Giải KVTT, Đồng diễn: Dân vũ, Nhảy - múa hiện đại, yoga Hải Phòng mở rộng lần thứ VIII, năm 2024

Đăng ngày 14/05/2024 16:34:50
Thời gian: 22/06/2024 -
Địa điểm: NTĐ Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng, 45 Lạch Tray

Điều lệ

Khiêu vũ thể thao, thông tin giải đấu, đăng ký thi đấu online, khieu vu the thao, giai khieu vu, giải khiêu vũ, dance sport, nhảy nghệ thuật

Khiêu vũ thể thao, thông tin giải đấu, đăng ký thi đấu online, khieu vu the thao, giai khieu vu, giải khiêu vũ, dance sport, nhảy nghệ thuật