương - Thái Bình dancesport
414Bùi Thị Ánh Dương - Thái Bình dancesport
415Lê Hải Yến - Thái Bình dancesport
541Nguyễn Đức Thanh Hằng - Điệp Vũ Trường
SK 285: Chung kết Hạng FB Vô địch Thiếu nhi 2 Latin - Điệu S,C,R,J - Giờ: 17:14:00 25/8
410Hà ThuThủy - Thái Bình dancesport
421Lê Huyền Trang - Thái Bình dancesport
543Phạm Nguyễn Gia Linh - Điệp Vũ Trường
544Phạm Trần Diệu Linh - Điệp Vũ Trường
SK 286: Bán kết Hạng F2 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu R (Kết quả của sự kiện 283) - Giờ: 17:22:00 25/8
SK 287: Chung kết Hạng FD2 Nhi đồng Latin - Điệu R,J - Giờ: 17:24:00 25/8
36Trần Nguyễn Ngọc Minh - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
383Nguyễn Hà Phương - Thái Bình dancesport
392Đặng KHánh Huyền - Thái Bình dancesport
SK 288: Chung kết Hạng FD2 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu R,J - Giờ: 17:28:00 25/8
146Nguyễn Bảo Chi - Colorful Art Quảng Ninh
263Vũ Đặng Tú Anh - TH Thai Binh Dancesport
399Trần Yến Bảo Nhi - Thái Bình dancesport
517Nguyễn Hoàng Lan - VIETSDANCE
612Bùi Gia Khánh Huyền - Thái Bình Dancesport
SK 289: Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu R (Kết quả của sự kiện 286) - Giờ: 17:32:00 25/8
SK 290: Bán kết Hạng F4 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu S - Giờ: 17:34:00 25/8
35Nguyễn Ngọc Phương - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
45Trần Thị Hiên Chi - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
96Nguyễn Ngọc Diệp - CLB Khiêu Vũ Hoà Bình
108Doãn Thị Minh Châu - CLB Thể thao sông Tích - Thị xã Sơn Tây,
143Nguyễn Bảo Ngọc - Colorful Art Quảng Ninh
149Phạm Gia Bảo - Colorful Art Quảng Ninh
413Phạm Phương Anh - Thái Bình dancesport
436Phạm Ngọc Minh Châu - Trung Tâm VHTT_TT Quận Cầu Giấy
437Hoàng Bảo Chi - Trung Tâm VHTT_TT Quận Cầu Giấy
438Trần Tuệ Minh - Trung Tâm VHTT_TT Quận Cầu Giấy
439Phạm Ngọc Minh Anh - Trung Tâm VHTT_TT Quận Cầu Giấy
SK 291: Chung kết Hạng F4 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu S - Giờ: 17:36:00 25/8
11Nguyễn Thủy Tiên - -SONATA ACADEMY-
12Đỗ Trần Linh Anh - -SONATA ACADEMY-
440Nguyễn Trịnh Hà My - Trung Tâm VHTT_TT Quận Cầu Giấy
441Đặng Hà My - Trung Tâm VHTT_TT Quận Cầu Giấy
612Bùi Gia Khánh Huyền - Thái Bình Dancesport
615Trần Vân Anh - Trung Tâm VHTT_TT Quận Cầu Giấy
SK 292: Chung kết Hạng F4 Vô địch Thiếu nhi 2 Latin - Điệu S - Giờ: 17:38:00 25/8
263Vũ Đặng Tú Anh - TH Thai Binh Dancesport
268Hoàng Mai Linh - TH Thai Binh Dancesport
399Trần Yến Bảo Nhi - Thái Bình dancesport
543Phạm Nguyễn Gia Linh - Điệp Vũ Trường
544Phạm Trần Diệu Linh - Điệp Vũ Trường
SK 293: Chung kết Hạng F4 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu S (Kết quả của sự kiện 290) - Giờ: 17:40:00 25/8
SK 294: Chung kết Hạng FC Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C,R,J - Giờ: 17:42:00 25/8
30Bùi Bảo Chi - Bắc Ninh Dancesport
42Vũ Phương Thảo - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
144Nguyễn Thị Thùy Dương - Colorful Art Quảng Ninh
149Phạm Gia Bảo - Colorful Art Quảng Ninh
156Bùi Kim Ngân - Cung VHTT Thanh Niên HP
545Nguyễn Thiên Hương - Điệp Vũ Trường
554Lê Phương Linh - Điệp Vũ Trường
SK 295: Chung kết Hạng C Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C,R,J - Giờ: 17:48:00 25/8
151Trần Hùng Anh
Nguyễn Phạm Khánh Linh - Cung VHTT Thanh Niên HP
389Đào Thế Anh
Lê Ngọc Phương Linh - Thái Bình dancesport
SK 296: Chung kết Hạng A U21 Latin - Điệu S,C,R,P,J - Giờ: 17:54:00 25/8
13Tạ Quang Minh
Trịnh Mai Anh - -SONATA ACADEMY-
14Lê Quang Huy
Nguyễn Phương Anh - -SONATA ACADEMY-
134Phạm Minh Đức
Nguyễn Linh Chi - Clb Starkid Quảng Ninh
396Nguyễn Duy Anh
Vũ Hà Linh Anh - Thái Bình dancesport
SK 297: Chung kết Hạng FA Thiếu nhi 2 Latin - Điệu S,C,R,P,J - Giờ: 18:04:00 25/8
33Phạm Phương Linh - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
249Nguyễn Minh Khuê - Ninh Bình Dancesport
544Phạm Trần Diệu Linh - Điệp Vũ Trường
SK 298: Chung kết Hạng FD1 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C,J - Giờ: 18:14:00 25/8
35Nguyễn Ngọc Phương - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
156Bùi Kim Ngân - Cung VHTT Thanh Niên HP
273Nguyễn Hoàng Mai Anh - TH Thai Binh Dancesport
294Nguyễn Ngọc Linh - TH Thai Binh Dancesport
369Lê Ngọc Phương Linh - Thái Bình dancesport
613Bùi Gia Khánh Diễm - Thái Bình Dancesport
SK 299: Chung kết Hạng FA Vô địch Thiếu niên 2 Latin - Điệu S,C,R,P,J - Giờ: 19:00:00 25/8
412Nguyễn Minh Phương - Thái Bình dancesport
415Lê Hải Yến - Thái Bình dancesport
416Phan Trà My - Thái Bình dancesport
541Nguyễn Đức Thanh Hằng - Điệp Vũ Trường
SK 300: Chung kết Hạng FA Vô địch Thiếu nhi 2 Latin - Điệu S,C,R,P,J - Giờ: 19:10:00 25/8
410Hà ThuThủy - Thái Bình dancesport
543Phạm Nguyễn Gia Linh - Điệp Vũ Trường
544Phạm Trần Diệu Linh - Điệp Vũ Trường
SK 301: Chung kết Hạng E1 Thiếu niên 1 Latin - Điệu C - Giờ: 19:20:00 25/8
151Trần Hùng Anh
Nguyễn Phạm Khánh Linh - Cung VHTT Thanh Niên HP
389Đào Thế Anh
Lê Ngọc Phương Linh - Thái Bình dancesport
394Nguyễn Thiện Nhân
Phạm THi Anh Thư - Thái Bình dancesport
395Phạm Huy Hoàng
Vũ Yến Nhi - Thái Bình dancesport
603Hoàng Tiến Phát
Nguyễn Phương Anh - -SONATA ACADEMY-
SK 302: Chung kết Hạng E1 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C - Giờ: 19:22:00 25/8
29Phú Gia Tùng
Bùi Bảo Chi - Bắc Ninh Dancesport
388Vũ Đức Hiếu
Đặng Quỳnh Anh - Thái Bình dancesport
391Hà Hải Phong
Đặng Hoàng Gia Hân - Thái Bình dancesport
409Đặng Minh Phong
Nguyễn Thanh Tuyền - Thái Bình dancesport
SK 303: Chung kết Hạng F1 Thiếu niên 1 Latin - Điệu C - Giờ: 19:24:00 25/8
263Vũ Đặng Tú Anh - TH Thai Binh Dancesport
265Nguyễn Hương Giang - TH Thai Binh Dancesport
290Ngô Thùy Trang - TH Thai Binh Dancesport
300Nguyễn Lê Hoàng Linh - TH Thai Binh Dancesport
370Nguyễn Lê Chi - Thái Bình dancesport
420Dương Hà Anh - Thái Bình dancesport
452Đào Minh Nguyệt - Trung Tâm VHTT_TT Quận Cầu Giấy
456Trần Ngọc Bích Thuận - Trường Tiểu Học I - Sắc Niu - Tơn
542Nguyễn Thị Quỳnh Nga - Điệp Vũ Trường
602Nguyễn Thị Thuỳ Linh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
SK 304: Chung kết Hạng E1 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C - Giờ: 19:26:00 25/8
151Trần Hùng Anh
Nguyễn Phạm Khánh Linh - Cung VHTT Thanh Niên HP
235Phùng Thành Nam
Vũ Phương Nhung - KX Thái Bình dancesport
286Nguyễn Đức Anh
Hoàng Mai Linh - TH Thai Binh Dancesport
360Bùi Duy Anh
Lê Huyền Trang - Thai Binh Dancesport 1
387Cao Gia Huy
Vũ Yến Nhi - Thái Bình dancesport
390Đào Thế Anh
Hà Thu Thủy - Thái Bình dancesport
SK 305: Chung kết Hạng F1 Vô địch Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C - Giờ: 19:28:00 25/8
26Nguyễn Hà Kiều Vy - Bắc Ninh Dancesport
32Trần Minh Thư - Bắc Ninh Dancesport
144Nguyễn Thị Thùy Dương - Colorful Art Quảng Ninh
456Trần Ngọc Bích Thuận - Trường Tiểu Học I - Sắc Niu - Tơn
457Đỗ Khánh Vân - Trường Tiểu Học I - Sắc Niu - Tơn
458Trịnh Khánh Thư - Trường Tiểu Học I - Sắc Niu - Tơn
545Nguyễn Thiên Hương - Điệp Vũ Trường
SK 306: Chung kết Hạng D Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C,R - Giờ: 19:30:00 25/8
29Phú Gia Tùng
Bùi Bảo Chi - Bắc Ninh Dancesport
388Vũ Đức Hiếu
Đặng Quỳnh Anh - Thái Bình dancesport
394Nguyễn Thiện Nhân
Phạm THi Anh Thư - Thái Bình dancesport
SK 307: Chung kết Hạng FD5 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu S,J - Giờ: 19:34:00 25/8
34Nguyễn Huyền Phương - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
35Nguyễn Ngọc Phương - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
436Phạm Ngọc Minh Châu - Trung Tâm VHTT_TT Quận Cầu Giấy
439Phạm Ngọc Minh Anh - Trung Tâm VHTT_TT Quận Cầu Giấy
SK 308: Chung kết Hạng FD Thiếu niên 1 Latin - Điệu C,R - Giờ: 19:38:00 25/8
263Vũ Đặng Tú Anh - TH Thai Binh Dancesport
300Nguyễn Lê Hoàng Linh - TH Thai Binh Dancesport
370Nguyễn Lê Chi - Thái Bình dancesport
420Dương Hà Anh - Thái Bình dancesport
542Nguyễn Thị Quỳnh Nga - Điệp Vũ Trường
SK 309: Chung kết Hạng D Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C,R - Giờ: 19:42:00 25/8
151Trần Hùng Anh
Nguyễn Phạm Khánh Linh - Cung VHTT Thanh Niên HP
390Đào Thế Anh
Hà Thu Thủy - Thái Bình dancesport
SK 310: Chung kết Hạng FD Vô địch Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C,R - Giờ: 19:46:00 25/8
144Nguyễn Thị Thùy Dương - Colorful Art Quảng Ninh
401Phạm Thị Anh Thư - Thái Bình dancesport
454Nguyễn Hà Chi - Trường Tiểu Học I - Sắc Niu - Tơn
545Nguyễn Thiên Hương - Điệp Vũ Trường
SK 311: Chung kết Hạng C Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C,R,J - Giờ: 19:50:00 25/8
29Phú Gia Tùng
Bùi Bảo Chi - Bắc Ninh Dancesport
394Nguyễn Thiện Nhân
Phạm THi Anh Thư - Thái Bình dancesport
SK 312: Chung kết Hạng FC Vô địch Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C,R,J - Giờ: 19:56:00 25/8
144Nguyễn Thị Thùy Dương - Colorful Art Quảng Ninh
401Phạm Thị Anh Thư - Thái Bình dancesport
545Nguyễn Thiên Hương - Điệp Vũ Trường
SK 313: Chung kết Hạng FC Vô địch Thiếu niên 1 Latin - Điệu C,R,J - Giờ: 20:02:00 25/8
308Phạm Thị Phương Anh - TH Thai Binh Dancesport
412Nguyễn Minh Phương - Thái Bình dancesport
414Bùi Thị Ánh Dương - Thái Bình dancesport
541Nguyễn Đức Thanh Hằng - Điệp Vũ Trường
SK 314: Chung kết Hạng FD3 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C,S - Giờ: 20:08:00 25/8
42Vũ Phương Thảo - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
273Nguyễn Hoàng Mai Anh - TH Thai Binh Dancesport
367Trần Hà Linh - Thái Bình dancesport
369Lê Ngọc Phương Linh - Thái Bình dancesport
438Trần Tuệ Minh - Trung Tâm VHTT_TT Quận Cầu Giấy
SK 315: Chung kết Hạng F3 Thiếu niên 1 Latin - Điệu J - Giờ: 20:12:00 25/8
420Dương Hà Anh - Thái Bình dancesport
452Đào Minh Nguyệt - Trung Tâm VHTT_TT Quận Cầu Giấy
542Nguyễn Thị Quỳnh Nga - Điệp Vũ Trường
602Nguyễn Thị Thuỳ Linh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
SK 316: Chung kết Hạng F3 Vô địch Thiếu nhi 1 Latin - Điệu J - Giờ: 20:14:00 25/8
144Nguyễn Thị Thùy Dương - Colorful Art Quảng Ninh
545Nguyễn Thiên Hương - Điệp Vũ Trường
554Lê Phương Linh - Điệp Vũ Trường
SK 317: Chung kết Hạng F5 Thiếu niên 1 Latin - Điệu P - Giờ: 20:16:00 25/8
416Phan Trà My - Thái Bình dancesport
420Dương Hà Anh - Thái Bình dancesport
542Nguyễn Thị Quỳnh Nga - Điệp Vũ Trường
SK 318: Chung kết Hạng FB Thiếu nhi 1 Latin - Điệu S,C,R,J - Giờ: 20:18:00 25/8
30Bùi Bảo Chi - Bắc Ninh Dancesport
33Phạm Phương Linh - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
144Nguyễn Thị Thùy Dương - Colorful Art Quảng Ninh
148Mai Đàm Thành Đạt - Colorful Art Quảng Ninh
149Phạm Gia Bảo - Colorful Art Quảng Ninh
156Bùi Kim Ngân - Cung VHTT Thanh Niên HP
401Phạm Thị Anh Thư - Thái Bình dancesport
545Nguyễn Thiên Hương - Điệp Vũ Trường
554Lê Phương Linh - Điệp Vũ Trường
SK 319: Chung kết Hạng B Thiếu nhi 2 Latin - Điệu S,C,R,J - Giờ: 20:26:00 25/8
389Đào Thế Anh
Lê Ngọc Phương Linh - Thái Bình dancesport
460Trịnh Quốc Bảo
Nguyễn Mai Lan - Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh
SK 320: Chung kết Hạng E2 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu R - Giờ: 20:34:00 25/8
29Phú Gia Tùng
Bùi Bảo Chi - Bắc Ninh Dancesport
388Vũ Đức Hiếu
Đặng Quỳnh Anh - Thái Bình dancesport
SK 321: Chung kết Hạng F2 Thiếu niên 1 Latin - Điệu R - Giờ: 20:36:00 25/8
263Vũ Đặng Tú Anh - TH Thai Binh Dancesport
370Nguyễn Lê Chi - Thái Bình dancesport
420Dương Hà Anh - Thái Bình dancesport
452Đào Minh Nguyệt - Trung Tâm VHTT_TT Quận Cầu Giấy
542Nguyễn Thị Quỳnh Nga - Điệp Vũ Trường
602Nguyễn Thị Thuỳ Linh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
SK 322: Chung kết Hạng FD2 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu R,J - Giờ: 20:38:00 25/8
34Nguyễn Huyền Phương - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
283Đặng Nhật Linh - TH Thai Binh Dancesport
369Lê Ngọc Phương Linh - Thái Bình dancesport
613Bùi Gia Khánh Diễm - Thái Bình Dancesport
SK 323: Chung kết Hạng FB Vô địch Thiếu nhi 1 Latin - Điệu S,C,R,J - Giờ: 20:42:00 25/8
144Nguyễn Thị Thùy Dương - Colorful Art Quảng Ninh
368Đặng Hoàng Gia Hân - Thái Bình dancesport
401Phạm Thị Anh Thư - Thái Bình dancesport
545Nguyễn Thiên Hương - Điệp Vũ Trường
SK 324: Chung kết Hạng FB Vô địch Thiếu niên 1 Latin - Điệu S,C,R,J - Giờ: 20:50:00 25/8
412Nguyễn Minh Phương - Thái Bình dancesport
414Bùi Thị Ánh Dương - Thái Bình dancesport
415Lê Hải Yến - Thái Bình dancesport
541Nguyễn Đức Thanh Hằng - Điệp Vũ Trường
SK 325: Chung kết Hạng E2 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu R - Giờ: 20:58:00 25/8
151Trần Hùng Anh
Nguyễn Phạm Khánh Linh - Cung VHTT Thanh Niên HP
390Đào Thế Anh
Hà Thu Thủy - Thái Bình dancesport
394Nguyễn Thiện Nhân
Phạm THi Anh Thư - Thái Bình dancesport
SK 326: Chung kết Hạng F2 Vô địch Thiếu nhi 1 Latin - Điệu R - Giờ: 21:00:00 25/8
26Nguyễn Hà Kiều Vy - Bắc Ninh Dancesport
32Trần Minh Thư - Bắc Ninh Dancesport
144Nguyễn Thị Thùy Dương - Colorful Art Quảng Ninh
545Nguyễn Thiên Hương - Điệp Vũ Trường
554Lê Phương Linh - Điệp Vũ Trường
SK 327: Chung kết Hạng FD4 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu R,S - Giờ: 21:02:00 25/8
34Nguyễn Huyền Phương - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
35Nguyễn Ngọc Phương - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
436Phạm Ngọc Minh Châu - Trung Tâm VHTT_TT Quận Cầu Giấy
SK 328: Chung kết Hạng F4 Thiếu niên 1 Latin - Điệu S - Giờ: 21:06:00 25/8
420Dương Hà Anh - Thái Bình dancesport
452Đào Minh Nguyệt - Trung Tâm VHTT_TT Quận Cầu Giấy
542Nguyễn Thị Quỳnh Nga - Điệp Vũ Trường
602Nguyễn Thị Thuỳ Linh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
SK 329: Chung kết Hạng F4 Vô địch Thiếu nhi 1 Latin - Điệu S - Giờ: 21:08:00 25/8
144Nguyễn Thị Thùy Dương - Colorful Art Quảng Ninh
545Nguyễn Thiên Hương - Điệp Vũ Trường
554Lê Phương Linh - Điệp Vũ Trường
SK 330: Chung kết Hạng B Thiếu nhi 1 Latin - Điệu S,C,R,J - Giờ: 21:10:00 25/8
29Phú Gia Tùng
Bùi Bảo Chi - Bắc Ninh Dancesport
394Nguyễn Thiện Nhân
Phạm THi Anh Thư - Thái Bình dancesport
SK 331: Chung kết Hạng B Thanh niên Latin - Điệu S,C,R,J - Giờ: 21:18:00 25/8
134Phạm Minh Đức
Nguyễn Linh Chi - Clb Starkid Quảng Ninh
396Nguyễn Duy Anh
Vũ Hà Linh Anh - Thái Bình dancesport
SK 332: Chung kết Hạng FA Thiếu nhi 1 Latin - Điệu S,C,R,P,J - Giờ: 21:26:00 25/8
33Phạm Phương Linh - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
108Doãn Thị Minh Châu - CLB Thể thao sông Tích - Thị xã Sơn Tây,
144Nguyễn Thị Thùy Dương - Colorful Art Quảng Ninh
148Mai Đàm Thành Đạt - Colorful Art Quảng Ninh
401Phạm Thị Anh Thư - Thái Bình dancesport
545Nguyễn Thiên Hương - Điệp Vũ Trường
554Lê Phương Linh - Điệp Vũ Trường
SK 333: Chung kết Hạng FA Vô địch Thiếu niên 1 Latin - Điệu S,C,R,P,J - Giờ: 21:36:00 25/8
412Nguyễn Minh Phương - Thái Bình dancesport
415Lê Hải Yến - Thái Bình dancesport
416Phan Trà My - Thái Bình dancesport
541Nguyễn Đức Thanh Hằng - Điệp Vũ Trường

Khiêu vũ thể thao, thông tin giải đấu, đăng ký thi đấu online, khieu vu the thao, giai khieu vu, giải khiêu vũ, dance sport, nhảy nghệ thuật

Khiêu vũ thể thao, thông tin giải đấu, đăng ký thi đấu online, khieu vu the thao, giai khieu vu, giải khiêu vũ, dance sport, nhảy nghệ thuật