Giải Vô địch KVTT Hải Phòng mở rộng Lần thứ XVI năm 2020

D.sách VĐV theo sự kiện (tải PDF)

Số đeoVận động viên
SK 1: Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi Latin Việt Tiệp 8 - Điệu R - Giờ: 08:00 10/1
155Trần Bảo Nam - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
158Nguyễn Trang Anh - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
160Bùi Quý Minh Châu - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
SK 2: Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi Latin Việt Tiệp 9 - Điệu R - Giờ: 08:01:00 10/1
165Đào Mỹ Anh - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
166Nguyễn Vũ Hà Phương - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
178Trương Nguyệt Minh - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
SK 3: Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi Latin Việt Tiệp 10 - Điệu R - Giờ: 08:02:00 10/1
169Bùi Thị Hoàng Ngân - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
170Quách Liên Nhi - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
171Lê Nhã Kỳ - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
SK 4: Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi Latin Việt Tiệp 11 - Điệu R - Giờ: 08:03:00 10/1
173Đỗ Uyên Minh - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
174Phạm Xuân Hưng - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
175Trần Gia Hân - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
181Nguyễn Phương Phương - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
SK 5: Chung kết Hạng F2 Thiếu niên Latin Việt Tiệp 12 - Điệu R - Giờ: 08:04:00 10/1
162Nguyễn Thị Thanh Tâm - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
167Vũ Yến Anh - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
168Vũ Yến Trang - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
SK 6: Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi Latin Việt Tiệp 16 - Điệu R - Giờ: 08:05:00 10/1
153Phạm Thị Kim Ngân - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
172Đào Hồng Ngọc Diệp - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
179Hoàng Quỳnh Thư - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
SK 7: Chung kết Hạng F2 Nhi đồng Latin CLB DS Quận Kiến An HP - Điệu R - Giờ: 08:06:00 10/1
314Phan Bảo Ngọc - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
69Nguyễn Thanh Hà - CLB Dancesport Quận Kiến An HP
70Nguyễn Phúc Minh Châu - CLB Dancesport Quận Kiến An HP
SK 8: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi Latin Việt Tiệp 1 - Điệu C - Giờ: 08:07:00 10/1
155Trần Bảo Nam - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
156Vũ Nguyễn Thảo Linh - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
157Nguyễn Ngọc Thùy Châu - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
SK 9: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi Latin Việt Tiệp 2 - Điệu C - Giờ: 08:08:00 10/1
163Đào Tú Linh - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
164Vũ Ngọc Hà - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
181Nguyễn Phương Phương - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
SK 10: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi Latin Việt Tiệp 4 - Điệu C - Giờ: 08:09:00 10/1
159Lê Nguyễn Khánh Ngọc - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
161Trần Lan Phương - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
162Nguyễn Thị Thanh Tâm - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
SK 11: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi Latin Việt Tiệp 3 - Điệu C - Giờ: 08:10:00 10/1
158Nguyễn Trang Anh - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
160Bùi Quý Minh Châu - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
166Nguyễn Vũ Hà Phương - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
SK 12: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi Latin Việt Tiệp 5 - Điệu C - Giờ: 08:11:00 10/1
169Bùi Thị Hoàng Ngân - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
170Quách Liên Nhi - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
171Lê Nhã Kỳ - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
SK 13: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi Latin Việt Tiệp 6 - Điệu C - Giờ: 08:12:00 10/1
165Đào Mỹ Anh - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
173Đỗ Uyên Minh - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
178Trương Nguyệt Minh - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
SK 14: Chung kết Hạng E1 Thiếu nhi Latin Việt Tiệp 14 - Điệu C - Giờ: 08:13:00 10/1
154Cao Nguyễn Đức Tâm
Phạm Thị Kim Ngân
- Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
176Phạm Xuân Hưng
Trần Gia Hân
- Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
313Trương Đức Anh
Nguyễn Hà Anh
- Trung Tâm VHTT Huyện Thủy Nguyên
SK 15: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi Latin Việt Tiệp 15 - Điệu C - Giờ: 08:14:00 10/1
152Cao Nguyễn Đức Tâm - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
172Đào Hồng Ngọc Diệp - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
179Hoàng Quỳnh Thư - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
SK 16: Chung kết Hạng F1 Nhi đồng Latin Các CLB - Điệu C - Giờ: 08:15:00 10/1
77Nguyễn Minh Hằng - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
184Phùng Hà Ngân - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
198Vũ Hoàng Nhã Uyên - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
SK 17: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Các CLB - Điệu C - Giờ: 08:16:00 10/1
326Ngô Tuấn Kiệt - TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
187Lều Trúc Bảo Linh - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
337Nguyễn Thái Bảo Trang - TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
SK 18: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin Các CLB - Điệu C - Giờ: 08:17:00 10/1
59Lê Huyền Bảo Ngọc - CLB DanceSport Vinhomes imperia
183Nguyễn Ngọc Diệp - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
192Trần Thị Hà Vi - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
SK 19: Chung kết Hạng F1 Thiếu niên Latin Các CLB - Điệu C - Giờ: 08:18:00 10/1
53Cáp Trọng Minh Khang - CLB DanceSport Vinhomes imperia
81Lê Văn Đạt - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
51Lưu Vũ Thảo Nguyên - CLB DanceSport Cung thiếu nhi thành phố
SK 20: Chung kết Hạng F1 Nhi đồng Latin Các CLB - Điệu C - Giờ: 08:19:00 10/1
194Nguyễn Phương Chi - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
141Phạm Hồ Thiên Thanh - Clb Starkid Quảng Ninh
142Phùng Như Thảo - Clb Starkid Quảng Ninh
SK 21: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Các CLB - Điệu C - Giờ: 08:20:00 10/1
88Đinh Thị Bảo Ngọc - CLB PHONG LƯU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM
56Trương Quốc Thái - CLB DanceSport Vinhomes imperia
122Trần Minh Anh - CLB Trường Vi - Nhà thi đấu quận Kiến An
SK 22: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Các CLB - Điệu C - Giờ: 08:21:00 10/1
93Lê Nguyễn Hà Anh - CLB PHONG LƯU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM
55Cao Minh Hiền - CLB DanceSport Vinhomes imperia
82Lê Minh Phương - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
SK 23: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Các CLB - Điệu C - Giờ: 08:22:00 10/1
57Nguyễn Hà Vy - CLB DanceSport Vinhomes imperia
185Nguyễn Mai Thi - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
112Tô Ngân Hà - CLB Trường Vi - Cung VH Thiếu Nhi HP
SK 24: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin NC4 - Điệu C - Giờ: 08:23:00 10/1
47Bùi Khánh Linh - CLB DanceSport Cung thiếu nhi thành phố
48Lưu Thanh Hà - CLB DanceSport Cung thiếu nhi thành phố
52Nguyễn Thanh Thủy - CLB DanceSport Vinhomes imperia
SK 25: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin NC5 - Điệu C - Giờ: 08:24:00 10/1
54Nguyễn An Bình - CLB DanceSport Vinhomes imperia
58Nguyễn Phương Trang Nhi - CLB DanceSport Vinhomes imperia
61Nguyễn Phương Tuệ Minh - CLB DanceSport Vinhomes imperia
SK 26: Chung kết Hạng F1 Nhi đồng Latin CB các CLB 02 - Điệu C - Giờ: 08:25:00 10/1
77Nguyễn Minh Hằng - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
116Bùi Bảo Ngân - CLB Trường Vi - Nhà thi đấu quận Kiến An
83Trần Khánh Vân - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
SK 27: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin CB các CLB 01 - Điệu C - Giờ: 08:26:00 10/1
86Nguyễn Anh Thư - CLB PHONG LƯU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM
82Lê Minh Phương - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
113Bùi Ngọc Khánh Huyền - CLB Trường Vi - Cung VH Thiếu Nhi HP
SK 28: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin Các CLB NC7 - Điệu C - Giờ: 08:27:00 10/1
59Lê Huyền Bảo Ngọc - CLB DanceSport Vinhomes imperia
49Phạm Khánh Linh - CLB DanceSport Cung thiếu nhi thành phố
50Nguyễn Ngọc Minh - CLB DanceSport Cung thiếu nhi thành phố
SK 29: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin Cac CLB NC8 - Điệu C - Giờ: 08:28:00 10/1
81Lê Văn Đạt - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
189Lê Việt Hoàng - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
129Phạm Hoàng Mai - CLB Đông Hưng Dancesport
SK 30: Chung kết Hạng F1 Thiếu niên 1 Latin Các CLB NC11 - Điệu C - Giờ: 08:29:00 10/1
118Bùi Lâm Tuệ Vân - CLB Trường Vi - Nhà thi đấu quận Kiến An
51Lưu Vũ Thảo Nguyên - CLB DanceSport Cung thiếu nhi thành phố
114Phạm Hương Thảo - CLB Trường Vi - Cung VH Thiếu Nhi HP
SK 31: Chung kết Hạng F1 Nhi đồng Latin CLB Tú Trần Vô địch Hải Phòng - Điệu C - Giờ: 08:30:00 10/1
321Trần Đỗ Hà My - TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
98Nguyễn Ngọc Gia Hân - CLB PHONG LƯU DANCESPORT Tỉnh Hà Nam
SK 32: Chung kết Hạng F1 Nhi đồng Latin CLB Tú Trần Vô địch Hải Phòng - Điệu C - Giờ: 08:31:00 10/1
87Hoàng Thị Quỳnh Hương - CLB PHONG LƯU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM
322Đỗ Gia Hân - TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
323Nguyễn Minh Ngọc - TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
SK 33: Chung kết Hạng F1 Nhi đồng Latin CLB Tú Trần Vô địch Hải Phòng - Điệu C - Giờ: 08:32:00 10/1
92Nguyễn Trần Phương Minh - CLB PHONG LƯU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM
324Nguyễn Khánh Linh - TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
325Phạm Vũ Trúc Linh - TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
SK 34: Chung kết Hạng F1 Nhi đồng Latin CLB Tú Trần Vô địch Hải Phòng - Điệu C - Giờ: 08:33:00 10/1
318Phạm Lý Bảo An - TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
130Vũ Thị Mai chi - CLB Đông Hưng Dancesport
SK 35: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin các CLB - Điệu C - Giờ: 08:34:00 10/1
190Nguyễn Khánh Hà - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
193Bùi Thùy Dung - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
226Bùi Ngọc Khánh - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
SK 36: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin Các CLB - Điệu C - Giờ: 08:35:00 10/1
200Vũ Ngọc Hà - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
126Đặng Vân Anh - CLB Đông Hưng Dancesport
129Phạm Hoàng Mai - CLB Đông Hưng Dancesport
SK 37: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Các CLB - Điệu C - Giờ: 08:36:00 10/1
188Nguyễn Việt Đình Nguyên - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
196Lê Hiểu Mẫn - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
197Diệp Hồng Ngọc - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
SK 38: Chung kết Hạng F1 Nhi đồng Latin Các CLB - Điệu C - Giờ: 08:37:00 10/1
191Đồng Thị Hồng Ánh - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
194Nguyễn Phương Chi - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
314Phan Bảo Ngọc - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
SK 39: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin Các CLB - Điệu C - Giờ: 08:38:00 10/1
199Hoàng Châu Anh - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
228Đào Kỳ Duyên - DANCESPORT HD
SK 40: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi Latin Các Câu Lạc Bộ 1 - Điệu C - Giờ: 08:39:00 10/1
139Nguyễn Thị Khánh Tâm - Clb Starkid Quảng Ninh
140Du Mai Lan - Clb Starkid Quảng Ninh
142Phùng Như Thảo - Clb Starkid Quảng Ninh
SK 41: Chung kết Hạng F1 Nhi đồng 1 Latin CLB DS Quận Kiến An HP - Điệu C - Giờ: 08:40:00 10/1
68Phạm Thụy Uyên - CLB Dancesport Quận Kiến An HP
69Nguyễn Thanh Hà - CLB Dancesport Quận Kiến An HP
70Nguyễn Phúc Minh Châu - CLB Dancesport Quận Kiến An HP
SK 42: Chung kết Hạng E1 Thiếu nhi 1 Latin CLB DS Quận Kiến An HP - Điệu C - Giờ: 08:41:00 10/1
71Nguyễn Bảo Nam
Hoàng Vũ Mai Chi
- CLB Dancesport Quận Kiến An HP
73Lưu Hoàng Hải
Vũ Như Uyển Nhi
- CLB Dancesport Quận Kiến An HP
74Hoàng Gia Long
Đàm Khánh Vy
- CLB Dancesport Quận Kiến An HP
SK 43: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi Latin Các Câu Lạc Bộ 2 - Điệu C - Giờ: 08:42:00 10/1
138Vũ Ngọc Hân - Clb Starkid Quảng Ninh
139Nguyễn Thị Khánh Tâm - Clb Starkid Quảng Ninh
143Chu Phương Thảo - Clb Starkid Quảng Ninh
SK 44: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi Latin Các CLB - Điệu C - Giờ: 08:43:00 10/1
139Nguyễn Thị Khánh Tâm - Clb Starkid Quảng Ninh
141Phạm Hồ Thiên Thanh - Clb Starkid Quảng Ninh
143Chu Phương Thảo - Clb Starkid Quảng Ninh
SK 45: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi Latin - CLB Mydance - Điệu C - Giờ: 08:44:00 10/1
258Ngô Quỳnh Uyên Minh - Mydance
259Ngô Bách Hải Đăng - Mydance
262Phạm Khánh Chi - Mydance
SK 46: Chung kết Hạng F1 Thiếu Nhi 1 Latin DanceSport HD - Điệu C - Giờ: 08:45:00 10/1
233Vũ Khánh Linh - Dancesport HD
238Nguyễn Đàm Huyền Anh - Dancesport HD
225Bùi Ngọc Minh - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
SK 47: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi Latin Các Câu Lạc Bộ - Điệu C - Giờ: 08:46:00 10/1
49Phạm Khánh Linh - CLB DanceSport Cung thiếu nhi thành phố
138Vũ Ngọc Hân - Clb Starkid Quảng Ninh
140Du Mai Lan - Clb Starkid Quảng Ninh
SK 48: Chung kết Hạng F1 Thiếu Nhi 2 Latin DanceSport HD - Điệu C - Giờ: 08:47:00 10/1
230Hoàng Đại Thành - Dancesport HD
236Nguyễn Khánh Chi - Dancesport HD
239Lê Hoàng Khánh Thi - Dancesport HD
SK 49: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi Latin CHƯƠNG DANCESPORT CLUB 1 - Điệu C - Giờ: 08:48:00 10/1
27Lê Thị Thuỳ Lâm - CHƯƠNG DANCESPORT CLUB
28Nguyễn Thị Yến Nhi - CHƯƠNG DANCESPORT CLUB
30Hà Ánh Dương - CHƯƠNG DANCESPORT CLUB
33Nguyễn Ngọc Phương Linh - CHƯƠNG DANCESPORT CLUB
SK 50: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi Latin CHƯƠNG DANCESPORT CLUB 2 - Điệu C - Giờ: 08:49:00 10/1
29Đinh Hải Phúc - CHƯƠNG DANCESPORT CLUB
31Hà Kim Anh - CHƯƠNG DANCESPORT CLUB
32Nguyễn Lệ Quyên - CHƯƠNG DANCESPORT CLUB
34Vương Ngọc Anh - CHƯƠNG DANCESPORT CLUB
SK 51: Chung kết Hạng F1 Nhi đồng Latin Các CLB 1 - Điệu C - Giờ: 08:50:00 10/1
84Nguyễn Nam Phong - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
127Đặng Yến Nhi - CLB Đông Hưng Dancesport
130Vũ Thị Mai chi - CLB Đông Hưng Dancesport
SK 52: Chung kết Hạng F1 Thanh niên Latin CLB TJ - Điệu C - Giờ: 08:51:00 10/1
108Trần Hiểu Khanh - CLB TJ
109Bùi Bảo Phương - CLB TJ
110Nguyễn Hoàng Mai Phương - CLB TJ
SK 53: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin CLB TJ - Điệu C - Giờ: 08:52:00 10/1
106Nguyễn Ngọc Thiên An - CLB TJ
107Nguyễn Phương Thảo - CLB TJ
111Bùi Tuệ Minh - CLB TJ
SK 54: Bán kết Hạng FA Vô địch Latin Bắc Ninh - Điệu S,C,R,P,J - Giờ: 08:53:00 10/1
12Tạ Thảo My - Bắc Ninh Dancesport
13Nguyễn Gia Ngọc Ánh - Bắc Ninh Dancesport
14Nguyễn Thị Minh Nguyệt - Bắc Ninh Dancesport
16Nguyễn Minh Ngọc - Bắc Ninh Dancesport
17Nguyễn Hà Kiều Vy - Bắc Ninh Dancesport
19Vũ Nhã Kỳ - Bắc Ninh Dancesport
21Nguyễn Thị Kim Nhã - Bắc Ninh Dancesport
22Nguyễn Bảo Ngọc - Bắc Ninh Dancesport
24Phú Gia Tùng - Bắc Ninh Dancesport
25Hoàng Misaki - Bắc Ninh Dancesport
SK 55: Chung kết Hạng FD Thiếu nhi 1 Latin Các CLB - Điệu C,R - Giờ: 09:01:36 10/1
91Nguyễn Thị Bích Ngân - CLB PHONG LƯU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM
185Nguyễn Mai Thi - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
187Lều Trúc Bảo Linh - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
248Huỳnh Mẫn Nghi - LUÂN OANH DANCESPORT
SK 56: Chung kết Hạng FD Thiếu nhi 2 Latin Các CLB - Điệu C,R - Giờ: 09:03:36 10/1
183Nguyễn Ngọc Diệp - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
192Trần Thị Hà Vi - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
200Vũ Ngọc Hà - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
SK 57: Chung kết Hạng FD Nhi đồng Latin Các CLB - Điệu C,R - Giờ: 09:05:36 10/1
184Phùng Hà Ngân - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
198Vũ Hoàng Nhã Uyên - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
201Đoàn Hải Quỳnh - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
SK 58: Chung kết Hạng FD Thiếu nhi 1 Latin Các CLB - Điệu C,R - Giờ: 09:07:36 10/1
92Nguyễn Trần Phương Minh - CLB PHONG LƯU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM
195Phạm Phương Quyên - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
314Phan Bảo Ngọc - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
SK 59: Chung kết Hạng FA Vô địch Latin Bắc Ninh - Điệu S,C,R,P,J (Kết quả của sự kiện 54) - Giờ: 09:09:36 10/1
SK 60: Chung kết Hạng FD Thiếu nhi 2 Latin Các CLB - Điệu C,R - Giờ: 09:14:36 10/1
199Hoàng Châu Anh - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
226Bùi Ngọc Khánh - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
345Vũ Tuệ Lâm - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
SK 61: Chung kết Hạng FD Thiếu nhi 1 Latin Các CLB - Điệu C,R - Giờ: 09:16:36 10/1
91Nguyễn Thị Bích Ngân - CLB PHONG LƯU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM
115Phạm Ngọc Diệp - CLB Trường Vi - Nhà thi đấu quận Kiến An
112Tô Ngân Hà - CLB Trường Vi - Cung VH Thiếu Nhi HP
SK 62: Chung kết Hạng FD Thiếu nhi 1 Latin CLB Phong Lưu - Hà Nam - Điệu C,R - Giờ: 09:18:36 10/1
93Lê Nguyễn Hà Anh - CLB PHONG LƯU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM
98Nguyễn Ngọc Gia Hân - CLB PHONG LƯU DANCESPORT Tỉnh Hà Nam
SK 63: Chung kết Hạng Fd Thiếu nhi 1 Latin CLB Phong Lưu - Hà Nam - Điệu C,R - Giờ: 09:20:36 10/1
86Nguyễn Anh Thư - CLB PHONG LƯU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM
87Hoàng Thị Quỳnh Hương - CLB PHONG LƯU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM
88Đinh Thị Bảo Ngọc - CLB PHONG LƯU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM
SK 64: Chung kết Hạng FD Thiếu nhi 1 Latin Các CLB - Điệu C,R - Giờ: 09:22:36 10/1
50Nguyễn Ngọc Minh - CLB DanceSport Cung thiếu nhi thành phố
195Phạm Phương Quyên - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
201Đoàn Hải Quỳnh - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
SK 65: Chung kết Hạng FD Nhi đồng Latin Các CLB - Điệu C,R - Giờ: 09:24:36 10/1
191Đồng Thị Hồng Ánh - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
314Phan Bảo Ngọc - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
225Bùi Ngọc Minh - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
SK 66: Chung kết Hạng FD Thiếu nhi 1 Latin Các CLB - Điệu C,R - Giờ: 09:26:36 10/1
188Nguyễn Việt Đình Nguyên - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
196Lê Hiểu Mẫn - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
197Diệp Hồng Ngọc - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
228Đào Kỳ Duyên - DANCESPORT HD
SK 67: Chung kết Hạng FD Thiếu nhi 2 Latin Các CLB - Điệu C,R - Giờ: 09:28:36 10/1
49Phạm Khánh Linh - CLB DanceSport Cung thiếu nhi thành phố
186Hoàng Thiên Phúc - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
192Trần Thị Hà Vi - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
SK 68: Chung kết Hạng FD Thiếu nhi 2 Latin Các CLB - Điệu C,R - Giờ: 09:30:36 10/1
189Lê Việt Hoàng - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
190Nguyễn Khánh Hà - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
193Bùi Thùy Dung - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
SK 69: Chung kết Hạng FD Thiếu nhi Latin Các CLB - Điệu C,R - Giờ: 09:32:36 10/1
341Trần Tùng Linh - VIETSDANCE
258Ngô Quỳnh Uyên Minh - Mydance
261Nguyễn Trúc Linh - Mydance
SK 70: Chung kết Hạng D Thiếu nhi 1 Latin CLB DS Quận Kiến An HP - Điệu C,R - Giờ: 09:34:36 10/1
72Phạm Hải Nam
Lưu Hoàng Hà Phương
- CLB Dancesport Quận Kiến An HP
74Hoàng Gia Long
Đàm Khánh Vy
- CLB Dancesport Quận Kiến An HP
SK 71: Chung kết Hạng Fd Thiếu Nhi 2 Latin DanceSport HD - Điệu C,R - Giờ: 09:36:36 10/1
235Trần Ngọc Minh - Dancesport HD
237Bạch Diệp Anh - Dancesport HD
239Lê Hoàng Khánh Thi - Dancesport HD
SK 72: Chung kết Hạng F3 Thiếu nhi 2 Latin NC1 - Điệu J - Giờ: 09:38:36 10/1
48Lưu Thanh Hà - CLB DanceSport Cung thiếu nhi thành phố
52Nguyễn Thanh Thủy - CLB DanceSport Vinhomes imperia
53Cáp Trọng Minh Khang - CLB DanceSport Vinhomes imperia
SK 73: Chung kết Hạng F3 Thiếu nhi 2 Latin NC2 - Điệu J - Giờ: 09:39:36 10/1
47Bùi Khánh Linh - CLB DanceSport Cung thiếu nhi thành phố
54Nguyễn An Bình - CLB DanceSport Vinhomes imperia
55Cao Minh Hiền - CLB DanceSport Vinhomes imperia
SK 74: Chung kết Hạng F3 Thiếu nhi 2 Latin NC3 - Điệu J - Giờ: 09:40:36 10/1
56Trương Quốc Thái - CLB DanceSport Vinhomes imperia
57Nguyễn Hà Vy - CLB DanceSport Vinhomes imperia
61Nguyễn Phương Tuệ Minh - CLB DanceSport Vinhomes imperia
SK 75: Chung kết Hạng F3 Thiếu nhi 2 Latin Các CLB - Điệu J - Giờ: 09:41:36 10/1
49Phạm Khánh Linh - CLB DanceSport Cung thiếu nhi thành phố
50Nguyễn Ngọc Minh - CLB DanceSport Cung thiếu nhi thành phố
SK 76: Chung kết Hạng Fc Thiếu nhi 2 Latin vô địch CLB Phong Lưu - Hà Nam - Điệu C,R,J - Giờ: 09:42:36 10/1
90Nguyễn Thị Hải Yến - CLB PHONG LƯU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM
94Lại Ánh Dương - CLB PHONG LƯU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM
95Vũ Thanh Phương - CLB PHONG LƯU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM
SK 77: Chung kết Hạng FC Thiếu nhi Latin Việt Tiệp 13 - Điệu C,R,J - Giờ: 09:45:36 10/1
308Đỗ Bảo Ngọc - Trung Tâm VHTT Huyện Thủy Nguyên
309Nguyễn Hà Trang - Trung Tâm VHTT Huyện Thủy Nguyên
311Nguyễn Kim Ngân - Trung Tâm VHTT Huyện Thủy Nguyên
SK 78: Chung kết Hạng FC Thiếu nhi Latin - CLB Mydance - Điệu C,R,J - Giờ: 09:48:36 10/1
261Nguyễn Trúc Linh - Mydance
262Phạm Khánh Chi - Mydance
264Nguyễn Thái An - Mydance
SK 79: Chung kết Hạng C Thiếu Nhi Latin - Mydance Rising Star - Điệu C,R,J - Giờ: 09:51:36 10/1
263Ngô Bách Hải Đăng
Nguyễn Trúc Linh
- Mydance
265Vũ Minh Khánh
Nguyễn Thái An
- Mydance
SK 80: Bán kết Hạng A Thanh niên Latin - Điệu S,C,R,P,J - Giờ: 09:54:36 10/1
243Trần Sơn Tùng
Nguyễn Quỳnh Anh
- HAPPY DANCE
42Nguyễn Thanh Tùng
Nguyễn Hồng Anh
- CK TEAM
43Vũ Doãn Bình
Trần Châu Anh
- CK TEAM
44Nguyễn Đức Minh
Trần Nguyễn Diệu Linh
- CK TEAM
103Trần Bảo Duy
Lê Ngọc Tường Vy
- CLB TJ
216Đào Thái Dương
Nguyễn Trần Khánh Linh
- Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
217Nguyễn Văn Thời
Phạm Thiên Trang
- Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
286Hà Như Minh
Dương Ngọc Linh
- SMART DANCE CENTER
131Đặng Gia Anh Tú
Nguyễn Thu Trang
- Clb StarKid Quảng Ninh
SK 81: Chung kết Hạng A Thanh niên Latin - Điệu S,C,R,P,J (Kết quả của sự kiện 80) - Giờ: 10:30:00 10/1
SK 82: Chung kết Hạng A Thanh niên Standard - Điệu W,T,VW,SF,Q - Giờ: 10:38:30 10/1
293Nguyễn Đức Hòa
Nguyễn Thị Hải Yến
- Thăng Long
296Đặng Việt
Trần Việt Phương
- Thăng Long
303Lê Thọ Sơn
Chu Thị Thanh Huyền
- Thăng Long
151Nguyễn Ngọc Hiêú
Hoàng Quỳnh Trang
- Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
244Lê Trần Tiệp
Phạm Phương Uyên
- Hòa Yến Dancing Center
SK 83: Chung kết Hạng F2 Thanh niên Latin Ninh Bình Dancesport - Điệu R - Giờ: 10:47:00 10/1
281Nguyễn Thj Gấm - Ninh Bình Dancesport
283Lê Thị Hằng - Ninh Bình Dancesport
SK 84: Chung kết Hạng F2 Latin Rising Star - CLB Mydance - Điệu R - Giờ: 10:48:00 10/1
258Ngô Quỳnh Uyên Minh - Mydance
261Nguyễn Trúc Linh - Mydance
262Phạm Khánh Chi - Mydance
SK 85: Chung kết Hạng F2 Nhi đồng Latin DanceSport HD - Điệu R - Giờ: 10:49:00 10/1
194Nguyễn Phương Chi - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
233Vũ Khánh Linh - Dancesport HD
238Nguyễn Đàm Huyền Anh - Dancesport HD
SK 86: Chung kết Hạng FB Thiếu nhi 1 Latin Bắc Ninh Dancesport 1 - Điệu S,C,R,J - Giờ: 10:50:00 10/1
12Tạ Thảo My - Bắc Ninh Dancesport
13Nguyễn Gia Ngọc Ánh - Bắc Ninh Dancesport
17Nguyễn Hà Kiều Vy - Bắc Ninh Dancesport
SK 87: Chung kết Hạng FB Thiếu nhi 1 Latin Bắc Ninh Dancesport 2 - Điệu S,C,R,J - Giờ: 10:54:00 10/1
14Nguyễn Thị Minh Nguyệt - Bắc Ninh Dancesport
16Nguyễn Minh Ngọc - Bắc Ninh Dancesport
25Hoàng Misaki - Bắc Ninh Dancesport
SK 88: Chung kết Hạng D Rising Stars standard mở rộng - Điệu W,T - Giờ: 10:58:00 10/1
249Nguyễn Thanh Liêm
Võ Thiên Ngân
- LUÂN OANH DANCESPORT
250Lê Hoàng Tây
Nguyễn Thị Thanh Hương
- LUÂN OANH DANCESPORT
255Trần Sơn Tùng
Nguyễn Thị Quỳnh Anh
- My Wings Dance
SK 89: Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi Latin VĐ Ninh Bình 5 - Điệu R - Giờ: 11:00:00 10/1
270Bùi Minh Anh - Ninh Bình Dancesport
274Lê Thu Thảo Đan - Ninh Bình Dancesport
SK 90: Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi Latin VĐ Ninh Bình 11 - Điệu R - Giờ: 11:01:00 10/1
272Bùi Minh Thái - Ninh Bình Dancesport
273Mai Minh Ngọc - Ninh Bình Dancesport
345Vũ Tuệ Lâm - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
SK 91: Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi Latin VĐ Ninh Bình 12 - Điệu R - Giờ: 11:02:00 10/1
271Phạm Nguyệt Minh - Ninh Bình Dancesport
275Trần Thuý Hà - Ninh Bình Dancesport
186Hoàng Thiên Phúc - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
SK 92: Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi Latin VĐ Ninh Bình 13 - Điệu R - Giờ: 11:03:00 10/1
276Hoàng Diệp An - Ninh Bình Dancesport
277Nguyễn Huyền Diệu - Ninh Bình Dancesport
278Phạm Tân Thuỷ Tiên - Ninh Bình Dancesport
SK 93: Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi Latin VĐ Ninh Bình 14 - Điệu R - Giờ: 11:04:00 10/1
270Bùi Minh Anh - Ninh Bình Dancesport
279Phạm Thị Hải Hà - Ninh Bình Dancesport
280Trần Thị Thu Thuỷ - Ninh Bình Dancesport
SK 94: Chung kết Hạng F1 Thanh niên Latin Ninh Bình Dancesport - Điệu C - Giờ: 11:05:00 10/1
281Nguyễn Thj Gấm - Ninh Bình Dancesport
283Lê Thị Hằng - Ninh Bình Dancesport
SK 95: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi Latin VĐ Ninh Bình 4 - Điệu C - Giờ: 11:06:00 10/1
270Bùi Minh Anh - Ninh Bình Dancesport
128Nguyễn Hồng Ngọc - CLB Đông Hưng Dancesport
SK 96: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi Latin VĐ Ninh Bình 6 - Điệu C - Giờ: 11:07:00 10/1
271Phạm Nguyệt Minh - Ninh Bình Dancesport
272Bùi Minh Thái - Ninh Bình Dancesport
SK 97: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi Latin VĐ Ninh Bình 7 - Điệu C - Giờ: 11:08:00 10/1
273Mai Minh Ngọc - Ninh Bình Dancesport
274Lê Thu Thảo Đan - Ninh Bình Dancesport
126Đặng Vân Anh - CLB Đông Hưng Dancesport
SK 98: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi Latin VĐ Ninh Bình 8 - Điệu C - Giờ: 11:09:00 10/1
279Phạm Thị Hải Hà - Ninh Bình Dancesport
280Trần Thị Thu Thuỷ - Ninh Bình Dancesport
127Đặng Yến Nhi - CLB Đông Hưng Dancesport
SK 99: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi Latin VĐ Ninh Bình 9 - Điệu C - Giờ: 11:10:00 10/1
276Hoàng Diệp An - Ninh Bình Dancesport
277Nguyễn Huyền Diệu - Ninh Bình Dancesport
278Phạm Tân Thuỷ Tiên - Ninh Bình Dancesport
SK 100: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi Latin VĐ Ninh Bình 10 - Điệu C - Giờ: 11:11:00 10/1
275Trần Thuý Hà - Ninh Bình Dancesport
128Nguyễn Hồng Ngọc - CLB Đông Hưng Dancesport
SK 101: Bán kết Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C - Giờ: 11:12:00 10/1
288Nguyễn Khánh Ngọc - SONIC DANCE CENTER
327Nguyễn Uyển Nhi - TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
328Trần Hà Linh - TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
183Nguyễn Ngọc Diệp - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
347Đoàn Ngọc Phương Linh - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
207Bùi Trâm Anh - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
164Vũ Ngọc Hà - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
308Đỗ Bảo Ngọc - Trung Tâm VHTT Huyện Thủy Nguyên
312Trương Đức Anh - Trung Tâm VHTT Huyện Thủy Nguyên
136Nguyễn Hoàng Yến - Clb Starkid Quảng Ninh
66Vũ Hoàng Mai Chi - CLB Dancesport Quận Kiến An HP
67Vũ Như Uyển Nhi - CLB Dancesport Quận Kiến An HP
235Trần Ngọc Minh - Dancesport HD
236Nguyễn Khánh Chi - Dancesport HD
239Lê Hoàng Khánh Thi - Dancesport HD
27Lê Thị Thuỳ Lâm - CHƯƠNG DANCESPORT CLUB
345Vũ Tuệ Lâm - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
SK 102: Bán kết Hạng F1 Nhi đồng Latin - Điệu C - Giờ: 11:18:48 10/1
80Nguyễn Bảo Trang - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
252Bùi Phạm Kim Anh - MY DANCE HD
314Phan Bảo Ngọc - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
135Nguyễn Hoàng Bảo Nhi - Clb Starkid Quảng Ninh
62Quỳnh Anh - CLB Dancesport Quận Kiến An HP
63Nguyễn Bảo Linh - CLB Dancesport Quận Kiến An HP
68Phạm Thụy Uyên - CLB Dancesport Quận Kiến An HP
70Nguyễn Phúc Minh Châu - CLB Dancesport Quận Kiến An HP
31Hà Kim Anh - CHƯƠNG DANCESPORT CLUB
32Nguyễn Lệ Quyên - CHƯƠNG DANCESPORT CLUB
26Nguyễn Linh Chi - Bắc Ninh Dancesport
SK 103: Chung kết Hạng E1 Thiếu niên 2 Latin - Điệu C - Giờ: 11:23:48 10/1
72Phạm Hải Nam
Lưu Hoàng Hà Phương
- CLB Dancesport Quận Kiến An HP
265Vũ Minh Khánh
Nguyễn Thái An
- Mydance
SK 104: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C (Kết quả của sự kiện 101) - Giờ: 11:25:30 10/1
SK 105: Chung kết Hạng F1 Nhi đồng Latin - Điệu C (Kết quả của sự kiện 102) - Giờ: 11:27:12 10/1
SK 106: Chung kết Hạng F1 Thiếu niên 2 Latin - Điệu C - Giờ: 11:28:54 10/1
144Phạm Minh Anh - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
168Vũ Yến Trang - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
20Lương Thiên Trang - Bắc Ninh Dancesport
121Lê Nguyễn Tuệ Minh - CLB Trường Vi - Nhà thi đấu quận Kiến An
292Lê Hải Yến - Thái Bình dancesport
SK 107: Chung kết Hạng FD1 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C,J - Giờ: 11:30:36 10/1
339Đinh Nguyễn Phương Uyên - VIETSDANCE
136Nguyễn Hoàng Yến - Clb Starkid Quảng Ninh
345Vũ Tuệ Lâm - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
SK 108: Chung kết Hạng FD1 Nhi đồng Latin - Điệu C,J - Giờ: 11:34:00 10/1
252Bùi Phạm Kim Anh - MY DANCE HD
146Phạm Phương Anh - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
343Lê Hà Anh - VIETSDANCE
135Nguyễn Hoàng Bảo Nhi - Clb Starkid Quảng Ninh
25Hoàng Misaki - Bắc Ninh Dancesport
SK 109: Bán kết Hạng FD Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C,R - Giờ: 11:37:24 10/1
90Nguyễn Thị Hải Yến - CLB PHONG LƯU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM
94Lại Ánh Dương - CLB PHONG LƯU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM
183Nguyễn Ngọc Diệp - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
148Lưu Vũ Hương Giang - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
19Vũ Nhã Kỳ - Bắc Ninh Dancesport
347Đoàn Ngọc Phương Linh - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
207Bùi Trâm Anh - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
309Nguyễn Hà Trang - Trung Tâm VHTT Huyện Thủy Nguyên
311Nguyễn Kim Ngân - Trung Tâm VHTT Huyện Thủy Nguyên
312Trương Đức Anh - Trung Tâm VHTT Huyện Thủy Nguyên
22Nguyễn Bảo Ngọc - Bắc Ninh Dancesport
136Nguyễn Hoàng Yến - Clb Starkid Quảng Ninh
111Bùi Tuệ Minh - CLB TJ
235Trần Ngọc Minh - Dancesport HD
236Nguyễn Khánh Chi - Dancesport HD
345Vũ Tuệ Lâm - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
SK 110: Bán kết Hạng FD Nhi đồng Latin - Điệu C,R - Giờ: 11:45:54 10/1
91Nguyễn Thị Bích Ngân - CLB PHONG LƯU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM
80Nguyễn Bảo Trang - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
252Bùi Phạm Kim Anh - MY DANCE HD
314Phan Bảo Ngọc - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
135Nguyễn Hoàng Bảo Nhi - Clb Starkid Quảng Ninh
205Bùi Phương Anh - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
153Phạm Thị Kim Ngân - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
62Quỳnh Anh - CLB Dancesport Quận Kiến An HP
68Phạm Thụy Uyên - CLB Dancesport Quận Kiến An HP
25Hoàng Misaki - Bắc Ninh Dancesport
26Nguyễn Linh Chi - Bắc Ninh Dancesport
SK 111: Chung kết Hạng FD5 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu S,J - Giờ: 11:52:36 10/1
317Trần Trà My - Trường Tiểu Học Thị Trấn Yên Viên
339Đinh Nguyễn Phương Uyên - VIETSDANCE
19Vũ Nhã Kỳ - Bắc Ninh Dancesport
SK 112: Chung kết Hạng FD Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C,R (Kết quả của sự kiện 109) - Giờ: 11:56:00 10/1
SK 113: Chung kết Hạng FD Nhi đồng Latin - Điệu C,R (Kết quả của sự kiện 110) - Giờ: 11:59:24 10/1
SK 114: Chung kết Hạng FD4 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu R,S - Giờ: 12:02:48 10/1
90Nguyễn Thị Hải Yến - CLB PHONG LƯU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM
339Đinh Nguyễn Phương Uyên - VIETSDANCE
19Vũ Nhã Kỳ - Bắc Ninh Dancesport
SK 115: Chung kết Hạng D Thiếu niên 2 Latin - Điệu C,R - Giờ: 12:06:12 10/1
284Đoàn Duy Khánh
Hoàng Thị Phương Thanh
- Q-Dance Center
43Vũ Doãn Bình
Trần Châu Anh
- CK TEAM
44Nguyễn Đức Minh
Trần Nguyễn Diệu Linh
- CK TEAM
SK 116: Chung kết Hạng D Nhi đồng Latin - Điệu C,R - Giờ: 12:09:36 10/1
267Lã Phúc Đạt
Lưu Bảo Khánh
- Ninh Bình Dancesport
SK 117: Chung kết Hạng FD Thiếu niên 2 Latin - Điệu C,R - Giờ: 12:13:00 10/1
144Phạm Minh Anh - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
167Vũ Yến Anh - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
121Lê Nguyễn Tuệ Minh - CLB Trường Vi - Nhà thi đấu quận Kiến An
292Lê Hải Yến - Thái Bình dancesport
SK 118: Chung kết Đồng diễn trẻ em - Điệu SD - Giờ: 12:16:24 10/1
335ChaChaCha
Phạm Lý Bảo An , Trần Đỗ Hà My , Đỗ Gia Hân , Nguyễn Minh Ngọc , Ngô Tuấn Kiệt , Nguyễn Khánh Linh ,Phạm Vũ Trúc Linh,Nguyễn Thái Bảo Trang
- TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
336JIVE /CHACHA/RUMBA
Nguyễn Uyển Nhi , Trần Hà Linh , Nguyễn Minh Thư , Nguyễn Thanh Trúc , Đào Tuệ Lâm ,Lê Thị Thanh Mai ,Nguyễn Huỳnh Châu Anh
- TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
11Paso
Tạ Thảo My, Nguyễn Gia Ngọc Ánh, Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Bùi Bảo Chi, Nguyễn Minh Ngọc, Nguyễn Hà Kiều Vy, Vũ Nhã Kỳ, Nguyễn Thị Kim Nhã, Nguyễn Bảo Ngọc, Hoàng Misaki, Nguyễn Linh Chi
- Bắc Ninh Dancesport
60Cha Cha Cha
Nguyễn Thanh Thủy,Cáp Trọng Minh Khang,Nguyễn An Bình,Cao Minh Hiền,Trương Quốc Thái,Nguyễn Hà Vy,Nguyễn Phương Tuệ Minh,Nguyễn Phương Trang Nhi,Lê Huyền Bảo Ngọc,Phạm Khánh Linh,Nguyễn Ngọc Minh,Lưu Vũ Thảo Nguyên,Nguyễn Ngọc Anh
- CLB DanceSport Vinhomes imperia
224Showdance Baby Shark & con heo đất
Trần Thị Hà Vi, Đặng Bảo Châu,Dương Mai Phương, Đào Anh Minh, Nguyễn Dương Bảo An,Nguyễn Phương Chi,Nguyễn Trần Phương Thảo
- Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
180ShowDance
Hoàng Quỳnh Thư, Nguyễn Trang Anh, Phạm Phương Anh, Lê Nguyễn Khánh Ngọc, Bùi Quý Minh Châu, Trần Lan Phương, Nguyễn Thị Thanh Tâm, Đào Tú Linh, Vũ Ngọc Hà, Đào Mỹ Anh, Vũ Hà Phương, Vũ Yến Anh, Vũ Yến Trang
- Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
289Zumba Fitness
Nguyễn Ngọc Hà, Hoàng Bảo Hân, Ngô Ngọc Ánh, Phạm Thuỳ Dương, Nguyễn Kim Ngân, Nguyễn Mai Ly, Nguyễn Khôi Nguyên, Nguyễn Ngọc Hương Giang, Nguyễn Hoài Anh, Phạm Minh Tuệ, Nguyễn Thị Ngọc Giang, Hoàng Thuỳ Anh, Nguyễn Vi Ngọc Linh, Nguyễn Thị Thanh Diệp, Nguyễn Hà My, Lê Nguyễn Trà My, Dương Ngọc Diệp, Nguyễn Thành Long, Hoàng Yến Nhi, Nguyễn Bảo An, Vũ Thị Ngọc Bích, Ngô Quỳnh Anh, Vũ Quỳnh Nga, Nguyễn Ngọc Duyên, Phùng Nguyệt Ánh
- SVC
SK 119: Chung kết Đồng diễn người lớn - Điệu SD - Giờ: 12:41:24 10/1
99Cha cha cha
Nguyễn Lệ Thuỷ, Vũ Thị Thuỷ, Trần Mai Đạo, Lê Thị Lương, Nguyễn Thị Thuỷ, Nguyễn Thị Loan, Nguyễn Kim Duyên, Trần Thị Thêm, Trần Thị Hải, Nguyễn Ánh Hồng, Hoàng Thị Yến, Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Minh Hải, Nguyễn Kim Loan, Trần Thị Hạnh Vân, Nguyễn Thanh Thuỷ
- CLB Quốc tế vũ Trung tâm VHTT TP HP
100Slow Waltz
Nguyễn Lệ Thuỷ, Vũ Thị Thuỷ, Trần Mai Đạo, Lê Thị Lương, Nguyễn Thị Thuỷ, Nguyễn Thị Loan, Nguyễn Kim Duyên, Trần Thị Thêm, Trần Thị Hải, Nguyễn Minh Hải, Nguyễn Ánh Hồng, Hoàng Thị Yến, Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Kim Loan, Nguyễn Phi Nga
- CLB Quốc tế vũ Trung tâm VHTT TP HP
240Chachacha
Cù Thị Hiên, Trần. Thị. Thu. Hương, Trần. Thị. Ánh. Ngọc, Nguyễn. Thị. Bích. Ngọc, Bùi. Thị. Hằng, Trịnh Thị Giang, Nguyễn Thị. Thu Minh, Trịnh Thị Tuyết Mai, Doãn. Minh Ngọc
- Dancesport Ninh Bình
96Bài cha cha cha
Lương Thị Tốt, Nguyễn Thị Chỉnh, Lưu Thị Kim Thanh, Trần Thị Hiền, Lê Thị Thanh xuân, Ngô Bích Phương, Lê Thị Tại
- CLB PHONG LƯU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM
97Bài Rumba
Lương Thị Tốt, Nguyễn Thị Chỉnh, Lưu Thị Kim Thanh, Trần Thị Hiền, Lê Thị Thanh xuân, Ngô Bích Phương, Lê Thị Tại
- CLB PHONG LƯU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM
291Cha cha cha
Nguyễn Thị thuý, Trần Thị Nga, Nguyễn Thị Vân, Phạm Thị Lâm, Đinh Văn Toàn, Nguyễn Thị Giang Thanh, Nghiêm Thị Huyền, Đỗ Thị Phương, Nguyễn Thị Hồng Lệ, Nguyễn Thị Tươi, Mạc Thị Liên, Nguyễn Thị Nhung, Phạm Thị Huyên, Nguyễn Thị Hồng, Vũ Thị Thái, Phạm Thị Tâm, Đào Thị Hương,Nguyễn Thị Cơ, Vũ Thị Hoan
- Thuý Nguyễn Dancesport - Kinh Môn
125CLB Zumba Nam Hà Hạ Long
Phan Thị Hà, Nguyễn Thị Vượng, Đào Thị Nga, Phan Thị Huê, Vũ Phương Thọ, Khúc Thị Phin, Nguyễn Thị Hiền, Lương Thị Minh, Phạm Thị Nhít, Đinh Thị Hằng, Đỗ Hồng Hạnh
- CLB Zumba Nam Hà Hạ Long
266Đồng Diễn Rumba
Bùi Anh Vũ - Phạm Thị Ánh Nguyệt , Hoàng Đình Doàn - Phạm Thị Yến , Vũ Văn Sơn - Đỗ Thị Tân , Trần Mạnh Hùng - Nguyễn Thị Kim Phụng , Nguyễn Ngọc Dũng - Vũ Thị Ánh , Phạm Anh Tuấn - Phạm Thị Dịu , Nguyễn Đức Sứ - Nguyễn Thị Duyên , Bùi Đức Hùng - Lê Thị Minh Phượng , Nguyễn Văn Tuyên - Bùi Thị Tuyết Minh , Lê Văn Hải - Nguyễn Thị Hồng Minh , Phạm Văn Hùng - Đào Mỹ Thanh , Trần Đình Trung - Nguyễn Thị Loan , Đỗ Viết Chủ - Nguyễn Thị Ánh Tuyết
- Nhóm Hoa Mai Dancesport
101Cha cha cha
Nguyễn Kiều Giang, Lê Hải Vân, Hoàng Hà Vy, Hoàng Linh Chi, Hoàng Anh Thư, Vũ Thuỳ Linh, Phạm Thị Linh Chi, Vi Thị Trà My
- CLB Starkid Hoành Bồ
102Shupper Dance
Bùi Bảo Trâm, Phạm Thị Kim Thanh, Lê Ngọc Minh, Nguyễn Cẩm Tố Uyên, Nguyễn Cẩm Uyển Nhi, Đỗ Thanh Lâm, Hà Duy Đạt, Nguyễn Khánh Vy, Đặng Nguyễn Minh Phương, Đàm Tuệ Tường Nghi, Nguyễn Vân Khánh, Nguyễn Khổng Hà Phương, Nguyễn Quỳnh Ngân, Hà Phương Thảo, Hoàng Anh Thư, Hoàng Hà Vy, Nguyễn Trà My, Lê Thảo Quyên
- CLB Starkid Hoành Bồ
SK 120: Chung kết Hạng FC Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C,R,J - Giờ: 13:11:24 10/1
317Trần Trà My - Trường Tiểu Học Thị Trấn Yên Viên
90Nguyễn Thị Hải Yến - CLB PHONG LƯU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM
94Lại Ánh Dương - CLB PHONG LƯU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM
290Phạm Bảo Khánh Linh - TRƯỜNG TIỂU HỌC PHẢ LẠI
147Vương Hoàng Linh - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
111Bùi Tuệ Minh - CLB TJ
251Phạm Băng Băng - LUÂN OANH DANCESPORT
SK 121: Chung kết Hạng FC Nhi đồng Latin - Điệu C,R,J - Giờ: 13:16:30 10/1
91Nguyễn Thị Bích Ngân - CLB PHONG LƯU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM
252Bùi Phạm Kim Anh - MY DANCE HD
146Phạm Phương Anh - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
343Lê Hà Anh - VIETSDANCE
205Bùi Phương Anh - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
25Hoàng Misaki - Bắc Ninh Dancesport
SK 122: Chung kết Hạng FC Thiếu niên 2 Latin - Điệu C,R,J - Giờ: 13:21:36 10/1
144Phạm Minh Anh - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
150Đào Thị Mai Hương - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
121Lê Nguyễn Tuệ Minh - CLB Trường Vi - Nhà thi đấu quận Kiến An
292Lê Hải Yến - Thái Bình dancesport
SK 123: Chung kết Hạng C Nhi đồng Latin - Điệu C,R,J - Giờ: 13:26:42 10/1
267Lã Phúc Đạt
Lưu Bảo Khánh
- Ninh Bình Dancesport
213Nguyễn Tiến Đạt
Bùi Phương Anh
- Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
SK 124: Chung kết Hạng FD3 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C,S - Giờ: 13:31:48 10/1
317Trần Trà My - Trường Tiểu Học Thị Trấn Yên Viên
145Đỗ Vân Anh - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
22Nguyễn Bảo Ngọc - Bắc Ninh Dancesport
SK 125: Chung kết Hạng F3 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu J - Giờ: 13:35:12 10/1
327Nguyễn Uyển Nhi - TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
328Trần Hà Linh - TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
136Nguyễn Hoàng Yến - Clb Starkid Quảng Ninh
SK 126: Chung kết Hạng F3 Nhi đồng Latin - Điệu J - Giờ: 13:36:54 10/1
91Nguyễn Thị Bích Ngân - CLB PHONG LƯU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM
252Bùi Phạm Kim Anh - MY DANCE HD
135Nguyễn Hoàng Bảo Nhi - Clb Starkid Quảng Ninh
SK 127: Chung kết Hạng F5 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu P - Giờ: 13:38:36 10/1
317Trần Trà My - Trường Tiểu Học Thị Trấn Yên Viên
136Nguyễn Hoàng Yến - Clb Starkid Quảng Ninh
SK 128: Chung kết Hạng E1 Nhi đồng Latin - Điệu C - Giờ: 13:40:18 10/1
267Lã Phúc Đạt
Lưu Bảo Khánh
- Ninh Bình Dancesport
213Nguyễn Tiến Đạt
Bùi Phương Anh
- Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
SK 129: Bán kết Hạng FB Thiếu nhi 2 Latin - Điệu S,C,R,J - Giờ: 13:42:00 10/1
317Trần Trà My - Trường Tiểu Học Thị Trấn Yên Viên
290Phạm Bảo Khánh Linh - TRƯỜNG TIỂU HỌC PHẢ LẠI
145Đỗ Vân Anh - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
147Vương Hoàng Linh - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
148Lưu Vũ Hương Giang - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
164Vũ Ngọc Hà - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
22Nguyễn Bảo Ngọc - Bắc Ninh Dancesport
251Phạm Băng Băng - LUÂN OANH DANCESPORT
SK 130: Chung kết Hạng B Thiếu niên 2 Latin - Điệu S,C,R,J - Giờ: 13:51:48 10/1
284Đoàn Duy Khánh
Hoàng Thị Phương Thanh
- Q-Dance Center
216Đào Thái Dương
Nguyễn Trần Khánh Linh
- Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
286Hà Như Minh
Dương Ngọc Linh
- SMART DANCE CENTER
SK 131: Chung kết Hạng FB Thiếu niên 2 Latin - Điệu S,C,R,J - Giờ: 13:58:36 10/1
144Phạm Minh Anh - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
150Đào Thị Mai Hương - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
119Bùi Kiều Phú - CLB Trường Vi - Nhà thi đấu quận Kiến An
292Lê Hải Yến - Thái Bình dancesport
SK 132: Chung kết Hạng FB Thiếu nhi 2 Latin - Điệu S,C,R,J (Kết quả của sự kiện 129) - Giờ: 14:05:24 10/1
SK 133: Chung kết Hạng E3 Nhi đồng Latin - Điệu J - Giờ: 14:12:12 10/1
267Lã Phúc Đạt
Lưu Bảo Khánh
- Ninh Bình Dancesport
213Nguyễn Tiến Đạt
Bùi Phương Anh
- Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
SK 134: Bán kết Hạng F2 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu R - Giờ: 14:13:54 10/1
288Nguyễn Khánh Ngọc - SONIC DANCE CENTER
327Nguyễn Uyển Nhi - TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
328Trần Hà Linh - TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
347Đoàn Ngọc Phương Linh - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
207Bùi Trâm Anh - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
308Đỗ Bảo Ngọc - Trung Tâm VHTT Huyện Thủy Nguyên
309Nguyễn Hà Trang - Trung Tâm VHTT Huyện Thủy Nguyên
311Nguyễn Kim Ngân - Trung Tâm VHTT Huyện Thủy Nguyên
136Nguyễn Hoàng Yến - Clb Starkid Quảng Ninh
235Trần Ngọc Minh - Dancesport HD
236Nguyễn Khánh Chi - Dancesport HD
239Lê Hoàng Khánh Thi - Dancesport HD
345Vũ Tuệ Lâm - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
SK 135: Chung kết Hạng F2 Nhi đồng Latin - Điệu R - Giờ: 14:19:30 10/1
80Nguyễn Bảo Trang - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
252Bùi Phạm Kim Anh - MY DANCE HD
314Phan Bảo Ngọc - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
135Nguyễn Hoàng Bảo Nhi - Clb Starkid Quảng Ninh
205Bùi Phương Anh - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
152Cao Nguyễn Đức Tâm - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
62Quỳnh Anh - CLB Dancesport Quận Kiến An HP
63Nguyễn Bảo Linh - CLB Dancesport Quận Kiến An HP
26Nguyễn Linh Chi - Bắc Ninh Dancesport
SK 136: Chung kết Hạng F2 Thiếu niên 2 Latin - Điệu R - Giờ: 14:21:12 10/1
118Bùi Lâm Tuệ Vân - CLB Trường Vi - Nhà thi đấu quận Kiến An
20Lương Thiên Trang - Bắc Ninh Dancesport
114Phạm Hương Thảo - CLB Trường Vi - Cung VH Thiếu Nhi HP
119Bùi Kiều Phú - CLB Trường Vi - Nhà thi đấu quận Kiến An
SK 137: Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu R (Kết quả của sự kiện 134) - Giờ: 14:22:54 10/1
SK 138: Chung kết Hạng E2 Nhi đồng Latin - Điệu R - Giờ: 14:24:36 10/1
267Lã Phúc Đạt
Lưu Bảo Khánh
- Ninh Bình Dancesport
213Nguyễn Tiến Đạt
Bùi Phương Anh
- Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
SK 139: Chung kết Hạng Ten dances Ngôi sao mới Latin & Standard CK Team - Điệu S,C,R,P,J,W,T,VW,SF, - Giờ: 14:26:18 10/1
40Nguyễn Tuấn Đạt
Hoàng Minh Ánh
- CK TEAM
41Đỗ Hải Thành
Nguyễn Thi Quỳnh Nga
- CK TEAM
42Nguyễn Thanh Tùng
Nguyễn Hồng Anh
- CK TEAM
43Vũ Doãn Bình
Trần Châu Anh
- CK TEAM
44Nguyễn Đức Minh
Trần Nguyễn Diệu Linh
- CK TEAM
103Trần Bảo Duy
Lê Ngọc Tường Vy
- CLB TJ
SK 140: Chung kết Hạng FD2 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu R,J - Giờ: 14:36:18 10/1
339Đinh Nguyễn Phương Uyên - VIETSDANCE
19Vũ Nhã Kỳ - Bắc Ninh Dancesport
22Nguyễn Bảo Ngọc - Bắc Ninh Dancesport
136Nguyễn Hoàng Yến - Clb Starkid Quảng Ninh
264Nguyễn Thái An - Mydance
345Vũ Tuệ Lâm - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
SK 141: Chung kết Hạng FD2 Nhi đồng Latin - Điệu R,J - Giờ: 14:39:42 10/1
252Bùi Phạm Kim Anh - MY DANCE HD
146Phạm Phương Anh - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
135Nguyễn Hoàng Bảo Nhi - Clb Starkid Quảng Ninh
25Hoàng Misaki - Bắc Ninh Dancesport
SK 142: Chung kết Hạng F4 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu S - Giờ: 14:43:06 10/1
287Nguyễn Phương Anh - SONIC DANCE CENTER
288Nguyễn Khánh Ngọc - SONIC DANCE CENTER
136Nguyễn Hoàng Yến - Clb Starkid Quảng Ninh
264Nguyễn Thái An - Mydance
SK 143: Chung kết Hạng E4 Thiếu niên 2 Latin - Điệu S - Giờ: 14:44:48 10/1
284Đoàn Duy Khánh
Hoàng Thị Phương Thanh
- Q-Dance Center
44Nguyễn Đức Minh
Trần Nguyễn Diệu Linh
- CK TEAM
SK 144: Chung kết Hạng F4 Thiếu niên 2 Latin - Điệu S - Giờ: 14:46:30 10/1
150Đào Thị Mai Hương - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
167Vũ Yến Anh - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
168Vũ Yến Trang - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
20Lương Thiên Trang - Bắc Ninh Dancesport
SK 145: Chung kết Hạng FA Thiếu nhi 2 Latin - Điệu S,C,R,P,J - Giờ: 14:48:12 10/1
317Trần Trà My - Trường Tiểu Học Thị Trấn Yên Viên
339Đinh Nguyễn Phương Uyên - VIETSDANCE
290Phạm Bảo Khánh Linh - TRƯỜNG TIỂU HỌC PHẢ LẠI
145Đỗ Vân Anh - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
147Vương Hoàng Linh - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
148Lưu Vũ Hương Giang - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
251Phạm Băng Băng - LUÂN OANH DANCESPORT
SK 146: Chung kết Hạng A Thiếu niên 2 Latin - Điệu S,C,R,P,J - Giờ: 14:56:42 10/1
284Đoàn Duy Khánh
Hoàng Thị Phương Thanh
- Q-Dance Center
43Vũ Doãn Bình
Trần Châu Anh
- CK TEAM
44Nguyễn Đức Minh
Trần Nguyễn Diệu Linh
- CK TEAM
103Trần Bảo Duy
Lê Ngọc Tường Vy
- CLB TJ
216Đào Thái Dương
Nguyễn Trần Khánh Linh
- Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
286Hà Như Minh
Dương Ngọc Linh
- SMART DANCE CENTER
SK 147: Chung kết Hạng FA Thiếu niên 2 Latin - Điệu S,C,R,P,J - Giờ: 15:05:12 10/1
241Lê Phương Thảo - DreamDance Gia Lai
242La Gia Hân - DreamDance Gia Lai
144Phạm Minh Anh - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
150Đào Thị Mai Hương - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
SK 148: Tứ kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C - Giờ: 15:13:42 10/1
287Nguyễn Phương Anh - SONIC DANCE CENTER
288Nguyễn Khánh Ngọc - SONIC DANCE CENTER
79Vũ Thị Phương Thảo - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
92Nguyễn Trần Phương Minh - CLB PHONG LƯU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM
93Lê Nguyễn Hà Anh - CLB PHONG LƯU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM
330Nguyễn Thanh Trúc - TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
331Đào Tuệ Lâm - TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
332Lê Thị Thanh Mai - TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
95Vũ Thanh Phương - CLB PHONG LƯU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM
252Bùi Phạm Kim Anh - MY DANCE HD
106Nguyễn Ngọc Thiên An - CLB TJ
107Nguyễn Phương Thảo - CLB TJ
12Tạ Thảo My - Bắc Ninh Dancesport
14Nguyễn Thị Minh Nguyệt - Bắc Ninh Dancesport
16Nguyễn Minh Ngọc - Bắc Ninh Dancesport
208Vương Mai Khanh - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
156Vũ Nguyễn Thảo Linh - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
163Đào Tú Linh - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
262Phạm Khánh Chi - Mydance
248Huỳnh Mẫn Nghi - LUÂN OANH DANCESPORT
237Bạch Diệp Anh - Dancesport HD
28Nguyễn Thị Yến Nhi - CHƯƠNG DANCESPORT CLUB
33Nguyễn Ngọc Phương Linh - CHƯƠNG DANCESPORT CLUB
36Nguyễn Diệp Anh - CHƯƠNG DANCESPORT CLUB
37Chương Vân Hà - CHƯƠNG DANCESPORT CLUB
SK 149: Chung kết Hạng E1 Trung niên 4 Latin - Điệu C - Giờ: 15:25:12 10/1
220Nguyễn Văn Phúc
Lê Thị Thùy Dương
- Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
222Lê Vũ Cường
Nguyễn Thị Hảo
- Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
227Đỗ Văn Thành
Nguyễn Thị Thúy Nga
- Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
SK 150: Bán kết Hạng F1 Thiếu niên 1 Latin - Điệu C - Giờ: 15:26:54 10/1
145Đỗ Vân Anh - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
105Nguyễn Bảo Trâm Anh - CLB TJ
347Đoàn Ngọc Phương Linh - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
159Lê Nguyễn Khánh Ngọc - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
162Nguyễn Thị Thanh Tâm - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
20Lương Thiên Trang - Bắc Ninh Dancesport
21Nguyễn Thị Kim Nhã - Bắc Ninh Dancesport
64Đàm Khánh Vy - CLB Dancesport Quận Kiến An HP
65Lưu Hoàng Hà Phương - CLB Dancesport Quận Kiến An HP
108Trần Hiểu Khanh - CLB TJ
110Nguyễn Hoàng Mai Phương - CLB TJ
344Phan Cao Minh Anh - VIETSDANCE
30Hà Ánh Dương - CHƯƠNG DANCESPORT CLUB
35Nguyễn Minh Tâm - CHƯƠNG DANCESPORT CLUB
38Đỗ Thị Quỳnh Anh - CHƯƠNG DANCESPORT CLUB
SK 151: Bán kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C (Kết quả của sự kiện 148) - Giờ: 15:33:24 10/1
SK 153: Chung kết Hạng F1 Thiếu niên 1 Latin - Điệu C (Kết quả của sự kiện 150) - Giờ: 15:36:48 10/1
SK 154: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C (Kết quả của sự kiện 151) - Giờ: 15:38:30 10/1
SK 155: Chung kết Hạng E1 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C - Giờ: 15:40:12 10/1
334Đặng Nhật Minh
Nguyễn Huỳnh Châu Anh
- TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
104Trần Bảo Anh
Lê Nguyễn Ngọc Anh
- CLB TJ
133Phạm Gia Bảo
Vũ Châu Anh
- Clb Starkid Quảng Ninh
134Huỳnh Tuấn Khôi
Vũ Ngân Hà
- Clb Starkid Quảng Ninh
23Phú Gia Tùng
Bùi Bảo Chi
- Bắc Ninh Dancesport
73Lưu Hoàng Hải
Vũ Như Uyển Nhi
- CLB Dancesport Quận Kiến An HP
234Hoàng Đại Thành
Trần Ngọc Minh
- Dancesport HD
SK 156: Chung kết Hạng FD1 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C,J - Giờ: 15:41:54 10/1
340Nguyễn Lâm Thùy Dương - VIETSDANCE
341Trần Tùng Linh - VIETSDANCE
333Nguyễn Huỳnh Châu Anh - TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
13Nguyễn Gia Ngọc Ánh - Bắc Ninh Dancesport
259Ngô Bách Hải Đăng - Mydance
182Bùi Kim Ngân - Cung VHTT Thanh Niên Hải Phòng
SK 157: Bán kết Hạng FD Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C,R - Giờ: 15:45:18 10/1
287Nguyễn Phương Anh - SONIC DANCE CENTER
79Vũ Thị Phương Thảo - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
92Nguyễn Trần Phương Minh - CLB PHONG LƯU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM
93Lê Nguyễn Hà Anh - CLB PHONG LƯU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM
252Bùi Phạm Kim Anh - MY DANCE HD
106Nguyễn Ngọc Thiên An - CLB TJ
107Nguyễn Phương Thảo - CLB TJ
12Tạ Thảo My - Bắc Ninh Dancesport
208Vương Mai Khanh - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
156Vũ Nguyễn Thảo Linh - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
157Nguyễn Ngọc Thùy Châu - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
310Nguyễn Hà Anh - Trung Tâm VHTT Huyện Thủy Nguyên
258Ngô Quỳnh Uyên Minh - Mydance
248Huỳnh Mẫn Nghi - LUÂN OANH DANCESPORT
237Bạch Diệp Anh - Dancesport HD
SK 158: Bán kết Hạng FD Thiếu niên 1 Latin - Điệu C,R - Giờ: 15:53:48 10/1
78Đặng Thị Khánh Ngọc - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
148Lưu Vũ Hương Giang - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
105Nguyễn Bảo Trâm Anh - CLB TJ
159Lê Nguyễn Khánh Ngọc - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
20Lương Thiên Trang - Bắc Ninh Dancesport
64Đàm Khánh Vy - CLB Dancesport Quận Kiến An HP
65Lưu Hoàng Hà Phương - CLB Dancesport Quận Kiến An HP
45Bùi Vũ Hiền Anh - CK TEAM
108Trần Hiểu Khanh - CLB TJ
110Nguyễn Hoàng Mai Phương - CLB TJ
344Phan Cao Minh Anh - VIETSDANCE
SK 159: Chung kết Hạng D Trung niên 4 Latin - Điệu C,R - Giờ: 16:00:30 10/1
218Đinh Xuân Tuấn
Nguyễn Thị Huệ
- Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
220Nguyễn Văn Phúc
Lê Thị Thùy Dương
- Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
222Lê Vũ Cường
Nguyễn Thị Hảo
- Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
227Đỗ Văn Thành
Nguyễn Thị Thúy Nga
- Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
SK 160: Chung kết Hạng FD Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C,R (Kết quả của sự kiện 157) - Giờ: 16:03:54 10/1
SK 161: Chung kết Hạng FD Thiếu niên 1 Latin - Điệu C,R (Kết quả của sự kiện 158) - Giờ: 16:07:18 10/1
SK 162: Chung kết Hạng D Trung niên 1 Latin - Điệu C,R - Giờ: 16:10:42 10/1
219Nguyễn Xuân Hiệp
Nguyễn Thúy Hà
- Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
221Phạm Thanh Tùng
Nguyễn Thị Lệ
- Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
SK 163: Chung kết Hạng D Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C,R - Giờ: 16:14:06 10/1
334Đặng Nhật Minh
Nguyễn Huỳnh Châu Anh
- TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
133Phạm Gia Bảo
Vũ Châu Anh
- Clb Starkid Quảng Ninh
134Huỳnh Tuấn Khôi
Vũ Ngân Hà
- Clb Starkid Quảng Ninh
215Hoàng Kỳ
Vương Mai Khanh
- Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
23Phú Gia Tùng
Bùi Bảo Chi
- Bắc Ninh Dancesport
234Hoàng Đại Thành
Trần Ngọc Minh
- Dancesport HD
SK 164: Chung kết Hạng A vô địch standard Super Stars - Điệu W,T,V,F,Q - Giờ: 16:17:30 10/1
293Nguyễn Đức Hòa
Nguyễn Thị Hải Yến
- Thăng Long
303Lê Thọ Sơn
Chu Thị Thanh Huyền
- Thăng Long
151Nguyễn Ngọc Hiêú
Hoàng Quỳnh Trang
- Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
SK 165: Chung kết Hạng FC Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C,R,J - Giờ: 16:22:30 10/1
341Trần Tùng Linh - VIETSDANCE
95Vũ Thanh Phương - CLB PHONG LƯU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM
149Trịnh Ngọc Khuê - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
14Nguyễn Thị Minh Nguyệt - Bắc Ninh Dancesport
17Nguyễn Hà Kiều Vy - Bắc Ninh Dancesport
203Hoàng Kỳ - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
310Nguyễn Hà Anh - Trung Tâm VHTT Huyện Thủy Nguyên
SK 166: Chung kết Hạng FC Thiếu niên 1 Latin - Điệu C,R,J - Giờ: 16:27:36 10/1
117Đỗ Bảo Ngọc - CLB Trường Vi - Nhà thi đấu quận Kiến An
105Nguyễn Bảo Trâm Anh - CLB TJ
45Bùi Vũ Hiền Anh - CK TEAM
120Phạm Mai Linh - CLB Trường Vi - Nhà thi đấu quận Kiến An
SK 167: Chung kết Hạng C Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C,R,J - Giờ: 16:32:42 10/1
334Đặng Nhật Minh
Nguyễn Huỳnh Châu Anh
- TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
132Trần Văn Đức
Quách Khánh Chi
- Clb Starkid Quảng Ninh
215Hoàng Kỳ
Vương Mai Khanh
- Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
23Phú Gia Tùng
Bùi Bảo Chi
- Bắc Ninh Dancesport
SK 168: Chung kết Hạng FD3 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C,S - Giờ: 16:37:48 10/1
149Trịnh Ngọc Khuê - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
16Nguyễn Minh Ngọc - Bắc Ninh Dancesport
161Trần Lan Phương - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
182Bùi Kim Ngân - Cung VHTT Thanh Niên Hải Phòng
SK 169: Chung kết Hạng F3 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu J - Giờ: 16:41:12 10/1
330Nguyễn Thanh Trúc - TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
331Đào Tuệ Lâm - TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
332Lê Thị Thanh Mai - TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
12Tạ Thảo My - Bắc Ninh Dancesport
SK 170: Chung kết Hạng F3 Thiếu niên 1 Latin - Điệu J - Giờ: 16:42:54 10/1
117Đỗ Bảo Ngọc - CLB Trường Vi - Nhà thi đấu quận Kiến An
21Nguyễn Thị Kim Nhã - Bắc Ninh Dancesport
120Phạm Mai Linh - CLB Trường Vi - Nhà thi đấu quận Kiến An
SK 171: Chung kết Hạng E3 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu J - Giờ: 16:44:36 10/1
334Đặng Nhật Minh
Nguyễn Huỳnh Châu Anh
- TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
133Phạm Gia Bảo
Vũ Châu Anh
- Clb Starkid Quảng Ninh
134Huỳnh Tuấn Khôi
Vũ Ngân Hà
- Clb Starkid Quảng Ninh
SK 172: Chung kết Hạng FB Thiếu nhi 1 Latin - Điệu S,C,R,J - Giờ: 16:46:18 10/1
149Trịnh Ngọc Khuê - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
13Nguyễn Gia Ngọc Ánh - Bắc Ninh Dancesport
17Nguyễn Hà Kiều Vy - Bắc Ninh Dancesport
161Trần Lan Phương - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
251Phạm Băng Băng - LUÂN OANH DANCESPORT
SK 173: Chung kết Hạng FB Thiếu niên 1 Latin - Điệu S,C,R,J - Giờ: 16:53:06 10/1
105Nguyễn Bảo Trâm Anh - CLB TJ
21Nguyễn Thị Kim Nhã - Bắc Ninh Dancesport
45Bùi Vũ Hiền Anh - CK TEAM
119Bùi Kiều Phú - CLB Trường Vi - Nhà thi đấu quận Kiến An
120Phạm Mai Linh - CLB Trường Vi - Nhà thi đấu quận Kiến An
SK 174: Chung kết Hạng B Thiếu nhi 2 Latin - Điệu S,C,R,J - Giờ: 16:59:54 10/1
132Trần Văn Đức
Quách Khánh Chi
- Clb Starkid Quảng Ninh
215Hoàng Kỳ
Vương Mai Khanh
- Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
23Phú Gia Tùng
Bùi Bảo Chi
- Bắc Ninh Dancesport
SK 175: Chung kết Hạng B Thiếu nhi 1 Latin - Điệu S,C,R,J - Giờ: 17:06:42 10/1
338Phạm Đức Bình
Lê Hà Anh
- VIETSDANCE
263Ngô Bách Hải Đăng
Nguyễn Trúc Linh
- Mydance
SK 176: Chung kết Hạng F5 Thiếu niên 1 Latin - Điệu P - Giờ: 17:13:30 10/1
339Đinh Nguyễn Phương Uyên - VIETSDANCE
SK 177: Chung kết Hạng E5 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu P - Giờ: 17:15:12 10/1
104Trần Bảo Anh
Lê Nguyễn Ngọc Anh
- CLB TJ
133Phạm Gia Bảo
Vũ Châu Anh
- Clb Starkid Quảng Ninh
SK 178: Tứ kết Hạng F2 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu R - Giờ: 17:16:54 10/1
287Nguyễn Phương Anh - SONIC DANCE CENTER
288Nguyễn Khánh Ngọc - SONIC DANCE CENTER
79Vũ Thị Phương Thảo - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
330Nguyễn Thanh Trúc - TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
331Đào Tuệ Lâm - TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
332Lê Thị Thanh Mai - TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
252Bùi Phạm Kim Anh - MY DANCE HD
106Nguyễn Ngọc Thiên An - CLB TJ
107Nguyễn Phương Thảo - CLB TJ
13Nguyễn Gia Ngọc Ánh - Bắc Ninh Dancesport
16Nguyễn Minh Ngọc - Bắc Ninh Dancesport
204Phạm Bảo Uyên - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
208Vương Mai Khanh - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
157Nguyễn Ngọc Thùy Châu - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
163Đào Tú Linh - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
248Huỳnh Mẫn Nghi - LUÂN OANH DANCESPORT
237Bạch Diệp Anh - Dancesport HD
36Nguyễn Diệp Anh - CHƯƠNG DANCESPORT CLUB
37Chương Vân Hà - CHƯƠNG DANCESPORT CLUB
SK 179: Bán kết Hạng F2 Thiếu niên 1 Latin - Điệu R - Giờ: 17:24:54 10/1
105Nguyễn Bảo Trâm Anh - CLB TJ
347Đoàn Ngọc Phương Linh - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
20Lương Thiên Trang - Bắc Ninh Dancesport
21Nguyễn Thị Kim Nhã - Bắc Ninh Dancesport
108Trần Hiểu Khanh - CLB TJ
110Nguyễn Hoàng Mai Phương - CLB TJ
344Phan Cao Minh Anh - VIETSDANCE
35Nguyễn Minh Tâm - CHƯƠNG DANCESPORT CLUB
38Đỗ Thị Quỳnh Anh - CHƯƠNG DANCESPORT CLUB
SK 180: Chung kết Hạng FD2 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu R,J - Giờ: 17:29:36 10/1
341Trần Tùng Linh - VIETSDANCE
95Vũ Thanh Phương - CLB PHONG LƯU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM
14Nguyễn Thị Minh Nguyệt - Bắc Ninh Dancesport
182Bùi Kim Ngân - Cung VHTT Thanh Niên Hải Phòng
SK 181: Bán kết Hạng F2 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu R (Kết quả của sự kiện 178) - Giờ: 17:33:00 10/1
SK 182: Chung kết Hạng F2 Thiếu niên 1 Latin - Điệu R (Kết quả của sự kiện 179) - Giờ: 17:34:42 10/1
SK 183: Chung kết Hạng E2 Trung niên 4 Latin - Điệu R - Giờ: 17:36:24 10/1
218Đinh Xuân Tuấn
Nguyễn Thị Huệ
- Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
220Nguyễn Văn Phúc
Lê Thị Thùy Dương
- Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
222Lê Vũ Cường
Nguyễn Thị Hảo
- Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
SK 184: Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu R (Kết quả của sự kiện 181) - Giờ: 17:38:06 10/1
SK 185: Chung kết Hạng E2 Trung niên 1 Latin - Điệu R - Giờ: 17:39:48 10/1
219Nguyễn Xuân Hiệp
Nguyễn Thúy Hà
- Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
221Phạm Thanh Tùng
Nguyễn Thị Lệ
- Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
SK 186: Chung kết Hạng F2 Trung niên 1 Latin - Điệu R - Giờ: 17:41:30 10/1
210Đoàn Thị Hải - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
212Nguyễn Thu Hường - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
123Nguyễn Thị Hồng Hạnh - CLB Trường Vi - Nhà thi đấu quận Kiến An
124Hoàng Thị Thu Thuỷ - CLB Trường Vi - Nhà thi đấu quận Kiến An
SK 187: Chung kết Hạng E2 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu R - Giờ: 17:43:12 10/1
334Đặng Nhật Minh
Nguyễn Huỳnh Châu Anh
- TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG
133Phạm Gia Bảo
Vũ Châu Anh
- Clb Starkid Quảng Ninh
134Huỳnh Tuấn Khôi
Vũ Ngân Hà
- Clb Starkid Quảng Ninh
234Hoàng Đại Thành
Trần Ngọc Minh
- Dancesport HD
SK 188: Chung kết Hạng B Thanh niên Latin - Điệu S,C,R,J - Giờ: 17:44:54 10/1
243Trần Sơn Tùng
Nguyễn Quỳnh Anh
- HAPPY DANCE
284Đoàn Duy Khánh
Hoàng Thị Phương Thanh
- Q-Dance Center
216Đào Thái Dương
Nguyễn Trần Khánh Linh
- Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
217Nguyễn Văn Thời
Phạm Thiên Trang
- Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
286Hà Như Minh
Dương Ngọc Linh
- SMART DANCE CENTER
SK 189: Chung kết Hạng F4 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu S - Giờ: 17:51:42 10/1
287Nguyễn Phương Anh - SONIC DANCE CENTER
146Phạm Phương Anh - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
13Nguyễn Gia Ngọc Ánh - Bắc Ninh Dancesport
182Bùi Kim Ngân - Cung VHTT Thanh Niên Hải Phòng
SK 190: Chung kết Hạng F4 Thiếu niên 1 Latin - Điệu S - Giờ: 17:53:24 10/1
78Đặng Thị Khánh Ngọc - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
20Lương Thiên Trang - Bắc Ninh Dancesport
21Nguyễn Thị Kim Nhã - Bắc Ninh Dancesport
SK 191: Chung kết Hạng E4 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu S - Giờ: 17:55:06 10/1
133Phạm Gia Bảo
Vũ Châu Anh
- Clb Starkid Quảng Ninh
134Huỳnh Tuấn Khôi
Vũ Ngân Hà
- Clb Starkid Quảng Ninh
23Phú Gia Tùng
Bùi Bảo Chi
- Bắc Ninh Dancesport
SK 192: Chung kết Hạng FA Thiếu nhi 1 Latin - Điệu S,C,R,P,J - Giờ: 17:56:48 10/1
340Nguyễn Lâm Thùy Dương - VIETSDANCE
149Trịnh Ngọc Khuê - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
251Phạm Băng Băng - LUÂN OANH DANCESPORT
SK 193: Chung kết Hạng FA Thiếu niên 1 Latin - Điệu S,C,R,P,J - Giờ: 18:05:18 10/1
241Lê Phương Thảo - DreamDance Gia Lai
242La Gia Hân - DreamDance Gia Lai
339Đinh Nguyễn Phương Uyên - VIETSDANCE
45Bùi Vũ Hiền Anh - CK TEAM
SK 194: Chung kết Hạng C Thanh niên Latin - Điệu C,R,J - Giờ: 18:13:48 10/1
243Trần Sơn Tùng
Nguyễn Quỳnh Anh
- HAPPY DANCE
284Đoàn Duy Khánh
Hoàng Thị Phương Thanh
- Q-Dance Center
216Đào Thái Dương
Nguyễn Trần Khánh Linh
- Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
217Nguyễn Văn Thời
Phạm Thiên Trang
- Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
SK 195: Chung kết Hạng FD4 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu R,S - Giờ: 18:18:54 10/1
340Nguyễn Lâm Thùy Dương - VIETSDANCE
14Nguyễn Thị Minh Nguyệt - Bắc Ninh Dancesport
16Nguyễn Minh Ngọc - Bắc Ninh Dancesport
182Bùi Kim Ngân - Cung VHTT Thanh Niên Hải Phòng
SK 196: Chung kết Hạng A Thiếu nhi 2 Latin - Điệu S,C,R,P,J - Giờ: 18:22:18 10/1
104Trần Bảo Anh
Lê Nguyễn Ngọc Anh
- CLB TJ
132Trần Văn Đức
Quách Khánh Chi
- Clb Starkid Quảng Ninh
SK 197: Chung kết Hạng A Dưới 21 tuổi Latin - Điệu S,C,R,P,J - Giờ: 18:30:48 10/1
284Đoàn Duy Khánh
Hoàng Thị Phương Thanh
- Q-Dance Center
216Đào Thái Dương
Nguyễn Trần Khánh Linh
- Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
217Nguyễn Văn Thời
Phạm Thiên Trang
- Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
286Hà Như Minh
Dương Ngọc Linh
- SMART DANCE CENTER
SK 198: Chung kết Hạng FD5 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu S,J - Giờ: 18:39:18 10/1
340Nguyễn Lâm Thùy Dương - VIETSDANCE
12Tạ Thảo My - Bắc Ninh Dancesport
17Nguyễn Hà Kiều Vy - Bắc Ninh Dancesport
182Bùi Kim Ngân - Cung VHTT Thanh Niên Hải Phòng
SK 199: Chung kết Hạng D Thanh niên Latin - Điệu C,R - Giờ: 18:42:42 10/1
284Đoàn Duy Khánh
Hoàng Thị Phương Thanh
- Q-Dance Center
43Vũ Doãn Bình
Trần Châu Anh
- CK TEAM
44Nguyễn Đức Minh
Trần Nguyễn Diệu Linh
- CK TEAM
217Nguyễn Văn Thời
Phạm Thiên Trang
- Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
SK 200: Chung kết Hạng D Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C,R - Giờ: 18:46:06 10/1
338Phạm Đức Bình
Lê Hà Anh
- VIETSDANCE
231Nguyễn Đức Tài
Đặng Phương Linh
- Dancesport HD
SK 201: Chung kết Hạng D Trung niên 2 Latin - Điệu C,R - Giờ: 18:49:30 10/1
219Nguyễn Xuân Hiệp
Nguyễn Thúy Hà
- Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
85Vũ Văn Tùng
Trần Thị Huyền
- CLB Hoa Phượng
SK 202: Chung kết Hạng E4 Thanh niên Standard - Điệu F - Giờ: 18:52:54 10/1
41Đỗ Hải Thành
Nguyễn Thi Quỳnh Nga
- CK TEAM
244Lê Trần Tiệp
Phạm Phương Uyên
- Hòa Yến Dancing Center
247Trần Hiếu Minh
Nguyễn Hoàng Thanh Hằng
- Hòa Yến Dancing Center
SK 203: Chung kết Hạng E1 Trung niên 2 Latin - Điệu C - Giờ: 18:54:36 10/1
219Nguyễn Xuân Hiệp
Nguyễn Thúy Hà
- Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
85Vũ Văn Tùng
Trần Thị Huyền
- CLB Hoa Phượng
SK 204: Chung kết Hạng E1 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C - Giờ: 18:56:18 10/1
231Nguyễn Đức Tài
Đặng Phương Linh
- Dancesport HD
214Hoàng Kỳ
Phạm Bảo Uyên
- Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
75Nguyễn Nam Phong
Phạm Thụy Uyên
- CLB Dancesport Quận Kiến An HP
SK 205: Chung kết Hạng E3 Thanh niên Standard - Điệu Q - Giờ: 18:58:00 10/1
297Phạm Minh Hiếu
Tạ Thị Lệ Yên
- Thăng Long
299Đào Tuấn
Tô Hải Hà
- Thăng Long
246Phạm Hoàng Dương
Nguyễn Thị Hoàng Yến
- Hòa Yến Dancing Center
247Trần Hiếu Minh
Nguyễn Hoàng Thanh Hằng
- Hòa Yến Dancing Center
306Nguyễn Chí Công
Kim Ly Huyền
- Thăng Long
SK 206: Chung kết Hạng C Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C,R,J - Giờ: 18:59:42 10/1
338Phạm Đức Bình
Lê Hà Anh
- VIETSDANCE
263Ngô Bách Hải Đăng
Nguyễn Trúc Linh
- Mydance
SK 207: Chung kết Hạng FA Thiếu nhi 2 Standard - Điệu W,T,VW,SF,Q - Giờ: 19:04:48 10/1
260Vũ Minh Khánh - Mydance
251Phạm Băng Băng - LUÂN OANH DANCESPORT
SK 208: Chung kết Hạng A Thiếu niên 2 Standard - Điệu W,T,VW,SF,Q - Giờ: 19:13:18 10/1
43Vũ Doãn Bình
Trần Châu Anh
- CK TEAM
44Nguyễn Đức Minh
Trần Nguyễn Diệu Linh
- CK TEAM
103Trần Bảo Duy
Lê Ngọc Tường Vy
- CLB TJ
315Phùng Gia Bảo
Phạm Bảo Anh
- Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
SK 209: Chung kết Hạng E2 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu R - Giờ: 19:21:48 10/1
231Nguyễn Đức Tài
Đặng Phương Linh
- Dancesport HD
214Hoàng Kỳ
Phạm Bảo Uyên
- Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
71Nguyễn Bảo Nam
Hoàng Vũ Mai Chi
- CLB Dancesport Quận Kiến An HP
SK 210: Chung kết Hạng E2 Trung niên 2 Standard - Điệu T - Giờ: 19:23:30 10/1
300Trịnh Năng Hòa
Dương Thị Bạch Tuyết
- Thăng Long
305Tuấn Xuân Tiến
Hoàng Thị Oanh
- Thăng Long
SK 211: Chung kết Hạng F2 Thiếu niên 1 Standard - Điệu T - Giờ: 19:25:12 10/1
78Đặng Thị Khánh Ngọc - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
241Lê Phương Thảo - DreamDance Gia Lai
SK 212: Bán kết Hạng E2 Thanh niên Standard - Điệu T - Giờ: 19:26:54 10/1
297Phạm Minh Hiếu
Tạ Thị Lệ Yên
- Thăng Long
301Đào Tuấn
Hoàng Mỹ Liên
- Thăng Long
244Lê Trần Tiệp
Phạm Phương Uyên
- Hòa Yến Dancing Center
249Nguyễn Thanh Liêm
Võ Thiên Ngân
- LUÂN OANH DANCESPORT
250Lê Hoàng Tây
Nguyễn Thị Thanh Hương
- LUÂN OANH DANCESPORT
304Nguyễn Quốc Quân
Trần Thanh Thúy
- Thăng Long
246Phạm Hoàng Dương
Nguyễn Thị Hoàng Yến
- Hòa Yến Dancing Center
255Trần Sơn Tùng
Nguyễn Thị Quỳnh Anh
- My Wings Dance
256Nguyễn Xuân Chi
Nguyễn Thị Hồng Phong
- My Wings Dance
307Nguyễn Chí Công
Nguyễn Thu Phượng
- Thăng Long
SK 213: Chung kết Hạng E3 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu J - Giờ: 19:31:54 10/1
214Hoàng Kỳ
Phạm Bảo Uyên
- Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
263Ngô Bách Hải Đăng
Nguyễn Trúc Linh
- Mydance
SK 214: Chung kết Hạng E2 Trung niên 1 Standard - Điệu T - Giờ: 19:33:36 10/1
298Đặng Việt
Nguyễn Thị Nga
- Thăng Long
299Đào Tuấn
Tô Hải Hà
- Thăng Long
256Nguyễn Xuân Chi
Nguyễn Thị Hồng Phong
- My Wings Dance
SK 215: Chung kết Hạng F2 Thiếu niên 2 Standard - Điệu T - Giờ: 19:35:18 10/1
285Hoàng Thị Phương Thanh - Q-Dance Center
260Vũ Minh Khánh - Mydance
SK 216: Chung kết Hạng E5 Thanh niên Standard - Điệu VW - Giờ: 19:37:00 10/1
41Đỗ Hải Thành
Nguyễn Thi Quỳnh Nga
- CK TEAM
296Đặng Việt
Trần Việt Phương
- Thăng Long
SK 217: Chung kết Hạng E2 Trung niên 4 Standard - Điệu T - Giờ: 19:38:42 10/1
177Bùi Quang Lãm
Bùi Thị Minh Thúy
- Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
305Tuấn Xuân Tiến
Hoàng Thị Oanh
- Thăng Long
SK 218: Chung kết Hạng C Dưới 21 tuổi Standard - Điệu W,T,Q - Giờ: 19:40:24 10/1
41Đỗ Hải Thành
Nguyễn Thi Quỳnh Nga
- CK TEAM
42Nguyễn Thanh Tùng
Nguyễn Hồng Anh
- CK TEAM
43Vũ Doãn Bình
Trần Châu Anh
- CK TEAM
SK 219: Chung kết Hạng C Trung niên 1 Standard - Điệu W,T,Q - Giờ: 19:45:30 10/1
295Phạm Minh Hiếu
Nguyễn Thị Thu Thủy
- Thăng Long
299Đào Tuấn
Tô Hải Hà
- Thăng Long
SK 220: Chung kết Hạng E2 Thanh niên Standard - Điệu T (Kết quả của sự kiện 212) - Giờ: 19:50:36 10/1
SK 221: Chung kết Hạng FC Thiếu nhi 2 Standard - Điệu W,T,Q - Giờ: 19:52:18 10/1
260Vũ Minh Khánh - Mydance
251Phạm Băng Băng - LUÂN OANH DANCESPORT
SK 222: Chung kết Hạng C Thanh niên Standard - Điệu W,T,Q - Giờ: 19:57:24 10/1
296Đặng Việt
Trần Việt Phương
- Thăng Long
297Phạm Minh Hiếu
Tạ Thị Lệ Yên
- Thăng Long
300Trịnh Năng Hòa
Dương Thị Bạch Tuyết
- Thăng Long
301Đào Tuấn
Hoàng Mỹ Liên
- Thăng Long
246Phạm Hoàng Dương
Nguyễn Thị Hoàng Yến
- Hòa Yến Dancing Center
247Trần Hiếu Minh
Nguyễn Hoàng Thanh Hằng
- Hòa Yến Dancing Center
255Trần Sơn Tùng
Nguyễn Thị Quỳnh Anh
- My Wings Dance
307Nguyễn Chí Công
Nguyễn Thu Phượng
- Thăng Long
SK 223: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Standard - Điệu W - Giờ: 20:02:30 10/1
79Vũ Thị Phương Thảo - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
80Nguyễn Bảo Trang - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
232Đặng Phương Linh - Dancesport HD
SK 224: Chung kết Hạng E1 Trung niên 2 Standard - Điệu W - Giờ: 20:04:12 10/1
300Trịnh Năng Hòa
Dương Thị Bạch Tuyết
- Thăng Long
302Nguyễn Huy Hùng
Nguyễn Thị Toán
- Thăng Long
304Nguyễn Quốc Quân
Trần Thanh Thúy
- Thăng Long
305Tuấn Xuân Tiến
Hoàng Thị Oanh
- Thăng Long
SK 225: Chung kết Hạng F1 Thiếu niên 1 Standard - Điệu W - Giờ: 20:05:54 10/1
78Đặng Thị Khánh Ngọc - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
81Lê Văn Đạt - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
84Nguyễn Nam Phong - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
SK 226: Chung kết Hạng E1 Trung niên 1 Standard - Điệu W - Giờ: 20:07:36 10/1
298Đặng Việt
Nguyễn Thị Nga
- Thăng Long
301Đào Tuấn
Hoàng Mỹ Liên
- Thăng Long
302Nguyễn Huy Hùng
Nguyễn Thị Toán
- Thăng Long
SK 227: Chung kết Hạng FB Thiếu nhi 1 Standard - Điệu W,T,SF,Q - Giờ: 20:09:18 10/1
251Phạm Băng Băng - LUÂN OANH DANCESPORT
SK 228: Chung kết Hạng FB Thiếu niên 2 Standard - Điệu W,T,SF,Q - Giờ: 20:16:06 10/1
242La Gia Hân - DreamDance Gia Lai
SK 229: Chung kết Hạng B Thanh niên Standard - Điệu W,T,SF,Q - Giờ: 20:22:54 10/1
296Đặng Việt
Trần Việt Phương
- Thăng Long
244Lê Trần Tiệp
Phạm Phương Uyên
- Hòa Yến Dancing Center
247Trần Hiếu Minh
Nguyễn Hoàng Thanh Hằng
- Hòa Yến Dancing Center
306Nguyễn Chí Công
Kim Ly Huyền
- Thăng Long
SK 230: Chung kết Hạng F1 Trung niên 1 Standard - Điệu W - Giờ: 20:29:42 10/1
210Đoàn Thị Hải - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
257Nguyễn Xuân Chi - My Wings Dance
SK 231: Chung kết Hạng F1 Nhi đồng Standard - Điệu W - Giờ: 20:31:24 10/1
77Nguyễn Minh Hằng - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
83Trần Khánh Vân - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
84Nguyễn Nam Phong - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
314Phan Bảo Ngọc - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
SK 232: Chung kết Hạng E1 Trung niên 5 Standard - Điệu W - Giờ: 20:33:06 10/1
299Đào Tuấn
Tô Hải Hà
- Thăng Long
305Tuấn Xuân Tiến
Hoàng Thị Oanh
- Thăng Long
SK 233: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 2 Standard - Điệu W - Giờ: 20:34:48 10/1
79Vũ Thị Phương Thảo - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
82Lê Minh Phương - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
347Đoàn Ngọc Phương Linh - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
SK 234: Bán kết Hạng E1 Trung niên 4 Standard - Điệu W - Giờ: 20:36:30 10/1
297Phạm Minh Hiếu
Tạ Thị Lệ Yên
- Thăng Long
298Đặng Việt
Nguyễn Thị Nga
- Thăng Long
299Đào Tuấn
Tô Hải Hà
- Thăng Long
300Trịnh Năng Hòa
Dương Thị Bạch Tuyết
- Thăng Long
302Nguyễn Huy Hùng
Nguyễn Thị Toán
- Thăng Long
220Nguyễn Văn Phúc
Lê Thị Thùy Dương
- Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
222Lê Vũ Cường
Nguyễn Thị Hảo
- Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
177Bùi Quang Lãm
Bùi Thị Minh Thúy
- Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
304Nguyễn Quốc Quân
Trần Thanh Thúy
- Thăng Long
307Nguyễn Chí Công
Nguyễn Thu Phượng
- Thăng Long
SK 235: Chung kết Hạng F1 Thiếu niên 2 Standard - Điệu W - Giờ: 20:41:30 10/1
285Hoàng Thị Phương Thanh - Q-Dance Center
260Vũ Minh Khánh - Mydance
251Phạm Băng Băng - LUÂN OANH DANCESPORT
SK 236: Chung kết Hạng F1 Trung niên 3 Standard - Điệu W - Giờ: 20:43:12 10/1
209Nguyễn Đan Thị Chi Mai - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
211Nguyễn Thị Huệ - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
257Nguyễn Xuân Chi - My Wings Dance
SK 237: Chung kết Hạng E1 Trung niên 4 Standard - Điệu W (Kết quả của sự kiện 234) - Giờ: 20:44:54 10/1
SK 238: Chung kết Hạng E1 Thanh niên Standard - Điệu W - Giờ: 20:46:36 10/1
41Đỗ Hải Thành
Nguyễn Thi Quỳnh Nga
- CK TEAM
295Phạm Minh Hiếu
Nguyễn Thị Thu Thủy
- Thăng Long
249Nguyễn Thanh Liêm
Võ Thiên Ngân
- LUÂN OANH DANCESPORT
250Lê Hoàng Tây
Nguyễn Thị Thanh Hương
- LUÂN OANH DANCESPORT
246Phạm Hoàng Dương
Nguyễn Thị Hoàng Yến
- Hòa Yến Dancing Center
255Trần Sơn Tùng
Nguyễn Thị Quỳnh Anh
- My Wings Dance
256Nguyễn Xuân Chi
Nguyễn Thị Hồng Phong
- My Wings Dance
306Nguyễn Chí Công
Kim Ly Huyền
- Thăng Long
SK 239: Chung kết Hạng E1 Trung niên 6 Standard - Điệu W - Giờ: 20:48:18 10/1
177Bùi Quang Lãm
Bùi Thị Minh Thúy
- Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
305Tuấn Xuân Tiến
Hoàng Thị Oanh
- Thăng Long
SK 240: Chung kết Hạng FA Thiếu nhi 1 Standard - Điệu W,T,VW,SF,Q - Giờ: 20:50:00 10/1
251Phạm Băng Băng - LUÂN OANH DANCESPORT
SK 241: Chung kết Hạng FA Thiếu niên 2 Standard - Điệu W,T,VW,SF,Q - Giờ: 20:58:30 10/1
241Lê Phương Thảo - DreamDance Gia Lai
242La Gia Hân - DreamDance Gia Lai
SK 242: Chung kết Hạng FD1 Thiếu nhi 1 Standard - Điệu W,Q - Giờ: 21:07:00 10/1
79Vũ Thị Phương Thảo - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
80Nguyễn Bảo Trang - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
232Đặng Phương Linh - Dancesport HD
SK 243: Chung kết Hạng FD1 Nhi đồng Standard - Điệu W,Q - Giờ: 21:10:24 10/1
77Nguyễn Minh Hằng - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
83Trần Khánh Vân - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
84Nguyễn Nam Phong - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
SK 244: Bán kết Hạng D Thanh niên Standard - Điệu W,T - Giờ: 21:13:48 10/1
295Phạm Minh Hiếu
Nguyễn Thị Thu Thủy
- Thăng Long
296Đặng Việt
Trần Việt Phương
- Thăng Long
301Đào Tuấn
Hoàng Mỹ Liên
- Thăng Long
244Lê Trần Tiệp
Phạm Phương Uyên
- Hòa Yến Dancing Center
249Nguyễn Thanh Liêm
Võ Thiên Ngân
- LUÂN OANH DANCESPORT
250Lê Hoàng Tây
Nguyễn Thị Thanh Hương
- LUÂN OANH DANCESPORT
304Nguyễn Quốc Quân
Trần Thanh Thúy
- Thăng Long
246Phạm Hoàng Dương
Nguyễn Thị Hoàng Yến
- Hòa Yến Dancing Center
255Trần Sơn Tùng
Nguyễn Thị Quỳnh Anh
- My Wings Dance
256Nguyễn Xuân Chi
Nguyễn Thị Hồng Phong
- My Wings Dance
307Nguyễn Chí Công
Nguyễn Thu Phượng
- Thăng Long
SK 245: Chung kết Hạng D Trung niên 2 Standard - Điệu W,T - Giờ: 21:20:30 10/1
300Trịnh Năng Hòa
Dương Thị Bạch Tuyết
- Thăng Long
304Nguyễn Quốc Quân
Trần Thanh Thúy
- Thăng Long
305Tuấn Xuân Tiến
Hoàng Thị Oanh
- Thăng Long
SK 246: Chung kết Hạng D Dưới 21 tuổi Standard - Điệu W,T - Giờ: 21:23:54 10/1
41Đỗ Hải Thành
Nguyễn Thi Quỳnh Nga
- CK TEAM
42Nguyễn Thanh Tùng
Nguyễn Hồng Anh
- CK TEAM
43Vũ Doãn Bình
Trần Châu Anh
- CK TEAM
SK 247: Chung kết Hạng D Trung niên 1 Standard - Điệu W,T - Giờ: 21:27:18 10/1
297Phạm Minh Hiếu
Tạ Thị Lệ Yên
- Thăng Long
298Đặng Việt
Nguyễn Thị Nga
- Thăng Long
300Trịnh Năng Hòa
Dương Thị Bạch Tuyết
- Thăng Long
301Đào Tuấn
Hoàng Mỹ Liên
- Thăng Long
304Nguyễn Quốc Quân
Trần Thanh Thúy
- Thăng Long
256Nguyễn Xuân Chi
Nguyễn Thị Hồng Phong
- My Wings Dance
307Nguyễn Chí Công
Nguyễn Thu Phượng
- Thăng Long
SK 248: Chung kết Hạng FD Thiếu nhi 1 Standard - Điệu W,T - Giờ: 21:30:42 10/1
79Vũ Thị Phương Thảo - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
80Nguyễn Bảo Trang - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
232Đặng Phương Linh - Dancesport HD
SK 249: Chung kết Hạng D Trung niên 5 Standard - Điệu W,T - Giờ: 21:34:06 10/1
299Đào Tuấn
Tô Hải Hà
- Thăng Long
307Nguyễn Chí Công
Nguyễn Thu Phượng
- Thăng Long
SK 250: Chung kết Hạng FD Thiếu nhi 2 Standard - Điệu W,T - Giờ: 21:37:30 10/1
207Bùi Trâm Anh - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
260Vũ Minh Khánh - Mydance
SK 251: Chung kết Hạng D Trung niên 4 Standard - Điệu W,T - Giờ: 21:40:54 10/1
298Đặng Việt
Nguyễn Thị Nga
- Thăng Long
256Nguyễn Xuân Chi
Nguyễn Thị Hồng Phong
- My Wings Dance
SK 252: Chung kết Hạng FD Thiếu niên 2 Standard - Điệu W,T - Giờ: 21:44:18 10/1
285Hoàng Thị Phương Thanh - Q-Dance Center
260Vũ Minh Khánh - Mydance
251Phạm Băng Băng - LUÂN OANH DANCESPORT
SK 253: Chung kết Hạng D Thanh niên Standard - Điệu W,T (Kết quả của sự kiện 244) - Giờ: 21:47:42 10/1
SK 254: Chung kết Hạng D Trung niên 6 Standard - Điệu W,T - Giờ: 21:51:06 10/1
295Phạm Minh Hiếu
Nguyễn Thị Thu Thủy
- Thăng Long
305Tuấn Xuân Tiến
Hoàng Thị Oanh
- Thăng Long
SK 255: Chung kết Hạng FA Thiếu niên 1 Standard - Điệu W,T,VW,SF,Q - Giờ: 21:54:30 10/1
241Lê Phương Thảo - DreamDance Gia Lai
242La Gia Hân - DreamDance Gia Lai
251Phạm Băng Băng - LUÂN OANH DANCESPORT

Khiêu vũ thể thao, thông tin giải đấu, đăng ký thi đấu online, khieu vu the thao, giai khieu vu, giải khiêu vũ, dance sport, nhảy nghệ thuật

Khiêu vũ thể thao, thông tin giải đấu, đăng ký thi đấu online, khieu vu the thao, giai khieu vu, giải khiêu vũ, dance sport, nhảy nghệ thuật