Lịch vận động viên

Giải KVTT Đà Nẵng mở rộng lần V - 2020

Số đeoVận động viên SKSK KQHeatĐiệuMã ND Ngày giờVòngNội dung
11Nguyễn Diệp Ngân Bình - BAN ME DANCE1251W24711:09:42 14/11Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Standard
11Nguyễn Diệp Ngân Bình - BAN ME DANCE1311T24811:26:12 14/11Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Standard
11Nguyễn Diệp Ngân Bình - BAN ME DANCE1341W,T25211:30:42 14/11Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Standard
11Nguyễn Diệp Ngân Bình - BAN ME DANCE237250,252,2552C,R,J4614:55:54 15/11Vòng 1/8Hạng FC Thiếu nhi 1 Latin
11Nguyễn Diệp Ngân Bình - BAN ME DANCE2622681S,C,R,J4716:57:54 15/11Bán kếtHạng FB Thiếu nhi 1 Latin
11Nguyễn Diệp Ngân Bình - BAN ME DANCE2782871S,C,R,P,J4818:48:24 15/11Chung kếtHạng FA Thiếu nhi 1 Latin
11Nguyễn Diệp Ngân Bình - BAN ME DANCE2901W,T,VW,SF,Q25819:04:54 15/11Chung kếtHạng FA Thiếu nhi 1 Standard
11Nguyễn Diệp Ngân Bình - BAN ME DANCE3061VW25120:12:24 15/11Chung kếtHạng F5 Thiếu nhi 1 Standard
12Nguyễn Bảo Ngọc - BAN ME DANCE1251W24711:09:42 14/11Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Standard
12Nguyễn Bảo Ngọc - BAN ME DANCE1311T24811:26:12 14/11Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Standard
12Nguyễn Bảo Ngọc - BAN ME DANCE1341W,T25211:30:42 14/11Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Standard
12Nguyễn Bảo Ngọc - BAN ME DANCE2301C,P4513:59:48 15/11Chung kếtHạng FD3 Thiếu nhi 1 Latin
12Nguyễn Bảo Ngọc - BAN ME DANCE232236,248,251,2534C,R4214:43:54 15/11Vòng 1/8Hạng FD Thiếu nhi 1 Latin
12Nguyễn Bảo Ngọc - BAN ME DANCE237250,252,2552C,R,J4614:55:54 15/11Vòng 1/8Hạng FC Thiếu nhi 1 Latin
12Nguyễn Bảo Ngọc - BAN ME DANCE2582611J3916:56:24 15/11Chung kếtHạng F3 Thiếu nhi 1 Latin
12Nguyễn Bảo Ngọc - BAN ME DANCE264266,2711C,J4317:26:24 15/11Bán kếtHạng FD1 Thiếu nhi 1 Latin
12Nguyễn Bảo Ngọc - BAN ME DANCE2691P4117:41:24 15/11Chung kếtHạng F5 Thiếu nhi 1 Latin
12Nguyễn Bảo Ngọc - BAN ME DANCE2782871S,C,R,P,J4818:48:24 15/11Chung kếtHạng FA Thiếu nhi 1 Latin
14Nguyễn Đỗ Nguyệt Anh - Bảo Dance Sport Nghệ An1671S,C,R,J11909:01:12 15/11Chung kếtHạng FB Thiếu niên 2 Latin
14Nguyễn Đỗ Nguyệt Anh - Bảo Dance Sport Nghệ An2061C,R,J11811:47:24 15/11Chung kếtHạng FC Thiếu niên 2 Latin
14Nguyễn Đỗ Nguyệt Anh - Bảo Dance Sport Nghệ An2181S,C,R,P,J12012:53:30 15/11Chung kếtHạng FA Thiếu niên 2 Latin
14Nguyễn Đỗ Nguyệt Anh - Bảo Dance Sport Nghệ An2212241C8513:33:24 15/11Bán kếtHạng F1 Thiếu niên 1 Latin
14Nguyễn Đỗ Nguyệt Anh - Bảo Dance Sport Nghệ An2311C,P9314:02:48 15/11Chung kếtHạng FD3 Thiếu niên 1 Latin
14Nguyễn Đỗ Nguyệt Anh - Bảo Dance Sport Nghệ An2561C,S9216:40:12 15/11Chung kếtHạng FD2 Thiếu niên 1 Latin
14Nguyễn Đỗ Nguyệt Anh - Bảo Dance Sport Nghệ An2591J8716:51:54 15/11Chung kếtHạng F3 Thiếu niên 1 Latin
14Nguyễn Đỗ Nguyệt Anh - Bảo Dance Sport Nghệ An2701P8917:42:54 15/11Chung kếtHạng F5 Thiếu niên 1 Latin
14Nguyễn Đỗ Nguyệt Anh - Bảo Dance Sport Nghệ An2751R8618:06:24 15/11Chung kếtHạng F2 Thiếu niên 1 Latin
14Nguyễn Đỗ Nguyệt Anh - Bảo Dance Sport Nghệ An2831S8818:37:54 15/11Chung kếtHạng F4 Thiếu niên 1 Latin
14Nguyễn Đỗ Nguyệt Anh - Bảo Dance Sport Nghệ An3411P42921:25:54 15/11Chung kếtHạng F5 U12 Latin
15Nguyễn Ha Na - Bảo Dance Sport Nghệ An901J58410:05:06 14/11Chung kếtHạng F3 Nhi đồng Latin 1 Các CLB
15Nguyễn Ha Na - Bảo Dance Sport Nghệ An160163,165,1682C1308:52:12 15/11Tứ kếtHạng F1 Nhi đồng Latin
15Nguyễn Ha Na - Bảo Dance Sport Nghệ An1701730C,J1909:22:48 15/11Chung kếtHạng FD1 Nhi đồng Latin
15Nguyễn Ha Na - Bảo Dance Sport Nghệ An174177,181,1831R1409:51:00 15/11Bán kếtHạng F2 Nhi đồng Latin
15Nguyễn Ha Na - Bảo Dance Sport Nghệ An191194,1971C,R1811:01:12 15/11Bán kếtHạng FD Nhi đồng Latin
15Nguyễn Ha Na - Bảo Dance Sport Nghệ An1961J1511:13:12 15/11Chung kếtHạng F3 Nhi đồng Latin
16Nguyên Khánh Ngân - Bảo Dance Sport Nghệ An901J58410:05:06 14/11Chung kếtHạng F3 Nhi đồng Latin 1 Các CLB
16Nguyên Khánh Ngân - Bảo Dance Sport Nghệ An160163,165,1682C1308:52:12 15/11Tứ kếtHạng F1 Nhi đồng Latin
16Nguyên Khánh Ngân - Bảo Dance Sport Nghệ An1701730C,J1909:22:48 15/11Chung kếtHạng FD1 Nhi đồng Latin
16Nguyên Khánh Ngân - Bảo Dance Sport Nghệ An174177,181,1831R1409:51:00 15/11Bán kếtHạng F2 Nhi đồng Latin
16Nguyên Khánh Ngân - Bảo Dance Sport Nghệ An191194,1971C,R1811:01:12 15/11Bán kếtHạng FD Nhi đồng Latin
16Nguyên Khánh Ngân - Bảo Dance Sport Nghệ An1961J1511:13:12 15/11Chung kếtHạng F3 Nhi đồng Latin
17Lê Nguyễn Hoài An - Bảo Dance Sport Nghệ An461C58008:53:06 14/11Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin 1 Các CLB
17Lê Nguyễn Hoài An - Bảo Dance Sport Nghệ An220223,225,227,2294C3713:40:00 15/11Vòng 1/8Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin
17Lê Nguyễn Hoài An - Bảo Dance Sport Nghệ An2301C,P4513:59:48 15/11Chung kếtHạng FD3 Thiếu nhi 1 Latin
17Lê Nguyễn Hoài An - Bảo Dance Sport Nghệ An232236,248,251,2534C,R4214:43:54 15/11Vòng 1/8Hạng FD Thiếu nhi 1 Latin
17Lê Nguyễn Hoài An - Bảo Dance Sport Nghệ An2582611J3916:46:12 15/11Bán kếtHạng F3 Thiếu nhi 1 Latin
17Lê Nguyễn Hoài An - Bảo Dance Sport Nghệ An2691P4117:41:24 15/11Chung kếtHạng F5 Thiếu nhi 1 Latin
17Lê Nguyễn Hoài An - Bảo Dance Sport Nghệ An274277,280,2891R3818:30:24 15/11Bán kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin
17Lê Nguyễn Hoài An - Bảo Dance Sport Nghệ An2821S4018:36:24 15/11Chung kếtHạng F4 Thiếu nhi 1 Latin
18Phạm Anh Vân - Bảo Dance Sport Nghệ An461C58008:53:06 14/11Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin 1 Các CLB
18Phạm Anh Vân - Bảo Dance Sport Nghệ An160163,165,1682C1308:52:12 15/11Tứ kếtHạng F1 Nhi đồng Latin
18Phạm Anh Vân - Bảo Dance Sport Nghệ An1961J1511:13:12 15/11Chung kếtHạng F3 Nhi đồng Latin
18Phạm Anh Vân - Bảo Dance Sport Nghệ An220223,225,227,2294C3713:08:30 15/11Vòng loạiHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin
19Võ Nguyễn Thảo Vân - Bảo Dance Sport Nghệ An471C58108:54:00 14/11Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin 2 Các CLB
19Võ Nguyễn Thảo Vân - Bảo Dance Sport Nghệ An160163,165,1682C1308:52:12 15/11Tứ kếtHạng F1 Nhi đồng Latin
19Võ Nguyễn Thảo Vân - Bảo Dance Sport Nghệ An174177,181,1831R1409:51:00 15/11Bán kếtHạng F2 Nhi đồng Latin
19Võ Nguyễn Thảo Vân - Bảo Dance Sport Nghệ An220223,225,227,2294C3713:40:00 15/11Vòng 1/8Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin
20Nguyễn Trần Khánh Huyền - Bảo Dance Sport Nghệ An471C58108:54:00 14/11Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin 2 Các CLB
20Nguyễn Trần Khánh Huyền - Bảo Dance Sport Nghệ An160163,165,1681C1308:58:12 15/11Bán kếtHạng F1 Nhi đồng Latin
20Nguyễn Trần Khánh Huyền - Bảo Dance Sport Nghệ An1961J1511:13:12 15/11Chung kếtHạng F3 Nhi đồng Latin
20Nguyễn Trần Khánh Huyền - Bảo Dance Sport Nghệ An2582611J3916:56:24 15/11Chung kếtHạng F3 Thiếu nhi 1 Latin
21Nguyễn Trần Khánh Hà - Bảo Dance Sport Nghệ An481C58208:54:54 14/11Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin 3 Các CLBB
21Nguyễn Trần Khánh Hà - Bảo Dance Sport Nghệ An160163,165,1684C1308:17:24 15/11Vòng 1/8Hạng F1 Nhi đồng Latin
21Nguyễn Trần Khánh Hà - Bảo Dance Sport Nghệ An1961J1511:13:12 15/11Chung kếtHạng F3 Nhi đồng Latin
21Nguyễn Trần Khánh Hà - Bảo Dance Sport Nghệ An2582611J3916:56:24 15/11Chung kếtHạng F3 Thiếu nhi 1 Latin
22Lê Xuân Mai - Bảo Dance Sport Nghệ An1621C10908:50:42 15/11Chung kếtHạng F1 Thiếu niên 2 Latin
22Lê Xuân Mai - Bảo Dance Sport Nghệ An1761R11009:49:30 15/11Chung kếtHạng F2 Thiếu niên 2 Latin
22Lê Xuân Mai - Bảo Dance Sport Nghệ An1901P11310:27:00 15/11Chung kếtHạng F5 Thiếu niên 2 Latin
22Lê Xuân Mai - Bảo Dance Sport Nghệ An2011J11111:27:18 15/11Chung kếtHạng F3 Thiếu niên 2 Latin
22Lê Xuân Mai - Bảo Dance Sport Nghệ An2151S11212:34:00 15/11Chung kếtHạng F4 Thiếu niên 2 Latin
22Lê Xuân Mai - Bảo Dance Sport Nghệ An2491C,R,J9416:03:00 15/11Chung kếtHạng FC Thiếu niên 1 Latin
22Lê Xuân Mai - Bảo Dance Sport Nghệ An2631S,C,R,J9517:07:48 15/11Chung kếtHạng FB Thiếu niên 1 Latin
22Lê Xuân Mai - Bảo Dance Sport Nghệ An2792881S,C,R,P,J9618:22:24 15/11Bán kếtHạng FA Thiếu niên 1 Latin
22Lê Xuân Mai - Bảo Dance Sport Nghệ An3531S42822:01:54 15/11Chung kếtHạng F4 U12 Latin
25Trần Thị Bảo Quyên - Bảo Dance Sport Nghệ An491C58308:55:48 14/11Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin 4 Các CLB
25Trần Thị Bảo Quyên - Bảo Dance Sport Nghệ An160163,165,1682C1308:52:12 15/11Tứ kếtHạng F1 Nhi đồng Latin
25Trần Thị Bảo Quyên - Bảo Dance Sport Nghệ An220223,225,227,2294C3713:40:00 15/11Vòng 1/8Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin
26Lê Song Thư - Bảo Dance Sport Nghệ An491C58308:55:48 14/11Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin 4 Các CLB
26Lê Song Thư - Bảo Dance Sport Nghệ An160163,165,1682C1308:52:12 15/11Tứ kếtHạng F1 Nhi đồng Latin
26Lê Song Thư - Bảo Dance Sport Nghệ An1701730C,J1909:22:48 15/11Chung kếtHạng FD1 Nhi đồng Latin
26Lê Song Thư - Bảo Dance Sport Nghệ An1961J1511:13:12 15/11Chung kếtHạng F3 Nhi đồng Latin
26Lê Song Thư - Bảo Dance Sport Nghệ An2081C,S2011:56:24 15/11Chung kếtHạng FD2 Nhi đồng Latin
26Lê Song Thư - Bảo Dance Sport Nghệ An2131S1612:31:00 15/11Chung kếtHạng F4 Nhi đồng Latin
27Trần Thị Khôi Linh - Bảo Dance Sport Nghệ An1891P6510:25:30 15/11Chung kếtHạng F5 Thiếu nhi 2 Latin
27Trần Thị Khôi Linh - Bảo Dance Sport Nghệ An220223,225,227,2294C3713:08:30 15/11Vòng loạiHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin
27Trần Thị Khôi Linh - Bảo Dance Sport Nghệ An2301C,P4513:59:48 15/11Chung kếtHạng FD3 Thiếu nhi 1 Latin
27Trần Thị Khôi Linh - Bảo Dance Sport Nghệ An232236,248,251,2534C,R4214:05:48 15/11Vòng loạiHạng FD Thiếu nhi 1 Latin
27Trần Thị Khôi Linh - Bảo Dance Sport Nghệ An254257,2601C,S4416:43:12 15/11Bán kếtHạng FD2 Thiếu nhi 1 Latin
27Trần Thị Khôi Linh - Bảo Dance Sport Nghệ An2582611J3916:46:12 15/11Bán kếtHạng F3 Thiếu nhi 1 Latin
27Trần Thị Khôi Linh - Bảo Dance Sport Nghệ An264266,2711C,J4317:26:24 15/11Bán kếtHạng FD1 Thiếu nhi 1 Latin
27Trần Thị Khôi Linh - Bảo Dance Sport Nghệ An2691P4117:41:24 15/11Chung kếtHạng F5 Thiếu nhi 1 Latin
27Trần Thị Khôi Linh - Bảo Dance Sport Nghệ An274277,280,2892R3818:09:24 15/11Tứ kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin
27Trần Thị Khôi Linh - Bảo Dance Sport Nghệ An2821S4018:36:24 15/11Chung kếtHạng F4 Thiếu nhi 1 Latin
28Mai Phương Anh - Bảo Dance Sport Nghệ An161164,1662C6108:39:18 15/11Tứ kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin
28Mai Phương Anh - Bảo Dance Sport Nghệ An175178,182,1841R6210:10:30 15/11Bán kếtHạng F2 Thiếu nhi 2 Latin
28Mai Phương Anh - Bảo Dance Sport Nghệ An220223,225,227,2294C3713:08:30 15/11Vòng loạiHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin
28Mai Phương Anh - Bảo Dance Sport Nghệ An232236,248,251,2534C,R4214:43:54 15/11Vòng 1/8Hạng FD Thiếu nhi 1 Latin
28Mai Phương Anh - Bảo Dance Sport Nghệ An2582611J3916:46:12 15/11Bán kếtHạng F3 Thiếu nhi 1 Latin
28Mai Phương Anh - Bảo Dance Sport Nghệ An264266,2711C,J4317:13:48 15/11Tứ kếtHạng FD1 Thiếu nhi 1 Latin
28Mai Phương Anh - Bảo Dance Sport Nghệ An274277,280,2893R3817:56:24 15/11Vòng 1/8Hạng F2 Thiếu nhi 1 Latin
29Đinh Hà Trà My - CLB BÌNH LIÊN DANCESPORT31S,C,R,P,J45208:07:12 14/11Chung kếtHạng FA Thiếu nhi Latin Clb Bình Liên Dancesport
29Đinh Hà Trà My - CLB BÌNH LIÊN DANCESPORT541C,R45509:01:12 14/11Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Latin Vô địch các CLB
29Đinh Hà Trà My - CLB BÌNH LIÊN DANCESPORT891J51210:04:12 14/11Chung kếtHạng F3 Thiếu nhi 2 Latin Luân Oanh DS
29Đinh Hà Trà My - CLB BÌNH LIÊN DANCESPORT1281W,Q27711:14:12 14/11Chung kếtHạng FD1 Thiếu nhi 2 Standard
29Đinh Hà Trà My - CLB BÌNH LIÊN DANCESPORT1791S,C,R,J7109:57:00 15/11Chung kếtHạng FB Thiếu nhi 2 Latin
29Đinh Hà Trà My - CLB BÌNH LIÊN DANCESPORT2042071C,R,J7011:34:48 15/11Bán kếtHạng FC Thiếu nhi 2 Latin
29Đinh Hà Trà My - CLB BÌNH LIÊN DANCESPORT3001W,T,SF,Q28119:51:24 15/11Chung kếtHạng FB Thiếu nhi 2 Standard
29Đinh Hà Trà My - CLB BÌNH LIÊN DANCESPORT3031W,VW27920:06:24 15/11Chung kếtHạng FD3 Thiếu nhi 2 Standard
30Nguyễn Thị Ngọc An - CLB BÌNH LIÊN DANCESPORT31S,C,R,P,J45208:07:12 14/11Chung kếtHạng FA Thiếu nhi Latin Clb Bình Liên Dancesport
30Nguyễn Thị Ngọc An - CLB BÌNH LIÊN DANCESPORT531C,R45408:59:24 14/11Chung kếtHạng FD Thiếu nhi Latin Clb Bình Liên Dancesport
30Nguyễn Thị Ngọc An - CLB BÌNH LIÊN DANCESPORT831C,R,J45309:53:24 14/11Chung kếtHạng FC Thiếu nhi Latin Clb Dancesport Bình Liên
30Nguyễn Thị Ngọc An - CLB BÌNH LIÊN DANCESPORT174177,181,1831R1409:51:00 15/11Bán kếtHạng F2 Nhi đồng Latin
30Nguyễn Thị Ngọc An - CLB BÌNH LIÊN DANCESPORT191194,1970C,R1811:18:18 15/11Chung kếtHạng FD Nhi đồng Latin
30Nguyễn Thị Ngọc An - CLB BÌNH LIÊN DANCESPORT2051C,R,J2211:42:54 15/11Chung kếtHạng FC Nhi đồng Latin
31Nguyễn Ngọc Nguyên My - CLB BÌNH LIÊN DANCESPORT31S,C,R,P,J45208:07:12 14/11Chung kếtHạng FA Thiếu nhi Latin Clb Bình Liên Dancesport
31Nguyễn Ngọc Nguyên My - CLB BÌNH LIÊN DANCESPORT531C,R45408:59:24 14/11Chung kếtHạng FD Thiếu nhi Latin Clb Bình Liên Dancesport
31Nguyễn Ngọc Nguyên My - CLB BÌNH LIÊN DANCESPORT831C,R,J45309:53:24 14/11Chung kếtHạng FC Thiếu nhi Latin Clb Dancesport Bình Liên
31Nguyễn Ngọc Nguyên My - CLB BÌNH LIÊN DANCESPORT232236,248,251,2534C,R4214:43:54 15/11Vòng 1/8Hạng FD Thiếu nhi 1 Latin
31Nguyễn Ngọc Nguyên My - CLB BÌNH LIÊN DANCESPORT237250,252,2551C,R,J4616:19:30 15/11Bán kếtHạng FC Thiếu nhi 1 Latin
31Nguyễn Ngọc Nguyên My - CLB BÌNH LIÊN DANCESPORT274277,280,2892R3818:09:24 15/11Tứ kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin
32Lê Nguyễn Bảo Châu - CLB BÌNH LIÊN DANCESPORT31S,C,R,P,J45208:07:12 14/11Chung kếtHạng FA Thiếu nhi Latin Clb Bình Liên Dancesport
32Lê Nguyễn Bảo Châu - CLB BÌNH LIÊN DANCESPORT531C,R45408:59:24 14/11Chung kếtHạng FD Thiếu nhi Latin Clb Bình Liên Dancesport
32Lê Nguyễn Bảo Châu - CLB BÌNH LIÊN DANCESPORT831C,R,J45309:53:24 14/11Chung kếtHạng FC Thiếu nhi Latin Clb Dancesport Bình Liên
32Lê Nguyễn Bảo Châu - CLB BÌNH LIÊN DANCESPORT237250,252,2552C,R,J4614:55:54 15/11Vòng 1/8Hạng FC Thiếu nhi 1 Latin
32Lê Nguyễn Bảo Châu - CLB BÌNH LIÊN DANCESPORT232236,248,251,2531C,R4216:16:30 15/11Bán kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Latin
32Lê Nguyễn Bảo Châu - CLB BÌNH LIÊN DANCESPORT274277,280,2893R3817:56:24 15/11Vòng 1/8Hạng F2 Thiếu nhi 1 Latin
33Nguyễn Thanh Ngọc Hân - CLB BÌNH LIÊN DANCESPORT531C,R45408:59:24 14/11Chung kếtHạng FD Thiếu nhi Latin Clb Bình Liên Dancesport
33Nguyễn Thanh Ngọc Hân - CLB BÌNH LIÊN DANCESPORT831C,R,J45309:53:24 14/11Chung kếtHạng FC Thiếu nhi Latin Clb Dancesport Bình Liên
33Nguyễn Thanh Ngọc Hân - CLB BÌNH LIÊN DANCESPORT1861C,P6910:18:00 15/11Chung kếtHạng FD3 Thiếu nhi 2 Latin
33Nguyễn Thanh Ngọc Hân - CLB BÌNH LIÊN DANCESPORT3001W,T,SF,Q28119:51:24 15/11Chung kếtHạng FB Thiếu nhi 2 Standard
33Nguyễn Thanh Ngọc Hân - CLB BÌNH LIÊN DANCESPORT3151F29820:25:54 15/11Chung kếtHạng F4 Thiếu niên 1 Standard
33Nguyễn Thanh Ngọc Hân - CLB BÌNH LIÊN DANCESPORT3281W,T,Q30420:48:24 15/11Chung kếtHạng FC Thiếu niên 1 Standard
34Bùi Dương Cát Tiên - CLB Lan Trần Đà Nẵng1621C10908:50:42 15/11Chung kếtHạng F1 Thiếu niên 2 Latin
34Bùi Dương Cát Tiên - CLB Lan Trần Đà Nẵng1761R11009:49:30 15/11Chung kếtHạng F2 Thiếu niên 2 Latin
34Bùi Dương Cát Tiên - CLB Lan Trần Đà Nẵng1931C,R11410:58:12 15/11Chung kếtHạng FD Thiếu niên 2 Latin
34Bùi Dương Cát Tiên - CLB Lan Trần Đà Nẵng2212241C8513:46:00 15/11Chung kếtHạng F1 Thiếu niên 1 Latin
34Bùi Dương Cát Tiên - CLB Lan Trần Đà Nẵng2331C,R9014:34:54 15/11Chung kếtHạng FD Thiếu niên 1 Latin
34Bùi Dương Cát Tiên - CLB Lan Trần Đà Nẵng2751R8618:06:24 15/11Chung kếtHạng F2 Thiếu niên 1 Latin
35Nguyễn Kim Anh Thư - CLB Lan Trần Đà Nẵng1621C10908:50:42 15/11Chung kếtHạng F1 Thiếu niên 2 Latin
35Nguyễn Kim Anh Thư - CLB Lan Trần Đà Nẵng1761R11009:49:30 15/11Chung kếtHạng F2 Thiếu niên 2 Latin
35Nguyễn Kim Anh Thư - CLB Lan Trần Đà Nẵng1931C,R11410:58:12 15/11Chung kếtHạng FD Thiếu niên 2 Latin
35Nguyễn Kim Anh Thư - CLB Lan Trần Đà Nẵng2212241C8513:46:00 15/11Chung kếtHạng F1 Thiếu niên 1 Latin
35Nguyễn Kim Anh Thư - CLB Lan Trần Đà Nẵng2331C,R9014:34:54 15/11Chung kếtHạng FD Thiếu niên 1 Latin
35Nguyễn Kim Anh Thư - CLB Lan Trần Đà Nẵng2751R8618:06:24 15/11Chung kếtHạng F2 Thiếu niên 1 Latin
36Đồng diễn Standard - Mai Nguyễn Hiền Nhi,Nguyễn Phúc Ân,Trần Đặng Hương Giang,Đào Thị Ngọc Mơ,Huỳnh Vũ Thiệu Miên,Trần Lê Quỳnh Anh,Nguyễn Thị Loan Phương,Phạm Phương Ly - CLB Lực Thư Dancesport2121SD42312:21:00 15/11Chung kếtNgười lớn Formation
37Vũ Đặng Hải Nhi - CLB Lực Thư Dancesport861J47110:01:30 14/11Chung kếtHạng F3 Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB
37Vũ Đặng Hải Nhi - CLB Lực Thư Dancesport1261W43411:11:12 14/11Chung kếtHạng F1 U12 Standard
37Vũ Đặng Hải Nhi - CLB Lực Thư Dancesport1341W,T25211:30:42 14/11Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Standard
37Vũ Đặng Hải Nhi - CLB Lực Thư Dancesport1371W,T43911:44:12 14/11Chung kếtHạng FD U12 Standard
37Vũ Đặng Hải Nhi - CLB Lực Thư Dancesport3321J42721:03:24 15/11Chung kếtHạng F3 U12 Latin
38Nguyễn Kim Ngân - CLB Lực Thư Dancesport861J47110:01:30 14/11Chung kếtHạng F3 Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB
38Nguyễn Kim Ngân - CLB Lực Thư Dancesport1261W43411:11:12 14/11Chung kếtHạng F1 U12 Standard
38Nguyễn Kim Ngân - CLB Lực Thư Dancesport254257,2601C,S4416:53:24 15/11Chung kếtHạng FD2 Thiếu nhi 1 Latin
38Nguyễn Kim Ngân - CLB Lực Thư Dancesport3481C,R,J43121:51:24 15/11Chung kếtHạng FC U12 Latin
40Đào Thị Ngọc Mơ - CLB Lực Thư Dancesport1421W,T,Q35212:03:42 14/11Chung kếtHạng FC U21 Standard
40Đào Thị Ngọc Mơ - CLB Lực Thư Dancesport1451W,VW35112:12:42 14/11Chung kếtHạng FD3 U21 Standard
40Đào Thị Ngọc Mơ - CLB Lực Thư Dancesport2841W,Q32518:39:24 15/11Chung kếtHạng FD1 Thiếu niên 2 Standard
41Mai Nguyễn Hiền Nhi - CLB Lực Thư Dancesport1381W,T27611:47:12 14/11Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Standard
41Mai Nguyễn Hiền Nhi - CLB Lực Thư Dancesport1411W,T,Q32811:59:12 14/11Chung kếtHạng FC Thiếu niên 2 Standard
41Mai Nguyễn Hiền Nhi - CLB Lực Thư Dancesport3071VW29920:13:54 15/11Chung kếtHạng F5 Thiếu niên 1 Standard
41Mai Nguyễn Hiền Nhi - CLB Lực Thư Dancesport3451C,R43021:42:24 15/11Chung kếtHạng FD U12 Latin
42Lê Nguyễn Ngọc Vân - CLB Lực Thư Dancesport1261W43411:11:12 14/11Chung kếtHạng F1 U12 Standard
42Lê Nguyễn Ngọc Vân - CLB Lực Thư Dancesport1371W,T43911:44:12 14/11Chung kếtHạng FD U12 Standard
42Lê Nguyễn Ngọc Vân - CLB Lực Thư Dancesport3321J42721:03:24 15/11Chung kếtHạng F3 U12 Latin
42Lê Nguyễn Ngọc Vân - CLB Lực Thư Dancesport3381C42521:21:24 15/11Chung kếtHạng F1 U12 Latin
43Nguyễn Phúc Ân - CLB Lực Thư Dancesport1411W,T,Q32811:59:12 14/11Chung kếtHạng FC Thiếu niên 2 Standard
43Nguyễn Phúc Ân - CLB Lực Thư Dancesport1441W,VW30312:09:42 14/11Chung kếtHạng FD3 Thiếu niên 1 Standard
43Nguyễn Phúc Ân - CLB Lực Thư Dancesport2311C,P9314:02:48 15/11Chung kếtHạng FD3 Thiếu niên 1 Latin
44Trần Đặng Hương Giang - CLB Lực Thư Dancesport1251W24711:09:42 14/11Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Standard
44Trần Đặng Hương Giang - CLB Lực Thư Dancesport3071VW29920:13:54 15/11Chung kếtHạng F5 Thiếu niên 1 Standard
44Trần Đặng Hương Giang - CLB Lực Thư Dancesport3541S,C,R,P,J43322:03:24 15/11Chung kếtHạng FA U12 Latin
45Huỳnh Vũ Thiệu Miên - CLB Lực Thư Dancesport1421W,T,Q35212:03:42 14/11Chung kếtHạng FC U21 Standard
45Huỳnh Vũ Thiệu Miên - CLB Lực Thư Dancesport1451W,VW35112:12:42 14/11Chung kếtHạng FD3 U21 Standard
45Huỳnh Vũ Thiệu Miên - CLB Lực Thư Dancesport2841W,Q32518:39:24 15/11Chung kếtHạng FD1 Thiếu niên 2 Standard
46Trần Lê Quỳnh Anh - CLB Lực Thư Dancesport1411W,T,Q32811:59:12 14/11Chung kếtHạng FC Thiếu niên 2 Standard
46Trần Lê Quỳnh Anh - CLB Lực Thư Dancesport2491C,R,J9416:03:00 15/11Chung kếtHạng FC Thiếu niên 1 Latin
46Trần Lê Quỳnh Anh - CLB Lực Thư Dancesport2841W,Q32518:39:24 15/11Chung kếtHạng FD1 Thiếu niên 2 Standard
47Phạm Phương Ly - CLB Lực Thư Dancesport1391W,T34811:50:12 14/11Chung kếtHạng FD U21 Standard
47Phạm Phương Ly - CLB Lực Thư Dancesport1451W,VW35112:12:42 14/11Chung kếtHạng FD3 U21 Standard
47Phạm Phương Ly - CLB Lực Thư Dancesport2671S,C,R,J14317:29:24 15/11Chung kếtHạng FB U21 Latin
47Phạm Phương Ly - CLB Lực Thư Dancesport3071VW29920:13:54 15/11Chung kếtHạng F5 Thiếu niên 1 Standard
47Phạm Phương Ly - CLB Lực Thư Dancesport3241W29520:39:24 15/11Chung kếtHạng F1 Thiếu niên 1 Standard
48Nguyễn Thị Loan Phương - CLB Lực Thư Dancesport1391W,T34811:50:12 14/11Chung kếtHạng FD U21 Standard
48Nguyễn Thị Loan Phương - CLB Lực Thư Dancesport1441W,VW30312:09:42 14/11Chung kếtHạng FD3 Thiếu niên 1 Standard
48Nguyễn Thị Loan Phương - CLB Lực Thư Dancesport2761R13418:07:54 15/11Chung kếtHạng F2 U21 Latin
49Đoàn Khánh An - CLB Lực Thư Dancesport2582611J3916:46:12 15/11Bán kếtHạng F3 Thiếu nhi 1 Latin
50Đỗ Đặng Minh Hà - CLB Lực Thư Dancesport3321J42721:03:24 15/11Chung kếtHạng F3 U12 Latin
51Trịnh Hoàng Ánh Ngọc - CLB Năng Khiếu Mầm Xanh Quảng Trị61C46508:17:06 14/11Chung kếtHạng F1 nhi đồng latin CLB Năng Khiếu Mầm Xanh Quảng Trị
51Trịnh Hoàng Ánh Ngọc - CLB Năng Khiếu Mầm Xanh Quảng Trị160163,165,1682C1308:52:12 15/11Tứ kếtHạng F1 Nhi đồng Latin
52Phạm An Nhiên - CLB Năng Khiếu Mầm Xanh Quảng Trị61C46508:17:06 14/11Chung kếtHạng F1 nhi đồng latin CLB Năng Khiếu Mầm Xanh Quảng Trị
52Phạm An Nhiên - CLB Năng Khiếu Mầm Xanh Quảng Trị160163,165,1684C1308:17:24 15/11Vòng 1/8Hạng F1 Nhi đồng Latin
54Phạm Trần Hải Ngân - CLB Năng Khiếu Mầm Xanh Quảng Trị351C53608:43:12 14/11Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin Vô địch các CLB
54Phạm Trần Hải Ngân - CLB Năng Khiếu Mầm Xanh Quảng Trị911R48010:06:00 14/11Chung kếtHạng F2 Thiếu Latin Vô địch Thiếu nhi
54Phạm Trần Hải Ngân - CLB Năng Khiếu Mầm Xanh Quảng Trị220223,225,227,2294C3713:08:30 15/11Vòng loạiHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin
54Phạm Trần Hải Ngân - CLB Năng Khiếu Mầm Xanh Quảng Trị232236,248,251,2532C,R4215:57:00 15/11Tứ kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Latin
54Phạm Trần Hải Ngân - CLB Năng Khiếu Mầm Xanh Quảng Trị254257,2601C,S4416:43:12 15/11Bán kếtHạng FD2 Thiếu nhi 1 Latin
54Phạm Trần Hải Ngân - CLB Năng Khiếu Mầm Xanh Quảng Trị274277,280,2893R3817:56:24 15/11Vòng 1/8Hạng F2 Thiếu nhi 1 Latin
54Phạm Trần Hải Ngân - CLB Năng Khiếu Mầm Xanh Quảng Trị2821S4018:36:24 15/11Chung kếtHạng F4 Thiếu nhi 1 Latin
55Trương Nguyễn Nguyên Đan - CLB Năng Khiếu Mầm Xanh Quảng Trị341C53508:42:18 14/11Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin Vô địch các CLB
55Trương Nguyễn Nguyên Đan - CLB Năng Khiếu Mầm Xanh Quảng Trị661C,R50909:22:48 14/11Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Latin N2 Luân Oanh DS
55Trương Nguyễn Nguyên Đan - CLB Năng Khiếu Mầm Xanh Quảng Trị1031S48610:16:48 14/11Chung kếtHạng F4 Thiếu nhi Latin Vô địch Thiếu nhi
55Trương Nguyễn Nguyên Đan - CLB Năng Khiếu Mầm Xanh Quảng Trị220223,225,227,2294C3713:40:00 15/11Vòng 1/8Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin
55Trương Nguyễn Nguyên Đan - CLB Năng Khiếu Mầm Xanh Quảng Trị232236,248,251,2534C,R4214:05:48 15/11Vòng loạiHạng FD Thiếu nhi 1 Latin
55Trương Nguyễn Nguyên Đan - CLB Năng Khiếu Mầm Xanh Quảng Trị254257,2601C,S4416:53:24 15/11Chung kếtHạng FD2 Thiếu nhi 1 Latin
55Trương Nguyễn Nguyên Đan - CLB Năng Khiếu Mầm Xanh Quảng Trị274277,280,2892R3818:09:24 15/11Tứ kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin
55Trương Nguyễn Nguyên Đan - CLB Năng Khiếu Mầm Xanh Quảng Trị2821S4018:36:24 15/11Chung kếtHạng F4 Thiếu nhi 1 Latin
56Hoàng Lê Tuệ Lâm - CLB Quảng Trị dancesport561C,R46409:04:48 14/11Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB
56Hoàng Lê Tuệ Lâm - CLB Quảng Trị dancesport160163,165,1684C1308:17:24 15/11Vòng 1/8Hạng F1 Nhi đồng Latin
56Hoàng Lê Tuệ Lâm - CLB Quảng Trị dancesport174177,181,1832R1409:25:48 15/11Tứ kếtHạng F2 Nhi đồng Latin
56Hoàng Lê Tuệ Lâm - CLB Quảng Trị dancesport191194,1972C,R1810:28:30 15/11Tứ kếtHạng FD Nhi đồng Latin
56Hoàng Lê Tuệ Lâm - CLB Quảng Trị dancesport220223,225,227,2294C3713:08:30 15/11Vòng loạiHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin
56Hoàng Lê Tuệ Lâm - CLB Quảng Trị dancesport274277,280,2892R3818:09:24 15/11Tứ kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin
57Nguyễn Hoàng Tuấn - Phạm Thị Ánh - CLB khiêu vũ Tân Bình2401W36015:45:00 15/11Chung kếtHạng S1 Người lớn Standard
57Nguyễn Hoàng Tuấn - Phạm Thị Ánh - CLB khiêu vũ Tân Bình2461F36315:54:00 15/11Chung kếtHạng S4 Người lớn Standard
57Nguyễn Hoàng Tuấn - Phạm Thị Ánh - CLB khiêu vũ Tân Bình2471VW36415:55:30 15/11Chung kếtHạng S5 Người lớn Standard
57Nguyễn Hoàng Tuấn - Phạm Thị Ánh - CLB khiêu vũ Tân Bình3091W37220:16:54 15/11Chung kếtHạng E1 Trung niên 1 Standard
57Nguyễn Hoàng Tuấn - Phạm Thị Ánh - CLB khiêu vũ Tân Bình3201W35520:33:24 15/11Chung kếtHạng E1 Người lớn Standard
57Nguyễn Hoàng Tuấn - Phạm Thị Ánh - CLB khiêu vũ Tân Bình3211W39620:34:54 15/11Chung kếtHạng E1 Trung niên 4 Standard
57Nguyễn Hoàng Tuấn - Phạm Thị Ánh - CLB khiêu vũ Tân Bình3251W40520:40:54 15/11Chung kếtHạng E1 Trung niên 5 Standard
58Hoàng Văn Hiển - Nguyễn Thị Nga - CLB khiêu vũ Tân Bình3081T39020:15:24 15/11Chung kếtHạng E2 Trung niên 3 Standard
58Hoàng Văn Hiển - Nguyễn Thị Nga - CLB khiêu vũ Tân Bình3131F38420:22:54 15/11Chung kếtHạng E4 Trung niên 2 Standard
58Hoàng Văn Hiển - Nguyễn Thị Nga - CLB khiêu vũ Tân Bình3161T38220:27:24 15/11Chung kếtHạng E2 Trung niên 2 Standard
58Hoàng Văn Hiển - Nguyễn Thị Nga - CLB khiêu vũ Tân Bình3191W38920:31:54 15/11Chung kếtHạng E1 Trung niên 3 Standard
58Hoàng Văn Hiển - Nguyễn Thị Nga - CLB khiêu vũ Tân Bình3231W38120:37:54 15/11Chung kếtHạng E1 Trung niên 2 Standard
58Hoàng Văn Hiển - Nguyễn Thị Nga - CLB khiêu vũ Tân Bình3301W,T39420:57:24 15/11Chung kếtHạng D Trung niên 3 Standard
58Hoàng Văn Hiển - Nguyễn Thị Nga - CLB khiêu vũ Tân Bình3341W,T38621:07:54 15/11Chung kếtHạng D Trung niên 2 Standard
59Phạm Phương Anh - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP1701730C,J1909:22:48 15/11Chung kếtHạng FD1 Nhi đồng Latin
59Phạm Phương Anh - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP1801S,C,R,J2310:03:00 15/11Chung kếtHạng FB Nhi đồng Latin
59Phạm Phương Anh - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP191194,1971C,R1811:01:12 15/11Bán kếtHạng FD Nhi đồng Latin
59Phạm Phương Anh - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP2051C,R,J2211:42:54 15/11Chung kếtHạng FC Nhi đồng Latin
59Phạm Phương Anh - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP2081C,S2011:56:24 15/11Chung kếtHạng FD2 Nhi đồng Latin
60Trần Lan Phương - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP232236,248,251,2534C,R4214:05:48 15/11Vòng loạiHạng FD Thiếu nhi 1 Latin
60Trần Lan Phương - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP237250,252,2552C,R,J4614:55:54 15/11Vòng 1/8Hạng FC Thiếu nhi 1 Latin
60Trần Lan Phương - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP254257,2601C,S4416:27:00 15/11Tứ kếtHạng FD2 Thiếu nhi 1 Latin
60Trần Lan Phương - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP264266,2711C,J4317:13:48 15/11Tứ kếtHạng FD1 Thiếu nhi 1 Latin
60Trần Lan Phương - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP2622681S,C,R,J4717:35:24 15/11Chung kếtHạng FB Thiếu nhi 1 Latin
61Nguyễn Ngọc Hiếu - Hoàng Quỳnh Trang - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP2401W36015:45:00 15/11Chung kếtHạng S1 Người lớn Standard
61Nguyễn Ngọc Hiếu - Hoàng Quỳnh Trang - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP2421T36115:48:00 15/11Chung kếtHạng S2 Người lớn Standard
61Nguyễn Ngọc Hiếu - Hoàng Quỳnh Trang - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP2441Q36215:51:00 15/11Chung kếtHạng S3 Người lớn Standard
61Nguyễn Ngọc Hiếu - Hoàng Quỳnh Trang - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP2471VW36415:55:30 15/11Chung kếtHạng S5 Người lớn Standard
61Nguyễn Ngọc Hiếu - Hoàng Quỳnh Trang - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP2383551(W),T,VW,SF,(Q)36822:10 15/11Chung kếtHạng A Người lớn Standard
62Nguyễn Mạnh Cường - Nguyễn Thị Bảo - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP2721W,T,Q38717:47:24 15/11Chung kếtHạng C Trung niên 2 Standard
62Nguyễn Mạnh Cường - Nguyễn Thị Bảo - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP3131F38420:22:54 15/11Chung kếtHạng E4 Trung niên 2 Standard
62Nguyễn Mạnh Cường - Nguyễn Thị Bảo - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP3211W39620:34:54 15/11Chung kếtHạng E1 Trung niên 4 Standard
62Nguyễn Mạnh Cường - Nguyễn Thị Bảo - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP3261W,T37720:42:24 15/11Chung kếtHạng D Trung niên 1 Standard
62Nguyễn Mạnh Cường - Nguyễn Thị Bảo - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP3301W,T39420:57:24 15/11Chung kếtHạng D Trung niên 3 Standard
62Nguyễn Mạnh Cường - Nguyễn Thị Bảo - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP3341W,T38621:07:54 15/11Chung kếtHạng D Trung niên 2 Standard
63Nguyễn Văn Thời - Phạm Thị Thiên Trang - Cung VHTT Thanh niên HP1091C,R12610:32:42 14/11Chung kếtHạng D U21 Latin
63Nguyễn Văn Thời - Phạm Thị Thiên Trang - Cung VHTT Thanh niên HP1111C12110:38:42 14/11Chung kếtHạng E1 U21 Latin
63Nguyễn Văn Thời - Phạm Thị Thiên Trang - Cung VHTT Thanh niên HP1141R12210:48:42 14/11Chung kếtHạng E2 U21 Latin
63Nguyễn Văn Thời - Phạm Thị Thiên Trang - Cung VHTT Thanh niên HP1231S12411:06:42 14/11Chung kếtHạng E4 U21 Latin
63Nguyễn Văn Thời - Phạm Thị Thiên Trang - Cung VHTT Thanh niên HP2391(S),C,R,P,(J)15815:37:30 15/11Chung kếtHạng A Người lớn Latin
63Nguyễn Văn Thời - Phạm Thị Thiên Trang - Cung VHTT Thanh niên HP2411C15015:46:30 15/11Chung kếtHạng S1 Người lớn Latin
63Nguyễn Văn Thời - Phạm Thị Thiên Trang - Cung VHTT Thanh niên HP2431R15115:49:30 15/11Chung kếtHạng S2 Người lớn Latin
63Nguyễn Văn Thời - Phạm Thị Thiên Trang - Cung VHTT Thanh niên HP2451S15315:52:30 15/11Chung kếtHạng S4 Người lớn Latin
63Nguyễn Văn Thời - Phạm Thị Thiên Trang - Cung VHTT Thanh niên HP3521R14622:00:24 15/11Chung kếtHạng E2 Người lớn Latin
64Phạm Đình Phúc - Vũ Thị Thùy Linh - Cung VHTT Thanh niên HP2401W36015:45:00 15/11Chung kếtHạng S1 Người lớn Standard
64Phạm Đình Phúc - Vũ Thị Thùy Linh - Cung VHTT Thanh niên HP2421T36115:48:00 15/11Chung kếtHạng S2 Người lớn Standard
64Phạm Đình Phúc - Vũ Thị Thùy Linh - Cung VHTT Thanh niên HP2461F36315:54:00 15/11Chung kếtHạng S4 Người lớn Standard
64Phạm Đình Phúc - Vũ Thị Thùy Linh - Cung VHTT Thanh niên HP2471VW36415:55:30 15/11Chung kếtHạng S5 Người lớn Standard
64Phạm Đình Phúc - Vũ Thị Thùy Linh - Cung VHTT Thanh niên HP2383551(W),T,VW,SF,(Q)36822:10 15/11Chung kếtHạng A Người lớn Standard
65Trần Quý - Đặng Thị Bích Phượng - DHC Dance Đà Nẵng2981T40619:48:24 15/11Chung kếtHạng E2 Trung niên 5 Standard
65Trần Quý - Đặng Thị Bích Phượng - DHC Dance Đà Nẵng3041T37320:09:24 15/11Chung kếtHạng E2 Trung niên 1 Standard
65Trần Quý - Đặng Thị Bích Phượng - DHC Dance Đà Nẵng3091W37220:16:54 15/11Chung kếtHạng E1 Trung niên 1 Standard
65Trần Quý - Đặng Thị Bích Phượng - DHC Dance Đà Nẵng3161T38220:27:24 15/11Chung kếtHạng E2 Trung niên 2 Standard
65Trần Quý - Đặng Thị Bích Phượng - DHC Dance Đà Nẵng3231W38120:37:54 15/11Chung kếtHạng E1 Trung niên 2 Standard
65Trần Quý - Đặng Thị Bích Phượng - DHC Dance Đà Nẵng3251W40520:40:54 15/11Chung kếtHạng E1 Trung niên 5 Standard
65Trần Quý - Đặng Thị Bích Phượng - DHC Dance Đà Nẵng3331W,T40121:04:54 15/11Chung kếtHạng D Trung niên 4 Standard
66Trần Đức Thắng - Nguyễn Thị Hiền - DHC Dance Đà Nẵng2981T40619:48:24 15/11Chung kếtHạng E2 Trung niên 5 Standard
66Trần Đức Thắng - Nguyễn Thị Hiền - DHC Dance Đà Nẵng3041T37320:09:24 15/11Chung kếtHạng E2 Trung niên 1 Standard
66Trần Đức Thắng - Nguyễn Thị Hiền - DHC Dance Đà Nẵng3091W37220:16:54 15/11Chung kếtHạng E1 Trung niên 1 Standard
66Trần Đức Thắng - Nguyễn Thị Hiền - DHC Dance Đà Nẵng3161T38220:27:24 15/11Chung kếtHạng E2 Trung niên 2 Standard
66Trần Đức Thắng - Nguyễn Thị Hiền - DHC Dance Đà Nẵng3231W38120:37:54 15/11Chung kếtHạng E1 Trung niên 2 Standard
66Trần Đức Thắng - Nguyễn Thị Hiền - DHC Dance Đà Nẵng3251W40520:40:54 15/11Chung kếtHạng E1 Trung niên 5 Standard
66Trần Đức Thắng - Nguyễn Thị Hiền - DHC Dance Đà Nẵng3331W,T40121:04:54 15/11Chung kếtHạng D Trung niên 4 Standard
67Nguyễn Uyên Vy - DHC Dance Đà Nẵng41S,C,R,P,J57908:11:42 14/11Chung kếtHạng FA Thiếu nhi Latin Clb DHC Dance Đà Nẵng
67Nguyễn Uyên Vy - DHC Dance Đà Nẵng237250,252,2551C,R,J4616:35:42 15/11Chung kếtHạng FC Thiếu nhi 1 Latin
67Nguyễn Uyên Vy - DHC Dance Đà Nẵng264266,2711C,J4317:26:24 15/11Bán kếtHạng FD1 Thiếu nhi 1 Latin
67Nguyễn Uyên Vy - DHC Dance Đà Nẵng2782871S,C,R,P,J4818:12:24 15/11Bán kếtHạng FA Thiếu nhi 1 Latin
68Cao Thanh Ngọc - DHC Dance Đà Nẵng41S,C,R,P,J57908:11:42 14/11Chung kếtHạng FA Thiếu nhi Latin Clb DHC Dance Đà Nẵng
68Cao Thanh Ngọc - DHC Dance Đà Nẵng1711C,J6709:16:48 15/11Chung kếtHạng FD1 Thiếu nhi 2 Latin
68Cao Thanh Ngọc - DHC Dance Đà Nẵng2042071C,R,J7011:34:48 15/11Bán kếtHạng FC Thiếu nhi 2 Latin
68Cao Thanh Ngọc - DHC Dance Đà Nẵng2162191S,C,R,P,J7212:35:30 15/11Bán kếtHạng FA Thiếu nhi 2 Latin
69Hồ Lê Minh Châu - DHC Dance Đà Nẵng1711C,J6709:16:48 15/11Chung kếtHạng FD1 Thiếu nhi 2 Latin
69Hồ Lê Minh Châu - DHC Dance Đà Nẵng2042071C,R,J7011:51:54 15/11Chung kếtHạng FC Thiếu nhi 2 Latin
69Hồ Lê Minh Châu - DHC Dance Đà Nẵng2162191S,C,R,P,J7213:01:00 15/11Chung kếtHạng FA Thiếu nhi 2 Latin
70Hồ Lê Minh Uyên - DHC Dance Đà Nẵng41S,C,R,P,J57908:11:42 14/11Chung kếtHạng FA Thiếu nhi Latin Clb DHC Dance Đà Nẵng
70Hồ Lê Minh Uyên - DHC Dance Đà Nẵng741C,R56009:37:12 14/11Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB 1
70Hồ Lê Minh Uyên - DHC Dance Đà Nẵng237250,252,2552C,R,J4614:55:54 15/11Vòng 1/8Hạng FC Thiếu nhi 1 Latin
70Hồ Lê Minh Uyên - DHC Dance Đà Nẵng264266,2711C,J4317:13:48 15/11Tứ kếtHạng FD1 Thiếu nhi 1 Latin
70Hồ Lê Minh Uyên - DHC Dance Đà Nẵng2782871S,C,R,P,J4818:48:24 15/11Chung kếtHạng FA Thiếu nhi 1 Latin
71Tạ Uyên Nhi - DHC Dance Đà Nẵng741C,R56009:37:12 14/11Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB 1
71Tạ Uyên Nhi - DHC Dance Đà Nẵng1571C,R55408:10:48 15/11Chung kếtHạng FD Nhi đồng Latin Vô địch các CLB
71Tạ Uyên Nhi - DHC Dance Đà Nẵng160163,165,1681C1308:58:12 15/11Bán kếtHạng F1 Nhi đồng Latin
71Tạ Uyên Nhi - DHC Dance Đà Nẵng174177,181,1832R1409:25:48 15/11Tứ kếtHạng F2 Nhi đồng Latin
71Tạ Uyên Nhi - DHC Dance Đà Nẵng191194,1972C,R1810:28:30 15/11Tứ kếtHạng FD Nhi đồng Latin
72Huỳnh Thị Lâm Sang - DHC Dance Đà Nẵng1241S59311:08:12 14/11Chung kếtHạng F4 Trung Niên Latin
72Huỳnh Thị Lâm Sang - DHC Dance Đà Nẵng1331C46611:29:12 14/11Chung kếtHạng F1 Trung Niên Latin
73Dương Bảo Ngọc - DN DANCESPORT541C,R45509:01:12 14/11Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Latin Vô địch các CLB
73Dương Bảo Ngọc - DN DANCESPORT981R50510:12:18 14/11Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 2 Latin N1 Luân Oanh DS
73Dương Bảo Ngọc - DN DANCESPORT237250,252,2552C,R,J4616:07:30 15/11Tứ kếtHạng FC Thiếu nhi 1 Latin
73Dương Bảo Ngọc - DN DANCESPORT2622681S,C,R,J4717:35:24 15/11Chung kếtHạng FB Thiếu nhi 1 Latin
74Lê Quý Ân Đức - Nguyễn Thị Quỳnh Như - DN DANCESPORT2411C15015:46:30 15/11Chung kếtHạng S1 Người lớn Latin
74Lê Quý Ân Đức - Nguyễn Thị Quỳnh Như - DN DANCESPORT2431R15115:49:30 15/11Chung kếtHạng S2 Người lớn Latin
74Lê Quý Ân Đức - Nguyễn Thị Quỳnh Như - DN DANCESPORT3431S,C,R,J15721:33:24 15/11Chung kếtHạng B Người lớn Latin
75Lê Quý Ân Đức - Nguyễn Thị Kim Thoa - DN DANCESPORT3361C16221:18:24 15/11Chung kếtHạng E1 Trung niên 1 Latin
75Lê Quý Ân Đức - Nguyễn Thị Kim Thoa - DN DANCESPORT3401C14521:24:24 15/11Chung kếtHạng E1 Người lớn Latin
75Lê Quý Ân Đức - Nguyễn Thị Kim Thoa - DN DANCESPORT3441C,R16721:39:24 15/11Chung kếtHạng D Trung niên 1 Latin
75Lê Quý Ân Đức - Nguyễn Thị Kim Thoa - DN DANCESPORT3471C,R15521:48:24 15/11Chung kếtHạng D Người lớn Latin
75Lê Quý Ân Đức - Nguyễn Thị Kim Thoa - DN DANCESPORT3491R16321:55:54 15/11Chung kếtHạng E2 Trung niên 1 Latin
75Lê Quý Ân Đức - Nguyễn Thị Kim Thoa - DN DANCESPORT3521R14622:00:24 15/11Chung kếtHạng E2 Người lớn Latin
76Phạm Bảo An - DreamDance Chư Sê1481C54108:00:54 15/11Chung kếtHạng F1 Nhi Đồng Latin Vô địch các CLB
76Phạm Bảo An - DreamDance Chư Sê1511R54608:03:36 15/11Chung kếtHạng F2 Nhi đồng Latin Vô địch các CLB
76Phạm Bảo An - DreamDance Chư Sê1541S55508:06:18 15/11Chung kếtHạng F4 Nhi đồng Latin Vô địch các CLB
76Phạm Bảo An - DreamDance Chư Sê1571C,R55408:10:48 15/11Chung kếtHạng FD Nhi đồng Latin Vô địch các CLB
76Phạm Bảo An - DreamDance Chư Sê160163,165,1684C1308:17:24 15/11Vòng 1/8Hạng F1 Nhi đồng Latin
76Phạm Bảo An - DreamDance Chư Sê174177,181,1832R1409:25:48 15/11Tứ kếtHạng F2 Nhi đồng Latin
76Phạm Bảo An - DreamDance Chư Sê191194,1972C,R1810:28:30 15/11Tứ kếtHạng FD Nhi đồng Latin
77Nguyễn Vũ Ngọc Hân - DreamDance Chư Sê1501C54308:02:42 15/11Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin Vô địch các CLB
77Nguyễn Vũ Ngọc Hân - DreamDance Chư Sê1531R54808:05:24 15/11Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 2 Latin Vô địch các CLB
77Nguyễn Vũ Ngọc Hân - DreamDance Chư Sê1561C,R55208:09:00 15/11Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Latin Vô địch các CLB
77Nguyễn Vũ Ngọc Hân - DreamDance Chư Sê161164,1661C6108:55:12 15/11Bán kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin
77Nguyễn Vũ Ngọc Hân - DreamDance Chư Sê175178,182,1842R6209:37:48 15/11Vòng 1/8Hạng F2 Thiếu nhi 2 Latin
77Nguyễn Vũ Ngọc Hân - DreamDance Chư Sê2141S6412:32:30 15/11Chung kếtHạng F4 Thiếu nhi 2 Latin
78Dương Thị Đoan Trang - DreamDance Chư Sê1501C54308:02:42 15/11Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin Vô địch các CLB
78Dương Thị Đoan Trang - DreamDance Chư Sê1531R54808:05:24 15/11Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 2 Latin Vô địch các CLB
78Dương Thị Đoan Trang - DreamDance Chư Sê1561C,R55208:09:00 15/11Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Latin Vô địch các CLB
78Dương Thị Đoan Trang - DreamDance Chư Sê161164,1662C6108:39:18 15/11Tứ kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin
78Dương Thị Đoan Trang - DreamDance Chư Sê175178,182,1841R6210:10:30 15/11Bán kếtHạng F2 Thiếu nhi 2 Latin
78Dương Thị Đoan Trang - DreamDance Chư Sê192195,1981C,R6610:43:48 15/11Tứ kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Latin
80Nguyễn Thị Diệu My - DreamDance Chư Sê1491C54208:01:48 15/11Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB
80Nguyễn Thị Diệu My - DreamDance Chư Sê1551C,R55108:07:12 15/11Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB
80Nguyễn Thị Diệu My - DreamDance Chư Sê220223,225,227,2294C3713:40:00 15/11Vòng 1/8Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin
80Nguyễn Thị Diệu My - DreamDance Chư Sê274277,280,2893R3817:56:24 15/11Vòng 1/8Hạng F2 Thiếu nhi 1 Latin
81Nguyễn Vũ Quỳnh Trâm - DreamDance Chư Sê1491C54208:01:48 15/11Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB
81Nguyễn Vũ Quỳnh Trâm - DreamDance Chư Sê1551C,R55108:07:12 15/11Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB
81Nguyễn Vũ Quỳnh Trâm - DreamDance Chư Sê160163,165,1682C1308:52:12 15/11Tứ kếtHạng F1 Nhi đồng Latin
81Nguyễn Vũ Quỳnh Trâm - DreamDance Chư Sê174177,181,1831R1409:51:00 15/11Bán kếtHạng F2 Nhi đồng Latin
81Nguyễn Vũ Quỳnh Trâm - DreamDance Chư Sê191194,1971C,R1811:01:12 15/11Bán kếtHạng FD Nhi đồng Latin
82Trương Nguyễn Thanh Ngân - DreamDance Chư Sê1491C54208:01:48 15/11Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB
82Trương Nguyễn Thanh Ngân - DreamDance Chư Sê1521R54708:04:30 15/11Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB
82Trương Nguyễn Thanh Ngân - DreamDance Chư Sê1551C,R55108:07:12 15/11Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB
82Trương Nguyễn Thanh Ngân - DreamDance Chư Sê220223,225,227,2294C3713:08:30 15/11Vòng loạiHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin
82Trương Nguyễn Thanh Ngân - DreamDance Chư Sê232236,248,251,2534C,R4214:43:54 15/11Vòng 1/8Hạng FD Thiếu nhi 1 Latin
82Trương Nguyễn Thanh Ngân - DreamDance Chư Sê274277,280,2893R3817:56:24 15/11Vòng 1/8Hạng F2 Thiếu nhi 1 Latin
83Hồ Nguyễn Thiên An - DreamDance Chư Sê1481C54108:00:54 15/11Chung kếtHạng F1 Nhi Đồng Latin Vô địch các CLB
83Hồ Nguyễn Thiên An - DreamDance Chư Sê1571C,R55408:10:48 15/11Chung kếtHạng FD Nhi đồng Latin Vô địch các CLB
84Hồ Nguyễn Thiên Duyên - DreamDance Chư Sê1491C54208:01:48 15/11Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB
84Hồ Nguyễn Thiên Duyên - DreamDance Chư Sê1551C,R55108:07:12 15/11Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB
84Hồ Nguyễn Thiên Duyên - DreamDance Chư Sê220223,225,227,2294C3713:40:00 15/11Vòng 1/8Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin
85Thái Bảo Trân - DreamDance Gia Lai220223,225,227,2291C3713:55:18 15/11Bán kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin
85Thái Bảo Trân - DreamDance Gia Lai2301C,P4513:59:48 15/11Chung kếtHạng FD3 Thiếu nhi 1 Latin
85Thái Bảo Trân - DreamDance Gia Lai2782871S,C,R,P,J4818:12:24 15/11Bán kếtHạng FA Thiếu nhi 1 Latin
85Thái Bảo Trân - DreamDance Gia Lai2851W,Q25318:42:24 15/11Chung kếtHạng FD1 Thiếu nhi 1 Standard
85Thái Bảo Trân - DreamDance Gia Lai2901W,T,VW,SF,Q25819:04:54 15/11Chung kếtHạng FA Thiếu nhi 1 Standard
85Thái Bảo Trân - DreamDance Gia Lai3021W,VW25520:03:24 15/11Chung kếtHạng FD3 Thiếu nhi 1 Standard
85Thái Bảo Trân - DreamDance Gia Lai3101Q24920:18:24 15/11Chung kếtHạng F3 Thiếu nhi 1 Standard
85Thái Bảo Trân - DreamDance Gia Lai3141F25020:24:24 15/11Chung kếtHạng F4 Thiếu nhi 1 Standard
86Phan Nguyễn Tú Uyên - DreamDance Gia Lai1471C53008:00 15/11Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin Vô địch các CLB
86Phan Nguyễn Tú Uyên - DreamDance Gia Lai2081C,S2011:56:24 15/11Chung kếtHạng FD2 Nhi đồng Latin
86Phan Nguyễn Tú Uyên - DreamDance Gia Lai2131S1612:31:00 15/11Chung kếtHạng F4 Nhi đồng Latin
86Phan Nguyễn Tú Uyên - DreamDance Gia Lai2171S,C,R,P,J2412:46:00 15/11Chung kếtHạng FA Nhi đồng Latin
86Phan Nguyễn Tú Uyên - DreamDance Gia Lai3051T22420:10:54 15/11Chung kếtHạng F2 Nhi đồng Standard
86Phan Nguyễn Tú Uyên - DreamDance Gia Lai3221W22320:36:24 15/11Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Standard
87Nguyễn Minh Hạnh - DreamDance Gia Lai1471C53008:00 15/11Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin Vô địch các CLB
87Nguyễn Minh Hạnh - DreamDance Gia Lai1881P1710:24:00 15/11Chung kếtHạng F5 Nhi đồng Latin
87Nguyễn Minh Hạnh - DreamDance Gia Lai2171S,C,R,P,J2412:46:00 15/11Chung kếtHạng FA Nhi đồng Latin
87Nguyễn Minh Hạnh - DreamDance Gia Lai3051T22420:10:54 15/11Chung kếtHạng F2 Nhi đồng Standard
87Nguyễn Minh Hạnh - DreamDance Gia Lai3221W22320:36:24 15/11Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Standard
87Nguyễn Minh Hạnh - DreamDance Gia Lai3271W,T22820:45:24 15/11Chung kếtHạng FD Nhi đồng Standard
88Nguyễn Phạm Kha Ly - DreamDance Gia Lai1471C53008:00 15/11Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin Vô địch các CLB
88Nguyễn Phạm Kha Ly - DreamDance Gia Lai1801S,C,R,J2310:03:00 15/11Chung kếtHạng FB Nhi đồng Latin
88Nguyễn Phạm Kha Ly - DreamDance Gia Lai1851C,P2110:15:00 15/11Chung kếtHạng FD3 Nhi đồng Latin
88Nguyễn Phạm Kha Ly - DreamDance Gia Lai1881P1710:24:00 15/11Chung kếtHạng F5 Nhi đồng Latin
88Nguyễn Phạm Kha Ly - DreamDance Gia Lai3221W22320:36:24 15/11Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Standard
88Nguyễn Phạm Kha Ly - DreamDance Gia Lai3271W,T22820:45:24 15/11Chung kếtHạng FD Nhi đồng Standard
89Nguyễn Thảo Dương - DreamDance Gia Lai1481C54108:00:54 15/11Chung kếtHạng F1 Nhi Đồng Latin Vô địch các CLB
89Nguyễn Thảo Dương - DreamDance Gia Lai1511R54608:03:36 15/11Chung kếtHạng F2 Nhi đồng Latin Vô địch các CLB
89Nguyễn Thảo Dương - DreamDance Gia Lai1541S55508:06:18 15/11Chung kếtHạng F4 Nhi đồng Latin Vô địch các CLB
89Nguyễn Thảo Dương - DreamDance Gia Lai160163,165,1684C1308:17:24 15/11Vòng 1/8Hạng F1 Nhi đồng Latin
89Nguyễn Thảo Dương - DreamDance Gia Lai174177,181,1832R1409:25:48 15/11Tứ kếtHạng F2 Nhi đồng Latin
89Nguyễn Thảo Dương - DreamDance Gia Lai191194,1972C,R1810:28:30 15/11Tứ kếtHạng FD Nhi đồng Latin
89Nguyễn Thảo Dương - DreamDance Gia Lai2081C,S2011:56:24 15/11Chung kếtHạng FD2 Nhi đồng Latin
89Nguyễn Thảo Dương - DreamDance Gia Lai2131S1612:31:00 15/11Chung kếtHạng F4 Nhi đồng Latin
90Lê Nguyễn Hương Giang - DreamDance Gia Lai1581C,R56108:12:36 15/11Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Latin Vô địch các CLB 1
90Lê Nguyễn Hương Giang - DreamDance Gia Lai220223,225,227,2294C3713:08:30 15/11Vòng loạiHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin
90Lê Nguyễn Hương Giang - DreamDance Gia Lai232236,248,251,2534C,R4214:43:54 15/11Vòng 1/8Hạng FD Thiếu nhi 1 Latin
90Lê Nguyễn Hương Giang - DreamDance Gia Lai274277,280,2891R3819:03:24 15/11Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin
91Trần Phan Bảo Ngọc - DreamDance KBang1561C,R55208:09:00 15/11Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Latin Vô địch các CLB
91Trần Phan Bảo Ngọc - DreamDance KBang161164,1662C6108:39:18 15/11Tứ kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin
91Trần Phan Bảo Ngọc - DreamDance KBang1791S,C,R,J7109:57:00 15/11Chung kếtHạng FB Thiếu nhi 2 Latin
91Trần Phan Bảo Ngọc - DreamDance KBang192195,1981C,R6610:43:48 15/11Tứ kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Latin
91Trần Phan Bảo Ngọc - DreamDance KBang2011J11111:27:18 15/11Chung kếtHạng F3 Thiếu niên 2 Latin
91Trần Phan Bảo Ngọc - DreamDance KBang2091C,S6811:59:24 15/11Chung kếtHạng FD2 Thiếu nhi 2 Latin
92Hồ Ngọc Thủy Tiên - DreamDance KBang1531R54808:05:24 15/11Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 2 Latin Vô địch các CLB
92Hồ Ngọc Thủy Tiên - DreamDance KBang161164,1662C6108:39:18 15/11Tứ kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin
92Hồ Ngọc Thủy Tiên - DreamDance KBang1791S,C,R,J7109:57:00 15/11Chung kếtHạng FB Thiếu nhi 2 Latin
92Hồ Ngọc Thủy Tiên - DreamDance KBang192195,1981C,R6610:43:48 15/11Tứ kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Latin
92Hồ Ngọc Thủy Tiên - DreamDance KBang2042071C,R,J7011:34:48 15/11Bán kếtHạng FC Thiếu nhi 2 Latin
92Hồ Ngọc Thủy Tiên - DreamDance KBang2091C,S6811:59:24 15/11Chung kếtHạng FD2 Thiếu nhi 2 Latin
93Tô Tuệ Dĩnh - DreamDance KBang1501C54308:02:42 15/11Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin Vô địch các CLB
93Tô Tuệ Dĩnh - DreamDance KBang161164,1662C6108:39:18 15/11Tứ kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin
93Tô Tuệ Dĩnh - DreamDance KBang1791S,C,R,J7109:57:00 15/11Chung kếtHạng FB Thiếu nhi 2 Latin
93Tô Tuệ Dĩnh - DreamDance KBang192195,1981C,R6610:43:48 15/11Tứ kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Latin
93Tô Tuệ Dĩnh - DreamDance KBang2042071C,R,J7011:51:54 15/11Chung kếtHạng FC Thiếu nhi 2 Latin
93Tô Tuệ Dĩnh - DreamDance KBang2091C,S6811:59:24 15/11Chung kếtHạng FD2 Thiếu nhi 2 Latin
94Lưu Lê Thùy Vy - DreamDance KBang1581C,R56108:12:36 15/11Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Latin Vô địch các CLB 1
94Lưu Lê Thùy Vy - DreamDance KBang161164,1662C6108:39:18 15/11Tứ kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin
94Lưu Lê Thùy Vy - DreamDance KBang1791S,C,R,J7109:57:00 15/11Chung kếtHạng FB Thiếu nhi 2 Latin
94Lưu Lê Thùy Vy - DreamDance KBang192195,1981C,R6610:43:48 15/11Tứ kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Latin
94Lưu Lê Thùy Vy - DreamDance KBang2042071C,R,J7011:51:54 15/11Chung kếtHạng FC Thiếu nhi 2 Latin
94Lưu Lê Thùy Vy - DreamDance KBang2091C,S6811:59:24 15/11Chung kếtHạng FD2 Thiếu nhi 2 Latin
95Nguyễn Thị Thanh Trúc - DreamDance KBang1551C,R55108:07:12 15/11Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB
95Nguyễn Thị Thanh Trúc - DreamDance KBang160163,165,1682C1308:52:12 15/11Tứ kếtHạng F1 Nhi đồng Latin
95Nguyễn Thị Thanh Trúc - DreamDance KBang174177,181,1830R1410:09:00 15/11Chung kếtHạng F2 Nhi đồng Latin
95Nguyễn Thị Thanh Trúc - DreamDance KBang191194,1972C,R1810:28:30 15/11Tứ kếtHạng FD Nhi đồng Latin
95Nguyễn Thị Thanh Trúc - DreamDance KBang2081C,S2011:56:24 15/11Chung kếtHạng FD2 Nhi đồng Latin
96Vũ Ngọc Như Quỳnh - DreamDance KBang271C52608:36:00 14/11Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin Vô địch các CLB
96Vũ Ngọc Như Quỳnh - DreamDance KBang1521R54708:04:30 15/11Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB
96Vũ Ngọc Như Quỳnh - DreamDance KBang160163,165,1684C1308:17:24 15/11Vòng 1/8Hạng F1 Nhi đồng Latin
96Vũ Ngọc Như Quỳnh - DreamDance KBang174177,181,1831R1410:12:00 15/11Chung kếtHạng F2 Nhi đồng Latin
96Vũ Ngọc Như Quỳnh - DreamDance KBang191194,1971C,R1811:01:12 15/11Bán kếtHạng FD Nhi đồng Latin
97Đoàn Hồ Hoàng Mai - Hoàng Sỹ Dancesport1621C10908:50:42 15/11Chung kếtHạng F1 Thiếu niên 2 Latin
97Đoàn Hồ Hoàng Mai - Hoàng Sỹ Dancesport1761R11009:49:30 15/11Chung kếtHạng F2 Thiếu niên 2 Latin
97Đoàn Hồ Hoàng Mai - Hoàng Sỹ Dancesport1931C,R11410:58:12 15/11Chung kếtHạng FD Thiếu niên 2 Latin
97Đoàn Hồ Hoàng Mai - Hoàng Sỹ Dancesport2221C13313:38:30 15/11Chung kếtHạng F1 U21 Latin
97Đoàn Hồ Hoàng Mai - Hoàng Sỹ Dancesport2351C,R13814:40:54 15/11Chung kếtHạng FD U21 Latin
97Đoàn Hồ Hoàng Mai - Hoàng Sỹ Dancesport2761R13418:07:54 15/11Chung kếtHạng F2 U21 Latin
98Phạm Minh Thư - Hoàng Sỹ Dancesport2212241C8513:33:24 15/11Bán kếtHạng F1 Thiếu niên 1 Latin
98Phạm Minh Thư - Hoàng Sỹ Dancesport2331C,R9014:34:54 15/11Chung kếtHạng FD Thiếu niên 1 Latin
98Phạm Minh Thư - Hoàng Sỹ Dancesport2751R8618:06:24 15/11Chung kếtHạng F2 Thiếu niên 1 Latin
99Lê Trần Tiệp - Phạm Phương Uyên - Hòa Yến Dancing Center2383552(W),T,VW,SF,(Q)36815:30:00 15/11Bán kếtHạng A Người lớn Standard
99Lê Trần Tiệp - Phạm Phương Uyên - Hòa Yến Dancing Center2461F36315:54:00 15/11Chung kếtHạng S4 Người lớn Standard
99Lê Trần Tiệp - Phạm Phương Uyên - Hòa Yến Dancing Center2811W,T,Q36618:31:54 15/11Chung kếtHạng C Người lớn Standard
99Lê Trần Tiệp - Phạm Phương Uyên - Hòa Yến Dancing Center3011W,T,SF,Q36719:57:24 15/11Chung kếtHạng B Người lớn Standard
99Lê Trần Tiệp - Phạm Phương Uyên - Hòa Yến Dancing Center3111Q35720:19:54 15/11Chung kếtHạng E3 Người lớn Standard
99Lê Trần Tiệp - Phạm Phương Uyên - Hòa Yến Dancing Center3171T35620:28:54 15/11Chung kếtHạng E2 Người lớn Standard
100Nguyễn Lê Ngọc Hà - LUÂN OANH DANCESPORT951R49510:09:36 14/11Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin N1 Luân Oanh DS
100Nguyễn Lê Ngọc Hà - LUÂN OANH DANCESPORT1251W24711:09:42 14/11Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Standard
100Nguyễn Lê Ngọc Hà - LUÂN OANH DANCESPORT1311T24811:26:12 14/11Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Standard
101Hồ Huỳnh Bảo San - LUÂN OANH DANCESPORT621C,R49809:15:36 14/11Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Latin N1 Luân Oanh DS
101Hồ Huỳnh Bảo San - LUÂN OANH DANCESPORT1341W,T25211:30:42 14/11Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Standard
101Hồ Huỳnh Bảo San - LUÂN OANH DANCESPORT2821S4018:36:24 15/11Chung kếtHạng F4 Thiếu nhi 1 Latin
102Hồ Lê Uyên Kha - LUÂN OANH DANCESPORT621C,R49809:15:36 14/11Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Latin N1 Luân Oanh DS
102Hồ Lê Uyên Kha - LUÂN OANH DANCESPORT1251W24711:09:42 14/11Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Standard
102Hồ Lê Uyên Kha - LUÂN OANH DANCESPORT1311T24811:26:12 14/11Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Standard
102Hồ Lê Uyên Kha - LUÂN OANH DANCESPORT220223,225,227,2294C3713:40:00 15/11Vòng 1/8Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin
102Hồ Lê Uyên Kha - LUÂN OANH DANCESPORT254257,2601C,S4416:27:00 15/11Tứ kếtHạng FD2 Thiếu nhi 1 Latin
102Hồ Lê Uyên Kha - LUÂN OANH DANCESPORT264266,2711C,J4317:26:24 15/11Bán kếtHạng FD1 Thiếu nhi 1 Latin
102Hồ Lê Uyên Kha - LUÂN OANH DANCESPORT2691P4117:41:24 15/11Chung kếtHạng F5 Thiếu nhi 1 Latin
102Hồ Lê Uyên Kha - LUÂN OANH DANCESPORT274277,280,2892R3818:09:24 15/11Tứ kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin
103Lê Hoàng Mai - LUÂN OANH DANCESPORT1341W,T25211:30:42 14/11Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Standard
103Lê Hoàng Mai - LUÂN OANH DANCESPORT2301C,P4513:59:48 15/11Chung kếtHạng FD3 Thiếu nhi 1 Latin
103Lê Hoàng Mai - LUÂN OANH DANCESPORT237250,252,2552C,R,J4614:55:54 15/11Vòng 1/8Hạng FC Thiếu nhi 1 Latin
103Lê Hoàng Mai - LUÂN OANH DANCESPORT254257,2601C,S4416:53:24 15/11Chung kếtHạng FD2 Thiếu nhi 1 Latin
104Võ Trần Phương Linh - LUÂN OANH DANCESPORT161164,1661C6108:55:12 15/11Bán kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin
104Võ Trần Phương Linh - LUÂN OANH DANCESPORT175178,182,1842R6209:37:48 15/11Vòng 1/8Hạng F2 Thiếu nhi 2 Latin
104Võ Trần Phương Linh - LUÂN OANH DANCESPORT1891P6510:25:30 15/11Chung kếtHạng F5 Thiếu nhi 2 Latin
104Võ Trần Phương Linh - LUÂN OANH DANCESPORT2001J6311:25:48 15/11Chung kếtHạng F3 Thiếu nhi 2 Latin
104Võ Trần Phương Linh - LUÂN OANH DANCESPORT2141S6412:32:30 15/11Chung kếtHạng F4 Thiếu nhi 2 Latin
104Võ Trần Phương Linh - LUÂN OANH DANCESPORT237250,252,2552C,R,J4614:55:54 15/11Vòng 1/8Hạng FC Thiếu nhi 1 Latin
104Võ Trần Phương Linh - LUÂN OANH DANCESPORT2622681S,C,R,J4716:57:54 15/11Bán kếtHạng FB Thiếu nhi 1 Latin
104Võ Trần Phương Linh - LUÂN OANH DANCESPORT2782871S,C,R,P,J4818:12:24 15/11Bán kếtHạng FA Thiếu nhi 1 Latin
105Phạm Tuyết San - LUÂN OANH DANCESPORT1711C,J6709:16:48 15/11Chung kếtHạng FD1 Thiếu nhi 2 Latin
105Phạm Tuyết San - LUÂN OANH DANCESPORT1861C,P6910:18:00 15/11Chung kếtHạng FD3 Thiếu nhi 2 Latin
105Phạm Tuyết San - LUÂN OANH DANCESPORT192195,1981C,R6610:43:48 15/11Tứ kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Latin
105Phạm Tuyết San - LUÂN OANH DANCESPORT2042071C,R,J7011:51:54 15/11Chung kếtHạng FC Thiếu nhi 2 Latin
105Phạm Tuyết San - LUÂN OANH DANCESPORT2091C,S6811:59:24 15/11Chung kếtHạng FD2 Thiếu nhi 2 Latin
105Phạm Tuyết San - LUÂN OANH DANCESPORT237250,252,2552C,R,J4616:07:30 15/11Tứ kếtHạng FC Thiếu nhi 1 Latin
105Phạm Tuyết San - LUÂN OANH DANCESPORT2622681S,C,R,J4717:35:24 15/11Chung kếtHạng FB Thiếu nhi 1 Latin
106Nguyễn Thị Ngân Phi - LUÂN OANH DANCESPORT1791S,C,R,J7109:57:00 15/11Chung kếtHạng FB Thiếu nhi 2 Latin
106Nguyễn Thị Ngân Phi - LUÂN OANH DANCESPORT2042071C,R,J7011:34:48 15/11Bán kếtHạng FC Thiếu nhi 2 Latin
106Nguyễn Thị Ngân Phi - LUÂN OANH DANCESPORT2301C,P4513:59:48 15/11Chung kếtHạng FD3 Thiếu nhi 1 Latin
106Nguyễn Thị Ngân Phi - LUÂN OANH DANCESPORT232236,248,251,2534C,R4214:43:54 15/11Vòng 1/8Hạng FD Thiếu nhi 1 Latin
106Nguyễn Thị Ngân Phi - LUÂN OANH DANCESPORT237250,252,2552C,R,J4616:07:30 15/11Tứ kếtHạng FC Thiếu nhi 1 Latin
106Nguyễn Thị Ngân Phi - LUÂN OANH DANCESPORT254257,2601C,S4416:27:00 15/11Tứ kếtHạng FD2 Thiếu nhi 1 Latin
106Nguyễn Thị Ngân Phi - LUÂN OANH DANCESPORT264266,2711C,J4317:13:48 15/11Tứ kếtHạng FD1 Thiếu nhi 1 Latin
107Hồ Ngọc Phương Thảo - LUÂN OANH DANCESPORT1351W,T30011:33:42 14/11Chung kếtHạng FD Thiếu niên 1 Standard
107Hồ Ngọc Phương Thảo - LUÂN OANH DANCESPORT1391W,T34811:50:12 14/11Chung kếtHạng FD U21 Standard
107Hồ Ngọc Phương Thảo - LUÂN OANH DANCESPORT1441W,VW30312:09:42 14/11Chung kếtHạng FD3 Thiếu niên 1 Standard
107Hồ Ngọc Phương Thảo - LUÂN OANH DANCESPORT2991T29619:49:54 15/11Chung kếtHạng F2 Thiếu niên 1 Standard
107Hồ Ngọc Phương Thảo - LUÂN OANH DANCESPORT3421S,C,R,J43221:27:24 15/11Chung kếtHạng FB U12 Latin
107Hồ Ngọc Phương Thảo - LUÂN OANH DANCESPORT3541S,C,R,P,J43322:03:24 15/11Chung kếtHạng FA U12 Latin
108Phạm Trâm Anh - LUÂN OANH DANCESPORT1351W,T30011:33:42 14/11Chung kếtHạng FD Thiếu niên 1 Standard
108Phạm Trâm Anh - LUÂN OANH DANCESPORT2221C13313:38:30 15/11Chung kếtHạng F1 U21 Latin
108Phạm Trâm Anh - LUÂN OANH DANCESPORT2761R13418:07:54 15/11Chung kếtHạng F2 U21 Latin
109Đoàn Vũ Tú Anh - LUÂN OANH DANCESPORT191C50208:28:48 14/11Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin N1 Luân Oanh DS
109Đoàn Vũ Tú Anh - LUÂN OANH DANCESPORT651C,R50809:21:00 14/11Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Latin N1 Luân Oanh DS
109Đoàn Vũ Tú Anh - LUÂN OANH DANCESPORT891J51210:04:12 14/11Chung kếtHạng F3 Thiếu nhi 2 Latin Luân Oanh DS
109Đoàn Vũ Tú Anh - LUÂN OANH DANCESPORT1281W,Q27711:14:12 14/11Chung kếtHạng FD1 Thiếu nhi 2 Standard
109Đoàn Vũ Tú Anh - LUÂN OANH DANCESPORT1321T27211:27:42 14/11Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 2 Standard
109Đoàn Vũ Tú Anh - LUÂN OANH DANCESPORT1861C,P6910:18:00 15/11Chung kếtHạng FD3 Thiếu nhi 2 Latin
109Đoàn Vũ Tú Anh - LUÂN OANH DANCESPORT2042071C,R,J7011:51:54 15/11Chung kếtHạng FC Thiếu nhi 2 Latin
109Đoàn Vũ Tú Anh - LUÂN OANH DANCESPORT2091C,S6811:59:24 15/11Chung kếtHạng FD2 Thiếu nhi 2 Latin
110Phan Nhật Minh Anh - LUÂN OANH DANCESPORT891J51210:04:12 14/11Chung kếtHạng F3 Thiếu nhi 2 Latin Luân Oanh DS
110Phan Nhật Minh Anh - LUÂN OANH DANCESPORT981R50510:12:18 14/11Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 2 Latin N1 Luân Oanh DS
110Phan Nhật Minh Anh - LUÂN OANH DANCESPORT1371W,T43911:44:12 14/11Chung kếtHạng FD U12 Standard
110Phan Nhật Minh Anh - LUÂN OANH DANCESPORT3321J42721:03:24 15/11Chung kếtHạng F3 U12 Latin
110Phan Nhật Minh Anh - LUÂN OANH DANCESPORT3411P42921:25:54 15/11Chung kếtHạng F5 U12 Latin
110Phan Nhật Minh Anh - LUÂN OANH DANCESPORT3511R42621:58:54 15/11Chung kếtHạng F2 U12 Latin
110Phan Nhật Minh Anh - LUÂN OANH DANCESPORT3531S42822:01:54 15/11Chung kếtHạng F4 U12 Latin
111Đinh Lê Trúc Nhã - LUÂN OANH DANCESPORT121C48108:22:30 14/11Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin N1 Luân Oanh DS
111Đinh Lê Trúc Nhã - LUÂN OANH DANCESPORT921R48410:06:54 14/11Chung kếtHạng F2 Nhi đồng Latin N1 Luân Oanh DS
111Đinh Lê Trúc Nhã - LUÂN OANH DANCESPORT160163,165,1684C1308:17:24 15/11Vòng 1/8Hạng F1 Nhi đồng Latin
111Đinh Lê Trúc Nhã - LUÂN OANH DANCESPORT174177,181,1832R1409:25:48 15/11Tứ kếtHạng F2 Nhi đồng Latin
112Nguyễn Dương Phương Thuý - LUÂN OANH DANCESPORT1191R16010:57:42 14/11Chung kếtHạng F2 Người lớn Latin
112Nguyễn Dương Phương Thuý - LUÂN OANH DANCESPORT1271C15911:12:42 14/11Chung kếtHạng F1 Người lớn Latin
112Nguyễn Dương Phương Thuý - LUÂN OANH DANCESPORT1591C,R16108:14:24 15/11Chung kếtHạng FD Người lớn Latin
113Bùi Ngọc Như Quỳnh - LUÂN OANH DANCESPORT121C48108:22:30 14/11Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin N1 Luân Oanh DS
113Bùi Ngọc Như Quỳnh - LUÂN OANH DANCESPORT174177,181,1831R1409:51:00 15/11Bán kếtHạng F2 Nhi đồng Latin
113Bùi Ngọc Như Quỳnh - LUÂN OANH DANCESPORT2131S1612:31:00 15/11Chung kếtHạng F4 Nhi đồng Latin
114Huỳnh Linh Nhi - LUÂN OANH DANCESPORT3451C,R43021:42:24 15/11Chung kếtHạng FD U12 Latin
114Huỳnh Linh Nhi - LUÂN OANH DANCESPORT3481C,R,J43121:51:24 15/11Chung kếtHạng FC U12 Latin
115Hoàng Cao Kim Trường - Hồ Ngọc Phương Thảo - LUÂN OANH DANCESPORT1161R7410:53:12 14/11Chung kếtHạng E2 Thiếu niên 1 Latin
115Hoàng Cao Kim Trường - Hồ Ngọc Phương Thảo - LUÂN OANH DANCESPORT1201C,R7810:59:12 14/11Chung kếtHạng D Thiếu niên 1 Latin
115Hoàng Cao Kim Trường - Hồ Ngọc Phương Thảo - LUÂN OANH DANCESPORT3371C7321:19:54 15/11Chung kếtHạng E1 Thiếu niên 1 Latin
116Nguyễn Văn Song Toàn - Dương Vân Lan - LUÂN OANH DANCESPORT1091C,R12610:32:42 14/11Chung kếtHạng D U21 Latin
116Nguyễn Văn Song Toàn - Dương Vân Lan - LUÂN OANH DANCESPORT1161R7410:53:12 14/11Chung kếtHạng E2 Thiếu niên 1 Latin
116Nguyễn Văn Song Toàn - Dương Vân Lan - LUÂN OANH DANCESPORT1201C,R7810:59:12 14/11Chung kếtHạng D Thiếu niên 1 Latin
116Nguyễn Văn Song Toàn - Dương Vân Lan - LUÂN OANH DANCESPORT1231S12411:06:42 14/11Chung kếtHạng E4 U21 Latin
116Nguyễn Văn Song Toàn - Dương Vân Lan - LUÂN OANH DANCESPORT1291C,R,J8211:17:12 14/11Chung kếtHạng C Thiếu niên 1 Latin
116Nguyễn Văn Song Toàn - Dương Vân Lan - LUÂN OANH DANCESPORT3371C7321:19:54 15/11Chung kếtHạng E1 Thiếu niên 1 Latin
117Vương Đức Minh - Phạm Băng Băng - LUÂN OANH DANCESPORT1081C,J3110:29:42 14/11Chung kếtHạng D1 Thiếu nhi 1 Latin
117Vương Đức Minh - Phạm Băng Băng - LUÂN OANH DANCESPORT1101C,R5410:35:42 14/11Chung kếtHạng D Thiếu nhi 2 Latin
117Vương Đức Minh - Phạm Băng Băng - LUÂN OANH DANCESPORT1121S,C,R,P,J6010:40:12 14/11Chung kếtHạng A Thiếu nhi 2 Latin
117Vương Đức Minh - Phạm Băng Băng - LUÂN OANH DANCESPORT1151C,J5510:50:12 14/11Chung kếtHạng D1 Thiếu nhi 2 Latin
117Vương Đức Minh - Phạm Băng Băng - LUÂN OANH DANCESPORT1221J5111:05:12 14/11Chung kếtHạng E3 Thiếu nhi 2 Latin
117Vương Đức Minh - Phạm Băng Băng - LUÂN OANH DANCESPORT2262281C2513:56:48 15/11Chung kếtHạng E1 Thiếu nhi 1 Latin
117Vương Đức Minh - Phạm Băng Băng - LUÂN OANH DANCESPORT2341C,R3014:37:54 15/11Chung kếtHạng D Thiếu nhi 1 Latin
118Phạm Văn Duy Phú - Nguyễn Ngọc Đan Khanh - LUÂN OANH DANCESPORT1081C,J3110:29:42 14/11Chung kếtHạng D1 Thiếu nhi 1 Latin
118Phạm Văn Duy Phú - Nguyễn Ngọc Đan Khanh - LUÂN OANH DANCESPORT1121S,C,R,P,J6010:40:12 14/11Chung kếtHạng A Thiếu nhi 2 Latin
118Phạm Văn Duy Phú - Nguyễn Ngọc Đan Khanh - LUÂN OANH DANCESPORT1181R5010:56:12 14/11Chung kếtHạng E2 Thiếu nhi 2 Latin
118Phạm Văn Duy Phú - Nguyễn Ngọc Đan Khanh - LUÂN OANH DANCESPORT1221J5111:05:12 14/11Chung kếtHạng E3 Thiếu nhi 2 Latin
118Phạm Văn Duy Phú - Nguyễn Ngọc Đan Khanh - LUÂN OANH DANCESPORT2262281C2513:50:30 15/11Bán kếtHạng E1 Thiếu nhi 1 Latin
119Lê Khắc Gia Bảo - Diệp Thanh Trúc - LUÂN OANH DANCESPORT1041C,R,J5810:17:42 14/11Chung kếtHạng C Thiếu nhi 2 Latin
119Lê Khắc Gia Bảo - Diệp Thanh Trúc - LUÂN OANH DANCESPORT1071C4910:28:12 14/11Chung kếtHạng E1 Thiếu nhi 2 Latin
119Lê Khắc Gia Bảo - Diệp Thanh Trúc - LUÂN OANH DANCESPORT1121S,C,R,P,J6010:40:12 14/11Chung kếtHạng A Thiếu nhi 2 Latin
119Lê Khắc Gia Bảo - Diệp Thanh Trúc - LUÂN OANH DANCESPORT1151C,J5510:50:12 14/11Chung kếtHạng D1 Thiếu nhi 2 Latin
119Lê Khắc Gia Bảo - Diệp Thanh Trúc - LUÂN OANH DANCESPORT1181R5010:56:12 14/11Chung kếtHạng E2 Thiếu nhi 2 Latin
120Vương Đức Thành - Trần Ngọc Phương Trinh - LUÂN OANH DANCESPORT1051C,R,J13010:22:12 14/11Chung kếtHạng C U21 Latin
120Vương Đức Thành - Trần Ngọc Phương Trinh - LUÂN OANH DANCESPORT1091C,R12610:32:42 14/11Chung kếtHạng D U21 Latin
120Vương Đức Thành - Trần Ngọc Phương Trinh - LUÂN OANH DANCESPORT1201C,R7810:59:12 14/11Chung kếtHạng D Thiếu niên 1 Latin
120Vương Đức Thành - Trần Ngọc Phương Trinh - LUÂN OANH DANCESPORT1291C,R,J8211:17:12 14/11Chung kếtHạng C Thiếu niên 1 Latin
121Vương Đức Minh - LUÂN OANH DANCESPORT1251W24711:09:42 14/11Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Standard
121Vương Đức Minh - LUÂN OANH DANCESPORT1341W,T25211:30:42 14/11Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Standard
121Vương Đức Minh - LUÂN OANH DANCESPORT220223,225,227,2294C3713:08:30 15/11Vòng loạiHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin
121Vương Đức Minh - LUÂN OANH DANCESPORT2691P4117:41:24 15/11Chung kếtHạng F5 Thiếu nhi 1 Latin
121Vương Đức Minh - LUÂN OANH DANCESPORT2782871S,C,R,P,J4818:48:24 15/11Chung kếtHạng FA Thiếu nhi 1 Latin
122Vương Đức Thành - LUÂN OANH DANCESPORT1351W,T30011:33:42 14/11Chung kếtHạng FD Thiếu niên 1 Standard
122Vương Đức Thành - LUÂN OANH DANCESPORT2491C,R,J9416:03:00 15/11Chung kếtHạng FC Thiếu niên 1 Latin
122Vương Đức Thành - LUÂN OANH DANCESPORT2561C,S9216:40:12 15/11Chung kếtHạng FD2 Thiếu niên 1 Latin
122Vương Đức Thành - LUÂN OANH DANCESPORT2631S,C,R,J9517:07:48 15/11Chung kếtHạng FB Thiếu niên 1 Latin
122Vương Đức Thành - LUÂN OANH DANCESPORT2651C,J9117:23:24 15/11Chung kếtHạng FD1 Thiếu niên 1 Latin
122Vương Đức Thành - LUÂN OANH DANCESPORT2991T29619:49:54 15/11Chung kếtHạng F2 Thiếu niên 1 Standard
122Vương Đức Thành - LUÂN OANH DANCESPORT3241W29520:39:24 15/11Chung kếtHạng F1 Thiếu niên 1 Standard
123Lê Khắc Gia Bảo - LUÂN OANH DANCESPORT1381W,T27611:47:12 14/11Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Standard
123Lê Khắc Gia Bảo - LUÂN OANH DANCESPORT161164,1661C6108:55:12 15/11Bán kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin
123Lê Khắc Gia Bảo - LUÂN OANH DANCESPORT2162191S,C,R,P,J7212:35:30 15/11Bán kếtHạng FA Thiếu nhi 2 Latin
124Nguyễn Văn Song Toàn - LUÂN OANH DANCESPORT1371W,T43911:44:12 14/11Chung kếtHạng FD U12 Standard
124Nguyễn Văn Song Toàn - LUÂN OANH DANCESPORT1721C,J11509:19:48 15/11Chung kếtHạng FD1 Thiếu niên 2 Latin
124Nguyễn Văn Song Toàn - LUÂN OANH DANCESPORT2061C,R,J11811:47:24 15/11Chung kếtHạng FC Thiếu niên 2 Latin
125Nguyễn Thiên Long - LUÂN OANH DANCESPORT481C58208:54:54 14/11Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin 3 Các CLBB
125Nguyễn Thiên Long - LUÂN OANH DANCESPORT921R48410:06:54 14/11Chung kếtHạng F2 Nhi đồng Latin N1 Luân Oanh DS
125Nguyễn Thiên Long - LUÂN OANH DANCESPORT160163,165,1684C1308:17:24 15/11Vòng 1/8Hạng F1 Nhi đồng Latin
125Nguyễn Thiên Long - LUÂN OANH DANCESPORT174177,181,1832R1409:25:48 15/11Tứ kếtHạng F2 Nhi đồng Latin
125Nguyễn Thiên Long - LUÂN OANH DANCESPORT191194,1972C,R1810:28:30 15/11Tứ kếtHạng FD Nhi đồng Latin
125Nguyễn Thiên Long - LUÂN OANH DANCESPORT1961J1511:13:12 15/11Chung kếtHạng F3 Nhi đồng Latin
125Nguyễn Thiên Long - LUÂN OANH DANCESPORT2051C,R,J2211:42:54 15/11Chung kếtHạng FC Nhi đồng Latin
126Nguyễn Văn Sơn Tùng - LUÂN OANH DANCESPORT131C48208:23:24 14/11Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin N2 Luân Oanh DS
126Nguyễn Văn Sơn Tùng - LUÂN OANH DANCESPORT921R48410:06:54 14/11Chung kếtHạng F2 Nhi đồng Latin N1 Luân Oanh DS
126Nguyễn Văn Sơn Tùng - LUÂN OANH DANCESPORT160163,165,1684C1308:17:24 15/11Vòng 1/8Hạng F1 Nhi đồng Latin
126Nguyễn Văn Sơn Tùng - LUÂN OANH DANCESPORT174177,181,1832R1409:25:48 15/11Tứ kếtHạng F2 Nhi đồng Latin
126Nguyễn Văn Sơn Tùng - LUÂN OANH DANCESPORT191194,1972C,R1810:28:30 15/11Tứ kếtHạng FD Nhi đồng Latin
127Lê Trương Hồng Đăng - LUÂN OANH DANCESPORT621C,R49809:15:36 14/11Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Latin N1 Luân Oanh DS
127Lê Trương Hồng Đăng - LUÂN OANH DANCESPORT951R49510:09:36 14/11Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin N1 Luân Oanh DS
127Lê Trương Hồng Đăng - LUÂN OANH DANCESPORT220223,225,227,2292C3713:47:30 15/11Tứ kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin
127Lê Trương Hồng Đăng - LUÂN OANH DANCESPORT232236,248,251,2534C,R4214:43:54 15/11Vòng 1/8Hạng FD Thiếu nhi 1 Latin
127Lê Trương Hồng Đăng - LUÂN OANH DANCESPORT237250,252,2552C,R,J4614:55:54 15/11Vòng 1/8Hạng FC Thiếu nhi 1 Latin
127Lê Trương Hồng Đăng - LUÂN OANH DANCESPORT2582611J3916:46:12 15/11Bán kếtHạng F3 Thiếu nhi 1 Latin
127Lê Trương Hồng Đăng - LUÂN OANH DANCESPORT274277,280,2892R3818:09:24 15/11Tứ kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin
128Phạm Văn Duy Phú - LUÂN OANH DANCESPORT220223,225,227,2294C3713:40:00 15/11Vòng 1/8Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin
128Phạm Văn Duy Phú - LUÂN OANH DANCESPORT2582611J3916:46:12 15/11Bán kếtHạng F3 Thiếu nhi 1 Latin
128Phạm Văn Duy Phú - LUÂN OANH DANCESPORT2622681S,C,R,J4716:57:54 15/11Bán kếtHạng FB Thiếu nhi 1 Latin
128Phạm Văn Duy Phú - LUÂN OANH DANCESPORT2782871S,C,R,P,J4818:12:24 15/11Bán kếtHạng FA Thiếu nhi 1 Latin
128Phạm Văn Duy Phú - LUÂN OANH DANCESPORT274277,280,2891R3819:03:24 15/11Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin
129Trình Nguyễn Tú Anh - LUÂN OANH DANCESPORT131C48208:23:24 14/11Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin N2 Luân Oanh DS
129Trình Nguyễn Tú Anh - LUÂN OANH DANCESPORT561C,R46409:04:48 14/11Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB
129Trình Nguyễn Tú Anh - LUÂN OANH DANCESPORT160163,165,1682C1308:52:12 15/11Tứ kếtHạng F1 Nhi đồng Latin
129Trình Nguyễn Tú Anh - LUÂN OANH DANCESPORT1701730C,J1909:22:48 15/11Chung kếtHạng FD1 Nhi đồng Latin
129Trình Nguyễn Tú Anh - LUÂN OANH DANCESPORT174177,181,1831R1409:51:00 15/11Bán kếtHạng F2 Nhi đồng Latin
129Trình Nguyễn Tú Anh - LUÂN OANH DANCESPORT1961J1511:13:12 15/11Chung kếtHạng F3 Nhi đồng Latin
129Trình Nguyễn Tú Anh - LUÂN OANH DANCESPORT2081C,S2011:56:24 15/11Chung kếtHạng FD2 Nhi đồng Latin
129Trình Nguyễn Tú Anh - LUÂN OANH DANCESPORT2131S1612:31:00 15/11Chung kếtHạng F4 Nhi đồng Latin
130Trần Ngô Hiền Nhi - LUÂN OANH DANCESPORT151C49108:25:12 14/11Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin N1 Luân Oanh DS
130Trần Ngô Hiền Nhi - LUÂN OANH DANCESPORT631C,R50009:17:24 14/11Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Latin N2 Luân Oanh DS
130Trần Ngô Hiền Nhi - LUÂN OANH DANCESPORT220223,225,227,2294C3713:40:00 15/11Vòng 1/8Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin
130Trần Ngô Hiền Nhi - LUÂN OANH DANCESPORT232236,248,251,2534C,R4214:05:48 15/11Vòng loạiHạng FD Thiếu nhi 1 Latin
130Trần Ngô Hiền Nhi - LUÂN OANH DANCESPORT237250,252,2552C,R,J4614:55:54 15/11Vòng 1/8Hạng FC Thiếu nhi 1 Latin
130Trần Ngô Hiền Nhi - LUÂN OANH DANCESPORT2582611J3916:46:12 15/11Bán kếtHạng F3 Thiếu nhi 1 Latin
130Trần Ngô Hiền Nhi - LUÂN OANH DANCESPORT274277,280,2893R3817:56:24 15/11Vòng 1/8Hạng F2 Thiếu nhi 1 Latin
131Bùi Trần Anh Thư - LUÂN OANH DANCESPORT151C49108:25:12 14/11Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin N1 Luân Oanh DS
131Bùi Trần Anh Thư - LUÂN OANH DANCESPORT631C,R50009:17:24 14/11Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Latin N2 Luân Oanh DS
131Bùi Trần Anh Thư - LUÂN OANH DANCESPORT220223,225,227,2294C3713:40:00 15/11Vòng 1/8Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin
131Bùi Trần Anh Thư - LUÂN OANH DANCESPORT232236,248,251,2534C,R4214:05:48 15/11Vòng loạiHạng FD Thiếu nhi 1 Latin
131Bùi Trần Anh Thư - LUÂN OANH DANCESPORT2582611J3916:46:12 15/11Bán kếtHạng F3 Thiếu nhi 1 Latin
131Bùi Trần Anh Thư - LUÂN OANH DANCESPORT274277,280,2893R3817:56:24 15/11Vòng 1/8Hạng F2 Thiếu nhi 1 Latin
132Nguyễn Ngọc Quỳnh Như - LUÂN OANH DANCESPORT631C,R50009:17:24 14/11Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Latin N2 Luân Oanh DS
132Nguyễn Ngọc Quỳnh Như - LUÂN OANH DANCESPORT220223,225,227,2294C3713:40:00 15/11Vòng 1/8Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin
132Nguyễn Ngọc Quỳnh Như - LUÂN OANH DANCESPORT237250,252,2552C,R,J4614:55:54 15/11Vòng 1/8Hạng FC Thiếu nhi 1 Latin
132Nguyễn Ngọc Quỳnh Như - LUÂN OANH DANCESPORT254257,2601C,S4416:27:00 15/11Tứ kếtHạng FD2 Thiếu nhi 1 Latin
132Nguyễn Ngọc Quỳnh Như - LUÂN OANH DANCESPORT2582611J3916:46:12 15/11Bán kếtHạng F3 Thiếu nhi 1 Latin
132Nguyễn Ngọc Quỳnh Như - LUÂN OANH DANCESPORT274277,280,2891R3818:30:24 15/11Bán kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin
132Nguyễn Ngọc Quỳnh Như - LUÂN OANH DANCESPORT2821S4018:36:24 15/11Chung kếtHạng F4 Thiếu nhi 1 Latin
133Đặng Dương Minh Hà - LUÂN OANH DANCESPORT641C,R50109:19:12 14/11Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Latin N3 Luân Oanh DS
133Đặng Dương Minh Hà - LUÂN OANH DANCESPORT161164,1661C6108:55:12 15/11Bán kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin
133Đặng Dương Minh Hà - LUÂN OANH DANCESPORT192195,1981C,R6610:43:48 15/11Tứ kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Latin
133Đặng Dương Minh Hà - LUÂN OANH DANCESPORT220223,225,227,2291C3713:58:18 15/11Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin
133Đặng Dương Minh Hà - LUÂN OANH DANCESPORT232236,248,251,2534C,R4214:43:54 15/11Vòng 1/8Hạng FD Thiếu nhi 1 Latin
133Đặng Dương Minh Hà - LUÂN OANH DANCESPORT254257,2601C,S4416:27:00 15/11Tứ kếtHạng FD2 Thiếu nhi 1 Latin
133Đặng Dương Minh Hà - LUÂN OANH DANCESPORT274277,280,2892R3818:09:24 15/11Tứ kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin
134Lê Bảo Gia Hân - LUÂN OANH DANCESPORT131C48208:23:24 14/11Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin N2 Luân Oanh DS
134Lê Bảo Gia Hân - LUÂN OANH DANCESPORT581C,R48809:08:24 14/11Chung kếtHạng FD Nhi đồng Latin N1 Luân Oanh DS
134Lê Bảo Gia Hân - LUÂN OANH DANCESPORT160163,165,1682C1308:52:12 15/11Tứ kếtHạng F1 Nhi đồng Latin
134Lê Bảo Gia Hân - LUÂN OANH DANCESPORT174177,181,1831R1409:51:00 15/11Bán kếtHạng F2 Nhi đồng Latin
135Lê Võ Quỳnh Như - LUÂN OANH DANCESPORT191C50208:28:48 14/11Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin N1 Luân Oanh DS
135Lê Võ Quỳnh Như - LUÂN OANH DANCESPORT651C,R50809:21:00 14/11Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Latin N1 Luân Oanh DS
135Lê Võ Quỳnh Như - LUÂN OANH DANCESPORT161164,1661C6108:55:12 15/11Bán kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin
135Lê Võ Quỳnh Như - LUÂN OANH DANCESPORT175178,182,1840R6210:13:30 15/11Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 2 Latin
135Lê Võ Quỳnh Như - LUÂN OANH DANCESPORT192195,1981C,R6611:07:12 15/11Bán kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Latin
136Võ Ngọc Khánh Huyền - LUÂN OANH DANCESPORT141C48308:24:18 14/11Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin N3 Luân Oanh DS
136Võ Ngọc Khánh Huyền - LUÂN OANH DANCESPORT581C,R48809:08:24 14/11Chung kếtHạng FD Nhi đồng Latin N1 Luân Oanh DS
136Võ Ngọc Khánh Huyền - LUÂN OANH DANCESPORT191194,1971C,R1811:01:12 15/11Bán kếtHạng FD Nhi đồng Latin
137Nguyễn Ngọc Thảo My - LUÂN OANH DANCESPORT141C48308:24:18 14/11Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin N3 Luân Oanh DS
137Nguyễn Ngọc Thảo My - LUÂN OANH DANCESPORT591C,R48909:10:12 14/11Chung kếtHạng FD Nhi đồng Latin N2 Luân Oanh DS
138Phan Ngọc Hậu - LUÂN OANH DANCESPORT1211C,R46811:02:12 14/11Chung kếtHạng FD Trung Niên Latin
138Phan Ngọc Hậu - LUÂN OANH DANCESPORT1331C46611:29:12 14/11Chung kếtHạng F1 Trung Niên Latin
138Phan Ngọc Hậu - LUÂN OANH DANCESPORT1431R46712:08:12 14/11Chung kếtHạng F2 Trung Niên Latin
139Nguyễn Hà Bảo Châu - LUÂN OANH DANCESPORT151C49108:25:12 14/11Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin N1 Luân Oanh DS
139Nguyễn Hà Bảo Châu - LUÂN OANH DANCESPORT641C,R50109:19:12 14/11Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Latin N3 Luân Oanh DS
139Nguyễn Hà Bảo Châu - LUÂN OANH DANCESPORT220223,225,227,2292C3713:47:30 15/11Tứ kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin
139Nguyễn Hà Bảo Châu - LUÂN OANH DANCESPORT254257,2601C,S4416:43:12 15/11Bán kếtHạng FD2 Thiếu nhi 1 Latin
139Nguyễn Hà Bảo Châu - LUÂN OANH DANCESPORT2582611J3916:46:12 15/11Bán kếtHạng F3 Thiếu nhi 1 Latin
139Nguyễn Hà Bảo Châu - LUÂN OANH DANCESPORT264266,2711C,J4317:13:48 15/11Tứ kếtHạng FD1 Thiếu nhi 1 Latin
139Nguyễn Hà Bảo Châu - LUÂN OANH DANCESPORT274277,280,2892R3818:09:24 15/11Tứ kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin
139Nguyễn Hà Bảo Châu - LUÂN OANH DANCESPORT2821S4018:36:24 15/11Chung kếtHạng F4 Thiếu nhi 1 Latin
140Võ Hạ An - LUÂN OANH DANCESPORT141C48308:24:18 14/11Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin N3 Luân Oanh DS
140Võ Hạ An - LUÂN OANH DANCESPORT591C,R48909:10:12 14/11Chung kếtHạng FD Nhi đồng Latin N2 Luân Oanh DS
140Võ Hạ An - LUÂN OANH DANCESPORT191194,1971C,R1811:01:12 15/11Bán kếtHạng FD Nhi đồng Latin
141Lê Phương Bảo Trang - LUÂN OANH DANCESPORT231C51608:32:24 14/11Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin N4 Luân Oanh DS
141Lê Phương Bảo Trang - LUÂN OANH DANCESPORT591C,R48909:10:12 14/11Chung kếtHạng FD Nhi đồng Latin N2 Luân Oanh DS
141Lê Phương Bảo Trang - LUÂN OANH DANCESPORT191194,1972C,R1810:28:30 15/11Tứ kếtHạng FD Nhi đồng Latin
142Nguyễn Quỳnh Như - LUÂN OANH DANCESPORT231C51608:32:24 14/11Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin N4 Luân Oanh DS
142Nguyễn Quỳnh Như - LUÂN OANH DANCESPORT601C,R49009:12:00 14/11Chung kếtHạng FD Nhi đồng Latin N3 Luân Oanh DS
142Nguyễn Quỳnh Như - LUÂN OANH DANCESPORT191194,1970C,R1811:18:18 15/11Chung kếtHạng FD Nhi đồng Latin
143Hoàng Cao Kim Nhi - LUÂN OANH DANCESPORT231C51608:32:24 14/11Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin N4 Luân Oanh DS
143Hoàng Cao Kim Nhi - LUÂN OANH DANCESPORT601C,R49009:12:00 14/11Chung kếtHạng FD Nhi đồng Latin N3 Luân Oanh DS
143Hoàng Cao Kim Nhi - LUÂN OANH DANCESPORT191194,1971C,R1811:01:12 15/11Bán kếtHạng FD Nhi đồng Latin
144Ngô Thiên Hoàng Anh - LUÂN OANH DANCESPORT1721C,J11509:19:48 15/11Chung kếtHạng FD1 Thiếu niên 2 Latin
144Ngô Thiên Hoàng Anh - LUÂN OANH DANCESPORT2101C,S11612:02:24 15/11Chung kếtHạng FD2 Thiếu niên 2 Latin
144Ngô Thiên Hoàng Anh - LUÂN OANH DANCESPORT2212241C8513:33:24 15/11Bán kếtHạng F1 Thiếu niên 1 Latin
144Ngô Thiên Hoàng Anh - LUÂN OANH DANCESPORT2651C,J9117:23:24 15/11Chung kếtHạng FD1 Thiếu niên 1 Latin
144Ngô Thiên Hoàng Anh - LUÂN OANH DANCESPORT2751R8618:06:24 15/11Chung kếtHạng F2 Thiếu niên 1 Latin
145Ngô Thiên Hoàng Yến - LUÂN OANH DANCESPORT641C,R50109:19:12 14/11Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Latin N3 Luân Oanh DS
145Ngô Thiên Hoàng Yến - LUÂN OANH DANCESPORT220223,225,227,2294C3713:40:00 15/11Vòng 1/8Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin
145Ngô Thiên Hoàng Yến - LUÂN OANH DANCESPORT232236,248,251,2534C,R4214:05:48 15/11Vòng loạiHạng FD Thiếu nhi 1 Latin
145Ngô Thiên Hoàng Yến - LUÂN OANH DANCESPORT274277,280,2891R3818:30:24 15/11Bán kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin
146Nguyễn Trần Thảo My - LUÂN OANH DANCESPORT671C,R51809:24:36 14/11Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Latin N4 Luân Oanh DS
146Nguyễn Trần Thảo My - LUÂN OANH DANCESPORT220223,225,227,2294C3713:40:00 15/11Vòng 1/8Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin
146Nguyễn Trần Thảo My - LUÂN OANH DANCESPORT232236,248,251,2534C,R4214:05:48 15/11Vòng loạiHạng FD Thiếu nhi 1 Latin
146Nguyễn Trần Thảo My - LUÂN OANH DANCESPORT274277,280,2891R3818:30:24 15/11Bán kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin
147Nguyễn Ngọc Phương Nhi - LUÂN OANH DANCESPORT220223,225,227,2291C3713:55:18 15/11Bán kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin
147Nguyễn Ngọc Phương Nhi - LUÂN OANH DANCESPORT232236,248,251,2534C,R4214:05:48 15/11Vòng loạiHạng FD Thiếu nhi 1 Latin
147Nguyễn Ngọc Phương Nhi - LUÂN OANH DANCESPORT254257,2601C,S4416:43:12 15/11Bán kếtHạng FD2 Thiếu nhi 1 Latin
147Nguyễn Ngọc Phương Nhi - LUÂN OANH DANCESPORT264266,2711C,J4317:13:48 15/11Tứ kếtHạng FD1 Thiếu nhi 1 Latin
147Nguyễn Ngọc Phương Nhi - LUÂN OANH DANCESPORT274277,280,2891R3818:30:24 15/11Bán kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin
148Huỳnh Nguyễn Bảo Trân - LUÂN OANH DANCESPORT601C,R49009:12:00 14/11Chung kếtHạng FD Nhi đồng Latin N3 Luân Oanh DS
148Huỳnh Nguyễn Bảo Trân - LUÂN OANH DANCESPORT160163,165,1682C1308:52:12 15/11Tứ kếtHạng F1 Nhi đồng Latin
148Huỳnh Nguyễn Bảo Trân - LUÂN OANH DANCESPORT174177,181,1831R1409:51:00 15/11Bán kếtHạng F2 Nhi đồng Latin
148Huỳnh Nguyễn Bảo Trân - LUÂN OANH DANCESPORT191194,1971C,R1811:01:12 15/11Bán kếtHạng FD Nhi đồng Latin
149Huỳnh Ngân Phương - LUÂN OANH DANCESPORT671C,R51809:24:36 14/11Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Latin N4 Luân Oanh DS
149Huỳnh Ngân Phương - LUÂN OANH DANCESPORT232236,248,251,2532C,R4215:57:00 15/11Tứ kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Latin
150Thái Lê Hoàng Anh - LUÂN OANH DANCESPORT691C,R52009:28:12 14/11Chung kếtHạng FD Nhi đồng Latin N4 Luân Oanh DS
150Thái Lê Hoàng Anh - LUÂN OANH DANCESPORT191194,1972C,R1810:28:30 15/11Tứ kếtHạng FD Nhi đồng Latin
151Phan Đăng Bảo Trâm - LUÂN OANH DANCESPORT671C,R51809:24:36 14/11Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Latin N4 Luân Oanh DS
151Phan Đăng Bảo Trâm - LUÂN OANH DANCESPORT232236,248,251,2534C,R4214:43:54 15/11Vòng 1/8Hạng FD Thiếu nhi 1 Latin
152Nguyễn Trần Ngọc Diệp - LUÂN OANH DANCESPORT681C,R51909:26:24 14/11Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Latin N5 Luân Oanh DS
152Nguyễn Trần Ngọc Diệp - LUÂN OANH DANCESPORT232236,248,251,2531C,R4216:16:30 15/11Bán kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Latin
153Nguyễn Ngọc Bảo Anh - LUÂN OANH DANCESPORT681C,R51909:26:24 14/11Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Latin N5 Luân Oanh DS
153Nguyễn Ngọc Bảo Anh - LUÂN OANH DANCESPORT232236,248,251,2534C,R4214:43:54 15/11Vòng 1/8Hạng FD Thiếu nhi 1 Latin
154Lê Nguyễn Đông Nghi - LUÂN OANH DANCESPORT681C,R51909:26:24 14/11Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Latin N5 Luân Oanh DS
154Lê Nguyễn Đông Nghi - LUÂN OANH DANCESPORT232236,248,251,2534C,R4214:43:54 15/11Vòng 1/8Hạng FD Thiếu nhi 1 Latin
154Lê Nguyễn Đông Nghi - LUÂN OANH DANCESPORT254257,2601C,S4416:27:00 15/11Tứ kếtHạng FD2 Thiếu nhi 1 Latin
154Lê Nguyễn Đông Nghi - LUÂN OANH DANCESPORT264266,2711C,J4317:26:24 15/11Bán kếtHạng FD1 Thiếu nhi 1 Latin
155Huỳnh Ngọc Thảo Nhi - LUÂN OANH DANCESPORT851C,R,J57709:58:48 14/11Chung kếtHạng FC Nhi 1 Latin N2 Luân Oanh DS
155Huỳnh Ngọc Thảo Nhi - LUÂN OANH DANCESPORT220223,225,227,2294C3713:40:00 15/11Vòng 1/8Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin
155Huỳnh Ngọc Thảo Nhi - LUÂN OANH DANCESPORT232236,248,251,2534C,R4214:05:48 15/11Vòng loạiHạng FD Thiếu nhi 1 Latin
155Huỳnh Ngọc Thảo Nhi - LUÂN OANH DANCESPORT237250,252,2552C,R,J4614:55:54 15/11Vòng 1/8Hạng FC Thiếu nhi 1 Latin
155Huỳnh Ngọc Thảo Nhi - LUÂN OANH DANCESPORT264266,2711C,J4317:13:48 15/11Tứ kếtHạng FD1 Thiếu nhi 1 Latin
155Huỳnh Ngọc Thảo Nhi - LUÂN OANH DANCESPORT274277,280,2892R3818:09:24 15/11Tứ kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin
156Nguyễn Bảo Linh Châu - LUÂN OANH DANCESPORT851C,R,J57709:58:48 14/11Chung kếtHạng FC Nhi 1 Latin N2 Luân Oanh DS
156Nguyễn Bảo Linh Châu - LUÂN OANH DANCESPORT192195,1981C,R6610:43:48 15/11Tứ kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Latin
156Nguyễn Bảo Linh Châu - LUÂN OANH DANCESPORT220223,225,227,2291C3713:58:18 15/11Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin
156Nguyễn Bảo Linh Châu - LUÂN OANH DANCESPORT232236,248,251,2534C,R4214:43:54 15/11Vòng 1/8Hạng FD Thiếu nhi 1 Latin
156Nguyễn Bảo Linh Châu - LUÂN OANH DANCESPORT264266,2711C,J4317:13:48 15/11Tứ kếtHạng FD1 Thiếu nhi 1 Latin
156Nguyễn Bảo Linh Châu - LUÂN OANH DANCESPORT274277,280,2892R3818:09:24 15/11Tứ kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin
157Trần Ngọc Gia Nghi - LUÂN OANH DANCESPORT11S,C,R,J57108:00 14/11Chung kếtHạng FB Thiếu nhi 1 Latin Luân Oanh DS
157Trần Ngọc Gia Nghi - LUÂN OANH DANCESPORT220223,225,227,2294C3713:08:30 15/11Vòng loạiHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin
157Trần Ngọc Gia Nghi - LUÂN OANH DANCESPORT232236,248,251,2534C,R4214:43:54 15/11Vòng 1/8Hạng FD Thiếu nhi 1 Latin
157Trần Ngọc Gia Nghi - LUÂN OANH DANCESPORT237250,252,2552C,R,J4616:07:30 15/11Tứ kếtHạng FC Thiếu nhi 1 Latin
157Trần Ngọc Gia Nghi - LUÂN OANH DANCESPORT254257,2601C,S4416:27:00 15/11Tứ kếtHạng FD2 Thiếu nhi 1 Latin
157Trần Ngọc Gia Nghi - LUÂN OANH DANCESPORT2622681S,C,R,J4716:57:54 15/11Bán kếtHạng FB Thiếu nhi 1 Latin
157Trần Ngọc Gia Nghi - LUÂN OANH DANCESPORT264266,2711C,J4317:26:24 15/11Bán kếtHạng FD1 Thiếu nhi 1 Latin
158Trần Ngọc Yến Vy - LUÂN OANH DANCESPORT761C,R57309:40:48 14/11Chung kếtHạng FD Nhi 1 Latin N8 Luân Oanh DS
158Trần Ngọc Yến Vy - LUÂN OANH DANCESPORT161164,1661C6108:55:12 15/11Bán kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin
158Trần Ngọc Yến Vy - LUÂN OANH DANCESPORT175178,182,1842R6209:37:48 15/11Vòng 1/8Hạng F2 Thiếu nhi 2 Latin
158Trần Ngọc Yến Vy - LUÂN OANH DANCESPORT220223,225,227,2294C3713:08:30 15/11Vòng loạiHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin
158Trần Ngọc Yến Vy - LUÂN OANH DANCESPORT232236,248,251,2534C,R4214:43:54 15/11Vòng 1/8Hạng FD Thiếu nhi 1 Latin
158Trần Ngọc Yến Vy - LUÂN OANH DANCESPORT274277,280,2892R3818:09:24 15/11Tứ kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin
159Trần Phương Nghi - LUÂN OANH DANCESPORT1021R57610:15:54 14/11Chung kếtHạng F2 Nhi 2 Latin N8 Luân Oanh DS
159Trần Phương Nghi - LUÂN OANH DANCESPORT175178,182,1841R6209:54:00 15/11Tứ kếtHạng F2 Thiếu nhi 2 Latin
159Trần Phương Nghi - LUÂN OANH DANCESPORT2751R8618:06:24 15/11Chung kếtHạng F2 Thiếu niên 1 Latin
160Trương Ánh Hồng - LUÂN OANH DANCESPORT11S,C,R,J57108:00 14/11Chung kếtHạng FB Thiếu nhi 1 Latin Luân Oanh DS
160Trương Ánh Hồng - LUÂN OANH DANCESPORT232236,248,251,2534C,R4214:43:54 15/11Vòng 1/8Hạng FD Thiếu nhi 1 Latin
160Trương Ánh Hồng - LUÂN OANH DANCESPORT237250,252,2552C,R,J4614:55:54 15/11Vòng 1/8Hạng FC Thiếu nhi 1 Latin
160Trương Ánh Hồng - LUÂN OANH DANCESPORT254257,2601C,S4416:27:00 15/11Tứ kếtHạng FD2 Thiếu nhi 1 Latin
160Trương Ánh Hồng - LUÂN OANH DANCESPORT264266,2711C,J4317:13:48 15/11Tứ kếtHạng FD1 Thiếu nhi 1 Latin
161Nguyễn Hoàng Ánh Dương - LUÂN OANH DANCESPORT1011R57510:15:00 14/11Chung kếtHạng F2 Nhi 1 Latin N8 Luân Oanh DS
161Nguyễn Hoàng Ánh Dương - LUÂN OANH DANCESPORT175178,182,1842R6209:37:48 15/11Vòng 1/8Hạng F2 Thiếu nhi 2 Latin
161Nguyễn Hoàng Ánh Dương - LUÂN OANH DANCESPORT274277,280,2892R3818:09:24 15/11Tứ kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin
162Hoàng Nguyễn Khánh An - LUÂN OANH DANCESPORT1011R57510:15:00 14/11Chung kếtHạng F2 Nhi 1 Latin N8 Luân Oanh DS
162Hoàng Nguyễn Khánh An - LUÂN OANH DANCESPORT175178,182,1841R6209:54:00 15/11Tứ kếtHạng F2 Thiếu nhi 2 Latin
162Hoàng Nguyễn Khánh An - LUÂN OANH DANCESPORT274277,280,2891R3818:30:24 15/11Bán kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin
163Võ Hồng Hân - LUÂN OANH DANCESPORT1571C,R55408:10:48 15/11Chung kếtHạng FD Nhi đồng Latin Vô địch các CLB
163Võ Hồng Hân - LUÂN OANH DANCESPORT174177,181,1831R1409:51:00 15/11Bán kếtHạng F2 Nhi đồng Latin
163Võ Hồng Hân - LUÂN OANH DANCESPORT191194,1971C,R1811:01:12 15/11Bán kếtHạng FD Nhi đồng Latin
164Trần Lê Hoàng Ny - LUÂN OANH DANCESPORT941R48710:08:42 14/11Chung kếtHạng F2 Nhi đồng Latin N3 Luân Oanh DS
164Trần Lê Hoàng Ny - LUÂN OANH DANCESPORT174177,181,1831R1409:51:00 15/11Bán kếtHạng F2 Nhi đồng Latin
164Trần Lê Hoàng Ny - LUÂN OANH DANCESPORT274277,280,2892R3818:09:24 15/11Tứ kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin
165Nguyễn Phạm Minh Ngọc - LUÂN OANH DANCESPORT1021R57610:15:54 14/11Chung kếtHạng F2 Nhi 2 Latin N8 Luân Oanh DS
165Nguyễn Phạm Minh Ngọc - LUÂN OANH DANCESPORT1711C,J6709:16:48 15/11Chung kếtHạng FD1 Thiếu nhi 2 Latin
165Nguyễn Phạm Minh Ngọc - LUÂN OANH DANCESPORT192195,1981C,R6610:43:48 15/11Tứ kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Latin
165Nguyễn Phạm Minh Ngọc - LUÂN OANH DANCESPORT2001J6311:25:48 15/11Chung kếtHạng F3 Thiếu nhi 2 Latin
165Nguyễn Phạm Minh Ngọc - LUÂN OANH DANCESPORT2042071C,R,J7011:34:48 15/11Bán kếtHạng FC Thiếu nhi 2 Latin
165Nguyễn Phạm Minh Ngọc - LUÂN OANH DANCESPORT2141S6412:32:30 15/11Chung kếtHạng F4 Thiếu nhi 2 Latin
166Phan Trần Khánh Ngân - LUÂN OANH DANCESPORT1021R57610:15:54 14/11Chung kếtHạng F2 Nhi 2 Latin N8 Luân Oanh DS
166Phan Trần Khánh Ngân - LUÂN OANH DANCESPORT161164,1662C6108:39:18 15/11Tứ kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin
166Phan Trần Khánh Ngân - LUÂN OANH DANCESPORT175178,182,1842R6209:37:48 15/11Vòng 1/8Hạng F2 Thiếu nhi 2 Latin
166Phan Trần Khánh Ngân - LUÂN OANH DANCESPORT192195,1981C,R6610:43:48 15/11Tứ kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Latin
167Đoàn Lê Hồng Ân - LUÂN OANH DANCESPORT761C,R57309:40:48 14/11Chung kếtHạng FD Nhi 1 Latin N8 Luân Oanh DS
167Đoàn Lê Hồng Ân - LUÂN OANH DANCESPORT220223,225,227,2294C3713:08:30 15/11Vòng loạiHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin
167Đoàn Lê Hồng Ân - LUÂN OANH DANCESPORT232236,248,251,2532C,R4215:57:00 15/11Tứ kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Latin
167Đoàn Lê Hồng Ân - LUÂN OANH DANCESPORT274277,280,2892R3818:09:24 15/11Tứ kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin
169Nguyễn Anh Thư - LUÂN OANH DANCESPORT1011R57510:15:00 14/11Chung kếtHạng F2 Nhi 1 Latin N8 Luân Oanh DS
169Nguyễn Anh Thư - LUÂN OANH DANCESPORT274277,280,2893R3817:56:24 15/11Vòng 1/8Hạng F2 Thiếu nhi 1 Latin
170Lê Hoàng Khánh Vy - LUÂN OANH DANCESPORT421C55708:49:30 14/11Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin Vô địch các CLB 1
170Lê Hoàng Khánh Vy - LUÂN OANH DANCESPORT232236,248,251,2531C,R4216:24:00 15/11Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Latin
171Lê Phạm Hoàng Ngân - LUÂN OANH DANCESPORT771C,R57409:42:36 14/11Chung kếtHạng FD Nhi 2 Latin N8 Luân Oanh DS
171Lê Phạm Hoàng Ngân - LUÂN OANH DANCESPORT192195,1981C,R6610:43:48 15/11Tứ kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Latin
172Nguyễn Hiền Anh - LUÂN OANH DANCESPORT771C,R57409:42:36 14/11Chung kếtHạng FD Nhi 2 Latin N8 Luân Oanh DS
172Nguyễn Hiền Anh - LUÂN OANH DANCESPORT175178,182,1842R6209:37:48 15/11Vòng 1/8Hạng F2 Thiếu nhi 2 Latin
172Nguyễn Hiền Anh - LUÂN OANH DANCESPORT192195,1981C,R6610:43:48 15/11Tứ kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Latin
173Lê Mai Kha - LUÂN OANH DANCESPORT251C52108:34:12 14/11Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin N5 Luân Oanh DS
173Lê Mai Kha - LUÂN OANH DANCESPORT701C,R52309:30:00 14/11Chung kếtHạng FD Nhi đồng Latin N6 Luân Oanh DS
173Lê Mai Kha - LUÂN OANH DANCESPORT160163,165,1682C1308:52:12 15/11Tứ kếtHạng F1 Nhi đồng Latin
173Lê Mai Kha - LUÂN OANH DANCESPORT191194,1971C,R1811:01:12 15/11Bán kếtHạng FD Nhi đồng Latin
174Nguyễn Phương Chi - LUÂN OANH DANCESPORT251C52108:34:12 14/11Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin N5 Luân Oanh DS
174Nguyễn Phương Chi - LUÂN OANH DANCESPORT471C58108:54:00 14/11Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin 2 Các CLB
174Nguyễn Phương Chi - LUÂN OANH DANCESPORT160163,165,1684C1308:17:24 15/11Vòng 1/8Hạng F1 Nhi đồng Latin
174Nguyễn Phương Chi - LUÂN OANH DANCESPORT191194,1972C,R1810:28:30 15/11Tứ kếtHạng FD Nhi đồng Latin
175Nguyễn Thanh Trúc - LUÂN OANH DANCESPORT251C52108:34:12 14/11Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin N5 Luân Oanh DS
175Nguyễn Thanh Trúc - LUÂN OANH DANCESPORT691C,R52009:28:12 14/11Chung kếtHạng FD Nhi đồng Latin N4 Luân Oanh DS
175Nguyễn Thanh Trúc - LUÂN OANH DANCESPORT160163,165,1684C1308:17:24 15/11Vòng 1/8Hạng F1 Nhi đồng Latin
175Nguyễn Thanh Trúc - LUÂN OANH DANCESPORT191194,1972C,R1810:28:30 15/11Tứ kếtHạng FD Nhi đồng Latin
176Đinh Ngọc Gia Hân - LUÂN OANH DANCESPORT261C52208:35:06 14/11Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin N6 Luân Oanh DS
176Đinh Ngọc Gia Hân - LUÂN OANH DANCESPORT701C,R52309:30:00 14/11Chung kếtHạng FD Nhi đồng Latin N6 Luân Oanh DS
176Đinh Ngọc Gia Hân - LUÂN OANH DANCESPORT160163,165,1682C1308:52:12 15/11Tứ kếtHạng F1 Nhi đồng Latin
176Đinh Ngọc Gia Hân - LUÂN OANH DANCESPORT191194,1970C,R1811:18:18 15/11Chung kếtHạng FD Nhi đồng Latin
177Giang Bảo An - LUÂN OANH DANCESPORT261C52208:35:06 14/11Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin N6 Luân Oanh DS
177Giang Bảo An - LUÂN OANH DANCESPORT701C,R52309:30:00 14/11Chung kếtHạng FD Nhi đồng Latin N6 Luân Oanh DS
177Giang Bảo An - LUÂN OANH DANCESPORT160163,165,1682C1308:52:12 15/11Tứ kếtHạng F1 Nhi đồng Latin
177Giang Bảo An - LUÂN OANH DANCESPORT191194,1971C,R1811:01:12 15/11Bán kếtHạng FD Nhi đồng Latin
178Hà Hoàng Anh - LUÂN OANH DANCESPORT261C52208:35:06 14/11Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin N6 Luân Oanh DS
178Hà Hoàng Anh - LUÂN OANH DANCESPORT711C,R52409:31:48 14/11Chung kếtHạng FD Nhi đồng Latin N5 Luân Oanh DS
178Hà Hoàng Anh - LUÂN OANH DANCESPORT160163,165,1684C1308:17:24 15/11Vòng 1/8Hạng F1 Nhi đồng Latin
178Hà Hoàng Anh - LUÂN OANH DANCESPORT191194,1971C,R1811:01:12 15/11Bán kếtHạng FD Nhi đồng Latin
179Nguyễn Ngọc Diệp - LUÂN OANH DANCESPORT161C49208:26:06 14/11Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin N2 Luân Oanh DS
179Nguyễn Ngọc Diệp - LUÂN OANH DANCESPORT651C,R50809:21:00 14/11Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Latin N1 Luân Oanh DS
179Nguyễn Ngọc Diệp - LUÂN OANH DANCESPORT232236,248,251,2534C,R4214:05:48 15/11Vòng loạiHạng FD Thiếu nhi 1 Latin
180Nguyễn Lê Bảo Linh - LUÂN OANH DANCESPORT161C49208:26:06 14/11Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin N2 Luân Oanh DS
180Nguyễn Lê Bảo Linh - LUÂN OANH DANCESPORT661C,R50909:22:48 14/11Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Latin N2 Luân Oanh DS
180Nguyễn Lê Bảo Linh - LUÂN OANH DANCESPORT232236,248,251,2531C,R4216:24:00 15/11Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Latin
181Trần Đặng Thiên Hương - LUÂN OANH DANCESPORT161C49208:26:06 14/11Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin N2 Luân Oanh DS
181Trần Đặng Thiên Hương - LUÂN OANH DANCESPORT232236,248,251,2534C,R4214:05:48 15/11Vòng loạiHạng FD Thiếu nhi 1 Latin
182Trần Thị Thu Nguyệt - LUÂN OANH DANCESPORT661C,R50909:22:48 14/11Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Latin N2 Luân Oanh DS
182Trần Thị Thu Nguyệt - LUÂN OANH DANCESPORT232236,248,251,2534C,R4214:05:48 15/11Vòng loạiHạng FD Thiếu nhi 1 Latin
183Nguyễn Ngọc Bảo Ngân - LUÂN OANH DANCESPORT181C49408:27:54 14/11Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin N3 Luân Oanh DS
183Nguyễn Ngọc Bảo Ngân - LUÂN OANH DANCESPORT711C,R52409:31:48 14/11Chung kếtHạng FD Nhi đồng Latin N5 Luân Oanh DS
183Nguyễn Ngọc Bảo Ngân - LUÂN OANH DANCESPORT220223,225,227,2292C3713:47:30 15/11Tứ kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin
183Nguyễn Ngọc Bảo Ngân - LUÂN OANH DANCESPORT232236,248,251,2534C,R4214:43:54 15/11Vòng 1/8Hạng FD Thiếu nhi 1 Latin
184Lê Gia Linh - LUÂN OANH DANCESPORT191C50208:28:48 14/11Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin N1 Luân Oanh DS
184Lê Gia Linh - LUÂN OANH DANCESPORT192195,1981C,R6611:07:12 15/11Bán kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Latin
185Đỗ Tuấn Kiệt - LUÂN OANH DANCESPORT511C58708:57:36 14/11Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin N10 Luân Oanh DS
185Đỗ Tuấn Kiệt - LUÂN OANH DANCESPORT711C,R52409:31:48 14/11Chung kếtHạng FD Nhi đồng Latin N5 Luân Oanh DS
185Đỗ Tuấn Kiệt - LUÂN OANH DANCESPORT931R48510:07:48 14/11Chung kếtHạng F2 Nhi đồng Latin N2 Luân Oanh DS
185Đỗ Tuấn Kiệt - LUÂN OANH DANCESPORT160163,165,1684C1308:17:24 15/11Vòng 1/8Hạng F1 Nhi đồng Latin
185Đỗ Tuấn Kiệt - LUÂN OANH DANCESPORT174177,181,1832R1409:25:48 15/11Tứ kếtHạng F2 Nhi đồng Latin
185Đỗ Tuấn Kiệt - LUÂN OANH DANCESPORT191194,1972C,R1810:28:30 15/11Tứ kếtHạng FD Nhi đồng Latin
186Vũ Nhật Long - LUÂN OANH DANCESPORT181C49408:27:54 14/11Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin N3 Luân Oanh DS
186Vũ Nhật Long - LUÂN OANH DANCESPORT721C,R52509:33:36 14/11Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Latin N6 Luân Oanh DS
186Vũ Nhật Long - LUÂN OANH DANCESPORT951R49510:09:36 14/11Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin N1 Luân Oanh DS
186Vũ Nhật Long - LUÂN OANH DANCESPORT220223,225,227,2294C3713:40:00 15/11Vòng 1/8Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin
186Vũ Nhật Long - LUÂN OANH DANCESPORT232236,248,251,2534C,R4214:05:48 15/11Vòng loạiHạng FD Thiếu nhi 1 Latin
186Vũ Nhật Long - LUÂN OANH DANCESPORT274277,280,2892R3818:09:24 15/11Tứ kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin
188Hoàng Khánh Giang - LUÂN OANH DANCESPORT721C,R52509:33:36 14/11Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Latin N6 Luân Oanh DS
188Hoàng Khánh Giang - LUÂN OANH DANCESPORT232236,248,251,2531C,R4216:16:30 15/11Bán kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Latin
189Trần Gia Hân - LUÂN OANH DANCESPORT981R50510:12:18 14/11Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 2 Latin N1 Luân Oanh DS
189Trần Gia Hân - LUÂN OANH DANCESPORT220223,225,227,2294C3713:40:00 15/11Vòng 1/8Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin
189Trần Gia Hân - LUÂN OANH DANCESPORT232236,248,251,2534C,R4214:05:48 15/11Vòng loạiHạng FD Thiếu nhi 1 Latin
189Trần Gia Hân - LUÂN OANH DANCESPORT274277,280,2891R3818:30:24 15/11Bán kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin
190Nguyễn Đặng Minh Thư - LUÂN OANH DANCESPORT721C,R52509:33:36 14/11Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Latin N6 Luân Oanh DS
191Nguyễn Thị Ngọc Lành - LUÂN OANH DANCESPORT1211C,R46811:02:12 14/11Chung kếtHạng FD Trung Niên Latin
191Nguyễn Thị Ngọc Lành - LUÂN OANH DANCESPORT1331C46611:29:12 14/11Chung kếtHạng F1 Trung Niên Latin
191Nguyễn Thị Ngọc Lành - LUÂN OANH DANCESPORT1431R46712:08:12 14/11Chung kếtHạng F2 Trung Niên Latin
192Trần Lâm - Nguyễn Thị Ngọc Lành - LUÂN OANH DANCESPORT3361C16221:18:24 15/11Chung kếtHạng E1 Trung niên 1 Latin
192Trần Lâm - Nguyễn Thị Ngọc Lành - LUÂN OANH DANCESPORT3441C,R16721:39:24 15/11Chung kếtHạng D Trung niên 1 Latin
192Trần Lâm - Nguyễn Thị Ngọc Lành - LUÂN OANH DANCESPORT3491R16321:55:54 15/11Chung kếtHạng E2 Trung niên 1 Latin
192Trần Lâm - Nguyễn Thị Ngọc Lành - LUÂN OANH DANCESPORT3501R17221:57:24 15/11Chung kếtHạng E2 Trung niên 2 Latin
193Phạm Băng Băng - LUÂN OANH DANCESPORT1401W,T,SF,Q44111:53:12 14/11Chung kếtHạng FB U12 Standard
193Phạm Băng Băng - LUÂN OANH DANCESPORT1461W,T,VW,SF,Q44212:15:42 14/11Chung kếtHạng FA U12 Standard
193Phạm Băng Băng - LUÂN OANH DANCESPORT220223,225,227,2294C3713:08:30 15/11Vòng loạiHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin
193Phạm Băng Băng - LUÂN OANH DANCESPORT232236,248,251,2534C,R4214:43:54 15/11Vòng 1/8Hạng FD Thiếu nhi 1 Latin
193Phạm Băng Băng - LUÂN OANH DANCESPORT2782871S,C,R,P,J4818:12:24 15/11Bán kếtHạng FA Thiếu nhi 1 Latin
193Phạm Băng Băng - LUÂN OANH DANCESPORT2821S4018:36:24 15/11Chung kếtHạng F4 Thiếu nhi 1 Latin
193Phạm Băng Băng - LUÂN OANH DANCESPORT2901W,T,VW,SF,Q25819:04:54 15/11Chung kếtHạng FA Thiếu nhi 1 Standard
193Phạm Băng Băng - LUÂN OANH DANCESPORT3541S,C,R,P,J43322:03:24 15/11Chung kếtHạng FA U12 Latin
194Nguyễn Ngọc Đan Khanh - LUÂN OANH DANCESPORT1401W,T,SF,Q44111:53:12 14/11Chung kếtHạng FB U12 Standard
194Nguyễn Ngọc Đan Khanh - LUÂN OANH DANCESPORT1461W,T,VW,SF,Q44212:15:42 14/11Chung kếtHạng FA U12 Standard
194Nguyễn Ngọc Đan Khanh - LUÂN OANH DANCESPORT254257,2601C,S4416:27:00 15/11Tứ kếtHạng FD2 Thiếu nhi 1 Latin
194Nguyễn Ngọc Đan Khanh - LUÂN OANH DANCESPORT2622681S,C,R,J4717:35:24 15/11Chung kếtHạng FB Thiếu nhi 1 Latin
194Nguyễn Ngọc Đan Khanh - LUÂN OANH DANCESPORT2782871S,C,R,P,J4818:48:24 15/11Chung kếtHạng FA Thiếu nhi 1 Latin
194Nguyễn Ngọc Đan Khanh - LUÂN OANH DANCESPORT2901W,T,VW,SF,Q25819:04:54 15/11Chung kếtHạng FA Thiếu nhi 1 Standard
194Nguyễn Ngọc Đan Khanh - LUÂN OANH DANCESPORT2971W,T,SF,Q25719:42:24 15/11Chung kếtHạng FB Thiếu nhi 1 Standard
194Nguyễn Ngọc Đan Khanh - LUÂN OANH DANCESPORT3421S,C,R,J43221:27:24 15/11Chung kếtHạng FB U12 Latin
194Nguyễn Ngọc Đan Khanh - LUÂN OANH DANCESPORT3481C,R,J43121:51:24 15/11Chung kếtHạng FC U12 Latin
195Nguyễn Ngọc Trúc Quỳnh - LUÂN OANH DANCESPORT11S,C,R,J57108:00 14/11Chung kếtHạng FB Thiếu nhi 1 Latin Luân Oanh DS
195Nguyễn Ngọc Trúc Quỳnh - LUÂN OANH DANCESPORT232236,248,251,2534C,R4214:43:54 15/11Vòng 1/8Hạng FD Thiếu nhi 1 Latin
195Nguyễn Ngọc Trúc Quỳnh - LUÂN OANH DANCESPORT254257,2601C,S4416:27:00 15/11Tứ kếtHạng FD2 Thiếu nhi 1 Latin
195Nguyễn Ngọc Trúc Quỳnh - LUÂN OANH DANCESPORT264266,2711C,J4317:26:24 15/11Bán kếtHạng FD1 Thiếu nhi 1 Latin
195Nguyễn Ngọc Trúc Quỳnh - LUÂN OANH DANCESPORT3381C42521:21:24 15/11Chung kếtHạng F1 U12 Latin
195Nguyễn Ngọc Trúc Quỳnh - LUÂN OANH DANCESPORT3511R42621:58:54 15/11Chung kếtHạng F2 U12 Latin
195Nguyễn Ngọc Trúc Quỳnh - LUÂN OANH DANCESPORT3531S42822:01:54 15/11Chung kếtHạng F4 U12 Latin
196Diệp Thanh Trúc - LUÂN OANH DANCESPORT161164,1661C6108:55:12 15/11Bán kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin
196Diệp Thanh Trúc - LUÂN OANH DANCESPORT220223,225,227,2294C3713:40:00 15/11Vòng 1/8Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin
196Diệp Thanh Trúc - LUÂN OANH DANCESPORT232236,248,251,2534C,R4214:05:48 15/11Vòng loạiHạng FD Thiếu nhi 1 Latin
196Diệp Thanh Trúc - LUÂN OANH DANCESPORT274277,280,2892R3818:09:24 15/11Tứ kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin
196Diệp Thanh Trúc - LUÂN OANH DANCESPORT2782871S,C,R,P,J4818:12:24 15/11Bán kếtHạng FA Thiếu nhi 1 Latin
196Diệp Thanh Trúc - LUÂN OANH DANCESPORT2901W,T,VW,SF,Q25819:04:54 15/11Chung kếtHạng FA Thiếu nhi 1 Standard
196Diệp Thanh Trúc - LUÂN OANH DANCESPORT3351W,T,VW,SF,Q28221:10:54 15/11Chung kếtHạng FA Thiếu nhi 2 Standard
197Bùi Ngọc Như Ý - LUÂN OANH DANCESPORT237250,252,2552C,R,J4614:55:54 15/11Vòng 1/8Hạng FC Thiếu nhi 1 Latin
197Bùi Ngọc Như Ý - LUÂN OANH DANCESPORT2622681S,C,R,J4716:57:54 15/11Bán kếtHạng FB Thiếu nhi 1 Latin
197Bùi Ngọc Như Ý - LUÂN OANH DANCESPORT2782871S,C,R,P,J4818:12:24 15/11Bán kếtHạng FA Thiếu nhi 1 Latin
197Bùi Ngọc Như Ý - LUÂN OANH DANCESPORT3381C42521:21:24 15/11Chung kếtHạng F1 U12 Latin
197Bùi Ngọc Như Ý - LUÂN OANH DANCESPORT3451C,R43021:42:24 15/11Chung kếtHạng FD U12 Latin
198Trần Nhật Như Khuê - LUÂN OANH DANCESPORT220223,225,227,2291C3713:55:18 15/11Bán kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin
198Trần Nhật Như Khuê - LUÂN OANH DANCESPORT232236,248,251,2534C,R4214:05:48 15/11Vòng loạiHạng FD Thiếu nhi 1 Latin
198Trần Nhật Như Khuê - LUÂN OANH DANCESPORT274277,280,2892R3818:09:24 15/11Tứ kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin
199Lê Hà My - LUÂN OANH DANCESPORT237250,252,2552C,R,J4616:07:30 15/11Tứ kếtHạng FC Thiếu nhi 1 Latin
199Lê Hà My - LUÂN OANH DANCESPORT2622681S,C,R,J4717:35:24 15/11Chung kếtHạng FB Thiếu nhi 1 Latin
199Lê Hà My - LUÂN OANH DANCESPORT2951W,SF25419:33:24 15/11Chung kếtHạng FD2 Thiếu nhi 1 Standard
199Lê Hà My - LUÂN OANH DANCESPORT3101Q24920:18:24 15/11Chung kếtHạng F3 Thiếu nhi 1 Standard
199Lê Hà My - LUÂN OANH DANCESPORT3141F25020:24:24 15/11Chung kếtHạng F4 Thiếu nhi 1 Standard
199Lê Hà My - LUÂN OANH DANCESPORT3511R42621:58:54 15/11Chung kếtHạng F2 U12 Latin
199Lê Hà My - LUÂN OANH DANCESPORT3541S,C,R,P,J43322:03:24 15/11Chung kếtHạng FA U12 Latin
200Nguyễn Bình Khánh Thy - LUÂN OANH DANCESPORT2301C,P4513:59:48 15/11Chung kếtHạng FD3 Thiếu nhi 1 Latin
200Nguyễn Bình Khánh Thy - LUÂN OANH DANCESPORT232236,248,251,2534C,R4214:05:48 15/11Vòng loạiHạng FD Thiếu nhi 1 Latin
200Nguyễn Bình Khánh Thy - LUÂN OANH DANCESPORT237250,252,2552C,R,J4614:55:54 15/11Vòng 1/8Hạng FC Thiếu nhi 1 Latin
200Nguyễn Bình Khánh Thy - LUÂN OANH DANCESPORT3421S,C,R,J43221:27:24 15/11Chung kếtHạng FB U12 Latin
200Nguyễn Bình Khánh Thy - LUÂN OANH DANCESPORT3511R42621:58:54 15/11Chung kếtHạng F2 U12 Latin
201Vũ Ngọc An Nhiên - LUÂN OANH DANCESPORT2301C,P4513:59:48 15/11Chung kếtHạng FD3 Thiếu nhi 1 Latin
201Vũ Ngọc An Nhiên - LUÂN OANH DANCESPORT264266,2711C,J4317:13:48 15/11Tứ kếtHạng FD1 Thiếu nhi 1 Latin
201Vũ Ngọc An Nhiên - LUÂN OANH DANCESPORT2622681S,C,R,J4717:35:24 15/11Chung kếtHạng FB Thiếu nhi 1 Latin
201Vũ Ngọc An Nhiên - LUÂN OANH DANCESPORT3481C,R,J43121:51:24 15/11Chung kếtHạng FC U12 Latin
201Vũ Ngọc An Nhiên - LUÂN OANH DANCESPORT3531S42822:01:54 15/11Chung kếtHạng F4 U12 Latin
202Lê Nguyễn Tường Vy - LUÂN OANH DANCESPORT175178,182,1842R6209:37:48 15/11Vòng 1/8Hạng F2 Thiếu nhi 2 Latin
202Lê Nguyễn Tường Vy - LUÂN OANH DANCESPORT192195,1981C,R6610:43:48 15/11Tứ kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Latin
203Hà Phan Bách Hợp - LUÂN OANH DANCESPORT175178,182,1842R6209:37:48 15/11Vòng 1/8Hạng F2 Thiếu nhi 2 Latin
203Hà Phan Bách Hợp - LUÂN OANH DANCESPORT192195,1981C,R6610:43:48 15/11Tứ kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Latin
204Nguyễn Ngọc Hương Giang - LUÂN OANH DANCESPORT161164,1661C6108:55:12 15/11Bán kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin
204Nguyễn Ngọc Hương Giang - LUÂN OANH DANCESPORT175178,182,1842R6209:37:48 15/11Vòng 1/8Hạng F2 Thiếu nhi 2 Latin
204Nguyễn Ngọc Hương Giang - LUÂN OANH DANCESPORT192195,1981C,R6610:43:48 15/11Tứ kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Latin
205Nguyễn Phạm Như Ngọc - LUÂN OANH DANCESPORT2011J11111:27:18 15/11Chung kếtHạng F3 Thiếu niên 2 Latin
205Nguyễn Phạm Như Ngọc - LUÂN OANH DANCESPORT2491C,R,J9416:03:00 15/11Chung kếtHạng FC Thiếu niên 1 Latin
205Nguyễn Phạm Như Ngọc - LUÂN OANH DANCESPORT2631S,C,R,J9517:07:48 15/11Chung kếtHạng FB Thiếu niên 1 Latin
205Nguyễn Phạm Như Ngọc - LUÂN OANH DANCESPORT2861W,Q30118:45:24 15/11Chung kếtHạng FD1 Thiếu niên 1 Standard
205Nguyễn Phạm Như Ngọc - LUÂN OANH DANCESPORT3281W,T,Q30420:48:24 15/11Chung kếtHạng FC Thiếu niên 1 Standard
206Đinh Lê Tâm Khánh - LUÂN OANH DANCESPORT1461W,T,VW,SF,Q44212:15:42 14/11Chung kếtHạng FA U12 Standard
206Đinh Lê Tâm Khánh - LUÂN OANH DANCESPORT161164,1661C6108:55:12 15/11Bán kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin
206Đinh Lê Tâm Khánh - LUÂN OANH DANCESPORT1791S,C,R,J7109:57:00 15/11Chung kếtHạng FB Thiếu nhi 2 Latin
206Đinh Lê Tâm Khánh - LUÂN OANH DANCESPORT1891P6510:25:30 15/11Chung kếtHạng F5 Thiếu nhi 2 Latin
206Đinh Lê Tâm Khánh - LUÂN OANH DANCESPORT2042071C,R,J7011:34:48 15/11Bán kếtHạng FC Thiếu nhi 2 Latin
206Đinh Lê Tâm Khánh - LUÂN OANH DANCESPORT2151S11212:34:00 15/11Chung kếtHạng F4 Thiếu niên 2 Latin
206Đinh Lê Tâm Khánh - LUÂN OANH DANCESPORT2162191S,C,R,P,J7213:01:00 15/11Chung kếtHạng FA Thiếu nhi 2 Latin
206Đinh Lê Tâm Khánh - LUÂN OANH DANCESPORT2792881S,C,R,P,J9618:22:24 15/11Bán kếtHạng FA Thiếu niên 1 Latin
206Đinh Lê Tâm Khánh - LUÂN OANH DANCESPORT2861W,Q30118:45:24 15/11Chung kếtHạng FD1 Thiếu niên 1 Standard
206Đinh Lê Tâm Khánh - LUÂN OANH DANCESPORT2941W,SF30219:30:24 15/11Chung kếtHạng FD2 Thiếu niên 1 Standard
206Đinh Lê Tâm Khánh - LUÂN OANH DANCESPORT3351W,T,VW,SF,Q28221:10:54 15/11Chung kếtHạng FA Thiếu nhi 2 Standard
207Lê Nguyễn Hương Mai - LUÂN OANH DANCESPORT1281W,Q27711:14:12 14/11Chung kếtHạng FD1 Thiếu nhi 2 Standard
207Lê Nguyễn Hương Mai - LUÂN OANH DANCESPORT1321T27211:27:42 14/11Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 2 Standard
207Lê Nguyễn Hương Mai - LUÂN OANH DANCESPORT1711C,J6709:16:48 15/11Chung kếtHạng FD1 Thiếu nhi 2 Latin
207Lê Nguyễn Hương Mai - LUÂN OANH DANCESPORT175178,182,1842R6209:37:48 15/11Vòng 1/8Hạng F2 Thiếu nhi 2 Latin
207Lê Nguyễn Hương Mai - LUÂN OANH DANCESPORT2042071C,R,J7011:34:48 15/11Bán kếtHạng FC Thiếu nhi 2 Latin
207Lê Nguyễn Hương Mai - LUÂN OANH DANCESPORT2091C,S6811:59:24 15/11Chung kếtHạng FD2 Thiếu nhi 2 Latin
207Lê Nguyễn Hương Mai - LUÂN OANH DANCESPORT2151S11212:34:00 15/11Chung kếtHạng F4 Thiếu niên 2 Latin
208Phạm Tường Ngân - LUÂN OANH DANCESPORT1401W,T,SF,Q44111:53:12 14/11Chung kếtHạng FB U12 Standard
208Phạm Tường Ngân - LUÂN OANH DANCESPORT1671S,C,R,J11909:01:12 15/11Chung kếtHạng FB Thiếu niên 2 Latin
208Phạm Tường Ngân - LUÂN OANH DANCESPORT2162191S,C,R,P,J7212:35:30 15/11Bán kếtHạng FA Thiếu nhi 2 Latin
208Phạm Tường Ngân - LUÂN OANH DANCESPORT2181S,C,R,P,J12012:53:30 15/11Chung kếtHạng FA Thiếu niên 2 Latin
208Phạm Tường Ngân - LUÂN OANH DANCESPORT2491C,R,J9416:03:00 15/11Chung kếtHạng FC Thiếu niên 1 Latin
208Phạm Tường Ngân - LUÂN OANH DANCESPORT2631S,C,R,J9517:07:48 15/11Chung kếtHạng FB Thiếu niên 1 Latin
208Phạm Tường Ngân - LUÂN OANH DANCESPORT2911W,T,VW,SF,Q30619:12:24 15/11Chung kếtHạng FA Thiếu niên 1 Standard
208Phạm Tường Ngân - LUÂN OANH DANCESPORT2961W,T,SF,Q30519:36:24 15/11Chung kếtHạng FB Thiếu niên 1 Standard
208Phạm Tường Ngân - LUÂN OANH DANCESPORT3541S,C,R,P,J43322:03:24 15/11Chung kếtHạng FA U12 Latin
209Lê Quỳnh Như - LUÂN OANH DANCESPORT1461W,T,VW,SF,Q44212:15:42 14/11Chung kếtHạng FA U12 Standard
209Lê Quỳnh Như - LUÂN OANH DANCESPORT1871C,P11710:21:00 15/11Chung kếtHạng FD3 Thiếu niên 2 Latin
209Lê Quỳnh Như - LUÂN OANH DANCESPORT2061C,R,J11811:47:24 15/11Chung kếtHạng FC Thiếu niên 2 Latin
209Lê Quỳnh Như - LUÂN OANH DANCESPORT2101C,S11612:02:24 15/11Chung kếtHạng FD2 Thiếu niên 2 Latin
209Lê Quỳnh Như - LUÂN OANH DANCESPORT2162191S,C,R,P,J7213:01:00 15/11Chung kếtHạng FA Thiếu nhi 2 Latin
209Lê Quỳnh Như - LUÂN OANH DANCESPORT2631S,C,R,J9517:07:48 15/11Chung kếtHạng FB Thiếu niên 1 Latin
209Lê Quỳnh Như - LUÂN OANH DANCESPORT2792881S,C,R,P,J9618:22:24 15/11Bán kếtHạng FA Thiếu niên 1 Latin
209Lê Quỳnh Như - LUÂN OANH DANCESPORT3421S,C,R,J43221:27:24 15/11Chung kếtHạng FB U12 Latin
210Trần Thanh Thảo - LUÂN OANH DANCESPORT1311T24811:26:12 14/11Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Standard
210Trần Thanh Thảo - LUÂN OANH DANCESPORT1381W,T27611:47:12 14/11Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Standard
210Trần Thanh Thảo - LUÂN OANH DANCESPORT1861C,P6910:18:00 15/11Chung kếtHạng FD3 Thiếu nhi 2 Latin
210Trần Thanh Thảo - LUÂN OANH DANCESPORT220223,225,227,2294C3713:40:00 15/11Vòng 1/8Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin
210Trần Thanh Thảo - LUÂN OANH DANCESPORT237250,252,2552C,R,J4614:55:54 15/11Vòng 1/8Hạng FC Thiếu nhi 1 Latin
210Trần Thanh Thảo - LUÂN OANH DANCESPORT2622681S,C,R,J4716:57:54 15/11Bán kếtHạng FB Thiếu nhi 1 Latin
210Trần Thanh Thảo - LUÂN OANH DANCESPORT274277,280,2892R3818:09:24 15/11Tứ kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin
210Trần Thanh Thảo - LUÂN OANH DANCESPORT2851W,Q25318:42:24 15/11Chung kếtHạng FD1 Thiếu nhi 1 Standard
210Trần Thanh Thảo - LUÂN OANH DANCESPORT2951W,SF25419:33:24 15/11Chung kếtHạng FD2 Thiếu nhi 1 Standard
210Trần Thanh Thảo - LUÂN OANH DANCESPORT3101Q24920:18:24 15/11Chung kếtHạng F3 Thiếu nhi 1 Standard
210Trần Thanh Thảo - LUÂN OANH DANCESPORT3141F25020:24:24 15/11Chung kếtHạng F4 Thiếu nhi 1 Standard
210Trần Thanh Thảo - LUÂN OANH DANCESPORT3181W27120:30:24 15/11Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Standard
211Dương Vân Lan - LUÂN OANH DANCESPORT1461W,T,VW,SF,Q44212:15:42 14/11Chung kếtHạng FA U12 Standard
211Dương Vân Lan - LUÂN OANH DANCESPORT2491C,R,J9416:03:00 15/11Chung kếtHạng FC Thiếu niên 1 Latin
211Dương Vân Lan - LUÂN OANH DANCESPORT2631S,C,R,J9517:07:48 15/11Chung kếtHạng FB Thiếu niên 1 Latin
211Dương Vân Lan - LUÂN OANH DANCESPORT2671S,C,R,J14317:29:24 15/11Chung kếtHạng FB U21 Latin
211Dương Vân Lan - LUÂN OANH DANCESPORT2792881S,C,R,P,J9618:22:24 15/11Bán kếtHạng FA Thiếu niên 1 Latin
211Dương Vân Lan - LUÂN OANH DANCESPORT2921S,C,R,P,J14419:19:54 15/11Chung kếtHạng FA U21 Latin
212Tạ Liên Giang - LUÂN OANH DANCESPORT1401W,T,SF,Q44111:53:12 14/11Chung kếtHạng FB U12 Standard
212Tạ Liên Giang - LUÂN OANH DANCESPORT1421W,T,Q35212:03:42 14/11Chung kếtHạng FC U21 Standard
212Tạ Liên Giang - LUÂN OANH DANCESPORT2671S,C,R,J14317:29:24 15/11Chung kếtHạng FB U21 Latin
212Tạ Liên Giang - LUÂN OANH DANCESPORT2792881S,C,R,P,J9618:55:54 15/11Chung kếtHạng FA Thiếu niên 1 Latin
212Tạ Liên Giang - LUÂN OANH DANCESPORT2911W,T,VW,SF,Q30619:12:24 15/11Chung kếtHạng FA Thiếu niên 1 Standard
212Tạ Liên Giang - LUÂN OANH DANCESPORT2921S,C,R,P,J14419:19:54 15/11Chung kếtHạng FA U21 Latin
213Đỗ Hà Uyên - LUÂN OANH DANCESPORT541C,R45509:01:12 14/11Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Latin Vô địch các CLB
214Ngô Nguyễn Như Ý - LUÂN OANH DANCESPORT371C53808:45:00 14/11Chung kếtHạng F1 Thiếu Niên Latin Vô địch các CLB
214Ngô Nguyễn Như Ý - LUÂN OANH DANCESPORT220223,225,227,2294C3713:08:30 15/11Vòng loạiHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin
215Phạm Khánh Ngọc - LUÂN OANH DANCESPORT441C56508:51:18 14/11Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin Vô địch các CLB
215Phạm Khánh Ngọc - LUÂN OANH DANCESPORT581C,R48809:08:24 14/11Chung kếtHạng FD Nhi đồng Latin N1 Luân Oanh DS
216Lê Hoàng Tây - Nguyễn Thị Thanh Hương - LUÂN OANH DANCESPORT3171T35620:28:54 15/11Chung kếtHạng E2 Người lớn Standard
216Lê Hoàng Tây - Nguyễn Thị Thanh Hương - LUÂN OANH DANCESPORT3201W35520:33:24 15/11Chung kếtHạng E1 Người lớn Standard
216Lê Hoàng Tây - Nguyễn Thị Thanh Hương - LUÂN OANH DANCESPORT3311W,T36521:00:24 15/11Chung kếtHạng D Người lớn Standard
217Nguyễn Thanh Liêm - Võ Thiên Ngân - LUÂN OANH DANCESPORT3171T35620:28:54 15/11Chung kếtHạng E2 Người lớn Standard
217Nguyễn Thanh Liêm - Võ Thiên Ngân - LUÂN OANH DANCESPORT3201W35520:33:24 15/11Chung kếtHạng E1 Người lớn Standard
217Nguyễn Thanh Liêm - Võ Thiên Ngân - LUÂN OANH DANCESPORT3311W,T36521:00:24 15/11Chung kếtHạng D Người lớn Standard
218Nguyễn Thị Anh - LUÂN OANH DANCESPORT1211C,R46811:02:12 14/11Chung kếtHạng FD Trung Niên Latin
218Nguyễn Thị Anh - LUÂN OANH DANCESPORT1431R46712:08:12 14/11Chung kếtHạng F2 Trung Niên Latin
219Lý Hoàng An - LUÂN OANH DANCESPORT851C,R,J57709:58:48 14/11Chung kếtHạng FC Nhi 1 Latin N2 Luân Oanh DS
219Lý Hoàng An - LUÂN OANH DANCESPORT220223,225,227,2294C3713:08:30 15/11Vòng loạiHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin
219Lý Hoàng An - LUÂN OANH DANCESPORT232236,248,251,2534C,R4214:43:54 15/11Vòng 1/8Hạng FD Thiếu nhi 1 Latin
219Lý Hoàng An - LUÂN OANH DANCESPORT237250,252,2552C,R,J4614:55:54 15/11Vòng 1/8Hạng FC Thiếu nhi 1 Latin
219Lý Hoàng An - LUÂN OANH DANCESPORT264266,2711C,J4317:13:48 15/11Tứ kếtHạng FD1 Thiếu nhi 1 Latin
220Lê Nguyễn Thục Linh - LUÂN OANH DANCESPORT761C,R57309:40:48 14/11Chung kếtHạng FD Nhi 1 Latin N8 Luân Oanh DS
220Lê Nguyễn Thục Linh - LUÂN OANH DANCESPORT161164,1661C6108:55:12 15/11Bán kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin
220Lê Nguyễn Thục Linh - LUÂN OANH DANCESPORT175178,182,1842R6209:37:48 15/11Vòng 1/8Hạng F2 Thiếu nhi 2 Latin
220Lê Nguyễn Thục Linh - LUÂN OANH DANCESPORT192195,1981C,R6610:43:48 15/11Tứ kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Latin
221Huỳnh Mẫn Nghi - LUÂN OANH DANCESPORT181C49408:27:54 14/11Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin N3 Luân Oanh DS
221Huỳnh Mẫn Nghi - LUÂN OANH DANCESPORT521C58808:58:30 14/11Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin N11 Luân Oanh DS
221Huỳnh Mẫn Nghi - LUÂN OANH DANCESPORT1001R55810:14:06 14/11Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB 1
221Huỳnh Mẫn Nghi - LUÂN OANH DANCESPORT161164,1661C6108:55:12 15/11Bán kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin
221Huỳnh Mẫn Nghi - LUÂN OANH DANCESPORT175178,182,1842R6209:37:48 15/11Vòng 1/8Hạng F2 Thiếu nhi 2 Latin
221Huỳnh Mẫn Nghi - LUÂN OANH DANCESPORT192195,1981C,R6611:07:12 15/11Bán kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Latin
221Huỳnh Mẫn Nghi - LUÂN OANH DANCESPORT220223,225,227,2294C3713:08:30 15/11Vòng loạiHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin
221Huỳnh Mẫn Nghi - LUÂN OANH DANCESPORT232236,248,251,2534C,R4214:43:54 15/11Vòng 1/8Hạng FD Thiếu nhi 1 Latin
221Huỳnh Mẫn Nghi - LUÂN OANH DANCESPORT274277,280,2891R3819:03:24 15/11Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin
222Phạm Hồng Phúc - Nguyễn Thị Kim Nguyệt - LUÂN OANH DANCESPORT3091W37220:16:54 15/11Chung kếtHạng E1 Trung niên 1 Standard
222Phạm Hồng Phúc - Nguyễn Thị Kim Nguyệt - LUÂN OANH DANCESPORT3211W39620:34:54 15/11Chung kếtHạng E1 Trung niên 4 Standard
222Phạm Hồng Phúc - Nguyễn Thị Kim Nguyệt - LUÂN OANH DANCESPORT3251W40520:40:54 15/11Chung kếtHạng E1 Trung niên 5 Standard
224Phan Nguyên Minh - Hồ Lê Uyên Kha - LUÂN OANH DANCESPORT551C,R46009:03:00 14/11Chung kếtHạng D Nhi đồng Latin Vô địch DOC
224Phan Nguyên Minh - Hồ Lê Uyên Kha - LUÂN OANH DANCESPORT1061C110:26:42 14/11Chung kếtHạng E1 Nhi đồng Latin
224Phan Nguyên Minh - Hồ Lê Uyên Kha - LUÂN OANH DANCESPORT1171R210:54:42 14/11Chung kếtHạng E2 Nhi đồng Latin
224Phan Nguyên Minh - Hồ Lê Uyên Kha - LUÂN OANH DANCESPORT2341C,R3014:37:54 15/11Chung kếtHạng D Thiếu nhi 1 Latin
225Phan Hoàng Anh Thư - LUÂN OANH DANCESPORT611C,R49709:13:48 14/11Chung kếtHạng FD Nhi đồng Latin N9 Luân Oanh DS
225Phan Hoàng Anh Thư - LUÂN OANH DANCESPORT961R49610:10:30 14/11Chung kếtHạng F2 Nhi đồng Latin N9 Luân Oanh DS
226Nguyễn Phạm Bảo Khuê - LUÂN OANH DANCESPORT611C,R49709:13:48 14/11Chung kếtHạng FD Nhi đồng Latin N9 Luân Oanh DS
226Nguyễn Phạm Bảo Khuê - LUÂN OANH DANCESPORT961R49610:10:30 14/11Chung kếtHạng F2 Nhi đồng Latin N9 Luân Oanh DS
227Nguyễn Trần Phương Thảo - LUÂN OANH DANCESPORT611C,R49709:13:48 14/11Chung kếtHạng FD Nhi đồng Latin N9 Luân Oanh DS
227Nguyễn Trần Phương Thảo - LUÂN OANH DANCESPORT961R49610:10:30 14/11Chung kếtHạng F2 Nhi đồng Latin N9 Luân Oanh DS
228Phan Bảo Ngân - LUÂN OANH DANCESPORT501C58508:56:42 14/11Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin N10 Luân Oanh DS
229Nguyễn Trần Bảo An - LUÂN OANH DANCESPORT501C58508:56:42 14/11Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin N10 Luân Oanh DS
229Nguyễn Trần Bảo An - LUÂN OANH DANCESPORT781C,R58609:44:24 14/11Chung kếtHạng FD Nhi đồng Latin N10 Luân Oanh DS
230Trương Bảo Hân - LUÂN OANH DANCESPORT501C58508:56:42 14/11Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin N10 Luân Oanh DS
231Văn Tiểu Lâm - LUÂN OANH DANCESPORT491C58308:55:48 14/11Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin 4 Các CLB
231Văn Tiểu Lâm - LUÂN OANH DANCESPORT781C,R58609:44:24 14/11Chung kếtHạng FD Nhi đồng Latin N10 Luân Oanh DS
231Văn Tiểu Lâm - LUÂN OANH DANCESPORT1001R55810:14:06 14/11Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB 1
232Đinh Phước Linh Đan - LUÂN OANH DANCESPORT511C58708:57:36 14/11Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin N10 Luân Oanh DS
232Đinh Phước Linh Đan - LUÂN OANH DANCESPORT781C,R58609:44:24 14/11Chung kếtHạng FD Nhi đồng Latin N10 Luân Oanh DS
233Đinh Thuỳ Song Anh - LUÂN OANH DANCESPORT521C58808:58:30 14/11Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin N11 Luân Oanh DS
234Trần Nguyễn Bảo Châu - LUÂN OANH DANCESPORT521C58808:58:30 14/11Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin N11 Luân Oanh DS
235Nguyễn Phương Vy - LUÂN OANH DANCESPORT3451C,R43021:42:24 15/11Chung kếtHạng FD U12 Latin
235Nguyễn Phương Vy - LUÂN OANH DANCESPORT3531S42822:01:54 15/11Chung kếtHạng F4 U12 Latin
235Nguyễn Phương Vy - LUÂN OANH DANCESPORT3541S,C,R,P,J43322:03:24 15/11Chung kếtHạng FA U12 Latin
236Liu Thư Kỳ - LUÂN OANH DANCESPORT791C,R58909:46:12 14/11Chung kếtHạng FD Nhi đồng Latin N11 Luân Oanh DS
237Nguyễn Thái Lâm - LUÂN OANH DANCESPORT791C,R58909:46:12 14/11Chung kếtHạng FD Nhi đồng Latin N11 Luân Oanh DS
238Bùi Nguyễn Bảo Quyên - LUÂN OANH DANCESPORT791C,R58909:46:12 14/11Chung kếtHạng FD Nhi đồng Latin N11 Luân Oanh DS
239Huỳnh Nguyễn Khánh Ngân - LUÂN OANH DANCESPORT801C,R59009:48:00 14/11Chung kếtHạng FD Nhi đồng Latin N12 Luân Oanh DS
240Đào Thuỳ Lâm - LUÂN OANH DANCESPORT801C,R59009:48:00 14/11Chung kếtHạng FD Nhi đồng Latin N12 Luân Oanh DS
241Đỗ Ngọc Nhi - LUÂN OANH DANCESPORT801C,R59009:48:00 14/11Chung kếtHạng FD Nhi đồng Latin N12 Luân Oanh DS
242Cù Hoàng Linh Trúc - LUÂN OANH DANCESPORT811C,R59109:49:48 14/11Chung kếtHạng FD Nhi đồng Latin N13 Luân Oanh DS
243Huỳnh Lê Minh Tuệ - LUÂN OANH DANCESPORT511C58708:57:36 14/11Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin N10 Luân Oanh DS
243Huỳnh Lê Minh Tuệ - LUÂN OANH DANCESPORT811C,R59109:49:48 14/11Chung kếtHạng FD Nhi đồng Latin N13 Luân Oanh DS
243Huỳnh Lê Minh Tuệ - LUÂN OANH DANCESPORT821C,R59209:51:36 14/11Chung kếtHạng FD Nhi đồng Latin N14 Luân Oanh DS
243Huỳnh Lê Minh Tuệ - LUÂN OANH DANCESPORT160163,165,1682C1308:52:12 15/11Tứ kếtHạng F1 Nhi đồng Latin
243Huỳnh Lê Minh Tuệ - LUÂN OANH DANCESPORT174177,181,1830R1410:09:00 15/11Chung kếtHạng F2 Nhi đồng Latin
244Đặng Khả Di - LUÂN OANH DANCESPORT811C,R59109:49:48 14/11Chung kếtHạng FD Nhi đồng Latin N13 Luân Oanh DS
245Paso - Phạm Văn Duy Phú,Nguyễn Thế Huy,Nguyễn Văn Song Toàn,Vương Đức Minh,Vương Đức Thành,Hoàng Cao Kim Trường,Lê Khắc Gia Bảo,Tạ Liên Giang,Nguyễn Ngọc Đan Khanh,Diệp Thanh Trúc,Nguyễn Thị Phương Thảo,Lê Quỳnh Như,Phạm Băng Băng,Dương Vân Lan - LUÂN OANH DANCESPORT2111SD42112:01:00 15/11Chung kếtU12 Formation
246Võ Thuỳ Trâm Phương - LUÂN OANH DANCESPORT821C,R59209:51:36 14/11Chung kếtHạng FD Nhi đồng Latin N14 Luân Oanh DS
247Chchacha - Phạm Trần Anh Thư,Võ Thiên Ngân,Nguyễn Thanh Hương,Nguyễn Nhật Xuân,Nguyễn Thị Hoài Vân,Nguyễn Thị Thu Hà,Phạm Phương Thảo,Nguyễn Thị Anh - LUÂN OANH DANCESPORT2121SD42312:21:00 15/11Chung kếtNgười lớn Formation
248LK Jive - Samba - Chacha - Liên Lê Anh Thư,Lê Hiền Mai,Nguyễn Dương Phương Thuý,Nguyễn Trần Uyên Nhi,Phạm Thuỳ Đoan Trang,Phạm Thuỳ Anh Thư,Phạm Phước Thảo Nhi,Trần Ngọc Thanh Hân,Mai Thị Diễm Kiều,Trần Bảo Nhi,Vũ Hà Minh Thảo - LUÂN OANH DANCESPORT2111SD42112:01:00 15/11Chung kếtU12 Formation
249Múa - Standard - Nguyễn Ngọc Minh Châu,Trần Xuân Nghi,Thái Thanh Thảo,Trần Ngọc Phương Trinh,Nguyễn Phạm Minh Ngọc,Phan Trần Khánh Ngân,Trần Phươn Nghi,Nguyễn HIền Anh,Võ Phương Mỹ,Nguyễn Quỳnh Minh Hiếu - LUÂN OANH DANCESPORT2121SD42312:21:00 15/11Chung kếtNgười lớn Formation
251Flashmob - Chacha - Phan Bảo Ngân,Lê Nguyễn Gia Nghi,Nguyễn Hải Anh,Trần Lê Bảo Trân,Nguyễn Nhã Khanh,Phan Nguyễn Phương Lan,Ngô Thuỷ Tiên,Trần Mai Nhã Phương,Phạm Thuỳ Nhi,Trần Phương Nghi,Trương Bảo Hân,Trương Minh Nguyệt,Trần Vũ Nhật Lan,Nguyễn Lê Như Bình,Nguyễn Ngân Khánh,Nguyễn Gia Hân,Dương Trần Bảo Ngọc - LUÂN OANH DANCESPORT2111SD42112:01:00 15/11Chung kếtU12 Formation
252Tăng Trừng Xuyên - LUÂN OANH DANCESPORT1241S59311:08:12 14/11Chung kếtHạng F4 Trung Niên Latin
253Đỗ Thị Hoàng Oanh - LUÂN OANH DANCESPORT1241S59311:08:12 14/11Chung kếtHạng F4 Trung Niên Latin
254Hoa Thị Liên - LUÂN OANH DANCESPORT1241S59311:08:12 14/11Chung kếtHạng F4 Trung Niên Latin
257Hoàng Cao Kim Trường - LUÂN OANH DANCESPORT1351W,T30011:33:42 14/11Chung kếtHạng FD Thiếu niên 1 Standard
257Hoàng Cao Kim Trường - LUÂN OANH DANCESPORT3241W29520:39:24 15/11Chung kếtHạng F1 Thiếu niên 1 Standard
258Chachacha - Lê Mai Kha,Nguyễn Thanh Trúc,Đinh Ngọc Gia Hân,Giang Bảo An,Hà Hoàng Anh,Nguyễn Ngọc Diệp,Nguyễn Lê Bảo Linh,Trần Thị Thu Nguyệt,Lê Gia Linh,Hoàng Khánh Giang,Trần Gia Hân,Nguyễn Đặng Minh Thư,Đỗ Hà Uyên - LUÂN OANH DANCESPORT HK2111SD42112:01:00 15/11Chung kếtU12 Formation
259Nhảy Hiện Đại - Nguyễn Thị Thuỷ Trúc,Nguyễn Võ Kim Ánh,Lê Khánh Vy,Dương Khánh Băng,Dương Hải Anh,Nguyễn Khánh Linh,Nguyễn Nhã Phương,Lê Thảo My,Huỳnh Ngọc Bích,Đinh Bảo Trân,Trương Đoan Bảo Ngọc - LUÂN OANH DANCESPORT HK2111SD42112:01:00 15/11Chung kếtU12 Formation
260Lê Đỗ Nguyên Thy - PH Dancesport Tam Kỳ941R48710:08:42 14/11Chung kếtHạng F2 Nhi đồng Latin N3 Luân Oanh DS
260Lê Đỗ Nguyên Thy - PH Dancesport Tam Kỳ160163,165,1684C1308:17:24 15/11Vòng 1/8Hạng F1 Nhi đồng Latin
260Lê Đỗ Nguyên Thy - PH Dancesport Tam Kỳ174177,181,1831R1410:12:00 15/11Chung kếtHạng F2 Nhi đồng Latin
260Lê Đỗ Nguyên Thy - PH Dancesport Tam Kỳ191194,1971C,R1811:01:12 15/11Bán kếtHạng FD Nhi đồng Latin
261Lê Ngọc An Kỳ - PH Dancesport Tam Kỳ841C,R,J56809:56:06 14/11Chung kếtHạng FC Thiếu nhi 2 Latin Vô địch Tam kỳ
261Lê Ngọc An Kỳ - PH Dancesport Tam Kỳ161164,1661C6108:55:12 15/11Bán kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin
261Lê Ngọc An Kỳ - PH Dancesport Tam Kỳ1711C,J6709:16:48 15/11Chung kếtHạng FD1 Thiếu nhi 2 Latin
261Lê Ngọc An Kỳ - PH Dancesport Tam Kỳ175178,182,1841R6209:54:00 15/11Tứ kếtHạng F2 Thiếu nhi 2 Latin
261Lê Ngọc An Kỳ - PH Dancesport Tam Kỳ192195,1980C,R6611:21:18 15/11Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Latin
261Lê Ngọc An Kỳ - PH Dancesport Tam Kỳ2001J6311:25:48 15/11Chung kếtHạng F3 Thiếu nhi 2 Latin
262Võ Thục Nghi - PH Dancesport Tam Kỳ751C,R56909:39:00 14/11Chung kếtHạng FD Thiếu nhi Latin Vô địch Tam kỳ
262Võ Thục Nghi - PH Dancesport Tam Kỳ841C,R,J56809:56:06 14/11Chung kếtHạng FC Thiếu nhi 2 Latin Vô địch Tam kỳ
262Võ Thục Nghi - PH Dancesport Tam Kỳ2001J6311:25:48 15/11Chung kếtHạng F3 Thiếu nhi 2 Latin
262Võ Thục Nghi - PH Dancesport Tam Kỳ3321J42721:03:24 15/11Chung kếtHạng F3 U12 Latin
262Võ Thục Nghi - PH Dancesport Tam Kỳ3381C42521:21:24 15/11Chung kếtHạng F1 U12 Latin
262Võ Thục Nghi - PH Dancesport Tam Kỳ3481C,R,J43121:51:24 15/11Chung kếtHạng FC U12 Latin
262Võ Thục Nghi - PH Dancesport Tam Kỳ3511R42621:58:54 15/11Chung kếtHạng F2 U12 Latin
263Trịnh Thuý Hiền - PH Dancesport Tam Kỳ751C,R56909:39:00 14/11Chung kếtHạng FD Thiếu nhi Latin Vô địch Tam kỳ
263Trịnh Thuý Hiền - PH Dancesport Tam Kỳ771C,R57409:42:36 14/11Chung kếtHạng FD Nhi 2 Latin N8 Luân Oanh DS
263Trịnh Thuý Hiền - PH Dancesport Tam Kỳ161164,1661C6108:55:12 15/11Bán kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin
263Trịnh Thuý Hiền - PH Dancesport Tam Kỳ192195,1981C,R6610:43:48 15/11Tứ kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Latin
263Trịnh Thuý Hiền - PH Dancesport Tam Kỳ3381C42521:21:24 15/11Chung kếtHạng F1 U12 Latin
263Trịnh Thuý Hiền - PH Dancesport Tam Kỳ3451C,R43021:42:24 15/11Chung kếtHạng FD U12 Latin
263Trịnh Thuý Hiền - PH Dancesport Tam Kỳ3481C,R,J43121:51:24 15/11Chung kếtHạng FC U12 Latin
264Lê Phương Anh - PH Dancesport Tam Kỳ841C,R,J56809:56:06 14/11Chung kếtHạng FC Thiếu nhi 2 Latin Vô địch Tam kỳ
264Lê Phương Anh - PH Dancesport Tam Kỳ161164,1662C6108:39:18 15/11Tứ kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin
264Lê Phương Anh - PH Dancesport Tam Kỳ1711C,J6709:16:48 15/11Chung kếtHạng FD1 Thiếu nhi 2 Latin
264Lê Phương Anh - PH Dancesport Tam Kỳ175178,182,1842R6209:37:48 15/11Vòng 1/8Hạng F2 Thiếu nhi 2 Latin
264Lê Phương Anh - PH Dancesport Tam Kỳ1861C,P6910:18:00 15/11Chung kếtHạng FD3 Thiếu nhi 2 Latin
264Lê Phương Anh - PH Dancesport Tam Kỳ1871C,P11710:21:00 15/11Chung kếtHạng FD3 Thiếu niên 2 Latin
264Lê Phương Anh - PH Dancesport Tam Kỳ1891P6510:25:30 15/11Chung kếtHạng F5 Thiếu nhi 2 Latin
264Lê Phương Anh - PH Dancesport Tam Kỳ2001J6311:25:48 15/11Chung kếtHạng F3 Thiếu nhi 2 Latin
264Lê Phương Anh - PH Dancesport Tam Kỳ2042071C,R,J7011:51:54 15/11Chung kếtHạng FC Thiếu nhi 2 Latin
264Lê Phương Anh - PH Dancesport Tam Kỳ3411P42921:25:54 15/11Chung kếtHạng F5 U12 Latin
265Võ Thục Khuê - PH Dancesport Tam Kỳ451C57008:52:12 14/11Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin Vô địch Tam Kỳ
265Võ Thục Khuê - PH Dancesport Tam Kỳ751C,R56909:39:00 14/11Chung kếtHạng FD Thiếu nhi Latin Vô địch Tam kỳ
265Võ Thục Khuê - PH Dancesport Tam Kỳ220223,225,227,2294C3713:08:30 15/11Vòng loạiHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin
265Võ Thục Khuê - PH Dancesport Tam Kỳ232236,248,251,2534C,R4214:43:54 15/11Vòng 1/8Hạng FD Thiếu nhi 1 Latin
265Võ Thục Khuê - PH Dancesport Tam Kỳ274277,280,2892R3818:09:24 15/11Tứ kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin
266Trần Thiên Thuỳ Anh - PH Dancesport Tam Kỳ451C57008:52:12 14/11Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin Vô địch Tam Kỳ
267Nguyễn Trần An Phú - PH Dancesport Tam Kỳ451C57008:52:12 14/11Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin Vô địch Tam Kỳ
268Nguyễn Trần An Phú - Trần Thiên Thuỳ Anh - PH Dancesport Tam Kỳ551C,R46009:03:00 14/11Chung kếtHạng D Nhi đồng Latin Vô địch DOC
268Nguyễn Trần An Phú - Trần Thiên Thuỳ Anh - PH Dancesport Tam Kỳ1041C,R,J5810:17:42 14/11Chung kếtHạng C Thiếu nhi 2 Latin
268Nguyễn Trần An Phú - Trần Thiên Thuỳ Anh - PH Dancesport Tam Kỳ1061C110:26:42 14/11Chung kếtHạng E1 Nhi đồng Latin
268Nguyễn Trần An Phú - Trần Thiên Thuỳ Anh - PH Dancesport Tam Kỳ1171R210:54:42 14/11Chung kếtHạng E2 Nhi đồng Latin
268Nguyễn Trần An Phú - Trần Thiên Thuỳ Anh - PH Dancesport Tam Kỳ2262281C2513:50:30 15/11Bán kếtHạng E1 Thiếu nhi 1 Latin
268Nguyễn Trần An Phú - Trần Thiên Thuỳ Anh - PH Dancesport Tam Kỳ2341C,R3014:37:54 15/11Chung kếtHạng D Thiếu nhi 1 Latin
269Hoàng Nguyễn Thái Sơn - Lê Thị Lệ Hằng - Q-Dance Center1051C,R,J13010:22:12 14/11Chung kếtHạng C U21 Latin
269Hoàng Nguyễn Thái Sơn - Lê Thị Lệ Hằng - Q-Dance Center1131S,C,R,P,J13210:47:42 14/11Chung kếtHạng A U21 Latin
269Hoàng Nguyễn Thái Sơn - Lê Thị Lệ Hằng - Q-Dance Center1361S,C,R,P,J10811:36:42 14/11Chung kếtHạng A Thiếu niên 2 Latin
269Hoàng Nguyễn Thái Sơn - Lê Thị Lệ Hằng - Q-Dance Center2391(S),C,R,P,(J)15815:37:30 15/11Chung kếtHạng A Người lớn Latin
269Hoàng Nguyễn Thái Sơn - Lê Thị Lệ Hằng - Q-Dance Center3471C,R15521:48:24 15/11Chung kếtHạng D Người lớn Latin
270Dương Lê Duy Phúc - Đinh Võ Linh Đan - Q-Dance Center81C47508:18:54 14/11Chung kếtHạng E1 Nhi đồng Latin Vô địch miền trung tây nguyên 2
270Dương Lê Duy Phúc - Đinh Võ Linh Đan - Q-Dance Center101C47708:20:42 14/11Chung kếtHạng E1 Nhi đồng Latin Vô địch miền trung tây nguyên 3
270Dương Lê Duy Phúc - Đinh Võ Linh Đan - Q-Dance Center1061C110:26:42 14/11Chung kếtHạng E1 Nhi đồng Latin
270Dương Lê Duy Phúc - Đinh Võ Linh Đan - Q-Dance Center2262281C2513:56:48 15/11Chung kếtHạng E1 Thiếu nhi 1 Latin
271Trần Vũ Đình Thắng - Trần Thuý Hiền - Q-Dance Center51C45808:16:12 14/11Chung kếtHạng E1 Nhi đồng Latin Vô địch DOC
271Trần Vũ Đình Thắng - Trần Thuý Hiền - Q-Dance Center81C47508:18:54 14/11Chung kếtHạng E1 Nhi đồng Latin Vô địch miền trung tây nguyên 2
271Trần Vũ Đình Thắng - Trần Thuý Hiền - Q-Dance Center1061C110:26:42 14/11Chung kếtHạng E1 Nhi đồng Latin
271Trần Vũ Đình Thắng - Trần Thuý Hiền - Q-Dance Center2262281C2513:50:30 15/11Bán kếtHạng E1 Thiếu nhi 1 Latin
272Phan Trung Nguyên - Võ Quỳnh Anh - Q-Dance Center71C47308:18:00 14/11Chung kếtHạng E1 Nhi Đồng Latin Vô địch miền trung tây nguyên
272Phan Trung Nguyên - Võ Quỳnh Anh - Q-Dance Center101C47708:20:42 14/11Chung kếtHạng E1 Nhi đồng Latin Vô địch miền trung tây nguyên 3
272Phan Trung Nguyên - Võ Quỳnh Anh - Q-Dance Center1071C4910:28:12 14/11Chung kếtHạng E1 Thiếu nhi 2 Latin
272Phan Trung Nguyên - Võ Quỳnh Anh - Q-Dance Center2262281C2513:56:48 15/11Chung kếtHạng E1 Thiếu nhi 1 Latin
273Lê Trần Bảo Thiên - Phạm Nữ Hoàng Linh - Q-Dance Center71C47308:18:00 14/11Chung kếtHạng E1 Nhi Đồng Latin Vô địch miền trung tây nguyên
273Lê Trần Bảo Thiên - Phạm Nữ Hoàng Linh - Q-Dance Center101C47708:20:42 14/11Chung kếtHạng E1 Nhi đồng Latin Vô địch miền trung tây nguyên 3
273Lê Trần Bảo Thiên - Phạm Nữ Hoàng Linh - Q-Dance Center1071C4910:28:12 14/11Chung kếtHạng E1 Thiếu nhi 2 Latin
273Lê Trần Bảo Thiên - Phạm Nữ Hoàng Linh - Q-Dance Center2262281C2513:50:30 15/11Bán kếtHạng E1 Thiếu nhi 1 Latin
274Trần Đặng Thuý Ngân - Q-Dance Center571C,R47809:06:36 14/11Chung kếtHạng FD Thiếu nhi Latin Vô địch miền trung tây nguyên
274Trần Đặng Thuý Ngân - Q-Dance Center911R48010:06:00 14/11Chung kếtHạng F2 Thiếu Latin Vô địch Thiếu nhi
274Trần Đặng Thuý Ngân - Q-Dance Center232236,248,251,2534C,R4214:05:48 15/11Vòng loạiHạng FD Thiếu nhi 1 Latin
274Trần Đặng Thuý Ngân - Q-Dance Center237250,252,2552C,R,J4614:55:54 15/11Vòng 1/8Hạng FC Thiếu nhi 1 Latin
275Trần Chính Phúc Uyên - Q-Dance Center171C49308:27:00 14/11Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin Vô địch Thiếu nhi 1
275Trần Chính Phúc Uyên - Q-Dance Center571C,R47809:06:36 14/11Chung kếtHạng FD Thiếu nhi Latin Vô địch miền trung tây nguyên
275Trần Chính Phúc Uyên - Q-Dance Center232236,248,251,2534C,R4214:05:48 15/11Vòng loạiHạng FD Thiếu nhi 1 Latin
275Trần Chính Phúc Uyên - Q-Dance Center237250,252,2552C,R,J4614:55:54 15/11Vòng 1/8Hạng FC Thiếu nhi 1 Latin
276Nguyễn Khánh Ngân - Q-Dance Center171C49308:27:00 14/11Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin Vô địch Thiếu nhi 1
276Nguyễn Khánh Ngân - Q-Dance Center571C,R47809:06:36 14/11Chung kếtHạng FD Thiếu nhi Latin Vô địch miền trung tây nguyên
276Nguyễn Khánh Ngân - Q-Dance Center220223,225,227,2294C3713:40:00 15/11Vòng 1/8Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin
276Nguyễn Khánh Ngân - Q-Dance Center232236,248,251,2534C,R4214:43:54 15/11Vòng 1/8Hạng FD Thiếu nhi 1 Latin
277Hoàng Nguyễn Phương Nhi - Q-Dance Center111C47908:21:36 14/11Chung kếtHạng E1 Thiếu nhi Latin Vô địch Thiếu nhi
277Hoàng Nguyễn Phương Nhi - Q-Dance Center971R49910:11:24 14/11Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi Latin Vô địch Q-Dance
277Hoàng Nguyễn Phương Nhi - Q-Dance Center220223,225,227,2294C3713:08:30 15/11Vòng loạiHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin
277Hoàng Nguyễn Phương Nhi - Q-Dance Center232236,248,251,2534C,R4214:43:54 15/11Vòng 1/8Hạng FD Thiếu nhi 1 Latin
277Hoàng Nguyễn Phương Nhi - Q-Dance Center237250,252,2552C,R,J4616:07:30 15/11Tứ kếtHạng FC Thiếu nhi 1 Latin
277Hoàng Nguyễn Phương Nhi - Q-Dance Center274277,280,2892R3818:09:24 15/11Tứ kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin
278Đinh Phương Nhi - Q-Dance Center111C47908:21:36 14/11Chung kếtHạng E1 Thiếu nhi Latin Vô địch Thiếu nhi
278Đinh Phương Nhi - Q-Dance Center911R48010:06:00 14/11Chung kếtHạng F2 Thiếu Latin Vô địch Thiếu nhi
278Đinh Phương Nhi - Q-Dance Center160163,165,1682C1308:52:12 15/11Tứ kếtHạng F1 Nhi đồng Latin
278Đinh Phương Nhi - Q-Dance Center174177,181,1832R1409:25:48 15/11Tứ kếtHạng F2 Nhi đồng Latin
278Đinh Phương Nhi - Q-Dance Center1801S,C,R,J2310:03:00 15/11Chung kếtHạng FB Nhi đồng Latin
278Đinh Phương Nhi - Q-Dance Center1851C,P2110:15:00 15/11Chung kếtHạng FD3 Nhi đồng Latin
279Nguyễn Trần Bảo Trinh - Q-Dance Center111C47908:21:36 14/11Chung kếtHạng E1 Thiếu nhi Latin Vô địch Thiếu nhi
279Nguyễn Trần Bảo Trinh - Q-Dance Center971R49910:11:24 14/11Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi Latin Vô địch Q-Dance
279Nguyễn Trần Bảo Trinh - Q-Dance Center220223,225,227,2294C3713:08:30 15/11Vòng loạiHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin
279Nguyễn Trần Bảo Trinh - Q-Dance Center237250,252,2552C,R,J4616:07:30 15/11Tứ kếtHạng FC Thiếu nhi 1 Latin
280Lê Gia Nhi - Q-Dance Center171C49308:27:00 14/11Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin Vô địch Thiếu nhi 1
280Lê Gia Nhi - Q-Dance Center201C51108:29:42 14/11Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin Vô địch Thiếu nhi N2
280Lê Gia Nhi - Q-Dance Center1031S48610:16:48 14/11Chung kếtHạng F4 Thiếu nhi Latin Vô địch Thiếu nhi
280Lê Gia Nhi - Q-Dance Center220223,225,227,2294C3713:40:00 15/11Vòng 1/8Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin
280Lê Gia Nhi - Q-Dance Center2582611J3916:46:12 15/11Bán kếtHạng F3 Thiếu nhi 1 Latin
280Lê Gia Nhi - Q-Dance Center274277,280,2893R3817:56:24 15/11Vòng 1/8Hạng F2 Thiếu nhi 1 Latin
280Lê Gia Nhi - Q-Dance Center2782871S,C,R,P,J4818:12:24 15/11Bán kếtHạng FA Thiếu nhi 1 Latin
281Hoàng Ngọc Bảo Châu - Q-Dance Center211C51308:30:36 14/11Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin Vô địch Q-Dance
281Hoàng Ngọc Bảo Châu - Q-Dance Center971R49910:11:24 14/11Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi Latin Vô địch Q-Dance
281Hoàng Ngọc Bảo Châu - Q-Dance Center1031S48610:16:48 14/11Chung kếtHạng F4 Thiếu nhi Latin Vô địch Thiếu nhi
281Hoàng Ngọc Bảo Châu - Q-Dance Center1701730C,J1909:22:48 15/11Chung kếtHạng FD1 Nhi đồng Latin
281Hoàng Ngọc Bảo Châu - Q-Dance Center1881P1710:24:00 15/11Chung kếtHạng F5 Nhi đồng Latin
281Hoàng Ngọc Bảo Châu - Q-Dance Center1891P6510:25:30 15/11Chung kếtHạng F5 Thiếu nhi 2 Latin
281Hoàng Ngọc Bảo Châu - Q-Dance Center2171S,C,R,P,J2412:46:00 15/11Chung kếtHạng FA Nhi đồng Latin
282Lê Trần Hạ Nhi - Q-Dance Center201C51108:29:42 14/11Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin Vô địch Thiếu nhi N2
282Lê Trần Hạ Nhi - Q-Dance Center991R51410:13:12 14/11Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi Latin Vô địch Q-Dance
282Lê Trần Hạ Nhi - Q-Dance Center161164,1661C6108:55:12 15/11Bán kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin
282Lê Trần Hạ Nhi - Q-Dance Center175178,182,1842R6209:37:48 15/11Vòng 1/8Hạng F2 Thiếu nhi 2 Latin
283Dương Lê Ngân Hà - Q-Dance Center201C51108:29:42 14/11Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin Vô địch Thiếu nhi N2
283Dương Lê Ngân Hà - Q-Dance Center211C51308:30:36 14/11Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin Vô địch Q-Dance
283Dương Lê Ngân Hà - Q-Dance Center161164,1661C6108:55:12 15/11Bán kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin
283Dương Lê Ngân Hà - Q-Dance Center220223,225,227,2294C3713:08:30 15/11Vòng loạiHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin
284Nguyễn Bảo Ngọc - Q-Dance Center211C51308:30:36 14/11Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin Vô địch Q-Dance
284Nguyễn Bảo Ngọc - Q-Dance Center991R51410:13:12 14/11Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi Latin Vô địch Q-Dance
284Nguyễn Bảo Ngọc - Q-Dance Center161164,1661C6108:55:12 15/11Bán kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin
284Nguyễn Bảo Ngọc - Q-Dance Center175178,182,1840R6210:13:30 15/11Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 2 Latin
285Lê Ngọc Bảo Anh - Q-Dance Center221C51508:31:30 14/11Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin Vô địch Q-Dance N3
285Lê Ngọc Bảo Anh - Q-Dance Center241C51708:33:18 14/11Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin Vô địch các CLB
285Lê Ngọc Bảo Anh - Q-Dance Center160163,165,1682C1308:52:12 15/11Tứ kếtHạng F1 Nhi đồng Latin
286Nguyễn Hoàng Anh - Q-Dance Center221C51508:31:30 14/11Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin Vô địch Q-Dance N3
286Nguyễn Hoàng Anh - Q-Dance Center241C51708:33:18 14/11Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin Vô địch các CLB
286Nguyễn Hoàng Anh - Q-Dance Center160163,165,1682C1308:52:12 15/11Tứ kếtHạng F1 Nhi đồng Latin
288Đoàn Nguyễn Hà Anh - Q-Dance Center221C51508:31:30 14/11Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin Vô địch Q-Dance N3
288Đoàn Nguyễn Hà Anh - Q-Dance Center991R51410:13:12 14/11Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi Latin Vô địch Q-Dance
288Đoàn Nguyễn Hà Anh - Q-Dance Center220223,225,227,2292C3713:47:30 15/11Tứ kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin
288Đoàn Nguyễn Hà Anh - Q-Dance Center232236,248,251,2534C,R4214:43:54 15/11Vòng 1/8Hạng FD Thiếu nhi 1 Latin
288Đoàn Nguyễn Hà Anh - Q-Dance Center274277,280,2893R3817:56:24 15/11Vòng 1/8Hạng F2 Thiếu nhi 1 Latin
289Trần Lam Khánh - Q-Dance Center691C,R52009:28:12 14/11Chung kếtHạng FD Nhi đồng Latin N4 Luân Oanh DS
289Trần Lam Khánh - Q-Dance Center931R48510:07:48 14/11Chung kếtHạng F2 Nhi đồng Latin N2 Luân Oanh DS
289Trần Lam Khánh - Q-Dance Center220223,225,227,2294C3713:08:30 15/11Vòng loạiHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin
289Trần Lam Khánh - Q-Dance Center237250,252,2552C,R,J4614:55:54 15/11Vòng 1/8Hạng FC Thiếu nhi 1 Latin
290Nguyễn Hoàng Huy - Hoàng Nguyễn Phương Thảo - Q-Dance Center71C47308:18:00 14/11Chung kếtHạng E1 Nhi Đồng Latin Vô địch miền trung tây nguyên
290Nguyễn Hoàng Huy - Hoàng Nguyễn Phương Thảo - Q-Dance Center81C47508:18:54 14/11Chung kếtHạng E1 Nhi đồng Latin Vô địch miền trung tây nguyên 2
290Nguyễn Hoàng Huy - Hoàng Nguyễn Phương Thảo - Q-Dance Center1061C110:26:42 14/11Chung kếtHạng E1 Nhi đồng Latin
290Nguyễn Hoàng Huy - Hoàng Nguyễn Phương Thảo - Q-Dance Center2262281C2513:56:48 15/11Chung kếtHạng E1 Thiếu nhi 1 Latin
291Cha cha cha - Dương Lê Duy Phúc, Đinh Võ Linh Đan, Trần Vũ Đình Thắng, Trần Thuý Hiền, Phan Trung Nguyên, Võ Quỳnh Anh, Lê Trần Bảo Thiên, Phạm Nữ Hoàng Linh, Nguyễn Hoàng Huy, Hoàng Nguyễn Phương Thảo - Q-Dance Center2111SD42112:01:00 15/11Chung kếtU12 Formation
292Lê Ngọc Như Quỳnh - Sao Mai - Kon Tum1521R54708:04:30 15/11Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB
292Lê Ngọc Như Quỳnh - Sao Mai - Kon Tum220223,225,227,2294C3713:40:00 15/11Vòng 1/8Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin
292Lê Ngọc Như Quỳnh - Sao Mai - Kon Tum232236,248,251,2534C,R4214:05:48 15/11Vòng loạiHạng FD Thiếu nhi 1 Latin
292Lê Ngọc Như Quỳnh - Sao Mai - Kon Tum274277,280,2891R3818:30:24 15/11Bán kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin
293Trần Nguyễn Phương Uyên - Sao Mai - Kon Tum411C55608:48:36 14/11Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB 1
293Trần Nguyễn Phương Uyên - Sao Mai - Kon Tum232236,248,251,2534C,R4214:43:54 15/11Vòng 1/8Hạng FD Thiếu nhi 1 Latin
295Phan Hoàng Kim Ngọc - Sao Mai - Kon Tum421C55708:49:30 14/11Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin Vô địch các CLB 1
295Phan Hoàng Kim Ngọc - Sao Mai - Kon Tum192195,1981C,R6611:07:12 15/11Bán kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Latin
296Phan Trịnh Khánh Trình - Trần Nguyễn Phương Uyên - Sao Mai - Kon Tum431C56308:50:24 14/11Chung kếtHạng E1 Thiếu nhi Latin Vô địch các CLB
296Phan Trịnh Khánh Trình - Trần Nguyễn Phương Uyên - Sao Mai - Kon Tum2262281C2513:56:48 15/11Chung kếtHạng E1 Thiếu nhi 1 Latin
297Chu Thị Khánh Thi - Sao Mai - Kon Tum411C55608:48:36 14/11Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB 1
297Chu Thị Khánh Thi - Sao Mai - Kon Tum220223,225,227,2294C3713:40:00 15/11Vòng 1/8Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin
298Lê Nguyễn Bảo Quyên - Sao Mai - Kon Tum391C54408:46:48 14/11Chung kếtHạng F1 Thiếu niên 1 Latin Vô địch các CLB
298Lê Nguyễn Bảo Quyên - Sao Mai - Kon Tum2212241C8513:46:00 15/11Chung kếtHạng F1 Thiếu niên 1 Latin
299Nguyễn Thị Thùy Dung - Sao Mai - Kon Tum391C54408:46:48 14/11Chung kếtHạng F1 Thiếu niên 1 Latin Vô địch các CLB
299Nguyễn Thị Thùy Dung - Sao Mai - Kon Tum2212241C8513:33:24 15/11Bán kếtHạng F1 Thiếu niên 1 Latin
300Nguyễn Thị Khánh Ly - Sao Mai - Kon Tum391C54408:46:48 14/11Chung kếtHạng F1 Thiếu niên 1 Latin Vô địch các CLB
300Nguyễn Thị Khánh Ly - Sao Mai - Kon Tum2212241C8513:46:00 15/11Chung kếtHạng F1 Thiếu niên 1 Latin
301Nguyễn Ngọc Yến Nhi - Sao Mai - Kon Tum401C54508:47:42 14/11Chung kếtHạng F1 Thiếu niên 2 Latin Vô địch các CLB
301Nguyễn Ngọc Yến Nhi - Sao Mai - Kon Tum2212241C8513:46:00 15/11Chung kếtHạng F1 Thiếu niên 1 Latin
302Lê Thị Minh Ngọc - Sao Mai - Kon Tum401C54508:47:42 14/11Chung kếtHạng F1 Thiếu niên 2 Latin Vô địch các CLB
302Lê Thị Minh Ngọc - Sao Mai - Kon Tum1621C10908:50:42 15/11Chung kếtHạng F1 Thiếu niên 2 Latin
303Đỗ Duy - Lê Ngọc Như Quỳnh - Sao Mai - Kon Tum431C56308:50:24 14/11Chung kếtHạng E1 Thiếu nhi Latin Vô địch các CLB
303Đỗ Duy - Lê Ngọc Như Quỳnh - Sao Mai - Kon Tum2341C,R3014:37:54 15/11Chung kếtHạng D Thiếu nhi 1 Latin
304Vũ Bay Phương Linh - Sao Mai - Kon Tum1581C,R56108:12:36 15/11Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Latin Vô địch các CLB 1
304Vũ Bay Phương Linh - Sao Mai - Kon Tum220223,225,227,2294C3713:08:30 15/11Vòng loạiHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin
305Phạm Trà My - Sao Mai - Kon Tum421C55708:49:30 14/11Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin Vô địch các CLB 1
305Phạm Trà My - Sao Mai - Kon Tum161164,1662C6108:39:18 15/11Tứ kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin
306Trần Hoàng Nhi - Sao Mai - Kon Tum401C54508:47:42 14/11Chung kếtHạng F1 Thiếu niên 2 Latin Vô địch các CLB
306Trần Hoàng Nhi - Sao Mai - Kon Tum2331C,R9014:34:54 15/11Chung kếtHạng FD Thiếu niên 1 Latin
307Nguyễn Thị Huệ Thương - Sao Mai - Kon Tum391C54408:46:48 14/11Chung kếtHạng F1 Thiếu niên 1 Latin Vô địch các CLB
307Nguyễn Thị Huệ Thương - Sao Mai - Kon Tum2331C,R9014:34:54 15/11Chung kếtHạng FD Thiếu niên 1 Latin
308Đỗ Hoàng Hải Yến - Sao Mai - Kon Tum1501C54308:02:42 15/11Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin Vô địch các CLB
308Đỗ Hoàng Hải Yến - Sao Mai - Kon Tum192195,1981C,R6610:43:48 15/11Tứ kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Latin
309Phan Thị Thanh Hoa - Sao Mai - Kon Tum571C,R47809:06:36 14/11Chung kếtHạng FD Thiếu nhi Latin Vô địch miền trung tây nguyên
309Phan Thị Thanh Hoa - Sao Mai - Kon Tum232236,248,251,2531C,R4216:16:30 15/11Bán kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Latin
310Nguyễn Thế Huy - Tạ Liên Giang - Sở VH&TT Tp Đà Nẵng1051C,R,J13010:22:12 14/11Chung kếtHạng C U21 Latin
310Nguyễn Thế Huy - Tạ Liên Giang - Sở VH&TT Tp Đà Nẵng1111C12110:38:42 14/11Chung kếtHạng E1 U21 Latin
310Nguyễn Thế Huy - Tạ Liên Giang - Sở VH&TT Tp Đà Nẵng1131S,C,R,P,J13210:47:42 14/11Chung kếtHạng A U21 Latin
310Nguyễn Thế Huy - Tạ Liên Giang - Sở VH&TT Tp Đà Nẵng1141R12210:48:42 14/11Chung kếtHạng E2 U21 Latin
310Nguyễn Thế Huy - Tạ Liên Giang - Sở VH&TT Tp Đà Nẵng1291C,R,J8211:17:12 14/11Chung kếtHạng C Thiếu niên 1 Latin
310Nguyễn Thế Huy - Tạ Liên Giang - Sở VH&TT Tp Đà Nẵng1361S,C,R,P,J10811:36:42 14/11Chung kếtHạng A Thiếu niên 2 Latin
310Nguyễn Thế Huy - Tạ Liên Giang - Sở VH&TT Tp Đà Nẵng2391(S),C,R,P,(J)15815:37:30 15/11Chung kếtHạng A Người lớn Latin
311Lê Nguyễn Thanh Hùng - Phạm Phương Thảo - Sở VH&TT Tp Đà Nẵng2401W36015:45:00 15/11Chung kếtHạng S1 Người lớn Standard
311Lê Nguyễn Thanh Hùng - Phạm Phương Thảo - Sở VH&TT Tp Đà Nẵng2421T36115:48:00 15/11Chung kếtHạng S2 Người lớn Standard
311Lê Nguyễn Thanh Hùng - Phạm Phương Thảo - Sở VH&TT Tp Đà Nẵng3011W,T,SF,Q36719:57:24 15/11Chung kếtHạng B Người lớn Standard
311Lê Nguyễn Thanh Hùng - Phạm Phương Thảo - Sở VH&TT Tp Đà Nẵng3311W,T36521:00:24 15/11Chung kếtHạng D Người lớn Standard
311Lê Nguyễn Thanh Hùng - Phạm Phương Thảo - Sở VH&TT Tp Đà Nẵng2383551(W),T,VW,SF,(Q)36822:10 15/11Chung kếtHạng A Người lớn Standard
312Lê Hoàng Tây - Nguyễn Ngọc Băng Trâm - Sở VH&TT Tp Đà Nẵng2451S15315:52:30 15/11Chung kếtHạng S4 Người lớn Latin
312Lê Hoàng Tây - Nguyễn Ngọc Băng Trâm - Sở VH&TT Tp Đà Nẵng3431S,C,R,J15721:33:24 15/11Chung kếtHạng B Người lớn Latin
313Nguyễn Thanh Liêm - Võ Thị Thanh Ngân - Sở VH&TT Tp Đà Nẵng2391(S),C,R,P,(J)15815:37:30 15/11Chung kếtHạng A Người lớn Latin
313Nguyễn Thanh Liêm - Võ Thị Thanh Ngân - Sở VH&TT Tp Đà Nẵng3431S,C,R,J15721:33:24 15/11Chung kếtHạng B Người lớn Latin
314Nguyễn Bảo Ngọc - Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai1711C,J6709:16:48 15/11Chung kếtHạng FD1 Thiếu nhi 2 Latin
314Nguyễn Bảo Ngọc - Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai1791S,C,R,J7109:57:00 15/11Chung kếtHạng FB Thiếu nhi 2 Latin
314Nguyễn Bảo Ngọc - Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai1901P11310:27:00 15/11Chung kếtHạng F5 Thiếu niên 2 Latin
314Nguyễn Bảo Ngọc - Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai2091C,S6811:59:24 15/11Chung kếtHạng FD2 Thiếu nhi 2 Latin
314Nguyễn Bảo Ngọc - Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai2162191S,C,R,P,J7212:35:30 15/11Bán kếtHạng FA Thiếu nhi 2 Latin
314Nguyễn Bảo Ngọc - Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai2591J8716:51:54 15/11Chung kếtHạng F3 Thiếu niên 1 Latin
314Nguyễn Bảo Ngọc - Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai2701P8917:42:54 15/11Chung kếtHạng F5 Thiếu niên 1 Latin
316Trần Nguyễn Hoàng Diệu - Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai1591C,R16108:14:24 15/11Chung kếtHạng FD Người lớn Latin
316Trần Nguyễn Hoàng Diệu - Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai2061C,R,J11811:47:24 15/11Chung kếtHạng FC Thiếu niên 2 Latin
316Trần Nguyễn Hoàng Diệu - Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai2101C,S11612:02:24 15/11Chung kếtHạng FD2 Thiếu niên 2 Latin
316Trần Nguyễn Hoàng Diệu - Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai2151S11212:34:00 15/11Chung kếtHạng F4 Thiếu niên 2 Latin
316Trần Nguyễn Hoàng Diệu - Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai2181S,C,R,P,J12012:53:30 15/11Chung kếtHạng FA Thiếu niên 2 Latin
316Trần Nguyễn Hoàng Diệu - Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai2792881S,C,R,P,J9618:55:54 15/11Chung kếtHạng FA Thiếu niên 1 Latin
317Lê Phương Thảo - Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai1871C,P11710:21:00 15/11Chung kếtHạng FD3 Thiếu niên 2 Latin
317Lê Phương Thảo - Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai2561C,S9216:40:12 15/11Chung kếtHạng FD2 Thiếu niên 1 Latin
317Lê Phương Thảo - Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai2631S,C,R,J9517:07:48 15/11Chung kếtHạng FB Thiếu niên 1 Latin
317Lê Phương Thảo - Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai2792881S,C,R,P,J9618:55:54 15/11Chung kếtHạng FA Thiếu niên 1 Latin
317Lê Phương Thảo - Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai2911W,T,VW,SF,Q30619:12:24 15/11Chung kếtHạng FA Thiếu niên 1 Standard
317Lê Phương Thảo - Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai2921S,C,R,P,J14419:19:54 15/11Chung kếtHạng FA U21 Latin
317Lê Phương Thảo - Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai2961W,T,SF,Q30519:36:24 15/11Chung kếtHạng FB Thiếu niên 1 Standard
317Lê Phương Thảo - Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai3241W29520:39:24 15/11Chung kếtHạng F1 Thiếu niên 1 Standard
318Lê Thị Minh Hằng - Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai220223,225,227,2294C3713:40:00 15/11Vòng 1/8Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin
318Lê Thị Minh Hằng - Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai2782871S,C,R,P,J4818:12:24 15/11Bán kếtHạng FA Thiếu nhi 1 Latin
318Lê Thị Minh Hằng - Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai2851W,Q25318:42:24 15/11Chung kếtHạng FD1 Thiếu nhi 1 Standard
318Lê Thị Minh Hằng - Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai2901W,T,VW,SF,Q25819:04:54 15/11Chung kếtHạng FA Thiếu nhi 1 Standard
318Lê Thị Minh Hằng - Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai2951W,SF25419:33:24 15/11Chung kếtHạng FD2 Thiếu nhi 1 Standard
318Lê Thị Minh Hằng - Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai3021W,VW25520:03:24 15/11Chung kếtHạng FD3 Thiếu nhi 1 Standard
318Lê Thị Minh Hằng - Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai3061VW25120:12:24 15/11Chung kếtHạng F5 Thiếu nhi 1 Standard
318Lê Thị Minh Hằng - Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai3291W,T,Q25620:52:54 15/11Chung kếtHạng FC Thiếu nhi 1 Standard
319Lê Thị Hà Trang - Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai220223,225,227,2294C3713:40:00 15/11Vòng 1/8Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin
319Lê Thị Hà Trang - Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai254257,2601C,S4416:27:00 15/11Tứ kếtHạng FD2 Thiếu nhi 1 Latin
319Lê Thị Hà Trang - Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai2691P4117:41:24 15/11Chung kếtHạng F5 Thiếu nhi 1 Latin
319Lê Thị Hà Trang - Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai2782871S,C,R,P,J4818:12:24 15/11Bán kếtHạng FA Thiếu nhi 1 Latin
319Lê Thị Hà Trang - Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai274277,280,2891R3819:03:24 15/11Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin
319Lê Thị Hà Trang - Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai2901W,T,VW,SF,Q25819:04:54 15/11Chung kếtHạng FA Thiếu nhi 1 Standard
319Lê Thị Hà Trang - Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai2971W,T,SF,Q25719:42:24 15/11Chung kếtHạng FB Thiếu nhi 1 Standard
319Lê Thị Hà Trang - Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai3291W,T,Q25620:52:54 15/11Chung kếtHạng FC Thiếu nhi 1 Standard
320Đỗ Ngọc Hân - Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai2141S6412:32:30 15/11Chung kếtHạng F4 Thiếu nhi 2 Latin
320Đỗ Ngọc Hân - Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai2162191S,C,R,P,J7213:01:00 15/11Chung kếtHạng FA Thiếu nhi 2 Latin
320Đỗ Ngọc Hân - Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai2931W,SF27819:27:24 15/11Chung kếtHạng FD2 Thiếu nhi 2 Standard
320Đỗ Ngọc Hân - Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai3001W,T,SF,Q28119:51:24 15/11Chung kếtHạng FB Thiếu nhi 2 Standard
320Đỗ Ngọc Hân - Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai3121F27420:21:24 15/11Chung kếtHạng F4 Thiếu nhi 2 Standard
320Đỗ Ngọc Hân - Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai3181W27120:30:24 15/11Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Standard
320Đỗ Ngọc Hân - Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai3351W,T,VW,SF,Q28221:10:54 15/11Chung kếtHạng FA Thiếu nhi 2 Standard
322Nguyễn Ngọc Trâm Anh - Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai2162191S,C,R,P,J7212:35:30 15/11Bán kếtHạng FA Thiếu nhi 2 Latin
322Nguyễn Ngọc Trâm Anh - Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai2701P8917:42:54 15/11Chung kếtHạng F5 Thiếu niên 1 Latin
322Nguyễn Ngọc Trâm Anh - Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai2792881S,C,R,P,J9618:22:24 15/11Bán kếtHạng FA Thiếu niên 1 Latin
322Nguyễn Ngọc Trâm Anh - Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai2831S8818:37:54 15/11Chung kếtHạng F4 Thiếu niên 1 Latin
322Nguyễn Ngọc Trâm Anh - Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai2911W,T,VW,SF,Q30619:12:24 15/11Chung kếtHạng FA Thiếu niên 1 Standard
322Nguyễn Ngọc Trâm Anh - Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai2991T29619:49:54 15/11Chung kếtHạng F2 Thiếu niên 1 Standard
322Nguyễn Ngọc Trâm Anh - Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai3151F29820:25:54 15/11Chung kếtHạng F4 Thiếu niên 1 Standard
322Nguyễn Ngọc Trâm Anh - Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai3281W,T,Q30420:48:24 15/11Chung kếtHạng FC Thiếu niên 1 Standard
323Trần Nguyễn Tâm Nguyên - Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai2782871S,C,R,P,J4818:12:24 15/11Bán kếtHạng FA Thiếu nhi 1 Latin
323Trần Nguyễn Tâm Nguyên - Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai2901W,T,VW,SF,Q25819:04:54 15/11Chung kếtHạng FA Thiếu nhi 1 Standard
323Trần Nguyễn Tâm Nguyên - Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai2931W,SF27819:27:24 15/11Chung kếtHạng FD2 Thiếu nhi 2 Standard
323Trần Nguyễn Tâm Nguyên - Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai2971W,T,SF,Q25719:42:24 15/11Chung kếtHạng FB Thiếu nhi 1 Standard
323Trần Nguyễn Tâm Nguyên - Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai3021W,VW25520:03:24 15/11Chung kếtHạng FD3 Thiếu nhi 1 Standard
323Trần Nguyễn Tâm Nguyên - Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai3121F27420:21:24 15/11Chung kếtHạng F4 Thiếu nhi 2 Standard
323Trần Nguyễn Tâm Nguyên - Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai3291W,T,Q25620:52:54 15/11Chung kếtHạng FC Thiếu nhi 1 Standard
324La Gia Hân - Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai1671S,C,R,J11909:01:12 15/11Chung kếtHạng FB Thiếu niên 2 Latin
324La Gia Hân - Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai2181S,C,R,P,J12012:53:30 15/11Chung kếtHạng FA Thiếu niên 2 Latin
324La Gia Hân - Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai2631S,C,R,J9517:07:48 15/11Chung kếtHạng FB Thiếu niên 1 Latin
324La Gia Hân - Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai2792881S,C,R,P,J9618:22:24 15/11Bán kếtHạng FA Thiếu niên 1 Latin
324La Gia Hân - Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai2841W,Q32518:39:24 15/11Chung kếtHạng FD1 Thiếu niên 2 Standard
324La Gia Hân - Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai2911W,T,VW,SF,Q30619:12:24 15/11Chung kếtHạng FA Thiếu niên 1 Standard
324La Gia Hân - Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai3071VW29920:13:54 15/11Chung kếtHạng F5 Thiếu niên 1 Standard
325Nguyễn Tuấn Đạt - Hoàng Minh Ánh - Sở Văn Hóa Thể Thao Hà nội2383552(W),T,VW,SF,(Q)36815:30:00 15/11Bán kếtHạng A Người lớn Standard
325Nguyễn Tuấn Đạt - Hoàng Minh Ánh - Sở Văn Hóa Thể Thao Hà nội2391(S),C,R,P,(J)15815:37:30 15/11Chung kếtHạng A Người lớn Latin
325Nguyễn Tuấn Đạt - Hoàng Minh Ánh - Sở Văn Hóa Thể Thao Hà nội2421T36115:48:00 15/11Chung kếtHạng S2 Người lớn Standard
325Nguyễn Tuấn Đạt - Hoàng Minh Ánh - Sở Văn Hóa Thể Thao Hà nội2441Q36215:51:00 15/11Chung kếtHạng S3 Người lớn Standard
326Phan Hoàng Nam - Nguyễn Ngô Thị Ngọc Châu - TRIỀU TẤN DANCESPORT2411C15015:46:30 15/11Chung kếtHạng S1 Người lớn Latin
326Phan Hoàng Nam - Nguyễn Ngô Thị Ngọc Châu - TRIỀU TẤN DANCESPORT2431R15115:49:30 15/11Chung kếtHạng S2 Người lớn Latin
326Phan Hoàng Nam - Nguyễn Ngô Thị Ngọc Châu - TRIỀU TẤN DANCESPORT3401C14521:24:24 15/11Chung kếtHạng E1 Người lớn Latin
326Phan Hoàng Nam - Nguyễn Ngô Thị Ngọc Châu - TRIỀU TẤN DANCESPORT3471C,R15521:48:24 15/11Chung kếtHạng D Người lớn Latin
326Phan Hoàng Nam - Nguyễn Ngô Thị Ngọc Châu - TRIỀU TẤN DANCESPORT3521R14622:00:24 15/11Chung kếtHạng E2 Người lớn Latin
327Trần Tấn Quang - Châu Hồ Thùy Dương - TRIỀU TẤN DANCESPORT2411C15015:46:30 15/11Chung kếtHạng S1 Người lớn Latin
327Trần Tấn Quang - Châu Hồ Thùy Dương - TRIỀU TẤN DANCESPORT3401C14521:24:24 15/11Chung kếtHạng E1 Người lớn Latin
327Trần Tấn Quang - Châu Hồ Thùy Dương - TRIỀU TẤN DANCESPORT3471C,R15521:48:24 15/11Chung kếtHạng D Người lớn Latin
328Võ Hoàng Hà - Lê Huy Khánh Vy - TRIỀU TẤN DANCESPORT3371C7321:19:54 15/11Chung kếtHạng E1 Thiếu niên 1 Latin
328Võ Hoàng Hà - Lê Huy Khánh Vy - TRIỀU TẤN DANCESPORT3391C44321:22:54 15/11Chung kếtHạng E1 U12 Latin
329Châu Hồ Thùy Dương - TRIỀU TẤN DANCESPORT1721C,J11509:19:48 15/11Chung kếtHạng FD1 Thiếu niên 2 Latin
329Châu Hồ Thùy Dương - TRIỀU TẤN DANCESPORT2061C,R,J11811:47:24 15/11Chung kếtHạng FC Thiếu niên 2 Latin
329Châu Hồ Thùy Dương - TRIỀU TẤN DANCESPORT2101C,S11612:02:24 15/11Chung kếtHạng FD2 Thiếu niên 2 Latin
329Châu Hồ Thùy Dương - TRIỀU TẤN DANCESPORT2221C13313:38:30 15/11Chung kếtHạng F1 U21 Latin
330Võ Hoàng Hà - Nguyễn Hoàng Ánh Dương - TRIỀU TẤN DANCESPORT1071C4910:28:12 14/11Chung kếtHạng E1 Thiếu nhi 2 Latin
330Võ Hoàng Hà - Nguyễn Hoàng Ánh Dương - TRIỀU TẤN DANCESPORT1101C,R5410:35:42 14/11Chung kếtHạng D Thiếu nhi 2 Latin
330Võ Hoàng Hà - Nguyễn Hoàng Ánh Dương - TRIỀU TẤN DANCESPORT1181R5010:56:12 14/11Chung kếtHạng E2 Thiếu nhi 2 Latin
331Hà Thọ Bảo Châu - Phạm Nguyễn Bích Trâm - TRIỀU TẤN DANCESPORT2262281C2513:56:48 15/11Chung kếtHạng E1 Thiếu nhi 1 Latin
332Phạm Phương Bảo Thy - TRIỀU TẤN DANCESPORT371C53808:45:00 14/11Chung kếtHạng F1 Thiếu Niên Latin Vô địch các CLB
332Phạm Phương Bảo Thy - TRIỀU TẤN DANCESPORT2212241C8513:33:24 15/11Bán kếtHạng F1 Thiếu niên 1 Latin
332Phạm Phương Bảo Thy - TRIỀU TẤN DANCESPORT2491C,R,J9416:03:00 15/11Chung kếtHạng FC Thiếu niên 1 Latin
332Phạm Phương Bảo Thy - TRIỀU TẤN DANCESPORT2591J8716:51:54 15/11Chung kếtHạng F3 Thiếu niên 1 Latin
332Phạm Phương Bảo Thy - TRIỀU TẤN DANCESPORT2651C,J9117:23:24 15/11Chung kếtHạng FD1 Thiếu niên 1 Latin
333Lê Huy Khánh Vy - TRIỀU TẤN DANCESPORT381C53908:45:54 14/11Chung kếtHạng F1 Thiếu Niên Latin Vô địch các CLB
333Lê Huy Khánh Vy - TRIỀU TẤN DANCESPORT2491C,R,J9416:03:00 15/11Chung kếtHạng FC Thiếu niên 1 Latin
333Lê Huy Khánh Vy - TRIỀU TẤN DANCESPORT2561C,S9216:40:12 15/11Chung kếtHạng FD2 Thiếu niên 1 Latin
333Lê Huy Khánh Vy - TRIỀU TẤN DANCESPORT2631S,C,R,J9517:07:48 15/11Chung kếtHạng FB Thiếu niên 1 Latin
334Ngô Thị Thủy Tiên - TRIỀU TẤN DANCESPORT341C53508:42:18 14/11Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin Vô địch các CLB
334Ngô Thị Thủy Tiên - TRIỀU TẤN DANCESPORT161164,1660C6108:59:42 15/11Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin
334Ngô Thị Thủy Tiên - TRIỀU TẤN DANCESPORT192195,1981C,R6611:07:12 15/11Bán kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Latin
335Trần Yến Nhi - TRIỀU TẤN DANCESPORT331C53408:41:24 14/11Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin Vô địch các CLB
335Trần Yến Nhi - TRIỀU TẤN DANCESPORT232236,248,251,2534C,R4214:05:48 15/11Vòng loạiHạng FD Thiếu nhi 1 Latin
335Trần Yến Nhi - TRIỀU TẤN DANCESPORT237250,252,2552C,R,J4614:55:54 15/11Vòng 1/8Hạng FC Thiếu nhi 1 Latin
335Trần Yến Nhi - TRIỀU TẤN DANCESPORT254257,2601C,S4416:27:00 15/11Tứ kếtHạng FD2 Thiếu nhi 1 Latin
335Trần Yến Nhi - TRIỀU TẤN DANCESPORT264266,2711C,J4317:26:24 15/11Bán kếtHạng FD1 Thiếu nhi 1 Latin
335Trần Yến Nhi - TRIỀU TẤN DANCESPORT2622681S,C,R,J4717:35:24 15/11Chung kếtHạng FB Thiếu nhi 1 Latin
336Nguyễn Hoàng Ánh Dương - TRIỀU TẤN DANCESPORT321C53308:40:30 14/11Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin Vô địch các CLB
336Nguyễn Hoàng Ánh Dương - TRIỀU TẤN DANCESPORT731C,R54009:35:24 14/11Chung kếtHạng FD Thiếu nhi Latin Vô địch các CLB
336Nguyễn Hoàng Ánh Dương - TRIỀU TẤN DANCESPORT237250,252,2552C,R,J4614:55:54 15/11Vòng 1/8Hạng FC Thiếu nhi 1 Latin
336Nguyễn Hoàng Ánh Dương - TRIỀU TẤN DANCESPORT264266,2711C,J4317:13:48 15/11Tứ kếtHạng FD1 Thiếu nhi 1 Latin
337Võ Song Vũ - TRIỀU TẤN DANCESPORT160163,165,1682C1308:52:12 15/11Tứ kếtHạng F1 Nhi đồng Latin
338Hà Thọ Bảo Châu - TRIỀU TẤN DANCESPORT301C53108:38:42 14/11Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin Vô địch các CLB
338Hà Thọ Bảo Châu - TRIỀU TẤN DANCESPORT220223,225,227,2294C3713:08:30 15/11Vòng loạiHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin
339Phạm Nguyễn Bích Trâm - TRIỀU TẤN DANCESPORT291C52808:37:48 14/11Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin Vô Đich Các CLB
339Phạm Nguyễn Bích Trâm - TRIỀU TẤN DANCESPORT220223,225,227,2294C3713:40:00 15/11Vòng 1/8Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin
341Trương Thân Thảo Nguyên - TRIỀU TẤN DANCESPORT311C53208:39:36 14/11Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin Vô địch các CLB
341Trương Thân Thảo Nguyên - TRIỀU TẤN DANCESPORT264266,2711C,J4317:26:24 15/11Bán kếtHạng FD1 Thiếu nhi 1 Latin
342Nguyễn Hoàng Xuân Hiếu - TRIỀU TẤN DANCESPORT351C53608:43:12 14/11Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin Vô địch các CLB
342Nguyễn Hoàng Xuân Hiếu - TRIỀU TẤN DANCESPORT160163,165,1681C1308:58:12 15/11Bán kếtHạng F1 Nhi đồng Latin
342Nguyễn Hoàng Xuân Hiếu - TRIỀU TẤN DANCESPORT1701731C,J1909:10:12 15/11Bán kếtHạng FD1 Nhi đồng Latin
343Trương Yến Ngọc - TRIỀU TẤN DANCESPORT281C52708:36:54 14/11Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin Vô đich các CLB
343Trương Yến Ngọc - TRIỀU TẤN DANCESPORT1701731C,J1909:10:12 15/11Bán kếtHạng FD1 Nhi đồng Latin
345Ngô Phạm Thùy Dương - TRIỀU TẤN DANCESPORT361C53708:44:06 14/11Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin Vô địch các CLB
345Ngô Phạm Thùy Dương - TRIỀU TẤN DANCESPORT1701731C,J1909:10:12 15/11Bán kếtHạng FD1 Nhi đồng Latin
346Trịnh Hiền Nhi - TRIỀU TẤN DANCESPORT441C56508:51:18 14/11Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin Vô địch các CLB
346Trịnh Hiền Nhi - TRIỀU TẤN DANCESPORT160163,165,1682C1308:52:12 15/11Tứ kếtHạng F1 Nhi đồng Latin
347Nguyễn Khoa Khánh Nguyên - TRIỀU TẤN DANCESPORT311C53208:39:36 14/11Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin Vô địch các CLB
347Nguyễn Khoa Khánh Nguyên - TRIỀU TẤN DANCESPORT160163,165,1684C1308:17:24 15/11Vòng 1/8Hạng F1 Nhi đồng Latin
347Nguyễn Khoa Khánh Nguyên - TRIỀU TẤN DANCESPORT1701731C,J1909:10:12 15/11Bán kếtHạng FD1 Nhi đồng Latin
348Lê Thủy Tiên - TRIỀU TẤN DANCESPORT331C53408:41:24 14/11Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin Vô địch các CLB
348Lê Thủy Tiên - TRIỀU TẤN DANCESPORT220223,225,227,2291C3713:58:18 15/11Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin
348Lê Thủy Tiên - TRIỀU TẤN DANCESPORT264266,2711C,J4317:26:24 15/11Bán kếtHạng FD1 Thiếu nhi 1 Latin
349Phạm Phương Nhã Kỳ - TRIỀU TẤN DANCESPORT291C52808:37:48 14/11Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin Vô Đich Các CLB
350Phạm Thị Diệu Thúy - TRIỀU TẤN DANCESPORT321C53308:40:30 14/11Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin Vô địch các CLB
350Phạm Thị Diệu Thúy - TRIỀU TẤN DANCESPORT381C53908:45:54 14/11Chung kếtHạng F1 Thiếu Niên Latin Vô địch các CLB
350Phạm Thị Diệu Thúy - TRIỀU TẤN DANCESPORT161164,1662C6108:39:18 15/11Tứ kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin
350Phạm Thị Diệu Thúy - TRIỀU TẤN DANCESPORT175178,182,1841R6209:54:00 15/11Tứ kếtHạng F2 Thiếu nhi 2 Latin
350Phạm Thị Diệu Thúy - TRIỀU TẤN DANCESPORT192195,1981C,R6611:07:12 15/11Bán kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Latin
350Phạm Thị Diệu Thúy - TRIỀU TẤN DANCESPORT2212241C8513:33:24 15/11Bán kếtHạng F1 Thiếu niên 1 Latin
351Từ Lưu Khánh Huyền - TRIỀU TẤN DANCESPORT381C53908:45:54 14/11Chung kếtHạng F1 Thiếu Niên Latin Vô địch các CLB
351Từ Lưu Khánh Huyền - TRIỀU TẤN DANCESPORT161164,1661C6108:55:12 15/11Bán kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin
351Từ Lưu Khánh Huyền - TRIỀU TẤN DANCESPORT175178,182,1841R6209:54:00 15/11Tứ kếtHạng F2 Thiếu nhi 2 Latin
351Từ Lưu Khánh Huyền - TRIỀU TẤN DANCESPORT192195,1981C,R6611:07:12 15/11Bán kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Latin
351Từ Lưu Khánh Huyền - TRIỀU TẤN DANCESPORT2212241C8513:33:24 15/11Bán kếtHạng F1 Thiếu niên 1 Latin
352Phạm Ngọc Hương Giang - TRIỀU TẤN DANCESPORT371C53808:45:00 14/11Chung kếtHạng F1 Thiếu Niên Latin Vô địch các CLB
352Phạm Ngọc Hương Giang - TRIỀU TẤN DANCESPORT161164,1661C6108:55:12 15/11Bán kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin
352Phạm Ngọc Hương Giang - TRIỀU TẤN DANCESPORT175178,182,1840R6210:13:30 15/11Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 2 Latin
352Phạm Ngọc Hương Giang - TRIỀU TẤN DANCESPORT2751R8618:06:24 15/11Chung kếtHạng F2 Thiếu niên 1 Latin
353Trần Cửu Phương Linh - TRIỀU TẤN DANCESPORT361C53708:44:06 14/11Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin Vô địch các CLB
353Trần Cửu Phương Linh - TRIỀU TẤN DANCESPORT731C,R54009:35:24 14/11Chung kếtHạng FD Thiếu nhi Latin Vô địch các CLB
353Trần Cửu Phương Linh - TRIỀU TẤN DANCESPORT220223,225,227,2294C3713:08:30 15/11Vòng loạiHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin
353Trần Cửu Phương Linh - TRIỀU TẤN DANCESPORT232236,248,251,2534C,R4214:43:54 15/11Vòng 1/8Hạng FD Thiếu nhi 1 Latin
354Phùng Gia Hân - TRIỀU TẤN DANCESPORT281C52708:36:54 14/11Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin Vô đich các CLB
354Phùng Gia Hân - TRIỀU TẤN DANCESPORT361C53708:44:06 14/11Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin Vô địch các CLB
354Phùng Gia Hân - TRIỀU TẤN DANCESPORT160163,165,1682C1308:52:12 15/11Tứ kếtHạng F1 Nhi đồng Latin
354Phùng Gia Hân - TRIỀU TẤN DANCESPORT174177,181,1831R1409:51:00 15/11Bán kếtHạng F2 Nhi đồng Latin
355Trần Thị Phương Nhi - TRIỀU TẤN DANCESPORT301C53108:38:42 14/11Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin Vô địch các CLB
355Trần Thị Phương Nhi - TRIỀU TẤN DANCESPORT220223,225,227,2294C3713:08:30 15/11Vòng loạiHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin
356Võ Song Vũ - Ngô Phạm Thùy Dương - TRIỀU TẤN DANCESPORT51C45808:16:12 14/11Chung kếtHạng E1 Nhi đồng Latin Vô địch DOC
356Võ Song Vũ - Ngô Phạm Thùy Dương - TRIỀU TẤN DANCESPORT1061C110:26:42 14/11Chung kếtHạng E1 Nhi đồng Latin
359Nguyễn Hoàng Xuân Hiếu - Nguyễn Khoa Khánh Nguyên - TRIỀU TẤN DANCESPORT1081C,J3110:29:42 14/11Chung kếtHạng D1 Thiếu nhi 1 Latin
359Nguyễn Hoàng Xuân Hiếu - Nguyễn Khoa Khánh Nguyên - TRIỀU TẤN DANCESPORT2262281C2513:56:48 15/11Chung kếtHạng E1 Thiếu nhi 1 Latin
360Võ Hoàng Hà - TRIỀU TẤN DANCESPORT192195,1981C,R6610:43:48 15/11Tứ kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Latin
361Nguyễn Quốc Quân - Nguyễn Thị Thu Thủy - Thăng Long2721W,T,Q38717:47:24 15/11Chung kếtHạng C Trung niên 2 Standard
361Nguyễn Quốc Quân - Nguyễn Thị Thu Thủy - Thăng Long3211W39620:34:54 15/11Chung kếtHạng E1 Trung niên 4 Standard
361Nguyễn Quốc Quân - Nguyễn Thị Thu Thủy - Thăng Long3251W40520:40:54 15/11Chung kếtHạng E1 Trung niên 5 Standard
361Nguyễn Quốc Quân - Nguyễn Thị Thu Thủy - Thăng Long3331W,T40121:04:54 15/11Chung kếtHạng D Trung niên 4 Standard
361Nguyễn Quốc Quân - Nguyễn Thị Thu Thủy - Thăng Long3341W,T38621:07:54 15/11Chung kếtHạng D Trung niên 2 Standard
362Vương Đức Long - Vũ Bích Oanh - Thăng Long2981T40619:48:24 15/11Chung kếtHạng E2 Trung niên 5 Standard
362Vương Đức Long - Vũ Bích Oanh - Thăng Long3081T39020:15:24 15/11Chung kếtHạng E2 Trung niên 3 Standard
362Vương Đức Long - Vũ Bích Oanh - Thăng Long3161T38220:27:24 15/11Chung kếtHạng E2 Trung niên 2 Standard
362Vương Đức Long - Vũ Bích Oanh - Thăng Long3191W38920:31:54 15/11Chung kếtHạng E1 Trung niên 3 Standard
362Vương Đức Long - Vũ Bích Oanh - Thăng Long3301W,T39420:57:24 15/11Chung kếtHạng D Trung niên 3 Standard
364Trần Đình Quý - Trần Thị Phương Thanh - Thăng Long2383552(W),T,VW,SF,(Q)36815:30:00 15/11Bán kếtHạng A Người lớn Standard
364Trần Đình Quý - Trần Thị Phương Thanh - Thăng Long2731W,T,Q37817:51:54 15/11Chung kếtHạng C Trung niên 1 Standard
364Trần Đình Quý - Trần Thị Phương Thanh - Thăng Long2811W,T,Q36618:31:54 15/11Chung kếtHạng C Người lớn Standard
364Trần Đình Quý - Trần Thị Phương Thanh - Thăng Long3011W,T,SF,Q36719:57:24 15/11Chung kếtHạng B Người lớn Standard
364Trần Đình Quý - Trần Thị Phương Thanh - Thăng Long3091W37220:16:54 15/11Chung kếtHạng E1 Trung niên 1 Standard
364Trần Đình Quý - Trần Thị Phương Thanh - Thăng Long3201W35520:33:24 15/11Chung kếtHạng E1 Người lớn Standard
365Nguyễn Chí Công - Kiều Thúy Hằng - Thăng Long2731W,T,Q37817:51:54 15/11Chung kếtHạng C Trung niên 1 Standard
365Nguyễn Chí Công - Kiều Thúy Hằng - Thăng Long2811W,T,Q36618:31:54 15/11Chung kếtHạng C Người lớn Standard
365Nguyễn Chí Công - Kiều Thúy Hằng - Thăng Long3041T37320:09:24 15/11Chung kếtHạng E2 Trung niên 1 Standard
365Nguyễn Chí Công - Kiều Thúy Hằng - Thăng Long3111Q35720:19:54 15/11Chung kếtHạng E3 Người lớn Standard
365Nguyễn Chí Công - Kiều Thúy Hằng - Thăng Long3261W,T37720:42:24 15/11Chung kếtHạng D Trung niên 1 Standard
365Nguyễn Chí Công - Kiều Thúy Hằng - Thăng Long3311W,T36521:00:24 15/11Chung kếtHạng D Người lớn Standard
366Phạm Sỹ Tuân - Trần Thị Yến Nơ - Trung tâm VHTT và Thể Thao Liên Chiểu2721W,T,Q38717:47:24 15/11Chung kếtHạng C Trung niên 2 Standard
366Phạm Sỹ Tuân - Trần Thị Yến Nơ - Trung tâm VHTT và Thể Thao Liên Chiểu2731W,T,Q37817:51:54 15/11Chung kếtHạng C Trung niên 1 Standard
366Phạm Sỹ Tuân - Trần Thị Yến Nơ - Trung tâm VHTT và Thể Thao Liên Chiểu3261W,T37720:42:24 15/11Chung kếtHạng D Trung niên 1 Standard
366Phạm Sỹ Tuân - Trần Thị Yến Nơ - Trung tâm VHTT và Thể Thao Liên Chiểu3341W,T38621:07:54 15/11Chung kếtHạng D Trung niên 2 Standard
367Lê Văn Minh - Trương Thị Thanh Phước - Trung tâm VHTT và Thể Thao Liên Chiểu3491R16321:55:54 15/11Chung kếtHạng E2 Trung niên 1 Latin
367Lê Văn Minh - Trương Thị Thanh Phước - Trung tâm VHTT và Thể Thao Liên Chiểu3501R17221:57:24 15/11Chung kếtHạng E2 Trung niên 2 Latin
368Trà Quốc Khanh - Nguyễn Thị Xuân - Trung tâm VHTT và Thể Thao Liên Chiểu3491R16321:55:54 15/11Chung kếtHạng E2 Trung niên 1 Latin
368Trà Quốc Khanh - Nguyễn Thị Xuân - Trung tâm VHTT và Thể Thao Liên Chiểu3501R17221:57:24 15/11Chung kếtHạng E2 Trung niên 2 Latin
369Đồng diễn Nhảy hiện đại - ChaChaCha - Vũ Đặng Hải Nhi,Nguyễn Kim Ngân,Lê Nguyễn Ngọc Vân,Đặng Hoàng Gia Nguyên,Nguyễn Thanh Mai,Phạm Duy Anh,Trần Ngọc Minh Khuê,Nguyễn Thiên Thanh,Đoàn Khánh An,Đỗ Đặng Minh Hà,Võ Trang Minh,Đỗ Hoàng Bảo Phương,Phạm Nguyễn Thái Hà,Võ Hoàn My,Trần Thảo Nhi,Đinh Thụy An Nhiên,Trần Đặng Thái Vy,Nguyễn Thị Phương Linh - Trung tâm VHTT&TT Quận Sơn Trà2111SD42112:01:00 15/11Chung kếtU12 Formation
370Nguyễn Thiên Thanh - Trung tâm VHTT&TT Quận Sơn Trà871J47210:02:24 14/11Chung kếtHạng F3 Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB
371Đỗ Hoàng Bảo Phương - Trung tâm VHTT&TT Quận Sơn Trà871J47210:02:24 14/11Chung kếtHạng F3 Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB
372Phạm Duy Anh - Trung tâm VHTT&TT Quận Sơn Trà91C47608:19:48 14/11Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB
373Nguyễn Trần Trúc Ly - Trung tâm âm nhạc Bảo Yến291C52808:37:48 14/11Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin Vô Đich Các CLB
373Nguyễn Trần Trúc Ly - Trung tâm âm nhạc Bảo Yến731C,R54009:35:24 14/11Chung kếtHạng FD Thiếu nhi Latin Vô địch các CLB
373Nguyễn Trần Trúc Ly - Trung tâm âm nhạc Bảo Yến192195,1981C,R6611:07:12 15/11Bán kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Latin
373Nguyễn Trần Trúc Ly - Trung tâm âm nhạc Bảo Yến220223,225,227,2291C3713:55:18 15/11Bán kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin
373Nguyễn Trần Trúc Ly - Trung tâm âm nhạc Bảo Yến232236,248,251,2534C,R4214:05:48 15/11Vòng loạiHạng FD Thiếu nhi 1 Latin
373Nguyễn Trần Trúc Ly - Trung tâm âm nhạc Bảo Yến274277,280,2892R3818:09:24 15/11Tứ kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin
374Cổ Ngọc Như Thảo - Trung tâm âm nhạc Bảo Yến301C53108:38:42 14/11Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin Vô địch các CLB
374Cổ Ngọc Như Thảo - Trung tâm âm nhạc Bảo Yến175178,182,1840R6210:13:30 15/11Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 2 Latin
374Cổ Ngọc Như Thảo - Trung tâm âm nhạc Bảo Yến274277,280,2892R3818:09:24 15/11Tứ kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin
375Lưu Nguyễn Bình Lam - Trung tâm âm nhạc Bảo Yến311C53208:39:36 14/11Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin Vô địch các CLB
375Lưu Nguyễn Bình Lam - Trung tâm âm nhạc Bảo Yến175178,182,1841R6209:54:00 15/11Tứ kếtHạng F2 Thiếu nhi 2 Latin
375Lưu Nguyễn Bình Lam - Trung tâm âm nhạc Bảo Yến274277,280,2892R3818:09:24 15/11Tứ kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin
376Nguyễn Khánh Đan - Trung tâm âm nhạc Bảo Yến321C53308:40:30 14/11Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin Vô địch các CLB
377Mai Nguyễn Hà My - Trung tâm âm nhạc Bảo Yến331C53408:41:24 14/11Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin Vô địch các CLB
377Mai Nguyễn Hà My - Trung tâm âm nhạc Bảo Yến175178,182,1840R6210:13:30 15/11Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 2 Latin
377Mai Nguyễn Hà My - Trung tâm âm nhạc Bảo Yến274277,280,2892R3818:09:24 15/11Tứ kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin
378Nguyễn Ngọc Bảo Hân - Trung tâm âm nhạc Bảo Yến341C53508:42:18 14/11Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin Vô địch các CLB
378Nguyễn Ngọc Bảo Hân - Trung tâm âm nhạc Bảo Yến175178,182,1841R6209:54:00 15/11Tứ kếtHạng F2 Thiếu nhi 2 Latin
378Nguyễn Ngọc Bảo Hân - Trung tâm âm nhạc Bảo Yến274277,280,2892R3818:09:24 15/11Tứ kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin
379Phan Thị Khánh Ly - Trung tâm âm nhạc Bảo Yến271C52608:36:00 14/11Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin Vô địch các CLB
379Phan Thị Khánh Ly - Trung tâm âm nhạc Bảo Yến160163,165,1682C1308:52:12 15/11Tứ kếtHạng F1 Nhi đồng Latin
379Phan Thị Khánh Ly - Trung tâm âm nhạc Bảo Yến220223,225,227,2294C3713:40:00 15/11Vòng 1/8Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin
380Phan Nguyễn Thục Nhi - Trung tâm âm nhạc Bảo Yến281C52708:36:54 14/11Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin Vô đich các CLB
380Phan Nguyễn Thục Nhi - Trung tâm âm nhạc Bảo Yến351C53608:43:12 14/11Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin Vô địch các CLB
380Phan Nguyễn Thục Nhi - Trung tâm âm nhạc Bảo Yến160163,165,1684C1308:17:24 15/11Vòng 1/8Hạng F1 Nhi đồng Latin
380Phan Nguyễn Thục Nhi - Trung tâm âm nhạc Bảo Yến220223,225,227,2294C3713:08:30 15/11Vòng loạiHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin
381Chachacha - Nguyễn Trần Trúc Ly,Cổ Ngọc Như Thảo,Lưu Nguyễn Bình Lam,Nguyễn Khánh Đan,Mai Nguyễn Hà My,Nguyễn Ngọc Bảo Hân,Phạn Thị Khánh Ly - Trung tâm âm nhạc Bảo Yến2111SD42112:01:00 15/11Chung kếtU12 Formation
382Chachacha - Khoa HDLH - Biên Phiên Dịch - Trường Cao Đẳng Du Lịch Đà Nẵng2121SD42312:21:00 15/11Chung kếtNgười lớn Formation
383Lê Hiền Mai - Trường THCS Trưng Vương1191R16010:57:42 14/11Chung kếtHạng F2 Người lớn Latin
383Lê Hiền Mai - Trường THCS Trưng Vương1271C15911:12:42 14/11Chung kếtHạng F1 Người lớn Latin
383Lê Hiền Mai - Trường THCS Trưng Vương2351C,R13814:40:54 15/11Chung kếtHạng FD U21 Latin
384Nguyễn Trần Uyên Nhi - Trường THCS Trưng Vương1191R16010:57:42 14/11Chung kếtHạng F2 Người lớn Latin
384Nguyễn Trần Uyên Nhi - Trường THCS Trưng Vương1271C15911:12:42 14/11Chung kếtHạng F1 Người lớn Latin
384Nguyễn Trần Uyên Nhi - Trường THCS Trưng Vương1931C,R11410:58:12 15/11Chung kếtHạng FD Thiếu niên 2 Latin
385Nguyễn Ngọc Minh Châu - Trường THCS Trưng Vương21S,C,R,J57208:03:36 14/11Chung kếtHạng FB Thiếu niên Latin Luân Oanh DS
385Nguyễn Ngọc Minh Châu - Trường THCS Trưng Vương1301C,R,J46911:21:42 14/11Chung kếtHạng FC Người Lớn Latin
385Nguyễn Ngọc Minh Châu - Trường THCS Trưng Vương1591C,R16108:14:24 15/11Chung kếtHạng FD Người lớn Latin
385Nguyễn Ngọc Minh Châu - Trường THCS Trưng Vương1671S,C,R,J11909:01:12 15/11Chung kếtHạng FB Thiếu niên 2 Latin
385Nguyễn Ngọc Minh Châu - Trường THCS Trưng Vương3511R42621:58:54 15/11Chung kếtHạng F2 U12 Latin
386Thái Thanh Thảo - Trường THCS Trưng Vương21S,C,R,J57208:03:36 14/11Chung kếtHạng FB Thiếu niên Latin Luân Oanh DS
386Thái Thanh Thảo - Trường THCS Trưng Vương1301C,R,J46911:21:42 14/11Chung kếtHạng FC Người Lớn Latin
386Thái Thanh Thảo - Trường THCS Trưng Vương3321J42721:03:24 15/11Chung kếtHạng F3 U12 Latin
386Thái Thanh Thảo - Trường THCS Trưng Vương3421S,C,R,J43221:27:24 15/11Chung kếtHạng FB U12 Latin
386Thái Thanh Thảo - Trường THCS Trưng Vương3481C,R,J43121:51:24 15/11Chung kếtHạng FC U12 Latin
387Trần Xuân Nghi - Trường THCS Trưng Vương21S,C,R,J57208:03:36 14/11Chung kếtHạng FB Thiếu niên Latin Luân Oanh DS
387Trần Xuân Nghi - Trường THCS Trưng Vương1301C,R,J46911:21:42 14/11Chung kếtHạng FC Người Lớn Latin
387Trần Xuân Nghi - Trường THCS Trưng Vương2491C,R,J9416:03:00 15/11Chung kếtHạng FC Thiếu niên 1 Latin
387Trần Xuân Nghi - Trường THCS Trưng Vương3421S,C,R,J43221:27:24 15/11Chung kếtHạng FB U12 Latin
387Trần Xuân Nghi - Trường THCS Trưng Vương3531S42822:01:54 15/11Chung kếtHạng F4 U12 Latin
388Trần Ngọc Minh Khuê - Trường Tiểu học Lê Lai861J47110:01:30 14/11Chung kếtHạng F3 Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB
389Đinh Thụy An Nhiên - Trường Tiểu học Lê Lai881J47410:03:18 14/11Chung kếtHạng F3 Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB
390Phan Minh Nguyên - Trường Tiểu học Trần Văn Ơn1321T27211:27:42 14/11Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 2 Standard
390Phan Minh Nguyên - Trường Tiểu học Trần Văn Ơn1411W,T,Q32811:59:12 14/11Chung kếtHạng FC Thiếu niên 2 Standard
390Phan Minh Nguyên - Trường Tiểu học Trần Văn Ơn175178,182,1842R6209:37:48 15/11Vòng 1/8Hạng F2 Thiếu nhi 2 Latin
390Phan Minh Nguyên - Trường Tiểu học Trần Văn Ơn192195,1981C,R6611:07:12 15/11Bán kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Latin
390Phan Minh Nguyên - Trường Tiểu học Trần Văn Ơn2941W,SF30219:30:24 15/11Chung kếtHạng FD2 Thiếu niên 1 Standard
390Phan Minh Nguyên - Trường Tiểu học Trần Văn Ơn2961W,T,SF,Q30519:36:24 15/11Chung kếtHạng FB Thiếu niên 1 Standard
390Phan Minh Nguyên - Trường Tiểu học Trần Văn Ơn3031W,VW27920:06:24 15/11Chung kếtHạng FD3 Thiếu nhi 2 Standard
390Phan Minh Nguyên - Trường Tiểu học Trần Văn Ơn3181W27120:30:24 15/11Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Standard
390Phan Minh Nguyên - Trường Tiểu học Trần Văn Ơn3451C,R43021:42:24 15/11Chung kếtHạng FD U12 Latin
390Phan Minh Nguyên - Trường Tiểu học Trần Văn Ơn3481C,R,J43121:51:24 15/11Chung kếtHạng FC U12 Latin
391Phan Nguyên Minh - Trường Tiểu học Trần Văn Ơn1001R55810:14:06 14/11Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB 1
391Phan Nguyên Minh - Trường Tiểu học Trần Văn Ơn160163,165,1682C1308:52:12 15/11Tứ kếtHạng F1 Nhi đồng Latin
391Phan Nguyên Minh - Trường Tiểu học Trần Văn Ơn174177,181,1831R1409:51:00 15/11Bán kếtHạng F2 Nhi đồng Latin
392Phạm Nguyễn Thái Hà - Trường tiểu học Lê Lai881J47410:03:18 14/11Chung kếtHạng F3 Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB
393Đặng Nhật Minh - Vũ Thị Thanh Thảo - TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG1041C,R,J5810:17:42 14/11Chung kếtHạng C Thiếu nhi 2 Latin
393Đặng Nhật Minh - Vũ Thị Thanh Thảo - TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG1071C4910:28:12 14/11Chung kếtHạng E1 Thiếu nhi 2 Latin
393Đặng Nhật Minh - Vũ Thị Thanh Thảo - TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG1101C,R5410:35:42 14/11Chung kếtHạng D Thiếu nhi 2 Latin
393Đặng Nhật Minh - Vũ Thị Thanh Thảo - TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG1151C,J5510:50:12 14/11Chung kếtHạng D1 Thiếu nhi 2 Latin
393Đặng Nhật Minh - Vũ Thị Thanh Thảo - TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG1181R5010:56:12 14/11Chung kếtHạng E2 Thiếu nhi 2 Latin
393Đặng Nhật Minh - Vũ Thị Thanh Thảo - TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG1221J5111:05:12 14/11Chung kếtHạng E3 Thiếu nhi 2 Latin
394Vũ Thị Thanh Thảo - TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG161164,1661C6108:55:12 15/11Bán kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin
394Vũ Thị Thanh Thảo - TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG175178,182,1842R6209:37:48 15/11Vòng 1/8Hạng F2 Thiếu nhi 2 Latin
395Phạm Vũ Trúc Linh - TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG441C56508:51:18 14/11Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin Vô địch các CLB
395Phạm Vũ Trúc Linh - TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG741C,R56009:37:12 14/11Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB 1
395Phạm Vũ Trúc Linh - TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG1511R54608:03:36 15/11Chung kếtHạng F2 Nhi đồng Latin Vô địch các CLB
396Đặng Hoàng Gia Nguyên - Vườn Ươm Trí Tuệ871J47210:02:24 14/11Chung kếtHạng F3 Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB
397Võ Trang Minh - Vườn Ươm Trí Tuệ91C47608:19:48 14/11Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB
398Võ Hoàn My - Vườn Ươm Trí Tuệ91C47608:19:48 14/11Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB
399Nguyễn Thanh Mai - CLB Lực Thư Dancesport881J47410:03:18 14/11Chung kếtHạng F3 Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB
401Rumba - Lê Thị Kiêm Liên,Bùi Thị Bích Lại,Nguyễn Thị Hoa,Phạm Thị Hà,Nguyễn Thị Ngọ,Đoàn Thị Thanh Thủy,Võ Thị Hạnh,Trịnh Bằng Lăng,Nguyễn Thị Mỹ Lệ,Nguyễn Thị Hạnh, Bùi Thị Hoa,Nguyễn Phan Mỹ Dung,Lê Thi Kiển,Nguyễn Hoàng Yến,Vũ Thị Hồng Hạnh,Nguyễn Thị Hồng Sâm - CLB PH DANCESPORT TAM KỲ2121SD42312:21:00 15/11Chung kếtNgười lớn Formation
402Chachacha - Huỳnh Thị Bích Anh,Nguyễn Ngọc Thiếp,Trần Thị Phi Anh,Trần Thị Viên,Nguyễn Thị Tuyết Trinh,Nguyên Thị Tương,Trần Thị Minh Hiếu,Trần Thị Gái,Văn Thị Dự,Nguyễn Thị Vân,Nguyễn Thị Hạnh Hương - CLB Vân Anh Tam Kỳ Quảng Nam2121SD42312:21:00 15/11Chung kếtNgười lớn Formation
403Rumba - Thiều Quang Niên,Lê Thị Hằng,Lê Hoàng,Hoàng Minh Thuỳ,Phạm Chí Phong,Nguyễn Thị Thu Thuỷ - CLB Sống Khoẻ Tam Kỳ Quảng Nam2121SD42312:21:00 15/11Chung kếtNgười lớn Formation
404Nguyễn Đức Hòa - Nguyễn Thị Hải Yến - Thăng Long2383552(W),T,VW,SF,(Q)36815:30:00 15/11Bán kếtHạng A Người lớn Standard
404Nguyễn Đức Hòa - Nguyễn Thị Hải Yến - Thăng Long2401W36015:45:00 15/11Chung kếtHạng S1 Người lớn Standard
404Nguyễn Đức Hòa - Nguyễn Thị Hải Yến - Thăng Long2471VW36415:55:30 15/11Chung kếtHạng S5 Người lớn Standard
405Bùi Quang Nam - Nguyễn Thị Hồng Anh - Cung LĐHN Việt Tiệp HP2383552(W),T,VW,SF,(Q)36815:30:00 15/11Bán kếtHạng A Người lớn Standard
405Bùi Quang Nam - Nguyễn Thị Hồng Anh - Cung LĐHN Việt Tiệp HP2401W36015:45:00 15/11Chung kếtHạng S1 Người lớn Standard
405Bùi Quang Nam - Nguyễn Thị Hồng Anh - Cung LĐHN Việt Tiệp HP2421T36115:48:00 15/11Chung kếtHạng S2 Người lớn Standard
405Bùi Quang Nam - Nguyễn Thị Hồng Anh - Cung LĐHN Việt Tiệp HP2441Q36215:51:00 15/11Chung kếtHạng S3 Người lớn Standard
406Lê Thọ Sơn - Chu Thị Thanh Huyền - Thăng Long2421T36115:48:00 15/11Chung kếtHạng S2 Người lớn Standard
406Lê Thọ Sơn - Chu Thị Thanh Huyền - Thăng Long2441Q36215:51:00 15/11Chung kếtHạng S3 Người lớn Standard
406Lê Thọ Sơn - Chu Thị Thanh Huyền - Thăng Long2461F36315:54:00 15/11Chung kếtHạng S4 Người lớn Standard
406Lê Thọ Sơn - Chu Thị Thanh Huyền - Thăng Long2471VW36415:55:30 15/11Chung kếtHạng S5 Người lớn Standard
406Lê Thọ Sơn - Chu Thị Thanh Huyền - Thăng Long2383551(W),T,VW,SF,(Q)36822:10 15/11Chung kếtHạng A Người lớn Standard
Khiêu vũ thể thao. Thông tin giải đấu. Đăng ký thi đấu online.
Copyright © 2016. Bản quyền thuộc Tùng Sonata - 0946 999 777.