Các Figure Latin tập huấn WDSF 2024 được Note bởi Sơn Tùng

Đăng ngày 29/03/2024 20:10:54Cha Cha

Tổ hợp 1

Tổ hợp 2

Tổ hợp 3

Rumba

Tổ hợp 1

Tổ hợp 2

Tổ hợp 3

Samba

Tổ hợp 1

Tổ hợp 2

Tổ hợp 3

Jive

Tổ hợp 1

Tổ hợp 2

Tổ hợp 3


Điều lệ

Khiêu vũ thể thao, thông tin giải đấu, đăng ký thi đấu online, khieu vu the thao, giai khieu vu, giải khiêu vũ, dance sport, nhảy nghệ thuật

Khiêu vũ thể thao, thông tin giải đấu, đăng ký thi đấu online, khieu vu the thao, giai khieu vu, giải khiêu vũ, dance sport, nhảy nghệ thuật