Lịch vận động viên

Giải Vô địch Cúp Các CLB KVTT Ninh Bình mở rộng lần thứ II, năm 2019

Số đeoVận động viên SKSK KQHeatĐiệuMã ND Ngày giờVòngNội dung
11Lê Quang Huy - Nguyễn Ngọc Anh - -Trung tâm HL&TĐ TDTT Tỉnh Thanh Hóa1371C,R9716:02:00 30/6Chung kếtHạng D U21 Latin
11Lê Quang Huy - Nguyễn Ngọc Anh - -Trung tâm HL&TĐ TDTT Tỉnh Thanh Hóa1911R10519:08:00 30/6Chung kếtHạng E2 Thanh niên Latin
11Lê Quang Huy - Nguyễn Ngọc Anh - -Trung tâm HL&TĐ TDTT Tỉnh Thanh Hóa1931C,R,J9619:16:00 30/6Chung kếtHạng C U21 Latin
11Lê Quang Huy - Nguyễn Ngọc Anh - -Trung tâm HL&TĐ TDTT Tỉnh Thanh Hóa1991C10419:56:00 30/6Chung kếtHạng E1 Thanh niên Latin
11Lê Quang Huy - Nguyễn Ngọc Anh - -Trung tâm HL&TĐ TDTT Tỉnh Thanh Hóa2021S10720:02:00 30/6Chung kếtHạng E4 Thanh niên Latin
12Nguyễn Văn Đạt - Lê Thị Thanh Thủy - -Trung tâm HL&TĐ TDTT Tỉnh Thanh Hóa1851C,R6118:42:00 30/6Chung kếtHạng D Thiếu niên 1 Latin
12Nguyễn Văn Đạt - Lê Thị Thanh Thủy - -Trung tâm HL&TĐ TDTT Tỉnh Thanh Hóa1891R6318:58:00 30/6Chung kếtHạng E2 Thiếu niên 1 Latin
12Nguyễn Văn Đạt - Lê Thị Thanh Thủy - -Trung tâm HL&TĐ TDTT Tỉnh Thanh Hóa1971C6219:44:00 30/6Chung kếtHạng E1 Thiếu niên 1 Latin
12Nguyễn Văn Đạt - Lê Thị Thanh Thủy - -Trung tâm HL&TĐ TDTT Tỉnh Thanh Hóa2011S6520:00:00 30/6Chung kếtHạng E4 Thiếu niên 1 Latin
13Nguyễn Thủy Tiên - -Trung tâm HL&TĐ TDTT Tỉnh Thanh Hóa6770,731C4409:20:00 30/6Bán kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin
13Nguyễn Thủy Tiên - -Trung tâm HL&TĐ TDTT Tỉnh Thanh Hóa791R,J5109:48:00 30/6Chung kếtHạng FD2 Thiếu nhi 2 Latin
13Nguyễn Thủy Tiên - -Trung tâm HL&TĐ TDTT Tỉnh Thanh Hóa1011J4611:06:00 30/6Chung kếtHạng F3 Thiếu nhi 2 Latin
13Nguyễn Thủy Tiên - -Trung tâm HL&TĐ TDTT Tỉnh Thanh Hóa107110,1121R4511:32:00 30/6Tứ kếtHạng F2 Thiếu nhi 2 Latin
13Nguyễn Thủy Tiên - -Trung tâm HL&TĐ TDTT Tỉnh Thanh Hóa1111S4711:42:00 30/6Chung kếtHạng F4 Thiếu nhi 2 Latin
14Nguyễn Phạm Phương Nhi - -Trung tâm HL&TĐ TDTT Tỉnh Thanh Hóa1021S8811:08:00 30/6Chung kếtHạng F4 Thiếu niên 2 Latin
14Nguyễn Phạm Phương Nhi - -Trung tâm HL&TĐ TDTT Tỉnh Thanh Hóa1181211R6813:40:00 30/6Chung kếtHạng F2 Thiếu niên 1 Latin
14Nguyễn Phạm Phương Nhi - -Trung tâm HL&TĐ TDTT Tỉnh Thanh Hóa1281C6714:08:00 30/6Chung kếtHạng F1 Thiếu niên 1 Latin
14Nguyễn Phạm Phương Nhi - -Trung tâm HL&TĐ TDTT Tỉnh Thanh Hóa1401J6916:12:00 30/6Chung kếtHạng F3 Thiếu niên 1 Latin
15Hoàng Tiến Phát - Nguyễn Phương Anh - -Trung tâm HL&TĐ TDTT Tỉnh Thanh Hóa1371C,R9716:02:00 30/6Chung kếtHạng D U21 Latin
15Hoàng Tiến Phát - Nguyễn Phương Anh - -Trung tâm HL&TĐ TDTT Tỉnh Thanh Hóa1851C,R6118:42:00 30/6Chung kếtHạng D Thiếu niên 1 Latin
15Hoàng Tiến Phát - Nguyễn Phương Anh - -Trung tâm HL&TĐ TDTT Tỉnh Thanh Hóa1891R6318:58:00 30/6Chung kếtHạng E2 Thiếu niên 1 Latin
15Hoàng Tiến Phát - Nguyễn Phương Anh - -Trung tâm HL&TĐ TDTT Tỉnh Thanh Hóa1971C6219:44:00 30/6Chung kếtHạng E1 Thiếu niên 1 Latin
15Hoàng Tiến Phát - Nguyễn Phương Anh - -Trung tâm HL&TĐ TDTT Tỉnh Thanh Hóa2011S6520:00:00 30/6Chung kếtHạng E4 Thiếu niên 1 Latin
16Đỗ Trần Linh Anh - -Trung tâm HL&TĐ TDTT Tỉnh Thanh Hóa311C30008:36:00 30/6Chung kếtHạng F1 Thiếu Nhi Latin Việt Tiệp 2
16Đỗ Trần Linh Anh - -Trung tâm HL&TĐ TDTT Tỉnh Thanh Hóa6770,731C4409:14:00 30/6Tứ kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin
16Đỗ Trần Linh Anh - -Trung tâm HL&TĐ TDTT Tỉnh Thanh Hóa1011J4611:06:00 30/6Chung kếtHạng F3 Thiếu nhi 2 Latin
16Đỗ Trần Linh Anh - -Trung tâm HL&TĐ TDTT Tỉnh Thanh Hóa1111S4711:42:00 30/6Chung kếtHạng F4 Thiếu nhi 2 Latin
17Nguyễn Phương Anh - -Trung tâm HL&TĐ TDTT Tỉnh Thanh Hóa1541S,C,R,P,J7516:48:00 30/6Chung kếtHạng FA Thiếu niên 1 Latin
18Lê Thị Thanh Thủy - -Trung tâm HL&TĐ TDTT Tỉnh Thanh Hóa761C,J5009:38:00 30/6Chung kếtHạng FD1 Thiếu nhi 2 Latin
19Nguyễn Hữu Hiếu Thuận - Bảo Dance Sport Nghệ An371C31708:42:00 30/6Chung kếtHạng F1 Thiếu Nhi 2 Latin Vô Địch Ninh Bình
19Nguyễn Hữu Hiếu Thuận - Bảo Dance Sport Nghệ An6770,731C4409:20:00 30/6Bán kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin
19Nguyễn Hữu Hiếu Thuận - Bảo Dance Sport Nghệ An9195,981C,R4910:30:00 30/6Tứ kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Latin
19Nguyễn Hữu Hiếu Thuận - Bảo Dance Sport Nghệ An1011J4611:06:00 30/6Chung kếtHạng F3 Thiếu nhi 2 Latin
19Nguyễn Hữu Hiếu Thuận - Bảo Dance Sport Nghệ An107110,1121R4511:32:00 30/6Tứ kếtHạng F2 Thiếu nhi 2 Latin
20Hoàng Thùy Dung - Bảo Dance Sport Nghệ An851C,S2910:04:00 30/6Chung kếtHạng FD3 Thiếu nhi 1 Latin
20Hoàng Thùy Dung - Bảo Dance Sport Nghệ An1581C617:14:00 30/6Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin
20Hoàng Thùy Dung - Bảo Dance Sport Nghệ An1611C,R917:22:00 30/6Chung kếtHạng FD Nhi đồng Latin
20Hoàng Thùy Dung - Bảo Dance Sport Nghệ An1631R717:30:00 30/6Chung kếtHạng F2 Nhi đồng Latin
20Hoàng Thùy Dung - Bảo Dance Sport Nghệ An1661C,J1017:40:00 30/6Chung kếtHạng FD1 Nhi đồng Latin
20Hoàng Thùy Dung - Bảo Dance Sport Nghệ An1691J817:50:00 30/6Chung kếtHạng F3 Nhi đồng Latin
20Hoàng Thùy Dung - Bảo Dance Sport Nghệ An1731C,R,J1218:02:00 30/6Chung kếtHạng FC Nhi đồng Latin
21Đặng Thảo Vy - Bảo Dance Sport Nghệ An391C31908:44:00 30/6Chung kếtHạng F1 Thiếu Nhi 1 Latin Ninh Binh 1
21Đặng Thảo Vy - Bảo Dance Sport Nghệ An6669,721C2209:12:00 30/6Tứ kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin
21Đặng Thảo Vy - Bảo Dance Sport Nghệ An751C,J2709:34:00 30/6Chung kếtHạng FD1 Thiếu nhi 1 Latin
21Đặng Thảo Vy - Bảo Dance Sport Nghệ An811R2309:54:00 30/6Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin
21Đặng Thảo Vy - Bảo Dance Sport Nghệ An90941C,R2610:40:00 30/6Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Latin
21Đặng Thảo Vy - Bảo Dance Sport Nghệ An1001J2411:04:00 30/6Chung kếtHạng F3 Thiếu nhi 1 Latin
22Lê Xuân Mai - Bảo Dance Sport Nghệ An371C31708:42:00 30/6Chung kếtHạng F1 Thiếu Nhi 2 Latin Vô Địch Ninh Bình
22Lê Xuân Mai - Bảo Dance Sport Nghệ An6770,731C4409:20:00 30/6Bán kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin
22Lê Xuân Mai - Bảo Dance Sport Nghệ An761C,J5009:38:00 30/6Chung kếtHạng FD1 Thiếu nhi 2 Latin
22Lê Xuân Mai - Bảo Dance Sport Nghệ An1011J4611:06:00 30/6Chung kếtHạng F3 Thiếu nhi 2 Latin
22Lê Xuân Mai - Bảo Dance Sport Nghệ An107110,1121R4511:40:00 30/6Bán kếtHạng F2 Thiếu nhi 2 Latin
23Hoàng Lê Quỳnh Anh - Bảo Dance Sport Nghệ An391C31908:44:00 30/6Chung kếtHạng F1 Thiếu Nhi 1 Latin Ninh Binh 1
23Hoàng Lê Quỳnh Anh - Bảo Dance Sport Nghệ An6669,721C2209:18:00 30/6Bán kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin
24Nguyễn Trúc Linh - Bảo Dance Sport Nghệ An381C31808:43:00 30/6Chung kếtHạng F1 Thiếu Nhi 1 Latin Ninh Bình
24Nguyễn Trúc Linh - Bảo Dance Sport Nghệ An6770,731C4409:20:00 30/6Bán kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin
25Hoàng Hạnh Chi - Bảo Dance Sport Nghệ An371C31708:42:00 30/6Chung kếtHạng F1 Thiếu Nhi 2 Latin Vô Địch Ninh Bình
25Hoàng Hạnh Chi - Bảo Dance Sport Nghệ An6770,731C4409:26:00 30/6Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin
25Hoàng Hạnh Chi - Bảo Dance Sport Nghệ An791R,J5109:48:00 30/6Chung kếtHạng FD2 Thiếu nhi 2 Latin
25Hoàng Hạnh Chi - Bảo Dance Sport Nghệ An9195,981C,R4910:30:00 30/6Tứ kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Latin
25Hoàng Hạnh Chi - Bảo Dance Sport Nghệ An1011J4611:06:00 30/6Chung kếtHạng F3 Thiếu nhi 2 Latin
25Hoàng Hạnh Chi - Bảo Dance Sport Nghệ An107110,1121R4511:32:00 30/6Tứ kếtHạng F2 Thiếu nhi 2 Latin
26Nguyên Hà Trang - Bảo Dance Sport Nghệ An841C10910:02:00 30/6Chung kếtHạng F1 Thanh niên Latin
27Nguyễn Thị Vân - Bảo Dance Sport Nghệ An771C11909:42:00 30/6Chung kếtHạng F1 Trung niên 1 Latin
27Nguyễn Thị Vân - Bảo Dance Sport Nghệ An801C12609:52:00 30/6Chung kếtHạng F1 Trung niên 2 Latin
28Nguyễn Thị Hoàn - Bảo Dance Sport Nghệ An801C12609:52:00 30/6Chung kếtHạng F1 Trung niên 2 Latin
29Ngô Bảo Hân - Bảo Dance Sport Nghệ An381C31808:43:00 30/6Chung kếtHạng F1 Thiếu Nhi 1 Latin Ninh Bình
29Ngô Bảo Hân - Bảo Dance Sport Nghệ An6669,721C2209:12:00 30/6Tứ kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin
29Ngô Bảo Hân - Bảo Dance Sport Nghệ An751C,J2709:34:00 30/6Chung kếtHạng FD1 Thiếu nhi 1 Latin
29Ngô Bảo Hân - Bảo Dance Sport Nghệ An811R2309:54:00 30/6Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin
29Ngô Bảo Hân - Bảo Dance Sport Nghệ An1001J2411:04:00 30/6Chung kếtHạng F3 Thiếu nhi 1 Latin
30Phạm Mai An - Bảo Dance Sport Nghệ An771C11909:42:00 30/6Chung kếtHạng F1 Trung niên 1 Latin
31Trương Cẩm Tú - Bảo Dance Sport Nghệ An841C10910:02:00 30/6Chung kếtHạng F1 Thanh niên Latin
32Nguyễn Thị Hương Giang - Bảo Dance Sport Nghệ An801C12609:52:00 30/6Chung kếtHạng F1 Trung niên 2 Latin
33Thái Võ Thục Ánh - Bảo Dance Sport Nghệ An381C31808:43:00 30/6Chung kếtHạng F1 Thiếu Nhi 1 Latin Ninh Bình
33Thái Võ Thục Ánh - Bảo Dance Sport Nghệ An6669,721C2209:18:00 30/6Bán kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin
33Thái Võ Thục Ánh - Bảo Dance Sport Nghệ An751C,J2709:34:00 30/6Chung kếtHạng FD1 Thiếu nhi 1 Latin
33Thái Võ Thục Ánh - Bảo Dance Sport Nghệ An811R2309:54:00 30/6Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin
33Thái Võ Thục Ánh - Bảo Dance Sport Nghệ An1001J2411:04:00 30/6Chung kếtHạng F3 Thiếu nhi 1 Latin
34Nguyễn Thu Hiền - Bảo Dance Sport Nghệ An771C11909:42:00 30/6Chung kếtHạng F1 Trung niên 1 Latin
35Lê Thị Như Quynh - Bảo Dance Sport Nghệ An841C10910:02:00 30/6Chung kếtHạng F1 Thanh niên Latin
36Chachacha - Nguyễn Thị Hương Giang, Nguyễn Thị Hoàn, Nguyễn Hà Trang, Nguyễn Thị Vân, - Bảo Dance Sport Nghệ An1351DD28815:50:00 30/6Chung kếtĐồng diễn Trung niên
37Chachacha - Nguyễn Thu Hiền, Lê Thị Như Quỳnh, Trương Cẩm Tú, Phạm Mai An - Bảo Dance Sport Nghệ An1351DD28815:50:00 30/6Chung kếtĐồng diễn Trung niên
38Nguyễn Quang Huy - Lê Thục Hiền - CK TEAM1361S(s),C,R,P,J(s)10015:52:00 30/6Chung kếtHạng A Thanh niên Latin
39Đỗ Hải Thành - Nguyễn Ngọc Thanh My - CK Team1861C,R,J10218:46:00 30/6Chung kếtHạng C Thanh niên Latin
39Đỗ Hải Thành - Nguyễn Ngọc Thanh My - CK Team1931C,R,J9619:16:00 30/6Chung kếtHạng C U21 Latin
39Đỗ Hải Thành - Nguyễn Ngọc Thanh My - CK Team1961S,C,R,J10119:36:00 30/6Chung kếtHạng B Thanh niên Latin
39Đỗ Hải Thành - Nguyễn Ngọc Thanh My - CK Team2031S,C,R,J9520:04:00 30/6Chung kếtHạng B U21 Latin
40Nguyễn Thanh Tùng - Nguyễn Hồng Anh - CK Team1331S,C,R,P,J9414:34:00 30/6Chung kếtHạng A U21 Latin
40Nguyễn Thanh Tùng - Nguyễn Hồng Anh - CK Team1361S(s),C,R,P,J(s)10015:52:00 30/6Chung kếtHạng A Thanh niên Latin
41Lê Hoàng Bảo Thiên - Bùi Vũ Hiền Anh - CK Team931C8010:38:00 30/6Chung kếtHạng E1 Thiếu niên 2 Latin
41Lê Hoàng Bảo Thiên - Bùi Vũ Hiền Anh - CK Team991R8111:02:00 30/6Chung kếtHạng E2 Thiếu niên 2 Latin
41Lê Hoàng Bảo Thiên - Bùi Vũ Hiền Anh - CK Team1041S,C,R,J7711:14:00 30/6Chung kếtHạng B Thiếu niên 2 Latin
41Lê Hoàng Bảo Thiên - Bùi Vũ Hiền Anh - CK Team1081C,R7911:34:00 30/6Chung kếtHạng D Thiếu niên 2 Latin
41Lê Hoàng Bảo Thiên - Bùi Vũ Hiền Anh - CK Team1551S,C,R,P,J5816:58:00 30/6Chung kếtHạng A Thiếu niên 1 Latin
41Lê Hoàng Bảo Thiên - Bùi Vũ Hiền Anh - CK Team1931C,R,J9619:16:00 30/6Chung kếtHạng C U21 Latin
41Lê Hoàng Bảo Thiên - Bùi Vũ Hiền Anh - CK Team1951S,C,R,J5919:28:00 30/6Chung kếtHạng B Thiếu niên 1 Latin
41Lê Hoàng Bảo Thiên - Bùi Vũ Hiền Anh - CK Team2031S,C,R,J9520:04:00 30/6Chung kếtHạng B U21 Latin
42Nguyễn Thị Bích Thuỷ - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương1251T26914:02:00 30/6Chung kếtHạng F2 Trung niên 2 Standard
42Nguyễn Thị Bích Thuỷ - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương1311W27514:22:00 30/6Chung kếtHạng F1 Trung niên 3 Standard
43Đồng Diễn ChaCha - Phạm Thị Phương Mai ,Nguyễn Ngọc Anh ,Nguyễn Hoàng Ngọc Hân ,Đỗ Phương Thảo ,Lê Thị Thanh Bình ,Nguyễn Phương Chi ,Phùng Hà Thu ,Vũ Thị Thùy Dương ,Ngô Thanh Trúc - CLB Huong Hanh Dance Tứ Kỳ641DD28609:09:00 30/6Chung kếtĐồng diễn Trẻ em
44Vũ Tuệ Nhi - CLB TÂN LẠC DANCESPORT11C,R32208:06:00 30/6Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Latin CLB DANCESPORT PHONG LƯU TỈNH HÀ NAM
44Vũ Tuệ Nhi - CLB TÂN LẠC DANCESPORT51C,R32308:06:00 30/6Chung kếtHạng FD Thiếu nhi1 Latin CLB DANCESPORT PHONG LƯU TỈNH HÀ NAM
44Vũ Tuệ Nhi - CLB TÂN LẠC DANCESPORT1631R717:30:00 30/6Chung kếtHạng F2 Nhi đồng Latin
45Bùi Tường Băng - CLB TÂN LẠC DANCESPORT21C,R32008:00 30/6Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin CLB DANCESPORT PHONG LƯU HÀ NAM
45Bùi Tường Băng - CLB TÂN LẠC DANCESPORT41C,R32408:04:00 30/6Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Latin CLB DANCESPORT PHONG LƯU TỈNH HÀ NAM
45Bùi Tường Băng - CLB TÂN LẠC DANCESPORT6770,731C4409:14:00 30/6Tứ kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin
46Nguyễn trang Nhung - CLB TÂN LẠC DANCESPORT51C,R32308:06:00 30/6Chung kếtHạng FD Thiếu nhi1 Latin CLB DANCESPORT PHONG LƯU TỈNH HÀ NAM
46Nguyễn trang Nhung - CLB TÂN LẠC DANCESPORT81C,R32108:12:00 30/6Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Latin CLB DANCESPORT PHONG LƯU TỈNH HÀ NAM
46Nguyễn trang Nhung - CLB TÂN LẠC DANCESPORT9195,981C,R4910:30:00 30/6Tứ kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Latin
47Chu Phương Anh - CLB TÂN LẠC DANCESPORT41C,R32408:04:00 30/6Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Latin CLB DANCESPORT PHONG LƯU TỈNH HÀ NAM
47Chu Phương Anh - CLB TÂN LẠC DANCESPORT71C,R32508:10:00 30/6Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Latin CLB DANCESPORT PHONG LƯU TỈNH HÀ NAM
47Chu Phương Anh - CLB TÂN LẠC DANCESPORT1181211R6813:40:00 30/6Chung kếtHạng F2 Thiếu niên 1 Latin
48Vương Vũ Huy - Nguyễn Hà Uyên Linh - CLB Âu Cơ1771C,R1618:18:00 30/6Chung kếtHạng D Thiếu nhi 1 Latin
48Vương Vũ Huy - Nguyễn Hà Uyên Linh - CLB Âu Cơ1811C1718:32:00 30/6Chung kếtHạng E1 Thiếu nhi 1 Latin
48Vương Vũ Huy - Nguyễn Hà Uyên Linh - CLB Âu Cơ1841J1918:40:00 30/6Chung kếtHạng E3 Thiếu nhi 1 Latin
48Vương Vũ Huy - Nguyễn Hà Uyên Linh - CLB Âu Cơ1881R1818:56:00 30/6Chung kếtHạng E2 Thiếu nhi 1 Latin
49Nguyễn Trung Hiếu - Nguyễn Tường Vân - CLB Âu Cơ1091C3911:38:00 30/6Chung kếtHạng E1 Thiếu nhi 2 Latin
49Nguyễn Trung Hiếu - Nguyễn Tường Vân - CLB Âu Cơ1201J4113:38:00 30/6Chung kếtHạng E3 Thiếu nhi 2 Latin
50Nguyễn Trung Hiếu - Hoàng Tường Chi - CLB Âu Cơ1151R4013:20:00 30/6Chung kếtHạng E2 Thiếu nhi 2 Latin
50Nguyễn Trung Hiếu - Hoàng Tường Chi - CLB Âu Cơ1241C,R3813:58:00 30/6Chung kếtHạng D Thiếu nhi 2 Latin
50Nguyễn Trung Hiếu - Hoàng Tường Chi - CLB Âu Cơ1261S4214:04:00 30/6Chung kếtHạng E4 Thiếu nhi 2 Latin
50Nguyễn Trung Hiếu - Hoàng Tường Chi - CLB Âu Cơ1301C,R,J3714:16:00 30/6Chung kếtHạng C Thiếu nhi 2 Latin
53Đặng Gia Anh Tú - Nguyễn Thu Trang - Clb Starkid Quảng Ninh1331S,C,R,P,J9414:34:00 30/6Chung kếtHạng A U21 Latin
53Đặng Gia Anh Tú - Nguyễn Thu Trang - Clb Starkid Quảng Ninh1361S(s),C,R,P,J(s)10015:52:00 30/6Chung kếtHạng A Thanh niên Latin
53Đặng Gia Anh Tú - Nguyễn Thu Trang - Clb Starkid Quảng Ninh1961S,C,R,J10119:36:00 30/6Chung kếtHạng B Thanh niên Latin
53Đặng Gia Anh Tú - Nguyễn Thu Trang - Clb Starkid Quảng Ninh2031S,C,R,J9520:04:00 30/6Chung kếtHạng B U21 Latin
54Nguyễn Hoàng Gia Minh - Nguyễn Hoàng Thảo Nguyên - Clb Starkid Quảng Ninh931C8010:38:00 30/6Chung kếtHạng E1 Thiếu niên 2 Latin
54Nguyễn Hoàng Gia Minh - Nguyễn Hoàng Thảo Nguyên - Clb Starkid Quảng Ninh991R8111:02:00 30/6Chung kếtHạng E2 Thiếu niên 2 Latin
54Nguyễn Hoàng Gia Minh - Nguyễn Hoàng Thảo Nguyên - Clb Starkid Quảng Ninh1081C,R7911:34:00 30/6Chung kếtHạng D Thiếu niên 2 Latin
54Nguyễn Hoàng Gia Minh - Nguyễn Hoàng Thảo Nguyên - Clb Starkid Quảng Ninh1851C,R6118:42:00 30/6Chung kếtHạng D Thiếu niên 1 Latin
54Nguyễn Hoàng Gia Minh - Nguyễn Hoàng Thảo Nguyên - Clb Starkid Quảng Ninh1891R6318:58:00 30/6Chung kếtHạng E2 Thiếu niên 1 Latin
54Nguyễn Hoàng Gia Minh - Nguyễn Hoàng Thảo Nguyên - Clb Starkid Quảng Ninh1971C6219:44:00 30/6Chung kếtHạng E1 Thiếu niên 1 Latin
56Phạm Minh Anh - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP681C8509:16:00 30/6Chung kếtHạng F1 Thiếu niên 2 Latin
56Phạm Minh Anh - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP871S,C,R,J9210:12:00 30/6Chung kếtHạng FB Thiếu niên 2 Latin
56Phạm Minh Anh - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP891J8710:24:00 30/6Chung kếtHạng F3 Thiếu niên 2 Latin
56Phạm Minh Anh - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP1141S,C,R,P,J9313:10:00 30/6Chung kếtHạng FA Thiếu niên 2 Latin
57Vũ Thị Hương Linh - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP681C8509:16:00 30/6Chung kếtHạng F1 Thiếu niên 2 Latin
57Vũ Thị Hương Linh - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP1181211R6813:40:00 30/6Chung kếtHạng F2 Thiếu niên 1 Latin
57Vũ Thị Hương Linh - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP1281C6714:08:00 30/6Chung kếtHạng F1 Thiếu niên 1 Latin
57Vũ Thị Hương Linh - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP1381C,R7216:06:00 30/6Chung kếtHạng FD Thiếu niên 1 Latin
58Huỳnh Trần Hà Vy - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP531R30408:58:00 30/6Chung kếtHạng F2 Thiếu Nhi Latin Việt Tiệp 6
58Huỳnh Trần Hà Vy - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP6669,721C2209:18:00 30/6Bán kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin
58Huỳnh Trần Hà Vy - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP751C,J2709:34:00 30/6Chung kếtHạng FD1 Thiếu nhi 1 Latin
58Huỳnh Trần Hà Vy - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP90941C,R2610:40:00 30/6Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Latin
58Huỳnh Trần Hà Vy - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP971C,R,J3210:52:00 30/6Chung kếtHạng FC Thiếu nhi 1 Latin
59Đỗ Vân Anh - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP321C30108:37:00 30/6Chung kếtHạng F1 Thiếu Nhi Latin Việt Tiệp 3
59Đỗ Vân Anh - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP751C,J2709:34:00 30/6Chung kếtHạng FD1 Thiếu nhi 1 Latin
59Đỗ Vân Anh - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP811R2309:54:00 30/6Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin
59Đỗ Vân Anh - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP90941C,R2610:26:00 30/6Bán kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Latin
59Đỗ Vân Anh - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP971C,R,J3210:52:00 30/6Chung kếtHạng FC Thiếu nhi 1 Latin
60Dương Huyền Anh - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP6770,731C4409:14:00 30/6Tứ kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin
60Dương Huyền Anh - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP9195,981C,R4910:44:00 30/6Bán kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Latin
60Dương Huyền Anh - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP107110,1121R4511:32:00 30/6Tứ kếtHạng F2 Thiếu nhi 2 Latin
60Dương Huyền Anh - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP1161C,R,J5513:22:00 30/6Chung kếtHạng FC Thiếu nhi 2 Latin
61Nguyễn Khánh Vân - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP1011J4611:06:00 30/6Chung kếtHạng F3 Thiếu nhi 2 Latin
61Nguyễn Khánh Vân - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP1051S,C,R,J5611:22:00 30/6Chung kếtHạng FB Thiếu nhi 2 Latin
61Nguyễn Khánh Vân - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP1161C,R,J5513:22:00 30/6Chung kếtHạng FC Thiếu nhi 2 Latin
61Nguyễn Khánh Vân - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP1231S,C,R,J7413:50:00 30/6Chung kếtHạng FB Thiếu niên 1 Latin
62Phạm Nguyễn Đan Quỳnh - Hủy - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP1611C,R917:22:00 30/6Chung kếtHạng FD Nhi đồng Latin
62Phạm Nguyễn Đan Quỳnh - Hủy - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP1631R717:30:00 30/6Chung kếtHạng F2 Nhi đồng Latin
63Trịnh Thảo Linh - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP301C29908:35:00 30/6Chung kếtHạng F1 Thiếu Nhi Latin Việt Tiệp 1
63Trịnh Thảo Linh - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP511R30208:56:00 30/6Chung kếtHạng F2 Thiếu Nhi Latin Việt Tiệp 4
63Trịnh Thảo Linh - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP90941C,R2610:26:00 30/6Bán kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Latin
64Dư Phạm Quỳnh Anh - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP31C,R34708:02:00 30/6Chung kếtHạng FD Thiếu Nhi Latin Việt Tiệp 7
64Dư Phạm Quỳnh Anh - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP321C30108:37:00 30/6Chung kếtHạng F1 Thiếu Nhi Latin Việt Tiệp 3
64Dư Phạm Quỳnh Anh - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP531R30408:58:00 30/6Chung kếtHạng F2 Thiếu Nhi Latin Việt Tiệp 6
64Dư Phạm Quỳnh Anh - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP107110,1121R4511:32:00 30/6Tứ kếtHạng F2 Thiếu nhi 2 Latin
65Đinh Phương Nhật Mai - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP31C,R34708:02:00 30/6Chung kếtHạng FD Thiếu Nhi Latin Việt Tiệp 7
65Đinh Phương Nhật Mai - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP321C30108:37:00 30/6Chung kếtHạng F1 Thiếu Nhi Latin Việt Tiệp 3
65Đinh Phương Nhật Mai - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP531R30408:58:00 30/6Chung kếtHạng F2 Thiếu Nhi Latin Việt Tiệp 6
65Đinh Phương Nhật Mai - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP107110,1121R4511:32:00 30/6Tứ kếtHạng F2 Thiếu nhi 2 Latin
66Cao Nguyễn Đức Tâm - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP61C,R34808:08:00 30/6Chung kếtHạng FD Thiếu Nhi Latin Việt Tiệp 8
66Cao Nguyễn Đức Tâm - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP301C29908:35:00 30/6Chung kếtHạng F1 Thiếu Nhi Latin Việt Tiệp 1
66Cao Nguyễn Đức Tâm - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP511R30208:56:00 30/6Chung kếtHạng F2 Thiếu Nhi Latin Việt Tiệp 4
66Cao Nguyễn Đức Tâm - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP1631R717:30:00 30/6Chung kếtHạng F2 Nhi đồng Latin
67Tô Minh Ngọc - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP61C,R34808:08:00 30/6Chung kếtHạng FD Thiếu Nhi Latin Việt Tiệp 8
67Tô Minh Ngọc - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP311C30008:36:00 30/6Chung kếtHạng F1 Thiếu Nhi Latin Việt Tiệp 2
67Tô Minh Ngọc - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP521R30308:57:00 30/6Chung kếtHạng F2 Thiếu Nhi Latin Việt Tiệp 5
67Tô Minh Ngọc - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP1611C,R917:22:00 30/6Chung kếtHạng FD Nhi đồng Latin
68Nguyễn Thị Anh Thư - Hủy - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP811R2309:54:00 30/6Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin
69Trần Bảo Châu - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP61C,R34808:08:00 30/6Chung kếtHạng FD Thiếu Nhi Latin Việt Tiệp 8
69Trần Bảo Châu - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP301C29908:35:00 30/6Chung kếtHạng F1 Thiếu Nhi Latin Việt Tiệp 1
69Trần Bảo Châu - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP511R30208:56:00 30/6Chung kếtHạng F2 Thiếu Nhi Latin Việt Tiệp 4
70Vũ Hồng Phúc - Hồ Ngọc Linh Đan - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP291C29808:34:00 30/6Chung kếtHạng E1 Thiếu Nhi Latin Các CLB Vô Địch Miền Bắc 10
70Vũ Hồng Phúc - Hồ Ngọc Linh Đan - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP1091C3911:38:00 30/6Chung kếtHạng E1 Thiếu nhi 2 Latin
70Vũ Hồng Phúc - Hồ Ngọc Linh Đan - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP1151R4013:20:00 30/6Chung kếtHạng E2 Thiếu nhi 2 Latin
70Vũ Hồng Phúc - Hồ Ngọc Linh Đan - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP1201J4113:38:00 30/6Chung kếtHạng E3 Thiếu nhi 2 Latin
70Vũ Hồng Phúc - Hồ Ngọc Linh Đan - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP1241C,R3813:58:00 30/6Chung kếtHạng D Thiếu nhi 2 Latin
70Vũ Hồng Phúc - Hồ Ngọc Linh Đan - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP1261S4214:04:00 30/6Chung kếtHạng E4 Thiếu nhi 2 Latin
71Hồ Ngọc Linh Đan - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP6669,721C2209:18:00 30/6Bán kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin
71Hồ Ngọc Linh Đan - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP811R2309:54:00 30/6Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin
71Hồ Ngọc Linh Đan - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP90941C,R2610:40:00 30/6Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Latin
72Nguyễn Mạnh Cường - Nguyễn Thị Bảo - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP1481W,T27216:32:00 30/6Chung kếtHạng D Trung niên 3 Standard
72Nguyễn Mạnh Cường - Nguyễn Thị Bảo - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP1681W26617:48:00 30/6Chung kếtHạng E1 Trung niên 2 Standard
72Nguyễn Mạnh Cường - Nguyễn Thị Bảo - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP1721W,T,Q26417:56:00 30/6Chung kếtHạng C Trung niên 2 Standard
72Nguyễn Mạnh Cường - Nguyễn Thị Bảo - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP1761W,T,Q24418:12:00 30/6Chung kếtHạng C Thanh niên Standard
72Nguyễn Mạnh Cường - Nguyễn Thị Bảo - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP1941W,T,Q25719:22:00 30/6Chung kếtHạng C Trung niên 1 Standard
72Nguyễn Mạnh Cường - Nguyễn Thị Bảo - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP1981W,T,VW,SF,Q25519:46:00 30/6Chung kếtHạng A Trung niên 1 Standard
73Nguyễn Ngọc Hiếu - Hoàng Quỳnh Trang - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP1341W(s),T,VW,SF,Q(s)24215:30:00 30/6Chung kếtHạng A Thanh niên Standard
73Nguyễn Ngọc Hiếu - Hoàng Quỳnh Trang - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP1831Q24818:38:00 30/6Chung kếtHạng E3 Thanh niên Standard
73Nguyễn Ngọc Hiếu - Hoàng Quỳnh Trang - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP2051W,T,VW,SF,Q34920:22:00 30/6Chung kếtHạng A Thanh niên Standard vô địch toàn năng
74Phạm Đình Phúc - Vũ Thị Thùy Linh - Cung VHTT Thanh niên HP1341W(s),T,VW,SF,Q(s)24215:30:00 30/6Chung kếtHạng A Thanh niên Standard
74Phạm Đình Phúc - Vũ Thị Thùy Linh - Cung VHTT Thanh niên HP1981W,T,VW,SF,Q25519:46:00 30/6Chung kếtHạng A Trung niên 1 Standard
74Phạm Đình Phúc - Vũ Thị Thùy Linh - Cung VHTT Thanh niên HP2051W,T,VW,SF,Q34920:22:00 30/6Chung kếtHạng A Thanh niên Standard vô địch toàn năng
75Lại Phương Anh - Dance Sport Phong Lưu, Tỉnh Hà Nam711R8609:22:00 30/6Chung kếtHạng F2 Thiếu niên 2 Latin
75Lại Phương Anh - Dance Sport Phong Lưu, Tỉnh Hà Nam961C,R9010:48:00 30/6Chung kếtHạng FD Thiếu niên 2 Latin
75Lại Phương Anh - Dance Sport Phong Lưu, Tỉnh Hà Nam1291C,R,J7314:10:00 30/6Chung kếtHạng FC Thiếu niên 1 Latin
76Lại Ánh Dương - Dance Sport Phong Lưu, Tỉnh Hà Nam41C,R32408:04:00 30/6Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Latin CLB DANCESPORT PHONG LƯU TỈNH HÀ NAM
76Lại Ánh Dương - Dance Sport Phong Lưu, Tỉnh Hà Nam761C,J5009:38:00 30/6Chung kếtHạng FD1 Thiếu nhi 2 Latin
76Lại Ánh Dương - Dance Sport Phong Lưu, Tỉnh Hà Nam791R,J5109:48:00 30/6Chung kếtHạng FD2 Thiếu nhi 2 Latin
77Đoàn Hà Linh - Dance Sport Phong Lưu, Tỉnh Hà Nam41C,R32408:04:00 30/6Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Latin CLB DANCESPORT PHONG LƯU TỈNH HÀ NAM
77Đoàn Hà Linh - Dance Sport Phong Lưu, Tỉnh Hà Nam81C,R32108:12:00 30/6Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Latin CLB DANCESPORT PHONG LƯU TỈNH HÀ NAM
77Đoàn Hà Linh - Dance Sport Phong Lưu, Tỉnh Hà Nam6770,731C4409:14:00 30/6Tứ kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin
77Đoàn Hà Linh - Dance Sport Phong Lưu, Tỉnh Hà Nam9195,981C,R4910:44:00 30/6Bán kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Latin
78Nguyễn Anh Thư - Dance Sport Phong Lưu, Tỉnh Hà Nam71C,R32508:10:00 30/6Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Latin CLB DANCESPORT PHONG LƯU TỈNH HÀ NAM
78Nguyễn Anh Thư - Dance Sport Phong Lưu, Tỉnh Hà Nam6770,731C4409:20:00 30/6Bán kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin
78Nguyễn Anh Thư - Dance Sport Phong Lưu, Tỉnh Hà Nam9195,981C,R4910:30:00 30/6Tứ kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Latin
78Nguyễn Anh Thư - Dance Sport Phong Lưu, Tỉnh Hà Nam107110,1121R4511:44:00 30/6Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 2 Latin
79Bùi Quang Minh - Dance Sport Phong Lưu, Tỉnh Hà Nam11C,R32208:06:00 30/6Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Latin CLB DANCESPORT PHONG LƯU TỈNH HÀ NAM
79Bùi Quang Minh - Dance Sport Phong Lưu, Tỉnh Hà Nam90941C,R2610:26:00 30/6Bán kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Latin
80Nguyễn Anh Thư - Dance Sport Phong Lưu, Tỉnh Hà Nam21C,R32008:00 30/6Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin CLB DANCESPORT PHONG LƯU HÀ NAM
80Nguyễn Anh Thư - Dance Sport Phong Lưu, Tỉnh Hà Nam90941C,R2610:40:00 30/6Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Latin
81Vũ Thanh Phương - Dance Sport Phong Lưu, Tỉnh Hà Nam51C,R32308:06:00 30/6Chung kếtHạng FD Thiếu nhi1 Latin CLB DANCESPORT PHONG LƯU TỈNH HÀ NAM
81Vũ Thanh Phương - Dance Sport Phong Lưu, Tỉnh Hà Nam6669,721C2209:12:00 30/6Tứ kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin
81Vũ Thanh Phương - Dance Sport Phong Lưu, Tỉnh Hà Nam90941C,R2610:40:00 30/6Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Latin
81Vũ Thanh Phương - Dance Sport Phong Lưu, Tỉnh Hà Nam1221S,C,R,J3313:42:00 30/6Chung kếtHạng FB Thiếu nhi 1 Latin
82Bùi Quang Minh - Nguyễn Anh Thư - Dance Sport Phong Lưu, Tỉnh Hà Nam361C31608:41:00 30/6Chung kếtHạng E1 Thiếu Nhi Latin Các CLB
82Bùi Quang Minh - Nguyễn Anh Thư - Dance Sport Phong Lưu, Tỉnh Hà Nam1771C,R1618:18:00 30/6Chung kếtHạng D Thiếu nhi 1 Latin
82Bùi Quang Minh - Nguyễn Anh Thư - Dance Sport Phong Lưu, Tỉnh Hà Nam1811C1718:32:00 30/6Chung kếtHạng E1 Thiếu nhi 1 Latin
83Đoàn Hương Trà - Dance Sport Phong Lưu, Tỉnh Hà Nam11C,R32208:06:00 30/6Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Latin CLB DANCESPORT PHONG LƯU TỈNH HÀ NAM
83Đoàn Hương Trà - Dance Sport Phong Lưu, Tỉnh Hà Nam6669,721C2209:18:00 30/6Bán kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin
83Đoàn Hương Trà - Dance Sport Phong Lưu, Tỉnh Hà Nam811R2309:54:00 30/6Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin
83Đoàn Hương Trà - Dance Sport Phong Lưu, Tỉnh Hà Nam90941C,R2610:40:00 30/6Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Latin
84Nguyễn Hải Yến - Dance Sport Phong Lưu, Tỉnh Hà Nam391C31908:44:00 30/6Chung kếtHạng F1 Thiếu Nhi 1 Latin Ninh Binh 1
84Nguyễn Hải Yến - Dance Sport Phong Lưu, Tỉnh Hà Nam6669,721C2209:18:00 30/6Bán kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin
84Nguyễn Hải Yến - Dance Sport Phong Lưu, Tỉnh Hà Nam90941C,R2610:26:00 30/6Bán kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Latin
85Nguyễn Quỳnh Chi - Dance Sport Phong Lưu, Tỉnh Hà Nam71C,R32508:10:00 30/6Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Latin CLB DANCESPORT PHONG LƯU TỈNH HÀ NAM
85Nguyễn Quỳnh Chi - Dance Sport Phong Lưu, Tỉnh Hà Nam81C,R32108:12:00 30/6Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Latin CLB DANCESPORT PHONG LƯU TỈNH HÀ NAM
85Nguyễn Quỳnh Chi - Dance Sport Phong Lưu, Tỉnh Hà Nam9195,981C,R4910:44:00 30/6Bán kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Latin
85Nguyễn Quỳnh Chi - Dance Sport Phong Lưu, Tỉnh Hà Nam107110,1121R4511:32:00 30/6Tứ kếtHạng F2 Thiếu nhi 2 Latin
86Phạm phương Linh - Dance Sport Phong Lưu, Tỉnh Hà Nam21C,R32008:00 30/6Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin CLB DANCESPORT PHONG LƯU HÀ NAM
86Phạm phương Linh - Dance Sport Phong Lưu, Tỉnh Hà Nam6669,721C2209:12:00 30/6Tứ kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin
86Phạm phương Linh - Dance Sport Phong Lưu, Tỉnh Hà Nam811R2309:54:00 30/6Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin
86Phạm phương Linh - Dance Sport Phong Lưu, Tỉnh Hà Nam90941C,R2610:40:00 30/6Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Latin
88Đỗ Ngọc Hà - Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Hưng Yên111C30808:16:00 30/6Chung kếtHạng F1 Thiếu Nhi 1 Latin Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Hưng Yên
88Đỗ Ngọc Hà - Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Hưng Yên261C31208:31:00 30/6Chung kếtHạng F1 Nhi Đồng Latin Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Hưng Yên
89Phạm Dương Hà My - Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Hưng Yên111C30808:16:00 30/6Chung kếtHạng F1 Thiếu Nhi 1 Latin Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Hưng Yên
89Phạm Dương Hà My - Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Hưng Yên331C30708:38:00 30/6Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin Vô địch Nice Dance
89Phạm Dương Hà My - Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Hưng Yên351C31508:40:00 30/6Chung kếtHạng F1 Thiếu Nhi Latin Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Hưng Yên
90Đặng Thị Ngọc Lan - Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Hưng Yên181C31008:23:00 30/6Chung kếtHạng F1 Thiếu Nhi 2 Latin Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Hưng Yên
90Đặng Thị Ngọc Lan - Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Hưng Yên351C31508:40:00 30/6Chung kếtHạng F1 Thiếu Nhi Latin Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Hưng Yên
91Đỗ Trúc Linh - Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Hưng Yên181C31008:23:00 30/6Chung kếtHạng F1 Thiếu Nhi 2 Latin Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Hưng Yên
91Đỗ Trúc Linh - Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Hưng Yên261C31208:31:00 30/6Chung kếtHạng F1 Nhi Đồng Latin Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Hưng Yên
92Nguyễn Ngọc Diệp - Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Hưng Yên181C31008:23:00 30/6Chung kếtHạng F1 Thiếu Nhi 2 Latin Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Hưng Yên
92Nguyễn Ngọc Diệp - Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Hưng Yên271C31308:32:00 30/6Chung kếtHạng F1 Thiếu Nhi 1 Latin Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Hưng Yên
93Ăn Thu Trang - Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Hưng Yên191C31108:24:00 30/6Chung kếtHạng F1 Thiếu Nhi Latin Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Hưng Yên
93Ăn Thu Trang - Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Hưng Yên351C31508:40:00 30/6Chung kếtHạng F1 Thiếu Nhi Latin Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Hưng Yên
94Bùi Mai Anh - Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Hưng Yên191C31108:24:00 30/6Chung kếtHạng F1 Thiếu Nhi Latin Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Hưng Yên
94Bùi Mai Anh - Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Hưng Yên341C31408:39:00 30/6Chung kếtHạng F1 Thiếu Nhi 2 Latin Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Hưng Yên
96Nguyễn Quỳnh Chi - Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Hưng Yên121C30908:17:00 30/6Chung kếtHạng F1 Nhi Đồng Latin Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Hưng Yên
96Nguyễn Quỳnh Chi - Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Hưng Yên271C31308:32:00 30/6Chung kếtHạng F1 Thiếu Nhi 1 Latin Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Hưng Yên
97Nguyễn Mai Anh - Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Hưng Yên121C30908:17:00 30/6Chung kếtHạng F1 Nhi Đồng Latin Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Hưng Yên
97Nguyễn Mai Anh - Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Hưng Yên261C31208:31:00 30/6Chung kếtHạng F1 Nhi Đồng Latin Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Hưng Yên
98Trần Thị Yến Nhi - Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Hưng Yên121C30908:17:00 30/6Chung kếtHạng F1 Nhi Đồng Latin Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Hưng Yên
98Trần Thị Yến Nhi - Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Hưng Yên271C31308:32:00 30/6Chung kếtHạng F1 Thiếu Nhi 1 Latin Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Hưng Yên
100Trần Nguyễn Hoàng Diệu - DreamDance Gia Lai1181211R6813:40:00 30/6Chung kếtHạng F2 Thiếu niên 1 Latin
100Trần Nguyễn Hoàng Diệu - DreamDance Gia Lai1231S,C,R,J7413:50:00 30/6Chung kếtHạng FB Thiếu niên 1 Latin
100Trần Nguyễn Hoàng Diệu - DreamDance Gia Lai1281C6714:08:00 30/6Chung kếtHạng F1 Thiếu niên 1 Latin
100Trần Nguyễn Hoàng Diệu - DreamDance Gia Lai1511P7116:42:00 30/6Chung kếtHạng F5 Thiếu niên 1 Latin
100Trần Nguyễn Hoàng Diệu - DreamDance Gia Lai1541S,C,R,P,J7516:48:00 30/6Chung kếtHạng FA Thiếu niên 1 Latin
101La Gia Hân - DreamDance Gia Lai6770,731C4409:20:00 30/6Bán kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin
101La Gia Hân - DreamDance Gia Lai9195,981C,R4910:30:00 30/6Tứ kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Latin
101La Gia Hân - DreamDance Gia Lai1051S,C,R,J5611:22:00 30/6Chung kếtHạng FB Thiếu nhi 2 Latin
101La Gia Hân - DreamDance Gia Lai1111S4711:42:00 30/6Chung kếtHạng F4 Thiếu nhi 2 Latin
101La Gia Hân - DreamDance Gia Lai107110,1121R4511:44:00 30/6Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 2 Latin
101La Gia Hân - DreamDance Gia Lai1321S,C,R,P,J5714:24:00 30/6Chung kếtHạng FA Thiếu nhi 2 Latin
102Trần Nguyễn Tâm Nguyên - DreamDance Gia Lai331C30708:38:00 30/6Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin Vô địch Nice Dance
102Trần Nguyễn Tâm Nguyên - DreamDance Gia Lai461J30508:51:00 30/6Chung kếtHạng F3 Thiếu nhi Latin Vô địch Nice Dance
102Trần Nguyễn Tâm Nguyên - DreamDance Gia Lai6669,721C2209:18:00 30/6Bán kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin
102Trần Nguyễn Tâm Nguyên - DreamDance Gia Lai1581C617:14:00 30/6Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin
102Trần Nguyễn Tâm Nguyên - DreamDance Gia Lai1611C,R917:22:00 30/6Chung kếtHạng FD Nhi đồng Latin
102Trần Nguyễn Tâm Nguyên - DreamDance Gia Lai1631R717:30:00 30/6Chung kếtHạng F2 Nhi đồng Latin
102Trần Nguyễn Tâm Nguyên - DreamDance Gia Lai1691J817:50:00 30/6Chung kếtHạng F3 Nhi đồng Latin
102Trần Nguyễn Tâm Nguyên - DreamDance Gia Lai1731C,R,J1218:02:00 30/6Chung kếtHạng FC Nhi đồng Latin
103Lê Phương Thảo - DreamDance Gia Lai6770,731C4409:20:00 30/6Bán kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin
103Lê Phương Thảo - DreamDance Gia Lai821P4809:56:00 30/6Chung kếtHạng F5 Thiếu nhi 2 Latin
103Lê Phương Thảo - DreamDance Gia Lai861C,S5210:08:00 30/6Chung kếtHạng FD3 Thiếu nhi 2 Latin
103Lê Phương Thảo - DreamDance Gia Lai107110,1121R4511:32:00 30/6Tứ kếtHạng F2 Thiếu nhi 2 Latin
103Lê Phương Thảo - DreamDance Gia Lai1161C,R,J5513:22:00 30/6Chung kếtHạng FC Thiếu nhi 2 Latin
103Lê Phương Thảo - DreamDance Gia Lai1321S,C,R,P,J5714:24:00 30/6Chung kếtHạng FA Thiếu nhi 2 Latin
104Nguyễn Phương Chi - Huong Hanh Dance Tứ Kỳ91C28908:14:00 30/6Chung kếtHạng F1 Thiếu Nhi Latin Các CLB Vô Địch Miền Bắc
104Nguyễn Phương Chi - Huong Hanh Dance Tứ Kỳ451C35408:50:00 30/6Chung kếtHạng F1 Thiếu Nhi Latin CLB Vô Địch Miền Bắc 11
105Phùng Hà Thu - Huong Hanh Dance Tứ Kỳ141C29208:19:00 30/6Chung kếtHạng F1 Thiếu Nhi Latin Các CLB Vô Địch Miền Bắc 4
106Vũ Thị Thùy Dương - Huong Hanh Dance Tứ Kỳ141C29208:19:00 30/6Chung kếtHạng F1 Thiếu Nhi Latin Các CLB Vô Địch Miền Bắc 4
107Đỗ Phương Thảo - Huong Hanh Dance Tứ Kỳ151C29308:20:00 30/6Chung kếtHạng F1 Thiếu Nhi Latin Các CLB Vô Địch Miền Bắc 5
108Phạm Thị Phương Mai - Huong Hanh Dance Tứ Kỳ201C29408:25:00 30/6Chung kếtHạng F1 Thiếu Nhi Latin Các CLB Vô Địch Miền Bắc 6
109Lê Thị Thanh Bình - Huong Hanh Dance Tứ Kỳ241C29508:29:00 30/6Chung kếtHạng F1 Thiếu Nhi Latin Các CLB Vô Địch Miền Bắc 7
110Nguyễn Ngọc Anh - Huong Hanh Dance Tứ Kỳ251C29608:30:00 30/6Chung kếtHạng F1 Thiếu Nhi Latin Các CLB Vô Địch Miền Bắc 8
110Nguyễn Ngọc Anh - Huong Hanh Dance Tứ Kỳ281C29708:33:00 30/6Chung kếtHạng F1 Thiếu Nhi Latin Các CLB Vô Địch Miền Bắc 9
111Nguyễn Hoàng Ngọc Ngân - Huong Hanh Dance Tứ Kỳ281C29708:33:00 30/6Chung kếtHạng F1 Thiếu Nhi Latin Các CLB Vô Địch Miền Bắc 9
112Ngô Thanh Trúc - Huong Hanh Dance Tứ Kỳ141C29208:19:00 30/6Chung kếtHạng F1 Thiếu Nhi Latin Các CLB Vô Địch Miền Bắc 4
113Lê Trần Tiệp - Phạm Phương Uyên - Hòa Yến Dancing Center621W35009:07:00 30/6Chung kếtHạng E1 Thanh niên Standard vô địch Ninh Bình
113Lê Trần Tiệp - Phạm Phương Uyên - Hòa Yến Dancing Center1711W24617:54:00 30/6Chung kếtHạng E1 Thanh niên Standard
113Lê Trần Tiệp - Phạm Phương Uyên - Hòa Yến Dancing Center1751T24718:10:00 30/6Chung kếtHạng E2 Thanh niên Standard
113Lê Trần Tiệp - Phạm Phương Uyên - Hòa Yến Dancing Center1871W,T24518:52:00 30/6Chung kếtHạng D Thanh niên Standard
113Lê Trần Tiệp - Phạm Phương Uyên - Hòa Yến Dancing Center2001W,T35219:58:00 30/6Chung kếtHạng D Thanh niên Standard Rising Stars
114Nguyễn Đăng Hùng - Nguyễn Thị Khánh Ly - Hòa Yến Dancing Center601T35109:05:00 30/6Chung kếtHạng E2 Thanh niên Standard điệu Tango
114Nguyễn Đăng Hùng - Nguyễn Thị Khánh Ly - Hòa Yến Dancing Center621W35009:07:00 30/6Chung kếtHạng E1 Thanh niên Standard vô địch Ninh Bình
114Nguyễn Đăng Hùng - Nguyễn Thị Khánh Ly - Hòa Yến Dancing Center1501W,T25816:38:00 30/6Chung kếtHạng D Trung niên 1 Standard
114Nguyễn Đăng Hùng - Nguyễn Thị Khánh Ly - Hòa Yến Dancing Center1531W25916:46:00 30/6Chung kếtHạng E1 Trung niên 1 Standard
114Nguyễn Đăng Hùng - Nguyễn Thị Khánh Ly - Hòa Yến Dancing Center1571T26017:12:00 30/6Chung kếtHạng E2 Trung niên 1 Standard
114Nguyễn Đăng Hùng - Nguyễn Thị Khánh Ly - Hòa Yến Dancing Center2001W,T35219:58:00 30/6Chung kếtHạng D Thanh niên Standard Rising Stars
115Bùi Đức Thiện - Nguyễn Anh Thư - Khánh Thi Academy1781C,R10318:22:00 30/6Chung kếtHạng D Thanh niên Latin
115Bùi Đức Thiện - Nguyễn Anh Thư - Khánh Thi Academy1861C,R,J10218:46:00 30/6Chung kếtHạng C Thanh niên Latin
115Bùi Đức Thiện - Nguyễn Anh Thư - Khánh Thi Academy1911R10519:08:00 30/6Chung kếtHạng E2 Thanh niên Latin
115Bùi Đức Thiện - Nguyễn Anh Thư - Khánh Thi Academy1991C10419:56:00 30/6Chung kếtHạng E1 Thanh niên Latin
115Bùi Đức Thiện - Nguyễn Anh Thư - Khánh Thi Academy2021S10720:02:00 30/6Chung kếtHạng E4 Thanh niên Latin
116Phạm Tường Ngân - LUÂN OANH DANCESPORT1051S,C,R,J5611:22:00 30/6Chung kếtHạng FB Thiếu nhi 2 Latin
116Phạm Tường Ngân - LUÂN OANH DANCESPORT1161C,R,J5513:22:00 30/6Chung kếtHạng FC Thiếu nhi 2 Latin
116Phạm Tường Ngân - LUÂN OANH DANCESPORT1231S,C,R,J7413:50:00 30/6Chung kếtHạng FB Thiếu niên 1 Latin
116Phạm Tường Ngân - LUÂN OANH DANCESPORT1291C,R,J7314:10:00 30/6Chung kếtHạng FC Thiếu niên 1 Latin
116Phạm Tường Ngân - LUÂN OANH DANCESPORT1321S,C,R,P,J5714:24:00 30/6Chung kếtHạng FA Thiếu nhi 2 Latin
116Phạm Tường Ngân - LUÂN OANH DANCESPORT1451W,T19116:22:00 30/6Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Standard
116Phạm Tường Ngân - LUÂN OANH DANCESPORT1471W,Q19216:28:00 30/6Chung kếtHạng FD1 Thiếu nhi 2 Standard
116Phạm Tường Ngân - LUÂN OANH DANCESPORT1541S,C,R,P,J7516:48:00 30/6Chung kếtHạng FA Thiếu niên 1 Latin
116Phạm Tường Ngân - LUÂN OANH DANCESPORT1621T,Q19417:26:00 30/6Chung kếtHạng FD3 Thiếu nhi 2 Standard
116Phạm Tường Ngân - LUÂN OANH DANCESPORT1671Q,F19617:44:00 30/6Chung kếtHạng FD5 Thiếu nhi 2 Standard
117Phạm Văn Minh Trí - Lý Vân Dung - LUÂN OANH DANCESPORT1041S,C,R,J7711:14:00 30/6Chung kếtHạng B Thiếu niên 2 Latin
117Phạm Văn Minh Trí - Lý Vân Dung - LUÂN OANH DANCESPORT1131S,C,R,P,J7613:00:00 30/6Chung kếtHạng A Thiếu niên 2 Latin
117Phạm Văn Minh Trí - Lý Vân Dung - LUÂN OANH DANCESPORT1551S,C,R,P,J5816:58:00 30/6Chung kếtHạng A Thiếu niên 1 Latin
117Phạm Văn Minh Trí - Lý Vân Dung - LUÂN OANH DANCESPORT1701W20417:52:00 30/6Chung kếtHạng E1 Thiếu niên 1 Standard
117Phạm Văn Minh Trí - Lý Vân Dung - LUÂN OANH DANCESPORT1741T20518:08:00 30/6Chung kếtHạng E2 Thiếu niên 1 Standard
117Phạm Văn Minh Trí - Lý Vân Dung - LUÂN OANH DANCESPORT1791W,T20318:26:00 30/6Chung kếtHạng D Thiếu niên 1 Standard
117Phạm Văn Minh Trí - Lý Vân Dung - LUÂN OANH DANCESPORT1821W,T23918:34:00 30/6Chung kếtHạng D U21 Standard
117Phạm Văn Minh Trí - Lý Vân Dung - LUÂN OANH DANCESPORT1851C,R6118:42:00 30/6Chung kếtHạng D Thiếu niên 1 Latin
117Phạm Văn Minh Trí - Lý Vân Dung - LUÂN OANH DANCESPORT1891R6318:58:00 30/6Chung kếtHạng E2 Thiếu niên 1 Latin
117Phạm Văn Minh Trí - Lý Vân Dung - LUÂN OANH DANCESPORT1951S,C,R,J5919:28:00 30/6Chung kếtHạng B Thiếu niên 1 Latin
117Phạm Văn Minh Trí - Lý Vân Dung - LUÂN OANH DANCESPORT1971C6219:44:00 30/6Chung kếtHạng E1 Thiếu niên 1 Latin
117Phạm Văn Minh Trí - Lý Vân Dung - LUÂN OANH DANCESPORT2041W,T,VW,SF,Q21820:12:00 30/6Chung kếtHạng A Thiếu niên 2 Standard
118Lý Vân Dung - LUÂN OANH DANCESPORT741C,R,J9109:28:00 30/6Chung kếtHạng FC Thiếu niên 2 Latin
118Lý Vân Dung - LUÂN OANH DANCESPORT871S,C,R,J9210:12:00 30/6Chung kếtHạng FB Thiếu niên 2 Latin
118Lý Vân Dung - LUÂN OANH DANCESPORT1141S,C,R,P,J9313:10:00 30/6Chung kếtHạng FA Thiếu niên 2 Latin
119Phạm Nguyễn Minh An - MINH TÍN CLUB971C,R,J3210:52:00 30/6Chung kếtHạng FC Thiếu nhi 1 Latin
120Nguyễn Lâm Thùy Dương - MINH TÍN CLUB971C,R,J3210:52:00 30/6Chung kếtHạng FC Thiếu nhi 1 Latin
121Vũ Minh Khánh - MYDANCE6770,731C4409:14:00 30/6Tứ kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin
121Vũ Minh Khánh - MYDANCE1391W18616:10:00 30/6Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Standard
122Nguyễn Vương Quỳnh Anh - MYDANCE6669,721C2209:12:00 30/6Tứ kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin
122Nguyễn Vương Quỳnh Anh - MYDANCE1001J2411:04:00 30/6Chung kếtHạng F3 Thiếu nhi 1 Latin
122Nguyễn Vương Quỳnh Anh - MYDANCE1061S2511:30:00 30/6Chung kếtHạng F4 Thiếu nhi 1 Latin
122Nguyễn Vương Quỳnh Anh - MYDANCE1391W18616:10:00 30/6Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Standard
122Nguyễn Vương Quỳnh Anh - MYDANCE1421T18716:16:00 30/6Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 2 Standard
123Nguyễn Hà Diệp Vy - MYDANCE781R,J2809:44:00 30/6Chung kếtHạng FD2 Thiếu nhi 1 Latin
123Nguyễn Hà Diệp Vy - MYDANCE1221S,C,R,J3313:42:00 30/6Chung kếtHạng FB Thiếu nhi 1 Latin
123Nguyễn Hà Diệp Vy - MYDANCE1581C617:14:00 30/6Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin
123Nguyễn Hà Diệp Vy - MYDANCE1631R717:30:00 30/6Chung kếtHạng F2 Nhi đồng Latin
123Nguyễn Hà Diệp Vy - MYDANCE1661C,J1017:40:00 30/6Chung kếtHạng FD1 Nhi đồng Latin
123Nguyễn Hà Diệp Vy - MYDANCE1691J817:50:00 30/6Chung kếtHạng F3 Nhi đồng Latin
123Nguyễn Hà Diệp Vy - MYDANCE1731C,R,J1218:02:00 30/6Chung kếtHạng FC Nhi đồng Latin
124Trương Tú Anh - MYDANCE961C,R9010:48:00 30/6Chung kếtHạng FD Thiếu niên 2 Latin
124Trương Tú Anh - MYDANCE1231S,C,R,J7413:50:00 30/6Chung kếtHạng FB Thiếu niên 1 Latin
124Trương Tú Anh - MYDANCE1271W25114:06:00 30/6Chung kếtHạng F1 Thanh niên Standard
124Trương Tú Anh - MYDANCE1291C,R,J7314:10:00 30/6Chung kếtHạng FC Thiếu niên 1 Latin
124Trương Tú Anh - MYDANCE1401J6916:12:00 30/6Chung kếtHạng F3 Thiếu niên 1 Latin
124Trương Tú Anh - MYDANCE1411T25216:14:00 30/6Chung kếtHạng F2 Thanh niên Standard
124Trương Tú Anh - MYDANCE1601W,T25417:18:00 30/6Chung kếtHạng FD Thanh niên Standard
125Vũ Minh Khánh - Nguyễn Vương Quỳnh Anh - MYDANCE1091C3911:38:00 30/6Chung kếtHạng E1 Thiếu nhi 2 Latin
125Vũ Minh Khánh - Nguyễn Vương Quỳnh Anh - MYDANCE1701W20417:52:00 30/6Chung kếtHạng E1 Thiếu niên 1 Standard
125Vũ Minh Khánh - Nguyễn Vương Quỳnh Anh - MYDANCE1741T20518:08:00 30/6Chung kếtHạng E2 Thiếu niên 1 Standard
125Vũ Minh Khánh - Nguyễn Vương Quỳnh Anh - MYDANCE1791W,T20318:26:00 30/6Chung kếtHạng D Thiếu niên 1 Standard
125Vũ Minh Khánh - Nguyễn Vương Quỳnh Anh - MYDANCE1971C6219:44:00 30/6Chung kếtHạng E1 Thiếu niên 1 Latin
126Nguyễn Anh Tú - Đặng Thu Huyền - My Wings Dance601T35109:05:00 30/6Chung kếtHạng E2 Thanh niên Standard điệu Tango
126Nguyễn Anh Tú - Đặng Thu Huyền - My Wings Dance1711W24617:54:00 30/6Chung kếtHạng E1 Thanh niên Standard
126Nguyễn Anh Tú - Đặng Thu Huyền - My Wings Dance1751T24718:10:00 30/6Chung kếtHạng E2 Thanh niên Standard
126Nguyễn Anh Tú - Đặng Thu Huyền - My Wings Dance1871W,T24518:52:00 30/6Chung kếtHạng D Thanh niên Standard
126Nguyễn Anh Tú - Đặng Thu Huyền - My Wings Dance2001W,T35219:58:00 30/6Chung kếtHạng D Thanh niên Standard Rising Stars
127Bùi Thị Hồng - My Wings Dance1251T26914:02:00 30/6Chung kếtHạng F2 Trung niên 2 Standard
127Bùi Thị Hồng - My Wings Dance1271W25114:06:00 30/6Chung kếtHạng F1 Thanh niên Standard
127Bùi Thị Hồng - My Wings Dance1311W27514:22:00 30/6Chung kếtHạng F1 Trung niên 3 Standard
127Bùi Thị Hồng - My Wings Dance1411T25216:14:00 30/6Chung kếtHạng F2 Thanh niên Standard
127Bùi Thị Hồng - My Wings Dance1601W,T25417:18:00 30/6Chung kếtHạng FD Thanh niên Standard
128Nguyễn Thị Khánh Chi - NICE DANCE TP VINH831R,S3009:58:00 30/6Chung kếtHạng FD4 Thiếu nhi 1 Latin
128Nguyễn Thị Khánh Chi - NICE DANCE TP VINH851C,S2910:04:00 30/6Chung kếtHạng FD3 Thiếu nhi 1 Latin
128Nguyễn Thị Khánh Chi - NICE DANCE TP VINH881R,S5310:20:00 30/6Chung kếtHạng FD4 Thiếu nhi 2 Latin
128Nguyễn Thị Khánh Chi - NICE DANCE TP VINH921S,J3110:34:00 30/6Chung kếtHạng FD5 Thiếu nhi 1 Latin
128Nguyễn Thị Khánh Chi - NICE DANCE TP VINH971C,R,J3210:52:00 30/6Chung kếtHạng FC Thiếu nhi 1 Latin
128Nguyễn Thị Khánh Chi - NICE DANCE TP VINH1031S,J5411:10:00 30/6Chung kếtHạng FD5 Thiếu nhi 2 Latin
128Nguyễn Thị Khánh Chi - NICE DANCE TP VINH1051S,C,R,J5611:22:00 30/6Chung kếtHạng FB Thiếu nhi 2 Latin
128Nguyễn Thị Khánh Chi - NICE DANCE TP VINH1111S4711:42:00 30/6Chung kếtHạng F4 Thiếu nhi 2 Latin
128Nguyễn Thị Khánh Chi - NICE DANCE TP VINH1161C,R,J5513:22:00 30/6Chung kếtHạng FC Thiếu nhi 2 Latin
128Nguyễn Thị Khánh Chi - NICE DANCE TP VINH1221S,C,R,J3313:42:00 30/6Chung kếtHạng FB Thiếu nhi 1 Latin
128Nguyễn Thị Khánh Chi - NICE DANCE TP VINH1401J6916:12:00 30/6Chung kếtHạng F3 Thiếu niên 1 Latin
129Trần Lê Hoàng Châu - NICE DANCE TP VINH331C30708:38:00 30/6Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin Vô địch Nice Dance
129Trần Lê Hoàng Châu - NICE DANCE TP VINH421C33308:47:00 30/6Chung kếtHạng F1 Thiếu Nhi Latin Vô Địch Ninh Bình 8
129Trần Lê Hoàng Châu - NICE DANCE TP VINH461J30508:51:00 30/6Chung kếtHạng F3 Thiếu nhi Latin Vô địch Nice Dance
129Trần Lê Hoàng Châu - NICE DANCE TP VINH1001J2411:04:00 30/6Chung kếtHạng F3 Thiếu nhi 1 Latin
129Trần Lê Hoàng Châu - NICE DANCE TP VINH1061S2511:30:00 30/6Chung kếtHạng F4 Thiếu nhi 1 Latin
129Trần Lê Hoàng Châu - NICE DANCE TP VINH1581C617:14:00 30/6Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin
129Trần Lê Hoàng Châu - NICE DANCE TP VINH1661C,J1017:40:00 30/6Chung kếtHạng FD1 Nhi đồng Latin
129Trần Lê Hoàng Châu - NICE DANCE TP VINH1691J817:50:00 30/6Chung kếtHạng F3 Nhi đồng Latin
130Vũ Thị Hồng Ngọc - Ninh Bình Dancesport61651W34209:06:00 30/6Bán kếtHạng F1 Thiếu Nhi SD Vô Địch Ninh Bình Waltz
130Vũ Thị Hồng Ngọc - Ninh Bình Dancesport631VW34309:08:00 30/6Chung kếtHạng F5 Thiếu Nhi SD Vô Địch Ninh Bình Waltz Vien
130Vũ Thị Hồng Ngọc - Ninh Bình Dancesport6770,731C4409:14:00 30/6Tứ kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin
130Vũ Thị Hồng Ngọc - Ninh Bình Dancesport9195,981C,R4910:30:00 30/6Tứ kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Latin
130Vũ Thị Hồng Ngọc - Ninh Bình Dancesport107110,1121R4511:40:00 30/6Bán kếtHạng F2 Thiếu nhi 2 Latin
130Vũ Thị Hồng Ngọc - Ninh Bình Dancesport1391W18616:10:00 30/6Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Standard
130Vũ Thị Hồng Ngọc - Ninh Bình Dancesport1421T18716:16:00 30/6Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 2 Standard
130Vũ Thị Hồng Ngọc - Ninh Bình Dancesport1451W,T19116:22:00 30/6Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Standard
130Vũ Thị Hồng Ngọc - Ninh Bình Dancesport1471W,Q19216:28:00 30/6Chung kếtHạng FD1 Thiếu nhi 2 Standard
130Vũ Thị Hồng Ngọc - Ninh Bình Dancesport1491Q18816:36:00 30/6Chung kếtHạng F3 Thiếu nhi 2 Standard
130Vũ Thị Hồng Ngọc - Ninh Bình Dancesport1521VW19016:44:00 30/6Chung kếtHạng F5 Thiếu nhi 2 Standard
130Vũ Thị Hồng Ngọc - Ninh Bình Dancesport1561W,F19317:08:00 30/6Chung kếtHạng FD2 Thiếu nhi 2 Standard
130Vũ Thị Hồng Ngọc - Ninh Bình Dancesport1591F18917:16:00 30/6Chung kếtHạng F4 Thiếu nhi 2 Standard
130Vũ Thị Hồng Ngọc - Ninh Bình Dancesport1621T,Q19417:26:00 30/6Chung kếtHạng FD3 Thiếu nhi 2 Standard
130Vũ Thị Hồng Ngọc - Ninh Bình Dancesport1641T,F19517:32:00 30/6Chung kếtHạng FD4 Thiếu nhi 2 Standard
130Vũ Thị Hồng Ngọc - Ninh Bình Dancesport1671Q,F19617:44:00 30/6Chung kếtHạng FD5 Thiếu nhi 2 Standard
131Tô Khánh Linh - Ninh Bình Dancesport61651W34209:06:00 30/6Bán kếtHạng F1 Thiếu Nhi SD Vô Địch Ninh Bình Waltz
131Tô Khánh Linh - Ninh Bình Dancesport631VW34309:08:00 30/6Chung kếtHạng F5 Thiếu Nhi SD Vô Địch Ninh Bình Waltz Vien
131Tô Khánh Linh - Ninh Bình Dancesport6770,731C4409:20:00 30/6Bán kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin
131Tô Khánh Linh - Ninh Bình Dancesport9195,981C,R4910:30:00 30/6Tứ kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Latin
131Tô Khánh Linh - Ninh Bình Dancesport107110,1121R4511:40:00 30/6Bán kếtHạng F2 Thiếu nhi 2 Latin
131Tô Khánh Linh - Ninh Bình Dancesport1391W18616:10:00 30/6Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Standard
131Tô Khánh Linh - Ninh Bình Dancesport1421T18716:16:00 30/6Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 2 Standard
131Tô Khánh Linh - Ninh Bình Dancesport1451W,T19116:22:00 30/6Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Standard
131Tô Khánh Linh - Ninh Bình Dancesport1471W,Q19216:28:00 30/6Chung kếtHạng FD1 Thiếu nhi 2 Standard
131Tô Khánh Linh - Ninh Bình Dancesport1491Q18816:36:00 30/6Chung kếtHạng F3 Thiếu nhi 2 Standard
131Tô Khánh Linh - Ninh Bình Dancesport1521VW19016:44:00 30/6Chung kếtHạng F5 Thiếu nhi 2 Standard
131Tô Khánh Linh - Ninh Bình Dancesport1561W,F19317:08:00 30/6Chung kếtHạng FD2 Thiếu nhi 2 Standard
131Tô Khánh Linh - Ninh Bình Dancesport1591F18917:16:00 30/6Chung kếtHạng F4 Thiếu nhi 2 Standard
131Tô Khánh Linh - Ninh Bình Dancesport1621T,Q19417:26:00 30/6Chung kếtHạng FD3 Thiếu nhi 2 Standard
131Tô Khánh Linh - Ninh Bình Dancesport1641T,F19517:32:00 30/6Chung kếtHạng FD4 Thiếu nhi 2 Standard
131Tô Khánh Linh - Ninh Bình Dancesport1671Q,F19617:44:00 30/6Chung kếtHạng FD5 Thiếu nhi 2 Standard
132Đỗ Thu Huyền - Ninh Bình Dancesport61651W34209:06:00 30/6Bán kếtHạng F1 Thiếu Nhi SD Vô Địch Ninh Bình Waltz
132Đỗ Thu Huyền - Ninh Bình Dancesport631VW34309:08:00 30/6Chung kếtHạng F5 Thiếu Nhi SD Vô Địch Ninh Bình Waltz Vien
132Đỗ Thu Huyền - Ninh Bình Dancesport6770,731C4409:20:00 30/6Bán kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin
132Đỗ Thu Huyền - Ninh Bình Dancesport9195,981C,R4910:44:00 30/6Bán kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Latin
132Đỗ Thu Huyền - Ninh Bình Dancesport107110,1121R4511:32:00 30/6Tứ kếtHạng F2 Thiếu nhi 2 Latin
132Đỗ Thu Huyền - Ninh Bình Dancesport1391W18616:10:00 30/6Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Standard
132Đỗ Thu Huyền - Ninh Bình Dancesport1421T18716:16:00 30/6Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 2 Standard
132Đỗ Thu Huyền - Ninh Bình Dancesport1451W,T19116:22:00 30/6Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Standard
132Đỗ Thu Huyền - Ninh Bình Dancesport1471W,Q19216:28:00 30/6Chung kếtHạng FD1 Thiếu nhi 2 Standard
132Đỗ Thu Huyền - Ninh Bình Dancesport1491Q18816:36:00 30/6Chung kếtHạng F3 Thiếu nhi 2 Standard
132Đỗ Thu Huyền - Ninh Bình Dancesport1521VW19016:44:00 30/6Chung kếtHạng F5 Thiếu nhi 2 Standard
132Đỗ Thu Huyền - Ninh Bình Dancesport1561W,F19317:08:00 30/6Chung kếtHạng FD2 Thiếu nhi 2 Standard
132Đỗ Thu Huyền - Ninh Bình Dancesport1591F18917:16:00 30/6Chung kếtHạng F4 Thiếu nhi 2 Standard
132Đỗ Thu Huyền - Ninh Bình Dancesport1621T,Q19417:26:00 30/6Chung kếtHạng FD3 Thiếu nhi 2 Standard
132Đỗ Thu Huyền - Ninh Bình Dancesport1641T,F19517:32:00 30/6Chung kếtHạng FD4 Thiếu nhi 2 Standard
132Đỗ Thu Huyền - Ninh Bình Dancesport1671Q,F19617:44:00 30/6Chung kếtHạng FD5 Thiếu nhi 2 Standard
134Lã Yến Nhi - Ninh Bình Dancesport411C33208:46:00 30/6Chung kếtHạng F1 Thiếu Nhi Latin Vô Địch Ninh Bình 7
134Lã Yến Nhi - Ninh Bình Dancesport571R33709:02:00 30/6Chung kếtHạng F2 Thiếu Nhi Latin Vô Địch Ninh Bình 12
134Lã Yến Nhi - Ninh Bình Dancesport631VW34309:08:00 30/6Chung kếtHạng F5 Thiếu Nhi SD Vô Địch Ninh Bình Waltz Vien
134Lã Yến Nhi - Ninh Bình Dancesport61651W34209:11:00 30/6Chung kếtHạng F1 Thiếu Nhi SD Vô Địch Ninh Bình Waltz
134Lã Yến Nhi - Ninh Bình Dancesport1271W25114:06:00 30/6Chung kếtHạng F1 Thanh niên Standard
134Lã Yến Nhi - Ninh Bình Dancesport1411T25216:14:00 30/6Chung kếtHạng F2 Thanh niên Standard
135Phạm Hương Thảo - Ninh Bình Dancesport411C33208:46:00 30/6Chung kếtHạng F1 Thiếu Nhi Latin Vô Địch Ninh Bình 7
135Phạm Hương Thảo - Ninh Bình Dancesport571R33709:02:00 30/6Chung kếtHạng F2 Thiếu Nhi Latin Vô Địch Ninh Bình 12
135Phạm Hương Thảo - Ninh Bình Dancesport61651W34209:11:00 30/6Chung kếtHạng F1 Thiếu Nhi SD Vô Địch Ninh Bình Waltz
135Phạm Hương Thảo - Ninh Bình Dancesport9195,981C,R4910:44:00 30/6Bán kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Latin
136Lưu Bảo Khánh - Ninh Bình Dancesport211C32808:26:00 30/6Chung kếtHạng F1 Thiếu Nhi Latin Vô Địch Ninh Bình 3
137Đào Ngọc Lâm Nhi - Ninh Bình Dancesport161C32608:21:00 30/6Chung kếtHạng F1 Thiếu Nhi Latin Vô Địch Ninh Bình 1
137Đào Ngọc Lâm Nhi - Ninh Bình Dancesport471J33908:52:00 30/6Chung kếtHạng F3 Thiếu Nhi Latin Vô Địch Ninh Bình 14
137Đào Ngọc Lâm Nhi - Ninh Bình Dancesport541R33408:59:00 30/6Chung kếtHạng F2 Thiếu Nhi Latin Vô Địch Ninh Bình 9
137Đào Ngọc Lâm Nhi - Ninh Bình Dancesport1581C617:14:00 30/6Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin
138Đào Diệp Lâm Anh - Ninh Bình Dancesport171C32708:22:00 30/6Chung kếtHạng F1 Thiếu Nhi Latin Vô Địch Ninh Bình 2
138Đào Diệp Lâm Anh - Ninh Bình Dancesport481J34008:53:00 30/6Chung kếtHạng F3 Thiếu Nhi Latin Vô Địch Ninh Bình 15
138Đào Diệp Lâm Anh - Ninh Bình Dancesport551R33509:00:00 30/6Chung kếtHạng F2 Thiếu Nhi Latin Vô Địch Ninh Bình 10
138Đào Diệp Lâm Anh - Ninh Bình Dancesport6669,721C2209:18:00 30/6Bán kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin
139Lã Phúc Đạt - Ninh Bình Dancesport171C32708:22:00 30/6Chung kếtHạng F1 Thiếu Nhi Latin Vô Địch Ninh Bình 2
140Nguyễn Đoàn Bảo Huy - Ninh Bình Dancesport211C32808:26:00 30/6Chung kếtHạng F1 Thiếu Nhi Latin Vô Địch Ninh Bình 3
141Trần Thuỳ Dương - Ninh Bình Dancesport171C32708:22:00 30/6Chung kếtHạng F1 Thiếu Nhi Latin Vô Địch Ninh Bình 2
142Trịnh Ngọc Phương Anh - Ninh Bình Dancesport221C32908:27:00 30/6Chung kếtHạng F1 Thiếu Nhi Latin Vô Địch Ninh Bình 4
142Trịnh Ngọc Phương Anh - Ninh Bình Dancesport481J34008:53:00 30/6Chung kếtHạng F3 Thiếu Nhi Latin Vô Địch Ninh Bình 15
142Trịnh Ngọc Phương Anh - Ninh Bình Dancesport551R33509:00:00 30/6Chung kếtHạng F2 Thiếu Nhi Latin Vô Địch Ninh Bình 10
142Trịnh Ngọc Phương Anh - Ninh Bình Dancesport1581C617:14:00 30/6Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin
143Hoàng Diệp Anh - Ninh Bình Dancesport221C32908:27:00 30/6Chung kếtHạng F1 Thiếu Nhi Latin Vô Địch Ninh Bình 4
143Hoàng Diệp Anh - Ninh Bình Dancesport471J33908:52:00 30/6Chung kếtHạng F3 Thiếu Nhi Latin Vô Địch Ninh Bình 14
143Hoàng Diệp Anh - Ninh Bình Dancesport541R33408:59:00 30/6Chung kếtHạng F2 Thiếu Nhi Latin Vô Địch Ninh Bình 9
143Hoàng Diệp Anh - Ninh Bình Dancesport6669,721C2209:18:00 30/6Bán kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin
144Phạm Khánh Huyền - Ninh Bình Dancesport161C32608:21:00 30/6Chung kếtHạng F1 Thiếu Nhi Latin Vô Địch Ninh Bình 1
144Phạm Khánh Huyền - Ninh Bình Dancesport481J34008:53:00 30/6Chung kếtHạng F3 Thiếu Nhi Latin Vô Địch Ninh Bình 15
144Phạm Khánh Huyền - Ninh Bình Dancesport541R33408:59:00 30/6Chung kếtHạng F2 Thiếu Nhi Latin Vô Địch Ninh Bình 9
144Phạm Khánh Huyền - Ninh Bình Dancesport6669,721C2209:24:00 30/6Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin
145Nguyễn Minh Anh - Ninh Bình Dancesport6770,731C4409:20:00 30/6Bán kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin
145Nguyễn Minh Anh - Ninh Bình Dancesport107110,1121R4511:32:00 30/6Tứ kếtHạng F2 Thiếu nhi 2 Latin
146Nguyễn Anh Thư - Ninh Bình Dancesport561R33609:01:00 30/6Chung kếtHạng F2 Thiếu Nhi Latin Vô Địch Ninh Bình 11
147Nguyễn Đinh Thế Tùng - Ninh Bình Dancesport401C33108:45:00 30/6Chung kếtHạng F1 Thiếu Nhi Latin Vô Địch Ninh Bình 6
148Nguyễn Ngọc Minh - Ninh Bình Dancesport491J34108:54:00 30/6Chung kếtHạng F3 Thiếu Nhi Latin Vô Địch Ninh Bình 16
148Nguyễn Ngọc Minh - Ninh Bình Dancesport581R33809:03:00 30/6Chung kếtHạng F2 Thiếu Nhi Latin Vô Địch Ninh Bình 13
148Nguyễn Ngọc Minh - Ninh Bình Dancesport61651W34209:11:00 30/6Chung kếtHạng F1 Thiếu Nhi SD Vô Địch Ninh Bình Waltz
148Nguyễn Ngọc Minh - Ninh Bình Dancesport6770,731C4409:20:00 30/6Bán kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin
149Vũ Khánh Ngọc - Ninh Bình Dancesport401C33108:45:00 30/6Chung kếtHạng F1 Thiếu Nhi Latin Vô Địch Ninh Bình 6
149Vũ Khánh Ngọc - Ninh Bình Dancesport491J34108:54:00 30/6Chung kếtHạng F3 Thiếu Nhi Latin Vô Địch Ninh Bình 16
149Vũ Khánh Ngọc - Ninh Bình Dancesport561R33609:01:00 30/6Chung kếtHạng F2 Thiếu Nhi Latin Vô Địch Ninh Bình 11
149Vũ Khánh Ngọc - Ninh Bình Dancesport61651W34209:06:00 30/6Bán kếtHạng F1 Thiếu Nhi SD Vô Địch Ninh Bình Waltz
149Vũ Khánh Ngọc - Ninh Bình Dancesport6770,731C4409:14:00 30/6Tứ kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin
150Nguyễn Thị Phương Lan - Ninh Bình Dancesport61651W34209:06:00 30/6Bán kếtHạng F1 Thiếu Nhi SD Vô Địch Ninh Bình Waltz
150Nguyễn Thị Phương Lan - Ninh Bình Dancesport631VW34309:08:00 30/6Chung kếtHạng F5 Thiếu Nhi SD Vô Địch Ninh Bình Waltz Vien
151Đinh Thị Phương Hà - Ninh Bình Dancesport221C32908:27:00 30/6Chung kếtHạng F1 Thiếu Nhi Latin Vô Địch Ninh Bình 4
151Đinh Thị Phương Hà - Ninh Bình Dancesport471J33908:52:00 30/6Chung kếtHạng F3 Thiếu Nhi Latin Vô Địch Ninh Bình 14
151Đinh Thị Phương Hà - Ninh Bình Dancesport551R33509:00:00 30/6Chung kếtHạng F2 Thiếu Nhi Latin Vô Địch Ninh Bình 10
151Đinh Thị Phương Hà - Ninh Bình Dancesport6669,721C2209:24:00 30/6Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin
152Nguyễn Đoàn Gia Bình - Ninh Bình Dancesport401C33108:45:00 30/6Chung kếtHạng F1 Thiếu Nhi Latin Vô Địch Ninh Bình 6
152Nguyễn Đoàn Gia Bình - Ninh Bình Dancesport491J34108:54:00 30/6Chung kếtHạng F3 Thiếu Nhi Latin Vô Địch Ninh Bình 16
152Nguyễn Đoàn Gia Bình - Ninh Bình Dancesport561R33609:01:00 30/6Chung kếtHạng F2 Thiếu Nhi Latin Vô Địch Ninh Bình 11
153Nguyễn Thiện Bảo - Ninh Bình Dancesport411C33208:46:00 30/6Chung kếtHạng F1 Thiếu Nhi Latin Vô Địch Ninh Bình 7
153Nguyễn Thiện Bảo - Ninh Bình Dancesport61651W34209:11:00 30/6Chung kếtHạng F1 Thiếu Nhi SD Vô Địch Ninh Bình Waltz
153Nguyễn Thiện Bảo - Ninh Bình Dancesport9195,981C,R4910:44:00 30/6Bán kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Latin
153Nguyễn Thiện Bảo - Ninh Bình Dancesport1111S4711:42:00 30/6Chung kếtHạng F4 Thiếu nhi 2 Latin
154Nguyễn Đoàn Gia Bình - Nguyễn Thị Phương Lan - Ninh Bình Dancesport1301C,R,J3714:16:00 30/6Chung kếtHạng C Thiếu nhi 2 Latin
155Phạm Khánh Phương - Vũ Yến Chi - Ninh Bình Dancesport431C34408:48:00 30/6Chung kếtHạng E1 Thiếu Nhi Latin Vô Địch Ninh Bình 17
155Phạm Khánh Phương - Vũ Yến Chi - Ninh Bình Dancesport501J34608:55:00 30/6Chung kếtHạng E3 Thiếu Nhi Latin Vô Địch Ninh Bình 19
155Phạm Khánh Phương - Vũ Yến Chi - Ninh Bình Dancesport591R34509:04:00 30/6Chung kếtHạng E2 Thiếu Nhi Latin Vô Địch Ninh Bình 18
155Phạm Khánh Phương - Vũ Yến Chi - Ninh Bình Dancesport1841J1918:40:00 30/6Chung kếtHạng E3 Thiếu nhi 1 Latin
155Phạm Khánh Phương - Vũ Yến Chi - Ninh Bình Dancesport1881R1818:56:00 30/6Chung kếtHạng E2 Thiếu nhi 1 Latin
155Phạm Khánh Phương - Vũ Yến Chi - Ninh Bình Dancesport1921C,R,J1519:10:00 30/6Chung kếtHạng C Thiếu nhi 1 Latin
156Lã Phúc Đạt - Lưu Bảo Khánh - Ninh Bình Dancesport431C34408:48:00 30/6Chung kếtHạng E1 Thiếu Nhi Latin Vô Địch Ninh Bình 17
156Lã Phúc Đạt - Lưu Bảo Khánh - Ninh Bình Dancesport501J34608:55:00 30/6Chung kếtHạng E3 Thiếu Nhi Latin Vô Địch Ninh Bình 19
156Lã Phúc Đạt - Lưu Bảo Khánh - Ninh Bình Dancesport591R34509:04:00 30/6Chung kếtHạng E2 Thiếu Nhi Latin Vô Địch Ninh Bình 18
156Lã Phúc Đạt - Lưu Bảo Khánh - Ninh Bình Dancesport1171C,R,J113:28:00 30/6Chung kếtHạng C Nhi đồng Latin
156Lã Phúc Đạt - Lưu Bảo Khánh - Ninh Bình Dancesport1191J513:36:00 30/6Chung kếtHạng E3 Nhi đồng Latin
157Nguyễn Đoàn Bảo Huy - Trần Thuỳ Dương - Ninh Bình Dancesport431C34408:48:00 30/6Chung kếtHạng E1 Thiếu Nhi Latin Vô Địch Ninh Bình 17
157Nguyễn Đoàn Bảo Huy - Trần Thuỳ Dương - Ninh Bình Dancesport501J34608:55:00 30/6Chung kếtHạng E3 Thiếu Nhi Latin Vô Địch Ninh Bình 19
157Nguyễn Đoàn Bảo Huy - Trần Thuỳ Dương - Ninh Bình Dancesport591R34509:04:00 30/6Chung kếtHạng E2 Thiếu Nhi Latin Vô Địch Ninh Bình 18
157Nguyễn Đoàn Bảo Huy - Trần Thuỳ Dương - Ninh Bình Dancesport1171C,R,J113:28:00 30/6Chung kếtHạng C Nhi đồng Latin
157Nguyễn Đoàn Bảo Huy - Trần Thuỳ Dương - Ninh Bình Dancesport1191J513:36:00 30/6Chung kếtHạng E3 Nhi đồng Latin
158Vũ Phạm Hà Vy - Ninh Bình Dancesport581R33809:03:00 30/6Chung kếtHạng F2 Thiếu Nhi Latin Vô Địch Ninh Bình 13
158Vũ Phạm Hà Vy - Ninh Bình Dancesport61651W34209:06:00 30/6Bán kếtHạng F1 Thiếu Nhi SD Vô Địch Ninh Bình Waltz
158Vũ Phạm Hà Vy - Ninh Bình Dancesport631VW34309:08:00 30/6Chung kếtHạng F5 Thiếu Nhi SD Vô Địch Ninh Bình Waltz Vien
158Vũ Phạm Hà Vy - Ninh Bình Dancesport761C,J5009:38:00 30/6Chung kếtHạng FD1 Thiếu nhi 2 Latin
159Nguyễn ĐInh Thế Tùng - Nguyễn Anh Thư - Ninh Bình Dancesport1151R4013:20:00 30/6Chung kếtHạng E2 Thiếu nhi 2 Latin
159Nguyễn ĐInh Thế Tùng - Nguyễn Anh Thư - Ninh Bình Dancesport1201J4113:38:00 30/6Chung kếtHạng E3 Thiếu nhi 2 Latin
159Nguyễn ĐInh Thế Tùng - Nguyễn Anh Thư - Ninh Bình Dancesport1261S4214:04:00 30/6Chung kếtHạng E4 Thiếu nhi 2 Latin
160Phạm Khánh Phương - Ninh Bình Dancesport161C32608:21:00 30/6Chung kếtHạng F1 Thiếu Nhi Latin Vô Địch Ninh Bình 1
161Vũ Yến Chi - Ninh Bình Dancesport211C32808:26:00 30/6Chung kếtHạng F1 Thiếu Nhi Latin Vô Địch Ninh Bình 3
162Trịnh Thị Tuyết Thu - Ninh Bình Dancesport571R33709:02:00 30/6Chung kếtHạng F2 Thiếu Nhi Latin Vô Địch Ninh Bình 12
162Trịnh Thị Tuyết Thu - Ninh Bình Dancesport61651W34209:06:00 30/6Bán kếtHạng F1 Thiếu Nhi SD Vô Địch Ninh Bình Waltz
162Trịnh Thị Tuyết Thu - Ninh Bình Dancesport631VW34309:08:00 30/6Chung kếtHạng F5 Thiếu Nhi SD Vô Địch Ninh Bình Waltz Vien
163Lê Thu Thảo Đan - Ninh Bình Dancesport231C33008:28:00 30/6Chung kếtHạng F1 Thiếu Nhi Latin Vô Địch Ninh Bình 5
164Nguyễn Vũ Phúc - Ninh Bình Dancesport231C33008:28:00 30/6Chung kếtHạng F1 Thiếu Nhi Latin Vô Địch Ninh Bình 5
167Trịnh Uyên Nhi - Ninh Bình Dancesport231C33008:28:00 30/6Chung kếtHạng F1 Thiếu Nhi Latin Vô Địch Ninh Bình 5
168Trần Phương Huyền - Ninh Bình Dancesport421C33308:47:00 30/6Chung kếtHạng F1 Thiếu Nhi Latin Vô Địch Ninh Bình 8
168Trần Phương Huyền - Ninh Bình Dancesport581R33809:03:00 30/6Chung kếtHạng F2 Thiếu Nhi Latin Vô Địch Ninh Bình 13
169Nguyễn Hà Ngân - Ninh Bình Dancesport421C33308:47:00 30/6Chung kếtHạng F1 Thiếu Nhi Latin Vô Địch Ninh Bình 8
171Lê Thị Lệ Hằng - Q-Dance Center741C,R,J9109:28:00 30/6Chung kếtHạng FC Thiếu niên 2 Latin
171Lê Thị Lệ Hằng - Q-Dance Center871S,C,R,J9210:12:00 30/6Chung kếtHạng FB Thiếu niên 2 Latin
171Lê Thị Lệ Hằng - Q-Dance Center1141S,C,R,P,J9313:10:00 30/6Chung kếtHạng FA Thiếu niên 2 Latin
171Lê Thị Lệ Hằng - Q-Dance Center1231S,C,R,J7413:50:00 30/6Chung kếtHạng FB Thiếu niên 1 Latin
171Lê Thị Lệ Hằng - Q-Dance Center1541S,C,R,P,J7516:48:00 30/6Chung kếtHạng FA Thiếu niên 1 Latin
172Lê Thanh Đức - Nguyễn Hồ Bảo Ngọc - Q-Dance Center361C31608:41:00 30/6Chung kếtHạng E1 Thiếu Nhi Latin Các CLB
172Lê Thanh Đức - Nguyễn Hồ Bảo Ngọc - Q-Dance Center1171C,R,J113:28:00 30/6Chung kếtHạng C Nhi đồng Latin
172Lê Thanh Đức - Nguyễn Hồ Bảo Ngọc - Q-Dance Center1191J513:36:00 30/6Chung kếtHạng E3 Nhi đồng Latin
172Lê Thanh Đức - Nguyễn Hồ Bảo Ngọc - Q-Dance Center1811C1718:32:00 30/6Chung kếtHạng E1 Thiếu nhi 1 Latin
172Lê Thanh Đức - Nguyễn Hồ Bảo Ngọc - Q-Dance Center1841J1918:40:00 30/6Chung kếtHạng E3 Thiếu nhi 1 Latin
172Lê Thanh Đức - Nguyễn Hồ Bảo Ngọc - Q-Dance Center1881R1818:56:00 30/6Chung kếtHạng E2 Thiếu nhi 1 Latin
172Lê Thanh Đức - Nguyễn Hồ Bảo Ngọc - Q-Dance Center1921C,R,J1519:10:00 30/6Chung kếtHạng C Thiếu nhi 1 Latin
173Hoàng Tiến Mạnh - Văn Quỳnh Phương - SMART DANCE CENTER1341W(s),T,VW,SF,Q(s)24215:30:00 30/6Chung kếtHạng A Thanh niên Standard
173Hoàng Tiến Mạnh - Văn Quỳnh Phương - SMART DANCE CENTER1831Q24818:38:00 30/6Chung kếtHạng E3 Thanh niên Standard
173Hoàng Tiến Mạnh - Văn Quỳnh Phương - SMART DANCE CENTER1901W,T,SF,Q24319:00:00 30/6Chung kếtHạng B Thanh niên Standard
173Hoàng Tiến Mạnh - Văn Quỳnh Phương - SMART DANCE CENTER2051W,T,VW,SF,Q34920:22:00 30/6Chung kếtHạng A Thanh niên Standard vô địch toàn năng
174Nguyễn Quý Dương - Vũ Thúy Quỳnh - SMART DANCE CENTER1331S,C,R,P,J9414:34:00 30/6Chung kếtHạng A U21 Latin
174Nguyễn Quý Dương - Vũ Thúy Quỳnh - SMART DANCE CENTER1361S(s),C,R,P,J(s)10015:52:00 30/6Chung kếtHạng A Thanh niên Latin
174Nguyễn Quý Dương - Vũ Thúy Quỳnh - SMART DANCE CENTER1711W24617:54:00 30/6Chung kếtHạng E1 Thanh niên Standard
174Nguyễn Quý Dương - Vũ Thúy Quỳnh - SMART DANCE CENTER1751T24718:10:00 30/6Chung kếtHạng E2 Thanh niên Standard
174Nguyễn Quý Dương - Vũ Thúy Quỳnh - SMART DANCE CENTER1821W,T23918:34:00 30/6Chung kếtHạng D U21 Standard
174Nguyễn Quý Dương - Vũ Thúy Quỳnh - SMART DANCE CENTER1871W,T24518:52:00 30/6Chung kếtHạng D Thanh niên Standard
174Nguyễn Quý Dương - Vũ Thúy Quỳnh - SMART DANCE CENTER1961S,C,R,J10119:36:00 30/6Chung kếtHạng B Thanh niên Latin
175Nguyễn Anh Thư - SMART DANCE CENTER6770,731C4409:14:00 30/6Tứ kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin
175Nguyễn Anh Thư - SMART DANCE CENTER821P4809:56:00 30/6Chung kếtHạng F5 Thiếu nhi 2 Latin
175Nguyễn Anh Thư - SMART DANCE CENTER861C,S5210:08:00 30/6Chung kếtHạng FD3 Thiếu nhi 2 Latin
175Nguyễn Anh Thư - SMART DANCE CENTER881R,S5310:20:00 30/6Chung kếtHạng FD4 Thiếu nhi 2 Latin
175Nguyễn Anh Thư - SMART DANCE CENTER9195,981C,R4910:44:00 30/6Bán kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Latin
175Nguyễn Anh Thư - SMART DANCE CENTER1011J4611:06:00 30/6Chung kếtHạng F3 Thiếu nhi 2 Latin
175Nguyễn Anh Thư - SMART DANCE CENTER1031S,J5411:10:00 30/6Chung kếtHạng FD5 Thiếu nhi 2 Latin
175Nguyễn Anh Thư - SMART DANCE CENTER107110,1121R4511:32:00 30/6Tứ kếtHạng F2 Thiếu nhi 2 Latin
175Nguyễn Anh Thư - SMART DANCE CENTER1111S4711:42:00 30/6Chung kếtHạng F4 Thiếu nhi 2 Latin
176Nguyễn Hồng Anh - SMART DANCE CENTER751C,J2709:34:00 30/6Chung kếtHạng FD1 Thiếu nhi 1 Latin
176Nguyễn Hồng Anh - SMART DANCE CENTER781R,J2809:44:00 30/6Chung kếtHạng FD2 Thiếu nhi 1 Latin
176Nguyễn Hồng Anh - SMART DANCE CENTER831R,S3009:58:00 30/6Chung kếtHạng FD4 Thiếu nhi 1 Latin
176Nguyễn Hồng Anh - SMART DANCE CENTER851C,S2910:04:00 30/6Chung kếtHạng FD3 Thiếu nhi 1 Latin
176Nguyễn Hồng Anh - SMART DANCE CENTER90941C,R2610:26:00 30/6Bán kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Latin
176Nguyễn Hồng Anh - SMART DANCE CENTER921S,J3110:34:00 30/6Chung kếtHạng FD5 Thiếu nhi 1 Latin
176Nguyễn Hồng Anh - SMART DANCE CENTER971C,R,J3210:52:00 30/6Chung kếtHạng FC Thiếu nhi 1 Latin
176Nguyễn Hồng Anh - SMART DANCE CENTER1061S2511:30:00 30/6Chung kếtHạng F4 Thiếu nhi 1 Latin
177Dương Hà My - SMART DANCE CENTER6669,721C2209:12:00 30/6Tứ kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin
177Dương Hà My - SMART DANCE CENTER781R,J2809:44:00 30/6Chung kếtHạng FD2 Thiếu nhi 1 Latin
177Dương Hà My - SMART DANCE CENTER811R2309:54:00 30/6Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin
177Dương Hà My - SMART DANCE CENTER831R,S3009:58:00 30/6Chung kếtHạng FD4 Thiếu nhi 1 Latin
177Dương Hà My - SMART DANCE CENTER90941C,R2610:26:00 30/6Bán kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Latin
177Dương Hà My - SMART DANCE CENTER921S,J3110:34:00 30/6Chung kếtHạng FD5 Thiếu nhi 1 Latin
177Dương Hà My - SMART DANCE CENTER1001J2411:04:00 30/6Chung kếtHạng F3 Thiếu nhi 1 Latin
177Dương Hà My - SMART DANCE CENTER1061S2511:30:00 30/6Chung kếtHạng F4 Thiếu nhi 1 Latin
178Hoàng Thanh Trúc - SMART DANCE CENTER1051S,C,R,J5611:22:00 30/6Chung kếtHạng FB Thiếu nhi 2 Latin
178Hoàng Thanh Trúc - SMART DANCE CENTER1161C,R,J5513:22:00 30/6Chung kếtHạng FC Thiếu nhi 2 Latin
178Hoàng Thanh Trúc - SMART DANCE CENTER1181211R6813:40:00 30/6Chung kếtHạng F2 Thiếu niên 1 Latin
178Hoàng Thanh Trúc - SMART DANCE CENTER1281C6714:08:00 30/6Chung kếtHạng F1 Thiếu niên 1 Latin
178Hoàng Thanh Trúc - SMART DANCE CENTER1321S,C,R,P,J5714:24:00 30/6Chung kếtHạng FA Thiếu nhi 2 Latin
178Hoàng Thanh Trúc - SMART DANCE CENTER1401J6916:12:00 30/6Chung kếtHạng F3 Thiếu niên 1 Latin
178Hoàng Thanh Trúc - SMART DANCE CENTER1441S7016:20:00 30/6Chung kếtHạng F4 Thiếu niên 1 Latin
178Hoàng Thanh Trúc - SMART DANCE CENTER1511P7116:42:00 30/6Chung kếtHạng F5 Thiếu niên 1 Latin
179Dương Ngọc Linh - SMART DANCE CENTER711R8609:22:00 30/6Chung kếtHạng F2 Thiếu niên 2 Latin
179Dương Ngọc Linh - SMART DANCE CENTER891J8710:24:00 30/6Chung kếtHạng F3 Thiếu niên 2 Latin
179Dương Ngọc Linh - SMART DANCE CENTER1021S8811:08:00 30/6Chung kếtHạng F4 Thiếu niên 2 Latin
179Dương Ngọc Linh - SMART DANCE CENTER1381C,R7216:06:00 30/6Chung kếtHạng FD Thiếu niên 1 Latin
179Dương Ngọc Linh - SMART DANCE CENTER1401J6916:12:00 30/6Chung kếtHạng F3 Thiếu niên 1 Latin
179Dương Ngọc Linh - SMART DANCE CENTER1441S7016:20:00 30/6Chung kếtHạng F4 Thiếu niên 1 Latin
179Dương Ngọc Linh - SMART DANCE CENTER1511P7116:42:00 30/6Chung kếtHạng F5 Thiếu niên 1 Latin
180Trần Hiếu Minh - Lê Anh Phương - SMART DANCE CENTER601T35109:05:00 30/6Chung kếtHạng E2 Thanh niên Standard điệu Tango
180Trần Hiếu Minh - Lê Anh Phương - SMART DANCE CENTER621W35009:07:00 30/6Chung kếtHạng E1 Thanh niên Standard vô địch Ninh Bình
180Trần Hiếu Minh - Lê Anh Phương - SMART DANCE CENTER1711W24617:54:00 30/6Chung kếtHạng E1 Thanh niên Standard
180Trần Hiếu Minh - Lê Anh Phương - SMART DANCE CENTER1781C,R10318:22:00 30/6Chung kếtHạng D Thanh niên Latin
180Trần Hiếu Minh - Lê Anh Phương - SMART DANCE CENTER1911R10519:08:00 30/6Chung kếtHạng E2 Thanh niên Latin
180Trần Hiếu Minh - Lê Anh Phương - SMART DANCE CENTER1991C10419:56:00 30/6Chung kếtHạng E1 Thanh niên Latin
181Triệu Phan Việt - Đặng Ngọc Minh Châu - SMART DANCE CENTER1041S,C,R,J7711:14:00 30/6Chung kếtHạng B Thiếu niên 2 Latin
181Triệu Phan Việt - Đặng Ngọc Minh Châu - SMART DANCE CENTER1131S,C,R,P,J7613:00:00 30/6Chung kếtHạng A Thiếu niên 2 Latin
181Triệu Phan Việt - Đặng Ngọc Minh Châu - SMART DANCE CENTER1341W(s),T,VW,SF,Q(s)24215:30:00 30/6Chung kếtHạng A Thanh niên Standard
181Triệu Phan Việt - Đặng Ngọc Minh Châu - SMART DANCE CENTER1361S(s),C,R,P,J(s)10015:52:00 30/6Chung kếtHạng A Thanh niên Latin
181Triệu Phan Việt - Đặng Ngọc Minh Châu - SMART DANCE CENTER1861C,R,J10218:46:00 30/6Chung kếtHạng C Thanh niên Latin
181Triệu Phan Việt - Đặng Ngọc Minh Châu - SMART DANCE CENTER1901W,T,SF,Q24319:00:00 30/6Chung kếtHạng B Thanh niên Standard
181Triệu Phan Việt - Đặng Ngọc Minh Châu - SMART DANCE CENTER2041W,T,VW,SF,Q21820:12:00 30/6Chung kếtHạng A Thiếu niên 2 Standard
182Phạm Ngọc Điệp - Đỗ Thuý Huyền - SMART DANCE CENTER1781C,R10318:22:00 30/6Chung kếtHạng D Thanh niên Latin
182Phạm Ngọc Điệp - Đỗ Thuý Huyền - SMART DANCE CENTER1911R10519:08:00 30/6Chung kếtHạng E2 Thanh niên Latin
182Phạm Ngọc Điệp - Đỗ Thuý Huyền - SMART DANCE CENTER1991C10419:56:00 30/6Chung kếtHạng E1 Thanh niên Latin
183Trần Văn Tuấn Anh - Trần Ngọc Bảo Trâm - TRANG BÙI DANCE CENTER - TP HẢI DƯƠNG1241C,R3813:58:00 30/6Chung kếtHạng D Thiếu nhi 2 Latin
183Trần Văn Tuấn Anh - Trần Ngọc Bảo Trâm - TRANG BÙI DANCE CENTER - TP HẢI DƯƠNG1301C,R,J3714:16:00 30/6Chung kếtHạng C Thiếu nhi 2 Latin
183Trần Văn Tuấn Anh - Trần Ngọc Bảo Trâm - TRANG BÙI DANCE CENTER - TP HẢI DƯƠNG1851C,R6118:42:00 30/6Chung kếtHạng D Thiếu niên 1 Latin
183Trần Văn Tuấn Anh - Trần Ngọc Bảo Trâm - TRANG BÙI DANCE CENTER - TP HẢI DƯƠNG1891R6318:58:00 30/6Chung kếtHạng E2 Thiếu niên 1 Latin
183Trần Văn Tuấn Anh - Trần Ngọc Bảo Trâm - TRANG BÙI DANCE CENTER - TP HẢI DƯƠNG1971C6219:44:00 30/6Chung kếtHạng E1 Thiếu niên 1 Latin
184Vũ Hoàng Việt Anh - Nguyễn Thảo Ly - TRANG BÙI DANCE CENTER - TP HẢI DƯƠNG931C8010:38:00 30/6Chung kếtHạng E1 Thiếu niên 2 Latin
184Vũ Hoàng Việt Anh - Nguyễn Thảo Ly - TRANG BÙI DANCE CENTER - TP HẢI DƯƠNG991R8111:02:00 30/6Chung kếtHạng E2 Thiếu niên 2 Latin
184Vũ Hoàng Việt Anh - Nguyễn Thảo Ly - TRANG BÙI DANCE CENTER - TP HẢI DƯƠNG1081C,R7911:34:00 30/6Chung kếtHạng D Thiếu niên 2 Latin
185Trần Văn Tuấn Anh - TRANG BÙI DANCE CENTER - TP HẢI DƯƠNG9195,981C,R4910:30:00 30/6Tứ kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Latin
185Trần Văn Tuấn Anh - TRANG BÙI DANCE CENTER - TP HẢI DƯƠNG1181211R6813:40:00 30/6Chung kếtHạng F2 Thiếu niên 1 Latin
185Trần Văn Tuấn Anh - TRANG BÙI DANCE CENTER - TP HẢI DƯƠNG1281C6714:08:00 30/6Chung kếtHạng F1 Thiếu niên 1 Latin
186Vũ Hoàng Việt Anh - TRANG BÙI DANCE CENTER - TP HẢI DƯƠNG1181211R6813:34:00 30/6Bán kếtHạng F2 Thiếu niên 1 Latin
186Vũ Hoàng Việt Anh - TRANG BÙI DANCE CENTER - TP HẢI DƯƠNG1281C6714:08:00 30/6Chung kếtHạng F1 Thiếu niên 1 Latin
186Vũ Hoàng Việt Anh - TRANG BÙI DANCE CENTER - TP HẢI DƯƠNG1381C,R7216:06:00 30/6Chung kếtHạng FD Thiếu niên 1 Latin
187Nguyễn Thảo Ly - TRANG BÙI DANCE CENTER - TP HẢI DƯƠNG1181211R6813:34:00 30/6Bán kếtHạng F2 Thiếu niên 1 Latin
187Nguyễn Thảo Ly - TRANG BÙI DANCE CENTER - TP HẢI DƯƠNG1381C,R7216:06:00 30/6Chung kếtHạng FD Thiếu niên 1 Latin
188Trần Ngọc Bảo Trâm - TRANG BÙI DANCE CENTER - TP HẢI DƯƠNG881R,S5310:20:00 30/6Chung kếtHạng FD4 Thiếu nhi 2 Latin
188Trần Ngọc Bảo Trâm - TRANG BÙI DANCE CENTER - TP HẢI DƯƠNG1181211R6813:40:00 30/6Chung kếtHạng F2 Thiếu niên 1 Latin
188Trần Ngọc Bảo Trâm - TRANG BÙI DANCE CENTER - TP HẢI DƯƠNG1281C6714:08:00 30/6Chung kếtHạng F1 Thiếu niên 1 Latin
189Ngô Gia Hân - TT năng khiếu nghệ thuật MODERN KIDS9195,981C,R4910:44:00 30/6Bán kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Latin
189Ngô Gia Hân - TT năng khiếu nghệ thuật MODERN KIDS1111S4711:42:00 30/6Chung kếtHạng F4 Thiếu nhi 2 Latin
190Nguyễn Như Thảo - TT năng khiếu nghệ thuật MODERN KIDS9195,981C,R4910:44:00 30/6Bán kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Latin
191Hàn Ngọc Minh Thư - TT năng khiếu nghệ thuật MODERN KIDS9195,981C,R4910:30:00 30/6Tứ kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Latin
192SamBa - Nguyễn Tiến Thành, Mai Thị Hoà, Nguyễn Văn Thảo, Phạm Thị Huệ, Lê Thị Mai, Nguyễn Thị Kim Thanh, Lê Thị Thuý, Vũ Thị Thuyết, Đoàn Thị Hồng Nhung, Nguyễn Thị Anh Khuyên, Vũ Thị Thi Thu - Thái Bình Dancesport1351DD28815:50:00 30/6Chung kếtĐồng diễn Trung niên
193Đặng Khánh Huyền - Thái Bình dancesport1581C617:14:00 30/6Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin
193Đặng Khánh Huyền - Thái Bình dancesport1611C,R917:22:00 30/6Chung kếtHạng FD Nhi đồng Latin
193Đặng Khánh Huyền - Thái Bình dancesport1631R717:30:00 30/6Chung kếtHạng F2 Nhi đồng Latin
193Đặng Khánh Huyền - Thái Bình dancesport1731C,R,J1218:02:00 30/6Chung kếtHạng FC Nhi đồng Latin
194Lê Huyền Trang - Thái Bình dancesport6770,731C4409:14:00 30/6Tứ kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin
194Lê Huyền Trang - Thái Bình dancesport791R,J5109:48:00 30/6Chung kếtHạng FD2 Thiếu nhi 2 Latin
194Lê Huyền Trang - Thái Bình dancesport9195,981C,R4910:30:00 30/6Tứ kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Latin
194Lê Huyền Trang - Thái Bình dancesport107110,1121R4511:32:00 30/6Tứ kếtHạng F2 Thiếu nhi 2 Latin
195Nguyễn Tiến Thành - Mai Thị Hòa - Thái Bình dancesport1781C,R10318:22:00 30/6Chung kếtHạng D Thanh niên Latin
195Nguyễn Tiến Thành - Mai Thị Hòa - Thái Bình dancesport1911R10519:08:00 30/6Chung kếtHạng E2 Thanh niên Latin
195Nguyễn Tiến Thành - Mai Thị Hòa - Thái Bình dancesport1991C10419:56:00 30/6Chung kếtHạng E1 Thanh niên Latin
196Nguyễn Quốc Quân - Trần Thị Thanh Thúy - Thăng Long1501W,T25816:38:00 30/6Chung kếtHạng D Trung niên 1 Standard
196Nguyễn Quốc Quân - Trần Thị Thanh Thúy - Thăng Long1651W,T26517:36:00 30/6Chung kếtHạng D Trung niên 2 Standard
196Nguyễn Quốc Quân - Trần Thị Thanh Thúy - Thăng Long1721W,T,Q26417:56:00 30/6Chung kếtHạng C Trung niên 2 Standard
196Nguyễn Quốc Quân - Trần Thị Thanh Thúy - Thăng Long1831Q24818:38:00 30/6Chung kếtHạng E3 Thanh niên Standard
196Nguyễn Quốc Quân - Trần Thị Thanh Thúy - Thăng Long1901W,T,SF,Q24319:00:00 30/6Chung kếtHạng B Thanh niên Standard
197Vũ Nhật Mạnh - Phạm Thu Thủy - Thăng Long1531W25916:46:00 30/6Chung kếtHạng E1 Trung niên 1 Standard
197Vũ Nhật Mạnh - Phạm Thu Thủy - Thăng Long1571T26017:12:00 30/6Chung kếtHạng E2 Trung niên 1 Standard
197Vũ Nhật Mạnh - Phạm Thu Thủy - Thăng Long1751T24718:10:00 30/6Chung kếtHạng E2 Thanh niên Standard
197Vũ Nhật Mạnh - Phạm Thu Thủy - Thăng Long1871W,T24518:52:00 30/6Chung kếtHạng D Thanh niên Standard
198Nguyễn Phú Đức - Nguyễn Phương Hoa - Thăng Long1571T26017:12:00 30/6Chung kếtHạng E2 Trung niên 1 Standard
198Nguyễn Phú Đức - Nguyễn Phương Hoa - Thăng Long1651W,T26517:36:00 30/6Chung kếtHạng D Trung niên 2 Standard
198Nguyễn Phú Đức - Nguyễn Phương Hoa - Thăng Long1681W26617:48:00 30/6Chung kếtHạng E1 Trung niên 2 Standard
198Nguyễn Phú Đức - Nguyễn Phương Hoa - Thăng Long1721W,T,Q26417:56:00 30/6Chung kếtHạng C Trung niên 2 Standard
198Nguyễn Phú Đức - Nguyễn Phương Hoa - Thăng Long1801T26718:30:00 30/6Chung kếtHạng E2 Trung niên 2 Standard
198Nguyễn Phú Đức - Nguyễn Phương Hoa - Thăng Long1941W,T,Q25719:22:00 30/6Chung kếtHạng C Trung niên 1 Standard
199Đỗ Trung Anh - Lê Thị Tâm - Thăng Long1341W(s),T,VW,SF,Q(s)24215:30:00 30/6Chung kếtHạng A Thanh niên Standard
199Đỗ Trung Anh - Lê Thị Tâm - Thăng Long1761W,T,Q24418:12:00 30/6Chung kếtHạng C Thanh niên Standard
199Đỗ Trung Anh - Lê Thị Tâm - Thăng Long1941W,T,Q25719:22:00 30/6Chung kếtHạng C Trung niên 1 Standard
199Đỗ Trung Anh - Lê Thị Tâm - Thăng Long1981W,T,VW,SF,Q25519:46:00 30/6Chung kếtHạng A Trung niên 1 Standard
200Vương Đức Long - Trần Thị Tuyết Oanh - Thăng Long1431W27316:18:00 30/6Chung kếtHạng E1 Trung niên 3 Standard
200Vương Đức Long - Trần Thị Tuyết Oanh - Thăng Long1461T27416:26:00 30/6Chung kếtHạng E2 Trung niên 3 Standard
200Vương Đức Long - Trần Thị Tuyết Oanh - Thăng Long1481W,T27216:32:00 30/6Chung kếtHạng D Trung niên 3 Standard
200Vương Đức Long - Trần Thị Tuyết Oanh - Thăng Long1651W,T26517:36:00 30/6Chung kếtHạng D Trung niên 2 Standard
200Vương Đức Long - Trần Thị Tuyết Oanh - Thăng Long1681W26617:48:00 30/6Chung kếtHạng E1 Trung niên 2 Standard
200Vương Đức Long - Trần Thị Tuyết Oanh - Thăng Long1801T26718:30:00 30/6Chung kếtHạng E2 Trung niên 2 Standard
201Ngô Văn Minh - Hoàng Thị Oanh - Thăng Long1431W27316:18:00 30/6Chung kếtHạng E1 Trung niên 3 Standard
201Ngô Văn Minh - Hoàng Thị Oanh - Thăng Long1461T27416:26:00 30/6Chung kếtHạng E2 Trung niên 3 Standard
201Ngô Văn Minh - Hoàng Thị Oanh - Thăng Long1481W,T27216:32:00 30/6Chung kếtHạng D Trung niên 3 Standard
201Ngô Văn Minh - Hoàng Thị Oanh - Thăng Long1681W26617:48:00 30/6Chung kếtHạng E1 Trung niên 2 Standard
201Ngô Văn Minh - Hoàng Thị Oanh - Thăng Long1801T26718:30:00 30/6Chung kếtHạng E2 Trung niên 2 Standard
203Trần Bảo Anh - Lê Nguyễn Ngọc Anh - Tj1771C,R1618:18:00 30/6Chung kếtHạng D Thiếu nhi 1 Latin
203Trần Bảo Anh - Lê Nguyễn Ngọc Anh - Tj1921C,R,J1519:10:00 30/6Chung kếtHạng C Thiếu nhi 1 Latin
204Trần Bảo Duy - Lê Ngọc Tường Vy - Tj1041S,C,R,J7711:14:00 30/6Chung kếtHạng B Thiếu niên 2 Latin
204Trần Bảo Duy - Lê Ngọc Tường Vy - Tj1131S,C,R,P,J7613:00:00 30/6Chung kếtHạng A Thiếu niên 2 Latin
204Trần Bảo Duy - Lê Ngọc Tường Vy - Tj1331S,C,R,P,J9414:34:00 30/6Chung kếtHạng A U21 Latin
204Trần Bảo Duy - Lê Ngọc Tường Vy - Tj1551S,C,R,P,J5816:58:00 30/6Chung kếtHạng A Thiếu niên 1 Latin
204Trần Bảo Duy - Lê Ngọc Tường Vy - Tj1951S,C,R,J5919:28:00 30/6Chung kếtHạng B Thiếu niên 1 Latin
204Trần Bảo Duy - Lê Ngọc Tường Vy - Tj2031S,C,R,J9520:04:00 30/6Chung kếtHạng B U21 Latin
205Nguyễn Ngọc Anh - Tj6770,731C4409:20:00 30/6Bán kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin
205Nguyễn Ngọc Anh - Tj9195,981C,R4910:44:00 30/6Bán kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Latin
205Nguyễn Ngọc Anh - Tj1011J4611:06:00 30/6Chung kếtHạng F3 Thiếu nhi 2 Latin
205Nguyễn Ngọc Anh - Tj107110,1121R4511:40:00 30/6Bán kếtHạng F2 Thiếu nhi 2 Latin
205Nguyễn Ngọc Anh - Tj1161C,R,J5513:22:00 30/6Chung kếtHạng FC Thiếu nhi 2 Latin
206Nguyễn Bảo Trâm Anh - Tj6770,731C4409:20:00 30/6Bán kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin
206Nguyễn Bảo Trâm Anh - Tj9195,981C,R4910:30:00 30/6Tứ kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Latin
206Nguyễn Bảo Trâm Anh - Tj107110,1121R4511:40:00 30/6Bán kếtHạng F2 Thiếu nhi 2 Latin
207Phạm Quỳnh Trang - TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG91C28908:14:00 30/6Chung kếtHạng F1 Thiếu Nhi Latin Các CLB Vô Địch Miền Bắc
207Phạm Quỳnh Trang - TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG151C29308:20:00 30/6Chung kếtHạng F1 Thiếu Nhi Latin Các CLB Vô Địch Miền Bắc 5
208Vũ Linh Đan - TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG91C28908:14:00 30/6Chung kếtHạng F1 Thiếu Nhi Latin Các CLB Vô Địch Miền Bắc
208Vũ Linh Đan - TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG201C29408:25:00 30/6Chung kếtHạng F1 Thiếu Nhi Latin Các CLB Vô Địch Miền Bắc 6
209Nguyễn Hạnh Phương - TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG241C29508:29:00 30/6Chung kếtHạng F1 Thiếu Nhi Latin Các CLB Vô Địch Miền Bắc 7
209Nguyễn Hạnh Phương - TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG451C35408:50:00 30/6Chung kếtHạng F1 Thiếu Nhi Latin CLB Vô Địch Miền Bắc 11
210Phạm Ngọc Mai - TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG101C29008:15:00 30/6Chung kếtHạng F1 Thiếu Nhi Latin Các CLB Vô Địch Miền Bắc 2
210Phạm Ngọc Mai - TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG241C29508:29:00 30/6Chung kếtHạng F1 Thiếu Nhi Latin Các CLB Vô Địch Miền Bắc 7
211Nguyễn Thị Như Quỳnh - TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG101C29008:15:00 30/6Chung kếtHạng F1 Thiếu Nhi Latin Các CLB Vô Địch Miền Bắc 2
211Nguyễn Thị Như Quỳnh - TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG151C29308:20:00 30/6Chung kếtHạng F1 Thiếu Nhi Latin Các CLB Vô Địch Miền Bắc 5
212Hà Thế Hưng - TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG101C29008:15:00 30/6Chung kếtHạng F1 Thiếu Nhi Latin Các CLB Vô Địch Miền Bắc 2
212Hà Thế Hưng - TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG201C29408:25:00 30/6Chung kếtHạng F1 Thiếu Nhi Latin Các CLB Vô Địch Miền Bắc 6
213Nguyễn Trọng Nhân - TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG131C29108:18:00 30/6Chung kếtHạng F1 Thiếu Nhi Latin Các CLB Vô Địch Miền Bắc 3
213Nguyễn Trọng Nhân - TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG251C29608:30:00 30/6Chung kếtHạng F1 Thiếu Nhi Latin Các CLB Vô Địch Miền Bắc 8
214Nguyễn Vũ Khánh Ly - TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG131C29108:18:00 30/6Chung kếtHạng F1 Thiếu Nhi Latin Các CLB Vô Địch Miền Bắc 3
214Nguyễn Vũ Khánh Ly - TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG251C29608:30:00 30/6Chung kếtHạng F1 Thiếu Nhi Latin Các CLB Vô Địch Miền Bắc 8
215Trần Hoàng Hải Anh - TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG131C29108:18:00 30/6Chung kếtHạng F1 Thiếu Nhi Latin Các CLB Vô Địch Miền Bắc 3
215Trần Hoàng Hải Anh - TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG281C29708:33:00 30/6Chung kếtHạng F1 Thiếu Nhi Latin Các CLB Vô Địch Miền Bắc 9
216Nguyễn Trọng Nhân - Nguyễn Thị Như Quỳnh - TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG291C29808:34:00 30/6Chung kếtHạng E1 Thiếu Nhi Latin Các CLB Vô Địch Miền Bắc 10
217Hà Thế Hưng - Nguyễn Hạnh Phương - TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG291C29808:34:00 30/6Chung kếtHạng E1 Thiếu Nhi Latin Các CLB Vô Địch Miền Bắc 10
218Nguyễn Ngọc Diệp - TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG151C29308:20:00 30/6Chung kếtHạng F1 Thiếu Nhi Latin Các CLB Vô Địch Miền Bắc 5
218Nguyễn Ngọc Diệp - TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG451C35408:50:00 30/6Chung kếtHạng F1 Thiếu Nhi Latin CLB Vô Địch Miền Bắc 11
219Phạm Ngọc Diệp - Thái Bình dancesport101C29008:15:00 30/6Chung kếtHạng F1 Thiếu Nhi Latin Các CLB Vô Địch Miền Bắc 2
219Phạm Ngọc Diệp - Thái Bình dancesport281C29708:33:00 30/6Chung kếtHạng F1 Thiếu Nhi Latin Các CLB Vô Địch Miền Bắc 9
219Phạm Ngọc Diệp - Thái Bình dancesport6669,721C2209:12:00 30/6Tứ kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin
219Phạm Ngọc Diệp - Thái Bình dancesport811R2309:54:00 30/6Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin
220Nguyễn Minh Khuê - Ninh Bình Dancesport681C8509:16:00 30/6Chung kếtHạng F1 Thiếu niên 2 Latin
220Nguyễn Minh Khuê - Ninh Bình Dancesport821P4809:56:00 30/6Chung kếtHạng F5 Thiếu nhi 2 Latin
220Nguyễn Minh Khuê - Ninh Bình Dancesport861C,S5210:08:00 30/6Chung kếtHạng FD3 Thiếu nhi 2 Latin
220Nguyễn Minh Khuê - Ninh Bình Dancesport1031S,J5411:10:00 30/6Chung kếtHạng FD5 Thiếu nhi 2 Latin
220Nguyễn Minh Khuê - Ninh Bình Dancesport1051S,C,R,J5611:22:00 30/6Chung kếtHạng FB Thiếu nhi 2 Latin
220Nguyễn Minh Khuê - Ninh Bình Dancesport1161C,R,J5513:22:00 30/6Chung kếtHạng FC Thiếu nhi 2 Latin
220Nguyễn Minh Khuê - Ninh Bình Dancesport1181211R6813:40:00 30/6Chung kếtHạng F2 Thiếu niên 1 Latin
220Nguyễn Minh Khuê - Ninh Bình Dancesport1281C6714:08:00 30/6Chung kếtHạng F1 Thiếu niên 1 Latin
220Nguyễn Minh Khuê - Ninh Bình Dancesport1321S,C,R,P,J5714:24:00 30/6Chung kếtHạng FA Thiếu nhi 2 Latin
220Nguyễn Minh Khuê - Ninh Bình Dancesport1381C,R7216:06:00 30/6Chung kếtHạng FD Thiếu niên 1 Latin
221Phan Thủy Tiên - CLB HH Dance Hà Nội1231S,C,R,J7413:50:00 30/6Chung kếtHạng FB Thiếu niên 1 Latin
221Phan Thủy Tiên - CLB HH Dance Hà Nội1291C,R,J7314:10:00 30/6Chung kếtHạng FC Thiếu niên 1 Latin
221Phan Thủy Tiên - CLB HH Dance Hà Nội1541S,C,R,P,J7516:48:00 30/6Chung kếtHạng FA Thiếu niên 1 Latin
222Đỗ Hoàng Ngân Anh - CLB HH Dance Hà Nội107110,1121R4511:40:00 30/6Bán kếtHạng F2 Thiếu nhi 2 Latin
223Nguyễn Thủy Tiên - CLB HH Dance Hà Nội1291C,R,J7314:10:00 30/6Chung kếtHạng FC Thiếu niên 1 Latin
223Nguyễn Thủy Tiên - CLB HH Dance Hà Nội1381C,R7216:06:00 30/6Chung kếtHạng FD Thiếu niên 1 Latin
Khiêu vũ thể thao. Thông tin giải đấu. Đăng ký thi đấu online.
Copyright © 2016. Bản quyền thuộc Tùng Sonata - 0946 999 777.