Lịch vận động viên

Giải KVTT Tỉnh Hải Dương mở rộng năm 2019

Số đeoVận động viên SKSK KQHeatĐiệuMã ND Ngày giờVòngNội dung
11Nguyễn Phạm Đức - Lê Minh Nguyệt - 2M Dancesport2081S,C,R,P,J11017:49:12 17/3Chung kếtHạng A Trước Thanh niên Latin
11Nguyễn Phạm Đức - Lê Minh Nguyệt - 2M Dancesport2361C12319:39:00 17/3Chung kếtHạng E1 Thanh niên Latin
11Nguyễn Phạm Đức - Lê Minh Nguyệt - 2M Dancesport2401R12419:57:00 17/3Chung kếtHạng E2 Thanh niên Latin
11Nguyễn Phạm Đức - Lê Minh Nguyệt - 2M Dancesport2431S,C,R,J8820:02:24 17/3Chung kếtHạng B Thiếu niên 2 Latin
11Nguyễn Phạm Đức - Lê Minh Nguyệt - 2M Dancesport2501C,R12220:31:12 17/3Chung kếtHạng D Thanh niên Latin
12Trần Tuấn Bảo - Mẫn Khánh Vi - 2M Dancesport1911R416:51:36 17/3Chung kếtHạng E2 Nhi đồng Latin
12Trần Tuấn Bảo - Mẫn Khánh Vi - 2M Dancesport1941C316:58:48 17/3Chung kếtHạng E1 Nhi đồng Latin
12Trần Tuấn Bảo - Mẫn Khánh Vi - 2M Dancesport2061C,R217:42:00 17/3Chung kếtHạng D Nhi đồng Latin
13Nguyễn Trung Kiên - Phạm Hồng Anh - CK TEAM1641R(s),S,C,J,P(s)11915:00 17/3Chung kếtHạng A Thanh niên Latin
14Nguyễn Quang Huy - Lê Thục Hiền - CK TEAM1641R(s),S,C,J,P(s)11915:00 17/3Chung kếtHạng A Thanh niên Latin
15Nguyễn Tuấn Phong - Ngô Trần Hoài Thu - CK TEAM1641R(s),S,C,J,P(s)11915:00 17/3Chung kếtHạng A Thanh niên Latin
15Nguyễn Tuấn Phong - Ngô Trần Hoài Thu - CK TEAM2081S,C,R,P,J11017:49:12 17/3Chung kếtHạng A Trước Thanh niên Latin
16Lê Hoàng Dương - Lê Hương Giang - CK TEAM1871S,C,R,J1416:33:36 17/3Chung kếtHạng B Thiếu nhi 1 Latin
16Lê Hoàng Dương - Lê Hương Giang - CK TEAM2131S,C,R,P,J1318:23:24 17/3Chung kếtHạng A Thiếu nhi 1 Latin
17Nguyễn Gia Nhi - CLB Bảo Hân - Kim Thành - HD161C28908:14:00 17/3Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin CB các CLB - 001
18Vũ Bảo Ngọc - CLB Bảo Hân - Kim Thành - HD181C29108:16:00 17/3Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin CB các CLB - 003
19Nguyễn Diệu Linh - CLB Bảo Hân - Kim Thành - HD241C32008:22:00 17/3Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin CB các CLB - 001
19Nguyễn Diệu Linh - CLB Bảo Hân - Kim Thành - HD671R35109:05:00 17/3Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin CB các CLB - 001
20Trần Nguyễn Tường Vi - CLB Bảo Hân - Kim Thành - HD251C32108:23:00 17/3Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin CB các CLB - 002
21Nguyễn Như Ngọc - CLB Bảo Hân - Kim Thành - HD261C32208:24:00 17/3Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin CB các CLB - 003
22Đoàn Nguyễn Bảo Trâm - CLB Bảo Hân - Kim Thành - HD271C32308:25:00 17/3Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin CB các CLB - 004
23Nguyễn Thị Diệu Anh - CLB Bảo Hân - Kim Thành - HD281C32408:26:00 17/3Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin CB các CLB - 005
24Hứa Thùy Chi - CLB Bảo Hân - Kim Thành - HD291C32508:27:00 17/3Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin CB các CLB - 006
25Nguyễn Thảo Nguyên - CLB Bảo Hân - Kim Thành - HD301C32608:28:00 17/3Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin CB các CLB - 007
26Trần Thị Mai Phương - CLB Bảo Hân - Kim Thành - HD351C42808:33:00 17/3Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin CB các CLB -001
26Trần Thị Mai Phương - CLB Bảo Hân - Kim Thành - HD711R45609:09:00 17/3Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 2 Latin CB các CLB - 001
26Trần Thị Mai Phương - CLB Bảo Hân - Kim Thành - HD151154,157,1602C5013:43:12 17/3Tứ kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin
27Đoàn Bảo Hân - CLB Bảo Hân - Kim Thành - HD361C42908:34:00 17/3Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin CB các CLB -002
27Đoàn Bảo Hân - CLB Bảo Hân - Kim Thành - HD711R45609:09:00 17/3Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 2 Latin CB các CLB - 001
27Đoàn Bảo Hân - CLB Bảo Hân - Kim Thành - HD151154,157,1602C5013:43:12 17/3Tứ kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin
28Nguyễn Thị Hằng - CLB Bảo Hân - Kim Thành - HD371C43008:35:00 17/3Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin CB các CLB -003
29Nguyễn Diệu Linh - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN611C62108:59:00 17/3Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin Vô địch Miền Bắc 1 CN
29Nguyễn Diệu Linh - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN781R62309:16:00 17/3Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi Latin Vô địch Miền Bắc 3 CN
30Nguyễn Minh Thư - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN611C62108:59:00 17/3Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin Vô địch Miền Bắc 1 CN
30Nguyễn Minh Thư - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN781R62309:16:00 17/3Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi Latin Vô địch Miền Bắc 3 CN
31Nguyễn Tùng Lâm - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN611C62108:59:00 17/3Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin Vô địch Miền Bắc 1 CN
31Nguyễn Tùng Lâm - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN781R62309:16:00 17/3Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi Latin Vô địch Miền Bắc 3 CN
32Đào Thị Hà Vi - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN621C62209:00:00 17/3Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin Vô địch Miền Bắc 2 CN
32Đào Thị Hà Vi - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN791R62409:17:00 17/3Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi Latin Vô địch Miền Bắc 4 CN
33Hoàng Anh Thư - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN621C62209:00:00 17/3Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin Vô địch Miền Bắc 2 CN
33Hoàng Anh Thư - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN791R62409:17:00 17/3Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi Latin Vô địch Miền Bắc 4 CN
34Nguyễn Phạm Thùy An - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN621C62209:00:00 17/3Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin Vô địch Miền Bắc 2 CN
34Nguyễn Phạm Thùy An - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN791R62409:17:00 17/3Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi Latin Vô địch Miền Bắc 4 CN
35Trần Nguyễn Anh Minh - Trần Nguyễn Ngọc Minh - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN1911R416:51:36 17/3Chung kếtHạng E2 Nhi đồng Latin
35Trần Nguyễn Anh Minh - Trần Nguyễn Ngọc Minh - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN1941C316:58:48 17/3Chung kếtHạng E1 Nhi đồng Latin
35Trần Nguyễn Anh Minh - Trần Nguyễn Ngọc Minh - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN2061C,R217:42:00 17/3Chung kếtHạng D Nhi đồng Latin
36Lê Đăng An - CLB Dream Dance Gia Lai851W54109:23:00 17/3Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Standard CB các CLB - 01
37Nguyễn Phương Thảo - CLB Dream Dance Gia Lai851W54109:23:00 17/3Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Standard CB các CLB - 01
38Nguyễn Bảo Trang - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương161C28908:14:00 17/3Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin CB các CLB - 001
38Nguyễn Bảo Trang - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương861W54209:24:00 17/3Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Standard CB các CLB - 02
39Nguyễn Lưu Gia Hân - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương181C29108:16:00 17/3Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin CB các CLB - 003
39Nguyễn Lưu Gia Hân - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương861W54209:24:00 17/3Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Standard CB các CLB - 02
39Nguyễn Lưu Gia Hân - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương911W14809:31:24 17/3Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Standard
40Trần Ngọc Trang - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương191C29208:17:00 17/3Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin CB các CLB - 004
40Trần Ngọc Trang - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương861W54209:24:00 17/3Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Standard CB các CLB - 02
41Phạm Thùy Trang - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương201C29408:18:00 17/3Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin CB các CLB - 006
41Phạm Thùy Trang - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương861W54209:24:00 17/3Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Standard CB các CLB - 02
41Phạm Thùy Trang - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương911W14809:31:24 17/3Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Standard
42Đoàn Nguyễn Ái Minh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương251C32108:23:00 17/3Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin CB các CLB - 002
42Đoàn Nguyễn Ái Minh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương801W37609:18:00 17/3Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Standard CB các CLB - 01
42Đoàn Nguyễn Ái Minh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương1101131W16610:23:36 17/3Bán kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Standard
43Lê Thị Thanh Mai - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương171C29008:15:00 17/3Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin CB các CLB - 002
44Hoàng Bảo Châu - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương261C32208:24:00 17/3Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin CB các CLB - 003
44Hoàng Bảo Châu - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương851W54109:23:00 17/3Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Standard CB các CLB - 01
45Vũ Bảo An - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương271C32308:25:00 17/3Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin CB các CLB - 004
45Vũ Bảo An - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương801W37609:18:00 17/3Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Standard CB các CLB - 01
46Đào Thuy Thủy - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương281C32408:26:00 17/3Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin CB các CLB - 005
46Đào Thuy Thủy - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương811W37909:19:00 17/3Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Standard CB các CLB - 04
46Đào Thuy Thủy - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương1101131W16610:23:36 17/3Bán kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Standard
47Trần Khánh Linh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương291C32508:27:00 17/3Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin CB các CLB - 006
47Trần Khánh Linh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương811W37909:19:00 17/3Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Standard CB các CLB - 04
48Trần Nhã Kỳ - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương1101131W16610:23:36 17/3Bán kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Standard
48Trần Nhã Kỳ - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương1151T16710:34:24 17/3Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Standard
48Trần Nhã Kỳ - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương1181W,T17110:41:36 17/3Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Standard
48Trần Nhã Kỳ - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương1221Q16811:06:48 17/3Chung kếtHạng F3 Thiếu nhi 1 Standard
48Trần Nhã Kỳ - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương1251F16911:14:00 17/3Chung kếtHạng F4 Thiếu nhi 1 Standard
48Trần Nhã Kỳ - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương1281VW17011:21:12 17/3Chung kếtHạng F5 Thiếu nhi 1 Standard
49Vũ Diệu Hương - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương1101131W16610:30:48 17/3Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Standard
49Vũ Diệu Hương - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương1151T16710:34:24 17/3Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Standard
49Vũ Diệu Hương - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương1181W,T17110:41:36 17/3Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Standard
49Vũ Diệu Hương - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương1221Q16811:06:48 17/3Chung kếtHạng F3 Thiếu nhi 1 Standard
49Vũ Diệu Hương - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương1251F16911:14:00 17/3Chung kếtHạng F4 Thiếu nhi 1 Standard
49Vũ Diệu Hương - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương1281VW17011:21:12 17/3Chung kếtHạng F5 Thiếu nhi 1 Standard
50Bùi Tường Linh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương311C32708:29:00 17/3Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin CB các CLB - 008
50Bùi Tường Linh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương1041W16309:58:24 17/3Chung kếtHạng F1 Vô địch HD Thiếu nhi 1 Standard
50Bùi Tường Linh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương1101131W16610:30:48 17/3Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Standard
50Bùi Tường Linh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương1151T16710:34:24 17/3Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Standard
50Bùi Tường Linh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương1181W,T17110:41:36 17/3Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Standard
50Bùi Tường Linh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương1221Q16811:06:48 17/3Chung kếtHạng F3 Thiếu nhi 1 Standard
50Bùi Tường Linh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương1281VW17011:21:12 17/3Chung kếtHạng F5 Thiếu nhi 1 Standard
51Đỗ Hà Trang - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương351C42808:33:00 17/3Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin CB các CLB -001
51Đỗ Hà Trang - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương821W49909:20:00 17/3Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Standard các CLB - 01
51Đỗ Hà Trang - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương9295,981W19209:44:00 17/3Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Standard
52Nguyễn Phương Thảo - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương211C29908:19:00 17/3Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin NC các CLB - 01
53Nguyễn Phạm Tuệ Minh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương11C,R40207:45 17/3Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Latin các CLB - 001
53Nguyễn Phạm Tuệ Minh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương1041W16309:58:24 17/3Chung kếtHạng F1 Vô địch HD Thiếu nhi 1 Standard
53Nguyễn Phạm Tuệ Minh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương1101131W16610:23:36 17/3Bán kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Standard
53Nguyễn Phạm Tuệ Minh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương1151T16710:34:24 17/3Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Standard
53Nguyễn Phạm Tuệ Minh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương1281VW17011:21:12 17/3Chung kếtHạng F5 Thiếu nhi 1 Standard
54Vũ Hà Kiều Linh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương61C,R55107:55:00 17/3Chung kếtHạng FD Thiếu niên 1 Latin CB các CLB - 01
54Vũ Hà Kiều Linh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương841W55509:22:00 17/3Chung kếtHạng F1 Thiếu niên 1 Standard CB các CLB - 02
54Vũ Hà Kiều Linh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương1331VW21911:35:36 17/3Chung kếtHạng F5 Thiếu niên 1 Standard
55Bùi Trâm Anh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương71C,R55207:57:00 17/3Chung kếtHạng FD Thiếu niên 1 Latin CB các CLB - 02
55Bùi Trâm Anh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương841W55509:22:00 17/3Chung kếtHạng F1 Thiếu niên 1 Standard CB các CLB - 02
55Bùi Trâm Anh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương1111141W21510:32:36 17/3Chung kếtHạng F1 Thiếu niên 1 Standard
56Ngô Ánh Ngọc - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương871W55409:25:00 17/3Chung kếtHạng F1 Thiếu niên 1 Standard CB các CLB - 01
56Ngô Ánh Ngọc - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương2172201C7318:50:24 17/3Chung kếtHạng F1 Thiếu niên 1 Latin
56Ngô Ánh Ngọc - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương2242261R7419:03:00 17/3Chung kếtHạng F2 Thiếu niên 1 Latin
56Ngô Ánh Ngọc - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương2301C,R7819:15:36 17/3Chung kếtHạng FD Thiếu niên 1 Latin
57Nguyễn Thị Ánh Dương - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương41C,R52607:51:00 17/3Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Latin các CLB - 001
57Nguyễn Thị Ánh Dương - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương9295,981W19209:38:36 17/3Bán kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Standard
57Nguyễn Thị Ánh Dương - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương1011W,T19709:51:12 17/3Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Standard
57Nguyễn Thị Ánh Dương - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương1051081T19310:12:48 17/3Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 2 Standard
57Nguyễn Thị Ánh Dương - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương1421VW19613:01:48 17/3Chung kếtHạng F5 Thiếu nhi 2 Standard
58Phùng Thúy Quỳnh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương9295,981W19209:33:12 17/3Tứ kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Standard
58Phùng Thúy Quỳnh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương1011W,T19709:51:12 17/3Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Standard
58Phùng Thúy Quỳnh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương1051081T19310:12:48 17/3Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 2 Standard
58Phùng Thúy Quỳnh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương1321F19511:33:48 17/3Chung kếtHạng F4 Thiếu nhi 2 Standard
58Phùng Thúy Quỳnh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương1411W18913:00 17/3Chung kếtHạng F1 Vô địch HD Thiếu nhi 2 Standard
59Vũ Phương Thi - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương51C,R52807:53:00 17/3Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Latin các CLB - 003
59Vũ Phương Thi - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương9295,981W19209:33:12 17/3Tứ kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Standard
59Vũ Phương Thi - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương1421VW19613:01:48 17/3Chung kếtHạng F5 Thiếu nhi 2 Standard
60Chu Khánh Ngọc - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương361C42908:34:00 17/3Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin CB các CLB -002
60Chu Khánh Ngọc - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương831W50009:21:00 17/3Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Standard các CLB - 02
60Chu Khánh Ngọc - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương9295,981W19209:33:12 17/3Tứ kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Standard
60Chu Khánh Ngọc - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương151154,157,1601C5013:50:24 17/3Bán kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin
61Đào Bình Phương - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương1041W16309:58:24 17/3Chung kếtHạng F1 Vô địch HD Thiếu nhi 1 Standard
61Đào Bình Phương - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương1101131W16610:23:36 17/3Bán kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Standard
61Đào Bình Phương - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương1121C,R2910:27:12 17/3Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Latin
61Đào Bình Phương - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương1151T16710:34:24 17/3Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Standard
61Đào Bình Phương - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương1181W,T17110:41:36 17/3Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Standard
61Đào Bình Phương - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương1221Q16811:06:48 17/3Chung kếtHạng F3 Thiếu nhi 1 Standard
61Đào Bình Phương - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương1281VW17011:21:12 17/3Chung kếtHạng F5 Thiếu nhi 1 Standard
62Trần Phương Linh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương371C43008:35:00 17/3Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin CB các CLB -003
62Trần Phương Linh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương831W50009:21:00 17/3Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Standard các CLB - 02
62Trần Phương Linh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương9295,981W19209:33:12 17/3Tứ kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Standard
63Nguyễn Trâm Anh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương381C43108:36:00 17/3Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin CB các CLB -004
63Nguyễn Trâm Anh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương831W50009:21:00 17/3Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Standard các CLB - 02
63Nguyễn Trâm Anh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương9295,981W19209:33:12 17/3Tứ kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Standard
64Trần Hương Giang - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương391C43208:37:00 17/3Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin CB các CLB -005
64Trần Hương Giang - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương821W49909:20:00 17/3Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Standard các CLB - 01
64Trần Hương Giang - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương9295,981W19209:38:36 17/3Bán kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Standard
65Vũ Nguyễn Hà Anh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương9295,981W19209:33:12 17/3Tứ kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Standard
65Vũ Nguyễn Hà Anh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương1011W,T19709:51:12 17/3Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Standard
65Vũ Nguyễn Hà Anh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương1051081T19310:00:12 17/3Bán kếtHạng F2 Thiếu nhi 2 Standard
65Vũ Nguyễn Hà Anh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương1261Q19411:15:48 17/3Chung kếtHạng F3 Thiếu nhi 2 Standard
65Vũ Nguyễn Hà Anh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương1421VW19613:01:48 17/3Chung kếtHạng F5 Thiếu nhi 2 Standard
65Vũ Nguyễn Hà Anh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương1771801C,R5516:10:12 17/3Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Latin
66Trần Thị Mai Anh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương9295,981W19209:38:36 17/3Bán kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Standard
66Trần Thị Mai Anh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương1051081T19310:00:12 17/3Bán kếtHạng F2 Thiếu nhi 2 Standard
66Trần Thị Mai Anh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương1161W,Q19810:36:12 17/3Chung kếtHạng FD1 Thiếu nhi 2 Standard
66Trần Thị Mai Anh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương1261Q19411:15:48 17/3Chung kếtHạng F3 Thiếu nhi 2 Standard
66Trần Thị Mai Anh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương1291T,Q20011:23:00 17/3Chung kếtHạng FD3 Thiếu nhi 2 Standard
66Trần Thị Mai Anh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương1421VW19613:01:48 17/3Chung kếtHạng F5 Thiếu nhi 2 Standard
66Trần Thị Mai Anh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương1771801C,R5515:57:36 17/3Bán kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Latin
67Trần Thị Minh Anh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương9295,981W19209:38:36 17/3Bán kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Standard
67Trần Thị Minh Anh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương1051081T19310:00:12 17/3Bán kếtHạng F2 Thiếu nhi 2 Standard
67Trần Thị Minh Anh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương1161W,Q19810:36:12 17/3Chung kếtHạng FD1 Thiếu nhi 2 Standard
67Trần Thị Minh Anh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương1261Q19411:15:48 17/3Chung kếtHạng F3 Thiếu nhi 2 Standard
67Trần Thị Minh Anh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương1291T,Q20011:23:00 17/3Chung kếtHạng FD3 Thiếu nhi 2 Standard
67Trần Thị Minh Anh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương1421VW19613:01:48 17/3Chung kếtHạng F5 Thiếu nhi 2 Standard
67Trần Thị Minh Anh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương1771801C,R5515:57:36 17/3Bán kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Latin
68Phạm Hoàng Linh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương391C43208:37:00 17/3Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin CB các CLB -005
68Phạm Hoàng Linh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương821W49909:20:00 17/3Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Standard các CLB - 01
68Phạm Hoàng Linh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương9295,981W19209:33:12 17/3Tứ kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Standard
69Bùi Lương Đinh Hương - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương741R58009:12:00 17/3Chung kếtHạng F2 Thiếu niên 1 Latin CB các CLB - 01
69Bùi Lương Đinh Hương - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương841W55509:22:00 17/3Chung kếtHạng F1 Thiếu niên 1 Standard CB các CLB - 02
69Bùi Lương Đinh Hương - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương1171T21610:39:48 17/3Chung kếtHạng F2 Thiếu niên 1 Standard
69Bùi Lương Đinh Hương - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương1331VW21911:35:36 17/3Chung kếtHạng F5 Thiếu niên 1 Standard
70Phạm Phương Linh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương71C,R55207:57:00 17/3Chung kếtHạng FD Thiếu niên 1 Latin CB các CLB - 02
70Phạm Phương Linh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương1111141W21510:32:36 17/3Chung kếtHạng F1 Thiếu niên 1 Standard
70Phạm Phương Linh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương1171T21610:39:48 17/3Chung kếtHạng F2 Thiếu niên 1 Standard
70Phạm Phương Linh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương1271W,T22011:17:36 17/3Chung kếtHạng FD Thiếu niên 1 Standard
70Phạm Phương Linh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương1331VW21911:35:36 17/3Chung kếtHạng F5 Thiếu niên 1 Standard
71Nguyễn Minh Thư - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương61C,R55107:55:00 17/3Chung kếtHạng FD Thiếu niên 1 Latin CB các CLB - 01
71Nguyễn Minh Thư - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương871W55409:25:00 17/3Chung kếtHạng F1 Thiếu niên 1 Standard CB các CLB - 01
71Nguyễn Minh Thư - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương1111141W21510:25:24 17/3Bán kếtHạng F1 Thiếu niên 1 Standard
72Vũ Quế Anh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương821W49909:20:00 17/3Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Standard các CLB - 01
72Vũ Quế Anh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương9295,981W19209:44:00 17/3Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Standard
73Nguyễn Thị Ngọc Hà - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương801W37609:18:00 17/3Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Standard CB các CLB - 01
73Nguyễn Thị Ngọc Hà - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương1101131W16610:23:36 17/3Bán kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Standard
74Phạm Hồng Minh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương1091W,T,VW,SF,Q25110:14:36 17/3Chung kếtHạng FA Thiếu niên 2 Standard
74Phạm Hồng Minh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương1211W,T,SF,Q22710:59:36 17/3Chung kếtHạng FB Thiếu niên 1 Standard
74Phạm Hồng Minh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương1371W,T,VW,SF,Q22811:46:24 17/3Chung kếtHạng FA Thiếu niên 1 Standard
75Phạm Hữu Đạt - Nguyễn Thùy Dương - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương1351W23311:39:12 17/3Chung kếtHạng E1 Thiếu niên 2 Standard
75Phạm Hữu Đạt - Nguyễn Thùy Dương - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương1431W25613:03:36 17/3Chung kếtHạng E1 Trước Thanh niên Standard
75Phạm Hữu Đạt - Nguyễn Thùy Dương - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương1461T25713:12:36 17/3Chung kếtHạng E2 Trước Thanh niên Standard
75Phạm Hữu Đạt - Nguyễn Thùy Dương - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương1491W,T,VW,SF,Q22913:25:12 17/3Chung kếtHạng A Thiếu niên 2 Standard
76Vũ Phương Thảo - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương1111141W21510:32:36 17/3Chung kếtHạng F1 Thiếu niên 1 Standard
76Vũ Phương Thảo - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương1171T21610:39:48 17/3Chung kếtHạng F2 Thiếu niên 1 Standard
76Vũ Phương Thảo - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương1241Q21711:12:12 17/3Chung kếtHạng F3 Thiếu niên 1 Standard
76Vũ Phương Thảo - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương1271W,T22011:17:36 17/3Chung kếtHạng FD Thiếu niên 1 Standard
76Vũ Phương Thảo - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương1301F21811:26:36 17/3Chung kếtHạng F4 Thiếu niên 1 Standard
76Vũ Phương Thảo - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương1331VW21911:35:36 17/3Chung kếtHạng F5 Thiếu niên 1 Standard
77Lê Đăng An - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương321C32808:30:00 17/3Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin CB các CLB - 009
78Vũ Thị Mai Anh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương151154,157,1602C5013:36:00 17/3Vòng 1/8Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin
78Vũ Thị Mai Anh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương1651681R5115:09:00 17/3Bán kếtHạng F2 Thiếu nhi 2 Latin
78Vũ Thị Mai Anh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương1771801C,R5515:57:36 17/3Bán kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Latin
79Hoàng Ngọc Bảo Thy - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương1191W,T,SF,Q20410:45:12 17/3Chung kếtHạng FB Thiếu nhi 2 Standard
79Hoàng Ngọc Bảo Thy - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương1361W,T,Q20311:41:00 17/3Chung kếtHạng FC Thiếu nhi 2 Standard
79Hoàng Ngọc Bảo Thy - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương1481W,T,VW,SF,Q20513:16:12 17/3Chung kếtHạng FA Thiếu nhi 2 Standard
80Vũ Phương Anh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương741R58009:12:00 17/3Chung kếtHạng F2 Thiếu niên 1 Latin CB các CLB - 01
80Vũ Phương Anh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương871W55409:25:00 17/3Chung kếtHạng F1 Thiếu niên 1 Standard CB các CLB - 01
81Nguyễn Thị Diệp Anh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương1111141W21510:25:24 17/3Bán kếtHạng F1 Thiếu niên 1 Standard
81Nguyễn Thị Diệp Anh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương1171T21610:39:48 17/3Chung kếtHạng F2 Thiếu niên 1 Standard
81Nguyễn Thị Diệp Anh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương1301F21811:26:36 17/3Chung kếtHạng F4 Thiếu niên 1 Standard
81Nguyễn Thị Diệp Anh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương1331VW21911:35:36 17/3Chung kếtHạng F5 Thiếu niên 1 Standard
83Vũ Khánh Ly - CLB HH Dreamhouse1051081T19310:00:12 17/3Bán kếtHạng F2 Thiếu nhi 2 Standard
83Vũ Khánh Ly - CLB HH Dreamhouse1231W,F19911:08:36 17/3Chung kếtHạng FD2 Thiếu nhi 2 Standard
83Vũ Khánh Ly - CLB HH Dreamhouse1321F19511:33:48 17/3Chung kếtHạng F4 Thiếu nhi 2 Standard
83Vũ Khánh Ly - CLB HH Dreamhouse1481W,T,VW,SF,Q20513:16:12 17/3Chung kếtHạng FA Thiếu nhi 2 Standard
83Vũ Khánh Ly - CLB HH Dreamhouse1991P5417:13:12 17/3Chung kếtHạng F5 Thiếu nhi 2 Latin
85Nguyễn Nhữ Minh Anh - CLB HH Dreamhouse1051081T19310:12:48 17/3Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 2 Standard
85Nguyễn Nhữ Minh Anh - CLB HH Dreamhouse1161W,Q19810:36:12 17/3Chung kếtHạng FD1 Thiếu nhi 2 Standard
85Nguyễn Nhữ Minh Anh - CLB HH Dreamhouse1191W,T,SF,Q20410:45:12 17/3Chung kếtHạng FB Thiếu nhi 2 Standard
85Nguyễn Nhữ Minh Anh - CLB HH Dreamhouse1991P5417:13:12 17/3Chung kếtHạng F5 Thiếu nhi 2 Latin
86Vũ Viết Thiện - CLB HH Dreamhouse1181W,T17110:41:36 17/3Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Standard
86Vũ Viết Thiện - CLB HH Dreamhouse1311W,T,Q17711:28:24 17/3Chung kếtHạng FC Thiếu nhi 1 Standard
86Vũ Viết Thiện - CLB HH Dreamhouse1411W18913:00 17/3Chung kếtHạng F1 Vô địch HD Thiếu nhi 2 Standard
86Vũ Viết Thiện - CLB HH Dreamhouse2371P2819:40:48 17/3Chung kếtHạng F5 Thiếu nhi 1 Latin
87Đàm Ngọc Diệp - CLB HH Dreamhouse1101131W16610:30:48 17/3Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Standard
87Đàm Ngọc Diệp - CLB HH Dreamhouse1151T16710:34:24 17/3Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Standard
87Đàm Ngọc Diệp - CLB HH Dreamhouse1181W,T17110:41:36 17/3Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Standard
87Đàm Ngọc Diệp - CLB HH Dreamhouse1251F16911:14:00 17/3Chung kếtHạng F4 Thiếu nhi 1 Standard
88Bùi Bảo Ngọc - CLB Hương Hạnh Dance Tứ Kỳ441C57208:42:00 17/3Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin CLB Hương Hạnh Dance Tứ Kỳ - 001
89Chu Bảo Hân - CLB Hương Hạnh Dance Tứ Kỳ441C57208:42:00 17/3Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin CLB Hương Hạnh Dance Tứ Kỳ - 001
90Nguyễn Gia Như - CLB Hương Hạnh Dance Tứ Kỳ441C57208:42:00 17/3Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin CLB Hương Hạnh Dance Tứ Kỳ - 001
91Nguyễn Mai Ngọc - CLB Hương Hạnh Dance Tứ Kỳ451C57308:43:00 17/3Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin CLB Hương Hạnh Dance Tứ Kỳ - 002
92Phạm Thị Hồng Mai - CLB Hương Hạnh Dance Tứ Kỳ451C57308:43:00 17/3Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin CLB Hương Hạnh Dance Tứ Kỳ - 002
93Phạm Gia Hân - CLB Hương Hạnh Dance Tứ Kỳ451C57308:43:00 17/3Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin CLB Hương Hạnh Dance Tứ Kỳ - 002
94Vũ Minh Thu - CLB Hương Hạnh Dance Tứ Kỳ461C57408:44:00 17/3Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin CLB Hương Hạnh Dance Tứ Kỳ - 003
95Phạm Thị Thúy Hiền - CLB Hương Hạnh Dance Tứ Kỳ461C57408:44:00 17/3Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin CLB Hương Hạnh Dance Tứ Kỳ - 003
96Nguyễn Hồng Hạnh - CLB Hương Hạnh Dance Tứ Kỳ461C57408:44:00 17/3Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin CLB Hương Hạnh Dance Tứ Kỳ - 003
97Khương Gia Linh - CLB Hương Hạnh Dance Tứ Kỳ471C57508:45:00 17/3Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin CLB Hương Hạnh Dance Tứ Kỳ - 004
98Đỗ Phương Thảo - CLB Hương Hạnh Dance Tứ Kỳ471C57508:45:00 17/3Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin CLB Hương Hạnh Dance Tứ Kỳ - 004
99Nguyễn Phúc Cường - CLB Hương Hạnh Dance Tứ Kỳ471C57508:45:00 17/3Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin CLB Hương Hạnh Dance Tứ Kỳ - 004
100Nguyễn Hữu Hải Nam - Đào Hải Hà - CLB Hương Hạnh Dance Tứ Kỳ481C57608:46:00 17/3Chung kếtHạng E1 Thiếu nhi 1 Latin CLB Hương Hạnh Dance Tứ Kỳ - 005
101Phạm Bình Minh - Phạm Gia Hân - CLB Hương Hạnh Dance Tứ Kỳ481C57608:46:00 17/3Chung kếtHạng E1 Thiếu nhi 1 Latin CLB Hương Hạnh Dance Tứ Kỳ - 005
102Nguyễn Phúc Cường - Khương Gia Linh - CLB Hương Hạnh Dance Tứ Kỳ481C57608:46:00 17/3Chung kếtHạng E1 Thiếu nhi 1 Latin CLB Hương Hạnh Dance Tứ Kỳ - 005
103Ngô Anh Thư - CLB Hương Hạnh Dance Tứ Kỳ471C57508:45:00 17/3Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin CLB Hương Hạnh Dance Tứ Kỳ - 004
104Võ Thành Đạt - CLB Mặt trời đỏ Sơn Tây221C30608:20:00 17/3Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin NC các CLB - 08
104Võ Thành Đạt - CLB Mặt trời đỏ Sơn Tây9093,961C2409:35:00 17/3Bán kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin
104Võ Thành Đạt - CLB Mặt trời đỏ Sơn Tây150153,1561C613:34:12 17/3Tứ kếtHạng F1 Nhi đồng Latin
104Võ Thành Đạt - CLB Mặt trời đỏ Sơn Tây151154,157,1601C5013:59:24 17/3Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin
104Võ Thành Đạt - CLB Mặt trời đỏ Sơn Tây2522551C2120:54:36 17/3Chung kếtHạng F1 Vô địch HD Thiếu nhi 1 Latin
105Phùng Hải Yến - CLB Mặt trời đỏ Sơn Tây291C32508:27:00 17/3Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin CB các CLB - 006
105Phùng Hải Yến - CLB Mặt trời đỏ Sơn Tây9093,961C2409:35:00 17/3Bán kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin
105Phùng Hải Yến - CLB Mặt trời đỏ Sơn Tây151154,157,1602C5013:36:00 17/3Vòng 1/8Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin
105Phùng Hải Yến - CLB Mặt trời đỏ Sơn Tây2522551C2120:42:00 17/3Bán kếtHạng F1 Vô địch HD Thiếu nhi 1 Latin
106Hoàng triệu vy - CLB Mặt trời đỏ Sơn Tây151154,157,1602C5013:36:00 17/3Vòng 1/8Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin
106Hoàng triệu vy - CLB Mặt trời đỏ Sơn Tây1651681R5115:09:00 17/3Bán kếtHạng F2 Thiếu nhi 2 Latin
106Hoàng triệu vy - CLB Mặt trời đỏ Sơn Tây1771801C,R5516:10:12 17/3Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Latin
106Hoàng triệu vy - CLB Mặt trời đỏ Sơn Tây2141R4818:32:24 17/3Chung kếtHạng F2 Vô địch HD Thiếu nhi 2 Latin
106Hoàng triệu vy - CLB Mặt trời đỏ Sơn Tây2172201C7318:43:12 17/3Bán kếtHạng F1 Thiếu niên 1 Latin
106Hoàng triệu vy - CLB Mặt trời đỏ Sơn Tây2211C4718:52:12 17/3Chung kếtHạng F1 Vô địch HD Thiếu nhi 2 Latin
106Hoàng triệu vy - CLB Mặt trời đỏ Sơn Tây2242261R7419:03:00 17/3Chung kếtHạng F2 Thiếu niên 1 Latin
106Hoàng triệu vy - CLB Mặt trời đỏ Sơn Tây2301C,R7819:15:36 17/3Chung kếtHạng FD Thiếu niên 1 Latin
107Nguyễn Trần trâm Anh - CLB Mặt trời đỏ Sơn Tây161C28908:14:00 17/3Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin CB các CLB - 001
107Nguyễn Trần trâm Anh - CLB Mặt trời đỏ Sơn Tây9093,961C2409:35:00 17/3Bán kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin
107Nguyễn Trần trâm Anh - CLB Mặt trời đỏ Sơn Tây150153,1561C613:34:12 17/3Tứ kếtHạng F1 Nhi đồng Latin
107Nguyễn Trần trâm Anh - CLB Mặt trời đỏ Sơn Tây2522551C2120:42:00 17/3Bán kếtHạng F1 Vô địch HD Thiếu nhi 1 Latin
108Lê Quỳnh chi - CLB Mặt trời đỏ Sơn Tây331C32908:31:00 17/3Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin CB các CLB - 010
108Lê Quỳnh chi - CLB Mặt trời đỏ Sơn Tây9093,961C2409:35:00 17/3Bán kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin
108Lê Quỳnh chi - CLB Mặt trời đỏ Sơn Tây151154,157,1602C5013:36:00 17/3Vòng 1/8Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin
108Lê Quỳnh chi - CLB Mặt trời đỏ Sơn Tây2522551C2120:42:00 17/3Bán kếtHạng F1 Vô địch HD Thiếu nhi 1 Latin
109Phạm mai Anh - CLB Mặt trời đỏ Sơn Tây181C29108:16:00 17/3Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin CB các CLB - 003
109Phạm mai Anh - CLB Mặt trời đỏ Sơn Tây9093,961C2409:35:00 17/3Bán kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin
109Phạm mai Anh - CLB Mặt trời đỏ Sơn Tây150153,1561C613:41:24 17/3Bán kếtHạng F1 Nhi đồng Latin
109Phạm mai Anh - CLB Mặt trời đỏ Sơn Tây2522551C2120:42:00 17/3Bán kếtHạng F1 Vô địch HD Thiếu nhi 1 Latin
110Lê Thị Thanh nga - CLB Mặt trời đỏ Sơn Tây311C32708:29:00 17/3Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin CB các CLB - 008
110Lê Thị Thanh nga - CLB Mặt trời đỏ Sơn Tây9093,961C2409:35:00 17/3Bán kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin
110Lê Thị Thanh nga - CLB Mặt trời đỏ Sơn Tây151154,157,1602C5013:36:00 17/3Vòng 1/8Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin
110Lê Thị Thanh nga - CLB Mặt trời đỏ Sơn Tây2522551C2120:42:00 17/3Bán kếtHạng F1 Vô địch HD Thiếu nhi 1 Latin
111Kiều như nguyệt - CLB Mặt trời đỏ Sơn Tây381C43108:36:00 17/3Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin CB các CLB -004
111Kiều như nguyệt - CLB Mặt trời đỏ Sơn Tây151154,157,1602C5013:36:00 17/3Vòng 1/8Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin
111Kiều như nguyệt - CLB Mặt trời đỏ Sơn Tây2211C4718:52:12 17/3Chung kếtHạng F1 Vô địch HD Thiếu nhi 2 Latin
112Đặng Nhật Minh - Đoàn Thị Thu Trang - CLB Trường Tiểu học Ái Quốc2601C4221:05:24 17/3Chung kếtHạng E1 Thiếu nhi 2 Latin
113Đoàn Thị Thu Trang - CLB Trường Tiểu học Ái Quốc401C43808:38:00 17/3Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin NC các CLB - 01
114Vũ Thu Trang - CLB Trường Tiểu học Ái Quốc411C43908:39:00 17/3Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin NC các CLB - 02
114Vũ Thu Trang - CLB Trường Tiểu học Ái Quốc2211C4718:52:12 17/3Chung kếtHạng F1 Vô địch HD Thiếu nhi 2 Latin
115Đặng Nhật Minh - CLB Trường Tiểu học Ái Quốc411C43908:39:00 17/3Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin NC các CLB - 02
115Đặng Nhật Minh - CLB Trường Tiểu học Ái Quốc151154,157,1602C5013:43:12 17/3Tứ kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin
115Đặng Nhật Minh - CLB Trường Tiểu học Ái Quốc2211C4718:52:12 17/3Chung kếtHạng F1 Vô địch HD Thiếu nhi 2 Latin
116Trương Quỳnh Anh - CLB Tú Trần Dancesport Hải Dương551C60408:53:00 17/3Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin CLB Tú Trần
116Trương Quỳnh Anh - CLB Tú Trần Dancesport Hải Dương651J60609:03:00 17/3Chung kếtHạng F3 Thiếu nhi 1 Latin CLB Tú Trần
116Trương Quỳnh Anh - CLB Tú Trần Dancesport Hải Dương761R60509:14:00 17/3Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin CLB Tú Trần
117Nguyễn Quỳnh Chi - CLB Tú Trần Dancesport Hải Dương551C60408:53:00 17/3Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin CLB Tú Trần
117Nguyễn Quỳnh Chi - CLB Tú Trần Dancesport Hải Dương651J60609:03:00 17/3Chung kếtHạng F3 Thiếu nhi 1 Latin CLB Tú Trần
117Nguyễn Quỳnh Chi - CLB Tú Trần Dancesport Hải Dương761R60509:14:00 17/3Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin CLB Tú Trần
118Bùi Yến Nhi - CLB Tú Trần Dancesport Hải Dương551C60408:53:00 17/3Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin CLB Tú Trần
118Bùi Yến Nhi - CLB Tú Trần Dancesport Hải Dương651J60609:03:00 17/3Chung kếtHạng F3 Thiếu nhi 1 Latin CLB Tú Trần
118Bùi Yến Nhi - CLB Tú Trần Dancesport Hải Dương761R60509:14:00 17/3Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin CLB Tú Trần
119Trần Ngọc Phương Anh - CLB Tú Trần Dancesport Hải Dương551C60408:53:00 17/3Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin CLB Tú Trần
119Trần Ngọc Phương Anh - CLB Tú Trần Dancesport Hải Dương651J60609:03:00 17/3Chung kếtHạng F3 Thiếu nhi 1 Latin CLB Tú Trần
119Trần Ngọc Phương Anh - CLB Tú Trần Dancesport Hải Dương761R60509:14:00 17/3Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin CLB Tú Trần
120Lê Tâm Đoan - CLB Tú Trần Dancesport Hải Dương561C60708:54:00 17/3Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin CLB Tú Trần
120Lê Tâm Đoan - CLB Tú Trần Dancesport Hải Dương661J60909:04:00 17/3Chung kếtHạng F3 Nhi đồng Latin CLB Tú Trần
120Lê Tâm Đoan - CLB Tú Trần Dancesport Hải Dương771R60809:15:00 17/3Chung kếtHạng F2 Nhi đồng Latin CLB Tú Trần
121Nguyễn Minh Thư - CLB Tú Trần Dancesport Hải Dương561C60708:54:00 17/3Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin CLB Tú Trần
121Nguyễn Minh Thư - CLB Tú Trần Dancesport Hải Dương661J60909:04:00 17/3Chung kếtHạng F3 Nhi đồng Latin CLB Tú Trần
121Nguyễn Minh Thư - CLB Tú Trần Dancesport Hải Dương771R60809:15:00 17/3Chung kếtHạng F2 Nhi đồng Latin CLB Tú Trần
122Trần Lương Trà My - CLB Tú Trần Dancesport Hải Dương561C60708:54:00 17/3Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin CLB Tú Trần
122Trần Lương Trà My - CLB Tú Trần Dancesport Hải Dương661J60909:04:00 17/3Chung kếtHạng F3 Nhi đồng Latin CLB Tú Trần
122Trần Lương Trà My - CLB Tú Trần Dancesport Hải Dương771R60809:15:00 17/3Chung kếtHạng F2 Nhi đồng Latin CLB Tú Trần
123Vũ Đình Trí - Trần Thị Thiệu - CLB Ánh Hồng Nam Sách101C,R59508:03:00 17/3Chung kếtHạng D Trung niên 2 Latin CLB Ánh Hồng - Nam Sách
124Trần Thị Mai - Nguyễn Thị Hòe - CLB Ánh Hồng Nam Sách751R59609:13:00 17/3Chung kếtHạng E2 Trung niên 2 Latin CLB Ánh Hồng - Nam Sách
125Hà Khắc Thắng - Vương Thị Minh - CLB Ánh Hồng Nam Sách101C,R59508:03:00 17/3Chung kếtHạng D Trung niên 2 Latin CLB Ánh Hồng - Nam Sách
125Hà Khắc Thắng - Vương Thị Minh - CLB Ánh Hồng Nam Sách751R59609:13:00 17/3Chung kếtHạng E2 Trung niên 2 Latin CLB Ánh Hồng - Nam Sách
126Nguyễn Văn Tình - Nguyễn Thị Lan - CLB Ánh Hồng Nam Sách751R59609:13:00 17/3Chung kếtHạng E2 Trung niên 2 Latin CLB Ánh Hồng - Nam Sách
127Nguyễn Tiến Thu - Nguyễn Thị Ngọc - CLB Ánh Hồng Nam Sách751R59609:13:00 17/3Chung kếtHạng E2 Trung niên 2 Latin CLB Ánh Hồng - Nam Sách
128Nguyễn Quang Liêm - Nguyễn Thị Xuân - CLB Ánh Hồng Nam Sách101C,R59508:03:00 17/3Chung kếtHạng D Trung niên 2 Latin CLB Ánh Hồng - Nam Sách
129Phan Thanh Dự - Đỗ Thị Hoan - CLB Ánh Hồng Nam Sách101C,R59508:03:00 17/3Chung kếtHạng D Trung niên 2 Latin CLB Ánh Hồng - Nam Sách
130Mai Đàm Thành Đạt - Nguyễn Thị Thùy Dương - Colorful Art Quảng Ninh1831C1716:19:12 17/3Chung kếtHạng E1 Thiếu nhi 1 Latin
130Mai Đàm Thành Đạt - Nguyễn Thị Thùy Dương - Colorful Art Quảng Ninh1921R1816:53:24 17/3Chung kếtHạng E2 Thiếu nhi 1 Latin
130Mai Đàm Thành Đạt - Nguyễn Thị Thùy Dương - Colorful Art Quảng Ninh1981J1917:11:24 17/3Chung kếtHạng E3 Thiếu nhi 1 Latin
130Mai Đàm Thành Đạt - Nguyễn Thị Thùy Dương - Colorful Art Quảng Ninh2041S2017:38:24 17/3Chung kếtHạng E4 Thiếu nhi 1 Latin
131Quách Khánh Chi - Colorful Art Quảng Ninh1671C,R915:14:24 17/3Chung kếtHạng FD Nhi đồng Latin
131Quách Khánh Chi - Colorful Art Quảng Ninh1721C,J1015:43:12 17/3Chung kếtHạng FD1 Nhi đồng Latin
131Quách Khánh Chi - Colorful Art Quảng Ninh1761R,J1115:54:00 17/3Chung kếtHạng FD2 Nhi đồng Latin
131Quách Khánh Chi - Colorful Art Quảng Ninh1791C,R,J1216:04:48 17/3Chung kếtHạng FC Nhi đồng Latin
132Nguyễn Huy Hiệu - Colorful Art Quảng Ninh150153,1561C613:48:36 17/3Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin
132Nguyễn Huy Hiệu - Colorful Art Quảng Ninh1591621R714:04:48 17/3Chung kếtHạng F2 Nhi đồng Latin
132Nguyễn Huy Hiệu - Colorful Art Quảng Ninh1671C,R915:14:24 17/3Chung kếtHạng FD Nhi đồng Latin
133Đào Trọng Phú - Phạm Quỳnh Anh - Colorful Art Quảng Ninh2601C4221:05:24 17/3Chung kếtHạng E1 Thiếu nhi 2 Latin
133Đào Trọng Phú - Phạm Quỳnh Anh - Colorful Art Quảng Ninh2631R4321:10:48 17/3Chung kếtHạng E2 Thiếu nhi 2 Latin
133Đào Trọng Phú - Phạm Quỳnh Anh - Colorful Art Quảng Ninh2661C,R4121:18:00 17/3Chung kếtHạng D Thiếu nhi 2 Latin
135Nguyễn Tùng Lâm - Đặng Quỳnh Hương - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng1881C,R6716:40:48 17/3Chung kếtHạng D Thiếu niên 1 Latin
135Nguyễn Tùng Lâm - Đặng Quỳnh Hương - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng2051S7117:40:12 17/3Chung kếtHạng E4 Thiếu niên 1 Latin
135Nguyễn Tùng Lâm - Đặng Quỳnh Hương - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng2161C6818:41:24 17/3Chung kếtHạng E1 Thiếu niên 1 Latin
135Nguyễn Tùng Lâm - Đặng Quỳnh Hương - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng2321C,R,J8919:21:00 17/3Chung kếtHạng C Thiếu niên 2 Latin
136Nguyễn Tùng Lâm - Đỗ Ngọc Trâm - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng1351W23311:39:12 17/3Chung kếtHạng E1 Thiếu niên 2 Standard
137Hoàng Kỳ - Phạm Như Ngọc - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng1961C,R,J1517:04:12 17/3Chung kếtHạng C Thiếu nhi 1 Latin
137Hoàng Kỳ - Phạm Như Ngọc - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng2071C,R1617:45:36 17/3Chung kếtHạng D Thiếu nhi 1 Latin
138Phạm Nguyễn Phúc Lâm - Vương Mai Khanh - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng1831C1716:19:12 17/3Chung kếtHạng E1 Thiếu nhi 1 Latin
138Phạm Nguyễn Phúc Lâm - Vương Mai Khanh - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng2041S2017:38:24 17/3Chung kếtHạng E4 Thiếu nhi 1 Latin
138Phạm Nguyễn Phúc Lâm - Vương Mai Khanh - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng2071C,R1617:45:36 17/3Chung kếtHạng D Thiếu nhi 1 Latin
139Phạm Nguyễn Phúc Lâm - Phạm Như Ngọc - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng1921R1816:53:24 17/3Chung kếtHạng E2 Thiếu nhi 1 Latin
140Hoàng Kỳ - Vương Mai Khanh - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng1921R1816:53:24 17/3Chung kếtHạng E2 Thiếu nhi 1 Latin
141Đào Yến Nhi - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng431C56408:41:00 17/3Chung kếtHạng F1 Thiếu niên 2 Latin CB- CÁC CLB
141Đào Yến Nhi - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng731R56709:11:00 17/3Chung kếtHạng F2 Thiếu niên 2 Latin CB- Các CLB
142Nguyễn Tiến Đạt - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng191C29208:17:00 17/3Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin CB các CLB - 004
142Nguyễn Tiến Đạt - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng911W14809:31:24 17/3Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Standard
142Nguyễn Tiến Đạt - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng1591621R713:57:36 17/3Bán kếtHạng F2 Nhi đồng Latin
143Đỗ Ngọc Trâm - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng1241Q21711:12:12 17/3Chung kếtHạng F3 Thiếu niên 1 Standard
143Đỗ Ngọc Trâm - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng1301F21811:26:36 17/3Chung kếtHạng F4 Thiếu niên 1 Standard
145Cao Đỗ Thảo My - Dancesport HD131C,R61608:09:00 17/3Chung kếtHạng FD Thiếu Nhi 2 Latin Dancesport HD
145Cao Đỗ Thảo My - Dancesport HD601C61708:58:00 17/3Chung kếtHạng F1 Thiếu Nhi 2 Latin Dancesport HD
145Cao Đỗ Thảo My - Dancesport HD151154,157,1601C5013:59:24 17/3Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin
145Cao Đỗ Thảo My - Dancesport HD1651681R5115:18:00 17/3Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 2 Latin
145Cao Đỗ Thảo My - Dancesport HD1771801C,R5516:10:12 17/3Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Latin
146Mai Gia Nhi - Dancesport HD581C61308:56:00 17/3Chung kếtHạng F1 Thiếu Nhi 1 Latin Dancesport HD
146Mai Gia Nhi - Dancesport HD9093,961C2409:29:36 17/3Tứ kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin
146Mai Gia Nhi - Dancesport HD1031061R2510:02:00 17/3Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin
146Mai Gia Nhi - Dancesport HD1101131W16610:23:36 17/3Bán kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Standard
146Mai Gia Nhi - Dancesport HD1121C,R2910:27:12 17/3Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Latin
147Nguyễn Thảo Linh - Dancesport HD581C61308:56:00 17/3Chung kếtHạng F1 Thiếu Nhi 1 Latin Dancesport HD
147Nguyễn Thảo Linh - Dancesport HD9093,961C2409:40:24 17/3Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin
148Đinh Quỳnh Chi - Dancesport HD111C,R61408:05:00 17/3Chung kếtHạng FD Thiếu Nhi 1 Latin Dancesport HD
148Đinh Quỳnh Chi - Dancesport HD151154,157,1602C5013:36:00 17/3Vòng 1/8Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin
148Đinh Quỳnh Chi - Dancesport HD1651681R5115:09:00 17/3Bán kếtHạng F2 Thiếu nhi 2 Latin
148Đinh Quỳnh Chi - Dancesport HD1771801C,R5515:57:36 17/3Bán kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Latin
149Nguyễn Phương Anh - Dancesport HD131C,R61608:09:00 17/3Chung kếtHạng FD Thiếu Nhi 2 Latin Dancesport HD
149Nguyễn Phương Anh - Dancesport HD1411W18913:00 17/3Chung kếtHạng F1 Vô địch HD Thiếu nhi 2 Standard
149Nguyễn Phương Anh - Dancesport HD151154,157,1601C5013:59:24 17/3Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin
149Nguyễn Phương Anh - Dancesport HD1651681R5115:18:00 17/3Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 2 Latin
149Nguyễn Phương Anh - Dancesport HD1771801C,R5516:10:12 17/3Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Latin
150Đào minh Anh - Dancesport HD941W23809:36:48 17/3Chung kếtHạng F1 Thiếu niên 2 Standard
150Đào minh Anh - Dancesport HD1111141W21510:25:24 17/3Bán kếtHạng F1 Thiếu niên 1 Standard
151Nguyễn Tâm Anh - Dancesport HD941W23809:36:48 17/3Chung kếtHạng F1 Thiếu niên 2 Standard
151Nguyễn Tâm Anh - Dancesport HD1111141W21510:32:36 17/3Chung kếtHạng F1 Thiếu niên 1 Standard
152Lương Đình Tùng Dương - Dancesport HD941W23809:36:48 17/3Chung kếtHạng F1 Thiếu niên 2 Standard
152Lương Đình Tùng Dương - Dancesport HD1111141W21510:25:24 17/3Bán kếtHạng F1 Thiếu niên 1 Standard
153Vũ Hương Giang - Dancesport HD891W59209:27:48 17/3Chung kếtHạng F1 Thanh niên Standard
153Vũ Hương Giang - Dancesport HD941W23809:36:48 17/3Chung kếtHạng F1 Thiếu niên 2 Standard
154Lê Thị Thanh Mai - FDC Nhà văn hóa Lao động221C30608:20:00 17/3Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin NC các CLB - 08
155Trần Ngọc Trang - FDC Nhà văn hóa Lao động911W14809:31:24 17/3Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Standard
156Đặng Lê Kim Oanh - Huyện Đoàn Huyện Kinh Môn571C61208:55:00 17/3Chung kếtHạng F1 Nhi Đồng Latin Dancesport HD
156Đặng Lê Kim Oanh - Huyện Đoàn Huyện Kinh Môn150153,1561C613:34:12 17/3Tứ kếtHạng F1 Nhi đồng Latin
157Nguyễn Lê Thanh Trúc - Huyện Đoàn Huyện Kinh Môn571C61208:55:00 17/3Chung kếtHạng F1 Nhi Đồng Latin Dancesport HD
157Nguyễn Lê Thanh Trúc - Huyện Đoàn Huyện Kinh Môn150153,1561C613:41:24 17/3Bán kếtHạng F1 Nhi đồng Latin
158Phùng Như Lê - Huyện Đoàn Huyện Kinh Môn121C,R61508:07:00 17/3Chung kếtHạng FD Thiếu Nhi 2 Latin Dancesport HD
158Phùng Như Lê - Huyện Đoàn Huyện Kinh Môn581C61308:56:00 17/3Chung kếtHạng F1 Thiếu Nhi 1 Latin Dancesport HD
158Phùng Như Lê - Huyện Đoàn Huyện Kinh Môn1031061R2509:56:36 17/3Bán kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin
159Nguyễn Lê Thanh Mỹ - Huyện Đoàn Huyện Kinh Môn111C,R61408:05:00 17/3Chung kếtHạng FD Thiếu Nhi 1 Latin Dancesport HD
159Nguyễn Lê Thanh Mỹ - Huyện Đoàn Huyện Kinh Môn9093,961C2409:35:00 17/3Bán kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin
159Nguyễn Lê Thanh Mỹ - Huyện Đoàn Huyện Kinh Môn1031061R2509:56:36 17/3Bán kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin
160Nguyễn Minh Châu - Huyện Đoàn Huyện Kinh Môn111C,R61408:05:00 17/3Chung kếtHạng FD Thiếu Nhi 1 Latin Dancesport HD
160Nguyễn Minh Châu - Huyện Đoàn Huyện Kinh Môn9093,961C2409:29:36 17/3Tứ kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin
160Nguyễn Minh Châu - Huyện Đoàn Huyện Kinh Môn1031061R2510:02:00 17/3Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin
160Nguyễn Minh Châu - Huyện Đoàn Huyện Kinh Môn1121C,R2910:27:12 17/3Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Latin
161Đỗ Bảo Trâm - Huyện Đoàn Huyện Kinh Môn121C,R61508:07:00 17/3Chung kếtHạng FD Thiếu Nhi 2 Latin Dancesport HD
161Đỗ Bảo Trâm - Huyện Đoàn Huyện Kinh Môn151154,157,1602C5013:43:12 17/3Tứ kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin
161Đỗ Bảo Trâm - Huyện Đoàn Huyện Kinh Môn1651681R5115:18:00 17/3Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 2 Latin
162Nguyễn Mai Trang - Huyện Đoàn Huyện Kinh Môn601C61708:58:00 17/3Chung kếtHạng F1 Thiếu Nhi 2 Latin Dancesport HD
162Nguyễn Mai Trang - Huyện Đoàn Huyện Kinh Môn151154,157,1602C5013:43:12 17/3Tứ kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin
162Nguyễn Mai Trang - Huyện Đoàn Huyện Kinh Môn1651681R5115:18:00 17/3Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 2 Latin
162Nguyễn Mai Trang - Huyện Đoàn Huyện Kinh Môn1771801C,R5516:10:12 17/3Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Latin
163Lương Bích Phương - Huyện Đoàn Huyện Kinh Môn121C,R61508:07:00 17/3Chung kếtHạng FD Thiếu Nhi 2 Latin Dancesport HD
163Lương Bích Phương - Huyện Đoàn Huyện Kinh Môn601C61708:58:00 17/3Chung kếtHạng F1 Thiếu Nhi 2 Latin Dancesport HD
163Lương Bích Phương - Huyện Đoàn Huyện Kinh Môn9295,981W19209:38:36 17/3Bán kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Standard
163Lương Bích Phương - Huyện Đoàn Huyện Kinh Môn151154,157,1602C5013:36:00 17/3Vòng 1/8Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin
163Lương Bích Phương - Huyện Đoàn Huyện Kinh Môn1651681R5115:18:00 17/3Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 2 Latin
164Đoàn Thị Yến Nhi - Huyện Đoàn Huyện Kinh Môn131C,R61608:09:00 17/3Chung kếtHạng FD Thiếu Nhi 2 Latin Dancesport HD
164Đoàn Thị Yến Nhi - Huyện Đoàn Huyện Kinh Môn151154,157,1602C5013:36:00 17/3Vòng 1/8Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin
164Đoàn Thị Yến Nhi - Huyện Đoàn Huyện Kinh Môn1651681R5115:09:00 17/3Bán kếtHạng F2 Thiếu nhi 2 Latin
164Đoàn Thị Yến Nhi - Huyện Đoàn Huyện Kinh Môn1771801C,R5515:57:36 17/3Bán kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Latin
165Nguyễn Hoàng Minh - Hà Nhật Vy - Khánh Thi Academy1641R(s),S,C,J,P(s)11915:00 17/3Chung kếtHạng A Thanh niên Latin
165Nguyễn Hoàng Minh - Hà Nhật Vy - Khánh Thi Academy2421J12520:00:36 17/3Chung kếtHạng E3 Thanh niên Latin
165Nguyễn Hoàng Minh - Hà Nhật Vy - Khánh Thi Academy2471S12620:25:48 17/3Chung kếtHạng E4 Thanh niên Latin
165Nguyễn Hoàng Minh - Hà Nhật Vy - Khánh Thi Academy2681S,C,R,J12021:25:12 17/3Chung kếtHạng B Thanh niên Latin
166Phạm Quốc Tuấn - Lê Xuân Hoa - Khánh Thi Academy881R63109:26:00 17/3Chung kếtHạng E2 Trung niên 1 Latin
166Phạm Quốc Tuấn - Lê Xuân Hoa - Khánh Thi Academy1441W,T27713:05:24 17/3Chung kếtHạng D Trung niên 2 Standard
166Phạm Quốc Tuấn - Lê Xuân Hoa - Khánh Thi Academy1471W27813:14:24 17/3Chung kếtHạng E Trung niên 2 Standard
166Phạm Quốc Tuấn - Lê Xuân Hoa - Khánh Thi Academy1581W,T,Q27613:52:12 17/3Chung kếtHạng C Trung niên 2 Standard
166Phạm Quốc Tuấn - Lê Xuân Hoa - Khánh Thi Academy2361C12319:39:00 17/3Chung kếtHạng E1 Thanh niên Latin
166Phạm Quốc Tuấn - Lê Xuân Hoa - Khánh Thi Academy2401R12419:57:00 17/3Chung kếtHạng E2 Thanh niên Latin
166Phạm Quốc Tuấn - Lê Xuân Hoa - Khánh Thi Academy2451C,R,J12120:16:48 17/3Chung kếtHạng C Thanh niên Latin
167Đàm Thị Thanh Hoa - My Dance - sao Đỏ1651681R5115:18:00 17/3Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 2 Latin
167Đàm Thị Thanh Hoa - My Dance - sao Đỏ1771801C,R5516:10:12 17/3Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Latin
167Đàm Thị Thanh Hoa - My Dance - sao Đỏ1861C,R,J6116:28:12 17/3Chung kếtHạng FC Thiếu nhi 2 Latin
167Đàm Thị Thanh Hoa - My Dance - sao Đỏ1931R,J5716:55:12 17/3Chung kếtHạng FD2 Thiếu nhi 2 Latin
168Nguyễn Duy Anh - Đàm Thi Thanh Hoa - My Dance - sao Đỏ1881C,R6716:40:48 17/3Chung kếtHạng D Thiếu niên 1 Latin
168Nguyễn Duy Anh - Đàm Thi Thanh Hoa - My Dance - sao Đỏ2161C6818:41:24 17/3Chung kếtHạng E1 Thiếu niên 1 Latin
168Nguyễn Duy Anh - Đàm Thi Thanh Hoa - My Dance - sao Đỏ2491R6920:29:24 17/3Chung kếtHạng E2 Thiếu niên 1 Latin
169Đào Phương Thảo - My Dance - sao Đỏ541C60308:52:00 17/3Chung kếtHạng F1 Thiếu Nhi Latin TP Chí Linh 2
169Đào Phương Thảo - My Dance - sao Đỏ151154,157,1602C5013:36:00 17/3Vòng 1/8Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin
169Đào Phương Thảo - My Dance - sao Đỏ1651681R5115:09:00 17/3Bán kếtHạng F2 Thiếu nhi 2 Latin
170Nguyễn Hà Phương - My Dance - sao Đỏ2172201C7318:43:12 17/3Bán kếtHạng F1 Thiếu niên 1 Latin
170Nguyễn Hà Phương - My Dance - sao Đỏ2242261R7418:57:36 17/3Bán kếtHạng F2 Thiếu niên 1 Latin
170Nguyễn Hà Phương - My Dance - sao Đỏ2301C,R7819:15:36 17/3Chung kếtHạng FD Thiếu niên 1 Latin
170Nguyễn Hà Phương - My Dance - sao Đỏ2411J7519:58:48 17/3Chung kếtHạng F3 Thiếu niên 1 Latin
171Đỗ Thị Ngọc Anh - My Dance - sao Đỏ541C60308:52:00 17/3Chung kếtHạng F1 Thiếu Nhi Latin TP Chí Linh 2
171Đỗ Thị Ngọc Anh - My Dance - sao Đỏ151154,157,1602C5013:43:12 17/3Tứ kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin
171Đỗ Thị Ngọc Anh - My Dance - sao Đỏ1651681R5115:09:00 17/3Bán kếtHạng F2 Thiếu nhi 2 Latin
172Nguyễn Thanh Trúc - My Dance - sao Đỏ531C60208:51:00 17/3Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin TP Chí Linh 1
172Nguyễn Thanh Trúc - My Dance - sao Đỏ150153,1561C613:41:24 17/3Bán kếtHạng F1 Nhi đồng Latin
172Nguyễn Thanh Trúc - My Dance - sao Đỏ1591621R713:57:36 17/3Bán kếtHạng F2 Nhi đồng Latin
172Nguyễn Thanh Trúc - My Dance - sao Đỏ1741J815:48:36 17/3Chung kếtHạng F3 Nhi đồng Latin
173Trần Nguyễn Bảo Châu - My Dance - sao Đỏ531C60208:51:00 17/3Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin TP Chí Linh 1
173Trần Nguyễn Bảo Châu - My Dance - sao Đỏ9093,961C2409:29:36 17/3Tứ kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin
173Trần Nguyễn Bảo Châu - My Dance - sao Đỏ1031061R2510:02:00 17/3Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin
174Vũ Hương Giang - My Dance - sao Đỏ571C61208:55:00 17/3Chung kếtHạng F1 Nhi Đồng Latin Dancesport HD
174Vũ Hương Giang - My Dance - sao Đỏ150153,1561C613:41:24 17/3Bán kếtHạng F1 Nhi đồng Latin
175Nguyễn Thuỳ Dương - My Dance - sao Đỏ531C60208:51:00 17/3Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin TP Chí Linh 1
175Nguyễn Thuỳ Dương - My Dance - sao Đỏ150153,1561C613:41:24 17/3Bán kếtHạng F1 Nhi đồng Latin
175Nguyễn Thuỳ Dương - My Dance - sao Đỏ1591621R713:57:36 17/3Bán kếtHạng F2 Nhi đồng Latin
176Vũ Quỳnh Mai - My Dance - sao Đỏ541C60308:52:00 17/3Chung kếtHạng F1 Thiếu Nhi Latin TP Chí Linh 2
176Vũ Quỳnh Mai - My Dance - sao Đỏ151154,157,1602C5013:43:12 17/3Tứ kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin
177Nguyễn Minh Khuê - Ninh Bình Dancesport9295,981W19209:38:36 17/3Bán kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Standard
177Nguyễn Minh Khuê - Ninh Bình Dancesport1051081T19310:00:12 17/3Bán kếtHạng F2 Thiếu nhi 2 Standard
177Nguyễn Minh Khuê - Ninh Bình Dancesport1361W,T,Q20311:41:00 17/3Chung kếtHạng FC Thiếu nhi 2 Standard
177Nguyễn Minh Khuê - Ninh Bình Dancesport1711S,C,R,J6215:36:00 17/3Chung kếtHạng FB Thiếu nhi 2 Latin
177Nguyễn Minh Khuê - Ninh Bình Dancesport2091S,C,R,P,J6317:58:12 17/3Chung kếtHạng FA Thiếu nhi 2 Latin
178Vũ Thị Hồng Ngọc - Ninh Bình Dancesport9295,981W19209:33:12 17/3Tứ kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Standard
178Vũ Thị Hồng Ngọc - Ninh Bình Dancesport1051081T19310:12:48 17/3Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 2 Standard
178Vũ Thị Hồng Ngọc - Ninh Bình Dancesport1191W,T,SF,Q20410:45:12 17/3Chung kếtHạng FB Thiếu nhi 2 Standard
178Vũ Thị Hồng Ngọc - Ninh Bình Dancesport1231W,F19911:08:36 17/3Chung kếtHạng FD2 Thiếu nhi 2 Standard
178Vũ Thị Hồng Ngọc - Ninh Bình Dancesport1481W,T,VW,SF,Q20513:16:12 17/3Chung kếtHạng FA Thiếu nhi 2 Standard
179Tô Khánh Linh - Ninh Bình Dancesport9295,981W19209:33:12 17/3Tứ kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Standard
179Tô Khánh Linh - Ninh Bình Dancesport1191W,T,SF,Q20410:45:12 17/3Chung kếtHạng FB Thiếu nhi 2 Standard
179Tô Khánh Linh - Ninh Bình Dancesport1231W,F19911:08:36 17/3Chung kếtHạng FD2 Thiếu nhi 2 Standard
179Tô Khánh Linh - Ninh Bình Dancesport1451T,F20113:09:00 17/3Chung kếtHạng FD4 Thiếu nhi 2 Standard
179Tô Khánh Linh - Ninh Bình Dancesport1481W,T,VW,SF,Q20513:16:12 17/3Chung kếtHạng FA Thiếu nhi 2 Standard
181Nguyễn Anh Đức - Nguyễn Gia Như - PRO-G ACADEMY1071W,T,VW,SF,Q18010:03:48 17/3Chung kếtHạng A Thiếu nhi 2 Standard
181Nguyễn Anh Đức - Nguyễn Gia Như - PRO-G ACADEMY1201W,T,SF,Q18110:52:24 17/3Chung kếtHạng B Thiếu nhi 2 Standard
181Nguyễn Anh Đức - Nguyễn Gia Như - PRO-G ACADEMY2031S,C,R,P,J3817:29:24 17/3Chung kếtHạng A Thiếu nhi 2 Latin
181Nguyễn Anh Đức - Nguyễn Gia Như - PRO-G ACADEMY2331C,R,J4019:26:24 17/3Chung kếtHạng C Thiếu nhi 2 Latin
181Nguyễn Anh Đức - Nguyễn Gia Như - PRO-G ACADEMY2441S,C,R,J3920:09:36 17/3Chung kếtHạng B Thiếu nhi 2 Latin
183Phạm Minh Thanh - Nguyễn Linh Anh - PRO-G ACADEMY1341W18411:37:24 17/3Chung kếtHạng E1 Thiếu nhi 2 Standard
183Phạm Minh Thanh - Nguyễn Linh Anh - PRO-G ACADEMY1871S,C,R,J1416:33:36 17/3Chung kếtHạng B Thiếu nhi 1 Latin
183Phạm Minh Thanh - Nguyễn Linh Anh - PRO-G ACADEMY1961C,R,J1517:04:12 17/3Chung kếtHạng C Thiếu nhi 1 Latin
183Phạm Minh Thanh - Nguyễn Linh Anh - PRO-G ACADEMY2131S,C,R,P,J1318:23:24 17/3Chung kếtHạng A Thiếu nhi 1 Latin
183Phạm Minh Thanh - Nguyễn Linh Anh - PRO-G ACADEMY2601C4221:05:24 17/3Chung kếtHạng E1 Thiếu nhi 2 Latin
183Phạm Minh Thanh - Nguyễn Linh Anh - PRO-G ACADEMY2631R4321:10:48 17/3Chung kếtHạng E2 Thiếu nhi 2 Latin
183Phạm Minh Thanh - Nguyễn Linh Anh - PRO-G ACADEMY2661C,R4121:18:00 17/3Chung kếtHạng D Thiếu nhi 2 Latin
184Phạm Đức Huy - Vũ Lê Anh Vi - PRO-G ACADEMY1881C,R6716:40:48 17/3Chung kếtHạng D Thiếu niên 1 Latin
184Phạm Đức Huy - Vũ Lê Anh Vi - PRO-G ACADEMY1971J7017:09:36 17/3Chung kếtHạng E3 Thiếu niên 1 Latin
184Phạm Đức Huy - Vũ Lê Anh Vi - PRO-G ACADEMY2051S7117:40:12 17/3Chung kếtHạng E4 Thiếu niên 1 Latin
184Phạm Đức Huy - Vũ Lê Anh Vi - PRO-G ACADEMY2161C6818:41:24 17/3Chung kếtHạng E1 Thiếu niên 1 Latin
184Phạm Đức Huy - Vũ Lê Anh Vi - PRO-G ACADEMY2491R6920:29:24 17/3Chung kếtHạng E2 Thiếu niên 1 Latin
184Phạm Đức Huy - Vũ Lê Anh Vi - PRO-G ACADEMY2561C9120:56:24 17/3Chung kếtHạng E1 Thiếu niên 2 Latin
184Phạm Đức Huy - Vũ Lê Anh Vi - PRO-G ACADEMY2591R9221:03:36 17/3Chung kếtHạng E2 Thiếu niên 2 Latin
184Phạm Đức Huy - Vũ Lê Anh Vi - PRO-G ACADEMY2621J9321:09:00 17/3Chung kếtHạng E3 Thiếu niên 2 Latin
184Phạm Đức Huy - Vũ Lê Anh Vi - PRO-G ACADEMY2651S9421:16:12 17/3Chung kếtHạng E4 Thiếu niên 2 Latin
184Phạm Đức Huy - Vũ Lê Anh Vi - PRO-G ACADEMY2671C,R9021:21:36 17/3Chung kếtHạng D Thiếu niên 2 Latin
185Đỗ Hương Thảo - PRO-G ACADEMY291C32508:27:00 17/3Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin CB các CLB - 006
185Đỗ Hương Thảo - PRO-G ACADEMY9093,961C2409:29:36 17/3Tứ kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin
185Đỗ Hương Thảo - PRO-G ACADEMY1031061R2510:02:00 17/3Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin
185Đỗ Hương Thảo - PRO-G ACADEMY1101131W16610:23:36 17/3Bán kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Standard
185Đỗ Hương Thảo - PRO-G ACADEMY1121C,R2910:27:12 17/3Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Latin
185Đỗ Hương Thảo - PRO-G ACADEMY2101R,J3118:07:12 17/3Chung kếtHạng FD2 Thiếu nhi 1 Latin
185Đỗ Hương Thảo - PRO-G ACADEMY2191R,S3318:46:48 17/3Chung kếtHạng FD4 Thiếu nhi 1 Latin
185Đỗ Hương Thảo - PRO-G ACADEMY2231J2618:55:48 17/3Chung kếtHạng F3 Thiếu nhi 1 Latin
185Đỗ Hương Thảo - PRO-G ACADEMY2291S2719:13:48 17/3Chung kếtHạng F4 Thiếu nhi 1 Latin
185Đỗ Hương Thảo - PRO-G ACADEMY2341S,J3419:31:48 17/3Chung kếtHạng FD5 Thiếu nhi 1 Latin
186Hoàng Tài Hân - PRO-G ACADEMY521C59808:50:00 17/3Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin ProG Academy
186Hoàng Tài Hân - PRO-G ACADEMY151154,157,1601C5013:59:24 17/3Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin
186Hoàng Tài Hân - PRO-G ACADEMY1651681R5115:18:00 17/3Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 2 Latin
186Hoàng Tài Hân - PRO-G ACADEMY1771801C,R5516:10:12 17/3Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Latin
186Hoàng Tài Hân - PRO-G ACADEMY1811C,J5616:13:48 17/3Chung kếtHạng FD1 Thiếu nhi 2 Latin
186Hoàng Tài Hân - PRO-G ACADEMY1841J5216:21:00 17/3Chung kếtHạng F3 Thiếu nhi 2 Latin
186Hoàng Tài Hân - PRO-G ACADEMY1931R,J5716:55:12 17/3Chung kếtHạng FD2 Thiếu nhi 2 Latin
187Quản Thị Thuỳ Linh - PRO-G ACADEMY1781C,S10416:01:12 17/3Chung kếtHạng FD3 Thiếu niên 2 Latin
187Quản Thị Thuỳ Linh - PRO-G ACADEMY1891R,S10516:44:24 17/3Chung kếtHạng FD4 Thiếu niên 2 Latin
187Quản Thị Thuỳ Linh - PRO-G ACADEMY1951S,J10617:00:36 17/3Chung kếtHạng FD5 Thiếu niên 2 Latin
187Quản Thị Thuỳ Linh - PRO-G ACADEMY2001P10017:15:00 17/3Chung kếtHạng F5 Thiếu niên 2 Latin
187Quản Thị Thuỳ Linh - PRO-G ACADEMY2111R,J8018:10:48 17/3Chung kếtHạng FD2 Thiếu niên 1 Latin
187Quản Thị Thuỳ Linh - PRO-G ACADEMY2172201C7318:50:24 17/3Chung kếtHạng F1 Thiếu niên 1 Latin
187Quản Thị Thuỳ Linh - PRO-G ACADEMY2242261R7418:57:36 17/3Bán kếtHạng F2 Thiếu niên 1 Latin
187Quản Thị Thuỳ Linh - PRO-G ACADEMY2351C,J7919:35:24 17/3Chung kếtHạng FD1 Thiếu niên 1 Latin
187Quản Thị Thuỳ Linh - PRO-G ACADEMY2411J7519:58:48 17/3Chung kếtHạng F3 Thiếu niên 1 Latin
187Quản Thị Thuỳ Linh - PRO-G ACADEMY2481S7620:27:36 17/3Chung kếtHạng F4 Thiếu niên 1 Latin
187Quản Thị Thuỳ Linh - PRO-G ACADEMY2611P7721:07:12 17/3Chung kếtHạng F5 Thiếu niên 1 Latin
188Lê Phương Anh - PRO-G ACADEMY1661C,J10215:10:48 17/3Chung kếtHạng FD1 Thiếu niên 2 Latin
188Lê Phương Anh - PRO-G ACADEMY1731J9815:46:48 17/3Chung kếtHạng F3 Thiếu niên 2 Latin
188Lê Phương Anh - PRO-G ACADEMY1751R,J10315:50:24 17/3Chung kếtHạng FD2 Thiếu niên 2 Latin
188Lê Phương Anh - PRO-G ACADEMY1781C,S10416:01:12 17/3Chung kếtHạng FD3 Thiếu niên 2 Latin
188Lê Phương Anh - PRO-G ACADEMY1821S9916:17:24 17/3Chung kếtHạng F4 Thiếu niên 2 Latin
188Lê Phương Anh - PRO-G ACADEMY1891R,S10516:44:24 17/3Chung kếtHạng FD4 Thiếu niên 2 Latin
188Lê Phương Anh - PRO-G ACADEMY1951S,J10617:00:36 17/3Chung kếtHạng FD5 Thiếu niên 2 Latin
188Lê Phương Anh - PRO-G ACADEMY2001P10017:15:00 17/3Chung kếtHạng F5 Thiếu niên 2 Latin
188Lê Phương Anh - PRO-G ACADEMY2111R,J8018:10:48 17/3Chung kếtHạng FD2 Thiếu niên 1 Latin
188Lê Phương Anh - PRO-G ACADEMY2351C,J7919:35:24 17/3Chung kếtHạng FD1 Thiếu niên 1 Latin
188Lê Phương Anh - PRO-G ACADEMY2461C,S8120:22:12 17/3Chung kếtHạng FD3 Thiếu niên 1 Latin
188Lê Phương Anh - PRO-G ACADEMY2581R,S8221:00:00 17/3Chung kếtHạng FD4 Thiếu niên 1 Latin
188Lê Phương Anh - PRO-G ACADEMY2641S,J8321:12:36 17/3Chung kếtHạng FD5 Thiếu niên 1 Latin
189Nguyễn Minh Phương - PRO-G ACADEMY1701S,C,R,J10815:28:48 17/3Chung kếtHạng FB Thiếu niên 2 Latin
189Nguyễn Minh Phương - PRO-G ACADEMY1851C,R,J10716:22:48 17/3Chung kếtHạng FC Thiếu niên 2 Latin
189Nguyễn Minh Phương - PRO-G ACADEMY2021S,C,R,P,J10917:20:24 17/3Chung kếtHạng FA Thiếu niên 2 Latin
189Nguyễn Minh Phương - PRO-G ACADEMY2121S,C,R,P,J8618:14:24 17/3Chung kếtHạng FA Thiếu niên 1 Latin
189Nguyễn Minh Phương - PRO-G ACADEMY2381S,C,R,J8519:42:36 17/3Chung kếtHạng FB Thiếu niên 1 Latin
189Nguyễn Minh Phương - PRO-G ACADEMY2531C,R,J8420:43:48 17/3Chung kếtHạng FC Thiếu niên 1 Latin
190Phạm Ngọc Quỳnh Anh - PRO-G ACADEMY511C59708:49:00 17/3Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin ProG Academy
190Phạm Ngọc Quỳnh Anh - PRO-G ACADEMY9093,961C2409:29:36 17/3Tứ kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin
191Nguyễn Hoàng Trà My - PRO-G ACADEMY511C59708:49:00 17/3Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin ProG Academy
191Nguyễn Hoàng Trà My - PRO-G ACADEMY151154,157,1602C5013:43:12 17/3Tứ kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin
192Phạm Phương Trang - PRO-G ACADEMY511C59708:49:00 17/3Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin ProG Academy
192Phạm Phương Trang - PRO-G ACADEMY151154,157,1602C5013:36:00 17/3Vòng 1/8Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin
193Trịnh Quỳnh Mai - PRO-G ACADEMY521C59808:50:00 17/3Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin ProG Academy
193Trịnh Quỳnh Mai - PRO-G ACADEMY151154,157,1602C5013:43:12 17/3Tứ kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin
194Nguyễn Ngọc Linh - PRO-G ACADEMY521C59808:50:00 17/3Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin ProG Academy
194Nguyễn Ngọc Linh - PRO-G ACADEMY151154,157,1601C5013:59:24 17/3Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin
194Nguyễn Ngọc Linh - PRO-G ACADEMY1651681R5115:18:00 17/3Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 2 Latin
195Lê Phạm Hà Phương - PRO-G ACADEMY1611C,R10114:01:12 17/3Chung kếtHạng FD Thiếu niên 2 Latin
195Lê Phạm Hà Phương - PRO-G ACADEMY2111R,J8018:10:48 17/3Chung kếtHạng FD2 Thiếu niên 1 Latin
195Lê Phạm Hà Phương - PRO-G ACADEMY2172201C7318:50:24 17/3Chung kếtHạng F1 Thiếu niên 1 Latin
195Lê Phạm Hà Phương - PRO-G ACADEMY2242261R7419:03:00 17/3Chung kếtHạng F2 Thiếu niên 1 Latin
195Lê Phạm Hà Phương - PRO-G ACADEMY2301C,R7819:15:36 17/3Chung kếtHạng FD Thiếu niên 1 Latin
195Lê Phạm Hà Phương - PRO-G ACADEMY2351C,J7919:35:24 17/3Chung kếtHạng FD1 Thiếu niên 1 Latin
195Lê Phạm Hà Phương - PRO-G ACADEMY2411J7519:58:48 17/3Chung kếtHạng F3 Thiếu niên 1 Latin
196Trần Minh Huyền - PRO-G ACADEMY1611C,R10114:01:12 17/3Chung kếtHạng FD Thiếu niên 2 Latin
196Trần Minh Huyền - PRO-G ACADEMY1661C,J10215:10:48 17/3Chung kếtHạng FD1 Thiếu niên 2 Latin
196Trần Minh Huyền - PRO-G ACADEMY1751R,J10315:50:24 17/3Chung kếtHạng FD2 Thiếu niên 2 Latin
196Trần Minh Huyền - PRO-G ACADEMY2111R,J8018:10:48 17/3Chung kếtHạng FD2 Thiếu niên 1 Latin
196Trần Minh Huyền - PRO-G ACADEMY2172201C7318:43:12 17/3Bán kếtHạng F1 Thiếu niên 1 Latin
196Trần Minh Huyền - PRO-G ACADEMY2242261R7418:57:36 17/3Bán kếtHạng F2 Thiếu niên 1 Latin
196Trần Minh Huyền - PRO-G ACADEMY2301C,R7819:15:36 17/3Chung kếtHạng FD Thiếu niên 1 Latin
196Trần Minh Huyền - PRO-G ACADEMY2351C,J7919:35:24 17/3Chung kếtHạng FD1 Thiếu niên 1 Latin
196Trần Minh Huyền - PRO-G ACADEMY2411J7519:58:48 17/3Chung kếtHạng F3 Thiếu niên 1 Latin
197Lê Khánh Hà - SMART DANCE CENTER991Q24009:45:48 17/3Chung kếtHạng F3 Thiếu niên 2 Standard
197Lê Khánh Hà - SMART DANCE CENTER1021VW24209:54:48 17/3Chung kếtHạng F5 Thiếu niên 2 Standard
197Lê Khánh Hà - SMART DANCE CENTER1211W,T,SF,Q22710:59:36 17/3Chung kếtHạng FB Thiếu niên 1 Standard
197Lê Khánh Hà - SMART DANCE CENTER1371W,T,VW,SF,Q22811:46:24 17/3Chung kếtHạng FA Thiếu niên 1 Standard
197Lê Khánh Hà - SMART DANCE CENTER1771801C,R5515:57:36 17/3Bán kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Latin
197Lê Khánh Hà - SMART DANCE CENTER1861C,R,J6116:28:12 17/3Chung kếtHạng FC Thiếu nhi 2 Latin
197Lê Khánh Hà - SMART DANCE CENTER1901R,S5916:48:00 17/3Chung kếtHạng FD4 Thiếu nhi 2 Latin
197Lê Khánh Hà - SMART DANCE CENTER1931R,J5716:55:12 17/3Chung kếtHạng FD2 Thiếu nhi 2 Latin
197Lê Khánh Hà - SMART DANCE CENTER2011C,S5817:16:48 17/3Chung kếtHạng FD3 Thiếu nhi 2 Latin
197Lê Khánh Hà - SMART DANCE CENTER2172201C7318:50:24 17/3Chung kếtHạng F1 Thiếu niên 1 Latin
197Lê Khánh Hà - SMART DANCE CENTER2242261R7419:03:00 17/3Chung kếtHạng F2 Thiếu niên 1 Latin
198Trịnh Hiền Mai - SMART DANCE CENTER1851C,R,J10716:22:48 17/3Chung kếtHạng FC Thiếu niên 2 Latin
198Trịnh Hiền Mai - SMART DANCE CENTER2021S,C,R,P,J10917:20:24 17/3Chung kếtHạng FA Thiếu niên 2 Latin
198Trịnh Hiền Mai - SMART DANCE CENTER2111R,J8018:10:48 17/3Chung kếtHạng FD2 Thiếu niên 1 Latin
198Trịnh Hiền Mai - SMART DANCE CENTER2351C,J7919:35:24 17/3Chung kếtHạng FD1 Thiếu niên 1 Latin
198Trịnh Hiền Mai - SMART DANCE CENTER2461C,S8120:22:12 17/3Chung kếtHạng FD3 Thiếu niên 1 Latin
198Trịnh Hiền Mai - SMART DANCE CENTER2531C,R,J8420:43:48 17/3Chung kếtHạng FC Thiếu niên 1 Latin
198Trịnh Hiền Mai - SMART DANCE CENTER2581R,S8221:00:00 17/3Chung kếtHạng FD4 Thiếu niên 1 Latin
198Trịnh Hiền Mai - SMART DANCE CENTER2641S,J8321:12:36 17/3Chung kếtHạng FD5 Thiếu niên 1 Latin
199Dương Ngọc Linh - SMART DANCE CENTER1701S,C,R,J10815:28:48 17/3Chung kếtHạng FB Thiếu niên 2 Latin
199Dương Ngọc Linh - SMART DANCE CENTER1851C,R,J10716:22:48 17/3Chung kếtHạng FC Thiếu niên 2 Latin
199Dương Ngọc Linh - SMART DANCE CENTER2172201C7318:50:24 17/3Chung kếtHạng F1 Thiếu niên 1 Latin
199Dương Ngọc Linh - SMART DANCE CENTER2242261R7419:03:00 17/3Chung kếtHạng F2 Thiếu niên 1 Latin
199Dương Ngọc Linh - SMART DANCE CENTER2301C,R7819:15:36 17/3Chung kếtHạng FD Thiếu niên 1 Latin
199Dương Ngọc Linh - SMART DANCE CENTER2411J7519:58:48 17/3Chung kếtHạng F3 Thiếu niên 1 Latin
199Dương Ngọc Linh - SMART DANCE CENTER2481S7620:27:36 17/3Chung kếtHạng F4 Thiếu niên 1 Latin
199Dương Ngọc Linh - SMART DANCE CENTER2611P7721:07:12 17/3Chung kếtHạng F5 Thiếu niên 1 Latin
200Nguyễn Tuấn Đạt - Phạm Phương Ly - Sở Văn Hóa Thể Thao Hà Nội1691W(s),T,VW,SF,Q(s)26115:19:48 17/3Chung kếtHạng A Thanh niên Standard
200Nguyễn Tuấn Đạt - Phạm Phương Ly - Sở Văn Hóa Thể Thao Hà Nội2151W,T,SF,Q26218:34:12 17/3Chung kếtHạng B Thanh niên Standard
201Trần Tuấn Kiệt - Trần Lương Diễm Quỳnh - Sở Văn Hóa Thể Thao Hà Nội1381W,T,VW,SF,Q25211:55:24 17/3Chung kếtHạng A Trước Thanh niên Standard
201Trần Tuấn Kiệt - Trần Lương Diễm Quỳnh - Sở Văn Hóa Thể Thao Hà Nội1641R(s),S,C,J,P(s)11915:00 17/3Chung kếtHạng A Thanh niên Latin
201Trần Tuấn Kiệt - Trần Lương Diễm Quỳnh - Sở Văn Hóa Thể Thao Hà Nội1691W(s),T,VW,SF,Q(s)26115:19:48 17/3Chung kếtHạng A Thanh niên Standard
201Trần Tuấn Kiệt - Trần Lương Diễm Quỳnh - Sở Văn Hóa Thể Thao Hà Nội2081S,C,R,P,J11017:49:12 17/3Chung kếtHạng A Trước Thanh niên Latin
201Trần Tuấn Kiệt - Trần Lương Diễm Quỳnh - Sở Văn Hóa Thể Thao Hà Nội2681S,C,R,J12021:25:12 17/3Chung kếtHạng B Thanh niên Latin
202Nguyễn Quốc Bảo - Trần Hoàng Minh Châu - Sở Văn Hóa Thể Thao Hà Nội1491W,T,VW,SF,Q22913:25:12 17/3Chung kếtHạng A Thiếu niên 2 Standard
202Nguyễn Quốc Bảo - Trần Hoàng Minh Châu - Sở Văn Hóa Thể Thao Hà Nội2431S,C,R,J8820:02:24 17/3Chung kếtHạng B Thiếu niên 2 Latin
204Lê Hoàng Việt Khoa - Nguyến Phạm Linh Đan - Sở Văn Hóa Thể Thao Hà Nội1381W,T,VW,SF,Q25211:55:24 17/3Chung kếtHạng A Trước Thanh niên Standard
204Lê Hoàng Việt Khoa - Nguyến Phạm Linh Đan - Sở Văn Hóa Thể Thao Hà Nội1691W(s),T,VW,SF,Q(s)26115:19:48 17/3Chung kếtHạng A Thanh niên Standard
204Lê Hoàng Việt Khoa - Nguyến Phạm Linh Đan - Sở Văn Hóa Thể Thao Hà Nội2151W,T,SF,Q26218:34:12 17/3Chung kếtHạng B Thanh niên Standard
205Nguyễn Ngân Hà - THCS Phả Lại431C56408:41:00 17/3Chung kếtHạng F1 Thiếu niên 2 Latin CB- CÁC CLB
205Nguyễn Ngân Hà - THCS Phả Lại731R56709:11:00 17/3Chung kếtHạng F2 Thiếu niên 2 Latin CB- Các CLB
206Hoàng Khánh Băng - THCS Phả Lại71C,R55207:57:00 17/3Chung kếtHạng FD Thiếu niên 1 Latin CB các CLB - 02
207Vũ Hoài Linh - THCS Phả Lại421C54808:40:00 17/3Chung kếtHạng F1 Thiếu niên 1 Latin CB các CLB - 03
208Đào Thị Phương Nga - THCS Phả Lại421C54808:40:00 17/3Chung kếtHạng F1 Thiếu niên 1 Latin CB các CLB - 03
209Phương Quỳnh Anh - THCS Phả Lại61C,R55107:55:00 17/3Chung kếtHạng FD Thiếu niên 1 Latin CB các CLB - 01
209Phương Quỳnh Anh - THCS Phả Lại2172201C7318:50:24 17/3Chung kếtHạng F1 Thiếu niên 1 Latin
209Phương Quỳnh Anh - THCS Phả Lại2242261R7418:57:36 17/3Bán kếtHạng F2 Thiếu niên 1 Latin
209Phương Quỳnh Anh - THCS Phả Lại2301C,R7819:15:36 17/3Chung kếtHạng FD Thiếu niên 1 Latin
210Vũ Thị Thương - THCS Phả Lại421C54808:40:00 17/3Chung kếtHạng F1 Thiếu niên 1 Latin CB các CLB - 03
211VŨ NGỌC NHƯ HOA - TIỂU HỌC PHẢ LẠI 111C,R40207:45 17/3Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Latin các CLB - 001
211VŨ NGỌC NHƯ HOA - TIỂU HỌC PHẢ LẠI 1631J38909:01:00 17/3Chung kếtHạng F3 Thiếu nhi 1 Latin CB các CLB - 001
211VŨ NGỌC NHƯ HOA - TIỂU HỌC PHẢ LẠI 19093,961C2409:29:36 17/3Tứ kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin
211VŨ NGỌC NHƯ HOA - TIỂU HỌC PHẢ LẠI 11031061R2509:56:36 17/3Bán kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin
212PHẠM KIỀU MY - TIỂU HỌC PHẢ LẠI 1211C29908:19:00 17/3Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin NC các CLB - 01
212PHẠM KIỀU MY - TIỂU HỌC PHẢ LẠI 1721R55809:10:00 17/3Chung kếtHạng F2 Nhi đồng Latin CB- Các CLB
213PHẠM GIÁNG MY - TIỂU HỌC PHẢ LẠI 1221C30608:20:00 17/3Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin NC các CLB - 08
213PHẠM GIÁNG MY - TIỂU HỌC PHẢ LẠI 1721R55809:10:00 17/3Chung kếtHạng F2 Nhi đồng Latin CB- Các CLB
214NGUYỄN MINH PHƯƠNG - TIỂU HỌC PHẢ LẠI 181C,R55907:59:00 17/3Chung kếtHạng FD Nhi đồng Latin CB- Latin các CLB
215NGUYỄN NGỌC BẢO AN - TIỂU HỌC PHẢ LẠI 181C,R55907:59:00 17/3Chung kếtHạng FD Nhi đồng Latin CB- Latin các CLB
216ĐẶNG THỊ TRÀ MY - TIỂU HỌC PHẢ LẠI 121C,R40407:47:00 17/3Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Latin các CLB - 003
217ĐẬU VŨ HÀ MY - TIỂU HỌC PHẢ LẠI 1241C32008:22:00 17/3Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin CB các CLB - 001
218ĐÀO LỆ BÌNH - TIỂU HỌC PHẢ LẠI 1171C29008:15:00 17/3Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin CB các CLB - 002
219NGUYỄN THẢO CHI - TIỂU HỌC PHẢ LẠI 111C,R40207:45 17/3Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Latin các CLB - 001
220NGUYỄN ÁNH DƯƠNG - TIỂU HỌC PHẢ LẠI 1391C43208:37:00 17/3Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin CB các CLB -005
221NGUYỄN BẢO CHI LAM - TIỂU HỌC PHẢ LẠI 2641J58809:02:00 17/3Chung kếtHạng F3 Nhi đồng Latin J- Các CLB
221NGUYỄN BẢO CHI LAM - TIỂU HỌC PHẢ LẠI 29093,961C2409:35:00 17/3Bán kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin
221NGUYỄN BẢO CHI LAM - TIỂU HỌC PHẢ LẠI 21031061R2509:56:36 17/3Bán kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin
221NGUYỄN BẢO CHI LAM - TIỂU HỌC PHẢ LẠI 2150153,1561C613:34:12 17/3Tứ kếtHạng F1 Nhi đồng Latin
221NGUYỄN BẢO CHI LAM - TIỂU HỌC PHẢ LẠI 21591621R714:04:48 17/3Chung kếtHạng F2 Nhi đồng Latin
221NGUYỄN BẢO CHI LAM - TIỂU HỌC PHẢ LẠI 21671C,R915:14:24 17/3Chung kếtHạng FD Nhi đồng Latin
221NGUYỄN BẢO CHI LAM - TIỂU HỌC PHẢ LẠI 21741J815:48:36 17/3Chung kếtHạng F3 Nhi đồng Latin
221NGUYỄN BẢO CHI LAM - TIỂU HỌC PHẢ LẠI 21791C,R,J1216:04:48 17/3Chung kếtHạng FC Nhi đồng Latin
222VŨ NGUYỄN KHÁNH LINH - TIỂU HỌC PHẢ LẠI 2341C33008:32:00 17/3Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin NC các CLB - 01
222VŨ NGUYỄN KHÁNH LINH - TIỂU HỌC PHẢ LẠI 2631J38909:01:00 17/3Chung kếtHạng F3 Thiếu nhi 1 Latin CB các CLB - 001
222VŨ NGUYỄN KHÁNH LINH - TIỂU HỌC PHẢ LẠI 2681R36109:06:00 17/3Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin NC các CLB - 01
223PHƯƠNG THẢO NGUYÊN - TIỂU HỌC PHẢ LẠI 2401C43808:38:00 17/3Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin NC các CLB - 01
223PHƯƠNG THẢO NGUYÊN - TIỂU HỌC PHẢ LẠI 2631J38909:01:00 17/3Chung kếtHạng F3 Thiếu nhi 1 Latin CB các CLB - 001
223PHƯƠNG THẢO NGUYÊN - TIỂU HỌC PHẢ LẠI 2711R45609:09:00 17/3Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 2 Latin CB các CLB - 001
223PHƯƠNG THẢO NGUYÊN - TIỂU HỌC PHẢ LẠI 2151154,157,1602C5013:43:12 17/3Tứ kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin
223PHƯƠNG THẢO NGUYÊN - TIỂU HỌC PHẢ LẠI 21841J5216:21:00 17/3Chung kếtHạng F3 Thiếu nhi 2 Latin
224LÊ HOÀNG KIỀU ANH - TIỂU HỌC PHẢ LẠI 2331C32908:31:00 17/3Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin CB các CLB - 010
224LÊ HOÀNG KIỀU ANH - TIỂU HỌC PHẢ LẠI 2691R36209:07:00 17/3Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin NC các CLB - 02
225VŨ NGỌC MINH - TIỂU HỌC PHẢ LẠI 2411C43908:39:00 17/3Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin NC các CLB - 02
225VŨ NGỌC MINH - TIỂU HỌC PHẢ LẠI 2711R45609:09:00 17/3Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 2 Latin CB các CLB - 001
226VŨ LINH CHI - TIỂU HỌC PHẢ LẠI 2351C42808:33:00 17/3Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin CB các CLB -001
227PHẠM THU THẢO NGUYÊN - TIỂU HỌC PHẢ LẠI 2211C29908:19:00 17/3Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin NC các CLB - 01
227PHẠM THU THẢO NGUYÊN - TIỂU HỌC PHẢ LẠI 2721R55809:10:00 17/3Chung kếtHạng F2 Nhi đồng Latin CB- Các CLB
227PHẠM THU THẢO NGUYÊN - TIỂU HỌC PHẢ LẠI 2150153,1561C613:34:12 17/3Tứ kếtHạng F1 Nhi đồng Latin
228ĐÀO VĨNH KHANG - TIỂU HỌC PHẢ LẠI 2161C28908:14:00 17/3Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin CB các CLB - 001
229NGUYỄN TRẦN HUYỀN TRANG - TIỂU HỌC PHẢ LẠI 221C,R40407:47:00 17/3Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Latin các CLB - 003
230PHƯƠNG THẢO ANH - TIỂU HỌC PHẢ LẠI 2171C29008:15:00 17/3Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin CB các CLB - 002
231NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LINH - TIỂU HỌC PHẢ LẠI 251C,R52807:53:00 17/3Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Latin các CLB - 003
233NGUYỄN HOÀNG BẢO HÀ - TRƯỜNG MẦM NON NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI201C29408:18:00 17/3Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin CB các CLB - 006
234NGUYỄN MAI HƯƠNG - TRƯỜNG MẦM NON NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI191C29208:17:00 17/3Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin CB các CLB - 004
235VŨ KIM THƯ - TRƯỜNG MẦM NON NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI91C,R56908:01:00 17/3Chung kếtHạng FD Nhi đồng Latin CB các CLB - 01
236PHẠM AN AN - TRƯỜNG MẦM NON NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI641J58809:02:00 17/3Chung kếtHạng F3 Nhi đồng Latin J- Các CLB
236PHẠM AN AN - TRƯỜNG MẦM NON NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI9093,961C2409:29:36 17/3Tứ kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin
236PHẠM AN AN - TRƯỜNG MẦM NON NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI1031061R2510:02:00 17/3Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin
236PHẠM AN AN - TRƯỜNG MẦM NON NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI150153,1561C613:41:24 17/3Bán kếtHạng F1 Nhi đồng Latin
236PHẠM AN AN - TRƯỜNG MẦM NON NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI1591621R713:57:36 17/3Bán kếtHạng F2 Nhi đồng Latin
237Đàm Nguyễn Xuân Duyên - TRƯỜNG PHỔ THÔNG SONG NGỮ LIÊN CẤP WELLS1711S,C,R,J6215:36:00 17/3Chung kếtHạng FB Thiếu nhi 2 Latin
237Đàm Nguyễn Xuân Duyên - TRƯỜNG PHỔ THÔNG SONG NGỮ LIÊN CẤP WELLS2091S,C,R,P,J6317:58:12 17/3Chung kếtHạng FA Thiếu nhi 2 Latin
238Cao Hàn Minh Thái - Nguyễn Ngọc Khánh Linh - TTVHTT-THỂ THAO TP.HẢI DƯƠNG1881C,R6716:40:48 17/3Chung kếtHạng D Thiếu niên 1 Latin
238Cao Hàn Minh Thái - Nguyễn Ngọc Khánh Linh - TTVHTT-THỂ THAO TP.HẢI DƯƠNG2541C,R,J6620:49:12 17/3Chung kếtHạng C Thiếu niên 1 Latin
238Cao Hàn Minh Thái - Nguyễn Ngọc Khánh Linh - TTVHTT-THỂ THAO TP.HẢI DƯƠNG2591R9221:03:36 17/3Chung kếtHạng E2 Thiếu niên 2 Latin
238Cao Hàn Minh Thái - Nguyễn Ngọc Khánh Linh - TTVHTT-THỂ THAO TP.HẢI DƯƠNG2671C,R9021:21:36 17/3Chung kếtHạng D Thiếu niên 2 Latin
239Nguyễn Ngọc Khánh Linh - TTVHTT-THỂ THAO TP.HẢI DƯƠNG2121S,C,R,P,J8618:14:24 17/3Chung kếtHạng FA Thiếu niên 1 Latin
239Nguyễn Ngọc Khánh Linh - TTVHTT-THỂ THAO TP.HẢI DƯƠNG2172201C7318:50:24 17/3Chung kếtHạng F1 Thiếu niên 1 Latin
239Nguyễn Ngọc Khánh Linh - TTVHTT-THỂ THAO TP.HẢI DƯƠNG2242261R7419:03:00 17/3Chung kếtHạng F2 Thiếu niên 1 Latin
239Nguyễn Ngọc Khánh Linh - TTVHTT-THỂ THAO TP.HẢI DƯƠNG2611P7721:07:12 17/3Chung kếtHạng F5 Thiếu niên 1 Latin
240Phạm Minh Anh - TTVHTT-THỂ THAO TP.HẢI DƯƠNG1521C9613:39:36 17/3Chung kếtHạng F1 Thiếu niên 2 Latin
240Phạm Minh Anh - TTVHTT-THỂ THAO TP.HẢI DƯƠNG1551R9713:46:48 17/3Chung kếtHạng F2 Thiếu niên 2 Latin
240Phạm Minh Anh - TTVHTT-THỂ THAO TP.HẢI DƯƠNG1611C,R10114:01:12 17/3Chung kếtHạng FD Thiếu niên 2 Latin
240Phạm Minh Anh - TTVHTT-THỂ THAO TP.HẢI DƯƠNG2172201C7318:43:12 17/3Bán kếtHạng F1 Thiếu niên 1 Latin
240Phạm Minh Anh - TTVHTT-THỂ THAO TP.HẢI DƯƠNG2242261R7418:57:36 17/3Bán kếtHạng F2 Thiếu niên 1 Latin
240Phạm Minh Anh - TTVHTT-THỂ THAO TP.HẢI DƯƠNG2301C,R7819:15:36 17/3Chung kếtHạng FD Thiếu niên 1 Latin
241Cao Hàn Minh Thái - TTVHTT-THỂ THAO TP.HẢI DƯƠNG1521C9613:39:36 17/3Chung kếtHạng F1 Thiếu niên 2 Latin
241Cao Hàn Minh Thái - TTVHTT-THỂ THAO TP.HẢI DƯƠNG1551R9713:46:48 17/3Chung kếtHạng F2 Thiếu niên 2 Latin
241Cao Hàn Minh Thái - TTVHTT-THỂ THAO TP.HẢI DƯƠNG1731J9815:46:48 17/3Chung kếtHạng F3 Thiếu niên 2 Latin
241Cao Hàn Minh Thái - TTVHTT-THỂ THAO TP.HẢI DƯƠNG2351C,J7919:35:24 17/3Chung kếtHạng FD1 Thiếu niên 1 Latin
242Tuấn Xuân Tiến - Nguyễn Thu Hường - Thăng Long1441W,T27713:05:24 17/3Chung kếtHạng D Trung niên 2 Standard
242Tuấn Xuân Tiến - Nguyễn Thu Hường - Thăng Long1471W27813:14:24 17/3Chung kếtHạng E Trung niên 2 Standard
242Tuấn Xuân Tiến - Nguyễn Thu Hường - Thăng Long1581W,T,Q27613:52:12 17/3Chung kếtHạng C Trung niên 2 Standard
242Tuấn Xuân Tiến - Nguyễn Thu Hường - Thăng Long2221W26518:54:00 17/3Chung kếtHạng E1 Thanh niên Standard
242Tuấn Xuân Tiến - Nguyễn Thu Hường - Thăng Long2281W,T26419:10:12 17/3Chung kếtHạng D Thanh niên Standard
243Đoàn Hồng Hải - Vũ Hồng Ngọc - Thăng Long1581W,T,Q27613:52:12 17/3Chung kếtHạng C Trung niên 2 Standard
243Đoàn Hồng Hải - Vũ Hồng Ngọc - Thăng Long2181W27318:45:00 17/3Chung kếtHạng E1 Trung niên 1 Standard
243Đoàn Hồng Hải - Vũ Hồng Ngọc - Thăng Long2251W,T27218:59:24 17/3Chung kếtHạng D Trung niên 1 Standard
244Đặng Việt - Bùi Thị Ngọc Lan - Thăng Long2151W,T,SF,Q26218:34:12 17/3Chung kếtHạng B Thanh niên Standard
245Nguyễn Tú Anh - Tiểu Học Phả Lại 2281C32408:26:00 17/3Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin CB các CLB - 005
245Nguyễn Tú Anh - Tiểu Học Phả Lại 2631J38909:01:00 17/3Chung kếtHạng F3 Thiếu nhi 1 Latin CB các CLB - 001
245Nguyễn Tú Anh - Tiểu Học Phả Lại 2671R35109:05:00 17/3Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin CB các CLB - 001
245Nguyễn Tú Anh - Tiểu Học Phả Lại 29093,961C2409:35:00 17/3Bán kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin
245Nguyễn Tú Anh - Tiểu Học Phả Lại 21031061R2510:02:00 17/3Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin
245Nguyễn Tú Anh - Tiểu Học Phả Lại 21121C,R2910:27:12 17/3Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Latin
245Nguyễn Tú Anh - Tiểu Học Phả Lại 2151154,157,1602C5013:36:00 17/3Vòng 1/8Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin
245Nguyễn Tú Anh - Tiểu Học Phả Lại 21651681R5115:09:00 17/3Bán kếtHạng F2 Thiếu nhi 2 Latin
245Nguyễn Tú Anh - Tiểu Học Phả Lại 21771801C,R5515:57:36 17/3Bán kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Latin
245Nguyễn Tú Anh - Tiểu Học Phả Lại 21841J5216:21:00 17/3Chung kếtHạng F3 Thiếu nhi 2 Latin
245Nguyễn Tú Anh - Tiểu Học Phả Lại 21861C,R,J6116:28:12 17/3Chung kếtHạng FC Thiếu nhi 2 Latin
245Nguyễn Tú Anh - Tiểu Học Phả Lại 22231J2618:55:48 17/3Chung kếtHạng F3 Thiếu nhi 1 Latin
245Nguyễn Tú Anh - Tiểu Học Phả Lại 22271C,R,J3519:04:48 17/3Chung kếtHạng FC Thiếu nhi 1 Latin
246NGUYỄN VŨ NGỌC THƯ - Tiểu học Phả Lại 1331C32908:31:00 17/3Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin CB các CLB - 010
246NGUYỄN VŨ NGỌC THƯ - Tiểu học Phả Lại 1631J38909:01:00 17/3Chung kếtHạng F3 Thiếu nhi 1 Latin CB các CLB - 001
246NGUYỄN VŨ NGỌC THƯ - Tiểu học Phả Lại 1691R36209:07:00 17/3Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin NC các CLB - 02
246NGUYỄN VŨ NGỌC THƯ - Tiểu học Phả Lại 19093,961C2409:35:00 17/3Bán kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin
247Nguyễn Khánh Ly - Tiểu học Phả Lại 131C,R40607:49:00 17/3Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Latin các CLB - 005
247Nguyễn Khánh Ly - Tiểu học Phả Lại 1341C33008:32:00 17/3Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin NC các CLB - 01
247Nguyễn Khánh Ly - Tiểu học Phả Lại 1681R36109:06:00 17/3Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin NC các CLB - 01
247Nguyễn Khánh Ly - Tiểu học Phả Lại 1151154,157,1602C5013:43:12 17/3Tứ kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin
248Nguyễn Quang Minh - Phạm Bảo Khánh Linh - Tiểu học Phả Lại 21831C1716:19:12 17/3Chung kếtHạng E1 Thiếu nhi 1 Latin
248Nguyễn Quang Minh - Phạm Bảo Khánh Linh - Tiểu học Phả Lại 21921R1816:53:24 17/3Chung kếtHạng E2 Thiếu nhi 1 Latin
248Nguyễn Quang Minh - Phạm Bảo Khánh Linh - Tiểu học Phả Lại 21981J1917:11:24 17/3Chung kếtHạng E3 Thiếu nhi 1 Latin
248Nguyễn Quang Minh - Phạm Bảo Khánh Linh - Tiểu học Phả Lại 22071C,R1617:45:36 17/3Chung kếtHạng D Thiếu nhi 1 Latin
248Nguyễn Quang Minh - Phạm Bảo Khánh Linh - Tiểu học Phả Lại 22601C4221:05:24 17/3Chung kếtHạng E1 Thiếu nhi 2 Latin
248Nguyễn Quang Minh - Phạm Bảo Khánh Linh - Tiểu học Phả Lại 22631R4321:10:48 17/3Chung kếtHạng E2 Thiếu nhi 2 Latin
248Nguyễn Quang Minh - Phạm Bảo Khánh Linh - Tiểu học Phả Lại 22661C,R4121:18:00 17/3Chung kếtHạng D Thiếu nhi 2 Latin
249Phạm bảo Khánh Linh - Tiểu học Phả Lại 22391S,C,R,J3619:49:48 17/3Chung kếtHạng FB Thiếu nhi 1 Latin
249Phạm bảo Khánh Linh - Tiểu học Phả Lại 22522551C2120:42:00 17/3Bán kếtHạng F1 Vô địch HD Thiếu nhi 1 Latin
249Phạm bảo Khánh Linh - Tiểu học Phả Lại 22571R2220:58:12 17/3Chung kếtHạng F2 Vô địch HD Thiếu nhi 1 Latin
250Trần Hồng Anh - Tiểu học Phả Lại 221C,R40407:47:00 17/3Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Latin các CLB - 003
250Trần Hồng Anh - Tiểu học Phả Lại 2261C32208:24:00 17/3Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin CB các CLB - 003
250Trần Hồng Anh - Tiểu học Phả Lại 2681R36109:06:00 17/3Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin NC các CLB - 01
250Trần Hồng Anh - Tiểu học Phả Lại 21121C,R2910:27:12 17/3Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Latin
251Trần Minh Châu - Tiểu học Phả Lại 231C,R40607:49:00 17/3Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Latin các CLB - 005
251Trần Minh Châu - Tiểu học Phả Lại 2251C32108:23:00 17/3Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin CB các CLB - 002
251Trần Minh Châu - Tiểu học Phả Lại 2671R35109:05:00 17/3Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin CB các CLB - 001
251Trần Minh Châu - Tiểu học Phả Lại 21121C,R2910:27:12 17/3Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Latin
253Trịnh Phương Trinh - Tiểu học Thanh Bình141C,R62708:11:00 17/3Chung kếtHạng FD Nhi Đồng Latin Tiểu học
253Trịnh Phương Trinh - Tiểu học Thanh Bình2231J2618:55:48 17/3Chung kếtHạng F3 Thiếu nhi 1 Latin
262Nguyễn Trần An Nhi - Tiểu học Thanh Bình141C,R62708:11:00 17/3Chung kếtHạng FD Nhi Đồng Latin Tiểu học
262Nguyễn Trần An Nhi - Tiểu học Thanh Bình2522551C2120:42:00 17/3Bán kếtHạng F1 Vô địch HD Thiếu nhi 1 Latin
266Hoàng Mai Lâm - Tiểu học Thanh Bình141C,R62708:11:00 17/3Chung kếtHạng FD Nhi Đồng Latin Tiểu học
266Hoàng Mai Lâm - Tiểu học Thanh Bình2522551C2120:54:36 17/3Chung kếtHạng F1 Vô địch HD Thiếu nhi 1 Latin
273Trịnh Phương Thảo - Tiểu học Thanh Bình591C62808:57:00 17/3Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Tiểu học
273Trịnh Phương Thảo - Tiểu học Thanh Bình2211C4718:52:12 17/3Chung kếtHạng F1 Vô địch HD Thiếu nhi 2 Latin
280Nguyễn Minh Phương - Tiểu học Thanh Bình591C62808:57:00 17/3Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Tiểu học
280Nguyễn Minh Phương - Tiểu học Thanh Bình2211C4718:52:12 17/3Chung kếtHạng F1 Vô địch HD Thiếu nhi 2 Latin
281Trần Bảo Anh - Lê Nguyễn Ngọc Anh - Tj1831C1716:19:12 17/3Chung kếtHạng E1 Thiếu nhi 1 Latin
281Trần Bảo Anh - Lê Nguyễn Ngọc Anh - Tj1921R1816:53:24 17/3Chung kếtHạng E2 Thiếu nhi 1 Latin
281Trần Bảo Anh - Lê Nguyễn Ngọc Anh - Tj1961C,R,J1517:04:12 17/3Chung kếtHạng C Thiếu nhi 1 Latin
281Trần Bảo Anh - Lê Nguyễn Ngọc Anh - Tj1981J1917:11:24 17/3Chung kếtHạng E3 Thiếu nhi 1 Latin
281Trần Bảo Anh - Lê Nguyễn Ngọc Anh - Tj2071C,R1617:45:36 17/3Chung kếtHạng D Thiếu nhi 1 Latin
281Trần Bảo Anh - Lê Nguyễn Ngọc Anh - Tj2601C4221:05:24 17/3Chung kếtHạng E1 Thiếu nhi 2 Latin
282Trần Bảo Duy - Lê Ngọc Tường Vy - Tj1881C,R6716:40:48 17/3Chung kếtHạng D Thiếu niên 1 Latin
282Trần Bảo Duy - Lê Ngọc Tường Vy - Tj1971J7017:09:36 17/3Chung kếtHạng E3 Thiếu niên 1 Latin
282Trần Bảo Duy - Lê Ngọc Tường Vy - Tj2161C6818:41:24 17/3Chung kếtHạng E1 Thiếu niên 1 Latin
282Trần Bảo Duy - Lê Ngọc Tường Vy - Tj2511S,C,R,J6520:34:48 17/3Chung kếtHạng B Thiếu niên 1 Latin
282Trần Bảo Duy - Lê Ngọc Tường Vy - Tj2541C,R,J6620:49:12 17/3Chung kếtHạng C Thiếu niên 1 Latin
282Trần Bảo Duy - Lê Ngọc Tường Vy - Tj2561C9120:56:24 17/3Chung kếtHạng E1 Thiếu niên 2 Latin
282Trần Bảo Duy - Lê Ngọc Tường Vy - Tj2621J9321:09:00 17/3Chung kếtHạng E3 Thiếu niên 2 Latin
283Phùng Gia bảo - Phạm Bảo Anh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy1071W,T,VW,SF,Q18010:03:48 17/3Chung kếtHạng A Thiếu nhi 2 Standard
283Phùng Gia bảo - Phạm Bảo Anh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy1201W,T,SF,Q18110:52:24 17/3Chung kếtHạng B Thiếu nhi 2 Standard
284Lê Đức Anh - Phạm Bảo Trâm - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy1071W,T,VW,SF,Q18010:03:48 17/3Chung kếtHạng A Thiếu nhi 2 Standard
284Lê Đức Anh - Phạm Bảo Trâm - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy1201W,T,SF,Q18110:52:24 17/3Chung kếtHạng B Thiếu nhi 2 Standard
284Lê Đức Anh - Phạm Bảo Trâm - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy2031S,C,R,P,J3817:29:24 17/3Chung kếtHạng A Thiếu nhi 2 Latin
285Đặng Hồ Sâm - Vũ Trần Đan Linh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy1871S,C,R,J1416:33:36 17/3Chung kếtHạng B Thiếu nhi 1 Latin
285Đặng Hồ Sâm - Vũ Trần Đan Linh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy1961C,R,J1517:04:12 17/3Chung kếtHạng C Thiếu nhi 1 Latin
285Đặng Hồ Sâm - Vũ Trần Đan Linh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy2071C,R1617:45:36 17/3Chung kếtHạng D Thiếu nhi 1 Latin
286Hoàng Khánh Linh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy1111141W21510:32:36 17/3Chung kếtHạng F1 Thiếu niên 1 Standard
286Hoàng Khánh Linh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy1171T21610:39:48 17/3Chung kếtHạng F2 Thiếu niên 1 Standard
286Hoàng Khánh Linh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy1271W,T22011:17:36 17/3Chung kếtHạng FD Thiếu niên 1 Standard
286Hoàng Khánh Linh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy1301F21811:26:36 17/3Chung kếtHạng F4 Thiếu niên 1 Standard
286Hoàng Khánh Linh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy2172201C7318:43:12 17/3Bán kếtHạng F1 Thiếu niên 1 Latin
286Hoàng Khánh Linh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy2242261R7418:57:36 17/3Bán kếtHạng F2 Thiếu niên 1 Latin
287Lương Ngọc Linh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy911W14809:31:24 17/3Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Standard
287Lương Ngọc Linh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy971T14909:42:12 17/3Chung kếtHạng F2 Nhi đồng Standard
287Lương Ngọc Linh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy1001W,T15109:47:36 17/3Chung kếtHạng FD Nhi đồng Standard
287Lương Ngọc Linh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy1721C,J1015:43:12 17/3Chung kếtHạng FD1 Nhi đồng Latin
287Lương Ngọc Linh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy1761R,J1115:54:00 17/3Chung kếtHạng FD2 Nhi đồng Latin
287Lương Ngọc Linh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy1791C,R,J1216:04:48 17/3Chung kếtHạng FC Nhi đồng Latin
288Phan Châu Anh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy9295,981W19209:33:12 17/3Tứ kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Standard
288Phan Châu Anh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy1011W,T19709:51:12 17/3Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Standard
288Phan Châu Anh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy1051081T19310:12:48 17/3Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 2 Standard
288Phan Châu Anh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy1321F19511:33:48 17/3Chung kếtHạng F4 Thiếu nhi 2 Standard
288Phan Châu Anh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy1811C,J5616:13:48 17/3Chung kếtHạng FD1 Thiếu nhi 2 Latin
288Phan Châu Anh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy1901R,S5916:48:00 17/3Chung kếtHạng FD4 Thiếu nhi 2 Latin
288Phan Châu Anh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy1931R,J5716:55:12 17/3Chung kếtHạng FD2 Thiếu nhi 2 Latin
288Phan Châu Anh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy2011C,S5817:16:48 17/3Chung kếtHạng FD3 Thiếu nhi 2 Latin
289Đặng Hồ Sâm - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy1181W,T17110:41:36 17/3Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Standard
289Đặng Hồ Sâm - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy1311W,T,Q17711:28:24 17/3Chung kếtHạng FC Thiếu nhi 1 Standard
290Trần Vũ Đan Linh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy1101131W16610:23:36 17/3Bán kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Standard
291Nguyễn Nhật Trang - Trung tâm nghệ thuật Họa Mi - Bắc Giang491C58208:47:00 17/3Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin CLB Họa Mi BG - 01
292Trần Bảo Hà - Trung tâm nghệ thuật Họa Mi - Bắc Giang491C58208:47:00 17/3Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin CLB Họa Mi BG - 01
293Nguyễn Thùy Linh - Trung tâm nghệ thuật Họa Mi - Bắc Giang491C58208:47:00 17/3Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin CLB Họa Mi BG - 01
294Đoàn Lê Bảo Trang - Trung tâm nghệ thuật Họa Mi - Bắc Giang491C58208:47:00 17/3Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin CLB Họa Mi BG - 01
295Nguyễn Thị Hà Anh - Trung tâm nghệ thuật Họa Mi - Bắc Giang501C58308:48:00 17/3Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin CLB Họa Mi BG - 02
296Trần Hải Ngọc - Trung tâm nghệ thuật Họa Mi - Bắc Giang501C58308:48:00 17/3Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin CLB Họa Mi BG - 02
297Đặng Ngân Hà - Trung tâm nghệ thuật Họa Mi - Bắc Giang501C58308:48:00 17/3Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin CLB Họa Mi BG - 02
298Nguyễn Trần Khánh Ngọc - Trung tâm nghệ thuật Họa Mi - Bắc Giang501C58308:48:00 17/3Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin CLB Họa Mi BG - 02
300Phạm Tâm Như - Trung tâm nghệ thuật Khánh Linh Dance KM2691C63221:32:24 17/3Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Khánh Linh Dance
301Nguyễn Thị Phương Thảo - Trung tâm nghệ thuật Khánh Linh Dance KM2691C63221:32:24 17/3Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Khánh Linh Dance
302Nguyễn Thị Diệp Anh - Trường THCS Cẩm Hoàng - Cẩm Giàng - HD1091W,T,VW,SF,Q25110:14:36 17/3Chung kếtHạng FA Thiếu niên 2 Standard
302Nguyễn Thị Diệp Anh - Trường THCS Cẩm Hoàng - Cẩm Giàng - HD1241Q21711:12:12 17/3Chung kếtHạng F3 Thiếu niên 1 Standard
303Lương Thị Hồng Anh - Trường THCS Cẩm Hoàng - Cẩm Giàng - HD1521C9613:39:36 17/3Chung kếtHạng F1 Thiếu niên 2 Latin
303Lương Thị Hồng Anh - Trường THCS Cẩm Hoàng - Cẩm Giàng - HD1731J9815:46:48 17/3Chung kếtHạng F3 Thiếu niên 2 Latin
303Lương Thị Hồng Anh - Trường THCS Cẩm Hoàng - Cẩm Giàng - HD1821S9916:17:24 17/3Chung kếtHạng F4 Thiếu niên 2 Latin
303Lương Thị Hồng Anh - Trường THCS Cẩm Hoàng - Cẩm Giàng - HD2172201C7318:50:24 17/3Chung kếtHạng F1 Thiếu niên 1 Latin
303Lương Thị Hồng Anh - Trường THCS Cẩm Hoàng - Cẩm Giàng - HD2242261R7419:03:00 17/3Chung kếtHạng F2 Thiếu niên 1 Latin
303Lương Thị Hồng Anh - Trường THCS Cẩm Hoàng - Cẩm Giàng - HD2301C,R7819:15:36 17/3Chung kếtHạng FD Thiếu niên 1 Latin
303Lương Thị Hồng Anh - Trường THCS Cẩm Hoàng - Cẩm Giàng - HD2411J7519:58:48 17/3Chung kếtHạng F3 Thiếu niên 1 Latin
303Lương Thị Hồng Anh - Trường THCS Cẩm Hoàng - Cẩm Giàng - HD2481S7620:27:36 17/3Chung kếtHạng F4 Thiếu niên 1 Latin
304Phạm Hữu Đạt - Trường THCS Lê Quý Đôn - TP HD1211W,T,SF,Q22710:59:36 17/3Chung kếtHạng FB Thiếu niên 1 Standard
304Phạm Hữu Đạt - Trường THCS Lê Quý Đôn - TP HD1371W,T,VW,SF,Q22811:46:24 17/3Chung kếtHạng FA Thiếu niên 1 Standard
305Hà Lan Hương - Trường THCS Ngô Gia Tự - TP HD941W23809:36:48 17/3Chung kếtHạng F1 Thiếu niên 2 Standard
305Hà Lan Hương - Trường THCS Ngô Gia Tự - TP HD991Q24009:45:48 17/3Chung kếtHạng F3 Thiếu niên 2 Standard
305Hà Lan Hương - Trường THCS Ngô Gia Tự - TP HD1021VW24209:54:48 17/3Chung kếtHạng F5 Thiếu niên 2 Standard
305Hà Lan Hương - Trường THCS Ngô Gia Tự - TP HD2311VW26619:19:12 17/3Chung kếtHạng F5 Thanh niên Standard
306Lương Trịnh Thái Sang - Trường THCS Ngô Gia Tự - TP HD1021VW24209:54:48 17/3Chung kếtHạng F5 Thiếu niên 2 Standard
306Lương Trịnh Thái Sang - Trường THCS Ngô Gia Tự - TP HD1111141W21510:25:24 17/3Bán kếtHạng F1 Thiếu niên 1 Standard
306Lương Trịnh Thái Sang - Trường THCS Ngô Gia Tự - TP HD1331VW21911:35:36 17/3Chung kếtHạng F5 Thiếu niên 1 Standard
307Nguyễn Thùy Dương - Trường THCS Võ Thị Sáu - TP HD941W23809:36:48 17/3Chung kếtHạng F1 Thiếu niên 2 Standard
307Nguyễn Thùy Dương - Trường THCS Võ Thị Sáu - TP HD991Q24009:45:48 17/3Chung kếtHạng F3 Thiếu niên 2 Standard
308Hoàng Văn Tú - Phạm Trà My - Trường THPT Hồng Quang1431W25613:03:36 17/3Chung kếtHạng E1 Trước Thanh niên Standard
308Hoàng Văn Tú - Phạm Trà My - Trường THPT Hồng Quang1461T25713:12:36 17/3Chung kếtHạng E2 Trước Thanh niên Standard
309Phạm Trà My - Trường THPT Hồng Quang891W59209:27:48 17/3Chung kếtHạng F1 Thanh niên Standard
309Phạm Trà My - Trường THPT Hồng Quang2311VW26619:19:12 17/3Chung kếtHạng F5 Thanh niên Standard
310Nguyễn Trường Sơn - Trường THPT Hồng Quang891W59209:27:48 17/3Chung kếtHạng F1 Thanh niên Standard
310Nguyễn Trường Sơn - Trường THPT Hồng Quang2311VW26619:19:12 17/3Chung kếtHạng F5 Thanh niên Standard
311Nguyễn Hương Giang - Trường Tiểu học Cổ Thành - Chí Linh - HD81C,R55907:59:00 17/3Chung kếtHạng FD Nhi đồng Latin CB- Latin các CLB
311Nguyễn Hương Giang - Trường Tiểu học Cổ Thành - Chí Linh - HD181C29108:16:00 17/3Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin CB các CLB - 003
312Nguyễn Phương Vy - Trường Tiểu học Lý Tự Trọng91C,R56908:01:00 17/3Chung kếtHạng FD Nhi đồng Latin CB các CLB - 01
312Nguyễn Phương Vy - Trường Tiểu học Lý Tự Trọng1671C,R915:14:24 17/3Chung kếtHạng FD Nhi đồng Latin
312Nguyễn Phương Vy - Trường Tiểu học Lý Tự Trọng1721C,J1015:43:12 17/3Chung kếtHạng FD1 Nhi đồng Latin
312Nguyễn Phương Vy - Trường Tiểu học Lý Tự Trọng1741J815:48:36 17/3Chung kếtHạng F3 Nhi đồng Latin
312Nguyễn Phương Vy - Trường Tiểu học Lý Tự Trọng1791C,R,J1216:04:48 17/3Chung kếtHạng FC Nhi đồng Latin
313Nguyễn Bảo Trâm - Trường Tiểu học Nguyễn Lương Bằng150153,1561C613:41:24 17/3Bán kếtHạng F1 Nhi đồng Latin
313Nguyễn Bảo Trâm - Trường Tiểu học Nguyễn Lương Bằng1591621R714:04:48 17/3Chung kếtHạng F2 Nhi đồng Latin
313Nguyễn Bảo Trâm - Trường Tiểu học Nguyễn Lương Bằng1721C,J1015:43:12 17/3Chung kếtHạng FD1 Nhi đồng Latin
314Trần Bảo Nhi - Trường Tiểu học Sao Đỏ 1, Chí Linh, Hải 151154,157,1602C5013:36:00 17/3Vòng 1/8Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin
314Trần Bảo Nhi - Trường Tiểu học Sao Đỏ 1, Chí Linh, Hải 2211C4718:52:12 17/3Chung kếtHạng F1 Vô địch HD Thiếu nhi 2 Latin
315Tăng Hương Giang - Trường Tiểu học Sao Đỏ 1, Chí Linh, Hải 9093,961C2409:35:00 17/3Bán kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin
315Tăng Hương Giang - Trường Tiểu học Sao Đỏ 1, Chí Linh, Hải 1031061R2509:56:36 17/3Bán kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin
315Tăng Hương Giang - Trường Tiểu học Sao Đỏ 1, Chí Linh, Hải 2522551C2120:42:00 17/3Bán kếtHạng F1 Vô địch HD Thiếu nhi 1 Latin
315Tăng Hương Giang - Trường Tiểu học Sao Đỏ 1, Chí Linh, Hải 2571R2220:58:12 17/3Chung kếtHạng F2 Vô địch HD Thiếu nhi 1 Latin
316Nguyễn Thị Quỳnh Chi - Trường Tiểu học Sao Đỏ 1, Chí Linh, Hải 9093,961C2409:40:24 17/3Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin
316Nguyễn Thị Quỳnh Chi - Trường Tiểu học Sao Đỏ 1, Chí Linh, Hải 1031061R2510:02:00 17/3Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin
316Nguyễn Thị Quỳnh Chi - Trường Tiểu học Sao Đỏ 1, Chí Linh, Hải 2522551C2120:54:36 17/3Chung kếtHạng F1 Vô địch HD Thiếu nhi 1 Latin
316Nguyễn Thị Quỳnh Chi - Trường Tiểu học Sao Đỏ 1, Chí Linh, Hải 2571R2220:58:12 17/3Chung kếtHạng F2 Vô địch HD Thiếu nhi 1 Latin
317Nguyễn Thảo Nguyên - Trường Tiểu học Sao Đỏ 1, Chí Linh, Hải 150153,1561C613:34:12 17/3Tứ kếtHạng F1 Nhi đồng Latin
318Phùng Thuý Quỳnh - Trường Tiểu học Thượng Đạt, TP Hải Dương1161W,Q19810:36:12 17/3Chung kếtHạng FD1 Thiếu nhi 2 Standard
318Phùng Thuý Quỳnh - Trường Tiểu học Thượng Đạt, TP Hải Dương1291T,Q20011:23:00 17/3Chung kếtHạng FD3 Thiếu nhi 2 Standard
318Phùng Thuý Quỳnh - Trường Tiểu học Thượng Đạt, TP Hải Dương1451T,F20113:09:00 17/3Chung kếtHạng FD4 Thiếu nhi 2 Standard
319Phùng Thế Quốc - Trường Tiểu học Thượng Đạt, TP Hải Dương191C29208:17:00 17/3Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin CB các CLB - 004
319Phùng Thế Quốc - Trường Tiểu học Thượng Đạt, TP Hải Dương911W14809:31:24 17/3Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Standard
319Phùng Thế Quốc - Trường Tiểu học Thượng Đạt, TP Hải Dương971T14909:42:12 17/3Chung kếtHạng F2 Nhi đồng Standard
319Phùng Thế Quốc - Trường Tiểu học Thượng Đạt, TP Hải Dương1001W,T15109:47:36 17/3Chung kếtHạng FD Nhi đồng Standard
320Nguyễn Đình Chi Giao - Trường Tiểu học Tái Sơn - Tứ Kỳ - HD341C33008:32:00 17/3Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin NC các CLB - 01
320Nguyễn Đình Chi Giao - Trường Tiểu học Tái Sơn - Tứ Kỳ - HD150153,1561C613:34:12 17/3Tứ kếtHạng F1 Nhi đồng Latin
322Nguyễn Ngọc Trúc Linh - Trường Tiểu học Tái Sơn - Tứ Kỳ - HD341C33008:32:00 17/3Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin NC các CLB - 01
322Nguyễn Ngọc Trúc Linh - Trường Tiểu học Tái Sơn - Tứ Kỳ - HD2522551C2120:42:00 17/3Bán kếtHạng F1 Vô địch HD Thiếu nhi 1 Latin
323Hoàng Ngọc Bảo Thy - Trường Tiểu học Tô Hiệu - HD151154,157,1602C5013:43:12 17/3Tứ kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin
323Hoàng Ngọc Bảo Thy - Trường Tiểu học Tô Hiệu - HD1651681R5115:18:00 17/3Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 2 Latin
323Hoàng Ngọc Bảo Thy - Trường Tiểu học Tô Hiệu - HD1771801C,R5515:57:36 17/3Bán kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Latin
323Hoàng Ngọc Bảo Thy - Trường Tiểu học Tô Hiệu - HD2141R4818:32:24 17/3Chung kếtHạng F2 Vô địch HD Thiếu nhi 2 Latin
323Hoàng Ngọc Bảo Thy - Trường Tiểu học Tô Hiệu - HD2211C4718:52:12 17/3Chung kếtHạng F1 Vô địch HD Thiếu nhi 2 Latin
324Bùi Thúy Hường - Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh731R56709:11:00 17/3Chung kếtHạng F2 Thiếu niên 2 Latin CB- Các CLB
324Bùi Thúy Hường - Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh1551R9713:46:48 17/3Chung kếtHạng F2 Thiếu niên 2 Latin
325Trịnh Quốc Bảo - Nguyễn Mai Lan - Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh151C63308:13:00 17/3Chung kếtHạng E1 Thiếu nhi 2 Latin ĐH CN Quảng Ninh
326Ngô Thị Hải Yến - Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh71C,R55207:57:00 17/3Chung kếtHạng FD Thiếu niên 1 Latin CB các CLB - 02
327Lương Thị Mỹ Hoa - Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh421C54808:40:00 17/3Chung kếtHạng F1 Thiếu niên 1 Latin CB các CLB - 03
328Trần Thị Kiều Nga - Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh241C32008:22:00 17/3Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin CB các CLB - 001
329Nguyễn Mai Lan - Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh41C,R52607:51:00 17/3Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Latin các CLB - 001
330Nguyễn Bảo Nhi - Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh51C,R52807:53:00 17/3Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Latin các CLB - 003
331Phạm Văn Cảnh - Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh361C42908:34:00 17/3Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin CB các CLB -002
332Mai Thùy Chi - Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh401C43808:38:00 17/3Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin NC các CLB - 01
333Nguyễn Hương Giang - Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh301C32608:28:00 17/3Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin CB các CLB - 007
334Thân Hương Giang - Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh321C32808:30:00 17/3Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin CB các CLB - 009
335Phạm Vũ Trúc Linh - Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh271C32308:25:00 17/3Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin CB các CLB - 004
336Đoàn Tố Như - Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh301C32608:28:00 17/3Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin CB các CLB - 007
337Phạm Văn Cảnh - Mai Thùy Chi - Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh151C63308:13:00 17/3Chung kếtHạng E1 Thiếu nhi 2 Latin ĐH CN Quảng Ninh
338Trịnh Quốc Bảo - Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh371C43008:35:00 17/3Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin CB các CLB -003
338Trịnh Quốc Bảo - Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh151154,157,1602C5013:36:00 17/3Vòng 1/8Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin
339Trần Anh Thư - Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh321C32808:30:00 17/3Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin CB các CLB - 009
340Phạm Thị Kiều Oanh - Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh311C32708:29:00 17/3Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin CB các CLB - 008
341Phan Thanh Thủy - Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh221C30608:20:00 17/3Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin NC các CLB - 08
342Nguyễn Quốc Bình - Tạ Thiên Thanh - Uni Dance1441W,T27713:05:24 17/3Chung kếtHạng D Trung niên 2 Standard
342Nguyễn Quốc Bình - Tạ Thiên Thanh - Uni Dance1471W27813:14:24 17/3Chung kếtHạng E Trung niên 2 Standard
342Nguyễn Quốc Bình - Tạ Thiên Thanh - Uni Dance2181W27318:45:00 17/3Chung kếtHạng E1 Trung niên 1 Standard
342Nguyễn Quốc Bình - Tạ Thiên Thanh - Uni Dance2221W26518:54:00 17/3Chung kếtHạng E1 Thanh niên Standard
342Nguyễn Quốc Bình - Tạ Thiên Thanh - Uni Dance2251W,T27218:59:24 17/3Chung kếtHạng D Trung niên 1 Standard
342Nguyễn Quốc Bình - Tạ Thiên Thanh - Uni Dance2281W,T26419:10:12 17/3Chung kếtHạng D Thanh niên Standard
343Vũ Ngọc Minh - Kim Ngọc Huyền - Uni Dance2181W27318:45:00 17/3Chung kếtHạng E1 Trung niên 1 Standard
343Vũ Ngọc Minh - Kim Ngọc Huyền - Uni Dance2221W26518:54:00 17/3Chung kếtHạng E1 Thanh niên Standard
343Vũ Ngọc Minh - Kim Ngọc Huyền - Uni Dance2251W,T27218:59:24 17/3Chung kếtHạng D Trung niên 1 Standard
343Vũ Ngọc Minh - Kim Ngọc Huyền - Uni Dance2281W,T26419:10:12 17/3Chung kếtHạng D Thanh niên Standard
344Nguyễn Anh Minh - Nguyễn Thị Vân Anh - VIETSDANCE2361C12319:39:00 17/3Chung kếtHạng E1 Thanh niên Latin
344Nguyễn Anh Minh - Nguyễn Thị Vân Anh - VIETSDANCE2401R12419:57:00 17/3Chung kếtHạng E2 Thanh niên Latin
344Nguyễn Anh Minh - Nguyễn Thị Vân Anh - VIETSDANCE2501C,R12220:31:12 17/3Chung kếtHạng D Thanh niên Latin
345Trần Thiện Phước - Phạm Nhật Anh - VIETSDANCE2361C12319:39:00 17/3Chung kếtHạng E1 Thanh niên Latin
345Trần Thiện Phước - Phạm Nhật Anh - VIETSDANCE2401R12419:57:00 17/3Chung kếtHạng E2 Thanh niên Latin
345Trần Thiện Phước - Phạm Nhật Anh - VIETSDANCE2501C,R12220:31:12 17/3Chung kếtHạng D Thanh niên Latin
346Hoàng Nguyên - Nguyễn Ngọc Bảo Lam - VIETSDANCE1971J7017:09:36 17/3Chung kếtHạng E3 Thiếu niên 1 Latin
346Hoàng Nguyên - Nguyễn Ngọc Bảo Lam - VIETSDANCE2051S7117:40:12 17/3Chung kếtHạng E4 Thiếu niên 1 Latin
346Hoàng Nguyên - Nguyễn Ngọc Bảo Lam - VIETSDANCE2321C,R,J8919:21:00 17/3Chung kếtHạng C Thiếu niên 2 Latin
346Hoàng Nguyên - Nguyễn Ngọc Bảo Lam - VIETSDANCE2511S,C,R,J6520:34:48 17/3Chung kếtHạng B Thiếu niên 1 Latin
346Hoàng Nguyên - Nguyễn Ngọc Bảo Lam - VIETSDANCE2541C,R,J6620:49:12 17/3Chung kếtHạng C Thiếu niên 1 Latin
346Hoàng Nguyên - Nguyễn Ngọc Bảo Lam - VIETSDANCE2621J9321:09:00 17/3Chung kếtHạng E3 Thiếu niên 2 Latin
346Hoàng Nguyên - Nguyễn Ngọc Bảo Lam - VIETSDANCE2651S9421:16:12 17/3Chung kếtHạng E4 Thiếu niên 2 Latin
346Hoàng Nguyên - Nguyễn Ngọc Bảo Lam - VIETSDANCE2671C,R9021:21:36 17/3Chung kếtHạng D Thiếu niên 2 Latin
347Nguyễn Duy Hưng - Nguyễn Hồng Ngọc - VIETSDANCE1881C,R6716:40:48 17/3Chung kếtHạng D Thiếu niên 1 Latin
347Nguyễn Duy Hưng - Nguyễn Hồng Ngọc - VIETSDANCE2161C6818:41:24 17/3Chung kếtHạng E1 Thiếu niên 1 Latin
347Nguyễn Duy Hưng - Nguyễn Hồng Ngọc - VIETSDANCE2491R6920:29:24 17/3Chung kếtHạng E2 Thiếu niên 1 Latin
348Nguyễn Duy Mạnh - Đinh Nguyễn Phương Uyên - VIETSDANCE2661C,R4121:18:00 17/3Chung kếtHạng D Thiếu nhi 2 Latin
349Nguyễn Đình Tiến - Phạm Tú Anh - VIETSDANCE2451C,R,J12120:16:48 17/3Chung kếtHạng C Thanh niên Latin
349Nguyễn Đình Tiến - Phạm Tú Anh - VIETSDANCE2471S12620:25:48 17/3Chung kếtHạng E4 Thanh niên Latin
349Nguyễn Đình Tiến - Phạm Tú Anh - VIETSDANCE2681S,C,R,J12021:25:12 17/3Chung kếtHạng B Thanh niên Latin
350Phạm Trung Hòa - Nguyễn Thị Tâm Đan - VIETSDANCE2421J12520:00:36 17/3Chung kếtHạng E3 Thanh niên Latin
350Phạm Trung Hòa - Nguyễn Thị Tâm Đan - VIETSDANCE2681S,C,R,J12021:25:12 17/3Chung kếtHạng B Thanh niên Latin
351Phạm Trung Hòa - Phạm Phượng Khanh - VIETSDANCE2451C,R,J12120:16:48 17/3Chung kếtHạng C Thanh niên Latin
351Phạm Trung Hòa - Phạm Phượng Khanh - VIETSDANCE2471S12620:25:48 17/3Chung kếtHạng E4 Thanh niên Latin
352Đinh Nguyễn Phương Uyên - VIETSDANCE1711S,C,R,J6215:36:00 17/3Chung kếtHạng FB Thiếu nhi 2 Latin
352Đinh Nguyễn Phương Uyên - VIETSDANCE1811C,J5616:13:48 17/3Chung kếtHạng FD1 Thiếu nhi 2 Latin
352Đinh Nguyễn Phương Uyên - VIETSDANCE1841J5216:21:00 17/3Chung kếtHạng F3 Thiếu nhi 2 Latin
352Đinh Nguyễn Phương Uyên - VIETSDANCE1901R,S5916:48:00 17/3Chung kếtHạng FD4 Thiếu nhi 2 Latin
352Đinh Nguyễn Phương Uyên - VIETSDANCE1931R,J5716:55:12 17/3Chung kếtHạng FD2 Thiếu nhi 2 Latin
352Đinh Nguyễn Phương Uyên - VIETSDANCE2011C,S5817:16:48 17/3Chung kếtHạng FD3 Thiếu nhi 2 Latin
352Đinh Nguyễn Phương Uyên - VIETSDANCE2091S,C,R,P,J6317:58:12 17/3Chung kếtHạng FA Thiếu nhi 2 Latin
353Nguyễn Khánh Huyền - VIETSDANCE1661C,J10215:10:48 17/3Chung kếtHạng FD1 Thiếu niên 2 Latin
353Nguyễn Khánh Huyền - VIETSDANCE1751R,J10315:50:24 17/3Chung kếtHạng FD2 Thiếu niên 2 Latin
353Nguyễn Khánh Huyền - VIETSDANCE2111R,J8018:10:48 17/3Chung kếtHạng FD2 Thiếu niên 1 Latin
353Nguyễn Khánh Huyền - VIETSDANCE2351C,J7919:35:24 17/3Chung kếtHạng FD1 Thiếu niên 1 Latin
353Nguyễn Khánh Huyền - VIETSDANCE2381S,C,R,J8519:42:36 17/3Chung kếtHạng FB Thiếu niên 1 Latin
353Nguyễn Khánh Huyền - VIETSDANCE2531C,R,J8420:43:48 17/3Chung kếtHạng FC Thiếu niên 1 Latin
353Nguyễn Khánh Huyền - VIETSDANCE2581R,S8221:00:00 17/3Chung kếtHạng FD4 Thiếu niên 1 Latin
354Phạm Châu Anh - VIETSDANCE1661C,J10215:10:48 17/3Chung kếtHạng FD1 Thiếu niên 2 Latin
354Phạm Châu Anh - VIETSDANCE1751R,J10315:50:24 17/3Chung kếtHạng FD2 Thiếu niên 2 Latin
354Phạm Châu Anh - VIETSDANCE1781C,S10416:01:12 17/3Chung kếtHạng FD3 Thiếu niên 2 Latin
354Phạm Châu Anh - VIETSDANCE1851C,R,J10716:22:48 17/3Chung kếtHạng FC Thiếu niên 2 Latin
354Phạm Châu Anh - VIETSDANCE1891R,S10516:44:24 17/3Chung kếtHạng FD4 Thiếu niên 2 Latin
355Nguyễn Hồng Ngọc - VIETSDANCE2111R,J8018:10:48 17/3Chung kếtHạng FD2 Thiếu niên 1 Latin
356Phan Cao Minh Anh - VIETSDANCE1811C,J5616:13:48 17/3Chung kếtHạng FD1 Thiếu nhi 2 Latin
356Phan Cao Minh Anh - VIETSDANCE1861C,R,J6116:28:12 17/3Chung kếtHạng FC Thiếu nhi 2 Latin
356Phan Cao Minh Anh - VIETSDANCE1931R,J5716:55:12 17/3Chung kếtHạng FD2 Thiếu nhi 2 Latin
357Nguyễn Anh Minh - Phạm Tú Anh - VIETSDANCE2421J12520:00:36 17/3Chung kếtHạng E3 Thanh niên Latin
358Nguyễn Hồng Anh - VIETSDANCE2291S2719:13:48 17/3Chung kếtHạng F4 Thiếu nhi 1 Latin
358Nguyễn Hồng Anh - VIETSDANCE2341S,J3419:31:48 17/3Chung kếtHạng FD5 Thiếu nhi 1 Latin
358Nguyễn Hồng Anh - VIETSDANCE2371P2819:40:48 17/3Chung kếtHạng F5 Thiếu nhi 1 Latin
358Nguyễn Hồng Anh - VIETSDANCE2391S,C,R,J3619:49:48 17/3Chung kếtHạng FB Thiếu nhi 1 Latin
359Dương Hà My - VIETSDANCE2101R,J3118:07:12 17/3Chung kếtHạng FD2 Thiếu nhi 1 Latin
359Dương Hà My - VIETSDANCE2191R,S3318:46:48 17/3Chung kếtHạng FD4 Thiếu nhi 1 Latin
359Dương Hà My - VIETSDANCE2271C,R,J3519:04:48 17/3Chung kếtHạng FC Thiếu nhi 1 Latin
359Dương Hà My - VIETSDANCE2291S2719:13:48 17/3Chung kếtHạng F4 Thiếu nhi 1 Latin
359Dương Hà My - VIETSDANCE2371P2819:40:48 17/3Chung kếtHạng F5 Thiếu nhi 1 Latin
359Dương Hà My - VIETSDANCE2391S,C,R,J3619:49:48 17/3Chung kếtHạng FB Thiếu nhi 1 Latin
360Đinh Minh Hằng - VIETSDANCE150153,1561C613:34:12 17/3Tứ kếtHạng F1 Nhi đồng Latin
360Đinh Minh Hằng - VIETSDANCE1721C,J1015:43:12 17/3Chung kếtHạng FD1 Nhi đồng Latin
360Đinh Minh Hằng - VIETSDANCE1741J815:48:36 17/3Chung kếtHạng F3 Nhi đồng Latin
361Bùi Tâm Long - Hoàng Khánh Linh - Điệp Vũ Trường1911R416:51:36 17/3Chung kếtHạng E2 Nhi đồng Latin
361Bùi Tâm Long - Hoàng Khánh Linh - Điệp Vũ Trường1941C316:58:48 17/3Chung kếtHạng E1 Nhi đồng Latin
362Hoàng Mạnh Quân - Nguyễn Phương Anh - Điệp Vũ Trường1911R416:51:36 17/3Chung kếtHạng E2 Nhi đồng Latin
362Hoàng Mạnh Quân - Nguyễn Phương Anh - Điệp Vũ Trường1941C316:58:48 17/3Chung kếtHạng E1 Nhi đồng Latin
363Bùi Tâm Long - Điệp Vũ Trường701R36609:08:00 17/3Chung kếtHạng F2 THIẾU NHI 1 LATIN CB các CLB CN - 01
363Bùi Tâm Long - Điệp Vũ Trường150153,1561C613:34:12 17/3Tứ kếtHạng F1 Nhi đồng Latin
364Hoàng Khánh Linh - Điệp Vũ Trường231C30708:21:00 17/3Chung kếtHạng F1 NHI ĐỒNG LATIN CB các CLB CN - 001
364Hoàng Khánh Linh - Điệp Vũ Trường701R36609:08:00 17/3Chung kếtHạng F2 THIẾU NHI 1 LATIN CB các CLB CN - 01
364Hoàng Khánh Linh - Điệp Vũ Trường1591621R713:57:36 17/3Bán kếtHạng F2 Nhi đồng Latin
365Hoàng Mạnh Quân - Điệp Vũ Trường231C30708:21:00 17/3Chung kếtHạng F1 NHI ĐỒNG LATIN CB các CLB CN - 001
365Hoàng Mạnh Quân - Điệp Vũ Trường150153,1561C613:41:24 17/3Bán kếtHạng F1 Nhi đồng Latin
365Hoàng Mạnh Quân - Điệp Vũ Trường1591621R713:57:36 17/3Bán kếtHạng F2 Nhi đồng Latin
366Nguyễn Phương Anh - Điệp Vũ Trường231C30708:21:00 17/3Chung kếtHạng F1 NHI ĐỒNG LATIN CB các CLB CN - 001
366Nguyễn Phương Anh - Điệp Vũ Trường150153,1561C613:41:24 17/3Bán kếtHạng F1 Nhi đồng Latin
366Nguyễn Phương Anh - Điệp Vũ Trường1591621R714:04:48 17/3Chung kếtHạng F2 Nhi đồng Latin
367Trần Văn Đức - Hoàng Thị Phương - Clb Starkid Quảng Ninh1871S,C,R,J1416:33:36 17/3Chung kếtHạng B Thiếu nhi 1 Latin
367Trần Văn Đức - Hoàng Thị Phương - Clb Starkid Quảng Ninh2131S,C,R,P,J1318:23:24 17/3Chung kếtHạng A Thiếu nhi 1 Latin
367Trần Văn Đức - Hoàng Thị Phương - Clb Starkid Quảng Ninh2331C,R,J4019:26:24 17/3Chung kếtHạng C Thiếu nhi 2 Latin
367Trần Văn Đức - Hoàng Thị Phương - Clb Starkid Quảng Ninh2441S,C,R,J3920:09:36 17/3Chung kếtHạng B Thiếu nhi 2 Latin
368Nguyễn Hoàng Yến - Clb Starkid Quảng Ninh1711S,C,R,J6215:36:00 17/3Chung kếtHạng FB Thiếu nhi 2 Latin
368Nguyễn Hoàng Yến - Clb Starkid Quảng Ninh1771801C,R5516:10:12 17/3Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Latin
368Nguyễn Hoàng Yến - Clb Starkid Quảng Ninh1861C,R,J6116:28:12 17/3Chung kếtHạng FC Thiếu nhi 2 Latin
368Nguyễn Hoàng Yến - Clb Starkid Quảng Ninh1931R,J5716:55:12 17/3Chung kếtHạng FD2 Thiếu nhi 2 Latin
368Nguyễn Hoàng Yến - Clb Starkid Quảng Ninh2011C,S5817:16:48 17/3Chung kếtHạng FD3 Thiếu nhi 2 Latin
369Nguyễn Ánh Ngọc - Clb Starkid Quảng Ninh151154,157,1601C5013:59:24 17/3Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin
369Nguyễn Ánh Ngọc - Clb Starkid Quảng Ninh1651681R5115:18:00 17/3Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 2 Latin
369Nguyễn Ánh Ngọc - Clb Starkid Quảng Ninh1771801C,R5516:10:12 17/3Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Latin
369Nguyễn Ánh Ngọc - Clb Starkid Quảng Ninh1811C,J5616:13:48 17/3Chung kếtHạng FD1 Thiếu nhi 2 Latin
370Nguyễn Hoàng Gia Minh - Hoàng Thị Ngọc - Clb Starkid Quảng Ninh2561C9120:56:24 17/3Chung kếtHạng E1 Thiếu niên 2 Latin
370Nguyễn Hoàng Gia Minh - Hoàng Thị Ngọc - Clb Starkid Quảng Ninh2591R9221:03:36 17/3Chung kếtHạng E2 Thiếu niên 2 Latin
370Nguyễn Hoàng Gia Minh - Hoàng Thị Ngọc - Clb Starkid Quảng Ninh2671C,R9021:21:36 17/3Chung kếtHạng D Thiếu niên 2 Latin
371Nhóm FDC - FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương1631DD62514:06:36 17/3Chung kếtĐồng Diễn
372Trần Hoài Anh - Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh211C29908:19:00 17/3Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin NC các CLB - 01
373Vũ Hoàng An - FDC Nhà văn hóa Lao động171C29008:15:00 17/3Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin CB các CLB - 002
373Vũ Hoàng An - FDC Nhà văn hóa Lao động201C29408:18:00 17/3Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin CB các CLB - 006
373Vũ Hoàng An - FDC Nhà văn hóa Lao động231C30708:21:00 17/3Chung kếtHạng F1 NHI ĐỒNG LATIN CB các CLB CN - 001
374Nhóm Chi Lam Dance Phả Lại - CLB Chi Lam Dance Phả Lại1631DD62514:06:36 17/3Chung kếtĐồng Diễn
375Trung tâm NT Khánh Linh - Trung tâm Nghệ thuật Khánh Linh1631DD62514:06:36 17/3Chung kếtĐồng Diễn
376Hương Hạnh Dance Tứ Kỳ - Hương Hạnh Dance Tứ Kỳ1631DD62514:06:36 17/3Chung kếtĐồng Diễn
377Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh - Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh1401DD63012:40:00 17/3Chung kếtĐồng diễn người lớn Latin
378CLB Tú Trần - CLB Tú Trần1401DD63012:40:00 17/3Chung kếtĐồng diễn người lớn Latin
379Nguyễn Thúy Dancesport - Nguyễn Thúy Dancesport1401DD63012:40:00 17/3Chung kếtĐồng diễn người lớn Latin
380CLB Quỳnh Nga - CLB Quỳnh Nga1401DD63012:40:00 17/3Chung kếtĐồng diễn người lớn Latin
381CLB Ánh Hồng Nam Sách - CLB Ánh Hồng Nam Sách1401DD63012:40:00 17/3Chung kếtĐồng diễn người lớn Latin
382Trung tâm Nghệ thuật Họa Mi - Bắc Giang - Trung tâm Nghệ thuật Họa Mi - Bắc Giang1391DD62912:30 17/3Chung kếtĐồng diễn người lớn Latin
383Trường Đại học Công nghiệp Quảng 1 - Trường Đại học Công nghiệp Quảng 11391DD62912:30 17/3Chung kếtĐồng diễn người lớn Latin
384Vũ Thị Mai Anh - Trường Tiểu học Tô Hiệu - HD2141R4818:32:24 17/3Chung kếtHạng F2 Vô địch HD Thiếu nhi 2 Latin
384Vũ Thị Mai Anh - Trường Tiểu học Tô Hiệu - HD2211C4718:52:12 17/3Chung kếtHạng F1 Vô địch HD Thiếu nhi 2 Latin
385Âu Tuấn Hòa - Vũ Thị Nga - CLB Quỳnh Nga881R63109:26:00 17/3Chung kếtHạng E2 Trung niên 1 Latin
386Nguyễn Thằng Quỳnh - Đào Thị Nga - CLB Quỳnh Nga881R63109:26:00 17/3Chung kếtHạng E2 Trung niên 1 Latin
387Tô Khánh Uyên - Trung tâm nghệ thuật Khánh Linh Dance KM271C32308:25:00 17/3Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin CB các CLB - 004
387Tô Khánh Uyên - Trung tâm nghệ thuật Khánh Linh Dance KM2691C63221:32:24 17/3Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Khánh Linh Dance
388Phạm Thị Thu Hà - Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh431C56408:41:00 17/3Chung kếtHạng F1 Thiếu niên 2 Latin CB- CÁC CLB
388Phạm Thị Thu Hà - Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh741R58009:12:00 17/3Chung kếtHạng F2 Thiếu niên 1 Latin CB các CLB - 01
390Hoàng Văn Tú - Trường THPT Hồng Quang891W59209:27:48 17/3Chung kếtHạng F1 Thanh niên Standard
391Phạm Bảo Long - Lê Nhã Kỳ - Bắc Ninh DanceSport1911R416:51:36 17/3Chung kếtHạng E2 Nhi đồng Latin
391Phạm Bảo Long - Lê Nhã Kỳ - Bắc Ninh DanceSport1941C316:58:48 17/3Chung kếtHạng E1 Nhi đồng Latin
391Phạm Bảo Long - Lê Nhã Kỳ - Bắc Ninh DanceSport2061C,R217:42:00 17/3Chung kếtHạng D Nhi đồng Latin
392Bùi Bảo Chi - Bắc Ninh DanceSport9093,961C2409:35:00 17/3Bán kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin
392Bùi Bảo Chi - Bắc Ninh DanceSport1031061R2509:56:36 17/3Bán kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin
392Bùi Bảo Chi - Bắc Ninh DanceSport1121C,R2910:27:12 17/3Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Latin
392Bùi Bảo Chi - Bắc Ninh DanceSport2231J2618:55:48 17/3Chung kếtHạng F3 Thiếu nhi 1 Latin
392Bùi Bảo Chi - Bắc Ninh DanceSport2291S2719:13:48 17/3Chung kếtHạng F4 Thiếu nhi 1 Latin
393Tạ Thảo My - Bắc Ninh DanceSport9093,961C2409:35:00 17/3Bán kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin
393Tạ Thảo My - Bắc Ninh DanceSport1031061R2510:02:00 17/3Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin
393Tạ Thảo My - Bắc Ninh DanceSport1121C,R2910:27:12 17/3Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Latin
393Tạ Thảo My - Bắc Ninh DanceSport2231J2618:55:48 17/3Chung kếtHạng F3 Thiếu nhi 1 Latin
393Tạ Thảo My - Bắc Ninh DanceSport2291S2719:13:48 17/3Chung kếtHạng F4 Thiếu nhi 1 Latin
Khiêu vũ thể thao. Thông tin giải đấu. Đăng ký thi đấu online.
Copyright © 2016. Bản quyền thuộc Tùng Sonata - 0946 999 777.