Giải Vô địch KVTT Tỉnh Gia Lai mở rộng lần thứ 3, 2020

D.sách VĐV theo sự kiện (tải PDF)

Số đeoVận động viên
SK 1: Chung kết Hạng F1 Nhi đồng Latin Vô địch Các CLB - Điệu C - Giờ: 08:00 27/12
62Lê An Nhi - DreamDance Gia Lai
70Nguyễn Thảo Dương - DreamDance Gia Lai
77Nguyễn Phúc Thiên Ân - DreamDance Gia Lai
13Kim Ánh - Ban Me Dance
SK 2: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB - Điệu C - Giờ: 08:01:00 27/12
59Đỗ Ngân Khánh - DreamDance Gia Lai
60Tôn Nữ Bảo Nhi - DreamDance Gia Lai
69Lê Trần Gia Nghi - DreamDance Gia Lai
12Võ ngọc thiên phước - Ban Me Dance
SK 3: Chung kết Hạng E1 Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB - Điệu C - Giờ: 08:02:00 27/12
146Đỗ Duy
Lê Ngọc Như Quỳnh
- Sao Mai - KonTum
147Phan Trịnh Khánh Trình
Trần Nguyễn Phương Uyên
- Sao Mai - KonTum
SK 4: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin Vô địch các CLB - Điệu C - Giờ: 08:03:00 27/12
63Nguyễn Thanh Thiện Ý - DreamDance Gia Lai
152Nguyễn Châu Gia Hân - Sao Mai - KonTum
98Lê Mật Mật - DreamDance Kong Chro
SK 5: Chung kết Hạng F1 Thiếu niên 1 Latin Vô địch các CLB - Điệu C - Giờ: 08:04:00 27/12
58Nguyễn Vũ Phương Linh - DreamDance Gia Lai
79Tôn Thất Nguyên Chương - DreamDance Gia Lai
21Nguyễn Vũ Ngọc Hân - Dream Dance Chư Sê
106Nguyễn Gia Hân - DreamDance Kong Chro
SK 6: Chung kết Hạng E1 Thiếu nhi Latin Vô địch các CLB - Điệu C - Giờ: 08:05:00 27/12
177Nguyễn Lê Bảo Long
Nguyễn Hải Băng
- Sport Win - KonTum
179Nguyễn Công Đức
Hà Nguyễn Minh Thư
- Sport Win - KonTum
187Nguyễn Vũ Minh Sang
Trương Nguyễn Hồng Thúy
- Sport Win - KonTum
SK 7: Chung kết Hạng F1 Nhi đồng 1 Latin Vô địch các CLB - Điệu C - Giờ: 08:06:00 27/12
26Nguyễn Bảo Ngân - Dream Dance Chư Sê
27Vũ Trúc Tường Vy - Dream Dance Chư Sê
30Trần Anh Thư - Dream Dance Chư Sê
SK 8: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi Latin Vô địch các CLB - Điệu C - Giờ: 08:07:00 27/12
25Trịnh Thị Thảo Nguyên - Dream Dance Chư Sê
28Nguyễn Thi Minh Anh - Dream Dance Chư Sê
29Tống Nguyễn Trà My - Dream Dance Chư Sê
SK 9: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB 1 - Điệu C - Giờ: 08:08:00 27/12
75Vũ Thái Dương - DreamDance Gia Lai
78Nguyễn Quỳnh Thy - DreamDance Gia Lai
24Trương Nguyễn Thanh Ngân - Dream Dance Chư Sê
12Võ ngọc thiên phước - Ban Me Dance
SK 10: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin Vô địch các CLB 1 - Điệu C - Giờ: 08:09:00 27/12
22Dương Thị Đoan Trang - Dream Dance Chư Sê
33Nguyễn Ngọc Bảo Trân - Dream Dance Chư Sê
124Trần Gia Hân - LUÂN OANH DANCESPORT
11Võ ngọc thiên kim - Ban Me Dance
SK 11: Chung kết Hạng F1 Nhi đồng 2 Latin Vô địch các CLB - Điệu C - Giờ: 08:10:00 27/12
31Phạm Khánh Huyền - Dream Dance Chư Sê
32Đặng Ngọc Linh Chi - Dream Dance Chư Sê
35Nguyễn Vũ Quỳnh Trâm - Dream Dance Chư Sê
13Kim Ánh - Ban Me Dance
SK 12: Chung kết Hạng E1 Thiếu nhi Latin Vô địch các CLB - Điệu C - Giờ: 08:11:00 27/12
178Nguyễn Công Đức
Nguyễn Thủy Ngọc
- Sport Win - KonTum
187Nguyễn Vũ Minh Sang
Trương Nguyễn Hồng Thúy
- Sport Win - KonTum
188Nguyễn Trí Quốc
Y Tuyết Ly
- Sport Win - KonTum
SK 13: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB 2 - Điệu C - Giờ: 08:12:00 27/12
34Nguyễn Ngọc Trà My - Dream Dance Chư Sê
40Lương Quỳnh Anh - Dream Dance Chư Sê
46Nguyễn Thanh Bảo Ngân - Dream Dance Chư Sê
14Quỳnh anh kbuôr - Ban Me Dance
SK 14: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin Vô địch các CLB 2 - Điệu C - Giờ: 08:13:00 27/12
100Nguyễn Phương Anh - DreamDance Kong Chro
101Trần Nguyễn Mỹ Tiên - DreamDance Kong Chro
102Lâm Bảo Hân - DreamDance Kong Chro
11Võ ngọc thiên kim - Ban Me Dance
SK 15: Chung kết Hạng F1 Nhi đồng 3 Latin Vô địch các CLB - Điệu C - Giờ: 08:14:00 27/12
52Lê An - Dream Dance Chư Sê
153Nguyễn Ngọc Nhã Uyên - Sao Mai - KonTum
154Trần Nguyễn Mộc Miên - Sao Mai - KonTum
SK 16: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB 2 - Điệu C - Giờ: 08:15:00 27/12
149Chu Thị Khánh Thi - Sao Mai - KonTum
151Nguyễn Trà My - Sao Mai - KonTum
160Nguyễn Vũ Ý Nhi - Sao Mai - KonTum
223Phan Lê Ngân Khánh - Luân Oanh Dancesport
SK 17: Chung kết Hạng F1 Nhi đồng Latin Vô địch các Câu lạc bộ - Điệu C - Giờ: 08:16:00 27/12
50Nguyễn Phương Nhã Uyên - Dream Dance Chư Sê
156Phạm Bảo Khánh My - Sao Mai - KonTum
157Lê Bảo Hân - Sao Mai - KonTum
SK 18: Chung kết Hạng F1 Nhi đồng 2 Latin Vô địch các clb - Điệu C - Giờ: 08:17:00 27/12
158Trần Hoàng Bảo Khánh - Sao Mai - KonTum
161Cao Tuệ Lâm - Sao Mai - KonTum
162Nguyễn Thái Thùy Minh - Sao Mai - KonTum
SK 19: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB 1 - Điệu C - Giờ: 08:18:00 27/12
164Nguyễn Thị Thái Hòa - Sao Mai - KonTum
97Đặng Quỳnh Như - DreamDance Kong Chro
99Lê Đường Đường - DreamDance Kong Chro
SK 20: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB 1 - Điệu C - Giờ: 08:19:00 27/12
104Nguyễn Trần Hải Yến - DreamDance Kong Chro
105Trịnh Thanh Trúc - DreamDance Kong Chro
107Trần Ngọc Phương Nghi - DreamDance Kong Chro
SK 21: Chung kết Hạng F1 Trung Niên Latin Tú Trần DS Hải Dương - Điệu C - Giờ: 08:20:00 27/12
219Đỗ Thị Mơ - TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
220Vũ Thị Thúy - TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
221Đặng Thị Mùi - TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
SK 22: Chung kết Hạng F1 Nhi đồng Latin Vô địch các CLB - Điệu C - Giờ: 08:21:00 27/12
112Phan Nguyễn Hoài Thu - DreamDance Đắc Đoa
113Nguyễn Ngọc Lâm Nhi - DreamDance Đắc Đoa
115Đào Tiến Dũng - DreamDance Đắc Đoa
SK 23: Chung kết Hạng F1 Nhi đồng Latin Vô địch các CLB - Điệu C - Giờ: 08:22:00 27/12
133Đặng Nguyễn Bảo Ngân - Mầm non Đô Rê Mon - An Khê
134Nguyễn Tịnh Nhã - Mầm non Đô Rê Mon - An Khê
135Trần Nhất Phương Uyên - Mầm non Đô Rê Mon - An Khê
SK 24: Chung kết Hạng F1 Nhi đồng Latin Vô địch các CLB - Điệu C - Giờ: 08:23:00 27/12
171Y Tuyết Ly - Sport Win - KonTum
173Nguyễn Công Đức - Sport Win - KonTum
181Nguyễn Hải Băng - Sport Win - KonTum
SK 25: Chung kết Hạng F1 Nhi đồng Latin Vô địch các CLB - Điệu C - Giờ: 08:24:00 27/12
123Nguyễn Phương Chi - LUÂN OANH DANCESPORT
114Đào Nhật Anh - DreamDance Đắc Đoa
110Trịnh Kiều Vy - DreamDance Kong Chro
SK 26: Chung kết Hạng F1 Nhi đồng Latin Vô địch các CLB - Điệu C - Giờ: 08:25:00 27/12
42Hồ Nguyễn Thiên Ân - Dream Dance Chư Sê
53Nguyễn Hà Vân Nhi - Dream Dance Chư Sê
109Phạm Thị Huyền Trang - DreamDance Kong Chro
SK 27: Chung kết Hạng F1 Nhi đồng Latin Vô địch các CLB - Điệu C - Giờ: 08:26:00 27/12
47Hồ Nguyễn Thiên An - Dream Dance Chư Sê
51Nguyễn Ngọc Anh - Dream Dance Chư Sê
155Trần Nguyễn Thụy Miên - Sao Mai - KonTum
SK 28: Chung kết Hạng F1 Nhi đồng Latin Vô địch các CLB - Điệu C - Giờ: 08:27:00 27/12
133Đặng Nguyễn Bảo Ngân - Mầm non Đô Rê Mon - An Khê
134Nguyễn Tịnh Nhã - Mầm non Đô Rê Mon - An Khê
135Trần Nhất Phương Uyên - Mầm non Đô Rê Mon - An Khê
SK 29: Chung kết Hạng F1 Nhi đồng Latin Vô địch các CLB - Điệu C - Giờ: 08:28:00 27/12
222Nguyễn Thái Bảo Trang - TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
90Lê Song Tuyết Nhi - DreamDance KBang
93Võ Ngọc Bảo Hân - DreamDance KBang
SK 30: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB - Điệu C - Giờ: 08:29:00 27/12
169Hà Nguyễn Minh Thư - Sport Win - KonTum
170Nguyễn Thủy Ngọc - Sport Win - KonTum
172Trương Nguyễn Ngọc Thương - Sport Win - KonTum
SK 31: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB - Điệu C - Giờ: 08:30:00 27/12
111Phan Thị Thanh Thảo - DreamDance Đắc Đoa
114Đào Nhật Anh - DreamDance Đắc Đoa
116Vũ Nguyễn Phương Anh - DreamDance Đắc Đoa
SK 32: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB - Điệu C - Giờ: 08:31:00 27/12
174Nguyễn Lê Bảo Long - Sport Win - KonTum
182Trương Nguyễn Hồng Thúy - Sport Win - KonTum
183Trần Diệp Anh - Sport Win - KonTum
SK 33: Chung kết Hạng F1 Nhi đồng Latin Vô địch các CLB - Điệu C - Giờ: 08:32:00 27/12
222Nguyễn Thái Bảo Trang - TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
92Nguyễn Thị Thanh Trúc - DreamDance KBang
SK 34: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB - Điệu C - Giờ: 08:33:00 27/12
184Nguyễn Thị Lý - Sport Win - KonTum
185Trần Hoàng Thảo Ly - Sport Win - KonTum
186Nguyễn Vũ Minh Sang - Sport Win - KonTum
SK 35: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB - Điệu C - Giờ: 08:34:00 27/12
48Hồ Nguyễn Thiên Duyên - Dream Dance Chư Sê
49Phan Ngọc Linh - Dream Dance Chư Sê
14Quỳnh anh kbuôr - Ban Me Dance
SK 36: Chung kết Hạng F1 Nhi đồng Latin Vô địch các CLB - Điệu C - Giờ: 08:35:00 27/12
117Đinh Tuệ Hân - DreamDance Đắc Đoa
132Hà An Hy - Mầm non Sắc Màu - An khê
131Nguyễn Thảo Ngân - Mầm non Sắc Màu - An Khê
SK 37: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin Vô địch các CLB - Điệu C - Giờ: 08:36:00 27/12
94Lê Văn Thái - DreamDance KBang
95Trần Hạnh Nguyên - DreamDance KBang
11Võ ngọc thiên kim - Ban Me Dance
SK 38: Chung kết Hạng F1 Nhi đồng Latin Vô địch các CLB - Điệu C - Giờ: 08:37:00 27/12
72Lê Nguyễn Bảo Trân - DreamDance Gia Lai
123Nguyễn Phương Chi - LUÂN OANH DANCESPORT
SK 39: Chung kết Hạng F1 Nhi đồng Latin Vô địch các CLB - Điệu C - Giờ: 08:38:00 27/12
133Đặng Nguyễn Bảo Ngân - Mầm non Đô Rê Mon - An Khê
134Nguyễn Tịnh Nhã - Mầm non Đô Rê Mon - An Khê
135Trần Nhất Phương Uyên - Mầm non Đô Rê Mon - An Khê
SK 40: Chung kết Hạng F1 Nhi đồng Latin Vô địch các CLB - Điệu C - Giờ: 08:39:00 27/12
38Phạm Bảo An - Dream Dance Chư Sê
41Trịnh Gia Thảo Uyên - Dream Dance Chư Sê
43Lê Hương Trà - Dream Dance Chư Sê
SK 41: Chung kết Hạng FD1 Thiếu nhi Latin Vô địch các CLB - Điệu C,J - Giờ: 08:40:00 27/12
21Nguyễn Vũ Ngọc Hân - Dream Dance Chư Sê
24Trương Nguyễn Thanh Ngân - Dream Dance Chư Sê
122Huỳnh Ngọc Thảo Nhi - LUÂN OANH DANCESPORT
SK 42: Chung kết Hạng FD Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB - Điệu C,R - Giờ: 08:42:00 27/12
61Trần Huyền Thương - DreamDance Gia Lai
69Lê Trần Gia Nghi - DreamDance Gia Lai
71Lại Thị Thu Phương - DreamDance Gia Lai
12Võ ngọc thiên phước - Ban Me Dance
SK 43: Chung kết Hạng FD Thếu nhi 2 Latin Vô địch các CLB - Điệu C,R - Giờ: 08:44:00 27/12
63Nguyễn Thanh Thiện Ý - DreamDance Gia Lai
21Nguyễn Vũ Ngọc Hân - Dream Dance Chư Sê
11Võ ngọc thiên kim - Ban Me Dance
SK 44: Chung kết Hạng FD Thiếu nhi Latin Vô địch các CLB - Điệu C,R - Giờ: 08:46:00 27/12
78Nguyễn Quỳnh Thy - DreamDance Gia Lai
136Huỳnh Thị Trúc Quỳnh - Nhà Thiếu Nhi Thành Phố Pleiku
139Nguyễn Thái Thùy Linh - Nhà Thiếu Nhi Thành Phố Pleiku
SK 45: Chung kết Hạng FD Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB 1 - Điệu C,R - Giờ: 08:48:00 27/12
58Nguyễn Vũ Phương Linh - DreamDance Gia Lai
73Lê Nguyễn Hương Giang - DreamDance Gia Lai
138Ngô Đặng Mai Nhi - Nhà Thiếu Nhi Thành Phố Pleiku
223Phan Lê Ngân Khánh - Luân Oanh Dancesport
SK 46: Chung kết Hạng FD Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB - Điệu C,R - Giờ: 08:50:00 27/12
22Dương Thị Đoan Trang - Dream Dance Chư Sê
23Nguyễn Thị Thanh Trúc - Dream Dance Chư Sê
24Trương Nguyễn Thanh Ngân - Dream Dance Chư Sê
SK 47: Chung kết Hạng FD Nhi đồng 2 Latin Vô địch các CLB - Điệu C,R - Giờ: 08:52:00 27/12
31Phạm Khánh Huyền - Dream Dance Chư Sê
36Võ Nguyễn Bảo Anh - Dream Dance Chư Sê
38Phạm Bảo An - Dream Dance Chư Sê
13Kim Ánh - Ban Me Dance
SK 48: Chung kết Hạng FD Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB 2 - Điệu C,R - Giờ: 08:54:00 27/12
33Nguyễn Ngọc Bảo Trân - Dream Dance Chư Sê
39Nguyễn Thị Diệu My - Dream Dance Chư Sê
48Hồ Nguyễn Thiên Duyên - Dream Dance Chư Sê
14Quỳnh anh kbuôr - Ban Me Dance
SK 49: Chung kết Hạng FD Thiếu nhi 2 Latin Vô địch các CLB - Điệu C,R - Giờ: 08:56:00 27/12
148Đỗ Hoàng Hải Yến - Sao Mai - KonTum
150Phan Thị Thanh Hoa - Sao Mai - KonTum
122Huỳnh Ngọc Thảo Nhi - LUÂN OANH DANCESPORT
11Võ ngọc thiên kim - Ban Me Dance
SK 50: Chung kết Hạng FD Thiếu nhi 2 Latin Vô địch các CLB 1 - Điệu C,R - Giờ: 08:58:00 27/12
159Phạm Nhật Thư - Sao Mai - KonTum
163Phan Hoàng Kim Ngọc - Sao Mai - KonTum
167Đặng Thùy Trâm - Sao Mai - KonTum
SK 51: Chung kết Hạng FD Trung Niên Latin Tú Trần DS Hải Dương - Điệu C,R - Giờ: 09:00:00 27/12
219Đỗ Thị Mơ - TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
220Vũ Thị Thúy - TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
221Đặng Thị Mùi - TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
SK 52: Chung kết Hạng F3 Nhi đồng Latin Vô địch các CLB - Điệu J - Giờ: 09:02:00 27/12
70Nguyễn Thảo Dương - DreamDance Gia Lai
38Phạm Bảo An - Dream Dance Chư Sê
42Hồ Nguyễn Thiên Ân - Dream Dance Chư Sê
SK 53: Chung kết Hạng F3 Thiếu nhi Latin Vô địch các CLB - Điệu J - Giờ: 09:03:00 27/12
22Dương Thị Đoan Trang - Dream Dance Chư Sê
23Nguyễn Thị Thanh Trúc - Dream Dance Chư Sê
28Nguyễn Thi Minh Anh - Dream Dance Chư Sê
SK 54: Chung kết Hạng F3 Thiếu nhi Latin Vô địch các CLB 2 - Điệu J - Giờ: 09:04:00 27/12
39Nguyễn Thị Diệu My - Dream Dance Chư Sê
48Hồ Nguyễn Thiên Duyên - Dream Dance Chư Sê
14Quỳnh anh kbuôr - Ban Me Dance
SK 55: Chung kết Hạng F2 Nhi đồng Latin Vô địch các CLB - Điệu R - Giờ: 09:05:00 27/12
68Nguyễn Ngọc Nhã Uyên - DreamDance Gia Lai
70Nguyễn Thảo Dương - DreamDance Gia Lai
76Hoàng Lê Hà An - DreamDance Gia Lai
13Kim Ánh - Ban Me Dance
SK 56: Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB - Điệu R - Giờ: 09:06:00 27/12
67Nguyễn Quỳnh Chiêu My - DreamDance Gia Lai
74Nguyễn Đỗ Gia Hân - DreamDance Gia Lai
83Lê Hoài Thương - DreamDance Gia Lai
12Võ ngọc thiên phước - Ban Me Dance
SK 57: Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi 2 Latin Vô địch các CLB - Điệu R - Giờ: 09:07:00 27/12
63Nguyễn Thanh Thiện Ý - DreamDance Gia Lai
71Lại Thị Thu Phương - DreamDance Gia Lai
103Nguyễn Tấn Khang - DreamDance Kong Chro
SK 58: Chung kết Hạng F2 Thiếu niên 1 Latin Vô địch các CLB - Điệu R - Giờ: 09:08:00 27/12
80Tăng Từ Yến Ngọc - DreamDance Gia Lai
84Bùi Thị Ngọc Mai - DreamDance Gia Lai
94Lê Văn Thái - DreamDance KBang
SK 59: Chung kết Hạng F2 Nhi đồng 1 Latin Vô địch các CLB - Điệu R - Giờ: 09:09:00 27/12
82Đặng Tô Ngọc Bích - DreamDance Gia Lai
140Mai Huyền Băng Tâm - Nhà Thiếu Nhi Thành Phố Pleiku
141Cao Tú Châu - Nhà Thiếu Nhi Thành Phố Pleiku
SK 60: Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi Latin Vô địch các CLB - Điệu R - Giờ: 09:10:00 27/12
25Trịnh Thị Thảo Nguyên - Dream Dance Chư Sê
29Tống Nguyễn Trà My - Dream Dance Chư Sê
124Trần Gia Hân - LUÂN OANH DANCESPORT
SK 61: Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB 1 - Điệu R - Giờ: 09:11:00 27/12
75Vũ Thái Dương - DreamDance Gia Lai
137Lương Ngọc Giang - Nhà Thiếu Nhi Thành Phố Pleiku
139Nguyễn Thái Thùy Linh - Nhà Thiếu Nhi Thành Phố Pleiku
12Võ ngọc thiên phước - Ban Me Dance
SK 62: Chung kết Hạng F2 Nhi đồng 2 Latin Vô địch các CLB - Điệu R - Giờ: 09:12:00 27/12
36Võ Nguyễn Bảo Anh - Dream Dance Chư Sê
37Huỳnh Phạm Kiều Oanh - Dream Dance Chư Sê
50Nguyễn Phương Nhã Uyên - Dream Dance Chư Sê
13Kim Ánh - Ban Me Dance
SK 63: Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi Latin CLB Sport Win - Điệu R - Giờ: 09:13:00 27/12
172Trương Nguyễn Ngọc Thương - Sport Win - KonTum
SK 64: Chung kết Hạng F2 Nhi đồng Latin Vô địch các CLB - Điệu R - Giờ: 09:14:00 27/12
142Trần Thị Thanh Trà - Nhà Thiếu Nhi Thành Phố Pleiku
42Hồ Nguyễn Thiên Ân - Dream Dance Chư Sê
93Võ Ngọc Bảo Hân - DreamDance KBang
SK 65: Chung kết Hạng F2 Nhi đồng Latin Vô địch các CLB - Điệu R - Giờ: 09:15:00 27/12
77Nguyễn Phúc Thiên Ân - DreamDance Gia Lai
38Phạm Bảo An - Dream Dance Chư Sê
123Nguyễn Phương Chi - LUÂN OANH DANCESPORT
SK 66: Chung kết Hạng F2 Nhi đồng Latin Vô địch các CLB - Điệu R - Giờ: 09:16:00 27/12
182Trương Nguyễn Hồng Thúy - Sport Win - KonTum
183Trần Diệp Anh - Sport Win - KonTum
184Nguyễn Thị Lý - Sport Win - KonTum
SK 67: Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi 1 Latin 1 Vô địch các CLB - Điệu R - Giờ: 09:17:00 27/12
90Lê Song Tuyết Nhi - DreamDance KBang
92Nguyễn Thị Thanh Trúc - DreamDance KBang
14Quỳnh anh kbuôr - Ban Me Dance
SK 68: Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB - Điệu R - Giờ: 09:18:00 27/12
173Nguyễn Công Đức - Sport Win - KonTum
185Trần Hoàng Thảo Ly - Sport Win - KonTum
186Nguyễn Vũ Minh Sang - Sport Win - KonTum
SK 69: Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi 2 Latin Vô địch các CLB - Điệu R - Giờ: 09:19:00 27/12
21Nguyễn Vũ Ngọc Hân - Dream Dance Chư Sê
171Y Tuyết Ly - Sport Win - KonTum
175Tạ Ngọc Mai Linh - Sport Win - KonTum
181Nguyễn Hải Băng - Sport Win - KonTum
SK 70: Chung kết Hạng F4 Nhi đồng Latin Vô địch các CLB - Điệu S - Giờ: 09:20:00 27/12
70Nguyễn Thảo Dương - DreamDance Gia Lai
76Hoàng Lê Hà An - DreamDance Gia Lai
38Phạm Bảo An - Dream Dance Chư Sê
SK 71: Chung kết Hạng F4 Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB - Điệu S - Giờ: 09:21:00 27/12
62Lê An Nhi - DreamDance Gia Lai
73Lê Nguyễn Hương Giang - DreamDance Gia Lai
74Nguyễn Đỗ Gia Hân - DreamDance Gia Lai
SK 72: Chung kết Hạng F4 Thiếu nhi Latin Vô địch các CLB - Điệu S - Giờ: 09:22:00 27/12
81Trần Lê Gia Hân - DreamDance Gia Lai
21Nguyễn Vũ Ngọc Hân - Dream Dance Chư Sê
24Trương Nguyễn Thanh Ngân - Dream Dance Chư Sê
SK 73: Chung kết Hạng E4 Thiếu nhi Latin Vô địch các CLB - Điệu S - Giờ: 09:23:00 27/12
146Đỗ Duy
Lê Ngọc Như Quỳnh
- Sao Mai - KonTum
147Phan Trịnh Khánh Trình
Trần Nguyễn Phương Uyên
- Sao Mai - KonTum
SK 74: Chung kết Hạng A Thanh niên Latin rising stars - Điệu S,C,R,P,J - Giờ: 09:24:00 27/12
125Lê Hoàng Tây
Nguyễn Ngọc Băng Trâm
- LUÂN OANH DANCESPORT
118Trần Sơn Tùng
Nguyễn Thị Quỳnh Anh
- Happy Dance
20Nguyễn Văn Thời
Phạm Thị Thiên Trang
- Cung VHTT Thanh niên HP
SK 75: Chung kết Hạng D người lớn Standard Rising Stars - Điệu W,T - Giờ: 09:29:00 27/12
197Lê Bá Quang Nghị
La Gia Hân
- Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
108Nguyễn Đình Tư
Nguyễn Thị Phú Tài
- DreamDance Kong Chro
129Trần Sơn Tùng
Phạm Quỳnh Anh
- My Wings Dance
SK 76: Chung kết Hạng A Vô địch Standard Thanh niên - Điệu W,T,V,F,Q - Giờ: 09:31:00 27/12
193Nguyễn Đức Hòa
Nguyễn Thị Hải Yến
- Sở VHTT & DL Đồng Nai
192Lê Thọ Sơn
Chu Thị Thanh Huyền
- Sở VHTT & DL Bình Dương
18Bùi Quang Nam
Nguyễn Thị Hồng Anh
- Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
190Nguyễn Ngọc Hiếu
Hoàng Quỳnh Trang
- Sở VH&TT Hồ Chí Minh
SK 77: Chung kết Hạng FD3 Thiếu nhi 1 Standard - Điệu W,VW - Giờ: 09:36:00 27/12
54Trần Gia Hân - DreamDance Gia Lai
195KSor H Nhạc - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
57Nguyễn Minh Hạnh - DreamDance Gia Lai
SK 78: Chung kết Hạng FD3 Thiếu nhi 2 Standard - Điệu W,VW - Giờ: 09:39:24 27/12
196Ngô Nhã Nam - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
203Đỗ Ngọc Hân - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
85Trần Phan Bảo Ngọc - DreamDance KBang
SK 79: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Standard - Điệu W - Giờ: 09:42:48 27/12
56Phan Nguyễn Tú Uyên - DreamDance Gia Lai
202Trần Nguyễn Tâm Nguyên - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
67Nguyễn Quỳnh Chiêu My - DreamDance Gia Lai
SK 80: Chung kết Hạng F1 Thiếu niên 1 Standard - Điệu W - Giờ: 09:44:30 27/12
198Lê Phương Thảo - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
200Nguyễn Ngọc Tuyết Nhi - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
201Nguyễn Bảo Ngọc - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
SK 81: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 2 Standard - Điệu W - Giờ: 09:46:12 27/12
203Đỗ Ngọc Hân - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
85Trần Phan Bảo Ngọc - DreamDance KBang
SK 82: Chung kết Hạng FC Thiếu nhi 1 Standard - Điệu W,T,Q - Giờ: 09:47:54 27/12
194Thái Bảo Trân - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
55Nguyễn Phạm Kha Ly - DreamDance Gia Lai
204Lê Thị Hà Trang - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
SK 83: Chung kết Hạng FC Thiếu niên 1 Standard - Điệu W,T,Q - Giờ: 09:53:00 27/12
200Nguyễn Ngọc Tuyết Nhi - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
211Đinh Gia Hân - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
212La Gia Hân - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
SK 84: Chung kết Hạng A Vô địch Latin Thanh niên - Điệu S,C,R,P,J - Giờ: 09:58:06 27/12
191Nguyễn Thanh Liêm
Võ Thị Thanh Ngân
- Sở VH&TT Đà Nẵng
20Nguyễn Văn Thời
Phạm Thị Thiên Trang
- Cung VHTT Thanh niên HP
189Hoàng Đức Tuấn
Đỗ Phương Uyên
- Sở VH&TT Hải Phòng
SK 85: Chung kết Hạng FC Thiếu nhi 2 Standard - Điệu W,T,Q - Giờ: 10:03:06 27/12
196Ngô Nhã Nam - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
203Đỗ Ngọc Hân - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
206Lê Hoàng Phương Nghi - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
SK 86: Chung kết Hạng F4 Thiếu niên 1 Standard - Điệu SF - Giờ: 10:08:12 27/12
199Nguyễn Ngọc Trâm Anh - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
200Nguyễn Ngọc Tuyết Nhi - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
SK 87: Chung kết Hạng D Trung niên 5 Latin - Điệu C,R - Giờ: 10:09:54 27/12
15Mai Văn Trường An
Phan Thị Bạch Thu Hà
- CLB An Thu Hà
108Nguyễn Đình Tư
Nguyễn Thị Phú Tài
- DreamDance Kong Chro
SK 88: Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi 1 Standard - Điệu T - Giờ: 10:13:18 27/12
54Trần Gia Hân - DreamDance Gia Lai
202Trần Nguyễn Tâm Nguyên - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
205Lê Thị Minh Hằng - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
SK 89: Chung kết Hạng F2 Thiếu niên 1 Standard - Điệu T - Giờ: 10:15:00 27/12
200Nguyễn Ngọc Tuyết Nhi - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
201Nguyễn Bảo Ngọc - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
209Trần Nguyễn Hoàng Diệu - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
SK 90: Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi 2 Standard - Điệu T - Giờ: 10:16:42 27/12
203Đỗ Ngọc Hân - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
206Lê Hoàng Phương Nghi - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
SK 91: Chung kết Hạng FB Thiếu nhi 1 Standard - Điệu W,T,VW,Q - Giờ: 10:18:24 27/12
55Nguyễn Phạm Kha Ly - DreamDance Gia Lai
202Trần Nguyễn Tâm Nguyên - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
204Lê Thị Hà Trang - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
SK 92: Chung kết Hạng FB Thiếu niên 1 Standard - Điệu W,T,VW,Q - Giờ: 10:25:12 27/12
198Lê Phương Thảo - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
200Nguyễn Ngọc Tuyết Nhi - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
201Nguyễn Bảo Ngọc - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
SK 93: Chung kết Hạng F3 Thiếu nhi 1 Standard - Điệu Q - Giờ: 10:32:00 27/12
195KSor H Nhạc - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
56Phan Nguyễn Tú Uyên - DreamDance Gia Lai
205Lê Thị Minh Hằng - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
SK 94: Chung kết Hạng FB Thiếu nhi 2 Standard - Điệu W,T,VW,Q - Giờ: 10:33:42 27/12
203Đỗ Ngọc Hân - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
206Lê Hoàng Phương Nghi - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
128Phạm Băng Băng - LUÂN OANH DANCESPORT
SK 95: Chung kết Hạng FB Thiếu niên 2 Standard - Điệu W,T,VW,Q - Giờ: 10:40:30 27/12
200Nguyễn Ngọc Tuyết Nhi - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
210La Quỳnh Như - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
SK 96: Chung kết Hạng FD1 Thiếu nhi 1 Standard - Điệu W,Q - Giờ: 10:47:18 27/12
194Thái Bảo Trân - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
195KSor H Nhạc - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
204Lê Thị Hà Trang - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
SK 97: Chung kết Hạng FD1 Thiếu nhi 2 Standard - Điệu W,Q - Giờ: 10:50:42 27/12
196Ngô Nhã Nam - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
203Đỗ Ngọc Hân - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
207Hồ Ngọc Bảo Hân - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
SK 98: Chung kết Hạng E1 Trung niên 5 Latin - Điệu C - Giờ: 10:54:06 27/12
15Mai Văn Trường An
Phan Thị Bạch Thu Hà
- CLB An Thu Hà
108Nguyễn Đình Tư
Nguyễn Thị Phú Tài
- DreamDance Kong Chro
SK 99: Chung kết Hạng FD2 Thiếu nhi 1 Standard - Điệu W,SF - Giờ: 10:55:48 27/12
195KSor H Nhạc - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
202Trần Nguyễn Tâm Nguyên - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
204Lê Thị Hà Trang - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
SK 100: Chung kết Hạng FD2 Thiếu niên 1 Standard - Điệu W,SF - Giờ: 10:59:12 27/12
199Nguyễn Ngọc Trâm Anh - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
200Nguyễn Ngọc Tuyết Nhi - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
209Trần Nguyễn Hoàng Diệu - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
SK 101: Chung kết Hạng FD2 Thiếu nhi 2 Standard - Điệu W,SF - Giờ: 11:02:36 27/12
203Đỗ Ngọc Hân - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
206Lê Hoàng Phương Nghi - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
207Hồ Ngọc Bảo Hân - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
SK 102: Chung kết Hạng FD Thiếu nhi 1 Standard - Điệu W,T - Giờ: 11:06:00 27/12
55Nguyễn Phạm Kha Ly - DreamDance Gia Lai
202Trần Nguyễn Tâm Nguyên - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
205Lê Thị Minh Hằng - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
SK 103: Chung kết Hạng FD Thiếu niên 1 Standard - Điệu W,T - Giờ: 11:09:24 27/12
198Lê Phương Thảo - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
199Nguyễn Ngọc Trâm Anh - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
211Đinh Gia Hân - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
SK 104: Chung kết Hạng E2 Trung niên 5 Latin - Điệu R - Giờ: 11:12:48 27/12
15Mai Văn Trường An
Phan Thị Bạch Thu Hà
- CLB An Thu Hà
108Nguyễn Đình Tư
Nguyễn Thị Phú Tài
- DreamDance Kong Chro
SK 105: Chung kết Hạng FA Thiếu nhi 1 Standard - Điệu W,T,VW,SF,Q - Giờ: 11:14:30 27/12
194Thái Bảo Trân - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
54Trần Gia Hân - DreamDance Gia Lai
195KSor H Nhạc - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
56Phan Nguyễn Tú Uyên - DreamDance Gia Lai
57Nguyễn Minh Hạnh - DreamDance Gia Lai
202Trần Nguyễn Tâm Nguyên - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
204Lê Thị Hà Trang - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
205Lê Thị Minh Hằng - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
128Phạm Băng Băng - LUÂN OANH DANCESPORT
SK 106: Chung kết Hạng FA Thiếu niên 1 Standard - Điệu W,T,VW,SF,Q - Giờ: 11:23:00 27/12
198Lê Phương Thảo - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
199Nguyễn Ngọc Trâm Anh - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
200Nguyễn Ngọc Tuyết Nhi - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
201Nguyễn Bảo Ngọc - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
211Đinh Gia Hân - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
SK 107: Chung kết Hạng FA Thiếu nhi 2 Standard - Điệu W,T,VW,SF,Q - Giờ: 11:31:30 27/12
196Ngô Nhã Nam - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
203Đỗ Ngọc Hân - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
206Lê Hoàng Phương Nghi - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
207Hồ Ngọc Bảo Hân - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
128Phạm Băng Băng - LUÂN OANH DANCESPORT
SK 108: Chung kết Hạng A Thiếu niên 2 Standard - Điệu W,T,VW,SF,Q - Giờ: 11:40:00 27/12
197Lê Bá Quang Nghị
La Gia Hân
- Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
121Phạm Văn Minh Trí
Lý Vân Dung
- LUÂN OANH DANCESPORT
SK 109: Chung kết Hạng FA Thiếu niên 2 Standard - Điệu W,T,VW,SF,Q - Giờ: 11:48:30 27/12
200Nguyễn Ngọc Tuyết Nhi - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
209Trần Nguyễn Hoàng Diệu - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
210La Quỳnh Như - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
SK 110: Chung kết Hạng ĐD1 Đồng diễn thiếu nhi Formation - Điệu ĐD1 - Giờ: 11:57:00 27/12
208SamBa
Lê Phương Thảo, La Gia Hân, Trần Nguyễn Hoàng Diệu, Nguyễn Ngọc Tuyết Nhi, Nguyễn Bảo Ngọc, Lê Hoàng Phương Nghi, Đỗ Ngọc Hân, Hồ Ngọc Bảo Hân, Lê Thị Minh Hằng, Lê Thị Hà Trang, Trần Nguyễn Tâm Nguyên, Nguyễn Ngọc Trâm Anh
- Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
143Rumba
Đặng Thùy Trâm, Lê Ngọc Như Quỳnh, Đỗ Duy, Đỗ Hoàng Hải Yến, Trần Nguyễn Phương Uyên, Thu Thị Khánh Thi, Phan Thị Thanh Hoa, Phạm Nhật Thư, Nguyễn Vũ Ý Nhi, Cao Tuệ Lâm, Phan Hoàng Kim Ngọc
- Sao Mai - KonTum
144Cha Cha Cha
Nguyễn Trà My, Nguyễn Châu Gia Hân, Nguyễn Ngọc Nhã Uyên, Trần Nguyễn Mộc Miên, Trần Nguyễn Thụy Miên, Trần Nguyễn Gia Hân, Phạm Bảo Khánh My, Tăng Thị Yến Nhi, Nguyễn Thái Thùy Minh, Nguyễn Thị Thái Hòa, Phan Trịnh Khánh Trình, Lê Bảo Hân,Trần Hoàng Bảo Khánh
- Sao Mai - KonTum
44Piradinha
Hồ Nguyễn Thiên Ân, Nguyễn Bảo Ngân, Trịnh Gia Thảo Uyên, Đặng Ngọc Linh Chi, Huỳnh Phạm Kiều Oanh, Trần Vũ Yến Nhi, Phạm Nguyễn Khả Như, Lê Hương Trà, Nguyễn Thanh Bảo Ngân, Nguyễn Ngọc Anh, Lê An,Võ Nguyễn Bảo Anh
- Dream Dance Chư Sê
45Baby Girl
Hồ Nguyễn Thiên Ân, Phạm Bảo An, Hồ Nguyễn Thiên Duyên, Nguyễn Vũ Ngọc Hân, Phạm Khánh Huyền, Nguyễn Bảo Ngân, Trương Nguyễn Thanh Ngân, Trịnh Thị Thảo Nguyên, Nguyễn Thị Diệu My, Trần Anh Thư, Dương Thị Đoan Trang, Nguyễn Vũ Quỳnh Trâm, Nguyễn Thị Thanh Trúc, Phan Ngọc Linh, Vũ Trúc Tường Vy, Hồ Nguyễn Thiên An, Tống Nguyễn Trà My, Nguyễn Ngọc Bảo Trân, Nguyễn Phương Nhã Uyên, Nguyễn Thị Minh Anh, Nguyễn Hà Vân Nhi, Lương Quỳnh Anh, Võ Nguyễn Bảo Anh, Nguyễn Trà My
- Dream Dance Chư Sê
96Chacha
Đặng Quỳnh Như, Lê Mật Mật, Lê Đường Đường, Nguyễn Hoài Anh Thư, Nguyễn Phương Anh, Trần Nguyễn Mỹ Tiên, Lâm Bảo Hân, Nguyễn Tấn Khang, Nguyễn Trần Hải Yến, Trịnh Thanh Trúc, Nguyễn Gia Hân, Phạm Thị Huyền Trang, Nguyễn Ngọc Minh Quân, Trần Ngọc Phương Nghi, Trịnh Kiều Vy
- DreamDance Kong Chro
168Sport Win
Hà Nguyễn Minh Thư, Trương Nguyễn Ngọc Thương, Nguyễn Thủy Ngọc, Tạ Ngọc Mai Linh, Nguyễn Hải Băng, Y Tuyết Ly, Nguyễn Công Đức, Nguyễn Lê Bảo Long, Nguyễn Trí Quốc
- Sport Win - KonTum
130Sắc Màu
Võ Ngọc Bảo Hân, Hà An Hy, Huỳnh Kim Phú., Dương Hà Bảo Yến, Hồ Trần Huyền My, Trần Phương Nguyên, Hồ Anh Thư, Lê Thanh Tuấn, Hà Mai Trúc, Nguyễn Hồng Ngọc, Mạc Nguyễn Quỳnh Như, Nguyễn Trương Gia Nghĩa
- Mầm non Sắc Màu - An Khê
SK 111: Tứ kết Hạng F1 Nhi đồng Latin - Điệu C - Giờ: 12:27:00 27/12
55Nguyễn Phạm Kha Ly - DreamDance Gia Lai
76Hoàng Lê Hà An - DreamDance Gia Lai
77Nguyễn Phúc Thiên Ân - DreamDance Gia Lai
26Nguyễn Bảo Ngân - Dream Dance Chư Sê
31Phạm Khánh Huyền - Dream Dance Chư Sê
35Nguyễn Vũ Quỳnh Trâm - Dream Dance Chư Sê
36Võ Nguyễn Bảo Anh - Dream Dance Chư Sê
38Phạm Bảo An - Dream Dance Chư Sê
42Hồ Nguyễn Thiên Ân - Dream Dance Chư Sê
43Lê Hương Trà - Dream Dance Chư Sê
47Hồ Nguyễn Thiên An - Dream Dance Chư Sê
50Nguyễn Phương Nhã Uyên - Dream Dance Chư Sê
123Nguyễn Phương Chi - LUÂN OANH DANCESPORT
53Nguyễn Hà Vân Nhi - Dream Dance Chư Sê
170Nguyễn Thủy Ngọc - Sport Win - KonTum
171Y Tuyết Ly - Sport Win - KonTum
90Lê Song Tuyết Nhi - DreamDance KBang
92Nguyễn Thị Thanh Trúc - DreamDance KBang
93Võ Ngọc Bảo Hân - DreamDance KBang
13Kim Ánh - Ban Me Dance
SK 112: Bán kết Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C - Giờ: 12:35:18 27/12
196Ngô Nhã Nam - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
21Nguyễn Vũ Ngọc Hân - Dream Dance Chư Sê
22Dương Thị Đoan Trang - Dream Dance Chư Sê
23Nguyễn Thị Thanh Trúc - Dream Dance Chư Sê
33Nguyễn Ngọc Bảo Trân - Dream Dance Chư Sê
102Lâm Bảo Hân - DreamDance Kong Chro
103Nguyễn Tấn Khang - DreamDance Kong Chro
175Tạ Ngọc Mai Linh - Sport Win - KonTum
85Trần Phan Bảo Ngọc - DreamDance KBang
94Lê Văn Thái - DreamDance KBang
95Trần Hạnh Nguyên - DreamDance KBang
11Võ ngọc thiên kim - Ban Me Dance
SK 113: Chung kết Hạng E1 Thiếu niên 2 Latin - Điệu C - Giờ: 12:40:36 27/12
197Lê Bá Quang Nghị
La Gia Hân
- Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
65Phạm Lê Quốc Hưng
La Quỳnh Như
- DreamDance Gia Lai
SK 114: Bán kết Hạng F1 Nhi đồng Latin - Điệu C (Kết quả của sự kiện 111) - Giờ: 12:42:18 27/12
SK 115: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C (Kết quả của sự kiện 112) - Giờ: 12:44:00 27/12
SK 116: Chung kết Hạng FD1 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C,J - Giờ: 12:45:42 27/12
196Ngô Nhã Nam - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
85Trần Phan Bảo Ngọc - DreamDance KBang
89Hồ Ngọc Thủy Tiên - DreamDance KBang
SK 117: Chung kết Hạng F1 Nhi đồng Latin - Điệu C (Kết quả của sự kiện 114) - Giờ: 12:49:06 27/12
SK 118: Chung kết Hạng FD3 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C,P - Giờ: 12:50:48 27/12
86Lưu Lê Thùy Vy - DreamDance KBang
88Phạm Trần Hoàng My - DreamDance KBang
89Hồ Ngọc Thủy Tiên - DreamDance KBang
SK 119: Bán kết Hạng FD Nhi đồng Latin - Điệu C,R - Giờ: 12:54:12 27/12
62Lê An Nhi - DreamDance Gia Lai
76Hoàng Lê Hà An - DreamDance Gia Lai
77Nguyễn Phúc Thiên Ân - DreamDance Gia Lai
35Nguyễn Vũ Quỳnh Trâm - Dream Dance Chư Sê
38Phạm Bảo An - Dream Dance Chư Sê
123Nguyễn Phương Chi - LUÂN OANH DANCESPORT
170Nguyễn Thủy Ngọc - Sport Win - KonTum
171Y Tuyết Ly - Sport Win - KonTum
90Lê Song Tuyết Nhi - DreamDance KBang
92Nguyễn Thị Thanh Trúc - DreamDance KBang
93Võ Ngọc Bảo Hân - DreamDance KBang
13Kim Ánh - Ban Me Dance
SK 120: Bán kết Hạng FD Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C,R - Giờ: 13:01:30 27/12
63Nguyễn Thanh Thiện Ý - DreamDance Gia Lai
203Đỗ Ngọc Hân - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
75Vũ Thái Dương - DreamDance Gia Lai
136Huỳnh Thị Trúc Quỳnh - Nhà Thiếu Nhi Thành Phố Pleiku
137Lương Ngọc Giang - Nhà Thiếu Nhi Thành Phố Pleiku
138Ngô Đặng Mai Nhi - Nhà Thiếu Nhi Thành Phố Pleiku
148Đỗ Hoàng Hải Yến - Sao Mai - KonTum
159Phạm Nhật Thư - Sao Mai - KonTum
167Đặng Thùy Trâm - Sao Mai - KonTum
175Tạ Ngọc Mai Linh - Sport Win - KonTum
88Phạm Trần Hoàng My - DreamDance KBang
94Lê Văn Thái - DreamDance KBang
95Trần Hạnh Nguyên - DreamDance KBang
SK 121: Chung kết Hạng D Thiếu niên 2 Latin - Điệu C,R - Giờ: 13:08:48 27/12
197Lê Bá Quang Nghị
La Gia Hân
- Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
65Phạm Lê Quốc Hưng
La Quỳnh Như
- DreamDance Gia Lai
SK 122: Chung kết Hạng FD Nhi đồng Latin - Điệu C,R (Kết quả của sự kiện 119) - Giờ: 13:12:12 27/12
SK 123: Chung kết Hạng FD Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C,R (Kết quả của sự kiện 120) - Giờ: 13:15:36 27/12
SK 124: Chung kết Hạng FD Thiếu niên 2 Latin - Điệu C,R - Giờ: 13:19:00 27/12
198Lê Phương Thảo - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
209Trần Nguyễn Hoàng Diệu - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
84Bùi Thị Ngọc Mai - DreamDance Gia Lai
SK 125: Chung kết Hạng D Trung niên 2 Standard - Điệu W,T - Giờ: 13:22:24 27/12
119Hoàng Anh Tuấn
Trần Thị Thu Hà
- Hòa Yến Dancing Center
16Nguyễn Trung Hữu
Nguyễn Thị Nga
- CLB khiêu vũ Tân Bình
218Nguyễn Quốc Quân
Trần Thanh Thúy
- Thăng Long
SK 126: Chung kết Hạng FC Nhi đồng Latin - Điệu C,R,J - Giờ: 13:25:48 27/12
70Nguyễn Thảo Dương - DreamDance Gia Lai
170Nguyễn Thủy Ngọc - Sport Win - KonTum
171Y Tuyết Ly - Sport Win - KonTum
92Nguyễn Thị Thanh Trúc - DreamDance KBang
93Võ Ngọc Bảo Hân - DreamDance KBang
SK 127: Chung kết Hạng FC Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C,R,J - Giờ: 13:30:54 27/12
63Nguyễn Thanh Thiện Ý - DreamDance Gia Lai
83Lê Hoài Thương - DreamDance Gia Lai
85Trần Phan Bảo Ngọc - DreamDance KBang
86Lưu Lê Thùy Vy - DreamDance KBang
88Phạm Trần Hoàng My - DreamDance KBang
89Hồ Ngọc Thủy Tiên - DreamDance KBang
95Trần Hạnh Nguyên - DreamDance KBang
SK 128: Chung kết Hạng FC Thiếu niên 2 Latin - Điệu C,R,J - Giờ: 13:36:00 27/12
198Lê Phương Thảo - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
209Trần Nguyễn Hoàng Diệu - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
87Vũ Y Sa Linh - DreamDance KBang
SK 129: Chung kết Hạng C Người lớn Latin - Điệu C,R,J - Giờ: 13:41:06 27/12
125Lê Hoàng Tây
Nguyễn Ngọc Băng Trâm
- LUÂN OANH DANCESPORT
19Đào Thái Dương
Nguyễn Trần Khánh Linh
- Cung VHTT Thanh niên HP
118Trần Sơn Tùng
Nguyễn Thị Quỳnh Anh
- Happy Dance
SK 130: Chung kết Hạng E1 Trung niên 2 Standard - Điệu W - Giờ: 13:46:12 27/12
16Nguyễn Trung Hữu
Nguyễn Thị Nga
- CLB khiêu vũ Tân Bình
218Nguyễn Quốc Quân
Trần Thanh Thúy
- Thăng Long
SK 131: Bán kết Hạng A Người lớn Standard - Điệu W(s),V,SF,T(s),Q - Giờ: 13:47:54 27/12
193Nguyễn Đức Hòa
Nguyễn Thị Hải Yến
- Sở VHTT & DL Đồng Nai
192Lê Thọ Sơn
Chu Thị Thanh Huyền
- Sở VHTT & DL Bình Dương
18Bùi Quang Nam
Nguyễn Thị Hồng Anh
- Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
190Nguyễn Ngọc Hiếu
Hoàng Quỳnh Trang
- Sở VH&TT Hồ Chí Minh
121Phạm Văn Minh Trí
Lý Vân Dung
- LUÂN OANH DANCESPORT
214Trần Đình Quý
Trần Thị Phương Thanh
- Thăng Long
216Nguyễn Quốc Quân
Phạm Thi Thu Thủy
- Thăng Long
119Hoàng Anh Tuấn
Trần Thị Thu Hà
- Hòa Yến Dancing Center
120Lê Trần Tiệp
Phạm Phương Uyên
- Hòa Yến Dancing Center
SK 132: Chung kết Hạng A Người lớn Standard - Điệu W(s),V,SF,T(s),Q (Kết quả của sự kiện 131) - Giờ: 14:30:00 27/12
SK 133: Chung kết Hạng A Người lớn Latin - Điệu S(s),C,P,R(s),J - Giờ: 14:45:00 27/12
191Nguyễn Thanh Liêm
Võ Thị Thanh Ngân
- Sở VH&TT Đà Nẵng
125Lê Hoàng Tây
Nguyễn Ngọc Băng Trâm
- LUÂN OANH DANCESPORT
19Đào Thái Dương
Nguyễn Trần Khánh Linh
- Cung VHTT Thanh niên HP
118Trần Sơn Tùng
Nguyễn Thị Quỳnh Anh
- Happy Dance
20Nguyễn Văn Thời
Phạm Thị Thiên Trang
- Cung VHTT Thanh niên HP
189Hoàng Đức Tuấn
Đỗ Phương Uyên
- Sở VH&TT Hải Phòng
SK 134: Tứ kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C - Giờ: 15:00:00 27/12
195KSor H Nhạc - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
56Phan Nguyễn Tú Uyên - DreamDance Gia Lai
57Nguyễn Minh Hạnh - DreamDance Gia Lai
60Tôn Nữ Bảo Nhi - DreamDance Gia Lai
64Nguyễn Gia Bảo - DreamDance Gia Lai
69Lê Trần Gia Nghi - DreamDance Gia Lai
71Lại Thị Thu Phương - DreamDance Gia Lai
78Nguyễn Quỳnh Thy - DreamDance Gia Lai
24Trương Nguyễn Thanh Ngân - Dream Dance Chư Sê
25Trịnh Thị Thảo Nguyên - Dream Dance Chư Sê
28Nguyễn Thi Minh Anh - Dream Dance Chư Sê
29Tống Nguyễn Trà My - Dream Dance Chư Sê
39Nguyễn Thị Diệu My - Dream Dance Chư Sê
40Lương Quỳnh Anh - Dream Dance Chư Sê
48Hồ Nguyễn Thiên Duyên - Dream Dance Chư Sê
106Nguyễn Gia Hân - DreamDance Kong Chro
107Trần Ngọc Phương Nghi - DreamDance Kong Chro
122Huỳnh Ngọc Thảo Nhi - LUÂN OANH DANCESPORT
124Trần Gia Hân - LUÂN OANH DANCESPORT
169Hà Nguyễn Minh Thư - Sport Win - KonTum
173Nguyễn Công Đức - Sport Win - KonTum
174Nguyễn Lê Bảo Long - Sport Win - KonTum
12Võ ngọc thiên phước - Ban Me Dance
14Quỳnh anh kbuôr - Ban Me Dance
223Phan Lê Ngân Khánh - Luân Oanh Dancesport
SK 135: Chung kết Hạng E1 Trung niên 5 Standard - Điệu W - Giờ: 15:11:30 27/12
15Mai Văn Trường An
Phan Thị Bạch Thu Hà
- CLB An Thu Hà
17Nguyễn Hoàng Tuấn
Phạm Thị Ánh
- CLB khiêu vũ Tân Bình
218Nguyễn Quốc Quân
Trần Thanh Thúy
- Thăng Long
SK 136: Chung kết Hạng FB Thiếu nhi 1 Latin - Điệu S,C,R,J - Giờ: 15:13:12 27/12
194Thái Bảo Trân - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
61Trần Huyền Thương - DreamDance Gia Lai
202Trần Nguyễn Tâm Nguyên - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
73Lê Nguyễn Hương Giang - DreamDance Gia Lai
128Phạm Băng Băng - LUÂN OANH DANCESPORT
172Trương Nguyễn Ngọc Thương - Sport Win - KonTum
SK 137: Chung kết Hạng FB Thiếu niên 1 Latin - Điệu S,C,R,J - Giờ: 15:20:00 27/12
198Lê Phương Thảo - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
201Nguyễn Bảo Ngọc - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
85Trần Phan Bảo Ngọc - DreamDance KBang
86Lưu Lê Thùy Vy - DreamDance KBang
87Vũ Y Sa Linh - DreamDance KBang
SK 138: Bán kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C (Kết quả của sự kiện 134) - Giờ: 15:26:48 27/12
SK 139: Chung kết Hạng D Trung niên 3 Standard - Điệu W,T - Giờ: 15:28:30 27/12
108Nguyễn Đình Tư
Nguyễn Thị Phú Tài
- DreamDance Kong Chro
215Vương Đức Long
Vũ Bích Oanh
- Thăng Long
SK 140: Chung kết Hạng D Trung niên 5 Standard - Điệu W,T - Giờ: 15:31:54 27/12
15Mai Văn Trường An
Phan Thị Bạch Thu Hà
- CLB An Thu Hà
119Hoàng Anh Tuấn
Trần Thị Thu Hà
- Hòa Yến Dancing Center
218Nguyễn Quốc Quân
Trần Thanh Thúy
- Thăng Long
SK 141: Chung kết Hạng F5 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu P - Giờ: 15:35:18 27/12
194Thái Bảo Trân - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
54Trần Gia Hân - DreamDance Gia Lai
59Đỗ Ngân Khánh - DreamDance Gia Lai
204Lê Thị Hà Trang - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
71Lại Thị Thu Phương - DreamDance Gia Lai
14Quỳnh anh kbuôr - Ban Me Dance
SK 142: Chung kết Hạng F5 Thiếu niên 1 Latin - Điệu P - Giờ: 15:37:00 27/12
201Nguyễn Bảo Ngọc - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
211Đinh Gia Hân - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
95Trần Hạnh Nguyên - DreamDance KBang
SK 143: Chung kết Hạng D Trung niên 1 Standard - Điệu W,T - Giờ: 15:38:42 27/12
15Mai Văn Trường An
Phan Thị Bạch Thu Hà
- CLB An Thu Hà
16Nguyễn Trung Hữu
Nguyễn Thị Nga
- CLB khiêu vũ Tân Bình
217Đặng Việt
Nguyễn Thị Thu Thủy
- Thăng Long
SK 144: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C (Kết quả của sự kiện 138) - Giờ: 15:42:06 27/12
SK 145: Chung kết Hạng E2 Trung niên 3 Standard - Điệu T - Giờ: 15:43:48 27/12
108Nguyễn Đình Tư
Nguyễn Thị Phú Tài
- DreamDance Kong Chro
215Vương Đức Long
Vũ Bích Oanh
- Thăng Long
SK 146: Bán kết Hạng FD Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C,R - Giờ: 15:45:30 27/12
56Phan Nguyễn Tú Uyên - DreamDance Gia Lai
60Tôn Nữ Bảo Nhi - DreamDance Gia Lai
64Nguyễn Gia Bảo - DreamDance Gia Lai
69Lê Trần Gia Nghi - DreamDance Gia Lai
72Lê Nguyễn Bảo Trân - DreamDance Gia Lai
73Lê Nguyễn Hương Giang - DreamDance Gia Lai
74Nguyễn Đỗ Gia Hân - DreamDance Gia Lai
78Nguyễn Quỳnh Thy - DreamDance Gia Lai
150Phan Thị Thanh Hoa - Sao Mai - KonTum
122Huỳnh Ngọc Thảo Nhi - LUÂN OANH DANCESPORT
165Lê Ngọc Như Quỳnh - Sao Mai - KonTum
166Trần Nguyễn Phương Uyên - Sao Mai - KonTum
169Hà Nguyễn Minh Thư - Sport Win - KonTum
172Trương Nguyễn Ngọc Thương - Sport Win - KonTum
223Phan Lê Ngân Khánh - Luân Oanh Dancesport
SK 147: Chung kết Hạng VĐ1 Vô địch Latin - Điệu C - Giờ: 15:54:00 27/12
125Lê Hoàng Tây
Nguyễn Ngọc Băng Trâm
- LUÂN OANH DANCESPORT
19Đào Thái Dương
Nguyễn Trần Khánh Linh
- Cung VHTT Thanh niên HP
118Trần Sơn Tùng
Nguyễn Thị Quỳnh Anh
- Happy Dance
SK 148: Chung kết Hạng FD Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C,R (Kết quả của sự kiện 146) - Giờ: 15:55:42 27/12
SK 149: Chung kết Hạng VĐ3 Vô địch Latin - Điệu J - Giờ: 15:59:06 27/12
191Nguyễn Thanh Liêm
Võ Thị Thanh Ngân
- Sở VH&TT Đà Nẵng
118Trần Sơn Tùng
Nguyễn Thị Quỳnh Anh
- Happy Dance
20Nguyễn Văn Thời
Phạm Thị Thiên Trang
- Cung VHTT Thanh niên HP
189Hoàng Đức Tuấn
Đỗ Phương Uyên
- Sở VH&TT Hải Phòng
SK 150: Chung kết Hạng C Người lớn Standard - Điệu W,T,Q - Giờ: 16:00:48 27/12
214Trần Đình Quý
Trần Thị Phương Thanh
- Thăng Long
216Nguyễn Quốc Quân
Phạm Thi Thu Thủy
- Thăng Long
120Lê Trần Tiệp
Phạm Phương Uyên
- Hòa Yến Dancing Center
SK 151: Chung kết Hạng VĐ5 Vô địch Latin - Điệu P - Giờ: 16:05:54 27/12
191Nguyễn Thanh Liêm
Võ Thị Thanh Ngân
- Sở VH&TT Đà Nẵng
19Đào Thái Dương
Nguyễn Trần Khánh Linh
- Cung VHTT Thanh niên HP
20Nguyễn Văn Thời
Phạm Thị Thiên Trang
- Cung VHTT Thanh niên HP
SK 152: Chung kết Hạng E1 Trung niên 4 Latin - Điệu C - Giờ: 16:07:36 27/12
15Mai Văn Trường An
Phan Thị Bạch Thu Hà
- CLB An Thu Hà
108Nguyễn Đình Tư
Nguyễn Thị Phú Tài
- DreamDance Kong Chro
SK 153: Chung kết Hạng VĐ3 Vô địch Standard - Điệu Q - Giờ: 16:09:18 27/12
192Lê Thọ Sơn
Chu Thị Thanh Huyền
- Sở VHTT & DL Bình Dương
18Bùi Quang Nam
Nguyễn Thị Hồng Anh
- Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
190Nguyễn Ngọc Hiếu
Hoàng Quỳnh Trang
- Sở VH&TT Hồ Chí Minh
121Phạm Văn Minh Trí
Lý Vân Dung
- LUÂN OANH DANCESPORT
214Trần Đình Quý
Trần Thị Phương Thanh
- Thăng Long
SK 154: Chung kết Hạng FD2 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C,J - Giờ: 16:11:00 27/12
194Thái Bảo Trân - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
57Nguyễn Minh Hạnh - DreamDance Gia Lai
59Đỗ Ngân Khánh - DreamDance Gia Lai
61Trần Huyền Thương - DreamDance Gia Lai
122Huỳnh Ngọc Thảo Nhi - LUÂN OANH DANCESPORT
SK 155: Chung kết Hạng VĐ2 Vô địch Latin - Điệu R - Giờ: 16:14:24 27/12
191Nguyễn Thanh Liêm
Võ Thị Thanh Ngân
- Sở VH&TT Đà Nẵng
20Nguyễn Văn Thời
Phạm Thị Thiên Trang
- Cung VHTT Thanh niên HP
189Hoàng Đức Tuấn
Đỗ Phương Uyên
- Sở VH&TT Hải Phòng
SK 156: Chung kết Hạng E2 Trung niên 4 Latin - Điệu R - Giờ: 16:16:06 27/12
15Mai Văn Trường An
Phan Thị Bạch Thu Hà
- CLB An Thu Hà
108Nguyễn Đình Tư
Nguyễn Thị Phú Tài
- DreamDance Kong Chro
SK 157: Chung kết Hạng VĐ4 Vô địch Latin - Điệu S - Giờ: 16:17:48 27/12
19Đào Thái Dương
Nguyễn Trần Khánh Linh
- Cung VHTT Thanh niên HP
118Trần Sơn Tùng
Nguyễn Thị Quỳnh Anh
- Happy Dance
189Hoàng Đức Tuấn
Đỗ Phương Uyên
- Sở VH&TT Hải Phòng
SK 158: Chung kết Hạng VĐ4 Vô địch Standard - Điệu SF - Giờ: 16:19:30 27/12
192Lê Thọ Sơn
Chu Thị Thanh Huyền
- Sở VHTT & DL Bình Dương
190Nguyễn Ngọc Hiếu
Hoàng Quỳnh Trang
- Sở VH&TT Hồ Chí Minh
121Phạm Văn Minh Trí
Lý Vân Dung
- LUÂN OANH DANCESPORT
17Nguyễn Hoàng Tuấn
Phạm Thị Ánh
- CLB khiêu vũ Tân Bình
SK 159: Tứ kết Hạng F2 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu R - Giờ: 16:21:12 27/12
56Phan Nguyễn Tú Uyên - DreamDance Gia Lai
57Nguyễn Minh Hạnh - DreamDance Gia Lai
58Nguyễn Vũ Phương Linh - DreamDance Gia Lai
60Tôn Nữ Bảo Nhi - DreamDance Gia Lai
64Nguyễn Gia Bảo - DreamDance Gia Lai
69Lê Trần Gia Nghi - DreamDance Gia Lai
71Lại Thị Thu Phương - DreamDance Gia Lai
24Trương Nguyễn Thanh Ngân - Dream Dance Chư Sê
39Nguyễn Thị Diệu My - Dream Dance Chư Sê
48Hồ Nguyễn Thiên Duyên - Dream Dance Chư Sê
122Huỳnh Ngọc Thảo Nhi - LUÂN OANH DANCESPORT
169Hà Nguyễn Minh Thư - Sport Win - KonTum
173Nguyễn Công Đức - Sport Win - KonTum
174Nguyễn Lê Bảo Long - Sport Win - KonTum
90Lê Song Tuyết Nhi - DreamDance KBang
12Võ ngọc thiên phước - Ban Me Dance
14Quỳnh anh kbuôr - Ban Me Dance
SK 160: Chung kết Hạng E2 Người lớn Standard - Điệu T - Giờ: 16:28:18 27/12
120Lê Trần Tiệp
Phạm Phương Uyên
- Hòa Yến Dancing Center
126Nguyễn Thanh Liêm
Võ Thiên Ngân
- LUÂN OANH DANCESPORT
127Lê Hoàng Tây
Nguyễn Thị Thanh Hương
- LUÂN OANH DANCESPORT
SK 161: Chung kết Hạng D Trung niên 4 Latin - Điệu C,R - Giờ: 16:30:00 27/12
15Mai Văn Trường An
Phan Thị Bạch Thu Hà
- CLB An Thu Hà
108Nguyễn Đình Tư
Nguyễn Thị Phú Tài
- DreamDance Kong Chro
SK 162: Chung kết Hạng VĐ2 Vô địch Standard - Điệu T - Giờ: 16:33:24 27/12
18Bùi Quang Nam
Nguyễn Thị Hồng Anh
- Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
190Nguyễn Ngọc Hiếu
Hoàng Quỳnh Trang
- Sở VH&TT Hồ Chí Minh
121Phạm Văn Minh Trí
Lý Vân Dung
- LUÂN OANH DANCESPORT
214Trần Đình Quý
Trần Thị Phương Thanh
- Thăng Long
216Nguyễn Quốc Quân
Phạm Thi Thu Thủy
- Thăng Long
120Lê Trần Tiệp
Phạm Phương Uyên
- Hòa Yến Dancing Center
SK 163: Bán kết Hạng F2 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu R (Kết quả của sự kiện 159) - Giờ: 16:35:06 27/12
SK 164: Chung kết Hạng VĐ5 Vô địch Standard - Điệu VW - Giờ: 16:36:48 27/12
193Nguyễn Đức Hòa
Nguyễn Thị Hải Yến
- Sở VHTT & DL Đồng Nai
192Lê Thọ Sơn
Chu Thị Thanh Huyền
- Sở VHTT & DL Bình Dương
121Phạm Văn Minh Trí
Lý Vân Dung
- LUÂN OANH DANCESPORT
17Nguyễn Hoàng Tuấn
Phạm Thị Ánh
- CLB khiêu vũ Tân Bình
SK 165: Chung kết Hạng E1 Trung niên 6 Standard - Điệu W - Giờ: 16:38:30 27/12
215Vương Đức Long
Vũ Bích Oanh
- Thăng Long
16Nguyễn Trung Hữu
Nguyễn Thị Nga
- CLB khiêu vũ Tân Bình
217Đặng Việt
Nguyễn Thị Thu Thủy
- Thăng Long
SK 166: Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu R (Kết quả của sự kiện 163) - Giờ: 16:40:12 27/12
SK 167: Chung kết Hạng E1 Người lớn Standard - Điệu W - Giờ: 16:41:54 27/12
126Nguyễn Thanh Liêm
Võ Thiên Ngân
- LUÂN OANH DANCESPORT
127Lê Hoàng Tây
Nguyễn Thị Thanh Hương
- LUÂN OANH DANCESPORT
217Đặng Việt
Nguyễn Thị Thu Thủy
- Thăng Long
129Trần Sơn Tùng
Phạm Quỳnh Anh
- My Wings Dance
SK 168: Chung kết Hạng VĐ1 Vô địch Standard - Điệu W - Giờ: 16:43:36 27/12
193Nguyễn Đức Hòa
Nguyễn Thị Hải Yến
- Sở VHTT & DL Đồng Nai
18Bùi Quang Nam
Nguyễn Thị Hồng Anh
- Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
121Phạm Văn Minh Trí
Lý Vân Dung
- LUÂN OANH DANCESPORT
214Trần Đình Quý
Trần Thị Phương Thanh
- Thăng Long
216Nguyễn Quốc Quân
Phạm Thi Thu Thủy
- Thăng Long
17Nguyễn Hoàng Tuấn
Phạm Thị Ánh
- CLB khiêu vũ Tân Bình
SK 169: Chung kết Hạng F3 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu J - Giờ: 16:45:18 27/12
56Phan Nguyễn Tú Uyên - DreamDance Gia Lai
58Nguyễn Vũ Phương Linh - DreamDance Gia Lai
71Lại Thị Thu Phương - DreamDance Gia Lai
122Huỳnh Ngọc Thảo Nhi - LUÂN OANH DANCESPORT
12Võ ngọc thiên phước - Ban Me Dance
14Quỳnh anh kbuôr - Ban Me Dance
SK 170: Chung kết Hạng D Người lớn Standard - Điệu W,T - Giờ: 16:47:00 27/12
120Lê Trần Tiệp
Phạm Phương Uyên
- Hòa Yến Dancing Center
126Nguyễn Thanh Liêm
Võ Thiên Ngân
- LUÂN OANH DANCESPORT
127Lê Hoàng Tây
Nguyễn Thị Thanh Hương
- LUÂN OANH DANCESPORT
217Đặng Việt
Nguyễn Thị Thu Thủy
- Thăng Long
129Trần Sơn Tùng
Phạm Quỳnh Anh
- My Wings Dance
SK 171: Chung kết Hạng B Người lớn Latin - Điệu S,C,R,J - Giờ: 16:50:24 27/12
191Nguyễn Thanh Liêm
Võ Thị Thanh Ngân
- Sở VH&TT Đà Nẵng
125Lê Hoàng Tây
Nguyễn Ngọc Băng Trâm
- LUÂN OANH DANCESPORT
19Đào Thái Dương
Nguyễn Trần Khánh Linh
- Cung VHTT Thanh niên HP
SK 172: Chung kết Hạng B Người lớn Standard - Điệu W,T,VW,Q - Giờ: 16:57:12 27/12
214Trần Đình Quý
Trần Thị Phương Thanh
- Thăng Long
120Lê Trần Tiệp
Phạm Phương Uyên
- Hòa Yến Dancing Center
SK 173: Bán kết Hạng F2 Nhi đồng Latin - Điệu R - Giờ: 17:04:00 27/12
55Nguyễn Phạm Kha Ly - DreamDance Gia Lai
31Phạm Khánh Huyền - Dream Dance Chư Sê
42Hồ Nguyễn Thiên Ân - Dream Dance Chư Sê
47Hồ Nguyễn Thiên An - Dream Dance Chư Sê
50Nguyễn Phương Nhã Uyên - Dream Dance Chư Sê
123Nguyễn Phương Chi - LUÂN OANH DANCESPORT
170Nguyễn Thủy Ngọc - Sport Win - KonTum
171Y Tuyết Ly - Sport Win - KonTum
90Lê Song Tuyết Nhi - DreamDance KBang
93Võ Ngọc Bảo Hân - DreamDance KBang
13Kim Ánh - Ban Me Dance
224Võ Nguyễn Bảo Anh - Dream Dance Chư Sê
SK 174: Bán kết Hạng F2 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu R - Giờ: 17:08:42 27/12
196Ngô Nhã Nam - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
81Trần Lê Gia Hân - DreamDance Gia Lai
21Nguyễn Vũ Ngọc Hân - Dream Dance Chư Sê
22Dương Thị Đoan Trang - Dream Dance Chư Sê
23Nguyễn Thị Thanh Trúc - Dream Dance Chư Sê
33Nguyễn Ngọc Bảo Trân - Dream Dance Chư Sê
175Tạ Ngọc Mai Linh - Sport Win - KonTum
94Lê Văn Thái - DreamDance KBang
95Trần Hạnh Nguyên - DreamDance KBang
11Võ ngọc thiên kim - Ban Me Dance
SK 175: Chung kết Hạng E2 Thiếu niên 2 Latin - Điệu R - Giờ: 17:13:24 27/12
197Lê Bá Quang Nghị
La Gia Hân
- Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
65Phạm Lê Quốc Hưng
La Quỳnh Như
- DreamDance Gia Lai
SK 176: Chung kết Hạng F2 Nhi đồng Latin - Điệu R (Kết quả của sự kiện 173) - Giờ: 17:15:06 27/12
SK 177: Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu R (Kết quả của sự kiện 174) - Giờ: 17:16:48 27/12
SK 178: Chung kết Hạng E2 Trung niên 2 Standard - Điệu T - Giờ: 17:18:30 27/12
16Nguyễn Trung Hữu
Nguyễn Thị Nga
- CLB khiêu vũ Tân Bình
218Nguyễn Quốc Quân
Trần Thanh Thúy
- Thăng Long
SK 179: Chung kết Hạng FD2 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C,S - Giờ: 17:20:12 27/12
203Đỗ Ngọc Hân - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
75Vũ Thái Dương - DreamDance Gia Lai
83Lê Hoài Thương - DreamDance Gia Lai
94Lê Văn Thái - DreamDance KBang
SK 180: Chung kết Hạng FD2 Thiếu niên 2 Latin - Điệu C,S - Giờ: 17:23:36 27/12
199Nguyễn Ngọc Trâm Anh - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
209Trần Nguyễn Hoàng Diệu - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
87Vũ Y Sa Linh - DreamDance KBang
SK 181: Chung kết Hạng F3 Nhi đồng Latin - Điệu J - Giờ: 17:27:00 27/12
70Nguyễn Thảo Dương - DreamDance Gia Lai
38Phạm Bảo An - Dream Dance Chư Sê
170Nguyễn Thủy Ngọc - Sport Win - KonTum
92Nguyễn Thị Thanh Trúc - DreamDance KBang
93Võ Ngọc Bảo Hân - DreamDance KBang
SK 182: Chung kết Hạng F3 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu J - Giờ: 17:28:42 27/12
206Lê Hoàng Phương Nghi - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
207Hồ Ngọc Bảo Hân - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
81Trần Lê Gia Hân - DreamDance Gia Lai
89Hồ Ngọc Thủy Tiên - DreamDance KBang
SK 183: Chung kết Hạng FB Nhi đồng Latin - Điệu S,C,R,J - Giờ: 17:30:24 27/12
62Lê An Nhi - DreamDance Gia Lai
70Nguyễn Thảo Dương - DreamDance Gia Lai
38Phạm Bảo An - Dream Dance Chư Sê
170Nguyễn Thủy Ngọc - Sport Win - KonTum
92Nguyễn Thị Thanh Trúc - DreamDance KBang
93Võ Ngọc Bảo Hân - DreamDance KBang
SK 184: Chung kết Hạng FB Thiếu nhi 2 Latin - Điệu S,C,R,J - Giờ: 17:37:12 27/12
203Đỗ Ngọc Hân - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
207Hồ Ngọc Bảo Hân - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
83Lê Hoài Thương - DreamDance Gia Lai
21Nguyễn Vũ Ngọc Hân - Dream Dance Chư Sê
85Trần Phan Bảo Ngọc - DreamDance KBang
86Lưu Lê Thùy Vy - DreamDance KBang
88Phạm Trần Hoàng My - DreamDance KBang
89Hồ Ngọc Thủy Tiên - DreamDance KBang
95Trần Hạnh Nguyên - DreamDance KBang
SK 185: Chung kết Hạng E5 Trung niên 1 Standard - Điệu VW - Giờ: 17:44:00 27/12
119Hoàng Anh Tuấn
Trần Thị Thu Hà
- Hòa Yến Dancing Center
17Nguyễn Hoàng Tuấn
Phạm Thị Ánh
- CLB khiêu vũ Tân Bình
SK 186: Chung kết Hạng F5 Nhi đồng Latin - Điệu P - Giờ: 17:45:42 27/12
55Nguyễn Phạm Kha Ly - DreamDance Gia Lai
70Nguyễn Thảo Dương - DreamDance Gia Lai
SK 187: Chung kết Hạng F5 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu P - Giờ: 17:47:24 27/12
203Đỗ Ngọc Hân - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
206Lê Hoàng Phương Nghi - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
88Phạm Trần Hoàng My - DreamDance KBang
11Võ ngọc thiên kim - Ban Me Dance
SK 188: Chung kết Hạng F4 Nhi đồng Latin - Điệu S - Giờ: 17:49:06 27/12
55Nguyễn Phạm Kha Ly - DreamDance Gia Lai
62Lê An Nhi - DreamDance Gia Lai
76Hoàng Lê Hà An - DreamDance Gia Lai
77Nguyễn Phúc Thiên Ân - DreamDance Gia Lai
90Lê Song Tuyết Nhi - DreamDance KBang
92Nguyễn Thị Thanh Trúc - DreamDance KBang
SK 189: Chung kết Hạng F4 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu S - Giờ: 17:50:48 27/12
207Hồ Ngọc Bảo Hân - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
75Vũ Thái Dương - DreamDance Gia Lai
21Nguyễn Vũ Ngọc Hân - Dream Dance Chư Sê
89Hồ Ngọc Thủy Tiên - DreamDance KBang
94Lê Văn Thái - DreamDance KBang
SK 190: Chung kết Hạng F4 Thiếu niên 2 Latin - Điệu S - Giờ: 17:52:30 27/12
209Trần Nguyễn Hoàng Diệu - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
210La Quỳnh Như - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
211Đinh Gia Hân - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
SK 191: Chung kết Hạng E2 Trung niên 5 Standard - Điệu T - Giờ: 17:54:12 27/12
15Mai Văn Trường An
Phan Thị Bạch Thu Hà
- CLB An Thu Hà
108Nguyễn Đình Tư
Nguyễn Thị Phú Tài
- DreamDance Kong Chro
218Nguyễn Quốc Quân
Trần Thanh Thúy
- Thăng Long
SK 192: Bán kết Hạng FA Thiếu nhi 2 Latin - Điệu S,C,R,P,J - Giờ: 17:55:54 27/12
196Ngô Nhã Nam - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
63Nguyễn Thanh Thiện Ý - DreamDance Gia Lai
199Nguyễn Ngọc Trâm Anh - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
201Nguyễn Bảo Ngọc - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
203Đỗ Ngọc Hân - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
206Lê Hoàng Phương Nghi - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
207Hồ Ngọc Bảo Hân - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
128Phạm Băng Băng - LUÂN OANH DANCESPORT
85Trần Phan Bảo Ngọc - DreamDance KBang
86Lưu Lê Thùy Vy - DreamDance KBang
88Phạm Trần Hoàng My - DreamDance KBang
89Hồ Ngọc Thủy Tiên - DreamDance KBang
95Trần Hạnh Nguyên - DreamDance KBang
SK 193: Chung kết Hạng E2 Trung niên 1 Standard - Điệu T - Giờ: 18:08:18 27/12
15Mai Văn Trường An
Phan Thị Bạch Thu Hà
- CLB An Thu Hà
16Nguyễn Trung Hữu
Nguyễn Thị Nga
- CLB khiêu vũ Tân Bình
217Đặng Việt
Nguyễn Thị Thu Thủy
- Thăng Long
SK 194: Chung kết Hạng FA Nhi đồng Latin - Điệu S,C,R,P,J - Giờ: 18:10:00 27/12
55Nguyễn Phạm Kha Ly - DreamDance Gia Lai
70Nguyễn Thảo Dương - DreamDance Gia Lai
SK 195: Chung kết Hạng A Thiếu niên 2 Latin - Điệu S,C,R,P,J - Giờ: 18:18:30 27/12
197Lê Bá Quang Nghị
La Gia Hân
- Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
121Phạm Văn Minh Trí
Lý Vân Dung
- LUÂN OANH DANCESPORT
19Đào Thái Dương
Nguyễn Trần Khánh Linh
- Cung VHTT Thanh niên HP
SK 196: Chung kết Hạng FA Thiếu nhi 2 Latin - Điệu S,C,R,P,J (Kết quả của sự kiện 192) - Giờ: 18:27:00 27/12
SK 197: Chung kết Hạng FA Thiếu niên 2 Latin - Điệu S,C,R,P,J - Giờ: 18:35:30 27/12
200Nguyễn Ngọc Tuyết Nhi - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
201Nguyễn Bảo Ngọc - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
209Trần Nguyễn Hoàng Diệu - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
SK 198: Chung kết Hạng F1 Thiếu niên 1 Latin - Điệu C - Giờ: 18:44:00 27/12
198Lê Phương Thảo - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
79Tôn Thất Nguyên Chương - DreamDance Gia Lai
84Bùi Thị Ngọc Mai - DreamDance Gia Lai
SK 199: Chung kết Hạng E4 Trung niên 1 Standard - Điệu SF - Giờ: 18:45:42 27/12
119Hoàng Anh Tuấn
Trần Thị Thu Hà
- Hòa Yến Dancing Center
17Nguyễn Hoàng Tuấn
Phạm Thị Ánh
- CLB khiêu vũ Tân Bình
SK 200: Bán kết Hạng FA Thiếu nhi 1 Latin - Điệu S,C,R,P,J - Giờ: 18:47:24 27/12
194Thái Bảo Trân - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
54Trần Gia Hân - DreamDance Gia Lai
195KSor H Nhạc - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
56Phan Nguyễn Tú Uyên - DreamDance Gia Lai
57Nguyễn Minh Hạnh - DreamDance Gia Lai
58Nguyễn Vũ Phương Linh - DreamDance Gia Lai
59Đỗ Ngân Khánh - DreamDance Gia Lai
60Tôn Nữ Bảo Nhi - DreamDance Gia Lai
61Trần Huyền Thương - DreamDance Gia Lai
202Trần Nguyễn Tâm Nguyên - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
204Lê Thị Hà Trang - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
205Lê Thị Minh Hằng - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
67Nguyễn Quỳnh Chiêu My - DreamDance Gia Lai
128Phạm Băng Băng - LUÂN OANH DANCESPORT
SK 201: Chung kết Hạng FA Trước Thanh niên Latin - Điệu S,C,R,P,J - Giờ: 19:00:06 27/12
198Lê Phương Thảo - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
200Nguyễn Ngọc Tuyết Nhi - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
209Trần Nguyễn Hoàng Diệu - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
SK 202: Chung kết Hạng A Thiếu niên 1 Latin - Điệu S,C,R,P,J - Giờ: 19:08:36 27/12
197Lê Bá Quang Nghị
La Gia Hân
- Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
121Phạm Văn Minh Trí
Lý Vân Dung
- LUÂN OANH DANCESPORT
SK 203: Bán kết Hạng FAA Thiếu nhi Ten Dance - Điệu S,C,R,P,J,W,T,VW,SF, - Giờ: 19:17:06 27/12
194Thái Bảo Trân - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
54Trần Gia Hân - DreamDance Gia Lai
195KSor H Nhạc - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
55Nguyễn Phạm Kha Ly - DreamDance Gia Lai
196Ngô Nhã Nam - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
56Phan Nguyễn Tú Uyên - DreamDance Gia Lai
57Nguyễn Minh Hạnh - DreamDance Gia Lai
202Trần Nguyễn Tâm Nguyên - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
203Đỗ Ngọc Hân - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
204Lê Thị Hà Trang - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
205Lê Thị Minh Hằng - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
206Lê Hoàng Phương Nghi - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
207Hồ Ngọc Bảo Hân - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
67Nguyễn Quỳnh Chiêu My - DreamDance Gia Lai
128Phạm Băng Băng - LUÂN OANH DANCESPORT
SK 204: Chung kết Hạng A Trung niên 1 Standard - Điệu W,T,VW,SF,Q - Giờ: 19:38:36 27/12
214Trần Đình Quý
Trần Thị Phương Thanh
- Thăng Long
216Nguyễn Quốc Quân
Phạm Thi Thu Thủy
- Thăng Long
119Hoàng Anh Tuấn
Trần Thị Thu Hà
- Hòa Yến Dancing Center
SK 205: Chung kết Hạng FA Thiếu niên 1 Latin - Điệu S,C,R,P,J - Giờ: 19:47:06 27/12
198Lê Phương Thảo - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
199Nguyễn Ngọc Trâm Anh - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
200Nguyễn Ngọc Tuyết Nhi - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
201Nguyễn Bảo Ngọc - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
209Trần Nguyễn Hoàng Diệu - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
211Đinh Gia Hân - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
85Trần Phan Bảo Ngọc - DreamDance KBang
86Lưu Lê Thùy Vy - DreamDance KBang
87Vũ Y Sa Linh - DreamDance KBang
SK 206: Chung kết Hạng FA Thiếu nhi 1 Latin - Điệu S,C,R,P,J (Kết quả của sự kiện 200) - Giờ: 19:55:36 27/12
SK 207: Chung kết Hạng FD1 Thiếu niên 1 Latin - Điệu C,J - Giờ: 20:04:06 27/12
199Nguyễn Ngọc Trâm Anh - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
200Nguyễn Ngọc Tuyết Nhi - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
211Đinh Gia Hân - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
SK 208: Chung kết Hạng FD3 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C,P - Giờ: 20:07:30 27/12
57Nguyễn Minh Hạnh - DreamDance Gia Lai
59Đỗ Ngân Khánh - DreamDance Gia Lai
61Trần Huyền Thương - DreamDance Gia Lai
204Lê Thị Hà Trang - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
69Lê Trần Gia Nghi - DreamDance Gia Lai
SK 209: Chung kết Hạng FD3 Thiếu niên 1 Latin - Điệu C,P - Giờ: 20:10:54 27/12
200Nguyễn Ngọc Tuyết Nhi - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
201Nguyễn Bảo Ngọc - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
211Đinh Gia Hân - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
SK 210: Chung kết Hạng FD2 Trước Thanh niên Latin - Điệu C,S - Giờ: 20:14:18 27/12
198Lê Phương Thảo - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
209Trần Nguyễn Hoàng Diệu - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
210La Quỳnh Như - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
SK 211: Chung kết Hạng FAA Thiếu niên Ten Dance - Điệu S,C,R,P,J,W,T,VW,SF, - Giờ: 20:17:42 27/12
198Lê Phương Thảo - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
199Nguyễn Ngọc Trâm Anh - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
200Nguyễn Ngọc Tuyết Nhi - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
201Nguyễn Bảo Ngọc - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
209Trần Nguyễn Hoàng Diệu - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
210La Quỳnh Như - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
211Đinh Gia Hân - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
212La Gia Hân - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
SK 212: Chung kết Hạng FAA Thiếu nhi Ten Dance - Điệu S,C,R,P,J,W,T,VW,SF, (Kết quả của sự kiện 203) - Giờ: 20:34:42 27/12
SK 213: Chung kết Hạng E1 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C - Giờ: 20:51:42 27/12
66Nguyễn Gia Bảo
Lê Thị Hà Trang
- DreamDance Gia Lai
176Nguyễn Trí Quốc
Y Tuyết Ly
- Sport Win - KonTum
179Nguyễn Công Đức
Hà Nguyễn Minh Thư
- Sport Win - KonTum
SK 214: Chung kết Hạng FD Thiếu niên 1 Latin - Điệu C,R - Giờ: 20:53:24 27/12
209Trần Nguyễn Hoàng Diệu - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
85Trần Phan Bảo Ngọc - DreamDance KBang
86Lưu Lê Thùy Vy - DreamDance KBang
SK 215: Chung kết Hạng E1 Trung niên 1 Standard - Điệu W - Giờ: 20:56:48 27/12
15Mai Văn Trường An
Phan Thị Bạch Thu Hà
- CLB An Thu Hà
17Nguyễn Hoàng Tuấn
Phạm Thị Ánh
- CLB khiêu vũ Tân Bình
217Đặng Việt
Nguyễn Thị Thu Thủy
- Thăng Long
SK 216: Chung kết Hạng E1 Trung niên 3 Standard - Điệu W - Giờ: 20:58:30 27/12
108Nguyễn Đình Tư
Nguyễn Thị Phú Tài
- DreamDance Kong Chro
215Vương Đức Long
Vũ Bích Oanh
- Thăng Long
SK 217: Chung kết Hạng F2 Thiếu niên 1 Latin - Điệu R - Giờ: 21:00:12 27/12
211Đinh Gia Hân - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
79Tôn Thất Nguyên Chương - DreamDance Gia Lai
95Trần Hạnh Nguyên - DreamDance KBang
SK 218: Chung kết Hạng E2 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu R - Giờ: 21:01:54 27/12
66Nguyễn Gia Bảo
Lê Thị Hà Trang
- DreamDance Gia Lai
176Nguyễn Trí Quốc
Y Tuyết Ly
- Sport Win - KonTum
178Nguyễn Công Đức
Nguyễn Thủy Ngọc
- Sport Win - KonTum
SK 219: Chung kết Hạng D Trung niên 6 Standard - Điệu W,T - Giờ: 21:03:36 27/12
215Vương Đức Long
Vũ Bích Oanh
- Thăng Long
16Nguyễn Trung Hữu
Nguyễn Thị Nga
- CLB khiêu vũ Tân Bình
217Đặng Việt
Nguyễn Thị Thu Thủy
- Thăng Long
SK 220: Chung kết Hạng FC Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C,R,J - Giờ: 21:07:00 27/12
195KSor H Nhạc - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
58Nguyễn Vũ Phương Linh - DreamDance Gia Lai
59Đỗ Ngân Khánh - DreamDance Gia Lai
71Lại Thị Thu Phương - DreamDance Gia Lai
128Phạm Băng Băng - LUÂN OANH DANCESPORT
172Trương Nguyễn Ngọc Thương - Sport Win - KonTum
SK 221: Chung kết Hạng FC Thiếu niên 1 Latin - Điệu C,R,J - Giờ: 21:12:06 27/12
200Nguyễn Ngọc Tuyết Nhi - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
209Trần Nguyễn Hoàng Diệu - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
85Trần Phan Bảo Ngọc - DreamDance KBang
86Lưu Lê Thùy Vy - DreamDance KBang
87Vũ Y Sa Linh - DreamDance KBang
SK 222: Chung kết Hạng E2 Trung niên 6 Standard - Điệu T - Giờ: 21:17:12 27/12
215Vương Đức Long
Vũ Bích Oanh
- Thăng Long
16Nguyễn Trung Hữu
Nguyễn Thị Nga
- CLB khiêu vũ Tân Bình
SK 223: Chung kết Hạng FD1 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C,S - Giờ: 21:18:54 27/12
60Tôn Nữ Bảo Nhi - DreamDance Gia Lai
61Trần Huyền Thương - DreamDance Gia Lai
64Nguyễn Gia Bảo - DreamDance Gia Lai
205Lê Thị Minh Hằng - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
67Nguyễn Quỳnh Chiêu My - DreamDance Gia Lai
72Lê Nguyễn Bảo Trân - DreamDance Gia Lai
73Lê Nguyễn Hương Giang - DreamDance Gia Lai
74Nguyễn Đỗ Gia Hân - DreamDance Gia Lai
78Nguyễn Quỳnh Thy - DreamDance Gia Lai
SK 224: Chung kết Hạng FD2 Thiếu niên 1 Latin - Điệu C,S - Giờ: 21:22:18 27/12
199Nguyễn Ngọc Trâm Anh - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
209Trần Nguyễn Hoàng Diệu - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
211Đinh Gia Hân - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
SK 225: Chung kết Hạng B Thiếu nhi 1 Latin - Điệu S,C,R,J - Giờ: 21:25:42 27/12
66Nguyễn Gia Bảo
Lê Thị Hà Trang
- DreamDance Gia Lai
180Nguyễn Trí Quốc
Trương Nguyễn Ngọc Thương
- Sport Win - KonTum
SK 226: Chung kết Hạng F3 Thiếu niên 1 Latin - Điệu J - Giờ: 21:32:30 27/12
201Nguyễn Bảo Ngọc - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
84Bùi Thị Ngọc Mai - DreamDance Gia Lai
88Phạm Trần Hoàng My - DreamDance KBang
SK 227: Chung kết Hạng C Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C,R,J - Giờ: 21:34:12 27/12
66Nguyễn Gia Bảo
Lê Thị Hà Trang
- DreamDance Gia Lai
180Nguyễn Trí Quốc
Trương Nguyễn Ngọc Thương
- Sport Win - KonTum
SK 228: Chung kết Hạng F4 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu S - Giờ: 21:39:18 27/12
58Nguyễn Vũ Phương Linh - DreamDance Gia Lai
202Trần Nguyễn Tâm Nguyên - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
204Lê Thị Hà Trang - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
205Lê Thị Minh Hằng - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
74Nguyễn Đỗ Gia Hân - DreamDance Gia Lai
90Lê Song Tuyết Nhi - DreamDance KBang
12Võ ngọc thiên phước - Ban Me Dance
SK 229: Chung kết Hạng F4 Thiếu niên 1 Latin - Điệu S - Giờ: 21:41:00 27/12
198Lê Phương Thảo - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
199Nguyễn Ngọc Trâm Anh - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
87Vũ Y Sa Linh - DreamDance KBang
SK 230: Chung kết Hạng D Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C,R - Giờ: 21:42:42 27/12
66Nguyễn Gia Bảo
Lê Thị Hà Trang
- DreamDance Gia Lai
146Đỗ Duy
Lê Ngọc Như Quỳnh
- Sao Mai - KonTum
176Nguyễn Trí Quốc
Y Tuyết Ly
- Sport Win - KonTum
177Nguyễn Lê Bảo Long
Nguyễn Hải Băng
- Sport Win - KonTum
178Nguyễn Công Đức
Nguyễn Thủy Ngọc
- Sport Win - KonTum

Khiêu vũ thể thao, thông tin giải đấu, đăng ký thi đấu online, khieu vu the thao, giai khieu vu, giải khiêu vũ, dance sport, nhảy nghệ thuật

Khiêu vũ thể thao, thông tin giải đấu, đăng ký thi đấu online, khieu vu the thao, giai khieu vu, giải khiêu vũ, dance sport, nhảy nghệ thuật