Giải KVTT Quốc tế Cúp Thăng Long mở rộng lần thứ 8 năm 2022

D.sách VĐV theo sự kiện (tải PDF)

Số đeoVận động viên
SK 1: Chung kết Đồng diễn - Formation - Điệu Formation - Giờ: 07:45 22/10
439Samba - TLD CLUB HÀ TĨNH
Trần Hạ Khanh, Trần Lê Hoàng Châu, Nguyễn Lê Cẩm Anh, Hà Hồng Ngọc, Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh
- TLD CLUB HÀ TĨNH
440Cha cha, Rumba, Jive
Trần Hạ Khanh, Trần Lê Hoàng Châu, Hà Thị Hồng Ngọc, Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh, Nguyễn Lê Cẩm Anh
- TLD CLUB HÀ TĨNH
152Rumba
Nguyễn Thị Thúy, Nguyễn Thị Chính, Nguyễn Thị Thùy, Hà Thị Thanh Thúy, Hoàng Thị Trong, Hà Thị Thanh, Nguyễn Thị Yến, Phạm Thị Lan, Phạm Tú Ngọc, Ngô Thị Như Hoa, Trần Thị Vy
- CLB Ánh Dương thành phố Bắc Giang
125Slow Waltz
Phạm Thị Thu Thủy, Tạ Thị Lệ Yên, Trần Thị Hồng Thủy, Bùi Ngọc Tuyết, Phan Thị Thanh Ngân, Đặng Thị Yến, Nguyễn Thị Cẩm Chương, Nguyễn Thị Hồng, Nguyễn Minh Hằng, Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Hà
- CLB cựu giáo chức Học Viện Ngân Hàng
92Slow Waltz
Lưu Gia Hành, Nguyễn Thị Kim Thoa, Đào Thị Hường, Trần Thị Thu Hường, Nguyễn Thị Bình, Nguyễn Thị Phấn, Nguyễn Thị Hương, Trịnh Trọng Hải, Hoàng Cẩm Vân, Nguyễn Văn Hải, Đỗ Kim Cúc, Vũ Văn Thanh, Vũ Lượng, Khuất Thị Bích Hằng, Hoàng Thu Hà, Vũ Văn Cường, Nguyễn Ngọc Tấn, Đỗ Thị Thanh Hậu, Hồ Nhật Sơn, Đỗ Thị Hiền, Nguyễn Thị Hồng, Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Văn Tuấn, Trần Thị Lợi, Chu Tam Khôi, Ngô Thị Dung, Bùi Tuân Sơn, Nguyễn Thị Nga, Bùi Đức Thi, Chu Thị Hương
- CLB KV Đông Ngàn TP Từ Sơn Bắc Ninh
497Trung Tâm Thể Thao Q.Cầu Giấy
Nguyễn Ngọc Hải Anh, Lê Phan Nhật Thi, Nguyễn Thị An Khanh, Nguyễn Trang Vân, Vũ Quế Anh, Lê Hoàng Quế Chi, Nguyễn Quỳnh Dương, Trần Thùy Anh
- Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
88Slow Waltz
Lê Thanh Hảo, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Bảo Long, Nguyễn Thị Nga, Vũ Bá Rồng, Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Tiến Nguyên, Lê Thị Vững, Vũ Xuân Khánh, Bạch Lệ Ngọc, Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Thị Loan, Nguyễn Văn Phương, Nguyễn Thị Lan, Nguyễn Văn Tuyến, Nguyễn Thị Duyến
- CLB Hội Lim - Thành phố Bắc Ninh
89Rumba - Chacha
Hà Thị Thương, Nguyễn Thị Thu Hương, Trần Thị Hiền
- CLB KHIÊU VŨ MÙA XUÂN TỈNH BẮC KẠN
113Rumba
Lê Thị Thanh Xuân, Nguyễn Thị Minh, Đỗ Thị Liên, Lê Thị Hồng Thắm, Hoàng Thị Hồng, Phạm Thị Nguyệt, Lê Thị Hồng Vân, . Nguyễn Thị Cải, Nguyễn Thị Thu, Lê Thị Mai , Trần Thị Ngọc, Nguyễn Thị Bích, Bùi Thị Nhung, Trần Thị Bích Hà, Trần Thị Minh Hồng, Hoàng Thị Bích Thảo, Phạm Thị Thoa, Lương Thị Tốt, Nguyễn Thị Kim Chi, Nguyễn Hải Lý, Phan Thị Mỹ Dung, Vũ Thị Lan Anh, Nguyễn Thị Sinh, Vũ Thị Hiển, Lê Thị Tại , Phạm Thị Hơn , Bùi Thị Hiền Nga, Trần Thị Nhung, Phan Thị Thu
- CLB PHONGLUU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM
114Cha cha cha
Lê Thị Hồng Vân, Nguyễn Thị Cải, Nguyễn Thị Thu, Lê Thị Mai, Trần Thị Ngọc, Nguyễn Thị Bích, Bùi Thị Nhung, Trần Thị Bích Hà, Trần Thị Minh Hồng, Hoàng Thị Bích Thảo, Ngô Bích Phương, Phạm Thị Thoa, Phạm Thị Nguyệt, Nguyễn Thị Kim Chi, Nguyễn Thị Hải Lý, Phan Thị Mỹ Dung, Vũ Thị Lan Anh, Nguyễn Thị Sinh, Bùi Thị Hiền Nga, Vũ Thị Hiển, Lê Thị Tại , Phạm Thị Hơn, Trần Thị Hiền, Đào Minh Phương, Trần Thị Nhung, Đồng Thị Toản, Hoàng Thị Hồng, Nguyễn Thị Thu Thủy, Trương Thị Ngoan.
- CLB PHONGLUU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM
115Samba
Đỗ Thị Liên, Lê Thị Hồng Thắm, Nguyễn Kim Phượng, Phan Thị Thu, Lại Thị Kim Oanh, Lê Thị Thanh Xuân, Nguyễn Thị Thu Hương, Ngô Bích Phương, Trương Thị Ngoan, Nguyễn Thị Minh, Nguyễn Thị Thu Thủy, Phạm Thị Loan, Ngô Thị Ngà, Trần Thị Hiền.
- CLB PHONGLUU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM
116Slow waltz
Lại Thị Kim Oanh, Trần Thị Hiền, Nguyễn Kim Phượng, Nguyễn Thị Minh, Ngô Bích Phương, Lê Thị Thanh Xuân, Nguyễn Thị Thu Thủy, Lê Thị Hồng Thắm, Đồng Thị Toản, Đỗ Thị Liên, Lương Thị Tốt, Nguyễn Thị Thu Hương, Phan Thị Thu, Ngô Thị Ngà, Đào Minh Phương, Phạm Thị Loan
- CLB PHONGLUU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM
26Bachata
Nguyễn Thị Việt Thu, Trương Thi Phương Thanh, Nguyễn Thị Minh Phương, Lê Thị Anh Vân
- Bảo Dance Sport Nghệ An
27Rumba
Nguyễn Thị Thành Thuỷ, Nguyễn Thị Việt Thu, Nguyễn Thị Minh Phương, Nguyễn Thị Hoài, Trương Thị Phương Thanh, Bùi Thị Thuận, Lê Thị Vân
- Bảo Dance Sport Nghệ An
29Jive - Rumba - Chacha
Cao Khánh Linh, Nguyễn Khánh Linh, Nguyễn Hà Phương, Mai Phương Anh, Lê Nguyễn Hoài An, Nguyễn Diệp Anh
- Bảo Dance Sport Nghệ An
93Cha Cha Cha
Lại Hoàng Long, Nguyễn Thị Xuân, Nguyễn Thị Phấn, Nguyễn Thị Phấn, Nguyễn Thị Bình, Nguyễn Thị Kim Thoa, Lưu Gia Hành, Nguyễn Thu Hà, Nguyễn Văn Lưu, Đỗ Thị Hiền, Nguyễn Ngọc Dân, Đỗ Thị Thanh Hậu, Hồ Nhật Sơn, Nguyễn Thị Hà, Trần Tuấn Thuận, Nguyễn Thanh Hải, Chu Tam Khôi, Nguyễn Thị Ngọc Hiền, Vũ Văn Cường, Hoàng Cẩm Vân, Nguyễn Văn Hai, Trịnh Trọng Hải, Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Văn Tuấn, Trần Thị Lợi, Nguyễn Thị Nga, Bùi Tuấn Sơn, Đào Thị Hường, Trần Thị Thu Hương, Đỗ Kim Cúc, Vũ Ngọc Thanh
- CLB Khiêu Vũ NCT TP Từ Sơn - Bắc Ninh
158Cha cha cha
Nguyễn Cẩm Uyên Nhi, Nguyễn Quỳnh Ngân, Đặng Thảo Uyên, Nguyễn Bình Diệp Chi, Lê Thị Bình Minh, Hoàng Thị Hải Dương, Ngọc Phương Linh, Ngọc Mai Hiền, Hà Phương Thảo, Nguyễn Hoài An
- Clb Nghệ Thuật Mai Thu Phương
63Cha Cha Cha
Vũ Thị Hiền, Hoàng Thị Khánh, Nguyễn Thị Mơ, Trần Thị Thương, Chu Thị Nhẫn, Trần Thị Phượng, Nguyễn Thị Thanh Hiền
- CLB Dưỡng sinh - KVTT Dòng sông xanh
64Bebop - Nhảy đôi
Vũ Thị Hiền, Hoàng Thị Khánh, Nguyễn Thị Mơ, Trần Thị Thương, Nguyễn Thị Nhẫn, Nguyễn Thị Thanh Hiền
- CLB Dưỡng sinh - KVTT Dòng sông xanh
94Đồng diễn đôi Bachata
Vũ Văn Đảm, Nguyễn Xuân Hoạt, Nguyễn Thị An, Hoàng Thị Khánh, Đào Thị Loan, Nguyễn Thị Dung, Nguyễn Thị Xuân, Vĩ Thị Linh, Cao Thị Nguyệt, Nguyễn Thị Huệ, Nguyễn Quang Thủ, Nguyễn Thị Hằng, Trần Phương Nam, Đặng Kim Toàn, Lê Văn Biển, Lâm Thị Minh, Vũ Văn Tỏa, Nguyễn Thị Mai
- CLB Khiêu vũ Tâm Quyến
95Cha Cha Cha
Vũ Văn Đảm, Nguyễn Xuân Hoạt, Nguyễn Thị An, Hoàng Thị Khánh, Đào Thị Loan, Nguyễn Thị Dung, Nguyễn Thị Xuân, Vũ Thị Linh, Cao Thị Nguyệt, Nguyễn Thị Huệ, Nguyễn Quang Thủ, Nguyễn Thị Hằng, Lê Văn Biển, Lâm Thị Minh, Vũ Văn Tỏa, Trần Phương Nam, Đặng Kim Toàn, Nguyễn Thị Mai
- CLB Khiêu vũ Tâm Quyến
15Cha Cha Cha
Phạm Thị Huyền, Đào Thị Xen, Vũ Văn Đảm, Nguyễn Thị Len, Nguyễn Thị Phương, Nguyễn Thị Lan
- An Dương Dance Sport Club
16Lambada
Phạm Thị Huyền, Đào Thị Xen, Nguyễn Thị Len, Nguyễn Thị Phương, Nguyễn Thị Lan
- An Dương Dance Sport Club
122Cha Cha Cha
Lâm Anh, Nguyễn Thái Bảo Trang, Vũ Gia Linh, Vũ Gia Hân, Nguyễn Minh Thảo, Nguyễn Khánh Kim Ngân, Lương Vũ Kim Ngân, Khánh Vân, Nguyễn Khánh Vân
- CLB Tú Trần Dance Sport Hải Dương
123Rumba
Lâm Anh, Nguyễn Thái Bảo Trang, Vũ Gia Linh, Vũ Gia Hân, Nguyễn Minh Thảo, Nguyễn Khánh Kim Ngân, Lương Vũ Kim Ngân, Khánh Vân, Nguyễn Khánh Vân
- CLB Tú Trần Dance Sport Hải Dương
85Zumba
Đào Ngọc Gia Hân, Khuất Thúy An, Vũ Thị Nhã Uyên, Đặng Khánh Quỳnh, Đỗ Nhật Anh, Phạm Tuệ Anh, Nguyễn Trúc Giang, Bùi Khánh Chi, Lê như Mai, Vũ Khánh Hằng, Đỗ Kim An, Bùi Thu Uyên, Nguyễn Minh Châu, Lê Hồng Quế Phương, Nguyễn Minh Hằng, Bùi Hoàng Huyền Trang, Trần Thùy Dương, Phạm Vũ Ngân Khánh, Chử Kim Thanh, Vũ Thảo Nguyên, Trần Khánh Vân, Lê Hà Như Nguyệt, Trương Tuệ Minh, Vũ Thị Phương Thảo, Dư Khánh Linh, Phạm Thùy Trang, Nguyễn Đoàn Phương Uyên, Nguyễn Thị Hương Giang, Nguyễn Quỳnh Mai, Nguyễn Mỹ Hà, Trần Hương Giang, Nguyễn Hà Linh, Nguyễn Thị Minh Anh, Vũ Kiều Linh
- CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
124LK Bachata & Rumba
Lê Thị Minh Luyến, Trần Thị Bằng, Nguyễn Thị Nga, Vi Thị Nga, Bùi Thị Hạnh, Nguyễn Tú Anh, Nguyễn Thị Thu Huyền, Ngô Thị Kim Dung
- CLB Văn Hóa Nghệ Thuật & Khiêu Vũ Royal City
60Samba
Nguyễn Thị Liên, Nguyễn Thị Hoa, Bùi Thị Thuyết, Bùi Thị Ngân, Vũ Thị Hồng, Trần Thị Hước, Nguyễn Thị Tâm, Trần Thị Cẩm Vân, Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Thị Thu, Vũ Thị Phương, Hoàng Thị Ngọc, Phạm Thị Mai, Nguyễn Thị Nụ, Bùi Thị Quyên, Nguyễn Thị Hằng, Trần Thị Yến, Trần Thị Toan, Nguyễn Thị Lý, Nguyễn Thị Phương, Nguyễn Thị Chiêm, Hoàng Thị Lý, Ngô Thị Thuý, Nguyễn Thị Thu Huyền, Bùi Thị Thanh Nga, Nguyễn Thị Thu Hằng, Tống Thị Thanh Hà
- CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
61Rumba
Hoàng Thị Lý, Nguyễn Thị Thu Huyền, Nguyễn Thị Phương, Bùi Thị Thanh Nga, Nguyễn Thị Chiêm, Ngô Thị Thuý, Nguyễn Thị Thu Hằng
- CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
62Samba Thiếu Nhi
Trần Thanh Thuỷ, Đặng Bảo Châu, Trần Phương Anh, Nguyễn Thị Phương Thảo, Phạm Trà My, Đào Thị Hồng Nhung, Nguyễn Tùng Lâm, Trần Ngọc Hân, Phạm Gia Linh
- CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
352TCHU TCHA TCHA - CLB MYDANCE
Nguyễn Quang Thành, Trần Vũ Thiên An, Nguyễn Thảo Nguyên, Đinh Minh Bảo Anh, Trần Bảo Xuân, Nguyễn Đình Khánh An, Đinh Châu Anh, Nguyễn Vũ Như Phương, Nguyễn Vũ Phương Anh, Võ Minh Trang
- Mydance
86Bachata
Nguyễn Thị Lan, Nguyễn Thị Xuân Quý, Lê Thuý Hằng, Nguyễn Thị Phương, Lê Thị Hương, Phạm Thị Hoà, Lê Thị Hằng, Mai Ánh Tuyết, Hoàng Thị Hà, Nguyễn Thị Nhung, Hồ Minh Lý, Mai Thị Lan, Đỗ Thị Hải, Nguyễn Thị Hường, Đỗ Thị Hoa, Lưu Thị Hường, Đồng Thị Phượng, Lê Thị Lan, Nguyễn Thị Xoan, Lê Thị Đào, Nguyễn Thị Linh, Trần Thị Nam, Trịnh Thị Làn, Nguyễn Thị Hương, Trịnh Thị Tâm, Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Thị Minh, Đỗ Thị Thu, Nguyễn Thị Tâm, Nguyễn Thị Khuông, Đỗ Thị Liên, Nguyễn Thị Huệ
- CLB HOA VIÊN THANH HÓA
87Cha Cha Cha
Nguyễn Thị Lan, Nguyễn Thị Xuân Quý, Lê Thuý Hằng, Nguyễn Thị Phương, Lê Thị Hương, Phạm Thị Hoà, Lê Thị Hằng, Mai Ánh Tuyết, Hoàng Thị Hà, Nguyễn Thị Nhung, Hồ Minh Lý, Mai Thị Lan, Đỗ Thị Hải, Nguyễn Thị Hường, Đỗ Thị Hoa, Lưu Thị Hường, Đồng Thị Phượng, Lê Thị Lan, Nguyễn Thị Xoan, Lê Thị Đào, Nguyễn Thị Linh, Trần Thị Nam, Đỗ Thị Liên
- CLB HOA VIÊN THANH HÓA
96Cha Cha Cha - Rumba
Đỗ Quốc Bình, Nguyễn Xuân Hòa, Trần Tế Sinh, Nguyễn Thị Lan, Nghiêm Minh Nghĩa, Trịnh Lan Hương, Thẩm Đức Phong, Nguyễn Hồng Khánh, Quản Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phúc, Vũ Mai Dung, Phạm Quang Vị, Vũ Thị Ánh Tuyết, Lê Minh Huyền, Đỗ Quang Lợi, Nguyễn Thị Thanh Xuân, Phùng Đình Dũng
- CLB Morning Stars - Hà Nội
97Samba - Rumba
Đỗ Quốc Bình, Nguyễn Xuân Hòa, Trần Tế Sinh, Nguyễn Thị Lan, Nghiêm Minh Nghĩa, Trịnh Lan Hương, Thẩm Đức Phong, Nguyễn Hồng Khánh, Quản Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phúc, Vũ Mai Dung, Phạm Quang Vị, Vũ Thị Ánh Tuyết, Lê Minh Huyền, Đỗ Quang Lợi, Nguyễn Thị Thanh Xuân, Phùng Đình Dũng
- CLB Morning Stars - Hà Nội
564Đồng diễn Trung Niên - Rumba
Nguyễn Ngọc Hải Lâm, Phạm Xuân Anh, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thị Kim Phụng, Nguyễn Văn Chung, Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Phạm Văn Hùng, Dương Thị Hoa, Đặng Xuân Hùng, Đặng Thị Hằng, Nguyễn Quốc Tuấn, Hoàng Thị Lệ Huyền, Vũ Văn Sơn, Võ Thị Xuân Thu, Phạm Thị Yến, Hoàng Đình Doàn, Trần Phương Nam, Nguyễn Thị Yến, Lê Văn Nam, Đào Thị Quang Oanh, Trần Văn Thiện, Trịnh Thị Thanh
- Xuân Anh Dance Sport Club
565Cha Cha Cha
Phạm Xuân Anh, Nguyễn Ngọc Hải Lâm, Trần Văn Thiện, Lê Thị Tuấn Khanh, Võ Thị Xuân Thu, Vũ Văn Sơn, Đặng Xuân Hùng, Đặng Thị Hằng, Nguyễn Quốc Tuấn, Hoàng Thị Lệ Huyền, Nguyễn Văn Chung, Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thị Kim Phụng, Hoàng Đình Đoàn, Lê Thị Phương Lan, Nguyễn Quốc Hùng, Phạm Thị Yến
- Xuân Anh Dance Sport Club
43Chachacha đồng diễn
Lê Nhã Kỳ, Hoàng Misaki, Nguyễn Linh Chi, Trần Tú Linh, Nguyễn Minh Ngọc
- Bắc Ninh Dancesport
44Samba đồng diễn
Nguyễn Minh Ngọc, Trần Tú Linh, Nguyễn Ngọc Quỳnh Vy, Hoàng Misaki, Nguyễn Linh Chi, Lưu Thị Phương Linh
- Bắc Ninh Dancesport
567Zumba - Bống Bống Bang Bang
Bùi Khả Điền, Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Tùng Dương, Nguyễn Kim Đăng Khoa, Nguyễn Bá Đăng Khôi, Phạm Hoành Trúc Diễm, Nguyễn Kim Huyền Anh, Đoàn Tú An, Lại Quỳnh Anh, Nguyễn Bảo Trâm, Hứa Minh Hà, Hứa An Bình, Đoàn Ngọc Anh
- Trang Bui Center
SK 2: Chung kết Hạng E1 Trung niên Standard Các CLB - Điệu W - Giờ: 10:25:00 22/10
232Lê Thế Anh
Phạm Thị Cúc
- Hòa Yến Dancing Center
209Nguyễn Đình Tư
Nguyễn Thị Phú Tài
- DreamDance Gia Lai
260Võ Ngọc Đôn
Nguyễn Thị Xuân
- LUÂN OANH DANCESPORT
SK 3: Chung kết Hạng C Thanh niên Standard Các CLB - Điệu W,T,VW - Giờ: 10:25:42 22/10
231Trần Hiếu Minh
Nguyễn Hoàng Thanh Hằng
- Hòa Yến Dancing Center
232Lê Thế Anh
Phạm Thị Cúc
- Hòa Yến Dancing Center
347Vũ Minh Khánh
Trương Tú Anh
- Mydance
SK 4: Chung kết Hạng D Thanh Niên Standard Vô địch Thăng Long - Điệu W,T - Giờ: 10:27:48 22/10
468Nguyễn Đình Sơn
Quan Thị Tấm
- Thăng Long
470Bùi Văn Kiên
Nguyễn Thị Minh Thu
- Thăng Long
SK 5: Chung kết Hạng D Cao Niên Standard Vô địch TLOC - Điệu W,T - Giờ: 10:29:12 22/10
460Chu Văn Hồng
Dương Thị Kim Thanh
- Thăng Long
466Phan Đức Tiến
Hoàng Thị Oanh
- Thăng Long
209Nguyễn Đình Tư
Nguyễn Thị Phú Tài
- DreamDance Gia Lai
SK 6: Chung kết Hạng F2 Solo Trung niên Standard - Điệu T - Giờ: 10:30:36 22/10
464Bùi Thị Ngọc Lan - Thăng Long
472Nguyễn ThịThanh Minh - Thăng Long
SK 7: Chung kết Hạng A Thanh niên Standard Các CLB - Điệu W,T,VW,SF,Q - Giờ: 10:31:54 22/10
231Trần Hiếu Minh
Nguyễn Hoàng Thanh Hằng
- Hòa Yến Dancing Center
348Vũ Minh Khánh
Nguyễn Minh Phương
- Mydance
350Lê Trần Tiệp
Phạm Huyền Linh
- Mydance
SK 8: Chung kết Hạng D Cộng tuổi 110 Latin - Điệu C,R - Giờ: 10:35:24 22/10
471Nguyễn Tuấn Anh
Bùi Thị Ngọc Lan
- Thăng Long
202Lê Vũ Cường
Nguyễn Đan Thị Chi Mai
- Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
258Lê Văn Minh
Trương Thị Thanh Phước
- LUÂN OANH DANCESPORT
SK 9: Chung kết Hạng D Trung niên 2 Latin - Điệu C,R - Giờ: 10:38:00 22/10
202Lê Vũ Cường
Nguyễn Đan Thị Chi Mai
- Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
203Nguyễn Xuân Hiệp
Nguyễn Thúy Hà
- Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
257Trần Lâm
Nguyễn Thị Ngọc Lành
- LUÂN OANH DANCESPORT
SK 10: Chung kết Hạng FD Trẻ Latin - Điệu C,R - Giờ: 10:40:36 22/10
379Lê Hồng Anh - ProG Academy
389Nguyễn Hoàng Hà Phương - ProG Academy
355Hoàng Bảo Hân - New Life Center
SK 11: Chung kết Hạng D Trung niên 4 Latin - Điệu C,R - Giờ: 10:43:12 22/10
430Nguyễn Đình Khánh
Mỹ Linh
- T&T Dancesport
209Nguyễn Đình Tư
Nguyễn Thị Phú Tài
- DreamDance Gia Lai
SK 12: Chung kết Hạng FD Solo Trung niên Latin - Điệu C,R - Giờ: 10:45:48 22/10
22Nguyễn Thị Thanh Thuỷ - Bảo Dance Sport Nghệ An
24Nguyễn Thị Hoài - Bảo Dance Sport Nghệ An
213Văn Thị Tâm - DreamDance Gia Lai
214Trịnh Thị Thạnh - DreamDance Gia Lai
247Trương Thị Thanh Phước - LUÂN OANH DANCESPORT
447Phương Tường Vi - TV DANCE STUDIO
263Nguyễn Thị Mười - LUÂN OANH DANCESPORT
SK 13: Chung kết Hạng D Thầy trò Latin - Điệu C,R - Giờ: 10:48:24 22/10
563Lê Minh Long
Dương Thảo Hiền
- VIETSDANCE
430Nguyễn Đình Khánh
Mỹ Linh
- T&T Dancesport
259Trần Anh Hải
Nguyễn Thị Thanh Hương
- LUÂN OANH DANCESPORT
SK 14: Chung kết Hạng E1 Trung niên 2 Latin - Điệu C - Giờ: 10:51:00 22/10
202Lê Vũ Cường
Nguyễn Đan Thị Chi Mai
- Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
203Nguyễn Xuân Hiệp
Nguyễn Thúy Hà
- Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
257Trần Lâm
Nguyễn Thị Ngọc Lành
- LUÂN OANH DANCESPORT
SK 15: Chung kết Hạng E1 Trung niên 4 Latin - Điệu C - Giờ: 10:52:18 22/10
430Nguyễn Đình Khánh
Mỹ Linh
- T&T Dancesport
209Nguyễn Đình Tư
Nguyễn Thị Phú Tài
- DreamDance Gia Lai
SK 16: Chung kết Hạng F1 Solo Trung niên Latin - Điệu C - Giờ: 10:53:36 22/10
22Nguyễn Thị Thanh Thuỷ - Bảo Dance Sport Nghệ An
24Nguyễn Thị Hoài - Bảo Dance Sport Nghệ An
213Văn Thị Tâm - DreamDance Gia Lai
214Trịnh Thị Thạnh - DreamDance Gia Lai
263Nguyễn Thị Mười - LUÂN OANH DANCESPORT
SK 17: Chung kết Hạng E1 Cộng tuổi 110 Latin - Điệu C - Giờ: 10:54:54 22/10
471Nguyễn Tuấn Anh
Bùi Thị Ngọc Lan
- Thăng Long
202Lê Vũ Cường
Nguyễn Đan Thị Chi Mai
- Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
258Lê Văn Minh
Trương Thị Thanh Phước
- LUÂN OANH DANCESPORT
SK 18: Chung kết Hạng C Trung niên 4 Latin - Điệu C,R,J - Giờ: 10:56:12 22/10
430Nguyễn Đình Khánh
Mỹ Linh
- T&T Dancesport
257Trần Lâm
Nguyễn Thị Ngọc Lành
- LUÂN OANH DANCESPORT
SK 19: Chung kết Hạng F3 Trẻ Latin - Điệu J - Giờ: 11:00:06 22/10
379Lê Hồng Anh - ProG Academy
389Nguyễn Hoàng Hà Phương - ProG Academy
49Bùi Vũ Hiền Anh - CK Team
521Vũ Tuệ Lâm - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
SK 20: Chung kết Hạng E2 Trung niên 2 Latin - Điệu R - Giờ: 11:01:24 22/10
202Lê Vũ Cường
Nguyễn Đan Thị Chi Mai
- Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
203Nguyễn Xuân Hiệp
Nguyễn Thúy Hà
- Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
257Trần Lâm
Nguyễn Thị Ngọc Lành
- LUÂN OANH DANCESPORT
SK 21: Chung kết Hạng E2 Trung niên 4 Latin - Điệu R - Giờ: 11:02:42 22/10
430Nguyễn Đình Khánh
Mỹ Linh
- T&T Dancesport
258Lê Văn Minh
Trương Thị Thanh Phước
- LUÂN OANH DANCESPORT
SK 22: Chung kết Hạng F2 Solo Trung niên Latin - Điệu R - Giờ: 11:04:00 22/10
22Nguyễn Thị Thanh Thuỷ - Bảo Dance Sport Nghệ An
24Nguyễn Thị Hoài - Bảo Dance Sport Nghệ An
213Văn Thị Tâm - DreamDance Gia Lai
214Trịnh Thị Thạnh - DreamDance Gia Lai
263Nguyễn Thị Mười - LUÂN OANH DANCESPORT
SK 23: Chung kết Hạng E2 Cộng tuổi 110 Latin - Điệu R - Giờ: 11:05:18 22/10
471Nguyễn Tuấn Anh
Bùi Thị Ngọc Lan
- Thăng Long
202Lê Vũ Cường
Nguyễn Đan Thị Chi Mai
- Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
258Lê Văn Minh
Trương Thị Thanh Phước
- LUÂN OANH DANCESPORT
SK 24: Chung kết Hạng E4 Trung niên 2 Latin - Điệu S - Giờ: 11:06:36 22/10
203Nguyễn Xuân Hiệp
Nguyễn Thúy Hà
- Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
257Trần Lâm
Nguyễn Thị Ngọc Lành
- LUÂN OANH DANCESPORT
SK 25: Chung kết Hạng B Trung niên 2 Latin - Điệu S,C,R,J - Giờ: 11:07:54 22/10
314Lê Ngọc Tuấn
Huỳnh Kim Nhung
- MT Dancesport
202Lê Vũ Cường
Nguyễn Đan Thị Chi Mai
- Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
257Trần Lâm
Nguyễn Thị Ngọc Lành
- LUÂN OANH DANCESPORT
SK 26: Chung kết Hạng FB Trẻ Latin - Điệu S,C,R,J - Giờ: 11:15:54 22/10
380Nguyễn Lâm Huyền Anh - ProG Academy
446Phạm Mai Linh - TV DANCE STUDIO
422Ngô Nhã Nam - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
SK 27: Chung kết Hạng B Trung niên 1 Latin - Điệu S,C,R,J - Giờ: 11:21:06 22/10
561Nguyễn Đình Tiến
Lê Thu Hà
- VIETSDANCE
429Nguyễn Việt Tín
Út Giang
- T&T Dancesport
SK 28: Chung kết Hạng E1 Trung niên 5 Latin - Điệu C - Giờ: 11:26:18 22/10
412Huỳnh Hiệp
Võ Thị Thu Thuỷ
- Sagadance
430Nguyễn Đình Khánh
Mỹ Linh
- T&T Dancesport
SK 29: Chung kết Hạng E1 Trung niên 1 Latin - Điệu C - Giờ: 11:27:36 22/10
467Vũ Ngọc Giang
Nguyễn Thị Thanh Thủy
- Thăng Long
429Nguyễn Việt Tín
Út Giang
- T&T Dancesport
SK 30: Chung kết Hạng E1 Thầy trò Latin - Điệu C - Giờ: 11:28:54 22/10
563Lê Minh Long
Dương Thảo Hiền
- VIETSDANCE
430Nguyễn Đình Khánh
Mỹ Linh
- T&T Dancesport
SK 31: Chung kết Hạng E1 Trung niên 3 Latin - Điệu C - Giờ: 11:30:12 22/10
471Nguyễn Tuấn Anh
Bùi Thị Ngọc Lan
- Thăng Long
411Lê Quốc Đạt
Nguyễn Thị Thanh Mai
- SON TAY SPORT DANCE
202Lê Vũ Cường
Nguyễn Đan Thị Chi Mai
- Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
SK 32: Chung kết Hạng F1 Trẻ Latin - Điệu C - Giờ: 11:31:30 22/10
379Lê Hồng Anh - ProG Academy
389Nguyễn Hoàng Hà Phương - ProG Academy
488Đoàn Mai Linh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
521Vũ Tuệ Lâm - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
SK 33: Chung kết Hạng D Trung niên 5 Latin - Điệu C,R - Giờ: 11:32:48 22/10
412Huỳnh Hiệp
Võ Thị Thu Thuỷ
- Sagadance
430Nguyễn Đình Khánh
Mỹ Linh
- T&T Dancesport
SK 34: Chung kết Hạng D Trung niên 1 Latin - Điệu C,R - Giờ: 11:35:24 22/10
467Vũ Ngọc Giang
Nguyễn Thị Thanh Thủy
- Thăng Long
429Nguyễn Việt Tín
Út Giang
- T&T Dancesport
SK 35: Chung kết Hạng F5 Trẻ Latin - Điệu P - Giờ: 11:38:00 22/10
379Lê Hồng Anh - ProG Academy
488Đoàn Mai Linh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
422Ngô Nhã Nam - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
SK 36: Chung kết Hạng D Trung niên 3 Latin - Điệu C,R - Giờ: 11:39:18 22/10
471Nguyễn Tuấn Anh
Bùi Thị Ngọc Lan
- Thăng Long
411Lê Quốc Đạt
Nguyễn Thị Thanh Mai
- SON TAY SPORT DANCE
202Lê Vũ Cường
Nguyễn Đan Thị Chi Mai
- Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
SK 37: Chung kết Hạng E3 Trung niên 1 Latin - Điệu J - Giờ: 11:41:54 22/10
467Vũ Ngọc Giang
Nguyễn Thị Thanh Thủy
- Thăng Long
429Nguyễn Việt Tín
Út Giang
- T&T Dancesport
SK 38: Chung kết Hạng C Thầy trò Latin - Điệu C,R,J - Giờ: 11:43:12 22/10
430Nguyễn Đình Khánh
Mỹ Linh
- T&T Dancesport
259Trần Anh Hải
Nguyễn Thị Thanh Hương
- LUÂN OANH DANCESPORT
SK 39: Chung kết Hạng E2 Trung niên 5 Latin - Điệu R - Giờ: 11:47:06 22/10
430Nguyễn Đình Khánh
Mỹ Linh
- T&T Dancesport
258Lê Văn Minh
Trương Thị Thanh Phước
- LUÂN OANH DANCESPORT
SK 40: Chung kết Hạng F2 Trẻ Latin - Điệu R - Giờ: 11:48:24 22/10
379Lê Hồng Anh - ProG Academy
389Nguyễn Hoàng Hà Phương - ProG Academy
488Đoàn Mai Linh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
521Vũ Tuệ Lâm - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
SK 41: Chung kết Hạng E2 Trung niên 1 Latin - Điệu R - Giờ: 11:49:42 22/10
467Vũ Ngọc Giang
Nguyễn Thị Thanh Thủy
- Thăng Long
429Nguyễn Việt Tín
Út Giang
- T&T Dancesport
SK 42: Chung kết Hạng E2 Thầy trò Latin - Điệu R - Giờ: 11:51:00 22/10
562Lê Minh Long
Nguyễn Minh Châu
- VIETSDANCE
430Nguyễn Đình Khánh
Mỹ Linh
- T&T Dancesport
SK 43: Chung kết Hạng F4 Trẻ Latin - Điệu S - Giờ: 11:52:18 22/10
379Lê Hồng Anh - ProG Academy
389Nguyễn Hoàng Hà Phương - ProG Academy
488Đoàn Mai Linh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
SK 44: Chung kết Hạng C Trung niên 1 Latin - Điệu C,R,J - Giờ: 11:53:36 22/10
561Nguyễn Đình Tiến
Lê Thu Hà
- VIETSDANCE
429Nguyễn Việt Tín
Út Giang
- T&T Dancesport
SK 45: Chung kết Hạng FC Trẻ Latin - Điệu C,R,J - Giờ: 11:57:30 22/10
388Nguyễn Phương Diệu My - ProG Academy
389Nguyễn Hoàng Hà Phương - ProG Academy
103Lại Phương Anh - CLB PHONGLUU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM
444Phạm Phương Bảo Thy - TRIỀU TẤN DANCESPORT
SK 46: Chung kết Hạng C Trung niên 5 Latin - Điệu C,R,J - Giờ: 12:01:24 22/10
430Nguyễn Đình Khánh
Mỹ Linh
- T&T Dancesport
258Lê Văn Minh
Trương Thị Thanh Phước
- LUÂN OANH DANCESPORT
SK 47: Chung kết Hạng C Trung niên 3 Latin - Điệu C,R,J - Giờ: 12:05:18 22/10
314Lê Ngọc Tuấn
Huỳnh Kim Nhung
- MT Dancesport
202Lê Vũ Cường
Nguyễn Đan Thị Chi Mai
- Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
SK 48: Chung kết Hạng A Trẻ Latin - Điệu S,C,R,P,J - Giờ: 12:09:12 22/10
373Phạm Hoàng Việt
Nguyễn Đặng Yến Nhi
- ProG Academy
374Nguyễn Việt Quang
Lê Phương Anh
- ProG Academy
375Nguyễn Khôi Nguyên
Dương Thị Mai Lan
- ProG Academy
594Trần Bảo Duy
Lê Ngọc Tường Vy
- CK Team
SK 49: Chung kết Hạng FA Trẻ Latin - Điệu S,C,R,P,J - Giờ: 12:15:42 22/10
380Nguyễn Lâm Huyền Anh - ProG Academy
49Bùi Vũ Hiền Anh - CK Team
446Phạm Mai Linh - TV DANCE STUDIO
SK 50: Chung kết Hạng A Người lớn Latin - Điệu C(s),S,R,P(s),J - Giờ: 14:30:00 22/10
256Lê Hoàng Tây
Lê Quỳnh Như
- LUÂN OANH DANCESPORT
204Nguyễn Văn Thời
Phạm Ngọc Ánh
- Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
206Hoàng Đức Tuấn
Đỗ Phương Uyên
- Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
417Hoàng Trung Nam
Đặng Thị Hương Trang
- StuArt Center
419Lưu Hoài Nam
Nguyễn Trọng Nhã Uyên
- Sở VH & TT tỉnh Quảng Ninh
57Đỗ Hải Thành
Nguyễn Ngọc Thanh My
- CK Team
SK 51: Chung kết Hạng A Người lớn Standard - Điệu V(s),W,T,SF(s),Q - Giờ: 14:50:00 22/10
231Trần Hiếu Minh
Nguyễn Hoàng Thanh Hằng
- Hòa Yến Dancing Center
292Trần Sơn Tùng
Nguyễn Quỳnh Anh
- Lê Sơn Dance Sport
453Nguyễn Chí Công
Kym Ly Huyền
- Thăng Long
393Huỳnh Tuấn Vũ
Nguyễn Thị Hằng Nga
- QUEEN DANCE
256Lê Hoàng Tây
Lê Quỳnh Như
- LUÂN OANH DANCESPORT
428Trần Nam Dũng
Lê Phương Thảo
- Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai
262Phạm Văn Minh Trí
Lý Vân Dung
- LUÂN OANH DANCESPORT
SK 52: Chung kết Hạng B Trước Thanh niên Latin - Điệu S,C,R,J - Giờ: 15:10:00 22/10
376Nguyễn Nguyên Kiệt
Nguyễn Phương Trang Anh
- ProG Academy
594Trần Bảo Duy
Lê Ngọc Tường Vy
- CK Team
SK 53: Chung kết Hạng FB Người lớn Latin - Điệu S,C,R,J - Giờ: 15:15:12 22/10
25Trương Thị Phương Thanh - Bảo Dance Sport Nghệ An
248Phạm Tường Ngân - LUÂN OANH DANCESPORT
447Phương Tường Vi - TV DANCE STUDIO
SK 54: Chung kết Hạng F3 Trước Thanh niên Latin - Điệu J - Giờ: 15:20:24 22/10
17Nguyễn Hà Phương - Bảo Dance Sport Nghệ An
19Nguyễn Diệp Anh - Bảo Dance Sport Nghệ An
20Mai Phương Anh - Bảo Dance Sport Nghệ An
SK 55: Chung kết Hạng B Trẻ Latin - Điệu S,C,R,J - Giờ: 15:21:42 22/10
373Phạm Hoàng Việt
Nguyễn Đặng Yến Nhi
- ProG Academy
375Nguyễn Khôi Nguyên
Dương Thị Mai Lan
- ProG Academy
50Nguyễn Đức Minh
Trần Nguyễn Diệu Linh
- CK Team
594Trần Bảo Duy
Lê Ngọc Tường Vy
- CK Team
SK 56: Chung kết Hạng FB Trước Thanh niên Latin - Điệu S,C,R,J - Giờ: 15:26:54 22/10
380Nguyễn Lâm Huyền Anh - ProG Academy
388Nguyễn Phương Diệu My - ProG Academy
250Lê Quỳnh Như - LUÂN OANH DANCESPORT
SK 57: Chung kết Hạng E1 Trước Thanh niên Latin - Điệu C - Giờ: 15:32:06 22/10
204Nguyễn Văn Thời
Phạm Ngọc Ánh
- Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
345Nguyễn Minh Phúc
Nguyễn Tuệ Nhi
- Mydance
SK 58: Chung kết Hạng F1 Người lớn Latin - Điệu C - Giờ: 15:33:24 22/10
23Nguyễn Việt Thu - Bảo Dance Sport Nghệ An
176Lưu Vũ Hương Giang - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
242Trịnh Minh Châu - LUÂN OANH DANCESPORT
SK 59: Chung kết Hạng E1 Trẻ Latin - Điệu C - Giờ: 15:34:42 22/10
55Lê Hoàng Bảo Thiên
Nguyễn Bảo Trâm Anh
- CK Team
442Võ Hoàng Hà
Phạm Phương Bảo Thy
- TRIỀU TẤN DANCESPORT
346Vũ Minh Khánh
Nguyễn Thái An
- Mydance
SK 60: Chung kết Hạng B Người lớn Latin - Điệu S,C,R,J - Giờ: 15:36:00 22/10
54Nguyễn Tuấn Phong
Trần Thị Hương Giang
- CK Team
204Nguyễn Văn Thời
Phạm Ngọc Ánh
- Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
417Hoàng Trung Nam
Đặng Thị Hương Trang
- StuArt Center
57Đỗ Hải Thành
Nguyễn Ngọc Thanh My
- CK Team
SK 61: Chung kết Hạng F1 Trước Thanh niên Latin - Điệu C - Giờ: 15:41:12 22/10
175Tống Mỹ Huyền - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
101Ngô Phan Thanh Ngọc - CLB Năng Khiếu Mầm Xanh Quảng Trị
28Nguyễn Khánh Linh - Bảo Dance Sport Nghệ An
SK 62: Chung kết Hạng E1 Người lớn Latin - Điệu C - Giờ: 15:42:30 22/10
563Lê Minh Long
Dương Thảo Hiền
- VIETSDANCE
429Nguyễn Việt Tín
Út Giang
- T&T Dancesport
259Trần Anh Hải
Nguyễn Thị Thanh Hương
- LUÂN OANH DANCESPORT
SK 63: Chung kết Hạng C Trước Thanh niên Latin - Điệu C,R,J - Giờ: 15:43:48 22/10
376Nguyễn Nguyên Kiệt
Nguyễn Phương Trang Anh
- ProG Academy
102Bùi Gia Bảo
Nguyễn Thị Bích Ngân
- CLB PHONGLUU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM
346Vũ Minh Khánh
Nguyễn Thái An
- Mydance
SK 64: Chung kết Hạng FC Người lớn Latin - Điệu C,R,J - Giờ: 15:47:42 22/10
25Trương Thị Phương Thanh - Bảo Dance Sport Nghệ An
175Tống Mỹ Huyền - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
176Lưu Vũ Hương Giang - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
SK 65: Chung kết Hạng C Trẻ Latin - Điệu C,R,J - Giờ: 15:51:36 22/10
50Nguyễn Đức Minh
Trần Nguyễn Diệu Linh
- CK Team
55Lê Hoàng Bảo Thiên
Nguyễn Bảo Trâm Anh
- CK Team
252Nguyễn Thế Huy
Tạ Liên Giang
- LUÂN OANH DANCESPORT
SK 66: Chung kết Hạng FC Trước Thanh niên Latin - Điệu C,R,J - Giờ: 15:55:30 22/10
103Lại Phương Anh - CLB PHONGLUU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM
104Lại Ánh Dương - CLB PHONGLUU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM
242Trịnh Minh Châu - LUÂN OANH DANCESPORT
SK 67: Chung kết Hạng C Người lớn Latin - Điệu C,R,J - Giờ: 16:01:30 22/10
561Nguyễn Đình Tiến
Lê Thu Hà
- VIETSDANCE
54Nguyễn Tuấn Phong
Trần Thị Hương Giang
- CK Team
429Nguyễn Việt Tín
Út Giang
- T&T Dancesport
417Hoàng Trung Nam
Đặng Thị Hương Trang
- StuArt Center
SK 68: Chung kết Hạng E2 Trước Thanh niên Latin - Điệu R - Giờ: 16:07:30 22/10
204Nguyễn Văn Thời
Phạm Ngọc Ánh
- Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
57Đỗ Hải Thành
Nguyễn Ngọc Thanh My
- CK Team
SK 69: Chung kết Hạng F2 Người lớn Latin - Điệu R - Giờ: 16:08:48 22/10
23Nguyễn Việt Thu - Bảo Dance Sport Nghệ An
176Lưu Vũ Hương Giang - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
242Trịnh Minh Châu - LUÂN OANH DANCESPORT
SK 70: Chung kết Hạng E2 Trẻ Latin - Điệu R - Giờ: 16:10:06 22/10
55Lê Hoàng Bảo Thiên
Nguyễn Bảo Trâm Anh
- CK Team
346Vũ Minh Khánh
Nguyễn Thái An
- Mydance
349Nguyễn Minh Phúc
Nguyễn Ngọc Kim Cương
- Mydance
SK 71: Chung kết Hạng F2 Trước Thanh niên Latin - Điệu R - Giờ: 16:11:24 22/10
175Tống Mỹ Huyền - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
101Ngô Phan Thanh Ngọc - CLB Năng Khiếu Mầm Xanh Quảng Trị
28Nguyễn Khánh Linh - Bảo Dance Sport Nghệ An
SK 72: Chung kết Hạng E2 Người lớn Latin - Điệu R - Giờ: 16:12:42 22/10
562Lê Minh Long
Nguyễn Minh Châu
- VIETSDANCE
429Nguyễn Việt Tín
Út Giang
- T&T Dancesport
259Trần Anh Hải
Nguyễn Thị Thanh Hương
- LUÂN OANH DANCESPORT
SK 73: Chung kết Hạng D Trước Thanh niên Latin - Điệu C,R - Giờ: 16:14:00 22/10
102Bùi Gia Bảo
Nguyễn Thị Bích Ngân
- CLB PHONGLUU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM
441Võ Hoàng Hà
Nguyễn Khánh Ly
- TRIỀU TẤN DANCESPORT
204Nguyễn Văn Thời
Phạm Ngọc Ánh
- Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
SK 74: Chung kết Hạng FD Người lớn Latin - Điệu C,R - Giờ: 16:16:36 22/10
23Nguyễn Việt Thu - Bảo Dance Sport Nghệ An
175Tống Mỹ Huyền - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
176Lưu Vũ Hương Giang - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
SK 75: Chung kết Hạng D Trẻ Latin - Điệu C,R - Giờ: 16:19:12 22/10
55Lê Hoàng Bảo Thiên
Nguyễn Bảo Trâm Anh
- CK Team
442Võ Hoàng Hà
Phạm Phương Bảo Thy
- TRIỀU TẤN DANCESPORT
252Nguyễn Thế Huy
Tạ Liên Giang
- LUÂN OANH DANCESPORT
SK 76: Chung kết Hạng FD Trước Thanh niên Latin - Điệu C,R - Giờ: 16:21:48 22/10
103Lại Phương Anh - CLB PHONGLUU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM
104Lại Ánh Dương - CLB PHONGLUU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM
175Tống Mỹ Huyền - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
SK 77: Chung kết Hạng D Người lớn Latin - Điệu C,R - Giờ: 16:24:24 22/10
561Nguyễn Đình Tiến
Lê Thu Hà
- VIETSDANCE
563Lê Minh Long
Dương Thảo Hiền
- VIETSDANCE
54Nguyễn Tuấn Phong
Trần Thị Hương Giang
- CK Team
429Nguyễn Việt Tín
Út Giang
- T&T Dancesport
259Trần Anh Hải
Nguyễn Thị Thanh Hương
- LUÂN OANH DANCESPORT
SK 78: Chung kết Hạng F4 Trước Thanh niên Latin - Điệu S - Giờ: 16:28:24 22/10
99Nguyễn Ngọc Châu Anh - CLB Năng Khiếu Mầm Xanh Quảng Trị
100Trương Hoàng Thục Anh - CLB Năng Khiếu Mầm Xanh Quảng Trị
101Ngô Phan Thanh Ngọc - CLB Năng Khiếu Mầm Xanh Quảng Trị
SK 79: Chung kết Hạng A Trước Thanh niên Latin - Điệu S,C,R,P,J - Giờ: 16:29:42 22/10
374Nguyễn Việt Quang
Lê Phương Anh
- ProG Academy
375Nguyễn Khôi Nguyên
Dương Thị Mai Lan
- ProG Academy
376Nguyễn Nguyên Kiệt
Nguyễn Phương Trang Anh
- ProG Academy
594Trần Bảo Duy
Lê Ngọc Tường Vy
- CK Team
SK 80: Chung kết Hạng FA Người lớn Latin - Điệu S,C,R,P,J - Giờ: 16:39:42 22/10
25Trương Thị Phương Thanh - Bảo Dance Sport Nghệ An
248Phạm Tường Ngân - LUÂN OANH DANCESPORT
447Phương Tường Vi - TV DANCE STUDIO
SK 81: Chung kết Hạng FA Trước Thanh niên Latin - Điệu S,C,R,P,J - Giờ: 16:49:42 22/10
380Nguyễn Lâm Huyền Anh - ProG Academy
249Tạ Liên Giang - LUÂN OANH DANCESPORT
SK 82: Bán kết Hạng C Người lớn Standard - Điệu W,T,Q - Giờ: 16:59:42 22/10
91NGUYỄN HOÀNG TUẤN
TRẦN THỊ MINH NHÂN
- CLB KHIÊU VŨ TÂN BÌNH
230Lê Thế Anh
Phạm Phương Uyên
- Hòa Yến Dancing Center
231Trần Hiếu Minh
Nguyễn Hoàng Thanh Hằng
- Hòa Yến Dancing Center
292Trần Sơn Tùng
Nguyễn Quỳnh Anh
- Lê Sơn Dance Sport
455Vương Minh Phương
Nguyễn Thị Thanh Minh
- Thăng Long
504Nguyễn Tiến Đạt
Lê Nhật Linh
- Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
413Lương Thanh Phúc
Bùi Thị Hương
- Sagadance
393Huỳnh Tuấn Vũ
Nguyễn Thị Hằng Nga
- QUEEN DANCE
251Nguyễn Thanh Liêm
Phạm Tường Ngân
- LUÂN OANH DANCESPORT
SK 83: Chung kết Hạng E3 Trung niên 2 Standard - Điệu Q - Giờ: 17:05:42 22/10
233Hoàng Anh Tuấn
Trần Thị Thu Hà
- Hòa Yến Dancing Center
395Đinh Quang Hiền
Đoàn Thị Kiều Anh
- QUEEN DANCE
SK 84: Chung kết Hạng E3 Trung niên 4 Standard - Điệu Q - Giờ: 17:07:00 22/10
457Trịnh Năng Hòa
Dương Bạch Tuyết
- Thăng Long
459Trần Trọng Nghĩa
Nguyễn Kim Bích Vân
- Thăng Long
396Nguyễn Phước Thành
Nguyễn Thị Hường
- QUEEN DANCE
SK 85: Chung kết Hạng E3 Người lớn Standard - Điệu Q - Giờ: 17:08:18 22/10
230Lê Thế Anh
Phạm Phương Uyên
- Hòa Yến Dancing Center
455Vương Minh Phương
Nguyễn Thị Thanh Minh
- Thăng Long
394Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Lê Thị Thanh Thảo
- QUEEN DANCE
251Nguyễn Thanh Liêm
Phạm Tường Ngân
- LUÂN OANH DANCESPORT
SK 86: Chung kết Hạng D Trung niên 4 Standard - Điệu W,T - Giờ: 17:09:36 22/10
461Nguyễn Tiến Nhất
Trần Việt Phương
- Thăng Long
462Bùi Đức Thi
Đào Thanh Lê
- Thăng Long
465Phan Đức Tiến
Nguyễn Thị Thanh Thủy
- Thăng Long
SK 87: Chung kết Hạng FD Trẻ Standard - Điệu W,T - Giờ: 17:12:12 22/10
74Nguyễn Thùy Dương - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
355Hoàng Bảo Hân - New Life Center
359Đỗ Ngọc Ly - New Life Center
SK 88: Bán kết Hạng D Trung niên 2 Standard - Điệu W,T - Giờ: 17:14:48 22/10
449Nguyễn Quốc Quân
Nguyễn Thị Thu Thủy
- Thăng Long
461Nguyễn Tiến Nhất
Trần Việt Phương
- Thăng Long
462Bùi Đức Thi
Đào Thanh Lê
- Thăng Long
465Phan Đức Tiến
Nguyễn Thị Thanh Thủy
- Thăng Long
469Nguyễn Mạnh Hà
Tô Thị Hải Hà
- Thăng Long
470Bùi Văn Kiên
Nguyễn Thị Minh Thu
- Thăng Long
395Đinh Quang Hiền
Đoàn Thị Kiều Anh
- QUEEN DANCE
40Chử Văn Ngọc
Trần Thị Sơn Ca
- Bắc Ninh Dancesport
261Nguyễn Thi
Nguyễn Thị Bỉnh
- LUÂN OANH DANCESPORT
SK 89: Chung kết Hạng C Người lớn Standard - Điệu W,T,Q (Kết quả của sự kiện 82) - Giờ: 17:17:24 22/10
SK 90: Chung kết Hạng D Trung niên 2 Standard - Điệu W,T (Kết quả của sự kiện 88) - Giờ: 17:25:24 22/10
SK 91: Chung kết Hạng C Trung niên 4 Standard - Điệu W,T,Q - Giờ: 17:29:24 22/10
456Tuấn Xuân Tiến
Nguyễn Thu Hường
- Thăng Long
459Trần Trọng Nghĩa
Nguyễn Kim Bích Vân
- Thăng Long
461Nguyễn Tiến Nhất
Trần Việt Phương
- Thăng Long
SK 92: Bán kết Hạng D Cộng tuổi 110 Standard - Điệu W,T - Giờ: 17:33:18 22/10
291Vũ Quốc Trung
Bùi Thị Hồng
- Lê Sơn Dance Sport
293Lê Quốc Đạt
Nguyễn Thị Thanh Mai
- Lê Sơn Dance Sport
454Hoàng Khánh Long
Tạ Thị Lệ Yên
- Thăng Long
458Trần Trọng Nghĩa
Kiều Thúy Hằng
- Thăng Long
460Chu Văn Hồng
Dương Thị Kim Thanh
- Thăng Long
463Nguyễn Huy Hùng
Nguyễn Anh Vân
- Thăng Long
466Phan Đức Tiến
Hoàng Thị Oanh
- Thăng Long
469Nguyễn Mạnh Hà
Tô Thị Hải Hà
- Thăng Long
209Nguyễn Đình Tư
Nguyễn Thị Phú Tài
- DreamDance Gia Lai
353Phạm Xuân Trường
Nguyễn Thị Ánh
- Mạnh Hùng Dancesport
SK 93: Chung kết Hạng FD Solo Trung niên Standard - Điệu W,T - Giờ: 17:38:54 22/10
464Bùi Thị Ngọc Lan - Thăng Long
472Nguyễn ThịThanh Minh - Thăng Long
SK 94: Chung kết Hạng D Trẻ Standard - Điệu W,T - Giờ: 17:41:30 22/10
504Nguyễn Tiến Đạt
Lê Nhật Linh
- Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
253Nguyễn Văn Song Toàn
Tạ Liên Giang
- LUÂN OANH DANCESPORT
SK 95: Chung kết Hạng D Người lớn Standard - Điệu W,T - Giờ: 17:44:06 22/10
230Lê Thế Anh
Phạm Phương Uyên
- Hòa Yến Dancing Center
455Vương Minh Phương
Nguyễn Thị Thanh Minh
- Thăng Long
504Nguyễn Tiến Đạt
Lê Nhật Linh
- Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
394Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Lê Thị Thanh Thảo
- QUEEN DANCE
SK 96: Chung kết Hạng D Cộng tuổi 110 Standard - Điệu W,T (Kết quả của sự kiện 92) - Giờ: 17:46:42 22/10
SK 97: Chung kết Hạng F4 Trẻ Standard - Điệu SF - Giờ: 17:50:42 22/10
70Vũ Diệu Hương - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
530Lương Thị Hồng Anh - Trường THPT Tuệ Tĩnh - Hải Dương
246Vương Đức Thành - LUÂN OANH DANCESPORT
SK 98: Chung kết Hạng E4 Trung niên 2 Standard - Điệu SF - Giờ: 17:52:00 22/10
233Hoàng Anh Tuấn
Trần Thị Thu Hà
- Hòa Yến Dancing Center
291Vũ Quốc Trung
Bùi Thị Hồng
- Lê Sơn Dance Sport
395Đinh Quang Hiền
Đoàn Thị Kiều Anh
- QUEEN DANCE
SK 99: Chung kết Hạng F4 Solo Trung niên Standard - Điệu SF - Giờ: 17:53:18 22/10
464Bùi Thị Ngọc Lan - Thăng Long
297Vũ Quốc Trung - Lê Sơn Dance Sport
SK 100: Chung kết Hạng E4 Người lớn Standard - Điệu SF - Giờ: 17:54:36 22/10
230Lê Thế Anh
Phạm Phương Uyên
- Hòa Yến Dancing Center
455Vương Minh Phương
Nguyễn Thị Thanh Minh
- Thăng Long
413Lương Thanh Phúc
Bùi Thị Hương
- Sagadance
350Lê Trần Tiệp
Phạm Huyền Linh
- Mydance
SK 101: Bán kết Hạng E2 Trung niên 2 Standard - Điệu T - Giờ: 17:55:54 22/10
233Hoàng Anh Tuấn
Trần Thị Thu Hà
- Hòa Yến Dancing Center
462Bùi Đức Thi
Đào Thanh Lê
- Thăng Long
465Phan Đức Tiến
Nguyễn Thị Thanh Thủy
- Thăng Long
469Nguyễn Mạnh Hà
Tô Thị Hải Hà
- Thăng Long
470Bùi Văn Kiên
Nguyễn Thị Minh Thu
- Thăng Long
395Đinh Quang Hiền
Đoàn Thị Kiều Anh
- QUEEN DANCE
40Chử Văn Ngọc
Trần Thị Sơn Ca
- Bắc Ninh Dancesport
261Nguyễn Thi
Nguyễn Thị Bỉnh
- LUÂN OANH DANCESPORT
474Nguyễn Quốc Quân
Lê Thị Hà
- Thăng Long
SK 102: Chung kết Hạng F2 Trẻ Standard - Điệu T - Giờ: 17:57:54 22/10
529Nguyễn Thùy Dương - Trường THPT Hồng Quang - Hải Dương
422Ngô Nhã Nam - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
SK 103: Chung kết Hạng E2 Trung niên 4 Standard - Điệu T - Giờ: 17:59:12 22/10
462Bùi Đức Thi
Đào Thanh Lê
- Thăng Long
465Phan Đức Tiến
Nguyễn Thị Thanh Thủy
- Thăng Long
396Nguyễn Phước Thành
Nguyễn Thị Hường
- QUEEN DANCE
SK 104: Chung kết Hạng E2 Người lớn Standard - Điệu T - Giờ: 18:00:30 22/10
230Lê Thế Anh
Phạm Phương Uyên
- Hòa Yến Dancing Center
451Đào Văn Tuấn
Tạ Thị Lệ Yên
- Thăng Long
455Vương Minh Phương
Nguyễn Thị Thanh Minh
- Thăng Long
394Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Lê Thị Thanh Thảo
- QUEEN DANCE
350Lê Trần Tiệp
Phạm Huyền Linh
- Mydance
SK 105: Chung kết Hạng E2 Trung niên 2 Standard - Điệu T (Kết quả của sự kiện 101) - Giờ: 18:02:30 22/10
SK 106: Chung kết Hạng C Trung niên 2 Standard - Điệu W,T,Q - Giờ: 18:03:48 22/10
233Hoàng Anh Tuấn
Trần Thị Thu Hà
- Hòa Yến Dancing Center
449Nguyễn Quốc Quân
Nguyễn Thị Thu Thủy
- Thăng Long
461Nguyễn Tiến Nhất
Trần Việt Phương
- Thăng Long
395Đinh Quang Hiền
Đoàn Thị Kiều Anh
- QUEEN DANCE
SK 107: Chung kết Hạng C Thầy trò Standard - Điệu W,T,Q - Giờ: 18:11:48 22/10
450Đặng Việt
Phạm Thị Thu Thủy
- Thăng Long
453Nguyễn Chí Công
Kym Ly Huyền
- Thăng Long
467Vũ Ngọc Giang
Nguyễn Thị Thanh Thủy
- Thăng Long
SK 108: Bán kết Hạng E2 Cộng tuổi 110 Standard - Điệu T - Giờ: 18:19:48 22/10
454Hoàng Khánh Long
Tạ Thị Lệ Yên
- Thăng Long
459Trần Trọng Nghĩa
Nguyễn Kim Bích Vân
- Thăng Long
460Chu Văn Hồng
Dương Thị Kim Thanh
- Thăng Long
463Nguyễn Huy Hùng
Nguyễn Anh Vân
- Thăng Long
466Phan Đức Tiến
Hoàng Thị Oanh
- Thăng Long
469Nguyễn Mạnh Hà
Tô Thị Hải Hà
- Thăng Long
209Nguyễn Đình Tư
Nguyễn Thị Phú Tài
- DreamDance Gia Lai
260Võ Ngọc Đôn
Nguyễn Thị Xuân
- LUÂN OANH DANCESPORT
353Phạm Xuân Trường
Nguyễn Thị Ánh
- Mạnh Hùng Dancesport
SK 109: Chung kết Hạng F5 Trẻ Standard - Điệu VW - Giờ: 18:21:06 22/10
74Nguyễn Thùy Dương - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
246Vương Đức Thành - LUÂN OANH DANCESPORT
SK 110: Chung kết Hạng E5 Trung niên 2 Standard - Điệu VW - Giờ: 18:22:24 22/10
90NGUYỄN TRUNG HỮU
ĐỖ THỊ MINH TÂM
- CLB KHIÊU VŨ TÂN BÌNH
233Hoàng Anh Tuấn
Trần Thị Thu Hà
- Hòa Yến Dancing Center
395Đinh Quang Hiền
Đoàn Thị Kiều Anh
- QUEEN DANCE
SK 111: Chung kết Hạng E5 Người lớn Standard - Điệu VW - Giờ: 18:23:42 22/10
230Lê Thế Anh
Phạm Phương Uyên
- Hòa Yến Dancing Center
455Vương Minh Phương
Nguyễn Thị Thanh Minh
- Thăng Long
413Lương Thanh Phúc
Bùi Thị Hương
- Sagadance
83Hoàng Văn Tú
Phạm Trà My
- CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
56Đỗ Hải Thành
Nguyễn Thị Quỳnh Nga
- CK Team
SK 112: Chung kết Hạng E2 Cộng tuổi 110 Standard - Điệu T (Kết quả của sự kiện 108) - Giờ: 18:25:00 22/10
SK 113: Chung kết Hạng F1 Trẻ Standard - Điệu W - Giờ: 18:26:18 22/10
529Nguyễn Thùy Dương - Trường THPT Hồng Quang - Hải Dương
359Đỗ Ngọc Ly - New Life Center
422Ngô Nhã Nam - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
426Nguyễn Thanh Thiện Ý - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
SK 114: Bán kết Hạng E1 Trung niên 2 Standard - Điệu W - Giờ: 18:27:36 22/10
90NGUYỄN TRUNG HỮU
ĐỖ THỊ MINH TÂM
- CLB KHIÊU VŨ TÂN BÌNH
462Bùi Đức Thi
Đào Thanh Lê
- Thăng Long
465Phan Đức Tiến
Nguyễn Thị Thanh Thủy
- Thăng Long
469Nguyễn Mạnh Hà
Tô Thị Hải Hà
- Thăng Long
470Bùi Văn Kiên
Nguyễn Thị Minh Thu
- Thăng Long
395Đinh Quang Hiền
Đoàn Thị Kiều Anh
- QUEEN DANCE
40Chử Văn Ngọc
Trần Thị Sơn Ca
- Bắc Ninh Dancesport
261Nguyễn Thi
Nguyễn Thị Bỉnh
- LUÂN OANH DANCESPORT
474Nguyễn Quốc Quân
Lê Thị Hà
- Thăng Long
SK 115: Bán kết Hạng E1 Cộng tuổi 110 Standard - Điệu W - Giờ: 18:28:54 22/10
90NGUYỄN TRUNG HỮU
ĐỖ THỊ MINH TÂM
- CLB KHIÊU VŨ TÂN BÌNH
454Hoàng Khánh Long
Tạ Thị Lệ Yên
- Thăng Long
459Trần Trọng Nghĩa
Nguyễn Kim Bích Vân
- Thăng Long
460Chu Văn Hồng
Dương Thị Kim Thanh
- Thăng Long
463Nguyễn Huy Hùng
Nguyễn Anh Vân
- Thăng Long
466Phan Đức Tiến
Hoàng Thị Oanh
- Thăng Long
469Nguyễn Mạnh Hà
Tô Thị Hải Hà
- Thăng Long
209Nguyễn Đình Tư
Nguyễn Thị Phú Tài
- DreamDance Gia Lai
260Võ Ngọc Đôn
Nguyễn Thị Xuân
- LUÂN OANH DANCESPORT
353Phạm Xuân Trường
Nguyễn Thị Ánh
- Mạnh Hùng Dancesport
SK 116: Chung kết Hạng E1 Trung niên 2 Standard - Điệu W (Kết quả của sự kiện 114) - Giờ: 18:33:12 22/10
SK 117: Chung kết Hạng F1 Solo Trung niên Standard - Điệu W - Giờ: 18:34:30 22/10
464Bùi Thị Ngọc Lan - Thăng Long
472Nguyễn ThịThanh Minh - Thăng Long
SK 118: Chung kết Hạng E1 Trung niên 4 Standard - Điệu W - Giờ: 18:35:48 22/10
462Bùi Đức Thi
Đào Thanh Lê
- Thăng Long
465Phan Đức Tiến
Nguyễn Thị Thanh Thủy
- Thăng Long
396Nguyễn Phước Thành
Nguyễn Thị Hường
- QUEEN DANCE
473Đặng Việt
Vũ Thị Nga
- Thăng Long
SK 119: Chung kết Hạng E1 Người lớn Standard - Điệu W - Giờ: 18:37:06 22/10
230Lê Thế Anh
Phạm Phương Uyên
- Hòa Yến Dancing Center
451Đào Văn Tuấn
Tạ Thị Lệ Yên
- Thăng Long
455Vương Minh Phương
Nguyễn Thị Thanh Minh
- Thăng Long
413Lương Thanh Phúc
Bùi Thị Hương
- Sagadance
83Hoàng Văn Tú
Phạm Trà My
- CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
394Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Lê Thị Thanh Thảo
- QUEEN DANCE
251Nguyễn Thanh Liêm
Phạm Tường Ngân
- LUÂN OANH DANCESPORT
56Đỗ Hải Thành
Nguyễn Thị Quỳnh Nga
- CK Team
SK 120: Chung kết Hạng E1 Cộng tuổi 110 Standard - Điệu W (Kết quả của sự kiện 115) - Giờ: 18:38:24 22/10
SK 121: Chung kết Hạng E1 Trẻ Standard - Điệu W - Giờ: 18:39:42 22/10
504Nguyễn Tiến Đạt
Lê Nhật Linh
- Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
184Vũ Hồng Phúc
Nguyễn Trần Kiều Anh
- Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
SK 122: Chung kết Hạng B Trung niên 2 Standard - Điệu W,T,SF,Q - Giờ: 18:41:00 22/10
314Lê Ngọc Tuấn
Huỳnh Kim Nhung
- MT Dancesport
449Nguyễn Quốc Quân
Nguyễn Thị Thu Thủy
- Thăng Long
461Nguyễn Tiến Nhất
Trần Việt Phương
- Thăng Long
463Nguyễn Huy Hùng
Nguyễn Anh Vân
- Thăng Long
SK 123: Chung kết Hạng B Người lớn Standard - Điệu W,T,SF,Q - Giờ: 18:49:00 22/10
91NGUYỄN HOÀNG TUẤN
TRẦN THỊ MINH NHÂN
- CLB KHIÊU VŨ TÂN BÌNH
231Trần Hiếu Minh
Nguyễn Hoàng Thanh Hằng
- Hòa Yến Dancing Center
292Trần Sơn Tùng
Nguyễn Quỳnh Anh
- Lê Sơn Dance Sport
413Lương Thanh Phúc
Bùi Thị Hương
- Sagadance
393Huỳnh Tuấn Vũ
Nguyễn Thị Hằng Nga
- QUEEN DANCE
256Lê Hoàng Tây
Lê Quỳnh Như
- LUÂN OANH DANCESPORT
SK 124: Chung kết Hạng C Trung niên 3 Standard - Điệu W,T,Q - Giờ: 18:57:00 22/10
314Lê Ngọc Tuấn
Huỳnh Kim Nhung
- MT Dancesport
293Lê Quốc Đạt
Nguyễn Thị Thanh Mai
- Lê Sơn Dance Sport
454Hoàng Khánh Long
Tạ Thị Lệ Yên
- Thăng Long
456Tuấn Xuân Tiến
Nguyễn Thu Hường
- Thăng Long
457Trịnh Năng Hòa
Dương Bạch Tuyết
- Thăng Long
458Trần Trọng Nghĩa
Kiều Thúy Hằng
- Thăng Long
463Nguyễn Huy Hùng
Nguyễn Anh Vân
- Thăng Long
SK 125: Chung kết Hạng C Trước Thanh niên Standard - Điệu W,T,Q - Giờ: 19:05:00 22/10
377Trần Tuấn Kiệt
Trần Lương Diễm Quỳnh
- ProG Academy
347Vũ Minh Khánh
Trương Tú Anh
- Mydance
SK 126: Chung kết Hạng C Trung niên 1 Standard - Điệu W,T,Q - Giờ: 19:08:54 22/10
450Đặng Việt
Phạm Thị Thu Thủy
- Thăng Long
452Đào Văn Tuấn
Phạm Kim Thương
- Thăng Long
467Vũ Ngọc Giang
Nguyễn Thị Thanh Thủy
- Thăng Long
395Đinh Quang Hiền
Đoàn Thị Kiều Anh
- QUEEN DANCE
SK 127: Chung kết Hạng E3 Trung niên 3 Standard - Điệu Q - Giờ: 19:14:54 22/10
454Hoàng Khánh Long
Tạ Thị Lệ Yên
- Thăng Long
456Tuấn Xuân Tiến
Nguyễn Thu Hường
- Thăng Long
457Trịnh Năng Hòa
Dương Bạch Tuyết
- Thăng Long
458Trần Trọng Nghĩa
Kiều Thúy Hằng
- Thăng Long
463Nguyễn Huy Hùng
Nguyễn Anh Vân
- Thăng Long
SK 128: Chung kết Hạng F3 Trẻ Standard - Điệu Q - Giờ: 19:16:12 22/10
74Nguyễn Thùy Dương - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
528Phan Minh Nguyên - Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến Đà Nẵng
527Vũ Diệu Hương - Trường THCS Ngọc Châu - Hải Dương
SK 129: Chung kết Hạng E3 Trung niên 1 Standard - Điệu Q - Giờ: 19:17:30 22/10
449Nguyễn Quốc Quân
Nguyễn Thị Thu Thủy
- Thăng Long
452Đào Văn Tuấn
Phạm Kim Thương
- Thăng Long
394Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Lê Thị Thanh Thảo
- QUEEN DANCE
SK 130: Bán kết Hạng E2 Trung niên 3 Standard - Điệu T - Giờ: 19:18:48 22/10
454Hoàng Khánh Long
Tạ Thị Lệ Yên
- Thăng Long
456Tuấn Xuân Tiến
Nguyễn Thu Hường
- Thăng Long
457Trịnh Năng Hòa
Dương Bạch Tuyết
- Thăng Long
459Trần Trọng Nghĩa
Nguyễn Kim Bích Vân
- Thăng Long
460Chu Văn Hồng
Dương Thị Kim Thanh
- Thăng Long
463Nguyễn Huy Hùng
Nguyễn Anh Vân
- Thăng Long
466Phan Đức Tiến
Hoàng Thị Oanh
- Thăng Long
260Võ Ngọc Đôn
Nguyễn Thị Xuân
- LUÂN OANH DANCESPORT
353Phạm Xuân Trường
Nguyễn Thị Ánh
- Mạnh Hùng Dancesport
SK 131: Chung kết Hạng E4 Trung niên 1 Standard - Điệu SF - Giờ: 19:20:48 22/10
450Đặng Việt
Phạm Thị Thu Thủy
- Thăng Long
452Đào Văn Tuấn
Phạm Kim Thương
- Thăng Long
453Nguyễn Chí Công
Kym Ly Huyền
- Thăng Long
SK 132: Chung kết Hạng F4 Solo Cao niên Standard - Điệu SF - Giờ: 19:22:06 22/10
464Bùi Thị Ngọc Lan - Thăng Long
297Vũ Quốc Trung - Lê Sơn Dance Sport
SK 133: Chung kết Hạng E3 Trung niên 5 Standard - Điệu Q - Giờ: 19:23:24 22/10
233Hoàng Anh Tuấn
Trần Thị Thu Hà
- Hòa Yến Dancing Center
396Nguyễn Phước Thành
Nguyễn Thị Hường
- QUEEN DANCE
SK 134: Chung kết Hạng E3 Thầy trò Standard - Điệu Q - Giờ: 19:24:42 22/10
396Nguyễn Phước Thành
Nguyễn Thị Hường
- QUEEN DANCE
254Nguyễn Văn Song Toàn
Nguyễn Thị Kim Thoa
- LUÂN OANH DANCESPORT
SK 135: Chung kết Hạng E2 Trung niên 3 Standard - Điệu T (Kết quả của sự kiện 130) - Giờ: 19:26:00 22/10
SK 136: Chung kết Hạng E2 Cộng tuổi 100 Standard - Điệu T - Giờ: 19:27:18 22/10
469Nguyễn Mạnh Hà
Tô Thị Hải Hà
- Thăng Long
470Bùi Văn Kiên
Nguyễn Thị Minh Thu
- Thăng Long
261Nguyễn Thi
Nguyễn Thị Bỉnh
- LUÂN OANH DANCESPORT
SK 137: Chung kết Hạng E2 Trung niên 5 Standard - Điệu T - Giờ: 19:28:36 22/10
412Huỳnh Hiệp
Võ Thị Thu Thuỷ
- Sagadance
396Nguyễn Phước Thành
Nguyễn Thị Hường
- QUEEN DANCE
209Nguyễn Đình Tư
Nguyễn Thị Phú Tài
- DreamDance Gia Lai
SK 138: Bán kết Hạng E1 Trung niên 3 Standard - Điệu W - Giờ: 19:29:54 22/10
291Vũ Quốc Trung
Bùi Thị Hồng
- Lê Sơn Dance Sport
454Hoàng Khánh Long
Tạ Thị Lệ Yên
- Thăng Long
456Tuấn Xuân Tiến
Nguyễn Thu Hường
- Thăng Long
457Trịnh Năng Hòa
Dương Bạch Tuyết
- Thăng Long
459Trần Trọng Nghĩa
Nguyễn Kim Bích Vân
- Thăng Long
460Chu Văn Hồng
Dương Thị Kim Thanh
- Thăng Long
463Nguyễn Huy Hùng
Nguyễn Anh Vân
- Thăng Long
466Phan Đức Tiến
Hoàng Thị Oanh
- Thăng Long
260Võ Ngọc Đôn
Nguyễn Thị Xuân
- LUÂN OANH DANCESPORT
353Phạm Xuân Trường
Nguyễn Thị Ánh
- Mạnh Hùng Dancesport
SK 139: Chung kết Hạng E1 Trung niên 3 Standard - Điệu W (Kết quả của sự kiện 138) - Giờ: 19:35:54 22/10
SK 140: Chung kết Hạng E2 Trung niên 1 Standard - Điệu T - Giờ: 19:37:54 22/10
452Đào Văn Tuấn
Phạm Kim Thương
- Thăng Long
468Nguyễn Đình Sơn
Quan Thị Tấm
- Thăng Long
394Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Lê Thị Thanh Thảo
- QUEEN DANCE
SK 141: Chung kết Hạng E2 Thầy trò Standard - Điệu T - Giờ: 19:39:12 22/10
232Lê Thế Anh
Phạm Thị Cúc
- Hòa Yến Dancing Center
396Nguyễn Phước Thành
Nguyễn Thị Hường
- QUEEN DANCE
254Nguyễn Văn Song Toàn
Nguyễn Thị Kim Thoa
- LUÂN OANH DANCESPORT
SK 142: Chung kết Hạng E5 Trước Thanh niên Standard - Điệu VW - Giờ: 19:40:30 22/10
83Hoàng Văn Tú
Phạm Trà My
- CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
56Đỗ Hải Thành
Nguyễn Thị Quỳnh Nga
- CK Team
SK 143: Chung kết Hạng E5 Trung niên 1 Standard - Điệu VW - Giờ: 19:41:48 22/10
90NGUYỄN TRUNG HỮU
ĐỖ THỊ MINH TÂM
- CLB KHIÊU VŨ TÂN BÌNH
463Nguyễn Huy Hùng
Nguyễn Anh Vân
- Thăng Long
SK 144: Chung kết Hạng B Trước Thanh niên Standard - Điệu W,T,SF,Q - Giờ: 19:43:06 22/10
377Trần Tuấn Kiệt
Trần Lương Diễm Quỳnh
- ProG Academy
347Vũ Minh Khánh
Trương Tú Anh
- Mydance
SK 145: Chung kết Hạng B Trung niên 1 Standard - Điệu W,T,VW,Q - Giờ: 19:48:18 22/10
451Đào Văn Tuấn
Tạ Thị Lệ Yên
- Thăng Long
453Nguyễn Chí Công
Kym Ly Huyền
- Thăng Long
467Vũ Ngọc Giang
Nguyễn Thị Thanh Thủy
- Thăng Long
395Đinh Quang Hiền
Đoàn Thị Kiều Anh
- QUEEN DANCE
SK 146: Chung kết Hạng E1 Cộng tuổi 100 Standard - Điệu W - Giờ: 19:53:30 22/10
90NGUYỄN TRUNG HỮU
ĐỖ THỊ MINH TÂM
- CLB KHIÊU VŨ TÂN BÌNH
470Bùi Văn Kiên
Nguyễn Thị Minh Thu
- Thăng Long
261Nguyễn Thi
Nguyễn Thị Bỉnh
- LUÂN OANH DANCESPORT
474Nguyễn Quốc Quân
Lê Thị Hà
- Thăng Long
SK 147: Chung kết Hạng E1 Trước Thanh niên Standard - Điệu W - Giờ: 19:54:48 22/10
504Nguyễn Tiến Đạt
Lê Nhật Linh
- Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
83Hoàng Văn Tú
Phạm Trà My
- CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
184Vũ Hồng Phúc
Nguyễn Trần Kiều Anh
- Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
SK 148: Chung kết Hạng E1 Trung niên 5 Standard - Điệu W - Giờ: 19:56:06 22/10
90NGUYỄN TRUNG HỮU
ĐỖ THỊ MINH TÂM
- CLB KHIÊU VŨ TÂN BÌNH
396Nguyễn Phước Thành
Nguyễn Thị Hường
- QUEEN DANCE
261Nguyễn Thi
Nguyễn Thị Bỉnh
- LUÂN OANH DANCESPORT
SK 149: Chung kết Hạng E1 Trung niên 1 Standard - Điệu W - Giờ: 19:57:24 22/10
452Đào Văn Tuấn
Phạm Kim Thương
- Thăng Long
468Nguyễn Đình Sơn
Quan Thị Tấm
- Thăng Long
394Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Lê Thị Thanh Thảo
- QUEEN DANCE
473Đặng Việt
Vũ Thị Nga
- Thăng Long
SK 150: Chung kết Hạng E1 Cao niên Standard - Điệu W - Giờ: 19:58:42 22/10
460Chu Văn Hồng
Dương Thị Kim Thanh
- Thăng Long
466Phan Đức Tiến
Hoàng Thị Oanh
- Thăng Long
412Huỳnh Hiệp
Võ Thị Thu Thuỷ
- Sagadance
258Lê Văn Minh
Trương Thị Thanh Phước
- LUÂN OANH DANCESPORT
SK 151: Chung kết Hạng E1 Thầy trò Standard - Điệu W - Giờ: 20:00:00 22/10
90NGUYỄN TRUNG HỮU
ĐỖ THỊ MINH TÂM
- CLB KHIÊU VŨ TÂN BÌNH
232Lê Thế Anh
Phạm Thị Cúc
- Hòa Yến Dancing Center
291Vũ Quốc Trung
Bùi Thị Hồng
- Lê Sơn Dance Sport
396Nguyễn Phước Thành
Nguyễn Thị Hường
- QUEEN DANCE
473Đặng Việt
Vũ Thị Nga
- Thăng Long
SK 152: Bán kết Hạng D Trung niên 3 Standard - Điệu W,T - Giờ: 20:01:18 22/10
293Lê Quốc Đạt
Nguyễn Thị Thanh Mai
- Lê Sơn Dance Sport
454Hoàng Khánh Long
Tạ Thị Lệ Yên
- Thăng Long
456Tuấn Xuân Tiến
Nguyễn Thu Hường
- Thăng Long
457Trịnh Năng Hòa
Dương Bạch Tuyết
- Thăng Long
458Trần Trọng Nghĩa
Kiều Thúy Hằng
- Thăng Long
460Chu Văn Hồng
Dương Thị Kim Thanh
- Thăng Long
463Nguyễn Huy Hùng
Nguyễn Anh Vân
- Thăng Long
466Phan Đức Tiến
Hoàng Thị Oanh
- Thăng Long
260Võ Ngọc Đôn
Nguyễn Thị Xuân
- LUÂN OANH DANCESPORT
353Phạm Xuân Trường
Nguyễn Thị Ánh
- Mạnh Hùng Dancesport
SK 153: Chung kết Hạng D Cộng tuổi 100 Standard - Điệu W,T - Giờ: 20:06:54 22/10
233Hoàng Anh Tuấn
Trần Thị Thu Hà
- Hòa Yến Dancing Center
291Vũ Quốc Trung
Bùi Thị Hồng
- Lê Sơn Dance Sport
451Đào Văn Tuấn
Tạ Thị Lệ Yên
- Thăng Long
470Bùi Văn Kiên
Nguyễn Thị Minh Thu
- Thăng Long
261Nguyễn Thi
Nguyễn Thị Bỉnh
- LUÂN OANH DANCESPORT
474Nguyễn Quốc Quân
Lê Thị Hà
- Thăng Long
SK 154: Chung kết Hạng D Trung niên 1 Standard - Điệu W,T - Giờ: 20:10:54 22/10
452Đào Văn Tuấn
Phạm Kim Thương
- Thăng Long
468Nguyễn Đình Sơn
Quan Thị Tấm
- Thăng Long
394Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Lê Thị Thanh Thảo
- QUEEN DANCE
SK 155: Chung kết Hạng FD Solo Cao niên Standard - Điệu W,T - Giờ: 20:13:30 22/10
464Bùi Thị Ngọc Lan - Thăng Long
297Vũ Quốc Trung - Lê Sơn Dance Sport
SK 156: Chung kết Hạng D Trung niên 3 Standard - Điệu W,T (Kết quả của sự kiện 152) - Giờ: 20:16:06 22/10
SK 157: Chung kết Hạng D Trung niên 5 Standard - Điệu W,T - Giờ: 20:20:06 22/10
291Vũ Quốc Trung
Bùi Thị Hồng
- Lê Sơn Dance Sport
412Huỳnh Hiệp
Võ Thị Thu Thuỷ
- Sagadance
261Nguyễn Thi
Nguyễn Thị Bỉnh
- LUÂN OANH DANCESPORT
SK 158: Chung kết Hạng D Thầy trò Standard - Điệu W,T - Giờ: 20:22:42 22/10
232Lê Thế Anh
Phạm Thị Cúc
- Hòa Yến Dancing Center
467Vũ Ngọc Giang
Nguyễn Thị Thanh Thủy
- Thăng Long
468Nguyễn Đình Sơn
Quan Thị Tấm
- Thăng Long
396Nguyễn Phước Thành
Nguyễn Thị Hường
- QUEEN DANCE
254Nguyễn Văn Song Toàn
Nguyễn Thị Kim Thoa
- LUÂN OANH DANCESPORT
SK 159: Bán kết Hạng A Trung niên 1 Standard - Điệu W,T,VW,SF,Q - Giờ: 20:26:42 22/10
91NGUYỄN HOÀNG TUẤN
TRẦN THỊ MINH NHÂN
- CLB KHIÊU VŨ TÂN BÌNH
450Đặng Việt
Phạm Thị Thu Thủy
- Thăng Long
451Đào Văn Tuấn
Tạ Thị Lệ Yên
- Thăng Long
453Nguyễn Chí Công
Kym Ly Huyền
- Thăng Long
461Nguyễn Tiến Nhất
Trần Việt Phương
- Thăng Long
467Vũ Ngọc Giang
Nguyễn Thị Thanh Thủy
- Thăng Long
395Đinh Quang Hiền
Đoàn Thị Kiều Anh
- QUEEN DANCE
SK 160: Chung kết Hạng A Trước Thanh niên Standard - Điệu W,T,VW,SF,Q - Giờ: 20:36:42 22/10
377Trần Tuấn Kiệt
Trần Lương Diễm Quỳnh
- ProG Academy
347Vũ Minh Khánh
Trương Tú Anh
- Mydance
SK 161: Chung kết Hạng A Trung niên 1 Standard - Điệu W,T,VW,SF,Q (Kết quả của sự kiện 159) - Giờ: 20:46:42 22/10
SK 162: Chung kết Hạng FA Thiếu nhi Latin Luân Oanh Dancesport - Điệu S,C,R,P,J - Giờ: 08:00:00 22/10
234Huỳnh Ngọc Thảo Nhi - LUÂN OANH DANCESPORT
235Nguyễn Bảo Linh Châu - LUÂN OANH DANCESPORT
236Phạm Gia Trúc My - LUÂN OANH DANCESPORT
SK 163: Chung kết Hạng FB Thiếu nhi Latin Các CLB N1 - Điệu S,C,R,J - Giờ: 08:03:30 22/10
414Trần Đỗ Thu Uyên - Sao Mai - Kon Tum
415Nguyễn Tường Lam - Sao Mai - Kon Tum
416Lê Uyên Nhi - Sao Mai - Kon Tum
SK 164: Chung kết Hạng FC Thiếu niên Latin Các CLB - Điệu C,R,J - Giờ: 08:06:18 22/10
169Trịnh Lan Anh - Clb Starkids Quảng Ninh
443Nguyễn Khánh Ly - TRIỀU TẤN DANCESPORT
444Phạm Phương Bảo Thy - TRIỀU TẤN DANCESPORT
521Vũ Tuệ Lâm - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
SK 165: Chung kết Hạng FC Thiếu nhi Latin Các CLB N1 - Điệu C,R,J - Giờ: 08:08:24 22/10
414Trần Đỗ Thu Uyên - Sao Mai - Kon Tum
415Nguyễn Tường Lam - Sao Mai - Kon Tum
423Nguyễn Thảo Dương - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
336Ngô Thiên Vân - Mydance
SK 166: Chung kết Hạng FC Thiếu nhi Latin Các CLB N2 - Điệu C,R,J - Giờ: 08:10:30 22/10
416Lê Uyên Nhi - Sao Mai - Kon Tum
330Võ Minh Trang - Mydance
331Hà Lê Thảo My - Mydance
SK 167: Chung kết Hạng C Thiếu nhi Latin vô địch các CLB - Điệu C,R,J - Giờ: 08:12:36 22/10
166Trần Đức Minh
Du Mai Lan
- Clb Starkids Quảng Ninh
135Nguyễn Duy Thành
Tô Nguyễn Ngọc Bích
- CLB quận Kiến An
SK 168: Chung kết Hạng FC Thiếu niên 1 Latin New Life Center - Điệu C,R,J - Giờ: 08:14:42 22/10
360Phạm Hữu Khang - New Life Center
361Vũ Ngọc Trúc Quỳnh - New Life Center
569Nguyễn Trà My - New Life Center
SK 169: Chung kết Hạng F1 Nhi đồng Latin Các CLB 01 - Điệu C - Giờ: 08:16:48 22/10
75Vũ Thị Nhã Uyên - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
110Quách Bảo Ngọc - CLB PHONGLUU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM
318Cao Bảo Ngọc - Mydance
SK 170: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Trung Tâm VH&TT Q.Cầu Giấy - Điệu C - Giờ: 08:17:30 22/10
505Phan Bảo Ngọc - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
506Nguyến Gia Linh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
507Nguyến Ngọc Tuệ Anh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
SK 171: Chung kết Hạng E1 Thiếu nhi 2 Latin Linh Anh Academy - Điệu C - Giờ: 08:18:12 22/10
264Dương Minh Quân
Phạm Bảo Ngọc
- Linh Anh Academy
265Đặng Chí Bảo
Nguyễn Trần Trâm Anh
- Linh Anh Academy
SK 172: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin SC Dance - Điệu C - Giờ: 08:18:54 22/10
403Đàm Diệu Minh Hạnh - SC Dance
404Đỗ Phan Minh Châu - SC Dance
406Nguyễn Thu Thuỷ - SC Dance
407Phạm Lê Quỳnh Lam - SC Dance
SK 173: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Các CLB 01 - Điệu C - Giờ: 08:19:36 22/10
76Lê Như Mai - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
448Đỗ Thục Quyên - Thanh Vân Dancesport
139Vũ Hoàng Tuệ Minh - CLB quận Kiến An
SK 174: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Trung Tâm VH&TT Q.Cầu Giấy - Điệu C - Giờ: 08:20:18 22/10
508Phạm Bùi Minh Anh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
509Nguyễn Diệp Hà Châu - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
510Nguyễn Thị Thu Minh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
SK 175: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin Các CLB 01 - Điệu C - Giờ: 08:21:00 22/10
427Lê Nguyễn Hương Giang - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
195Nguyễn Thị Kim Ngân - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
196Chu Khánh Linh - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
SK 176: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Các CLB 02 - Điệu C - Giờ: 08:21:42 22/10
77Lê Hồng Quế Phương - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
105Tạ Hà Anh - CLB PHONGLUU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM
98Phạm An Nhiên - CLB Năng Khiếu Mầm Xanh Quảng Trị
SK 177: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin SC Dance - Điệu C - Giờ: 08:22:24 22/10
405Nguyễn Phùng Ánh Minh - SC Dance
408Nguyễn Thanh Nhàn - SC Dance
409Nguyễn Linh Chi - SC Dance
410Phạm Nguyễn Mai Vy - SC Dance
SK 178: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin Các CLB 02 - Điệu C - Giờ: 08:23:06 22/10
109Nguyễn Thị Ngọc Trân - CLB PHONGLUU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM
99Nguyễn Ngọc Châu Anh - CLB Năng Khiếu Mầm Xanh Quảng Trị
100Trương Hoàng Thục Anh - CLB Năng Khiếu Mầm Xanh Quảng Trị
SK 179: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Linh Anh Academy 1 - Điệu C - Giờ: 08:23:48 22/10
272Nguyễn An Như - Linh Anh Academy
281Nguyễn Phương Vy - Linh Anh Academy
286Nguyễn Lê Thuỳ Dương - Linh Anh Academy
SK 180: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Trung Tâm VH&TT Q.Cầu Giấy - Điệu C - Giờ: 08:24:30 22/10
511Hoàng Linh Giang - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
512Nguyễn Ngọc Diệp - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
513Nguyễn Tuệ Mỹ - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
514Nghiêm Hoàng Uyên Nhi - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
SK 181: Chung kết Hạng F1 Thiếu niên 1 Latin Các CLB 01 - Điệu C - Giờ: 08:25:12 22/10
78Nguyễn Mỹ Hà - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
195Nguyễn Thị Kim Ngân - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
197Nguyễn Ngọc Diệp - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
SK 182: Chung kết Hạng F1 Thiếu niên 1 Latin Các CLB 02 - Điệu C - Giờ: 08:25:54 22/10
71Hồ Thu Hà - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
196Chu Khánh Linh - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
205Nguyễn Phương Nga - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
SK 183: Chung kết Hạng F1 Nhi đồng Latin Linh Anh Academy 2 - Điệu C - Giờ: 08:26:36 22/10
274Trương Diệp Anh - Linh Anh Academy
275Lê Phạm Khánh Chi - Linh Anh Academy
276Phí Ngọc Mai - Linh Anh Academy
SK 184: Chung kết Hạng F1 Thiếu niên 1 Latin C - Các CLB 03 - Điệu C - Giờ: 08:27:18 22/10
80Nguyễn Hà Linh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
101Ngô Phan Thanh Ngọc - CLB Năng Khiếu Mầm Xanh Quảng Trị
131Lưu Hoàng Hà Phương - CLB quận Kiến An
SK 185: Chung kết Hạng F1 Thiếu niên 1 Latin C- Các CLB 04 - Điệu C - Giờ: 08:28:00 22/10
82Nguyễn Linh Mai Anh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
132Đàm Khánh Vy - CLB quận Kiến An
335Ngô Quỳnh Uyên Minh - Mydance
521Vũ Tuệ Lâm - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
SK 186: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Trung Tâm VH&TT Q.Cầu Giấy - Điệu C - Giờ: 08:28:42 22/10
515Hoàng Gia Linh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
516Nguyễn Phương Linh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
517Mai Thu Giang - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
SK 187: Chung kết Hạng E1 Nhi đồng Latin S-High Dance - Điệu C - Giờ: 08:29:24 22/10
398Lê Quốc Anh - S-HighDance
397Đỗ Bảo Trân - S-HighDance
400Lê Linh Phương - S-HighDance
SK 188: Chung kết Hạng E1 Thiếu nhi 2 Latin S-High Dance - Điệu C - Giờ: 08:30:06 22/10
399Nguyễn Phương Anh - S-HighDance
401Nguyễn Cao Thanh Trúc - S-HighDance
402Nguyễn Khánh An - S-HighDance
SK 189: Chung kết Hạng F1 Nhi đồng Latin Linh Anh Academy 3 - Điệu C - Giờ: 08:30:48 22/10
277Nguyễn Ngọc Bảo An - Linh Anh Academy
278Đặng Hồng Anh - Linh Anh Academy
173Nguyễn Nhã Phương - Clb Starkids Quảng Ninh
285Lê Vũ Khánh Linh - Linh Anh Academy
SK 190: Chung kết Hạng F1 Thiếu niên 1 Latin New Life Center - Điệu C - Giờ: 08:31:30 22/10
360Phạm Hữu Khang - New Life Center
361Vũ Ngọc Trúc Quỳnh - New Life Center
569Nguyễn Trà My - New Life Center
SK 191: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin New Life Center - Điệu C - Giờ: 08:32:12 22/10
362Vũ Ngọc Trà My - New Life Center
363Nguyễn Trần Bảo Ngọc - New Life Center
160Nguyễn Quỳnh Ngân - Clb Nghệ Thuật Mai Thu Phương
SK 192: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin Linh Anh Academy - Điệu C - Giờ: 08:32:54 22/10
271Nguyễn Phương Ngân - Linh Anh Academy
282Dương Minh Quân - Linh Anh Academy
283Đoàn Ngọc Anh - Linh Anh Academy
SK 193: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB - Điệu C - Giờ: 08:33:36 22/10
106Phạm Bảo Ngọc - CLB PHONGLUU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM
110Quách Bảo Ngọc - CLB PHONGLUU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM
187Nguyễn Thị An Khánh - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
SK 194: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin Vô Địch các CLB - Điệu C - Giờ: 08:34:18 22/10
107Lê Bảo Châu - CLB PHONGLUU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM
108Hoàng Thị Quỳnh Hương - CLB PHONGLUU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM
551Đỗ Thục Quyên - Trường Tiểu học Ban Mai
SK 195: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Vô Địch Các CLB - Điệu C - Giờ: 08:35:00 22/10
436Lê Linh Thảo - TLD CLUB HÀ TĨNH
105Tạ Hà Anh - CLB PHONGLUU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM
187Nguyễn Thị An Khánh - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
SK 196: Chung kết Hạng F1 Thiếu niên Latin CLB TJ - Điệu C - Giờ: 08:35:42 22/10
118Bùi Tuệ Minh - CLB TJ
120Nguyễn Hoàng Mai Phương - CLB TJ
121Trần Hiểu Khanh - CLB TJ
SK 197: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin M - DANCE - Điệu C - Giờ: 08:36:24 22/10
306Hà Minh Ngọc - M - DANCE
307Vũ Quỳnh Anh - M - DANCE
308Nguyễn Phương Mai - M - DANCE
SK 198: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi Latin M - DANCE - Điệu C - Giờ: 08:37:06 22/10
309Lương Thanh Thảo My - M - DANCE
310Nguyễn Mai Anh - M - DANCE
311Nguyễn Hà Linh - M - DANCE
SK 199: Chung kết Hạng F1 Thiếu niên 1 Latin Up Dance - Điệu C - Giờ: 08:37:48 22/10
554Hồ Bảo Khánh - Up Dance
557Đỗ Hà My - Up Dance
559Mai Ngọc Anh Thư - Up Dance
SK 200: Chung kết Hạng F1 Nhi đồng Latin Việt Tiệp 1 - Điệu C - Giờ: 08:38:30 22/10
177Phạm Xuân Hưng - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
178Trần Gia Hân - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
181Nguyễn Phương Phương - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
SK 201: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi Latin Việt Tiệp 2 - Điệu C - Giờ: 08:39:12 22/10
180Nguyễn Ngọc Thùy Châu - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
182La Chí Thiên - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
SK 202: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi Latinn HP Dance 1 - Điệu C - Giờ: 08:39:54 22/10
221Ngô Minh Ngọc - HP Dance
227Mai Vân Chi - HP Dance
229Nguyễn Hà Linh - HP Dance
SK 203: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng - Điệu C - Giờ: 08:40:36 22/10
188Bùi Hứa Nhã Uyên - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
193Đỗ Tô Khánh Linh - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
SK 204: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng - Điệu C - Giờ: 08:41:18 22/10
98Phạm An Nhiên - CLB Năng Khiếu Mầm Xanh Quảng Trị
476Lại Quỳnh Anh - Trang Bui Center
368Hoàng Tú Linh - Nguyệt Anh Academy
SK 205: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi Latin HP Dance 2 - Điệu C - Giờ: 08:42:00 22/10
222Ngô Ngọc Minh Châuu - HP Dance
225Nguyễn Khánh Chi - HP Dance
228Nguyễn Phương Linh - HP Dance
SK 206: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi Latin HP Dance 3 - Điệu C - Giờ: 08:42:42 22/10
223Nguyễn Anh Thư - HP Dance
224Nguyễn Bùi Ngọc Diệp - HP Dance
226Mai Gia An - HP Dance
SK 207: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi Latin Luân Oanh Dancesport - Điệu C - Giờ: 08:43:24 22/10
237Nguyễn Hoàng Khánh An - LUÂN OANH DANCESPORT
238Kiều Lê Nhã Uyên - LUÂN OANH DANCESPORT
220Sidorenko Vera - Green Shoots International School
SK 208: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi Latin Các CLB N1 - Điệu C - Giờ: 08:44:06 22/10
108Hoàng Thị Quỳnh Hương - CLB PHONGLUU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM
210Nguyễn Phương Anh - DreamDance Gia Lai
211Phạm Huyền Trang - DreamDance Gia Lai
150Phạm Yến Trang - CLB quận Kiến An
SK 209: Chung kết Hạng F1 Nhi đồng Latin CLB Mydance (Nhóm 1) - Điệu C - Giờ: 08:44:48 22/10
315Dương Vũ Linh Hà - Mydance
320Đinh Hà Phương - Mydance
321Đinh Châu Anh - Mydance
SK 210: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi Latin Các CLB N2 - Điệu C - Giờ: 08:45:30 22/10
107Lê Bảo Châu - CLB PHONGLUU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM
425Bùi Nguyễn Khánh Thi - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
427Lê Nguyễn Hương Giang - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
SK 211: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi Latin Vô địch Ninh Bình - Điệu C - Giờ: 08:46:12 22/10
106Phạm Bảo Ngọc - CLB PHONGLUU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM
369Lưu Bảo Khánh - Ninh Bình Dancesport
370Lê Thu Thảo Đan - Ninh Bình Dancesport
SK 212: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi Latin Các CLB N2 - Điệu C - Giờ: 08:46:54 22/10
195Nguyễn Thị Kim Ngân - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
196Chu Khánh Linh - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
205Nguyễn Phương Nga - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
SK 213: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi Latin Các CLB N3 - Điệu C - Giờ: 08:47:36 22/10
216Nguyễn Ngọc Minh Quân - DreamDance Gia Lai
423Nguyễn Thảo Dương - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
217Phạm Bảo An - DreamDance Gia Lai
SK 214: Chung kết Hạng F1 Nhi đồng Latin CLB Mydance (Nhóm 2) - Điệu C - Giờ: 08:48:18 22/10
316Dương Huyền Phương Thảo - Mydance
317Vũ Khánh Ngọc - Mydance
319Vũ Hà Anh Tú - Mydance
343Lê Minh Anh - Mydance
SK 215: Chung kết Hạng F1 - Nhi đồng Latin - CLB Mydance ( Nhóm 4) - Điệu C - Giờ: 08:49:00 22/10
315Dương Vũ Linh Hà - Mydance
321Đinh Châu Anh - Mydance
342Trần Đức Thanh Thư - Mydance
SK 216: Chung kết Hạng F1 Trung niên Latin Các CLB - Điệu C - Giờ: 08:49:42 22/10
213Văn Thị Tâm - DreamDance Gia Lai
214Trịnh Thị Thạnh - DreamDance Gia Lai
263Nguyễn Thị Mười - LUÂN OANH DANCESPORT
SK 217: Chung kết Hạng F1 Nhi đồng Latin Vô Địch Các Câu Lạc Bộ - Điệu C - Giờ: 08:50:24 22/10
316Dương Huyền Phương Thảo - Mydance
343Lê Minh Anh - Mydance
476Lại Quỳnh Anh - Trang Bui Center
SK 218: Chung kết Hạng E1 Thiếu nhi Latin Các CLB - Điệu C - Giờ: 08:51:06 22/10
518Nguyễn Lê Hữu Nguyên
Vũ Hà Vy
- Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
141Nguyễn Duy Thành
Lê Hồng Liên
- CLB quận Kiến An
568Nguyễn Văn Minh
Đoàn Tú An
- Trang Bui Center
SK 219: Chung kết Hạng F1 Nhi đồng Latin CLB Mydance (Nhóm 3) - Điệu C - Giờ: 08:51:48 22/10
325Nguyễn Vũ Phương Anh - Mydance
326Nguyễn Huyền My - Mydance
342Trần Đức Thanh Thư - Mydance
344Nguyễn Đình Khánh An - Mydance
SK 220: Chung kết Hạng E1 Thiếu nhi Latin vô địch các CLB - Điệu C - Giờ: 08:52:30 22/10
212Nguyễn Ngọc Bảo Đăng
Lâm Bảo Hân
- DreamDance Gia Lai
140Đặng Minh Sơn
Cao Thùy Lâm
- CLB quận Kiến An
475Bùi Khả Điền
Nguyễn Kim Huyền Anh
- Trang Bui Center
595Phạm Quang Dũng
Lê Hồng Liên
- CLB quận Kiến An
SK 221: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi latin CLB KV Hoàng Liệt nhóm 2 - Điệu C - Giờ: 08:53:12 22/10
588Phạm Vũ Thủy Linh - CLB khiêu vũ Hoàng Liệt
589Dương Bích Ngọc - CLB khiêu vũ Hoàng Liệt
590Triệu Quỳnh Chi - CLB khiêu vũ Hoàng Liệt
SK 222: Chung kết Hạng E1 Thiếu nhi Latin Vô địch các CLB 1 - Điệu C - Giờ: 08:53:54 22/10
345Nguyễn Minh Phúc
Nguyễn Tuệ Nhi
- Mydance
144Tô Chính Nam
Nguyễn Bảo Linh
- CLB quận Kiến An
147Nguyễn Bảo Nam
Nguyễn Quỳnh Anh
- CLB quận Kiến An
SK 223: Chung kết Hạng F1 - Thiếu nhi 1 - Latin CLB Mydance (Nhóm 4) - Điệu C - Giờ: 08:54:36 22/10
334Nguyễn Linh Nga - Mydance
338Nguyễn Bảo Trâm - Mydance
339Đỗ Bảo Hân - Mydance
SK 224: Chung kết Hạng E1 Thiếu nhi Latin vô địch các CLB 2 - Điệu C - Giờ: 08:55:18 22/10
166Trần Đức Minh
Du Mai Lan
- Clb Starkids Quảng Ninh
145Phạm Quang Dũng
Nguyễn Thanh Hà
- CLB quận Kiến An
149Nguyễn Thành Phong
Nguyễn Quỳnh Anh
- CLB quận Kiến An
SK 225: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi latin CLB KV Đức Thắng nhóm 4 - Điệu C - Giờ: 08:56:00 22/10
573Vũ Ngọc Trinh - CLB khiêu vũ Đức Thắng
574Trịnh Bảo Ngọc - CLB khiêu vũ Đức Thắng
575Nguyễn Ngọc Nhã Uyên - CLB khiêu vũ Đức Thắng
SK 226: Chung kết Hạng F1 Nhi đồng Latin Vô Địch Các Câu Lạc Bộ - Điệu C - Giờ: 08:56:42 22/10
317Vũ Khánh Ngọc - Mydance
478Hứa Hà Minh - Trang Bui Center
480Đoàn Ngọc Anh - Trang Bui Center
SK 227: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi latin CLB KV Đức Thắng nhóm 2 - Điệu C - Giờ: 08:57:24 22/10
576Vũ Phương Nhi - CLB khiêu vũ Đức Thắng
577Nguyễn Bảo An - CLB khiêu vũ Đức Thắng
578Đào Thị Việt Nga - CLB khiêu vũ Đức Thắng
SK 228: Chung kết Hạng F1 - Thiếu nhi 1 - Latin - CLB Mydance (Nhóm 5) - Điệu C - Giờ: 08:58:06 22/10
327Vũ Ngọc Minh Châu - Mydance
328Vũ Nguyên Dương - Mydance
329Trần Thị Minh Thanh - Mydance
SK 229: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi Latin Vô Địch Các Câu Lạc Bộ - Điệu C - Giờ: 08:58:48 22/10
340Nguyễn Ngọc Kim Cương - Mydance
477Phạm Hoàng Trúc Diễm - Trang Bui Center
481Nguyễn Bảo Trâm - Trang Bui Center
SK 230: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi latin CLB KV Đức Thắng nhóm 1 - Điệu C - Giờ: 08:59:30 22/10
579Lê Nguyễn Khánh Hà - CLB khiêu vũ Đức Thắng
580Nguyễn Châu Minh - CLB khiêu vũ Đức Thắng
581Nguyễn Thị Minh Huyền - CLB khiêu vũ Đức Thắng
SK 231: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi Latin Vô Địch Các Câu Lạc Bộ - Điệu C - Giờ: 09:00:12 22/10
482Đoàn Thị Tú An - Trang Bui Center
14Dương Ngọc Thuận - - SONATA ACADEMY -
566Nguyễn Văn Minh - Trang Bui Center
SK 232: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi latin CLB KV Đức Thắng nhóm 3 - Điệu C - Giờ: 09:00:54 22/10
582Nguyễn Quỳnh Anh - CLB khiêu vũ Đức Thắng
583Nguyễn Khánh Ngọc - CLB khiêu vũ Đức Thắng
584Ngô Ngọc Khánh - CLB khiêu vũ Đức Thắng
SK 233: Chung kết Hạng F1 Nhi đồng Latin Các CLB S-D1 - Điệu C - Giờ: 09:01:36 22/10
416Lê Uyên Nhi - Sao Mai - Kon Tum
364Lê Ngọc Mỹ Anh - Nguyệt Anh Academy
367Nguyễn Huệ An - Nguyệt Anh Academy
SK 234: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi latin CLB KV Hoàng Liệt nhóm 1 - Điệu C - Giờ: 09:02:18 22/10
585Vũ Minh Anh - CLB khiêu vũ Hoàng Liệt
586Trần Linh Đan - CLB khiêu vũ Hoàng Liệt
587Nguyễn Ngọc Minh Chi - CLB khiêu vũ Hoàng Liệt
SK 235: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi Latin Các CLB N4 - Điệu C - Giờ: 09:03:00 22/10
326Nguyễn Huyền My - Mydance
572Bùi Khả Điền - Trang Bui Center
SK 236: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi latin CLB KV Hoàng Liệt nhóm 3 - Điệu C - Giờ: 09:03:42 22/10
591Vũ Nhật Minh - CLB khiêu vũ Hoàng Liệt
592Nguyễn Hà Mai Chi - CLB khiêu vũ Hoàng Liệt
593Nguyễn Tuệ Lâm - CLB khiêu vũ Hoàng Liệt
SK 237: Chung kết Hạng FD1 Thiếu nhi 1 Latin Vô Địch Các CLB - Điệu C,J - Giờ: 09:04:24 22/10
106Phạm Bảo Ngọc - CLB PHONGLUU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM
108Hoàng Thị Quỳnh Hương - CLB PHONGLUU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM
110Quách Bảo Ngọc - CLB PHONGLUU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM
SK 238: Chung kết Hạng FD3 Thiếu nhi 1 Latin Vô Địch các CLB - Điệu C,J - Giờ: 09:05:48 22/10
434Nguyễn Lê Cẩm Anh - TLD CLUB HÀ TĨNH
438Trần Hạ Khanh - TLD CLUB HÀ TĨNH
331Hà Lê Thảo My - Mydance
SK 239: Chung kết Hạng FD3 Thiếu nhi 2 Latin Vô Địch các CLB - Điệu C,J - Giờ: 09:07:12 22/10
435Trần Lê Hoàng Châu - TLD CLUB HÀ TĨNH
100Trương Hoàng Thục Anh - CLB Năng Khiếu Mầm Xanh Quảng Trị
333Nguyễn Sắc Thiên An - Mydance
SK 240: Chung kết Hạng FD1 Thiếu nhi 2 Latin Vô Địch Các CLB - Điệu C,J - Giờ: 09:08:36 22/10
105Tạ Hà Anh - CLB PHONGLUU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM
107Lê Bảo Châu - CLB PHONGLUU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM
351Nguyễn Tuệ Nhi - Mydance
SK 241: Chung kết Hạng FD1 Thiếu nhi 2 Latin Vô Địch Các CLB - Điệu C,J - Giờ: 09:10:00 22/10
108Hoàng Thị Quỳnh Hương - CLB PHONGLUU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM
109Nguyễn Thị Ngọc Trân - CLB PHONGLUU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM
99Nguyễn Ngọc Châu Anh - CLB Năng Khiếu Mầm Xanh Quảng Trị
SK 242: Bán kết Hạng FD Vô địch Nhi đồng Latin CLB Mydance - Điệu C,R - Giờ: 09:11:24 22/10
315Dương Vũ Linh Hà - Mydance
316Dương Huyền Phương Thảo - Mydance
317Vũ Khánh Ngọc - Mydance
318Cao Bảo Ngọc - Mydance
319Vũ Hà Anh Tú - Mydance
320Đinh Hà Phương - Mydance
321Đinh Châu Anh - Mydance
325Nguyễn Vũ Phương Anh - Mydance
326Nguyễn Huyền My - Mydance
342Trần Đức Thanh Thư - Mydance
343Lê Minh Anh - Mydance
344Nguyễn Đình Khánh An - Mydance
SK 243: Bán kết Hạng FD Vô địch Thiếu nhi 1 - CLB Mydance - Điệu C,R - Giờ: 09:16:24 22/10
322Nguyễn Thảo Minh - Mydance
323Đoàn Anh Mai Nguyên - Mydance
327Vũ Ngọc Minh Châu - Mydance
328Vũ Nguyên Dương - Mydance
329Trần Thị Minh Thanh - Mydance
330Võ Minh Trang - Mydance
332Đào Bích Ngọc - Mydance
338Nguyễn Bảo Trâm - Mydance
340Nguyễn Ngọc Kim Cương - Mydance
341Đinh Phương Linh - Mydance
SK 244: Bán kết Hạng FD Vô địch Thiếu nhi 2 - CLB Mydance - Điệu C,R - Giờ: 09:20:48 22/10
324Nguyễn Vũ Như Phương - Mydance
331Hà Lê Thảo My - Mydance
333Nguyễn Sắc Thiên An - Mydance
334Nguyễn Linh Nga - Mydance
335Ngô Quỳnh Uyên Minh - Mydance
336Ngô Thiên Vân - Mydance
337Đoàn Thu Giang - Mydance
339Đỗ Bảo Hân - Mydance
341Đinh Phương Linh - Mydance
351Nguyễn Tuệ Nhi - Mydance
SK 245: Chung kết Hạng FD Vô địch Nhi đồng Latin CLB Mydance - Điệu C,R (Kết quả của sự kiện 242) - Giờ: 09:25:12 22/10
SK 246: Chung kết Hạng FD Vô địch Thiếu nhi 1 - CLB Mydance - Điệu C,R (Kết quả của sự kiện 243) - Giờ: 09:26:36 22/10
SK 247: Chung kết Hạng FD Vô địch Thiếu nhi 2 - CLB Mydance - Điệu C,R (Kết quả của sự kiện 244) - Giờ: 09:28:00 22/10
SK 248: Chung kết Hạng FD Thiếu nhi 2 Latin Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng - Điệu C,R - Giờ: 09:29:24 22/10
168Đặng Ngọc Bảo Trân - Clb Starkids Quảng Ninh
191Lưu Thu Nguyệt Hân - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
194Vũ Thị Ngọc Khánh - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
SK 249: Chung kết Hạng D Thiếu nhi 2 Latin Linh Anh Academy - Điệu C,R - Giờ: 09:30:48 22/10
102Bùi Gia Bảo
Nguyễn Thị Bích Ngân
- CLB PHONGLUU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM
264Dương Minh Quân
Phạm Bảo Ngọc
- Linh Anh Academy
265Đặng Chí Bảo
Nguyễn Trần Trâm Anh
- Linh Anh Academy
SK 250: Chung kết Hạng FD Thiếu nhi 2 Latin Linh Anh Academy - Điệu C,R - Giờ: 09:32:12 22/10
435Trần Lê Hoàng Châu - TLD CLUB HÀ TĨNH
271Nguyễn Phương Ngân - Linh Anh Academy
279Lê Thùy Trang - Linh Anh Academy
SK 251: Chung kết Hạng FD Thiếu nhi Latin M - DANCE - Điệu C,R - Giờ: 09:33:36 22/10
303Lê Thị Minh Khuê - M - DANCE
304Đỗ Minh Ngọc - M - DANCE
305Hoàng Thu Thảo - M - DANCE
SK 252: Chung kết Hạng FD Thiếu nhi Latin Các CLB N1 - Điệu C,R - Giờ: 09:35:00 22/10
414Trần Đỗ Thu Uyên - Sao Mai - Kon Tum
415Nguyễn Tường Lam - Sao Mai - Kon Tum
423Nguyễn Thảo Dương - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
SK 253: Chung kết Hạng FD Thiếu nhi 2 Latin Up Dance - Điệu C,R - Giờ: 09:36:24 22/10
555Trần Thu Nhật Vi - Up Dance
556Nguyễn Thảo Nguyên - Up Dance
560Nguyễn Anh Thư - Up Dance
SK 254: Chung kết Hạng FD Thiếu nhi 1 Latin Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng 2 - Điệu C,R - Giờ: 09:37:48 22/10
167Phùng Như Thảo - Clb Starkids Quảng Ninh
193Đỗ Tô Khánh Linh - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
SK 255: Chung kết Hạng D Thiếu nhi 1 Latin Linh Anh Academy 1 - Điệu C,R - Giờ: 09:39:12 22/10
266Phạm Quỳnh Đan - Linh Anh Academy
267Lê Khánh Vân - Linh Anh Academy
268Nguyễn Anh Cường - Linh Anh Academy
SK 256: Chung kết Hạng FD Thiếu nhi Latin Các CLB N2 - Điệu C,R - Giờ: 09:40:36 22/10
210Nguyễn Phương Anh - DreamDance Gia Lai
211Phạm Huyền Trang - DreamDance Gia Lai
425Bùi Nguyễn Khánh Thi - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
151Vũ Như Uyên Nhi - CLB quận Kiến An
SK 257: Chung kết Hạng FD Thiếu nhi 1 Latin CLB Mydance (Nhóm 1) - Điệu C,R - Giờ: 09:42:00 22/10
322Nguyễn Thảo Minh - Mydance
323Đoàn Anh Mai Nguyên - Mydance
328Vũ Nguyên Dương - Mydance
SK 258: Chung kết Hạng D Thiếu nhi Latin vô địch các CLB 2 - Điệu C,R - Giờ: 09:43:24 22/10
136Phạm Quang Hải
Đào Thu Trang
- CLB quận Kiến An
345Nguyễn Minh Phúc
Nguyễn Tuệ Nhi
- Mydance
SK 259: Chung kết Hạng FD Thiếu nhi Latin Các CLB N3 - Điệu C,R - Giờ: 09:44:48 22/10
420Lê Thị Hà Trang - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
421KSor H Nhạc - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
422Ngô Nhã Nam - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
424Trần Nguyễn Tâm Nguyên - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
SK 260: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng - Điệu C,R - Giờ: 09:46:12 22/10
109Nguyễn Thị Ngọc Trân - CLB PHONGLUU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM
190Tô Ngọc Anh - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
191Lưu Thu Nguyệt Hân - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
SK 261: Chung kết Hạng D Thiếu nhi Latin vô địch các CLB - Điệu C,R - Giờ: 09:47:36 22/10
133Đặng Minh Sơn
Hoàng Ngọc Anh
- CLB quận Kiến An
349Nguyễn Minh Phúc
Nguyễn Ngọc Kim Cương
- Mydance
SK 262: Chung kết Hạng D Thiếu nhi 1 Latin Linh Anh Academy 2 - Điệu C,R - Giờ: 09:49:00 22/10
269Nguyễn Châu Anh - Linh Anh Academy
270Trần Châu Anh - Linh Anh Academy
284Nguyễn Trần Trâm Anh - Linh Anh Academy
SK 263: Chung kết Hạng FD Thiếu nhi 1 Latin CLB Mydance (Nhóm 2) - Điệu C,R - Giờ: 09:50:24 22/10
327Vũ Ngọc Minh Châu - Mydance
329Trần Thị Minh Thanh - Mydance
334Nguyễn Linh Nga - Mydance
SK 264: Chung kết Hạng D Thiếu nhi Latin Các CLB - Điệu C,R - Giờ: 09:51:48 22/10
102Bùi Gia Bảo
Nguyễn Thị Bích Ngân
- CLB PHONGLUU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM
215Nguyễn Tấn Khang
Nguyễn Gia Hân
- DreamDance Gia Lai
SK 265: Chung kết Hạng D Thiếu nhi Latin vô địch các CLB 1 - Điệu C,R - Giờ: 09:53:12 22/10
212Nguyễn Ngọc Bảo Đăng
Lâm Bảo Hân
- DreamDance Gia Lai
142Nguyễn Duy Thành
Đào Song Ngọc
- CLB quận Kiến An
SK 266: Chung kết Hạng FD Nhi đồng Latin - CLB Mydance - Điệu C,R - Giờ: 09:54:36 22/10
318Cao Bảo Ngọc - Mydance
319Vũ Hà Anh Tú - Mydance
320Đinh Hà Phương - Mydance
SK 267: Chung kết Hạng FD Thiếu nhi 1 Latin - CLB Mydance - Điệu C,R - Giờ: 09:56:00 22/10
332Đào Bích Ngọc - Mydance
335Ngô Quỳnh Uyên Minh - Mydance
337Đoàn Thu Giang - Mydance
SK 268: Chung kết Hạng FD Thiếu nhi 1 Latin CLB Mydance (Nhóm 3) - Điệu C,R - Giờ: 09:57:24 22/10
324Nguyễn Vũ Như Phương - Mydance
330Võ Minh Trang - Mydance
339Đỗ Bảo Hân - Mydance
SK 269: Chung kết Hạng FD Thiếu nhi 2 Latin CLB Mydance (Nhóm 1) - Điệu C,R - Giờ: 09:58:48 22/10
332Đào Bích Ngọc - Mydance
337Đoàn Thu Giang - Mydance
340Nguyễn Ngọc Kim Cương - Mydance
SK 270: Chung kết Hạng D Thiếu nhi Latin vô địch các ClLB 3 - Điệu C,R - Giờ: 10:00:12 22/10
215Nguyễn Tấn Khang
Nguyễn Gia Hân
- DreamDance Gia Lai
200Tô Chính Nam
Nguyễn Quỳnh Anh
- CLB quận Kiến An
SK 271: Chung kết Hạng D Thiếu nhi Latin vô địch các CLB 4 - Điệu C,R - Giờ: 10:01:36 22/10
146Nguyễn Bảo Nam
Nguyễn Hà Vân
- CLB quận Kiến An
148Nguyễn Thành Phong
Nguyễn Bảo Linh
- CLB quận Kiến An
SK 272: Chung kết Hạng FD Thiếu nhi 2 Latin CLB Mydance (Nhóm 2) - Điệu C,R - Giờ: 10:03:00 22/10
333Nguyễn Sắc Thiên An - Mydance
338Nguyễn Bảo Trâm - Mydance
341Đinh Phương Linh - Mydance
SK 273: Chung kết Hạng FD - Thiếu nhi 1 Latin - CLB Mydance (Nhóm 4) - Điệu C,R - Giờ: 10:04:24 22/10
322Nguyễn Thảo Minh - Mydance
323Đoàn Anh Mai Nguyên - Mydance
336Ngô Thiên Vân - Mydance
SK 274: Chung kết Hạng FD Thiếu nhi 1 Latin Linh Anh Academy - Điệu C,R - Giờ: 10:05:48 22/10
286Nguyễn Lê Thuỳ Dương - Linh Anh Academy
287Lê Ngọc Khanh - Linh Anh Academy
289Lê Phương Anh - Linh Anh Academy
SK 275: Chung kết Hạng FD Thiếu niên Latin Sonata Academy - Điệu C,R - Giờ: 10:07:12 22/10
11Đỗ Trần Linh Anh - - SONATA ACADEMY -
12Trần Lê Trung Anh - - SONATA ACADEMY -
13Nguyễn Hà Vy - - SONATA ACADEMY -
SK 276: Chung kết Hạng F3 Thiếu nhi Latin TLD CLUB Hà Tĩnh - Điệu J - Giờ: 10:08:36 22/10
432Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh - TLD CLUB HÀ TĨNH
433Hà Hồng Ngọc - TLD CLUB HÀ TĨNH
SK 277: Chung kết Hạng F3 Thiếu nhi Latin Vô địch các CLB - Điệu J - Giờ: 10:09:18 22/10
436Lê Linh Thảo - TLD CLUB HÀ TĨNH
437Lê Bảo Hân - TLD CLUB HÀ TĨNH
427Lê Nguyễn Hương Giang - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
SK 278: Chung kết Hạng F3 Thiếu nhi Latin Luân Oanh Dancesport - Điệu J - Giờ: 10:10:00 22/10
237Nguyễn Hoàng Khánh An - LUÂN OANH DANCESPORT
241Nguyễn Thị Ngân Phi - LUÂN OANH DANCESPORT
220Sidorenko Vera - Green Shoots International School
SK 279: Chung kết Hạng F3 Thiếu nhi Latin Các CLB S-D J - Điệu Jive - Giờ: 10:10:42 22/10
217Phạm Bảo An - DreamDance Gia Lai
365Trần Nguyệt Minh - Nguyệt Anh Academy
366Phạm Mai Trúc - Nguyệt Anh Academy
SK 280: Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi 1 Latin SC Dance - Điệu R - Giờ: 10:11:24 22/10
403Đàm Diệu Minh Hạnh - SC Dance
404Đỗ Phan Minh Châu - SC Dance
405Nguyễn Phùng Ánh Minh - SC Dance
406Nguyễn Thu Thuỷ - SC Dance
SK 281: Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi 2 Latin SC Dance - Điệu R - Giờ: 10:12:06 22/10
407Phạm Lê Quỳnh Lam - SC Dance
408Nguyễn Thanh Nhàn - SC Dance
409Nguyễn Linh Chi - SC Dance
410Phạm Nguyễn Mai Vy - SC Dance
SK 282: Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi 2 Latin Rumba - Newton 02 - Điệu R - Giờ: 10:12:48 22/10
98Phạm An Nhiên - CLB Năng Khiếu Mầm Xanh Quảng Trị
161Ngọc Mai Hiền - Clb Nghệ Thuật Mai Thu Phương
477Phạm Hoàng Trúc Diễm - Trang Bui Center
SK 283: Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi 2 Latin Linh Anh Academy - Điệu R - Giờ: 10:13:30 22/10
267Lê Khánh Vân - Linh Anh Academy
270Trần Châu Anh - Linh Anh Academy
281Nguyễn Phương Vy - Linh Anh Academy
SK 284: Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi 2 Latin Vô địch các CLB - Điệu R - Giờ: 10:14:12 22/10
538Hồ Khánh Linh - Trường Tiểu Học I-Sắc Niu-Tơn
548Lê Sam My - Trường Tiểu Học I-Sắc Niu-Tơn
550Bùi Lê Thảo Chi - Trường Tiểu Học I-Sắc Niu-Tơn
SK 285: Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB - Điệu R - Giờ: 10:14:54 22/10
540Lỗ Thanh Phượng - Trường Tiểu Học I-Sắc Niu-Tơn
541Nguyễn Linh San - Trường Tiểu Học I-Sắc Niu-Tơn
542Nguyễn Bảo Thư - Trường Tiểu Học I-Sắc Niu-Tơn
131Lưu Hoàng Hà Phương - CLB quận Kiến An
SK 286: Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi 1 Latin Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng - Điệu R - Giờ: 10:15:36 22/10
173Nguyễn Nhã Phương - Clb Starkids Quảng Ninh
188Bùi Hứa Nhã Uyên - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
189Ngô Quỳnh Anh - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
SK 287: Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB - Điệu R - Giờ: 10:16:18 22/10
539Nguyễn Hoàng Tú Anh - Trường Tiểu Học I-Sắc Niu-Tơn
543Phạm Thái Ngọc Hà - Trường Tiểu Học I-Sắc Niu-Tơn
544Nguyễn Trần Mai Hương - Trường Tiểu Học I-Sắc Niu-Tơn
SK 288: Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB - Điệu R - Giờ: 10:17:00 22/10
545Đỗ Gia Hân - Trường Tiểu Học I-Sắc Niu-Tơn
546Trần Ngọc Minh Châu - Trường Tiểu Học I-Sắc Niu-Tơn
547Phạm Như Bảo Hân - Trường Tiểu Học I-Sắc Niu-Tơn
SK 289: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB - Điệu R - Giờ: 10:17:42 22/10
486Lê Viết Minh - Trung Tâm Nghệ Thuật Art Garden
487Trần Nguyễn Anh Thư - Trung Tâm Nghệ Thuật Art Garden
549Lê An Thy - Trường Tiểu Học I-Sắc Niu-Tơn
SK 290: Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB - Điệu R - Giờ: 10:18:24 22/10
483Phạm Trúc Mai - Trung Tâm Nghệ Thuật Art Garden
484Đỗ Anh Thư - Trung Tâm Nghệ Thuật Art Garden
485Lại Vũ Anh Thư - Trung Tâm Nghệ Thuật Art Garden
132Đàm Khánh Vy - CLB quận Kiến An
SK 291: Chung kết Hạng F2 Thiếu niên 1 Latin Linh Anh Academy - Điệu R - Giờ: 10:19:06 22/10
271Nguyễn Phương Ngân - Linh Anh Academy
280Nguyễn Bảo Trâm - Linh Anh Academy
101Ngô Phan Thanh Ngọc - CLB Năng Khiếu Mầm Xanh Quảng Trị
SK 292: Chung kết Hạng E2 Thiếu niên Latin CLB TJ - Điệu R - Giờ: 10:19:48 22/10
118Bùi Tuệ Minh - CLB TJ
120Nguyễn Hoàng Mai Phương - CLB TJ
121Trần Hiểu Khanh - CLB TJ
SK 293: Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi 2 Latin Up Dance - Điệu R - Giờ: 10:20:30 22/10
555Trần Thu Nhật Vi - Up Dance
556Nguyễn Thảo Nguyên - Up Dance
558Lê Phúc Vân Hà - Up Dance
SK 294: Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi 2 Latin Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng 2 - Điệu R - Giờ: 10:21:12 22/10
190Tô Ngọc Anh - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
194Vũ Thị Ngọc Khánh - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
159Nguyễn Cẩm Uyên Nhi - Clb Nghệ Thuật Mai Thu Phương
SK 295: Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi Latin Vô địch Ninh Bình - Điệu R - Giờ: 10:21:54 22/10
369Lưu Bảo Khánh - Ninh Bình Dancesport
370Lê Thu Thảo Đan - Ninh Bình Dancesport
SK 296: Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi Latin Các CLB N1 - Điệu R - Giờ: 10:22:36 22/10
505Phan Bảo Ngọc - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
216Nguyễn Ngọc Minh Quân - DreamDance Gia Lai
423Nguyễn Thảo Dương - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
217Phạm Bảo An - DreamDance Gia Lai
SK 297: Chung kết Hạng F2 Trung niên Latin Các CLB - Điệu R - Giờ: 10:23:18 22/10
213Văn Thị Tâm - DreamDance Gia Lai
214Trịnh Thị Thạnh - DreamDance Gia Lai
263Nguyễn Thị Mười - LUÂN OANH DANCESPORT
SK 298: Chung kết Hạng E2 Thiếu nhi Latin Các CLB - Điệu R - Giờ: 10:24:00 22/10
518Nguyễn Lê Hữu Nguyên
Vũ Hà Vy
- Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
312Đỗ Quang Anh
Lê Sa
- M - DANCE
313Nguyễn Đăng Dương
Hoàng Thu Thảo
- M - DANCE
SK 299: Chung kết Hạng D Trung Niên Standard vô địch Thăng Long - Điệu W,T - Giờ: 10:24:42 22/10
462Bùi Đức Thi
Đào Thanh Lê
- Thăng Long
465Phan Đức Tiến
Nguyễn Thị Thanh Thủy
- Thăng Long
469Nguyễn Mạnh Hà
Tô Thị Hải Hà
- Thăng Long
SK 300: Chung kết Hạng F4 Thiếu nhi Latin Trường TT 10/10 - Điệu S - Giờ: 10:26:06 22/10
536Dương Thiện Nhu - Trường Thể Thao 10-10
537Nguyễn Quế An - Trường Thể Thao 10-10
570Đỗ Trang Anh - Trường Thể Thao 10-10
571Nguyễn Bình An - Trường Thể Thao 10-10
SK 301: Chung kết Hạng F4 Thiếu nhi 2 Latin Linh Anh Academy - Điệu S - Giờ: 10:26:48 22/10
271Nguyễn Phương Ngân - Linh Anh Academy
279Lê Thùy Trang - Linh Anh Academy
283Đoàn Ngọc Anh - Linh Anh Academy
SK 302: Chung kết Hạng F4 Thiếu nhi Latin Vô địch các CLB 1 - Điệu S - Giờ: 10:27:30 22/10
432Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh - TLD CLUB HÀ TĨNH
433Hà Hồng Ngọc - TLD CLUB HÀ TĨNH
SK 303: Chung kết Hạng F4 Thiếu nhi Latin ST1 - Điệu S - Giờ: 10:28:12 22/10
153Phạm Lê Phương Lan - CLB Âu Cơ
156Trần Trọng Minh Đức - CLB Âu Cơ
157Đặng Khánh Châu - CLB Âu Cơ
SK 304: Chung kết Hạng F4 Thiếu nhi Latin Vô địch các CLB 2 - Điệu S - Giờ: 10:28:54 22/10
434Nguyễn Lê Cẩm Anh - TLD CLUB HÀ TĨNH
437Lê Bảo Hân - TLD CLUB HÀ TĨNH
438Trần Hạ Khanh - TLD CLUB HÀ TĨNH
SK 305: Chung kết Hạng F4 Thiếu nhi 1 Latin Linh Anh Academy - Điệu S - Giờ: 10:29:36 22/10
266Phạm Quỳnh Đan - Linh Anh Academy
267Lê Khánh Vân - Linh Anh Academy
269Nguyễn Châu Anh - Linh Anh Academy
SK 306: Chung kết Hạng F4 Thiếu nhi Latin Luân Oanh Dancesport - Điệu S - Giờ: 10:30:18 22/10
238Kiều Lê Nhã Uyên - LUÂN OANH DANCESPORT
239Hồ Lê Uyên Kha - LUÂN OANH DANCESPORT
220Sidorenko Vera - Green Shoots International School
SK 307: Chung kết Hạng F4 Thiếu nhi Latin ST2 - Điệu S - Giờ: 10:31:00 22/10
154Nguyễn Minh Linh Đan - CLB Âu Cơ
155Vũ Hải Anh - CLB Âu Cơ
532Nguyễn Khánh Vy - Trường Thể Thao 10-10
SK 308: Chung kết Hạng E4 Thiếu niên Latin ST3 - Điệu S - Giờ: 10:31:42 22/10
533Đỗ Đức Minh
Nguyễn Bình An
- Trường Thể Thao 10-10
534Nguyễn Lê Tân Phúc
Nguyễn Minh Khuê
- Trường Thể Thao 10-10
535Nguyễn Minh Quang
Phạm Vũ Phương Hoa
- Trường Thể Thao 10-10
SK 309: Chung kết Hạng F1 Thiếu niên Standard Thăng Long - Điệu W - Giờ: 10:32:24 22/10
295Lê Tường Minh - Lê Sơn Dance Sport
296Nguyễn Hải An - Lê Sơn Dance Sport
185Vũ Hồng Phúc - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
186Nguyễn Trần Kiều Anh - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
426Nguyễn Thanh Thiện Ý - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
SK 310: Chung kết Hạng F1 Thiếu niên 1 Standard - Điệu W - Giờ: 10:30:00 22/10
71Hồ Thu Hà - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
498Phùng Ngọc Bảo Vy - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
499Nguyễn Quỳnh Mai - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
500Nguyễn Ngọc Hải Anh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
525Đàm Nguyễn Xuân Duyên - Trường Song Ngữ Liên Cấp Wellspring
426Nguyễn Thanh Thiện Ý - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
528Phan Minh Nguyên - Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến Đà Nẵng
527Vũ Diệu Hương - Trường THCS Ngọc Châu - Hải Dương
SK 311: Chung kết Hạng FD1 Thiếu nhi 1 Standard - Điệu W,Q - Giờ: 10:31:18 22/10
79Nguyễn Minh Hằng - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
81Trần Khánh Vân - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
300Đặng Phương Linh - M - DANCE
84Chử Kim Thanh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
SK 312: Chung kết Hạng FD1 Thiếu nhi 2 Standard - Điệu W,Q - Giờ: 10:33:54 22/10
67Lê Hà Như Nguyệt - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
68Phạm Thùy Trang - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
69Nguyễn Quỳnh Mai - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
300Đặng Phương Linh - M - DANCE
519Vũ Hoàng Diệp Chi - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
SK 313: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Standard - Điệu W - Giờ: 10:36:30 22/10
300Đặng Phương Linh - M - DANCE
505Phan Bảo Ngọc - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
514Nghiêm Hoàng Uyên Nhi - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
SK 314: Chung kết Hạng E1 Thiếu niên 1 Standard - Điệu W - Giờ: 10:37:48 22/10
255Vương Đức Minh
Phạm Băng Băng
- LUÂN OANH DANCESPORT
346Vũ Minh Khánh
Nguyễn Thái An
- Mydance
SK 315: Chung kết Hạng F1 Thiếu niên 2 Standard - Điệu W - Giờ: 10:39:06 22/10
72Lương Thị Hồng Anh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
531Nguyễn Thị Diệp Anh - Trường THPT Tuệ Tĩnh - Hải Dương
499Nguyễn Quỳnh Mai - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
501Vũ Quế Anh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
49Bùi Vũ Hiền Anh - CK Team
426Nguyễn Thanh Thiện Ý - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
246Vương Đức Thành - LUÂN OANH DANCESPORT
SK 316: Chung kết Hạng E1 Thiếu nhi 2 Standard - Điệu W - Giờ: 10:40:24 22/10
553Phạm Bảo Long
Đoàn Lê Bảo Trang
- Up Dance
378Nguyễn Duy Long
Nguyễn Quỳnh Trang Anh
- ProG Academy
290Hồ Vũ Phan Anh
Hoàng Gia Hân
- Lê Sơn Dance Sport
SK 317: Bán kết Hạng F1 Thiếu nhi 2 Standard - Điệu W - Giờ: 10:41:42 22/10
299Trần Ngọc Minh - M - DANCE
294Hồ Vũ Phan Anh - Lê Sơn Dance Sport
295Lê Tường Minh - Lê Sơn Dance Sport
296Nguyễn Hải An - Lê Sơn Dance Sport
218Hoàng Gia Hân - Lê Sơn Dance Sport
234Huỳnh Ngọc Thảo Nhi - LUÂN OANH DANCESPORT
235Nguyễn Bảo Linh Châu - LUÂN OANH DANCESPORT
425Bùi Nguyễn Khánh Thi - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
243Nguyễn Ngọc Đan Khanh - LUÂN OANH DANCESPORT
519Vũ Hoàng Diệp Chi - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
SK 318: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 2 Standard - Điệu W (Kết quả của sự kiện 317) - Giờ: 10:46:18 22/10
SK 319: Chung kết Hạng FD2 Thiếu nhi 1 Standard - Điệu W,SF - Giờ: 10:47:36 22/10
79Nguyễn Minh Hằng - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
81Trần Khánh Vân - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
300Đặng Phương Linh - M - DANCE
84Chử Kim Thanh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
SK 320: Chung kết Hạng FD2 Thiếu nhi 2 Standard - Điệu W,SF - Giờ: 10:50:12 22/10
67Lê Hà Như Nguyệt - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
68Phạm Thùy Trang - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
69Nguyễn Quỳnh Mai - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
300Đặng Phương Linh - M - DANCE
519Vũ Hoàng Diệp Chi - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
SK 321: Chung kết Hạng E1 Thiếu nhi 1 Standard - Điệu W - Giờ: 10:52:48 22/10
378Nguyễn Duy Long
Nguyễn Quỳnh Trang Anh
- ProG Academy
174Cao Nguyễn Đức Tâm
Phạm Thị Kim Ngân
- Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
SK 322: Chung kết Hạng FD Thiếu nhi 2 Standard - Điệu W,T - Giờ: 10:54:06 22/10
66Vũ Thị Phương Thảo - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
299Trần Ngọc Minh - M - DANCE
294Hồ Vũ Phan Anh - Lê Sơn Dance Sport
234Huỳnh Ngọc Thảo Nhi - LUÂN OANH DANCESPORT
236Phạm Gia Trúc My - LUÂN OANH DANCESPORT
245Vương Đức Minh - LUÂN OANH DANCESPORT
519Vũ Hoàng Diệp Chi - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
SK 323: Chung kết Hạng FD Thiếu niên 2 Standard - Điệu W,T - Giờ: 10:56:42 22/10
72Lương Thị Hồng Anh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
531Nguyễn Thị Diệp Anh - Trường THPT Tuệ Tĩnh - Hải Dương
498Phùng Ngọc Bảo Vy - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
501Vũ Quế Anh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
355Hoàng Bảo Hân - New Life Center
SK 324: Chung kết Hạng D Thiếu nhi 1 Standard - Điệu W,T - Giờ: 10:59:18 22/10
378Nguyễn Duy Long
Nguyễn Quỳnh Trang Anh
- ProG Academy
174Cao Nguyễn Đức Tâm
Phạm Thị Kim Ngân
- Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
SK 325: Chung kết Hạng FD Thiếu nhi 1 Standard - Điệu W,T - Giờ: 11:01:54 22/10
300Đặng Phương Linh - M - DANCE
505Phan Bảo Ngọc - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
514Nghiêm Hoàng Uyên Nhi - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
SK 326: Chung kết Hạng FD Thiếu niên 1 Standard - Điệu W,T - Giờ: 11:04:30 22/10
498Phùng Ngọc Bảo Vy - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
500Nguyễn Ngọc Hải Anh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
234Huỳnh Ngọc Thảo Nhi - LUÂN OANH DANCESPORT
235Nguyễn Bảo Linh Châu - LUÂN OANH DANCESPORT
528Phan Minh Nguyên - Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến Đà Nẵng
SK 327: Chung kết Hạng D Thiếu nhi 2 Standard - Điệu W,T - Giờ: 11:07:06 22/10
378Nguyễn Duy Long
Nguyễn Quỳnh Trang Anh
- ProG Academy
290Hồ Vũ Phan Anh
Hoàng Gia Hân
- Lê Sơn Dance Sport
354Nguyễn Hải Đăng
Nguyễn Thị Minh Ngọc
- New Life Center
255Vương Đức Minh
Phạm Băng Băng
- LUÂN OANH DANCESPORT
SK 328: Chung kết Hạng D Thiếu niên 2 Standard - Điệu W,T - Giờ: 11:09:42 22/10
348Vũ Minh Khánh
Nguyễn Minh Phương
- Mydance
520Lê Đức Anh
Phạm Bảo Trâm
- Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
SK 329: Chung kết Hạng FC Thiếu nhi 1 Standard - Điệu W,T,Q - Giờ: 11:12:18 22/10
65Nguyễn Minh Châu - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
79Nguyễn Minh Hằng - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
81Trần Khánh Vân - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
SK 330: Chung kết Hạng FC Thiếu niên 1 Standard - Điệu W,T,Q - Giờ: 11:16:12 22/10
70Vũ Diệu Hương - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
359Đỗ Ngọc Ly - New Life Center
SK 331: Chung kết Hạng FC Thiếu nhi 2 Standard - Điệu W,T,Q - Giờ: 11:20:06 22/10
66Vũ Thị Phương Thảo - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
300Đặng Phương Linh - M - DANCE
245Vương Đức Minh - LUÂN OANH DANCESPORT
SK 332: Chung kết Hạng FC Thiếu niên 2 Standard - Điệu W,T,Q - Giờ: 11:24:00 22/10
73Nguyễn Thị Diệp Anh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
530Lương Thị Hồng Anh - Trường THPT Tuệ Tĩnh - Hải Dương
498Phùng Ngọc Bảo Vy - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
355Hoàng Bảo Hân - New Life Center
248Phạm Tường Ngân - LUÂN OANH DANCESPORT
SK 333: Chung kết Hạng F3 Thiếu niên 1 Standard - Điệu Q - Giờ: 11:27:54 22/10
498Phùng Ngọc Bảo Vy - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
499Nguyễn Quỳnh Mai - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
528Phan Minh Nguyên - Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến Đà Nẵng
SK 334: Chung kết Hạng F3 Thiếu nhi 2 Standard - Điệu Q - Giờ: 11:29:12 22/10
299Trần Ngọc Minh - M - DANCE
424Trần Nguyễn Tâm Nguyên - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
243Nguyễn Ngọc Đan Khanh - LUÂN OANH DANCESPORT
SK 335: Chung kết Hạng F3 Thiếu niên 2 Standard - Điệu Q - Giờ: 11:30:30 22/10
72Lương Thị Hồng Anh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
531Nguyễn Thị Diệp Anh - Trường THPT Tuệ Tĩnh - Hải Dương
246Vương Đức Thành - LUÂN OANH DANCESPORT
SK 336: Chung kết Hạng FB Thiếu nhi 1 Standard - Điệu W,T,SF,Q - Giờ: 11:31:48 22/10
65Nguyễn Minh Châu - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
79Nguyễn Minh Hằng - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
81Trần Khánh Vân - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
SK 337: Chung kết Hạng FB Thiếu nhi 2 Standard - Điệu W,T,SF,Q - Giờ: 11:37:00 22/10
66Vũ Thị Phương Thảo - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
67Lê Hà Như Nguyệt - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
300Đặng Phương Linh - M - DANCE
SK 338: Chung kết Hạng E2 Thiếu nhi 1 Standard - Điệu T - Giờ: 11:42:12 22/10
378Nguyễn Duy Long
Nguyễn Quỳnh Trang Anh
- ProG Academy
174Cao Nguyễn Đức Tâm
Phạm Thị Kim Ngân
- Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
SK 339: Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi 1 Standard - Điệu T - Giờ: 11:43:30 22/10
300Đặng Phương Linh - M - DANCE
505Phan Bảo Ngọc - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
514Nghiêm Hoàng Uyên Nhi - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
SK 340: Chung kết Hạng F2 Thiếu niên 1 Standard - Điệu T - Giờ: 11:44:48 22/10
498Phùng Ngọc Bảo Vy - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
499Nguyễn Quỳnh Mai - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
500Nguyễn Ngọc Hải Anh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
528Phan Minh Nguyên - Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến Đà Nẵng
SK 341: Chung kết Hạng E2 Thiếu nhi 2 Standard - Điệu T - Giờ: 11:46:06 22/10
378Nguyễn Duy Long
Nguyễn Quỳnh Trang Anh
- ProG Academy
290Hồ Vũ Phan Anh
Hoàng Gia Hân
- Lê Sơn Dance Sport
354Nguyễn Hải Đăng
Nguyễn Thị Minh Ngọc
- New Life Center
SK 342: Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi 2 Standard - Điệu T - Giờ: 11:47:24 22/10
299Trần Ngọc Minh - M - DANCE
235Nguyễn Bảo Linh Châu - LUÂN OANH DANCESPORT
420Lê Thị Hà Trang - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
421KSor H Nhạc - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
243Nguyễn Ngọc Đan Khanh - LUÂN OANH DANCESPORT
519Vũ Hoàng Diệp Chi - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
SK 343: Chung kết Hạng F2 Thiếu niên 2 Standard - Điệu T - Giờ: 11:48:42 22/10
72Lương Thị Hồng Anh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
531Nguyễn Thị Diệp Anh - Trường THPT Tuệ Tĩnh - Hải Dương
501Vũ Quế Anh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
246Vương Đức Thành - LUÂN OANH DANCESPORT
SK 344: Chung kết Hạng A Thiếu niên 1 Standard - Điệu W,T,VW,SF,Q - Giờ: 11:50:00 22/10
390Phạm Minh Thanh
Nguyễn Linh Anh
- ProG Academy
357Đỗ Tiến Lực
Lê Ngọc Khánh
- New Life Center
358Nguyễn Trung Hiếu
Hoàng Hà Linh
- New Life Center
SK 345: Chung kết Hạng F4 Thiếu niên 1 Standard - Điệu SF - Giờ: 11:56:30 22/10
71Hồ Thu Hà - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
498Phùng Ngọc Bảo Vy - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
499Nguyễn Quỳnh Mai - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
SK 346: Chung kết Hạng F4 Thiếu nhi 2 Standard - Điệu SF - Giờ: 11:57:48 22/10
299Trần Ngọc Minh - M - DANCE
424Trần Nguyễn Tâm Nguyên - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
243Nguyễn Ngọc Đan Khanh - LUÂN OANH DANCESPORT
SK 347: Chung kết Hạng F4 Thiếu niên 2 Standard - Điệu SF - Giờ: 11:59:06 22/10
73Nguyễn Thị Diệp Anh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
530Lương Thị Hồng Anh - Trường THPT Tuệ Tĩnh - Hải Dương
499Nguyễn Quỳnh Mai - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
SK 348: Chung kết Hạng A Thiếu nhi 2 Standard - Điệu W,T,VW,SF,Q - Giờ: 12:00:24 22/10
502Đặng Hồ Sâm
Lê Hà Ngân
- Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
255Vương Đức Minh
Phạm Băng Băng
- LUÂN OANH DANCESPORT
SK 349: Chung kết Hạng FA Thiếu nhi 2 Standard - Điệu W,T,VW,SF,Q - Giờ: 12:06:54 22/10
300Đặng Phương Linh - M - DANCE
420Lê Thị Hà Trang - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
421KSor H Nhạc - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
424Trần Nguyễn Tâm Nguyên - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
244Phạm Băng Băng - LUÂN OANH DANCESPORT
SK 350: Chung kết Hạng F5 Thiếu nhi 1 Standard - Điệu VW - Giờ: 12:13:24 22/10
300Đặng Phương Linh - M - DANCE
423Nguyễn Thảo Dương - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
SK 351: Chung kết Hạng F5 Thiếu niên 1 Standard - Điệu VW - Giờ: 12:14:42 22/10
70Vũ Diệu Hương - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
498Phùng Ngọc Bảo Vy - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
499Nguyễn Quỳnh Mai - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
525Đàm Nguyễn Xuân Duyên - Trường Song Ngữ Liên Cấp Wellspring
422Ngô Nhã Nam - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
528Phan Minh Nguyên - Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến Đà Nẵng
SK 352: Chung kết Hạng F5 Thiếu nhi 2 Standard - Điệu VW - Giờ: 12:16:00 22/10
299Trần Ngọc Minh - M - DANCE
421KSor H Nhạc - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
425Bùi Nguyễn Khánh Thi - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
243Nguyễn Ngọc Đan Khanh - LUÂN OANH DANCESPORT
SK 353: Chung kết Hạng F5 Thiếu niên 2 Standard - Điệu VW - Giờ: 12:17:18 22/10
73Nguyễn Thị Diệp Anh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
530Lương Thị Hồng Anh - Trường THPT Tuệ Tĩnh - Hải Dương
499Nguyễn Quỳnh Mai - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
49Bùi Vũ Hiền Anh - CK Team
SK 354: Chung kết Hạng A Thiếu niên 2 Standard - Điệu W,T,VW,SF,Q - Giờ: 12:18:36 22/10
390Phạm Minh Thanh
Nguyễn Linh Anh
- ProG Academy
503Phùng Gia Bảo
Phạm Bảo Anh
- Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
357Đỗ Tiến Lực
Lê Ngọc Khánh
- New Life Center
253Nguyễn Văn Song Toàn
Tạ Liên Giang
- LUÂN OANH DANCESPORT
SK 355: Chung kết Hạng FA Thiếu niên 2 Standard - Điệu W,T,VW,SF,Q - Giờ: 12:25:06 22/10
246Vương Đức Thành - LUÂN OANH DANCESPORT
248Phạm Tường Ngân - LUÂN OANH DANCESPORT
249Tạ Liên Giang - LUÂN OANH DANCESPORT
SK 356: Chung kết Hạng FD3 Thiếu nhi 1 Standard - Điệu W,VW - Giờ: 12:31:36 22/10
79Nguyễn Minh Hằng - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
81Trần Khánh Vân - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
84Chử Kim Thanh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
SK 357: Chung kết Hạng FD3 Thiếu nhi 2 Standard - Điệu W,VW - Giờ: 12:34:12 22/10
66Vũ Thị Phương Thảo - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
294Hồ Vũ Phan Anh - Lê Sơn Dance Sport
425Bùi Nguyễn Khánh Thi - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
SK 358: Vòng 1/8 Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C - Giờ: 14:45:00 22/10
403Đàm Diệu Minh Hạnh - SC Dance
404Đỗ Phan Minh Châu - SC Dance
405Nguyễn Phùng Ánh Minh - SC Dance
406Nguyễn Thu Thuỷ - SC Dance
407Phạm Lê Quỳnh Lam - SC Dance
384Nguyễn Khánh An - ProG Academy
437Lê Bảo Hân - TLD CLUB HÀ TĨNH
301Nguyễn Phương Hiểu Khanh - M - DANCE
266Phạm Quỳnh Đan - Linh Anh Academy
267Lê Khánh Vân - Linh Anh Academy
268Nguyễn Anh Cường - Linh Anh Academy
269Nguyễn Châu Anh - Linh Anh Academy
270Trần Châu Anh - Linh Anh Academy
272Nguyễn An Như - Linh Anh Academy
303Lê Thị Minh Khuê - M - DANCE
182La Chí Thiên - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
211Phạm Huyền Trang - DreamDance Gia Lai
423Nguyễn Thảo Dương - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
189Ngô Quỳnh Anh - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
284Nguyễn Trần Trâm Anh - Linh Anh Academy
127Đào Song Ngọc - CLB quận Kiến An
139Vũ Hoàng Tuệ Minh - CLB quận Kiến An
476Lại Quỳnh Anh - Trang Bui Center
477Phạm Hoàng Trúc Diễm - Trang Bui Center
478Hứa Hà Minh - Trang Bui Center
481Nguyễn Bảo Trâm - Trang Bui Center
482Đoàn Thị Tú An - Trang Bui Center
286Nguyễn Lê Thuỳ Dương - Linh Anh Academy
566Nguyễn Văn Minh - Trang Bui Center
SK 359: Tứ kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C (Kết quả của sự kiện 358) - Giờ: 14:55:00 22/10
SK 360: Bán kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C (Kết quả của sự kiện 359) - Giờ: 14:57:36 22/10
SK 361: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C (Kết quả của sự kiện 360) - Giờ: 14:58:54 22/10
SK 362: Tứ kết Hạng F1 Thiếu niên 1 Latin - Điệu C - Giờ: 15:00:12 22/10
554Hồ Bảo Khánh - Up Dance
435Trần Lê Hoàng Châu - TLD CLUB HÀ TĨNH
381Nguyễn Khánh Vy - ProG Academy
382Cao Kiều Ngọc Ly - ProG Academy
383Đỗ Hương Thảo - ProG Academy
491Phạm Ngọc Minh Anh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
493Phạm Bùi Trà My - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
494Nguyễn Gia Linh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
495Phạm Ngọc Minh Châu - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
47Trần Khánh Vy - CK Team
525Đàm Nguyễn Xuân Duyên - Trường Song Ngữ Liên Cấp Wellspring
522Nguyễn Hồ Ngọc Nhi - Trung tâm nghệ thuật Mina Art
34Bùi Bảo Chi - Bắc Ninh Dancesport
118Bùi Tuệ Minh - CLB TJ
169Trịnh Lan Anh - Clb Starkids Quảng Ninh
559Mai Ngọc Anh Thư - Up Dance
101Ngô Phan Thanh Ngọc - CLB Năng Khiếu Mầm Xanh Quảng Trị
197Nguyễn Ngọc Diệp - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
528Phan Minh Nguyên - Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến Đà Nẵng
132Đàm Khánh Vy - CLB quận Kiến An
12Trần Lê Trung Anh - - SONATA ACADEMY -
13Nguyễn Hà Vy - - SONATA ACADEMY -
SK 363: Bán kết Hạng F1 Thiếu niên 1 Latin - Điệu C (Kết quả của sự kiện 362) - Giờ: 15:08:06 22/10
SK 364: Chung kết Hạng F1 Thiếu niên 1 Latin - Điệu C (Kết quả của sự kiện 363) - Giờ: 15:09:24 22/10
SK 365: Tứ kết Hạng FD1 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C,J - Giờ: 15:10:42 22/10
386Trần Ngọc Ánh - ProG Academy
387Nguyễn Vũ Bảo Phương - ProG Academy
431Trần Tùng Linh - THCS Nguyễn Trường Tộ , Đống Đa , Hà Nội
111Bùi Gia Bảo - CLB PHONGLUU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM
48Nguyễn Khánh Chi - CK Team
33Nguyễn Minh Ngọc - Bắc Ninh Dancesport
36Lê Nhã Kỳ - Bắc Ninh Dancesport
17Nguyễn Hà Phương - Bảo Dance Sport Nghệ An
18Trần Thị Khôi Linh - Bảo Dance Sport Nghệ An
19Nguyễn Diệp Anh - Bảo Dance Sport Nghệ An
20Mai Phương Anh - Bảo Dance Sport Nghệ An
168Đặng Ngọc Bảo Trân - Clb Starkids Quảng Ninh
99Nguyễn Ngọc Châu Anh - CLB Năng Khiếu Mầm Xanh Quảng Trị
234Huỳnh Ngọc Thảo Nhi - LUÂN OANH DANCESPORT
235Nguyễn Bảo Linh Châu - LUÂN OANH DANCESPORT
239Hồ Lê Uyên Kha - LUÂN OANH DANCESPORT
243Nguyễn Ngọc Đan Khanh - LUÂN OANH DANCESPORT
341Đinh Phương Linh - Mydance
42Nguyễn Ngọc Quỳnh Vy - Bắc Ninh Dancesport
31Cao Khánh Linh - Bảo Dance Sport Nghệ An
SK 366: Bán kết Hạng FD1 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C,J (Kết quả của sự kiện 365) - Giờ: 15:19:18 22/10
SK 367: Bán kết Hạng FB Thiếu niên 1 Latin - Điệu S,C,R,J - Giờ: 15:21:54 22/10
385Dương Trần Anh Thư - ProG Academy
388Nguyễn Phương Diệu My - ProG Academy
47Trần Khánh Vy - CK Team
525Đàm Nguyễn Xuân Duyên - Trường Song Ngữ Liên Cấp Wellspring
523Nguyễn Trần Khánh Chi - Trung tâm nghệ thuật Mina Art
524Nguyễn Ngọc Mỹ Anh - Trung tâm nghệ thuật Mina Art
446Phạm Mai Linh - TV DANCE STUDIO
234Huỳnh Ngọc Thảo Nhi - LUÂN OANH DANCESPORT
235Nguyễn Bảo Linh Châu - LUÂN OANH DANCESPORT
236Phạm Gia Trúc My - LUÂN OANH DANCESPORT
445Trần Yến Nhi - TRIỀU TẤN DANCESPORT
SK 368: Chung kết Hạng FD1 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C,J (Kết quả của sự kiện 366) - Giờ: 15:30:24 22/10
SK 369: Chung kết Hạng FD1 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C,J - Giờ: 15:33:00 22/10
434Nguyễn Lê Cẩm Anh - TLD CLUB HÀ TĨNH
384Nguyễn Khánh An - ProG Academy
436Lê Linh Thảo - TLD CLUB HÀ TĨNH
437Lê Bảo Hân - TLD CLUB HÀ TĨNH
423Nguyễn Thảo Dương - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
220Sidorenko Vera - Green Shoots International School
41Nguyễn Linh Chi - Bắc Ninh Dancesport
SK 370: Chung kết Hạng FB Thiếu niên 1 Latin - Điệu S,C,R,J (Kết quả của sự kiện 367) - Giờ: 15:35:36 22/10
SK 371: Chung kết Hạng FB Thiếu nhi 1 Latin - Điệu S,C,R,J - Giờ: 15:40:48 22/10
391Nguyễn Hoàng Diệu - ProG Academy
46Trịnh Bảo Quyên - CK Team
35Hoàng Misaki - Bắc Ninh Dancesport
170Phạm Tùng Lâm - Clb Starkids Quảng Ninh
171Nguyễn Hoàng Bảo Nhi - Clb Starkids Quảng Ninh
416Lê Uyên Nhi - Sao Mai - Kon Tum
SK 372: Bán kết Hạng FD3 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C,P - Giờ: 15:46:00 22/10
526Nguyễn Lâm Thùy Dương - Trường THCS Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội
391Nguyễn Hoàng Diệu - ProG Academy
33Nguyễn Minh Ngọc - Bắc Ninh Dancesport
17Nguyễn Hà Phương - Bảo Dance Sport Nghệ An
18Trần Thị Khôi Linh - Bảo Dance Sport Nghệ An
19Nguyễn Diệp Anh - Bảo Dance Sport Nghệ An
20Mai Phương Anh - Bảo Dance Sport Nghệ An
171Nguyễn Hoàng Bảo Nhi - Clb Starkids Quảng Ninh
234Huỳnh Ngọc Thảo Nhi - LUÂN OANH DANCESPORT
239Hồ Lê Uyên Kha - LUÂN OANH DANCESPORT
240Phạm Tuyết San - LUÂN OANH DANCESPORT
241Nguyễn Thị Ngân Phi - LUÂN OANH DANCESPORT
243Nguyễn Ngọc Đan Khanh - LUÂN OANH DANCESPORT
31Cao Khánh Linh - Bảo Dance Sport Nghệ An
SK 373: Chung kết Hạng FD3 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C,P (Kết quả của sự kiện 372) - Giờ: 15:52:48 22/10
SK 374: Chung kết Hạng FD3 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C,P - Giờ: 15:55:24 22/10
423Nguyễn Thảo Dương - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
217Phạm Bảo An - DreamDance Gia Lai
41Nguyễn Linh Chi - Bắc Ninh Dancesport
SK 375: Tứ kết Hạng F2 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu R - Giờ: 15:58:00 22/10
403Đàm Diệu Minh Hạnh - SC Dance
404Đỗ Phan Minh Châu - SC Dance
405Nguyễn Phùng Ánh Minh - SC Dance
406Nguyễn Thu Thuỷ - SC Dance
407Phạm Lê Quỳnh Lam - SC Dance
384Nguyễn Khánh An - ProG Academy
301Nguyễn Phương Hiểu Khanh - M - DANCE
539Nguyễn Hoàng Tú Anh - Trường Tiểu Học I-Sắc Niu-Tơn
540Lỗ Thanh Phượng - Trường Tiểu Học I-Sắc Niu-Tơn
542Nguyễn Bảo Thư - Trường Tiểu Học I-Sắc Niu-Tơn
543Phạm Thái Ngọc Hà - Trường Tiểu Học I-Sắc Niu-Tơn
544Nguyễn Trần Mai Hương - Trường Tiểu Học I-Sắc Niu-Tơn
546Trần Ngọc Minh Châu - Trường Tiểu Học I-Sắc Niu-Tơn
547Phạm Như Bảo Hân - Trường Tiểu Học I-Sắc Niu-Tơn
483Phạm Trúc Mai - Trung Tâm Nghệ Thuật Art Garden
484Đỗ Anh Thư - Trung Tâm Nghệ Thuật Art Garden
485Lại Vũ Anh Thư - Trung Tâm Nghệ Thuật Art Garden
486Lê Viết Minh - Trung Tâm Nghệ Thuật Art Garden
487Trần Nguyễn Anh Thư - Trung Tâm Nghệ Thuật Art Garden
549Lê An Thy - Trường Tiểu Học I-Sắc Niu-Tơn
218Hoàng Gia Hân - Lê Sơn Dance Sport
303Lê Thị Minh Khuê - M - DANCE
189Ngô Quỳnh Anh - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
194Vũ Thị Ngọc Khánh - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
127Đào Song Ngọc - CLB quận Kiến An
477Phạm Hoàng Trúc Diễm - Trang Bui Center
SK 376: Bán kết Hạng F2 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu R (Kết quả của sự kiện 375) - Giờ: 16:08:00 22/10
SK 377: Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu R (Kết quả của sự kiện 376) - Giờ: 16:09:18 22/10
SK 378: Tứ kết Hạng F2 Thiếu niên 1 Latin - Điệu R - Giờ: 16:10:36 22/10
381Nguyễn Khánh Vy - ProG Academy
382Cao Kiều Ngọc Ly - ProG Academy
383Đỗ Hương Thảo - ProG Academy
490Hoàng Bảo Chi - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
492Trần Tuệ Minh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
494Nguyễn Gia Linh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
495Phạm Ngọc Minh Châu - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
496Đinh Diệp Chi - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
525Đàm Nguyễn Xuân Duyên - Trường Song Ngữ Liên Cấp Wellspring
522Nguyễn Hồ Ngọc Nhi - Trung tâm nghệ thuật Mina Art
53Vũ Minh Hằng - CK Team
34Bùi Bảo Chi - Bắc Ninh Dancesport
280Nguyễn Bảo Trâm - Linh Anh Academy
118Bùi Tuệ Minh - CLB TJ
169Trịnh Lan Anh - Clb Starkids Quảng Ninh
101Ngô Phan Thanh Ngọc - CLB Năng Khiếu Mầm Xanh Quảng Trị
197Nguyễn Ngọc Diệp - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
201Nguyễn Trần Phương Linh - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
528Phan Minh Nguyên - Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến Đà Nẵng
11Đỗ Trần Linh Anh - - SONATA ACADEMY -
58Nguyễn Đan Lê - CK Team
SK 379: Bán kết Hạng F2 Thiếu niên 1 Latin - Điệu R (Kết quả của sự kiện 378) - Giờ: 16:17:54 22/10
SK 380: Chung kết Hạng F2 Thiếu niên 1 Latin - Điệu R (Kết quả của sự kiện 379) - Giờ: 16:19:12 22/10
SK 381: Tứ kết Hạng FD2 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C,S - Giờ: 16:20:30 22/10
526Nguyễn Lâm Thùy Dương - Trường THCS Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội
386Trần Ngọc Ánh - ProG Academy
46Trịnh Bảo Quyên - CK Team
48Nguyễn Khánh Chi - CK Team
33Nguyễn Minh Ngọc - Bắc Ninh Dancesport
36Lê Nhã Kỳ - Bắc Ninh Dancesport
279Lê Thùy Trang - Linh Anh Academy
17Nguyễn Hà Phương - Bảo Dance Sport Nghệ An
18Trần Thị Khôi Linh - Bảo Dance Sport Nghệ An
19Nguyễn Diệp Anh - Bảo Dance Sport Nghệ An
20Mai Phương Anh - Bảo Dance Sport Nghệ An
168Đặng Ngọc Bảo Trân - Clb Starkids Quảng Ninh
234Huỳnh Ngọc Thảo Nhi - LUÂN OANH DANCESPORT
235Nguyễn Bảo Linh Châu - LUÂN OANH DANCESPORT
420Lê Thị Hà Trang - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
239Hồ Lê Uyên Kha - LUÂN OANH DANCESPORT
240Phạm Tuyết San - LUÂN OANH DANCESPORT
241Nguyễn Thị Ngân Phi - LUÂN OANH DANCESPORT
243Nguyễn Ngọc Đan Khanh - LUÂN OANH DANCESPORT
283Đoàn Ngọc Anh - Linh Anh Academy
42Nguyễn Ngọc Quỳnh Vy - Bắc Ninh Dancesport
31Cao Khánh Linh - Bảo Dance Sport Nghệ An
SK 382: Bán kết Hạng FD2 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C,S (Kết quả của sự kiện 381) - Giờ: 16:29:42 22/10
SK 383: Chung kết Hạng FD2 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C,S (Kết quả của sự kiện 382) - Giờ: 16:32:18 22/10
SK 384: Chung kết Hạng FD2 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C,S - Giờ: 16:34:54 22/10
436Lê Linh Thảo - TLD CLUB HÀ TĨNH
437Lê Bảo Hân - TLD CLUB HÀ TĨNH
267Lê Khánh Vân - Linh Anh Academy
268Nguyễn Anh Cường - Linh Anh Academy
238Kiều Lê Nhã Uyên - LUÂN OANH DANCESPORT
423Nguyễn Thảo Dương - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
220Sidorenko Vera - Green Shoots International School
41Nguyễn Linh Chi - Bắc Ninh Dancesport
SK 385: Bán kết Hạng FD Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C,R - Giờ: 16:37:30 22/10
405Nguyễn Phùng Ánh Minh - SC Dance
407Phạm Lê Quỳnh Lam - SC Dance
384Nguyễn Khánh An - ProG Academy
301Nguyễn Phương Hiểu Khanh - M - DANCE
266Phạm Quỳnh Đan - Linh Anh Academy
218Hoàng Gia Hân - Lê Sơn Dance Sport
303Lê Thị Minh Khuê - M - DANCE
182La Chí Thiên - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
211Phạm Huyền Trang - DreamDance Gia Lai
217Phạm Bảo An - DreamDance Gia Lai
127Đào Song Ngọc - CLB quận Kiến An
41Nguyễn Linh Chi - Bắc Ninh Dancesport
SK 386: Chung kết Hạng FD Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C,R (Kết quả của sự kiện 385) - Giờ: 16:43:42 22/10
SK 387: Bán kết Hạng FD Thiếu niên 1 Latin - Điệu C,R - Giờ: 16:46:18 22/10
381Nguyễn Khánh Vy - ProG Academy
382Cao Kiều Ngọc Ly - ProG Academy
383Đỗ Hương Thảo - ProG Academy
47Trần Khánh Vy - CK Team
525Đàm Nguyễn Xuân Duyên - Trường Song Ngữ Liên Cấp Wellspring
522Nguyễn Hồ Ngọc Nhi - Trung tâm nghệ thuật Mina Art
34Bùi Bảo Chi - Bắc Ninh Dancesport
118Bùi Tuệ Minh - CLB TJ
218Hoàng Gia Hân - Lê Sơn Dance Sport
176Lưu Vũ Hương Giang - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
169Trịnh Lan Anh - Clb Starkids Quảng Ninh
101Ngô Phan Thanh Ngọc - CLB Năng Khiếu Mầm Xanh Quảng Trị
240Phạm Tuyết San - LUÂN OANH DANCESPORT
197Nguyễn Ngọc Diệp - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
528Phan Minh Nguyên - Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến Đà Nẵng
151Vũ Như Uyên Nhi - CLB quận Kiến An
SK 388: Chung kết Hạng FD Thiếu niên 1 Latin - Điệu C,R (Kết quả của sự kiện 387) - Giờ: 16:54:00 22/10
SK 389: Vòng 1/8 Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C - Giờ: 16:56:36 22/10
555Trần Thu Nhật Vi - Up Dance
408Nguyễn Thanh Nhàn - SC Dance
409Nguyễn Linh Chi - SC Dance
410Phạm Nguyễn Mai Vy - SC Dance
435Trần Lê Hoàng Châu - TLD CLUB HÀ TĨNH
387Nguyễn Vũ Bảo Phương - ProG Academy
391Nguyễn Hoàng Diệu - ProG Academy
299Trần Ngọc Minh - M - DANCE
48Nguyễn Khánh Chi - CK Team
52Hoàng Thanh Huyền - CK Team
37Trần Tú Linh - Bắc Ninh Dancesport
551Đỗ Thục Quyên - Trường Tiểu học Ban Mai
119Nguyễn Ngọc Thiên An - CLB TJ
17Nguyễn Hà Phương - Bảo Dance Sport Nghệ An
18Trần Thị Khôi Linh - Bảo Dance Sport Nghệ An
19Nguyễn Diệp Anh - Bảo Dance Sport Nghệ An
20Mai Phương Anh - Bảo Dance Sport Nghệ An
304Đỗ Minh Ngọc - M - DANCE
168Đặng Ngọc Bảo Trân - Clb Starkids Quảng Ninh
171Nguyễn Hoàng Bảo Nhi - Clb Starkids Quảng Ninh
556Nguyễn Thảo Nguyên - Up Dance
557Đỗ Hà My - Up Dance
558Lê Phúc Vân Hà - Up Dance
414Trần Đỗ Thu Uyên - Sao Mai - Kon Tum
415Nguyễn Tường Lam - Sao Mai - Kon Tum
210Nguyễn Phương Anh - DreamDance Gia Lai
234Huỳnh Ngọc Thảo Nhi - LUÂN OANH DANCESPORT
235Nguyễn Bảo Linh Châu - LUÂN OANH DANCESPORT
236Phạm Gia Trúc My - LUÂN OANH DANCESPORT
420Lê Thị Hà Trang - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
425Bùi Nguyễn Khánh Thi - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
427Lê Nguyễn Hương Giang - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
201Nguyễn Trần Phương Linh - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
244Phạm Băng Băng - LUÂN OANH DANCESPORT
245Vương Đức Minh - LUÂN OANH DANCESPORT
281Nguyễn Phương Vy - Linh Anh Academy
283Đoàn Ngọc Anh - Linh Anh Academy
130Cao Thùy Lâm - CLB quận Kiến An
31Cao Khánh Linh - Bảo Dance Sport Nghệ An
14Dương Ngọc Thuận - - SONATA ACADEMY -
SK 390: Tứ kết Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C (Kết quả của sự kiện 389) - Giờ: 17:13:24 22/10
SK 391: Bán kết Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C (Kết quả của sự kiện 390) - Giờ: 17:16:00 22/10
SK 392: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C (Kết quả của sự kiện 391) - Giờ: 17:17:18 22/10
SK 393: Tứ kết Hạng F1 Nhi đồng Latin - Điệu C - Giờ: 17:18:36 22/10
434Nguyễn Lê Cẩm Anh - TLD CLUB HÀ TĨNH
436Lê Linh Thảo - TLD CLUB HÀ TĨNH
438Trần Hạ Khanh - TLD CLUB HÀ TĨNH
38Nguyễn Diệu An - Bắc Ninh Dancesport
274Trương Diệp Anh - Linh Anh Academy
275Lê Phạm Khánh Chi - Linh Anh Academy
303Lê Thị Minh Khuê - M - DANCE
181Nguyễn Phương Phương - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
167Phùng Như Thảo - Clb Starkids Quảng Ninh
173Nguyễn Nhã Phương - Clb Starkids Quảng Ninh
216Nguyễn Ngọc Minh Quân - DreamDance Gia Lai
30Nguyễn Phương Chi - Bảo Dance Sport Nghệ An
129Nguyễn Bảo Linh - CLB quận Kiến An
285Lê Vũ Khánh Linh - Linh Anh Academy
476Lại Quỳnh Anh - Trang Bui Center
478Hứa Hà Minh - Trang Bui Center
480Đoàn Ngọc Anh - Trang Bui Center
364Lê Ngọc Mỹ Anh - Nguyệt Anh Academy
365Trần Nguyệt Minh - Nguyệt Anh Academy
366Phạm Mai Trúc - Nguyệt Anh Academy
367Nguyễn Huệ An - Nguyệt Anh Academy
368Hoàng Tú Linh - Nguyệt Anh Academy
572Bùi Khả Điền - Trang Bui Center
SK 394: Bán kết Hạng F1 Nhi đồng Latin - Điệu C (Kết quả của sự kiện 393) - Giờ: 17:28:06 22/10
SK 395: Chung kết Hạng F1 Nhi đồng Latin - Điệu C (Kết quả của sự kiện 394) - Giờ: 17:29:24 22/10
SK 396: Bán kết Hạng F3 Thiếu niên 1 Latin - Điệu J - Giờ: 17:30:42 22/10
435Trần Lê Hoàng Châu - TLD CLUB HÀ TĨNH
381Nguyễn Khánh Vy - ProG Academy
382Cao Kiều Ngọc Ly - ProG Academy
383Đỗ Hương Thảo - ProG Academy
524Nguyễn Ngọc Mỹ Anh - Trung tâm nghệ thuật Mina Art
34Bùi Bảo Chi - Bắc Ninh Dancesport
17Nguyễn Hà Phương - Bảo Dance Sport Nghệ An
19Nguyễn Diệp Anh - Bảo Dance Sport Nghệ An
20Mai Phương Anh - Bảo Dance Sport Nghệ An
169Trịnh Lan Anh - Clb Starkids Quảng Ninh
443Nguyễn Khánh Ly - TRIỀU TẤN DANCESPORT
528Phan Minh Nguyên - Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến Đà Nẵng
SK 397: Chung kết Hạng F3 Thiếu niên 1 Latin - Điệu J (Kết quả của sự kiện 396) - Giờ: 17:35:36 22/10
SK 398: Chung kết Hạng F3 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu J - Giờ: 17:36:54 22/10
432Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh - TLD CLUB HÀ TĨNH
433Hà Hồng Ngọc - TLD CLUB HÀ TĨNH
384Nguyễn Khánh An - ProG Academy
437Lê Bảo Hân - TLD CLUB HÀ TĨNH
438Trần Hạ Khanh - TLD CLUB HÀ TĨNH
SK 399: Chung kết Hạng E1 Nhi đồng Latin - Điệu C - Giờ: 17:38:12 22/10
302Nguyễn Quang Anh
Lê Sa
- M - DANCE
179Phạm Xuân Hưng
Trần Gia Hân
- Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
475Bùi Khả Điền
Nguyễn Kim Huyền Anh
- Trang Bui Center
SK 400: Chung kết Hạng E1 Thiếu niên 2 Latin - Điệu C - Giờ: 17:39:30 22/10
45Trần Hạo Nam
Nguyễn Hoàng Minh Anh
- CK Team
55Lê Hoàng Bảo Thiên
Nguyễn Bảo Trâm Anh
- CK Team
164Nguyễn Tô Quốc Khánh
Trần Thị Ngọc Diệp
- Clb Starkids Quảng Ninh
441Võ Hoàng Hà
Nguyễn Khánh Ly
- TRIỀU TẤN DANCESPORT
137Đặng Minh Sơn
Đào Song Ngọc
- CLB quận Kiến An
SK 401: Vòng 1/8 Hạng FD Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C,R - Giờ: 17:40:48 22/10
555Trần Thu Nhật Vi - Up Dance
408Nguyễn Thanh Nhàn - SC Dance
409Nguyễn Linh Chi - SC Dance
410Phạm Nguyễn Mai Vy - SC Dance
386Trần Ngọc Ánh - ProG Academy
387Nguyễn Vũ Bảo Phương - ProG Academy
431Trần Tùng Linh - THCS Nguyễn Trường Tộ , Đống Đa , Hà Nội
299Trần Ngọc Minh - M - DANCE
111Bùi Gia Bảo - CLB PHONGLUU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM
46Trịnh Bảo Quyên - CK Team
112Nguyễn Thị Bích Ngân - CLB PHONGLUU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM
33Nguyễn Minh Ngọc - Bắc Ninh Dancesport
36Lê Nhã Kỳ - Bắc Ninh Dancesport
37Trần Tú Linh - Bắc Ninh Dancesport
271Nguyễn Phương Ngân - Linh Anh Academy
119Nguyễn Ngọc Thiên An - CLB TJ
17Nguyễn Hà Phương - Bảo Dance Sport Nghệ An
18Trần Thị Khôi Linh - Bảo Dance Sport Nghệ An
19Nguyễn Diệp Anh - Bảo Dance Sport Nghệ An
20Mai Phương Anh - Bảo Dance Sport Nghệ An
21Lê Nguyễn Hoài An - Bảo Dance Sport Nghệ An
304Đỗ Minh Ngọc - M - DANCE
180Nguyễn Ngọc Thùy Châu - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
168Đặng Ngọc Bảo Trân - Clb Starkids Quảng Ninh
171Nguyễn Hoàng Bảo Nhi - Clb Starkids Quảng Ninh
556Nguyễn Thảo Nguyên - Up Dance
557Đỗ Hà My - Up Dance
558Lê Phúc Vân Hà - Up Dance
99Nguyễn Ngọc Châu Anh - CLB Năng Khiếu Mầm Xanh Quảng Trị
100Trương Hoàng Thục Anh - CLB Năng Khiếu Mầm Xanh Quảng Trị
234Huỳnh Ngọc Thảo Nhi - LUÂN OANH DANCESPORT
235Nguyễn Bảo Linh Châu - LUÂN OANH DANCESPORT
236Phạm Gia Trúc My - LUÂN OANH DANCESPORT
420Lê Thị Hà Trang - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
239Hồ Lê Uyên Kha - LUÂN OANH DANCESPORT
241Nguyễn Thị Ngân Phi - LUÂN OANH DANCESPORT
427Lê Nguyễn Hương Giang - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
201Nguyễn Trần Phương Linh - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
243Nguyễn Ngọc Đan Khanh - LUÂN OANH DANCESPORT
130Cao Thùy Lâm - CLB quận Kiến An
208Nguyễn Minh Hạnh - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
42Nguyễn Ngọc Quỳnh Vy - Bắc Ninh Dancesport
31Cao Khánh Linh - Bảo Dance Sport Nghệ An
SK 402: Tứ kết Hạng FD Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C,R (Kết quả của sự kiện 401) - Giờ: 17:55:48 22/10
SK 403: Bán kết Hạng FD Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C,R (Kết quả của sự kiện 402) - Giờ: 18:01:00 22/10
SK 404: Chung kết Hạng FD Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C,R (Kết quả của sự kiện 403) - Giờ: 18:03:36 22/10
SK 405: Chung kết Hạng D Thiếu niên 2 Latin - Điệu C,R - Giờ: 18:06:12 22/10
162Phạm Gia Bảo
Vũ Châu Anh
- Clb Starkids Quảng Ninh
164Nguyễn Tô Quốc Khánh
Trần Thị Ngọc Diệp
- Clb Starkids Quảng Ninh
165Trần Đức Minh
Nguyễn Thị Khánh Tâm
- Clb Starkids Quảng Ninh
441Võ Hoàng Hà
Nguyễn Khánh Ly
- TRIỀU TẤN DANCESPORT
133Đặng Minh Sơn
Hoàng Ngọc Anh
- CLB quận Kiến An
SK 406: Bán kết Hạng FD Nhi đồng Latin - Điệu C,R - Giờ: 18:08:48 22/10
403Đàm Diệu Minh Hạnh - SC Dance
404Đỗ Phan Minh Châu - SC Dance
406Nguyễn Thu Thuỷ - SC Dance
38Nguyễn Diệu An - Bắc Ninh Dancesport
39Lưu Thị Phương Linh - Bắc Ninh Dancesport
303Lê Thị Minh Khuê - M - DANCE
181Nguyễn Phương Phương - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
167Phùng Như Thảo - Clb Starkids Quảng Ninh
416Lê Uyên Nhi - Sao Mai - Kon Tum
216Nguyễn Ngọc Minh Quân - DreamDance Gia Lai
479Nguyễn Kim Huyền Anh - Trang Bui Center
SK 407: Chung kết Hạng FD Nhi đồng Latin - Điệu C,R (Kết quả của sự kiện 406) - Giờ: 18:12:48 22/10
SK 408: Chung kết Hạng D Nhi đồng Latin - Điệu C,R - Giờ: 18:15:24 22/10
302Nguyễn Quang Anh
Lê Sa
- M - DANCE
179Phạm Xuân Hưng
Trần Gia Hân
- Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
SK 409: Chung kết Hạng F5 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu P - Giờ: 18:18:00 22/10
211Phạm Huyền Trang - DreamDance Gia Lai
423Nguyễn Thảo Dương - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
217Phạm Bảo An - DreamDance Gia Lai
41Nguyễn Linh Chi - Bắc Ninh Dancesport
SK 410: Chung kết Hạng F5 Thiếu niên 1 Latin - Điệu P - Giờ: 18:19:18 22/10
382Cao Kiều Ngọc Ly - ProG Academy
383Đỗ Hương Thảo - ProG Academy
446Phạm Mai Linh - TV DANCE STUDIO
169Trịnh Lan Anh - Clb Starkids Quảng Ninh
443Nguyễn Khánh Ly - TRIỀU TẤN DANCESPORT
12Trần Lê Trung Anh - - SONATA ACADEMY -
SK 411: Chung kết Hạng F5 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu P - Giờ: 18:20:36 22/10
391Nguyễn Hoàng Diệu - ProG Academy
17Nguyễn Hà Phương - Bảo Dance Sport Nghệ An
18Trần Thị Khôi Linh - Bảo Dance Sport Nghệ An
19Nguyễn Diệp Anh - Bảo Dance Sport Nghệ An
20Mai Phương Anh - Bảo Dance Sport Nghệ An
168Đặng Ngọc Bảo Trân - Clb Starkids Quảng Ninh
171Nguyễn Hoàng Bảo Nhi - Clb Starkids Quảng Ninh
241Nguyễn Thị Ngân Phi - LUÂN OANH DANCESPORT
SK 412: Chung kết Hạng E5 Thiếu niên 2 Latin - Điệu P - Giờ: 18:21:54 22/10
50Nguyễn Đức Minh
Trần Nguyễn Diệu Linh
- CK Team
162Phạm Gia Bảo
Vũ Châu Anh
- Clb Starkids Quảng Ninh
165Trần Đức Minh
Nguyễn Thị Khánh Tâm
- Clb Starkids Quảng Ninh
SK 413: Chung kết Hạng FC Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C,R,J - Giờ: 18:23:12 22/10
391Nguyễn Hoàng Diệu - ProG Academy
46Trịnh Bảo Quyên - CK Team
35Hoàng Misaki - Bắc Ninh Dancesport
170Phạm Tùng Lâm - Clb Starkids Quảng Ninh
171Nguyễn Hoàng Bảo Nhi - Clb Starkids Quảng Ninh
SK 414: Chung kết Hạng FC Thiếu niên 1 Latin - Điệu C,R,J - Giờ: 18:27:06 22/10
385Dương Trần Anh Thư - ProG Academy
386Trần Ngọc Ánh - ProG Academy
525Đàm Nguyễn Xuân Duyên - Trường Song Ngữ Liên Cấp Wellspring
523Nguyễn Trần Khánh Chi - Trung tâm nghệ thuật Mina Art
524Nguyễn Ngọc Mỹ Anh - Trung tâm nghệ thuật Mina Art
118Bùi Tuệ Minh - CLB TJ
443Nguyễn Khánh Ly - TRIỀU TẤN DANCESPORT
445Trần Yến Nhi - TRIỀU TẤN DANCESPORT
SK 415: Bán kết Hạng F4 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu S - Giờ: 18:31:00 22/10
387Nguyễn Vũ Bảo Phương - ProG Academy
391Nguyễn Hoàng Diệu - ProG Academy
46Trịnh Bảo Quyên - CK Team
48Nguyễn Khánh Chi - CK Team
37Trần Tú Linh - Bắc Ninh Dancesport
271Nguyễn Phương Ngân - Linh Anh Academy
17Nguyễn Hà Phương - Bảo Dance Sport Nghệ An
18Trần Thị Khôi Linh - Bảo Dance Sport Nghệ An
19Nguyễn Diệp Anh - Bảo Dance Sport Nghệ An
20Mai Phương Anh - Bảo Dance Sport Nghệ An
168Đặng Ngọc Bảo Trân - Clb Starkids Quảng Ninh
210Nguyễn Phương Anh - DreamDance Gia Lai
236Phạm Gia Trúc My - LUÂN OANH DANCESPORT
421KSor H Nhạc - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
241Nguyễn Thị Ngân Phi - LUÂN OANH DANCESPORT
SK 416: Chung kết Hạng F4 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu S (Kết quả của sự kiện 415) - Giờ: 18:35:00 22/10
SK 417: Chung kết Hạng E4 Thiếu niên 2 Latin - Điệu S - Giờ: 18:36:18 22/10
162Phạm Gia Bảo
Vũ Châu Anh
- Clb Starkids Quảng Ninh
165Trần Đức Minh
Nguyễn Thị Khánh Tâm
- Clb Starkids Quảng Ninh
SK 418: Chung kết Hạng F5 Thiếu niên 2 Latin - Điệu P - Giờ: 18:37:36 22/10
524Nguyễn Ngọc Mỹ Anh - Trung tâm nghệ thuật Mina Art
445Trần Yến Nhi - TRIỀU TẤN DANCESPORT
11Đỗ Trần Linh Anh - - SONATA ACADEMY -
SK 419: Bán kết Hạng FB Thiếu nhi 2 Latin - Điệu S,C,R,J - Giờ: 18:38:54 22/10
526Nguyễn Lâm Thùy Dương - Trường THCS Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội
381Nguyễn Khánh Vy - ProG Academy
383Đỗ Hương Thảo - ProG Academy
386Trần Ngọc Ánh - ProG Academy
47Trần Khánh Vy - CK Team
51Nguyễn Trà My - CK Team
35Hoàng Misaki - Bắc Ninh Dancesport
21Lê Nguyễn Hoài An - Bảo Dance Sport Nghệ An
28Nguyễn Khánh Linh - Bảo Dance Sport Nghệ An
414Trần Đỗ Thu Uyên - Sao Mai - Kon Tum
415Nguyễn Tường Lam - Sao Mai - Kon Tum
SK 420: Chung kết Hạng FA Thiếu nhi 1 Latin - Điệu S,C,R,P,J - Giờ: 18:47:24 22/10
391Nguyễn Hoàng Diệu - ProG Academy
46Trịnh Bảo Quyên - CK Team
35Hoàng Misaki - Bắc Ninh Dancesport
170Phạm Tùng Lâm - Clb Starkids Quảng Ninh
171Nguyễn Hoàng Bảo Nhi - Clb Starkids Quảng Ninh
423Nguyễn Thảo Dương - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
217Phạm Bảo An - DreamDance Gia Lai
SK 421: Chung kết Hạng FA Thiếu niên 1 Latin - Điệu S,C,R,P,J - Giờ: 18:53:54 22/10
47Trần Khánh Vy - CK Team
523Nguyễn Trần Khánh Chi - Trung tâm nghệ thuật Mina Art
524Nguyễn Ngọc Mỹ Anh - Trung tâm nghệ thuật Mina Art
445Trần Yến Nhi - TRIỀU TẤN DANCESPORT
422Ngô Nhã Nam - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
SK 422: Chung kết Hạng FB Thiếu nhi 2 Latin - Điệu S,C,R,J (Kết quả của sự kiện 419) - Giờ: 19:00:24 22/10
SK 423: Chung kết Hạng B Thiếu niên 2 Latin - Điệu S,C,R,J - Giờ: 19:05:36 22/10
371Nguyễn Cảnh Thắng
Nguyễn Tú Phương
- ProG Academy
372Nguyễn Cảnh Toàn
Nguyễn Thu Hà
- ProG Academy
45Trần Hạo Nam
Nguyễn Hoàng Minh Anh
- CK Team
50Nguyễn Đức Minh
Trần Nguyễn Diệu Linh
- CK Team
55Lê Hoàng Bảo Thiên
Nguyễn Bảo Trâm Anh
- CK Team
SK 424: Bán kết Hạng F4 Thiếu niên 1 Latin - Điệu S - Giờ: 19:10:48 22/10
554Hồ Bảo Khánh - Up Dance
381Nguyễn Khánh Vy - ProG Academy
382Cao Kiều Ngọc Ly - ProG Academy
383Đỗ Hương Thảo - ProG Academy
490Hoàng Bảo Chi - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
491Phạm Ngọc Minh Anh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
492Trần Tuệ Minh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
493Phạm Bùi Trà My - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
496Đinh Diệp Chi - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
524Nguyễn Ngọc Mỹ Anh - Trung tâm nghệ thuật Mina Art
34Bùi Bảo Chi - Bắc Ninh Dancesport
169Trịnh Lan Anh - Clb Starkids Quảng Ninh
240Phạm Tuyết San - LUÂN OANH DANCESPORT
422Ngô Nhã Nam - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
SK 425: Chung kết Hạng F4 Thiếu niên 1 Latin - Điệu S (Kết quả của sự kiện 424) - Giờ: 19:13:48 22/10
SK 426: Bán kết Hạng F3 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu J - Giờ: 19:15:06 22/10
387Nguyễn Vũ Bảo Phương - ProG Academy
391Nguyễn Hoàng Diệu - ProG Academy
431Trần Tùng Linh - THCS Nguyễn Trường Tộ , Đống Đa , Hà Nội
48Nguyễn Khánh Chi - CK Team
37Trần Tú Linh - Bắc Ninh Dancesport
119Nguyễn Ngọc Thiên An - CLB TJ
17Nguyễn Hà Phương - Bảo Dance Sport Nghệ An
18Trần Thị Khôi Linh - Bảo Dance Sport Nghệ An
19Nguyễn Diệp Anh - Bảo Dance Sport Nghệ An
20Mai Phương Anh - Bảo Dance Sport Nghệ An
168Đặng Ngọc Bảo Trân - Clb Starkids Quảng Ninh
100Trương Hoàng Thục Anh - CLB Năng Khiếu Mầm Xanh Quảng Trị
241Nguyễn Thị Ngân Phi - LUÂN OANH DANCESPORT
245Vương Đức Minh - LUÂN OANH DANCESPORT
SK 427: Chung kết Hạng F3 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu J (Kết quả của sự kiện 426) - Giờ: 19:20:36 22/10
SK 428: Bán kết Hạng F3 Nhi đồng Latin - Điệu J - Giờ: 19:21:54 22/10
432Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh - TLD CLUB HÀ TĨNH
434Nguyễn Lê Cẩm Anh - TLD CLUB HÀ TĨNH
436Lê Linh Thảo - TLD CLUB HÀ TĨNH
438Trần Hạ Khanh - TLD CLUB HÀ TĨNH
38Nguyễn Diệu An - Bắc Ninh Dancesport
167Phùng Như Thảo - Clb Starkids Quảng Ninh
237Nguyễn Hoàng Khánh An - LUÂN OANH DANCESPORT
30Nguyễn Phương Chi - Bảo Dance Sport Nghệ An
364Lê Ngọc Mỹ Anh - Nguyệt Anh Academy
365Trần Nguyệt Minh - Nguyệt Anh Academy
368Hoàng Tú Linh - Nguyệt Anh Academy
SK 429: Chung kết Hạng F3 Nhi đồng Latin - Điệu J (Kết quả của sự kiện 428) - Giờ: 19:26:30 22/10
SK 430: Chung kết Hạng E3 Thiếu niên 2 Latin - Điệu J - Giờ: 19:27:48 22/10
45Trần Hạo Nam
Nguyễn Hoàng Minh Anh
- CK Team
50Nguyễn Đức Minh
Trần Nguyễn Diệu Linh
- CK Team
55Lê Hoàng Bảo Thiên
Nguyễn Bảo Trâm Anh
- CK Team
162Phạm Gia Bảo
Vũ Châu Anh
- Clb Starkids Quảng Ninh
164Nguyễn Tô Quốc Khánh
Trần Thị Ngọc Diệp
- Clb Starkids Quảng Ninh
SK 431: Tứ kết Hạng FC Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C,R,J - Giờ: 19:29:06 22/10
526Nguyễn Lâm Thùy Dương - Trường THCS Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội
381Nguyễn Khánh Vy - ProG Academy
383Đỗ Hương Thảo - ProG Academy
386Trần Ngọc Ánh - ProG Academy
431Trần Tùng Linh - THCS Nguyễn Trường Tộ , Đống Đa , Hà Nội
47Trần Khánh Vy - CK Team
48Nguyễn Khánh Chi - CK Team
112Nguyễn Thị Bích Ngân - CLB PHONGLUU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM
51Nguyễn Trà My - CK Team
35Hoàng Misaki - Bắc Ninh Dancesport
37Trần Tú Linh - Bắc Ninh Dancesport
119Nguyễn Ngọc Thiên An - CLB TJ
20Mai Phương Anh - Bảo Dance Sport Nghệ An
21Lê Nguyễn Hoài An - Bảo Dance Sport Nghệ An
99Nguyễn Ngọc Châu Anh - CLB Năng Khiếu Mầm Xanh Quảng Trị
100Trương Hoàng Thục Anh - CLB Năng Khiếu Mầm Xanh Quảng Trị
28Nguyễn Khánh Linh - Bảo Dance Sport Nghệ An
414Trần Đỗ Thu Uyên - Sao Mai - Kon Tum
415Nguyễn Tường Lam - Sao Mai - Kon Tum
236Phạm Gia Trúc My - LUÂN OANH DANCESPORT
239Hồ Lê Uyên Kha - LUÂN OANH DANCESPORT
240Phạm Tuyết San - LUÂN OANH DANCESPORT
241Nguyễn Thị Ngân Phi - LUÂN OANH DANCESPORT
42Nguyễn Ngọc Quỳnh Vy - Bắc Ninh Dancesport
SK 432: Bán kết Hạng FC Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C,R,J (Kết quả của sự kiện 431) - Giờ: 19:44:06 22/10
SK 433: Chung kết Hạng C Thiếu niên 2 Latin - Điệu C,R,J - Giờ: 19:48:00 22/10
372Nguyễn Cảnh Toàn
Nguyễn Thu Hà
- ProG Academy
55Lê Hoàng Bảo Thiên
Nguyễn Bảo Trâm Anh
- CK Team
252Nguyễn Thế Huy
Tạ Liên Giang
- LUÂN OANH DANCESPORT
SK 434: Chung kết Hạng FC Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C,R,J (Kết quả của sự kiện 432) - Giờ: 19:51:54 22/10
SK 435: Chung kết Hạng FC Nhi đồng Latin - Điệu C,R,J - Giờ: 19:55:48 22/10
434Nguyễn Lê Cẩm Anh - TLD CLUB HÀ TĨNH
438Trần Hạ Khanh - TLD CLUB HÀ TĨNH
38Nguyễn Diệu An - Bắc Ninh Dancesport
39Lưu Thị Phương Linh - Bắc Ninh Dancesport
181Nguyễn Phương Phương - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
416Lê Uyên Nhi - Sao Mai - Kon Tum
SK 436: Chung kết Hạng F4 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu S - Giờ: 19:59:42 22/10
432Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh - TLD CLUB HÀ TĨNH
433Hà Hồng Ngọc - TLD CLUB HÀ TĨNH
268Nguyễn Anh Cường - Linh Anh Academy
238Kiều Lê Nhã Uyên - LUÂN OANH DANCESPORT
SK 437: Vòng 1/8 Hạng F2 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu R - Giờ: 20:01:00 22/10
555Trần Thu Nhật Vi - Up Dance
408Nguyễn Thanh Nhàn - SC Dance
409Nguyễn Linh Chi - SC Dance
410Phạm Nguyễn Mai Vy - SC Dance
435Trần Lê Hoàng Châu - TLD CLUB HÀ TĨNH
387Nguyễn Vũ Bảo Phương - ProG Academy
391Nguyễn Hoàng Diệu - ProG Academy
299Trần Ngọc Minh - M - DANCE
538Hồ Khánh Linh - Trường Tiểu Học I-Sắc Niu-Tơn
548Lê Sam My - Trường Tiểu Học I-Sắc Niu-Tơn
550Bùi Lê Thảo Chi - Trường Tiểu Học I-Sắc Niu-Tơn
46Trịnh Bảo Quyên - CK Team
399Nguyễn Phương Anh - S-HighDance
37Trần Tú Linh - Bắc Ninh Dancesport
17Nguyễn Hà Phương - Bảo Dance Sport Nghệ An
18Trần Thị Khôi Linh - Bảo Dance Sport Nghệ An
19Nguyễn Diệp Anh - Bảo Dance Sport Nghệ An
20Mai Phương Anh - Bảo Dance Sport Nghệ An
180Nguyễn Ngọc Thùy Châu - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
168Đặng Ngọc Bảo Trân - Clb Starkids Quảng Ninh
171Nguyễn Hoàng Bảo Nhi - Clb Starkids Quảng Ninh
556Nguyễn Thảo Nguyên - Up Dance
557Đỗ Hà My - Up Dance
558Lê Phúc Vân Hà - Up Dance
210Nguyễn Phương Anh - DreamDance Gia Lai
235Nguyễn Bảo Linh Châu - LUÂN OANH DANCESPORT
236Phạm Gia Trúc My - LUÂN OANH DANCESPORT
421KSor H Nhạc - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
425Bùi Nguyễn Khánh Thi - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
427Lê Nguyễn Hương Giang - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
201Nguyễn Trần Phương Linh - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
244Phạm Băng Băng - LUÂN OANH DANCESPORT
130Cao Thùy Lâm - CLB quận Kiến An
208Nguyễn Minh Hạnh - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
SK 438: Tứ kết Hạng F2 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu R (Kết quả của sự kiện 437) - Giờ: 20:11:00 22/10
SK 439: Bán kết Hạng F2 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu R (Kết quả của sự kiện 438) - Giờ: 20:13:36 22/10
SK 440: Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu R (Kết quả của sự kiện 439) - Giờ: 20:14:54 22/10
SK 441: Chung kết Hạng F2 Nhi đồng Latin - Điệu R - Giờ: 20:16:12 22/10
545Đỗ Gia Hân - Trường Tiểu Học I-Sắc Niu-Tơn
38Nguyễn Diệu An - Bắc Ninh Dancesport
39Lưu Thị Phương Linh - Bắc Ninh Dancesport
303Lê Thị Minh Khuê - M - DANCE
167Phùng Như Thảo - Clb Starkids Quảng Ninh
237Nguyễn Hoàng Khánh An - LUÂN OANH DANCESPORT
479Nguyễn Kim Huyền Anh - Trang Bui Center
SK 442: Chung kết Hạng E2 Nhi đồng Latin - Điệu R - Giờ: 20:17:30 22/10
302Nguyễn Quang Anh
Lê Sa
- M - DANCE
179Phạm Xuân Hưng
Trần Gia Hân
- Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
SK 443: Chung kết Hạng E2 Thiếu niên 2 Latin - Điệu R - Giờ: 20:18:48 22/10
55Lê Hoàng Bảo Thiên
Nguyễn Bảo Trâm Anh
- CK Team
162Phạm Gia Bảo
Vũ Châu Anh
- Clb Starkids Quảng Ninh
164Nguyễn Tô Quốc Khánh
Trần Thị Ngọc Diệp
- Clb Starkids Quảng Ninh
133Đặng Minh Sơn
Hoàng Ngọc Anh
- CLB quận Kiến An
SK 444: Chung kết Hạng B Thiếu niên 1 Latin - Điệu S,C,R,J - Giờ: 20:20:06 22/10
371Nguyễn Cảnh Thắng
Nguyễn Tú Phương
- ProG Academy
102Bùi Gia Bảo
Nguyễn Thị Bích Ngân
- CLB PHONGLUU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM
45Trần Hạo Nam
Nguyễn Hoàng Minh Anh
- CK Team
162Phạm Gia Bảo
Vũ Châu Anh
- Clb Starkids Quảng Ninh
SK 445: Bán kết Hạng FA Thiếu nhi 2 Latin - Điệu S,C,R,P,J - Giờ: 20:25:18 22/10
381Nguyễn Khánh Vy - ProG Academy
383Đỗ Hương Thảo - ProG Academy
47Trần Khánh Vy - CK Team
51Nguyễn Trà My - CK Team
35Hoàng Misaki - Bắc Ninh Dancesport
21Lê Nguyễn Hoài An - Bảo Dance Sport Nghệ An
28Nguyễn Khánh Linh - Bảo Dance Sport Nghệ An
420Lê Thị Hà Trang - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
421KSor H Nhạc - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
424Trần Nguyễn Tâm Nguyên - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
425Bùi Nguyễn Khánh Thi - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
427Lê Nguyễn Hương Giang - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai
243Nguyễn Ngọc Đan Khanh - LUÂN OANH DANCESPORT
244Phạm Băng Băng - LUÂN OANH DANCESPORT
SK 446: Chung kết Hạng E1 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C - Giờ: 20:36:00 22/10
378Nguyễn Duy Long
Nguyễn Quỳnh Trang Anh
- ProG Academy
32Nguyễn Việt Khang
Nguyễn Linh Chi
- Bắc Ninh Dancesport
265Đặng Chí Bảo
Nguyễn Trần Trâm Anh
- Linh Anh Academy
392Trần Trung Hiếu
Đặng Hàn My
- ProG Academy
313Nguyễn Đăng Dương
Hoàng Thu Thảo
- M - DANCE
475Bùi Khả Điền
Nguyễn Kim Huyền Anh
- Trang Bui Center
SK 447: Chung kết Hạng E1 Thiếu niên 1 Latin - Điệu C - Giờ: 20:37:18 22/10
45Trần Hạo Nam
Nguyễn Hoàng Minh Anh
- CK Team
163Trần Văn Đức
Nguyễn Hoàng Yến
- Clb Starkids Quảng Ninh
165Trần Đức Minh
Nguyễn Thị Khánh Tâm
- Clb Starkids Quảng Ninh
215Nguyễn Tấn Khang
Nguyễn Gia Hân
- DreamDance Gia Lai
198Hoàng Kỳ
Nguyễn Minh Hạnh
- Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
135Nguyễn Duy Thành
Tô Nguyễn Ngọc Bích
- CLB quận Kiến An
137Đặng Minh Sơn
Đào Song Ngọc
- CLB quận Kiến An
SK 448: Chung kết Hạng FA Thiếu nhi 2 Latin - Điệu S,C,R,P,J (Kết quả của sự kiện 445) - Giờ: 20:38:36 22/10
SK 449: Chung kết Hạng A Thiếu niên 2 Latin - Điệu S,C,R,P,J - Giờ: 20:45:06 22/10
390Phạm Minh Thanh
Nguyễn Linh Anh
- ProG Academy
45Trần Hạo Nam
Nguyễn Hoàng Minh Anh
- CK Team
50Nguyễn Đức Minh
Trần Nguyễn Diệu Linh
- CK Team
SK 450: Chung kết Hạng E1 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C - Giờ: 20:51:36 22/10
552Hồ Đức Minh
Nguyễn Anh Thư
- Up Dance
354Nguyễn Hải Đăng
Nguyễn Thị Minh Ngọc
- New Life Center
264Dương Minh Quân
Phạm Bảo Ngọc
- Linh Anh Academy
172Phan Bình Minh
Du Mai Lan
- Clb Starkids Quảng Ninh
212Nguyễn Ngọc Bảo Đăng
Lâm Bảo Hân
- DreamDance Gia Lai
59Trần Nguyễn Anh Minh
Trần Nguyễn Ngọc Minh
- CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
199Nguyễn Tiến Đạt
Nguyễn Minh Hạnh
- Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
255Vương Đức Minh
Phạm Băng Băng
- LUÂN OANH DANCESPORT
135Nguyễn Duy Thành
Tô Nguyễn Ngọc Bích
- CLB quận Kiến An
SK 451: Chung kết Hạng F1 Thiếu niên 2 Latin - Điệu C - Giờ: 20:52:54 22/10
385Dương Trần Anh Thư - ProG Academy
388Nguyễn Phương Diệu My - ProG Academy
489Tô Hoàng Vi Anh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
522Nguyễn Hồ Ngọc Nhi - Trung tâm nghệ thuật Mina Art
120Nguyễn Hoàng Mai Phương - CLB TJ
121Trần Hiểu Khanh - CLB TJ
197Nguyễn Ngọc Diệp - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
SK 452: Chung kết Hạng B Thiếu nhi 2 Latin - Điệu S,C,R,J - Giờ: 20:54:12 22/10
553Phạm Bảo Long
Đoàn Lê Bảo Trang
- Up Dance
102Bùi Gia Bảo
Nguyễn Thị Bích Ngân
- CLB PHONGLUU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM
166Trần Đức Minh
Du Mai Lan
- Clb Starkids Quảng Ninh
392Trần Trung Hiếu
Đặng Hàn My
- ProG Academy
SK 453: Chung kết Hạng FB Thiếu niên 2 Latin - Điệu S,C,R,J - Giờ: 20:59:24 22/10
379Lê Hồng Anh - ProG Academy
380Nguyễn Lâm Huyền Anh - ProG Academy
49Bùi Vũ Hiền Anh - CK Team
SK 454: Chung kết Hạng E3 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu J - Giờ: 21:04:36 22/10
378Nguyễn Duy Long
Nguyễn Quỳnh Trang Anh
- ProG Academy
32Nguyễn Việt Khang
Nguyễn Linh Chi
- Bắc Ninh Dancesport
174Cao Nguyễn Đức Tâm
Phạm Thị Kim Ngân
- Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
392Trần Trung Hiếu
Đặng Hàn My
- ProG Academy
SK 455: Chung kết Hạng E3 Thiếu niên 1 Latin - Điệu J - Giờ: 21:05:54 22/10
45Trần Hạo Nam
Nguyễn Hoàng Minh Anh
- CK Team
163Trần Văn Đức
Nguyễn Hoàng Yến
- Clb Starkids Quảng Ninh
165Trần Đức Minh
Nguyễn Thị Khánh Tâm
- Clb Starkids Quảng Ninh
215Nguyễn Tấn Khang
Nguyễn Gia Hân
- DreamDance Gia Lai
134Đặng Minh Sơn
Nguyễn Hà Vân
- CLB quận Kiến An
SK 456: Chung kết Hạng D Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C,R - Giờ: 21:07:12 22/10
378Nguyễn Duy Long
Nguyễn Quỳnh Trang Anh
- ProG Academy
32Nguyễn Việt Khang
Nguyễn Linh Chi
- Bắc Ninh Dancesport
392Trần Trung Hiếu
Đặng Hàn My
- ProG Academy
313Nguyễn Đăng Dương
Hoàng Thu Thảo
- M - DANCE
SK 457: Chung kết Hạng D Thiếu niên 1 Latin - Điệu C,R - Giờ: 21:09:48 22/10
102Bùi Gia Bảo
Nguyễn Thị Bích Ngân
- CLB PHONGLUU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM
163Trần Văn Đức
Nguyễn Hoàng Yến
- Clb Starkids Quảng Ninh
165Trần Đức Minh
Nguyễn Thị Khánh Tâm
- Clb Starkids Quảng Ninh
198Hoàng Kỳ
Nguyễn Minh Hạnh
- Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
133Đặng Minh Sơn
Hoàng Ngọc Anh
- CLB quận Kiến An
136Phạm Quang Hải
Đào Thu Trang
- CLB quận Kiến An
138Nguyễn Duy Thành
Tô Ngọc Bích
- CLB quận Kiến An
SK 458: Chung kết Hạng E3 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu J - Giờ: 21:12:24 22/10
552Hồ Đức Minh
Nguyễn Anh Thư
- Up Dance
354Nguyễn Hải Đăng
Nguyễn Thị Minh Ngọc
- New Life Center
172Phan Bình Minh
Du Mai Lan
- Clb Starkids Quảng Ninh
212Nguyễn Ngọc Bảo Đăng
Lâm Bảo Hân
- DreamDance Gia Lai
59Trần Nguyễn Anh Minh
Trần Nguyễn Ngọc Minh
- CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
SK 459: Chung kết Hạng F3 Thiếu niên 2 Latin - Điệu J - Giờ: 21:13:42 22/10
385Dương Trần Anh Thư - ProG Academy
388Nguyễn Phương Diệu My - ProG Academy
355Hoàng Bảo Hân - New Life Center
523Nguyễn Trần Khánh Chi - Trung tâm nghệ thuật Mina Art
524Nguyễn Ngọc Mỹ Anh - Trung tâm nghệ thuật Mina Art
120Nguyễn Hoàng Mai Phương - CLB TJ
121Trần Hiểu Khanh - CLB TJ
19Nguyễn Diệp Anh - Bảo Dance Sport Nghệ An
20Mai Phương Anh - Bảo Dance Sport Nghệ An
SK 460: Chung kết Hạng D Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C,R - Giờ: 21:15:00 22/10
552Hồ Đức Minh
Nguyễn Anh Thư
- Up Dance
264Dương Minh Quân
Phạm Bảo Ngọc
- Linh Anh Academy
172Phan Bình Minh
Du Mai Lan
- Clb Starkids Quảng Ninh
392Trần Trung Hiếu
Đặng Hàn My
- ProG Academy
59Trần Nguyễn Anh Minh
Trần Nguyễn Ngọc Minh
- CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
199Nguyễn Tiến Đạt
Nguyễn Minh Hạnh
- Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
136Phạm Quang Hải
Đào Thu Trang
- CLB quận Kiến An
SK 461: Chung kết Hạng FD Thiếu niên 2 Latin - Điệu C,R - Giờ: 21:17:36 22/10
382Cao Kiều Ngọc Ly - ProG Academy
389Nguyễn Hoàng Hà Phương - ProG Academy
104Lại Ánh Dương - CLB PHONGLUU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM
522Nguyễn Hồ Ngọc Nhi - Trung tâm nghệ thuật Mina Art
523Nguyễn Trần Khánh Chi - Trung tâm nghệ thuật Mina Art
120Nguyễn Hoàng Mai Phương - CLB TJ
121Trần Hiểu Khanh - CLB TJ
444Phạm Phương Bảo Thy - TRIỀU TẤN DANCESPORT
288Nguyễn Hải Hằng - Linh Anh Academy
SK 462: Chung kết Hạng E5 Thiếu niên 1 Latin - Điệu P - Giờ: 21:20:12 22/10
163Trần Văn Đức
Nguyễn Hoàng Yến
- Clb Starkids Quảng Ninh
165Trần Đức Minh
Nguyễn Thị Khánh Tâm
- Clb Starkids Quảng Ninh
SK 463: Chung kết Hạng E5 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu P - Giờ: 21:21:30 22/10
354Nguyễn Hải Đăng
Nguyễn Thị Minh Ngọc
- New Life Center
174Cao Nguyễn Đức Tâm
Phạm Thị Kim Ngân
- Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
172Phan Bình Minh
Du Mai Lan
- Clb Starkids Quảng Ninh
SK 464: Chung kết Hạng C Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C,R,J - Giờ: 21:22:48 22/10
378Nguyễn Duy Long
Nguyễn Quỳnh Trang Anh
- ProG Academy
32Nguyễn Việt Khang
Nguyễn Linh Chi
- Bắc Ninh Dancesport
174Cao Nguyễn Đức Tâm
Phạm Thị Kim Ngân
- Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
392Trần Trung Hiếu
Đặng Hàn My
- ProG Academy
SK 465: Chung kết Hạng C Thiếu niên 1 Latin - Điệu C,R,J - Giờ: 21:26:42 22/10
372Nguyễn Cảnh Toàn
Nguyễn Thu Hà
- ProG Academy
162Phạm Gia Bảo
Vũ Châu Anh
- Clb Starkids Quảng Ninh
134Đặng Minh Sơn
Nguyễn Hà Vân
- CLB quận Kiến An
SK 466: Chung kết Hạng C Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C,R,J - Giờ: 21:30:36 22/10
553Phạm Bảo Long
Đoàn Lê Bảo Trang
- Up Dance
102Bùi Gia Bảo
Nguyễn Thị Bích Ngân
- CLB PHONGLUU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM
166Trần Đức Minh
Du Mai Lan
- Clb Starkids Quảng Ninh
392Trần Trung Hiếu
Đặng Hàn My
- ProG Academy
59Trần Nguyễn Anh Minh
Trần Nguyễn Ngọc Minh
- CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
SK 467: Chung kết Hạng FC Thiếu niên 2 Latin - Điệu C,R,J - Giờ: 21:34:30 22/10
379Lê Hồng Anh - ProG Academy
382Cao Kiều Ngọc Ly - ProG Academy
389Nguyễn Hoàng Hà Phương - ProG Academy
355Hoàng Bảo Hân - New Life Center
120Nguyễn Hoàng Mai Phương - CLB TJ
121Trần Hiểu Khanh - CLB TJ
444Phạm Phương Bảo Thy - TRIỀU TẤN DANCESPORT
SK 468: Chung kết Hạng E2 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu R - Giờ: 21:38:24 22/10
378Nguyễn Duy Long
Nguyễn Quỳnh Trang Anh
- ProG Academy
32Nguyễn Việt Khang
Nguyễn Linh Chi
- Bắc Ninh Dancesport
392Trần Trung Hiếu
Đặng Hàn My
- ProG Academy
518Nguyễn Lê Hữu Nguyên
Vũ Hà Vy
- Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
313Nguyễn Đăng Dương
Hoàng Thu Thảo
- M - DANCE
SK 469: Chung kết Hạng E2 Thiếu niên 1 Latin - Điệu R - Giờ: 21:39:42 22/10
163Trần Văn Đức
Nguyễn Hoàng Yến
- Clb Starkids Quảng Ninh
165Trần Đức Minh
Nguyễn Thị Khánh Tâm
- Clb Starkids Quảng Ninh
215Nguyễn Tấn Khang
Nguyễn Gia Hân
- DreamDance Gia Lai
198Hoàng Kỳ
Nguyễn Minh Hạnh
- Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
133Đặng Minh Sơn
Hoàng Ngọc Anh
- CLB quận Kiến An
138Nguyễn Duy Thành
Tô Ngọc Bích
- CLB quận Kiến An
SK 470: Chung kết Hạng A Thiếu niên 1 Latin - Điệu S,C,R,P,J - Giờ: 21:41:00 22/10
390Phạm Minh Thanh
Nguyễn Linh Anh
- ProG Academy
45Trần Hạo Nam
Nguyễn Hoàng Minh Anh
- CK Team
162Phạm Gia Bảo
Vũ Châu Anh
- Clb Starkids Quảng Ninh
SK 471: Chung kết Hạng E2 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu R - Giờ: 21:47:30 22/10
552Hồ Đức Minh
Nguyễn Anh Thư
- Up Dance
378Nguyễn Duy Long
Nguyễn Quỳnh Trang Anh
- ProG Academy
172Phan Bình Minh
Du Mai Lan
- Clb Starkids Quảng Ninh
212Nguyễn Ngọc Bảo Đăng
Lâm Bảo Hân
- DreamDance Gia Lai
59Trần Nguyễn Anh Minh
Trần Nguyễn Ngọc Minh
- CLB Cường Anh - Đông Triều - QN
136Phạm Quang Hải
Đào Thu Trang
- CLB quận Kiến An
207Nguyễn Tiến Đạt
Nguyễn Trần Phương Linh
- Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
SK 472: Chung kết Hạng F2 Thiếu niên 2 Latin - Điệu R - Giờ: 21:48:48 22/10
385Dương Trần Anh Thư - ProG Academy
388Nguyễn Phương Diệu My - ProG Academy
489Tô Hoàng Vi Anh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
525Đàm Nguyễn Xuân Duyên - Trường Song Ngữ Liên Cấp Wellspring
522Nguyễn Hồ Ngọc Nhi - Trung tâm nghệ thuật Mina Art
120Nguyễn Hoàng Mai Phương - CLB TJ
121Trần Hiểu Khanh - CLB TJ
131Lưu Hoàng Hà Phương - CLB quận Kiến An
SK 473: Chung kết Hạng E4 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu S - Giờ: 21:50:06 22/10
378Nguyễn Duy Long
Nguyễn Quỳnh Trang Anh
- ProG Academy
174Cao Nguyễn Đức Tâm
Phạm Thị Kim Ngân
- Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
392Trần Trung Hiếu
Đặng Hàn My
- ProG Academy
SK 474: Chung kết Hạng E4 Thiếu niên 1 Latin - Điệu S - Giờ: 21:51:24 22/10
163Trần Văn Đức
Nguyễn Hoàng Yến
- Clb Starkids Quảng Ninh
165Trần Đức Minh
Nguyễn Thị Khánh Tâm
- Clb Starkids Quảng Ninh
SK 475: Chung kết Hạng E4 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu S - Giờ: 21:52:42 22/10
354Nguyễn Hải Đăng
Nguyễn Thị Minh Ngọc
- New Life Center
172Phan Bình Minh
Du Mai Lan
- Clb Starkids Quảng Ninh
255Vương Đức Minh
Phạm Băng Băng
- LUÂN OANH DANCESPORT
SK 476: Chung kết Hạng F4 Thiếu niên 2 Latin - Điệu S - Giờ: 21:54:00 22/10
385Dương Trần Anh Thư - ProG Academy
388Nguyễn Phương Diệu My - ProG Academy
489Tô Hoàng Vi Anh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
523Nguyễn Trần Khánh Chi - Trung tâm nghệ thuật Mina Art
444Phạm Phương Bảo Thy - TRIỀU TẤN DANCESPORT
445Trần Yến Nhi - TRIỀU TẤN DANCESPORT
SK 477: Chung kết Hạng A Thiếu nhi 2 Latin - Điệu S,C,R,P,J - Giờ: 21:55:18 22/10
553Phạm Bảo Long
Đoàn Lê Bảo Trang
- Up Dance
502Đặng Hồ Sâm
Lê Hà Ngân
- Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy
174Cao Nguyễn Đức Tâm
Phạm Thị Kim Ngân
- Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP
166Trần Đức Minh
Du Mai Lan
- Clb Starkids Quảng Ninh
SK 478: Chung kết Hạng FA Thiếu niên 2 Latin - Điệu S,C,R,P,J - Giờ: 22:01:48 22/10
379Lê Hồng Anh - ProG Academy
380Nguyễn Lâm Huyền Anh - ProG Academy
49Bùi Vũ Hiền Anh - CK Team
SK 479: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi Latin HP - Điệu C - Giờ:
126Nguyễn Hà Vân - CLB quận Kiến An
117Nguyễn Thanh Hà - CLB Quận Kiến An
128Lê Hồng Liên - CLB quận Kiến An

Khiêu vũ thể thao, thông tin giải đấu, đăng ký thi đấu online, khieu vu the thao, giai khieu vu, giải khiêu vũ, dance sport, nhảy nghệ thuật

Khiêu vũ thể thao, thông tin giải đấu, đăng ký thi đấu online, khieu vu the thao, giai khieu vu, giải khiêu vũ, dance sport, nhảy nghệ thuật