Lịch vận động viên

Giải Vô địch KVTT Hải Phòng mở rộng Lần thứ XVI năm 2020

Số đeoVận động viên SKSK KQHeatĐiệuMã ND Ngày giờVòngNội dung
11Paso - Tạ Thảo My, Nguyễn Gia Ngọc Ánh, Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Bùi Bảo Chi, Nguyễn Minh Ngọc, Nguyễn Hà Kiều Vy, Vũ Nhã Kỳ, Nguyễn Thị Kim Nhã, Nguyễn Bảo Ngọc, Hoàng Misaki, Nguyễn Linh Chi - Bắc Ninh Dancesport1181SD14912:16:24 10/1Chung kếtĐồng diễn trẻ em
12Tạ Thảo My - Bắc Ninh Dancesport54591S,C,R,P,J39209:09:36 10/1Chung kếtHạng FA Vô địch Latin Bắc Ninh
12Tạ Thảo My - Bắc Ninh Dancesport861S,C,R,J39010:50:00 10/1Chung kếtHạng FB Thiếu nhi 1 Latin Bắc Ninh Dancesport 1
12Tạ Thảo My - Bắc Ninh Dancesport148151,1542C2215:13:42 10/1Tứ kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin
12Tạ Thảo My - Bắc Ninh Dancesport1571601C,R2616:03:54 10/1Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Latin
12Tạ Thảo My - Bắc Ninh Dancesport1691J2416:41:12 10/1Chung kếtHạng F3 Thiếu nhi 1 Latin
12Tạ Thảo My - Bắc Ninh Dancesport1981S,J3118:39:18 10/1Chung kếtHạng FD5 Thiếu nhi 1 Latin
13Nguyễn Gia Ngọc Ánh - Bắc Ninh Dancesport54591S,C,R,P,J39208:53:00 10/1Bán kếtHạng FA Vô địch Latin Bắc Ninh
13Nguyễn Gia Ngọc Ánh - Bắc Ninh Dancesport861S,C,R,J39010:50:00 10/1Chung kếtHạng FB Thiếu nhi 1 Latin Bắc Ninh Dancesport 1
13Nguyễn Gia Ngọc Ánh - Bắc Ninh Dancesport1561C,J2715:41:54 10/1Chung kếtHạng FD1 Thiếu nhi 1 Latin
13Nguyễn Gia Ngọc Ánh - Bắc Ninh Dancesport1721S,C,R,J3316:46:18 10/1Chung kếtHạng FB Thiếu nhi 1 Latin
13Nguyễn Gia Ngọc Ánh - Bắc Ninh Dancesport178181,1841R2317:16:54 10/1Tứ kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin
13Nguyễn Gia Ngọc Ánh - Bắc Ninh Dancesport1891S2517:51:42 10/1Chung kếtHạng F4 Thiếu nhi 1 Latin
14Nguyễn Thị Minh Nguyệt - Bắc Ninh Dancesport54591S,C,R,P,J39208:53:00 10/1Bán kếtHạng FA Vô địch Latin Bắc Ninh
14Nguyễn Thị Minh Nguyệt - Bắc Ninh Dancesport871S,C,R,J39110:54:00 10/1Chung kếtHạng FB Thiếu nhi 1 Latin Bắc Ninh Dancesport 2
14Nguyễn Thị Minh Nguyệt - Bắc Ninh Dancesport148151,1541C2215:33:24 10/1Bán kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin
14Nguyễn Thị Minh Nguyệt - Bắc Ninh Dancesport1651C,R,J3216:22:30 10/1Chung kếtHạng FC Thiếu nhi 1 Latin
14Nguyễn Thị Minh Nguyệt - Bắc Ninh Dancesport1801R,J2817:29:36 10/1Chung kếtHạng FD2 Thiếu nhi 1 Latin
14Nguyễn Thị Minh Nguyệt - Bắc Ninh Dancesport1951R,S3018:18:54 10/1Chung kếtHạng FD4 Thiếu nhi 1 Latin
16Nguyễn Minh Ngọc - Bắc Ninh Dancesport54591S,C,R,P,J39209:09:36 10/1Chung kếtHạng FA Vô địch Latin Bắc Ninh
16Nguyễn Minh Ngọc - Bắc Ninh Dancesport871S,C,R,J39110:54:00 10/1Chung kếtHạng FB Thiếu nhi 1 Latin Bắc Ninh Dancesport 2
16Nguyễn Minh Ngọc - Bắc Ninh Dancesport148151,1542C2215:13:42 10/1Tứ kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin
16Nguyễn Minh Ngọc - Bắc Ninh Dancesport1681C,S2916:37:48 10/1Chung kếtHạng FD3 Thiếu nhi 1 Latin
16Nguyễn Minh Ngọc - Bắc Ninh Dancesport178181,1841R2317:16:54 10/1Tứ kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin
16Nguyễn Minh Ngọc - Bắc Ninh Dancesport1951R,S3018:18:54 10/1Chung kếtHạng FD4 Thiếu nhi 1 Latin
17Nguyễn Hà Kiều Vy - Bắc Ninh Dancesport54591S,C,R,P,J39208:53:00 10/1Bán kếtHạng FA Vô địch Latin Bắc Ninh
17Nguyễn Hà Kiều Vy - Bắc Ninh Dancesport861S,C,R,J39010:50:00 10/1Chung kếtHạng FB Thiếu nhi 1 Latin Bắc Ninh Dancesport 1
17Nguyễn Hà Kiều Vy - Bắc Ninh Dancesport1651C,R,J3216:22:30 10/1Chung kếtHạng FC Thiếu nhi 1 Latin
17Nguyễn Hà Kiều Vy - Bắc Ninh Dancesport1721S,C,R,J3316:46:18 10/1Chung kếtHạng FB Thiếu nhi 1 Latin
17Nguyễn Hà Kiều Vy - Bắc Ninh Dancesport1981S,J3118:39:18 10/1Chung kếtHạng FD5 Thiếu nhi 1 Latin
19Vũ Nhã Kỳ - Bắc Ninh Dancesport54591S,C,R,P,J39209:09:36 10/1Chung kếtHạng FA Vô địch Latin Bắc Ninh
19Vũ Nhã Kỳ - Bắc Ninh Dancesport1091121C,R4911:37:24 10/1Bán kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Latin
19Vũ Nhã Kỳ - Bắc Ninh Dancesport1111S,J5411:52:36 10/1Chung kếtHạng FD5 Thiếu nhi 2 Latin
19Vũ Nhã Kỳ - Bắc Ninh Dancesport1141R,S5312:02:48 10/1Chung kếtHạng FD4 Thiếu nhi 2 Latin
19Vũ Nhã Kỳ - Bắc Ninh Dancesport1401R,J5114:36:18 10/1Chung kếtHạng FD2 Thiếu nhi 2 Latin
20Lương Thiên Trang - Bắc Ninh Dancesport1061C8511:28:54 10/1Chung kếtHạng F1 Thiếu niên 2 Latin
20Lương Thiên Trang - Bắc Ninh Dancesport1361R8614:21:12 10/1Chung kếtHạng F2 Thiếu niên 2 Latin
20Lương Thiên Trang - Bắc Ninh Dancesport1441S8814:46:30 10/1Chung kếtHạng F4 Thiếu niên 2 Latin
20Lương Thiên Trang - Bắc Ninh Dancesport1501531C6715:26:54 10/1Bán kếtHạng F1 Thiếu niên 1 Latin
20Lương Thiên Trang - Bắc Ninh Dancesport1581611C,R7215:53:48 10/1Bán kếtHạng FD Thiếu niên 1 Latin
20Lương Thiên Trang - Bắc Ninh Dancesport1791821R6817:24:54 10/1Bán kếtHạng F2 Thiếu niên 1 Latin
20Lương Thiên Trang - Bắc Ninh Dancesport1901S7017:53:24 10/1Chung kếtHạng F4 Thiếu niên 1 Latin
21Nguyễn Thị Kim Nhã - Bắc Ninh Dancesport54591S,C,R,P,J39208:53:00 10/1Bán kếtHạng FA Vô địch Latin Bắc Ninh
21Nguyễn Thị Kim Nhã - Bắc Ninh Dancesport1501531C6715:26:54 10/1Bán kếtHạng F1 Thiếu niên 1 Latin
21Nguyễn Thị Kim Nhã - Bắc Ninh Dancesport1701J6916:42:54 10/1Chung kếtHạng F3 Thiếu niên 1 Latin
21Nguyễn Thị Kim Nhã - Bắc Ninh Dancesport1731S,C,R,J7416:53:06 10/1Chung kếtHạng FB Thiếu niên 1 Latin
21Nguyễn Thị Kim Nhã - Bắc Ninh Dancesport1791821R6817:24:54 10/1Bán kếtHạng F2 Thiếu niên 1 Latin
21Nguyễn Thị Kim Nhã - Bắc Ninh Dancesport1901S7017:53:24 10/1Chung kếtHạng F4 Thiếu niên 1 Latin
22Nguyễn Bảo Ngọc - Bắc Ninh Dancesport54591S,C,R,P,J39209:09:36 10/1Chung kếtHạng FA Vô địch Latin Bắc Ninh
22Nguyễn Bảo Ngọc - Bắc Ninh Dancesport1091121C,R4911:56:00 10/1Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Latin
22Nguyễn Bảo Ngọc - Bắc Ninh Dancesport1241C,S5213:31:48 10/1Chung kếtHạng FD3 Thiếu nhi 2 Latin
22Nguyễn Bảo Ngọc - Bắc Ninh Dancesport1291321S,C,R,J5613:42:00 10/1Bán kếtHạng FB Thiếu nhi 2 Latin
22Nguyễn Bảo Ngọc - Bắc Ninh Dancesport1401R,J5114:36:18 10/1Chung kếtHạng FD2 Thiếu nhi 2 Latin
23Phú Gia Tùng - Bùi Bảo Chi - Bắc Ninh Dancesport1551C3915:40:12 10/1Chung kếtHạng E1 Thiếu nhi 2 Latin
23Phú Gia Tùng - Bùi Bảo Chi - Bắc Ninh Dancesport1631C,R3816:14:06 10/1Chung kếtHạng D Thiếu nhi 2 Latin
23Phú Gia Tùng - Bùi Bảo Chi - Bắc Ninh Dancesport1671C,R,J3716:32:42 10/1Chung kếtHạng C Thiếu nhi 2 Latin
23Phú Gia Tùng - Bùi Bảo Chi - Bắc Ninh Dancesport1741S,C,R,J3616:59:54 10/1Chung kếtHạng B Thiếu nhi 2 Latin
23Phú Gia Tùng - Bùi Bảo Chi - Bắc Ninh Dancesport1911S4217:55:06 10/1Chung kếtHạng E4 Thiếu nhi 2 Latin
24Phú Gia Tùng - Bắc Ninh Dancesport54591S,C,R,P,J39209:09:36 10/1Chung kếtHạng FA Vô địch Latin Bắc Ninh
25Hoàng Misaki - Bắc Ninh Dancesport54591S,C,R,P,J39208:53:00 10/1Bán kếtHạng FA Vô địch Latin Bắc Ninh
25Hoàng Misaki - Bắc Ninh Dancesport871S,C,R,J39110:54:00 10/1Chung kếtHạng FB Thiếu nhi 1 Latin Bắc Ninh Dancesport 2
25Hoàng Misaki - Bắc Ninh Dancesport1081C,J1011:34:00 10/1Chung kếtHạng FD1 Nhi đồng Latin
25Hoàng Misaki - Bắc Ninh Dancesport1101131C,R911:59:24 10/1Chung kếtHạng FD Nhi đồng Latin
25Hoàng Misaki - Bắc Ninh Dancesport1211C,R,J1213:16:30 10/1Chung kếtHạng FC Nhi đồng Latin
25Hoàng Misaki - Bắc Ninh Dancesport1411R,J1114:39:42 10/1Chung kếtHạng FD2 Nhi đồng Latin
26Nguyễn Linh Chi - Bắc Ninh Dancesport1021051C611:27:12 10/1Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin
26Nguyễn Linh Chi - Bắc Ninh Dancesport1101131C,R911:59:24 10/1Chung kếtHạng FD Nhi đồng Latin
26Nguyễn Linh Chi - Bắc Ninh Dancesport1351R714:19:30 10/1Chung kếtHạng F2 Nhi đồng Latin
27Lê Thị Thuỳ Lâm - CHƯƠNG DANCESPORT CLUB491C45408:48:00 10/1Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin CHƯƠNG DANCESPORT CLUB 1
27Lê Thị Thuỳ Lâm - CHƯƠNG DANCESPORT CLUB1011041C4411:25:30 10/1Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin
28Nguyễn Thị Yến Nhi - CHƯƠNG DANCESPORT CLUB491C45408:48:00 10/1Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin CHƯƠNG DANCESPORT CLUB 1
28Nguyễn Thị Yến Nhi - CHƯƠNG DANCESPORT CLUB148151,1542C2215:13:42 10/1Tứ kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin
29Đinh Hải Phúc - CHƯƠNG DANCESPORT CLUB501C45508:49:00 10/1Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin CHƯƠNG DANCESPORT CLUB 2
30Hà Ánh Dương - CHƯƠNG DANCESPORT CLUB491C45408:48:00 10/1Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin CHƯƠNG DANCESPORT CLUB 1
30Hà Ánh Dương - CHƯƠNG DANCESPORT CLUB1501531C6715:36:48 10/1Chung kếtHạng F1 Thiếu niên 1 Latin
31Hà Kim Anh - CHƯƠNG DANCESPORT CLUB501C45508:49:00 10/1Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin CHƯƠNG DANCESPORT CLUB 2
31Hà Kim Anh - CHƯƠNG DANCESPORT CLUB1021051C611:27:12 10/1Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin
32Nguyễn Lệ Quyên - CHƯƠNG DANCESPORT CLUB501C45508:49:00 10/1Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin CHƯƠNG DANCESPORT CLUB 2
32Nguyễn Lệ Quyên - CHƯƠNG DANCESPORT CLUB1021051C611:18:48 10/1Bán kếtHạng F1 Nhi đồng Latin
33Nguyễn Ngọc Phương Linh - CHƯƠNG DANCESPORT CLUB491C45408:48:00 10/1Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin CHƯƠNG DANCESPORT CLUB 1
33Nguyễn Ngọc Phương Linh - CHƯƠNG DANCESPORT CLUB148151,1541C2215:33:24 10/1Bán kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin
34Vương Ngọc Anh - CHƯƠNG DANCESPORT CLUB501C45508:49:00 10/1Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin CHƯƠNG DANCESPORT CLUB 2
35Nguyễn Minh Tâm - CHƯƠNG DANCESPORT CLUB1501531C6715:36:48 10/1Chung kếtHạng F1 Thiếu niên 1 Latin
35Nguyễn Minh Tâm - CHƯƠNG DANCESPORT CLUB1791821R6817:34:42 10/1Chung kếtHạng F2 Thiếu niên 1 Latin
36Nguyễn Diệp Anh - CHƯƠNG DANCESPORT CLUB148151,1541C2215:33:24 10/1Bán kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin
36Nguyễn Diệp Anh - CHƯƠNG DANCESPORT CLUB178181,1841R2317:33:00 10/1Bán kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin
37Chương Vân Hà - CHƯƠNG DANCESPORT CLUB148151,1542C2215:13:42 10/1Tứ kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin
37Chương Vân Hà - CHƯƠNG DANCESPORT CLUB178181,1841R2317:33:00 10/1Bán kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin
38Đỗ Thị Quỳnh Anh - CHƯƠNG DANCESPORT CLUB1501531C6715:26:54 10/1Bán kếtHạng F1 Thiếu niên 1 Latin
38Đỗ Thị Quỳnh Anh - CHƯƠNG DANCESPORT CLUB1791821R6817:24:54 10/1Bán kếtHạng F2 Thiếu niên 1 Latin
40Nguyễn Tuấn Đạt - Hoàng Minh Ánh - CK TEAM1391S,C,R,P,J,W,T,VW,SF,37914:26:18 10/1Chung kếtHạng Ten dances Ngôi sao mới Latin & Standard CK Team
41Đỗ Hải Thành - Nguyễn Thi Quỳnh Nga - CK TEAM1391S,C,R,P,J,W,T,VW,SF,37914:26:18 10/1Chung kếtHạng Ten dances Ngôi sao mới Latin & Standard CK Team
41Đỗ Hải Thành - Nguyễn Thi Quỳnh Nga - CK TEAM2021F25718:52:54 10/1Chung kếtHạng E4 Thanh niên Standard
41Đỗ Hải Thành - Nguyễn Thi Quỳnh Nga - CK TEAM2161VW25819:37:00 10/1Chung kếtHạng E5 Thanh niên Standard
41Đỗ Hải Thành - Nguyễn Thi Quỳnh Nga - CK TEAM2181W,T,Q24619:40:24 10/1Chung kếtHạng C Dưới 21 tuổi Standard
41Đỗ Hải Thành - Nguyễn Thi Quỳnh Nga - CK TEAM2381W25420:46:36 10/1Chung kếtHạng E1 Thanh niên Standard
41Đỗ Hải Thành - Nguyễn Thi Quỳnh Nga - CK TEAM2461W,T24721:23:54 10/1Chung kếtHạng D Dưới 21 tuổi Standard
42Nguyễn Thanh Tùng - Nguyễn Hồng Anh - CK TEAM80811S,C,R,P,J10009:54:36 10/1Bán kếtHạng A Thanh niên Latin
42Nguyễn Thanh Tùng - Nguyễn Hồng Anh - CK TEAM1391S,C,R,P,J,W,T,VW,SF,37914:26:18 10/1Chung kếtHạng Ten dances Ngôi sao mới Latin & Standard CK Team
42Nguyễn Thanh Tùng - Nguyễn Hồng Anh - CK TEAM2181W,T,Q24619:40:24 10/1Chung kếtHạng C Dưới 21 tuổi Standard
42Nguyễn Thanh Tùng - Nguyễn Hồng Anh - CK TEAM2461W,T24721:23:54 10/1Chung kếtHạng D Dưới 21 tuổi Standard
43Vũ Doãn Bình - Trần Châu Anh - CK TEAM80811S,C,R,P,J10010:30:00 10/1Chung kếtHạng A Thanh niên Latin
43Vũ Doãn Bình - Trần Châu Anh - CK TEAM1151C,R7912:06:12 10/1Chung kếtHạng D Thiếu niên 2 Latin
43Vũ Doãn Bình - Trần Châu Anh - CK TEAM1391S,C,R,P,J,W,T,VW,SF,37914:26:18 10/1Chung kếtHạng Ten dances Ngôi sao mới Latin & Standard CK Team
43Vũ Doãn Bình - Trần Châu Anh - CK TEAM1461S,C,R,P,J7614:56:42 10/1Chung kếtHạng A Thiếu niên 2 Latin
43Vũ Doãn Bình - Trần Châu Anh - CK TEAM1991C,R10318:42:42 10/1Chung kếtHạng D Thanh niên Latin
43Vũ Doãn Bình - Trần Châu Anh - CK TEAM2081W,T,VW,SF,Q22619:13:18 10/1Chung kếtHạng A Thiếu niên 2 Standard
43Vũ Doãn Bình - Trần Châu Anh - CK TEAM2181W,T,Q24619:40:24 10/1Chung kếtHạng C Dưới 21 tuổi Standard
43Vũ Doãn Bình - Trần Châu Anh - CK TEAM2461W,T24721:23:54 10/1Chung kếtHạng D Dưới 21 tuổi Standard
44Nguyễn Đức Minh - Trần Nguyễn Diệu Linh - CK TEAM80811S,C,R,P,J10010:30:00 10/1Chung kếtHạng A Thanh niên Latin
44Nguyễn Đức Minh - Trần Nguyễn Diệu Linh - CK TEAM1151C,R7912:06:12 10/1Chung kếtHạng D Thiếu niên 2 Latin
44Nguyễn Đức Minh - Trần Nguyễn Diệu Linh - CK TEAM1391S,C,R,P,J,W,T,VW,SF,37914:26:18 10/1Chung kếtHạng Ten dances Ngôi sao mới Latin & Standard CK Team
44Nguyễn Đức Minh - Trần Nguyễn Diệu Linh - CK TEAM1431S8314:44:48 10/1Chung kếtHạng E4 Thiếu niên 2 Latin
44Nguyễn Đức Minh - Trần Nguyễn Diệu Linh - CK TEAM1461S,C,R,P,J7614:56:42 10/1Chung kếtHạng A Thiếu niên 2 Latin
44Nguyễn Đức Minh - Trần Nguyễn Diệu Linh - CK TEAM1991C,R10318:42:42 10/1Chung kếtHạng D Thanh niên Latin
44Nguyễn Đức Minh - Trần Nguyễn Diệu Linh - CK TEAM2081W,T,VW,SF,Q22619:13:18 10/1Chung kếtHạng A Thiếu niên 2 Standard
45Bùi Vũ Hiền Anh - CK TEAM1581611C,R7216:07:18 10/1Chung kếtHạng FD Thiếu niên 1 Latin
45Bùi Vũ Hiền Anh - CK TEAM1661C,R,J7316:27:36 10/1Chung kếtHạng FC Thiếu niên 1 Latin
45Bùi Vũ Hiền Anh - CK TEAM1731S,C,R,J7416:53:06 10/1Chung kếtHạng FB Thiếu niên 1 Latin
45Bùi Vũ Hiền Anh - CK TEAM1931S,C,R,P,J7518:05:18 10/1Chung kếtHạng FA Thiếu niên 1 Latin
47Bùi Khánh Linh - CLB DanceSport Cung thiếu nhi thành phố241C35408:23:00 10/1Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin NC4
47Bùi Khánh Linh - CLB DanceSport Cung thiếu nhi thành phố731J35209:39:36 10/1Chung kếtHạng F3 Thiếu nhi 2 Latin NC2
48Lưu Thanh Hà - CLB DanceSport Cung thiếu nhi thành phố241C35408:23:00 10/1Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin NC4
48Lưu Thanh Hà - CLB DanceSport Cung thiếu nhi thành phố721J35109:38:36 10/1Chung kếtHạng F3 Thiếu nhi 2 Latin NC1
49Phạm Khánh Linh - CLB DanceSport Cung thiếu nhi thành phố281C36408:27:00 10/1Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin Các CLB NC7
49Phạm Khánh Linh - CLB DanceSport Cung thiếu nhi thành phố471C43608:46:00 10/1Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin Các Câu Lạc Bộ
49Phạm Khánh Linh - CLB DanceSport Cung thiếu nhi thành phố671C,R39509:28:36 10/1Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Latin Các CLB
49Phạm Khánh Linh - CLB DanceSport Cung thiếu nhi thành phố751J40009:41:36 10/1Chung kếtHạng F3 Thiếu nhi 2 Latin Các CLB
50Nguyễn Ngọc Minh - CLB DanceSport Cung thiếu nhi thành phố281C36408:27:00 10/1Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin Các CLB NC7
50Nguyễn Ngọc Minh - CLB DanceSport Cung thiếu nhi thành phố641C,R38209:22:36 10/1Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Latin Các CLB
50Nguyễn Ngọc Minh - CLB DanceSport Cung thiếu nhi thành phố751J40009:41:36 10/1Chung kếtHạng F3 Thiếu nhi 2 Latin Các CLB
51Lưu Vũ Thảo Nguyên - CLB DanceSport Cung thiếu nhi thành phố191C32308:18:00 10/1Chung kếtHạng F1 Thiếu niên Latin Các CLB
51Lưu Vũ Thảo Nguyên - CLB DanceSport Cung thiếu nhi thành phố301C36808:29:00 10/1Chung kếtHạng F1 Thiếu niên 1 Latin Các CLB NC11
52Nguyễn Thanh Thủy - CLB DanceSport Vinhomes imperia241C35408:23:00 10/1Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin NC4
52Nguyễn Thanh Thủy - CLB DanceSport Vinhomes imperia721J35109:38:36 10/1Chung kếtHạng F3 Thiếu nhi 2 Latin NC1
53Cáp Trọng Minh Khang - CLB DanceSport Vinhomes imperia191C32308:18:00 10/1Chung kếtHạng F1 Thiếu niên Latin Các CLB
53Cáp Trọng Minh Khang - CLB DanceSport Vinhomes imperia721J35109:38:36 10/1Chung kếtHạng F3 Thiếu nhi 2 Latin NC1
54Nguyễn An Bình - CLB DanceSport Vinhomes imperia251C35508:24:00 10/1Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin NC5
54Nguyễn An Bình - CLB DanceSport Vinhomes imperia731J35209:39:36 10/1Chung kếtHạng F3 Thiếu nhi 2 Latin NC2
55Cao Minh Hiền - CLB DanceSport Vinhomes imperia221C34308:21:00 10/1Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Các CLB
55Cao Minh Hiền - CLB DanceSport Vinhomes imperia731J35209:39:36 10/1Chung kếtHạng F3 Thiếu nhi 2 Latin NC2
56Trương Quốc Thái - CLB DanceSport Vinhomes imperia211C32808:20:00 10/1Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Các CLB
56Trương Quốc Thái - CLB DanceSport Vinhomes imperia741J35309:40:36 10/1Chung kếtHạng F3 Thiếu nhi 2 Latin NC3
57Nguyễn Hà Vy - CLB DanceSport Vinhomes imperia231C34408:22:00 10/1Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Các CLB
57Nguyễn Hà Vy - CLB DanceSport Vinhomes imperia741J35309:40:36 10/1Chung kếtHạng F3 Thiếu nhi 2 Latin NC3
58Nguyễn Phương Trang Nhi - CLB DanceSport Vinhomes imperia251C35508:24:00 10/1Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin NC5
59Lê Huyền Bảo Ngọc - CLB DanceSport Vinhomes imperia181C31908:17:00 10/1Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin Các CLB
59Lê Huyền Bảo Ngọc - CLB DanceSport Vinhomes imperia281C36408:27:00 10/1Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin Các CLB NC7
60Cha Cha Cha - Nguyễn Thanh Thủy,Cáp Trọng Minh Khang,Nguyễn An Bình,Cao Minh Hiền,Trương Quốc Thái,Nguyễn Hà Vy,Nguyễn Phương Tuệ Minh,Nguyễn Phương Trang Nhi,Lê Huyền Bảo Ngọc,Phạm Khánh Linh,Nguyễn Ngọc Minh,Lưu Vũ Thảo Nguyên,Nguyễn Ngọc Anh - CLB DanceSport Vinhomes imperia1181SD14912:16:24 10/1Chung kếtĐồng diễn trẻ em
61Nguyễn Phương Tuệ Minh - CLB DanceSport Vinhomes imperia251C35508:24:00 10/1Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin NC5
61Nguyễn Phương Tuệ Minh - CLB DanceSport Vinhomes imperia741J35309:40:36 10/1Chung kếtHạng F3 Thiếu nhi 2 Latin NC3
62Quỳnh Anh - CLB Dancesport Quận Kiến An HP1021051C611:18:48 10/1Bán kếtHạng F1 Nhi đồng Latin
62Quỳnh Anh - CLB Dancesport Quận Kiến An HP1101131C,R911:45:54 10/1Bán kếtHạng FD Nhi đồng Latin
62Quỳnh Anh - CLB Dancesport Quận Kiến An HP1351R714:19:30 10/1Chung kếtHạng F2 Nhi đồng Latin
63Nguyễn Bảo Linh - CLB Dancesport Quận Kiến An HP1021051C611:27:12 10/1Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin
63Nguyễn Bảo Linh - CLB Dancesport Quận Kiến An HP1351R714:19:30 10/1Chung kếtHạng F2 Nhi đồng Latin
64Đàm Khánh Vy - CLB Dancesport Quận Kiến An HP1501531C6715:26:54 10/1Bán kếtHạng F1 Thiếu niên 1 Latin
64Đàm Khánh Vy - CLB Dancesport Quận Kiến An HP1581611C,R7216:07:18 10/1Chung kếtHạng FD Thiếu niên 1 Latin
65Lưu Hoàng Hà Phương - CLB Dancesport Quận Kiến An HP1501531C6715:36:48 10/1Chung kếtHạng F1 Thiếu niên 1 Latin
65Lưu Hoàng Hà Phương - CLB Dancesport Quận Kiến An HP1581611C,R7216:07:18 10/1Chung kếtHạng FD Thiếu niên 1 Latin
66Vũ Hoàng Mai Chi - CLB Dancesport Quận Kiến An HP1011041C4411:25:30 10/1Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin
67Vũ Như Uyển Nhi - CLB Dancesport Quận Kiến An HP1011041C4411:25:30 10/1Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin
68Phạm Thụy Uyên - CLB Dancesport Quận Kiến An HP411C44008:40:00 10/1Chung kếtHạng F1 Nhi đồng 1 Latin CLB DS Quận Kiến An HP
68Phạm Thụy Uyên - CLB Dancesport Quận Kiến An HP1021051C611:18:48 10/1Bán kếtHạng F1 Nhi đồng Latin
68Phạm Thụy Uyên - CLB Dancesport Quận Kiến An HP1101131C,R911:45:54 10/1Bán kếtHạng FD Nhi đồng Latin
69Nguyễn Thanh Hà - CLB Dancesport Quận Kiến An HP71R44108:06:00 10/1Chung kếtHạng F2 Nhi đồng Latin CLB DS Quận Kiến An HP
69Nguyễn Thanh Hà - CLB Dancesport Quận Kiến An HP411C44008:40:00 10/1Chung kếtHạng F1 Nhi đồng 1 Latin CLB DS Quận Kiến An HP
70Nguyễn Phúc Minh Châu - CLB Dancesport Quận Kiến An HP71R44108:06:00 10/1Chung kếtHạng F2 Nhi đồng Latin CLB DS Quận Kiến An HP
70Nguyễn Phúc Minh Châu - CLB Dancesport Quận Kiến An HP411C44008:40:00 10/1Chung kếtHạng F1 Nhi đồng 1 Latin CLB DS Quận Kiến An HP
70Nguyễn Phúc Minh Châu - CLB Dancesport Quận Kiến An HP1021051C611:27:12 10/1Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin
71Nguyễn Bảo Nam - Hoàng Vũ Mai Chi - CLB Dancesport Quận Kiến An HP421C44208:41:00 10/1Chung kếtHạng E1 Thiếu nhi 1 Latin CLB DS Quận Kiến An HP
71Nguyễn Bảo Nam - Hoàng Vũ Mai Chi - CLB Dancesport Quận Kiến An HP2091R1819:21:48 10/1Chung kếtHạng E2 Thiếu nhi 1 Latin
72Phạm Hải Nam - Lưu Hoàng Hà Phương - CLB Dancesport Quận Kiến An HP701C,R44309:34:36 10/1Chung kếtHạng D Thiếu nhi 1 Latin CLB DS Quận Kiến An HP
72Phạm Hải Nam - Lưu Hoàng Hà Phương - CLB Dancesport Quận Kiến An HP1031C8011:23:48 10/1Chung kếtHạng E1 Thiếu niên 2 Latin
73Lưu Hoàng Hải - Vũ Như Uyển Nhi - CLB Dancesport Quận Kiến An HP421C44208:41:00 10/1Chung kếtHạng E1 Thiếu nhi 1 Latin CLB DS Quận Kiến An HP
73Lưu Hoàng Hải - Vũ Như Uyển Nhi - CLB Dancesport Quận Kiến An HP1551C3915:40:12 10/1Chung kếtHạng E1 Thiếu nhi 2 Latin
74Hoàng Gia Long - Đàm Khánh Vy - CLB Dancesport Quận Kiến An HP421C44208:41:00 10/1Chung kếtHạng E1 Thiếu nhi 1 Latin CLB DS Quận Kiến An HP
74Hoàng Gia Long - Đàm Khánh Vy - CLB Dancesport Quận Kiến An HP701C,R44309:34:36 10/1Chung kếtHạng D Thiếu nhi 1 Latin CLB DS Quận Kiến An HP
75Nguyễn Nam Phong - Phạm Thụy Uyên - CLB Dancesport Quận Kiến An HP2041C1718:56:18 10/1Chung kếtHạng E1 Thiếu nhi 1 Latin
77Nguyễn Minh Hằng - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương161C31308:15:00 10/1Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin Các CLB
77Nguyễn Minh Hằng - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương261C35808:25:00 10/1Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin CB các CLB 02
77Nguyễn Minh Hằng - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương2311W15620:31:24 10/1Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Standard
77Nguyễn Minh Hằng - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương2431W,Q44921:10:24 10/1Chung kếtHạng FD1 Nhi đồng Standard
78Đặng Thị Khánh Ngọc - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương1581611C,R7215:53:48 10/1Bán kếtHạng FD Thiếu niên 1 Latin
78Đặng Thị Khánh Ngọc - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương1901S7017:53:24 10/1Chung kếtHạng F4 Thiếu niên 1 Latin
78Đặng Thị Khánh Ngọc - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương2111T21819:25:12 10/1Chung kếtHạng F2 Thiếu niên 1 Standard
78Đặng Thị Khánh Ngọc - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương2251W21720:05:54 10/1Chung kếtHạng F1 Thiếu niên 1 Standard
79Vũ Thị Phương Thảo - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương148151,1542C2215:13:42 10/1Tứ kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin
79Vũ Thị Phương Thảo - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương1571601C,R2616:03:54 10/1Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Latin
79Vũ Thị Phương Thảo - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương178181,1841R2317:33:00 10/1Bán kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin
79Vũ Thị Phương Thảo - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương2231W17220:02:30 10/1Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Standard
79Vũ Thị Phương Thảo - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương2331W19420:34:48 10/1Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Standard
79Vũ Thị Phương Thảo - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương2421W,Q17721:07:00 10/1Chung kếtHạng FD1 Thiếu nhi 1 Standard
79Vũ Thị Phương Thảo - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương2481W,T17621:30:42 10/1Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Standard
80Nguyễn Bảo Trang - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương1021051C611:18:48 10/1Bán kếtHạng F1 Nhi đồng Latin
80Nguyễn Bảo Trang - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương1101131C,R911:45:54 10/1Bán kếtHạng FD Nhi đồng Latin
80Nguyễn Bảo Trang - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương1351R714:19:30 10/1Chung kếtHạng F2 Nhi đồng Latin
80Nguyễn Bảo Trang - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương2231W17220:02:30 10/1Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Standard
80Nguyễn Bảo Trang - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương2421W,Q17721:07:00 10/1Chung kếtHạng FD1 Thiếu nhi 1 Standard
80Nguyễn Bảo Trang - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương2481W,T17621:30:42 10/1Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Standard
81Lê Văn Đạt - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương191C32308:18:00 10/1Chung kếtHạng F1 Thiếu niên Latin Các CLB
81Lê Văn Đạt - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương291C36508:28:00 10/1Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin Cac CLB NC8
81Lê Văn Đạt - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương2251W21720:05:54 10/1Chung kếtHạng F1 Thiếu niên 1 Standard
82Lê Minh Phương - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương221C34308:21:00 10/1Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Các CLB
82Lê Minh Phương - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương271C36108:26:00 10/1Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin CB các CLB 01
82Lê Minh Phương - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương2331W19420:34:48 10/1Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Standard
83Trần Khánh Vân - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương261C35808:25:00 10/1Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin CB các CLB 02
83Trần Khánh Vân - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương2311W15620:31:24 10/1Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Standard
83Trần Khánh Vân - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương2431W,Q44921:10:24 10/1Chung kếtHạng FD1 Nhi đồng Standard
84Nguyễn Nam Phong - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương511C45908:50:00 10/1Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin Các CLB 1
84Nguyễn Nam Phong - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương2251W21720:05:54 10/1Chung kếtHạng F1 Thiếu niên 1 Standard
84Nguyễn Nam Phong - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương2311W15620:31:24 10/1Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Standard
84Nguyễn Nam Phong - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương2431W,Q44921:10:24 10/1Chung kếtHạng FD1 Nhi đồng Standard
85Vũ Văn Tùng - Trần Thị Huyền - CLB Hoa Phượng2011C,R12318:49:30 10/1Chung kếtHạng D Trung niên 2 Latin
85Vũ Văn Tùng - Trần Thị Huyền - CLB Hoa Phượng2031C12418:54:36 10/1Chung kếtHạng E1 Trung niên 2 Latin
86Nguyễn Anh Thư - CLB PHONG LƯU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM271C36108:26:00 10/1Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin CB các CLB 01
86Nguyễn Anh Thư - CLB PHONG LƯU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM631C,R34709:20:36 10/1Chung kếtHạng Fd Thiếu nhi 1 Latin CLB Phong Lưu - Hà Nam
87Hoàng Thị Quỳnh Hương - CLB PHONG LƯU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM321C37008:31:00 10/1Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin CLB Tú Trần Vô địch Hải Phòng
87Hoàng Thị Quỳnh Hương - CLB PHONG LƯU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM631C,R34709:20:36 10/1Chung kếtHạng Fd Thiếu nhi 1 Latin CLB Phong Lưu - Hà Nam
88Đinh Thị Bảo Ngọc - CLB PHONG LƯU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM211C32808:20:00 10/1Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Các CLB
88Đinh Thị Bảo Ngọc - CLB PHONG LƯU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM631C,R34709:20:36 10/1Chung kếtHạng Fd Thiếu nhi 1 Latin CLB Phong Lưu - Hà Nam
90Nguyễn Thị Hải Yến - CLB PHONG LƯU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM761C,R,J38009:42:36 10/1Chung kếtHạng Fc Thiếu nhi 2 Latin vô địch CLB Phong Lưu - Hà Nam
90Nguyễn Thị Hải Yến - CLB PHONG LƯU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM1091121C,R4911:56:00 10/1Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Latin
90Nguyễn Thị Hải Yến - CLB PHONG LƯU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM1141R,S5312:02:48 10/1Chung kếtHạng FD4 Thiếu nhi 2 Latin
90Nguyễn Thị Hải Yến - CLB PHONG LƯU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM1201C,R,J5513:11:24 10/1Chung kếtHạng FC Thiếu nhi 2 Latin
91Nguyễn Thị Bích Ngân - CLB PHONG LƯU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM551C,R31809:01:36 10/1Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Latin Các CLB
91Nguyễn Thị Bích Ngân - CLB PHONG LƯU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM611C,R34209:16:36 10/1Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Latin Các CLB
91Nguyễn Thị Bích Ngân - CLB PHONG LƯU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM1101131C,R911:45:54 10/1Bán kếtHạng FD Nhi đồng Latin
91Nguyễn Thị Bích Ngân - CLB PHONG LƯU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM1211C,R,J1213:16:30 10/1Chung kếtHạng FC Nhi đồng Latin
91Nguyễn Thị Bích Ngân - CLB PHONG LƯU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM1261J813:36:54 10/1Chung kếtHạng F3 Nhi đồng Latin
92Nguyễn Trần Phương Minh - CLB PHONG LƯU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM331C37108:32:00 10/1Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin CLB Tú Trần Vô địch Hải Phòng
92Nguyễn Trần Phương Minh - CLB PHONG LƯU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM581C,R33109:07:36 10/1Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Latin Các CLB
92Nguyễn Trần Phương Minh - CLB PHONG LƯU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM148151,1542C2215:13:42 10/1Tứ kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin
92Nguyễn Trần Phương Minh - CLB PHONG LƯU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM1571601C,R2616:03:54 10/1Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Latin
93Lê Nguyễn Hà Anh - CLB PHONG LƯU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM221C34308:21:00 10/1Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Các CLB
93Lê Nguyễn Hà Anh - CLB PHONG LƯU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM621C,R34609:18:36 10/1Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Latin CLB Phong Lưu - Hà Nam
93Lê Nguyễn Hà Anh - CLB PHONG LƯU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM148151,1542C2215:13:42 10/1Tứ kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin
93Lê Nguyễn Hà Anh - CLB PHONG LƯU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM1571601C,R2616:03:54 10/1Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Latin
94Lại Ánh Dương - CLB PHONG LƯU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM761C,R,J38009:42:36 10/1Chung kếtHạng Fc Thiếu nhi 2 Latin vô địch CLB Phong Lưu - Hà Nam
94Lại Ánh Dương - CLB PHONG LƯU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM1091121C,R4911:37:24 10/1Bán kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Latin
94Lại Ánh Dương - CLB PHONG LƯU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM1201C,R,J5513:11:24 10/1Chung kếtHạng FC Thiếu nhi 2 Latin
95Vũ Thanh Phương - CLB PHONG LƯU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM761C,R,J38009:42:36 10/1Chung kếtHạng Fc Thiếu nhi 2 Latin vô địch CLB Phong Lưu - Hà Nam
95Vũ Thanh Phương - CLB PHONG LƯU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM148151,1541C2215:33:24 10/1Bán kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin
95Vũ Thanh Phương - CLB PHONG LƯU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM1651C,R,J3216:22:30 10/1Chung kếtHạng FC Thiếu nhi 1 Latin
95Vũ Thanh Phương - CLB PHONG LƯU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM1801R,J2817:29:36 10/1Chung kếtHạng FD2 Thiếu nhi 1 Latin
96Bài cha cha cha - Lương Thị Tốt, Nguyễn Thị Chỉnh, Lưu Thị Kim Thanh, Trần Thị Hiền, Lê Thị Thanh xuân, Ngô Bích Phương, Lê Thị Tại - CLB PHONG LƯU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM1191SD15012:41:24 10/1Chung kếtĐồng diễn người lớn
97Bài Rumba - Lương Thị Tốt, Nguyễn Thị Chỉnh, Lưu Thị Kim Thanh, Trần Thị Hiền, Lê Thị Thanh xuân, Ngô Bích Phương, Lê Thị Tại - CLB PHONG LƯU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM1191SD15012:41:24 10/1Chung kếtĐồng diễn người lớn
98Nguyễn Ngọc Gia Hân - CLB PHONG LƯU DANCESPORT Tỉnh Hà Nam311C36908:30:00 10/1Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin CLB Tú Trần Vô địch Hải Phòng
98Nguyễn Ngọc Gia Hân - CLB PHONG LƯU DANCESPORT Tỉnh Hà Nam621C,R34609:18:36 10/1Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Latin CLB Phong Lưu - Hà Nam
99Cha cha cha - Nguyễn Lệ Thuỷ, Vũ Thị Thuỷ, Trần Mai Đạo, Lê Thị Lương, Nguyễn Thị Thuỷ, Nguyễn Thị Loan, Nguyễn Kim Duyên, Trần Thị Thêm, Trần Thị Hải, Nguyễn Ánh Hồng, Hoàng Thị Yến, Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Minh Hải, Nguyễn Kim Loan, Trần Thị Hạnh Vân, Nguyễn Thanh Thuỷ - CLB Quốc tế vũ Trung tâm VHTT TP HP1191SD15012:41:24 10/1Chung kếtĐồng diễn người lớn
100Slow Waltz - Nguyễn Lệ Thuỷ, Vũ Thị Thuỷ, Trần Mai Đạo, Lê Thị Lương, Nguyễn Thị Thuỷ, Nguyễn Thị Loan, Nguyễn Kim Duyên, Trần Thị Thêm, Trần Thị Hải, Nguyễn Minh Hải, Nguyễn Ánh Hồng, Hoàng Thị Yến, Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Kim Loan, Nguyễn Phi Nga - CLB Quốc tế vũ Trung tâm VHTT TP HP1191SD15012:41:24 10/1Chung kếtĐồng diễn người lớn
101Cha cha cha - Nguyễn Kiều Giang, Lê Hải Vân, Hoàng Hà Vy, Hoàng Linh Chi, Hoàng Anh Thư, Vũ Thuỳ Linh, Phạm Thị Linh Chi, Vi Thị Trà My - CLB Starkid Hoành Bồ1191SD15012:41:24 10/1Chung kếtĐồng diễn người lớn
102Shupper Dance - Bùi Bảo Trâm, Phạm Thị Kim Thanh, Lê Ngọc Minh, Nguyễn Cẩm Tố Uyên, Nguyễn Cẩm Uyển Nhi, Đỗ Thanh Lâm, Hà Duy Đạt, Nguyễn Khánh Vy, Đặng Nguyễn Minh Phương, Đàm Tuệ Tường Nghi, Nguyễn Vân Khánh, Nguyễn Khổng Hà Phương, Nguyễn Quỳnh Ngân, Hà Phương Thảo, Hoàng Anh Thư, Hoàng Hà Vy, Nguyễn Trà My, Lê Thảo Quyên - CLB Starkid Hoành Bồ1191SD15012:41:24 10/1Chung kếtĐồng diễn người lớn
103Trần Bảo Duy - Lê Ngọc Tường Vy - CLB TJ80811S,C,R,P,J10010:30:00 10/1Chung kếtHạng A Thanh niên Latin
103Trần Bảo Duy - Lê Ngọc Tường Vy - CLB TJ1391S,C,R,P,J,W,T,VW,SF,37914:26:18 10/1Chung kếtHạng Ten dances Ngôi sao mới Latin & Standard CK Team
103Trần Bảo Duy - Lê Ngọc Tường Vy - CLB TJ1461S,C,R,P,J7614:56:42 10/1Chung kếtHạng A Thiếu niên 2 Latin
103Trần Bảo Duy - Lê Ngọc Tường Vy - CLB TJ2081W,T,VW,SF,Q22619:13:18 10/1Chung kếtHạng A Thiếu niên 2 Standard
104Trần Bảo Anh - Lê Nguyễn Ngọc Anh - CLB TJ1551C3915:40:12 10/1Chung kếtHạng E1 Thiếu nhi 2 Latin
104Trần Bảo Anh - Lê Nguyễn Ngọc Anh - CLB TJ1771P4317:15:12 10/1Chung kếtHạng E5 Thiếu nhi 2 Latin
104Trần Bảo Anh - Lê Nguyễn Ngọc Anh - CLB TJ1961S,C,R,P,J3518:22:18 10/1Chung kếtHạng A Thiếu nhi 2 Latin
105Nguyễn Bảo Trâm Anh - CLB TJ1501531C6715:26:54 10/1Bán kếtHạng F1 Thiếu niên 1 Latin
105Nguyễn Bảo Trâm Anh - CLB TJ1581611C,R7216:07:18 10/1Chung kếtHạng FD Thiếu niên 1 Latin
105Nguyễn Bảo Trâm Anh - CLB TJ1661C,R,J7316:27:36 10/1Chung kếtHạng FC Thiếu niên 1 Latin
105Nguyễn Bảo Trâm Anh - CLB TJ1731S,C,R,J7416:53:06 10/1Chung kếtHạng FB Thiếu niên 1 Latin
105Nguyễn Bảo Trâm Anh - CLB TJ1791821R6817:34:42 10/1Chung kếtHạng F2 Thiếu niên 1 Latin
106Nguyễn Ngọc Thiên An - CLB TJ531C44708:52:00 10/1Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin CLB TJ
106Nguyễn Ngọc Thiên An - CLB TJ148151,1542C2215:13:42 10/1Tứ kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin
106Nguyễn Ngọc Thiên An - CLB TJ1571601C,R2616:03:54 10/1Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Latin
106Nguyễn Ngọc Thiên An - CLB TJ178181,1841R2317:33:00 10/1Bán kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin
107Nguyễn Phương Thảo - CLB TJ531C44708:52:00 10/1Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin CLB TJ
107Nguyễn Phương Thảo - CLB TJ148151,1542C2215:13:42 10/1Tứ kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin
107Nguyễn Phương Thảo - CLB TJ1571601C,R2616:03:54 10/1Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Latin
107Nguyễn Phương Thảo - CLB TJ178181,1841R2317:33:00 10/1Bán kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin
108Trần Hiểu Khanh - CLB TJ521C44608:51:00 10/1Chung kếtHạng F1 Thanh niên Latin CLB TJ
108Trần Hiểu Khanh - CLB TJ1501531C6715:36:48 10/1Chung kếtHạng F1 Thiếu niên 1 Latin
108Trần Hiểu Khanh - CLB TJ1581611C,R7216:07:18 10/1Chung kếtHạng FD Thiếu niên 1 Latin
108Trần Hiểu Khanh - CLB TJ1791821R6817:24:54 10/1Bán kếtHạng F2 Thiếu niên 1 Latin
109Bùi Bảo Phương - CLB TJ521C44608:51:00 10/1Chung kếtHạng F1 Thanh niên Latin CLB TJ
110Nguyễn Hoàng Mai Phương - CLB TJ521C44608:51:00 10/1Chung kếtHạng F1 Thanh niên Latin CLB TJ
110Nguyễn Hoàng Mai Phương - CLB TJ1501531C6715:26:54 10/1Bán kếtHạng F1 Thiếu niên 1 Latin
110Nguyễn Hoàng Mai Phương - CLB TJ1581611C,R7215:53:48 10/1Bán kếtHạng FD Thiếu niên 1 Latin
110Nguyễn Hoàng Mai Phương - CLB TJ1791821R6817:24:54 10/1Bán kếtHạng F2 Thiếu niên 1 Latin
111Bùi Tuệ Minh - CLB TJ531C44708:52:00 10/1Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin CLB TJ
111Bùi Tuệ Minh - CLB TJ1091121C,R4911:56:00 10/1Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Latin
111Bùi Tuệ Minh - CLB TJ1201C,R,J5513:11:24 10/1Chung kếtHạng FC Thiếu nhi 2 Latin
112Tô Ngân Hà - CLB Trường Vi - Cung VH Thiếu Nhi HP231C34408:22:00 10/1Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Các CLB
112Tô Ngân Hà - CLB Trường Vi - Cung VH Thiếu Nhi HP611C,R34209:16:36 10/1Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Latin Các CLB
113Bùi Ngọc Khánh Huyền - CLB Trường Vi - Cung VH Thiếu Nhi HP271C36108:26:00 10/1Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin CB các CLB 01
114Phạm Hương Thảo - CLB Trường Vi - Cung VH Thiếu Nhi HP301C36808:29:00 10/1Chung kếtHạng F1 Thiếu niên 1 Latin Các CLB NC11
114Phạm Hương Thảo - CLB Trường Vi - Cung VH Thiếu Nhi HP1361R8614:21:12 10/1Chung kếtHạng F2 Thiếu niên 2 Latin
115Phạm Ngọc Diệp - CLB Trường Vi - Nhà thi đấu quận Kiến An611C,R34209:16:36 10/1Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Latin Các CLB
116Bùi Bảo Ngân - CLB Trường Vi - Nhà thi đấu quận Kiến An261C35808:25:00 10/1Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin CB các CLB 02
117Đỗ Bảo Ngọc - CLB Trường Vi - Nhà thi đấu quận Kiến An1661C,R,J7316:27:36 10/1Chung kếtHạng FC Thiếu niên 1 Latin
117Đỗ Bảo Ngọc - CLB Trường Vi - Nhà thi đấu quận Kiến An1701J6916:42:54 10/1Chung kếtHạng F3 Thiếu niên 1 Latin
118Bùi Lâm Tuệ Vân - CLB Trường Vi - Nhà thi đấu quận Kiến An301C36808:29:00 10/1Chung kếtHạng F1 Thiếu niên 1 Latin Các CLB NC11
118Bùi Lâm Tuệ Vân - CLB Trường Vi - Nhà thi đấu quận Kiến An1361R8614:21:12 10/1Chung kếtHạng F2 Thiếu niên 2 Latin
119Bùi Kiều Phú - CLB Trường Vi - Nhà thi đấu quận Kiến An1311S,C,R,J9213:58:36 10/1Chung kếtHạng FB Thiếu niên 2 Latin
119Bùi Kiều Phú - CLB Trường Vi - Nhà thi đấu quận Kiến An1361R8614:21:12 10/1Chung kếtHạng F2 Thiếu niên 2 Latin
119Bùi Kiều Phú - CLB Trường Vi - Nhà thi đấu quận Kiến An1731S,C,R,J7416:53:06 10/1Chung kếtHạng FB Thiếu niên 1 Latin
120Phạm Mai Linh - CLB Trường Vi - Nhà thi đấu quận Kiến An1661C,R,J7316:27:36 10/1Chung kếtHạng FC Thiếu niên 1 Latin
120Phạm Mai Linh - CLB Trường Vi - Nhà thi đấu quận Kiến An1701J6916:42:54 10/1Chung kếtHạng F3 Thiếu niên 1 Latin
120Phạm Mai Linh - CLB Trường Vi - Nhà thi đấu quận Kiến An1731S,C,R,J7416:53:06 10/1Chung kếtHạng FB Thiếu niên 1 Latin
121Lê Nguyễn Tuệ Minh - CLB Trường Vi - Nhà thi đấu quận Kiến An1061C8511:28:54 10/1Chung kếtHạng F1 Thiếu niên 2 Latin
121Lê Nguyễn Tuệ Minh - CLB Trường Vi - Nhà thi đấu quận Kiến An1171C,R9012:13:00 10/1Chung kếtHạng FD Thiếu niên 2 Latin
121Lê Nguyễn Tuệ Minh - CLB Trường Vi - Nhà thi đấu quận Kiến An1221C,R,J9113:21:36 10/1Chung kếtHạng FC Thiếu niên 2 Latin
122Trần Minh Anh - CLB Trường Vi - Nhà thi đấu quận Kiến An211C32808:20:00 10/1Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Các CLB
123Nguyễn Thị Hồng Hạnh - CLB Trường Vi - Nhà thi đấu quận Kiến An1861R12017:41:30 10/1Chung kếtHạng F2 Trung niên 1 Latin
124Hoàng Thị Thu Thuỷ - CLB Trường Vi - Nhà thi đấu quận Kiến An1861R12017:41:30 10/1Chung kếtHạng F2 Trung niên 1 Latin
125CLB Zumba Nam Hà Hạ Long - Phan Thị Hà, Nguyễn Thị Vượng, Đào Thị Nga, Phan Thị Huê, Vũ Phương Thọ, Khúc Thị Phin, Nguyễn Thị Hiền, Lương Thị Minh, Phạm Thị Nhít, Đinh Thị Hằng, Đỗ Hồng Hạnh - CLB Zumba Nam Hà Hạ Long1191SD15012:41:24 10/1Chung kếtĐồng diễn người lớn
126Đặng Vân Anh - CLB Đông Hưng Dancesport361C38508:35:00 10/1Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin Các CLB
126Đặng Vân Anh - CLB Đông Hưng Dancesport971C41011:08:00 10/1Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin VĐ Ninh Bình 7
127Đặng Yến Nhi - CLB Đông Hưng Dancesport511C45908:50:00 10/1Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin Các CLB 1
127Đặng Yến Nhi - CLB Đông Hưng Dancesport981C41111:09:00 10/1Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin VĐ Ninh Bình 8
128Nguyễn Hồng Ngọc - CLB Đông Hưng Dancesport951C40711:06:00 10/1Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin VĐ Ninh Bình 4
128Nguyễn Hồng Ngọc - CLB Đông Hưng Dancesport1001C41311:11:00 10/1Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin VĐ Ninh Bình 10
129Phạm Hoàng Mai - CLB Đông Hưng Dancesport291C36508:28:00 10/1Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin Cac CLB NC8
129Phạm Hoàng Mai - CLB Đông Hưng Dancesport361C38508:35:00 10/1Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin Các CLB
130Vũ Thị Mai chi - CLB Đông Hưng Dancesport341C37208:33:00 10/1Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin CLB Tú Trần Vô địch Hải Phòng
130Vũ Thị Mai chi - CLB Đông Hưng Dancesport511C45908:50:00 10/1Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin Các CLB 1
131Đặng Gia Anh Tú - Nguyễn Thu Trang - Clb StarKid Quảng Ninh80811S,C,R,P,J10009:54:36 10/1Bán kếtHạng A Thanh niên Latin
132Trần Văn Đức - Quách Khánh Chi - Clb Starkid Quảng Ninh1671C,R,J3716:32:42 10/1Chung kếtHạng C Thiếu nhi 2 Latin
132Trần Văn Đức - Quách Khánh Chi - Clb Starkid Quảng Ninh1741S,C,R,J3616:59:54 10/1Chung kếtHạng B Thiếu nhi 2 Latin
132Trần Văn Đức - Quách Khánh Chi - Clb Starkid Quảng Ninh1961S,C,R,P,J3518:22:18 10/1Chung kếtHạng A Thiếu nhi 2 Latin
133Phạm Gia Bảo - Vũ Châu Anh - Clb Starkid Quảng Ninh1551C3915:40:12 10/1Chung kếtHạng E1 Thiếu nhi 2 Latin
133Phạm Gia Bảo - Vũ Châu Anh - Clb Starkid Quảng Ninh1631C,R3816:14:06 10/1Chung kếtHạng D Thiếu nhi 2 Latin
133Phạm Gia Bảo - Vũ Châu Anh - Clb Starkid Quảng Ninh1711J4116:44:36 10/1Chung kếtHạng E3 Thiếu nhi 2 Latin
133Phạm Gia Bảo - Vũ Châu Anh - Clb Starkid Quảng Ninh1771P4317:15:12 10/1Chung kếtHạng E5 Thiếu nhi 2 Latin
133Phạm Gia Bảo - Vũ Châu Anh - Clb Starkid Quảng Ninh1871R4017:43:12 10/1Chung kếtHạng E2 Thiếu nhi 2 Latin
133Phạm Gia Bảo - Vũ Châu Anh - Clb Starkid Quảng Ninh1911S4217:55:06 10/1Chung kếtHạng E4 Thiếu nhi 2 Latin
134Huỳnh Tuấn Khôi - Vũ Ngân Hà - Clb Starkid Quảng Ninh1551C3915:40:12 10/1Chung kếtHạng E1 Thiếu nhi 2 Latin
134Huỳnh Tuấn Khôi - Vũ Ngân Hà - Clb Starkid Quảng Ninh1631C,R3816:14:06 10/1Chung kếtHạng D Thiếu nhi 2 Latin
134Huỳnh Tuấn Khôi - Vũ Ngân Hà - Clb Starkid Quảng Ninh1711J4116:44:36 10/1Chung kếtHạng E3 Thiếu nhi 2 Latin
134Huỳnh Tuấn Khôi - Vũ Ngân Hà - Clb Starkid Quảng Ninh1871R4017:43:12 10/1Chung kếtHạng E2 Thiếu nhi 2 Latin
134Huỳnh Tuấn Khôi - Vũ Ngân Hà - Clb Starkid Quảng Ninh1911S4217:55:06 10/1Chung kếtHạng E4 Thiếu nhi 2 Latin
135Nguyễn Hoàng Bảo Nhi - Clb Starkid Quảng Ninh1021051C611:18:48 10/1Bán kếtHạng F1 Nhi đồng Latin
135Nguyễn Hoàng Bảo Nhi - Clb Starkid Quảng Ninh1081C,J1011:34:00 10/1Chung kếtHạng FD1 Nhi đồng Latin
135Nguyễn Hoàng Bảo Nhi - Clb Starkid Quảng Ninh1101131C,R911:59:24 10/1Chung kếtHạng FD Nhi đồng Latin
135Nguyễn Hoàng Bảo Nhi - Clb Starkid Quảng Ninh1261J813:36:54 10/1Chung kếtHạng F3 Nhi đồng Latin
135Nguyễn Hoàng Bảo Nhi - Clb Starkid Quảng Ninh1351R714:19:30 10/1Chung kếtHạng F2 Nhi đồng Latin
135Nguyễn Hoàng Bảo Nhi - Clb Starkid Quảng Ninh1411R,J1114:39:42 10/1Chung kếtHạng FD2 Nhi đồng Latin
136Nguyễn Hoàng Yến - Clb Starkid Quảng Ninh1011041C4411:25:30 10/1Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin
136Nguyễn Hoàng Yến - Clb Starkid Quảng Ninh1071C,J5011:30:36 10/1Chung kếtHạng FD1 Thiếu nhi 2 Latin
136Nguyễn Hoàng Yến - Clb Starkid Quảng Ninh1091121C,R4911:37:24 10/1Bán kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Latin
136Nguyễn Hoàng Yến - Clb Starkid Quảng Ninh1251J4613:35:12 10/1Chung kếtHạng F3 Thiếu nhi 2 Latin
136Nguyễn Hoàng Yến - Clb Starkid Quảng Ninh1271P4813:38:36 10/1Chung kếtHạng F5 Thiếu nhi 2 Latin
136Nguyễn Hoàng Yến - Clb Starkid Quảng Ninh1341371R4514:13:54 10/1Bán kếtHạng F2 Thiếu nhi 2 Latin
136Nguyễn Hoàng Yến - Clb Starkid Quảng Ninh1401R,J5114:36:18 10/1Chung kếtHạng FD2 Thiếu nhi 2 Latin
136Nguyễn Hoàng Yến - Clb Starkid Quảng Ninh1421S4714:43:06 10/1Chung kếtHạng F4 Thiếu nhi 2 Latin
138Vũ Ngọc Hân - Clb Starkid Quảng Ninh431C43508:42:00 10/1Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin Các Câu Lạc Bộ 2
138Vũ Ngọc Hân - Clb Starkid Quảng Ninh471C43608:46:00 10/1Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin Các Câu Lạc Bộ
139Nguyễn Thị Khánh Tâm - Clb Starkid Quảng Ninh401C43408:39:00 10/1Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin Các Câu Lạc Bộ 1
139Nguyễn Thị Khánh Tâm - Clb Starkid Quảng Ninh431C43508:42:00 10/1Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin Các Câu Lạc Bộ 2
139Nguyễn Thị Khánh Tâm - Clb Starkid Quảng Ninh441C43908:43:00 10/1Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin Các CLB
140Du Mai Lan - Clb Starkid Quảng Ninh401C43408:39:00 10/1Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin Các Câu Lạc Bộ 1
140Du Mai Lan - Clb Starkid Quảng Ninh471C43608:46:00 10/1Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin Các Câu Lạc Bộ
141Phạm Hồ Thiên Thanh - Clb Starkid Quảng Ninh201C32608:19:00 10/1Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin Các CLB
141Phạm Hồ Thiên Thanh - Clb Starkid Quảng Ninh441C43908:43:00 10/1Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin Các CLB
142Phùng Như Thảo - Clb Starkid Quảng Ninh201C32608:19:00 10/1Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin Các CLB
142Phùng Như Thảo - Clb Starkid Quảng Ninh401C43408:39:00 10/1Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin Các Câu Lạc Bộ 1
143Chu Phương Thảo - Clb Starkid Quảng Ninh431C43508:42:00 10/1Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin Các Câu Lạc Bộ 2
143Chu Phương Thảo - Clb Starkid Quảng Ninh441C43908:43:00 10/1Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin Các CLB
144Phạm Minh Anh - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP1061C8511:28:54 10/1Chung kếtHạng F1 Thiếu niên 2 Latin
144Phạm Minh Anh - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP1171C,R9012:13:00 10/1Chung kếtHạng FD Thiếu niên 2 Latin
144Phạm Minh Anh - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP1221C,R,J9113:21:36 10/1Chung kếtHạng FC Thiếu niên 2 Latin
144Phạm Minh Anh - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP1311S,C,R,J9213:58:36 10/1Chung kếtHạng FB Thiếu niên 2 Latin
144Phạm Minh Anh - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP1471S,C,R,P,J9315:05:12 10/1Chung kếtHạng FA Thiếu niên 2 Latin
145Đỗ Vân Anh - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP1241C,S5213:31:48 10/1Chung kếtHạng FD3 Thiếu nhi 2 Latin
145Đỗ Vân Anh - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP1291321S,C,R,J5613:42:00 10/1Bán kếtHạng FB Thiếu nhi 2 Latin
145Đỗ Vân Anh - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP1451S,C,R,P,J5714:48:12 10/1Chung kếtHạng FA Thiếu nhi 2 Latin
145Đỗ Vân Anh - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP1501531C6715:36:48 10/1Chung kếtHạng F1 Thiếu niên 1 Latin
146Phạm Phương Anh - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP1081C,J1011:34:00 10/1Chung kếtHạng FD1 Nhi đồng Latin
146Phạm Phương Anh - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP1211C,R,J1213:16:30 10/1Chung kếtHạng FC Nhi đồng Latin
146Phạm Phương Anh - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP1411R,J1114:39:42 10/1Chung kếtHạng FD2 Nhi đồng Latin
146Phạm Phương Anh - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP1891S2517:51:42 10/1Chung kếtHạng F4 Thiếu nhi 1 Latin
147Vương Hoàng Linh - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP1201C,R,J5513:11:24 10/1Chung kếtHạng FC Thiếu nhi 2 Latin
147Vương Hoàng Linh - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP1291321S,C,R,J5614:05:24 10/1Chung kếtHạng FB Thiếu nhi 2 Latin
147Vương Hoàng Linh - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP1451S,C,R,P,J5714:48:12 10/1Chung kếtHạng FA Thiếu nhi 2 Latin
148Lưu Vũ Hương Giang - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP1091121C,R4911:37:24 10/1Bán kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Latin
148Lưu Vũ Hương Giang - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP1291321S,C,R,J5613:42:00 10/1Bán kếtHạng FB Thiếu nhi 2 Latin
148Lưu Vũ Hương Giang - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP1451S,C,R,P,J5714:48:12 10/1Chung kếtHạng FA Thiếu nhi 2 Latin
148Lưu Vũ Hương Giang - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP1581611C,R7216:07:18 10/1Chung kếtHạng FD Thiếu niên 1 Latin
149Trịnh Ngọc Khuê - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP1651C,R,J3216:22:30 10/1Chung kếtHạng FC Thiếu nhi 1 Latin
149Trịnh Ngọc Khuê - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP1681C,S2916:37:48 10/1Chung kếtHạng FD3 Thiếu nhi 1 Latin
149Trịnh Ngọc Khuê - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP1721S,C,R,J3316:46:18 10/1Chung kếtHạng FB Thiếu nhi 1 Latin
149Trịnh Ngọc Khuê - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP1921S,C,R,P,J3417:56:48 10/1Chung kếtHạng FA Thiếu nhi 1 Latin
150Đào Thị Mai Hương - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP1221C,R,J9113:21:36 10/1Chung kếtHạng FC Thiếu niên 2 Latin
150Đào Thị Mai Hương - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP1311S,C,R,J9213:58:36 10/1Chung kếtHạng FB Thiếu niên 2 Latin
150Đào Thị Mai Hương - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP1441S8814:46:30 10/1Chung kếtHạng F4 Thiếu niên 2 Latin
150Đào Thị Mai Hương - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP1471S,C,R,P,J9315:05:12 10/1Chung kếtHạng FA Thiếu niên 2 Latin
151Nguyễn Ngọc Hiêú - Hoàng Quỳnh Trang - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP821W,T,VW,SF,Q25010:38:30 10/1Chung kếtHạng A Thanh niên Standard
151Nguyễn Ngọc Hiêú - Hoàng Quỳnh Trang - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP1641W,T,V,F,Q45716:17:30 10/1Chung kếtHạng A vô địch standard Super Stars
152Cao Nguyễn Đức Tâm - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP151C43208:14:00 10/1Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin Việt Tiệp 15
152Cao Nguyễn Đức Tâm - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP1351R714:19:30 10/1Chung kếtHạng F2 Nhi đồng Latin
153Phạm Thị Kim Ngân - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP61R43308:05:00 10/1Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi Latin Việt Tiệp 16
153Phạm Thị Kim Ngân - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP1101131C,R911:45:54 10/1Bán kếtHạng FD Nhi đồng Latin
154Cao Nguyễn Đức Tâm - Phạm Thị Kim Ngân - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP141C43108:13:00 10/1Chung kếtHạng E1 Thiếu nhi Latin Việt Tiệp 14
155Trần Bảo Nam - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP11R42508:00 10/1Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi Latin Việt Tiệp 8
155Trần Bảo Nam - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP81C41808:07:00 10/1Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin Việt Tiệp 1
156Vũ Nguyễn Thảo Linh - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP81C41808:07:00 10/1Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin Việt Tiệp 1
156Vũ Nguyễn Thảo Linh - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP148151,1542C2215:13:42 10/1Tứ kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin
156Vũ Nguyễn Thảo Linh - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP1571601C,R2616:03:54 10/1Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Latin
157Nguyễn Ngọc Thùy Châu - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP81C41808:07:00 10/1Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin Việt Tiệp 1
157Nguyễn Ngọc Thùy Châu - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP1571601C,R2616:03:54 10/1Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Latin
157Nguyễn Ngọc Thùy Châu - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP178181,1841R2317:33:00 10/1Bán kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin
158Nguyễn Trang Anh - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP11R42508:00 10/1Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi Latin Việt Tiệp 8
158Nguyễn Trang Anh - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP111C42108:10:00 10/1Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin Việt Tiệp 3
159Lê Nguyễn Khánh Ngọc - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP101C42008:09:00 10/1Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin Việt Tiệp 4
159Lê Nguyễn Khánh Ngọc - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP1501531C6715:36:48 10/1Chung kếtHạng F1 Thiếu niên 1 Latin
159Lê Nguyễn Khánh Ngọc - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP1581611C,R7216:07:18 10/1Chung kếtHạng FD Thiếu niên 1 Latin
160Bùi Quý Minh Châu - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP11R42508:00 10/1Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi Latin Việt Tiệp 8
160Bùi Quý Minh Châu - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP111C42108:10:00 10/1Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin Việt Tiệp 3
161Trần Lan Phương - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP101C42008:09:00 10/1Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin Việt Tiệp 4
161Trần Lan Phương - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP1681C,S2916:37:48 10/1Chung kếtHạng FD3 Thiếu nhi 1 Latin
161Trần Lan Phương - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP1721S,C,R,J3316:46:18 10/1Chung kếtHạng FB Thiếu nhi 1 Latin
162Nguyễn Thị Thanh Tâm - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP51R42908:04:00 10/1Chung kếtHạng F2 Thiếu niên Latin Việt Tiệp 12
162Nguyễn Thị Thanh Tâm - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP101C42008:09:00 10/1Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin Việt Tiệp 4
162Nguyễn Thị Thanh Tâm - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP1501531C6715:36:48 10/1Chung kếtHạng F1 Thiếu niên 1 Latin
163Đào Tú Linh - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP91C41908:08:00 10/1Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin Việt Tiệp 2
163Đào Tú Linh - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP148151,1542C2215:13:42 10/1Tứ kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin
163Đào Tú Linh - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP178181,1841R2317:33:00 10/1Bán kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin
164Vũ Ngọc Hà - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP91C41908:08:00 10/1Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin Việt Tiệp 2
164Vũ Ngọc Hà - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP1011041C4411:12:00 10/1Bán kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin
164Vũ Ngọc Hà - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP1291321S,C,R,J5613:42:00 10/1Bán kếtHạng FB Thiếu nhi 2 Latin
165Đào Mỹ Anh - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP21R42608:01:00 10/1Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi Latin Việt Tiệp 9
165Đào Mỹ Anh - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP131C42308:12:00 10/1Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin Việt Tiệp 6
166Nguyễn Vũ Hà Phương - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP21R42608:01:00 10/1Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi Latin Việt Tiệp 9
166Nguyễn Vũ Hà Phương - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP111C42108:10:00 10/1Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin Việt Tiệp 3
167Vũ Yến Anh - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP51R42908:04:00 10/1Chung kếtHạng F2 Thiếu niên Latin Việt Tiệp 12
167Vũ Yến Anh - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP1171C,R9012:13:00 10/1Chung kếtHạng FD Thiếu niên 2 Latin
167Vũ Yến Anh - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP1441S8814:46:30 10/1Chung kếtHạng F4 Thiếu niên 2 Latin
168Vũ Yến Trang - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP51R42908:04:00 10/1Chung kếtHạng F2 Thiếu niên Latin Việt Tiệp 12
168Vũ Yến Trang - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP1061C8511:28:54 10/1Chung kếtHạng F1 Thiếu niên 2 Latin
168Vũ Yến Trang - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP1441S8814:46:30 10/1Chung kếtHạng F4 Thiếu niên 2 Latin
169Bùi Thị Hoàng Ngân - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP31R42708:02:00 10/1Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi Latin Việt Tiệp 10
169Bùi Thị Hoàng Ngân - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP121C42208:11:00 10/1Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin Việt Tiệp 5
170Quách Liên Nhi - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP31R42708:02:00 10/1Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi Latin Việt Tiệp 10
170Quách Liên Nhi - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP121C42208:11:00 10/1Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin Việt Tiệp 5
171Lê Nhã Kỳ - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP31R42708:02:00 10/1Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi Latin Việt Tiệp 10
171Lê Nhã Kỳ - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP121C42208:11:00 10/1Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin Việt Tiệp 5
172Đào Hồng Ngọc Diệp - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP61R43308:05:00 10/1Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi Latin Việt Tiệp 16
172Đào Hồng Ngọc Diệp - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP151C43208:14:00 10/1Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin Việt Tiệp 15
173Đỗ Uyên Minh - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP41R42808:03:00 10/1Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi Latin Việt Tiệp 11
173Đỗ Uyên Minh - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP131C42308:12:00 10/1Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin Việt Tiệp 6
174Phạm Xuân Hưng - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP41R42808:03:00 10/1Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi Latin Việt Tiệp 11
175Trần Gia Hân - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP41R42808:03:00 10/1Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi Latin Việt Tiệp 11
176Phạm Xuân Hưng - Trần Gia Hân - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP141C43108:13:00 10/1Chung kếtHạng E1 Thiếu nhi Latin Việt Tiệp 14
177Bùi Quang Lãm - Bùi Thị Minh Thúy - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP2171T28919:38:42 10/1Chung kếtHạng E2 Trung niên 4 Standard
177Bùi Quang Lãm - Bùi Thị Minh Thúy - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP2342371W28820:36:30 10/1Bán kếtHạng E1 Trung niên 4 Standard
177Bùi Quang Lãm - Bùi Thị Minh Thúy - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP2391W29720:48:18 10/1Chung kếtHạng E1 Trung niên 6 Standard
178Trương Nguyệt Minh - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP21R42608:01:00 10/1Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi Latin Việt Tiệp 9
178Trương Nguyệt Minh - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP131C42308:12:00 10/1Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin Việt Tiệp 6
179Hoàng Quỳnh Thư - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP61R43308:05:00 10/1Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi Latin Việt Tiệp 16
179Hoàng Quỳnh Thư - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP151C43208:14:00 10/1Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin Việt Tiệp 15
180ShowDance - Hoàng Quỳnh Thư, Nguyễn Trang Anh, Phạm Phương Anh, Lê Nguyễn Khánh Ngọc, Bùi Quý Minh Châu, Trần Lan Phương, Nguyễn Thị Thanh Tâm, Đào Tú Linh, Vũ Ngọc Hà, Đào Mỹ Anh, Vũ Hà Phương, Vũ Yến Anh, Vũ Yến Trang - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP1181SD14912:16:24 10/1Chung kếtĐồng diễn trẻ em
181Nguyễn Phương Phương - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP41R42808:03:00 10/1Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi Latin Việt Tiệp 11
181Nguyễn Phương Phương - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP91C41908:08:00 10/1Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin Việt Tiệp 2
182Bùi Kim Ngân - Cung VHTT Thanh Niên Hải Phòng1561C,J2715:41:54 10/1Chung kếtHạng FD1 Thiếu nhi 1 Latin
182Bùi Kim Ngân - Cung VHTT Thanh Niên Hải Phòng1681C,S2916:37:48 10/1Chung kếtHạng FD3 Thiếu nhi 1 Latin
182Bùi Kim Ngân - Cung VHTT Thanh Niên Hải Phòng1801R,J2817:29:36 10/1Chung kếtHạng FD2 Thiếu nhi 1 Latin
182Bùi Kim Ngân - Cung VHTT Thanh Niên Hải Phòng1891S2517:51:42 10/1Chung kếtHạng F4 Thiếu nhi 1 Latin
182Bùi Kim Ngân - Cung VHTT Thanh Niên Hải Phòng1951R,S3018:18:54 10/1Chung kếtHạng FD4 Thiếu nhi 1 Latin
182Bùi Kim Ngân - Cung VHTT Thanh Niên Hải Phòng1981S,J3118:39:18 10/1Chung kếtHạng FD5 Thiếu nhi 1 Latin
183Nguyễn Ngọc Diệp - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng181C31908:17:00 10/1Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin Các CLB
183Nguyễn Ngọc Diệp - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng561C,R32209:03:36 10/1Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Latin Các CLB
183Nguyễn Ngọc Diệp - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng1011041C4411:25:30 10/1Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin
183Nguyễn Ngọc Diệp - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng1091121C,R4911:56:00 10/1Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Latin
184Phùng Hà Ngân - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng161C31308:15:00 10/1Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin Các CLB
184Phùng Hà Ngân - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng571C,R38109:05:36 10/1Chung kếtHạng FD Nhi đồng Latin Các CLB
185Nguyễn Mai Thi - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng231C34408:22:00 10/1Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Các CLB
185Nguyễn Mai Thi - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng551C,R31809:01:36 10/1Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Latin Các CLB
186Hoàng Thiên Phúc - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng671C,R39509:28:36 10/1Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Latin Các CLB
186Hoàng Thiên Phúc - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng911R41511:02:00 10/1Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi Latin VĐ Ninh Bình 12
187Lều Trúc Bảo Linh - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng171C31508:16:00 10/1Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Các CLB
187Lều Trúc Bảo Linh - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng551C,R31809:01:36 10/1Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Latin Các CLB
188Nguyễn Việt Đình Nguyên - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng371C38608:36:00 10/1Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Các CLB
188Nguyễn Việt Đình Nguyên - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng661C,R39409:26:36 10/1Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Latin Các CLB
189Lê Việt Hoàng - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng291C36508:28:00 10/1Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin Cac CLB NC8
189Lê Việt Hoàng - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng681C,R39709:30:36 10/1Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Latin Các CLB
190Nguyễn Khánh Hà - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng351C38408:34:00 10/1Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin các CLB
190Nguyễn Khánh Hà - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng681C,R39709:30:36 10/1Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Latin Các CLB
191Đồng Thị Hồng Ánh - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng381C38708:37:00 10/1Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin Các CLB
191Đồng Thị Hồng Ánh - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng651C,R38309:24:36 10/1Chung kếtHạng FD Nhi đồng Latin Các CLB
192Trần Thị Hà Vi - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng181C31908:17:00 10/1Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin Các CLB
192Trần Thị Hà Vi - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng561C,R32209:03:36 10/1Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Latin Các CLB
192Trần Thị Hà Vi - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng671C,R39509:28:36 10/1Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Latin Các CLB
193Bùi Thùy Dung - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng351C38408:34:00 10/1Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin các CLB
193Bùi Thùy Dung - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng681C,R39709:30:36 10/1Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Latin Các CLB
194Nguyễn Phương Chi - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng201C32608:19:00 10/1Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin Các CLB
194Nguyễn Phương Chi - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng381C38708:37:00 10/1Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin Các CLB
194Nguyễn Phương Chi - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng851R45310:49:00 10/1Chung kếtHạng F2 Nhi đồng Latin DanceSport HD
195Phạm Phương Quyên - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng581C,R33109:07:36 10/1Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Latin Các CLB
195Phạm Phương Quyên - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng641C,R38209:22:36 10/1Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Latin Các CLB
196Lê Hiểu Mẫn - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng371C38608:36:00 10/1Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Các CLB
196Lê Hiểu Mẫn - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng661C,R39409:26:36 10/1Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Latin Các CLB
197Diệp Hồng Ngọc - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng371C38608:36:00 10/1Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Các CLB
197Diệp Hồng Ngọc - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng661C,R39409:26:36 10/1Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Latin Các CLB
198Vũ Hoàng Nhã Uyên - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng161C31308:15:00 10/1Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin Các CLB
198Vũ Hoàng Nhã Uyên - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng571C,R38109:05:36 10/1Chung kếtHạng FD Nhi đồng Latin Các CLB
199Hoàng Châu Anh - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng391C39608:38:00 10/1Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin Các CLB
199Hoàng Châu Anh - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng601C,R33509:14:36 10/1Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Latin Các CLB
200Vũ Ngọc Hà - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng361C38508:35:00 10/1Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin Các CLB
200Vũ Ngọc Hà - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng561C,R32209:03:36 10/1Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Latin Các CLB
201Đoàn Hải Quỳnh - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng571C,R38109:05:36 10/1Chung kếtHạng FD Nhi đồng Latin Các CLB
201Đoàn Hải Quỳnh - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng641C,R38209:22:36 10/1Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Latin Các CLB
203Hoàng Kỳ - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng1651C,R,J3216:22:30 10/1Chung kếtHạng FC Thiếu nhi 1 Latin
204Phạm Bảo Uyên - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng178181,1841R2317:16:54 10/1Tứ kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin
205Bùi Phương Anh - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng1101131C,R911:59:24 10/1Chung kếtHạng FD Nhi đồng Latin
205Bùi Phương Anh - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng1211C,R,J1213:16:30 10/1Chung kếtHạng FC Nhi đồng Latin
205Bùi Phương Anh - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng1351R714:19:30 10/1Chung kếtHạng F2 Nhi đồng Latin
207Bùi Trâm Anh - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng1011041C4411:25:30 10/1Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin
207Bùi Trâm Anh - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng1091121C,R4911:56:00 10/1Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Latin
207Bùi Trâm Anh - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng1341371R4514:22:54 10/1Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 2 Latin
207Bùi Trâm Anh - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng2501W,T19921:37:30 10/1Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Standard
208Vương Mai Khanh - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng148151,1542C2215:13:42 10/1Tứ kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin
208Vương Mai Khanh - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng1571601C,R2616:03:54 10/1Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Latin
208Vương Mai Khanh - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng178181,1841R2317:16:54 10/1Tứ kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin
209Nguyễn Đan Thị Chi Mai - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng2361W28320:43:12 10/1Chung kếtHạng F1 Trung niên 3 Standard
210Đoàn Thị Hải - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng1861R12017:41:30 10/1Chung kếtHạng F2 Trung niên 1 Latin
210Đoàn Thị Hải - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng2301W26920:29:42 10/1Chung kếtHạng F1 Trung niên 1 Standard
211Nguyễn Thị Huệ - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng2361W28320:43:12 10/1Chung kếtHạng F1 Trung niên 3 Standard
212Nguyễn Thu Hường - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng1861R12017:41:30 10/1Chung kếtHạng F2 Trung niên 1 Latin
213Nguyễn Tiến Đạt - Bùi Phương Anh - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng1231C,R,J113:26:42 10/1Chung kếtHạng C Nhi đồng Latin
213Nguyễn Tiến Đạt - Bùi Phương Anh - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng1281C313:40:18 10/1Chung kếtHạng E1 Nhi đồng Latin
213Nguyễn Tiến Đạt - Bùi Phương Anh - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng1331J514:12:12 10/1Chung kếtHạng E3 Nhi đồng Latin
213Nguyễn Tiến Đạt - Bùi Phương Anh - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng1381R414:24:36 10/1Chung kếtHạng E2 Nhi đồng Latin
214Hoàng Kỳ - Phạm Bảo Uyên - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng2041C1718:56:18 10/1Chung kếtHạng E1 Thiếu nhi 1 Latin
214Hoàng Kỳ - Phạm Bảo Uyên - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng2091R1819:21:48 10/1Chung kếtHạng E2 Thiếu nhi 1 Latin
214Hoàng Kỳ - Phạm Bảo Uyên - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng2131J1919:31:54 10/1Chung kếtHạng E3 Thiếu nhi 1 Latin
215Hoàng Kỳ - Vương Mai Khanh - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng1631C,R3816:14:06 10/1Chung kếtHạng D Thiếu nhi 2 Latin
215Hoàng Kỳ - Vương Mai Khanh - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng1671C,R,J3716:32:42 10/1Chung kếtHạng C Thiếu nhi 2 Latin
215Hoàng Kỳ - Vương Mai Khanh - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng1741S,C,R,J3616:59:54 10/1Chung kếtHạng B Thiếu nhi 2 Latin
216Đào Thái Dương - Nguyễn Trần Khánh Linh - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng80811S,C,R,P,J10010:30:00 10/1Chung kếtHạng A Thanh niên Latin
216Đào Thái Dương - Nguyễn Trần Khánh Linh - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng1301S,C,R,J7713:51:48 10/1Chung kếtHạng B Thiếu niên 2 Latin
216Đào Thái Dương - Nguyễn Trần Khánh Linh - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng1461S,C,R,P,J7614:56:42 10/1Chung kếtHạng A Thiếu niên 2 Latin
216Đào Thái Dương - Nguyễn Trần Khánh Linh - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng1881S,C,R,J10117:44:54 10/1Chung kếtHạng B Thanh niên Latin
216Đào Thái Dương - Nguyễn Trần Khánh Linh - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng1941C,R,J10218:13:48 10/1Chung kếtHạng C Thanh niên Latin
216Đào Thái Dương - Nguyễn Trần Khánh Linh - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng1971S,C,R,P,J9418:30:48 10/1Chung kếtHạng A Dưới 21 tuổi Latin
217Nguyễn Văn Thời - Phạm Thiên Trang - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng80811S,C,R,P,J10009:54:36 10/1Bán kếtHạng A Thanh niên Latin
217Nguyễn Văn Thời - Phạm Thiên Trang - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng1881S,C,R,J10117:44:54 10/1Chung kếtHạng B Thanh niên Latin
217Nguyễn Văn Thời - Phạm Thiên Trang - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng1941C,R,J10218:13:48 10/1Chung kếtHạng C Thanh niên Latin
217Nguyễn Văn Thời - Phạm Thiên Trang - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng1971S,C,R,P,J9418:30:48 10/1Chung kếtHạng A Dưới 21 tuổi Latin
217Nguyễn Văn Thời - Phạm Thiên Trang - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng1991C,R10318:42:42 10/1Chung kếtHạng D Thanh niên Latin
218Đinh Xuân Tuấn - Nguyễn Thị Huệ - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng1591C,R13716:00:30 10/1Chung kếtHạng D Trung niên 4 Latin
218Đinh Xuân Tuấn - Nguyễn Thị Huệ - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng1831R13917:36:24 10/1Chung kếtHạng E2 Trung niên 4 Latin
219Nguyễn Xuân Hiệp - Nguyễn Thúy Hà - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng1621C,R11616:10:42 10/1Chung kếtHạng D Trung niên 1 Latin
219Nguyễn Xuân Hiệp - Nguyễn Thúy Hà - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng1851R11817:39:48 10/1Chung kếtHạng E2 Trung niên 1 Latin
219Nguyễn Xuân Hiệp - Nguyễn Thúy Hà - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng2011C,R12318:49:30 10/1Chung kếtHạng D Trung niên 2 Latin
219Nguyễn Xuân Hiệp - Nguyễn Thúy Hà - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng2031C12418:54:36 10/1Chung kếtHạng E1 Trung niên 2 Latin
220Nguyễn Văn Phúc - Lê Thị Thùy Dương - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng1491C13815:25:12 10/1Chung kếtHạng E1 Trung niên 4 Latin
220Nguyễn Văn Phúc - Lê Thị Thùy Dương - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng1591C,R13716:00:30 10/1Chung kếtHạng D Trung niên 4 Latin
220Nguyễn Văn Phúc - Lê Thị Thùy Dương - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng1831R13917:36:24 10/1Chung kếtHạng E2 Trung niên 4 Latin
220Nguyễn Văn Phúc - Lê Thị Thùy Dương - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng2342371W28820:36:30 10/1Bán kếtHạng E1 Trung niên 4 Standard
221Phạm Thanh Tùng - Nguyễn Thị Lệ - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng1621C,R11616:10:42 10/1Chung kếtHạng D Trung niên 1 Latin
221Phạm Thanh Tùng - Nguyễn Thị Lệ - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng1851R11817:39:48 10/1Chung kếtHạng E2 Trung niên 1 Latin
222Lê Vũ Cường - Nguyễn Thị Hảo - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng1491C13815:25:12 10/1Chung kếtHạng E1 Trung niên 4 Latin
222Lê Vũ Cường - Nguyễn Thị Hảo - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng1591C,R13716:00:30 10/1Chung kếtHạng D Trung niên 4 Latin
222Lê Vũ Cường - Nguyễn Thị Hảo - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng1831R13917:36:24 10/1Chung kếtHạng E2 Trung niên 4 Latin
222Lê Vũ Cường - Nguyễn Thị Hảo - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng2342371W28820:36:30 10/1Bán kếtHạng E1 Trung niên 4 Standard
224Showdance Baby Shark & con heo đất - Trần Thị Hà Vi, Đặng Bảo Châu,Dương Mai Phương, Đào Anh Minh, Nguyễn Dương Bảo An,Nguyễn Phương Chi,Nguyễn Trần Phương Thảo - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng1181SD14912:16:24 10/1Chung kếtĐồng diễn trẻ em
225Bùi Ngọc Minh - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng461C45008:45:00 10/1Chung kếtHạng F1 Thiếu Nhi 1 Latin DanceSport HD
225Bùi Ngọc Minh - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng651C,R38309:24:36 10/1Chung kếtHạng FD Nhi đồng Latin Các CLB
226Bùi Ngọc Khánh - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng351C38408:34:00 10/1Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin các CLB
226Bùi Ngọc Khánh - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng601C,R33509:14:36 10/1Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Latin Các CLB
227Đỗ Văn Thành - Nguyễn Thị Thúy Nga - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng1491C13815:25:12 10/1Chung kếtHạng E1 Trung niên 4 Latin
227Đỗ Văn Thành - Nguyễn Thị Thúy Nga - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng1591C,R13716:00:30 10/1Chung kếtHạng D Trung niên 4 Latin
228Đào Kỳ Duyên - DANCESPORT HD391C39608:38:00 10/1Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin Các CLB
228Đào Kỳ Duyên - DANCESPORT HD661C,R39409:26:36 10/1Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Latin Các CLB
230Hoàng Đại Thành - Dancesport HD481C45108:47:00 10/1Chung kếtHạng F1 Thiếu Nhi 2 Latin DanceSport HD
231Nguyễn Đức Tài - Đặng Phương Linh - Dancesport HD2001C,R1618:46:06 10/1Chung kếtHạng D Thiếu nhi 1 Latin
231Nguyễn Đức Tài - Đặng Phương Linh - Dancesport HD2041C1718:56:18 10/1Chung kếtHạng E1 Thiếu nhi 1 Latin
231Nguyễn Đức Tài - Đặng Phương Linh - Dancesport HD2091R1819:21:48 10/1Chung kếtHạng E2 Thiếu nhi 1 Latin
232Đặng Phương Linh - Dancesport HD2231W17220:02:30 10/1Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Standard
232Đặng Phương Linh - Dancesport HD2421W,Q17721:07:00 10/1Chung kếtHạng FD1 Thiếu nhi 1 Standard
232Đặng Phương Linh - Dancesport HD2481W,T17621:30:42 10/1Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Standard
233Vũ Khánh Linh - Dancesport HD461C45008:45:00 10/1Chung kếtHạng F1 Thiếu Nhi 1 Latin DanceSport HD
233Vũ Khánh Linh - Dancesport HD851R45310:49:00 10/1Chung kếtHạng F2 Nhi đồng Latin DanceSport HD
234Hoàng Đại Thành - Trần Ngọc Minh - Dancesport HD1551C3915:40:12 10/1Chung kếtHạng E1 Thiếu nhi 2 Latin
234Hoàng Đại Thành - Trần Ngọc Minh - Dancesport HD1631C,R3816:14:06 10/1Chung kếtHạng D Thiếu nhi 2 Latin
234Hoàng Đại Thành - Trần Ngọc Minh - Dancesport HD1871R4017:43:12 10/1Chung kếtHạng E2 Thiếu nhi 2 Latin
235Trần Ngọc Minh - Dancesport HD711C,R45209:36:36 10/1Chung kếtHạng Fd Thiếu Nhi 2 Latin DanceSport HD
235Trần Ngọc Minh - Dancesport HD1011041C4411:25:30 10/1Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin
235Trần Ngọc Minh - Dancesport HD1091121C,R4911:56:00 10/1Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Latin
235Trần Ngọc Minh - Dancesport HD1341371R4514:22:54 10/1Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 2 Latin
236Nguyễn Khánh Chi - Dancesport HD481C45108:47:00 10/1Chung kếtHạng F1 Thiếu Nhi 2 Latin DanceSport HD
236Nguyễn Khánh Chi - Dancesport HD1011041C4411:25:30 10/1Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin
236Nguyễn Khánh Chi - Dancesport HD1091121C,R4911:56:00 10/1Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Latin
236Nguyễn Khánh Chi - Dancesport HD1341371R4514:22:54 10/1Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 2 Latin
237Bạch Diệp Anh - Dancesport HD711C,R45209:36:36 10/1Chung kếtHạng Fd Thiếu Nhi 2 Latin DanceSport HD
237Bạch Diệp Anh - Dancesport HD148151,1542C2215:13:42 10/1Tứ kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin
237Bạch Diệp Anh - Dancesport HD1571601C,R2616:03:54 10/1Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Latin
237Bạch Diệp Anh - Dancesport HD178181,1841R2317:33:00 10/1Bán kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin
238Nguyễn Đàm Huyền Anh - Dancesport HD461C45008:45:00 10/1Chung kếtHạng F1 Thiếu Nhi 1 Latin DanceSport HD
238Nguyễn Đàm Huyền Anh - Dancesport HD851R45310:49:00 10/1Chung kếtHạng F2 Nhi đồng Latin DanceSport HD
239Lê Hoàng Khánh Thi - Dancesport HD481C45108:47:00 10/1Chung kếtHạng F1 Thiếu Nhi 2 Latin DanceSport HD
239Lê Hoàng Khánh Thi - Dancesport HD711C,R45209:36:36 10/1Chung kếtHạng Fd Thiếu Nhi 2 Latin DanceSport HD
239Lê Hoàng Khánh Thi - Dancesport HD1011041C4411:25:30 10/1Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin
239Lê Hoàng Khánh Thi - Dancesport HD1341371R4514:22:54 10/1Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 2 Latin
240Chachacha - Cù Thị Hiên, Trần. Thị. Thu. Hương, Trần. Thị. Ánh. Ngọc, Nguyễn. Thị. Bích. Ngọc, Bùi. Thị. Hằng, Trịnh Thị Giang, Nguyễn Thị. Thu Minh, Trịnh Thị Tuyết Mai, Doãn. Minh Ngọc - Dancesport Ninh Bình1191SD15012:41:24 10/1Chung kếtĐồng diễn người lớn
241Lê Phương Thảo - DreamDance Gia Lai1471S,C,R,P,J9315:05:12 10/1Chung kếtHạng FA Thiếu niên 2 Latin
241Lê Phương Thảo - DreamDance Gia Lai1931S,C,R,P,J7518:05:18 10/1Chung kếtHạng FA Thiếu niên 1 Latin
241Lê Phương Thảo - DreamDance Gia Lai2111T21819:25:12 10/1Chung kếtHạng F2 Thiếu niên 1 Standard
241Lê Phương Thảo - DreamDance Gia Lai2411W,T,VW,SF,Q24320:58:30 10/1Chung kếtHạng FA Thiếu niên 2 Standard
241Lê Phương Thảo - DreamDance Gia Lai2551W,T,VW,SF,Q22521:54:30 10/1Chung kếtHạng FA Thiếu niên 1 Standard
242La Gia Hân - DreamDance Gia Lai1471S,C,R,P,J9315:05:12 10/1Chung kếtHạng FA Thiếu niên 2 Latin
242La Gia Hân - DreamDance Gia Lai1931S,C,R,P,J7518:05:18 10/1Chung kếtHạng FA Thiếu niên 1 Latin
242La Gia Hân - DreamDance Gia Lai2281W,T,SF,Q24220:16:06 10/1Chung kếtHạng FB Thiếu niên 2 Standard
242La Gia Hân - DreamDance Gia Lai2411W,T,VW,SF,Q24320:58:30 10/1Chung kếtHạng FA Thiếu niên 2 Standard
242La Gia Hân - DreamDance Gia Lai2551W,T,VW,SF,Q22521:54:30 10/1Chung kếtHạng FA Thiếu niên 1 Standard
243Trần Sơn Tùng - Nguyễn Quỳnh Anh - HAPPY DANCE80811S,C,R,P,J10010:30:00 10/1Chung kếtHạng A Thanh niên Latin
243Trần Sơn Tùng - Nguyễn Quỳnh Anh - HAPPY DANCE1881S,C,R,J10117:44:54 10/1Chung kếtHạng B Thanh niên Latin
243Trần Sơn Tùng - Nguyễn Quỳnh Anh - HAPPY DANCE1941C,R,J10218:13:48 10/1Chung kếtHạng C Thanh niên Latin
244Lê Trần Tiệp - Phạm Phương Uyên - Hòa Yến Dancing Center821W,T,VW,SF,Q25010:38:30 10/1Chung kếtHạng A Thanh niên Standard
244Lê Trần Tiệp - Phạm Phương Uyên - Hòa Yến Dancing Center2021F25718:52:54 10/1Chung kếtHạng E4 Thanh niên Standard
244Lê Trần Tiệp - Phạm Phương Uyên - Hòa Yến Dancing Center2122201T25519:50:36 10/1Chung kếtHạng E2 Thanh niên Standard
244Lê Trần Tiệp - Phạm Phương Uyên - Hòa Yến Dancing Center2291W,T,SF,Q25120:22:54 10/1Chung kếtHạng B Thanh niên Standard
244Lê Trần Tiệp - Phạm Phương Uyên - Hòa Yến Dancing Center2442531W,T25321:47:42 10/1Chung kếtHạng D Thanh niên Standard
246Phạm Hoàng Dương - Nguyễn Thị Hoàng Yến - Hòa Yến Dancing Center2051Q25618:58:00 10/1Chung kếtHạng E3 Thanh niên Standard
246Phạm Hoàng Dương - Nguyễn Thị Hoàng Yến - Hòa Yến Dancing Center2122201T25519:26:54 10/1Bán kếtHạng E2 Thanh niên Standard
246Phạm Hoàng Dương - Nguyễn Thị Hoàng Yến - Hòa Yến Dancing Center2221W,T,Q25219:57:24 10/1Chung kếtHạng C Thanh niên Standard
246Phạm Hoàng Dương - Nguyễn Thị Hoàng Yến - Hòa Yến Dancing Center2381W25420:46:36 10/1Chung kếtHạng E1 Thanh niên Standard
246Phạm Hoàng Dương - Nguyễn Thị Hoàng Yến - Hòa Yến Dancing Center2442531W,T25321:13:48 10/1Bán kếtHạng D Thanh niên Standard
247Trần Hiếu Minh - Nguyễn Hoàng Thanh Hằng - Hòa Yến Dancing Center2021F25718:52:54 10/1Chung kếtHạng E4 Thanh niên Standard
247Trần Hiếu Minh - Nguyễn Hoàng Thanh Hằng - Hòa Yến Dancing Center2051Q25618:58:00 10/1Chung kếtHạng E3 Thanh niên Standard
247Trần Hiếu Minh - Nguyễn Hoàng Thanh Hằng - Hòa Yến Dancing Center2221W,T,Q25219:57:24 10/1Chung kếtHạng C Thanh niên Standard
247Trần Hiếu Minh - Nguyễn Hoàng Thanh Hằng - Hòa Yến Dancing Center2291W,T,SF,Q25120:22:54 10/1Chung kếtHạng B Thanh niên Standard
248Huỳnh Mẫn Nghi - LUÂN OANH DANCESPORT551C,R31809:01:36 10/1Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Latin Các CLB
248Huỳnh Mẫn Nghi - LUÂN OANH DANCESPORT148151,1542C2215:13:42 10/1Tứ kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin
248Huỳnh Mẫn Nghi - LUÂN OANH DANCESPORT1571601C,R2616:03:54 10/1Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Latin
248Huỳnh Mẫn Nghi - LUÂN OANH DANCESPORT178181,1841R2317:33:00 10/1Bán kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin
249Nguyễn Thanh Liêm - Võ Thiên Ngân - LUÂN OANH DANCESPORT881W,T45610:58:00 10/1Chung kếtHạng D Rising Stars standard mở rộng
249Nguyễn Thanh Liêm - Võ Thiên Ngân - LUÂN OANH DANCESPORT2122201T25519:50:36 10/1Chung kếtHạng E2 Thanh niên Standard
249Nguyễn Thanh Liêm - Võ Thiên Ngân - LUÂN OANH DANCESPORT2381W25420:46:36 10/1Chung kếtHạng E1 Thanh niên Standard
249Nguyễn Thanh Liêm - Võ Thiên Ngân - LUÂN OANH DANCESPORT2442531W,T25321:47:42 10/1Chung kếtHạng D Thanh niên Standard
250Lê Hoàng Tây - Nguyễn Thị Thanh Hương - LUÂN OANH DANCESPORT881W,T45610:58:00 10/1Chung kếtHạng D Rising Stars standard mở rộng
250Lê Hoàng Tây - Nguyễn Thị Thanh Hương - LUÂN OANH DANCESPORT2122201T25519:26:54 10/1Bán kếtHạng E2 Thanh niên Standard
250Lê Hoàng Tây - Nguyễn Thị Thanh Hương - LUÂN OANH DANCESPORT2381W25420:46:36 10/1Chung kếtHạng E1 Thanh niên Standard
250Lê Hoàng Tây - Nguyễn Thị Thanh Hương - LUÂN OANH DANCESPORT2442531W,T25321:47:42 10/1Chung kếtHạng D Thanh niên Standard
251Phạm Băng Băng - LUÂN OANH DANCESPORT1201C,R,J5513:11:24 10/1Chung kếtHạng FC Thiếu nhi 2 Latin
251Phạm Băng Băng - LUÂN OANH DANCESPORT1291321S,C,R,J5613:42:00 10/1Bán kếtHạng FB Thiếu nhi 2 Latin
251Phạm Băng Băng - LUÂN OANH DANCESPORT1451S,C,R,P,J5714:48:12 10/1Chung kếtHạng FA Thiếu nhi 2 Latin
251Phạm Băng Băng - LUÂN OANH DANCESPORT1721S,C,R,J3316:46:18 10/1Chung kếtHạng FB Thiếu nhi 1 Latin
251Phạm Băng Băng - LUÂN OANH DANCESPORT1921S,C,R,P,J3417:56:48 10/1Chung kếtHạng FA Thiếu nhi 1 Latin
251Phạm Băng Băng - LUÂN OANH DANCESPORT2071W,T,VW,SF,Q20719:04:48 10/1Chung kếtHạng FA Thiếu nhi 2 Standard
251Phạm Băng Băng - LUÂN OANH DANCESPORT2211W,T,Q20519:52:18 10/1Chung kếtHạng FC Thiếu nhi 2 Standard
251Phạm Băng Băng - LUÂN OANH DANCESPORT2271W,T,SF,Q18320:09:18 10/1Chung kếtHạng FB Thiếu nhi 1 Standard
251Phạm Băng Băng - LUÂN OANH DANCESPORT2351W23520:41:30 10/1Chung kếtHạng F1 Thiếu niên 2 Standard
251Phạm Băng Băng - LUÂN OANH DANCESPORT2401W,T,VW,SF,Q18420:50:00 10/1Chung kếtHạng FA Thiếu nhi 1 Standard
251Phạm Băng Băng - LUÂN OANH DANCESPORT2521W,T24021:44:18 10/1Chung kếtHạng FD Thiếu niên 2 Standard
251Phạm Băng Băng - LUÂN OANH DANCESPORT2551W,T,VW,SF,Q22521:54:30 10/1Chung kếtHạng FA Thiếu niên 1 Standard
252Bùi Phạm Kim Anh - MY DANCE HD1021051C611:18:48 10/1Bán kếtHạng F1 Nhi đồng Latin
252Bùi Phạm Kim Anh - MY DANCE HD1081C,J1011:34:00 10/1Chung kếtHạng FD1 Nhi đồng Latin
252Bùi Phạm Kim Anh - MY DANCE HD1101131C,R911:45:54 10/1Bán kếtHạng FD Nhi đồng Latin
252Bùi Phạm Kim Anh - MY DANCE HD1211C,R,J1213:16:30 10/1Chung kếtHạng FC Nhi đồng Latin
252Bùi Phạm Kim Anh - MY DANCE HD1261J813:36:54 10/1Chung kếtHạng F3 Nhi đồng Latin
252Bùi Phạm Kim Anh - MY DANCE HD1351R714:19:30 10/1Chung kếtHạng F2 Nhi đồng Latin
252Bùi Phạm Kim Anh - MY DANCE HD1411R,J1114:39:42 10/1Chung kếtHạng FD2 Nhi đồng Latin
252Bùi Phạm Kim Anh - MY DANCE HD148151,1542C2215:13:42 10/1Tứ kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin
252Bùi Phạm Kim Anh - MY DANCE HD1571601C,R2616:03:54 10/1Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Latin
252Bùi Phạm Kim Anh - MY DANCE HD178181,1841R2317:33:00 10/1Bán kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin
255Trần Sơn Tùng - Nguyễn Thị Quỳnh Anh - My Wings Dance881W,T45610:58:00 10/1Chung kếtHạng D Rising Stars standard mở rộng
255Trần Sơn Tùng - Nguyễn Thị Quỳnh Anh - My Wings Dance2122201T25519:26:54 10/1Bán kếtHạng E2 Thanh niên Standard
255Trần Sơn Tùng - Nguyễn Thị Quỳnh Anh - My Wings Dance2221W,T,Q25219:57:24 10/1Chung kếtHạng C Thanh niên Standard
255Trần Sơn Tùng - Nguyễn Thị Quỳnh Anh - My Wings Dance2381W25420:46:36 10/1Chung kếtHạng E1 Thanh niên Standard
255Trần Sơn Tùng - Nguyễn Thị Quỳnh Anh - My Wings Dance2442531W,T25321:13:48 10/1Bán kếtHạng D Thanh niên Standard
256Nguyễn Xuân Chi - Nguyễn Thị Hồng Phong - My Wings Dance2122201T25519:26:54 10/1Bán kếtHạng E2 Thanh niên Standard
256Nguyễn Xuân Chi - Nguyễn Thị Hồng Phong - My Wings Dance2141T26819:33:36 10/1Chung kếtHạng E2 Trung niên 1 Standard
256Nguyễn Xuân Chi - Nguyễn Thị Hồng Phong - My Wings Dance2381W25420:46:36 10/1Chung kếtHạng E1 Thanh niên Standard
256Nguyễn Xuân Chi - Nguyễn Thị Hồng Phong - My Wings Dance2442531W,T25321:13:48 10/1Bán kếtHạng D Thanh niên Standard
256Nguyễn Xuân Chi - Nguyễn Thị Hồng Phong - My Wings Dance2471W,T26621:27:18 10/1Chung kếtHạng D Trung niên 1 Standard
256Nguyễn Xuân Chi - Nguyễn Thị Hồng Phong - My Wings Dance2511W,T28721:40:54 10/1Chung kếtHạng D Trung niên 4 Standard
257Nguyễn Xuân Chi - My Wings Dance2301W26920:29:42 10/1Chung kếtHạng F1 Trung niên 1 Standard
257Nguyễn Xuân Chi - My Wings Dance2361W28320:43:12 10/1Chung kếtHạng F1 Trung niên 3 Standard
258Ngô Quỳnh Uyên Minh - Mydance451C44408:44:00 10/1Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin - CLB Mydance
258Ngô Quỳnh Uyên Minh - Mydance691C,R40309:32:36 10/1Chung kếtHạng FD Thiếu nhi Latin Các CLB
258Ngô Quỳnh Uyên Minh - Mydance841R44510:48:00 10/1Chung kếtHạng F2 Latin Rising Star - CLB Mydance
258Ngô Quỳnh Uyên Minh - Mydance1571601C,R2616:03:54 10/1Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Latin
259Ngô Bách Hải Đăng - Mydance451C44408:44:00 10/1Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin - CLB Mydance
259Ngô Bách Hải Đăng - Mydance1561C,J2715:41:54 10/1Chung kếtHạng FD1 Thiếu nhi 1 Latin
260Vũ Minh Khánh - Mydance2071W,T,VW,SF,Q20719:04:48 10/1Chung kếtHạng FA Thiếu nhi 2 Standard
260Vũ Minh Khánh - Mydance2151T23619:35:18 10/1Chung kếtHạng F2 Thiếu niên 2 Standard
260Vũ Minh Khánh - Mydance2211W,T,Q20519:52:18 10/1Chung kếtHạng FC Thiếu nhi 2 Standard
260Vũ Minh Khánh - Mydance2351W23520:41:30 10/1Chung kếtHạng F1 Thiếu niên 2 Standard
260Vũ Minh Khánh - Mydance2501W,T19921:37:30 10/1Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Standard
260Vũ Minh Khánh - Mydance2521W,T24021:44:18 10/1Chung kếtHạng FD Thiếu niên 2 Standard
261Nguyễn Trúc Linh - Mydance691C,R40309:32:36 10/1Chung kếtHạng FD Thiếu nhi Latin Các CLB
261Nguyễn Trúc Linh - Mydance781C,R,J43809:48:36 10/1Chung kếtHạng FC Thiếu nhi Latin - CLB Mydance
261Nguyễn Trúc Linh - Mydance841R44510:48:00 10/1Chung kếtHạng F2 Latin Rising Star - CLB Mydance
262Phạm Khánh Chi - Mydance451C44408:44:00 10/1Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin - CLB Mydance
262Phạm Khánh Chi - Mydance781C,R,J43809:48:36 10/1Chung kếtHạng FC Thiếu nhi Latin - CLB Mydance
262Phạm Khánh Chi - Mydance841R44510:48:00 10/1Chung kếtHạng F2 Latin Rising Star - CLB Mydance
262Phạm Khánh Chi - Mydance148151,1542C2215:13:42 10/1Tứ kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin
263Ngô Bách Hải Đăng - Nguyễn Trúc Linh - Mydance791C,R,J45809:51:36 10/1Chung kếtHạng C Thiếu Nhi Latin - Mydance Rising Star
263Ngô Bách Hải Đăng - Nguyễn Trúc Linh - Mydance1751S,C,R,J1417:06:42 10/1Chung kếtHạng B Thiếu nhi 1 Latin
263Ngô Bách Hải Đăng - Nguyễn Trúc Linh - Mydance2061C,R,J1518:59:42 10/1Chung kếtHạng C Thiếu nhi 1 Latin
263Ngô Bách Hải Đăng - Nguyễn Trúc Linh - Mydance2131J1919:31:54 10/1Chung kếtHạng E3 Thiếu nhi 1 Latin
264Nguyễn Thái An - Mydance781C,R,J43809:48:36 10/1Chung kếtHạng FC Thiếu nhi Latin - CLB Mydance
264Nguyễn Thái An - Mydance1401R,J5114:36:18 10/1Chung kếtHạng FD2 Thiếu nhi 2 Latin
264Nguyễn Thái An - Mydance1421S4714:43:06 10/1Chung kếtHạng F4 Thiếu nhi 2 Latin
265Vũ Minh Khánh - Nguyễn Thái An - Mydance791C,R,J45809:51:36 10/1Chung kếtHạng C Thiếu Nhi Latin - Mydance Rising Star
265Vũ Minh Khánh - Nguyễn Thái An - Mydance1031C8011:23:48 10/1Chung kếtHạng E1 Thiếu niên 2 Latin
266Đồng Diễn Rumba - Bùi Anh Vũ - Phạm Thị Ánh Nguyệt , Hoàng Đình Doàn - Phạm Thị Yến , Vũ Văn Sơn - Đỗ Thị Tân , Trần Mạnh Hùng - Nguyễn Thị Kim Phụng , Nguyễn Ngọc Dũng - Vũ Thị Ánh , Phạm Anh Tuấn - Phạm Thị Dịu , Nguyễn Đức Sứ - Nguyễn Thị Duyên , Bùi Đức Hùng - Lê Thị Minh Phượng , Nguyễn Văn Tuyên - Bùi Thị Tuyết Minh , Lê Văn Hải - Nguyễn Thị Hồng Minh , Phạm Văn Hùng - Đào Mỹ Thanh , Trần Đình Trung - Nguyễn Thị Loan , Đỗ Viết Chủ - Nguyễn Thị Ánh Tuyết - Nhóm Hoa Mai Dancesport1191SD15012:41:24 10/1Chung kếtĐồng diễn người lớn
267Lã Phúc Đạt - Lưu Bảo Khánh - Ninh Bình Dancesport1161C,R212:09:36 10/1Chung kếtHạng D Nhi đồng Latin
267Lã Phúc Đạt - Lưu Bảo Khánh - Ninh Bình Dancesport1231C,R,J113:26:42 10/1Chung kếtHạng C Nhi đồng Latin
267Lã Phúc Đạt - Lưu Bảo Khánh - Ninh Bình Dancesport1281C313:40:18 10/1Chung kếtHạng E1 Nhi đồng Latin
267Lã Phúc Đạt - Lưu Bảo Khánh - Ninh Bình Dancesport1331J514:12:12 10/1Chung kếtHạng E3 Nhi đồng Latin
267Lã Phúc Đạt - Lưu Bảo Khánh - Ninh Bình Dancesport1381R414:24:36 10/1Chung kếtHạng E2 Nhi đồng Latin
270Bùi Minh Anh - Ninh Bình Dancesport891R40811:00:00 10/1Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi Latin VĐ Ninh Bình 5
270Bùi Minh Anh - Ninh Bình Dancesport931R41711:04:00 10/1Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi Latin VĐ Ninh Bình 14
270Bùi Minh Anh - Ninh Bình Dancesport951C40711:06:00 10/1Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin VĐ Ninh Bình 4
271Phạm Nguyệt Minh - Ninh Bình Dancesport911R41511:02:00 10/1Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi Latin VĐ Ninh Bình 12
271Phạm Nguyệt Minh - Ninh Bình Dancesport961C40911:07:00 10/1Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin VĐ Ninh Bình 6
272Bùi Minh Thái - Ninh Bình Dancesport901R41411:01:00 10/1Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi Latin VĐ Ninh Bình 11
272Bùi Minh Thái - Ninh Bình Dancesport961C40911:07:00 10/1Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin VĐ Ninh Bình 6
273Mai Minh Ngọc - Ninh Bình Dancesport901R41411:01:00 10/1Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi Latin VĐ Ninh Bình 11
273Mai Minh Ngọc - Ninh Bình Dancesport971C41011:08:00 10/1Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin VĐ Ninh Bình 7
274Lê Thu Thảo Đan - Ninh Bình Dancesport891R40811:00:00 10/1Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi Latin VĐ Ninh Bình 5
274Lê Thu Thảo Đan - Ninh Bình Dancesport971C41011:08:00 10/1Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin VĐ Ninh Bình 7
275Trần Thuý Hà - Ninh Bình Dancesport911R41511:02:00 10/1Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi Latin VĐ Ninh Bình 12
275Trần Thuý Hà - Ninh Bình Dancesport1001C41311:11:00 10/1Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin VĐ Ninh Bình 10
276Hoàng Diệp An - Ninh Bình Dancesport921R41611:03:00 10/1Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi Latin VĐ Ninh Bình 13
276Hoàng Diệp An - Ninh Bình Dancesport991C41211:10:00 10/1Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin VĐ Ninh Bình 9
277Nguyễn Huyền Diệu - Ninh Bình Dancesport921R41611:03:00 10/1Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi Latin VĐ Ninh Bình 13
277Nguyễn Huyền Diệu - Ninh Bình Dancesport991C41211:10:00 10/1Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin VĐ Ninh Bình 9
278Phạm Tân Thuỷ Tiên - Ninh Bình Dancesport921R41611:03:00 10/1Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi Latin VĐ Ninh Bình 13
278Phạm Tân Thuỷ Tiên - Ninh Bình Dancesport991C41211:10:00 10/1Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin VĐ Ninh Bình 9
279Phạm Thị Hải Hà - Ninh Bình Dancesport931R41711:04:00 10/1Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi Latin VĐ Ninh Bình 14
279Phạm Thị Hải Hà - Ninh Bình Dancesport981C41111:09:00 10/1Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin VĐ Ninh Bình 8
280Trần Thị Thu Thuỷ - Ninh Bình Dancesport931R41711:04:00 10/1Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi Latin VĐ Ninh Bình 14
280Trần Thị Thu Thuỷ - Ninh Bình Dancesport981C41111:09:00 10/1Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin VĐ Ninh Bình 8
281Nguyễn Thj Gấm - Ninh Bình Dancesport831R38910:47:00 10/1Chung kếtHạng F2 Thanh niên Latin Ninh Bình Dancesport
281Nguyễn Thj Gấm - Ninh Bình Dancesport941C38811:05:00 10/1Chung kếtHạng F1 Thanh niên Latin Ninh Bình Dancesport
283Lê Thị Hằng - Ninh Bình Dancesport831R38910:47:00 10/1Chung kếtHạng F2 Thanh niên Latin Ninh Bình Dancesport
283Lê Thị Hằng - Ninh Bình Dancesport941C38811:05:00 10/1Chung kếtHạng F1 Thanh niên Latin Ninh Bình Dancesport
284Đoàn Duy Khánh - Hoàng Thị Phương Thanh - Q-Dance Center1151C,R7912:06:12 10/1Chung kếtHạng D Thiếu niên 2 Latin
284Đoàn Duy Khánh - Hoàng Thị Phương Thanh - Q-Dance Center1301S,C,R,J7713:51:48 10/1Chung kếtHạng B Thiếu niên 2 Latin
284Đoàn Duy Khánh - Hoàng Thị Phương Thanh - Q-Dance Center1431S8314:44:48 10/1Chung kếtHạng E4 Thiếu niên 2 Latin
284Đoàn Duy Khánh - Hoàng Thị Phương Thanh - Q-Dance Center1461S,C,R,P,J7614:56:42 10/1Chung kếtHạng A Thiếu niên 2 Latin
284Đoàn Duy Khánh - Hoàng Thị Phương Thanh - Q-Dance Center1881S,C,R,J10117:44:54 10/1Chung kếtHạng B Thanh niên Latin
284Đoàn Duy Khánh - Hoàng Thị Phương Thanh - Q-Dance Center1941C,R,J10218:13:48 10/1Chung kếtHạng C Thanh niên Latin
284Đoàn Duy Khánh - Hoàng Thị Phương Thanh - Q-Dance Center1971S,C,R,P,J9418:30:48 10/1Chung kếtHạng A Dưới 21 tuổi Latin
284Đoàn Duy Khánh - Hoàng Thị Phương Thanh - Q-Dance Center1991C,R10318:42:42 10/1Chung kếtHạng D Thanh niên Latin
285Hoàng Thị Phương Thanh - Q-Dance Center2151T23619:35:18 10/1Chung kếtHạng F2 Thiếu niên 2 Standard
285Hoàng Thị Phương Thanh - Q-Dance Center2351W23520:41:30 10/1Chung kếtHạng F1 Thiếu niên 2 Standard
285Hoàng Thị Phương Thanh - Q-Dance Center2521W,T24021:44:18 10/1Chung kếtHạng FD Thiếu niên 2 Standard
286Hà Như Minh - Dương Ngọc Linh - SMART DANCE CENTER80811S,C,R,P,J10010:30:00 10/1Chung kếtHạng A Thanh niên Latin
286Hà Như Minh - Dương Ngọc Linh - SMART DANCE CENTER1301S,C,R,J7713:51:48 10/1Chung kếtHạng B Thiếu niên 2 Latin
286Hà Như Minh - Dương Ngọc Linh - SMART DANCE CENTER1461S,C,R,P,J7614:56:42 10/1Chung kếtHạng A Thiếu niên 2 Latin
286Hà Như Minh - Dương Ngọc Linh - SMART DANCE CENTER1881S,C,R,J10117:44:54 10/1Chung kếtHạng B Thanh niên Latin
286Hà Như Minh - Dương Ngọc Linh - SMART DANCE CENTER1971S,C,R,P,J9418:30:48 10/1Chung kếtHạng A Dưới 21 tuổi Latin
287Nguyễn Phương Anh - SONIC DANCE CENTER1421S4714:43:06 10/1Chung kếtHạng F4 Thiếu nhi 2 Latin
287Nguyễn Phương Anh - SONIC DANCE CENTER148151,1542C2215:13:42 10/1Tứ kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin
287Nguyễn Phương Anh - SONIC DANCE CENTER1571601C,R2616:03:54 10/1Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Latin
287Nguyễn Phương Anh - SONIC DANCE CENTER178181,1841R2317:33:00 10/1Bán kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin
287Nguyễn Phương Anh - SONIC DANCE CENTER1891S2517:51:42 10/1Chung kếtHạng F4 Thiếu nhi 1 Latin
288Nguyễn Khánh Ngọc - SONIC DANCE CENTER1011041C4411:12:00 10/1Bán kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin
288Nguyễn Khánh Ngọc - SONIC DANCE CENTER1341371R4514:13:54 10/1Bán kếtHạng F2 Thiếu nhi 2 Latin
288Nguyễn Khánh Ngọc - SONIC DANCE CENTER1421S4714:43:06 10/1Chung kếtHạng F4 Thiếu nhi 2 Latin
288Nguyễn Khánh Ngọc - SONIC DANCE CENTER148151,1541C2215:33:24 10/1Bán kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin
288Nguyễn Khánh Ngọc - SONIC DANCE CENTER178181,1841R2317:16:54 10/1Tứ kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin
289Zumba Fitness - Nguyễn Ngọc Hà, Hoàng Bảo Hân, Ngô Ngọc Ánh, Phạm Thuỳ Dương, Nguyễn Kim Ngân, Nguyễn Mai Ly, Nguyễn Khôi Nguyên, Nguyễn Ngọc Hương Giang, Nguyễn Hoài Anh, Phạm Minh Tuệ, Nguyễn Thị Ngọc Giang, Hoàng Thuỳ Anh, Nguyễn Vi Ngọc Linh, Nguyễn Thị Thanh Diệp, Nguyễn Hà My, Lê Nguyễn Trà My, Dương Ngọc Diệp, Nguyễn Thành Long, Hoàng Yến Nhi, Nguyễn Bảo An, Vũ Thị Ngọc Bích, Ngô Quỳnh Anh, Vũ Quỳnh Nga, Nguyễn Ngọc Duyên, Phùng Nguyệt Ánh - SVC1181SD14912:16:24 10/1Chung kếtĐồng diễn trẻ em
290Phạm Bảo Khánh Linh - TRƯỜNG TIỂU HỌC PHẢ LẠI1201C,R,J5513:11:24 10/1Chung kếtHạng FC Thiếu nhi 2 Latin
290Phạm Bảo Khánh Linh - TRƯỜNG TIỂU HỌC PHẢ LẠI1291321S,C,R,J5614:05:24 10/1Chung kếtHạng FB Thiếu nhi 2 Latin
290Phạm Bảo Khánh Linh - TRƯỜNG TIỂU HỌC PHẢ LẠI1451S,C,R,P,J5714:48:12 10/1Chung kếtHạng FA Thiếu nhi 2 Latin
291Cha cha cha - Nguyễn Thị thuý, Trần Thị Nga, Nguyễn Thị Vân, Phạm Thị Lâm, Đinh Văn Toàn, Nguyễn Thị Giang Thanh, Nghiêm Thị Huyền, Đỗ Thị Phương, Nguyễn Thị Hồng Lệ, Nguyễn Thị Tươi, Mạc Thị Liên, Nguyễn Thị Nhung, Phạm Thị Huyên, Nguyễn Thị Hồng, Vũ Thị Thái, Phạm Thị Tâm, Đào Thị Hương,Nguyễn Thị Cơ, Vũ Thị Hoan - Thuý Nguyễn Dancesport - Kinh Môn1191SD15012:41:24 10/1Chung kếtĐồng diễn người lớn
292Lê Hải Yến - Thái Bình dancesport1061C8511:28:54 10/1Chung kếtHạng F1 Thiếu niên 2 Latin
292Lê Hải Yến - Thái Bình dancesport1171C,R9012:13:00 10/1Chung kếtHạng FD Thiếu niên 2 Latin
292Lê Hải Yến - Thái Bình dancesport1221C,R,J9113:21:36 10/1Chung kếtHạng FC Thiếu niên 2 Latin
292Lê Hải Yến - Thái Bình dancesport1311S,C,R,J9213:58:36 10/1Chung kếtHạng FB Thiếu niên 2 Latin
293Nguyễn Đức Hòa - Nguyễn Thị Hải Yến - Thăng Long821W,T,VW,SF,Q25010:38:30 10/1Chung kếtHạng A Thanh niên Standard
293Nguyễn Đức Hòa - Nguyễn Thị Hải Yến - Thăng Long1641W,T,V,F,Q45716:17:30 10/1Chung kếtHạng A vô địch standard Super Stars
295Phạm Minh Hiếu - Nguyễn Thị Thu Thủy - Thăng Long2191W,T,Q26519:45:30 10/1Chung kếtHạng C Trung niên 1 Standard
295Phạm Minh Hiếu - Nguyễn Thị Thu Thủy - Thăng Long2381W25420:46:36 10/1Chung kếtHạng E1 Thanh niên Standard
295Phạm Minh Hiếu - Nguyễn Thị Thu Thủy - Thăng Long2442531W,T25321:47:42 10/1Chung kếtHạng D Thanh niên Standard
295Phạm Minh Hiếu - Nguyễn Thị Thu Thủy - Thăng Long2541W,T29621:51:06 10/1Chung kếtHạng D Trung niên 6 Standard
296Đặng Việt - Trần Việt Phương - Thăng Long821W,T,VW,SF,Q25010:38:30 10/1Chung kếtHạng A Thanh niên Standard
296Đặng Việt - Trần Việt Phương - Thăng Long2161VW25819:37:00 10/1Chung kếtHạng E5 Thanh niên Standard
296Đặng Việt - Trần Việt Phương - Thăng Long2221W,T,Q25219:57:24 10/1Chung kếtHạng C Thanh niên Standard
296Đặng Việt - Trần Việt Phương - Thăng Long2291W,T,SF,Q25120:22:54 10/1Chung kếtHạng B Thanh niên Standard
296Đặng Việt - Trần Việt Phương - Thăng Long2442531W,T25321:47:42 10/1Chung kếtHạng D Thanh niên Standard
297Phạm Minh Hiếu - Tạ Thị Lệ Yên - Thăng Long2051Q25618:58:00 10/1Chung kếtHạng E3 Thanh niên Standard
297Phạm Minh Hiếu - Tạ Thị Lệ Yên - Thăng Long2122201T25519:26:54 10/1Bán kếtHạng E2 Thanh niên Standard
297Phạm Minh Hiếu - Tạ Thị Lệ Yên - Thăng Long2221W,T,Q25219:57:24 10/1Chung kếtHạng C Thanh niên Standard
297Phạm Minh Hiếu - Tạ Thị Lệ Yên - Thăng Long2342371W28820:44:54 10/1Chung kếtHạng E1 Trung niên 4 Standard
297Phạm Minh Hiếu - Tạ Thị Lệ Yên - Thăng Long2471W,T26621:27:18 10/1Chung kếtHạng D Trung niên 1 Standard
298Đặng Việt - Nguyễn Thị Nga - Thăng Long2141T26819:33:36 10/1Chung kếtHạng E2 Trung niên 1 Standard
298Đặng Việt - Nguyễn Thị Nga - Thăng Long2261W26720:07:36 10/1Chung kếtHạng E1 Trung niên 1 Standard
298Đặng Việt - Nguyễn Thị Nga - Thăng Long2342371W28820:36:30 10/1Bán kếtHạng E1 Trung niên 4 Standard
298Đặng Việt - Nguyễn Thị Nga - Thăng Long2471W,T26621:27:18 10/1Chung kếtHạng D Trung niên 1 Standard
298Đặng Việt - Nguyễn Thị Nga - Thăng Long2511W,T28721:40:54 10/1Chung kếtHạng D Trung niên 4 Standard
299Đào Tuấn - Tô Hải Hà - Thăng Long2051Q25618:58:00 10/1Chung kếtHạng E3 Thanh niên Standard
299Đào Tuấn - Tô Hải Hà - Thăng Long2141T26819:33:36 10/1Chung kếtHạng E2 Trung niên 1 Standard
299Đào Tuấn - Tô Hải Hà - Thăng Long2191W,T,Q26519:45:30 10/1Chung kếtHạng C Trung niên 1 Standard
299Đào Tuấn - Tô Hải Hà - Thăng Long2321W29420:33:06 10/1Chung kếtHạng E1 Trung niên 5 Standard
299Đào Tuấn - Tô Hải Hà - Thăng Long2342371W28820:44:54 10/1Chung kếtHạng E1 Trung niên 4 Standard
299Đào Tuấn - Tô Hải Hà - Thăng Long2491W,T29321:34:06 10/1Chung kếtHạng D Trung niên 5 Standard
300Trịnh Năng Hòa - Dương Thị Bạch Tuyết - Thăng Long2101T27519:23:30 10/1Chung kếtHạng E2 Trung niên 2 Standard
300Trịnh Năng Hòa - Dương Thị Bạch Tuyết - Thăng Long2221W,T,Q25219:57:24 10/1Chung kếtHạng C Thanh niên Standard
300Trịnh Năng Hòa - Dương Thị Bạch Tuyết - Thăng Long2241W27420:04:12 10/1Chung kếtHạng E1 Trung niên 2 Standard
300Trịnh Năng Hòa - Dương Thị Bạch Tuyết - Thăng Long2342371W28820:44:54 10/1Chung kếtHạng E1 Trung niên 4 Standard
300Trịnh Năng Hòa - Dương Thị Bạch Tuyết - Thăng Long2451W,T27321:20:30 10/1Chung kếtHạng D Trung niên 2 Standard
300Trịnh Năng Hòa - Dương Thị Bạch Tuyết - Thăng Long2471W,T26621:27:18 10/1Chung kếtHạng D Trung niên 1 Standard
301Đào Tuấn - Hoàng Mỹ Liên - Thăng Long2122201T25519:50:36 10/1Chung kếtHạng E2 Thanh niên Standard
301Đào Tuấn - Hoàng Mỹ Liên - Thăng Long2221W,T,Q25219:57:24 10/1Chung kếtHạng C Thanh niên Standard
301Đào Tuấn - Hoàng Mỹ Liên - Thăng Long2261W26720:07:36 10/1Chung kếtHạng E1 Trung niên 1 Standard
301Đào Tuấn - Hoàng Mỹ Liên - Thăng Long2442531W,T25321:13:48 10/1Bán kếtHạng D Thanh niên Standard
301Đào Tuấn - Hoàng Mỹ Liên - Thăng Long2471W,T26621:27:18 10/1Chung kếtHạng D Trung niên 1 Standard
302Nguyễn Huy Hùng - Nguyễn Thị Toán - Thăng Long2241W27420:04:12 10/1Chung kếtHạng E1 Trung niên 2 Standard
302Nguyễn Huy Hùng - Nguyễn Thị Toán - Thăng Long2261W26720:07:36 10/1Chung kếtHạng E1 Trung niên 1 Standard
302Nguyễn Huy Hùng - Nguyễn Thị Toán - Thăng Long2342371W28820:44:54 10/1Chung kếtHạng E1 Trung niên 4 Standard
303Lê Thọ Sơn - Chu Thị Thanh Huyền - Thăng Long821W,T,VW,SF,Q25010:38:30 10/1Chung kếtHạng A Thanh niên Standard
303Lê Thọ Sơn - Chu Thị Thanh Huyền - Thăng Long1641W,T,V,F,Q45716:17:30 10/1Chung kếtHạng A vô địch standard Super Stars
304Nguyễn Quốc Quân - Trần Thanh Thúy - Thăng Long2122201T25519:26:54 10/1Bán kếtHạng E2 Thanh niên Standard
304Nguyễn Quốc Quân - Trần Thanh Thúy - Thăng Long2241W27420:04:12 10/1Chung kếtHạng E1 Trung niên 2 Standard
304Nguyễn Quốc Quân - Trần Thanh Thúy - Thăng Long2342371W28820:44:54 10/1Chung kếtHạng E1 Trung niên 4 Standard
304Nguyễn Quốc Quân - Trần Thanh Thúy - Thăng Long2451W,T27321:20:30 10/1Chung kếtHạng D Trung niên 2 Standard
304Nguyễn Quốc Quân - Trần Thanh Thúy - Thăng Long2471W,T26621:27:18 10/1Chung kếtHạng D Trung niên 1 Standard
304Nguyễn Quốc Quân - Trần Thanh Thúy - Thăng Long2442531W,T25321:47:42 10/1Chung kếtHạng D Thanh niên Standard
305Tuấn Xuân Tiến - Hoàng Thị Oanh - Thăng Long2101T27519:23:30 10/1Chung kếtHạng E2 Trung niên 2 Standard
305Tuấn Xuân Tiến - Hoàng Thị Oanh - Thăng Long2171T28919:38:42 10/1Chung kếtHạng E2 Trung niên 4 Standard
305Tuấn Xuân Tiến - Hoàng Thị Oanh - Thăng Long2241W27420:04:12 10/1Chung kếtHạng E1 Trung niên 2 Standard
305Tuấn Xuân Tiến - Hoàng Thị Oanh - Thăng Long2321W29420:33:06 10/1Chung kếtHạng E1 Trung niên 5 Standard
305Tuấn Xuân Tiến - Hoàng Thị Oanh - Thăng Long2391W29720:48:18 10/1Chung kếtHạng E1 Trung niên 6 Standard
305Tuấn Xuân Tiến - Hoàng Thị Oanh - Thăng Long2451W,T27321:20:30 10/1Chung kếtHạng D Trung niên 2 Standard
305Tuấn Xuân Tiến - Hoàng Thị Oanh - Thăng Long2541W,T29621:51:06 10/1Chung kếtHạng D Trung niên 6 Standard
306Nguyễn Chí Công - Kim Ly Huyền - Thăng Long2051Q25618:58:00 10/1Chung kếtHạng E3 Thanh niên Standard
306Nguyễn Chí Công - Kim Ly Huyền - Thăng Long2291W,T,SF,Q25120:22:54 10/1Chung kếtHạng B Thanh niên Standard
306Nguyễn Chí Công - Kim Ly Huyền - Thăng Long2381W25420:46:36 10/1Chung kếtHạng E1 Thanh niên Standard
307Nguyễn Chí Công - Nguyễn Thu Phượng - Thăng Long2122201T25519:26:54 10/1Bán kếtHạng E2 Thanh niên Standard
307Nguyễn Chí Công - Nguyễn Thu Phượng - Thăng Long2221W,T,Q25219:57:24 10/1Chung kếtHạng C Thanh niên Standard
307Nguyễn Chí Công - Nguyễn Thu Phượng - Thăng Long2342371W28820:36:30 10/1Bán kếtHạng E1 Trung niên 4 Standard
307Nguyễn Chí Công - Nguyễn Thu Phượng - Thăng Long2442531W,T25321:13:48 10/1Bán kếtHạng D Thanh niên Standard
307Nguyễn Chí Công - Nguyễn Thu Phượng - Thăng Long2471W,T26621:27:18 10/1Chung kếtHạng D Trung niên 1 Standard
307Nguyễn Chí Công - Nguyễn Thu Phượng - Thăng Long2491W,T29321:34:06 10/1Chung kếtHạng D Trung niên 5 Standard
308Đỗ Bảo Ngọc - Trung Tâm VHTT Huyện Thủy Nguyên771C,R,J43009:45:36 10/1Chung kếtHạng FC Thiếu nhi Latin Việt Tiệp 13
308Đỗ Bảo Ngọc - Trung Tâm VHTT Huyện Thủy Nguyên1011041C4411:25:30 10/1Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin
308Đỗ Bảo Ngọc - Trung Tâm VHTT Huyện Thủy Nguyên1341371R4514:13:54 10/1Bán kếtHạng F2 Thiếu nhi 2 Latin
309Nguyễn Hà Trang - Trung Tâm VHTT Huyện Thủy Nguyên771C,R,J43009:45:36 10/1Chung kếtHạng FC Thiếu nhi Latin Việt Tiệp 13
309Nguyễn Hà Trang - Trung Tâm VHTT Huyện Thủy Nguyên1091121C,R4911:56:00 10/1Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Latin
309Nguyễn Hà Trang - Trung Tâm VHTT Huyện Thủy Nguyên1341371R4514:22:54 10/1Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 2 Latin
310Nguyễn Hà Anh - Trung Tâm VHTT Huyện Thủy Nguyên1571601C,R2616:03:54 10/1Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Latin
310Nguyễn Hà Anh - Trung Tâm VHTT Huyện Thủy Nguyên1651C,R,J3216:22:30 10/1Chung kếtHạng FC Thiếu nhi 1 Latin
311Nguyễn Kim Ngân - Trung Tâm VHTT Huyện Thủy Nguyên771C,R,J43009:45:36 10/1Chung kếtHạng FC Thiếu nhi Latin Việt Tiệp 13
311Nguyễn Kim Ngân - Trung Tâm VHTT Huyện Thủy Nguyên1091121C,R4911:56:00 10/1Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Latin
311Nguyễn Kim Ngân - Trung Tâm VHTT Huyện Thủy Nguyên1341371R4514:22:54 10/1Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 2 Latin
312Trương Đức Anh - Trung Tâm VHTT Huyện Thủy Nguyên1011041C4411:12:00 10/1Bán kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin
312Trương Đức Anh - Trung Tâm VHTT Huyện Thủy Nguyên1091121C,R4911:37:24 10/1Bán kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Latin
313Trương Đức Anh - Nguyễn Hà Anh - Trung Tâm VHTT Huyện Thủy Nguyên141C43108:13:00 10/1Chung kếtHạng E1 Thiếu nhi Latin Việt Tiệp 14
314Phan Bảo Ngọc - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy71R44108:06:00 10/1Chung kếtHạng F2 Nhi đồng Latin CLB DS Quận Kiến An HP
314Phan Bảo Ngọc - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy381C38708:37:00 10/1Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin Các CLB
314Phan Bảo Ngọc - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy581C,R33109:07:36 10/1Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Latin Các CLB
314Phan Bảo Ngọc - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy651C,R38309:24:36 10/1Chung kếtHạng FD Nhi đồng Latin Các CLB
314Phan Bảo Ngọc - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy1021051C611:18:48 10/1Bán kếtHạng F1 Nhi đồng Latin
314Phan Bảo Ngọc - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy1101131C,R911:45:54 10/1Bán kếtHạng FD Nhi đồng Latin
314Phan Bảo Ngọc - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy1351R714:19:30 10/1Chung kếtHạng F2 Nhi đồng Latin
314Phan Bảo Ngọc - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy2311W15620:31:24 10/1Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Standard
315Phùng Gia Bảo - Phạm Bảo Anh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy2081W,T,VW,SF,Q22619:13:18 10/1Chung kếtHạng A Thiếu niên 2 Standard
317Trần Trà My - Trường Tiểu Học Thị Trấn Yên Viên1111S,J5411:52:36 10/1Chung kếtHạng FD5 Thiếu nhi 2 Latin
317Trần Trà My - Trường Tiểu Học Thị Trấn Yên Viên1201C,R,J5513:11:24 10/1Chung kếtHạng FC Thiếu nhi 2 Latin
317Trần Trà My - Trường Tiểu Học Thị Trấn Yên Viên1241C,S5213:31:48 10/1Chung kếtHạng FD3 Thiếu nhi 2 Latin
317Trần Trà My - Trường Tiểu Học Thị Trấn Yên Viên1271P4813:38:36 10/1Chung kếtHạng F5 Thiếu nhi 2 Latin
317Trần Trà My - Trường Tiểu Học Thị Trấn Yên Viên1291321S,C,R,J5614:05:24 10/1Chung kếtHạng FB Thiếu nhi 2 Latin
317Trần Trà My - Trường Tiểu Học Thị Trấn Yên Viên1451S,C,R,P,J5714:48:12 10/1Chung kếtHạng FA Thiếu nhi 2 Latin
318Phạm Lý Bảo An - TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG341C37208:33:00 10/1Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin CLB Tú Trần Vô địch Hải Phòng
321Trần Đỗ Hà My - TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG311C36908:30:00 10/1Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin CLB Tú Trần Vô địch Hải Phòng
322Đỗ Gia Hân - TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG321C37008:31:00 10/1Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin CLB Tú Trần Vô địch Hải Phòng
323Nguyễn Minh Ngọc - TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG321C37008:31:00 10/1Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin CLB Tú Trần Vô địch Hải Phòng
324Nguyễn Khánh Linh - TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG331C37108:32:00 10/1Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin CLB Tú Trần Vô địch Hải Phòng
325Phạm Vũ Trúc Linh - TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG331C37108:32:00 10/1Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin CLB Tú Trần Vô địch Hải Phòng
326Ngô Tuấn Kiệt - TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG171C31508:16:00 10/1Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Các CLB
327Nguyễn Uyển Nhi - TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG1011041C4411:12:00 10/1Bán kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin
327Nguyễn Uyển Nhi - TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG1251J4613:35:12 10/1Chung kếtHạng F3 Thiếu nhi 2 Latin
327Nguyễn Uyển Nhi - TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG1341371R4514:22:54 10/1Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 2 Latin
328Trần Hà Linh - TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG1011041C4411:25:30 10/1Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin
328Trần Hà Linh - TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG1251J4613:35:12 10/1Chung kếtHạng F3 Thiếu nhi 2 Latin
328Trần Hà Linh - TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG1341371R4514:13:54 10/1Bán kếtHạng F2 Thiếu nhi 2 Latin
330Nguyễn Thanh Trúc - TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG148151,1541C2215:33:24 10/1Bán kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin
330Nguyễn Thanh Trúc - TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG1691J2416:41:12 10/1Chung kếtHạng F3 Thiếu nhi 1 Latin
330Nguyễn Thanh Trúc - TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG178181,1841R2317:33:00 10/1Bán kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin
331Đào Tuệ Lâm - TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG148151,1542C2215:13:42 10/1Tứ kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin
331Đào Tuệ Lâm - TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG1691J2416:41:12 10/1Chung kếtHạng F3 Thiếu nhi 1 Latin
331Đào Tuệ Lâm - TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG178181,1841R2317:16:54 10/1Tứ kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin
332Lê Thị Thanh Mai - TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG148151,1541C2215:38:30 10/1Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin
332Lê Thị Thanh Mai - TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG1691J2416:41:12 10/1Chung kếtHạng F3 Thiếu nhi 1 Latin
332Lê Thị Thanh Mai - TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG178181,1841R2317:16:54 10/1Tứ kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin
333Nguyễn Huỳnh Châu Anh - TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG1561C,J2715:41:54 10/1Chung kếtHạng FD1 Thiếu nhi 1 Latin
334Đặng Nhật Minh - Nguyễn Huỳnh Châu Anh - TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG1551C3915:40:12 10/1Chung kếtHạng E1 Thiếu nhi 2 Latin
334Đặng Nhật Minh - Nguyễn Huỳnh Châu Anh - TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG1631C,R3816:14:06 10/1Chung kếtHạng D Thiếu nhi 2 Latin
334Đặng Nhật Minh - Nguyễn Huỳnh Châu Anh - TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG1671C,R,J3716:32:42 10/1Chung kếtHạng C Thiếu nhi 2 Latin
334Đặng Nhật Minh - Nguyễn Huỳnh Châu Anh - TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG1711J4116:44:36 10/1Chung kếtHạng E3 Thiếu nhi 2 Latin
334Đặng Nhật Minh - Nguyễn Huỳnh Châu Anh - TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG1871R4017:43:12 10/1Chung kếtHạng E2 Thiếu nhi 2 Latin
335ChaChaCha - Phạm Lý Bảo An , Trần Đỗ Hà My , Đỗ Gia Hân , Nguyễn Minh Ngọc , Ngô Tuấn Kiệt , Nguyễn Khánh Linh ,Phạm Vũ Trúc Linh,Nguyễn Thái Bảo Trang - TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG1181SD14912:16:24 10/1Chung kếtĐồng diễn trẻ em
336JIVE /CHACHA/RUMBA - Nguyễn Uyển Nhi , Trần Hà Linh , Nguyễn Minh Thư , Nguyễn Thanh Trúc , Đào Tuệ Lâm ,Lê Thị Thanh Mai ,Nguyễn Huỳnh Châu Anh - TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG1181SD14912:16:24 10/1Chung kếtĐồng diễn trẻ em
337Nguyễn Thái Bảo Trang - TÚ TRẦN DANCESPORT - HẢI DƯƠNG171C31508:16:00 10/1Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Các CLB
338Phạm Đức Bình - Lê Hà Anh - VIETSDANCE1751S,C,R,J1417:06:42 10/1Chung kếtHạng B Thiếu nhi 1 Latin
338Phạm Đức Bình - Lê Hà Anh - VIETSDANCE2001C,R1618:46:06 10/1Chung kếtHạng D Thiếu nhi 1 Latin
338Phạm Đức Bình - Lê Hà Anh - VIETSDANCE2061C,R,J1518:59:42 10/1Chung kếtHạng C Thiếu nhi 1 Latin
339Đinh Nguyễn Phương Uyên - VIETSDANCE1071C,J5011:30:36 10/1Chung kếtHạng FD1 Thiếu nhi 2 Latin
339Đinh Nguyễn Phương Uyên - VIETSDANCE1111S,J5411:52:36 10/1Chung kếtHạng FD5 Thiếu nhi 2 Latin
339Đinh Nguyễn Phương Uyên - VIETSDANCE1141R,S5312:02:48 10/1Chung kếtHạng FD4 Thiếu nhi 2 Latin
339Đinh Nguyễn Phương Uyên - VIETSDANCE1401R,J5114:36:18 10/1Chung kếtHạng FD2 Thiếu nhi 2 Latin
339Đinh Nguyễn Phương Uyên - VIETSDANCE1451S,C,R,P,J5714:48:12 10/1Chung kếtHạng FA Thiếu nhi 2 Latin
339Đinh Nguyễn Phương Uyên - VIETSDANCE1761P7117:13:30 10/1Chung kếtHạng F5 Thiếu niên 1 Latin
339Đinh Nguyễn Phương Uyên - VIETSDANCE1931S,C,R,P,J7518:05:18 10/1Chung kếtHạng FA Thiếu niên 1 Latin
340Nguyễn Lâm Thùy Dương - VIETSDANCE1561C,J2715:41:54 10/1Chung kếtHạng FD1 Thiếu nhi 1 Latin
340Nguyễn Lâm Thùy Dương - VIETSDANCE1921S,C,R,P,J3417:56:48 10/1Chung kếtHạng FA Thiếu nhi 1 Latin
340Nguyễn Lâm Thùy Dương - VIETSDANCE1951R,S3018:18:54 10/1Chung kếtHạng FD4 Thiếu nhi 1 Latin
340Nguyễn Lâm Thùy Dương - VIETSDANCE1981S,J3118:39:18 10/1Chung kếtHạng FD5 Thiếu nhi 1 Latin
341Trần Tùng Linh - VIETSDANCE691C,R40309:32:36 10/1Chung kếtHạng FD Thiếu nhi Latin Các CLB
341Trần Tùng Linh - VIETSDANCE1561C,J2715:41:54 10/1Chung kếtHạng FD1 Thiếu nhi 1 Latin
341Trần Tùng Linh - VIETSDANCE1651C,R,J3216:22:30 10/1Chung kếtHạng FC Thiếu nhi 1 Latin
341Trần Tùng Linh - VIETSDANCE1801R,J2817:29:36 10/1Chung kếtHạng FD2 Thiếu nhi 1 Latin
343Lê Hà Anh - VIETSDANCE1081C,J1011:34:00 10/1Chung kếtHạng FD1 Nhi đồng Latin
343Lê Hà Anh - VIETSDANCE1211C,R,J1213:16:30 10/1Chung kếtHạng FC Nhi đồng Latin
344Phan Cao Minh Anh - VIETSDANCE1501531C6715:36:48 10/1Chung kếtHạng F1 Thiếu niên 1 Latin
344Phan Cao Minh Anh - VIETSDANCE1581611C,R7216:07:18 10/1Chung kếtHạng FD Thiếu niên 1 Latin
344Phan Cao Minh Anh - VIETSDANCE1791821R6817:34:42 10/1Chung kếtHạng F2 Thiếu niên 1 Latin
345Vũ Tuệ Lâm - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy601C,R33509:14:36 10/1Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Latin Các CLB
345Vũ Tuệ Lâm - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy901R41411:01:00 10/1Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi Latin VĐ Ninh Bình 11
345Vũ Tuệ Lâm - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy1011041C4411:25:30 10/1Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin
345Vũ Tuệ Lâm - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy1071C,J5011:30:36 10/1Chung kếtHạng FD1 Thiếu nhi 2 Latin
345Vũ Tuệ Lâm - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy1091121C,R4911:37:24 10/1Bán kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Latin
345Vũ Tuệ Lâm - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy1341371R4514:13:54 10/1Bán kếtHạng F2 Thiếu nhi 2 Latin
345Vũ Tuệ Lâm - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy1401R,J5114:36:18 10/1Chung kếtHạng FD2 Thiếu nhi 2 Latin
347Đoàn Ngọc Phương Linh - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng1011041C4411:25:30 10/1Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin
347Đoàn Ngọc Phương Linh - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng1091121C,R4911:56:00 10/1Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Latin
347Đoàn Ngọc Phương Linh - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng1341371R4514:22:54 10/1Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 2 Latin
347Đoàn Ngọc Phương Linh - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng1501531C6715:26:54 10/1Bán kếtHạng F1 Thiếu niên 1 Latin
347Đoàn Ngọc Phương Linh - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng1791821R6817:24:54 10/1Bán kếtHạng F2 Thiếu niên 1 Latin
347Đoàn Ngọc Phương Linh - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng2331W19420:34:48 10/1Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Standard
Khiêu vũ thể thao. Thông tin giải đấu. Đăng ký thi đấu online.
Copyright © 2016. Bản quyền thuộc Tùng Sonata - 0946 999 777.