Giải Vô địch KVTT Thành Phố Uông Bí mở rộng lần thứ IV, năm 2019

D.sách VĐV theo sự kiện (tải PDF)

Số đeoVận động viên
SK 1: Chung kết Hạng Đồng diễn người lớn latin Clb Thủy Lợi - Điệu tập thể - Giờ: 08:00 21/7
163Clb Thủy Lợi - Clb Thủy Lợi
SK 2: Chung kết Hạng Đồng diễn thiếu nhi bachata Clb Khiêu Vũ Thể thao Phương Đông - Điệu B - Giờ: 08:10:00 21/7
140Clb Khiêu vũ thể thao Phương Đông - Clb Khiêu vũ thể thao Phương Đông
SK 3: Chung kết Hạng Đồng Diễn người lớn điệu tập thể Clb Văn Minh Dancesport - Điệu T - Giờ: 08:11:00 21/7
166Clb Văn Minh Dancesport - Clb Văn Minh Dancesport
SK 4: Chung kết Hạng Đồng diễn thiếu nhi latin Zumba Dance - Điệu Zumba Dance - Giờ: 08:21:00 21/7
240My Dance HD - MY DANCE HD
103CLUB DANCE KID CẨM PHẢ - CLUB DANCE KID CẨM PHẢ
149Clb Sao Tài Năng Thường Tín Hà Nội - Clb Sao Tài Năng Thường Tín Hà Nội
SK 5: Chung kết Hạng Đồng diễn người lớn zumba Z&D DANCESPORT CẨM PHẢ - Điệu Z - Giờ: 08:31:00 21/7
389Z&D DANCESPORT CẨM PHẢ - Z&D DANCESPORT CẨM PHẢ
SK 6: Chung kết Hạng Đồng diễn thiếu nhi latin Zumba Dance - Điệu Zumba Dance - Giờ: 08:32:00 21/7
121Chi Lam Center - Chi Lam Dance Center
240My Dance HD - MY DANCE HD
222Lucky Star Quế Võ - Lucky Star Quế Võ
SK 7: Chung kết Hạng Đồng diễn thiếu nhi nhảy hiện đại - Điệu Dance - Giờ: 08:33:00 21/7
149Clb Sao Tài Năng Thường Tín Hà Nội - Clb Sao Tài Năng Thường Tín Hà Nội
297Song Nhi Dancesport - Song Nhi Dancesport
SK 8: Chung kết Hạng Đồng Diễn thiếu nhi latin STAR KIDS THÁI BÌNH - Điệu " Khát Vọng Hòa Bình - Giờ: 08:43:00 21/7
281STAR KIDS THÁI BÌNH - STAR KIDS THÁI BÌNH
SK 9: Chung kết Hạng Đồng diễn thiếu nhi latin Dancesport Phương Anh - Điệu C - Giờ: 08:44:00 21/7
216Dancesport Phương Anh - Dancesport Phương Anh
SK 10: Chung kết Hạng F2 thiếu nhi latin STAR KIDS THÁI BÌNH - Điệu R - Giờ: 08:45:00 21/7
245Nguyễn Diệu Hải Châu - STAR KIDS THÁI BÌNH
246Nguyễn Bảo An - STAR KIDS THÁI BÌNH
247Nguyễn Quỳnh Chi - STAR KIDS THÁI BÌNH
SK 11: Chung kết Hạng F2 thiếu nhi latin STAR KIDS THÁI BÌNH - Điệu R - Giờ: 08:46:00 21/7
248Tạ Ngọc Hà - STAR KIDS THÁI BÌNH
249Tống Thị Mai Vy - STAR KIDS THÁI BÌNH
259Nguyễn Minh Chi - STAR KIDS THÁI BÌNH
SK 12: Chung kết Hạng F2 thiếu nhi latin STAR KIDS THÁI BÌNH - Điệu R - Giờ: 08:47:00 21/7
250Nguyễn Hà Giang - STAR KIDS THÁI BÌNH
251Nguyễn Thị Thu Trang - STAR KIDS THÁI BÌNH
252Phạm Vân Anh - STAR KIDS THÁI BÌNH
SK 13: Chung kết Hạng F2 nhi 2 latin Chi Lam Center - Điệu R - Giờ: 08:48:00 21/7
104Vũ Thị Thương - Chi Lam Dance Center
105Nguyễn Bảo Khánh - Chi Lam Dance Center
113Vũ Ngọc Như Hoa - Chi Lam Dance Center
SK 14: Chung kết Hạng F2 nhi đồng latin Chi Lam Center - Điệu R - Giờ: 08:49:00 21/7
107Vũ Kim Thư - Chi Lam Dance Center
108Đào Lệ Bình - Chi Lam Dance Center
109Đặng Thị Trà My - Chi Lam Dance Center
SK 15: Chung kết Hạng F2 nhi 1 latin Chi Lam Center - Điệu R - Giờ: 08:50:00 21/7
110Vũ Ngọc Minh - Chi Lam Dance Center
111Nguyễn Trần Huyền Trang - Chi Lam Dance Center
112Nguyễn Thảo Chi - Chi Lam Dance Center
SK 16: Chung kết Hạng F2 thiếu nhi latin STAR KIDS THÁI BÌNH - Điệu R - Giờ: 08:51:00 21/7
253Đặng Thị Huyền - STAR KIDS THÁI BÌNH
254Nguyễn Thị Hồng Ngọc - STAR KIDS THÁI BÌNH
255Vũ Thị Hoàng Yến - STAR KIDS THÁI BÌNH
SK 17: Chung kết Hạng F2 thiếu nhi latin STAR KIDS THÁI BÌNH - Điệu R - Giờ: 08:52:00 21/7
256Tống Anh Kiệt - STAR KIDS THÁI BÌNH
257Trương Bình Nhi - STAR KIDS THÁI BÌNH
258Vũ Nguyễn Trúc Linh - STAR KIDS THÁI BÌNH
SK 18: Chung kết Hạng F2 thiếu nhi latin STAR KIDS THÁI BÌNH - Điệu R - Giờ: 08:53:00 21/7
260Nguyễn Thu Hà - STAR KIDS THÁI BÌNH
261Nguyễn Khánh Linh - STAR KIDS THÁI BÌNH
262Nguyễn Ngọc Thảo Nhi - STAR KIDS THÁI BÌNH
SK 19: Chung kết Hạng F2 thiếu nhi latin STAR KIDS THÁI BÌNH - Điệu R - Giờ: 08:54:00 21/7
263Nguyễn Thị Thu Phương - STAR KIDS THÁI BÌNH
264Vũ Ngọc Minh - STAR KIDS THÁI BÌNH
265Nguyễn Thu Hiền - STAR KIDS THÁI BÌNH
SK 20: Chung kết Hạng F2 thiếu nhi latin STAR KIDS THÁI BÌNH - Điệu R - Giờ: 08:55:00 21/7
266Hà Thị Trà Linh - STAR KIDS THÁI BÌNH
267Nguyễn Diệu Linh - STAR KIDS THÁI BÌNH
268Vũ Ngọc Khánh - STAR KIDS THÁI BÌNH
SK 21: Chung kết Hạng F2 nhi đồng latin Clb Sao Tài Năng Thường Tín Hà Nội - Điệu R - Giờ: 08:56:00 21/7
142Đặng Ngọc Thảo Quyên - Clb Sao Tài Năng Thường Tín Hà Nội
143Nguyễn Diệu Linh - Clb Sao Tài Năng Thường Tín Hà Nội
144Nguyễn Ngọc Bảo Nhi - Clb Sao Tài Năng Thường Tín Hà Nội
SK 22: Chung kết Hạng F2 nhi 1 latin Clb Sao Tài Năng Thường Tín Hà Nội - Điệu R - Giờ: 08:57:00 21/7
146Nguyễn Hoàng Ngân - Clb Sao Tài Năng Thường Tín Hà Nội
147Phạm Ánh Ngọc - Clb Sao Tài Năng Thường Tín Hà Nội
148Lương Diệu Anh - Clb Sao Tài Năng Thường Tín Hà Nội
SK 23: Chung kết Hạng F1 nhi 2 latin Chi Lam Center - Điệu C - Giờ: 08:58:00 21/7
104Vũ Thị Thương - Chi Lam Dance Center
105Nguyễn Bảo Khánh - Chi Lam Dance Center
106Vũ Hoài Linh - Chi Lam Dance Center
SK 24: Chung kết Hạng F1 nhi đồng latin Chi Lam Center - Điệu C - Giờ: 08:59:00 21/7
107Vũ Kim Thư - Chi Lam Dance Center
108Đào Lệ Bình - Chi Lam Dance Center
109Đặng Thị Trà My - Chi Lam Dance Center
SK 25: Chung kết Hạng F1 nhi 1 latin Chi Lam Center - Điệu C - Giờ: 09:00:00 21/7
110Vũ Ngọc Minh - Chi Lam Dance Center
111Nguyễn Trần Huyền Trang - Chi Lam Dance Center
112Nguyễn Thảo Chi - Chi Lam Dance Center
113Vũ Ngọc Như Hoa - Chi Lam Dance Center
SK 26: Chung kết Hạng F1 nhi 1 latin Chi Lam Center - Điệu C - Giờ: 09:01:00 21/7
114Phạm Trà Giang - Chi Lam Dance Center
115Đặng Bảo Ngọc - Chi Lam Dance Center
116Bùi Thị Minh Thư - Chi Lam Dance Center
117Lưu Hà Anh - Chi Lam Dance Center
SK 27: Chung kết Hạng F1 nhi đồng latin Chi Lam Center - Điệu C - Giờ: 09:02:00 21/7
118Trương Ngọc Lan - Chi Lam Dance Center
119Phạm Ngọc Nhi - Chi Lam Dance Center
120Trần Thị Tú Thanh - Chi Lam Dance Center
SK 28: Chung kết Hạng F1 thiếu nhi latin STAR KIDS THÁI BÌNH - Điệu C - Giờ: 09:03:00 21/7
245Nguyễn Diệu Hải Châu - STAR KIDS THÁI BÌNH
249Tống Thị Mai Vy - STAR KIDS THÁI BÌNH
269Lại Phương Anh - STAR KIDS THÁI BÌNH
SK 29: Chung kết Hạng F1 thiếu nhi latin STAR KIDS THÁI BÌNH - Điệu C - Giờ: 09:05:00 21/7
247Nguyễn Quỳnh Chi - STAR KIDS THÁI BÌNH
248Tạ Ngọc Hà - STAR KIDS THÁI BÌNH
270Lại Quỳnh Anh - STAR KIDS THÁI BÌNH
SK 30: Chung kết Hạng F1 thiếu nhi latin STAR KIDS THÁI BÌNH - Điệu C - Giờ: 09:06:00 21/7
246Nguyễn Bảo An - STAR KIDS THÁI BÌNH
250Nguyễn Hà Giang - STAR KIDS THÁI BÌNH
273Mai Anh Thư - STAR KIDS THÁI BÌNH
SK 31: Chung kết Hạng F1 thiếu nhi latin STAR KIDS THÁI BÌNH - Điệu C - Giờ: 09:07:00 21/7
257Trương Bình Nhi - STAR KIDS THÁI BÌNH
271Vũ Gia Như - STAR KIDS THÁI BÌNH
272Nguyễn Minh Thiên - STAR KIDS THÁI BÌNH
SK 32: Chung kết Hạng F1 thiếu nhi latin STAR KIDS THÁI BÌNH - Điệu C - Giờ: 09:08:00 21/7
252Phạm Vân Anh - STAR KIDS THÁI BÌNH
253Đặng Thị Huyền - STAR KIDS THÁI BÌNH
261Nguyễn Khánh Linh - STAR KIDS THÁI BÌNH
SK 33: Chung kết Hạng F1 thiếu nhi latin STAR KIDS THÁI BÌNH - Điệu C - Giờ: 09:09:00 21/7
256Tống Anh Kiệt - STAR KIDS THÁI BÌNH
265Nguyễn Thu Hiền - STAR KIDS THÁI BÌNH
274Tô Quỳnh Anh - STAR KIDS THÁI BÌNH
SK 34: Chung kết Hạng F1 nhi 1 latin Clb Sao Tài Năng Thường Tín Hà Nội - Điệu C - Giờ: 09:10:00 21/7
145Nguyễn Mai Phương - Clb Sao Tài Năng Thường Tín Hà Nội
146Nguyễn Hoàng Ngân - Clb Sao Tài Năng Thường Tín Hà Nội
147Phạm Ánh Ngọc - Clb Sao Tài Năng Thường Tín Hà Nội
SK 35: Chung kết Hạng F1 thiếu nhi latin STAR KIDS THÁI BÌNH - Điệu C - Giờ: 09:11:00 21/7
254Nguyễn Thị Hồng Ngọc - STAR KIDS THÁI BÌNH
264Vũ Ngọc Minh - STAR KIDS THÁI BÌNH
275Vũ Kim Dương - STAR KIDS THÁI BÌNH
SK 36: Chung kết Hạng F1 thiếu nhi latin STAR KIDS THÁI BÌNH - Điệu C - Giờ: 09:12:00 21/7
251Nguyễn Thị Thu Trang - STAR KIDS THÁI BÌNH
255Vũ Thị Hoàng Yến - STAR KIDS THÁI BÌNH
276Nguyễn Bùi Ngân Khánh - STAR KIDS THÁI BÌNH
SK 37: Chung kết Hạng F1 thiếu nhi latin STAR KIDS THÁI BÌNH - Điệu C - Giờ: 09:13:00 21/7
260Nguyễn Thu Hà - STAR KIDS THÁI BÌNH
263Nguyễn Thị Thu Phương - STAR KIDS THÁI BÌNH
266Hà Thị Trà Linh - STAR KIDS THÁI BÌNH
268Vũ Ngọc Khánh - STAR KIDS THÁI BÌNH
SK 38: Chung kết Hạng F1 thiếu nhi latin STAR KIDS THÁI BÌNH - Điệu C - Giờ: 09:14:00 21/7
277Bùi Thu Phương - STAR KIDS THÁI BÌNH
278Nguyễn Ngọc Huỳnh Lam - STAR KIDS THÁI BÌNH
279Vũ Yến Nhi - STAR KIDS THÁI BÌNH
280Phạm Thị Ngọc Lan - STAR KIDS THÁI BÌNH
SK 39: Chung kết Hạng FC nhi đồng Latin các CLB Latin - Điệu C,R,J - Giờ: 09:15:00 21/7
468Nguyễn Hoàng Thư - Đức Tây Dancesport Móng Cái
366Trần Vũ Hoài Anh - Vân đồn Dancesport
34Lại Phương Uyên - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
SK 40: Chung kết Hạng FC nhi 1 Latin các CLB Latin - Điệu C,R,J - Giờ: 09:18:00 21/7
469Nguyễn Hoàng Yến - Đức Tây Dancesport Móng Cái
442Hoàng Khánh Linh - Điệp Vũ Trường
185Nguyễn Diễm Kiều - Colorful Art Quảng Ninh
SK 41: Chung kết Hạng FC nhi đồng Latin các CLB - Điệu C,R,J - Giờ: 09:21:00 21/7
470Hà Phương Anh - Đức Tây Dancesport Móng Cái
377Phạm Hoàng Bảo Yến - Vân đồn Dancesport
315Nguyễn Duy Khánh Vy - Thái Bình dancesport
SK 42: Chung kết Hạng FC nhi 1 Latin các CLB - Điệu C,R,J - Giờ: 09:24:00 21/7
468Nguyễn Hoàng Thư - Đức Tây Dancesport Móng Cái
442Hoàng Khánh Linh - Điệp Vũ Trường
180Nguyễn Lê Hương Giang - Colorful Art Quảng Ninh
312Hoàng Mai Linh - Thái Bình dancesport
SK 43: Chung kết Hạng FC nhi 2 Latin CB các CLB - Điệu C,R,J - Giờ: 09:27:00 21/7
479Nguyễn Thảo Hiền - Đức Tây Dancesport Móng Cái
439Nguyễn Hà Anh - Điệp Vũ Trường
178Hoàng Bảo Ngọc - Colorful Art Quảng Ninh
SK 44: Chung kết Hạng FC nhi đồng Latin NC các CLB - Điệu C,R,J - Giờ: 09:30:00 21/7
469Nguyễn Hoàng Yến - Đức Tây Dancesport Móng Cái
455Nguyễn Hà Phương - Điệp Vũ Trường
186Nguyễn Huy Hiệu - Colorful Art Quảng Ninh
SK 45: Chung kết Hạng FC nhi 1 Latin NC các CLB - Điệu C,R,J - Giờ: 09:33:00 21/7
471Bùi Quỳnh Anh - Đức Tây Dancesport Móng Cái
459Phan Hoàng Yến - Điệp Vũ Trường
20Đỗ Nguyễn Khánh Chi - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
SK 46: Chung kết Hạng FC nhi 2 Latin NC các CLB - Điệu C,R,J - Giờ: 09:36:00 21/7
480Tống Mỹ Huyền - Đức Tây Dancesport Móng Cái
446Vũ Bảo Trâm - Điệp Vũ Trường
223Đàm Thị Thanh Hoa - MY DANCE HD
SK 47: Chung kết Hạng FC nhi 2 Latin các CLB - Điệu C,R,J - Giờ: 09:39:00 21/7
483Lương Lê Bảo Hòa - Đức Tây Dancesport Móng Cái
447Vũ Thanh Nhàn - Điệp Vũ Trường
179Hoàng Tuyết Mai - Colorful Art Quảng Ninh
SK 48: Chung kết Hạng FC nhi 1 Latin các CLB - Điệu C,R,J - Giờ: 09:42:00 21/7
472Hoàng Khánh Ly - Đức Tây Dancesport Móng Cái
458Bùi Ngọc Phương Vy - Điệp Vũ Trường
21Nguyễn Tùng Lâm - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
SK 49: Chung kết Hạng FC nhi 2 Latin các CLB - Điệu C,R,J - Giờ: 09:45:00 21/7
481Vũ Phương Uyên - Đức Tây Dancesport Móng Cái
486Nguyễn Thị Nô - Đức Tây Dancesport Móng Cái
456Vũ Lương Trang - Điệp Vũ Trường
32Giang Thị Phương Thảo - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
SK 50: Chung kết Hạng FC nhi đồng Latin các CLB - Điệu C,R,J - Giờ: 09:48:00 21/7
471Bùi Quỳnh Anh - Đức Tây Dancesport Móng Cái
353Đinh Minh Hằng - VIETSDANCE
22Mạc Gia Hân - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
SK 51: Chung kết Hạng FC nhi 1 Latin các CLB - Điệu C,R,J - Giờ: 09:51:00 21/7
473Phạm Quỳnh Anh - Đức Tây Dancesport Móng Cái
102Phạm Bảo Vi - CLUB DANCE KID CẨM PHẢ
37Nguyễn Duy Anh - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
SK 52: Chung kết Hạng FC nhi 2 Latin các CLB - Điệu C,R,J - Giờ: 09:54:00 21/7
475Hoàng Bảo Linh - Đức Tây Dancesport Móng Cái
484Nguyễn Nhật Anh - Đức Tây Dancesport Móng Cái
447Vũ Thanh Nhàn - Điệp Vũ Trường
313Nguyễn Ngọc Linh - Thái Bình dancesport
295Cao Đoàn Đông Nhi - Song Nhi Dancesport
SK 53: Chung kết Hạng F1 nhi đồng Latin CB các CLB - Điệu C - Giờ: 09:57:00 21/7
391Trịnh Tâm Như - Điệp Vũ Trường
392Bùi Nguyễn Như Quỳnh - Điệp Vũ Trường
393Đỗ Hoàng Yến - Điệp Vũ Trường
209Hoàng Thị Linh - Dancesport Phương Anh
461Đỗ Khánh Hà - Điệp Vũ Trường
493Trần Gia Huy - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
SK 54: Chung kết Hạng F1 nhi 1 Latin CB các CLB - Điệu C - Giờ: 09:58:00 21/7
199Vũ Hồng Ngọc - Dancesport Phương Anh
409Phạm Minh Châu - Điệp Vũ Trường
124Bùi Bảo Ngọc - Clb Hồng Xiêm Xu
226Trần Nguyễn Bảo Châu - MY DANCE HD
302Hà Hoàng Phương Anh - Thái Bình dancesport
SK 55: Chung kết Hạng F1 nhi 2 Latin CB các CLB - Điệu C - Giờ: 09:59:00 21/7
73Nguyễn Thị Minh Nhàn - CLB Mặt trời đỏ Sơn Tây
125Lại Tường Vy - Clb Hồng Xiêm Xu
437Lê Vân Anh - Điệp Vũ Trường
230Nguyễn Hương Giang - MY DANCE HD
237Vũ Linh Chi - MY DANCE HD
SK 56: Chung kết Hạng F1 thiếu niên Latin syllabus CB các CLB - Điệu C - Giờ: 10:00:00 21/7
422Nguyễn Vũ Hương Giang - Điệp Vũ Trường
423Dương Gia Hân - Điệp Vũ Trường
424Đỗ Ngọc Bảo Trâm - Điệp Vũ Trường
SK 57: Chung kết Hạng F1 nhi đồng Latin CB các CLB - Điệu C - Giờ: 10:01:00 21/7
391Trịnh Tâm Như - Điệp Vũ Trường
392Bùi Nguyễn Như Quỳnh - Điệp Vũ Trường
393Đỗ Hoàng Yến - Điệp Vũ Trường
461Đỗ Khánh Hà - Điệp Vũ Trường
77Cấn Hoàng Bảo Anh - CLB Mặt trời đỏ Sơn Tây
330Phạm Mai Phương - Thái Bình dancesport
SK 58: Chung kết Hạng F1 nhi 1 Latin CB các CLB - Điệu C - Giờ: 10:02:00 21/7
199Vũ Hồng Ngọc - Dancesport Phương Anh
427Nguyễn Ngọc Bảo Như - Điệp Vũ Trường
435Nguyễn Ngọc Bảo Trâm - Điệp Vũ Trường
230Nguyễn Hương Giang - MY DANCE HD
SK 59: Chung kết Hạng F1 nhi 2 Latin CB các CLB - Điệu C - Giờ: 10:03:00 21/7
410Đỗ Thảo Anh - Điệp Vũ Trường
355Phạm Ngọc Minh - Vân đồn Dancesport
180Nguyễn Lê Hương Giang - Colorful Art Quảng Ninh
237Vũ Linh Chi - MY DANCE HD
SK 60: Chung kết Hạng F1 thiếu niên Latin syllabus CB các CLB - Điệu C - Giờ: 10:05:00 21/7
423Dương Gia Hân - Điệp Vũ Trường
449Trịnh Quốc Huy - Điệp Vũ Trường
450Vi Hải Dũng - Điệp Vũ Trường
SK 61: Chung kết Hạng F1 nhi 1 Latin CB các CLB - Điệu C - Giờ: 10:14:00 21/7
206Nguyễn Thùy Linh - Dancesport Phương Anh
412Phạm Uyển Nhi - Điệp Vũ Trường
374Ngô Gia Hân - Vân đồn Dancesport
304Phùng Thành Nam - Thái Bình dancesport
315Nguyễn Duy Khánh Vy - Thái Bình dancesport
232Nguyễn Hoang Nhật Anh - MY DANCE HD
SK 62: Chung kết Hạng F1 nhi đồng Latin CB các CLB - Điệu C - Giờ: 10:06:00 21/7
200Khúc Vân Khánh - Dancesport Phương Anh
122Vy Gia Hân - Clb Hồng Xiêm Xu
426Đỗ Hải Yến - Điệp Vũ Trường
306Nguyễn Phương Mai - Thái Bình dancesport
241Vũ Hương Giang - MY DANCE HD
495Phạm thị Cẩm Tú - Trường Tiểu học Thanh Bình
SK 63: Chung kết Hạng F1 nhi 1 Latin CB các CLB - Điệu C - Giờ: 10:07:00 21/7
203Nguyễn Thu Ngân - Dancesport Phương Anh
358Đinh Ngọc Huyền - Vân đồn Dancesport
363Lê Trúc Thủy - Vân đồn Dancesport
498Nguyễn Bá Dũng - Thái Bình dancesport
SK 64: Chung kết Hạng F1 nhi 2 Latin CB các CLB - Điệu C - Giờ: 10:09:00 21/7
90Hàn Phương Linh - CLB Queen Dance & Yoga - Tp Hòa Bình
231Nguyễn Thị Minh Anh - MY DANCE HD
291Trần Đức Thắng - Song Nhi Dancesport
133Phùng Lê Anh Thư - Clb Khiêu Vũ Hòa Bình
SK 65: Chung kết Hạng F1 nhi đồng Latin CB các CLB - Điệu C - Giờ: 10:10:00 21/7
201Dương Khánh Linh - Dancesport Phương Anh
434Lê Thùy Mai Trang - Điệp Vũ Trường
436Phạm Quỳnh Mai - Điệp Vũ Trường
228Bùi Phạm Kim Anh - MY DANCE HD
308Bùi khánh Đan - Thái Bình dancesport
SK 66: Chung kết Hạng F1 nhi 1 Latin Vô địch UB - BG - Điệu C - Giờ: 10:11:00 21/7
204Nguyễn Thanh Bình - Dancesport Phương Anh
411Nguyễn Duyên Hiền - Điệp Vũ Trường
420Nguyễn Yến Nhi - Điệp Vũ Trường
SK 67: Chung kết Hạng F1 nhi 2 Latin CB các CLB - Điệu C - Giờ: 10:12:00 21/7
74Nguyễn Mai Phương - CLB Mặt trời đỏ Sơn Tây
359Nguyễn Anh Khoa - Vân đồn Dancesport
360Nguyễn Trúc Thành Lâm - Vân đồn Dancesport
SK 68: Chung kết Hạng F1 nhi đồng Latin CB các CLB - Điệu C - Giờ: 10:13:00 21/7
200Khúc Vân Khánh - Dancesport Phương Anh
363Lê Trúc Thủy - Vân đồn Dancesport
336Trần Bảo Châu - Trung tâm nghệ thuật STAR KIDS Quảng Yên
306Nguyễn Phương Mai - Thái Bình dancesport
329Nguyễn Bảo Ngọc - Thái Bình dancesport
SK 69: Chung kết Hạng F1 nhi 2 Latin CB các CLB - Điệu C - Giờ: 10:15:00 21/7
75Trương Giang Thảo Nhi - CLB Mặt trời đỏ Sơn Tây
443Lưu Gia Linh - Điệp Vũ Trường
185Nguyễn Diễm Kiều - Colorful Art Quảng Ninh
232Nguyễn Hoang Nhật Anh - MY DANCE HD
SK 70: Chung kết Hạng F1 nhi đồng Latin CB các CLB - Điệu C - Giờ: 10:16:00 21/7
201Dương Khánh Linh - Dancesport Phương Anh
122Vy Gia Hân - Clb Hồng Xiêm Xu
372Nguyễn Bùi Hà Anh - Vân đồn Dancesport
227Hà Trần Thảo My - MY DANCE HD
309Đặng Thị Ngọc Hân - Thái Bình dancesport
SK 71: Chung kết Hạng A Thanh niên Standard - Điệu SF(s),W,T,VW,Q(s) - Giờ: 11:00:00 21/7
298Trần Đăng Giáo
Trịnh Thị Ngọc Hà
- Sở Văn Hóa Thể Thao Hà nội
299Nguyễn Tuấn Đạt
Phạm Phương Ly
- Sở Văn Hóa Thể Thao Hà nội
300Nguyễn Quốc Bảo
Trân Hoàng Minh Châu
- Sở Văn Hóa Thể Thao Hà nội
345Trương Hữu Thành
Vũ Hồng Trang
- Uni Dance
SK 72: Chung kết Hạng A Thanh niên Latin - Điệu C(s),S,R,P,J(s) - Giờ: 11:09:00 21/7
12Nguyễn Tuấn Phong
Ngô Trần Hoài Thu
- CK TEAM
13Hoàng Quang Anh
Phan Tuệ Minh
- CK TEAM
15Nguyễn Thanh Tùng
Nguyễn Hồng Anh
- CK TEAM
319Nguyễn Duy Anh
Phan Trà My
- Thái Bình dancesport
150Đặng Gia Anh Tú
Nguyễn Thu Trang
- Clb Starkid Quảng Ninh
SK 73: Chung kết Hạng Đồng Diễn người lớn tập thể các Câu lạc bộ Điệu chachacha - Điệu C - Giờ: 11:18:00 21/7
71CLB KV Sức Sống Mới HP - CLB KV Sức Sống Mới HP
141Clb Quốc tế vũ Ngân Hà - Clb Quốc tế vũ Ngân Hà
SK 74: Chung kết Hạng Đồng Diễn người lớn latin các Câu lạc bộ điệu Rumba - Điệu R - Giờ: 11:19:00 21/7
71CLB KV Sức Sống Mới HP - CLB KV Sức Sống Mới HP
141Clb Quốc tế vũ Ngân Hà - Clb Quốc tế vũ Ngân Hà
SK 75: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Standard - Điệu W - Giờ: 11:20:00 21/7
58Bùi Tường Linh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
29Nguyễn Huyền Phương - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
40Nguyễn Ngọc Phương - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
41Phạm Phương Linh - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
SK 76: Chung kết Hạng E1 Thiếu niên 2 Standard - Điệu W - Giờ: 11:21:48 21/7
188Lương Đình Tùng Dương
Đào Minh Anh
- Dancesport HD
197Nguyễn Viết Hùng
Nguyễn Thị Huyền Trang
- Dancesport HD
SK 77: Chung kết Hạng FD Thiếu niên 1 Standard - Điệu W,T - Giờ: 11:23:36 21/7
59Nguyễn Minh Thư - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
60Vũ Hà Kiều Linh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
61Bùi Lương Đinh Hương - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
SK 78: Chung kết Hạng E1 U21 Standard - Điệu W - Giờ: 11:29:00 21/7
188Lương Đình Tùng Dương
Đào Minh Anh
- Dancesport HD
464Đỗ Hải Thành
Nguyễn Thị Quỳnh Nga
- Điệp Vũ Trường
197Nguyễn Viết Hùng
Nguyễn Thị Huyền Trang
- Dancesport HD
SK 79: Chung kết Hạng F1 Thiếu niên 1 Standard - Điệu W - Giờ: 11:27:12 21/7
59Nguyễn Minh Thư - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
60Vũ Hà Kiều Linh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
61Bùi Lương Đinh Hương - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
SK 80: Chung kết Hạng B Thanh niên Standard - Điệu W,T,VW,SF - Giờ: 11:30:48 21/7
299Nguyễn Tuấn Đạt
Phạm Phương Ly
- Sở Văn Hóa Thể Thao Hà nội
300Nguyễn Quốc Bảo
Trân Hoàng Minh Châu
- Sở Văn Hóa Thể Thao Hà nội
345Trương Hữu Thành
Vũ Hồng Trang
- Uni Dance
SK 81: Chung kết Hạng F1 nhi 1 Latin CB các CLB - Điệu C - Giờ: 11:38:00 21/7
476Phan Thanh Bình - Đức Tây Dancesport Móng Cái
358Đinh Ngọc Huyền - Vân đồn Dancesport
375Trần Nguyễn Khánh Ly - Vân đồn Dancesport
307Nguyễn Thị Hà Giang - Thái Bình dancesport
233Nguyễn Quỳnh Trang - MY DANCE HD
SK 82: Chung kết Hạng F1 nhi đồng Latin NC các CLB - Điệu C - Giờ: 11:40:00 21/7
468Nguyễn Hoàng Thư - Đức Tây Dancesport Móng Cái
366Trần Vũ Hoài Anh - Vân đồn Dancesport
308Bùi khánh Đan - Thái Bình dancesport
81Võ thành đạt - CLB Mặt trời đỏ Sơn Tây
SK 83: Chung kết Hạng F1 nhi 1 Latin NC các CLB - Điệu C - Giờ: 11:41:00 21/7
469Nguyễn Hoàng Yến - Đức Tây Dancesport Móng Cái
72Lê Thanh Nga - CLB Mặt trời đỏ Sơn Tây
377Phạm Hoàng Bảo Yến - Vân đồn Dancesport
307Nguyễn Thị Hà Giang - Thái Bình dancesport
310Bùi Hương Giang - Thái Bình dancesport
SK 84: Chung kết Hạng F1 nhi 2 Latin NC các CLB - Điệu C - Giờ: 11:42:00 21/7
472Hoàng Khánh Ly - Đức Tây Dancesport Móng Cái
403Nguyễn Linh Chi - Điệp Vũ Trường
67Phạm Quỳnh Chi - CLB KV Sức Sống Mới HP
SK 85: Chung kết Hạng E1 nhi đồng Latin các CLB - Điệu C - Giờ: 11:43:00 21/7
488Phan Thành Bình
Nguyễn Hoàng Thư
- Đức Tây Dancesport Móng Cái
282Nguyễn Trường Giang
Nguyễn Hà Anh
- Song Nhi Dancesport
287Vũ Trung Hiếu
Pham Minh Thư
- Song Nhi Dancesport
327Hà Khải Phong
Đặng Hoang Gia Hân
- Thái Bình dancesport
SK 86: Chung kết Hạng E1 nhi 1 Latin các CLB - Điệu C - Giờ: 11:45:00 21/7
489Đinh Thành Đạt
Phạm Quỳnh Anh
- Đức Tây Dancesport Móng Cái
305Phùng Thành Nam
Vũ Phương Nhung
- Thái Bình dancesport
28Nguyễn Duy Anh
Nguyễn Hà Phương
- CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
SK 87: Chung kết Hạng F1 nhi đồng Latin NC các CLB - Điệu C - Giờ: 11:46:00 21/7
469Nguyễn Hoàng Yến - Đức Tây Dancesport Móng Cái
401Hoàng Ngọc Anh - Điệp Vũ Trường
462Nguyễn Hà Thu - Điệp Vũ Trường
309Đặng Thị Ngọc Hân - Thái Bình dancesport
SK 88: Chung kết Hạng F1 nhi 1 Latin NC các CLB - Điệu C - Giờ: 11:47:00 21/7
471Bùi Quỳnh Anh - Đức Tây Dancesport Móng Cái
430Vũ Hà Chi - Điệp Vũ Trường
102Phạm Bảo Vi - CLUB DANCE KID CẨM PHẢ
314Tô Thảo Nhi - Thái Bình dancesport
SK 89: Chung kết Hạng F1 nhi 2 Latin NC các CLB - Điệu C - Giờ: 11:48:00 21/7
479Nguyễn Thảo Hiền - Đức Tây Dancesport Móng Cái
175Lê Hoàng - Colorful Art Quảng Ninh
193Đỗ Bảo Trâm - Dancesport HD
317Trần Hà Linh - Thái Bình dancesport
SK 90: Chung kết Hạng F1 nhi đồng Latin NC các CLB - Điệu C - Giờ: 11:49:00 21/7
470Hà Phương Anh - Đức Tây Dancesport Móng Cái
438Nguyễn Ngọc Khánh An - Điệp Vũ Trường
334Trịnh Khánh Linh - Trung tâm nghệ thuật STAR KIDS Quảng Yên
310Bùi Hương Giang - Thái Bình dancesport
SK 91: Chung kết Hạng F1 nhi 2 Latin CB các CLB - Điệu C - Giờ: 11:39:00 21/7
233Nguyễn Quỳnh Trang - MY DANCE HD
292Mai Thu Huyền - Song Nhi Dancesport
344Vũ Đào Hồng Ngọc - Trung tâm nghệ thuật STAR KIDS Quảng Yên
SK 92: Chung kết Hạng F1 nhi 1 Latin NC các CLB - Điệu C - Giờ: 11:50:00 21/7
468Nguyễn Hoàng Thư - Đức Tây Dancesport Móng Cái
430Vũ Hà Chi - Điệp Vũ Trường
338Nguyễn Ngọc Tùng Chi - Trung tâm nghệ thuật STAR KIDS Quảng Yên
SK 93: Chung kết Hạng F1 nhi 2 Latin NC các CLB - Điệu C - Giờ: 11:51:00 21/7
480Tống Mỹ Huyền - Đức Tây Dancesport Móng Cái
448Nguyễn Hồng Ngọc - Điệp Vũ Trường
33Trần Nguyễn Khánh Huyền - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
326Nguyễn Minh Phương - Thái Bình dancesport
SK 94: Chung kết Hạng F1 nhi đồng Latin NC các CLB - Điệu C - Giờ: 11:52:00 21/7
471Bùi Quỳnh Anh - Đức Tây Dancesport Móng Cái
429Đặng An An - Điệp Vũ Trường
459Phan Hoàng Yến - Điệp Vũ Trường
SK 95: Chung kết Hạng E1 nhi 1 Latin các CLB - Điệu C - Giờ: 11:44:00 21/7
487Hoàng Việt Anh
Nguyễn Hoàng Yến
- Đức Tây Dancesport Móng Cái
205Nguyễn Thanh Bình
Nguyễn Thu Ngân
- Dancesport Phương Anh
26Hoàng Minh Chiến
Đào Thị Hồng Nhung
- CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
327Hà Khải Phong
Đặng Hoang Gia Hân
- Thái Bình dancesport
SK 96: Chung kết Hạng F1 nhi 1 Latin NC các CLB - Điệu C - Giờ: 11:53:00 21/7
472Hoàng Khánh Ly - Đức Tây Dancesport Móng Cái
444Nguyễn Khánh Linh - Điệp Vũ Trường
21Nguyễn Tùng Lâm - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
SK 97: Chung kết Hạng F1 nhi 2 Latin NC các CLB - Điệu C - Giờ: 11:54:00 21/7
481Vũ Phương Uyên - Đức Tây Dancesport Móng Cái
486Nguyễn Thị Nô - Đức Tây Dancesport Móng Cái
101Phạm Gia Bảo - CLUB DANCE KID CẨM PHẢ
32Giang Thị Phương Thảo - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
SK 98: Chung kết Hạng F1 nhi 1 Latin NC các CLB - Điệu C - Giờ: 11:55:00 21/7
473Phạm Quỳnh Anh - Đức Tây Dancesport Móng Cái
429Đặng An An - Điệp Vũ Trường
66Phạm Khánh linh - CLB KV Sức Sống Mới HP
326Nguyễn Minh Phương - Thái Bình dancesport
SK 99: Chung kết Hạng F1 nhi 1 Latin NC các CLB - Điệu C - Giờ: 11:56:00 21/7
474Vũ Lê Vân Khánh - Đức Tây Dancesport Móng Cái
445Nguyễn Phương Linh - Điệp Vũ Trường
68Phùng Bảo ngọc - CLB KV Sức Sống Mới HP
SK 100: Chung kết Hạng F1 nhi 1 Latin NC các CLB - Điệu C - Giờ: 11:57:00 21/7
475Hoàng Bảo Linh - Đức Tây Dancesport Móng Cái
454Lâm Khánh An - Điệp Vũ Trường
313Nguyễn Ngọc Linh - Thái Bình dancesport
SK 101: Chung kết Hạng F1 nhi 1 Latin NC các CLB - Điệu C - Giờ: 11:58:00 21/7
477Đinh Thành Đạt - Đức Tây Dancesport Móng Cái
457Nguyễn Thị Khánh Vi - Điệp Vũ Trường
343Lê Thị Phương Nga - Trung tâm nghệ thuật STAR KIDS Quảng Yên
SK 102: Chung kết Hạng F1 nhi 2 Latin NC các CLB Latin - Điệu C - Giờ: 11:59:00 21/7
482Đỗ Như Yến - Đức Tây Dancesport Móng Cái
483Lương Lê Bảo Hòa - Đức Tây Dancesport Móng Cái
234Nguyễn Thiên vân - MY DANCE HD
294Nguyễn Thị Bích Ngọc - Song Nhi Dancesport
SK 103: Chung kết Hạng F1 nhi 1 Latin các CLB - Điệu C - Giờ: 12:00:00 21/7
478Hoàng Việt Anh - Đức Tây Dancesport Móng Cái
455Nguyễn Hà Phương - Điệp Vũ Trường
337Nguyễn Linh Chi - Trung tâm nghệ thuật STAR KIDS Quảng Yên
65Vũ Hà Thanh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
SK 104: Chung kết Hạng F1 nhi 2 Latin các CLB - Điệu C - Giờ: 12:01:00 21/7
483Lương Lê Bảo Hòa - Đức Tây Dancesport Móng Cái
293Nguyễn Quỳnh Anh - Song Nhi Dancesport
136Hoàng Thảo Vân - Clb Khiêu Vũ Hòa Bình
328Hà Bich Phương - Thái Bình dancesport
SK 105: Chung kết Hạng F1 nhi 2 Latin các CLB - Điệu C - Giờ: 12:02:00 21/7
484Nguyễn Nhật Anh - Đức Tây Dancesport Móng Cái
296Nguyễn Phương Anh - Song Nhi Dancesport
378Lê Vũ Hà Vy - Vân đồn Dancesport
SK 106: Chung kết Hạng F1 nhi 2 Latin các CLB - Điệu C - Giờ: 12:03:00 21/7
485Vũ Lê Ái Lan - Đức Tây Dancesport Móng Cái
129Vũ Tường Vy - Clb Khiêu Vũ Hòa Bình
328Hà Bich Phương - Thái Bình dancesport
SK 107: Chung kết Hạng F1 nhi đồng Latin các CLB CB - Điệu C - Giờ: 12:04:00 21/7
465Trần Thị Kim Ngân - Điệp Vũ Trường
76Lê Gia Ngân - CLB Mặt trời đỏ Sơn Tây
238Vũ Hải Linh - MY DANCE HD
139Nguyễn Đào Khánh Linh - Clb Khiêu Vũ Hòa Bình
SK 108: Chung kết Hạng F1 nhi 1 Latin các CLB CB - Điệu C - Giờ: 12:05:00 21/7
64Phạm Nguyễn Thanh Trúc - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
36Lê Minh Anh - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
83Vũ hoàng my - CLB Mặt trời đỏ Sơn Tây
498Nguyễn Bá Dũng - Thái Bình dancesport
SK 109: Chung kết Hạng F1 nhi đồng Latin các CLB - Điệu C - Giờ: 12:06:00 21/7
186Nguyễn Huy Hiệu - Colorful Art Quảng Ninh
239Phương Thị Hà Linh - MY DANCE HD
134Nguyễn Ngọc Diệp - Clb Khiêu Vũ Hòa Bình
497Vũ Thị Kim Anh - Trường Tiểu hoc Thanh Bình
SK 110: Chung kết Hạng F1 nhi 1 Latin các CLB CB - Điệu C - Giờ: 12:07:00 21/7
303Vũ Phương Nhung - Thái Bình dancesport
231Nguyễn Thị Minh Anh - MY DANCE HD
135Trần Thị Quỳnh Anh - Clb Khiêu Vũ Hòa Bình
SK 111: Chung kết Hạng F1 nhi đồng Latin các CLB - Điệu C - Giờ: 12:08:00 21/7
235Nguyễn Hải Yến - MY DANCE HD
238Vũ Hải Linh - MY DANCE HD
239Phương Thị Hà Linh - MY DANCE HD
SK 112: Chung kết Hạng F1 nhi đồng Latin CB các CLB - Điệu C - Giờ: 12:09:00 21/7
340Nguyễn Thiếu Bảo - Trung tâm nghệ thuật STAR KIDS Quảng Yên
68Phùng Bảo ngọc - CLB KV Sức Sống Mới HP
82Nguyễn hoàng Thùy dương - CLB Mặt trời đỏ Sơn Tây
SK 113: Chung kết Hạng F1 nhi 1 Latin CB các CLB - Điệu C - Giờ: 12:10:00 21/7
64Phạm Nguyễn Thanh Trúc - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
78Khuất Thị Anh Thư - CLB Mặt trời đỏ Sơn Tây
335Nguyễn Huyền Phương - Trung tâm nghệ thuật STAR KIDS Quảng Yên
500Đinh Thị Thanh Mai - Thái Bình dancesport
SK 114: Chung kết Hạng F1 nhi 1 Latin CB các CLB - Điệu C - Giờ: 12:11:00 21/7
87Phan Thủy Tiên - CLB Queen Dance & Yoga - Tp Hòa Bình
88Hoàng Khánh Giang - CLB Queen Dance & Yoga - Tp Hòa Bình
89Nguyễn Ngọc Minh - CLB Queen Dance & Yoga - Tp Hòa Bình
SK 115: Chung kết Hạng F1 nhi đồng Latin CB các CLB - Điệu C - Giờ: 12:12:00 21/7
301Nguyễn Hà Anh - Thái Bình dancesport
229Nguyễn Ngọc Linh Chi - MY DANCE HD
126Tạ Nguyễn Ngọc Hân - Clb Khiêu Vũ Hòa Bình
SK 116: Chung kết Hạng F1 nhi đồng Latin CB các CLB - Điệu C - Giờ: 12:13:00 21/7
62Bùi Bảo Ngọc - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
341Nguyễn Ngọc Khuê - Trung tâm nghệ thuật STAR KIDS Quảng Yên
84Bùi bảo ngân - CLB Mặt trời đỏ Sơn Tây
SK 117: Chung kết Hạng F1 nhi đồng Latin các CLB - Điệu C - Giờ: 12:15:00 21/7
301Nguyễn Hà Anh - Thái Bình dancesport
229Nguyễn Ngọc Linh Chi - MY DANCE HD
127Nguyễn Quế Dương - Clb Khiêu Vũ Hòa Bình
SK 118: Chung kết Hạng F1 nhi 1 Latin NC các CLB - Điệu C - Giờ: 12:16:00 21/7
85Bùi Lê Thùy Anh - CLB Queen Dance & Yoga - Tp Hòa Bình
86Phạm Tú Uyên - CLB Queen Dance & Yoga - Tp Hòa Bình
87Phan Thủy Tiên - CLB Queen Dance & Yoga - Tp Hòa Bình
492Lê Hà Như - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
SK 119: Chung kết Hạng F1 nhi đồng Latin CB các CLB - Điệu C - Giờ: 12:17:00 21/7
202Nguyễn Châu Anh - Dancesport Phương Anh
425Ngô Phương Thùy - Điệp Vũ Trường
123Nguyễn Thị Thanh Phương - Clb Hồng Xiêm Xu
SK 120: Chung kết Hạng F1 nhi 1 Latin CB các CLB - Điệu C - Giờ: 12:18:00 21/7
204Nguyễn Thanh Bình - Dancesport Phương Anh
431Nguyễn Phạm Tường Vy - Điệp Vũ Trường
195Nguyễn Nguyệt Hoa - Dancesport HD
499Phạm Thị Phương Thảo - Thái Bình dancesport
SK 121: Chung kết Hạng F1 nhi đồng Latin CB các CLB - Điệu C - Giờ: 12:19:00 21/7
202Nguyễn Châu Anh - Dancesport Phương Anh
123Nguyễn Thị Thanh Phương - Clb Hồng Xiêm Xu
356Bàng Vũ Hương Thảo - Vân đồn Dancesport
500Đinh Thị Thanh Mai - Thái Bình dancesport
SK 122: Chung kết Hạng F1 nhi đồng Latin NC các CLB - Điệu C - Giờ: 12:14:00 21/7
62Bùi Bảo Ngọc - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
194Hoàng Ngọc Anh - Dancesport HD
236Phạm bảo Ngọc - MY DANCE HD
SK 123: Chung kết Hạng F1 nhi 1 Latin CB các CLB - Điệu C - Giờ: 12:20:00 21/7
210Nguyễn Thị Huyền Trang - Dancesport Phương Anh
432Vũ Nhật Minh - Điệp Vũ Trường
196Nguyễn Thị Ngân Hà - Dancesport HD
SK 124: Chung kết Hạng F1 nhi 1 Latin CB các CLB - Điệu C - Giờ: 12:21:00 21/7
206Nguyễn Thùy Linh - Dancesport Phương Anh
413Phạm Phương Mai - Điệp Vũ Trường
194Hoàng Ngọc Anh - Dancesport HD
490Lê Nguyễn Trâm Anh - Clb Khiêu Vũ Hòa Bình
SK 125: Chung kết Hạng F1 nhi 1 Latin CB các CLB - Điệu C - Giờ: 12:22:00 21/7
416Trương Quốc Anh - Điệp Vũ Trường
195Nguyễn Nguyệt Hoa - Dancesport HD
SK 126: Chung kết Hạng F1 nhi 1 Latin CB các CLB - Điệu C - Giờ: 12:23:00 21/7
208Hoàng Lê Quỳnh Anh - Dancesport Phương Anh
421Phan Trúc Linh - Điệp Vũ Trường
196Nguyễn Thị Ngân Hà - Dancesport HD
SK 127: Chung kết Hạng F1 nhi 1 Latin CB các CLB - Điệu C - Giờ: 12:24:00 21/7
210Nguyễn Thị Huyền Trang - Dancesport Phương Anh
431Nguyễn Phạm Tường Vy - Điệp Vũ Trường
339Nguyễn Minh Nguyệt - Trung tâm nghệ thuật STAR KIDS Quảng Yên
SK 128: Chung kết Hạng F1 nhi 1 Latin CB các CLB - Điệu C - Giờ: 12:25:00 21/7
211Lê Thu Hương - Dancesport Phương Anh
432Vũ Nhật Minh - Điệp Vũ Trường
342Tô Anh Thư - Trung tâm nghệ thuật STAR KIDS Quảng Yên
SK 129: Chung kết Hạng F1 nhi 1 Latin CB các CLB - Điệu C - Giờ: 12:26:00 21/7
433Trần Minh Đức - Điệp Vũ Trường
296Nguyễn Phương Anh - Song Nhi Dancesport
496Nguyễn Linh Trang - Trường Tiểu hoc Thanh Bình
SK 130: Chung kết Hạng F1 nhi 1 Latin CB các CLB - Điệu C - Giờ: 12:27:00 21/7
212Lê Bảo Trâm - Dancesport Phương Anh
362Bùi Chí Vinh - Vân đồn Dancesport
128Nguyễn Bảo Chi - Clb Khiêu Vũ Hòa Bình
SK 131: Chung kết Hạng F1 nhi 1 Latin CB các CLB - Điệu C - Giờ: 12:28:00 21/7
213Nguyễn Thị Yến Chi - Dancesport Phương Anh
370Dương Bảo Huy - Vân đồn Dancesport
371Dương Thành Đạt - Vân đồn Dancesport
499Phạm Thị Phương Thảo - Thái Bình dancesport
SK 132: Chung kết Hạng F1 nhi 1 Latin CB các CLB - Điệu C - Giờ: 12:29:00 21/7
214Nguyễn Đào Minh Tâm - Dancesport Phương Anh
373Phạm Huyền Thư - Vân đồn Dancesport
354Hoàng Đức Toàn - Vân Đồn Dancesport
65Vũ Hà Thanh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
SK 133: Chung kết Hạng F1 nhi 1 Latin CB các CLB - Điệu C - Giờ: 12:30:00 21/7
215Đồng Ngọc Huyền - Dancesport Phương Anh
376Đinh Khánh Huyền - Vân đồn Dancesport
129Vũ Tường Vy - Clb Khiêu Vũ Hòa Bình
SK 134: Chung kết Hạng F1 nhi 1 Latin CB các CLB - Điệu C - Giờ: 12:31:00 21/7
208Hoàng Lê Quỳnh Anh - Dancesport Phương Anh
414Nguyễn Khôi Nguyên - Điệp Vũ Trường
415Nguyễn Vũ Lâm - Điệp Vũ Trường
467Phạm Minh Vũ - Điệp Vũ Trường
SK 135: Chung kết Hạng F1 nhi 1 Latin CB các CLB - Điệu C - Giờ: 12:32:00 21/7
209Hoàng Thị Linh - Dancesport Phương Anh
433Trần Minh Đức - Điệp Vũ Trường
130Nguyễn Minh Ngọc - Clb Khiêu Vũ Hòa Bình
SK 136: Chung kết Hạng F1 nhi 1 Latin CB các CLB - Điệu C - Giờ: 12:33:00 21/7
211Lê Thu Hương - Dancesport Phương Anh
440Đào Khánh Chi - Điệp Vũ Trường
131Nguyễn Phương Linh - Clb Khiêu Vũ Hòa Bình
SK 137: Chung kết Hạng F1 nhi 1 Latin CB các CLB - Điệu C - Giờ: 12:34:00 21/7
212Lê Bảo Trâm - Dancesport Phương Anh
463Vũ Thúy Hà - Điệp Vũ Trường
132Trần Yến Vy - Clb Khiêu Vũ Hòa Bình
SK 138: Chung kết Hạng F1 nhi 1 Latin CB các CLB - Điệu C - Giờ: 12:35:00 21/7
213Nguyễn Thị Yến Chi - Dancesport Phương Anh
376Đinh Khánh Huyền - Vân đồn Dancesport
38Nguyễn Hà Phương - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
SK 139: Chung kết Hạng F1 nhi 1 Latin CB các CLB - Điệu C - Giờ: 12:36:00 21/7
214Nguyễn Đào Minh Tâm - Dancesport Phương Anh
370Dương Bảo Huy - Vân đồn Dancesport
371Dương Thành Đạt - Vân đồn Dancesport
SK 140: Chung kết Hạng F1 nhi đồng Latin Uông bí 2019 - Điệu C - Giờ: 12:37:00 21/7
417Vũ Hoài Anh - Điệp Vũ Trường
418Trương Uyển Nhi - Điệp Vũ Trường
419Phạm Kim Thư - Điệp Vũ Trường
SK 141: Chung kết Hạng F1 thiếu nhi latin CLUB DANCE KID CẨM PHẢ - Điệu C - Giờ: 12:38:00 21/7
97Vũ Gia Bảo - CLUB DANCE KID CẨM PHẢ
98Hoàng Quỳnh Anh - CLUB DANCE KID CẨM PHẢ
99Nguyễn Thị Yến Nhi - CLUB DANCE KID CẨM PHẢ
100Hoàng Việt Anh - CLUB DANCE KID CẨM PHẢ
SK 142: Chung kết Hạng F1 Thiếu Nhi Latin starkids QN - Điệu C - Giờ: 12:39:00 21/7
154Đỗ Trần Nhung - Clb Starkid Quảng Ninh
161Phạm Hà Linh - Clb Starkid Quảng Ninh
162Nguyễn Trần Quỳnh Anh - Clb Starkid Quảng Ninh
SK 143: Chung kết Hạng F1 Nhi Đồng Latin Starkids QN - Điệu C - Giờ: 12:40:00 21/7
157Nguyễn Hoàng Bảo Nhi - Clb Starkid Quảng Ninh
158Nguyễn Minh Thư - Clb Starkid Quảng Ninh
159Trần Như Ý - Clb Starkid Quảng Ninh
SK 144: Chung kết Hạng F1 Thiếu Niên Latin Starkids QN - Điệu C - Giờ: 12:41:00 21/7
155Nguyễn Phương Anh - Clb Starkid Quảng Ninh
160Nguyễn Dương Kim Minh - Clb Starkid Quảng Ninh
162Nguyễn Trần Quỳnh Anh - Clb Starkid Quảng Ninh
SK 145: Chung kết Hạng F1 nhi đồng latin Z&D DANCESPORT CẨM PHẢ - Điệu C - Giờ: 12:42:00 21/7
379Lê Hải Băng - Z&D DANCESPORT CẨM PHẢ
380Nguyễn Hoàng Thùy Anh - Z&D DANCESPORT CẨM PHẢ
381Trần Bảo Trâm - Z&D DANCESPORT CẨM PHẢ
382Hoàng Tuyết Hà - Z&D DANCESPORT CẨM PHẢ
SK 146: Chung kết Hạng F1 thiếu nhi latin Z&D DANCESPORT CẨM PHẢ - Điệu C - Giờ: 12:43:00 21/7
383Trần Thu Hương - Z&D DANCESPORT CẨM PHẢ
384Vũ Uyên Nhi - Z&D DANCESPORT CẨM PHẢ
385Vũ Hiền Vy - Z&D DANCESPORT CẨM PHẢ
SK 147: Chung kết Hạng F1 thiếu nhi latin Z&D DANCESPORT CẨM PHẢ - Điệu C - Giờ: 12:44:00 21/7
386Nguyễn Phương Anh - Z&D DANCESPORT CẨM PHẢ
387Nguyễn Bảo An - Z&D DANCESPORT CẨM PHẢ
388Phạm Thùy Linh - Z&D DANCESPORT CẨM PHẢ
SK 148: Chung kết Hạng F1 thiếu nhi latin CLB DANCESPORT CẨM PHÚ - Điệu C - Giờ: 12:45:00 21/7
43Nguyễn Thanh Trúc - CLB DANCESPORT CẨM PHÚ
44Phạm Quốc Huy - CLB DANCESPORT CẨM PHÚ
45Trần Bảo Linh - CLB DANCESPORT CẨM PHÚ
SK 149: Chung kết Hạng F1 thiếu nhi latin CLB DANCESPORT CẨM PHÚ - Điệu C - Giờ: 12:46:00 21/7
52Lê Ngọc Thủy - CLB DANCESPORT CẨM PHÚ
53Vũ Minh Tú - CLB DANCESPORT CẨM PHÚ
54Nguyễn Thảo Dương - CLB DANCESPORT CẨM PHÚ
SK 150: Chung kết Hạng F1 thiếu nhi latin CLB DANCESPORT CẨM PHÚ - Điệu C - Giờ: 12:47:00 21/7
46Tô Hà Ân - CLB DANCESPORT CẨM PHÚ
47Phạm Ngọc Diệp - CLB DANCESPORT CẨM PHÚ
48Vũ Ngọc Duyên - CLB DANCESPORT CẨM PHÚ
SK 151: Chung kết Hạng F1 thiếu nhi latin CLB DANCESPORT CẨM PHÚ - Điệu C - Giờ: 12:48:00 21/7
49Đỗ Bảo Ngọc - CLB DANCESPORT CẨM PHÚ
50Trần Ngọc Hân - CLB DANCESPORT CẨM PHÚ
51Nguyễn Thu Dương - CLB DANCESPORT CẨM PHÚ
SK 152: Chung kết Hạng F1 thiếu nhi latin CLB DANCESPORT CẨM PHÚ - Điệu C - Giờ: 12:49:00 21/7
55Liêu Hoài Anh - CLB DANCESPORT CẨM PHÚ
56Nguyễn Mai Phương - CLB DANCESPORT CẨM PHÚ
57Hà Khánh Linh - CLB DANCESPORT CẨM PHÚ
SK 153: Chung kết Hạng FD nhi 1 latin Clb Sao Tài Năng Thường Tín Hà Nội - Điệu C,R - Giờ: 12:50:00 21/7
145Nguyễn Mai Phương - Clb Sao Tài Năng Thường Tín Hà Nội
147Phạm Ánh Ngọc - Clb Sao Tài Năng Thường Tín Hà Nội
148Lương Diệu Anh - Clb Sao Tài Năng Thường Tín Hà Nội
SK 154: Chung kết Hạng FD nhi đồng Latin CB các CLB - Điệu C,R - Giờ: 12:52:00 21/7
469Nguyễn Hoàng Yến - Đức Tây Dancesport Móng Cái
401Hoàng Ngọc Anh - Điệp Vũ Trường
417Vũ Hoài Anh - Điệp Vũ Trường
SK 155: Chung kết Hạng FD nhi 1 Latin CB các CLB - Điệu C,R - Giờ: 12:54:00 21/7
473Phạm Quỳnh Anh - Đức Tây Dancesport Móng Cái
124Bùi Bảo Ngọc - Clb Hồng Xiêm Xu
434Lê Thùy Mai Trang - Điệp Vũ Trường
SK 156: Chung kết Hạng FD nhi 2 Latin CB các CLB - Điệu C,R - Giờ: 12:56:00 21/7
479Nguyễn Thảo Hiền - Đức Tây Dancesport Móng Cái
437Lê Vân Anh - Điệp Vũ Trường
355Phạm Ngọc Minh - Vân đồn Dancesport
SK 157: Chung kết Hạng FD thiếu niên Latin syllabus CB các CLB - Điệu C,R - Giờ: 12:58:00 21/7
422Nguyễn Vũ Hương Giang - Điệp Vũ Trường
424Đỗ Ngọc Bảo Trâm - Điệp Vũ Trường
79Quách thị chúc linh - CLB Mặt trời đỏ Sơn Tây
SK 158: Chung kết Hạng FD nhi đồng Latin CB các CLB - Điệu C,R - Giờ: 13:00:00 21/7
470Hà Phương Anh - Đức Tây Dancesport Móng Cái
122Vy Gia Hân - Clb Hồng Xiêm Xu
428Lê Hoàng Diệu Linh - Điệp Vũ Trường
SK 159: Chung kết Hạng FD nhi 1 Latin CB các CLB - Điệu C,R - Giờ: 13:02:00 21/7
468Nguyễn Hoàng Thư - Đức Tây Dancesport Móng Cái
435Nguyễn Ngọc Bảo Trâm - Điệp Vũ Trường
372Nguyễn Bùi Hà Anh - Vân đồn Dancesport
SK 160: Chung kết Hạng FD thiếu niên Latin syllabus CB các CLB - Điệu C,R - Giờ: 13:04:00 21/7
449Trịnh Quốc Huy - Điệp Vũ Trường
450Vi Hải Dũng - Điệp Vũ Trường
80Quách thị chúc lam - CLB Mặt trời đỏ Sơn Tây
SK 161: Chung kết Hạng FD nhi đồng Latin NC các CLB - Điệu C,R - Giờ: 13:06:00 21/7
468Nguyễn Hoàng Thư - Đức Tây Dancesport Móng Cái
436Phạm Quỳnh Mai - Điệp Vũ Trường
462Nguyễn Hà Thu - Điệp Vũ Trường
SK 162: Chung kết Hạng FD nhi 1 Latin NC các CLB - Điệu C,R - Giờ: 13:08:00 21/7
469Nguyễn Hoàng Yến - Đức Tây Dancesport Móng Cái
403Nguyễn Linh Chi - Điệp Vũ Trường
20Đỗ Nguyễn Khánh Chi - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
66Phạm Khánh linh - CLB KV Sức Sống Mới HP
SK 163: Chung kết Hạng FD nhi 2 Latin NC các CLB - Điệu C,R - Giờ: 13:10:00 21/7
472Hoàng Khánh Ly - Đức Tây Dancesport Móng Cái
374Ngô Gia Hân - Vân đồn Dancesport
316Hồ Hà Khánh Linh - Thái Bình dancesport
67Phạm Quỳnh Chi - CLB KV Sức Sống Mới HP
SK 164: Chung kết Hạng D nhi đồng Latin các CLB - Điệu C,R - Giờ: 13:12:00 21/7
488Phan Thành Bình
Nguyễn Hoàng Thư
- Đức Tây Dancesport Móng Cái
282Nguyễn Trường Giang
Nguyễn Hà Anh
- Song Nhi Dancesport
287Vũ Trung Hiếu
Pham Minh Thư
- Song Nhi Dancesport
SK 165: Chung kết Hạng D nhi 1 Latin các CLB - Điệu C,R - Giờ: 13:14:00 21/7
487Hoàng Việt Anh
Nguyễn Hoàng Yến
- Đức Tây Dancesport Móng Cái
489Đinh Thành Đạt
Phạm Quỳnh Anh
- Đức Tây Dancesport Móng Cái
28Nguyễn Duy Anh
Nguyễn Hà Phương
- CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
285Nguyễn Trường Giang
Cao Đoàn Đông Nhi
- Song Nhi Dancesport
SK 166: Chung kết Hạng FD nhi đồng Latin NC các CLB - Điệu C,R - Giờ: 13:16:00 21/7
471Bùi Quỳnh Anh - Đức Tây Dancesport Móng Cái
375Trần Nguyễn Khánh Ly - Vân đồn Dancesport
186Nguyễn Huy Hiệu - Colorful Art Quảng Ninh
SK 167: Chung kết Hạng FD nhi 1 Latin NC các CLB - Điệu C,R - Giờ: 13:18:00 21/7
472Hoàng Khánh Ly - Đức Tây Dancesport Móng Cái
486Nguyễn Thị Nô - Đức Tây Dancesport Móng Cái
440Đào Khánh Chi - Điệp Vũ Trường
21Nguyễn Tùng Lâm - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
SK 168: Chung kết Hạng FD nhi 2 Latin NC các CLB - Điệu C,R - Giờ: 13:20:00 21/7
480Tống Mỹ Huyền - Đức Tây Dancesport Móng Cái
481Vũ Phương Uyên - Đức Tây Dancesport Móng Cái
482Đỗ Như Yến - Đức Tây Dancesport Móng Cái
294Nguyễn Thị Bích Ngọc - Song Nhi Dancesport
SK 169: Chung kết Hạng FD nhi 1 Latin NC các CLB - Điệu C,R - Giờ: 13:22:00 21/7
471Bùi Quỳnh Anh - Đức Tây Dancesport Móng Cái
444Nguyễn Khánh Linh - Điệp Vũ Trường
34Lại Phương Uyên - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
SK 170: Chung kết Hạng FD nhi 1 Latin NC các CLB - Điệu C,R - Giờ: 13:24:00 21/7
474Vũ Lê Vân Khánh - Đức Tây Dancesport Móng Cái
476Phan Thanh Bình - Đức Tây Dancesport Móng Cái
454Lâm Khánh An - Điệp Vũ Trường
466Đỗ Ngân Hà - Điệp Vũ Trường
SK 171: Chung kết Hạng FC nhi 1 Latin NC các CLB - Điệu C,R - Giờ: 13:26:00 21/7
474Vũ Lê Vân Khánh - Đức Tây Dancesport Móng Cái
482Đỗ Như Yến - Đức Tây Dancesport Móng Cái
485Vũ Lê Ái Lan - Đức Tây Dancesport Móng Cái
446Vũ Bảo Trâm - Điệp Vũ Trường
458Bùi Ngọc Phương Vy - Điệp Vũ Trường
SK 172: Chung kết Hạng FD nhi 1 Latin NC các CLB - Điệu C,R - Giờ: 13:28:00 21/7
475Hoàng Bảo Linh - Đức Tây Dancesport Móng Cái
478Hoàng Việt Anh - Đức Tây Dancesport Móng Cái
295Cao Đoàn Đông Nhi - Song Nhi Dancesport
SK 173: Chung kết Hạng FD nhi 1 Latin các CLB - Điệu C,R - Giờ: 13:30:00 21/7
477Đinh Thành Đạt - Đức Tây Dancesport Móng Cái
483Lương Lê Bảo Hòa - Đức Tây Dancesport Móng Cái
457Nguyễn Thị Khánh Vi - Điệp Vũ Trường
SK 174: Chung kết Hạng FD thiếu nhi Latin các CLB CB - Điệu C,R - Giờ: 13:32:00 21/7
58Bùi Tường Linh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
484Nguyễn Nhật Anh - Đức Tây Dancesport Móng Cái
485Vũ Lê Ái Lan - Đức Tây Dancesport Móng Cái
353Đinh Minh Hằng - VIETSDANCE
138Nguyễn Hương Thảo - Clb Khiêu Vũ Hòa Bình
SK 175: Chung kết Hạng FD nhi đồng Latin các CLB - Điệu C,R - Giờ: 13:34:00 21/7
400Nguyễn Phương Anh - Điệp Vũ Trường
463Vũ Thúy Hà - Điệp Vũ Trường
23Đỗ Bảo Linh - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
SK 176: Chung kết Hạng F3 nhi đồng Latin các CLB - Điệu J - Giờ: 13:36:00 21/7
186Nguyễn Huy Hiệu - Colorful Art Quảng Ninh
314Tô Thảo Nhi - Thái Bình dancesport
295Cao Đoàn Đông Nhi - Song Nhi Dancesport
466Đỗ Ngân Hà - Điệp Vũ Trường
SK 177: Chung kết Hạng F3 nhi 2 Latin các CLB - Điệu J - Giờ: 13:37:00 21/7
174Đào Trọng Phú - Colorful Art Quảng Ninh
175Lê Hoàng - Colorful Art Quảng Ninh
185Nguyễn Diễm Kiều - Colorful Art Quảng Ninh
18Đặng Hà Linh - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
SK 178: Chung kết Hạng F2 nhi đồng Latin CB các CLB - Điệu R - Giờ: 13:38:00 21/7
401Hoàng Ngọc Anh - Điệp Vũ Trường
413Phạm Phương Mai - Điệp Vũ Trường
417Vũ Hoài Anh - Điệp Vũ Trường
137Nguyễn Ngọc Tường Lam - Clb Khiêu Vũ Hòa Bình
SK 179: Chung kết Hạng F2 nhi 1 Latin Vô Địch Rumba UB - BG - Điệu R - Giờ: 13:39:00 21/7
203Nguyễn Thu Ngân - Dancesport Phương Anh
409Phạm Minh Châu - Điệp Vũ Trường
410Đỗ Thảo Anh - Điệp Vũ Trường
SK 180: Chung kết Hạng F2 nhi 2 Latin CB các CLB - Điệu R - Giờ: 13:40:00 21/7
403Nguyễn Linh Chi - Điệp Vũ Trường
421Phan Trúc Linh - Điệp Vũ Trường
125Lại Tường Vy - Clb Hồng Xiêm Xu
217Nguyễn Nhật Quỳnh - Lucky Star Quế Võ
SK 181: Chung kết Hạng F2 nhi đồng Latin CB Các CLB - Điệu R - Giờ: 13:41:00 21/7
356Bàng Vũ Hương Thảo - Vân đồn Dancesport
357Nguyễn Phương Thảo - Vân đồn Dancesport
493Trần Gia Huy - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
SK 182: Chung kết Hạng F2 nhi đồng Latin Uông bí - Điệu R - Giờ: 13:42:00 21/7
414Nguyễn Khôi Nguyên - Điệp Vũ Trường
415Nguyễn Vũ Lâm - Điệp Vũ Trường
416Trương Quốc Anh - Điệp Vũ Trường
467Phạm Minh Vũ - Điệp Vũ Trường
SK 183: Chung kết Hạng F2 nhi 1 Latin CB các CLB - Điệu R - Giờ: 13:43:00 21/7
411Nguyễn Duyên Hiền - Điệp Vũ Trường
420Nguyễn Yến Nhi - Điệp Vũ Trường
425Ngô Phương Thùy - Điệp Vũ Trường
220Mạnh Quỳnh - Lucky Star Quế Võ
SK 184: Chung kết Hạng F2 nhi 2 Latin CB các CLB - Điệu R - Giờ: 13:44:00 21/7
484Nguyễn Nhật Anh - Đức Tây Dancesport Móng Cái
412Phạm Uyển Nhi - Điệp Vũ Trường
355Phạm Ngọc Minh - Vân đồn Dancesport
185Nguyễn Diễm Kiều - Colorful Art Quảng Ninh
218Ngô Vân Anh - Lucky Star Quế Võ
SK 185: Chung kết Hạng F2 nhi đồng Latin CB các CLB - Điệu R - Giờ: 13:45:00 21/7
122Vy Gia Hân - Clb Hồng Xiêm Xu
123Nguyễn Thị Thanh Phương - Clb Hồng Xiêm Xu
426Đỗ Hải Yến - Điệp Vũ Trường
SK 186: Chung kết Hạng F2 nhi 1 Latin CB các CLB - Điệu R - Giờ: 13:46:00 21/7
476Phan Thanh Bình - Đức Tây Dancesport Móng Cái
427Nguyễn Ngọc Bảo Như - Điệp Vũ Trường
435Nguyễn Ngọc Bảo Trâm - Điệp Vũ Trường
494Lê Ngọc Mai - Lucky Star Quế Võ
SK 187: Chung kết Hạng F2 nhi 2 Latin CB các CLB - Điệu R - Giờ: 13:47:00 21/7
482Đỗ Như Yến - Đức Tây Dancesport Móng Cái
359Nguyễn Anh Khoa - Vân đồn Dancesport
360Nguyễn Trúc Thành Lâm - Vân đồn Dancesport
219Thương Thảo - Lucky Star Quế Võ
SK 188: Chung kết Hạng F2 nhi đồng Latin NC các CLB - Điệu R - Giờ: 13:48:00 21/7
468Nguyễn Hoàng Thư - Đức Tây Dancesport Móng Cái
428Lê Hoàng Diệu Linh - Điệp Vũ Trường
434Lê Thùy Mai Trang - Điệp Vũ Trường
SK 189: Chung kết Hạng F2 nhi 1 Latin NC các CLB - Điệu R - Giờ: 13:49:00 21/7
469Nguyễn Hoàng Yến - Đức Tây Dancesport Móng Cái
436Phạm Quỳnh Mai - Điệp Vũ Trường
372Nguyễn Bùi Hà Anh - Vân đồn Dancesport
SK 190: Chung kết Hạng F2 nhi 2 Latin NC các CLB - Điệu R - Giờ: 13:50:00 21/7
472Hoàng Khánh Ly - Đức Tây Dancesport Móng Cái
294Nguyễn Thị Bích Ngọc - Song Nhi Dancesport
133Phùng Lê Anh Thư - Clb Khiêu Vũ Hòa Bình
SK 191: Chung kết Hạng E2 nhi đồng Latin các CLB - Điệu R - Giờ: 13:51:00 21/7
487Hoàng Việt Anh
Nguyễn Hoàng Yến
- Đức Tây Dancesport Móng Cái
282Nguyễn Trường Giang
Nguyễn Hà Anh
- Song Nhi Dancesport
287Vũ Trung Hiếu
Pham Minh Thư
- Song Nhi Dancesport
SK 192: Chung kết Hạng E2 nhi 1 Latin các CLB - Điệu R - Giờ: 13:52:00 21/7
488Phan Thành Bình
Nguyễn Hoàng Thư
- Đức Tây Dancesport Móng Cái
205Nguyễn Thanh Bình
Nguyễn Thu Ngân
- Dancesport Phương Anh
28Nguyễn Duy Anh
Nguyễn Hà Phương
- CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
SK 193: Chung kết Hạng E2 nhi 1 Latin các CLB - Điệu R - Giờ: 13:53:00 21/7
489Đinh Thành Đạt
Phạm Quỳnh Anh
- Đức Tây Dancesport Móng Cái
285Nguyễn Trường Giang
Cao Đoàn Đông Nhi
- Song Nhi Dancesport
SK 194: Chung kết Hạng F2 nhi đồng Latin NC các CLB - Điệu R - Giờ: 13:54:00 21/7
469Nguyễn Hoàng Yến - Đức Tây Dancesport Móng Cái
480Tống Mỹ Huyền - Đức Tây Dancesport Móng Cái
366Trần Vũ Hoài Anh - Vân đồn Dancesport
186Nguyễn Huy Hiệu - Colorful Art Quảng Ninh
286Phạm Minh Thư - Song Nhi Dancesport
SK 195: Chung kết Hạng F2 nhi 1 Latin NC các CLB - Điệu R - Giờ: 13:55:00 21/7
468Nguyễn Hoàng Thư - Đức Tây Dancesport Móng Cái
375Trần Nguyễn Khánh Ly - Vân đồn Dancesport
462Nguyễn Hà Thu - Điệp Vũ Trường
SK 196: Chung kết Hạng F2 nhi 2 Latin NC các CLB - Điệu R - Giờ: 13:56:00 21/7
479Nguyễn Thảo Hiền - Đức Tây Dancesport Móng Cái
481Vũ Phương Uyên - Đức Tây Dancesport Móng Cái
443Lưu Gia Linh - Điệp Vũ Trường
33Trần Nguyễn Khánh Huyền - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
SK 197: Chung kết Hạng F2 nhi đồng Latin NC các CLB - Điệu R - Giờ: 13:57:00 21/7
470Hà Phương Anh - Đức Tây Dancesport Móng Cái
438Nguyễn Ngọc Khánh An - Điệp Vũ Trường
34Lại Phương Uyên - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
SK 198: Chung kết Hạng F2 nhi 1 Latin NC các CLB - Điệu R - Giờ: 13:58:00 21/7
471Bùi Quỳnh Anh - Đức Tây Dancesport Móng Cái
374Ngô Gia Hân - Vân đồn Dancesport
20Đỗ Nguyễn Khánh Chi - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
66Phạm Khánh linh - CLB KV Sức Sống Mới HP
SK 199: Chung kết Hạng F2 nhi đồng Latin NC các CLB - Điệu R - Giờ: 13:59:00 21/7
471Bùi Quỳnh Anh - Đức Tây Dancesport Móng Cái
445Nguyễn Phương Linh - Điệp Vũ Trường
36Lê Minh Anh - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
SK 200: Chung kết Hạng F2 nhi 1 Latin NC các CLB - Điệu R - Giờ: 14:00:00 21/7
473Phạm Quỳnh Anh - Đức Tây Dancesport Móng Cái
478Hoàng Việt Anh - Đức Tây Dancesport Móng Cái
354Hoàng Đức Toàn - Vân Đồn Dancesport
134Nguyễn Ngọc Diệp - Clb Khiêu Vũ Hòa Bình
SK 201: Chung kết Hạng F2 nhi 1 Latin NC các CLB - Điệu R - Giờ: 14:01:00 21/7
472Hoàng Khánh Ly - Đức Tây Dancesport Móng Cái
474Vũ Lê Vân Khánh - Đức Tây Dancesport Móng Cái
454Lâm Khánh An - Điệp Vũ Trường
455Nguyễn Hà Phương - Điệp Vũ Trường
SK 202: Chung kết Hạng F2 nhi 1 Latin NC các CLB - Điệu R - Giờ: 14:02:00 21/7
475Hoàng Bảo Linh - Đức Tây Dancesport Móng Cái
457Nguyễn Thị Khánh Vi - Điệp Vũ Trường
492Lê Hà Như - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
SK 203: Chung kết Hạng F2 nhi 1 Latin NC các CLB - Điệu R - Giờ: 14:03:00 21/7
477Đinh Thành Đạt - Đức Tây Dancesport Móng Cái
463Vũ Thúy Hà - Điệp Vũ Trường
295Cao Đoàn Đông Nhi - Song Nhi Dancesport
466Đỗ Ngân Hà - Điệp Vũ Trường
SK 204: Chung kết Hạng F2 nhi 2 Latin các CLB - Điệu R - Giờ: 14:04:00 21/7
485Vũ Lê Ái Lan - Đức Tây Dancesport Móng Cái
486Nguyễn Thị Nô - Đức Tây Dancesport Móng Cái
362Bùi Chí Vinh - Vân đồn Dancesport
378Lê Vũ Hà Vy - Vân đồn Dancesport
221Lại Phương Anh - Lucky Star Quế Võ
SK 205: Chung kết Hạng F2 nhi đồng Latin các CLB CB - Điệu R - Giờ: 14:05:00 21/7
400Nguyễn Phương Anh - Điệp Vũ Trường
465Trần Thị Kim Ngân - Điệp Vũ Trường
68Phùng Bảo ngọc - CLB KV Sức Sống Mới HP
SK 206: Chung kết Hạng F2 nhi 1 Latin các CLB - Điệu R - Giờ: 14:06:00 21/7
85Bùi Lê Thùy Anh - CLB Queen Dance & Yoga - Tp Hòa Bình
90Hàn Phương Linh - CLB Queen Dance & Yoga - Tp Hòa Bình
SK 207: Chung kết Hạng F2 thiếu nhi latin CLUB DANCE KID CẨM PHẢ - Điệu R - Giờ: 14:07:00 21/7
94Phạm Khánh Linh - CLUB DANCE KID CẨM PHẢ
95Đào Ngọc Bảo Trâm - CLUB DANCE KID CẨM PHẢ
96Nguyễn Thị Bảo Ngọc - CLUB DANCE KID CẨM PHẢ
SK 208: Chung kết Hạng F4 nhi 1 Latin CB các CLB - Điệu S - Giờ: 14:08:00 21/7
203Nguyễn Thu Ngân - Dancesport Phương Anh
356Bàng Vũ Hương Thảo - Vân đồn Dancesport
357Nguyễn Phương Thảo - Vân đồn Dancesport
373Phạm Huyền Thư - Vân đồn Dancesport
SK 209: Tứ kết Hạng F1 Nhi đồng Latin - Điệu C - Giờ: 14:09:00 21/7
468Nguyễn Hoàng Thư - Đức Tây Dancesport Móng Cái
469Nguyễn Hoàng Yến - Đức Tây Dancesport Móng Cái
470Hà Phương Anh - Đức Tây Dancesport Móng Cái
471Bùi Quỳnh Anh - Đức Tây Dancesport Móng Cái
398Hoàng Mạnh Quân - Điệp Vũ Trường
349Đinh Minh Hằng - VIETSDANCE
458Bùi Ngọc Phương Vy - Điệp Vũ Trường
459Phan Hoàng Yến - Điệp Vũ Trường
227Hà Trần Thảo My - MY DANCE HD
228Bùi Phạm Kim Anh - MY DANCE HD
314Tô Thảo Nhi - Thái Bình dancesport
23Đỗ Bảo Linh - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
236Phạm bảo Ngọc - MY DANCE HD
30Hoàng Minh Thư - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
156Bùi Gia Linh - Clb Starkid Quảng Ninh
157Nguyễn Hoàng Bảo Nhi - Clb Starkid Quảng Ninh
158Nguyễn Minh Thư - Clb Starkid Quảng Ninh
159Trần Như Ý - Clb Starkid Quảng Ninh
42Trần Nguyễn Ngọc Minh - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
283Nguyễn Hà Anh - Song Nhi Dancesport
138Nguyễn Hương Thảo - Clb Khiêu Vũ Hòa Bình
81Võ thành đạt - CLB Mặt trời đỏ Sơn Tây
82Nguyễn hoàng Thùy dương - CLB Mặt trời đỏ Sơn Tây
83Vũ hoàng my - CLB Mặt trời đỏ Sơn Tây
84Bùi bảo ngân - CLB Mặt trời đỏ Sơn Tây
241Vũ Hương Giang - MY DANCE HD
329Nguyễn Bảo Ngọc - Thái Bình dancesport
330Phạm Mai Phương - Thái Bình dancesport
SK 210: Vòng 1/8 Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C - Giờ: 14:12:36 21/7
479Nguyễn Thảo Hiền - Đức Tây Dancesport Móng Cái
480Tống Mỹ Huyền - Đức Tây Dancesport Móng Cái
481Vũ Phương Uyên - Đức Tây Dancesport Móng Cái
482Đỗ Như Yến - Đức Tây Dancesport Móng Cái
483Lương Lê Bảo Hòa - Đức Tây Dancesport Móng Cái
484Nguyễn Nhật Anh - Đức Tây Dancesport Móng Cái
485Vũ Lê Ái Lan - Đức Tây Dancesport Móng Cái
486Nguyễn Thị Nô - Đức Tây Dancesport Móng Cái
72Lê Thanh Nga - CLB Mặt trời đỏ Sơn Tây
73Nguyễn Thị Minh Nhàn - CLB Mặt trời đỏ Sơn Tây
74Nguyễn Mai Phương - CLB Mặt trời đỏ Sơn Tây
75Trương Giang Thảo Nhi - CLB Mặt trời đỏ Sơn Tây
394Nguyễn Trường Phúc - Điệp Vũ Trường
402Nguyễn Thị Thảo Phương - Điệp Vũ Trường
408Phạm Trần Diệu Linh - Điệp Vũ Trường
348Phạm Minh Thanh - VIETSDANCE
364Lê Ngọc Châu - Vân đồn Dancesport
367Trần Nguyễn Khánh Ngân - Vân đồn Dancesport
446Vũ Bảo Trâm - Điệp Vũ Trường
447Vũ Thanh Nhàn - Điệp Vũ Trường
448Nguyễn Hồng Ngọc - Điệp Vũ Trường
190Cao Đỗ Thảo My - Dancesport HD
223Đàm Thị Thanh Hoa - MY DANCE HD
311Vũ Đặng Tú Anh - Thái Bình dancesport
316Hồ Hà Khánh Linh - Thái Bình dancesport
154Đỗ Trần Nhung - Clb Starkid Quảng Ninh
155Nguyễn Phương Anh - Clb Starkid Quảng Ninh
160Nguyễn Dương Kim Minh - Clb Starkid Quảng Ninh
161Phạm Hà Linh - Clb Starkid Quảng Ninh
162Nguyễn Trần Quỳnh Anh - Clb Starkid Quảng Ninh
294Nguyễn Thị Bích Ngọc - Song Nhi Dancesport
133Phùng Lê Anh Thư - Clb Khiêu Vũ Hòa Bình
326Nguyễn Minh Phương - Thái Bình dancesport
SK 211: Bán kết Hạng F1 Thiếu niên 1 Syllabus Latin - Điệu C - Giờ: 14:16:12 21/7
441Nguyễn Thị Minh Thư - Điệp Vũ Trường
449Trịnh Quốc Huy - Điệp Vũ Trường
450Vi Hải Dũng - Điệp Vũ Trường
456Vũ Lương Trang - Điệp Vũ Trường
460Nguyễn Hạ My - Điệp Vũ Trường
179Hoàng Tuyết Mai - Colorful Art Quảng Ninh
192Đoàn Yến Nhi - Dancesport HD
79Quách thị chúc linh - CLB Mặt trời đỏ Sơn Tây
80Quách thị chúc lam - CLB Mặt trời đỏ Sơn Tây
289Lê Phương Chiến - Song Nhi Dancesport
SK 212: Bán kết Hạng F1 Nhi đồng Latin - Điệu C (Kết quả của sự kiện 209) - Giờ: 14:18:00 21/7
SK 213: Tứ kết Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C (Kết quả của sự kiện 210) - Giờ: 14:19:48 21/7
SK 214: Chung kết Hạng F1 Thiếu niên 1 Syllabus Latin - Điệu C (Kết quả của sự kiện 211) - Giờ: 14:23:24 21/7
SK 215: Chung kết Hạng F1 Nhi đồng Latin - Điệu C (Kết quả của sự kiện 212) - Giờ: 14:25:12 21/7
SK 216: Bán kết Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C (Kết quả của sự kiện 213) - Giờ: 14:27:00 21/7
SK 217: Chung kết Hạng VĐ F1 Nhi đồng Latin - Điệu C - Giờ: 14:28:48 21/7
187Quách Khánh Chi - Colorful Art Quảng Ninh
295Cao Đoàn Đông Nhi - Song Nhi Dancesport
81Võ thành đạt - CLB Mặt trời đỏ Sơn Tây
SK 218: Chung kết Hạng FD1 Nhi đồng Latin - Điệu C,J - Giờ: 14:30:36 21/7
349Đinh Minh Hằng - VIETSDANCE
377Phạm Hoàng Bảo Yến - Vân đồn Dancesport
458Bùi Ngọc Phương Vy - Điệp Vũ Trường
459Phan Hoàng Yến - Điệp Vũ Trường
325Đặng Hoàng Gia Hân - Thái Bình dancesport
156Bùi Gia Linh - Clb Starkid Quảng Ninh
SK 219: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C (Kết quả của sự kiện 216) - Giờ: 14:34:12 21/7
SK 220: Chung kết Hạng FD1 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C,J - Giờ: 14:36:00 21/7
346Đinh Nguyễn Phương Uyên - VIETSDANCE
350Phan Cao Minh Anh - VIETSDANCE
351Vũ Ngọc Diệp - VIETSDANCE
SK 221: Bán kết Hạng FD Nhi đồng Latin - Điệu C,R - Giờ: 14:39:36 21/7
468Nguyễn Hoàng Thư - Đức Tây Dancesport Móng Cái
469Nguyễn Hoàng Yến - Đức Tây Dancesport Móng Cái
470Hà Phương Anh - Đức Tây Dancesport Móng Cái
471Bùi Quỳnh Anh - Đức Tây Dancesport Móng Cái
398Hoàng Mạnh Quân - Điệp Vũ Trường
458Bùi Ngọc Phương Vy - Điệp Vũ Trường
22Mạc Gia Hân - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
156Bùi Gia Linh - Clb Starkid Quảng Ninh
157Nguyễn Hoàng Bảo Nhi - Clb Starkid Quảng Ninh
138Nguyễn Hương Thảo - Clb Khiêu Vũ Hòa Bình
466Đỗ Ngân Hà - Điệp Vũ Trường
SK 222: Tứ kết Hạng FD Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C,R - Giờ: 14:43:12 21/7
479Nguyễn Thảo Hiền - Đức Tây Dancesport Móng Cái
480Tống Mỹ Huyền - Đức Tây Dancesport Móng Cái
481Vũ Phương Uyên - Đức Tây Dancesport Móng Cái
482Đỗ Như Yến - Đức Tây Dancesport Móng Cái
483Lương Lê Bảo Hòa - Đức Tây Dancesport Móng Cái
484Nguyễn Nhật Anh - Đức Tây Dancesport Móng Cái
485Vũ Lê Ái Lan - Đức Tây Dancesport Móng Cái
486Nguyễn Thị Nô - Đức Tây Dancesport Móng Cái
394Nguyễn Trường Phúc - Điệp Vũ Trường
402Nguyễn Thị Thảo Phương - Điệp Vũ Trường
348Phạm Minh Thanh - VIETSDANCE
351Vũ Ngọc Diệp - VIETSDANCE
364Lê Ngọc Châu - Vân đồn Dancesport
365Nguyễn Thịnh Hưng - Vân đồn Dancesport
367Trần Nguyễn Khánh Ngân - Vân đồn Dancesport
448Nguyễn Hồng Ngọc - Điệp Vũ Trường
190Cao Đỗ Thảo My - Dancesport HD
223Đàm Thị Thanh Hoa - MY DANCE HD
162Nguyễn Trần Quỳnh Anh - Clb Starkid Quảng Ninh
331Trần Quỳnh Anh - Thái Bình dancesport
SK 223: Chung kết Hạng FD Thiếu niên 1 Syllabus Latin - Điệu C,R - Giờ: 14:46:48 21/7
347Nguyễn Khánh Huyền - VIETSDANCE
352Nguyễn Lê Kiều Linh - VIETSDANCE
456Vũ Lương Trang - Điệp Vũ Trường
192Đoàn Yến Nhi - Dancesport HD
80Quách thị chúc lam - CLB Mặt trời đỏ Sơn Tây
289Lê Phương Chiến - Song Nhi Dancesport
SK 224: Chung kết Hạng FD Nhi đồng Latin - Điệu C,R (Kết quả của sự kiện 221) - Giờ: 14:50:24 21/7
SK 225: Bán kết Hạng FD Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C,R (Kết quả của sự kiện 222) - Giờ: 14:54:00 21/7
SK 226: Chung kết Hạng VĐ FD Nhi đồng Latin - Điệu C,R - Giờ: 14:57:36 21/7
183Nguyễn Bảo Ngọc - Colorful Art Quảng Ninh
295Cao Đoàn Đông Nhi - Song Nhi Dancesport
SK 227: Bán kết Hạng FC Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C,R,J - Giờ: 15:01:12 21/7
479Nguyễn Thảo Hiền - Đức Tây Dancesport Móng Cái
480Tống Mỹ Huyền - Đức Tây Dancesport Móng Cái
481Vũ Phương Uyên - Đức Tây Dancesport Móng Cái
482Đỗ Như Yến - Đức Tây Dancesport Móng Cái
483Lương Lê Bảo Hòa - Đức Tây Dancesport Móng Cái
484Nguyễn Nhật Anh - Đức Tây Dancesport Móng Cái
485Vũ Lê Ái Lan - Đức Tây Dancesport Móng Cái
486Nguyễn Thị Nô - Đức Tây Dancesport Móng Cái
72Lê Thanh Nga - CLB Mặt trời đỏ Sơn Tây
350Phan Cao Minh Anh - VIETSDANCE
351Vũ Ngọc Diệp - VIETSDANCE
312Hoàng Mai Linh - Thái Bình dancesport
332Ngô Hà Phương - Thái Bình dancesport
SK 228: Chung kết Hạng FD Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C,R (Kết quả của sự kiện 225) - Giờ: 15:06:36 21/7
SK 229: Chung kết Hạng FC Nhi đồng Latin - Điệu C,R,J - Giờ: 15:10:12 21/7
468Nguyễn Hoàng Thư - Đức Tây Dancesport Móng Cái
469Nguyễn Hoàng Yến - Đức Tây Dancesport Móng Cái
470Hà Phương Anh - Đức Tây Dancesport Móng Cái
471Bùi Quỳnh Anh - Đức Tây Dancesport Móng Cái
349Đinh Minh Hằng - VIETSDANCE
325Đặng Hoàng Gia Hân - Thái Bình dancesport
30Hoàng Minh Thư - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
SK 230: Chung kết Hạng FC Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C,R,J (Kết quả của sự kiện 227) - Giờ: 15:15:36 21/7
SK 231: Chung kết Hạng FC Thiếu niên 1 Syllabus Latin - Điệu C,R,J - Giờ: 15:21:00 21/7
347Nguyễn Khánh Huyền - VIETSDANCE
441Nguyễn Thị Minh Thư - Điệp Vũ Trường
79Quách thị chúc linh - CLB Mặt trời đỏ Sơn Tây
80Quách thị chúc lam - CLB Mặt trời đỏ Sơn Tây
SK 232: Chung kết Hạng C Nhi đồng Latin - Điệu C,R,J - Giờ: 15:26:24 21/7
168Mai Đàm Thành Đạt
Quách Khánh Chi
- Colorful Art Quảng Ninh
27Trần Nguyễn Anh Minh
Trần Nguyễn Ngọc Minh
- CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
SK 234: Chung kết Hạng FD3 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C,S - Giờ: 15:37:12 21/7
346Đinh Nguyễn Phương Uyên - VIETSDANCE
404Phạm Nguyễn Gia Linh - Điệp Vũ Trường
348Phạm Minh Thanh - VIETSDANCE
SK 235: Chung kết Hạng F3 Nhi đồng Latin - Điệu J - Giờ: 15:40:48 21/7
349Đinh Minh Hằng - VIETSDANCE
459Phan Hoàng Yến - Điệp Vũ Trường
23Đỗ Bảo Linh - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
156Bùi Gia Linh - Clb Starkid Quảng Ninh
42Trần Nguyễn Ngọc Minh - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
SK 236: Chung kết Hạng F3 Thiếu niên 1 Syllabus Latin - Điệu J - Giờ: 15:44:24 21/7
352Nguyễn Lê Kiều Linh - VIETSDANCE
453Lương Hồng Phúc - Điệp Vũ Trường
460Nguyễn Hạ My - Điệp Vũ Trường
179Hoàng Tuyết Mai - Colorful Art Quảng Ninh
SK 237: Chung kết Hạng F3 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu J - Giờ: 15:42:36 21/7
72Lê Thanh Nga - CLB Mặt trời đỏ Sơn Tây
446Vũ Bảo Trâm - Điệp Vũ Trường
447Vũ Thanh Nhàn - Điệp Vũ Trường
SK 238: Chung kết Hạng F5 Thiếu niên 1 Syllabus Latin - Điệu P - Giờ: 15:46:12 21/7
346Đinh Nguyễn Phương Uyên - VIETSDANCE
453Lương Hồng Phúc - Điệp Vũ Trường
SK 239: Chung kết Hạng FB Thiếu nhi 2 Latin - Điệu S,C,R,J - Giờ: 15:55:12 21/7
346Đinh Nguyễn Phương Uyên - VIETSDANCE
404Phạm Nguyễn Gia Linh - Điệp Vũ Trường
408Phạm Trần Diệu Linh - Điệp Vũ Trường
331Trần Quỳnh Anh - Thái Bình dancesport
SK 240: Chung kết Hạng FB Thiếu niên 1 Syllabus Latin - Điệu S,C,R,J - Giờ: 15:48:00 21/7
346Đinh Nguyễn Phương Uyên - VIETSDANCE
441Nguyễn Thị Minh Thư - Điệp Vũ Trường
453Lương Hồng Phúc - Điệp Vũ Trường
SK 241: Tứ kết Hạng F2 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu R - Giờ: 16:02:24 21/7
479Nguyễn Thảo Hiền - Đức Tây Dancesport Móng Cái
480Tống Mỹ Huyền - Đức Tây Dancesport Móng Cái
481Vũ Phương Uyên - Đức Tây Dancesport Móng Cái
482Đỗ Như Yến - Đức Tây Dancesport Móng Cái
483Lương Lê Bảo Hòa - Đức Tây Dancesport Móng Cái
484Nguyễn Nhật Anh - Đức Tây Dancesport Móng Cái
485Vũ Lê Ái Lan - Đức Tây Dancesport Móng Cái
486Nguyễn Thị Nô - Đức Tây Dancesport Móng Cái
394Nguyễn Trường Phúc - Điệp Vũ Trường
402Nguyễn Thị Thảo Phương - Điệp Vũ Trường
404Phạm Nguyễn Gia Linh - Điệp Vũ Trường
348Phạm Minh Thanh - VIETSDANCE
364Lê Ngọc Châu - Vân đồn Dancesport
367Trần Nguyễn Khánh Ngân - Vân đồn Dancesport
446Vũ Bảo Trâm - Điệp Vũ Trường
447Vũ Thanh Nhàn - Điệp Vũ Trường
448Nguyễn Hồng Ngọc - Điệp Vũ Trường
190Cao Đỗ Thảo My - Dancesport HD
193Đỗ Bảo Trâm - Dancesport HD
223Đàm Thị Thanh Hoa - MY DANCE HD
311Vũ Đặng Tú Anh - Thái Bình dancesport
312Hoàng Mai Linh - Thái Bình dancesport
316Hồ Hà Khánh Linh - Thái Bình dancesport
39Đào Thị Hồng Nhung - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
294Nguyễn Thị Bích Ngọc - Song Nhi Dancesport
133Phùng Lê Anh Thư - Clb Khiêu Vũ Hòa Bình
331Trần Quỳnh Anh - Thái Bình dancesport
332Ngô Hà Phương - Thái Bình dancesport
SK 242: Bán kết Hạng F2 Nhi đồng Latin - Điệu R - Giờ: 16:06:00 21/7
468Nguyễn Hoàng Thư - Đức Tây Dancesport Móng Cái
469Nguyễn Hoàng Yến - Đức Tây Dancesport Móng Cái
470Hà Phương Anh - Đức Tây Dancesport Móng Cái
471Bùi Quỳnh Anh - Đức Tây Dancesport Móng Cái
398Hoàng Mạnh Quân - Điệp Vũ Trường
349Đinh Minh Hằng - VIETSDANCE
458Bùi Ngọc Phương Vy - Điệp Vũ Trường
459Phan Hoàng Yến - Điệp Vũ Trường
22Mạc Gia Hân - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
157Nguyễn Hoàng Bảo Nhi - Clb Starkid Quảng Ninh
42Trần Nguyễn Ngọc Minh - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
283Nguyễn Hà Anh - Song Nhi Dancesport
138Nguyễn Hương Thảo - Clb Khiêu Vũ Hòa Bình
466Đỗ Ngân Hà - Điệp Vũ Trường
330Phạm Mai Phương - Thái Bình dancesport
SK 243: Bán kết Hạng F2 Thiếu niên 1 Syllabus Latin - Điệu R - Giờ: 16:07:48 21/7
352Nguyễn Lê Kiều Linh - VIETSDANCE
441Nguyễn Thị Minh Thư - Điệp Vũ Trường
449Trịnh Quốc Huy - Điệp Vũ Trường
450Vi Hải Dũng - Điệp Vũ Trường
456Vũ Lương Trang - Điệp Vũ Trường
460Nguyễn Hạ My - Điệp Vũ Trường
179Hoàng Tuyết Mai - Colorful Art Quảng Ninh
192Đoàn Yến Nhi - Dancesport HD
289Lê Phương Chiến - Song Nhi Dancesport
SK 244: Bán kết Hạng F2 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu R (Kết quả của sự kiện 241) - Giờ: 16:09:36 21/7
SK 245: Chung kết Hạng F2 Nhi đồng Latin - Điệu R (Kết quả của sự kiện 242) - Giờ: 16:11:24 21/7
SK 246: Chung kết Hạng F2 Thiếu niên 1 Syllabus Latin - Điệu R (Kết quả của sự kiện 243) - Giờ: 16:13:12 21/7
SK 247: Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu R (Kết quả của sự kiện 244) - Giờ: 16:15:00 21/7
SK 248: Chung kết Hạng VĐ F2 Nhi đồng Latin - Điệu R - Giờ: 16:16:48 21/7
187Quách Khánh Chi - Colorful Art Quảng Ninh
295Cao Đoàn Đông Nhi - Song Nhi Dancesport
SK 249: Chung kết Hạng FD5 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu S,J - Giờ: 16:18:36 21/7
346Đinh Nguyễn Phương Uyên - VIETSDANCE
352Nguyễn Lê Kiều Linh - VIETSDANCE
242Thái Đình Vũ - NICE DANCE TP VINH
SK 250: Chung kết Hạng FD2 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu R,J - Giờ: 16:25:48 21/7
408Phạm Trần Diệu Linh - Điệp Vũ Trường
350Phan Cao Minh Anh - VIETSDANCE
351Vũ Ngọc Diệp - VIETSDANCE
312Hoàng Mai Linh - Thái Bình dancesport
332Ngô Hà Phương - Thái Bình dancesport
SK 251: Chung kết Hạng FD2 Nhi đồng Latin - Điệu R,J - Giờ: 16:22:12 21/7
349Đinh Minh Hằng - VIETSDANCE
377Phạm Hoàng Bảo Yến - Vân đồn Dancesport
458Bùi Ngọc Phương Vy - Điệp Vũ Trường
459Phan Hoàng Yến - Điệp Vũ Trường
325Đặng Hoàng Gia Hân - Thái Bình dancesport
SK 252: Chung kết Hạng F4 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu S - Giờ: 16:29:24 21/7
408Phạm Trần Diệu Linh - Điệp Vũ Trường
348Phạm Minh Thanh - VIETSDANCE
242Thái Đình Vũ - NICE DANCE TP VINH
SK 253: Chung kết Hạng F4 Thiếu niên 1 Syllabus Latin - Điệu S - Giờ: 16:31:12 21/7
441Nguyễn Thị Minh Thư - Điệp Vũ Trường
453Lương Hồng Phúc - Điệp Vũ Trường
460Nguyễn Hạ My - Điệp Vũ Trường
SK 254: Chung kết Hạng FA Thiếu niên 1 Syllabus Latin - Điệu S,C,R,P,J - Giờ: 16:36:36 21/7
346Đinh Nguyễn Phương Uyên - VIETSDANCE
453Lương Hồng Phúc - Điệp Vũ Trường
SK 255: Chung kết Hạng A Thiếu nhi 1 Latin - Điệu S,C,R,P,J - Giờ: 16:45:36 21/7
243Nguyễn Quang Minh
Phạm Bảo Khánh Linh
- Pine Ds Team
172Mai Đàm Thành Đạt
Nguyễn Thị Thùy Dương
- Colorful Art Quảng Ninh
SK 256: Chung kết Hạng FA Thiếu nhi 2 Latin - Điệu S,C,R,P,J - Giờ: 16:54:36 21/7
346Đinh Nguyễn Phương Uyên - VIETSDANCE
408Phạm Trần Diệu Linh - Điệp Vũ Trường
41Phạm Phương Linh - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
SK 258: Vòng 1/8 Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C - Giờ: 17:10:48 21/7
468Nguyễn Hoàng Thư - Đức Tây Dancesport Móng Cái
469Nguyễn Hoàng Yến - Đức Tây Dancesport Móng Cái
471Bùi Quỳnh Anh - Đức Tây Dancesport Móng Cái
472Hoàng Khánh Ly - Đức Tây Dancesport Móng Cái
473Phạm Quỳnh Anh - Đức Tây Dancesport Móng Cái
474Vũ Lê Vân Khánh - Đức Tây Dancesport Móng Cái
475Hoàng Bảo Linh - Đức Tây Dancesport Móng Cái
476Phan Thanh Bình - Đức Tây Dancesport Móng Cái
477Đinh Thành Đạt - Đức Tây Dancesport Móng Cái
478Hoàng Việt Anh - Đức Tây Dancesport Móng Cái
72Lê Thanh Nga - CLB Mặt trời đỏ Sơn Tây
14Nguyễn Nhật Linh Anh - CK TEAM
439Nguyễn Hà Anh - Điệp Vũ Trường
443Lưu Gia Linh - Điệp Vũ Trường
455Nguyễn Hà Phương - Điệp Vũ Trường
226Trần Nguyễn Bảo Châu - MY DANCE HD
313Nguyễn Ngọc Linh - Thái Bình dancesport
317Trần Hà Linh - Thái Bình dancesport
234Nguyễn Thiên vân - MY DANCE HD
235Nguyễn Hải Yến - MY DANCE HD
29Nguyễn Huyền Phương - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
293Nguyễn Quỳnh Anh - Song Nhi Dancesport
145Nguyễn Mai Phương - Clb Sao Tài Năng Thường Tín Hà Nội
147Phạm Ánh Ngọc - Clb Sao Tài Năng Thường Tín Hà Nội
132Trần Yến Vy - Clb Khiêu Vũ Hòa Bình
134Nguyễn Ngọc Diệp - Clb Khiêu Vũ Hòa Bình
136Hoàng Thảo Vân - Clb Khiêu Vũ Hòa Bình
137Nguyễn Ngọc Tường Lam - Clb Khiêu Vũ Hòa Bình
81Võ thành đạt - CLB Mặt trời đỏ Sơn Tây
329Nguyễn Bảo Ngọc - Thái Bình dancesport
SK 259: Chung kết Hạng FD4 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu R,S - Giờ: 16:33:00 21/7
346Đinh Nguyễn Phương Uyên - VIETSDANCE
404Phạm Nguyễn Gia Linh - Điệp Vũ Trường
348Phạm Minh Thanh - VIETSDANCE
SK 260: Chung kết Hạng E4 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu S - Giờ: 17:09:00 21/7
243Nguyễn Quang Minh
Phạm Bảo Khánh Linh
- Pine Ds Team
167Phạm Gia Bảo
Nguyễn Bảo Ngọc
- Colorful Art Quảng Ninh
169Lê Tuấn Kiệt
Nguyễn Bảo Chi
- Colorful Art Quảng Ninh
SK 261: Chung kết Hạng FD1 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C,J - Giờ: 17:52:12 21/7
14Nguyễn Nhật Linh Anh - CK TEAM
442Hoàng Khánh Linh - Điệp Vũ Trường
173Nguyễn Bảo Chi - Colorful Art Quảng Ninh
182Bùi Hoàng Yến - Colorful Art Quảng Ninh
184Nguyễn Hà Anh - Colorful Art Quảng Ninh
29Nguyễn Huyền Phương - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
35Nguyễn Thị Bích Thoa - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
SK 262: Chung kết Hạng E1 Thiếu niên 1 Latin - Điệu C - Giờ: 17:14:24 21/7
397Nguyễn Trường Phúc
Nguyễn Đức Thanh Hằng
- Điệp Vũ Trường
92Nguyễn Hoàng Quân
Thân Bảo Ngọc
- CLB Âu Cơ
451Trịnh Quốc Huy
Lương Hồng Phúc
- Điệp Vũ Trường
452Vi Hải Dũng
Trịnh Minh Thư
- Điệp Vũ Trường
225Nguyễn Duy Anh
Đàm Thị Thanh Hoa
- MY DANCE HD
151Đào Kim Gia Bảo
Phạm Thị Huyền Trang
- Clb Starkid Quảng Ninh
153Nguyễn Hoàng Gia Minh
Nguyễn Hoàng Thảo Nguyên
- Clb Starkid Quảng Ninh
290Lê Phương Chiến
Nguyễn Thị Bích Ngọc
- Song Nhi Dancesport
SK 263: Chung kết Hạng E1 Nhi đồng Latin - Điệu C - Giờ: 17:16:12 21/7
399Hoàng Mạnh Quân
Nguyễn Phương Anh
- Điệp Vũ Trường
168Mai Đàm Thành Đạt
Quách Khánh Chi
- Colorful Art Quảng Ninh
19Trần Gia Huy
Lê Anh Minh
- CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
27Trần Nguyễn Anh Minh
Trần Nguyễn Ngọc Minh
- CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
285Nguyễn Trường Giang
Cao Đoàn Đông Nhi
- Song Nhi Dancesport
SK 264: Tứ kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C (Kết quả của sự kiện 258) - Giờ: 17:18:00 21/7
SK 265: Chung kết Hạng F1 Thiếu niên 1 Latin - Điệu C - Giờ: 17:21:36 21/7
390Nguyễn Thị Quỳnh Nga - Điệp Vũ Trường
18Đặng Hà Linh - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
324Lê Hải Yến - Thái Bình dancesport
31Đinh Đào Cẩm Vân - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
SK 266: Chung kết Hạng E1 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C - Giờ: 17:03:36 21/7
243Nguyễn Quang Minh
Phạm Bảo Khánh Linh
- Pine Ds Team
167Phạm Gia Bảo
Nguyễn Bảo Ngọc
- Colorful Art Quảng Ninh
169Lê Tuấn Kiệt
Nguyễn Bảo Chi
- Colorful Art Quảng Ninh
287Vũ Trung Hiếu
Pham Minh Thư
- Song Nhi Dancesport
SK 267: Chung kết Hạng F1 VĐ Đơn Nam Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C - Giờ: 17:23:24 21/7
394Nguyễn Trường Phúc - Điệp Vũ Trường
365Nguyễn Thịnh Hưng - Vân đồn Dancesport
174Đào Trọng Phú - Colorful Art Quảng Ninh
175Lê Hoàng - Colorful Art Quảng Ninh
224Nguyễn Duy Anh - MY DANCE HD
288Vũ Trung Hiếu - Song Nhi Dancesport
SK 268: Bán kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C (Kết quả của sự kiện 264) - Giờ: 17:25:12 21/7
SK 269: Chung kết Hạng F1 VĐ Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C - Giờ: 17:27:00 21/7
404Phạm Nguyễn Gia Linh - Điệp Vũ Trường
350Phan Cao Minh Anh - VIETSDANCE
223Đàm Thị Thanh Hoa - MY DANCE HD
311Vũ Đặng Tú Anh - Thái Bình dancesport
318Lê Huyền Trang - Thái Bình dancesport
SK 270: Chung kết Hạng FB VĐ Thiếu nhi 2 Latin - Điệu S,C,R,J - Giờ: 17:45:00 21/7
408Phạm Trần Diệu Linh - Điệp Vũ Trường
318Lê Huyền Trang - Thái Bình dancesport
331Trần Quỳnh Anh - Thái Bình dancesport
SK 271: Chung kết Hạng FB Thiếu nhi 1 Latin - Điệu S,C,R,J - Giờ: 17:28:48 21/7
325Đặng Hoàng Gia Hân - Thái Bình dancesport
244Phạm Bảo Khánh Linh - Pine Ds Team
242Thái Đình Vũ - NICE DANCE TP VINH
SK 272: Chung kết Hạng FB Thiếu niên 1 Latin - Điệu S,C,R,J - Giờ: 17:37:48 21/7
346Đinh Nguyễn Phương Uyên - VIETSDANCE
347Nguyễn Khánh Huyền - VIETSDANCE
324Lê Hải Yến - Thái Bình dancesport
SK 273: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C (Kết quả của sự kiện 268) - Giờ: 17:36:00 21/7
SK 274: Tứ kết Hạng FD Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C,R - Giờ: 17:55:48 21/7
468Nguyễn Hoàng Thư - Đức Tây Dancesport Móng Cái
469Nguyễn Hoàng Yến - Đức Tây Dancesport Móng Cái
471Bùi Quỳnh Anh - Đức Tây Dancesport Móng Cái
472Hoàng Khánh Ly - Đức Tây Dancesport Móng Cái
473Phạm Quỳnh Anh - Đức Tây Dancesport Móng Cái
474Vũ Lê Vân Khánh - Đức Tây Dancesport Móng Cái
475Hoàng Bảo Linh - Đức Tây Dancesport Móng Cái
476Phan Thanh Bình - Đức Tây Dancesport Móng Cái
477Đinh Thành Đạt - Đức Tây Dancesport Móng Cái
478Hoàng Việt Anh - Đức Tây Dancesport Móng Cái
72Lê Thanh Nga - CLB Mặt trời đỏ Sơn Tây
14Nguyễn Nhật Linh Anh - CK TEAM
455Nguyễn Hà Phương - Điệp Vũ Trường
183Nguyễn Bảo Ngọc - Colorful Art Quảng Ninh
317Trần Hà Linh - Thái Bình dancesport
35Nguyễn Thị Bích Thoa - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
147Phạm Ánh Ngọc - Clb Sao Tài Năng Thường Tín Hà Nội
148Lương Diệu Anh - Clb Sao Tài Năng Thường Tín Hà Nội
SK 275: Chung kết Hạng D Thiếu niên 1 Latin - Điệu C,R - Giờ: 17:59:24 21/7
451Trịnh Quốc Huy
Lương Hồng Phúc
- Điệp Vũ Trường
452Vi Hải Dũng
Trịnh Minh Thư
- Điệp Vũ Trường
225Nguyễn Duy Anh
Đàm Thị Thanh Hoa
- MY DANCE HD
152Đào Kim Gia Bảo
Nguyễn Như Quỳnh
- Clb Starkid Quảng Ninh
153Nguyễn Hoàng Gia Minh
Nguyễn Hoàng Thảo Nguyên
- Clb Starkid Quảng Ninh
SK 276: Chung kết Hạng D Nhi đồng Latin - Điệu C,R - Giờ: 18:03:00 21/7
399Hoàng Mạnh Quân
Nguyễn Phương Anh
- Điệp Vũ Trường
19Trần Gia Huy
Lê Anh Minh
- CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
27Trần Nguyễn Anh Minh
Trần Nguyễn Ngọc Minh
- CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
285Nguyễn Trường Giang
Cao Đoàn Đông Nhi
- Song Nhi Dancesport
SK 277: Bán kết Hạng FD Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C,R (Kết quả của sự kiện 274) - Giờ: 18:06:36 21/7
SK 278: Chung kết Hạng FD Thiếu niên 1 Latin - Điệu C,R - Giờ: 18:10:12 21/7
347Nguyễn Khánh Huyền - VIETSDANCE
390Nguyễn Thị Quỳnh Nga - Điệp Vũ Trường
63Lương Thị Hồng Anh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
SK 279: Chung kết Hạng FD VĐ Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C,R - Giờ: 18:13:48 21/7
404Phạm Nguyễn Gia Linh - Điệp Vũ Trường
351Vũ Ngọc Diệp - VIETSDANCE
352Nguyễn Lê Kiều Linh - VIETSDANCE
190Cao Đỗ Thảo My - Dancesport HD
223Đàm Thị Thanh Hoa - MY DANCE HD
318Lê Huyền Trang - Thái Bình dancesport
SK 280: Chung kết Hạng FD Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C,R (Kết quả của sự kiện 277) - Giờ: 18:17:24 21/7
SK 281: Chung kết Hạng FD3 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C,S - Giờ: 18:21:00 21/7
173Nguyễn Bảo Chi - Colorful Art Quảng Ninh
182Bùi Hoàng Yến - Colorful Art Quảng Ninh
183Nguyễn Bảo Ngọc - Colorful Art Quảng Ninh
184Nguyễn Hà Anh - Colorful Art Quảng Ninh
40Nguyễn Ngọc Phương - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
SK 283: Chung kết Hạng E3 Thiếu niên 1 Latin - Điệu J - Giờ: 18:26:24 21/7
92Nguyễn Hoàng Quân
Thân Bảo Ngọc
- CLB Âu Cơ
225Nguyễn Duy Anh
Đàm Thị Thanh Hoa
- MY DANCE HD
SK 284: Chung kết Hạng F3 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu J - Giờ: 18:24:36 21/7
14Nguyễn Nhật Linh Anh - CK TEAM
439Nguyễn Hà Anh - Điệp Vũ Trường
442Hoàng Khánh Linh - Điệp Vũ Trường
443Lưu Gia Linh - Điệp Vũ Trường
40Nguyễn Ngọc Phương - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
SK 285: Chung kết Hạng C Thiếu niên 1 Latin - Điệu C,R,J - Giờ: 18:28:12 21/7
225Nguyễn Duy Anh
Đàm Thị Thanh Hoa
- MY DANCE HD
16Nguyễn Đức Minh
Trần Châu Anh
- CK TEAM
SK 286: Chung kết Hạng FC Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C,R,J - Giờ: 18:33:36 21/7
468Nguyễn Hoàng Thư - Đức Tây Dancesport Móng Cái
469Nguyễn Hoàng Yến - Đức Tây Dancesport Móng Cái
471Bùi Quỳnh Anh - Đức Tây Dancesport Móng Cái
472Hoàng Khánh Ly - Đức Tây Dancesport Móng Cái
473Phạm Quỳnh Anh - Đức Tây Dancesport Móng Cái
474Vũ Lê Vân Khánh - Đức Tây Dancesport Móng Cái
475Hoàng Bảo Linh - Đức Tây Dancesport Móng Cái
14Nguyễn Nhật Linh Anh - CK TEAM
SK 287: Chung kết Hạng FC Thiếu niên 1 Latin - Điệu C,R,J - Giờ: 18:39:00 21/7
347Nguyễn Khánh Huyền - VIETSDANCE
390Nguyễn Thị Quỳnh Nga - Điệp Vũ Trường
324Lê Hải Yến - Thái Bình dancesport
SK 288: Chung kết Hạng FC VĐ Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C,R,J - Giờ: 18:44:24 21/7
408Phạm Trần Diệu Linh - Điệp Vũ Trường
351Vũ Ngọc Diệp - VIETSDANCE
352Nguyễn Lê Kiều Linh - VIETSDANCE
223Đàm Thị Thanh Hoa - MY DANCE HD
311Vũ Đặng Tú Anh - Thái Bình dancesport
318Lê Huyền Trang - Thái Bình dancesport
SK 289: Chung kết Hạng FD2 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu R,J - Giờ: 19:04:12 21/7
14Nguyễn Nhật Linh Anh - CK TEAM
442Hoàng Khánh Linh - Điệp Vũ Trường
173Nguyễn Bảo Chi - Colorful Art Quảng Ninh
182Bùi Hoàng Yến - Colorful Art Quảng Ninh
184Nguyễn Hà Anh - Colorful Art Quảng Ninh
29Nguyễn Huyền Phương - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
SK 290: Tứ kết Hạng F2 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu R - Giờ: 18:49:48 21/7
468Nguyễn Hoàng Thư - Đức Tây Dancesport Móng Cái
469Nguyễn Hoàng Yến - Đức Tây Dancesport Móng Cái
471Bùi Quỳnh Anh - Đức Tây Dancesport Móng Cái
472Hoàng Khánh Ly - Đức Tây Dancesport Móng Cái
473Phạm Quỳnh Anh - Đức Tây Dancesport Móng Cái
474Vũ Lê Vân Khánh - Đức Tây Dancesport Móng Cái
475Hoàng Bảo Linh - Đức Tây Dancesport Móng Cái
476Phan Thanh Bình - Đức Tây Dancesport Móng Cái
477Đinh Thành Đạt - Đức Tây Dancesport Móng Cái
478Hoàng Việt Anh - Đức Tây Dancesport Móng Cái
14Nguyễn Nhật Linh Anh - CK TEAM
439Nguyễn Hà Anh - Điệp Vũ Trường
443Lưu Gia Linh - Điệp Vũ Trường
455Nguyễn Hà Phương - Điệp Vũ Trường
317Trần Hà Linh - Thái Bình dancesport
146Nguyễn Hoàng Ngân - Clb Sao Tài Năng Thường Tín Hà Nội
147Phạm Ánh Ngọc - Clb Sao Tài Năng Thường Tín Hà Nội
132Trần Yến Vy - Clb Khiêu Vũ Hòa Bình
134Nguyễn Ngọc Diệp - Clb Khiêu Vũ Hòa Bình
135Trần Thị Quỳnh Anh - Clb Khiêu Vũ Hòa Bình
136Hoàng Thảo Vân - Clb Khiêu Vũ Hòa Bình
137Nguyễn Ngọc Tường Lam - Clb Khiêu Vũ Hòa Bình
244Phạm Bảo Khánh Linh - Pine Ds Team
SK 291: Chung kết Hạng E2 Thiếu niên 1 Latin - Điệu R - Giờ: 18:51:36 21/7
397Nguyễn Trường Phúc
Nguyễn Đức Thanh Hằng
- Điệp Vũ Trường
451Trịnh Quốc Huy
Lương Hồng Phúc
- Điệp Vũ Trường
452Vi Hải Dũng
Trịnh Minh Thư
- Điệp Vũ Trường
225Nguyễn Duy Anh
Đàm Thị Thanh Hoa
- MY DANCE HD
151Đào Kim Gia Bảo
Phạm Thị Huyền Trang
- Clb Starkid Quảng Ninh
153Nguyễn Hoàng Gia Minh
Nguyễn Hoàng Thảo Nguyên
- Clb Starkid Quảng Ninh
290Lê Phương Chiến
Nguyễn Thị Bích Ngọc
- Song Nhi Dancesport
SK 292: Chung kết Hạng E2 Nhi đồng Latin - Điệu R - Giờ: 18:53:24 21/7
399Hoàng Mạnh Quân
Nguyễn Phương Anh
- Điệp Vũ Trường
168Mai Đàm Thành Đạt
Quách Khánh Chi
- Colorful Art Quảng Ninh
19Trần Gia Huy
Lê Anh Minh
- CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
27Trần Nguyễn Anh Minh
Trần Nguyễn Ngọc Minh
- CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
285Nguyễn Trường Giang
Cao Đoàn Đông Nhi
- Song Nhi Dancesport
SK 293: Bán kết Hạng F2 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu R (Kết quả của sự kiện 290) - Giờ: 18:55:12 21/7
SK 294: Chung kết Hạng F2 Thiếu niên 1 Latin - Điệu R - Giờ: 18:57:00 21/7
390Nguyễn Thị Quỳnh Nga - Điệp Vũ Trường
18Đặng Hà Linh - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
324Lê Hải Yến - Thái Bình dancesport
31Đinh Đào Cẩm Vân - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
SK 295: Chung kết Hạng F2 VĐ Đơn Nam Thiếu nhi 2 Latin - Điệu R - Giờ: 18:58:48 21/7
394Nguyễn Trường Phúc - Điệp Vũ Trường
365Nguyễn Thịnh Hưng - Vân đồn Dancesport
174Đào Trọng Phú - Colorful Art Quảng Ninh
175Lê Hoàng - Colorful Art Quảng Ninh
224Nguyễn Duy Anh - MY DANCE HD
288Vũ Trung Hiếu - Song Nhi Dancesport
SK 296: Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu R (Kết quả của sự kiện 293) - Giờ: 19:00:36 21/7
SK 297: Chung kết Hạng F2 VĐ Thiếu nhi 2 Latin - Điệu R - Giờ: 19:02:24 21/7
404Phạm Nguyễn Gia Linh - Điệp Vũ Trường
350Phan Cao Minh Anh - VIETSDANCE
351Vũ Ngọc Diệp - VIETSDANCE
223Đàm Thị Thanh Hoa - MY DANCE HD
332Ngô Hà Phương - Thái Bình dancesport
SK 298: Chung kết Hạng F4 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu S - Giờ: 19:11:24 21/7
183Nguyễn Bảo Ngọc - Colorful Art Quảng Ninh
317Trần Hà Linh - Thái Bình dancesport
242Thái Đình Vũ - NICE DANCE TP VINH
SK 299: Chung kết Hạng E4 Thiếu niên 1 Latin - Điệu S - Giờ: 19:13:12 21/7
11Thái Vũ Hưng
Nguyễn Khánh Vy
- CK TEAM
92Nguyễn Hoàng Quân
Thân Bảo Ngọc
- CLB Âu Cơ
SK 300: Chung kết Hạng FD4 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu R,S - Giờ: 19:07:48 21/7
173Nguyễn Bảo Chi - Colorful Art Quảng Ninh
182Bùi Hoàng Yến - Colorful Art Quảng Ninh
183Nguyễn Bảo Ngọc - Colorful Art Quảng Ninh
184Nguyễn Hà Anh - Colorful Art Quảng Ninh
SK 301: Chung kết Hạng FA Thiếu niên 1 Latin - Điệu S,C,R,P,J - Giờ: 19:15:00 21/7
346Đinh Nguyễn Phương Uyên - VIETSDANCE
407Nguyễn Đức Thanh Hằng - Điệp Vũ Trường
321Phan Trà My - Thái Bình dancesport
SK 302: Chung kết Hạng FA VĐ Thiếu nhi 2 Latin - Điệu S,C,R,P,J - Giờ: 19:24:00 21/7
408Phạm Trần Diệu Linh - Điệp Vũ Trường
SK 303: Chung kết Hạng FD VĐ Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C,R - Giờ: 19:33:00 21/7
58Bùi Tường Linh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
405Lê Phương Linh - Điệp Vũ Trường
406Nguyễn Thiện Hương - Điệp Vũ Trường
242Thái Đình Vũ - NICE DANCE TP VINH
SK 304: Chung kết Hạng D Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C,R - Giờ: 19:36:36 21/7
93Nguyễn Trung Hiếu
Lại Minh Hằng
- CLB Âu Cơ
369Nguyễn Thịnh Hưng
Lê Ngọc Châu
- Vân đồn Dancesport
170Đào Trọng Phú
Hoàng Bảo Ngọc
- Colorful Art Quảng Ninh
171Lê Hoàng
Nguyễn Lê Hương Giang
- Colorful Art Quảng Ninh
24Nguyễn Minh Tuấn
Phạm Phương Linh
- CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
SK 305: Chung kết Hạng FD VĐ Thiếu niên 1 Latin - Điệu C,R - Giờ: 19:40:12 21/7
407Nguyễn Đức Thanh Hằng - Điệp Vũ Trường
63Lương Thị Hồng Anh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
324Lê Hải Yến - Thái Bình dancesport
SK 306: Chung kết Hạng D Thiếu niên 2 Latin - Điệu C,R - Giờ: 19:43:48 21/7
300Nguyễn Quốc Bảo
Trân Hoàng Minh Châu
- Sở Văn Hóa Thể Thao Hà nội
151Đào Kim Gia Bảo
Phạm Thị Huyền Trang
- Clb Starkid Quảng Ninh
153Nguyễn Hoàng Gia Minh
Nguyễn Hoàng Thảo Nguyên
- Clb Starkid Quảng Ninh
290Lê Phương Chiến
Nguyễn Thị Bích Ngọc
- Song Nhi Dancesport
SK 307: Chung kết Hạng FD VĐ Thiếu niên 2 Latin - Điệu C,R - Giờ: 19:47:24 21/7
59Nguyễn Minh Thư - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
60Vũ Hà Kiều Linh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
61Bùi Lương Đinh Hương - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
323Vũ Yến Nhi - Thái Bình dancesport
SK 308: Chung kết Hạng FB VĐ Thiếu niên 1 Latin - Điệu S,C,R,J - Giờ: 20:05:24 21/7
407Nguyễn Đức Thanh Hằng - Điệp Vũ Trường
321Phan Trà My - Thái Bình dancesport
322Vũ Hà Linh Anh - Thái Bình dancesport
323Vũ Yến Nhi - Thái Bình dancesport
324Lê Hải Yến - Thái Bình dancesport
SK 309: Chung kết Hạng FB VĐ Thiếu nhi 1 Latin - Điệu S,C,R,J - Giờ: 19:51:00 21/7
405Lê Phương Linh - Điệp Vũ Trường
406Nguyễn Thiện Hương - Điệp Vũ Trường
181Nguyễn Thị Thùy Dương - Colorful Art Quảng Ninh
SK 310: Chung kết Hạng B Thiếu nhi 2 Latin - Điệu S,C,R,J - Giờ: 19:58:12 21/7
11Thái Vũ Hưng
Nguyễn Khánh Vy
- CK TEAM
92Nguyễn Hoàng Quân
Thân Bảo Ngọc
- CLB Âu Cơ
25Hoàng Kiến Văn
Nguyễn Ngọc Phương
- CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
SK 311: Chung kết Hạng FB VĐ Thiếu niên 2 Latin - Điệu S,C,R,J - Giờ: 20:12:36 21/7
407Nguyễn Đức Thanh Hằng - Điệp Vũ Trường
322Vũ Hà Linh Anh - Thái Bình dancesport
323Vũ Yến Nhi - Thái Bình dancesport
SK 312: Chung kết Hạng B Thanh niên Latin - Điệu S,C,R,J - Giờ: 20:19:48 21/7
13Hoàng Quang Anh
Phan Tuệ Minh
- CK TEAM
150Đặng Gia Anh Tú
Nguyễn Thu Trang
- Clb Starkid Quảng Ninh
SK 313: Chung kết Hạng D Thanh niên Standard - Điệu W,T - Giờ: 20:27:00 21/7
464Đỗ Hải Thành
Nguyễn Thị Quỳnh Nga
- Điệp Vũ Trường
17Đỗ Trọng Khôi Nguyên
Nguyễn Minh Hương
- CK TEAM
SK 314: Chung kết Hạng F1 VĐ Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C - Giờ: 20:32:24 21/7
72Lê Thanh Nga - CLB Mặt trời đỏ Sơn Tây
405Lê Phương Linh - Điệp Vũ Trường
406Nguyễn Thiện Hương - Điệp Vũ Trường
181Nguyễn Thị Thùy Dương - Colorful Art Quảng Ninh
81Võ thành đạt - CLB Mặt trời đỏ Sơn Tây
SK 315: Chung kết Hạng E1 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C - Giờ: 20:34:12 21/7
395Nguyễn Trường Phúc
Phạm Nguyễn Gia Linh
- Điệp Vũ Trường
369Nguyễn Thịnh Hưng
Lê Ngọc Châu
- Vân đồn Dancesport
170Đào Trọng Phú
Hoàng Bảo Ngọc
- Colorful Art Quảng Ninh
171Lê Hoàng
Nguyễn Lê Hương Giang
- Colorful Art Quảng Ninh
SK 316: Chung kết Hạng E1 Thiếu niên 2 Latin - Điệu C - Giờ: 20:36:00 21/7
300Nguyễn Quốc Bảo
Trân Hoàng Minh Châu
- Sở Văn Hóa Thể Thao Hà nội
16Nguyễn Đức Minh
Trần Châu Anh
- CK TEAM
320Nguyễn Duy Anh
Vũ Hà Linh Anh
- Thái Bình dancesport
152Đào Kim Gia Bảo
Nguyễn Như Quỳnh
- Clb Starkid Quảng Ninh
153Nguyễn Hoàng Gia Minh
Nguyễn Hoàng Thảo Nguyên
- Clb Starkid Quảng Ninh
SK 317: Chung kết Hạng F1 VĐ Đơn Nam Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C - Giờ: 20:30:36 21/7
398Hoàng Mạnh Quân - Điệp Vũ Trường
176Lê Tuấn Kiệt - Colorful Art Quảng Ninh
177Phạm Gia Bảo - Colorful Art Quảng Ninh
284Nguyễn Trường Giang - Song Nhi Dancesport
81Võ thành đạt - CLB Mặt trời đỏ Sơn Tây
SK 318: Chung kết Hạng E1 Trung niên 1 Latin - Điệu C - Giờ: 20:39:36 21/7
165Phạm Văn Minh
Nguyễn Thị Huyền
- Clb Văn Minh Dancesport
SK 319: Chung kết Hạng E1 U21 Latin - Điệu C - Giờ: 20:37:48 21/7
300Nguyễn Quốc Bảo
Trân Hoàng Minh Châu
- Sở Văn Hóa Thể Thao Hà nội
16Nguyễn Đức Minh
Trần Châu Anh
- CK TEAM
320Nguyễn Duy Anh
Vũ Hà Linh Anh
- Thái Bình dancesport
SK 320: Chung kết Hạng F1 Trung niên 1 Latin - Điệu C - Giờ: 20:41:24 21/7
91Lê Thu Hương - CLB Trường Vi
69Nguyễn Thu Quyên - CLB KV Sức Sống Mới HP
164Nguyễn Thị Huyền - Clb Văn Minh Dancesport
SK 321: Chung kết Hạng FC VĐ Thiếu niên 1 Latin - Điệu C,R,J - Giờ: 20:43:12 21/7
390Nguyễn Thị Quỳnh Nga - Điệp Vũ Trường
407Nguyễn Đức Thanh Hằng - Điệp Vũ Trường
63Lương Thị Hồng Anh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
321Phan Trà My - Thái Bình dancesport
323Vũ Yến Nhi - Thái Bình dancesport
324Lê Hải Yến - Thái Bình dancesport
SK 322: Chung kết Hạng FC VĐ Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C,R,J - Giờ: 20:48:36 21/7
405Lê Phương Linh - Điệp Vũ Trường
406Nguyễn Thiện Hương - Điệp Vũ Trường
181Nguyễn Thị Thùy Dương - Colorful Art Quảng Ninh
SK 323: Chung kết Hạng C Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C,R,J - Giờ: 20:54:00 21/7
11Thái Vũ Hưng
Nguyễn Khánh Vy
- CK TEAM
93Nguyễn Trung Hiếu
Lại Minh Hằng
- CLB Âu Cơ
24Nguyễn Minh Tuấn
Phạm Phương Linh
- CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
25Hoàng Kiến Văn
Nguyễn Ngọc Phương
- CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
SK 324: Chung kết Hạng FC VĐ Thiếu niên 2 Latin - Điệu C,R,J - Giờ: 20:59:24 21/7
407Nguyễn Đức Thanh Hằng - Điệp Vũ Trường
322Vũ Hà Linh Anh - Thái Bình dancesport
323Vũ Yến Nhi - Thái Bình dancesport
SK 325: Chung kết Hạng E1 Thanh niên Standard - Điệu T - Giờ: 21:04:48 21/7
188Lương Đình Tùng Dương
Đào Minh Anh
- Dancesport HD
464Đỗ Hải Thành
Nguyễn Thị Quỳnh Nga
- Điệp Vũ Trường
17Đỗ Trọng Khôi Nguyên
Nguyễn Minh Hương
- CK TEAM
197Nguyễn Viết Hùng
Nguyễn Thị Huyền Trang
- Dancesport HD
SK 326: Chung kết Hạng F3 VĐ Thiếu nhi 1 Latin - Điệu J - Giờ: 21:06:36 21/7
405Lê Phương Linh - Điệp Vũ Trường
406Nguyễn Thiện Hương - Điệp Vũ Trường
181Nguyễn Thị Thùy Dương - Colorful Art Quảng Ninh
29Nguyễn Huyền Phương - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
SK 327: Chung kết Hạng F2 VĐ Đơn Nam Thiếu nhi 1 Latin - Điệu R - Giờ: 21:08:24 21/7
398Hoàng Mạnh Quân - Điệp Vũ Trường
176Lê Tuấn Kiệt - Colorful Art Quảng Ninh
177Phạm Gia Bảo - Colorful Art Quảng Ninh
284Nguyễn Trường Giang - Song Nhi Dancesport
SK 328: Chung kết Hạng E2 Thiếu niên 2 Latin - Điệu R - Giờ: 21:13:48 21/7
300Nguyễn Quốc Bảo
Trân Hoàng Minh Châu
- Sở Văn Hóa Thể Thao Hà nội
16Nguyễn Đức Minh
Trần Châu Anh
- CK TEAM
152Đào Kim Gia Bảo
Nguyễn Như Quỳnh
- Clb Starkid Quảng Ninh
153Nguyễn Hoàng Gia Minh
Nguyễn Hoàng Thảo Nguyên
- Clb Starkid Quảng Ninh
SK 329: Chung kết Hạng F2 VĐ Thiếu nhi 1 Latin - Điệu R - Giờ: 21:10:12 21/7
405Lê Phương Linh - Điệp Vũ Trường
406Nguyễn Thiện Hương - Điệp Vũ Trường
181Nguyễn Thị Thùy Dương - Colorful Art Quảng Ninh
29Nguyễn Huyền Phương - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
SK 330: Chung kết Hạng E2 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu R - Giờ: 21:12:00 21/7
396Nguyễn Trường Phúc
Phạm Trần Diệu Linh
- Điệp Vũ Trường
368Nguyễn Thịnh Hưng
Trần Nguyễn Khánh Ngân
- Vân đồn Dancesport
170Đào Trọng Phú
Hoàng Bảo Ngọc
- Colorful Art Quảng Ninh
171Lê Hoàng
Nguyễn Lê Hương Giang
- Colorful Art Quảng Ninh
24Nguyễn Minh Tuấn
Phạm Phương Linh
- CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
25Hoàng Kiến Văn
Nguyễn Ngọc Phương
- CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
SK 331: Chung kết Hạng E2 U21 Latin - Điệu R - Giờ: 21:15:36 21/7
300Nguyễn Quốc Bảo
Trân Hoàng Minh Châu
- Sở Văn Hóa Thể Thao Hà nội
16Nguyễn Đức Minh
Trần Châu Anh
- CK TEAM
SK 332: Chung kết Hạng F2 Trung niên 1 Latin - Điệu R - Giờ: 21:17:24 21/7
91Lê Thu Hương - CLB Trường Vi
69Nguyễn Thu Quyên - CLB KV Sức Sống Mới HP
164Nguyễn Thị Huyền - Clb Văn Minh Dancesport
SK 333: Chung kết Hạng E2 Thanh niên Standard - Điệu W - Giờ: 21:19:12 21/7
464Đỗ Hải Thành
Nguyễn Thị Quỳnh Nga
- Điệp Vũ Trường
17Đỗ Trọng Khôi Nguyên
Nguyễn Minh Hương
- CK TEAM
SK 334: Chung kết Hạng FD Trung niên 1 Latin - Điệu R,C - Giờ: 21:21:00 21/7
91Lê Thu Hương - CLB Trường Vi
69Nguyễn Thu Quyên - CLB KV Sức Sống Mới HP
164Nguyễn Thị Huyền - Clb Văn Minh Dancesport
SK 335: Chung kết Hạng E4 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu S - Giờ: 21:24:36 21/7
11Thái Vũ Hưng
Nguyễn Khánh Vy
- CK TEAM
93Nguyễn Trung Hiếu
Lại Minh Hằng
- CLB Âu Cơ
SK 336: Chung kết Hạng FA VĐ Thiếu nhi 1 Latin - Điệu S,C,R,P,J - Giờ: 21:26:24 21/7
405Lê Phương Linh - Điệp Vũ Trường
406Nguyễn Thiện Hương - Điệp Vũ Trường
181Nguyễn Thị Thùy Dương - Colorful Art Quảng Ninh
41Phạm Phương Linh - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
SK 337: Chung kết Hạng A Thiếu nhi 2 Latin - Điệu S,C,R,P,J - Giờ: 21:35:24 21/7
11Thái Vũ Hưng
Nguyễn Khánh Vy
- CK TEAM
92Nguyễn Hoàng Quân
Thân Bảo Ngọc
- CLB Âu Cơ
SK 338: Chung kết Hạng A U21 Latin - Điệu S,C,R,P,J - Giờ: 21:44:24 21/7
13Hoàng Quang Anh
Phan Tuệ Minh
- CK TEAM
15Nguyễn Thanh Tùng
Nguyễn Hồng Anh
- CK TEAM
319Nguyễn Duy Anh
Phan Trà My
- Thái Bình dancesport

Khiêu vũ thể thao, thông tin giải đấu, đăng ký thi đấu online, khieu vu the thao, giai khieu vu, giải khiêu vũ, dance sport, nhảy nghệ thuật

Khiêu vũ thể thao, thông tin giải đấu, đăng ký thi đấu online, khieu vu the thao, giai khieu vu, giải khiêu vũ, dance sport, nhảy nghệ thuật