Giải KVTT Đà Nẵng mở rộng lần V - 2020

D.sách VĐV theo sự kiện (tải PDF)

Số đeoVận động viên
SK 1: Chung kết Hạng FB Thiếu nhi 1 Latin Luân Oanh DS - Điệu S,C,R,J - Giờ: 08:00 14/11
157Trần Ngọc Gia Nghi - LUÂN OANH DANCESPORT
160Trương Ánh Hồng - LUÂN OANH DANCESPORT
195Nguyễn Ngọc Trúc Quỳnh - LUÂN OANH DANCESPORT
SK 2: Chung kết Hạng FB Thiếu niên Latin Luân Oanh DS - Điệu S,C,R,J - Giờ: 08:03:36 14/11
385Nguyễn Ngọc Minh Châu - Trường THCS Trưng Vương
386Thái Thanh Thảo - Trường THCS Trưng Vương
387Trần Xuân Nghi - Trường THCS Trưng Vương
SK 3: Chung kết Hạng FA Thiếu nhi Latin Clb Bình Liên Dancesport - Điệu S,C,R,P,J - Giờ: 08:07:12 14/11
29Đinh Hà Trà My - CLB BÌNH LIÊN DANCESPORT
31Nguyễn Ngọc Nguyên My - CLB BÌNH LIÊN DANCESPORT
32Lê Nguyễn Bảo Châu - CLB BÌNH LIÊN DANCESPORT
30Nguyễn Thị Ngọc An - CLB BÌNH LIÊN DANCESPORT
SK 4: Chung kết Hạng FA Thiếu nhi Latin Clb DHC Dance Đà Nẵng - Điệu S,C,R,P,J - Giờ: 08:11:42 14/11
67Nguyễn Uyên Vy - DHC Dance Đà Nẵng
68Cao Thanh Ngọc - DHC Dance Đà Nẵng
70Hồ Lê Minh Uyên - DHC Dance Đà Nẵng
SK 5: Chung kết Hạng E1 Nhi đồng Latin Vô địch DOC - Điệu C - Giờ: 08:16:12 14/11
271Trần Vũ Đình Thắng
Trần Thuý Hiền
- Q-Dance Center
356Võ Song Vũ
Ngô Phạm Thùy Dương
- TRIỀU TẤN DANCESPORT
SK 6: Chung kết Hạng F1 nhi đồng latin CLB Năng Khiếu Mầm Xanh Quảng Trị - Điệu C - Giờ: 08:17:06 14/11
51Trịnh Hoàng Ánh Ngọc - CLB Năng Khiếu Mầm Xanh Quảng Trị
52Phạm An Nhiên - CLB Năng Khiếu Mầm Xanh Quảng Trị
SK 7: Chung kết Hạng E1 Nhi Đồng Latin Vô địch miền trung tây nguyên - Điệu C - Giờ: 08:18:00 14/11
272Phan Trung Nguyên
Võ Quỳnh Anh
- Q-Dance Center
273Lê Trần Bảo Thiên
Phạm Nữ Hoàng Linh
- Q-Dance Center
290Nguyễn Hoàng Huy
Hoàng Nguyễn Phương Thảo
- Q-Dance Center
SK 8: Chung kết Hạng E1 Nhi đồng Latin Vô địch miền trung tây nguyên 2 - Điệu C - Giờ: 08:18:54 14/11
270Dương Lê Duy Phúc
Đinh Võ Linh Đan
- Q-Dance Center
271Trần Vũ Đình Thắng
Trần Thuý Hiền
- Q-Dance Center
290Nguyễn Hoàng Huy
Hoàng Nguyễn Phương Thảo
- Q-Dance Center
SK 9: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB - Điệu C - Giờ: 08:19:48 14/11
372Phạm Duy Anh - Trung tâm VHTT&TT Quận Sơn Trà
397Võ Trang Minh - Vườn Ươm Trí Tuệ
398Võ Hoàn My - Vườn Ươm Trí Tuệ
SK 10: Chung kết Hạng E1 Nhi đồng Latin Vô địch miền trung tây nguyên 3 - Điệu C - Giờ: 08:20:42 14/11
270Dương Lê Duy Phúc
Đinh Võ Linh Đan
- Q-Dance Center
272Phan Trung Nguyên
Võ Quỳnh Anh
- Q-Dance Center
273Lê Trần Bảo Thiên
Phạm Nữ Hoàng Linh
- Q-Dance Center
SK 11: Chung kết Hạng E1 Thiếu nhi Latin Vô địch Thiếu nhi - Điệu C - Giờ: 08:21:36 14/11
277Hoàng Nguyễn Phương Nhi - Q-Dance Center
278Đinh Phương Nhi - Q-Dance Center
279Nguyễn Trần Bảo Trinh - Q-Dance Center
SK 12: Chung kết Hạng F1 Nhi đồng Latin N1 Luân Oanh DS - Điệu C - Giờ: 08:22:30 14/11
111Đinh Lê Trúc Nhã - LUÂN OANH DANCESPORT
113Bùi Ngọc Như Quỳnh - LUÂN OANH DANCESPORT
SK 13: Chung kết Hạng F1 Nhi đồng Latin N2 Luân Oanh DS - Điệu C - Giờ: 08:23:24 14/11
126Nguyễn Văn Sơn Tùng - LUÂN OANH DANCESPORT
129Trình Nguyễn Tú Anh - LUÂN OANH DANCESPORT
134Lê Bảo Gia Hân - LUÂN OANH DANCESPORT
SK 14: Chung kết Hạng F1 Nhi đồng Latin N3 Luân Oanh DS - Điệu C - Giờ: 08:24:18 14/11
136Võ Ngọc Khánh Huyền - LUÂN OANH DANCESPORT
137Nguyễn Ngọc Thảo My - LUÂN OANH DANCESPORT
140Võ Hạ An - LUÂN OANH DANCESPORT
SK 15: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin N1 Luân Oanh DS - Điệu C - Giờ: 08:25:12 14/11
130Trần Ngô Hiền Nhi - LUÂN OANH DANCESPORT
131Bùi Trần Anh Thư - LUÂN OANH DANCESPORT
139Nguyễn Hà Bảo Châu - LUÂN OANH DANCESPORT
SK 16: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin N2 Luân Oanh DS - Điệu C - Giờ: 08:26:06 14/11
179Nguyễn Ngọc Diệp - LUÂN OANH DANCESPORT
180Nguyễn Lê Bảo Linh - LUÂN OANH DANCESPORT
181Trần Đặng Thiên Hương - LUÂN OANH DANCESPORT
SK 17: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi Latin Vô địch Thiếu nhi 1 - Điệu C - Giờ: 08:27:00 14/11
275Trần Chính Phúc Uyên - Q-Dance Center
276Nguyễn Khánh Ngân - Q-Dance Center
280Lê Gia Nhi - Q-Dance Center
SK 18: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin N3 Luân Oanh DS - Điệu C - Giờ: 08:27:54 14/11
183Nguyễn Ngọc Bảo Ngân - LUÂN OANH DANCESPORT
186Vũ Nhật Long - LUÂN OANH DANCESPORT
221Huỳnh Mẫn Nghi - LUÂN OANH DANCESPORT
SK 19: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin N1 Luân Oanh DS - Điệu C - Giờ: 08:28:48 14/11
109Đoàn Vũ Tú Anh - LUÂN OANH DANCESPORT
135Lê Võ Quỳnh Như - LUÂN OANH DANCESPORT
184Lê Gia Linh - LUÂN OANH DANCESPORT
SK 20: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi Latin Vô địch Thiếu nhi N2 - Điệu C - Giờ: 08:29:42 14/11
280Lê Gia Nhi - Q-Dance Center
282Lê Trần Hạ Nhi - Q-Dance Center
283Dương Lê Ngân Hà - Q-Dance Center
SK 21: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi Latin Vô địch Q-Dance - Điệu C - Giờ: 08:30:36 14/11
281Hoàng Ngọc Bảo Châu - Q-Dance Center
283Dương Lê Ngân Hà - Q-Dance Center
284Nguyễn Bảo Ngọc - Q-Dance Center
SK 22: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi Latin Vô địch Q-Dance N3 - Điệu C - Giờ: 08:31:30 14/11
285Lê Ngọc Bảo Anh - Q-Dance Center
286Nguyễn Hoàng Anh - Q-Dance Center
288Đoàn Nguyễn Hà Anh - Q-Dance Center
SK 23: Chung kết Hạng F1 Nhi đồng Latin N4 Luân Oanh DS - Điệu C - Giờ: 08:32:24 14/11
141Lê Phương Bảo Trang - LUÂN OANH DANCESPORT
142Nguyễn Quỳnh Như - LUÂN OANH DANCESPORT
143Hoàng Cao Kim Nhi - LUÂN OANH DANCESPORT
SK 24: Chung kết Hạng F1 Nhi đồng Latin Vô địch các CLB - Điệu C - Giờ: 08:33:18 14/11
285Lê Ngọc Bảo Anh - Q-Dance Center
286Nguyễn Hoàng Anh - Q-Dance Center
SK 25: Chung kết Hạng F1 Nhi đồng Latin N5 Luân Oanh DS - Điệu C - Giờ: 08:34:12 14/11
173Lê Mai Kha - LUÂN OANH DANCESPORT
174Nguyễn Phương Chi - LUÂN OANH DANCESPORT
175Nguyễn Thanh Trúc - LUÂN OANH DANCESPORT
SK 26: Chung kết Hạng F1 Nhi đồng Latin N6 Luân Oanh DS - Điệu C - Giờ: 08:35:06 14/11
176Đinh Ngọc Gia Hân - LUÂN OANH DANCESPORT
177Giang Bảo An - LUÂN OANH DANCESPORT
178Hà Hoàng Anh - LUÂN OANH DANCESPORT
SK 27: Chung kết Hạng F1 Nhi đồng Latin Vô địch các CLB - Điệu C - Giờ: 08:36:00 14/11
379Phan Thị Khánh Ly - Trung tâm âm nhạc Bảo Yến
96Vũ Ngọc Như Quỳnh - DreamDance KBang
SK 28: Chung kết Hạng F1 Nhi đồng Latin Vô đich các CLB - Điệu C - Giờ: 08:36:54 14/11
380Phan Nguyễn Thục Nhi - Trung tâm âm nhạc Bảo Yến
343Trương Yến Ngọc - TRIỀU TẤN DANCESPORT
354Phùng Gia Hân - TRIỀU TẤN DANCESPORT
SK 29: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi Latin Vô Đich Các CLB - Điệu C - Giờ: 08:37:48 14/11
373Nguyễn Trần Trúc Ly - Trung tâm âm nhạc Bảo Yến
339Phạm Nguyễn Bích Trâm - TRIỀU TẤN DANCESPORT
349Phạm Phương Nhã Kỳ - TRIỀU TẤN DANCESPORT
SK 30: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi Latin Vô địch các CLB - Điệu C - Giờ: 08:38:42 14/11
374Cổ Ngọc Như Thảo - Trung tâm âm nhạc Bảo Yến
338Hà Thọ Bảo Châu - TRIỀU TẤN DANCESPORT
355Trần Thị Phương Nhi - TRIỀU TẤN DANCESPORT
SK 31: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi Latin Vô địch các CLB - Điệu C - Giờ: 08:39:36 14/11
375Lưu Nguyễn Bình Lam - Trung tâm âm nhạc Bảo Yến
341Trương Thân Thảo Nguyên - TRIỀU TẤN DANCESPORT
347Nguyễn Khoa Khánh Nguyên - TRIỀU TẤN DANCESPORT
SK 32: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi Latin Vô địch các CLB - Điệu C - Giờ: 08:40:30 14/11
376Nguyễn Khánh Đan - Trung tâm âm nhạc Bảo Yến
336Nguyễn Hoàng Ánh Dương - TRIỀU TẤN DANCESPORT
350Phạm Thị Diệu Thúy - TRIỀU TẤN DANCESPORT
SK 33: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi Latin Vô địch các CLB - Điệu C - Giờ: 08:41:24 14/11
377Mai Nguyễn Hà My - Trung tâm âm nhạc Bảo Yến
335Trần Yến Nhi - TRIỀU TẤN DANCESPORT
348Lê Thủy Tiên - TRIỀU TẤN DANCESPORT
SK 34: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi Latin Vô địch các CLB - Điệu C - Giờ: 08:42:18 14/11
378Nguyễn Ngọc Bảo Hân - Trung tâm âm nhạc Bảo Yến
55Trương Nguyễn Nguyên Đan - CLB Năng Khiếu Mầm Xanh Quảng Trị
334Ngô Thị Thủy Tiên - TRIỀU TẤN DANCESPORT
SK 35: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi Latin Vô địch các CLB - Điệu C - Giờ: 08:43:12 14/11
380Phan Nguyễn Thục Nhi - Trung tâm âm nhạc Bảo Yến
54Phạm Trần Hải Ngân - CLB Năng Khiếu Mầm Xanh Quảng Trị
342Nguyễn Hoàng Xuân Hiếu - TRIỀU TẤN DANCESPORT
SK 36: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi Latin Vô địch các CLB - Điệu C - Giờ: 08:44:06 14/11
345Ngô Phạm Thùy Dương - TRIỀU TẤN DANCESPORT
353Trần Cửu Phương Linh - TRIỀU TẤN DANCESPORT
354Phùng Gia Hân - TRIỀU TẤN DANCESPORT
SK 37: Chung kết Hạng F1 Thiếu Niên Latin Vô địch các CLB - Điệu C - Giờ: 08:45:00 14/11
332Phạm Phương Bảo Thy - TRIỀU TẤN DANCESPORT
352Phạm Ngọc Hương Giang - TRIỀU TẤN DANCESPORT
214Ngô Nguyễn Như Ý - LUÂN OANH DANCESPORT
SK 38: Chung kết Hạng F1 Thiếu Niên Latin Vô địch các CLB - Điệu C - Giờ: 08:45:54 14/11
333Lê Huy Khánh Vy - TRIỀU TẤN DANCESPORT
350Phạm Thị Diệu Thúy - TRIỀU TẤN DANCESPORT
351Từ Lưu Khánh Huyền - TRIỀU TẤN DANCESPORT
SK 39: Chung kết Hạng F1 Thiếu niên 1 Latin Vô địch các CLB - Điệu C - Giờ: 08:46:48 14/11
298Lê Nguyễn Bảo Quyên - Sao Mai - Kon Tum
299Nguyễn Thị Thùy Dung - Sao Mai - Kon Tum
300Nguyễn Thị Khánh Ly - Sao Mai - Kon Tum
307Nguyễn Thị Huệ Thương - Sao Mai - Kon Tum
SK 40: Chung kết Hạng F1 Thiếu niên 2 Latin Vô địch các CLB - Điệu C - Giờ: 08:47:42 14/11
301Nguyễn Ngọc Yến Nhi - Sao Mai - Kon Tum
302Lê Thị Minh Ngọc - Sao Mai - Kon Tum
306Trần Hoàng Nhi - Sao Mai - Kon Tum
SK 41: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB 1 - Điệu C - Giờ: 08:48:36 14/11
293Trần Nguyễn Phương Uyên - Sao Mai - Kon Tum
297Chu Thị Khánh Thi - Sao Mai - Kon Tum
SK 42: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin Vô địch các CLB 1 - Điệu C - Giờ: 08:49:30 14/11
170Lê Hoàng Khánh Vy - LUÂN OANH DANCESPORT
295Phan Hoàng Kim Ngọc - Sao Mai - Kon Tum
305Phạm Trà My - Sao Mai - Kon Tum
SK 43: Chung kết Hạng E1 Thiếu nhi Latin Vô địch các CLB - Điệu C - Giờ: 08:50:24 14/11
296Phan Trịnh Khánh Trình
Trần Nguyễn Phương Uyên
- Sao Mai - Kon Tum
303Đỗ Duy
Lê Ngọc Như Quỳnh
- Sao Mai - Kon Tum
SK 44: Chung kết Hạng F1 Nhi đồng Latin Vô địch các CLB - Điệu C - Giờ: 08:51:18 14/11
346Trịnh Hiền Nhi - TRIỀU TẤN DANCESPORT
395Phạm Vũ Trúc Linh - TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
215Phạm Khánh Ngọc - LUÂN OANH DANCESPORT
SK 45: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi Latin Vô địch Tam Kỳ - Điệu C - Giờ: 08:52:12 14/11
265Võ Thục Khuê - PH Dancesport Tam Kỳ
266Trần Thiên Thuỳ Anh - PH Dancesport Tam Kỳ
267Nguyễn Trần An Phú - PH Dancesport Tam Kỳ
SK 46: Chung kết Hạng F1 Nhi đồng Latin 1 Các CLB - Điệu C - Giờ: 08:53:06 14/11
17Lê Nguyễn Hoài An - Bảo Dance Sport Nghệ An
18Phạm Anh Vân - Bảo Dance Sport Nghệ An
SK 47: Chung kết Hạng F1 Nhi đồng Latin 2 Các CLB - Điệu C - Giờ: 08:54:00 14/11
174Nguyễn Phương Chi - LUÂN OANH DANCESPORT
19Võ Nguyễn Thảo Vân - Bảo Dance Sport Nghệ An
20Nguyễn Trần Khánh Huyền - Bảo Dance Sport Nghệ An
SK 48: Chung kết Hạng F1 Nhi đồng Latin 3 Các CLBB - Điệu C - Giờ: 08:54:54 14/11
125Nguyễn Thiên Long - LUÂN OANH DANCESPORT
21Nguyễn Trần Khánh Hà - Bảo Dance Sport Nghệ An
SK 49: Chung kết Hạng F1 Nhi đồng Latin 4 Các CLB - Điệu C - Giờ: 08:55:48 14/11
25Trần Thị Bảo Quyên - Bảo Dance Sport Nghệ An
26Lê Song Thư - Bảo Dance Sport Nghệ An
231Văn Tiểu Lâm - LUÂN OANH DANCESPORT
SK 50: Chung kết Hạng F1 Nhi đồng Latin N10 Luân Oanh DS - Điệu C - Giờ: 08:56:42 14/11
228Phan Bảo Ngân - LUÂN OANH DANCESPORT
229Nguyễn Trần Bảo An - LUÂN OANH DANCESPORT
230Trương Bảo Hân - LUÂN OANH DANCESPORT
SK 51: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin N10 Luân Oanh DS - Điệu C - Giờ: 08:57:36 14/11
185Đỗ Tuấn Kiệt - LUÂN OANH DANCESPORT
232Đinh Phước Linh Đan - LUÂN OANH DANCESPORT
243Huỳnh Lê Minh Tuệ - LUÂN OANH DANCESPORT
SK 52: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin N11 Luân Oanh DS - Điệu C - Giờ: 08:58:30 14/11
221Huỳnh Mẫn Nghi - LUÂN OANH DANCESPORT
233Đinh Thuỳ Song Anh - LUÂN OANH DANCESPORT
234Trần Nguyễn Bảo Châu - LUÂN OANH DANCESPORT
SK 53: Chung kết Hạng FD Thiếu nhi Latin Clb Bình Liên Dancesport - Điệu C,R - Giờ: 08:59:24 14/11
31Nguyễn Ngọc Nguyên My - CLB BÌNH LIÊN DANCESPORT
32Lê Nguyễn Bảo Châu - CLB BÌNH LIÊN DANCESPORT
33Nguyễn Thanh Ngọc Hân - CLB BÌNH LIÊN DANCESPORT
30Nguyễn Thị Ngọc An - CLB BÌNH LIÊN DANCESPORT
SK 54: Chung kết Hạng FD Thiếu nhi 2 Latin Vô địch các CLB - Điệu C,R - Giờ: 09:01:12 14/11
29Đinh Hà Trà My - CLB BÌNH LIÊN DANCESPORT
73Dương Bảo Ngọc - DN DANCESPORT
213Đỗ Hà Uyên - LUÂN OANH DANCESPORT
SK 55: Chung kết Hạng D Nhi đồng Latin Vô địch DOC - Điệu C,R - Giờ: 09:03:00 14/11
268Nguyễn Trần An Phú
Trần Thiên Thuỳ Anh
- PH Dancesport Tam Kỳ
224Phan Nguyên Minh
Hồ Lê Uyên Kha
- LUÂN OANH DANCESPORT
SK 56: Chung kết Hạng FD Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB - Điệu C,R - Giờ: 09:04:48 14/11
129Trình Nguyễn Tú Anh - LUÂN OANH DANCESPORT
56Hoàng Lê Tuệ Lâm - CLB Quảng Trị dancesport
SK 57: Chung kết Hạng FD Thiếu nhi Latin Vô địch miền trung tây nguyên - Điệu C,R - Giờ: 09:06:36 14/11
274Trần Đặng Thuý Ngân - Q-Dance Center
275Trần Chính Phúc Uyên - Q-Dance Center
276Nguyễn Khánh Ngân - Q-Dance Center
309Phan Thị Thanh Hoa - Sao Mai - Kon Tum
SK 58: Chung kết Hạng FD Nhi đồng Latin N1 Luân Oanh DS - Điệu C,R - Giờ: 09:08:24 14/11
134Lê Bảo Gia Hân - LUÂN OANH DANCESPORT
136Võ Ngọc Khánh Huyền - LUÂN OANH DANCESPORT
215Phạm Khánh Ngọc - LUÂN OANH DANCESPORT
SK 59: Chung kết Hạng FD Nhi đồng Latin N2 Luân Oanh DS - Điệu C,R - Giờ: 09:10:12 14/11
137Nguyễn Ngọc Thảo My - LUÂN OANH DANCESPORT
140Võ Hạ An - LUÂN OANH DANCESPORT
141Lê Phương Bảo Trang - LUÂN OANH DANCESPORT
SK 60: Chung kết Hạng FD Nhi đồng Latin N3 Luân Oanh DS - Điệu C,R - Giờ: 09:12:00 14/11
142Nguyễn Quỳnh Như - LUÂN OANH DANCESPORT
143Hoàng Cao Kim Nhi - LUÂN OANH DANCESPORT
148Huỳnh Nguyễn Bảo Trân - LUÂN OANH DANCESPORT
SK 61: Chung kết Hạng FD Nhi đồng Latin N9 Luân Oanh DS - Điệu C,R - Giờ: 09:13:48 14/11
225Phan Hoàng Anh Thư - LUÂN OANH DANCESPORT
226Nguyễn Phạm Bảo Khuê - LUÂN OANH DANCESPORT
227Nguyễn Trần Phương Thảo - LUÂN OANH DANCESPORT
SK 62: Chung kết Hạng FD Thiếu nhi 1 Latin N1 Luân Oanh DS - Điệu C,R - Giờ: 09:15:36 14/11
101Hồ Huỳnh Bảo San - LUÂN OANH DANCESPORT
102Hồ Lê Uyên Kha - LUÂN OANH DANCESPORT
127Lê Trương Hồng Đăng - LUÂN OANH DANCESPORT
SK 63: Chung kết Hạng FD Thiếu nhi 1 Latin N2 Luân Oanh DS - Điệu C,R - Giờ: 09:17:24 14/11
130Trần Ngô Hiền Nhi - LUÂN OANH DANCESPORT
131Bùi Trần Anh Thư - LUÂN OANH DANCESPORT
132Nguyễn Ngọc Quỳnh Như - LUÂN OANH DANCESPORT
SK 64: Chung kết Hạng FD Thiếu nhi 1 Latin N3 Luân Oanh DS - Điệu C,R - Giờ: 09:19:12 14/11
133Đặng Dương Minh Hà - LUÂN OANH DANCESPORT
139Nguyễn Hà Bảo Châu - LUÂN OANH DANCESPORT
145Ngô Thiên Hoàng Yến - LUÂN OANH DANCESPORT
SK 65: Chung kết Hạng FD Thiếu nhi 2 Latin N1 Luân Oanh DS - Điệu C,R - Giờ: 09:21:00 14/11
109Đoàn Vũ Tú Anh - LUÂN OANH DANCESPORT
135Lê Võ Quỳnh Như - LUÂN OANH DANCESPORT
179Nguyễn Ngọc Diệp - LUÂN OANH DANCESPORT
SK 66: Chung kết Hạng FD Thiếu nhi 2 Latin N2 Luân Oanh DS - Điệu C,R - Giờ: 09:22:48 14/11
55Trương Nguyễn Nguyên Đan - CLB Năng Khiếu Mầm Xanh Quảng Trị
180Nguyễn Lê Bảo Linh - LUÂN OANH DANCESPORT
182Trần Thị Thu Nguyệt - LUÂN OANH DANCESPORT
SK 67: Chung kết Hạng FD Thiếu nhi 1 Latin N4 Luân Oanh DS - Điệu C,R - Giờ: 09:24:36 14/11
146Nguyễn Trần Thảo My - LUÂN OANH DANCESPORT
149Huỳnh Ngân Phương - LUÂN OANH DANCESPORT
151Phan Đăng Bảo Trâm - LUÂN OANH DANCESPORT
SK 68: Chung kết Hạng FD Thiếu nhi 1 Latin N5 Luân Oanh DS - Điệu C,R - Giờ: 09:26:24 14/11
152Nguyễn Trần Ngọc Diệp - LUÂN OANH DANCESPORT
153Nguyễn Ngọc Bảo Anh - LUÂN OANH DANCESPORT
154Lê Nguyễn Đông Nghi - LUÂN OANH DANCESPORT
SK 69: Chung kết Hạng FD Nhi đồng Latin N4 Luân Oanh DS - Điệu C,R - Giờ: 09:28:12 14/11
150Thái Lê Hoàng Anh - LUÂN OANH DANCESPORT
175Nguyễn Thanh Trúc - LUÂN OANH DANCESPORT
289Trần Lam Khánh - Q-Dance Center
SK 70: Chung kết Hạng FD Nhi đồng Latin N6 Luân Oanh DS - Điệu C,R - Giờ: 09:30:00 14/11
173Lê Mai Kha - LUÂN OANH DANCESPORT
176Đinh Ngọc Gia Hân - LUÂN OANH DANCESPORT
177Giang Bảo An - LUÂN OANH DANCESPORT
SK 71: Chung kết Hạng FD Nhi đồng Latin N5 Luân Oanh DS - Điệu C,R - Giờ: 09:31:48 14/11
178Hà Hoàng Anh - LUÂN OANH DANCESPORT
183Nguyễn Ngọc Bảo Ngân - LUÂN OANH DANCESPORT
185Đỗ Tuấn Kiệt - LUÂN OANH DANCESPORT
SK 72: Chung kết Hạng FD Thiếu nhi 1 Latin N6 Luân Oanh DS - Điệu C,R - Giờ: 09:33:36 14/11
186Vũ Nhật Long - LUÂN OANH DANCESPORT
188Hoàng Khánh Giang - LUÂN OANH DANCESPORT
190Nguyễn Đặng Minh Thư - LUÂN OANH DANCESPORT
SK 73: Chung kết Hạng FD Thiếu nhi Latin Vô địch các CLB - Điệu C,R - Giờ: 09:35:24 14/11
373Nguyễn Trần Trúc Ly - Trung tâm âm nhạc Bảo Yến
336Nguyễn Hoàng Ánh Dương - TRIỀU TẤN DANCESPORT
353Trần Cửu Phương Linh - TRIỀU TẤN DANCESPORT
SK 74: Chung kết Hạng FD Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB 1 - Điệu C,R - Giờ: 09:37:12 14/11
70Hồ Lê Minh Uyên - DHC Dance Đà Nẵng
71Tạ Uyên Nhi - DHC Dance Đà Nẵng
395Phạm Vũ Trúc Linh - TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
SK 75: Chung kết Hạng FD Thiếu nhi Latin Vô địch Tam kỳ - Điệu C,R - Giờ: 09:39:00 14/11
262Võ Thục Nghi - PH Dancesport Tam Kỳ
263Trịnh Thuý Hiền - PH Dancesport Tam Kỳ
265Võ Thục Khuê - PH Dancesport Tam Kỳ
SK 76: Chung kết Hạng FD Nhi 1 Latin N8 Luân Oanh DS - Điệu C,R - Giờ: 09:40:48 14/11
158Trần Ngọc Yến Vy - LUÂN OANH DANCESPORT
167Đoàn Lê Hồng Ân - LUÂN OANH DANCESPORT
220Lê Nguyễn Thục Linh - LUÂN OANH DANCESPORT
SK 77: Chung kết Hạng FD Nhi 2 Latin N8 Luân Oanh DS - Điệu C,R - Giờ: 09:42:36 14/11
171Lê Phạm Hoàng Ngân - LUÂN OANH DANCESPORT
172Nguyễn Hiền Anh - LUÂN OANH DANCESPORT
263Trịnh Thuý Hiền - PH Dancesport Tam Kỳ
SK 78: Chung kết Hạng FD Nhi đồng Latin N10 Luân Oanh DS - Điệu C,R - Giờ: 09:44:24 14/11
229Nguyễn Trần Bảo An - LUÂN OANH DANCESPORT
231Văn Tiểu Lâm - LUÂN OANH DANCESPORT
232Đinh Phước Linh Đan - LUÂN OANH DANCESPORT
SK 79: Chung kết Hạng FD Nhi đồng Latin N11 Luân Oanh DS - Điệu C,R - Giờ: 09:46:12 14/11
236Liu Thư Kỳ - LUÂN OANH DANCESPORT
237Nguyễn Thái Lâm - LUÂN OANH DANCESPORT
238Bùi Nguyễn Bảo Quyên - LUÂN OANH DANCESPORT
SK 80: Chung kết Hạng FD Nhi đồng Latin N12 Luân Oanh DS - Điệu C,R - Giờ: 09:48:00 14/11
239Huỳnh Nguyễn Khánh Ngân - LUÂN OANH DANCESPORT
240Đào Thuỳ Lâm - LUÂN OANH DANCESPORT
241Đỗ Ngọc Nhi - LUÂN OANH DANCESPORT
SK 81: Chung kết Hạng FD Nhi đồng Latin N13 Luân Oanh DS - Điệu C,R - Giờ: 09:49:48 14/11
242Cù Hoàng Linh Trúc - LUÂN OANH DANCESPORT
243Huỳnh Lê Minh Tuệ - LUÂN OANH DANCESPORT
244Đặng Khả Di - LUÂN OANH DANCESPORT
SK 82: Chung kết Hạng FD Nhi đồng Latin N14 Luân Oanh DS - Điệu C,R - Giờ: 09:51:36 14/11
243Huỳnh Lê Minh Tuệ - LUÂN OANH DANCESPORT
246Võ Thuỳ Trâm Phương - LUÂN OANH DANCESPORT
SK 83: Chung kết Hạng FC Thiếu nhi Latin Clb Dancesport Bình Liên - Điệu C,R,J - Giờ: 09:53:24 14/11
31Nguyễn Ngọc Nguyên My - CLB BÌNH LIÊN DANCESPORT
32Lê Nguyễn Bảo Châu - CLB BÌNH LIÊN DANCESPORT
33Nguyễn Thanh Ngọc Hân - CLB BÌNH LIÊN DANCESPORT
30Nguyễn Thị Ngọc An - CLB BÌNH LIÊN DANCESPORT
SK 84: Chung kết Hạng FC Thiếu nhi 2 Latin Vô địch Tam kỳ - Điệu C,R,J - Giờ: 09:56:06 14/11
261Lê Ngọc An Kỳ - PH Dancesport Tam Kỳ
262Võ Thục Nghi - PH Dancesport Tam Kỳ
264Lê Phương Anh - PH Dancesport Tam Kỳ
SK 85: Chung kết Hạng FC Nhi 1 Latin N2 Luân Oanh DS - Điệu C,R,J - Giờ: 09:58:48 14/11
155Huỳnh Ngọc Thảo Nhi - LUÂN OANH DANCESPORT
156Nguyễn Bảo Linh Châu - LUÂN OANH DANCESPORT
219Lý Hoàng An - LUÂN OANH DANCESPORT
SK 86: Chung kết Hạng F3 Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB - Điệu J - Giờ: 10:01:30 14/11
388Trần Ngọc Minh Khuê - Trường Tiểu học Lê Lai
37Vũ Đặng Hải Nhi - CLB Lực Thư Dancesport
38Nguyễn Kim Ngân - CLB Lực Thư Dancesport
SK 87: Chung kết Hạng F3 Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB - Điệu J - Giờ: 10:02:24 14/11
396Đặng Hoàng Gia Nguyên - Vườn Ươm Trí Tuệ
370Nguyễn Thiên Thanh - Trung tâm VHTT&TT Quận Sơn Trà
371Đỗ Hoàng Bảo Phương - Trung tâm VHTT&TT Quận Sơn Trà
SK 88: Chung kết Hạng F3 Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB - Điệu J - Giờ: 10:03:18 14/11
389Đinh Thụy An Nhiên - Trường Tiểu học Lê Lai
392Phạm Nguyễn Thái Hà - Trường tiểu học Lê Lai
399Nguyễn Thanh Mai - CLB Lực Thư Dancesport
SK 89: Chung kết Hạng F3 Thiếu nhi 2 Latin Luân Oanh DS - Điệu J - Giờ: 10:04:12 14/11
29Đinh Hà Trà My - CLB BÌNH LIÊN DANCESPORT
109Đoàn Vũ Tú Anh - LUÂN OANH DANCESPORT
110Phan Nhật Minh Anh - LUÂN OANH DANCESPORT
SK 90: Chung kết Hạng F3 Nhi đồng Latin 1 Các CLB - Điệu J - Giờ: 10:05:06 14/11
15Nguyễn Ha Na - Bảo Dance Sport Nghệ An
16Nguyên Khánh Ngân - Bảo Dance Sport Nghệ An
SK 91: Chung kết Hạng F2 Thiếu Latin Vô địch Thiếu nhi - Điệu R - Giờ: 10:06:00 14/11
54Phạm Trần Hải Ngân - CLB Năng Khiếu Mầm Xanh Quảng Trị
274Trần Đặng Thuý Ngân - Q-Dance Center
278Đinh Phương Nhi - Q-Dance Center
SK 92: Chung kết Hạng F2 Nhi đồng Latin N1 Luân Oanh DS - Điệu R - Giờ: 10:06:54 14/11
111Đinh Lê Trúc Nhã - LUÂN OANH DANCESPORT
125Nguyễn Thiên Long - LUÂN OANH DANCESPORT
126Nguyễn Văn Sơn Tùng - LUÂN OANH DANCESPORT
SK 93: Chung kết Hạng F2 Nhi đồng Latin N2 Luân Oanh DS - Điệu R - Giờ: 10:07:48 14/11
185Đỗ Tuấn Kiệt - LUÂN OANH DANCESPORT
289Trần Lam Khánh - Q-Dance Center
SK 94: Chung kết Hạng F2 Nhi đồng Latin N3 Luân Oanh DS - Điệu R - Giờ: 10:08:42 14/11
164Trần Lê Hoàng Ny - LUÂN OANH DANCESPORT
260Lê Đỗ Nguyên Thy - PH Dancesport Tam Kỳ
SK 95: Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi 1 Latin N1 Luân Oanh DS - Điệu R - Giờ: 10:09:36 14/11
100Nguyễn Lê Ngọc Hà - LUÂN OANH DANCESPORT
127Lê Trương Hồng Đăng - LUÂN OANH DANCESPORT
186Vũ Nhật Long - LUÂN OANH DANCESPORT
SK 96: Chung kết Hạng F2 Nhi đồng Latin N9 Luân Oanh DS - Điệu R - Giờ: 10:10:30 14/11
225Phan Hoàng Anh Thư - LUÂN OANH DANCESPORT
226Nguyễn Phạm Bảo Khuê - LUÂN OANH DANCESPORT
227Nguyễn Trần Phương Thảo - LUÂN OANH DANCESPORT
SK 97: Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi Latin Vô địch Q-Dance - Điệu R - Giờ: 10:11:24 14/11
277Hoàng Nguyễn Phương Nhi - Q-Dance Center
279Nguyễn Trần Bảo Trinh - Q-Dance Center
281Hoàng Ngọc Bảo Châu - Q-Dance Center
SK 98: Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi 2 Latin N1 Luân Oanh DS - Điệu R - Giờ: 10:12:18 14/11
110Phan Nhật Minh Anh - LUÂN OANH DANCESPORT
189Trần Gia Hân - LUÂN OANH DANCESPORT
73Dương Bảo Ngọc - DN DANCESPORT
SK 99: Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi Latin Vô địch Q-Dance - Điệu R - Giờ: 10:13:12 14/11
282Lê Trần Hạ Nhi - Q-Dance Center
284Nguyễn Bảo Ngọc - Q-Dance Center
288Đoàn Nguyễn Hà Anh - Q-Dance Center
SK 100: Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB 1 - Điệu R - Giờ: 10:14:06 14/11
221Huỳnh Mẫn Nghi - LUÂN OANH DANCESPORT
231Văn Tiểu Lâm - LUÂN OANH DANCESPORT
391Phan Nguyên Minh - Trường Tiểu học Trần Văn Ơn
SK 101: Chung kết Hạng F2 Nhi 1 Latin N8 Luân Oanh DS - Điệu R - Giờ: 10:15:00 14/11
161Nguyễn Hoàng Ánh Dương - LUÂN OANH DANCESPORT
162Hoàng Nguyễn Khánh An - LUÂN OANH DANCESPORT
169Nguyễn Anh Thư - LUÂN OANH DANCESPORT
SK 102: Chung kết Hạng F2 Nhi 2 Latin N8 Luân Oanh DS - Điệu R - Giờ: 10:15:54 14/11
159Trần Phương Nghi - LUÂN OANH DANCESPORT
165Nguyễn Phạm Minh Ngọc - LUÂN OANH DANCESPORT
166Phan Trần Khánh Ngân - LUÂN OANH DANCESPORT
SK 103: Chung kết Hạng F4 Thiếu nhi Latin Vô địch Thiếu nhi - Điệu S - Giờ: 10:16:48 14/11
55Trương Nguyễn Nguyên Đan - CLB Năng Khiếu Mầm Xanh Quảng Trị
280Lê Gia Nhi - Q-Dance Center
281Hoàng Ngọc Bảo Châu - Q-Dance Center
SK 104: Chung kết Hạng C Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C,R,J - Giờ: 10:17:42 14/11
119Lê Khắc Gia Bảo
Diệp Thanh Trúc
- LUÂN OANH DANCESPORT
393Đặng Nhật Minh
Vũ Thị Thanh Thảo
- TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
268Nguyễn Trần An Phú
Trần Thiên Thuỳ Anh
- PH Dancesport Tam Kỳ
SK 105: Chung kết Hạng C U21 Latin - Điệu C,R,J - Giờ: 10:22:12 14/11
310Nguyễn Thế Huy
Tạ Liên Giang
- Sở VH&TT Tp Đà Nẵng
120Vương Đức Thành
Trần Ngọc Phương Trinh
- LUÂN OANH DANCESPORT
269Hoàng Nguyễn Thái Sơn
Lê Thị Lệ Hằng
- Q-Dance Center
SK 106: Chung kết Hạng E1 Nhi đồng Latin - Điệu C - Giờ: 10:26:42 14/11
270Dương Lê Duy Phúc
Đinh Võ Linh Đan
- Q-Dance Center
271Trần Vũ Đình Thắng
Trần Thuý Hiền
- Q-Dance Center
356Võ Song Vũ
Ngô Phạm Thùy Dương
- TRIỀU TẤN DANCESPORT
290Nguyễn Hoàng Huy
Hoàng Nguyễn Phương Thảo
- Q-Dance Center
268Nguyễn Trần An Phú
Trần Thiên Thuỳ Anh
- PH Dancesport Tam Kỳ
224Phan Nguyên Minh
Hồ Lê Uyên Kha
- LUÂN OANH DANCESPORT
SK 107: Chung kết Hạng E1 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C - Giờ: 10:28:12 14/11
119Lê Khắc Gia Bảo
Diệp Thanh Trúc
- LUÂN OANH DANCESPORT
330Võ Hoàng Hà
Nguyễn Hoàng Ánh Dương
- TRIỀU TẤN DANCESPORT
272Phan Trung Nguyên
Võ Quỳnh Anh
- Q-Dance Center
273Lê Trần Bảo Thiên
Phạm Nữ Hoàng Linh
- Q-Dance Center
393Đặng Nhật Minh
Vũ Thị Thanh Thảo
- TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
SK 108: Chung kết Hạng D1 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C,J - Giờ: 10:29:42 14/11
117Vương Đức Minh
Phạm Băng Băng
- LUÂN OANH DANCESPORT
118Phạm Văn Duy Phú
Nguyễn Ngọc Đan Khanh
- LUÂN OANH DANCESPORT
359Nguyễn Hoàng Xuân Hiếu
Nguyễn Khoa Khánh Nguyên
- TRIỀU TẤN DANCESPORT
SK 109: Chung kết Hạng D U21 Latin - Điệu C,R - Giờ: 10:32:42 14/11
116Nguyễn Văn Song Toàn
Dương Vân Lan
- LUÂN OANH DANCESPORT
120Vương Đức Thành
Trần Ngọc Phương Trinh
- LUÂN OANH DANCESPORT
63Nguyễn Văn Thời
Phạm Thị Thiên Trang
- Cung VHTT Thanh niên HP
SK 110: Chung kết Hạng D Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C,R - Giờ: 10:35:42 14/11
117Vương Đức Minh
Phạm Băng Băng
- LUÂN OANH DANCESPORT
330Võ Hoàng Hà
Nguyễn Hoàng Ánh Dương
- TRIỀU TẤN DANCESPORT
393Đặng Nhật Minh
Vũ Thị Thanh Thảo
- TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
SK 111: Chung kết Hạng E1 U21 Latin - Điệu C - Giờ: 10:38:42 14/11
310Nguyễn Thế Huy
Tạ Liên Giang
- Sở VH&TT Tp Đà Nẵng
63Nguyễn Văn Thời
Phạm Thị Thiên Trang
- Cung VHTT Thanh niên HP
SK 112: Chung kết Hạng A Thiếu nhi 2 Latin - Điệu S,C,R,P,J - Giờ: 10:40:12 14/11
117Vương Đức Minh
Phạm Băng Băng
- LUÂN OANH DANCESPORT
118Phạm Văn Duy Phú
Nguyễn Ngọc Đan Khanh
- LUÂN OANH DANCESPORT
119Lê Khắc Gia Bảo
Diệp Thanh Trúc
- LUÂN OANH DANCESPORT
SK 113: Chung kết Hạng A U21 Latin - Điệu S,C,R,P,J - Giờ: 10:47:42 14/11
310Nguyễn Thế Huy
Tạ Liên Giang
- Sở VH&TT Tp Đà Nẵng
269Hoàng Nguyễn Thái Sơn
Lê Thị Lệ Hằng
- Q-Dance Center
SK 114: Chung kết Hạng E2 U21 Latin - Điệu R - Giờ: 10:48:42 14/11
310Nguyễn Thế Huy
Tạ Liên Giang
- Sở VH&TT Tp Đà Nẵng
63Nguyễn Văn Thời
Phạm Thị Thiên Trang
- Cung VHTT Thanh niên HP
SK 115: Chung kết Hạng D1 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C,J - Giờ: 10:50:12 14/11
117Vương Đức Minh
Phạm Băng Băng
- LUÂN OANH DANCESPORT
119Lê Khắc Gia Bảo
Diệp Thanh Trúc
- LUÂN OANH DANCESPORT
393Đặng Nhật Minh
Vũ Thị Thanh Thảo
- TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
SK 116: Chung kết Hạng E2 Thiếu niên 1 Latin - Điệu R - Giờ: 10:53:12 14/11
115Hoàng Cao Kim Trường
Hồ Ngọc Phương Thảo
- LUÂN OANH DANCESPORT
116Nguyễn Văn Song Toàn
Dương Vân Lan
- LUÂN OANH DANCESPORT
SK 117: Chung kết Hạng E2 Nhi đồng Latin - Điệu R - Giờ: 10:54:42 14/11
268Nguyễn Trần An Phú
Trần Thiên Thuỳ Anh
- PH Dancesport Tam Kỳ
224Phan Nguyên Minh
Hồ Lê Uyên Kha
- LUÂN OANH DANCESPORT
SK 118: Chung kết Hạng E2 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu R - Giờ: 10:56:12 14/11
118Phạm Văn Duy Phú
Nguyễn Ngọc Đan Khanh
- LUÂN OANH DANCESPORT
119Lê Khắc Gia Bảo
Diệp Thanh Trúc
- LUÂN OANH DANCESPORT
330Võ Hoàng Hà
Nguyễn Hoàng Ánh Dương
- TRIỀU TẤN DANCESPORT
393Đặng Nhật Minh
Vũ Thị Thanh Thảo
- TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
SK 119: Chung kết Hạng F2 Người lớn Latin - Điệu R - Giờ: 10:57:42 14/11
112Nguyễn Dương Phương Thuý - LUÂN OANH DANCESPORT
383Lê Hiền Mai - Trường THCS Trưng Vương
384Nguyễn Trần Uyên Nhi - Trường THCS Trưng Vương
SK 120: Chung kết Hạng D Thiếu niên 1 Latin - Điệu C,R - Giờ: 10:59:12 14/11
115Hoàng Cao Kim Trường
Hồ Ngọc Phương Thảo
- LUÂN OANH DANCESPORT
116Nguyễn Văn Song Toàn
Dương Vân Lan
- LUÂN OANH DANCESPORT
120Vương Đức Thành
Trần Ngọc Phương Trinh
- LUÂN OANH DANCESPORT
SK 121: Chung kết Hạng FD Trung Niên Latin - Điệu C,R - Giờ: 11:02:12 14/11
138Phan Ngọc Hậu - LUÂN OANH DANCESPORT
191Nguyễn Thị Ngọc Lành - LUÂN OANH DANCESPORT
218Nguyễn Thị Anh - LUÂN OANH DANCESPORT
SK 122: Chung kết Hạng E3 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu J - Giờ: 11:05:12 14/11
117Vương Đức Minh
Phạm Băng Băng
- LUÂN OANH DANCESPORT
118Phạm Văn Duy Phú
Nguyễn Ngọc Đan Khanh
- LUÂN OANH DANCESPORT
393Đặng Nhật Minh
Vũ Thị Thanh Thảo
- TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
SK 123: Chung kết Hạng E4 U21 Latin - Điệu S - Giờ: 11:06:42 14/11
116Nguyễn Văn Song Toàn
Dương Vân Lan
- LUÂN OANH DANCESPORT
63Nguyễn Văn Thời
Phạm Thị Thiên Trang
- Cung VHTT Thanh niên HP
SK 124: Chung kết Hạng F4 Trung Niên Latin - Điệu S - Giờ: 11:08:12 14/11
252Tăng Trừng Xuyên - LUÂN OANH DANCESPORT
72Huỳnh Thị Lâm Sang - DHC Dance Đà Nẵng
253Đỗ Thị Hoàng Oanh - LUÂN OANH DANCESPORT
254Hoa Thị Liên - LUÂN OANH DANCESPORT
SK 125: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Standard - Điệu W - Giờ: 11:09:42 14/11
100Nguyễn Lê Ngọc Hà - LUÂN OANH DANCESPORT
102Hồ Lê Uyên Kha - LUÂN OANH DANCESPORT
121Vương Đức Minh - LUÂN OANH DANCESPORT
44Trần Đặng Hương Giang - CLB Lực Thư Dancesport
11Nguyễn Diệp Ngân Bình - BAN ME DANCE
12Nguyễn Bảo Ngọc - BAN ME DANCE
SK 126: Chung kết Hạng F1 U12 Standard - Điệu W - Giờ: 11:11:12 14/11
37Vũ Đặng Hải Nhi - CLB Lực Thư Dancesport
38Nguyễn Kim Ngân - CLB Lực Thư Dancesport
42Lê Nguyễn Ngọc Vân - CLB Lực Thư Dancesport
SK 127: Chung kết Hạng F1 Người lớn Latin - Điệu C - Giờ: 11:12:42 14/11
112Nguyễn Dương Phương Thuý - LUÂN OANH DANCESPORT
383Lê Hiền Mai - Trường THCS Trưng Vương
384Nguyễn Trần Uyên Nhi - Trường THCS Trưng Vương
SK 128: Chung kết Hạng FD1 Thiếu nhi 2 Standard - Điệu W,Q - Giờ: 11:14:12 14/11
29Đinh Hà Trà My - CLB BÌNH LIÊN DANCESPORT
109Đoàn Vũ Tú Anh - LUÂN OANH DANCESPORT
207Lê Nguyễn Hương Mai - LUÂN OANH DANCESPORT
SK 129: Chung kết Hạng C Thiếu niên 1 Latin - Điệu C,R,J - Giờ: 11:17:12 14/11
310Nguyễn Thế Huy
Tạ Liên Giang
- Sở VH&TT Tp Đà Nẵng
116Nguyễn Văn Song Toàn
Dương Vân Lan
- LUÂN OANH DANCESPORT
120Vương Đức Thành
Trần Ngọc Phương Trinh
- LUÂN OANH DANCESPORT
SK 130: Chung kết Hạng FC Người Lớn Latin - Điệu C,R,J - Giờ: 11:21:42 14/11
385Nguyễn Ngọc Minh Châu - Trường THCS Trưng Vương
386Thái Thanh Thảo - Trường THCS Trưng Vương
387Trần Xuân Nghi - Trường THCS Trưng Vương
SK 131: Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi 1 Standard - Điệu T - Giờ: 11:26:12 14/11
100Nguyễn Lê Ngọc Hà - LUÂN OANH DANCESPORT
102Hồ Lê Uyên Kha - LUÂN OANH DANCESPORT
210Trần Thanh Thảo - LUÂN OANH DANCESPORT
11Nguyễn Diệp Ngân Bình - BAN ME DANCE
12Nguyễn Bảo Ngọc - BAN ME DANCE
SK 132: Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi 2 Standard - Điệu T - Giờ: 11:27:42 14/11
109Đoàn Vũ Tú Anh - LUÂN OANH DANCESPORT
390Phan Minh Nguyên - Trường Tiểu học Trần Văn Ơn
207Lê Nguyễn Hương Mai - LUÂN OANH DANCESPORT
SK 133: Chung kết Hạng F1 Trung Niên Latin - Điệu C - Giờ: 11:29:12 14/11
138Phan Ngọc Hậu - LUÂN OANH DANCESPORT
191Nguyễn Thị Ngọc Lành - LUÂN OANH DANCESPORT
72Huỳnh Thị Lâm Sang - DHC Dance Đà Nẵng
SK 134: Chung kết Hạng FD Thiếu nhi 1 Standard - Điệu W,T - Giờ: 11:30:42 14/11
101Hồ Huỳnh Bảo San - LUÂN OANH DANCESPORT
103Lê Hoàng Mai - LUÂN OANH DANCESPORT
121Vương Đức Minh - LUÂN OANH DANCESPORT
37Vũ Đặng Hải Nhi - CLB Lực Thư Dancesport
11Nguyễn Diệp Ngân Bình - BAN ME DANCE
12Nguyễn Bảo Ngọc - BAN ME DANCE
SK 135: Chung kết Hạng FD Thiếu niên 1 Standard - Điệu W,T - Giờ: 11:33:42 14/11
107Hồ Ngọc Phương Thảo - LUÂN OANH DANCESPORT
108Phạm Trâm Anh - LUÂN OANH DANCESPORT
122Vương Đức Thành - LUÂN OANH DANCESPORT
257Hoàng Cao Kim Trường - LUÂN OANH DANCESPORT
SK 136: Chung kết Hạng A Thiếu niên 2 Latin - Điệu S,C,R,P,J - Giờ: 11:36:42 14/11
310Nguyễn Thế Huy
Tạ Liên Giang
- Sở VH&TT Tp Đà Nẵng
269Hoàng Nguyễn Thái Sơn
Lê Thị Lệ Hằng
- Q-Dance Center
SK 137: Chung kết Hạng FD U12 Standard - Điệu W,T - Giờ: 11:44:12 14/11
110Phan Nhật Minh Anh - LUÂN OANH DANCESPORT
124Nguyễn Văn Song Toàn - LUÂN OANH DANCESPORT
37Vũ Đặng Hải Nhi - CLB Lực Thư Dancesport
42Lê Nguyễn Ngọc Vân - CLB Lực Thư Dancesport
SK 138: Chung kết Hạng FD Thiếu nhi 2 Standard - Điệu W,T - Giờ: 11:47:12 14/11
123Lê Khắc Gia Bảo - LUÂN OANH DANCESPORT
41Mai Nguyễn Hiền Nhi - CLB Lực Thư Dancesport
210Trần Thanh Thảo - LUÂN OANH DANCESPORT
SK 139: Chung kết Hạng FD U21 Standard - Điệu W,T - Giờ: 11:50:12 14/11
107Hồ Ngọc Phương Thảo - LUÂN OANH DANCESPORT
47Phạm Phương Ly - CLB Lực Thư Dancesport
48Nguyễn Thị Loan Phương - CLB Lực Thư Dancesport
SK 140: Chung kết Hạng FB U12 Standard - Điệu W,T,SF,Q - Giờ: 11:53:12 14/11
193Phạm Băng Băng - LUÂN OANH DANCESPORT
194Nguyễn Ngọc Đan Khanh - LUÂN OANH DANCESPORT
208Phạm Tường Ngân - LUÂN OANH DANCESPORT
212Tạ Liên Giang - LUÂN OANH DANCESPORT
SK 141: Chung kết Hạng FC Thiếu niên 2 Standard - Điệu W,T,Q - Giờ: 11:59:12 14/11
41Mai Nguyễn Hiền Nhi - CLB Lực Thư Dancesport
43Nguyễn Phúc Ân - CLB Lực Thư Dancesport
46Trần Lê Quỳnh Anh - CLB Lực Thư Dancesport
390Phan Minh Nguyên - Trường Tiểu học Trần Văn Ơn
SK 142: Chung kết Hạng FC U21 Standard - Điệu W,T,Q - Giờ: 12:03:42 14/11
40Đào Thị Ngọc Mơ - CLB Lực Thư Dancesport
45Huỳnh Vũ Thiệu Miên - CLB Lực Thư Dancesport
212Tạ Liên Giang - LUÂN OANH DANCESPORT
SK 143: Chung kết Hạng F2 Trung Niên Latin - Điệu R - Giờ: 12:08:12 14/11
138Phan Ngọc Hậu - LUÂN OANH DANCESPORT
191Nguyễn Thị Ngọc Lành - LUÂN OANH DANCESPORT
218Nguyễn Thị Anh - LUÂN OANH DANCESPORT
SK 144: Chung kết Hạng FD3 Thiếu niên 1 Standard - Điệu W,VW - Giờ: 12:09:42 14/11
107Hồ Ngọc Phương Thảo - LUÂN OANH DANCESPORT
43Nguyễn Phúc Ân - CLB Lực Thư Dancesport
48Nguyễn Thị Loan Phương - CLB Lực Thư Dancesport
SK 145: Chung kết Hạng FD3 U21 Standard - Điệu W,VW - Giờ: 12:12:42 14/11
40Đào Thị Ngọc Mơ - CLB Lực Thư Dancesport
45Huỳnh Vũ Thiệu Miên - CLB Lực Thư Dancesport
47Phạm Phương Ly - CLB Lực Thư Dancesport
SK 146: Chung kết Hạng FA U12 Standard - Điệu W,T,VW,SF,Q - Giờ: 12:15:42 14/11
193Phạm Băng Băng - LUÂN OANH DANCESPORT
194Nguyễn Ngọc Đan Khanh - LUÂN OANH DANCESPORT
206Đinh Lê Tâm Khánh - LUÂN OANH DANCESPORT
209Lê Quỳnh Như - LUÂN OANH DANCESPORT
211Dương Vân Lan - LUÂN OANH DANCESPORT
SK 147: Chung kết Hạng F1 Nhi đồng Latin Vô địch các CLB - Điệu C - Giờ: 08:00 15/11
86Phan Nguyễn Tú Uyên - DreamDance Gia Lai
87Nguyễn Minh Hạnh - DreamDance Gia Lai
88Nguyễn Phạm Kha Ly - DreamDance Gia Lai
SK 148: Chung kết Hạng F1 Nhi Đồng Latin Vô địch các CLB - Điệu C - Giờ: 08:00:54 15/11
89Nguyễn Thảo Dương - DreamDance Gia Lai
76Phạm Bảo An - DreamDance Chư Sê
83Hồ Nguyễn Thiên An - DreamDance Chư Sê
SK 149: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB - Điệu C - Giờ: 08:01:48 15/11
80Nguyễn Thị Diệu My - DreamDance Chư Sê
81Nguyễn Vũ Quỳnh Trâm - DreamDance Chư Sê
82Trương Nguyễn Thanh Ngân - DreamDance Chư Sê
84Hồ Nguyễn Thiên Duyên - DreamDance Chư Sê
SK 150: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin Vô địch các CLB - Điệu C - Giờ: 08:02:42 15/11
77Nguyễn Vũ Ngọc Hân - DreamDance Chư Sê
78Dương Thị Đoan Trang - DreamDance Chư Sê
93Tô Tuệ Dĩnh - DreamDance KBang
308Đỗ Hoàng Hải Yến - Sao Mai - Kon Tum
SK 151: Chung kết Hạng F2 Nhi đồng Latin Vô địch các CLB - Điệu R - Giờ: 08:03:36 15/11
89Nguyễn Thảo Dương - DreamDance Gia Lai
76Phạm Bảo An - DreamDance Chư Sê
395Phạm Vũ Trúc Linh - TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
SK 152: Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB - Điệu R - Giờ: 08:04:30 15/11
82Trương Nguyễn Thanh Ngân - DreamDance Chư Sê
96Vũ Ngọc Như Quỳnh - DreamDance KBang
292Lê Ngọc Như Quỳnh - Sao Mai - Kon Tum
SK 153: Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi 2 Latin Vô địch các CLB - Điệu R - Giờ: 08:05:24 15/11
77Nguyễn Vũ Ngọc Hân - DreamDance Chư Sê
78Dương Thị Đoan Trang - DreamDance Chư Sê
92Hồ Ngọc Thủy Tiên - DreamDance KBang
SK 154: Chung kết Hạng F4 Nhi đồng Latin Vô địch các CLB - Điệu S - Giờ: 08:06:18 15/11
89Nguyễn Thảo Dương - DreamDance Gia Lai
76Phạm Bảo An - DreamDance Chư Sê
SK 155: Chung kết Hạng FD Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB - Điệu C,R - Giờ: 08:07:12 15/11
80Nguyễn Thị Diệu My - DreamDance Chư Sê
81Nguyễn Vũ Quỳnh Trâm - DreamDance Chư Sê
82Trương Nguyễn Thanh Ngân - DreamDance Chư Sê
95Nguyễn Thị Thanh Trúc - DreamDance KBang
84Hồ Nguyễn Thiên Duyên - DreamDance Chư Sê
SK 156: Chung kết Hạng FD Thiếu nhi 2 Latin Vô địch các CLB - Điệu C,R - Giờ: 08:09:00 15/11
77Nguyễn Vũ Ngọc Hân - DreamDance Chư Sê
78Dương Thị Đoan Trang - DreamDance Chư Sê
91Trần Phan Bảo Ngọc - DreamDance KBang
SK 157: Chung kết Hạng FD Nhi đồng Latin Vô địch các CLB - Điệu C,R - Giờ: 08:10:48 15/11
163Võ Hồng Hân - LUÂN OANH DANCESPORT
76Phạm Bảo An - DreamDance Chư Sê
71Tạ Uyên Nhi - DHC Dance Đà Nẵng
83Hồ Nguyễn Thiên An - DreamDance Chư Sê
SK 158: Chung kết Hạng FD Thiếu nhi 2 Latin Vô địch các CLB 1 - Điệu C,R - Giờ: 08:12:36 15/11
94Lưu Lê Thùy Vy - DreamDance KBang
304Vũ Bay Phương Linh - Sao Mai - Kon Tum
90Lê Nguyễn Hương Giang - DreamDance Gia Lai
SK 159: Chung kết Hạng FD Người lớn Latin - Điệu C,R - Giờ: 08:14:24 15/11
112Nguyễn Dương Phương Thuý - LUÂN OANH DANCESPORT
385Nguyễn Ngọc Minh Châu - Trường THCS Trưng Vương
316Trần Nguyễn Hoàng Diệu - Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai
SK 160: Vòng 1/8 Hạng F1 Nhi đồng Latin - Điệu C - Giờ: 08:17:24 15/11
111Đinh Lê Trúc Nhã - LUÂN OANH DANCESPORT
125Nguyễn Thiên Long - LUÂN OANH DANCESPORT
126Nguyễn Văn Sơn Tùng - LUÂN OANH DANCESPORT
129Trình Nguyễn Tú Anh - LUÂN OANH DANCESPORT
15Nguyễn Ha Na - Bảo Dance Sport Nghệ An
16Nguyên Khánh Ngân - Bảo Dance Sport Nghệ An
56Hoàng Lê Tuệ Lâm - CLB Quảng Trị dancesport
134Lê Bảo Gia Hân - LUÂN OANH DANCESPORT
379Phan Thị Khánh Ly - Trung tâm âm nhạc Bảo Yến
380Phan Nguyễn Thục Nhi - Trung tâm âm nhạc Bảo Yến
51Trịnh Hoàng Ánh Ngọc - CLB Năng Khiếu Mầm Xanh Quảng Trị
52Phạm An Nhiên - CLB Năng Khiếu Mầm Xanh Quảng Trị
148Huỳnh Nguyễn Bảo Trân - LUÂN OANH DANCESPORT
337Võ Song Vũ - TRIỀU TẤN DANCESPORT
342Nguyễn Hoàng Xuân Hiếu - TRIỀU TẤN DANCESPORT
346Trịnh Hiền Nhi - TRIỀU TẤN DANCESPORT
347Nguyễn Khoa Khánh Nguyên - TRIỀU TẤN DANCESPORT
89Nguyễn Thảo Dương - DreamDance Gia Lai
76Phạm Bảo An - DreamDance Chư Sê
81Nguyễn Vũ Quỳnh Trâm - DreamDance Chư Sê
95Nguyễn Thị Thanh Trúc - DreamDance KBang
96Vũ Ngọc Như Quỳnh - DreamDance KBang
278Đinh Phương Nhi - Q-Dance Center
285Lê Ngọc Bảo Anh - Q-Dance Center
286Nguyễn Hoàng Anh - Q-Dance Center
173Lê Mai Kha - LUÂN OANH DANCESPORT
174Nguyễn Phương Chi - LUÂN OANH DANCESPORT
175Nguyễn Thanh Trúc - LUÂN OANH DANCESPORT
176Đinh Ngọc Gia Hân - LUÂN OANH DANCESPORT
177Giang Bảo An - LUÂN OANH DANCESPORT
178Hà Hoàng Anh - LUÂN OANH DANCESPORT
185Đỗ Tuấn Kiệt - LUÂN OANH DANCESPORT
18Phạm Anh Vân - Bảo Dance Sport Nghệ An
19Võ Nguyễn Thảo Vân - Bảo Dance Sport Nghệ An
20Nguyễn Trần Khánh Huyền - Bảo Dance Sport Nghệ An
21Nguyễn Trần Khánh Hà - Bảo Dance Sport Nghệ An
354Phùng Gia Hân - TRIỀU TẤN DANCESPORT
25Trần Thị Bảo Quyên - Bảo Dance Sport Nghệ An
26Lê Song Thư - Bảo Dance Sport Nghệ An
71Tạ Uyên Nhi - DHC Dance Đà Nẵng
260Lê Đỗ Nguyên Thy - PH Dancesport Tam Kỳ
391Phan Nguyên Minh - Trường Tiểu học Trần Văn Ơn
243Huỳnh Lê Minh Tuệ - LUÂN OANH DANCESPORT
SK 161: Tứ kết Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C - Giờ: 08:39:18 15/11
104Võ Trần Phương Linh - LUÂN OANH DANCESPORT
123Lê Khắc Gia Bảo - LUÂN OANH DANCESPORT
133Đặng Dương Minh Hà - LUÂN OANH DANCESPORT
135Lê Võ Quỳnh Như - LUÂN OANH DANCESPORT
334Ngô Thị Thủy Tiên - TRIỀU TẤN DANCESPORT
158Trần Ngọc Yến Vy - LUÂN OANH DANCESPORT
166Phan Trần Khánh Ngân - LUÂN OANH DANCESPORT
77Nguyễn Vũ Ngọc Hân - DreamDance Chư Sê
78Dương Thị Đoan Trang - DreamDance Chư Sê
91Trần Phan Bảo Ngọc - DreamDance KBang
92Hồ Ngọc Thủy Tiên - DreamDance KBang
93Tô Tuệ Dĩnh - DreamDance KBang
94Lưu Lê Thùy Vy - DreamDance KBang
305Phạm Trà My - Sao Mai - Kon Tum
282Lê Trần Hạ Nhi - Q-Dance Center
283Dương Lê Ngân Hà - Q-Dance Center
284Nguyễn Bảo Ngọc - Q-Dance Center
350Phạm Thị Diệu Thúy - TRIỀU TẤN DANCESPORT
351Từ Lưu Khánh Huyền - TRIỀU TẤN DANCESPORT
352Phạm Ngọc Hương Giang - TRIỀU TẤN DANCESPORT
196Diệp Thanh Trúc - LUÂN OANH DANCESPORT
204Nguyễn Ngọc Hương Giang - LUÂN OANH DANCESPORT
206Đinh Lê Tâm Khánh - LUÂN OANH DANCESPORT
394Vũ Thị Thanh Thảo - TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
261Lê Ngọc An Kỳ - PH Dancesport Tam Kỳ
263Trịnh Thuý Hiền - PH Dancesport Tam Kỳ
264Lê Phương Anh - PH Dancesport Tam Kỳ
220Lê Nguyễn Thục Linh - LUÂN OANH DANCESPORT
221Huỳnh Mẫn Nghi - LUÂN OANH DANCESPORT
28Mai Phương Anh - Bảo Dance Sport Nghệ An
SK 162: Chung kết Hạng F1 Thiếu niên 2 Latin - Điệu C - Giờ: 08:50:42 15/11
97Đoàn Hồ Hoàng Mai - Hoàng Sỹ Dancesport
34Bùi Dương Cát Tiên - CLB Lan Trần Đà Nẵng
35Nguyễn Kim Anh Thư - CLB Lan Trần Đà Nẵng
302Lê Thị Minh Ngọc - Sao Mai - Kon Tum
22Lê Xuân Mai - Bảo Dance Sport Nghệ An
SK 163: Tứ kết Hạng F1 Nhi đồng Latin - Điệu C (Kết quả của sự kiện 160) - Giờ: 08:52:12 15/11
SK 164: Bán kết Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C (Kết quả của sự kiện 161) - Giờ: 08:55:12 15/11
SK 165: Bán kết Hạng F1 Nhi đồng Latin - Điệu C (Kết quả của sự kiện 163) - Giờ: 08:58:12 15/11
SK 166: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C (Kết quả của sự kiện 164) - Giờ: 08:59:42 15/11
SK 167: Chung kết Hạng FB Thiếu niên 2 Latin - Điệu S,C,R,J - Giờ: 09:01:12 15/11
14Nguyễn Đỗ Nguyệt Anh - Bảo Dance Sport Nghệ An
385Nguyễn Ngọc Minh Châu - Trường THCS Trưng Vương
208Phạm Tường Ngân - LUÂN OANH DANCESPORT
324La Gia Hân - Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai
SK 168: Chung kết Hạng F1 Nhi đồng Latin - Điệu C (Kết quả của sự kiện 165) - Giờ: 09:07:12 15/11
SK 170: Bán kết Hạng FD1 Nhi đồng Latin - Điệu C,J - Giờ: 09:10:12 15/11
59Phạm Phương Anh - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
129Trình Nguyễn Tú Anh - LUÂN OANH DANCESPORT
15Nguyễn Ha Na - Bảo Dance Sport Nghệ An
16Nguyên Khánh Ngân - Bảo Dance Sport Nghệ An
342Nguyễn Hoàng Xuân Hiếu - TRIỀU TẤN DANCESPORT
343Trương Yến Ngọc - TRIỀU TẤN DANCESPORT
345Ngô Phạm Thùy Dương - TRIỀU TẤN DANCESPORT
347Nguyễn Khoa Khánh Nguyên - TRIỀU TẤN DANCESPORT
281Hoàng Ngọc Bảo Châu - Q-Dance Center
26Lê Song Thư - Bảo Dance Sport Nghệ An
SK 171: Chung kết Hạng FD1 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C,J - Giờ: 09:16:48 15/11
105Phạm Tuyết San - LUÂN OANH DANCESPORT
165Nguyễn Phạm Minh Ngọc - LUÂN OANH DANCESPORT
314Nguyễn Bảo Ngọc - Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai
207Lê Nguyễn Hương Mai - LUÂN OANH DANCESPORT
68Cao Thanh Ngọc - DHC Dance Đà Nẵng
69Hồ Lê Minh Châu - DHC Dance Đà Nẵng
261Lê Ngọc An Kỳ - PH Dancesport Tam Kỳ
264Lê Phương Anh - PH Dancesport Tam Kỳ
SK 172: Chung kết Hạng FD1 Thiếu niên 2 Latin - Điệu C,J - Giờ: 09:19:48 15/11
124Nguyễn Văn Song Toàn - LUÂN OANH DANCESPORT
329Châu Hồ Thùy Dương - TRIỀU TẤN DANCESPORT
144Ngô Thiên Hoàng Anh - LUÂN OANH DANCESPORT
SK 173: Chung kết Hạng FD1 Nhi đồng Latin - Điệu C,J (Kết quả của sự kiện 170) - Giờ: 09:22:48 15/11
SK 174: Tứ kết Hạng F2 Nhi đồng Latin - Điệu R - Giờ: 09:25:48 15/11
111Đinh Lê Trúc Nhã - LUÂN OANH DANCESPORT
113Bùi Ngọc Như Quỳnh - LUÂN OANH DANCESPORT
125Nguyễn Thiên Long - LUÂN OANH DANCESPORT
126Nguyễn Văn Sơn Tùng - LUÂN OANH DANCESPORT
129Trình Nguyễn Tú Anh - LUÂN OANH DANCESPORT
15Nguyễn Ha Na - Bảo Dance Sport Nghệ An
16Nguyên Khánh Ngân - Bảo Dance Sport Nghệ An
56Hoàng Lê Tuệ Lâm - CLB Quảng Trị dancesport
134Lê Bảo Gia Hân - LUÂN OANH DANCESPORT
148Huỳnh Nguyễn Bảo Trân - LUÂN OANH DANCESPORT
163Võ Hồng Hân - LUÂN OANH DANCESPORT
164Trần Lê Hoàng Ny - LUÂN OANH DANCESPORT
89Nguyễn Thảo Dương - DreamDance Gia Lai
76Phạm Bảo An - DreamDance Chư Sê
81Nguyễn Vũ Quỳnh Trâm - DreamDance Chư Sê
95Nguyễn Thị Thanh Trúc - DreamDance KBang
96Vũ Ngọc Như Quỳnh - DreamDance KBang
278Đinh Phương Nhi - Q-Dance Center
185Đỗ Tuấn Kiệt - LUÂN OANH DANCESPORT
19Võ Nguyễn Thảo Vân - Bảo Dance Sport Nghệ An
354Phùng Gia Hân - TRIỀU TẤN DANCESPORT
71Tạ Uyên Nhi - DHC Dance Đà Nẵng
260Lê Đỗ Nguyên Thy - PH Dancesport Tam Kỳ
391Phan Nguyên Minh - Trường Tiểu học Trần Văn Ơn
243Huỳnh Lê Minh Tuệ - LUÂN OANH DANCESPORT
30Nguyễn Thị Ngọc An - CLB BÌNH LIÊN DANCESPORT
SK 175: Vòng 1/8 Hạng F2 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu R - Giờ: 09:37:48 15/11
104Võ Trần Phương Linh - LUÂN OANH DANCESPORT
374Cổ Ngọc Như Thảo - Trung tâm âm nhạc Bảo Yến
375Lưu Nguyễn Bình Lam - Trung tâm âm nhạc Bảo Yến
377Mai Nguyễn Hà My - Trung tâm âm nhạc Bảo Yến
378Nguyễn Ngọc Bảo Hân - Trung tâm âm nhạc Bảo Yến
135Lê Võ Quỳnh Như - LUÂN OANH DANCESPORT
158Trần Ngọc Yến Vy - LUÂN OANH DANCESPORT
159Trần Phương Nghi - LUÂN OANH DANCESPORT
161Nguyễn Hoàng Ánh Dương - LUÂN OANH DANCESPORT
162Hoàng Nguyễn Khánh An - LUÂN OANH DANCESPORT
166Phan Trần Khánh Ngân - LUÂN OANH DANCESPORT
172Nguyễn Hiền Anh - LUÂN OANH DANCESPORT
77Nguyễn Vũ Ngọc Hân - DreamDance Chư Sê
78Dương Thị Đoan Trang - DreamDance Chư Sê
282Lê Trần Hạ Nhi - Q-Dance Center
284Nguyễn Bảo Ngọc - Q-Dance Center
350Phạm Thị Diệu Thúy - TRIỀU TẤN DANCESPORT
351Từ Lưu Khánh Huyền - TRIỀU TẤN DANCESPORT
352Phạm Ngọc Hương Giang - TRIỀU TẤN DANCESPORT
390Phan Minh Nguyên - Trường Tiểu học Trần Văn Ơn
202Lê Nguyễn Tường Vy - LUÂN OANH DANCESPORT
203Hà Phan Bách Hợp - LUÂN OANH DANCESPORT
204Nguyễn Ngọc Hương Giang - LUÂN OANH DANCESPORT
207Lê Nguyễn Hương Mai - LUÂN OANH DANCESPORT
394Vũ Thị Thanh Thảo - TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
261Lê Ngọc An Kỳ - PH Dancesport Tam Kỳ
264Lê Phương Anh - PH Dancesport Tam Kỳ
220Lê Nguyễn Thục Linh - LUÂN OANH DANCESPORT
221Huỳnh Mẫn Nghi - LUÂN OANH DANCESPORT
28Mai Phương Anh - Bảo Dance Sport Nghệ An
SK 176: Chung kết Hạng F2 Thiếu niên 2 Latin - Điệu R - Giờ: 09:49:30 15/11
97Đoàn Hồ Hoàng Mai - Hoàng Sỹ Dancesport
34Bùi Dương Cát Tiên - CLB Lan Trần Đà Nẵng
35Nguyễn Kim Anh Thư - CLB Lan Trần Đà Nẵng
22Lê Xuân Mai - Bảo Dance Sport Nghệ An
SK 177: Bán kết Hạng F2 Nhi đồng Latin - Điệu R (Kết quả của sự kiện 174) - Giờ: 09:51:00 15/11
SK 178: Tứ kết Hạng F2 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu R (Kết quả của sự kiện 175) - Giờ: 09:54:00 15/11
SK 179: Chung kết Hạng FB Thiếu nhi 2 Latin - Điệu S,C,R,J - Giờ: 09:57:00 15/11
29Đinh Hà Trà My - CLB BÌNH LIÊN DANCESPORT
106Nguyễn Thị Ngân Phi - LUÂN OANH DANCESPORT
314Nguyễn Bảo Ngọc - Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai
91Trần Phan Bảo Ngọc - DreamDance KBang
92Hồ Ngọc Thủy Tiên - DreamDance KBang
93Tô Tuệ Dĩnh - DreamDance KBang
94Lưu Lê Thùy Vy - DreamDance KBang
206Đinh Lê Tâm Khánh - LUÂN OANH DANCESPORT
SK 180: Chung kết Hạng FB Nhi đồng Latin - Điệu S,C,R,J - Giờ: 10:03:00 15/11
59Phạm Phương Anh - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
88Nguyễn Phạm Kha Ly - DreamDance Gia Lai
278Đinh Phương Nhi - Q-Dance Center
SK 181: Chung kết Hạng F2 Nhi đồng Latin - Điệu R (Kết quả của sự kiện 177) - Giờ: 10:09:00 15/11
SK 182: Bán kết Hạng F2 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu R (Kết quả của sự kiện 178) - Giờ: 10:10:30 15/11
SK 183: Chung kết Hạng F2 Nhi đồng Latin - Điệu R (Kết quả của sự kiện 181) - Giờ: 10:12:00 15/11
SK 184: Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu R (Kết quả của sự kiện 182) - Giờ: 10:13:30 15/11
SK 185: Chung kết Hạng FD3 Nhi đồng Latin - Điệu C,P - Giờ: 10:15:00 15/11
88Nguyễn Phạm Kha Ly - DreamDance Gia Lai
278Đinh Phương Nhi - Q-Dance Center
SK 186: Chung kết Hạng FD3 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C,P - Giờ: 10:18:00 15/11
105Phạm Tuyết San - LUÂN OANH DANCESPORT
109Đoàn Vũ Tú Anh - LUÂN OANH DANCESPORT
210Trần Thanh Thảo - LUÂN OANH DANCESPORT
264Lê Phương Anh - PH Dancesport Tam Kỳ
33Nguyễn Thanh Ngọc Hân - CLB BÌNH LIÊN DANCESPORT
SK 187: Chung kết Hạng FD3 Thiếu niên 2 Latin - Điệu C,P - Giờ: 10:21:00 15/11
317Lê Phương Thảo - Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai
209Lê Quỳnh Như - LUÂN OANH DANCESPORT
264Lê Phương Anh - PH Dancesport Tam Kỳ
SK 188: Chung kết Hạng F5 Nhi đồng Latin - Điệu P - Giờ: 10:24:00 15/11
87Nguyễn Minh Hạnh - DreamDance Gia Lai
88Nguyễn Phạm Kha Ly - DreamDance Gia Lai
281Hoàng Ngọc Bảo Châu - Q-Dance Center
SK 189: Chung kết Hạng F5 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu P - Giờ: 10:25:30 15/11
104Võ Trần Phương Linh - LUÂN OANH DANCESPORT
281Hoàng Ngọc Bảo Châu - Q-Dance Center
206Đinh Lê Tâm Khánh - LUÂN OANH DANCESPORT
264Lê Phương Anh - PH Dancesport Tam Kỳ
27Trần Thị Khôi Linh - Bảo Dance Sport Nghệ An
SK 190: Chung kết Hạng F5 Thiếu niên 2 Latin - Điệu P - Giờ: 10:27:00 15/11
314Nguyễn Bảo Ngọc - Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai
22Lê Xuân Mai - Bảo Dance Sport Nghệ An
SK 191: Tứ kết Hạng FD Nhi đồng Latin - Điệu C,R - Giờ: 10:28:30 15/11
59Phạm Phương Anh - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
125Nguyễn Thiên Long - LUÂN OANH DANCESPORT
126Nguyễn Văn Sơn Tùng - LUÂN OANH DANCESPORT
15Nguyễn Ha Na - Bảo Dance Sport Nghệ An
16Nguyên Khánh Ngân - Bảo Dance Sport Nghệ An
56Hoàng Lê Tuệ Lâm - CLB Quảng Trị dancesport
136Võ Ngọc Khánh Huyền - LUÂN OANH DANCESPORT
140Võ Hạ An - LUÂN OANH DANCESPORT
141Lê Phương Bảo Trang - LUÂN OANH DANCESPORT
142Nguyễn Quỳnh Như - LUÂN OANH DANCESPORT
143Hoàng Cao Kim Nhi - LUÂN OANH DANCESPORT
148Huỳnh Nguyễn Bảo Trân - LUÂN OANH DANCESPORT
150Thái Lê Hoàng Anh - LUÂN OANH DANCESPORT
163Võ Hồng Hân - LUÂN OANH DANCESPORT
89Nguyễn Thảo Dương - DreamDance Gia Lai
76Phạm Bảo An - DreamDance Chư Sê
81Nguyễn Vũ Quỳnh Trâm - DreamDance Chư Sê
95Nguyễn Thị Thanh Trúc - DreamDance KBang
96Vũ Ngọc Như Quỳnh - DreamDance KBang
173Lê Mai Kha - LUÂN OANH DANCESPORT
174Nguyễn Phương Chi - LUÂN OANH DANCESPORT
175Nguyễn Thanh Trúc - LUÂN OANH DANCESPORT
176Đinh Ngọc Gia Hân - LUÂN OANH DANCESPORT
177Giang Bảo An - LUÂN OANH DANCESPORT
178Hà Hoàng Anh - LUÂN OANH DANCESPORT
185Đỗ Tuấn Kiệt - LUÂN OANH DANCESPORT
71Tạ Uyên Nhi - DHC Dance Đà Nẵng
260Lê Đỗ Nguyên Thy - PH Dancesport Tam Kỳ
30Nguyễn Thị Ngọc An - CLB BÌNH LIÊN DANCESPORT
SK 192: Tứ kết Hạng FD Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C,R - Giờ: 10:43:48 15/11
105Phạm Tuyết San - LUÂN OANH DANCESPORT
373Nguyễn Trần Trúc Ly - Trung tâm âm nhạc Bảo Yến
133Đặng Dương Minh Hà - LUÂN OANH DANCESPORT
135Lê Võ Quỳnh Như - LUÂN OANH DANCESPORT
334Ngô Thị Thủy Tiên - TRIỀU TẤN DANCESPORT
156Nguyễn Bảo Linh Châu - LUÂN OANH DANCESPORT
165Nguyễn Phạm Minh Ngọc - LUÂN OANH DANCESPORT
166Phan Trần Khánh Ngân - LUÂN OANH DANCESPORT
171Lê Phạm Hoàng Ngân - LUÂN OANH DANCESPORT
172Nguyễn Hiền Anh - LUÂN OANH DANCESPORT
78Dương Thị Đoan Trang - DreamDance Chư Sê
91Trần Phan Bảo Ngọc - DreamDance KBang
92Hồ Ngọc Thủy Tiên - DreamDance KBang
93Tô Tuệ Dĩnh - DreamDance KBang
94Lưu Lê Thùy Vy - DreamDance KBang
295Phan Hoàng Kim Ngọc - Sao Mai - Kon Tum
184Lê Gia Linh - LUÂN OANH DANCESPORT
350Phạm Thị Diệu Thúy - TRIỀU TẤN DANCESPORT
351Từ Lưu Khánh Huyền - TRIỀU TẤN DANCESPORT
390Phan Minh Nguyên - Trường Tiểu học Trần Văn Ơn
202Lê Nguyễn Tường Vy - LUÂN OANH DANCESPORT
203Hà Phan Bách Hợp - LUÂN OANH DANCESPORT
204Nguyễn Ngọc Hương Giang - LUÂN OANH DANCESPORT
308Đỗ Hoàng Hải Yến - Sao Mai - Kon Tum
261Lê Ngọc An Kỳ - PH Dancesport Tam Kỳ
263Trịnh Thuý Hiền - PH Dancesport Tam Kỳ
220Lê Nguyễn Thục Linh - LUÂN OANH DANCESPORT
360Võ Hoàng Hà - TRIỀU TẤN DANCESPORT
221Huỳnh Mẫn Nghi - LUÂN OANH DANCESPORT
SK 193: Chung kết Hạng FD Thiếu niên 2 Latin - Điệu C,R - Giờ: 10:58:12 15/11
97Đoàn Hồ Hoàng Mai - Hoàng Sỹ Dancesport
384Nguyễn Trần Uyên Nhi - Trường THCS Trưng Vương
34Bùi Dương Cát Tiên - CLB Lan Trần Đà Nẵng
35Nguyễn Kim Anh Thư - CLB Lan Trần Đà Nẵng
SK 194: Bán kết Hạng FD Nhi đồng Latin - Điệu C,R (Kết quả của sự kiện 191) - Giờ: 11:01:12 15/11
SK 195: Bán kết Hạng FD Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C,R (Kết quả của sự kiện 192) - Giờ: 11:07:12 15/11
SK 196: Chung kết Hạng F3 Nhi đồng Latin - Điệu J - Giờ: 11:13:12 15/11
125Nguyễn Thiên Long - LUÂN OANH DANCESPORT
129Trình Nguyễn Tú Anh - LUÂN OANH DANCESPORT
15Nguyễn Ha Na - Bảo Dance Sport Nghệ An
16Nguyên Khánh Ngân - Bảo Dance Sport Nghệ An
18Phạm Anh Vân - Bảo Dance Sport Nghệ An
20Nguyễn Trần Khánh Huyền - Bảo Dance Sport Nghệ An
21Nguyễn Trần Khánh Hà - Bảo Dance Sport Nghệ An
26Lê Song Thư - Bảo Dance Sport Nghệ An
SK 197: Chung kết Hạng FD Nhi đồng Latin - Điệu C,R (Kết quả của sự kiện 194) - Giờ: 11:18:18 15/11
SK 198: Chung kết Hạng FD Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C,R (Kết quả của sự kiện 195) - Giờ: 11:21:18 15/11
SK 200: Chung kết Hạng F3 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu J - Giờ: 11:25:48 15/11
104Võ Trần Phương Linh - LUÂN OANH DANCESPORT
165Nguyễn Phạm Minh Ngọc - LUÂN OANH DANCESPORT
261Lê Ngọc An Kỳ - PH Dancesport Tam Kỳ
262Võ Thục Nghi - PH Dancesport Tam Kỳ
264Lê Phương Anh - PH Dancesport Tam Kỳ
SK 201: Chung kết Hạng F3 Thiếu niên 2 Latin - Điệu J - Giờ: 11:27:18 15/11
91Trần Phan Bảo Ngọc - DreamDance KBang
205Nguyễn Phạm Như Ngọc - LUÂN OANH DANCESPORT
22Lê Xuân Mai - Bảo Dance Sport Nghệ An
SK 204: Bán kết Hạng FC Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C,R,J - Giờ: 11:34:48 15/11
29Đinh Hà Trà My - CLB BÌNH LIÊN DANCESPORT
105Phạm Tuyết San - LUÂN OANH DANCESPORT
106Nguyễn Thị Ngân Phi - LUÂN OANH DANCESPORT
109Đoàn Vũ Tú Anh - LUÂN OANH DANCESPORT
165Nguyễn Phạm Minh Ngọc - LUÂN OANH DANCESPORT
92Hồ Ngọc Thủy Tiên - DreamDance KBang
93Tô Tuệ Dĩnh - DreamDance KBang
94Lưu Lê Thùy Vy - DreamDance KBang
206Đinh Lê Tâm Khánh - LUÂN OANH DANCESPORT
207Lê Nguyễn Hương Mai - LUÂN OANH DANCESPORT
68Cao Thanh Ngọc - DHC Dance Đà Nẵng
69Hồ Lê Minh Châu - DHC Dance Đà Nẵng
264Lê Phương Anh - PH Dancesport Tam Kỳ
SK 205: Chung kết Hạng FC Nhi đồng Latin - Điệu C,R,J - Giờ: 11:42:54 15/11
59Phạm Phương Anh - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
125Nguyễn Thiên Long - LUÂN OANH DANCESPORT
30Nguyễn Thị Ngọc An - CLB BÌNH LIÊN DANCESPORT
SK 206: Chung kết Hạng FC Thiếu niên 2 Latin - Điệu C,R,J - Giờ: 11:47:24 15/11
124Nguyễn Văn Song Toàn - LUÂN OANH DANCESPORT
14Nguyễn Đỗ Nguyệt Anh - Bảo Dance Sport Nghệ An
329Châu Hồ Thùy Dương - TRIỀU TẤN DANCESPORT
316Trần Nguyễn Hoàng Diệu - Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai
209Lê Quỳnh Như - LUÂN OANH DANCESPORT
SK 207: Chung kết Hạng FC Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C,R,J (Kết quả của sự kiện 204) - Giờ: 11:51:54 15/11
SK 208: Chung kết Hạng FD2 Nhi đồng Latin - Điệu C,S - Giờ: 11:56:24 15/11
59Phạm Phương Anh - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
129Trình Nguyễn Tú Anh - LUÂN OANH DANCESPORT
86Phan Nguyễn Tú Uyên - DreamDance Gia Lai
89Nguyễn Thảo Dương - DreamDance Gia Lai
95Nguyễn Thị Thanh Trúc - DreamDance KBang
26Lê Song Thư - Bảo Dance Sport Nghệ An
SK 209: Chung kết Hạng FD2 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C,S - Giờ: 11:59:24 15/11
105Phạm Tuyết San - LUÂN OANH DANCESPORT
109Đoàn Vũ Tú Anh - LUÂN OANH DANCESPORT
314Nguyễn Bảo Ngọc - Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai
91Trần Phan Bảo Ngọc - DreamDance KBang
92Hồ Ngọc Thủy Tiên - DreamDance KBang
93Tô Tuệ Dĩnh - DreamDance KBang
94Lưu Lê Thùy Vy - DreamDance KBang
207Lê Nguyễn Hương Mai - LUÂN OANH DANCESPORT
SK 210: Chung kết Hạng FD2 Thiếu niên 2 Latin - Điệu C,S - Giờ: 12:02:24 15/11
329Châu Hồ Thùy Dương - TRIỀU TẤN DANCESPORT
144Ngô Thiên Hoàng Anh - LUÂN OANH DANCESPORT
316Trần Nguyễn Hoàng Diệu - Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai
209Lê Quỳnh Như - LUÂN OANH DANCESPORT
SK 211: Chung kết U12 Formation - Điệu SD - Giờ: 12:01:00 15/11
369Đồng diễn Nhảy hiện đại - ChaChaCha
Vũ Đặng Hải Nhi,Nguyễn Kim Ngân,Lê Nguyễn Ngọc Vân,Đặng Hoàng Gia Nguyên,Nguyễn Thanh Mai,Phạm Duy Anh,Trần Ngọc Minh Khuê,Nguyễn Thiên Thanh,Đoàn Khánh An,Đỗ Đặng Minh Hà,Võ Trang Minh,Đỗ Hoàng Bảo Phương,Phạm Nguyễn Thái Hà,Võ Hoàn My,Trần Thảo Nhi,Đinh Thụy An Nhiên,Trần Đặng Thái Vy,Nguyễn Thị Phương Linh
- Trung tâm VHTT&TT Quận Sơn Trà
291Cha cha cha
Dương Lê Duy Phúc, Đinh Võ Linh Đan, Trần Vũ Đình Thắng, Trần Thuý Hiền, Phan Trung Nguyên, Võ Quỳnh Anh, Lê Trần Bảo Thiên, Phạm Nữ Hoàng Linh, Nguyễn Hoàng Huy, Hoàng Nguyễn Phương Thảo
- Q-Dance Center
381Chachacha
Nguyễn Trần Trúc Ly,Cổ Ngọc Như Thảo,Lưu Nguyễn Bình Lam,Nguyễn Khánh Đan,Mai Nguyễn Hà My,Nguyễn Ngọc Bảo Hân,Phạn Thị Khánh Ly
- Trung tâm âm nhạc Bảo Yến
245Paso
Phạm Văn Duy Phú,Nguyễn Thế Huy,Nguyễn Văn Song Toàn,Vương Đức Minh,Vương Đức Thành,Hoàng Cao Kim Trường,Lê Khắc Gia Bảo,Tạ Liên Giang,Nguyễn Ngọc Đan Khanh,Diệp Thanh Trúc,Nguyễn Thị Phương Thảo,Lê Quỳnh Như,Phạm Băng Băng,Dương Vân Lan
- LUÂN OANH DANCESPORT
258Chachacha
Lê Mai Kha,Nguyễn Thanh Trúc,Đinh Ngọc Gia Hân,Giang Bảo An,Hà Hoàng Anh,Nguyễn Ngọc Diệp,Nguyễn Lê Bảo Linh,Trần Thị Thu Nguyệt,Lê Gia Linh,Hoàng Khánh Giang,Trần Gia Hân,Nguyễn Đặng Minh Thư,Đỗ Hà Uyên
- LUÂN OANH DANCESPORT HK
259Nhảy Hiện Đại
Nguyễn Thị Thuỷ Trúc,Nguyễn Võ Kim Ánh,Lê Khánh Vy,Dương Khánh Băng,Dương Hải Anh,Nguyễn Khánh Linh,Nguyễn Nhã Phương,Lê Thảo My,Huỳnh Ngọc Bích,Đinh Bảo Trân,Trương Đoan Bảo Ngọc
- LUÂN OANH DANCESPORT HK
248LK Jive - Samba - Chacha
Liên Lê Anh Thư,Lê Hiền Mai,Nguyễn Dương Phương Thuý,Nguyễn Trần Uyên Nhi,Phạm Thuỳ Đoan Trang,Phạm Thuỳ Anh Thư,Phạm Phước Thảo Nhi,Trần Ngọc Thanh Hân,Mai Thị Diễm Kiều,Trần Bảo Nhi,Vũ Hà Minh Thảo
- LUÂN OANH DANCESPORT
251Flashmob - Chacha
Phan Bảo Ngân,Lê Nguyễn Gia Nghi,Nguyễn Hải Anh,Trần Lê Bảo Trân,Nguyễn Nhã Khanh,Phan Nguyễn Phương Lan,Ngô Thuỷ Tiên,Trần Mai Nhã Phương,Phạm Thuỳ Nhi,Trần Phương Nghi,Trương Bảo Hân,Trương Minh Nguyệt,Trần Vũ Nhật Lan,Nguyễn Lê Như Bình,Nguyễn Ngân Khánh,Nguyễn Gia Hân,Dương Trần Bảo Ngọc
- LUÂN OANH DANCESPORT
SK 212: Chung kết Người lớn Formation - Điệu SD - Giờ: 12:21:00 15/11
36Đồng diễn Standard
Mai Nguyễn Hiền Nhi,Nguyễn Phúc Ân,Trần Đặng Hương Giang,Đào Thị Ngọc Mơ,Huỳnh Vũ Thiệu Miên,Trần Lê Quỳnh Anh,Nguyễn Thị Loan Phương,Phạm Phương Ly
- CLB Lực Thư Dancesport
247Chchacha
Phạm Trần Anh Thư,Võ Thiên Ngân,Nguyễn Thanh Hương,Nguyễn Nhật Xuân,Nguyễn Thị Hoài Vân,Nguyễn Thị Thu Hà,Phạm Phương Thảo,Nguyễn Thị Anh
- LUÂN OANH DANCESPORT
249Múa - Standard
Nguyễn Ngọc Minh Châu,Trần Xuân Nghi,Thái Thanh Thảo,Trần Ngọc Phương Trinh,Nguyễn Phạm Minh Ngọc,Phan Trần Khánh Ngân,Trần Phươn Nghi,Nguyễn HIền Anh,Võ Phương Mỹ,Nguyễn Quỳnh Minh Hiếu
- LUÂN OANH DANCESPORT
382Chachacha
Khoa HDLH - Biên Phiên Dịch
- Trường Cao Đẳng Du Lịch Đà Nẵng
401Rumba
Lê Thị Kiêm Liên,Bùi Thị Bích Lại,Nguyễn Thị Hoa,Phạm Thị Hà,Nguyễn Thị Ngọ,Đoàn Thị Thanh Thủy,Võ Thị Hạnh,Trịnh Bằng Lăng,Nguyễn Thị Mỹ Lệ,Nguyễn Thị Hạnh, Bùi Thị Hoa,Nguyễn Phan Mỹ Dung,Lê Thi Kiển,Nguyễn Hoàng Yến,Vũ Thị Hồng Hạnh,Nguyễn Thị Hồng Sâm
- CLB PH DANCESPORT TAM KỲ
402Chachacha
Huỳnh Thị Bích Anh,Nguyễn Ngọc Thiếp,Trần Thị Phi Anh,Trần Thị Viên,Nguyễn Thị Tuyết Trinh,Nguyên Thị Tương,Trần Thị Minh Hiếu,Trần Thị Gái,Văn Thị Dự,Nguyễn Thị Vân,Nguyễn Thị Hạnh Hương
- CLB Vân Anh Tam Kỳ Quảng Nam
403Rumba
Thiều Quang Niên,Lê Thị Hằng,Lê Hoàng,Hoàng Minh Thuỳ,Phạm Chí Phong,Nguyễn Thị Thu Thuỷ
- CLB Sống Khoẻ Tam Kỳ Quảng Nam
SK 213: Chung kết Hạng F4 Nhi đồng Latin - Điệu S - Giờ: 12:31:00 15/11
113Bùi Ngọc Như Quỳnh - LUÂN OANH DANCESPORT
129Trình Nguyễn Tú Anh - LUÂN OANH DANCESPORT
86Phan Nguyễn Tú Uyên - DreamDance Gia Lai
89Nguyễn Thảo Dương - DreamDance Gia Lai
26Lê Song Thư - Bảo Dance Sport Nghệ An
SK 214: Chung kết Hạng F4 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu S - Giờ: 12:32:30 15/11
104Võ Trần Phương Linh - LUÂN OANH DANCESPORT
165Nguyễn Phạm Minh Ngọc - LUÂN OANH DANCESPORT
320Đỗ Ngọc Hân - Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai
77Nguyễn Vũ Ngọc Hân - DreamDance Chư Sê
SK 215: Chung kết Hạng F4 Thiếu niên 2 Latin - Điệu S - Giờ: 12:34:00 15/11
316Trần Nguyễn Hoàng Diệu - Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai
22Lê Xuân Mai - Bảo Dance Sport Nghệ An
206Đinh Lê Tâm Khánh - LUÂN OANH DANCESPORT
207Lê Nguyễn Hương Mai - LUÂN OANH DANCESPORT
SK 216: Bán kết Hạng FA Thiếu nhi 2 Latin - Điệu S,C,R,P,J - Giờ: 12:35:30 15/11
123Lê Khắc Gia Bảo - LUÂN OANH DANCESPORT
314Nguyễn Bảo Ngọc - Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai
320Đỗ Ngọc Hân - Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai
322Nguyễn Ngọc Trâm Anh - Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai
206Đinh Lê Tâm Khánh - LUÂN OANH DANCESPORT
208Phạm Tường Ngân - LUÂN OANH DANCESPORT
209Lê Quỳnh Như - LUÂN OANH DANCESPORT
68Cao Thanh Ngọc - DHC Dance Đà Nẵng
69Hồ Lê Minh Châu - DHC Dance Đà Nẵng
SK 217: Chung kết Hạng FA Nhi đồng Latin - Điệu S,C,R,P,J - Giờ: 12:46:00 15/11
86Phan Nguyễn Tú Uyên - DreamDance Gia Lai
87Nguyễn Minh Hạnh - DreamDance Gia Lai
281Hoàng Ngọc Bảo Châu - Q-Dance Center
SK 218: Chung kết Hạng FA Thiếu niên 2 Latin - Điệu S,C,R,P,J - Giờ: 12:53:30 15/11
14Nguyễn Đỗ Nguyệt Anh - Bảo Dance Sport Nghệ An
316Trần Nguyễn Hoàng Diệu - Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai
208Phạm Tường Ngân - LUÂN OANH DANCESPORT
324La Gia Hân - Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai
SK 219: Chung kết Hạng FA Thiếu nhi 2 Latin - Điệu S,C,R,P,J (Kết quả của sự kiện 216) - Giờ: 13:01:00 15/11
SK 220: Vòng loại Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C - Giờ: 13:08:30 15/11
102Hồ Lê Uyên Kha - LUÂN OANH DANCESPORT
121Vương Đức Minh - LUÂN OANH DANCESPORT
127Lê Trương Hồng Đăng - LUÂN OANH DANCESPORT
128Phạm Văn Duy Phú - LUÂN OANH DANCESPORT
130Trần Ngô Hiền Nhi - LUÂN OANH DANCESPORT
17Lê Nguyễn Hoài An - Bảo Dance Sport Nghệ An
56Hoàng Lê Tuệ Lâm - CLB Quảng Trị dancesport
373Nguyễn Trần Trúc Ly - Trung tâm âm nhạc Bảo Yến
131Bùi Trần Anh Thư - LUÂN OANH DANCESPORT
132Nguyễn Ngọc Quỳnh Như - LUÂN OANH DANCESPORT
133Đặng Dương Minh Hà - LUÂN OANH DANCESPORT
379Phan Thị Khánh Ly - Trung tâm âm nhạc Bảo Yến
380Phan Nguyễn Thục Nhi - Trung tâm âm nhạc Bảo Yến
139Nguyễn Hà Bảo Châu - LUÂN OANH DANCESPORT
145Ngô Thiên Hoàng Yến - LUÂN OANH DANCESPORT
146Nguyễn Trần Thảo My - LUÂN OANH DANCESPORT
147Nguyễn Ngọc Phương Nhi - LUÂN OANH DANCESPORT
54Phạm Trần Hải Ngân - CLB Năng Khiếu Mầm Xanh Quảng Trị
55Trương Nguyễn Nguyên Đan - CLB Năng Khiếu Mầm Xanh Quảng Trị
155Huỳnh Ngọc Thảo Nhi - LUÂN OANH DANCESPORT
156Nguyễn Bảo Linh Châu - LUÂN OANH DANCESPORT
157Trần Ngọc Gia Nghi - LUÂN OANH DANCESPORT
158Trần Ngọc Yến Vy - LUÂN OANH DANCESPORT
338Hà Thọ Bảo Châu - TRIỀU TẤN DANCESPORT
339Phạm Nguyễn Bích Trâm - TRIỀU TẤN DANCESPORT
348Lê Thủy Tiên - TRIỀU TẤN DANCESPORT
167Đoàn Lê Hồng Ân - LUÂN OANH DANCESPORT
318Lê Thị Minh Hằng - Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai
319Lê Thị Hà Trang - Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai
85Thái Bảo Trân - DreamDance Gia Lai
80Nguyễn Thị Diệu My - DreamDance Chư Sê
82Trương Nguyễn Thanh Ngân - DreamDance Chư Sê
292Lê Ngọc Như Quỳnh - Sao Mai - Kon Tum
297Chu Thị Khánh Thi - Sao Mai - Kon Tum
304Vũ Bay Phương Linh - Sao Mai - Kon Tum
276Nguyễn Khánh Ngân - Q-Dance Center
277Hoàng Nguyễn Phương Nhi - Q-Dance Center
279Nguyễn Trần Bảo Trinh - Q-Dance Center
280Lê Gia Nhi - Q-Dance Center
283Dương Lê Ngân Hà - Q-Dance Center
288Đoàn Nguyễn Hà Anh - Q-Dance Center
183Nguyễn Ngọc Bảo Ngân - LUÂN OANH DANCESPORT
186Vũ Nhật Long - LUÂN OANH DANCESPORT
189Trần Gia Hân - LUÂN OANH DANCESPORT
289Trần Lam Khánh - Q-Dance Center
18Phạm Anh Vân - Bảo Dance Sport Nghệ An
19Võ Nguyễn Thảo Vân - Bảo Dance Sport Nghệ An
353Trần Cửu Phương Linh - TRIỀU TẤN DANCESPORT
355Trần Thị Phương Nhi - TRIỀU TẤN DANCESPORT
193Phạm Băng Băng - LUÂN OANH DANCESPORT
196Diệp Thanh Trúc - LUÂN OANH DANCESPORT
198Trần Nhật Như Khuê - LUÂN OANH DANCESPORT
25Trần Thị Bảo Quyên - Bảo Dance Sport Nghệ An
90Lê Nguyễn Hương Giang - DreamDance Gia Lai
210Trần Thanh Thảo - LUÂN OANH DANCESPORT
214Ngô Nguyễn Như Ý - LUÂN OANH DANCESPORT
265Võ Thục Khuê - PH Dancesport Tam Kỳ
84Hồ Nguyễn Thiên Duyên - DreamDance Chư Sê
219Lý Hoàng An - LUÂN OANH DANCESPORT
27Trần Thị Khôi Linh - Bảo Dance Sport Nghệ An
221Huỳnh Mẫn Nghi - LUÂN OANH DANCESPORT
28Mai Phương Anh - Bảo Dance Sport Nghệ An
SK 221: Bán kết Hạng F1 Thiếu niên 1 Latin - Điệu C - Giờ: 13:33:24 15/11
98Phạm Minh Thư - Hoàng Sỹ Dancesport
34Bùi Dương Cát Tiên - CLB Lan Trần Đà Nẵng
35Nguyễn Kim Anh Thư - CLB Lan Trần Đà Nẵng
14Nguyễn Đỗ Nguyệt Anh - Bảo Dance Sport Nghệ An
144Ngô Thiên Hoàng Anh - LUÂN OANH DANCESPORT
332Phạm Phương Bảo Thy - TRIỀU TẤN DANCESPORT
298Lê Nguyễn Bảo Quyên - Sao Mai - Kon Tum
299Nguyễn Thị Thùy Dung - Sao Mai - Kon Tum
300Nguyễn Thị Khánh Ly - Sao Mai - Kon Tum
301Nguyễn Ngọc Yến Nhi - Sao Mai - Kon Tum
350Phạm Thị Diệu Thúy - TRIỀU TẤN DANCESPORT
351Từ Lưu Khánh Huyền - TRIỀU TẤN DANCESPORT
SK 222: Chung kết Hạng F1 U21 Latin - Điệu C - Giờ: 13:38:30 15/11
97Đoàn Hồ Hoàng Mai - Hoàng Sỹ Dancesport
108Phạm Trâm Anh - LUÂN OANH DANCESPORT
329Châu Hồ Thùy Dương - TRIỀU TẤN DANCESPORT
SK 223: Vòng 1/8 Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C (Kết quả của sự kiện 220) - Giờ: 13:40:00 15/11
SK 224: Chung kết Hạng F1 Thiếu niên 1 Latin - Điệu C (Kết quả của sự kiện 221) - Giờ: 13:46:00 15/11
SK 225: Tứ kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C (Kết quả của sự kiện 223) - Giờ: 13:47:30 15/11
SK 226: Bán kết Hạng E1 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C - Giờ: 13:50:30 15/11
117Vương Đức Minh
Phạm Băng Băng
- LUÂN OANH DANCESPORT
118Phạm Văn Duy Phú
Nguyễn Ngọc Đan Khanh
- LUÂN OANH DANCESPORT
331Hà Thọ Bảo Châu
Phạm Nguyễn Bích Trâm
- TRIỀU TẤN DANCESPORT
296Phan Trịnh Khánh Trình
Trần Nguyễn Phương Uyên
- Sao Mai - Kon Tum
270Dương Lê Duy Phúc
Đinh Võ Linh Đan
- Q-Dance Center
271Trần Vũ Đình Thắng
Trần Thuý Hiền
- Q-Dance Center
272Phan Trung Nguyên
Võ Quỳnh Anh
- Q-Dance Center
273Lê Trần Bảo Thiên
Phạm Nữ Hoàng Linh
- Q-Dance Center
290Nguyễn Hoàng Huy
Hoàng Nguyễn Phương Thảo
- Q-Dance Center
359Nguyễn Hoàng Xuân Hiếu
Nguyễn Khoa Khánh Nguyên
- TRIỀU TẤN DANCESPORT
268Nguyễn Trần An Phú
Trần Thiên Thuỳ Anh
- PH Dancesport Tam Kỳ
SK 227: Bán kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C (Kết quả của sự kiện 225) - Giờ: 13:55:18 15/11
SK 228: Chung kết Hạng E1 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C (Kết quả của sự kiện 226) - Giờ: 13:56:48 15/11
SK 229: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C (Kết quả của sự kiện 227) - Giờ: 13:58:18 15/11
SK 230: Chung kết Hạng FD3 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C,P - Giờ: 13:59:48 15/11
103Lê Hoàng Mai - LUÂN OANH DANCESPORT
106Nguyễn Thị Ngân Phi - LUÂN OANH DANCESPORT
17Lê Nguyễn Hoài An - Bảo Dance Sport Nghệ An
85Thái Bảo Trân - DreamDance Gia Lai
200Nguyễn Bình Khánh Thy - LUÂN OANH DANCESPORT
201Vũ Ngọc An Nhiên - LUÂN OANH DANCESPORT
12Nguyễn Bảo Ngọc - BAN ME DANCE
27Trần Thị Khôi Linh - Bảo Dance Sport Nghệ An
SK 231: Chung kết Hạng FD3 Thiếu niên 1 Latin - Điệu C,P - Giờ: 14:02:48 15/11
14Nguyễn Đỗ Nguyệt Anh - Bảo Dance Sport Nghệ An
43Nguyễn Phúc Ân - CLB Lực Thư Dancesport
SK 232: Vòng loại Hạng FD Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C,R - Giờ: 14:05:48 15/11
60Trần Lan Phương - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
31Nguyễn Ngọc Nguyên My - CLB BÌNH LIÊN DANCESPORT
32Lê Nguyễn Bảo Châu - CLB BÌNH LIÊN DANCESPORT
106Nguyễn Thị Ngân Phi - LUÂN OANH DANCESPORT
127Lê Trương Hồng Đăng - LUÂN OANH DANCESPORT
130Trần Ngô Hiền Nhi - LUÂN OANH DANCESPORT
17Lê Nguyễn Hoài An - Bảo Dance Sport Nghệ An
373Nguyễn Trần Trúc Ly - Trung tâm âm nhạc Bảo Yến
131Bùi Trần Anh Thư - LUÂN OANH DANCESPORT
133Đặng Dương Minh Hà - LUÂN OANH DANCESPORT
145Ngô Thiên Hoàng Yến - LUÂN OANH DANCESPORT
146Nguyễn Trần Thảo My - LUÂN OANH DANCESPORT
147Nguyễn Ngọc Phương Nhi - LUÂN OANH DANCESPORT
149Huỳnh Ngân Phương - LUÂN OANH DANCESPORT
151Phan Đăng Bảo Trâm - LUÂN OANH DANCESPORT
54Phạm Trần Hải Ngân - CLB Năng Khiếu Mầm Xanh Quảng Trị
152Nguyễn Trần Ngọc Diệp - LUÂN OANH DANCESPORT
55Trương Nguyễn Nguyên Đan - CLB Năng Khiếu Mầm Xanh Quảng Trị
153Nguyễn Ngọc Bảo Anh - LUÂN OANH DANCESPORT
154Lê Nguyễn Đông Nghi - LUÂN OANH DANCESPORT
335Trần Yến Nhi - TRIỀU TẤN DANCESPORT
155Huỳnh Ngọc Thảo Nhi - LUÂN OANH DANCESPORT
156Nguyễn Bảo Linh Châu - LUÂN OANH DANCESPORT
157Trần Ngọc Gia Nghi - LUÂN OANH DANCESPORT
158Trần Ngọc Yến Vy - LUÂN OANH DANCESPORT
160Trương Ánh Hồng - LUÂN OANH DANCESPORT
167Đoàn Lê Hồng Ân - LUÂN OANH DANCESPORT
170Lê Hoàng Khánh Vy - LUÂN OANH DANCESPORT
82Trương Nguyễn Thanh Ngân - DreamDance Chư Sê
292Lê Ngọc Như Quỳnh - Sao Mai - Kon Tum
293Trần Nguyễn Phương Uyên - Sao Mai - Kon Tum
274Trần Đặng Thuý Ngân - Q-Dance Center
275Trần Chính Phúc Uyên - Q-Dance Center
276Nguyễn Khánh Ngân - Q-Dance Center
277Hoàng Nguyễn Phương Nhi - Q-Dance Center
288Đoàn Nguyễn Hà Anh - Q-Dance Center
179Nguyễn Ngọc Diệp - LUÂN OANH DANCESPORT
180Nguyễn Lê Bảo Linh - LUÂN OANH DANCESPORT
181Trần Đặng Thiên Hương - LUÂN OANH DANCESPORT
182Trần Thị Thu Nguyệt - LUÂN OANH DANCESPORT
183Nguyễn Ngọc Bảo Ngân - LUÂN OANH DANCESPORT
186Vũ Nhật Long - LUÂN OANH DANCESPORT
188Hoàng Khánh Giang - LUÂN OANH DANCESPORT
189Trần Gia Hân - LUÂN OANH DANCESPORT
353Trần Cửu Phương Linh - TRIỀU TẤN DANCESPORT
193Phạm Băng Băng - LUÂN OANH DANCESPORT
195Nguyễn Ngọc Trúc Quỳnh - LUÂN OANH DANCESPORT
196Diệp Thanh Trúc - LUÂN OANH DANCESPORT
198Trần Nhật Như Khuê - LUÂN OANH DANCESPORT
200Nguyễn Bình Khánh Thy - LUÂN OANH DANCESPORT
90Lê Nguyễn Hương Giang - DreamDance Gia Lai
12Nguyễn Bảo Ngọc - BAN ME DANCE
265Võ Thục Khuê - PH Dancesport Tam Kỳ
219Lý Hoàng An - LUÂN OANH DANCESPORT
27Trần Thị Khôi Linh - Bảo Dance Sport Nghệ An
221Huỳnh Mẫn Nghi - LUÂN OANH DANCESPORT
28Mai Phương Anh - Bảo Dance Sport Nghệ An
309Phan Thị Thanh Hoa - Sao Mai - Kon Tum
SK 233: Chung kết Hạng FD Thiếu niên 1 Latin - Điệu C,R - Giờ: 14:34:54 15/11
98Phạm Minh Thư - Hoàng Sỹ Dancesport
34Bùi Dương Cát Tiên - CLB Lan Trần Đà Nẵng
35Nguyễn Kim Anh Thư - CLB Lan Trần Đà Nẵng
306Trần Hoàng Nhi - Sao Mai - Kon Tum
307Nguyễn Thị Huệ Thương - Sao Mai - Kon Tum
SK 234: Chung kết Hạng D Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C,R - Giờ: 14:37:54 15/11
117Vương Đức Minh
Phạm Băng Băng
- LUÂN OANH DANCESPORT
303Đỗ Duy
Lê Ngọc Như Quỳnh
- Sao Mai - Kon Tum
268Nguyễn Trần An Phú
Trần Thiên Thuỳ Anh
- PH Dancesport Tam Kỳ
224Phan Nguyên Minh
Hồ Lê Uyên Kha
- LUÂN OANH DANCESPORT
SK 235: Chung kết Hạng FD U21 Latin - Điệu C,R - Giờ: 14:40:54 15/11
97Đoàn Hồ Hoàng Mai - Hoàng Sỹ Dancesport
383Lê Hiền Mai - Trường THCS Trưng Vương
SK 236: Vòng 1/8 Hạng FD Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C,R (Kết quả của sự kiện 232) - Giờ: 14:43:54 15/11
SK 237: Vòng 1/8 Hạng FC Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C,R,J - Giờ: 14:55:54 15/11
60Trần Lan Phương - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
31Nguyễn Ngọc Nguyên My - CLB BÌNH LIÊN DANCESPORT
32Lê Nguyễn Bảo Châu - CLB BÌNH LIÊN DANCESPORT
103Lê Hoàng Mai - LUÂN OANH DANCESPORT
104Võ Trần Phương Linh - LUÂN OANH DANCESPORT
105Phạm Tuyết San - LUÂN OANH DANCESPORT
106Nguyễn Thị Ngân Phi - LUÂN OANH DANCESPORT
127Lê Trương Hồng Đăng - LUÂN OANH DANCESPORT
130Trần Ngô Hiền Nhi - LUÂN OANH DANCESPORT
132Nguyễn Ngọc Quỳnh Như - LUÂN OANH DANCESPORT
335Trần Yến Nhi - TRIỀU TẤN DANCESPORT
155Huỳnh Ngọc Thảo Nhi - LUÂN OANH DANCESPORT
336Nguyễn Hoàng Ánh Dương - TRIỀU TẤN DANCESPORT
157Trần Ngọc Gia Nghi - LUÂN OANH DANCESPORT
160Trương Ánh Hồng - LUÂN OANH DANCESPORT
274Trần Đặng Thuý Ngân - Q-Dance Center
275Trần Chính Phúc Uyên - Q-Dance Center
277Hoàng Nguyễn Phương Nhi - Q-Dance Center
279Nguyễn Trần Bảo Trinh - Q-Dance Center
289Trần Lam Khánh - Q-Dance Center
197Bùi Ngọc Như Ý - LUÂN OANH DANCESPORT
199Lê Hà My - LUÂN OANH DANCESPORT
200Nguyễn Bình Khánh Thy - LUÂN OANH DANCESPORT
210Trần Thanh Thảo - LUÂN OANH DANCESPORT
73Dương Bảo Ngọc - DN DANCESPORT
67Nguyễn Uyên Vy - DHC Dance Đà Nẵng
70Hồ Lê Minh Uyên - DHC Dance Đà Nẵng
11Nguyễn Diệp Ngân Bình - BAN ME DANCE
12Nguyễn Bảo Ngọc - BAN ME DANCE
219Lý Hoàng An - LUÂN OANH DANCESPORT
SK 238: Bán kết Hạng A Người lớn Standard - Điệu (W),T,VW,SF,(Q) - Giờ: 15:30:00 15/11
64Phạm Đình Phúc
Vũ Thị Thùy Linh
- Cung VHTT Thanh niên HP
61Nguyễn Ngọc Hiếu
Hoàng Quỳnh Trang
- Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
99Lê Trần Tiệp
Phạm Phương Uyên
- Hòa Yến Dancing Center
311Lê Nguyễn Thanh Hùng
Phạm Phương Thảo
- Sở VH&TT Tp Đà Nẵng
364Trần Đình Quý
Trần Thị Phương Thanh
- Thăng Long
325Nguyễn Tuấn Đạt
Hoàng Minh Ánh
- Sở Văn Hóa Thể Thao Hà nội
404Nguyễn Đức Hòa
Nguyễn Thị Hải Yến
- Thăng Long
405Bùi Quang Nam
Nguyễn Thị Hồng Anh
- Cung LĐHN Việt Tiệp HP
406Lê Thọ Sơn
Chu Thị Thanh Huyền
- Thăng Long
SK 239: Chung kết Hạng A Người lớn Latin - Điệu (S),C,R,P,(J) - Giờ: 15:37:30 15/11
310Nguyễn Thế Huy
Tạ Liên Giang
- Sở VH&TT Tp Đà Nẵng
269Hoàng Nguyễn Thái Sơn
Lê Thị Lệ Hằng
- Q-Dance Center
63Nguyễn Văn Thời
Phạm Thị Thiên Trang
- Cung VHTT Thanh niên HP
325Nguyễn Tuấn Đạt
Hoàng Minh Ánh
- Sở Văn Hóa Thể Thao Hà nội
313Nguyễn Thanh Liêm
Võ Thị Thanh Ngân
- Sở VH&TT Tp Đà Nẵng
SK 240: Chung kết Hạng S1 Người lớn Standard - Điệu W - Giờ: 15:45:00 15/11
57Nguyễn Hoàng Tuấn
Phạm Thị Ánh
- CLB khiêu vũ Tân Bình
64Phạm Đình Phúc
Vũ Thị Thùy Linh
- Cung VHTT Thanh niên HP
61Nguyễn Ngọc Hiếu
Hoàng Quỳnh Trang
- Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
311Lê Nguyễn Thanh Hùng
Phạm Phương Thảo
- Sở VH&TT Tp Đà Nẵng
404Nguyễn Đức Hòa
Nguyễn Thị Hải Yến
- Thăng Long
405Bùi Quang Nam
Nguyễn Thị Hồng Anh
- Cung LĐHN Việt Tiệp HP
SK 241: Chung kết Hạng S1 Người lớn Latin - Điệu C - Giờ: 15:46:30 15/11
326Phan Hoàng Nam
Nguyễn Ngô Thị Ngọc Châu
- TRIỀU TẤN DANCESPORT
327Trần Tấn Quang
Châu Hồ Thùy Dương
- TRIỀU TẤN DANCESPORT
63Nguyễn Văn Thời
Phạm Thị Thiên Trang
- Cung VHTT Thanh niên HP
74Lê Quý Ân Đức
Nguyễn Thị Quỳnh Như
- DN DANCESPORT
SK 242: Chung kết Hạng S2 Người lớn Standard - Điệu T - Giờ: 15:48:00 15/11
64Phạm Đình Phúc
Vũ Thị Thùy Linh
- Cung VHTT Thanh niên HP
61Nguyễn Ngọc Hiếu
Hoàng Quỳnh Trang
- Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
311Lê Nguyễn Thanh Hùng
Phạm Phương Thảo
- Sở VH&TT Tp Đà Nẵng
325Nguyễn Tuấn Đạt
Hoàng Minh Ánh
- Sở Văn Hóa Thể Thao Hà nội
405Bùi Quang Nam
Nguyễn Thị Hồng Anh
- Cung LĐHN Việt Tiệp HP
406Lê Thọ Sơn
Chu Thị Thanh Huyền
- Thăng Long
SK 243: Chung kết Hạng S2 Người lớn Latin - Điệu R - Giờ: 15:49:30 15/11
326Phan Hoàng Nam
Nguyễn Ngô Thị Ngọc Châu
- TRIỀU TẤN DANCESPORT
63Nguyễn Văn Thời
Phạm Thị Thiên Trang
- Cung VHTT Thanh niên HP
74Lê Quý Ân Đức
Nguyễn Thị Quỳnh Như
- DN DANCESPORT
SK 244: Chung kết Hạng S3 Người lớn Standard - Điệu Q - Giờ: 15:51:00 15/11
61Nguyễn Ngọc Hiếu
Hoàng Quỳnh Trang
- Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
325Nguyễn Tuấn Đạt
Hoàng Minh Ánh
- Sở Văn Hóa Thể Thao Hà nội
405Bùi Quang Nam
Nguyễn Thị Hồng Anh
- Cung LĐHN Việt Tiệp HP
406Lê Thọ Sơn
Chu Thị Thanh Huyền
- Thăng Long
SK 245: Chung kết Hạng S4 Người lớn Latin - Điệu S - Giờ: 15:52:30 15/11
63Nguyễn Văn Thời
Phạm Thị Thiên Trang
- Cung VHTT Thanh niên HP
312Lê Hoàng Tây
Nguyễn Ngọc Băng Trâm
- Sở VH&TT Tp Đà Nẵng
SK 246: Chung kết Hạng S4 Người lớn Standard - Điệu F - Giờ: 15:54:00 15/11
57Nguyễn Hoàng Tuấn
Phạm Thị Ánh
- CLB khiêu vũ Tân Bình
64Phạm Đình Phúc
Vũ Thị Thùy Linh
- Cung VHTT Thanh niên HP
99Lê Trần Tiệp
Phạm Phương Uyên
- Hòa Yến Dancing Center
406Lê Thọ Sơn
Chu Thị Thanh Huyền
- Thăng Long
SK 247: Chung kết Hạng S5 Người lớn Standard - Điệu VW - Giờ: 15:55:30 15/11
57Nguyễn Hoàng Tuấn
Phạm Thị Ánh
- CLB khiêu vũ Tân Bình
64Phạm Đình Phúc
Vũ Thị Thùy Linh
- Cung VHTT Thanh niên HP
61Nguyễn Ngọc Hiếu
Hoàng Quỳnh Trang
- Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
404Nguyễn Đức Hòa
Nguyễn Thị Hải Yến
- Thăng Long
406Lê Thọ Sơn
Chu Thị Thanh Huyền
- Thăng Long
SK 248: Tứ kết Hạng FD Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C,R (Kết quả của sự kiện 236) - Giờ: 15:57:00 15/11
SK 249: Chung kết Hạng FC Thiếu niên 1 Latin - Điệu C,R,J - Giờ: 16:03:00 15/11
122Vương Đức Thành - LUÂN OANH DANCESPORT
332Phạm Phương Bảo Thy - TRIỀU TẤN DANCESPORT
333Lê Huy Khánh Vy - TRIỀU TẤN DANCESPORT
387Trần Xuân Nghi - Trường THCS Trưng Vương
46Trần Lê Quỳnh Anh - CLB Lực Thư Dancesport
205Nguyễn Phạm Như Ngọc - LUÂN OANH DANCESPORT
22Lê Xuân Mai - Bảo Dance Sport Nghệ An
208Phạm Tường Ngân - LUÂN OANH DANCESPORT
211Dương Vân Lan - LUÂN OANH DANCESPORT
SK 250: Tứ kết Hạng FC Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C,R,J (Kết quả của sự kiện 237) - Giờ: 16:07:30 15/11
SK 251: Bán kết Hạng FD Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C,R (Kết quả của sự kiện 248) - Giờ: 16:16:30 15/11
SK 252: Bán kết Hạng FC Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C,R,J (Kết quả của sự kiện 250) - Giờ: 16:19:30 15/11
SK 253: Chung kết Hạng FD Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C,R (Kết quả của sự kiện 251) - Giờ: 16:24:00 15/11
SK 254: Tứ kết Hạng FD2 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C,S - Giờ: 16:27:00 15/11
60Trần Lan Phương - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
102Hồ Lê Uyên Kha - LUÂN OANH DANCESPORT
103Lê Hoàng Mai - LUÂN OANH DANCESPORT
106Nguyễn Thị Ngân Phi - LUÂN OANH DANCESPORT
132Nguyễn Ngọc Quỳnh Như - LUÂN OANH DANCESPORT
133Đặng Dương Minh Hà - LUÂN OANH DANCESPORT
139Nguyễn Hà Bảo Châu - LUÂN OANH DANCESPORT
147Nguyễn Ngọc Phương Nhi - LUÂN OANH DANCESPORT
54Phạm Trần Hải Ngân - CLB Năng Khiếu Mầm Xanh Quảng Trị
55Trương Nguyễn Nguyên Đan - CLB Năng Khiếu Mầm Xanh Quảng Trị
154Lê Nguyễn Đông Nghi - LUÂN OANH DANCESPORT
335Trần Yến Nhi - TRIỀU TẤN DANCESPORT
157Trần Ngọc Gia Nghi - LUÂN OANH DANCESPORT
160Trương Ánh Hồng - LUÂN OANH DANCESPORT
319Lê Thị Hà Trang - Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai
38Nguyễn Kim Ngân - CLB Lực Thư Dancesport
194Nguyễn Ngọc Đan Khanh - LUÂN OANH DANCESPORT
195Nguyễn Ngọc Trúc Quỳnh - LUÂN OANH DANCESPORT
27Trần Thị Khôi Linh - Bảo Dance Sport Nghệ An
SK 255: Chung kết Hạng FC Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C,R,J (Kết quả của sự kiện 252) - Giờ: 16:35:42 15/11
SK 256: Chung kết Hạng FD2 Thiếu niên 1 Latin - Điệu C,S - Giờ: 16:40:12 15/11
122Vương Đức Thành - LUÂN OANH DANCESPORT
14Nguyễn Đỗ Nguyệt Anh - Bảo Dance Sport Nghệ An
333Lê Huy Khánh Vy - TRIỀU TẤN DANCESPORT
317Lê Phương Thảo - Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai
SK 257: Bán kết Hạng FD2 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C,S (Kết quả của sự kiện 254) - Giờ: 16:43:12 15/11
SK 258: Bán kết Hạng F3 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu J - Giờ: 16:46:12 15/11
127Lê Trương Hồng Đăng - LUÂN OANH DANCESPORT
128Phạm Văn Duy Phú - LUÂN OANH DANCESPORT
130Trần Ngô Hiền Nhi - LUÂN OANH DANCESPORT
17Lê Nguyễn Hoài An - Bảo Dance Sport Nghệ An
131Bùi Trần Anh Thư - LUÂN OANH DANCESPORT
132Nguyễn Ngọc Quỳnh Như - LUÂN OANH DANCESPORT
139Nguyễn Hà Bảo Châu - LUÂN OANH DANCESPORT
280Lê Gia Nhi - Q-Dance Center
20Nguyễn Trần Khánh Huyền - Bảo Dance Sport Nghệ An
21Nguyễn Trần Khánh Hà - Bảo Dance Sport Nghệ An
12Nguyễn Bảo Ngọc - BAN ME DANCE
27Trần Thị Khôi Linh - Bảo Dance Sport Nghệ An
28Mai Phương Anh - Bảo Dance Sport Nghệ An
49Đoàn Khánh An - CLB Lực Thư Dancesport
SK 259: Chung kết Hạng F3 Thiếu niên 1 Latin - Điệu J - Giờ: 16:51:54 15/11
14Nguyễn Đỗ Nguyệt Anh - Bảo Dance Sport Nghệ An
332Phạm Phương Bảo Thy - TRIỀU TẤN DANCESPORT
314Nguyễn Bảo Ngọc - Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai
SK 260: Chung kết Hạng FD2 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C,S (Kết quả của sự kiện 257) - Giờ: 16:53:24 15/11
SK 261: Chung kết Hạng F3 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu J (Kết quả của sự kiện 258) - Giờ: 16:56:24 15/11
SK 262: Bán kết Hạng FB Thiếu nhi 1 Latin - Điệu S,C,R,J - Giờ: 16:57:54 15/11
60Trần Lan Phương - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
104Võ Trần Phương Linh - LUÂN OANH DANCESPORT
105Phạm Tuyết San - LUÂN OANH DANCESPORT
128Phạm Văn Duy Phú - LUÂN OANH DANCESPORT
335Trần Yến Nhi - TRIỀU TẤN DANCESPORT
157Trần Ngọc Gia Nghi - LUÂN OANH DANCESPORT
194Nguyễn Ngọc Đan Khanh - LUÂN OANH DANCESPORT
197Bùi Ngọc Như Ý - LUÂN OANH DANCESPORT
199Lê Hà My - LUÂN OANH DANCESPORT
201Vũ Ngọc An Nhiên - LUÂN OANH DANCESPORT
210Trần Thanh Thảo - LUÂN OANH DANCESPORT
73Dương Bảo Ngọc - DN DANCESPORT
11Nguyễn Diệp Ngân Bình - BAN ME DANCE
SK 263: Chung kết Hạng FB Thiếu niên 1 Latin - Điệu S,C,R,J - Giờ: 17:07:48 15/11
122Vương Đức Thành - LUÂN OANH DANCESPORT
333Lê Huy Khánh Vy - TRIỀU TẤN DANCESPORT
317Lê Phương Thảo - Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai
205Nguyễn Phạm Như Ngọc - LUÂN OANH DANCESPORT
22Lê Xuân Mai - Bảo Dance Sport Nghệ An
208Phạm Tường Ngân - LUÂN OANH DANCESPORT
209Lê Quỳnh Như - LUÂN OANH DANCESPORT
211Dương Vân Lan - LUÂN OANH DANCESPORT
324La Gia Hân - Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai
SK 264: Tứ kết Hạng FD1 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C,J - Giờ: 17:13:48 15/11
60Trần Lan Phương - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
102Hồ Lê Uyên Kha - LUÂN OANH DANCESPORT
106Nguyễn Thị Ngân Phi - LUÂN OANH DANCESPORT
139Nguyễn Hà Bảo Châu - LUÂN OANH DANCESPORT
147Nguyễn Ngọc Phương Nhi - LUÂN OANH DANCESPORT
154Lê Nguyễn Đông Nghi - LUÂN OANH DANCESPORT
335Trần Yến Nhi - TRIỀU TẤN DANCESPORT
155Huỳnh Ngọc Thảo Nhi - LUÂN OANH DANCESPORT
156Nguyễn Bảo Linh Châu - LUÂN OANH DANCESPORT
336Nguyễn Hoàng Ánh Dương - TRIỀU TẤN DANCESPORT
157Trần Ngọc Gia Nghi - LUÂN OANH DANCESPORT
341Trương Thân Thảo Nguyên - TRIỀU TẤN DANCESPORT
160Trương Ánh Hồng - LUÂN OANH DANCESPORT
348Lê Thủy Tiên - TRIỀU TẤN DANCESPORT
195Nguyễn Ngọc Trúc Quỳnh - LUÂN OANH DANCESPORT
201Vũ Ngọc An Nhiên - LUÂN OANH DANCESPORT
67Nguyễn Uyên Vy - DHC Dance Đà Nẵng
70Hồ Lê Minh Uyên - DHC Dance Đà Nẵng
12Nguyễn Bảo Ngọc - BAN ME DANCE
219Lý Hoàng An - LUÂN OANH DANCESPORT
27Trần Thị Khôi Linh - Bảo Dance Sport Nghệ An
28Mai Phương Anh - Bảo Dance Sport Nghệ An
SK 265: Chung kết Hạng FD1 Thiếu niên 1 Latin - Điệu C,J - Giờ: 17:23:24 15/11
122Vương Đức Thành - LUÂN OANH DANCESPORT
144Ngô Thiên Hoàng Anh - LUÂN OANH DANCESPORT
332Phạm Phương Bảo Thy - TRIỀU TẤN DANCESPORT
SK 266: Bán kết Hạng FD1 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C,J (Kết quả của sự kiện 264) - Giờ: 17:26:24 15/11
SK 267: Chung kết Hạng FB U21 Latin - Điệu S,C,R,J - Giờ: 17:29:24 15/11
47Phạm Phương Ly - CLB Lực Thư Dancesport
211Dương Vân Lan - LUÂN OANH DANCESPORT
212Tạ Liên Giang - LUÂN OANH DANCESPORT
SK 268: Chung kết Hạng FB Thiếu nhi 1 Latin - Điệu S,C,R,J (Kết quả của sự kiện 262) - Giờ: 17:35:24 15/11
SK 269: Chung kết Hạng F5 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu P - Giờ: 17:41:24 15/11
102Hồ Lê Uyên Kha - LUÂN OANH DANCESPORT
121Vương Đức Minh - LUÂN OANH DANCESPORT
17Lê Nguyễn Hoài An - Bảo Dance Sport Nghệ An
319Lê Thị Hà Trang - Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai
12Nguyễn Bảo Ngọc - BAN ME DANCE
27Trần Thị Khôi Linh - Bảo Dance Sport Nghệ An
SK 270: Chung kết Hạng F5 Thiếu niên 1 Latin - Điệu P - Giờ: 17:42:54 15/11
14Nguyễn Đỗ Nguyệt Anh - Bảo Dance Sport Nghệ An
314Nguyễn Bảo Ngọc - Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai
322Nguyễn Ngọc Trâm Anh - Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai
SK 271: Chung kết Hạng FD1 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C,J (Kết quả của sự kiện 266) - Giờ: 17:44:24 15/11
SK 272: Chung kết Hạng C Trung niên 2 Standard - Điệu W,T,Q - Giờ: 17:47:24 15/11
361Nguyễn Quốc Quân
Nguyễn Thị Thu Thủy
- Thăng Long
62Nguyễn Mạnh Cường
Nguyễn Thị Bảo
- Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
366Phạm Sỹ Tuân
Trần Thị Yến Nơ
- Trung tâm VHTT và Thể Thao Liên Chiểu
SK 273: Chung kết Hạng C Trung niên 1 Standard - Điệu W,T,Q - Giờ: 17:51:54 15/11
364Trần Đình Quý
Trần Thị Phương Thanh
- Thăng Long
366Phạm Sỹ Tuân
Trần Thị Yến Nơ
- Trung tâm VHTT và Thể Thao Liên Chiểu
365Nguyễn Chí Công
Kiều Thúy Hằng
- Thăng Long
SK 274: Vòng 1/8 Hạng F2 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu R - Giờ: 17:56:24 15/11
31Nguyễn Ngọc Nguyên My - CLB BÌNH LIÊN DANCESPORT
32Lê Nguyễn Bảo Châu - CLB BÌNH LIÊN DANCESPORT
102Hồ Lê Uyên Kha - LUÂN OANH DANCESPORT
127Lê Trương Hồng Đăng - LUÂN OANH DANCESPORT
128Phạm Văn Duy Phú - LUÂN OANH DANCESPORT
130Trần Ngô Hiền Nhi - LUÂN OANH DANCESPORT
17Lê Nguyễn Hoài An - Bảo Dance Sport Nghệ An
56Hoàng Lê Tuệ Lâm - CLB Quảng Trị dancesport
373Nguyễn Trần Trúc Ly - Trung tâm âm nhạc Bảo Yến
374Cổ Ngọc Như Thảo - Trung tâm âm nhạc Bảo Yến
131Bùi Trần Anh Thư - LUÂN OANH DANCESPORT
375Lưu Nguyễn Bình Lam - Trung tâm âm nhạc Bảo Yến
132Nguyễn Ngọc Quỳnh Như - LUÂN OANH DANCESPORT
133Đặng Dương Minh Hà - LUÂN OANH DANCESPORT
377Mai Nguyễn Hà My - Trung tâm âm nhạc Bảo Yến
378Nguyễn Ngọc Bảo Hân - Trung tâm âm nhạc Bảo Yến
139Nguyễn Hà Bảo Châu - LUÂN OANH DANCESPORT
145Ngô Thiên Hoàng Yến - LUÂN OANH DANCESPORT
146Nguyễn Trần Thảo My - LUÂN OANH DANCESPORT
147Nguyễn Ngọc Phương Nhi - LUÂN OANH DANCESPORT
54Phạm Trần Hải Ngân - CLB Năng Khiếu Mầm Xanh Quảng Trị
55Trương Nguyễn Nguyên Đan - CLB Năng Khiếu Mầm Xanh Quảng Trị
155Huỳnh Ngọc Thảo Nhi - LUÂN OANH DANCESPORT
156Nguyễn Bảo Linh Châu - LUÂN OANH DANCESPORT
158Trần Ngọc Yến Vy - LUÂN OANH DANCESPORT
161Nguyễn Hoàng Ánh Dương - LUÂN OANH DANCESPORT
162Hoàng Nguyễn Khánh An - LUÂN OANH DANCESPORT
164Trần Lê Hoàng Ny - LUÂN OANH DANCESPORT
167Đoàn Lê Hồng Ân - LUÂN OANH DANCESPORT
169Nguyễn Anh Thư - LUÂN OANH DANCESPORT
319Lê Thị Hà Trang - Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai
80Nguyễn Thị Diệu My - DreamDance Chư Sê
82Trương Nguyễn Thanh Ngân - DreamDance Chư Sê
292Lê Ngọc Như Quỳnh - Sao Mai - Kon Tum
277Hoàng Nguyễn Phương Nhi - Q-Dance Center
280Lê Gia Nhi - Q-Dance Center
288Đoàn Nguyễn Hà Anh - Q-Dance Center
186Vũ Nhật Long - LUÂN OANH DANCESPORT
189Trần Gia Hân - LUÂN OANH DANCESPORT
196Diệp Thanh Trúc - LUÂN OANH DANCESPORT
198Trần Nhật Như Khuê - LUÂN OANH DANCESPORT
90Lê Nguyễn Hương Giang - DreamDance Gia Lai
210Trần Thanh Thảo - LUÂN OANH DANCESPORT
265Võ Thục Khuê - PH Dancesport Tam Kỳ
27Trần Thị Khôi Linh - Bảo Dance Sport Nghệ An
221Huỳnh Mẫn Nghi - LUÂN OANH DANCESPORT
28Mai Phương Anh - Bảo Dance Sport Nghệ An
SK 275: Chung kết Hạng F2 Thiếu niên 1 Latin - Điệu R - Giờ: 18:06:24 15/11
98Phạm Minh Thư - Hoàng Sỹ Dancesport
34Bùi Dương Cát Tiên - CLB Lan Trần Đà Nẵng
35Nguyễn Kim Anh Thư - CLB Lan Trần Đà Nẵng
14Nguyễn Đỗ Nguyệt Anh - Bảo Dance Sport Nghệ An
144Ngô Thiên Hoàng Anh - LUÂN OANH DANCESPORT
159Trần Phương Nghi - LUÂN OANH DANCESPORT
352Phạm Ngọc Hương Giang - TRIỀU TẤN DANCESPORT
SK 276: Chung kết Hạng F2 U21 Latin - Điệu R - Giờ: 18:07:54 15/11
97Đoàn Hồ Hoàng Mai - Hoàng Sỹ Dancesport
108Phạm Trâm Anh - LUÂN OANH DANCESPORT
48Nguyễn Thị Loan Phương - CLB Lực Thư Dancesport
SK 277: Tứ kết Hạng F2 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu R (Kết quả của sự kiện 274) - Giờ: 18:09:24 15/11
SK 278: Bán kết Hạng FA Thiếu nhi 1 Latin - Điệu S,C,R,P,J - Giờ: 18:12:24 15/11
104Võ Trần Phương Linh - LUÂN OANH DANCESPORT
121Vương Đức Minh - LUÂN OANH DANCESPORT
128Phạm Văn Duy Phú - LUÂN OANH DANCESPORT
318Lê Thị Minh Hằng - Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai
319Lê Thị Hà Trang - Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai
85Thái Bảo Trân - DreamDance Gia Lai
323Trần Nguyễn Tâm Nguyên - Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai
280Lê Gia Nhi - Q-Dance Center
193Phạm Băng Băng - LUÂN OANH DANCESPORT
194Nguyễn Ngọc Đan Khanh - LUÂN OANH DANCESPORT
196Diệp Thanh Trúc - LUÂN OANH DANCESPORT
197Bùi Ngọc Như Ý - LUÂN OANH DANCESPORT
67Nguyễn Uyên Vy - DHC Dance Đà Nẵng
70Hồ Lê Minh Uyên - DHC Dance Đà Nẵng
11Nguyễn Diệp Ngân Bình - BAN ME DANCE
12Nguyễn Bảo Ngọc - BAN ME DANCE
SK 279: Bán kết Hạng FA Thiếu niên 1 Latin - Điệu S,C,R,P,J - Giờ: 18:22:24 15/11
316Trần Nguyễn Hoàng Diệu - Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai
317Lê Phương Thảo - Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai
322Nguyễn Ngọc Trâm Anh - Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai
22Lê Xuân Mai - Bảo Dance Sport Nghệ An
206Đinh Lê Tâm Khánh - LUÂN OANH DANCESPORT
209Lê Quỳnh Như - LUÂN OANH DANCESPORT
211Dương Vân Lan - LUÂN OANH DANCESPORT
212Tạ Liên Giang - LUÂN OANH DANCESPORT
324La Gia Hân - Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai
SK 280: Bán kết Hạng F2 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu R (Kết quả của sự kiện 277) - Giờ: 18:30:24 15/11
SK 281: Chung kết Hạng C Người lớn Standard - Điệu W,T,Q - Giờ: 18:31:54 15/11
99Lê Trần Tiệp
Phạm Phương Uyên
- Hòa Yến Dancing Center
364Trần Đình Quý
Trần Thị Phương Thanh
- Thăng Long
365Nguyễn Chí Công
Kiều Thúy Hằng
- Thăng Long
SK 282: Chung kết Hạng F4 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu S - Giờ: 18:36:24 15/11
101Hồ Huỳnh Bảo San - LUÂN OANH DANCESPORT
17Lê Nguyễn Hoài An - Bảo Dance Sport Nghệ An
132Nguyễn Ngọc Quỳnh Như - LUÂN OANH DANCESPORT
139Nguyễn Hà Bảo Châu - LUÂN OANH DANCESPORT
54Phạm Trần Hải Ngân - CLB Năng Khiếu Mầm Xanh Quảng Trị
55Trương Nguyễn Nguyên Đan - CLB Năng Khiếu Mầm Xanh Quảng Trị
193Phạm Băng Băng - LUÂN OANH DANCESPORT
27Trần Thị Khôi Linh - Bảo Dance Sport Nghệ An
SK 283: Chung kết Hạng F4 Thiếu niên 1 Latin - Điệu S - Giờ: 18:37:54 15/11
14Nguyễn Đỗ Nguyệt Anh - Bảo Dance Sport Nghệ An
322Nguyễn Ngọc Trâm Anh - Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai
SK 284: Chung kết Hạng FD1 Thiếu niên 2 Standard - Điệu W,Q - Giờ: 18:39:24 15/11
40Đào Thị Ngọc Mơ - CLB Lực Thư Dancesport
45Huỳnh Vũ Thiệu Miên - CLB Lực Thư Dancesport
46Trần Lê Quỳnh Anh - CLB Lực Thư Dancesport
324La Gia Hân - Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai
SK 285: Chung kết Hạng FD1 Thiếu nhi 1 Standard - Điệu W,Q - Giờ: 18:42:24 15/11
318Lê Thị Minh Hằng - Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai
85Thái Bảo Trân - DreamDance Gia Lai
210Trần Thanh Thảo - LUÂN OANH DANCESPORT
SK 286: Chung kết Hạng FD1 Thiếu niên 1 Standard - Điệu W,Q - Giờ: 18:45:24 15/11
205Nguyễn Phạm Như Ngọc - LUÂN OANH DANCESPORT
206Đinh Lê Tâm Khánh - LUÂN OANH DANCESPORT
SK 287: Chung kết Hạng FA Thiếu nhi 1 Latin - Điệu S,C,R,P,J (Kết quả của sự kiện 278) - Giờ: 18:48:24 15/11
SK 288: Chung kết Hạng FA Thiếu niên 1 Latin - Điệu S,C,R,P,J (Kết quả của sự kiện 279) - Giờ: 18:55:54 15/11
SK 289: Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu R (Kết quả của sự kiện 280) - Giờ: 19:03:24 15/11
SK 290: Chung kết Hạng FA Thiếu nhi 1 Standard - Điệu W,T,VW,SF,Q - Giờ: 19:04:54 15/11
318Lê Thị Minh Hằng - Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai
319Lê Thị Hà Trang - Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai
85Thái Bảo Trân - DreamDance Gia Lai
323Trần Nguyễn Tâm Nguyên - Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai
193Phạm Băng Băng - LUÂN OANH DANCESPORT
194Nguyễn Ngọc Đan Khanh - LUÂN OANH DANCESPORT
196Diệp Thanh Trúc - LUÂN OANH DANCESPORT
11Nguyễn Diệp Ngân Bình - BAN ME DANCE
SK 291: Chung kết Hạng FA Thiếu niên 1 Standard - Điệu W,T,VW,SF,Q - Giờ: 19:12:24 15/11
317Lê Phương Thảo - Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai
322Nguyễn Ngọc Trâm Anh - Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai
208Phạm Tường Ngân - LUÂN OANH DANCESPORT
212Tạ Liên Giang - LUÂN OANH DANCESPORT
324La Gia Hân - Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai
SK 292: Chung kết Hạng FA U21 Latin - Điệu S,C,R,P,J - Giờ: 19:19:54 15/11
317Lê Phương Thảo - Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai
211Dương Vân Lan - LUÂN OANH DANCESPORT
212Tạ Liên Giang - LUÂN OANH DANCESPORT
SK 293: Chung kết Hạng FD2 Thiếu nhi 2 Standard - Điệu W,SF - Giờ: 19:27:24 15/11
320Đỗ Ngọc Hân - Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai
323Trần Nguyễn Tâm Nguyên - Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai
SK 294: Chung kết Hạng FD2 Thiếu niên 1 Standard - Điệu W,SF - Giờ: 19:30:24 15/11
390Phan Minh Nguyên - Trường Tiểu học Trần Văn Ơn
206Đinh Lê Tâm Khánh - LUÂN OANH DANCESPORT
SK 295: Chung kết Hạng FD2 Thiếu nhi 1 Standard - Điệu W,SF - Giờ: 19:33:24 15/11
318Lê Thị Minh Hằng - Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai
199Lê Hà My - LUÂN OANH DANCESPORT
210Trần Thanh Thảo - LUÂN OANH DANCESPORT
SK 296: Chung kết Hạng FB Thiếu niên 1 Standard - Điệu W,T,SF,Q - Giờ: 19:36:24 15/11
317Lê Phương Thảo - Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai
390Phan Minh Nguyên - Trường Tiểu học Trần Văn Ơn
208Phạm Tường Ngân - LUÂN OANH DANCESPORT
SK 297: Chung kết Hạng FB Thiếu nhi 1 Standard - Điệu W,T,SF,Q - Giờ: 19:42:24 15/11
319Lê Thị Hà Trang - Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai
323Trần Nguyễn Tâm Nguyên - Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai
194Nguyễn Ngọc Đan Khanh - LUÂN OANH DANCESPORT
SK 298: Chung kết Hạng E2 Trung niên 5 Standard - Điệu T - Giờ: 19:48:24 15/11
65Trần Quý
Đặng Thị Bích Phượng
- DHC Dance Đà Nẵng
66Trần Đức Thắng
Nguyễn Thị Hiền
- DHC Dance Đà Nẵng
362Vương Đức Long
Vũ Bích Oanh
- Thăng Long
SK 299: Chung kết Hạng F2 Thiếu niên 1 Standard - Điệu T - Giờ: 19:49:54 15/11
107Hồ Ngọc Phương Thảo - LUÂN OANH DANCESPORT
122Vương Đức Thành - LUÂN OANH DANCESPORT
322Nguyễn Ngọc Trâm Anh - Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai
SK 300: Chung kết Hạng FB Thiếu nhi 2 Standard - Điệu W,T,SF,Q - Giờ: 19:51:24 15/11
29Đinh Hà Trà My - CLB BÌNH LIÊN DANCESPORT
320Đỗ Ngọc Hân - Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai
33Nguyễn Thanh Ngọc Hân - CLB BÌNH LIÊN DANCESPORT
SK 301: Chung kết Hạng B Người lớn Standard - Điệu W,T,SF,Q - Giờ: 19:57:24 15/11
99Lê Trần Tiệp
Phạm Phương Uyên
- Hòa Yến Dancing Center
311Lê Nguyễn Thanh Hùng
Phạm Phương Thảo
- Sở VH&TT Tp Đà Nẵng
364Trần Đình Quý
Trần Thị Phương Thanh
- Thăng Long
SK 302: Chung kết Hạng FD3 Thiếu nhi 1 Standard - Điệu W,VW - Giờ: 20:03:24 15/11
318Lê Thị Minh Hằng - Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai
85Thái Bảo Trân - DreamDance Gia Lai
323Trần Nguyễn Tâm Nguyên - Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai
SK 303: Chung kết Hạng FD3 Thiếu nhi 2 Standard - Điệu W,VW - Giờ: 20:06:24 15/11
29Đinh Hà Trà My - CLB BÌNH LIÊN DANCESPORT
390Phan Minh Nguyên - Trường Tiểu học Trần Văn Ơn
SK 304: Chung kết Hạng E2 Trung niên 1 Standard - Điệu T - Giờ: 20:09:24 15/11
65Trần Quý
Đặng Thị Bích Phượng
- DHC Dance Đà Nẵng
66Trần Đức Thắng
Nguyễn Thị Hiền
- DHC Dance Đà Nẵng
365Nguyễn Chí Công
Kiều Thúy Hằng
- Thăng Long
SK 305: Chung kết Hạng F2 Nhi đồng Standard - Điệu T - Giờ: 20:10:54 15/11
86Phan Nguyễn Tú Uyên - DreamDance Gia Lai
87Nguyễn Minh Hạnh - DreamDance Gia Lai
SK 306: Chung kết Hạng F5 Thiếu nhi 1 Standard - Điệu VW - Giờ: 20:12:24 15/11
318Lê Thị Minh Hằng - Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai
11Nguyễn Diệp Ngân Bình - BAN ME DANCE
SK 307: Chung kết Hạng F5 Thiếu niên 1 Standard - Điệu VW - Giờ: 20:13:54 15/11
41Mai Nguyễn Hiền Nhi - CLB Lực Thư Dancesport
44Trần Đặng Hương Giang - CLB Lực Thư Dancesport
47Phạm Phương Ly - CLB Lực Thư Dancesport
324La Gia Hân - Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai
SK 308: Chung kết Hạng E2 Trung niên 3 Standard - Điệu T - Giờ: 20:15:24 15/11
58Hoàng Văn Hiển
Nguyễn Thị Nga
- CLB khiêu vũ Tân Bình
362Vương Đức Long
Vũ Bích Oanh
- Thăng Long
SK 309: Chung kết Hạng E1 Trung niên 1 Standard - Điệu W - Giờ: 20:16:54 15/11
57Nguyễn Hoàng Tuấn
Phạm Thị Ánh
- CLB khiêu vũ Tân Bình
65Trần Quý
Đặng Thị Bích Phượng
- DHC Dance Đà Nẵng
66Trần Đức Thắng
Nguyễn Thị Hiền
- DHC Dance Đà Nẵng
364Trần Đình Quý
Trần Thị Phương Thanh
- Thăng Long
222Phạm Hồng Phúc
Nguyễn Thị Kim Nguyệt
- LUÂN OANH DANCESPORT
SK 310: Chung kết Hạng F3 Thiếu nhi 1 Standard - Điệu Q - Giờ: 20:18:24 15/11
85Thái Bảo Trân - DreamDance Gia Lai
199Lê Hà My - LUÂN OANH DANCESPORT
210Trần Thanh Thảo - LUÂN OANH DANCESPORT
SK 311: Chung kết Hạng E3 Người lớn Standard - Điệu Q - Giờ: 20:19:54 15/11
99Lê Trần Tiệp
Phạm Phương Uyên
- Hòa Yến Dancing Center
365Nguyễn Chí Công
Kiều Thúy Hằng
- Thăng Long
SK 312: Chung kết Hạng F4 Thiếu nhi 2 Standard - Điệu F - Giờ: 20:21:24 15/11
320Đỗ Ngọc Hân - Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai
323Trần Nguyễn Tâm Nguyên - Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai
SK 313: Chung kết Hạng E4 Trung niên 2 Standard - Điệu F - Giờ: 20:22:54 15/11
58Hoàng Văn Hiển
Nguyễn Thị Nga
- CLB khiêu vũ Tân Bình
62Nguyễn Mạnh Cường
Nguyễn Thị Bảo
- Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
SK 314: Chung kết Hạng F4 Thiếu nhi 1 Standard - Điệu F - Giờ: 20:24:24 15/11
85Thái Bảo Trân - DreamDance Gia Lai
199Lê Hà My - LUÂN OANH DANCESPORT
210Trần Thanh Thảo - LUÂN OANH DANCESPORT
SK 315: Chung kết Hạng F4 Thiếu niên 1 Standard - Điệu F - Giờ: 20:25:54 15/11
322Nguyễn Ngọc Trâm Anh - Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai
33Nguyễn Thanh Ngọc Hân - CLB BÌNH LIÊN DANCESPORT
SK 316: Chung kết Hạng E2 Trung niên 2 Standard - Điệu T - Giờ: 20:27:24 15/11
58Hoàng Văn Hiển
Nguyễn Thị Nga
- CLB khiêu vũ Tân Bình
65Trần Quý
Đặng Thị Bích Phượng
- DHC Dance Đà Nẵng
66Trần Đức Thắng
Nguyễn Thị Hiền
- DHC Dance Đà Nẵng
362Vương Đức Long
Vũ Bích Oanh
- Thăng Long
SK 317: Chung kết Hạng E2 Người lớn Standard - Điệu T - Giờ: 20:28:54 15/11
99Lê Trần Tiệp
Phạm Phương Uyên
- Hòa Yến Dancing Center
216Lê Hoàng Tây
Nguyễn Thị Thanh Hương
- LUÂN OANH DANCESPORT
217Nguyễn Thanh Liêm
Võ Thiên Ngân
- LUÂN OANH DANCESPORT
SK 318: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 2 Standard - Điệu W - Giờ: 20:30:24 15/11
320Đỗ Ngọc Hân - Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai
390Phan Minh Nguyên - Trường Tiểu học Trần Văn Ơn
210Trần Thanh Thảo - LUÂN OANH DANCESPORT
SK 319: Chung kết Hạng E1 Trung niên 3 Standard - Điệu W - Giờ: 20:31:54 15/11
58Hoàng Văn Hiển
Nguyễn Thị Nga
- CLB khiêu vũ Tân Bình
362Vương Đức Long
Vũ Bích Oanh
- Thăng Long
SK 320: Chung kết Hạng E1 Người lớn Standard - Điệu W - Giờ: 20:33:24 15/11
57Nguyễn Hoàng Tuấn
Phạm Thị Ánh
- CLB khiêu vũ Tân Bình
216Lê Hoàng Tây
Nguyễn Thị Thanh Hương
- LUÂN OANH DANCESPORT
217Nguyễn Thanh Liêm
Võ Thiên Ngân
- LUÂN OANH DANCESPORT
364Trần Đình Quý
Trần Thị Phương Thanh
- Thăng Long
SK 321: Chung kết Hạng E1 Trung niên 4 Standard - Điệu W - Giờ: 20:34:54 15/11
57Nguyễn Hoàng Tuấn
Phạm Thị Ánh
- CLB khiêu vũ Tân Bình
361Nguyễn Quốc Quân
Nguyễn Thị Thu Thủy
- Thăng Long
62Nguyễn Mạnh Cường
Nguyễn Thị Bảo
- Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
222Phạm Hồng Phúc
Nguyễn Thị Kim Nguyệt
- LUÂN OANH DANCESPORT
SK 322: Chung kết Hạng F1 Nhi đồng Standard - Điệu W - Giờ: 20:36:24 15/11
86Phan Nguyễn Tú Uyên - DreamDance Gia Lai
87Nguyễn Minh Hạnh - DreamDance Gia Lai
88Nguyễn Phạm Kha Ly - DreamDance Gia Lai
SK 323: Chung kết Hạng E1 Trung niên 2 Standard - Điệu W - Giờ: 20:37:54 15/11
58Hoàng Văn Hiển
Nguyễn Thị Nga
- CLB khiêu vũ Tân Bình
65Trần Quý
Đặng Thị Bích Phượng
- DHC Dance Đà Nẵng
66Trần Đức Thắng
Nguyễn Thị Hiền
- DHC Dance Đà Nẵng
SK 324: Chung kết Hạng F1 Thiếu niên 1 Standard - Điệu W - Giờ: 20:39:24 15/11
122Vương Đức Thành - LUÂN OANH DANCESPORT
317Lê Phương Thảo - Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai
47Phạm Phương Ly - CLB Lực Thư Dancesport
257Hoàng Cao Kim Trường - LUÂN OANH DANCESPORT
SK 325: Chung kết Hạng E1 Trung niên 5 Standard - Điệu W - Giờ: 20:40:54 15/11
57Nguyễn Hoàng Tuấn
Phạm Thị Ánh
- CLB khiêu vũ Tân Bình
65Trần Quý
Đặng Thị Bích Phượng
- DHC Dance Đà Nẵng
66Trần Đức Thắng
Nguyễn Thị Hiền
- DHC Dance Đà Nẵng
361Nguyễn Quốc Quân
Nguyễn Thị Thu Thủy
- Thăng Long
222Phạm Hồng Phúc
Nguyễn Thị Kim Nguyệt
- LUÂN OANH DANCESPORT
SK 326: Chung kết Hạng D Trung niên 1 Standard - Điệu W,T - Giờ: 20:42:24 15/11
62Nguyễn Mạnh Cường
Nguyễn Thị Bảo
- Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
366Phạm Sỹ Tuân
Trần Thị Yến Nơ
- Trung tâm VHTT và Thể Thao Liên Chiểu
365Nguyễn Chí Công
Kiều Thúy Hằng
- Thăng Long
SK 327: Chung kết Hạng FD Nhi đồng Standard - Điệu W,T - Giờ: 20:45:24 15/11
87Nguyễn Minh Hạnh - DreamDance Gia Lai
88Nguyễn Phạm Kha Ly - DreamDance Gia Lai
SK 328: Chung kết Hạng FC Thiếu niên 1 Standard - Điệu W,T,Q - Giờ: 20:48:24 15/11
322Nguyễn Ngọc Trâm Anh - Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai
205Nguyễn Phạm Như Ngọc - LUÂN OANH DANCESPORT
33Nguyễn Thanh Ngọc Hân - CLB BÌNH LIÊN DANCESPORT
SK 329: Chung kết Hạng FC Thiếu nhi 1 Standard - Điệu W,T,Q - Giờ: 20:52:54 15/11
318Lê Thị Minh Hằng - Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai
319Lê Thị Hà Trang - Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai
323Trần Nguyễn Tâm Nguyên - Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai
SK 330: Chung kết Hạng D Trung niên 3 Standard - Điệu W,T - Giờ: 20:57:24 15/11
58Hoàng Văn Hiển
Nguyễn Thị Nga
- CLB khiêu vũ Tân Bình
362Vương Đức Long
Vũ Bích Oanh
- Thăng Long
62Nguyễn Mạnh Cường
Nguyễn Thị Bảo
- Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
SK 331: Chung kết Hạng D Người lớn Standard - Điệu W,T - Giờ: 21:00:24 15/11
311Lê Nguyễn Thanh Hùng
Phạm Phương Thảo
- Sở VH&TT Tp Đà Nẵng
216Lê Hoàng Tây
Nguyễn Thị Thanh Hương
- LUÂN OANH DANCESPORT
217Nguyễn Thanh Liêm
Võ Thiên Ngân
- LUÂN OANH DANCESPORT
365Nguyễn Chí Công
Kiều Thúy Hằng
- Thăng Long
SK 332: Chung kết Hạng F3 U12 Latin - Điệu J - Giờ: 21:03:24 15/11
110Phan Nhật Minh Anh - LUÂN OANH DANCESPORT
386Thái Thanh Thảo - Trường THCS Trưng Vương
37Vũ Đặng Hải Nhi - CLB Lực Thư Dancesport
42Lê Nguyễn Ngọc Vân - CLB Lực Thư Dancesport
262Võ Thục Nghi - PH Dancesport Tam Kỳ
50Đỗ Đặng Minh Hà - CLB Lực Thư Dancesport
SK 333: Chung kết Hạng D Trung niên 4 Standard - Điệu W,T - Giờ: 21:04:54 15/11
65Trần Quý
Đặng Thị Bích Phượng
- DHC Dance Đà Nẵng
66Trần Đức Thắng
Nguyễn Thị Hiền
- DHC Dance Đà Nẵng
361Nguyễn Quốc Quân
Nguyễn Thị Thu Thủy
- Thăng Long
SK 334: Chung kết Hạng D Trung niên 2 Standard - Điệu W,T - Giờ: 21:07:54 15/11
58Hoàng Văn Hiển
Nguyễn Thị Nga
- CLB khiêu vũ Tân Bình
361Nguyễn Quốc Quân
Nguyễn Thị Thu Thủy
- Thăng Long
62Nguyễn Mạnh Cường
Nguyễn Thị Bảo
- Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
366Phạm Sỹ Tuân
Trần Thị Yến Nơ
- Trung tâm VHTT và Thể Thao Liên Chiểu
SK 335: Chung kết Hạng FA Thiếu nhi 2 Standard - Điệu W,T,VW,SF,Q - Giờ: 21:10:54 15/11
320Đỗ Ngọc Hân - Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai
196Diệp Thanh Trúc - LUÂN OANH DANCESPORT
206Đinh Lê Tâm Khánh - LUÂN OANH DANCESPORT
SK 336: Chung kết Hạng E1 Trung niên 1 Latin - Điệu C - Giờ: 21:18:24 15/11
192Trần Lâm
Nguyễn Thị Ngọc Lành
- LUÂN OANH DANCESPORT
75Lê Quý Ân Đức
Nguyễn Thị Kim Thoa
- DN DANCESPORT
SK 337: Chung kết Hạng E1 Thiếu niên 1 Latin - Điệu C - Giờ: 21:19:54 15/11
115Hoàng Cao Kim Trường
Hồ Ngọc Phương Thảo
- LUÂN OANH DANCESPORT
116Nguyễn Văn Song Toàn
Dương Vân Lan
- LUÂN OANH DANCESPORT
328Võ Hoàng Hà
Lê Huy Khánh Vy
- TRIỀU TẤN DANCESPORT
SK 338: Chung kết Hạng F1 U12 Latin - Điệu C - Giờ: 21:21:24 15/11
42Lê Nguyễn Ngọc Vân - CLB Lực Thư Dancesport
195Nguyễn Ngọc Trúc Quỳnh - LUÂN OANH DANCESPORT
197Bùi Ngọc Như Ý - LUÂN OANH DANCESPORT
262Võ Thục Nghi - PH Dancesport Tam Kỳ
263Trịnh Thuý Hiền - PH Dancesport Tam Kỳ
SK 339: Chung kết Hạng E1 U12 Latin - Điệu C - Giờ: 21:22:54 15/11
328Võ Hoàng Hà
Lê Huy Khánh Vy
- TRIỀU TẤN DANCESPORT
SK 340: Chung kết Hạng E1 Người lớn Latin - Điệu C - Giờ: 21:24:24 15/11
326Phan Hoàng Nam
Nguyễn Ngô Thị Ngọc Châu
- TRIỀU TẤN DANCESPORT
327Trần Tấn Quang
Châu Hồ Thùy Dương
- TRIỀU TẤN DANCESPORT
75Lê Quý Ân Đức
Nguyễn Thị Kim Thoa
- DN DANCESPORT
SK 341: Chung kết Hạng F5 U12 Latin - Điệu P - Giờ: 21:25:54 15/11
110Phan Nhật Minh Anh - LUÂN OANH DANCESPORT
14Nguyễn Đỗ Nguyệt Anh - Bảo Dance Sport Nghệ An
264Lê Phương Anh - PH Dancesport Tam Kỳ
SK 342: Chung kết Hạng FB U12 Latin - Điệu S,C,R,J - Giờ: 21:27:24 15/11
107Hồ Ngọc Phương Thảo - LUÂN OANH DANCESPORT
386Thái Thanh Thảo - Trường THCS Trưng Vương
387Trần Xuân Nghi - Trường THCS Trưng Vương
194Nguyễn Ngọc Đan Khanh - LUÂN OANH DANCESPORT
200Nguyễn Bình Khánh Thy - LUÂN OANH DANCESPORT
209Lê Quỳnh Như - LUÂN OANH DANCESPORT
SK 343: Chung kết Hạng B Người lớn Latin - Điệu S,C,R,J - Giờ: 21:33:24 15/11
74Lê Quý Ân Đức
Nguyễn Thị Quỳnh Như
- DN DANCESPORT
312Lê Hoàng Tây
Nguyễn Ngọc Băng Trâm
- Sở VH&TT Tp Đà Nẵng
313Nguyễn Thanh Liêm
Võ Thị Thanh Ngân
- Sở VH&TT Tp Đà Nẵng
SK 344: Chung kết Hạng D Trung niên 1 Latin - Điệu C,R - Giờ: 21:39:24 15/11
192Trần Lâm
Nguyễn Thị Ngọc Lành
- LUÂN OANH DANCESPORT
75Lê Quý Ân Đức
Nguyễn Thị Kim Thoa
- DN DANCESPORT
SK 345: Chung kết Hạng FD U12 Latin - Điệu C,R - Giờ: 21:42:24 15/11
114Huỳnh Linh Nhi - LUÂN OANH DANCESPORT
41Mai Nguyễn Hiền Nhi - CLB Lực Thư Dancesport
197Bùi Ngọc Như Ý - LUÂN OANH DANCESPORT
390Phan Minh Nguyên - Trường Tiểu học Trần Văn Ơn
263Trịnh Thuý Hiền - PH Dancesport Tam Kỳ
235Nguyễn Phương Vy - LUÂN OANH DANCESPORT
SK 347: Chung kết Hạng D Người lớn Latin - Điệu C,R - Giờ: 21:48:24 15/11
326Phan Hoàng Nam
Nguyễn Ngô Thị Ngọc Châu
- TRIỀU TẤN DANCESPORT
327Trần Tấn Quang
Châu Hồ Thùy Dương
- TRIỀU TẤN DANCESPORT
269Hoàng Nguyễn Thái Sơn
Lê Thị Lệ Hằng
- Q-Dance Center
75Lê Quý Ân Đức
Nguyễn Thị Kim Thoa
- DN DANCESPORT
SK 348: Chung kết Hạng FC U12 Latin - Điệu C,R,J - Giờ: 21:51:24 15/11
114Huỳnh Linh Nhi - LUÂN OANH DANCESPORT
386Thái Thanh Thảo - Trường THCS Trưng Vương
38Nguyễn Kim Ngân - CLB Lực Thư Dancesport
194Nguyễn Ngọc Đan Khanh - LUÂN OANH DANCESPORT
201Vũ Ngọc An Nhiên - LUÂN OANH DANCESPORT
390Phan Minh Nguyên - Trường Tiểu học Trần Văn Ơn
262Võ Thục Nghi - PH Dancesport Tam Kỳ
263Trịnh Thuý Hiền - PH Dancesport Tam Kỳ
SK 349: Chung kết Hạng E2 Trung niên 1 Latin - Điệu R - Giờ: 21:55:54 15/11
192Trần Lâm
Nguyễn Thị Ngọc Lành
- LUÂN OANH DANCESPORT
75Lê Quý Ân Đức
Nguyễn Thị Kim Thoa
- DN DANCESPORT
367Lê Văn Minh
Trương Thị Thanh Phước
- Trung tâm VHTT và Thể Thao Liên Chiểu
368Trà Quốc Khanh
Nguyễn Thị Xuân
- Trung tâm VHTT và Thể Thao Liên Chiểu
SK 350: Chung kết Hạng E2 Trung niên 2 Latin - Điệu R - Giờ: 21:57:24 15/11
192Trần Lâm
Nguyễn Thị Ngọc Lành
- LUÂN OANH DANCESPORT
367Lê Văn Minh
Trương Thị Thanh Phước
- Trung tâm VHTT và Thể Thao Liên Chiểu
368Trà Quốc Khanh
Nguyễn Thị Xuân
- Trung tâm VHTT và Thể Thao Liên Chiểu
SK 351: Chung kết Hạng F2 U12 Latin - Điệu R - Giờ: 21:58:54 15/11
110Phan Nhật Minh Anh - LUÂN OANH DANCESPORT
385Nguyễn Ngọc Minh Châu - Trường THCS Trưng Vương
195Nguyễn Ngọc Trúc Quỳnh - LUÂN OANH DANCESPORT
199Lê Hà My - LUÂN OANH DANCESPORT
200Nguyễn Bình Khánh Thy - LUÂN OANH DANCESPORT
262Võ Thục Nghi - PH Dancesport Tam Kỳ
SK 352: Chung kết Hạng E2 Người lớn Latin - Điệu R - Giờ: 22:00:24 15/11
326Phan Hoàng Nam
Nguyễn Ngô Thị Ngọc Châu
- TRIỀU TẤN DANCESPORT
63Nguyễn Văn Thời
Phạm Thị Thiên Trang
- Cung VHTT Thanh niên HP
75Lê Quý Ân Đức
Nguyễn Thị Kim Thoa
- DN DANCESPORT
SK 353: Chung kết Hạng F4 U12 Latin - Điệu S - Giờ: 22:01:54 15/11
110Phan Nhật Minh Anh - LUÂN OANH DANCESPORT
387Trần Xuân Nghi - Trường THCS Trưng Vương
195Nguyễn Ngọc Trúc Quỳnh - LUÂN OANH DANCESPORT
201Vũ Ngọc An Nhiên - LUÂN OANH DANCESPORT
22Lê Xuân Mai - Bảo Dance Sport Nghệ An
235Nguyễn Phương Vy - LUÂN OANH DANCESPORT
SK 354: Chung kết Hạng FA U12 Latin - Điệu S,C,R,P,J - Giờ: 22:03:24 15/11
107Hồ Ngọc Phương Thảo - LUÂN OANH DANCESPORT
44Trần Đặng Hương Giang - CLB Lực Thư Dancesport
193Phạm Băng Băng - LUÂN OANH DANCESPORT
199Lê Hà My - LUÂN OANH DANCESPORT
208Phạm Tường Ngân - LUÂN OANH DANCESPORT
235Nguyễn Phương Vy - LUÂN OANH DANCESPORT
SK 355: Chung kết Hạng A Người lớn Standard - Điệu (W),T,VW,SF,(Q) (Kết quả của sự kiện 238) - Giờ: 22:10 15/11

Khiêu vũ thể thao, thông tin giải đấu, đăng ký thi đấu online, khieu vu the thao, giai khieu vu, giải khiêu vũ, dance sport, nhảy nghệ thuật

Khiêu vũ thể thao, thông tin giải đấu, đăng ký thi đấu online, khieu vu the thao, giai khieu vu, giải khiêu vũ, dance sport, nhảy nghệ thuật