Lịch vận động viên

Giải KVTT Quốc tế Cúp Thăng Long mở rộng lần thứ 8 năm 2022

Số đeoVận động viên SKSK KQHeatĐiệuMã ND Ngày giờVòngNội dung
11Đỗ Trần Linh Anh - - SONATA ACADEMY -2751C,R58510:07:12 22/10Chung kếtHạng FD Thiếu niên Latin Sonata Academy
11Đỗ Trần Linh Anh - - SONATA ACADEMY -378379,3801R6716:10:36 22/10Tứ kếtHạng F2 Thiếu niên 1 Latin
11Đỗ Trần Linh Anh - - SONATA ACADEMY -4181P8818:37:36 22/10Chung kếtHạng F5 Thiếu niên 2 Latin
12Trần Lê Trung Anh - - SONATA ACADEMY -2751C,R58510:07:12 22/10Chung kếtHạng FD Thiếu niên Latin Sonata Academy
12Trần Lê Trung Anh - - SONATA ACADEMY -362363,3641C6615:00:12 22/10Tứ kếtHạng F1 Thiếu niên 1 Latin
12Trần Lê Trung Anh - - SONATA ACADEMY -4101P7018:19:18 22/10Chung kếtHạng F5 Thiếu niên 1 Latin
13Nguyễn Hà Vy - - SONATA ACADEMY -2751C,R58510:07:12 22/10Chung kếtHạng FD Thiếu niên Latin Sonata Academy
13Nguyễn Hà Vy - - SONATA ACADEMY -362363,3641C6615:00:12 22/10Tứ kếtHạng F1 Thiếu niên 1 Latin
14Dương Ngọc Thuận - - SONATA ACADEMY -2311C58009:00:12 22/10Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin Vô Địch Các Câu Lạc Bộ
14Dương Ngọc Thuận - - SONATA ACADEMY -389390,391,3923C4816:56:36 22/10Vòng 1/8Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin
15Cha Cha Cha - Phạm Thị Huyền,Đào Thị Xen,Vũ Văn Đảm,Nguyễn Thị Len,Nguyễn Thị Phương,Nguyễn Thị Lan - An Dương Dance Sport Club11Formation20807:45 22/10Chung kếtĐồng diễn - Formation
16Lambada - Phạm Thị Huyền,Đào Thị Xen,Nguyễn Thị Len,Nguyễn Thị Phương,Nguyễn Thị Lan - An Dương Dance Sport Club11Formation20807:45 22/10Chung kếtĐồng diễn - Formation
17Nguyễn Hà Phương - Bảo Dance Sport Nghệ An365366,3681C,J4515:10:42 22/10Tứ kếtHạng FD1 Thiếu nhi 2 Latin
17Nguyễn Hà Phương - Bảo Dance Sport Nghệ An541J12215:20:24 22/10Chung kếtHạng F3 Trước Thanh niên Latin
17Nguyễn Hà Phương - Bảo Dance Sport Nghệ An3723731C,P4715:46:00 22/10Bán kếtHạng FD3 Thiếu nhi 2 Latin
17Nguyễn Hà Phương - Bảo Dance Sport Nghệ An381382,3831C,S4616:20:30 22/10Tứ kếtHạng FD2 Thiếu nhi 2 Latin
17Nguyễn Hà Phương - Bảo Dance Sport Nghệ An389390,391,3923C4816:56:36 22/10Vòng 1/8Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin
17Nguyễn Hà Phương - Bảo Dance Sport Nghệ An3963971J6817:30:42 22/10Bán kếtHạng F3 Thiếu niên 1 Latin
17Nguyễn Hà Phương - Bảo Dance Sport Nghệ An401402,403,4043C,R4417:40:48 22/10Vòng 1/8Hạng FD Thiếu nhi 2 Latin
17Nguyễn Hà Phương - Bảo Dance Sport Nghệ An4111P5218:20:36 22/10Chung kếtHạng F5 Thiếu nhi 2 Latin
17Nguyễn Hà Phương - Bảo Dance Sport Nghệ An4154161S5118:31:00 22/10Bán kếtHạng F4 Thiếu nhi 2 Latin
17Nguyễn Hà Phương - Bảo Dance Sport Nghệ An4264271J5019:15:06 22/10Bán kếtHạng F3 Thiếu nhi 2 Latin
17Nguyễn Hà Phương - Bảo Dance Sport Nghệ An437438,439,4402R4920:01:00 22/10Vòng 1/8Hạng F2 Thiếu nhi 2 Latin
18Trần Thị Khôi Linh - Bảo Dance Sport Nghệ An365366,3681C,J4515:10:42 22/10Tứ kếtHạng FD1 Thiếu nhi 2 Latin
18Trần Thị Khôi Linh - Bảo Dance Sport Nghệ An3723731C,P4715:46:00 22/10Bán kếtHạng FD3 Thiếu nhi 2 Latin
18Trần Thị Khôi Linh - Bảo Dance Sport Nghệ An381382,3831C,S4616:20:30 22/10Tứ kếtHạng FD2 Thiếu nhi 2 Latin
18Trần Thị Khôi Linh - Bảo Dance Sport Nghệ An389390,391,3923C4816:56:36 22/10Vòng 1/8Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin
18Trần Thị Khôi Linh - Bảo Dance Sport Nghệ An401402,403,4043C,R4417:40:48 22/10Vòng 1/8Hạng FD Thiếu nhi 2 Latin
18Trần Thị Khôi Linh - Bảo Dance Sport Nghệ An4111P5218:20:36 22/10Chung kếtHạng F5 Thiếu nhi 2 Latin
18Trần Thị Khôi Linh - Bảo Dance Sport Nghệ An4154161S5118:31:00 22/10Bán kếtHạng F4 Thiếu nhi 2 Latin
18Trần Thị Khôi Linh - Bảo Dance Sport Nghệ An4264271J5019:15:06 22/10Bán kếtHạng F3 Thiếu nhi 2 Latin
18Trần Thị Khôi Linh - Bảo Dance Sport Nghệ An437438,439,4402R4920:01:00 22/10Vòng 1/8Hạng F2 Thiếu nhi 2 Latin
19Nguyễn Diệp Anh - Bảo Dance Sport Nghệ An365366,3681C,J4515:10:42 22/10Tứ kếtHạng FD1 Thiếu nhi 2 Latin
19Nguyễn Diệp Anh - Bảo Dance Sport Nghệ An541J12215:20:24 22/10Chung kếtHạng F3 Trước Thanh niên Latin
19Nguyễn Diệp Anh - Bảo Dance Sport Nghệ An3723731C,P4715:46:00 22/10Bán kếtHạng FD3 Thiếu nhi 2 Latin
19Nguyễn Diệp Anh - Bảo Dance Sport Nghệ An381382,3831C,S4616:20:30 22/10Tứ kếtHạng FD2 Thiếu nhi 2 Latin
19Nguyễn Diệp Anh - Bảo Dance Sport Nghệ An389390,391,3923C4816:56:36 22/10Vòng 1/8Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin
19Nguyễn Diệp Anh - Bảo Dance Sport Nghệ An3963971J6817:30:42 22/10Bán kếtHạng F3 Thiếu niên 1 Latin
19Nguyễn Diệp Anh - Bảo Dance Sport Nghệ An401402,403,4043C,R4417:40:48 22/10Vòng 1/8Hạng FD Thiếu nhi 2 Latin
19Nguyễn Diệp Anh - Bảo Dance Sport Nghệ An4111P5218:20:36 22/10Chung kếtHạng F5 Thiếu nhi 2 Latin
19Nguyễn Diệp Anh - Bảo Dance Sport Nghệ An4154161S5118:31:00 22/10Bán kếtHạng F4 Thiếu nhi 2 Latin
19Nguyễn Diệp Anh - Bảo Dance Sport Nghệ An4264271J5019:15:06 22/10Bán kếtHạng F3 Thiếu nhi 2 Latin
19Nguyễn Diệp Anh - Bảo Dance Sport Nghệ An437438,439,4402R4920:01:00 22/10Vòng 1/8Hạng F2 Thiếu nhi 2 Latin
19Nguyễn Diệp Anh - Bảo Dance Sport Nghệ An4591J8621:13:42 22/10Chung kếtHạng F3 Thiếu niên 2 Latin
20Mai Phương Anh - Bảo Dance Sport Nghệ An365366,3681C,J4515:10:42 22/10Tứ kếtHạng FD1 Thiếu nhi 2 Latin
20Mai Phương Anh - Bảo Dance Sport Nghệ An541J12215:20:24 22/10Chung kếtHạng F3 Trước Thanh niên Latin
20Mai Phương Anh - Bảo Dance Sport Nghệ An3723731C,P4715:46:00 22/10Bán kếtHạng FD3 Thiếu nhi 2 Latin
20Mai Phương Anh - Bảo Dance Sport Nghệ An381382,3831C,S4616:20:30 22/10Tứ kếtHạng FD2 Thiếu nhi 2 Latin
20Mai Phương Anh - Bảo Dance Sport Nghệ An389390,391,3923C4816:56:36 22/10Vòng 1/8Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin
20Mai Phương Anh - Bảo Dance Sport Nghệ An3963971J6817:30:42 22/10Bán kếtHạng F3 Thiếu niên 1 Latin
20Mai Phương Anh - Bảo Dance Sport Nghệ An401402,403,4043C,R4417:40:48 22/10Vòng 1/8Hạng FD Thiếu nhi 2 Latin
20Mai Phương Anh - Bảo Dance Sport Nghệ An4111P5218:20:36 22/10Chung kếtHạng F5 Thiếu nhi 2 Latin
20Mai Phương Anh - Bảo Dance Sport Nghệ An4154161S5118:31:00 22/10Bán kếtHạng F4 Thiếu nhi 2 Latin
20Mai Phương Anh - Bảo Dance Sport Nghệ An4264271J5019:15:06 22/10Bán kếtHạng F3 Thiếu nhi 2 Latin
20Mai Phương Anh - Bảo Dance Sport Nghệ An431432,4342C,R,J4319:29:06 22/10Tứ kếtHạng FC Thiếu nhi 2 Latin
20Mai Phương Anh - Bảo Dance Sport Nghệ An437438,439,4402R4920:01:00 22/10Vòng 1/8Hạng F2 Thiếu nhi 2 Latin
20Mai Phương Anh - Bảo Dance Sport Nghệ An4591J8621:13:42 22/10Chung kếtHạng F3 Thiếu niên 2 Latin
21Lê Nguyễn Hoài An - Bảo Dance Sport Nghệ An401402,403,4043C,R4417:40:48 22/10Vòng 1/8Hạng FD Thiếu nhi 2 Latin
21Lê Nguyễn Hoài An - Bảo Dance Sport Nghệ An4194221S,C,R,J4218:38:54 22/10Bán kếtHạng FB Thiếu nhi 2 Latin
21Lê Nguyễn Hoài An - Bảo Dance Sport Nghệ An431432,4342C,R,J4319:29:06 22/10Tứ kếtHạng FC Thiếu nhi 2 Latin
21Lê Nguyễn Hoài An - Bảo Dance Sport Nghệ An4454481S,C,R,P,J4120:25:18 22/10Bán kếtHạng FA Thiếu nhi 2 Latin
22Nguyễn Thị Thanh Thuỷ - Bảo Dance Sport Nghệ An121C,R14610:45:48 22/10Chung kếtHạng FD Solo Trung niên Latin
22Nguyễn Thị Thanh Thuỷ - Bảo Dance Sport Nghệ An161C14710:53:36 22/10Chung kếtHạng F1 Solo Trung niên Latin
22Nguyễn Thị Thanh Thuỷ - Bảo Dance Sport Nghệ An221R14811:04:00 22/10Chung kếtHạng F2 Solo Trung niên Latin
23Nguyễn Việt Thu - Bảo Dance Sport Nghệ An581C13815:33:24 22/10Chung kếtHạng F1 Người lớn Latin
23Nguyễn Việt Thu - Bảo Dance Sport Nghệ An691R13916:08:48 22/10Chung kếtHạng F2 Người lớn Latin
23Nguyễn Việt Thu - Bảo Dance Sport Nghệ An741C,R13716:16:36 22/10Chung kếtHạng FD Người lớn Latin
24Nguyễn Thị Hoài - Bảo Dance Sport Nghệ An121C,R14610:45:48 22/10Chung kếtHạng FD Solo Trung niên Latin
24Nguyễn Thị Hoài - Bảo Dance Sport Nghệ An161C14710:53:36 22/10Chung kếtHạng F1 Solo Trung niên Latin
24Nguyễn Thị Hoài - Bảo Dance Sport Nghệ An221R14811:04:00 22/10Chung kếtHạng F2 Solo Trung niên Latin
25Trương Thị Phương Thanh - Bảo Dance Sport Nghệ An531S,C,R,J13515:15:12 22/10Chung kếtHạng FB Người lớn Latin
25Trương Thị Phương Thanh - Bảo Dance Sport Nghệ An641C,R,J13615:47:42 22/10Chung kếtHạng FC Người lớn Latin
25Trương Thị Phương Thanh - Bảo Dance Sport Nghệ An801S,C,R,P,J13416:39:42 22/10Chung kếtHạng FA Người lớn Latin
26Bachata - Nguyễn Thị Việt Thu, Trương Thi Phương Thanh, Nguyễn Thị Minh Phương, Lê Thị Anh Vân - Bảo Dance Sport Nghệ An11Formation20807:45 22/10Chung kếtĐồng diễn - Formation
27Rumba - Nguyễn Thị Thành Thuỷ, Nguyễn Thị Việt Thu, Nguyễn Thị Minh Phương, Nguyễn Thị Hoài, Trương Thị Phương Thanh, Bùi Thị Thuận, Lê Thị Vân - Bảo Dance Sport Nghệ An11Formation20807:45 22/10Chung kếtĐồng diễn - Formation
28Nguyễn Khánh Linh - Bảo Dance Sport Nghệ An611C12015:41:12 22/10Chung kếtHạng F1 Trước Thanh niên Latin
28Nguyễn Khánh Linh - Bảo Dance Sport Nghệ An711R12116:11:24 22/10Chung kếtHạng F2 Trước Thanh niên Latin
28Nguyễn Khánh Linh - Bảo Dance Sport Nghệ An4194221S,C,R,J4218:38:54 22/10Bán kếtHạng FB Thiếu nhi 2 Latin
28Nguyễn Khánh Linh - Bảo Dance Sport Nghệ An431432,4342C,R,J4319:29:06 22/10Tứ kếtHạng FC Thiếu nhi 2 Latin
28Nguyễn Khánh Linh - Bảo Dance Sport Nghệ An4454481S,C,R,P,J4120:25:18 22/10Bán kếtHạng FA Thiếu nhi 2 Latin
29Jive - Rumba - Chacha - Cao Khánh Linh, Nguyễn Khánh Linh, Nguyễn Hà Phương, Mai Phương Anh, Lê Nguyễn Hoài An, Nguyễn Diệp Anh - Bảo Dance Sport Nghệ An11Formation20807:45 22/10Chung kếtĐồng diễn - Formation
30Nguyễn Phương Chi - Bảo Dance Sport Nghệ An393394,3952C817:18:36 22/10Tứ kếtHạng F1 Nhi đồng Latin
30Nguyễn Phương Chi - Bảo Dance Sport Nghệ An4284291J1019:21:54 22/10Bán kếtHạng F3 Nhi đồng Latin
31Cao Khánh Linh - Bảo Dance Sport Nghệ An365366,3681C,J4515:10:42 22/10Tứ kếtHạng FD1 Thiếu nhi 2 Latin
31Cao Khánh Linh - Bảo Dance Sport Nghệ An3723731C,P4715:46:00 22/10Bán kếtHạng FD3 Thiếu nhi 2 Latin
31Cao Khánh Linh - Bảo Dance Sport Nghệ An381382,3831C,S4616:20:30 22/10Tứ kếtHạng FD2 Thiếu nhi 2 Latin
31Cao Khánh Linh - Bảo Dance Sport Nghệ An389390,391,3923C4816:56:36 22/10Vòng 1/8Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin
31Cao Khánh Linh - Bảo Dance Sport Nghệ An401402,403,4043C,R4417:40:48 22/10Vòng 1/8Hạng FD Thiếu nhi 2 Latin
32Nguyễn Việt Khang - Nguyễn Linh Chi - Bắc Ninh Dancesport4461C1520:36:00 22/10Chung kếtHạng E1 Thiếu nhi 1 Latin
32Nguyễn Việt Khang - Nguyễn Linh Chi - Bắc Ninh Dancesport4541J1721:04:36 22/10Chung kếtHạng E3 Thiếu nhi 1 Latin
32Nguyễn Việt Khang - Nguyễn Linh Chi - Bắc Ninh Dancesport4561C,R1421:07:12 22/10Chung kếtHạng D Thiếu nhi 1 Latin
32Nguyễn Việt Khang - Nguyễn Linh Chi - Bắc Ninh Dancesport4641C,R,J1321:22:48 22/10Chung kếtHạng C Thiếu nhi 1 Latin
32Nguyễn Việt Khang - Nguyễn Linh Chi - Bắc Ninh Dancesport4681R1621:38:24 22/10Chung kếtHạng E2 Thiếu nhi 1 Latin
33Nguyễn Minh Ngọc - Bắc Ninh Dancesport365366,3681C,J4515:10:42 22/10Tứ kếtHạng FD1 Thiếu nhi 2 Latin
33Nguyễn Minh Ngọc - Bắc Ninh Dancesport3723731C,P4715:46:00 22/10Bán kếtHạng FD3 Thiếu nhi 2 Latin
33Nguyễn Minh Ngọc - Bắc Ninh Dancesport381382,3831C,S4616:20:30 22/10Tứ kếtHạng FD2 Thiếu nhi 2 Latin
33Nguyễn Minh Ngọc - Bắc Ninh Dancesport401402,403,4043C,R4417:40:48 22/10Vòng 1/8Hạng FD Thiếu nhi 2 Latin
34Bùi Bảo Chi - Bắc Ninh Dancesport362363,3641C6615:00:12 22/10Tứ kếtHạng F1 Thiếu niên 1 Latin
34Bùi Bảo Chi - Bắc Ninh Dancesport378379,3801R6716:10:36 22/10Tứ kếtHạng F2 Thiếu niên 1 Latin
34Bùi Bảo Chi - Bắc Ninh Dancesport3873881C,R6516:46:18 22/10Bán kếtHạng FD Thiếu niên 1 Latin
34Bùi Bảo Chi - Bắc Ninh Dancesport3963971J6817:30:42 22/10Bán kếtHạng F3 Thiếu niên 1 Latin
34Bùi Bảo Chi - Bắc Ninh Dancesport4244251S6919:10:48 22/10Bán kếtHạng F4 Thiếu niên 1 Latin
35Hoàng Misaki - Bắc Ninh Dancesport3711S,C,R,J2115:40:48 22/10Chung kếtHạng FB Thiếu nhi 1 Latin
35Hoàng Misaki - Bắc Ninh Dancesport4131C,R,J2218:23:12 22/10Chung kếtHạng FC Thiếu nhi 1 Latin
35Hoàng Misaki - Bắc Ninh Dancesport4194221S,C,R,J4218:38:54 22/10Bán kếtHạng FB Thiếu nhi 2 Latin
35Hoàng Misaki - Bắc Ninh Dancesport4201S,C,R,P,J2018:47:24 22/10Chung kếtHạng FA Thiếu nhi 1 Latin
35Hoàng Misaki - Bắc Ninh Dancesport431432,4342C,R,J4319:29:06 22/10Tứ kếtHạng FC Thiếu nhi 2 Latin
35Hoàng Misaki - Bắc Ninh Dancesport4454481S,C,R,P,J4120:25:18 22/10Bán kếtHạng FA Thiếu nhi 2 Latin
36Lê Nhã Kỳ - Bắc Ninh Dancesport365366,3681C,J4515:10:42 22/10Tứ kếtHạng FD1 Thiếu nhi 2 Latin
36Lê Nhã Kỳ - Bắc Ninh Dancesport381382,3831C,S4616:20:30 22/10Tứ kếtHạng FD2 Thiếu nhi 2 Latin
36Lê Nhã Kỳ - Bắc Ninh Dancesport401402,403,4043C,R4417:40:48 22/10Vòng 1/8Hạng FD Thiếu nhi 2 Latin
37Trần Tú Linh - Bắc Ninh Dancesport389390,391,3923C4816:56:36 22/10Vòng 1/8Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin
37Trần Tú Linh - Bắc Ninh Dancesport401402,403,4043C,R4417:40:48 22/10Vòng 1/8Hạng FD Thiếu nhi 2 Latin
37Trần Tú Linh - Bắc Ninh Dancesport4154161S5118:31:00 22/10Bán kếtHạng F4 Thiếu nhi 2 Latin
37Trần Tú Linh - Bắc Ninh Dancesport4264271J5019:15:06 22/10Bán kếtHạng F3 Thiếu nhi 2 Latin
37Trần Tú Linh - Bắc Ninh Dancesport431432,4342C,R,J4319:29:06 22/10Tứ kếtHạng FC Thiếu nhi 2 Latin
37Trần Tú Linh - Bắc Ninh Dancesport437438,439,4402R4920:01:00 22/10Vòng 1/8Hạng F2 Thiếu nhi 2 Latin
38Nguyễn Diệu An - Bắc Ninh Dancesport393394,3952C817:18:36 22/10Tứ kếtHạng F1 Nhi đồng Latin
38Nguyễn Diệu An - Bắc Ninh Dancesport4064071C,R718:08:48 22/10Bán kếtHạng FD Nhi đồng Latin
38Nguyễn Diệu An - Bắc Ninh Dancesport4284291J1019:21:54 22/10Bán kếtHạng F3 Nhi đồng Latin
38Nguyễn Diệu An - Bắc Ninh Dancesport4351C,R,J619:55:48 22/10Chung kếtHạng FC Nhi đồng Latin
38Nguyễn Diệu An - Bắc Ninh Dancesport4411R920:16:12 22/10Chung kếtHạng F2 Nhi đồng Latin
39Lưu Thị Phương Linh - Bắc Ninh Dancesport4064071C,R718:08:48 22/10Bán kếtHạng FD Nhi đồng Latin
39Lưu Thị Phương Linh - Bắc Ninh Dancesport4351C,R,J619:55:48 22/10Chung kếtHạng FC Nhi đồng Latin
39Lưu Thị Phương Linh - Bắc Ninh Dancesport4411R920:16:12 22/10Chung kếtHạng F2 Nhi đồng Latin
40Chử Văn Ngọc - Trần Thị Sơn Ca - Bắc Ninh Dancesport88901W,T37117:14:48 22/10Bán kếtHạng D Trung niên 2 Standard
40Chử Văn Ngọc - Trần Thị Sơn Ca - Bắc Ninh Dancesport1011051T37317:55:54 22/10Bán kếtHạng E2 Trung niên 2 Standard
40Chử Văn Ngọc - Trần Thị Sơn Ca - Bắc Ninh Dancesport1141161W37218:27:36 22/10Bán kếtHạng E1 Trung niên 2 Standard
41Nguyễn Linh Chi - Bắc Ninh Dancesport3691C,J2415:33:00 22/10Chung kếtHạng FD1 Thiếu nhi 1 Latin
41Nguyễn Linh Chi - Bắc Ninh Dancesport3741C,P2615:55:24 22/10Chung kếtHạng FD3 Thiếu nhi 1 Latin
41Nguyễn Linh Chi - Bắc Ninh Dancesport3841C,S2516:34:54 22/10Chung kếtHạng FD2 Thiếu nhi 1 Latin
41Nguyễn Linh Chi - Bắc Ninh Dancesport3853861C,R2316:37:30 22/10Bán kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Latin
41Nguyễn Linh Chi - Bắc Ninh Dancesport4091P3118:18:00 22/10Chung kếtHạng F5 Thiếu nhi 1 Latin
42Nguyễn Ngọc Quỳnh Vy - Bắc Ninh Dancesport365366,3681C,J4515:10:42 22/10Tứ kếtHạng FD1 Thiếu nhi 2 Latin
42Nguyễn Ngọc Quỳnh Vy - Bắc Ninh Dancesport381382,3831C,S4616:20:30 22/10Tứ kếtHạng FD2 Thiếu nhi 2 Latin
42Nguyễn Ngọc Quỳnh Vy - Bắc Ninh Dancesport401402,403,4043C,R4417:40:48 22/10Vòng 1/8Hạng FD Thiếu nhi 2 Latin
42Nguyễn Ngọc Quỳnh Vy - Bắc Ninh Dancesport431432,4342C,R,J4319:29:06 22/10Tứ kếtHạng FC Thiếu nhi 2 Latin
43Chachacha đồng diễn - Lê Nhã Kỳ,Hoàng Misaki,Nguyễn Linh Chi,Trần Tú Linh,Nguyễn Minh Ngọc - Bắc Ninh Dancesport11Formation20807:45 22/10Chung kếtĐồng diễn - Formation
44Samba đồng diễn - Nguyễn Minh Ngọc,Trần Tú Linh,Nguyễn Ngọc Quỳnh Vy,Hoàng Misaki,Nguyễn Linh Chi,Lưu Thị Phương Linh - Bắc Ninh Dancesport11Formation20807:45 22/10Chung kếtĐồng diễn - Formation
45Trần Hạo Nam - Nguyễn Hoàng Minh Anh - CK Team4001C7517:39:30 22/10Chung kếtHạng E1 Thiếu niên 2 Latin
45Trần Hạo Nam - Nguyễn Hoàng Minh Anh - CK Team4231S,C,R,J7219:05:36 22/10Chung kếtHạng B Thiếu niên 2 Latin
45Trần Hạo Nam - Nguyễn Hoàng Minh Anh - CK Team4301J7719:27:48 22/10Chung kếtHạng E3 Thiếu niên 2 Latin
45Trần Hạo Nam - Nguyễn Hoàng Minh Anh - CK Team4441S,C,R,J5420:20:06 22/10Chung kếtHạng B Thiếu niên 1 Latin
45Trần Hạo Nam - Nguyễn Hoàng Minh Anh - CK Team4471C5720:37:18 22/10Chung kếtHạng E1 Thiếu niên 1 Latin
45Trần Hạo Nam - Nguyễn Hoàng Minh Anh - CK Team4491S,C,R,P,J7120:45:06 22/10Chung kếtHạng A Thiếu niên 2 Latin
45Trần Hạo Nam - Nguyễn Hoàng Minh Anh - CK Team4551J5921:05:54 22/10Chung kếtHạng E3 Thiếu niên 1 Latin
45Trần Hạo Nam - Nguyễn Hoàng Minh Anh - CK Team4701S,C,R,P,J5321:41:00 22/10Chung kếtHạng A Thiếu niên 1 Latin
46Trịnh Bảo Quyên - CK Team3711S,C,R,J2115:40:48 22/10Chung kếtHạng FB Thiếu nhi 1 Latin
46Trịnh Bảo Quyên - CK Team381382,3831C,S4616:20:30 22/10Tứ kếtHạng FD2 Thiếu nhi 2 Latin
46Trịnh Bảo Quyên - CK Team401402,403,4043C,R4417:40:48 22/10Vòng 1/8Hạng FD Thiếu nhi 2 Latin
46Trịnh Bảo Quyên - CK Team4131C,R,J2218:23:12 22/10Chung kếtHạng FC Thiếu nhi 1 Latin
46Trịnh Bảo Quyên - CK Team4154161S5118:31:00 22/10Bán kếtHạng F4 Thiếu nhi 2 Latin
46Trịnh Bảo Quyên - CK Team4201S,C,R,P,J2018:47:24 22/10Chung kếtHạng FA Thiếu nhi 1 Latin
46Trịnh Bảo Quyên - CK Team437438,439,4402R4920:01:00 22/10Vòng 1/8Hạng F2 Thiếu nhi 2 Latin
47Trần Khánh Vy - CK Team362363,3641C6615:00:12 22/10Tứ kếtHạng F1 Thiếu niên 1 Latin
47Trần Khánh Vy - CK Team3673701S,C,R,J6315:21:54 22/10Bán kếtHạng FB Thiếu niên 1 Latin
47Trần Khánh Vy - CK Team3873881C,R6516:46:18 22/10Bán kếtHạng FD Thiếu niên 1 Latin
47Trần Khánh Vy - CK Team4194221S,C,R,J4218:38:54 22/10Bán kếtHạng FB Thiếu nhi 2 Latin
47Trần Khánh Vy - CK Team4211S,C,R,P,J6218:53:54 22/10Chung kếtHạng FA Thiếu niên 1 Latin
47Trần Khánh Vy - CK Team431432,4342C,R,J4319:29:06 22/10Tứ kếtHạng FC Thiếu nhi 2 Latin
47Trần Khánh Vy - CK Team4454481S,C,R,P,J4120:25:18 22/10Bán kếtHạng FA Thiếu nhi 2 Latin
48Nguyễn Khánh Chi - CK Team365366,3681C,J4515:10:42 22/10Tứ kếtHạng FD1 Thiếu nhi 2 Latin
48Nguyễn Khánh Chi - CK Team381382,3831C,S4616:20:30 22/10Tứ kếtHạng FD2 Thiếu nhi 2 Latin
48Nguyễn Khánh Chi - CK Team389390,391,3923C4816:56:36 22/10Vòng 1/8Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin
48Nguyễn Khánh Chi - CK Team4154161S5118:31:00 22/10Bán kếtHạng F4 Thiếu nhi 2 Latin
48Nguyễn Khánh Chi - CK Team4264271J5019:15:06 22/10Bán kếtHạng F3 Thiếu nhi 2 Latin
48Nguyễn Khánh Chi - CK Team431432,4342C,R,J4319:29:06 22/10Tứ kếtHạng FC Thiếu nhi 2 Latin
49Bùi Vũ Hiền Anh - CK Team3151W29210:39:06 22/10Chung kếtHạng F1 Thiếu niên 2 Standard
49Bùi Vũ Hiền Anh - CK Team191J10411:00:06 22/10Chung kếtHạng F3 Trẻ Latin
49Bùi Vũ Hiền Anh - CK Team491S,C,R,P,J9812:15:42 22/10Chung kếtHạng FA Trẻ Latin
49Bùi Vũ Hiền Anh - CK Team3531VW29612:17:18 22/10Chung kếtHạng F5 Thiếu niên 2 Standard
49Bùi Vũ Hiền Anh - CK Team4531S,C,R,J8120:59:24 22/10Chung kếtHạng FB Thiếu niên 2 Latin
49Bùi Vũ Hiền Anh - CK Team4781S,C,R,P,J8022:01:48 22/10Chung kếtHạng FA Thiếu niên 2 Latin
50Nguyễn Đức Minh - Trần Nguyễn Diệu Linh - CK Team551S,C,R,J9015:21:42 22/10Chung kếtHạng B Trẻ Latin
50Nguyễn Đức Minh - Trần Nguyễn Diệu Linh - CK Team651C,R,J9115:51:36 22/10Chung kếtHạng C Trẻ Latin
50Nguyễn Đức Minh - Trần Nguyễn Diệu Linh - CK Team4121P7918:21:54 22/10Chung kếtHạng E5 Thiếu niên 2 Latin
50Nguyễn Đức Minh - Trần Nguyễn Diệu Linh - CK Team4231S,C,R,J7219:05:36 22/10Chung kếtHạng B Thiếu niên 2 Latin
50Nguyễn Đức Minh - Trần Nguyễn Diệu Linh - CK Team4301J7719:27:48 22/10Chung kếtHạng E3 Thiếu niên 2 Latin
50Nguyễn Đức Minh - Trần Nguyễn Diệu Linh - CK Team4491S,C,R,P,J7120:45:06 22/10Chung kếtHạng A Thiếu niên 2 Latin
51Nguyễn Trà My - CK Team4194221S,C,R,J4218:38:54 22/10Bán kếtHạng FB Thiếu nhi 2 Latin
51Nguyễn Trà My - CK Team431432,4342C,R,J4319:29:06 22/10Tứ kếtHạng FC Thiếu nhi 2 Latin
51Nguyễn Trà My - CK Team4454481S,C,R,P,J4120:25:18 22/10Bán kếtHạng FA Thiếu nhi 2 Latin
52Hoàng Thanh Huyền - CK Team389390,391,3923C4816:56:36 22/10Vòng 1/8Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin
53Vũ Minh Hằng - CK Team378379,3801R6716:10:36 22/10Tứ kếtHạng F2 Thiếu niên 1 Latin
54Nguyễn Tuấn Phong - Trần Thị Hương Giang - CK Team601S,C,R,J12615:36:00 22/10Chung kếtHạng B Người lớn Latin
54Nguyễn Tuấn Phong - Trần Thị Hương Giang - CK Team671C,R,J12716:01:30 22/10Chung kếtHạng C Người lớn Latin
54Nguyễn Tuấn Phong - Trần Thị Hương Giang - CK Team771C,R12816:24:24 22/10Chung kếtHạng D Người lớn Latin
55Lê Hoàng Bảo Thiên - Nguyễn Bảo Trâm Anh - CK Team591C9315:34:42 22/10Chung kếtHạng E1 Trẻ Latin
55Lê Hoàng Bảo Thiên - Nguyễn Bảo Trâm Anh - CK Team651C,R,J9115:51:36 22/10Chung kếtHạng C Trẻ Latin
55Lê Hoàng Bảo Thiên - Nguyễn Bảo Trâm Anh - CK Team701R9416:10:06 22/10Chung kếtHạng E2 Trẻ Latin
55Lê Hoàng Bảo Thiên - Nguyễn Bảo Trâm Anh - CK Team751C,R9216:19:12 22/10Chung kếtHạng D Trẻ Latin
55Lê Hoàng Bảo Thiên - Nguyễn Bảo Trâm Anh - CK Team4001C7517:39:30 22/10Chung kếtHạng E1 Thiếu niên 2 Latin
55Lê Hoàng Bảo Thiên - Nguyễn Bảo Trâm Anh - CK Team4231S,C,R,J7219:05:36 22/10Chung kếtHạng B Thiếu niên 2 Latin
55Lê Hoàng Bảo Thiên - Nguyễn Bảo Trâm Anh - CK Team4301J7719:27:48 22/10Chung kếtHạng E3 Thiếu niên 2 Latin
55Lê Hoàng Bảo Thiên - Nguyễn Bảo Trâm Anh - CK Team4331C,R,J7319:48:00 22/10Chung kếtHạng C Thiếu niên 2 Latin
55Lê Hoàng Bảo Thiên - Nguyễn Bảo Trâm Anh - CK Team4431R7620:18:48 22/10Chung kếtHạng E2 Thiếu niên 2 Latin
56Đỗ Hải Thành - Nguyễn Thị Quỳnh Nga - CK Team1111VW34118:23:42 22/10Chung kếtHạng E5 Người lớn Standard
56Đỗ Hải Thành - Nguyễn Thị Quỳnh Nga - CK Team1191W33718:37:06 22/10Chung kếtHạng E1 Người lớn Standard
56Đỗ Hải Thành - Nguyễn Thị Quỳnh Nga - CK Team1421VW32319:40:30 22/10Chung kếtHạng E5 Trước Thanh niên Standard
57Đỗ Hải Thành - Nguyễn Ngọc Thanh My - CK Team501C(s),S,R,P(s),J12514:30:00 22/10Chung kếtHạng A Người lớn Latin
57Đỗ Hải Thành - Nguyễn Ngọc Thanh My - CK Team601S,C,R,J12615:36:00 22/10Chung kếtHạng B Người lớn Latin
57Đỗ Hải Thành - Nguyễn Ngọc Thanh My - CK Team681R11216:07:30 22/10Chung kếtHạng E2 Trước Thanh niên Latin
58Nguyễn Đan Lê - CK Team378379,3801R6716:10:36 22/10Tứ kếtHạng F2 Thiếu niên 1 Latin
59Trần Nguyễn Anh Minh - Trần Nguyễn Ngọc Minh - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN4501C3620:51:36 22/10Chung kếtHạng E1 Thiếu nhi 2 Latin
59Trần Nguyễn Anh Minh - Trần Nguyễn Ngọc Minh - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN4581J3821:12:24 22/10Chung kếtHạng E3 Thiếu nhi 2 Latin
59Trần Nguyễn Anh Minh - Trần Nguyễn Ngọc Minh - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN4601C,R3521:15:00 22/10Chung kếtHạng D Thiếu nhi 2 Latin
59Trần Nguyễn Anh Minh - Trần Nguyễn Ngọc Minh - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN4661C,R,J3421:30:36 22/10Chung kếtHạng C Thiếu nhi 2 Latin
59Trần Nguyễn Anh Minh - Trần Nguyễn Ngọc Minh - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN4711R3721:47:30 22/10Chung kếtHạng E2 Thiếu nhi 2 Latin
60Samba - Nguyễn Thị Liên, Nguyễn Thị Hoa, Bùi Thị Thuyết, Bùi Thị Ngân, Vũ Thị Hồng, Trần Thị Hước, Nguyễn Thị Tâm, Trần Thị Cẩm Vân, Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Thị Thu, Vũ Thị Phương, Hoàng Thị Ngọc, Phạm Thị Mai, Nguyễn Thị Nụ, Bùi Thị Quyên, Nguyễn Thị Hằng, Trần Thị Yến, Trần Thị Toan, Nguyễn Thị Lý, Nguyễn Thị Phương, Nguyễn Thị Chiêm, Hoàng Thị Lý, Ngô Thị Thuý, Nguyễn Thị Thu Huyền, Bùi Thị Thanh Nga, Nguyễn Thị Thu Hằng, Tống Thị Thanh Hà - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN11Formation20807:45 22/10Chung kếtĐồng diễn - Formation
61Rumba - Hoàng Thị Lý, Nguyễn Thị Thu Huyền, Nguyễn Thị Phương, Bùi Thị Thanh Nga, Nguyễn Thị Chiêm, Ngô Thị Thuý, Nguyễn Thị Thu Hằng - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN11Formation20807:45 22/10Chung kếtĐồng diễn - Formation
62Samba Thiếu Nhi - Trần Thanh Thuỷ, Đặng Bảo Châu, Trần Phương Anh, Nguyễn Thị Phương Thảo, Phạm Trà My, Đào Thị Hồng Nhung, Nguyễn Tùng Lâm, Trần Ngọc Hân, Phạm Gia Linh - CLB Cường Anh - Đông Triều - QN11Formation20807:45 22/10Chung kếtĐồng diễn - Formation
63Cha Cha Cha - Vũ Thị Hiền,Hoàng Thị Khánh,Nguyễn Thị Mơ,Trần Thị Thương,Chu Thị Nhẫn,Trần Thị Phượng, Nguyễn Thị Thanh Hiền - CLB Dưỡng sinh - KVTT Dòng sông xanh11Formation20807:45 22/10Chung kếtĐồng diễn - Formation
64Bebop - Nhảy đôi - Vũ Thị Hiền,Hoàng Thị Khánh,Nguyễn Thị Mơ,Trần Thị Thương,Nguyễn Thị Nhẫn,Nguyễn Thị Thanh Hiền - CLB Dưỡng sinh - KVTT Dòng sông xanh11Formation20807:45 22/10Chung kếtĐồng diễn - Formation
65Nguyễn Minh Châu - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương3291W,T,Q23011:12:18 22/10Chung kếtHạng FC Thiếu nhi 1 Standard
65Nguyễn Minh Châu - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương3361W,T,SF,Q22911:31:48 22/10Chung kếtHạng FB Thiếu nhi 1 Standard
66Vũ Thị Phương Thảo - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương3221W,T25210:54:06 22/10Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Standard
66Vũ Thị Phương Thảo - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương3311W,T,Q25111:20:06 22/10Chung kếtHạng FC Thiếu nhi 2 Standard
66Vũ Thị Phương Thảo - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương3371W,T,SF,Q25011:37:00 22/10Chung kếtHạng FB Thiếu nhi 2 Standard
66Vũ Thị Phương Thảo - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương3571W,VW25512:34:12 22/10Chung kếtHạng FD3 Thiếu nhi 2 Standard
67Lê Hà Như Nguyệt - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương3121W,Q25310:33:54 22/10Chung kếtHạng FD1 Thiếu nhi 2 Standard
67Lê Hà Như Nguyệt - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương3201W,SF25410:50:12 22/10Chung kếtHạng FD2 Thiếu nhi 2 Standard
67Lê Hà Như Nguyệt - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương3371W,T,SF,Q25011:37:00 22/10Chung kếtHạng FB Thiếu nhi 2 Standard
68Phạm Thùy Trang - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương3121W,Q25310:33:54 22/10Chung kếtHạng FD1 Thiếu nhi 2 Standard
68Phạm Thùy Trang - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương3201W,SF25410:50:12 22/10Chung kếtHạng FD2 Thiếu nhi 2 Standard
69Nguyễn Quỳnh Mai - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương3121W,Q25310:33:54 22/10Chung kếtHạng FD1 Thiếu nhi 2 Standard
69Nguyễn Quỳnh Mai - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương3201W,SF25410:50:12 22/10Chung kếtHạng FD2 Thiếu nhi 2 Standard
70Vũ Diệu Hương - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương3301W,T,Q27211:16:12 22/10Chung kếtHạng FC Thiếu niên 1 Standard
70Vũ Diệu Hương - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương3511VW27812:14:42 22/10Chung kếtHạng F5 Thiếu niên 1 Standard
70Vũ Diệu Hương - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương971SF31317:50:42 22/10Chung kếtHạng F4 Trẻ Standard
71Hồ Thu Hà - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương1821C43308:25:54 22/10Chung kếtHạng F1 Thiếu niên 1 Latin Các CLB 02
71Hồ Thu Hà - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương3101W27410:30:00 22/10Chung kếtHạng F1 Thiếu niên 1 Standard
71Hồ Thu Hà - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương3451SF27711:56:30 22/10Chung kếtHạng F4 Thiếu niên 1 Standard
72Lương Thị Hồng Anh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương3151W29210:39:06 22/10Chung kếtHạng F1 Thiếu niên 2 Standard
72Lương Thị Hồng Anh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương3231W,T29110:56:42 22/10Chung kếtHạng FD Thiếu niên 2 Standard
72Lương Thị Hồng Anh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương3351Q29411:30:30 22/10Chung kếtHạng F3 Thiếu niên 2 Standard
72Lương Thị Hồng Anh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương3431T29311:48:42 22/10Chung kếtHạng F2 Thiếu niên 2 Standard
73Nguyễn Thị Diệp Anh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương3321W,T,Q29011:24:00 22/10Chung kếtHạng FC Thiếu niên 2 Standard
73Nguyễn Thị Diệp Anh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương3471SF29511:59:06 22/10Chung kếtHạng F4 Thiếu niên 2 Standard
73Nguyễn Thị Diệp Anh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương3531VW29612:17:18 22/10Chung kếtHạng F5 Thiếu niên 2 Standard
74Nguyễn Thùy Dương - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương871W,T30917:12:12 22/10Chung kếtHạng FD Trẻ Standard
74Nguyễn Thùy Dương - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương1091VW31418:21:06 22/10Chung kếtHạng F5 Trẻ Standard
74Nguyễn Thùy Dương - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương1281Q31219:16:12 22/10Chung kếtHạng F3 Trẻ Standard
75Vũ Thị Nhã Uyên - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương1691C42708:16:48 22/10Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin Các CLB 01
76Lê Như Mai - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương1731C42808:19:36 22/10Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Các CLB 01
77Lê Hồng Quế Phương - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương1761C43008:21:42 22/10Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Các CLB 02
78Nguyễn Mỹ Hà - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương1811C43208:25:12 22/10Chung kếtHạng F1 Thiếu niên 1 Latin Các CLB 01
79Nguyễn Minh Hằng - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương3111W,Q23210:31:18 22/10Chung kếtHạng FD1 Thiếu nhi 1 Standard
79Nguyễn Minh Hằng - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương3191W,SF23310:47:36 22/10Chung kếtHạng FD2 Thiếu nhi 1 Standard
79Nguyễn Minh Hằng - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương3291W,T,Q23011:12:18 22/10Chung kếtHạng FC Thiếu nhi 1 Standard
79Nguyễn Minh Hằng - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương3361W,T,SF,Q22911:31:48 22/10Chung kếtHạng FB Thiếu nhi 1 Standard
79Nguyễn Minh Hằng - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương3561W,VW23412:31:36 22/10Chung kếtHạng FD3 Thiếu nhi 1 Standard
80Nguyễn Hà Linh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương1841C43408:27:18 22/10Chung kếtHạng F1 Thiếu niên 1 Latin C - Các CLB 03
81Trần Khánh Vân - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương3111W,Q23210:31:18 22/10Chung kếtHạng FD1 Thiếu nhi 1 Standard
81Trần Khánh Vân - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương3191W,SF23310:47:36 22/10Chung kếtHạng FD2 Thiếu nhi 1 Standard
81Trần Khánh Vân - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương3291W,T,Q23011:12:18 22/10Chung kếtHạng FC Thiếu nhi 1 Standard
81Trần Khánh Vân - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương3361W,T,SF,Q22911:31:48 22/10Chung kếtHạng FB Thiếu nhi 1 Standard
81Trần Khánh Vân - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương3561W,VW23412:31:36 22/10Chung kếtHạng FD3 Thiếu nhi 1 Standard
82Nguyễn Linh Mai Anh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương1851C43508:28:00 22/10Chung kếtHạng F1 Thiếu niên 1 Latin C- Các CLB 04
83Hoàng Văn Tú - Phạm Trà My - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương1111VW34118:23:42 22/10Chung kếtHạng E5 Người lớn Standard
83Hoàng Văn Tú - Phạm Trà My - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương1191W33718:37:06 22/10Chung kếtHạng E1 Người lớn Standard
83Hoàng Văn Tú - Phạm Trà My - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương1421VW32319:40:30 22/10Chung kếtHạng E5 Trước Thanh niên Standard
83Hoàng Văn Tú - Phạm Trà My - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương1471W31919:54:48 22/10Chung kếtHạng E1 Trước Thanh niên Standard
84Chử Kim Thanh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương3111W,Q23210:31:18 22/10Chung kếtHạng FD1 Thiếu nhi 1 Standard
84Chử Kim Thanh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương3191W,SF23310:47:36 22/10Chung kếtHạng FD2 Thiếu nhi 1 Standard
84Chử Kim Thanh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương3561W,VW23412:31:36 22/10Chung kếtHạng FD3 Thiếu nhi 1 Standard
85Zumba - Đào Ngọc Gia Hân, Khuất Thúy An, Vũ Thị Nhã Uyên, Đặng Khánh Quỳnh, Đỗ Nhật Anh, Phạm Tuệ Anh, Nguyễn Trúc Giang, Bùi Khánh Chi, Lê như Mai, Vũ Khánh Hằng, Đỗ Kim An, Bùi Thu Uyên, Nguyễn Minh Châu, Lê Hồng Quế Phương, Nguyễn Minh Hằng, Bùi Hoàng Huyền Trang, Trần Thùy Dương, Phạm Vũ Ngân Khánh, Chử Kim Thanh, Vũ Thảo Nguyên, Trần Khánh Vân, Lê Hà Như Nguyệt, Trương Tuệ Minh, Vũ Thị Phương Thảo, Dư Khánh Linh, Phạm Thùy Trang, Nguyễn Đoàn Phương Uyên, Nguyễn Thị Hương Giang, Nguyễn Quỳnh Mai, Nguyễn Mỹ Hà, Trần Hương Giang, Nguyễn Hà Linh, Nguyễn Thị Minh Anh, Vũ Kiều Linh - CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương11Formation20807:45 22/10Chung kếtĐồng diễn - Formation
86Bachata - Nguyễn Thị Lan, Nguyễn Thị Xuân Quý, Lê Thuý Hằng, Nguyễn Thị Phương, Lê Thị Hương, Phạm Thị Hoà, Lê Thị Hằng, Mai Ánh Tuyết, Hoàng Thị Hà, Nguyễn Thị Nhung, Hồ Minh Lý, Mai Thị Lan, Đỗ Thị Hải, Nguyễn Thị Hường, Đỗ Thị Hoa, Lưu Thị Hường, Đồng Thị Phượng, Lê Thị Lan, Nguyễn Thị Xoan, Lê Thị Đào, Nguyễn Thị Linh, Trần Thị Nam, Trịnh Thị Làn, Nguyễn Thị Hương, Trịnh Thị Tâm, Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Thị Minh, Đỗ Thị Thu, Nguyễn Thị Tâm, Nguyễn Thị Khuông, Đỗ Thị Liên, Nguyễn Thị Huệ - CLB HOA VIÊN THANH HÓA11Formation20807:45 22/10Chung kếtĐồng diễn - Formation
87Cha Cha Cha - Nguyễn Thị Lan, Nguyễn Thị Xuân Quý, Lê Thuý Hằng, Nguyễn Thị Phương, Lê Thị Hương, Phạm Thị Hoà, Lê Thị Hằng, Mai Ánh Tuyết, Hoàng Thị Hà, Nguyễn Thị Nhung, Hồ Minh Lý, Mai Thị Lan, Đỗ Thị Hải, Nguyễn Thị Hường, Đỗ Thị Hoa, Lưu Thị Hường, Đồng Thị Phượng, Lê Thị Lan, Nguyễn Thị Xoan, Lê Thị Đào, Nguyễn Thị Linh, Trần Thị Nam, Đỗ Thị Liên - CLB HOA VIÊN THANH HÓA11Formation20807:45 22/10Chung kếtĐồng diễn - Formation
88Slow Waltz - Lê Thanh Hảo,Nguyễn Thị Hằng,Nguyễn Bảo Long,Nguyễn Thị Nga,Vũ Bá Rồng,Nguyễn Thị Nga,Nguyễn Tiến Nguyên,Lê Thị Vững,Vũ Xuân Khánh,Bạch Lệ Ngọc,Nguyễn Văn Hùng,Nguyễn Thị Loan,Nguyễn Văn Phương,Nguyễn Thị Lan,Nguyễn Văn Tuyến,Nguyễn Thị Duyến - CLB Hội Lim - Thành phố Bắc Ninh11Formation20807:45 22/10Chung kếtĐồng diễn - Formation
89Rumba - Chacha - Hà Thị Thương,Nguyễn Thị Thu Hương,Trần Thị Hiền - CLB KHIÊU VŨ MÙA XUÂN TỈNH BẮC KẠN11Formation20807:45 22/10Chung kếtĐồng diễn - Formation
90NGUYỄN TRUNG HỮU - ĐỖ THỊ MINH TÂM - CLB KHIÊU VŨ TÂN BÌNH1101VW37618:22:24 22/10Chung kếtHạng E5 Trung niên 2 Standard
90NGUYỄN TRUNG HỮU - ĐỖ THỊ MINH TÂM - CLB KHIÊU VŨ TÂN BÌNH1141161W37218:27:36 22/10Bán kếtHạng E1 Trung niên 2 Standard
90NGUYỄN TRUNG HỮU - ĐỖ THỊ MINH TÂM - CLB KHIÊU VŨ TÂN BÌNH1151201W40918:28:54 22/10Bán kếtHạng E1 Cộng tuổi 110 Standard
90NGUYỄN TRUNG HỮU - ĐỖ THỊ MINH TÂM - CLB KHIÊU VŨ TÂN BÌNH1431VW36819:41:48 22/10Chung kếtHạng E5 Trung niên 1 Standard
90NGUYỄN TRUNG HỮU - ĐỖ THỊ MINH TÂM - CLB KHIÊU VŨ TÂN BÌNH1461W40619:53:30 22/10Chung kếtHạng E1 Cộng tuổi 100 Standard
90NGUYỄN TRUNG HỮU - ĐỖ THỊ MINH TÂM - CLB KHIÊU VŨ TÂN BÌNH1481W40219:56:06 22/10Chung kếtHạng E1 Trung niên 5 Standard
90NGUYỄN TRUNG HỮU - ĐỖ THỊ MINH TÂM - CLB KHIÊU VŨ TÂN BÌNH1511W41320:00:00 22/10Chung kếtHạng E1 Thầy trò Standard
91NGUYỄN HOÀNG TUẤN - TRẦN THỊ MINH NHÂN - CLB KHIÊU VŨ TÂN BÌNH82891W,T,Q33516:59:42 22/10Bán kếtHạng C Người lớn Standard
91NGUYỄN HOÀNG TUẤN - TRẦN THỊ MINH NHÂN - CLB KHIÊU VŨ TÂN BÌNH1231W,T,SF,Q33418:49:00 22/10Chung kếtHạng B Người lớn Standard
91NGUYỄN HOÀNG TUẤN - TRẦN THỊ MINH NHÂN - CLB KHIÊU VŨ TÂN BÌNH1591611W,T,VW,SF,Q36020:26:42 22/10Bán kếtHạng A Trung niên 1 Standard
92Slow Waltz - Lưu Gia Hành,Nguyễn Thị Kim Thoa,Đào Thị Hường,Trần Thị Thu Hường,Nguyễn Thị Bình,Nguyễn Thị Phấn,Nguyễn Thị Hương,Trịnh Trọng Hải,Hoàng Cẩm Vân,Nguyễn Văn Hải,Đỗ Kim Cúc,Vũ Văn Thanh,Vũ Lượng,Khuất Thị Bích Hằng,Hoàng Thu Hà,Vũ Văn Cường,Nguyễn Ngọc Tấn,Đỗ Thị Thanh Hậu,Hồ Nhật Sơn,Đỗ Thị Hiền,Nguyễn Thị Hồng,Nguyễn Thị Hiền,Nguyễn Văn Tuấn,Trần Thị Lợi,Chu Tam Khôi,Ngô Thị Dung,Bùi Tuân Sơn,Nguyễn Thị Nga,Bùi Đức Thi,Chu Thị Hương - CLB KV Đông Ngàn TP Từ Sơn Bắc Ninh11Formation20807:45 22/10Chung kếtĐồng diễn - Formation
93Cha Cha Cha - Lại Hoàng Long,Nguyễn Thị Xuân,Nguyễn Thị Phấn,Nguyễn Thị Phấn,Nguyễn Thị Bình,Nguyễn Thị Kim Thoa,Lưu Gia Hành,Nguyễn Thu Hà,Nguyễn Văn Lưu,Đỗ Thị Hiền,Nguyễn Ngọc Dân,Đỗ Thị Thanh Hậu,Hồ Nhật Sơn,Nguyễn Thị Hà,Trần Tuấn Thuận,Nguyễn Thanh Hải,Chu Tam Khôi,Nguyễn Thị Ngọc Hiền,Vũ Văn Cường,Hoàng Cẩm Vân,Nguyễn Văn Hai,Trịnh Trọng Hải,Nguyễn Thị Hương,Nguyễn Văn Tuấn,Trần Thị Lợi,Nguyễn Thị Nga,Bùi Tuấn Sơn,Đào Thị Hường,Trần Thị Thu Hương,Đỗ Kim Cúc,Vũ Ngọc Thanh - CLB Khiêu Vũ NCT TP Từ Sơn - Bắc Ninh11Formation20807:45 22/10Chung kếtĐồng diễn - Formation
94Đồng diễn đôi Bachata - Vũ Văn Đảm,Nguyễn Xuân Hoạt,Nguyễn Thị An, Hoàng Thị Khánh,Đào Thị Loan,Nguyễn Thị Dung,Nguyễn Thị Xuân,Vĩ Thị Linh,Cao Thị Nguyệt,Nguyễn Thị Huệ,Nguyễn Quang Thủ,Nguyễn Thị Hằng,Trần Phương Nam,Đặng Kim Toàn,Lê Văn Biển,Lâm Thị Minh,Vũ Văn Tỏa,Nguyễn Thị Mai - CLB Khiêu vũ Tâm Quyến11Formation20807:45 22/10Chung kếtĐồng diễn - Formation
95Cha Cha Cha - Vũ Văn Đảm,Nguyễn Xuân Hoạt,Nguyễn Thị An,Hoàng Thị Khánh,Đào Thị Loan,Nguyễn Thị Dung,Nguyễn Thị Xuân,Vũ Thị Linh,Cao Thị Nguyệt,Nguyễn Thị Huệ,Nguyễn Quang Thủ,Nguyễn Thị Hằng,Lê Văn Biển,Lâm Thị Minh,Vũ Văn Tỏa,Trần Phương Nam,Đặng Kim Toàn,Nguyễn Thị Mai - CLB Khiêu vũ Tâm Quyến11Formation20807:45 22/10Chung kếtĐồng diễn - Formation
96Cha Cha Cha - Rumba - Đỗ Quốc Bình, Nguyễn Xuân Hòa, Trần Tế Sinh, Nguyễn Thị Lan, Nghiêm Minh Nghĩa, Trịnh Lan Hương, Thẩm Đức Phong, Nguyễn Hồng Khánh, Quản Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phúc, Vũ Mai Dung, Phạm Quang Vị, Vũ Thị Ánh Tuyết, Lê Minh Huyền, Đỗ Quang Lợi, Nguyễn Thị Thanh Xuân, Phùng Đình Dũng - CLB Morning Stars - Hà Nội11Formation20807:45 22/10Chung kếtĐồng diễn - Formation
97Samba - Rumba - Đỗ Quốc Bình, Nguyễn Xuân Hòa, Trần Tế Sinh, Nguyễn Thị Lan, Nghiêm Minh Nghĩa, Trịnh Lan Hương, Thẩm Đức Phong, Nguyễn Hồng Khánh, Quản Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phúc, Vũ Mai Dung, Phạm Quang Vị, Vũ Thị Ánh Tuyết, Lê Minh Huyền, Đỗ Quang Lợi, Nguyễn Thị Thanh Xuân, Phùng Đình Dũng - CLB Morning Stars - Hà Nội11Formation20807:45 22/10Chung kếtĐồng diễn - Formation
98Phạm An Nhiên - CLB Năng Khiếu Mầm Xanh Quảng Trị1761C43008:21:42 22/10Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Các CLB 02
98Phạm An Nhiên - CLB Năng Khiếu Mầm Xanh Quảng Trị2041C49308:41:18 22/10Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
98Phạm An Nhiên - CLB Năng Khiếu Mầm Xanh Quảng Trị2821R44110:12:48 22/10Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 2 Latin Rumba - Newton 02
99Nguyễn Ngọc Châu Anh - CLB Năng Khiếu Mầm Xanh Quảng Trị1781C43108:23:06 22/10Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin Các CLB 02
99Nguyễn Ngọc Châu Anh - CLB Năng Khiếu Mầm Xanh Quảng Trị2411C,J47509:10:00 22/10Chung kếtHạng FD1 Thiếu nhi 2 Latin Vô Địch Các CLB
99Nguyễn Ngọc Châu Anh - CLB Năng Khiếu Mầm Xanh Quảng Trị365366,3681C,J4515:10:42 22/10Tứ kếtHạng FD1 Thiếu nhi 2 Latin
99Nguyễn Ngọc Châu Anh - CLB Năng Khiếu Mầm Xanh Quảng Trị781S12316:28:24 22/10Chung kếtHạng F4 Trước Thanh niên Latin
99Nguyễn Ngọc Châu Anh - CLB Năng Khiếu Mầm Xanh Quảng Trị401402,403,4043C,R4417:40:48 22/10Vòng 1/8Hạng FD Thiếu nhi 2 Latin
99Nguyễn Ngọc Châu Anh - CLB Năng Khiếu Mầm Xanh Quảng Trị431432,4342C,R,J4319:29:06 22/10Tứ kếtHạng FC Thiếu nhi 2 Latin
100Trương Hoàng Thục Anh - CLB Năng Khiếu Mầm Xanh Quảng Trị1781C43108:23:06 22/10Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin Các CLB 02
100Trương Hoàng Thục Anh - CLB Năng Khiếu Mầm Xanh Quảng Trị2391C,J47109:07:12 22/10Chung kếtHạng FD3 Thiếu nhi 2 Latin Vô Địch các CLB
100Trương Hoàng Thục Anh - CLB Năng Khiếu Mầm Xanh Quảng Trị781S12316:28:24 22/10Chung kếtHạng F4 Trước Thanh niên Latin
100Trương Hoàng Thục Anh - CLB Năng Khiếu Mầm Xanh Quảng Trị401402,403,4043C,R4417:40:48 22/10Vòng 1/8Hạng FD Thiếu nhi 2 Latin
100Trương Hoàng Thục Anh - CLB Năng Khiếu Mầm Xanh Quảng Trị4264271J5019:15:06 22/10Bán kếtHạng F3 Thiếu nhi 2 Latin
100Trương Hoàng Thục Anh - CLB Năng Khiếu Mầm Xanh Quảng Trị431432,4342C,R,J4319:29:06 22/10Tứ kếtHạng FC Thiếu nhi 2 Latin
101Ngô Phan Thanh Ngọc - CLB Năng Khiếu Mầm Xanh Quảng Trị1841C43408:27:18 22/10Chung kếtHạng F1 Thiếu niên 1 Latin C - Các CLB 03
101Ngô Phan Thanh Ngọc - CLB Năng Khiếu Mầm Xanh Quảng Trị2911R46710:19:06 22/10Chung kếtHạng F2 Thiếu niên 1 Latin Linh Anh Academy
101Ngô Phan Thanh Ngọc - CLB Năng Khiếu Mầm Xanh Quảng Trị362363,3641C6615:00:12 22/10Tứ kếtHạng F1 Thiếu niên 1 Latin
101Ngô Phan Thanh Ngọc - CLB Năng Khiếu Mầm Xanh Quảng Trị611C12015:41:12 22/10Chung kếtHạng F1 Trước Thanh niên Latin
101Ngô Phan Thanh Ngọc - CLB Năng Khiếu Mầm Xanh Quảng Trị378379,3801R6716:10:36 22/10Tứ kếtHạng F2 Thiếu niên 1 Latin
101Ngô Phan Thanh Ngọc - CLB Năng Khiếu Mầm Xanh Quảng Trị711R12116:11:24 22/10Chung kếtHạng F2 Trước Thanh niên Latin
101Ngô Phan Thanh Ngọc - CLB Năng Khiếu Mầm Xanh Quảng Trị781S12316:28:24 22/10Chung kếtHạng F4 Trước Thanh niên Latin
101Ngô Phan Thanh Ngọc - CLB Năng Khiếu Mầm Xanh Quảng Trị3873881C,R6516:46:18 22/10Bán kếtHạng FD Thiếu niên 1 Latin
102Bùi Gia Bảo - Nguyễn Thị Bích Ngân - CLB PHONGLUU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM2491C,R45309:30:48 22/10Chung kếtHạng D Thiếu nhi 2 Latin Linh Anh Academy
102Bùi Gia Bảo - Nguyễn Thị Bích Ngân - CLB PHONGLUU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM2641C,R53209:51:48 22/10Chung kếtHạng D Thiếu nhi Latin Các CLB
102Bùi Gia Bảo - Nguyễn Thị Bích Ngân - CLB PHONGLUU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM631C,R,J10915:43:48 22/10Chung kếtHạng C Trước Thanh niên Latin
102Bùi Gia Bảo - Nguyễn Thị Bích Ngân - CLB PHONGLUU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM731C,R11016:14:00 22/10Chung kếtHạng D Trước Thanh niên Latin
102Bùi Gia Bảo - Nguyễn Thị Bích Ngân - CLB PHONGLUU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM4441S,C,R,J5420:20:06 22/10Chung kếtHạng B Thiếu niên 1 Latin
102Bùi Gia Bảo - Nguyễn Thị Bích Ngân - CLB PHONGLUU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM4521S,C,R,J3320:54:12 22/10Chung kếtHạng B Thiếu nhi 2 Latin
102Bùi Gia Bảo - Nguyễn Thị Bích Ngân - CLB PHONGLUU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM4571C,R5621:09:48 22/10Chung kếtHạng D Thiếu niên 1 Latin
102Bùi Gia Bảo - Nguyễn Thị Bích Ngân - CLB PHONGLUU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM4661C,R,J3421:30:36 22/10Chung kếtHạng C Thiếu nhi 2 Latin
103Lại Phương Anh - CLB PHONGLUU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM451C,R,J10011:57:30 22/10Chung kếtHạng FC Trẻ Latin
103Lại Phương Anh - CLB PHONGLUU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM661C,R,J11815:55:30 22/10Chung kếtHạng FC Trước Thanh niên Latin
103Lại Phương Anh - CLB PHONGLUU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM761C,R11916:21:48 22/10Chung kếtHạng FD Trước Thanh niên Latin
104Lại Ánh Dương - CLB PHONGLUU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM661C,R,J11815:55:30 22/10Chung kếtHạng FC Trước Thanh niên Latin
104Lại Ánh Dương - CLB PHONGLUU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM761C,R11916:21:48 22/10Chung kếtHạng FD Trước Thanh niên Latin
104Lại Ánh Dương - CLB PHONGLUU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM4611C,R8321:17:36 22/10Chung kếtHạng FD Thiếu niên 2 Latin
105Tạ Hà Anh - CLB PHONGLUU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM1761C43008:21:42 22/10Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Các CLB 02
105Tạ Hà Anh - CLB PHONGLUU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM1951C47208:35:00 22/10Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Vô Địch Các CLB
105Tạ Hà Anh - CLB PHONGLUU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM2401C,J47609:08:36 22/10Chung kếtHạng FD1 Thiếu nhi 2 Latin Vô Địch Các CLB
106Phạm Bảo Ngọc - CLB PHONGLUU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM1931C46808:33:36 22/10Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB
106Phạm Bảo Ngọc - CLB PHONGLUU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM2111C51808:46:12 22/10Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin Vô địch Ninh Bình
106Phạm Bảo Ngọc - CLB PHONGLUU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM2371C,J47409:04:24 22/10Chung kếtHạng FD1 Thiếu nhi 1 Latin Vô Địch Các CLB
107Lê Bảo Châu - CLB PHONGLUU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM1941C46908:34:18 22/10Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin Vô Địch các CLB
107Lê Bảo Châu - CLB PHONGLUU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM2101C51708:45:30 22/10Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin Các CLB N2
107Lê Bảo Châu - CLB PHONGLUU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM2401C,J47609:08:36 22/10Chung kếtHạng FD1 Thiếu nhi 2 Latin Vô Địch Các CLB
108Hoàng Thị Quỳnh Hương - CLB PHONGLUU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM1941C46908:34:18 22/10Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin Vô Địch các CLB
108Hoàng Thị Quỳnh Hương - CLB PHONGLUU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM2081C51608:44:06 22/10Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin Các CLB N1
108Hoàng Thị Quỳnh Hương - CLB PHONGLUU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM2371C,J47409:04:24 22/10Chung kếtHạng FD1 Thiếu nhi 1 Latin Vô Địch Các CLB
108Hoàng Thị Quỳnh Hương - CLB PHONGLUU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM2411C,J47509:10:00 22/10Chung kếtHạng FD1 Thiếu nhi 2 Latin Vô Địch Các CLB
109Nguyễn Thị Ngọc Trân - CLB PHONGLUU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM1781C43108:23:06 22/10Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin Các CLB 02
109Nguyễn Thị Ngọc Trân - CLB PHONGLUU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM2411C,J47509:10:00 22/10Chung kếtHạng FD1 Thiếu nhi 2 Latin Vô Địch Các CLB
109Nguyễn Thị Ngọc Trân - CLB PHONGLUU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM2601C,R50309:46:12 22/10Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
110Quách Bảo Ngọc - CLB PHONGLUU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM1691C42708:16:48 22/10Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin Các CLB 01
110Quách Bảo Ngọc - CLB PHONGLUU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM1931C46808:33:36 22/10Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB
110Quách Bảo Ngọc - CLB PHONGLUU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM2371C,J47409:04:24 22/10Chung kếtHạng FD1 Thiếu nhi 1 Latin Vô Địch Các CLB
111Bùi Gia Bảo - CLB PHONGLUU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM365366,3681C,J4515:10:42 22/10Tứ kếtHạng FD1 Thiếu nhi 2 Latin
111Bùi Gia Bảo - CLB PHONGLUU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM401402,403,4043C,R4417:40:48 22/10Vòng 1/8Hạng FD Thiếu nhi 2 Latin
112Nguyễn Thị Bích Ngân - CLB PHONGLUU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM401402,403,4043C,R4417:40:48 22/10Vòng 1/8Hạng FD Thiếu nhi 2 Latin
112Nguyễn Thị Bích Ngân - CLB PHONGLUU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM431432,4342C,R,J4319:29:06 22/10Tứ kếtHạng FC Thiếu nhi 2 Latin
113Rumba - Lê Thị Thanh Xuân , Nguyễn Thị Minh , Đỗ Thị Liên ,Lê Thị Hồng Thắm , Hoàng Thị Hồng , Phạm Thị Nguyệt , Lê Thị Hồng Vân,. Nguyễn Thị Cải , Nguyễn Thị Thu , Lê Thị Mai , Trần Thị Ngọc , Nguyễn Thị Bích , Bùi Thị Nhung , Trần Thị Bích Hà , Trần Thị Minh Hồng , Hoàng Thị Bích Thảo, Phạm Thị Thoa , Lương Thị Tốt , Nguyễn Thị Kim Chi , Nguyễn Hải Lý , Phan Thị Mỹ Dung , Vũ Thị Lan Anh , Nguyễn Thị Sinh , Vũ Thị Hiển , Lê Thị Tại , Phạm Thị Hơn , Bùi Thị Hiền Nga , Trần Thị Nhung , Phan Thị Thu - CLB PHONGLUU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM11Formation20807:45 22/10Chung kếtĐồng diễn - Formation
114Cha cha cha - Lê Thị Hồng Vân , Nguyễn Thị Cải , Nguyễn Thị Thu , Lê Thị Mai , Trần Thị Ngọc , Nguyễn Thị Bích , Bùi Thị Nhung , Trần Thị Bích Hà, Trần Thị Minh Hồng , Hoàng Thị Bích Thảo , Ngô Bích Phương , Phạm Thị Thoa , Phạm Thị Nguyệt , Nguyễn Thị Kim Chi , Nguyễn Thị Hải Lý , Phan Thị Mỹ Dung , Vũ Thị Lan Anh , Nguyễn Thị Sinh, Bùi Thị Hiền Nga, Vũ Thị Hiển , Lê Thị Tại , Phạm Thị Hơn , Trần Thị Hiền , Đào Minh Phương , Trần Thị Nhung , Đồng Thị Toản , Hoàng Thị Hồng , Nguyễn Thị Thu Thủy , Trương Thị Ngoan. - CLB PHONGLUU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM11Formation20807:45 22/10Chung kếtĐồng diễn - Formation
115Samba - Đỗ Thị Liên, Lê Thị Hồng Thắm, Nguyễn Kim Phượng , Phan Thị Thu , Lại Thị Kim Oanh, Lê Thị Thanh Xuân , Nguyễn Thị Thu Hương , Ngô Bích Phương , Trương Thị Ngoan , Nguyễn Thị Minh , Nguyễn Thị Thu Thủy , Phạm Thị Loan , Ngô Thị Ngà , Trần Thị Hiền. - CLB PHONGLUU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM11Formation20807:45 22/10Chung kếtĐồng diễn - Formation
116Slow waltz - Lại Thị Kim Oanh , Trần Thị Hiền , Nguyễn Kim Phượng , Nguyễn Thị Minh , Ngô Bích Phương , Lê Thị Thanh Xuân , Nguyễn Thị Thu Thủy , Lê Thị Hồng Thắm , Đồng Thị Toản , Đỗ Thị Liên , Lương Thị Tốt , Nguyễn Thị Thu Hương , Phan Thị Thu , Ngô Thị Ngà , Đào Minh Phương , Phạm Thị Loan - CLB PHONGLUU DANCESPORT TỈNH HÀ NAM11Formation20807:45 22/10Chung kếtĐồng diễn - Formation
117Nguyễn Thanh Hà - CLB Quận Kiến An4791C596Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin HP
118Bùi Tuệ Minh - CLB TJ1961C47708:35:42 22/10Chung kếtHạng F1 Thiếu niên Latin CLB TJ
118Bùi Tuệ Minh - CLB TJ2921R47810:19:48 22/10Chung kếtHạng E2 Thiếu niên Latin CLB TJ
118Bùi Tuệ Minh - CLB TJ362363,3641C6615:00:12 22/10Tứ kếtHạng F1 Thiếu niên 1 Latin
118Bùi Tuệ Minh - CLB TJ378379,3801R6716:10:36 22/10Tứ kếtHạng F2 Thiếu niên 1 Latin
118Bùi Tuệ Minh - CLB TJ3873881C,R6516:46:18 22/10Bán kếtHạng FD Thiếu niên 1 Latin
118Bùi Tuệ Minh - CLB TJ4141C,R,J6418:27:06 22/10Chung kếtHạng FC Thiếu niên 1 Latin
119Nguyễn Ngọc Thiên An - CLB TJ389390,391,3923C4816:56:36 22/10Vòng 1/8Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin
119Nguyễn Ngọc Thiên An - CLB TJ401402,403,4043C,R4417:40:48 22/10Vòng 1/8Hạng FD Thiếu nhi 2 Latin
119Nguyễn Ngọc Thiên An - CLB TJ4264271J5019:15:06 22/10Bán kếtHạng F3 Thiếu nhi 2 Latin
119Nguyễn Ngọc Thiên An - CLB TJ431432,4342C,R,J4319:29:06 22/10Tứ kếtHạng FC Thiếu nhi 2 Latin
120Nguyễn Hoàng Mai Phương - CLB TJ1961C47708:35:42 22/10Chung kếtHạng F1 Thiếu niên Latin CLB TJ
120Nguyễn Hoàng Mai Phương - CLB TJ2921R47810:19:48 22/10Chung kếtHạng E2 Thiếu niên Latin CLB TJ
120Nguyễn Hoàng Mai Phương - CLB TJ4511C8420:52:54 22/10Chung kếtHạng F1 Thiếu niên 2 Latin
120Nguyễn Hoàng Mai Phương - CLB TJ4591J8621:13:42 22/10Chung kếtHạng F3 Thiếu niên 2 Latin
120Nguyễn Hoàng Mai Phương - CLB TJ4611C,R8321:17:36 22/10Chung kếtHạng FD Thiếu niên 2 Latin
120Nguyễn Hoàng Mai Phương - CLB TJ4671C,R,J8221:34:30 22/10Chung kếtHạng FC Thiếu niên 2 Latin
120Nguyễn Hoàng Mai Phương - CLB TJ4721R8521:48:48 22/10Chung kếtHạng F2 Thiếu niên 2 Latin
121Trần Hiểu Khanh - CLB TJ1961C47708:35:42 22/10Chung kếtHạng F1 Thiếu niên Latin CLB TJ
121Trần Hiểu Khanh - CLB TJ2921R47810:19:48 22/10Chung kếtHạng E2 Thiếu niên Latin CLB TJ
121Trần Hiểu Khanh - CLB TJ4511C8420:52:54 22/10Chung kếtHạng F1 Thiếu niên 2 Latin
121Trần Hiểu Khanh - CLB TJ4591J8621:13:42 22/10Chung kếtHạng F3 Thiếu niên 2 Latin
121Trần Hiểu Khanh - CLB TJ4611C,R8321:17:36 22/10Chung kếtHạng FD Thiếu niên 2 Latin
121Trần Hiểu Khanh - CLB TJ4671C,R,J8221:34:30 22/10Chung kếtHạng FC Thiếu niên 2 Latin
121Trần Hiểu Khanh - CLB TJ4721R8521:48:48 22/10Chung kếtHạng F2 Thiếu niên 2 Latin
122Cha Cha Cha - Lâm Anh,Nguyễn Thái Bảo Trang,Vũ Gia Linh,Vũ Gia Hân,Nguyễn Minh Thảo,Nguyễn Khánh Kim Ngân,Lương Vũ Kim Ngân,Khánh Vân,Nguyễn Khánh Vân - CLB Tú Trần Dance Sport Hải Dương11Formation20807:45 22/10Chung kếtĐồng diễn - Formation
123Rumba - Lâm Anh,Nguyễn Thái Bảo Trang,Vũ Gia Linh,Vũ Gia Hân,Nguyễn Minh Thảo,Nguyễn Khánh Kim Ngân,Lương Vũ Kim Ngân,Khánh Vân,Nguyễn Khánh Vân - CLB Tú Trần Dance Sport Hải Dương11Formation20807:45 22/10Chung kếtĐồng diễn - Formation
124LK Bachata & Rumba - Lê Thị Minh Luyến, Trần Thị Bằng, Nguyễn Thị Nga, Vi Thị Nga, Bùi Thị Hạnh, Nguyễn Tú Anh, Nguyễn Thị Thu Huyền, Ngô Thị Kim Dung - CLB Văn Hóa Nghệ Thuật & Khiêu Vũ Royal City11Formation20807:45 22/10Chung kếtĐồng diễn - Formation
125Slow Waltz - Phạm Thị Thu Thủy,Tạ Thị Lệ Yên,Trần Thị Hồng Thủy,Bùi Ngọc Tuyết,Phan Thị Thanh Ngân,Đặng Thị Yến,Nguyễn Thị Cẩm Chương,Nguyễn Thị Hồng,Nguyễn Minh Hằng,Nguyễn Thị Thu Hà,Nguyễn Thị Hà - CLB cựu giáo chức Học Viện Ngân Hàng11Formation20807:45 22/10Chung kếtĐồng diễn - Formation
126Nguyễn Hà Vân - CLB quận Kiến An4791C596Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin HP
127Đào Song Ngọc - CLB quận Kiến An358359,360,3612C2714:45:00 22/10Vòng 1/8Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin
127Đào Song Ngọc - CLB quận Kiến An375376,3772R2815:58:00 22/10Tứ kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin
127Đào Song Ngọc - CLB quận Kiến An3853861C,R2316:37:30 22/10Bán kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Latin
128Lê Hồng Liên - CLB quận Kiến An4791C596Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin HP
129Nguyễn Bảo Linh - CLB quận Kiến An393394,3952C817:18:36 22/10Tứ kếtHạng F1 Nhi đồng Latin
130Cao Thùy Lâm - CLB quận Kiến An389390,391,3923C4816:56:36 22/10Vòng 1/8Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin
130Cao Thùy Lâm - CLB quận Kiến An401402,403,4043C,R4417:40:48 22/10Vòng 1/8Hạng FD Thiếu nhi 2 Latin
130Cao Thùy Lâm - CLB quận Kiến An437438,439,4402R4920:01:00 22/10Vòng 1/8Hạng F2 Thiếu nhi 2 Latin
131Lưu Hoàng Hà Phương - CLB quận Kiến An1841C43408:27:18 22/10Chung kếtHạng F1 Thiếu niên 1 Latin C - Các CLB 03
131Lưu Hoàng Hà Phương - CLB quận Kiến An2851R44510:14:54 22/10Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB
131Lưu Hoàng Hà Phương - CLB quận Kiến An4721R8521:48:48 22/10Chung kếtHạng F2 Thiếu niên 2 Latin
132Đàm Khánh Vy - CLB quận Kiến An1851C43508:28:00 22/10Chung kếtHạng F1 Thiếu niên 1 Latin C- Các CLB 04
132Đàm Khánh Vy - CLB quận Kiến An2901R44910:18:24 22/10Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB
132Đàm Khánh Vy - CLB quận Kiến An362363,3641C6615:00:12 22/10Tứ kếtHạng F1 Thiếu niên 1 Latin
133Đặng Minh Sơn - Hoàng Ngọc Anh - CLB quận Kiến An2611C,R55309:47:36 22/10Chung kếtHạng D Thiếu nhi Latin vô địch các CLB
133Đặng Minh Sơn - Hoàng Ngọc Anh - CLB quận Kiến An4051C,R7418:06:12 22/10Chung kếtHạng D Thiếu niên 2 Latin
133Đặng Minh Sơn - Hoàng Ngọc Anh - CLB quận Kiến An4431R7620:18:48 22/10Chung kếtHạng E2 Thiếu niên 2 Latin
133Đặng Minh Sơn - Hoàng Ngọc Anh - CLB quận Kiến An4571C,R5621:09:48 22/10Chung kếtHạng D Thiếu niên 1 Latin
133Đặng Minh Sơn - Hoàng Ngọc Anh - CLB quận Kiến An4691R5821:39:42 22/10Chung kếtHạng E2 Thiếu niên 1 Latin
134Đặng Minh Sơn - Nguyễn Hà Vân - CLB quận Kiến An4551J5921:05:54 22/10Chung kếtHạng E3 Thiếu niên 1 Latin
134Đặng Minh Sơn - Nguyễn Hà Vân - CLB quận Kiến An4651C,R,J5521:26:42 22/10Chung kếtHạng C Thiếu niên 1 Latin
135Nguyễn Duy Thành - Tô Nguyễn Ngọc Bích - CLB quận Kiến An1671C,R,J55808:12:36 22/10Chung kếtHạng C Thiếu nhi Latin vô địch các CLB
135Nguyễn Duy Thành - Tô Nguyễn Ngọc Bích - CLB quận Kiến An4471C5720:37:18 22/10Chung kếtHạng E1 Thiếu niên 1 Latin
135Nguyễn Duy Thành - Tô Nguyễn Ngọc Bích - CLB quận Kiến An4501C3620:51:36 22/10Chung kếtHạng E1 Thiếu nhi 2 Latin
136Phạm Quang Hải - Đào Thu Trang - CLB quận Kiến An2581C,R55509:43:24 22/10Chung kếtHạng D Thiếu nhi Latin vô địch các CLB 2
136Phạm Quang Hải - Đào Thu Trang - CLB quận Kiến An4571C,R5621:09:48 22/10Chung kếtHạng D Thiếu niên 1 Latin
136Phạm Quang Hải - Đào Thu Trang - CLB quận Kiến An4601C,R3521:15:00 22/10Chung kếtHạng D Thiếu nhi 2 Latin
136Phạm Quang Hải - Đào Thu Trang - CLB quận Kiến An4711R3721:47:30 22/10Chung kếtHạng E2 Thiếu nhi 2 Latin
137Đặng Minh Sơn - Đào Song Ngọc - CLB quận Kiến An4001C7517:39:30 22/10Chung kếtHạng E1 Thiếu niên 2 Latin
137Đặng Minh Sơn - Đào Song Ngọc - CLB quận Kiến An4471C5720:37:18 22/10Chung kếtHạng E1 Thiếu niên 1 Latin
138Nguyễn Duy Thành - Tô Ngọc Bích - CLB quận Kiến An4571C,R5621:09:48 22/10Chung kếtHạng D Thiếu niên 1 Latin
138Nguyễn Duy Thành - Tô Ngọc Bích - CLB quận Kiến An4691R5821:39:42 22/10Chung kếtHạng E2 Thiếu niên 1 Latin
139Vũ Hoàng Tuệ Minh - CLB quận Kiến An1731C42808:19:36 22/10Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Các CLB 01
139Vũ Hoàng Tuệ Minh - CLB quận Kiến An358359,360,3612C2714:45:00 22/10Vòng 1/8Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin
140Đặng Minh Sơn - Cao Thùy Lâm - CLB quận Kiến An2201C55208:52:30 22/10Chung kếtHạng E1 Thiếu nhi Latin vô địch các CLB
141Nguyễn Duy Thành - Lê Hồng Liên - CLB quận Kiến An2181C53108:51:06 22/10Chung kếtHạng E1 Thiếu nhi Latin Các CLB
142Nguyễn Duy Thành - Đào Song Ngọc - CLB quận Kiến An2651C,R55409:53:12 22/10Chung kếtHạng D Thiếu nhi Latin vô địch các CLB 1
144Tô Chính Nam - Nguyễn Bảo Linh - CLB quận Kiến An2221C55908:53:54 22/10Chung kếtHạng E1 Thiếu nhi Latin Vô địch các CLB 1
145Phạm Quang Dũng - Nguyễn Thanh Hà - CLB quận Kiến An2241C56008:55:18 22/10Chung kếtHạng E1 Thiếu nhi Latin vô địch các CLB 2
146Nguyễn Bảo Nam - Nguyễn Hà Vân - CLB quận Kiến An2711C,R55710:01:36 22/10Chung kếtHạng D Thiếu nhi Latin vô địch các CLB 4
147Nguyễn Bảo Nam - Nguyễn Quỳnh Anh - CLB quận Kiến An2221C55908:53:54 22/10Chung kếtHạng E1 Thiếu nhi Latin Vô địch các CLB 1
148Nguyễn Thành Phong - Nguyễn Bảo Linh - CLB quận Kiến An2711C,R55710:01:36 22/10Chung kếtHạng D Thiếu nhi Latin vô địch các CLB 4
149Nguyễn Thành Phong - Nguyễn Quỳnh Anh - CLB quận Kiến An2241C56008:55:18 22/10Chung kếtHạng E1 Thiếu nhi Latin vô địch các CLB 2
150Phạm Yến Trang - CLB quận Kiến An2081C51608:44:06 22/10Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin Các CLB N1
151Vũ Như Uyên Nhi - CLB quận Kiến An2561C,R51209:40:36 22/10Chung kếtHạng FD Thiếu nhi Latin Các CLB N2
151Vũ Như Uyên Nhi - CLB quận Kiến An3873881C,R6516:46:18 22/10Bán kếtHạng FD Thiếu niên 1 Latin
152Rumba - Nguyễn Thị Thúy,Nguyễn Thị Chính,Nguyễn Thị Thùy,Hà Thị Thanh Thúy,Hoàng Thị Trong,Hà Thị Thanh,Nguyễn Thị Yến,Phạm Thị Lan,Phạm Tú Ngọc,Ngô Thị Như Hoa,Trần Thị Vy - CLB Ánh Dương thành phố Bắc Giang11Formation20807:45 22/10Chung kếtĐồng diễn - Formation
153Phạm Lê Phương Lan - CLB Âu Cơ3031S56310:28:12 22/10Chung kếtHạng F4 Thiếu nhi Latin ST1
154Nguyễn Minh Linh Đan - CLB Âu Cơ3071S56410:31:00 22/10Chung kếtHạng F4 Thiếu nhi Latin ST2
155Vũ Hải Anh - CLB Âu Cơ3071S56410:31:00 22/10Chung kếtHạng F4 Thiếu nhi Latin ST2
156Trần Trọng Minh Đức - CLB Âu Cơ3031S56310:28:12 22/10Chung kếtHạng F4 Thiếu nhi Latin ST1
157Đặng Khánh Châu - CLB Âu Cơ3031S56310:28:12 22/10Chung kếtHạng F4 Thiếu nhi Latin ST1
158Cha cha cha - Nguyễn Cẩm Uyên Nhi , Nguyễn Quỳnh Ngân , Đặng Thảo Uyên , Nguyễn Bình Diệp Chi , Lê Thị Bình Minh , Hoàng Thị Hải Dương , Ngọc Phương Linh , Ngọc Mai Hiền , Hà Phương Thảo , Nguyễn Hoài An - Clb Nghệ Thuật Mai Thu Phương11Formation20807:45 22/10Chung kếtĐồng diễn - Formation
159Nguyễn Cẩm Uyên Nhi - Clb Nghệ Thuật Mai Thu Phương2941R50510:21:12 22/10Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 2 Latin Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng 2
160Nguyễn Quỳnh Ngân - Clb Nghệ Thuật Mai Thu Phương1911C46208:32:12 22/10Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin New Life Center
161Ngọc Mai Hiền - Clb Nghệ Thuật Mai Thu Phương2821R44110:12:48 22/10Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 2 Latin Rumba - Newton 02
162Phạm Gia Bảo - Vũ Châu Anh - Clb Starkids Quảng Ninh4051C,R7418:06:12 22/10Chung kếtHạng D Thiếu niên 2 Latin
162Phạm Gia Bảo - Vũ Châu Anh - Clb Starkids Quảng Ninh4121P7918:21:54 22/10Chung kếtHạng E5 Thiếu niên 2 Latin
162Phạm Gia Bảo - Vũ Châu Anh - Clb Starkids Quảng Ninh4171S7818:36:18 22/10Chung kếtHạng E4 Thiếu niên 2 Latin
162Phạm Gia Bảo - Vũ Châu Anh - Clb Starkids Quảng Ninh4301J7719:27:48 22/10Chung kếtHạng E3 Thiếu niên 2 Latin
162Phạm Gia Bảo - Vũ Châu Anh - Clb Starkids Quảng Ninh4431R7620:18:48 22/10Chung kếtHạng E2 Thiếu niên 2 Latin
162Phạm Gia Bảo - Vũ Châu Anh - Clb Starkids Quảng Ninh4441S,C,R,J5420:20:06 22/10Chung kếtHạng B Thiếu niên 1 Latin
162Phạm Gia Bảo - Vũ Châu Anh - Clb Starkids Quảng Ninh4651C,R,J5521:26:42 22/10Chung kếtHạng C Thiếu niên 1 Latin
162Phạm Gia Bảo - Vũ Châu Anh - Clb Starkids Quảng Ninh4701S,C,R,P,J5321:41:00 22/10Chung kếtHạng A Thiếu niên 1 Latin
163Trần Văn Đức - Nguyễn Hoàng Yến - Clb Starkids Quảng Ninh4471C5720:37:18 22/10Chung kếtHạng E1 Thiếu niên 1 Latin
163Trần Văn Đức - Nguyễn Hoàng Yến - Clb Starkids Quảng Ninh4551J5921:05:54 22/10Chung kếtHạng E3 Thiếu niên 1 Latin
163Trần Văn Đức - Nguyễn Hoàng Yến - Clb Starkids Quảng Ninh4571C,R5621:09:48 22/10Chung kếtHạng D Thiếu niên 1 Latin
163Trần Văn Đức - Nguyễn Hoàng Yến - Clb Starkids Quảng Ninh4621P6121:20:12 22/10Chung kếtHạng E5 Thiếu niên 1 Latin
163Trần Văn Đức - Nguyễn Hoàng Yến - Clb Starkids Quảng Ninh4691R5821:39:42 22/10Chung kếtHạng E2 Thiếu niên 1 Latin
163Trần Văn Đức - Nguyễn Hoàng Yến - Clb Starkids Quảng Ninh4741S6021:51:24 22/10Chung kếtHạng E4 Thiếu niên 1 Latin
164Nguyễn Tô Quốc Khánh - Trần Thị Ngọc Diệp - Clb Starkids Quảng Ninh4001C7517:39:30 22/10Chung kếtHạng E1 Thiếu niên 2 Latin
164Nguyễn Tô Quốc Khánh - Trần Thị Ngọc Diệp - Clb Starkids Quảng Ninh4051C,R7418:06:12 22/10Chung kếtHạng D Thiếu niên 2 Latin
164Nguyễn Tô Quốc Khánh - Trần Thị Ngọc Diệp - Clb Starkids Quảng Ninh4301J7719:27:48 22/10Chung kếtHạng E3 Thiếu niên 2 Latin
164Nguyễn Tô Quốc Khánh - Trần Thị Ngọc Diệp - Clb Starkids Quảng Ninh4431R7620:18:48 22/10Chung kếtHạng E2 Thiếu niên 2 Latin
165Trần Đức Minh - Nguyễn Thị Khánh Tâm - Clb Starkids Quảng Ninh4051C,R7418:06:12 22/10Chung kếtHạng D Thiếu niên 2 Latin
165Trần Đức Minh - Nguyễn Thị Khánh Tâm - Clb Starkids Quảng Ninh4121P7918:21:54 22/10Chung kếtHạng E5 Thiếu niên 2 Latin
165Trần Đức Minh - Nguyễn Thị Khánh Tâm - Clb Starkids Quảng Ninh4171S7818:36:18 22/10Chung kếtHạng E4 Thiếu niên 2 Latin
165Trần Đức Minh - Nguyễn Thị Khánh Tâm - Clb Starkids Quảng Ninh4471C5720:37:18 22/10Chung kếtHạng E1 Thiếu niên 1 Latin
165Trần Đức Minh - Nguyễn Thị Khánh Tâm - Clb Starkids Quảng Ninh4551J5921:05:54 22/10Chung kếtHạng E3 Thiếu niên 1 Latin
165Trần Đức Minh - Nguyễn Thị Khánh Tâm - Clb Starkids Quảng Ninh4571C,R5621:09:48 22/10Chung kếtHạng D Thiếu niên 1 Latin
165Trần Đức Minh - Nguyễn Thị Khánh Tâm - Clb Starkids Quảng Ninh4621P6121:20:12 22/10Chung kếtHạng E5 Thiếu niên 1 Latin
165Trần Đức Minh - Nguyễn Thị Khánh Tâm - Clb Starkids Quảng Ninh4691R5821:39:42 22/10Chung kếtHạng E2 Thiếu niên 1 Latin
165Trần Đức Minh - Nguyễn Thị Khánh Tâm - Clb Starkids Quảng Ninh4741S6021:51:24 22/10Chung kếtHạng E4 Thiếu niên 1 Latin
166Trần Đức Minh - Du Mai Lan - Clb Starkids Quảng Ninh1671C,R,J55808:12:36 22/10Chung kếtHạng C Thiếu nhi Latin vô địch các CLB
166Trần Đức Minh - Du Mai Lan - Clb Starkids Quảng Ninh2241C56008:55:18 22/10Chung kếtHạng E1 Thiếu nhi Latin vô địch các CLB 2
166Trần Đức Minh - Du Mai Lan - Clb Starkids Quảng Ninh4521S,C,R,J3320:54:12 22/10Chung kếtHạng B Thiếu nhi 2 Latin
166Trần Đức Minh - Du Mai Lan - Clb Starkids Quảng Ninh4661C,R,J3421:30:36 22/10Chung kếtHạng C Thiếu nhi 2 Latin
166Trần Đức Minh - Du Mai Lan - Clb Starkids Quảng Ninh4771S,C,R,P,J3221:55:18 22/10Chung kếtHạng A Thiếu nhi 2 Latin
167Phùng Như Thảo - Clb Starkids Quảng Ninh2541C,R50109:37:48 22/10Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Latin Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng 2
167Phùng Như Thảo - Clb Starkids Quảng Ninh393394,3952C817:18:36 22/10Tứ kếtHạng F1 Nhi đồng Latin
167Phùng Như Thảo - Clb Starkids Quảng Ninh4064071C,R718:08:48 22/10Bán kếtHạng FD Nhi đồng Latin
167Phùng Như Thảo - Clb Starkids Quảng Ninh4284291J1019:21:54 22/10Bán kếtHạng F3 Nhi đồng Latin
167Phùng Như Thảo - Clb Starkids Quảng Ninh4411R920:16:12 22/10Chung kếtHạng F2 Nhi đồng Latin
168Đặng Ngọc Bảo Trân - Clb Starkids Quảng Ninh2481C,R49809:29:24 22/10Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Latin Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
168Đặng Ngọc Bảo Trân - Clb Starkids Quảng Ninh365366,3681C,J4515:10:42 22/10Tứ kếtHạng FD1 Thiếu nhi 2 Latin
168Đặng Ngọc Bảo Trân - Clb Starkids Quảng Ninh381382,3831C,S4616:20:30 22/10Tứ kếtHạng FD2 Thiếu nhi 2 Latin
168Đặng Ngọc Bảo Trân - Clb Starkids Quảng Ninh389390,391,3923C4816:56:36 22/10Vòng 1/8Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin
168Đặng Ngọc Bảo Trân - Clb Starkids Quảng Ninh401402,403,4043C,R4417:40:48 22/10Vòng 1/8Hạng FD Thiếu nhi 2 Latin
168Đặng Ngọc Bảo Trân - Clb Starkids Quảng Ninh4111P5218:20:36 22/10Chung kếtHạng F5 Thiếu nhi 2 Latin
168Đặng Ngọc Bảo Trân - Clb Starkids Quảng Ninh4154161S5118:31:00 22/10Bán kếtHạng F4 Thiếu nhi 2 Latin
168Đặng Ngọc Bảo Trân - Clb Starkids Quảng Ninh4264271J5019:15:06 22/10Bán kếtHạng F3 Thiếu nhi 2 Latin
168Đặng Ngọc Bảo Trân - Clb Starkids Quảng Ninh437438,439,4402R4920:01:00 22/10Vòng 1/8Hạng F2 Thiếu nhi 2 Latin
169Trịnh Lan Anh - Clb Starkids Quảng Ninh1641C,R,J48908:06:18 22/10Chung kếtHạng FC Thiếu niên Latin Các CLB
169Trịnh Lan Anh - Clb Starkids Quảng Ninh362363,3641C6615:00:12 22/10Tứ kếtHạng F1 Thiếu niên 1 Latin
169Trịnh Lan Anh - Clb Starkids Quảng Ninh378379,3801R6716:10:36 22/10Tứ kếtHạng F2 Thiếu niên 1 Latin
169Trịnh Lan Anh - Clb Starkids Quảng Ninh3873881C,R6516:46:18 22/10Bán kếtHạng FD Thiếu niên 1 Latin
169Trịnh Lan Anh - Clb Starkids Quảng Ninh3963971J6817:30:42 22/10Bán kếtHạng F3 Thiếu niên 1 Latin
169Trịnh Lan Anh - Clb Starkids Quảng Ninh4101P7018:19:18 22/10Chung kếtHạng F5 Thiếu niên 1 Latin
169Trịnh Lan Anh - Clb Starkids Quảng Ninh4244251S6919:10:48 22/10Bán kếtHạng F4 Thiếu niên 1 Latin
170Phạm Tùng Lâm - Clb Starkids Quảng Ninh3711S,C,R,J2115:40:48 22/10Chung kếtHạng FB Thiếu nhi 1 Latin
170Phạm Tùng Lâm - Clb Starkids Quảng Ninh4131C,R,J2218:23:12 22/10Chung kếtHạng FC Thiếu nhi 1 Latin
170Phạm Tùng Lâm - Clb Starkids Quảng Ninh4201S,C,R,P,J2018:47:24 22/10Chung kếtHạng FA Thiếu nhi 1 Latin
171Nguyễn Hoàng Bảo Nhi - Clb Starkids Quảng Ninh3711S,C,R,J2115:40:48 22/10Chung kếtHạng FB Thiếu nhi 1 Latin
171Nguyễn Hoàng Bảo Nhi - Clb Starkids Quảng Ninh3723731C,P4715:46:00 22/10Bán kếtHạng FD3 Thiếu nhi 2 Latin
171Nguyễn Hoàng Bảo Nhi - Clb Starkids Quảng Ninh389390,391,3923C4816:56:36 22/10Vòng 1/8Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin
171Nguyễn Hoàng Bảo Nhi - Clb Starkids Quảng Ninh401402,403,4043C,R4417:40:48 22/10Vòng 1/8Hạng FD Thiếu nhi 2 Latin
171Nguyễn Hoàng Bảo Nhi - Clb Starkids Quảng Ninh4111P5218:20:36 22/10Chung kếtHạng F5 Thiếu nhi 2 Latin
171Nguyễn Hoàng Bảo Nhi - Clb Starkids Quảng Ninh4131C,R,J2218:23:12 22/10Chung kếtHạng FC Thiếu nhi 1 Latin
171Nguyễn Hoàng Bảo Nhi - Clb Starkids Quảng Ninh4201S,C,R,P,J2018:47:24 22/10Chung kếtHạng FA Thiếu nhi 1 Latin
171Nguyễn Hoàng Bảo Nhi - Clb Starkids Quảng Ninh437438,439,4402R4920:01:00 22/10Vòng 1/8Hạng F2 Thiếu nhi 2 Latin
172Phan Bình Minh - Du Mai Lan - Clb Starkids Quảng Ninh4501C3620:51:36 22/10Chung kếtHạng E1 Thiếu nhi 2 Latin
172Phan Bình Minh - Du Mai Lan - Clb Starkids Quảng Ninh4581J3821:12:24 22/10Chung kếtHạng E3 Thiếu nhi 2 Latin
172Phan Bình Minh - Du Mai Lan - Clb Starkids Quảng Ninh4601C,R3521:15:00 22/10Chung kếtHạng D Thiếu nhi 2 Latin
172Phan Bình Minh - Du Mai Lan - Clb Starkids Quảng Ninh4631P4021:21:30 22/10Chung kếtHạng E5 Thiếu nhi 2 Latin
172Phan Bình Minh - Du Mai Lan - Clb Starkids Quảng Ninh4711R3721:47:30 22/10Chung kếtHạng E2 Thiếu nhi 2 Latin
172Phan Bình Minh - Du Mai Lan - Clb Starkids Quảng Ninh4751S3921:52:42 22/10Chung kếtHạng E4 Thiếu nhi 2 Latin
173Nguyễn Nhã Phương - Clb Starkids Quảng Ninh1891C45908:30:48 22/10Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin Linh Anh Academy 3
173Nguyễn Nhã Phương - Clb Starkids Quảng Ninh2861R49010:15:36 22/10Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
173Nguyễn Nhã Phương - Clb Starkids Quảng Ninh393394,3952C817:18:36 22/10Tứ kếtHạng F1 Nhi đồng Latin
174Cao Nguyễn Đức Tâm - Phạm Thị Kim Ngân - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP3211W22310:52:48 22/10Chung kếtHạng E1 Thiếu nhi 1 Standard
174Cao Nguyễn Đức Tâm - Phạm Thị Kim Ngân - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP3241W,T22210:59:18 22/10Chung kếtHạng D Thiếu nhi 1 Standard
174Cao Nguyễn Đức Tâm - Phạm Thị Kim Ngân - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP3381T22411:42:12 22/10Chung kếtHạng E2 Thiếu nhi 1 Standard
174Cao Nguyễn Đức Tâm - Phạm Thị Kim Ngân - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP4541J1721:04:36 22/10Chung kếtHạng E3 Thiếu nhi 1 Latin
174Cao Nguyễn Đức Tâm - Phạm Thị Kim Ngân - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP4631P4021:21:30 22/10Chung kếtHạng E5 Thiếu nhi 2 Latin
174Cao Nguyễn Đức Tâm - Phạm Thị Kim Ngân - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP4641C,R,J1321:22:48 22/10Chung kếtHạng C Thiếu nhi 1 Latin
174Cao Nguyễn Đức Tâm - Phạm Thị Kim Ngân - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP4731S1821:50:06 22/10Chung kếtHạng E4 Thiếu nhi 1 Latin
174Cao Nguyễn Đức Tâm - Phạm Thị Kim Ngân - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP4771S,C,R,P,J3221:55:18 22/10Chung kếtHạng A Thiếu nhi 2 Latin
175Tống Mỹ Huyền - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP611C12015:41:12 22/10Chung kếtHạng F1 Trước Thanh niên Latin
175Tống Mỹ Huyền - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP641C,R,J13615:47:42 22/10Chung kếtHạng FC Người lớn Latin
175Tống Mỹ Huyền - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP711R12116:11:24 22/10Chung kếtHạng F2 Trước Thanh niên Latin
175Tống Mỹ Huyền - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP741C,R13716:16:36 22/10Chung kếtHạng FD Người lớn Latin
175Tống Mỹ Huyền - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP761C,R11916:21:48 22/10Chung kếtHạng FD Trước Thanh niên Latin
176Lưu Vũ Hương Giang - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP581C13815:33:24 22/10Chung kếtHạng F1 Người lớn Latin
176Lưu Vũ Hương Giang - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP641C,R,J13615:47:42 22/10Chung kếtHạng FC Người lớn Latin
176Lưu Vũ Hương Giang - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP691R13916:08:48 22/10Chung kếtHạng F2 Người lớn Latin
176Lưu Vũ Hương Giang - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP741C,R13716:16:36 22/10Chung kếtHạng FD Người lớn Latin
176Lưu Vũ Hương Giang - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP3873881C,R6516:46:18 22/10Bán kếtHạng FD Thiếu niên 1 Latin
177Phạm Xuân Hưng - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP2001C48508:38:30 22/10Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin Việt Tiệp 1
178Trần Gia Hân - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP2001C48508:38:30 22/10Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin Việt Tiệp 1
179Phạm Xuân Hưng - Trần Gia Hân - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP3991C317:38:12 22/10Chung kếtHạng E1 Nhi đồng Latin
179Phạm Xuân Hưng - Trần Gia Hân - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP4081C,R218:15:24 22/10Chung kếtHạng D Nhi đồng Latin
179Phạm Xuân Hưng - Trần Gia Hân - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP4421R420:17:30 22/10Chung kếtHạng E2 Nhi đồng Latin
180Nguyễn Ngọc Thùy Châu - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP2011C48608:39:12 22/10Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin Việt Tiệp 2
180Nguyễn Ngọc Thùy Châu - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP401402,403,4043C,R4417:40:48 22/10Vòng 1/8Hạng FD Thiếu nhi 2 Latin
180Nguyễn Ngọc Thùy Châu - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP437438,439,4402R4920:01:00 22/10Vòng 1/8Hạng F2 Thiếu nhi 2 Latin
181Nguyễn Phương Phương - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP2001C48508:38:30 22/10Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin Việt Tiệp 1
181Nguyễn Phương Phương - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP393394,3952C817:18:36 22/10Tứ kếtHạng F1 Nhi đồng Latin
181Nguyễn Phương Phương - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP4064071C,R718:08:48 22/10Bán kếtHạng FD Nhi đồng Latin
181Nguyễn Phương Phương - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP4351C,R,J619:55:48 22/10Chung kếtHạng FC Nhi đồng Latin
182La Chí Thiên - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP2011C48608:39:12 22/10Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin Việt Tiệp 2
182La Chí Thiên - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP358359,360,3612C2714:45:00 22/10Vòng 1/8Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin
182La Chí Thiên - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP3853861C,R2316:37:30 22/10Bán kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Latin
184Vũ Hồng Phúc - Nguyễn Trần Kiều Anh - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP1211W30118:39:42 22/10Chung kếtHạng E1 Trẻ Standard
184Vũ Hồng Phúc - Nguyễn Trần Kiều Anh - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP1471W31919:54:48 22/10Chung kếtHạng E1 Trước Thanh niên Standard
185Vũ Hồng Phúc - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP3091W50610:32:24 22/10Chung kếtHạng F1 Thiếu niên Standard Thăng Long
186Nguyễn Trần Kiều Anh - Cung VHLĐHN Việt Tiệp HP3091W50610:32:24 22/10Chung kếtHạng F1 Thiếu niên Standard Thăng Long
187Nguyễn Thị An Khánh - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng1931C46808:33:36 22/10Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB
187Nguyễn Thị An Khánh - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng1951C47208:35:00 22/10Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Vô Địch Các CLB
188Bùi Hứa Nhã Uyên - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng2031C49208:40:36 22/10Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
188Bùi Hứa Nhã Uyên - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng2861R49010:15:36 22/10Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
189Ngô Quỳnh Anh - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng2861R49010:15:36 22/10Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
189Ngô Quỳnh Anh - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng358359,360,3612C2714:45:00 22/10Vòng 1/8Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin
189Ngô Quỳnh Anh - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng375376,3772R2815:58:00 22/10Tứ kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin
190Tô Ngọc Anh - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng2601C,R50309:46:12 22/10Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
190Tô Ngọc Anh - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng2941R50510:21:12 22/10Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 2 Latin Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng 2
191Lưu Thu Nguyệt Hân - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng2481C,R49809:29:24 22/10Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Latin Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
191Lưu Thu Nguyệt Hân - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng2601C,R50309:46:12 22/10Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
193Đỗ Tô Khánh Linh - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng2031C49208:40:36 22/10Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
193Đỗ Tô Khánh Linh - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng2541C,R50109:37:48 22/10Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Latin Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng 2
194Vũ Thị Ngọc Khánh - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng2481C,R49809:29:24 22/10Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Latin Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
194Vũ Thị Ngọc Khánh - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng2941R50510:21:12 22/10Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 2 Latin Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng 2
194Vũ Thị Ngọc Khánh - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng375376,3772R2815:58:00 22/10Tứ kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin
195Nguyễn Thị Kim Ngân - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng1751C42908:21:00 22/10Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin Các CLB 01
195Nguyễn Thị Kim Ngân - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng1811C43208:25:12 22/10Chung kếtHạng F1 Thiếu niên 1 Latin Các CLB 01
195Nguyễn Thị Kim Ngân - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng2121C51908:46:54 22/10Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin Các CLB N2
196Chu Khánh Linh - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng1751C42908:21:00 22/10Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin Các CLB 01
196Chu Khánh Linh - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng1821C43308:25:54 22/10Chung kếtHạng F1 Thiếu niên 1 Latin Các CLB 02
196Chu Khánh Linh - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng2121C51908:46:54 22/10Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin Các CLB N2
197Nguyễn Ngọc Diệp - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng1811C43208:25:12 22/10Chung kếtHạng F1 Thiếu niên 1 Latin Các CLB 01
197Nguyễn Ngọc Diệp - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng362363,3641C6615:00:12 22/10Tứ kếtHạng F1 Thiếu niên 1 Latin
197Nguyễn Ngọc Diệp - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng378379,3801R6716:10:36 22/10Tứ kếtHạng F2 Thiếu niên 1 Latin
197Nguyễn Ngọc Diệp - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng3873881C,R6516:46:18 22/10Bán kếtHạng FD Thiếu niên 1 Latin
197Nguyễn Ngọc Diệp - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng4511C8420:52:54 22/10Chung kếtHạng F1 Thiếu niên 2 Latin
198Hoàng Kỳ - Nguyễn Minh Hạnh - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng4471C5720:37:18 22/10Chung kếtHạng E1 Thiếu niên 1 Latin
198Hoàng Kỳ - Nguyễn Minh Hạnh - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng4571C,R5621:09:48 22/10Chung kếtHạng D Thiếu niên 1 Latin
198Hoàng Kỳ - Nguyễn Minh Hạnh - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng4691R5821:39:42 22/10Chung kếtHạng E2 Thiếu niên 1 Latin
199Nguyễn Tiến Đạt - Nguyễn Minh Hạnh - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng4501C3620:51:36 22/10Chung kếtHạng E1 Thiếu nhi 2 Latin
199Nguyễn Tiến Đạt - Nguyễn Minh Hạnh - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng4601C,R3521:15:00 22/10Chung kếtHạng D Thiếu nhi 2 Latin
200Tô Chính Nam - Nguyễn Quỳnh Anh - CLB quận Kiến An2701C,R55610:00:12 22/10Chung kếtHạng D Thiếu nhi Latin vô địch các ClLB 3
201Nguyễn Trần Phương Linh - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng378379,3801R6716:10:36 22/10Tứ kếtHạng F2 Thiếu niên 1 Latin
201Nguyễn Trần Phương Linh - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng389390,391,3923C4816:56:36 22/10Vòng 1/8Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin
201Nguyễn Trần Phương Linh - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng401402,403,4043C,R4417:40:48 22/10Vòng 1/8Hạng FD Thiếu nhi 2 Latin
201Nguyễn Trần Phương Linh - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng437438,439,4402R4920:01:00 22/10Vòng 1/8Hạng F2 Thiếu nhi 2 Latin
202Lê Vũ Cường - Nguyễn Đan Thị Chi Mai - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng81C,R20010:35:24 22/10Chung kếtHạng D Cộng tuổi 110 Latin
202Lê Vũ Cường - Nguyễn Đan Thị Chi Mai - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng91C,R16310:38:00 22/10Chung kếtHạng D Trung niên 2 Latin
202Lê Vũ Cường - Nguyễn Đan Thị Chi Mai - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng141C16410:51:00 22/10Chung kếtHạng E1 Trung niên 2 Latin
202Lê Vũ Cường - Nguyễn Đan Thị Chi Mai - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng171C20110:54:54 22/10Chung kếtHạng E1 Cộng tuổi 110 Latin
202Lê Vũ Cường - Nguyễn Đan Thị Chi Mai - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng201R16511:01:24 22/10Chung kếtHạng E2 Trung niên 2 Latin
202Lê Vũ Cường - Nguyễn Đan Thị Chi Mai - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng231R20211:05:18 22/10Chung kếtHạng E2 Cộng tuổi 110 Latin
202Lê Vũ Cường - Nguyễn Đan Thị Chi Mai - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng251S,C,R,J16111:07:54 22/10Chung kếtHạng B Trung niên 2 Latin
202Lê Vũ Cường - Nguyễn Đan Thị Chi Mai - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng311C17111:30:12 22/10Chung kếtHạng E1 Trung niên 3 Latin
202Lê Vũ Cường - Nguyễn Đan Thị Chi Mai - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng361C,R17011:39:18 22/10Chung kếtHạng D Trung niên 3 Latin
202Lê Vũ Cường - Nguyễn Đan Thị Chi Mai - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng471C,R,J16912:05:18 22/10Chung kếtHạng C Trung niên 3 Latin
203Nguyễn Xuân Hiệp - Nguyễn Thúy Hà - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng91C,R16310:38:00 22/10Chung kếtHạng D Trung niên 2 Latin
203Nguyễn Xuân Hiệp - Nguyễn Thúy Hà - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng141C16410:51:00 22/10Chung kếtHạng E1 Trung niên 2 Latin
203Nguyễn Xuân Hiệp - Nguyễn Thúy Hà - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng201R16511:01:24 22/10Chung kếtHạng E2 Trung niên 2 Latin
203Nguyễn Xuân Hiệp - Nguyễn Thúy Hà - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng241S16711:06:36 22/10Chung kếtHạng E4 Trung niên 2 Latin
204Nguyễn Văn Thời - Phạm Ngọc Ánh - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng501C(s),S,R,P(s),J12514:30:00 22/10Chung kếtHạng A Người lớn Latin
204Nguyễn Văn Thời - Phạm Ngọc Ánh - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng571C11115:32:06 22/10Chung kếtHạng E1 Trước Thanh niên Latin
204Nguyễn Văn Thời - Phạm Ngọc Ánh - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng601S,C,R,J12615:36:00 22/10Chung kếtHạng B Người lớn Latin
204Nguyễn Văn Thời - Phạm Ngọc Ánh - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng681R11216:07:30 22/10Chung kếtHạng E2 Trước Thanh niên Latin
204Nguyễn Văn Thời - Phạm Ngọc Ánh - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng731C,R11016:14:00 22/10Chung kếtHạng D Trước Thanh niên Latin
205Nguyễn Phương Nga - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng1821C43308:25:54 22/10Chung kếtHạng F1 Thiếu niên 1 Latin Các CLB 02
205Nguyễn Phương Nga - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng2121C51908:46:54 22/10Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin Các CLB N2
206Hoàng Đức Tuấn - Đỗ Phương Uyên - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng501C(s),S,R,P(s),J12514:30:00 22/10Chung kếtHạng A Người lớn Latin
207Nguyễn Tiến Đạt - Nguyễn Trần Phương Linh - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng4711R3721:47:30 22/10Chung kếtHạng E2 Thiếu nhi 2 Latin
208Nguyễn Minh Hạnh - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng401402,403,4043C,R4417:40:48 22/10Vòng 1/8Hạng FD Thiếu nhi 2 Latin
208Nguyễn Minh Hạnh - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng437438,439,4402R4920:01:00 22/10Vòng 1/8Hạng F2 Thiếu nhi 2 Latin
209Nguyễn Đình Tư - Nguyễn Thị Phú Tài - DreamDance Gia Lai21W53310:25:00 22/10Chung kếtHạng E1 Trung niên Standard Các CLB
209Nguyễn Đình Tư - Nguyễn Thị Phú Tài - DreamDance Gia Lai51W,T57410:29:12 22/10Chung kếtHạng D Cao Niên Standard Vô địch TLOC
209Nguyễn Đình Tư - Nguyễn Thị Phú Tài - DreamDance Gia Lai111C,R18810:43:12 22/10Chung kếtHạng D Trung niên 4 Latin
209Nguyễn Đình Tư - Nguyễn Thị Phú Tài - DreamDance Gia Lai151C18910:52:18 22/10Chung kếtHạng E1 Trung niên 4 Latin
209Nguyễn Đình Tư - Nguyễn Thị Phú Tài - DreamDance Gia Lai92961W,T40817:33:18 22/10Bán kếtHạng D Cộng tuổi 110 Standard
209Nguyễn Đình Tư - Nguyễn Thị Phú Tài - DreamDance Gia Lai1081121T41018:19:48 22/10Bán kếtHạng E2 Cộng tuổi 110 Standard
209Nguyễn Đình Tư - Nguyễn Thị Phú Tài - DreamDance Gia Lai1151201W40918:28:54 22/10Bán kếtHạng E1 Cộng tuổi 110 Standard
209Nguyễn Đình Tư - Nguyễn Thị Phú Tài - DreamDance Gia Lai1371T40319:28:36 22/10Chung kếtHạng E2 Trung niên 5 Standard
210Nguyễn Phương Anh - DreamDance Gia Lai2081C51608:44:06 22/10Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin Các CLB N1
210Nguyễn Phương Anh - DreamDance Gia Lai2561C,R51209:40:36 22/10Chung kếtHạng FD Thiếu nhi Latin Các CLB N2
210Nguyễn Phương Anh - DreamDance Gia Lai389390,391,3923C4816:56:36 22/10Vòng 1/8Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin
210Nguyễn Phương Anh - DreamDance Gia Lai4154161S5118:31:00 22/10Bán kếtHạng F4 Thiếu nhi 2 Latin
210Nguyễn Phương Anh - DreamDance Gia Lai437438,439,4402R4920:01:00 22/10Vòng 1/8Hạng F2 Thiếu nhi 2 Latin
211Phạm Huyền Trang - DreamDance Gia Lai2081C51608:44:06 22/10Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin Các CLB N1
211Phạm Huyền Trang - DreamDance Gia Lai2561C,R51209:40:36 22/10Chung kếtHạng FD Thiếu nhi Latin Các CLB N2
211Phạm Huyền Trang - DreamDance Gia Lai358359,360,3612C2714:45:00 22/10Vòng 1/8Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin
211Phạm Huyền Trang - DreamDance Gia Lai3853861C,R2316:37:30 22/10Bán kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Latin
211Phạm Huyền Trang - DreamDance Gia Lai4091P3118:18:00 22/10Chung kếtHạng F5 Thiếu nhi 1 Latin
212Nguyễn Ngọc Bảo Đăng - Lâm Bảo Hân - DreamDance Gia Lai2201C55208:52:30 22/10Chung kếtHạng E1 Thiếu nhi Latin vô địch các CLB
212Nguyễn Ngọc Bảo Đăng - Lâm Bảo Hân - DreamDance Gia Lai2651C,R55409:53:12 22/10Chung kếtHạng D Thiếu nhi Latin vô địch các CLB 1
212Nguyễn Ngọc Bảo Đăng - Lâm Bảo Hân - DreamDance Gia Lai4501C3620:51:36 22/10Chung kếtHạng E1 Thiếu nhi 2 Latin
212Nguyễn Ngọc Bảo Đăng - Lâm Bảo Hân - DreamDance Gia Lai4581J3821:12:24 22/10Chung kếtHạng E3 Thiếu nhi 2 Latin
212Nguyễn Ngọc Bảo Đăng - Lâm Bảo Hân - DreamDance Gia Lai4711R3721:47:30 22/10Chung kếtHạng E2 Thiếu nhi 2 Latin
213Văn Thị Tâm - DreamDance Gia Lai2161C52908:49:42 22/10Chung kếtHạng F1 Trung niên Latin Các CLB
213Văn Thị Tâm - DreamDance Gia Lai2971R53010:23:18 22/10Chung kếtHạng F2 Trung niên Latin Các CLB
213Văn Thị Tâm - DreamDance Gia Lai121C,R14610:45:48 22/10Chung kếtHạng FD Solo Trung niên Latin
213Văn Thị Tâm - DreamDance Gia Lai161C14710:53:36 22/10Chung kếtHạng F1 Solo Trung niên Latin
213Văn Thị Tâm - DreamDance Gia Lai221R14811:04:00 22/10Chung kếtHạng F2 Solo Trung niên Latin
214Trịnh Thị Thạnh - DreamDance Gia Lai2161C52908:49:42 22/10Chung kếtHạng F1 Trung niên Latin Các CLB
214Trịnh Thị Thạnh - DreamDance Gia Lai2971R53010:23:18 22/10Chung kếtHạng F2 Trung niên Latin Các CLB
214Trịnh Thị Thạnh - DreamDance Gia Lai121C,R14610:45:48 22/10Chung kếtHạng FD Solo Trung niên Latin
214Trịnh Thị Thạnh - DreamDance Gia Lai161C14710:53:36 22/10Chung kếtHạng F1 Solo Trung niên Latin
214Trịnh Thị Thạnh - DreamDance Gia Lai221R14811:04:00 22/10Chung kếtHạng F2 Solo Trung niên Latin
215Nguyễn Tấn Khang - Nguyễn Gia Hân - DreamDance Gia Lai2641C,R53209:51:48 22/10Chung kếtHạng D Thiếu nhi Latin Các CLB
215Nguyễn Tấn Khang - Nguyễn Gia Hân - DreamDance Gia Lai2701C,R55610:00:12 22/10Chung kếtHạng D Thiếu nhi Latin vô địch các ClLB 3
215Nguyễn Tấn Khang - Nguyễn Gia Hân - DreamDance Gia Lai4471C5720:37:18 22/10Chung kếtHạng E1 Thiếu niên 1 Latin
215Nguyễn Tấn Khang - Nguyễn Gia Hân - DreamDance Gia Lai4551J5921:05:54 22/10Chung kếtHạng E3 Thiếu niên 1 Latin
215Nguyễn Tấn Khang - Nguyễn Gia Hân - DreamDance Gia Lai4691R5821:39:42 22/10Chung kếtHạng E2 Thiếu niên 1 Latin
216Nguyễn Ngọc Minh Quân - DreamDance Gia Lai2131C52108:47:36 22/10Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin Các CLB N3
216Nguyễn Ngọc Minh Quân - DreamDance Gia Lai2961R52410:22:36 22/10Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi Latin Các CLB N1
216Nguyễn Ngọc Minh Quân - DreamDance Gia Lai393394,3952C817:18:36 22/10Tứ kếtHạng F1 Nhi đồng Latin
216Nguyễn Ngọc Minh Quân - DreamDance Gia Lai4064071C,R718:08:48 22/10Bán kếtHạng FD Nhi đồng Latin
217Phạm Bảo An - DreamDance Gia Lai2131C52108:47:36 22/10Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin Các CLB N3
217Phạm Bảo An - DreamDance Gia Lai2791Jive58610:10:42 22/10Chung kếtHạng F3 Thiếu nhi Latin Các CLB S-D J
217Phạm Bảo An - DreamDance Gia Lai2961R52410:22:36 22/10Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi Latin Các CLB N1
217Phạm Bảo An - DreamDance Gia Lai3741C,P2615:55:24 22/10Chung kếtHạng FD3 Thiếu nhi 1 Latin
217Phạm Bảo An - DreamDance Gia Lai3853861C,R2316:37:30 22/10Bán kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Latin
217Phạm Bảo An - DreamDance Gia Lai4091P3118:18:00 22/10Chung kếtHạng F5 Thiếu nhi 1 Latin
217Phạm Bảo An - DreamDance Gia Lai4201S,C,R,P,J2018:47:24 22/10Chung kếtHạng FA Thiếu nhi 1 Latin
218Hoàng Gia Hân - Lê Sơn Dance Sport3173181W25610:41:42 22/10Bán kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Standard
218Hoàng Gia Hân - Lê Sơn Dance Sport375376,3772R2815:58:00 22/10Tứ kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin
218Hoàng Gia Hân - Lê Sơn Dance Sport3853861C,R2316:37:30 22/10Bán kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Latin
218Hoàng Gia Hân - Lê Sơn Dance Sport3873881C,R6516:46:18 22/10Bán kếtHạng FD Thiếu niên 1 Latin
220Sidorenko Vera - Green Shoots International School2071C49708:43:24 22/10Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin Luân Oanh Dancesport
220Sidorenko Vera - Green Shoots International School2781J50010:10:00 22/10Chung kếtHạng F3 Thiếu nhi Latin Luân Oanh Dancesport
220Sidorenko Vera - Green Shoots International School3061S50410:30:18 22/10Chung kếtHạng F4 Thiếu nhi Latin Luân Oanh Dancesport
220Sidorenko Vera - Green Shoots International School3691C,J2415:33:00 22/10Chung kếtHạng FD1 Thiếu nhi 1 Latin
220Sidorenko Vera - Green Shoots International School3841C,S2516:34:54 22/10Chung kếtHạng FD2 Thiếu nhi 1 Latin
221Ngô Minh Ngọc - HP Dance2021C49108:39:54 22/10Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latinn HP Dance 1
222Ngô Ngọc Minh Châuu - HP Dance2051C49408:42:00 22/10Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin HP Dance 2
223Nguyễn Anh Thư - HP Dance2061C49608:42:42 22/10Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin HP Dance 3
224Nguyễn Bùi Ngọc Diệp - HP Dance2061C49608:42:42 22/10Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin HP Dance 3
225Nguyễn Khánh Chi - HP Dance2051C49408:42:00 22/10Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin HP Dance 2
226Mai Gia An - HP Dance2061C49608:42:42 22/10Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin HP Dance 3
227Mai Vân Chi - HP Dance2021C49108:39:54 22/10Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latinn HP Dance 1
228Nguyễn Phương Linh - HP Dance2051C49408:42:00 22/10Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin HP Dance 2
229Nguyễn Hà Linh - HP Dance2021C49108:39:54 22/10Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latinn HP Dance 1
230Lê Thế Anh - Phạm Phương Uyên - Hòa Yến Dancing Center82891W,T,Q33516:59:42 22/10Bán kếtHạng C Người lớn Standard
230Lê Thế Anh - Phạm Phương Uyên - Hòa Yến Dancing Center851Q33917:08:18 22/10Chung kếtHạng E3 Người lớn Standard
230Lê Thế Anh - Phạm Phương Uyên - Hòa Yến Dancing Center951W,T33617:44:06 22/10Chung kếtHạng D Người lớn Standard
230Lê Thế Anh - Phạm Phương Uyên - Hòa Yến Dancing Center1001SF34017:54:36 22/10Chung kếtHạng E4 Người lớn Standard
230Lê Thế Anh - Phạm Phương Uyên - Hòa Yến Dancing Center1041T33818:00:30 22/10Chung kếtHạng E2 Người lớn Standard
230Lê Thế Anh - Phạm Phương Uyên - Hòa Yến Dancing Center1111VW34118:23:42 22/10Chung kếtHạng E5 Người lớn Standard
230Lê Thế Anh - Phạm Phương Uyên - Hòa Yến Dancing Center1191W33718:37:06 22/10Chung kếtHạng E1 Người lớn Standard
231Trần Hiếu Minh - Nguyễn Hoàng Thanh Hằng - Hòa Yến Dancing Center31W,T,VW55110:25:42 22/10Chung kếtHạng C Thanh niên Standard Các CLB
231Trần Hiếu Minh - Nguyễn Hoàng Thanh Hằng - Hòa Yến Dancing Center71W,T,VW,SF,Q55010:31:54 22/10Chung kếtHạng A Thanh niên Standard Các CLB
231Trần Hiếu Minh - Nguyễn Hoàng Thanh Hằng - Hòa Yến Dancing Center511V(s),W,T,SF(s),Q33314:50:00 22/10Chung kếtHạng A Người lớn Standard
231Trần Hiếu Minh - Nguyễn Hoàng Thanh Hằng - Hòa Yến Dancing Center82891W,T,Q33516:59:42 22/10Bán kếtHạng C Người lớn Standard
231Trần Hiếu Minh - Nguyễn Hoàng Thanh Hằng - Hòa Yến Dancing Center1231W,T,SF,Q33418:49:00 22/10Chung kếtHạng B Người lớn Standard
232Lê Thế Anh - Phạm Thị Cúc - Hòa Yến Dancing Center21W53310:25:00 22/10Chung kếtHạng E1 Trung niên Standard Các CLB
232Lê Thế Anh - Phạm Thị Cúc - Hòa Yến Dancing Center31W,T,VW55110:25:42 22/10Chung kếtHạng C Thanh niên Standard Các CLB
232Lê Thế Anh - Phạm Thị Cúc - Hòa Yến Dancing Center1411T41419:39:12 22/10Chung kếtHạng E2 Thầy trò Standard
232Lê Thế Anh - Phạm Thị Cúc - Hòa Yến Dancing Center1511W41320:00:00 22/10Chung kếtHạng E1 Thầy trò Standard
232Lê Thế Anh - Phạm Thị Cúc - Hòa Yến Dancing Center1581W,T41220:22:42 22/10Chung kếtHạng D Thầy trò Standard
233Hoàng Anh Tuấn - Trần Thị Thu Hà - Hòa Yến Dancing Center831Q37417:05:42 22/10Chung kếtHạng E3 Trung niên 2 Standard
233Hoàng Anh Tuấn - Trần Thị Thu Hà - Hòa Yến Dancing Center981SF37517:52:00 22/10Chung kếtHạng E4 Trung niên 2 Standard
233Hoàng Anh Tuấn - Trần Thị Thu Hà - Hòa Yến Dancing Center1011051T37317:55:54 22/10Bán kếtHạng E2 Trung niên 2 Standard
233Hoàng Anh Tuấn - Trần Thị Thu Hà - Hòa Yến Dancing Center1061W,T,Q37018:03:48 22/10Chung kếtHạng C Trung niên 2 Standard
233Hoàng Anh Tuấn - Trần Thị Thu Hà - Hòa Yến Dancing Center1101VW37618:22:24 22/10Chung kếtHạng E5 Trung niên 2 Standard
233Hoàng Anh Tuấn - Trần Thị Thu Hà - Hòa Yến Dancing Center1331Q40419:23:24 22/10Chung kếtHạng E3 Trung niên 5 Standard
233Hoàng Anh Tuấn - Trần Thị Thu Hà - Hòa Yến Dancing Center1531W,T40520:06:54 22/10Chung kếtHạng D Cộng tuổi 100 Standard
234Huỳnh Ngọc Thảo Nhi - LUÂN OANH DANCESPORT1621S,C,R,P,J48708:00:00 22/10Chung kếtHạng FA Thiếu nhi Latin Luân Oanh Dancesport
234Huỳnh Ngọc Thảo Nhi - LUÂN OANH DANCESPORT3173181W25610:41:42 22/10Bán kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Standard
234Huỳnh Ngọc Thảo Nhi - LUÂN OANH DANCESPORT3221W,T25210:54:06 22/10Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Standard
234Huỳnh Ngọc Thảo Nhi - LUÂN OANH DANCESPORT3261W,T27311:04:30 22/10Chung kếtHạng FD Thiếu niên 1 Standard
234Huỳnh Ngọc Thảo Nhi - LUÂN OANH DANCESPORT365366,3681C,J4515:10:42 22/10Tứ kếtHạng FD1 Thiếu nhi 2 Latin
234Huỳnh Ngọc Thảo Nhi - LUÂN OANH DANCESPORT3673701S,C,R,J6315:21:54 22/10Bán kếtHạng FB Thiếu niên 1 Latin
234Huỳnh Ngọc Thảo Nhi - LUÂN OANH DANCESPORT3723731C,P4715:46:00 22/10Bán kếtHạng FD3 Thiếu nhi 2 Latin
234Huỳnh Ngọc Thảo Nhi - LUÂN OANH DANCESPORT381382,3831C,S4616:20:30 22/10Tứ kếtHạng FD2 Thiếu nhi 2 Latin
234Huỳnh Ngọc Thảo Nhi - LUÂN OANH DANCESPORT389390,391,3923C4816:56:36 22/10Vòng 1/8Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin
234Huỳnh Ngọc Thảo Nhi - LUÂN OANH DANCESPORT401402,403,4043C,R4417:40:48 22/10Vòng 1/8Hạng FD Thiếu nhi 2 Latin
235Nguyễn Bảo Linh Châu - LUÂN OANH DANCESPORT1621S,C,R,P,J48708:00:00 22/10Chung kếtHạng FA Thiếu nhi Latin Luân Oanh Dancesport
235Nguyễn Bảo Linh Châu - LUÂN OANH DANCESPORT3173181W25610:41:42 22/10Bán kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Standard
235Nguyễn Bảo Linh Châu - LUÂN OANH DANCESPORT3261W,T27311:04:30 22/10Chung kếtHạng FD Thiếu niên 1 Standard
235Nguyễn Bảo Linh Châu - LUÂN OANH DANCESPORT3421T25711:47:24 22/10Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 2 Standard
235Nguyễn Bảo Linh Châu - LUÂN OANH DANCESPORT365366,3681C,J4515:10:42 22/10Tứ kếtHạng FD1 Thiếu nhi 2 Latin
235Nguyễn Bảo Linh Châu - LUÂN OANH DANCESPORT3673701S,C,R,J6315:21:54 22/10Bán kếtHạng FB Thiếu niên 1 Latin
235Nguyễn Bảo Linh Châu - LUÂN OANH DANCESPORT381382,3831C,S4616:20:30 22/10Tứ kếtHạng FD2 Thiếu nhi 2 Latin
235Nguyễn Bảo Linh Châu - LUÂN OANH DANCESPORT389390,391,3923C4816:56:36 22/10Vòng 1/8Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin
235Nguyễn Bảo Linh Châu - LUÂN OANH DANCESPORT401402,403,4043C,R4417:40:48 22/10Vòng 1/8Hạng FD Thiếu nhi 2 Latin
235Nguyễn Bảo Linh Châu - LUÂN OANH DANCESPORT437438,439,4402R4920:01:00 22/10Vòng 1/8Hạng F2 Thiếu nhi 2 Latin
236Phạm Gia Trúc My - LUÂN OANH DANCESPORT1621S,C,R,P,J48708:00:00 22/10Chung kếtHạng FA Thiếu nhi Latin Luân Oanh Dancesport
236Phạm Gia Trúc My - LUÂN OANH DANCESPORT3221W,T25210:54:06 22/10Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Standard
236Phạm Gia Trúc My - LUÂN OANH DANCESPORT3673701S,C,R,J6315:21:54 22/10Bán kếtHạng FB Thiếu niên 1 Latin
236Phạm Gia Trúc My - LUÂN OANH DANCESPORT389390,391,3923C4816:56:36 22/10Vòng 1/8Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin
236Phạm Gia Trúc My - LUÂN OANH DANCESPORT401402,403,4043C,R4417:40:48 22/10Vòng 1/8Hạng FD Thiếu nhi 2 Latin
236Phạm Gia Trúc My - LUÂN OANH DANCESPORT4154161S5118:31:00 22/10Bán kếtHạng F4 Thiếu nhi 2 Latin
236Phạm Gia Trúc My - LUÂN OANH DANCESPORT431432,4342C,R,J4319:29:06 22/10Tứ kếtHạng FC Thiếu nhi 2 Latin
236Phạm Gia Trúc My - LUÂN OANH DANCESPORT437438,439,4402R4920:01:00 22/10Vòng 1/8Hạng F2 Thiếu nhi 2 Latin
237Nguyễn Hoàng Khánh An - LUÂN OANH DANCESPORT2071C49708:43:24 22/10Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin Luân Oanh Dancesport
237Nguyễn Hoàng Khánh An - LUÂN OANH DANCESPORT2781J50010:10:00 22/10Chung kếtHạng F3 Thiếu nhi Latin Luân Oanh Dancesport
237Nguyễn Hoàng Khánh An - LUÂN OANH DANCESPORT4284291J1019:21:54 22/10Bán kếtHạng F3 Nhi đồng Latin
237Nguyễn Hoàng Khánh An - LUÂN OANH DANCESPORT4411R920:16:12 22/10Chung kếtHạng F2 Nhi đồng Latin
238Kiều Lê Nhã Uyên - LUÂN OANH DANCESPORT2071C49708:43:24 22/10Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin Luân Oanh Dancesport
238Kiều Lê Nhã Uyên - LUÂN OANH DANCESPORT3061S50410:30:18 22/10Chung kếtHạng F4 Thiếu nhi Latin Luân Oanh Dancesport
238Kiều Lê Nhã Uyên - LUÂN OANH DANCESPORT3841C,S2516:34:54 22/10Chung kếtHạng FD2 Thiếu nhi 1 Latin
238Kiều Lê Nhã Uyên - LUÂN OANH DANCESPORT4361S3019:59:42 22/10Chung kếtHạng F4 Thiếu nhi 1 Latin
239Hồ Lê Uyên Kha - LUÂN OANH DANCESPORT3061S50410:30:18 22/10Chung kếtHạng F4 Thiếu nhi Latin Luân Oanh Dancesport
239Hồ Lê Uyên Kha - LUÂN OANH DANCESPORT365366,3681C,J4515:10:42 22/10Tứ kếtHạng FD1 Thiếu nhi 2 Latin
239Hồ Lê Uyên Kha - LUÂN OANH DANCESPORT3723731C,P4715:46:00 22/10Bán kếtHạng FD3 Thiếu nhi 2 Latin
239Hồ Lê Uyên Kha - LUÂN OANH DANCESPORT381382,3831C,S4616:20:30 22/10Tứ kếtHạng FD2 Thiếu nhi 2 Latin
239Hồ Lê Uyên Kha - LUÂN OANH DANCESPORT401402,403,4043C,R4417:40:48 22/10Vòng 1/8Hạng FD Thiếu nhi 2 Latin
239Hồ Lê Uyên Kha - LUÂN OANH DANCESPORT431432,4342C,R,J4319:29:06 22/10Tứ kếtHạng FC Thiếu nhi 2 Latin
240Phạm Tuyết San - LUÂN OANH DANCESPORT3723731C,P4715:46:00 22/10Bán kếtHạng FD3 Thiếu nhi 2 Latin
240Phạm Tuyết San - LUÂN OANH DANCESPORT381382,3831C,S4616:20:30 22/10Tứ kếtHạng FD2 Thiếu nhi 2 Latin
240Phạm Tuyết San - LUÂN OANH DANCESPORT3873881C,R6516:46:18 22/10Bán kếtHạng FD Thiếu niên 1 Latin
240Phạm Tuyết San - LUÂN OANH DANCESPORT4244251S6919:10:48 22/10Bán kếtHạng F4 Thiếu niên 1 Latin
240Phạm Tuyết San - LUÂN OANH DANCESPORT431432,4342C,R,J4319:29:06 22/10Tứ kếtHạng FC Thiếu nhi 2 Latin
241Nguyễn Thị Ngân Phi - LUÂN OANH DANCESPORT2781J50010:10:00 22/10Chung kếtHạng F3 Thiếu nhi Latin Luân Oanh Dancesport
241Nguyễn Thị Ngân Phi - LUÂN OANH DANCESPORT3723731C,P4715:46:00 22/10Bán kếtHạng FD3 Thiếu nhi 2 Latin
241Nguyễn Thị Ngân Phi - LUÂN OANH DANCESPORT381382,3831C,S4616:20:30 22/10Tứ kếtHạng FD2 Thiếu nhi 2 Latin
241Nguyễn Thị Ngân Phi - LUÂN OANH DANCESPORT401402,403,4043C,R4417:40:48 22/10Vòng 1/8Hạng FD Thiếu nhi 2 Latin
241Nguyễn Thị Ngân Phi - LUÂN OANH DANCESPORT4111P5218:20:36 22/10Chung kếtHạng F5 Thiếu nhi 2 Latin
241Nguyễn Thị Ngân Phi - LUÂN OANH DANCESPORT4154161S5118:31:00 22/10Bán kếtHạng F4 Thiếu nhi 2 Latin
241Nguyễn Thị Ngân Phi - LUÂN OANH DANCESPORT4264271J5019:15:06 22/10Bán kếtHạng F3 Thiếu nhi 2 Latin
241Nguyễn Thị Ngân Phi - LUÂN OANH DANCESPORT431432,4342C,R,J4319:29:06 22/10Tứ kếtHạng FC Thiếu nhi 2 Latin
242Trịnh Minh Châu - LUÂN OANH DANCESPORT581C13815:33:24 22/10Chung kếtHạng F1 Người lớn Latin
242Trịnh Minh Châu - LUÂN OANH DANCESPORT661C,R,J11815:55:30 22/10Chung kếtHạng FC Trước Thanh niên Latin
242Trịnh Minh Châu - LUÂN OANH DANCESPORT691R13916:08:48 22/10Chung kếtHạng F2 Người lớn Latin
243Nguyễn Ngọc Đan Khanh - LUÂN OANH DANCESPORT3173181W25610:41:42 22/10Bán kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Standard
243Nguyễn Ngọc Đan Khanh - LUÂN OANH DANCESPORT3341Q25811:29:12 22/10Chung kếtHạng F3 Thiếu nhi 2 Standard
243Nguyễn Ngọc Đan Khanh - LUÂN OANH DANCESPORT3421T25711:47:24 22/10Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 2 Standard
243Nguyễn Ngọc Đan Khanh - LUÂN OANH DANCESPORT3461SF25911:57:48 22/10Chung kếtHạng F4 Thiếu nhi 2 Standard
243Nguyễn Ngọc Đan Khanh - LUÂN OANH DANCESPORT3521VW26012:16:00 22/10Chung kếtHạng F5 Thiếu nhi 2 Standard
243Nguyễn Ngọc Đan Khanh - LUÂN OANH DANCESPORT365366,3681C,J4515:10:42 22/10Tứ kếtHạng FD1 Thiếu nhi 2 Latin
243Nguyễn Ngọc Đan Khanh - LUÂN OANH DANCESPORT3723731C,P4715:46:00 22/10Bán kếtHạng FD3 Thiếu nhi 2 Latin
243Nguyễn Ngọc Đan Khanh - LUÂN OANH DANCESPORT381382,3831C,S4616:20:30 22/10Tứ kếtHạng FD2 Thiếu nhi 2 Latin
243Nguyễn Ngọc Đan Khanh - LUÂN OANH DANCESPORT401402,403,4043C,R4417:40:48 22/10Vòng 1/8Hạng FD Thiếu nhi 2 Latin
243Nguyễn Ngọc Đan Khanh - LUÂN OANH DANCESPORT4454481S,C,R,P,J4120:25:18 22/10Bán kếtHạng FA Thiếu nhi 2 Latin
244Phạm Băng Băng - LUÂN OANH DANCESPORT3491W,T,VW,SF,Q24912:06:54 22/10Chung kếtHạng FA Thiếu nhi 2 Standard
244Phạm Băng Băng - LUÂN OANH DANCESPORT389390,391,3923C4816:56:36 22/10Vòng 1/8Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin
244Phạm Băng Băng - LUÂN OANH DANCESPORT437438,439,4402R4920:01:00 22/10Vòng 1/8Hạng F2 Thiếu nhi 2 Latin
244Phạm Băng Băng - LUÂN OANH DANCESPORT4454481S,C,R,P,J4120:25:18 22/10Bán kếtHạng FA Thiếu nhi 2 Latin
245Vương Đức Minh - LUÂN OANH DANCESPORT3221W,T25210:54:06 22/10Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Standard
245Vương Đức Minh - LUÂN OANH DANCESPORT3311W,T,Q25111:20:06 22/10Chung kếtHạng FC Thiếu nhi 2 Standard
245Vương Đức Minh - LUÂN OANH DANCESPORT389390,391,3923C4816:56:36 22/10Vòng 1/8Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin
245Vương Đức Minh - LUÂN OANH DANCESPORT4264271J5019:15:06 22/10Bán kếtHạng F3 Thiếu nhi 2 Latin
246Vương Đức Thành - LUÂN OANH DANCESPORT3151W29210:39:06 22/10Chung kếtHạng F1 Thiếu niên 2 Standard
246Vương Đức Thành - LUÂN OANH DANCESPORT3351Q29411:30:30 22/10Chung kếtHạng F3 Thiếu niên 2 Standard
246Vương Đức Thành - LUÂN OANH DANCESPORT3431T29311:48:42 22/10Chung kếtHạng F2 Thiếu niên 2 Standard
246Vương Đức Thành - LUÂN OANH DANCESPORT3551W,T,VW,SF,Q28812:25:06 22/10Chung kếtHạng FA Thiếu niên 2 Standard
246Vương Đức Thành - LUÂN OANH DANCESPORT971SF31317:50:42 22/10Chung kếtHạng F4 Trẻ Standard
246Vương Đức Thành - LUÂN OANH DANCESPORT1091VW31418:21:06 22/10Chung kếtHạng F5 Trẻ Standard
247Trương Thị Thanh Phước - LUÂN OANH DANCESPORT121C,R14610:45:48 22/10Chung kếtHạng FD Solo Trung niên Latin
248Phạm Tường Ngân - LUÂN OANH DANCESPORT3321W,T,Q29011:24:00 22/10Chung kếtHạng FC Thiếu niên 2 Standard
248Phạm Tường Ngân - LUÂN OANH DANCESPORT3551W,T,VW,SF,Q28812:25:06 22/10Chung kếtHạng FA Thiếu niên 2 Standard
248Phạm Tường Ngân - LUÂN OANH DANCESPORT531S,C,R,J13515:15:12 22/10Chung kếtHạng FB Người lớn Latin
248Phạm Tường Ngân - LUÂN OANH DANCESPORT801S,C,R,P,J13416:39:42 22/10Chung kếtHạng FA Người lớn Latin
249Tạ Liên Giang - LUÂN OANH DANCESPORT3551W,T,VW,SF,Q28812:25:06 22/10Chung kếtHạng FA Thiếu niên 2 Standard
249Tạ Liên Giang - LUÂN OANH DANCESPORT811S,C,R,P,J11616:49:42 22/10Chung kếtHạng FA Trước Thanh niên Latin
250Lê Quỳnh Như - LUÂN OANH DANCESPORT561S,C,R,J11715:26:54 22/10Chung kếtHạng FB Trước Thanh niên Latin
251Nguyễn Thanh Liêm - Phạm Tường Ngân - LUÂN OANH DANCESPORT82891W,T,Q33516:59:42 22/10Bán kếtHạng C Người lớn Standard
251Nguyễn Thanh Liêm - Phạm Tường Ngân - LUÂN OANH DANCESPORT851Q33917:08:18 22/10Chung kếtHạng E3 Người lớn Standard
251Nguyễn Thanh Liêm - Phạm Tường Ngân - LUÂN OANH DANCESPORT1191W33718:37:06 22/10Chung kếtHạng E1 Người lớn Standard
252Nguyễn Thế Huy - Tạ Liên Giang - LUÂN OANH DANCESPORT651C,R,J9115:51:36 22/10Chung kếtHạng C Trẻ Latin
252Nguyễn Thế Huy - Tạ Liên Giang - LUÂN OANH DANCESPORT751C,R9216:19:12 22/10Chung kếtHạng D Trẻ Latin
252Nguyễn Thế Huy - Tạ Liên Giang - LUÂN OANH DANCESPORT4331C,R,J7319:48:00 22/10Chung kếtHạng C Thiếu niên 2 Latin
253Nguyễn Văn Song Toàn - Tạ Liên Giang - LUÂN OANH DANCESPORT3541W,T,VW,SF,Q27912:18:36 22/10Chung kếtHạng A Thiếu niên 2 Standard
253Nguyễn Văn Song Toàn - Tạ Liên Giang - LUÂN OANH DANCESPORT941W,T30017:41:30 22/10Chung kếtHạng D Trẻ Standard
254Nguyễn Văn Song Toàn - Nguyễn Thị Kim Thoa - LUÂN OANH DANCESPORT1341Q41519:24:42 22/10Chung kếtHạng E3 Thầy trò Standard
254Nguyễn Văn Song Toàn - Nguyễn Thị Kim Thoa - LUÂN OANH DANCESPORT1411T41419:39:12 22/10Chung kếtHạng E2 Thầy trò Standard
254Nguyễn Văn Song Toàn - Nguyễn Thị Kim Thoa - LUÂN OANH DANCESPORT1581W,T41220:22:42 22/10Chung kếtHạng D Thầy trò Standard
255Vương Đức Minh - Phạm Băng Băng - LUÂN OANH DANCESPORT3141W26510:37:48 22/10Chung kếtHạng E1 Thiếu niên 1 Standard
255Vương Đức Minh - Phạm Băng Băng - LUÂN OANH DANCESPORT3271W,T24311:07:06 22/10Chung kếtHạng D Thiếu nhi 2 Standard
255Vương Đức Minh - Phạm Băng Băng - LUÂN OANH DANCESPORT3481W,T,VW,SF,Q24012:00:24 22/10Chung kếtHạng A Thiếu nhi 2 Standard
255Vương Đức Minh - Phạm Băng Băng - LUÂN OANH DANCESPORT4501C3620:51:36 22/10Chung kếtHạng E1 Thiếu nhi 2 Latin
255Vương Đức Minh - Phạm Băng Băng - LUÂN OANH DANCESPORT4751S3921:52:42 22/10Chung kếtHạng E4 Thiếu nhi 2 Latin
256Lê Hoàng Tây - Lê Quỳnh Như - LUÂN OANH DANCESPORT501C(s),S,R,P(s),J12514:30:00 22/10Chung kếtHạng A Người lớn Latin
256Lê Hoàng Tây - Lê Quỳnh Như - LUÂN OANH DANCESPORT511V(s),W,T,SF(s),Q33314:50:00 22/10Chung kếtHạng A Người lớn Standard
256Lê Hoàng Tây - Lê Quỳnh Như - LUÂN OANH DANCESPORT1231W,T,SF,Q33418:49:00 22/10Chung kếtHạng B Người lớn Standard
257Trần Lâm - Nguyễn Thị Ngọc Lành - LUÂN OANH DANCESPORT91C,R16310:38:00 22/10Chung kếtHạng D Trung niên 2 Latin
257Trần Lâm - Nguyễn Thị Ngọc Lành - LUÂN OANH DANCESPORT141C16410:51:00 22/10Chung kếtHạng E1 Trung niên 2 Latin
257Trần Lâm - Nguyễn Thị Ngọc Lành - LUÂN OANH DANCESPORT181C,R,J18710:56:12 22/10Chung kếtHạng C Trung niên 4 Latin
257Trần Lâm - Nguyễn Thị Ngọc Lành - LUÂN OANH DANCESPORT201R16511:01:24 22/10Chung kếtHạng E2 Trung niên 2 Latin
257Trần Lâm - Nguyễn Thị Ngọc Lành - LUÂN OANH DANCESPORT241S16711:06:36 22/10Chung kếtHạng E4 Trung niên 2 Latin
257Trần Lâm - Nguyễn Thị Ngọc Lành - LUÂN OANH DANCESPORT251S,C,R,J16111:07:54 22/10Chung kếtHạng B Trung niên 2 Latin
258Lê Văn Minh - Trương Thị Thanh Phước - LUÂN OANH DANCESPORT81C,R20010:35:24 22/10Chung kếtHạng D Cộng tuổi 110 Latin
258Lê Văn Minh - Trương Thị Thanh Phước - LUÂN OANH DANCESPORT171C20110:54:54 22/10Chung kếtHạng E1 Cộng tuổi 110 Latin
258Lê Văn Minh - Trương Thị Thanh Phước - LUÂN OANH DANCESPORT211R19011:02:42 22/10Chung kếtHạng E2 Trung niên 4 Latin
258Lê Văn Minh - Trương Thị Thanh Phước - LUÂN OANH DANCESPORT231R20211:05:18 22/10Chung kếtHạng E2 Cộng tuổi 110 Latin
258Lê Văn Minh - Trương Thị Thanh Phước - LUÂN OANH DANCESPORT391R19511:47:06 22/10Chung kếtHạng E2 Trung niên 5 Latin
258Lê Văn Minh - Trương Thị Thanh Phước - LUÂN OANH DANCESPORT461C,R,J19212:01:24 22/10Chung kếtHạng C Trung niên 5 Latin
258Lê Văn Minh - Trương Thị Thanh Phước - LUÂN OANH DANCESPORT1501W39219:58:42 22/10Chung kếtHạng E1 Cao niên Standard
259Trần Anh Hải - Nguyễn Thị Thanh Hương - LUÂN OANH DANCESPORT131C,R20410:48:24 22/10Chung kếtHạng D Thầy trò Latin
259Trần Anh Hải - Nguyễn Thị Thanh Hương - LUÂN OANH DANCESPORT381C,R,J20311:43:12 22/10Chung kếtHạng C Thầy trò Latin
259Trần Anh Hải - Nguyễn Thị Thanh Hương - LUÂN OANH DANCESPORT621C12915:42:30 22/10Chung kếtHạng E1 Người lớn Latin
259Trần Anh Hải - Nguyễn Thị Thanh Hương - LUÂN OANH DANCESPORT721R13016:12:42 22/10Chung kếtHạng E2 Người lớn Latin
259Trần Anh Hải - Nguyễn Thị Thanh Hương - LUÂN OANH DANCESPORT771C,R12816:24:24 22/10Chung kếtHạng D Người lớn Latin
260Võ Ngọc Đôn - Nguyễn Thị Xuân - LUÂN OANH DANCESPORT21W53310:25:00 22/10Chung kếtHạng E1 Trung niên Standard Các CLB
260Võ Ngọc Đôn - Nguyễn Thị Xuân - LUÂN OANH DANCESPORT1081121T41018:19:48 22/10Bán kếtHạng E2 Cộng tuổi 110 Standard
260Võ Ngọc Đôn - Nguyễn Thị Xuân - LUÂN OANH DANCESPORT1151201W40918:28:54 22/10Bán kếtHạng E1 Cộng tuổi 110 Standard
260Võ Ngọc Đôn - Nguyễn Thị Xuân - LUÂN OANH DANCESPORT1301351T38019:18:48 22/10Bán kếtHạng E2 Trung niên 3 Standard
260Võ Ngọc Đôn - Nguyễn Thị Xuân - LUÂN OANH DANCESPORT1381391W37919:29:54 22/10Bán kếtHạng E1 Trung niên 3 Standard
260Võ Ngọc Đôn - Nguyễn Thị Xuân - LUÂN OANH DANCESPORT1521561W,T37820:01:18 22/10Bán kếtHạng D Trung niên 3 Standard
261Nguyễn Thi - Nguyễn Thị Bỉnh - LUÂN OANH DANCESPORT88901W,T37117:14:48 22/10Bán kếtHạng D Trung niên 2 Standard
261Nguyễn Thi - Nguyễn Thị Bỉnh - LUÂN OANH DANCESPORT1011051T37317:55:54 22/10Bán kếtHạng E2 Trung niên 2 Standard
261Nguyễn Thi - Nguyễn Thị Bỉnh - LUÂN OANH DANCESPORT1141161W37218:27:36 22/10Bán kếtHạng E1 Trung niên 2 Standard
261Nguyễn Thi - Nguyễn Thị Bỉnh - LUÂN OANH DANCESPORT1361T40719:27:18 22/10Chung kếtHạng E2 Cộng tuổi 100 Standard
261Nguyễn Thi - Nguyễn Thị Bỉnh - LUÂN OANH DANCESPORT1461W40619:53:30 22/10Chung kếtHạng E1 Cộng tuổi 100 Standard
261Nguyễn Thi - Nguyễn Thị Bỉnh - LUÂN OANH DANCESPORT1481W40219:56:06 22/10Chung kếtHạng E1 Trung niên 5 Standard
261Nguyễn Thi - Nguyễn Thị Bỉnh - LUÂN OANH DANCESPORT1531W,T40520:06:54 22/10Chung kếtHạng D Cộng tuổi 100 Standard
261Nguyễn Thi - Nguyễn Thị Bỉnh - LUÂN OANH DANCESPORT1571W,T40120:20:06 22/10Chung kếtHạng D Trung niên 5 Standard
262Phạm Văn Minh Trí - Lý Vân Dung - LUÂN OANH DANCESPORT511V(s),W,T,SF(s),Q33314:50:00 22/10Chung kếtHạng A Người lớn Standard
263Nguyễn Thị Mười - LUÂN OANH DANCESPORT2161C52908:49:42 22/10Chung kếtHạng F1 Trung niên Latin Các CLB
263Nguyễn Thị Mười - LUÂN OANH DANCESPORT2971R53010:23:18 22/10Chung kếtHạng F2 Trung niên Latin Các CLB
263Nguyễn Thị Mười - LUÂN OANH DANCESPORT121C,R14610:45:48 22/10Chung kếtHạng FD Solo Trung niên Latin
263Nguyễn Thị Mười - LUÂN OANH DANCESPORT161C14710:53:36 22/10Chung kếtHạng F1 Solo Trung niên Latin
263Nguyễn Thị Mười - LUÂN OANH DANCESPORT221R14811:04:00 22/10Chung kếtHạng F2 Solo Trung niên Latin
264Dương Minh Quân - Phạm Bảo Ngọc - Linh Anh Academy1711C45408:18:12 22/10Chung kếtHạng E1 Thiếu nhi 2 Latin Linh Anh Academy
264Dương Minh Quân - Phạm Bảo Ngọc - Linh Anh Academy2491C,R45309:30:48 22/10Chung kếtHạng D Thiếu nhi 2 Latin Linh Anh Academy
264Dương Minh Quân - Phạm Bảo Ngọc - Linh Anh Academy4501C3620:51:36 22/10Chung kếtHạng E1 Thiếu nhi 2 Latin
264Dương Minh Quân - Phạm Bảo Ngọc - Linh Anh Academy4601C,R3521:15:00 22/10Chung kếtHạng D Thiếu nhi 2 Latin
265Đặng Chí Bảo - Nguyễn Trần Trâm Anh - Linh Anh Academy1711C45408:18:12 22/10Chung kếtHạng E1 Thiếu nhi 2 Latin Linh Anh Academy
265Đặng Chí Bảo - Nguyễn Trần Trâm Anh - Linh Anh Academy2491C,R45309:30:48 22/10Chung kếtHạng D Thiếu nhi 2 Latin Linh Anh Academy
265Đặng Chí Bảo - Nguyễn Trần Trâm Anh - Linh Anh Academy4461C1520:36:00 22/10Chung kếtHạng E1 Thiếu nhi 1 Latin
266Phạm Quỳnh Đan - Linh Anh Academy2551C,R45509:39:12 22/10Chung kếtHạng D Thiếu nhi 1 Latin Linh Anh Academy 1
266Phạm Quỳnh Đan - Linh Anh Academy3051S46610:29:36 22/10Chung kếtHạng F4 Thiếu nhi 1 Latin Linh Anh Academy
266Phạm Quỳnh Đan - Linh Anh Academy358359,360,3612C2714:45:00 22/10Vòng 1/8Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin
266Phạm Quỳnh Đan - Linh Anh Academy3853861C,R2316:37:30 22/10Bán kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Latin
267Lê Khánh Vân - Linh Anh Academy2551C,R45509:39:12 22/10Chung kếtHạng D Thiếu nhi 1 Latin Linh Anh Academy 1
267Lê Khánh Vân - Linh Anh Academy2831R46510:13:30 22/10Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 2 Latin Linh Anh Academy
267Lê Khánh Vân - Linh Anh Academy3051S46610:29:36 22/10Chung kếtHạng F4 Thiếu nhi 1 Latin Linh Anh Academy
267Lê Khánh Vân - Linh Anh Academy358359,360,3612C2714:45:00 22/10Vòng 1/8Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin
267Lê Khánh Vân - Linh Anh Academy3841C,S2516:34:54 22/10Chung kếtHạng FD2 Thiếu nhi 1 Latin
268Nguyễn Anh Cường - Linh Anh Academy2551C,R45509:39:12 22/10Chung kếtHạng D Thiếu nhi 1 Latin Linh Anh Academy 1
268Nguyễn Anh Cường - Linh Anh Academy358359,360,3612C2714:45:00 22/10Vòng 1/8Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin
268Nguyễn Anh Cường - Linh Anh Academy3841C,S2516:34:54 22/10Chung kếtHạng FD2 Thiếu nhi 1 Latin
268Nguyễn Anh Cường - Linh Anh Academy4361S3019:59:42 22/10Chung kếtHạng F4 Thiếu nhi 1 Latin
269Nguyễn Châu Anh - Linh Anh Academy2621C,R45609:49:00 22/10Chung kếtHạng D Thiếu nhi 1 Latin Linh Anh Academy 2
269Nguyễn Châu Anh - Linh Anh Academy3051S46610:29:36 22/10Chung kếtHạng F4 Thiếu nhi 1 Latin Linh Anh Academy
269Nguyễn Châu Anh - Linh Anh Academy358359,360,3612C2714:45:00 22/10Vòng 1/8Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin
270Trần Châu Anh - Linh Anh Academy2621C,R45609:49:00 22/10Chung kếtHạng D Thiếu nhi 1 Latin Linh Anh Academy 2
270Trần Châu Anh - Linh Anh Academy2831R46510:13:30 22/10Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 2 Latin Linh Anh Academy
270Trần Châu Anh - Linh Anh Academy358359,360,3612C2714:45:00 22/10Vòng 1/8Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin
271Nguyễn Phương Ngân - Linh Anh Academy1921C46308:32:54 22/10Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin Linh Anh Academy
271Nguyễn Phương Ngân - Linh Anh Academy2501C,R46109:32:12 22/10Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Latin Linh Anh Academy
271Nguyễn Phương Ngân - Linh Anh Academy2911R46710:19:06 22/10Chung kếtHạng F2 Thiếu niên 1 Latin Linh Anh Academy
271Nguyễn Phương Ngân - Linh Anh Academy3011S46410:26:48 22/10Chung kếtHạng F4 Thiếu nhi 2 Latin Linh Anh Academy
271Nguyễn Phương Ngân - Linh Anh Academy401402,403,4043C,R4417:40:48 22/10Vòng 1/8Hạng FD Thiếu nhi 2 Latin
271Nguyễn Phương Ngân - Linh Anh Academy4154161S5118:31:00 22/10Bán kếtHạng F4 Thiếu nhi 2 Latin
272Nguyễn An Như - Linh Anh Academy1791C45708:23:48 22/10Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Linh Anh Academy 1
272Nguyễn An Như - Linh Anh Academy358359,360,3612C2714:45:00 22/10Vòng 1/8Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin
274Trương Diệp Anh - Linh Anh Academy1831C45808:26:36 22/10Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin Linh Anh Academy 2
274Trương Diệp Anh - Linh Anh Academy393394,3952C817:18:36 22/10Tứ kếtHạng F1 Nhi đồng Latin
275Lê Phạm Khánh Chi - Linh Anh Academy1831C45808:26:36 22/10Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin Linh Anh Academy 2
275Lê Phạm Khánh Chi - Linh Anh Academy393394,3952C817:18:36 22/10Tứ kếtHạng F1 Nhi đồng Latin
276Phí Ngọc Mai - Linh Anh Academy1831C45808:26:36 22/10Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin Linh Anh Academy 2
277Nguyễn Ngọc Bảo An - Linh Anh Academy1891C45908:30:48 22/10Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin Linh Anh Academy 3
278Đặng Hồng Anh - Linh Anh Academy1891C45908:30:48 22/10Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin Linh Anh Academy 3
279Lê Thùy Trang - Linh Anh Academy2501C,R46109:32:12 22/10Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Latin Linh Anh Academy
279Lê Thùy Trang - Linh Anh Academy3011S46410:26:48 22/10Chung kếtHạng F4 Thiếu nhi 2 Latin Linh Anh Academy
279Lê Thùy Trang - Linh Anh Academy381382,3831C,S4616:20:30 22/10Tứ kếtHạng FD2 Thiếu nhi 2 Latin
280Nguyễn Bảo Trâm - Linh Anh Academy2911R46710:19:06 22/10Chung kếtHạng F2 Thiếu niên 1 Latin Linh Anh Academy
280Nguyễn Bảo Trâm - Linh Anh Academy378379,3801R6716:10:36 22/10Tứ kếtHạng F2 Thiếu niên 1 Latin
281Nguyễn Phương Vy - Linh Anh Academy1791C45708:23:48 22/10Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Linh Anh Academy 1
281Nguyễn Phương Vy - Linh Anh Academy2831R46510:13:30 22/10Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 2 Latin Linh Anh Academy
281Nguyễn Phương Vy - Linh Anh Academy389390,391,3923C4816:56:36 22/10Vòng 1/8Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin
282Dương Minh Quân - Linh Anh Academy1921C46308:32:54 22/10Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin Linh Anh Academy
283Đoàn Ngọc Anh - Linh Anh Academy1921C46308:32:54 22/10Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin Linh Anh Academy
283Đoàn Ngọc Anh - Linh Anh Academy3011S46410:26:48 22/10Chung kếtHạng F4 Thiếu nhi 2 Latin Linh Anh Academy
283Đoàn Ngọc Anh - Linh Anh Academy381382,3831C,S4616:20:30 22/10Tứ kếtHạng FD2 Thiếu nhi 2 Latin
283Đoàn Ngọc Anh - Linh Anh Academy389390,391,3923C4816:56:36 22/10Vòng 1/8Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin
284Nguyễn Trần Trâm Anh - Linh Anh Academy2621C,R45609:49:00 22/10Chung kếtHạng D Thiếu nhi 1 Latin Linh Anh Academy 2
284Nguyễn Trần Trâm Anh - Linh Anh Academy358359,360,3612C2714:45:00 22/10Vòng 1/8Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin
285Lê Vũ Khánh Linh - Linh Anh Academy1891C45908:30:48 22/10Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin Linh Anh Academy 3
285Lê Vũ Khánh Linh - Linh Anh Academy393394,3952C817:18:36 22/10Tứ kếtHạng F1 Nhi đồng Latin
286Nguyễn Lê Thuỳ Dương - Linh Anh Academy1791C45708:23:48 22/10Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Linh Anh Academy 1
286Nguyễn Lê Thuỳ Dương - Linh Anh Academy2741C,R58710:05:48 22/10Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Latin Linh Anh Academy
286Nguyễn Lê Thuỳ Dương - Linh Anh Academy358359,360,3612C2714:45:00 22/10Vòng 1/8Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin
287Lê Ngọc Khanh - Linh Anh Academy2741C,R58710:05:48 22/10Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Latin Linh Anh Academy
288Nguyễn Hải Hằng - Linh Anh Academy4611C,R8321:17:36 22/10Chung kếtHạng FD Thiếu niên 2 Latin
289Lê Phương Anh - Linh Anh Academy2741C,R58710:05:48 22/10Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Latin Linh Anh Academy
290Hồ Vũ Phan Anh - Hoàng Gia Hân - Lê Sơn Dance Sport3161W24410:40:24 22/10Chung kếtHạng E1 Thiếu nhi 2 Standard
290Hồ Vũ Phan Anh - Hoàng Gia Hân - Lê Sơn Dance Sport3271W,T24311:07:06 22/10Chung kếtHạng D Thiếu nhi 2 Standard
290Hồ Vũ Phan Anh - Hoàng Gia Hân - Lê Sơn Dance Sport3411T24511:46:06 22/10Chung kếtHạng E2 Thiếu nhi 2 Standard
291Vũ Quốc Trung - Bùi Thị Hồng - Lê Sơn Dance Sport92961W,T40817:33:18 22/10Bán kếtHạng D Cộng tuổi 110 Standard
291Vũ Quốc Trung - Bùi Thị Hồng - Lê Sơn Dance Sport981SF37517:52:00 22/10Chung kếtHạng E4 Trung niên 2 Standard
291Vũ Quốc Trung - Bùi Thị Hồng - Lê Sơn Dance Sport1381391W37919:29:54 22/10Bán kếtHạng E1 Trung niên 3 Standard
291Vũ Quốc Trung - Bùi Thị Hồng - Lê Sơn Dance Sport1511W41320:00:00 22/10Chung kếtHạng E1 Thầy trò Standard
291Vũ Quốc Trung - Bùi Thị Hồng - Lê Sơn Dance Sport1531W,T40520:06:54 22/10Chung kếtHạng D Cộng tuổi 100 Standard
291Vũ Quốc Trung - Bùi Thị Hồng - Lê Sơn Dance Sport1571W,T40120:20:06 22/10Chung kếtHạng D Trung niên 5 Standard
292Trần Sơn Tùng - Nguyễn Quỳnh Anh - Lê Sơn Dance Sport511V(s),W,T,SF(s),Q33314:50:00 22/10Chung kếtHạng A Người lớn Standard
292Trần Sơn Tùng - Nguyễn Quỳnh Anh - Lê Sơn Dance Sport82891W,T,Q33516:59:42 22/10Bán kếtHạng C Người lớn Standard
292Trần Sơn Tùng - Nguyễn Quỳnh Anh - Lê Sơn Dance Sport1231W,T,SF,Q33418:49:00 22/10Chung kếtHạng B Người lớn Standard
293Lê Quốc Đạt - Nguyễn Thị Thanh Mai - Lê Sơn Dance Sport92961W,T40817:33:18 22/10Bán kếtHạng D Cộng tuổi 110 Standard
293Lê Quốc Đạt - Nguyễn Thị Thanh Mai - Lê Sơn Dance Sport1241W,T,Q37718:57:00 22/10Chung kếtHạng C Trung niên 3 Standard
293Lê Quốc Đạt - Nguyễn Thị Thanh Mai - Lê Sơn Dance Sport1521561W,T37820:01:18 22/10Bán kếtHạng D Trung niên 3 Standard
294Hồ Vũ Phan Anh - Lê Sơn Dance Sport3173181W25610:41:42 22/10Bán kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Standard
294Hồ Vũ Phan Anh - Lê Sơn Dance Sport3221W,T25210:54:06 22/10Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Standard
294Hồ Vũ Phan Anh - Lê Sơn Dance Sport3571W,VW25512:34:12 22/10Chung kếtHạng FD3 Thiếu nhi 2 Standard
295Lê Tường Minh - Lê Sơn Dance Sport3091W50610:32:24 22/10Chung kếtHạng F1 Thiếu niên Standard Thăng Long
295Lê Tường Minh - Lê Sơn Dance Sport3173181W25610:41:42 22/10Bán kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Standard
296Nguyễn Hải An - Lê Sơn Dance Sport3091W50610:32:24 22/10Chung kếtHạng F1 Thiếu niên Standard Thăng Long
296Nguyễn Hải An - Lê Sơn Dance Sport3173181W25610:41:42 22/10Bán kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Standard
297Vũ Quốc Trung - Lê Sơn Dance Sport991SF35817:53:18 22/10Chung kếtHạng F4 Solo Trung niên Standard
297Vũ Quốc Trung - Lê Sơn Dance Sport1321SF38919:22:06 22/10Chung kếtHạng F4 Solo Cao niên Standard
297Vũ Quốc Trung - Lê Sơn Dance Sport1551W,T38520:13:30 22/10Chung kếtHạng FD Solo Cao niên Standard
299Trần Ngọc Minh - M - DANCE3173181W25610:41:42 22/10Bán kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Standard
299Trần Ngọc Minh - M - DANCE3221W,T25210:54:06 22/10Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Standard
299Trần Ngọc Minh - M - DANCE3341Q25811:29:12 22/10Chung kếtHạng F3 Thiếu nhi 2 Standard
299Trần Ngọc Minh - M - DANCE3421T25711:47:24 22/10Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 2 Standard
299Trần Ngọc Minh - M - DANCE3461SF25911:57:48 22/10Chung kếtHạng F4 Thiếu nhi 2 Standard
299Trần Ngọc Minh - M - DANCE3521VW26012:16:00 22/10Chung kếtHạng F5 Thiếu nhi 2 Standard
299Trần Ngọc Minh - M - DANCE389390,391,3923C4816:56:36 22/10Vòng 1/8Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin
299Trần Ngọc Minh - M - DANCE401402,403,4043C,R4417:40:48 22/10Vòng 1/8Hạng FD Thiếu nhi 2 Latin
299Trần Ngọc Minh - M - DANCE437438,439,4402R4920:01:00 22/10Vòng 1/8Hạng F2 Thiếu nhi 2 Latin
300Đặng Phương Linh - M - DANCE3111W,Q23210:31:18 22/10Chung kếtHạng FD1 Thiếu nhi 1 Standard
300Đặng Phương Linh - M - DANCE3121W,Q25310:33:54 22/10Chung kếtHạng FD1 Thiếu nhi 2 Standard
300Đặng Phương Linh - M - DANCE3131W23510:36:30 22/10Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Standard
300Đặng Phương Linh - M - DANCE3191W,SF23310:47:36 22/10Chung kếtHạng FD2 Thiếu nhi 1 Standard
300Đặng Phương Linh - M - DANCE3201W,SF25410:50:12 22/10Chung kếtHạng FD2 Thiếu nhi 2 Standard
300Đặng Phương Linh - M - DANCE3251W,T23111:01:54 22/10Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Standard
300Đặng Phương Linh - M - DANCE3311W,T,Q25111:20:06 22/10Chung kếtHạng FC Thiếu nhi 2 Standard
300Đặng Phương Linh - M - DANCE3371W,T,SF,Q25011:37:00 22/10Chung kếtHạng FB Thiếu nhi 2 Standard
300Đặng Phương Linh - M - DANCE3391T23611:43:30 22/10Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Standard
300Đặng Phương Linh - M - DANCE3491W,T,VW,SF,Q24912:06:54 22/10Chung kếtHạng FA Thiếu nhi 2 Standard
300Đặng Phương Linh - M - DANCE3501VW23912:13:24 22/10Chung kếtHạng F5 Thiếu nhi 1 Standard
301Nguyễn Phương Hiểu Khanh - M - DANCE358359,360,3612C2714:45:00 22/10Vòng 1/8Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin
301Nguyễn Phương Hiểu Khanh - M - DANCE375376,3772R2815:58:00 22/10Tứ kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin
301Nguyễn Phương Hiểu Khanh - M - DANCE3853861C,R2316:37:30 22/10Bán kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Latin
302Nguyễn Quang Anh - Lê Sa - M - DANCE3991C317:38:12 22/10Chung kếtHạng E1 Nhi đồng Latin
302Nguyễn Quang Anh - Lê Sa - M - DANCE4081C,R218:15:24 22/10Chung kếtHạng D Nhi đồng Latin
302Nguyễn Quang Anh - Lê Sa - M - DANCE4421R420:17:30 22/10Chung kếtHạng E2 Nhi đồng Latin
303Lê Thị Minh Khuê - M - DANCE2511C,R48109:33:36 22/10Chung kếtHạng FD Thiếu nhi Latin M - DANCE
303Lê Thị Minh Khuê - M - DANCE358359,360,3612C2714:45:00 22/10Vòng 1/8Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin
303Lê Thị Minh Khuê - M - DANCE375376,3772R2815:58:00 22/10Tứ kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin
303Lê Thị Minh Khuê - M - DANCE3853861C,R2316:37:30 22/10Bán kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Latin
303Lê Thị Minh Khuê - M - DANCE393394,3952C817:18:36 22/10Tứ kếtHạng F1 Nhi đồng Latin
303Lê Thị Minh Khuê - M - DANCE4064071C,R718:08:48 22/10Bán kếtHạng FD Nhi đồng Latin
303Lê Thị Minh Khuê - M - DANCE4411R920:16:12 22/10Chung kếtHạng F2 Nhi đồng Latin
304Đỗ Minh Ngọc - M - DANCE2511C,R48109:33:36 22/10Chung kếtHạng FD Thiếu nhi Latin M - DANCE
304Đỗ Minh Ngọc - M - DANCE389390,391,3923C4816:56:36 22/10Vòng 1/8Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin
304Đỗ Minh Ngọc - M - DANCE401402,403,4043C,R4417:40:48 22/10Vòng 1/8Hạng FD Thiếu nhi 2 Latin
305Hoàng Thu Thảo - M - DANCE2511C,R48109:33:36 22/10Chung kếtHạng FD Thiếu nhi Latin M - DANCE
306Hà Minh Ngọc - M - DANCE1971C47908:36:24 22/10Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin M - DANCE
307Vũ Quỳnh Anh - M - DANCE1971C47908:36:24 22/10Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin M - DANCE
308Nguyễn Phương Mai - M - DANCE1971C47908:36:24 22/10Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin M - DANCE
309Lương Thanh Thảo My - M - DANCE1981C48008:37:06 22/10Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin M - DANCE
310Nguyễn Mai Anh - M - DANCE1981C48008:37:06 22/10Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin M - DANCE
311Nguyễn Hà Linh - M - DANCE1981C48008:37:06 22/10Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin M - DANCE
312Đỗ Quang Anh - Lê Sa - M - DANCE2981R53510:24:00 22/10Chung kếtHạng E2 Thiếu nhi Latin Các CLB
313Nguyễn Đăng Dương - Hoàng Thu Thảo - M - DANCE2981R53510:24:00 22/10Chung kếtHạng E2 Thiếu nhi Latin Các CLB
313Nguyễn Đăng Dương - Hoàng Thu Thảo - M - DANCE4461C1520:36:00 22/10Chung kếtHạng E1 Thiếu nhi 1 Latin
313Nguyễn Đăng Dương - Hoàng Thu Thảo - M - DANCE4561C,R1421:07:12 22/10Chung kếtHạng D Thiếu nhi 1 Latin
313Nguyễn Đăng Dương - Hoàng Thu Thảo - M - DANCE4681R1621:38:24 22/10Chung kếtHạng E2 Thiếu nhi 1 Latin
314Lê Ngọc Tuấn - Huỳnh Kim Nhung - MT Dancesport251S,C,R,J16111:07:54 22/10Chung kếtHạng B Trung niên 2 Latin
314Lê Ngọc Tuấn - Huỳnh Kim Nhung - MT Dancesport471C,R,J16912:05:18 22/10Chung kếtHạng C Trung niên 3 Latin
314Lê Ngọc Tuấn - Huỳnh Kim Nhung - MT Dancesport1221W,T,SF,Q36918:41:00 22/10Chung kếtHạng B Trung niên 2 Standard
314Lê Ngọc Tuấn - Huỳnh Kim Nhung - MT Dancesport1241W,T,Q37718:57:00 22/10Chung kếtHạng C Trung niên 3 Standard
315Dương Vũ Linh Hà - Mydance2091C54208:44:48 22/10Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin CLB Mydance (Nhóm 1)
315Dương Vũ Linh Hà - Mydance2151C57508:49:00 22/10Chung kếtHạng F1 - Nhi đồng Latin - CLB Mydance ( Nhóm 4)
315Dương Vũ Linh Hà - Mydance2422451C,R53909:11:24 22/10Bán kếtHạng FD Vô địch Nhi đồng Latin CLB Mydance
316Dương Huyền Phương Thảo - Mydance2141C54308:48:18 22/10Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin CLB Mydance (Nhóm 2)
316Dương Huyền Phương Thảo - Mydance2171C56908:50:24 22/10Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin Vô Địch Các Câu Lạc Bộ
316Dương Huyền Phương Thảo - Mydance2422451C,R53909:11:24 22/10Bán kếtHạng FD Vô địch Nhi đồng Latin CLB Mydance
317Vũ Khánh Ngọc - Mydance2141C54308:48:18 22/10Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin CLB Mydance (Nhóm 2)
317Vũ Khánh Ngọc - Mydance2261C57008:56:42 22/10Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin Vô Địch Các Câu Lạc Bộ
317Vũ Khánh Ngọc - Mydance2422451C,R53909:11:24 22/10Bán kếtHạng FD Vô địch Nhi đồng Latin CLB Mydance
318Cao Bảo Ngọc - Mydance1691C42708:16:48 22/10Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin Các CLB 01
318Cao Bảo Ngọc - Mydance2422451C,R53909:11:24 22/10Bán kếtHạng FD Vô địch Nhi đồng Latin CLB Mydance
318Cao Bảo Ngọc - Mydance2661C,R53609:54:36 22/10Chung kếtHạng FD Nhi đồng Latin - CLB Mydance
319Vũ Hà Anh Tú - Mydance2141C54308:48:18 22/10Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin CLB Mydance (Nhóm 2)
319Vũ Hà Anh Tú - Mydance2422451C,R53909:11:24 22/10Bán kếtHạng FD Vô địch Nhi đồng Latin CLB Mydance
319Vũ Hà Anh Tú - Mydance2661C,R53609:54:36 22/10Chung kếtHạng FD Nhi đồng Latin - CLB Mydance
320Đinh Hà Phương - Mydance2091C54208:44:48 22/10Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin CLB Mydance (Nhóm 1)
320Đinh Hà Phương - Mydance2422451C,R53909:11:24 22/10Bán kếtHạng FD Vô địch Nhi đồng Latin CLB Mydance
320Đinh Hà Phương - Mydance2661C,R53609:54:36 22/10Chung kếtHạng FD Nhi đồng Latin - CLB Mydance
321Đinh Châu Anh - Mydance2091C54208:44:48 22/10Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin CLB Mydance (Nhóm 1)
321Đinh Châu Anh - Mydance2151C57508:49:00 22/10Chung kếtHạng F1 - Nhi đồng Latin - CLB Mydance ( Nhóm 4)
321Đinh Châu Anh - Mydance2422451C,R53909:11:24 22/10Bán kếtHạng FD Vô địch Nhi đồng Latin CLB Mydance
322Nguyễn Thảo Minh - Mydance2432461C,R54009:16:24 22/10Bán kếtHạng FD Vô địch Thiếu nhi 1 - CLB Mydance
322Nguyễn Thảo Minh - Mydance2571C,R54509:42:00 22/10Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Latin CLB Mydance (Nhóm 1)
322Nguyễn Thảo Minh - Mydance2731C,R57910:04:24 22/10Chung kếtHạng FD - Thiếu nhi 1 Latin - CLB Mydance (Nhóm 4)
323Đoàn Anh Mai Nguyên - Mydance2432461C,R54009:16:24 22/10Bán kếtHạng FD Vô địch Thiếu nhi 1 - CLB Mydance
323Đoàn Anh Mai Nguyên - Mydance2571C,R54509:42:00 22/10Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Latin CLB Mydance (Nhóm 1)
323Đoàn Anh Mai Nguyên - Mydance2731C,R57910:04:24 22/10Chung kếtHạng FD - Thiếu nhi 1 Latin - CLB Mydance (Nhóm 4)
324Nguyễn Vũ Như Phương - Mydance2442471C,R54109:20:48 22/10Bán kếtHạng FD Vô địch Thiếu nhi 2 - CLB Mydance
324Nguyễn Vũ Như Phương - Mydance2681C,R54709:57:24 22/10Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Latin CLB Mydance (Nhóm 3)
325Nguyễn Vũ Phương Anh - Mydance2191C54408:51:48 22/10Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin CLB Mydance (Nhóm 3)
325Nguyễn Vũ Phương Anh - Mydance2422451C,R53909:11:24 22/10Bán kếtHạng FD Vô địch Nhi đồng Latin CLB Mydance
326Nguyễn Huyền My - Mydance2191C54408:51:48 22/10Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin CLB Mydance (Nhóm 3)
326Nguyễn Huyền My - Mydance2351C52209:03:00 22/10Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin Các CLB N4
326Nguyễn Huyền My - Mydance2422451C,R53909:11:24 22/10Bán kếtHạng FD Vô địch Nhi đồng Latin CLB Mydance
327Vũ Ngọc Minh Châu - Mydance2281C57808:58:06 22/10Chung kếtHạng F1 - Thiếu nhi 1 - Latin - CLB Mydance (Nhóm 5)
327Vũ Ngọc Minh Châu - Mydance2432461C,R54009:16:24 22/10Bán kếtHạng FD Vô địch Thiếu nhi 1 - CLB Mydance
327Vũ Ngọc Minh Châu - Mydance2631C,R54609:50:24 22/10Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Latin CLB Mydance (Nhóm 2)
328Vũ Nguyên Dương - Mydance2281C57808:58:06 22/10Chung kếtHạng F1 - Thiếu nhi 1 - Latin - CLB Mydance (Nhóm 5)
328Vũ Nguyên Dương - Mydance2432461C,R54009:16:24 22/10Bán kếtHạng FD Vô địch Thiếu nhi 1 - CLB Mydance
328Vũ Nguyên Dương - Mydance2571C,R54509:42:00 22/10Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Latin CLB Mydance (Nhóm 1)
329Trần Thị Minh Thanh - Mydance2281C57808:58:06 22/10Chung kếtHạng F1 - Thiếu nhi 1 - Latin - CLB Mydance (Nhóm 5)
329Trần Thị Minh Thanh - Mydance2432461C,R54009:16:24 22/10Bán kếtHạng FD Vô địch Thiếu nhi 1 - CLB Mydance
329Trần Thị Minh Thanh - Mydance2631C,R54609:50:24 22/10Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Latin CLB Mydance (Nhóm 2)
330Võ Minh Trang - Mydance1661C,R,J51008:10:30 22/10Chung kếtHạng FC Thiếu nhi Latin Các CLB N2
330Võ Minh Trang - Mydance2432461C,R54009:16:24 22/10Bán kếtHạng FD Vô địch Thiếu nhi 1 - CLB Mydance
330Võ Minh Trang - Mydance2681C,R54709:57:24 22/10Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Latin CLB Mydance (Nhóm 3)
331Hà Lê Thảo My - Mydance1661C,R,J51008:10:30 22/10Chung kếtHạng FC Thiếu nhi Latin Các CLB N2
331Hà Lê Thảo My - Mydance2381C,J47009:05:48 22/10Chung kếtHạng FD3 Thiếu nhi 1 Latin Vô Địch các CLB
331Hà Lê Thảo My - Mydance2442471C,R54109:20:48 22/10Bán kếtHạng FD Vô địch Thiếu nhi 2 - CLB Mydance
332Đào Bích Ngọc - Mydance2432461C,R54009:16:24 22/10Bán kếtHạng FD Vô địch Thiếu nhi 1 - CLB Mydance
332Đào Bích Ngọc - Mydance2671C,R53709:56:00 22/10Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Latin - CLB Mydance
332Đào Bích Ngọc - Mydance2691C,R54809:58:48 22/10Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Latin CLB Mydance (Nhóm 1)
333Nguyễn Sắc Thiên An - Mydance2391C,J47109:07:12 22/10Chung kếtHạng FD3 Thiếu nhi 2 Latin Vô Địch các CLB
333Nguyễn Sắc Thiên An - Mydance2442471C,R54109:20:48 22/10Bán kếtHạng FD Vô địch Thiếu nhi 2 - CLB Mydance
333Nguyễn Sắc Thiên An - Mydance2721C,R54910:03:00 22/10Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Latin CLB Mydance (Nhóm 2)
334Nguyễn Linh Nga - Mydance2231C57608:54:36 22/10Chung kếtHạng F1 - Thiếu nhi 1 - Latin CLB Mydance (Nhóm 4)
334Nguyễn Linh Nga - Mydance2442471C,R54109:20:48 22/10Bán kếtHạng FD Vô địch Thiếu nhi 2 - CLB Mydance
334Nguyễn Linh Nga - Mydance2631C,R54609:50:24 22/10Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Latin CLB Mydance (Nhóm 2)
335Ngô Quỳnh Uyên Minh - Mydance1851C43508:28:00 22/10Chung kếtHạng F1 Thiếu niên 1 Latin C- Các CLB 04
335Ngô Quỳnh Uyên Minh - Mydance2442471C,R54109:20:48 22/10Bán kếtHạng FD Vô địch Thiếu nhi 2 - CLB Mydance
335Ngô Quỳnh Uyên Minh - Mydance2671C,R53709:56:00 22/10Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Latin - CLB Mydance
336Ngô Thiên Vân - Mydance1651C,R,J50908:08:24 22/10Chung kếtHạng FC Thiếu nhi Latin Các CLB N1
336Ngô Thiên Vân - Mydance2442471C,R54109:20:48 22/10Bán kếtHạng FD Vô địch Thiếu nhi 2 - CLB Mydance
336Ngô Thiên Vân - Mydance2731C,R57910:04:24 22/10Chung kếtHạng FD - Thiếu nhi 1 Latin - CLB Mydance (Nhóm 4)
337Đoàn Thu Giang - Mydance2442471C,R54109:20:48 22/10Bán kếtHạng FD Vô địch Thiếu nhi 2 - CLB Mydance
337Đoàn Thu Giang - Mydance2671C,R53709:56:00 22/10Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Latin - CLB Mydance
337Đoàn Thu Giang - Mydance2691C,R54809:58:48 22/10Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Latin CLB Mydance (Nhóm 1)
338Nguyễn Bảo Trâm - Mydance2231C57608:54:36 22/10Chung kếtHạng F1 - Thiếu nhi 1 - Latin CLB Mydance (Nhóm 4)
338Nguyễn Bảo Trâm - Mydance2432461C,R54009:16:24 22/10Bán kếtHạng FD Vô địch Thiếu nhi 1 - CLB Mydance
338Nguyễn Bảo Trâm - Mydance2721C,R54910:03:00 22/10Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Latin CLB Mydance (Nhóm 2)
339Đỗ Bảo Hân - Mydance2231C57608:54:36 22/10Chung kếtHạng F1 - Thiếu nhi 1 - Latin CLB Mydance (Nhóm 4)
339Đỗ Bảo Hân - Mydance2442471C,R54109:20:48 22/10Bán kếtHạng FD Vô địch Thiếu nhi 2 - CLB Mydance
339Đỗ Bảo Hân - Mydance2681C,R54709:57:24 22/10Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Latin CLB Mydance (Nhóm 3)
340Nguyễn Ngọc Kim Cương - Mydance2291C57108:58:48 22/10Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin Vô Địch Các Câu Lạc Bộ
340Nguyễn Ngọc Kim Cương - Mydance2432461C,R54009:16:24 22/10Bán kếtHạng FD Vô địch Thiếu nhi 1 - CLB Mydance
340Nguyễn Ngọc Kim Cương - Mydance2691C,R54809:58:48 22/10Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Latin CLB Mydance (Nhóm 1)
341Đinh Phương Linh - Mydance2432461C,R54009:16:24 22/10Bán kếtHạng FD Vô địch Thiếu nhi 1 - CLB Mydance
341Đinh Phương Linh - Mydance2442471C,R54109:20:48 22/10Bán kếtHạng FD Vô địch Thiếu nhi 2 - CLB Mydance
341Đinh Phương Linh - Mydance2721C,R54910:03:00 22/10Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Latin CLB Mydance (Nhóm 2)
341Đinh Phương Linh - Mydance365366,3681C,J4515:10:42 22/10Tứ kếtHạng FD1 Thiếu nhi 2 Latin
342Trần Đức Thanh Thư - Mydance2151C57508:49:00 22/10Chung kếtHạng F1 - Nhi đồng Latin - CLB Mydance ( Nhóm 4)
342Trần Đức Thanh Thư - Mydance2191C54408:51:48 22/10Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin CLB Mydance (Nhóm 3)
342Trần Đức Thanh Thư - Mydance2422451C,R53909:11:24 22/10Bán kếtHạng FD Vô địch Nhi đồng Latin CLB Mydance
343Lê Minh Anh - Mydance2141C54308:48:18 22/10Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin CLB Mydance (Nhóm 2)
343Lê Minh Anh - Mydance2171C56908:50:24 22/10Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin Vô Địch Các Câu Lạc Bộ
343Lê Minh Anh - Mydance2422451C,R53909:11:24 22/10Bán kếtHạng FD Vô địch Nhi đồng Latin CLB Mydance
344Nguyễn Đình Khánh An - Mydance2191C54408:51:48 22/10Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin CLB Mydance (Nhóm 3)
344Nguyễn Đình Khánh An - Mydance2422451C,R53909:11:24 22/10Bán kếtHạng FD Vô địch Nhi đồng Latin CLB Mydance
345Nguyễn Minh Phúc - Nguyễn Tuệ Nhi - Mydance2221C55908:53:54 22/10Chung kếtHạng E1 Thiếu nhi Latin Vô địch các CLB 1
345Nguyễn Minh Phúc - Nguyễn Tuệ Nhi - Mydance2581C,R55509:43:24 22/10Chung kếtHạng D Thiếu nhi Latin vô địch các CLB 2
345Nguyễn Minh Phúc - Nguyễn Tuệ Nhi - Mydance571C11115:32:06 22/10Chung kếtHạng E1 Trước Thanh niên Latin
346Vũ Minh Khánh - Nguyễn Thái An - Mydance3141W26510:37:48 22/10Chung kếtHạng E1 Thiếu niên 1 Standard
346Vũ Minh Khánh - Nguyễn Thái An - Mydance591C9315:34:42 22/10Chung kếtHạng E1 Trẻ Latin
346Vũ Minh Khánh - Nguyễn Thái An - Mydance631C,R,J10915:43:48 22/10Chung kếtHạng C Trước Thanh niên Latin
346Vũ Minh Khánh - Nguyễn Thái An - Mydance701R9416:10:06 22/10Chung kếtHạng E2 Trẻ Latin
347Vũ Minh Khánh - Trương Tú Anh - Mydance31W,T,VW55110:25:42 22/10Chung kếtHạng C Thanh niên Standard Các CLB
347Vũ Minh Khánh - Trương Tú Anh - Mydance1251W,T,Q31719:05:00 22/10Chung kếtHạng C Trước Thanh niên Standard
347Vũ Minh Khánh - Trương Tú Anh - Mydance1441W,T,SF,Q31619:43:06 22/10Chung kếtHạng B Trước Thanh niên Standard
347Vũ Minh Khánh - Trương Tú Anh - Mydance1601W,T,VW,SF,Q31520:36:42 22/10Chung kếtHạng A Trước Thanh niên Standard
348Vũ Minh Khánh - Nguyễn Minh Phương - Mydance71W,T,VW,SF,Q55010:31:54 22/10Chung kếtHạng A Thanh niên Standard Các CLB
348Vũ Minh Khánh - Nguyễn Minh Phương - Mydance3281W,T28211:09:42 22/10Chung kếtHạng D Thiếu niên 2 Standard
349Nguyễn Minh Phúc - Nguyễn Ngọc Kim Cương - Mydance2611C,R55309:47:36 22/10Chung kếtHạng D Thiếu nhi Latin vô địch các CLB
349Nguyễn Minh Phúc - Nguyễn Ngọc Kim Cương - Mydance701R9416:10:06 22/10Chung kếtHạng E2 Trẻ Latin
350Lê Trần Tiệp - Phạm Huyền Linh - Mydance71W,T,VW,SF,Q55010:31:54 22/10Chung kếtHạng A Thanh niên Standard Các CLB
350Lê Trần Tiệp - Phạm Huyền Linh - Mydance1001SF34017:54:36 22/10Chung kếtHạng E4 Người lớn Standard
350Lê Trần Tiệp - Phạm Huyền Linh - Mydance1041T33818:00:30 22/10Chung kếtHạng E2 Người lớn Standard
351Nguyễn Tuệ Nhi - Mydance2401C,J47609:08:36 22/10Chung kếtHạng FD1 Thiếu nhi 2 Latin Vô Địch Các CLB
351Nguyễn Tuệ Nhi - Mydance2442471C,R54109:20:48 22/10Bán kếtHạng FD Vô địch Thiếu nhi 2 - CLB Mydance
352TCHU TCHA TCHA - CLB MYDANCE - Nguyễn Quang Thành, Trần Vũ Thiên An, Nguyễn Thảo Nguyên, Đinh Minh Bảo Anh, Trần Bảo Xuân, Nguyễn Đình Khánh An, Đinh Châu Anh, Nguyễn Vũ Như Phương, Nguyễn Vũ Phương Anh, Võ Minh Trang - Mydance11Formation20807:45 22/10Chung kếtĐồng diễn - Formation
353Phạm Xuân Trường - Nguyễn Thị Ánh - Mạnh Hùng Dancesport92961W,T40817:33:18 22/10Bán kếtHạng D Cộng tuổi 110 Standard
353Phạm Xuân Trường - Nguyễn Thị Ánh - Mạnh Hùng Dancesport1081121T41018:19:48 22/10Bán kếtHạng E2 Cộng tuổi 110 Standard
353Phạm Xuân Trường - Nguyễn Thị Ánh - Mạnh Hùng Dancesport1151201W40918:28:54 22/10Bán kếtHạng E1 Cộng tuổi 110 Standard
353Phạm Xuân Trường - Nguyễn Thị Ánh - Mạnh Hùng Dancesport1301351T38019:18:48 22/10Bán kếtHạng E2 Trung niên 3 Standard
353Phạm Xuân Trường - Nguyễn Thị Ánh - Mạnh Hùng Dancesport1381391W37919:29:54 22/10Bán kếtHạng E1 Trung niên 3 Standard
353Phạm Xuân Trường - Nguyễn Thị Ánh - Mạnh Hùng Dancesport1521561W,T37820:01:18 22/10Bán kếtHạng D Trung niên 3 Standard
354Nguyễn Hải Đăng - Nguyễn Thị Minh Ngọc - New Life Center3271W,T24311:07:06 22/10Chung kếtHạng D Thiếu nhi 2 Standard
354Nguyễn Hải Đăng - Nguyễn Thị Minh Ngọc - New Life Center3411T24511:46:06 22/10Chung kếtHạng E2 Thiếu nhi 2 Standard
354Nguyễn Hải Đăng - Nguyễn Thị Minh Ngọc - New Life Center4501C3620:51:36 22/10Chung kếtHạng E1 Thiếu nhi 2 Latin
354Nguyễn Hải Đăng - Nguyễn Thị Minh Ngọc - New Life Center4581J3821:12:24 22/10Chung kếtHạng E3 Thiếu nhi 2 Latin
354Nguyễn Hải Đăng - Nguyễn Thị Minh Ngọc - New Life Center4631P4021:21:30 22/10Chung kếtHạng E5 Thiếu nhi 2 Latin
354Nguyễn Hải Đăng - Nguyễn Thị Minh Ngọc - New Life Center4751S3921:52:42 22/10Chung kếtHạng E4 Thiếu nhi 2 Latin
355Hoàng Bảo Hân - New Life Center101C,R10110:40:36 22/10Chung kếtHạng FD Trẻ Latin
355Hoàng Bảo Hân - New Life Center3231W,T29110:56:42 22/10Chung kếtHạng FD Thiếu niên 2 Standard
355Hoàng Bảo Hân - New Life Center3321W,T,Q29011:24:00 22/10Chung kếtHạng FC Thiếu niên 2 Standard
355Hoàng Bảo Hân - New Life Center871W,T30917:12:12 22/10Chung kếtHạng FD Trẻ Standard
355Hoàng Bảo Hân - New Life Center4591J8621:13:42 22/10Chung kếtHạng F3 Thiếu niên 2 Latin
355Hoàng Bảo Hân - New Life Center4671C,R,J8221:34:30 22/10Chung kếtHạng FC Thiếu niên 2 Latin
357Đỗ Tiến Lực - Lê Ngọc Khánh - New Life Center3441W,T,VW,SF,Q26111:50:00 22/10Chung kếtHạng A Thiếu niên 1 Standard
357Đỗ Tiến Lực - Lê Ngọc Khánh - New Life Center3541W,T,VW,SF,Q27912:18:36 22/10Chung kếtHạng A Thiếu niên 2 Standard
358Nguyễn Trung Hiếu - Hoàng Hà Linh - New Life Center3441W,T,VW,SF,Q26111:50:00 22/10Chung kếtHạng A Thiếu niên 1 Standard
359Đỗ Ngọc Ly - New Life Center3301W,T,Q27211:16:12 22/10Chung kếtHạng FC Thiếu niên 1 Standard
359Đỗ Ngọc Ly - New Life Center871W,T30917:12:12 22/10Chung kếtHạng FD Trẻ Standard
359Đỗ Ngọc Ly - New Life Center1131W31018:26:18 22/10Chung kếtHạng F1 Trẻ Standard
360Phạm Hữu Khang - New Life Center1681C,R,J58808:14:42 22/10Chung kếtHạng FC Thiếu niên 1 Latin New Life Center
360Phạm Hữu Khang - New Life Center1901C46008:31:30 22/10Chung kếtHạng F1 Thiếu niên 1 Latin New Life Center
361Vũ Ngọc Trúc Quỳnh - New Life Center1681C,R,J58808:14:42 22/10Chung kếtHạng FC Thiếu niên 1 Latin New Life Center
361Vũ Ngọc Trúc Quỳnh - New Life Center1901C46008:31:30 22/10Chung kếtHạng F1 Thiếu niên 1 Latin New Life Center
362Vũ Ngọc Trà My - New Life Center1911C46208:32:12 22/10Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin New Life Center
363Nguyễn Trần Bảo Ngọc - New Life Center1911C46208:32:12 22/10Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin New Life Center
364Lê Ngọc Mỹ Anh - Nguyệt Anh Academy2331C58109:01:36 22/10Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin Các CLB S-D1
364Lê Ngọc Mỹ Anh - Nguyệt Anh Academy393394,3952C817:18:36 22/10Tứ kếtHạng F1 Nhi đồng Latin
364Lê Ngọc Mỹ Anh - Nguyệt Anh Academy4284291J1019:21:54 22/10Bán kếtHạng F3 Nhi đồng Latin
365Trần Nguyệt Minh - Nguyệt Anh Academy2791Jive58610:10:42 22/10Chung kếtHạng F3 Thiếu nhi Latin Các CLB S-D J
365Trần Nguyệt Minh - Nguyệt Anh Academy393394,3952C817:18:36 22/10Tứ kếtHạng F1 Nhi đồng Latin
365Trần Nguyệt Minh - Nguyệt Anh Academy4284291J1019:21:54 22/10Bán kếtHạng F3 Nhi đồng Latin
366Phạm Mai Trúc - Nguyệt Anh Academy2791Jive58610:10:42 22/10Chung kếtHạng F3 Thiếu nhi Latin Các CLB S-D J
366Phạm Mai Trúc - Nguyệt Anh Academy393394,3952C817:18:36 22/10Tứ kếtHạng F1 Nhi đồng Latin
367Nguyễn Huệ An - Nguyệt Anh Academy2331C58109:01:36 22/10Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin Các CLB S-D1
367Nguyễn Huệ An - Nguyệt Anh Academy393394,3952C817:18:36 22/10Tứ kếtHạng F1 Nhi đồng Latin
368Hoàng Tú Linh - Nguyệt Anh Academy2041C49308:41:18 22/10Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
368Hoàng Tú Linh - Nguyệt Anh Academy393394,3952C817:18:36 22/10Tứ kếtHạng F1 Nhi đồng Latin
368Hoàng Tú Linh - Nguyệt Anh Academy4284291J1019:21:54 22/10Bán kếtHạng F3 Nhi đồng Latin
369Lưu Bảo Khánh - Ninh Bình Dancesport2111C51808:46:12 22/10Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin Vô địch Ninh Bình
369Lưu Bảo Khánh - Ninh Bình Dancesport2951R52010:21:54 22/10Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi Latin Vô địch Ninh Bình
370Lê Thu Thảo Đan - Ninh Bình Dancesport2111C51808:46:12 22/10Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin Vô địch Ninh Bình
370Lê Thu Thảo Đan - Ninh Bình Dancesport2951R52010:21:54 22/10Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi Latin Vô địch Ninh Bình
371Nguyễn Cảnh Thắng - Nguyễn Tú Phương - ProG Academy4231S,C,R,J7219:05:36 22/10Chung kếtHạng B Thiếu niên 2 Latin
371Nguyễn Cảnh Thắng - Nguyễn Tú Phương - ProG Academy4441S,C,R,J5420:20:06 22/10Chung kếtHạng B Thiếu niên 1 Latin
372Nguyễn Cảnh Toàn - Nguyễn Thu Hà - ProG Academy4231S,C,R,J7219:05:36 22/10Chung kếtHạng B Thiếu niên 2 Latin
372Nguyễn Cảnh Toàn - Nguyễn Thu Hà - ProG Academy4331C,R,J7319:48:00 22/10Chung kếtHạng C Thiếu niên 2 Latin
372Nguyễn Cảnh Toàn - Nguyễn Thu Hà - ProG Academy4651C,R,J5521:26:42 22/10Chung kếtHạng C Thiếu niên 1 Latin
373Phạm Hoàng Việt - Nguyễn Đặng Yến Nhi - ProG Academy481S,C,R,P,J8912:09:12 22/10Chung kếtHạng A Trẻ Latin
373Phạm Hoàng Việt - Nguyễn Đặng Yến Nhi - ProG Academy551S,C,R,J9015:21:42 22/10Chung kếtHạng B Trẻ Latin
374Nguyễn Việt Quang - Lê Phương Anh - ProG Academy481S,C,R,P,J8912:09:12 22/10Chung kếtHạng A Trẻ Latin
374Nguyễn Việt Quang - Lê Phương Anh - ProG Academy791S,C,R,P,J10716:29:42 22/10Chung kếtHạng A Trước Thanh niên Latin
375Nguyễn Khôi Nguyên - Dương Thị Mai Lan - ProG Academy481S,C,R,P,J8912:09:12 22/10Chung kếtHạng A Trẻ Latin
375Nguyễn Khôi Nguyên - Dương Thị Mai Lan - ProG Academy551S,C,R,J9015:21:42 22/10Chung kếtHạng B Trẻ Latin
375Nguyễn Khôi Nguyên - Dương Thị Mai Lan - ProG Academy791S,C,R,P,J10716:29:42 22/10Chung kếtHạng A Trước Thanh niên Latin
376Nguyễn Nguyên Kiệt - Nguyễn Phương Trang Anh - ProG Academy521S,C,R,J10815:10:00 22/10Chung kếtHạng B Trước Thanh niên Latin
376Nguyễn Nguyên Kiệt - Nguyễn Phương Trang Anh - ProG Academy631C,R,J10915:43:48 22/10Chung kếtHạng C Trước Thanh niên Latin
376Nguyễn Nguyên Kiệt - Nguyễn Phương Trang Anh - ProG Academy791S,C,R,P,J10716:29:42 22/10Chung kếtHạng A Trước Thanh niên Latin
377Trần Tuấn Kiệt - Trần Lương Diễm Quỳnh - ProG Academy1251W,T,Q31719:05:00 22/10Chung kếtHạng C Trước Thanh niên Standard
377Trần Tuấn Kiệt - Trần Lương Diễm Quỳnh - ProG Academy1441W,T,SF,Q31619:43:06 22/10Chung kếtHạng B Trước Thanh niên Standard
377Trần Tuấn Kiệt - Trần Lương Diễm Quỳnh - ProG Academy1601W,T,VW,SF,Q31520:36:42 22/10Chung kếtHạng A Trước Thanh niên Standard
378Nguyễn Duy Long - Nguyễn Quỳnh Trang Anh - ProG Academy3161W24410:40:24 22/10Chung kếtHạng E1 Thiếu nhi 2 Standard
378Nguyễn Duy Long - Nguyễn Quỳnh Trang Anh - ProG Academy3211W22310:52:48 22/10Chung kếtHạng E1 Thiếu nhi 1 Standard
378Nguyễn Duy Long - Nguyễn Quỳnh Trang Anh - ProG Academy3241W,T22210:59:18 22/10Chung kếtHạng D Thiếu nhi 1 Standard
378Nguyễn Duy Long - Nguyễn Quỳnh Trang Anh - ProG Academy3271W,T24311:07:06 22/10Chung kếtHạng D Thiếu nhi 2 Standard
378Nguyễn Duy Long - Nguyễn Quỳnh Trang Anh - ProG Academy3381T22411:42:12 22/10Chung kếtHạng E2 Thiếu nhi 1 Standard
378Nguyễn Duy Long - Nguyễn Quỳnh Trang Anh - ProG Academy3411T24511:46:06 22/10Chung kếtHạng E2 Thiếu nhi 2 Standard
378Nguyễn Duy Long - Nguyễn Quỳnh Trang Anh - ProG Academy4461C1520:36:00 22/10Chung kếtHạng E1 Thiếu nhi 1 Latin
378Nguyễn Duy Long - Nguyễn Quỳnh Trang Anh - ProG Academy4541J1721:04:36 22/10Chung kếtHạng E3 Thiếu nhi 1 Latin
378Nguyễn Duy Long - Nguyễn Quỳnh Trang Anh - ProG Academy4561C,R1421:07:12 22/10Chung kếtHạng D Thiếu nhi 1 Latin
378Nguyễn Duy Long - Nguyễn Quỳnh Trang Anh - ProG Academy4641C,R,J1321:22:48 22/10Chung kếtHạng C Thiếu nhi 1 Latin
378Nguyễn Duy Long - Nguyễn Quỳnh Trang Anh - ProG Academy4681R1621:38:24 22/10Chung kếtHạng E2 Thiếu nhi 1 Latin
378Nguyễn Duy Long - Nguyễn Quỳnh Trang Anh - ProG Academy4711R3721:47:30 22/10Chung kếtHạng E2 Thiếu nhi 2 Latin
378Nguyễn Duy Long - Nguyễn Quỳnh Trang Anh - ProG Academy4731S1821:50:06 22/10Chung kếtHạng E4 Thiếu nhi 1 Latin
379Lê Hồng Anh - ProG Academy101C,R10110:40:36 22/10Chung kếtHạng FD Trẻ Latin
379Lê Hồng Anh - ProG Academy191J10411:00:06 22/10Chung kếtHạng F3 Trẻ Latin
379Lê Hồng Anh - ProG Academy321C10211:31:30 22/10Chung kếtHạng F1 Trẻ Latin
379Lê Hồng Anh - ProG Academy351P10611:38:00 22/10Chung kếtHạng F5 Trẻ Latin
379Lê Hồng Anh - ProG Academy401R10311:48:24 22/10Chung kếtHạng F2 Trẻ Latin
379Lê Hồng Anh - ProG Academy431S10511:52:18 22/10Chung kếtHạng F4 Trẻ Latin
379Lê Hồng Anh - ProG Academy4531S,C,R,J8120:59:24 22/10Chung kếtHạng FB Thiếu niên 2 Latin
379Lê Hồng Anh - ProG Academy4671C,R,J8221:34:30 22/10Chung kếtHạng FC Thiếu niên 2 Latin
379Lê Hồng Anh - ProG Academy4781S,C,R,P,J8022:01:48 22/10Chung kếtHạng FA Thiếu niên 2 Latin
380Nguyễn Lâm Huyền Anh - ProG Academy261S,C,R,J9911:15:54 22/10Chung kếtHạng FB Trẻ Latin
380Nguyễn Lâm Huyền Anh - ProG Academy491S,C,R,P,J9812:15:42 22/10Chung kếtHạng FA Trẻ Latin
380Nguyễn Lâm Huyền Anh - ProG Academy561S,C,R,J11715:26:54 22/10Chung kếtHạng FB Trước Thanh niên Latin
380Nguyễn Lâm Huyền Anh - ProG Academy811S,C,R,P,J11616:49:42 22/10Chung kếtHạng FA Trước Thanh niên Latin
380Nguyễn Lâm Huyền Anh - ProG Academy4531S,C,R,J8120:59:24 22/10Chung kếtHạng FB Thiếu niên 2 Latin
380Nguyễn Lâm Huyền Anh - ProG Academy4781S,C,R,P,J8022:01:48 22/10Chung kếtHạng FA Thiếu niên 2 Latin
381Nguyễn Khánh Vy - ProG Academy362363,3641C6615:00:12 22/10Tứ kếtHạng F1 Thiếu niên 1 Latin
381Nguyễn Khánh Vy - ProG Academy378379,3801R6716:10:36 22/10Tứ kếtHạng F2 Thiếu niên 1 Latin
381Nguyễn Khánh Vy - ProG Academy3873881C,R6516:46:18 22/10Bán kếtHạng FD Thiếu niên 1 Latin
381Nguyễn Khánh Vy - ProG Academy3963971J6817:30:42 22/10Bán kếtHạng F3 Thiếu niên 1 Latin
381Nguyễn Khánh Vy - ProG Academy4194221S,C,R,J4218:38:54 22/10Bán kếtHạng FB Thiếu nhi 2 Latin
381Nguyễn Khánh Vy - ProG Academy4244251S6919:10:48 22/10Bán kếtHạng F4 Thiếu niên 1 Latin
381Nguyễn Khánh Vy - ProG Academy431432,4342C,R,J4319:29:06 22/10Tứ kếtHạng FC Thiếu nhi 2 Latin
381Nguyễn Khánh Vy - ProG Academy4454481S,C,R,P,J4120:25:18 22/10Bán kếtHạng FA Thiếu nhi 2 Latin
382Cao Kiều Ngọc Ly - ProG Academy362363,3641C6615:00:12 22/10Tứ kếtHạng F1 Thiếu niên 1 Latin
382Cao Kiều Ngọc Ly - ProG Academy378379,3801R6716:10:36 22/10Tứ kếtHạng F2 Thiếu niên 1 Latin
382Cao Kiều Ngọc Ly - ProG Academy3873881C,R6516:46:18 22/10Bán kếtHạng FD Thiếu niên 1 Latin
382Cao Kiều Ngọc Ly - ProG Academy3963971J6817:30:42 22/10Bán kếtHạng F3 Thiếu niên 1 Latin
382Cao Kiều Ngọc Ly - ProG Academy4101P7018:19:18 22/10Chung kếtHạng F5 Thiếu niên 1 Latin
382Cao Kiều Ngọc Ly - ProG Academy4244251S6919:10:48 22/10Bán kếtHạng F4 Thiếu niên 1 Latin
382Cao Kiều Ngọc Ly - ProG Academy4611C,R8321:17:36 22/10Chung kếtHạng FD Thiếu niên 2 Latin
382Cao Kiều Ngọc Ly - ProG Academy4671C,R,J8221:34:30 22/10Chung kếtHạng FC Thiếu niên 2 Latin
383Đỗ Hương Thảo - ProG Academy362363,3641C6615:00:12 22/10Tứ kếtHạng F1 Thiếu niên 1 Latin
383Đỗ Hương Thảo - ProG Academy378379,3801R6716:10:36 22/10Tứ kếtHạng F2 Thiếu niên 1 Latin
383Đỗ Hương Thảo - ProG Academy3873881C,R6516:46:18 22/10Bán kếtHạng FD Thiếu niên 1 Latin
383Đỗ Hương Thảo - ProG Academy3963971J6817:30:42 22/10Bán kếtHạng F3 Thiếu niên 1 Latin
383Đỗ Hương Thảo - ProG Academy4101P7018:19:18 22/10Chung kếtHạng F5 Thiếu niên 1 Latin
383Đỗ Hương Thảo - ProG Academy4194221S,C,R,J4218:38:54 22/10Bán kếtHạng FB Thiếu nhi 2 Latin
383Đỗ Hương Thảo - ProG Academy4244251S6919:10:48 22/10Bán kếtHạng F4 Thiếu niên 1 Latin
383Đỗ Hương Thảo - ProG Academy431432,4342C,R,J4319:29:06 22/10Tứ kếtHạng FC Thiếu nhi 2 Latin
383Đỗ Hương Thảo - ProG Academy4454481S,C,R,P,J4120:25:18 22/10Bán kếtHạng FA Thiếu nhi 2 Latin
384Nguyễn Khánh An - ProG Academy358359,360,3612C2714:45:00 22/10Vòng 1/8Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin
384Nguyễn Khánh An - ProG Academy3691C,J2415:33:00 22/10Chung kếtHạng FD1 Thiếu nhi 1 Latin
384Nguyễn Khánh An - ProG Academy375376,3772R2815:58:00 22/10Tứ kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin
384Nguyễn Khánh An - ProG Academy3853861C,R2316:37:30 22/10Bán kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Latin
384Nguyễn Khánh An - ProG Academy3981J2917:36:54 22/10Chung kếtHạng F3 Thiếu nhi 1 Latin
385Dương Trần Anh Thư - ProG Academy3673701S,C,R,J6315:21:54 22/10Bán kếtHạng FB Thiếu niên 1 Latin
385Dương Trần Anh Thư - ProG Academy4141C,R,J6418:27:06 22/10Chung kếtHạng FC Thiếu niên 1 Latin
385Dương Trần Anh Thư - ProG Academy4511C8420:52:54 22/10Chung kếtHạng F1 Thiếu niên 2 Latin
385Dương Trần Anh Thư - ProG Academy4591J8621:13:42 22/10Chung kếtHạng F3 Thiếu niên 2 Latin
385Dương Trần Anh Thư - ProG Academy4721R8521:48:48 22/10Chung kếtHạng F2 Thiếu niên 2 Latin
385Dương Trần Anh Thư - ProG Academy4761S8721:54:00 22/10Chung kếtHạng F4 Thiếu niên 2 Latin
386Trần Ngọc Ánh - ProG Academy365366,3681C,J4515:10:42 22/10Tứ kếtHạng FD1 Thiếu nhi 2 Latin
386Trần Ngọc Ánh - ProG Academy381382,3831C,S4616:20:30 22/10Tứ kếtHạng FD2 Thiếu nhi 2 Latin
386Trần Ngọc Ánh - ProG Academy401402,403,4043C,R4417:40:48 22/10Vòng 1/8Hạng FD Thiếu nhi 2 Latin
386Trần Ngọc Ánh - ProG Academy4141C,R,J6418:27:06 22/10Chung kếtHạng FC Thiếu niên 1 Latin
386Trần Ngọc Ánh - ProG Academy4194221S,C,R,J4218:38:54 22/10Bán kếtHạng FB Thiếu nhi 2 Latin
386Trần Ngọc Ánh - ProG Academy431432,4342C,R,J4319:29:06 22/10Tứ kếtHạng FC Thiếu nhi 2 Latin
387Nguyễn Vũ Bảo Phương - ProG Academy365366,3681C,J4515:10:42 22/10Tứ kếtHạng FD1 Thiếu nhi 2 Latin
387Nguyễn Vũ Bảo Phương - ProG Academy389390,391,3923C4816:56:36 22/10Vòng 1/8Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin
387Nguyễn Vũ Bảo Phương - ProG Academy401402,403,4043C,R4417:40:48 22/10Vòng 1/8Hạng FD Thiếu nhi 2 Latin
387Nguyễn Vũ Bảo Phương - ProG Academy4154161S5118:31:00 22/10Bán kếtHạng F4 Thiếu nhi 2 Latin
387Nguyễn Vũ Bảo Phương - ProG Academy4264271J5019:15:06 22/10Bán kếtHạng F3 Thiếu nhi 2 Latin
387Nguyễn Vũ Bảo Phương - ProG Academy437438,439,4402R4920:01:00 22/10Vòng 1/8Hạng F2 Thiếu nhi 2 Latin
388Nguyễn Phương Diệu My - ProG Academy451C,R,J10011:57:30 22/10Chung kếtHạng FC Trẻ Latin
388Nguyễn Phương Diệu My - ProG Academy3673701S,C,R,J6315:21:54 22/10Bán kếtHạng FB Thiếu niên 1 Latin
388Nguyễn Phương Diệu My - ProG Academy561S,C,R,J11715:26:54 22/10Chung kếtHạng FB Trước Thanh niên Latin
388Nguyễn Phương Diệu My - ProG Academy4511C8420:52:54 22/10Chung kếtHạng F1 Thiếu niên 2 Latin
388Nguyễn Phương Diệu My - ProG Academy4591J8621:13:42 22/10Chung kếtHạng F3 Thiếu niên 2 Latin
388Nguyễn Phương Diệu My - ProG Academy4721R8521:48:48 22/10Chung kếtHạng F2 Thiếu niên 2 Latin
388Nguyễn Phương Diệu My - ProG Academy4761S8721:54:00 22/10Chung kếtHạng F4 Thiếu niên 2 Latin
389Nguyễn Hoàng Hà Phương - ProG Academy101C,R10110:40:36 22/10Chung kếtHạng FD Trẻ Latin
389Nguyễn Hoàng Hà Phương - ProG Academy191J10411:00:06 22/10Chung kếtHạng F3 Trẻ Latin
389Nguyễn Hoàng Hà Phương - ProG Academy321C10211:31:30 22/10Chung kếtHạng F1 Trẻ Latin
389Nguyễn Hoàng Hà Phương - ProG Academy401R10311:48:24 22/10Chung kếtHạng F2 Trẻ Latin
389Nguyễn Hoàng Hà Phương - ProG Academy431S10511:52:18 22/10Chung kếtHạng F4 Trẻ Latin
389Nguyễn Hoàng Hà Phương - ProG Academy451C,R,J10011:57:30 22/10Chung kếtHạng FC Trẻ Latin
389Nguyễn Hoàng Hà Phương - ProG Academy4611C,R8321:17:36 22/10Chung kếtHạng FD Thiếu niên 2 Latin
389Nguyễn Hoàng Hà Phương - ProG Academy4671C,R,J8221:34:30 22/10Chung kếtHạng FC Thiếu niên 2 Latin
390Phạm Minh Thanh - Nguyễn Linh Anh - ProG Academy3441W,T,VW,SF,Q26111:50:00 22/10Chung kếtHạng A Thiếu niên 1 Standard
390Phạm Minh Thanh - Nguyễn Linh Anh - ProG Academy3541W,T,VW,SF,Q27912:18:36 22/10Chung kếtHạng A Thiếu niên 2 Standard
390Phạm Minh Thanh - Nguyễn Linh Anh - ProG Academy4491S,C,R,P,J7120:45:06 22/10Chung kếtHạng A Thiếu niên 2 Latin
390Phạm Minh Thanh - Nguyễn Linh Anh - ProG Academy4701S,C,R,P,J5321:41:00 22/10Chung kếtHạng A Thiếu niên 1 Latin
391Nguyễn Hoàng Diệu - ProG Academy3711S,C,R,J2115:40:48 22/10Chung kếtHạng FB Thiếu nhi 1 Latin
391Nguyễn Hoàng Diệu - ProG Academy3723731C,P4715:46:00 22/10Bán kếtHạng FD3 Thiếu nhi 2 Latin
391Nguyễn Hoàng Diệu - ProG Academy389390,391,3923C4816:56:36 22/10Vòng 1/8Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin
391Nguyễn Hoàng Diệu - ProG Academy4111P5218:20:36 22/10Chung kếtHạng F5 Thiếu nhi 2 Latin
391Nguyễn Hoàng Diệu - ProG Academy4131C,R,J2218:23:12 22/10Chung kếtHạng FC Thiếu nhi 1 Latin
391Nguyễn Hoàng Diệu - ProG Academy4154161S5118:31:00 22/10Bán kếtHạng F4 Thiếu nhi 2 Latin
391Nguyễn Hoàng Diệu - ProG Academy4201S,C,R,P,J2018:47:24 22/10Chung kếtHạng FA Thiếu nhi 1 Latin
391Nguyễn Hoàng Diệu - ProG Academy4264271J5019:15:06 22/10Bán kếtHạng F3 Thiếu nhi 2 Latin
391Nguyễn Hoàng Diệu - ProG Academy437438,439,4402R4920:01:00 22/10Vòng 1/8Hạng F2 Thiếu nhi 2 Latin
392Trần Trung Hiếu - Đặng Hàn My - ProG Academy4461C1520:36:00 22/10Chung kếtHạng E1 Thiếu nhi 1 Latin
392Trần Trung Hiếu - Đặng Hàn My - ProG Academy4521S,C,R,J3320:54:12 22/10Chung kếtHạng B Thiếu nhi 2 Latin
392Trần Trung Hiếu - Đặng Hàn My - ProG Academy4541J1721:04:36 22/10Chung kếtHạng E3 Thiếu nhi 1 Latin
392Trần Trung Hiếu - Đặng Hàn My - ProG Academy4561C,R1421:07:12 22/10Chung kếtHạng D Thiếu nhi 1 Latin
392Trần Trung Hiếu - Đặng Hàn My - ProG Academy4601C,R3521:15:00 22/10Chung kếtHạng D Thiếu nhi 2 Latin
392Trần Trung Hiếu - Đặng Hàn My - ProG Academy4641C,R,J1321:22:48 22/10Chung kếtHạng C Thiếu nhi 1 Latin
392Trần Trung Hiếu - Đặng Hàn My - ProG Academy4661C,R,J3421:30:36 22/10Chung kếtHạng C Thiếu nhi 2 Latin
392Trần Trung Hiếu - Đặng Hàn My - ProG Academy4681R1621:38:24 22/10Chung kếtHạng E2 Thiếu nhi 1 Latin
392Trần Trung Hiếu - Đặng Hàn My - ProG Academy4731S1821:50:06 22/10Chung kếtHạng E4 Thiếu nhi 1 Latin
393Huỳnh Tuấn Vũ - Nguyễn Thị Hằng Nga - QUEEN DANCE511V(s),W,T,SF(s),Q33314:50:00 22/10Chung kếtHạng A Người lớn Standard
393Huỳnh Tuấn Vũ - Nguyễn Thị Hằng Nga - QUEEN DANCE82891W,T,Q33516:59:42 22/10Bán kếtHạng C Người lớn Standard
393Huỳnh Tuấn Vũ - Nguyễn Thị Hằng Nga - QUEEN DANCE1231W,T,SF,Q33418:49:00 22/10Chung kếtHạng B Người lớn Standard
394Đỗ Hoàng Anh Tuấn - Lê Thị Thanh Thảo - QUEEN DANCE851Q33917:08:18 22/10Chung kếtHạng E3 Người lớn Standard
394Đỗ Hoàng Anh Tuấn - Lê Thị Thanh Thảo - QUEEN DANCE951W,T33617:44:06 22/10Chung kếtHạng D Người lớn Standard
394Đỗ Hoàng Anh Tuấn - Lê Thị Thanh Thảo - QUEEN DANCE1041T33818:00:30 22/10Chung kếtHạng E2 Người lớn Standard
394Đỗ Hoàng Anh Tuấn - Lê Thị Thanh Thảo - QUEEN DANCE1191W33718:37:06 22/10Chung kếtHạng E1 Người lớn Standard
394Đỗ Hoàng Anh Tuấn - Lê Thị Thanh Thảo - QUEEN DANCE1291Q36619:17:30 22/10Chung kếtHạng E3 Trung niên 1 Standard
394Đỗ Hoàng Anh Tuấn - Lê Thị Thanh Thảo - QUEEN DANCE1401T36519:37:54 22/10Chung kếtHạng E2 Trung niên 1 Standard
394Đỗ Hoàng Anh Tuấn - Lê Thị Thanh Thảo - QUEEN DANCE1491W36419:57:24 22/10Chung kếtHạng E1 Trung niên 1 Standard
394Đỗ Hoàng Anh Tuấn - Lê Thị Thanh Thảo - QUEEN DANCE1541W,T36320:10:54 22/10Chung kếtHạng D Trung niên 1 Standard
395Đinh Quang Hiền - Đoàn Thị Kiều Anh - QUEEN DANCE831Q37417:05:42 22/10Chung kếtHạng E3 Trung niên 2 Standard
395Đinh Quang Hiền - Đoàn Thị Kiều Anh - QUEEN DANCE88901W,T37117:14:48 22/10Bán kếtHạng D Trung niên 2 Standard
395Đinh Quang Hiền - Đoàn Thị Kiều Anh - QUEEN DANCE981SF37517:52:00 22/10Chung kếtHạng E4 Trung niên 2 Standard
395Đinh Quang Hiền - Đoàn Thị Kiều Anh - QUEEN DANCE1011051T37317:55:54 22/10Bán kếtHạng E2 Trung niên 2 Standard
395Đinh Quang Hiền - Đoàn Thị Kiều Anh - QUEEN DANCE1061W,T,Q37018:03:48 22/10Chung kếtHạng C Trung niên 2 Standard
395Đinh Quang Hiền - Đoàn Thị Kiều Anh - QUEEN DANCE1101VW37618:22:24 22/10Chung kếtHạng E5 Trung niên 2 Standard
395Đinh Quang Hiền - Đoàn Thị Kiều Anh - QUEEN DANCE1141161W37218:27:36 22/10Bán kếtHạng E1 Trung niên 2 Standard
395Đinh Quang Hiền - Đoàn Thị Kiều Anh - QUEEN DANCE1261W,T,Q36219:08:54 22/10Chung kếtHạng C Trung niên 1 Standard
395Đinh Quang Hiền - Đoàn Thị Kiều Anh - QUEEN DANCE1451W,T,VW,Q36119:48:18 22/10Chung kếtHạng B Trung niên 1 Standard
395Đinh Quang Hiền - Đoàn Thị Kiều Anh - QUEEN DANCE1591611W,T,VW,SF,Q36020:26:42 22/10Bán kếtHạng A Trung niên 1 Standard
396Nguyễn Phước Thành - Nguyễn Thị Hường - QUEEN DANCE841Q39917:07:00 22/10Chung kếtHạng E3 Trung niên 4 Standard
396Nguyễn Phước Thành - Nguyễn Thị Hường - QUEEN DANCE1031T39817:59:12 22/10Chung kếtHạng E2 Trung niên 4 Standard
396Nguyễn Phước Thành - Nguyễn Thị Hường - QUEEN DANCE1181W39718:35:48 22/10Chung kếtHạng E1 Trung niên 4 Standard
396Nguyễn Phước Thành - Nguyễn Thị Hường - QUEEN DANCE1331Q40419:23:24 22/10Chung kếtHạng E3 Trung niên 5 Standard
396Nguyễn Phước Thành - Nguyễn Thị Hường - QUEEN DANCE1341Q41519:24:42 22/10Chung kếtHạng E3 Thầy trò Standard
396Nguyễn Phước Thành - Nguyễn Thị Hường - QUEEN DANCE1371T40319:28:36 22/10Chung kếtHạng E2 Trung niên 5 Standard
396Nguyễn Phước Thành - Nguyễn Thị Hường - QUEEN DANCE1411T41419:39:12 22/10Chung kếtHạng E2 Thầy trò Standard
396Nguyễn Phước Thành - Nguyễn Thị Hường - QUEEN DANCE1481W40219:56:06 22/10Chung kếtHạng E1 Trung niên 5 Standard
396Nguyễn Phước Thành - Nguyễn Thị Hường - QUEEN DANCE1511W41320:00:00 22/10Chung kếtHạng E1 Thầy trò Standard
396Nguyễn Phước Thành - Nguyễn Thị Hường - QUEEN DANCE1581W,T41220:22:42 22/10Chung kếtHạng D Thầy trò Standard
397Đỗ Bảo Trân - S-HighDance1871C45108:29:24 22/10Chung kếtHạng E1 Nhi đồng Latin S-High Dance
398Lê Quốc Anh - S-HighDance1871C45108:29:24 22/10Chung kếtHạng E1 Nhi đồng Latin S-High Dance
399Nguyễn Phương Anh - S-HighDance1881C45208:30:06 22/10Chung kếtHạng E1 Thiếu nhi 2 Latin S-High Dance
399Nguyễn Phương Anh - S-HighDance437438,439,4402R4920:01:00 22/10Vòng 1/8Hạng F2 Thiếu nhi 2 Latin
400Lê Linh Phương - S-HighDance1871C45108:29:24 22/10Chung kếtHạng E1 Nhi đồng Latin S-High Dance
401Nguyễn Cao Thanh Trúc - S-HighDance1881C45208:30:06 22/10Chung kếtHạng E1 Thiếu nhi 2 Latin S-High Dance
402Nguyễn Khánh An - S-HighDance1881C45208:30:06 22/10Chung kếtHạng E1 Thiếu nhi 2 Latin S-High Dance
403Đàm Diệu Minh Hạnh - SC Dance1721C41908:18:54 22/10Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin SC Dance
403Đàm Diệu Minh Hạnh - SC Dance2801R42010:11:24 22/10Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin SC Dance
403Đàm Diệu Minh Hạnh - SC Dance358359,360,3612C2714:45:00 22/10Vòng 1/8Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin
403Đàm Diệu Minh Hạnh - SC Dance375376,3772R2815:58:00 22/10Tứ kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin
403Đàm Diệu Minh Hạnh - SC Dance4064071C,R718:08:48 22/10Bán kếtHạng FD Nhi đồng Latin
404Đỗ Phan Minh Châu - SC Dance1721C41908:18:54 22/10Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin SC Dance
404Đỗ Phan Minh Châu - SC Dance2801R42010:11:24 22/10Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin SC Dance
404Đỗ Phan Minh Châu - SC Dance358359,360,3612C2714:45:00 22/10Vòng 1/8Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin
404Đỗ Phan Minh Châu - SC Dance375376,3772R2815:58:00 22/10Tứ kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin
404Đỗ Phan Minh Châu - SC Dance4064071C,R718:08:48 22/10Bán kếtHạng FD Nhi đồng Latin
405Nguyễn Phùng Ánh Minh - SC Dance1771C42108:22:24 22/10Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin SC Dance
405Nguyễn Phùng Ánh Minh - SC Dance2801R42010:11:24 22/10Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin SC Dance
405Nguyễn Phùng Ánh Minh - SC Dance358359,360,3612C2714:45:00 22/10Vòng 1/8Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin
405Nguyễn Phùng Ánh Minh - SC Dance375376,3772R2815:58:00 22/10Tứ kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin
405Nguyễn Phùng Ánh Minh - SC Dance3853861C,R2316:37:30 22/10Bán kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Latin
406Nguyễn Thu Thuỷ - SC Dance1721C41908:18:54 22/10Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin SC Dance
406Nguyễn Thu Thuỷ - SC Dance2801R42010:11:24 22/10Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin SC Dance
406Nguyễn Thu Thuỷ - SC Dance358359,360,3612C2714:45:00 22/10Vòng 1/8Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin
406Nguyễn Thu Thuỷ - SC Dance375376,3772R2815:58:00 22/10Tứ kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin
406Nguyễn Thu Thuỷ - SC Dance4064071C,R718:08:48 22/10Bán kếtHạng FD Nhi đồng Latin
407Phạm Lê Quỳnh Lam - SC Dance1721C41908:18:54 22/10Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin SC Dance
407Phạm Lê Quỳnh Lam - SC Dance2811R42210:12:06 22/10Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 2 Latin SC Dance
407Phạm Lê Quỳnh Lam - SC Dance358359,360,3612C2714:45:00 22/10Vòng 1/8Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin
407Phạm Lê Quỳnh Lam - SC Dance375376,3772R2815:58:00 22/10Tứ kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin
407Phạm Lê Quỳnh Lam - SC Dance3853861C,R2316:37:30 22/10Bán kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Latin
408Nguyễn Thanh Nhàn - SC Dance1771C42108:22:24 22/10Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin SC Dance
408Nguyễn Thanh Nhàn - SC Dance2811R42210:12:06 22/10Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 2 Latin SC Dance
408Nguyễn Thanh Nhàn - SC Dance389390,391,3923C4816:56:36 22/10Vòng 1/8Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin
408Nguyễn Thanh Nhàn - SC Dance401402,403,4043C,R4417:40:48 22/10Vòng 1/8Hạng FD Thiếu nhi 2 Latin
408Nguyễn Thanh Nhàn - SC Dance437438,439,4402R4920:01:00 22/10Vòng 1/8Hạng F2 Thiếu nhi 2 Latin
409Nguyễn Linh Chi - SC Dance1771C42108:22:24 22/10Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin SC Dance
409Nguyễn Linh Chi - SC Dance2811R42210:12:06 22/10Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 2 Latin SC Dance
409Nguyễn Linh Chi - SC Dance389390,391,3923C4816:56:36 22/10Vòng 1/8Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin
409Nguyễn Linh Chi - SC Dance401402,403,4043C,R4417:40:48 22/10Vòng 1/8Hạng FD Thiếu nhi 2 Latin
409Nguyễn Linh Chi - SC Dance437438,439,4402R4920:01:00 22/10Vòng 1/8Hạng F2 Thiếu nhi 2 Latin
410Phạm Nguyễn Mai Vy - SC Dance1771C42108:22:24 22/10Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin SC Dance
410Phạm Nguyễn Mai Vy - SC Dance2811R42210:12:06 22/10Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 2 Latin SC Dance
410Phạm Nguyễn Mai Vy - SC Dance389390,391,3923C4816:56:36 22/10Vòng 1/8Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin
410Phạm Nguyễn Mai Vy - SC Dance401402,403,4043C,R4417:40:48 22/10Vòng 1/8Hạng FD Thiếu nhi 2 Latin
410Phạm Nguyễn Mai Vy - SC Dance437438,439,4402R4920:01:00 22/10Vòng 1/8Hạng F2 Thiếu nhi 2 Latin
411Lê Quốc Đạt - Nguyễn Thị Thanh Mai - SON TAY SPORT DANCE311C17111:30:12 22/10Chung kếtHạng E1 Trung niên 3 Latin
411Lê Quốc Đạt - Nguyễn Thị Thanh Mai - SON TAY SPORT DANCE361C,R17011:39:18 22/10Chung kếtHạng D Trung niên 3 Latin
412Huỳnh Hiệp - Võ Thị Thu Thuỷ - Sagadance281C19411:26:18 22/10Chung kếtHạng E1 Trung niên 5 Latin
412Huỳnh Hiệp - Võ Thị Thu Thuỷ - Sagadance331C,R19311:32:48 22/10Chung kếtHạng D Trung niên 5 Latin
412Huỳnh Hiệp - Võ Thị Thu Thuỷ - Sagadance1371T40319:28:36 22/10Chung kếtHạng E2 Trung niên 5 Standard
412Huỳnh Hiệp - Võ Thị Thu Thuỷ - Sagadance1501W39219:58:42 22/10Chung kếtHạng E1 Cao niên Standard
412Huỳnh Hiệp - Võ Thị Thu Thuỷ - Sagadance1571W,T40120:20:06 22/10Chung kếtHạng D Trung niên 5 Standard
413Lương Thanh Phúc - Bùi Thị Hương - Sagadance82891W,T,Q33516:59:42 22/10Bán kếtHạng C Người lớn Standard
413Lương Thanh Phúc - Bùi Thị Hương - Sagadance1001SF34017:54:36 22/10Chung kếtHạng E4 Người lớn Standard
413Lương Thanh Phúc - Bùi Thị Hương - Sagadance1111VW34118:23:42 22/10Chung kếtHạng E5 Người lớn Standard
413Lương Thanh Phúc - Bùi Thị Hương - Sagadance1191W33718:37:06 22/10Chung kếtHạng E1 Người lớn Standard
413Lương Thanh Phúc - Bùi Thị Hương - Sagadance1231W,T,SF,Q33418:49:00 22/10Chung kếtHạng B Người lớn Standard
414Trần Đỗ Thu Uyên - Sao Mai - Kon Tum1631S,C,R,J50708:03:30 22/10Chung kếtHạng FB Thiếu nhi Latin Các CLB N1
414Trần Đỗ Thu Uyên - Sao Mai - Kon Tum1651C,R,J50908:08:24 22/10Chung kếtHạng FC Thiếu nhi Latin Các CLB N1
414Trần Đỗ Thu Uyên - Sao Mai - Kon Tum2521C,R51109:35:00 22/10Chung kếtHạng FD Thiếu nhi Latin Các CLB N1
414Trần Đỗ Thu Uyên - Sao Mai - Kon Tum389390,391,3923C4816:56:36 22/10Vòng 1/8Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin
414Trần Đỗ Thu Uyên - Sao Mai - Kon Tum4194221S,C,R,J4218:38:54 22/10Bán kếtHạng FB Thiếu nhi 2 Latin
414Trần Đỗ Thu Uyên - Sao Mai - Kon Tum431432,4342C,R,J4319:29:06 22/10Tứ kếtHạng FC Thiếu nhi 2 Latin
415Nguyễn Tường Lam - Sao Mai - Kon Tum1631S,C,R,J50708:03:30 22/10Chung kếtHạng FB Thiếu nhi Latin Các CLB N1
415Nguyễn Tường Lam - Sao Mai - Kon Tum1651C,R,J50908:08:24 22/10Chung kếtHạng FC Thiếu nhi Latin Các CLB N1
415Nguyễn Tường Lam - Sao Mai - Kon Tum2521C,R51109:35:00 22/10Chung kếtHạng FD Thiếu nhi Latin Các CLB N1
415Nguyễn Tường Lam - Sao Mai - Kon Tum389390,391,3923C4816:56:36 22/10Vòng 1/8Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin
415Nguyễn Tường Lam - Sao Mai - Kon Tum4194221S,C,R,J4218:38:54 22/10Bán kếtHạng FB Thiếu nhi 2 Latin
415Nguyễn Tường Lam - Sao Mai - Kon Tum431432,4342C,R,J4319:29:06 22/10Tứ kếtHạng FC Thiếu nhi 2 Latin
416Lê Uyên Nhi - Sao Mai - Kon Tum1631S,C,R,J50708:03:30 22/10Chung kếtHạng FB Thiếu nhi Latin Các CLB N1
416Lê Uyên Nhi - Sao Mai - Kon Tum1661C,R,J51008:10:30 22/10Chung kếtHạng FC Thiếu nhi Latin Các CLB N2
416Lê Uyên Nhi - Sao Mai - Kon Tum2331C58109:01:36 22/10Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin Các CLB S-D1
416Lê Uyên Nhi - Sao Mai - Kon Tum3711S,C,R,J2115:40:48 22/10Chung kếtHạng FB Thiếu nhi 1 Latin
416Lê Uyên Nhi - Sao Mai - Kon Tum4064071C,R718:08:48 22/10Bán kếtHạng FD Nhi đồng Latin
416Lê Uyên Nhi - Sao Mai - Kon Tum4351C,R,J619:55:48 22/10Chung kếtHạng FC Nhi đồng Latin
417Hoàng Trung Nam - Đặng Thị Hương Trang - StuArt Center501C(s),S,R,P(s),J12514:30:00 22/10Chung kếtHạng A Người lớn Latin
417Hoàng Trung Nam - Đặng Thị Hương Trang - StuArt Center601S,C,R,J12615:36:00 22/10Chung kếtHạng B Người lớn Latin
417Hoàng Trung Nam - Đặng Thị Hương Trang - StuArt Center671C,R,J12716:01:30 22/10Chung kếtHạng C Người lớn Latin
419Lưu Hoài Nam - Nguyễn Trọng Nhã Uyên - Sở VH & TT tỉnh Quảng Ninh501C(s),S,R,P(s),J12514:30:00 22/10Chung kếtHạng A Người lớn Latin
420Lê Thị Hà Trang - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai2591C,R51309:44:48 22/10Chung kếtHạng FD Thiếu nhi Latin Các CLB N3
420Lê Thị Hà Trang - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai3421T25711:47:24 22/10Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 2 Standard
420Lê Thị Hà Trang - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai3491W,T,VW,SF,Q24912:06:54 22/10Chung kếtHạng FA Thiếu nhi 2 Standard
420Lê Thị Hà Trang - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai381382,3831C,S4616:20:30 22/10Tứ kếtHạng FD2 Thiếu nhi 2 Latin
420Lê Thị Hà Trang - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai389390,391,3923C4816:56:36 22/10Vòng 1/8Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin
420Lê Thị Hà Trang - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai401402,403,4043C,R4417:40:48 22/10Vòng 1/8Hạng FD Thiếu nhi 2 Latin
420Lê Thị Hà Trang - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai4454481S,C,R,P,J4120:25:18 22/10Bán kếtHạng FA Thiếu nhi 2 Latin
421KSor H Nhạc - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai2591C,R51309:44:48 22/10Chung kếtHạng FD Thiếu nhi Latin Các CLB N3
421KSor H Nhạc - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai3421T25711:47:24 22/10Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 2 Standard
421KSor H Nhạc - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai3491W,T,VW,SF,Q24912:06:54 22/10Chung kếtHạng FA Thiếu nhi 2 Standard
421KSor H Nhạc - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai3521VW26012:16:00 22/10Chung kếtHạng F5 Thiếu nhi 2 Standard
421KSor H Nhạc - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai4154161S5118:31:00 22/10Bán kếtHạng F4 Thiếu nhi 2 Latin
421KSor H Nhạc - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai437438,439,4402R4920:01:00 22/10Vòng 1/8Hạng F2 Thiếu nhi 2 Latin
421KSor H Nhạc - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai4454481S,C,R,P,J4120:25:18 22/10Bán kếtHạng FA Thiếu nhi 2 Latin
422Ngô Nhã Nam - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai2591C,R51309:44:48 22/10Chung kếtHạng FD Thiếu nhi Latin Các CLB N3
422Ngô Nhã Nam - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai261S,C,R,J9911:15:54 22/10Chung kếtHạng FB Trẻ Latin
422Ngô Nhã Nam - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai351P10611:38:00 22/10Chung kếtHạng F5 Trẻ Latin
422Ngô Nhã Nam - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai3511VW27812:14:42 22/10Chung kếtHạng F5 Thiếu niên 1 Standard
422Ngô Nhã Nam - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai1021T31117:57:54 22/10Chung kếtHạng F2 Trẻ Standard
422Ngô Nhã Nam - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai1131W31018:26:18 22/10Chung kếtHạng F1 Trẻ Standard
422Ngô Nhã Nam - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai4211S,C,R,P,J6218:53:54 22/10Chung kếtHạng FA Thiếu niên 1 Latin
422Ngô Nhã Nam - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai4244251S6919:10:48 22/10Bán kếtHạng F4 Thiếu niên 1 Latin
423Nguyễn Thảo Dương - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai1651C,R,J50908:08:24 22/10Chung kếtHạng FC Thiếu nhi Latin Các CLB N1
423Nguyễn Thảo Dương - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai2131C52108:47:36 22/10Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin Các CLB N3
423Nguyễn Thảo Dương - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai2521C,R51109:35:00 22/10Chung kếtHạng FD Thiếu nhi Latin Các CLB N1
423Nguyễn Thảo Dương - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai2961R52410:22:36 22/10Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi Latin Các CLB N1
423Nguyễn Thảo Dương - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai3501VW23912:13:24 22/10Chung kếtHạng F5 Thiếu nhi 1 Standard
423Nguyễn Thảo Dương - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai358359,360,3612C2714:45:00 22/10Vòng 1/8Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin
423Nguyễn Thảo Dương - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai3691C,J2415:33:00 22/10Chung kếtHạng FD1 Thiếu nhi 1 Latin
423Nguyễn Thảo Dương - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai3741C,P2615:55:24 22/10Chung kếtHạng FD3 Thiếu nhi 1 Latin
423Nguyễn Thảo Dương - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai3841C,S2516:34:54 22/10Chung kếtHạng FD2 Thiếu nhi 1 Latin
423Nguyễn Thảo Dương - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai4091P3118:18:00 22/10Chung kếtHạng F5 Thiếu nhi 1 Latin
423Nguyễn Thảo Dương - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai4201S,C,R,P,J2018:47:24 22/10Chung kếtHạng FA Thiếu nhi 1 Latin
424Trần Nguyễn Tâm Nguyên - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai2591C,R51309:44:48 22/10Chung kếtHạng FD Thiếu nhi Latin Các CLB N3
424Trần Nguyễn Tâm Nguyên - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai3341Q25811:29:12 22/10Chung kếtHạng F3 Thiếu nhi 2 Standard
424Trần Nguyễn Tâm Nguyên - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai3461SF25911:57:48 22/10Chung kếtHạng F4 Thiếu nhi 2 Standard
424Trần Nguyễn Tâm Nguyên - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai3491W,T,VW,SF,Q24912:06:54 22/10Chung kếtHạng FA Thiếu nhi 2 Standard
424Trần Nguyễn Tâm Nguyên - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai4454481S,C,R,P,J4120:25:18 22/10Bán kếtHạng FA Thiếu nhi 2 Latin
425Bùi Nguyễn Khánh Thi - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai2101C51708:45:30 22/10Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin Các CLB N2
425Bùi Nguyễn Khánh Thi - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai2561C,R51209:40:36 22/10Chung kếtHạng FD Thiếu nhi Latin Các CLB N2
425Bùi Nguyễn Khánh Thi - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai3173181W25610:41:42 22/10Bán kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Standard
425Bùi Nguyễn Khánh Thi - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai3521VW26012:16:00 22/10Chung kếtHạng F5 Thiếu nhi 2 Standard
425Bùi Nguyễn Khánh Thi - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai3571W,VW25512:34:12 22/10Chung kếtHạng FD3 Thiếu nhi 2 Standard
425Bùi Nguyễn Khánh Thi - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai389390,391,3923C4816:56:36 22/10Vòng 1/8Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin
425Bùi Nguyễn Khánh Thi - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai437438,439,4402R4920:01:00 22/10Vòng 1/8Hạng F2 Thiếu nhi 2 Latin
425Bùi Nguyễn Khánh Thi - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai4454481S,C,R,P,J4120:25:18 22/10Bán kếtHạng FA Thiếu nhi 2 Latin
426Nguyễn Thanh Thiện Ý - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai3101W27410:30:00 22/10Chung kếtHạng F1 Thiếu niên 1 Standard
426Nguyễn Thanh Thiện Ý - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai3091W50610:32:24 22/10Chung kếtHạng F1 Thiếu niên Standard Thăng Long
426Nguyễn Thanh Thiện Ý - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai3151W29210:39:06 22/10Chung kếtHạng F1 Thiếu niên 2 Standard
426Nguyễn Thanh Thiện Ý - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai1131W31018:26:18 22/10Chung kếtHạng F1 Trẻ Standard
427Lê Nguyễn Hương Giang - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai1751C42908:21:00 22/10Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin Các CLB 01
427Lê Nguyễn Hương Giang - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai2101C51708:45:30 22/10Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin Các CLB N2
427Lê Nguyễn Hương Giang - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai2771J42410:09:18 22/10Chung kếtHạng F3 Thiếu nhi Latin Vô địch các CLB
427Lê Nguyễn Hương Giang - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai389390,391,3923C4816:56:36 22/10Vòng 1/8Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin
427Lê Nguyễn Hương Giang - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai401402,403,4043C,R4417:40:48 22/10Vòng 1/8Hạng FD Thiếu nhi 2 Latin
427Lê Nguyễn Hương Giang - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai437438,439,4402R4920:01:00 22/10Vòng 1/8Hạng F2 Thiếu nhi 2 Latin
427Lê Nguyễn Hương Giang - Sở VHTT&DL Tỉnh Gia Lai4454481S,C,R,P,J4120:25:18 22/10Bán kếtHạng FA Thiếu nhi 2 Latin
428Trần Nam Dũng - Lê Phương Thảo - Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai511V(s),W,T,SF(s),Q33314:50:00 22/10Chung kếtHạng A Người lớn Standard
429Nguyễn Việt Tín - Út Giang - T&T Dancesport271S,C,R,J15311:21:06 22/10Chung kếtHạng B Trung niên 1 Latin
429Nguyễn Việt Tín - Út Giang - T&T Dancesport291C15611:27:36 22/10Chung kếtHạng E1 Trung niên 1 Latin
429Nguyễn Việt Tín - Út Giang - T&T Dancesport341C,R15511:35:24 22/10Chung kếtHạng D Trung niên 1 Latin
429Nguyễn Việt Tín - Út Giang - T&T Dancesport371J15811:41:54 22/10Chung kếtHạng E3 Trung niên 1 Latin
429Nguyễn Việt Tín - Út Giang - T&T Dancesport411R15711:49:42 22/10Chung kếtHạng E2 Trung niên 1 Latin
429Nguyễn Việt Tín - Út Giang - T&T Dancesport441C,R,J15411:53:36 22/10Chung kếtHạng C Trung niên 1 Latin
429Nguyễn Việt Tín - Út Giang - T&T Dancesport621C12915:42:30 22/10Chung kếtHạng E1 Người lớn Latin
429Nguyễn Việt Tín - Út Giang - T&T Dancesport671C,R,J12716:01:30 22/10Chung kếtHạng C Người lớn Latin
429Nguyễn Việt Tín - Út Giang - T&T Dancesport721R13016:12:42 22/10Chung kếtHạng E2 Người lớn Latin
429Nguyễn Việt Tín - Út Giang - T&T Dancesport771C,R12816:24:24 22/10Chung kếtHạng D Người lớn Latin
430Nguyễn Đình Khánh - Mỹ Linh - T&T Dancesport111C,R18810:43:12 22/10Chung kếtHạng D Trung niên 4 Latin
430Nguyễn Đình Khánh - Mỹ Linh - T&T Dancesport131C,R20410:48:24 22/10Chung kếtHạng D Thầy trò Latin
430Nguyễn Đình Khánh - Mỹ Linh - T&T Dancesport151C18910:52:18 22/10Chung kếtHạng E1 Trung niên 4 Latin
430Nguyễn Đình Khánh - Mỹ Linh - T&T Dancesport181C,R,J18710:56:12 22/10Chung kếtHạng C Trung niên 4 Latin
430Nguyễn Đình Khánh - Mỹ Linh - T&T Dancesport211R19011:02:42 22/10Chung kếtHạng E2 Trung niên 4 Latin
430Nguyễn Đình Khánh - Mỹ Linh - T&T Dancesport281C19411:26:18 22/10Chung kếtHạng E1 Trung niên 5 Latin
430Nguyễn Đình Khánh - Mỹ Linh - T&T Dancesport301C20511:28:54 22/10Chung kếtHạng E1 Thầy trò Latin
430Nguyễn Đình Khánh - Mỹ Linh - T&T Dancesport331C,R19311:32:48 22/10Chung kếtHạng D Trung niên 5 Latin
430Nguyễn Đình Khánh - Mỹ Linh - T&T Dancesport381C,R,J20311:43:12 22/10Chung kếtHạng C Thầy trò Latin
430Nguyễn Đình Khánh - Mỹ Linh - T&T Dancesport391R19511:47:06 22/10Chung kếtHạng E2 Trung niên 5 Latin
430Nguyễn Đình Khánh - Mỹ Linh - T&T Dancesport421R20611:51:00 22/10Chung kếtHạng E2 Thầy trò Latin
430Nguyễn Đình Khánh - Mỹ Linh - T&T Dancesport461C,R,J19212:01:24 22/10Chung kếtHạng C Trung niên 5 Latin
431Trần Tùng Linh - THCS Nguyễn Trường Tộ , Đống Đa , Hà Nội365366,3681C,J4515:10:42 22/10Tứ kếtHạng FD1 Thiếu nhi 2 Latin
431Trần Tùng Linh - THCS Nguyễn Trường Tộ , Đống Đa , Hà Nội401402,403,4043C,R4417:40:48 22/10Vòng 1/8Hạng FD Thiếu nhi 2 Latin
431Trần Tùng Linh - THCS Nguyễn Trường Tộ , Đống Đa , Hà Nội4264271J5019:15:06 22/10Bán kếtHạng F3 Thiếu nhi 2 Latin
431Trần Tùng Linh - THCS Nguyễn Trường Tộ , Đống Đa , Hà Nội431432,4342C,R,J4319:29:06 22/10Tứ kếtHạng FC Thiếu nhi 2 Latin
432Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh - TLD CLUB HÀ TĨNH2761J42310:08:36 22/10Chung kếtHạng F3 Thiếu nhi Latin TLD CLUB Hà Tĩnh
432Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh - TLD CLUB HÀ TĨNH3021S42510:27:30 22/10Chung kếtHạng F4 Thiếu nhi Latin Vô địch các CLB 1
432Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh - TLD CLUB HÀ TĨNH3981J2917:36:54 22/10Chung kếtHạng F3 Thiếu nhi 1 Latin
432Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh - TLD CLUB HÀ TĨNH4284291J1019:21:54 22/10Bán kếtHạng F3 Nhi đồng Latin
432Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh - TLD CLUB HÀ TĨNH4361S3019:59:42 22/10Chung kếtHạng F4 Thiếu nhi 1 Latin
433Hà Hồng Ngọc - TLD CLUB HÀ TĨNH2761J42310:08:36 22/10Chung kếtHạng F3 Thiếu nhi Latin TLD CLUB Hà Tĩnh
433Hà Hồng Ngọc - TLD CLUB HÀ TĨNH3021S42510:27:30 22/10Chung kếtHạng F4 Thiếu nhi Latin Vô địch các CLB 1
433Hà Hồng Ngọc - TLD CLUB HÀ TĨNH3981J2917:36:54 22/10Chung kếtHạng F3 Thiếu nhi 1 Latin
433Hà Hồng Ngọc - TLD CLUB HÀ TĨNH4361S3019:59:42 22/10Chung kếtHạng F4 Thiếu nhi 1 Latin
434Nguyễn Lê Cẩm Anh - TLD CLUB HÀ TĨNH2381C,J47009:05:48 22/10Chung kếtHạng FD3 Thiếu nhi 1 Latin Vô Địch các CLB
434Nguyễn Lê Cẩm Anh - TLD CLUB HÀ TĨNH3041S42610:28:54 22/10Chung kếtHạng F4 Thiếu nhi Latin Vô địch các CLB 2
434Nguyễn Lê Cẩm Anh - TLD CLUB HÀ TĨNH3691C,J2415:33:00 22/10Chung kếtHạng FD1 Thiếu nhi 1 Latin
434Nguyễn Lê Cẩm Anh - TLD CLUB HÀ TĨNH393394,3952C817:18:36 22/10Tứ kếtHạng F1 Nhi đồng Latin
434Nguyễn Lê Cẩm Anh - TLD CLUB HÀ TĨNH4284291J1019:21:54 22/10Bán kếtHạng F3 Nhi đồng Latin
434Nguyễn Lê Cẩm Anh - TLD CLUB HÀ TĨNH4351C,R,J619:55:48 22/10Chung kếtHạng FC Nhi đồng Latin
435Trần Lê Hoàng Châu - TLD CLUB HÀ TĨNH2391C,J47109:07:12 22/10Chung kếtHạng FD3 Thiếu nhi 2 Latin Vô Địch các CLB
435Trần Lê Hoàng Châu - TLD CLUB HÀ TĨNH2501C,R46109:32:12 22/10Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Latin Linh Anh Academy
435Trần Lê Hoàng Châu - TLD CLUB HÀ TĨNH362363,3641C6615:00:12 22/10Tứ kếtHạng F1 Thiếu niên 1 Latin
435Trần Lê Hoàng Châu - TLD CLUB HÀ TĨNH389390,391,3923C4816:56:36 22/10Vòng 1/8Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin
435Trần Lê Hoàng Châu - TLD CLUB HÀ TĨNH3963971J6817:30:42 22/10Bán kếtHạng F3 Thiếu niên 1 Latin
435Trần Lê Hoàng Châu - TLD CLUB HÀ TĨNH437438,439,4402R4920:01:00 22/10Vòng 1/8Hạng F2 Thiếu nhi 2 Latin
436Lê Linh Thảo - TLD CLUB HÀ TĨNH1951C47208:35:00 22/10Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Vô Địch Các CLB
436Lê Linh Thảo - TLD CLUB HÀ TĨNH2771J42410:09:18 22/10Chung kếtHạng F3 Thiếu nhi Latin Vô địch các CLB
436Lê Linh Thảo - TLD CLUB HÀ TĨNH3691C,J2415:33:00 22/10Chung kếtHạng FD1 Thiếu nhi 1 Latin
436Lê Linh Thảo - TLD CLUB HÀ TĨNH3841C,S2516:34:54 22/10Chung kếtHạng FD2 Thiếu nhi 1 Latin
436Lê Linh Thảo - TLD CLUB HÀ TĨNH393394,3952C817:18:36 22/10Tứ kếtHạng F1 Nhi đồng Latin
436Lê Linh Thảo - TLD CLUB HÀ TĨNH4284291J1019:21:54 22/10Bán kếtHạng F3 Nhi đồng Latin
437Lê Bảo Hân - TLD CLUB HÀ TĨNH2771J42410:09:18 22/10Chung kếtHạng F3 Thiếu nhi Latin Vô địch các CLB
437Lê Bảo Hân - TLD CLUB HÀ TĨNH3041S42610:28:54 22/10Chung kếtHạng F4 Thiếu nhi Latin Vô địch các CLB 2
437Lê Bảo Hân - TLD CLUB HÀ TĨNH358359,360,3612C2714:45:00 22/10Vòng 1/8Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin
437Lê Bảo Hân - TLD CLUB HÀ TĨNH3691C,J2415:33:00 22/10Chung kếtHạng FD1 Thiếu nhi 1 Latin
437Lê Bảo Hân - TLD CLUB HÀ TĨNH3841C,S2516:34:54 22/10Chung kếtHạng FD2 Thiếu nhi 1 Latin
437Lê Bảo Hân - TLD CLUB HÀ TĨNH3981J2917:36:54 22/10Chung kếtHạng F3 Thiếu nhi 1 Latin
438Trần Hạ Khanh - TLD CLUB HÀ TĨNH2381C,J47009:05:48 22/10Chung kếtHạng FD3 Thiếu nhi 1 Latin Vô Địch các CLB
438Trần Hạ Khanh - TLD CLUB HÀ TĨNH3041S42610:28:54 22/10Chung kếtHạng F4 Thiếu nhi Latin Vô địch các CLB 2
438Trần Hạ Khanh - TLD CLUB HÀ TĨNH393394,3952C817:18:36 22/10Tứ kếtHạng F1 Nhi đồng Latin
438Trần Hạ Khanh - TLD CLUB HÀ TĨNH3981J2917:36:54 22/10Chung kếtHạng F3 Thiếu nhi 1 Latin
438Trần Hạ Khanh - TLD CLUB HÀ TĨNH4284291J1019:21:54 22/10Bán kếtHạng F3 Nhi đồng Latin
438Trần Hạ Khanh - TLD CLUB HÀ TĨNH4351C,R,J619:55:48 22/10Chung kếtHạng FC Nhi đồng Latin
439Samba - TLD CLUB HÀ TĨNH - Trần Hạ Khanh, Trần Lê Hoàng Châu, Nguyễn Lê Cẩm Anh, Hà Hồng Ngọc, Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh - TLD CLUB HÀ TĨNH11Formation20807:45 22/10Chung kếtĐồng diễn - Formation
440Cha cha, Rumba, Jive - Trần Hạ Khanh, Trần Lê Hoàng Châu, Hà Thị Hồng Ngọc, Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh, Nguyễn Lê Cẩm Anh - TLD CLUB HÀ TĨNH11Formation20807:45 22/10Chung kếtĐồng diễn - Formation
441Võ Hoàng Hà - Nguyễn Khánh Ly - TRIỀU TẤN DANCESPORT731C,R11016:14:00 22/10Chung kếtHạng D Trước Thanh niên Latin
441Võ Hoàng Hà - Nguyễn Khánh Ly - TRIỀU TẤN DANCESPORT4001C7517:39:30 22/10Chung kếtHạng E1 Thiếu niên 2 Latin
441Võ Hoàng Hà - Nguyễn Khánh Ly - TRIỀU TẤN DANCESPORT4051C,R7418:06:12 22/10Chung kếtHạng D Thiếu niên 2 Latin
442Võ Hoàng Hà - Phạm Phương Bảo Thy - TRIỀU TẤN DANCESPORT591C9315:34:42 22/10Chung kếtHạng E1 Trẻ Latin
442Võ Hoàng Hà - Phạm Phương Bảo Thy - TRIỀU TẤN DANCESPORT751C,R9216:19:12 22/10Chung kếtHạng D Trẻ Latin
443Nguyễn Khánh Ly - TRIỀU TẤN DANCESPORT1641C,R,J48908:06:18 22/10Chung kếtHạng FC Thiếu niên Latin Các CLB
443Nguyễn Khánh Ly - TRIỀU TẤN DANCESPORT3963971J6817:30:42 22/10Bán kếtHạng F3 Thiếu niên 1 Latin
443Nguyễn Khánh Ly - TRIỀU TẤN DANCESPORT4101P7018:19:18 22/10Chung kếtHạng F5 Thiếu niên 1 Latin
443Nguyễn Khánh Ly - TRIỀU TẤN DANCESPORT4141C,R,J6418:27:06 22/10Chung kếtHạng FC Thiếu niên 1 Latin
444Phạm Phương Bảo Thy - TRIỀU TẤN DANCESPORT1641C,R,J48908:06:18 22/10Chung kếtHạng FC Thiếu niên Latin Các CLB
444Phạm Phương Bảo Thy - TRIỀU TẤN DANCESPORT451C,R,J10011:57:30 22/10Chung kếtHạng FC Trẻ Latin
444Phạm Phương Bảo Thy - TRIỀU TẤN DANCESPORT4611C,R8321:17:36 22/10Chung kếtHạng FD Thiếu niên 2 Latin
444Phạm Phương Bảo Thy - TRIỀU TẤN DANCESPORT4671C,R,J8221:34:30 22/10Chung kếtHạng FC Thiếu niên 2 Latin
444Phạm Phương Bảo Thy - TRIỀU TẤN DANCESPORT4761S8721:54:00 22/10Chung kếtHạng F4 Thiếu niên 2 Latin
445Trần Yến Nhi - TRIỀU TẤN DANCESPORT3673701S,C,R,J6315:21:54 22/10Bán kếtHạng FB Thiếu niên 1 Latin
445Trần Yến Nhi - TRIỀU TẤN DANCESPORT4141C,R,J6418:27:06 22/10Chung kếtHạng FC Thiếu niên 1 Latin
445Trần Yến Nhi - TRIỀU TẤN DANCESPORT4181P8818:37:36 22/10Chung kếtHạng F5 Thiếu niên 2 Latin
445Trần Yến Nhi - TRIỀU TẤN DANCESPORT4211S,C,R,P,J6218:53:54 22/10Chung kếtHạng FA Thiếu niên 1 Latin
445Trần Yến Nhi - TRIỀU TẤN DANCESPORT4761S8721:54:00 22/10Chung kếtHạng F4 Thiếu niên 2 Latin
446Phạm Mai Linh - TV DANCE STUDIO261S,C,R,J9911:15:54 22/10Chung kếtHạng FB Trẻ Latin
446Phạm Mai Linh - TV DANCE STUDIO491S,C,R,P,J9812:15:42 22/10Chung kếtHạng FA Trẻ Latin
446Phạm Mai Linh - TV DANCE STUDIO3673701S,C,R,J6315:21:54 22/10Bán kếtHạng FB Thiếu niên 1 Latin
446Phạm Mai Linh - TV DANCE STUDIO4101P7018:19:18 22/10Chung kếtHạng F5 Thiếu niên 1 Latin
447Phương Tường Vi - TV DANCE STUDIO121C,R14610:45:48 22/10Chung kếtHạng FD Solo Trung niên Latin
447Phương Tường Vi - TV DANCE STUDIO531S,C,R,J13515:15:12 22/10Chung kếtHạng FB Người lớn Latin
447Phương Tường Vi - TV DANCE STUDIO801S,C,R,P,J13416:39:42 22/10Chung kếtHạng FA Người lớn Latin
448Đỗ Thục Quyên - Thanh Vân Dancesport1731C42808:19:36 22/10Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Các CLB 01
449Nguyễn Quốc Quân - Nguyễn Thị Thu Thủy - Thăng Long88901W,T37117:14:48 22/10Bán kếtHạng D Trung niên 2 Standard
449Nguyễn Quốc Quân - Nguyễn Thị Thu Thủy - Thăng Long1061W,T,Q37018:03:48 22/10Chung kếtHạng C Trung niên 2 Standard
449Nguyễn Quốc Quân - Nguyễn Thị Thu Thủy - Thăng Long1221W,T,SF,Q36918:41:00 22/10Chung kếtHạng B Trung niên 2 Standard
449Nguyễn Quốc Quân - Nguyễn Thị Thu Thủy - Thăng Long1291Q36619:17:30 22/10Chung kếtHạng E3 Trung niên 1 Standard
450Đặng Việt - Phạm Thị Thu Thủy - Thăng Long1071W,T,Q41118:11:48 22/10Chung kếtHạng C Thầy trò Standard
450Đặng Việt - Phạm Thị Thu Thủy - Thăng Long1261W,T,Q36219:08:54 22/10Chung kếtHạng C Trung niên 1 Standard
450Đặng Việt - Phạm Thị Thu Thủy - Thăng Long1311SF36719:20:48 22/10Chung kếtHạng E4 Trung niên 1 Standard
450Đặng Việt - Phạm Thị Thu Thủy - Thăng Long1591611W,T,VW,SF,Q36020:26:42 22/10Bán kếtHạng A Trung niên 1 Standard
451Đào Văn Tuấn - Tạ Thị Lệ Yên - Thăng Long1041T33818:00:30 22/10Chung kếtHạng E2 Người lớn Standard
451Đào Văn Tuấn - Tạ Thị Lệ Yên - Thăng Long1191W33718:37:06 22/10Chung kếtHạng E1 Người lớn Standard
451Đào Văn Tuấn - Tạ Thị Lệ Yên - Thăng Long1451W,T,VW,Q36119:48:18 22/10Chung kếtHạng B Trung niên 1 Standard
451Đào Văn Tuấn - Tạ Thị Lệ Yên - Thăng Long1531W,T40520:06:54 22/10Chung kếtHạng D Cộng tuổi 100 Standard
451Đào Văn Tuấn - Tạ Thị Lệ Yên - Thăng Long1591611W,T,VW,SF,Q36020:26:42 22/10Bán kếtHạng A Trung niên 1 Standard
452Đào Văn Tuấn - Phạm Kim Thương - Thăng Long1261W,T,Q36219:08:54 22/10Chung kếtHạng C Trung niên 1 Standard
452Đào Văn Tuấn - Phạm Kim Thương - Thăng Long1291Q36619:17:30 22/10Chung kếtHạng E3 Trung niên 1 Standard
452Đào Văn Tuấn - Phạm Kim Thương - Thăng Long1311SF36719:20:48 22/10Chung kếtHạng E4 Trung niên 1 Standard
452Đào Văn Tuấn - Phạm Kim Thương - Thăng Long1401T36519:37:54 22/10Chung kếtHạng E2 Trung niên 1 Standard
452Đào Văn Tuấn - Phạm Kim Thương - Thăng Long1491W36419:57:24 22/10Chung kếtHạng E1 Trung niên 1 Standard
452Đào Văn Tuấn - Phạm Kim Thương - Thăng Long1541W,T36320:10:54 22/10Chung kếtHạng D Trung niên 1 Standard
453Nguyễn Chí Công - Kym Ly Huyền - Thăng Long511V(s),W,T,SF(s),Q33314:50:00 22/10Chung kếtHạng A Người lớn Standard
453Nguyễn Chí Công - Kym Ly Huyền - Thăng Long1071W,T,Q41118:11:48 22/10Chung kếtHạng C Thầy trò Standard
453Nguyễn Chí Công - Kym Ly Huyền - Thăng Long1311SF36719:20:48 22/10Chung kếtHạng E4 Trung niên 1 Standard
453Nguyễn Chí Công - Kym Ly Huyền - Thăng Long1451W,T,VW,Q36119:48:18 22/10Chung kếtHạng B Trung niên 1 Standard
453Nguyễn Chí Công - Kym Ly Huyền - Thăng Long1591611W,T,VW,SF,Q36020:26:42 22/10Bán kếtHạng A Trung niên 1 Standard
454Hoàng Khánh Long - Tạ Thị Lệ Yên - Thăng Long92961W,T40817:33:18 22/10Bán kếtHạng D Cộng tuổi 110 Standard
454Hoàng Khánh Long - Tạ Thị Lệ Yên - Thăng Long1081121T41018:19:48 22/10Bán kếtHạng E2 Cộng tuổi 110 Standard
454Hoàng Khánh Long - Tạ Thị Lệ Yên - Thăng Long1151201W40918:28:54 22/10Bán kếtHạng E1 Cộng tuổi 110 Standard
454Hoàng Khánh Long - Tạ Thị Lệ Yên - Thăng Long1241W,T,Q37718:57:00 22/10Chung kếtHạng C Trung niên 3 Standard
454Hoàng Khánh Long - Tạ Thị Lệ Yên - Thăng Long1271Q38119:14:54 22/10Chung kếtHạng E3 Trung niên 3 Standard
454Hoàng Khánh Long - Tạ Thị Lệ Yên - Thăng Long1301351T38019:18:48 22/10Bán kếtHạng E2 Trung niên 3 Standard
454Hoàng Khánh Long - Tạ Thị Lệ Yên - Thăng Long1381391W37919:29:54 22/10Bán kếtHạng E1 Trung niên 3 Standard
454Hoàng Khánh Long - Tạ Thị Lệ Yên - Thăng Long1521561W,T37820:01:18 22/10Bán kếtHạng D Trung niên 3 Standard
455Vương Minh Phương - Nguyễn Thị Thanh Minh - Thăng Long82891W,T,Q33516:59:42 22/10Bán kếtHạng C Người lớn Standard
455Vương Minh Phương - Nguyễn Thị Thanh Minh - Thăng Long851Q33917:08:18 22/10Chung kếtHạng E3 Người lớn Standard
455Vương Minh Phương - Nguyễn Thị Thanh Minh - Thăng Long951W,T33617:44:06 22/10Chung kếtHạng D Người lớn Standard
455Vương Minh Phương - Nguyễn Thị Thanh Minh - Thăng Long1001SF34017:54:36 22/10Chung kếtHạng E4 Người lớn Standard
455Vương Minh Phương - Nguyễn Thị Thanh Minh - Thăng Long1041T33818:00:30 22/10Chung kếtHạng E2 Người lớn Standard
455Vương Minh Phương - Nguyễn Thị Thanh Minh - Thăng Long1111VW34118:23:42 22/10Chung kếtHạng E5 Người lớn Standard
455Vương Minh Phương - Nguyễn Thị Thanh Minh - Thăng Long1191W33718:37:06 22/10Chung kếtHạng E1 Người lớn Standard
456Tuấn Xuân Tiến - Nguyễn Thu Hường - Thăng Long911W,T,Q39517:29:24 22/10Chung kếtHạng C Trung niên 4 Standard
456Tuấn Xuân Tiến - Nguyễn Thu Hường - Thăng Long1241W,T,Q37718:57:00 22/10Chung kếtHạng C Trung niên 3 Standard
456Tuấn Xuân Tiến - Nguyễn Thu Hường - Thăng Long1271Q38119:14:54 22/10Chung kếtHạng E3 Trung niên 3 Standard
456Tuấn Xuân Tiến - Nguyễn Thu Hường - Thăng Long1301351T38019:18:48 22/10Bán kếtHạng E2 Trung niên 3 Standard
456Tuấn Xuân Tiến - Nguyễn Thu Hường - Thăng Long1381391W37919:29:54 22/10Bán kếtHạng E1 Trung niên 3 Standard
456Tuấn Xuân Tiến - Nguyễn Thu Hường - Thăng Long1521561W,T37820:01:18 22/10Bán kếtHạng D Trung niên 3 Standard
457Trịnh Năng Hòa - Dương Bạch Tuyết - Thăng Long841Q39917:07:00 22/10Chung kếtHạng E3 Trung niên 4 Standard
457Trịnh Năng Hòa - Dương Bạch Tuyết - Thăng Long1241W,T,Q37718:57:00 22/10Chung kếtHạng C Trung niên 3 Standard
457Trịnh Năng Hòa - Dương Bạch Tuyết - Thăng Long1271Q38119:14:54 22/10Chung kếtHạng E3 Trung niên 3 Standard
457Trịnh Năng Hòa - Dương Bạch Tuyết - Thăng Long1301351T38019:18:48 22/10Bán kếtHạng E2 Trung niên 3 Standard
457Trịnh Năng Hòa - Dương Bạch Tuyết - Thăng Long1381391W37919:29:54 22/10Bán kếtHạng E1 Trung niên 3 Standard
457Trịnh Năng Hòa - Dương Bạch Tuyết - Thăng Long1521561W,T37820:01:18 22/10Bán kếtHạng D Trung niên 3 Standard
458Trần Trọng Nghĩa - Kiều Thúy Hằng - Thăng Long92961W,T40817:33:18 22/10Bán kếtHạng D Cộng tuổi 110 Standard
458Trần Trọng Nghĩa - Kiều Thúy Hằng - Thăng Long1241W,T,Q37718:57:00 22/10Chung kếtHạng C Trung niên 3 Standard
458Trần Trọng Nghĩa - Kiều Thúy Hằng - Thăng Long1271Q38119:14:54 22/10Chung kếtHạng E3 Trung niên 3 Standard
458Trần Trọng Nghĩa - Kiều Thúy Hằng - Thăng Long1521561W,T37820:01:18 22/10Bán kếtHạng D Trung niên 3 Standard
459Trần Trọng Nghĩa - Nguyễn Kim Bích Vân - Thăng Long841Q39917:07:00 22/10Chung kếtHạng E3 Trung niên 4 Standard
459Trần Trọng Nghĩa - Nguyễn Kim Bích Vân - Thăng Long911W,T,Q39517:29:24 22/10Chung kếtHạng C Trung niên 4 Standard
459Trần Trọng Nghĩa - Nguyễn Kim Bích Vân - Thăng Long1081121T41018:19:48 22/10Bán kếtHạng E2 Cộng tuổi 110 Standard
459Trần Trọng Nghĩa - Nguyễn Kim Bích Vân - Thăng Long1151201W40918:28:54 22/10Bán kếtHạng E1 Cộng tuổi 110 Standard
459Trần Trọng Nghĩa - Nguyễn Kim Bích Vân - Thăng Long1301351T38019:18:48 22/10Bán kếtHạng E2 Trung niên 3 Standard
459Trần Trọng Nghĩa - Nguyễn Kim Bích Vân - Thăng Long1381391W37919:29:54 22/10Bán kếtHạng E1 Trung niên 3 Standard
460Chu Văn Hồng - Dương Thị Kim Thanh - Thăng Long51W,T57410:29:12 22/10Chung kếtHạng D Cao Niên Standard Vô địch TLOC
460Chu Văn Hồng - Dương Thị Kim Thanh - Thăng Long92961W,T40817:33:18 22/10Bán kếtHạng D Cộng tuổi 110 Standard
460Chu Văn Hồng - Dương Thị Kim Thanh - Thăng Long1081121T41018:19:48 22/10Bán kếtHạng E2 Cộng tuổi 110 Standard
460Chu Văn Hồng - Dương Thị Kim Thanh - Thăng Long1151201W40918:28:54 22/10Bán kếtHạng E1 Cộng tuổi 110 Standard
460Chu Văn Hồng - Dương Thị Kim Thanh - Thăng Long1301351T38019:18:48 22/10Bán kếtHạng E2 Trung niên 3 Standard
460Chu Văn Hồng - Dương Thị Kim Thanh - Thăng Long1381391W37919:29:54 22/10Bán kếtHạng E1 Trung niên 3 Standard
460Chu Văn Hồng - Dương Thị Kim Thanh - Thăng Long1501W39219:58:42 22/10Chung kếtHạng E1 Cao niên Standard
460Chu Văn Hồng - Dương Thị Kim Thanh - Thăng Long1521561W,T37820:01:18 22/10Bán kếtHạng D Trung niên 3 Standard
461Nguyễn Tiến Nhất - Trần Việt Phương - Thăng Long861W,T39617:09:36 22/10Chung kếtHạng D Trung niên 4 Standard
461Nguyễn Tiến Nhất - Trần Việt Phương - Thăng Long88901W,T37117:14:48 22/10Bán kếtHạng D Trung niên 2 Standard
461Nguyễn Tiến Nhất - Trần Việt Phương - Thăng Long911W,T,Q39517:29:24 22/10Chung kếtHạng C Trung niên 4 Standard
461Nguyễn Tiến Nhất - Trần Việt Phương - Thăng Long1061W,T,Q37018:03:48 22/10Chung kếtHạng C Trung niên 2 Standard
461Nguyễn Tiến Nhất - Trần Việt Phương - Thăng Long1221W,T,SF,Q36918:41:00 22/10Chung kếtHạng B Trung niên 2 Standard
461Nguyễn Tiến Nhất - Trần Việt Phương - Thăng Long1591611W,T,VW,SF,Q36020:26:42 22/10Bán kếtHạng A Trung niên 1 Standard
462Bùi Đức Thi - Đào Thanh Lê - Thăng Long2991W,T57210:24:42 22/10Chung kếtHạng D Trung Niên Standard vô địch Thăng Long
462Bùi Đức Thi - Đào Thanh Lê - Thăng Long861W,T39617:09:36 22/10Chung kếtHạng D Trung niên 4 Standard
462Bùi Đức Thi - Đào Thanh Lê - Thăng Long88901W,T37117:14:48 22/10Bán kếtHạng D Trung niên 2 Standard
462Bùi Đức Thi - Đào Thanh Lê - Thăng Long1011051T37317:55:54 22/10Bán kếtHạng E2 Trung niên 2 Standard
462Bùi Đức Thi - Đào Thanh Lê - Thăng Long1031T39817:59:12 22/10Chung kếtHạng E2 Trung niên 4 Standard
462Bùi Đức Thi - Đào Thanh Lê - Thăng Long1141161W37218:27:36 22/10Bán kếtHạng E1 Trung niên 2 Standard
462Bùi Đức Thi - Đào Thanh Lê - Thăng Long1181W39718:35:48 22/10Chung kếtHạng E1 Trung niên 4 Standard
463Nguyễn Huy Hùng - Nguyễn Anh Vân - Thăng Long92961W,T40817:33:18 22/10Bán kếtHạng D Cộng tuổi 110 Standard
463Nguyễn Huy Hùng - Nguyễn Anh Vân - Thăng Long1081121T41018:19:48 22/10Bán kếtHạng E2 Cộng tuổi 110 Standard
463Nguyễn Huy Hùng - Nguyễn Anh Vân - Thăng Long1151201W40918:28:54 22/10Bán kếtHạng E1 Cộng tuổi 110 Standard
463Nguyễn Huy Hùng - Nguyễn Anh Vân - Thăng Long1221W,T,SF,Q36918:41:00 22/10Chung kếtHạng B Trung niên 2 Standard
463Nguyễn Huy Hùng - Nguyễn Anh Vân - Thăng Long1241W,T,Q37718:57:00 22/10Chung kếtHạng C Trung niên 3 Standard
463Nguyễn Huy Hùng - Nguyễn Anh Vân - Thăng Long1271Q38119:14:54 22/10Chung kếtHạng E3 Trung niên 3 Standard
463Nguyễn Huy Hùng - Nguyễn Anh Vân - Thăng Long1301351T38019:18:48 22/10Bán kếtHạng E2 Trung niên 3 Standard
463Nguyễn Huy Hùng - Nguyễn Anh Vân - Thăng Long1381391W37919:29:54 22/10Bán kếtHạng E1 Trung niên 3 Standard
463Nguyễn Huy Hùng - Nguyễn Anh Vân - Thăng Long1431VW36819:41:48 22/10Chung kếtHạng E5 Trung niên 1 Standard
463Nguyễn Huy Hùng - Nguyễn Anh Vân - Thăng Long1521561W,T37820:01:18 22/10Bán kếtHạng D Trung niên 3 Standard
464Bùi Thị Ngọc Lan - Thăng Long61T35610:30:36 22/10Chung kếtHạng F2 Solo Trung niên Standard
464Bùi Thị Ngọc Lan - Thăng Long931W,T35417:38:54 22/10Chung kếtHạng FD Solo Trung niên Standard
464Bùi Thị Ngọc Lan - Thăng Long991SF35817:53:18 22/10Chung kếtHạng F4 Solo Trung niên Standard
464Bùi Thị Ngọc Lan - Thăng Long1171W35518:34:30 22/10Chung kếtHạng F1 Solo Trung niên Standard
464Bùi Thị Ngọc Lan - Thăng Long1321SF38919:22:06 22/10Chung kếtHạng F4 Solo Cao niên Standard
464Bùi Thị Ngọc Lan - Thăng Long1551W,T38520:13:30 22/10Chung kếtHạng FD Solo Cao niên Standard
465Phan Đức Tiến - Nguyễn Thị Thanh Thủy - Thăng Long2991W,T57210:24:42 22/10Chung kếtHạng D Trung Niên Standard vô địch Thăng Long
465Phan Đức Tiến - Nguyễn Thị Thanh Thủy - Thăng Long861W,T39617:09:36 22/10Chung kếtHạng D Trung niên 4 Standard
465Phan Đức Tiến - Nguyễn Thị Thanh Thủy - Thăng Long88901W,T37117:14:48 22/10Bán kếtHạng D Trung niên 2 Standard
465Phan Đức Tiến - Nguyễn Thị Thanh Thủy - Thăng Long1011051T37317:55:54 22/10Bán kếtHạng E2 Trung niên 2 Standard
465Phan Đức Tiến - Nguyễn Thị Thanh Thủy - Thăng Long1031T39817:59:12 22/10Chung kếtHạng E2 Trung niên 4 Standard
465Phan Đức Tiến - Nguyễn Thị Thanh Thủy - Thăng Long1141161W37218:27:36 22/10Bán kếtHạng E1 Trung niên 2 Standard
465Phan Đức Tiến - Nguyễn Thị Thanh Thủy - Thăng Long1181W39718:35:48 22/10Chung kếtHạng E1 Trung niên 4 Standard
466Phan Đức Tiến - Hoàng Thị Oanh - Thăng Long51W,T57410:29:12 22/10Chung kếtHạng D Cao Niên Standard Vô địch TLOC
466Phan Đức Tiến - Hoàng Thị Oanh - Thăng Long92961W,T40817:33:18 22/10Bán kếtHạng D Cộng tuổi 110 Standard
466Phan Đức Tiến - Hoàng Thị Oanh - Thăng Long1081121T41018:19:48 22/10Bán kếtHạng E2 Cộng tuổi 110 Standard
466Phan Đức Tiến - Hoàng Thị Oanh - Thăng Long1151201W40918:28:54 22/10Bán kếtHạng E1 Cộng tuổi 110 Standard
466Phan Đức Tiến - Hoàng Thị Oanh - Thăng Long1301351T38019:18:48 22/10Bán kếtHạng E2 Trung niên 3 Standard
466Phan Đức Tiến - Hoàng Thị Oanh - Thăng Long1381391W37919:29:54 22/10Bán kếtHạng E1 Trung niên 3 Standard
466Phan Đức Tiến - Hoàng Thị Oanh - Thăng Long1501W39219:58:42 22/10Chung kếtHạng E1 Cao niên Standard
466Phan Đức Tiến - Hoàng Thị Oanh - Thăng Long1521561W,T37820:01:18 22/10Bán kếtHạng D Trung niên 3 Standard
467Vũ Ngọc Giang - Nguyễn Thị Thanh Thủy - Thăng Long291C15611:27:36 22/10Chung kếtHạng E1 Trung niên 1 Latin
467Vũ Ngọc Giang - Nguyễn Thị Thanh Thủy - Thăng Long341C,R15511:35:24 22/10Chung kếtHạng D Trung niên 1 Latin
467Vũ Ngọc Giang - Nguyễn Thị Thanh Thủy - Thăng Long371J15811:41:54 22/10Chung kếtHạng E3 Trung niên 1 Latin
467Vũ Ngọc Giang - Nguyễn Thị Thanh Thủy - Thăng Long411R15711:49:42 22/10Chung kếtHạng E2 Trung niên 1 Latin
467Vũ Ngọc Giang - Nguyễn Thị Thanh Thủy - Thăng Long1071W,T,Q41118:11:48 22/10Chung kếtHạng C Thầy trò Standard
467Vũ Ngọc Giang - Nguyễn Thị Thanh Thủy - Thăng Long1261W,T,Q36219:08:54 22/10Chung kếtHạng C Trung niên 1 Standard
467Vũ Ngọc Giang - Nguyễn Thị Thanh Thủy - Thăng Long1451W,T,VW,Q36119:48:18 22/10Chung kếtHạng B Trung niên 1 Standard
467Vũ Ngọc Giang - Nguyễn Thị Thanh Thủy - Thăng Long1581W,T41220:22:42 22/10Chung kếtHạng D Thầy trò Standard
467Vũ Ngọc Giang - Nguyễn Thị Thanh Thủy - Thăng Long1591611W,T,VW,SF,Q36020:26:42 22/10Bán kếtHạng A Trung niên 1 Standard
468Nguyễn Đình Sơn - Quan Thị Tấm - Thăng Long41W,T57310:27:48 22/10Chung kếtHạng D Thanh Niên Standard Vô địch Thăng Long
468Nguyễn Đình Sơn - Quan Thị Tấm - Thăng Long1401T36519:37:54 22/10Chung kếtHạng E2 Trung niên 1 Standard
468Nguyễn Đình Sơn - Quan Thị Tấm - Thăng Long1491W36419:57:24 22/10Chung kếtHạng E1 Trung niên 1 Standard
468Nguyễn Đình Sơn - Quan Thị Tấm - Thăng Long1541W,T36320:10:54 22/10Chung kếtHạng D Trung niên 1 Standard
468Nguyễn Đình Sơn - Quan Thị Tấm - Thăng Long1581W,T41220:22:42 22/10Chung kếtHạng D Thầy trò Standard
469Nguyễn Mạnh Hà - Tô Thị Hải Hà - Thăng Long2991W,T57210:24:42 22/10Chung kếtHạng D Trung Niên Standard vô địch Thăng Long
469Nguyễn Mạnh Hà - Tô Thị Hải Hà - Thăng Long88901W,T37117:14:48 22/10Bán kếtHạng D Trung niên 2 Standard
469Nguyễn Mạnh Hà - Tô Thị Hải Hà - Thăng Long92961W,T40817:33:18 22/10Bán kếtHạng D Cộng tuổi 110 Standard
469Nguyễn Mạnh Hà - Tô Thị Hải Hà - Thăng Long1011051T37317:55:54 22/10Bán kếtHạng E2 Trung niên 2 Standard
469Nguyễn Mạnh Hà - Tô Thị Hải Hà - Thăng Long1081121T41018:19:48 22/10Bán kếtHạng E2 Cộng tuổi 110 Standard
469Nguyễn Mạnh Hà - Tô Thị Hải Hà - Thăng Long1141161W37218:27:36 22/10Bán kếtHạng E1 Trung niên 2 Standard
469Nguyễn Mạnh Hà - Tô Thị Hải Hà - Thăng Long1151201W40918:28:54 22/10Bán kếtHạng E1 Cộng tuổi 110 Standard
469Nguyễn Mạnh Hà - Tô Thị Hải Hà - Thăng Long1361T40719:27:18 22/10Chung kếtHạng E2 Cộng tuổi 100 Standard
470Bùi Văn Kiên - Nguyễn Thị Minh Thu - Thăng Long41W,T57310:27:48 22/10Chung kếtHạng D Thanh Niên Standard Vô địch Thăng Long
470Bùi Văn Kiên - Nguyễn Thị Minh Thu - Thăng Long88901W,T37117:14:48 22/10Bán kếtHạng D Trung niên 2 Standard
470Bùi Văn Kiên - Nguyễn Thị Minh Thu - Thăng Long1011051T37317:55:54 22/10Bán kếtHạng E2 Trung niên 2 Standard
470Bùi Văn Kiên - Nguyễn Thị Minh Thu - Thăng Long1141161W37218:27:36 22/10Bán kếtHạng E1 Trung niên 2 Standard
470Bùi Văn Kiên - Nguyễn Thị Minh Thu - Thăng Long1361T40719:27:18 22/10Chung kếtHạng E2 Cộng tuổi 100 Standard
470Bùi Văn Kiên - Nguyễn Thị Minh Thu - Thăng Long1461W40619:53:30 22/10Chung kếtHạng E1 Cộng tuổi 100 Standard
470Bùi Văn Kiên - Nguyễn Thị Minh Thu - Thăng Long1531W,T40520:06:54 22/10Chung kếtHạng D Cộng tuổi 100 Standard
471Nguyễn Tuấn Anh - Bùi Thị Ngọc Lan - Thăng Long81C,R20010:35:24 22/10Chung kếtHạng D Cộng tuổi 110 Latin
471Nguyễn Tuấn Anh - Bùi Thị Ngọc Lan - Thăng Long171C20110:54:54 22/10Chung kếtHạng E1 Cộng tuổi 110 Latin
471Nguyễn Tuấn Anh - Bùi Thị Ngọc Lan - Thăng Long231R20211:05:18 22/10Chung kếtHạng E2 Cộng tuổi 110 Latin
471Nguyễn Tuấn Anh - Bùi Thị Ngọc Lan - Thăng Long311C17111:30:12 22/10Chung kếtHạng E1 Trung niên 3 Latin
471Nguyễn Tuấn Anh - Bùi Thị Ngọc Lan - Thăng Long361C,R17011:39:18 22/10Chung kếtHạng D Trung niên 3 Latin
472Nguyễn ThịThanh Minh - Thăng Long61T35610:30:36 22/10Chung kếtHạng F2 Solo Trung niên Standard
472Nguyễn ThịThanh Minh - Thăng Long931W,T35417:38:54 22/10Chung kếtHạng FD Solo Trung niên Standard
472Nguyễn ThịThanh Minh - Thăng Long1171W35518:34:30 22/10Chung kếtHạng F1 Solo Trung niên Standard
473Đặng Việt - Vũ Thị Nga - Thăng Long1181W39718:35:48 22/10Chung kếtHạng E1 Trung niên 4 Standard
473Đặng Việt - Vũ Thị Nga - Thăng Long1491W36419:57:24 22/10Chung kếtHạng E1 Trung niên 1 Standard
473Đặng Việt - Vũ Thị Nga - Thăng Long1511W41320:00:00 22/10Chung kếtHạng E1 Thầy trò Standard
474Nguyễn Quốc Quân - Lê Thị Hà - Thăng Long1011051T37317:55:54 22/10Bán kếtHạng E2 Trung niên 2 Standard
474Nguyễn Quốc Quân - Lê Thị Hà - Thăng Long1141161W37218:27:36 22/10Bán kếtHạng E1 Trung niên 2 Standard
474Nguyễn Quốc Quân - Lê Thị Hà - Thăng Long1461W40619:53:30 22/10Chung kếtHạng E1 Cộng tuổi 100 Standard
474Nguyễn Quốc Quân - Lê Thị Hà - Thăng Long1531W,T40520:06:54 22/10Chung kếtHạng D Cộng tuổi 100 Standard
475Bùi Khả Điền - Nguyễn Kim Huyền Anh - Trang Bui Center2201C55208:52:30 22/10Chung kếtHạng E1 Thiếu nhi Latin vô địch các CLB
475Bùi Khả Điền - Nguyễn Kim Huyền Anh - Trang Bui Center3991C317:38:12 22/10Chung kếtHạng E1 Nhi đồng Latin
475Bùi Khả Điền - Nguyễn Kim Huyền Anh - Trang Bui Center4461C1520:36:00 22/10Chung kếtHạng E1 Thiếu nhi 1 Latin
476Lại Quỳnh Anh - Trang Bui Center2041C49308:41:18 22/10Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
476Lại Quỳnh Anh - Trang Bui Center2171C56908:50:24 22/10Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin Vô Địch Các Câu Lạc Bộ
476Lại Quỳnh Anh - Trang Bui Center358359,360,3612C2714:45:00 22/10Vòng 1/8Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin
476Lại Quỳnh Anh - Trang Bui Center393394,3952C817:18:36 22/10Tứ kếtHạng F1 Nhi đồng Latin
477Phạm Hoàng Trúc Diễm - Trang Bui Center2291C57108:58:48 22/10Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin Vô Địch Các Câu Lạc Bộ
477Phạm Hoàng Trúc Diễm - Trang Bui Center2821R44110:12:48 22/10Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 2 Latin Rumba - Newton 02
477Phạm Hoàng Trúc Diễm - Trang Bui Center358359,360,3612C2714:45:00 22/10Vòng 1/8Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin
477Phạm Hoàng Trúc Diễm - Trang Bui Center375376,3772R2815:58:00 22/10Tứ kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin
478Hứa Hà Minh - Trang Bui Center2261C57008:56:42 22/10Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin Vô Địch Các Câu Lạc Bộ
478Hứa Hà Minh - Trang Bui Center358359,360,3612C2714:45:00 22/10Vòng 1/8Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin
478Hứa Hà Minh - Trang Bui Center393394,3952C817:18:36 22/10Tứ kếtHạng F1 Nhi đồng Latin
479Nguyễn Kim Huyền Anh - Trang Bui Center4064071C,R718:08:48 22/10Bán kếtHạng FD Nhi đồng Latin
479Nguyễn Kim Huyền Anh - Trang Bui Center4411R920:16:12 22/10Chung kếtHạng F2 Nhi đồng Latin
480Đoàn Ngọc Anh - Trang Bui Center2261C57008:56:42 22/10Chung kếtHạng F1 Nhi đồng Latin Vô Địch Các Câu Lạc Bộ
480Đoàn Ngọc Anh - Trang Bui Center393394,3952C817:18:36 22/10Tứ kếtHạng F1 Nhi đồng Latin
481Nguyễn Bảo Trâm - Trang Bui Center2291C57108:58:48 22/10Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin Vô Địch Các Câu Lạc Bộ
481Nguyễn Bảo Trâm - Trang Bui Center358359,360,3612C2714:45:00 22/10Vòng 1/8Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin
482Đoàn Thị Tú An - Trang Bui Center2311C58009:00:12 22/10Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin Vô Địch Các Câu Lạc Bộ
482Đoàn Thị Tú An - Trang Bui Center358359,360,3612C2714:45:00 22/10Vòng 1/8Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin
483Phạm Trúc Mai - Trung Tâm Nghệ Thuật Art Garden2901R44910:18:24 22/10Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB
483Phạm Trúc Mai - Trung Tâm Nghệ Thuật Art Garden375376,3772R2815:58:00 22/10Tứ kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin
484Đỗ Anh Thư - Trung Tâm Nghệ Thuật Art Garden2901R44910:18:24 22/10Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB
484Đỗ Anh Thư - Trung Tâm Nghệ Thuật Art Garden375376,3772R2815:58:00 22/10Tứ kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin
485Lại Vũ Anh Thư - Trung Tâm Nghệ Thuật Art Garden2901R44910:18:24 22/10Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB
485Lại Vũ Anh Thư - Trung Tâm Nghệ Thuật Art Garden375376,3772R2815:58:00 22/10Tứ kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin
486Lê Viết Minh - Trung Tâm Nghệ Thuật Art Garden2891R44810:17:42 22/10Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB
486Lê Viết Minh - Trung Tâm Nghệ Thuật Art Garden375376,3772R2815:58:00 22/10Tứ kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin
487Trần Nguyễn Anh Thư - Trung Tâm Nghệ Thuật Art Garden2891R44810:17:42 22/10Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB
487Trần Nguyễn Anh Thư - Trung Tâm Nghệ Thuật Art Garden375376,3772R2815:58:00 22/10Tứ kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin
488Đoàn Mai Linh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy321C10211:31:30 22/10Chung kếtHạng F1 Trẻ Latin
488Đoàn Mai Linh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy351P10611:38:00 22/10Chung kếtHạng F5 Trẻ Latin
488Đoàn Mai Linh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy401R10311:48:24 22/10Chung kếtHạng F2 Trẻ Latin
488Đoàn Mai Linh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy431S10511:52:18 22/10Chung kếtHạng F4 Trẻ Latin
489Tô Hoàng Vi Anh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy4511C8420:52:54 22/10Chung kếtHạng F1 Thiếu niên 2 Latin
489Tô Hoàng Vi Anh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy4721R8521:48:48 22/10Chung kếtHạng F2 Thiếu niên 2 Latin
489Tô Hoàng Vi Anh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy4761S8721:54:00 22/10Chung kếtHạng F4 Thiếu niên 2 Latin
490Hoàng Bảo Chi - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy378379,3801R6716:10:36 22/10Tứ kếtHạng F2 Thiếu niên 1 Latin
490Hoàng Bảo Chi - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy4244251S6919:10:48 22/10Bán kếtHạng F4 Thiếu niên 1 Latin
491Phạm Ngọc Minh Anh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy362363,3641C6615:00:12 22/10Tứ kếtHạng F1 Thiếu niên 1 Latin
491Phạm Ngọc Minh Anh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy4244251S6919:10:48 22/10Bán kếtHạng F4 Thiếu niên 1 Latin
492Trần Tuệ Minh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy378379,3801R6716:10:36 22/10Tứ kếtHạng F2 Thiếu niên 1 Latin
492Trần Tuệ Minh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy4244251S6919:10:48 22/10Bán kếtHạng F4 Thiếu niên 1 Latin
493Phạm Bùi Trà My - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy362363,3641C6615:00:12 22/10Tứ kếtHạng F1 Thiếu niên 1 Latin
493Phạm Bùi Trà My - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy4244251S6919:10:48 22/10Bán kếtHạng F4 Thiếu niên 1 Latin
494Nguyễn Gia Linh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy362363,3641C6615:00:12 22/10Tứ kếtHạng F1 Thiếu niên 1 Latin
494Nguyễn Gia Linh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy378379,3801R6716:10:36 22/10Tứ kếtHạng F2 Thiếu niên 1 Latin
495Phạm Ngọc Minh Châu - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy362363,3641C6615:00:12 22/10Tứ kếtHạng F1 Thiếu niên 1 Latin
495Phạm Ngọc Minh Châu - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy378379,3801R6716:10:36 22/10Tứ kếtHạng F2 Thiếu niên 1 Latin
496Đinh Diệp Chi - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy378379,3801R6716:10:36 22/10Tứ kếtHạng F2 Thiếu niên 1 Latin
496Đinh Diệp Chi - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy4244251S6919:10:48 22/10Bán kếtHạng F4 Thiếu niên 1 Latin
497Trung Tâm Thể Thao Q.Cầu Giấy - Nguyễn Ngọc Hải Anh, Lê Phan Nhật Thi, Nguyễn Thị An Khanh, Nguyễn Trang Vân, Vũ Quế Anh, Lê Hoàng Quế Chi, Nguyễn Quỳnh Dương, Trần Thùy Anh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy11Formation20807:45 22/10Chung kếtĐồng diễn - Formation
498Phùng Ngọc Bảo Vy - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy3101W27410:30:00 22/10Chung kếtHạng F1 Thiếu niên 1 Standard
498Phùng Ngọc Bảo Vy - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy3231W,T29110:56:42 22/10Chung kếtHạng FD Thiếu niên 2 Standard
498Phùng Ngọc Bảo Vy - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy3261W,T27311:04:30 22/10Chung kếtHạng FD Thiếu niên 1 Standard
498Phùng Ngọc Bảo Vy - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy3321W,T,Q29011:24:00 22/10Chung kếtHạng FC Thiếu niên 2 Standard
498Phùng Ngọc Bảo Vy - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy3331Q27611:27:54 22/10Chung kếtHạng F3 Thiếu niên 1 Standard
498Phùng Ngọc Bảo Vy - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy3401T27511:44:48 22/10Chung kếtHạng F2 Thiếu niên 1 Standard
498Phùng Ngọc Bảo Vy - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy3451SF27711:56:30 22/10Chung kếtHạng F4 Thiếu niên 1 Standard
498Phùng Ngọc Bảo Vy - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy3511VW27812:14:42 22/10Chung kếtHạng F5 Thiếu niên 1 Standard
499Nguyễn Quỳnh Mai - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy3101W27410:30:00 22/10Chung kếtHạng F1 Thiếu niên 1 Standard
499Nguyễn Quỳnh Mai - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy3151W29210:39:06 22/10Chung kếtHạng F1 Thiếu niên 2 Standard
499Nguyễn Quỳnh Mai - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy3331Q27611:27:54 22/10Chung kếtHạng F3 Thiếu niên 1 Standard
499Nguyễn Quỳnh Mai - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy3401T27511:44:48 22/10Chung kếtHạng F2 Thiếu niên 1 Standard
499Nguyễn Quỳnh Mai - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy3451SF27711:56:30 22/10Chung kếtHạng F4 Thiếu niên 1 Standard
499Nguyễn Quỳnh Mai - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy3471SF29511:59:06 22/10Chung kếtHạng F4 Thiếu niên 2 Standard
499Nguyễn Quỳnh Mai - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy3511VW27812:14:42 22/10Chung kếtHạng F5 Thiếu niên 1 Standard
499Nguyễn Quỳnh Mai - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy3531VW29612:17:18 22/10Chung kếtHạng F5 Thiếu niên 2 Standard
500Nguyễn Ngọc Hải Anh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy3101W27410:30:00 22/10Chung kếtHạng F1 Thiếu niên 1 Standard
500Nguyễn Ngọc Hải Anh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy3261W,T27311:04:30 22/10Chung kếtHạng FD Thiếu niên 1 Standard
500Nguyễn Ngọc Hải Anh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy3401T27511:44:48 22/10Chung kếtHạng F2 Thiếu niên 1 Standard
501Vũ Quế Anh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy3151W29210:39:06 22/10Chung kếtHạng F1 Thiếu niên 2 Standard
501Vũ Quế Anh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy3231W,T29110:56:42 22/10Chung kếtHạng FD Thiếu niên 2 Standard
501Vũ Quế Anh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy3431T29311:48:42 22/10Chung kếtHạng F2 Thiếu niên 2 Standard
502Đặng Hồ Sâm - Lê Hà Ngân - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy3481W,T,VW,SF,Q24012:00:24 22/10Chung kếtHạng A Thiếu nhi 2 Standard
502Đặng Hồ Sâm - Lê Hà Ngân - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy4771S,C,R,P,J3221:55:18 22/10Chung kếtHạng A Thiếu nhi 2 Latin
503Phùng Gia Bảo - Phạm Bảo Anh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy3541W,T,VW,SF,Q27912:18:36 22/10Chung kếtHạng A Thiếu niên 2 Standard
504Nguyễn Tiến Đạt - Lê Nhật Linh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy82891W,T,Q33516:59:42 22/10Bán kếtHạng C Người lớn Standard
504Nguyễn Tiến Đạt - Lê Nhật Linh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy941W,T30017:41:30 22/10Chung kếtHạng D Trẻ Standard
504Nguyễn Tiến Đạt - Lê Nhật Linh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy951W,T33617:44:06 22/10Chung kếtHạng D Người lớn Standard
504Nguyễn Tiến Đạt - Lê Nhật Linh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy1211W30118:39:42 22/10Chung kếtHạng E1 Trẻ Standard
504Nguyễn Tiến Đạt - Lê Nhật Linh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy1471W31919:54:48 22/10Chung kếtHạng E1 Trước Thanh niên Standard
505Phan Bảo Ngọc - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy1701C43608:17:30 22/10Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Trung Tâm VH&TT Q.Cầu Giấy
505Phan Bảo Ngọc - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy2961R52410:22:36 22/10Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi Latin Các CLB N1
505Phan Bảo Ngọc - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy3131W23510:36:30 22/10Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Standard
505Phan Bảo Ngọc - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy3251W,T23111:01:54 22/10Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Standard
505Phan Bảo Ngọc - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy3391T23611:43:30 22/10Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Standard
506Nguyến Gia Linh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy1701C43608:17:30 22/10Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Trung Tâm VH&TT Q.Cầu Giấy
507Nguyến Ngọc Tuệ Anh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy1701C43608:17:30 22/10Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Trung Tâm VH&TT Q.Cầu Giấy
508Phạm Bùi Minh Anh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy1741C43708:20:18 22/10Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Trung Tâm VH&TT Q.Cầu Giấy
509Nguyễn Diệp Hà Châu - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy1741C43708:20:18 22/10Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Trung Tâm VH&TT Q.Cầu Giấy
510Nguyễn Thị Thu Minh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy1741C43708:20:18 22/10Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Trung Tâm VH&TT Q.Cầu Giấy
511Hoàng Linh Giang - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy1801C43808:24:30 22/10Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Trung Tâm VH&TT Q.Cầu Giấy
512Nguyễn Ngọc Diệp - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy1801C43808:24:30 22/10Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Trung Tâm VH&TT Q.Cầu Giấy
513Nguyễn Tuệ Mỹ - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy1801C43808:24:30 22/10Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Trung Tâm VH&TT Q.Cầu Giấy
514Nghiêm Hoàng Uyên Nhi - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy1801C43808:24:30 22/10Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Trung Tâm VH&TT Q.Cầu Giấy
514Nghiêm Hoàng Uyên Nhi - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy3131W23510:36:30 22/10Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Standard
514Nghiêm Hoàng Uyên Nhi - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy3251W,T23111:01:54 22/10Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 1 Standard
514Nghiêm Hoàng Uyên Nhi - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy3391T23611:43:30 22/10Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Standard
515Hoàng Gia Linh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy1861C45008:28:42 22/10Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Trung Tâm VH&TT Q.Cầu Giấy
516Nguyễn Phương Linh - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy1861C45008:28:42 22/10Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Trung Tâm VH&TT Q.Cầu Giấy
517Mai Thu Giang - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy1861C45008:28:42 22/10Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Trung Tâm VH&TT Q.Cầu Giấy
518Nguyễn Lê Hữu Nguyên - Vũ Hà Vy - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy2181C53108:51:06 22/10Chung kếtHạng E1 Thiếu nhi Latin Các CLB
518Nguyễn Lê Hữu Nguyên - Vũ Hà Vy - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy2981R53510:24:00 22/10Chung kếtHạng E2 Thiếu nhi Latin Các CLB
518Nguyễn Lê Hữu Nguyên - Vũ Hà Vy - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy4681R1621:38:24 22/10Chung kếtHạng E2 Thiếu nhi 1 Latin
519Vũ Hoàng Diệp Chi - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy3121W,Q25310:33:54 22/10Chung kếtHạng FD1 Thiếu nhi 2 Standard
519Vũ Hoàng Diệp Chi - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy3173181W25610:41:42 22/10Bán kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Standard
519Vũ Hoàng Diệp Chi - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy3201W,SF25410:50:12 22/10Chung kếtHạng FD2 Thiếu nhi 2 Standard
519Vũ Hoàng Diệp Chi - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy3221W,T25210:54:06 22/10Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Standard
519Vũ Hoàng Diệp Chi - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy3421T25711:47:24 22/10Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 2 Standard
520Lê Đức Anh - Phạm Bảo Trâm - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy3281W,T28211:09:42 22/10Chung kếtHạng D Thiếu niên 2 Standard
521Vũ Tuệ Lâm - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy1641C,R,J48908:06:18 22/10Chung kếtHạng FC Thiếu niên Latin Các CLB
521Vũ Tuệ Lâm - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy1851C43508:28:00 22/10Chung kếtHạng F1 Thiếu niên 1 Latin C- Các CLB 04
521Vũ Tuệ Lâm - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy191J10411:00:06 22/10Chung kếtHạng F3 Trẻ Latin
521Vũ Tuệ Lâm - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy321C10211:31:30 22/10Chung kếtHạng F1 Trẻ Latin
521Vũ Tuệ Lâm - Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy401R10311:48:24 22/10Chung kếtHạng F2 Trẻ Latin
522Nguyễn Hồ Ngọc Nhi - Trung tâm nghệ thuật Mina Art362363,3641C6615:00:12 22/10Tứ kếtHạng F1 Thiếu niên 1 Latin
522Nguyễn Hồ Ngọc Nhi - Trung tâm nghệ thuật Mina Art378379,3801R6716:10:36 22/10Tứ kếtHạng F2 Thiếu niên 1 Latin
522Nguyễn Hồ Ngọc Nhi - Trung tâm nghệ thuật Mina Art3873881C,R6516:46:18 22/10Bán kếtHạng FD Thiếu niên 1 Latin
522Nguyễn Hồ Ngọc Nhi - Trung tâm nghệ thuật Mina Art4511C8420:52:54 22/10Chung kếtHạng F1 Thiếu niên 2 Latin
522Nguyễn Hồ Ngọc Nhi - Trung tâm nghệ thuật Mina Art4611C,R8321:17:36 22/10Chung kếtHạng FD Thiếu niên 2 Latin
522Nguyễn Hồ Ngọc Nhi - Trung tâm nghệ thuật Mina Art4721R8521:48:48 22/10Chung kếtHạng F2 Thiếu niên 2 Latin
523Nguyễn Trần Khánh Chi - Trung tâm nghệ thuật Mina Art3673701S,C,R,J6315:21:54 22/10Bán kếtHạng FB Thiếu niên 1 Latin
523Nguyễn Trần Khánh Chi - Trung tâm nghệ thuật Mina Art4141C,R,J6418:27:06 22/10Chung kếtHạng FC Thiếu niên 1 Latin
523Nguyễn Trần Khánh Chi - Trung tâm nghệ thuật Mina Art4211S,C,R,P,J6218:53:54 22/10Chung kếtHạng FA Thiếu niên 1 Latin
523Nguyễn Trần Khánh Chi - Trung tâm nghệ thuật Mina Art4591J8621:13:42 22/10Chung kếtHạng F3 Thiếu niên 2 Latin
523Nguyễn Trần Khánh Chi - Trung tâm nghệ thuật Mina Art4611C,R8321:17:36 22/10Chung kếtHạng FD Thiếu niên 2 Latin
523Nguyễn Trần Khánh Chi - Trung tâm nghệ thuật Mina Art4761S8721:54:00 22/10Chung kếtHạng F4 Thiếu niên 2 Latin
524Nguyễn Ngọc Mỹ Anh - Trung tâm nghệ thuật Mina Art3673701S,C,R,J6315:21:54 22/10Bán kếtHạng FB Thiếu niên 1 Latin
524Nguyễn Ngọc Mỹ Anh - Trung tâm nghệ thuật Mina Art3963971J6817:30:42 22/10Bán kếtHạng F3 Thiếu niên 1 Latin
524Nguyễn Ngọc Mỹ Anh - Trung tâm nghệ thuật Mina Art4141C,R,J6418:27:06 22/10Chung kếtHạng FC Thiếu niên 1 Latin
524Nguyễn Ngọc Mỹ Anh - Trung tâm nghệ thuật Mina Art4181P8818:37:36 22/10Chung kếtHạng F5 Thiếu niên 2 Latin
524Nguyễn Ngọc Mỹ Anh - Trung tâm nghệ thuật Mina Art4211S,C,R,P,J6218:53:54 22/10Chung kếtHạng FA Thiếu niên 1 Latin
524Nguyễn Ngọc Mỹ Anh - Trung tâm nghệ thuật Mina Art4244251S6919:10:48 22/10Bán kếtHạng F4 Thiếu niên 1 Latin
524Nguyễn Ngọc Mỹ Anh - Trung tâm nghệ thuật Mina Art4591J8621:13:42 22/10Chung kếtHạng F3 Thiếu niên 2 Latin
525Đàm Nguyễn Xuân Duyên - Trường Song Ngữ Liên Cấp Wellspring3101W27410:30:00 22/10Chung kếtHạng F1 Thiếu niên 1 Standard
525Đàm Nguyễn Xuân Duyên - Trường Song Ngữ Liên Cấp Wellspring3511VW27812:14:42 22/10Chung kếtHạng F5 Thiếu niên 1 Standard
525Đàm Nguyễn Xuân Duyên - Trường Song Ngữ Liên Cấp Wellspring362363,3641C6615:00:12 22/10Tứ kếtHạng F1 Thiếu niên 1 Latin
525Đàm Nguyễn Xuân Duyên - Trường Song Ngữ Liên Cấp Wellspring3673701S,C,R,J6315:21:54 22/10Bán kếtHạng FB Thiếu niên 1 Latin
525Đàm Nguyễn Xuân Duyên - Trường Song Ngữ Liên Cấp Wellspring378379,3801R6716:10:36 22/10Tứ kếtHạng F2 Thiếu niên 1 Latin
525Đàm Nguyễn Xuân Duyên - Trường Song Ngữ Liên Cấp Wellspring3873881C,R6516:46:18 22/10Bán kếtHạng FD Thiếu niên 1 Latin
525Đàm Nguyễn Xuân Duyên - Trường Song Ngữ Liên Cấp Wellspring4141C,R,J6418:27:06 22/10Chung kếtHạng FC Thiếu niên 1 Latin
525Đàm Nguyễn Xuân Duyên - Trường Song Ngữ Liên Cấp Wellspring4721R8521:48:48 22/10Chung kếtHạng F2 Thiếu niên 2 Latin
526Nguyễn Lâm Thùy Dương - Trường THCS Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội3723731C,P4715:46:00 22/10Bán kếtHạng FD3 Thiếu nhi 2 Latin
526Nguyễn Lâm Thùy Dương - Trường THCS Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội381382,3831C,S4616:20:30 22/10Tứ kếtHạng FD2 Thiếu nhi 2 Latin
526Nguyễn Lâm Thùy Dương - Trường THCS Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội4194221S,C,R,J4218:38:54 22/10Bán kếtHạng FB Thiếu nhi 2 Latin
526Nguyễn Lâm Thùy Dương - Trường THCS Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội431432,4342C,R,J4319:29:06 22/10Tứ kếtHạng FC Thiếu nhi 2 Latin
527Vũ Diệu Hương - Trường THCS Ngọc Châu - Hải Dương3101W27410:30:00 22/10Chung kếtHạng F1 Thiếu niên 1 Standard
527Vũ Diệu Hương - Trường THCS Ngọc Châu - Hải Dương1281Q31219:16:12 22/10Chung kếtHạng F3 Trẻ Standard
528Phan Minh Nguyên - Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến Đà Nẵng3101W27410:30:00 22/10Chung kếtHạng F1 Thiếu niên 1 Standard
528Phan Minh Nguyên - Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến Đà Nẵng3261W,T27311:04:30 22/10Chung kếtHạng FD Thiếu niên 1 Standard
528Phan Minh Nguyên - Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến Đà Nẵng3331Q27611:27:54 22/10Chung kếtHạng F3 Thiếu niên 1 Standard
528Phan Minh Nguyên - Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến Đà Nẵng3401T27511:44:48 22/10Chung kếtHạng F2 Thiếu niên 1 Standard
528Phan Minh Nguyên - Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến Đà Nẵng3511VW27812:14:42 22/10Chung kếtHạng F5 Thiếu niên 1 Standard
528Phan Minh Nguyên - Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến Đà Nẵng362363,3641C6615:00:12 22/10Tứ kếtHạng F1 Thiếu niên 1 Latin
528Phan Minh Nguyên - Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến Đà Nẵng378379,3801R6716:10:36 22/10Tứ kếtHạng F2 Thiếu niên 1 Latin
528Phan Minh Nguyên - Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến Đà Nẵng3873881C,R6516:46:18 22/10Bán kếtHạng FD Thiếu niên 1 Latin
528Phan Minh Nguyên - Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến Đà Nẵng3963971J6817:30:42 22/10Bán kếtHạng F3 Thiếu niên 1 Latin
528Phan Minh Nguyên - Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến Đà Nẵng1281Q31219:16:12 22/10Chung kếtHạng F3 Trẻ Standard
529Nguyễn Thùy Dương - Trường THPT Hồng Quang - Hải Dương1021T31117:57:54 22/10Chung kếtHạng F2 Trẻ Standard
529Nguyễn Thùy Dương - Trường THPT Hồng Quang - Hải Dương1131W31018:26:18 22/10Chung kếtHạng F1 Trẻ Standard
530Lương Thị Hồng Anh - Trường THPT Tuệ Tĩnh - Hải Dương3321W,T,Q29011:24:00 22/10Chung kếtHạng FC Thiếu niên 2 Standard
530Lương Thị Hồng Anh - Trường THPT Tuệ Tĩnh - Hải Dương3471SF29511:59:06 22/10Chung kếtHạng F4 Thiếu niên 2 Standard
530Lương Thị Hồng Anh - Trường THPT Tuệ Tĩnh - Hải Dương3531VW29612:17:18 22/10Chung kếtHạng F5 Thiếu niên 2 Standard
530Lương Thị Hồng Anh - Trường THPT Tuệ Tĩnh - Hải Dương971SF31317:50:42 22/10Chung kếtHạng F4 Trẻ Standard
531Nguyễn Thị Diệp Anh - Trường THPT Tuệ Tĩnh - Hải Dương3151W29210:39:06 22/10Chung kếtHạng F1 Thiếu niên 2 Standard
531Nguyễn Thị Diệp Anh - Trường THPT Tuệ Tĩnh - Hải Dương3231W,T29110:56:42 22/10Chung kếtHạng FD Thiếu niên 2 Standard
531Nguyễn Thị Diệp Anh - Trường THPT Tuệ Tĩnh - Hải Dương3351Q29411:30:30 22/10Chung kếtHạng F3 Thiếu niên 2 Standard
531Nguyễn Thị Diệp Anh - Trường THPT Tuệ Tĩnh - Hải Dương3431T29311:48:42 22/10Chung kếtHạng F2 Thiếu niên 2 Standard
532Nguyễn Khánh Vy - Trường Thể Thao 10-103071S56410:31:00 22/10Chung kếtHạng F4 Thiếu nhi Latin ST2
533Đỗ Đức Minh - Nguyễn Bình An - Trường Thể Thao 10-103081S56710:31:42 22/10Chung kếtHạng E4 Thiếu niên Latin ST3
534Nguyễn Lê Tân Phúc - Nguyễn Minh Khuê - Trường Thể Thao 10-103081S56710:31:42 22/10Chung kếtHạng E4 Thiếu niên Latin ST3
535Nguyễn Minh Quang - Phạm Vũ Phương Hoa - Trường Thể Thao 10-103081S56710:31:42 22/10Chung kếtHạng E4 Thiếu niên Latin ST3
536Dương Thiện Nhu - Trường Thể Thao 10-103001S56510:26:06 22/10Chung kếtHạng F4 Thiếu nhi Latin Trường TT 10/10
537Nguyễn Quế An - Trường Thể Thao 10-103001S56510:26:06 22/10Chung kếtHạng F4 Thiếu nhi Latin Trường TT 10/10
538Hồ Khánh Linh - Trường Tiểu Học I-Sắc Niu-Tơn2841R44410:14:12 22/10Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 2 Latin Vô địch các CLB
538Hồ Khánh Linh - Trường Tiểu Học I-Sắc Niu-Tơn437438,439,4402R4920:01:00 22/10Vòng 1/8Hạng F2 Thiếu nhi 2 Latin
539Nguyễn Hoàng Tú Anh - Trường Tiểu Học I-Sắc Niu-Tơn2871R44610:16:18 22/10Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB
539Nguyễn Hoàng Tú Anh - Trường Tiểu Học I-Sắc Niu-Tơn375376,3772R2815:58:00 22/10Tứ kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin
540Lỗ Thanh Phượng - Trường Tiểu Học I-Sắc Niu-Tơn2851R44510:14:54 22/10Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB
540Lỗ Thanh Phượng - Trường Tiểu Học I-Sắc Niu-Tơn375376,3772R2815:58:00 22/10Tứ kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin
541Nguyễn Linh San - Trường Tiểu Học I-Sắc Niu-Tơn2851R44510:14:54 22/10Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB
542Nguyễn Bảo Thư - Trường Tiểu Học I-Sắc Niu-Tơn2851R44510:14:54 22/10Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB
542Nguyễn Bảo Thư - Trường Tiểu Học I-Sắc Niu-Tơn375376,3772R2815:58:00 22/10Tứ kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin
543Phạm Thái Ngọc Hà - Trường Tiểu Học I-Sắc Niu-Tơn2871R44610:16:18 22/10Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB
543Phạm Thái Ngọc Hà - Trường Tiểu Học I-Sắc Niu-Tơn375376,3772R2815:58:00 22/10Tứ kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin
544Nguyễn Trần Mai Hương - Trường Tiểu Học I-Sắc Niu-Tơn2871R44610:16:18 22/10Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB
544Nguyễn Trần Mai Hương - Trường Tiểu Học I-Sắc Niu-Tơn375376,3772R2815:58:00 22/10Tứ kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin
545Đỗ Gia Hân - Trường Tiểu Học I-Sắc Niu-Tơn2881R44710:17:00 22/10Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB
545Đỗ Gia Hân - Trường Tiểu Học I-Sắc Niu-Tơn4411R920:16:12 22/10Chung kếtHạng F2 Nhi đồng Latin
546Trần Ngọc Minh Châu - Trường Tiểu Học I-Sắc Niu-Tơn2881R44710:17:00 22/10Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB
546Trần Ngọc Minh Châu - Trường Tiểu Học I-Sắc Niu-Tơn375376,3772R2815:58:00 22/10Tứ kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin
547Phạm Như Bảo Hân - Trường Tiểu Học I-Sắc Niu-Tơn2881R44710:17:00 22/10Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB
547Phạm Như Bảo Hân - Trường Tiểu Học I-Sắc Niu-Tơn375376,3772R2815:58:00 22/10Tứ kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin
548Lê Sam My - Trường Tiểu Học I-Sắc Niu-Tơn2841R44410:14:12 22/10Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 2 Latin Vô địch các CLB
548Lê Sam My - Trường Tiểu Học I-Sắc Niu-Tơn437438,439,4402R4920:01:00 22/10Vòng 1/8Hạng F2 Thiếu nhi 2 Latin
549Lê An Thy - Trường Tiểu Học I-Sắc Niu-Tơn2891R44810:17:42 22/10Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Vô địch các CLB
549Lê An Thy - Trường Tiểu Học I-Sắc Niu-Tơn375376,3772R2815:58:00 22/10Tứ kếtHạng F2 Thiếu nhi 1 Latin
550Bùi Lê Thảo Chi - Trường Tiểu Học I-Sắc Niu-Tơn2841R44410:14:12 22/10Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 2 Latin Vô địch các CLB
550Bùi Lê Thảo Chi - Trường Tiểu Học I-Sắc Niu-Tơn437438,439,4402R4920:01:00 22/10Vòng 1/8Hạng F2 Thiếu nhi 2 Latin
551Đỗ Thục Quyên - Trường Tiểu học Ban Mai1941C46908:34:18 22/10Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi 2 Latin Vô Địch các CLB
551Đỗ Thục Quyên - Trường Tiểu học Ban Mai389390,391,3923C4816:56:36 22/10Vòng 1/8Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin
552Hồ Đức Minh - Nguyễn Anh Thư - Up Dance4501C3620:51:36 22/10Chung kếtHạng E1 Thiếu nhi 2 Latin
552Hồ Đức Minh - Nguyễn Anh Thư - Up Dance4581J3821:12:24 22/10Chung kếtHạng E3 Thiếu nhi 2 Latin
552Hồ Đức Minh - Nguyễn Anh Thư - Up Dance4601C,R3521:15:00 22/10Chung kếtHạng D Thiếu nhi 2 Latin
552Hồ Đức Minh - Nguyễn Anh Thư - Up Dance4711R3721:47:30 22/10Chung kếtHạng E2 Thiếu nhi 2 Latin
553Phạm Bảo Long - Đoàn Lê Bảo Trang - Up Dance3161W24410:40:24 22/10Chung kếtHạng E1 Thiếu nhi 2 Standard
553Phạm Bảo Long - Đoàn Lê Bảo Trang - Up Dance4521S,C,R,J3320:54:12 22/10Chung kếtHạng B Thiếu nhi 2 Latin
553Phạm Bảo Long - Đoàn Lê Bảo Trang - Up Dance4661C,R,J3421:30:36 22/10Chung kếtHạng C Thiếu nhi 2 Latin
553Phạm Bảo Long - Đoàn Lê Bảo Trang - Up Dance4771S,C,R,P,J3221:55:18 22/10Chung kếtHạng A Thiếu nhi 2 Latin
554Hồ Bảo Khánh - Up Dance1991C48208:37:48 22/10Chung kếtHạng F1 Thiếu niên 1 Latin Up Dance
554Hồ Bảo Khánh - Up Dance362363,3641C6615:00:12 22/10Tứ kếtHạng F1 Thiếu niên 1 Latin
554Hồ Bảo Khánh - Up Dance4244251S6919:10:48 22/10Bán kếtHạng F4 Thiếu niên 1 Latin
555Trần Thu Nhật Vi - Up Dance2531C,R48309:36:24 22/10Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Latin Up Dance
555Trần Thu Nhật Vi - Up Dance2931R48410:20:30 22/10Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 2 Latin Up Dance
555Trần Thu Nhật Vi - Up Dance389390,391,3923C4816:56:36 22/10Vòng 1/8Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin
555Trần Thu Nhật Vi - Up Dance401402,403,4043C,R4417:40:48 22/10Vòng 1/8Hạng FD Thiếu nhi 2 Latin
555Trần Thu Nhật Vi - Up Dance437438,439,4402R4920:01:00 22/10Vòng 1/8Hạng F2 Thiếu nhi 2 Latin
556Nguyễn Thảo Nguyên - Up Dance2531C,R48309:36:24 22/10Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Latin Up Dance
556Nguyễn Thảo Nguyên - Up Dance2931R48410:20:30 22/10Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 2 Latin Up Dance
556Nguyễn Thảo Nguyên - Up Dance389390,391,3923C4816:56:36 22/10Vòng 1/8Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin
556Nguyễn Thảo Nguyên - Up Dance401402,403,4043C,R4417:40:48 22/10Vòng 1/8Hạng FD Thiếu nhi 2 Latin
556Nguyễn Thảo Nguyên - Up Dance437438,439,4402R4920:01:00 22/10Vòng 1/8Hạng F2 Thiếu nhi 2 Latin
557Đỗ Hà My - Up Dance1991C48208:37:48 22/10Chung kếtHạng F1 Thiếu niên 1 Latin Up Dance
557Đỗ Hà My - Up Dance389390,391,3923C4816:56:36 22/10Vòng 1/8Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin
557Đỗ Hà My - Up Dance401402,403,4043C,R4417:40:48 22/10Vòng 1/8Hạng FD Thiếu nhi 2 Latin
557Đỗ Hà My - Up Dance437438,439,4402R4920:01:00 22/10Vòng 1/8Hạng F2 Thiếu nhi 2 Latin
558Lê Phúc Vân Hà - Up Dance2931R48410:20:30 22/10Chung kếtHạng F2 Thiếu nhi 2 Latin Up Dance
558Lê Phúc Vân Hà - Up Dance389390,391,3923C4816:56:36 22/10Vòng 1/8Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin
558Lê Phúc Vân Hà - Up Dance401402,403,4043C,R4417:40:48 22/10Vòng 1/8Hạng FD Thiếu nhi 2 Latin
558Lê Phúc Vân Hà - Up Dance437438,439,4402R4920:01:00 22/10Vòng 1/8Hạng F2 Thiếu nhi 2 Latin
559Mai Ngọc Anh Thư - Up Dance1991C48208:37:48 22/10Chung kếtHạng F1 Thiếu niên 1 Latin Up Dance
559Mai Ngọc Anh Thư - Up Dance362363,3641C6615:00:12 22/10Tứ kếtHạng F1 Thiếu niên 1 Latin
560Nguyễn Anh Thư - Up Dance2531C,R48309:36:24 22/10Chung kếtHạng FD Thiếu nhi 2 Latin Up Dance
561Nguyễn Đình Tiến - Lê Thu Hà - VIETSDANCE271S,C,R,J15311:21:06 22/10Chung kếtHạng B Trung niên 1 Latin
561Nguyễn Đình Tiến - Lê Thu Hà - VIETSDANCE441C,R,J15411:53:36 22/10Chung kếtHạng C Trung niên 1 Latin
561Nguyễn Đình Tiến - Lê Thu Hà - VIETSDANCE671C,R,J12716:01:30 22/10Chung kếtHạng C Người lớn Latin
561Nguyễn Đình Tiến - Lê Thu Hà - VIETSDANCE771C,R12816:24:24 22/10Chung kếtHạng D Người lớn Latin
562Lê Minh Long - Nguyễn Minh Châu - VIETSDANCE421R20611:51:00 22/10Chung kếtHạng E2 Thầy trò Latin
562Lê Minh Long - Nguyễn Minh Châu - VIETSDANCE721R13016:12:42 22/10Chung kếtHạng E2 Người lớn Latin
563Lê Minh Long - Dương Thảo Hiền - VIETSDANCE131C,R20410:48:24 22/10Chung kếtHạng D Thầy trò Latin
563Lê Minh Long - Dương Thảo Hiền - VIETSDANCE301C20511:28:54 22/10Chung kếtHạng E1 Thầy trò Latin
563Lê Minh Long - Dương Thảo Hiền - VIETSDANCE621C12915:42:30 22/10Chung kếtHạng E1 Người lớn Latin
563Lê Minh Long - Dương Thảo Hiền - VIETSDANCE771C,R12816:24:24 22/10Chung kếtHạng D Người lớn Latin
564Đồng diễn Trung Niên - Rumba - Nguyễn Ngọc Hải Lâm,Phạm Xuân Anh,Trần Mạnh Hùng,Nguyễn Thị Kim Phụng,Nguyễn Văn Chung,Nguyễn Thị Ánh Tuyết,Phạm Văn Hùng,Dương Thị Hoa,Đặng Xuân Hùng,Đặng Thị Hằng,Nguyễn Quốc Tuấn,Hoàng Thị Lệ Huyền,Vũ Văn Sơn,Võ Thị Xuân Thu,Phạm Thị Yến,Hoàng Đình Doàn,Trần Phương Nam,Nguyễn Thị Yến,Lê Văn Nam,Đào Thị Quang Oanh,Trần Văn Thiện,Trịnh Thị Thanh - Xuân Anh Dance Sport Club11Formation20807:45 22/10Chung kếtĐồng diễn - Formation
565Cha Cha Cha - Phạm Xuân Anh,Nguyễn Ngọc Hải Lâm,Trần Văn Thiện,Lê Thị Tuấn Khanh,Võ Thị Xuân Thu,Vũ Văn Sơn,Đặng Xuân Hùng,Đặng Thị Hằng,Nguyễn Quốc Tuấn,Hoàng Thị Lệ Huyền,Nguyễn Văn Chung,Nguyễn Thị Ánh Tuyết,Trần Mạnh Hùng,Nguyễn Thị Kim Phụng,Hoàng Đình Đoàn,Lê Thị Phương Lan, Nguyễn Quốc Hùng, Phạm Thị Yến - Xuân Anh Dance Sport Club11Formation20807:45 22/10Chung kếtĐồng diễn - Formation
566Nguyễn Văn Minh - Trang Bui Center2311C58009:00:12 22/10Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin Vô Địch Các Câu Lạc Bộ
566Nguyễn Văn Minh - Trang Bui Center358359,360,3612C2714:45:00 22/10Vòng 1/8Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin
567Zumba - Bống Bống Bang Bang - Bùi Khả Điền, Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Tùng Dương, Nguyễn Kim Đăng Khoa, Nguyễn Bá Đăng Khôi, Phạm Hoành Trúc Diễm, Nguyễn Kim Huyền Anh, Đoàn Tú An, Lại Quỳnh Anh, Nguyễn Bảo Trâm, Hứa Minh Hà, Hứa An Bình, Đoàn Ngọc Anh - Trang Bui Center11Formation20807:45 22/10Chung kếtĐồng diễn - Formation
568Nguyễn Văn Minh - Đoàn Tú An - Trang Bui Center2181C53108:51:06 22/10Chung kếtHạng E1 Thiếu nhi Latin Các CLB
569Nguyễn Trà My - New Life Center1681C,R,J58808:14:42 22/10Chung kếtHạng FC Thiếu niên 1 Latin New Life Center
569Nguyễn Trà My - New Life Center1901C46008:31:30 22/10Chung kếtHạng F1 Thiếu niên 1 Latin New Life Center
570Đỗ Trang Anh - Trường Thể Thao 10-103001S56510:26:06 22/10Chung kếtHạng F4 Thiếu nhi Latin Trường TT 10/10
571Nguyễn Bình An - Trường Thể Thao 10-103001S56510:26:06 22/10Chung kếtHạng F4 Thiếu nhi Latin Trường TT 10/10
572Bùi Khả Điền - Trang Bui Center2351C52209:03:00 22/10Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi Latin Các CLB N4
572Bùi Khả Điền - Trang Bui Center393394,3952C817:18:36 22/10Tứ kếtHạng F1 Nhi đồng Latin
573Vũ Ngọc Trinh - CLB khiêu vũ Đức Thắng2251C58908:56:00 22/10Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi latin CLB KV Đức Thắng nhóm 4
574Trịnh Bảo Ngọc - CLB khiêu vũ Đức Thắng2251C58908:56:00 22/10Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi latin CLB KV Đức Thắng nhóm 4
575Nguyễn Ngọc Nhã Uyên - CLB khiêu vũ Đức Thắng2251C58908:56:00 22/10Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi latin CLB KV Đức Thắng nhóm 4
576Vũ Phương Nhi - CLB khiêu vũ Đức Thắng2271C59008:57:24 22/10Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi latin CLB KV Đức Thắng nhóm 2
577Nguyễn Bảo An - CLB khiêu vũ Đức Thắng2271C59008:57:24 22/10Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi latin CLB KV Đức Thắng nhóm 2
578Đào Thị Việt Nga - CLB khiêu vũ Đức Thắng2271C59008:57:24 22/10Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi latin CLB KV Đức Thắng nhóm 2
579Lê Nguyễn Khánh Hà - CLB khiêu vũ Đức Thắng2301C59108:59:30 22/10Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi latin CLB KV Đức Thắng nhóm 1
580Nguyễn Châu Minh - CLB khiêu vũ Đức Thắng2301C59108:59:30 22/10Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi latin CLB KV Đức Thắng nhóm 1
581Nguyễn Thị Minh Huyền - CLB khiêu vũ Đức Thắng2301C59108:59:30 22/10Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi latin CLB KV Đức Thắng nhóm 1
582Nguyễn Quỳnh Anh - CLB khiêu vũ Đức Thắng2321C59209:00:54 22/10Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi latin CLB KV Đức Thắng nhóm 3
583Nguyễn Khánh Ngọc - CLB khiêu vũ Đức Thắng2321C59209:00:54 22/10Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi latin CLB KV Đức Thắng nhóm 3
584Ngô Ngọc Khánh - CLB khiêu vũ Đức Thắng2321C59209:00:54 22/10Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi latin CLB KV Đức Thắng nhóm 3
585Vũ Minh Anh - CLB khiêu vũ Hoàng Liệt2341C59309:02:18 22/10Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi latin CLB KV Hoàng Liệt nhóm 1
586Trần Linh Đan - CLB khiêu vũ Hoàng Liệt2341C59309:02:18 22/10Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi latin CLB KV Hoàng Liệt nhóm 1
587Nguyễn Ngọc Minh Chi - CLB khiêu vũ Hoàng Liệt2341C59309:02:18 22/10Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi latin CLB KV Hoàng Liệt nhóm 1
588Phạm Vũ Thủy Linh - CLB khiêu vũ Hoàng Liệt2211C59408:53:12 22/10Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi latin CLB KV Hoàng Liệt nhóm 2
589Dương Bích Ngọc - CLB khiêu vũ Hoàng Liệt2211C59408:53:12 22/10Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi latin CLB KV Hoàng Liệt nhóm 2
590Triệu Quỳnh Chi - CLB khiêu vũ Hoàng Liệt2211C59408:53:12 22/10Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi latin CLB KV Hoàng Liệt nhóm 2
591Vũ Nhật Minh - CLB khiêu vũ Hoàng Liệt2361C59509:03:42 22/10Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi latin CLB KV Hoàng Liệt nhóm 3
592Nguyễn Hà Mai Chi - CLB khiêu vũ Hoàng Liệt2361C59509:03:42 22/10Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi latin CLB KV Hoàng Liệt nhóm 3
593Nguyễn Tuệ Lâm - CLB khiêu vũ Hoàng Liệt2361C59509:03:42 22/10Chung kếtHạng F1 Thiếu nhi latin CLB KV Hoàng Liệt nhóm 3
594Trần Bảo Duy - Lê Ngọc Tường Vy - CK Team481S,C,R,P,J8912:09:12 22/10Chung kếtHạng A Trẻ Latin
594Trần Bảo Duy - Lê Ngọc Tường Vy - CK Team521S,C,R,J10815:10:00 22/10Chung kếtHạng B Trước Thanh niên Latin
594Trần Bảo Duy - Lê Ngọc Tường Vy - CK Team551S,C,R,J9015:21:42 22/10Chung kếtHạng B Trẻ Latin
594Trần Bảo Duy - Lê Ngọc Tường Vy - CK Team791S,C,R,P,J10716:29:42 22/10Chung kếtHạng A Trước Thanh niên Latin
595Phạm Quang Dũng - Lê Hồng Liên - CLB quận Kiến An2201C55208:52:30 22/10Chung kếtHạng E1 Thiếu nhi Latin vô địch các CLB
Khiêu vũ thể thao. Thông tin giải đấu. Đăng ký thi đấu online.
Copyright © 2016. Bản quyền thuộc Tùng Sonata - 0946 999 777.