Lịch vận động viên

Giải Vô địch KVTT Tỉnh Gia Lai mở rộng lần thứ 3, 2020

Số đeoVận động viên SKSK KQHeatĐiệuMã ND Ngày giờVòngNội dung
11Võ ngọc thiên kim - Ban Me Dance101C40708:09:00 27/12Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin Vô địch các CLB 1
11Võ ngọc thiên kim - Ban Me Dance141C42008:13:00 27/12Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin Vô địch các CLB 2
11Võ ngọc thiên kim - Ban Me Dance371C46908:36:00 27/12Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin Vô địch các CLB
11Võ ngọc thiên kim - Ban Me Dance431C,R39108:44:00 27/12Chung kếtHạng FD Thếu nhi 2 Latin Vô địch các CLB
11Võ ngọc thiên kim - Ban Me Dance491C,R42708:56:00 27/12Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Latin Vô địch các CLB
11Võ ngọc thiên kim - Ban Me Dance1121151C6212:35:18 27/12Bán kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin
11Võ ngọc thiên kim - Ban Me Dance1741771R6317:08:42 27/12Bán kếtHạng F2 Thiếu nhi 2 Latin
11Võ ngọc thiên kim - Ban Me Dance1871P6617:47:24 27/12Chung kếtHạng F5 Thiếu nhi 2 Latin
12Võ ngọc thiên phước - Ban Me Dance21C38308:01:00 27/12Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB
12Võ ngọc thiên phước - Ban Me Dance91C40408:08:00 27/12Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB 1
12Võ ngọc thiên phước - Ban Me Dance421C,R38608:42:00 27/12Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB
12Võ ngọc thiên phước - Ban Me Dance561R38409:06:00 27/12Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB
12Võ ngọc thiên phước - Ban Me Dance611R40509:11:00 27/12Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB 1
12Võ ngọc thiên phước - Ban Me Dance134138,1441C3815:26:48 27/12Bán kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin
12Võ ngọc thiên phước - Ban Me Dance159163,1661R3916:21:12 27/12Tứ kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin
12Võ ngọc thiên phước - Ban Me Dance1691J4016:45:18 27/12Chung kếtHạng F3 Thiếu nhi 1 Latin
12Võ ngọc thiên phước - Ban Me Dance2281S4121:39:18 27/12Chung kếtHạng F4 Thiếu nhi 1 Latin
13Kim Ánh - Ban Me Dance11C37908:00 27/12Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin Vô địch Các CLB
13Kim Ánh - Ban Me Dance111C41408:10:00 27/12Chung kếtHạng F1 Nhi đồng 2 Latin Vô địch các CLB
13Kim Ánh - Ban Me Dance471C,R41608:52:00 27/12Chung kếtHạng FD Nhi đồng 2 Latin Vô địch các CLB
13Kim Ánh - Ban Me Dance551R38009:05:00 27/12Chung kếtHạng F2 Nhi đồng Latin Vô địch các CLB
13Kim Ánh - Ban Me Dance621R41509:12:00 27/12Chung kếtHạng F2 Nhi đồng 2 Latin Vô địch các CLB
13Kim Ánh - Ban Me Dance111114,1171C1412:27:00 27/12Tứ kếtHạng F1 Nhi đồng Latin
13Kim Ánh - Ban Me Dance1191221C,R1312:54:12 27/12Bán kếtHạng FD Nhi đồng Latin
13Kim Ánh - Ban Me Dance1731761R1517:04:00 27/12Bán kếtHạng F2 Nhi đồng Latin
14Quỳnh anh kbuôr - Ban Me Dance131C41708:12:00 27/12Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB 2
14Quỳnh anh kbuôr - Ban Me Dance351C46008:34:00 27/12Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB
14Quỳnh anh kbuôr - Ban Me Dance481C,R41908:54:00 27/12Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB 2
14Quỳnh anh kbuôr - Ban Me Dance541J42109:04:00 27/12Chung kếtHạng F3 Thiếu nhi Latin Vô địch các CLB 2
14Quỳnh anh kbuôr - Ban Me Dance671R46409:17:00 27/12Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin 1 Vô địch các CLB
14Quỳnh anh kbuôr - Ban Me Dance134138,1441C3815:26:48 27/12Bán kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin
14Quỳnh anh kbuôr - Ban Me Dance1411P4215:35:18 27/12Chung kếtHạng F5 Thiếu nhi 1 Latin
14Quỳnh anh kbuôr - Ban Me Dance159163,1661R3916:35:06 27/12Bán kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin
14Quỳnh anh kbuôr - Ban Me Dance1691J4016:45:18 27/12Chung kếtHạng F3 Thiếu nhi 1 Latin
15Mai Văn Trường An - Phan Thị Bạch Thu Hà - CLB An Thu Hà871C,R18010:09:54 27/12Chung kếtHạng D Trung niên 5 Latin
15Mai Văn Trường An - Phan Thị Bạch Thu Hà - CLB An Thu Hà981C18110:54:06 27/12Chung kếtHạng E1 Trung niên 5 Latin
15Mai Văn Trường An - Phan Thị Bạch Thu Hà - CLB An Thu Hà1041R18211:12:48 27/12Chung kếtHạng E2 Trung niên 5 Latin
15Mai Văn Trường An - Phan Thị Bạch Thu Hà - CLB An Thu Hà1351W37315:11:30 27/12Chung kếtHạng E1 Trung niên 5 Standard
15Mai Văn Trường An - Phan Thị Bạch Thu Hà - CLB An Thu Hà1401W,T37215:31:54 27/12Chung kếtHạng D Trung niên 5 Standard
15Mai Văn Trường An - Phan Thị Bạch Thu Hà - CLB An Thu Hà1431W,T34815:38:42 27/12Chung kếtHạng D Trung niên 1 Standard
15Mai Văn Trường An - Phan Thị Bạch Thu Hà - CLB An Thu Hà1521C17716:07:36 27/12Chung kếtHạng E1 Trung niên 4 Latin
15Mai Văn Trường An - Phan Thị Bạch Thu Hà - CLB An Thu Hà1561R17816:16:06 27/12Chung kếtHạng E2 Trung niên 4 Latin
15Mai Văn Trường An - Phan Thị Bạch Thu Hà - CLB An Thu Hà1611C,R17616:30:00 27/12Chung kếtHạng D Trung niên 4 Latin
15Mai Văn Trường An - Phan Thị Bạch Thu Hà - CLB An Thu Hà1911T37417:54:12 27/12Chung kếtHạng E2 Trung niên 5 Standard
15Mai Văn Trường An - Phan Thị Bạch Thu Hà - CLB An Thu Hà1931T35018:08:18 27/12Chung kếtHạng E2 Trung niên 1 Standard
15Mai Văn Trường An - Phan Thị Bạch Thu Hà - CLB An Thu Hà2151W34920:56:48 27/12Chung kếtHạng E1 Trung niên 1 Standard
16Nguyễn Trung Hữu - Nguyễn Thị Nga - CLB khiêu vũ Tân Bình1251W,T35613:22:24 27/12Chung kếtHạng D Trung niên 2 Standard
16Nguyễn Trung Hữu - Nguyễn Thị Nga - CLB khiêu vũ Tân Bình1301W35713:46:12 27/12Chung kếtHạng E1 Trung niên 2 Standard
16Nguyễn Trung Hữu - Nguyễn Thị Nga - CLB khiêu vũ Tân Bình1431W,T34815:38:42 27/12Chung kếtHạng D Trung niên 1 Standard
16Nguyễn Trung Hữu - Nguyễn Thị Nga - CLB khiêu vũ Tân Bình1651W37716:38:30 27/12Chung kếtHạng E1 Trung niên 6 Standard
16Nguyễn Trung Hữu - Nguyễn Thị Nga - CLB khiêu vũ Tân Bình1781T35817:18:30 27/12Chung kếtHạng E2 Trung niên 2 Standard
16Nguyễn Trung Hữu - Nguyễn Thị Nga - CLB khiêu vũ Tân Bình1931T35018:08:18 27/12Chung kếtHạng E2 Trung niên 1 Standard
16Nguyễn Trung Hữu - Nguyễn Thị Nga - CLB khiêu vũ Tân Bình2191W,T37621:03:36 27/12Chung kếtHạng D Trung niên 6 Standard
16Nguyễn Trung Hữu - Nguyễn Thị Nga - CLB khiêu vũ Tân Bình2221T37821:17:12 27/12Chung kếtHạng E2 Trung niên 6 Standard
17Nguyễn Hoàng Tuấn - Phạm Thị Ánh - CLB khiêu vũ Tân Bình1351W37315:11:30 27/12Chung kếtHạng E1 Trung niên 5 Standard
17Nguyễn Hoàng Tuấn - Phạm Thị Ánh - CLB khiêu vũ Tân Bình1581SF34316:19:30 27/12Chung kếtHạng VĐ4 Vô địch Standard
17Nguyễn Hoàng Tuấn - Phạm Thị Ánh - CLB khiêu vũ Tân Bình1641VW34416:36:48 27/12Chung kếtHạng VĐ5 Vô địch Standard
17Nguyễn Hoàng Tuấn - Phạm Thị Ánh - CLB khiêu vũ Tân Bình1681W34016:43:36 27/12Chung kếtHạng VĐ1 Vô địch Standard
17Nguyễn Hoàng Tuấn - Phạm Thị Ánh - CLB khiêu vũ Tân Bình1851VW35317:44:00 27/12Chung kếtHạng E5 Trung niên 1 Standard
17Nguyễn Hoàng Tuấn - Phạm Thị Ánh - CLB khiêu vũ Tân Bình1991SF35218:45:42 27/12Chung kếtHạng E4 Trung niên 1 Standard
17Nguyễn Hoàng Tuấn - Phạm Thị Ánh - CLB khiêu vũ Tân Bình2151W34920:56:48 27/12Chung kếtHạng E1 Trung niên 1 Standard
18Bùi Quang Nam - Nguyễn Thị Hồng Anh - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP761W,T,V,F,Q47809:31:00 27/12Chung kếtHạng A Vô địch Standard Thanh niên
18Bùi Quang Nam - Nguyễn Thị Hồng Anh - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP1311321W(s),V,SF,T(s),Q33113:47:54 27/12Bán kếtHạng A Người lớn Standard
18Bùi Quang Nam - Nguyễn Thị Hồng Anh - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP1531Q34216:09:18 27/12Chung kếtHạng VĐ3 Vô địch Standard
18Bùi Quang Nam - Nguyễn Thị Hồng Anh - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP1621T34116:33:24 27/12Chung kếtHạng VĐ2 Vô địch Standard
18Bùi Quang Nam - Nguyễn Thị Hồng Anh - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP1681W34016:43:36 27/12Chung kếtHạng VĐ1 Vô địch Standard
19Đào Thái Dương - Nguyễn Trần Khánh Linh - Cung VHTT Thanh niên HP1291C,R,J14113:41:06 27/12Chung kếtHạng C Người lớn Latin
19Đào Thái Dương - Nguyễn Trần Khánh Linh - Cung VHTT Thanh niên HP1331S(s),C,P,R(s),J13914:45:00 27/12Chung kếtHạng A Người lớn Latin
19Đào Thái Dương - Nguyễn Trần Khánh Linh - Cung VHTT Thanh niên HP1471C14815:54:00 27/12Chung kếtHạng VĐ1 Vô địch Latin
19Đào Thái Dương - Nguyễn Trần Khánh Linh - Cung VHTT Thanh niên HP1511P15216:05:54 27/12Chung kếtHạng VĐ5 Vô địch Latin
19Đào Thái Dương - Nguyễn Trần Khánh Linh - Cung VHTT Thanh niên HP1571S15116:17:48 27/12Chung kếtHạng VĐ4 Vô địch Latin
19Đào Thái Dương - Nguyễn Trần Khánh Linh - Cung VHTT Thanh niên HP1711S,C,R,J14016:50:24 27/12Chung kếtHạng B Người lớn Latin
19Đào Thái Dương - Nguyễn Trần Khánh Linh - Cung VHTT Thanh niên HP1951S,C,R,P,J9118:18:30 27/12Chung kếtHạng A Thiếu niên 2 Latin
20Nguyễn Văn Thời - Phạm Thị Thiên Trang - Cung VHTT Thanh niên HP741S,C,R,P,J47909:24:00 27/12Chung kếtHạng A Thanh niên Latin rising stars
20Nguyễn Văn Thời - Phạm Thị Thiên Trang - Cung VHTT Thanh niên HP841S,C,R,P,J48109:58:06 27/12Chung kếtHạng A Vô địch Latin Thanh niên
20Nguyễn Văn Thời - Phạm Thị Thiên Trang - Cung VHTT Thanh niên HP1331S(s),C,P,R(s),J13914:45:00 27/12Chung kếtHạng A Người lớn Latin
20Nguyễn Văn Thời - Phạm Thị Thiên Trang - Cung VHTT Thanh niên HP1491J15015:59:06 27/12Chung kếtHạng VĐ3 Vô địch Latin
20Nguyễn Văn Thời - Phạm Thị Thiên Trang - Cung VHTT Thanh niên HP1511P15216:05:54 27/12Chung kếtHạng VĐ5 Vô địch Latin
20Nguyễn Văn Thời - Phạm Thị Thiên Trang - Cung VHTT Thanh niên HP1551R14916:14:24 27/12Chung kếtHạng VĐ2 Vô địch Latin
21Nguyễn Vũ Ngọc Hân - Dream Dance Chư Sê51C39208:04:00 27/12Chung kếtHạng F1 Thiếu niên 1 Latin Vô địch các CLB
21Nguyễn Vũ Ngọc Hân - Dream Dance Chư Sê411C,J41108:40:00 27/12Chung kếtHạng FD1 Thiếu nhi Latin Vô địch các CLB
21Nguyễn Vũ Ngọc Hân - Dream Dance Chư Sê431C,R39108:44:00 27/12Chung kếtHạng FD Thếu nhi 2 Latin Vô địch các CLB
21Nguyễn Vũ Ngọc Hân - Dream Dance Chư Sê691R47209:19:00 27/12Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 2 Latin Vô địch các CLB
21Nguyễn Vũ Ngọc Hân - Dream Dance Chư Sê721S41209:22:00 27/12Chung kếtHạng F4 Thiếu nhi Latin Vô địch các CLB
21Nguyễn Vũ Ngọc Hân - Dream Dance Chư Sê1121151C6212:35:18 27/12Bán kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin
21Nguyễn Vũ Ngọc Hân - Dream Dance Chư Sê1741771R6317:08:42 27/12Bán kếtHạng F2 Thiếu nhi 2 Latin
21Nguyễn Vũ Ngọc Hân - Dream Dance Chư Sê1841S,C,R,J5617:37:12 27/12Chung kếtHạng FB Thiếu nhi 2 Latin
21Nguyễn Vũ Ngọc Hân - Dream Dance Chư Sê1891S6517:50:48 27/12Chung kếtHạng F4 Thiếu nhi 2 Latin
22Dương Thị Đoan Trang - Dream Dance Chư Sê101C40708:09:00 27/12Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin Vô địch các CLB 1
22Dương Thị Đoan Trang - Dream Dance Chư Sê461C,R40908:50:00 27/12Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB
22Dương Thị Đoan Trang - Dream Dance Chư Sê531J41309:03:00 27/12Chung kếtHạng F3 Thiếu nhi Latin Vô địch các CLB
22Dương Thị Đoan Trang - Dream Dance Chư Sê1121151C6212:44:00 27/12Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin
22Dương Thị Đoan Trang - Dream Dance Chư Sê1741771R6317:08:42 27/12Bán kếtHạng F2 Thiếu nhi 2 Latin
23Nguyễn Thị Thanh Trúc - Dream Dance Chư Sê461C,R40908:50:00 27/12Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB
23Nguyễn Thị Thanh Trúc - Dream Dance Chư Sê531J41309:03:00 27/12Chung kếtHạng F3 Thiếu nhi Latin Vô địch các CLB
23Nguyễn Thị Thanh Trúc - Dream Dance Chư Sê1121151C6212:35:18 27/12Bán kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin
23Nguyễn Thị Thanh Trúc - Dream Dance Chư Sê1741771R6317:08:42 27/12Bán kếtHạng F2 Thiếu nhi 2 Latin
24Trương Nguyễn Thanh Ngân - Dream Dance Chư Sê91C40408:08:00 27/12Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB 1
24Trương Nguyễn Thanh Ngân - Dream Dance Chư Sê411C,J41108:40:00 27/12Chung kếtHạng FD1 Thiếu nhi Latin Vô địch các CLB
24Trương Nguyễn Thanh Ngân - Dream Dance Chư Sê461C,R40908:50:00 27/12Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB
24Trương Nguyễn Thanh Ngân - Dream Dance Chư Sê721S41209:22:00 27/12Chung kếtHạng F4 Thiếu nhi Latin Vô địch các CLB
24Trương Nguyễn Thanh Ngân - Dream Dance Chư Sê134138,1442C3815:00:00 27/12Tứ kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin
24Trương Nguyễn Thanh Ngân - Dream Dance Chư Sê159163,1661R3916:21:12 27/12Tứ kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin
25Trịnh Thị Thảo Nguyên - Dream Dance Chư Sê81C40108:07:00 27/12Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin Vô địch các CLB
25Trịnh Thị Thảo Nguyên - Dream Dance Chư Sê601R40209:10:00 27/12Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi Latin Vô địch các CLB
25Trịnh Thị Thảo Nguyên - Dream Dance Chư Sê134138,1441C3815:26:48 27/12Bán kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin
26Nguyễn Bảo Ngân - Dream Dance Chư Sê71C39808:06:00 27/12Chung kếtHạng F1 Nhi đồng 1 Latin Vô địch các CLB
26Nguyễn Bảo Ngân - Dream Dance Chư Sê111114,1171C1412:42:18 27/12Bán kếtHạng F1 Nhi đồng Latin
27Vũ Trúc Tường Vy - Dream Dance Chư Sê71C39808:06:00 27/12Chung kếtHạng F1 Nhi đồng 1 Latin Vô địch các CLB
28Nguyễn Thi Minh Anh - Dream Dance Chư Sê81C40108:07:00 27/12Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin Vô địch các CLB
28Nguyễn Thi Minh Anh - Dream Dance Chư Sê531J41309:03:00 27/12Chung kếtHạng F3 Thiếu nhi Latin Vô địch các CLB
28Nguyễn Thi Minh Anh - Dream Dance Chư Sê134138,1441C3815:42:06 27/12Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin
29Tống Nguyễn Trà My - Dream Dance Chư Sê81C40108:07:00 27/12Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin Vô địch các CLB
29Tống Nguyễn Trà My - Dream Dance Chư Sê601R40209:10:00 27/12Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi Latin Vô địch các CLB
29Tống Nguyễn Trà My - Dream Dance Chư Sê134138,1441C3815:26:48 27/12Bán kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin
30Trần Anh Thư - Dream Dance Chư Sê71C39808:06:00 27/12Chung kếtHạng F1 Nhi đồng 1 Latin Vô địch các CLB
31Phạm Khánh Huyền - Dream Dance Chư Sê111C41408:10:00 27/12Chung kếtHạng F1 Nhi đồng 2 Latin Vô địch các CLB
31Phạm Khánh Huyền - Dream Dance Chư Sê471C,R41608:52:00 27/12Chung kếtHạng FD Nhi đồng 2 Latin Vô địch các CLB
31Phạm Khánh Huyền - Dream Dance Chư Sê111114,1171C1412:42:18 27/12Bán kếtHạng F1 Nhi đồng Latin
31Phạm Khánh Huyền - Dream Dance Chư Sê1731761R1517:04:00 27/12Bán kếtHạng F2 Nhi đồng Latin
32Đặng Ngọc Linh Chi - Dream Dance Chư Sê111C41408:10:00 27/12Chung kếtHạng F1 Nhi đồng 2 Latin Vô địch các CLB
33Nguyễn Ngọc Bảo Trân - Dream Dance Chư Sê101C40708:09:00 27/12Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin Vô địch các CLB 1
33Nguyễn Ngọc Bảo Trân - Dream Dance Chư Sê481C,R41908:54:00 27/12Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB 2
33Nguyễn Ngọc Bảo Trân - Dream Dance Chư Sê1121151C6212:35:18 27/12Bán kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin
33Nguyễn Ngọc Bảo Trân - Dream Dance Chư Sê1741771R6317:08:42 27/12Bán kếtHạng F2 Thiếu nhi 2 Latin
34Nguyễn Ngọc Trà My - Dream Dance Chư Sê131C41708:12:00 27/12Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB 2
35Nguyễn Vũ Quỳnh Trâm - Dream Dance Chư Sê111C41408:10:00 27/12Chung kếtHạng F1 Nhi đồng 2 Latin Vô địch các CLB
35Nguyễn Vũ Quỳnh Trâm - Dream Dance Chư Sê111114,1171C1412:27:00 27/12Tứ kếtHạng F1 Nhi đồng Latin
35Nguyễn Vũ Quỳnh Trâm - Dream Dance Chư Sê1191221C,R1313:12:12 27/12Chung kếtHạng FD Nhi đồng Latin
36Võ Nguyễn Bảo Anh - Dream Dance Chư Sê471C,R41608:52:00 27/12Chung kếtHạng FD Nhi đồng 2 Latin Vô địch các CLB
36Võ Nguyễn Bảo Anh - Dream Dance Chư Sê621R41509:12:00 27/12Chung kếtHạng F2 Nhi đồng 2 Latin Vô địch các CLB
36Võ Nguyễn Bảo Anh - Dream Dance Chư Sê111114,1171C1412:49:06 27/12Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin
37Huỳnh Phạm Kiều Oanh - Dream Dance Chư Sê621R41509:12:00 27/12Chung kếtHạng F2 Nhi đồng 2 Latin Vô địch các CLB
38Phạm Bảo An - Dream Dance Chư Sê401C47708:39:00 27/12Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin Vô địch các CLB
38Phạm Bảo An - Dream Dance Chư Sê471C,R41608:52:00 27/12Chung kếtHạng FD Nhi đồng 2 Latin Vô địch các CLB
38Phạm Bảo An - Dream Dance Chư Sê521J38209:02:00 27/12Chung kếtHạng F3 Nhi đồng Latin Vô địch các CLB
38Phạm Bảo An - Dream Dance Chư Sê651R44709:15:00 27/12Chung kếtHạng F2 Nhi đồng Latin Vô địch các CLB
38Phạm Bảo An - Dream Dance Chư Sê701S38109:20:00 27/12Chung kếtHạng F4 Nhi đồng Latin Vô địch các CLB
38Phạm Bảo An - Dream Dance Chư Sê111114,1171C1412:42:18 27/12Bán kếtHạng F1 Nhi đồng Latin
38Phạm Bảo An - Dream Dance Chư Sê1191221C,R1312:54:12 27/12Bán kếtHạng FD Nhi đồng Latin
38Phạm Bảo An - Dream Dance Chư Sê1811J1617:27:00 27/12Chung kếtHạng F3 Nhi đồng Latin
38Phạm Bảo An - Dream Dance Chư Sê1831S,C,R,J1117:30:24 27/12Chung kếtHạng FB Nhi đồng Latin
39Nguyễn Thị Diệu My - Dream Dance Chư Sê481C,R41908:54:00 27/12Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB 2
39Nguyễn Thị Diệu My - Dream Dance Chư Sê541J42109:04:00 27/12Chung kếtHạng F3 Thiếu nhi Latin Vô địch các CLB 2
39Nguyễn Thị Diệu My - Dream Dance Chư Sê134138,1441C3815:26:48 27/12Bán kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin
39Nguyễn Thị Diệu My - Dream Dance Chư Sê159163,1661R3916:21:12 27/12Tứ kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin
40Lương Quỳnh Anh - Dream Dance Chư Sê131C41708:12:00 27/12Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB 2
40Lương Quỳnh Anh - Dream Dance Chư Sê134138,1442C3815:00:00 27/12Tứ kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin
41Trịnh Gia Thảo Uyên - Dream Dance Chư Sê401C47708:39:00 27/12Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin Vô địch các CLB
42Hồ Nguyễn Thiên Ân - Dream Dance Chư Sê261C44408:25:00 27/12Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin Vô địch các CLB
42Hồ Nguyễn Thiên Ân - Dream Dance Chư Sê521J38209:02:00 27/12Chung kếtHạng F3 Nhi đồng Latin Vô địch các CLB
42Hồ Nguyễn Thiên Ân - Dream Dance Chư Sê641R44609:14:00 27/12Chung kếtHạng F2 Nhi đồng Latin Vô địch các CLB
42Hồ Nguyễn Thiên Ân - Dream Dance Chư Sê111114,1171C1412:49:06 27/12Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin
42Hồ Nguyễn Thiên Ân - Dream Dance Chư Sê1731761R1517:15:06 27/12Chung kếtHạng F2 Nhi đồng Latin
43Lê Hương Trà - Dream Dance Chư Sê401C47708:39:00 27/12Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin Vô địch các CLB
43Lê Hương Trà - Dream Dance Chư Sê111114,1171C1412:27:00 27/12Tứ kếtHạng F1 Nhi đồng Latin
44Piradinha - Hồ Nguyễn Thiên Ân, Nguyễn Bảo Ngân, Trịnh Gia Thảo Uyên, Đặng Ngọc Linh Chi, Huỳnh Phạm Kiều Oanh, Trần Vũ Yến Nhi, Phạm Nguyễn Khả Như, Lê Hương Trà, Nguyễn Thanh Bảo Ngân, Nguyễn Ngọc Anh, Lê An,Võ Nguyễn Bảo Anh - Dream Dance Chư Sê1101ĐD119111:57:00 27/12Chung kếtHạng ĐD1 Đồng diễn thiếu nhi Formation
45Baby Girl - Hồ Nguyễn Thiên Ân, Phạm Bảo An, Hồ Nguyễn Thiên Duyên, Nguyễn Vũ Ngọc Hân, Phạm Khánh Huyền, Nguyễn Bảo Ngân, Trương Nguyễn Thanh Ngân, Trịnh Thị Thảo Nguyên, Nguyễn Thị Diệu My, Trần Anh Thư, Dương Thị Đoan Trang, Nguyễn Vũ Quỳnh Trâm, Nguyễn Thị Thanh Trúc, Phan Ngọc Linh, Vũ Trúc Tường Vy, Hồ Nguyễn Thiên An, Tống Nguyễn Trà My, Nguyễn Ngọc Bảo Trân, Nguyễn Phương Nhã Uyên, Nguyễn Thị Minh Anh, Nguyễn Hà Vân Nhi, Lương Quỳnh Anh, Võ Nguyễn Bảo Anh, Nguyễn Trà My - Dream Dance Chư Sê1101ĐD119111:57:00 27/12Chung kếtHạng ĐD1 Đồng diễn thiếu nhi Formation
46Nguyễn Thanh Bảo Ngân - Dream Dance Chư Sê131C41708:12:00 27/12Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB 2
47Hồ Nguyễn Thiên An - Dream Dance Chư Sê271C44508:26:00 27/12Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin Vô địch các CLB
47Hồ Nguyễn Thiên An - Dream Dance Chư Sê111114,1171C1412:42:18 27/12Bán kếtHạng F1 Nhi đồng Latin
47Hồ Nguyễn Thiên An - Dream Dance Chư Sê1731761R1517:15:06 27/12Chung kếtHạng F2 Nhi đồng Latin
48Hồ Nguyễn Thiên Duyên - Dream Dance Chư Sê351C46008:34:00 27/12Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB
48Hồ Nguyễn Thiên Duyên - Dream Dance Chư Sê481C,R41908:54:00 27/12Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB 2
48Hồ Nguyễn Thiên Duyên - Dream Dance Chư Sê541J42109:04:00 27/12Chung kếtHạng F3 Thiếu nhi Latin Vô địch các CLB 2
48Hồ Nguyễn Thiên Duyên - Dream Dance Chư Sê134138,1442C3815:00:00 27/12Tứ kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin
48Hồ Nguyễn Thiên Duyên - Dream Dance Chư Sê159163,1661R3916:35:06 27/12Bán kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin
49Phan Ngọc Linh - Dream Dance Chư Sê351C46008:34:00 27/12Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB
50Nguyễn Phương Nhã Uyên - Dream Dance Chư Sê171C42908:16:00 27/12Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin Vô địch các Câu lạc bộ
50Nguyễn Phương Nhã Uyên - Dream Dance Chư Sê621R41509:12:00 27/12Chung kếtHạng F2 Nhi đồng 2 Latin Vô địch các CLB
50Nguyễn Phương Nhã Uyên - Dream Dance Chư Sê111114,1171C1412:42:18 27/12Bán kếtHạng F1 Nhi đồng Latin
50Nguyễn Phương Nhã Uyên - Dream Dance Chư Sê1731761R1517:15:06 27/12Chung kếtHạng F2 Nhi đồng Latin
51Nguyễn Ngọc Anh - Dream Dance Chư Sê271C44508:26:00 27/12Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin Vô địch các CLB
52Lê An - Dream Dance Chư Sê151C42308:14:00 27/12Chung kếtHạng F1 Nhi đồng 3 Latin Vô địch các CLB
53Nguyễn Hà Vân Nhi - Dream Dance Chư Sê261C44408:25:00 27/12Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin Vô địch các CLB
53Nguyễn Hà Vân Nhi - Dream Dance Chư Sê111114,1171C1412:42:18 27/12Bán kếtHạng F1 Nhi đồng Latin
54Trần Gia Hân - DreamDance Gia Lai771W,VW22909:36:00 27/12Chung kếtHạng FD3 Thiếu nhi 1 Standard
54Trần Gia Hân - DreamDance Gia Lai881T23110:13:18 27/12Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Standard
54Trần Gia Hân - DreamDance Gia Lai1051W,T,VW,SF,Q22311:14:30 27/12Chung kếtHạng FA Thiếu nhi 1 Standard
54Trần Gia Hân - DreamDance Gia Lai1411P4215:35:18 27/12Chung kếtHạng F5 Thiếu nhi 1 Latin
54Trần Gia Hân - DreamDance Gia Lai2002061S,C,R,P,J3118:47:24 27/12Bán kếtHạng FA Thiếu nhi 1 Latin
54Trần Gia Hân - DreamDance Gia Lai2032121S,C,R,P,J,W,T,VW,SF,18819:17:06 27/12Bán kếtHạng FAA Thiếu nhi Ten Dance
55Nguyễn Phạm Kha Ly - DreamDance Gia Lai821W,T,Q22509:47:54 27/12Chung kếtHạng FC Thiếu nhi 1 Standard
55Nguyễn Phạm Kha Ly - DreamDance Gia Lai911W,T,VW,Q22410:18:24 27/12Chung kếtHạng FB Thiếu nhi 1 Standard
55Nguyễn Phạm Kha Ly - DreamDance Gia Lai1021W,T22611:06:00 27/12Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Standard
55Nguyễn Phạm Kha Ly - DreamDance Gia Lai111114,1171C1412:49:06 27/12Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin
55Nguyễn Phạm Kha Ly - DreamDance Gia Lai1731761R1517:15:06 27/12Chung kếtHạng F2 Nhi đồng Latin
55Nguyễn Phạm Kha Ly - DreamDance Gia Lai1861P1817:45:42 27/12Chung kếtHạng F5 Nhi đồng Latin
55Nguyễn Phạm Kha Ly - DreamDance Gia Lai1881S1717:49:06 27/12Chung kếtHạng F4 Nhi đồng Latin
55Nguyễn Phạm Kha Ly - DreamDance Gia Lai1941S,C,R,P,J1018:10:00 27/12Chung kếtHạng FA Nhi đồng Latin
55Nguyễn Phạm Kha Ly - DreamDance Gia Lai2032121S,C,R,P,J,W,T,VW,SF,18819:17:06 27/12Bán kếtHạng FAA Thiếu nhi Ten Dance
56Phan Nguyễn Tú Uyên - DreamDance Gia Lai791W23009:42:48 27/12Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Standard
56Phan Nguyễn Tú Uyên - DreamDance Gia Lai931Q23210:32:00 27/12Chung kếtHạng F3 Thiếu nhi 1 Standard
56Phan Nguyễn Tú Uyên - DreamDance Gia Lai1051W,T,VW,SF,Q22311:14:30 27/12Chung kếtHạng FA Thiếu nhi 1 Standard
56Phan Nguyễn Tú Uyên - DreamDance Gia Lai134138,1441C3815:26:48 27/12Bán kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin
56Phan Nguyễn Tú Uyên - DreamDance Gia Lai1461481C,R3415:45:30 27/12Bán kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Latin
56Phan Nguyễn Tú Uyên - DreamDance Gia Lai159163,1661R3916:21:12 27/12Tứ kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin
56Phan Nguyễn Tú Uyên - DreamDance Gia Lai1691J4016:45:18 27/12Chung kếtHạng F3 Thiếu nhi 1 Latin
56Phan Nguyễn Tú Uyên - DreamDance Gia Lai2002061S,C,R,P,J3118:47:24 27/12Bán kếtHạng FA Thiếu nhi 1 Latin
56Phan Nguyễn Tú Uyên - DreamDance Gia Lai2032121S,C,R,P,J,W,T,VW,SF,18819:17:06 27/12Bán kếtHạng FAA Thiếu nhi Ten Dance
57Nguyễn Minh Hạnh - DreamDance Gia Lai771W,VW22909:36:00 27/12Chung kếtHạng FD3 Thiếu nhi 1 Standard
57Nguyễn Minh Hạnh - DreamDance Gia Lai1051W,T,VW,SF,Q22311:14:30 27/12Chung kếtHạng FA Thiếu nhi 1 Standard
57Nguyễn Minh Hạnh - DreamDance Gia Lai134138,1441C3815:26:48 27/12Bán kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin
57Nguyễn Minh Hạnh - DreamDance Gia Lai1541C,J3616:11:00 27/12Chung kếtHạng FD2 Thiếu nhi 1 Latin
57Nguyễn Minh Hạnh - DreamDance Gia Lai159163,1661R3916:35:06 27/12Bán kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin
57Nguyễn Minh Hạnh - DreamDance Gia Lai2002061S,C,R,P,J3118:47:24 27/12Bán kếtHạng FA Thiếu nhi 1 Latin
57Nguyễn Minh Hạnh - DreamDance Gia Lai2081C,P3720:07:30 27/12Chung kếtHạng FD3 Thiếu nhi 1 Latin
57Nguyễn Minh Hạnh - DreamDance Gia Lai2032121S,C,R,P,J,W,T,VW,SF,18820:34:42 27/12Chung kếtHạng FAA Thiếu nhi Ten Dance
58Nguyễn Vũ Phương Linh - DreamDance Gia Lai51C39208:04:00 27/12Chung kếtHạng F1 Thiếu niên 1 Latin Vô địch các CLB
58Nguyễn Vũ Phương Linh - DreamDance Gia Lai451C,R40608:48:00 27/12Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB 1
58Nguyễn Vũ Phương Linh - DreamDance Gia Lai159163,1661R3916:21:12 27/12Tứ kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin
58Nguyễn Vũ Phương Linh - DreamDance Gia Lai1691J4016:45:18 27/12Chung kếtHạng F3 Thiếu nhi 1 Latin
58Nguyễn Vũ Phương Linh - DreamDance Gia Lai2002061S,C,R,P,J3118:47:24 27/12Bán kếtHạng FA Thiếu nhi 1 Latin
58Nguyễn Vũ Phương Linh - DreamDance Gia Lai2201C,R,J3321:07:00 27/12Chung kếtHạng FC Thiếu nhi 1 Latin
58Nguyễn Vũ Phương Linh - DreamDance Gia Lai2281S4121:39:18 27/12Chung kếtHạng F4 Thiếu nhi 1 Latin
59Đỗ Ngân Khánh - DreamDance Gia Lai21C38308:01:00 27/12Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB
59Đỗ Ngân Khánh - DreamDance Gia Lai1411P4215:35:18 27/12Chung kếtHạng F5 Thiếu nhi 1 Latin
59Đỗ Ngân Khánh - DreamDance Gia Lai1541C,J3616:11:00 27/12Chung kếtHạng FD2 Thiếu nhi 1 Latin
59Đỗ Ngân Khánh - DreamDance Gia Lai2002061S,C,R,P,J3118:47:24 27/12Bán kếtHạng FA Thiếu nhi 1 Latin
59Đỗ Ngân Khánh - DreamDance Gia Lai2081C,P3720:07:30 27/12Chung kếtHạng FD3 Thiếu nhi 1 Latin
59Đỗ Ngân Khánh - DreamDance Gia Lai2201C,R,J3321:07:00 27/12Chung kếtHạng FC Thiếu nhi 1 Latin
60Tôn Nữ Bảo Nhi - DreamDance Gia Lai21C38308:01:00 27/12Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB
60Tôn Nữ Bảo Nhi - DreamDance Gia Lai134138,1441C3815:26:48 27/12Bán kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin
60Tôn Nữ Bảo Nhi - DreamDance Gia Lai1461481C,R3415:45:30 27/12Bán kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Latin
60Tôn Nữ Bảo Nhi - DreamDance Gia Lai159163,1661R3916:21:12 27/12Tứ kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin
60Tôn Nữ Bảo Nhi - DreamDance Gia Lai2002061S,C,R,P,J3119:55:36 27/12Chung kếtHạng FA Thiếu nhi 1 Latin
60Tôn Nữ Bảo Nhi - DreamDance Gia Lai2231C,S3521:18:54 27/12Chung kếtHạng FD1 Thiếu nhi 1 Latin
61Trần Huyền Thương - DreamDance Gia Lai421C,R38608:42:00 27/12Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB
61Trần Huyền Thương - DreamDance Gia Lai1361S,C,R,J3215:13:12 27/12Chung kếtHạng FB Thiếu nhi 1 Latin
61Trần Huyền Thương - DreamDance Gia Lai1541C,J3616:11:00 27/12Chung kếtHạng FD2 Thiếu nhi 1 Latin
61Trần Huyền Thương - DreamDance Gia Lai2002061S,C,R,P,J3118:47:24 27/12Bán kếtHạng FA Thiếu nhi 1 Latin
61Trần Huyền Thương - DreamDance Gia Lai2081C,P3720:07:30 27/12Chung kếtHạng FD3 Thiếu nhi 1 Latin
61Trần Huyền Thương - DreamDance Gia Lai2231C,S3521:18:54 27/12Chung kếtHạng FD1 Thiếu nhi 1 Latin
62Lê An Nhi - DreamDance Gia Lai11C37908:00 27/12Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin Vô địch Các CLB
62Lê An Nhi - DreamDance Gia Lai711S38509:21:00 27/12Chung kếtHạng F4 Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB
62Lê An Nhi - DreamDance Gia Lai1191221C,R1312:54:12 27/12Bán kếtHạng FD Nhi đồng Latin
62Lê An Nhi - DreamDance Gia Lai1831S,C,R,J1117:30:24 27/12Chung kếtHạng FB Nhi đồng Latin
62Lê An Nhi - DreamDance Gia Lai1881S1717:49:06 27/12Chung kếtHạng F4 Nhi đồng Latin
63Nguyễn Thanh Thiện Ý - DreamDance Gia Lai41C38908:03:00 27/12Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin Vô địch các CLB
63Nguyễn Thanh Thiện Ý - DreamDance Gia Lai431C,R39108:44:00 27/12Chung kếtHạng FD Thếu nhi 2 Latin Vô địch các CLB
63Nguyễn Thanh Thiện Ý - DreamDance Gia Lai571R39009:07:00 27/12Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 2 Latin Vô địch các CLB
63Nguyễn Thanh Thiện Ý - DreamDance Gia Lai1201231C,R5813:01:30 27/12Bán kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Latin
63Nguyễn Thanh Thiện Ý - DreamDance Gia Lai1271C,R,J5713:30:54 27/12Chung kếtHạng FC Thiếu nhi 2 Latin
63Nguyễn Thanh Thiện Ý - DreamDance Gia Lai1921961S,C,R,P,J5518:27:00 27/12Chung kếtHạng FA Thiếu nhi 2 Latin
64Nguyễn Gia Bảo - DreamDance Gia Lai134138,1441C3815:26:48 27/12Bán kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin
64Nguyễn Gia Bảo - DreamDance Gia Lai1461481C,R3415:45:30 27/12Bán kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Latin
64Nguyễn Gia Bảo - DreamDance Gia Lai159163,1661R3916:21:12 27/12Tứ kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin
64Nguyễn Gia Bảo - DreamDance Gia Lai2231C,S3521:18:54 27/12Chung kếtHạng FD1 Thiếu nhi 1 Latin
65Phạm Lê Quốc Hưng - La Quỳnh Như - DreamDance Gia Lai1131C9812:40:36 27/12Chung kếtHạng E1 Thiếu niên 2 Latin
65Phạm Lê Quốc Hưng - La Quỳnh Như - DreamDance Gia Lai1211C,R9413:08:48 27/12Chung kếtHạng D Thiếu niên 2 Latin
65Phạm Lê Quốc Hưng - La Quỳnh Như - DreamDance Gia Lai1751R9917:13:24 27/12Chung kếtHạng E2 Thiếu niên 2 Latin
66Nguyễn Gia Bảo - Lê Thị Hà Trang - DreamDance Gia Lai2131C2620:51:42 27/12Chung kếtHạng E1 Thiếu nhi 1 Latin
66Nguyễn Gia Bảo - Lê Thị Hà Trang - DreamDance Gia Lai2181R2721:01:54 27/12Chung kếtHạng E2 Thiếu nhi 1 Latin
66Nguyễn Gia Bảo - Lê Thị Hà Trang - DreamDance Gia Lai2251S,C,R,J2021:25:42 27/12Chung kếtHạng B Thiếu nhi 1 Latin
66Nguyễn Gia Bảo - Lê Thị Hà Trang - DreamDance Gia Lai2271C,R,J2121:34:12 27/12Chung kếtHạng C Thiếu nhi 1 Latin
66Nguyễn Gia Bảo - Lê Thị Hà Trang - DreamDance Gia Lai2301C,R2221:42:42 27/12Chung kếtHạng D Thiếu nhi 1 Latin
67Nguyễn Quỳnh Chiêu My - DreamDance Gia Lai561R38409:06:00 27/12Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB
67Nguyễn Quỳnh Chiêu My - DreamDance Gia Lai791W23009:42:48 27/12Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Standard
67Nguyễn Quỳnh Chiêu My - DreamDance Gia Lai2002061S,C,R,P,J3118:47:24 27/12Bán kếtHạng FA Thiếu nhi 1 Latin
67Nguyễn Quỳnh Chiêu My - DreamDance Gia Lai2032121S,C,R,P,J,W,T,VW,SF,18820:34:42 27/12Chung kếtHạng FAA Thiếu nhi Ten Dance
67Nguyễn Quỳnh Chiêu My - DreamDance Gia Lai2231C,S3521:18:54 27/12Chung kếtHạng FD1 Thiếu nhi 1 Latin
68Nguyễn Ngọc Nhã Uyên - DreamDance Gia Lai551R38009:05:00 27/12Chung kếtHạng F2 Nhi đồng Latin Vô địch các CLB
69Lê Trần Gia Nghi - DreamDance Gia Lai21C38308:01:00 27/12Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB
69Lê Trần Gia Nghi - DreamDance Gia Lai421C,R38608:42:00 27/12Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB
69Lê Trần Gia Nghi - DreamDance Gia Lai134138,1441C3815:26:48 27/12Bán kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin
69Lê Trần Gia Nghi - DreamDance Gia Lai1461481C,R3415:45:30 27/12Bán kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Latin
69Lê Trần Gia Nghi - DreamDance Gia Lai159163,1661R3916:21:12 27/12Tứ kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin
69Lê Trần Gia Nghi - DreamDance Gia Lai2081C,P3720:07:30 27/12Chung kếtHạng FD3 Thiếu nhi 1 Latin
70Nguyễn Thảo Dương - DreamDance Gia Lai11C37908:00 27/12Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin Vô địch Các CLB
70Nguyễn Thảo Dương - DreamDance Gia Lai521J38209:02:00 27/12Chung kếtHạng F3 Nhi đồng Latin Vô địch các CLB
70Nguyễn Thảo Dương - DreamDance Gia Lai551R38009:05:00 27/12Chung kếtHạng F2 Nhi đồng Latin Vô địch các CLB
70Nguyễn Thảo Dương - DreamDance Gia Lai701S38109:20:00 27/12Chung kếtHạng F4 Nhi đồng Latin Vô địch các CLB
70Nguyễn Thảo Dương - DreamDance Gia Lai1261C,R,J1213:25:48 27/12Chung kếtHạng FC Nhi đồng Latin
70Nguyễn Thảo Dương - DreamDance Gia Lai1811J1617:27:00 27/12Chung kếtHạng F3 Nhi đồng Latin
70Nguyễn Thảo Dương - DreamDance Gia Lai1831S,C,R,J1117:30:24 27/12Chung kếtHạng FB Nhi đồng Latin
70Nguyễn Thảo Dương - DreamDance Gia Lai1861P1817:45:42 27/12Chung kếtHạng F5 Nhi đồng Latin
70Nguyễn Thảo Dương - DreamDance Gia Lai1941S,C,R,P,J1018:10:00 27/12Chung kếtHạng FA Nhi đồng Latin
71Lại Thị Thu Phương - DreamDance Gia Lai421C,R38608:42:00 27/12Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB
71Lại Thị Thu Phương - DreamDance Gia Lai571R39009:07:00 27/12Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 2 Latin Vô địch các CLB
71Lại Thị Thu Phương - DreamDance Gia Lai134138,1442C3815:00:00 27/12Tứ kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin
71Lại Thị Thu Phương - DreamDance Gia Lai1411P4215:35:18 27/12Chung kếtHạng F5 Thiếu nhi 1 Latin
71Lại Thị Thu Phương - DreamDance Gia Lai159163,1661R3916:35:06 27/12Bán kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin
71Lại Thị Thu Phương - DreamDance Gia Lai1691J4016:45:18 27/12Chung kếtHạng F3 Thiếu nhi 1 Latin
71Lại Thị Thu Phương - DreamDance Gia Lai2201C,R,J3321:07:00 27/12Chung kếtHạng FC Thiếu nhi 1 Latin
72Lê Nguyễn Bảo Trân - DreamDance Gia Lai381C47508:37:00 27/12Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin Vô địch các CLB
72Lê Nguyễn Bảo Trân - DreamDance Gia Lai1461481C,R3415:55:42 27/12Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Latin
72Lê Nguyễn Bảo Trân - DreamDance Gia Lai2231C,S3521:18:54 27/12Chung kếtHạng FD1 Thiếu nhi 1 Latin
73Lê Nguyễn Hương Giang - DreamDance Gia Lai451C,R40608:48:00 27/12Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB 1
73Lê Nguyễn Hương Giang - DreamDance Gia Lai711S38509:21:00 27/12Chung kếtHạng F4 Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB
73Lê Nguyễn Hương Giang - DreamDance Gia Lai1361S,C,R,J3215:13:12 27/12Chung kếtHạng FB Thiếu nhi 1 Latin
73Lê Nguyễn Hương Giang - DreamDance Gia Lai1461481C,R3415:55:42 27/12Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Latin
73Lê Nguyễn Hương Giang - DreamDance Gia Lai2231C,S3521:18:54 27/12Chung kếtHạng FD1 Thiếu nhi 1 Latin
74Nguyễn Đỗ Gia Hân - DreamDance Gia Lai561R38409:06:00 27/12Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB
74Nguyễn Đỗ Gia Hân - DreamDance Gia Lai711S38509:21:00 27/12Chung kếtHạng F4 Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB
74Nguyễn Đỗ Gia Hân - DreamDance Gia Lai1461481C,R3415:55:42 27/12Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Latin
74Nguyễn Đỗ Gia Hân - DreamDance Gia Lai2231C,S3521:18:54 27/12Chung kếtHạng FD1 Thiếu nhi 1 Latin
74Nguyễn Đỗ Gia Hân - DreamDance Gia Lai2281S4121:39:18 27/12Chung kếtHạng F4 Thiếu nhi 1 Latin
75Vũ Thái Dương - DreamDance Gia Lai91C40408:08:00 27/12Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB 1
75Vũ Thái Dương - DreamDance Gia Lai611R40509:11:00 27/12Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB 1
75Vũ Thái Dương - DreamDance Gia Lai1201231C,R5813:15:36 27/12Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Latin
75Vũ Thái Dương - DreamDance Gia Lai1791C,S6017:20:12 27/12Chung kếtHạng FD2 Thiếu nhi 2 Latin
75Vũ Thái Dương - DreamDance Gia Lai1891S6517:50:48 27/12Chung kếtHạng F4 Thiếu nhi 2 Latin
76Hoàng Lê Hà An - DreamDance Gia Lai551R38009:05:00 27/12Chung kếtHạng F2 Nhi đồng Latin Vô địch các CLB
76Hoàng Lê Hà An - DreamDance Gia Lai701S38109:20:00 27/12Chung kếtHạng F4 Nhi đồng Latin Vô địch các CLB
76Hoàng Lê Hà An - DreamDance Gia Lai111114,1171C1412:42:18 27/12Bán kếtHạng F1 Nhi đồng Latin
76Hoàng Lê Hà An - DreamDance Gia Lai1191221C,R1313:12:12 27/12Chung kếtHạng FD Nhi đồng Latin
76Hoàng Lê Hà An - DreamDance Gia Lai1881S1717:49:06 27/12Chung kếtHạng F4 Nhi đồng Latin
77Nguyễn Phúc Thiên Ân - DreamDance Gia Lai11C37908:00 27/12Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin Vô địch Các CLB
77Nguyễn Phúc Thiên Ân - DreamDance Gia Lai651R44709:15:00 27/12Chung kếtHạng F2 Nhi đồng Latin Vô địch các CLB
77Nguyễn Phúc Thiên Ân - DreamDance Gia Lai111114,1171C1412:27:00 27/12Tứ kếtHạng F1 Nhi đồng Latin
77Nguyễn Phúc Thiên Ân - DreamDance Gia Lai1191221C,R1313:12:12 27/12Chung kếtHạng FD Nhi đồng Latin
77Nguyễn Phúc Thiên Ân - DreamDance Gia Lai1881S1717:49:06 27/12Chung kếtHạng F4 Nhi đồng Latin
78Nguyễn Quỳnh Thy - DreamDance Gia Lai91C40408:08:00 27/12Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB 1
78Nguyễn Quỳnh Thy - DreamDance Gia Lai441C,R40308:46:00 27/12Chung kếtHạng FD Thiếu nhi Latin Vô địch các CLB
78Nguyễn Quỳnh Thy - DreamDance Gia Lai134138,1442C3815:00:00 27/12Tứ kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin
78Nguyễn Quỳnh Thy - DreamDance Gia Lai1461481C,R3415:45:30 27/12Bán kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Latin
78Nguyễn Quỳnh Thy - DreamDance Gia Lai2231C,S3521:18:54 27/12Chung kếtHạng FD1 Thiếu nhi 1 Latin
79Tôn Thất Nguyên Chương - DreamDance Gia Lai51C39208:04:00 27/12Chung kếtHạng F1 Thiếu niên 1 Latin Vô địch các CLB
79Tôn Thất Nguyên Chương - DreamDance Gia Lai1981C8618:44:00 27/12Chung kếtHạng F1 Thiếu niên 1 Latin
79Tôn Thất Nguyên Chương - DreamDance Gia Lai2171R8721:00:12 27/12Chung kếtHạng F2 Thiếu niên 1 Latin
80Tăng Từ Yến Ngọc - DreamDance Gia Lai581R39309:08:00 27/12Chung kếtHạng F2 Thiếu niên 1 Latin Vô địch các CLB
81Trần Lê Gia Hân - DreamDance Gia Lai721S41209:22:00 27/12Chung kếtHạng F4 Thiếu nhi Latin Vô địch các CLB
81Trần Lê Gia Hân - DreamDance Gia Lai1741771R6317:16:48 27/12Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 2 Latin
81Trần Lê Gia Hân - DreamDance Gia Lai1821J6417:28:42 27/12Chung kếtHạng F3 Thiếu nhi 2 Latin
82Đặng Tô Ngọc Bích - DreamDance Gia Lai591R39909:09:00 27/12Chung kếtHạng F2 Nhi đồng 1 Latin Vô địch các CLB
83Lê Hoài Thương - DreamDance Gia Lai561R38409:06:00 27/12Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB
83Lê Hoài Thương - DreamDance Gia Lai1271C,R,J5713:30:54 27/12Chung kếtHạng FC Thiếu nhi 2 Latin
83Lê Hoài Thương - DreamDance Gia Lai1791C,S6017:20:12 27/12Chung kếtHạng FD2 Thiếu nhi 2 Latin
83Lê Hoài Thương - DreamDance Gia Lai1841S,C,R,J5617:37:12 27/12Chung kếtHạng FB Thiếu nhi 2 Latin
84Bùi Thị Ngọc Mai - DreamDance Gia Lai581R39309:08:00 27/12Chung kếtHạng F2 Thiếu niên 1 Latin Vô địch các CLB
84Bùi Thị Ngọc Mai - DreamDance Gia Lai1241C,R10613:19:00 27/12Chung kếtHạng FD Thiếu niên 2 Latin
84Bùi Thị Ngọc Mai - DreamDance Gia Lai1981C8618:44:00 27/12Chung kếtHạng F1 Thiếu niên 1 Latin
84Bùi Thị Ngọc Mai - DreamDance Gia Lai2261J8821:32:30 27/12Chung kếtHạng F3 Thiếu niên 1 Latin
85Trần Phan Bảo Ngọc - DreamDance KBang781W,VW25309:39:24 27/12Chung kếtHạng FD3 Thiếu nhi 2 Standard
85Trần Phan Bảo Ngọc - DreamDance KBang811W25409:46:12 27/12Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Standard
85Trần Phan Bảo Ngọc - DreamDance KBang1121151C6212:35:18 27/12Bán kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin
85Trần Phan Bảo Ngọc - DreamDance KBang1161C,J5912:45:42 27/12Chung kếtHạng FD1 Thiếu nhi 2 Latin
85Trần Phan Bảo Ngọc - DreamDance KBang1271C,R,J5713:30:54 27/12Chung kếtHạng FC Thiếu nhi 2 Latin
85Trần Phan Bảo Ngọc - DreamDance KBang1371S,C,R,J8015:20:00 27/12Chung kếtHạng FB Thiếu niên 1 Latin
85Trần Phan Bảo Ngọc - DreamDance KBang1841S,C,R,J5617:37:12 27/12Chung kếtHạng FB Thiếu nhi 2 Latin
85Trần Phan Bảo Ngọc - DreamDance KBang1921961S,C,R,P,J5518:27:00 27/12Chung kếtHạng FA Thiếu nhi 2 Latin
85Trần Phan Bảo Ngọc - DreamDance KBang2051S,C,R,P,J7919:47:06 27/12Chung kếtHạng FA Thiếu niên 1 Latin
85Trần Phan Bảo Ngọc - DreamDance KBang2141C,R8220:53:24 27/12Chung kếtHạng FD Thiếu niên 1 Latin
85Trần Phan Bảo Ngọc - DreamDance KBang2211C,R,J8121:12:06 27/12Chung kếtHạng FC Thiếu niên 1 Latin
86Lưu Lê Thùy Vy - DreamDance KBang1181C,P6112:50:48 27/12Chung kếtHạng FD3 Thiếu nhi 2 Latin
86Lưu Lê Thùy Vy - DreamDance KBang1271C,R,J5713:30:54 27/12Chung kếtHạng FC Thiếu nhi 2 Latin
86Lưu Lê Thùy Vy - DreamDance KBang1371S,C,R,J8015:20:00 27/12Chung kếtHạng FB Thiếu niên 1 Latin
86Lưu Lê Thùy Vy - DreamDance KBang1841S,C,R,J5617:37:12 27/12Chung kếtHạng FB Thiếu nhi 2 Latin
86Lưu Lê Thùy Vy - DreamDance KBang1921961S,C,R,P,J5517:55:54 27/12Bán kếtHạng FA Thiếu nhi 2 Latin
86Lưu Lê Thùy Vy - DreamDance KBang2051S,C,R,P,J7919:47:06 27/12Chung kếtHạng FA Thiếu niên 1 Latin
86Lưu Lê Thùy Vy - DreamDance KBang2141C,R8220:53:24 27/12Chung kếtHạng FD Thiếu niên 1 Latin
86Lưu Lê Thùy Vy - DreamDance KBang2211C,R,J8121:12:06 27/12Chung kếtHạng FC Thiếu niên 1 Latin
87Vũ Y Sa Linh - DreamDance KBang1281C,R,J10513:36:00 27/12Chung kếtHạng FC Thiếu niên 2 Latin
87Vũ Y Sa Linh - DreamDance KBang1371S,C,R,J8015:20:00 27/12Chung kếtHạng FB Thiếu niên 1 Latin
87Vũ Y Sa Linh - DreamDance KBang1801C,S10817:23:36 27/12Chung kếtHạng FD2 Thiếu niên 2 Latin
87Vũ Y Sa Linh - DreamDance KBang2051S,C,R,P,J7919:47:06 27/12Chung kếtHạng FA Thiếu niên 1 Latin
87Vũ Y Sa Linh - DreamDance KBang2211C,R,J8121:12:06 27/12Chung kếtHạng FC Thiếu niên 1 Latin
87Vũ Y Sa Linh - DreamDance KBang2291S8921:41:00 27/12Chung kếtHạng F4 Thiếu niên 1 Latin
88Phạm Trần Hoàng My - DreamDance KBang1181C,P6112:50:48 27/12Chung kếtHạng FD3 Thiếu nhi 2 Latin
88Phạm Trần Hoàng My - DreamDance KBang1201231C,R5813:15:36 27/12Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Latin
88Phạm Trần Hoàng My - DreamDance KBang1271C,R,J5713:30:54 27/12Chung kếtHạng FC Thiếu nhi 2 Latin
88Phạm Trần Hoàng My - DreamDance KBang1841S,C,R,J5617:37:12 27/12Chung kếtHạng FB Thiếu nhi 2 Latin
88Phạm Trần Hoàng My - DreamDance KBang1871P6617:47:24 27/12Chung kếtHạng F5 Thiếu nhi 2 Latin
88Phạm Trần Hoàng My - DreamDance KBang1921961S,C,R,P,J5517:55:54 27/12Bán kếtHạng FA Thiếu nhi 2 Latin
88Phạm Trần Hoàng My - DreamDance KBang2261J8821:32:30 27/12Chung kếtHạng F3 Thiếu niên 1 Latin
89Hồ Ngọc Thủy Tiên - DreamDance KBang1161C,J5912:45:42 27/12Chung kếtHạng FD1 Thiếu nhi 2 Latin
89Hồ Ngọc Thủy Tiên - DreamDance KBang1181C,P6112:50:48 27/12Chung kếtHạng FD3 Thiếu nhi 2 Latin
89Hồ Ngọc Thủy Tiên - DreamDance KBang1271C,R,J5713:30:54 27/12Chung kếtHạng FC Thiếu nhi 2 Latin
89Hồ Ngọc Thủy Tiên - DreamDance KBang1821J6417:28:42 27/12Chung kếtHạng F3 Thiếu nhi 2 Latin
89Hồ Ngọc Thủy Tiên - DreamDance KBang1841S,C,R,J5617:37:12 27/12Chung kếtHạng FB Thiếu nhi 2 Latin
89Hồ Ngọc Thủy Tiên - DreamDance KBang1891S6517:50:48 27/12Chung kếtHạng F4 Thiếu nhi 2 Latin
89Hồ Ngọc Thủy Tiên - DreamDance KBang1921961S,C,R,P,J5517:55:54 27/12Bán kếtHạng FA Thiếu nhi 2 Latin
90Lê Song Tuyết Nhi - DreamDance KBang291C45408:28:00 27/12Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin Vô địch các CLB
90Lê Song Tuyết Nhi - DreamDance KBang671R46409:17:00 27/12Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin 1 Vô địch các CLB
90Lê Song Tuyết Nhi - DreamDance KBang111114,1171C1412:27:00 27/12Tứ kếtHạng F1 Nhi đồng Latin
90Lê Song Tuyết Nhi - DreamDance KBang1191221C,R1313:12:12 27/12Chung kếtHạng FD Nhi đồng Latin
90Lê Song Tuyết Nhi - DreamDance KBang159163,1661R3916:21:12 27/12Tứ kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin
90Lê Song Tuyết Nhi - DreamDance KBang1731761R1517:15:06 27/12Chung kếtHạng F2 Nhi đồng Latin
90Lê Song Tuyết Nhi - DreamDance KBang1881S1717:49:06 27/12Chung kếtHạng F4 Nhi đồng Latin
90Lê Song Tuyết Nhi - DreamDance KBang2281S4121:39:18 27/12Chung kếtHạng F4 Thiếu nhi 1 Latin
92Nguyễn Thị Thanh Trúc - DreamDance KBang331C45508:32:00 27/12Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin Vô địch các CLB
92Nguyễn Thị Thanh Trúc - DreamDance KBang671R46409:17:00 27/12Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin 1 Vô địch các CLB
92Nguyễn Thị Thanh Trúc - DreamDance KBang111114,1171C1412:42:18 27/12Bán kếtHạng F1 Nhi đồng Latin
92Nguyễn Thị Thanh Trúc - DreamDance KBang1191221C,R1312:54:12 27/12Bán kếtHạng FD Nhi đồng Latin
92Nguyễn Thị Thanh Trúc - DreamDance KBang1261C,R,J1213:25:48 27/12Chung kếtHạng FC Nhi đồng Latin
92Nguyễn Thị Thanh Trúc - DreamDance KBang1811J1617:27:00 27/12Chung kếtHạng F3 Nhi đồng Latin
92Nguyễn Thị Thanh Trúc - DreamDance KBang1831S,C,R,J1117:30:24 27/12Chung kếtHạng FB Nhi đồng Latin
92Nguyễn Thị Thanh Trúc - DreamDance KBang1881S1717:49:06 27/12Chung kếtHạng F4 Nhi đồng Latin
93Võ Ngọc Bảo Hân - DreamDance KBang291C45408:28:00 27/12Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin Vô địch các CLB
93Võ Ngọc Bảo Hân - DreamDance KBang641R44609:14:00 27/12Chung kếtHạng F2 Nhi đồng Latin Vô địch các CLB
93Võ Ngọc Bảo Hân - DreamDance KBang111114,1171C1412:42:18 27/12Bán kếtHạng F1 Nhi đồng Latin
93Võ Ngọc Bảo Hân - DreamDance KBang1191221C,R1312:54:12 27/12Bán kếtHạng FD Nhi đồng Latin
93Võ Ngọc Bảo Hân - DreamDance KBang1261C,R,J1213:25:48 27/12Chung kếtHạng FC Nhi đồng Latin
93Võ Ngọc Bảo Hân - DreamDance KBang1731761R1517:15:06 27/12Chung kếtHạng F2 Nhi đồng Latin
93Võ Ngọc Bảo Hân - DreamDance KBang1811J1617:27:00 27/12Chung kếtHạng F3 Nhi đồng Latin
93Võ Ngọc Bảo Hân - DreamDance KBang1831S,C,R,J1117:30:24 27/12Chung kếtHạng FB Nhi đồng Latin
94Lê Văn Thái - DreamDance KBang371C46908:36:00 27/12Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin Vô địch các CLB
94Lê Văn Thái - DreamDance KBang581R39309:08:00 27/12Chung kếtHạng F2 Thiếu niên 1 Latin Vô địch các CLB
94Lê Văn Thái - DreamDance KBang1121151C6212:35:18 27/12Bán kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin
94Lê Văn Thái - DreamDance KBang1201231C,R5813:01:30 27/12Bán kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Latin
94Lê Văn Thái - DreamDance KBang1741771R6317:08:42 27/12Bán kếtHạng F2 Thiếu nhi 2 Latin
94Lê Văn Thái - DreamDance KBang1791C,S6017:20:12 27/12Chung kếtHạng FD2 Thiếu nhi 2 Latin
94Lê Văn Thái - DreamDance KBang1891S6517:50:48 27/12Chung kếtHạng F4 Thiếu nhi 2 Latin
95Trần Hạnh Nguyên - DreamDance KBang371C46908:36:00 27/12Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin Vô địch các CLB
95Trần Hạnh Nguyên - DreamDance KBang1121151C6212:44:00 27/12Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin
95Trần Hạnh Nguyên - DreamDance KBang1201231C,R5813:15:36 27/12Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Latin
95Trần Hạnh Nguyên - DreamDance KBang1271C,R,J5713:30:54 27/12Chung kếtHạng FC Thiếu nhi 2 Latin
95Trần Hạnh Nguyên - DreamDance KBang1421P9015:37:00 27/12Chung kếtHạng F5 Thiếu niên 1 Latin
95Trần Hạnh Nguyên - DreamDance KBang1741771R6317:16:48 27/12Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 2 Latin
95Trần Hạnh Nguyên - DreamDance KBang1841S,C,R,J5617:37:12 27/12Chung kếtHạng FB Thiếu nhi 2 Latin
95Trần Hạnh Nguyên - DreamDance KBang1921961S,C,R,P,J5518:27:00 27/12Chung kếtHạng FA Thiếu nhi 2 Latin
95Trần Hạnh Nguyên - DreamDance KBang2171R8721:00:12 27/12Chung kếtHạng F2 Thiếu niên 1 Latin
96Chacha - Đặng Quỳnh Như, Lê Mật Mật, Lê Đường Đường, Nguyễn Hoài Anh Thư, Nguyễn Phương Anh, Trần Nguyễn Mỹ Tiên, Lâm Bảo Hân, Nguyễn Tấn Khang, Nguyễn Trần Hải Yến, Trịnh Thanh Trúc, Nguyễn Gia Hân, Phạm Thị Huyền Trang, Nguyễn Ngọc Minh Quân, Trần Ngọc Phương Nghi, Trịnh Kiều Vy - DreamDance Kong Chro1101ĐD119111:57:00 27/12Chung kếtHạng ĐD1 Đồng diễn thiếu nhi Formation
97Đặng Quỳnh Như - DreamDance Kong Chro191C43108:18:00 27/12Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB 1
98Lê Mật Mật - DreamDance Kong Chro41C38908:03:00 27/12Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin Vô địch các CLB
99Lê Đường Đường - DreamDance Kong Chro191C43108:18:00 27/12Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB 1
100Nguyễn Phương Anh - DreamDance Kong Chro141C42008:13:00 27/12Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin Vô địch các CLB 2
101Trần Nguyễn Mỹ Tiên - DreamDance Kong Chro141C42008:13:00 27/12Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin Vô địch các CLB 2
102Lâm Bảo Hân - DreamDance Kong Chro141C42008:13:00 27/12Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin Vô địch các CLB 2
102Lâm Bảo Hân - DreamDance Kong Chro1121151C6212:35:18 27/12Bán kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin
103Nguyễn Tấn Khang - DreamDance Kong Chro571R39009:07:00 27/12Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 2 Latin Vô địch các CLB
103Nguyễn Tấn Khang - DreamDance Kong Chro1121151C6212:44:00 27/12Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin
104Nguyễn Trần Hải Yến - DreamDance Kong Chro201C43208:19:00 27/12Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB 1
105Trịnh Thanh Trúc - DreamDance Kong Chro201C43208:19:00 27/12Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB 1
106Nguyễn Gia Hân - DreamDance Kong Chro51C39208:04:00 27/12Chung kếtHạng F1 Thiếu niên 1 Latin Vô địch các CLB
106Nguyễn Gia Hân - DreamDance Kong Chro134138,1441C3815:26:48 27/12Bán kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin
107Trần Ngọc Phương Nghi - DreamDance Kong Chro201C43208:19:00 27/12Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB 1
107Trần Ngọc Phương Nghi - DreamDance Kong Chro134138,1441C3815:26:48 27/12Bán kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin
108Nguyễn Đình Tư - Nguyễn Thị Phú Tài - DreamDance Kong Chro751W,T44009:29:00 27/12Chung kếtHạng D người lớn Standard Rising Stars
108Nguyễn Đình Tư - Nguyễn Thị Phú Tài - DreamDance Kong Chro871C,R18010:09:54 27/12Chung kếtHạng D Trung niên 5 Latin
108Nguyễn Đình Tư - Nguyễn Thị Phú Tài - DreamDance Kong Chro981C18110:54:06 27/12Chung kếtHạng E1 Trung niên 5 Latin
108Nguyễn Đình Tư - Nguyễn Thị Phú Tài - DreamDance Kong Chro1041R18211:12:48 27/12Chung kếtHạng E2 Trung niên 5 Latin
108Nguyễn Đình Tư - Nguyễn Thị Phú Tài - DreamDance Kong Chro1391W,T36315:28:30 27/12Chung kếtHạng D Trung niên 3 Standard
108Nguyễn Đình Tư - Nguyễn Thị Phú Tài - DreamDance Kong Chro1451T36515:43:48 27/12Chung kếtHạng E2 Trung niên 3 Standard
108Nguyễn Đình Tư - Nguyễn Thị Phú Tài - DreamDance Kong Chro1521C17716:07:36 27/12Chung kếtHạng E1 Trung niên 4 Latin
108Nguyễn Đình Tư - Nguyễn Thị Phú Tài - DreamDance Kong Chro1561R17816:16:06 27/12Chung kếtHạng E2 Trung niên 4 Latin
108Nguyễn Đình Tư - Nguyễn Thị Phú Tài - DreamDance Kong Chro1611C,R17616:30:00 27/12Chung kếtHạng D Trung niên 4 Latin
108Nguyễn Đình Tư - Nguyễn Thị Phú Tài - DreamDance Kong Chro1911T37417:54:12 27/12Chung kếtHạng E2 Trung niên 5 Standard
108Nguyễn Đình Tư - Nguyễn Thị Phú Tài - DreamDance Kong Chro2161W36420:58:30 27/12Chung kếtHạng E1 Trung niên 3 Standard
109Phạm Thị Huyền Trang - DreamDance Kong Chro261C44408:25:00 27/12Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin Vô địch các CLB
110Trịnh Kiều Vy - DreamDance Kong Chro251C44308:24:00 27/12Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin Vô địch các CLB
111Phan Thị Thanh Thảo - DreamDance Đắc Đoa311C45708:30:00 27/12Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB
112Phan Nguyễn Hoài Thu - DreamDance Đắc Đoa221C44108:21:00 27/12Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin Vô địch các CLB
113Nguyễn Ngọc Lâm Nhi - DreamDance Đắc Đoa221C44108:21:00 27/12Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin Vô địch các CLB
114Đào Nhật Anh - DreamDance Đắc Đoa251C44308:24:00 27/12Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin Vô địch các CLB
114Đào Nhật Anh - DreamDance Đắc Đoa311C45708:30:00 27/12Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB
115Đào Tiến Dũng - DreamDance Đắc Đoa221C44108:21:00 27/12Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin Vô địch các CLB
116Vũ Nguyễn Phương Anh - DreamDance Đắc Đoa311C45708:30:00 27/12Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB
117Đinh Tuệ Hân - DreamDance Đắc Đoa361C46608:35:00 27/12Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin Vô địch các CLB
118Trần Sơn Tùng - Nguyễn Thị Quỳnh Anh - Happy Dance741S,C,R,P,J47909:24:00 27/12Chung kếtHạng A Thanh niên Latin rising stars
118Trần Sơn Tùng - Nguyễn Thị Quỳnh Anh - Happy Dance1291C,R,J14113:41:06 27/12Chung kếtHạng C Người lớn Latin
118Trần Sơn Tùng - Nguyễn Thị Quỳnh Anh - Happy Dance1331S(s),C,P,R(s),J13914:45:00 27/12Chung kếtHạng A Người lớn Latin
118Trần Sơn Tùng - Nguyễn Thị Quỳnh Anh - Happy Dance1471C14815:54:00 27/12Chung kếtHạng VĐ1 Vô địch Latin
118Trần Sơn Tùng - Nguyễn Thị Quỳnh Anh - Happy Dance1491J15015:59:06 27/12Chung kếtHạng VĐ3 Vô địch Latin
118Trần Sơn Tùng - Nguyễn Thị Quỳnh Anh - Happy Dance1571S15116:17:48 27/12Chung kếtHạng VĐ4 Vô địch Latin
119Hoàng Anh Tuấn - Trần Thị Thu Hà - Hòa Yến Dancing Center1251W,T35613:22:24 27/12Chung kếtHạng D Trung niên 2 Standard
119Hoàng Anh Tuấn - Trần Thị Thu Hà - Hòa Yến Dancing Center1311321W(s),V,SF,T(s),Q33114:30:00 27/12Chung kếtHạng A Người lớn Standard
119Hoàng Anh Tuấn - Trần Thị Thu Hà - Hòa Yến Dancing Center1401W,T37215:31:54 27/12Chung kếtHạng D Trung niên 5 Standard
119Hoàng Anh Tuấn - Trần Thị Thu Hà - Hòa Yến Dancing Center1851VW35317:44:00 27/12Chung kếtHạng E5 Trung niên 1 Standard
119Hoàng Anh Tuấn - Trần Thị Thu Hà - Hòa Yến Dancing Center1991SF35218:45:42 27/12Chung kếtHạng E4 Trung niên 1 Standard
119Hoàng Anh Tuấn - Trần Thị Thu Hà - Hòa Yến Dancing Center2041W,T,VW,SF,Q34519:38:36 27/12Chung kếtHạng A Trung niên 1 Standard
120Lê Trần Tiệp - Phạm Phương Uyên - Hòa Yến Dancing Center1311321W(s),V,SF,T(s),Q33114:30:00 27/12Chung kếtHạng A Người lớn Standard
120Lê Trần Tiệp - Phạm Phương Uyên - Hòa Yến Dancing Center1501W,T,Q33316:00:48 27/12Chung kếtHạng C Người lớn Standard
120Lê Trần Tiệp - Phạm Phương Uyên - Hòa Yến Dancing Center1601T33616:28:18 27/12Chung kếtHạng E2 Người lớn Standard
120Lê Trần Tiệp - Phạm Phương Uyên - Hòa Yến Dancing Center1621T34116:33:24 27/12Chung kếtHạng VĐ2 Vô địch Standard
120Lê Trần Tiệp - Phạm Phương Uyên - Hòa Yến Dancing Center1701W,T33416:47:00 27/12Chung kếtHạng D Người lớn Standard
120Lê Trần Tiệp - Phạm Phương Uyên - Hòa Yến Dancing Center1721W,T,VW,Q33216:57:12 27/12Chung kếtHạng B Người lớn Standard
121Phạm Văn Minh Trí - Lý Vân Dung - LUÂN OANH DANCESPORT1081W,T,VW,SF,Q28311:40:00 27/12Chung kếtHạng A Thiếu niên 2 Standard
121Phạm Văn Minh Trí - Lý Vân Dung - LUÂN OANH DANCESPORT1311321W(s),V,SF,T(s),Q33114:30:00 27/12Chung kếtHạng A Người lớn Standard
121Phạm Văn Minh Trí - Lý Vân Dung - LUÂN OANH DANCESPORT1531Q34216:09:18 27/12Chung kếtHạng VĐ3 Vô địch Standard
121Phạm Văn Minh Trí - Lý Vân Dung - LUÂN OANH DANCESPORT1581SF34316:19:30 27/12Chung kếtHạng VĐ4 Vô địch Standard
121Phạm Văn Minh Trí - Lý Vân Dung - LUÂN OANH DANCESPORT1621T34116:33:24 27/12Chung kếtHạng VĐ2 Vô địch Standard
121Phạm Văn Minh Trí - Lý Vân Dung - LUÂN OANH DANCESPORT1641VW34416:36:48 27/12Chung kếtHạng VĐ5 Vô địch Standard
121Phạm Văn Minh Trí - Lý Vân Dung - LUÂN OANH DANCESPORT1681W34016:43:36 27/12Chung kếtHạng VĐ1 Vô địch Standard
121Phạm Văn Minh Trí - Lý Vân Dung - LUÂN OANH DANCESPORT1951S,C,R,P,J9118:18:30 27/12Chung kếtHạng A Thiếu niên 2 Latin
121Phạm Văn Minh Trí - Lý Vân Dung - LUÂN OANH DANCESPORT2021S,C,R,P,J6719:08:36 27/12Chung kếtHạng A Thiếu niên 1 Latin
122Huỳnh Ngọc Thảo Nhi - LUÂN OANH DANCESPORT411C,J41108:40:00 27/12Chung kếtHạng FD1 Thiếu nhi Latin Vô địch các CLB
122Huỳnh Ngọc Thảo Nhi - LUÂN OANH DANCESPORT491C,R42708:56:00 27/12Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Latin Vô địch các CLB
122Huỳnh Ngọc Thảo Nhi - LUÂN OANH DANCESPORT134138,1441C3815:26:48 27/12Bán kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin
122Huỳnh Ngọc Thảo Nhi - LUÂN OANH DANCESPORT1461481C,R3415:45:30 27/12Bán kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Latin
122Huỳnh Ngọc Thảo Nhi - LUÂN OANH DANCESPORT1541C,J3616:11:00 27/12Chung kếtHạng FD2 Thiếu nhi 1 Latin
122Huỳnh Ngọc Thảo Nhi - LUÂN OANH DANCESPORT159163,1661R3916:35:06 27/12Bán kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin
122Huỳnh Ngọc Thảo Nhi - LUÂN OANH DANCESPORT1691J4016:45:18 27/12Chung kếtHạng F3 Thiếu nhi 1 Latin
123Nguyễn Phương Chi - LUÂN OANH DANCESPORT251C44308:24:00 27/12Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin Vô địch các CLB
123Nguyễn Phương Chi - LUÂN OANH DANCESPORT381C47508:37:00 27/12Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin Vô địch các CLB
123Nguyễn Phương Chi - LUÂN OANH DANCESPORT651R44709:15:00 27/12Chung kếtHạng F2 Nhi đồng Latin Vô địch các CLB
123Nguyễn Phương Chi - LUÂN OANH DANCESPORT111114,1171C1412:42:18 27/12Bán kếtHạng F1 Nhi đồng Latin
123Nguyễn Phương Chi - LUÂN OANH DANCESPORT1191221C,R1312:54:12 27/12Bán kếtHạng FD Nhi đồng Latin
123Nguyễn Phương Chi - LUÂN OANH DANCESPORT1731761R1517:04:00 27/12Bán kếtHạng F2 Nhi đồng Latin
124Trần Gia Hân - LUÂN OANH DANCESPORT101C40708:09:00 27/12Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin Vô địch các CLB 1
124Trần Gia Hân - LUÂN OANH DANCESPORT601R40209:10:00 27/12Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi Latin Vô địch các CLB
124Trần Gia Hân - LUÂN OANH DANCESPORT134138,1442C3815:00:00 27/12Tứ kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin
125Lê Hoàng Tây - Nguyễn Ngọc Băng Trâm - LUÂN OANH DANCESPORT741S,C,R,P,J47909:24:00 27/12Chung kếtHạng A Thanh niên Latin rising stars
125Lê Hoàng Tây - Nguyễn Ngọc Băng Trâm - LUÂN OANH DANCESPORT1291C,R,J14113:41:06 27/12Chung kếtHạng C Người lớn Latin
125Lê Hoàng Tây - Nguyễn Ngọc Băng Trâm - LUÂN OANH DANCESPORT1331S(s),C,P,R(s),J13914:45:00 27/12Chung kếtHạng A Người lớn Latin
125Lê Hoàng Tây - Nguyễn Ngọc Băng Trâm - LUÂN OANH DANCESPORT1471C14815:54:00 27/12Chung kếtHạng VĐ1 Vô địch Latin
125Lê Hoàng Tây - Nguyễn Ngọc Băng Trâm - LUÂN OANH DANCESPORT1711S,C,R,J14016:50:24 27/12Chung kếtHạng B Người lớn Latin
126Nguyễn Thanh Liêm - Võ Thiên Ngân - LUÂN OANH DANCESPORT1601T33616:28:18 27/12Chung kếtHạng E2 Người lớn Standard
126Nguyễn Thanh Liêm - Võ Thiên Ngân - LUÂN OANH DANCESPORT1671W33516:41:54 27/12Chung kếtHạng E1 Người lớn Standard
126Nguyễn Thanh Liêm - Võ Thiên Ngân - LUÂN OANH DANCESPORT1701W,T33416:47:00 27/12Chung kếtHạng D Người lớn Standard
127Lê Hoàng Tây - Nguyễn Thị Thanh Hương - LUÂN OANH DANCESPORT1601T33616:28:18 27/12Chung kếtHạng E2 Người lớn Standard
127Lê Hoàng Tây - Nguyễn Thị Thanh Hương - LUÂN OANH DANCESPORT1671W33516:41:54 27/12Chung kếtHạng E1 Người lớn Standard
127Lê Hoàng Tây - Nguyễn Thị Thanh Hương - LUÂN OANH DANCESPORT1701W,T33416:47:00 27/12Chung kếtHạng D Người lớn Standard
128Phạm Băng Băng - LUÂN OANH DANCESPORT941W,T,VW,Q24810:33:42 27/12Chung kếtHạng FB Thiếu nhi 2 Standard
128Phạm Băng Băng - LUÂN OANH DANCESPORT1051W,T,VW,SF,Q22311:14:30 27/12Chung kếtHạng FA Thiếu nhi 1 Standard
128Phạm Băng Băng - LUÂN OANH DANCESPORT1071W,T,VW,SF,Q24711:31:30 27/12Chung kếtHạng FA Thiếu nhi 2 Standard
128Phạm Băng Băng - LUÂN OANH DANCESPORT1361S,C,R,J3215:13:12 27/12Chung kếtHạng FB Thiếu nhi 1 Latin
128Phạm Băng Băng - LUÂN OANH DANCESPORT1921961S,C,R,P,J5517:55:54 27/12Bán kếtHạng FA Thiếu nhi 2 Latin
128Phạm Băng Băng - LUÂN OANH DANCESPORT2002061S,C,R,P,J3118:47:24 27/12Bán kếtHạng FA Thiếu nhi 1 Latin
128Phạm Băng Băng - LUÂN OANH DANCESPORT2032121S,C,R,P,J,W,T,VW,SF,18819:17:06 27/12Bán kếtHạng FAA Thiếu nhi Ten Dance
128Phạm Băng Băng - LUÂN OANH DANCESPORT2201C,R,J3321:07:00 27/12Chung kếtHạng FC Thiếu nhi 1 Latin
129Trần Sơn Tùng - Phạm Quỳnh Anh - My Wings Dance751W,T44009:29:00 27/12Chung kếtHạng D người lớn Standard Rising Stars
129Trần Sơn Tùng - Phạm Quỳnh Anh - My Wings Dance1671W33516:41:54 27/12Chung kếtHạng E1 Người lớn Standard
129Trần Sơn Tùng - Phạm Quỳnh Anh - My Wings Dance1701W,T33416:47:00 27/12Chung kếtHạng D Người lớn Standard
130Sắc Màu - Võ Ngọc Bảo Hân, Hà An Hy, Huỳnh Kim Phú., Dương Hà Bảo Yến, Hồ Trần Huyền My, Trần Phương Nguyên, Hồ Anh Thư, Lê Thanh Tuấn, Hà Mai Trúc, Nguyễn Hồng Ngọc, Mạc Nguyễn Quỳnh Như, Nguyễn Trương Gia Nghĩa - Mầm non Sắc Màu - An Khê1101ĐD119111:57:00 27/12Chung kếtHạng ĐD1 Đồng diễn thiếu nhi Formation
131Nguyễn Thảo Ngân - Mầm non Sắc Màu - An Khê361C46608:35:00 27/12Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin Vô địch các CLB
132Hà An Hy - Mầm non Sắc Màu - An khê361C46608:35:00 27/12Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin Vô địch các CLB
133Đặng Nguyễn Bảo Ngân - Mầm non Đô Rê Mon - An Khê231C45208:22:00 27/12Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin Vô địch các CLB
133Đặng Nguyễn Bảo Ngân - Mầm non Đô Rê Mon - An Khê281C45308:27:00 27/12Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin Vô địch các CLB
133Đặng Nguyễn Bảo Ngân - Mầm non Đô Rê Mon - An Khê391C47608:38:00 27/12Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin Vô địch các CLB
134Nguyễn Tịnh Nhã - Mầm non Đô Rê Mon - An Khê231C45208:22:00 27/12Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin Vô địch các CLB
134Nguyễn Tịnh Nhã - Mầm non Đô Rê Mon - An Khê281C45308:27:00 27/12Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin Vô địch các CLB
134Nguyễn Tịnh Nhã - Mầm non Đô Rê Mon - An Khê391C47608:38:00 27/12Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin Vô địch các CLB
135Trần Nhất Phương Uyên - Mầm non Đô Rê Mon - An Khê231C45208:22:00 27/12Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin Vô địch các CLB
135Trần Nhất Phương Uyên - Mầm non Đô Rê Mon - An Khê281C45308:27:00 27/12Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin Vô địch các CLB
135Trần Nhất Phương Uyên - Mầm non Đô Rê Mon - An Khê391C47608:38:00 27/12Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin Vô địch các CLB
136Huỳnh Thị Trúc Quỳnh - Nhà Thiếu Nhi Thành Phố Pleiku441C,R40308:46:00 27/12Chung kếtHạng FD Thiếu nhi Latin Vô địch các CLB
136Huỳnh Thị Trúc Quỳnh - Nhà Thiếu Nhi Thành Phố Pleiku1201231C,R5813:15:36 27/12Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Latin
137Lương Ngọc Giang - Nhà Thiếu Nhi Thành Phố Pleiku611R40509:11:00 27/12Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB 1
137Lương Ngọc Giang - Nhà Thiếu Nhi Thành Phố Pleiku1201231C,R5813:01:30 27/12Bán kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Latin
138Ngô Đặng Mai Nhi - Nhà Thiếu Nhi Thành Phố Pleiku451C,R40608:48:00 27/12Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB 1
138Ngô Đặng Mai Nhi - Nhà Thiếu Nhi Thành Phố Pleiku1201231C,R5813:15:36 27/12Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Latin
139Nguyễn Thái Thùy Linh - Nhà Thiếu Nhi Thành Phố Pleiku441C,R40308:46:00 27/12Chung kếtHạng FD Thiếu nhi Latin Vô địch các CLB
139Nguyễn Thái Thùy Linh - Nhà Thiếu Nhi Thành Phố Pleiku611R40509:11:00 27/12Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB 1
140Mai Huyền Băng Tâm - Nhà Thiếu Nhi Thành Phố Pleiku591R39909:09:00 27/12Chung kếtHạng F2 Nhi đồng 1 Latin Vô địch các CLB
141Cao Tú Châu - Nhà Thiếu Nhi Thành Phố Pleiku591R39909:09:00 27/12Chung kếtHạng F2 Nhi đồng 1 Latin Vô địch các CLB
142Trần Thị Thanh Trà - Nhà Thiếu Nhi Thành Phố Pleiku641R44609:14:00 27/12Chung kếtHạng F2 Nhi đồng Latin Vô địch các CLB
143Rumba - Đặng Thùy Trâm, Lê Ngọc Như Quỳnh, Đỗ Duy, Đỗ Hoàng Hải Yến, Trần Nguyễn Phương Uyên, Thu Thị Khánh Thi, Phan Thị Thanh Hoa, Phạm Nhật Thư, Nguyễn Vũ Ý Nhi, Cao Tuệ Lâm, Phan Hoàng Kim Ngọc - Sao Mai - KonTum1101ĐD119111:57:00 27/12Chung kếtHạng ĐD1 Đồng diễn thiếu nhi Formation
144Cha Cha Cha - Nguyễn Trà My, Nguyễn Châu Gia Hân, Nguyễn Ngọc Nhã Uyên, Trần Nguyễn Mộc Miên, Trần Nguyễn Thụy Miên, Trần Nguyễn Gia Hân, Phạm Bảo Khánh My, Tăng Thị Yến Nhi, Nguyễn Thái Thùy Minh, Nguyễn Thị Thái Hòa, Phan Trịnh Khánh Trình, Lê Bảo Hân,Trần Hoàng Bảo Khánh - Sao Mai - KonTum1101ĐD119111:57:00 27/12Chung kếtHạng ĐD1 Đồng diễn thiếu nhi Formation
146Đỗ Duy - Lê Ngọc Như Quỳnh - Sao Mai - KonTum31C38808:02:00 27/12Chung kếtHạng E1 Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB
146Đỗ Duy - Lê Ngọc Như Quỳnh - Sao Mai - KonTum731S42209:23:00 27/12Chung kếtHạng E4 Thiếu nhi Latin Vô địch các CLB
146Đỗ Duy - Lê Ngọc Như Quỳnh - Sao Mai - KonTum2301C,R2221:42:42 27/12Chung kếtHạng D Thiếu nhi 1 Latin
147Phan Trịnh Khánh Trình - Trần Nguyễn Phương Uyên - Sao Mai - KonTum31C38808:02:00 27/12Chung kếtHạng E1 Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB
147Phan Trịnh Khánh Trình - Trần Nguyễn Phương Uyên - Sao Mai - KonTum731S42209:23:00 27/12Chung kếtHạng E4 Thiếu nhi Latin Vô địch các CLB
148Đỗ Hoàng Hải Yến - Sao Mai - KonTum491C,R42708:56:00 27/12Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Latin Vô địch các CLB
148Đỗ Hoàng Hải Yến - Sao Mai - KonTum1201231C,R5813:01:30 27/12Bán kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Latin
149Chu Thị Khánh Thi - Sao Mai - KonTum161C42508:15:00 27/12Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB 2
150Phan Thị Thanh Hoa - Sao Mai - KonTum491C,R42708:56:00 27/12Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Latin Vô địch các CLB
150Phan Thị Thanh Hoa - Sao Mai - KonTum1461481C,R3415:55:42 27/12Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Latin
151Nguyễn Trà My - Sao Mai - KonTum161C42508:15:00 27/12Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB 2
152Nguyễn Châu Gia Hân - Sao Mai - KonTum41C38908:03:00 27/12Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin Vô địch các CLB
153Nguyễn Ngọc Nhã Uyên - Sao Mai - KonTum151C42308:14:00 27/12Chung kếtHạng F1 Nhi đồng 3 Latin Vô địch các CLB
154Trần Nguyễn Mộc Miên - Sao Mai - KonTum151C42308:14:00 27/12Chung kếtHạng F1 Nhi đồng 3 Latin Vô địch các CLB
155Trần Nguyễn Thụy Miên - Sao Mai - KonTum271C44508:26:00 27/12Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin Vô địch các CLB
156Phạm Bảo Khánh My - Sao Mai - KonTum171C42908:16:00 27/12Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin Vô địch các Câu lạc bộ
157Lê Bảo Hân - Sao Mai - KonTum171C42908:16:00 27/12Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin Vô địch các Câu lạc bộ
158Trần Hoàng Bảo Khánh - Sao Mai - KonTum181C43008:17:00 27/12Chung kếtHạng F1 Nhi đồng 2 Latin Vô địch các clb
159Phạm Nhật Thư - Sao Mai - KonTum501C,R42808:58:00 27/12Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Latin Vô địch các CLB 1
159Phạm Nhật Thư - Sao Mai - KonTum1201231C,R5813:15:36 27/12Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Latin
160Nguyễn Vũ Ý Nhi - Sao Mai - KonTum161C42508:15:00 27/12Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB 2
161Cao Tuệ Lâm - Sao Mai - KonTum181C43008:17:00 27/12Chung kếtHạng F1 Nhi đồng 2 Latin Vô địch các clb
162Nguyễn Thái Thùy Minh - Sao Mai - KonTum181C43008:17:00 27/12Chung kếtHạng F1 Nhi đồng 2 Latin Vô địch các clb
163Phan Hoàng Kim Ngọc - Sao Mai - KonTum501C,R42808:58:00 27/12Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Latin Vô địch các CLB 1
164Nguyễn Thị Thái Hòa - Sao Mai - KonTum191C43108:18:00 27/12Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB 1
165Lê Ngọc Như Quỳnh - Sao Mai - KonTum1461481C,R3415:45:30 27/12Bán kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Latin
166Trần Nguyễn Phương Uyên - Sao Mai - KonTum1461481C,R3415:45:30 27/12Bán kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Latin
167Đặng Thùy Trâm - Sao Mai - KonTum501C,R42808:58:00 27/12Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Latin Vô địch các CLB 1
167Đặng Thùy Trâm - Sao Mai - KonTum1201231C,R5813:15:36 27/12Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Latin
168Sport Win - Hà Nguyễn Minh Thư, Trương Nguyễn Ngọc Thương, Nguyễn Thủy Ngọc, Tạ Ngọc Mai Linh, Nguyễn Hải Băng, Y Tuyết Ly, Nguyễn Công Đức, Nguyễn Lê Bảo Long, Nguyễn Trí Quốc - Sport Win - KonTum1101ĐD119111:57:00 27/12Chung kếtHạng ĐD1 Đồng diễn thiếu nhi Formation
169Hà Nguyễn Minh Thư - Sport Win - KonTum301C45608:29:00 27/12Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB
169Hà Nguyễn Minh Thư - Sport Win - KonTum134138,1441C3815:26:48 27/12Bán kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin
169Hà Nguyễn Minh Thư - Sport Win - KonTum1461481C,R3415:45:30 27/12Bán kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Latin
169Hà Nguyễn Minh Thư - Sport Win - KonTum159163,1661R3916:21:12 27/12Tứ kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin
170Nguyễn Thủy Ngọc - Sport Win - KonTum301C45608:29:00 27/12Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB
170Nguyễn Thủy Ngọc - Sport Win - KonTum111114,1171C1412:42:18 27/12Bán kếtHạng F1 Nhi đồng Latin
170Nguyễn Thủy Ngọc - Sport Win - KonTum1191221C,R1312:54:12 27/12Bán kếtHạng FD Nhi đồng Latin
170Nguyễn Thủy Ngọc - Sport Win - KonTum1261C,R,J1213:25:48 27/12Chung kếtHạng FC Nhi đồng Latin
170Nguyễn Thủy Ngọc - Sport Win - KonTum1731761R1517:15:06 27/12Chung kếtHạng F2 Nhi đồng Latin
170Nguyễn Thủy Ngọc - Sport Win - KonTum1811J1617:27:00 27/12Chung kếtHạng F3 Nhi đồng Latin
170Nguyễn Thủy Ngọc - Sport Win - KonTum1831S,C,R,J1117:30:24 27/12Chung kếtHạng FB Nhi đồng Latin
171Y Tuyết Ly - Sport Win - KonTum241C44208:23:00 27/12Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin Vô địch các CLB
171Y Tuyết Ly - Sport Win - KonTum691R47209:19:00 27/12Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 2 Latin Vô địch các CLB
171Y Tuyết Ly - Sport Win - KonTum111114,1171C1412:42:18 27/12Bán kếtHạng F1 Nhi đồng Latin
171Y Tuyết Ly - Sport Win - KonTum1191221C,R1313:12:12 27/12Chung kếtHạng FD Nhi đồng Latin
171Y Tuyết Ly - Sport Win - KonTum1261C,R,J1213:25:48 27/12Chung kếtHạng FC Nhi đồng Latin
171Y Tuyết Ly - Sport Win - KonTum1731761R1517:04:00 27/12Bán kếtHạng F2 Nhi đồng Latin
172Trương Nguyễn Ngọc Thương - Sport Win - KonTum301C45608:29:00 27/12Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB
172Trương Nguyễn Ngọc Thương - Sport Win - KonTum631R43609:13:00 27/12Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi Latin CLB Sport Win
172Trương Nguyễn Ngọc Thương - Sport Win - KonTum1361S,C,R,J3215:13:12 27/12Chung kếtHạng FB Thiếu nhi 1 Latin
172Trương Nguyễn Ngọc Thương - Sport Win - KonTum1461481C,R3415:55:42 27/12Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Latin
172Trương Nguyễn Ngọc Thương - Sport Win - KonTum2201C,R,J3321:07:00 27/12Chung kếtHạng FC Thiếu nhi 1 Latin
173Nguyễn Công Đức - Sport Win - KonTum241C44208:23:00 27/12Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin Vô địch các CLB
173Nguyễn Công Đức - Sport Win - KonTum681R46509:18:00 27/12Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB
173Nguyễn Công Đức - Sport Win - KonTum134138,1442C3815:00:00 27/12Tứ kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin
173Nguyễn Công Đức - Sport Win - KonTum159163,1661R3916:40:12 27/12Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin
174Nguyễn Lê Bảo Long - Sport Win - KonTum321C45808:31:00 27/12Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB
174Nguyễn Lê Bảo Long - Sport Win - KonTum134138,1442C3815:00:00 27/12Tứ kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin
174Nguyễn Lê Bảo Long - Sport Win - KonTum159163,1661R3916:35:06 27/12Bán kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin
175Tạ Ngọc Mai Linh - Sport Win - KonTum691R47209:19:00 27/12Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 2 Latin Vô địch các CLB
175Tạ Ngọc Mai Linh - Sport Win - KonTum1121151C6212:44:00 27/12Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin
175Tạ Ngọc Mai Linh - Sport Win - KonTum1201231C,R5813:15:36 27/12Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Latin
175Tạ Ngọc Mai Linh - Sport Win - KonTum1741771R6317:16:48 27/12Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 2 Latin
176Nguyễn Trí Quốc - Y Tuyết Ly - Sport Win - KonTum2131C2620:51:42 27/12Chung kếtHạng E1 Thiếu nhi 1 Latin
176Nguyễn Trí Quốc - Y Tuyết Ly - Sport Win - KonTum2181R2721:01:54 27/12Chung kếtHạng E2 Thiếu nhi 1 Latin
176Nguyễn Trí Quốc - Y Tuyết Ly - Sport Win - KonTum2301C,R2221:42:42 27/12Chung kếtHạng D Thiếu nhi 1 Latin
177Nguyễn Lê Bảo Long - Nguyễn Hải Băng - Sport Win - KonTum61C39408:05:00 27/12Chung kếtHạng E1 Thiếu nhi Latin Vô địch các CLB
177Nguyễn Lê Bảo Long - Nguyễn Hải Băng - Sport Win - KonTum2301C,R2221:42:42 27/12Chung kếtHạng D Thiếu nhi 1 Latin
178Nguyễn Công Đức - Nguyễn Thủy Ngọc - Sport Win - KonTum121C39508:11:00 27/12Chung kếtHạng E1 Thiếu nhi Latin Vô địch các CLB
178Nguyễn Công Đức - Nguyễn Thủy Ngọc - Sport Win - KonTum2181R2721:01:54 27/12Chung kếtHạng E2 Thiếu nhi 1 Latin
178Nguyễn Công Đức - Nguyễn Thủy Ngọc - Sport Win - KonTum2301C,R2221:42:42 27/12Chung kếtHạng D Thiếu nhi 1 Latin
179Nguyễn Công Đức - Hà Nguyễn Minh Thư - Sport Win - KonTum61C39408:05:00 27/12Chung kếtHạng E1 Thiếu nhi Latin Vô địch các CLB
179Nguyễn Công Đức - Hà Nguyễn Minh Thư - Sport Win - KonTum2131C2620:51:42 27/12Chung kếtHạng E1 Thiếu nhi 1 Latin
180Nguyễn Trí Quốc - Trương Nguyễn Ngọc Thương - Sport Win - KonTum2251S,C,R,J2021:25:42 27/12Chung kếtHạng B Thiếu nhi 1 Latin
180Nguyễn Trí Quốc - Trương Nguyễn Ngọc Thương - Sport Win - KonTum2271C,R,J2121:34:12 27/12Chung kếtHạng C Thiếu nhi 1 Latin
181Nguyễn Hải Băng - Sport Win - KonTum241C44208:23:00 27/12Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin Vô địch các CLB
181Nguyễn Hải Băng - Sport Win - KonTum691R47209:19:00 27/12Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 2 Latin Vô địch các CLB
182Trương Nguyễn Hồng Thúy - Sport Win - KonTum321C45808:31:00 27/12Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB
182Trương Nguyễn Hồng Thúy - Sport Win - KonTum661R45009:16:00 27/12Chung kếtHạng F2 Nhi đồng Latin Vô địch các CLB
183Trần Diệp Anh - Sport Win - KonTum321C45808:31:00 27/12Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB
183Trần Diệp Anh - Sport Win - KonTum661R45009:16:00 27/12Chung kếtHạng F2 Nhi đồng Latin Vô địch các CLB
184Nguyễn Thị Lý - Sport Win - KonTum341C45908:33:00 27/12Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB
184Nguyễn Thị Lý - Sport Win - KonTum661R45009:16:00 27/12Chung kếtHạng F2 Nhi đồng Latin Vô địch các CLB
185Trần Hoàng Thảo Ly - Sport Win - KonTum341C45908:33:00 27/12Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB
185Trần Hoàng Thảo Ly - Sport Win - KonTum681R46509:18:00 27/12Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB
186Nguyễn Vũ Minh Sang - Sport Win - KonTum341C45908:33:00 27/12Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB
186Nguyễn Vũ Minh Sang - Sport Win - KonTum681R46509:18:00 27/12Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB
187Nguyễn Vũ Minh Sang - Trương Nguyễn Hồng Thúy - Sport Win - KonTum61C39408:05:00 27/12Chung kếtHạng E1 Thiếu nhi Latin Vô địch các CLB
187Nguyễn Vũ Minh Sang - Trương Nguyễn Hồng Thúy - Sport Win - KonTum121C39508:11:00 27/12Chung kếtHạng E1 Thiếu nhi Latin Vô địch các CLB
188Nguyễn Trí Quốc - Y Tuyết Ly - Sport Win - KonTum121C39508:11:00 27/12Chung kếtHạng E1 Thiếu nhi Latin Vô địch các CLB
189Hoàng Đức Tuấn - Đỗ Phương Uyên - Sở VH&TT Hải Phòng841S,C,R,P,J48109:58:06 27/12Chung kếtHạng A Vô địch Latin Thanh niên
189Hoàng Đức Tuấn - Đỗ Phương Uyên - Sở VH&TT Hải Phòng1331S(s),C,P,R(s),J13914:45:00 27/12Chung kếtHạng A Người lớn Latin
189Hoàng Đức Tuấn - Đỗ Phương Uyên - Sở VH&TT Hải Phòng1491J15015:59:06 27/12Chung kếtHạng VĐ3 Vô địch Latin
189Hoàng Đức Tuấn - Đỗ Phương Uyên - Sở VH&TT Hải Phòng1551R14916:14:24 27/12Chung kếtHạng VĐ2 Vô địch Latin
189Hoàng Đức Tuấn - Đỗ Phương Uyên - Sở VH&TT Hải Phòng1571S15116:17:48 27/12Chung kếtHạng VĐ4 Vô địch Latin
190Nguyễn Ngọc Hiếu - Hoàng Quỳnh Trang - Sở VH&TT Hồ Chí Minh761W,T,V,F,Q47809:31:00 27/12Chung kếtHạng A Vô địch Standard Thanh niên
190Nguyễn Ngọc Hiếu - Hoàng Quỳnh Trang - Sở VH&TT Hồ Chí Minh1311321W(s),V,SF,T(s),Q33114:30:00 27/12Chung kếtHạng A Người lớn Standard
190Nguyễn Ngọc Hiếu - Hoàng Quỳnh Trang - Sở VH&TT Hồ Chí Minh1531Q34216:09:18 27/12Chung kếtHạng VĐ3 Vô địch Standard
190Nguyễn Ngọc Hiếu - Hoàng Quỳnh Trang - Sở VH&TT Hồ Chí Minh1581SF34316:19:30 27/12Chung kếtHạng VĐ4 Vô địch Standard
190Nguyễn Ngọc Hiếu - Hoàng Quỳnh Trang - Sở VH&TT Hồ Chí Minh1621T34116:33:24 27/12Chung kếtHạng VĐ2 Vô địch Standard
191Nguyễn Thanh Liêm - Võ Thị Thanh Ngân - Sở VH&TT Đà Nẵng841S,C,R,P,J48109:58:06 27/12Chung kếtHạng A Vô địch Latin Thanh niên
191Nguyễn Thanh Liêm - Võ Thị Thanh Ngân - Sở VH&TT Đà Nẵng1331S(s),C,P,R(s),J13914:45:00 27/12Chung kếtHạng A Người lớn Latin
191Nguyễn Thanh Liêm - Võ Thị Thanh Ngân - Sở VH&TT Đà Nẵng1491J15015:59:06 27/12Chung kếtHạng VĐ3 Vô địch Latin
191Nguyễn Thanh Liêm - Võ Thị Thanh Ngân - Sở VH&TT Đà Nẵng1511P15216:05:54 27/12Chung kếtHạng VĐ5 Vô địch Latin
191Nguyễn Thanh Liêm - Võ Thị Thanh Ngân - Sở VH&TT Đà Nẵng1551R14916:14:24 27/12Chung kếtHạng VĐ2 Vô địch Latin
191Nguyễn Thanh Liêm - Võ Thị Thanh Ngân - Sở VH&TT Đà Nẵng1711S,C,R,J14016:50:24 27/12Chung kếtHạng B Người lớn Latin
192Lê Thọ Sơn - Chu Thị Thanh Huyền - Sở VHTT & DL Bình Dương761W,T,V,F,Q47809:31:00 27/12Chung kếtHạng A Vô địch Standard Thanh niên
192Lê Thọ Sơn - Chu Thị Thanh Huyền - Sở VHTT & DL Bình Dương1311321W(s),V,SF,T(s),Q33113:47:54 27/12Bán kếtHạng A Người lớn Standard
192Lê Thọ Sơn - Chu Thị Thanh Huyền - Sở VHTT & DL Bình Dương1531Q34216:09:18 27/12Chung kếtHạng VĐ3 Vô địch Standard
192Lê Thọ Sơn - Chu Thị Thanh Huyền - Sở VHTT & DL Bình Dương1581SF34316:19:30 27/12Chung kếtHạng VĐ4 Vô địch Standard
192Lê Thọ Sơn - Chu Thị Thanh Huyền - Sở VHTT & DL Bình Dương1641VW34416:36:48 27/12Chung kếtHạng VĐ5 Vô địch Standard
193Nguyễn Đức Hòa - Nguyễn Thị Hải Yến - Sở VHTT & DL Đồng Nai761W,T,V,F,Q47809:31:00 27/12Chung kếtHạng A Vô địch Standard Thanh niên
193Nguyễn Đức Hòa - Nguyễn Thị Hải Yến - Sở VHTT & DL Đồng Nai1311321W(s),V,SF,T(s),Q33114:30:00 27/12Chung kếtHạng A Người lớn Standard
193Nguyễn Đức Hòa - Nguyễn Thị Hải Yến - Sở VHTT & DL Đồng Nai1641VW34416:36:48 27/12Chung kếtHạng VĐ5 Vô địch Standard
193Nguyễn Đức Hòa - Nguyễn Thị Hải Yến - Sở VHTT & DL Đồng Nai1681W34016:43:36 27/12Chung kếtHạng VĐ1 Vô địch Standard
194Thái Bảo Trân - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai821W,T,Q22509:47:54 27/12Chung kếtHạng FC Thiếu nhi 1 Standard
194Thái Bảo Trân - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai961W,Q22710:47:18 27/12Chung kếtHạng FD1 Thiếu nhi 1 Standard
194Thái Bảo Trân - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai1051W,T,VW,SF,Q22311:14:30 27/12Chung kếtHạng FA Thiếu nhi 1 Standard
194Thái Bảo Trân - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai1361S,C,R,J3215:13:12 27/12Chung kếtHạng FB Thiếu nhi 1 Latin
194Thái Bảo Trân - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai1411P4215:35:18 27/12Chung kếtHạng F5 Thiếu nhi 1 Latin
194Thái Bảo Trân - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai1541C,J3616:11:00 27/12Chung kếtHạng FD2 Thiếu nhi 1 Latin
194Thái Bảo Trân - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai2002061S,C,R,P,J3118:47:24 27/12Bán kếtHạng FA Thiếu nhi 1 Latin
194Thái Bảo Trân - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai2032121S,C,R,P,J,W,T,VW,SF,18819:17:06 27/12Bán kếtHạng FAA Thiếu nhi Ten Dance
195KSor H Nhạc - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai771W,VW22909:36:00 27/12Chung kếtHạng FD3 Thiếu nhi 1 Standard
195KSor H Nhạc - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai931Q23210:32:00 27/12Chung kếtHạng F3 Thiếu nhi 1 Standard
195KSor H Nhạc - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai961W,Q22710:47:18 27/12Chung kếtHạng FD1 Thiếu nhi 1 Standard
195KSor H Nhạc - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai991W,SF22810:55:48 27/12Chung kếtHạng FD2 Thiếu nhi 1 Standard
195KSor H Nhạc - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai1051W,T,VW,SF,Q22311:14:30 27/12Chung kếtHạng FA Thiếu nhi 1 Standard
195KSor H Nhạc - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai134138,1442C3815:00:00 27/12Tứ kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin
195KSor H Nhạc - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai2002061S,C,R,P,J3118:47:24 27/12Bán kếtHạng FA Thiếu nhi 1 Latin
195KSor H Nhạc - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai2032121S,C,R,P,J,W,T,VW,SF,18819:17:06 27/12Bán kếtHạng FAA Thiếu nhi Ten Dance
195KSor H Nhạc - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai2201C,R,J3321:07:00 27/12Chung kếtHạng FC Thiếu nhi 1 Latin
196Ngô Nhã Nam - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai781W,VW25309:39:24 27/12Chung kếtHạng FD3 Thiếu nhi 2 Standard
196Ngô Nhã Nam - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai851W,T,Q24910:03:06 27/12Chung kếtHạng FC Thiếu nhi 2 Standard
196Ngô Nhã Nam - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai971W,Q25110:50:42 27/12Chung kếtHạng FD1 Thiếu nhi 2 Standard
196Ngô Nhã Nam - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai1071W,T,VW,SF,Q24711:31:30 27/12Chung kếtHạng FA Thiếu nhi 2 Standard
196Ngô Nhã Nam - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai1121151C6212:35:18 27/12Bán kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin
196Ngô Nhã Nam - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai1161C,J5912:45:42 27/12Chung kếtHạng FD1 Thiếu nhi 2 Latin
196Ngô Nhã Nam - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai1741771R6317:16:48 27/12Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 2 Latin
196Ngô Nhã Nam - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai1921961S,C,R,P,J5517:55:54 27/12Bán kếtHạng FA Thiếu nhi 2 Latin
196Ngô Nhã Nam - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai2032121S,C,R,P,J,W,T,VW,SF,18819:17:06 27/12Bán kếtHạng FAA Thiếu nhi Ten Dance
197Lê Bá Quang Nghị - La Gia Hân - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai751W,T44009:29:00 27/12Chung kếtHạng D người lớn Standard Rising Stars
197Lê Bá Quang Nghị - La Gia Hân - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai1081W,T,VW,SF,Q28311:40:00 27/12Chung kếtHạng A Thiếu niên 2 Standard
197Lê Bá Quang Nghị - La Gia Hân - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai1131C9812:40:36 27/12Chung kếtHạng E1 Thiếu niên 2 Latin
197Lê Bá Quang Nghị - La Gia Hân - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai1211C,R9413:08:48 27/12Chung kếtHạng D Thiếu niên 2 Latin
197Lê Bá Quang Nghị - La Gia Hân - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai1751R9917:13:24 27/12Chung kếtHạng E2 Thiếu niên 2 Latin
197Lê Bá Quang Nghị - La Gia Hân - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai1951S,C,R,P,J9118:18:30 27/12Chung kếtHạng A Thiếu niên 2 Latin
197Lê Bá Quang Nghị - La Gia Hân - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai2021S,C,R,P,J6719:08:36 27/12Chung kếtHạng A Thiếu niên 1 Latin
198Lê Phương Thảo - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai801W27809:44:30 27/12Chung kếtHạng F1 Thiếu niên 1 Standard
198Lê Phương Thảo - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai921W,T,VW,Q27210:25:12 27/12Chung kếtHạng FB Thiếu niên 1 Standard
198Lê Phương Thảo - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai1031W,T27411:09:24 27/12Chung kếtHạng FD Thiếu niên 1 Standard
198Lê Phương Thảo - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai1061W,T,VW,SF,Q27111:23:00 27/12Chung kếtHạng FA Thiếu niên 1 Standard
198Lê Phương Thảo - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai1241C,R10613:19:00 27/12Chung kếtHạng FD Thiếu niên 2 Latin
198Lê Phương Thảo - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai1281C,R,J10513:36:00 27/12Chung kếtHạng FC Thiếu niên 2 Latin
198Lê Phương Thảo - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai1371S,C,R,J8015:20:00 27/12Chung kếtHạng FB Thiếu niên 1 Latin
198Lê Phương Thảo - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai1981C8618:44:00 27/12Chung kếtHạng F1 Thiếu niên 1 Latin
198Lê Phương Thảo - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai2011S,C,R,P,J12719:00:06 27/12Chung kếtHạng FA Trước Thanh niên Latin
198Lê Phương Thảo - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai2051S,C,R,P,J7919:47:06 27/12Chung kếtHạng FA Thiếu niên 1 Latin
198Lê Phương Thảo - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai2101C,S13220:14:18 27/12Chung kếtHạng FD2 Trước Thanh niên Latin
198Lê Phương Thảo - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai2111S,C,R,P,J,W,T,VW,SF,19020:17:42 27/12Chung kếtHạng FAA Thiếu niên Ten Dance
198Lê Phương Thảo - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai2291S8921:41:00 27/12Chung kếtHạng F4 Thiếu niên 1 Latin
199Nguyễn Ngọc Trâm Anh - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai861SF28110:08:12 27/12Chung kếtHạng F4 Thiếu niên 1 Standard
199Nguyễn Ngọc Trâm Anh - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai1001W,SF27610:59:12 27/12Chung kếtHạng FD2 Thiếu niên 1 Standard
199Nguyễn Ngọc Trâm Anh - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai1031W,T27411:09:24 27/12Chung kếtHạng FD Thiếu niên 1 Standard
199Nguyễn Ngọc Trâm Anh - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai1061W,T,VW,SF,Q27111:23:00 27/12Chung kếtHạng FA Thiếu niên 1 Standard
199Nguyễn Ngọc Trâm Anh - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai1801C,S10817:23:36 27/12Chung kếtHạng FD2 Thiếu niên 2 Latin
199Nguyễn Ngọc Trâm Anh - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai1921961S,C,R,P,J5518:27:00 27/12Chung kếtHạng FA Thiếu nhi 2 Latin
199Nguyễn Ngọc Trâm Anh - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai2051S,C,R,P,J7919:47:06 27/12Chung kếtHạng FA Thiếu niên 1 Latin
199Nguyễn Ngọc Trâm Anh - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai2071C,J8320:04:06 27/12Chung kếtHạng FD1 Thiếu niên 1 Latin
199Nguyễn Ngọc Trâm Anh - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai2111S,C,R,P,J,W,T,VW,SF,19020:17:42 27/12Chung kếtHạng FAA Thiếu niên Ten Dance
199Nguyễn Ngọc Trâm Anh - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai2241C,S8421:22:18 27/12Chung kếtHạng FD2 Thiếu niên 1 Latin
199Nguyễn Ngọc Trâm Anh - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai2291S8921:41:00 27/12Chung kếtHạng F4 Thiếu niên 1 Latin
200Nguyễn Ngọc Tuyết Nhi - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai801W27809:44:30 27/12Chung kếtHạng F1 Thiếu niên 1 Standard
200Nguyễn Ngọc Tuyết Nhi - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai831W,T,Q27309:53:00 27/12Chung kếtHạng FC Thiếu niên 1 Standard
200Nguyễn Ngọc Tuyết Nhi - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai861SF28110:08:12 27/12Chung kếtHạng F4 Thiếu niên 1 Standard
200Nguyễn Ngọc Tuyết Nhi - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai891T27910:15:00 27/12Chung kếtHạng F2 Thiếu niên 1 Standard
200Nguyễn Ngọc Tuyết Nhi - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai921W,T,VW,Q27210:25:12 27/12Chung kếtHạng FB Thiếu niên 1 Standard
200Nguyễn Ngọc Tuyết Nhi - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai951W,T,VW,Q29610:40:30 27/12Chung kếtHạng FB Thiếu niên 2 Standard
200Nguyễn Ngọc Tuyết Nhi - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai1001W,SF27610:59:12 27/12Chung kếtHạng FD2 Thiếu niên 1 Standard
200Nguyễn Ngọc Tuyết Nhi - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai1061W,T,VW,SF,Q27111:23:00 27/12Chung kếtHạng FA Thiếu niên 1 Standard
200Nguyễn Ngọc Tuyết Nhi - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai1091W,T,VW,SF,Q29511:48:30 27/12Chung kếtHạng FA Thiếu niên 2 Standard
200Nguyễn Ngọc Tuyết Nhi - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai1971S,C,R,P,J10318:35:30 27/12Chung kếtHạng FA Thiếu niên 2 Latin
200Nguyễn Ngọc Tuyết Nhi - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai2011S,C,R,P,J12719:00:06 27/12Chung kếtHạng FA Trước Thanh niên Latin
200Nguyễn Ngọc Tuyết Nhi - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai2051S,C,R,P,J7919:47:06 27/12Chung kếtHạng FA Thiếu niên 1 Latin
200Nguyễn Ngọc Tuyết Nhi - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai2071C,J8320:04:06 27/12Chung kếtHạng FD1 Thiếu niên 1 Latin
200Nguyễn Ngọc Tuyết Nhi - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai2091C,P8520:10:54 27/12Chung kếtHạng FD3 Thiếu niên 1 Latin
200Nguyễn Ngọc Tuyết Nhi - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai2111S,C,R,P,J,W,T,VW,SF,19020:17:42 27/12Chung kếtHạng FAA Thiếu niên Ten Dance
200Nguyễn Ngọc Tuyết Nhi - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai2211C,R,J8121:12:06 27/12Chung kếtHạng FC Thiếu niên 1 Latin
201Nguyễn Bảo Ngọc - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai801W27809:44:30 27/12Chung kếtHạng F1 Thiếu niên 1 Standard
201Nguyễn Bảo Ngọc - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai891T27910:15:00 27/12Chung kếtHạng F2 Thiếu niên 1 Standard
201Nguyễn Bảo Ngọc - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai921W,T,VW,Q27210:25:12 27/12Chung kếtHạng FB Thiếu niên 1 Standard
201Nguyễn Bảo Ngọc - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai1061W,T,VW,SF,Q27111:23:00 27/12Chung kếtHạng FA Thiếu niên 1 Standard
201Nguyễn Bảo Ngọc - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai1371S,C,R,J8015:20:00 27/12Chung kếtHạng FB Thiếu niên 1 Latin
201Nguyễn Bảo Ngọc - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai1421P9015:37:00 27/12Chung kếtHạng F5 Thiếu niên 1 Latin
201Nguyễn Bảo Ngọc - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai1921961S,C,R,P,J5517:55:54 27/12Bán kếtHạng FA Thiếu nhi 2 Latin
201Nguyễn Bảo Ngọc - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai1971S,C,R,P,J10318:35:30 27/12Chung kếtHạng FA Thiếu niên 2 Latin
201Nguyễn Bảo Ngọc - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai2051S,C,R,P,J7919:47:06 27/12Chung kếtHạng FA Thiếu niên 1 Latin
201Nguyễn Bảo Ngọc - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai2091C,P8520:10:54 27/12Chung kếtHạng FD3 Thiếu niên 1 Latin
201Nguyễn Bảo Ngọc - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai2111S,C,R,P,J,W,T,VW,SF,19020:17:42 27/12Chung kếtHạng FAA Thiếu niên Ten Dance
201Nguyễn Bảo Ngọc - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai2261J8821:32:30 27/12Chung kếtHạng F3 Thiếu niên 1 Latin
202Trần Nguyễn Tâm Nguyên - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai791W23009:42:48 27/12Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Standard
202Trần Nguyễn Tâm Nguyên - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai881T23110:13:18 27/12Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Standard
202Trần Nguyễn Tâm Nguyên - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai911W,T,VW,Q22410:18:24 27/12Chung kếtHạng FB Thiếu nhi 1 Standard
202Trần Nguyễn Tâm Nguyên - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai991W,SF22810:55:48 27/12Chung kếtHạng FD2 Thiếu nhi 1 Standard
202Trần Nguyễn Tâm Nguyên - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai1021W,T22611:06:00 27/12Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Standard
202Trần Nguyễn Tâm Nguyên - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai1051W,T,VW,SF,Q22311:14:30 27/12Chung kếtHạng FA Thiếu nhi 1 Standard
202Trần Nguyễn Tâm Nguyên - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai1361S,C,R,J3215:13:12 27/12Chung kếtHạng FB Thiếu nhi 1 Latin
202Trần Nguyễn Tâm Nguyên - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai2002061S,C,R,P,J3118:47:24 27/12Bán kếtHạng FA Thiếu nhi 1 Latin
202Trần Nguyễn Tâm Nguyên - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai2032121S,C,R,P,J,W,T,VW,SF,18819:17:06 27/12Bán kếtHạng FAA Thiếu nhi Ten Dance
202Trần Nguyễn Tâm Nguyên - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai2281S4121:39:18 27/12Chung kếtHạng F4 Thiếu nhi 1 Latin
203Đỗ Ngọc Hân - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai781W,VW25309:39:24 27/12Chung kếtHạng FD3 Thiếu nhi 2 Standard
203Đỗ Ngọc Hân - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai811W25409:46:12 27/12Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Standard
203Đỗ Ngọc Hân - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai851W,T,Q24910:03:06 27/12Chung kếtHạng FC Thiếu nhi 2 Standard
203Đỗ Ngọc Hân - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai901T25510:16:42 27/12Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 2 Standard
203Đỗ Ngọc Hân - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai941W,T,VW,Q24810:33:42 27/12Chung kếtHạng FB Thiếu nhi 2 Standard
203Đỗ Ngọc Hân - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai971W,Q25110:50:42 27/12Chung kếtHạng FD1 Thiếu nhi 2 Standard
203Đỗ Ngọc Hân - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai1011W,SF25211:02:36 27/12Chung kếtHạng FD2 Thiếu nhi 2 Standard
203Đỗ Ngọc Hân - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai1071W,T,VW,SF,Q24711:31:30 27/12Chung kếtHạng FA Thiếu nhi 2 Standard
203Đỗ Ngọc Hân - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai1201231C,R5813:15:36 27/12Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Latin
203Đỗ Ngọc Hân - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai1791C,S6017:20:12 27/12Chung kếtHạng FD2 Thiếu nhi 2 Latin
203Đỗ Ngọc Hân - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai1841S,C,R,J5617:37:12 27/12Chung kếtHạng FB Thiếu nhi 2 Latin
203Đỗ Ngọc Hân - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai1871P6617:47:24 27/12Chung kếtHạng F5 Thiếu nhi 2 Latin
203Đỗ Ngọc Hân - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai1921961S,C,R,P,J5517:55:54 27/12Bán kếtHạng FA Thiếu nhi 2 Latin
203Đỗ Ngọc Hân - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai2032121S,C,R,P,J,W,T,VW,SF,18819:17:06 27/12Bán kếtHạng FAA Thiếu nhi Ten Dance
204Lê Thị Hà Trang - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai821W,T,Q22509:47:54 27/12Chung kếtHạng FC Thiếu nhi 1 Standard
204Lê Thị Hà Trang - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai911W,T,VW,Q22410:18:24 27/12Chung kếtHạng FB Thiếu nhi 1 Standard
204Lê Thị Hà Trang - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai961W,Q22710:47:18 27/12Chung kếtHạng FD1 Thiếu nhi 1 Standard
204Lê Thị Hà Trang - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai991W,SF22810:55:48 27/12Chung kếtHạng FD2 Thiếu nhi 1 Standard
204Lê Thị Hà Trang - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai1051W,T,VW,SF,Q22311:14:30 27/12Chung kếtHạng FA Thiếu nhi 1 Standard
204Lê Thị Hà Trang - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai1411P4215:35:18 27/12Chung kếtHạng F5 Thiếu nhi 1 Latin
204Lê Thị Hà Trang - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai2002061S,C,R,P,J3118:47:24 27/12Bán kếtHạng FA Thiếu nhi 1 Latin
204Lê Thị Hà Trang - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai2032121S,C,R,P,J,W,T,VW,SF,18819:17:06 27/12Bán kếtHạng FAA Thiếu nhi Ten Dance
204Lê Thị Hà Trang - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai2081C,P3720:07:30 27/12Chung kếtHạng FD3 Thiếu nhi 1 Latin
204Lê Thị Hà Trang - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai2281S4121:39:18 27/12Chung kếtHạng F4 Thiếu nhi 1 Latin
205Lê Thị Minh Hằng - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai881T23110:13:18 27/12Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Standard
205Lê Thị Minh Hằng - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai931Q23210:32:00 27/12Chung kếtHạng F3 Thiếu nhi 1 Standard
205Lê Thị Minh Hằng - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai1021W,T22611:06:00 27/12Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Standard
205Lê Thị Minh Hằng - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai1051W,T,VW,SF,Q22311:14:30 27/12Chung kếtHạng FA Thiếu nhi 1 Standard
205Lê Thị Minh Hằng - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai2002061S,C,R,P,J3118:47:24 27/12Bán kếtHạng FA Thiếu nhi 1 Latin
205Lê Thị Minh Hằng - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai2032121S,C,R,P,J,W,T,VW,SF,18819:17:06 27/12Bán kếtHạng FAA Thiếu nhi Ten Dance
205Lê Thị Minh Hằng - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai2231C,S3521:18:54 27/12Chung kếtHạng FD1 Thiếu nhi 1 Latin
205Lê Thị Minh Hằng - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai2281S4121:39:18 27/12Chung kếtHạng F4 Thiếu nhi 1 Latin
206Lê Hoàng Phương Nghi - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai851W,T,Q24910:03:06 27/12Chung kếtHạng FC Thiếu nhi 2 Standard
206Lê Hoàng Phương Nghi - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai901T25510:16:42 27/12Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 2 Standard
206Lê Hoàng Phương Nghi - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai941W,T,VW,Q24810:33:42 27/12Chung kếtHạng FB Thiếu nhi 2 Standard
206Lê Hoàng Phương Nghi - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai1011W,SF25211:02:36 27/12Chung kếtHạng FD2 Thiếu nhi 2 Standard
206Lê Hoàng Phương Nghi - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai1071W,T,VW,SF,Q24711:31:30 27/12Chung kếtHạng FA Thiếu nhi 2 Standard
206Lê Hoàng Phương Nghi - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai1821J6417:28:42 27/12Chung kếtHạng F3 Thiếu nhi 2 Latin
206Lê Hoàng Phương Nghi - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai1871P6617:47:24 27/12Chung kếtHạng F5 Thiếu nhi 2 Latin
206Lê Hoàng Phương Nghi - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai1921961S,C,R,P,J5518:27:00 27/12Chung kếtHạng FA Thiếu nhi 2 Latin
206Lê Hoàng Phương Nghi - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai2032121S,C,R,P,J,W,T,VW,SF,18820:34:42 27/12Chung kếtHạng FAA Thiếu nhi Ten Dance
207Hồ Ngọc Bảo Hân - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai971W,Q25110:50:42 27/12Chung kếtHạng FD1 Thiếu nhi 2 Standard
207Hồ Ngọc Bảo Hân - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai1011W,SF25211:02:36 27/12Chung kếtHạng FD2 Thiếu nhi 2 Standard
207Hồ Ngọc Bảo Hân - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai1071W,T,VW,SF,Q24711:31:30 27/12Chung kếtHạng FA Thiếu nhi 2 Standard
207Hồ Ngọc Bảo Hân - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai1821J6417:28:42 27/12Chung kếtHạng F3 Thiếu nhi 2 Latin
207Hồ Ngọc Bảo Hân - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai1841S,C,R,J5617:37:12 27/12Chung kếtHạng FB Thiếu nhi 2 Latin
207Hồ Ngọc Bảo Hân - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai1891S6517:50:48 27/12Chung kếtHạng F4 Thiếu nhi 2 Latin
207Hồ Ngọc Bảo Hân - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai1921961S,C,R,P,J5517:55:54 27/12Bán kếtHạng FA Thiếu nhi 2 Latin
207Hồ Ngọc Bảo Hân - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai2032121S,C,R,P,J,W,T,VW,SF,18819:17:06 27/12Bán kếtHạng FAA Thiếu nhi Ten Dance
208SamBa - Lê Phương Thảo, La Gia Hân, Trần Nguyễn Hoàng Diệu, Nguyễn Ngọc Tuyết Nhi, Nguyễn Bảo Ngọc, Lê Hoàng Phương Nghi, Đỗ Ngọc Hân, Hồ Ngọc Bảo Hân, Lê Thị Minh Hằng, Lê Thị Hà Trang, Trần Nguyễn Tâm Nguyên, Nguyễn Ngọc Trâm Anh - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai1101ĐD119111:57:00 27/12Chung kếtHạng ĐD1 Đồng diễn thiếu nhi Formation
209Trần Nguyễn Hoàng Diệu - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai891T27910:15:00 27/12Chung kếtHạng F2 Thiếu niên 1 Standard
209Trần Nguyễn Hoàng Diệu - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai1001W,SF27610:59:12 27/12Chung kếtHạng FD2 Thiếu niên 1 Standard
209Trần Nguyễn Hoàng Diệu - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai1091W,T,VW,SF,Q29511:48:30 27/12Chung kếtHạng FA Thiếu niên 2 Standard
209Trần Nguyễn Hoàng Diệu - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai1241C,R10613:19:00 27/12Chung kếtHạng FD Thiếu niên 2 Latin
209Trần Nguyễn Hoàng Diệu - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai1281C,R,J10513:36:00 27/12Chung kếtHạng FC Thiếu niên 2 Latin
209Trần Nguyễn Hoàng Diệu - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai1801C,S10817:23:36 27/12Chung kếtHạng FD2 Thiếu niên 2 Latin
209Trần Nguyễn Hoàng Diệu - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai1901S11317:52:30 27/12Chung kếtHạng F4 Thiếu niên 2 Latin
209Trần Nguyễn Hoàng Diệu - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai1971S,C,R,P,J10318:35:30 27/12Chung kếtHạng FA Thiếu niên 2 Latin
209Trần Nguyễn Hoàng Diệu - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai2011S,C,R,P,J12719:00:06 27/12Chung kếtHạng FA Trước Thanh niên Latin
209Trần Nguyễn Hoàng Diệu - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai2051S,C,R,P,J7919:47:06 27/12Chung kếtHạng FA Thiếu niên 1 Latin
209Trần Nguyễn Hoàng Diệu - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai2101C,S13220:14:18 27/12Chung kếtHạng FD2 Trước Thanh niên Latin
209Trần Nguyễn Hoàng Diệu - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai2111S,C,R,P,J,W,T,VW,SF,19020:17:42 27/12Chung kếtHạng FAA Thiếu niên Ten Dance
209Trần Nguyễn Hoàng Diệu - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai2141C,R8220:53:24 27/12Chung kếtHạng FD Thiếu niên 1 Latin
209Trần Nguyễn Hoàng Diệu - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai2211C,R,J8121:12:06 27/12Chung kếtHạng FC Thiếu niên 1 Latin
209Trần Nguyễn Hoàng Diệu - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai2241C,S8421:22:18 27/12Chung kếtHạng FD2 Thiếu niên 1 Latin
210La Quỳnh Như - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai951W,T,VW,Q29610:40:30 27/12Chung kếtHạng FB Thiếu niên 2 Standard
210La Quỳnh Như - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai1091W,T,VW,SF,Q29511:48:30 27/12Chung kếtHạng FA Thiếu niên 2 Standard
210La Quỳnh Như - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai1901S11317:52:30 27/12Chung kếtHạng F4 Thiếu niên 2 Latin
210La Quỳnh Như - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai2101C,S13220:14:18 27/12Chung kếtHạng FD2 Trước Thanh niên Latin
210La Quỳnh Như - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai2111S,C,R,P,J,W,T,VW,SF,19020:17:42 27/12Chung kếtHạng FAA Thiếu niên Ten Dance
211Đinh Gia Hân - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai831W,T,Q27309:53:00 27/12Chung kếtHạng FC Thiếu niên 1 Standard
211Đinh Gia Hân - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai1031W,T27411:09:24 27/12Chung kếtHạng FD Thiếu niên 1 Standard
211Đinh Gia Hân - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai1061W,T,VW,SF,Q27111:23:00 27/12Chung kếtHạng FA Thiếu niên 1 Standard
211Đinh Gia Hân - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai1421P9015:37:00 27/12Chung kếtHạng F5 Thiếu niên 1 Latin
211Đinh Gia Hân - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai1901S11317:52:30 27/12Chung kếtHạng F4 Thiếu niên 2 Latin
211Đinh Gia Hân - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai2051S,C,R,P,J7919:47:06 27/12Chung kếtHạng FA Thiếu niên 1 Latin
211Đinh Gia Hân - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai2071C,J8320:04:06 27/12Chung kếtHạng FD1 Thiếu niên 1 Latin
211Đinh Gia Hân - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai2091C,P8520:10:54 27/12Chung kếtHạng FD3 Thiếu niên 1 Latin
211Đinh Gia Hân - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai2111S,C,R,P,J,W,T,VW,SF,19020:17:42 27/12Chung kếtHạng FAA Thiếu niên Ten Dance
211Đinh Gia Hân - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai2171R8721:00:12 27/12Chung kếtHạng F2 Thiếu niên 1 Latin
211Đinh Gia Hân - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai2241C,S8421:22:18 27/12Chung kếtHạng FD2 Thiếu niên 1 Latin
212La Gia Hân - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai831W,T,Q27309:53:00 27/12Chung kếtHạng FC Thiếu niên 1 Standard
212La Gia Hân - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai2111S,C,R,P,J,W,T,VW,SF,19020:17:42 27/12Chung kếtHạng FAA Thiếu niên Ten Dance
214Trần Đình Quý - Trần Thị Phương Thanh - Thăng Long1311321W(s),V,SF,T(s),Q33114:30:00 27/12Chung kếtHạng A Người lớn Standard
214Trần Đình Quý - Trần Thị Phương Thanh - Thăng Long1501W,T,Q33316:00:48 27/12Chung kếtHạng C Người lớn Standard
214Trần Đình Quý - Trần Thị Phương Thanh - Thăng Long1531Q34216:09:18 27/12Chung kếtHạng VĐ3 Vô địch Standard
214Trần Đình Quý - Trần Thị Phương Thanh - Thăng Long1621T34116:33:24 27/12Chung kếtHạng VĐ2 Vô địch Standard
214Trần Đình Quý - Trần Thị Phương Thanh - Thăng Long1681W34016:43:36 27/12Chung kếtHạng VĐ1 Vô địch Standard
214Trần Đình Quý - Trần Thị Phương Thanh - Thăng Long1721W,T,VW,Q33216:57:12 27/12Chung kếtHạng B Người lớn Standard
214Trần Đình Quý - Trần Thị Phương Thanh - Thăng Long2041W,T,VW,SF,Q34519:38:36 27/12Chung kếtHạng A Trung niên 1 Standard
215Vương Đức Long - Vũ Bích Oanh - Thăng Long1391W,T36315:28:30 27/12Chung kếtHạng D Trung niên 3 Standard
215Vương Đức Long - Vũ Bích Oanh - Thăng Long1451T36515:43:48 27/12Chung kếtHạng E2 Trung niên 3 Standard
215Vương Đức Long - Vũ Bích Oanh - Thăng Long1651W37716:38:30 27/12Chung kếtHạng E1 Trung niên 6 Standard
215Vương Đức Long - Vũ Bích Oanh - Thăng Long2161W36420:58:30 27/12Chung kếtHạng E1 Trung niên 3 Standard
215Vương Đức Long - Vũ Bích Oanh - Thăng Long2191W,T37621:03:36 27/12Chung kếtHạng D Trung niên 6 Standard
215Vương Đức Long - Vũ Bích Oanh - Thăng Long2221T37821:17:12 27/12Chung kếtHạng E2 Trung niên 6 Standard
216Nguyễn Quốc Quân - Phạm Thi Thu Thủy - Thăng Long1311321W(s),V,SF,T(s),Q33113:47:54 27/12Bán kếtHạng A Người lớn Standard
216Nguyễn Quốc Quân - Phạm Thi Thu Thủy - Thăng Long1501W,T,Q33316:00:48 27/12Chung kếtHạng C Người lớn Standard
216Nguyễn Quốc Quân - Phạm Thi Thu Thủy - Thăng Long1621T34116:33:24 27/12Chung kếtHạng VĐ2 Vô địch Standard
216Nguyễn Quốc Quân - Phạm Thi Thu Thủy - Thăng Long1681W34016:43:36 27/12Chung kếtHạng VĐ1 Vô địch Standard
216Nguyễn Quốc Quân - Phạm Thi Thu Thủy - Thăng Long2041W,T,VW,SF,Q34519:38:36 27/12Chung kếtHạng A Trung niên 1 Standard
217Đặng Việt - Nguyễn Thị Thu Thủy - Thăng Long1431W,T34815:38:42 27/12Chung kếtHạng D Trung niên 1 Standard
217Đặng Việt - Nguyễn Thị Thu Thủy - Thăng Long1651W37716:38:30 27/12Chung kếtHạng E1 Trung niên 6 Standard
217Đặng Việt - Nguyễn Thị Thu Thủy - Thăng Long1671W33516:41:54 27/12Chung kếtHạng E1 Người lớn Standard
217Đặng Việt - Nguyễn Thị Thu Thủy - Thăng Long1701W,T33416:47:00 27/12Chung kếtHạng D Người lớn Standard
217Đặng Việt - Nguyễn Thị Thu Thủy - Thăng Long1931T35018:08:18 27/12Chung kếtHạng E2 Trung niên 1 Standard
217Đặng Việt - Nguyễn Thị Thu Thủy - Thăng Long2151W34920:56:48 27/12Chung kếtHạng E1 Trung niên 1 Standard
217Đặng Việt - Nguyễn Thị Thu Thủy - Thăng Long2191W,T37621:03:36 27/12Chung kếtHạng D Trung niên 6 Standard
218Nguyễn Quốc Quân - Trần Thanh Thúy - Thăng Long1251W,T35613:22:24 27/12Chung kếtHạng D Trung niên 2 Standard
218Nguyễn Quốc Quân - Trần Thanh Thúy - Thăng Long1301W35713:46:12 27/12Chung kếtHạng E1 Trung niên 2 Standard
218Nguyễn Quốc Quân - Trần Thanh Thúy - Thăng Long1351W37315:11:30 27/12Chung kếtHạng E1 Trung niên 5 Standard
218Nguyễn Quốc Quân - Trần Thanh Thúy - Thăng Long1401W,T37215:31:54 27/12Chung kếtHạng D Trung niên 5 Standard
218Nguyễn Quốc Quân - Trần Thanh Thúy - Thăng Long1781T35817:18:30 27/12Chung kếtHạng E2 Trung niên 2 Standard
218Nguyễn Quốc Quân - Trần Thanh Thúy - Thăng Long1911T37417:54:12 27/12Chung kếtHạng E2 Trung niên 5 Standard
219Đỗ Thị Mơ - TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG211C43508:20:00 27/12Chung kếtHạng F1 Trung Niên Latin Tú Trần DS Hải Dương
219Đỗ Thị Mơ - TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG511C,R43709:00:00 27/12Chung kếtHạng FD Trung Niên Latin Tú Trần DS Hải Dương
220Vũ Thị Thúy - TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG211C43508:20:00 27/12Chung kếtHạng F1 Trung Niên Latin Tú Trần DS Hải Dương
220Vũ Thị Thúy - TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG511C,R43709:00:00 27/12Chung kếtHạng FD Trung Niên Latin Tú Trần DS Hải Dương
221Đặng Thị Mùi - TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG211C43508:20:00 27/12Chung kếtHạng F1 Trung Niên Latin Tú Trần DS Hải Dương
221Đặng Thị Mùi - TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG511C,R43709:00:00 27/12Chung kếtHạng FD Trung Niên Latin Tú Trần DS Hải Dương
222Nguyễn Thái Bảo Trang - TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG291C45408:28:00 27/12Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin Vô địch các CLB
222Nguyễn Thái Bảo Trang - TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG331C45508:32:00 27/12Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin Vô địch các CLB
223Phan Lê Ngân Khánh - Luân Oanh Dancesport161C42508:15:00 27/12Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB 2
223Phan Lê Ngân Khánh - Luân Oanh Dancesport451C,R40608:48:00 27/12Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB 1
223Phan Lê Ngân Khánh - Luân Oanh Dancesport134138,1441C3815:42:06 27/12Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin
223Phan Lê Ngân Khánh - Luân Oanh Dancesport1461481C,R3415:55:42 27/12Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Latin
224Võ Nguyễn Bảo Anh - Dream Dance Chư Sê1731761R1517:15:06 27/12Chung kếtHạng F2 Nhi đồng Latin
Khiêu vũ thể thao. Thông tin giải đấu. Đăng ký thi đấu online.
Copyright © 2016. Bản quyền thuộc Tùng Sonata - 0946 999 777.